Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05"

Transkriptio

1 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN mukaan

2 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin laajasisältöiset ja vaativat perusteelliset tiedot kaikkien yksityiskohtien varmistamiseksi. Olemme koostaneet tähän julkaisuun normien tärkeimmät kohdat. Ne eivät kuitenkaan ole tarpeeksi täydelliset katsastuksia varten. Koulutus saattaa olla tarpeen. Laajuus. Seitsemästä osasta koostuva normisto kattaa yleiset turvavaatimukset ja testausmenetelmät, keinujen, liukuratojen, karusellien ja varsikeinujen erityisvaatimukset ja varsinkin asennuksen, tarkastuksen, huollon ja käytön normit. Näiden osien lisäksi iskunvaimentaville alustoille on erityinen standardi EN EN 1176 Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Osa 5 Osa 6 Osa 7 Yleiset vaatimukset Keinut Liukuradat Köysiradat Karusellit Varsikeinut Asennus, huolto, tarkastus, käyttö EN 1177 Alustat, turvavaatimukset, testausmenetelmät EN Tarkastus, huolto & käyttö Tarkastus, huolto ja katsastukset Asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö valmistajan ohjeiden mukaan. Leikkivälineiden hyvä turvallisuus ja toiminta vaativat säännölliset tarkastukset, huollon ja katsastukset. Tarkastus, huolto ja katsastukset on annettava ammattitaitoisen henkilön vastuulle. Vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävän vaatimat tiedot ja työ on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan, tai tiheämmin välein. Tähän vaikuttavat sellaiset seikat, kuten kova kulutus, ilkivalta, sijoitus lähelle rannikkoa, leikkivälineiden ikä, jne. Käyttö ja omistajanvastuu Käytöstä vastaavan tai leikkivälineiden omistajan on laadittava sopiva käytäntö ja aikataulu tarkastusta, huoltoa ja katsastuksia varten. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että henkilöstö saa koulutusta tehtäväänsä sekä tarpeeksi tietoa siitä, mikä vastuu ja mitkä valtuudet heillä on. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että pidetään pöytäkirjaa tarkastuksen, huollon ja katsastusten aikana ja että se talletetaan ja on asianomaisen henkilöstön saatavilla. Jos leikkivälineissä havaitaan vikoja, joiden vuoksi käyttö saattaa aiheuttaa vahinkoa, välineille pääsy on estettävä, kunnes vika on korjattu. 2 TARKASTUS & HUOLTO

3 Hyvä ympäristö Lasten oikeus Lasten hyvä ympäristö on sen edellytyksenä, että lapset voivat kehittyä ja elää turvallisissa oloissa. Yli 190 maata on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksista solmitun sopimuksen, jonka tarkoituk sena on turvata lasten kasvuiän elinehdot. Artiklassa 31 käsitellään oikeutta leikkiin, koska leikin merkitys lapsen kehitykselle tunnetaan hyvin ja on dokumentoitu yksiselitteisesti. Lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön on selviö teoriassa, mutta valitettavasti ei täysin käytännössä. Kaiken lainsäädännön perustana on pyrkiä ihmisten sekä henkiseen että fyysiseen turvallisuuteen. Useissa maissa on nykyään pitkälle kehitetty säännöstö, joka suojaa yhteiskuntamme pienimpiäkin. Tarkasta, mitkä lait tukevat kotimaassasi työtä lasten turvallisuuden parantamiseksi omalla työsarallasi. Lasten turvallisuus on aikuisten vastuulla! Puhdas ympäristö Kaikkien yhteinen vastuu Tietoisuus ympäristökysymyksistä ja kiinnostus niihin on lisääntynyt voimakkaasti yhteiskunnassamme. Ennen ympäristöasioita ajoivat viranomaiset ja yksittäiset organisaatiot. Nyt myös yksityishenkilöt ja kuluttajat tiedostavat ne ja tajuavat ympäristön merkityksen. Lasten ja aikuisten ympäristö on aina ollut keskeinen asia HAGSille. Ympäristön vihreätä osaa ei voida koskaan korostaa liikaa. Paras leikkiympäristö on luonto, taustana erityisillä leikkivälineillä luotu kokonaisuus. Kaiken elävän edellytyksenä ovat luonto, vesi ja ilma mutta ne eivät kestä mitä tahansa. Luonnon vaaliminen on selviö, mutta tehokas työ ongelmien ratkaisemiseksi vaatii tietoa ja hyvin suunniteltua työtä. Kulutamme elämämme aikana itse asiassa koko ajan ympäristövaroja tavalla tai toisella. Työ ympäristön hyväksi ei ole mikään pieni haaste kenellekään. Kaikkien on omaksuttava uudenlainen asenne ympäristöön. Sivulla on tietoja tuotekierrätyksestä. Suurin piirtein kaikki HAGS-tuotteiden raaka-aineet voidaan ottaa talteen energiana tai käyttää uudelleen. HAGSilla on ollut ympäristösertifiointi ISO kesästä 1997 lähtien. TARKASTUS & HUOLTO 3

4 Lasten turvallisuus Vaalimisen arvoinen asia Tietomme riittävät tuskin koskaan siihen, että pystyisimme eliminoimaan kaikki vaarat. Yleinen vaarakäsite sisältää fyysisten vaarojen lisäksi myös kehitykseen liittyvät vaaratekijät. Pyrkimyksenä on aina oltava luoda kiinnostavia ja virikkeisiä, sopivat vaaratekijät sisältäviä leikkiympäristöjä, joiden vaarat lapsi pystyy torjumaan ja arvioimaan. Mutta vasta tietojamme käytäntöön soveltamalla voimme näyttää, että todella välitämme lapsista. HAGSin kurssit ja seminaarit ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys HAGSin edustajaan. Säännölliset tarkastukset ja valvonta Tämä on asia, joka koskee kaikkia aikuisia lasten arkitilan teissa. Vanhempia, opettajia, esikouluhenkilöstöä, vapaa-ajanohjaajia, puisto henkilöstöä, vahtimestareita, jne. Ottamalla vastuun ja paneutu malla ongelmiin voimme aikaan saada yhdessä paljon myönteistä. Irtilyöty lauta, katkaistu köysi, vahingonteosta aiheutuvat vaaral liset aukot; niiden havaitse minen on tärkeää. Silloin on aika hälyt tää asiasta tai korjata vika itse. On muitakin syitä puuttua suoraan asiaan. Rikkoutunut tuote houkuttaa vielä pahempaan vandalismiin. Seuraavilla sivuilla olevasta tarkastusluettelosta saa lisävink kejä ja ohjeita. Tekstistä ja kuvasta käyvät ilmi herkät kohdat ja annamme vihjeitä tarkastusmenettelystä ja toimenpiteistä. Huom! Tämä tarkastusluettelo ei korvaa normia, vaan täydentää sitä. HAGSin tuoteluettelossa on myös tiedot siitä, miten usein kunkin yksittäisen leikkivälineen tarkastuksia ja huoltoa vaaditaan. 4 TARKASTUS & HUOLTO

5 Lisäksi Tärkeitä turvanäkökohtia Muita tärkeitä, ulkotiloissa varteen otettavia turvanäkökohtia: * Istutukset ja paikan kasvillisuus on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan sellaisenaan, mutta: On muistettava, että jotkut kasvit, esim. siitepölyä erittävät kasvit voivat olla ongelmallisia allergikoille. Samalla on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisiin myrkyllisiin kasveihin. * Kaivoissa on oltava lukittava kansi. * Ota huomioon sellainen, mikä voi muuttaa lapsen käsitystä omasta kehosta. Lapset haluavat testata, kiipeillä, ryömiä ja tutkia. He altistavat siis itsensä vaaroille, joita he eivät ymmärrä. Aikuisena olet vastuussa lapsesta ja voit vähentää vaaroja seuraavasti: Varmistaudu siitä, ettei lapsen vaatteissa ole hupun nyörejä, jotka saattavat takertua johonkin hänen leikkiessään. Sama koskee kaulaliinoja, huppuja, pyöräilykypäriä, yms., jotka voivat jäädä kiinni johonkin leikin temmellyksessä. * Liikennevahingot: Liikennevahingot ovat usein vakavampia kuin muut onnettomuudet. Yli puolet lasten kuolemaan johtavista tapaturmista tapahtuu liikenteessä. Pienet lapset altistuvat vaaroille liikenteessä heidän leikkiessään jalkakäytävillä ja teillä kodin läheisyydessä. Liikenneympäristöä ei ole suunniteltu lasten tarpeiden ja turvallisuuden mukaan. Ympäristön huonon suunnittelun vuoksi pienet lapset joutuvat aivan liian aikaisin omin neuvoin liikenteeseen matkalla leikkipaikalle. Tarkastusluettelo Leikkikentät Vammaisille tarkoitetuille leikkikentille on ehkä vaikea määrittää yleisesti tiettyjä mittoja, kalte vuuksia, yms. Onhan tarkoitus, että leikkipaikka on haasteellinen ja kiintoisa sekä vammaisille että muille lapsille. Seuraavia mittoja voidaan pitää ohjeellisina, mutta aina on otettava huomioon kokonaisuus. 1. Luiskien kaltevuus saa olla korkeintaan 6 %. 2. Lattialautojen raot ja aukot eivät saa olla suurempia kuin 8 mm. 3. Luiskien reunojen, jotka estävät poisvierimisen, on oltava vähintään 100 mm:n korkuiset. Reunojen värin on poikettava luiskan väristä, mikä helpottaa näkövammaisten orientoitumista. 4 Kaksi vierekkäin olevaa pyörätuolia vaativat vähintään 1,8 m levyisen lattiatason. 5. Suunnanmuutokseen tai paikalla oleskeluun tarkoitettujen liikkumispintojen, leikkivälineisiin johtavien sisäänmenojen ja ulostulojen pintaalan on oltava 1,5x1,5 m. Muun liikkumis pinnan leveyden on oltava vähintään 1,2 m. 6. Tartuntatangot on asennettava kun putoamis - korkeus on 0,15 1 m. Tartuntatankojen halkaisijan on oltava mm, jotta niistä saa hyvän otteen. 7. Putoamissuojina toimivat seinäelementit on asennettava silloin kun putoamiskorkeus on yli 0,6 m. 8. Sellaiset leikkivälineet kuten pelit on sijoitettava niin, että niiden alle jää tilaa pyörätuolille. 9. Hiekkapinnoille on asetettava esimerkiksi puualus tat, jotka helpottavat pääsyä leikkitelineille. 5TARKASTUS DAGS ATT & HUOLTO SE ÖVER 5

6 Tarkastusluettelo Tarkastus & huolto Kaikentyyppisten leikkitelineiden tarkastuksen ja huollon yhteydessä on kiinnitettävä huomiota joihinkin tärkeisiin kohtiin. Pultit ja ruuvit Kiristä tarvittaessa. Löysät pultit ovat kasvavien laatuongel - mien alku ja aina turvallisuusriski, etenkin puurakenteissa tai liikkuvissa rakenteissa. Tarkasta, puuttuuko jokin ruuvi tai pultti. Tyhjä reikä kielii siitä, että ruuvi puuttuu. Ei hyväksytyt aukkomitat Sormet: 8 25 mm lapsen liikkuessa, esim. liukuradassa, palomiehenliu ussa ja korkeuksissa yli 1,2 m maanpinnan yläpuolella. Jalka: yli 30 mm seisomapinnoilla, joiden kaltevuus on pienempi kuin 45 ja jotka eivät jousta mitenkään. Pää: mm helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevissa leikkitelineissä mm leikkitelineissä, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla. Jalkoja ja päätä koskevat mitat ovat rinnakkaisia aukkomittoja. Aukoissa ei saa olla osia, jotka yhdistyvät alaspäin suuntautuen alle 60 :n kulmassa. Ankkurointi Leikkivälineet ja muut varusteet on ankkuroitava kiinteästi. Ks. kuva. Tarkasta vakaus ja kaatumisvaara. Maalaus Tarkasta mahdolliset lahoamisen alut. Öljyä ja kuultomaalaa sahatut ja höylätyt puura-kenteet sekä vaneri joka kolmas vuosi. Maalatut teräsrakenteet maalataan uudelleen kulutuksesta riippuen. Jauhemaalattuja rakenteita hoidetaan parhaiten ilmestyneitä vaurioita paikkamaalaamalla. Tarkasta, etteivät vedenpoistoaukot ole tukossa. Alustat Maahanosumispinnat Vapaa putoamiskorkeus on korkeintaan 3 m. Normin EN 1177 mukainen iskuja vaimentava alusta. Kyseistä putoamiskorkeutta varten tyyppihyväksytyt turva-alustalaatat. Iskua vaimentavan alustan on ulotuttava vähintään 1,5 m leikkitelineen ulkopuolelle. Jos putoamiskorkeus on yli 1,5 m; ks. taulukko C, sivu 8. (Keinua, liukurataa, köysirataa Koko keho Pää/kaula pää ensin Pää/kaula jalat ensin Käsivarsi ja käsi Jalka ja jalkaterä Sormet Vaatteet Hiukset ja karusellia varten on erityiset vaatimukset.) Kyseisessä paikassa ei saa olla kovia tai teräviä esineitä. Huomaa, ettei tämä koske laitteita, joissa lapsi liikkuu omalla painollaan, esim liukurataa tai keinuja. Varaosat Käytä aina alkuperäisiä, turvallisuustestattuja varaosia. Liikkuvat osat Voitele tasaisin välein. Vaihda kuluneet osat. Liikkuvien ja kiinteiden osien välillä ei saa olla puristumista tai leikkautumista aiheuttavia kohtia. Köysiratojen vaijerit on tarkastettava, voideltava ja kiristettävä tarvittaessa. Min 200 mm Turva-alustalaatat Min 400 mm Tässä saattaa piillä vaaroja!! Kokonaan ympäröidyt aukot Jäykät Joustavat V- muotoiset aukot Osittain ympäröidytaukot Ulostyöntyvät osat Liikkuvat välineosat 6 TARKASTUS & HUOLTO

7 Tarkastusluettelo Leikkivälineet Palkit ja puomit Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä esiporattujen reikien kuluminen. Ylös- tai ulostyöntyvät osat pään ja jalkojen alueella on kielletty (vapaa tila), ks. kuva 1. Pyöräkaruselli Tarkasta, että pyörissä on vapaakäyntinapa turvallisu udelle tärkeä seikka. Tarkasta, ovatko renkaat ja polkimet kuluneet. Tarkasta, että pyörätilan hankaussuoja on ehjä. Voitele keskiölaakeri. Tarkasta, että istuimet ovat ehjät. Lattia Tarkasta ruuvit, helat ja laudat (tarvittaessa vaihda). Leikkivälineet, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukauden ikäisten ulottuvilla: Yli 1 m maanpinnasta olevan tasanteen putoamissuojana on oltava mm:n korkuinen sei nämä. Yli 2 m:n korkeudella oltava vähintään 700 mm:n korkuinen putoamissuoja. Ks. kuva 2. Kaikenikäisten ulottuvilla olevat leikkivälineet: Jos tasanne on yli 600 mm leikkitason yläpuolella, on siinä oltava vähintään 700 mm:n korkuinen seinämä. Ks. kuva 3. Seinämä: Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä vaihda vaurioituneet laudat. Seinämässä ei saa olla vaakasuuntaisia välitankoja, jotka houkuttelevat kiipeilemään. Urheiluvälineet Tarkasta urheiluvälineet, jotka vaativat jatkuvaa silmällä pitoa. Tarkasta eri urheiluvälineiden verkot myös erikoisverkot ja tee tarpeelliset täydennykset. Karuselli Tarkasta toiminta, etenkin keskipakoisjarru. Kiipeilyverkot, köysitikkaat ja köysiportaat Tarkasta kiipeilyvälineiden kaikki osat, jotka kuluvat vilkkaissa leikeissä. Fig.1 Putoamissuoja Ei helposti alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla olevat välineet. Keinut Tarkasta säännöllisesti ripustus kulumisen osalta. Käytä lyhytlenkkistä tai vastaavanlaista ketjua. Kork. 2 keinunistuinta/keinupuomi. Vapaa tila maasta keinunistuimen alareunaan yli 350 mm. Rengasistuimen vastaavan välin on oltava yli 400 mm. Pienin keinunistuinten väli: ks. taulukko A, sivu 8. Pienin vapaa tila sekä iskunvaimentavaa materiaalia keinun ympärillä: ks. taulukko B, sivu 8. Pikkulapsille tarkoitettua keinunistuinta ei saa asentaa suuremmille lapsille tarkoitetun istuimen viereen, samaan keinupuomiin. >2000 Fig.2 Putoamissuoja Helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevat välineet Riippusilta Tarkasta riippusillan kaiteet ja liitosketjut. Vaihda muovi pääl lysteinen ketju, jos se on vaurioitunut. Tarkasta kaikki kiinnikkeet. Tarkasta, puuttuuko keinulautoja, ovatko ne rikki tai pahasti kuluneet. Vaihda uusiin. Tarkasta, ettei jäykkien ja joustavien osien välille muodostu vaarallisen kokoisia aukkoja kuormitetussa ja kuormittamattomassa tilassa. >2000 Fig.3 TARKASTUS & HUOLTO 7

8 Köydet kiipeilyverkot köysitikkaat köysiportaat trapetsit voimistelurenkaat. Tikaspuolien paksuuden on oltava mm. Ketjut Ketjujen on oltava lyhytlenkkisiä, silmäkoko korkeintaan 8,6 mm. Tarkasta, ovatko kiinnityskohdat kuluneet. Ketjut eivät saa olla niin pitkiä, että muodostuu silmukka (kuristumisvaara). Köysirata Tarkasta, että köysiradan liukuvaunu kulkee ilman kitkaa. Tarkasta vaijeri; ulostyöntyvät langat ja muut vauriot ovat merkki vaihdon tarpeesta. Voitele tarvittaessa. Huolehdi siitä, että istuimen ripustukseen käytetään muovitettua ketjua tai vastaavaa. Jos joku yllä mainituista osista on viallinen hanki kunnos-tussarja köysirataan. Istuimen on riiputtava vähintään 2,1 m kannatinköyden alapuolella. Istuimen alle tulee jäädä vapaata tilaa vähintään 400 mm 130 kg:lla kuormitettaessa. Kiristä vaijeri tarvittaessa. Vapaa putoamiskorkeus kork. 2 m istuen, 3 m käsistä roikkuen. Vaijerin kiinnityskohdan on oltava vähintään 2,5 m korkeu della maasta. Vapaan tilan on ulotuttava 1,5 m:n etäisyydelle telineestä, jos teline on varustettu lähtötasanteella; 2 m kannatinköyden molemmille puolille sekä 2 metriin päätepisteessä, istuimen ollessa ääriasennossa. Liukuradat Avoin liukurata Leikkitelineeseen yhdistettyjen liukuratojen lähtötaso on varustettava suojaputkella. Tarkasta vanhan avoimen mallin sivusuojat, ne on vaihdet - tava umpinaisiin turvallisuussyistä. Aseta mielellään rinneportaat liukuradan viereen, ei kuiten - kaan lähemmäs kuin 1 m:n päähän. Tarkasta rinneliukuradat, etenkin niiden kaltevuus, niin ettei ulostuloon kerry vettä. Korota siinä tapauksessa radan yläosaa. Tarkasta, että rata täyttää normien mukaiset vaatimukset. Vaihda rata tarvittaessa. Turva-alueen on ulotuttava kauemmas kuin 1,5 m telineestä sekä oltava 2 m:n suuruinen ulostulon edessä ja vähintään 1 m liukuradan molemmilla sivuilla. Ulostulon iskunvaimentavien alustojen on selvittävä 1 m:n putoamiskorkeudelle asetetuista vaatimuksista. Huom! Ulostulokohdasta puuttuu usein hiekkaa; lisää hiekkaa. Tarkasta, ettei liukuradan leikkitelineeseen yhdistävässä liitoksessa ole mitään kiilamuotoisia aukkoja. (Huom! Vaattei den nyörit.) x y x L 1 koskee hiekkaa tai vastaavaa. L 2 koskee synteettistä materiaalia. L 1, L 2 l l Taulukko A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 mitta m Taulukko B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Taulukko C* Putoamis- Tilatarve korkeus metriä (x) metriä (y) 0-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 y X mitta m 8 TARKASTUS & HUOLTO

9 Ulostulon korkeus ei saa olla enempää kuin 350 mm leikkikentän pinnasta laskien. Vapaassa tilassa ei saa olla mitään kovia, kiinteitä esineitä. Liukuradan ulostulo on aina suunnattava pohjoiseen, jotta vältetään peltipintojen kuumeneminen kesäaikaan. Putkiliuku Tarkasta kaikki liitokset. Kiristä pultit tarvittaessa. Pulttien päiden on oltava ylöspäin. Tarkasta, että ulostulon viimeisessä putkessa on punainen suojakaari tai uudenlainen, taivutettu putken pääty. Kiinnitä putkeen kiipeilynkieltokilpi. Tarkasta liitokset myös sisäpuolelta. Sohvat Tarkasta, ovatko sohvalaudat rikki tai kuluneen näköiset. Maalaa tai vaihda uusiin. Sohvat on öljyttävä/maalattava yleensä joka kolmas vuosi. Tuulensuojat/aidat Tarkasta tuuliset leikkipaikat ja hiekkalaatikot. Täydennä niitä tuulensuojilla, jolloin saadaan suojainen, mielellään etelään suunnattu leikkinurkkaus. Tarkasta ja korjaa, täydennä ja maalaa aidat sekä muut erilliset esteet. Katto Tarkasta kiinnikkeet, ruuvit ja helat sekä vaihda vaurioituneet laudat. Portaat ja tikkaat Jos portaat/tikkaat ovat puuta, on vaakalaudat/tikaspuolat upotettava sivukappaleisiin tai kiinnitettävä vastaavalla tavalla (ei ainoastaan nauloilla ja ruuveilla). Tikaspuolat eivät saa pyöriä. Portaissa on oltava kaiteet, jos ne ovat yli 1 m:n korkeu della maasta tai jos portaat on tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Portaat kuluvat usein nopeasti vaihda kuluneet vaaka laudat. Rinneportaat voidaan asentaa eri kaltevuutta oleviin rintei - siin, porrasaskelmat säätyvät kaltevuuden mukaan; pahasti kuluneet vaakalaudat voidaan vaihtaa myös yksittäin. Hiekka- ja vesileikit Tarkasta hiekkaleikkipaikan kaikki liikkuvat osat, koska siinä oleskellaan eniten. Tarkasta siis: ketjuihin kiinnitetyt kauhat hiekkasäiliöiden luukut hiekkakourut kääntö - nosturin kiinnikkeet. Tarkasta liitännät, sulkimet (uimurit), tyhjennä vesi talveksi. Kun vesijohto avataan keväällä, on tarkastettava pumpun toiminta, vesikourun kunto ja onko pumppu vaihdettava. Nyt on saatavissa vesijohtojärjestelmään suoraan liitettävä pumppu. HAGS-koesondit Hyviä apuvälineitä koulutetulle henkilöstölle! HAGSilta on saatavissa EN 1176:n mukaisia koesondeja. Täydellinen varustus, ohjeet ja laukku. Tilausnro HAGS TARKASTUS & HUOLTO 9

10 Yleistä tuotetietoa Materiaali Kaikki tuotteemme on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka täyttävät turvallisuudelle, toimivuudelle ja ulkonäölle asettamamme vaatimukset. Vaneri on aina ulkokäyttöön tarkoitettua. High Pressure Laminate - HPL-levyjä käytetään silloin, kun laatuvaatimukset ovat erityisen korkeat. Puumateriaali on tiheäkasvuista, pohjoismaista mäntyä, etupäässä Ruotsin pohjoisosista. Se on FSC tai PEFCsertifioitua. Puu höylätään ja reunat pyöristetään. Hiekkalaatikot on valmistettu mm. tammesta. Ruuvit ja mutterit suojataan ilkivallalta HAGS-suojahatuilla. Verkot ja köydet on valmistettu galvanoidusta ketjusta, joka on päällystetty vankalla polyuretaanilla kulutuskestävyyden ja lämpövakauden parantamiseksi. Liukuradoissa käytetty muotovalssattu ruostumaton teräslevy takaa pitkän eliniän ja pienen vastuksen. Kiinnikkeet on sinkitty. Putket ja teräsosat on valmistettu erittäin lujasta teräksestä. Puunsuojaus Puumateriaali on käsitelty puunsuojausaineella normin EN 351, luokka P5 ja Pohjoismaiden puunsuojausneuvoston (Nordiska Träskyddsrådet) ohjeiden mukaan. Kemiallisen puunsuojauksen tarve vaihtelee eri ympäristöjen puuta vahingoittavista eliöistä riippuen. Puunsuojausluokka P5 on tarkoitettu maan pinnan yläpuolelle sijoitettaville puurakenteille ja puu käsitellään vasta työstön jälkeen. Tässä kyllästysmenetelmässä käytetään öljyä ja aktiivisia, biologisesti hajoavia aineita. Öljy suojaa puuta kosteudelta, kuivumiselta ja rispaantumiselta. Menetelmä on sekä puu- että ympäristöystävällinen. Maan kanssa kosketuksiin joutuvissa puuosissa käytetään HAGSsuojakäsiteltyä tammea. Pintakäsittely Puumateriaali on käsitelty kerran hyvin imeytyvällä pohjakuultomaalilla ja kerran kalvon muodostavalla pintakuultomaalilla, mikä takaa parhaan mahdollisen säänkestävyyden. Kuultoväri jättää puun syyrakenteen näkyviin. Kaksinkertainen huuhtelumaalaus takaa puun korkean värikylläisyyden ja korkean laadun. Teräs maalataan polyesterijauhemaalilla tai kuumasinkitään. Jauhemaalauksessa käytetään sinkittyä terästä. Laatujärjestelmä ja ympäristöjärjestelmä HAGSilla on standardien SS-EN ISO 9001:2000 sekä ISO 14001:1996 mukaiset sertifikaatit. Takuu Materiaalin luokittelu takuuvuosien mukaan: * 10 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen kaikilla galvanoiduilla ja muilla maalaamattomilla teräs- ja metalliosilla, massiivisilla muovi- ja HPLlevyillä ja käsitellyllä puulla. * 5 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen jousilla, maalatuilla metalliosilla, valumuoviosilla ja verkoilla. * 2 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen liikkuvilla muovi- tai metalliosilla. Takuu koskee vain asiakkaita, jotka ovat hankkineet tuotteen HAGSilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuu ei kata: - luonnollista kulumista asianmukaisessa käytössä. - huolimattoman hoidon, varomattoman käytön, poikkeavan käytön tai ilkivallan aiheuttamia vaurioita. - jos ostaja ei ole suorittanut ja dokumentoinut kohdassa yleiset tuotetiedot, Julkisessa ympäristössä olevan leikkipaikan käyttöohjeet sekä tuotteen huolto-ohjeissa annettuja tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. - jos tuote on asennettu ohjeiden vastaisesti. - jos tuote altistuu odottamattomalle ympäristörasituksille. - jos tuotetta on käytetty yhdessä tai yhdistetty tuotteeseen, jolla ei ole HAGS ANEBY AB:n hyväksyntää. - ellei ostaja ilmoita HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle viasta kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. - jos ostaja ei noudata ohjeita, jotka HAGS tai valtuutettu jälleenmyyjä on antanut reklamaation käsittelystä. Takuuaikana HAGS sitoutuu uusimaan viallisen osan tai korjaamaan viallisen osan oman valintansa mukaan. Korvausosat toimitetaan ja korjaus suoritetaan ilman kohtuutonta viivettä. HAGSin pyytäessä vaihdetut osat tulee palauttaa HAGSille. Vaihdetulle/korjatulle osalle myönnetään sama takuu, mutta se on voimassa enintään alkuperäisen takuuajan umpeutumiseen saakka.. Takuuvaateiden edellytyksenä on, että asiakas esittää HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle lukukelpoisen ja muuttamattoman takuutositteen tai alkuperäisen ostokuitin. Näiden lisäksi asiakkaan on pyydettäessä toimitettava HAGSille kopio tarkastus- ja huoltopöytäkirjoista. Takuuasioita koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä Ruotsin HAGSin määräämässä paikassa. Turvallisuus Hyvin toimivan turvanormin tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman turvallisia leikkipaikkoja leikkiarvoa ja kiehtovuutta häiritsemättä. Tuotteemme täyttävät normeissa EN 1176 ja EN 1177 annetut turvallisuusvaatimukset ja ne ovat TÜV-hyväksyttyjä. Voimassa olevan USA-standardin, ASTM F1487, mukaan sertifioidut tuotteet on luoteltu IPEMA:n internet-sivuilla. HAGS on jo useiden vuosien ajan osallistunut eurooppalaiseen turvallisuusyhteistyöhön, joka pyrkii jatkuvasti päivittämään voimassa olevia turvallisuusstandardeja. Tilantarve Leikkivälineiden suoja-alueet saavat tietyissä tapauksissa limittyä. Tämä ei kuitenkaan koske liukuratoja, keinuja, karuselleja, köysiratoja ja muiden liikkuvia välineitä. Iskuja vaimentava alusta Alustan on täytettävä normien EN 1176 ja EN 1177 vaatimukset ominaisuuksien ja paksuuden osalta. Alusta on suunniteltava niin, että vesi poistuu riittävän tehokkaasti. Kumi Valmiit laatat, jotka asennetaan tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle. Kumirae, jotka levitettään tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle. Muut synteettiset materiaalit Katso valmistajan ohjeet. Irtotäytemateriaali, kuten hiekka, sora, kuorihake ja puulastu. Hiekka- ja soratäytteeksi HAGS suosittelee materiaalia, jonka raekoko on 0,5-5 mm. Materiaali levitetään tasaisesti. Muiden materiaalien sallittu koostumus on annettu normeissa EN 1176 ja EN Irtotäytemateriaalien suositeltu kerrospaksuus : Irtotäytemateriaalin paksuus putoamiskorkeus enintään 100 mm +200 mm 1,00m 200 mm +200 mm 2,00m 300 mm +200 mm 3,00m Edellä annetuissa arvoissa on otettu huomioon, että irtomateriaali siirtyy leikeissä. Muut irtotäytemateriaalit Muut kuin normeissa EN 1176 ja EN 1177 mainitut täytemateriaalit 10

11 tulee testauttaa ja sertifioida EU:n sisällä akkreditoidussa testauslaitoksessa. Asennus Kuljetus- ja ympäristösyistä HAGS-leikkivälineet toimitetaan kolmella eri tavalla: 1 rakennussarja osina, esim. keinutelineet 2 valmiiksi kasatut elementit, esim. leikkijärjestelmät 3 täysin tai lähes täysin kootut yksiköt, esim. liukuradat. Ankkurointi maahan/perustukseen Turvavaatimukset, tukeva sijoitus ja myös varkauksien vaara edellyttävät, että tuotteet ankkuroidaan kunnolla. Puutteellinen ankkurointi voi aiheuttaa vakavan tapaturman. HAGS-leikkivälineet toimitetaan erilaisia asennustapoja varten: tehdasvalmisteinen perustus. Ellei toisin mainita, väline ankkuroidaan hiekka-/soramateriaaliin. ankkurointi maan pinnalle, esim. betonilattiaan. ankkurointi maahan valamalla. Eräät tuotteet on ankkuroitava maahan paikan päällä valetulla betonilla. Valuosa on kiinnitettävä paikalleen ennen valutöiden aloitusta. Betonin lujuuden on täytettävä kyseisen tuotteen vähimmäisvaatimukset. Betonityön tekijöillä pitää olla vaadittava kokemus ja ammattitaito. Käytettäessä irtomateriaalia kuten kuori-, puuhake tai vastaavaa alustaa, tarvitaan syvempää ankkurointia. Ota yhteys HAGS-myyjääsi. Asennusohje Leikkivälineen turvallisen ja oikean asennuksen varmistamiseksi se pitää asentaa mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Asentajilla tulee olla tarvittavat tiedot ja kokemus. Asennusohjeesta poikkeava asennus voi aiheuttaa turvallisuusriskin ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Jos asennusohjeet puuttuvat, ota yhteys HAGS-myyjään. Onnettomuuksien välttämiseksi leikkivälineeseen ei saa päästää ketään asennustyön aikana. Tarkastus Asennuksen jälkeen tuotteen turvallisuus, toiminta ja asennus pitää tarkastaa. Mahdolliset poikkeamat on poistettava ennen käyttöönottoa. Leikkipaikan käyttöopas Käyttötiedot - Asennus - Huolto - Tarkastus: katso Tarkastus & Huolto - leikkipaikat ja -aukiot -esite, joka löytyy osoitteesta: www. j-trading.fi, leikkiväline-osion alta. Kuultomaalattujen puutuotteiden huolto. Puun pintaa on huollettava, jotta se säilyy kauniina ja toimivana. Huoltovälit ja -tapa riippuvat sijaintipaikasta ja tuotteen kulutusasteesta. Pinnan kunto on tarkastettava, ennen kuin sitä ryhdytään käsittelemään. Vähän mekaanisesti vaurioitunut, mutta muuten ehjä maalipinta käsitellään (A) läpinäkyvällä kuultomaalilla. Suuret pintavauriot ja kohdat, joista maali on irronnut, käsitellään (B) peittävällä kuultomaalilla. A. Läpinäkyvä kuultomaalaus. Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 C lämpötilassa. 1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla. Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jotta vedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla. 2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen. 3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet ja käsittele ne kaksi kertaa perusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele koko pinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. 5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan kuultomaalilla, kunnes väri on oikea. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää koko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. B. Peittävä kuultomaalaus. Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 C lämpötilassa. 1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla. Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jotta vedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla. 2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen. 3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet ja käsittele ne kaksi kertaa pohjustusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele koko pinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. 5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan peittävällä kuultomaalilla. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää koko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. Peitekuultomaalin värit on sovitettu läpinäkyviin kuultomaaleihimme. Värivivahteet saattavat kuitenkin vaihdella vähän, koska peitekuultomaalin väri ei ole koskaan ihan samanlainen kuin läpinäkyvän kuultomaalin väri. Huoltomaalit, puu. HAGS toimittaa huoltomaaleja puupinnoille. - Pohjustusöljy (väritön) HAGS (5 litraa). - Kuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 l pakkauksissa - Peitekuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 l pakkauksissa Lisätietoja saat HAGS-myyjältäsi. Jauhemaalattujen teräsosien korjausmaalaus HAGSilta on saatavana korjausmaaleja jauhemaalattujen pintojen pienten vaurioiden korjaukseen. Alin käsittelylämpötila +10 C. Vältä käsittelyä suorassa auringonpaisteessa. 1. Hio varovasti vauriokohdan reunat. 2. Puhdista lakkabensiinillä 3. Käsittele korjausmaalilla ja anna kuivua 8 tunnin ajan. Materiaalien kierrätys HAGSin käyttämät materiaalit täyttävät asetetut tekniset vaatimukset mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella materiaalin käyttöaikana. Monet tuotteet voidaan purkaa osiin kierrätystä varten. Seuraavasta materiaaliluettelosta käy ilmi kyseisten materiaalien suositettu kierrätysmenetelmä. Materiaali Puu (kyllästysluokka B) Metallit HPL energiantuotanto Muoviosat Vaahtomuovi Kierrätysmenetelmä kierrätys, energiatuotanto kierrätys kierrätys, energiatuotanto energiantuotanto Rakennemuutokset. Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia rakenteisiin ilman ennakkoilmoitusta. 11

12 Hyvä leikkipaikka Harkitut toiminnot Liikuntaleikkejä motoriikkaharjoituksia Roolipeliä roolileikkiä Rakenneleikkejä luovuusharjoituksia Sääntöleikkejä Aistien harjoittamista Pikkulasten opettamista Vammaisten huomioimista Turvallisuutta Houkutteita Yhdessäoloa Vihreyttä eri ympäristöjä Suojaisia nurkkauksia Vertaa nykyistä leikkipaikkaa yllä olevaan toimintoluetteloon. Tee siitä monikäyttöisempi, jotta lapset saavat virik keitä mielekkäämmille leikkielämyksille. Vaihtelun runsaus on paras keino luoda leikkipaikasta houkutteleva. Leikkikentän on oltava houkuttelevampi kuin muut paikat, joissa lapset yleensä leikkivät; kadut, jalkakäytävät, ostokeskukset, metro, rakennustyömaat, jne. Leikkipuiston eri toiminnot näkyvät yllä olevasta kuvasta. Pyri sovittamaan tällainen ulkotila ympäristöönsä. Anna puiden ja muun vehreyden muodostaa osa siitä. Luo viihtyisä paikka koko perheelle. HAGS ISO 9001 ISO 14001

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 164 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin laajasisältöiset

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS

Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Esikasattu LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS Rakenne LK Sekoitusryhmäkaappi LL VS LK Sekoitusryhmäkaappia LL VS käytetään, kun halutaan peittää LK Jakotukki RF ja LK Jakajasekoitusryhmä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA

LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA LAPPSET PLAYCARE -TURVALLISTEN LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ASIALLA Hyvä leikkipaikan omistaja, On ilo tarjota lapsille paikkoja, joissa mielikuvitus ja leikin riemu voivat päästä valloilleen. Leikki kuitenkin

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO 8.1.1 .1 Pelaaminen Peli- ja palloilutuotteet POSITIO.1.1 Palloseinä. Leveys 250. Perustussyvyys 65. Perustamisessa tarvitaan betonia. Päämateriaalit: mänty puu ja metalli. PALLOSEINÄ 175015 Yli 6-vuotiaille

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI ASENNUSOHJEET TAITESUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA!

TOIMINTAVÄLINEIDEN TARJOUSPYYNNÖN TARJOUSKORTTI Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO TARJOUSKORTTI MYÖS SÄHKÖISENÄ PDF-TIEDOSTONA! .3 Hiekkatuotteet Hiekkaleikkituotteet POSITIO.3. Kolmionmallinen leikkipöytä, koko 725 x 805 mm. Perustus ilman betonointia. Perustusjalat upotetaan maahan 395mm:n syvyyteen. Päämateriaalit: metalli ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Flora Leikkiä luonnollisimmillaan

Flora Leikkiä luonnollisimmillaan Flora Leikkiä luonnollisimmillaan Flora Yhtä luonnon kanssa Orgaanista muotoilua Luonnon ja leikkipaikan raja on huomaamaton, kun erinomaisesti puistomaiseen maisemaan sopiva Flora sulautuu osaksi ympäristöä.

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

kääntyvän suihkuseinän:

kääntyvän suihkuseinän: Näin asennat kääntyvän suihkuseinän: mallit: SS-450 / 650 / 750 / 850 sekä niistä kiinteän suihkuseinän ja -nurkan Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana

Lisätiedot

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC UUSI LAPPSET TUOTESARJA PIENILLE LAPSILLE, ABC. KUTEN KAIKKI LAPPSETIN TUOTTEET, UUSI ABC TUOTESARJA TARJOAA TAAPEROILLE TURVALLISEN JA

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SENNUS- J KÄYTTÖOHJE SÄHKÖKIUS Typ 7-5-0 Typ 7-60-0 Typ 7-80-0 Typ 7-90-0. Löylynohjain. Kytkentäkotelo. Seinäteline. Kytkentäkotelon kannen ruuvit 5. Liitäntäjohto 6. Liitäntärasia 6 5 OHJUSKESKUS Typ

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET LIUKUSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE

CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE 9004 CASALL XTR700 INDOOR BIKE -PYÖRÄ KÄYTTÖOHJE KÄYTTOOHJEET ) Casall XTR700 -malli on tarkoitettu kuntosalien ja kuntoilukeskusten Indoor Bike -ryhmille sekä kotikäyttöön. Siinä on kiinteän rattaan käyttämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon

Tuotteita ympäristöön ja sen hoitoon Materiaali: Mitat / paino: Irtopainot: Ominaisuudet: 3 mm paksua sinkittyä pulverimaalattua metallia rst pylväät valettu kumialusta korkeus 0.55-2.50 m lattiaosa 150 kg kokonaispaino 50-210 kg 5 kg jokaisessa

Lisätiedot

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat

SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat SUOMI IKEA 365+ Ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05

e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 e t BLÄUER - NURMI 2003 versio 1.05 WWW.KASITYO.COM ONNISTUNUT JAKKARA 1. Listat ovat tasaisin välein ja naulat suorassa rivissä. Naulojen päät ovat puun sisässä, eikä yhtään naulaa vinossa. Naulauksessa

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone

NÄIN KOKOAT GT-KATOKSEN TARVITTAVAT TYÖKALUT # kaksi 17mm kiintoavainta, rautaviila # kahdet tikkaat # ruuvin väännin/porakone GT-KATOS Siisti ympäristöön istuva katos suojaa autot, veneet ja työkoneet ilmansaasteilta, puiden oksilta, lehdiltä ja sateilta. Katoksia voidaan jatkaa 2500mm moduleilla tai tarpeen muuttuessa myös lyhentää

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1

Maskeeraus ja hionta Vaihe 1 Vaihe 2 1 Vaihe 1 Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä. Maskeeraus

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy

Liukuovijärjestelmä PLK. Asennusohje. Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK Asennusohje Polanor Oy Liukuovijärjestelmä PLK on tarkoitettu sisäkäyttöön ja kevyiden liukuvien väliovien ripustukseen. Järjestelmän avulla voidaan korvata levystä tai puusta valmistetut

Lisätiedot