Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006 Liiketoiminnan tuotto kasvoi 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden nousi 4,88 (2,76) SEK:iin. Nettosäästämisen määrä oli (3 600) MSEK, joka vastaa 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Toimitusjohtajan kommentit Asiakkaidemme tulee tuntea, että he ovat valinneet Ruotsin parhaan sijoituspalvelun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Avanzan on kehitettävä jatkuvasti parempia säästötuotteita. Siksi Avanza esittelikin kevään aikana Ruotsin ensimmäisen virkaeläkevakuutuksen, johon ei liity lainkaan kiinteitä maksuja, sekä Avanza Zero - rahaston, johon ei sisälly minkäänlaisia maksuja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana esiteltiin myös Placera Nu, joka on Ruotsin ainoa säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Syksyn loppupuolella esittelemme myös aivan uusia säästökonsepteja, kertoo Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja. Avanzan palvelujen laajentuminen tuottaa selkeitä tuloksia uusien asiakkaiden muodossa. Pitkän aikavälin kasvulle on täysin ratkaisevaa se, että nautimme todella vahvaa luottamusta ruotsalaisten säästäjien parissa. Siksi on äärimmäisen imartelevaa, että Avanza oli hiljattain suuressa tutkimuksessa Ruotsin kolmanneksi arvostetuin yritys IKEAn ja TetraPakin jälkeen. Pörssikurssien lasku loppukeväästä ja alkukesästä rauhoitti markkinoita. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen oli tämän seurauksena alhaista. Uusia asiakkaita on kuitenkin tullut hyvin ja nettosäästäminen lähti jälleen nousuun syyskuun lopulta. Uskomme vahvan trendin jatkuvan loppuvuoden ajan. Lisätietoja antaa Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja, puh.: Toiminnan kehitys Avanza jatkaa nopeaa kehitystahtiaan vahvistaakseen edellytyksiään kasvulle. Tähän mennessä syksyn aikana Avanza on esitellyt uusia palveluja, kuten säästämiseen keskittyvän verkkolehden Placera Nu sekä pohjoismaisten osakkeiden verkkokaupan. Avanza Zero on osaltaan vaikuttanut siihen, että uusia asiakkaita on tullut paljon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen on kuitenkin ollut huomattavasti alhaisempaa osittain alkukesän heikon pörssikehityksen ja osittain korkeampien korkojen takia. Nettosäästämisen määrä oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana (3 600) MSEK, mikä vastaa 23,6 (71,4) prosentin nousua verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästämisen määrä oli 520 (1 260) MSEK. Nettosäästäminen nousi kuitenkin merkittävästi syyskuun lopulla. Nettosäästäminen vastaa kokonaisuudessaan 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Arvopaperisäilytysasiakkaiden yhteismäärä (netto) nousi :lla (8 700) tammi-syyskuun aikana ja oli yhteensä kpl ( kpl 31. joulukuuta 2005), mikä vastaa 15,7 (9,7) prosentin nousua. Maksuton rahasto Avanza Zero on vaikuttanut huomattavasti uusien asiakkaiden määrään. Avanza Tjänstepension (virkaeläke) esiteltiin kevään aikana ja kiinnostus sitä kohtaan on ollut suuri. Toistaiseksi 100 yritystä, ja yhteensä 160 niiden alaista arvopaperisäilytystä, on liittynyt Avanza Tjänstepension -palveluun. Virkaeläkemarkkinoilla sisäänmyynti on aikaavievempää ja monimutkaisempaa kuin Avanzan muilla tuotteilla. Avanza pitää pitkän aikavälin mahdollisuuksia hyvinä ja jatkaa siksi tuotteen sopeuttamista markkinoiden tarpeisiin. Avanza aikoo mm. syksyn aikana tehdä hakemuksen työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien markkinoille pääsystä. 1

2 Neljännellä vuosineljänneksellä Avanza tulee esittelemään muita tuotteita, kuten ryhmävakuutuksia, yksityisille eläkevakuutusmarkkinoille vahvistaakseen tarjoamaansa tuotevalikoimaa. Eläketuotteisiin tehtyjen sijoitusten määrä oli noussut 30. syyskuuta 2006 mennessä 52,6 prosentilla (2 470) MSEK:iin, joka vastaa 10,1 (8,3) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Trendi rahastosijoitusten siirtämisestä Avanzalle jatkuu. Kiinnostusta lisää mm. se, että asiakas saa Avanzan salkkuraportin kautta hyvän yleiskäsityksen kaikista sijoituksistaan. Rahastotarjontaa on lisätty ja siihen sisältyy nyt 720 eri rahastoa yli 50 rahastoyhtiöltä. Toukokuussa esiteltiin Avanza Zero maksuton rahasto. Rahasto-osuuksia voi ostaa ainoastaan suoraan Avanzan arvopaperisäilytyksen kautta, tai eläkesäästettäessä Avanzan tai PPM:n kautta. Tähän mennessä Avanza Zerolla on rahasto-osuuksien omistajaa ja rahaston pääoma on 240 MSEK. Avanza Zeron tuotto käynnistymisestä alkaen on ollut 14,6 prosenttia, jota voidaan verrata OMXS30-indeksiin, joka nousi samalla jaksolla 14,7 prosenttia. Rahastoihin tehtyjen sijoitusten määrä 30. syyskuuta 2006 oli MSEK (3 810 MSEK 31. joulukuuta 2005), joka vastaa 14,4 (12,8 % 31. joulukuuta 2005) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Keskimääräisen Avanza-salkun arvon nousu oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 9,4 (32,5) prosenttia, jota voidaan verrata OMX Stockholm Price Index -hintaindeksiin, joka nousi 10,4 (22,7) prosenttia. Sijoitusten kokonaismäärä nousi 24,8 (59,3) prosentilla ja oli 30. syyskuuta 2006 yhteensä MSEK ( MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza Private Banking -palvelun kautta tehtyjen sijoitusten määrä nousi jakson aikana 52,7 prosentilla ja oli MSEK (6 810 MSEK 31. joulukuuta 2005). Aktiespar.se:n alaisten sijoitusten määrä nousi 650 MSEK:iin (350 MSEK 31. joulukuuta 2005). Syyskuussa esiteltiin Placera Nu, joka on säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaistaan osoitteessa joka on integroitu Avanzan verkkopalveluun. Placera Nu on toimituksellisesti riippumaton ja toimitus koostuu seitsemästä osakkeiden, rahastojen ja eläkkeiden asiantuntijasta. Toiminta on mainosrahoitteista, ja sen odotetaan tuottavan yhdessä muiden mediatuotteiden (Börsveckan ja Börsguiden) kanssa 1-2 MSEK tappiota vuoden 2006 aikana. Tavoitteena on, että toiminnasta tulee jatkossa kannattavaa. Avanzan markkinaosuus pienten kasvuyhtiöiden First North -markkinapaikasta on tähän mennessä tänä vuonna 17,9 prosenttia liikevaihdon ja 25,9 prosenttia kauppojen määrän mukaan laskettuna. Tämä markkinoiden johtava asema merkitsee sitä, että Avanza on houkutteleva vaihtoehto pienten kasvuyhtiöiden noteerauksille, omistajapohjan laajennuksille ja uusmerkinnöille. Avanza Corporate Finance on suorittanut tänä vuonna tähän mennessä yhdeksän toimeksiantoa. Loppuvuoden aikana Avanza Corporate Financella on myös useita toimeksiantoja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Avanzan kehitys on keskittynyt mm. kaupankäyntiin pohjoismaisissa pörsseissä, Placera Nu -lehden lanseeraukseen sekä virkaeläkkeiden hallintajärjestelmän edelleenkehittämiseen. Avanzan verkkopalvelun toimintavarmuus oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 99,8 (99,5) prosenttia. Avanzan arvopaperisäilytysasiakkaat tekivät keskimäärin 2,01 (1,49) kauppaa kuukaudessa tammi-syyskuussa 2006, mikä on 34,9 (14,6) prosenttia enemmän kuin samalla jaksolla viime vuonna. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli keskimäärin 1,51 (1,69) kauppaa kuukaudessa. Suhteellisen alhainen aktiviteettitaso kolmannella vuosineljänneksellä selittyy pörssin heikolla kehityksellä alkukesästä. Keskimääräinen arvopaperisäilytysasiakkailta jakson aikana veloitettu välityspalkkio oli 93 (96) SEK toimeksiantoa kohden. Liiketoiminnan tuotot arvopaperisäilytysasiakasta kohden nousivat jakson aikana (2 200) SEK:iin. Lainanotto, mukaan lukien asiakkaiden varat, nousi 30. syyskuuta 2006 mennessä MSEK:iin (3 526 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainananto laski 1,8 prosentilla MSEK:iin (2 052 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainanotto ja -anto vastaavat 13,5 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2005) ja 5,4 prosenttia (6,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä. Asiakkaiden nettolikviditeetti oli siten 8,1 prosenttia (4,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä, mikä on suhteellisen korkea arvo. Avanzan markkinaosuus Tukholman pörssissä oli vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 10,2 (9,4) prosenttia kauppojen määrän ja 2,6 (2,0) prosenttia liikevaihdon mukaan laskettuna. Avanza kasvatti markkinaosuuksiaan kilpailijoihinsa verrattuna ja tehtyjen kauppojen määrässä Avanza onkin Tukholman pörssin suurin jäsen. 2

3 Talouskatsaus Liiketoiminnan tuotto kasvoi yhdeksän kuukauden jaksolla 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tuoton nousu selittyy sekä suuremmalla asiakkaiden aktiviteetilla että taustalla olevalla kasvulla. Liiketoiminnan tuotto oli jakson aikana 0,97 (0,99) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä. Korkonetto oli 100,4 (58,0) MSEK tammisyyskuussa 2006, mikä vastaa 73,1 (29,5) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Korkonettoon ovat vaikuttaneet myönteisesti suuremmat volyymit lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammat ohjauskorot. Viime kuukausina alentuneet lainanantovolyymit ovat kompensoituneet suuremmilla lainanottovolyymeillä. Tuotot välityspalkkioista, joista on vähennetty suorat kulut, muodostivat jakson aikana 54 (54) prosenttia liiketoiminnan kokonaistuotosta. Muista lähteistä tulevat tuotot (korkonetto, rahastomaksut ja muut tuotot) muodostivat loput 46 (46) prosenttia. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana muualta kuin välityspalkkioista tulleiden tuottojen määrä vastasi 102 (94) prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Näin Avanza ylitti jakson aikana tavoitteensa, että muut kuin välityspalkkioiden tuotot olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli 108 (106) prosenttia. Muista lähteistä tulevien tuottojen kasvu selittyy pääasiassa nousseilla volyymeillä lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammilla rahastomaksuilla. Liiketoiminnan kustannukset olivat tammi-syyskuussa 152,2 (99,4) MSEK, mikä vastaa 53,1 (29,3) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan kustannukset olivat 40,6 (30,9) MSEK, mikä vastaa 31,4 (29,8) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Tämä on kuitenkin laskua verrattuna vuoden 2006 aiempiin vuosineljänneksiin. Tämä johtuu osittain toisen vuosineljänneksen suhteellisen korkeista kustannuksista, sekä osittain kustannusten sesonginomaisesta alentumisesta kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinointikustannukset nousivat yhdeksän kuukauden jaksolla 29,7 (10,8) MSEK:iin. Kokopäiväisten työntekijöiden määrä (pois lukien virka- ja vanhempainvapaalla olevat) oli syyskuun lopussa 143 (93 kpl 31. joulukuuta 2005). Rekrytointitarve on tällä hetkellä vähäinen. Tulos ennen veroja oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 184,4 (102,1) MSEK, mikä merkitsee 54,8 (50,7) prosentin marginaalia. Verokustannukset olivat 50,3 (26,8) MSEK. Jakson tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden oli 4,88 (2,76) SEK. Oman pääoman tuotto jakson aikana oli 33,6 (26,3) prosenttia. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat yhteensä 6,0 (4,6) MSEK ja investointien määrä oli 15,2 (3,0) MSEK. Omaa pääomaa oli 30. syyskuuta ,9 MSEK (353,7 MSEK 31. joulukuuta 2005) tai 15,83 (12,88) SEK osaketta kohden ja pääoman kate oli 12,2 (11,1) prosenttia. Konsernin likvidit varat olivat 2 682,4 MSEK (802,9 MSEK 31. joulukuuta 2005). Emoyhtiö Avanza AB Avanza AB on Avanza-konsernin emoyhtiö. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden tulos oli -4,5 (-2,9) MSEK. Emoyhtiölle ei ole kirjattu lainkaan liikevaihtoa. Osakkeenomistajille on jaettu osinkoa 54,9 MSEK. Tulevaisuus Avanza on Säästäjien pankki ja tavoitteenamme on tarjota Ruotsin ehdottomasti parhaita sijoituspalveluja. Avanzan markkinaosuus Ruotsin säästömarkkinoista on hieman yli yhden prosentin ja tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa markkinaosuus vuoden 2008 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii nopeaa kehitystä ja paljon myyntiä. Tänä vuonna on lanseerattu useita uusia tuotteita ja Avanza keskittyy nyt näiden tuotteiden myyntiin. Syksyn loppupuolella Avanza tulee myös lisäämään tuotevalikoimaansa uusilla sijoituspalveluilla, joiden avulla Avanzan katsotaan voivan tavoittaa entistäkin laajemman säästäjien ryhmän. Tämän odotetaan vahvistavan asiakasmäärän kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Avanzan on myös tarkoitus liittyä työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien järjestelmään. Kaupankäyntiä Pohjoismaiden pörsseissä tullaan täydentämään erillisellä valuuttakaupalla. Trendit osoittavat, että Avanzan asiakkaat sijoittavat suuremman osuuden säästöistään Avanzan kautta sekä suoraan että 3

4 eläkesäästöjärjestelmän kautta. Avanza tulee siksi esittelemään parannetut salkkuraportit asiakkaiden kaikista Avanzan kautta tehdyistä sijoituksista kukaan muu markkinoilla ei tarjoa vastaavaa. Avanza tulee myös antamaan asiakkailleen mahdollisuuden osallistua muutamiin uusmerkintöihin syksyn aikana. Taustalla olevan kasvun odotetaan olevan vahvaa neljännellä vuosineljänneksellä, joka on yleensä sesonginomaisesti vuoden aktiivisin jakso. Nettosäästäminen oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 14,9 prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. On hyvät edellytykset sille, että pääsemme vuoden 2006 aikana pitkän aikavälin tavoitteeseemme, jossa nettosäästäminen olisi prosenttia. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta kolmannen vuosineljänneksen heikkojen säästömarkkinoiden takia. Avanza tulee tavalliseen tapaan olemaan aktiivinen markkinointi- ja myyntityössä loppuvuoden aikana. Muun muassa Avanza Zeron markkinoinnilla uskotaan olevan jatkossakin hyvät edellytykset houkutella uusia asiakkaita Avanzalle. Kuten aiemmin on ilmoitettu, kustannusten odotetaan nousevat prosentilla vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan Avanzan tuoton odotetaan nousevan vahvasti vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Yllä mainittua ei kuitenkaan tule pitää tuotto- tai tulosennusteena vuodelle 2006, koska toiminta on riippuvaista pörssikehityksestä. Tavoitteena on, että muualta kuin välityspalkkioista tulevat tuotot, toisin sanoen ne liiketoiminnan tuotot, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia pörssistä, olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista, mikä varmistaisi tulosten vakauden myös huonommissa pörssiolosuhteissa. Tähän mennessä tämän vuoden luku on 102 prosenttia. Muuta Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään 22. maaliskuuta 2007 klo Moderna Museetin auditoriossa Tukholmassa. Vuosikertomus tulee olemaan saatavana yhtiön konttorista ja yhtiön verkkosivuilta, maaliskuun alusta alkaen, ja se lähetetään lisäksi osakkeenomistajille. Vaalivaliokunta Vaalivaliokunta koostuu seuraavista jäsenistä: hallituksen puheenjohtaja Sven Hagströmer, Erik Törnberg, joka edustaa Investment AB Öresund:ia, Eva Qviberg, joka edustaa Qvibergin perhettä, sekä Jack Junel, joka edustaa Aktiespararnas Service AB:tä. Erik Törnberg on vaalivaliokunnan puheenjohtaja. Tulevia raporttiajankohtia Tilinpäätös 19. tammikuuta 2007 Vuosikertomus maaliskuu 2007 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2007 Tukholma, 11. lokakuuta 2006 Nicklas Storåkers Toimitusjohtaja 4

5 Konsernin kehitys neljännesvuosittain MSEK Liiketoiminnan tuotot 87,2 125,5 123,9 83,6 74,2 66,2 61,1 Liiketoiminnan kulut -40,6-63,8-47,8-39,0-30,9-35,0-33,5 Tulos ennen veroja 46,6 61,7 76,1 44,6 43,3 31,2 27,6 Sijoitusten kokonaismäärä, MSEK Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten 0,24 0,35 0,38 0,30 0,31 0,33 0,35 kokonaismäärä, % Nettosäästäminen, MSEK Asiakirjasäilytysasiakkaita, kpl Toimeksiantojen määrä asiakasta 1,51 2,18 2,35 1,79 1,69 1,41 1,38 kohden kuukaudessa, kpl Kauppojen määrä toimeksiantoa 1,69 1,70 1,70 1,71 1,68 1,62 1,65 kohden, kpl Keskimääräinen työntekijöiden määrä, kpl Konsernin avainlukuja Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 4,88 2,76 6,06 3,88 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella 1,22 4,85 2,74 6,03 3,86 oikaistuna, SEK Liiketoiminnan marginaali % 53,4 54,8 50,7 54,5 51,5 Oma pääoma osaketta kohden, SEK 15,83 15,83 11,76 15,83 12,88 Oman pääoman tuotto, % 8,1 33,6 26,3 43,5 35,3 Pääoman kate, % 12,2 12,2 12,6 12,2 11,1 Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen laimennusta Keskimääräinen osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Jäljellä olevien osakkeiden määrä ennen laimennusta Jäljellä olevien osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakkeiden määrä täyden laimennuksen yhteydessä Määritelmiä Tulos osaketta kohden Tulos verojen jälkeen suhteessa osakkeiden keskimääräiseen lukumäärään jakson aikana. Liiketoiminnan marginaali Liiketoiminnan tulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Oma pääoma osaketta kohden Oma pääoma suhteessa osakkeiden lukumäärään jakson päättyessä. Oman pääoman tuotto Tulos verojen jälkeen suhteessa oman pääoman keskimääräiseen määrään jakson aikana. Pääoman kate Pääomapohja suhteessa riskipainotettuun pääomaan. Arvopaperisäilytysasiakas Asiakas, joka on avannut arvopaperisäilytyksen, jossa on jotakin säilytettävänä. Kauppa Myynti- ja ostotransaktiot, joita suoritetaan erilaisilla arvopapereilla eri markkinapaikoilla. Toimeksianto Päivittäinen yhteenveto asiakkaan toteutuneista osto- ja myyntitransaktioista tietyllä arvopaperilla. Toimeksiantoon voi sisältyä yksi tai useampia kauppoja. Toimeksianto muodostaa välityspalkkion laskutusperusteen. Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten kokonaismäärä Liiketoiminnan tuotot suhteessa sijoitusten kokonaismäärän keskiarvoon jakson aikana. 5

6 Konsernin tuloslaskelma (MSEK) Provisiotuotot 67,4 62,3 277,1 166,0 Provisiokulut -14,1-9,0-42,0-24,7 Korkotuotot 45,5 23,3 126,0 66,5 Korkokulut -11,9-2,5-25,6-8,5 Nettotulos rahoitustoimista 0,1 0,0 0,2 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,2 0,1 0,9 2,0 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 87,2 74,2 336,6 201,5 Liiketoiminnan kulut Yleiset hallintokulut -32,5-23,8-109,0-78,1 Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden poistot -2,1-1,6-6,0-4,6 Muut liiketoiminnan kulut -6,0-5,5-37,2-16,7 Luottotappiot, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan kulut yhteensä -40,6-30,9-152,2-99,4 Liikevoitto 46,6 43,3 184,4 102,1 Verot jakson tuloksesta -12,7-11,1-50,3-26,8 Tilikauden tulos 33,9 32,2 134,1 75,3 Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 1,17 4,88 2,76 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella oikaistuna, SEK 1,22 1,17 4,85 2,74 Konsernin tase (MSEK) Vastaavat Lainananto luottolaitoksille 2 682,4 802,9 Lainananto yleisölle Huom , ,4 Osakkeet ja rahasto-osuudet 0,0 0,6 Vakuutustoiminnan vastaavat 2 619, ,8 Aineettomat hyödykkeet 32,8 25,0 Aineelliset hyödykkeet 13,2 7,2 Muut hyödykkeet 118,6 52,0 Ennalta maksetut kulut ja kertyneet tuotot 57,4 10,8 Vastaavaa yhteensä 7 539, ,7 Vastattavat Lainanotto yleisöltä Huom , ,0 Vakuutustoiminnan vastattavat 2 619, ,8 Muut velat 103,4 294,4 Kertyneet kulut ja ennalta maksetut tuotot 26,3 15,8 Oma pääoma 434,9 353,7 Vastattavaa yhteensä 7 539, ,7 6

7 Konsernin oman pääoman muutokset (MSEK) Oma pääoma vuoden lopussa 353,7 275,8 275,8 Uusanti - 11,8 11,8 Osinko -54,9-41,2-41,2 Merkintäoptioiden anti 2,0 1,4 1,4 Jakson tulos 134,1 75,3 105,9 Oma pääoma jakson lopussa 434,9 323,1 353,7 Konsernin kassavirran analyysi (MSEK) Kassavirta juoksevasta toiminnasta 180,9 102,7 Kassavirta juoksevan toiminnan vastaavista ja vastattavista 1 766,7 619,9 Kassavirta investointitoiminnasta -15,2-3,0 Kassavirta rahoitustoiminnasta -52,9-27,9 Jakson kassavirta 1 879,5 691,7 Likvidit varat jakson alussa* 802,9 489,8 Likvidit varat jakson lopussa* 2 682, ,5 *Likvideiksi varoiksi määritellään seuraavien yhteissumma: kassa, lainananto luottolaitoksille sekä mahdollinen vähennys luottolaitoksille olevista veloista. Kirjanpitoperiaatteet Avanzan osavuosikatsaus on muodoltaan EU:n IFRS-standardien sekä kyseisiä standardeja koskevien tulkintojen, IFRIC, mukainen. Tämä raportti noudattaa muodoltaan IAS 34 -standardia osavuosikatsauksille, ja Ruotsin rahoitustarkastuksen (Finansinspektionen) määräyksiä ja yleisiä ohjeita luottolaitosten ja arvopaperiyhtiöiden vuosikertomuksista (FFFS 2004:20), sekä Ruotsin kirjanpitolautakunnan (Redovisningsrådet) suositusta RR 31 konsernien osavuosikatsauksista. Kirjanpitoperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat, joita käytettiin vuosikertomuksessa Huomautukset Huom 1 Lainananto yleisölle Lainananto yleisölle on ilmoitettu siten, että siitä on vähennetty todetut ja todennäköiset luottotappiot. Kaikkien lainojen, ns. arvopaperitililuottojen, vakuutena on arvopapereita tiettyyn määriteltyyn lainoitusarvoon asti. Huom 2 Muiden lukuun hallitut varat Taseessa ilmoitetun lainanoton lisäksi Avanzalla oli 30. syyskuuta 2006 lainanottoa ulkopuolisten asiakasvaratileillä yhteensä 679,0 MSEK (1 239,6 MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza AB Box 1399, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 7 Tel: Fax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr:

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 3. toukokuuta 2006 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Vahva kehitys jatkuu tulos kasvoi 34 % Tulos kasvoi 34 prosenttia 665 miljoonaan euroon (495 milj. vuoden 2005

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

KESKITTYMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY

KESKITTYMINEN JA UUDELLEENJÄRJESTELY OM Osavuosikatsaus Tammikuu-kesäkuu Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2 OM:n osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-kesäkuu on laadittu ja julkistettu ruotsin ja englannin kielellä. Tämä suomenkielinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 28. huhtikuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Vakaa neljännes Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: "Nordealla on takanaan jälleen vahva

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 : 15.02.2005 Ålandsbanken Apb PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005 klo. 09.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE kaudelta tammikuu - joulukuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti. Konsernin

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S

V U O S I K E R TO M U S V UOSIKERTOMUS 2000 Kansikuvan on valokuvannut Tommi Heinonen ÅLANDSBANKEN ABP V UOSIKERTOMUS 2000 Å LANDSBANKEN ABP LYHYESTI (KONSERNI) Miljoonaa euroa TULOS Rahoituskate 32,1 23,4 Muut tuotot 17,5 16,3

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 KASVAVAT PALKKIOTUOTOT NETTO JA ALHAISEMMAT KUSTANNUKSET TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto oli vahva, ottolainaus kasvoi ja luottotappiot

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

NORDIC MINES AB (publ)

NORDIC MINES AB (publ) NORDIC MINES AB (publ) Osavuosikatsaus tammisyyskuu 2013 (käännös) Kolmas vuosineljännes 2013 Kullan ja hopean nettomyyntituotot olivat 74,4 miljoonaa kruunua (65,6 milj. kruunua). Liiketulos oli 52,8

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa

Lisätiedot

MeritaNordbankenin omistusrakenne. Yhteistoimintasopimus Yhteiset hallitukset Yksi johto. 40% kantaosakkeita MeritaNordbanken Oyj 100%

MeritaNordbankenin omistusrakenne. Yhteistoimintasopimus Yhteiset hallitukset Yksi johto. 40% kantaosakkeita MeritaNordbanken Oyj 100% MeritaNordbanken-ryhmä 1 MeritaNordbanken-ryhmä muodostuu MeritaNordbanken-konsernista ja kahdesta omistusyhtiöstä, jotka ovat suomalainen Merita Oyj ja ruotsalainen Nordbanken Holding AB (publ). MeritaNordbankenin

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2012

TeliaSonera tammi syyskuu 2012 Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), rek.nro 556103-4249, kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu Osakekohtainen tulos säilyi vakaana ja näkymät pysyvät ennallaan Kolmas vuosineljännes

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 DANSKE BANK OYJ -KONSERNI SISÄLLYS IFRS-TILINPÄÄTÖS JOHDON RAPORTTI Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2014... 3 Konsernin tunnusluvut... 11 Hallinnointiperiaatteet...12

Lisätiedot

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2000 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Asiakkaan kohtaaminen 8 Tytäryhtiöt 10 Liiketoimintayksiköt 12 Henkilöstö

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003. www.alandsbanken.fi

VUOSIKERTOMUS 2003. www.alandsbanken.fi VUOSIKERTOMUS 2003 www.alandsbanken.fi 1 SISÄLTÖ Johtoryhmän katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus Tulos ja kannattavuus... 8 Pankin hallinnointi... 10 Konsernin taloudellinen kehitys 1999 2003... 12

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot