SILENT REPORTAGE KIELTOLAIN TENHO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILENT REPORTAGE KIELTOLAIN TENHO"

Transkriptio

1 SILENT REPORTAGE KIELTOLAIN TENHO Reportaasi erilaisista käsityksistä alkoholihaittojen pienentämisestä Asiantuntija-, vaikuttaja- ja asianosaishaastatteluja syksyllä 2013 ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Hiljainen reportaasi KIELTOLAIN TENHO Reportaasi ristiriitaisista käsityksistä alkoholihaittojen pienentämisestä. Asiantuntija-, vaikuttaja- ja asianosaishaastatteluja syksyllä ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kansikuva: Mika Horelli 2013 NEWSBROKERS OY (Ltd.) Independent Fact Finding Company Fredrikinkatu 61 A HELSINKI, Finland

3 Toinen ryhmä korostaa sitä, että valtaosa alkoholijuomia käyttävistä osaa ja haluaa käyttää niitä kohtuullisesti. Toinen ryhmä on vakuuttu- nut siitä, että alkoholiongelmat ovat riistäytyneet käsistä ja niiden hal- lintaan vaaditaan tiukkaa valtiojohtoista alkoholipolitiikkaa, jonka kei- not ovat hinta ja saatavuus. Näiden käyttö on kuitenkin menettänyt osin merkityksensä koska EU- Viron halvan alkoholin hana on EU- Suomessa auki ja tarjoaa halukkaille laillisen keinon kiertää kotimaisia rajoituk- sia. Tämä johtaa hankalaan tilanteeseen, jossa suurkuluttajat saavat mitä haluavat mutta kohtuukäyttäjiä rangaistaan alkoholihaitoista. Newsbrokers, toimitus Kokonaiskulutuksen valuminen haittakulutukseen on uskomus. Jos ko- konaiskulutus laskee 10 %, miten todistetaan että haittakulutus laskee sen saman, vai väheneekö vain kohtuukäyttäjien kulutus, kun he eivät priorisoi viinaa syömisen edelle kuten alkoholisti? Professori Paul Lillarank, Aalto- yliopisto Olisiko suomalainen elinkeinoelämä terveempi, jos kaikki suomalaiset panimoyritykset ja alkoholin kulutus olisi nolla? Sitä voisi kysyä myös alan yrityksiltä itseltään. Jos he ajattelevat objektiivisesti, että jos heidän tuottamansa hyödyke ei olisi markkinoilla ollenkaan, ja heitä ei olisi olemassa, olisiko yhteiskunta parempi ja elinkeinoelämä tuottavampi? Minun vastaukseni on kyllä. Mutta se oli siis kuviteltu esimerkki. Hallitusneuvos Ismo Tuominen, Sosiaali- ja terveysministeriö 3

4 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 7 YHTEENVETO... 9 Ongelmajuomisen hoitaminen on yksilöprojekti... 9 Sääntelyn tiukentajat Sääntelyn kriitikot Mielummin kohdennettuja toimia Verotuksen vaikutus Päihtymisen valvonta Saatavuuden rajoitukset Myyntiajan leikkaus ei purisi kulutukseen vaan kaupan työllisyyteen Keskiolutvahvuisten juomien vetäminen Alkoon Kohtuukäytön terveellisyys ALKOHOLINKULUTUKSEN RAJOITTAMISYRITYSTEN HISTORIAA Sallitun alkoholin sääntely HAASTATTELUT Kimmo Jouhki, psykiatrinen sairaanhoitaja Verotuksen erot eri maissa Alkoholin veronkorotukset tukevat siirtymistä muihin huumeisiin Kalliimpi viina on pois juopon lapsen leivästä Professori Paul Lillrank Enemmistön elämää ei saa rajoittaa ongelmavähemmistön takia Moraalipaniikki ja poliitikot Intiaanireservaatti Kettil Bruunin haamu Miksei ongelmaryhmiä segmentoida sen sijaan että hutkitaan syyttömiä Saatavuusrajoitukset loukkaavat enemmistön normaalielämää Eija Nyman- Janatuinen, Balance Management Oy Avun hakemista ei pidä hävetä, vaan kännissä olemista Rajoitukset tarpeellisempia kuin hinnankorotukset Nyman- Janatuinen kieltäisi matkatuonnin Ylilääkäri Kaarlo Simojoki, A- Klinikkasäätiö Verotuksella ei oikein voi ohjata Alkoholikulttuurin merkitys Kohtuukäytöstä puhutaan liian vähän Kohtuus ei ole vain määrällinen suure Sosiaaliset leimat Juokoon kunhan hoitaa työnsä on vaarallinen asenne Hoidon ongelmakenttä Hallitusneuvos Ismo Tuominen, Sosiaali- ja terveysministeriö Kieltolaki lopetettiin valtiontaloudellisin perustein Debatin takana on aito intressiristiriita

5 Tuominen ei usko juomiskulttuurin muutokseen Varauksellista tiukkuutta AA- veteraani Eino Alkoholistille hinnoilla ja sääntelyllä ei ole paljon merkitystä Valomerkki voisi tulla aikaisemmin Alkoholismi LIITTEET Liite Liite HS ja Talouselämä Liite HS mielipide Karri Kunnas Newsbrokers & hiljainen journalismi; riippumatonta faktaa tilaustyönä

6 6

7 JOHDANTO Hiljainen reportaasi Kieltolain tenho on ollut avartava projekti. Tämä on keskeisesti johtunut siitä, että alkoholi ja sen käyttö ovat Suomessa niin kiis- tanalaisia aiheita. Viimeisimpien tilastojen mukaan noin 10 prosenttia suo- malaista juo 43 prosenttia maassa kulutetusta alkoholista. Karkeasti yleistä- en väestön voidaan siis katsoa jakautuvan raskaasti alkoholia kuluttavaan vähemmistöön ja kohtuutta noudattavaan enemmistöön. Keskeinen alkoho- lipoliittinen kiistakysymys on se, onko ongelmajuomista tehokkaammin vä- hennettävissä kohdistamalla rajoittavia toimenpiteitä koko väestöön mm. suitsimalla alkoholin saatavuutta ja korottamalla sen verotusta vai onko te- hokkaampaa kohdistaa toimenpiteet suoraan alkoholin ongelmakäyttäjiin ja liikajuomisen yksilöllisiin syihin. Kieltolain tenho on Suomen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton kesällä 2013 tilaama Hiljainen reportaasi siitä, miten erilaiset tavat ehkäistä alko- holihaittojen syntymistä toimivat historian, alan asiantuntijoiden, vaikuttaji- en ja asianosaisten käsitysten mukaan. Hiljaisten reportaasien toimitusta- van mukaan tämän tiedonhankintaprojektin tilaajan osuus on rajoittunut ai- heen ja työn laajuuden määrittelyyn. Haastateltavien valinta sekä muu tie- donhankinta on tehty riippumattomasti Newsbrokersin toimituksessa eikä tilaaja ole missään työn vaiheessa puuttunut reportaasin sisältöön. Se on syntynyt yksinomaan haastattelujen ja reportaasissa mainittujen lähteiden perusteella. Tasapuolisuuden vuoksi haastattelut ovat tässä reportaasissa sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Reportaasiin haastatellut ovat saaneet tilaisuuden tarkastaa ja hyväksyä omat osuutensa. Toimittajan kysymykset on jätetty osaksi haastattelutekstiä vain silloin, kun sitä on pidetty selvyyden vuoksi tarpeellisena. Reportaasin ovat toimittaneet Mika Horelli, Jukka Keitele ja Pekka Paunio. Tekstistä omiin laatikoihinsa nostetut poiminnat materiaalista ovat toimi- tuksen korostuksia. Jos tätä Hiljaista reportaasia käytetään tiedotusvälineissä lähteenä, lähde on mainittava. PDF- reportaasi on ladattavissa osoitteesta tiedostot/. Se julkaistaan myös Newsbrokersin nettijulkaisussa FactFinders: Helsingissä Mika Horelli Newsbrokers Oy 7

8 8

9 YHTEENVETO Ongelmajuomisen hoitaminen on yksilöprojekti Reportaasin tehtävänasettelussa pohdittiin, onko alkoholipolitiikalla ollut vaikutusta ongelmajuomiseen. Loppujen lopuksi kaikki haastatellut ja lähdeaineisto päätyvät sii- hen, että ne jotka addiktion vuoksi tai muu- ten haluavat juoda ollakseen humalassa, pystyvät pitämään itsensä humalassa mil- laisen alkoholiregiimin oloissa tahansa. Mukaan lukien kieltolaki. Sama koskee huumausaineiden käyttöä. Juomisen kohtuullistaminen tai alkoholistin raitistuminen edel- lyttää aina omaa päätöstä ja motivaatiota. Jokainen on poh- jimmiltaan itse vastuussa juo- misestaan. Kukaan ei raitistu sillä että häneltä estetään al- koholin saaminen. Hän on rai- tis silloin kun osaa olla juomat- ta, vaikka alkoholia on tarjolla. Alkoholin saatavuuskatkokset aukiolo- ja myyntiaikoja rajoittamalla saattavat joissakin tapauksissa muodostaa sel- viämisikkunan sellaisille juopottelijoille, jotka eivät krapularyypyllä pääse jat- kamaan putkea. Tällainen kuitenkin tuntuu enemmän anekdoottitiedolta kuin merkitsevältä tilastosuureelta. Lääkärien puheissa ero alkoholismin ja juoppouden eli omaehtoisen ja ei- pakonomaisen liikajuomisen välillä tuntuu liukuvalta. Sen sijaan esimerkiksi AA:n kautta toipuneet alkoholistit kuten reportaasiin haastateltu Eino ajattelevat pikemminkin kaavalla alkoholismi on sairaus, juoppous on synti. Ihminen voi juoda liikaa ja generoida ongelmia ilman pakonomaista riippuvuutta ja pa- konomaisesti juovan alkoholistin juomat määrät voivat olla pitkällä aikavälillä pieniä, mutta aina kun hän juo, mopo karkaa käsistä ja seurauksena voi olla myös väkivaltaista käytöstä. Kohtuukäyttöä on vaikea määritellä muuten kuin katsomalla, syntyykö haittaa itselle tai muille. Se on sairauskäsitteenkin perustana, sanoo puolestaan A- Klinikkalääkäri Kaarlo Simojoki. Hän kuten muutkin päihdetyön ammattilaiset nostavat esiin samat päänäkökohdat: Lähiympäristön pitäisi puuttua ongelmajuomiseen, mutta se vaatii asennemuu- tosta. Ongelmajuojat ovat erilaisia ja tarvitsevat erilaisen yksilöllisen lähestymistavan hoitotyössä, ja se on taas pitkälti resurssikysymys. Liikaa juova voi päästä kohtuukäyttöön, ellei hän ole varsinainen alkoholisti, jon- ka aivotoiminnoissa on tapahtunut sellaisia muutoksia että vain täysraittius on vaihtoehto itsetuhoiselle juomiselle. Kohtuuskin on jossain määrin yksilöllinen asia. Vertaistukiryhmät kuten AA ovat osoittautuneet hyväksi tueksi juomisen lopet- tamisessa. 9

10 Juomisen kohtuullistaminen tai alkoholistin raitistuminen edellyttää aina omaa päätöstä ja motivaatiota. Jokainen on pohjimmiltaan itse vastuussa juomisestaan. Kukaan ei raitistu sillä että häneltä estetään alkoholin saaminen. Hän on raitis sil- loin kun osaa olla juomatta, vaikka alkoholia on tarjolla. Alkoholin ongelmakäyttö on siis yksilökohtainen asia, johon ja jonka hoitoon al- koholiregiimillä (saatavuus ja hinta) ei tunnu löytyvän korrelaatiota. Jos alkoholia ylipäänsä teknisesti ottaen saa, voiko sen väärinkäytön tai liikakäy- tön estää? Maailmasta ei tunneta yhtään ainoaa alkoholiregiimiä, kieltolait mu- kaan lukien, jonka puitteissa ei olisi esiintynyt alkoholin ongelmakäyttöä. Reportaasissa haastateltujen mielipiteet jakautuvat selvästi kahteen ryhmään. Toinen ryhmä korostaa sitä, että valtaosa alkoholijuomia käyttävistä osaa ja ha- luaa käyttää niitä kohtuullisesti. Toinen ryhmä on vakuuttunut siitä, että alkoho- liongelmat ovat riistäytyneet käsistä ja niiden hallintaan vaaditaan tiukkaa valtio- johtoista alkoholipolitiikkaa, jonka keinot ovat hinta ja saatavuus. Näiden käyttö on kuitenkin menettänyt osin merkityksensä koska EU- Viron halvan alkoholin hana on EU- Suomessa auki ja tarjoaa halukkaille laillisen keinon kiertää kotimai- sia rajoituksia. Tämä johtaa hankalaan tilanteeseen, jossa suurkuluttajat saavat mitä haluavat mutta kohtuukäyttäjiä rangaistaan alkoholihaitoista. Sääntelyn tiukentajat Kuten Newsbrokersin edellisessä alkoholikulttuuria käsittelevässä Hiljaisessa reportaasissa Onnellisten kapakka 1 kerrottiin, Tampereen yliopiston sosiologi- an professori Pertti Alasuutari näki kapakkavihan ja kieltolakiliikkeen takana se- kä protestantismin vaikutusta että paternalistista holhousmentaliteettia. Suo- messa ruotsinkielinen säätyläistö, seurahuoneen sosieteetti, oli luvulla va- kuuttunut siitä, että suomenkielinen rahvas ei kestä viinaa eikä osaa käyttää sitä. Joillakin oli ajatuksia rodullisista ominaisuuksista. Suomalaisuusliike ja rahvaan poliittiset virtaukset kuten sosialismi ja alkiolaisuus omaksuivat paradoksaalises- ti tämän halventavan ajattelumallin. Työväestö juo itsensä kuoliaaksi jos sen an- netaan juoda. Raittiuspolitiikka siirtyi valtion agendaksi ja on sitä edelleen. Hallitusneuvos Ismo Tuominen Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) uskoo va- kaasti kokonaiskulutusteoriaan, jonka mukaan alkoholihaittoja ja kansanterve- yskustannuksia pitää hoitaa kokonaiskulutusta väkisin pudottamalla. Tämä Kettil Bruunin luvulla esittämä doktriini perustuu sille, että segmentoidut ja koh- dennetut toimet jotka kohdentuisivat ongelmajuojiin ovat käytännössä mahdot- tomia ja alkoholipolitiikan ainoat aseet ovat hinta ja saatavuus. 1 ISBN (PDF), ladattavissa content/uploads/2013/10/ Onnellisten- Kapakka.pdf 10

11 Tuominen lukee Suomen viinan kanssa väkivaltaiseksi Pohjoisen vodkavyöhyk- keen maaksi kuten Venäjän. Tästä poiketen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok- sen (THL) tutkimus ja tilastot kertovat, että vuonna 2012 sataprosenttisen alko- holin kulutuksesta mietojen juomien eli oluen, long drink - juomien ja siiderien osuus oli 56,3 prosenttia, väkevien ja mietojen viinien 20,5 prosenttia ja väkevien 23,2 prosenttia. THL kuten WHO lukee Suomen olutvyöhykkeeseen. Vodka- vyöhykemyyttiä käytetään tästä huolimatta tiu- kan alkoholipolitiikan yhtenä perusteena. Tuominen on julkisuudessa (HS ) puoltanut joitakin lainsäädäntöä liberalisoivia muutoksia, kuten yhteisanniskelualueiden sal- limista. Muuten hän vaatii sekä veroaseen että saatavuuden rajoittamisaseen käyttöä. On huonoa alkoholipolitiikkaa jäädä odottamaan kulttuurista muutosta, jota ei tulekaan. Kulttuu- rinen muutos ei korvaa tai ole vaihtoehto hin- noille ja saatavuudelle. Parhaassa tapauksessa Valtiovallan tulee siis perinteisen konsensuskä- sityksen mukaan antaa alkoholijuomien suhteen aktiivisesti kielteisiä sig- naaleja: vaikka ne eivät vaikuta juomiseen, voitai- siin ainakin estää ihmisiä nauttimasta siitä ja luoda pelkoja ja syyllisyyttä. meillä on molemmat, kulttuurinen muutos ja hinnat ja saatavuus. Huonommassa meillä on ainakin hinnat ja saatavuus. Opponentit voisivat tietenkin kysyä, ovatko Tuominen ja muut tutkijat todella varmat että kokonaiskulutuksen alentaminen ei iske juuri kohtuukäyttöön ja jätä jäljelle kännijuomisen, joka on ollut keskuudessamme myös tiukimman sääntelyn ja kovimpien hintojen aikana. Tuominen ei kannata kieltolakia ja ilmoittautuu itsekin alkoholijuomien normaa- likäyttäjäksi. Silti hän on sitä mieltä, että Suomi olisi parempi yhteiskunta jos al- koholia ei käytettäisi lainkaan. Tuominen ei näe ongelmaa siinä, että EU:n puit- teissa alkoholiongelmakokouksen osanottajat sääntelyn tiukentamista vaadittu- aan nauttivat isäntälaitoksen buffetissa normaalit ruokajuomat laitoksen budje- tista veronmaksajien rahoilla, samaan aikaan kun Suomessa on yrityksiltä tule- vaisuudessa kielletty alkoholin lisäksi jo muidenkin edustuskulujen verovähen- nysoikeus. Tuominen on pitänyt tärkeänä (HS ), että alkoholijuomapulloissa olisi varoitustekstit terveyshaitoista kuten tupakkatuotepakkauksissa. Hän myönsi it- se, ettei se vaikuttaisi kulutukseen juuri mitään, mutta se on periaatteellisesti tär- keää. Valtiovallan tulee siis perinteisen konsensuskäsityksen mukaan antaa alko- holijuomien suhteen aktiivisesti kielteisiä signaaleja: vaikka ne eivät vaikuta juomiseen, voitaisiin ainakin estää ihmisiä nauttimasta siitä ja luoda pelkoja ja syyllisyyttä

12 Avopäihdeklinikan omistaja Eija Nyman- Janatuinen kannattaa puolestaan kaikkia mahdollisia saatavuuden rajoituksia paitsi ei itse kieltolakia. Hänen mielestään Suomessa on käynnissä kansanterveydellinen katastrofi, suomalaiset juovat it- sensä kuoliaaksi. Elinikätilastot eivät tue käsitystä. Suomi on länsieurooppalai- nen pitkäikäisten terveiden vanhusten maa, joka eroaa radikaalisti esimerkiksi Venäjästä. Nyman- Janatuinen ei usko veroaseeseen. Hinnalla ei hänen käsityksensä mukaan ole vaikutusta ongelmajuojien juomiseen, mutta saatavuuden rajoituksilla olisi. Hän korostaa monessa yhteydessä, miten nimenomaan tässä maassa ei pitäisi sallia sellaisia vapauksia kuin muissa maissa. Nyman- Janatuinen haluaisi kieltää matkatuonnin kokonaan ja esittää, että Suo- men pitäisi neuvotella EU:ssa poikkeus tavaran vapaaseen liikkuvuuteen sillä pe- rusteella, että suomalaiset juovat itsensä kuoliaaksi. Jos tämä ei onnistu, olisi erottava EU:sta. Tämä käsityskanta on ilmeisesti suhteellisen harvinainen alko- holipoliittinen ääripää. Sääntelyn kriitikot Professori Paul Lillrank vastustaa enemmis- tön elämän rajoittamista ongelmavähemmis- tön takia. Hänen empiirihavaintojensa mu- kaan alkoholikulttuuri opiskelija- ja tutkija- piireissä on muuttunut voimakkaasti luvulta. Sosiaalinen paine humalajuomiseen on vähentynyt. Liike- elämässä alkoholinkäyt- tö on supistunut olemattomiin. Alkoholipoliittinen establishmentti ei halua tunnistaa että juomiskulttuurin muutos on todellinen ja että suomalainen viinapää ja suomalaisten erilaisuus on myytti, kritisoi Lillrank. Valtion pitää puuttua enemmistön elämään jon- kin vähemmistön takia vain erittäin hyvin perustein. Sen pitää hoitaa marginaa- liryhmien ongelmia täsmä- toimilla. Mutta se on tieten- kin vaivalloista. Ja hyvin- vointivaltiossa ei ole lupaa segmentoida, koska se kat- sotaan leimaavaksi ja tasa- arvon vastaiseksi. Paul Lillarank Kun media käynnistää moraalipaniikin, josta saa tietenkin hyviä lööppejä, poliitikot valtaa Action Bias eli pakko tehdä jota- kin, jotta näyttäisi siltä että ollaan puikoissa, sanoo Lillrank. Kaikki esittävät kilvan uusia kieltoja ja tiukennuksia. Kun tilannetta vertaa EU:n tarmoon kieltää menthol savukkeista ja mausteet piipputupakasta, samaan aikaan kun ollaan neuvottomia suurten ja todellisten ongelmien edessä joista ei saada otetta, tar- monpuuskissa on sijaistoiminnon makua. Uskotaan, että jos kokonaiskulutusta voidaan jotenkin leikata, vaikutus valuu ongelmajuomiseen ja vähentää alkoholismia. Se on hyvin tylppä ase, kun ongel- 12

13 majuojia on ehkä joka kymmenes ja niistäkin vain pieni vähemmistö ryyppää to- della hirveästi, Lillrank sanoo. Ei esimerkiksi mietitä kiristystoimien aiheuttamaa haittaa syyttömille, siis koh- tuukäyttäjille, verrattuna hyötyyn jota ei voi verifioida, Lillrank sanoo. Valtion pitää puuttua enemmistön elämään jonkin vähemmistön takia vain erittäin hyvin perustein. Sen pitää hoitaa marginaaliryhmien ongelmia täsmätoimilla. Mutta se on tietenkin vaivalloista. Ja hyvinvointivaltiossa ei ole lupaa segmentoida, koska se katsotaan leimaavaksi ja tasa- arvon vastaiseksi. Päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitaja Kimmo Jouhkin mielestä alkoholin maahantuonnin lisääntyminen, korvikealkoholien nauttiminen tietyissä kansan- ryhmissä sekä kannabistuotteiden käytön lisääntyminen varsinkin nuorten kes- kuudessa on kasvanut veronkorotusten takia. Itse olen työssäni nähnyt ja kokenut selkeän muutoksen päihdekulttuurissa, varsinkin nuorten keskuudessa. Alkoholi on jäämässä sen kalleuden ja vaikean saavutettavuuden vuoksi alakynteen, suhteessa lääkkeisiin ja kannabistuotteisiin, sienistä puhumattakaan, sanoo Jouhki. Hinnankorotukset lisäävät alkoholin vää- rinkäyttöperheissä lasten kurjuutta, kun viina on viimeinen mistä tingitään. AA- veteraani Einon mielestä ei ole niinkään olennaista, montako litraa henkeä kohti Suomessa juodaan, vaan miten kukin sen juo ja millaisilla seurauksilla itsel- le ja muille. Alkoholisti hankkii viinansa joka tapauksessa, myös myynti- ja anniskeluaikojen ulkopuolella. Jos laillista alkoholia ei saanut silloin kun minä join, ostettiin kadul- ta. Trokareilta sai aina viinaa. Jotkut käyttivät korvikkeita. THL:n tutkimusten mukaan trokaaminen ja korvikkeet sekä niihin liittyneet metanolimyrkytykset katosivat Suomesta jokseenkin kokonaan liberalisoinnin ja vuoden 2004 suuren veronalennuksen yhteydessä. Alkoholistien määrä ja juominen ei kokemusten mukaan tuntuisi juurikaan ole- van kiinni siitä, mikä alkoholin luvallinen saatavuus tai virallinen hinta on. Alko- holistin raitistumiseen eivät myöskään riitä vain muiden toimet, vaan hänen on itse haluttava raitistua, sanoo Eino. Hänen mielestään kuitenkin tarvitaan joita- kin sellaisia rajoituksia, joilla on käyttäytymistä ohjaava viesti, rajoituksia jotka määrittävät millaista olisi fiksu alkoholinkäyttö. Hänen mielestään voisi harkita anniskeluravintoloiden aukioloaikoja uudestaan, kun sellaiset joka tapauksessa on suunnilleen kaikkialla maailmassa määritelty. Valomerkki saisi tulla aikai- semmin, esimerkiksi pääsääntöisesti kello 01. Vuorokausirytmi palautuisi vähän terveemmäksi. 13

14 Mielummin kohdennettuja toimia Ylilääkäri Kaarlo Simojoki (A- klinikkasäätiö) pitää mahdottomana määritellä on- gelmajuomista senttilitroina. Jos juomisesta seuraa ongelmia, se on ongelmakäyt- töä. Jos ei seuraa niin ei ole. Näen suurimmaksi kompastuskiveksi, että ongelmakäyttäjiä ajatellaan yhtenä blokkina. Ajatellaan että kaikki keinot ovat kaikille aina samat, sanoo Simojoki. Tässäkin ihmisjoukossa joka meille hoitoon tulee, korostuvat erilaisten ihmis- ryhmien ääripäät, ja eri ryhmille pitää valita eri keinot. Minua häiritsee tässä keskustelussa että on joko- tai, eikä ymmärretä monimuotoisuutta ja pirstalei- suutta ja segmenttejä eri käyttäjäryhmissä ja maan eri alueilla. Siitä saattaa seu- rata virheellisiä ja yksipuolisia tulkintoja, ja edelleen toimenpiteitä, jotka eivät täytä tarkoitustaan. Kaikessa muussa on tunnistettu, että kulttuuri on pirstaloitunut alakulttuureiksi, mutta alkoholiasioissa käsitellään kaikkia yhtenä massana, kritisoi Simojoki. Simojoki ei selvästikään usko kokonaiskulutusmalliin, joka tunnistaa vain kaikkia alkoholin käyttäjiä samalla tavalla kohtaavat toimet, verotuksen ja saatavuuden. Myös professori Paul Lillrank vaatii kohdennettuja toimia ongelmaryhmien aut- tamiseksi. Mutta hänen mielestään Suomessa vallitsee harhautunut tasa- arvoajattelu, joka kieltää ihmisten segmentoinnin, koska se on leimaavaa. Sitten käytetään ohjaustoimia, jotka lyövät sivullisia eivätkä auta itse ongelmakohdissa lainkaan. Verotuksen vaikutus EU:n asettamaa viinin valmisteveron minimiverotasoa soveltavat Ranskaa lu- kuun ottamatta kaikki merkittävät viinintuottajamaat eli esimerkiksi Italia, Es- panja, Portugali, Kreikka, Itävalta ja Saksa. Oluen alkoholiverotus euroa / litra puhdasta alkoholia: Suomi 29,90 Saksa 1,97 Miedot viinit Suomi 28,36 Saksa 0,00 Väkevät alkoholijuomat Suomi 43,40 Saksa 13,03 14

15 Miten Saksan terveysviranomaiset voivat tukea heidän alkoholipolitiikkaansa, jos verotuksen kautta saatu hyöty päihdehaittojen vähentämisellä on niin selkeää kuin Suomen vastaavat viranomaiset antavat jatkuvasti ymmärtää? kysyy mie- lenterveyssairaanhoitaja Kimmo Jouhki. Olen työskennellyt päihde- psykiatrisella työotteella yli 20 vuotta lastensuojelus- sa, huumevieroituksessa sekä aikuissosiaalityössä ja olen nähnyt, niin Suomessa kuin Ruotsissa, mitä veronkorotukset aiheuttavat tavallisissa suomalaisperheis- sä, jossa käytetään alkoholia viikoittain, Jouhki sanoo. Tavallinen duunariperhe joutuu tinkimään peruselintarvikkeista tai muusta perheen hyvinvointiin liitty- västä kustannuksesta, koska alkoholista ei tingitä, maksoi mitä maksoi. Nämä so- siaaliset vaikutukset kirjataan tilastoihin alkoholihaittoina, vaikka todellisuudes- sa on kyse alkoholiverojen korotuksista johtuvista sosiaalisista haitoista. Suurkuluttajat ovat eräiden ulkomailla tehtyjen selvitysten mukaan vähemmän hintasensitiivisiä kuin maltilliset ja pienkuluttajat. Toisaalta matkatuonti on tun- netusti aiheuttanut veroaseen käyttöön melkoisen vuodon joka sai jo hallituksen loiventamaan syksyn 2013 veronkiristystä. Päihtymisen valvonta Alkoholipoliittisessa keskustelussa eri eturyhmät käyttävät asiaansa sopivia ar- gumentteja. Ravintola- ala, jonka alkoholimyynti on supistunut 16 vuotta yhtäjak- soisesti, haluaisi että alkoholi nautitaan valvotuissa olosuhteissa eikä kotona. Ravintolayhtiön johtaja Antti Raunio kirjoitti avoimessa kirjeessä ministeri Gu- zenina- Richardsonille : Uskon, että ravintoloiden aikaisemmalla sul- kemisella on todellisia kansanterveydellisiä vaikutuksia, mutta valitettavasti sii- hen huonompaan suuntaan. Kaikki tutkimustulokset viittaavat siihen, että alko- holin saatavuudella on suora vaikutus kulutettavaan määrään. Väistämätön to- siseikka tutkimusten mukaan on myös se, että suurin osa asiakkaista vähentäisi ulkona käymistä ja alkaisi useammin järjestää juhlia valvomattomissa tiloissa. Ti- loissa, joissa alkoholia saa mielin määrin, ei annos kerralla kuten ravintoloissa. Tiloissa, joissa liian humalaiselle anniskelua ei keskeytetä. Tiloissa, joihin on ha- ettu riittävä määrä, usein verovapaata alkoholia, seuraavan parin kuukauden tarpeisiin. Tiloissa, missä tappeluita ei keskeytä järjestyksenvalvojat ja minne po- liisin tulo kestää niin kauan, ettei uhri välttämättä selviä. Todellisuudessa au- kioloajojen supistaminen saattaa monissa kodeissa uhata myös kotirauhaa! Myös ravintola- ala pelottelee, että suomalaiset eivät osaa juoda hallitusti missään muualla kuin valvotussa ravintolassa. Kun päihtymistä on valvottu ja valvotettu ihmisiän ajan, miten on mahdollista et- tä humalaisia sitten on tavattu jopa ravintoloissa? Jos päihtymisen valvominen lopetettaisiin, paljonko humalaisia olisi lisää? Vai onko se vain periaatekysymys kuten varoitustekstit joita Tuominen edellyttää. 15

16 Saatavuuden rajoitukset Melkein kaikki haastatellut myöntävät, että viinanhimoinen alkoholisti pystyy pi- tämään itsensä jatkuvasti humalassa riippumatta anniskelu- ja myyntiajoista. Vain Nyman- Janatuinen uskoo, että jos vuorokaudessa olisi riittävä jakso jona viinaa ei saa, moni ehtii selvitä tai viinanhimo ehtii mennä ohi. Professori Lillrank vastustaa holhousta ja vaatii, että anniskelu- ja aukioloajat on jätettävä markkinoiden huomaan. Normaalin kulutushyödykkeen saatavuutta ei pidä normaali- ihmisiltä rajoittaa. Entisajan tiukan myynti- ja anniskeluregii- minkin aikana ja hinnasta riippumatta oli pennittömiä rappioalkoholisteja, jotka pystyivät pitämään itsensä jatkuvassa humalassa vuosikausia. Eivät he selvinneet käsiin, vaikka viinaa ei periaatteessa saanut 01 ja kello 12 välillä. STM esittää kaiken alkoholin vähittäismyynnin lopettamista perjantaisin ja lau- antaisin kello 18 ja kieltämistä sunnuntaisin. Alkot suljettaisiin ja ruokakauppo- jen sikäli kun niissä ylipäänsä saisi enää myydä keskiolutvahvuisia juomia juomahyllyt lukittaisiin. Myyntiajan leikkaus ei purisi kulutukseen vaan kaupan työllisyyteen Päivittäistavarakauppayhdistys teetti Iikko B. Voipiolla selvityksen myyntiaikojen merkityksestä. Sen mukaan (HS ) suurin osa alkoholijuomista myy- dään perjantaina ja lauantaina nytkin jo ennen kuutta. Myynti on perjantaisin puolet ja lauantaisin neljännes myynnistä kello Voipion selvityksen mukaan se myynti, joka tapahtuu kello välillä ei ole ku- lutuksessa suurta, mutta kauppojen kannattavuudessa sen verran tärkeää, että varsinkaan pienten kauppojen ei leikkauksen jälkeen kannattaisi olla muuten- kaan auki. Joillekin pienille myymälöille, joiden marginaalit ovat hyvin tiukat, se merkitsisi lopettamista kokonaan. Sama koskee R- kioskeja. Voipio laskee, että noin työpaikkaa olisi vaarassa. Hallitusneuvos Ismo Tuominen pitää arvio- ta uskottavana. Hänen mielestään se olisi pieni hinta hänelle itsestään selvästä kansanterveysvoitosta. Myyntiajan leikkaajat eivät oleta, että ihmiset osaisivat ostaa ennen kuuttakin sen alkoholin jonka he ostaisivat kuuden jälkeen

17 Keskiolutvahvuisten juomien vetäminen Alkoon Jos keskiolutvahvuiset juomat vietäisiin kokonaan Alkoon, se Voipion selvitykses- tä ekstrapoloituna merkitsisi sitä, että suuri määrä pieniä ruokakauppoja ja R- kioskeja lopetettaisiin kokonaan. Tämä johtuu siitä, että niiden kannattavuus on muutenkin tiukalla suurten markettien puristuksessa. Suositun tuoteryhmän lo- pettaminen tekisi niiden toiminnan mahdottomaksi. työllisyysvaikutus olisi väis- tämättä paljon suurempi kuin myyntiajan rajoituksessa. Optiossa N:o 15/2013 Alkon pääjohtaja Hille Korhonen kertoo, että Alko olisi valmis ottamaan keskiolutvahvuiset juomat monopolikseen ja vakuuttaa, että Al- ko selviytyisi urakasta ja olisi halukas investoimaan siihen. Muiden lehtitietojen mukaan se merkitsisi jopa sataa uutta Alkoa, jolloin ruokamarketin viereisiä Al- koja kaivannut Lidlkin olisi varmasti tyytyväinen. Nythän Alkot ovat K- ja S- markettien yhteydessä eli viinaostokset tehdään ruokakauppakäynnillä, vaikka niitä ei saa Saksan tavoin ruokakaupassa tehdäkään. Alko on viime vuosina sulkenut paljon myymälöitä, osaksi matkatuonnin takia. Sille uusi monopolituoteryhmä olisi tervetullut. Onhan vahvempien oluiden me- nekki jo nykyään jokseenkin olematonta. Alkon laajenemisen työllisyysvaikutus ei kuitenkaan mitenkään saisi kiinni vähittäiskaupan työllisyysmenetyksiä. Kun Alkojen tiheys taas kasvaisi, jää kysyttäväksi, vaikuttaisiko keskiolutvahvuis- ten juomien poistaminen ruokakaupoista lainkaan niiden kulutukseen, vai lisäi- sikö se kertaostojen määrää, vai lisäisikö se halua matkatuontiin ja sitä tietä kulu- tuksen väkevöitymiseen. Kohtuukäytön terveellisyys Kansanterveystieteen dosentti Kari Poikolainen, joka on toiminut THL:n alaisen Alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtajana sekä A- klinikkatyössä, on useissa yh- teyksissä julkisuudessa kertonut kohtuullisen alkoholinkäytön olevan terveellis- tä. Vuonna 2000 kirjoittamassaan Duodecim- aikakauskirjan artikkelissa hän sanoo: Alkoholin kulutuksen ja kokonaiskuolleisuuden yhteyden kuvaaja on J- kirjaimen muotoinen. Kohtuullisesti alkoholia käyttävien kuolleisuus on pienin, raittiiden hieman suurempi ja runsaasti juovien tuntuvasti suurempi. Poikolaisen mukaan näyttö kohtuullisen alkoholinkäytön myönteisistä vaikutuk- sista terveyteen on niin vankka, että sitä on vaikea sivuuttaa, kun lääkäriltä kysy- tään neuvoa. Terveyden kannalta edullisin alkoholimäärä näyttää olevan tutki- muksien mukaan suurin piirtein yksi lasillinen (10 12 g alkoholia) päivässä. Tut- kimuksissa raportoidut alkoholimäärät ovat aliarvioita, joiden todellinen optimi voi olla kaksin- tai kolminkertainenkin. 17

18 Poikolainen huomauttaa yksilöllisistä eroista. Vaikka määrä on pieni, sekin voi ol- la joillekin liikaa. Humaltuminen tai muu alkoholin rankka käyttö ei ole terveellistä. Humalajuo- minen on yksi tärkeimmistä terveyttä vaarantavista elintavoista Suomessa. Maassamme yleisesti markkinoitu»turvallisen kertajuomisen raja» seitsemän keskiolutpullollista miehelle ja viisi naiselle on järkyttävästi ylimitoitettu, koska se nopeasti juotuna johtaa keskimäärin noin 1.5 promillen humalaan. Tämä tu- kee muiden asiantuntijoiden käsitystä, että suomalaiset viralliset riskirajat ovat todellisen ja todennäköisen riskin rajoja. ALKOHOLINKULUTUKSEN RAJOITTAMISYRITYSTEN HISTORIAA luvun raittiusliike alkoi protestanttisten he- rätysliikkeiden parista. Alkoholikysymyksestä oli jo luvulla käyty debattia Ruotsin ( Ruotsi- Suomen ) politiikassa ja kieltolakejakin kokeiltiin. Ruotsalais- suomalainen alkoholipolitiikka sai pe- ruslinjakseen pyrkimyksen suojella alempia yhteis- kuntaluokkia, jotka eivät osaa hallita juomistaan kuten koulutettu eliitti. Tämän väitteen perustele- miseksi ei koskaan esitetty kovia faktoja vaan mie- likuvia. Kieltolait kumottiin aina pian, pääasiassa Suomen kansan uskot- tiin oleman juomassa itseään kuoliaaksi, vaikka sen tilastoitu alkoholinkulutus oli länsimaiden pienin kieltolain tullessa voi- maan. fiskaalisista syistä. Välillä koetettiin kieltää alemmalta rahvaalta viinanpoltto jot- ta heidän olisi ostettava viinansa pappiloista ja kartanoista, joille poltto sallittiin. Tätä pidettiin relevanttina kontrollin muotona, eikä ylempien säätyjen taloudel- lista näkökulmaa juuri tuotu esille. Kustaa III palautti talonpojille poltto- oikeuden saadakseen poliittista tukea. Suomen Suuriruhtinaskunnassa kotipoltto kiellettiin 1866 ja siitä pitäen Suomel- la on aina ollut virallinen alkoholipolitiikka. Ennen kieltolakia (hyväksytty Edus- kunnassa 1908 ja tullut voimaan 1919) anniskelua pyrittiin rajoittamaan muun muassa kunnallisten anniskeluyhtiöiden piiriin. Suomen kansan uskottiin oleman juomassa itseään kuoliaaksi, vaikka sen tilastoitu alkoholinkulutus oli länsimai- den pienin kieltolain tullessa voimaan. Kieltolaki aiheutti Suomessa kuten muis- sakin maissa rikollisuuden kasvua. Se kumottiin 1932 fiskaalisista syistä. Kieltolakeja on ollut luvulla voimassa seuraavissa ei- islamilaisissa maissa: Prince Edward Island, ja lyhyempiä aikoja eräissä muissa Kanadan provinsseissa Färsaarilla; rajoitettu tuonti emämaasta Tanskasta omaan käyttöön sallittiin

19 Venäjän keisarikunnassa ja Neuvosto- Venäjällä. Kun I maailmansota syttyi, Venäjällä säädettiin kieltolaki jonka seurauksena valtiontalous romahti val- misteverojen ehdyttyä. Tästä seuranneen vallankumouksen ja sisällissodan jälkeen palattiin valtion vodkamonopoliin ja valtiollistettiin myös muu alkoholituotanto ja kauppa. Tiettävästi alkoholinkäyttö ei kieltolain aikana sanottavasti vähentynyt Islanti ( vain olut kiellettynä) Norjassa kiellettyjä tislatut viinat, myös muut alkoholijuomat 1919 Unkarin lyhytaikainen neuvostotasavalta toteutti kieltolakia Suomi USA Islannissa ansanäänestyksen enemmistö kannatti 1908 kieltolakia, joka tuli voi- maan Kun Espanja boikotoi islantilaista kalaa jonka suurin ostaja se oli, ell- ei viinintuontia sallittaisi, sallittiin viinit Väkevät sallittiin kansanäänestyk- sen perusteella 1935, mutta olut (yli 2,25 %) pysyi kiellettynä 1989 saakka. Rait- tiuslobby perusteli olutkieltoa sillä, että viinaa halvempana se turmelisi kansaa pahimmin. Tämän argumentin tueksi ei koskaan ollut esittää kovaa dataa, vaan se oli puhdas mielikuvaperuste. Oluen sallimisen jälkeen se syrjäytti nopeasti viinan suosituimpana alkoholi- juomana. Islanti on hyvä esimerkki pohjoisen vodkavyöhykkeen myytistä. Sallitun alkoholin sääntely Alkoholijuomien kauppaa ja anniskelua on jossakin määrin säännelty aina ja kaikkialla, mutta sääntely ei välttämättä ole ollut valtiollista tai alkoholipolitiikas- ta johtuvaa. Sitä ovat harjoittaneet kunnat järjestyssääntöperusteisesti sekä kes- kiajan porvarilliset korporaatiot kilpailunrajoitusmielessä. Uskonnollisin perustein alkoholin sääntelyä ovat harjoittaneet islamilaisen maa- ilman ulkopuolella protestantit ja jossakin määrin buddhalaiset. Katolisella kir- kolla ja katolisten maiden kulttuureilla sekä juutalaisuudella on myönteinen suh- tautuminen viiniin, ja alkoholin käyttötavasta vastuun katsotaan olevan yksilöillä ja perheillä. Joissakin maissa alkoholin kauppa ja anniskelu on kielletty tiettyinä juhlapäivinä ja äänestyspäivinä (Thaimaa, Sri Lanka ja muutamat Intian osavaltiot). Nykyaikana tyypillisimpiä sääntelytapoja ovat olleet anniskeluaikojen rajoituk- set. Tiukimmat anniskelusäädökset olivat pitkään UK:ssa (kello 12-23), ja annis- keluajat vapautettiin siellä vasta

20 Anniskelusäännöksiin liittyy yleensä periaate, että päihtyneelle ei saa anniskella eikä anniskelua saa jatkaa, jos on ilmeistä että se johtaa päihtymiseen. Tämä pe- riaate on Suomessa ollut voimassa 1932 lähtien. On arvoitus, miksi kapakoista on koko ajan tullut kadulle päihtyneitä asiakkaita. Säädöstä on pidetty periaatteelli- sesti tärkeänä, kuten monia muitakin säädöksiä joilla ei ole ollut vaikutusta todel- lisuuteen. Alkoholipolitiikan uskottavuudesta tässä mielessä ei juuri keskustella Uusimpia periaatteellisesti tärkeitä yrityksiä vähentää juomista ovat pullojen etiketteihin vaaditut varoitus- ja pelottelutekstit, jollaisia on jo pitkään ollut tu- pakkatuotepakkauksissa. Alkoholipoliittista keskustelua käydään tällä hetkellä Suomen ohella vahvimmin Brittiläisen Kansainyhteisön maissa, joissa keskustelunalainen vero- ja hintataso on olennaisesti alempi kuin Suomessa. Kansanterveyteen ja yleiseen järjestyk- seen liittyvä argumentointi kulkee melko samalla tavalla kuin Suomessa. Näissä maissa, kuten Suomessakin, kysytään myös, onko kokonaiskulutusteoriasta poli- tiikan pohjaksi. Uuden Seelannin alkoholipoliittisesta keskustelusta Luke Malpass, Alcohol Policy and the Politics of Moral Panic (2011) monographs/pm- 118.pdf Uudessa Seelannissa liberalisoitiin alkoholiregiimi perusteellisesti luvulla. Kulutus henkeä kohti on luvulla alempi kuin ennen liberalisointia. Kuiten- kin maassa on syntynyt viime vuosina poliittinen moraalipaniikki ja alkoholihait- tojen hintalappua on laskettu hyvin vaihtelevin menetelmin suurella haarukalla. Jopa kieltolakiliike on syntynyt. Uusi Seelanti on viime vuosikymmeninä profiloitunut viinimaana ja oluen kulutus on romahtanut 40 vuodessa puoleen. Tisleet käytetään jo voittopuolisesti keski- oluen vahvuisissa drinkeissä. Kun naisten alkoholinkäyttö on tänä aikana kasva- nut, miesten alkoholinkäyttö on siis olennaisesti vähentynyt. Kokonaiskulutusteoriaa vastaan on esitetty tutkimustietoa, jonka mukaan hin- nankorotukset vaikuttavat kaikkein huonoimmin suurkuluttajien ja ongelma- juojien kulutukseen. Siten veronkiristykset ja myös saatavuusrajoitukset kuritta- vat kohtuukäyttäjiä eivätkä pure ongelmasegmentteihin. UK:n keskustelusta issues- for- the- new- parliament/social- reform/alcohol- policy/ Alkoholipoliittisia kiristystoimia on arvosteltu siitä, että ne vaarantavat brittiläi- sen pubikulttuurin, joka on hillittyä ja häiriövapaata, ynnä perinteiset juomateol- lisuudet (viski ja oluet), mutta eivät vaikuta häiriköiden häiriökäyttäytymiseen. Häiriökäyttäytymisen hallinnassa järjestyssäännöt ja järjestyksenpito ovat pur- reet paremmin. 20

SILENT REPORTAGE ONNELLISTEN KAPAKKA. Reportaasi enemmistön alkoholikulttuurista Asiantuntija- ja kapakkahaastatteluja Suomessa ja Tanskassa 2013

SILENT REPORTAGE ONNELLISTEN KAPAKKA. Reportaasi enemmistön alkoholikulttuurista Asiantuntija- ja kapakkahaastatteluja Suomessa ja Tanskassa 2013 SILENT REPORTAGE ONNELLISTEN KAPAKKA Reportaasi enemmistön alkoholikulttuurista Asiantuntija- ja kapakkahaastatteluja Suomessa ja Tanskassa 2013 ISBN 978-952- 6632-32- 2 (nid.) ISBN 978-952- 6632-33- 9

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT. Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista

SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT. Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista SILENT REPORTAGE KIIREELLISEN ASUMISTARPEEN RATKAISUT Reportaasi kriisiasuntotarjonnan vaihtoehdoista Kansainvälistä vertailutietoa ja asiantuntijahaastatteluja Suomessa 2013 ISBN 978-952- 6632-30- 8 (nid.)

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE VUOKRALLA TÄÄLLÄ

SILENT REPORTAGE VUOKRALLA TÄÄLLÄ SILENT REPORTAGE VUOKRALLA TÄÄLLÄ Mistä syntyvät kohtuuhintaisen vuokra- asumisen pullonkaulat tämän päivän Suomessa ja Euroopassa? Asiantuntijahaastatteluja keväällä 2013 ISBN 978-952- 6632-24- 7 (nid.)

Lisätiedot

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ 1/2011 www.elämäntapaliitto.fi Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ Valmisteltu lakiesitys ei riittävä Total Blocker -ämpärit käyttöön sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mikä toimii alkoholin markkinoinnin rajoittamisessa?

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE VAPAAEHTOISESTI VUOKRALLA. Vuokra- asuminen omaan valintaan perustuvana asumismuotona

SILENT REPORTAGE VAPAAEHTOISESTI VUOKRALLA. Vuokra- asuminen omaan valintaan perustuvana asumismuotona SILENT REPORTAGE VAPAAEHTOISESTI VUOKRALLA Vuokra- asuminen omaan valintaan perustuvana asumismuotona Asukas- ja asiantuntijahaastatteluja sekä kansainvälistä vertailutietoa 2013 ISBN 978-952- 6632-34-

Lisätiedot

Olenko minä veljeni vartija?

Olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007 Helsinki Muistio Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE HALLITTU ASIAKASTIETO MENESTYKSEN TYÖKALUNA

SILENT REPORTAGE HALLITTU ASIAKASTIETO MENESTYKSEN TYÖKALUNA SILENT REPORTAGE HALLITTU ASIAKASTIETO MENESTYKSEN TYÖKALUNA Reportaasi Big Datan hyödynnettävyydestä ja kansalaisten tietoturvasta Asiantuntijahaastatteluja 2014 ISBN 978-952- 6632-45- 2 (nid.) ISBN 978-952-

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2012

päihdetyön erikoislehti 2/2012 Nuoret miehet ja peliriippuvuus Kirjat kertovat lasisesta lapsuudesta Nuuskaaminen nousussa nuorten keskuudessa Uskovatko työntekijät päihdehoidon tuloksellisuuteen? päihdetyön erikoislehti 2/2012 ALKOHOLI

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat

SILENT REPORTAGE. Oikeutta jonottavat SILENT REPORTAGE Oikeutta jonottavat Miksi oikeusprosessit kestävät Suomessa niin pitkään? Lakimiesten ja asianosaisten haastatteluja talvella 2012-2013 ISBN 978-952- 6632-22- 3 (nid.) ISBN 978-952- 6632-23-

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Raittiuden Ystävät 33 RAITTIUSTEKOTUNNUSTUS ALKOHOLIMAINONTAAN PUUTTUMISELLE 34 RITVA: Sydämen viisautta uuteen vuoteen

Pääkirjoitus. Raittiuden Ystävät 33 RAITTIUSTEKOTUNNUSTUS ALKOHOLIMAINONTAAN PUUTTUMISELLE 34 RITVA: Sydämen viisautta uuteen vuoteen Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti

Lasten seurassa -ohjelma 2010 Arvioinnin väliraportti Matti Piispa Lasten seurassa -ohjelma 2010 RAPORTTI 5 2011 Kirjoittaja Matti Piispa ja THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011 Kannen kuva: THL Taitto: Helena Aavavesi Raportti 5/2011 ISSN 1798-0089

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

HOLHOUKSEN ALAISET. Seitsemän näkymää ylisääntelyn Suomeen. Matti Apunen Kimmo Collander Ilkka Haavisto Antti Neimala Mattias Svensson Matti Wiberg

HOLHOUKSEN ALAISET. Seitsemän näkymää ylisääntelyn Suomeen. Matti Apunen Kimmo Collander Ilkka Haavisto Antti Neimala Mattias Svensson Matti Wiberg HOLHOUKSEN ALAISET Seitsemän näkymää ylisääntelyn Suomeen Matti Apunen Kimmo Collander Ilkka Haavisto Antti Neimala Mattias Svensson Matti Wiberg Kustantaja: Taloustieto Oy Ulkoasu: Monentekijät Oy / Kirsi

Lisätiedot

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa:

Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta ja lausuu seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö/ Johtaja Kari Paaso Hallitusneuvos Ismo Tuominen kirjaamo.stm@stm.fi Lausuntopyyntö STM075:00/2011 LAUSUNTO 30.9.2013 Olutliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua arviomuistiosta

Lisätiedot

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN.

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. weturi nr 6 2013 C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. Tulikohan vahinko kello kaulassa, kun pöpö väijyi neulassa. 4 C-hepatiitti 6 Palautusastiat puistoissa 7 Tuijan hyvä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Ulkomaat 16 Filippiinit: Katsaus alkoholimainontaan ja elämään Manilassa 18 Intia, vielä enimmäkseen raitis kuinka kauan?

Pääkirjoitus. Ulkomaat 16 Filippiinit: Katsaus alkoholimainontaan ja elämään Manilassa 18 Intia, vielä enimmäkseen raitis kuinka kauan? Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot