INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto

2 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASETARKASTELU HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO YLEINEN SEURAKUNTATYÖ MUSIIKKITOIMINTA KASVATUSTYÖ PÄIVÄKERHOTYÖ PARTIOTYÖ VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ RIPPIKOULUTYÖ LÄHETYSTYÖ DIAKONIATYÖ TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT KIINTEISTÖT INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot: PAKOLLISET VARAUKSET, LASKENNALLINEN KIEL ELÄKEVASTUU LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA MENETELMÄKUVAUS Menetelmäkuvaus Yleistä KATSAUS TILASTOIHIN JA TOIMINTAAN

3 Inarin seurakunta Toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ Tavoite ja toteutuminen Kirkkoneuvoston on tehtävä seurakunnalle toimintasuunnitelma toiminnan ja talouden osalta kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta ja taloussuunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä selville tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, ovatko tavoitteet toteutuneet. Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä perhetyö 4) seurakunta muodostaa itsekannattavan taloudellisen yksikön, jossa talous mahdollistaa perustehtävän toteuttamisen Seurakunta on pystynyt kertomusvuonna toteuttamaan asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Seurakunnan virat ovat olleet täytettyinä. Seurakuntamestarin tehtävään valittiin suntio Touko Haarala. Diakoni Paula Kontsaksen virka lakkasi vuoden 2013 lopussa, jolloin myös virkasuhde päättyi. Seurakuntapastori Anitta Kuusisen virkasuhde päättyi maaliskuussa. Nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen tuli vuoden alusta hoitovapaalta ja nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff lähti elokuussa opintovapaalle opiskelemaan koltan kieltä. Kanttori Jari Linjama on ollut elokuusta palkallisella virkavapaalla opiskelemassa inarin saamea. Hänen sijaisenaan on kanttori Laura Piilonen. Diakonian alueella on jouduttu edelleen erityisen voimakkaasti panostamaan sellaiseen avustamiseen, joka rajatilanteessa auttaa yksilöä tai perhettä selviämään kriisitilanteen yli jatkoon. Avustukset on kohdennettu niin, että niistä on mahdollisimman kestävä hyöty. Asiansa hoitamatta jättäneitä on pyritty ohjaamaan elämänhallintaan ja karsittu avustettavista, myöskään päihteiden käyttäjiä ei avusteta taloudellisesti kuin vain erityistapauksissa, vaan heidät pyritään ohjaamaan päihdehuollon piiriin. Nuorisotyössä on panostettu erityisesti ongelmanuorten kohtaamiseen osallistumalla Selvä Peli-projektiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Seurakunnan työntekijä on päivystänyt yhdessä kunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa kunnan nuorisotiloissa. Merkittävää on ollut moottorikerhon toiminta Inarissa, joka on saanut koottua paljon nuoria moottoriharrastuksen pariin. Syksyllä on seurakunnan työntekijän mahdollisuudet toimia yhdessä partiolippukunnan kanssa olennaisesti parantuneet. Nuorten kesätyöllistämistä on edelleen jatkettu, mutta Inarin kirkon aukioloa on vähennetty, joten kirkon esittelijöitä on tarvittu vähemmän. Pielpajärvelle ei ole saatu opasta. Kunta muutti nuorten kesätyöllistämisavustusta ja rajasi seurakunnan ulos avustuksen saajista, joten tämä vaikutti kesätyöllistämiseen. Talous- ja kirkkoherranvirasto- ja kiinteistöhallinnossa ovat olleet edelleen samat viranhaltijat. Talouspäällikkönä toimii Eila Seipäjärvi ja toimistosihteerinä Katja Kiviniemi. Kipaan siirtymisen takia apuna on Hannele Mikkola. Häntä on tarvittu myös talouspäällikön 3

4 virkavapaan takia. Talouspäällikkö on ollut virkavapaalla seurakunnan ulkopuolisen häirinnän aiheuttaman työn kuormittavuuden takia. Tämä on todettu loppuvuodesta seurakunnassa suoritetun työsuojelutarkastuksen raportissa. Vuoden 2014 aikana on Inarin kirkon ja seurakuntakodin siivouspalvelut sekä Ivalon kiinteistö ja siivouspalvelut hoidettu ostopalveluina. Kiinteistönhoito, Ivalon hautausmaan hoito ja haudankaivu Ylä-Lapin LVI Oy, siivous ISS:lta. Vuoden 1993 lokakuun alusta aloitettu yhteistoiminta Utsjoen seurakunnan kanssa siten, että Inarin kanslisti hoitaa myös Utsjoen kanslian ja Inarin seurakunta Utsjoen taloudenhoidon, jatkuu edelleen ja kokemukset ovat olleet hyvät. Saariselän kappelin kiinteistöyhtiö purettu ja Kappelin omaisuus on siirretty seurakunnalle. Toiminta jatkuu entisellään. Ympäristötoiminnassa vuoden 2014 on noudatettu vuonna 2005 seurakunnalle myönnetyn ja 2012 uusitun ympäristödiplomin periaatteita. Kirkkoherra Lepistö on toiminut edelleen Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajana vuoden 2014 loppuun TALOUDEN KEHITYS Verotulojen kehitys on edelleen jatkunut laskevana. Verotulot ovat edelleen asettuneet vuoden 2007 tasoon. ainoastaan vuonna 2008 oli parempi kertymä, mutta vuonna 2009 palattiin vuoden 2007 tasolle. Verotulot vuonna 2007 ovat olleet ja vuonna ( ) eli vähennystä on ollut noin euroa ja on menty alle 2007 tason. Ansioverotulot ovat vuonna ( ) euroa ja yhteisöverotulot ( ). Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tulos on virkavapauksien ja satunnaisten tulojen ansiosta vain alijäämäinen. ( 2013 ylijäämäinen euroa). Alijäämän syntymiseen vaikutti verotulojen alenemisen lisäksi seurakuntapastorin viran lakkauttamisen yhteydessä pitkä virkavapaus jonka takia viranhaltija ei voinut pitää ansaitsemiaan lomia, vaan hänelle piti korvata ne rahassa eli noin euroa. Alijäämää ovat vähentäneet nuorisotyönohjaajien Ylijäämän syntymistä ovat edesauttaneet kanttorin palkalliseen virkavapauteen seurakunnan saama oikeusministeriön avustus ja nuorisotyönohjaajan palkaton opintovapaa. Vero-vuosi Verotulot toteutuneina Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Ansioverotulot arvio Yhteisöverotul ot arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio

5 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuottojen osuus toimintakuluista *Toimintatuotot/toimintakulut 19,92% 20,36% 19,11 % (kuinka paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla) Vuosikatteen osuus poistoista 100* Vuosikate/poistot - 5,63 % + 51,59 % +112,31% (Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset) Vuosikate, /jäsen (LV 4560) -0,08 e + 6,99e + 24,13e Liikevaihto (toimintatuotot+verotulot) RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Toimintakertomuksen rahoituslaskelma, josta rahoitusta koskevat tunnusluvut lasketaan, sisältää vain ulkoiset rahan lähteet ja rahan käytön. Toimintapääoma ( ,61 ) Toimintapääomalla tarkoitetaan kertoo varojen ja vastuiden erotusta. Rahoituslaskelman keskeinen välitulos (rahoitusjäämä/-tarve) saadaan vähentämällä tulorahoituksesta investointimenot, lainananto ja lainan lyhennykset ja lisäämällä rahoitusosuuden investointimenoihin, käyttöomaisuuden myynti ja antolainojen lyhennykset sekä muiden pitkäaikaisten saamisten muutos. Positiivinen rahoitusjäämä osoittaa määrän, joka on käytetty lyhytaikaisen vieraan pääoman palautuksiin tai rahoitus- ja vaihtoomaisuuden lisäykseen. Rahoitustarve (negatiivinen rahoitusjäämä) on katettu joko vieraan pääoman lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa Investointien tulorahoitus, % 1,97 % 134 % 54 % (kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa %-osuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroista) Kassavarojen riittävyys/päivä (kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa arvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla) Lainanhoitokate ei lainaa ei lainaa ei lainaa 1.4. TASETARKASTELU Seurakunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseessa seurakunnan varat esitetään siten, että edetään 5

6 vaikeimmin rahaksi vaihdettavista käyttöomaisuuseristä jo likvideinä varoina oleviin eriin. Vastaavalla tavalla esitetään taseen vastattavaa puolen erät edeten sidotuimmasta oman pääoman erästä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin. Taseen tunnusluvut Rahoitusvarallisuus /jäsen 25,78 59,13 54,52 Lainakanta /jäsen ei lainaa ei lainaa ei lainaa Omavaraisuus- % 88,94 91,31 91,32 2. HALLINTO = 100*(Oma pääoma + poistoero+vap.eht. varaukset) / (Koko pääoma Toimeksiantojen pääomat Saadut ennakot) Omavaraisuus mittaa seurakunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuus aste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Suhteellinen velkaantuneisuus- % 6 ei lainaa = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Suhteellinen velkaantuneisuus- % kertoo kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun HALLINTOELIMET Tavoite ja toteutuminen Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle Tehtävien hoito on pystytty toteuttamaan joustavasti ja järkevästi. 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan Hallintoelinten antamia suuntaviivoja on seurattu talousarviossa annettujen resurssien mukaisesti. Hallinto on mahdollistanut seurakuntalaisten tarpeiden huomioimisen. Toivottu toiminta on järjestetty ja virkajärjestelyt ovat mahdollistaneet, että toimituksiin on ollut saatavissa se pappi, jonka seurakuntalainen on halunnut KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa. Pöytäkirjaa piti kappalainen Mauno Hepola. Käsiteltyjä pykäliä kokouksissa oli yhteensä 26. Valtuustoon ovat kuuluneet: pj Jouni Ilmari Jomppanen Keskusta vpj Martti Salo Kokoomus Laila Aikio Keskusta Maija Hakovirta Keskusta Sirkka Hilli Kokoomus Ritva Hirvelä Keskusta Valtteri Huhtamella Ivalon SDP

7 Ulla Kemppainen Kokoomus Maarit Kirjarinta Keskusta Mirja Kiviniemi Keskusta Arvi Kustula Keskusta Ilmari Laiti Keskusta Aslak Pekkala Rauhanyhdistys Kari Tammela Ivalon SDP Kaisa Tanhua Ivalon SDP Vappu Tanhua Rauhanyhdistys Anne Tuovila Kokoomus Aarre Vilponen Keskusta Satu Yliluoma Kokoomus POIMINTOJA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOISTA KN250214/6 TONTIN VUOKRAUS/HANNE JA PEKKA PIETILÄ 5 KN250214/8 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 6 KN250214/9 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 4 KN /4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS KUNNALLE 5 KN060514/5 RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTI /JANNE KITTI TILINTARKASTUS 4 KN230914/5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KN181114/9 MAANMYYNTI/MARTTI KOSONEN 6 KN181114/10 KIRKKOHERRAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA TÄYTTÖ Tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Simo Paakkola KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvosto piti vuonna 2013 kuusi kokousta. Pöytäkirjaa piti kappalainen Mauno Hepola. Pykäliä kirjattiin 57. Kirkkoneuvostoon ovat kuuluneet: KIRKKONEUVOSTO Varsinainen jäsen Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra Kari Tammela, varapuheenjohtaja Laila Aikio, jäsen Ritva Hirvelä, jäsen Ulla Kemppainen, jäsen Mirja Kiviniemi, jäsen Arvi Kustula, jäsen Anne Tuovila, jäsen Vappu Tanhua, jäsen Varajäsen Valtteri Huhtamella Aarre Vilponen Maija Hakovirta Aslak Pekkala Maarit Kirjarinta Ilmari Laiti Satu Yliluoma Anne Näkkäläjärvi Jouni Ilmari Jomppanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Martti Salo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eila Seipäjärvi, talouspäällikkö 7

8 Mauno Hepola, pöytäkirjanpitäjä POIMINTOJA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJOISTA RAKENNUSPAIKAN VUOKRAUKSEN JATKOAIKA 6 TONTIN VUOKRAUS/HANNE JA PEKKA PIETILÄ 7 ALKUVUONNA 2014 KERÄTTÄVÄT KOLEHDIT 8 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS KUNNALLE 5 RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTI /JANNE KITTI 6 TILIN LOPETUS/NORDEA 4 INARIN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INARIN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 5 KANTTORIN VIRKAVAPAUS/VIRANSIJAISUUS 6 OPINTOVAPAA/ TAUNO LJETOFF 7 TYÖHARJOITTELIJAN OTTAMINEN/JONNA HARJU 8 TYÖHARJOITTELIJAN OTTAMINEN/KIRSTI SALMINEN 9 MAANMYYNTI/MARTTI KOSONEN 10 KIRKKOHERRAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA TÄYTTÖ 11 MAINOSKYLTIN SIJOITTAMINEN SEURAKUNNAN MAALLE 4 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ TUNTURIKAPPELIT OY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN SEURAKUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Vuoden 2013 aikana tehtiin yksi aloite. Ritva Savela jätti joulukuun valtuustossa kirjallisen esityksen kirkkoneuvoston valmisteluun. Asiana kirkon kohdalla olevan linja-autopysäkin turvallisuus. Asian käsittely siirtyi vuodelle Asiasta on keskusteltu Tieliikelaitoksen edustajan kanssa sekä kunnan teknisen toimiston kanssa ja se on myös ollut esillä liikenneturvallisuustyöryhmässä. Asiasta on lähdössä kunnan taholta esitys Elykeskukselle KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite-toteutuminen Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutoksen Väestötietojärjestelmään ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa jäsenrekisteriä 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen 8

9 mukaisesti. Kirkkoherranviraston tavoitteet ovat oman seurakunnan osalta toteutuneet. Väestörekisterijärjestelmänä on nyt kaikkien seurakuntien yhteinen Kirjuri-ohjelma, jonka osalta on jonkun verran vaikeuksia. Jäsentietorekisteriin päivitetään kirkolliset toimitukset, jotka koskevat vain kirkkoa (kaste ja konfirmaatio). Kirkkoherranviraston ollessa suljettuna virka-aikana, Lapin yhteinen palvelunumero vastaa Rovaniemeltä. Sieltä voi pyytää virkatodistuksen tai jättää sukuselvityspyynnön tai pyytää muuta apua. Kirkkoherranviraston johtajana toimi kirkkoherra Jouko Lepistö ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhon lastenohjaajat toimivat tarvittaessa kanslistin sijaisina. Kirkkoherranvirasto on ollut auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja myös Saariselän kappelin varaukset. Käytössä on liisattuja koneita: Kopiokone Muutokset toiminnassa Vuoden 2013 alussa varsinaisena jäsenrekisteriohjelmana toimivan Kirjurin ongelmien takia on ollut pakko edelleen käyttää historiatietojen osalta aiempaa Status-ohjelmistoa TALOUSTOIMISTO Tavoite ja toteutuminen Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja -maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tavoitteet ovat toteutuneet. Talouspäällikkönä toimii Eila Seipäjärvi ja toisena työntekijänä toimistosihteeri Katja Kiviniemi. Taloustoimisto käyttää Status talousohjelmaa. Taloustoimisto on pystynyt hoitamaan tehtävänsä ja seurakunnassa hoidetaan myös Utsjoen seurakunnan kirjanpito, Kiinteistöosakeyhtiö Tunturikappelit Oy:n kirjanpito ( asti), Muurmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön rahaston kirjanpito ja varat ja Saariselän kirkon kannatusyhdistys ry:n kirjanpito. Palkansaajat Palkansaajat Palkansaaja Vak.laji Luonne Alkoi Päättyi Haarala Touko Päätoimi Työsuhde, muuttui virkasuhteeksi Hepola Mauno Päätoimi Virkasuhd Huhtamella Anu Päätoimi Virkasuhd Huusko Tuomo Päätoimi Virkasuhd Karhula Anja Päätoimi Virkasuhd Karjalainen Olga Päätoimi Työsuhde

10 Kiviniemi Katja Päätoimi Työsuhde, Kuusinen Anitta Päätoimi Virkasuhd Lepistö Jouko Päätoimi Virkasuhd Linjama Jari Päätoimi Virkasuhd Ljetoff Tauno Päätoimi Virkasuhd Riestola Laura Päätoimi Virkasuhd Seipäjärvi Eila Päätoimi Virkasuhd Soikkonen Mari Päätoimi Virkasuhd Tanhua Sirpa Päätoimi Työsuhde Turunen Tuula Sivutoim Työsuhde Valle Kirsi Päätoimi Työsuhde Henkilöstön määrä Keskim. Virat Muut Tuntip Naiset Miehet ikä Yhteensä Pysyväisluontoinen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Tavoite ja toteutuminen Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää säännöllisesti Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimin ortodoksikirkossa 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Tavoitteet ovat toteutuneet. Kirkkoherrana toimi lääninrovasti Jouko Lepistö, kappalaisena Mauno Hepola, saamelaispappina Tuomo Huusko, jonka työ suuntautuu koko saamelaisten kotiseutualueelle eli Inariin, Utsjoelle, Enontekiölle ja Sodankylän pohjoisosaan. Jumalanpalvelukset pidettiin pääkirkossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa alkaen klo 14, Saariselällä klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa Inarissa ja Saariselällä. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkui edelleen. Nellimin kirkossa on mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Ortodoksit ovat puolestaan käyttäneet Inarin ja Ivalon kirkkoja sekä Saariselän kappelia. Ivalon koululaisten joulujumalanpalvelus on toteutettu ekumeenisena. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidettiin edelleen. Ivalossa tarvittaessa työhön tulevan suntiona toimi Tuula Turunen ja Inarissa ja tarvittaessa Ivalossa Touko Haarala. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitettiin suojelusenkelitaulu, jolla haluttiin muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Saamenkielisiin koteihin 10

11 on jaettu lisäksi saamenkielistä materiaalia. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Jouko Lepistö vastasi yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä, kappalainen Mauno Hepola vastasi kasvatustyöstä erityisesti lasten parissa sekä sairaalasielunhoidosta ja diakoniasta. Mauno Hepola ja Tuomo Huusko vastasivat talvi- ja kesäleiri-rippikoulutyöstä. Saamelaispappi Tuomo Huusko vastasi saamelaistyöstä koko saamelaisalueella. Kirkkoherran ensimmäisenä sijaisena toimi kappalainen Mauno Hepola, toisena saamelaispappi Tuomo Huusko. 4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite ja toteutuminen Toiminnan nykytila Tavoitteena on, että Muutokset toiminnassa 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja tukemalla ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa Inarin seurakunta aloitti usean muun seurakunnan kanssa helmikuussa "The Sound of Barents"- EU-projektin. Projektin tarkoitus on edistää lapsikuorojen yhteistyötä Barentsin alueella. Syksyllä 2012 perustetut kirkkokuoro ja lapsikuoro jatkoivat toimintaansa alkuvuodesta Kirkkokuoro on tehostanut toimintaansa mm. joulun alla pidettiin suuren suosion saanut adventtivesper. Seurakunnan tiloissa on käynyt vierailevia esiintyjiä, mm. sellisti Seeli Toivio ja Lapin kamariorkesteri Soile Isokosken kanssa. Kanttori Jari Linjama on ollut elokuusta alkaen palkallisella virkavapaalla opiskelemassa inarin saamea. Hänen sijaisenaan on toiminut kanttori Laura Piilonen Seurakuntaan hankittuja lasten virsikirjoja on käytetty perhemessuissa. Apukanttoreina ovat toimineet säännöllisesti Jukka Jaakkola, Sara Pekkala, Kaarina Linjama ja Inka Tuppurainen Toiminnan määrä on edelleen lisääntynyt edellisistä vuosista huomattavasti. 5. KASVATUSTYÖ 5.1. PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan 11

12 Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa 5.2. PARTIOTYÖ Tavoite Ivalossa, ja Inarissa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa keskiviikkona ja torstaina sekä Inarissa kerran viikossa. 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo ) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. Tuemme perheitä kristillisessä kasvatustyössä. Tavoitteet ovat toteutuneet. Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu viikottain Ivalossa khranviraston tiloissa ja Inarissa srk-kodilla. Vuonna 2014 Avoimessa päiväkerhossa kävi aikuisia ja lapsia yhteenlaskettuna 1160 henkilöä. Iltapäiväkerhossa alkoi syksyllä jo 15. toimintakausi. Kerholaisia on 19. Yhteistyötahoina ovat olleet entiseen tapaan kunnan liikuntatoimi ja Ivalon ala-aste. Miikka Kauppinen ohjaa 1h / vk liikuntaa ulkona tai sisätiloissa ja Eino Palokangas ohjaa telinevoimistelua 1 h/vk. Ivalon ala-asteen oman iltapäiväkerhon kanssa tehdään yhteistyötä ja lapset voivat osallistua molempien kerhotoimintaan. Perhemessut 3-4 ja 4-5-vuotiaille 1. adventtisunnuntain perhejumalanpalvelus Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Joulujuhlat Ivalossa ja Inarissa Lasten kauneimmat joululaulut Pääsiäisaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kevätjuhlat eli karkkikerhot jokaisessa kerhossa Hiihtokilpailut Inarissa ja Ivalossa Koulutielle siunaaminen elokuussa Kirkkovierailut Inarissa ja Ivalossa Syysretki Pajakoskelle Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauksia, myös iltapäiväkerhossa Ei merkittäviä muutoksia. Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on ollut 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan muodossa. 2) opettaa partiolaisille selkeästi kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa laumoissa ja vartioissa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 12

13 Toiminnan nykytila 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Viikkotoiminta Partiolaiset jatkavat omissa ikäryhmissään niille kohdennettuja toimintoja. Ryhmiä on yhteensä Inarissa 4 ja Ivalossa 6. Inarin ryhmät kokoontuvat edelleen seurakuntakodilla mutta Ivalon ryhmille on vuokrattu kunnalta kiinteistö koloa varten. Kolo sijaitsee Vävyniemessä. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Omia leirejä kaudella oli 3 kpl ja ne pidettiin Uudenjoen ja Nukkumajoen kämpillä. Piirin toiminta Lippukunta osallistui helmikuussa pidettyyn Partiotahtiin. Hukkarukat Hukkarukat ovat olleet apuna erilaisissa tapahtumissa, mm. pitämällä Uuttajokea kunnossa ja hankkimalla rahaa. Hukkarukkien toiminnasta vastasi Bigga Paadar-Väliaho. Inarissa toimii oma vanhempien ryhmä; Rukkahukat VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 2) kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) tuetaan koulujen kerhotyötä Tavoitteiden toteutuminen Toiminnan nykytila Kerho- ja leiritoiminta toteutui suunnitellusti. Seurakunnan toiminta vastaa varsin hyvin asetettuihin kasvatustavoitteisiin. Lähetysoppitunnit leireillä ja rippikoulussa ovat olleet hyvä kanava kansainvälisyystavoitteen saavuttamisessa. Varhaisnuorisotyöstä vastasivat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff. Syksyllä Tauno Ljetoff jäi opintovapaille, jolloin toimintaa jatkoi Mari Soikkonen. Keväällä järjestettiin kaksi sekaleiriä, toinen 1-3-luokkalaisille ja toinen 4-6- luokkalaisille. Kaikki leirit olivat osallistujamääriltään täysiä (20 lasta) lukuun ottamatta yksittäisiä viime hetken sairasperuuntumisia. Leireillä pidettiin yllä yhteyttä seurakuntaan ja kristinuskoon pienten raamattutuntien avulla. 13

14 5.4. NUORISOTYÖ Tavoite Huomioitavaa on vanhempien kanssa tehdyn positiivisen yhteistyön määrä, joka on korostunut etenkin haasteellisimpien lasten kohdalla. 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Tavoitteiden toteutuminen Kansainvälisyys kasvatus on toteutunut mm. rippikouluissa sekä isoskoulutuksessa, joissa on pidetty oppitunnit kyseistä aiheesta. Kansainvälinen ryhmätapaaminen Sloveniaan peruuntui hakemuksen hylkäyksen vuoksi, mutta uutta vaihtoa suunniteltiin edelleen. Yhtestyötavoite on toteutunut erinomaisesti mm. SelväPeli työryhmän sekä autokerhotyössä muiden seurakuntien autopajojen kautta. Toiminnan nykytila Isoskoulutuksesta vastasi Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff. Tauno Ljetoffin jäädessä opintovapaille, Mari Soikkonen jatkoi toimintaa yksin. Isoskoulutuksessa järjestettiin keväällä päättäjäiset, jotka pidettiin Pielpajärven erämaakirkon kämpällä. Keväällä vietiin edellisenä syksynä aloitettu koulutus loppuun ja syksyllä aloitti uusi innokas ryhmä, jossa myös vanhemmat isoset kävivät ahkerasti. Iltakokoontumisia jatkettiin siten, että n. joka toinen viikko kokoonnumme 1,5h koulutuksen merkeissä. Syksyllä 2014 isostoiminnassa oli mukana yli 20 nuorta. Yhteistä koulutusta kehitettiin, paitsi alueellisen yhteistyön, myös kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Tämä koulutusmuoto on edelleen kehitysvaiheessa. Autokerho toimii Inarissa. Omat toimitilat toimintaa varten vuokrattiin 2004 helmikuussa. Öljymäellä on yksi kisaryhmä, joka kulkee ympäri Suomen järjestettävissä harjoitusajoissa. Moottorikerhon tiimoilta tehtiin yhteistyötä Kajaanin, Kalajoen, Tampereen, Lahden ja Sodankylän autopajojen kanssa mm. järjestämällä yhteisiä harjoitusajoja. Öljymäellä ja autoradalla vieraili keväällä myös ulkopuolisia nuorisoryhmiä. Petri Hiltunen toimii edelleen autokerhon ohjaajana. Ryhmät kokoontuivat kolmena iltana viikossa. Lisäksi Öljymäellä on aktiivista toimintaa muina viikonpäivinävanhojen kerholaisten ja muiden kyläläisten toimesta. Nuorisotyönohjaajat ovat toimineet aktiivisesti ohjaajina Inarin nuorisotila Vintillä maanantaisin yhdessä nuorisokeskus Vasatokan ja Sami sosterin kanssa. Inarin autokerho/öljymäki Sähkön kulutus kwh mittari mittari

15 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Tavoite Rippikoulutyön tavoitteena on ollut, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuonna rippikoulussa toteutettiin ainoastaan kesä- ja talvirippikoulu vaellusrippikoulun vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Suurin osa ikäluokasta käy edelleen rippikoulun. Muutamia nuoria on halunnut suorittaa rippikoulun esimerkiksi saamelaisrippikouluna Utsjoella. Syksyllä 2014 aloittaneen rippikouluikäluokan talvirippikoulusta vastaa kappalainen Mauno Hepola. Kesärippikouluja on yksi, josta vastaa saamelaispappi Tuomo Huusko. Vaellusrippikouluun ei ollut tarpeeksi suurta kiinnostusta. Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuivat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff, kanttori Jari Linjama sekä diakonissa Anja Karhula. Rippikoulut pidettiin Pajakoskella leiririppikouluna. Rippikoulun Isoset kokoontuivat omissa koulutuksissaan n. 2 kertaa kuukaudessa iltaisin. 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Tavoitteen toteutuminen Toiminnan nykytila Tavoitteet ovat toteutuneet läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan lähetyssihteerinä toimi oman toimensa ohella nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen. Yhteistyötä Romaniaan on loppunut vuoden 2013 aikana. Samoin yhteistyö Suomen 15

16 Lähetysseuran kanssa Senegalissa Pöykön perheen palattua suomeen ja Kari Pöykön jäätyä eläkkeelle. Lähetystyöstä pidettiin oppitunteja rippikouluissa sekä isoskoulutuksessa. Avustukset Muurmanskin kirkon rakennustyö on saatu käyntiin vuoden 2013 aikana ja kirkko valmistunee kesäksi Seurakunnan lähetystyöhön varaamat avustukset on kaikki ohjattu Muurmanskin kirkon rakentamiseen lukuun ottamatta Suomen pipliaseuralle osoitettua pientä avustusta. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin noin 25 kappaletta. SPS:lle Murmanskin rahasto 168 e e 7. DIAKONIATYÖ Tavoite ja toteutuminen Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan seurakuntayhteyttä 2) pitää esillä tunnustuksellisuutta ja hengellistä näkökulmaa auttamistyössä 3) tehdä erityisesti työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 4) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 5) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 6) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 7) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa 8) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien toiminta, Sámi Soster, työttömien yhdistys. 9) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Toiminnan nykytila Tavoitteet ovat toteutuneet. Diakonian viranhaltijoina olivat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimi Mauno Hepola. Molemmat diakoniatyöntekijät ovat osallistuneet diakoniatyön keskeiseen toimintaan. Anja Karhulan erityisaluetta oli saamelaistyö, omaishoitaja- ja vapaaehtoistyö ja Anu Huhtamellan mielenterveys- ja päihdetyö. Säännöllistä toimistopäivystystä ei järjestetty. Työntekijät olivat tavoitettavissa parhaiten matkapuhelimella ja sähköpostilla. Henkilökohtaisissa keskusteluissa paneuduttiin asiakkaiden ongelmiin: sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, alkoholiongelmat, perhe-ongelmat ja muut henkilökohtaiset kriisit. Säännöllisesti kokoontuneet piirit: Tiistaipiiri klo Ivalon kirkolla, kerran kuukaudessa Koivikossa, keväällä ja syksyllä kerran Männikössä. Kultaisen iän kerho Inarissa maanantaisin klo Molempiin kerhoihin järjestetään kuljetukset vuorotellen eri suunnista, kerran kuussa kustakin 16

17 Ryhmät: Leirit: suunnasta. Inarissa käytetyin suunta oli Sevetti-Partakko-Kaamanen, keskimäärin viisi tulijaa. Angelin-Riutulan sekä Lisman-Lemmenjoen suunnasta kävi muutamia ihmisiä. Ivalon puolella suosituin suunta oli Nellim-Veskoniemi, keskimäärin kuusi tulijaa. Törmäsen-Tolosen suunnasta tuli säännöllisesti pari-kolme ihmistä. Omavastuu kuljetuksesta oli 5 euroa/päivä. Saariselällä toimii kappelikerho tiistaisin kerran kuukaudessa klo Diakoniapiiri on kokoontunut Riutulassa. Diakoniapappi ja diakoniatyöntekijä olivat mukana mahdollisuuksien mukaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujanaisten toiminnallinen käsityö-askartelupiiri jatkoi toimintaansa. Hiljaisuuden kirkkoja on pidetty Ivalon kirkossa. Oili ja Pekka Kemppainen olivat päävastuussa vetämässä tilaisuuksia. Näkövammaisten virikekerho kokoontui omatoimisesti, kerhon ohjaajana toimii diakoniatyön vapaaehtoinen. Anja on käynyt vieraana. Omaishoitajien vertaisryhmätoiminta on ollut aktiivistaivalossa, Anja silloin tällöin mukana. Miesten ja naisten saunat jatkoivat kokoontumista kerran kuukaudessa. Kävijöitä on kerrallaan Sururyhmä järjestettiin Ivalossa ja kokoontui kuusi-seitsemän kertaa. Päiväkeskus Valkaman toiminnassa on diakoniatyöntekijä ollut tarvittaessa mukana. Inarin diakonikylätoimikunta kokoontui kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Diakoniatyöntekijät ovat järjestäneet rippikoululaisille diakoniakasvatusta. Toimintaa kehitysvammaisille on järjestetty pienten talvirippikoululaisryhmien kanssa kolme tuntia kerrallaan. Teeiltoja oli neljä syksyllä, kaksi keväällä. Mukana on vapaaehtoinen. Kesärippikouluun kehitysvammaiset tekivät retken. Vapaaehtoistyössä on ollut sekä kokoontumisia että toimintaa eri tahoilla. Muistitukihenkilöiksi valmistui neljä vapaaehtoista. Mukana vapaaehtoistyössä on ollut n. seitsemänkymmentä ihmistä. He ovat osallistuneet mm. lähimmäispalveluun, keittiötehtäviin, yhteisvastuukeräykseen, tempauksiin ja kirpputorin pitämiseen. Kokemukset olivat myönteisiä. Lähimmäispalvelussa on mukana toistakymmentä lähimmäistä. Kokoontumiset kerran kuukaudessa. Marras- joulukuussa vanhan apteekin tiloissa toiminut vapaaehtoisten pyörittämä vaihtokirpputori tuotti n euroa, vaikka tuotteilla ei ollut määrättyjä hintoja. Sekä vapaaehtoisten että asiakkaiden palaute oli erittäin myönteistä. Saamelaisalueen omaishoitajaleiri (Sámi Sosterin kanssa) Tievatuvalla Kehitysvammaisten leiri Tievatuvalla Lapin alueen kehitysvammaisten tunturileiri Äkäslompolossa Meiltä oli kolme leiriläistä. Vapaaehtoisten virkistys- ja koulutusviikonloppu Ylläsjärvellä Meiltä oli 17

18 Retket: Päivätapahtumat: kymmenen vapaaehtoista. Kultaisen iän kerho ja tiistaipiiri tekivät kevätretken Tampereelle Omaishoitajien retki Kiilopäälle ELO-perheiden retki Leville yhdessä muiden seurakuntien kanssa Mukana meiltä neljä perhettä. Kehitysvammaisten retki Pajakoskelle rippikouluun kesäkuussa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien retkipäivä Pajakoskelle 3.4. ja yhdessä kunnan kanssa. Tavattiin Yhteisvastuun merkeissä guatemalalaisia Sodankylässä 1.2. Toivelauluilta diakonian hyväksi Inarissa Rovastikunnallinen huonokuuloisten kirkkopyhä Kolarissa Yhteisvastuu-hernekeitto ja kirpputori Ivalon kirkolla laskiaistiistaina 4.3. Rovastikunnallinen näkövammaisten kirkkopyhä Kittilässä Vapaaehtoisten kevätjuhla Pajakoskella Naistenryhmän kevätjuhla Kirakalla. Kehitysvammaisten kirkkopyhä yhdessä Sodankylän kanssa Sodankylässä Vapaaehtoisten ilta Ivalon kirkolla Näkövammaisten seututapaaminen Sodankylässä Anja mukana. Pyöreiden vuosien kirkkopyhä 70-, 80- ja 90-vuotiaille Ivalon kirkossa helatorstaina Kynttiläkirkko pyhäinpäivänä Ivalon kirkossa Suruilta kokoushuoneessa Jukka Kuoppamäen konsertit (3 Saariselällä, 1 Inarissa) syyskuussa työllistivät sekä diakoniatyöntekijöitä että vapaaehtoisia ja tuottivat diakonialle 1386 euroa. Joulupakettitalkoot Ivalossa ja Inarissa Torttutalkoot vapaaehtoistyönä Ivalossa Joulujuhlat: naistenryhmän joulujuhla Kirakalla , omaishoitajille Ivalossa , mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Ivalossa ja Inarissa17.12., Saamen alueen ikäihmisille (Sámi Soster, seutukunta) ja Inarin vanhusten piirille Ivalossa , Ivalon vanhusten piirille Ivalossa , vapaaehtoisille Ivalossa Diakoniatyö on osallistunut saamelaisalueella kauneimpiin joululauluihin. Muuta toimintaa ja koulutusta: Saamen kansallispäivän tapahtumiin 6.2. osallistui Anja Karhula. Yhteisvastuu-infot Ivalossa ja Inarissa 17. ja Yhteisvastuun listakeräys , syrjemmällä kauemminkin. Yhteisvastuun kotakahvio Saariselällä Työnohjausseminaari Sattasvaarassa ja työnohjausseminaari Levin Immelmökeillä YV-koulutuspäivä Sodankylässä Hiljaisen viikon sanan ja kuvan tapahtumat Ivalon kirkossa maanantaista torstaihin. Anun sielunhoitokoulutus on jatkunut koko vuoden. Valtakunnalliset kehitysvammatyön neuvottelupäivät Rovaniemellä (Anja järjestäjänä). Sosiaaliturvan päivityskoulutus Kittilässä 27.2., Anja mukana. Saattohoitokoulutus Kittilässä 13.3., Anja mukana. Toinen koulutus Sodankylässä, mukana Anja ja vapaaehtoisia. 18

19 Muutokset toiminnassa Saamelaistyön neuvottelupäivät Nuorgamissa Anja mukana Työttömien ruokailuissa mukana säännöllisesti Anu Huhtamella. Seurakunta avustaa työttömien yhdistystä ruokailun järjestämisessä. Yhteyshenkilönä Anu. Kriisiryhmän koulutus Ivalon terveyskeskuksessa Syntymäpäivämuistamiset ensisijaisesti kirjeitse, kutsuttaessa vieraillen. Yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimi Mauno Hepola. Diakonissat osallistuivat työnohjaukseen. Syksyllä ohjattiin sosionomi-diakoniopiskelijaa Porin Diakista: Kirsti Salminen oli Anjan ohjauksessa. Ei erityisiä muutoksia. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite ja toteutuminen Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Jouko Lepistö ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Kirkolliset ilmoitukset ilmoitustauluilla myös saameksi. Kirkolliset uutiset Lapin Kansassa myös saameksi. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa Lisäksi on perustettu facebook ryhmät Inarin seurakunta ja Saariselän kappeli. Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa Tiedotteita on toimitettu medioille. Seurakunnan verkkosivut ovat uusiutneet vuoden 2014 alusta. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset torstaisin. Tiedotteita on laadittu tarpeen mukaan. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Ympäristötoiminnan tavoite on: 19

20 1) Seurakunta toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. Toiminnan nykytila Inarin seurakunta on toiminut pitkäjänteisesti ympäristöasioissa. Vuonna 1991 laadittiin ensimmäinen Inarin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirkon ympäristödiplomin hakemisen yhteydessä vuonna 2003 laadittiin ja vuonna 2004 vahvistettiin uusi ohjelma, jonka perusteella Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on esittänyt kirkon ympäristödiplomin myöntämistä Inarin seurakunnalle. Diplomi on voimassa neljä vuotta. Diplomia varten on seurakunnan ympäristöohjelma päivitetty ja vuoden 2012 ympäristöpäivien yhteydessä diplomi luovutettiin Inarin seurakunnalle. Inarin kirkkoherra toimii Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan työryhmän puheenjohtajana. Diplomi uusittiin vuoden Seurakunnan kiinteistöillä käytetään kangaskäsipyyheautomaatteja ja kiinteistöihin on vaihdettu energiansäästölamput. Ivalon ja Inarin kiinteistöt ovat kaukolämmössä, joka käyttää pääsääntöisesti haketta. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa. 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite ja toteutuminen Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakunnan maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila Seurakunnalla on 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 38,14 ha, josta hautausmaata 5,4. Kaavoitettuja alueita on Inarin kirkonkylässä ja Ivalossa. Kaavoitetuilla alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä, maata ei luovuteta kaavan vastaisiin tarkoituksiin. Erityisiä maa-alueita seurakunnalla on Uudellajoella sijaitseva, partiolaisille vuokrattu leiripaikka, Ivalojoen varrella Pajakoskella sijaitseva leirikeskuksen alue ja siihen liitetyt uudet Ivalojoen varresta ostetut alueet sekä lomamökin alue, jolla sijaitsee maa-aineksen ottoalue, joka on vuokralla Napapiirin kuljetuksella 2012 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on voimassa ja PEFC-certifikaatti on voimassa. Seurakunnan metsät sijaitsevat Inarin kirkonkylässä ns. kotipalstalla, Luosmavaarassa (tunturissa) sekä Vuontisjärven itäpuoleisella rannalla. Kotipalstalla ja Luosmalla on suoritettu hakkuita metsätaloussuunnitelman mukaisesti 1980 luvun alussa. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on suoritettu taimikonhoito alueella. Samoin on pienellä alueella suoritettu hakkuu. Vuontisjärven palsta on päätetty aikoinaan rauhoittaa metsätalouskäytöstä, koska palsta on maastoltaan hyvin hankalasti hyödynnettävää ja puiden keski-ikä on runsaat 250 vuotta. Palstan tuloksellisin käyttö tarvittaessa on kaavoittaa 20

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Kirkkoneuvosto 25.2.2014 8 Kirkkovaltuusto 10.4.2014 5 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Kirkkoneuvosto 18.11.2015 7 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 yyy SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 3 2.1. HALLINTOELIMET 3 2.2.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2014 KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 10. huhtikuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19. Kirkkoneuvosto 22.03.2016. Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/19 Aika 22.03.2016 klo 17:00 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2015 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2015 1 (9) KOKOUSAIKA 28.1.2015 klo 17 18.50 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 24.02.2015 1 Aika Tiistaina 24.02.2015 klo 16.00 17.40 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot