Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05"

Transkriptio

1 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN mukaan

2 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin laajasisältöiset ja vaativat perusteelliset tiedot kaikkien yksityiskohtien varmistamiseksi. Olemme koostaneet tähän julkaisuun normien tärkeimmät kohdat. Ne eivät kuitenkaan ole tarpeeksi täydelliset katsastuksia varten. Koulutus saattaa olla tarpeen. Laajuus. Seitsemästä osasta koostuva normisto kattaa yleiset turvavaatimukset ja testausmenetelmät, keinujen, liukuratojen, karusellien ja varsikeinujen erityisvaatimukset ja varsinkin asennuksen, tarkastuksen, huollon ja käytön normit. Näiden osien lisäksi iskunvaimentaville alustoille on erityinen standardi EN EN 1176 Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Osa 5 Osa 6 Osa 7 Yleiset vaatimukset Keinut Liukuradat Köysiradat Karusellit Varsikeinut Asennus, huolto, tarkastus, käyttö EN 1177 Alustat, turvavaatimukset, testausmenetelmät EN Tarkastus, huolto & käyttö Tarkastus, huolto ja katsastukset Asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö valmistajan ohjeiden mukaan. Leikkivälineiden hyvä turvallisuus ja toiminta vaativat säännölliset tarkastukset, huollon ja katsastukset. Tarkastus, huolto ja katsastukset on annettava ammattitaitoisen henkilön vastuulle. Vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävän vaatimat tiedot ja työ on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan, tai tiheämmin välein. Tähän vaikuttavat sellaiset seikat, kuten kova kulutus, ilkivalta, sijoitus lähelle rannikkoa, leikkivälineiden ikä, jne. Käyttö ja omistajanvastuu Käytöstä vastaavan tai leikkivälineiden omistajan on laadittava sopiva käytäntö ja aikataulu tarkastusta, huoltoa ja katsastuksia varten. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että henkilöstö saa koulutusta tehtäväänsä sekä tarpeeksi tietoa siitä, mikä vastuu ja mitkä valtuudet heillä on. Käytöstä vastaavan on huolehdittava siitä, että pidetään pöytäkirjaa tarkastuksen, huollon ja katsastusten aikana ja että se talletetaan ja on asianomaisen henkilöstön saatavilla. Jos leikkivälineissä havaitaan vikoja, joiden vuoksi käyttö saattaa aiheuttaa vahinkoa, välineille pääsy on estettävä, kunnes vika on korjattu. 2 TARKASTUS & HUOLTO

3 Hyvä ympäristö Lasten oikeus Lasten hyvä ympäristö on sen edellytyksenä, että lapset voivat kehittyä ja elää turvallisissa oloissa. Yli 190 maata on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksista solmitun sopimuksen, jonka tarkoituk sena on turvata lasten kasvuiän elinehdot. Artiklassa 31 käsitellään oikeutta leikkiin, koska leikin merkitys lapsen kehitykselle tunnetaan hyvin ja on dokumentoitu yksiselitteisesti. Lapsen oikeus turvalliseen ympäristöön on selviö teoriassa, mutta valitettavasti ei täysin käytännössä. Kaiken lainsäädännön perustana on pyrkiä ihmisten sekä henkiseen että fyysiseen turvallisuuteen. Useissa maissa on nykyään pitkälle kehitetty säännöstö, joka suojaa yhteiskuntamme pienimpiäkin. Tarkasta, mitkä lait tukevat kotimaassasi työtä lasten turvallisuuden parantamiseksi omalla työsarallasi. Lasten turvallisuus on aikuisten vastuulla! Puhdas ympäristö Kaikkien yhteinen vastuu Tietoisuus ympäristökysymyksistä ja kiinnostus niihin on lisääntynyt voimakkaasti yhteiskunnassamme. Ennen ympäristöasioita ajoivat viranomaiset ja yksittäiset organisaatiot. Nyt myös yksityishenkilöt ja kuluttajat tiedostavat ne ja tajuavat ympäristön merkityksen. Lasten ja aikuisten ympäristö on aina ollut keskeinen asia HAGSille. Ympäristön vihreätä osaa ei voida koskaan korostaa liikaa. Paras leikkiympäristö on luonto, taustana erityisillä leikkivälineillä luotu kokonaisuus. Kaiken elävän edellytyksenä ovat luonto, vesi ja ilma mutta ne eivät kestä mitä tahansa. Luonnon vaaliminen on selviö, mutta tehokas työ ongelmien ratkaisemiseksi vaatii tietoa ja hyvin suunniteltua työtä. Kulutamme elämämme aikana itse asiassa koko ajan ympäristövaroja tavalla tai toisella. Työ ympäristön hyväksi ei ole mikään pieni haaste kenellekään. Kaikkien on omaksuttava uudenlainen asenne ympäristöön. Sivulla on tietoja tuotekierrätyksestä. Suurin piirtein kaikki HAGS-tuotteiden raaka-aineet voidaan ottaa talteen energiana tai käyttää uudelleen. HAGSilla on ollut ympäristösertifiointi ISO kesästä 1997 lähtien. TARKASTUS & HUOLTO 3

4 Lasten turvallisuus Vaalimisen arvoinen asia Tietomme riittävät tuskin koskaan siihen, että pystyisimme eliminoimaan kaikki vaarat. Yleinen vaarakäsite sisältää fyysisten vaarojen lisäksi myös kehitykseen liittyvät vaaratekijät. Pyrkimyksenä on aina oltava luoda kiinnostavia ja virikkeisiä, sopivat vaaratekijät sisältäviä leikkiympäristöjä, joiden vaarat lapsi pystyy torjumaan ja arvioimaan. Mutta vasta tietojamme käytäntöön soveltamalla voimme näyttää, että todella välitämme lapsista. HAGSin kurssit ja seminaarit ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys HAGSin edustajaan. Säännölliset tarkastukset ja valvonta Tämä on asia, joka koskee kaikkia aikuisia lasten arkitilan teissa. Vanhempia, opettajia, esikouluhenkilöstöä, vapaa-ajanohjaajia, puisto henkilöstöä, vahtimestareita, jne. Ottamalla vastuun ja paneutu malla ongelmiin voimme aikaan saada yhdessä paljon myönteistä. Irtilyöty lauta, katkaistu köysi, vahingonteosta aiheutuvat vaaral liset aukot; niiden havaitse minen on tärkeää. Silloin on aika hälyt tää asiasta tai korjata vika itse. On muitakin syitä puuttua suoraan asiaan. Rikkoutunut tuote houkuttaa vielä pahempaan vandalismiin. Seuraavilla sivuilla olevasta tarkastusluettelosta saa lisävink kejä ja ohjeita. Tekstistä ja kuvasta käyvät ilmi herkät kohdat ja annamme vihjeitä tarkastusmenettelystä ja toimenpiteistä. Huom! Tämä tarkastusluettelo ei korvaa normia, vaan täydentää sitä. HAGSin tuoteluettelossa on myös tiedot siitä, miten usein kunkin yksittäisen leikkivälineen tarkastuksia ja huoltoa vaaditaan. 4 TARKASTUS & HUOLTO

5 Lisäksi Tärkeitä turvanäkökohtia Muita tärkeitä, ulkotiloissa varteen otettavia turvanäkökohtia: * Istutukset ja paikan kasvillisuus on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan sellaisenaan, mutta: On muistettava, että jotkut kasvit, esim. siitepölyä erittävät kasvit voivat olla ongelmallisia allergikoille. Samalla on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisiin myrkyllisiin kasveihin. * Kaivoissa on oltava lukittava kansi. * Ota huomioon sellainen, mikä voi muuttaa lapsen käsitystä omasta kehosta. Lapset haluavat testata, kiipeillä, ryömiä ja tutkia. He altistavat siis itsensä vaaroille, joita he eivät ymmärrä. Aikuisena olet vastuussa lapsesta ja voit vähentää vaaroja seuraavasti: Varmistaudu siitä, ettei lapsen vaatteissa ole hupun nyörejä, jotka saattavat takertua johonkin hänen leikkiessään. Sama koskee kaulaliinoja, huppuja, pyöräilykypäriä, yms., jotka voivat jäädä kiinni johonkin leikin temmellyksessä. * Liikennevahingot: Liikennevahingot ovat usein vakavampia kuin muut onnettomuudet. Yli puolet lasten kuolemaan johtavista tapaturmista tapahtuu liikenteessä. Pienet lapset altistuvat vaaroille liikenteessä heidän leikkiessään jalkakäytävillä ja teillä kodin läheisyydessä. Liikenneympäristöä ei ole suunniteltu lasten tarpeiden ja turvallisuuden mukaan. Ympäristön huonon suunnittelun vuoksi pienet lapset joutuvat aivan liian aikaisin omin neuvoin liikenteeseen matkalla leikkipaikalle. Tarkastusluettelo Leikkikentät Vammaisille tarkoitetuille leikkikentille on ehkä vaikea määrittää yleisesti tiettyjä mittoja, kalte vuuksia, yms. Onhan tarkoitus, että leikkipaikka on haasteellinen ja kiintoisa sekä vammaisille että muille lapsille. Seuraavia mittoja voidaan pitää ohjeellisina, mutta aina on otettava huomioon kokonaisuus. 1. Luiskien kaltevuus saa olla korkeintaan 6 %. 2. Lattialautojen raot ja aukot eivät saa olla suurempia kuin 8 mm. 3. Luiskien reunojen, jotka estävät poisvierimisen, on oltava vähintään 100 mm:n korkuiset. Reunojen värin on poikettava luiskan väristä, mikä helpottaa näkövammaisten orientoitumista. 4 Kaksi vierekkäin olevaa pyörätuolia vaativat vähintään 1,8 m levyisen lattiatason. 5. Suunnanmuutokseen tai paikalla oleskeluun tarkoitettujen liikkumispintojen, leikkivälineisiin johtavien sisäänmenojen ja ulostulojen pintaalan on oltava 1,5x1,5 m. Muun liikkumis pinnan leveyden on oltava vähintään 1,2 m. 6. Tartuntatangot on asennettava kun putoamis - korkeus on 0,15 1 m. Tartuntatankojen halkaisijan on oltava mm, jotta niistä saa hyvän otteen. 7. Putoamissuojina toimivat seinäelementit on asennettava silloin kun putoamiskorkeus on yli 0,6 m. 8. Sellaiset leikkivälineet kuten pelit on sijoitettava niin, että niiden alle jää tilaa pyörätuolille. 9. Hiekkapinnoille on asetettava esimerkiksi puualus tat, jotka helpottavat pääsyä leikkitelineille. 5TARKASTUS DAGS ATT & HUOLTO SE ÖVER 5

6 Tarkastusluettelo Tarkastus & huolto Kaikentyyppisten leikkitelineiden tarkastuksen ja huollon yhteydessä on kiinnitettävä huomiota joihinkin tärkeisiin kohtiin. Pultit ja ruuvit Kiristä tarvittaessa. Löysät pultit ovat kasvavien laatuongel - mien alku ja aina turvallisuusriski, etenkin puurakenteissa tai liikkuvissa rakenteissa. Tarkasta, puuttuuko jokin ruuvi tai pultti. Tyhjä reikä kielii siitä, että ruuvi puuttuu. Ei hyväksytyt aukkomitat Sormet: 8 25 mm lapsen liikkuessa, esim. liukuradassa, palomiehenliu ussa ja korkeuksissa yli 1,2 m maanpinnan yläpuolella. Jalka: yli 30 mm seisomapinnoilla, joiden kaltevuus on pienempi kuin 45 ja jotka eivät jousta mitenkään. Pää: mm helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevissa leikkitelineissä mm leikkitelineissä, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla. Jalkoja ja päätä koskevat mitat ovat rinnakkaisia aukkomittoja. Aukoissa ei saa olla osia, jotka yhdistyvät alaspäin suuntautuen alle 60 :n kulmassa. Ankkurointi Leikkivälineet ja muut varusteet on ankkuroitava kiinteästi. Ks. kuva. Tarkasta vakaus ja kaatumisvaara. Maalaus Tarkasta mahdolliset lahoamisen alut. Öljyä ja kuultomaalaa sahatut ja höylätyt puura-kenteet sekä vaneri joka kolmas vuosi. Maalatut teräsrakenteet maalataan uudelleen kulutuksesta riippuen. Jauhemaalattuja rakenteita hoidetaan parhaiten ilmestyneitä vaurioita paikkamaalaamalla. Tarkasta, etteivät vedenpoistoaukot ole tukossa. Alustat Maahanosumispinnat Vapaa putoamiskorkeus on korkeintaan 3 m. Normin EN 1177 mukainen iskuja vaimentava alusta. Kyseistä putoamiskorkeutta varten tyyppihyväksytyt turva-alustalaatat. Iskua vaimentavan alustan on ulotuttava vähintään 1,5 m leikkitelineen ulkopuolelle. Jos putoamiskorkeus on yli 1,5 m; ks. taulukko C, sivu 8. (Keinua, liukurataa, köysirataa Koko keho Pää/kaula pää ensin Pää/kaula jalat ensin Käsivarsi ja käsi Jalka ja jalkaterä Sormet Vaatteet Hiukset ja karusellia varten on erityiset vaatimukset.) Kyseisessä paikassa ei saa olla kovia tai teräviä esineitä. Huomaa, ettei tämä koske laitteita, joissa lapsi liikkuu omalla painollaan, esim liukurataa tai keinuja. Varaosat Käytä aina alkuperäisiä, turvallisuustestattuja varaosia. Liikkuvat osat Voitele tasaisin välein. Vaihda kuluneet osat. Liikkuvien ja kiinteiden osien välillä ei saa olla puristumista tai leikkautumista aiheuttavia kohtia. Köysiratojen vaijerit on tarkastettava, voideltava ja kiristettävä tarvittaessa. Min 200 mm Turva-alustalaatat Min 400 mm Tässä saattaa piillä vaaroja!! Kokonaan ympäröidyt aukot Jäykät Joustavat V- muotoiset aukot Osittain ympäröidytaukot Ulostyöntyvät osat Liikkuvat välineosat 6 TARKASTUS & HUOLTO

7 Tarkastusluettelo Leikkivälineet Palkit ja puomit Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä esiporattujen reikien kuluminen. Ylös- tai ulostyöntyvät osat pään ja jalkojen alueella on kielletty (vapaa tila), ks. kuva 1. Pyöräkaruselli Tarkasta, että pyörissä on vapaakäyntinapa turvallisu udelle tärkeä seikka. Tarkasta, ovatko renkaat ja polkimet kuluneet. Tarkasta, että pyörätilan hankaussuoja on ehjä. Voitele keskiölaakeri. Tarkasta, että istuimet ovat ehjät. Lattia Tarkasta ruuvit, helat ja laudat (tarvittaessa vaihda). Leikkivälineet, jotka eivät ole helposti alle 36 kuukauden ikäisten ulottuvilla: Yli 1 m maanpinnasta olevan tasanteen putoamissuojana on oltava mm:n korkuinen sei nämä. Yli 2 m:n korkeudella oltava vähintään 700 mm:n korkuinen putoamissuoja. Ks. kuva 2. Kaikenikäisten ulottuvilla olevat leikkivälineet: Jos tasanne on yli 600 mm leikkitason yläpuolella, on siinä oltava vähintään 700 mm:n korkuinen seinämä. Ks. kuva 3. Seinämä: Tarkasta kiinnitys, ruuvit ja helat sekä vaihda vaurioituneet laudat. Seinämässä ei saa olla vaakasuuntaisia välitankoja, jotka houkuttelevat kiipeilemään. Urheiluvälineet Tarkasta urheiluvälineet, jotka vaativat jatkuvaa silmällä pitoa. Tarkasta eri urheiluvälineiden verkot myös erikoisverkot ja tee tarpeelliset täydennykset. Karuselli Tarkasta toiminta, etenkin keskipakoisjarru. Kiipeilyverkot, köysitikkaat ja köysiportaat Tarkasta kiipeilyvälineiden kaikki osat, jotka kuluvat vilkkaissa leikeissä. Fig.1 Putoamissuoja Ei helposti alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla olevat välineet. Keinut Tarkasta säännöllisesti ripustus kulumisen osalta. Käytä lyhytlenkkistä tai vastaavanlaista ketjua. Kork. 2 keinunistuinta/keinupuomi. Vapaa tila maasta keinunistuimen alareunaan yli 350 mm. Rengasistuimen vastaavan välin on oltava yli 400 mm. Pienin keinunistuinten väli: ks. taulukko A, sivu 8. Pienin vapaa tila sekä iskunvaimentavaa materiaalia keinun ympärillä: ks. taulukko B, sivu 8. Pikkulapsille tarkoitettua keinunistuinta ei saa asentaa suuremmille lapsille tarkoitetun istuimen viereen, samaan keinupuomiin. >2000 Fig.2 Putoamissuoja Helposti kaikenikäisten ulottuvilla olevat välineet Riippusilta Tarkasta riippusillan kaiteet ja liitosketjut. Vaihda muovi pääl lysteinen ketju, jos se on vaurioitunut. Tarkasta kaikki kiinnikkeet. Tarkasta, puuttuuko keinulautoja, ovatko ne rikki tai pahasti kuluneet. Vaihda uusiin. Tarkasta, ettei jäykkien ja joustavien osien välille muodostu vaarallisen kokoisia aukkoja kuormitetussa ja kuormittamattomassa tilassa. >2000 Fig.3 TARKASTUS & HUOLTO 7

8 Köydet kiipeilyverkot köysitikkaat köysiportaat trapetsit voimistelurenkaat. Tikaspuolien paksuuden on oltava mm. Ketjut Ketjujen on oltava lyhytlenkkisiä, silmäkoko korkeintaan 8,6 mm. Tarkasta, ovatko kiinnityskohdat kuluneet. Ketjut eivät saa olla niin pitkiä, että muodostuu silmukka (kuristumisvaara). Köysirata Tarkasta, että köysiradan liukuvaunu kulkee ilman kitkaa. Tarkasta vaijeri; ulostyöntyvät langat ja muut vauriot ovat merkki vaihdon tarpeesta. Voitele tarvittaessa. Huolehdi siitä, että istuimen ripustukseen käytetään muovitettua ketjua tai vastaavaa. Jos joku yllä mainituista osista on viallinen hanki kunnos-tussarja köysirataan. Istuimen on riiputtava vähintään 2,1 m kannatinköyden alapuolella. Istuimen alle tulee jäädä vapaata tilaa vähintään 400 mm 130 kg:lla kuormitettaessa. Kiristä vaijeri tarvittaessa. Vapaa putoamiskorkeus kork. 2 m istuen, 3 m käsistä roikkuen. Vaijerin kiinnityskohdan on oltava vähintään 2,5 m korkeu della maasta. Vapaan tilan on ulotuttava 1,5 m:n etäisyydelle telineestä, jos teline on varustettu lähtötasanteella; 2 m kannatinköyden molemmille puolille sekä 2 metriin päätepisteessä, istuimen ollessa ääriasennossa. Liukuradat Avoin liukurata Leikkitelineeseen yhdistettyjen liukuratojen lähtötaso on varustettava suojaputkella. Tarkasta vanhan avoimen mallin sivusuojat, ne on vaihdet - tava umpinaisiin turvallisuussyistä. Aseta mielellään rinneportaat liukuradan viereen, ei kuiten - kaan lähemmäs kuin 1 m:n päähän. Tarkasta rinneliukuradat, etenkin niiden kaltevuus, niin ettei ulostuloon kerry vettä. Korota siinä tapauksessa radan yläosaa. Tarkasta, että rata täyttää normien mukaiset vaatimukset. Vaihda rata tarvittaessa. Turva-alueen on ulotuttava kauemmas kuin 1,5 m telineestä sekä oltava 2 m:n suuruinen ulostulon edessä ja vähintään 1 m liukuradan molemmilla sivuilla. Ulostulon iskunvaimentavien alustojen on selvittävä 1 m:n putoamiskorkeudelle asetetuista vaatimuksista. Huom! Ulostulokohdasta puuttuu usein hiekkaa; lisää hiekkaa. Tarkasta, ettei liukuradan leikkitelineeseen yhdistävässä liitoksessa ole mitään kiilamuotoisia aukkoja. (Huom! Vaattei den nyörit.) x y x L 1 koskee hiekkaa tai vastaavaa. L 2 koskee synteettistä materiaalia. L 1, L 2 l l Taulukko A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 mitta m Taulukko B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Taulukko C* Putoamis- Tilatarve korkeus metriä (x) metriä (y) 0-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 y X mitta m 8 TARKASTUS & HUOLTO

9 Ulostulon korkeus ei saa olla enempää kuin 350 mm leikkikentän pinnasta laskien. Vapaassa tilassa ei saa olla mitään kovia, kiinteitä esineitä. Liukuradan ulostulo on aina suunnattava pohjoiseen, jotta vältetään peltipintojen kuumeneminen kesäaikaan. Putkiliuku Tarkasta kaikki liitokset. Kiristä pultit tarvittaessa. Pulttien päiden on oltava ylöspäin. Tarkasta, että ulostulon viimeisessä putkessa on punainen suojakaari tai uudenlainen, taivutettu putken pääty. Kiinnitä putkeen kiipeilynkieltokilpi. Tarkasta liitokset myös sisäpuolelta. Sohvat Tarkasta, ovatko sohvalaudat rikki tai kuluneen näköiset. Maalaa tai vaihda uusiin. Sohvat on öljyttävä/maalattava yleensä joka kolmas vuosi. Tuulensuojat/aidat Tarkasta tuuliset leikkipaikat ja hiekkalaatikot. Täydennä niitä tuulensuojilla, jolloin saadaan suojainen, mielellään etelään suunnattu leikkinurkkaus. Tarkasta ja korjaa, täydennä ja maalaa aidat sekä muut erilliset esteet. Katto Tarkasta kiinnikkeet, ruuvit ja helat sekä vaihda vaurioituneet laudat. Portaat ja tikkaat Jos portaat/tikkaat ovat puuta, on vaakalaudat/tikaspuolat upotettava sivukappaleisiin tai kiinnitettävä vastaavalla tavalla (ei ainoastaan nauloilla ja ruuveilla). Tikaspuolat eivät saa pyöriä. Portaissa on oltava kaiteet, jos ne ovat yli 1 m:n korkeu della maasta tai jos portaat on tarkoitettu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Portaat kuluvat usein nopeasti vaihda kuluneet vaaka laudat. Rinneportaat voidaan asentaa eri kaltevuutta oleviin rintei - siin, porrasaskelmat säätyvät kaltevuuden mukaan; pahasti kuluneet vaakalaudat voidaan vaihtaa myös yksittäin. Hiekka- ja vesileikit Tarkasta hiekkaleikkipaikan kaikki liikkuvat osat, koska siinä oleskellaan eniten. Tarkasta siis: ketjuihin kiinnitetyt kauhat hiekkasäiliöiden luukut hiekkakourut kääntö - nosturin kiinnikkeet. Tarkasta liitännät, sulkimet (uimurit), tyhjennä vesi talveksi. Kun vesijohto avataan keväällä, on tarkastettava pumpun toiminta, vesikourun kunto ja onko pumppu vaihdettava. Nyt on saatavissa vesijohtojärjestelmään suoraan liitettävä pumppu. HAGS-koesondit Hyviä apuvälineitä koulutetulle henkilöstölle! HAGSilta on saatavissa EN 1176:n mukaisia koesondeja. Täydellinen varustus, ohjeet ja laukku. Tilausnro HAGS TARKASTUS & HUOLTO 9

10 Yleistä tuotetietoa Materiaali Kaikki tuotteemme on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, jotka täyttävät turvallisuudelle, toimivuudelle ja ulkonäölle asettamamme vaatimukset. Vaneri on aina ulkokäyttöön tarkoitettua. High Pressure Laminate - HPL-levyjä käytetään silloin, kun laatuvaatimukset ovat erityisen korkeat. Puumateriaali on tiheäkasvuista, pohjoismaista mäntyä, etupäässä Ruotsin pohjoisosista. Se on FSC tai PEFCsertifioitua. Puu höylätään ja reunat pyöristetään. Hiekkalaatikot on valmistettu mm. tammesta. Ruuvit ja mutterit suojataan ilkivallalta HAGS-suojahatuilla. Verkot ja köydet on valmistettu galvanoidusta ketjusta, joka on päällystetty vankalla polyuretaanilla kulutuskestävyyden ja lämpövakauden parantamiseksi. Liukuradoissa käytetty muotovalssattu ruostumaton teräslevy takaa pitkän eliniän ja pienen vastuksen. Kiinnikkeet on sinkitty. Putket ja teräsosat on valmistettu erittäin lujasta teräksestä. Puunsuojaus Puumateriaali on käsitelty puunsuojausaineella normin EN 351, luokka P5 ja Pohjoismaiden puunsuojausneuvoston (Nordiska Träskyddsrådet) ohjeiden mukaan. Kemiallisen puunsuojauksen tarve vaihtelee eri ympäristöjen puuta vahingoittavista eliöistä riippuen. Puunsuojausluokka P5 on tarkoitettu maan pinnan yläpuolelle sijoitettaville puurakenteille ja puu käsitellään vasta työstön jälkeen. Tässä kyllästysmenetelmässä käytetään öljyä ja aktiivisia, biologisesti hajoavia aineita. Öljy suojaa puuta kosteudelta, kuivumiselta ja rispaantumiselta. Menetelmä on sekä puu- että ympäristöystävällinen. Maan kanssa kosketuksiin joutuvissa puuosissa käytetään HAGSsuojakäsiteltyä tammea. Pintakäsittely Puumateriaali on käsitelty kerran hyvin imeytyvällä pohjakuultomaalilla ja kerran kalvon muodostavalla pintakuultomaalilla, mikä takaa parhaan mahdollisen säänkestävyyden. Kuultoväri jättää puun syyrakenteen näkyviin. Kaksinkertainen huuhtelumaalaus takaa puun korkean värikylläisyyden ja korkean laadun. Teräs maalataan polyesterijauhemaalilla tai kuumasinkitään. Jauhemaalauksessa käytetään sinkittyä terästä. Laatujärjestelmä ja ympäristöjärjestelmä HAGSilla on standardien SS-EN ISO 9001:2000 sekä ISO 14001:1996 mukaiset sertifikaatit. Takuu Materiaalin luokittelu takuuvuosien mukaan: * 10 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen kaikilla galvanoiduilla ja muilla maalaamattomilla teräs- ja metalliosilla, massiivisilla muovi- ja HPLlevyillä ja käsitellyllä puulla. * 5 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen jousilla, maalatuilla metalliosilla, valumuoviosilla ja verkoilla. * 2 vuotta materiaali- tai valmistusvirheen suhteen liikkuvilla muovi- tai metalliosilla. Takuu koskee vain asiakkaita, jotka ovat hankkineet tuotteen HAGSilta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuu ei kata: - luonnollista kulumista asianmukaisessa käytössä. - huolimattoman hoidon, varomattoman käytön, poikkeavan käytön tai ilkivallan aiheuttamia vaurioita. - jos ostaja ei ole suorittanut ja dokumentoinut kohdassa yleiset tuotetiedot, Julkisessa ympäristössä olevan leikkipaikan käyttöohjeet sekä tuotteen huolto-ohjeissa annettuja tarkastuksia ja huoltotoimenpiteitä. - jos tuote on asennettu ohjeiden vastaisesti. - jos tuote altistuu odottamattomalle ympäristörasituksille. - jos tuotetta on käytetty yhdessä tai yhdistetty tuotteeseen, jolla ei ole HAGS ANEBY AB:n hyväksyntää. - ellei ostaja ilmoita HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle viasta kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. - jos ostaja ei noudata ohjeita, jotka HAGS tai valtuutettu jälleenmyyjä on antanut reklamaation käsittelystä. Takuuaikana HAGS sitoutuu uusimaan viallisen osan tai korjaamaan viallisen osan oman valintansa mukaan. Korvausosat toimitetaan ja korjaus suoritetaan ilman kohtuutonta viivettä. HAGSin pyytäessä vaihdetut osat tulee palauttaa HAGSille. Vaihdetulle/korjatulle osalle myönnetään sama takuu, mutta se on voimassa enintään alkuperäisen takuuajan umpeutumiseen saakka.. Takuuvaateiden edellytyksenä on, että asiakas esittää HAGSille tai valtuutetulle jälleenmyyjälle lukukelpoisen ja muuttamattoman takuutositteen tai alkuperäisen ostokuitin. Näiden lisäksi asiakkaan on pyydettäessä toimitettava HAGSille kopio tarkastus- ja huoltopöytäkirjoista. Takuuasioita koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyllä Ruotsin HAGSin määräämässä paikassa. Turvallisuus Hyvin toimivan turvanormin tarkoituksena on aikaansaada mahdollisimman turvallisia leikkipaikkoja leikkiarvoa ja kiehtovuutta häiritsemättä. Tuotteemme täyttävät normeissa EN 1176 ja EN 1177 annetut turvallisuusvaatimukset ja ne ovat TÜV-hyväksyttyjä. Voimassa olevan USA-standardin, ASTM F1487, mukaan sertifioidut tuotteet on luoteltu IPEMA:n internet-sivuilla. HAGS on jo useiden vuosien ajan osallistunut eurooppalaiseen turvallisuusyhteistyöhön, joka pyrkii jatkuvasti päivittämään voimassa olevia turvallisuusstandardeja. Tilantarve Leikkivälineiden suoja-alueet saavat tietyissä tapauksissa limittyä. Tämä ei kuitenkaan koske liukuratoja, keinuja, karuselleja, köysiratoja ja muiden liikkuvia välineitä. Iskuja vaimentava alusta Alustan on täytettävä normien EN 1176 ja EN 1177 vaatimukset ominaisuuksien ja paksuuden osalta. Alusta on suunniteltava niin, että vesi poistuu riittävän tehokkaasti. Kumi Valmiit laatat, jotka asennetaan tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle. Kumirae, jotka levitettään tasoitetulle ja salaojitetulle alustalle. Muut synteettiset materiaalit Katso valmistajan ohjeet. Irtotäytemateriaali, kuten hiekka, sora, kuorihake ja puulastu. Hiekka- ja soratäytteeksi HAGS suosittelee materiaalia, jonka raekoko on 0,5-5 mm. Materiaali levitetään tasaisesti. Muiden materiaalien sallittu koostumus on annettu normeissa EN 1176 ja EN Irtotäytemateriaalien suositeltu kerrospaksuus : Irtotäytemateriaalin paksuus putoamiskorkeus enintään 100 mm +200 mm 1,00m 200 mm +200 mm 2,00m 300 mm +200 mm 3,00m Edellä annetuissa arvoissa on otettu huomioon, että irtomateriaali siirtyy leikeissä. Muut irtotäytemateriaalit Muut kuin normeissa EN 1176 ja EN 1177 mainitut täytemateriaalit 10

11 tulee testauttaa ja sertifioida EU:n sisällä akkreditoidussa testauslaitoksessa. Asennus Kuljetus- ja ympäristösyistä HAGS-leikkivälineet toimitetaan kolmella eri tavalla: 1 rakennussarja osina, esim. keinutelineet 2 valmiiksi kasatut elementit, esim. leikkijärjestelmät 3 täysin tai lähes täysin kootut yksiköt, esim. liukuradat. Ankkurointi maahan/perustukseen Turvavaatimukset, tukeva sijoitus ja myös varkauksien vaara edellyttävät, että tuotteet ankkuroidaan kunnolla. Puutteellinen ankkurointi voi aiheuttaa vakavan tapaturman. HAGS-leikkivälineet toimitetaan erilaisia asennustapoja varten: tehdasvalmisteinen perustus. Ellei toisin mainita, väline ankkuroidaan hiekka-/soramateriaaliin. ankkurointi maan pinnalle, esim. betonilattiaan. ankkurointi maahan valamalla. Eräät tuotteet on ankkuroitava maahan paikan päällä valetulla betonilla. Valuosa on kiinnitettävä paikalleen ennen valutöiden aloitusta. Betonin lujuuden on täytettävä kyseisen tuotteen vähimmäisvaatimukset. Betonityön tekijöillä pitää olla vaadittava kokemus ja ammattitaito. Käytettäessä irtomateriaalia kuten kuori-, puuhake tai vastaavaa alustaa, tarvitaan syvempää ankkurointia. Ota yhteys HAGS-myyjääsi. Asennusohje Leikkivälineen turvallisen ja oikean asennuksen varmistamiseksi se pitää asentaa mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Asentajilla tulee olla tarvittavat tiedot ja kokemus. Asennusohjeesta poikkeava asennus voi aiheuttaa turvallisuusriskin ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Jos asennusohjeet puuttuvat, ota yhteys HAGS-myyjään. Onnettomuuksien välttämiseksi leikkivälineeseen ei saa päästää ketään asennustyön aikana. Tarkastus Asennuksen jälkeen tuotteen turvallisuus, toiminta ja asennus pitää tarkastaa. Mahdolliset poikkeamat on poistettava ennen käyttöönottoa. Leikkipaikan käyttöopas Käyttötiedot - Asennus - Huolto - Tarkastus: katso Tarkastus & Huolto - leikkipaikat ja -aukiot -esite, joka löytyy osoitteesta: www. j-trading.fi, leikkiväline-osion alta. Kuultomaalattujen puutuotteiden huolto. Puun pintaa on huollettava, jotta se säilyy kauniina ja toimivana. Huoltovälit ja -tapa riippuvat sijaintipaikasta ja tuotteen kulutusasteesta. Pinnan kunto on tarkastettava, ennen kuin sitä ryhdytään käsittelemään. Vähän mekaanisesti vaurioitunut, mutta muuten ehjä maalipinta käsitellään (A) läpinäkyvällä kuultomaalilla. Suuret pintavauriot ja kohdat, joista maali on irronnut, käsitellään (B) peittävällä kuultomaalilla. A. Läpinäkyvä kuultomaalaus. Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 C lämpötilassa. 1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla. Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jotta vedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla. 2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen. 3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet ja käsittele ne kaksi kertaa perusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele koko pinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. 5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan kuultomaalilla, kunnes väri on oikea. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää koko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. B. Peittävä kuultomaalaus. Älä suorita pintakäsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai alle +10 C lämpötilassa. 1. Puhdista vanha pinta tai vaurio huolellisesti maalarinpesulla. Huuhtele varovasti vedellä. Puhdista tarvittaessa lautojen välit, jotta vedenpoisto toimii suunnitellulla tavalla. 2. Anna kuivua 18 % suhteelliseen kosteuteen. 3. Hio tai kaavi puhtaaksi kevyesti värjäytyneet (musta) alueet ja käsittele ne kaksi kertaa pohjustusöljyllä. Vaihtoehtoisesti käsittele koko pinta. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 4. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. 5. Käsittele sen jälkeen vauriokohdat kahteen kertaan peittävällä kuultomaalilla. Viimeinen kerros voidaan tarvittaessa levittää koko pinnalle. Anna kuivua käsittelykertojen välillä. 6. Anna kuivua vähintään 4 tunnin ajan vähintään + 10 C lämpötilassa. Peitekuultomaalin värit on sovitettu läpinäkyviin kuultomaaleihimme. Värivivahteet saattavat kuitenkin vaihdella vähän, koska peitekuultomaalin väri ei ole koskaan ihan samanlainen kuin läpinäkyvän kuultomaalin väri. Huoltomaalit, puu. HAGS toimittaa huoltomaaleja puupinnoille. - Pohjustusöljy (väritön) HAGS (5 litraa). - Kuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 l pakkauksissa - Peitekuultomaaleja on saatavana halutuissa väreissä 0,75 l pakkauksissa Lisätietoja saat HAGS-myyjältäsi. Jauhemaalattujen teräsosien korjausmaalaus HAGSilta on saatavana korjausmaaleja jauhemaalattujen pintojen pienten vaurioiden korjaukseen. Alin käsittelylämpötila +10 C. Vältä käsittelyä suorassa auringonpaisteessa. 1. Hio varovasti vauriokohdan reunat. 2. Puhdista lakkabensiinillä 3. Käsittele korjausmaalilla ja anna kuivua 8 tunnin ajan. Materiaalien kierrätys HAGSin käyttämät materiaalit täyttävät asetetut tekniset vaatimukset mahdollisimman pienellä ympäristövaikutuksella materiaalin käyttöaikana. Monet tuotteet voidaan purkaa osiin kierrätystä varten. Seuraavasta materiaaliluettelosta käy ilmi kyseisten materiaalien suositettu kierrätysmenetelmä. Materiaali Puu (kyllästysluokka B) Metallit HPL energiantuotanto Muoviosat Vaahtomuovi Kierrätysmenetelmä kierrätys, energiatuotanto kierrätys kierrätys, energiatuotanto energiantuotanto Rakennemuutokset. Pidätämme oikeudet tehdä muutoksia rakenteisiin ilman ennakkoilmoitusta. 11

12 Hyvä leikkipaikka Harkitut toiminnot Liikuntaleikkejä motoriikkaharjoituksia Roolipeliä roolileikkiä Rakenneleikkejä luovuusharjoituksia Sääntöleikkejä Aistien harjoittamista Pikkulasten opettamista Vammaisten huomioimista Turvallisuutta Houkutteita Yhdessäoloa Vihreyttä eri ympäristöjä Suojaisia nurkkauksia Vertaa nykyistä leikkipaikkaa yllä olevaan toimintoluetteloon. Tee siitä monikäyttöisempi, jotta lapset saavat virik keitä mielekkäämmille leikkielämyksille. Vaihtelun runsaus on paras keino luoda leikkipaikasta houkutteleva. Leikkikentän on oltava houkuttelevampi kuin muut paikat, joissa lapset yleensä leikkivät; kadut, jalkakäytävät, ostokeskukset, metro, rakennustyömaat, jne. Leikkipuiston eri toiminnot näkyvät yllä olevasta kuvasta. Pyri sovittamaan tällainen ulkotila ympäristöönsä. Anna puiden ja muun vehreyden muodostaa osa siitä. Luo viihtyisä paikka koko perheelle. HAGS ISO 9001 ISO 14001

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen 3 Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen Lappset Group Oy hyväksyttää tuotteensa TÜV:llä (Technischer Überwachnungsverein) Saksassa ja noudattaa EN 1176 stardardeja. Leikkipaikan turvallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA

LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA LASTEN TURVALLISUUS MAATILALLA 1 Virikkeitä ja vaaranpaikkoja SISÄLTÖ MAATILA TURVALLISEKSI LAPSELLE... 3 Kesäaika ja koneet ovat vaarallisia... 3 LASTEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 4 Tarkastele ympäristöä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit

Hyvä tästä vielä tulee. Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Kuva: Eija Haapalainen, Pirkanmaan maakuntamuseo Hyvä tästä vielä tulee Perinnerakennusmestarin parhaat vinkit Tapani Koiranen Mari Imppola

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot