Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1. tammikuuta 30. syyskuuta 2006 Liiketoiminnan tuotto kasvoi 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden nousi 4,88 (2,76) SEK:iin. Nettosäästämisen määrä oli (3 600) MSEK, joka vastaa 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Toimitusjohtajan kommentit Asiakkaidemme tulee tuntea, että he ovat valinneet Ruotsin parhaan sijoituspalvelun. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Avanzan on kehitettävä jatkuvasti parempia säästötuotteita. Siksi Avanza esittelikin kevään aikana Ruotsin ensimmäisen virkaeläkevakuutuksen, johon ei liity lainkaan kiinteitä maksuja, sekä Avanza Zero - rahaston, johon ei sisälly minkäänlaisia maksuja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana esiteltiin myös Placera Nu, joka on Ruotsin ainoa säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Syksyn loppupuolella esittelemme myös aivan uusia säästökonsepteja, kertoo Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja. Avanzan palvelujen laajentuminen tuottaa selkeitä tuloksia uusien asiakkaiden muodossa. Pitkän aikavälin kasvulle on täysin ratkaisevaa se, että nautimme todella vahvaa luottamusta ruotsalaisten säästäjien parissa. Siksi on äärimmäisen imartelevaa, että Avanza oli hiljattain suuressa tutkimuksessa Ruotsin kolmanneksi arvostetuin yritys IKEAn ja TetraPakin jälkeen. Pörssikurssien lasku loppukeväästä ja alkukesästä rauhoitti markkinoita. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen oli tämän seurauksena alhaista. Uusia asiakkaita on kuitenkin tullut hyvin ja nettosäästäminen lähti jälleen nousuun syyskuun lopulta. Uskomme vahvan trendin jatkuvan loppuvuoden ajan. Lisätietoja antaa Nicklas Storåkers, Avanzan toimitusjohtaja, puh.: Toiminnan kehitys Avanza jatkaa nopeaa kehitystahtiaan vahvistaakseen edellytyksiään kasvulle. Tähän mennessä syksyn aikana Avanza on esitellyt uusia palveluja, kuten säästämiseen keskittyvän verkkolehden Placera Nu sekä pohjoismaisten osakkeiden verkkokaupan. Avanza Zero on osaltaan vaikuttanut siihen, että uusia asiakkaita on tullut paljon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästäminen on kuitenkin ollut huomattavasti alhaisempaa osittain alkukesän heikon pörssikehityksen ja osittain korkeampien korkojen takia. Nettosäästämisen määrä oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana (3 600) MSEK, mikä vastaa 23,6 (71,4) prosentin nousua verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Kolmannen vuosineljänneksen nettosäästämisen määrä oli 520 (1 260) MSEK. Nettosäästäminen nousi kuitenkin merkittävästi syyskuun lopulla. Nettosäästäminen vastaa kokonaisuudessaan 14,9 (22,2) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. Arvopaperisäilytysasiakkaiden yhteismäärä (netto) nousi :lla (8 700) tammi-syyskuun aikana ja oli yhteensä kpl ( kpl 31. joulukuuta 2005), mikä vastaa 15,7 (9,7) prosentin nousua. Maksuton rahasto Avanza Zero on vaikuttanut huomattavasti uusien asiakkaiden määrään. Avanza Tjänstepension (virkaeläke) esiteltiin kevään aikana ja kiinnostus sitä kohtaan on ollut suuri. Toistaiseksi 100 yritystä, ja yhteensä 160 niiden alaista arvopaperisäilytystä, on liittynyt Avanza Tjänstepension -palveluun. Virkaeläkemarkkinoilla sisäänmyynti on aikaavievempää ja monimutkaisempaa kuin Avanzan muilla tuotteilla. Avanza pitää pitkän aikavälin mahdollisuuksia hyvinä ja jatkaa siksi tuotteen sopeuttamista markkinoiden tarpeisiin. Avanza aikoo mm. syksyn aikana tehdä hakemuksen työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien markkinoille pääsystä. 1

2 Neljännellä vuosineljänneksellä Avanza tulee esittelemään muita tuotteita, kuten ryhmävakuutuksia, yksityisille eläkevakuutusmarkkinoille vahvistaakseen tarjoamaansa tuotevalikoimaa. Eläketuotteisiin tehtyjen sijoitusten määrä oli noussut 30. syyskuuta 2006 mennessä 52,6 prosentilla (2 470) MSEK:iin, joka vastaa 10,1 (8,3) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Trendi rahastosijoitusten siirtämisestä Avanzalle jatkuu. Kiinnostusta lisää mm. se, että asiakas saa Avanzan salkkuraportin kautta hyvän yleiskäsityksen kaikista sijoituksistaan. Rahastotarjontaa on lisätty ja siihen sisältyy nyt 720 eri rahastoa yli 50 rahastoyhtiöltä. Toukokuussa esiteltiin Avanza Zero maksuton rahasto. Rahasto-osuuksia voi ostaa ainoastaan suoraan Avanzan arvopaperisäilytyksen kautta, tai eläkesäästettäessä Avanzan tai PPM:n kautta. Tähän mennessä Avanza Zerolla on rahasto-osuuksien omistajaa ja rahaston pääoma on 240 MSEK. Avanza Zeron tuotto käynnistymisestä alkaen on ollut 14,6 prosenttia, jota voidaan verrata OMXS30-indeksiin, joka nousi samalla jaksolla 14,7 prosenttia. Rahastoihin tehtyjen sijoitusten määrä 30. syyskuuta 2006 oli MSEK (3 810 MSEK 31. joulukuuta 2005), joka vastaa 14,4 (12,8 % 31. joulukuuta 2005) prosenttia kaikkien sijoitusten kokonaismäärästä. Keskimääräisen Avanza-salkun arvon nousu oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 9,4 (32,5) prosenttia, jota voidaan verrata OMX Stockholm Price Index -hintaindeksiin, joka nousi 10,4 (22,7) prosenttia. Sijoitusten kokonaismäärä nousi 24,8 (59,3) prosentilla ja oli 30. syyskuuta 2006 yhteensä MSEK ( MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza Private Banking -palvelun kautta tehtyjen sijoitusten määrä nousi jakson aikana 52,7 prosentilla ja oli MSEK (6 810 MSEK 31. joulukuuta 2005). Aktiespar.se:n alaisten sijoitusten määrä nousi 650 MSEK:iin (350 MSEK 31. joulukuuta 2005). Syyskuussa esiteltiin Placera Nu, joka on säästämiseen ja sijoittamiseen keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaistaan osoitteessa joka on integroitu Avanzan verkkopalveluun. Placera Nu on toimituksellisesti riippumaton ja toimitus koostuu seitsemästä osakkeiden, rahastojen ja eläkkeiden asiantuntijasta. Toiminta on mainosrahoitteista, ja sen odotetaan tuottavan yhdessä muiden mediatuotteiden (Börsveckan ja Börsguiden) kanssa 1-2 MSEK tappiota vuoden 2006 aikana. Tavoitteena on, että toiminnasta tulee jatkossa kannattavaa. Avanzan markkinaosuus pienten kasvuyhtiöiden First North -markkinapaikasta on tähän mennessä tänä vuonna 17,9 prosenttia liikevaihdon ja 25,9 prosenttia kauppojen määrän mukaan laskettuna. Tämä markkinoiden johtava asema merkitsee sitä, että Avanza on houkutteleva vaihtoehto pienten kasvuyhtiöiden noteerauksille, omistajapohjan laajennuksille ja uusmerkinnöille. Avanza Corporate Finance on suorittanut tänä vuonna tähän mennessä yhdeksän toimeksiantoa. Loppuvuoden aikana Avanza Corporate Financella on myös useita toimeksiantoja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Avanzan kehitys on keskittynyt mm. kaupankäyntiin pohjoismaisissa pörsseissä, Placera Nu -lehden lanseeraukseen sekä virkaeläkkeiden hallintajärjestelmän edelleenkehittämiseen. Avanzan verkkopalvelun toimintavarmuus oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 99,8 (99,5) prosenttia. Avanzan arvopaperisäilytysasiakkaat tekivät keskimäärin 2,01 (1,49) kauppaa kuukaudessa tammi-syyskuussa 2006, mikä on 34,9 (14,6) prosenttia enemmän kuin samalla jaksolla viime vuonna. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli keskimäärin 1,51 (1,69) kauppaa kuukaudessa. Suhteellisen alhainen aktiviteettitaso kolmannella vuosineljänneksellä selittyy pörssin heikolla kehityksellä alkukesästä. Keskimääräinen arvopaperisäilytysasiakkailta jakson aikana veloitettu välityspalkkio oli 93 (96) SEK toimeksiantoa kohden. Liiketoiminnan tuotot arvopaperisäilytysasiakasta kohden nousivat jakson aikana (2 200) SEK:iin. Lainanotto, mukaan lukien asiakkaiden varat, nousi 30. syyskuuta 2006 mennessä MSEK:iin (3 526 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainananto laski 1,8 prosentilla MSEK:iin (2 052 MSEK 31. joulukuuta 2005). Lainanotto ja -anto vastaavat 13,5 prosenttia (11,8 prosenttia 31. joulukuuta 2005) ja 5,4 prosenttia (6,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä. Asiakkaiden nettolikviditeetti oli siten 8,1 prosenttia (4,9 prosenttia 31. joulukuuta 2005) sijoitusten kokonaismäärästä, mikä on suhteellisen korkea arvo. Avanzan markkinaosuus Tukholman pörssissä oli vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 10,2 (9,4) prosenttia kauppojen määrän ja 2,6 (2,0) prosenttia liikevaihdon mukaan laskettuna. Avanza kasvatti markkinaosuuksiaan kilpailijoihinsa verrattuna ja tehtyjen kauppojen määrässä Avanza onkin Tukholman pörssin suurin jäsen. 2

3 Talouskatsaus Liiketoiminnan tuotto kasvoi yhdeksän kuukauden jaksolla 67,0 (29,5) prosentilla 336,6 (201,5) MSEK:iin. Tuoton nousu selittyy sekä suuremmalla asiakkaiden aktiviteetilla että taustalla olevalla kasvulla. Liiketoiminnan tuotto oli jakson aikana 0,97 (0,99) prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä. Korkonetto oli 100,4 (58,0) MSEK tammisyyskuussa 2006, mikä vastaa 73,1 (29,5) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Korkonettoon ovat vaikuttaneet myönteisesti suuremmat volyymit lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammat ohjauskorot. Viime kuukausina alentuneet lainanantovolyymit ovat kompensoituneet suuremmilla lainanottovolyymeillä. Tuotot välityspalkkioista, joista on vähennetty suorat kulut, muodostivat jakson aikana 54 (54) prosenttia liiketoiminnan kokonaistuotosta. Muista lähteistä tulevat tuotot (korkonetto, rahastomaksut ja muut tuotot) muodostivat loput 46 (46) prosenttia. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana muualta kuin välityspalkkioista tulleiden tuottojen määrä vastasi 102 (94) prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Näin Avanza ylitti jakson aikana tavoitteensa, että muut kuin välityspalkkioiden tuotot olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista. Kolmannella vuosineljänneksellä vastaava luku oli 108 (106) prosenttia. Muista lähteistä tulevien tuottojen kasvu selittyy pääasiassa nousseilla volyymeillä lainanotossa ja -annossa, sekä korkeammilla rahastomaksuilla. Liiketoiminnan kustannukset olivat tammi-syyskuussa 152,2 (99,4) MSEK, mikä vastaa 53,1 (29,3) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Kolmannen vuosineljänneksen aikana liiketoiminnan kustannukset olivat 40,6 (30,9) MSEK, mikä vastaa 31,4 (29,8) prosentin nousua verrattuna samaan jaksoon viime vuonna. Tämä on kuitenkin laskua verrattuna vuoden 2006 aiempiin vuosineljänneksiin. Tämä johtuu osittain toisen vuosineljänneksen suhteellisen korkeista kustannuksista, sekä osittain kustannusten sesonginomaisesta alentumisesta kolmannella vuosineljänneksellä. Markkinointikustannukset nousivat yhdeksän kuukauden jaksolla 29,7 (10,8) MSEK:iin. Kokopäiväisten työntekijöiden määrä (pois lukien virka- ja vanhempainvapaalla olevat) oli syyskuun lopussa 143 (93 kpl 31. joulukuuta 2005). Rekrytointitarve on tällä hetkellä vähäinen. Tulos ennen veroja oli vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 184,4 (102,1) MSEK, mikä merkitsee 54,8 (50,7) prosentin marginaalia. Verokustannukset olivat 50,3 (26,8) MSEK. Jakson tulos verojen jälkeen oli 134,1 (75,3) MSEK. Tulos osaketta kohden oli 4,88 (2,76) SEK. Oman pääoman tuotto jakson aikana oli 33,6 (26,3) prosenttia. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat yhteensä 6,0 (4,6) MSEK ja investointien määrä oli 15,2 (3,0) MSEK. Omaa pääomaa oli 30. syyskuuta ,9 MSEK (353,7 MSEK 31. joulukuuta 2005) tai 15,83 (12,88) SEK osaketta kohden ja pääoman kate oli 12,2 (11,1) prosenttia. Konsernin likvidit varat olivat 2 682,4 MSEK (802,9 MSEK 31. joulukuuta 2005). Emoyhtiö Avanza AB Avanza AB on Avanza-konsernin emoyhtiö. Vuoden 2006 ensimmäisten yhdeksän kuukauden tulos oli -4,5 (-2,9) MSEK. Emoyhtiölle ei ole kirjattu lainkaan liikevaihtoa. Osakkeenomistajille on jaettu osinkoa 54,9 MSEK. Tulevaisuus Avanza on Säästäjien pankki ja tavoitteenamme on tarjota Ruotsin ehdottomasti parhaita sijoituspalveluja. Avanzan markkinaosuus Ruotsin säästömarkkinoista on hieman yli yhden prosentin ja tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa markkinaosuus vuoden 2008 loppuun mennessä. Tähän tavoitteeseen pääseminen vaatii nopeaa kehitystä ja paljon myyntiä. Tänä vuonna on lanseerattu useita uusia tuotteita ja Avanza keskittyy nyt näiden tuotteiden myyntiin. Syksyn loppupuolella Avanza tulee myös lisäämään tuotevalikoimaansa uusilla sijoituspalveluilla, joiden avulla Avanzan katsotaan voivan tavoittaa entistäkin laajemman säästäjien ryhmän. Tämän odotetaan vahvistavan asiakasmäärän kasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä. Avanzan on myös tarkoitus liittyä työehtosopimusten alaisten virkaeläkesuunnitelmien järjestelmään. Kaupankäyntiä Pohjoismaiden pörsseissä tullaan täydentämään erillisellä valuuttakaupalla. Trendit osoittavat, että Avanzan asiakkaat sijoittavat suuremman osuuden säästöistään Avanzan kautta sekä suoraan että 3

4 eläkesäästöjärjestelmän kautta. Avanza tulee siksi esittelemään parannetut salkkuraportit asiakkaiden kaikista Avanzan kautta tehdyistä sijoituksista kukaan muu markkinoilla ei tarjoa vastaavaa. Avanza tulee myös antamaan asiakkailleen mahdollisuuden osallistua muutamiin uusmerkintöihin syksyn aikana. Taustalla olevan kasvun odotetaan olevan vahvaa neljännellä vuosineljänneksellä, joka on yleensä sesonginomaisesti vuoden aktiivisin jakso. Nettosäästäminen oli vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 14,9 prosenttia sijoitusten kokonaismäärästä vuoden alussa. On hyvät edellytykset sille, että pääsemme vuoden 2006 aikana pitkän aikavälin tavoitteeseemme, jossa nettosäästäminen olisi prosenttia. Tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta kolmannen vuosineljänneksen heikkojen säästömarkkinoiden takia. Avanza tulee tavalliseen tapaan olemaan aktiivinen markkinointi- ja myyntityössä loppuvuoden aikana. Muun muassa Avanza Zeron markkinoinnilla uskotaan olevan jatkossakin hyvät edellytykset houkutella uusia asiakkaita Avanzalle. Kuten aiemmin on ilmoitettu, kustannusten odotetaan nousevat prosentilla vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Kaiken kaikkiaan Avanzan tuoton odotetaan nousevan vahvasti vuoden 2006 aikana viime vuoteen verrattuna. Yllä mainittua ei kuitenkaan tule pitää tuotto- tai tulosennusteena vuodelle 2006, koska toiminta on riippuvaista pörssikehityksestä. Tavoitteena on, että muualta kuin välityspalkkioista tulevat tuotot, toisin sanoen ne liiketoiminnan tuotot, jotka eivät ole suoraan riippuvaisia pörssistä, olisivat vähintään prosenttia liiketoiminnan kustannuksista, mikä varmistaisi tulosten vakauden myös huonommissa pörssiolosuhteissa. Tähän mennessä tämän vuoden luku on 102 prosenttia. Muuta Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään 22. maaliskuuta 2007 klo Moderna Museetin auditoriossa Tukholmassa. Vuosikertomus tulee olemaan saatavana yhtiön konttorista ja yhtiön verkkosivuilta, maaliskuun alusta alkaen, ja se lähetetään lisäksi osakkeenomistajille. Vaalivaliokunta Vaalivaliokunta koostuu seuraavista jäsenistä: hallituksen puheenjohtaja Sven Hagströmer, Erik Törnberg, joka edustaa Investment AB Öresund:ia, Eva Qviberg, joka edustaa Qvibergin perhettä, sekä Jack Junel, joka edustaa Aktiespararnas Service AB:tä. Erik Törnberg on vaalivaliokunnan puheenjohtaja. Tulevia raporttiajankohtia Tilinpäätös 19. tammikuuta 2007 Vuosikertomus maaliskuu 2007 Yhtiökokous 22. maaliskuuta 2007 Tukholma, 11. lokakuuta 2006 Nicklas Storåkers Toimitusjohtaja 4

5 Konsernin kehitys neljännesvuosittain MSEK Liiketoiminnan tuotot 87,2 125,5 123,9 83,6 74,2 66,2 61,1 Liiketoiminnan kulut -40,6-63,8-47,8-39,0-30,9-35,0-33,5 Tulos ennen veroja 46,6 61,7 76,1 44,6 43,3 31,2 27,6 Sijoitusten kokonaismäärä, MSEK Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten 0,24 0,35 0,38 0,30 0,31 0,33 0,35 kokonaismäärä, % Nettosäästäminen, MSEK Asiakirjasäilytysasiakkaita, kpl Toimeksiantojen määrä asiakasta 1,51 2,18 2,35 1,79 1,69 1,41 1,38 kohden kuukaudessa, kpl Kauppojen määrä toimeksiantoa 1,69 1,70 1,70 1,71 1,68 1,62 1,65 kohden, kpl Keskimääräinen työntekijöiden määrä, kpl Konsernin avainlukuja Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 4,88 2,76 6,06 3,88 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella 1,22 4,85 2,74 6,03 3,86 oikaistuna, SEK Liiketoiminnan marginaali % 53,4 54,8 50,7 54,5 51,5 Oma pääoma osaketta kohden, SEK 15,83 15,83 11,76 15,83 12,88 Oman pääoman tuotto, % 8,1 33,6 26,3 43,5 35,3 Pääoman kate, % 12,2 12,2 12,6 12,2 11,1 Keskimääräinen osakkeiden määrä ennen laimennusta Keskimääräinen osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Jäljellä olevien osakkeiden määrä ennen laimennusta Jäljellä olevien osakkeiden määrä laimennuksen jälkeen Osakkeiden määrä täyden laimennuksen yhteydessä Määritelmiä Tulos osaketta kohden Tulos verojen jälkeen suhteessa osakkeiden keskimääräiseen lukumäärään jakson aikana. Liiketoiminnan marginaali Liiketoiminnan tulos suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Oma pääoma osaketta kohden Oma pääoma suhteessa osakkeiden lukumäärään jakson päättyessä. Oman pääoman tuotto Tulos verojen jälkeen suhteessa oman pääoman keskimääräiseen määrään jakson aikana. Pääoman kate Pääomapohja suhteessa riskipainotettuun pääomaan. Arvopaperisäilytysasiakas Asiakas, joka on avannut arvopaperisäilytyksen, jossa on jotakin säilytettävänä. Kauppa Myynti- ja ostotransaktiot, joita suoritetaan erilaisilla arvopapereilla eri markkinapaikoilla. Toimeksianto Päivittäinen yhteenveto asiakkaan toteutuneista osto- ja myyntitransaktioista tietyllä arvopaperilla. Toimeksiantoon voi sisältyä yksi tai useampia kauppoja. Toimeksianto muodostaa välityspalkkion laskutusperusteen. Liiketoiminnan tuotot / sijoitusten kokonaismäärä Liiketoiminnan tuotot suhteessa sijoitusten kokonaismäärän keskiarvoon jakson aikana. 5

6 Konsernin tuloslaskelma (MSEK) Provisiotuotot 67,4 62,3 277,1 166,0 Provisiokulut -14,1-9,0-42,0-24,7 Korkotuotot 45,5 23,3 126,0 66,5 Korkokulut -11,9-2,5-25,6-8,5 Nettotulos rahoitustoimista 0,1 0,0 0,2 0,2 Muut liiketoiminnan tuotot 0,2 0,1 0,9 2,0 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 87,2 74,2 336,6 201,5 Liiketoiminnan kulut Yleiset hallintokulut -32,5-23,8-109,0-78,1 Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden poistot -2,1-1,6-6,0-4,6 Muut liiketoiminnan kulut -6,0-5,5-37,2-16,7 Luottotappiot, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 Liiketoiminnan kulut yhteensä -40,6-30,9-152,2-99,4 Liikevoitto 46,6 43,3 184,4 102,1 Verot jakson tuloksesta -12,7-11,1-50,3-26,8 Tilikauden tulos 33,9 32,2 134,1 75,3 Tulos osaketta kohden, SEK 1,23 1,17 4,88 2,76 Tulos osaketta kohden laimennusvaikutuksella oikaistuna, SEK 1,22 1,17 4,85 2,74 Konsernin tase (MSEK) Vastaavat Lainananto luottolaitoksille 2 682,4 802,9 Lainananto yleisölle Huom , ,4 Osakkeet ja rahasto-osuudet 0,0 0,6 Vakuutustoiminnan vastaavat 2 619, ,8 Aineettomat hyödykkeet 32,8 25,0 Aineelliset hyödykkeet 13,2 7,2 Muut hyödykkeet 118,6 52,0 Ennalta maksetut kulut ja kertyneet tuotot 57,4 10,8 Vastaavaa yhteensä 7 539, ,7 Vastattavat Lainanotto yleisöltä Huom , ,0 Vakuutustoiminnan vastattavat 2 619, ,8 Muut velat 103,4 294,4 Kertyneet kulut ja ennalta maksetut tuotot 26,3 15,8 Oma pääoma 434,9 353,7 Vastattavaa yhteensä 7 539, ,7 6

7 Konsernin oman pääoman muutokset (MSEK) Oma pääoma vuoden lopussa 353,7 275,8 275,8 Uusanti - 11,8 11,8 Osinko -54,9-41,2-41,2 Merkintäoptioiden anti 2,0 1,4 1,4 Jakson tulos 134,1 75,3 105,9 Oma pääoma jakson lopussa 434,9 323,1 353,7 Konsernin kassavirran analyysi (MSEK) Kassavirta juoksevasta toiminnasta 180,9 102,7 Kassavirta juoksevan toiminnan vastaavista ja vastattavista 1 766,7 619,9 Kassavirta investointitoiminnasta -15,2-3,0 Kassavirta rahoitustoiminnasta -52,9-27,9 Jakson kassavirta 1 879,5 691,7 Likvidit varat jakson alussa* 802,9 489,8 Likvidit varat jakson lopussa* 2 682, ,5 *Likvideiksi varoiksi määritellään seuraavien yhteissumma: kassa, lainananto luottolaitoksille sekä mahdollinen vähennys luottolaitoksille olevista veloista. Kirjanpitoperiaatteet Avanzan osavuosikatsaus on muodoltaan EU:n IFRS-standardien sekä kyseisiä standardeja koskevien tulkintojen, IFRIC, mukainen. Tämä raportti noudattaa muodoltaan IAS 34 -standardia osavuosikatsauksille, ja Ruotsin rahoitustarkastuksen (Finansinspektionen) määräyksiä ja yleisiä ohjeita luottolaitosten ja arvopaperiyhtiöiden vuosikertomuksista (FFFS 2004:20), sekä Ruotsin kirjanpitolautakunnan (Redovisningsrådet) suositusta RR 31 konsernien osavuosikatsauksista. Kirjanpitoperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat, joita käytettiin vuosikertomuksessa Huomautukset Huom 1 Lainananto yleisölle Lainananto yleisölle on ilmoitettu siten, että siitä on vähennetty todetut ja todennäköiset luottotappiot. Kaikkien lainojen, ns. arvopaperitililuottojen, vakuutena on arvopapereita tiettyyn määriteltyyn lainoitusarvoon asti. Huom 2 Muiden lukuun hallitut varat Taseessa ilmoitetun lainanoton lisäksi Avanzalla oli 30. syyskuuta 2006 lainanottoa ulkopuolisten asiakasvaratileillä yhteensä 679,0 MSEK (1 239,6 MSEK 31. joulukuuta 2005). Avanza AB Box 1399, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsgatan 60 7 Tel: Fax: Styrelsens säte: Stockholm Org.nr:

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.21 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan tuotot (liikevaihto+korkotuotot) nousivat.% edellisvuodesta ja olivat EUR 7.m (EUR.m Q1/214)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot