Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN mukaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05"

Transkriptio

1 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN mukaan

2 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin laajasisältöiset ja vaativat perusteelliset tiedot kaikkien yksityiskohtien varmistamiseksi. Olemme koostaneet tähän julkaisuun normien tärkeimmät kohdat. Ne eivät kuitenkaan ole tarpeeksi täydelliset katsastuksia varten. Koulutus saattaa olla tarpeen. Laajuus. Seitsemästä osasta koostuva normisto kattaa yleiset turvavaatimukset ja testausmenetelmät, keinujen, liukuratojen, karusellien ja varsikeinujen erityisvaatimukset ja varsinkin asennuksen, tarkastuksen, huollon ja käytön normit. Näiden osien lisäksi iskunvaimentaville alustoille on erityinen standardi EN EN 1176 Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Osa 5 Osa 6 Osa 7 Yleiset vaatimukset Keinut Liukuradat Köysiradat Karusellit Varsikeinut Asennus, huolto, tarkastus, käyttö EN 1177 Alustat, turvavaatimukset, testausmenetelmät EN Tarkastus, huolto & käyttö Tarkastus, huolto ja katsastukset Asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö valmistajan ohjeiden mukaan. Leikkivälineiden hyvä turvallisuus ja toiminta vaativat säännölliset tarkastukset, huollon ja katsastukset. Tarkastus, huolto ja katsastukset on annettava ammattitaitoisen henkilön vastuulle. Vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävän vaatimat tiedot ja työ on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan, tai tiheämmin välein. Tähän vaikuttavat sellaiset seikat, kuten kova kulutus, ilkivalta, sijoitus lähelle rannikkoa, leikkivälineiden ikä, jne. Käyttö ja omistajanvastuu Käytöstä vastaavan tai leikkivälineiden omistajan on laadittava sopiva käytäntö ja aikataulu tarkastusta, huoltoa ja katsastuksia varten. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että henkilöstö saa koulutusta tehtäväänsä sekä tarpeeksi tietoa siitä, mikä vastuu ja mitkä valtuudet heillä on. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että pidetään pöytäkirjaa tarkastuksen, huollon ja katsastusten aikana ja että se talletetaan ja on asianomaisen henkilöstön saatavilla. Jos leikkivälineissä havaitaan vikoja, joiden vuoksi käyttö saattaa aiheuttaa vahinkoa, välineille pääsy on estettävä, kunnes vika on korjattu. 2 TARKASTUS & HUOLTO

3 Hyvä ympäristö Lasten oikeus Lasten hyvä ympäristö on sen edellytyksenä, että lapset voivat kehittyä ja elää turvallisissa oloissa. Yli 190 maata on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksista solmitun sopimuksen, jonka tarkoituk sena on turvata lasten kasvuiän elinehdot. Artiklassa 31 käsitellään oikeutta leikkiin, koska leikin merkitys lapsen kehitykselle tunnetaan hyvin ja on dokumentoitu yksiselitteisesti. Lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön on selviö teoriassa, mutta valitettavasti ei täysin käytännössä. Kaiken lainsäädännön perustana on pyrkiä ihmisten sekä henkiseen että fyysiseen turvallisuuteen. Useissa maissa on nykyään pitkälle kehitetty säännöstö, joka suojaa yhteiskuntamme pienimpiäkin. Tarkasta, mitkä lait tukevat kotimaassasi työtä lasten turvallisuuden parantamiseksi omalla työsarallasi. Lasten turvallisuus on aikuisten vastuulla! Puhdas ympäristö Kaikkien yhteinen vastuu Tietoisuus ympäristökysymyksistä ja kiinnostus niihin on lisääntynyt voimakkaasti yhteiskunnassamme. Ennen ympäristöasioita ajoivat viranomaiset ja yksittäiset organisaatiot. Nyt myös yksityishenkilöt ja kuluttajat tiedostavat ne ja tajuavat ympäristön merkityksen. Lasten ja aikuisten ympäristö on aina ollut keskeinen asia HAGSille. Ympäristön vihreätä osaa ei voida koskaan korostaa liikaa. Paras leikkiympäristö on luonto, taustana erityisillä leikkivälineillä luotu kokonaisuus. Kaiken elävän edellytyksenä ovat luonto, vesi ja ilma mutta ne eivät kestä mitä tahansa. Luonnon vaaliminen on selviö, mutta tehokas työ ongelmien ratkaisemiseksi vaatii tietoa ja hyvin suunniteltua työtä. Kulutamme elämämme aikana itse asiassa koko ajan ympäristövaroja tavalla tai toisella. Työ ympäristön hyväksi ei ole mikään pieni haaste kenellekään. Kaikkien on omaksuttava uudenlainen asenne ympäristöön. Sivulla on tietoja tuotekierrätyksestä. Suurin piirtein kaikki HAGS-tuotteiden raaka-aineet voidaan ottaa talteen energiana tai käyttää uudelleen. HAGSilla on ollut ympäristösertifiointi ISO kesästä 1997 lähtien. TARKASTUS & HUOLTO 3

4 Lasten turvallisuus Vaalimisen arvoinen asia Tietomme riittävät tuskin koskaan siihen, että pystyisimme eliminoimaan kaikki vaarat. Yleinen vaarakäsite sisältää fyysisten vaarojen lisäksi myös kehitykseen liittyvät vaaratekijät. Pyrkimyksenä on aina oltava luoda kiinnostavia ja virikkeisiä, sopivat vaaratekijät sisältäviä leikkiympäristöjä, joiden vaarat lapsi pystyy torjumaan ja arvioimaan. Mutta vasta tietojamme käytäntöön soveltamalla voimme näyttää, että todella välitämme lapsista. HAGSin kurssit ja seminaarit ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys HAGSin edustajaan. Säännölliset tarkastukset ja valvonta Tämä on asia, joka koskee kaikkia aikuisia lasten arkitilan teissa. Vanhempia, opettajia, esikouluhenkilöstöä, vapaa-ajanohjaajia, puisto henkilöstöä, vahtimestareita, jne. Ottamalla vastuun ja paneutu malla ongelmiin voimme aikaan saada yhdessä paljon myönteistä. Irtilyöty lauta, katkaistu köysi, vahingonteosta aiheutuvat vaaral liset aukot; niiden havaitse minen on tärkeää. Silloin on aika hälyt tää asiasta tai korjata vika itse. On muitakin syitä puuttua suoraan asiaan. Rikkoutunut tuote houkuttaa vielä pahempaan vandalismiin. Seuraavilla sivuilla olevasta tarkastusluettelosta saa lisävink kejä ja ohjeita. Tekstistä ja kuvasta käyvät ilmi herkät kohdat ja annamme vihjeitä tarkastusmenettelystä ja toimenpiteistä. Huom! Tämä tarkastusluettelo ei korvaa normia, vaan täydentää sitä. HAGSin tuoteluettelossa on myös tiedot siitä, miten usein kunkin yksittäisen leikkivälineen tarkastuksia ja huoltoa vaaditaan. 4 TARKASTUS & HUOLTO

5 Lisäksi Tärkeitä turvanäkökohtia Muita tärkeitä, ulkotiloissa varteen otettavia turvanäkökohtia: * Istutukset ja paikan kasvillisuus on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan sellaisenaan, mutta: On muistettava, että jotkut kasvit, esim. siitepölyä erittävät kasvit voivat olla ongelmallisia allergikoille. Samalla on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisiin myrkyllisiin kasveihin. * Kaivoissa on oltava lukittava kansi. * Ota huomioon sellainen, mikä voi muuttaa lapsen käsitystä omasta kehosta. Lapset haluavat testata, kiipeillä, ryömiä ja tutkia. He altistavat siis itsensä vaaroille, joita he eivät ymmärrä. Aikuisena olet vastuussa lapsesta ja voit vähentää vaaroja seuraavasti: Varmistaudu siitä, ettei lapsen vaatteissa ole hupun nyörejä, jotka saattavat takertua johonkin hänen leikkiessään. Sama koskee kaulaliinoja, huppuja, pyöräilykypäriä, yms., jotka voivat jäädä kiinni johonkin leikin temmellyksessä. * Liikennevahingot: Liikennevahingot ovat usein vakavampia kuin muut onnettomuudet. Yli puolet lasten kuolemaan johtavista tapaturmista tapahtuu liikenteessä. Pienet lapset altistuvat vaaroille liikenteessä heidän leikkiessään jalkakäytävillä ja teillä kodin läheisyydessä. Liikenneympäristöä ei ole suunniteltu lasten tarpeiden ja turvallisuuden mukaan. Ympäristön huonon suunnittelun vuoksi pienet lapset joutuvat aivan liian aikaisin omin neuvoin liikenteeseen matkalla leikkipaikalle. Tarkastusluettelo Leikkikentät Vammaisille tarkoitetuille leikkikentille on ehkä vaikea määrittää yleisesti tiettyjä mittoja, kalte vuuksia, yms. Onhan tarkoitus, että leikkipaikka on haasteellinen ja kiintoisa sekä vammaisille että muille lapsille. Seuraavia mittoja voidaan pitää ohjeellisina, mutta aina on otettava huomioon kokonaisuus. 1. Luiskien kaltevuus saa olla korkeintaan 6 %. 2. Lattialautojen raot ja aukot eivät saa olla suurempia kuin 8 mm. 3. Luiskien reunojen, jotka estävät poisvierimisen, on oltava vähintään 100 mm:n korkuiset. Reunojen värin on poikettava luiskan väristä, mikä helpottaa näkövammaisten orientoitumista. 4 Kaksi vierekkäin olevaa pyörätuolia vaativat vähintään 1,8 m levyisen lattiatason. 5. Suunnanmuutokseen tai paikalla oleskeluun tarkoitettujen liikkumispintojen, leikkivälineisiin johtavien sisäänmenojen ja ulostulojen pintaalan on oltava 1,5x1,5 m. Muun liikkumis pinnan leveyden on oltava vähintään 1,2 m. 6. Tartuntatangot on asennettava kun putoamis - korkeus on 0,15 1 m. Tartuntatankojen halkaisijan on oltava mm, jotta niistä saa hyvän otteen. 7. Putoamissuojina toimivat seinäelementit on asennettava silloin kun putoamiskorkeus on yli 0,6 m. 8. Sellaiset leikkivälineet kuten pelit on sijoitettava niin, että niiden alle jää tilaa pyörätuolille. 9. Hiekkapinnoille on asetettava esimerkiksi puualus tat, jotka helpottavat pääsyä leikkitelineille. 5TARKASTUS DAGS ATT & HUOLTO SE ÖVER 5

6 Tarkastusluettelo Tarkastus & huolto Kaikentyyppisten leikkitelineiden tarkastuksen ja huollon yhteydessä on kiinnitettävä huomiota joihinkin tärkeisiin kohtiin. Pultit ja ruuvit Kiristä tarvittaessa. Löysät pultit ovat kasvavien laatuongel - mien alku ja aina turvallisuusriski, etenkin puurakenteissa tai liikkuvissa rakenteissa. Tarkasta, puuttuuko jokin ruuvi tai pultti. Tyhjä reikä kielii siitä, että ruuvi puuttuu. Ei hyväksytyt aukkomitat Sormet: 8 25 mm lapsen liikkuessa, esim. liukuradassa, palomiehenliu ussa ja korkeuksissa yli 1,2 m maanpinnan yläpuolella. Jalka: yli 30 mm seisomapinnoilla, joiden kaltevuus on pienempi kuin 45 ja jotka eivät jousta mitenkään. Pää: mm helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevissa leikkitelineissä mm leikkitelineissä, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla. Jalkoja ja päätä koskevat mitat ovat rinnakkaisia aukkomittoja. Aukoissa ei saa olla osia, jotka yhdistyvät alaspäin suuntautuen alle 60 :n kulmassa. Ankkurointi Leikkivälineet ja muut varusteet on ankkuroitava kiinteästi. Ks. kuva. Tarkasta vakaus ja kaatumisvaara. Maalaus Tarkasta mahdolliset lahoamisen alut. Öljyä ja kuultomaalaa sahatut ja höylätyt puura-kenteet sekä vaneri joka kolmas vuosi. Maalatut teräsrakenteet maalataan uudelleen kulutuksesta riippuen. Jauhemaalattuja rakenteita hoidetaan parhaiten ilmestyneitä vaurioita paikkamaalaamalla. Tarkasta, etteivät vedenpoistoaukot ole tukossa. Alustat Maahanosumispinnat Vapaa putoamiskorkeus on korkeintaan 3 m. Normin EN 1177 mukainen iskuja vaimentava alusta. Kyseistä putoamiskorkeutta varten tyyppihyväksytyt turva-alustalaatat. Iskua vaimentavan alustan on ulotuttava vähintään 1,5 m leikkitelineen ulkopuolelle. Jos putoamiskorkeus on yli 1,5 m; ks. taulukko C, sivu 8. (Keinua, liukurataa, köysirataa Koko keho Pää/kaula pää ensin Pää/kaula jalat ensin Käsivarsi ja käsi Jalka ja jalkaterä Sormet Vaatteet Hiukset ja karusellia varten on erityiset vaatimukset.) Kyseisessä paikassa ei saa olla kovia tai teräviä esineitä. Huomaa, ettei tämä koske laitteita, joissa lapsi liikkuu omalla painollaan, esim liukurataa tai keinuja. Varaosat Käytä aina alkuperäisiä, turvallisuustestattuja varaosia. Liikkuvat osat Voitele tasaisin välein. Vaihda kuluneet osat. Liikkuvien ja kiinteiden osien välillä ei saa olla puristumista tai leikkautumista aiheuttavia kohtia. Köysiratojen vaijerit on tarkastettava, voideltava ja kiristettävä tarvittaessa. Min 200 mm Turva-alustalaatat Min 400 mm Tässä saattaa piillä vaaroja!! Kokonaan ympäröidyt aukot Jäykät Joustavat V- muotoiset aukot Osittain ympäröidytaukot Ulostyöntyvät osat Liikkuvat välineosat 6 TARKASTUS & HUOLTO

7 Tarkastusluettelo Leikkivälineet Palkit ja puomit Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä esiporattujen reikien kuluminen. Ylös- tai ulostyöntyvät osat pään ja jalkojen alueella on kielletty (vapaa tila), ks. kuva 1. Pyöräkaruselli Tarkasta, että pyörissä on vapaakäyntinapa turvallisu udelle tärkeä seikka. Tarkasta, ovatko renkaat ja polkimet kuluneet. Tarkasta, että pyörätilan hankaussuoja on ehjä. Voitele keskiölaakeri. Tarkasta, että istuimet ovat ehjät. Lattia Tarkasta ruuvit, helat ja laudat (tarvittaessa vaihda). Leikkivälineet, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukauden ikäisten ulottuvilla: Yli 1 m maanpinnasta olevan tasanteen putoamissuojana on oltava mm:n korkuinen sei nämä. Yli 2 m:n korkeudella oltava vähintään 700 mm:n korkuinen putoamissuoja. Ks. kuva 2. Kaikenikäisten ulottuvilla olevat leikkivälineet: Jos tasanne on yli 600 mm leikkitason yläpuolella, on siinä oltava vähintään 700 mm:n korkuinen seinämä. Ks. kuva 3. Seinämä: Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä vaihda vaurioituneet laudat. Seinämässä ei saa olla vaakasuuntaisia välitankoja, jotka houkuttelevat kiipeilemään. Urheiluvälineet Tarkasta urheiluvälineet, jotka vaativat jatkuvaa silmällä pitoa. Tarkasta eri urheiluvälineiden verkot myös erikoisverkot ja tee tarpeelliset täydennykset. Karuselli Tarkasta toiminta, etenkin keskipakoisjarru. Kiipeilyverkot, köysitikkaat ja köysiportaat Tarkasta kiipeilyvälineiden kaikki osat, jotka kuluvat vilkkaissa leikeissä. Fig.1 Putoamissuoja Ei helposti alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla olevat välineet. Keinut Tarkasta säännöllisesti ripustus kulumisen osalta. Käytä lyhytlenkkistä tai vastaavanlaista ketjua. Kork. 2 keinunistuinta/keinupuomi. Vapaa tila maasta keinunistuimen alareunaan yli 350 mm. Rengasistuimen vastaavan välin on oltava yli 400 mm. Pienin keinunistuinten väli: ks. taulukko A, sivu 8. Pienin vapaa tila sekä iskunvaimentavaa materiaalia keinun ympärillä: ks. taulukko B, sivu 8. Pikkulapsille tarkoitettua keinunistuinta ei saa asentaa suuremmille lapsille tarkoitetun istuimen viereen, samaan keinupuomiin. >2000 Fig.2 Putoamissuoja Helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevat välineet Riippusilta Tarkasta riippusillan kaiteet ja liitosketjut. Vaihda muovi pääl lysteinen ketju, jos se on vaurioitunut. Tarkasta kaikki kiinnikkeet. Tarkasta, puuttuuko keinulautoja, ovatko ne rikki tai pahasti kuluneet. Vaihda uusiin. Tarkasta, ettei jäykkien ja joustavien osien välille muodostu vaarallisen kokoisia aukkoja kuormitetussa ja kuormittamattomassa tilassa. >2000 Fig.3 TARKASTUS & HUOLTO 7

8 Köydet kiipeilyverkot köysitikkaat köysiportaat trapetsit voimistelurenkaat. Tikaspuolien paksuuden on oltava mm. Ketjut Ketjujen on oltava lyhytlenkkisiä, silmäkoko korkeintaan 8,6 mm. Tarkasta, ovatko kiinnityskohdat kuluneet. Ketjut eivät saa olla niin pitkiä, että muodostuu silmukka (kuristumisvaara). Köysirata Tarkasta, että köysiradan liukuvaunu kulkee ilman kitkaa. Tarkasta vaijeri; ulostyöntyvät langat ja muut vauriot ovat merkki vaihdon tarpeesta. Voitele tarvittaessa. Huolehdi siitä, että istuimen ripustukseen käytetään muovitettua ketjua tai vastaavaa. Jos joku yllä mainituista osista on viallinen hanki kunnos-tussarja köysirataan. Istuimen on riiputtava vähintään 2,1 m kannatinköyden alapuolella. Istuimen alle tulee jäädä vapaata tilaa vähintään 400 mm 130 kg:lla kuormitettaessa. Kiristä vaijeri tarvittaessa. Vapaa putoamiskorkeus kork. 2 m istuen, 3 m käsistä roikkuen. Vaijerin kiinnityskohdan on oltava vähintään 2,5 m korkeu della maasta. Vapaan tilan on ulotuttava 1,5 m:n etäisyydelle telineestä, jos teline on varustettu lähtötasanteella; 2 m kannatinköyden molemmille puolille sekä 2 metriin päätepisteessä, istuimen ollessa ääriasennossa. Liukuradat Avoin liukurata Leikkitelineeseen yhdistettyjen liukuratojen lähtötaso on varustettava suojaputkella. Tarkasta vanhan avoimen mallin sivusuojat, ne on vaihdet - tava umpinaisiin turvallisuussyistä. Aseta mielellään rinneportaat liukuradan viereen, ei kuiten - kaan lähemmäs kuin 1 m:n päähän. Tarkasta rinneliukuradat, etenkin niiden kaltevuus, niin ettei ulostuloon kerry vettä. Korota siinä tapauksessa radan yläosaa. Tarkasta, että rata täyttää normien mukaiset vaatimukset. Vaihda rata tarvittaessa. Turva-alueen on ulotuttava kauemmas kuin 1,5 m telineestä sekä oltava 2 m:n suuruinen ulostulon edessä ja vähintään 1 m liukuradan molemmilla sivuilla. Ulostulon iskunvaimentavien alustojen on selvittävä 1 m:n putoamiskorkeudelle asetetuista vaatimuksista. Huom! Ulostulokohdasta puuttuu usein hiekkaa; lisää hiekkaa. Tarkasta, ettei liukuradan leikkitelineeseen yhdistävässä liitoksessa ole mitään kiilamuotoisia aukkoja. (Huom! Vaattei den nyörit.) x y x L 1 koskee hiekkaa tai vastaavaa. L 2 koskee synteettistä materiaalia. L 1, L 2 l l Taulukko A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 mitta m Taulukko B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Taulukko C* Putoamis- Tilatarve korkeus metriä (x) metriä (y) 0-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 y X mitta m 8 TARKASTUS & HUOLTO

9 Ulostulon korkeus ei saa olla enempää kuin 350 mm leikkikentän pinnasta laskien. Vapaassa tilassa ei saa olla mitään kovia, kiinteitä esineitä. Liukuradan ulostulo on aina suunnattava pohjoiseen, jotta vältetään peltipintojen kuumeneminen kesäaikaan. Putkiliuku Tarkasta kaikki liitokset. Kiristä pultit tarvittaessa. Pulttien päiden on oltava ylöspäin. Tarkasta, että ulostulon viimeisessä putkessa on punainen suojakaari tai uudenlainen, taivutettu putken pääty. Kiinnitä putkeen kiipeilynkieltokilpi. Tarkasta liitokset myös sisäpuolelta. Sohvat Tarkasta, ovatko sohvalaudat rikki tai kuluneen näköiset. Maalaa tai vaihda uusiin. Sohvat on öljyttävä/maalattava yleensä joka kolmas vuosi. Tuulensuojat/aidat Tarkasta tuuliset leikkipaikat ja hiekkalaatikot. Täydennä niitä tuulensuojilla, jolloin saadaan suojainen, mielellään etelään suunnattu leikkinurkkaus. Tarkasta ja korjaa, täydennä ja maalaa aidat sekä muut erilliset esteet. Katto Tarkasta kiinnikkeet, ruuvit ja helat sekä vaihda vaurioituneet laudat. Portaat ja tikkaat Jos portaat/tikkaat ovat puuta, on vaakalaudat/tikaspuolat upotettava sivukappaleisiin tai kiinnitettävä vastaavalla tavalla (ei ainoastaan nauloilla ja ruuveilla). Tikaspuolat eivät saa pyöriä. Portaissa on oltava kaiteet, jos ne ovat yli 1 m:n korkeu della maasta tai jos portaat on tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Portaat kuluvat usein nopeasti vaihda kuluneet vaaka laudat. Rinneportaat voidaan asentaa eri kaltevuutta oleviin rintei - siin, porrasaskelmat säätyvät kaltevuuden mukaan; pahasti kuluneet vaakalaudat voidaan vaihtaa myös yksittäin. Hiekka- ja vesileikit Tarkasta hiekkaleikkipaikan kaikki liikkuvat osat, koska siinä oleskellaan eniten. Tarkasta siis: ketjuihin kiinnitetyt kauhat hiekkasäiliöiden luukut hiekkakourut kääntö - nosturin kiinnikkeet. Tarkasta liitännät, sulkimet (uimurit), tyhjennä vesi talveksi. Kun vesijohto avataan keväällä, on tarkastettava pumpun toiminta, vesikourun kunto ja onko pumppu vaihdettava. Nyt on saatavissa vesijohtojärjestelmään suoraan liitettävä pumppu. HAGS-koesondit Hyviä apuvälineitä koulutetulle henkilöstölle! HAGSilta on saatavissa EN 1176:n mukaisia koesondeja. Täydellinen varustus, ohjeet ja laukku. Tilausnro HAGS TARKASTUS & HUOLTO 9

10 Yleistä tuotetietoa Materiaali Kaikki tuotteemme on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka täyttävät turvallisuudelle, toimivuudelle ja ulkonäölle asettamamme vaatimukset. Vaneri on aina ulkokäyttöön tarkoitettua. High Pressure Laminate - HPL-levyjä käytetään silloin, kun laatuvaatimukset ovat erityisen korkeat. Puumateriaali on tiheäkasvuista, pohjoismaista mäntyä, etupäässä Ruotsin pohjoisosista. Se on FSC tai PEFCsertifioitua. Puu höylätään ja reunat pyöristetään. Hiekkalaatikot on valmistettu mm. tammesta. Ruuvit ja mutterit suojataan ilkivallalta HAGS-suojahatuilla. Verkot ja köydet on valmistettu galvanoidusta ketjusta, joka on päällystetty vankalla polyuretaanilla kulutuskestävyyden ja lämpövakauden parantamiseksi. Liukuradoissa käytetty muotovalssattu ruostumaton teräslevy takaa pitkän eliniän ja pienen vastuksen. Kiinnikkeet on sinkitty. Putket ja teräsosat on valmistettu erittäin lujasta teräksestä. Puunsuojaus Puumateriaali on käsitelty puunsuojausaineella normin EN 351, luokka P5 ja Pohjoismaiden puunsuojausneuvoston (Nordiska Träskyddsrådet) ohjeiden mukaan. Kemiallisen puunsuojauksen tarve vaihtelee eri ympäristöjen puuta vahingoittavista eliöistä riippuen. Puunsuojausluokka P5 on tarkoitettu maan pinnan yläpuolelle sijoitettaville puurakenteille ja puu käsitellään vasta työstön jälkeen. Tässä kyllästysmenetelmässä käytetään öljyä ja aktiivisia, biologisesti hajoavia aineita. Öljy suojaa puuta kosteudelta, kuivumiselta ja rispaantumiselta. Menetelmä on sekä puu- että ympäristöystävällinen. Maan kanssa kosketuksiin joutuvissa puuosissa käytetään HAGSsuojakäsiteltyä tammea. Pintakäsittely Puumateriaali on käsitelty kerran hyvin imeytyvällä pohjakuultomaalilla ja kerran kalvon muodostavalla pintakuultomaalilla, mikä takaa parhaan mahdollisen säänkestävyyden. Kuultoväri jättää puun syyrakenteen näkyviin. Kaksinkertainen huuhtelumaalaus takaa puun korkean värikylläisyyden ja korkean laadun. Teräs maalataan polyesterijauhemaalilla tai kuumasinkitään. Jauhemaalauksessa käytetään sinkittyä terästä. Laatujärjestelmä ja ympäristöjärjestelmä HAGSilla on standardien SS-EN ISO 9001:2000 sekä ISO 14001:1996 mukaiset sertifikaatit. Takuu Materiaalin luokittelu takuuvuosien mukaan: * 10 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen kaikilla galvanoiduilla ja muilla maalaamattomilla teräs- ja metalliosilla, massiivisilla muovi- ja HPLlevyillä ja käsitellyllä puulla. * 5 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen jousilla, maalatuilla metalliosilla, valumuoviosilla ja verkoilla. * 2 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen liikkuvilla muovi- tai metalliosilla. Takuu koskee vain asiakkaita, jotka ovat hankkineet tuotteen HAGSilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuu ei kata: - luonnollista kulumista asianmukaisessa käytössä. - huolimattoman hoidon, varomattoman käytön, poikkeavan käytön tai ilkivallan aiheuttamia vaurioita. - jos ostaja ei ole suorittanut ja dokumentoinut kohdassa yleiset tuotetiedot, Julkisessa ympäristössä olevan leikkipaikan käyttöohjeet sekä tuotteen huolto-ohjeissa annettuja tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. - jos tuote on asennettu ohjeiden vastaisesti. - jos tuote altistuu odottamattomalle ympäristörasituksille. - jos tuotetta on käytetty yhdessä tai yhdistetty tuotteeseen, jolla ei ole HAGS ANEBY AB:n hyväksyntää. - ellei ostaja ilmoita HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle viasta kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. - jos ostaja ei noudata ohjeita, jotka HAGS tai valtuutettu jälleenmyyjä on antanut reklamaation käsittelystä. Takuuaikana HAGS sitoutuu uusimaan viallisen osan tai korjaamaan viallisen osan oman valintansa mukaan. Korvausosat toimitetaan ja korjaus suoritetaan ilman kohtuutonta viivettä. HAGSin pyytäessä vaihdetut osat tulee palauttaa HAGSille. Vaihdetulle/korjatulle osalle myönnetään sama takuu, mutta se on voimassa enintään alkuperäisen takuuajan umpeutumiseen saakka.. Takuuvaateiden edellytyksenä on, että asiakas esittää HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle lukukelpoisen ja muuttamattoman takuutositteen tai alkuperäisen ostokuitin. Näiden lisäksi asiakkaan on pyydettäessä toimitettava HAGSille kopio tarkastus- ja huoltopöytäkirjoista. Takuuasioita koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä Ruotsin HAGSin määräämässä paikassa. Turvallisuus Hyvin toimivan turvanormin tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman turvallisia leikkipaikkoja leikkiarvoa ja kiehtovuutta häiritsemättä. Tuotteemme täyttävät normeissa EN 1176 ja EN 1177 annetut turvallisuusvaatimukset ja ne ovat TÜV-hyväksyttyjä. Voimassa olevan USA-standardin, ASTM F1487, mukaan sertifioidut tuotteet on luoteltu IPEMA:n internet-sivuilla. HAGS on jo useiden vuosien ajan osallistunut eurooppalaiseen turvallisuusyhteistyöhön, joka pyrkii jatkuvasti päivittämään voimassa olevia turvallisuusstandardeja. Tilantarve Leikkivälineiden suoja-alueet saavat tietyissä tapauksissa limittyä. Tämä ei kuitenkaan koske liukuratoja, keinuja, karuselleja, köysiratoja ja muiden liikkuvia välineitä. Iskuja vaimentava alusta Alustan on täytettävä normien EN 1176 ja EN 1177 vaatimukset ominaisuuksien ja paksuuden osalta. Alusta on suunniteltava niin, että vesi poistuu riittävän tehokkaasti. Kumi Valmiit laatat, jotka asennetaan tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle. Kumirae, jotka levitettään tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle. Muut synteettiset materiaalit Katso valmistajan ohjeet. Irtotäytemateriaali, kuten hiekka, sora, kuorihake ja puulastu. Hiekka- ja soratäytteeksi HAGS suosittelee materiaalia, jonka raekoko on 0,5-5 mm. Materiaali levitetään tasaisesti. Muiden materiaalien sallittu koostumus on annettu normeissa EN 1176 ja EN Irtotäytemateriaalien suositeltu kerrospaksuus : Irtotäytemateriaalin paksuus putoamiskorkeus enintään 100 mm +200 mm 1,00m 200 mm +200 mm 2,00m 300 mm +200 mm 3,00m Edellä annetuissa arvoissa on otettu huomioon, että irtomateriaali siirtyy leikeissä. Muut irtotäytemateriaalit Muut kuin normeissa EN 1176 ja EN 1177 mainitut täytemateriaalit 10

11 tulee testauttaa ja sertifioida EU:n sisällä akkreditoidussa testauslaitoksessa. Asennus Kuljetus- ja ympäristösyistä HAGS-leikkivälineet toimitetaan kolmella eri tavalla: 1 rakennussarja osina, esim. keinutelineet 2 valmiiksi kasatut elementit, esim. leikkijärjestelmät 3 täysin tai lähes täysin kootut yksiköt, esim. liukuradat. Ankkurointi maahan/perustukseen Turvavaatimukset, tukeva sijoitus ja myös varkauksien vaara edellyttävät, että tuotteet ankkuroidaan kunnolla. Puutteellinen ankkurointi voi aiheuttaa vakavan tapaturman. HAGS-leikkivälineet toimitetaan erilaisia asennustapoja varten: tehdasvalmisteinen perustus. Ellei toisin mainita, väline ankkuroidaan hiekka-/soramateriaaliin. ankkurointi maan pinnalle, esim. betonilattiaan. ankkurointi maahan valamalla. Eräät tuotteet on ankkuroitava maahan paikan päällä valetulla betonilla. Valuosa on kiinnitettävä paikalleen ennen valutöiden aloitusta. Betonin lujuuden on täytettävä kyseisen tuotteen vähimmäisvaatimukset. Betonityön tekijöillä pitää olla vaadittava kokemus ja ammattitaito. Käytettäessä irtomateriaalia kuten kuori-, puuhake tai vastaavaa alustaa, tarvitaan syvempää ankkurointia. Ota yhteys HAGS-myyjääsi. Asennusohje Leikkivälineen turvallisen ja oikean asennuksen varmistamiseksi se pitää asentaa mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Asentajilla tulee olla tarvittavat tiedot ja kokemus. Asennusohjeesta poikkeava asennus voi aiheuttaa turvallisuusriskin ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Jos asennusohjeet puuttuvat, ota yhteys HAGS-myyjään. Onnettomuuksien välttämiseksi leikkivälineeseen ei saa päästää ketään asennustyön aikana. Tarkastus Asennuksen jälkeen tuotteen turvallisuus, toiminta ja asennus pitää tarkastaa. Mahdolliset poikkeamat on poistettava ennen käyttöönottoa. Leikkipaikan käyttöopas Käyttötiedot - Asennus - Huolto - Tarkastus: katso Tarkastus & Huolto - leikkipaikat ja -aukiot -esite, joka löytyy osoitteesta: www. j-trading.fi, leikkiväline-osion alta. Kuultomaalattujen puutuotteiden huolto. Puun pintaa on huollettava, jotta se säilyy kauniina ja toimivana. Huoltovälit ja -tapa riippuvat sijaintipaikasta ja tuotteen kulutusasteesta. Pinnan kunto on tarkastettava, ennen kuin sitä ryhdytään käsittelemään. Vähän mekaanisesti vaurioitunut, mutta muuten ehjä maalipinta käsitellään (A) läpinäkyvällä kuultomaalilla. Suuret pintavauriot ja kohdat, joista maali on irronnut, käsitellään (B) peittävällä kuultomaalilla. A. Läpinäkyvä kuultomaalaus. Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 C lämpötilassa. 1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla. Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jotta vedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla. 2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen. 3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet ja käsittele ne kaksi kertaa perusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele koko pinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. 5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan kuultomaalilla, kunnes väri on oikea. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää koko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. B. Peittävä kuultomaalaus. Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 C lämpötilassa. 1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla. Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jotta vedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla. 2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen. 3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet ja käsittele ne kaksi kertaa pohjustusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele koko pinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. 5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan peittävällä kuultomaalilla. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää koko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. Peitekuultomaalin värit on sovitettu läpinäkyviin kuultomaaleihimme. Värivivahteet saattavat kuitenkin vaihdella vähän, koska peitekuultomaalin väri ei ole koskaan ihan samanlainen kuin läpinäkyvän kuultomaalin väri. Huoltomaalit, puu. HAGS toimittaa huoltomaaleja puupinnoille. - Pohjustusöljy (väritön) HAGS (5 litraa). - Kuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 l pakkauksissa - Peitekuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 l pakkauksissa Lisätietoja saat HAGS-myyjältäsi. Jauhemaalattujen teräsosien korjausmaalaus HAGSilta on saatavana korjausmaaleja jauhemaalattujen pintojen pienten vaurioiden korjaukseen. Alin käsittelylämpötila +10 C. Vältä käsittelyä suorassa auringonpaisteessa. 1. Hio varovasti vauriokohdan reunat. 2. Puhdista lakkabensiinillä 3. Käsittele korjausmaalilla ja anna kuivua 8 tunnin ajan. Materiaalien kierrätys HAGSin käyttämät materiaalit täyttävät asetetut tekniset vaatimukset mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella materiaalin käyttöaikana. Monet tuotteet voidaan purkaa osiin kierrätystä varten. Seuraavasta materiaaliluettelosta käy ilmi kyseisten materiaalien suositettu kierrätysmenetelmä. Materiaali Puu (kyllästysluokka B) Metallit HPL energiantuotanto Muoviosat Vaahtomuovi Kierrätysmenetelmä kierrätys, energiatuotanto kierrätys kierrätys, energiatuotanto energiantuotanto Rakennemuutokset. Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia rakenteisiin ilman ennakkoilmoitusta. 11

12 Hyvä leikkipaikka Harkitut toiminnot Liikuntaleikkejä motoriikkaharjoituksia Roolipeliä roolileikkiä Rakenneleikkejä luovuusharjoituksia Sääntöleikkejä Aistien harjoittamista Pikkulasten opettamista Vammaisten huomioimista Turvallisuutta Houkutteita Yhdessäoloa Vihreyttä eri ympäristöjä Suojaisia nurkkauksia Vertaa nykyistä leikkipaikkaa yllä olevaan toimintoluetteloon. Tee siitä monikäyttöisempi, jotta lapset saavat virik keitä mielekkäämmille leikkielämyksille. Vaihtelun runsaus on paras keino luoda leikkipaikasta houkutteleva. Leikkikentän on oltava houkuttelevampi kuin muut paikat, joissa lapset yleensä leikkivät; kadut, jalkakäytävät, ostokeskukset, metro, rakennustyömaat, jne. Leikkipuiston eri toiminnot näkyvät yllä olevasta kuvasta. Pyri sovittamaan tällainen ulkotila ympäristöönsä. Anna puiden ja muun vehreyden muodostaa osa siitä. Luo viihtyisä paikka koko perheelle. HAGS ISO 9001 ISO 14001

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 164 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin laajasisältöiset

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys... 2 Keinun asennus paikoilleen valamalla... 5 Keinun asennus paikoilleen upotuslevyillä... 5 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 8 Keinujen asennusmitat...10 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...14

Lisätiedot

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008

Markki -pihakeinujen asennus. Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1,2:2008 Standardi EN 1176-1:2008 Sisällys Turvallisuus...2 Asennus...2 Keinujen osat... 6 Keinujen tilantarve... 12 Keinujen asennusmitat...16 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja...23 Vuositarkastuspöytäkirja...24

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Aidan ja porttien tuoteseloste

Aidan ja porttien tuoteseloste Tuote rajausaita Koodi1 MPA 120 Aidan ja porttien tuoteseloste Tuote info Aitaelementin koko 1200x2500 mm koostuu 15x15 mm pystyneliöputkista sekä vaakasidoksista 30x18x1,5 mm. Jokaisen pystytikun yläosassa

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet rivi- ja kerrostalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Valmistettu Suomessa Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

MaxFloor Komposiittilautojen asennus

MaxFloor Komposiittilautojen asennus MaxFloor Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T - muovikiinnikkeet (vaiht. RST pikakiinnikkeet) Perustus (Runko) 1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa, ettei terassiin tule vääntöä tai

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. ARILD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. ARILD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne ARILD Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. ARILD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. KARLSTAD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. KARLSTAD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne KARLSTAD Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. KARLSTAD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu-

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Tamar terassimarkiisien asennus ja käyttöohje CONSTNT FINESS SUNFLEX 4 5 6 Markiisin osat ja mitat Kiinnikkeiden sijoittelu Kaltevuuden säätö Nivelvarsien säätö samaan tasoon Käyttö ja hoito www.tamar.fi

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011. Keinumisvälineet ja karusellit Keinumisvälineet POSITIO 2.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011. Keinumisvälineet ja karusellit Keinumisvälineet POSITIO 2.1.1 .1 Keinumisvälineet ja karusellit Keinumisvälineet POSITIO.1.1 Jousikeinu yhdelle. Ergonomisesti muotoiltu mukava istuin ja jalkatuet. Voidaan perustaa pulttaamalla betonilaattaan. Tällöin tulee käyttää

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii pesualtailta paljon. Kaikki pesualtaamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii pesualtailta paljon. Kaikki pesualtaamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Pesualtaat SUOMI Päivittäinen käyttö vaatii pesualtailta paljon. Kaikki pesualtaamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

KAARITALLI PRO. -pressutalli. Käyttöohjeet Bruksanvisning

KAARITALLI PRO. -pressutalli. Käyttöohjeet Bruksanvisning KAARITALLI PRO -pressutalli 3m 6m tuotenumero 25118 Käyttöohjeet Bruksanvisning Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tallin kokoonpanoa. Läs denna bruksanvisning grundligt före montering av garaget. 1.

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! Kiipeily Kiipeilyteline yli 3-vuotiaille POSITIO.1 Kiipeilyteline yli 3-vuotiaille pieneen tilaan. Soveltuu hyvin käytettäväksi muiden vastaavan kaltaisten ja näköisten tuotteiden (17002, 17004, 17006)

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Liukumäet Liukumäki yli 3-vuotiaille POSITIO 4.2.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Liukumäet Liukumäki yli 3-vuotiaille POSITIO 4.2.1 Liukumäet Liukumäki yli 3-vuotiaille POSITIO.1 Liukumäki hieman kehittyneimmille leikkijöille. Alustana tulee käyttää iskua vaimentavaa materiaalia, esimerkiksi turvasoraa vähintään 300 mm:n vahvuinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Arki asettaa sohville ja lepotuoleille omat tiukat vaatimuksensa. Pyörivä ARVIKAlepotuoli on testattu huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että

Arki asettaa sohville ja lepotuoleille omat tiukat vaatimuksensa. Pyörivä ARVIKAlepotuoli on testattu huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ARVIKA Arki asettaa sohville ja lepotuoleille omat tiukat vaatimuksensa. Pyörivä ARVIKAlepotuoli on testattu huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että se täyttää tiukimmat sekä koti- että ammattikäytölle

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm Siivilämuhvin ja putken asennus s.2 Ylin kerros ja mutkat s.4 Seinäkiinnikkeet s.6 Puhdistusputken asennus s.9 Kattokaivo s.11

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

IKI vesipadan asennus- ja käyttöohje

IKI vesipadan asennus- ja käyttöohje S i v u 1 IKI vesipadan asennus- ja käyttöohje Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan sekä padan asennusta ja käyttöönottoa. Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle. Tämä kiukaan

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1 .1 Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO.1.1 Palloseinä. Leveys 250. Perustussyvyys 65. Perustamisessa tarvitaan betonia. Päämateriaalit: mänty puu ja metalli. PALLOSEINÄ 175015 Yli 6-vuotiaille

Lisätiedot

Takuuehdot löydät tästä vihkosesta.

Takuuehdot löydät tästä vihkosesta. BESTÅ BESTÅ, FRAMSTÅ ja INREDA-tuotteet testataan vaativin testein, jotta ne olisivat tiukkojen laatu- ja kestävyysvaatimustemme mukaisia ja jotta ne täyttäisivät korkeimmat kotikäytölle asetetut vaatimukset.

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Huoltokäsikirja. Komplay. Huoltokäsikirja Komplay 1 / 13 KOMPAN A/S 16122011 KylHam

Huoltokäsikirja. Komplay. Huoltokäsikirja Komplay 1 / 13 KOMPAN A/S 16122011 KylHam Huoltokäsikirja Komplay Huoltokäsikirja Komplay 1 / 13 KOMPAN A/S 16122011 KylHam Huoltokäsikirja JOHDANTO 3 TAULUKKO JOUSTAVISTA TURVA-ALUSTOISTA 3 PÄIVITTÄINEN / VIIKOTTAINEN TARKASTUS 4 KUUKAUSITTAINEN

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011 TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! Kiipeily Kiipeilyverkko yli -vuotiaille POSITIO.1 200201 220201 Kiipeilyverkkopyramidi yli -vuotiaille. Alustan tulee olla iskua vaimentavaa materiaalia, esimerkiksi turvasoraa vähintään 300 mm:n kerros.

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! .3 Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO.3. Kolmionmallinen leikkipöytä, koko 725 x 805 mm. Perustus ilman betonointia. Perustusjalat upotetaan maahan 395mm:n syvyyteen. Päämateriaalit: metalli ja

Lisätiedot

FLEXOTOP. Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM

FLEXOTOP. Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM FLEXOTOP Valettava turva-alusta FLEXOTOP.KOMPAN.COM Kansainvälinen markkinajohtaja KOMPAN on markkinajohtaja kaikenikäisten lasten leikkikenttäratkaisuissa. Meillä on yli 40 vuoden kokemus leikkipuistokokonaisuuksista,

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011. Liukumäet Liukumäki alle 3-vuotiaille POSITIO 4.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI 2011. Liukumäet Liukumäki alle 3-vuotiaille POSITIO 4.1.1 .1 Liukumäet Liukumäki alle 3-vuotiaille POSITIO.1.1 Perus liukumäki helpolla porrasnousulla pienille leikkijöille. Alustaksi soveltuu esimerkiksi hyvin hoidettu pintamaa. Perustussyvyys 600 mm valmiista

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET Purus Kouru

ASENNUSOHJEET Purus Kouru ASENNUSOHJEET Purus Kouru! Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta. Asennus valtuutetun LVI-asentajan toimesta. Pidätämme oikeuden muutoksiin jotka liittyvät tuotantoon, muotoiluun sekä rakenteellisiin

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin

Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Piha- ja kiinteistötuotteet pientalokohteisiin Tuoteluettelo 2015 Yli 40 vuotta metallituotteita kodeille, pihoille ja katoille KPPR-Steel Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus metallituotteiden valmistuksesta.

Lisätiedot

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET

L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET L E I K K I P A I K K O J E N TURVATARKASTUKSET LEIKKIPAIKKOJEN TURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA Leikkipaikat ovat lasten ja koko perheen oppimiseen, leikkiin ja huolettomaan liikkumiseen tarkoitettuja

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot