Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus Årsberättelse

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rosk n Roll Oy Ab. Vuosikertomus 2 0 0 9 Årsberättelse"

Transkriptio

1 Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse

2 MATERIAALIVIRRAT Sekalainen yhdyskuntajäte Erilliskerätty biojäte Vaaralliset ongelmajätteet kotitalouksista kg/as kg/as kg/as ,4 12, ,6 13, ,4 14,7 kg/inv. kg/inv. kg/inv. MATERIALFLÖDEN Blandat samhällsavfall Skilt insamlat bioavfall Farligt problemavfall från hushållen YMPÄRISTÖ Ympäristövaikutukset, ilma Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste Ilmastovaikutusten torjunta energiahyödyntämisellä Ympäristövaikutukset, vesi Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun veden kokonaistyppikuormitus Muut ympäristötunnusluvut Ympäristönsuojelun (päästöjen hallinta) osuus liikevaihdosta t (CO2-ekv) AVL AVL kg , , t (CO2-ekv) PET PET kg MILJÖ Miljöpåverkan, luft Stävjande av klimatförändringen genom tillvaratagande av gas från deponin Nyttjandegraden för deponigasen Stävjande av klimatförändringen genom energiåtervinning Miljöpåverkan, vatten Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till Lojo stads reningsverk Totalkvävebelastning hos det vatten som leddes till det egna reningsverket Totalkvävebelastningen hos vattnet som från den egna behandlingen leddes utanför området Övriga miljönyckeltal Miljöskyddsutgifternas andel (kontroll av utsläpp) av omsättningen HENKILÖSTÖ Kaikki henkilötyövuodet Keskimääräinen työsuhteen pituus Henkilöstön keskimääräinen ikä Koulutus, ylempi korkeakoulututkinto Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto Henkilöstön koulutuksen kulut Liikevaihto/henkilötyövuosi htv v v /htv /htv 29,3 7,4 42, ,7 7,1 42, ,5 7,7 42, årsverke år år /årsverke /årsverke PERSONAL Årsverken totalt Längden på arbetsförhållanden i medeltal Personalens genomsnittliga ålder Utbildning, högre högskoleexamen Utbildning, yrkeshögskola och institut Utgifter för utbildning av personalen Omsättning/årsverke Rosk n Roll Oy Ab Vuosikertomus Årsberättelse TALOUS Toiminnan laajuus ja luonne Kokonaisliikevaihto Myynnin osuus liikevaihdosta Ostettujen palvelujen osuus liikevaihdosta Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta Jäteveron osuus liikevaihdosta Taseen loppusumma Toiminnan kannattavuus, omavaraisuus ja tehokkuus Liiketulos liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste /as 76,0 2,8 35,9 13,3 19, ,7 6,4 53,4 90,1 3,9 42,8 11,7 15, ,6 4,6 53,4 87,6 3,3 46,4 12,0 13, ,2 8,4 54,6 /inv. EKONOMI Verksamhetens omfattning och karaktär Omsättning totalt Försäljningens andel av omsättningen Köpta tjänsters andel av omsättningen Personalutgifternas andel av omsättningen Avfallsskattens andel av omsättningen Balansens slutsumma Verksamhetens lönsamhet, självförsörjning och effektivitet Resultatets andel av omsättningen Avkastning från investerat kapital Självförsörjningsgrad Vuosikertomus 2 0

3 Sisältö Innehåll 1 Rosk n Roll Oy Ab 2 Jätehuoltopalvelut 3 Sosiaalinen vastuu 4 Ympäristövastuu 5 Taloudellinen vastuu 6 Rosk n Roll Oy Ab lukuina 7 Sanasto 1 Rosk n Roll Oy Ab 2 Avfallsservice 3 Socialt ansvar 4 Ansvar för miljön 5 Ekonomiskt ansvar 6 Rosk n Roll Oy Ab i siffror 7 Ordlista 0 9 Årsberättelse

4 1 ROSK N ROLL OY AB 1.1 Toimitusjohtajan katsaus: Taantumasta huolimatta hyvä tulos STIG LÖNNQVIST, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2 0

5 1.1 Verkställande direktörens översikt: Ett gott resultat trots depressionen STIG LÖNNQVIST, verkställande direktör Yhtiö perustetaan Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikka täyttää EU-vaatimukset Länsi-Uudenmaan jätelautakunta perustetaan, ekopisteet uudistetaan Inkoossa, Karjaalla, Pohjassa ja Siuntiossa; yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Vihdissä Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Hangossa, Inkoossa, Karjaalla, Karkkilassa, Nummi-Pusulassa, Pohjassa, Sammatissa, Siuntiossa ja Tammisaaressa; ekopisteet uudistetaan Karkkilassa, Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä Rosk n Roll ja YTV päättävät jätevoimalapalvelun ostamisesta Vantaan Energialta; raaseporilaisten sekajätteet energiahyötykäyttöön Riihimäelle; ekopisteet uudistetaan Hangossa ja Tammisaaressa Kaatopaikan laajennus otetaan käyttöön Kaatopaikkakaasujen keräystä lisätään, Karkkila liittyy Länsi- Uudenmaan jätelautakuntaan Länsiuusmaalaisten sekajätteet hyödynnetään energiana jätevoimalassa Vantaalla Bolaget grundas Avstjälpningsplatsen vid Munka avfallscentral uppfyller EU-kraven Västra Nylands avfallsnämnd grundas, ekopunkterna förnyas i Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå; blandavfallstransporterna börjar i Vichtis Blandavfallstransporterna påbörjas i bolagets regi i Hangö, Ingå, Karis, Högfors, Nummi-Pusula, Pojo, Sammatti, Sjundeå och Ekenäs; ekopunkterna förnyas i Högfors, Lojo, Nummi-Pusula och Vichtis Rosk n Roll och SAD fattar beslut om att inhandla avfallskraftverkstjänsterna från Vanda Energi; raseborgarnas blandavfall transporteras för energiutvinning till Riihimäki; ekopunkterna förnyas i Hangö och Ekenäs Utvidgningen av avstjälpningsplatsen tas i bruk Insamlingen av deponigaser utökas. Högfors ansluter sig till avfallsnämnden västnylänningarnas blandavfall nyttjas för energiproduktion vid avfallskraftverket i Vanda 0 9 Årsberättelse

6 1.2 Strategiatyö 1.3 Perustietoa yhtiöstä ORGANISAATIO ORGANISATION FÖRTECKNING ÖVER AKTIEÄGARNA Osakepääoma Aktiekapital ,99 Osakas Aktieägare kpl/st Hangon kaupunki Hangö stad ,3 Inkoon kunta Ingå kommun 720 3,9 Karjalohjan kunta Karislojo kommun 210 1,1 Karkkilan kaupunki Högfors stad ,4 Lohjan kaupunki Lojo stad ,3 Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusula kommun 855 4,6 Raaseporin kaupunki Raseborg stad ,3 Siuntion kunta Sjundeå kommun 645 3,5 Vihdin kunta Vichtis kommun ,7 Kunnat yhteensä Kommunerna tillsammans ,1 Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 10 0,05 Lohjan Puhtaanapito Ky 10 0,05 Martti Poutiainen Oy 50 0,30 Yksityiset yhteensä De privata tillsammans 70 0,40 Omat osakkeet Egna aktier 85 0,5 Yhteensä Tillsammans ,0 Vuosikertomus 2 0

7 1.2 Det strategiska arbetet 1.3 Basinformation om bolaget STYRELSEN Vasemmalta Hannu Haapa (Nummi-Pusula), varapuheenjohtaja Esko Meloni (Vihti), puheenjohtaja Ulla Lindström-Dahl (Raasepori), Mikael Carlberg (Inkoo), Kyösti Suonoja (Karkkila), tj.stig Lönnqvist. Kuvasta puuttuvat Jukka-Pekka Halme (Hanko) ja Jussi Patinen (Lohja). Från vänster Hannu Haapa (Nummis-Pusula), viceordförande Esko Meloni (Vichtis), ordförande Ulla Lindström-Dahl (Raseborg), Mikael Carlberg (Ingå), Kyösti Suonoja (Högfors), vd Stig Lönnqvist. På bilden saknas Jukka-Pekka Halme (Hangö) och Jussi Patinen (Lojo). 0 9 Årsberättelse

8 Tunnistamme muutokset toimintaympäristössämme ja olemme aktiivisia parhaan osaamisen hyödyntämisessä. 1.4 Kehityshankkeet ja rakentaminen Vuosikertomus 2 0

9 Vi identifierar ändringarna i vår verksamhetsmiljö och utnyttjar aktivt den bästa kunskapen. 1.4 Utvecklingsprojekt och byggande 0 9 Årsberättelse

10 2 JÄTEHUOLTOPALVELUT 2.1 Keräys ja kuljetus JÄTTEIDEN NOUTO KOTOA JA MÖKILTÄ SOPTÖMNINGSENTREPRENÖRERNA Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) Lohjan Puhtaanapito Ky HFT Network Oy / Environet Oy Sopimusperusteinen jätteenkuljetus, useita yrityksiä / Avtalsbaserad avfallstransport, flera företag Biojätteet / Bioavfall Martti Poutiainen Oy KIINTEÄT KERÄYSPAIKAT RAASEPORI RASEBORG Vuosikertomus 2 0

11 2 AVFALLSSERVICE ANTALET TÖMNINGAR AV AVFALLSKÄRL ÅR 2009, ST. Hanko/Hangö Inkoo/Ingå, Siuntio/Sjundeå Karjaa/Karis, Pohja/Pojo Karkkila/Högfors Nummi-Pusula, Sammati Yhteensä tyhjennystä vuodessa. Sammanlagt tömningar under ett år. Tammisaari/Ekenäs Vihti/Vichtis Biojätetyhjennykset/ Antalet tömningar av bioavfallskärl 2.1 Insamling och transport INSAMLING AV AVFALL FRÅN HEM OCH STUGA FASTA INSAMLINGSPUNKTER 0 9 Årsberättelse

12 SOPSTATIONSENTREPRENÖRER Hanko Hangö Sabina Poutiainen Ky Inkoo ja Karjaa Ingå och Karis F:ma Ralf Nyman Karjalohja Karislojo Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy Karkkila Högfors Eino Helenius Ky Pusula Jukka Juvankoski Ky Tammisaari Ekenäs Lassila & Tikanoja Oyj Vihti Vichtis Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy JOONAS JA ROMULUS -KERÄYSTEMPAUKSET 2.2 Käsittely ja hyödyntäminen Vuosikertomus 2 0

13 2.1.3 JONAS OCH ROMULUS INSAMLINGSJIPPON 2.2 Behandling och återvinning 0 9 Årsberättelse

14 Olemme sitoutuneet asiakkaittemme palvelemiseen ja työn laadukkaaseen jälkeen MUNKKAAN JÄTEKESKUS MATERIAALIVIRRAT KONTROLL AV DEPONIAVFALLETS KVALITET, ST huomautukset jätekuormista anmärkningar gällande avfallslassen laskut väärin lajitelluista kuormista fakturor för fel sorterade lass JÄTTEET HYÖDYKSI MOTTAGET AVFALL, TON yhdyskuntajäte samhällsavfall maa- ja kiviaines mark- och stensubstans rakennusjäte byggnadsavfall Vuosikertomus 2 0

15 Vi har förbundit oss att betjäna våra kunder och att producera tjänster av god kvalitet MUNKA AVFALLSCENTRAL MATERIALFLÖDEN FARLIGT PROBLEMAVFALL PER INVÅNARE, KG/ÅR ,2 8,8 2,8 9,8 3,9 9,7 4,7 10, sähkölaitteet elektroniska apparater vaaralliset ongelmajätteet annat farligt problemavfall AVFALL FÖR ÅTERVINNING 0 9 Årsberättelse

16 2.3 Asiakaspalvelu ja neuvonta BLANDAVFALL PER INVÅNARE, KG/ÅR KUNDTJÄNSTEN I SIFFROR, ST asiakkaat Munkaalla kunder på Munka puhelut palvelunumeroihin samtal till betjäningsnumren laskut räkningar Vuosikertomus 2 0

17 2.3 Kundtjänst och rådgivning 0 9 Årsberättelse

18 3 SOSIAALINEN VASTUU Kehitämme yhteistyössä ja verkostoitumalla jatkuvasti omaa osaamistamme ja jaamme kokemuksiamme muille. 3.1 Henkilökunta 3.2 Vuorovaikutus Viestimme aloitteellisesti ja luotettavasti kannustaen sidosryhmiämme ympäristömyönteisiin tekoihin ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Sidosryhmä Toiminta Tavoite ASUKKAAT: koululaiset, yhdistykset, isännöitsijät verkkosivut, asiakaspalvelu, kirjeet, Roskis-asiakaslehti ja seinäkalenteri talouteen, jäteneuvontatilaisuuksissa osallistujaa, vierailut, tilaisuudet, oppaat, asiakastyytyväisyystutkimus, joulukuusikeräys + tyytyväiset ja jätehuoltoa tuntevat asiakkaat HENKILÖKUNTA: työntekijät, hallitus kokoukset, tiedotteet, verkkosivut + tyytyväiset työntekijät työtyytyväisyys ka 3,6/5 (3,7/5 2008) Länsi-Uudenmaan kauneinta jätekatosta etsittiin valokuvauskilpailulla YHTEISTYÖKUMPPANIT: kuljetus- ja jäteasemaurakoitsijat, mainostoimistot, muut jätelaitokset, pelastuslaitos PÄÄTTÄJÄT: omistajat, viranomaiset, jätelautakunta neuvottelut, vierailut, kuljettajien ja jäteasemanhoitajien kouluttaminen, Jätelaitosyhdistyksen koulutukset, pelastuslaitoksen savusukellusharjoitukset Munkkaalla kokoukset, vierailut, raportit, sähköiset tiedotteet, vuosikertomus, verkkosivut + rakentava vuorovaikutus jätehuollon toiminnan turvaamiseksi + jätehuoltoa tuntevat päättäjät Västnylands vackraste avfallstak efterlystes med en fotograferingstävling. MEDIA 32 mediatiedotetta (v. 2008: 32 kpl) haastattelut, vuosikertomus, verkkosivut + asukkaiden saatavilla tietoa jätehuollosta paikallismediassa 379 juttua (v. 2008: 636 kpl) Vuosikertomus 2 0

19 Vi utvecklar ständigt vårt kunnande genom att samarbeta och skapa nätverk och de erfarenheter vi erhåller delar vi med andra. 3 SOCIALT ANSVAR Vi kommunicerar på ett initiativrikt och pålitligt sätt som uppmuntrar våra intressenter till miljövänliga gärningar och en konstruktiv växelverkan. VÄXELVERKAN MED INTRESSEGRUPPER 3.1 Personal Intressegrupp Verksamhet Målsättning INVÅNARE: elever, föreningar, disponenter webbsidor, kundservice, brev, kundtidningen Roskis och väggkalendern utskickad till hushåll, deltagare vid avfallsrådgivningstillfällen, besök, tillställningar, guider, kundbelåtenhetsenkäter, insamlingen av julgranar + belåtna kunder som är insatta i avfallshanteringen 3.2 Växelverkan PERSONAL: anställda, styrelse möten, meddelanden, webbsidor + nöjda anställda, arbetsbelåtenhet 3,6/5 (3,7/5 2008) SAMARBETSPARTNERS: transportoch sopstationsentreprenörer, reklambyråer, övriga avfallsverk, räddningsverket BESLUTSFATTARE: ägare, myndigheter, avfallsnämnden MASSMEDIA möten, besök, utbildning av chaufförer och sopstations-skötare, Avfallsverksföreningens utbildningar, räddningsverkets rökdykningsövningar vid Munka möten, besök, rapporter, elektroniska meddelanden, årsberättelse, webbsidor 32 pressmeddelanden (år 2008: 32), intervjuer, årsberättelse, webbsidor + en konstruktiv växelverkan för att trygga avfallshanteringsverksamheten + beslutsfattare som är insatta i avfallshanteringsfrågor + avfallsinformation som finns tillgänglig för invånarna 379 artiklar i lokalmedian (år 2008: 636) Kierrätystaidetapahtuma MATERIA -09 järjestettiin Munkkaan jätekeskuksessa Lohjalla. Konst av återvunnet material -evenemanget MATERIA -09 ordnades vid Munka avfallscentral i Lojo. 0 9 Årsberättelse

20 4 YMPÄRISTÖVASTUU Teemme työtä jätteiden ympäristöä ja ilmastoa pilaavien aikutusten vähentämiseksi ja energian ja luonnonvarojen säästämiseksi. KVÄVE- OCH BS7-BELASTNING, KG/DAG 4.1. Vaikutukset veteen 4.2 Vaikutukset ilmaan YHTIÖ ILMASTONMUUTOKSEN TORJUJANA HAJU JA PÖLY ,6 5,2 4,0 3,0 1,9 2,8 2,2 Biologinen hapen kulutus / Biologisk syreförbrukning 18,7 3,8 4,2 3,7 Typpi / Kväve 4.3. Melu ja haittaeläimet 1,3 1,7 1, Vuosikertomus 2 0

21 4 ANSVAR FÖR MILJÖN Vi arbetar för att minska avfallets skadliga påverkan på miljö och klimat samt för att spara energi och naturtillgångar Hur vattnet påverkas 4.2 Hur luften påverkas BOLAGETS KAMP MOT KLIMATFÖRÄNDRINGEN LUKT OCH DAMM 4.3. Buller och skadedjur 0 89 Årsberättelse

22 5 TALOUDELLINEN VASTUU OMSÄTTNING PER ÅRSVERKE, Toimimme ihmisten hyvinvoinnin sekä luonnon ja talouden tasapainon kannalta vastuullisesti ja kauaskatseisesti. TÖMNINGSPRIS ( /tömning), ETT 240 LITERS SOPKÄRL ,88 Rosk n Roll Oy Ab kilpailuttama 240 litran astia Ett av Rosk n Roll Oy Ab konkurrensutsatt 240 liters kärl 6,08 Kunnan kilpailuttama keskimäärin Suomessa Kommunalt konkurrensutsatt, genomsnitt i Finland 7,12 Sopimusperusteinen keskimäärin Suomessa Avtalsbaserad, genomsnitt i Finland Vuosikertomus 2 0

23 5 EKONOMISKT ANSVAR Vi verkar ansvarsfullt och långsynt med tanke på mänskors välbefinnande och balansen mellan natur och ekonomi. TÖMNINGSPRIS ( /tömning), ETT 660 LITERS SOPKÄRL ,82 Rosk n Roll Oy Ab kilpailuttama 660 litran astia 9,78 Kunnan kilpailuttama keskimäärin Suomessa 11,89 Sopimusperusteinen keskimäärin Suomessa INVESTERINGAR, Ett av Rosk n Roll Oy Ab konkurrensutsatt 660 liters kärl Kommunalt konkurrensutsatt, genomsnitt i Finland Avtalsbaserad, genomsnitt i Finland Årsberättelse

24 5.1 Hallituksen toimintakertomus OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN JA ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN Vuosikertomus 2 0

25 Ympäristötarkkailun kustannukset Osuus liikevaihdosta 0,79 0,41 0,54 ARVIO JA TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA SEKÄ MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Liikevaihto Liikevoitto Liikevoiton osus liikevaihdosta 7,2 1,6 7,7 Oman pääoman tuotto 10,5 4,4 7,4 Omavaraisuusaste 54,6 53,4 53,4 HENKILÖSTÖ Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tilikauden palkat ja palkkiot HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakepääoma osakelajeittain Sarja (1 ääni/osake) kpl OMAT OSAKKEET Määrä Nimellisarvo Osuus Osuus kpl euroa osakepääomasta äänistä ,39 0,46 0,46 YHTIÖN ORGANISAATIO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 0 9 Årsberättelse

26 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEVOITTO Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Pakollisten varausten muutos Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-) / väh(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+) / väh(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja Välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investoinnit Lisäykset Vähennykset Investoinnit yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten lis(-) / väh(+) Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-) / väh(+) Talletusten lis(-) / väh(+) Pitkäaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) Lyhytaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) Lunastetut omat osakkeet Maksullinen osakeanti Maksetut osingot , ,42 73, , , , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , , , , , ,79 Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN LISÄYS(+) / VÄHENNYS(-) Rahavarat tilikauden alussa RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA , , , , , , , ,58 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten muutos Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys , , , , , , , ,75 Tuloverot , ,44 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,24 Vuosikertomus 2 0

27 Tase V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , , , , , , , , , , , , , , ,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Muut pakolliset varaukset Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat , , , , , , , , , , , , , , , ,81 189, , , , , ,77 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,71 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , , Årsberättelse

28 Liitetiedot Tilikauden tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloverot Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoonsa. Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Aikaisempien vuosien veron oikaisu , , , ,82 Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloverot yhteensä , ,44 Käyttöomaisuushyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika/vuotta ja poistomenetelmä Muut pitkävaikutteiset tasapoisto Atk-ohjelmat 5 20 tasapoisto Rakennukset, rakennelmat tasapoisto Koneet ja kalusto menojäännöspoisto Muut aineelliset hyödykkeet Edellisellä tilikaudella poistosuunnitelmaan tehty muutos tase-erään muut aineelliset hyödykkeet. Perusteena poistosuunnitelman muutokselle oli kaatopaikan todellisen käyttöajan tarkentaminen eritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti. Alkuperäinen poistoaika ollut kymmenen vuoden tasapoisto läjitysalueelle ja infrastruktuurille 20 vuoden tasapoisto. Muutos; kaatopaikan alue jaettu eri täytöille, joihin huomioitu todelliset käyttöajat (poistoajat 7 20 vuotta). Edellisen tilikauden tulosta rasittaa poistosuunnitelman muutoksesta aiheutunut poisto ,84 euroa. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikautta (edellinen tilikausi) ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa , , , , , , , , , , ,56 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Varaukset Pakolliset varaukset Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito Betonijätteen murskaus Pakolliset varaukset yhteensä Pakollisten varausten muutos Jälkihoitovarauksen lisäys Jälkihoitovarauksen vähennys Betonijätteen murskausvarauksen lisäys Betonijätteen murskausvarauksen vähennys Pakollisten varausten muutos yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muilta , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Maa- ja vesialueet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Hankintameno tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 Vuosikertomus 2 0

29 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa , , , , ,85 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oma pääoma 2009 Osakepääoma tilikauden alussa Osakkeiden mitätöinti Osakepääoma tilikauden lopussa Osakepääoma yhteensä , , , , , ,99 Kertyneet poistot tilikauden alussa Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , , , , , ,28 Ylikurssirahasto tilikauden alussa Omien osakkeiden mitätöinti Ylikurssirahasto tilikauden lopussa Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa Omien osakkeiden hankinta Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa , , , , , , , ,76 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa Lisäykset Vähennykset Hankintameno tilikauden lopussa Kertyneet poistot tilikauden alussa Tilikauden poisto Kertyneet poistot tilikauden lopussa Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Osakkeet ja osuudet Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Yhteensä Tilikauden tulos Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja , , , , , , , , ,00 Yhtiön osakepääoma osakelajeittain Sarja Kpl á-hinta yhteensä (1 ääni /osake) , ,99 Nimellisarvo 67,28 euroa, ei ole tarkka arvo. Omat osakkeet Kpl Kirjanpitoarvo Rosk n Roll Oy Ab:n omistamat yhteensä ,00 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Yhtiön taseeseen sisältyvä pakollinen varaus muodostuu yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista. Lisäksi kirjattu pakolliseksi varaukseksi tilikaudella kerätyn betonijätteen murskaus, joka suoritetaan seuraavilla tilikausilla. Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua , , , Årsberättelse

30 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Osamaksuvelat Muut velat Ennakonpidätys- ja stm-velat Arvonlisäverovelka Jäteverovelka Muut velat Siirtovelat Jaksotetut kulut Palkkavelkajaksotukset Korkojaksotukset Verojarsotukset , , , , , , , , , , ,81 189, , , , , , , ,30 Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Todistukset ja lausunnot Muut palkkiot Yhteensä Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin , , , , ,05 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vakuudet ja vastuusitoumukset , ,28 Toimihenkilöt Työntekijät kpl kpl Kiinteistökiinnitykset Omista sitoumuksista pantattu kiinteistökiinnitys Pohjoismaiden investointipankki, yrityslaina : ,48 euroa. Kiinteistökiinnitykset 4 kpl Sampo Pankki Oyj, luottolimiittisopimus Kiinteistökiinnitykset 3 kpl Nordea Pankki Suomi Oyj, luottolimiittisopimus , Yrityskiinnitykset Yrityskiinnitykset 4 kpl Sampo Pankki Oyj, yrityslaina : euroa. Talletusvakuudet Eläkevastuut ,80 Toimitusjohtajalle tehty eläkesitoumus; eläkeikä 63 v. sekä 66 palkasta , ,80 Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset. Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenet , , , , , , , , Muut vastuusitoumukset Palvelusopimus / Hangon kompostointilaitos Vapo Oy / 2 v. väh euro/vuosi Munkkaan jätekeskus- ja kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa Uudenmaan ympäristökeskus / Lohjan kaupungin sitoumus (KV 127/ ) Vuosikertomus 2 0

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot