Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta"

Transkriptio

1 1 Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta Vesihuoltonuoret seminaari Tampereella Projekti-insinööri Pöyry Environment Oy 2 1

2 Oma tausta Lähtöisin Raumalta Koulutus: Diplomi-insinööri, insinööri Lappeenrannan teknillinen yliopisto , Ympäristötekniikka, syventymiskohteena Päästöjen hallinta Edelliset työantajat: Suomen ympäristökeskus SYKE, BAT työn koordinointia Suomessa ja selvitys biopolttoaineiden valmistuksesta, 10 kk Pöyry Environment Oy, Projekti-insinööri , vesihuollon laitossuunnitteluosastolla Esi-, yleis- ja toteutussuunnittelutehtäviä Energia-auditointeja 3 Hankkeen esittely Kehityshanke Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ympäristömyönteiseen toiminnan kehittämiseen toteutettiin yhteistyössä neljän vesihuoltolaitoksen kanssa, joissa suoritettiin karkea energia-auditointi sekä laskettiin laitoksen toiminnan hiilijalanjälki VVY sekä kaikki mukana olleet laitokset osallistuivat kehityshankkeen tukemiseen omalla rahallisella osuudellaan Mukana olleet laitokset Helsingin Vesi, Vanhankaupungin vesilaitos Espoon Vesi, Suomenojan jätevedenpuhdistamo Lahti Aqua Oy, Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamo Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Paroisten jätevedenpuhdistamo 4 2

3 Hankkeen esittely, Energia-auditointi Tarkastelukohteet ja -vuodet valittiin yhteistyössä laitosten kanssa. Lähtötietojen pohjalta luotiin kuvaus kohteen sähkö- ja lämpöenergiankäytön nykytilanteesta sekä selvitettiin mahdolliset energiansäästökohteet Mahdollisiin energiansäästökohteisiin ehdotettiin suoritettavaksi energiaa säästäviä toimenpiteitä tai suositeltiin tarkempaa tarkastelua Ehdotetuista toimenpiteistä selvitettiin karkea energiansäästöpotentiaali sekä suoritettiin kannattavuustarkastelu 5 Esimerkki puhdasvesilaitoksen energiankäytön nykytilanteesta, Vanhankaupungin vesilaitos Tarkasteluvuosi 2007, koska vuosi 2008 poikkeuksellinen Päijännetunnelin remontin vuoksi Verkostoon pumpattu vesimäärä: 36,23 milj. m 3 Sähköenergiankulutus: MWh Helsingin Energia: MWh Oma varavoima: 16 MWh Sähköenergiankulutus/m 3 : 0,35 kwh/m % 9 % 5 % Sähkönkulutuksen jakautuminen Vanhankaupungin vesilaitoksella 2007 Helsingin energia: MWh Varavoima: 16 MWh 10 % 62 % KP-PUMPPAUS Lämpöenergianhankinta Vanhankaupungin vesilaitoksella 2007, MWh OTSONOINTILAITOS KEMIKAALIRAKENNUS. HIEKKASUODATUS JA VÄLIPUMPPAUS AKTIIVIHIILILAITOS 400 Lämpöenergiankulutus: MWh 300 Helsingin Energia: MWh 200 Helsingin Vesi, Viikinmäki: MWh Lämpöenergiankulutus/m 3 : 0,10 kwh/m TAMMI MAALIS TO UKO HEINÄ SYYS MARRAS Viikinmäki HKE 6 3

4 Esimerkki jätevedenpuhdistamon energiankäytön nykytilanteesta Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Paroisten jätevedenpuhdistamo Tarkasteluvuosi 2008 Puhdistettu jätevesimäärä: 7,18 milj. m 3 Sähköenergiankulutus: MWh Lännen Oma Voima Oy: MWh Sähköenergiankulutus/m 3 : 0,52 kwh/m 3 Lämpöenergiankulutus: MWh Myynti Vattenfallille: 783 MWh Kokonaistuotanto: MWh Lämpöenergiankulutus/m 3 : 0, kwh/m Sähkönkulutuksen jakautuminen Paroisissa 2008, MWh Ostosähkö: 3738 MWh 22 % 31 % 47 % Muut Ilmastus Lietteenkäsittely Lämpöenergian myynti ja oma käyttö 2008, kwh Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Myyty Oma käyttö 7 Esimerkkejä potentiaalisista energiasäästökohteista Vanhankaupungin vesilaitos Hiekkasuodattimien huuhteluvesien pumppaus Suomenoja jätevedenpuhdistamo t Nostopumppaus linjoille 1-4 Biokaasun hyödyntämisen parantaminen 8 4

5 Vanhakaupunki, Hiekkasuodattimien huuhteluvesipumppaus Nykytilanne: Suodattimet huuhdellaan verkostopaineella, vaikka huuhtelussa vaadittava paine on huomattavasti alhaisempi Toimenpide-ehdotus: Oma pumppaus suodatinten huuhteluvesille välipumppaamosta ennen puhdasvesialtaisiin pumppaamista Saavutettu tt hyöty ja kannattavuus: Vuosittainen kustannussäästö Jo nykyisellä kapasiteetilla investointia voidaan pitää kannattavana. 9 Suomenoja, Nostopumppaus linjoille 1-4 Nykytilanne: Nostopumppaus suoritetaan taajuusmuuttajaohjatusti neljällä uppopumpulla, nostokorkeus 6,5 m. Toimenpide-ehdotus: Nostetaan imualtaan pinnankorkeutta 0,2 m Saavutettu hyöty ja kannattavuus: Nostopumppaus linjoille 1-4 Virtaama (58 % tulovirtaamasta) m 3 /d Virtaama 0,701 m 3 /s Pumppausenergian säästö kwh/a Kustannussäästö /a Pumppauksen tehokkuus 0,454 kwh/m 3 /100m Toimenpiteellä on pieni investointikustannus johtuen automaatiojärjestelmän ohjaustapamuutoksista. Järjestely hankaloittaa kuitenkin linjakohtaista virtaaman säätöä. Ennen toimenpiteiden suorittamista on varmistettava, ettei niistä aiheudu haittaa aikaisemmissa tai myöhemmissä prosessivaiheissa 10 5

6 Suomenoja, Biokaasun hyödyntämisen parantaminen Nykytilanne: Tuotetusta biokaasusta n. 7 % jää hyödyntämättä sähköksi tai lämmöksi ja poltetaan soihdussa Toimenpide-ehdotus: Investoidaan uuteen kaasumoottoriin, jolla pystytään hyödyntämään kaikki tuotettu biokaasu. Olemassa oleva kaasumoottori jäisi varalaitteeksi huoltotilanteita varten. Lähtötiedot ja oletukset: Hyödyntämättä jäänyt biokaasu 2008: m 3 (7 % kok. tuotannosta) Ominaiskaasuntuotanto 450 m 3 n/tvss Biokaasun lämpöarvo: 6,2 kwh/ m 3 n Kaasumoottorin sähköntuotannon hyötysuhde: 35 % Kaasumoottorin lämmöntuotannon hyötysuhde: 50 % Sähkön hinta: 70 /MWh Lämmön hinta: 40 /MWh Syöttötariffi 133,5 /MWh Sähkö myydään tariffihinnalla verkkoon ja ostetaan markkinahinnalla takaisin laitokselle 11 Suomenoja, Biokaasun hyödyntämisen parantaminen Saavutettu hyöty ja kannattavuus: Ostosähkön tarve vähenee 525 MWh/a Kustannushyöty: Ilman syöttötariffia /a Syöttötariffilla /a Takaisinmaksuaika Ilman syöttötariffia 51 a Syöttötariffilla 8 a Kannattavuuslaskelma Parametri Laatu Arvo Ostosähkön tarve MWh/a - Ennen investointia Kaasumoottori-investoinnin jälk Hyödynnettävä lämpöenergia MWh/a - Ennen investointia Kaasumoottori-investoinnin jälk. 750 Sähköenergiakustannukset /a - Ennen investointia Kaasumoottori-investoinnin i t i i jälk. (ei syöttötariffia) Kaasumoottori-investoinnin jälk. (syöttötariffi 0,1335 /kwh) Lämpöenergian hyödyntäminen /a - Ennen investointia Kaasumoottori-investoinnin jälk Energiakustannukset /a - Ennen investointia Kaasumoottori-investoinnin jälk. (ei syöttötariffia) Kaasumoottori-investoinnin jälk. (syöttötariffi 0,1335 /kwh) Kustannushyöty /a - Kaasumoottori-investoinnin jälk. (ei syöttötariffia) Kaasumoottori-investoinnin jälk. (syöttötariffi 0,1335 /kwh) Investointikustannus - Kaasumoottori Takaisinmaksuaika (Korko 5%) a - Kaasumoottori (ei syöttötariffia) 51 - Kaasumoottori (syöttötariffi 0,1335 /kwh)

7 Paroinen, Ilmastuksen säätötavan uusiminen Nykytilanne: Vuonna 1990 hankitut turbokompressorit, 3 kpl á 200 kw keskimäärin käytetään yhtä kompressoria siipipyörien asennolla 65 % (laitteen testikäyrän mukaisesti tuotto on tuolloin noin m 3 /h). Säätöalue yhdellä kompressorilla on noin m 3 /h Vuonna 2008 ilmamäärämittauksen mukaan ilmantuotto keskimäärin m 3 /h. Kuormituksen mukaan laskettuna ilmantarve noin m 3 /h. Ilma jaetaan ilmastusvaiheisiin I ja II. Altaiden vesisyvyyksissä vaiheilla on eroa noin 0,8 m. Toimenpide-ehdotus: ehdotus: Vaihdetaan kompressorit uusiin, sekä järjestetään vaiheille I ja II omat säätöpiirinsä. 13 Paroinen, Ilmastuksen säätötavan uusiminen Saavutettu hyöty ja kannattavuus: Ilmastuksen säätötavan ja kompressorien uusiminen Nykyinen ilmastusnergian kulutus MWh/a Laskennallinen ilmastusenergian tehontarve 650 MWh/a Tehontarve uusilla kompressoreilla (arvio) 765 MWh/a Kustannussäästö (sähköenergian hinta 0,07 /kwh) /a Investointi (arvio) Takaisinmaksuaika (korkokanta 5 %) 4,7 a Investointi on kannattava. Samalla prosessin hallinta ja ilmantuoton säädettävyys parantuvat. Jatkotoimenpiteet: Prosessimallinnuksella ja CFD -mallilla ehdotetaan tarkistettavaksi kompressorin tarkempi mitoitus eri tilanteissa, sekä varmistamaan ilmastusaltaiden sekoitukseen tarvittava teho ilmalla sekä potkuri- tai lapasekoittimilla. 14 7

8 Esimerkki yhteenvedosta, Suomenojan jätevedenpuhdistamo Kaikkien ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen voidaan vuosittain säästää 725 MWh sähköenergiaa Hyödyntämällä kaikki tuotettu biokaasu, saataisiin energiakustannussäästöjä lisäksi (Ilman syöttötariffia /a) Syöttötariffilla /a Energiansäästö kaikkien toimenpiteiden jälkeen Tulopumppauksen sähköenergian säästö MWh/a 34,6 Nostopumppauksen sähköenergian säästö MWh/a 20,1 Mädättämöiden sekoittimien i sähköenergian säästö MWh/a 140,2 Sähköntuotannon lisääminen (ilman syöttötariffia) MWh/a 530,0 Yhteensä MWh/a 724,9 Energiankulutuksen pieneneminen % 5,1 Kustannussäästö (sähkön hinta 0,07 /kwh) /a Esimerkki jatkotoimenpiteistä, Suomenojan jätevedenpuhdistamo Pumppujen nykyisten maksiminostokorkeuksien tarkistaminen käyttämällä niitä hetken suljettua venttiiliä vasten Eniten sähköenergiaa kuluttavien prosessilaitteiden todellisen sähköenergiankulutuksen määrittäminen moottoreiden virtamittauksilla Tarkemmat kaasumoottori-investointien kannattavuuslaskelmat pitemmän ajan lähtötiedoilla, kun syöttötariffin taso varmistuu Rakennusten lämmön talteenoton järjestämisen kannattavuuden tarkistaminen rakennuksissa, joissa sitä ei ole toteutettu 16 8

9 Hiilijalanjälki, Tutkimuksen lähtökohdat Työn rajaus Kioton pöytäkirjan kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO 2 ), metaani (CH 4 ) ja typpioksiduuli (N 2 O) Suorat päästöt välittömät, omasta toiminnasta aiheutuvat päästöt: itse tuotettu energia, prosessin haihduntapäästöt ja laitoksen omat ajot (kuvassa Scope 1) Epäsuorat päästöt omaan toimintaan välillisesti liittyvät päästöt: kemikaalien ja jätteiden kuljetukset ja ostetun energiantuotannon päästöt (Scope 2 ja 3) 17 Lähde: WBCSD, The Greenhouse Gas Protocol Initiative Laskentaperusteet Energiantuotanto Sähkö 225 gco 2 /kwh Lämpö 220 gco 2 /kwh (Energiateollisuus Ry, Motiva, Suomen Kaukolämpöyhdistys) Metaanista tuotetun sähkön tai lämmön päästöjä ei huomioitu Raskaan PÖ päästöt huomioitu Liikenne Työntekijöiden työmatkat, laitoksen kaluston liikennöinti, kemikaalien ja jätteiden kuljetusmatkat Ominaispäästöt LIPASTO-tietokannasta (VTT) Prosessissa muodostuvat päästöt (Jäteveden puhdistamot) Haihduntapäästöt ilmastusaltaista sekä lietteenkäsittelyn aikana Laskennallisesti arvioitu PRTR-mallin mukaisesti 18 9

10 Laskentaperusteet Kemikaalit Huomioitiin erillisenä osuutena Paljon epävarmuustekijöitä Tiedot kerättiin kirjallisuudesta, kemikaalivalmistajilta, l i haastatteluiden, tt ympäristölupien ja Pöyryn asiantuntijalausuntojen perusteella Päädyttiin keräämään tiedot kemikaalien valmistuksen aikaisen energiankulutuksen osalta Kemikaalien tuotannon päästöt gco2 ekv. /kg Ferrosulfaatti Ferrisulfaatti Hiilidioksidi Happi Poltettu kalkki Meesatuhka Sooda 19 Hiilijalanjälki - Vanhakaupunki Yhteenvetotaulukko, Helsinki - Vanhakaupunki Suora hiilijalanjälki* gco2ekv./m 3 0,5 Ostetun sähkön hiilijalanjälki gco2ekv./m 3 79 Kokonaishiilijalanjälki l jälki ** gco2ekv./m 3 94 Energiansäästöpotentiaalin hiilijalanjälki gco2ekv./m 3-4,4 * Itse tuotettu energia, laitoksen liikennesuoritteet ja päivittäiset työmatkat. ** Ostettu ja itse tuotettu energia (fossiilinen), laitoksen liikennesuoritteet, päivittäiset työmatkat, kemikaalien ja jätteiden kuljetukset. Kokonaishiilijalanjälki tco2 ekv./a Ostetun energian tuotannon päästöt suurin komponentti Sähkön osuus 84% Lämmön osuus 13% Liikenne 3% kokonaisuudesta, josta 86% muodostui kemikaalien kuljetuksista Energiasäästön avulla ~2% vähenemä kokonaisjalanjälkeen Laitoksen liikennöinti 3,3 % Oma sähköntuotanto 0,1% Ostettu sähkö 84% Ostettu lämpö 13% 20 10

11 Hiilijalanjälki - jätevedenpuhdistamot Kokonaishiilijalanjälki gco 2 ekv./m 3 Ilmastus 66% Energian tuotanto 28% Lietteenkäsittely 5% Liikennöinti 1% Ilmastus Lietteenkäsittely Energian tuotanto Liikennöinti 21 Hiilijalanjäljen vähentäminen Ilmastuksen (66%) päästöjen hallinnalla olisi suurin vaikutus käytännössä hyvin vaikeaa. Miten päästöjä voitaisiin kerätä? Energiankulutuksen (28%) optimoinnilla Energiansäästöpotentiaalin avulla 2-8 % vähentymä hiilijalanjälkeen Suomenoja 4,3 gco 2 ekv./m 3 (-2% hiilijalanjäljestä) Ali-Juhakkala 14,7 gco 2 ekv./m 3 (-4% hiilijalanjäljestä) Paroinen 13,4 gco 2 ekv./m 3 (-8% hiilijalanjäljestä) Vanhakaupunki 4,4 gco 2 ekv./m 3 (-2% hiilijalanjäljestä) Energiatehokkaat ratkaisut Vaihtoehtoisesti vihreän sähkön osto Lietteenkäsittelyn (5%) päästöjen hallinnalla Päästöjen hallittu kerääminen Onko mahdollista? Liikennöinnin (1%) minimoinnilla pieni vaikutus Kemikaalien kuljetusmatkat muodostavat suurimman osan päästöistä kuljetusten optimointi 22 11

12 Jatkokehitystarpeet Kansainvälisen ISO-standardin määrittelemän hiilijalanjäljen laskentaperusteiden tarkemmat ohjeistukset vesihuoltolaitoksille Vesihuoltolaitoksien toiminnan kehittäminen vastaamaan kansallisiin haasteisiin energiatehokkaan yhteiskunnan edistämisessä Laitosten oman ympäristöjohtamisen tason määrittäminen sekä toimenpiteet tason saavuttamiseen 23 Hankkeen yhteenveto, Energiankulutus Sähköenergiankulutuksen yhteenvetotaulukko Laitoksen tulovirtaama 2008 Lämpöenergiankulutuksen yhteenvetotaulukko Laitoksen tulovirtaama 2008 Espoo - Suomenoja jvp m 3 /a Espoo - Suomenoja jvp m 3 /a Lahti - Ali-Juhakkala jvp m 3 /a Lahti - Ali-Juhakkala jvp m 3 /a Hämeenlinna - Paroinen jvp m 3 /a Hämeenlinna - Paroinen jvp m 3 /a Helsinki - Vanhakaupunki (2007) vl m 3 /a Helsinki - Vanhakaupunki (2007) vl m 3 /a Sähköenergiankulutus 2008 Lämpöenergiankulutus 2008 Espoo - Suomenoja jvp MWh/a ,7 Lahti - Ali-Juhakkala jvp MWh/a 3 756,7 Hämeenlinna - Paroinen jvp MWh/a 3 738,6 Helsinki - Vanhakaupunki (2007) vl MWh/a ,2 Espoo - Suomenoja jvp MWh/a? Lahti - Ali-Juhakkala jvp MWh/a 2 622,0 Hämeenlinna - Paroinen jvp MWh/a 1 697,0 Helsinki - Vanhakaupunki (2007) vl MWh/a 3 790,0 Sähköenergiankulutus käsiteltyä vesikuutiota kohti 2008 Selvityksessä mukana olevat laitokset Espoo - Suomenoja jvp kwh/m 3 Lämpöenergiankulutus käsiteltyä vesikuutiota kohti ,37 Selvityksessä mukana olevat laitokset Lahti - Ali-Juhakkala jvp kwh/m 3 0,63 Espoo - Suomenoja jvp kwh/m 3? Hämeenlinna - Paroinen jvp kwh/m 3 0,52 Lahti - Ali-Juhakkala jvp kwh/m 3 0,44 Helsinki - Vanhakaupunki (2007) vl kwh/m 3 0,35 Hämeenlinna - Paroinen jvp kwh/m 3 0,24 Referenssilaitokset Helsinki - Viikinmäki jvp kwh/m 3 Helsinki - Vanhakaupunki (2007) 038 0,38 Referenssilaitokset vl kwh/m 3 0,10 Tampere - Viinikanlahti jvp kwh/m 3 0,38 Tampere - Viinikanlahti jvp kwh/m 3 0,21 Tampere - Rahola jvp kwh/m 3 0,30 Tampere - Rahola jvp kwh/m 3 0,34 Pori - Luotsinmäki jvp kwh/m 3 0,47 Oulu - Taskila jvp kwh/m 3 0,09 Oulu - Taskila jvp kwh/m 3 0,34 Kuopio - Lehtoniemi jvp kwh/m 3 0,34 Tampere - Rusko vl kwh/m 3 0,49 Vaasa - Pilvilampi vl kwh/m 3 0,

13 Hankkeen yhteenveto, Energiansäästöpotentiaali Ehdotetuilla toimenpiteillä voidaan energiankulutusta vähentää laitoskohtaisesti 5 11 %. Vuosittaiset kustannussäästöt nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin. Kaikki ehdotetut toimenpiteet eivät ole taloudellisesti kannattavia, mutta useat niistä ovat. Lisäksi useat kohteet ovat joka tapauksessa saneerausinvestoinnin tarpeessa, joten pelkällä taloudellisella kannattavuudella ei toimenpiteitä voida perustella. 25 Hankkeen yhteenveto, Kokemukset Lähtötietojen saatavuus selkeä ongelma Luotettavan energia-analyysin saavuttamiseksi tarvitaan kattavammat lähtötiedot, perusteellisempaa tarkastelua sekä mittauksia Laitokset koostuvat erilaisista osaprosesseista, joten niiden yhteismitallinen vertaaminen on hankalaa. Vertailu pitää perustaa referenssiarvoihin, jotka perustuvat esim. energiankulutukseen AVL:a kohti ja ottavat huomioon laitoksen kokoluokan ja puhdistusvaatimukset Pumppausten energiatehokkuuden vertailuun on hyvänä työkaluna kansainvälisesti käytetty yksikkö kwh/m 3 /100m Karkeallakin energia-analyysilla saadaan kuva laitoksen energiankäytöstä sekä löydetään energiansäästömahdollisuuksia

14 Lopuksi Energia-auditoinnin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä Energia-auditoinnin toimenpiteiden avulla osallistut omalta osaltasi Suomen energiansäästötalkoisiin ja nostat imagoasi ympäristöystävällisempänä toimijana Haluatko olla edelläkävijä vai perässähiihtäjä? Pöyry Environment Oy on Suomen ainoa vesialan konsulttitoimisto, joka tarjoaa energia-auditointipalveluja Yhteystiedot: Energia-auditointi Hiilijalanjälki Jaana Tyynismaa (& Olli Miettinen) puh puh fax fax Pöyry Environment Oy Jaakonkatu 3, PL50, Vantaa

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

1/2011. Irtonumero 12. Biokaasulaitokset. www.vesitalous.fi

1/2011. Irtonumero 12. Biokaasulaitokset. www.vesitalous.fi 1/2011 Irtonumero 12 Biokaasulaitokset www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat?

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? 1 Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? Tekijät: Ari Nissinen, Marja Salo, Maija Mattinen, Kaisa Manninen ja Juha Grönroos Päivitetty versio 20.12.2013 (edellinen versio 23.4.2010)

Lisätiedot

Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä. Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä. säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja

Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä. Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä. säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja Esimerkkejä hyvistä energiaa ja ympäristöä säästävistä ratkaisuista Keskipohjolan ja Euroopan uimahalleissa ja kylpylöissä ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 82:2007 Julkaisu rahoitettu osittain Euroopan

Lisätiedot

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja

BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA. Petri Väisänen Jarkko Salmenoja 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN JA SEN HALLITTU KÄSITTELY KAATOPAIKOILLA Petri Väisänen Jarkko Salmenoja Kaatopaikkakaasun hallittu käsittely 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 BIOKAASUN MUODOSTUMINEN KAATOPAIKOILLA...2 1.1

Lisätiedot

Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS

Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station, Lemminkäinen L1+suunnittelu 7.8 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO, HALLINTA JA MITTAUS Wasa Station L1+ suunnittelu Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ENERGIANKULUTUKSEN PIENENTÄMINEN JA HUIPPUTEHOJEN HALLINTA...

Lisätiedot

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland SOLPROS kesäkuu 2001 ABSTRACT

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot