Ahvenanmaan vaalipiirin naamamittari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahvenanmaan vaalipiirin naamamittari"

Transkriptio

1 Ahvenanmaan vaalipiirin naamamittari Naamamittari kertoo kansanedustajan sanojen ja tekojen ristiriidan määrän eri asioissa: Kansanedustaja sortui sanojen ja tekojen ristiriitaan, poiketen eduskunnassa HS-vaalikoneessa antamastaan lupauksesta. Kansanedustaja sortui kansalaisten kannalta myönteisesti sanojen ja tekojen ristiriitaan, poiketen eduskunnassa HS-vaalikoneessa antamastaan lupauksesta. Kansanedustaja Saldo sanojen ja tekojen ristiriidasta Nauclér Elisabeth Muut (ruots.) (Ei osallistunut HS-vaalikoneeseen) Koska Ahvenanmaan ainoa kansanedustaja ei osallistunut HS-vaalikoneeseen, ei vaalivilppikone hänen kohdallaan toimi tarkoitetulla tavalla. Vaalivilppikone kuitenkin seuraa Elisabeth Nauclérin eduskuntatoimintaa vaalikoneen asioissa. Vieritä sivustoa eteenpäin asiakohtaisille sivuille.

2 1. TULOEROT 1. VUODEN 2015 BUDJETTI Tilastokeskuksen mukaan tuloerot kasvoivat vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna, koska suurituloisten tulot kasvoivat muita nopeammin. Tulonjakotilaston mukaan väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi vuonna 2013 reaalisesti 2,6 prosenttia, kun pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi 0,3 prosenttia. Näiden välille jäävissä tulokymmenyksissä tulokehitys oli vielä heikompaa, toteaa Tilastokeskus. Eduskunnan täysistunto 134/ Eduskunnan päättäessä vuoden 2015 budjetista, esitti Kari Uotila (vas) Risto Kalliorinteen (vas) kannattamana seuraavan lausumaehdotuksen: Eduskunta pitää tärkeänä köyhyyden vähentämistä ja tuloerojen tasaamista ja edellyttää hallituksen vuoden 2015 aikana selvittävän mahdollisuudet korottaa sitä osuutta, jonka työtön voi ansaita etuutta menettämättä. Käydyssä äänestyksessä eduskunnan enemmistö torjui esityksen äänin , poissa 9. JAA: Tuloerojen kaventamiseen tähtäävän esityksen kaatajat 2. TYÖTTÖMYYSTURVAN LEIKKAAMINEN Työttömäksi jääneen työttömyysturvan tason heikkeneminen vaikuttaa kasvattaa myös tuloeroja. Stubbin hallitus esitti työttömyysturvan määrärahoihin 50 miljoonan euron leikkausta. Ansiosidonnaisen päiväraha alenee niiden osalta, joiden päivärahan perusteena oleva ansiotulo on yli 3115 euroa kuukaudessa. Aiemmista ansiotuloista riippuen päivärahan alenema voi olla jopa 82 euroa kuukaudessa. Toinen leikkaus kohdistuu päivärahan perusteena olevista tuloista riippumatta kaikkiin niihin, jotka ovat oikeutettuja korotettuun ansio-osaan. Korotettua ansio-osaa maksetaan pitkän työuran tehneelle tai työllistämistä edistäviin palveluihin osallistuvalle. Vuonna 2013 korotettua ansio-osaa maksettiin yli työttömälle keskimäärin noin 70 päivää. Esimerkiksi n euroa kuukaudessa ansainneelle leikkaus on 50 euroa kuukaudessa.

3 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa perussuomalaisten edustajat esittivät hallituksen esityksen hylkäämistä. Sitä vastoin hallituksesta oppositioon siirtyneiden vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat puolustivat ansiosidonnaiseen päivärahaan kohdistuvia leikkauksia, mutta vastustivat korotetun ansio-osan leikkauksia. Näin he tekivät myös eduskunnan istunnossa 113/ , jossa lain sisällöstä päätettiin. Eduskunnan täysistunto 117/ Eduskunnassa lain toisessa ja lopullisessa käsittelyssä päätetiin lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Suoritetussa äänestyksessä hallituksen tuloeroja kasvattava työttömyysturvan leikkausesitys voitti äänin , poissa 21. JAA: Tuloeroja kasvattavan työttömyysturvaleikkauksen puolesta äänestäneet

4 2. HOMOJEN JA LESBOJEN ADOPTIO-OIKEUS 1. SUKUPUOLINEUTRAALI AVIOLIITTOLAKI Eduskunnan käsittelyyn tuotiin kansalaisaloite avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta. Käsittelyn pohjana oli eduskunnan lakivaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdotti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään. Eduskunnan täysistunto 121/ Eduskunnan täysistunnossa Jani Toivola (vihr) teki Silvia Modigin (vas) kannattamana ehdotuksen, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteen mukaiseen vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus. Äänestyksessä Toivolan kansalaisaloitteelle myönteinen muutosesitys voitti äänin , poissa 2. Koska kansalaisaloite sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi on laajempi kuin HS-vaalikoneen kysymys homo- ja lesboparien perheen ulkopuolisesta adoptio-oikeudesta, vaalivilppiä ei kirjata. Jokainen voi muodostaa oman kantansa siitä, onko kansanedustajan HSvaalikoneen vastauksen ja eduskuntakäyttäytymisen välillä ristiriitaa. EI: Sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta äänestäneet: 2. SUKUPUOLINEUTRAALI AVIOLIITTOLAKI Eduskunta päätti lakiehdotuksen sisällöstä avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamiseksi. Asiaa käsiteltiin eduskunnassa kansalaisaloitteen pohjalta. Eduskunnan täysistunto 129/ Eduskunnan päätettävissä oli toisessa käsittelyssä joko hyväksyä tai hylätä 1. lakiehdotus. Lakiehdotusta kannattaneet äänestivät JAA ja sitä vastustavat EI. Äänestyksessä uutta lakiehdotusta kannattaneet voittivat äänin , tyhjiä 1, poissa 7.

5 Koska kansalaisaloite sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi on laajempi kuin HS-vaalikoneen kysymys homo- ja lesboparien perheen ulkopuolisesta adoptio-oikeudesta, vaalivilppiä ei kirjata. Jokainen voi muodostaa oman kantansa siitä, onko kansanedustajan HSvaalikoneen vastauksen ja eduskuntakäyttäytymisen välillä ristiriitaa. JAA: Sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta äänestäneet:

6 3. YDINVOIMAN LISÄRAKENTAMINEN YDINVOIMALAN RAKENTAMISLUPA FENNOVOIMALLE Fennovoimalle myönnettiin ydinvoimalan rakentamislupa Pyhäjoelle alun perin jo vuonna Luvasta poiketen ydinvoimalan rakentaisikin venäläinen Rosatom, joten lupa-asia vaati eduskunnalta uuden päätöksen. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta. Eduskunnan täysistunto 125/ Eduskunnan täysistunnossa Anna Kontula (vas) teki Ville Niinistön (vihr) kannattamana esityksen valtioneuvoston ydinvoiman lisärakentamista puoltavan periaatepäätöksen kumoamisesta. Valtioneuvoston esitys voitti äänestyksessä äänin , tyhjiä 4, poissa 6. HS-vaalikoneessa kysyttiin eduskuntavaalien alla kansanedustajien kantaa ydinvoiman lisärakentamiseen, eli kantaa aiempien lupapäätösten lisäksi Fortumille myönnettävään ydinvoimalan rakentamislupaan. Fennovoimalle aiemmin myönnetty lupa tuli eduskuntaan uudelleen käsiteltäväksi yhtiön omistajapohjassa- ja rakentajan osalta tapahtuneiden muutosten johdosta. Koska asetelma eduskuntakäsittelyssä ei vastannut HS-vaalikoneen kysymystä, vaalivilppiä ei kirjata. Äänestäjä muodostaa oman kantansa siitä, onko kansanedustajan HS-vaalikoneen vastauksen ja eduskuntakäyttäytymisen välillä ristiriitaa. JAA: Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaa puoltaneet:

7 4. LAPSILISIIN KOHDISTUVAT MUUTOKSET 1. VUODEN 2012 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys rakentuu sille, että lapsilisä alentaa toimeentulotuen varassa elävän toimeentulotuen määrää. Eduskunnan täysistunto 91/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Pentti Kettusen (ps) seuraavasta esityksestä: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi poistamalla lapsilisän vaikutuksen toimeentulotuen määrään toimeentulotuen varassa elävien yksinhuoltajaperheiden osalta. Äänestyksessä hallituksen esitys voitti äänin , poissa 12. JAA: Lapsilisää saavien toimeentulotuen leikkaamista kannattaneet: 2. LAPSILISIEN LEIKKAAMINEN Kataisen hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti Stubbin hallitus esitti eduskunnalle valtiontalouden säästötoimenpiteenä lapsilisien alentamista 8,1 prosentilla. Eduskunnan täysistunto 121/ Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin keskustan ja perussuomalaisten esityksistä lapsilisien leikkaamista merkitsevän lainmuutoksen hylkäämisestä ja epäluottamuksesta Stubbin hallitukselle. Lopuksi vastakkain olivat hallituksen esitys ja Hanna Mäntylän (ps) esitys. Äänestyksen tulos oli seuraava; JAA (hallitus) 100, EI 97, POISSA 2. JAA: Lapsilisien leikkaamista kannattaneet:

8 5. VANHUSTEN HOITOTAKUU 1. VANHUSPALVELULAKI Eduskunnan hallitus- ja oppositiopuolueet olivat yksimielisiä ns. vanhuspalvelulain tarpeesta. Oppositio esitti kuitenkin hallituksen lakiesitykseen sisältyvien puutteiden korjaamista, joista suoritettiin eduskuntakäsittelyssä useita äänestyksiä. Käsittelyn pohjana oli hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ja laiksi terveydenhuoltolain 20 :n kumoamisesta. Eduskunnan täysistunto 132/ Eduskunnan täysistunnossa lopullisessa äänestyksessä olivat vastakkain Hanna Mäntylän (ps) lausumaehdotus ja hallituksen esitys. Lausumaehdotuksessa esityksessä esitettiin mm. tulevassa talousarviossa kunnille lisävelvoitteiden hoitamiseksi lisää resursseja, vanhustyötä tekevän vastuuhenkilön asiakasmäärän rajaamista, omaistuen korottamista ja sen maksamisen siirtämistä Kelalle sekä saattohoitolain valmistelun välitöntä aloittamista. Äänestyksessä hallituksen esitys (jaa) voitti äänin , poissa 16. Koska ns. vanhuspalvelulaki hallituksenkin esittämässä muodossa toi parannusta aiempaan tilanteeseen, vaalivilppiä ei kenenkään edustajan osalta kirjata, koska yksikään edustaja ei vastustanut itse lakia. Ohesta kuitenkin ilmenee kansanedustajien kanta lain sisältöä koskeviin parannusesityksiin lopullisessa äänestyksessä. JAA: Hallituksen esitystä kannattaneet:

9 6. ELÄKEIÄN NOSTAMINEN ELÄKEIÄN NOSTAMINEN UUDELLE EDUSKUNNALLE Työmarkkinajärjestöt (SAK, STTK, AKAVA, EK, KT) ovat sopineet: - vanhuuseläkkeen alarajan nousun 65 vuoteen vähitellen vuodesta 2017 eteenpäin vuoteen 2025 mennessä - muutoksen eläkkeen kertymisen sääntöihin vuonna päätöksen työeläkemaksun tasosta vuoteen 2019 saakka - osa-aikaeläkkeen muutoksen osittaiseksi varhennetuksi vanhuuseläkkeeksi - uuden eläkelajin, työuraeläkkeen pitkän ja rasittavan työuran tehneille - päätöksen EMU-puskurin käyttömahdollisuuksista eläkemaksun sääntelyyn Tehdyn sopimuksen mukaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa nostetaan siirtymäajalla alkaen niin, että se koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Nyt valittavat kansanedustajat päässevät päättämään eläkeuudistuksen kaikista lakiesityksistä syksyllä 2015.

10 7. TYÖURIEN PIDENTÄMINEN 1. TYÖTTÖMYYSPUTKEN POISTAMINEN Hallituksen esityksestä työeläkelakia muutettiin siten, että HS-vaalikoneessa esillä ollut ns. työttömyysputki poistettiin vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä. Eduskunnan täysistunto 114/ Eduskunnan täysistunnossa päätettiin työeläkelain muutoksesta, jossa poistettiin säännös työttömyyspäivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella saavan pitkäaikaistyöttömän oikeudesta jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä. JAA: Työttömyysputken poistamista kannattaneet: 2. OSA-AIKAELÄKKEEN VAIHEITTAINEN ROMUTTAMINEN Hallituksen esityksestä työeläkelakia muutettiin siten, että HS-vaalikoneessa esillä ollut osa-aikaeläkkeen poistaminen etenin yhden askeleen eteenpäin. Eduskunnan täysistunto 114/ Eduskunnan täysistunnossa päätettiin työeläkelain muutoksesta, jossa vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneiden osa-aikaeläkeikärajaa nostettiin yhdellä vuodella, eli 61 vuoteen. JAA: Osa-aikaeläkkeen asteittaista romuttamista kannattaneet:

11 8. ELÄKEINDEKSIN MUUTTAMINEN 1. VUODEN 2012 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 91/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Jyrki Yrttiahon (vr) ja Kauko Tuupaisen (ps) esityksestä euron määrärahasta varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Hallituksen esitys voitti äänestyksessä äänin , poissa 13. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin tuhat euroa, eli saajasta riippuen noin yhden kuukauden eläkkeen verran, todetaan Yrttiahon esityksessä. Oheisesta naamamittarista käy ilmi ketkä vaalipiirin kansanedustajista äänesti selvitystä vastaan ja eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisen puolesta. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet: 2. VUODEN 2013 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 135/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin ensin Jyrki Yrttiahon (vr) euron ja Kauko Tuupaisen (ps) euron määräraha esityksestä varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväliindeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Ensimmäisessä

12 äänestyksessä Tuupaisen esitys pienemmästä määrärahasta voitti ja toisessa äänestyksessä se asetettiin hallituksen hylkäämisesitystä vastaan. Hallituksen esitys eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisesta voitti äänin , tyhjiä 2, poissa 14. On arvioitu, että taitetun indeksin takia työeläkeläiset ovat menettäneet vuoden 1995 vuosittaisesta eläketasosta noin tuhat euroa, eli saajasta riippuen noin yhden kuukauden eläkkeen verran, todetaan Yrttiahon esityksessä. Oheisesta naamamittarista käy ilmi ketkä vaalipiirin kansanedustajista äänesti selvitystä vastaan ja eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisen puolesta. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet: 3. VUODEN 2014 BUDJETTI Kataisen hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 137/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Jyrki Yrttiahon (vr)esittämästä ja Markus Mustajärven (vr) kannattamasta euron määrärahasta varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväliindeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Äänestyksessä hallituksen esitys eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisesta voitti äänin , tyhjiä 20, poissa 25. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet: 4. ELÄKEINDEKSIKOROTUKSEN HEIKENNYS Stubbin hallitus esitti lainmuutosta eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista. Lainmuutoksen tarkoituksena on leikata kansaneläkkeisiin ja työeläkkeisiin tulevaa indeksikorotusta vuonna 2015 siten, että muutoin tulevan 1,1 prosentin korotuksen sijaan korotus on ainoastaan 0,4 prosenttia. Leikattu indeksi jää pysyväksi ja se on myös vuoden 2016 eläkeindeksin laskennan pohjana. Indeksileikkaus koske myös työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, vammaisetuuksia, opintorahaa ja rintamalisää.

13 1. äänestys; lain hyväksyminen tai hylkääminen Eduskunnan täysistunto 105/ Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin eläkeindeksin leikkauksesta kahteen otteeseen. Erkki Virtanen (vas) esitti Aino-Kaisa Pekosen (vas) kannattamana, että lakiehdotukset hylätään. Käydyssä äänestyksessä hallituksen esitys lain hyväksymisestä (jaa) voitti äänin , poissa 22. Oppositiopuolue Keskustan edustajat asettuivat tässä äänestyksessä tukemaan hallituksen esitystä. Vaalivilppiä ei tässä asiassa kirjata, koska asetelma ei täysin vastaa HS-vaalikoneen kysymyksen asettelua. Jokainen äänestäjä voi kuitenkin itse päätellä sen, onko oman kansanedustajan menettely tässä asiassa ristiriidassa hänelle vaalilupausten perusteella asettamiesi odotusten kanssa. Poissa: 2. äänestys; lausumaehdotus lakiin Eduskunnan täysistunto 105/ Kun edellisessä äänestyksessä voitti hallituksen esitys lainmuutoksen hyväksymisestä, äänestettiin Anu Vehviläisen (kesk) esittämästä ja Erkki Virtasen (vas) kannattamasta lausumaehdotuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön hyväksymälle mietinnölle koskien lainmuutosta. Lausumaehdotus oli seuraava: Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa riittävän tasoisen ensisijaisen perusturvan ja antaa tänä syksynä eduskunnalle esityksen takuueläkkeen korottamisesta. Äänestyksessä hallituksen esitystä tukeva sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (jaa) voitti opposition ehdotuksen (ei) äänin 94 83, poissa 22. Vaalivilppiä ei tässä asiassa kirjata, koska asetelma ei täysin vastaa HS-vaalikoneen kysymyksen asettelua. Jokainen äänestäjä voi kuitenkin itse päätellä sen, onko oman kansanedustajan menettely tässä asiassa ristiriidassa hänelle vaalilupausten perusteella asettamiesi odotusten kanssa. Poissa: 5. VUODEN 2015 BUDJETTI

14 Stubbin hallituksen budjettiesitys jatkaa työeläkkeen saajille epäedullisen taitetun indeksin käyttöä, jossa kuluttajahintojen vaikutus indeksiin on 80 % ja ansiotasoindeksin vain 20 %. Eduskunnan täysistunto 134/ Eduskunnan täysistunnon budjettiäänestyksessä äänestettiin Jyrki Yrttiahon (vr)esittämästä ja Markus Mustajärven (vr) kannattamasta euron määrärahasta varattavaksi selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväliindeksiksi, jossa palkka- ja hintakehityksen painoarvo on sama, eli 50:50. Äänestyksessä hallituksen esitys eläkeläisille epäedullisen indeksikäytännön jatkamisesta voitti äänin , tyhjiä 1, poissa 10. JAA: Työeläkeläisille epäedullisen taitetun indeksin jatkamista kannattaneet:

15 9. BUDJETTIMENOJEN LEIKKAAMINEN VAALILUPAUKSET HS-VAALIKONEESSA Vaalikoneen kysymys: Vaalien jälkeen valittava hallitus saattaa päättää karsia valtion menoja. Seuraavassa on lueteltu joukko mittaluokaltaan erisuuruisia säästöehdotuksia, joita vaalikeskustelussa on jo esitetty. Minkä näistä valitsisit ensimmäisenä? (Valitse yksi.) Vastaukset vaalikoneessa: Puolustusmäärärahojen leikkaaminen Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen Maataloustukien leikkaaminen Yritystukien leikkaaminen Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen

16 Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen Jokin muu Valtion menoja ei ole tarpeen karsia Yllä kansanedustajien mielipiteet budjettimenojen leikkauksiin HS-vaalikoneessa. Menoleikkauksia käsitellään Vaalivilppikoneen muissa asiakohdissa.

17 10. KRIISIMAIDEN TUKEMINEN 1. PORTUGALIN TUKEMINEN Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta, joka käytännössä tarkoittaa ulkomaisten pankkien tukemista. Eduskunnan täysistunto 10/ Viimeinen ratkaiseva äänestys; Valtioneuvoston kanta (Jaa) / Arhinmäki (Ei) Jaa 137, Ei 49, Tyhjiä 7, Poissa 6, Yhteensä 199 JAA: Kriisimaa Portugalin tukijat: 2. HALLITUSOHJELMA Kataisen hallituksen hallitusohjelma näyttää kriisimaiden-, eli ulkomaisten pankkien tukemiselle vihreää valoa: Ennen yksittäisen päätöksen tekoa hallitus arvioi, ovatko Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) tai mahdollisesti perustettavan Euroopan vakausmekanismin (EVM) puitteissa tehtävät päätökset Suomen ja vaikeuksiin joutuneen maan kansalaisten kannalta perusteltuja ja onko odotettavissa, että kyseiselle maalle suunniteltu sopeutusohjelma auttaa sitä selviytymään ahdingosta. Sen mukaisesti Suomi hyväksyy Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisen edellyttäen, että Suomen ehdot toteutuvat. Eduskunnan täysistunto 24/ Valtioneuvoston tiedonannosta Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen; Markus Mustajärven (vas), Kimmo Tiilikaisen (kesk) ja Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps) hallitusohjelmaa vastustavista esityksistä. Vaalivilppikoneen naamamittari on kooste näistä äänestyksistä. JAA: Kriisimaiden tukemista kannattaneet:

18 3. SUOMEN TAKAUSVASTUIDEN NOSTAMINEN Suomen takausvastuut Euroopan rahoitusvälineen välisessä ERVV-puitesopimuksessa nostettiin allekirjoitetulla sopimuksella lähes kaksinkertaiseksi, eli 8 miljardista eurosta 14 miljardiin euroon. Asia tuotiin eduskunnan päätettäväksi Eduskunnan täysistunto 42/ Takausvastuiden nostamisesta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen; Markus Mustajärven (vr), Timo Kallin (kesk) ja Kaj Turusen (ps) takausvastuiden nostamista vastustavista esityksistä. Vaalivilppikoneen naamamittari on kooste näistä äänestyksistä. JAA: Kriisimaiden (ulkomaisten pankkien) tukijat, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen: 4. SUOMEN TAKAUSVASTUIDEN NOSTAMINEN KREIKALLE EUROON Hallituksen esityksestä eduskunta päätti Suomen takausvastuiden nostamisesta Kreikan toisessa tukipaketissa korkokuluineen noin kuuteen miljardiin euroon. Eduskunnan täysistunto 15/ Takausvastuiden nostamisesta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen. Viimeisessä äänestyksessä oli vastakkain hallituksen esitys ja Markus Mustajärven (vasenryhmä) tekemä ja Jyrki Yrttiahon (vasenryhmä) kannattama seuraava esitys; Eduskunta toteaa, että hallitus sitoo Suomen yhteisiin talousvastuisiin euroalueen kriisin hoidossa aiheuttaen valtiontalouden tilan heikkenemisen ja riskien hallitsemattoman kasvun sekä tukea saavassa maassa pienituloisten kansalaisten epäoikeudenmukaisen kohtelun eikä nauti eduskunnan luottamusta. JAA: Kriisimaiden (ulkomaisten pankkien) tukijat, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen:

19 5. SUOMEN TAKAUSVASTUIDEN NOSTAMINEN N. 30 MILJARDIIN EUROON Suomen takausvastuut Euroopan rahoitusvälineen välisessä ERVV-puitesopimuksessa nostettiin allekirjoitetulla sopimuksella lähes kaksinkertaiseksi, eli 8 miljardista eurosta 14 miljardiin euroon. Eduskunta päätti hyväksyä sopimuksen. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että em. päätöstä tehtäessä eduskuntaa harhautettiin tai hallitus ei itsekään tiennyt mihin se oli sitoutunut. Todellisuudessa Suomen takausvastuut kasvoivat n. 30 miljardiin euroon, sillä sopimus sisältää ERVV:n varainhankinnan korot, kulut ja niille annettavan ylitakauksen. Hallitus haki virheelliselle menettelylleen jälkikäteen eduskunnan siunauksen , minkä se saikin hallituspuolueiden edustajien äänin. Eduskunnan täysistunto 44/ Suomen kansalaisten takausvastuiden nostamiseksi n. 30 miljardiin euroon Eduskunta päätti ERVV:lle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 :n muuttamisesta äänin; Jaa 78, Ei 55, Tyhjiä 0, Poissa 66. Poissaolijat käytännössä ratkaisivat asian hallituksen eduksi. JAA: Kriisimaiden (ulkomaisten pankkien) tukijat, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen: 6. SOPIMUS EUROOPAN VAKAUSMEKANIS- MISTA (EVM) Eduskunta päätti Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten määräysten voimaansaattamiseksi. Päätöksellä Suomi sijoittaa EVM:ään pääomaa 1,4 miljardia euroa ja takausvastuita reilu 11 miljardia euroa. EVM:llä on valtuudet Suomea kuulematta päättää tukirahojen jaosta ja langettaa maamme maksamaan koko potin, eli yli 12,5 miljardia euroa. EVM voimistaa EU:n liittovaltiokehitystä. Eduskunnan täysistunto 71/ Eduskunta päätti EVM:n sopimuksen ja lainsäädännön hyväksymisestä hallituspuolueiden kansanedustajien äänin , poissa 24. JAA: EVM-sopimuksen hyväksyjät, jotka eivät osallistuneet HS-vaalikoneeseen:

20 7. ESPANJAN PANKKIEN TUKEMINEN Valtioneuvosto antoi tiedonannon eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten. Espanjalaisille pankeille myönnetään rahoitustukea enintään 100 miljardia euroa Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) kunnes Euroopan vakausmekanismi on toimintakykyinen (EVM). Suomen osuus on 1,9248 prosenttia ERVV:n varainhankinnan pääomaosuudesta eli enintään noin miljoonaa euroa. Suomen rahoitusvastuut takausvastuineen eurokriisin hoidossa ovat kaikkiaan 36,7 miljardia euroa, kun valtion tämän vuoden budjetissa on arvioitu verotulojen olevan 38,6 miljardia euroa. Eduskunnan täysistunto 73/ Oppositio vastusti Espanjan pankkien tukemista ja esitti, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta. Lopuksi olivat vastakkain Markus Mustajärven (vasenryhmä) epäluottamuslause-esitys ja hallituksen tiedonanto Espanjan pankkien tukipaketista. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen äänin; Jaa 109, Ei 73, Poissa 17. Poissa: 8. ERVV:N LISÄTAKAUKSET KREIKALLE Hallitus esitti Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annettua lakia muutettavaksi. Esityksen mukaan laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voitaisiin antaa myös sellaiselle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle, joka tehdään talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten. Lakimuutos on räätälöity Kreikalle ja se astuisi voimaan viimeistään Eduskunnan täysistunto 134/ Oppositio vastusti Kreikalle räätälöityä, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti myös muita velkamaita koskevaa lainmuutosta. Eduskunnassa hallituksen esitys lainmuutoksesta voitti äänestyksessä äänin , poissa 8. JAA: Kreikan pankkien tukijat:

21 11. PÖRSSIVERO EU:n piirissä on kehitelty transaktioveromallia, jossa veron suuruus oli arvopapereille 0,1 % ja johdannaisille 0,01 %. Syksyllä 2012 Suomen hallitus päätti jättäytyä transaktioveron käsittelyssä tiivistetyn yhteistyön ulkopuolelle. Myös Ruotsi 14 muuta EU:n jäsenmaata jäivät ulkopuolelle. Hallituspuolueiden (kok, sdp, rkp, kd, vihr, vas) toimesta asiaa ei ole tuotu eduskunnan päätettäväksi. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on hyökännyt veroa vastaan verraten sitä Molokin kitaan.

22 12. VEROJEN KOROTTAMINEN 1. ARVONLISÄVEROPOHJAN LAAJENTAMINEN Hallituksen esityksestä arvonlisäverolakia muutettiin siten, että sanoma- ja aikakausilehtiin sovelletaan 9 % verokantaa, kun aiemmin se oli 0 %. Tämä merkitsee lehtien tilaushintoihin korotuksia, jotka lankeavat täysimääräisesti tilaajien maksettavaksi. Arvonlisäverolakia muutettiin myös siten, että työvaltaisten alojen, kuten parturikampaamot ja pienkorjaamot joutuvat maksamaan palveluistaan 23 % arvonlisäveron, kun se aiemmin oli 9 %. Näitä palveluja käyttävät kansalaiset joutuvat maksamaan korotuksen palvelujen hinnoissa. Eduskunnan täysistunto 74/ Eduskunnan täysistunnossa päätettiin arvonlisäverolain muutoksista, joilla laajennettiin em. tavalla arvonlisäverotuksen pohjaa ja korotettiin arvonlisäverotusta työvaltaisilla aloilla. Päätökset ovat osaltaan askelia suurituloisia suosivan ja vähempisosaisia sorsivan tasaveron suuntaan. JAA: Arvonlisäveron veropohjan laajentamista ja korottamista kannattaneet: 2. ARVONLISÄVERON KOROTTAMINEN Hallituksen esityksestä arvonlisäverolakia muutettiin siten, että veroja korotettiin kaikissa arvonlisäverokannoissa yhdellä prosentilla. Oppositio jakautui eduskunnassa asiasta päätettäessä Keskustan käytännössä kannattaessa yleisen arvonlisäverokannan nostoa 24 prosenttiin. Sekin vastusti ruokaan, lääkkeisiin sekä muihin alennetun arvonlisäverokannan tuotteisiin esitettyä veronkorotusta, vaan kannatti niiden säilyttämistä ennallaan nykyisissä 9 prosentissa ja 13 prosentissa. Eduskunnan täysistunnot 112/ ja 114/ Eduskunnan täysistunnoissa päätettiin arvonlisäverojen korotuksista kaikissa verokannoissa yhdellä prosentilla. Oheinen yhteenveto kansanedustajien

23 äänestyskäyttäytymisestä perustuu heidän toimintaansa istunnossa, jossa päätettiin lain sisällöstä ja istunnossa jossa, arvonlisäverolain muutos lopullisesti hyväksyttiin. Oikeudenmukaisuuden nimissä yhteenveto on tehty erikseen kussakin verokannassa. JAA: Yleisen arvonlisäverokannan (23 %) korottamista kannattaneet: JAA: Ruuan, lääkkeiden sekä muiden alennettujen arvonlisäverokantojen (9 % tai 13 %) korottamista kannattaneet:

24 13. VEROHUOJENNUSTEN LEIKKAUS VAALILUPAUKSET HS-VAALIKONEESSA Vaalikoneen kysymys: Valtio käyttää verotusta rahan keräämisen lisäksi myös erilaisten yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen. Kansalaisten toimintaa voidaan ohjata erilaisilla verohuojennuksilla. Vuonna 2009 näiden verohuojennusten takia valtiolta jäi saamatta 13 miljardia euroa. Summa vastaa noin neljännestä valtion budjetista. Verotukiin käytettyä rahaa joudutaan keräämään kiristämällä verotusta toisaalla. Mitä seuraavista verotuista olisit valmis leikkaamaan ensimmäiseksi? (Valitse yksi.) Vastaukset vaalikoneessa: Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009) Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009) Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009) Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009) Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009).

25 Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009) En mitään näistä Edellä mainituista mahdollisista verohuojennuskohteita muutoksia on Kataisen hallituksen toimesta toteutettu kotitalousvähennykseen, joka euromääräisesti on edelleen 600 euroa alemmalla tasolla kuin vaalikauden alkaessa. Kehitys vuosittaisen kotitalousvähennyksen enimmäismäärän osalta: - v euroa - v euroa - v euroa - v euroa - v euroa

26 14. ASUNTOLAINAKORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUS 1. HALLITUSOHJELMA Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa päätettiin vähentää asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta seuraavasti: Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelun yhtenäistämiseksi asuntolainojen korkojen vähennysoikeutta kavennetaan maltillisesti ja asteittain vaalikauden aikana. Vähennyskelpoisia ovat vaalikauden jälkeen 75 % asuntolainan koroista alijäämähyvitystä tehtäessä. Eduskunnan täysistunto 24/ Valtioneuvoston tiedonannosta Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmasta äänestettiin eduskunnan täysistunnossa kolmeen otteeseen; Markus Mustajärven (vas), Kimmo Tiilikaisen (kesk) ja Pirkko Ruohonen-Lernerin (ps) hallitusohjelmaa vastustavista esityksistä. Vaalivilppikoneen naamamittari on kooste näistä äänestyksistä. JAA: Asuntolainojen korkovähennyksen heikentäjät, jotka eivät osallistuneet HSvaalikoneeseen: 2. VUODEN 2012 BUDJETTI Kataisen hallituksen vuoden 2012 budjetissa päätettiin vähentää asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta seuraavasti: Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajataan siten, että vuonna 2012 vähennyskelpoista on 85 %, vuonna %, ja vuonna % asuntolainan koroista. Eduskunnan täysistunto 91/

Pirkanmaan vaalipiirin naamamittari

Pirkanmaan vaalipiirin naamamittari Pirkanmaan vaalipiirin naamamittari Naamamittari kertoo kansanedustajan sanojen ja tekojen ristiriidan määrän eri asioissa: Kansanedustaja sortui sanojen ja tekojen ristiriitaan, poiketen eduskunnassa

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun. Eduskunnalle

Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun. Eduskunnalle Tarkistettu versio 2.0 TAA 60/2011 vp - Lauri Heikkilä /ps ym. Määrärahan osoittaminen Itämeren suojeluun Eduskunnalle Saukonojan vesiosuuskunta suunnittelee ja toteuttaa paineviemärin Liedossa Saukonojan

Lisätiedot

Helsingin vaalipiirin naamamittari

Helsingin vaalipiirin naamamittari Helsingin vaalipiirin naamamittari Naamamittari kertoo kansanedustajan sanojen ja tekojen ristiriidan määrän eri asioissa: Kansanedustaja sortui sanojen ja tekojen ristiriitaan, poiketen eduskunnassa HS-vaalikoneessa

Lisätiedot

Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa

Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa Tarkistettu versio 2.0 TAA 59/2011 vp - Lauri Heikkilä /ps ym. Määrärahan osoittaminen Raukkalan kylän paikallistien liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedossa Eduskunnalle Varsinais-Suomessa sijaitsevan

Lisätiedot

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja

Valittu kansanedustaja, joka oli poissa äänestettäessä lisäydinvoimasta 1.7.2010 Yhteensä 1 kansanedustaja Valitut kansanedustajat, jotka äänestivät lisäydinvoimaa vastaan 1.7.2010 Yhteensä 37 kansanedustajaa SDP Helsinki Tuomioja Erkki SDP Häme Filatov Tarja SDP Keski-Suomi Huovinen Susanna SDP Kymi Kiljunen

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 91/2012 vp. Laki yliopistolain 8 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. LA 91/2012 vp Arto Satonen /kok ym.

Eduskunnalle. LAKIALOITE 91/2012 vp. Laki yliopistolain 8 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. LA 91/2012 vp Arto Satonen /kok ym. LAKIALOITE 91/2012 vp yliopistolain 8 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Korkealaatuinen koulutus on globaalisti kysytty kauppatavara. Lukuvuonna 2010 2011 Yhdysvalloissa

Lisätiedot

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014

125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 PTK 125/2014 vp 125. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Toinen käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen

Lisätiedot

24. TORSTAINA 30. KESÄKUUTA 2011

24. TORSTAINA 30. KESÄKUUTA 2011 PTK 24/2011 vp 24. TORSTAINA 30. KESÄKUUTA 2011 kello 12.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 22.6.2011 nimitetyn pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen

Lisätiedot

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä

Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Liite 5 Yhteenveto vuoden 2011 eduskuntavaaleja edeltäneestä kyselystä Ehdokkaiden suhtautuminen pakolliseen ruotsin kieleen YLE vaalikone Yhteenvedossa kaikki ne kansanedustajaehdokkaat, jotka tulivat

Lisätiedot

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana:

EDUSKUNTA RIKSDAGEN. Kansanedustajat Vaalikausi , Aloitti edustajana: EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansanedustajat Vaalikausi 2011 2014, 20.04.2011 21.04.2015 Nimi: Ahvenjärvi, Sauli Sakari 2011 Alanko-Kahiluoto, Satu Outi Kristiina 2007 Alatalo, Mikko Tapio 2003 Anttila, Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle

KESKUSTELUALOITE Vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä. Eduskunnan puhemiehelle Tiedote 7.6.2013 Keskustelualoite vapaaehtoistoiminnan lainsäädännöstä Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä on jättänyt Eduskunnan puhemiehelle keskustelualoitteen vapaaehtoistyön lainsäädännön kehittämisestä.

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 58/2013 vp Laki toimeentulotuesta annetun lain 14 a :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa esitetään muutettavaksi toimeentulotuesta annetun lain 14 a :ää

Lisätiedot

Perjantai kello

Perjantai kello VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 46/2013 vp Perjantai 29.11.2013 kello 11.30-12.45 Läsnä vpj. Pentti Kettunen /ps jäs. Leena Harkimo /kok Pertti Hemmilä /kok Jouko Jääskeläinen /kd Timo Kalli /kesk Anneli

Lisätiedot

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014

129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 PTK 129/2014 vp 129. PERJANTAINA 12. JOULUKUUTA 2014 kello 13.14 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille

Lisätiedot

Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä. 50 50 Suomi on sitoutunut YK:n asettamaan tavoitteeseen, jonka mukaan

Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä. 50 50 Suomi on sitoutunut YK:n asettamaan tavoitteeseen, jonka mukaan konsensus Kysymysteksti Vastausvaihtoehto X Y Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen nopeasti. Miten siihen pitäisi suhtautua? Tuloeroja on kavennettava huomattavasti -100 0 Tuloeroja

Lisätiedot

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010

77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 PTK 77/2010 vp 77. TORSTAINA 1. HEINÄKUUTA 2010 kello 10.02 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen

Lisätiedot

Heinäkuu 2009 SDP Kokoomus Keskus Vasem RKP Perus KD Vihreät muu ei ei ta misto suoma osaa äänes liitto lainen sanoa täisi puolue

Heinäkuu 2009 SDP Kokoomus Keskus Vasem RKP Perus KD Vihreät muu ei ei ta misto suoma osaa äänes liitto lainen sanoa täisi puolue TALOUSTUTKIMUS OY 20090728 13:48:37 TYÖ 5824.00 TAULUKKO 4001 np N-LUVUT itsellenne viisi mieluisinta Mieluisin ehdokas Esko Aho 1242 68 209 597 20 27 56 100 22-118 25 Martti Ahtisaari 1547 346 257 132

Lisätiedot

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä.

Ville Niinistö /vihr (6 osittain, 7 9 ) 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 98/2010 vp Torstai 25.11.2010 kello 10.00-13.00 Läsnä pj. Kimmo Sasi /kok vpj. Jacob Söderman /sd (1 6, 7 osittain, 8 ja 9 ) jäs. Tuomo Hänninen /kesk (1 6, 7 osittain)

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2701 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2701 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2701 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle TYÖELÄMÄ- JA TASA- ARVOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lisätiedot

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r

Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk (1 4, 5 osittain) vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2012 vp Keskiviikko 28.11.2012 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 4, 5 osittain, 6 ja 7 ) jäs. Lars Erik Gästgivars

Lisätiedot

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 10/2003 vp Perjantai 23.5.2003 kello 14.00-14.48 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko Elo

Lisätiedot

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk

Päivi Lipponen /sd (6 osittain, 7 12 ) Jari Myllykoski /vas (1 7 ) Sirpa Paatero /sd Arto Pirttilahti /kesk Juha Sipilä /kesk TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 42/2011 vp Torstai 3.11.2011 kello 12.00-13.40 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 8 ) jäs. Lars Erik Gästgivars /r (1 8 ) James Hirvisaari

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Vuoden 2016 talousarvio ja julkisen talouden suunnitelma: vaikutus eri väestöryhmien toimeentuloon Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 8.10.2015 Väestö yleensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Selvitys 1 (5) VM/1405/03.04.01.00/2012 24.8.2012 Valtioneuvoston oikeuskansleri Selvityspyyntönne 13.8.2012 Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Valtioneuvoston oikeuskansleri on 13.8.2012 pyytänyt

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55

Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 108/2006 vp Perjantai 26.1.2007 kello 11.00-11.55 Läsnä pj. Jukka Gustafsson /sd vpj. Anne Holmlund /kok 1 3, 5 6 jäs. Sari Essayah /kd 1 3 Susanna Haapoja /kesk

Lisätiedot

HE 337/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle

HE 337/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan Euroopan rahoitusvakausvälineelle HE 337/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014

96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014 PTK 96/2014 vp 96. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2014 kello 13.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014

Eläkeuudistus 2017. Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Eläkeuudistus 2017 Taustaa ja tuloksia Antti Tanskanen 11.12.2014 Miksi eläkeuudistus? Elinikä kasvaa - Arvioita nopeammin - Aktuaarin vastuu? Kestävyysvaje vaatii toimia - Uudistus pienentää kestävyysvajetta

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr

Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 68/2013 vp Torstai 26.9.2013 kello 10.00-12.30 Läsnä pj. Johannes Koskinen /sd vpj. Outi Mäkelä /kok (11 osittain) jäs. Tuija Brax /vihr Eeva-Johanna Eloranta /sd Maarit

Lisätiedot

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta.

HE 75/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi. nostetaan nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon lasta kohden kalenterikuukaudelta. HE 75/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotusta

Lisätiedot

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli

Edustajat. nimi vaalipiiri puolue sukupuoli nimi vaalipiiri puolue sukupuoli Ahde Matti Oulun vaalipiiri sd m Ahonen Esko Vaasan vaalipiiri kesk m Akaan-Penttilä Eero Uudenmaan vaalipiiri kok m Alanko-Kahiluoto Outi Helsingin vaalipiiri vihr n Alatalo

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Torstai kello

Torstai kello ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 vp Torstai 30.6.2011 kello 12.50-13.30 Läsnä pj. Timo Soini /ps vpj. Pertti Salolainen /kok jäs. Pekka Haavisto /vihr Ilkka Kanerva /kok Ilkka Kantola /sd Saara

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

133. TORSTAINA 18. JOULUKUUTA 2014

133. TORSTAINA 18. JOULUKUUTA 2014 PTK 133/2014 vp 133. TORSTAINA 18. JOULUKUUTA 2014 kello 10.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015; Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä.

Esko-Juhani Tennilä /vas Erkki Tuomioja /sd sihteeri Olli-Pekka Jalonen valiokuntaneuvos. 1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 17 jäsentä. ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 55/2009 vp Tiistai 9.6.2009 kello 11.30-14.00 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. Pertti Salolainen /kok Markku Laukkanen /kesk Eero Akaan-Penttilä /kok Eero Heinäluoma /sd Liisa

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 14/2012 vp Perjantai 30.3.2012 kello 09.00-9.30 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Miapetra Kumpula-Natri /sd Antti Kaikkonen /kesk Annika Lapintie /vas Juho Eerola

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen)

Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd (nimenhuudon jälkeen) jäs. Christina Gestrin /r (nimenhuudon jälkeen) VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 29/2006 vp Tiistai 6.6.2006 kello 12.00-12.40 Läsnä pj. Markku Koski /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Christina Gestrin /r Kyösti Karjula /kesk Jari Koskinen /kok Pekka

Lisätiedot

Hallituksen ehdolliset lisätoimet

Hallituksen ehdolliset lisätoimet Hallituksen ehdolliset lisätoimet Ehdolliset lisäsäästöt: suoraan palkansaajiin kohdistuvia ovat työttömyysturva, vuorotteluvapaa, vanhempainvapaan lomakarttuman poistaminen eli yhteensä 202 miljoonaa.

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Asian käsittely keskeytettiin. SIVISTYSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2013 vp Perjantai 31.5.2013 kello 11.00 12.30 Läsnä pj. Raija Vahasalo /kok vpj. Inkeri Kerola /kesk jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (4 osittain, 5 8 ) Ritva Elomaa /ps

Lisätiedot

Kiitos, olet tärkeä -haastekampanja

Kiitos, olet tärkeä -haastekampanja Kiitos, olet tärkeä -haastekampanja Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä toteutti 1.11.2016 20.1.2017 Kiitos, olet tärkeä haastekampanjan, jossa lähetettiin kiitoskortteja ruohonjuuritason toimijoille.

Lisätiedot

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos

Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps (1 9, 10 osittain) Ulla-Maj Wideroos /r sihteeri Minna-Liisa Rinne valiokuntaneuvos HALLINTOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 95/2013 vp Torstai 28.11.2013 kello 12.15-14.00 Läsnä pj. Pirkko Mattila /ps jäs. Jussi Halla-aho /ps Rakel Hiltunen /sd Reijo Hongisto /ps Risto Kalliorinne /vas Mika Kari

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta

HE 28/1995 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta HE 28/995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että valtiolle lapsilisäjärjestelmästä

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 58/2011 vp Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteen tarkoituksena on kieltää kuluttajalle myönnetyt pikaluotot kokonaan. Pikaluotoilla

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 49/2004 vp Keskiviikko 6.10.2004 kello 14.00-14.45 Läsnä nimenhuudossa pj. jäs. Jari Vilén /kok Heidi Hautala /vihr Pertti Hemmilä /kok Toimi Kankaanniemi /kd Marjo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain HE 78/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 31/2009 vp Tiistai 6.10.2009 kello 12.00-13.30 Läsnä pj. vpj. jäs. vjäs. sihteerit Hannes Manninen /kesk Kari Rajamäki /sd Tarja Filatov /sd Christina Gestrin /r Pertti

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

4 PALUU i HAKU KAIKISTA

4 PALUU i HAKU KAIKISTA Valtiopäiväasia, HE 83/2004 Sivu 1/1 4 PALUU i HAKU KAIKISTA Asian valiokuntakäsittely HE 83/2004 vp oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET VALTIOVARAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä joulukuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa

Keskiviikko kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 20/2005 vp Keskiviikko 4.5.2005 kello 13.30-14.47 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Jari Vilén /kok Antti Kaikkonen /kesk Kimmo Kiljunen /sd Mikko Elo /sd Heidi

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PRESIDENTINVAALIT

PRESIDENTINVAALIT PRESIDENTINVAALIT 99-2006 Vaalivuosi, valintatapa ja valintamenettelyn erityispiirteet ) 99: Eduskunta kuuden vuoden toimikaudeksi hallitusmuodon 94 :n siirtymäsäännöksen nojalla Presidenttiehdokk aat

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Osallistuin valiokunnan kutsumana asiantuntijana kuulemistilaisuuteen klo 10.00. Kuulemistilaisuuden aiheena oli työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi,

Lisätiedot

FSD2701. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2701. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2701 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62.

Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. 28.5.2004 SAK:N KYSELY EUROPARLAMENTTIVAALIEN EHDOKKAILLE Kysely lähetettiin 159 ehdokkaalle. Siihen vastasi 97 ehdokasta ja vastaamatta jätti 62. Kysymysten vastausvaihtoehdot ovat: täysin samaa mieltä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Palkitsemistiedot_Yle 2012 3.5.2013 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Yleisradio Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että perheen ensimmäisestä lapsilisään

Lisätiedot

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa

Perjantai kello Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 35/2013 vp Perjantai 13.9.2013 kello 13.30-14.26 Läsnä nimenhuudossa vpj. jäs. Paula Lehtomäki /kesk Sirkka-Liisa Anttila /kesk Juho Eerola /ps Jukka Gustafsson /sd

Lisätiedot

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta

Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta 2 2011 Puolueiden verolinjaukset palkansaajan kannalta Huhtikuu 2011 Lisätiedot: Ilkka Kaukoranta ilkka.kaukoranta@sak.fi puhelin 020 774 0189 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 Puolueiden verolinjaukset

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp

Lakivaliokunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 11/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta perjantai / HE 123/2017 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta perjantai / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot