Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS"

Transkriptio

1 Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9

2 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik i, jiden avulla Sumen maajukkue pelaa vuden 98 MM-kisjen lpputurnaukse a, pidettiin tätä eräillä tahilla mahdttmana aavuttaa. Kuluneen kauden vaatimatn kansainvälinen m en e ty, muutamaa h yvää ttelua lukuunttamatta, näyttäisi tukevan tällaista k ä ity tä. Kehittymisen edellytyk senä n kuitenkin riittävän krkealle a e tettu t avite. Spivilla välitavitteilla, kuten 0 piakisat 9 ja \ MM-kisat 98. lajiimme sveltuvalla stipendijärjeste m" ä sekä ennen kaikkea j.!rkevällä ja hjehnidulla yalmennukselli n tuhn krkeaan tavitteeseen pyrkiminen t ehtävä nurell jalkapallilijalle m ielekkääk i ja uhrauk ia vastaavak i. k mme levamme tässä mieles ä ik alla tiellä. uluneena vunna enti tään tiivi - tynyt yhtei timinta appulaliigaliitn kan a tulee malta saltaan edesauttamaan pyrkimystämme n taa maamme jalkapallilun tasa. Edellisen vuden timintakertmuksessa tdettiin yleisön mielen iinnn vähen emi en mudstuneen vaikeak i ngehnaksi niin eurille kuin liitliekin. Ilk emme vimme tdeta ktimaattelujen yleisömäärien nu een edellis en vuteen verrattuna yli kaksinkertaiseksi j a arjatteluissa j muutamia vu ia jatktmeen laskusuuntauksen pysähtyneen. b sluuttiset yleisöluvut miesten sarjisa jpa lisääntyivät edelli e n vuteen verrattuna 8.000:a. Ensi

3 vu i run aine MM-kisatelevi iinteineen tulee kuitenkin vaatimaan niin eurilta kuin liitltakin uuria pnnistuk ia yleisön kannattlksen lisäämiseksi. Kansainvälinen kilpailutimintamme li var in epäta ai ta. maajukkueemme ai eitsemä tä ttelu taan yhden vitn Hllannin amatöörejä va taan ja vierastasapelin Rutsissa. iimeksimainitun ttelun tulk elle myö ktimaiset jalkapally tävät antivat arva ; lihan seuraava a ktimaattelu amme yleisöä lähes ierastappit Albanias a ja mm' kaluvuin Rmania a päättivät kauden vähemmän nnistunee ti. Epätasaisuutta li myös alle - vutiaiden maajukkueen urituksis a. Rut in vastaavalle yhdistelmälle jtlkkueemme hävisi kahde ti elvin numerin; en ijaan euvstliitta va taan pelattiin tasan ja Ranskan vahva yhdi telmä vitettiin vierais a. urten maajotlkkueet pela ivat vii i virallista maattelua, ji ta kak i päätt i tasapeliin ja klme hävittiin. eurajukkueet ivät Eurpan liitn cup-kilpailtu a pää eet en 00- mäistä kierr ta pitemmälle. Kan allin n kilpailutiminta ei kk liitn hi trian aikana le llut niin laaja kuin kultmeena vunna. Liitn eri sarji a pelattiin yhteensä nin.00 ttelua; isäys ed Ui een vuteen verrattuna li %! Uu ii divi ina sittautui kilpailulli e ti ja u eimpien eu rjen salta m ös taludelli e ti vai' in nni ttmeeksi. Mi ten arjj n 0 alta kilpailutiminta näyttää kiteytyneen mutn, jta ei liitthallituksen miele tä tuli i ainakaan muutamaan vuteen muuttaa. Kehittiimi en varaa n ktutenkin nurt n ja nai t en kilpailutiminnas a. Jalkapallilun umen m e taruuden vitti H elsingin J alkapallklubi, jka krjasi vitt m yös nai ten ja D-nurten luki sa Kupin Pall eura 0 itti jäll en k erran tek e änsä vimakasta junirityötä viemällä ti tami een ekä - että B-nurten m estaruuden. K äpylän Pall H ei ingistä vitti C-nurten m estaruuden. umen Cupin vitti Lahden R eipas.. Taludellis sti v u i li tyydytt ävä, altin ylimääräisen timnta-avu tuksen ansi ta vitiin piireille mak aa ylimääräistä tinlnta-avustusta :-. Liittkkus... r aen.uittkkus pidettiin Kupissa maaliskuun. päivana. Lasna li edustajaa. Pöytäkirja liitteenä. K unniapuh eenjhtaja K aupunginjhtaja Erik vn Frenckell. L iitthallitus Puheenjhtaja: Osm P. Karttunen varapuheenjhtaja: E k Piippnen II III J ä enet: " " Tatm Takala Ein Ahkas levi Lehtnen Veikk LiesIeht Martti J. Meht ErikPalin Antti Phjnen Antti Rau tanen Ove H.Rehn Matm Rintanen Liitthallitus n kkntunut 8 kertaa. T yövalikunta Puheenjhtaja: Varapuheenjhtaja: J äsenet: T aun T akala Ein Ahkas Martti J. Meht Ove H. R ehn Maun Riutanen T yövalikunta n kkntunut k ertaa. Muut valikunnat E rtumarivaliklmta: Aarne Erikssn (pj ), Veikk Hukka Wlf Karni, Olavi Myllykangas j a P ekka Nuutinen. '.ulutusvalikunta : Aats Lehtnen (pj), Le Aaltnen, Harry Hagg, Aarre Lievnen ja Matti Ter ästö. Kurinpitvalikunta: Martti J. Meht (pj ), HelO'e J alank Jukka Järvinen, Erkki Linkm ja El kki Prila. b,

4 urisvalikunta: Max Westerberg (pj), Pentti Lamminen, Stig Göran Myntti ja Hannu Paananen_ PR-valikunta: Yrjö Jäntti (pj),. J. Ahka, Juk Auter, Ove H. Rehn ja ils-göran Wallen. Pääsarjavalikunta: Paav ikk (pj), Ulevi L htnen, E k Piippnen ja Kari Salnen. Sihteeri Kari Hagfr. Sarjavalikunta: E k Piippnen (pj), ic Janer, Veikk Lie - leht, Aarre Salkanga ja Ilkka Sumalainen. Sääntövalikunta: Erkki Linkm (pj ), H elge J alank, Martti J. Meht ja Matti Meht. aistimikunta: 0 e H. Rehn (pj), Leena Lång tröm, Kaija Salpur ja Rland Wiik. Ulkasiain neuvttelukunta: Tiv A. Ekhlm (pj), Kalle Altti, Helmuth H ess, Matti Kivistö, Rlf Klärich, Denni Lindell, Flke yberg, La se Terh, Michail Wainstein ja Juus M. R. Walden. Teknillinen timikunta: E k Paalanen (pj), Olavi Haa kivi, Pentti H einnen, Kauk Link ja Stig-Göran yntti. Tavite 8: Ove H_ Rehn (pj), Olavi Haa kivi, Kari Hagfr, Raim Marttinen, E k Piippnen, Erkki Prlla ja Max W tel'- berg. Tilintarkastajat Liitn tilintarkastajina vat tolduneet Lars-Erik Hartman, KHT ja Rein Järvinen sekä heidän varamiehinään Keij Airla ja Eer Virtanen. umertilintarkastajana n llut P entti Turmaa, HTM. l Piirit ja seurat Timintavuden päättye sä kuului liittn 8 piiriä ja 9 seuraa, jiden yhteinen jäsenmäärä li.8. Luettelituja pelaajia li., ji ta B-, C- ja D-nuria.88 ja naisia.. Uu ia jä en eurja n vuden aikana hyväk ytty jakautuen piireittäin euraa asti: Helsingin piiri: H ei ingin Jalkapalljunirit, H elsingin Kurmaautilijain TimIDtakerh, H erttniemen Tverit, IBM Sprt Club, Malmin Wintiöt, Mei eli, Töölön A ja Valtakunnan Ptkupalleura; Turun piiri: Ravintlaväen Urheilijat; Tampereen piiri: Kangasalan Urheilijat -8, kian Sultan ja Oriveden Tui ku; Savn piiri: Jyrkän Pall eura ja Tuusniemen Kisa ;-J(aasan piiri: Urheiluseura Mörrit Idrtt förening, Vaasan Työväen Pallilijat ja Ylihärmän Junkkarit; Keski-Uudenmaan piiri: Backaksen I sku, Hyvinkään Työväen Pallilijat, Jkelan Ki a, Ke-We P eipparit ja Villa en Buffal; atakunnan piiri: Prin Kiekk-Salamat; almaan piiri: Karvilan Kivekkäät, Mikkelin Vauhti, Mntlan urisseura ja Otavan Viesti ; Kymenlaaksn piiri: Elimäen Vauhti ja Virlahden Samp; Keski-Phjanmaan piiri: Ftbll klubben Öja -, Kkklan Pall-Pjat ja P yhäjärven Phti; Oltlun piiri: Haukiputaan Heitt ja Iinattijärven uris euran Urheilijat; Lapin piiri: Pelln Tverit; Keski-Sumen piiri: Tammijärven Tammi; Lahden piiri: Ahtialan Kiskalan :n Myllypall ja SaI. pis; Hämeen piiri: Häme nlinnan Pall-Kärpät; Länsi Uudenmaan, piiri: I. F. Sprt Pja- minnefrs; Jensuun piiri: Karelian Pall. Seuraavat euraa vat lpettaneet jalkapalltimintan a ja ernneet liit ta. H elsingin piiristä: Herttniemen Ki a Kulman Pall ja Töölön Pall; Turun piiristä: Jääkarhut, Liman lankk ja Mellilän Pallilijat; Tampereen piiristä: Ylöjärven Pall; Savn piiristä: Kajaanin Reipa ja Kirkkahn Luja; Vaasan piiristä: Allian, Ilmajen -Ki ailijat, J ääpallseura- ja Sandviken Idrttsklubb; Keski-Uudenmaan piiristä: Friher in Tive, Pirkat, Puumat ja Tapin Petäjä; atakunnan piiristä: hlai ten Urheilijat, ankaanpään Urheilijat ja rmarkun Pall- ; Saimaan piirista: kel Pall -, Ki a-tverit ja Savnlinnan Pallkerh; K y menlaaksn piiristä: Elimäen Val, I. F. tart ja Pyhtään Ki a ; Oulun piiristä: Oulun Ki k ; K eski- lwmen piiristä: Hankasalmen Hanka, Hämeen piiristä: Hämeenlinnan Tarm, K ken Kuhu,. Lammin Pall ja Lent-; Länsi-Uudenmaan piiristä: KarjalhJan Urheilijat, Lhjan Kisa- eikt, umm n Hukat ja Siuntin SISU. Seuraavat nimenmuutk et n hyväksytty: Oulunkylän Työväen rheilijat uusi nimi Oulunkylän Pall - Myllypurn Ratas " Myllypur - Ansimerkit Su men Urheilun ansi m e rkit ; Liitn esityksestä n petu ministeriö myöntänyt allamainitut ansimerkit: '"',

5 , ::...- p.'-'._-.-.-,...,.,.,,- Kultainen ansiristi: Olavi Ojama. Hpeinen ansimitali kullatuin ristein: Helge Blåberg, Martti Kehämaa, Väinö Miettinen. Prnssinen ansimitali: Msse Seera, Tiv Simla. Su m e n P a II 0 l i i t 0 n a n s i 0 m e r k i t, liite. Oy Veikkaus Ab:n hallintneuvst: Taun Takala, Maun Rintanen ja Turkka Laine. FIFA :n hallitus: Osm P. Karttun'en. UEFA :n kurinpitvalikunta: Erkki Prila. Stadin-Säiitiön edustajist: Erkki Prila. Liitn talus SUOME PALLOLIITON LIITTOHALLITUS Tilinpäätös sittaa mk.98: alijäämää. Valtin avustus li mk.0.90 :-. Liitn henkilökunta pääsihteeri kulutuspäällikkö päävalmentaja tiedtussihteeri timistsihteeri nuris-hjaaja valmentaja timistnhitaj a kassanhita ja knekirjittaja timistapulainen " " lähetti Erkki Prila Olavi Haaskivi Olavi Laaksnen Raim H einnen Heikki Meri Jim Lindrs Sim Syrjävaara Anna-Liisa Westling T ellerv Vaahtera Kaarina Kärkkäinen Ritva Krk Armi R eebs H eidi Virtakski Christer Friskpf \ Osm P. Karttunen Esk Piippnen Taun Takala Ein Ahkas Ulevi Lehtnen Veikk Liesleht Martti J. Meht Erik PaZin Antti Phjnen Antti Rantanen Ove H. Rehn Maun Rintanen Erkki Prila Ii Liitn edustajat muissa järjestöissä ja yhteisöissä Sumen Olympiayhdistyksen hallitus: Maun Rintanen. Sumen Olympiayhdistyksen valtuuskunta: Maun Rintanen varalla Erkki Prila ja Esk Piippnen varalla Ove H. Rehn. Oy Veikkaus Ab:n jhtkunta: Osm P. Karttunen. 8 9

6 Kulut KilpaillLtiminta Jalkapallmaattelut Jalkapallilun alasarj. tappi Kululais ym. kilpailut Kulutustiminta Kulutushenkilöstön palkat Kurssi. ja valm.timinta Kulutus ja petusmateriaali Muu kulutustiminta TILINPÄÄTÖS JOULUKUUN. PÄIvÄNÄ 9 Tulstase :.00 :9.8 : 0.89:0 _80 :8.9:.9 : Sarja-, sääntö ym. valikwwat.... Naisjalkapalltimikunta.... T ied tustiminta Vusikertmus.... Si säinen tiedtustiminta Ikinen tiedtustiminta... Varaus UEFA cup:n. kierr. Julkaisutiminta Avustukset Piiri avustukset.... Kul.timinta-avustus piireille Valmentaja stipendit Jääpallliitt.... Nappulaliigaliitt.... :.... Hallintkulut Palkat ja palkkit Ssiaalikulut Liittkkuskulut.... Liitthallitus ja työvalikuuta Psti., puh.-, huneist-ja painatuskuiut sekä knllritarv_ Muut hallintkulut Muut timinnan aiheuttamat mellot Kansainväl. kngr. ja edustus Lahjat, merkit, lehdet.... Pistt..... Jäsenm., krt ja muut tim.ment.... MM-, pääsyliput Varaus: pintmatka MM-...:.0 :.98:.000:-. :8.0:- _00:-.00: :-.000 :-.0 :. :.99:0.98: :. : :09.9 :.09:8.08:.:.:.:9. :9.089:0.8, :0.000:- 89.:- 9.0: 0.9:0.8 :0$ Kilpailutiminnan tutt Jalkapalln mestaruussarja Erilaiset timinnan aiheuttamat tutt Jäsen- ja liittymismaksut.080:- Osantt- ja siirt maksut.....8:- Muut timinnan aiheuttamat tutt : Valtin timinta-avustus.... Veikkauskhteiden myynti Olympiavalmennus Tilikauden alijäämä / / Tutt.08: 0.0 :.0.90 :-.9: :-.98: _ 9.(l :! Omaisuustase. _ 9 Vastaavaa Vastattavaa Varsinainen maisuus Rahitusmaisuus Vieras paama Lyhytaikainen Kassa Shekkitili..... Pstisiirttilit Talletustilit..... Tilisaatavat Jluu maisuus Tavarat Kalust... 'Arvpaperit Vukrahuneistn krj..88 :8 9.: :8 8.:0.00: :0 8. : 90_0: Tilivelat Vernpid. ja Pitkäaikainen Lainat ss.turvam. Varnukset UEFA: n Cup- Opintmatka, MM - Oma pääma Tilikauden alussa Tilikauden alijäämä.00: 9_ :0.0: 0.98:.8 : 00:-.9:-.000:-.000:-.000:-. :.00: :-.00 : : " Helsingissä tammikuun päivänä 9. Esk Piippanen E. Prila Edellälevat tilinpiiä töstaseet n laadittu yleisten kirjanpitperiaatteiden ja hyvän kirjanpittavan mukaan. Helsinki, helmikuun päivänä 9. Lars-Erik Hartman KHT Rein Jiirvinen

7 Tilintarkastuskertmus Sumen Pallliitt - Finlands Bllförbund r.y:n vatsinaisen liittkkuksen.. 9 valitsemina tilintarkastajina lemme surittaneet liitn hallinnn ja tilien tarkastuksen vudelta 9 ja esitämme seuraavaa: Liitthallituksen kut uman numertilintarkastajan, eknmi P. TU0'maan HTM, tarkastusk ertmukseen lemme tutustuneet. Liittkkuksen, liitthallituksen ja sen asettamien eri jastjen ja valiktmtien pöytäkirjat n jäljennöksinä timitettu m eille vuden aikana ja lemme niihin t ällöin tutustuneet. Liitthallituksen ja sen työvalikunnan pöytäk irjat n sen lisäksi luettu alkupel äi inä. - Kassa-, pankki- ja p tisiirttilit lemme täsmentäneet. - Tilinavaus p erustuu edellisen vuden tilinpäätökseen. Kirjanpit n hulellisesti ja hyvin hidettu. Tul- ja m entsitteet vat asialliset, tarkastetut ja h yväksytyt. Tilinpäätös n ikein jhdettu kirjanpidsta sekä laadittu yleisten kirjanpitperiaatteiden mukaan. Tilivusi sittaa alijäämää mk.98:. Liitn ma pääma li.. 9 mk.00:88. - Vuden 9 vahvistettua talusarvita n mahdllisuuksien mukaan nudatettu. - Tilinpäätöksessä e iintyvät saatavat vat mielestämme varmat. Tavara-, varuste- ja kalustluettelt vat klillllssa. Uuden timisthuneistn aktividusta arvsta n tehty pista mk.000:-. Kalust ta n tehty pistja mk 8.09:8. Tavarat n arvstettu riittävän alhaiseen arvn. Arvpaperit vat tallella. Palvakuutus ja muut tarpeelliset vakuutukset vat vimassa ja niiden arvt t ällä h etkellä käsityksemme mukaan riittävät. Edelläsantun p erusteella vimme tdeta, että liitn hallinta ja talutta n hidettu asiallisesti ja hulellisesti sekä ehdtamme, että tilinpäätös vahvistetaan ja että tilivelvllisille m yönnettäisiin vastuuvapaus m enneeltä timintavudelta. H elsingissä päivänä h elmikuuta i9 R ein Järvinen isännöitsijä Lars-Erik Hartman kauppat.maist., KHT A- ja alle -v. maajukkueet Kertmusvunna n A-maajukkueen valmentajana timinut p äävalmentaja Olavi Laaksnen ja lle -tiaiden aajkkuen valmentajana Sim Syrjävaara. EnsnumaIsta kea lln hlstnassa n alle -vutiaiden maajukkuee la llut paatnuinen va ent a a. Ju uei en va nna ap UlV siten, että- Ä-maaJ een va tsi päävalmentaja ja alle -vutiaiden maajukkueen.sim Syrjävaara yhdessä päävalmentajan kanssa. A-aJ.ukkue en Jhta: j ana timi Ove H. R ehn ja lääkäriä Jhani P?nnen. Va staavasi alle -vutiaiden maajukkueen Jhtapna toimi Mtt s e J.a lääkärinä Tim Siisknen. Sim Syrjävaaran tultua toiseksi paatimiseksi maajukkuevalmentajaksi n n s. tarkkailijiden m erkitys m aajukkuetiminnas a vähent. Tästä syy.s t tarkkailijina n Omilmt enää viisi henkilöä: OpI alt n tolllllnut Lahdessa, Le Aaltnen Turussa, Yrjö Asikainen Tampereella, Olavi Krist Vaasassa ja Rein Sarlin Kkklassa... Maajukkuepelaajien valmennus n vu len varrella saatujen k kemusren p erusteella muvauttmut määrättyihin umiin. Timinnassa ilmen ee tällä h tkellä k. päk.ht.a.. nsiksi.n pel.a-!j jan seurakhtainen valmennus. Kaytannssa tama tarkoittaa t, että pelaajan n säännöllisesti sallistutt;ava man seas a arj0- t uksiin. Tämä khta n kaiken p erusta Ja n tapauksia, JllOIn pelaaja n seurassa tapahtuvien harjitu ten laiminlyönnin jhdsta jätetty pis maajukkue-ehdkkaiden juk ta. Tiseksi n p ela- ) jan henkilökhtainen vaz,nennus. Tämän khdan puitteissa PYrI' täänliitn tählta mfrmimaan pelaajaa kaikella sillä valmennustietudella, jta tällä hetkellä n antaa. Näin pyritään varmistum aan siitä, että pelaaja harjittelee ikein, js hän työn piskelun- tai jnkun muun seikan vuksi elää vieraalla paikkakunnalla. K lmanneksi n sitten varsinainen liittjhtinen valmennus. Täl- ) löin n kysymyk sessä leiritiminta, jissa nykyi in k eskitytään pääa iassa jukkueen kkamiseen, taktiikan lumiseen, asenteiden mukkaamiseen ja yleen sä asiihin, jtka liittyvät i tse peliin. Tä män khdan puitteissa esimerkiksi A-maajukkue uritti varhaiskeväällä harjitus- ja ttelu matkan Tan ska. Vastaavasti alle - vutiaiden maajukkueella h useita pelileirejä ktimaassa. Kun timinta n tämänlaatuista, nusee seuravalmentajan suu s ja arv maajukkuepelaajan valmennuksessa hulll(lttavasti. Näinllen n yhteistimintaa seura ja liittprtaan valmennusjhdn välillä lisättävä entisestään. Maajukkueiden kilpailullinen m enestys ei le llut ehkä tiv-

8 tunlainen. A.maajukkueen khdalla vitt Hllannin amatöö rei tä ja tasapeli ekä niukka häviö Rutsille tdista at jälleen sen t iasian, että py tymme pelaamaan ta apäi ti ei ammattilaisia vastaan, mutta muiden khdalla n ta er lemas a. Alle vutiaiden maajukkueen vitt Ranskasta ja ta apeli euvstliitn kanssa livat ilahduttavia aåvutuksia. Ylei ti n tdettava kum mankin maajukkueen ityksiä arvii tae a, että pelivarmuu puuttuu. Jskus pelataan mainio' ttelu, mutta euraava a peli ä n paljnkin tivmisen varaa. Jtta yleisön luttamu maajuk. kueiden esityksiin saadaan nu maan n tullainen pelivarmuu aatava. Olavi LacLksnen lm yr jävaara Ertumarivalikunta alikunta piti kauden aikana pöytäkirjalla kusta ja useita puhelinneuvtteluja. Kansainväliset er tu marit ahvi tettlla k Kan ainvälisen Jalkapallliitn (FIFA) ertumal'illletteln ilmitettiin valikunnan e itykse tä väli ek i ajaksi euraavat : Mal'tti Hirviniemi, R ein K kinen, Gerg Kru telew, Mauri Laaks, Matti LaaksO'nen, Ander Matts n ja Olavi Peltla, jista Hirvini mi, K kinen, Krutelew ja Matts n ilmi tettiin m yös Eurpan Jalkapallliitn (UEF ) ertumariliittn. T ehtävät kansainvälisissä tteluissa.. Osterde : Län i ak a- Pula (J8) Ertumari: Tai t Enckell.. Landskrna: RLlOt i- Itävalta () Ertumari: Raun iemincn Rajamlch et: lavi P eltla ja Pauli Luhiah.. Helsinki: umi- Hllanti (amat.) Ertumari: nd r Matts n Rajamieh et: Taist Enckell ja Mauri Laaks.. Osl: rja- Irlanti Ertumari: Martti Hirviniemi Rajamieh et: Gerg Krute]ew ja äinö Tivla.. Karjaa: Sumi- DDR (8) Ertumari: Olavi P eltla Rajamieh et: Jrma Kesäläinen ja Ilkka Etelä 9.. ai: Sumi- DDR (8) Ertumari: Jrma K e äläinen Rajamiehet: Olavi P eltla ja Ilkka Etelä 8.. Ktka: Sumi- Rutsi ( ) Ertumari: Ejnal' Espersen Tanskasta Rajamiet: ReijO' Lehtranta ja Osm Leisti. 8. Bden: Rut i- euvstliitt ( ) Ertumari: Olavi P eltla.8. Trin: Juventlls- Bulgaria Ertumari: R ein Kskinen Rajamiehet: Olavi P eltla ja Tapani Sahlström.8. Maarianhamina: Sumi- Rutsi (naiset ) Ertumari: Ander Mattssn Rajamieh et: k e Luma ja Hans Suminen 9.8. Deventer: Islanti- Hllanti Ertumari: Martti Hirviniemi R8Ijamieh et: Anders Mattssn ja Gunnar H ellgren 9.9. Stavanger: iking tavanger-spartak Trnava (ECCC) Ertumari: nders Mattssn Rajamieh et: Mauri Laaks ja Väinö Tivla.9. ilkchrg: Tan ka- Jrja ( ) Ertumari: Mauri Laak 0.9. Trndheim: rja- Tanska (A) Ertumari: Gerg Krutelew Rajamiehet: Raun ieminen ja Taist Mäkelä.9. Mskva: euv tliitt--chile (MM) Ertumari: Armand Marques Brasiliasta Rajamieh et: Wlfgang Riedel DDR ja Martti Hirviniemi.0. agdeburg: FC Magdehurg- AC Breda (ECWC) Ertumari: Gerg Krutelew Rajamieh et: P entti Varjus ja Pekka Tirkknen.0. Tukhlma: AIK- BK 90 ( EFA cup) Ertumari: Martti Hirviniemi Rajamieh et: Kaj Paajanen ja Kari Lampinen ".0. Bergen: SK Brann- Glentran FC (ECC). Ertumari: Martti Hirviniemi Rajamieh et: Jyrki Väänänen ja Kalevi T erä

9 .. Ptsdam: DDR- Albania ( ) Ertumari: Matti Laaksnen Rajamieh et: Gerg Krutelew ja Tai t Enck ell Muut ttelut:.. H elsinki: Maajukku Lehdi tö Ertumari: Kari Salnen Rajamieh et: P entti etälä ja Ilkka umalainen Liittertumarit 9 () h ve nanmaa: H e l s inki: Häm e : J e n uu: K e ki-phjanmaa: K e ki-sumi: K e ki-uu s imaa: K y m e nlaak 0: Lahti: L a ppi: L ä n i- U u imaa: Oulu: aimaa: atakunta: a v : Tamp e r e : Tu r ku: a a a: Ertumarilwulutu Anders Matts n Martti Hirviniemi, Tai t Enckell, Gerg Krutel w, Ola i P ltla, Mauri Laaks, Gunnar H ellgren, Kalevi T erä, Pentti K e kin n, P entti Rautiainen, ari Salnen, J yrki äänänen Tai t Mäkelä Mauri Haapalain n Kaj Paajanen, Kari Lampinen Le Chrn, Väinö Lahti Kaarl Krtelain n, K ij Tikka eikk H ei kanen, 0 m Lei ti, akari inerv Matti Laaksnen, Lauri Hulkk Raim Kiiveri, k Turun n Ilkka Etelä, Harry Lind tröm Tapani ahl tröm, R eij ukkanen P entti arjus, Raun Björkman, Matti ykänen Matti Rajala, E k L ht, Paav Raiti P ekka Tirkknen, L 0 K unen, Matti Käki Raun ieminen, äinö Tivla, E rk - ki M ultanen, H eikki ala R ein K kinen, Jrma K äläinen, P ekka Himberg, J u RuJlin tein Pauli Luhiah, H eikki Lamminmäki, Pauli Virtanen Ertumarivalikunnan kulutusr yhmään kuuluivat liitn ertumarien pääkuluttaja Arv Jkinen ja valikunnan jä enet Veikk Hukka ja P ekka uutinen. Kulutusryhmän "ihteerinä n timinut valikunnan sihteeri H eikki Meri. Kulutusryhmä n pitän t kauden aikana kkusta ekä useita puhelinneuvtteluja. Liitn ertumarikuluttajina vat timineet seuraavat: Hytönen, Rist Karppinen, Raim Laak nen, Veikk Laitinen, Imm Luhiah, Pauli Pihakivu, P entti R einikainen, Veli arjus, P ntti Hel inki, K eski- usimaa, Länsi-Uusimaa Oulu, Lappi, Savn phjissa Sav, J en suu Kym nlaaks, Lahti Vaasa, K eski-phjanmaa Turku, Ahvenanmaa, Satakunta Tampere, Häme, K eski-sumi almaa Lu ttel liitn ertnmariknluttajien kur si- ja kulutu timin nasta liitteenä. Kurssitiminta Ertumarivaliklmta järjesti kauden aikana seuraa at kululu tilaisuudet:.. Otaniemi: Liitn ertumarikuluttajien kulutustilaisuu. 0 anttajia li 0. Alust.ajina timivat ertumarivalikunta, pääkuluttaja Arv Jkinen, kulut.uspäällikkö Olavi Haa kivi ja valikunnan ihteeri H eikki Meri 0-.. E erikkilä : Piirien ertumarikuluttajien n euvttelutilaisuus. Osanttajia li 0. Alustajina timi at ertumarivaliktmta, pääkuluttajana Arv Jkinen, valikunnan ihteeri H eikki Meri ja liitn ertumarikuluttajat... H elsinki: Ertumarikerhjen puheenjhtajien n euvttelutilai uus. 0 anttajia li. Alustajina timivat ertumarivalikunta, pääkuluttaja Arv Jkinen, ertumarikerhjen liitn puheenjhtaja Tapani ahlström ja valikunnan iht.eeri H eikki Meri... Otaniemi: Liitn ertumarikuluttajien n euvttelutilaisuus. 0 anttajia li 0. Alustajina timivat ertumarivalikunta, pääkuluttaja rv Jkinen ja valikunnan sihteeri H eikki Meri Kurtane : SM-ertumarien kurssi. Osanttajia li 8. Alu tajina timivat ertumarivalikunta, UEFA:n er-

10 tumarivalikunnan jäsen, Werner TreicheI, pääkulut. taja Arv Jkinen, liitn ertumarikuluttajat Veli Rci nikainen ja Veikk Laaksnen, pää ihteeri Erkki Prila ja valikunnan sihteeri Heikki Meri Vierumäki: I- II divisinan ertumarien kurssi (et e läryhmä). 0 anttajia li. Alustajina timivat ertu marivalikunta, pääkuluttaja Arv J kinen, liitn er tumarikuluttajat Rist Hytön en, Imm Laitinen ja Pentti Pihakivu ja valikunnan sihteeri H eikki Meri Kurtane : I- II divisinan ertumarien kurssi (ph. jisryhmä). Osanttajia li. AIu tajina timivat er tumarivalikunta, pääkuluttaja Arv Jkinen, liitn ertumarikol:tluttajat Raim Karppinen ja Veli Reini kainen ja valikunnan sihteeri H eikki Meri... H elsinki: SM ertumarien n euvttelutilaisuus. Osant tajia li 8. Alu tajina timivat ertumarivalikunta, pääkuluttaja Arv Jkinen, dsentti Friedrich Blanz ja valikunnan sihteeri H eikki Meri.. 0. Helsinki: Kansainvälisten ertumarien n euvttelutilai suus. Osanttajia li. Alustajina timivat ertumari. valikunta, pääkuluttaja Arv Jkinen ja valikunnan sihteeri H eikki Meri Magglingcn Sveitsi: EFA ertumarien kurssi. Kurssil le salli tuivat Sumesta Martti Hirviniemi, Rein Ks kinen, Gerg Krutelew ja Anders Mattssn Magglingen Sveitsi: UEFA maiden ertumarivalikuntien puheenjhtajien knferen ssi : Sumen santtajat: Aarne Erik sn ja Wlf Karni. Muu timinta Ansikkaina ertumareina palkittiin kauden 9 timinnan p e rusteella seuraavat: Anders Mattssn ja lupaava jalkapallertumari H eikki Vesala. I Aarne Erikssn Veikk Hukka "I l! Kami Olavi Myllykangas 8 Pekka' Nuutinen Heikki Meri Jalkapallilun kulutusvalikunta Kulunut timintakau i n edelleen isältänyt uudistuks,ia, ji. den tarkituksena n ensisijaise ti llut pyrkimys liitn pveluksien lisäämiseen alueilla jtka parhaiten hyödyttävät eurjen vaimennustiminnan k ehi;tämistä. Tällöin n vahnentajakulutukses a ja liitn tiedtustiminnas a entisestään laajennettu valmen. nustiedn käsittelyä. Viime vunna julkaistu mnistesarja "Jhdatusta hjelmituun jalkapallvnnukseen" n aanut l at;k. seen II san. Näiden lisäksi vat lntn k?uuttajat. J vahrien ajat knneet p erusmalli tn, jka antaa yk sit)'lskhtaisen pastuksen systemaattisen ja hjelmidun jalkapallvalmennuksen tteutuk-. ak Kiinnstus jalkapalltiedn k eruuseen 0. n v?:im. as, mitä 0 ittaa mm. se, että syystalve valmenta a emillaarlln Jka nyt kokeilu.mä pidettiin vin y e a aikbk.ua a,..?,.alli. tui kaikkiaan h enkilöä. Määrä n SUUIm mita liitn JarJesta mä sä yhdessä ulutus\ilaisuudessa n k kaan llut. äin suurta valmentajamäärää ei liene millään maamme liitlla k ska sa m anaikaisesti llut klla. Muilta siltaan n kulutusvalikun nan timinta jatkunut entisenlaisena. Yhteyksiä muihin phjismaihin n syvennetty ja lutu phjaa laajille uudi tuk ille, jtka khdistuvat valmentajakulutukseen. Kulutushenkilöstö Kulutusvalikunnan alaisen kulutush enkilöstön vat muds taneet kulutuspäällikkö Olavi Haaskivi, liittkuluttajat Le Aal tn en, Gerg Braxen, Paav I sakssn, Matti K eisal, Aats Lehtnen, Kurt Martin, Unt evalainen, Vilh Puurula ja Thure Sarnla. Lisäksi vat päävalmentaja Olavi Laaksnen, v:n valmen. taja Sim Syrjävaara ja nu?.hja.ja Jim Lindr.s si stunet valmennushjeistn kkamiseen seka avustaneet en tilaisuuksien petustehtävissä. Valmentajakulutus Kauden aikana järje tetyille valmentajakursseille sallistui kaikkiaan santtajaa. Kurssi ja leiriluettel n erillisenä liitteenä. Liitn ärittämän valmentajapätevyyden (s. hyväksyttävästi suritettu liittkurssi) saavuttivat tänä vunna seuraavat henkilöä: 9

11 Aaltnen Keij, TuP Fa t Olavi,.. s ät Haanpää Pauli, L irkiä Heinnen T pp, akp Jlkknen epp, Vastu Kivuah Kalevi, Klnt Kpnen Pekka, WP- Laine Markku, TPS La ila 0 m, Pnnistus ai nlahti Reij, H P a taavalta ylipi tn klll' ilta: Pelkla Raun, PeKa Perttunen Reij, Klnt Raninen -äinö, Pnni tu Rantala Veikk, Eleven Riska ven-erik, HvBK Santala ini, PaiHaka Silfverh rg Hans, MP Sundin akari, Vähäk. ie ti Tru:vainen Tim, KPK Äikä Rauli, TKT Frndelius epp, J yv. ylip. Lindhlm Thmas, J. ylip. Salminen Raine, J yv. ylip. Sarkkin n Tim, J yv. ylip. Kauden aikana n eriasteisille valmentajakurs eille (peruskulutus) 0 allisttmut seuraavat 0 anttajamäärät: P eruskur i /, P e ruskur i II/ I ja Liittkur si santtajaa. Kauden päätyttyä vat eri valmentajakur ien hyväk yttävästi urittaneiden määrät seuraavat: Peru kur i / 9, P eru kurssi II/ 8 ja Liittkur si h enkilöä. Kulutettujen valmentajien jatkkulutuk een n. -valmentajaeminaariin 0 alli tui tänä vunna ennäty määrä henkilöä. eminaarin erikisluennit ijiksi li kutsuttu prfe rit Matti unp ä. ja Antti allik ki. ä eurjen valmentajien n s. valmentaj a palvllle ulklalsena luennoltsljana li. Ahlström Rutsi ta. Opint matkat Liitn kulutu h enkilöstö tä vat kaud n aikana 0 allistuneet tukmaisille kur eille ja n euvttelutilaisuuk iin seuraavat:.. Kööpenhamina a järjestettyyn phjismai een kn u lentttknf ren iin salli tuivat liitn edustajina Aat Lehtnen ja Olavi Haaskivi Halmstadissa järjestetylle "elittränarekur ille" 0 allistui ats Lehtnen. 8.. Vejle sä järje tetyille uudistetuille valmentajakur seille sallistuivat Matti Ke' ai ja Sim Syrjävaara..?- edelleen maaliskuulle 9 jatkuvalle p,intmatkalle E spanjaan n liitt m yöntänyt stipendin Kai Pahlmanille. 0 Valmentajastipendit Liitn sarjissa aavutettujen tul ten p eru teella n n s. valmentaja tipendit jaettu tänä vunna euraaville s urille: Me taruu arja: HJK, KP ja R eipa. divisina: MiPI, Haka ja PS. II divisina: Phjinen: KaPa, Int ja KPS; Länsi: TuT, Ä sät ja HAIK; Itä: HPS, SavU ja Hnka. III divisina: IF Tr, ilpas, Pyrkivä, akp, JIlves, Kumu, TP, P sint ja RP (lhkvittajat). IV divisina: anpa, EBK, Knt,SalPa, ulf, Hakrit, aps, au, MilPa, P, MiPeP, JPT, KP-8, HPP, LappBK, J tars, OKärpät ja IPP (lhkvittajat). -nuret: KuP, Pnnistus ja R eipas. B-nuOl"et: KuP, HJK ja Haka. C-nuret: KäPa, J up ja Hnka. D-nuret: HJK, JB ja TPS. tipendien kknais umma li. 00 mk. Pelaajltkulutu Kulutusvalikunnan time ta ei le sallistuttu uranaiseen pelaajakulutukseen, kska k. tehtäväalue n kat ttu kuuluvaksi valmentajakunnalle. en sijaan k. kulutus n ed lleen vimakkaa ti lisääntynyt lten, että liitt n lisännyt pal eluksiaan ja tarjnnut n e enti tä k ityi khtai mmin esiteltyinä. Y hteistyö muiden.iär.icstöjen kanssa Liitt n edelleen ylhipitänyt ja k ehittänyt yhteistyötään en prj stöjen ja ylipi tjen kan a. almentajakulutuk een uunniteltujen uudistusten tultua täytäntöönpanasteelle, n tarkitus luda uudistetut linjat myö em yhteistyölle. JärjestötiminUt jlt piirien Jcl/lntus Liittjhtinen järjestökulutus n myös kkemassa uudistuksia, jtka vaativat syvällistä kä itt lyä. Kauden aikana n pidetty mm. piirin puheenjhtajien ja ihteerien n euvttelupäi ät, jiden santtajist li lähes sataprsenttinen ja hjelmasisältöuudistuksia lulaava. Myös piireissä n pidetty järjestöväen n euvtteluja mutta kknaisuutena ttaen ei järjestökulutusta le vielä saatu riittävästi aktivitua.

12 Piiri.. n kulutustim!nnasta tdettakn mm. että jalkapallvalmentajlen peruskurep (PK ) järje tettiin piiri ä kknaissanttajamäärän ll a. Aats Lehtnen Le Aaltnen Hltrry Hägg Aarre Lievnen Matti Terästö Ylei tä N urisvalikunta Olavi Haaskiv i Valikunnan timinnan uuntaviivat vat kuluneena kaut na nudattane t amja linjja kuin edellisenäkin kautena. alikunta n tehstanut nurten maajukkue-ehdkkaiden ja nurten valmen usta sekä pyrkinyt pitämään yllä mahdlli imman laajalle ph Jalle p eru tuvaa nuristimintaa. Valikunta n myö p yrkinyt tehstamaan nurempi n ikäryhmien valmennu ta. urten PTS-valmennukses a täyttyivät kaikki ikär hmät tällä kaudella. Kut n edelli ellä kandella pelattiin tänä vunna -, B-, C- ja D nurten m cstaruude ta. Piiri n välinen up-kilpailu pelattiin B-, C ja D-nurten taslla. urten maajukkue n valmennu- tapahtui edelleen valmennu - r en ga järjestelmän puittei sa Valikunta li valinnut 8- ( synt.) ja -vutiaiden ( s.nt. ) v lennu srenkaat ja pyrki saamaan jalkeille m-?j:llu ta lk?ryhml ta parhaat mahdlli et maajukkue t. 8-vutlruden maajukkue pelasi kak i virallista maattelua DDR:n va - taaa yhdi teirnää vastaan arjaalla ja ai a. DDR vitti ensimma en te:tm - 0 ja tinen päättyi ta apeliin. -vutlalden maajukkue hävisi vierai a Rut ille -0 ja Län i aksaa va aan vierais a p elatut ttelut päättyivät ja tinen ttehl tapploksemm vutiaie maajukkue sallistui vi lä Unkari sa ja Hampun s a p elattuihm nurten kansainväli iin turnauksiin -vutiaiden valmennu r enkaalle ( yn. t ) Jal"J.... estettun.. vurkauden leiriä. - ( ynt.) ja -vutiaiden ( yn) nurten maajukkue-ehdkkaille valikunta piti alintalel?, JOIlle kut uttiin nin 0 ikäryhmien lahjakkainta nurta ympan maata. Valintaleirin ekä arjatteluissa suritetun tark- kailun p erust ella alittiin lahjakkaimmat yksilöt almennusr enkai iin. V alikunta järj ti m yö kulutu leirin lahjakkaimmalle B- ja C-nurten ikäi ill maalivahdeille. urten maajukkueiden almentajina 0 at timineet Stig- Göran Myntti ja Jim LindI'. Y hteistiminta muiden järjestöjen kansslt urisvalikunta n m yö 0 alli. ttmut kiinteä ti urisurheilun Yhteistimintavalikunnan timintaan. PL:n edustajia li myö u sealla uri urheilun htei timintavalikunnan matkalla mukana. Pentti Lamminen Max W esterberg Stig-Göran Myntti. PR-valikunta Hannu Paananen Jim Lindr P R-valikunnan timinnas a alitettiin k ertmu vunna kak i uutta timintamuta, jtka mlemmat sittautui at kehittämisen arvisiksi ratkai uik i. II Liittkku m yön i valikunnalle määrärahan käytettäväk i mestaruu sarjan ja divi inan mainntaan. ertmu vunna summa käytettiin tv-mainntaan. Myös umen Cupin lpputt lun markkinintiin l 0 allistui liitt en i k ertaa ja vimakkaan kampanjan an ista likin lpputteussa katsjia en emmän kuin pariin vtloteen. P R-valikunta n tehnyt liitthallitukselle alitteita, jista tälkeminen taludellisesti en i vudesta alkaen. hän m enne sä n h yväksytty ainakin Sumen Cupin vittajien tu Seurjen markkinintitimia n edelleen tuettu julistepalvelun ja lehdistölle lähetettyjen p laajae ittelyjen mud a. TV- :sta aatiin jälleen Englannin liigan puliajat käyttöön liitn eri timinta-aljen selvittämiseen. Liitn julkai utiminta n k ertmu vuden aikana käsittänyt J alkapallkirjan ja Pall P yörii-lehden. Jalkapallkirjan markkinimiseksi aatiin Oy V eikkaus b:n kanssa käytyjen neuvttelujen jälkeen veikkauskupngin klmssivulle main, jnka tutt sittautui yllättävän uurek i. iinpä kirja myytiin jälleen k erran lppuun hulimatta suurentuneesta paink esta. Pall P yörii-lehti li valikunnan klma uuri prjekti kuluvan vuden aikana. Lehden tas nstettiin ellaisi, että e tyy-

13 I dyttää sekä jalkapallkllluttajia että a ianharrastajia. Kiinn tu lehteä khtaan nkin li ääntynyt, mutta samalla n ilm nnyt, että tiednvälityskatks seurata lla n erittäin paha, kska kaikki khderyhmät eivät ede ti dä lehden lema salsta. Ktimai ten veikkau khteid n tul ti dtus ja samalla väliaikatul palvelu n kknai uud saan kuulunut liitn tulspalvelun va tuulie. K esän aikana tulspalv lu välitti eurjen laiminlyönneistä jhtuen kaksi virheellistä ttelutulsta. Lukua vidaan pitää vähäienä, kun välitettyjen tulsten kknaismäärä ylittää.000 ttelua. Tiedtusvälineille n liitn timinna ta välitetty uuti liuskja päivittäin. Maattelujen ja muiden humattavi n tapahtumien yhteyde ä n järjestettyerilli iä tiedtustilaisuuksia. Lisäksi yhteyk Sla rheilutimittajain Liittn n pidett. llä seminaarein ja luennitsija-avun muds a. Lehtimiesten p erintei istä jululahji ta luvuttiin UL:n tivmuk e ta ja summa käy tettiin ansiitlmeiden jalkapalltimittajien stip ndeihin. Ensimmäiset tipendit luvutettiin L:n jhtkunnan esityksestä Yrjö Lautelalle ja La e Mietti lle.. J. A hkas Ove H. R ehn Yrjö Jiintti Sarjavalikunta Juk A uter il -Göran WaUen Raim Heinnen aliklmta n kauden aikana pitänyt pöytäkirjamerkinnöin vahvi tettua kkusta s kä useita puhelinneuvtteluja. alikunnan tehtävänä n llut jär je tää ja valva jalkapallilun kilpailutimintaa tehtyjen päätö ten ja uunnitelmien mukaisesti. Kilpailutiminnan yht envet ja tulk et erikseen liitn t imintak ertmukses a. Esk Piippnen ic Janer Veikk Lie leht A arre alkanga Pääsarja valikunta Ilkka LLmalainen Heikki Meri nsimmäi e. t äyspitkän timintavuten a aikana n p ää.sarjavalikunta vakiinnuttanut asemansa kuulumaan kiinteästi maamme jalkapalltimintaan. yt ahvi tetun hje ää...n. mukaan. tee p ää arjavaliktmnan tehtävänä lemaan k hiaa Ja rdm0da m aan:une pääsarjajalkapallilua ttamalla hu?inln.;m. aamm kknai altai en jalkapalltasn khttamls?e?- t.htaavat pykimykset. Li äksi tulee pää arjavalikan ka Itell karateeru en k atthinni ta ja niihin liittyvi tä p elaajle edustu iksi.t yntyneitä erimieli yyk iä sekä antaa lau. untja yleen a paa arjajalkapalliluun liittyvi tä asiista.. Timintavuden aikana pääsaj:javaliktmta n luku ten puhelinneuvtt lujen li äk i pitänyt vii i pöytäkirjalla vahvlstettua kku ta. Yhteistyö sä J alkapalliluj} l:jaseura.t. :.n an ss a n. toimintavuden aikana aatu mnia auaskantolsia Ja Jalkp.al0lulli esti m erkittäviä esityksiä ttent tuksi, ji t a mm: man;lltt ak ittain tteutunut maaiukkuepelaajien y akuuttammn SIten, ett.a edunsaajana n,myös a ianmainen seura, :alka a? llun m arrnintimääräraha, jka ktaan mestaruu ss arj seurjen mak saa s t.,!l tteluver ta ekä p elaajien iirtmahdlli uuden tteutuinlnen pääsarjjen s alta m yö.. a t. T.äm än.li.valiunta n kiinnittänyt vakavaa humita en alikuntlen väli sn mfratiti:minnan teh tami een sekä pääsarjatteluiden rajatumantlminnan kulutuksen k ehittämi een. Paav ikk Ulevi Lehtnen E k Piippnen Kari Salnen Sääntövalikunta Kari Hagjr alikunta n pitänyt klme p öytäkirjalla vah;i.e ttua kk sta sekä u eita pul'lelinneuvtteluja. eurjen tek cidl t a vastalausel ta n annettu lau unnt työvalikunnalle ja liitthallitukselle... Valikunta n tarkistanut liitn äännöt liittkkuk en tek eman päätöksen mukai iksi sekä tehnyt liitn kilpailu ääntöihin eräitä teknisiä krjauksia. Erkki Linkm Helge Jalank Martti J. Meht M(Ltti Meht Kurinpitvalikunta Erkki Prila Kuluneen kauden aikana valik unta n k äsitellyt kaikkiaan 0 seurjen. p elaajien tai timitsijiden tekemää ril],}.musta, jist ll

14 e määräsi rangaistuk en tapauksessa. Yk i sew:a ai varituksen hunista järj telyi tä ja hunsta järjestyk e tä ttelun aikana. Yksi hultaja sai varituksen spimattma ta käyttäytymisestä ertumaria khtaan ja yk si valmentaja määrättiin timitsijakieltn pulek si vudek i amasta syystä. Yksi rajamies tumittiin timitsijakieltn.. 9 asti, kska li llut rajamiestehtävissä päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena. Vaikka kuluneen kauden aikana tteluja li en emmän kuin v. 9, pelaajia rangai tiin yhtä mnta k ertaa kumpanakin vunna, eli 9 k ertaa. (Yksi varitus, yksti kahden ttelun, kuusi klmen ttelun ja yk i neljän ttelun ttelukielt ). Erkki Linkm Erkki Prila Martti J. Meht H elge J alank Jukka Järvinen Erkki Prila Kilpailutiminta M e s t a r u u sa l' j a p elattiin jukkueen kaksinkertaisena saj:jana. Sumen m e tarik i selvi i H elsingin Jalkapallklubi, hpeamitalit vei Kkklan Pall-Veikt ja prnssimitalit Lahden Reipas. Sarjasta put ivat divisinaan H ei ingin Pnnistus ja T ampellan Pallilijat. Mestarijukkuees a pelasivat: P ertti Alaja, Hannu Kautiainen, Ari Ojala, Jrma Virtanen, H enry Frssell, Juha Dahllund, Markku Peltniemi, Marklm Vir, Heikki Suhnen, Hannu Hämäläinen, Miikka Tivla, Tim Rahja, Tryggve Wahlbeck ja Hannu Bäck- Iman. Valmentajina timivat Kai Pahlman ja Raim Kauppinen. Mestaruussarjassa p elattiin ttelua. Maksaneita katsjia li yhteen sä.9, k eskimäärin siis. ttelua khden (vastaavat luvut edelliseltäkaudelta livat. ja.0 ). Su m e n Cup kilpailuun tti 0 aa 0 jukkuetta (v. 9 9 jukkuetta) jakautuen sarjittain seuraavasti: Mestaruussarja jukkuetta, divisina ], II divisina 8, III divisina, IV divisina 0 ja muut 8 jukkuetta. Sumen Cupin vittajaksi selviytyi Lahden R eipas, jka kukisti lpputtelussa Seinäjen Pallseuran maalein -0. Cup-!Illestaruuden vittanees a jukkueessa pelasivat: Harri Hlli, Pekka Ksnen, Mikk Kautnen, Erkki Lehtinen, Markku R ep, Urh Partanen, Tim Kautnen, Raim Hukka, Pertti Jantunen, Olavi Litmanen, Juk Kataja, Jrma Salnen ja Juha P eltmaa. Cupissa pelattiin karsinnat mukaan lukien 0 ttelua, jista li luvutuksia. Maksaneita katsjia li cup-ttelui sa yhteen sä.080 (edellisellä kaudella 9 ttelua, luvutusta ja 8.8 maksanutta katselijaa). d i v i s i 0 0 n a pelattiin jukkueen kaksinkertai,sena sarjana. Mestaruussarjaan nusivat sarjan kaksi () parasta Mikkelin Pall-Kissat ja Valkeaksken Haka. Sarjasta putsivat II divisinaan Prin Pallseura, Rauman Pall ja Pietarsaaren J ar. divisinas a p elattiin ttelua, jissa li maksaneita katsjia yhteensä.0, sii k eskimäärin 9 ttelua khden. II d i vii 0 0 n a pelattiin klmessa lhk sa, jissa kussakin li jukkuetta. Lhkis a pelattiin kaksinkertainen sarja, ja lhkjen vittajat (itä) H elsingin Pallseura, (länsi) Turun Tverit ja (phjinen) Kajaanin Pallilijat nusivat divisinaan. II divisinasta putsivat seuraavat yhdeksän (9) jukkuetta: (itä) Putinkylän Valtti, Akils ja Kyminlinnan Väkinäiset, (länsi) Tunm Pall, Pall-Sept- ja Riihimäen Pallseura, (phjinen ) Seinäjen Sisu, IF Kamraterna Vasa ja Jensuun Pallseura.

15 II divis.nassa p e ttiin?8...ttlua, jissa li maksaneita katsjia yhteensa 0., S ke kimaann ttelua khden. (Edellisellä kaudella livat va taavat luvut 9, 90.8 ja 8). III d i v i s 0 n a a yel? s 90 jukkuetta. Jukkueet li jaettu 9 lhk?n, JOIss.yhd ess a 0, yhdessä 9 ja muissa 0 jukkuetta. LhkOlsa pelattnn kak s in tanen sarja ja lhkvittajat: IF Tr, Saln VIlpas, Turun P yrkiva,. Valkeaksken Ksken-Pjat, Jämsänksken Il.ves, Ku, Savnlinnan Työväen Pall eura, Pietarsaaren Int.Ja Rvaruemen Pallseura nusivat II divisinaan. Lh Jen kaksi viimeistä jukkuetta: IF Gnistan, Vallilan Pall, Kampm Pall-0, Kallin Pall eura, Pargas Idrtt förenino' Tu \m Pallrh :... kian Pall eura, ess ukylän Tverit, J;äskyla.alliliJat, Aaneksk en HUIma, Talpalsaaren Pall, Ktkan KisaIlIJat, Jensuun Maila-Pjat, Jrmuan Tarm, Palliluseura Kl.mt?.' Larsm.Bllkluhb,. rnin Pall-Veikt ja Pudasjärven Urheilia.t. putsivat.jv. vl slnaan. Uusintattelut putamisesta IV divisionaan paattylvat: IF Gnistan- Apll, ja Taipalsaaren Pll-Juts enn lerv. l-. III divisinas a pelattiin kaikkiaan 8? ttelua, JOIsta li yksi luvutus. Maksaneita katsjia li yhteensa 9. (edelli ellä kaudella 89 ja 9. ). IV d i v.i 00 n a a hyväksyttiin jukkuetta. Kirk..lllunudenkylän m en UrheilIJat, Patterm Haka, P yhtään Kiemura ja I ku k eskeyttivät. Jukkueet j.aettiin 8 lhkn, jissa kussakin li 8--0 'ukku,etta. LhkOlssa pelattiin kaksinkertainen sarja ja lhkjen J v 'ttapt:. ntulan Urheilijat, Vantaan Pall, E b- Bllklubb, Sarn PallOlIJat, Sunds Idrttsförening, Hakrit, Vammalan Pallseura Kal:kkIan Urheilijat, Milkin Pall, Ktkan Pallseura, Mikkeu.r: PelI-POJat, P ' Jensuun... Pall-Tverit, KupI'n. Pall - 8, H aapamaen.. a -pt, LapPJard s Bllkluhh, N Sta'l's, Oulun Kärpät- ja Iskylan Pall-Ppt nusivat III divisinaan. Sarjasta putsivat. piirin sarjihin kaksi viimeistä kustakin lhk s :: Prv. Welkt, Tlki Bllklnhb, P eli-tverit, Tuklan T r a, Kyrkslatt.. Idrttsförening, Kirkknummen rheilijat, PaimlO Haka, Kyn Pallseura, Mynämäen Pall-, Patterin Haka Prm Pall.?-POP, Harjunpä. Tuisku, Tampereen P eli-tverit: A-Pall, Ham enhnnajl PallOIlIJat, Tervak k en Pat, udenkylän Pallseura, es lan s an Pall, Kymin Pall, P yhtään Kiemura, Uus Lav Peli-pt, Lappeenrannan P eli-tverit, Hm tat, iemisen Urhetllpt, TOlvalan Urheilijat, Uudenkylän Isku, Karstulan Kiva Kur eved e Pl0-, Slf Idrttskluhb, Akademisk Bll Club, Ala: vuden P e-velkt:. ykarlehy Idrttskluhh, Sinkki-Sept, Oulunlahden ReIpas, VeItSIludn Vastus ja Karjalahden Ihme. Uusinta- 8 ttelut putamisesta päättyivät: Mahnin Pallseura- Prvn Weikt - 0, Pall-Ktkat--Paimin Haka, Villtavuren Pamaulr Karstulan Kiva -0 ja Sdankylän Raju- Veitsiludn Vastus -- sekä uusinta nususta III divisinaan Vantaan Pall- Keravan Pallkerh --0. IV divisinassa pelattiin yhteen ä.9 ttelua, jista neljä luvutusta. Maksaneita katsjia li yhteensä.0 (edellisenä kautena 8 ttelua ja. katsjaa). A _ nu r t e n SM - k il p a i u u n ilmittautui jukkuetta, jista ennen kilpailun alkua lupui jukkuetta ja jukkuetta ke k eytti kilpailun. Jukkueet jaettiin 8 lhkn, jissa kussakin - 0 jukkuetta. Lhkissa pelattiin yksinkertainen sarja. Lhkvit ta uritettiin. lhkssa uusintattelu. IF Kamraterna Åb vitti Turun Pallsem:an maalein --0. Yksinkertaisen lppusarjan vitti Kupin Pallseura selviytyen Sumen mestariksi. Hpeamitalit vei H elsingin Pnnistus ja prnssimitalit Lahden Reipas. Mestarijukkue Kupin Pallseura: Jukka Parkkinen, Sepp Rissanen, Rist Hämäläinen, Kari Marttila, Markku Kekäläinen, Juha Kurki, Matti Esk elinen, Pauli Kpnen, Veli-Pekka Mdtranta, Ism Mnnen, Jukka Ylönen, J ali Viiliäinen, Juha-Pekka Ihalainen, Raim Lappalainen ja Ari H eiskanen. Jukkueen valmentajana timi Matti T erästö. A-nurten SM-kilpailussa pelattiin 8 ttelua, jista li luvutuksia. Maksaneita katsjia li yhteensä.8 (edellisenä kautena 9 ttelua ja 9 katselijaa). B-nurten m estarnuskilpailmm ilmittautui 9, C-nurten mestarnuskilpailuun 99 ja D-nurten m estaruuskilpailuun 98 jukkuetta. Ennen kilpailun alkua lupui B-nuris a ja keskeytti, C-nuri sa ja, D-nuri sa ja jukkuetta. B _ nu r t e n me s t a r u u s k i p a il u i s s a jaettiin jukkueet lhkn, jissa pelattiin yksinkertainen sarja. Lhkvittajat pelasivat kaksittain kai' intattelut 8 jukkueen yksinkertaiseen lppusarjaan pääsystä. Lppusarjan vittajaksi selviytyi Kupin Pallseura, jnka B-nurten jukkueessa pelasivat: Yrjö Hiltunen, Matti Kskinen, Ari H eikkinen, Ott Mönkkönen, Sepp Oikknen, TIkka Lappalainen, I sm Vrnanen, Rist Krhnen, Le Hutsnen, Auli Sarnla ja Urh Vainikainen. Jukkueen valmentajina timivat H eikki Pal tanen ja Matti Piirainen. B-nurten m e taruuskilpailussa p elattiin yhteen sä ttelua, jista li luvutuksia. C _ nu r t e n m e s t a r u u s k i p a i u ss a jukkueet jaettiin lhk n, jissa pelattiin yk sinkertainen sarja. Lhkvittajat p elasivat kaksittain kaksisaisen ttehm lpputurnaukseen pääsystä. Kupissa p elatun lpputurnauksen vitti Käpylän Pall, j- 9

16 ka lpputtelussa vitti isäntäjkkueen Kupin Pall euran jatkajalla maalein --0. Käpylän Palln jukkueessa pela ivat: Pekka Hirvnen, Ilkka Mähönen, Vesa Hedman, Jukka Aaltnen, R<rer Granhlm, H eikki Rautakalli, Jukka Rautakalli, Kalevi Oja, JuhaPekka Tiirakari, Ve a Siren, Keij Törrönen, Juha Palm, Kari P eipp, Ari Karttunen ja Jarm Laitinen. Jukkueen valmentajana timi Väinö I sniemi. Kupin Pallseura sijittui tisek si ja klmanneksi Tapin Hnka. C-nurten m estaruu kilpailussa pelattiin yhteensä ttelua, jista li luvutuksia_. p -nu r t e n m e t a r u u k i p a i u s s a jukkueet jaettun lhk n, jissa p elattiin yksinkertainen sarja. Lhkvittajat sekä lpputurnauksen isäntäjukkue Lapuan Virkiä sallistuivat Lapall pelattuun lpputurnaukseen, jnka vittajaksi selviytyi Helsmgm Jalkapallklubi. J akhstad Bllklubh ijittautui tiseksi ja Turun Pallseura klmannek si. H elsingin Jalkapallklubin m estarijukkueessa p elasivat: Jari Rantanen, P ertti Teliö, P etteri Paukku, P etri P erttunen, Tarm Tiihnen, Hani Ahtiainen, Hannu Heikkilä, Rist Salmaa, Tim Sininen, J ari Hämäläinen, Ari Lähteenmäki, Pasi Rautiainen, Hannu H errala, P etri Eerla ja Juha Katajavuli. Jukkueen valmentajina timivat Ilp luminen ja Kalevi Sumalainen. D-nurten mestaruuskilpailussa pelattiin yhteen sä 0 ttelua, ji ta li luvutuksia. B - nu r t e n pii r i e n v ä i e e n cup - k i p a i u u n tti aa Sumen Pallliitn piiriä. Kilpailu pelattiin cup-järjestelmää kätä en ja sen vitti Savn piirin jukkue. Mestru:ijukkueessa pela Slv t: Hrumu Vepsäläinen, Matti Kskinen, Ari H eikkinen, Rist Tu?vIen, Ott Mönkkönen, J al'm Kaivnurmi, Ilkka Lappalainen, H eikki Rppnen, Le Hutsnen, Kari Hämäläinen, Rist Km hn en, Auli Sarnla, Ism Vrnanen, Jukka Laamanen, Sepp Oikkn en ja Urh Vainikainen.. B-nurten piiricupi sa pelattiin ttelua. Maksaneita katsjia li yhteen sä B-, C- ja D-nurten piiricupeissa 8 (edellisellä kaudella ttelua ja B-nurten piiricupissa katselijaa). C - nu r t e n pii r i e n v ä i s e e n c up - k i p a i u u n tti saa Sumen Pallliitn piiriä. Kilpailu p elattiin cup-järjestelmää käyttäen ja sen vitti K eski-uudenmaan piirin jukkue. Mestarijukkueessa pela ivat: Pauli Sarkla, Ism Puranen, Jukka Aarni, Kari Lydman, Kari H elander, Sepp Otava, R eij Rissanen Ari Haavist, Rger E ghult, Raul Timgren, Pertti Ruuhijärvi, Ju: ha Salnen, Jussi P esnen, Martti Merra ja Ari Sihvnen. C-nurten piiricupissa pelattiin ttelua. 0 D -'n u 0 r t e n pii r i e n v ä i s e e n k i p. i u u?tti 0 umen Pallliitn piiriä. Kilpailu pel.tlln. cup-pl"je telm käyttäen ja sen vitti Keski-Phjanmaan punn J?ue. estailjukkueessa pela ivat: J ali Hassel, Sepp P etlllell, V eli-pea Pynttäri, J ari Hautala, Jari Lukkala, Esa Yli-allila, y esa ars, Jan Levander, Hannu Ritla, Marcus Nystedt, LeIf Hagnas, Chnster Björk, Rainer Särkiniemi, Harri Olli ja Maun R ydestedt. D-nurten piiricupissa p elattiin ttelua.... uk a i t e n me t a r u u s k i p a i u u n llmoittautw 8 JO.. - kuetta, jista lupui ja k esk eytti kilpailun. ukkueet Jetu:n lhk n, jissa pelattiin ka inkeramen. arp. hkvoittajat jaettiin lhk n, ji a pelattun ykslnkertamen sarja. LhkJ en vittajat pääsivät Turu sa p elattuun vuden 9 tm:naseen, J?nka vittajaksi selviytyi H ei ingin J alkapallklubi, tek uplon Palltverit, klmannek i Oulun Pallseur ja nije l. Turun Pallseura. Em. lhkvittajat sekä lhklssa. toiseksi.ijittunet K e 'n Int Mikkelin Pall-Kissat, City-Pall Ja Ilves-KissaJt selvi?, tyi vudn 9 m est.aruu ss a jan. el s ingin Jalkapallkluhl m estarijukkueessa pelasivat: Kirsl-Marp Kan en, Leena EI ranta, Paula Sirkka, Meri-Tuuli Carpen, Kap Slpur, Paul Tuula O"hrnher ly KaiJ'a Llmdan, Anlta Hlmmanen, Merarvenpaa, 0'. ' H J ja Rytkönen, Tuula Kauppinen, Marjatta b, aara aapan en, Inkeri Määttä, Marketta.Hrtika ja Rlp Karkkalen.. Jukkueen valmentajana toimi Aulis R ytknen. OtteluJ.a naisten kilpailussa p elattiin kaikkiaan 8, jista li luvutuksla. Yhteenvet Kaikkiaan tti liitn järjestämiin kilpailuihin sa.08. uk: kuetta. Otteluja p elattiin kaikkiaan.0 j. maksaneita ats Jl.a li yhteen sä.0 (vastaavat luvut edelliselta ka?elta 0 99 JOukkuetta,.8 ttelua ja 0.0 maksanutta katsehpa). Kulujen MM-turnaus.. kululaisj' alkapallilulla alkaa lla mittavia tavitteita. En.- M ys trmki..... simmäiset viralliset kulujalkapallilun 'J. - sat prjestetum lll: mittäin h einäkuun alkupäivinä Lillessä Ranskii sa Sumea edusti kululaism estarimme Lahden lyse.... Tulksena varsin kvassa seurassa li klma tila eli hienmm santtuna prnssia. Mukana kilpailussa li. m;aan starit sn 'älkeen kun Kamerum, Jugslavia ja BraSIlIa livat Jaaneet pois. J Lahden lysen ttelut päättyivät seuravas ti: Lahden lys-: RaJiska --0, Lahden lyse-itävalta Ja Lahden ly e-lansi-

17 aksa 'p. - (-). Semifinaali: Rmania- Lahden lye - 0. PrnssIttelu: L?hde yse -:-Lu.xemburg rp. 8- (- ). Lpputtel.ussa Rmama vitti BelgIan - 0. Lpullinen järjestys :. RmallIa,. B e l a,.. Sumi,. Luxemburg,. USA,. Hllanti,. ska, 8.. an s I- S ak s a, 9. Espanja, 0. Turkki, n. Irlanti,. AlgerIa Ja ltavaita. Vunna 9 järjestää kisat Itävalta. Kulujen jalkapall m estaruus Kuliikuntaliitn lestari Kupin lyse ja aillljllattikulujen m es ta I YP Oy :n Ltilan ammattikulu khtasivat tisensa kummankin ktik.entllä. pääss tä 9 p elattavaan kulujen EM-turnaukse.en. VOIttajaksI selviytyi Kupin lyse yhteismaalein - (KupIOssa - 0, Valkeakskiella ) saaden samalla vudeksi haltuunsa vauutusyhtiö Kullervn Ktka-kiertpalkinnn, jka annetaan. vusma 9980 kulujen jalkapallmestaruuden vittaneelle Jukkueelle. Kululiikuntaliitn jalkapallcup Jrj estelyi s tä vasta. i kilpailulautakunta, jnka kknpan li seuraava: Svenska Fmlands Sklidrttsförbund: Rur'k Lind.. Kulul"k ali' EI S. qvist, I unt. Itt?: alllles. yrjälä ja Tapi K kimaa ; Sumen PallliItt: H eikki Meri ja Ilkka Sumalainen.. Työvlika mu. tivat lautakunnan puheenjhtaja Rurik LindI s t,.ikki Men Ja Ilkka Sumalainen, jka timi lautakunnan sihteerma. lpailuu ihnituikulua (edellisenä vunna Cs)) KilpaIll p eattlln cu.r-jai"j es tn mukaisesti ttaen humialudlh se t Ja maanti.et.eelliset näkökhdat. Kilpailus a p elattiin kaikkiaan 8 ttlua, JOIsta ratkesi vasta rangaistusptkukilpaihm jälk eje. LI s ksi t lu s a tarvittiin jatkaika vittajan ratkaisemisek si. YkSI ttelu paattyiluvutusvittn. V kuutusyhtiö Kulll:n ll,:es-kiertpalkinnn, j ta p elataan vusma 9-9, v tt KupIOn lyse, jka Valkeakskella pelatu sa lpputelu s a VOIttI Valkeaksken yhteiskuhm maalein -. Lppu.tuuk.kU'eet aivat lautakunnan ja KLL:n mestaruusmitahen lisak si knsuli Dennis Lindellin lahjittamat pelipaidat. L - uttelun tumari Hekki Vesala sai lautakunnan prn ssimi Iin. Me:'tarIJ. KupIOn lyse: Hannu Pirskanen, Juha Ihalain en, RIst Hamalamen, Markku K ekäläinen, Kari Marttila, Veli P ekka eltranta, Ari H eikkinen, Ilkka Lappalainen, Ism. Mnnn, ArI eis kan en, Se p R ss aen, Matti R einikainen, P ertti Pitkanen, An Kstet, P en tti Hartlkamen, Ari Lindfrs. A nunctttikulujen jalkapallcltp Jär jestelyistä vasta i kilpailulautakunta, jnka kknpan li seuraava: Sumen Ammattikulujen Urheiluliitt : Raim Kauppin en ja Kalerv Hauhi ; Sumen Pallliitt: H eikki Meri ja Ilkka umalainen. T yövalikunnan mud tivat lautakunnan puheenjhtaja Raim Kauppinen, H eikki Meri ja Ilkka Sumalainen, jka timi lautakunnan sihteerinä. Kilpaihum ilmittautui ()kulua (edellisenä Kilpailu pelattiin cup-järjeste'l'i;;'än mukaisesti ttaen humin taludelliset ja maantieteelliset näkökhdat. Kilpailus a pelattiin kaikkiaan ttelua, jista ratkesi vasta rangaistusptkukilpailun jälk een. Lisäksi ttelutm tarvittiin jatkaika vittajan ratkaisemiseksi. Kupissa p elatussa lpputtelussa YPT Oy :n Ltilan ammattikulu vitti Phjis-Savn ammattippilaitksen maalein ja sai SAKU:n m estaruusmitalit. Mestarijukkue YPT Oy :n Ltilan ammattikulu: Hannu yström, Lassi Järyinen, Jrma P esnen, Reij Kulmala, Ilkka Paavla, Jukka Järvinen, Tapi Saarinen, Rist Salnen, Tim Vurela, Vesa Viik, Olli Laak 0, Sepp Sallinen, Tim Uimnen, Hannu Htari, J ari Misi, Eer Virtanen. Hpeajukkueelle jaettiin SAK :n hpeamitalit. \\ Viking-Line Osuuspankki Cup \\ Sumen Pallliitt järjesti yhdessä Vikinglinja Oy :n ja Osuuspankin kanssa kauden päätyttyä Viking-Line Osuuspankki Cup kilpailun, jhn livat ikeutettuja sallistumaan vuden 9 SMsarjan kahdeksan (8), sekä I divisinan viisi () parasta jukkuetta, sekä II divisinan kunkin lhkn vittajat. Näistä jukkueista Mikkelin Pall-Kissat ja IF Kamraterna, H elsingfrs eivät sallistuneet kilpailuun, ja niiden paikan saivat Seinäjen Pallseura ja Myllyksk en Pall-. Lpputtelussa Maarianhaminassa.. Lahden R eipas vitti Gamlakarleby Bllklubhenin jatkajalla -. Palkintna vit ta Lahden R eipas sai seuransa nuristiminnan tukemi een 8000 mk ja tiseksi sijittunut Gamlakarleby Bllkluhb 000 mk.

18 FINLAN DS BO LLFÖRB UN D 9 Allmänt D å förbund styrel en för ett år sedan till a tte en kmmitte m ed uppgift att uppgöra tt förslag över de åtgärder m ed vat hjälp Finland land lag sp lar i VM-tävlingen finalturnering år 98, ansåg Olan detta p å många h åll m n ågnting uppnåeligt. D n an pråk _ lösa framgån gen under den gån gna säsngen m ed undantag av några gda matcher yn töda dylika åsikter. Fö'utsättnlDgen för en framgån g är dck en tilh'äckligt ptimistisk m ålsättning. Med hjäp av lämpliga delmål åsm de Olympiska p n 9 chvm-tävlingcn 98, ett stipendiesystem m lämpar ig fö' vår g'en, samt fram för allt m ed hjälp av en förnufti O' ch prgrammerad t'äni g bör man göra den strävan att n å detta höga mål behagligt ch mtsvarande de uppffringa' den unga ftbll _ spelaren gör. Vi tr' 0 tl'äva åt rätt h åll i detta av eende. Det allt inten ivare allatbet m ed Knatteligaförbund t under det gångna året kmmer för in del att frärnja vår strävan att h öja tandarden inm vårt land ftbll. I verksamhetsb rättelsen fråll sena te år kunde man knstatera att int'esset för fthll hland puhliken had minskats ch vuxit fram m ett svårt prhlern åväl för föreningarna m fö' förhund t. Till vår glädje kan vi knstate'a att puhlikantalet vid h emmaland kamperna ha' ökat m ed det duhhla jämfört m ed sena te år ch att den n edgån g tenden inm eriematch erna m varat i n ågt'a år har av tannat. Det absluta puhlikantalet i h err e'ierna ökade jämfört med sena te å' m ed hela ä ta å' m d ina tahika VM-match er, 'Om vi a i T, kmmer dck att kräva tra la'aftan trängninga' åväl från för ningarna srn f' ån förhundets sida för att öka pnhliken töd. Vår internatinella tävling ve'ksamhet var synne'ligen jämn. Av ju match er segrade vå't -landslag en match mt Hllands amatörer ch spelade h'ta jämnt mt verige. Fthllsvännerna här h emma uppskattade den si tnämnda match en värde; ett hevis p å detta är det att publikantalet uppgick till vid den följande h emmalandskamp n. Brtaförlu terna mt Alhm en 0-\ ch mt Rumänien m ed förkr sande siffrr, avslutade a ngen mmd'e lyckat Man kund även jämnhet i land laget för -årin O'ar. Mt veri<t mtsvarande lag förlrade vårt lag två gånge' ed.klara s iffr'; rn en å andra idan spelade laget jämnt rt SvJetumnen ch Frankrikes sta'ka l ag b esegrades h'ta. Ungdmslan dslaget spelade fem fficiella land kamper av vilka två matcher pelade jämnt ch tre förl'ade. erielagen n ådde inte längre än till för ta 'Omfrån<Ten i de cup-tävlino"ar sm anangerades av EFA. Den nato- " "., d ) el h'. nella tävlin <T verk amheten har inte under fö'hun ets a Ist0'a varit så Vidlyftig 'Om tmd l' det gån gna å'et..! frhunde t. lika e rier spelades ammanlagt C..00 math e r ;?kn gn fr enas te år var %. D n nya I divi inen VI ade Ig tavhngsrasslgt ch eknmi kt sett vara för de flesta föreningarna rätt lyckad. För h errseriernas del syns tävlingsverksamheten ha utla'istallise- 'at si O" i en frm m in te enli gt förhundsstyrelsen brde föränd.l'as i nå gt hänseend'e på n ågra år. Plats finn dck för utveckling inm tävlino'sverksamheten hland tmgdmal'na ch damerna. H ehingin J alkapallkluhi vann finska ä s ter kapet i f.th.ll ch samma förenin <T u tfrick även srn segrare darn- ch D-JunOrkla - sel na. Kupin"Pall e Ul'a visade. te r en gå g att f?renin g.n utför ett strt junil'arhete, genm att fr and:a g.n gen VInna. ma s ter kapet i såväl - m B-junirkla serna: ap ylan Pall fran :rrelsmgfrs h emförde mäst erskapet bland C-JlmlOl'erna. Lahden R eipas segl'ade i Finland Cup. Eknmiskt ett vai' året tillfredställande. I kraft av extra stat - ansla<t ktmde till distrikten utheta]as ett tillägg understöd av " mk för verksamh eten. F örbundsmötet Ordinarie förhuml mötet höll i Kupi den mar. l'ande VaJl' r epresentanter. Prtkllet bilägge. Heder sr dförande Stad direktör Erik vn Fren ck ell. F örbundsstyrelsen Ordförande : I vicerdförallde : II» III» m P. Karttunen E k p,iippnen Taun Takala Ein Ahkas ärva-

19 Medlemma': -levi Lehtnen eikk Lie leht Martti J. Meht Erik Palin ntti Phjnen ntti Rantanen Ove H. R hn Maun Rintanen För]nmdsstyrelsen a' sammanträtt 8 gånge'. Arbetsutskttet Ordförande: icerdfö'ande: 'ledlemmar: Taun Takala Ein hka Martti J. Meht Ov II. Rehn. Matm Rintanen Arbetsutsk-ttet har anunantditt gånger. Förbundets kmmitteer Dmarkmmittert: arnc Eriks n (rdf.), eikk Hukka, Wlf Karni, Olavi MyllykanO'a ch P ekka uutinen. tbildningskmmitten: ats Lehtnen (Ol df. ) L 0 altnen, Harry Hägg, ru:re Lievn n ch Matti T rä tö. Disciplinkmmitten: Martti J. Meht (rdf.), H ge J alank, Jukka Järvinen, Erkki Linkm ch Erkki Prila. Ungdmskmmitten: Ma W e terherg (rdf.), Pentti Lamminen, tig-göran Myntti ch Hannu Paananen. PR-kmmitter/': rjö Jäntti (rdf.), S. J. Ahka, Juk uter, Ove H. Rehn ch ils-göran Wallen. Huvudseriekmmiuen: Paa 0 ikk rdf.), levi Lehtnen. E k Piippnen ch Kari ain n. ekr t. Kari Hagfr.. eriekmmitten: E k Piippnen (rdf.), i Janer, eikk Lie leht, Aarre alkanga ch Ilkka umalainen. tadgeltmmitten: Erkki Linkm (rdf.), H elg Jalank, Martti J. Meht eh Ma tti Meh t. Damkmmitten: Ove H. Rehn (Ol df. ), Leena Lån 0' tröm Kaij a Salpur ch Rland iik. Tekniska kmmitten: E k Paalanen (rdf.), Olavi Haa kivi P entti Heinnen, Kauk Link eh Stig-Göran Myntti. ' Utrikes-förhandlingsdelegatin: Tiv A. Ekhlm (rdf.), Kalle Altti, Hclmuth Hess, Matti ivistö, RH Klärich, Dennis Lindell, ( Flke yherg, Las e Terh, Michael Wainstein ch Juus M. R. Walden. MålsätLningen 8: Ove H. Rehn (rdf.), Olavi Haaskivi, Kari Hagfrs, Raim Marttinen, Esk Piippnen, Erkki Prila ch Max W ester] erg Revisrer Lars-Erik Hartman CGR ch R ein Järvinen har varit rdinarie r evi rer m ed K eij Airla ch Eer Virtanen sm supple anter. P entti TUOl'maa GRM har fungerat srn sifferrevisr. Distrikt ch föreningar Vid verksamhetsåret slut hördc till förbundet 8 distrikt ch 9 föreningar, vars sanunfällda medlemsantal vai'.8. Registrerade spelare. varav B-, C- eh D-junirer.88 ch damer.. Inalles nya m edlemsfö' eningar har gdkänts tmder året ch fördelar sig de sa p å de lika distrikten : Se den finska textversinen! föreningru: har upphört m ed hllsprt eh avgått från förhund t. Se den finska textversinen! Gdkända namnförändringar: M llypurn Rata tili Myllypur -, Oulunkylän T öväen Urheilijat till Onlunkylän Pall -. Förtjänsttecken Finlands idrtts förtjänsttecken P å förslag av förhtmdet har Under visningsministeriet förlänat följande förtjän tteek en: Förtjänstkrset i guld: Olavi Ojama. Förtjänstmedaljen i silver m ed förgyllt krs: H el ge Blåh er g, Martti K eh ämaa, Väinö Miettinen. Förtjänstmedaljen i brns: Msse Seera, Tiv Simla. F ö r b u n d e t s f ö r t j ä n s t t ee k e n fram går UI' särskild hilaga. Förbundets eknmi Bkslutet uppvisar ett undersk tt p å mk.98 :. Statsunderstödet upp gick tillmk.0.90 :-.

20 c::c t>'l.., ;r: "'" "'0 c.., c tr:l -; "'t:i I::l....,... ;:s... ;:s ;:l -; P. :-... ;:-- ::c.., t". (i) ;:-- ö... ;::,... ;:s... ;:s ;:s (i),... t" ;:--... ;::.. ;::...,... "'t:i ;:--... ;:s ;:s tr:l. ;'" f ;::......, "'t:i,... ' -',... "\:l... "\:l 0... ;:s ;:: en ;:! -;... ;:: ; ;:s ""' -t"'i ;» UJ CO 0: CO UJ trj t"'i UJ trj,..., ;; S 0: 0'< -; Q> 0'",.., :: C ;:... R.. - et> en = -;,...,... "0 = m (l) -;?;'en m "0 ;:: S'?;';:s... q (l) Q> -; <:... R.. m,... ' = -; et> en =. 0 ;:s i;;' P. -; (') ;'" en s.... m,..., et>.. 0"' C i'" 0"' C ;:: 0"' S' (").: q : C,..., g- ;. g ;.. m' Q> =..., et> 0"'......,Q> - m... m =' 0: g et> ::; en ):t : J-I0 m Q>: er Q> m... et>... = = et> 0 :... a' C ::: Q.... '" 0-,..:. ; s g Q =.. ;; et> g. g-... et> et> et>...!>;'"... et>!>;'",...,;; Q> et> 0: 8 :::,.,... Q> (; (j;»u:;::ooot:l tr'et>... ",et>=t::et>"'''''''''''''''' """,I:::=C>=l""''''''''''' E,' e: t::. '" ::. ;' 0 t"'i El ::.::... et> = <: t"'iuj... _,..,...: _ '" 0... '< = "'" l. w t-i Q>Q> :::, g. g...: 'i: 8 et> e:.. m e:. '"..d <l 0,...l. Ei m?;'... 8 *"'<:I", m... m?;' et> e: :S. '"... "0..., Q>: et>,.....j = et> ei ::! q Kstnader Tävlingverksamheten Förlust i Itbllslandsk. Förlust i ftbllens lägre serier Skl..diverse tävlinga r U tb ildningsverksamheten Utbildningspersnalens löner Kun. ch träningsverksamhet Utbildningsmaterial Övrig utbildningsverksamhet Serie. stadge,. övriga kmmiueer Dmn/tbll ln/rmatinsllerks(tm het Årsberättelsen Interna infrmatinen Externa infrmatinen Reservering Iör UEFA cup Publikatinsverksamhet Understöd Distriktsunderstöd istriktens utbildningsunderstöd Tränarstipendier Bandyförbundet Knatteligaförbundet F örvaltningskstnaczer Löner ch arv den Sciala utgifter Förbundsmötets kstnader Förbundsstyr.. arbetsutsk. Pst., telefn-, hyres ch tryck ningskstnader samt kntrs tillhehör Övriga förvaltni.ngskstnader Särskilda verksamhetskstl{lder Internatinella kngresser ch representatin Presenter, märken, tidninga r Avskrivningar..... Medlemsavgifter, räntr. övriga kstnader VM-, inträdes biljetter R eservering för studieresa VM BOKSLUTET PER DEN. DECEMBER 9 Resultaträkning :.00 :9.8:.08: 0.89 :0.80 :8.9 :.9 :.:.0 :.98 :.000:-. :8.0:-.00:-.00: : -.000:-.0:. :.99 :0.98:9 08.0:.: :09.9:.09 :8.:. :.:9. :9.089:0.8 :0.000:- 89.:- 9.0: 0.9:0.8 :0.9.0 :80 TävlingsverksClllhetens nettintäkter Mäslerskapsserien i Itbll Siirskild{l verksclmhetsintäkter Medlems- cb anslulnj ngsavgifter Deltagar- ch transferavgifter Övriga intäkter.... Statsunderstöcl Tipsbjekt Olympi{lträning Räkenskapsårets undersktt.080: -.&:- 9.: Intäkte r.08: 0.0 :.0.90 :-.9: :-.98:.9.0 :80

21 ' CO\Oe'l lr.io\ <? l:"-\olr.i \O \O OOC"l 0\ \0 0 QO lr.i C'!":)!"""" 0 c:.,.) OCÖ "'''''... '" V; v:i "'<l' 00 "" 00 '" '" "" "" \0 "" 00- "'<l' I I I OO O M 0 C'l O O\ 0 e'\i,... M 0 \Ci -.ö "'<l' "'" 0-.., "" "" '"... \Ö II... Rev isinsberä ttelse Av Sumen Pallliitt - Finlands Bllförhund l'.y:s rdinarie ål'smöte.. 9 utsedda att gl'anska föl'hundets l'äkenskapel' ch förvaltning föl' år 9 f ål' vi efter utfört uppdl'ag anföl'a följande : Vi hal' tagit del av den av föl'hundsstyl'el en utsedda siffen evisrns, eknm P. Turmaa GRM, revsinsh erättelse. Förhundsmötets, förhundsstyrelsen s ch de av styrelsen utsedda utsktten s ch kmmittcernas prtkll har i avskrift tillsänts ss under året. Förhundsstyr elsen s ch al'hetsutskttets prtkll har vi dessutm tagit del av i riginal. Vi har avstämt kassa-, hank- ch pst girtillgdhavandena. Bkföringen är öppnad p å hasen av senaste års hkslut, samt rdentligt ch riktigt skött. Inkmst- ch utgiftsverifikaten är sakenliga, granskade ch attesterade. Bkslutet är rätt härlett ur hqkföringen ch uppgjrt i överensstämmelse m ed allmänna hkföringsprinciper. R edvisningsåret visar ett undersktt mk.98:. Förhundets eget kapital vai'.. 9 mk.00:88. Den för år 9 fastställda hudgeten har i mån av möjligh et iakttagits. De i hkslutet uppvisade frdringarna är enligt vår m ening säkra. Varu-, material- ch inventarieförteckningarna är i skick. P å det aktiverade värdet för den n ya hyrålkalen har avskrivits mk.000:-. P å inventarierna h ar avskl'ivits mk 8.09:8. Vararna är väl'del'ade till ett tillräckligt l ågt väl'de. Värdepappren fanns i h eh åll. Brandförsäkl'ingar ch andr a nödvändiga försäkringar är i kraft. Deras värden synes ss för närvarande tilll'äckliga. P å hasen av det van sagda kan vi knstatera, att föl'hundets r ä k enskaper ch förvaltning skötts sakligt ch rdentligt samt föreslår att hkslutet fastställes ch att de r edvisningsskyldiga heviljas ansvar frihet för det gån gn a verksamhetsåret. H el singfrs, den fehruari 9 R ein Jiirvinen dispnent L ars-erik H artman ekn.mag. CGR

22 Tulkset ja taulukt Resultat ch tabeiler JALKAPALLOMAAOTTELUT LANDSKAMPERNA FOTBOLL -MAAOTTELUT Englanti-Sumi (amat) PlymLLth.. - Tuls: - 0 (-0) Yleisöä:.. Ertu.mari: C. H. Jicb.lls, Englanti. Rajatu.marit: O. M. Mullarke ja W. H. male m.lemmat Englannista. umi: Tim. evan perä VPS, Pekka K.llen R ipas, ilh. Rajantie MP, Raim. avi.maa Lahti-9, E k. Ranta Haka, J.uk. SU. malainen KPT, Henry F.r en H J K, Pekka Heikkilä Haka, Olavi Rissanen KuPS, Matti Paatelainen Haka, Miikka T.iv.la H J K. Vaihtmiehet: Göran Enckelman TPS, Eer. irkkunen OTP, Ari Mäkynen VPS, Olavi Paav.lainen KPV, Heikki uh.n n H JK. Vaiht.miehi tä 0. allistui peliin Ari Mäkynen ( avi.maa ) ja H eikki "till.nen (F.r en). J.ukkueen kapteeni: J.uk. u.malainen. J.ukkueen j.htaja: Ove H. R elm. J.ukkueen valmentaja: Olavi Laaks.nen. J.ukkueen lääkäri: Juhani Pöntinen. Sumi-Hllanti (mat) Helsinki.. - Tul.s : -0 (). Ylei öä:.. Er.tuOlnari: Ander Matt.n, U.ml. Rajatu.marit: Mauri Laaks. ja Taist. Enck ell m.lemmat U. m esta. Sumi: Göran Enckelman TP, H eiu'y F.r eli HJK, ilh. Rajantie MP, Raim.. Savi.maa Lahti-9, E sk. Ranta Haka, J.uk. u.malainen KPT,. nter. ikkanen MP. E '0. irkkunen OTP, Olavi Köykkä OTP, H eikki Suh.nen H J K, Miikka T.i.la HJK. Vaihtmiehet: Pekka Hieta KuPS, Ari Mäkyn n VP, P ekka H eikkilä Haka, Matti Paatelainen Haka, J arm. Manninen Ässät. VaihtOlniehistä.salli tui peliin Matti Paatelainen (Köykkä). Su.men maali: Matti Paatelainen. J.kkueen kapteeni : J.uk. Su.malainen. J.ukkueen j.htaj a : Ove H. Rehn. J.ukkueen valmentaja: Ol avi Laaks.nen. J.ukkueen l ääk äri: J uh ani Pöntinen. LLmi-DDR T(tmpere.. - Tul. : - (0-). Ylei öä:.0. Er.tu.mari: Pavel Kazakv, -euv.st.liitt.. Rajatu.marit: Vladimir I.V j a J.sef Samusenk.v m.lemm.at euv. t.liit.sta. K Vilh R lwmi: Göran Enckelman TPS, Henry F.rssell H J, 0. a- jantie MP, Raim. Savi.maa Lahti-9, Esk. Rnta Haka, J.uk. SU. malainen KPT Anter. ikkanen MP, Eer. Vll'kkunen OTP, Jarm. Manninen" it, Matti Paatelainen Haka, T?:.l a. H J K. Vaiht0niehet: Tim. evanperä VPS, Erkki Vihtila IKi sat, P ekka H eikkil ä Haka, Heikki Suh.nen HJK, Vesa Kalli.. KPV. aihtolnieh i tä.sallistui peliin Heikki Suh.nen (Vll'kkunen ). ll.men maali : J arm. Manninen. J.ukkueen ka pteeni : J.uk. Su.malainen. J.ukkueen j.htaja: Ove H. Rehn. J.ukkueen valmentaja: Olavi Laaks.nen. J.ukkueen lääkäri: Juhani pöntinen. Rutsi-Sumi Halmstad Tul. : (-0). Yleisöä:.. Er.tu.mari: Harry Öl er g, Ol:}a... J. Rajatu.marit: Per-Arne Larsgard Ja Egil Bergstad m.lemmat NOIjasta. OT A T LL.mi: P ertti Alaja HJK, E er. Virkkunen P, rt. 0. sa B ei' ch.t, Raim. avi.maa Lahti-9, E sk.. Ranta aka, J.uk..u. malainen KPT Anter. ikkanen MP, TIm. RahF HJK, Mukka T.iv.la H JK, Matti Paatelainen Haka, H eikki Suh.n.. JK. Vaiht miehet: Tim. evanperä VP, Paun. Kymälallln TPS, Martti Kuusela Haka, J arm.. Manninen Assät, Henry B rgs tr.m VPS. Vaiht.miehistä.sallistui peliin Martti Kuusela ( lkkanen ). Su.men maali: J.uk. Su.malainen. J.ukkueen kapteeni: J.uk. Su.malainen. J.ukkueen j.htaja ja valmentaja: Olavi Laaks.nen. J.ukkueen lääkäri: J wani Pöntiilen. J.ukkueen hu.ltaja: T.mmy Lindh.lm.

23 Sumi-Rutsi H elsinki Tul : - (-0). Yleisöä: 8., Ertumari: Edgar Peter en, Tanska. Rajatumarit: H enning Lund- ören n ja David ppel mlemmat Tanskasta. Sumi: P ertti Alaja HJK, Eer Virkkunen OTP, Raim Savimaa Lahti-9, Vilh Rajantie MP, E k Ranta Haka, Juk umalainen KPT, Anter ikkanen MP, Miikka Tivla HJK, H eikki tllonen HJK, Tum Haapa Int, Hannu Lamberg KPV. VCLihtmiehet: Tim evanperä VP, P ekka 0 nen Reipas, Ari Mäkynen VP, Olavi Paa lainen KP,Henry Bergström VP, Rger Lundin RAIK. llmen maali: Heikki uhnen. Jukkueen kapteeni: Juk umalain. Jukkueen jhtaja: Ove H. Rehn. Jukkueen valmentaja: Olavi Laaksnen. Jukkueen lääkäri: Juhani Pöntinen. A lbanicl-sumi (MM-karsintasarja) TiranCL Tul: -0 (-0). Ylei öä: n Ertumari: urclin ngnese, Italia. Rajatumarit: Giu Menuicucci j a Dmeni 0 rafini mlemmat Italiasta. Sumi: P ertti Alaja HJK E '0 irkkun n OTP, Raim avimaa Lahti-9, Ari Mäkynen P, E k Ranta Haka, Juk umalainen KPT, Miikka Tivla HJK, Olavi Paavlainen KPV, J arm Manninen Ässät, Henry Berg tröm VP,Heikki uhnen IUK. Vaihtmiehet: HaITi Hlli Reipas, Henry Frssell HJK, esa Kalli KPV, Vilh Rajantie MP, Matti Paatelainen Haka. Vaihtmiehistä salli tui peliin Vesa Kalli (Mäkynen) ja Matti Paatelainen (StllOnen). J ukkueen kapteeni: J nk umalainen. Jukkueen jhtaja: Ove H. Rehn. Jukkueen valmentaj a: Ol avi Laaksnen. J ukkueen lääkäri: Juhani Pöntinen. Rmania- Sumi (MM-kar intasarjcl) Bukarest Tuls : 9-0 (-0). Yleisöä: n Ertumari: G. Em hcrger, Unkari. Rajatumarit: La zl Martn ja Jans Taplcsai mlemmat nkari ta. umi: P ertti Alaja HJK, Paun Kymäläinen TPS, Erkki Vihtilä Lahti-9, iih Rajantie MP, E k Ranta Haka, Juk umalainen KPT, Ve a Kalli KP, Olavi Paavlainen KP, Jarm Manninen.. sät, Matti Paatelainen Haka, Miikka Tivla HJK. Vaihtmiehet: Harri Hlli Reipas, Henry Fr sell H JK, k'i Mäkynen VPS, H eikki uhnen H JK, H enry Berg tröm PS. aihtnuehi tä salli tui p eliin H enry Frssell (Rajantie) ja Henry Ber g tröm (Paatelainen ). Jukkueen kapteeni: Juk umalainen. Jukkueen jhtaja: Ove H. R ehn. Jukkueen valmentaja: Olavi Laak nen. Jukkueen lääkäri: Juhani Pöntinen. LLE -VUOTIAIDE MAAOTTEL T LwmL- euvstliitt (EM-karsintasarja) Lappeenranta.. - Tul:. Yleisöä: 00. Ertumari: Wtdzimierz Karlak, Pula. Rajatumarit: Adam zura ja Rikard u' inski mlemmat Pulasta. umi: P ertti Alaja Hn, Pann Kymäläinen TP, Erkki ihtilä IKi at, Jrma irtanen HJK, Raim aari TP, Olavi Paavlainen KP,Ve a Kalli KP,Aki H eiskanen KPT, Rger Lundin HAlK, H enr Bergström VP, Raim Srvist KPV. Vctihtmiehet: P ekka Hieta KuPS, Arv Rauti KuPS, K enth Myntti KPV, P ertti Jantunen Reipas, Reij Rantanen MiPK. Jukkueen kapt eni: Vesa Kalli. Jukkueen jhtaja: Matts Rehn. Jukkueen valmentaja: im yrjävaara. Jukkueen lääkäri: Tim iisknen. umi-rutsi KtkCL 8.. Tuls : -- (-). Yleisöä : 00. Ertumari: E jnar Esper sen, Tanska. Rajatumarit: Osm Lei te ja R eij Lehtranta mlemmat Sumesta. Sumi: P ekka Hieta KuPS, Arv Rauti KuPS, Erkki Vihtilä IKissat, Jrma Virtanen HJK, Raim Saari TPS, Olavi Paavlainen

24 KP, Vesa Kalli KP, Aki Hei kanen KPT, Rger Lundin HAlK, R eij Rantanen MiPK, Raim Srvist KPV. Vaihtmiehet: P kka urmi KPV, P ekka epsäläinen KuP, Kenth Myntti KPV, P ertti Jantunen Reipas, Erkki Sal Pnnistu. Vaihtmiehistä sallistni peliin Pertti J anlunen (Paavlainen) ja Erkki Sal (Rantanen ). Sumen maali: Jrma Virtanen. Jukkueen kapte ni: Vesa Kalli. Jukkueen jhtaja: Mats R ehn. Jukkueen valmentaja : Sim Syrjiivaara. Jukkueen lääkäri: Tim Siisknen. Rutsi-Sumi Karlskga Tuls : - (). Yleisöä: 00. Ertumari: Mgen s-christian en, Tanska. Rajatumarit: Karl-Åke Carl n ja Sune Mdigh mlemmat.rutsista. /.tmi: Harri Hlli Reipas, Raim aari TPS, Jussi Liljam SeP, Jrma irtanen HJK, Pekka Vepsäläinen KuPS, Olli Mäntylä KPV, Vesa Kalli KP, Aki Heiskanen KPT, Jarm Manninen Ässät, Erkki Vihtilä IKis at, Raim rvist KPV. Vaihtmiehet: Pekka Hieta KuPS, Arv Rauti KuP,Matti - tala Pnnistus, Jukka Pirinen Haka, E a Airak inen PS. Vaihtmjehistä sallistui peliin Matti Viitala ( irtanen ) ja Jukka Pirinen (Kalli). Sumen maali: Jukka Pirinen. J u.kk.ueen kapteeni: esa Kalli. Jukkueen j h taj a : Matts Rehn. Jukkueen valmentaja: Sim SY:jävaara. Jukkueen lääkäri : Tim Siisknen. Ran ka-sumi (EM-karsintasarja) Sawllur Tul: - (0-). Yleisöä: 8. Ertumari: Rin, Belgia. Rajatumarit: Fauter ja Grte mlemmat Belgia ta. umi: Pertti Alaja HJK, Mikk Lampi IKi at, Erkb Vihtilä IKissat, Ari Mäkynen VPS, P ekka Vepsäläinen KuPS, Olavi Paavlainen KPV, Kenth Myntti KPV, Aki Heiskanen KPT J arm Manninen Ässät, Henry Berg tröm VP, Rger Lundin H 'IK. Vaihtmiehet: Pekka Hieta KuPS, Raim Saari TPS, Tm Käll- tröm GBK, Olli Mäntylä KPV, Raim Srvist KPV. aihtnliehi tä 0 alli tili p liin Raim aari (Vep äläinen) ja Raim Srvist (Lundin). Sumen maalit: Jarm Manrunen. Jukkueen kapteeni: Ari Mäkynen. Jukkueen jhtaja: Matts Rehn. Jukkueen valmentaja: Sim yrjävaara. Maajukkue- Lehdistö Helsinki.. - Tuls:. Yleisöä:. Ertumari: Kari ainen. Rajatumal.'it: Ilkka umalainen ja Pentti e tälä. Maajukkue: Tim evan perä PS, Hemy Fr eli HJK, ilh Rajantie MP, Raim Savimaa Lahti-9, Esk Ranta Haka, Juk Sumalainen KPT, Anter ikkanen MP, Olavi "Paavlainen KPV, Olavi Rissanen KuP, Heikki Suhnen HJK, Mii.k:.\.a Tivla HJK. Vaihtpelaajett: Paav Heinnen HJK, Eer Virkkmen OTP, Rger Lundin HAIK, J arm Manninen Ässät. Vaihtpelaaji ta salli tui peliin Eer Virkkunen (Rissanen ) jarm Manninen ( ikkanen), Rger Lundin (Paavlainen). Jukkueen kapt em: Juk Sumalainen. Jukkueen jhtaja: Ove H. R ehn. Jukkueen valmentaja: Olavi Laaksnen. Lehdistö: Göran Enckelman TPS, Pekka Ksnen Reipas, Ari Mäk ynen VPS, Erkb ihtilä IKi sat, Kari Mäenpiiä Pnnistus, P ertti Jantunen Reipa, e a Kalli KP, Martti Kuu ela Haka, Anders Backman GBK, Reij Rantanen MiPK, Markku ir HJK. Vetihtmiehet: Jrma Rauti MY'Pa, K enth Myntti KPV, Hannu Hämäläinen HJK, Hannu Lehtinen Lahti-9, Os i Likkanen KuPS. Vaihtmiehi tä 0 allistui peliin Ossi Likkanen (Rantanen), Hannu Hämäläinen (J antunen). Jukkueen kapteem: Ve a Kalli. Jukkueen jhtaja: Lasse Miettinen. Jukkueen valmentaja : Yrjö Asikainen. Jukkueen hultajat: idar Enqvist, Jaakk Luma ja akari iemi. ORTE um,i-ddr nuret Karjaallct.. Lpputuls: -0 (-0). Yleisöä: 800. (8 v.) MAAOTTELUT

25 Ertumari: Olavi Peltla. Sumen jukkue:. Ari Ah PHU,. Rist Rautemaa Reipas,. tefan Ådahl GBK,. Reij Vaittinen MiPK,. Vesa Pulliainen MiPK,. Rist Utinen KUDU,. Raim Paldanius RPS, 8. Rist Rsenberg Pnnistu, 9. Harri Tivanen Reipas, 0. Matti Mäkinen Haka,. Auv Nieminen Reipas. Vaihtmiehet:. Ar Maja Ässät,. Raim Kuuluvainen SaPa,. Sepp Räsänen Haka,. Matti Eskelinen KuPS. Vaihtpelaajista 0 allistui tteluun: Matti Eskelinen (Tivanen), Raim Kuuluvainen (Nieminen). Jukkueen kapteeni: Raim Paldanius. Jukkueen valmentaja: Stig-Göran Myntti. II-valmentaja : Jim Lindrs. Sumi- DDR nuret Salssa 9.. Lpputuls : (). Yleisöä: 800. Ertumari: J rma K esäläinen. Sumen jukkue:. Ari Ah PHU,. Rist Rautemaa Reipas,. Stefan Adahl GBK,. Reij Vaittinen MiPK,. Vesa Pulliainen MiPK,. Raim Paldanius RPS,. Matti Mäkinen Haka, 8. Rist Rsenber g Pnnistus, 9. Matti Eskelinen KuPS, 0. Dan Högström Akilles,. Rist Utinen Kumu. Vaihtpelaajett:. Art Maja Ässät,. Raim Kuuluvainen SaPa,. Sepp Rä änen Haka,. Harri Tivanen Reipas,. Auv ieminen Reipas. Vaihtpelaajista sallistui ttehum: Sepp Räsänen (Utinen). Sumen maali: Matti Eskelinen. Jukkueen kapteeni: Raim Paldanius. Jukkueen valmentaja: Stig-Göran Myntti. II.valmentaja: Jim Lindrs. NUORTE Rutsi- Sumi Lidingössä 9.8. ( v.) MAAOTTEL T Lpputuls : -0 (-0). Yleisöä:.000. Ertumari: B. Llmdhlm. Sumen jukkue:. Olli Isah Pnnistus,. P ekka Lustarinen WP-,. Kari Marttila KuPS,. Reij Vaittinen MiPK,. Vesa Pulliainen MiPK,. Kai Haaskivi HJK,. Matti Mäkinen Haka, 8. Rist Rsenberg Pnnistus, 9. Matti Eskelinen KuPS, 0. Raim Lappalainen KuPS,. Sepp Pyykkö OPS. Vaihtpelaajat:. Peter Lindhlm EIF,. Ri t Rautemaa Reipas,. Sepp Räsänen Haka,. Ilkka Lappal ainen KuPS,. Ari Tupasela Reipas. Vaihtpelaajista 0 allistuivat ttelmm: Rist Rautemaa (Lustarinen), Sepp Räsänen (Mäkinen), Ilkka Lappalainen (Haaskivi). J ukkueen kapteeni: Reij Vaittinen. Jukkueen valmentaja: Stig-Göran Myntti. II-valmentaj a: J im Lindrs. Länsi-Saksa- Sumi H erfrdissa. 9. Lpputuls : - (-). Yleisöä:.000. Ertumari: 'Valter E chweiler. Sumen jukkue:. Olli Isah Pnnistus,. Rist Rautemaa Reipas,. Kari Marttila KuPS,. Reij Vaittinen MiPK,..vesa Pulliainen MiPK,. Rist Rsenberg Pnnistus,. Matti Mäkinen Haka, 8. Sepp Räsänen Haka, 9. Sepp Pyykkö OPS, 0. Raim Lappalainen KuPS,. Matti Eskelinen KuPS. Vaihtpelaajat:. Peter Lindhlm EIF,. Pekka Lustarinen WP-,. Ilkka Lappalainen KuPS,. Kai Haaskivi HJK,. Ari Tupasela Reipas. Vaihtpelaaji ta sallistui tteluun: nkka Lappalainen (Räsänen). Sumen maali : Matti Mäkinen. Jukkueen kapteeni: Reij Vaittinen. Jukkueen valmentaja: Stig GÖran Myntti. II-valmentaja: J im Lindrs. Länsi-Saksa-Sumi Frechenissä. 9. Lpputuls: -0 (). Yleisöä:.000. Ertumari: Hans Weyland. Sumen jukkue :. Olli Isah Pnnistu,. Rist Rautemaa Reipas,. Kari Marttila KuPS,. Reij Vaittinen MiPK,. Vesa Pulliainen MiPK,. Rist Rsenberg Pnni tus,. Matti Mäkinen Haka, 8. Sepp Räsänen Haka, 9. Sepp Pyykkö OPS, 0. Reima Lappalainen KuPS,. Matti Eskelinen KuPS. Vaihtpelaajat:. P eter Lindhlm EIF,. Pekka Lustarinen WP-,, Ilkka Lappalainen KuPS,. Kai Haaskivi HJK,. A.Ti Tupasela Reipas. Jukkueen valmentaja: Stig-Göran Myntti. II-valmentaja: Jim Lindrs. 8 9

26 NUORTE KA SAINVÄLISET OTTELUT Unkarin turnaus: Sumi-KPNDSZ Hajdudrg 9.. Lpputuls : - (-). Yleisöä: nin.000'. Ertumari: Klaus Scheurel (DDR). Slwmen jukkue:. Ari Ah PHU,. Rist R autemaa Reipas,. Vesa Pulliainen MiPK,. R eij Vaittinen MiPK,. Kari Marttila KuPS,. Sepp Räsänen Haka,. Matti Mäkinen Haka, 8. Rist Rsenberg Pnni tus, 9. Sepp P yykkö OPS, 0. Art Kilpelä KPV,. Matti Eskelinen KuPS. V aihtpelaajat:. Olli Isah Pnni tu,. Kari Hffren VarTP,. Kai Haaskivi HJK,. Raim Lappalainen KuPS,. Kari Gröndahl HJK,. Ari Tupasela R eipas. Vaihtpelaajista sallistui peliin: Ari Tupasela (Kilpelä), Kai Haaskivi (Räsänen ). Sumen maalit: Rist Rautemaa, Matti Eskelinen. Jukkueen kapteeni: Reij Vaittinen. Jukkueen jhtaja: Paav I sakssn. Jukkueen valmentaja: Jim Lindrs. Sumi-Slvakia ädudven.. Lpputuls :. Yleisöä: nin 00. Ertumari: Smlai J ars (Unkari). Sumen jukkue :. Ari Ah PHTI,. Ri t Rautemaa R eipas,. Vesa Pulliainen MiPK,. R eij Vaittinen MiPK,. Kari Marttila KuPS,. Sepp Räsänen Haka,. Matti Mäkinen Haka, 8. Rist Rsenber g Pnnistus, 9. Sepp P yykkö OPS, 0. Ari Tupasela R eipas,. Matti Eskelinen KuPS. Vaihtpelaajat:. Olli Isah Pnni tus,. Kari Hffren VarTP,. Kai Haaskivi HJK,. Raim Lappalainen KuPS,. Kari Gröndahl HJK,. Art Kilpelä KPV. Vaihtpelaajista sallistui tteluun: Kai Haaskivi (Tupasela). Jukkueen jhtaja: Paav Isakssn. Jukkueen valmentaja: Jim Lindrs. Jukkueen kapteeni R eij Vai ttinen. Sumi-Vasas Hajduböszörmeny.. 0 Lpputuls : - (-). Yleisöä:.000. Ertumari: Klaus Scheurell (DDR). Sumen. j?llkkue :. Ari Ah PHU,. Rist Rautemaa Reipas,. esa Pulhamen MiPK,. R eij Vaittinen MiPK,. Kari Marttila KuPS,. Sepp Räsänen Haka,. Matti Mäkinen Haka, 8. Rist Rsenberg Pnnistus, 9. Sepp P yykkö OPS, 0. Raim- Lappalainen KuPS,. Matti Eskelinen KuPS. Vaihtpelaajat:. Olli Isah Pnnistu,. Kari Hffren VarTP,. ai Haaskivi HJK,. Kari Gröndahl HJK,. Ari Tupasela ReIpa,. Art Kilpelä KPV. "yaihtpelaajista sallistuivat tteluun: Kari Gröndahl (P yykkö), ' Tupasela (Lappalainen ). Jukkueen kapteeni: Reij Vaittinen. Jukkueen jhtaja: Paav Isakssn. Jukkueen valmentaja: Jim Lindrs. Sumi- B ecs (Itiivetlta) B ekes.. Lpputuls : -0 (-0). Yleisöä: 800. Ertumari: Gyröri Laszl (Unkari). Sumen jukkue :. Olli Isah Pnnistus,. Rist Rautemaa Rei as,. Vesa Pulliainen MiPK,. Matti Mäkinen Haka,. Kari Marttila KuPS,. S ep Räsänen Haka,. Reij Vaittinen MiPK, 8. Rist R enberg PODDlstus, 9. Sepp Pyykkö OPS, 0. Kari Gröndahl HJK. Ari Tupasela Reipas. ' V aihtpelaajat:. Ari Ah PHU,. Kari Hffren VarTP K ai aa skivi HJK,. k t Kilpelä KPV,. Matti E skelinen KPS: VaIhtpelaajista 0 allistui tteluun : Kari Hffren (Pulliainen ) Matti Eskelinen (Gröndahl). ' Sumen maalit: Sepp P yykkö, Reij Vaittinen Sepp Räsänen, Matti Eskelinen. ' Jukkueen kapteeni: Reij Vaittinen. J ukkueen jhtaja: Paav I sakssn. Jukkueen valmentaja: Jim Lindrs. SUOlni-Epitök Mezöbereny.. Lpputuls : - (-0). Yleisöä: 00. Ertumari: Asztals Sandr (Unkari). Sumen jukkue :. Olli Isah Pnnistus,. Rist Rautemaa Reipas, : Vesa Pulliainen MiPK,. Reij Vaittinen MiPK,. Kari M.arttlla KuPS,. Sepp Räsänen Haka,. Matti Mäkinen Haka, 8. RIst Rsenber g Pnnistus, 9. Sepp P yykkö OPS, 0. Ari Tupasela

27 Reipas,. Matti Eskelinen KuPS. Vaihtpelaajat:. Ari h PHU,. Kai Haa kivi HJK,. rt Kilp lä KP,. ari Gröndahl H JK,. Kari HHren artp. aihtpelaajista salji tuivat ltehum: Kai Haa kivi (Räsänen), rt Kilpelä (E kelinen). Sumen maalit: epp Pyykkö, Rist Rsenberg, Matti Mäkinen, Ari Tupasela. J ukklleen kapteeni: Reij ruttmen. Jukkueen jhtaja: Paav Isakssn. Jukkueen valmentaja: Jim Liuchs. Sumi-Rmania zarvas 9.. Lpputul : - (0-). Yleisöä : 00. Ertumari : Balla Gyula ( nkari). Sumen jukkue:. Olli Isah Pnnistus,. Rist Rautemaa Reipas,. Ve apulliainen MiPK,. Reij Vaittinen MiPK,. Kari Marttila KuP,. Sepp Räsänen Haka,. Matti Mäkinen Haka, 8. Rist Rsenberg Pnnistus, 9. epp Pyykkö OP, 0. Kari Gröndahl HJK,. ri Tupasela Reipa. Vaihtpelaajat:. Kai Haaskivi HJ,. Art Kilpelä KPV, Kari HHren VarTP,. Matti Eskelinen KuP. Vaihtpelaaji ta saljistuivat tteluun: Kai Haaskivi (Tupasela), Matti Eskelinen (Gröndahl). Sumen maali: Kai Haa kivi. Jukkueen kapteeni: Reij Vaittinen. J ukkueen jhtaja: Paav ak n. Jukkueen vahuentaj a : Jim Lindrs. Hampurin turnaus: Liittjukkue-Wienin kaupungin jukkue Hctl/tpurissa. 8. Lpputul : - (0-). Yleisöä: 00. Sumen jukkue :. Peter Lindhlm EIF,. Tim ikander K,. Matti Lahtinen HJK,. Kari Marttila KuP,. Pekka Lustarinen WP-,. Kai Haa kivi HJK,. Raim Lappalainen KuPS, 8. Sepp Räsänen Haka, 9. Matti Eskelinen KuPS, 0. J nna mmi ÅIFK,. Ari Tupasela Reipas. Vaihtpelaajett:. Olli ah Pnnistus,. Kaj Lyyski GBK,. Rist Rautemaa Reipas,. nkka Lappalainen KuP,. Heikki Rppnen WP-,. Kari Gröndahl H JK. Vaihtpelaaj i ta saljistuivat tteluun: Heikki Rppnen ( urmi). Sumen maalit: Heikki Rppnen, Matti Esk elinen. Jukkueen kapte ni: Kari Marttila. Jukkueen valmentaja : Stig-Göran Myntti. II-valmentaja: Jim Lindrs. Liittjukkue-Hampurin piirijukkue Hmnpurissa,. 8. Lpputuls : - (-0). Ylei öä: 00. umen jukkue:. OlJi Isah POnnstu,. Ri t Rautemaa Reipas,. Kari Marttila KuP,. Matti Lahtinen HJK,. Pekka Lustarinen WP-,. ai Haaskivi HJK,. Ilkka Lappalainen KuPS, 8. Heikki Rppnen WP-, 9. Matti Eskelinen KuP, 0. Raim Lappalainen KuP,. Ari Tupasela Reipas. VaihtpeZaajat:. Peter Lindhlm EIF,. Tim ikander KUV,. Kaj Lyy ki GBK,. epp Räsänen Haka,. Jrma urmi IFK,. Km:i Gröndahl HJK. aihtpelaaji ta salii tui tt hnm: Sepp Räsänen (Rppnen). Sumen maalit: Kari Marttila, Kai Haaskivi. Jukkueen kapteeni: Kari Marttila. Jukkueeu valmentaj a: tig-göran Myntti. II-valmentaja : Jim Lindrs. Liittjukkue- veit i Hampuriss(t. 9. Lpputuls : 0- (). Sumen jukkue:. Olli ah Pnnistus,. Ri t Rautemaa Reipa,. Kaj Lyyski GBK,. Matti Lahtinen HJK,. Pekka Lustarinen WP-,. Kai Haa kivi HJK,. nkka Lappalaiuen KuPS, 8. Sepp Rä änen Haka, 9. Matti Eskelinen KuP, 0. Raim Lappalainen KuP,. ri Tupa ela R eipas. VaihtpeZaajat:. P eter Lindhlm EIF,. Tim ikander K,. Kari Martila KuP,. H eikki Rppnen WP-,. Kari Gröndahl HJK,. J rma tumi IFK. Vaibtp laajista 0 allistuivat tteluun: H eikki Rppne (Lappalainen), Kari Gröndahl (Eskelinen). Jukkueen kapteeni: Ri t Rautemaa. Jukkueen valmentaja: Stig-Göran Myntti. II-valmentaja: Jim Linch s.

28 Kansallinen kilpailu timinta NATIONELL TÄVLINGSVERKSAMHET MESTARUUS SARJA - Kevätkierr s - HJK- OTP IKi sat- KuP KPT- TP. KP ' - Lahti MP- Pnnistus Reipas- TaPa KuP - HJK.... Lahti-9- MP.. ' OTP- KPT.. Pnnistus-Reipas..... TaPa- KP.. TP - IKissat.. HJK- KPT IKissat- Reipas... KuPS- TaPa.. Lahti-9- Pnni tus P- KP. TP - OTP..... KPT- IKi at KP - TP OTP- MP Pnnistus- KuPS Reipas- HJK TaPa- Lahti-9 KP - HJK KuP - Reipas.... Lahti-9-0TP MP- KPT Pnni tus- lkissat.... TaPa- TP HJK- TaPa IKi sat- MP.... KPT- Lahti KuPS- lkissat Lahti-9- KPV OTP- HJK Pnni tu - MP TaPa- Reipas TP KPT.. HJK- KuP IKissat- TP KPT- OTP KPV- TaPa MASTERSKAPSSERIEN å rmg ånge n Pnnistus- HJK.... HJK- P.... KP - IKissat..... KuP OTP Reipas- KPT TaPa- Pnnistus.... TP Lahti IKissat- HJK KPT- KPV Lahti-9- KuP.... MP- Reipa.... OTP- TaPa Pnni tu s- TPS KuP MP.... Lahti-9- IKis at.... OTP- Reipas Pnnistu - KP TaPa- KPT TP HJK HJK- Lahti-9... _.. IKissat- OTP KPT- Pnnistu s.... KPV- KuPS.... MP- TaPa ,.... Reipas- TPS.... y y ki e r r 0 - H ö s t- m g å n g e n MP- Labli-9.. Reipas- Pnnistu s KPT- HJK KPV- MP OTP- TPS.....,.... Pnnistus-Lahti Reipas-lKi&sat TaPa- KuPS HJK- Reipa.... IKissat- KPT KuP Pnni tu... _ KPT- Reipas Lahti-9-TaPa Lahti-9- TP l\p- OTP MP- HJK TP KPV.... OTP- KuP...,_ HJK- Pnrustus POnJ,istu - TaPa... ". KPT-KuPS - HJK- IKis at OTP- KPV KPV- KPT Reipas- Lallli TaPa- IKissat KuPS--Lahti-9 - Reipas- MP TPS--MP TaPa- OTP.... KPV-Reipas TP Pnni tu KuP TPS HJK- TP... Lahti-9-KPT.... IKi sat- Lahti-9... MP-lKissat KPT- TaPa Pnnistus-OTP... - KP - Pnnistus '... TaPa-HJK MP- KuP HJK- KPV.... Reipas- OTP '0' IKi sat-pnni tu KuP KPV, _... ' KPT- MP Lahti-9- HJK,_.. OTP- Lahti OTP- IKi at Reipas-KuPS......,... Pnnistus- KPT... TP TaPa TaPa- MP -,... JKissat- KPV TPS- Reipas Helsingin Jalkapallklubi.. ' Kkklan Pall- eikt... " ' Lahden Reipas " Kupin Pallseura _,., _ 0 ' 0 Oulun Työväen Pallilijat Kupin Palltverit." Mikkelin Pallilijat Pallseura Lahti Turun Pallseura Ilves-Kissat Helsingin Pnru tus ' Tampellan Pallilijat DIVISIOONA - DIVISION Kevätkierr s - HlFK- GBK Haka- VPS Jar- PPS OP KlF RPall- MiPK SePS--MyPa......, KlF- SePS GBK- Haka MiPK- OPS MyPa- RPall PPS--HIFK VP Jar.. -0 GBK-Jar - 0 årmgången Haka- MiPK OP MyPa RPall- PP VP ep HlFK- KIF.... Jar- OP.... MiPK- KlF MyPa- VP PP GBK SeP Haka HIFK- RPall GBK- MyPa Haka- HIFK

29 ... KIF- PPS 0- RPall- VPS OPS---SePS KIF- MyPa RPall- Jar GBK- KIF VPS---MiPK Haka- Jar GBK- VPS MyPa- MiPK MiPK- PPS VPS---PPS MyPa- Jar,... - HIFK- OPS RPall- OPS 0- SeP RPall SePS---HIFK...., 0- GBK- RPall KIF- Haka MiPK- SePS '" Haka- RPall - 0 MyPa- HIFK HIFK- MiPK. -, ,. - PPS- Haka Jar-SePS - VPS- OPS OPS---GBK KIF- Jar PPS---MyPa Haka- MyPa VP KIF Jar- MiPK Jar- HIFK OPS---PPS MiPK- GBK - RPall- KIF OP Haka SePS---GBK PPS- SePS -,,_ HIFK- VPS Syyskierrs - Hö s tmgången GBK- HIFK... OP RPall MiPK- RPall -0 PPS---MiPK MyPa- SePS - VPS- GBK PPS---Jar..... HIFK- eps.... VP Haka - Jar- GBK KIF- OPS PPS- RPall Haka- GBK... - KIF- VPS Jar- VPS MiPK- HIFK OP MiPK 0- MyPa- OPS RPall- MyPa 0- RPall- Haka SePS---KIF SePS---Jar HIFK- PPS 0 GBK- MiPK Jar- RPall...., Haka- OPS MiPK- VPS MyPa- KIF MyPa- GBK - SePS- PPS PPS- KIF - VP RPall SeP OPS HIFK- Jar HIFK- Haka...., Jar- Haka GBK- PPS -0 KIF- GBK Haka- SePS MiPK- MyPa OPS- Jar OP HIFK RPall- HIFK... - PP VPS VPS---MyPa -0 RPall- SePS. KIF- MiPK -0 HIFK- MyPa GBK- OPS -0 Haka- PPS MyPa-PPS - Jar-KIF SePS---VPS OPS- VPS KIF- HIFK RPall- GBK MiPK- Haka SeP MiPK Haka- KIF _ GBK- SePS Jar- MyPa KIF- RPall MiPK- Jar PP OPS MyPa- Haka - VPS- HIFK... Mikkelin Pall-Kissat Valkeaksken Haka , 8- Vaasan Pallseura.. IF Kamraterna, Helsingfr 0 8- Gamlakarleby Bllklubb Seinäjen Pallseura Myllyksken Pall Krnhagens Idt'ttsförening......, 8-0 Oulun Pallseura Prin Pallseura... - Rauman Pall F tbllsföreni ngen Jar, 9- KyVä- LaPS Hnka- KTP LaPa- Akilles PaPe- GrIFK PeKa- Valtti HP SavU Valtti- LaPa LaPS---HPS II DIVISIOONA - Itälhk - Kevä tkierr s - II DIVISION Östra znen Vårmgången Hnka- Valtti PeKa- KyVii HPS- PaPe GrIFK- HPS KyVä- Hnka - LaP KTP - 0 PaPe- LaPa - SavU- PeKa SavU- PaPe Valui- Akilles Alålles-Hnka 0- GrIFK- Akilles GrlFK- KyVä - KTP-Valtti KTP- PeKa... LaPa- K yvä HPS---Valui -0 PaPe- PeKa KyVä- KTP HPS- Hnka PaPe- Akilles LaPS- SavU Hnka- GrIFK - Akilles- LaPS LaPS- PeKa Hnka- PaPe SavU- LaPa - 0 KyVä- HPS Akilles-KTP SavU- KTP GrIFK- Sav Valtti- GrIFK LaPa- HPS PeKa- LaPa PaPe- KyVä Hnka- LaPS..... PeKa- Hnka KyVä- SavU Valtti- LaPS LaPa- GrlFK KTP- PaPe '" PaPe-Valtti Hnka- LaPa HP KTP HP PeKa PeKa- Akilles KyVä- Alålles KTP- LaPa LaPS---GrIFK Akilles- HPS SavU- Valtti. - GrlFK- PeKa Akilles-SavU LaP PaPe KTP- GrlFK SavU- Hnka LaPa- LaPS 0- Valui- KyVä

30 Syy kierr - killes- LaPa GrlFK- PaPe KTP- Hnka.... LaP KyVä Sav - HP Valtti- PeKa. Hnka- Akille KyVä- GrIFK LaPa- altti PaPe- avu _.. HP LaPS... PeKa- KTP.... Akille - KyVii GrIFK- LaP LaPa- Hnka.. PaPe- KTP PeKa- HPS Valtti- SavV KyVä- PaPe HP - LaPa LaP Valtti.... Sav - GrIFK Hnka- PeKa KTP- Akille.... altti- HPS GrIFK- Hnka KTP- KyVii LaPa- av Akilles- PaPe PeKa- LaP GrIFK- KTP Ky ä- PeKa.... PaPe- HPS Hö lmgången LaP LaPa... Sav - Akilles Valtti- Hnka killes- Valtti Hnka- Ky ä LaPa- PaPe PeKa- Sav HP GrlFK..... KTP- LaP Hnka- HP PeKa- PaPe Va ltti- KTP.. ' Akilles- GrlFK Ky ä-lapa av - LaP HPS- KyVli... ' LaPS- Akilles GrlFK- altti KTP- SavU.... LaPa- PeKa.... PaPe- Hnka HP Akilles PeKa- GrlFK Hnka- SavU Ky ä- Valtti LaPa- KTP Pap LaP killes- PeKa GrIFK- LaPa KTP- HPS LaP Hnka avu- KyVii altti- PaPe HeI in gin Pall ellra...,- 9 -' Savi lahden rheilijat Tapin Hnka...,-..., Peli Karhut...,_ Lahden Pallseura , 0 IF Kamraterna, Grankulla Ktkan Työväen Pallilijat Pall-Peikt, ikkaa Lappeenrannan Pall Putinkylän alui Akilles, Prv "., Kyminlinnan äkinäiset , PPT- TKT TP - PS 8 Länsilhk - Kevätkierr - 0 VästTCL znen årmgången TllWe- Ässät HIK- RiPS Mu a- H IK TuPa- TuT RiP TuWe TKT- HIK TuT- TP Ässät- PPT HAIK- TlIPa PS- Mu a TuT- TuWe... - HAIK- HIK 0- MlISa- Ä sät RiPS--PPT PPT - MuSa TPV- TKT TuPa- PS-... HIK- TuT PSM-H IK - TuWe- TuPa TKT- RiP Ässät- TP HAIK- TuWe MuSa- TKT -0 RiPS-Ässät - TPV- PPT.. ' 0- TuT- P 0 TuPa- HIK 0- HAIK- Ässät.. - PPT- HIK PS- TKT... MuSa- TuPa _ TuT- RiPS - yy kierr - TP - TuWe.... HIK- Mu a RiP HAIK..... TKT- TllT0 TuPa- TPV TuW PPT Ässät- P TuW HIK HAIK- TKT P M-RiPS TuPa- PPT ssäl- TuT TPV- MuSa HIK- TPV PPT- P RiP TuPa TuT- HAIK MuSa- TuWe TKT- ssä t HIK- PS PPT- TuT TuW TKT TPV- HAIK MuSa- RiPS TuPa- ssäl HAIK- PPT PS-TuWe RiP TPV TKT- TuPa TuT- Mu a.. Ässät- HIK Hö s tmgån gen HAIK- Mu a - HAIK- P P M-TP RiP - TKT RiP HIK TuPa- TuWe.... TKT--PPT - ssät- MuSa TuT-TuPa - HIK- H. IK Ässät- TuWe PPT- RiP. '... HIK- TKT PS TuPa MuSa- PS TKT- TPV TuPa- HAIK - TuWe- TuT... PPT- Ässät HIK- PPT TPV- TuT ' 0- RiP - TuT TuWe- RiP TuWe- TP PPT- TP TKT- PS HIK- TuPa....,. - TuPa- MuSa PS-TuT - Ässät- HAIK TuWe- H IK 0- HAIK- RiPS TKT- Mll a MuSa- HIK Ässät- RiP - 0 PS- Ässät... MuSa- PPT TP - TuPa...,' TPV-Ässät - TuT- TKT TuT- HIK ". PPT- TuWe

31 HIK- T uwe Mu a- TPV.... RiP PS-.... TuT- Ässä t PPT- TuPa..... TKT- HAIK Tu'W MuSa TP - HIK TuPa- RiPS "ssät- TKT HAJK- TuT PS PPT usinla nususla divisinaan TuT- Ässäl Prin Ässät Mu a- T ut.. TP - RiP TuWe- P HIK- "s,i l PPT- HAIK.... TuPa- TKT HAIK- TP PS HIK RiP - Mu a TKT- TuWe TuT- PPT SSii l- TuP".....,... - Turun Tverit Hangö Arbetarn as Idrttsklubb. Prin Pall-Tverit Tampereen Pall-Veikt Hangö Idrttsklubb T urun Weikt Tam pereen Kisatverit Mu an Salama..., Turun Pall Pall- ept Riihimlien Pallseura El- VIFK KP JPS Tnt- JBK KaPa- TP-.... PK-- 0LS V Sprt- isu OL - El VIFK- KaPa JBK- Sprt JPS- Illt j u- KPS TP-- PK.... JBK- KPS KaPa- OLS- El- JPS prt- VIFK.... KP KaPa OLS- - Sisu.... _ Int- El JP JBK PK-- p rt VIFK- TP- 0 Phjislh.c -. rra znen K evii tki e rr - Vå rm gå n ge n 0- O Sisu- PK Sprt- Int El- KP JBK- OL TP-- JP Int- TP KaPa- PK- Sisu- VIFK El- KaPa.. OLS- - KP..... JBK i u PK- - Int TP-- prt.... VIFK- JP Sprt- El Int- VIFK JPS- OL.... KaPa- JBK.... KPS- PK- Sisu- TP KaPa prt PK - ]PS isu- El _... - TP - 0L V VIFK- JBK 0-- KP Int Int- KaPa - 0 JBK- TP- - JP - i u 0- El- PK OL.V- VIFK Sprt- KPS - KaPa- JPS... yy ki err - JBK- Int JP KPS Si sll- prt TP-- KaPa - OL -V- PK- - VIFK- El Int- JPS... - KaPa- VIFK PK - TP prt- JBK El- OLS V KP Sisu Int- Sprt JP TP- - PK-- KaPa VIFK- isu KP El OLS.V- JBK JBK- JPS KaPa- KPS Sisu- OLS-V TP-- VIFK prt- PK JP El... KP JBK... OL -V- KaPa TP-- Int VIFK- prt Jnt- PK JP VIFK KaPa- El i u- JBK KP OLS-V Uu inta nususta I divi jnaan Int-KaPa - PK-- JBK Int- Si u Sprt- OL V El- TP-.. ' KP VIFK JBK- El JP prt OLS- - Int.. Sisu- KaPa TP-- KP VIFK- PK Hö t mgå n ge n K emin Int '..... Kajaanin Pallilijat Kkklan Pallseura Trnin Pall , prt- TP El-- prt JBK- KaPa OLS-V- JP PK- - KPS TP-- isu VIFK- Inl El - i u... OLS-V- TP-.../.. Sprt- KaPa Int- KP JBK- VIFK JP PK-... El- Int... PK- - isu KPS- prt KaPa- Int PK - EL Sisll- JP TP-- JBK VIFK- OL V.. El- JBK.. KP TP- Int- OL -V KaPa- Si u PK - VIFK... Sprt- JPS JBK- PK- JP KaPa OLS- - prt isu- Int TP-- El VIFK- KP

32 Kupin El... 9 Jakbstads Bllklubb ,-. 9 IF Vasa Sprt OLS Veikt ,- 0 Pallkerh, Ii almi 8 Seinäjen Sisu IF Kamraterna Va a '..... Jensuun Pallseura III DIVISIOONA - K eviitki e rr s - KäPa- HPK Apll- HePa Gnistan- H yps - Tr- PPjat ValPa- TiPS HePa- Tr HPK- ValPa HyPS-KäPa.. Lhk Zn III DIVISION V å rm gå n ge n HePa- KäPa PPjat- ValPa Apll- Gnistan HPK- HyPS... TiP HePa ValPa- Tr KäPa- PPjat HyPS-TiPS 8 9- () TiP Apll - 0 Tr- Apll PPjat- Gnistan 0 Gnistan- KäPa Apll- PPjat HePa- ValPa HePa- HyPS O PPjat- HPK TiPS-HPK Tr- KäPa Gnistan- ValPa HPK- Gnistan HyPS-Tr. KäPa- TiPS ValPa- Apll PPjat- HePa Apll-HyPS Gnistan- TiPS.... Tr- HPK Syys ki e rr s - HePa- Apll HPK- KäPa HyPS-Gnistan PPjat- Tr TiP VaIPa.... Apll- TiPS KäPa- HyPS.. ' Tr- HePa VaIPa- HPK. Gnistan- PPjat HPK- TiPS HyPS-HePa KäPa- Tr ValPa- Gnistan Gnistan- Tr HPK- HePa HyP ValPa KäPa- Apll TiP PPjat Apll-HPK PPjat- HyPS Tr- TiPS.... ValPa- KäPa.... HePa- Gnistan Hö s tm gå n ge n - PPjat- Apll Apll- ValPa - 0 Gnistan- HPK Tr- H yp S Hepa- PPjat KäPa- HeP a HyPS- Apll Gni stan- Apll H yps- HPK Tr- ValPa HePa- TiPS PPjat- KäPa 0- KäPa- Gnistan ValPa- HePa {) Apll- Tr HPK- Apll HPK- PPjat - TiPS-KäPa..... "...,... TiPS-HyPS HPK- Tr.,.... PPjat- TiPS , TiPS- Gnistan HePa- HPK.. - ValPa- PPjat. Apll- KäPa HyPS- PPjat TrG ni s tan - 0 KäPa- ValPa... ValPa- HyPS 0- TiPS- Tr.. Gnistan- HePa - Uusinta putamisesta IV divi inaan GnistalJJ--Apll IF Tr ,_ Hyvinkään Pallseura ,_ Pall Pjat....., Tikkurilan Pallseura ' Hämeenlinnan Pallkerh , Hermannin Pall.., , Käpylän Pall......, Hyvinkään Apll IF Gnistan Vallilan Pall , Lhk Zn K ev ätkierr - V å rm gå n g en KaPS-Vilpas Vesa- KaPS EIF- MauPa LePa- KP SO FAlku- BK EIF- FAlku PHU-KP SO KP 0- BK- LePa- Ve a Vilpas- MauPa Vesa-FAlku KaP LePa.. BK---PH PHU- Vesa MauPa- LePa BK-- Vilpa Vilpas-EIF 0- FAlku- PH KP 0- KaP S LePa- EIF EIF- Vesa MauPa- KaPS FAlku- KaP S 0- Vesa- KP SO MauPa- BK BK---KaPS Vilpas-KP FAlku- LePa... LePa- PHU PHU- EIF KaPS-EIF Vilpas-Ve a., BK-- LePa KP SO- ManPa KP 0- FAlku - KaP PHU PHU- Vilpas LePa- Vilpas Vesa-MauPa EIF- KP-SO EIF- BK MauPa- F Alku F Alku-Vilpas Vesa- BK... MauPa-PHU BK---F Alku MauPa- EIF Syys k ie r r s Hö s tm gå n ge n - Vilpas- KaP S KP 0- P HU {) -

33 e a- LePa. '0,..,_ - 0 BK- KP.0... EIF- Vilpa FAlkll- EIF F Ikll- Vesa '"... -, MauPa- ijpa PH - BK...,.. LePa- KaP KaP KP Vesa- PH... LePa- MauPa EIF- LePa BK -MauPa - PHU- FAJku Vesa- EIF Vilpas- BK PHU- LePa KP 0Vesa KaP FAlku '"..., KaP MallPa KP 0- Vilpas '" EIF- PH EIF- KaPS KaP BK }<' Alkll- KP LePa- F lkll LePa- BK... 0',_.. 0- MallPa- KP 0 Vilpas- PH Ve a- ilpas MauPa- e a BK- esa BK EIF... F Alku- MauPa ilpa - F lkll....,_. KP EIF..... KaP e a PH - KaP KP 0- LePa - ilpas- LePa PH - MauPa 0- ain Vilpa Bllklllbben ' Ekeni Idruslörening Phii Haagan rheilijat Leppävaaran Pall..., Fr a Alku '" 8 - Maunulan Pall Töölön Ve a '" Kampin Pall Kallin Pallseura Kevätki e rr - Lhk Zn Vårmgången Heiu- IF FK LiT - IF FK MIFK- VG TllPK- PIF PIF- JmIK PIF- IF FK LiTU- TuPK MIFK- JmIK Pyrkivä- IFK l-d G - Lilll J mik- LiTU Pyrkivä- TuPK IF FK- MIFK l-d IFK- Heitt VG - Pyrkivä 'MIFK- PIF TllPK- HeitL TuPK- JmIK IFK- PIF IF FK- VG MIFK- IFK LiT - IFK G - JmlK - Heitt- Pyrkivä IF FK- TuPK Pyrkivä- MIFK PIF- Heiu PIF- LiTU... P yrkivä- LiTU G - Heiu IFK- VG IFK- TuPK Heiu- MIFK JmIK- IF.FK J mlk- Pyrkivä PIF- Pyrkivä "':"' D O-D -D 0- -D l-d TuPK- ' G JmIK- Heitt.... LiT - MIFK IF FK- ÅlFK Heitt- LiTU - 0 yyskierr - IF FK- Heitt JmIK- PIF VG - MIFK.... TuPK- LiTU IFK- Pyrkivä LiTU-JmIK IFK-IF FK PIF- ÅlFK HeitL-TuPK Pyrkivä- G JmIK- G.... TuPK-IF FK "IFK- MIFK LiTU-Pyrkivä Heitt-PIF IF FK-LiTU.... PIF- TllPK VG -ÅIFK TuPK- Pyrkivä Heitt- IFK JmIK- TuPK PIF- MIFK VG -IF FK D O-D O-D -0 l-d MIFK- TuPK.... Pyrkivä- IF FK IFK- JmIK VG - PIF Hö s tmgån ge n Pyrkivä- Heitt ÅIFK- LiT MIFK- Pyrkivä IF FK- JmIK LiT - PIF.... TnPK- IFK Heiu- G..... Heitt- JmIK MIFK- LiT AIFK- IF.FK Pyrk;vä- PIF VG - TuPK IF FK- P yrkivä MIFK- Heitt P Yl'kivä- JmIK IF FK- PIF JmIK- MIFK LiTU- VG JmIK- IFK LiTU- Heiu PIF- G TuPK- HFK Turun Pyrkivä IF Finströms Kamraterna IF Kamraterna Mariehamn Jmala IdrtLsklubb Littisten Työväen rheilijat Hirvensaln Heitt IF Kamraterna YG Naantali Pargas Idrtt förening Turun Pall kerh K evä tki errs - EuPa- RauKV MesT- Rima... l-d PiTU- TiP RTU- P ViiPV- PP PP 0-PiTU P ViiPV RauKV- Me T Lhk ZOIt Vårmgången Rima- VaKP TiP9- RT.... PiTU- RTU akp- EllPa..... Rima- PP TiP-9- P MesT- iipv PP 0- TiP-9 -D O-D D -D D O-D l-d

34 RauKV- PiTU ViiPV- EuPa EuPa- MesT ".. -0 PiTU- MesT P Rima VaKP- RTU ViiPV- VaKP PP 0- NP '/ MesT- PP EuPa- PiTU Rima- EuPa P RauKV RTU- RauKV RTU- ViiPV. TiP9-ViiPV TiP-9- Rima VaKP- NPS MesT- VaKP.... PiTU- VaKP NP PiTU ,... Rima- ViiPV PP 0- EuPa RTU- EuPa Rima- RTU PP-0- RauKV... - TiP9- MesT.... NPS-MesT.....,... RauKV- VaKP.... -,..... EuPa- TiP9... EuPa- PS ViiPV- PiT RTU- PP MesT- RTU , ViiPV- RauKV RauKV- Rima PiTU- Rima.... VaKP- PP VaKP- TiP9...,..... RauKV- TiP Syyskierr s - NP RTU RauKV- EuPa.... Rima- MesT TiP9- PiTU PP-0- ViiPV PiTU- PP ViiPV- PS.... MesT- RauKV RTU- TiP VaKP- Rima EuPa- VaKP PS-TiP9.... RTU- PiTU ViiPV- MesT.... PP-0- Rima MesT- EuPa PiTU- RauKV.... Rima- NPS T'iP9- PP VaKP- VIIPV EuPa- Rima.... P VaKP PP 0- MesT RauKV- RTU ViiPV- TiP EuPa- RTU RauKV- PP ViiPV- Rima Hö s tmg ången VaKP- PiTU..... MesT- PS.... PiT - ViiPV Rima- RauKV.... TiP9- EuPa PP-0-VaKP..... RTU- MesT MesT- PiTU EuPa- ViiPV RTU- VaKP.... ' TiP9- RauKV QP PP PiTU- EuPa.... RauKV- PS Rima- TiP9.... VaKP- MesT ViiPV- RTU MesT- TiP9.... RTU- Rima VaKP- RauKV..... EU.Pa- PP PiTU- PS PS- EuPa.... PP-0- RTU.... RauKV- iipv.... R'ima- PiTU TiP9- VaKP Valkeaksken Kskenpjat Viialan P eli-veikt Rauman Työväen rheilijat..., Rauman Kisa-Veljet Euran Pall Uudenkaupungin Rima... " Tampereen Peli-Pjat Pihlavan Työväen Urheilijat Tijalan Pall Nkian Pallseura Messukylän Tverit Kevätkierl' s - Lhk Zn Vå rm gå n ge n HeiP- Eleven JyPK- JyP Huima-J yp P e Ve- Eleven PeVe-Urh - Huima- VaPa SäyRi- JIlves JIlves- Urh... JyPK- VaPa JyP- Eleven.... _0' Eleven- Huima. -0 SäyRi- JyPK JIlves-P eve PeVe- H eip JyP- SäyRi HeiP- Huima...,.... ' Urh- JyPK - J ypk- PeVe VaPa- HeiP - 0 Urh äyri HeiP- SäyRi Eleven-JIlves JIlves- JyP. - 0 VaPa- JyP PeVe- VaPa Huima- PeVe Urh-Eleven Eleven- SäyRi JyPK- Huima HeiP- JyPK Eleven- JyPK JIlves- VaPa Huima- JIlves JyP- Urh SäyRi- PeVe -0 JyPK- JIlve VaPa- Urh PeVe- JyP JyP- HeiP - 0 SäyRi- Huima HeiP- JIlves - Urh- HeiP Urh-Huima VaPa- Eleven VaPa-SäyRi - 0 JIlves-SäyRi JyP- Huima.. Urh-P eve Eleven- HeiP VaPa-JyPK HeiP- VaPa Syy s ki e rr s Huima-Eleven.. -0 JyPK-Urh SäyRi--JyP --0 PeVe-JIlves - Huima- JyPK SäyRi- HeiP VaPa-PeVe Eleven- Urh JyP-JIlves Hö s tm gången PeV SäyRi HeiP - JyP JIlves- Huima J ypk- Eleven Urh- VaPa JIlves- HeiP JyP- JyPK... SäyRi- VaPa. Huima- Urh Eleven- PeVe Eleven- JyP... JyPK- SäyRi HeiP- P eve Urh- JIlve VaPa- Huima

35 Pe e- JyPK äyri- Eleven Huima- HeiP rh- JyP JIlves- Eleven Eleven- VaPa... SiiyRi- Urh.... HeiP-- rh ' JyP- VaPa Huima äyri VaPa- Jllves Jllves- J ypk J ypk- HeiP-,. 0' 0- J yp- PeVe PeVe- Huima J iimsänksken Ilves......, EJeven, Lahti Sulahden Urh Siiynätsaln Rient , - Peli eikt, Lahti Vaajaksken Pall Heinlan Pall Jyväskylän Pallkerh Jyväskylän Pallilijat Ää neksken Huima.., Kevätkierrs - Lhk Zn Vårmgången JKu- PaSa......,... Kumu- Sudet......, Jä ntevä- TaiPa SaiPa- Pa a..... Kllmu- Purha, JKu- Jäntevä.,.... SaiPa- KKis Sudet- TaiPa.... PU-- Sudet KKis- Kllmu PaSa- Jäntevii....., P - SaiPa KKis- PU-..,.,,, - PaSa- Purba..,....,,.. TaiPa- Kumu Kumu- P ,. Purha- SaiPa Purha- KKis Sudet- JKu SaiPa- JKu..,.. PU-- J äntevä,., Jäntevä- Sudet , JKu- Kumu TaiPa- PaSa...,... Sa ipa-sud et. ' KKis-J Kll, , KKis- PaSa '" Kumu- Jäntevi....,.,.. Purha- TaiPa..., P U-- Purha... K umll- SaiPa, , SaiPa- TaiPa ,... Sudel- KKis Sudet- PaSa J äntevii- Purha..,... ".. JKu- P U TaiPa- JKu TaiPa- KKi....,. P asa- P -, ,.... Jäntevä-SaiPa " Purha- JKu - PaSa- Kumu KKis- Jäntevä - Purha- Sudet P -- TaiPa., Sudet- P U- TaiPa- J;intevä KKis-SaiPa Purha- Kumu 8 Syyskierrs O Hö s tmgån gen PaSa-JKu JKu- Sudet _ PU-- KKis SaiPa- Purha O Jäntevä- PaSa Jäntevä- JKu."... Kumu- TaiPa '. - aipa- PU Sudet-SaiPa TaiPa- Sudet TaiPa- Purha -0 PU-- Kumu Jäntevä-PU J,Ku- SaiPa ,. Kumu- JKu -0 PaSa- TaiPa PaSa- KKis Sudet- Jäntevä.... JKu- TaiPa KKis- Purha SaiPa- Kumu Jäntevä- Kumu KKis-Sudet PaSa udet Purha- Jäntevä... ' TaiPa- SaiPa.. PU--PaSa JKu- KKi JKu-Purha Pmha- PU Sudet- Kumu,.. ",., '.., KKis- TaiPa...,..,.. TaiPa-PU Kumu- PaSa.... Jäntevä-KKis - PU-- JKu PaSa- SaiPa SaiPa- J äntevä Kumu- KKis..., - Sudet- Purha Purha-PaSa... - Uusinta putamisesta IV divisinaan TaiPa-JKu ja. Kumu, Kuusankski ,....,. Imatran Pall-Salama t Saimaan Pall..,......, Prras salmen Urheilijat... '",... Sudet, Kuvla....., Inkeristen Purha Jäntevä, Ktka ,. Jutsenn Kullerv II} Taipalsaaren Pall......, Ktkan Kisailijat Ke vä tki er r s - Lhk Zn Vårmgången JMP- SaPa KajHa- SavPa,.., PäiPa- STPS, ' O STP WP- 0- JTa- EK-Ilves , - SuPa- EK-llves SavPa-SuPa 0- PäiPa- SaPa WP--KajH. : : : : : : : : : : : :.. -0 SuPa- JMP, '... - EK-Ilves- SavPa JTa- KajHa KajHa- PäiPa - 0 SavPa- STP SaPa-JTa WP-- SaPa, STPS-JMP EK-Ilves-PäiPa SuPa-WP- JTa- WP- 0- EK.llves-Kajii. - 0 SaPa- EK-Ilves JTa- SuPa STPS-KajHa - SaPa-STPS..., PäiPa- SuPa SavPa-PäiPa ""': JMP- SavPa " WP-- JMP., , -0 KajHa- SaPa JMP- JTa SavPa- ITa...,

36 "_ , upa- TP WP - PäiPa EK Ive - JMP KajHa- J P PäiPa- JTa apa- upa TP EK Ilves yy kierr - KajHa- WP SaPa- JMP TP PäiPa SuPa- avpa EK Ilve - JTa..... JMP- STP JTa- apa avpa- EK Ilve.... WP -SuPa PäiPa- KajHa.... KajHa- EK.Ilves.... TP apa upa- JTa JMP- WP PäiPa- SavPa JTa- JMP apa- PäiPa SavPa-KajHa.... WP-- STP SaPa- WP-... _.... TP avpa... _ KajHa TP... _ _.. avpa- J IP WP S- avpa EK llve - WP JMP- PäiPa JTa- STPS SavPa-SaPa SuPa- KajHa Hö s tm gången SuPa- PäiPa... _ \VP-- JTa EK-Ilve - apa JMP- EK-Ilves JTa-SavPa SaPa- KajHa _ STP SuPa PäiPa- WP EK llves- STP JMP- KajHa JTa- PäiPa SavPa- WP SuPa- SaPa.... KajHa- SuPa.... PäiPa- JMP EK Ilves-SuPa PäiPa- EK Ilves JMP- SuPa..... KajHa- JTa SaPa- SavPa TP JTa WP--EK-Ilve avn]jnnan Työväen Pall eura Etelä Kupin Ilve ' Va rkauden Pall avn Pall unenjen Pall Kajaanin Haka Päivä rannan Pall avnlinnan Pallilijat Jensuun Maila-Pjat J rmuan Tarm ] - ; Kunt- Kraft LBK- Kl'aft LBK- Reima Reima- P slnt HuuRe- irkiä.... Virkiä- P VPV- P HuuR VP.. _ Kraft- VP Virkiä- Kraft... _ LBK-P Int VP-- Pslnt Reima- Kunt VPV- Kunt... - VP -HuuRe Reima- HuuRe Kunt- Virkiä HuuR LBK... _ VP-- Rei ma PsInt- irkiä... - PsInt- HuuRe Kraft- Reima VPV- LBK.... Kunt-VP yy ki e rr s - Kraft- VP LBK- Kunt Reima- Virkiä... _ VPV- PsInt Virkiä-VPV Kunt-HuuRe PsInt- Kraft VP-- LBK..... HuuRe-Kraft Kunt- P I nt..... LBK- Virkiii.... VPV- Reima Kraft- Kunt Reima- LBK VP-- VP VPV- Kraft HuuRe-VP Kunt- Reima Höstmgången P sint LBK.... Virkiä- HuuRe HuuRe-P slnt LBK- VPV Virkiä- Kunt Reima- VP- VPV- HuuRe Kraft- LBK P sint- Reima VP-- Virkiä Kunt- VP HuuRe-Reima P sint- VP.... Kraft- irkiä..... LBK- HuuRe Reima- Kraft..... Virkiä- P Int VP-- Kunt..... Pietarsaaren Int Ykspihlajan Reima IF KraIt, ärpe Vaasan Pall- eikt Huutniemen Reipas > 8 - Vaasan Pall Lapuan Virkiä,...,..., Pallilu eura Kunt Larsm Bllkluhb Kevätkierr - Lhk 8 ZOIt Vårmgången irkiä- Reima LBK- VP Kunt- LBK VPV- Virkiä P sint- PV... Reima- VPV..... VP -Kralt.. Kralt- HuuRe..... HuuR Kunt Virkiä- LBK Kraft- P Int PsInt- Kunt Lhk 9 ZOIt Kevätkierrs- å rmg å n gen KarVi- TPV () Tenh-Pat.... Rpa- Teuh RPS- RRe PatV- KePS TPV- Pud PudU-RP KeP KarVi RRe-OTarm OTarm- Rpa

37 KarVi- RPa PatV- RRe..... KePS-OTarm PudU- Tenh PudU- RRe RPa- RPS OTarm- TPV.... PudU- PatV RPS-Kar Vi Tenh KePS RR Rpa..... KeP RRe Rpa- PudU TPV- Tenh KarVi- OTarm PatV- RPS PalV- KarVi Tenh- RRe Syy s kierr s - RP PudU PudU luv. Tenh- Rpa " - KePS- PatV TPV- KarVi OTarm- RRe Rpa- OTarm KarVi- KePS - 0 PatV- Ten]lO RRe- RPS PatV- TPV RPS-Tenh KePS- Rpa KarVi- RRe OTarm- KeP RRe- PatV TPV- RPS.... " 0- Rpa- KarVi TPV- KePS OTarm- PatV RP TPV..... Tenh- RP RRe- KarVi... ' ".... OTarm PudU RPa- KeP TPV- PatV KarVi- Tenh PalV- OTarm... KeP TPV PudU- KePS RP OTann TPV- Rpa KeP RPS RR TP OTarm- Tenh KarVi- Pud Rpa- PatV Höstmgången Rvaniemen Pallseura Rpa Rvaniemen Reipas Karihaaran Tenh Kemin Pallseura Karihaaran Vi sa Oulun Tarm Pateniemen Vesa Trnin Pall-Veikt Pudasjärven Urheilijat keskeytti R,P Rpa Tenh- KarVi.... KarVi-'RPS Rpa- RRe KeP Tenh TPV- OTarm..... OTarm- Kar i RRe- KeP RP PatV Tenh- TP KarVi- PatV......, Rpa- TPV.... RRe- Tenh OTarm- RP PatV- Rpa RP KePS Tenh- OTarm TPV- RRe ' IV DIVISIOONA - Kev ä tkierr s - PW-Herttua Arnenal- Knl HakPa- MPS Viikingit- FinnPa KntU- P W Herttua- HakPa MPS-Viikingit TBK- Arsenal Herllua- TBK HakPa- Arsenal FinnPa- MPS Viikingit- KnlU MPS-P W KntU- FinnPa TBK- Viikingit Arsenal- Her-ttua FinnPa- Arsenal Herttua- MPS Syy s ki e rr s - Herttu- PW KnlU-Arsenal MPS-HakPa FinnPa-Viikingit PW-KnlU Viikingit- MPS Arsenal- TBK HakPa- Herttua.... Arsenal- HakPa MPS-FinnPa KntU-Viikingit.... TBK- Herttua PW- MPS... Viikingit- TBK FinnPa-KntU Hertlua-Arsenal Arsenal- FinnPa HakPa-Knt Lhk Zn , Uusinta putamisesta MPS-P W IV DIVISIONEN Vårmgången PW- TBK KntU- HakPa HakPa- TBK..... P, - FinnPa Arsenal- Viikingit MP KnlU Viikingit- P W FinnPa- HakPa _..... Knt U- Herttua TBK- MPS Herttua- FinnPa MPS-Arsenal FinnPa- TBK Viikingit- Herttua PW- HakPa Arsenal- P W... _.. HakPa- Viikingit TBK- KnlU.. Hö s tmgången Kntulan Urheilijat V.u sa.aen V iik?it FmnaIrm PallOIhJat Herttua Hakaniemen Pallilijat Arsenal TBK- PW MP Heruua... _ FinnPa- P W TBK- HakPa Knt - MPS Viikingit- Arsenal MP TBK PW- Viikingit HakPa- FinnPa Herttua- KnlU.... Arsenal- MPS.... HakPa- PW TBK- FinnPa Herttua- Viikingit FinnPa- Herttua..... _ KntU- TBK... _ PW- Arsenal Viikingil- HakPa

38 Prvn Weikt Malmin Pallseura Tlkis Bllkluhb KUV- TTe VanPa- PeT KelA- Trikiinit KPK- HäPS P et KelA Trikiinit- K JäPS- VanPa TTe-KPK Trikiinjt- Jäp K - VanPa HäP TTe..... KPK- P et anpa- Trikiinlt P et- HäP TTe-KelA JäP KPK P et- KUV Trikiinit- TTe.... Lhk Zn Kevätkierrs- å rmg å n ge n yys ki e rr - HäP KPK... - Trikiinit- KelA P et- apa TT K K ela- PeT KPK- TTe anpa- JäP K - Trikiinit JäPS- Trikiiit VaPa- K P et- KPK TT HäP K ela- TTe HäP P et KPK- JäP Trikiinit- VanPa läp KelA apa- HäP Uusinta nu usta III divi iaan apa- KPK HäP apa KelA- JäP TTe- PeT KelA- HäP KU - JäP apa- KPK P et- Trikiiit JäP TTe KPK- Kel HäP K TT HäP JliP KelA- K KPK- Trikiiit.... KUV- KPK JäP P et.... VaPa- KelA Trikiinlt- HäP Hö tmgången K - PeT TT Trikijnit HäP Kel JäP K KPK- anpa P et- TTe KeIA- KPK..... KU - H iip TT J äp Trikiin.it- P et.... JäP HäP.... VallPa- TTe K - KelA Trikiillit- KPK HäP Trikiinit KelA- allpa KPK- K PeT- JäP Vantaan Pall e ravan:.. allk erh Jarvenpaan Pallseura. _ Kellksken Alku Käpylän rheilu-veikt , Pallseura Trikiinlt ,.., Hämeenkylän Pallseura Peli-Tverit ,_ Tuklan Teräs., , _. - Ke vä tkierr KirU- Ke We LPa- KyIF Ots- P PV PK-- Makkabi Kullerv-EBK EBK- Ki r KyIF- Ots PPV- Kullerv Ke We-PK Makkabi- LPa EBK- PPV Ke We- KyIF KirU- Makkabi..... LPa- Kullerv PK-- 0ts Makkabi- Ke-We Kullerv- Kir KyIF- PK Ots-EBK PPV- LPa Makkabi- Kullerv LPa- EBK Lhk Zn yy ki e rr s - KyIF- LPa EBK- Kullerv PPV - Ot LPa- Makkabi Kullerv-PPV PK - Ke-We Ots- KyIF Makkabi- PK Kulerv-LPa PPV- EBK KyIF- Ke-We Ots- PK Ke We-Makkabi LPa- PPV EBK- Ots PK-- KyIF Kullerv- Makkabi Ots- Ke We årmgången Ke W Ots KirU- KyIF PK.- PP Kir - LPa EBK- Ke-We PPV- KyIF Kullerv-PK Ots- Makkabi PK-- Kir LPa- Ots Makkabi- PPV Ke.We- Kullerv KyIF- EBK PK-- EBK KyIF- Kulerv - Ots- Kir..... KirU luv. EBK- Makkabi PPV- Ke We LPa- PK Makkabi- KyIF Kullerv- Ots Ke.We-LPa Hö s tmgån gen EBK- LPa PPV- PK S Makkabi-Ot PK - Kullerv Ke-We- EBK KyIF- PPV EBK- KyIF Ots-LPa PPV- Makkabi Kullerv-Ke-We PK-- LPa Kullerv- KyIF Ke We-PPV Makkabi- EBK EBK- PK- KyIF- Makkabi LPa- Ke-We Ots-Kullerv l-a

39 Esb Bllklubb Helsingin Kullerv Lhjan Pall Ke-We Peipparit _.... Pallkerh _ _... " Makkahi _ Tapilan Ot Pajamäen Pall- eikt Kyrkslätt IdrtlsIörening... _.. Kirkknummen Urheilijat keskeytti_ Kevätki e rr s - KyP TuTe.... TaaJä- PKtkat TuKV- PaiHa RaiP KaaP SalPa- K F KSF- RaiP : : : : : : : : : : : : : : : : PKtkat- KyPS.... PaiHa- TaaJä TuTe- alpa KaaP- TuK KyP RaiP PKtkat- K F '" _.... TaaJä- TIlTe PaiHa- KaaP.... _ SalPa- TuKV KSF- KyPS TuKV- TaaJä RaiP PaiHa.... _.... TuTe-PKtkat KaaP alpa KyPS--KaaP.... TaaJä- KSF _... TuKV- TuTe Lhk Zn yyskierr - K F- SalPa PKtkat- TaaJä... _... PaiHa- TuKV TuTe-KyP KaaP- RaiP TIlKV- SalPa KyP PKtkat TaaJä- PaiHa TuKV- KaaP RaiPS- KSF alpa- TuTe KaaP- PaiHa KSF- PKtkat.... RaiPS- KyP årmgången PaiHa alpa RaiP PKtkat K F- PaiHa... _.... KyP TaaJä PKtkat- TuK alpa- RaiPS.... _... _... TuT KaaP TaaJä- SalPa TlKV- KyPS PaiHa- PKlkat RaiP TlTe KaaP- KSF _.... PaiHa- TuTe SalPa- KyP.... _... KaaP- PKtkat.... KSF- TlKV.. '" RaiP - TaaJä.... _.... KyP PaiHa..... _.... PKtkat- alpa TaaJä- KaaP TlIKV- RaiPS TlIT KSF Hö s tmgången TuTe- TaaJä KyP KSF PKtkat- TuTe TaaJä- TuKV PaiHa- RaiPS alpa- KaaP.... K F- TaaJä PKtkat- RaiPS alpa- PaiHa TuTe- TuKV KaaP- KyPS TaaJä- KyPS TuKV- PKtkat.... PaiHa- KSF RaiP - alpa TaaJä- RaiP KaaP- TuTe TnTe- PaiHa. '"... - KSF- KaaP _ TnK - K F KyP TuKV KaaP- TaaJä PKtkat- PaiHa KSF- TuTe TuT RaiP PaiHa- KyP SalPa- TaaJä RaiP - TnKV KyP alpa.... _ SalPa- PKtkat PKtkat- KaaP Uusinta putamise ta PKtkat- PaiHa Saln Pallilijat... " Kaarinan Pjat , 8 0 Turun Terä..., ,..., Taalintehtaan Jäntevä., Turun Ki a- eikt ' , Raisin Pall eura.....,....., Kimit prtiörening Pall-Ktkat, Turku Paimil Haka...,. -,, Kyrön Pallseura. '., K evä tkierl' - TuPV- PatHa HammlK- Fram MynPa- ulf ÖIFK- Yritys..... Fram- TIlPV.... PatHa- HammlK SuIF-öIFK Yritys- MynPa HammlK- ulf.... MynPa- PatHa.... ÖIFK- Fram TuP - Yritys.... HammIK- TuPV.... MynPa- ÖIFK Lhk Zn yyskie r l' - Fram- HammIK PatHa- TnPV SuIF- MynPa......,. YrityS-ÖIFK HammlK- PatHa TuPV- Fram My npa- Yrity ÖIFK- ulf Fram- ÖIFK PatHa- MynPa Vårmgången nlf- PatHa.... Yritys- Fram PatHa- Yrity... _..... Fram- MynPa.... TuP - SlIIF.. ÖIFK- HammIK.... Yritys- HammIK..... ÖIFK- PatHa Fram- ulf MynPa- TnP HammIK- MynPa.... PatHa- Fram SnIF- Yrity TuPV- ÖIFK Hö tm gånge n ulf- HammlK Yritys- TuPV Fram- Yrity... PatHa- SuIF TuPV- HammIK.... öifk- MYIlPa.... MyuPa- Fram.... SuIF- TuPV HammIK- ÖIFK Yritys-P atha

40 HammIK- Y rity PatHa- ÖIFK SuIF- Fram TuPV- MynPa Sunds Idrtts{örening Hammarlands Idrttsförening.. _ IF Fram Turun Pall-Veikt..... _ Turun Yritys IF Östernäs Kamraterna _..... Mynämäen Pall-. Patterin Haka keskeytti Lhk Zn Fram- PatHa... MynPa- HammIK Yritys- SuIF.. ÖIFK- TuPV 9 8 Kevätkierrs- Vårmgången PatHa luv_ Kaj- LuVe 0- Hakrit- UT ReKu- HTU Kaj- PPP Tuisku- UTU Ru Vi- Hakrit Hakrit- Kitt Kin LuVe RuVi- PPP Tuisku- Kaj HTU- Tu.isku PPP- HTU.' Kitt- Kaj. -, UTU- ReKu " " LuVe-ReKu HTU- Kitt.... PPP- Hakrit LuVe- RllVi TU- RuVi --0 Hakrit- Tuisku ReKu- Hakrit --0 ReKu- PPP LuVe-PPP... - Kaj- UTU Tuisku- Kitt Kaj- ReKu Kaj- RuVi UTU- PPP UTU- HTU... ' HTU- Hakrit PPP- Tuisku... '.. -- KQitt- Ru Vi HTU- Kaj Tuisku- Lu Ve Kitt- UTU Hakrit- Kaj Hakrit- LuVe - 0 LuVe- UTU RllVi- ReKu PPP- Kitt ReKu- Kitt ReKu- Tllisku LuVe-HTU 8- RuVi- HTU Tuisku- Ru Vi 0- Syysk ierr s - HTU- ReKu..... Kitt- Hakrit LuVe- Kaj..... UTU- Tuisku PPP- RuVi ReKu- LuVe Tuisku- HTU Hakrit- PPP RuVi- UTU Kaj- Kitt Kitt- Tuisku Hö s tmg ånge n Hakrit- ReKu HTU- UTU.. PPP- LuVe... RuVi- Kaj Lu Ve-Hakrit Kaj- HTU ReKu- RuVi Tuisku- PPP UTU- Kitt HTU- LuVe Kitt- ReKu UTU- Hakrit RuVi- LuVe - PPP- Kaj 0-9 ReKu- Kaj - Ru Vi- Tuisku Hakrit- HTU HTU- PPP ' 8- PPP- UTU S LuVe-KQitt - Ru Vi- Kitt ReKu- UTU 0 - LuVe- Tuisku - Hakrit- Ru Vi , HTU- RuVi., Kaj- Tuisku - Kaj- Hakrit ,. 0- Kitt- HTU Kitt- PPP Tuisku- Hakrit., Tuisku- ReKu - UTU- Kaj UTU- LuVe PPP- ReKu Hakrit Utilan Työväen Urheilijat & Luvian Vet rmarkun Kitt Prin Kaj Repsaaren Kunt Rusniemen Visa J. -0 Harjavallan Työväen Urheilijat Prin Pall-Pjat Harjunpään Tuisku Kevätkierr s - Lhk Zn Vårmgången Liske- RahPy....., TahVe-TPT : VaPS--Vitt Pall-- A-Pall Pall-- TahVe - Liske-VaPS 0- Pir Vi- A-Pall --0 Spu- RahPy TPT- Spu - TPT- Pall Spu- Liske A-Pall- Vilt TahVe- VaPS PirVi- TahVe - Vitt- PirVi VaPS--PirVi - RahPy- Pall- - Vitt- Spu 0- A-Pall-TPT :. - RahPy- TPT -- Lisk TahVe Tah Ve- A-Pall - Spu- A-Pall Pall-- Liske VaPS--TPT...., A-Pall- RahPy RahPy- Vitt PirVi- Liske Pall-- PirVi Vitt- TPT... A-Pall- VaPS - Spu- TahVe TahVe-RahPy VaPS- Pall Vitt- Pall- Pall-- Spu ' PirVi- S()pu RahPy- VaPS TPT- Liske Lisk A-Pall -0 VaPS--Spu ". TahVe- Vitt - Liske- Vitt --0 TPT- PirVi - RahPy- PirVi - Syy s kierrs - Hö s tmgån gen Vitt- VaPS RahPy- Liske 9

41 Tah e---pall..... Pall-Pir i.... 0pll- TPT Li ke--- pu VaPS- TahVe PirVi- Vitt Pall - RahPy TPT- A Pall TPT- VaP PirVi- Pall.... Tab Ve---Liske Oill- RallPY..... Pall- Spu ap A Pall Lisk TPT RahPy- Tah e..... PaIl -Vilt Spll- Pir i pu- ap PiI' i- RahPy VOi llo- Li ke Pall- Pall TPT- Tah e '".... VaP Liske RabPy- pu.... Tah PiI' i..... itt Pall.... PaIl - TPT Li k Pall Pi.rVi- VaP Pall- Tah e.... pu- itt TPT- RahPy Liske- Pir i '" Pall - ap.... Tah pu.... RaJPy- Pall TPT- itt.... PaIl Li k.... PiI' i- TPT Spu- Pall.... VaP RahPy iu- Tah e ammalan Pallseura ääk järven Li ke ääk mäen pu Pirkkalan Jrl Rahlan Pyrkivä Kanga alan itt Pall, Tampere Tahmelan e a Tampereen Peli Tverit Pall, Tampere HäPa- Rllves FP Pal Ka - Härmä rp JkPa Härmä- FP JkPa- Ka Pal- HäPa Rllve - rp Rllves-Pat UrP KaU FP JkPa H,iPa- Härmä JkPa- RIlves Ka - FPS 80 Lhk 8 Zn Kev,ilkierrs- årmgången UrP HäPa.... Härmä- Pal FP rp Pat Ka RIlve - Härmä HäPa- JkPa HäPa- Ka..... JkPa- Härmä.... UrPS- Pat RIlves-FP FP HäPa Härmä- rp KaU- Rllve Pal- JkPa yyskierr - Härmä- Ka JkPa- rps Pat- FPS Rllve - HäPa FPS- Härmä KaU- JkPa. UrPS- Rllves HäPa- Pal.... Härmä- HäPa Ka - rp Pal- RIlves JkPa- FP HäPa- UrP.... Pat- Härmä Hö tmg ången FPS- Ka..... RIlves-JkPa Härmä- RIlves JkPa- HäPa KaU- Pat UrP FP Härmä- JkPa Ka - HäPa Pat- rp , FPS- RIlve.,_... HäPa- FP JkPa- Pat RIlves-Ka UrP Härmä... Karkkilan rheilijat Riihimäen Ilves Jkiisten Pall Urjalan Pall eura Fr san Pallseura Urheiluseura Härmä Hämeenlinnan Pallilijat Tervaksken Pat Kevälkierr s - Lhk 9 Zn årmgången IilPa- P S MukPa- p a MukPa- OJymy espa- KäP MilPa- Ve Pa IitPa- MukPa psa- KäP OJymy- MilPa OJymy- psa KäPS- UP P MilPa psa- e Pa VesPa- lilpa IitPa- KäP KäPS- MllkPa -0 OJymy- Ve Pa IitPa- OJymy MilPa- psa... MukPa- VesPa UP MnkPa psa- UP MukPa- MilPa MilPa- KäP psa- litpa lilpa- litpa KäPS- OJymy..... P OJymy VesPa- PS yyskierrs - OJymy- MllkPa P IitPa.... KäP p a VesPa- MilPa IitPa- VesPa psa- OJymy MilPa- UPS...,.... ". MukPa- KäPS.., Hö s tm gången OJymy- litpa UPS- psa... VesPa- MukPa KäP MilPa... IitPa- MilPa.. OJymy- UPS KäP VesPa Npsa- MnkPa

42 MilPa- OJymy P KäPS MukPa- litpa espa- psa psa- MilPa MukPa- UPS Milkiu Pall, Lahti Orimattilan Jymy Iitin Pall Kärpäsen Pallseura astlan psa Mukkulan Pall udenkylän Pallseura Vesikansan Pall Kevä tkierr s - Kiri- HaPK SuSi- Kajastus.... KyPa- Bllta.... AnLi-KPS HaPK- SuSi Kajastus-KyPa KP Kiri Kiemura- AnLi HaPK- KPS Kajastu Kiri KyPa- Kiemura Buta- Susi AnLi- HaPK Kiri- KyPa Kiemura- Buta KPS- Kajastus Kajastus- AnLi KP KyPa Lhk 0 Zn Syyskierrs - KäPS- litpa.. VesPa- O)ymy IitPa- psa MilPa- MukPa OJymy- KiiP UP VesPa Vårmgången Buta- Kiri SuSi- Kiemura AnLi- usi Buta- Kajastus KyPa- HaPK '" Kiemura- KPS HaPK- Buta Kajastus-Kiemura Kiri- nli SuSi- KyPa.... Kiemura- HaPK Buta- KPS SuSi- Kiri KyPa- AnLi HaPK- Kajastu KP SuSi AnLi- Buta _ Kiri- Kiemura.... Kiemura luv. Hö st mgången HaPK- Kiri Kiri- Buta Kajastus- SuSi KyPa- KPS KPS--AnLi HaPK- KyPa Buta- KyPa Kajastu - Buta KyPa--Kajastus SuSi- AnLi SuSi- HaPK AnLi- Kiri Kiri- KPS Buta- HaPK KPS--HaPK KyPa- SuSi Kiri- Kajastus AnLi- KyPa SuSi- Buta KPS- Buta...,....,...,... - HaPK- AnLi Kiri- SuSi ""'"....., Kajastus-KPS Buta- AnLi,., KyPa- Kiri Kajastus- HaPK. ' AnLi- Kajastus Susi- KPS 0-8 Ktkan Pallseura " Ktkan Kiri " Kaipiaisten Kajastus ,. -9 Buta, Ktka Haminan Pall Kissat., Anjalan Liitt.,....., ",... - unilan Sisu..., Kymin Pall Pyhtään Kiemura keskeytti Kevätkierr s - Lhk Zn Vårmgången MiPeP- KtPa KtPa- LrPT JKa- SiU RInt- MiPeP ULPP- RInt '.... LrPT- SiU ,..,_. LrPT- LauTP MiPeP- ULPP RInt-LrPT LuuP- KtPa LuuP- MiPeP LauTP- RInt....., SiU- ULPP JKa- MiPeP KtPa- JKa RInt- LuuP RIntQ- JKa SiU- LauTP SiU- KtPa... " ULPP- LrPT., LrPT- LuuP LrPT- MiPeP LauTP- ULPP - 0 LuuP- SiU ' MiPeP- SiU ULPP- JKa JKa- LrPT LauTP- KtPa KtPa- RInt JKa- LuuP LuuP- LauTP MiPeP-LauTP LauTP- JKa SiU- RInt ULPP- LuuP KtPa- ULPP Syyskierrs - KtPa- MiPeP RInt- ULPP LauTP- LrPT SiU- JKa LrPT- RInt MiPeP- LuuP.... ULPP- SiU.... JKa-KtPa JKa- RInt KtPa- SiU LuuP- LrPT.... ULPP- LauTP.... RInt- KtPa SiU- MiPeP LrPT- JKa LauTP- LuuP LrPT- KtPa LuuP-ULPP Höstmgången - JKa- LauTP MiPeP- RInt RInt- LauTP ULPP- MiPeP..., - KtPa- LuuP " SiU- LrPT MiPeP-JKa LuuP- RInt LrPT- ULPP LauTP- SiU JKa- ULPP MiPeP- LrPT..., SiU- LuuP KtPa- LauTP.. " LauTP- MiPeP LuuP- JKa RInt- SiU ULPP- KtPa

43 Mikkelin Peli Pjat , impeleen Urheilijat , Lauritsalan Työväen Pallilijat Luumäen Pjat....., Jutsenn Kataja Rauhaniemen Int Ktajärven Pall Uus Lavlan Peli Pjat.,., Lappeenrannan Peli Tverit Kevä tkierr s - JPP- JuPS iem - JPT RiU- VarTP S U- Hurtat VarTP- JPP Hurtat- iemu JPT- RiU J ups- S U Hrtat-JuPS - NiemU- Ri S - VarTP.. - JPP- JPT VarTP- JuPS iemu yyskierrs - Lhk Zn Vårmgången RiU- JPP JPT- Hurtat Hurtat- VarTP JuPS-RiU SU- JPT JPP- iem Hurtat- JPP iemu- JuPS SU- RiU.... JPT- VarTP VarTP- NiemU JPT- S JuPS-JPT Ri - Hurtat Hö s tmgången JPT- iem JuP VarTP JuP JPP., SU- iem VarTP- RiU '" JPT- SU Hurtat SU..... iemu- J.PP JPP- VarTP RiU- JuPS Ni emu- Hurtat.. - VarTP- Hurtat... RiU- JPT JPP'---Hurtat SU- JuPS VarTP- JPT JuP Hurtat JuP NiemU RiU- Niem 0 ' - Ri - SU JPT- JPP Hurtat- Ri VarTP- SU - JPT- JuPS Hurtat- JPT iemu- VarTP JPP- RiU SU- JPP.. Jensuun Pall Tverit Varkauden Työväen Pallilijat Srsaksken rheilijat Jensuun Pall Pjat Juuan Pallseura Riistaveden Urheilijat Hurtat, Lieksa iemisen Urheilijat Kevätkierr s - Lhk Zn Vårmgången KiuPa- HKP UIsku- TU LeVi- SuPS KP-8- KiuPa P H- TU J{juPa- LeVi - 0 KP-8-UIsku 0 NP H- UIsku HKP- KP SuP KP SuPS-NP H TU- HKP TU- LeVi HKP- LeVi UIsku- J{juPa J{j upa- TU KiuPa- SuP.- SuPS- Isku - KP-8-TU KP-8-NP H LeVi- Ulsku -0 LeVi- KP P H- HKP ---0 P H- J{juPa HKP- SuPS - TU- SuPS - LeVi- P H - UIsku- HKP Syyskierr s - SuPS- LeVi UIsku- KP-8 TU- NP H HKP- KiuPa J{juPa- UIsku LeVi- TU P H- SuPS KP-8- HKP SuPS- KiuPa HKP- NP H TU- KP-8 UIsku- LeVi NP H- LeVi SuP HKP Kupin Pall-8 J{juruvedeu P allilijat Harjamäen Kerh r.y: n Pallilijat Lehtvaaran Viri ilsiän Pall Haukat... Sumussalmen Pallseura Tivalan Urheilijat Uudenkylän Isku keskeytti HPP- N usu Kiva- KKU KuPa- Pamaus JyPS-JämPa... JämPa- J{jva... KeuPa- JyPS. K eviitkierr s - Hö s tmg å n ge n Lhk ZOIt , TU- UIsku KiuPa- KP-8 KP-8- SuPS Le Vi- J{j upa UIsku- NP H HKP- T LeVi- HKP TU- J{juPa UIsku- ups P H- KP-8 HKP- UIsku J{juPa- NP H KP-8- LeVi SuP TU 0 9 Vårmgån gen KKU- HPP Nusu- KuPa Nusu- Kiva... KKU- J ämpa KuPa- KeuPa Pamaus- HPP 'i UIsku luv '-{} - 8

44 - --:. JyP KKU J ämpa- usu KeuPa- Pamau Kiva- KuPa HPP- KeuPa JämPa- KuPa Pamaus- Kiva u u- JyP JyP HPP KeuPa- JiimPa.... KPa- Kl Pamas- usu yy s kierr - KK - Kiva u - HPP Pamau KuPa JämPa- JyP HPP- KK Kiva- JämPa KuPa- usu JyP KeuPa HPP- Pamas JämPa- KKU KeuPa- KuPa Kiva- u u _.... KKU- JyP KuPa- Kiva u u- J ämpa.... _ Pamaus- KeuPa... _..... KeuPa- HPP... _... _.... Kiva- Pamaus usinta putami esta Pamas- Kiva HPP- KuPa _. Kiva- JyP KKU- Pamau us- KePa HPP- Kiva.... KeuPa- KK KuPa- JyPS Pamaus- JiimPa JyP Pama JämPa- HPP.... Kiva- KeuPa KK - 00 u Hö s tmgång e n JyP 00 u KuPa- JämPa HPP- JyP.... KK - KuPa JämPa- KeuPa... _ u- Pama.... JyP - Kiva KeuPa- Haa()amäen Pall-Pjat Jyvä kylän eudlln Pall eura. _..... Jäm än Pall- _... _.... Keurull Pall _.. Keak ken Kisa- rht Jyvaskylan usu.... ihtavuren Pamaus '" _... _. _.... Karstulan Kiva.... _.... Kllreveden Pall K evä tki e rr s - Kiist- PeIK Kimm- KaIK.. LappBK- SIK Pallas- ABC Lhk Zn 00 u KuPa- HPP Pamau - KK J yp KuPa..... _'" JämPa- Pamas Kiva- HPP KK - KeuPa HPP- JämPa..... _.... KeuPa- Ki va _... usu- KK Pamaus-JyP Vårmg å n gen Hppet- Vima Kimm- Vima Palla - Kiist LappBK- Kimm ima- IK Kiist<r-KaIK KaIK- PeIK ima- LappBK Kii t- Hppet IK- Pallas ABC- Kimm Kimm- Hppet... _..... LappBK- ABC Vima- Kiist Pallas-PeIK.... IK- KaIK Hppet- LappBK KaIK- Palla.... Kiist- Kimm Vima- PeIK BC- SIK.... LappBK- KaIK ABC- Hppet yys kierr s - KaIK- Kimm P eik- Kiist... _ IK- LappBK.. _ BC- Palla ima- Hppet.... Kimm<r-ABC LappBK- Vima PeIK- KaIK Hppet- Kiist PalLas- IK Hppet- Kimm KaIK- SIK ABC- LappBK.. _. _ PeIK- Pallas Kiist- Vima LappBK- Hppet P eik- ima Kimm-'Kiist - SIK- ABC Pallas- KaIK KaIK--LappBK Kiist- Palla P eik- IK Lappfjärd Bllklubb Kaskö Idrttsklubb SIK- PeIK..... ABC- PeIK Hppet- Palla KaIK- Vima Kimm- P eik AB Kiist SIK- Hppet PalLas- LappBK Kiist- SIK Vima- ABC KaIK- Hppet.... Kimm- Pallas LappBK- PeIK Pallas-Vima... _ LappBK- Kiist... _ SIK- Kimm ABC- KaIK _.... Hppet- P eik.. _... Hö s tmgången Vima- Kimm Hppet- ABC KaIK- Kiist Kimm<r-LappBK SIK- Vima PeIK- ABC Palla - Hppet LappBK- Palla PeIK- Kimm.... Vima- KaIK Hppet- IK Kiist- ABC Palla - Kimm PeIK- LappBK... _..... SIK- Kiist ABC- Vima Hppet- KaIK _... KaIK- BC Kiist- LappBK Kimm<r- IK PeIK- Hppet V ima- Pallas ' l. 8 Petalax Idrttsklul>b Laihian Kimm ', IF Hppet Pallas, Vaasa... 0' Kyrön Vima , 0' I I', Vaasan Kiist ,., 0. 0 lf Idrttsklubb 8 - Akademisk Bll Clul>..., r-o

45 "- Keviitkierr yik--jytuy Stars--TöP PPjk--AP..... Knkarit--FBK eitu--ltu TöP---PPjk P -- eit FBK-- 0 tars LT - yik J ymy--knkarit yik--töp-.... cit P --FBK Jymy--LTU PPjk--Knkarit.... FBK-- yik Knkarit--SeiT TöP---Jymy.... LTU--PPjk.... tars--ap yik- Kukadt APV--LT Star --Jymy FBK--Knkarit Jymy-- yik P --PPjk LTU-- eitu.... TöP-- 0 Star.... yik- LT PPjk--TöP TO Stars--FBK.... Knkarit--Jymy.... eit --AP Knkarit--PPjk.... FBK--AP LTU--Jymy Stars-- eitu TöP - yik yik--fbk PPjk--LTU eitu--knkarit..... APV -- 0 Stars Jymy--TöP Knkarit-- yik.... FBK--PPjk LTU--APV Lhk ZOIt O O årmgången PPjk--FBK eit --TöP yik--ppjk FBK--LTU Jymy-- eit Knkarit-- 0 ar..... TöP-- AP Star -- yik PPjk--Jymy..... P - Knkarit LT --TöP eit --FBK TöP---Knkarit PPjk-- eit Jymy--FBK LT -- 0 tar yik-- P tars--ppjk PV--Jymy FBK--TöP Knkarit--LT ' eit -- yik yy s kierr -- Hö tmgången O O Jymy- 0 tar.... TöP - eit.... PPjk-- yik..... P --TöP..... LT --FBK eit --J ymy tars--knkarit Jymy--PPjk Knkarit-- P yik-- 0 tars TöP--LT FBK-- eit FBK--Jymy tar --LT eit --PPjk AP -- yik Knkarit- TöP- Jymy-- PV.... LTU--Knkarit yik-- eitu.... PPjk-- 0 Star TöP --FBK "":" tar, Kkkla IF Pedersöre-Pjkarna., Frsby Bllklnbb... ' " 8-0 Törnävän Pall Kkklan Knkarit Kkklan Jymy Lapuan Työväen Urbeilijat , 8 -- einäjen Työväen Urheilijat lavnden Peli-Veikt ykarleby Idrttsklubb Kevätkierr Lhk Zn årmgången OPP- ura 0- Kärpät- RaaP (» RaaP--KuuPK OReipas-Aura KskRi- i e -- Aura--KuuPK Kärpät- OReipas RaaP-K kri KuuPK- Kärpät Si Kärpät i e--opp OPP- OReipas ura--kskri Kärpät- OPP OReipas-RaaP KuuPK--KskRi RaaP i e RaaP- Aura OPP- KuuPK SiSe--OReipas KskRi- OReipas OPP- RaaP (» Kärpät-- ura -- KskRi- Kärpät KuuPK--SiSe Aura- ise K kri--opp OReipas- KuuPK ura-opp KuuPK--RaaP Si KskRi OReipa - Kärpät Kärpät- KuuPK RaaP- OReipa OPP- Si e O O K kri- Aura KuuPK- OPP i RaaP OReipa - K kri ura--kärpät RaaP- Kärpät is KuuPK yy kierr s -- Hö s tmg å n gen Aura--OReipas -- OPP--KskRi KuuPK- Aura OReipas-OPP KskRi- RaaP Kärpät j e OReipas- SiSe KskRi--KuuPK ura- RaaP - OPP- Kärpät..... Kärppien vlv. KuuPK--OReipas 9--0 Kärpät--K kri RaaP--OPP Si e--aura 0-- Ou.lun Kärpät Kuivasjärven Aura Kuu amn Pall Karhut Kskelankylän Rient Oulun Pall Pjat Raahen Pnnistus inkki Sept Oulunlabden Reipa

46 Kevätkierr s - T sp - Knti Lappi- Pnsi Raju- T'Ta Vastus-IPP Lappi- Raju IPP- Pnsi Knti- Vastus Jhme-TsP TTa- Lappi IPP- Ihme Pnsi- T P Raju- Knti Ihme-Raju.... Lappi- Vastu TsP - IPP Knti- TTa IPP- Lappi Knti- Pnsi Syyskierr, s - IPP- Vastus Knti- TsP TTa- Raju Pnsi- Lappi Pnsi- IPP Raju- Lappi Vastus- Knti T sp - Ihme Ihme-IPP Knti- Raju Lappi- TTa T sp - Pnsi..... IPP- TsP Raju- Ihme TTa- Knti Vastus-Lappi Pnsi- Knti Ihme- Vastus.. usinta putamisesta Raju- Vastus Lhk 8 Zn Vårmgången TTa- TsP Vastus-Ihme Lappi- Knti Pnsi- Ihme TsP.- Raju Vastu - TTa Knti- IPP Raju- Vastus.... '".. ".... T Ta- Pn i Ihm Lappi Raju- IPP Lappi- T P TTa- Ihme Vastus- Pn i TsP - Va tus Ihm Knti IPP- TTa Pusi- Raju Hö s tmgången Lappi- IPP TsP - TTa Knti- Lappi Raju- TsP Ihme- Pnsi TTa- Va tus IPP- Knti Lappi- Ihme Pnsi- TTa Vastu - Raju Ihme- TTa TsP - Lappi IPP- Raju Pnsi- Vastus K,nti- Ihme Raju- Pnsi TTa- IPP Vastus- TsP I skylän Pall Pjat......,... " Pelln Pn i , Klarin Knti....., Rvaniemen Lappi Trninseudun Pall Trnin Tarm..., ' dankylän Raju Veitsiludn Vastus Karjalahden Ihme J. 0 0 A-NUORTEN SM-KILPAILU Alkusarja Lhk Zn EIF-KntU Kullerv- HIFK.. 0- KntU- HAIK HAIK- EIF..., HAIK luv. GrIFK- Kullerv HIFK- HJK PHU- HJK ,. - Kullerv-K nt U 8-0 HAIK- PHU EIF- GrIFK... GrlFK luv. Kullerv- EIF.... '.. 0- KntU- HJK. - HJK- GrlFK HlFK- PHU... KUV- HlFK... - HAIK- Kullerv HAIK luv. EIF-KntU ,.. - HJK- EIF IDFK- HAIK PHU- Knt -- KUV- Kullerv PHU- K V..... PHU luv. GrIFK- PH Kullerv-PH HJK- KUV HIFK- KntU KUV- HAIK HJK - Kullerv PHU- EIF.... EIF- HlFK KntU- GdFK... GrlFK luvutti KntU- KU ' Helsingin Jalkapallklubi Käpylän Urheilu Veikt Phjis.Haagan Urheilijat IF Kamraterna, Helsingfrs Ekenäs Idrttsförening Kntulan Urheilijat Helsingin Kullerv Hangö Arhetarnas Idrttsklubb keskeytti IF Kamraterna, Grankulla keskeytti Lhk Zn HP PeT... - KPK- PW PK - Apll -0 KäPa- PeT KP P'nnistus 0 Pnnistus- HPS KäPa- PW KPK- KäPa - Apll- HPS HP PK PeT- KPK PeT- Pnnistus Pnnistus-KäPa - PW- HPS - PW- PK -- Pnnistus-Apll -0 PK -KäPa PK - KPK --- HP FPS FPS luv. Pnnistus- P W.. - PeT- Apll.... PeT- PK.. - KPK- Pnnjstus Apll- K,iPa 0- FPS- PK FPS luv. PK - Pnnistus PW-PeT - 0 HPS---KPK Apll- KPK - PW- Apll KäPa-HPS Helsingin Pnnhtus Pallkerh Keravan Pall kerh

47 Helsingin Pallseura '..., Käpylän Pall Prvn Weikt Apll, Hyvinkää... "'" Peli-Tverit Frssan Pallseura keskeytti Lhk Zn Pyrkivä- IF-FK - Hakril- Heitl TP Vilpas Vilpas- Pyrkivä Heiu- RPall - IFK- TPS ÅIFK- Hakrit -0 IF-FK- Vilpas IF-FK- TPS RPall- Hakrit Hakrit- Pyrkivä - Heiu- IFK RPall- ÅIFK 0-- Hakrit- IF-FK Vilpas-Heitt -- IFK- Vilpa Heitt- IF-FK IF-FK luv_ TPS- Heitt TPS-Hakril 0- IF-FK- ÅIFK RPall- Vilpas - RPall- TPS Pyrkivä-AIFK... Pyrki vii luv_ Vilpas- Rakrit IF FK- RPall - IF Kamraterna, Åb Turun Pallseura Hakrit, Rauma., Rauman Pall...,... IF Finströms Kamratera Hirvensaln Heiu Saln Vilpas... 0 Turun Pyrkivä keskeytti Uusinta lhkvitsta TP IFK 0- Haka- TaPa EuPa- HPK IKissat- MuSa PS-- VaKP MuSa- EuPa TaPa- Ässiit HPK- Haka V akp - lkissa t Ässäl- VaKP.... EuPa- IKissat TaPa- HPK Haka- PS- HPK- Ässät..... MuSa- TaPa PS--EuPa lkissat- Haka HPK- PS- Valkeaksken Haka Tampellau Pallilijat HPK luv_ Lhk Zn Pyrkivä luv_ - Vilpas luv_ Heitt luv_ Ässät- MuSa IKissat- TaPa VaKP- Raka PS- MuSa... _. Haka- EuPa Ässäl- IKissat _.. TaPa- VaKP.. EuPa- Ässät IKi snt- P S MuSa- Haka VaKP- HPK TaPa- EuPa VaKP- Mu a Ässät- PS-... _. EuPa- VaKP Haka- Ässät PS-- TaPa HPK luv Prin.. ssät , Valkeaksken Kskenpjat Ilves-Kissat ,...,......, Musan Salama Euran Pall ,..,.....,_ " Pall-Sept Hämeenlinnan Pall kerh keskeytti Lhk Zn Lahti-9- HaTP - KTp- Jäntevä.. -, PaSa- Reipas 0- Lahti-9- Reipa KTP- AnLi -0 PaSa- PeKa Kumu- Hkki Reipas- AnLi PeKa- Jäntevä., KTP- HaTP Reipas- KuIDu Kumu- Lahti-9 nli- Lahti Jäntevä- Hkki Jäntevä- PaSa HaTP- PaSa Hkki- KTP.. - Hkki- Reipa HaTP- PeKa Lahti-9- KTP HaTP- Reipas 0- AnLi- Jäntevä Lahti-9- PaSa 9-0 PeKa- Kumu AnLi- Hkki Reipas- PeKa KTP- PeKa KTP- Reipas Jänlevä- Kumu - AnLi- HaTP... Hkki- HaTP - Hkki- PaSa PaSa- KTP KTP luv_ Jäntevä- Lahti-9 PeKa- Lahti Kumu- KTP... Rei pas-jäntevä - HaTP- Jäntevä Kumu- AnLi - Lahti-9- Hkki PeKa- Hkki -0 PaSa- Kumu AnLi- PaSa -- PeKa- AnLi HaTP- Kumu - Lahden Reipas Pallseura Lahti , Peli-Karhut " , Rutsinpyhtään Hkki '... 9 Pall-Salamat ,... 9 Anjalan Liitt..., Jäntevä, Ktka ,."..., Ktkan Työväen Pallilijat ,. 9 Haminan Työväen Pallilijat... '... 9 Kumu, Kuusankski Lhk Zn KPT- SavPa... _. _..... KaPa- MiPK..... _ MP- El KajHa- MP KuPS-KaPa MiPK- KPT El- MiPK KajHa- SavPa MP- KaPa - KuP KPT - KPT- KajHa 0- MiPK- KuPS -0 SavPa- El Kaj Ha- KaPa 0-. KPT- El 0-- MP- MiPK Jäntevä luv_ Hkki AnLi lu v_ - luv_

48 MiPK- KajHa... KajHa luv. KaP - SavPa KPT- MP El- KaPa... - KajHa- KaP SavPa- MiPK Kupin Pallseura Mikkelin Pallilijat Kupin Palltverit Mikkelin Pall Kj sat Kajaanin Pallilijat " Savnlinnan Pallilijat Kajaanin Haka Kupin El J yväskylän Pallilijat lupui Pallkerh lupui VP Sisu Jar- Sprt KPV-VIFK IFK luv. Sisu- Jar VIFK- Virkiä GBK- P... - prt- KPV... - Jar--VP irkiä- GBK VIFK prt Sisu- VIFK VP KPV prt- irkiä Virkiä luv. Lhk Zn Kkklan Pall Veikt Vaasan Pallseura IF Kamraterna a a Gamlakarleby Bllklubb " J ar Pietarsaari " einäjen isu IF Vasa Sprt IF Kraft ärpes lupui Lapuan Virkiä ke keytti Int- Lappi OTP- Tenh OLS V- KeP RP TPV KeP RP TPV- OTP Tenh- Int OP OLS V.... KePS---OTP Lhk 8 Zn El KuP.... KaPa- KPT :P- avp a K ajha- El KaP MP..... SavPa- KaPa Virkiä- i u Virkiä luv. GBK- KPV VP VIFK VIFK- GBK GBK luv. KPV- Jar GBK- prt Si u- KPV GBK- Sisu IFK- Jar Jar luv. prt- P S " Jar- GBK isu- prt Sprt luv., Int- OL Lappi- Tenh OP TPV OTP- Lappi RP Int Tenh- OPS..... TPV- KeP S OPS---OTP.... Int- KeP S Lappi- RP S OL V- Tenh Int-OP RP LS V TPV- Lappi KeP S---Tenh Lappi- KeP OP RPS.... OLS V- OTP '",., Kemin Int Rvaniemen Lappi Kemin Pall eura Oulun Pallseura Rvaniemen Pall eura Trnin Pall eikt S - Oulun Työväen P allilijat Karihaaran Tenh OL. eikt T rninseudun Pall lupui Lppusarja Int- KaP Pnnistus- Reipas.... Pnni tus- KPV Haka- KuPS Reipas- Haka HJK- Haka IFK- HJK KuP P nm tu HJK- Int Reipas-Int KPV- Reipa IFK- KPV.... K ap ÅlFK... - KaP KPV Haka- Pnm tu Pnni tu - IFK HJ K- Pnnistus Reipas- HJK Int- KP... - Haka- Int Reipas-KaP HJK- KaP.... IFK- Haka... - Int-r FK KPV-HJK Int- Pnnistus KPV- Haka.. IFK- Reipas Kupin Pallseura Helsingin Pnnistu Lahden Reipas... HeI ingin Jalkapallklubi Valkeaksken Haka IF Kamraterna Jlb... Kkklan Pall Veikt Kemin Int Vesa- HJK BK-Vesa B-NUORTEN MESTARUUSKILPAILU A lkusarja Lhk Zn HJK- BK Vesa- LPa J

49 LPa- HJK KarakP- esa LPa- BK HJK- KarakP KarakP- LPa - BK-- KarakP... KarakP luv. HeI ingin Jalkapallklubi , Bllklubben Lhjan Pall Karakallin Pall...,' Töölön esa , Lhk Zn PPjat- HIK KylF- Pnni tu..... Pnni tus- HP PPjat- Pnni ts HIK- KyIF HP KyIF KylF lv. HP PPjat KylF- PPjat KylF Iv. HIK- HP Pnist - HIK - HeI ingin Pnni tu... Hangö Idrltsklubb Helsingin Pallseura Pall-Pjat Kyrkslätt Idrtt förening keskeytti Lhk Zn Lahti-9- Kullerv Kullerv- kille Alålles- HyP Lahti 9- kille HyP Lahti killes-pet PeT--Kullerv Kullerv- HyP... Kullerv luv. HyP PeT PeT- Lahti Pallseura Lahti Akilles ,., 0 - Hyvinkään Pall eura Peli Tverit...,......, Helsingin Kullerv , Lhk ZOTt Rima- KaaRe..... '... - Pyrkivä- TuT _, TuT--RaiPS RaiP Pyrkivä -,.... TuWe-Pyrkivä TuT- Tu e Pyrkivä- Rima... - KaaR TP TP TuT TP RaiP RaiP TuWe TuT- KaaRe Rima- RaiP TiIW Rima KaaRe-Pyrkivä KaaR TuWe TuWe-TP Rima- TuT RaiP KaaRe Pyrkivä- TP TP Rima......,. - Turun Pallseura Uudenkaupungin Rima TuT {) luv. 0-0 Raisin Pall eura Turun Pyrkivä Kaarinan Reipas Turun Weikt Turun Tverit SulF- MIFK MIFFC--IF FFC.... IF FK- ulf.... Lhk Zn MIFK- SuIF IF-FK- MIFK uif- IF FK IF Kamraterna Mariehamn... IF Finström -Kamraterna Sund Idrttsförening Lhk Zn Hakrit- HPK Haka- Hakrit Haka- TP HPK- TP HPK- lkissat Haka- HPK lkissat- Hakrit Hakrit- TP TPV- IKissat lkissat- Haka alkeaksken Haka... Tampereen Pall Veikt Hakrit Hämeenlinnan Pallkerh IIve Ki at Rauman Pall lupui Riihimäen Pall eura lupui Lhk Zn HT - ViiP TKT- TaPa TKT- " ssät Ässät- TaPa ViiPV- TaPa TKT- ViiP Ässät- VaKP TaPa- VaKP... VaKP luvutti VaKP- TKT.... '...,. - HT - TKT... TaPa- HTU VaKP- HTU akp luvutti HTU-" ät ViiP - Ä sät ViiPV- VaKP Prin.. ssät Tampellan Pallilijat Harjavallan Työväen. rheilijat Vii alan Peli eikt Tampereen Kisa Tverit Valkeaksken FCsken Pjat keskeytti Reipa - MyPa MyPa- MP...., Kumu- Tr Lhk 8 Zn MP- Reipas MyPa- Kumu Tr- MP

50 _. -_._ Tr- MyPa MP- Kumu Reipas- Tr.... Kunm- Reipa 'likkelin Pallilijat " Lahden Reipas Kumu, Kuusankski, IF Tr, Lviisa Myllyksken Pall Lhk 9 Z0t KTP- HaPK Jäntevä- KTP.... Kiri- LaPa HaPK- Jiintevä PeKa- Jäntevä KTP- PeKa HaPK- PeKa LaPa- LauTP LauTP- KTP KTP- LaPa Jäntevä- Kiri LauTP- HaPK PeKa- LauTP PeKa- Kiri LaPa- Jäntevä Jäntevä- LauTP Kiri- HaPK &- LaPa- PeKa HaPK- LaPa Kiri- KTP.... LauTP- Kiri Jäntevä , Ktkan Kiri Peli Karhut Lappeenrannan Pall Laurit alan Työväen Pallilijat Ktkan Työväen Pallilijat Pall Ki sai, Hamina Lhk 0 Z0t &- - KuP WP -0 WP - JMP npa- HKP JMP- KuP HKP- KnP upa- WP..... JMP- SnPa HKP- JMP '\ P - HKP..... KnP - npa Kupin Pallseura unenjen Pall Jen uu Maila Pjat Warkauden Pall Harjamäen Kerhn P allilijat JIlve - apa Urh- JIlves SaPa- MiPK Lhk Z0t -0 - avn Pall Jämsänksken Ilves Mikkelin Pall Kissat u inta lhkvitsla apa- JIlves " MiPK- rh..... rh luvutti apa- Urh JIlves- MiPK rh luvutti MiPK luvutti - Jyväskylän Pallilijat lupui aajaksken Pall lupui ulahden Urh ke keytti El- KaPa KaPa- PK PK - El.. Lhk Z0t El- KPT KaPa- KPT - - KPT- PK - 0 Kajaanin Pallilijat ,_... Kupin Palltverit... Pallkerh Kupin El Kajaanin Haka lupui JBK- HBK prt- KP HBK- VPS KPV- eps VP JBK.. eps- prt HBK- SePS JBK- KP aasan Pall eura KOkklan Pall eikt einäjen Pall eura Jakb tads Bllklubh IF a a Sprt Hvala Bllkluhb Jar- Virkiä... VIFK- Pslnt Virkiä- VIFK P Int- Jar PsInt Virkiä Jar- VIFK VP - GBK Lhk Z0t VP Sprt - KPV- VPS Sprt- HBK -0 VP SePS. 9- JBK- Sprt - HBK- KPV - SeP JBK , " ". 0 Lhk Z0t & GBK- P sint - 0 VIFK- VP VP luvutti P sint P... VP luvutti Virkiä- GBK GBK- VIFK Jar- GBK Gamlakarleby Bllklubb 0 - F tbllsföreningen J ar IF Kamraterna Vasa Lapuan Virkiä Pietarsaaren Int... '" einäjen Sisu lupui Vaasan Pall keskeytti Uusinta lhkvitsta GBK- Jar 99

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja Timitsijahjeet Kilpailusäännöt 34 Timitsijat Vastuujukkueen n nimettävä kuhunkin tteluun pätevät, 15 vutta täyttäneet timitsijat, jista vähintään yksi n käynyt liitn timitsijakulutuksen. Liitn timitsijakulutuksen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 2 / 2014 Seurapstissa tällä kertaa LISENSSIT KAUDELLE 2014-2015 LIITON ALAISET SARJAT JA TURNAUKSET KOULULAISTOIMINTA TUOMARIKOULUTUKSET AVUSTUKSIA SYKSYLLE 2014 SARJAPÄÄLLIKKÖ, LAPSET, NUORET

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

o 32-4 10 2 20-10 6 1 15-12 6 2 12-13 5 3 8-10 3 5 3 1 0

o 32-4 10 2 20-10 6 1 15-12 6 2 12-13 5 3 8-10 3 5 3 1 0 - Lhk Zn KeP - OLS OP - OTP OP - tu............... - KePS- OP Kiirpäl- OTP......,-. - OL.y - stu OLS - OPS...... - OTP- OLS OTP- KePS........... - Kärpät- KeP Ya lus-k,irpät......... - Yastu - OTP Ya lus-keps

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Toinen valmentaja: Leo Partanen, Varkaus. Matkanjohtajat: Raymond Moberg, Helsinki ja Bertel Spoof, Porvoo.

Toinen valmentaja: Leo Partanen, Varkaus. Matkanjohtajat: Raymond Moberg, Helsinki ja Bertel Spoof, Porvoo. Tinen valmentaja: Le Partanen, Varkaus. Matkanjhtajat: Raymnd Mberg, Helsinki ja Bertel Spf, Prv. Rutsi P-Sumi P Vänersbrgissa 0.. Lpputuls: Rutsin vitt --- (--). Yleisöä: n. 00. Ertumarit: Tage Jhanssn

Lisätiedot

Jääpallomaaottelut. Landskamperna i bandy A-OTTELUT

Jääpallomaaottelut. Landskamperna i bandy A-OTTELUT Yleisöä:.. Ertumari: Einar Espersen, Tanska. Sumi: Ari Ah PHU, Stefan Adahl GBK, Reij Vaittinen MiPK, Kai-Pekka Laitinen VPS, Rist Rautemaa Reipas, Rist Utinen Kumu, Rist Rsenberg FAlku, Björn Åkerlund

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

K e v.ä t k i e r r 0 s

K e v.ä t k i e r r 0 s Tverit-HIK........ 0- TuKV -Karhut.......... - Pnnistus-RPall - SalPa-HPK... 0-0 Vesa- Sudet........... -0 Vesa-TuKV.......... - Pnnistus-SalPa........ TuT-Vesa......... 0-0 Karhut-HPK -,...... 5- HIK-RPall......

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle.

Johtokunta esittää etelän lohkon valintakokeiden järjestämistä erillisinä kokeina ja piirimestaruuskokeiden siirtämistä tammi helmikuulle. Lunais-Sumen Ajkirayhdistys ry 1 VUOSIKOKOUSKUTSU Lunais- Sumen Ajkirayhdistyksen sääntömääräinen vusikkus pidetään keskiviikkna 12.3.2014 kl 18.00 Pöytyällä, Riihiksken mets.yhdistyksen Riistatuvalla

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TORONTO SPECIAL MAALI NTEOSSA. - kestävä maila kovaan peliin FIBHTER. A b EI ENÄÄ EPÄONNEA OLETTEKO NÄHNEET SILLOIN ON VALITKAA UUSI MAILA

TORONTO SPECIAL MAALI NTEOSSA. - kestävä maila kovaan peliin FIBHTER. A b EI ENÄÄ EPÄONNEA OLETTEKO NÄHNEET SILLOIN ON VALITKAA UUSI MAILA EI ENÄÄ EPÄONNEA MAALI NTEOSSA OLETTEKO NÄHNEET miten mnasti n maila katkennut maalintektilanteessa ja epännistuminen n seurannut? llut virheel SILLOIN ON mailanvalinta linen. VALITKAA UUSI MAILA TORONTO

Lisätiedot

NUORTEN MUUT OTTELUT. Turnaus Unkarissa (17 v.)

NUORTEN MUUT OTTELUT. Turnaus Unkarissa (17 v.) Sumen maali: Tmi Jal. Jukkueen kapteeni: Petri Uimnen. Jukkueen jhtaja: Jim Lindrs. Valmentaja: Paav Isakssn. Hultaja: Christer Friskpf. NUORTEN MUUT OTTELUT UzbekistaTir----Sumi ( v.j, Tashkent 9..9 Lpputuls:

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

KUTSUTUT Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Kalevi Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Marko Taipalvesi

KUTSUTUT Arto Brand, Jari Eronen, Eva Fredriksson, Juhani Hirvonen, Kalevi Lehtinen, Mika Metsä-Eerola, Jari Nieminen, Marko Taipalvesi 1 (6) SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 6/2011 AIKA 4.9.2011 PAIKKA Ravintla Papin, Raatihuneenkatu, Hämeenlinna KUTSUTUT Art Brand, Jari Ernen, Eva Fredrikssn, Juhani Hirvnen, Kalevi

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

16.4.2015 Kantokasken koulu

16.4.2015 Kantokasken koulu 16.4.2015 Kantkasken kulu Yleistä Kuullaan seuran timinnasta Keskustellaan lasten urheilun perusteista Svitaan yhdessä ryhmän / jukkueen Pelisäännöistä Nuristiminta 2015 Tavitteena tarjta iästä, taittassta

Lisätiedot

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteita opiskelevien yhdistys ry

STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteita opiskelevien yhdistys ry STAABI Tampereen ylipistn hallinttieteita piskelevien yhdistys ry YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika: Trstai 1.12.2016 kl 17.00 Paikka: Villa Vintti 1/Kehra saari, 33200 Tampere Paikalla: Lista

Lisätiedot

3.Hallinto. 4.Toiminta

3.Hallinto. 4.Toiminta Saimaan kameraseura ry:n timintakertmus vudelta 2015 1.Yleistä Saimaan kameraseura ry n perustettu vunna 1946, jten vusi 2015 li sen 69. timintavusi. Seuran jäsenistö li erittäin aktiivista ja timinta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten SMkilpailujen säännöt kaudella 2015-2016

Suomen Curlingliiton alaisten SMkilpailujen säännöt kaudella 2015-2016 Sumen Curlingliitn alaisten SMkilpailujen säännöt kaudella 2015-2016 Päivitetty 23.9.2015 -Kilpailuvalikunta Säännöt vahvistettu hallituksen kkuksessa. Sarja ja kilpailumääräykset vahvistetaan ilmittautumisen

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. PAIKKA Hämeenlinna, Kellariravintola HÄLLÄ, ent Hälläpyörä, Raatihuoneen katu 3

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. PAIKKA Hämeenlinna, Kellariravintola HÄLLÄ, ent Hälläpyörä, Raatihuoneen katu 3 1 (5) SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA 18.12.2011 PAIKKA Hämeenlinna, Kellariravintla HÄLLÄ, ent Hälläpyörä, Raatihuneen katu 3 PAIKALLA Art Brand, Jari Ernen, Eva

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016

STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2016 Vusisuunnitelma 2014 PRCF:n Trphy jast 17.10.2013, Hämeenlinna 2 TOIMINTA-AJATUS Kilpailemisesta ja rata-ajsta kiinnstuneita Prsche harrastajia varten perustettiin vunna

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu

ti 16.6.2015 klo 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuisto, Joensuu JIPPO-junirit ry JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2015 MUISTIO Aika ja paikka: Läsnä: ti 16.6.2015 kl 17:30 20:40 ISLO/Tiedepuist, Jensuu Jari Laurnen (puheenjhtaja), Juni Turunen, Matti Karttunen, Jaakk Hnka-Hallila,

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KHO HFD 08. 08, 2013 OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖ PL29 VALTIONEUVOSTO

KHO HFD 08. 08, 2013 OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖ PL29 VALTIONEUVOSTO OPETUS- JA KULTUURIMINISTERIÖ PL29 VALTIONEUVOSTO 23.2.2013 KHO 08. 08, 2013 HFD LUETTELO Valtin vuden 2013 talusarvin määrärahasta 29.91.50 myönnettävät valtinavustukset valtakunnallisten nurisjärjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Sääntömuutos esitykset

Sääntömuutos esitykset Sääntömuuts esitykset Asiakirja 8 Sisältää myös muutksen taustan sekä partineuvstn lausunnn Hallituksen 11.10.2012 päättämät sääntöjen muutsesitykset jäsenkkukselle - Jäsenkkukselle 2012 ehdtettavat lisäykset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Finnish Sports Association of Persons with Disabilities VAU 30.5.2014 23:53 ISTUMALENTOPALLON LOPULLINEN SARJARAPORTTI PELIKAUDELTA 2013-2014 THE FINAL SERIES REPORT

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot