Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006 Liiketoiminnan tuotto kasvoi 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden nousi 4,88 (2,76) SEK:iin. Nettosäästämisen määrä oli (3 600) MSEK, joka vastaa 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Toimitusjohtajan kommentit Asiakkaidemme tulee tuntea, että he ovat valinneet Ruotsin parhaan sijoituspalvelun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Avanzan on kehitettävä jatkuvasti parempia säästötuotteita. Siksi Avanza esittelikin kevään aikana Ruotsin ensimmäisen virkaeläkevakuutuksen, johon ei liity lainkaan kiinteitä maksuja, sekä Avanza Zero - rahaston, johon ei sisälly minkäänlaisia maksuja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana esiteltiin myös Placera Nu, joka on Ruotsin ainoa säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Syksyn loppupuolella esittelemme myös aivan uusia säästökonsepteja, kertoo Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja. Avanzan palvelujen laajentuminen tuottaa selkeitä tuloksia uusien asiakkaiden muodossa. Pitkän aikavälin kasvulle on täysin ratkaisevaa se, että nautimme todella vahvaa luottamusta ruotsalaisten säästäjien parissa. Siksi on äärimmäisen imartelevaa, että Avanza oli hiljattain suuressa tutkimuksessa Ruotsin kolmanneksi arvostetuin yritys IKEAn ja TetraPakin jälkeen. Pörssikurssien lasku loppukeväästä ja alkukesästä rauhoitti markkinoita. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen oli tämän seurauksena alhaista. Uusia asiakkaita on kuitenkin tullut hyvin ja nettosäästäminen lähti jälleen nousuun syyskuun lopulta. Uskomme vahvan trendin jatkuvan loppuvuoden ajan. Lisätietoja antaa Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja, puh.: Toiminnan kehitys Avanza jatkaa nopeaa kehitystahtiaan vahvistaakseen edellytyksiään kasvulle. Tähän mennessä syksyn aikana Avanza on esitellyt uusia palveluja, kuten säästämiseen keskittyvän verkkolehden Placera Nu sekä pohjoismaisten osakkeiden verkkokaupan. Avanza Zero on osaltaan vaikuttanut siihen, että uusia asiakkaita on tullut paljon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen on kuitenkin ollut huomattavasti alhaisempaa osittain alkukesän heikon pörssikehityksen ja osittain korkeampien korkojen takia. Nettosäästämisen määrä oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana (3 600) MSEK, mikä vastaa 23,6 (71,4) prosentin nousua verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästämisen määrä oli 520 (1 260) MSEK. Nettosäästäminen nousi kuitenkin merkittävästi syyskuun lopulla. Nettosäästäminen vastaa kokonaisuudessaan 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Arvopaperisäilytysasiakkaiden yhteismäärä (netto) nousi :lla (8 700) tammi-syyskuun aikana ja oli yhteensä kpl ( kpl 31. joulukuuta 2005), mikä vastaa 15,7 (9,7) prosentin nousua. Maksuton rahasto Avanza Zero on vaikuttanut huomattavasti uusien asiakkaiden määrään. Avanza Tjänstepension (virkaeläke) esiteltiin kevään aikana ja kiinnostus sitä kohtaan on ollut suuri. Toistaiseksi 100 yritystä, ja yhteensä 160 niiden alaista arvopaperisäilytystä, on liittynyt Avanza Tjänstepension -palveluun. Virkaeläkemarkkinoilla sisäänmyynti on aikaavievempää ja monimutkaisempaa kuin Avanzan muilla tuotteilla. Avanza pitää pitkän aikavälin mahdollisuuksia hyvinä ja jatkaa siksi tuotteen sopeuttamista markkinoiden tarpeisiin. Avanza aikoo mm. syksyn aikana tehdä hakemuksen työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien markkinoille pääsystä. 1

2 Neljännellä vuosineljänneksellä Avanza tulee esittelemään muita tuotteita, kuten ryhmävakuutuksia, yksityisille eläkevakuutusmarkkinoille vahvistaakseen tarjoamaansa tuotevalikoimaa. Eläketuotteisiin tehtyjen sijoitusten määrä oli noussut 30. syyskuuta 2006 mennessä 52,6 prosentilla (2 470) MSEK:iin, joka vastaa 10,1 (8,3) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Trendi rahastosijoitusten siirtämisestä Avanzalle jatkuu. Kiinnostusta lisää mm. se, että asiakas saa Avanzan salkkuraportin kautta hyvän yleiskäsityksen kaikista sijoituksistaan. Rahastotarjontaa on lisätty ja siihen sisältyy nyt 720 eri rahastoa yli 50 rahastoyhtiöltä. Toukokuussa esiteltiin Avanza Zero maksuton rahasto. Rahasto-osuuksia voi ostaa ainoastaan suoraan Avanzan arvopaperisäilytyksen kautta, tai eläkesäästettäessä Avanzan tai PPM:n kautta. Tähän mennessä Avanza Zerolla on rahasto-osuuksien omistajaa ja rahaston pääoma on 240 MSEK. Avanza Zeron tuotto käynnistymisestä alkaen on ollut 14,6 prosenttia, jota voidaan verrata OMXS30-indeksiin, joka nousi samalla jaksolla 14,7 prosenttia. Rahastoihin tehtyjen sijoitusten määrä 30. syyskuuta 2006 oli MSEK (3 810 MSEK 31. joulukuuta 2005), joka vastaa 14,4 (12,8 % 31. joulukuuta 2005) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Keskimääräisen Avanza-salkun arvon nousu oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 9,4 (32,5) prosenttia, jota voidaan verrata OMX Stockholm Price Index -hintaindeksiin, joka nousi 10,4 (22,7) prosenttia. Sijoitusten kokonaismäärä nousi 24,8 (59,3) prosentilla ja oli 30. syyskuuta 2006 yhteensä MSEK ( MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza Private Banking -palvelun kautta tehtyjen sijoitusten määrä nousi jakson aikana 52,7 prosentilla ja oli MSEK (6 810 MSEK 31. joulukuuta 2005). Aktiespar.se:n alaisten sijoitusten määrä nousi 650 MSEK:iin (350 MSEK 31. joulukuuta 2005). Syyskuussa esiteltiin Placera Nu, joka on säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaistaan osoitteessa joka on integroitu Avanzan verkkopalveluun. Placera Nu on toimituksellisesti riippumaton ja toimitus koostuu seitsemästä osakkeiden, rahastojen ja eläkkeiden asiantuntijasta. Toiminta on mainosrahoitteista, ja sen odotetaan tuottavan yhdessä muiden mediatuotteiden (Börsveckan ja Börsguiden) kanssa 1-2 MSEK tappiota vuoden 2006 aikana. Tavoitteena on, että toiminnasta tulee jatkossa kannattavaa. Avanzan markkinaosuus pienten kasvuyhtiöiden First North -markkinapaikasta on tähän mennessä tänä vuonna 17,9 prosenttia liikevaihdon ja 25,9 prosenttia kauppojen määrän mukaan laskettuna. Tämä markkinoiden johtava asema merkitsee sitä, että Avanza on houkutteleva vaihtoehto pienten kasvuyhtiöiden noteerauksille, omistajapohjan laajennuksille ja uusmerkinnöille. Avanza Corporate Finance on suorittanut tänä vuonna tähän mennessä yhdeksän toimeksiantoa. Loppuvuoden aikana Avanza Corporate Financella on myös useita toimeksiantoja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Avanzan kehitys on keskittynyt mm. kaupankäyntiin pohjoismaisissa pörsseissä, Placera Nu -lehden lanseeraukseen sekä virkaeläkkeiden hallintajärjestelmän edelleenkehittämiseen. Avanzan verkkopalvelun toimintavarmuus oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 99,8 (99,5) prosenttia. Avanzan arvopaperisäilytysasiakkaat tekivät keskimäärin 2,01 (1,49) kauppaa kuukaudessa tammi-syyskuussa 2006, mikä on 34,9 (14,6) prosenttia enemmän kuin samalla jaksolla viime vuonna. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli keskimäärin 1,51 (1,69) kauppaa kuukaudessa. Suhteellisen alhainen aktiviteettitaso kolmannella vuosineljänneksellä selittyy pörssin heikolla kehityksellä alkukesästä. Keskimääräinen arvopaperisäilytysasiakkailta jakson aikana veloitettu välityspalkkio oli 93 (96) SEK toimeksiantoa kohden. Liiketoiminnan tuotot arvopaperisäilytysasiakasta kohden nousivat jakson aikana (2 200) SEK:iin. Lainanotto, mukaan lukien asiakkaiden varat, nousi 30. syyskuuta 2006 mennessä MSEK:iin (3 526 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainananto laski 1,8 prosentilla MSEK:iin (2 052 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainanotto ja -anto vastaavat 13,5 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2005) ja 5,4 prosenttia (6,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä. Asiakkaiden nettolikviditeetti oli siten 8,1 prosenttia (4,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä, mikä on suhteellisen korkea arvo. Avanzan markkinaosuus Tukholman pörssissä oli vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 10,2 (9,4) prosenttia kauppojen määrän ja 2,6 (2,0) prosenttia liikevaihdon mukaan laskettuna. Avanza kasvatti markkinaosuuksiaan kilpailijoihinsa verrattuna ja tehtyjen kauppojen määrässä Avanza onkin Tukholman pörssin suurin jäsen. 2

3 Talouskatsaus Liiketoiminnan tuotto kasvoi yhdeksän kuukauden jaksolla 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tuoton nousu selittyy sekä suuremmalla asiakkaiden aktiviteetilla että taustalla olevalla kasvulla. Liiketoiminnan tuotto oli jakson aikana 0,97 (0,99) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä. Korkonetto oli 100,4 (58,0) MSEK tammisyyskuussa 2006, mikä vastaa 73,1 (29,5) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Korkonettoon ovat vaikuttaneet myönteisesti suuremmat volyymit lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammat ohjauskorot. Viime kuukausina alentuneet lainanantovolyymit ovat kompensoituneet suuremmilla lainanottovolyymeillä. Tuotot välityspalkkioista, joista on vähennetty suorat kulut, muodostivat jakson aikana 54 (54) prosenttia liiketoiminnan kokonaistuotosta. Muista lähteistä tulevat tuotot (korkonetto, rahastomaksut ja muut tuotot) muodostivat loput 46 (46) prosenttia. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana muualta kuin välityspalkkioista tulleiden tuottojen määrä vastasi 102 (94) prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Näin Avanza ylitti jakson aikana tavoitteensa, että muut kuin välityspalkkioiden tuotot olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli 108 (106) prosenttia. Muista lähteistä tulevien tuottojen kasvu selittyy pääasiassa nousseilla volyymeillä lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammilla rahastomaksuilla. Liiketoiminnan kustannukset olivat tammi-syyskuussa 152,2 (99,4) MSEK, mikä vastaa 53,1 (29,3) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan kustannukset olivat 40,6 (30,9) MSEK, mikä vastaa 31,4 (29,8) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Tämä on kuitenkin laskua verrattuna vuoden 2006 aiempiin vuosineljänneksiin. Tämä johtuu osittain toisen vuosineljänneksen suhteellisen korkeista kustannuksista, sekä osittain kustannusten sesonginomaisesta alentumisesta kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinointikustannukset nousivat yhdeksän kuukauden jaksolla 29,7 (10,8) MSEK:iin. Kokopäiväisten työntekijöiden määrä (pois lukien virka- ja vanhempainvapaalla olevat) oli syyskuun lopussa 143 (93 kpl 31. joulukuuta 2005). Rekrytointitarve on tällä hetkellä vähäinen. Tulos ennen veroja oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 184,4 (102,1) MSEK, mikä merkitsee 54,8 (50,7) prosentin marginaalia. Verokustannukset olivat 50,3 (26,8) MSEK. Jakson tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden oli 4,88 (2,76) SEK. Oman pääoman tuotto jakson aikana oli 33,6 (26,3) prosenttia. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat yhteensä 6,0 (4,6) MSEK ja investointien määrä oli 15,2 (3,0) MSEK. Omaa pääomaa oli 30. syyskuuta ,9 MSEK (353,7 MSEK 31. joulukuuta 2005) tai 15,83 (12,88) SEK osaketta kohden ja pääoman kate oli 12,2 (11,1) prosenttia. Konsernin likvidit varat olivat 2 682,4 MSEK (802,9 MSEK 31. joulukuuta 2005). Emoyhtiö Avanza AB Avanza AB on Avanza-konsernin emoyhtiö. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden tulos oli -4,5 (-2,9) MSEK. Emoyhtiölle ei ole kirjattu lainkaan liikevaihtoa. Osakkeenomistajille on jaettu osinkoa 54,9 MSEK. Tulevaisuus Avanza on Säästäjien pankki ja tavoitteenamme on tarjota Ruotsin ehdottomasti parhaita sijoituspalveluja. Avanzan markkinaosuus Ruotsin säästömarkkinoista on hieman yli yhden prosentin ja tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa markkinaosuus vuoden 2008 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii nopeaa kehitystä ja paljon myyntiä. Tänä vuonna on lanseerattu useita uusia tuotteita ja Avanza keskittyy nyt näiden tuotteiden myyntiin. Syksyn loppupuolella Avanza tulee myös lisäämään tuotevalikoimaansa uusilla sijoituspalveluilla, joiden avulla Avanzan katsotaan voivan tavoittaa entistäkin laajemman säästäjien ryhmän. Tämän odotetaan vahvistavan asiakasmäärän kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Avanzan on myös tarkoitus liittyä työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien järjestelmään. Kaupankäyntiä Pohjoismaiden pörsseissä tullaan täydentämään erillisellä valuuttakaupalla. Trendit osoittavat, että Avanzan asiakkaat sijoittavat suuremman osuuden säästöistään Avanzan kautta sekä suoraan että 3

4 eläkesäästöjärjestelmän kautta. Avanza tulee siksi esittelemään parannetut salkkuraportit asiakkaiden kaikista Avanzan kautta tehdyistä sijoituksista kukaan muu markkinoilla ei tarjoa vastaavaa. Avanza tulee myös antamaan asiakkailleen mahdollisuuden osallistua muutamiin uusmerkintöihin syksyn aikana. Taustalla olevan kasvun odotetaan olevan vahvaa neljännellä vuosineljänneksellä, joka on yleensä sesonginomaisesti vuoden aktiivisin jakso. Nettosäästäminen oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 14,9 prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. On hyvät edellytykset sille, että pääsemme vuoden 2006 aikana pitkän aikavälin tavoitteeseemme, jossa nettosäästäminen olisi prosenttia. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta kolmannen vuosineljänneksen heikkojen säästömarkkinoiden takia. Avanza tulee tavalliseen tapaan olemaan aktiivinen markkinointi- ja myyntityössä loppuvuoden aikana. Muun muassa Avanza Zeron markkinoinnilla uskotaan olevan jatkossakin hyvät edellytykset houkutella uusia asiakkaita Avanzalle. Kuten aiemmin on ilmoitettu, kustannusten odotetaan nousevat prosentilla vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan Avanzan tuoton odotetaan nousevan vahvasti vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Yllä mainittua ei kuitenkaan tule pitää tuotto- tai tulosennusteena vuodelle 2006, koska toiminta on riippuvaista pörssikehityksestä. Tavoitteena on, että muualta kuin välityspalkkioista tulevat tuotot, toisin sanoen ne liiketoiminnan tuotot, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia pörssistä, olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista, mikä varmistaisi tulosten vakauden myös huonommissa pörssiolosuhteissa. Tähän mennessä tämän vuoden luku on 102 prosenttia. Muuta Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään 22. maaliskuuta 2007 klo Moderna Museetin auditoriossa Tukholmassa. Vuosikertomus tulee olemaan saatavana yhtiön konttorista ja yhtiön verkkosivuilta, maaliskuun alusta alkaen, ja se lähetetään lisäksi osakkeenomistajille. Vaalivaliokunta Vaalivaliokunta koostuu seuraavista jäsenistä: hallituksen puheenjohtaja Sven Hagströmer, Erik Törnberg, joka edustaa Investment AB Öresund:ia, Eva Qviberg, joka edustaa Qvibergin perhettä, sekä Jack Junel, joka edustaa Aktiespararnas Service AB:tä. Erik Törnberg on vaalivaliokunnan puheenjohtaja. Tulevia raporttiajankohtia Tilinpäätös 19. tammikuuta 2007 Vuosikertomus maaliskuu 2007 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2007 Tukholma, 11. lokakuuta 2006 Nicklas Storåkers Toimitusjohtaja 4

5 Konsernin kehitys neljännesvuosittain MSEK Liiketoiminnan tuotot 87,2 125,5 123,9 83,6 74,2 66,2 61,1 Liiketoiminnan kulut -40,6-63,8-47,8-39,0-30,9-35,0-33,5 Tulos ennen veroja 46,6 61,7 76,1 44,6 43,3 31,2 27,6 Sijoitusten kokonaismäärä, MSEK Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten 0,24 0,35 0,38 0,30 0,31 0,33 0,35 kokonaismäärä, % Nettosäästäminen, MSEK Asiakirjasäilytysasiakkaita, kpl Toimeksiantojen määrä asiakasta 1,51 2,18 2,35 1,79 1,69 1,41 1,38 kohden kuukaudessa, kpl Kauppojen määrä toimeksiantoa 1,69 1,70 1,70 1,71 1,68 1,62 1,65 kohden, kpl Keskimääräinen työntekijöiden määrä, kpl Konsernin avainlukuja Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 4,88 2,76 6,06 3,88 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella 1,22 4,85 2,74 6,03 3,86 oikaistuna, SEK Liiketoiminnan marginaali % 53,4 54,8 50,7 54,5 51,5 Oma pääoma osaketta kohden, SEK 15,83 15,83 11,76 15,83 12,88 Oman pääoman tuotto, % 8,1 33,6 26,3 43,5 35,3 Pääoman kate, % 12,2 12,2 12,6 12,2 11,1 Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen laimennusta Keskimääräinen osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Jäljellä olevien osakkeiden määrä ennen laimennusta Jäljellä olevien osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakkeiden määrä täyden laimennuksen yhteydessä Määritelmiä Tulos osaketta kohden Tulos verojen jälkeen suhteessa osakkeiden keskimääräiseen lukumäärään jakson aikana. Liiketoiminnan marginaali Liiketoiminnan tulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Oma pääoma osaketta kohden Oma pääoma suhteessa osakkeiden lukumäärään jakson päättyessä. Oman pääoman tuotto Tulos verojen jälkeen suhteessa oman pääoman keskimääräiseen määrään jakson aikana. Pääoman kate Pääomapohja suhteessa riskipainotettuun pääomaan. Arvopaperisäilytysasiakas Asiakas, joka on avannut arvopaperisäilytyksen, jossa on jotakin säilytettävänä. Kauppa Myynti- ja ostotransaktiot, joita suoritetaan erilaisilla arvopapereilla eri markkinapaikoilla. Toimeksianto Päivittäinen yhteenveto asiakkaan toteutuneista osto- ja myyntitransaktioista tietyllä arvopaperilla. Toimeksiantoon voi sisältyä yksi tai useampia kauppoja. Toimeksianto muodostaa välityspalkkion laskutusperusteen. Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten kokonaismäärä Liiketoiminnan tuotot suhteessa sijoitusten kokonaismäärän keskiarvoon jakson aikana. 5

6 Konsernin tuloslaskelma (MSEK) Provisiotuotot 67,4 62,3 277,1 166,0 Provisiokulut -14,1-9,0-42,0-24,7 Korkotuotot 45,5 23,3 126,0 66,5 Korkokulut -11,9-2,5-25,6-8,5 Nettotulos rahoitustoimista 0,1 0,0 0,2 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,2 0,1 0,9 2,0 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 87,2 74,2 336,6 201,5 Liiketoiminnan kulut Yleiset hallintokulut -32,5-23,8-109,0-78,1 Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden poistot -2,1-1,6-6,0-4,6 Muut liiketoiminnan kulut -6,0-5,5-37,2-16,7 Luottotappiot, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan kulut yhteensä -40,6-30,9-152,2-99,4 Liikevoitto 46,6 43,3 184,4 102,1 Verot jakson tuloksesta -12,7-11,1-50,3-26,8 Tilikauden tulos 33,9 32,2 134,1 75,3 Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 1,17 4,88 2,76 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella oikaistuna, SEK 1,22 1,17 4,85 2,74 Konsernin tase (MSEK) Vastaavat Lainananto luottolaitoksille 2 682,4 802,9 Lainananto yleisölle Huom , ,4 Osakkeet ja rahasto-osuudet 0,0 0,6 Vakuutustoiminnan vastaavat 2 619, ,8 Aineettomat hyödykkeet 32,8 25,0 Aineelliset hyödykkeet 13,2 7,2 Muut hyödykkeet 118,6 52,0 Ennalta maksetut kulut ja kertyneet tuotot 57,4 10,8 Vastaavaa yhteensä 7 539, ,7 Vastattavat Lainanotto yleisöltä Huom , ,0 Vakuutustoiminnan vastattavat 2 619, ,8 Muut velat 103,4 294,4 Kertyneet kulut ja ennalta maksetut tuotot 26,3 15,8 Oma pääoma 434,9 353,7 Vastattavaa yhteensä 7 539, ,7 6

7 Konsernin oman pääoman muutokset (MSEK) Oma pääoma vuoden lopussa 353,7 275,8 275,8 Uusanti - 11,8 11,8 Osinko -54,9-41,2-41,2 Merkintäoptioiden anti 2,0 1,4 1,4 Jakson tulos 134,1 75,3 105,9 Oma pääoma jakson lopussa 434,9 323,1 353,7 Konsernin kassavirran analyysi (MSEK) Kassavirta juoksevasta toiminnasta 180,9 102,7 Kassavirta juoksevan toiminnan vastaavista ja vastattavista 1 766,7 619,9 Kassavirta investointitoiminnasta -15,2-3,0 Kassavirta rahoitustoiminnasta -52,9-27,9 Jakson kassavirta 1 879,5 691,7 Likvidit varat jakson alussa* 802,9 489,8 Likvidit varat jakson lopussa* 2 682, ,5 *Likvideiksi varoiksi määritellään seuraavien yhteissumma: kassa, lainananto luottolaitoksille sekä mahdollinen vähennys luottolaitoksille olevista veloista. Kirjanpitoperiaatteet Avanzan osavuosikatsaus on muodoltaan EU:n IFRS-standardien sekä kyseisiä standardeja koskevien tulkintojen, IFRIC, mukainen. Tämä raportti noudattaa muodoltaan IAS 34 -standardia osavuosikatsauksille, ja Ruotsin rahoitustarkastuksen (Finansinspektionen) määräyksiä ja yleisiä ohjeita luottolaitosten ja arvopaperiyhtiöiden vuosikertomuksista (FFFS 2004:20), sekä Ruotsin kirjanpitolautakunnan (Redovisningsrådet) suositusta RR 31 konsernien osavuosikatsauksista. Kirjanpitoperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat, joita käytettiin vuosikertomuksessa Huomautukset Huom 1 Lainananto yleisölle Lainananto yleisölle on ilmoitettu siten, että siitä on vähennetty todetut ja todennäköiset luottotappiot. Kaikkien lainojen, ns. arvopaperitililuottojen, vakuutena on arvopapereita tiettyyn määriteltyyn lainoitusarvoon asti. Huom 2 Muiden lukuun hallitut varat Taseessa ilmoitetun lainanoton lisäksi Avanzalla oli 30. syyskuuta 2006 lainanottoa ulkopuolisten asiakasvaratileillä yhteensä 679,0 MSEK (1 239,6 MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza AB Box 1399, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 7 Tel: Fax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr:

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 19.5% edellisvuodesta ollen EUR 37.4m (EUR 31.3m Q2/215). Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 42.5% edellisvuodesta ollen EUR 52.9m (EUR 37.1m /2). Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 26.3% edellisvuodesta ollen EUR 51.7m (EUR 4.9m /2) Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.21 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat.% edellisvuodesta ja olivat EUR 7.m (EUR.m Q1/214)

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.215 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 47.5% edellisvuodesta ja oli EUR 31.4m (EUR 21.3m Q3/214) Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot