Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille."

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 1/5 VALINTAKOE Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi. OHJEET PYRKIJÖILLE LUE KYSYMYKSET JA OHJEET ERITTÄIN HUOLELLISESTI ENNEN VASTAAMISTA. ENNEN KUIN RYHDYT KIRJOITTAMAAN, HARKITSE, MITÄ KYSYTÄÄN JA MITEN KYSYMYKSIIN TULEE VASTATA! Jokainen vastaus on perusteltava. Vastausten tulee perustua valintakoekirjoissa oleviin tietoihin ja mielipiteisiin. Vastaukset on pyrittävä kirjoittamaan ytimekkäästi. Vastauksen looginen esitysjärjestys saattaa vaikuttaa vastauksen arvosteluun. Käsialan tulee olla selvää. Jokainen vastaus on kirjoitettava eri paperille. Jokaisen vastauspaperin yläreunaan on kirjoitettava selkeästi pyrkijän sukunimi, kaikki etunimet, henkilötunnus ja kysymyksen numero niille varattuun tilaan. Vastaus kirjoitetaan samalle puolelle paperia, jossa henkilötiedot ovat. Vastauspaperin oikeassa reunassa on valmiina marginaali, johon ei saa kirjoittaa. Kukin vastaus saa olla enintään yhden sivun pituinen (yksinkertaisen paperin toinen puoli). Vastaukset kirjoitetaan joka riville. Vastaustilan ylittäminen koituu pyrkijän vahingoksi. Ylimenevää osaa ei lueta! Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille. Jos johonkin kysymykseen jätetään vastaamatta, tulee kuitenkin täyttää vastauspaperin yläreunaan niille varattuun tilaan selkeästi pyrkijän sukunimi, kaikki etunimet, henkilötunnus ja kysymyksen numero. ******************************************************************************* Niiden, jotka eivät jätä yhtäkään vastaustaan arvosteltavaksi, tulee täyttää seuraavan ruudukon tiedot ja jättää tämä päällilehti ja vastauspaperinsa yhtenä nippuna koesalin valvojalle. Huom! Merkitse tiedot tähän ruudukkoon vain, jos et jätä yhtään vastausta arvosteltavaksi! En jätä yhtään vastausta arvosteltavaksi (rasti ruutuun) Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus KOESALISTA SAA POISTUA AIKAISINTAAN KELLO 13!

2 2/5 KYSYMYS 1 Yrittäjänä toimiva ystäväsi Kalle on päättänyt aloittaa uudet tuottoisammat bisnekset. Bisneksiinsä Kalle kertoo tarvitsevansa kipeästi käteistä, koska lupaavat liikeideat uhkaavat mennä muuten ohi suun ja liikekumppanitkin alkavat jo hätääntyä, kun rahaa ei löydy. Tämän takia Kallella on ollut vireillä erilaisia myyntisuunnitelmia, joiden verokohteluun liittyviin kysymyksiin hän tarvitsee apuasi. Tarvitessaan pikaisesti käteistä Kalle oli myynyt jo vuonna 2005 kotinsa kirjahyllyn 500 eurolla naapurilleen Antille ja henkilökohtaisesti omistamiaan yhtiön A osakkeita 70 kappaletta 12 euron kappalehintaan saaden osakkeista yhteensä 840 euroa. Osakkeiden ostajana oli ollut päätoimista arvopaperikauppaa tekevä Matti. Muita luovutuksia Kalle ei ollut vuoden 2005 aikana tehnyt. Kalle oli ostanut mainittuja yhtiön A osakkeita vuonna 2003 viiden euron kappalehintaan 44 kappaletta ja vuonna 2004 hän oli ostanut samoja osakkeita 10 euron kappalehintaan 1520 kappaletta. Ennen vuotta 2003 Kalle ei ollut yhtiön A osakkeita omistanut eikä Kallen omistamilla yhtiön A osakkeilla ollut mitään yhteyttä hänen omaan yritystoimintaansa. Kalle kertoo, että on omistanut oman yrityksensä yhdessä poikansa Kaalepin kanssa. Nyt Kalle ja Kaaleppi ovat suunnitelleet, että yhtiö lunastaa omia osakkeitaan Kallelta osana sukupolvenvaihdosta. Peitellyn osingon soveltaminen saattaa kuitenkin tulla kysymykseen sukupolvenvaihdoksen käytännön toteuttamisessa, mutta Kalle on kuullut, että verohallituksen ohjeessa on määritelty verohallituksen kantaa peitellyn osingon soveltamistilanteista ja on ohjeen sisällöstä kovin kiinnostunut. 1) Millainen on Kallen myymien yhtiön A osakkeiden luovutusvoiton verokohtelu tuloverolain (TVL) mukaan? 2) Millaisissa tilanteissa verohallitus ei katso omia osakkeita hankittaessa tai lunastettaessa peitellyn osingon soveltamisen olevan aiheellista? KYSYMYS 2 Gaius ja Cicero luettelevat roomalaisen oikeuden oikeuslähteitä. Eräs tärkeä oikeuslähde oli eri viranomaisten antamat ediktit. Mitä nämä ediktit olivat ja mikä oli niiden merkitys roomalaisessa oikeusprosessissa? KYSYMYS 3 Urakoitsija A oli hankkinut kauppias B:ltä bobcat kauhakuormaajan lisälaitteineen. Kauppakirjan ehtojen mukaan myyjällä oli omistusoikeus bobcatiin, kunnes ostaja oli maksanut kauppahinnan kokonaan myyjälle ja kaikki muut ostajan kauppaan perustuvat sitoumukset oli täytetty. Kauppahinta oli euroa ja sen maksaminen sovittiin suoritettavaksi kauppakirjaan otetun maksuaikataulun mukaisesti euron suuruisissa erissä seuraavien 10 kuukauden kuluessa.

3 3/5 Urakoitsija A sai bobcatin heti hallintaansa. Kahden kuukauden kuluttua kauppias B purki kaupan ja vaati osamaksukaupan tilitystä, koska ostaja oli laiminlyönyt yhden osamaksuerän suorittamisen. Urakoitsija A väittää, ettei kauppias B:llä ollut oikeutta purkaa sopimusta ylipäänsä eikä varsinkaan yhden osamaksuerän maksamatta jättämisen takia. Urakoitsija A väittää lisäksi, että hänen maksuviivästyksensä on johtunut sosiaalisesta suoritusesteestä, sillä hän on kuullut tuttavaltaan, että se estäisi myyjän purkuoikeuden. Tilannetta selviteltäessä havaittiin myös, että bobcat oli osittain rikki. Urakoitsija A kertoi, että kauhan nostomekanismi oli vaurioitunut eräällä työmaalla siirrettäessä suuria kalliolohkareita. Urakoitsija A väittää, että kauppias B on vastuussa bobcatin käyttökuntoisuudesta. Kauppias B puolestaan väittää, että urakoitsija A on vastuussa koneen rikkoutumisesta ja hänellä on viimeistään tällä perusteella oikeus bobcatin takaisinottoon. Kauppasopimus kuuluu osamaksukauppalain soveltamisalaan. Vastaa perustellusti A:n ja B:n esittämiin väitteisiin. KYSYMYS 4 Ministeri Pönönen on saanut iltapäivälehtien palstoilla kyseenalaista mainetta suudeltuaan karaokebaari huomattavasti omaa vaimoaan nuorempaa ja tummempaa naista. Nyt ministeri Pönönen on lopultakin täydellisen kyllästynyt erityisesti iltapäivälehdistön ahdisteluun. Niinpä hän on määrännyt ministeriönsä virkamiehet antamaan ensi hätään uutisten tason sekä samalla aloittamaan aihetta koskevan lain valmistelun. Lain nimeksi sopisi Pönösen joukkotiedotuksen asiallisesta uutistuotannosta demokratian ja yksityisyyden suojelemisen Lain nimi on kyllä hiukan koukeroinen, mutta Pönösen mielestä se kuitenkin kuvaisi hyvin lain sisältöä. Koska kansanedustajat ja ministerit ovat keskeisiä perustuslain suojaa nauttivia toimijoita demokraattisessa yhteiskunnassa, Pönönen haluaisi, että lailla suojattaisiin erityisesti heidän yksityisyyttään. Lain käytännön toimeenpanoon liittyvällä virkamiesneuvonnalla voitaisiin Pönösen ja ohjata kohti hyvää journalismia sekä estää ennakolta ala arvoista Valmistelijoille Pönönen on vielä antanut tehtäväksi selvittää, voitaisiinko rikoslakiin ottaa nykyistä tehokkaammin vaikuttava ja kattavampi rikollisesta taikka vihjailevasta ja loukkaavasta yksityisyyteen kohdistuvasta Ministeri Pönösen verenpaine tosin nousee, kun eräs lakia valmistelemaan määrätyistä virkamiehistä on sitä mieltä, että Aministerin nyt kaavailemassa tiukassa sääntelyssä voivat jopa yleismaailmalliset ihmisoikeudet Arvioi Pönösen suunnitelmia perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta.

4 4/5 KYSYMYS 5 Julkisuusasetuksen (Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen) perusteella kaikilla oikeushenkilöillä ja luonnollisilla henkilöillä on oikeus saada tutustua toimielimen hallussa olevaan asiakirjaan, joka ei ole salassapidettävä. Julkisuusasetuksen tavoitteena on muun ohella tehdä oikeuden tutustua asiakirjoihin käytön mahdollisimman helpoksi sekä edistää hyviä, julkisuutta toteuttavia hallintokäytäntöjä. Miten yksilöiden hyötyminen asiakirjajulkisuudesta on pyritty varmistamaan ja millaisia ovat julkisuusasetuksen asiakirjapyyntöä ja sen käsittelyä koskevat menettelysäännökset sekä millaisia oikeusturvakeinoja asiakirjaa pyytäneellä on käytössään? KYSYMYS 6 Miten H.L.A. Hart määrittelee truismit ja niiden suhteen käyttäytymisnormeihin? Selvitä myös, miksi sanktiot ovat Hartin mukaan käyttäytymisnormien kannalta tarpeellisia? KYSYMYS 7 Maanviljelyä harjoittavat aviopuolisot olivat ostaneet maatilan. Kauppakirjan ehdon mukaan kiinteistöä ei saanut pantata. Rahavaikeuksiin jouduttuaan puolisot olivat saaneet luottoa pankilta. Pankin mielestä se voisi kauppakirjassa olevasta panttauskiellosta huolimatta hakea maatilaan kiinnityksen luoton vakuudeksi. Hätäpäissään puolisot olivat suunnitelleet panttaavansa myös perheen lapsilisät. Puolisoiden 10 vuotias poika Eemeli ajatteli pyytää rahaa lainaksi kummisedältään. Kun kyse oli vain pikku bisneksestä, Eemeli arveli voivansa itse luovuttaa lahjaksi saamansa pikkuautokokoelman pantiksi kummisedälleen. Autot Eemeli ajatteli panttauksen jälkeenkin säilyttää lukollisessa vajassa, jonka ainoan avaimen Eemeli suunnitteli pitävänsä itsellään. Eemelin 16 vuotias veli Aapeli oli ostanut kesäansioillaan käytetyn pappamopon, josta hän maksoi 800 euroa. Sen kunnostamiseen kului niin paljon rahaa, että hän suunnitteli panttaavansa mopon serkulleen, jos tämä lainaisi hänelle 300 euroa. Serkku ilmoitti suostuvansa Aapelin suunnitelmaan ainoastaan sillä ehdolla, että mopon omistus siirtyisi serkulle, jos Aapeli ei maksaisi velkaansa. Miten suunniteltuihin panttaustoimiin on oikeudellisesti suhtauduttava?

5 5/5 KYSYMYS 8 Ystäväsi Jari Ketku on juristi, mutta ei ole viime aikoina ehtinyt perehtyä verolainsäädännön kiemuroihin. Ystäväsi haikailee kuitenkin kasinotalouden kulta aikojen perään, ja on keksinyt loistavan business idean. Ystävälläsi on hyvä veli verkoston kautta saatua ns. varmaa tietoa siitä, että Telajärven kunnassa sijaitseva kiinteistökehitysyhtiö Telajärvi High Tech Commercial Investments OYJ on rakentamassa uutta Telajärven keskustaa palvelevaa pysäköintilaitosta Puljunperälle, ja tulee käyttämään tässä tarkoituksessa lakisääteistä oikeuttaan pakkolunastaa mm. Puljunperän suosta koostuvan kiinteän omaisuuden ensi vuonna lunastusoikeuden käytön mahdollistavan ja perustavan asemakaavamuutoksen jälkeen. Ystäväsi aikoo ehtiä väliin, ja aikoo ostaa ko. kiinteistön itselleen ennen pakkolunastusta, jotta voi kääräistä lunastusmenettelyssä syntyvän arvonnousun verovapaasti parempiin suihin. Mikäli kiinteistön osto onnistuu, ystäväsi harkitsee lisäksi taivuttavansa kiinteistökehitysyhtiön olemaan käyttämättä lunastusmenettelyä, ja ostamaan Puljunperän suot häneltä vapaaehtoisesti erittäin korkeaan hintaan. Tässä tapauksessa verovapaus saisi ystäväsi kuulemma nauramaan koko matkan pankkiin. Ystäväsi tietää sinun perehtyneen koko kevään asiaan, ja pyytää sinulta neuvoa. Selosta hänelle, miten tuloverolain säännökset verovapaudesta pakkolunastustilanteissa (TVL 49 ) suhtautuvat hänen suunnitelmiinsa? Pakkolunastusmenettelyn oikeudellisten edellytysten täyttymiseen ei tarvitse kiinnittää huomiota.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi. 1/5 VALINTAKOE 18.6.2008 Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi. Ohjeet pyrkijöille LUE KYSYMYKSET JA OHJEET ERITTÄIN HUOLELLISESTI

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kaikkien kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (5) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-4 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee merkitä selvästi

Lisätiedot

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin!

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin! Tehtävä 1 / LKV-koe 12.5.2007 Tilan X alue kuului osittain vuonna 1997 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Tilan X omistaja myi vuonna 2002 A:lle ja B:lle toisiinsa rajoittuvat määräalat, jotka yleiskaavassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 4.5.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Valintakoekysymykset 2004

Valintakoekysymykset 2004 Valintakoekysymykset 2004 KYSYMYS 1 Ystäväsi Ville on kuullut, että olet aivan viime aikoina käyttänyt paljon aikaa perehtymällä eri yritysmuotojen verotukseen. Ville on tullut kysymään sinulta neuvoa

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 21.9.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 746. Laki. kuluttajansuojalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010 N:o 746 753 SISÄLLYS N:o Sivu 746 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta... 2537 747 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä...

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI

KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1 Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry, laki- ja lausuntovaliokunta KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN YLEISOHJE RAHANPESUN JA TERRORISMIN RAHOITTAMISEN TORJUMISEKSI 1. Mitä rahanpesulla ja terrorismin rahoittamisella

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta?

1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta? FINANSSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.3.2015 1. Mitä tarkoitetaan peitellyllä osingolla ja mitä veroseuraamuksia aiheutuu peitellystä osingosta? 2. Tulojen ja menojen jaksottaminen tuloverolain mukaan?

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2014 PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Mäkelä, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot