Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006 Liiketoiminnan tuotto kasvoi 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden nousi 4,88 (2,76) SEK:iin. Nettosäästämisen määrä oli (3 600) MSEK, joka vastaa 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Toimitusjohtajan kommentit Asiakkaidemme tulee tuntea, että he ovat valinneet Ruotsin parhaan sijoituspalvelun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Avanzan on kehitettävä jatkuvasti parempia säästötuotteita. Siksi Avanza esittelikin kevään aikana Ruotsin ensimmäisen virkaeläkevakuutuksen, johon ei liity lainkaan kiinteitä maksuja, sekä Avanza Zero - rahaston, johon ei sisälly minkäänlaisia maksuja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana esiteltiin myös Placera Nu, joka on Ruotsin ainoa säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Syksyn loppupuolella esittelemme myös aivan uusia säästökonsepteja, kertoo Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja. Avanzan palvelujen laajentuminen tuottaa selkeitä tuloksia uusien asiakkaiden muodossa. Pitkän aikavälin kasvulle on täysin ratkaisevaa se, että nautimme todella vahvaa luottamusta ruotsalaisten säästäjien parissa. Siksi on äärimmäisen imartelevaa, että Avanza oli hiljattain suuressa tutkimuksessa Ruotsin kolmanneksi arvostetuin yritys IKEAn ja TetraPakin jälkeen. Pörssikurssien lasku loppukeväästä ja alkukesästä rauhoitti markkinoita. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen oli tämän seurauksena alhaista. Uusia asiakkaita on kuitenkin tullut hyvin ja nettosäästäminen lähti jälleen nousuun syyskuun lopulta. Uskomme vahvan trendin jatkuvan loppuvuoden ajan. Lisätietoja antaa Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja, puh.: Toiminnan kehitys Avanza jatkaa nopeaa kehitystahtiaan vahvistaakseen edellytyksiään kasvulle. Tähän mennessä syksyn aikana Avanza on esitellyt uusia palveluja, kuten säästämiseen keskittyvän verkkolehden Placera Nu sekä pohjoismaisten osakkeiden verkkokaupan. Avanza Zero on osaltaan vaikuttanut siihen, että uusia asiakkaita on tullut paljon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen on kuitenkin ollut huomattavasti alhaisempaa osittain alkukesän heikon pörssikehityksen ja osittain korkeampien korkojen takia. Nettosäästämisen määrä oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana (3 600) MSEK, mikä vastaa 23,6 (71,4) prosentin nousua verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästämisen määrä oli 520 (1 260) MSEK. Nettosäästäminen nousi kuitenkin merkittävästi syyskuun lopulla. Nettosäästäminen vastaa kokonaisuudessaan 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Arvopaperisäilytysasiakkaiden yhteismäärä (netto) nousi :lla (8 700) tammi-syyskuun aikana ja oli yhteensä kpl ( kpl 31. joulukuuta 2005), mikä vastaa 15,7 (9,7) prosentin nousua. Maksuton rahasto Avanza Zero on vaikuttanut huomattavasti uusien asiakkaiden määrään. Avanza Tjänstepension (virkaeläke) esiteltiin kevään aikana ja kiinnostus sitä kohtaan on ollut suuri. Toistaiseksi 100 yritystä, ja yhteensä 160 niiden alaista arvopaperisäilytystä, on liittynyt Avanza Tjänstepension -palveluun. Virkaeläkemarkkinoilla sisäänmyynti on aikaavievempää ja monimutkaisempaa kuin Avanzan muilla tuotteilla. Avanza pitää pitkän aikavälin mahdollisuuksia hyvinä ja jatkaa siksi tuotteen sopeuttamista markkinoiden tarpeisiin. Avanza aikoo mm. syksyn aikana tehdä hakemuksen työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien markkinoille pääsystä. 1

2 Neljännellä vuosineljänneksellä Avanza tulee esittelemään muita tuotteita, kuten ryhmävakuutuksia, yksityisille eläkevakuutusmarkkinoille vahvistaakseen tarjoamaansa tuotevalikoimaa. Eläketuotteisiin tehtyjen sijoitusten määrä oli noussut 30. syyskuuta 2006 mennessä 52,6 prosentilla (2 470) MSEK:iin, joka vastaa 10,1 (8,3) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Trendi rahastosijoitusten siirtämisestä Avanzalle jatkuu. Kiinnostusta lisää mm. se, että asiakas saa Avanzan salkkuraportin kautta hyvän yleiskäsityksen kaikista sijoituksistaan. Rahastotarjontaa on lisätty ja siihen sisältyy nyt 720 eri rahastoa yli 50 rahastoyhtiöltä. Toukokuussa esiteltiin Avanza Zero maksuton rahasto. Rahasto-osuuksia voi ostaa ainoastaan suoraan Avanzan arvopaperisäilytyksen kautta, tai eläkesäästettäessä Avanzan tai PPM:n kautta. Tähän mennessä Avanza Zerolla on rahasto-osuuksien omistajaa ja rahaston pääoma on 240 MSEK. Avanza Zeron tuotto käynnistymisestä alkaen on ollut 14,6 prosenttia, jota voidaan verrata OMXS30-indeksiin, joka nousi samalla jaksolla 14,7 prosenttia. Rahastoihin tehtyjen sijoitusten määrä 30. syyskuuta 2006 oli MSEK (3 810 MSEK 31. joulukuuta 2005), joka vastaa 14,4 (12,8 % 31. joulukuuta 2005) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Keskimääräisen Avanza-salkun arvon nousu oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 9,4 (32,5) prosenttia, jota voidaan verrata OMX Stockholm Price Index -hintaindeksiin, joka nousi 10,4 (22,7) prosenttia. Sijoitusten kokonaismäärä nousi 24,8 (59,3) prosentilla ja oli 30. syyskuuta 2006 yhteensä MSEK ( MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza Private Banking -palvelun kautta tehtyjen sijoitusten määrä nousi jakson aikana 52,7 prosentilla ja oli MSEK (6 810 MSEK 31. joulukuuta 2005). Aktiespar.se:n alaisten sijoitusten määrä nousi 650 MSEK:iin (350 MSEK 31. joulukuuta 2005). Syyskuussa esiteltiin Placera Nu, joka on säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaistaan osoitteessa joka on integroitu Avanzan verkkopalveluun. Placera Nu on toimituksellisesti riippumaton ja toimitus koostuu seitsemästä osakkeiden, rahastojen ja eläkkeiden asiantuntijasta. Toiminta on mainosrahoitteista, ja sen odotetaan tuottavan yhdessä muiden mediatuotteiden (Börsveckan ja Börsguiden) kanssa 1-2 MSEK tappiota vuoden 2006 aikana. Tavoitteena on, että toiminnasta tulee jatkossa kannattavaa. Avanzan markkinaosuus pienten kasvuyhtiöiden First North -markkinapaikasta on tähän mennessä tänä vuonna 17,9 prosenttia liikevaihdon ja 25,9 prosenttia kauppojen määrän mukaan laskettuna. Tämä markkinoiden johtava asema merkitsee sitä, että Avanza on houkutteleva vaihtoehto pienten kasvuyhtiöiden noteerauksille, omistajapohjan laajennuksille ja uusmerkinnöille. Avanza Corporate Finance on suorittanut tänä vuonna tähän mennessä yhdeksän toimeksiantoa. Loppuvuoden aikana Avanza Corporate Financella on myös useita toimeksiantoja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Avanzan kehitys on keskittynyt mm. kaupankäyntiin pohjoismaisissa pörsseissä, Placera Nu -lehden lanseeraukseen sekä virkaeläkkeiden hallintajärjestelmän edelleenkehittämiseen. Avanzan verkkopalvelun toimintavarmuus oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 99,8 (99,5) prosenttia. Avanzan arvopaperisäilytysasiakkaat tekivät keskimäärin 2,01 (1,49) kauppaa kuukaudessa tammi-syyskuussa 2006, mikä on 34,9 (14,6) prosenttia enemmän kuin samalla jaksolla viime vuonna. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli keskimäärin 1,51 (1,69) kauppaa kuukaudessa. Suhteellisen alhainen aktiviteettitaso kolmannella vuosineljänneksellä selittyy pörssin heikolla kehityksellä alkukesästä. Keskimääräinen arvopaperisäilytysasiakkailta jakson aikana veloitettu välityspalkkio oli 93 (96) SEK toimeksiantoa kohden. Liiketoiminnan tuotot arvopaperisäilytysasiakasta kohden nousivat jakson aikana (2 200) SEK:iin. Lainanotto, mukaan lukien asiakkaiden varat, nousi 30. syyskuuta 2006 mennessä MSEK:iin (3 526 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainananto laski 1,8 prosentilla MSEK:iin (2 052 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainanotto ja -anto vastaavat 13,5 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2005) ja 5,4 prosenttia (6,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä. Asiakkaiden nettolikviditeetti oli siten 8,1 prosenttia (4,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä, mikä on suhteellisen korkea arvo. Avanzan markkinaosuus Tukholman pörssissä oli vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 10,2 (9,4) prosenttia kauppojen määrän ja 2,6 (2,0) prosenttia liikevaihdon mukaan laskettuna. Avanza kasvatti markkinaosuuksiaan kilpailijoihinsa verrattuna ja tehtyjen kauppojen määrässä Avanza onkin Tukholman pörssin suurin jäsen. 2

3 Talouskatsaus Liiketoiminnan tuotto kasvoi yhdeksän kuukauden jaksolla 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tuoton nousu selittyy sekä suuremmalla asiakkaiden aktiviteetilla että taustalla olevalla kasvulla. Liiketoiminnan tuotto oli jakson aikana 0,97 (0,99) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä. Korkonetto oli 100,4 (58,0) MSEK tammisyyskuussa 2006, mikä vastaa 73,1 (29,5) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Korkonettoon ovat vaikuttaneet myönteisesti suuremmat volyymit lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammat ohjauskorot. Viime kuukausina alentuneet lainanantovolyymit ovat kompensoituneet suuremmilla lainanottovolyymeillä. Tuotot välityspalkkioista, joista on vähennetty suorat kulut, muodostivat jakson aikana 54 (54) prosenttia liiketoiminnan kokonaistuotosta. Muista lähteistä tulevat tuotot (korkonetto, rahastomaksut ja muut tuotot) muodostivat loput 46 (46) prosenttia. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana muualta kuin välityspalkkioista tulleiden tuottojen määrä vastasi 102 (94) prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Näin Avanza ylitti jakson aikana tavoitteensa, että muut kuin välityspalkkioiden tuotot olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli 108 (106) prosenttia. Muista lähteistä tulevien tuottojen kasvu selittyy pääasiassa nousseilla volyymeillä lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammilla rahastomaksuilla. Liiketoiminnan kustannukset olivat tammi-syyskuussa 152,2 (99,4) MSEK, mikä vastaa 53,1 (29,3) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan kustannukset olivat 40,6 (30,9) MSEK, mikä vastaa 31,4 (29,8) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Tämä on kuitenkin laskua verrattuna vuoden 2006 aiempiin vuosineljänneksiin. Tämä johtuu osittain toisen vuosineljänneksen suhteellisen korkeista kustannuksista, sekä osittain kustannusten sesonginomaisesta alentumisesta kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinointikustannukset nousivat yhdeksän kuukauden jaksolla 29,7 (10,8) MSEK:iin. Kokopäiväisten työntekijöiden määrä (pois lukien virka- ja vanhempainvapaalla olevat) oli syyskuun lopussa 143 (93 kpl 31. joulukuuta 2005). Rekrytointitarve on tällä hetkellä vähäinen. Tulos ennen veroja oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 184,4 (102,1) MSEK, mikä merkitsee 54,8 (50,7) prosentin marginaalia. Verokustannukset olivat 50,3 (26,8) MSEK. Jakson tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden oli 4,88 (2,76) SEK. Oman pääoman tuotto jakson aikana oli 33,6 (26,3) prosenttia. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat yhteensä 6,0 (4,6) MSEK ja investointien määrä oli 15,2 (3,0) MSEK. Omaa pääomaa oli 30. syyskuuta ,9 MSEK (353,7 MSEK 31. joulukuuta 2005) tai 15,83 (12,88) SEK osaketta kohden ja pääoman kate oli 12,2 (11,1) prosenttia. Konsernin likvidit varat olivat 2 682,4 MSEK (802,9 MSEK 31. joulukuuta 2005). Emoyhtiö Avanza AB Avanza AB on Avanza-konsernin emoyhtiö. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden tulos oli -4,5 (-2,9) MSEK. Emoyhtiölle ei ole kirjattu lainkaan liikevaihtoa. Osakkeenomistajille on jaettu osinkoa 54,9 MSEK. Tulevaisuus Avanza on Säästäjien pankki ja tavoitteenamme on tarjota Ruotsin ehdottomasti parhaita sijoituspalveluja. Avanzan markkinaosuus Ruotsin säästömarkkinoista on hieman yli yhden prosentin ja tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa markkinaosuus vuoden 2008 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii nopeaa kehitystä ja paljon myyntiä. Tänä vuonna on lanseerattu useita uusia tuotteita ja Avanza keskittyy nyt näiden tuotteiden myyntiin. Syksyn loppupuolella Avanza tulee myös lisäämään tuotevalikoimaansa uusilla sijoituspalveluilla, joiden avulla Avanzan katsotaan voivan tavoittaa entistäkin laajemman säästäjien ryhmän. Tämän odotetaan vahvistavan asiakasmäärän kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Avanzan on myös tarkoitus liittyä työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien järjestelmään. Kaupankäyntiä Pohjoismaiden pörsseissä tullaan täydentämään erillisellä valuuttakaupalla. Trendit osoittavat, että Avanzan asiakkaat sijoittavat suuremman osuuden säästöistään Avanzan kautta sekä suoraan että 3

4 eläkesäästöjärjestelmän kautta. Avanza tulee siksi esittelemään parannetut salkkuraportit asiakkaiden kaikista Avanzan kautta tehdyistä sijoituksista kukaan muu markkinoilla ei tarjoa vastaavaa. Avanza tulee myös antamaan asiakkailleen mahdollisuuden osallistua muutamiin uusmerkintöihin syksyn aikana. Taustalla olevan kasvun odotetaan olevan vahvaa neljännellä vuosineljänneksellä, joka on yleensä sesonginomaisesti vuoden aktiivisin jakso. Nettosäästäminen oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 14,9 prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. On hyvät edellytykset sille, että pääsemme vuoden 2006 aikana pitkän aikavälin tavoitteeseemme, jossa nettosäästäminen olisi prosenttia. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta kolmannen vuosineljänneksen heikkojen säästömarkkinoiden takia. Avanza tulee tavalliseen tapaan olemaan aktiivinen markkinointi- ja myyntityössä loppuvuoden aikana. Muun muassa Avanza Zeron markkinoinnilla uskotaan olevan jatkossakin hyvät edellytykset houkutella uusia asiakkaita Avanzalle. Kuten aiemmin on ilmoitettu, kustannusten odotetaan nousevat prosentilla vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan Avanzan tuoton odotetaan nousevan vahvasti vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Yllä mainittua ei kuitenkaan tule pitää tuotto- tai tulosennusteena vuodelle 2006, koska toiminta on riippuvaista pörssikehityksestä. Tavoitteena on, että muualta kuin välityspalkkioista tulevat tuotot, toisin sanoen ne liiketoiminnan tuotot, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia pörssistä, olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista, mikä varmistaisi tulosten vakauden myös huonommissa pörssiolosuhteissa. Tähän mennessä tämän vuoden luku on 102 prosenttia. Muuta Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään 22. maaliskuuta 2007 klo Moderna Museetin auditoriossa Tukholmassa. Vuosikertomus tulee olemaan saatavana yhtiön konttorista ja yhtiön verkkosivuilta, maaliskuun alusta alkaen, ja se lähetetään lisäksi osakkeenomistajille. Vaalivaliokunta Vaalivaliokunta koostuu seuraavista jäsenistä: hallituksen puheenjohtaja Sven Hagströmer, Erik Törnberg, joka edustaa Investment AB Öresund:ia, Eva Qviberg, joka edustaa Qvibergin perhettä, sekä Jack Junel, joka edustaa Aktiespararnas Service AB:tä. Erik Törnberg on vaalivaliokunnan puheenjohtaja. Tulevia raporttiajankohtia Tilinpäätös 19. tammikuuta 2007 Vuosikertomus maaliskuu 2007 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2007 Tukholma, 11. lokakuuta 2006 Nicklas Storåkers Toimitusjohtaja 4

5 Konsernin kehitys neljännesvuosittain MSEK Liiketoiminnan tuotot 87,2 125,5 123,9 83,6 74,2 66,2 61,1 Liiketoiminnan kulut -40,6-63,8-47,8-39,0-30,9-35,0-33,5 Tulos ennen veroja 46,6 61,7 76,1 44,6 43,3 31,2 27,6 Sijoitusten kokonaismäärä, MSEK Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten 0,24 0,35 0,38 0,30 0,31 0,33 0,35 kokonaismäärä, % Nettosäästäminen, MSEK Asiakirjasäilytysasiakkaita, kpl Toimeksiantojen määrä asiakasta 1,51 2,18 2,35 1,79 1,69 1,41 1,38 kohden kuukaudessa, kpl Kauppojen määrä toimeksiantoa 1,69 1,70 1,70 1,71 1,68 1,62 1,65 kohden, kpl Keskimääräinen työntekijöiden määrä, kpl Konsernin avainlukuja Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 4,88 2,76 6,06 3,88 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella 1,22 4,85 2,74 6,03 3,86 oikaistuna, SEK Liiketoiminnan marginaali % 53,4 54,8 50,7 54,5 51,5 Oma pääoma osaketta kohden, SEK 15,83 15,83 11,76 15,83 12,88 Oman pääoman tuotto, % 8,1 33,6 26,3 43,5 35,3 Pääoman kate, % 12,2 12,2 12,6 12,2 11,1 Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen laimennusta Keskimääräinen osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Jäljellä olevien osakkeiden määrä ennen laimennusta Jäljellä olevien osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakkeiden määrä täyden laimennuksen yhteydessä Määritelmiä Tulos osaketta kohden Tulos verojen jälkeen suhteessa osakkeiden keskimääräiseen lukumäärään jakson aikana. Liiketoiminnan marginaali Liiketoiminnan tulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Oma pääoma osaketta kohden Oma pääoma suhteessa osakkeiden lukumäärään jakson päättyessä. Oman pääoman tuotto Tulos verojen jälkeen suhteessa oman pääoman keskimääräiseen määrään jakson aikana. Pääoman kate Pääomapohja suhteessa riskipainotettuun pääomaan. Arvopaperisäilytysasiakas Asiakas, joka on avannut arvopaperisäilytyksen, jossa on jotakin säilytettävänä. Kauppa Myynti- ja ostotransaktiot, joita suoritetaan erilaisilla arvopapereilla eri markkinapaikoilla. Toimeksianto Päivittäinen yhteenveto asiakkaan toteutuneista osto- ja myyntitransaktioista tietyllä arvopaperilla. Toimeksiantoon voi sisältyä yksi tai useampia kauppoja. Toimeksianto muodostaa välityspalkkion laskutusperusteen. Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten kokonaismäärä Liiketoiminnan tuotot suhteessa sijoitusten kokonaismäärän keskiarvoon jakson aikana. 5

6 Konsernin tuloslaskelma (MSEK) Provisiotuotot 67,4 62,3 277,1 166,0 Provisiokulut -14,1-9,0-42,0-24,7 Korkotuotot 45,5 23,3 126,0 66,5 Korkokulut -11,9-2,5-25,6-8,5 Nettotulos rahoitustoimista 0,1 0,0 0,2 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,2 0,1 0,9 2,0 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 87,2 74,2 336,6 201,5 Liiketoiminnan kulut Yleiset hallintokulut -32,5-23,8-109,0-78,1 Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden poistot -2,1-1,6-6,0-4,6 Muut liiketoiminnan kulut -6,0-5,5-37,2-16,7 Luottotappiot, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan kulut yhteensä -40,6-30,9-152,2-99,4 Liikevoitto 46,6 43,3 184,4 102,1 Verot jakson tuloksesta -12,7-11,1-50,3-26,8 Tilikauden tulos 33,9 32,2 134,1 75,3 Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 1,17 4,88 2,76 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella oikaistuna, SEK 1,22 1,17 4,85 2,74 Konsernin tase (MSEK) Vastaavat Lainananto luottolaitoksille 2 682,4 802,9 Lainananto yleisölle Huom , ,4 Osakkeet ja rahasto-osuudet 0,0 0,6 Vakuutustoiminnan vastaavat 2 619, ,8 Aineettomat hyödykkeet 32,8 25,0 Aineelliset hyödykkeet 13,2 7,2 Muut hyödykkeet 118,6 52,0 Ennalta maksetut kulut ja kertyneet tuotot 57,4 10,8 Vastaavaa yhteensä 7 539, ,7 Vastattavat Lainanotto yleisöltä Huom , ,0 Vakuutustoiminnan vastattavat 2 619, ,8 Muut velat 103,4 294,4 Kertyneet kulut ja ennalta maksetut tuotot 26,3 15,8 Oma pääoma 434,9 353,7 Vastattavaa yhteensä 7 539, ,7 6

7 Konsernin oman pääoman muutokset (MSEK) Oma pääoma vuoden lopussa 353,7 275,8 275,8 Uusanti - 11,8 11,8 Osinko -54,9-41,2-41,2 Merkintäoptioiden anti 2,0 1,4 1,4 Jakson tulos 134,1 75,3 105,9 Oma pääoma jakson lopussa 434,9 323,1 353,7 Konsernin kassavirran analyysi (MSEK) Kassavirta juoksevasta toiminnasta 180,9 102,7 Kassavirta juoksevan toiminnan vastaavista ja vastattavista 1 766,7 619,9 Kassavirta investointitoiminnasta -15,2-3,0 Kassavirta rahoitustoiminnasta -52,9-27,9 Jakson kassavirta 1 879,5 691,7 Likvidit varat jakson alussa* 802,9 489,8 Likvidit varat jakson lopussa* 2 682, ,5 *Likvideiksi varoiksi määritellään seuraavien yhteissumma: kassa, lainananto luottolaitoksille sekä mahdollinen vähennys luottolaitoksille olevista veloista. Kirjanpitoperiaatteet Avanzan osavuosikatsaus on muodoltaan EU:n IFRS-standardien sekä kyseisiä standardeja koskevien tulkintojen, IFRIC, mukainen. Tämä raportti noudattaa muodoltaan IAS 34 -standardia osavuosikatsauksille, ja Ruotsin rahoitustarkastuksen (Finansinspektionen) määräyksiä ja yleisiä ohjeita luottolaitosten ja arvopaperiyhtiöiden vuosikertomuksista (FFFS 2004:20), sekä Ruotsin kirjanpitolautakunnan (Redovisningsrådet) suositusta RR 31 konsernien osavuosikatsauksista. Kirjanpitoperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat, joita käytettiin vuosikertomuksessa Huomautukset Huom 1 Lainananto yleisölle Lainananto yleisölle on ilmoitettu siten, että siitä on vähennetty todetut ja todennäköiset luottotappiot. Kaikkien lainojen, ns. arvopaperitililuottojen, vakuutena on arvopapereita tiettyyn määriteltyyn lainoitusarvoon asti. Huom 2 Muiden lukuun hallitut varat Taseessa ilmoitetun lainanoton lisäksi Avanzalla oli 30. syyskuuta 2006 lainanottoa ulkopuolisten asiakasvaratileillä yhteensä 679,0 MSEK (1 239,6 MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza AB Box 1399, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 7 Tel: Fax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr:

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot