enn \:;;;J Tässä numerossa 25, 25 IJ KoulutuspMillikön palsta 14 Mietteitä mestaruussarjasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "enn I @ \:;;;J Tässä numerossa 25, 25 IJ KoulutuspMillikön palsta 14 Mietteitä mestaruussarjasta"

Transkriptio

1 enn I 3 86 Janne Kontala oppia hakemassa. ~ivu 20 Tyylikkään iloiset urhcilijaveteraanit sarjassa 80 v, Ilikealla pronssimitaliin kaulaansa saava (saanut) Kunniapuheenjohtaja Topi Pöyry. Sivu 7 A Kisajoukkue lähdossä Prahan ElVI-kisoihin edustavissa l'viitsubishitakeissaan. Tässä numerossa Maajoukkuevalmennuksemme uusin haaste JEM-kilpailu Toivo PöyrylIe MM-pronssia Kilpailumääräysten muutoksia Uusi toiminnanjohtaja Pingis Vip Club Sonja kutitteli katsojien hermoja Banda-cupissa Hyväksytyt välineet II SPTL tiedotraa Kilpailu kalenteri Luokitellut pelaajat Kilpailukutsut Uihdc New Delhiin Euroopan ranking Oppia Etelii- Koreassa Maajou kkuevalmenn us --,,~.- IJ KoulutuspMillikön palsta 14 Mietteitä mestaruussarjasta 15 Luxemburgin kilpailut 17 Pingistä Brittiläisittiiin ]lj Kaupunkioaelu Helsinki- 19 Turku-Tampere 20 JormCl Kataja 50 vuotta 20 SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITTO , \:;;;J

2 ALKUPERÄINEN Luotu Neroudella ja Näkemyksellä. Valmistettu tiedolla ja taidolla. Pelin herkkyyteen. Mestariteos. Alkuperäinen. Alkuperäistä kopioidaan, mutta kopiot eivät koskaan saavuta Alkuperäisen tasoa. Kopiot ovat aina Askeleen jäljessä. Näin on. Stiga - Yasaka Mark V: Hyökkäyspelaajan kumi. Musta tai punainen 1.0, 1.5 tai 2.0 mm super-sienellä. Punainen Mark V-kumi on nykyisin saatavana myös MAXIMUM-sienellä.

3 Maajoukkuevalmennuksemme uusin haaste henkiset voimavarat kuntoon Jos aikoo hyväksi pöytiitennispelaajaksi. täytyy olla rulivi löysiillii ja täm~i ruuvi on mankeloitava hil :ialleen luuytimeen. Tiitii mielhi ovat japanillliset lajin valmentajat. Pövt;itennis on nähtävä tietcenii on opittava syöltämiii1n tietoisesti. 11Ikittava vastustaja lyhyijlii pabutuksilla. tutkittava vastustajat tarkkaan ja kehitettävii voimaa varsinkin jalkalihaksiin. Mutta tilmii ei vielä riitä. on oltava lahloa ja halua voittaa. jotta voi piirji1lä tiukoissa tilanteissa. HenkineIl puoli onkin usein aliarvioitu valmennuksessa. On teknistä harjoittelua. fyysistiija liikunnallista harjoittelua jne. mutta ehkä lärkein kaikesta - aivot j,l henkinen puoli jiiä viihemmiille huomiolle. Kun esimerkiksi japanilaincn Kohno oli alikuntoinen eibi henkinen puoli ollut kunnossa v hiin meni luostöriin tapaamaan budhalaista munkkia. He keskustelivat useita kertoja. ja niiin Kohno saattoi hiljalleen rakentaa itselleen takaisin entisen vahvan psyykkensä ja voittaa maaihnanrnestclruuden Birmingharnissa Tässä tari n(jssa piilee pa Ijon opittavaa psyyken merkityksestii. Tapasin vuonna 1979 presidentin linnassa edesmenneen entisen urheilijan ja urheilujohtajan. tasavaltam me Olonjvuotise n prcsickn l in. U.K. Kekkosen. Iiiltomme tiiyttiiessii 40-vuotta. UKK:n ensimm~1isiii kysymyksiä pöytiitenniksestii oli: "Urheilunne on varmasti psyykkisesti erittäin vaativ(j ja pelissii joutuu tekemä~in tilannekohtaisia nopeita päätöksiii. Eli piliii olla paljon korvien väl issä V(J rsi Ilkin tiukoissa paikoissa. vai mitii?" Näin arvosteltu ja kullnioitettu UKK oli oivaltanut pelin luonteen tiismälleen oikein. Hyvi1nä esimerkkinii vahvasta psyykestä käyvät Sonjan ottelut juuri pelatussa Banda Cupissa. j(ls ~a hän kaksi kertaa nousi ratb1isevan eriin J7-20 tappiotilanleesta voittoon. Mallisuorituksia molemmat - älä anna periksi - taistele viimeiseen palloon asti l Maajou kkuevalmcnnuk"emme on uudelleen organisoitu ja liittohallituksemme hyviiksymii. Tavoitteena on nostaa maajouk kuepe laajiemme ja maajoukkuetasoa liihellii olevien pelaajien tasoa ylöspäin. Liriestelmii perustuu valmennusrenkaaseen kuuluvien pela,ljien ja valmentajien kesken sovittujen yhteisten pelisiiiintöjen tinkimiiltömään noudattarn iseen. Maajoukkuevalmentajat valitsevat pelaajat edustusteht~iviin valmennusrenkaaseen kuuluvista pelaajista. Olen iloinen siitä. ettii jiirjestelmii k(jltaa kaksi seuraavaa vuotta. sillä huolimalta siitii. että vetiijiltii ja urheiluorg.anisaatioilta odotetaa n Iyhven tiihuiimen tuloksia heti kauden jiilkeen. on syytii tavoitella nilitii pidemmiilk ulolluvia Fl pysyvämpiii tulobia. Nyt on panostettava entistii kovemmin niin pelaajien kuin valment'ljienkin. Enlme molcmminpu()lise~tiole aina oivaltaneet sit<i periiiinant;lmatnnta työtii. jot;.l vaadi l<1an. Uskon piiytiitenniksen tulevaisuuteen. ratkaiscvaa on siirtyminen yhii tiukemp,lan valmennuksecn. Ja ennen kijikke;l - on panostettava henkiseen puoleen' Tapasin hiljattain ruohalai~en huipplivalmentaja Christer Johanssonin. I(csku~telin hiincn k;jnss(i,ln [LIlev,"1 valmennuksemme suuntaviivoista. Hiin piti niilii hyvinii. Stellan Bengtsson. tnoninkerlaincn ma;lilrnan- ja Euroopanmestari. sill10i aikoi na<ln. ellii hiinel U 01 i onni. kun sai Christerin valmcntajakseen. "Christer oli kova j,1 sovirtekmaton. Nyt jiilkeenpiiin olen erittiiin kiitollinen hiinelle. On oltava koko siel uilaan IllU kana. muuten ei tuloksia synny." Toivotan onne ta.lokelle ja uusille ja nykyisille valmentajille. Tiissii yhtcyclcssii haluan myös kiilliiii Tcuvo Komulaista erittiiin ansiokkaasra jd uhrautuvast,l työs Ui juniorimaajoukkueen vetiijiinii usc;ln vuoden' ai;iit,1. TCllvlln johdolla luotiin nykyiset valmennussysteemit junioreille ja Teuvo kasvalli yhden ikiiluokan ohjatun valmennuksen piiriin ja onnistui myös tekcmäiin sen liiton kannalta erittäin taloudellisesti. On luonnollista. eltii Tcuvo haluaa ottaa välilw hieman etiiisyyttii valmennustoiminnasta. koska oma tytiir Anni on kasvanut ikiiluokasta pois ja siirtyy Ruotsiin Lyckselen pöytiitennisopi~toon kahdeksi vuodeksi. SPTL rulee jatkamaan juniorien valmennustoimint,l(l Teuvon viitoitl<:llllilla linjoilla. Pöytiitennislehdcn päiitoimitlajuus on vaihtunut. Ben!!t Ahti on 'jiilleen muutaman v;i1iv~lodcn jiilkeen ottanut vastaan tehtäviin. Kiit()k~l't Arto Luukkaiselle. joka Illonien l1luittl'n pöytiitennisteht;ivien ohell<l veti tehtiivi.iii tarmokk(lasti j,l hyvin. Huluan lopuksi vielii kerran kiitui ii Gtista Wahlströmin kuuden vuoden mitlclvasta ja arvokkaasta työstil liiton toiminnanjoht'ljana. Uutena toiminnanjohtajana aloitti [.10. Sirpa Nordqvist. j~ka kolmen vuoden ajan on menestyksejli~esti toiminut SVU!.:n Nuorten Suurkisojen projektisihteeriii. Toivotan Sirpan liimpill1iisti tervetulleeksi joukknomme' Piiytiitennistcrveisin Esa EI/onen 3

4 Pöytätenniksen Iyörnättörnät rnerkkituotteet asiantuntgalta! BRnDR MAILARUGOT BUTTERFLY Des Douglas ST yleispuu. 130:- Klampar FL yleispuu 130:- Klampar CO yleispuu. 130:- Klampar AN yleispuu 130:- Grubba Pro FL yleispuu 130:- Grubba Pro AN yleispuu :- Phalanx FL hyökk.puu. 130:- Klampar H hyökk.puu.. 175:- Jonyer H hyökk.puu,. 175:- Defence ST puolust.p 175:- Detence FL puolusl.p. 175: Tamca hiilik.puu :- STIGA Alser allr. yleispuu 135:- Kjell allr. yleispuu :- Stellan allr. yleispuu. 135:- Tickan allr. yleispuu 135:- Ulf Begtsson allr. yleispuu. 135:- Alser deft. puolust.p. 170:- Tickan deh. puolust.p :- Alser oft. hyökk.puu.. 170:- Kjell ou. hyökk.puu.. '. 170:- Tickan oh. hyökk.puu : UII Bengtsson oh. hyök.p. 170: Alser Carbon hiilik.puu : Tickan Carbon hiihk.puu 345:- BANOA Banda 2000 allr yleispuu 140:- Banda 2005 allr. yleispuu 140:- Banda 2010 allr. yleispuu 140:- Banda 2000 oh. hyökk.p 175:- Sanda 2005 ott. hyökk.p 175:- Sanda 2010 ott. hyökk.p : Sanda 2000 Dorada hyök.p.. 170: Sanda 2005 Oorada hyök.p.. 185: 8anda 2010 Dorada 185:- JOOlA DBC allround yleispuu DBC-Atlack hyökk.puu Joola-Greenspol yleispuu Joola Super hyökk.puu... 95: 95: 145: 185:-.lilltJis- MAILAKUMIT BUTTERFLY Sriver pun 1,0-1,5-2,0 125:- Srover musll,o-l,5-2,o. 125:- Tackiness D pun 1,0 1,5-2, : Tackiness D must 1,0-1,5-2,0. 150:- Tackiness C pun 1,0-1, :- Tackiness C musll.0-1,5 150:- Feinl Soft pun 1,0-1,5 145:- Feint Soft must 1,0-1, :- Feint Long pun 1,0-1,5 145:- Feint Long must 1,0-1,5 145:- Callenger pun 1,5-2, :- Callenger must 1,5-2,0 125:- Magnilude pun 1,5-2, :- Magnilude must 1,5-2, :- Super Anti pun 1,5-2,0 125:- Super Anti must 1,5-2,0 125:- Absorber pun 1,5-2,0 125:- Absorber must 1,5-2,0. 125:- Orthodox DX pun ilm.sieni. 90:- STIGA Mark V pun 1,0 1,5-2, :- Mark V musi 1,0-1,5-2, :- Anti-Power pun 2, :- Anti-Power must 2,0 145:- Li&Li pun 2,0. 145:- Li&Li musl 2,0 145:- 8lack-Power must 2,0. 145:- Agathon pun 1,5-2,0 130:- Agathon must 1,5-2, :- Cobra Ultra pun 1,5-2,0 88:- Cobra Ultra musl 1,5-2,0. 88:- Phantom 008 pun 1, :- Phantom 008 must 1, :- BANOA Magic Carbon pun 1,6-2,0. 155: Magic Carbon must 1,6-2, :- Milford pun 1.6-2,0 180:- Milford musta 1,6-2,0 180:- MAILAKUMIT JOOLA Clipper must 1,5-2,0 130:- Clipper pun 1,5-2,0 130:- Stratos pun 1,5-2, :- Slralos must 1,5-2,0. 145:- Topspin pun 1,5-2,0 170:- Topspin musl 1,5-2,0. 170:- Toni Hold pun 1,5 130:- Toni Hold musi 1,5 130:- KIINALAISET Douple Happiness PF4 pun 1,5-2,0 95:- Douple Happiness PF4 must 1,5-2,0. 95:- Douple Happiness 651 pun 2,0 95:- Douple Happiness 651 musl 2, :- Douple Fish Orthodox pun IIm.sieni. 70:- Douple Fish Ortohdox musl ilm.sieni :- Yang 63-9A pun 1,5. 95:- Yang 69-9A must 1,5 95:- /Huom!~ Erikoistarjous, 45: Friendship l,5must-pun, TUOMARITAULU Stiga Tahkokuja 14 C Espoo.:.220:- PÖYTÄTENNISTARVIKKET PÖYTÄ Stiga Prival S : Stiga Prival S Roller 1460; Stiga Match S 1800: Stiga Elite Roller : Stiga Expert : Stiga Expert Roller 3120:- Stiga Expert VM+verkko ClipperVM :- VERKKOTELINEET Stiga Privat Stiga Elite Stiga Match Stiga Clipper VM Stiga varaverkko Clipper : : 215: 290: :- PALLO Stiga xx. valkoinen 7.40 TOSSUT Tiger Attack 165:- Sliga :- HOITOAINE Maila-Spray. 28:- Kuminirrolus-Spray. 28:- L.IIMA Butterfly Chack 11:- Liimafolio 11:- Vulcofux :- PELlASUSTEET Paita Stiga :- Paita Fred Perry 165:- Shor1sit Stiga 155:- Sukat Stiga 35:- Veryllelypuku Stiga 330:- Laukku Stiga. 155:- Laukku Banda. 140:- Reppu Stiga 98:- MailakoIelo Butterfly. 48:- Mailakolelo Stiga 54:- Mailakolelo PF4 35:- Puh /NYBERG ill

5 Kadettipojat JEM-kilpailun myönteisin yllätys - TEUVO KOMULAI EN- Junioreiden EM-kilpailut pidettiin tänä vuonna Belgiassa lähellä B rysseliä, Louvain Le Neuve-nin;isessä kokonaan 1970-luvulla rakennetussa yliopistokaupungissa. Suomalaiset lähtivät joukkuekilpailuihin mies- ja naisjunioreiden sekä kadettipoikien joukkueilla aikeinaan parantaa viimevuotisia sijoituksia (miesjuniorit 16., kadettipojat 18., ja naisjuniorit 10.). Parhaiten aikeissa onnistui kadeltipoikien joukkue. joka sijoittui peräti 13:nneksi. joukkuee~ pelaajat Juha Päiviirinta. Tuomas Karkamo ja A ki Kontala pelasivat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Erityisesti Juha kasvoi kisojen aikana päivii päivältä joukkueen ykköspelaajaksi. Alkuryhmän ottelut Neuvostoliittoa. Tsekknslovakiaa ja Bell!,i,)a vastaan eivät paljon antaneet.' mutt,; voitot Norjasta ja Jersevstii olivat selviä (3-0). Toisella kierroksella Länsi-Saksa ja Ranska olivat myös odoletusti parempia (0-3). mutta lliivaltaa vaswan tiedettiin olevan pieniä mahdollisuuksia. Ne käytelliinkin hyväksi: Juha olli molemmat ollelunsa ja kun Tuomas ja Juha veivät nelipelin. oli ryhmiin 3. sija ja pääsy pelaamaan sijoista )3-14 selviö. Tässä ollelussa Italiaa vastaan pojal näyttivät kyntensä ja kynivät makaronimaan lupaukset selvin 3-D numeroin. Lopputulosta eli l3.:tta sijaa on pidettävä erinomaisena ja se antaa uskoa suomalaisen pingiksen tulemiseen. Miesjuniorit selvisiviit myös urakastaan kunnialla: Alkuryhrnän Neuvostoliitto ja Tsekkoslovakia olivat lietvsti liian kovia. multa Wales kaatui puhtaasti )-0. Sitten tulikin hieno voilloputki: toisella kierroksella ka'atui Norja )-0. Luxemburg. 5-3 ja Irlanti 5-1. tuloksena lohkovoitto ja päiis. pelaamaan sijoista Päätöskierrok sella kaatui viel~i erinomaisesti Puola 5-2. kun taas viimeisessä ottelussa Hollanti ei juuri antanut mahdollisuuksia (0-5). Pasi Yalasri pelasi varmasti. vaikkakaan ei saanut kaikissa otteluissa itsestihin kaikkia taitojaan irti. Janne Komala paransi Otettaan koko ajan. ja parasta pelissä oli taisteleminen ja perii~inantamattomuus: ei Jannea turhaan palkittukaan joukkueen tsempparina. Kun Henri Söderström ja Jarkko Kuljunlahti antoivat oivaa taustatukea. on joukkueen kokonaistulostil eli 14:ttä sijaa pidettävä erilliiin h \ änä. Naisjunioreiden joukkuetulokseksi jäi 17. sija. ja se ei juuri tyttöjä miellyttänyt. Itse asiassa sijoilus ratkesi jo ensimmäisessä ottelussa. jossa Suomi kohtasi Englannin. Viime vuonna \"i\staavassa ottelussa Suomi yllätti 3-l) numeroin. mutta nyt yllätti Englannin Claire Pons. joka oli keksinyt vaihtaa mailansa molemmille puolille näppyliit. ja niin olivat seb Anni Komulainen dtii Pia Malmberg olleluidensa jiilkeen pyörryksissii. Kun nelinpelikäiin e'i sujunut. tuli a\'auksessa 1-3 tappio JEM:in matkatunnelmia. Pian ottaessa ykköspelaajana Englannin kakkospclaai,ln iandrea Holt. deffari. Vaikka Luxc:mburg siltemmin voitetriinkin 3-2 (tappio Neuvostoliitoille) ei a,i,la 12: n parhaan joukkoon ryhmiin klllnwssiialla ollut. Otkllliss,\ si,ioist,1 \3-2-+ tuli 'vielä niukka tappio Belgialle 1-.1: deffari Thirion oli liian taitava molemmille t\'tiiille. ja se ratkaisi ettii myös sijat jiiiviit' haavedsi. Jatkoss,1 sijoista pelattaessa tulikin sitten \'ain \'oittoja: Skotlanti.)-0. Tanska 3-1. jossa muuten sekii Pia että Anni saivat re\'anssin junioreiden pohjoismaiden mestilrista Pernillt: Knucl'enista. seli Puola 3-2. lopputulos siis 17. sija. Kaiken kaikkiaan Pia peb,i taitojensa mukaisesti. multa Anni ei saanut koko kilpailun ailma oikeata taistelu \'irettii päiillc. vaikka rutiini\'llitot tulivatkin. Kc)\"assa kilpailussa tarvitaan enemmiin venymi"lii. enemmiin kasvamista tehtiiviin mukana. Katja! ielninen pelasi Luxemburg- ja Skotlantioltelu{ \'arsin kohtuullisesti. Joukkuekilp'lilllis:.a muutoin \'anha kuvio puree edelleenkin: itiihlokin maat ()\'at \'ah\'oja. erityisesti naisjunioreiden puolella, Miesjunioreiden puolell,1 RUOlsi on viel~i siiilvttiinvt johtavan asemansa, t~illii kertaa todella tiip,iriisti: ensin semifinaalissa Tsekkoslovakiaa vastaan :'-!.Iol1'ln Fallbyn ratkaistaessa kolmannen criin jat- R-~~~':~.--WJ- "_.Ltl!IP!l_a~i~''\':J.III! 5

6 JEM-.ioukkuella lehlcrcillii. kopalloilla ja sinen,<lm;\1 ~-t numerot finaaliss" Ranskaa \',I,t~lan Johan F~t1lbvn ratk<listessa nvlkin voiton vlirneisenii pelaajaml. l-lenkil()kohtaisi",l lu()kiss<1 mi,cdis,ii Södersrröm-Kl)nlltl<lincn voitti ell\in lt,, lian pari n Marliol iimat ti\ i. m\ll t;1 jo seur<lavdssa ollelw,sa ncll\'osioliitwl;lincn k<ldl:llip'lri Guse\'Oshurko oli Ili<ln km',1 (16, Il)), Kllllt,i1,l-"Jieminen VOitti ensin Bimmerman/Remyn (L.UX) II. 9..ia sen j;ilkeen P. S"ive/Charlierin (13 L.E) ~ll. l). IllU( 1;1 siltl'n nousi tie Iwqyvn (Braun/ Davidkova. TCH. JO. IO). Valaqiil'vhllmberg put(hi ensilllllliii,;cllii kierroksella (Kccn/L.ouws. IIOL. 1-\. I~). Fina;t1i,sa Grman/Kasalova voittiv~lt yhdistelmiin Primor<lc YU GiCios\I. ROM nun1l'roin 2ll, 2l. Mic\juniorc;:idcn k<lbinpelissii v,lin KuljunLthti putosi ensimll1;lisclu kierrl1kscllil (G. Bakker. HOL.). muut jatkoivat,e\lraava>t: SÖdcrsrröm-L. Per"(ln DEN. ~-!. K()nlala-F. Sunn. DEN. 2-1 ja V,llasti-Oi N'IfK'1i. ITA. 2-l. Toinen kierr(l, tuli kuitenkin kaikkien kl)htaloksi. mul1i! L'rityisesli J~lnnen L,islciu Romanian T<, m~la va'>ta,ln olis hv\';~, Janne,,\i illpa criin (K :1). M\'i\, Pasi piti om;is';;\ ollc' luss,lan Unkarin Nemcthl,i "ovilla kolmannen <;:r~in puolec'nvjliin,,,,,kl-:<\. mull" silfen P"U"llt loppui\'ill (-2lJ. I-L 12). Henrin llumeroissa \. Unbrin Vit ~ekiii vasl"an ei ole selittelemi<;t;1 :vlicsjunioritnestariksi nou,i Thomas von Sehc'ele. j("k" fin",diss" peittosi kotivlelsön,uurd"i harmiksi Jean-Michel Saivell. BEL.. puhraasli J,lislunioreiss~1 Katja Nieminen Olli vllillii\'iin sclv<lsti wkkiinsa Kreikan Kalogiannilla. -I-L -l.i, Myos Pi,l M,dl11ber~ oli k(win voimalon Sveihin K. Varnaguila \ "s(a,m. \,Ii"k;\ er;in,,,ikin (-I~, 15, l)) Anni K,)illlllaincn piti Tsek Ko,lo\ al-.i;li1 Dobesovila liukilla. nlll!t;1 jt)litui al11,h1iuill;liln (21. IY), Luok"n ja i-:okn ki,njcll kuningatar oli tietv~ri Csilla B;ltnrfi. j(,b ei fina"li,'ic' ;11lt<lnut Uimi S;lkS<ln Ilke Böhningille mahdolli,uuksi,\. Kadettipoikien kilpailus,,, Juh" putosi cnsilllmiiisellii kierroksella Unkarin Zsarl10eille ~-I, sen sijaan Tuom,,, voiui [,- 6 p<lnj,ln Font<lnetin (17. 11) ja Aki Skotlannin Walkerin (17, R). Toisen kierroksen kolltalonnimet oliv<lt: Karkalllo Gu,ev. U RS. ::-; j;1 A. KOnTala Grujic. YU<J Ndinpclcissil bckttipolal (Juh<1/TuotnClS) hiivisi viii unk a ri 1,1 is-hollantil;, isparil 1c Zarnoci-Keenille 0--1 kun (;)a, Aki ja Norjan SvaerrcSI'nld hiivisiviit samoin numeroin ran,blai,p'lrille. 1\;lie"junioreiclen nclinpelissii tnt)lemmat suomalaisp"rit Söderst ri'>ill/kont,tia j,l V,iI,lSl i/kulj unl"hl i putosivat ensilllm;ii,elb kierroksella. Naisjunioreiden nelinpelis';1 rarilla Kol1lul<linenIMalmberg. oli IHukan l)nneakin. silti pariksi ensimll);iisellc kicrrok~;cile ar \'<HU'!,I ",ksalaisista Nolten-Struse ji\i Slru,e pois. j;l kun Noltenille ei löytynyt \-';'I)"at<l paria,,aival lyltömmt heti alkuun WO:n. j" pii:i,iviit,iten ilman Ollelua I() joukkoon. Vastustajiksi asetl\lival jug.osla\ i~t1aistytöt Fazlic/Frelin, jotka kl) ki\'at p"hanlaarui~en yihit~,k\en. ~illii Anni ja Pia pc:la..i\';lt paremlnin yhteen kuin k",n,);lk~i~ln ki..ojen aikana. ja suoraan 2-0 v('itolla (19. II) kcthdekscln parha"n joukkoon. Seur,\aVaS~;l ottelu",) tvröilli\ ei ollut mitiiiin Illahdolli,uubia,iltemmin 11l('Slilreik,i pebnneila Batorfi/Nagyi\ va, (;I<ln (1:>, L1), multa toih,hl Vllitto jugoslavi<llaisisl;l kuitenkin rientii lohtua huonosti I1lCIlIH.'eseen joukkuekilpaijuun. Sananlllukaisc~ti lohdutusta tuli COllSOlatioll- eli lohdulllskilpailu,scl. johon piiä..i\ ii! mukaan kahdella en,immiiisellii kierrobeli" var,inai,e'>t<l kilp;lilusla pudonneet. T:i,sii kill)<liluss<l nimiltiiin Pa,i Valasti Sij('itllli kahdeksan joukkoon seuraa \illa vilitiliila: Ocnnison IRL -~5. I~, 1~, Buher TUR, (). Verh,legh HOL ll), -2(1. n. ('lppio wli Ruotsin Ancler",onille -l), -7. V"qaavaql n,lisjunioreiden «()n,(l!ationissa Anni Konllllai nl'n sijoi ltu j)l'riiti -"k~i seuraavilla voitoili,,: SOlllhil1. E"JG, Mel'vlan\ls IRL. 1( \ tiglieri ITi:-V Billen Elk<:. BEL. 16, 1-+. Tappio llllt semlssii Romanian Kinga L<)hrille \..joka Illuuten pulmi k\'arlt~"ii("'lluna ensillll1liiisellii kierroksl'lli Jugosl,lVian Frelinille. Lohr voitti ]ohdulu,kilp<lilun. 0 Janira, Anu, Linus ja Juha Luxcmburgis~ll junioriturnauksessa. PM-LEIRI VANTAALLA PM-kisojen jälkeen jatkui pelaaminen tuttuun tapaan Pohj oism aiden yh teislei ri Ihi. Leirille otti osaa yhteensä 31 pelaajaa jakautuen seuraavasti: Norja 6 kpl Tanska 7 kpl Ruotsi 5 kpl Grönl8nti 4 kpl j8 Suomi 9 kpl, Päiviiohjelmaan kuului ~ h"rjoilusvuoroa ja tehokasea peli<likaa tuli piiivässä 4-5 tunticl. Jokaisen maan valmentaja(t) suunnineli ohjeltn,lt omille pelaajille. Pelaa Jien k<ln,,,\ kiiytiin läpi jokainen harjoitusmolllentti ennen h,lrioituslen alkua. Niiin ollen pelaajat tiesiviit harjoitllksensa aina kuin kohdalle tuli "oma harjoitus". Vastuswj,] oli melkein poikkeuksena loisesta maasta. Vaihdot ainoasl<i,ii) vihcllettiin tai huudettiin ja sill()in tällöin oli pclikallaan sclvennys toisen pelaajan h<1rjoitusmomenti,ta, varsinkin tansblilistcn, Multa jo muutam<ln päivän jälkeen suurin osa suomalaisista pel<lajisla vrnmärsi Poul Erik Madsenin.ja Erik Toftcnin selitykset. Allekirjoittaneen rnielestii huomattavintcl hclrjoituksissa oli suomcllaisten asennoituminen harjoituksiin. esimerkillisti\ lyöskentelyii, hyvi\ pojat J8 tvtöt l Varsinkin intervalli (pallolaatikko) suiui mallikkaasli useimpien kohdalla. Varmuulta li,iiä harjoituksiin ja rnielikuviruq,1 otteluihin niin eik,öhiin. Lisiiii positiivisu1 oli grönlclnlilaisren kehittyminen viime vuoden leiristii. Osa pelclajlsla olivat S<llllat kuin viime vuonna. TClSll ei ole viel:i kuin Suomen köki-c multa odollakacl vielii muul<lm,i vuosi. poiat olivat muulen erit 'iiin nopeitcl oppill1<liln, tarkkoja seuraamaan ja muuten erittäin vikkeliii j;l notkeita. Viimeisenä iltana jiirjc'i1cttiin sitten jalkapallolllrn,lus sek;lioukkuein sekii makkara + limu.j" c1isco-ilta, SunnunIaina suomalaiset niiyttiviit sitkeytensii ja veti läpi rankan juobuohjelman. johon sisiiltyi pitkii pvriihdysohjelma ja piiiitteeksi kesliivyysj uoksua. Tämiin jiilkeen jok,linen pelaaja suuntasi Illatkansa kotiinpiiin. Jokaisellejiii vielä viikko valrnistaulllmis.<lika J EM: iin (josta tilrkemmin muualla lehdessä). Leirille osallistui vielii pairsi jo mainitut valmentajat (tanskalaiset) Ruot'lista: Sliren Ahlen ja Norjast<l Jochen L.eiss sekii mahdollisuuksiensa l11uk<jan (=työn j,ilkeen) Liis<1 Järvenpiiii Suomesta. Kiitokset Uimahallin kahvilan keittiölle hyvisli1 rlloanjiirjestelvist,l ja sinulle L.iisa avusta. ROIIII\' Briilln!J({cka

7 Suomen mitalistit vasemmalta: Kai Merimaa, Olavi Vainikka, Kari Nummelin. Toivo pöyr)'. Väinö Kyntöaho. Osma Palomäki. Edessä: Raimo Nuutinen ja Kaj Blomfelt. Toivo PöyrylIe MM-pronssia veteraanien kisoissa STIG-BJÖRN HOLMSTRÖM vuotiaiden nelinpeli~sii pari Edo Veckot Bojan Kern voitti silk~alai"parin BergmanntMartin erin 2-1. Tiis,ii,arjassa Håkan Nyberg ja Seppo Elsinen oliv,lt erittäin liil1ellä mitalia. kun he hävisiviit sak~illaisparille Zlatko Volk/Wolfgang Lux numeroin ' Suomalaispari n otettua kolmannessa erilss;l hienosti kiinni sab,llai,jol1don tilanteesta ) vieri ratkaisupallo verkon yli. Eriltiiin kovassa kilpailu,,;] ottivat Ruotsi ja Japani kuusi me,taruulra kumpikin j,l I~pu! kilpailtavista 17 MM-arvosla saivat Länsi-Saksa. Jugoslavia ja ROIl\i.lnia (= Maria Alexandru). Toivo Pöyry olli lavanmukaisesli mitalin (pron,si). Hebingin kisojen maailmanmestari V~iillö Kyntöaho. joka ei ollut tiiysin terve. sai tyytyi! v()itlonn lohdulu"arjassa parinaan OSIl\O Palomiiki. Lohdutussarjan fina,liiin piiihivilt Il\Yö" parit K:li Blornfelt/Raill\o Nuutinen MN 40. K,lri Nummelin/Ol"vi V,lillikka MN :;11 sek~i K"i t\1crimaa luokilss;1 MK 511, mutta niiist;i ei kukaan onni,tunut voittal11ilan. [talian pöyliitcnni,liitolla. job vhdessii Veteraanien kolmannet MMkilpailut pelattiin Fierahallissa Riminillä 1074 osanottajaa 38 kansakunnasta osallistui tähänastisista ylivoimaisesti suurimpiin kisoihin. Käytössä oli 60 pöytää, Suomesta osallistui 78 pelaajaa, osalla puolisot mukanaan. Rimini osoittautui hyviiksi lomapaibksi. hotellit sijaitsivat kaikki liihellii upeata hiekkarantaa. Jokaisessa kilpailuluoka,sa oli useita entisiä kuuluisuuksia ja miesten 40-v sarja oli todella kovatasoinen. Voitto meni Jugoslavian Edo Vecko'lIe joka finaalissa löi Saksan Eberhard Scho!crin tasaisessa ottelussa. Maailm'lnmestari vuosien takaa Kiinan Tiaa Yen YU<ln. sai todeta. etteivät vanhat meriitit paljon paina. kun hän voitettuaan karsintasarjassa 1'00 linsa sekä lopullisen voillajan Veckon hiivisi Ruotsin Lars Sanclmark ille. Juha Härnäläisellä oli edellisten kisojen maailmanmestari Peter Hubner haarukassa voitettuaan ensimmäisen erän ja johtaessaan toista erää 16-10, mutta hiivisi en n ]-2. HOlmer sijoittui kolmanneksi. Miesten 40- Osmo Palomäki ja Viiinö Kyntöaho voittivat nelinpelin Consulation-Iuokan veteraanien MM-kisoissa. 7

8 Iloisia iiianviettäjiä. San Marinon pöytiitennisliiton k<ln,sa jiirie~ti niimii MM-kilpailut. oli tosi;lan ~'ilikcuksia kisavirjestelvissii. Kolmen ensimmiiisen piiiviin karsintakierrokslen iiilkeen kuk<lan ei osannut kertoa mitkii luokat pehitaan seuraavina piiivinii. Aikataulukaan ei pitiinyt eniiii neljiintenii piiivilnii. otteluaikoja muutettiin viime minuuteilla niin. ettii useat pelaajat meneltiviit ottelunsa myöhibtyllyiiiin niislii. Torstai-ilt'lna p<.: 1;lltiin vielii kl() 22 jiilkeen tuomari.:n ja toilllitsijoiden puutteen lakia. Pahat kielet kerloival ettii useat niiistii olivat livi,tiineer katsom<lan televisi()sta ltalia-ar~entiina ottelua jalk<lpallon MM-kisoista- Viihdepuolella jiirjcstiijiit onni';{liivih paremmin. Keskiviikkona oli jiirje, tettv ikimui,toincn retki San rvl<trint~n pikkuvidtioon. Monet mei,li, o,;i1liquivilt perjantai-iltana jiiriestetlyyn pii'itö,.juhlaan. jossa ruokia ja juomia oli runsaasti. Ohjelmanumerone\ oli m.m. viirikiis lippushow Sbandieratori di San Marino rumpaleineen. Useimmat osallistlljisla toivovat tapaamista seuraavis,a MM-kilpailuissa Ju!!oslavian Za~rch'issa v. I<):-;l-{ tai ehkii jo O~lon PM-kilpailllis,a v. 1<):-;7. "Arri~iderci" (näkemiin). Joitakin MK -Hl MN -l0 MK 50 MN 50 MK 60 NK 40 NN 40 KULJETUSLIIKE BENJAMINSSON KUORMA AUTOJA - REKKA AUTOJA pvorakuormaajia - tuloksa: Vecko-Schöler 1-0 Vecko/Kern- Sergmann/Martin 2-1 Gonoll;l. Liinsi-Saksa-Persson. Ruolsi ::!-lj Larsson/Mellström. Ruotsi Tsujita. Japani-Etheridge. Englanti 2.-1 Alexandru. ROll1ania-Trupkovic. Linsi-Saksa 2-0 Alexandrll/Blrgitta Tegner. Ruotsi Puh 2~U 1L'f./2. 276Sfl96 Ja AuJopuh RAJAMAKI Suorltamme Iisaksl maatalouskoneiden kuljetuksia Malli Kolppanell KiIpailumääräysten muutoksia ITTF:n valtuusto teki kesällä kansainvälisiin kilpailumääräyksiin monia muutoksia. Peliasut muuttuvat kirjaviksi: peli paidan etu- tai sivu puolella saa olla kaksi mai nosla ja yksi shon,eissa tai hameessa sekii selässä yksi. Seliin mainoksen maksimi koko on 200 cm c ja muiden 40 cm". Pailaval Illisliljan rintamcrkin maksllnikoko nousi 24 neliösenttiin. Kehissii olevien mainosten maksimi korkeus kasvoi 40 cm:iin. Tiblä lilhin tulee MM- ja EM-kilpailuissa vastustajien peliasujen 011,\ riittäv~in erilaiset. ewi katsoja voi heidiit helpommin erottaa! Jm vi\stakkain joutuvat samanviirisiä asuja kantitvai pelaajat. on jommankumman vedettiivii ainakin loi,en viiri nen pilita ylleen. Ellei vapaaehtoista vaihlajaa löydy. ralkaistaan se arvajla. Valtuusto on edelleen piiiittiinyt. eltä pelaaja ei saa kiiyclii pyyheliinallci kuin joka viidennen pisteen jillkeen l. Njmi\ miiiir,iyksel ovat jo voimassa kalhainveilisissii kilpaiiuis>a; poikkeuksena ovat Intian MM-k\lpailut. joissa ei lisiittyj,j ja suurennettuja mainobia saa vielii esitellii. Kaikkia muutoksia ei VOI pitiiii onnistuneina. Katsojan kannalla on varsin yhdenlekeväii, onko pöycli\l1 piiis,~i olevilla pelaajilla toisistaan erolluval asut vai ei: esimerkiksi jalkapallossa sillii tietysti on oleellinen merkitys. 1'.11'.1- j,\ EM-kilpailuissa pelaaja tunnistetaan yksinkertaisesti seljn llumerosla. SUOfa,taan kohtuuttomalta tuntuu m;\iiriiys, jolla hien pyyhki InJslii pyyhkeellä on rajoitellu. Hikoilun mä;lrä on yksilöllistii ja myös pelil<lva... ta riippuvai'la. Edelleen silmetla,cjil kiiyttiivii tarvitsee pyyhellii useilmmin kuin niitii iln1<\i1 pelaava. Tiimii kategorinen rajoitus saattaa Johtaa myös siihen. ettii molemmat pelaajat meneviit aina viiden pallon jiilkeen pyyhkeelle - varmuuden vuoksi - vaikka siihen ei tarvella oltsikaan eli peliin on V<li\ras,a tulla siiiinnölliset lisiitauot. SPTL voisi hyvinkin ehclollaa Intian MM-kilpailujen yhleydessii pidelliivän kokouksen esityslistallc huoiloksi todettavien Illili\raysten poistamista. Joka tapauksessa pelaajilla tulee New DelhIssä olla pelikassissaan vilrapalta. jonka viiri poikkeija vakioviirislii. JOllkkuekilpailllisse\ kaikilla ja neltnpeleissä molel11lni1la lulee olla sarnanviirinen varapaita. 8

9 Esittelyssä liiton uusi toiminnanjohtaja 1. Ikä, perhesuhteet. koulutus Nordqvist Sirpa Aniita. (os. Kaukiainen) - s aviopuolison nimi on Jukka (autonmyyntipäällikkö) - saanut aikaan yhden tvitiiren. Tytär Heidi on aloittanut koulun kiivnnin tiinii syksynä ja on siis ekaluokkalainen - koulutus on suuntautunut liihinnii kaupalliselle puolelle. tittelinä Sirpa kiiytliiii (kun on tarvis) Kauppateknikko-nimitvs Ui. Sirpa on suorittanut Kaupallisen perustutkinnon v. 73. Kauppateknikon tutkinnon (piiäaineena liiketalous. myvnti- j,l markkinointi) v. 76. osastosihleerin tutkinnon. jossa piiiiaineina Dlival yritvswlous ja lakitiero v. :-;1. ATK-tutkinto \'. B2. American Sales Mastcrs-koululUS oli Vlll) rossa il2-ilj. sekii useita pienempiii ammattiin ja yleistietouteen liitt\'viii kurssej,l.la seminaijreja. 2. Harrastukset - Harrastuksina ovat olleet mm. seurilavat: kouluvuosina Sirpa pelasi aktiivisesti kiisipalloa seurana Karhun Pojat. samoin kuntoliikunnan puolella Sirpa on suorittanut C-tason valmentajakurssin. kuntokouluohjaajan kurssin sekii kuntntesl<iajan kurssin. - nykyisin Sirpan harrastuksiin kuuluu lähinnä keilililu: seurana Keilaseura Leiclit sekä talvisai ka,lll laskettelu koko perheen voimin. 3. MieIiruoka ja juoma - Mieliruokaa vaikea sanoa. koska Sirpa on 'kaikkiruokainen". multa jos valitsemaan joutuu. niin mieluiten rn;li~tliu kunnon pihvi valkosipuliperunoin kera karahviviinin. Kahvi maistuu aina. 4. Pingistausta - pingistauslimi alkoi ollessani 15 VllOtias ja käydessäni rippikoulua. Rippikoulun väliajoilla pelasimme usein rinl!lslä ja usein jäimme pelailemaan myö~ rippikoulun jälkeen. Ihan mukava laji. - nykyisin en ole kovin pilljon mailaan koskenut (kesäaikaan mökillii \;ltullnaisesli) on minulla oma mailakin. mutta pingiksen siiiintöjcl tutkiessani sekii Sirkulta ja Maralta saamieni tietojen muka;1il On m<jilani väiiriin värinen. asia liiytyy korjata pibu,esti. 5. Aikaisempi toiminta työelämässii - Työel:lln:ini olen aloitlanut SVUL:SSCl lähinnii SVLJL:n Moottoriliiton loimistossa työskentelyllii. jo,ta siirrvin Nelö Oy erilaisiin mvyntiosaston teht:iviin mm. olin vienlisihtccrimi useamman vuoden. Polartcst Oy:,,;; olin tarka~tu~(bast()lla J vuotta. josta sitlen saavulll takaisin SVUL:iin NU(1]'ten Suurkisa-projektiin projektisihteenb.i vuonna lslrj Nuorten Suurkisal ovat minulle olleet todella hieno kokemus. joka On opetlanut paljon jajonka amiosta olen saanut tutustua koko SVUL-jiirjeslöön sekii kai kkiin sen laji liittoihin ja niiden Ic\jeihin. Piiiviii,k.c,än en antaisi kokellluksistani pois ia olen iloinen. ettii sain tehdii työtii Nuorten Suurkisaprojektissa. Eriryise\ti olen iloinen. ettii myös Pciytiilenni~nuoret olivat mukana lahdessa kokemass,l Kall1u-fi ilistii. Ii. Mietteet uuden haasteen edessä - Tii II i, hetkellil olen iloinen siitii. ettii Pöytiitennisliitto on valinnut minut toiminnanjohtaj akseen '0. Toivon. etlii p~'qyn olemaan luottarnubenne arvoinen. Tulevan talven <Ii kana aikomukseni on tutu,rua laiiin mahdolli,imman perusteellisöti ja tulen,euraamaan kilpailuja seka eri tapahtumia paik<ln piiiilli\ niin paljon kuin mahdollista. Taivotan kaikille hvvii~i ~yj..sv".ia toivon. etui omalta o)al tani pystyn viemiiiin laji<l ctcenpciin vhdessii Teidiin kanssanne. Tule mukaan ja liity Pingis Vip Clubiin! Kevii51lä 'Ii perustetun Pingis Vip Clubin ~nsilllm;ij:.;el.iiisenl't ~ilatel!ji[).i111ki~ta;j :--eitsemän vuotta sitten eli Pl-h::hdcn numl'ro~~a --:'l7tj. Nimiä oli [liol1oi~c~;-,a li;-,ta~~a heti kiirkeen l-l. kpl Ilolla voimme todeta. eu:l t~im;\n numeron menness;l pain<xhl clubi oli 1\.<.1:-.\'<1 nut jo 55-ji:isclli:"lcksi. Sittcn clubilaisr2'r Suomen ma;i{lltcluvoilni~lall1ak:-;olm;-lt vii:-'ll11:lrkk;lset muodostavat vuosittain todella merkittii\iin,umman (noin 10 1)011 mk). T,ilii kirjoilt'i",' sa olivat seuraavat henkilöt liit1:'ilc"l" kluhiin, Timo Aalto Erkki Alaja Bo-Gustaf Bergh Rolf Biese Kauko Bunda Christer Byltner Ronald Campbell Antti Cederberg Olavi Dahllund Kai Donner Mejse Dr)'zun Juha Ellonen Ralf Friberg Harry Grahn Ensio HulclCn Bardo Hultin Hans-Erik.lacobsson Jan Erik Jansson Eino J umppanen Liis.a J ärvenpå:i Berndt Kajetski Birger Karlsson Ove Karlsson Harri Koi> u Maiti Kolppanen Pekka Kyliilä Don. R. Lewis Doris Lindblad Evald Lindroos Ole lind roo'i Jallt, Lundström Lars Lall!:stedt S\'en Lån~stedt Leif Malmborg Pekka M~'1I0 Reino Makelä Tapio Mäntynen Aarre!'ienonen Timo Nyrel'n Osmo Palomäki J:-tcnry Pennanen Pekka Perho Jaakko Pitkänen Veikko Pyykkö Toivo Poyry lsak Smolar Nils Snygg Anita $pranger Viljo Suominen Tor Wahl Rolf Weslerlund Veikko Vihko Erkki Virta Aarre \\iiskari Curt Akerberg Kunniajäsen: Pekka Paalank(\ Kiittulll11e em, henl..llöil;.i ahll1\,i:--llu<.jc.:;-.(a ja ilh10;-.tllk~i:'~ril pingi~t~il11mr: kuhll;lil S;lm;IlI~1 uudl'lamme kutsun muille vielii ei-i; j\cnille. ViI' Club on avoin 11\\'(i, 1,t1I:ikin he!kell,i aktiivisille kilpapelaajilk i.1,curojcn tnimihenkilöilk' l.lsaa TAUSTAVOIMA Vip Cluhin pl'ru"lll.mi"~1l tar"ojtuksen~\ oli laajempien lall~l'-l\oil1lil'tl 1ll1lki\:ITltL'l1lpa:lIl1incrl pingistoimil1taall mit'kkka~i1hj li.l\'",ili. NlIt)rcl p~i;l~lj~\( (e~illl. Sllllj~l) uli\';1i 11lnkl.'tJ(lImil~~;1 kansainviiliselle (,Isolle,iil \c: \,il;ltii lll(olla enlistii ctll"lllmiin ;tinl'l'lliq~1 j;l h~nki~fii (Ukl'a, Vuoden 1971.) j~likeen tllen tarve ei (lie aill':lk~lan \,;'ihcnl\'n\'l~ Clubin jil~enel lhi.jks;\v;,u liitolle- ) 111~ iokai\l"la ll1;t;loiic[u\uil(bw. jl.)nka Suomell maajoukkueel (myo, juniori-)...a;l\'lill;l\';li ~linkill p~[ij..;audl tl (kc;-.~t~t;l kl:~;l;in) aik;l!l;l J:i... enl'( ~a(.wqt ylt:i~p:,åsyliplln liiton ja ~ell elintejl j~irje~t~illliill J..:ilpi.liluihin :'L'ki, Pt)~'tiilL'nlli\kJl(kll vuosikerran, Li..;,iiksi lehden jokaisl"..;...;l nurnt:.'rns~;1 m;linitaan k;likkit'll Cluhin jibentcn ni mct. 9

10 vielä miesten joukkuevoitolla. Neuvostoliiton pari Valeri Schewschenko ja [van Minkewich joutuivat häipymäiin Vantaa yöhön 1-3 tappion saattelemina. Torkel Grefberg antamassa neuvoja SonjalIe ja PialIe. Sonja klltitteli katsojien hermoja Banda-cupissa - SEPPO PELTONIEMI - Syyskuun puolivälissä Tikkurilan urheilutalossa pelattu 1. kansainvälinen Banda-cup osoitti, että vain Sonja GrefbergiJlä on suomalaispelaajilta jo vuosia kaivattua venymiskykyä tiukoissa tilanteissa. Vaikka tshekki Renata Kasalova antoikin finaalissa Sonjalie kyytiä, niin Grefbergin thrijlerimäiset nousut välierist~\ kohti finaalia näyttivät Sonjalla olevan kansainvälisillä areenoilla välttämätöntä tsemppiä. Toista sataa pelaglj,lii seit,ernä"'ä maasta. Siinä puitteet Työviien Urheiluliiton 18 kertaa pelatun Victor Sarna cupin uudistuneelle turnaubelk. Banda cup ei tänii vuonna kerännyt aivan ellroopp,i1gli~ta kermaa kolmen paivän Iyöntikarnevaaliin. Siitä huolimatt;i Banda cupilla lienee vastaisllude~s2lkin oma oivallinen sijan"l pelik:'luden avaajana. Jugmlavian Jlie LlIpule~cu nousi kisojen selväk;i vkköshahmoksi. Hiin nuiji voiton kaksinpelin flnilalis,a Ruotsin ylliittäjän Göran Wrilllön <.,elvästi -'-0. Nelin- 10 Sari Suomalaisen esitykset j,iiv,lt myös plussön puolelle. Joukkuekilpailussa vaipelissä taas.. Lupu" voinj Zoran Prirnoracin kanssa ruqtsalaisparin Frank Gullberg! Göran Wranö selkeästi Lupulescu täydensi palkintokaappiaan Pelurit kesäterässä Jugoslaveja lukuunottamatta suuri osa Banda cupin osallistujista tuntui vielä olevan kesäteräs~ä. Esimerkiksi takavuosina Barna cupia hallinneet neuvostoliittolaiset jäivät kokonaan ilman mestaruuksia. Sellaista ei ennen ole niihtykään. Nai~issa Krisztina Nagy ja Györgi Fazekas hoitelivat Unkariin niin naisten joukkuekilpailun kuin nelinpelinkin. Kaksinpeleissii Nagy ja entinen kadettiluokan Euroopan mestari Szilvia Kahn kutittelivat katsojien hermoja pitämällä Sonja Grefbergiä tosi tiu koilla Kun pelaaja nousee kahdesti 0--2 erätappioista voittoon. on selvää, että finaaliin ei enää löydy puhtia. Joku olisi voinut rikastua paljonkin Iyömiillä Sonjan puolesta vetoa tämän hävittyä jo pari ed,[ ja oltua neljännes<.,ä erässä 3-15 tappiolla Kahnia vastaan... mutta sieltä noustiin sittenkin. Valasti kuntoutuu Kisojen jiirjcstelyistä vaqanneen TULn joukkueen Pa<.,i Valasti alkaa pikkuhiljaa lunastella mitä odotuksia..jolta hiineen on asetettu. Kabinpelei;sä hiinen otteensa olivat hyviä. mutta varsinaisen paukun Vai,lsti järjesti nelinpeliss,[ yhdessa Petri Jokelan kanssa. Pronssilllit,lli on hyvä saavutus p0.l ilta: kaatuihan matkalla mitaleille mm. neuvostopal'l Schewchcnko!Minkewich ilman jälkipuheita. Nelinpelin voitlajapari I1ie Lupulescu ja Zoran Primoracin Jugoslaviasta.

11 If:\ ~ Hyväksytyt välineet MAJLAT: S"l't:di~h Tablr Tennis Ab: ln:l-1j T,å;1I1 Whl"p. Itl~!-J2 Kieli Wl'''...p. lmi.\:' UlI B Whlsl'- \1'1; AI~1 WhlJ,p. 167:\...0:> Slt~lla W~'llSr. 151-:)-1..1 TI(k;\n Talplmon. 1.'-1<.\--.1::' KJI'II T:lipht'!H1. 15:-:.'_.;:; ltlf B T.llpht1'1n, 1..l,.'i.'Wl[,-\Iser Allr(\und COt1T~ Vltl3 ~ mm. 1.j~~1.j Tkbn 2t~uO,"\II!,I\II\d C"hr.t Ultra ~ mm, 1,~5o-tll AI..l'I AIIHlUl\d M;Jrl.. \': mm. IJ:'/1-1,J, Ttckiln '::llixl AlIrollnd "' l;,trk \12 mm. 1:'~HJ] Ahn Off('IlSI... ~' lwbrk V 1 mm. P":';'l-03 Stcll;,m ClIPPl.:1 M,HI\ V':: mm C.nls K:r: B"n'.b MATCH hm O\'c \V,tldner. ChtlStcr J.lhan'5lln. ~{nlnd:ll. Plu'..1.. AlLROUND Jo \\""Idn~r. Chnslcr Johansson, Mölndal. Plus J.. GOLOEN J" Wijldncr. Chnsl("1 h\hill1"!lo~ln. M.,lnt.l:tl, Plu,~. AGGREGAT[ Jo W<lh.Jl\er. ChrlSlcl Johansson. Mölnd.:ll. Plus~. DRIVE Jo W",ldnct. ChrlSler Joh~nsson. MolmJllI. Plu;,>.1.. SPEF.D Jo \\'.tldncr. Chn~I('1 hlh'hlsson. ""Iotnd;ll. Plus.J. CA RBON h' \V.. lt.lncr. Chrlslt."1.JohansS(\n. M.,i11l1il1. Plus~, MILFQRD..1., WaIlJnt."f. <.'I1I1SI"1 h'han")~'n. Ml'lnoa!. Plu',J, Tikkurilan f\ingis"'alint Oy: Saqa{ JOOI.A Sm'l':;h. T<.':ld'H.'r. GX 7~. AUI()~raph. R"komo O~ (,llld Cup n'n )\l.1 ~. 7l)~ N ']ti~ Fl1cnd"hlp B II N loi Fm'nl.hhlp A II N MAILAN RUNGOT: S..- ltdi~h Tahi. Tr.nnis Ab: 1It')(l()~ Ktfl~ Chppcr. ItNl'lNl hpan ClipPt'r. IUKlItl~ KIIla Allrounll, loxiwl lapan Allround. ION~13 Stig.. KIT rakl. lil6tl-1,li S"ga KJT Kllnk~l\'t. 11\()(}..I~ Sll~a KIT ltn:j1l\ml~kl. IIl5tl-lll Alsb Allround, 105u...n:~ Kldl Allwund konbv(. 10:'(1-31 Kieli Allround supcl:jn:llomiskl. Hl5u-.;~ Stdl;tn. A!lrul,lIHJ. lo5tl-.'-j. Tl<'k;lr'! 21MlO Allrounl.l. IO~~ J~ Ulf B. Allround. 1(1.1)-)1 A!s~r Comrol. J(uS-32 Kjell C\lnteul SlJp,,':ln,llomlsl.:l. IlLJ."_.l.' SIcll'lIl. LOnlrol. nw.~_.'.1 TJ(:kan ~llo(1 C\'"I~t.1. IILJ~-J~ Ulf B Comrol. ]tl4ii-j 1 A!ser Oe(enSI\'t. 1()4(\...}4 Tld':(Jn ~UtlO Dl tl'r1~i\ c Jll.'{I-.'1 Ah.:'1 Offrn"ilw. tli.11i-o::- Klrll Ofkn~l\l' ko:ll:l\l. W.'(\"':;':: Kjell OffcO";:i\'c supcnll\litllmls\(.i, IOJO-.lJ Sldl<t1l Offcml\l:. ltl:<i~-3j Ticlian ::OIMI Off~'nsl\-"', 11).1(1-.1:,\ Ulf H. OHemlvc. ]l Al~cr ('Ilppo, 11I:;{~)~ K)..:IJ Cllpper K,)nlol\'!. [I):!O-~.' Slelkln ChPPI.:L 1I1~11-.;J Tu::kan ':~~Ml Cllpp.:r, I(J::'I).. ~~ Ulf n ClrpPC!. 1()]l~JI Ah,,:1 Sllpn Cnt-.\Jn. ]iiio--.'j Tlebn 2ll(~1 SUPC'I C~tl1on Canis K\: Banda.. limumj. BanJa \,rfcn~l\c. IhmJa,k\T'lJl1 P'inllis.-('tllctr: KI;uTlpar AN. KlampH FL. Kl,tmpal CO, KI:m'Jl~lr ST. Gl'rgcl~ AN G~I"tl~ CO. Gelgel~ ST. Grut1tla Af'J, Gruhh:. FL. Appd gh'1l FL. Phal.mx. Appcl"Jl.:n A. Agn,,, Slm~ln. Elq.:.n... ~. Dr Slm,m. SurllCl.. AN. Surhd; AN, Surbt:k FL. SlJrhck CO. Surh"'k ST. Orl~-'...skl. FL. Orlu... 'kl ST, DL'" Dou~la~. S~cf{'tin. K\'nn~ ~t~k. (j<"i~cl~ Tam,a. Klillnpcr Tam,,,, Cllflao;s. Kl:lmp'u H, Jon~'ct H. Jonyer ST. 8orz~cy, DelCtlCe ST. Dci.:'n.:c FI. HU$ll\I:' Tamawpa. Ptlwc:r Omc. Tafll.. ;j-snlwnd. Tilm"-'I'Al1urc. Vflc~ckut);> AN. Vllt:~d:t)up Fl. Ta""., 5Ofltl, tikkurilan Pin~i...'a,w,t O,\': JOOI. A SUPCf,'\II.n \.. GH'cn SP"'l, Allwl,lnd. R~nl!cr. Carhun Scho[cl Pokerfacc. SchoJer Ddencc S 1:1 O. Holt.l Whllc-SpOf. P.:nhllltlcr. DB(. ),\I;,cl\. AIIr~\und. Ct'nlUllk Rakomo Oy: (inl.1 ("UI' n:u 79.1 :t. 792 N. fricndship [J 11 FI h,~'nd-.;h,p...dllsh:k Ky: n.lln,l r ~p... ), 1J N Takehiro Watanabe kävi sparraamassa suomalaisia. vasi vielä kankeus. mutta kaksinpelissä lähti nikottelematta Ruotsin ykkösiin lukeutuva Marie Svensson lavan iiiirestii ulos 1-3 rappion Sarilie kärsineenii. Puskaradio toi yleisöä Banda Cup. kuten muutkaan Suomessa järjestettävät pövtätennistapahtumat. eivät juurikaan kerää lehtereitä täyteen yleisöä. "Puskaradion.. kautta kiirinyt tieto Gretbergin finaalista täytti kuitenkin yllättävän nopeasti Tikkurilan urheilutalon katsomoa. Tilaa jäi kuitenkin käyttämättä. Kenties "moraalinen finaali" Lupuleseun ja Takehiro Watanaben kesken olisi herätellyt yleisöii enemmänkin. Niin tai näin. Kauden avaus <linakin antoi sen suuntaista osviittaa. ettii omat pelaajamme näyttävät olevan kohtuullisen hyvässä vedossa. Naiset hoitivat kcsiiharjoirtelunsa miehiä selviisti paremmin. Sonjan ja Sarin lisäksi myös Pia Malmberg ja Anni Komulainen tuntuvat etenevän kohti parasta kilpailukauttaan. 0 ~Yrittäjäin Fennia 1..fFöretagarnas Fennia MAILAKUMtT Swt"diill T~blt Tcnnili Ab: 'l~c1~-i:' Talpl'w~lll l,~ mm f\\o= pun. ~.~o.1-m TalphO(1n ~ 0 mm roj- ~llhl 9~rl)-1f. Talphoon 15 mm ~~',ul= musta. "'~II n T.tlphll(ln ~jl mm ~",~rl-mu~i:j. 'J.1l,I~ll Clln1:l U:\ ~(,Il ~ mm r~ld"::pun "'J01~~1 CClt1rl Ulu:l 1,5 mm rod=pun, Q4Hl... l'11 Cohra Ulua ~ 0 mm rt)d;;: pun. 4J I:~~I ("tli'lr~1 Ultra l.~ mm "arf =mu.. t;,. \jj 1.'...(Ml ll\hra Uhra '::.11 mm ~\ 4.rI =muq... If;-O::!-I10 Ph,mlum (:(l~ 1 mrn rod= pun, l,/il~lo Philfllorn ul'" I mm,ullll ;m~~la. 'i.ll~iu MarI.. V 111 mm ro,j=~un, ~.'U~-llCl M;ork V I.~ mm roj=pul'1. \j.l(~-h'-l Mark V 2,n mm ~od= plin. 9~Il7~M~ M~r~ V mall:lmum rud=pun. 'lw';~lo M,.rk V I,~ mm hlå=wl, 'ij~it}-o{) Mark '" ~.I~ mm ~l!l=sjf'l, Q~l'l...n(l M:uk V 1 0 mm s;varl. t}::.(i...~)o M,uk 'v' 1.:" mm )... art,.mu~fil. Q1Utl"'(~1 Milrl.: \'::' Il mm ~"',m=ml>~i;!. Q~H\...{)O M.H\; V L~ mm gr'mc:... lh )) Mdrk. V 1.0 mm ~mn="lh. 91(~JO Anu POU'CI ~JI mm f\1l!:.pun. t171fl---{~1 Anti PlIW('r : (l mm ~ljjn= mu"',i, Q,(X-_f1(l \\'~Ihc 1,5 mm s...tlrf =mu<;iol 9"J'l9-4l() Wal he ~.O mm ~v"fl=mu')la, Qi~>l.--l~' Walh~' 15 mm rod"'pun...n2\j...hi \V,\lhl' :.0 mm rot.l. 9i:-I...jl(1 LI &Ll ~Jl mm rod=pun, Q 'll' & II ::'.11 m", "varf""tjlt.rsla. ~,lo\---lm) Bl:Tå Pll... cr 1.11 "II"'. t,l.\ljj...j~l Bl:ld: PO\llN 15 mm.l,*jti~...w 91:H.'~?O...'l'! 1.11 mm.lj2fj1...f(l rt.lmadn l, ~ mm. ~111J-a1 Tmf'l"do '::.11 mm, 4f,IlTI(lCl A!tdlh~.n V r('d I.~ mm, "HlIllll Agarhun V roj :!JI mm. 9f1l1WI Ag::uhon V rod m,ulmum. 961U4ltl Allatoon V S\'aTl 1.5 mm. W1/.1'Ul(1 A~alhon V svar! 2.11 mm. '1(,/1~1I Agalhl.n \. "',ui maltlmum. Q,:!IIQtI] ~"'rk v S""lfl m;l\:lmllm Canb k>: Nluaku golden. NnlOJku dnvc. Nlllaku Slll'l..d. NlIIaku maglc" ~ arhon. NlftaKu mlllord l'hnaku t>c""'1 4fT\1 Pln~'f-Ctnlc:r: Sriwr, Tad;JflL'~~ Dlivc:. Tild;mc~~ Chl\p. Impaf1l;i1. Ah<olN:r. Fr:TulCln, (<IlkfTgcr, Feml. SlIpt1 Antl Supcr Sn'o'er. Onbo<!l)x DX Srtwr KIIlc: Tikkuribn PinfCisnlllnt' OJ; JOOLA. T'\PSp1fl. C1iWCr. Srr:.lw~. Turl->n Supcr. rl.:.idll.:r ClInlwl. Anus;f'tn. Toni Hoiti Anll 1"~PIn, TWI)I, Voit. 'furm Soll. RimPo.'1l S.lil~h. Tutl,\\ ()!lhtjtlll~. Rakomo 0)': G~.. ld Cup {l'l' /UJ ~!tf~. N 7t.,l~:-i ftlcnj~rllp B 11 N joj FIICI'Hobhlr A II N. PlId:Ult'k Ky: Dilrkl.;\ r S.MI"HJ. \ I (1I1 Fti~'fltl"hlP 7'::'<. PF -+. '1 WH' (1,i'1A. JUl~ Slr.111lI">h: \ \'. Ih:llhhl, Splll Spll'l. Plf" )"y PALLOT: TrnJlil' Ab; AI"t:r.. lk. AI\c:r \,,11.. AI'\'r,,'0. """ I...dt SVl'~ish T:ilbl~ ~n ~' u; ~dt AI~tr CllonLt; K)': Nfll.. l:.lj 'UX J.l n Tlkkuril.n PiJl,is"lIlinf' 0,>; JOOL.A S\IP('1 ~x~ I.l ~~ JDOLA (nn\r.;tlll'ln '(X~ 1;" \'( Rllkomo 0)': Dout>k Fl.l.h XH. linld Cup X.\ n,l! ~I-' 1:1 D.'ur.lc HaN'ln... \~ \U Fmn.Aimo: ' k..:m"l"cr\..,n j:l \\. 11.1Il." \\\ 1,1 \"\ POYDAT: S... ltdi~h Ts,hl. Tf.nnh Ab ~ll~:' M.lIch HilUt!. SIl~,1 M.t[tCh. >H~.t Rolkl. 511$:1 Ch<lmplOn 1l.11t'f. ~tl~:l t::hfc r\\lln Tikkuil.lll\ Pin..i5\ 21lint' O~: 11~Jml",.\1 JOOLA '::IHMJ $, JOOlA RIIlI.lmac. S,~(\kr F.lJrup:t, llyhm,~ 8) JOOLA TrJnSflNl JOOlA Sldl...,ag PlO JOOLA SIt llw'l~ RI'llct. S~'h,\kr ;"1a~ICf1m,Jtlc Sdmlcr Derh\. S. hl\i\'r,"'\a~ll r. ~ r~tjm:1 et JOOI.A Hllt-.\-,~. JOOlA AUlum:11 Clilfli~ h:\': B,lnJ~1 '::."t~l. Ihnd" I'r~' fllln Ai;"o: 11~'~ li\:-\..~:r\.. \:>., SI'II. 1k~'ll\,l..l rl.. Rpl ~I WMI, 1k\ I11'I..~'11.. :-UPl' r. I k~ I)hl.., l ~ ~,\\ I ~..l~ ~I VERKKOTELJNEET: ~~~~~la: ~~~~,:;a~~~:\~~.~~i~ lrl~c~ ~::f;~i~;:i.c~b~::~ ;.~l,~p~~.~~()i.a thltjh\ HUOM! HELSINGIN PIIRIN SEURAT PINGISTIEDETTÄ TIKKURILASSA Tule mukaan C-Iajiosalk Tikkurilaan I<)gn. Kurssin vetiijin;i toimivat Tapio Simonen ja Simo Pokki. SPTL:n Helsingin Piiri maksaa Helsingin Piirin alueelta tulevien kurssimaksu. joka sisältää opetuksen ja opetu~materiaalin. Muille kurssin hinta on Kurssi on lauantaina klo " sunnuntaina Ilmoituksia va 'taanottaa SPTL:n toimisto ja Simo Pokki. Viimei~tiiiin mennessä. ~~.II. SPTL:n HELSINGIN PIIRI 11

12 T&K "Niiden 30 vuoden <likana, jotka ovat vierähtäncct siitä, kun perustin ensimmäisen kieli koulun Helsinkiin vuonna 195), olen nähnyt, kuinka ujoista, epävarmoist3 suomalaisista liikemiehist;i on kehittynyt Euroopan parhaita englanninpuhujia. Heidän ;iäntiimiscnsii ja intona;ltionsa on erittäin selväii ja tässä suhteessa he Ov,)[ ohittanee:t ranskalaiset, ruotsahiset, hol1antil;:liset ja saksalaiset, joiden cnglmninkielen taitoa voisi muutoin pitää yhtä hyvänä." Richard D. Lewis Chairman, Linguarama Schools worldwide Lihc~ \()()(J suomabisll johtaja"l on hankkinur Iuppllsilaukscn cnglanninkicltn uidollecn Riversdown House'ss;!, job on Linguar,unan viihtyisi brtanotyyppi nen kolll u(uskeskus \\1 inchestcrissä: Ham pshiren krcivikllnnassa, Englannissa. H:lI1Hess;lsi oppia amui kkalaiscn ;i;in (;i mistavan, Li nguaf;ul1;l jä rjest,iii kursscj:1 p;littiijilil myös New Yorkiss:l. Lisätiero:l RiversJown HOllse'st:l, J0(;l byttiiii yhjeks:in kymmenestii SlI uri mmastl suomal:lisestl vienti yri tyksestii, S;lLlt ottlmalla yhteyttii:. Linguacima Suomi Oy. ~\lll.i.lrllll Eerikinkatu H 71'7//1 ()()IOO Helsinki puh. (IXI)W.j 2 (;. J2

13 Lähde Pajulahden kesäleireille C-Iajiosa Juniorileiri B-Iajiosa Juniorileiri W Nuorisoleiri Yleisleiri HUOM. SEURAT! Pöytätennisvallllent<lj ien villmentajakerhon perustavi'l kokous Turussa Joukkue SM kilpailujen yhteydessii lauantaina X. II. Tarkempi ai ka ja paikka ilmoitetaan seurapostissa. Kaikki valmentajat mukaan' ljO.- alle 13 v yli 1.1 v. X ,- alle IJ v. 825,- yli 13 v. X Kaikilla leireillii hintoihin sisiiltyy täysihoito (ruhtinaallinen aamupala ja kaksi seisovaa pöytiiä/piiivä). opetus. ohjaus, materiaali, saunailta jne. Vetäjinä mm. Jarmo Jokinen. Torkel Grefberg. Martti Autio. Kysykää SVUl:n piiritoimistoista ja kuntien lii kuntavi rastoista avustu ksista SPTL:n mahtaville kesiileireille. Tiedustelut SPTLlM:lrtti Autio p C-Iajiosa Tikkurilassa Hinta JOO,-. Tiedustelut SPTLlMartti Autio Simo Pokki k. HUOM' SPTL:n Helsingin piiri maksaa piirin seurojen jiisenten osanottomilksut. STPL järjestää piiri- ja seurakoh1aisia C lajiosia tarvillaessa. Tiedustelul liiton toimisto/martti Autio. Huippupöytätennistä kotiseudulle Seuroilla tai piireillä mahdollisuus järjestää huippupöytätennistä omalla paikkakunnallaan anomalla E-LIIGAN OlTELUITA SUOMI - TURKKI SUOMI - ITÄVALTA Kilpailukutsut Kilpai\ukursu ilmoituksen hinnat alkaen 3/86. lehden koko A-+ Valmentajakerho 118 sivu /4 sivu /2 sivu 25U.- 1/1 sivu Mai]ojen hyväksyttäminen Kilpailull1ääräysten mukaan saa liiton alaisissa kilpailuissa ja sarjoissa (ei koske Jokamiessarjaa) pelata vain SPTL:n hyväksymillä \;älineillii. Sellaiset maila!. k:lmit ja rungot. jorka eiviit ole hyväksyilyjen välineiden listalla. pitiiii hyviiksyttäii erikseen. HyväksymismakslI on 20 mk/maila tai sen osa per peli kausi. Esiltiimiillii maksukuitti kilpailujen ylituomari lie voidaan mailaa pitiiii hyväksyttynä peliviili neenii. HyviiksYllliskäytiintöön liillvvistii asioista S:la t<lrkempia tietoja SPTL:n toimistosta. Teppo Lillna Siiiintö- ja tllomarivaliokunnan pj KlLPAILUTULOKSET Lähetetään: Torkel Grefberg Karapellontie ESPOO Järjestävä seura vastaa seuraavista kustannuksista: Vierasjoukkueen ja Suomen joukkueen kuljetukset Helsingistii pelipaikalle ja takaisin; pelaajien, valmentajien ja joukkueenjohtajicn yhden vuorokauden majoitus+bankelti. Julkaistavassa ohjelmalehtisessä varataan SPTL:lle viimeinen sivu (Stiga) ja tilaa Veikkaustoimiston ilmoitukselle. Jiirjestäviillä seuralla on oikeus pääsylipputuloihin, buffettituloihin, ohjelmalehtistuloihin sekä muihin mainostuloihin. Seurat ja piirit saavat lisätietoja Suomen Pöytätennisliitosta. Anomukst:l Liittoon. Ansiomerkit Kultainen Kierrokset l'-l) pelaraan turnauksena seuraavasti: 3) Turussa. 4) Vantaall'l. Reinll Mäkelci MESTARUUSSARJA OTTELUOHJELMA 6. kierros KOOVEE - Wega Lohet - K<liku-i:\O Stiga - BF-7R Star - Tamset 7. kierros Kaiku-80 - KOOVEE Wega - Lohet Tamsel - BF-7R Star - 5liga 8. kierros 10. I. 3) KOOVEE - Tamset 3) Kaiku-HU - BF-7B 4) Wcg.a - Stiga 4) Loher - Star 9. kierros 10. I. 3) BF-78 - KOOVEE 3) Tamset - Kilikll-I'O -+) Stiga - Lohet 4) Star - Wega 10. kierros KOOVEE - Sliga Kaiku-BO - Star Lohet - Tamset BF-7R - Wega II. kierros Star - KOOVEE Stiga - Kaikll-HO Lohet - BF-7~ Tamsel - Wega 12. kierros 5.2. KOOVEE - Lohet Wega - Kaikll-Xn St<lr - BF-78 Stiga - Tamset 13. kierros Wega - KOOVEE Kaiku-80 - Lohet BF-7, - Stiga Tamset - Star 14. kierros KOOVEE - Kaiku-XO Lohet - Wega BF-78 - Tamset Stiga - Srar jiirj. Kaiku-HO Lohet 13

14 KILPAILUKALENTERI LOKA/MARRASKUU 30-2 Italian avoimet LOKAJMARRASK UU 30-2 Italian avoimet MARRASKUU 1 PT-75. Tampere Yhd.henk.: Jukka Varonen 93/ k pp, Helsinki "PingPong-Malja" Yhd.hcnk.: Marlli Honkanen k I 4 E-liiga [talia - Suomi 8 MPS. Mikkeli Yhd.henk.: Jorma Vesa/ainen k T 8-9 Joukkue SM. TuKa. Turku 13 M-sarja 6. kierr. M 15 LPTS. Lahti Yhd. henk.: Taneli KeinonelI 9/ k 15 KauKa. Kauniainen Yhd. henk.: Piii!'i SödenlllJII ljo k Sarjaviikonloppu M. N TUL:n junioripilivat J6 KonrU, Hki. "Kontu Tuoppi" Yhd. henk.: RaiIlo Voulilainell k J9 E-liigu L-S,\b,\ - Suomi Jugo,lavian avoimet 22 PTS-60. Helsinki YlId.hel1k.: O[al'i Pllkkalll k. C)()-/ I 23 TOP-ION 1 23 MBF. liki. "Juniori Cup" Yhd. henk.: Tholllas Hl/llbiiek 90-80/430 k 23 JysRy, Vaajak()',ki Yhd./u'llk.: Reijo HiilJliifiiilleIJ c)4/-2b2322 k 2.1 PTPor. Pori Yhd.hellk.: VoiilO Virtl/llell 939-4/0202 k HeKa, Hki, "Helsinki Grand Prix". GP Yhd.hcllk.: Amo Öhman 9{) I TUL: n jouk kucmesl. kilpai lut JOULUKUU () M-sarja 7. kierr. M 6 ToTe. Helsinki Yhd.lIenk.: POl/li Niukkllllen 1.)0-871)9710 k 7 TOP JO M. N 13 Star. Helsinki Yhd.11C'lIk.: A no LlIllkkaillell 90-3</945-1-/ k. <)()-5673/ S7 I 13 KePTS. Kemi Yhe!.!Jl'lIk.: Ari SuiHal/en 9(iO-8// TIP 70, Tikkuril;\ Yllll. hel/k.: Erkki ElISlröm 90'ö k 20 BK. Hel,inki Yhd. hellk.: BiörJI Hal/biicf.: lj{) k TAMMIKUU 3 Kaclettiel1 TOP-llI ]7 17 KoKu. Vail~i\ Yhd.henk.: Ve\:a Bäckmal/ 96[ k KK-V. Kerava Yhd.henk.: JOllko TilOI'inl'n 90-N3203 k TOP-!O M lll. N II M-,arja t-;-l), kierr. M Maraton, Porvllo. GP Yhd. henk.: KOI Blom/eli 1J/ k E-liiga Englanti - Suomi Veteraanien SM. Vana. Kokkola JoPi. Joen,uu Yhd.henk.:.I/1halli MI/II/Ilen k 17s Lohet. Tikkurila. "Kaarihallin kisat Yhd.lIenk.: JOI'I/1iI Klllajll c) k. 'J0-831J2/30 I IR Vana. Kokkola Yhä.hellk.: Malli (>lissincl k Ji) MBF, Hebinki. "ARF-Cup" Yhd. limk.: ThoJl/(IS Hollbiirk k 22 M-,arja 10 kieri'. M 24 PI-7). Tampere Yhd./lcnk.: J/lkka VaronelI k 24 KuPTS, Kupio Yhd./lcnk.: PCl1l1i Kuo.\lIIUnell 97/ k Firmaliigan SM. Hel,inki PT-60, Rovaniemi "Napapiirin kisat Yhd.1Imk.: TUlIIlO Väisänen k 25 KPK. Kerava Yhd.hellk.: AII.\I i Jokinen ljo-871o!.j77 k. <)O-2<J45548 / 25 SiVe. Simpele Ylul.hellk. Viljo Viiyrvncn 945-7/819 k 29 M-S<lrja II. kierr. M T AMMIIHELMIKUU 31-1 Wega. Helsinki. "Wega malja" GP YllIl. hmk.: Jarlllo Nordberg I HELMIKUU 5 M-S<lrja 12. kieri'. M 7 E-liiga Suomi - Turkki 7-R TI P-70. Tikkuril<l YlId.henk.: Erkki El/s/röl1l k I~ Stilr. Helsinki Y[u!.Jlcnk.: Arto Luukkuillen / k /87 I TUL:n henk.kohl. mest.kilp. 15 Halex, Pietarsaari Y//(I.hellk: RonlIv Briil1llblleka J TOP-IO N I 21 MPS. Mikkeli Yhd. 1Ienk.: J 01'1110 Vesaloilien /4 k I 21 LololI, Lohia Yhd.!Jenk.: Perlli Lailinen 9/ HUT. Hyvinkiiii Yhd.henk.: Pekka Hakala k HELMI/MAALISKUU 19-1 MM-kilpuilut. New Delhi 2R-I Juniori SM, M8F, Helsinki MAALISKSUU 7 TOP-IO M II 7 ToTe. Hebinki Yhä. hellk.: Penlli NillkktlnC'n /6 k 7-11, PaTe, P<lltijoki Yhd.henk.: Jouko IlmiIloja k R BK. Hel,inki Yhd.henk.: Björn Hal/biiek k Henkilökohl. SM, SPTL, Hki 21 M-,arja 13. kierr. M 21 Sorry, Hki. "Joola-kisa" Yhd./zenk.: Asko Kilpi k S<lrjaviikonloppu M. N 22 Cobra. Riihimäki Yhd.henk.: Rislo Pohj({lahli lj k 2~-2l) 2R 2R KemPy. Kempele Yhd.henk.: Penlli Biörn i325 I M-s<lrja 14. kierr. M HeKa. Helsinki Yhd./zenk.: Ilmo Oh!1l(/f} I 29 Pinnacle, SPTL. Hel,inki 29 L<lKa. Lahti, "Kaleva Malj(l" Yhd.henk.: Olli Vir/(Infn 9/ HUHTIKUU 2 Play-off.,emi M 4 Play-off.,emi M. N 5 Play-off. semi M/vara 5 BF-7X, Kariaa Yhd.henk.: Caj Malmberg I l) Pia v-ofl. fi 11 M II II Play-off. fin M. N Star. Hebinki Yhtf.henk.: Arto Luukkainen / k I 12 Playf-otl. fin M/vara 12 TerPy. Tervakoski Yhd. he/lk.: ViilIori Sokka k 18 E-liig(\ Suomi - IUvalta 18 LiPi. Savonlinna. "Linnil Cup" Yhd. henk.: Oskari Virl'/IIo k IR-2U Kuiku-XO. Turku, "Silja Malja" GP YI/(I.hcnk.: Jouko Mannl 92/ k J54 I Ammaltiyhct.turnaus. PT KePTS. Kemi YlId./zenk.: Ari Suikkl/nen 9RMJl1562 TOUKOKUU 2-3 Vana. Kokkola Yhd.hel/k.: Malli Passinen k.3 GP finaali.3 TOP-II) N <) McstarulIssarjakarsinnat 14

15 Luokitellut pelaajat kauden alussa Valiolookka (2) Autio 1\\arll; Kaiku-Xli Heikkincn E,ku TAM-SET (KOO-VEE) Ikoncn JU'ka KOO-VEE Jokela PClri Lohct ILaKa) Jokincn Anlli PT-75 J"kincn J,mno WC'~a )K PK) Karb...nn Kai \VCl!.'~ Konlala J;II1I1C \\o\.:1.!.t1 Kurvinen \tatli K~liktl-Nll KlIu~inil.'mi K:lri Lohet K\ I:ikallio Aarn~ Wcua L;tppalaincll Malli Slit!<1 l\'lalmbcrt.!. Gunnar BF-7~ Nuolioja -Jouko Sliga (KI''') Nv""iinen Malli IIUT IKPK) O\;"Il1"n 1>-lib KOO VEE Pvvkkii Mika KOO-VEE SCln.) Jvlatl; \Vl.'1!:t (Star) Siidcrl",r~ Sld,:n Kaiku-NII V<.l!a::.li P:bi Lnhcl A-Iuokka (I2K) Ahoncn David jv,rv (JvNo) Anlikai'K'n Tap;;, TÖI'-i;o (Kul'TS) Arcl1ill~ Kil1ll1l11TIP-7(J Björkrolh Antchl Pind\lI1!! Blomkll Kai Maraton- Briinnbacka Ronm Il:olcx DahI4"i,' -UI' BF:7H Elsincn Sq)]lo Ttt Ka En~lröl1\ Markku Sti~.il Erik'''"1I J clcr M13F- Flink Pc-lri Kc'ml'v For,hacka Frcdrik Ilale, Grefbcrg Sonja '1'11'-711 H,\I1hiick Tholn," ~Iur Hcikkerö Peler ~1aril(t1n Ilcinoncn Petri Star I kirolh P'1lI1 \'On1\1IJF Hiitonen Teijn PT-611 }luukanen Raim(l Kc Hus,,, K,'rri TIP-70 IJiim[iliiinc-n.Iuha \\'l'i.!c1 Hällnil1l'1l (>:la\'4) I LlT:' Johanss,'n Tecmu TIP 711 JokelainelI Jukka PT-(,II Jokinen KimllHl II UT (KPK) Julin Jukka KK V JUl'vallcn lieikki KalltU.1l1rVilnCn Malli K~lfllU.Iuulillcn Timt> TI P-71J Jilrv;ncn Kari TuK" Kailllip Johann;1 TuP, K~ljandcr I bnllll Tu-io Kaliill Kalevi.IvsR,' Kallio Tcro Tu'pv. Kan!.!as Juh'l Kc:;uPv Kal1iaTlt:n V\.~iin TOP-~(l Karkamo TlH;m:lS 5t,II Karl:"lS~ln M~lrku~ J Iilh.:~ Kiia, Tom BK Kivelii Lco IlaRi Koi\li~al}.Ivrki TuK;l Kokko Ilk'ka Vana Kolppanc'n "\' ka Wq!a Komulaincn Anni PaJY Konta!:'. Aki Wcua Konllijiirvi Tapi;, I'T-I>O Korhonen Ola\ i Pin!..!.P~ln!! Korpela Veli Malli Iv,R; Korpclainc'n Jla"i ImVo Koskela Markku JI',Rv KI"kincll Ari-M'"'li L;,Ka Ko,onen Markku KeU Kuljun"'hli Jarkko UF 7~ (KotllUl Kulma)a Anlli!'T- 5 KUflcliu" :'-\ri \Vc~a Kurri Reijo Wc.."!.!~ KUrUltllliiki K\'l~~li \\'ct!;t Kurutlmiiki Ri'IO IvIl'S- Lilllincn Jorma TAM-SET (KO() VEEl Laiho Pckb MPS Ldl!, I,mo TuKa (KOO-VEEI Lappi VC~i1 Sti!.!:1 Lappi Villc SI i~a Ldlt{lllL'1l KimllloTIP 7n L.dunllen Tomi J\':"IR.\' (J\'Nll) Lunoc,;n Kimmo TuP~". lan!.!.~tri)m Sl\.'fan 11il<.. Mal;"ber!! Chri'lcr 13F-7N!Vhlll11her~ Pia BF 7:-\ j'vl:1lo i'vta~kk~' Vil';l Mann; JOUkl' Kaiku-XII (TuKal ivkril11aa Kai \Vt.:ca!\t1icuinl.'1l E"il Jori (l-v\.'~"l A A 11-,\2 1~~ AV ~'~ 1:1-5 ljl 11(, ~') AV ~') ~') ~II (j ii 122 AV 1:1-(,, "J.; V AV :,(, 7X 13-75,li Ll-II B-lI g,\,0 L1', " \)~ 111) (j 1 ~o 3" \i N\) K :'1 1> B-'> 'Xl A\' AV B-IO 13 1 U-IJ i'\() :\~ (,~ 13 11,1lJ B-"\) 32 MuinorKIl Juliu" TOP-,'iCl :v!uukk"nell II,,,.,.i LI'TS 1\\iiiilljj Eino K,'mP, i"icmincll I brri LaKa t'i~lllinen Kalja '1'11'-711 Niirancn Jouni PT-7~ t'ikbrik",ki Jari LaKa (1';".1)') Nojol1l.'n.Iuha Star onlman Timo Ht;T!'uutincn Raimo PT 7:' (h:"ol NdllT!! Ilakill113F-7X. ~;'bcr;j\ti KK-\'(TII'-711) O-jala rc~\.a KK V Ok'a Olli I bri Pdl"l" Ilarri LaKa PClltl\ako.J~lrno KanlL' Pennil'l Tomi TllT~) Pitkiil:i Malli La"a r~lrtil1 Chri"li~ln I!:lh..:x rilihhh1l~n Kari TuKi! P~ii\':irillla.luhll TuKil R~lIl!ahah ari Vl".':-'<. PT (lll Rein"", Juh" KI'K Reillwl1 Sl:PpO KPK Rich<trd,~tln (je(lr~ KoK\I Riihim~iki Vl>'<1 V.tna Saarincn Kari II UT Saltl" Kari TuKa S;,II> Ri"<I Kaiku-KI1 (I'T-(>(iI S~Il~lJllaa Kai ImVn Sepp;il'; I','kka Swr Sii\~l Pdri TuTu Sji)holm J'lriTIIK<I Sb12 Maric-tulIi,\.' Maral{'t1 S{lf\-i'ln ~'Iikil \'an:i SUlhHl\...'n \Iarkn Star 5111t<lI1Cll ~Iib 51ar Sulhll1cn Pctri Sbr Suikbnen Ari Kd'TS S"lkin,'ja \Iika Tul <1 SlIll...hl' j.q ) k'i:!\.' Knllt l: Supp...:ri Pa~i Stiga SI~t1crh\.'n.! R")~L'r I3F-7X S,'uc'Nri\m 11~'n,.i TA~I-')I:-1 (KOO-VEF.I Tcrii\;iJukb "clru(l\ illl.,.'n K;'; \\'L'l!:1 Va"li, tili E~1'(l U'TS f KPKI Vainio Lallri Co"ra Vc!'nJl1;.l;1.1'lri TOP SO Virtanen R.t;l1lo PT 75 \'lior;l1l..'ll J;ll'i Lllh~1 VU\lrilH.:1l Juha \\\'!..!~l \"unrillcn Jukkil C,,;"ril W"hl"riltll Mib '1'11' 711 i\,g,rcli I\:kka "\.'l1ip.~ II-luukka I.U.lI,..\.allolll-'n Pa~i LaKi! r\aprl} l\litlli.:\-huilll:1 Ahdc' ba Vii'"..\hh.!n.:n I il.'1l1 \ ~lar:tl\'n..\hl~ An 11 PTS-Nl Aho Ll'''' PaTL' AI1'''11.'11 MiLII'T 75 :\ill(i"lj,. ~1;jrktl I(I(.\' jj\:pr\.} Alim,,"o I'...:tri S\.,Si AI",1I\e \laruti l"i-1tii,\nllulll'n Janne Y:\'~I r\,-""p Tai,,!o PT 60 AnOIlCIl \1:llli TuTn n UP\,) A,ih.;lilll..'l\ IlilllllU Si\',,:. Aurall\.'1l P... lrl TuTn 13j"rk""'d Ilele, i\ IFK Bjilrn!>L'nlli 1'~'IlIP~ IJlomldl.\lik:ld \1:JnIIClll 13U'Hillll GI.'ir I',lrl'i l3iirklll:lll LII:. TuT.., Ibdd\l.I11 \-'1.,.''',1 I...t)Ku ("alfinill~ ~lltllrjn; LPTS D:ohblrtl'".I"kb \'\1'5 l);,i1ll'lfiilll ~Iila T\I~it FI... rikiiillcil ~Iatt1 SOI\ \lld" Tillln PT 110 Eklund I'c'lc't' UI( Ekman Lar... Eri~ Kl.lllll Ellll\i"l.brl1\ll LPTS Erih."nll l.knll ViPtl Erik... ~nll LilHl" ~.'IIH: FrilllanSld,ttlllll( (1',"'l'i) GU'c11 Kai KSF II"al"'/.';""" K. 0I'Tl; Il.llt1\ iitlr,1 "dri \'al\;i 11;1\ l..'rinl.'li P~lllii TII r\ ) i"i\ l:l'inl'1i TtH'll\tl K~l; I kj... ll~lalll ll:tkan j\ialdlth' I kdlll'lll Stl'lall ll:lk\ :3-.-; 2tJ /1 7~ ~5 AV.1(,,1 7~ Il-II [J-II, ,-1 B ~3 711 ll-ii ~~ 1I 1~ AV ~ I Il-I' [J.' 67!l-17 AV U.1 Il-Il 'Il l)tj [;.) AV B-I 1:\-211 ll B-2 IJ-' ( Il-II :q.-\ V 1l-7 [J-I, Il.',\ V B-\.1 AV 1\ '0 I~.'J N 1 I ~(l ('-0 C-li ~~) J~ ~, 111 ('-3 ('-II f> " 11 ('-ii A 2~.' A-ll II 16 (' 1 C-1I 1 {)X IN \, A-"~ C-6-1 h IN ('-II 1.1 '~l 1' A-17 kd~h.ijlcn.jari h:l'i1lp\ kimo JU"I T.-\1\I-SE T (KOO \lee) kino Jukka TuT(l k111lhll'il.il1h.~;1 St;lf kil\;ilk'n Ann BF /r; klb PL'ftli ~lips Idk-tl Pa,nek I Iak\ l(lkk~lih'll "allko~h... R\ IOll1all'nJari PT 7)fKL'PTS) 11ll1kanL'n \1arui Pind'nl\!! ICl\i Kil1lmt\!"ladY - ~ luo 1\ ila R\,lr IlaHi IUll\lb r.:pp() I.<I"-.t 11Io\ illt.'1l Timo KtlPTS II, iiri \Ialli I.PTS Ilm\'pl 11;\I'l"',iL,ha IkKa 1II q; l.irp" LrTl) I "'kkinc" lleikki Llall"tl~ 11..IIlWlilill Pd,!-.;I IlllVt~ 1Uirn; iliiil1l,.'l1 Pl..'l1lli Im\"o II;im: Wiirh.:1l Rcijll.h... R\ ld Juha Kc''''!''.. Ik"tlC'tl Olli Vi'l'a 11l~I1l:ll1,\.lah I [;1I1,'\. Ilkol1\,.'11.LII1HP LrTll h'anllll Pa:l\'o Irn\'o.IdalinL'n Ari PTS-(llJ 1"1,,,a Jukk"Tu"a J;\IIdlllillL:1l 11;llTi KL'I1\P\ lan.llllilk'll P..: II...'ri KL'mi)\ Il\h:ln...1\l1 T:li... lil \Vc~a. J"kincn-"",nc' KOO \.'Uc.lll~iIlCI1.\larkJ...u ViPa.lllrll1;1l~.illL'11 01;1\ i tll't.il,h"la Il:onni LaKa.hll1ll1ll1..'ll \\'ih,l.,tl PirH!l'nl1~ JUlil~ Mika "J-!alex - Juulincn Anl,i TPK Jvlhjjlchlo Terho Vana J~r\'cnpiWTeppo KcmPy J;[rvincn M"rkku Cohr" Jonsas Sehaslian "v1bf K~tllio E~'l 1111V~) Kaliillko,ki Jukk<l Sc'Si Kant!.~I~ Mika KcmPv KansonclI Jukka LrtU Kanto Ka1cvi ToTc Kara Tao'l<' KPK Karhunen Pekka TuK" Karjola Juha M PS Karlin Pentti Pingrolll.! Karppinetl Askl1-KoKu Karppinen Rallno NuPS Karppincn Sami KK-V K... rl...son Clau~ Maraton Kafl incl) Tim" LrTU Kauhancn Samuli TII'-7f1 Kauppila Tinhl JvsRv Kauri Roni T\lPv. Keinoncn T"ncli LI'TS Kekki PCLri TAM SET (KOQ VF..EI Ketlunen E,,, LrTL,; Kettunen I kikki Sli!.!.a Kirvcskitri Anlli TuT<' Kivel" ~'larko Van" K,vclii Ve'a HaRi K}visl<> Jari lvlafi.ltnn KoivisIo hml..) KPK Koivu OI;lvi PinL!Poll!.! K,)m\llainen.">t'ni MrS Komulainen /Vlinna PadY KOP);1 PelTi V"cHlcl Korlll1ncn Scppo KuPTS Koskela Jouni JoPi Koskela Ola\'i Kilnt Koskinen Raif'llo Sli&.:,a KOI"l1Iiiki Pelri TI P-7l1 K()(il~lincn Timo Stj!!'l Kuija'a K"ri KePTS- KujilnpiHi Juhani H P Kukko Rci'lIl PTS-olJ Kuijunlahli Jorma "nnlu KlIokkancn Pil')i Konr Kuro Pasi SiVe Kvh~Wi Kauno KL:I11Pv K~hiiH\ Kvö'Sti K\.~lIlP\' Ki,hkonc;, Markku K'cm!'\' Ki.ki.!ari PT-Kolka. La"k", Mi kko IIcK" l.aakso Veli-Malli HcK" Laaksonen Tommi L<lK,/ L'linL' Ilarri lak<i Lampetl Anne Loh~1 (TcrPv) Lappalainen Marku I'arl'i L'-lurcn Kari TuTo ll:hmukscla Pt:kk,1 Sliga A A-!' 32 1.' 17 (> \ 21 A-~ ( -1.1 "-1 7 I 17 H.'\-<1 A-<I.'\-1< {) 7 15 A~I ('.<1 5 5~ :'7 (-5 C-O A-() C-.:I II C-II C-17 2 A-.1 HS C-(J A () 6 27 CI; C-2 A-15 Co') 111 () ~2 II C.~5 IH <,) A ~-l,1\ 1:1 5 ('-2 51) X C-o.:1 1.1 II.1 A ').: I A-7 I A-5.:1 12 C-o A-() I 15

16 Lehlimiiki Einari Stiga Lehtonen Kari JysRy Leidenius Christer BK Leskinen Jouni ViPa Lilja Raimo Stiga Lindberg Willy KSF Lindroos Thomas Mar.wn Lindström Leo HUT Linna Teppo Star Liukkonen Pekka TIP-70 Lundslröm Anders MBF Luoma Eero HP Luomala Kalervo KePTS Lång Malli MPS Löppönen Hannu BK Makkooen Pauli Vela (PingPong) Malmberg Caj BF-78 Malmberg Eva BF-78 Malmberg Lena BF-78 Malmslröm Jarmo PingPong Manner Pekka PingPong Mansnerus Janne LrTU Martikainen Hannu Por-83 Malt5son Börje HIK Mella Jyrki St.r Merimaa Raimo LPTS Michclsson Pekka ÅIFK Miellinen Aki KuPTS Mikkola Jouko TIP-70 Mäenpää Markku SeSi Mäkelä Olli-Pekka PadY Miike];\ Pekka PadY Miikinen Pertti Star Mäkinen Timo ViPa Määttänen Jari TuKa Naula Pekka TuKa Naulapää Pentti HaTc Niemi Markku OISO Niemi Petri PT75 Nieminen Jari LaKa Nieminen Jukka NuPS Nieminen Pekka Lohet Niininen Kimmo PT-75 Niiranen Penni OtsO Niillylä Ari PT-35 Niinylä Raimo HUT Nikkari Tommi KonlU Niukkanen Pentli ToTe Nordling Eero TIP-70 Nousiainen Juha Cabra Nummelin Kari ToTe Nuolioja Einari TIP-70 Nyberg Jorma KK-V Nyberg Stefan ParPi Nyholm Rainer Wega Nykänen Mauri J-ISKU Nylund Tommi HeKa Nyman Slig Halex Odcll Denni, Maraton Oikarainen Tom Cobra Ojan,ivu Tapio TuKa Okkonen Heikki KU Oksanen Toni ImVo Olkinuora Reijo KPK Ollikainen Kai KoKu Ova,ka Jukka Tlp 70 Paakkulainen Pia MPS Paananen Krijo Ä.Huim:J Paananen Veikko PingPong Pakkala Olavi PTS 60 Parikka Jouni TuKa Pananen Kari TIP-70 Partanen Timo KemPy Paul Göran MBF Paulamo Jarmo JoPi Peipponen Raimo ImVo Peltonen Maiti TAM-SET (KOO-VEE) Pennilä Tapio TuTa Penllinen TaiSlo Maralon Perrelius Hannu HaTe Pihlajamäki Ismo PT-6l) Piippo Tapio KemPy Pikkarainen Jvrki Vana Pohjalahti RislO Cobra Pokki Maunu TTP-70 Pokki Simo TIP-70 POrlin Ralf Halex Porllilahli Pekka BK POUllU Pentti PTS-60 Punnonen Juha TuKa Puranen ArlO Sony Puurunen Anll; HeKa Puustjiirvi Aki Stiga Pöllänen Jarmo LPTS Pöllänen Kvösti J-ISKU Rakkolaincn Jouko Sorry Rantala Kai JysRy Rantanen Mika TlP-70 Rantanen Teppo LaKa Rasinen Asko HeKa Raumanni Jukka SeSi I C-2 A C-O ) C-O 9 4 C-O C l 7 CO 24 C-5 22 A A-9 C-!) A-17 C-(J A C-l 4 21 C-O 7 Ii 5 14 C C6 52 A-I C I A-7 C-22 C-lt A-2C1 A-O i6 20 A-7 3 A-Ii A-5 C A i Raijola Timo TIP 70 Reinikainen Erkki TlP-70 Repo Pelri Vana Ripalti Juha-Pekka MPS Rosenqvisl Reijo HaTe Rundbcrg Torvald BK Ruolsal.-Jarmo Vana Ruolsalainen Markku MPS Räsäne n Kari J () Pi Rönnberg Ronald HIK Saajaranta Tero Vana Saari Rai mo PTS-60 Saarinen Ilkka KePTS Saarinen JarmoJ-ISKU Salokorpi Jyrki PadY Sandhlom Ingvar HIK Sandström Henry HeKa Sassi Harri KK- V Savulie Pekka LPTS Seppä AnUi PT-75 Serlo. Harry Halex Siekkinen Jarmo ViPa Sihvo Hannu Sliga Sihvola Päivi Lohel (TerPy) Sihvonen Timo KeU Sihvonen Tuomo Vana SiivoJuha Cobra (TerPy) Simonen Tapio KonlU Sipilä Jari SeSi Sipilä Mikko KOmU Siren Ali Lohet Siven PenHi HUT Sivcn Reijo HUT Skog Niklas Maraton Sohlman Rainer Stiga Sokka Vihtori TerP\' Somervuori Jukka BK Suhonen Pekka MPS Suomalainen Jari KcU Suomalamen Sari TuTo Suolmaa Juha TuKa Surakka Sami Star TaaliHa Tero Weg' Talikka Tuomo LrTU Tamminen Eero PIU Tanhua Heikki PT 75 Tarra Risto PT-75 Taskinen Esa JysRy (JyNo) Tallari Pekka TuTa Taussi Jaakko PTS 60 Tenhuncn Alpo KuPTS Timonen Jnn HaRi Toikka Jussi ToTe Torkkcli Tomi TIP-70 Tuderus Timo Jy,Ry (JyNo) Tuomaila Pelri L1Ka Tuomainen Kauko KuPTS Tuomi Tapani Maraton Tuominen Marlli HeK. Tuomola Mika PT-75 Tuovinen Pertli K1(-V Turpeioen Kori Lohet Tyllinen Rainer ToTe Urraiainen Seppo H UT Vainikka Olavi ToTe Vainio Malli MBF Oletko kuullut??,, 8 C 4 1 C-O 15 A-IO C II 4 70 C-O C-O C-O 9 4A A A A IO A 3 A-19 C-Ii C-19 A A-O A-O A-IO 13 A-5 2 II 7 A-Ii A-15 A-2 7 A C-O 6 JO A-I A-IO II A C-O C-O ) C-O 5 C-R C-3 53 A l Liiton valmennuspäällikkö Martti Autio kävi elokuun viimeisinä päivinä Pohjanmaalla. Sieltä hän sai valmennettavakseen Tuiren. Heillä kuulemma on valmennussopimus sormuskohtaisesti. Myös KOO-VEE:n toiminnanjohtaja Esa Koivisto otti mallia valmennuspällikästä, samana päivänä eli elokuun 30 päivänä hän vastasi tahdon. Ruotsalainen maailmanmestari Kjell Johansson täylti lokakuun 5 päivänä 40 vuotta. Hän aloitti välittömästi tehoharjoituksen veteraanien MM-kisoja 1988 silmällä pitäen. Vainonen Mikko K-71 Vahonen Ari J-ISKU Vanhala Esa TuTa (TuPy) Vanhala Vesa PT-Kotka V'lnLamo Ari TuKa Vihervaara Penlli Ballong Viklund Pentli ImVo Virtanen Olli LaKa Virtanen SeppoJ ISKU Voulilainen Reino Kont U Voulilainen Timo MPS V\l()fi Kari K-71 VU()finen Arto Lohel Viii,anen Jani A-Huima V~yrynen ViljO SiVe WiialJ Juha PT-Kolka Winte Juhani J-ISKU YWnnc ]vri PT-75 Zewi Gabi BK ~dahl Björn MBF Ad:lh) Robert TlP-70 Naisl... A-luoHa (20) Ahlsved Tina Hak, Backman Ulla TuTo Grefberg Sonja TIP-70 Kaimio Johanna TuPy Komulainen Anni PildY Komulainen Minna PadY Larnpen Anne Lohet (TerPy) Malmberg Eva BF-7R Malmhcr~ Lena BF-78 Malmherg Pia BF-78 Nieminen Kalja TIP-7li Nikbriko,ki Tarja Lnhet (PadY) Paakkulainen Pia MPS Portin Monica Halcx Rohan-Wardi Blanka (Maralon Sihvola P,iivi Lohet (TerPy) Skog Marie Louise Maraton Sligcll Pirjo TerPy Suomalainen Sari T uto Vanhala Elina TuPy Valioluokka A C C 2 15 A A-Ii C-7 A-I A-II 3 SELITYKSI!\ Kauden 19K5--19KIl aibn,' seuraa vaihlaneiden entinen seura on ilmoitcllu suluissa. noussui kauden R5-86 aikana valioluok kaan A luokka AV noussui kauden 85-R6 aikana valioluokkilan mutla pudonnut kauden pilälyllyä Iakaisin A-Iuokkaan V ollul kauden alkaessa valioluokassa mulla pudonnut kauden päiilytlyä A-Iuokkaan B 40 nou"ul kauden aikana A luokkaan B-Iuokasta ja keran nyt nousun jälkeen 40 pis(cll~ A!uokassa 8e-3 noussut kaudcn 85-R6 aikana C-Iuokasta B-Iuokkaan ja edelleen A-Iuokkaan, jos,a kcr,; 11 nyt 3 pislellä Vastaava,ti B-Iuokka ja n,usten A-Iuokka. Gralris Kjell på 40 årsdagen den 5_10. av hela Finska Bordtennisfolket. PT-lehdessä 2/86 oli sivulla 20 pari tietokilpailukysymystä. Toimitus olettaa että kysymys 2 oli monelle liian vaikea, sillä vastauksia ei ole tullut asetettuun päivämäärään mennessä OIKEAT VASTAUKSET: 1) Puun karsinta (metsureiden MMkisat). 2) "HOSSIN" hatun koko 58 Toivo Pöyry aloitti jälleen firmaliigan vetämisen. Ei olla aivan varmoja monesko kerta, ehkä alle 60. vuosi. Tapio "Sapeli" Simosesta on jälleen tullut isi, tyttö syntyi syyskuussa. B B B B 16

17 KILPAILUKUTSUT KONTUTUOPPI Knnllllan Urhellijal ry jiirjcsfii;i SPTL.:n luvalla kal1~alli~('t P( 'y(~ilc.:nl1i "..:ilp:tillll I klsingin Ru~k";;I\II(\n p"lioilllhhlli~')(t sunnulll;1illol l)~6. Luoka1/ar...ioidut alkamisajat/ilmoitla1l1ul11i~rn(lk"1i1 1vU-15 Me MJ-17 MB TASOITUSLUOKKA BC-NELlNPELI lk.\5 NlA MK KONTUTUOPPI klo m.oll 0'1..' ( IJIIII :'.., ~:'.- TtlOm;lrllllakslI J.-/Il1okk~1. Otldul pl'lalaall "para~ kolmesta"' IHL'llL'rclm:in mukaan. Kilpailupallnin:l kflylel~\~in STIGA xxx. Tas()ilU~llI()ka::;~a palkinloilj 5110,- ar\'oinl"l1 kello. YLITUOMARI KILPAILUN JOIITO ILMOITTAUTUMISET - P<.'rlli Ikonen - Pauli Ukkollell ARVONTA - Reino Vnutil:lillcn ILMOITTAUTM1SMAKSUT Reino M,ikd;; Perui Ikl\l1cn. Kari Salonen. Reino \fo1l1ilaincl) j<l Pauli Ukkonen f)('.ii.it.)~n ml.:j1nt..'~s.ii O~oilkTlla:. Viikinrn;ie'111ie IY D !>O IIELSINKI. puh. YII 7YI Y~5 Kukkaniil\'lllic 5,,, 1. IIIMIII II ELSI NKI. puh. ')11'.\21 6'>:'. loi meen ~)(l-5.;o 36(1(, 11""p"niclllcllk'I1U 3 C 5:'. (jos.>11 HELSINKI. puh.kell. ')o n:i 2,: ~lillr;t('t;i:11l fl7.11.i\lr(1 kln IX,OO n~tlill~~~~sol Kukk;lI1iil\'nlic ). ", 1. II()')III I IIELSINKI. ~1I0rill't:lal1 KOlllul<l1l urheilijoiden rh-i<lnksen lilihi.' KOP Ilki Kol1tl1hl Tili Ilro 1.~KK50-5(1:':'X SILJALINE~ Ajattelemme sinua jo ennen kuin tulet... Kaikki,n osallistujien ~('"kcn arvot<\.lll Silj,l-Lincn kahden hcn~cn liivsrislcilv hvi teiilccn Hel~inki - Tukholm,; - Heisinki. Arvonta klo U.IIO. HELSINKI GRAND PRIX Pts Helsinqin Kaiku r.y. jarjestaa SPTL:n luvalla Helsingissa Ruskeasuon Palloiluhallissa GP-kllpallut. Kir jalllset ilmolttautumiset on liihetettava 1~. 11, mennessä osoitteella Arno Ohman, Leivisk~tie 9 A 1, OO~~O Helsinki. Arvonta suoritetaan samassa osoitteessa 15.11, klo OsanottajIen seuroille lähetetaan aikataulut arvonnan jälkeen. Kllpailumaksut on maksettava etukäteen Helsingin Kaiun tilille HSSP ~ tai viimelstaan kilpailupaikalla. Kilpailujohto ja tiedustelut Arno Ohman Ant tl Puurunen Asko Rasinen Mikael Forss t t MK 1 palkinto Schneider CO-soitin, arvo n ,- NK 1 palkinto radlonauhuri Muutkin palkinnot ovat Kaikumaiseen tapaan hyvät r KILPAILULUOKAT Lauantai alkaen BC-nellnpeli MJ-11 MJ-13 MA MB MC MJ- 15 Sunnuntai IK MJ- 17 MA MN NK MK Kilpailupallo on Nittaku alkaen klo 9.3C "30, 25, - klo 9.30 ~O. 20, 20, 30, 30, 30, , 35, xxx Muuta kutsua ei läheteta. TERVETULOA 1 Helsingin Kaiku r.y. i7

18 KILPAILUKUTSUT STARIN KANSALLISET PTS Star järjestää SPTL:n luvalla kansalliset kilp~lilllt Helsingissii Ruskeasuon pöytiitennishallissa lauantaina 13. joulukuuta l<)!i6 allam:.inituin luokino MJ-II MJ-1J MJ-13/ei ranking MJ-15 MJ-15/ei ranking Ml-l7 Nl-17 NK-B NK Tasoitu, MK-C MK-B MK-A MK MN IK limoittautumismaksut: (ne jotka maksavat ilmoiltauiull1ismaksul' lllomarinmaksuineen posti,iirtolili liemmc ennen kilpailuja. voivat noudattaa suluissa olevia maksuja) nelinpeli :n (31) mk. juniori luokat 19 (17) mk, muut luol\at 24 (22) mk. Tuomarimaksu on 3 mk/luokka. Ihnoittautumisel klo mennessä Arto Luukkaiselle o,oiflcella Kurkisuonlie 14 B 12,00940 Helsinki tai puhelimitse Arto Luukkainen (toimeen) ja 9() (kotiin, klo 21:n jiilkeen) Arvonla suoritetaan 6.J Arto LuukkaIsen luona, minui jtilkeen luokkien alkilmisajat tolmitetaitn seuroille tai niitä voi tiedustella YO. numeroista. Aloitamme kuitenkin C-Itlokalla klo Tervetuloa! PTS STAR RY Liiton puheenjohtaja Esa Ellonen ITTF:n Presidentin Roy Evansin ja ETTU:n puheenjohtajan Mihovil Kapelanicin ystävällisessä pu ristuksessa. KAI~ETTIEN TOP-I0 SPTL jiirje'l"ii lauantaina ~adcttipoikicn (1.7.1'.>72 tai myöhemmin,yntyi1ccl) TOP-IO -Iurnauhen Hel,ingis,ii Rw,ke,lwon pt-halli,s<i. Kilpailu on "VOin k"ikillc i1-.ii,aannon tilytt,iville pojille. Kilp<riiu pcl,ii<l;m poolimenclelmiilll rnikii merkihu,ilii. ctli, kai1-.ki o,anoll<lj"t saavat pelal<r viihintiiiin 10 ollclu<i. Kilp<lilum<rbu;1 ei [KnUt. I1lUli" juk;,incn v~,taa orniqa kuslannubisr;r;rn. TOP-IO :likaa IIUUl. f1moiilluiullli,cl SPTL:n bnsli :1'ln lllcnnc"ii OS. RadioKalu Helsinki pub. (9(1) 15X220-1 ja (<JO) 15X23XO. Ticdustcluihin vasta'l Arto Luukk'lInen. puh. ('JO) 5(,7 ~IX7 (Ioimcen) 'j:1 «JO) (kotiin). TOP-IO III-karsinnat Suomen Pöytiitennisliitto r.y. jiirjestiiii TOP-IO III-karsinnal Hebingin Ru:,keaStlon palloiluhallissa 04. J klo JOao. ANNANK 25 HELSINKI PUH Tervetuloa Helsingin vanhimpaan kiinalaisravinlolaan maistamaan kantonilaisia erikoisuuksiamme. Keittiömme käyttää tuoreita raaka-aineita, palvelumme on ystävällistä. Tule yksin, kaksin tai koko perheen kera. Meillä voit myös noutaa kotiin keittiömme herkkuja. Marja Ayad AVOINNA ma-de 11~24. la-su Os.allistumisoikeus - jokaisella lisen:,sin luna5l<lneella. vi\hintålin A-luokan ll1iespelaaialla, loka ei jo kuulu 1-11 kar,intaryhrniill tai TOP-JO:een. Pelimuoto -,t1kukarsinla pooli-sy:>teemillä. jonka j;ilkeen pelataan sijoilllksist<j 8:een saakka cup-sy<,1eell1illii - kolme parasta noll,ee li-karsinl<lfyllmiiän Pelip.allo - Stiga xxx valk. Ilmoittautuminen - illl10ittlluturnislnaksu "\'().- - kirjallisöti -'lo.i:?.19sh IlH:~nne"il osoillcellll S\lOln<:n Pöyl<ltl'llllislIItto r.y.. Raciiokatu W Helsinl\i. puh. <JIJ-15K PIETILÄISEN AUTOMAALAAMO Keha 3 - Jorvaksentlen risteys Puh Kilpailujohto - T. Grefber~ ja J. Lappi 18

19 .. LAHDE SUOMEN JOUKKUEEN MUKANA NEW DELHIIN MM-KISOIHIN Töölön Matkatoimisto järjestää yhteistyössä Suomen Pöytätennisliiton kanssa ryhmämatkan seuraavin matkavaihtoehdoin VAIHTOEHTO 1: Matka on tarkoitettu niille, jotka haluavat olla matkalla vain maailmanmestaruuskilpailujen ajan. lähtö Helsinki-Frankfurt-New Delhi Paluu 2.3. New Delhi-Amsterdam- Helsinki HINTA:.FIM 6.850,- Hintaan sisältyy: lentomatka turistiluokassa majoitus Marina-hotellissa aamiainen päivittäin lentokenttäkuljetukset kokopäiväretki maailmankuuluun Taj Mahaliin VAIHTOEHTO 2: Niille, jotka ennen kilpailuja haluavat tehdä erittäin mielenkiintoisen neljän päivän matkaan Nepalin pääkaupunkiin Kathmanduun - yhteen Kaukoidän kiehtovimpaan ja eksoottisimpaan matkakohteeseen. lähtö 13.2 Helsinki-Tukholma Bangkok-Kathmandu 18.2 Kathmandu-New Delhi Paluu 2.3 New Delhi-Amsterdam Tukholma-Helsinki Hinta: FIM 7.230,- sisältää majoituksen vain Kathmandussa FIM 9.950,- sisältää majoituksen sekä Kathmandussa että Delhissä Molempiin hintoihin sisältyy: lentokenttäkuljetukset majoitus valitun vaihtoehdon mukaan aamiainen päivittäin koko päivän retki Taj Mahalin Matka on mahdollista tehdä myös siten että lähtö on Helsingistä ja Kathmandun matka tehdään kilpailujen jälkeen tällöin paluu Helsinkiin on 6.3. MATKA PATTAYALLE Kilpailujen jälkeen voidaan myös matkustaa Kaukoidän lomaparatiisiin Pattayalle. HINTA: FIM 870,- Hintaan sisältyy: - lento Pattayalle - majoitus Royal Cliff -loistohotellissa aamiainen päivittäin Hinnat perustuvat tämän hetken hintatasoon sekä lentoajat voimassa oleviin lentoaikatauluihin. lentokenttäverot ja viisumikustannukset eivät sisälly hintoihin. PINGISVÄKI JOUKOLLA MUKAAN SUOMEN JOUKKUETTA KANNUSTAMAAN. Lisätiedot ja varaukset TÖÖLÖN MATKATOIMISTO OY Linnankatu HelsinkilPL Helsinki puh /Birgit Huttunen Euroopan ranking Miehet 32. GATIEN Jc,lIl-Philippe FRA II URBAN Eelil HUN 1. PERSSON Jörgen SWE 33. FEJER Anelreas ROI"I 12. KOVTUN Elena URS 2. WALDNER Jan-O, (' SWE 34 JAVUREK Jiri TCl-{ 13. ALBOIU Maria RO!v! 3. GRUB8A Andrzej POL 35. REBELJurgen FRG l..\. KLOPPENBURG Mirjam HOL 4. LINDH Erik SWE 36. STEFANO Stefan BUL 15 THIRIET Brigille FRA 5. KUCHARSKl Leszek POL 37 DVORAK Vladimir TCH In. PERCUCIN Gordana YUG 6. DOUGLAS D~slllond ENG 38. COSTANTINI Massilllo ITA 17. Grefberg Sonja F1N 7. APPELGREN Mikael SWE 39. SAIVE Jean-Michel BEL IR. KASALOVA Rcnala TCH 8. CARLSSON Ulf SWE 40. DRYSZELStdan POL 19. WIKTORSSON Barbro SWE 9. KLMv!PAR Tihor HUN 41. PALMI Dielmar AUT 20. ZACHARIAN Anila URS 10 MAZUNOV Anclrei URS 42. STADNITCHENKO Alcnandr URS 21 GORDON Alison ENG II. KALlNIC Zoriln YUG 43. YALDIZ Gurharn TUR 22. DAVIAUD Nadinc FRA 12. ORLOWSKI Milan TCH..\4. GRMAN Milan TCH -:>' _L). PELI KANOVA Alice TCH 13. PREAN Carl ENG 45. PEDERSEN Claus DEN 24 OJSTERSEK V~sna YUG 14. SECRETIN Jacques FRA..\11. JOHANSEN Tom NOR 25. GRUNDY.loy ENG 15. PANSKY Jindrieh TCH 47. SLEVJN Colurn lrl 26. SAFAROVA Alena TCH 16. KRISTO Zsolt TCJ-I 4R. HAUTH Lars DEN 27. FAZEKAS Györgyi HUN 17. SURBEK Dragutin YUG 49. BAER Gotlfricd AUT 21'. NOLTEN Kalja FRG 18. LOUKOV Mariöno BUL 50. STOJANOV Ivan BUL 29. SVENSSON Mallc SWE 19. BIROCHEAU Palrick FRA 30. NAGY Kriszlina HUN 2(J. ROZENBERG Boris URS Naiset 31 ELlASSON Pia SWE 21 WOSIK Ralf FRG 1. BATORFI Csilla HUN 32. SZATKO-NOWAK Jolanla POL?~ -,). PRIMORAC Zoran YUG 2. BULATOVA Fliura URS 33. ABGRALL Beatrice FRA 24. TAKACSJanos HU 3. NEMES Olga FRG 3..\ JAVOROVSKAIA Inga URS 25. LUPULESCU J1ie YUG 4. HRACHOVA Marie TC); 35. BOGAERTS Karinc BEL 26. SCHEWSHENKO Valeri URS 5 VRIESEKOOP B~tline fiol Jo. SCHREIBER Ankc FRG 27. FLOREA Vasile ROrvl 6. GUERGUELTCHEVA Daniela BUL 37. KOCOVA Miluse TCI-I 28. VAN SPANJE Henk 1-l0L 7. OLAH Zsuzsa HUN 38 DAVIDKOVA Dclnicla TCH 29. RENVERSE Patrick FRA R. BADESCU Ot.ilia ROtvl 39. PR USSENE lalama URS 30. ROSSKOPF Jörg FRG 9. BATINIC Branka YUG 40. BUSNARDO Aksandra ITA 31. BRODA Vlaclislav TCH 10. BELLINGER Lisa ENG 19

20 Oppia hakemassa Etelä-Koreassa Janne Kontala, Henri Söderström ja Anni Komulainen lähtivät viikkoa ennen koulun loppua Etelä-Koreaan ottamaan selvää paikallisesta pingistasosta. Yalmennusvakoilu ja PRmielessä mukaan lähti myös Liisa Järvenpää. Matk;) Tokion kauli;) 1l1<1hdolliseen olyrnriakaupunkiin Söuliin kesti parikymmentii tuntia. Yhdcn palautumi~pi\ivän jälkeen päi1simme pelamaan. Etclä-Koreassa ei ole seuratoimintaa. vaan pelaaminen tapöhtuu koulu- ja firmaioukkuei:>sa. Ensimmäiseksi menimme sotkclnaan kansallisen lentoyhtiön naisjoukkueen harjoitukset (miesjoukkuetta ei ollut}. Joukkuce~sa pelasi deffu ja yhcieksän tappajan. Pelipaikkana oli ullakkosalt. jossa oli kuusi pöytiiä. vnikka tilaa vain ~hdelle. Kuviuelimme tietysti kuolevam ;11e treeniin. Se oli kuilenkin ylliittiivän kevvtlii. vaikka lreenin teho olikin koven~pi kuin RUSölla perjantai-iltaisin. Aamulla treenaltiin ltinri kova<l. ja tllntivapaata peliii tai eriä. Iltapäiväll;i vecietliin pelkästään v;lp<lal;l peliii tai eriä. Fyysinen rajoilcui alkuiumppaan ja loppuverry[[elyyn. Tähän vaikutti varmasli USA:n avoimet. jonne joukkue oli kahden viikon kuluttua ~lenos~a. Josjoukkueellil oli kovempi harjoitus tiedos~a. meidiit lähetettiin muilla mutkitta läheiseen kouluun, jonkil useimmat (taas nais) pelaajat olivat pyöritetuivissii ballongilla, Kahden lällaisen viikon jiilkcen oli kolme välipiiivä~i. kosb lentovhtiö lähli Amerikkaan ja muut joukkueel osallistuivat suureen' kilpailu un. jota bivimll1c myös katsomassa. Huomiota her;itti miespelaajien monipuolisuus. Tyylelii tunlui riillävän Klamparista Timo Reijol<lan. deffuja tietyqj unohtamatta. Naisel olivat vastap'linohi kvnätappajia tai deffuja. Oma lukunsa oli 'lflneij(jnioukkue. jonkil pelaajat tekiviit kunniaa ouelu<l seura;wille upseereille.jokiusen voitetun pallon jiilkeen. ja katollisen kuul un tytöt. joilla 01 i tapana rukoilla oha bttiassa pöydän ede, sä useita minuuueja ennen peliä. Kolmantena päivänj kävimme maajoukkueen harjoiltelukeskubessa.jok'l on Suomessa tullut pälvälehljen kautt,1 IUnnetuksi Sonjil Gret1)ergin riii\kkiivspaikkana. Jonkinlaisen kuvan pela(jjlen lilsosta antoi jalkatyöharjoitu~. jossa kaksi miespelaajail pelasi samaa palloa viisi minuuttia ja toinen haki koko ilj"n k~immenspinnä kahdesta nurkasta. Tämän jälkeen pe lasi 111 me vii kon SUllrfirma Sam Sungin pelaajien kanssa. Tiimä oli Etclii-Korean paras firma sekii miehissä ellä naisissa jil harjoittelu sen muk<lista. Vapanta peliä ei ollut liihökiiiin niin p<lljon kuin lenloyhtiössii. Myös pelisali oli paljon isompi. Viikon kovan harjoitlellln jälkeen pelasimme viehi kolme piiiväii paikallisen Esa Ellosen. Mr. Parkin naisjoukkueen kanssa. Kvseinen joukkue oli laidoilt<lan selvästi ;nat kan 'huonoin, joten pelaaminen oli kevyempää. Siuen olikin vuorossa kotiinpaluu Tokion kauli,!. MalkasIa j(ii mieleen varsink!n ruu<ll. joista kaikki. paihi Hekku saivat jonkin(jisteisen Jnahataudin. Myös korealaiqen vstiivihlinen suht:luluminen pingiben ke 111tvsmaalalslln oli huoltlalt'lvaa. Ainml. mikii ehkii j iii harmittaltlilan. oli harjoituksen suhde erienpeiaamisecn. ~chiin oli miltei samaa luokkaa kuin SllOll1es,>. "melkeill kllik ki IIIl/kOIlO olleet" Maajoukkuevalmennus remontissa jollko Malmi STPL:N UUSI VALMENNUS ORGANISAAno Monelle vielii tuntematon a,ia Iiihti liikkeelle Uimiin vuoden eiokulhsa. Maajoukkueiden valmennus ja pelaajien asenteet eivät viime I'uosina ole olleet hllippuurheilun vaatimalla tasolla. Nyt a!oilellavalla svsteell1illii on tarkoitlls antaa huipulle pyrkiville pelaajille entisiii paremli1ilt mahdl1ljisulldet kehillyii omalla urallaan. HarrilSlelijoihin ja asennevammaisiin pelaajiin ei 'liilolla enäii ole mahdollisuuksia valrncnnusmarkkojaan luhlata. Valmennusrengas jilkauluu kolmeen rvhmiiän: m;l'ljoukkue-. haaslaja- jil seur;lillarvhmiiiin. Maajoukkue-.ja ha,]:-, ta jaryhmiiiin piiäsec ~aln seuranlaryhmiin kauoa eli mikäli edustustehuiviit kiinnos UIV<lt. on syytii hi hteii mukaan. Mukaan voi piliistii bikki viihint;i,in A-luokan ta,oisct eteenpiiinpyrkivät pelaajat. Valmennusrenkaan icie,lna l\n hyv;iiin peliin liillyvit:n asioiden kl\rostaminen. joit,l Ovat: innokkuljs Ja,opeLltul1linen rvhm,l<i n halu p(iiisti1 elcenpilin siii1l111öllinen harjoittelu 11yvii k~iytös valmentajan kunnloltu" ja k,likkein tiirkeirnpiinä RYHMÄLLE TEHTYJEN OH JEIDEN JA SÄÄNTÖJEN NOU DATrAivllNEN eli menestymien on enlistii enelllmän kiinni pelaaj,;n omi,t" i1sentei,taja halusta riiästli huipulle. Pcriaattei~iin kuuluu IllYö~. elli) on sahall<lvaa. jolla piilisee eleenpiiin ja cll:i voisi päiistii naullimaan eduslllspelaai icn eciui,ta. Etelä Korean lentoyhtiön naisjoukkue harjoitussalissa. Täm;i SPTL:n Hallituksen hyv~iksymii järjestelmä on,lluksi 2-\'L1otinen ja Silii tarki~tetilan vuoden kullllluii. Jiirjestc! miin vi\stullhenki)öll~i. managerina toimii Jouko M'll111i. mie,ten maajoukkucv,dmentajnn" Martti Autio ja n"isten liiaajoukkucvalmcnt(\[ ana Torkel Grefberg. 20

21 KIINNOSTAAKO PÄÄSTÄ MUKAAN MAAJOUKKUE VALMENNUKSEEN? Pelaajalla: Silloin sinulta vaaditaan viihintäiin A-Iuokan tasoa. säännöllistii harjoittelua. innokkuutta. halua päästä eteenpäin. mukavaa henkeä sekä valmennu~ohjelmien ja -sääntöjen noudattami~ta. Jiiljesläjänä: Järjestät Suomen parhaille pelaajille harjoituspaikan pariksi kolmeksi piiiviiksi. Tilojen tulee olla riittävät. Paikka huomioidaan, mikäli sinne mahtuu viihintään :; pöytää. Lisäksi tulisi järjestiiii. mikiili mahdollista ilmainen majoitu~ (majoituspaikaksi sopii vaikkapa koulun lattia) ja edullinen ruokailu. Täten Sinulla on mahdollisuus saada omia pelaajia mukaan huippuleirille. PR-miehenä: Järjestät esimerkiksi leirien tai vaikkapa kilpailujen yhteydessä pr-esityksiä tavarataloissa tai muissa vastaavissa paikoissa. Näytö~ottelu A-Maajoukkue vastaan B Maajoukkue on mahclollinen tai jokin muu vastaava jiirkevä tililisuus. Näihin tilai~uuksiin Sinulla on mahdollisuus saada mukaan Suomen parhaimmisto ja samallil tukea omaa ja maajoukkuevalmennustoimintaa. M ainosl11ielrenii: Kiinnostaako toiminta hankkinlaila taloudellista tukea maajoukk uevalmennukseen') Annamme Sinulle hyviin pohjan. jolla on helppo lähestyä mainostajia. Sinulle löytyy varmasti paikka leireillämme. maaotteiuissa ja muissa edustustilaisuuksissa. Samalla saat tukea myös omalle toiminnailesi. Va!menlajmw: Mikäli tunnet todellista kiinnostusta valmennustyöhön. olet tervetullut mukaan maajoukkuevalmentajien avuksi erilaisille leireille. Itsestäsi riippuen saatai myöhemmin itsekin tulla valituksi maajoukkuevalmentajaksi. Tarjoamme mahdollisuuden koulutukseen sekä teoria- että käytantöpainotteisena. Mikäli jokin edellä oleva pani ajattelemaan. ota ihmeessä yhteyttä SPTLlMartti Autio tai Jouko Manni. niin kerromme listiä uudesta valmennussysteemi,tämme. Tämä kaikki kuuluu osana uuteen valmennusorganisaatioon. jos«1 selvitystä oheisena. JOl/ko Mal1l1; Valtuuston syyskokous Suomen Pöytätennisliitto r.y:n liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina klo SVUL-sali III. Radiokatu 12, Helsinki. Tervetuloa! Mm'lIi Aulio Koulutuspäällikön palsta Varsinainen kilpailukausi on.i~dleen pyörähtänyt tiiyteen vauhtiinsa varsinkin juniori rintamalla enniitysvilkkaan kesäkauden jälkeen. Kuten muualt'l lehden sivuilta voi lukea. ovat suom,liaisjuniorit kesän aikana leireilleet ja kilpailleet mm. Luxemburgissa. Etelä-Koreassa. Englanllissa ja Belgiassa. MaajouKkuepelaaja( ovat valmistautuneet kauteen Sonjaa lukuunottamatta kotimaassa. Harjoitteluhalut ovat olleet vaihtelevia ja kausi tulee paljastamaan kesän uhraukset ja laiminlyönnit. Syksyn tiirkein kotimaan tapahtuma tulee olemaan Hel;;,ingin Kisahallissa pidettiiviit Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut. jonka yhteyclessii myöskin Pohjoismaiden koulutusvastaavat pitiiviit oman yhteistyöpalaverins'l. Syksy on tuonut tullessaan myös uuden seniori maajoukkueitten 1',11 lllcnllusorganisaation. josta enemmän toisaalla t~imiin lehden sivuilla. Uusi I~irjeslelmii korostaa kuitenkin pelaajien oman panoksen ja asenteen tiirkcytlii - kuka'lil ei ole itseoikeutettu maajoukkueeseen. v,li kk<l olisi kuinka korkealla ranking-lislalla (iilhi hetkellä. Allekirjoittanut toimitti seuroille kyselyn valmennuksen tilasta. ongelmista jne. syyskuussa. Ne seuraihmi~et. joilla kysely makaa edelleen pöv[~l!aatik()"'1 tuntekoon piston sydillness~iiin ja ryhtykööt töihin. Kysely on tarkoitettu seurojen ja Suomen pingik;;,en parhaaksi. Kyselyn tuloksiin, johtopäiitöksiin ja toimenpireisiin tullaan palaamaan lehden seura'lvissa numeroissa. Valmentajakoulu{us toimii edelleen turhan nihkeästi. Työtii pyritään tekemään. jotta viisaqen kivi lövtyisi myös til! lä saralla. Yksi piristävii toimenpide on varmasti Turun joukkue-sm -kilpailujen yhteydessii l{. 11.F\6 perustettava valmentajakerho. Perustavaan kokoukseen toivonkin mukaan mahdollisimman m(lnia suoll1 alaisessa pöytii ten nisvalmen nii ksessa mukana olleita ja olevia valmentajia. Toinen elvyttävii ja iloinen asia on ensi kes<inä jälleen henkiin heriitettiiviit pingihen kesäleirit. Pajulahden loistavissa puitteissa järjestetiuniuniorileirejii. C-Iajiosa, B lajiosa..iärjestökoulutllsta. yleisleiri. maa- joukkueet ovat paikall'l. jne. Tarkoitus on jälleen löyt~iii vanhan aj,1i1 mahtava yhteishen ki. mahdollisuus viettiei lomaa huippupuitteissa oman lajin parissa sekii aktivoida ihmisiii kaikilla tasoilla. Veteraanipingis on parin viime vuoden aikana lisiinnvt suosiotaan voimakkaasti. Mahdollisuus kilpaillil SM-. PM- ja MMtasolla on saanut monia jo useltilkin v~i1ivuosia pit~ineitii pingisharrasta iia jiilleen innostumaan harjoittelusta ja kilpailu toiminllastä. JOlla mvös veteraanipelaajien pingisasioita voit'li,iin hoit<la parhaalla mahdollisella tavalla, olisi aib ehkii kyp,~i v<.:teraanivaliokunnan perustamiselie. Vetenlanit. valitkaa esimerkiksi omien SMkisojenne yhteydessii omat ec!usmiehenne ja tehkää e~itybiä yhteistyömuocloi~ta Ii i{1ohall itu kselle. Allekirjoittanut on nyt liihes kahden vuoden ajan ~aanllt palkkan,a opetu"ministeriön pussista nauttimaila ns. valtnentajall1~iiiriirahaa. Miiiiräraha eclellytliii KVT:n eli Kan~allisen V,\Imentajatutklnnon suorittamista. Syksyn ja kev,i~in mittaan tulen siis olemaan I'hdeksiin viikon jaksoa Vierumäelh\ koul~t\lksess<l Koullltusjaksot. jolloin allekirjoiltanutta on turh,1 tavoitella, ovat: 6.-IIJ.IO.. ~ / / / IU. ja \. Koulutukseen kuuluu etiiisopiskelu tcnttcinccn sekii opinnilytcryö. Opiskelu vaatii kovaa panostusta mutta tulee Valll)'lstl antamaan uusia valmiuksia eliillliu\ ja työntekoa varten. Hyväii syhyn jatkoa SPTL myy Sääntökirja (uu,i) Jokamiehen pingi,koulu LaJianalyvsi poytiitennik,esta Pingis kerho-ohjelma OttelupöYläkirja (1 nippu=511 kpl) Tuomaripövliikirjal (l nippu =50 kpl) OtlelukaaviOl (1 nippu=511 kpl) Pingistarra (Pelaan pingistä - pelaa Sinakin) Veteraanien MM-kisat-vldeo (vuokra 1 viikko) Tokion MM-elokuva Unkarilainen opetusfilmi (v. 1971) (vuokra I viikko) Christer Johanssonin & Jochen Leissin opetusfilmi (kasetti VHS) (vuokra I viikko) Secretin/Purkan pingi,-,how (videoka,etli VHS tai Bela) I vko Arvontaraha (punainen/vlhrd I Tiedustelut Ja tilauk,et os SVUL myymipalvelu. vaihde HELSINKI Pbytätenni't" oppimaan puh. 151\22114 MllrII Hinla 3.50 i\o.- 11l1I \22M ), l~

22 MIETTEITA ALKAVASTA MESTARUUS SARJASTA Kauden mestaruussarjaa lähdetäicin pelaamaan jokseenkin vanhoin eväin, joiltain OSln uusiin papereihin käicirittynä.. Miten saat kermlla perheeliesi jatkuvan vakuutussuojan kaikilla ulkomaan lomamatkoilla? Viime kauden Ruotsin pääsarjassa pelannut Jarmo Jokinen siinyi jo talvella Wega:an. Yhdessä Kimmo Jokisen Ruotsiin lähdön ja Jouko Nuoliojan avoimien suunnitelmien kanssa tämä johti KPK:n luopumiseen sarjapaikastaan. Paikan peri Illötarllu<,sarjakarsinlOjen kolmonen Stiga. jonne Jokke Nuolioja sitten\lnin siirtyi. Toivottavasti Anssi Jokinen. Jouko Kettunen ja kumppanit.iaksavat pienen hengähdystauon jiilkeen no,t<:la Keravan pingiksen sille kuuluv<:llle paikalle. Viime vuoden mestarijoukkueen Kno-Veen runko on s~iilynyt ennallaan. Ongelmia tulee. jm joku loukkaantuu tai sairastuu. sillä nelosmies Esko Heikkinen Siirtyi Koo-Vecn kakkosjoukkueeseen. mestaruussarjaa varten perustettuun TAM-SET: in riveihin. Wega sai Jampun lisiiksi Matti Seiron ja on hienoinen suosikki mestariksi: vaikka valmistautuminen kauteen ei ehkä ole oltut yhtä perusteellisla kuin Tampereen puolessa. Kaiku-80 on ainoa suosikki pronssijoukkueeksi. parempi sijoitus olisi jo aikamoinen yllätys. Putoajaksi on niin ik:iiin vain yksi suosikki. Star. Petri Heinonen tulee puolustuspeliiliiän kuitenkin louhimaan monia arvokkaita VOittoja kauden mittaan ja nuoret Tuomas Karkamo ja Mika Suhonen loivo((ava~ti aiheultaval miellyttäviä yllätyksiä sarjan edetessä. Keskikastin joukkueista 8F-7R. T AM-SET. LO HET ja STIGA yksi yltää mitalitai,toihin ja yhden on tyydyttävä karsimaan sarjapaika,taan. Pyöreitä pelej;l joi<,sa mielenkiinto kohdistuu erityisesti mestaruussarj,lss,l vihreisiin Jarkko KulJunlahteen. Henri Söuerströmiin ja Jorma Lahtiseen. SarJ'lsysteell1i,t~ija pelipäivist,l on viime vuosina puhuttu t<lvallista enemmän. Toivotti1l'Clsti esitykset vihdoinkin voilai,iin valmistella siten. dlä ne tulisivat selkein~i ji) il.t0isscl va!wuston käsilelti\vi ksi. AlIek irjoittaneen vankka käsitys On. että meslaruu, sarjaa tullaan tulevaisuudessa pelaamaan vähintään nelimiehisin joukkuein. Kuitenkin niin kauan kun ainoastaan muutama seura panostaa me,lanlus,ariaan. ei s;lrja scla olla ma<ljoukkueilten menestymisen tiellä - kilpailukalcntcri on l<laditt<lva ensisijaisesti maajoukkueittcn etua silmällä pitäen. Ml/rlli AIHio Tee Kotipiirisopimus meillä. PERHEEN TURVAJÄRJESTELMÄT ~ Yrittäjäin Fennia FINNSfEVE OSAAVAA LASTINKÄSITIELYÄ Saukonkuja 5, Helsinki Puh Instrumentarium 0\':11 apulaisjohtaja Kei.io Kan'onen (oikealla) sekä alucpäällikko Pekka Leinislö (vasemmalla). Maaherra Jacoh Siidenmlllnin kutsuilla, lauslalla Torkel Grell)erg. 22

23 3. kansainväliset pöytätenniksen juniorimestaruuskilpailut L~xemburgin Suomi oli tänä vuonna kutsuttu ensimmäisen kerran Luxemburgiin. Osanottaiia oli 12 maasta 18 joukkuetta yhteensä 120 pelaajaa. Varsin moni maa oli lähettänyt kilpailuihin ykkösjoukkueensa testatakseen tämän kuntoa. Suomella oli edustajat ainoastaan mini- ja kadettiluokissa. Minipoikia edusti Linus Eriksson. joka alkulohkon peleissä intoutui todella' hvviiiin pe\iesitykseen voittaen l:) pelaamasta:1i1 ottelusta periiti 7. Voitot tulivat mm. Tans' kan. Itivallan. Belgian ja Länsi-Saksan pelaajista. Kun kilpailijat olivat kussakin luokassa jaettu kahteen Y pelaajan loh koon ja kummastakin lohkosta piiiisi J parasl<! pelaamaan seura,lvana piiiviinä sijoista 1-0. onnistui Linus piiiberniiiin rinaalilohkoon. Pelit eivät seuraavana piiivänii kuitenkaan kulkeneet cnäii vhtii vahvasti. Tosin vastuskin koveni 'ja Linus voitti 5 pelistään vain yhden - I~pul\inen sijoitus kuitenkin hienosti viides. Kadettipojissa pelannut Juha Piiiviirinla pelasi alkulohkossa rohl-:easti ja voitti 5 ottelua kahdeksasta. Voitot tulivat mm Tanskan. Itävallan ja Linsi-Saksan pelaajista. joista Tanskan ja Itiivallan pelaaj'lt olivat maansa mest'lreita. Alkulohkossa 5 voittoa saavutti 1l1VÖS Luxemburgin pela,lja ja eräsuhde ratkaisi. V,ilitetlavasti Juhan eriisuhde oli huonompi. joten Juha pelasi seuraavana päivänii sijoista Jatkolohkon peleistii Juha voitti.1. mutt.1 jälleen 3 pelaajan voittojen mäiirii oli sama 3 ja J uhalla huonoin eriisuhde ja lopullinen sijoitus 10. Viimeinen ottelu Juhalla oli Luxemburgin mestaria vastaan. Ottelu oli erittäin tasainen jajiinnittiil'ä. siwi yleisö kannusti rajusti omaansa. Juha voitti kuitenkin tämiin suorana liihetl'ksenii radioidun ottelun J. eriissii 21-llJ.. Minitytöissii pelannut Anu Rivala osoittautui ainoaksi puolustuspelaajaksi. Muissa luokissa losin oli jokunen puolustustyylin omaava mlll. junioritytöt voitti puolustustyylin edustaja. Anun pelityyli osoittautui v<lrsin vaikeaksi vastustajille ja mm. Tanskan. Luxemburgin. Kreikan ja [Uivallan edustajat saivat poistua pelipöydiin äärestä hiivinneinä. Anu voitti alkulohkossa 4 peliii ja sijoittui o:nneksi. Jatkolohkossa Anu voitti 3 ottelua ja lopullin~n sijoitus oli 9. - PENTTI PÄIVÄRINTA - Kadettityttöjii edustanut Janir,j Eriksson voitti Luxemburgin tvtön. mutta muiden pelitaito viclii tällii kerralla oli liian kova. Joul-:l-:ueenjohrajan'l loimi Pentti Piii\iirinta ja valmentajana Jussi Ri"ala. Matl-:a tellliin K-XD:n pikkubussilla ja samalla tuli katseitua miltii Saksan maa moottoritieltii niiyttiä Yhteenvetona kilp<lilllista voidaan tlldeta. ettii jiiriestelyt olivat erinomaiset I-:aikin puolin tarkasteltuna. Pelaajat silivat pelata lohl-:ojaoslil johtu~'n varsin paljon pelejii. 13 peliii I-:ullekin kahden piiivän aikana. Mikiili kutsuta,ln j'l muutoin kilpailllaikatauluun sopii. on syytii ehli jatkossakin kisoissa kiivel:i. MatbJ tosin tulee varsin kallil-:si. mutta eri maiden vkkös- tai kakkosmiehislöii rastaan pelaaminen kasvaa varmasti I-:orkoa tulevaisuutta ajatellen. Tulokset (Finaalilohko): MINIPOJAT 1..., D. Törngrcn N. Bev,ln J..Jung K-A Greil L. Eriksson D. Buchberger Ruotsi Engl. Ransl-:,l L-Saba Suomi 1tii'. KADETTIPOJAT 1. E. Chrapiak ') L. Jdfries J. J. Bronz -1. S. Caenaro 5. S. Lebrun 0. F. Sonnet L-Sal-:sa Engl. Ruotsi Lux. Lux B~l Piii"iirinta SF MINITYTÖT 1. P Fichtinger Itäv..., S-Y Lee L-sal-:sa :; E. Meddings Englanti -1. S. Derrien R.anska 5. S Houot Ranska 6. J.1 Olhson RUObi \J. A Riv,lla Suomi KADETTITYTÖT l. M-F Tilill R.anska 1 S. Nicnhaus L-Sal-:sa ~.l. D. Toole Englanti -1. H. Lude\\'igs L-Sal-:sa 5. N. Oth Lux Holmquist Ruotsi ~ (~ ()..,, --.'..,, --.) ~ }--I ().-5 1X. J. Eril-:sson Suomi ()-5 Kussakin luokassa oli IX pelaajaa. all-:iilohkllissa j(1l-:ais~lk tuli 1-( ottelua ja jdtl-:l1 lohkoissa :'1 llltelll'l. D SVUL:n nuorten suurkisat Pöytätenniksen ratkaisupelien maailmanennätys 2772 ottelua 13 tunnissa Pöytiitennis!-:amut Padasjoella tehtailiv(lt varmuudella uuden ratkaisupelin maili] manennätyksen 13 tuntia kestiineessii maratonpelissii. Kilpailu käytetiin kaksimiehisin joukkuein corbillon-cup systeemill~i. Ottelu kaiisitte neljä kaksinpeliii. Joukkueita oli mukana 22. joten Jokainen pelaaja kohtasi päivän aikana 63 pelissä kaikki kisassa mukana olleet: Joukkueiden nimet. jotkat pelaaj,h itse keksivät osoittivat myös melkoisia luovuutta. 1\ilukana olivat SMASHARIT: TZÖRVARIT; AOV: LOOPIT; KIERRE-ÄSSÄT: RANTTIKlITURIT: BRASSARIT: TTC: KOVA KASI: VA NA: LENTÄVÄ PALLO: LAKOS; TSE Ml: PING PONG; URHEILU-SPORT: TCHERNOBYL: BALLOMAISET: NJNPA; SVUL 1: KIERTEISET JA VÄÄNTÄJÄT. Voiton vei vääntiijiit Anna-Stiina Luukko ja Erkki Enström..iotka voittivat kaikki kiiymänsii 21 joukkueottelu<l O!telu5uhtella 77-21:>. Toiseksi tulivat Tzörvarit 20 voittoa ja ottelusuhde Kolmas oli Loopit 17 voinoa ottelusuhteella Viimeinenkin joukkue NINPA joka ei yltänyt joukkucvoittoihin sai ottelllsllhteen Ratkaisuottelulla tarl-:oitettiin sitä. etui kaikki Otlelut aloitettiin tilanresta jonka jiilkeen syötettiin normaalisti vuorotellen. kunnes ottelu tarkesi. Tue pöytäteullispelaajiamme Eero Tall/II/illell, Suomen Pöytätennisliitolla ja Yriltä. jäin Fennialla on yhteistyösopimus. Kun otat vakuutuksen (esim. koti-. malka-, auto- jne.). tee se Yrittäjäin Fenni(lssa ja ilmoita samalla Suomen "PöyUitennisliiton asioimisnllmero. joka on Näin varmistat vakuutllsturvan itsellesi ja provision liitolle.

24 LINGUARAMAN JA TÖÖLÖN MATKATOIMISTON STIPENDIMATKA Pingistä brittiläisittäin - JORMA LAHTINEN - Toukokuun 23, palvanä aamuvarhaisella tapasin matkakumppanini TIP-70: n Katja Niemisen Helsinki-Vanta<ln lentokentällä, Edessämme oli noin kuu kauden mittainen harjoitus- ja kielimatka Englantiin. Aivan aluksi oli todettava, että kummankaan matkalle lähtevän kielitaito ei ollut kovinkaan hyv~j ja niinp~i me molemmat hieman jännitimme tulevia esityksiämme Brittien saarella, Lentokoneessa sitten tutkailimme paniikissa sanakirjojamme, etsien sieltä tärkeitä sanoja ja sanontatapoja. Runsaassa kaksituntisessa pikakurssissamme olimme opeteueet joitakin tärkeitä sanoja ja puolenp~iivän tienoihin saavuimme Lontoon lentokentälle. Meille oli kerrottu, että meiui ollaan siellä vastassa ja että meidät tultaisiin viemään ensiksr Mr Lewiksen kartanoon pariksi päiv~iksi ja sitten vasta p~läkohteeseemme Birminghamiin, Jorm:a L:ahtinen kävi Englannissa, hakemassa Pingis ja kielioppia. 24 Mr Le\\iiksen kartano,ijairsi noin 15(1 kilometrill Lontoosta eteuän. Paikan nimi oli Riversdo\Vn ja liihin kaupunki oli aivan läih::il;i oleva Winchörer. RIversuownissa saimme ainakin lomailla pelata gnlffia, tennistli jil pingi'>lii niin p~lljon kuli1 itse;i vain hu\ illi. Englannin kielen niukka taitaminen,iihcutli monia uutoja ja hau,kojakin tilanteita tuhkatiheiiiin. MUlla "vllii nii~tii selvittiin kansainv~i1iscllii elekielcllii. Parin piiiviin piiiistii Mr Lewis.,illen Iykk,isi meille paperit kiiteen ja ';mui. että tiissii un reidiin perheidenne osoitleet ja markllstllsohjeel. Meille oli j;irjestelly perhemajuitlls l:3irmingh,lmis,a. Niinpii hvviisteliml11c Mr Lewik,en ja jätimme jiiiihyviiiset hiinen lipealle "arranollensa ia lahdimrnc rallt,lteitsc Birminghamiin. Kolmen IlInnin matkan jälkeen saavuimme vihdoin miiiir'lnpiiiihiimme. A~el11altil bappa,imme taksin Ja liihdil11l11c kohti pcrheitiimme. Tiillii taksirnatkalla olimme molemmat sellaisessa kipsissä. ettii sellaiseen tuskin pystyy piiytiitenniksessii "ltii111ii;ln. J;innitimme tiilil perhemajqitllsjllttua liihinnii huonon kielitailnmme lakia, mulla mviihcmmin havairsil1lme jiinnilvksen olevan ai\',ln turhaa. Seuraavana piiiviinii,i1oitil1ll1le PlIOlipiii\"iiisen Englannin kielen 0l'iskelumme paikallisessa Linguaraman koulussa (Linguaraman omistaja ja perustaja on juuri Mr Lewis. jonka luona olimme pari piii\ iiii.) Iltaisin ll1eillii oli n1<\hdolh,uus treen(lt,\ liihciscssii pövtiitennishalli,sa. jok,1 kuului pövtiitennisseura Hanciswoith Victoria 80IVling anu Tennis Clubin omistukseen. Halli oli,ikiili outo. ettii halliin piiiistiikseen oli ensin ohitellava seuran ylliipitiimii aito Englantilainen Puhi. Meiltii ohitus onnistui tietenkin vaivattomasti. mutta seuran omat pelaajat ei\'iit juuri saliin asti sel \'inneel. Heidät ta"oilli aina Pubin plwlcha kalja!asi edessiiiin. Tiimä tiesi sitii. etlii saimme tyytyii treenaama,m keskenilrnmc koko kuukauden. Annettiin meille kuitenkin mahdollisuus eclustaa seuraa Birminghamin sisiiises <i pingis-liiga;;sa. ivlinii pela,in kaksi joukkue-ottelua ja Katja ~"lden. Katja voitti k,likki ottelutba. mutta minii menin.1,1 hiivisin roi,cssa ottclussa varsin huunult,1 niivttiine<:11e wmnwpintaisel- Ie pela;lj'lllc. Selityksenii voidaan mainita ainakin. cttii pallo oli vastustajan oma: se oli,iin,lkin viisi vuotta vanha ja sen sisiill,1 ()Ii Juku epiimiiiiriiinen roska. Ottelun j:'dkcen kaveri tuli tunnustamaan. e[l,i kyllii pallos>a kieltiimiittä on jokin vib. ltwt[;1 urheilullisesti selitin. ellii kyllii parempi peliaja aina v~,itta,1. Tappioni taisi olla joukkueen ainoa hiiviö. sillii,curamnle oli ehdoton kunkku tii",ii Birminghamin paikajlisliigassa. \1olempien ottelusuhteet Englannin,arjassa ovat siis reilusti positiivisi;1. Saapa niihdii kuinka KOIO Suomessa "ii v') Vasta matk;]n loppuvaiheesa aloimme kunnolla tlltustu;1 paikallisiin ihll1i,iin ja oh...imme kernaasti jii;lnet vielii valkkil \'iikobi kieltil ja pingistii oppimaan. Englannin ill11;lstosta on todettava, ettei nlcillii sunrnalaisill,\ pitiiisi olla rnitiiiin \ :lliltami-.r'1 ilmojen suhteen. si\lii liil11plitila ei juuri kl)honnut 15:n ilsteen \'I,lpulllelk,'aikka oli kesiikuu' Matkamme ajankohta oli sikiili onnislunut. että jalkapallon MM-kisat käytiin juuri tuolloin. Englanti oli aivan liiynnii jalkapalloinloilijoila j,1 niinpii päiviin puheenaiheet oli vai Englannin pelilia heidän ll1~hd()lii~uulensa voitl<ia ottelut..jo, llllevai'lil1dess<l ioku pelaaja halu,lil lallai,c:lk kidi- j" pin~i.,matkalle. k,\nn'lttaa en~in neuvotella liiton ja Mr Le\\ iben kan"",iirii. kuinka voisi ke,\';i1tii;\ matkan pii,ipainon pöytiitennikst:n harjoiltamiscen. Uskon. enii Mr Lewis. slluri SU0mcn vstiiv~i ja Englannin pöyt:itenniksen v<likuttaja. voisi jiirjestiiii tiille ll1,ltkalle loistavat puitteet pöyt;itennisharjoiltelllfl ai<ttellen, D Lingllarama kielistudion omistaja Rkhard D. Lewis Bengt Ahdin seurassa.

25 Kaupunkiottelu Helsinki-Turku-Tampere - SIMO POKKI - SPTLn Helsingin Piiri jatkoi Turun viime vuonna käynnist~imää kaupunkiotteluperinnettä kutsumalla Suomen johtavien pingiskaupunkien Helsingin, Turun ja Tampereen parhaat mies- ja junioripelaajat kilvoittelemaan paremmuudesta joukkuekilpailussa ja henkilökohtaisissa luokissa. Helsinki voitti kaupunkioflclun Miesten joukkuekilpailu pelatliin kaupunkien tason mitlaan1iseksi periiti kulhimiehisilhi joukkueilla. Kahdentnista miehen kohtaaminen tapahtui siten. ~{fii ow:lu pelattiin, kunnes toinen joukkue saavuttaisi yksitoista voittoa. Parhaimmillaan eli tiukimmillaan otteluss<1 saattaisi tulla 21 ottelua, jolloin viimeinen ottelu oli,i ylimääräinen nelinpeli. Itse joukkuekilpililussa koht<lsiv,li ensimmäisessä o!telussa Tampere ja Turku. Ottelu meni ennakkolaskelmien mukaan lukuunottamarta Turun Stefan Söderbergin 2-D tappiota Tampereen Juk ka Ikoselle. Tampereen voi!tonumerot oliv;!l II-:=;. Toisessa ottelussa kohtasivat 1 lelsinki ja Turku. Helsinki oli (l!tclun ennakkosuosikki. olihan joukkue huomari<lvasti tasaisempi kuin Turun. Turku kiirsikin selvän tappion Stefan Söderbergin tuotua kaksi lohdutuspistettii. Loppunumerot Helsingin hyväksi Viimeisess,i ottelussa kohtasivilt Helsink i ja Tampere. Kumpikin joukkue oli voittanut Turun. joten ottelun voittaja olisi myös kaupunkiottelun voittaja. Etukäteen ottelun piti olla tiukka. mutta Helsingin jnukkucen intouduttua taistelemaan. miq~i osoituksena muun muc\~sa Pelri Heinosen voitto Jukk,l [kosesrel, kil"]<lttlin Helsingin \'(litto 1)--1. Juniorien joukkuekilpailusta tuli nwös isäntäkaupungin juhla. Helsinki "oitti Tampereen 6-1 ja Turun ()-}. Tnisebi sijoitlui Turku sen pelit!ua tasan )-:=; Tampereen kanssa. sill~i Turun tappio Helsingille oli niukempi kuin Tampereen. Kun joukku('ottclut oli lauant,lina saatu päiitökseen. oli illalla \'uorossa hanketli. Maiti Seiro voitti kaksiopelin Kaksinpelil pelattiin poolisvst('ei11illii, mik;i takasi jobllsellc pelaajalle rulhaasti 0ttcluita. Miöten kabinpelis,ii oli mukan,1 II pelaajaa. jotbl pelasivat kahdessa alkulohkossa jil kalh..1cssa jatkolohkossa. Ylcmpiiiin.iatkolohkoon,elvisi kuusi pe L.l;ljaa, jntka pelasivat keskiniiisen sarjan kuitenkin siten. että alkulohkon ottelutulakset jiiivät voimaan. Jatkolohkon V,I h vimmaksi osoittautui Matti Seiro. job kärsi ainoan t<lppionscl Teemu Johanssonille. Ennen Johanssnnia tuloksissa oli Henri Söderström. jolla oli kolme voittila kuten Johanssonillakin. mutta toinen Sij,l tuli hänen osakseen keskin;iisen ottelun perusteella. Juha paras juniorcissa Juniorien kaksinpelisscl oli mukan;l yhdeksän juniori'l. jotb pelasivat kaikki kaikkia vastaan. Kilpailun voini Juha Paiv;lrinta. joka selvisi kahdeksasta ottelustaan ainoastaan "helen eriitappion kiirsineen:i. Seuraavat sijat Illeni\';it Aki Kontalalle ja Mika Suhoselle. Kau)1unkiolLclu sailvulli suuren suosion osal1otrajien keskuudessa ja kilp;lilu piiiitettiin jiirjcsti\ii seuraavan kerran Tampereella. 0 TULOKSET Miesten joukkuc 1) Helsinki (Matli Seiro. J,1I1n~' Kontala. Malli Lapp;tiilinen. Kimmo ArC'l1ius. Petri Heinonen. Mii;a Wahlström) 2) Tampere (1uk"'l Ikonen, Jorma Lahtinen. Henri SöderQr(1m. Jouni Niiranen. Anlli Jokinen. Raimo Virtanen) :;) Turku (Stefan Söderberg. Jouko Manni. Ri,to S;tio, Jari Sjöhollll. Kari Punnonen. ismo L,tiln) JunicJricn joukkuc 1) Helsinki (Aki Kontala. Linus Erib son, Tuomas KdrkanHl. l\'lika Sll honen) 2) Turku (Jllh,1 P;liv;irintil. K;lri.Lir\ incn. Mika Dahlström) l) Tampere (l'v1iika Lchtim;iki. Ilcikki Tanhua. Antt ikilimala) Miestcn kaksin peli l) Matti Seiru 2) Henri Söuerstriil11 l) Teemu Johansson 4) Jorrn,1 Llhtinen 5) Janne Kont,i1a 6) Anlti Jokinen Juoiorien kaksinpeli 1) JUhel Piiil';irinti\ 2) Aki KOlllala 3) MiLl Suhonen..\.) Kari Jiinincn S) Antli Kulmal,1 7 voittoa voi Iloa Jorma Kataja 50 vuotta Työväen Urheiluliiton pöytätcnnisjaoston monivuotinen puheenjohtaja Jorma Kalaja täytti 8, vuotta. Jonnalla on takanaan monipuolinen a1\ tiiviurheilijaura. Juniorivuo~ina nousi harrastuksista keskeisimmäksi jalkapallo. jossa hän kuul ui maamme lupaavimpii n tulokkaisiin. Ibtoverit muistavat vieli\ hyvin terhakkaan ja teknillisesti taitavan hyökkääjäpelaajan, joka pienestä koostaan huolimatta oli varsin vaikea pidelti\vii vastustajalle. Eivätbi nuorena opitut t<1iclot ole vieläkään ruostuneet. 50-vuotispäivän kunniaksi järjestetyssä Vantaan kaupungin bl1slian ja Tikkurilan Lohien välisessä ottelussa Jorma osoitti. että syötöt ja maalilaukaukset lähtevät tiiniikin päivänä Iiihes entiseen malliin. Työtoverit palkitsivat Jorman ottelun jiilkeen ansaitusti knallihalulla. Oulunkylässä. jossa Jorma lapsuutensa ja nuoruutensa vietti. oli pöyliitenni,tniminta luvulla varsin vire;i;i. Tästä johtuen ei ollut ihme. etti\ "plngiskärpänen'" puraisi myös kaikista palloilulajeista kiinnoslljnu tta Jormila. A kti ivi;likanaan hän oli A-llIokan pelaaja ja S;]avutti useita mitaleita TULn mestaruuskilpailuissa. Myöskin kilpapvöräily on kuulunut aikanaan Jorman harrastuksiin. Tiimiin lisiiksi o\'al kirjallisuus ja critvisesti musiikki hiinen sycliintiiiin liihellii. Jiirjestöloiminnassa lunnelaan Jorma työtii pelkiuimiiuömiin;i miehen,i. Pitblli toi,lakymmentii vuotla hiin \)n toi min ut TUL:n pöytiitennisjaoston veuiiiini\. Lisäksi hiin on ollut varsin aktiivisesti mukana seuratyössä ensiksi Tapiolan Otson ja U\Wi hetkellä Tikkurilan Lohien pöytii(ennisjaoston puheeniohwjana. Mvöskin Victor Barn;] Cupissa jel nvttemmin Banel,1 Cupissa on./ol"1n<1 kantanul monena vuotena piiiivastulin jiirjestclytoimikl.lnnan puheenjohtajana. Thmisenä JOl"1l1a on rielettv ja \',I<trimaton mies. joka ei juuri julkisuudesta viditä, Hän on tehnyt pvyteetrömiisli mitldvaa työtil suomalaisen pöytätenniksen hyviiksi. Pingisviiki yhlvy lämpimiin onncntoivotuksiin. ESII \l1i/asli 25

26 MAILAPELI- YHTEISTYÖN ENSIASKELEET EERIKKILÄSSÄ Eerikkilän Urheiluopistolla tehtiin historiaa elokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna, kun kolmisenkymmentä pöytätennis-, squash-sulkapal 10- ja tennisvalmentajaa oli kokoontunut yhteen ensimmäisen mailapeliseminaarin merkeiss~i. [dc;l mijilapelien yhteistvöst~i on kehittynyt pikku hiljaa vuodcn alusta lähtien. kun ko. lajien koulullls- ja valmennusvastaavien toimesta. SVUL:n Koullltuspililllikön Jukka Pekkal<:Hl SiJatu;] vihiä ",iilst,l ja tultua mukaan palavereihin päästiin.\0 käytiinni'1i1 toteulu ksen asleelle. Sulkapalloliitnll entisen koulutus- Ja valmennu,piiiillikön Seppo Heinon johdolla laadittiin ohjelma j,1 liihctcttiin kutsut ellsil1lrn~iiseen Mailapeliselllina;Hlln tavoitteena saada in Ilok<!sta mai lapelivalmentajaa viikonlopuksi yhleen. Melko lyhyestii varoitusiljasla huolimatta tavoitteeseen piiiistiin. vaikka tenni~ ei ajatuksesta syttynyt kuin kahden edustajan voimin. Seminaarin ansiokkaana vetajiln<l toimi Seppo Heino ja kunkin lajin koulutuwastaavien esitettyä lyhyen alustuksen oman lajinsa valmennuksen tilasta piiiistiin pnhtimaan mailapelien yhteisiii ongelmia. Asianlunti.ioina paikalla olivat Seppo Heino (urheilupsykologia). Jukka Pekkala (palloilun fyysiset edellytvkset), Pertti Helin (taito).ia Laura Jaakkola (Vierumäen Urheillllii;ike.tietecn asema). Pöytiitennisvalmentajia oli paikalla kuusi: Ronny Briinnbacka. Torkel Grefherg. Arto Luukkainen. Simo Pokki. 'Llpio Simonen ja allekirjoittanut. Ryhmiitöitii tehtiin. kantaa otettiin ja valmennusmelodeista oltiin \iilillii erimieltii. Osanottajien fyysistä kuntoa kohotettiin p<liiqiluhallissa sulkap,illon. tenniksen ja jalkapallon parissa. Sunnuntain päiitöstilaisuudessa oli palaute lähes vksinomaan kiinävii. joten mailapelivht~istyö tulee jatkumaan tulevaisuudessa kiinteämpänii. Suunnilelmissa on noin puolitoista VUOlta kesliivii prosessi. jonka aikana joukko suomalaisia Illailapelivalmentajia suorittaa mal1apelitutkinnon. Tutkinto on tarkoitus sitoa kiinteilsti kiiytiintöön. joten tulokset ovat hyvinkin nopeasti arvioitavissa ja mika parasta: mubln,1 olevat urheilijat saavat parasta mahdollistil ja ajanmukaisinta valmennusra ja seurantaa. Murtli AlIlio Unelmia Unelmien toteuttaminen on tavoitteiden saavuttamista. Se vaatii päättävälsyyttä ja uskallusta tehdä ratkaisuja. OP-sopimus on hyvä rat~aisu. Se on raha-asioitten keskittämistä ja luottamuksellisten suhteitten luomista Osuuspankkiin. OP-sopimuksen tehtyäsi saat kahden kuukauden nettopalkkasi verran OP-luottoa. Jo puolel! vuoden kuluttu~ sopimuksen alfekirjoittamisesta. Ilman en anomlsla, suoraan pankin ttsktltä! Osuuspankki on perhepankki. Osuuspa.n~ki on asiantuntija, jolta saat neuvot ja tuen kaikissa perheen talou~elli~js~a kysymykstssä. Se on myös ainoa pankki Suomessa, johon VOIt liitrya )aseneksj. Kysy Osuuspankista mitä etuja se juuri Sinulle ja perheeuesi tarjoaa! suomalaista on keskitränyt kaikki raha-asiansa Osuuspank J~.1.2oo.0()() kun P)O tahes on tehnyt OP-sopimuksen. Ota sinäkin Osuuspankki omaksi perhepankiksesi. - Tule 9suuspankkiin, sillä Osuuspankki on tukenasi hyvinä ja huonoma atkolna.,".g..,,. o o eposuuspankki-kyllä Perhepankki Mailapeliseminaarin osanottaja\. 26

27 Juniori-Pm-kisat Tikkurilassa menestys suomalaisille Junioreiden Pm-kilpailujen järjestäminen aloitettiin kaksi vuotta sitten Tikkurilassa, ja viime vuonna kisat pidettiin Naestvedissa, Tanskassa. Tänä vuonna kisat piti järjestää Norjassa, mutta norjalaiset ilmoittivatkin tammikuussa, etteivät he pystykään saliongelmien vuoksi pitämään kisoja, ja niin Suomi tarjoutui jälleen isännäksi, ja niin pohjoismaiset nuoret kohtasivat jälleen Tikkurilassa pm-kisojen ja -leirin merkeissä. KIsoista muodostuikin suomalaisille varsin hyvä menestys sekä taloudellisesti että kilpailullisesti. vaikkakaan mitalien väri ja määrä eivät kahden vuoden takaiseen yltäneetkään - silloinhan Eva Malmberg rohmusi peräti neljä mestaruutta. Tiiliä kertaa saatiin kaksi mestaruutta. naisjunioreiden joukkuekilpailussa Pia Malmberg, Anni Komulainen ja Katja Niemi nen ottivat mestaruuden ja lisiiksi Pia ja Anni naisjuniorelden nelinpelissä. Joukkueessa tytöt voittivat kaikki ottelunsa. joista Tanskan ottelu oli selvästi vaikein (3-1) Annin hävitessä sittemmin mesta ruuden kaksinpelissa mestaruuden voitta neelle Pernille Knudsenille 15, -la. 17. Hopeaa tyttöjen joukkuekilpailussa otti kin Tanska. Ruotsin jäädessä pronssille ja Norjan oli tyytyminen ne ljiinteen sijaan. Miesjunioreiden joukkuekilpailussa jyräsi Ruotsi tuttuun tyyliinsä. vaikkei joukkue ollutkaan läheskäiin paras mahdollinen (Patrik Thorsell. Kayode Kadiri, Peter Sterneborg). Tanska harasi finaalissa vastaan menettäen sen kuitenkin 3-5. Suomen joukkue (Kontal<J. Valasti. Söders tröm, Kuljunlahti) otti pronssin häviten Ruotsin lisäksi (0-5) Tanskalle (0-5). Norja ja Grönlanti sen sijaan kaatuivat 5-0 lukemin. Norja sijoittui neljänneksi ja Grönlanti viidenneksi. Viime mainittu oli kuitenkin ansiokkaasti jouk kue kilpailussa mukana v<jikka olikin jo ennakkoon selvästi muista jäljessä. Henkilökohtaisiin luokkiin Grönlannin pojat eivät kuitenkaan ilmestyneet. Miesjunioreiden nelinpeliss,i Vali)sti/ Kuljunlahti taisteli m<jiniosti finaaliin saakka. mutta siinä tanskalaiset Perssonl Bentsen olivat liian kovia. Matkalla finaa liin kaatui kuiten kin ykkössiidattll Ruotsin pari ThorselllSterneborg ja sitä ennen Tanskan Sunn/Petersen. Hyvä suoritus. Naisjunioreiden nelinpelissä sa<jtiin myös pronssimitalit parin Nieminen/Lena Malmberg voitettua Tanskan ykkösparin Bastman/Dahlman. Sekanelinpelissä nousi yllättäen vahvimmaksi suomalaispariksi PAJULAHTI KOULUTUKSEEN LIIKUNTAAN VAPAA-AIKAAN Koulutus- ja valmennustilaisuuksiin opisto tarjoaa tehokkaat puitteet, hyvinvarustetut tilat ja virkistävän ympäristön, mainion ruoan ja hotellitasoisen majoituksen. ~1) PAJULAHDEI URHEILUOPISTO Nastola. Puh Söderström/Komulainen. jotka menivät finaaliin saakka. ja itse asiassa sekin olisi pitänyt voittaa. sillä eka eriin jälkeen parilla oli jo 11-2 keula. mutta näköjään senkin voi vielä hävitä' Kolmas erä meni Sunn/Knudsenille. Tanska. 19 pisteeseen. Suomalaisten ennakkoon p3rempi pari Valasti/Pia Malmberg kaatui voittajille toisella kierroksella. Kaksinpeleissäkin pärjätliin hyvin. sillii tyttöjen puolella Pia Malmberg Olli hopeaa (tappio finaalissa Knudenille 0-2) j,1 Lena Malmberg pronssia. Suomen ennakkoon vahva lenkki Anni Komulainen kompastui ensimmäisellä kierroksella Ruotsin Lena Perssoniin. ja samoin kävi Katja Niemiselle ensimmäisessä ottelussaan Knudsenia vast,wn. Miesjunioreiden kaksinpelissa v<jhvin suomalaiskortti PasL Valasti eteni semiin saakka. mutta lopullinen voittaja Peter Sterneborg. SWE. oli kova sana milanmiestään Kayode Kadiria vaslilan. Muista juniorirnaajoukkueen pelaajista Kuljunlahti hävisi ThorselliIle.la Söderström Kadirille ensimmäisellä kierrobella. ja Janne Kontala Sterneborgille kvartassa. Kilpailujen jälkeen pidetti leiri Urheilutalolla. sen ohjasi Jochen Leiss. Kisa- ja leiri järjestelyissä avusteli Tipin porukb tavnn mukaan ansiokkaasti ja kiitoksen ansaitsevasti. Mauri Mtikillen plytltennl. Nro3 Julkaisija Suomen Pöytätennisliitto TOIMITUS: Päätoimittaja: Bengt Ahti Postiosoite: IV Linja A Helsinki Puhelin: työ, koto Toim.sihteeri: Jörgen Wahlström Jäsenet: Jouko Lappi, Sirpa Nordqvist SPTL (osoitteenmuutokset): Postiosoite: Radiokatu Helsinki Puhelimet: (toiminnanjohtaja) (koulutuspäällikkö) (toimistosihteeri) ISSN Kirjapaino: Hangon Kirj,lpaino Oy

28 ALKUPERA ',l i:',,1,'::' '...:..~ )05:,~O \' ;', J '(,',j",,:'. Luotu Neroudella ja Näkemyksell6 Valmistettu tiedolla ja taidolla. Pelin herkkyyteen. Mestariteos. Alkuperäinen. Alkuperäistä kopioidaan, mutta kopiot eivät koskaan saavuta Alkuperäisen tasoa. Kopiot ovat aina Askeleen jäljessä. Näin on. Stiga Allround: Maailman huippupelaajien suosituin mailarunko, joka sopii sinullekin. Saatavana eri mestareiden kahvoiila. STRAIGHT - Stellan Bengtsson. CONCAVE - Hans Alser. ANATOMIC - Tickan SUPERANATOMIC - Kjell Johansson.

BC-SM Tuloksia

BC-SM Tuloksia BC-SM Tuloksia 22.-23.10.2016 M-1900 Pooli A 1 1924 Ingman Mats KoKu 4 6 0 67 41 1 2 1744 Riihimäki Vesamatti HarSpo 3 3 4 66 71 2 3 1611 Seppälä Marko OPT-86 2 1 6 53 74 3 1-3: 11-8 11-4 11-4 2-3: 8-11

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

1-divisioona: HIK. Christian Mattsson 0400-304443 christian.mattsson@hangostevedoring.fi. Pelipaikka: Hangon keksin kiinteistö, Santalantie 2, Hanko

1-divisioona: HIK. Christian Mattsson 0400-304443 christian.mattsson@hangostevedoring.fi. Pelipaikka: Hangon keksin kiinteistö, Santalantie 2, Hanko 1-divisioona: HIK Christian Mattsson 0400-304443 christian.mattsson@hangostevedoring.fi Hangon keksin kiinteistö, Santalantie 2, Hanko IPT-94 Ari Suikkanen 0500-394201 golfsuide@gmail.com KoKa Pasi Autio

Lisätiedot

BC-SM Tuloksia

BC-SM Tuloksia BC-SM Tuloksia 22.-23.10.2016 MN-1900 Pooli A 1 3774 Khosravi Joonatan/Pitkänen Tatu KoKa/Wega 3 5 4 87 88 1 2 3511 Potiris Rafail/Välimäki Vesa PT 75/PT 75 3 4 4 80 77 2 3 3328 Toivanen Jaakko/Rissanen

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

KoKalaisten SM-mitalit

KoKalaisten SM-mitalit KoKalaisten SM-mitalit Vuosi Mitali Mitalisti Luokka/kilpailu 2016 Kulta 17-vuotiaat joukkuekilpailu Esa Kanasuo Kulta 17-vuotiaat nelinpeli Kulta 15-vuotiaat kaksinpeli Hopea 17-vuotiaat kaksinpeli Pronssi

Lisätiedot

1-divisioona: LPTS. Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com

1-divisioona: LPTS. Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com 1-divisioona: LPTS Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com Lahden urheilutalo, Jalkarannantie 10, Lahti Wega 2 Pekka Kolppanen Maasälväntie 14 E 111, 00710 Helsinki

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

PT Espoon kansalliset su MJ-17 Klo 10:30

PT Espoon kansalliset su MJ-17 Klo 10:30 MJ-17 Klo 10:30 RN Nimi Seura 1 7 Dmitry Vyskubov PT Espoo 1 2 1 3 4 6,9,-5,7 4 17 Thomas Lundström MBF 1 5 C Henri Kuusjärvi MBF 6 4,5,-12,9 6 18 Aleksi Parkkinen TuPy 10,4,8 6 7 8 wo 8 11 Tim Olsbo PuPy

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt 1 Div & 2 Div Kausi 2009-2010 1 DIVISIOONA: HUT 1

Yhteyshenkilöt 1 Div & 2 Div Kausi 2009-2010 1 DIVISIOONA: HUT 1 Yhteyshenkilöt 1 Div & 2 Div Kausi 2009-2010 1 DIVISIOONA: HUT 1 Kari Saarinen Parkuntie 45 as. 2, 05620 Hyvinkää 0400-193189 kari.saarinen(at)zerust.fi Ei tiedossa PT Espoo 2 Tuomas Tiittala Töölöntorinkatu

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Ikämiesten SM-kisat 2014

Ikämiesten SM-kisat 2014 50m Kivääri 60 ls makuu desimaalein Sarja Y50 Ikämiesten SM-kisat 2014 Hevonpää, Halikko 26.7.2014 1 NISSINEN Vesa HVA 100.9 103.7 101.2 102.6 103.6 101.8 613.8 SE 31x 2 JäRVELä Jarmo KuusA 100.5 101.3

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Kansainvälisten lajien SM-kilpailut 2016 Mäntsälän Ampumaurheilukeskus Hirvihaarantie 725 HIRVIHAARA Eurooppalainen metsästysammunta 29.5.2016 Yhdistelmäkilpailu

Lisätiedot

Mejlans Bollförening r.f. Joukkue & A SM Lauantai Sunnuntai Poolit 9:30 Semi 12:00 Kvartta 16:00 Finaali 15:00

Mejlans Bollförening r.f. Joukkue & A SM Lauantai Sunnuntai Poolit 9:30 Semi 12:00 Kvartta 16:00 Finaali 15:00 Lauantai 29.10 Sunnuntai 30.10 MJO MJO Poolit 9:30 Semi 12:00 Kvartta 16:00 Finaali 15:00 M-2200 NJO Poolit 1:00/16:00 Finaalipooli 12:00 MN-2200 M-2200 Poolit 18:00 Jatko 32 10:00/10:30 Jatko 16 11:30

Lisätiedot

1-divisioona: LPTS. Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com

1-divisioona: LPTS. Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com 1-divisioona: LPTS Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com Lahden urheilutalo, Jalkarannantie 10, Lahti Wega 2 Kimmo Arenius Mannerheimintie 89 B 48, 00270 Helsinki

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk.

Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulokset Länsi-Suomen mestaruuskilpailu Kurikka La 22.7.2017 Metsästys trap Sukunimi Etunimi Piiri Sarja Alkuk Lopp uk. Tulos 1 Rauma Sami Po M 23 21 44 2 Hietamäki Eero Sa M 23 20 43 3 Virtanen Mikko

Lisätiedot

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23.

VIP. Luokkatulokset SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ litraa / tn / 100km. Matka: 147,08 km. (artikla 23. Sija. SKAL LITRA PÄIVÄSSSÄ -TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 5.9.2009 VIP Matka: 147,08 km 1. 101 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ahti Myllys Teppo Mikkola Ford Transit 2,22 9,46 6,432 2,897 2. 105

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

POHJANKORVEN RÄIME KAUSI 2005 RÄIMEEN MENESTYSPUTKI JATKUI

POHJANKORVEN RÄIME KAUSI 2005 RÄIMEEN MENESTYSPUTKI JATKUI 1 POHJANKORVEN RÄIME KAUSI 2005 RÄIMEEN MENESTYSPUTKI JATKUI 2 Räimeen kisat: 14.05 I Duppeli: 1. Markku Valve, Gunnar Wallin 2. Sirpa Korkeamäki, Kari Korkeamäki 3. Pasi Karvola, Jarmo Räty 4. Ilkka Laitinen,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5

Ottelupöytäkirja. SM-sarja Turnaus: Voittaja: Lopputulos: Allekirjoitukset 0-5 Turnaus: 11:00 Paikka: Kokkola Pvm: 05.03.2016 Ottelu # 25 11:00 Sininen Valkoinen x x # # x x x x x 0 0 UrSuk PSK Kupla 12:20 x x 0 0 kiinnipitäminen 12:03 x 88 10 0 1 Kapteeni 99 Kapteeni 10 09:48 x

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi Tapsilaiset toiminnassa 2006. Rieväkylän regatta. 6. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Miku Olkkonen 7. FIN-129 Tampereen asuntomeklarit Jaakko Tuominen, Vesa Martikainen 9. FIN-137 Margitta Olli Wuori, Topi

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015 KOSKEN KAIUN PÖYTÄTENNISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 KOSKEN KAIUN PÖYTÄTENNISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KOSKEN KAIUN PÖYTÄTENNISJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. PÖYTÄTENNISJAOSTO 1.1 Kokoonpano 2015 Tero Naumi Esko Akkanen Pasi Autio Jouko Flemming Esko Heikkinen Antti Posti Jarmo Ruohonen Marko

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere,

10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere, 10 m liikkuvanmaalin SAL mestaruus kilpailut Koskikeskuksen ampumarata, Tampere, 20.-21.2.2016 SAL SM, Liikkuvamaali normaalijuoksut, sarja N50 1 Tiina Aalto ESF N50 175 161 336 SE 2 Sirkka Savukari ESA

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Flying Finns -junnumaastot ja Aikuisurheiluliiton (SAUL) SM-maastot

Flying Finns -junnumaastot ja Aikuisurheiluliiton (SAUL) SM-maastot Joukkuetulokset - M30 1. Limingan Niittomiehet 1:02:09 395 Markku Nikkanen M35 0:20:06 406 Kari Poutiainen M30 0:20:23 405 Tuomas Aho M30 0:21:40 Joukkuetulokset - M35 1. Kylmäkosken Veikot 1:04:34 377

Lisätiedot

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394

SKAL Litra Päivässä - taloudellisuusajot Auto Renault Master Etuvetu autom. (*1,04) 2,340 10,23 8,259 3,394 / korjauskerroin VIP Matka: 123,86 km I 1. 103 Liikkuva Poliisi/liitto Jarmo Weijo Juha Kokko 2. 104 YLE Keski-Suomi Pekka Ilmoniemi Tomi Rossi 3. 101 Renault Jukka Oja Reijo Virtamo 4. 105 SKAL Ahti Myllys

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015

Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Kaikkien aikojen parhaat tulokset 4.12.2015 Miehet halli päiväys tulos ka. sarjat 2s. Pasi Uotila Ailec, Helsinki Tali 1.10.2006 600 300,0 300 300 Toni Laine Räme, Lohja Kupittaa 9.3.2007 600 300,0 300

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET AY-PÖYTÄTENNIKSEN MESTARUUSKILPAILUT 18.-19.4.2009 TURKU

VALTAKUNNALLISET AY-PÖYTÄTENNIKSEN MESTARUUSKILPAILUT 18.-19.4.2009 TURKU VALTAKUNNALLISET AY-PÖYTÄTENNIKSEN MESTARUUSKILPAILUT 18.-19.4.2009 TURKU MIESTEN JOUKKUE 1.Tauno Kara/Hannu Kajander, Akava 2.Pentti Ritalahti/Jukka Kalliokoski, PAU 3. Jorma Hauhia/Markku Hauhia, Sähkö

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

HBL Mestaruudet lopputilanne

HBL Mestaruudet lopputilanne HBL Mestaruudet lopputilanne 23.10.2016 MIESTEN PARIKISA Nimi Seura Tulos 1 Pasi Uotila Ailec 1546 2763 Olli Pakonen Ailec 1217 2 Miikka Vaarala GB 1317 2716 Joonas Jähi GB 1399 3 Olli Kovanen Patteri

Lisätiedot

KILPAILUAKTIIVISUUS KAUDELLA : KASVU JATKUU

KILPAILUAKTIIVISUUS KAUDELLA : KASVU JATKUU Kilpailuaktiivisuus kaudella 216-17 19.9.217 sivu 1(5) KILPAILUAKTIIVISUUS KAUDELLA 216 17: KASVU JATKUU Ohessa tiivistelmä kilpailujen starttimäärien kehityksestä kaudella 216 17. Kommentit ovat allekirjoittaneen

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015

METSÄSTYSAMMUNTOJEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINMESTARUUSKILPAILUT JA SML:N KYMEN PIIRIN LOPPUKATSASTUKSET JOUTSENOSSA 5.7.2015 METSÄSTYSHAULIKKO SIJ A MIEHET Alkuk Finaal i TULOS 1 Roiha Matti Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys 23 24 47 2 Suuronen Janne Kympin Kyttääjät 23 22 45 3 Korpi Kai Oravalan Metsästäjät 22 22 44 4 Pitkänen

Lisätiedot

1-divisioona: LPTS. Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com

1-divisioona: LPTS. Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com 1-divisioona: LPTS Risto Pitkänen Norolantie 19, 15270 Kukkila 0400-498899 risto.pitkanen@tloy.com Lahden urheilutalo, Jalkarannantie 10, Lahti Wega 2 Kimmo Arenius Mannerheimintie 89 B 48, 00270 Helsinki

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVAEVÄ VIKA SAANTIPAIKKA VIEHE KALASTAJA(T)

PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVAEVÄ VIKA SAANTIPAIKKA VIEHE KALASTAJA(T) LOHITILASTO HEINÄKUU 2009 Saatuja lohia / taimenia heinäkuussa 151 kpl Saatuja lohia / taimenia koko kaudella yhteensä 341 kpl PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVAEVÄ VIKA SAANTIPAIKKA VIEHE KALASTAJA(T)

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Ylistaron metsästysseura Eurooppalainen metsästysammunta Kilpailu 1

Ylistaron metsästysseura Eurooppalainen metsästysammunta Kilpailu 1 Ylistaron metsästysseura Eurooppalainen metsästysammunta 22.4.2017 Kilpailu 1 Yhdistetty M Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos 1 Kaunisto Jouni Sa 50 50 48 48 196

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Samurai Cup

Samurai Cup 7.5.2006 Sarja: BP 45 POOLI 5 osallistujaa Nro Kilpailija Paino 1 2 3 4 5 Voitot Pisteet Sija 1 Hiilamo Aapo 3.k CHI 42,9 0 0 0 4 2 Kamberg Juha 3.k KAN 43,05 7 0 3 2 10 2 3 Njie Faij 3.k CHI 40,7 louk

Lisätiedot

Mejlans Bollförening r.f.

Mejlans Bollförening r.f. Luokka: Alkupoolit: Jatkopelit: Consolation: Finaali: MJ-13 9.3 klo 10:00 klo 13:00 klo 13:00 klo 17:30 MJ-15 9.3 klo 14:00 klo 18:00 klo 18:30 10.3 klo 11:00 MJ-17 9.3 klo 16:30 klo 19:00 klo 19:00 10.3

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Nasta GP HYVINKÄÄ. Lopputulokset

Nasta GP HYVINKÄÄ. Lopputulokset skeet Nasta GP 206 7.-8.5.206 - HYVINKÄÄ Lopputulokset 08.05.206 7:47:24 Luokka Y50 Sija Nro Nimi Seura 2 3 4 5 Yht. S-off Fin Yht. S-off Huom: 53 Turtiainen Jukka SMY 22 22 22 24 24 4 24 38 /7 2 45 Lamminmäki

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.5.2014 23:53 ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2013-2014 THE FINAL SERIES REPORT

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT

MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT MIESTEN ISTUMALENTOPALLON SM-KISAT 14.-15.3.2015 SUININLAHDEN KOULU, TOIVALA TURNAUSPAIKKA: SUININLAHDEN KOULU, TOIVALANTIE 60, TOIVALA (SIILINJÄRVI) TURNAUKSEN JOHTAJA: MARKKU AUMAKALLIO JÄRJESTÄVÄN SEURAN

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Motocrossin Suomenmestarit

Motocrossin Suomenmestarit Motocrossin Suomenmestarit 125 250 500 1954 1. Rein Raimo 2. Carl-Gustaf Wendelin 3. Olle Helander 1955 1. Rein Raimo 2. 3. 1956 1. Kiviranta Olli-Kalevi Honkala Tarkko 2. 3. 1957 1. Kiukkonen Osmo Rein

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot