Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus Årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 9 Årsberättelse"

Transkriptio

1 Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse

2 MATERIAALIVIRRAT Sekalainen yhdyskuntajäte Erilliskerätty biojäte Vaaralliset ongelmajätteet kotitalouksista kg/as kg/as kg/as ,4 12, ,6 13, ,4 14,7 kg/inv. kg/inv. kg/inv. MATERIALFLÖDEN Blandat samhällsavfall Skilt insamlat bioavfall Farligt problemavfall från hushållen YMPÄRISTÖ Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste Ilmastovaikutusten torjunta energiahyödyntämisellä Ympäristövaikutukset, vesi Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Muut ympäristötunnusluvut Ympäristönsuojelun (päästöjen hallinta) osuus liikevaihdosta t (CO2-ekv) AVL AVL kg , , t (CO2-ekv) PET PET kg MILJÖ Miljöpåverkan, luft Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande av gas från deponin Nyttjandegraden för deponigasen Stävjande av klimatförändringen genom energiåtervinning Miljöpåverkan, vatten Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket Totalkvävebelastningen hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området Övriga miljönyckeltal Miljöskyddsutgifternas andel (kontroll av utsläpp) av omsättningen HENKILÖSTÖ Kaikki henkilötyövuodet Keskimääräinen työsuhteen pituus Henkilöstön keskimääräinen ikä Koulutus, ylempi korkeakoulututkinto Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto Henkilöstön koulutuksen kulut Liikevaihto/henkilötyövuosi htv v v /htv /htv 29,3 7,4 42, ,7 7,1 42, ,5 7,7 42, årsverke år år /årsverke /årsverke PERSONAL Årsverken totalt Längden på arbetsförhållanden i medeltal Personalens genomsnittliga ålder Utbildning, högre högskoleexamen Utbildning, yrkeshögskola och institut Utgifter för utbildning av personalen Omsättning/årsverke Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse TALOUS Toiminnan laajuus ja luonne Kokonaisliikevaihto Myynnin osuus liikevaihdosta Ostettujen palvelujen osuus liikevaihdosta Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta Jäteveron osuus liikevaihdosta Taseen loppusumma Toiminnan kannattavuus, omavaraisuus ja tehokkuus Liiketulos liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste /as 76,0 2,8 35,9 13,3 19, ,7 6,4 53,4 90,1 3,9 42,8 11,7 15, ,6 4,6 53,4 87,6 3,3 46,4 12,0 13, ,2 8,4 54,6 /inv. EKONOMI Verksamhetens omfattning och karaktär Omsättning totalt Försäljningens andel av omsättningen Köpta tjänsters andel av omsättningen Personalutgifternas andel av omsättningen Avfallsskattens andel av omsättningen Balansens slutsumma Verksamhetens lönsamhet, självförsörjning och effektivitet Resultatets andel av omsättningen Avkastning från investerat kapital Självförsörjningsgrad Vuosikertomus 2 0

3 Sisältö Innehåll 1 Rosk n Roll Oy Ab 2 Jätehuoltopalvelut 3 Sosiaalinen vastuu 4 Ympäristövastuu 5 Taloudellinen vastuu 6 Rosk n Roll Oy Ab lukuina 7 Sanasto 1 Rosk n Roll Oy Ab 2 Avfallsservice 3 Socialt ansvar 4 Ansvar för miljön 5 Ekonomiskt ansvar 6 Rosk n Roll Oy Ab i siffror 7 Ordlista 0 9 Årsberättelse

4 1 ROSK N ROLL OY AB 1.1 Toimitusjohtajan katsaus: Taantumasta huolimatta hyvä tulos STIG LÖNNQVIST, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2 0

5 1.1 Verkställande direktörens översikt: Ett gott resultat trots depressionen STIG LÖNNQVIST, verkställande direktör Yhtiö perustetaan Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikka täyttää EU-vaatimukset Länsi-Uudenmaan jätelautakunta perustetaan, ekopisteet uudistetaan Inkoossa, Karjaalla, Pohjassa ja Siuntiossa; yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Vihdissä Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Hangossa, Inkoossa, Karjaalla, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Pohjassa, Sammatissa, Siuntiossa ja Tammisaaressa; ekopisteet uudistetaan Karkkilassa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä Rosk n Roll ja YTV päättävät jätevoimalapalvelun ostamisesta Vantaan Energialta; raaseporilaisten sekajätteet energiahyötykäyttöön Riihimäelle; ekopisteet uudistetaan Hangossa ja Tammisaaressa Kaatopaikan laajennus otetaan käyttöön Kaatopaikkakaasujen keräystä lisätään, Karkkila liittyy Länsi- Uudenmaan jätelautakuntaan Länsiuusmaalaisten sekajätteet hyödynnetään energiana jätevoimalassa Vantaalla Bolaget grundas Avstjälpningsplatsen vid Munka avfallscentral uppfyller EU-kraven Västra Nylands avfallsnämnd grundas, ekopunkterna förnyas i Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå; blandavfallstransporterna börjar i Vichtis Blandavfallstransporterna påbörjas i bolagets regi i Hangö, Ingå, Karis, Högfors, Nummi-Pusula, Pojo, Sammatti, Sjundeå och Ekenäs; ekopunkterna förnyas i Högfors, Lojo, Nummi-Pusula och Vichtis Rosk n Roll och SAD fattar beslut om att inhandla avfallskraftverkstjänsterna från Vanda Energi; raseborgarnas blandavfall transporteras för energiutvinning till Riihimäki; ekopunkterna förnyas i Hangö och Ekenäs Utvidgningen av avstjälpningsplatsen tas i bruk Insamlingen av deponigaser utökas. Högfors ansluter sig till avfallsnämnden västnylänningarnas blandavfall nyttjas för energiproduktion vid avfallskraftverket i Vanda 0 9 Årsberättelse

6 1.2 Strategiatyö 1.3 Perustietoa yhtiöstä ORGANISAATIO ORGANISATION FÖRTECKNING ÖVER AKTIEÄGARNA Osakepääoma Aktiekapital ,99 Osakas Aktieägare kpl/st Hangon kaupunki Hangö stad ,3 Inkoon kunta Ingå kommun 720 3,9 Karjalohjan kunta Karislojo kommun 210 1,1 Karkkilan kaupunki Högfors stad ,4 Lohjan kaupunki Lojo stad ,3 Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusula kommun 855 4,6 Raaseporin kaupunki Raseborg stad ,3 Siuntion kunta Sjundeå kommun 645 3,5 Vihdin kunta Vichtis kommun ,7 Kunnat yhteensä Kommunerna tillsammans ,1 Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 10 0,05 Lohjan Puhtaanapito Ky 10 0,05 Martti Poutiainen Oy 50 0,30 Yksityiset yhteensä De privata tillsammans 70 0,40 Omat osakkeet Egna aktier 85 0,5 Yhteensä Tillsammans ,0 Vuosikertomus 2 0

7 1.2 Det strategiska arbetet 1.3 Basinformation om bolaget STYRELSEN Vasemmalta Hannu Haapa (Nummi-Pusula), varapuheenjohtaja Esko Meloni (Vihti), puheenjohtaja Ulla Lindström-Dahl (Raasepori), Mikael Carlberg (Inkoo), Kyösti Suonoja (Karkkila), tj.stig Lönnqvist. Kuvasta puuttuvat Jukka-Pekka Halme (Hanko) ja Jussi Patinen (Lohja). Från vänster Hannu Haapa (Nummis-Pusula), viceordförande Esko Meloni (Vichtis), ordförande Ulla Lindström-Dahl (Raseborg), Mikael Carlberg (Ingå), Kyösti Suonoja (Högfors), vd Stig Lönnqvist. På bilden saknas Jukka-Pekka Halme (Hangö) och Jussi Patinen (Lojo). 0 9 Årsberättelse

8 Tunnistamme muutokset toimintaympäristössämme ja olemme aktiivisia parhaan osaamisen hyödyntämisessä. 1.4 Kehityshankkeet ja rakentaminen Vuosikertomus 2 0

9 Vi identifierar ändringarna i vår verksamhetsmiljö och utnyttjar aktivt den bästa kunskapen. 1.4 Utvecklingsprojekt och byggande 0 9 Årsberättelse

10 2 JÄTEHUOLTOPALVELUT 2.1 Keräys ja kuljetus JÄTTEIDEN NOUTO KOTOA JA MÖKILTÄ SOPTÖMNINGSENTREPRENÖRERNA Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) Lohjan Puhtaanapito Ky HFT Network Oy / Environet Oy Sopimusperusteinen jätteenkuljetus, useita yrityksiä / Avtalsbaserad avfallstransport, flera företag Biojätteet / Bioavfall Martti Poutiainen Oy KIINTEÄT KERÄYSPAIKAT RAASEPORI RASEBORG Vuosikertomus 2 0

11 2 AVFALLSSERVICE ANTALET TÖMNINGAR AV AVFALLSKÄRL ÅR 2009, ST. Hanko/Hangö Inkoo/Ingå, Siuntio/Sjundeå Karjaa/Karis, Pohja/Pojo Karkkila/Högfors Nummi-Pusula, Sammati Yhteensä tyhjennystä vuodessa. Sammanlagt tömningar under ett år. Tammisaari/Ekenäs Vihti/Vichtis Biojätetyhjennykset/ Antalet tömningar av bioavfallskärl 2.1 Insamling och transport INSAMLING AV AVFALL FRÅN HEM OCH STUGA FASTA INSAMLINGSPUNKTER 0 9 Årsberättelse

12 SOPSTATIONSENTREPRENÖRER Hanko Hangö Sabina Poutiainen Ky Inkoo ja Karjaa Ingå och Karis F:ma Ralf Nyman Karjalohja Karislojo Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Karkkila Högfors Eino Helenius Ky Pusula Jukka Juvankoski Ky Tammisaari Ekenäs Lassila & Tikanoja Oyj Vihti Vichtis Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy JOONAS JA ROMULUS -KERÄYSTEMPAUKSET 2.2 Käsittely ja hyödyntäminen Vuosikertomus 2 0

13 2.1.3 JONAS OCH ROMULUS INSAMLINGSJIPPON 2.2 Behandling och återvinning 0 9 Årsberättelse

14 Olemme sitoutuneet asiakkaittemme palvelemiseen ja työn laadukkaaseen jälkeen MUNKKAAN JÄTEKESKUS MATERIAALIVIRRAT KONTROLL AV DEPONIAVFALLETS KVALITET, ST huomautukset jätekuormista anmärkningar gällande avfallslassen laskut väärin lajitelluista kuormista fakturor för fel sorterade lass JÄTTEET HYÖDYKSI MOTTAGET AVFALL, TON yhdyskuntajäte samhällsavfall maa- ja kiviaines mark- och stensubstans rakennusjäte byggnadsavfall Vuosikertomus 2 0

15 Vi har förbundit oss att betjäna våra kunder och att producera tjänster av god kvalitet MUNKA AVFALLSCENTRAL MATERIALFLÖDEN FARLIGT PROBLEMAVFALL PER INVÅNARE, KG/ÅR ,2 8,8 2,8 9,8 3,9 9,7 4,7 10, sähkölaitteet elektroniska apparater vaaralliset ongelmajätteet annat farligt problemavfall AVFALL FÖR ÅTERVINNING 0 9 Årsberättelse

16 2.3 Asiakaspalvelu ja neuvonta BLANDAVFALL PER INVÅNARE, KG/ÅR KUNDTJÄNSTEN I SIFFROR, ST asiakkaat Munkaalla kunder på Munka puhelut palvelunumeroihin samtal till betjäningsnumren laskut räkningar Vuosikertomus 2 0

17 2.3 Kundtjänst och rådgivning 0 9 Årsberättelse

18 3 SOSIAALINEN VASTUU Kehitämme yhteistyössä ja verkostoitumalla jatkuvasti omaa osaamistamme ja jaamme kokemuksiamme muille. 3.1 Henkilökunta 3.2 Vuorovaikutus Viestimme aloitteellisesti ja luotettavasti kannustaen sidosryhmiämme ympäristömyönteisiin tekoihin ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Sidosryhmä Toiminta Tavoite ASUKKAAT: koululaiset, yhdistykset, isännöitsijät verkkosivut, asiakaspalvelu, kirjeet, Roskis-asiakaslehti ja seinäkalenteri talouteen, jäteneuvontatilaisuuksissa osallistujaa, vierailut, tilaisuudet, oppaat, asiakastyytyväisyystutkimus, joulukuusikeräys + tyytyväiset ja jätehuoltoa tuntevat asiakkaat HENKILÖKUNTA: työntekijät, hallitus kokoukset, tiedotteet, verkkosivut + tyytyväiset työntekijät työtyytyväisyys ka 3,6/5 (3,7/5 2008) Länsi-Uudenmaan kauneinta jätekatosta etsittiin valokuvauskilpailulla YHTEISTYÖKUMPPANIT: kuljetus- ja jäteasemaurakoitsijat, mainostoimistot, muut jätelaitokset, pelastuslaitos PÄÄTTÄJÄT: omistajat, viranomaiset, jätelautakunta neuvottelut, vierailut, kuljettajien ja jäteasemanhoitajien kouluttaminen, Jätelaitosyhdistyksen koulutukset, pelastuslaitoksen savusukellusharjoitukset Munkkaalla kokoukset, vierailut, raportit, sähköiset tiedotteet, vuosikertomus, verkkosivut + rakentava vuorovaikutus jätehuollon toiminnan turvaamiseksi + jätehuoltoa tuntevat päättäjät Västnylands vackraste avfallstak efterlystes med en fotograferingstävling. MEDIA 32 mediatiedotetta (v. 2008: 32 kpl) haastattelut, vuosikertomus, verkkosivut + asukkaiden saatavilla tietoa jätehuollosta paikallismediassa 379 juttua (v. 2008: 636 kpl) Vuosikertomus 2 0

19 Vi utvecklar ständigt vårt kunnande genom att samarbeta och skapa nätverk och de erfarenheter vi erhåller delar vi med andra. 3 SOCIALT ANSVAR Vi kommunicerar på ett initiativrikt och pålitligt sätt som uppmuntrar våra intressenter till miljövänliga gärningar och en konstruktiv växelverkan. VÄXELVERKAN MED INTRESSEGRUPPER 3.1 Personal Intressegrupp Verksamhet Målsättning INVÅNARE: elever, föreningar, disponenter webbsidor, kundservice, brev, kundtidningen Roskis och väggkalendern utskickad till hushåll, deltagare vid avfallsrådgivningstillfällen, besök, tillställningar, guider, kundbelåtenhetsenkäter, insamlingen av julgranar + belåtna kunder som är insatta i avfallshanteringen 3.2 Växelverkan PERSONAL: anställda, styrelse möten, meddelanden, webbsidor + nöjda anställda, arbetsbelåtenhet 3,6/5 (3,7/5 2008) SAMARBETSPARTNERS: transportoch sopstationsentreprenörer, reklambyråer, övriga avfallsverk, räddningsverket BESLUTSFATTARE: ägare, myndigheter, avfallsnämnden MASSMEDIA möten, besök, utbildning av chaufförer och sopstations-skötare, Avfallsverksföreningens utbildningar, räddningsverkets rökdykningsövningar vid Munka möten, besök, rapporter, elektroniska meddelanden, årsberättelse, webbsidor 32 pressmeddelanden (år 2008: 32), intervjuer, årsberättelse, webbsidor + en konstruktiv växelverkan för att trygga avfallshanteringsverksamheten + beslutsfattare som är insatta i avfallshanteringsfrågor + avfallsinformation som finns tillgänglig för invånarna 379 artiklar i lokalmedian (år 2008: 636) Kierrätystaidetapahtuma MATERIA -09 järjestettiin Munkkaan jätekeskuksessa Lohjalla. Konst av återvunnet material -evenemanget MATERIA -09 ordnades vid Munka avfallscentral i Lojo. 0 9 Årsberättelse

20 4 YMPÄRISTÖVASTUU Teemme työtä jätteiden ympäristöä ja ilmastoa pilaavien aikutusten vähentämiseksi ja energian ja luonnonvarojen säästämiseksi. KVÄVE- OCH BS7-BELASTNING, KG/DAG 4.1. Vaikutukset veteen 4.2 Vaikutukset ilmaan YHTIÖ ILMASTONMUUTOKSEN TORJUJANA HAJU JA PÖLY ,6 5,2 4,0 3,0 1,9 2,8 2,2 Biologinen hapen kulutus / Biologisk syreförbrukning 18,7 3,8 4,2 3,7 Typpi / Kväve 4.3. Melu ja haittaeläimet 1,3 1,7 1, Vuosikertomus 2 0

21 4 ANSVAR FÖR MILJÖN Vi arbetar för att minska avfallets skadliga påverkan på miljö och klimat samt för att spara energi och naturtillgångar Hur vattnet påverkas 4.2 Hur luften påverkas BOLAGETS KAMP MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN LUKT OCH DAMM 4.3. Buller och skadedjur 0 89 Årsberättelse

22 5 TALOUDELLINEN VASTUU OMSÄTTNING PER ÅRSVERKE, Toimimme ihmisten hyvinvoinnin sekä luonnon ja talouden tasapainon kannalta vastuullisesti ja kauaskatseisesti. TÖMNINGSPRIS ( /tömning), ETT 240 LITERS SOPKÄRL ,88 Rosk n Roll Oy Ab kilpailuttama 240 litran astia Ett av Rosk n Roll Oy Ab konkurrensutsatt 240 liters kärl 6,08 Kunnan kilpailuttama keskimäärin Suomessa Kommunalt konkurrensutsatt, genomsnitt i Finland 7,12 Sopimusperusteinen keskimäärin Suomessa Avtalsbaserad, genomsnitt i Finland Vuosikertomus 2 0

23 5 EKONOMISKT ANSVAR Vi verkar ansvarsfullt och långsynt med tanke på mänskors välbefinnande och balansen mellan natur och ekonomi. TÖMNINGSPRIS ( /tömning), ETT 660 LITERS SOPKÄRL ,82 Rosk n Roll Oy Ab kilpailuttama 660 litran astia 9,78 Kunnan kilpailuttama keskimäärin Suomessa 11,89 Sopimusperusteinen keskimäärin Suomessa INVESTERINGAR, Ett av Rosk n Roll Oy Ab konkurrensutsatt 660 liters kärl Kommunalt konkurrensutsatt, genomsnitt i Finland Avtalsbaserad, genomsnitt i Finland Årsberättelse

24 5.1 Hallituksen toimintakertomus OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN Vuosikertomus 2 0

25 Ympäristötarkkailun kustannukset Osuus liikevaihdosta 0,79 0,41 0,54 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Liikevaihto Liikevoitto Liikevoiton osus liikevaihdosta 7,2 1,6 7,7 Oman pääoman tuotto 10,5 4,4 7,4 Omavaraisuusaste 54,6 53,4 53,4 HENKILÖSTÖ Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma osakelajeittain Sarja (1 ääni/osake) kpl OMAT OSAKKEET Määrä Nimellisarvo Osuus Osuus kpl euroa osakepääomasta äänistä ,39 0,46 0,46 YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 0 9 Årsberättelse

26 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEVOITTO Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisten varausten muutos Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-) / väh(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+) / väh(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja Välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investoinnit Lisäykset Vähennykset Investoinnit yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten lis(-) / väh(+) Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-) / väh(+) Talletusten lis(-) / väh(+) Pitkäaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) Lyhytaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) Lunastetut omat osakkeet Maksullinen osakeanti Maksetut osingot , ,42 73, , , , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , , , , , ,79 Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN LISÄYS(+) / VÄHENNYS(-) Rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA , , , , , , , ,58 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten muutos Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys , , , , , , , ,75 Tuloverot , ,44 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,24 Vuosikertomus 2 0

27 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , , , , , , , , , , , , , , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Muut pakolliset varaukset Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , , , , , ,81 189, , , , , ,77 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,71 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , , Årsberättelse

28 Liitetiedot Tilikauden tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloverot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoonsa. Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien vuosien veron oikaisu , , , ,82 Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloverot yhteensä , ,44 Käyttöomaisuushyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika/vuotta ja poistomenetelmä Muut pitkävaikutteiset tasapoisto Atk-ohjelmat 5 20 tasapoisto Rakennukset, rakennelmat tasapoisto Koneet ja kalusto menojäännöspoisto Muut aineelliset hyödykkeet Edellisellä tilikaudella poistosuunnitelmaan tehty muutos tase-erään muut aineelliset hyödykkeet. Perusteena poistosuunnitelman muutokselle oli kaatopaikan todellisen käyttöajan tarkentaminen eritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Alkuperäinen poistoaika ollut kymmenen vuoden tasapoisto läjitysalueelle ja infrastruktuurille 20 vuoden tasapoisto. Muutos; kaatopaikan alue jaettu eri täytöille, joihin huomioitu todelliset käyttöajat (poistoajat 7 20 vuotta). Edellisen tilikauden tulosta rasittaa poistosuunnitelman muutoksesta aiheutunut poisto ,84 euroa. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikautta (edellinen tilikausi) ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa , , , , , , , , , , ,56 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Varaukset Pakolliset varaukset Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito Betonijätteen murskaus Pakolliset varaukset yhteensä Pakollisten varausten muutos Jälkihoitovarauksen lisäys Jälkihoitovarauksen vähennys Betonijätteen murskausvarauksen lisäys Betonijätteen murskausvarauksen vähennys Pakollisten varausten muutos yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muilta , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 Vuosikertomus 2 0

29 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa , , , , ,85 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oma pääoma 2009 Osakepääoma tilikauden alussa Osakkeiden mitätöinti Osakepääoma tilikauden lopussa Osakepääoma yhteensä , , , , , ,99 Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , , , , , ,28 Ylikurssirahasto tilikauden alussa Omien osakkeiden mitätöinti Ylikurssirahasto tilikauden lopussa Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Omien osakkeiden hankinta Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa , , , , , , , ,76 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Osakkeet ja osuudet Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Yhteensä Tilikauden tulos Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , , , , , , ,00 Yhtiön osakepääoma osakelajeittain Sarja Kpl á-hinta yhteensä (1 ääni /osake) , ,99 Nimellisarvo 67,28 euroa, ei ole tarkka arvo. Omat osakkeet Kpl Kirjanpitoarvo Rosk n Roll Oy Ab:n omistamat yhteensä ,00 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Yhtiön taseeseen sisältyvä pakollinen varaus muodostuu yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista. Lisäksi kirjattu pakolliseksi varaukseksi tilikaudella kerätyn betonijätteen murskaus, joka suoritetaan seuraavilla tilikausilla. Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , , Årsberättelse

30 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Osamaksuvelat Muut velat Ennakonpidätys- ja stm-velat Arvonlisäverovelka Jäteverovelka Muut velat Siirtovelat Jaksotetut kulut Palkkavelkajaksotukset Korkojaksotukset Verojarsotukset , , , , , , , , , , ,81 189, , , , , , , ,30 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Todistukset ja lausunnot Muut palkkiot Yhteensä Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin , , , , ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vakuudet ja vastuusitoumukset , ,28 Toimihenkilöt Työntekijät kpl kpl Kiinteistökiinnitykset Omista sitoumuksista pantattu kiinteistökiinnitys Pohjoismaiden investointipankki, yrityslaina : ,48 euroa. Kiinteistökiinnitykset 4 kpl Sampo Pankki Oyj, luottolimiittisopimus Kiinteistökiinnitykset 3 kpl Nordea Pankki Suomi Oyj, luottolimiittisopimus , Yrityskiinnitykset Yrityskiinnitykset 4 kpl Sampo Pankki Oyj, yrityslaina : euroa. Talletusvakuudet Eläkevastuut ,80 Toimitusjohtajalle tehty eläkesitoumus; eläkeikä 63 v. sekä 66 palkasta , ,80 Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset. Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , , , , , , Muut vastuusitoumukset Palvelusopimus / Hangon kompostointilaitos Vapo Oy / 2 v. väh euro/vuosi Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV 127/ ) Vuosikertomus 2 0