Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus Årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 9 Årsberättelse"

Transkriptio

1 Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse

2 MATERIAALIVIRRAT Sekalainen yhdyskuntajäte Erilliskerätty biojäte Vaaralliset ongelmajätteet kotitalouksista kg/as kg/as kg/as ,4 12, ,6 13, ,4 14,7 kg/inv. kg/inv. kg/inv. MATERIALFLÖDEN Blandat samhällsavfall Skilt insamlat bioavfall Farligt problemavfall från hushållen YMPÄRISTÖ Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste Ilmastovaikutusten torjunta energiahyödyntämisellä Ympäristövaikutukset, vesi Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Muut ympäristötunnusluvut Ympäristönsuojelun (päästöjen hallinta) osuus liikevaihdosta t (CO2-ekv) AVL AVL kg , , t (CO2-ekv) PET PET kg MILJÖ Miljöpåverkan, luft Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande av gas från deponin Nyttjandegraden för deponigasen Stävjande av klimatförändringen genom energiåtervinning Miljöpåverkan, vatten Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket Totalkvävebelastningen hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området Övriga miljönyckeltal Miljöskyddsutgifternas andel (kontroll av utsläpp) av omsättningen HENKILÖSTÖ Kaikki henkilötyövuodet Keskimääräinen työsuhteen pituus Henkilöstön keskimääräinen ikä Koulutus, ylempi korkeakoulututkinto Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto Henkilöstön koulutuksen kulut Liikevaihto/henkilötyövuosi htv v v /htv /htv 29,3 7,4 42, ,7 7,1 42, ,5 7,7 42, årsverke år år /årsverke /årsverke PERSONAL Årsverken totalt Längden på arbetsförhållanden i medeltal Personalens genomsnittliga ålder Utbildning, högre högskoleexamen Utbildning, yrkeshögskola och institut Utgifter för utbildning av personalen Omsättning/årsverke Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse TALOUS Toiminnan laajuus ja luonne Kokonaisliikevaihto Myynnin osuus liikevaihdosta Ostettujen palvelujen osuus liikevaihdosta Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta Jäteveron osuus liikevaihdosta Taseen loppusumma Toiminnan kannattavuus, omavaraisuus ja tehokkuus Liiketulos liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste /as 76,0 2,8 35,9 13,3 19, ,7 6,4 53,4 90,1 3,9 42,8 11,7 15, ,6 4,6 53,4 87,6 3,3 46,4 12,0 13, ,2 8,4 54,6 /inv. EKONOMI Verksamhetens omfattning och karaktär Omsättning totalt Försäljningens andel av omsättningen Köpta tjänsters andel av omsättningen Personalutgifternas andel av omsättningen Avfallsskattens andel av omsättningen Balansens slutsumma Verksamhetens lönsamhet, självförsörjning och effektivitet Resultatets andel av omsättningen Avkastning från investerat kapital Självförsörjningsgrad Vuosikertomus 2 0

3 Sisältö Innehåll 1 Rosk n Roll Oy Ab 2 Jätehuoltopalvelut 3 Sosiaalinen vastuu 4 Ympäristövastuu 5 Taloudellinen vastuu 6 Rosk n Roll Oy Ab lukuina 7 Sanasto 1 Rosk n Roll Oy Ab 2 Avfallsservice 3 Socialt ansvar 4 Ansvar för miljön 5 Ekonomiskt ansvar 6 Rosk n Roll Oy Ab i siffror 7 Ordlista 0 9 Årsberättelse

4 1 ROSK N ROLL OY AB 1.1 Toimitusjohtajan katsaus: Taantumasta huolimatta hyvä tulos STIG LÖNNQVIST, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2 0

5 1.1 Verkställande direktörens översikt: Ett gott resultat trots depressionen STIG LÖNNQVIST, verkställande direktör Yhtiö perustetaan Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikka täyttää EU-vaatimukset Länsi-Uudenmaan jätelautakunta perustetaan, ekopisteet uudistetaan Inkoossa, Karjaalla, Pohjassa ja Siuntiossa; yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Vihdissä Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Hangossa, Inkoossa, Karjaalla, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Pohjassa, Sammatissa, Siuntiossa ja Tammisaaressa; ekopisteet uudistetaan Karkkilassa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä Rosk n Roll ja YTV päättävät jätevoimalapalvelun ostamisesta Vantaan Energialta; raaseporilaisten sekajätteet energiahyötykäyttöön Riihimäelle; ekopisteet uudistetaan Hangossa ja Tammisaaressa Kaatopaikan laajennus otetaan käyttöön Kaatopaikkakaasujen keräystä lisätään, Karkkila liittyy Länsi- Uudenmaan jätelautakuntaan Länsiuusmaalaisten sekajätteet hyödynnetään energiana jätevoimalassa Vantaalla Bolaget grundas Avstjälpningsplatsen vid Munka avfallscentral uppfyller EU-kraven Västra Nylands avfallsnämnd grundas, ekopunkterna förnyas i Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå; blandavfallstransporterna börjar i Vichtis Blandavfallstransporterna påbörjas i bolagets regi i Hangö, Ingå, Karis, Högfors, Nummi-Pusula, Pojo, Sammatti, Sjundeå och Ekenäs; ekopunkterna förnyas i Högfors, Lojo, Nummi-Pusula och Vichtis Rosk n Roll och SAD fattar beslut om att inhandla avfallskraftverkstjänsterna från Vanda Energi; raseborgarnas blandavfall transporteras för energiutvinning till Riihimäki; ekopunkterna förnyas i Hangö och Ekenäs Utvidgningen av avstjälpningsplatsen tas i bruk Insamlingen av deponigaser utökas. Högfors ansluter sig till avfallsnämnden västnylänningarnas blandavfall nyttjas för energiproduktion vid avfallskraftverket i Vanda 0 9 Årsberättelse

6 1.2 Strategiatyö 1.3 Perustietoa yhtiöstä ORGANISAATIO ORGANISATION FÖRTECKNING ÖVER AKTIEÄGARNA Osakepääoma Aktiekapital ,99 Osakas Aktieägare kpl/st Hangon kaupunki Hangö stad ,3 Inkoon kunta Ingå kommun 720 3,9 Karjalohjan kunta Karislojo kommun 210 1,1 Karkkilan kaupunki Högfors stad ,4 Lohjan kaupunki Lojo stad ,3 Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusula kommun 855 4,6 Raaseporin kaupunki Raseborg stad ,3 Siuntion kunta Sjundeå kommun 645 3,5 Vihdin kunta Vichtis kommun ,7 Kunnat yhteensä Kommunerna tillsammans ,1 Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 10 0,05 Lohjan Puhtaanapito Ky 10 0,05 Martti Poutiainen Oy 50 0,30 Yksityiset yhteensä De privata tillsammans 70 0,40 Omat osakkeet Egna aktier 85 0,5 Yhteensä Tillsammans ,0 Vuosikertomus 2 0

7 1.2 Det strategiska arbetet 1.3 Basinformation om bolaget STYRELSEN Vasemmalta Hannu Haapa (Nummi-Pusula), varapuheenjohtaja Esko Meloni (Vihti), puheenjohtaja Ulla Lindström-Dahl (Raasepori), Mikael Carlberg (Inkoo), Kyösti Suonoja (Karkkila), tj.stig Lönnqvist. Kuvasta puuttuvat Jukka-Pekka Halme (Hanko) ja Jussi Patinen (Lohja). Från vänster Hannu Haapa (Nummis-Pusula), viceordförande Esko Meloni (Vichtis), ordförande Ulla Lindström-Dahl (Raseborg), Mikael Carlberg (Ingå), Kyösti Suonoja (Högfors), vd Stig Lönnqvist. På bilden saknas Jukka-Pekka Halme (Hangö) och Jussi Patinen (Lojo). 0 9 Årsberättelse

8 Tunnistamme muutokset toimintaympäristössämme ja olemme aktiivisia parhaan osaamisen hyödyntämisessä. 1.4 Kehityshankkeet ja rakentaminen Vuosikertomus 2 0

9 Vi identifierar ändringarna i vår verksamhetsmiljö och utnyttjar aktivt den bästa kunskapen. 1.4 Utvecklingsprojekt och byggande 0 9 Årsberättelse

10 2 JÄTEHUOLTOPALVELUT 2.1 Keräys ja kuljetus JÄTTEIDEN NOUTO KOTOA JA MÖKILTÄ SOPTÖMNINGSENTREPRENÖRERNA Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) Lohjan Puhtaanapito Ky HFT Network Oy / Environet Oy Sopimusperusteinen jätteenkuljetus, useita yrityksiä / Avtalsbaserad avfallstransport, flera företag Biojätteet / Bioavfall Martti Poutiainen Oy KIINTEÄT KERÄYSPAIKAT RAASEPORI RASEBORG Vuosikertomus 2 0

11 2 AVFALLSSERVICE ANTALET TÖMNINGAR AV AVFALLSKÄRL ÅR 2009, ST. Hanko/Hangö Inkoo/Ingå, Siuntio/Sjundeå Karjaa/Karis, Pohja/Pojo Karkkila/Högfors Nummi-Pusula, Sammati Yhteensä tyhjennystä vuodessa. Sammanlagt tömningar under ett år. Tammisaari/Ekenäs Vihti/Vichtis Biojätetyhjennykset/ Antalet tömningar av bioavfallskärl 2.1 Insamling och transport INSAMLING AV AVFALL FRÅN HEM OCH STUGA FASTA INSAMLINGSPUNKTER 0 9 Årsberättelse

12 SOPSTATIONSENTREPRENÖRER Hanko Hangö Sabina Poutiainen Ky Inkoo ja Karjaa Ingå och Karis F:ma Ralf Nyman Karjalohja Karislojo Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Karkkila Högfors Eino Helenius Ky Pusula Jukka Juvankoski Ky Tammisaari Ekenäs Lassila & Tikanoja Oyj Vihti Vichtis Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy JOONAS JA ROMULUS -KERÄYSTEMPAUKSET 2.2 Käsittely ja hyödyntäminen Vuosikertomus 2 0

13 2.1.3 JONAS OCH ROMULUS INSAMLINGSJIPPON 2.2 Behandling och återvinning 0 9 Årsberättelse

14 Olemme sitoutuneet asiakkaittemme palvelemiseen ja työn laadukkaaseen jälkeen MUNKKAAN JÄTEKESKUS MATERIAALIVIRRAT KONTROLL AV DEPONIAVFALLETS KVALITET, ST huomautukset jätekuormista anmärkningar gällande avfallslassen laskut väärin lajitelluista kuormista fakturor för fel sorterade lass JÄTTEET HYÖDYKSI MOTTAGET AVFALL, TON yhdyskuntajäte samhällsavfall maa- ja kiviaines mark- och stensubstans rakennusjäte byggnadsavfall Vuosikertomus 2 0

15 Vi har förbundit oss att betjäna våra kunder och att producera tjänster av god kvalitet MUNKA AVFALLSCENTRAL MATERIALFLÖDEN FARLIGT PROBLEMAVFALL PER INVÅNARE, KG/ÅR ,2 8,8 2,8 9,8 3,9 9,7 4,7 10, sähkölaitteet elektroniska apparater vaaralliset ongelmajätteet annat farligt problemavfall AVFALL FÖR ÅTERVINNING 0 9 Årsberättelse

16 2.3 Asiakaspalvelu ja neuvonta BLANDAVFALL PER INVÅNARE, KG/ÅR KUNDTJÄNSTEN I SIFFROR, ST asiakkaat Munkaalla kunder på Munka puhelut palvelunumeroihin samtal till betjäningsnumren laskut räkningar Vuosikertomus 2 0

17 2.3 Kundtjänst och rådgivning 0 9 Årsberättelse

18 3 SOSIAALINEN VASTUU Kehitämme yhteistyössä ja verkostoitumalla jatkuvasti omaa osaamistamme ja jaamme kokemuksiamme muille. 3.1 Henkilökunta 3.2 Vuorovaikutus Viestimme aloitteellisesti ja luotettavasti kannustaen sidosryhmiämme ympäristömyönteisiin tekoihin ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Sidosryhmä Toiminta Tavoite ASUKKAAT: koululaiset, yhdistykset, isännöitsijät verkkosivut, asiakaspalvelu, kirjeet, Roskis-asiakaslehti ja seinäkalenteri talouteen, jäteneuvontatilaisuuksissa osallistujaa, vierailut, tilaisuudet, oppaat, asiakastyytyväisyystutkimus, joulukuusikeräys + tyytyväiset ja jätehuoltoa tuntevat asiakkaat HENKILÖKUNTA: työntekijät, hallitus kokoukset, tiedotteet, verkkosivut + tyytyväiset työntekijät työtyytyväisyys ka 3,6/5 (3,7/5 2008) Länsi-Uudenmaan kauneinta jätekatosta etsittiin valokuvauskilpailulla YHTEISTYÖKUMPPANIT: kuljetus- ja jäteasemaurakoitsijat, mainostoimistot, muut jätelaitokset, pelastuslaitos PÄÄTTÄJÄT: omistajat, viranomaiset, jätelautakunta neuvottelut, vierailut, kuljettajien ja jäteasemanhoitajien kouluttaminen, Jätelaitosyhdistyksen koulutukset, pelastuslaitoksen savusukellusharjoitukset Munkkaalla kokoukset, vierailut, raportit, sähköiset tiedotteet, vuosikertomus, verkkosivut + rakentava vuorovaikutus jätehuollon toiminnan turvaamiseksi + jätehuoltoa tuntevat päättäjät Västnylands vackraste avfallstak efterlystes med en fotograferingstävling. MEDIA 32 mediatiedotetta (v. 2008: 32 kpl) haastattelut, vuosikertomus, verkkosivut + asukkaiden saatavilla tietoa jätehuollosta paikallismediassa 379 juttua (v. 2008: 636 kpl) Vuosikertomus 2 0

19 Vi utvecklar ständigt vårt kunnande genom att samarbeta och skapa nätverk och de erfarenheter vi erhåller delar vi med andra. 3 SOCIALT ANSVAR Vi kommunicerar på ett initiativrikt och pålitligt sätt som uppmuntrar våra intressenter till miljövänliga gärningar och en konstruktiv växelverkan. VÄXELVERKAN MED INTRESSEGRUPPER 3.1 Personal Intressegrupp Verksamhet Målsättning INVÅNARE: elever, föreningar, disponenter webbsidor, kundservice, brev, kundtidningen Roskis och väggkalendern utskickad till hushåll, deltagare vid avfallsrådgivningstillfällen, besök, tillställningar, guider, kundbelåtenhetsenkäter, insamlingen av julgranar + belåtna kunder som är insatta i avfallshanteringen 3.2 Växelverkan PERSONAL: anställda, styrelse möten, meddelanden, webbsidor + nöjda anställda, arbetsbelåtenhet 3,6/5 (3,7/5 2008) SAMARBETSPARTNERS: transportoch sopstationsentreprenörer, reklambyråer, övriga avfallsverk, räddningsverket BESLUTSFATTARE: ägare, myndigheter, avfallsnämnden MASSMEDIA möten, besök, utbildning av chaufförer och sopstations-skötare, Avfallsverksföreningens utbildningar, räddningsverkets rökdykningsövningar vid Munka möten, besök, rapporter, elektroniska meddelanden, årsberättelse, webbsidor 32 pressmeddelanden (år 2008: 32), intervjuer, årsberättelse, webbsidor + en konstruktiv växelverkan för att trygga avfallshanteringsverksamheten + beslutsfattare som är insatta i avfallshanteringsfrågor + avfallsinformation som finns tillgänglig för invånarna 379 artiklar i lokalmedian (år 2008: 636) Kierrätystaidetapahtuma MATERIA -09 järjestettiin Munkkaan jätekeskuksessa Lohjalla. Konst av återvunnet material -evenemanget MATERIA -09 ordnades vid Munka avfallscentral i Lojo. 0 9 Årsberättelse

20 4 YMPÄRISTÖVASTUU Teemme työtä jätteiden ympäristöä ja ilmastoa pilaavien aikutusten vähentämiseksi ja energian ja luonnonvarojen säästämiseksi. KVÄVE- OCH BS7-BELASTNING, KG/DAG 4.1. Vaikutukset veteen 4.2 Vaikutukset ilmaan YHTIÖ ILMASTONMUUTOKSEN TORJUJANA HAJU JA PÖLY ,6 5,2 4,0 3,0 1,9 2,8 2,2 Biologinen hapen kulutus / Biologisk syreförbrukning 18,7 3,8 4,2 3,7 Typpi / Kväve 4.3. Melu ja haittaeläimet 1,3 1,7 1, Vuosikertomus 2 0

21 4 ANSVAR FÖR MILJÖN Vi arbetar för att minska avfallets skadliga påverkan på miljö och klimat samt för att spara energi och naturtillgångar Hur vattnet påverkas 4.2 Hur luften påverkas BOLAGETS KAMP MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN LUKT OCH DAMM 4.3. Buller och skadedjur 0 89 Årsberättelse

22 5 TALOUDELLINEN VASTUU OMSÄTTNING PER ÅRSVERKE, Toimimme ihmisten hyvinvoinnin sekä luonnon ja talouden tasapainon kannalta vastuullisesti ja kauaskatseisesti. TÖMNINGSPRIS ( /tömning), ETT 240 LITERS SOPKÄRL ,88 Rosk n Roll Oy Ab kilpailuttama 240 litran astia Ett av Rosk n Roll Oy Ab konkurrensutsatt 240 liters kärl 6,08 Kunnan kilpailuttama keskimäärin Suomessa Kommunalt konkurrensutsatt, genomsnitt i Finland 7,12 Sopimusperusteinen keskimäärin Suomessa Avtalsbaserad, genomsnitt i Finland Vuosikertomus 2 0

23 5 EKONOMISKT ANSVAR Vi verkar ansvarsfullt och långsynt med tanke på mänskors välbefinnande och balansen mellan natur och ekonomi. TÖMNINGSPRIS ( /tömning), ETT 660 LITERS SOPKÄRL ,82 Rosk n Roll Oy Ab kilpailuttama 660 litran astia 9,78 Kunnan kilpailuttama keskimäärin Suomessa 11,89 Sopimusperusteinen keskimäärin Suomessa INVESTERINGAR, Ett av Rosk n Roll Oy Ab konkurrensutsatt 660 liters kärl Kommunalt konkurrensutsatt, genomsnitt i Finland Avtalsbaserad, genomsnitt i Finland Årsberättelse

24 5.1 Hallituksen toimintakertomus OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN Vuosikertomus 2 0

25 Ympäristötarkkailun kustannukset Osuus liikevaihdosta 0,79 0,41 0,54 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Liikevaihto Liikevoitto Liikevoiton osus liikevaihdosta 7,2 1,6 7,7 Oman pääoman tuotto 10,5 4,4 7,4 Omavaraisuusaste 54,6 53,4 53,4 HENKILÖSTÖ Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma osakelajeittain Sarja (1 ääni/osake) kpl OMAT OSAKKEET Määrä Nimellisarvo Osuus Osuus kpl euroa osakepääomasta äänistä ,39 0,46 0,46 YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 0 9 Årsberättelse

26 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEVOITTO Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisten varausten muutos Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-) / väh(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+) / väh(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja Välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investoinnit Lisäykset Vähennykset Investoinnit yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten lis(-) / väh(+) Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-) / väh(+) Talletusten lis(-) / väh(+) Pitkäaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) Lyhytaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) Lunastetut omat osakkeet Maksullinen osakeanti Maksetut osingot , ,42 73, , , , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , , , , , ,79 Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN LISÄYS(+) / VÄHENNYS(-) Rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA , , , , , , , ,58 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten muutos Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys , , , , , , , ,75 Tuloverot , ,44 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,24 Vuosikertomus 2 0

27 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , , , , , , , , , , , , , , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Muut pakolliset varaukset Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , , , , , ,81 189, , , , , ,77 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,71 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , , Årsberättelse

28 Liitetiedot Tilikauden tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloverot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoonsa. Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien vuosien veron oikaisu , , , ,82 Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloverot yhteensä , ,44 Käyttöomaisuushyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika/vuotta ja poistomenetelmä Muut pitkävaikutteiset tasapoisto Atk-ohjelmat 5 20 tasapoisto Rakennukset, rakennelmat tasapoisto Koneet ja kalusto menojäännöspoisto Muut aineelliset hyödykkeet Edellisellä tilikaudella poistosuunnitelmaan tehty muutos tase-erään muut aineelliset hyödykkeet. Perusteena poistosuunnitelman muutokselle oli kaatopaikan todellisen käyttöajan tarkentaminen eritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Alkuperäinen poistoaika ollut kymmenen vuoden tasapoisto läjitysalueelle ja infrastruktuurille 20 vuoden tasapoisto. Muutos; kaatopaikan alue jaettu eri täytöille, joihin huomioitu todelliset käyttöajat (poistoajat 7 20 vuotta). Edellisen tilikauden tulosta rasittaa poistosuunnitelman muutoksesta aiheutunut poisto ,84 euroa. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikautta (edellinen tilikausi) ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa , , , , , , , , , , ,56 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Varaukset Pakolliset varaukset Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito Betonijätteen murskaus Pakolliset varaukset yhteensä Pakollisten varausten muutos Jälkihoitovarauksen lisäys Jälkihoitovarauksen vähennys Betonijätteen murskausvarauksen lisäys Betonijätteen murskausvarauksen vähennys Pakollisten varausten muutos yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muilta , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 Vuosikertomus 2 0

29 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa , , , , ,85 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oma pääoma 2009 Osakepääoma tilikauden alussa Osakkeiden mitätöinti Osakepääoma tilikauden lopussa Osakepääoma yhteensä , , , , , ,99 Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , , , , , ,28 Ylikurssirahasto tilikauden alussa Omien osakkeiden mitätöinti Ylikurssirahasto tilikauden lopussa Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Omien osakkeiden hankinta Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa , , , , , , , ,76 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Osakkeet ja osuudet Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Yhteensä Tilikauden tulos Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , , , , , , ,00 Yhtiön osakepääoma osakelajeittain Sarja Kpl á-hinta yhteensä (1 ääni /osake) , ,99 Nimellisarvo 67,28 euroa, ei ole tarkka arvo. Omat osakkeet Kpl Kirjanpitoarvo Rosk n Roll Oy Ab:n omistamat yhteensä ,00 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Yhtiön taseeseen sisältyvä pakollinen varaus muodostuu yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista. Lisäksi kirjattu pakolliseksi varaukseksi tilikaudella kerätyn betonijätteen murskaus, joka suoritetaan seuraavilla tilikausilla. Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , , Årsberättelse

30 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Osamaksuvelat Muut velat Ennakonpidätys- ja stm-velat Arvonlisäverovelka Jäteverovelka Muut velat Siirtovelat Jaksotetut kulut Palkkavelkajaksotukset Korkojaksotukset Verojarsotukset , , , , , , , , , , ,81 189, , , , , , , ,30 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Todistukset ja lausunnot Muut palkkiot Yhteensä Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin , , , , ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vakuudet ja vastuusitoumukset , ,28 Toimihenkilöt Työntekijät kpl kpl Kiinteistökiinnitykset Omista sitoumuksista pantattu kiinteistökiinnitys Pohjoismaiden investointipankki, yrityslaina : ,48 euroa. Kiinteistökiinnitykset 4 kpl Sampo Pankki Oyj, luottolimiittisopimus Kiinteistökiinnitykset 3 kpl Nordea Pankki Suomi Oyj, luottolimiittisopimus , Yrityskiinnitykset Yrityskiinnitykset 4 kpl Sampo Pankki Oyj, yrityslaina : euroa. Talletusvakuudet Eläkevastuut ,80 Toimitusjohtajalle tehty eläkesitoumus; eläkeikä 63 v. sekä 66 palkasta , ,80 Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset. Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , , , , , , Muut vastuusitoumukset Palvelusopimus / Hangon kompostointilaitos Vapo Oy / 2 v. väh euro/vuosi Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV 127/ ) Vuosikertomus 2 0

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot