Ahvenanmaan vaalipiirin naamamittari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahvenanmaan vaalipiirin naamamittari"

Transkriptio

1 Ahvenanmaan vaalipiirin naamamittari Naamamittari kertoo kansanedustajan sanojen ja tekojen ristiriidan määrän eri asioissa: Kansanedustaja sortui sanojen ja tekojen ristiriitaan, poiketen eduskunnassa HS-vaalikoneessa antamastaan lupauksesta. Kansanedustaja sortui kansalaisten kannalta myönteisesti sanojen ja tekojen ristiriitaan, poiketen eduskunnassa HS-vaalikoneessa antamastaan lupauksesta. Kansanedustaja Saldo sanojen ja tekojen ristiriidasta Nauclér Elisabeth Muut (ruots.) (Ei osallistunut HS-vaalikoneeseen) Koska Ahvenanmaan ainoa kansanedustaja ei osallistunut HS-vaalikoneeseen, ei vaalivilppikone hänen kohdallaan toimi tarkoitetulla tavalla. Vaalivilppikone kuitenkin seuraa Elisabeth Nauclérin eduskuntatoimintaa vaalikoneen asioissa. Vieritä sivustoa eteenpäin asiakohtaisille sivuille.

2 1. TULOEROT 1. VUODEN 2015 BUDJETTI Tilastokeskuksen mukaan tuloerot kasvoivat vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna, koska suurituloisten tulot kasvoivat muita nopeammin. Tulonjakotilaston mukaan väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi vuonna 2013 reaalisesti 2,6 prosenttia, kun pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi 0,3 prosenttia. Näiden välille jäävissä tulokymmenyksissä tulokehitys oli vielä heikompaa, toteaa Tilastokeskus. Eduskunnan täysistunto 134/ Eduskunnan päättäessä vuoden 2015 budjetista, esitti Kari Uotila (vas) Risto Kalliorinteen (vas) kannattamana seuraavan lausumaehdotuksen: Eduskunta pitää tärkeänä köyhyyden vähentämistä ja tuloerojen tasaamista ja edellyttää hallituksen vuoden 2015 aikana selvittävän mahdollisuudet korottaa sitä osuutta, jonka työtön voi ansaita etuutta menettämättä. Käydyssä äänestyksessä eduskunnan enemmistö torjui esityksen äänin , poissa 9. JAA: Tuloerojen kaventamiseen tähtäävän esityksen kaatajat 2. TYÖTTÖMYYSTURVAN LEIKKAAMINEN Työttömäksi jääneen työttömyysturvan tason heikkeneminen vaikuttaa kasvattaa myös tuloeroja. Stubbin hallitus esitti työttömyysturvan määrärahoihin 50 miljoonan euron leikkausta. Ansiosidonnaisen päiväraha alenee niiden osalta, joiden päivärahan perusteena oleva ansiotulo on yli 3115 euroa kuukaudessa. Aiemmista ansiotuloista riippuen päivärahan alenema voi olla jopa 82 euroa kuukaudessa. Toinen leikkaus kohdistuu päivärahan perusteena olevista tuloista riippumatta kaikkiin niihin, jotka ovat oikeutettuja korotettuun ansio-osaan. Korotettua ansio-osaa maksetaan pitkän työuran tehneelle tai työllistämistä edistäviin palveluihin osallistuvalle. Vuonna 2013 korotettua ansio-osaa maksettiin yli työttömälle keskimäärin noin 70 päivää. Esimerkiksi n euroa kuukaudessa ansainneelle leikkaus on 50 euroa kuukaudessa.

3 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa perussuomalaisten edustajat esittivät hallituksen esityksen hylkäämistä. Sitä vastoin hallituksesta oppositioon siirtyneiden vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat puolustivat ansiosidonnaiseen päivärahaan kohdistuvia leikkauksia, mutta vastustivat korotetun ansio-osan leikkauksia. Näin he tekivät myös eduskunnan istunnossa 113/ , jossa lain sisällöstä päätettiin. Eduskunnan täysistunto 117/ Eduskunnassa lain toisessa ja lopullisessa käsittelyssä päätetiin lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen tuloeroja kasvattava työttömyysturvan leikkausesitys voitti äänin , poissa 21. JAA: Tuloeroja kasvattavan työttömyysturvaleikkauksen puolesta äänestäneet

4 2. HOMOJEN JA LESBOJEN ADOPTIO-OIKEUS 1. SUKUPUOLINEUTRAALI AVIOLIITTOLAKI Eduskunnan käsittelyyn tuotiin kansalaisaloite avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. Käsittelyn pohjana oli eduskunnan lakivaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdotti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään. Eduskunnan täysistunto 121/ Eduskunnan täysistunnossa Jani Toivola (vihr) teki Silvia Modigin (vas) kannattamana ehdotuksen, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteen mukaiseen vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. Äänestyksessä Toivolan kansalaisaloitteelle myönteinen muutosesitys voitti äänin , poissa 2. Koska kansalaisaloite sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi on laajempi kuin HS-vaalikoneen kysymys homo- ja lesboparien perheen ulkopuolisesta adoptio-oikeudesta, vaalivilppiä ei kirjata. Jokainen voi muodostaa oman kantansa siitä, onko kansanedustajan HSvaalikoneen vastauksen ja eduskuntakäyttäytymisen välillä ristiriitaa. EI: Sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta äänestäneet: 2. SUKUPUOLINEUTRAALI AVIOLIITTOLAKI Eduskunta päätti lakiehdotuksen sisällöstä avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamiseksi. Asiaa käsiteltiin eduskunnassa kansalaisaloitteen pohjalta. Eduskunnan täysistunto 129/ Eduskunnan päätettävissä oli toisessa käsittelyssä joko hyväksyä tai hylätä 1. lakiehdotus. Lakiehdotusta kannattaneet äänestivät JAA ja sitä vastustavat EI. Äänestyksessä uutta lakiehdotusta kannattaneet voittivat äänin , tyhjiä 1, poissa 7.

5 Koska kansalaisaloite sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi on laajempi kuin HS-vaalikoneen kysymys homo- ja lesboparien perheen ulkopuolisesta adoptio-oikeudesta, vaalivilppiä ei kirjata. Jokainen voi muodostaa oman kantansa siitä, onko kansanedustajan HSvaalikoneen vastauksen ja eduskuntakäyttäytymisen välillä ristiriitaa. JAA: Sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta äänestäneet:

6 3. YDINVOIMAN LISÄRAKENTAMINEN YDINVOIMALAN RAKENTAMISLUPA FENNOVOIMALLE Fennovoimalle myönnettiin ydinvoimalan rakentamislupa Pyhäjoelle alun perin jo vuonna Luvasta poiketen ydinvoimalan rakentaisikin venäläinen Rosatom, joten lupa-asia vaati eduskunnalta uuden päätöksen. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta. Eduskunnan täysistunto 125/ Eduskunnan täysistunnossa Anna Kontula (vas) teki Ville Niinistön (vihr) kannattamana esityksen valtioneuvoston ydinvoiman lisärakentamista puoltavan periaatepäätöksen kumoamisesta. Valtioneuvoston esitys voitti äänestyksessä äänin , tyhjiä 4, poissa 6. HS-vaalikoneessa kysyttiin eduskuntavaalien alla kansanedustajien kantaa ydinvoiman lisärakentamiseen, eli kantaa aiempien lupapäätösten lisäksi Fortumille myönnettävään ydinvoimalan rakentamislupaan. Fennovoimalle aiemmin myönnetty lupa tuli eduskuntaan uudelleen käsiteltäväksi yhtiön omistajapohjassa- ja rakentajan osalta tapahtuneiden muutosten johdosta. Koska asetelma eduskuntakäsittelyssä ei vastannut HS-vaalikoneen kysymystä, vaalivilppiä ei kirjata. Äänestäjä muodostaa oman kantansa siitä, onko kansanedustajan HS-vaalikoneen vastauksen ja eduskuntakäyttäytymisen välillä ristiriitaa. JAA: Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaa puoltaneet:

7 4. LAPSILISIIN KOHDISTUVAT MUUTOKSET 1. VUODEN 2012 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys rakentuu sille, että lapsilisä alentaa toimeentulotuen varassa elävän toimeentulotuen määrää. Eduskunnan täysistunto 91/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Pentti Kettusen (ps) seuraavasta esityksestä: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi poistamalla lapsilisän vaikutuksen toimeentulotuen määrään toimeentulotuen varassa elävien yksinhuoltajaperheiden osalta. Äänestyksessä hallituksen esitys voitti äänin , poissa 12. JAA: Lapsilisää saavien toimeentulotuen leikkaamista kannattaneet: 2. LAPSILISIEN LEIKKAAMINEN Kataisen hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti Stubbin hallitus esitti eduskunnalle valtiontalouden säästötoimenpiteenä lapsilisien alentamista 8,1 prosentilla. Eduskunnan täysistunto 121/ Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin keskustan ja perussuomalaisten esityksistä lapsilisien leikkaamista merkitsevän lainmuutoksen hylkäämisestä ja epäluottamuksesta Stubbin hallitukselle. Lopuksi vastakkain olivat hallituksen esitys ja Hanna Mäntylän (ps) esitys. Äänestyksen tulos oli seuraava; JAA (hallitus) 100, EI 97, POISSA 2. JAA: Lapsilisien leikkaamista kannattaneet:

8 5. VANHUSTEN HOITOTAKUU 1. VANHUSPALVELULAKI Eduskunnan hallitus- ja oppositiopuolueet olivat yksimielisiä ns. vanhuspalvelulain tarpeesta. Oppositio esitti kuitenkin hallituksen lakiesitykseen sisältyvien puutteiden korjaamista, joista suoritettiin eduskuntakäsittelyssä useita äänestyksiä. Käsittelyn pohjana oli hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta. Eduskunnan täysistunto 132/ Eduskunnan täysistunnossa lopullisessa äänestyksessä olivat vastakkain Hanna Mäntylän (ps) lausumaehdotus ja hallituksen esitys. Lausumaehdotuksessa esityksessä esitettiin mm. tulevassa talousarviossa kunnille lisävelvoitteiden hoitamiseksi lisää resursseja, vanhustyötä tekevän vastuuhenkilön asiakasmäärän rajaamista, omaistuen korottamista ja sen maksamisen siirtämistä Kelalle sekä saattohoitolain valmistelun välitöntä aloittamista. Äänestyksessä hallituksen esitys (jaa) voitti äänin , poissa 16. Koska ns. vanhuspalvelulaki hallituksenkin esittämässä muodossa toi parannusta aiempaan tilanteeseen, vaalivilppiä ei kenenkään edustajan osalta kirjata, koska yksikään edustaja ei vastustanut itse lakia. Ohesta kuitenkin ilmenee kansanedustajien kanta lain sisältöä koskeviin parannusesityksiin lopullisessa äänestyksessä. JAA: Hallituksen esitystä kannattaneet:

9 6. ELÄKEIÄN NOSTAMINEN ELÄKEIÄN NOSTAMINEN UUDELLE EDUSKUNNALLE Työmarkkinajärjestöt (SAK, STTK, AKAVA, EK, KT) ovat sopineet: - vanhuuseläkkeen alarajan nousun 65 vuoteen vähitellen vuodesta 2017 eteenpäin vuoteen 2025 mennessä - muutoksen eläkkeen kertymisen sääntöihin vuonna päätöksen työeläkemaksun tasosta vuoteen 2019 saakka - osa-aikaeläkkeen muutoksen osittaiseksi varhennetuksi vanhuuseläkkeeksi - uuden eläkelajin, työuraeläkkeen pitkän ja rasittavan työuran tehneille - päätöksen EMU-puskurin käyttömahdollisuuksista eläkemaksun sääntelyyn Tehdyn sopimuksen mukaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan siirtymäajalla alkaen niin, että se koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Nyt valittavat kansanedustajat päässevät päättämään eläkeuudistuksen kaikista lakiesityksistä syksyllä 2015.

10 7. TYÖURIEN PIDENTÄMINEN 1. TYÖTTÖMYYSPUTKEN POISTAMINEN Hallituksen esityksestä työeläkelakia muutettiin siten, että HS-vaalikoneessa esillä ollut ns. työttömyysputki poistettiin vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä. Eduskunnan täysistunto 114/ Eduskunnan täysistunnossa päätettiin työeläkelain muutoksesta, jossa poistettiin säännös työttömyyspäivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella saavan pitkäaikaistyöttömän oikeudesta jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä. JAA: Työttömyysputken poistamista kannattaneet: 2. OSA-AIKAELÄKKEEN VAIHEITTAINEN ROMUTTAMINEN Hallituksen esityksestä työeläkelakia muutettiin siten, että HS-vaalikoneessa esillä ollut osa-aikaeläkkeen poistaminen etenin yhden askeleen eteenpäin. Eduskunnan täysistunto 114/ Eduskunnan täysistunnossa päätettiin työeläkelain muutoksesta, jossa vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneiden osa-aikaeläkeikärajaa nostettiin yhdellä vuodella, eli 61 vuoteen. JAA: Osa-aikaeläkkeen asteittaista romuttamista kannattaneet:

11 8. ELÄKEINDEKSIN MUUTTAMINEN 1. VUODEN 2012 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 91/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Jyrki Yrttiahon (vr) ja Kauko Tuupaisen (ps) esityksestä euron määrärahasta varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Hallituksen esitys voitti äänestyksessä äänin , poissa 13. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin tuhat euroa, eli saajasta riippuen noin yhden kuukauden eläkkeen verran, todetaan Yrttiahon esityksessä. Oheisesta naamamittarista käy ilmi ketkä vaalipiirin kansanedustajista äänesti selvitystä vastaan ja eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisen puolesta. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet: 2. VUODEN 2013 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 135/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin ensin Jyrki Yrttiahon (vr) euron ja Kauko Tuupaisen (ps) euron määräraha esityksestä varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväliindeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Ensimmäisessä

12 äänestyksessä Tuupaisen esitys pienemmästä määrärahasta voitti ja toisessa äänestyksessä se asetettiin hallituksen hylkäämisesitystä vastaan. Hallituksen esitys eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisesta voitti äänin , tyhjiä 2, poissa 14. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin tuhat euroa, eli saajasta riippuen noin yhden kuukauden eläkkeen verran, todetaan Yrttiahon esityksessä. Oheisesta naamamittarista käy ilmi ketkä vaalipiirin kansanedustajista äänesti selvitystä vastaan ja eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisen puolesta. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet: 3. VUODEN 2014 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 137/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Jyrki Yrttiahon (vr)esittämästä ja Markus Mustajärven (vr) kannattamasta euron määrärahasta varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväliindeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Äänestyksessä hallituksen esitys eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisesta voitti äänin , tyhjiä 20, poissa 25. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet: 4. ELÄKEINDEKSIKOROTUKSEN HEIKENNYS Stubbin hallitus esitti lainmuutosta eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista. Lainmuutoksen tarkoituksena on leikata kansaneläkkeisiin ja työeläkkeisiin tulevaa indeksikorotusta vuonna 2015 siten, että muutoin tulevan 1,1 prosentin korotuksen sijaan korotus on ainoastaan 0,4 prosenttia. Leikattu indeksi jää pysyväksi ja se on myös vuoden 2016 eläkeindeksin laskennan pohjana. Indeksileikkaus koske myös työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, vammaisetuuksia, opintorahaa ja rintamalisää.

13 1. äänestys; lain hyväksyminen tai hylkääminen Eduskunnan täysistunto 105/ Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin eläkeindeksin leikkauksesta kahteen otteeseen. Erkki Virtanen (vas) esitti Aino-Kaisa Pekosen (vas) kannattamana, että lakiehdotukset hylätään. Käydyssä äänestyksessä hallituksen esitys lain hyväksymisestä (jaa) voitti äänin , poissa 22. Oppositiopuolue Keskustan edustajat asettuivat tässä äänestyksessä tukemaan hallituksen esitystä. Vaalivilppiä ei tässä asiassa kirjata, koska asetelma ei täysin vastaa HS-vaalikoneen kysymyksen asettelua. Jokainen äänestäjä voi kuitenkin itse päätellä sen, onko oman kansanedustajan menettely tässä asiassa ristiriidassa hänelle vaalilupausten perusteella asettamiesi odotusten kanssa. Poissa: 2. äänestys; lausumaehdotus lakiin Eduskunnan täysistunto 105/ Kun edellisessä äänestyksessä voitti hallituksen esitys lainmuutoksen hyväksymisestä, äänestettiin Anu Vehviläisen (kesk) esittämästä ja Erkki Virtasen (vas) kannattamasta lausumaehdotuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön hyväksymälle mietinnölle koskien lainmuutosta. Lausumaehdotus oli seuraava: Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa riittävän tasoisen ensisijaisen perusturvan ja antaa tänä syksynä eduskunnalle esityksen takuueläkkeen korottamisesta. Äänestyksessä hallituksen esitystä tukeva sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (jaa) voitti opposition ehdotuksen (ei) äänin 94 83, poissa 22. Vaalivilppiä ei tässä asiassa kirjata, koska asetelma ei täysin vastaa HS-vaalikoneen kysymyksen asettelua. Jokainen äänestäjä voi kuitenkin itse päätellä sen, onko oman kansanedustajan menettely tässä asiassa ristiriidassa hänelle vaalilupausten perusteella asettamiesi odotusten kanssa. Poissa: 5. VUODEN 2015 BUDJETTI

14 Stubbin hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 134/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Jyrki Yrttiahon (vr)esittämästä ja Markus Mustajärven (vr) kannattamasta euron määrärahasta varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväliindeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Äänestyksessä hallituksen esitys eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisesta voitti äänin , tyhjiä 1, poissa 10. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet:

15 9. BUDJETTIMENOJEN LEIKKAAMINEN VAALILUPAUKSET HS-VAALIKONEESSA Vaalikoneen kysymys: Vaalien jälkeen valittava hallitus saattaa päättää karsia valtion menoja. Seuraavassa on lueteltu joukko mittaluokaltaan erisuuruisia säästöehdotuksia, joita vaalikeskustelussa on jo esitetty. Minkä näistä valitsisit ensimmäisenä? (Valitse yksi.) Vastaukset vaalikoneessa: Puolustusmäärärahojen leikkaaminen Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen Maataloustukien leikkaaminen Yritystukien leikkaaminen Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen

16 Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen Jokin muu Valtion menoja ei ole tarpeen karsia Yllä kansanedustajien mielipiteet budjettimenojen leikkauksiin HS-vaalikoneessa. Menoleikkauksia käsitellään Vaalivilppikoneen muissa asiakohdissa.

17 10. KRIISIMAIDEN TUKEMINEN 1. PORTUGALIN TUKEMINEN Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta, joka käytännössä tarkoittaa ulkomaisten pankkien tukemista. Eduskunnan täysistunto 10/ Viimeinen ratkaiseva äänestys; Valtioneuvoston kanta (Jaa) / Arhinmäki (Ei) Jaa 137, Ei 49, Tyhjiä 7, Poissa 6, Yhteensä 199 JAA: Kriisimaa Portugalin tukijat: 2. HALLITUSOHJELMA Kataisen hallituksen hallitusohjelma näyttää kriisimaiden-, eli ulkomaisten pankkien tukemiselle vihreää valoa: Ennen yksittäisen päätöksen tekoa hallitus arvioi, ovatko Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tai mahdollisesti perustettavan Euroopan vakausmekanismin (EVM) puitteissa tehtävät päätökset Suomen ja vaikeuksiin joutuneen maan kansalaisten kannalta perusteltuja ja onko odotettavissa, että kyseiselle maalle suunniteltu sopeutusohjelma auttaa sitä selviytymään ahdingosta. Sen mukaisesti Suomi hyväksyy Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisen edellyttäen, että Suomen ehdot toteutuvat. Eduskunnan täysistunto 24/ Valtioneuvoston tiedonannosta Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen; Markus Mustajärven (vas), Kimmo Tiilikaisen (kesk) ja Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps) hallitusohjelmaa vastustavista esityksistä. Vaalivilppikoneen naamamittari on kooste näistä äänestyksistä. JAA: Kriisimaiden tukemista kannattaneet:

18 3. SUOMEN TAKAUSVASTUIDEN NOSTAMINEN Suomen takausvastuut Euroopan rahoitusvälineen välisessä ERVV-puitesopimuksessa nostettiin allekirjoitetulla sopimuksella lähes kaksinkertaiseksi, eli 8 miljardista eurosta 14 miljardiin euroon. Asia tuotiin eduskunnan päätettäväksi Eduskunnan täysistunto 42/ Takausvastuiden nostamisesta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen; Markus Mustajärven (vr), Timo Kallin (kesk) ja Kaj Turusen (ps) takausvastuiden nostamista vastustavista esityksistä. Vaalivilppikoneen naamamittari on kooste näistä äänestyksistä. JAA: Kriisimaiden (ulkomaisten pankkien) tukijat, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen: 4. SUOMEN TAKAUSVASTUIDEN NOSTAMINEN KREIKALLE EUROON Hallituksen esityksestä eduskunta päätti Suomen takausvastuiden nostamisesta Kreikan toisessa tukipaketissa korkokuluineen noin kuuteen miljardiin euroon. Eduskunnan täysistunto 15/ Takausvastuiden nostamisesta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen. Viimeisessä äänestyksessä oli vastakkain hallituksen esitys ja Markus Mustajärven (vasenryhmä) tekemä ja Jyrki Yrttiahon (vasenryhmä) kannattama seuraava esitys; Eduskunta toteaa, että hallitus sitoo Suomen yhteisiin talousvastuisiin euroalueen kriisin hoidossa aiheuttaen valtiontalouden tilan heikkenemisen ja riskien hallitsemattoman kasvun sekä tukea saavassa maassa pienituloisten kansalaisten epäoikeudenmukaisen kohtelun eikä nauti eduskunnan luottamusta. JAA: Kriisimaiden (ulkomaisten pankkien) tukijat, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen:

19 5. SUOMEN TAKAUSVASTUIDEN NOSTAMINEN N. 30 MILJARDIIN EUROON Suomen takausvastuut Euroopan rahoitusvälineen välisessä ERVV-puitesopimuksessa nostettiin allekirjoitetulla sopimuksella lähes kaksinkertaiseksi, eli 8 miljardista eurosta 14 miljardiin euroon. Eduskunta päätti hyväksyä sopimuksen. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että em. päätöstä tehtäessä eduskuntaa harhautettiin tai hallitus ei itsekään tiennyt mihin se oli sitoutunut. Todellisuudessa Suomen takausvastuut kasvoivat n. 30 miljardiin euroon, sillä sopimus sisältää ERVV:n varainhankinnan korot, kulut ja niille annettavan ylitakauksen. Hallitus haki virheelliselle menettelylleen jälkikäteen eduskunnan siunauksen , minkä se saikin hallituspuolueiden edustajien äänin. Eduskunnan täysistunto 44/ Suomen kansalaisten takausvastuiden nostamiseksi n. 30 miljardiin euroon Eduskunta päätti ERVV:lle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 :n muuttamisesta äänin; Jaa 78, Ei 55, Tyhjiä 0, Poissa 66. Poissaolijat käytännössä ratkaisivat asian hallituksen eduksi. JAA: Kriisimaiden (ulkomaisten pankkien) tukijat, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen: 6. SOPIMUS EUROOPAN VAKAUSMEKANIS- MISTA (EVM) Eduskunta päätti Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten määräysten voimaansaattamiseksi. Päätöksellä Suomi sijoittaa EVM:ään pääomaa 1,4 miljardia euroa ja takausvastuita reilu 11 miljardia euroa. EVM:llä on valtuudet Suomea kuulematta päättää tukirahojen jaosta ja langettaa maamme maksamaan koko potin, eli yli 12,5 miljardia euroa. EVM voimistaa EU:n liittovaltiokehitystä. Eduskunnan täysistunto 71/ Eduskunta päätti EVM:n sopimuksen ja lainsäädännön hyväksymisestä hallituspuolueiden kansanedustajien äänin , poissa 24. JAA: EVM-sopimuksen hyväksyjät, jotka eivät osallistuneet HS-vaalikoneeseen:

20 7. ESPANJAN PANKKIEN TUKEMINEN Valtioneuvosto antoi tiedonannon eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten. Espanjalaisille pankeille myönnetään rahoitustukea enintään 100 miljardia euroa Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) kunnes Euroopan vakausmekanismi on toimintakykyinen (EVM). Suomen osuus on 1,9248 prosenttia ERVV:n varainhankinnan pääomaosuudesta eli enintään noin miljoonaa euroa. Suomen rahoitusvastuut takausvastuineen eurokriisin hoidossa ovat kaikkiaan 36,7 miljardia euroa, kun valtion tämän vuoden budjetissa on arvioitu verotulojen olevan 38,6 miljardia euroa. Eduskunnan täysistunto 73/ Oppositio vastusti Espanjan pankkien tukemista ja esitti, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta. Lopuksi olivat vastakkain Markus Mustajärven (vasenryhmä) epäluottamuslause-esitys ja hallituksen tiedonanto Espanjan pankkien tukipaketista. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen äänin; Jaa 109, Ei 73, Poissa 17. Poissa: 8. ERVV:N LISÄTAKAUKSET KREIKALLE Hallitus esitti Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annettua lakia muutettavaksi. Esityksen mukaan laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voitaisiin antaa myös sellaiselle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, joka tehdään talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten. Lakimuutos on räätälöity Kreikalle ja se astuisi voimaan viimeistään Eduskunnan täysistunto 134/ Oppositio vastusti Kreikalle räätälöityä, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti myös muita velkamaita koskevaa lainmuutosta. Eduskunnassa hallituksen esitys lainmuutoksesta voitti äänestyksessä äänin , poissa 8. JAA: Kreikan pankkien tukijat:

21 11. PÖRSSIVERO EU:n piirissä on kehitelty transaktioveromallia, jossa veron suuruus oli arvopapereille 0,1 % ja johdannaisille 0,01 %. Syksyllä 2012 Suomen hallitus päätti jättäytyä transaktioveron käsittelyssä tiivistetyn yhteistyön ulkopuolelle. Myös Ruotsi 14 muuta EU:n jäsenmaata jäivät ulkopuolelle. Hallituspuolueiden (kok, sdp, rkp, kd, vihr, vas) toimesta asiaa ei ole tuotu eduskunnan päätettäväksi. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on hyökännyt veroa vastaan verraten sitä Molokin kitaan.

22 12. VEROJEN KOROTTAMINEN 1. ARVONLISÄVEROPOHJAN LAAJENTAMINEN Hallituksen esityksestä arvonlisäverolakia muutettiin siten, että sanoma- ja aikakausilehtiin sovelletaan 9 % verokantaa, kun aiemmin se oli 0 %. Tämä merkitsee lehtien tilaushintoihin korotuksia, jotka lankeavat täysimääräisesti tilaajien maksettavaksi. Arvonlisäverolakia muutettiin myös siten, että työvaltaisten alojen, kuten parturikampaamot ja pienkorjaamot joutuvat maksamaan palveluistaan 23 % arvonlisäveron, kun se aiemmin oli 9 %. Näitä palveluja käyttävät kansalaiset joutuvat maksamaan korotuksen palvelujen hinnoissa. Eduskunnan täysistunto 74/ Eduskunnan täysistunnossa päätettiin arvonlisäverolain muutoksista, joilla laajennettiin em. tavalla arvonlisäverotuksen pohjaa ja korotettiin arvonlisäverotusta työvaltaisilla aloilla. Päätökset ovat osaltaan askelia suurituloisia suosivan ja vähempisosaisia sorsivan tasaveron suuntaan. JAA: Arvonlisäveron veropohjan laajentamista ja korottamista kannattaneet: 2. ARVONLISÄVERON KOROTTAMINEN Hallituksen esityksestä arvonlisäverolakia muutettiin siten, että veroja korotettiin kaikissa arvonlisäverokannoissa yhdellä prosentilla. Oppositio jakautui eduskunnassa asiasta päätettäessä Keskustan käytännössä kannattaessa yleisen arvonlisäverokannan nostoa 24 prosenttiin. Sekin vastusti ruokaan, lääkkeisiin sekä muihin alennetun arvonlisäverokannan tuotteisiin esitettyä veronkorotusta, vaan kannatti niiden säilyttämistä ennallaan nykyisissä 9 prosentissa ja 13 prosentissa. Eduskunnan täysistunnot 112/ ja 114/ Eduskunnan täysistunnoissa päätettiin arvonlisäverojen korotuksista kaikissa verokannoissa yhdellä prosentilla. Oheinen yhteenveto kansanedustajien

23 äänestyskäyttäytymisestä perustuu heidän toimintaansa istunnossa, jossa päätettiin lain sisällöstä ja istunnossa jossa, arvonlisäverolain muutos lopullisesti hyväksyttiin. Oikeudenmukaisuuden nimissä yhteenveto on tehty erikseen kussakin verokannassa. JAA: Yleisen arvonlisäverokannan (23 %) korottamista kannattaneet: JAA: Ruuan, lääkkeiden sekä muiden alennettujen arvonlisäverokantojen (9 % tai 13 %) korottamista kannattaneet:

24 13. VEROHUOJENNUSTEN LEIKKAUS VAALILUPAUKSET HS-VAALIKONEESSA Vaalikoneen kysymys: Valtio käyttää verotusta rahan keräämisen lisäksi myös erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Kansalaisten toimintaa voidaan ohjata erilaisilla verohuojennuksilla. Vuonna 2009 näiden verohuojennusten takia valtiolta jäi saamatta 13 miljardia euroa. Summa vastaa noin neljännestä valtion budjetista. Verotukiin käytettyä rahaa joudutaan keräämään kiristämällä verotusta toisaalla. Mitä seuraavista verotuista olisit valmis leikkaamaan ensimmäiseksi? (Valitse yksi.) Vastaukset vaalikoneessa: Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009) Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009) Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009) Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009) Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009).

25 Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009) En mitään näistä Edellä mainituista mahdollisista verohuojennuskohteita muutoksia on Kataisen hallituksen toimesta toteutettu kotitalousvähennykseen, joka euromääräisesti on edelleen 600 euroa alemmalla tasolla kuin vaalikauden alkaessa. Kehitys vuosittaisen kotitalousvähennyksen enimmäismäärän osalta: - v euroa - v euroa - v euroa - v euroa - v euroa

26 14. ASUNTOLAINAKORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUS 1. HALLITUSOHJELMA Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa päätettiin vähentää asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta seuraavasti: Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi asuntolainojen korkojen vähennysoikeutta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä. Eduskunnan täysistunto 24/ Valtioneuvoston tiedonannosta Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen; Markus Mustajärven (vas), Kimmo Tiilikaisen (kesk) ja Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps) hallitusohjelmaa vastustavista esityksistä. Vaalivilppikoneen naamamittari on kooste näistä äänestyksistä. JAA: Asuntolainojen korkovähennyksen heikentäjät, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen: 2. VUODEN 2012 BUDJETTI Kataisen hallituksen vuoden 2012 budjetissa päätettiin vähentää asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta seuraavasti: Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajataan siten, että vuonna 2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna %, ja vuonna % asuntolainan koroista. Eduskunnan täysistunto 91/

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN 8-9/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Hyvää kesää! 8-9/2014 MATIAS

Lisätiedot

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle Tiedote 7.6.2013 Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on jättänyt Eduskunnan puhemiehelle keskustelualoitteen vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä.

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua

Maahanmuutto palvelemaan kansallista etua www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Mikä ajaa nuoren rikoksen tielle?

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen. Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Paavo vakuuttui Transtechilla Pitkäaikainen pääministeri, presidenttiehdokas

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisilla juhlavuosi. Hyvää kesää! Puoluekokous. Turussa 8.-9.8.2015 6-7/2015 www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 6-7/2015 Perussuomalaisilla juhlavuosi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1979

TOIMINTAKERTOMUS 1979 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1979 YLEISTA Vuoden 1979 alussa alkoi vakuuttavasti näkyä taloudessa tapahtunut käänne parempaan. Puolentoista vuoden ajan harjoitettu elvytyspolitiikka

Lisätiedot

1 200 työntekijää saa lähteä

1 200 työntekijää saa lähteä u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN EU-vaaleissa päätetään Suomen itsenäisyydestä Kuntien pakkoliitokset

Lisätiedot

Rakentajista tuli pätkätyöläisiä

Rakentajista tuli pätkätyöläisiä u u t i s e t. p e r u s s u o m a l a i s e t. f i K ATS O M YÖ S V E R KO STA K I I N N O STAV I M M AT A I H E E T! PERUSSUOMALAINEN Perussuomalaiset torppasi Keva-Rädyn poskettoman palkankorotuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE

MIELENOSOITTAJIEN KYSYMYKSIÄ PÄÄTTÄJILLE TAPATURMA- JA SAIRAUSINVALIDIEN LIITON SOSIAALINEN UUDISTUSLEHTI 4/2009 VÄHÄVÄKISET KOROTTIVAT ÄÄNTÄÄN EDUSKUNTATALOLLA: PERUSTURVA KUNTOON JA HETI! Tässä numerossa: Teemana liikunta Sivut 6-7 selviytymiselle

Lisätiedot

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta

Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS. Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä HYVINVOINTIVALTIOTA VAHVISTAVA VEROUUDISTUSEHDOTUS Laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta Jaakko Kiander ja Jukka Pirttilä / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu:

Lisätiedot

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN. Tuoreet varapuheenjohtajat: 9-10/2013 WWW. PERUSSUOMALAISET.FI KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Hyvää kesää! PERUS- SUOMALAINEN. Tuoreet varapuheenjohtajat: 9-10/2013 WWW. PERUSSUOMALAISET.FI KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! WWW. PERUSSUOMALAISET.FI KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 9-10/2013 Tuoreet varapuheenjohtajat:

Lisätiedot

Suomessa. muhii homepommi PERUS- SUOMALAINEN 13/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

Suomessa. muhii homepommi PERUS- SUOMALAINEN 13/2014. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Suomessa 13/2014 muhii homepommi

Lisätiedot

Hyvää uutta vuotta 2015!

Hyvää uutta vuotta 2015! www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 16/2014 Hyvää uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Irlannin pankkikriisi

Irlannin pankkikriisi Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Irlannin talouden ja rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965 Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuosilta 1963-1965 KERTOMUS Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuodelta 1963 SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ ELÄKEASIA Maaliskuun 5. päivänä

Lisätiedot

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA

AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA AINEISTOA TALOUDELLISESTA TILANTEESTA JA BUDJETTIPOLITIIKASTA Taloudellinen tilanne... 1 Työllisyyskehityksestä... 2 Eurokriisi... 3 Suomen budjettipolitiikka... 7 Verotus... 9 Yhtiö- ja osinkoverotuksen

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN 2/2015. www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

PERUS- SUOMALAINEN 2/2015. www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! www.suomenuutiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 2/2015 MATIAS TURKKILA PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot