INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kirkkoneuvosto

2 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASETARKASTELU HALLINTO HALLINTOELIMET KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSTOIMISTO YLEINEN SEURAKUNTATYÖ MUSIIKKITOIMINTA KASVATUSTYÖ PÄIVÄKERHOTYÖ PARTIOTYÖ VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ RIPPIKOULUTYÖ LÄHETYSTYÖ DIAKONIATYÖ TIEDOTUSTOIMINTA YMPÄRISTÖTOIMINTA MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS HAUTAUSMAAT KIINTEISTÖT INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot: PAKOLLISET VARAUKSET, LASKENNALLINEN KIEL ELÄKEVASTUU LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA MENETELMÄKUVAUS Menetelmäkuvaus Yleistä KATSAUS TILASTOIHIN JA TOIMINTAAN

3 Inarin seurakunta Toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ Tavoite ja toteutuminen Kirkkoneuvoston on tehtävä seurakunnalle toimintasuunnitelma toiminnan ja talouden osalta kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on sitova toiminta ja taloussuunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä selville tavoitteet, joiden toteutumista tulee tarkastella toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi, ovatko tavoitteet toteutuneet. Seurakunnan toiminnan tavoite on 1) että Jumalan sanaa saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan 2) seurakunta julistaa, opettaa ja palvelee 3) seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä perhetyö 4) seurakunta muodostaa itsekannattavan taloudellisen yksikön, jossa talous mahdollistaa perustehtävän toteuttamisen Seurakunta on pystynyt kertomusvuonna toteuttamaan asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Seurakunnan virat ovat olleet täytettyinä. Seurakuntamestarin tehtävään valittiin suntio Touko Haarala. Diakoni Paula Kontsaksen virka lakkasi vuoden 2013 lopussa, jolloin myös virkasuhde päättyi. Seurakuntapastori Anitta Kuusisen virkasuhde päättyi maaliskuussa. Nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen tuli vuoden alusta hoitovapaalta ja nuorisotyönohjaaja Tauno Ljetoff lähti elokuussa opintovapaalle opiskelemaan koltan kieltä. Kanttori Jari Linjama on ollut elokuusta palkallisella virkavapaalla opiskelemassa inarin saamea. Hänen sijaisenaan on kanttori Laura Piilonen. Diakonian alueella on jouduttu edelleen erityisen voimakkaasti panostamaan sellaiseen avustamiseen, joka rajatilanteessa auttaa yksilöä tai perhettä selviämään kriisitilanteen yli jatkoon. Avustukset on kohdennettu niin, että niistä on mahdollisimman kestävä hyöty. Asiansa hoitamatta jättäneitä on pyritty ohjaamaan elämänhallintaan ja karsittu avustettavista, myöskään päihteiden käyttäjiä ei avusteta taloudellisesti kuin vain erityistapauksissa, vaan heidät pyritään ohjaamaan päihdehuollon piiriin. Nuorisotyössä on panostettu erityisesti ongelmanuorten kohtaamiseen osallistumalla Selvä Peli-projektiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa. Seurakunnan työntekijä on päivystänyt yhdessä kunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa kunnan nuorisotiloissa. Merkittävää on ollut moottorikerhon toiminta Inarissa, joka on saanut koottua paljon nuoria moottoriharrastuksen pariin. Syksyllä on seurakunnan työntekijän mahdollisuudet toimia yhdessä partiolippukunnan kanssa olennaisesti parantuneet. Nuorten kesätyöllistämistä on edelleen jatkettu, mutta Inarin kirkon aukioloa on vähennetty, joten kirkon esittelijöitä on tarvittu vähemmän. Pielpajärvelle ei ole saatu opasta. Kunta muutti nuorten kesätyöllistämisavustusta ja rajasi seurakunnan ulos avustuksen saajista, joten tämä vaikutti kesätyöllistämiseen. Talous- ja kirkkoherranvirasto- ja kiinteistöhallinnossa ovat olleet edelleen samat viranhaltijat. Talouspäällikkönä toimii Eila Seipäjärvi ja toimistosihteerinä Katja Kiviniemi. Kipaan siirtymisen takia apuna on Hannele Mikkola. Häntä on tarvittu myös talouspäällikön 3

4 virkavapaan takia. Talouspäällikkö on ollut virkavapaalla seurakunnan ulkopuolisen häirinnän aiheuttaman työn kuormittavuuden takia. Tämä on todettu loppuvuodesta seurakunnassa suoritetun työsuojelutarkastuksen raportissa. Vuoden 2014 aikana on Inarin kirkon ja seurakuntakodin siivouspalvelut sekä Ivalon kiinteistö ja siivouspalvelut hoidettu ostopalveluina. Kiinteistönhoito, Ivalon hautausmaan hoito ja haudankaivu Ylä-Lapin LVI Oy, siivous ISS:lta. Vuoden 1993 lokakuun alusta aloitettu yhteistoiminta Utsjoen seurakunnan kanssa siten, että Inarin kanslisti hoitaa myös Utsjoen kanslian ja Inarin seurakunta Utsjoen taloudenhoidon, jatkuu edelleen ja kokemukset ovat olleet hyvät. Saariselän kappelin kiinteistöyhtiö purettu ja Kappelin omaisuus on siirretty seurakunnalle. Toiminta jatkuu entisellään. Ympäristötoiminnassa vuoden 2014 on noudatettu vuonna 2005 seurakunnalle myönnetyn ja 2012 uusitun ympäristödiplomin periaatteita. Kirkkoherra Lepistö on toiminut edelleen Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajana vuoden 2014 loppuun TALOUDEN KEHITYS Verotulojen kehitys on edelleen jatkunut laskevana. Verotulot ovat edelleen asettuneet vuoden 2007 tasoon. ainoastaan vuonna 2008 oli parempi kertymä, mutta vuonna 2009 palattiin vuoden 2007 tasolle. Verotulot vuonna 2007 ovat olleet ja vuonna ( ) eli vähennystä on ollut noin euroa ja on menty alle 2007 tason. Ansioverotulot ovat vuonna ( ) euroa ja yhteisöverotulot ( ). Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tulos on virkavapauksien ja satunnaisten tulojen ansiosta vain alijäämäinen. ( 2013 ylijäämäinen euroa). Alijäämän syntymiseen vaikutti verotulojen alenemisen lisäksi seurakuntapastorin viran lakkauttamisen yhteydessä pitkä virkavapaus jonka takia viranhaltija ei voinut pitää ansaitsemiaan lomia, vaan hänelle piti korvata ne rahassa eli noin euroa. Alijäämää ovat vähentäneet nuorisotyönohjaajien Ylijäämän syntymistä ovat edesauttaneet kanttorin palkalliseen virkavapauteen seurakunnan saama oikeusministeriön avustus ja nuorisotyönohjaajan palkaton opintovapaa. Vero-vuosi Verotulot toteutuneina Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Ansioverotulot arvio Yhteisöverotul ot arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio Arvio

5 1.2. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuottojen osuus toimintakuluista *Toimintatuotot/toimintakulut 19,92% 20,36% 19,11 % (kuinka paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla) Vuosikatteen osuus poistoista 100* Vuosikate/poistot - 5,63 % + 51,59 % +112,31% (Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset) Vuosikate, /jäsen (LV 4560) -0,08 e + 6,99e + 24,13e Liikevaihto (toimintatuotot+verotulot) RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Toimintakertomuksen rahoituslaskelma, josta rahoitusta koskevat tunnusluvut lasketaan, sisältää vain ulkoiset rahan lähteet ja rahan käytön. Toimintapääoma ( ,61 ) Toimintapääomalla tarkoitetaan kertoo varojen ja vastuiden erotusta. Rahoituslaskelman keskeinen välitulos (rahoitusjäämä/-tarve) saadaan vähentämällä tulorahoituksesta investointimenot, lainananto ja lainan lyhennykset ja lisäämällä rahoitusosuuden investointimenoihin, käyttöomaisuuden myynti ja antolainojen lyhennykset sekä muiden pitkäaikaisten saamisten muutos. Positiivinen rahoitusjäämä osoittaa määrän, joka on käytetty lyhytaikaisen vieraan pääoman palautuksiin tai rahoitus- ja vaihtoomaisuuden lisäykseen. Rahoitustarve (negatiivinen rahoitusjäämä) on katettu joko vieraan pääoman lisäyksellä tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa Investointien tulorahoitus, % 1,97 % 134 % 54 % (kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa %-osuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroista) Kassavarojen riittävyys/päivä (kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa arvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla) Lainanhoitokate ei lainaa ei lainaa ei lainaa 1.4. TASETARKASTELU Seurakunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseessa seurakunnan varat esitetään siten, että edetään 5

6 vaikeimmin rahaksi vaihdettavista käyttöomaisuuseristä jo likvideinä varoina oleviin eriin. Vastaavalla tavalla esitetään taseen vastattavaa puolen erät edeten sidotuimmasta oman pääoman erästä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin. Taseen tunnusluvut Rahoitusvarallisuus /jäsen 25,78 59,13 54,52 Lainakanta /jäsen ei lainaa ei lainaa ei lainaa Omavaraisuus- % 88,94 91,31 91,32 2. HALLINTO = 100*(Oma pääoma + poistoero+vap.eht. varaukset) / (Koko pääoma Toimeksiantojen pääomat Saadut ennakot) Omavaraisuus mittaa seurakunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuus aste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Suhteellinen velkaantuneisuus- % 6 ei lainaa = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot) / Käyttötulot Suhteellinen velkaantuneisuus- % kertoo kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun HALLINTOELIMET Tavoite ja toteutuminen Hallinnon tavoitteena on, että 1) hallinto mahdollistaa joustavasti ja järkevästi seurakunnan tehtävien hoidon julistuksessa, opetuksessa ja palvelussa sekä turvaa taloudelliset edellytykset toiminnalle Tehtävien hoito on pystytty toteuttamaan joustavasti ja järkevästi. 2) seurakuntalaisten tarpeet ja toiveet otetaan huomioon luottamushenkilöiden päättämien suuntaviivojen mukaan Hallintoelinten antamia suuntaviivoja on seurattu talousarviossa annettujen resurssien mukaisesti. Hallinto on mahdollistanut seurakuntalaisten tarpeiden huomioimisen. Toivottu toiminta on järjestetty ja virkajärjestelyt ovat mahdollistaneet, että toimituksiin on ollut saatavissa se pappi, jonka seurakuntalainen on halunnut KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2014 kolme kertaa. Pöytäkirjaa piti kappalainen Mauno Hepola. Käsiteltyjä pykäliä kokouksissa oli yhteensä 26. Valtuustoon ovat kuuluneet: pj Jouni Ilmari Jomppanen Keskusta vpj Martti Salo Kokoomus Laila Aikio Keskusta Maija Hakovirta Keskusta Sirkka Hilli Kokoomus Ritva Hirvelä Keskusta Valtteri Huhtamella Ivalon SDP

7 Ulla Kemppainen Kokoomus Maarit Kirjarinta Keskusta Mirja Kiviniemi Keskusta Arvi Kustula Keskusta Ilmari Laiti Keskusta Aslak Pekkala Rauhanyhdistys Kari Tammela Ivalon SDP Kaisa Tanhua Ivalon SDP Vappu Tanhua Rauhanyhdistys Anne Tuovila Kokoomus Aarre Vilponen Keskusta Satu Yliluoma Kokoomus POIMINTOJA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOISTA KN250214/6 TONTIN VUOKRAUS/HANNE JA PEKKA PIETILÄ 5 KN250214/8 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 6 KN250214/9 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 4 KN /4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS KUNNALLE 5 KN060514/5 RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTI /JANNE KITTI TILINTARKASTUS 4 KN230914/5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KN181114/9 MAANMYYNTI/MARTTI KOSONEN 6 KN181114/10 KIRKKOHERRAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA TÄYTTÖ Tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Simo Paakkola KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvosto piti vuonna 2013 kuusi kokousta. Pöytäkirjaa piti kappalainen Mauno Hepola. Pykäliä kirjattiin 57. Kirkkoneuvostoon ovat kuuluneet: KIRKKONEUVOSTO Varsinainen jäsen Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra Kari Tammela, varapuheenjohtaja Laila Aikio, jäsen Ritva Hirvelä, jäsen Ulla Kemppainen, jäsen Mirja Kiviniemi, jäsen Arvi Kustula, jäsen Anne Tuovila, jäsen Vappu Tanhua, jäsen Varajäsen Valtteri Huhtamella Aarre Vilponen Maija Hakovirta Aslak Pekkala Maarit Kirjarinta Ilmari Laiti Satu Yliluoma Anne Näkkäläjärvi Jouni Ilmari Jomppanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Martti Salo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eila Seipäjärvi, talouspäällikkö 7

8 Mauno Hepola, pöytäkirjanpitäjä POIMINTOJA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJOISTA RAKENNUSPAIKAN VUOKRAUKSEN JATKOAIKA 6 TONTIN VUOKRAUS/HANNE JA PEKKA PIETILÄ 7 ALKUVUONNA 2014 KERÄTTÄVÄT KOLEHDIT 8 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 9 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 4 MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS KUNNALLE 5 RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTI /JANNE KITTI 6 TILIN LOPETUS/NORDEA 4 INARIN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 5 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INARIN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 5 KANTTORIN VIRKAVAPAUS/VIRANSIJAISUUS 6 OPINTOVAPAA/ TAUNO LJETOFF 7 TYÖHARJOITTELIJAN OTTAMINEN/JONNA HARJU 8 TYÖHARJOITTELIJAN OTTAMINEN/KIRSTI SALMINEN 9 MAANMYYNTI/MARTTI KOSONEN 10 KIRKKOHERRAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA TÄYTTÖ 11 MAINOSKYLTIN SIJOITTAMINEN SEURAKUNNAN MAALLE 4 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ TUNTURIKAPPELIT OY:N OMAISUUDEN VASTAANOTTAMINEN SEURAKUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET JA NIIDEN KÄSITTELY Vuoden 2013 aikana tehtiin yksi aloite. Ritva Savela jätti joulukuun valtuustossa kirjallisen esityksen kirkkoneuvoston valmisteluun. Asiana kirkon kohdalla olevan linja-autopysäkin turvallisuus. Asian käsittely siirtyi vuodelle Asiasta on keskusteltu Tieliikelaitoksen edustajan kanssa sekä kunnan teknisen toimiston kanssa ja se on myös ollut esillä liikenneturvallisuustyöryhmässä. Asiasta on lähdössä kunnan taholta esitys Elykeskukselle KIRKKOHERRANVIRASTO Tavoite-toteutuminen Kirkkoherranviraston tavoitteena on, että 1) kirkkoherranvirasto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti 2) kirkkoherranvirasto hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutoksen Väestötietojärjestelmään ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa jäsenrekisteriä 3) kirkkoherranvirasto hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumisten ja maksujen keräykset 4) palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä 5) hoitaa Utsjoen seurakunnan kirkkoherranviraston tehtävät yhteistoimintasopimuksen 8

9 mukaisesti. Kirkkoherranviraston tavoitteet ovat oman seurakunnan osalta toteutuneet. Väestörekisterijärjestelmänä on nyt kaikkien seurakuntien yhteinen Kirjuri-ohjelma, jonka osalta on jonkun verran vaikeuksia. Jäsentietorekisteriin päivitetään kirkolliset toimitukset, jotka koskevat vain kirkkoa (kaste ja konfirmaatio). Kirkkoherranviraston ollessa suljettuna virka-aikana, Lapin yhteinen palvelunumero vastaa Rovaniemeltä. Sieltä voi pyytää virkatodistuksen tai jättää sukuselvityspyynnön tai pyytää muuta apua. Kirkkoherranviraston johtajana toimi kirkkoherra Jouko Lepistö ja kanslistina Laura Riestola. Päiväkerhon lastenohjaajat toimivat tarvittaessa kanslistin sijaisina. Kirkkoherranvirasto on ollut auki arkisin klo Kirkkoherranvirasto hoitaa väestörekisteriasiat ja keskitetysti seurakunnan varauspalvelun ja myös Saariselän kappelin varaukset. Käytössä on liisattuja koneita: Kopiokone Muutokset toiminnassa Vuoden 2013 alussa varsinaisena jäsenrekisteriohjelmana toimivan Kirjurin ongelmien takia on ollut pakko edelleen käyttää historiatietojen osalta aiempaa Status-ohjelmistoa TALOUSTOIMISTO Tavoite ja toteutuminen Taloustoimiston tavoitteena on 1) että taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, palkanlaskennan ja -maksun, maksujen perimiset ja laskujen maksun sekä tilitykset lakien ja asetusten mukaisesti 2) seuraa talousarvion toteutumista ja antaa työmuodoille siitä tietoja 3) antaa tietoja seurakuntasuunnittelua varten talouden kehityksestä 4) hoitaa Utsjoen taloudenhoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tavoitteet ovat toteutuneet. Talouspäällikkönä toimii Eila Seipäjärvi ja toisena työntekijänä toimistosihteeri Katja Kiviniemi. Taloustoimisto käyttää Status talousohjelmaa. Taloustoimisto on pystynyt hoitamaan tehtävänsä ja seurakunnassa hoidetaan myös Utsjoen seurakunnan kirjanpito, Kiinteistöosakeyhtiö Tunturikappelit Oy:n kirjanpito ( asti), Muurmanskin alueen luterilaisen seurakuntatyön rahaston kirjanpito ja varat ja Saariselän kirkon kannatusyhdistys ry:n kirjanpito. Palkansaajat Palkansaajat Palkansaaja Vak.laji Luonne Alkoi Päättyi Haarala Touko Päätoimi Työsuhde, muuttui virkasuhteeksi Hepola Mauno Päätoimi Virkasuhd Huhtamella Anu Päätoimi Virkasuhd Huusko Tuomo Päätoimi Virkasuhd Karhula Anja Päätoimi Virkasuhd Karjalainen Olga Päätoimi Työsuhde

10 Kiviniemi Katja Päätoimi Työsuhde, Kuusinen Anitta Päätoimi Virkasuhd Lepistö Jouko Päätoimi Virkasuhd Linjama Jari Päätoimi Virkasuhd Ljetoff Tauno Päätoimi Virkasuhd Riestola Laura Päätoimi Virkasuhd Seipäjärvi Eila Päätoimi Virkasuhd Soikkonen Mari Päätoimi Virkasuhd Tanhua Sirpa Päätoimi Työsuhde Turunen Tuula Sivutoim Työsuhde Valle Kirsi Päätoimi Työsuhde Henkilöstön määrä Keskim. Virat Muut Tuntip Naiset Miehet ikä Yhteensä Pysyväisluontoinen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö - kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Tavoite ja toteutuminen Tavoitteena on, 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää säännöllisesti Ivalon ja Inarin kirkoissa ja Saariselän kappelissa viikoittain ja Nellimin ortodoksikirkossa 2) Kirkolliset toimitukset palvelevat pyyntöjen mukaisesti seurakuntalaisia. Toimitukseen saadaan se pappi, jota pyydetään. 3) Laitoksissa järjestään säännöllisesti hartaustilaisuuksia. 4) Yksityistä sielunhoitoa varten on jokaisena viikonpäivänä ainakin yksi pappi tavoitettavissa. Tavoitteet ovat toteutuneet. Kirkkoherrana toimi lääninrovasti Jouko Lepistö, kappalaisena Mauno Hepola, saamelaispappina Tuomo Huusko, jonka työ suuntautuu koko saamelaisten kotiseutualueelle eli Inariin, Utsjoelle, Enontekiölle ja Sodankylän pohjoisosaan. Jumalanpalvelukset pidettiin pääkirkossa jokaisena sunnuntaina ja juhlapäivänä alkaen klo 11. Inarissa alkaen klo 14, Saariselällä klo 19. Erityisen syyn takia jumalanpalvelus voidaan peruuttaa Inarissa ja Saariselällä. Yhteistyö ortodoksisen seurakunnan kanssa jatkui edelleen. Nellimin kirkossa on mahdollisuus pitää luterilaisia jumalanpalveluksia. Ortodoksit ovat puolestaan käyttäneet Inarin ja Ivalon kirkkoja sekä Saariselän kappelia. Ivalon koululaisten joulujumalanpalvelus on toteutettu ekumeenisena. Kaksikielisiä suomen ja saamenkielisiä jumalanpalveluksia pidettiin edelleen. Ivalossa tarvittaessa työhön tulevan suntiona toimi Tuula Turunen ja Inarissa ja tarvittaessa Ivalossa Touko Haarala. Toimitusten yhteydessä kastekoteihin lahjoitettiin suojelusenkelitaulu, jolla haluttiin muistuttaa sekä Jumalan varjeluksesta että seurakunnan lapsityöstä. Saamenkielisiin koteihin 10

11 on jaettu lisäksi saamenkielistä materiaalia. Papiston työnjaon mukaan kirkkoherra Jouko Lepistö vastasi yleisestä johtamisesta ja tiedotuksesta sekä yleisestä seurakuntatyöstä ja lähetyksestä, kappalainen Mauno Hepola vastasi kasvatustyöstä erityisesti lasten parissa sekä sairaalasielunhoidosta ja diakoniasta. Mauno Hepola ja Tuomo Huusko vastasivat talvi- ja kesäleiri-rippikoulutyöstä. Saamelaispappi Tuomo Huusko vastasi saamelaistyöstä koko saamelaisalueella. Kirkkoherran ensimmäisenä sijaisena toimi kappalainen Mauno Hepola, toisena saamelaispappi Tuomo Huusko. 4. MUSIIKKITOIMINTA Tavoite ja toteutuminen Toiminnan nykytila Tavoitteena on, että Muutokset toiminnassa 1) jumalanpalvelusten musiikki on korkeatasoista ja monipuolista, ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on kanttori 2) muuta musiikkitoimintaa kehitetään palvelemaan seurakunnan tarpeita, järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden mukaan. Erityisesti kauneimmat joululaulut tapahtumia 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla mahdollisuuksia nuorille musiikin harrastajille osallistua kirkollisen nuorisomusiikin parissa tehtävään työhön 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja tukemalla ja järjestämällä konsertteja yhdessä kunnan kanssa Inarin seurakunta aloitti usean muun seurakunnan kanssa helmikuussa "The Sound of Barents"- EU-projektin. Projektin tarkoitus on edistää lapsikuorojen yhteistyötä Barentsin alueella. Syksyllä 2012 perustetut kirkkokuoro ja lapsikuoro jatkoivat toimintaansa alkuvuodesta Kirkkokuoro on tehostanut toimintaansa mm. joulun alla pidettiin suuren suosion saanut adventtivesper. Seurakunnan tiloissa on käynyt vierailevia esiintyjiä, mm. sellisti Seeli Toivio ja Lapin kamariorkesteri Soile Isokosken kanssa. Kanttori Jari Linjama on ollut elokuusta alkaen palkallisella virkavapaalla opiskelemassa inarin saamea. Hänen sijaisenaan on toiminut kanttori Laura Piilonen Seurakuntaan hankittuja lasten virsikirjoja on käytetty perhemessuissa. Apukanttoreina ovat toimineet säännöllisesti Jukka Jaakkola, Sara Pekkala, Kaarina Linjama ja Inka Tuppurainen Toiminnan määrä on edelleen lisääntynyt edellisistä vuosista huomattavasti. 5. KASVATUSTYÖ 5.1. PÄIVÄKERHOTYÖ Tavoite Päiväkerhotyön tavoitteena on, että 1) 4-5 vuotiaille tarjotaan päiväkerhopalveluja kerran viikossa, kaksi tuntia kerrallaan 11

12 Toiminnan nykytila Tilaisuudet ja retket Muutokset toiminnassa 5.2. PARTIOTYÖ Tavoite Ivalossa, ja Inarissa 2) Avoin päiväkerho ilman ikärajaa Ivalossa keskiviikkona ja torstaina sekä Inarissa kerran viikossa. 3) Iltapäiväkerhossa Ivalossa 1-2 luokkalaisille tarjotaan iltapäivähoitoa arkipäivisin klo ) Iltapäivä- ja päiväkerhoissa annetaan kasteopetusta ja toiminnallisia virikkeitä. Tuemme perheitä kristillisessä kasvatustyössä. Tavoitteet ovat toteutuneet. Lastenohjaajina toimivat Sirpa Tanhua ja Kirsi Valle. Avoimessa päiväkerhossa lapset ja aikuiset ovat yhdessä koko kerhon ajan. Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. Avoin päiväkerho kokoontuu viikottain Ivalossa khranviraston tiloissa ja Inarissa srk-kodilla. Vuonna 2014 Avoimessa päiväkerhossa kävi aikuisia ja lapsia yhteenlaskettuna 1160 henkilöä. Iltapäiväkerhossa alkoi syksyllä jo 15. toimintakausi. Kerholaisia on 19. Yhteistyötahoina ovat olleet entiseen tapaan kunnan liikuntatoimi ja Ivalon ala-aste. Miikka Kauppinen ohjaa 1h / vk liikuntaa ulkona tai sisätiloissa ja Eino Palokangas ohjaa telinevoimistelua 1 h/vk. Ivalon ala-asteen oman iltapäiväkerhon kanssa tehdään yhteistyötä ja lapset voivat osallistua molempien kerhotoimintaan. Perhemessut 3-4 ja 4-5-vuotiaille 1. adventtisunnuntain perhejumalanpalvelus Jouluaskartelut Ivalossa ja Inarissa Joulujuhlat Ivalossa ja Inarissa Lasten kauneimmat joululaulut Pääsiäisaskartelut Ivalossa ja Inarissa Kevätjuhlat eli karkkikerhot jokaisessa kerhossa Hiihtokilpailut Inarissa ja Ivalossa Koulutielle siunaaminen elokuussa Kirkkovierailut Inarissa ja Ivalossa Syysretki Pajakoskelle Mauno Hepola käy kaikissa kerhoissa pitämässä hartauksia, myös iltapäiväkerhossa Ei merkittäviä muutoksia. Inarin seurakunnan partiotyön tavoitteena on ollut 1) Tarjota lapsille ja nuorille turvallinen kasvupaikka seurakunnassa partiotoiminnan muodossa. 2) opettaa partiolaisille selkeästi kristillisiä elämänarvoja ja tapoja. 3) toteuttaa laumoissa ja vartioissa mahdollisuuksien mukaan Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmia. 12

13 Toiminnan nykytila 4) aktivoida vanhempia osallistumaan partiotyössä tarvittavien tukirakenteiden ylläpitämiseen sekä samalla kutsua heitä mukaan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Viikkotoiminta Partiolaiset jatkavat omissa ikäryhmissään niille kohdennettuja toimintoja. Ryhmiä on yhteensä Inarissa 4 ja Ivalossa 6. Inarin ryhmät kokoontuvat edelleen seurakuntakodilla mutta Ivalon ryhmille on vuokrattu kunnalta kiinteistö koloa varten. Kolo sijaitsee Vävyniemessä. Leiri- ja retkitoiminta Lippukunnan oma leiritoiminta Omia leirejä kaudella oli 3 kpl ja ne pidettiin Uudenjoen ja Nukkumajoen kämpillä. Piirin toiminta Lippukunta osallistui helmikuussa pidettyyn Partiotahtiin. Hukkarukat Hukkarukat ovat olleet apuna erilaisissa tapahtumissa, mm. pitämällä Uuttajokea kunnossa ja hankkimalla rahaa. Hukkarukkien toiminnasta vastasi Bigga Paadar-Väliaho. Inarissa toimii oma vanhempien ryhmä; Rukkahukat VARHAISNUORISOTYÖ Tavoite Varhaisnuorisotyön tavoite on, 1) että ala-aste-ikäisille tarjotaan partiotoiminnan ohella myös seurakunnallisia kerhoja ja leirejä. 2) kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea varhaisnuoria löytämään seurakunnan toiminnasta oma paikkansa ja kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 3) kasvatetaan ymmärtämään vieraisiin kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ja ilmiöitä 4) tuetaan koulujen kerhotyötä Tavoitteiden toteutuminen Toiminnan nykytila Kerho- ja leiritoiminta toteutui suunnitellusti. Seurakunnan toiminta vastaa varsin hyvin asetettuihin kasvatustavoitteisiin. Lähetysoppitunnit leireillä ja rippikoulussa ovat olleet hyvä kanava kansainvälisyystavoitteen saavuttamisessa. Varhaisnuorisotyöstä vastasivat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff. Syksyllä Tauno Ljetoff jäi opintovapaille, jolloin toimintaa jatkoi Mari Soikkonen. Keväällä järjestettiin kaksi sekaleiriä, toinen 1-3-luokkalaisille ja toinen 4-6- luokkalaisille. Kaikki leirit olivat osallistujamääriltään täysiä (20 lasta) lukuun ottamatta yksittäisiä viime hetken sairasperuuntumisia. Leireillä pidettiin yllä yhteyttä seurakuntaan ja kristinuskoon pienten raamattutuntien avulla. 13

14 5.4. NUORISOTYÖ Tavoite Huomioitavaa on vanhempien kanssa tehdyn positiivisen yhteistyön määrä, joka on korostunut etenkin haasteellisimpien lasten kohdalla. 1) Kolmivuotiskaudella tavoitteena on tukea nuoria kehittymään vastuullisiksi ja aktiivisiksi seurakunnan ja yhteiskunnan jäseniksi. 2) Kansainvälisyyskasvatus ja yhteydet vieraisiin kulttuureihin otetaan mahdollisuuksien mukaan toiminnassa huomioon eri vuosien painopistealueiden mukaisesti. 3) Yhteistyötä kehitetään kunnan nuorisotyön, koulujen ja eri järjestöjen kanssa. Tavoitteiden toteutuminen Kansainvälisyys kasvatus on toteutunut mm. rippikouluissa sekä isoskoulutuksessa, joissa on pidetty oppitunnit kyseistä aiheesta. Kansainvälinen ryhmätapaaminen Sloveniaan peruuntui hakemuksen hylkäyksen vuoksi, mutta uutta vaihtoa suunniteltiin edelleen. Yhtestyötavoite on toteutunut erinomaisesti mm. SelväPeli työryhmän sekä autokerhotyössä muiden seurakuntien autopajojen kautta. Toiminnan nykytila Isoskoulutuksesta vastasi Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff. Tauno Ljetoffin jäädessä opintovapaille, Mari Soikkonen jatkoi toimintaa yksin. Isoskoulutuksessa järjestettiin keväällä päättäjäiset, jotka pidettiin Pielpajärven erämaakirkon kämpällä. Keväällä vietiin edellisenä syksynä aloitettu koulutus loppuun ja syksyllä aloitti uusi innokas ryhmä, jossa myös vanhemmat isoset kävivät ahkerasti. Iltakokoontumisia jatkettiin siten, että n. joka toinen viikko kokoonnumme 1,5h koulutuksen merkeissä. Syksyllä 2014 isostoiminnassa oli mukana yli 20 nuorta. Yhteistä koulutusta kehitettiin, paitsi alueellisen yhteistyön, myös kunnan eri tahojen kanssa, koska nuoret ovat osaksi samoja. Tämä koulutusmuoto on edelleen kehitysvaiheessa. Autokerho toimii Inarissa. Omat toimitilat toimintaa varten vuokrattiin 2004 helmikuussa. Öljymäellä on yksi kisaryhmä, joka kulkee ympäri Suomen järjestettävissä harjoitusajoissa. Moottorikerhon tiimoilta tehtiin yhteistyötä Kajaanin, Kalajoen, Tampereen, Lahden ja Sodankylän autopajojen kanssa mm. järjestämällä yhteisiä harjoitusajoja. Öljymäellä ja autoradalla vieraili keväällä myös ulkopuolisia nuorisoryhmiä. Petri Hiltunen toimii edelleen autokerhon ohjaajana. Ryhmät kokoontuivat kolmena iltana viikossa. Lisäksi Öljymäellä on aktiivista toimintaa muina viikonpäivinävanhojen kerholaisten ja muiden kyläläisten toimesta. Nuorisotyönohjaajat ovat toimineet aktiivisesti ohjaajina Inarin nuorisotila Vintillä maanantaisin yhdessä nuorisokeskus Vasatokan ja Sami sosterin kanssa. Inarin autokerho/öljymäki Sähkön kulutus kwh mittari mittari

15 5.5. RIPPIKOULUTYÖ Tavoite Rippikoulutyön tavoitteena on ollut, 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä 5) ottaa huomioon Usko Elämä Rukous rippikoulusuunnitelman mukanaan tuomat haasteet Toiminnan nykytila Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuonna rippikoulussa toteutettiin ainoastaan kesä- ja talvirippikoulu vaellusrippikoulun vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Suurin osa ikäluokasta käy edelleen rippikoulun. Muutamia nuoria on halunnut suorittaa rippikoulun esimerkiksi saamelaisrippikouluna Utsjoella. Syksyllä 2014 aloittaneen rippikouluikäluokan talvirippikoulusta vastaa kappalainen Mauno Hepola. Kesärippikouluja on yksi, josta vastaa saamelaispappi Tuomo Huusko. Vaellusrippikouluun ei ollut tarpeeksi suurta kiinnostusta. Vastuuhenkilöiden lisäksi rippikoulun pitoon osallistuivat nuorisotyönohjaajat Mari Soikkonen ja Tauno Ljetoff, kanttori Jari Linjama sekä diakonissa Anja Karhula. Rippikoulut pidettiin Pajakoskella leiririppikouluna. Rippikoulun Isoset kokoontuivat omissa koulutuksissaan n. 2 kertaa kuukaudessa iltaisin. 6. LÄHETYSTYÖ Tavoite Lähetystyön tavoitteena on, että 1) Inarin seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyskentillä 2) innostetaan seurakuntalaisia kannattamaan lähetystyötä rukouksin ja taloudellisin uhrauksin 3) autetaan seurakuntalaisia ymmärtämään lähetystyön muualla olevan osa paikallisseurakunnan työtä 4) erityisesti lapsia ja nuoria kasvatetaan ymmärtämään muita kansoja ja suhtautumaan myönteisesti toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Tavoitteen toteutuminen Toiminnan nykytila Tavoitteet ovat toteutuneet läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan lähetyssihteerinä toimi oman toimensa ohella nuorisotyönohjaaja Mari Soikkonen. Yhteistyötä Romaniaan on loppunut vuoden 2013 aikana. Samoin yhteistyö Suomen 15

16 Lähetysseuran kanssa Senegalissa Pöykön perheen palattua suomeen ja Kari Pöykön jäätyä eläkkeelle. Lähetystyöstä pidettiin oppitunteja rippikouluissa sekä isoskoulutuksessa. Avustukset Muurmanskin kirkon rakennustyö on saatu käyntiin vuoden 2013 aikana ja kirkko valmistunee kesäksi Seurakunnan lähetystyöhön varaamat avustukset on kaikki ohjattu Muurmanskin kirkon rakentamiseen lukuun ottamatta Suomen pipliaseuralle osoitettua pientä avustusta. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia järjestettiin noin 25 kappaletta. SPS:lle Murmanskin rahasto 168 e e 7. DIAKONIATYÖ Tavoite ja toteutuminen Diakoniatyön tavoitteena on, 1) että diakonisen palvelun kautta välitetään kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vahvistetaan seurakuntayhteyttä 2) pitää esillä tunnustuksellisuutta ja hengellistä näkökulmaa auttamistyössä 3) tehdä erityisesti työtä vertaisryhmätoiminnan tukemiseksi ja vapaaehtoistyön kehittämiseksi 4) toimia henkilökohtaisten kontaktien avulla mm. kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten tukemiseksi sekä perheiden auttamiseksi ja kriisitilanteissa 5) antaa harkinnan mukaan taloudellista tukea tarvitseville 6) tukea jo olemassa olevia toiminnallisia piirejä taajamissa ja sivukylissä 7) tehdä yhteistyötä kunnan sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa 8) toimia yhteistyökumppanina yhdistyksille: päihdehuollon päiväkeskushanke, omaishoitajien toiminta, Sámi Soster, työttömien yhdistys. 9) toteuttaa diakoniakasvatusta rippikoulu- ja nuorisotyön yhteydessä Toiminnan nykytila Tavoitteet ovat toteutuneet. Diakonian viranhaltijoina olivat saamelaisdiakonissa Anja Karhula ja diakonissa Anu Huhtamella. Diakoniapappina toimi Mauno Hepola. Molemmat diakoniatyöntekijät ovat osallistuneet diakoniatyön keskeiseen toimintaan. Anja Karhulan erityisaluetta oli saamelaistyö, omaishoitaja- ja vapaaehtoistyö ja Anu Huhtamellan mielenterveys- ja päihdetyö. Säännöllistä toimistopäivystystä ei järjestetty. Työntekijät olivat tavoitettavissa parhaiten matkapuhelimella ja sähköpostilla. Henkilökohtaisissa keskusteluissa paneuduttiin asiakkaiden ongelmiin: sairaus, kuolema, työttömyys, taloudelliset huolet, alkoholiongelmat, perhe-ongelmat ja muut henkilökohtaiset kriisit. Säännöllisesti kokoontuneet piirit: Tiistaipiiri klo Ivalon kirkolla, kerran kuukaudessa Koivikossa, keväällä ja syksyllä kerran Männikössä. Kultaisen iän kerho Inarissa maanantaisin klo Molempiin kerhoihin järjestetään kuljetukset vuorotellen eri suunnista, kerran kuussa kustakin 16

17 Ryhmät: Leirit: suunnasta. Inarissa käytetyin suunta oli Sevetti-Partakko-Kaamanen, keskimäärin viisi tulijaa. Angelin-Riutulan sekä Lisman-Lemmenjoen suunnasta kävi muutamia ihmisiä. Ivalon puolella suosituin suunta oli Nellim-Veskoniemi, keskimäärin kuusi tulijaa. Törmäsen-Tolosen suunnasta tuli säännöllisesti pari-kolme ihmistä. Omavastuu kuljetuksesta oli 5 euroa/päivä. Saariselällä toimii kappelikerho tiistaisin kerran kuukaudessa klo Diakoniapiiri on kokoontunut Riutulassa. Diakoniapappi ja diakoniatyöntekijä olivat mukana mahdollisuuksien mukaan. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujanaisten toiminnallinen käsityö-askartelupiiri jatkoi toimintaansa. Hiljaisuuden kirkkoja on pidetty Ivalon kirkossa. Oili ja Pekka Kemppainen olivat päävastuussa vetämässä tilaisuuksia. Näkövammaisten virikekerho kokoontui omatoimisesti, kerhon ohjaajana toimii diakoniatyön vapaaehtoinen. Anja on käynyt vieraana. Omaishoitajien vertaisryhmätoiminta on ollut aktiivistaivalossa, Anja silloin tällöin mukana. Miesten ja naisten saunat jatkoivat kokoontumista kerran kuukaudessa. Kävijöitä on kerrallaan Sururyhmä järjestettiin Ivalossa ja kokoontui kuusi-seitsemän kertaa. Päiväkeskus Valkaman toiminnassa on diakoniatyöntekijä ollut tarvittaessa mukana. Inarin diakonikylätoimikunta kokoontui kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Diakoniatyöntekijät ovat järjestäneet rippikoululaisille diakoniakasvatusta. Toimintaa kehitysvammaisille on järjestetty pienten talvirippikoululaisryhmien kanssa kolme tuntia kerrallaan. Teeiltoja oli neljä syksyllä, kaksi keväällä. Mukana on vapaaehtoinen. Kesärippikouluun kehitysvammaiset tekivät retken. Vapaaehtoistyössä on ollut sekä kokoontumisia että toimintaa eri tahoilla. Muistitukihenkilöiksi valmistui neljä vapaaehtoista. Mukana vapaaehtoistyössä on ollut n. seitsemänkymmentä ihmistä. He ovat osallistuneet mm. lähimmäispalveluun, keittiötehtäviin, yhteisvastuukeräykseen, tempauksiin ja kirpputorin pitämiseen. Kokemukset olivat myönteisiä. Lähimmäispalvelussa on mukana toistakymmentä lähimmäistä. Kokoontumiset kerran kuukaudessa. Marras- joulukuussa vanhan apteekin tiloissa toiminut vapaaehtoisten pyörittämä vaihtokirpputori tuotti n euroa, vaikka tuotteilla ei ollut määrättyjä hintoja. Sekä vapaaehtoisten että asiakkaiden palaute oli erittäin myönteistä. Saamelaisalueen omaishoitajaleiri (Sámi Sosterin kanssa) Tievatuvalla Kehitysvammaisten leiri Tievatuvalla Lapin alueen kehitysvammaisten tunturileiri Äkäslompolossa Meiltä oli kolme leiriläistä. Vapaaehtoisten virkistys- ja koulutusviikonloppu Ylläsjärvellä Meiltä oli 17

18 Retket: Päivätapahtumat: kymmenen vapaaehtoista. Kultaisen iän kerho ja tiistaipiiri tekivät kevätretken Tampereelle Omaishoitajien retki Kiilopäälle ELO-perheiden retki Leville yhdessä muiden seurakuntien kanssa Mukana meiltä neljä perhettä. Kehitysvammaisten retki Pajakoskelle rippikouluun kesäkuussa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien retkipäivä Pajakoskelle 3.4. ja yhdessä kunnan kanssa. Tavattiin Yhteisvastuun merkeissä guatemalalaisia Sodankylässä 1.2. Toivelauluilta diakonian hyväksi Inarissa Rovastikunnallinen huonokuuloisten kirkkopyhä Kolarissa Yhteisvastuu-hernekeitto ja kirpputori Ivalon kirkolla laskiaistiistaina 4.3. Rovastikunnallinen näkövammaisten kirkkopyhä Kittilässä Vapaaehtoisten kevätjuhla Pajakoskella Naistenryhmän kevätjuhla Kirakalla. Kehitysvammaisten kirkkopyhä yhdessä Sodankylän kanssa Sodankylässä Vapaaehtoisten ilta Ivalon kirkolla Näkövammaisten seututapaaminen Sodankylässä Anja mukana. Pyöreiden vuosien kirkkopyhä 70-, 80- ja 90-vuotiaille Ivalon kirkossa helatorstaina Kynttiläkirkko pyhäinpäivänä Ivalon kirkossa Suruilta kokoushuoneessa Jukka Kuoppamäen konsertit (3 Saariselällä, 1 Inarissa) syyskuussa työllistivät sekä diakoniatyöntekijöitä että vapaaehtoisia ja tuottivat diakonialle 1386 euroa. Joulupakettitalkoot Ivalossa ja Inarissa Torttutalkoot vapaaehtoistyönä Ivalossa Joulujuhlat: naistenryhmän joulujuhla Kirakalla , omaishoitajille Ivalossa , mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Ivalossa ja Inarissa17.12., Saamen alueen ikäihmisille (Sámi Soster, seutukunta) ja Inarin vanhusten piirille Ivalossa , Ivalon vanhusten piirille Ivalossa , vapaaehtoisille Ivalossa Diakoniatyö on osallistunut saamelaisalueella kauneimpiin joululauluihin. Muuta toimintaa ja koulutusta: Saamen kansallispäivän tapahtumiin 6.2. osallistui Anja Karhula. Yhteisvastuu-infot Ivalossa ja Inarissa 17. ja Yhteisvastuun listakeräys , syrjemmällä kauemminkin. Yhteisvastuun kotakahvio Saariselällä Työnohjausseminaari Sattasvaarassa ja työnohjausseminaari Levin Immelmökeillä YV-koulutuspäivä Sodankylässä Hiljaisen viikon sanan ja kuvan tapahtumat Ivalon kirkossa maanantaista torstaihin. Anun sielunhoitokoulutus on jatkunut koko vuoden. Valtakunnalliset kehitysvammatyön neuvottelupäivät Rovaniemellä (Anja järjestäjänä). Sosiaaliturvan päivityskoulutus Kittilässä 27.2., Anja mukana. Saattohoitokoulutus Kittilässä 13.3., Anja mukana. Toinen koulutus Sodankylässä, mukana Anja ja vapaaehtoisia. 18

19 Muutokset toiminnassa Saamelaistyön neuvottelupäivät Nuorgamissa Anja mukana Työttömien ruokailuissa mukana säännöllisesti Anu Huhtamella. Seurakunta avustaa työttömien yhdistystä ruokailun järjestämisessä. Yhteyshenkilönä Anu. Kriisiryhmän koulutus Ivalon terveyskeskuksessa Syntymäpäivämuistamiset ensisijaisesti kirjeitse, kutsuttaessa vieraillen. Yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimi Mauno Hepola. Diakonissat osallistuivat työnohjaukseen. Syksyllä ohjattiin sosionomi-diakoniopiskelijaa Porin Diakista: Kirsti Salminen oli Anjan ohjauksessa. Ei erityisiä muutoksia. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tavoite ja toteutuminen Tiedotustoiminnan tavoitteena on: 1) antaa oikeaa ja kattavaa tietoa seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista 2) antaa seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämään paikallisradion kautta 3) tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus tavoittaa sähköpostitse seurakunta ja sen työntekijät Toiminnan nykytila Tiedotuksesta vastaa kirkkoherra Jouko Lepistö ja verkkosivujen päivityksestä kappalainen Mauno Hepola. Toimialojen tietojen päivityksestä vastaavat alojen työntekijät. Seurakunta julkaisee kirkolliset ilmoitukset paikallislehti Inarilaisessa joka keskiviikko sekä toimittaa Lapin Kansaan ja Pohjolan Sanomiin kirkolliset uutiset kuolleista, haudatuista, vihityistä ja kastetuista. Kirkolliset ilmoitukset ilmoitustauluilla myös saameksi. Kirkolliset uutiset Lapin Kansassa myös saameksi. Seurakunta ylläpitää verkkosivuja osoitteessa Lisäksi on perustettu facebook ryhmät Inarin seurakunta ja Saariselän kappeli. Verkkosivuilla on tietoa seurakunnasta, yhteystiedoista ja seurakunnan toimialoista sekä siellä julkaistaan viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistaan myös toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Erityisesti nuorisotyön sivut ovat yhteydessä Lapin nuorisotiedotusportaaliin osoitteessa Tiedotteita on toimitettu medioille. Seurakunnan verkkosivut ovat uusiutneet vuoden 2014 alusta. Ivalon kirkon jumalanpalvelukset lähetetään maanantaisin nauhoitettuina ja kirkolliset ilmoitukset ja uutiset torstaisin. Tiedotteita on laadittu tarpeen mukaan. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia 9. YMPÄRISTÖTOIMINTA Tavoite Ympäristötoiminnan tavoite on: 19

20 1) Seurakunta toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 2) Seurakunnan kiinteistöillä järjestetään jätteiden lajittelu kunnan tulevien jätehuoltomääräysten mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan biojätteet kompostoidaan jo kiinteistöllä. Kiinteistöille laaditaan kirjalliset ohjeet. Toteutetaan jätehuoltomääräysten tultua. Toiminnan nykytila Inarin seurakunta on toiminut pitkäjänteisesti ympäristöasioissa. Vuonna 1991 laadittiin ensimmäinen Inarin seurakunnan ympäristöohjelma. Kirkon ympäristödiplomin hakemisen yhteydessä vuonna 2003 laadittiin ja vuonna 2004 vahvistettiin uusi ohjelma, jonka perusteella Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on esittänyt kirkon ympäristödiplomin myöntämistä Inarin seurakunnalle. Diplomi on voimassa neljä vuotta. Diplomia varten on seurakunnan ympäristöohjelma päivitetty ja vuoden 2012 ympäristöpäivien yhteydessä diplomi luovutettiin Inarin seurakunnalle. Inarin kirkkoherra toimii Oulun hiippakunnan ympäristötoiminnan työryhmän puheenjohtajana. Diplomi uusittiin vuoden Seurakunnan kiinteistöillä käytetään kangaskäsipyyheautomaatteja ja kiinteistöihin on vaihdettu energiansäästölamput. Ivalon ja Inarin kiinteistöt ovat kaukolämmössä, joka käyttää pääsääntöisesti haketta. Muutokset toiminnassa Ei muutoksia toiminnassa. 10. MAANKÄYTTÖ JA METSÄTALOUS Tavoite ja toteutuminen Maankäytössä tavoitteena on, että 1) seurakunnan maaomaisuutta hoidetaan ja käytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja noudatetaan muitakin viranomaisohjeita sekä kirkkohallituksen suosituksia 2) seurakunnan metsiä hoidetaan metsälain ja -asetuksen säädösten mukaisesti ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta metsän käsittelystä Toiminnan nykytila Seurakunnalla on 426,7 hehtaaria metsätalousmaata ja muuta maata 38,14 ha, josta hautausmaata 5,4. Kaavoitettuja alueita on Inarin kirkonkylässä ja Ivalossa. Kaavoitetuilla alueilla noudatetaan kaavamääräyksiä, maata ei luovuteta kaavan vastaisiin tarkoituksiin. Erityisiä maa-alueita seurakunnalla on Uudellajoella sijaitseva, partiolaisille vuokrattu leiripaikka, Ivalojoen varrella Pajakoskella sijaitseva leirikeskuksen alue ja siihen liitetyt uudet Ivalojoen varresta ostetut alueet sekä lomamökin alue, jolla sijaitsee maa-aineksen ottoalue, joka on vuokralla Napapiirin kuljetuksella 2012 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella. Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on voimassa ja PEFC-certifikaatti on voimassa. Seurakunnan metsät sijaitsevat Inarin kirkonkylässä ns. kotipalstalla, Luosmavaarassa (tunturissa) sekä Vuontisjärven itäpuoleisella rannalla. Kotipalstalla ja Luosmalla on suoritettu hakkuita metsätaloussuunnitelman mukaisesti 1980 luvun alussa. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa on suoritettu taimikonhoito alueella. Samoin on pienellä alueella suoritettu hakkuu. Vuontisjärven palsta on päätetty aikoinaan rauhoittaa metsätalouskäytöstä, koska palsta on maastoltaan hyvin hankalasti hyödynnettävää ja puiden keski-ikä on runsaat 250 vuotta. Palstan tuloksellisin käyttö tarvittaessa on kaavoittaa 20

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Kirkkoneuvosto 25.2.2014 8 Kirkkovaltuusto 10.4.2014 5 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 INARIN SAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kirkkoneuvosto 27.2.2013 7 Kirkkovaltuusto 14.3.2013 4 1 Sisällysluettelo Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TALOUDEN KEHITYS... 4 1.2. TULOSLASKELMAN

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3

1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 2 2.1. HALLINTOELIMET 2 2.2. KIRKKOHERRANVIRASTO 2 2.3. TALOUSTOIMISTO 3 3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 Kirkkoneuvosto 18.11.2015 7 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 yyy SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 3 2.1. HALLINTOELIMET 3 2.2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Versio: Kn SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 1 2. HALLINTO... 4 2.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2014 KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 10. huhtikuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 INARIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Kirkkoneuvosto 29.3.2017 4 Kirkkovaltuusto 9.5.2017 4 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. HALLINTO... 2 1.2.1.

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2013 Aika: 4.4.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla,

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot