ALKOHOLIN- JA HUUMEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN EHKÄISY JA KÄSITTELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKOHOLIN- JA HUUMEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN EHKÄISY JA KÄSITTELY"

Transkriptio

1 ALKOHOLIN- JA HUUMEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN EHKÄISY JA KÄSITTELY - nujerretun tietoisuuden vapauttaminen Sisältö 1 Johdanto 2 Kohderyhmä 3 Miten taloudellinen rakenne johtaa väärinkäyttöön ja riippuvuuteen 4 Alkoholin ja huumeiden käytön etuja ja haittoja 5 Ihmiskuva 6 Menetelmä 6.1 Ennaltaehkäisy 6.2 Yksilöllisen kuntoutusprosessin eteneminen 6.3 Itsetuntemus ja itseluottamus 6.4 Rakentava kritiikki 6.5 Itsehoitoryhmät 6.6 Työkalu läheiselle Liitteet 1 Ihmiskuva kuvio 2 Inhimilliset rikkaudet ja estot 3 Sensuuriasenne 4 Trauma: krooninen sensuuri 5 Kateus 6 Perfektionismi, suuruudenhulluus ja narsismi 7 Itsetuntemuskysymyksiä 8 Yhteistyösuunnitelma 9 Yhteistyösuunnitelma - esimerkki Perusajatuksia Kaikkea, mitä näen toisessa, on myös jollain tavalla itsessäni. Mitä teen toiselle, teen itselleni sisimmässäni. Ihminen on tietoisuutensa. Pahaa voidaan korjata vain hyvällä. CONSCIENTIA Psykoanalyysin ja organisaatiokehityksen instituutti Sverige, Finland, Brasilien

2 1 Johdanto Alkoholismin tai väärinkäytön yleensä katsotaan olevan kuin mikä tahansa sairaus, jolla on useita syitä. Ihminen ilmaisee pahaa oloaan erilaisin tavoin: fyysisten vaivojen ja sairauksien kautta, psyykkisten oireiden ja/tai sosiaalisten vaikeuksien muodossa. Ongelmien syiden voidaan ajatella suurelta osin kuuluvan seuraaviin aihepiireihin: - Lapsuuden perheessä on ollut erityisiä sosiaalisia ja tunneperäisiä vaikeuksia. Lapsi on kokenut suvaitsemattomuutta, aggressiivisuutta, torjuntaa ja/tai välinpitämättömyyttä. - Henkilö kärsii geneettisestä heikkoudesta; hänellä voi olla sekä fyysisiä että psyykkisiä perinnöllisiä ongelmia. - Jokaisella ihmisellä on itsellään oma tapansa kohdata elämän tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita (ongelmia) enemmän tai vähemmän elämänmyönteisesti. Ihmisellä on oma asenteensa elämästä selviytymiseen, oma tahtonsa ja oma vastuunsa. Sitä ei voi järjellä ennakoida tai ymmärtää. - Yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus aiheuttaa inhimillistä kärsimystä. Kapitalismi sinänsä perustuu epähumaaneihin arvoihin kuten individualismiin, kilpailumentaliteettiin, lyhytjänteisyyteen, hyväksikäyttöön ts. luonnon ja muiden resurssien väärinkäyttöön, työvoiman vieraannuttamiseen päätöksenteosta ja vastuusta sekä pinnallisuuteen, jota kulutus ja voitonhalu edistävät. Kaikki tämä vie ihmisen mennessään (hän jäljittelee sitä sisimmässään). tämä vaikuttaa hänen henkisiin (metafyysisiin), tunneperäisiin ja älyllisiin arvostuksiinsa ja vääristää yhteyden terveyteen ja oikeudenmukaisuuteen. - On myös muita mahdollisia olettamuksia inhimillisen kärsimyksen syistä, esim. energiaepätasapaino, tähtien asento, ravinto jne. Alkoholismi on vain yksi muunnelma ihmisen erilaisista tavoista ilmaista pahoinvointiaan, Lisäksi se on usein myös yritys päästä eroon ongelmista, ts. ratkaista ongelma. Tässä konseptissa on perusolettamuksena Sokrateen sanat: Tunne itsesi parane! Itsetuntemus ts. tietoisuus itsestä, on ratkaiseva tekijä ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Tässä yhteydessä sana tietoisuus kattaa seuraavat seikat: - itsetuntemus tuntee itsensä, omat asenteensa, tarkoitusperänsä ja tapansa tuntea, tiedostaa inhimilliset rikkautensa ja rajoituksensa - ihmistuntemus tuntee läheisensä sellaisina kuin he ovat, äitinsä ja isänsä, on perehtynyt taustaansa ( sisäinen selkäreppu ), on tietoinen siitä, kenellä on suurin vaikutus omassa elämässä, mikä merkitsee sitä, että ei tuomitse läheisiään - tietoisuus yhteiskunnan sairaalloisista arvoista ja epäoikeudenmukaisesta rakenteesta - usko ja luottamus terveyteen itsessä ja toisissa. Kun matkustaa maailmalla, näkee köyhiä katulapsia, joilla ei ole ruokaa eikä kattoa päänsä päällä, ja heidän vieressään häikäilemättömän rikkaita ihmisiä, jotka pelkäävät kuollakseen syrjäytyneitä. Kun näkee sellaista, eikä reagoi mielessään eikä käytännössä, se merkitsee, että ihminen on vakavasti kovettunut. Jo koulussa nuoret oppivat, että kilpailu opiskelu- ja työelämässä on niin kivikovaa, että monilla ei ole mielekästä tulevaisuuden kuvaa, ja ihmisestä tulee vain hyödytön eläjä. Agribisnes myrkyttää luonnon ja ruuan. Ainoastaan lyhytaikaisilla voitoilla on merkitystä. Ihmisen ahneudesta ja suuruudenhulluudesta on tullut taloudellisen rakenteen peruslakeja. Pääoma, voitto ja taloudellinen kasvu ovat kaikkein pyhimpiä oppeja. Ei tarvita tilastollisia tutkimuksia, jotta voidaan todeta omin silmin, että yhteiskunnan rakenne on hyvin epätasa-arvoinen ja epäoikeudenmukainen. Väärinkäytön ja riippuvuuden yksi suurimpia syitä on tässä problematiikassa.

3 2 Kohderyhmä Kohderyhmään kuuluvat: - käyttäjät ja ne, joilla on riippuvuus - läheiset, joilla on usein vaikeuksia kohdella oikein väärinkäyttäjää - kaikki ne, jotka työskentelevät hoidon ja ennaltaehkäisyn parissa 3 Miten taloudellinen valtarakenne johtaa väärinkäyttöön ja riippuvuuteen Rakenne perustuu seuraaviin ajatuksiin: - raha on tärkeintä - sen, jolla on pääomaa, on helpompaa hankkia sitä lisää, ts. vallan keskittyminen - kilpailu; kaikki kaikkia vastaan, kaikki ovat mahdollisia vihollisia - kaiken on oltava mahdollisimman suurta (jotta voidaan tuottaa niin halvalla ja niin paljon kuin mahdollista) - vieraantumisen edistäminen - jne. Se, jolla on riippuvuus, ei uhkaa mitenkään tietoisuudellaan valtarakennetta, häntä on helppo ohjailla ja käyttää hyväksi. Eivät ainoastaan ne, jotka suoraan hyödyntävät näitä markkinoita, laillisesti tai laittomasti tee suuria voittoja. Suuri osa huumekaupan voitoista päätyy myös poliitikkojen piireihin. Väärinkäyttäjä on markkinoille välttämätön kuluttaja. 4 Alkoholin ja huumeiden käytön etuja ja haittoja Huumeet ovat lääkkeitä, joilla on voimakkaita, positiivisia vaikutuksia. Alkoholi vai antidepressiivisyys pilleri kumpi on parempi? Marijuana vai rauhoittava pilleri? Huumeet muuttavat aivojen kemiaa ja tietoisuutta. Alkoholia ja huumeita käytetään, jonkin hyvän ja tärkeän saavuttamiseksi. Ei ajatella lainkaan, että tuhotaan omaa ja toisten elämää. Tavoiteltu hyvä voi olla: - vapauden tunne, ilo ja euforia, nautinto, lähes rajaton onni - vapautuminen ujoudesta, epävarmuudesta, pelosta, ahdistuksesta, vapautuminen estoista - suuruuden tunne, olemassaolon tunne (ihminen on). - hilpeys, kaikki tuntuu mahdolliselta, kaikki pitävät sinusta, kaikki ihailevat sinua, olet haluttu - pako rakkauden puutteen tiedostamisesta, pako tyhjyydestä, jota ihminen tuntee rakkauden puutteensa vuoksi - pako vaikeuksiensa tiedostamisesta, pako erehdystensä ja tuhoavan käyttäytymisensä tiedostamisesta - pako yksinäisyyden, surun, masennuksen, katkeruuden ja elämän tarkoituksettomuuden tiedostamisesta - pako inhimillisten rikkauksien ja mahdollisuuksien käyttämisen vastuusta - kielletyn hedelmän ihanuus ja uskalluksen tunne - tapa hankkia ystäviä ja seuraa - mahdollisuus päästä osalliseksi salakauppiaiden vallasta Toisaalta on olemassa haittoja: - vähitellen huononeva psyykkinen ja fyysinen terveys - läheissuhteiden tuhoutuminen - paljon tuskaa ja pettymyksiä mahdollisille omille lapsille - sosiaalisia ja työelämän vaikeuksia - oman talouden tuhoutuminen - vaara joutua ongelmiin oikeuslaitoksen kanssa - suurentunut väkivaltaisen kuoleman riski

4 5 Ihmiskuva Sovelletaan Motivaatio ja työrauha koulussa tai Miten käsitellä vihaa ja ilkeyttä monisteissa esitettyä ihmiskuvaa. Ihmiskuva on perustava näkökohta, että voidaan päästä tiedostamisen syvään sisäiseen prosessiin. 6 Menetelmä 6.1 (Ennalta)ehkäisy Ehkäisy perustuu tietoisuuteen itsestä ja muista. 6.2 Yksilöllisen kuntoutusprosessin vaiheet Yksilölliseen prosessiin voi kuulua seuraavat vaiheet: 1 Salli ongelma, hyväksy tietoisuus riippuvuudesta - Kukaan ei pyydä apua, ennen kuin suostuu myöntämään, että hänellä on vakava ongelma. - Voidakseen tehdä jotain rakentavaa ongelmalleen, on välttämätöntä tunnustaa ongelma, suostua tunnustelemaan sitä samalla yrittäen olla tuomitsematta itseään, syyllistämättä itseään, häpeämättä itseään ja vaatimatta itseltään ongelman ratkaisemista. - Ensin on tärkeää hyväksyä, että ongelma on, elää sen kanssa ja mieluummin vaatimatta itseltään siitä eroon pääsemistä - On tärkeää tunnustaa, että ei ole kykenevä ratkaisemaan ongelmaa ilman apua 2 Tiedosta menneisyyttäsi - Kuvaile spontaanisti elämäntarinaasi alkaen niin varhaisesta lapsuudesta kuin muistat ehkä kytkien sen siihen, mitä tapahtui maailmassa ja kodin piirissä. Kuvaile vanhempiasi tai lähimpiä ihmisiä, heidän tapaansa kohdata elämää, ts. miten he kohtasivat hyviä asioita ja miten he kohtasivat vaikeuksia - Tee henkilökohtainen arviointi, elämän tasapainolaskelma, joka käsittelee sitä, mitä olet toteuttanut elämässäsi, mitä hyvää ja mitä huonoa. Tee luettelo ihmisistä, joita olet auttanut, ja toinen luettelo niistä, joille olet tehnyt pahaa. - Kirjoita paperille kaikki psyykkiset oireet, joita olet tuntenut (kuten ahdistus, epävarmuus, syyllisyys, häpeä, katkeruus, pelko, masennus, viha...) ja fyysiset oireet (kuten jännittyneisyys, väsymys, vapina, yskä, vatsakivut, selkäkivut, sydänvaivat, ihottuma, aivoverenvuoto) tarkoituksena tunnustella niitä, hyväksyä ne, hyväksyä tietoisuus niistä (ne ovat hyödyllisiä hälytysmerkkejä, ne ovat merkki terveydestä) - Käytä tätä pohdintaa ongelman tunneperäiseen hyväksymiseen, ja samalla voit sillä tavalla puhua asioista lähimpiesi kanssa. 3 Tiedosta väärinkäytön syitä - kirjoita yksityiskohtainen lista eduista ja haitoista - tiedosta, millä tavalla olet omaksunut yhteiskunnan sairaita ja nurinkurisia arvoja ja miten sinusta on tullut systeemin orja - mieti, miten olet omaksunut ongelmallisia asenteita lähimmiltäsi elämäsi aikana - tiedosta omia elämänasenteitasi pohtimalla Inhimillisten rikkauksien ja estojen - luetteloa (liitteenä aiemmin mainituissa dokumenteissa), ja tarkastele omaa vastuutasi valinnoistasi sensuroimatta 4 Suunnittele, miten muutat arvojasi ja tapojasi - tutki ja herätä henkiin inhimillisiä ja metafyysisiä universaaleja arvoja yhteiskunnallisella ja yksilötasolla - suunnittele itsellesi vaiheittainen muutosprosessi tai tee radikaali päätös ehdottomasta raittiudesta

5 - motivoi itseäsi muutokseen miettimällä yhä uudelleen alkoholin tai huumeiden käytön etuja ja haittoja 5 Harjoittele muutossuunnitelmaa - pane suunnitelma käytäntöön - tutki ja pohdiskele elämää, ihmistä, rakkauden ja hyvän toiminnan universaaleja arvoja, jatka itsesi motivoimista terveeseen ja oikeaan suuntaan - auta toisia, joilla on sama ongelma, harjoittele aivan yleisesti aina auttamaan toisia toimiaksesi itsekeskeisyytesi estämiseksi - mieti tekojasi joka päivä, ja vaikka olisit ottanut takapakkia, älä reagoi tuomitsevasti ja sensuroimalla, vaan ponnistele takasin muutoksen tielle (vältä reagoimasta ankaruudella mahdollisiin epäonnistumisiin) 6 Arviointi ja suunnittelu - toista tarvittaessa edelliset vaiheet - tee silloin tällöin yleisluonteinen arviointi etenemisestäsi yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa - prosessi jatkuu koko elämän ajan 6.3 Itsetuntemus ja itseluottamus Varmin tie tasapainoisemmaksi on itsetuntemus. Ihmisen, joka tuntee itsensä, tapansa reagoida, tapansa tuntea, tarkoitusperänsä ja estonsa sekä kykynsä, on helpompi seurustella ja kehittää itseään. Tärkeä tapa oppia tuntemaan itseään, on tarkkailla tunnereaktioitaan silloin, kun ne ovat voimakkaita eivätkä mitenkään hyödyksi. Periaatetta kutsutaan identifikaatioksi ja sitä on kuvattu aiemmin mainitussa dokumentissa (Miten käsitellä vihaa ja ilkeyttä). 6.4 Rakentava kritiikki Palautteen saaminen toisilta on paras tapa oppia tuntemaan itseään, samalla kun sitä ei ole ollenkaan helppoa ottaa vastaan. Siksi arvosteluprosessin tai palautteen antamisen täytyy olla hyvin rakkaudellista ja noudattaa määrättyä rakennetta. Tämä menetelmä on myös kuvattu yllämainitussa dokumentissa. 6.5 Itsehoitoryhmät Itsehoitoryhmien tavoitteena on itsetuntemus, tiedostaminen. Tarkoitus on, että itse kukin katsoo sisäänpäin eikä jää ulkoisiin seikkoihin. Jokaista tapahtumaa tai tekoa yritetään pohtia psyykkisestä näkökulmasta. Siksi ryhmässä ei pidä keskustella siitä, mitä tapahtui tai ei tapahtunut. Vältä sellaisia kysymästä miksi, sillä se johtaa asian poisselittämiseen ja pakoon tietoisuudesta. Älä tuomitse mitään. Kokouksilla tulee olla selkeä ajoitus, sillä se merkitsee turvallisuutta. Kokous voidaan laatia seuraavasti: - lyhyt filosofinen tai hengellinen miete ja esitys, ehkä 10 minuuttia, sitten - johdanto ja keskustelu päivän aiheesta, tämä kestää esim. 40 minuuttia. Seuraavassa joitakin ehdotuksia eri aiheista, joista suunnitellaan sarja (tutkitaan eri puolia aiemmin esitetystä ihmiskuvasta): - Kuka minä olen? Mikä on ihminen? Mikä on elämän tarkoitus? - Vastuu ja vapaus - Miksi valtarakenne haluaa ihmisten käyttävän huumeita? - Tietoisuus ja ihmissuhteet - Syyllisyys, uhriasenne ja vapautus - Trauma ja kipu - Kateus ja inversio - Nautinto ja onnentunne

6 - Onko henkisyyttä? Mitä on henkisyys? Mikä on henkisyyden merkitys? - Perfektionismi ja suuruudenhulluus - Miksi käytän huumeita? - Valtataistelu - Ahdistus ja masennus - Arvojen ja periaatteiden välinen ristiriita yhteiskunnassa ja elämässä - Rakkaus ja onni - Joku osallistujista puhuu itsestään, esim. seuraavien 40 minuutin ajan. Hän voi puhua tunteistaan, vaikeuksistaan, haasteistaan ja edistymisestään tavoitteena tiedostaa itseään toisten edessä. Toiset voivat sitten vahvistaa, mitä he ovat ymmärtäneet, selventää sitä ja kertoa oman käsityksensä hyväksyvästi ja lämmöllä kappaleen 6.4 periaatteiden mukaisesti. Tämä voi olla dialogi. Jos ryhmä on suuri, voi olla parempi, että vain ne, jotka ovat olleet kauemmin mukana lausuvat mielipiteensä toisesta. On mahdollista suunnitella kokous niin, että kaikki voivat puhua itsestään, mutta siihen täytyy varata aikaa. - Kokouksen vetäjä tiivistää kokouksen aikana esitetyt asiat. Kokous voidaan päättää johonkin filosofiseen/hengelliseen mietiskelyyn. 6.6 Työkalu läheiselle Väärinkäyttäjän läheiset ihmiset ovat hyvin tärkeä voimavara työssä organisoitaessa rakenteellista tapaa hänen auttamisekseen. Perheenjäsenet, ystävät, työtoverit, opettajat ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan, voivat käyttää työkalua, joka on nimeltään Yhteistyösuunnitelma. Myös se on kuvattu aikaisemmin mainitussa dokumentissa.

MITEN KÄSITELLÄ VIHAA JA ILKEYTTÄ

MITEN KÄSITELLÄ VIHAA JA ILKEYTTÄ PowerPoint-esitys: MITEN KÄSITELLÄ VIHAA JA ILKEYTTÄ työpaikan ihmissuhteista HAASTEITA Vihaiset asiakkaat, vaativat potilaat, tyytymättömät oppilaat Välinpitämättömyys, epäluotettavuus, ylimielisyys Pahan

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa

pysyminen raittiina terence t. gorski merlene miller käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa terence t. gorski merlene miller pysyminen raittiina käsikirja uusiutumisen ehkäisystä kemiallisessa riippuvuudessa Oppimisessa on pikemminkin kysymys asenteesta kuin lahjakkuudesta SISÄLTÖ ESIPUHE JOHDANTO

Lisätiedot

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Vanhemman työkirja. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Vanhemman työkirja Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin konstit -projekti, joka toteutettiin

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA

RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA RETKAHDUKSEN EHKÄISYN KÄSIKIRJA Psykologi, VTT Nils Holmberg ja psykologi Marjo Aura A-klinikkasäätiö, Järvenpään sosiaalisairaala 2008 Sisällys Johdanto... 1 1. Oppiminen ja päihderiippuvuus... 1 2. Retkahdusprosessin

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio

Johdanto. 1. Syöpäshokki. Tunnereaktio Johdanto Läheisen hoitaminen voi olla eräs kaikkein stressaavimmista ja rasittavimmista kokemuksista. Samalla se voi kuitenkin olla erittäin antoisaa molemmille osapuolille. Vaikka omaishoitosuhde vetoaa

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi

Valotyöntekijäsarja. Viestejä Joshualta kanavoinut. Pamela Kribbe www.jeshua.net. Suomennos: Tapio Närhi Valotyöntekijäsarja Viestejä Joshualta kanavoinut Pamela Kribbe www.jeshua.net Suomennos: Tapio Närhi Sisällysluettelo VALOTYÖNTEKIJÄSARJA... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ALKUSANAT... 3 UUSI MAA I... 4 HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kirjallisuus neuvoo monessa kohdin: KIRJOITA. Ota siis kynä ja paperia! Kirjoittaminen auttaa laukaisemaan vapautuksen, helpotuksen.

Kirjallisuus neuvoo monessa kohdin: KIRJOITA. Ota siis kynä ja paperia! Kirjoittaminen auttaa laukaisemaan vapautuksen, helpotuksen. NELJÄS ASKEL YLEISTÄ Kirjallisuus neuvoo monessa kohdin: KIRJOITA. Ota siis kynä ja paperia! Kirjoittaminen auttaa laukaisemaan vapautuksen, helpotuksen. Meillä on pakkomielteistä käyttäytymistä, jota

Lisätiedot

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-kirja PRIDE-valmennus PRIDE-kirja 3 Sisältö: TAPAAMISEN TAVOITTEET JA VALMIUDET...4 MIKSI PRIDE-VALMENNUKSESSA KÄSITELLÄÄN MENETYKSIÄ, EROJA JA SURUTYÖTÄ?...5

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot