PÄLY-luento Sähköiset palvelut päihderiippuvuustyössä Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄLY-luento 13.3.2014 Sähköiset palvelut päihderiippuvuustyössä Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö"

Transkriptio

1 PÄLY-luento Sähköiset palvelut päihderiippuvuustyössä Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö Pirkko Hakkarainen 1

2 PÄLY-luento, torstaikoulutus Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö Luentorunko 1. Taustaa sähköisille palveluille 2. Päihdelinkki ehkäisevän ja korjaavan työn tukena Tavoittaa nykyisin noin eri kävijää kuukausittain Tietoa, oma-apua, testejä, neuvontaa, vertaiskeskusteluja Miten Päihdelinkin aineistoja voi hyödyntää omassa hoitotyössä 3. Alkoholinkäytön puheeksiotto hoitotyössä, case verkkokurssi Puheeksioton perusteet -verkkokurssi ammattilaisen työn tukena Sähköinen palvelu voi tarjota vaikuttavan ja kustannustehokkaan tuen laajamittaiseen ammatillisen osaamisen kasvattamiseen ja alkoholin riskikäytön vähentämiseen. 2

3 PÄLY-luento/torstaikoulutus Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö Luentorunko 4. Kuntodoping ajan ilmiönä (Jukka Koskelo) Lukuja, motiiveja ja erilaisia käyttäjäryhmiä. Lisäksi esityksessä pohjustetaan mm. lääkäreiden dopingaiheisesta verkkokoulutuksesta, pian alkavasta tieteellisestä dopingtutkimuksesta sekä erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. 5. Kokemustiedon tarve sosiaali- ja terveysalalla, case KokeNet Kokemusasiantuntijuus osana auttamisjärjestelmää Kokemusasiantuntijuus sähköisenä palveluna ja kasvokkaiseen työhön integroituna 6. Loppukeskustelu 3

4 1. Taustaa sähköisille palveluille Sähköisillä palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mobiili- ja verkkopalvelusivustoja, verkkokursseja ym. Viestintäteknologinen ja -kulttuurinen murros Vuonna 2011 internet ohitti ensimmäistä kertaa television tärkeimpänä mediana. Yli kolmannes (38 %) vuotiaasta väestöstä valitsi internetin kysyttäessä, mistä mediasta he eivät voisi kuvitella luopuvansa. (emedia tutkimus, Taloustutkimus) Vuonna 2011 tietokone oli 85 prosentissa suomalaisista kotitalouksista. (Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2011, Tilastokeskus). Vuonna 2013 lähes koko työikäinen väestö käytti internetiä ja 72 % käytti sitä useita kertoja päivässä. Yli 65-vuotiaistakin jo 61 % on netissä. (NetTrack 2013, TNS Gallup) vuotiaista suomalaisista 61 % omistaa älypuhelimen ja 16 % tabletin. Älypuhelinten lisääntymisen myötä myös mobiilin internetin käyttö kasvaa. (Mobile Life tutkimus/tns Gallup). 4

5 1. Taustaa sähköisille palveluille Viestintäteknologinen ja -kulttuurinen murros Viestintäteknologiset haasteet kasvavat, kun sähköisten palvelujen tulisi olla responsiivisia, jotta ne toimisivat hyvin kaikissa laitteissa (pöytäkone, kannettavat, ipadit, kännykät). Esimerkki sähköisten palvelujen elinkaaresta: ongelmapelaamiseen tukea tarjoava mobiilipalvelu Pelivoimapiiri julkaistiin syksyllä 2009 ja tukea tarjottiin tekstiviestein ja netissä. Nykyisin tekstiviesteinä toimitettujen viestien määrä on kasvanut tasaisesti ja verkossa toimitettujen viestien määrän kasvu on ollut voimakasta (Peluuri puolivuosiraportti 2013). Vertaistuen verkkopalveluselvityksessä Pelivoimapiiri sai kiitosta terapeuttisesta työotteesta mutta alusta katsottiin vanhentuneeksi. (Kohti käyttäjien vertaisnettiä. RAY ) Sosiaalisen median merkitys on vahvistanut kansalaisen asemaa sisältöjen tuottajana ja jakajana. Tiedon luotettavuus on haasteellista, kun alkuperäinen lähde ei ole välttämättä paikallistettavissa. 5

6 Torstaikoulutus Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö 1. Taustaa. A-klinikkasäätiö on tuottanut valtakunnallisia sähköisiä palveluja vuodesta 1996 lähtien. Ensimmäisenä julkaistiin Päihdelinkki. A-klinikkasäätiössä sähköisten palvelujen kohderyhminä ovat kansalaiset ja sote-alan ammattilaiset, tutkijat ja opiskelijat. Jokaiselle palvelulle on määritelty oma kohderyhmänsä. Kansalaisille sähköiset palvelut tarjoavat matalan kynnyksen avun ja tuen hakemiseen. Palvelut ovat valtaosin anonyymejä. Sähköiset palvelut voivat tehdä vaikuttavaa päihdetyötä (esim. Jellinekin nettiterapia Hollannissa) Sähköiset palvelut toimivat joko itsenäisesti tai osana kasvokkaista työtä Sähköiset palvelut voivat tukea asiakkaan tarpeenmukaista palveluihin ohjautumista. 6

7 PÄLY-luento, torstaikoulutus Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö 2. Päihdelinkki ehkäisevän ja korjaavan työn tukena, päihdelinkki.fi Tarjoaa tietoa, oma-apua, testejä, neuvontaa ja vertaiskeskusteluja päihteistä ja riippuvuuksista ja niihin liittyen myös mielenterveydestä. Vuonna 2013 Päihdelinkissä oli kuukausittain keskimäärin yksittäistä kävijää. Vuositasolla käyntejä oli yli kaksi miljoonaa (Google Analytics). Päihdelinkin verkkosivustojen mobiilikäyttö on voimistunut. Vuonna 2011 viisi prosenttia käytti Päihdelinkkiä mobiililaitteilla. Vuonna 2013 mobiililaitteella Päihdelinkkiä käytti jo neljännes kaikista kävijöistä. (Päihdelinkin tilastot. Henna Vuorento). 7

8 PÄLY-luento, torstaikoulutus Päihdelinkki Seitsemän osiota: Tietopankki, Testit, Oma-apu, Keskustelualue, Neuvonta, Perhe ( lähtien Nuoret) ja Ammattilaiset. Suosituin osio on Keskustelualue, sitten Tietopankki. 8

9 PÄLY-luento, torstaikoulutus Päihdelinkki Miten Päihdelinkin aineistoja voi hyödyntää omassa hoitotyössä? Testejä ja päiväkirjoja voi käyttää ennen, aikana ja jälkeen hoitotyön. Niitä voi myös käydä asiakkaan kanssa yhdessä läpi, kun kohdataan kasvokkain. Myös tietoartikkeleita voi printata asiakkaalle mukaan. Juomisen hallinnan opas antaa monenlaista tukea alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen. Se sopii sekä riski/ongelmakäyttäjälle että läheiselle. Uutena mukana on informatiivisia ja motivoivia videoita. Vertaistuki on erittäin suosittua. Päihdelinkin keskustelualueella vieraili v yli yksittäistä kävijää kuukausittain ja käyntejä oli n /kk. Kasvua edellisvuodesta oli 13 %. Keskustelufoorumilla on seitsemän teemaa. Ylivoimaisesti suosituin keskustelualue on huumehaittoja vähentävä Sauna. 9

10 PÄLY-luento, torstaikoulutus Juomatapatesti ja Seksiriippuvuustesti on julkaistu myös Iltalehdessä, mutta niiden volyymi ei mukana tässä graafissa. 2. Päihdelinkki V itsearviointitestejä tehtiin kertaa. Kasvua edellisvuodesta n. 30 %. Suosituimmat testit Juomatapatesti ja AUDIT. Mielialaa mittaavan RBDI-testin suosio kasvoi 42 %. 10

11 PÄLY-luento, torstaikoulutus Päihdelinkki Katsotaan Päihdelinkin esittelyvideo Katsotaan Juomisen hallinnan oppaan video Päihdelinkin kävijäkysely 2013 (avoin vastaus kysyttäessä mikä Päihdelinkissä on hyvää) Kun lopetin alkoholin käytön, oli Päihdelinkki ainoa tukikanavani (en hakeutunut virallisen hoidon tai vertaistukiryhmien pariin), ja siinä se toimi ainakin lopetusaikani alussa (jolloin Päihdelinkin keskustelukanavia käytin päivittäin) todella hyvin. Sekä samassa tilanteessa lopetusta aloittelemassa että kokeneempien keskustelijoiden kokemukset ja tunteet olivat tärkeitä. Kertomukset retkahduksista saivat miettimään alkoholismin mekaniikkaa ja vahvistivat siten omaa toipumisreittiäni 11

12 3. Alkoholinkäytön puheeksiotto hoitotyössä, case verkkokurssi Sähköinen palvelu voi tarjota vaikuttavan ja kustannustehokkaan tuen laajamittaiseen ammatillisen osaamisen kasvattamiseen ja alkoholin riskikäytön vähentämiseen. Puheeksioton verkkokurssin suunnittelussa hyödynnettiin aiemmat kokemukset VAMP-hankkeesta (valtakunnallinen perusterveydenhuollon miniinterventioprojekti VAMP, ). VAMPissa mukana ollut päihdelääketieteen professori Kaija Seppä Tampereen yliopistosta oli asiantuntijana myös A-klinikkasäätiön Puheeksioton sähköinen työkalu - hankkeessa. Verkkokurssin toisena asiantuntijalääkärinä oli A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri Pekka Heinälä. Lisäksi mukana oli säätiöstä kasvokkaisen työn asiantuntijoita ja sähköisten palvelujen asiantuntijoita sekä pilotissa Kotkan- Pyhtään perusterveydenhuolto. 12

13 3. Alkoholinkäytön puheeksiotto Verkkokurssin kohderyhmänä olivat perusterveydenhuollossa työskentelevät lääkärit ja hoitajat. Kurssin nähtiin soveltuvan myös osaksi sote-alan opintoja. Verkkokurssi on kiinnostanut myös muita toimijoita. Puheeksioton vaikuttavuus riippuu siitä, miten laajamittaisesti ja systemaattisesti sitä toteutetaan (Pekka Heinälä). Verkkokurssi on sen vuoksi kytketty osaksi johtamista ja täydennyskoulutusta. Kurssitus toteutetaan työyhteisöittäin ja jokainen opiskelija rekisteröidään kurssille henkilökohtaisin tunnuksin. Kurssi sisältää Kaija Sepän laatiman lopputentin, josta saa hyväksymismerkinnän. Kurssin tarvetta ja sen vaikutuksia käytännön työhön seurataan anonyymeillä alku- ja seurantakyselyillä. Puheeksioton perusteet -verkkokurssitus käynnistyi laajemmin elokuussa Vuoden loppuun mennessä kurssille rekisteröitiin 455 opiskelijaa: lääkäreitä, hoitajia ja sote-alan opiskelijoita. Verkkokurssin alkukyselyn tuloksia. 13

14 3. Alkoholinkäytön puheeksiotto Verkkokurssin alkukyselyn tuloksia 2013, n=

15 3. Alkoholinkäytön puheeksiotto Verkkokurssin alkukyselyn tuloksia 2013, n= 214,

16 3. Alkoholinkäytön puheeksiotto Verkkokurssin alkukyselyn tuloksia 2013, n= 220 Millaista tietoa olisit tarvinnut eniten? Tietoa jatkohoitoon ohjaamisessa ja mihin. Käytännön tietoa - lähinnä mihin saa jatkohoitoihin/hoitokontakteihin Entä uudet lääkkeet?? tietoa akuuttihoidosta (kyllästyksestä) tietoa jatkohoidon mahdollisuuksista "työkaluja" siihen miten potilasta lähestytään alkoholiongelman keskustelun aloittamisesta ja päihteettömyyteen motivoimisesta. konsti vähentämiselle. Motivointi-keinoja Ottaa asia keskusteluun luontevasti. Saada potilaan kiinnostus heräämään. Miten ottaa asia esille hienovaraisesti, loukkaamatta potilasta. Miten saada potilas ymmärtämään ja tunnistamaan oma alkoholiriippuvuus, fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa elämän kaaostilanteessa. Kun alkoholi on pääasiallisessa roolissa omassa elämässä. Alkoholiongelmaisen hoitopolku perusterveydenhuollossa ollut muutosprosessissa. Millaisia lääkityksiä voi käyttää tukihoitona parhaiten esim. masennuksen ja uniongelmien hoitoon sekä paniikkioireisiin. Jatkohoitoon ohjaamisen vaihtoehtoja helposti potilaalle annettavassa muodossa Lääkitykseen. Alkoholin käytön lopettamiseen Miten ottaa puheeksi A-ongelma minkä potilas kieltää kun krapula on ohi? Laskureita, ohjeita kuinka viedä alkoholikeskustelua eteenpäin Vieroitusoireet, milloin voi alkaa delirium, potilas muuttui agressiiviseksi (Tässä vain osa palautteesta.) Työvälineitä siihen, kuinka saada potilas motivoitumaan alkoholin käytön lopettamiseen. 16

17 PÄLY-luento, torstaikoulutus Kuntodoping ajan ilmiönä (Jukka Koskelo) Lukuja, motiiveja ja erilaisia käyttäjäryhmiä. Lisäksi esityksessä pohjustetaan mm. lääkäreiden dopingaiheisesta verkkokoulutuksesta, pian alkavasta tieteellisestä dopingtutkimuksesta sekä erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Jukka Koskelon esitys 5. Kokemustiedon tarve sosiaali- ja terveysalalla, case KokeNet Kokemusasiantuntijuus osana auttamisjärjestelmää Kokemusasiantuntijuus sähköisenä palveluna ja kasvokkaiseen työhön integroituna 17

18 5. Kokemustiedon tarve case KokeNet Mitä tarkoittaa kokemusasiantuntijuus? Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia sairauksista. He tietävät millaista on sairastua ja sairastaa. He tietävät millaista on olla hoidossa ja kuntoutua. He tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseen. Kokemusasiantuntijat on koulutettu tehtäviinsä. He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi, ja auttavat muita saman kokeneita. Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. (KokoA) 18

19 Kokemustiedon tarve case KokeNet KokeNet on A-klinikkasäätiössä tekeillä oleva sähköinen palvelu osoitteessa KokeNetin kokemusasiantuntijoiden tehtävänä on jakaa kansalaisille kokemustietoa liialliseen alkoholinkäyttöön liittyvistä ongelmista ja niistä selviämisestä. Asiantuntijoina toimivat A-klinikkasäätiön kouluttamat kokemusasiantuntijat. Osalla heistä on entuudestaan Mielen avain -hankkeen järjestämä kokemusasiantuntija-koulutus. KokeNetin neuvontapalveluun on koulutettu 10 kokemusasiantuntijaa vastaamaan alkoholiongelmiin ja niihin liittyviin mielenterveyskysymyksiin. Vastaajien joukossa on sekä alkoholiongelmasta itse toipuneita että läheisen roolissa olleita. Kaikilla vastaajilla oma ongelma on jo jäänyt taakse, jotta heillä on tarvittavaa etäisyyttä tehtävänsä hoitamiseen. Vielä julkaisematon KokeNet-asiantuntijapalvelu sisältää kolme osiota: neuvontapalvelun, keskustelualueen ja kasvokkaisen asiantuntijatoiminnan. Anonyymissä neuvontapalvelussa kansalaiset voivat kysyä kokemusasiantuntijalta neuvoja omaan tai läheisen alkoholiongelmaan. Kansalaiset voivat ohjautua neuvontapalveluun joko omatoimisesti suoraan netistä tai ammattilaisen ohjaamana. Neuvonta on kysyjälle ilmaista. Kokemusasiantuntijat vastaavat kysymyksiin luvatussa määräajassa. 19

20 Kokemustiedon tarve case KokeNet Neuvontapalvelussa vastaajat keskustelevat asiakkaan kanssa luottamuksellisesti ja valavat luottamusta siihen, että alkoholiongelmasta voi toipua ja on olemassa monenlaisia tapoja toipua. Neuvojat toimivat A-klinikkasäätiön arvojen mukaisesti, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus, luottamuksellisuus ja suvaitsevaisuus. Vastaajat eivät myöskään arvostele erilaisia kuntoutumismuotoja vaan rohkaisevat etsimään itselle sopivan vaihtoehdon. Kokemusasiantuntijat tekevät osaamisensa puitteissa myös palveluohjausta. Hoitoalan ammattilaiset voisivat hyödyntää KokeNetin neuvontapalvelua oman asiakastyönsä rinnalla silloin, kun he arvioivat kokemusasiantuntijuuden edistävän asiakkaan tilannetta. Vantaan Korson terveysasemalla kokemusasiantuntijan vastaanottoa pitävä Hannu Ylönen on mukana KokeNetin kehittämisessä. 20

21 PÄLY-luento, torstaikoulutus Yhteenveto A-klinikkasäätiö teetti Taloustutkimuksella joulukuussa 2013 kansalaiskyselyn sähköisistä palveluista. Internet-paneeliin vastasi iältään vuotiasta kansalaista. Reilusti yli puolet eli 58 prosenttia vastaajista olisi itse valmis kokeilemaan internetistä löytyviä itsehoito- ja oma-apupalveluja, jos kohtaisi päihde- tai muita riippuvuusongelmia. Sähköisillä palveluilla voi tehdä vaikuttavaa päihdetyötä. Sähköiset palvelut voivat edistää kansalaisten avun ja tuen saantia ja ohjata tarpeenmukaisin palveluihin. Loppukeskustelu Kiitos! 21

22 Lähteet (luennon esitysjärjestyksessä) emedia-tutkimus, Uutiskirje 8/2011, Taloustutkimus. [viitattu: ]. Saantitapa: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. ISSN= , 1. Internetyhteydet ja internetin käyttö. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: NetTrack-tutkimus. Uutiset TNS Gallup. [viitattu: ]. Saantitapa: PÄLY-luento Pirkko Hakkarainen 22

23 Torstaikoulutus Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö Lähteet Mobile Life tutkimus. TNS Suomessa/uutiset TNS Gallup Saantitapa: Peluurin puolivuosiraportti Mari Pajula. Peluuri. Kohti käyttäjien vertaisnettiä. Esikuva-analyysi ja uusia avauksia vertaistuen verkkopalveluista osana järjestöjen palvelutarjontaa. RAY. Avustustoiminnan julkaisuja 2013 Päihdelinkin tilastot Henna Vuorento, Päihdelinkki, A-klinikkasäätiö. Päihdelinkin kävijäkyselyt, Saantitapa: Taloustutkimus: Verkkopalvelujen käyttö, 12/2013 (julkaisematon). Tilaaja: Sähköiset palvelut/pirkko Hakkarainen. A-klinikkasäätiö. 23

24 Lähteet Pekka Heinälä, luento Espoonlahden terveyskeskuslääkäreille ja -hoitajille (julkaisematon). Kokemusasiantuntijuus. Koulutetut kokemusasiantuntijat [viitattu: ]. KokoA.ahttp://www.kokemusasiantuntija.fi/8 PÄLY-luento Pirkko Hakkarainen 24

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Mari Pajula

Vuosiraportti 2013. Mari Pajula Vuosiraportti 2013 Mari Pajula Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Tiivistelmä 5 Sammanfattning 6 Peluurin toiminta 6 Toiminnan tavoite 6 Peluurin palveluiden esittely 8 Palvelun tuottaminen, hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Päihdelinkin ekonsultaatio

Päihdelinkin ekonsultaatio Heikki Bothas Päihdelinkin ekonsultaatio Verkkokonsultaatiota ammattilaiselta toiselle A-klinikkasäätiön monistesarja nro 46 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Vuosiraportti 2011. Mari Pajula Henna Vuorento Annina Aaltonen

Vuosiraportti 2011. Mari Pajula Henna Vuorento Annina Aaltonen Vuosiraportti 2011 Mari Pajula Henna Vuorento Annina Aaltonen Graafinen suunnittelu: Jarkko Hyppönen Sisällysluettelo 4 Johdanto 5 Tiivistelmä 6 Sammanfattning 7 Peluurin toiminta 7 Toiminnan tavoite 7

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008

Tiivistelmä. Peluuri. Vuosiraportti 2008 Tapio Jaakkola Peluuri Vuosiraportti 2008 Peluuri Vuosiraportti 2008 Tiivistelmä Peluuri on valtakunnallinen auttava palvelu, joka tarjoaa peliongelmaisille, heidän läheisilleen ja hoitoalan ammattilaisille

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2008:6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006-2008

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

Netissä toimivan äitiryhmän kokemuksia Hirviöt-videosta tuli tapaus Matalan kynnyksen korvaushoitoa Lontoossa KRIS tukee vankilasta vapautuvia

Netissä toimivan äitiryhmän kokemuksia Hirviöt-videosta tuli tapaus Matalan kynnyksen korvaushoitoa Lontoossa KRIS tukee vankilasta vapautuvia päihdetyön erikoislehti 5/2012 Netissä toimivan äitiryhmän kokemuksia Hirviöt-videosta tuli tapaus Matalan kynnyksen korvaushoitoa Lontoossa KRIS tukee vankilasta vapautuvia sisältö 5 /2012 6 12 22 3 4

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista

Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 24 Pirjo Kupila Selvitys RAY:n avustamista verkkopalveluista Tietoa ja tukea Internetissä kansalaisten terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015

Päihdekuntoutusohjelma. Ohjaajan kirja 2015 Päihdekuntoutusohjelma Ohjaajan kirja 2015 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Ratkaisukeskeinen ajattelumalli Lainsäädäntö Yleistä ohjaamisesta päihdekuntoutusohjelmassa 12 ohjauskertaa ja sisällöt Aloitus ja riippuvuudet

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti 1/08. Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkostoa palveleva eva aikakauslehti kaus areena 1/08 Kohtaamisia Vapaaehtoistoiminnassa 1 PÄÄKIRJOITUS Yhteisöllisyys, luottamus, ihmisyys ja arvot teksti: Anitta Raitanen toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY

PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY SELVITYSRAPORTTI Tekijä: Kukka Hammarström Tammikuu 2013 2 Kyselyn tarkoitus ja tavoitteet Tämä selvitysraportti perustuu Sosiaalipedagogiikan säätiön

Lisätiedot