kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija,"

Transkriptio

1 pentag ram m i He, jotka haluavat yhdistää meidät suureen V aloon, josta olemme lähtöisin, käyttävät sielun kieltä. Valaistut puhuvat tällä kielellä runoudessa, musiikissa. O n sanottu, että aikojen lopussa Valon lapset soittavat täydellistä sävellystä luojalleen. Kaikki teemat tullaan esittämään juuri oikealla tavalla, ja täydellinen harmonia syntyy todellisuudeksi juuri sillä hetkellä, kun se kajahtaa, sillä kaikki tulevat silloin täydellisesti ymmärtämään V alon merkityksen ja jokainen tulee tietämään toisen sydämen niin kuin hänen omakin sydämensä tunnetaan. T ässä pentagrammin numerossa Suhraw ardi, Tolkien ja Ko Juan tulkitsevat tätä loistavaa ajatusta. Beethoven, Ravel, Satie ja monet muut liittävät meidät siihen, mitä musiikki sai aikaan heidän sieluissaan. Laaja kuvaus rajakokemuksista tarjoaa näkemyksen ihmisen kuoleman mystisestä hetkestä. Arabialainen gnosis kolmessa Suhraw ardin kertomuksessa - artikkelisaksasta 3 mikään ei muutu - elämän tuolla puolen, kuoleman rajalla -artikkeliranskasta 7 luomakunta peilinä -artikkelisveitsistä 18 musiikissa sfäärien laulu -artikkelisveitsistä 23 todellinen hyve on itsestään tuleva J.A.Blok 35 puhtauden kirja Ko Juan 36 sydämen mysteeri 40 kansikuva: On olemassa arabial ainen perinne, jossa hermeettisen gnosiksen aarrekammio on vuosisatojen ajan säilynyt. Persialainen runoilija, filosofi Suhrawardi, avasi ensikäden tiedoillaan 1100-luvulla tämän pyhäkön ovet täysin avoimeksi ja maksoi siitä hengellään.

2 LEC TORIU M ROSIC RU C IANU M IN, KU LTAISEN RU U SU RISTIN KANSAINV ÄLISEN KOU LU N AIKAKAU SLEH TI Pentagrammi-lehden tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio ihmiskunnan kehityksessä koittaneeseen uuteen aikaan. Pentagrammi on kaikkina aikoina ollut uudestisyntyneen ihmisen, uuden ihmisen symboli. Se on myös symboli kaikkeudesta ja sen ikuisesta syntymisestä, jossa toteutuu jumalallinen suunnitelma. Symbolilla on arvonsa kuitenkin vain silloin kun se rohkaisee toteuttamiseen. Ihminen, joka toteuttaa Pentagrammia mikrokosmoksessaan, omassa pienoismaailmassaan, on transfigurismin polulla. Pentagrammi-lehti kutsuu lukijaa toteuttamaan itsessään tämän henkisen vallankumouksen. Y H T EY ST IED OT : Osoite: Lectorium Rosicrucianum PL H ämeenlinna Internet: w w w.kultainenruusuristi.fi nic.fi Pankkiyhteys: H SOP

3 arabialainen gnosis kolmessa suhraw ardin kertomuksessa U niversaali musiikin, symbolien kieli ei puhuttele ensisijassa järkeä, vaan suuntautuu ennen kaikkea heräävään sieluun. Persialainen gnostikko A l Suhraw ardi, Shihab al-d in Yahya ( ) oli tämän kielen mestari! Hän kertoo, kuinka ihmissielut vajosivat kerran pimeyteen ja kuinka he eräänä päivänä tulevat palaamaan Valon isänmaahan. Suhraw ardi syntyi Suhraw ard nimisessä kylässä Luoteis-Iranissa ja vietti opiskeluvuotensa M araghahin ja Isfahanin kaupungeissa. M yöhemmin hän muutti Lounais- Anatoliaan, jossa opetti Selsjoekenin prinssejä ja hallitsijoita. Aleppossa hän opetti kaupungin kuvernööriä, lännessäkin tunnetuksi tulleen Saladinin (Ayyubid Saslah al-d in) poikaa. Suhraw ardin ajatuksia hallitsivat H ermeksen opetukset. T ärkeässä asemassa oli Platonin ideamaailma ja ilmeisesti myös persialaisten sufimestareiden ajatusmaailma. T ämän suuren persialaisen runoilijan ja ajattelijan filosofian perustana oli myös lännessäkin tunnettu Avicennaan (Ibn Sina), jonka opin hän täydensi ja saattoi valmiiksi. H änen mukaansa Avicennalta puuttui täydellinen, uusi henkisielutietoisuus, joka muuttaa henkisen maailman suoran kokemuksen sisäiseksi omistukseksi. Suhraw ardi perusti myös koulun. T ässä israq- koulussa (valaistumisen koulussa) hän jatkoi oppilaittensa kanssa V alon filosofiansa kehittämistä. V uonna 1183 hän matkusti Aleppoon, jossa hänet vangittiin ja lopulta surmattiin 37 vuoden ikäisenä poikkeavan uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi. Islamilaisessa maailmassa häntä kutsutaan nimellä sheikh alishraq,valaistumisen (tai valon) (filosofian) maisteriksi. SISÄ INEN T IET O Kuten hänen kirjoituksistaan käy ilmi, Suhraw ardilla oli sisäistä tietoa, sydämen tietoa. H än sovelsi sitä 1100-luvun filosofin perinpohjaiseen oppineisuuteen. T ässä hän on samalla linjalla kuuluisan persialaisen edeltäjänsä Ibn Sinan kanssa, joka tunnettiin 1100-luvulla lännessä nimellä Avicenna. Avicenna, joka kuoli vuonna 1037, oli kehitellyt Aristoteleen filosofiasta sekä uusplatonisesta opista metafysiikan, jossa antiikin perinne yhdistyy islamilaisiin periaatteisiin. Suhraw ardi kirjoitti neljä suurta teosta: ilmoitukset, vastakohdat, polut ja taivaat sekä valaistumisen filosofian. V iimeksi mainitussa hän selittää valon tiedettä käyttäen omaa sanastoaan ja metodiaan. Itse hän kutsuu näitä neljää teostaan etenemiseksi loogisesta filosofiasta intuitiiviseen filosofiaan. T oinen kirjoitusten ryhmä koostuu suurimmaksi osaksi symboleja sisältävistä kertomuksista. Ne kuvailevat sielun matkaa itsetoteutuksen vaiheiden läpi. Näemme niissä loistavia kuvia muutamista hänen valaistuksen filosofiansa periaatteista hänen yrittäessään kuvailla intuitiivisen katsantokannan ydinajatusta. Kolmas sarja sisältää lyhyempiä esitelmiä, kuten V valon temppelit, H ayakal al-noer. Siinä hän esittää filosofiansa 3

4 yksinkertaisessa muodossa. T ässä sarjassa löydämme myös kokoelman ajatelmia, rukouksia, avunpyyntöjä ja kommentteja. Suhraw ardin filosofia on pääsisällykseltään seuraava: jatkuvasti läsnä oleva tieto tieto jumalallisesta läsnäolosta tietoisuus itsestä (sydämen tieto, gnosis) jokainen tähän pystyvä on puhdas valo. Oleminen puhdasta ja yksinkertaista valoa merkitsee samaa kuin itsensä tiedostaminen. Suhraw ardin mukaan tämä ei koske ainoastaan kaikkia tietoisia yksilöitä, vaan myös Jumalaa, valojen V aloa. H änen V a- lonsa voima ja hänen tietoisuutensa pitää sisällään kaiken muun. H än ei asettanut sydäntä järjen paikalle vaan hänen lähtökohtansa oli uusi sielu, korkeampi tietoisuus tai Järki isolla J:llä. V apautuksen polku on sisäinen polku, joka avautuu meille ensin ymmärryksen kautta, korkeamman tietoisuuden rajoille saakka. T ällainen tietoisuus kehittyy ihmisen kääntyessä V aloa kohti. H än kuvailee oppia sielun vajoamisesta pimeyteen, pakolaisuuteen. Suhraw ardi voidaan lukea gnostikkoihin. H eitä kutsutaan nimellä arif,gnostikko. H ermeksen filosofiaan pohjautuvia kirjoituksia oli saatavilla arabiaksi käännettyinä jo 800-luvulla, ja Suhraw ardi paneutui niihin syvällisesti. Näemme siitä esimerkkejä teoksessa Gabrielin siipien havina*, joka sisältää kolme hänen kertomustaan. Nämä kertomukset painottavat erityisesti Suhraw ardin ajatusten yhteneväisyyksiä H ermeksen ajatusten kanssa. Niistä ilmenee myös, ettei hän ollut pelkkä filosofi vaan lisäksi erittäin käytännöllinen ihminen, joka piti jalat tukevasti maassa. H än painotti tämän hetken tietoisuutta, joka syntyy syvästi eletystä oivalluksesta. T ämä oivallus voidaan ymmärtää järjellä. Silloin erehtyminen on kuitenkin mahdollista. Siinä Suhraw ardi eroaa edeltäjistään ja seuraa omaa tietään, omaa sydämen tietoaan.suhraw ardin sanoman ydin on siinä, että etsivä ihminen alistaa sielunsa jumalalliselle V alolle ja asettuu kokonaan tähän V aloon. 4

5 Läntinen pakolaisuus on Suhraw ardin viittaus ihmissielun vankeuteen maailmassa, joka ei ole sen alkuperäinen isänmaa SIELU M AAILM A Suhraw ardin kertomukset ovat läpeensä vertauskuvallisia. Jokainen lause, jokainen symboli on valittu tietoisesti ilmaisemaan kuvaannollisesti hänen oppiaan. Kun niihin syventyy pitemmän ajan, huomaa, etteivät opetusten havainnollistamiseen käytetyt kuvat ja vertaukset ole sattumanvaraisia. Lukija astuu aivan erilaiseen maailmaan, maailmaan, joka on näiden symbolien takana ja joka tekee ne eläviksi. Suhraw ardi liikkuu tottuneesti tässä sielumaailmassa ja ilmentää sen sisäistä totuutta. T ämä tiedonsiirtomenetelmä osoittautui vaaralliseksi Suhraw ardille. H änen aikansa islamilaisessa yhteiskunnassa oli liian vaarallista esittää ympäristön tapahtumia niin paljastavina vertauskuvina. Seurauksena oli väistämättä, että puhdasoppiset islamistit vainosivat häntä. Siitä huolimatta, että hän puolusti ajatusta ihmissielun lankeemuksesta ja ikuisesta elämästä symbolisiin huntuihin verhottuna, hänen yrityksensä oli omana aikanaan liian uhkarohkea. Nämä erilaiset ja usein gnostis-hermeettiset ajatukset katsottiin vääräuskoisiksi, ja uhkarohkeudestaan nuori Suhraw ardi maksoi hengellään. Kertomukset sisältävät niin paljon yhtäläisyyksiä muiden viisausoppien ja uskontojen kanssa, että olisi mahdotonta luetella niitä kaikkia. Kertomusten kääntäjä antautui selityksissään itsensä Suhraw ardin johdettavaksi: Niiden joukossa, joita hän itse kutsuu henkisiksi esivanhemmikseen, on hermeettisen viisauden isällä, H ermes T rismegistoksella, hyvin tärkeä paikka. Koska tämä kirja on kirjoitettu ensi sijassa länsimaalaisille lukijoille, joilla ei ole tietoa rikkaasta persialaisesta mytologiasta ja Z a- rathustan opista ja jotka eivät tunne islamin sisäistä oppia, on selityksissä yritetty täyttää mahdollisimman pitkälle tämä puute. Selityksissä tulee vakuuttavasti esille arabialaisen gnosiksen rikkaus. 5

6 K olme kertomusta Kullakin kertomuksella on erilainen tausta. Ensimmäisellä, Gabrielin siipien havinalla, on taustanaan makrokosmoksen rakenne ja ihmisen paikka Jumalan luomakunnassa. N äemme siinä Suhraw ardin maailmankatsomuksen, jossa on paljon uusplatonisia, gnostisia ja hermeettisiä tuntomerkkejä. K eskeisenä on enkeli G abrielin symbolinen olemus, jota myös kutsutaan Jumalan sanaksi ja Pyhäksi Hengeksi. Hänen siipensä symboloivat alkuperäistä valonmaailmaa ja aineellista pimeydenmaailmaa. T oisessa kertomuksessa Punainen Älykkyys Suhraw ardi kuvailee ihmisen valosielua, jota esittää sielulintu, sekä sielun paluuta alkuperäiseen valon isänmaahan. Polku koostuu seitsemästä ihmeestä. Se alkaa Kaikkeuden sfääreistä ja päättyy sielun muutokseen, sielun, joka on voittanut aineen maailman ja löytänyt elämän lähteen. Tätä prosessia on kuvattu muinaispersialaisen mytologian kuvilla ja tapahtumilla. N äemme siinä kuuluisia sankareita kuten R ustam ja Isfandyar, kosmisen vuorijonon Q afin ja myyttisen Simurgh-linnun. Kolmannen kertomuksen Kertom us läntisestä pakolaisuudesta mystinen kieli juontaa juurensa sufismista, islamin sisäisestä opista ja sisältää astronomisia ja alkemiallisia kuvailuja. Ihmissielun vankeus maailmassa, joka ei ole sen alkuperäinen isänmaa, on kuvattu läntisenä pakolaisuutena. Siihen lisättiin sisäinen kartta, jossa islamilaisen maailman maat ja alueet symboloivat paluumatkan vaiheita jumalalliseen isänmaahan. Tässäkin kertomuksessa puhutaan gnostisista opetuksista, ja ne ilmaisevat voimakasta yhtäläisyyttä tunnettuun gnostiseen lähteeseen:tuomaksen evankeliumin H elm en lauluun. *G abrielin siipien havina. ( D as R auschen der Flügel G abriels) K olme V alaistuksen M estarin, Suhraw ard in kertomusta, persian ja arabian kielestä käännettyinä ja selitettyinä. B ettina L öber, D R P R ozenkreuz V erlag, B irnbach 2007 (ei suomalaista käännöstä) 6

7 m ikään ei muutu K okemukset ja todistukset kuoleman rajalla käynnistä ovat äärikokemuksia, jotka kertovat elämän jatkuvan ruumiin kuoleman jälkeen. O vatko universumit, joita silloin löydämme, todellisuudessa paratiisi ja jumalallinen maailma, todellisen jumalallisen ihmisen ylösnousemuskenttä? Seuraavassa asiaa koskeva tutkielma. Käytössämme on nykyään valtavasti informaatiota, joka todistaa kokemuksista hunnun tuolla puolella. T ästä aiheesta on julkaistu paljon kirjoja. Näiden kokemusten pohjalta joku voi esimerkiksi yrittää saada tietoonsa, miltä hän näytti ennen syntymäänsä (sanotaan että regressioterapian tai hypnoosin avulla on mahdollista saada tietoa edellisistä elämistä) On myös yritetty löytää muita ulottuvuuksia käyttämällä erilaisia (eteerisastraalisia) ruumiita, jotka mahdollistavat liikkumisen tuonpuoleisilla alueilla. Joskus näille alueille pääsyä on pakotettu käyttämällä huumeita, hypnoosia tai ylistimuloimalla seitsemää tsakran porttia. T oiset astraalisen maailman tutkijat yrittävät päästä tuntemattomille planeetoille ja kohdata niiden asukkaita, he yrittävät lukea luonnon muistia, Akashaa, tai löytää erilaisia hienomateriamaailmoja ja niiden suuria opettajia. On myös havaittavissa vetoa maanalaisiin kansoihin, Keski-M aahan, vastaaviin luonnon elementaalien valtakuntiin (keijuihin, ilman henkiin, maahisiin ja tulen henkiin), devoihin tai mineraalien, kasvikunnan tai eläinkunnan ryhmähenkiin. LSD T ohtori John Lilly ( ), amerikkalainen lääkäri ja tutkija, on 1940-luvulta asti tehnyt kokeita ja esitelmöinyt muista tajunnantiloista. H än käytti tutkimuksissaan hypnoosia, LSD :tä ja tiettyjä mietiskelytapoja ja kirjoitti tietoisuuden maantieteen, jonkinlaisen omaelämäkerran sisäisestä 7

8 tilasta. T ämä kaikki ei siis ole mitään uutta meille. Aina on ollut erilaisia ryhmiä, joille tuonpuoleinen elämä on ollut erilaisten vihkimysten lopullinen päämäärä. Esimerkiksi kirja B ardo T hodol, T iibetin Kuolleitten Kirja, on kokonaan omistettu oppaaksi tuonpuoleisessa. Nykyisen lääketeollisuuden ja kirurgian kehittyessä ja toisaalta liikenneonnettomuuksien määrän kasvaessa on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat kokeneet olleensa kuoleman rajalla. (tutkijat kuten M oody, Sabom ja Ring käyttävät englantilaista termiä Near D eath Experience, ND E). Samanlaista kehitystä näemme kasvavassa oppaiden ryhmässä, M analan lautturien modernissa versiossa. Kirurgit ja terapeutit pystyvät yhä useammin keskeyttämään luonnollisen kuoleman prosessin ja estämään toimenpiteillään ylimenon hunnun toiselle puolelle. Kun kuoleva on jo matkalla toiselle puolelle, hänet haetaan takaisin tälle elämänalueelle. T akaisin tultuaan potilas ei enää muista tarkkaan, mitä hän juuri äsken oli kokenut. T oisaalta se johtuu siitä, että hän ennen paluutaan oli ottanut siemauksen unohduksen maljasta ja toisaalta siitä, ettei hänen kokemustansa voida kuvailla sen ylittäessä tavalliset sanat ja tietoisuutemme mahdollisuudet ja tilan. H än tietää kyllä kokeneensa jotain tavallisuudesta poikkeavaa, jolla ei ole mitään tekemistä mielen, huumeiden tai mietiskelymetodien kanssa. Suurimmalle osalle ihmisistä se on heidän elämänsä käänteentekevin ja ihmeellisin kokemus, jota he eivät koskaan unohda. JAT KU V A LINJA H uomaamme että ihminen, huolimatta siitä onko hän uskonnollinen vai ei, varmistuu yhä enemmän elämän jatkuvuudesta kuoleman jälkeen. Se on jotakin täysin erilaista eikä se muistuta ollenkaan ennen opetettua tai kuviteltua. Lisäksi siinä on tiettyä täyteyttä: kuin viimeinen rauhan satama, joka muuttaa perin pohjin hänen elämänsä. V aikka näitä ruumiin ulkopuolisia rajakokemuksia voidaankin verrata tietoisuuden jakautumisen ilmiöön, jota esoteerisissa ja okkulttisissa piireissä harjoitetaan, tässä artikkelissa käsitellään nimenomaan itse koettuja rajakokemuksia. Kokijat eivät ole riippuvaisia mistään dogmista, joten he ovat vapaita etsijöitä, väliaikaisia asukkaita maassa, jonka kynnyksellä jo seisoivat ja jonne he kaipaavat takaisin. Paljon on todellakin vielä tutkittavaa. Ensimmäinen havainto on, että tuonpuoleisuus on olemassa, eikä siellä ole kärsimystä eikä pelkoa, ja että kuoleman hetkellä, totaalisen antautumisen hetkellä, tapahtuu muutos. Jokainen kokemus todistaa seesteisyydestä, jossa pelolle ja kärsimykselle ei ole sijaa ja jossa vallitsee rauha. V oimme myös päätellä, ettei koko olemus siirtymisen hetkellä häivykään olemattomiin, vaan kehittyy tila, jossa aineen tiheys vähenee, eroamme fyysisestä ruumiista 8

9 Jokainen liike tai kehitys, jokainen teko tai ottamani askel, jättää jälkeensä jäljet. M utta hienomateriaosamme säilyttäessä tietoisuuden. Silloin koetaan helpotuksen ja vapauden tunne, ihmeellinen aistimus leijailemisesta fyysisen ruumiin yläpuolella. V aikka vierellä olijat näkevät meidät selvästi koomassa, olemme sillä hetkellä yliherkkyyden tilassa.. Kuulemme kaiken ja yritämme puhua, mutta toiset eivät enää pysty kommunikoimaan kanssamme. T äytymme positiivisista ajatuksista kaikkia olentoja kohtaan ja olemme pahoillamme rakkaittemme surusta, mutta tunnemme olevamme vihdoin vapautetut kuoleman pelosta ja maallisista rajoituksista. Koemme, että elävät ovat paljon kuolleempia kuin me ja me säälimme heitä, koska he yhä epäilevät ja ovat yhä alttiita rajoituksille, mikä on ominaista elämälle aineessa. Sen lisäksi jotkut kommunikoivat aikaisemmin kuolleitten ystävien ja sukulaisten kanssa, jotka rakkaudella toivottavat heidät tervetulleiksi. OLEM M EKO RAJAT T OM IA? Näiden havaintojen lisäksi kuoleman rajalla oleva saa muitakin merkittäviä kokemuksia. H än vaikuttaa todellakin rajattomalta, aivan kuin hän olisi samaan aikaan kaikkialla ja ei missään, universumin joka puolella. Näyttää siltä että universumin jokainen osa kommunikoisi kaikkien muiden osien kanssa yhtenä suurena kokonaisuutena, jossa suuri ja pieni kadottavat merkityksensä; kokonaisuus ympäröi meidät, ja me ympäröimme kaikkea. H än kokee ykseyden, tilan jossa ei ole erillisyyttä. H änen inhimilliset ajatuksensa tuntuvat suhteellisilta, hän ei näe eroa pyhimyksen ja murhaajan välillä, sillä hän rakastaa kaikkea ja kaikkia samalla universaalilla rakkaudella. H än tuntee itsensä myös kaikkitietäväksi, hänellä on tietoisuus, joka ei ole järjellinen vaan pohjautuu siihen, että hän on osa kaikkeudesta. T ämä kaikki on samalla kuin musiikkia ja ennen kaikkea rakkautta. Rakkaus on kuin käsittämättömän ihanaa ja harmonista musiikkia, jossa kaikki näyttää kylpevän ja joka ravitsee kaikkea. Rajalla oleva ei ole ajassa eikä paikassa. H än on jossain, jossa mitään ei voi verrata siihen, mitä hän tiesi aikaisemmin ja jossa mikään ei ole käsitettävissä. Siinä paikassa ei ole tienviittoja. Se on ihmeellinen tyhjyyden ja täyteyden maailma, sen tajuamista, mitä itse on ja samalla enemmän kuin itse. T ajuaminen tapahtuu kaikenkattavalla persoonattomalla tietoisuudella, jolla ei ole enää mitään toiveita. On vain aistimus vihdoinkin olla ajattomuudessa ja tilattomuudessa. Se ei kuitenkaan ole tyhjyyttä eikä aukko, vaan täydellisen looginen Se. Ja me jäämme ihmettelemään, miksi emme aikaisemmin tienneet sitä mikä on itsestään selvää ja niin lähellä. M yös muita havaintoja on olemassa, mutta nämä ovat tavallisimpia ja niiden jäljet ovat syöpyneet muistiin hetkellä, jolloin lääkärit puuttuvat asiaan ja saavat meidät palaamaan maalliseen elämäämme. Paluu on mahdollista niin kauan 9

10 tila paratiisi, nirvana, sfäärien harmoniaa vai jotain muuta. Oltuaan yliluonnollinen ja ajaton, kuin uusi perhonen, hänellä on nyt tunne olevansa puristettuna takaisin lihalliseen kuoreen, josta hän oli jo luullut vapautuneensa ja joka nyt tuntuu niin ahtaalta. Ikään kuin hän olisi jälleen muuttunut toukaksi. H än haluaisi paljon mieluummin mennä takaisin tuonpuoleiseen, sillä tästä lähtien elämä täällä näyttää harhalta tai koettelemukselta, joka on vain kärsittävä. Oltuaan melkein kuollut hän ei enää pelkää kuolemaa. Nyt kun hän on nähnyt omin silmin, hänellä ei ole enää epäilystä eikä pelkoa, ihmisen kahta kirousta. Pierre A lech inskyn silkkipainomaalau ksissa "A lhaalta ylös" ja "Y lhäältä alas" (sivu 7) voimme erittäin hyvin kuvitella kahden tietoisu u den sfäärin, tämän- ja tu onpu o- leisen maailman, välistä liikettä. kun hopeinen lanka, joka yhdistää meidät elämään, ei ole katkennut. Palattuaan maiseen elämään, usein sitä tietoisesti tahtomatta, tämän kokenut henkilö alkaa kysyä vähän rauhoituttuaan, toisin sanoen kun hän taas on tunteidensa herra, oliko tuo tietoisuuden T IET EEN NÄ KEM Y S Kaikkien uskontojen suuret mystikot ovat aikojen kuluessa tehneet kokeita ääritilanteissa, joissa uhmataan aineellisen maailman lainalaisuuksia. M enneinä vuosisatoina valtauskontojen kannattajat ylistivät näitä tiloja pyhiksi, jos ne ilmentyivät oman kirkon sisällä, mutta niitä pidettiin noituutena, jos ne ilmentyivät vastapuolella. Nykyään ne lukeutuvat siistiin ja vakuuttavaan käsitteeseen parapsykologia. Näiden kokeiden tekijät näyttävät todellakin tunkeutuvan todellisuuteen tavalla, joka on tuntematon ja saavuttamaton suurimmalle osalle ihmisistä. H e kokevat tunteita ja tajunnan tiloja, joita yleisesti kutsutaan ekstaasiksi (mikä ei itse asiassa ole väärä sana, sillä etymologinen merkitys viittaa lähtemiseen: lähteä ruumiista tai itsetietoisuudesta) T unnettua on, että näiden tutkimusten tulokset johtavat radikaaliseen persoonallisuuden muutokseen. Joidenkin tiedemiesten mielestä se oli epätavanomainen tapa lähestyä todellisuutta, toisin sanoen se oli pakottamista epätieteellisellä tavalla, sillä sitä ei voitu toistaa yksittäisten osanottajien oman harkinnan mukaan. Ne jotka eivät itse 10

11 mitä merkitsevät nämä jäljet, jotka tuuli pian hävittää? pysty tähän ennalta arvaamattomaan, ekstaattiseen ja kaikkien normien ulkopuolella olevaan tietoon, jota ei voi toistaa, tuomitsevat sen. T ämän vastapainoksi he ovatkin luoneet toisen, tieteen vaatimuksia vastaavan todellisuuden, joka on sovitettu tarkalleen aineellisen ihmisen rajoitusten ja hänen tärkeimmän tunnusmerkkinsä, aivokuoren, sisäpuolelle. M utta eikö juuri tällainen tieteen todellisuus olekin väkivaltaista? Sillä se merkitsee pääasiallisesti analysointia, joka etymologisesti tarkoittaa jakamista, osien irrottamista kokonaisuudesta. Ja kuitenkin, jopa tällä tieteellisanalyyttisellä tasolla, on käynyt ilmi, ettei todellisuuskäsite ole kestävä, mikrofysiikan tutkimustuloksista päätellen (kvanttifysiikka). T IET OISU U D EN T ASOT M onet tutkijat myöntävät että olisi parempi puhua erilaisista todellisuuden tasoista, ilmaisu joka vahvasti muistuttaa tietoisuudentasoja. T ietoisuuden määritelmä kytkeytyy erottamattomasti todellisuuden määritelmään: vain tietoisuuden kautta pystymme näkemään ja analysoimaan sitä, mitä kutsumme todellisuudeksi. T ämä on todella merkittävää, kun otamme huomioon, että suuri joukko teoreettisen kvanttimekaniikan asiantuntijoista on nykyisin vakuuttunut tutkimuksen osanottajien tietoisuuden vaikutuksesta ja sen osallistumisesta fysiikan alan mittauksiin, voimatta kuitenkaan määritellä, mitä tietoisuus tarkalleen on. Kvanttimekaniikassa pitää tietenkin paikkansa, että kun hiukkasen sijainti määritetään tarkasti, sen nopeus on määrittelemätön, ja päinvastoin. H iukkasen parametreja ei myöskään voida osoittaa, kuten ominaisenergiatasoa. T osiasiassa kvanttitasolla hiukkanen on olemassa monessa olomuodossa samanaikaisesti. V oimme siis puhua vain todennäköisyydestä. T utkija itse on se joka tarkkailutavallaan ja tarkoituksillaan saattaa hiukkasen johonkin olotilaan. T ähän tultuamme voimmekin yhtä hyvin sanoa, että hiukkasen mittaus määräytyy tutkijan tietoisuuden mukaan tai hiukkasen itsensä mukaan. Niin kuin John C. Lilly muotoili kuuluisassa lausunnossaan: T ietoisuuden alueella se mihin uskomme, on totta tai muuttuu todeksi kokeellisesti tai kokemuksen pohjalta löytyvien rajojen sisällä. Nämä rajat ovat puolestaan uskonilmaisuja, joiden tarkoitus on saada meidät nousemaan ylös. H engessä ei ole olemassa rajoja. 11

12 Hiekassa siellä täällä jälki, joka on jotain aivan uutta Lukuun ottamatta tätä tietoisuuden hämmentävää vaikutusta puhtaaseen tieteeseen on olemassa toinenkin vaikutus, joka näennäisesti on luonnollisempi, mutta jolla on radikaaliset seuraukset. T arkoitamme informaatiota. Informaatio kytkeytyy ajatukseen (kasvavasta) kaaoksesta, jota kemiassa kutsutaan entropiaksi. Y mpäristöstään suljettu maailmankaikkeus heikentyy, köyhtyy ja on alttiina kasvavalle epäjärjestykselle. Jos maailmankaikkeus olisi anisotrooppinen, (järjestelmä, jossa ominaisuudet eri suunnista ovat erilaiset) kasvaisi sen sisäinen epäjärjestys vieläkin suuremmaksi. Ja jos ihminen mikrokosmoksena eli pienenä maailmankaikkeutena eristää itsensä luonnollisesta maailmankaikkeudesta ja alkulähteestään, kosmoksesta ja makrokosmoksesta, koskee sama häntäkin. T ästä voimme päätellä, että tiedonsaanti kytkeytyy järjestyksen palautukseen. T avalliselle ihmiselle, joka on tyytyväinen mitäänsanomattomaan elämäänsä, voisi yhteydensaanti korkeampaan tietoon merkitä mahdollisuutta lopettaa kaaos elämässään. Se estäisi häntä käyttäytymästä kaikkitietävänä ja toisi hänen elämäänsä korkeamman järjestyksen. Jolla on rohkeutta rikkoa rajat, pääsee osalliseksi korkeammasta järjestyksestä, joka nostaa hänet kauas hänen oman kaaoksensa yläpuolelle. T ämä on tyypillistä ekstaasia. Kaiken kukkuraksi varsinkin takyoniteorialla ollaan kumoamassa erästä fysiikan peruslähtökohtaa. T akyonit ovat väitteen mukaan hiukkasia, jotka liikkuvat tämänhetkistä, niin kutsuttua ylittämätöntä rajaa, valoa, nopeammin, joka on perustana maailman tieteiskosmologiselle katsomukselle (johon varsinkin alkuräjähdysteoria pohjautuu ). Jos tämä uusi teoria osoittautuu oikeaksi, se tulee järkyttämään koko tieteen perustuksia. Y hä useampi tiedemies kannattaa kuitenkin tätä näkemystä. V alon vakionopeudesta luopumisen tärkein seuraus on, että ajan ja paikan suhdetta ei myöskään voida säilyttää. Kun valon raja on rikottu, katoaa myös äärettömän nopea aika. Jäljelle jää vain ääretön avaruus. M enneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sulautuvat yhteen, ja perinteiset kiinnekohtamme häviävät savuna ilmaan. Näin se mikä on nyt vielä mahdotonta ja käsittämätöntä, tulee mahdolliseksi ja ymmärrettäväksi. T untemamme maailma, jota havainnoimme aisteillamme, on vain äärettömän pieni osa todellisuutta. Kaikki valon rajan toisella puolella olevat maailmankaikkeudet, joille on tyypillistä valoa paljon suurempi nopeus, ovat normaaleissa oloissamme täysin tuntemattomia, siis alivalottuneita ja kolmiulotteisia. Kun vertaamme tätä astrofysiikkaan, voimme nähdä tavallisen maailmamme mustana aukkona, johon mikään todellinen valo tai totaalinen tieto ei kykene tunkeutumaan. T ämän näkökannan mukaan myös aineellinen ruumiimme aivoineen ja elimineen olisi pienikokoinen musta aukko. Y livalottunut maailmankaikkeus ja siis huippuvalaistunut tietoisuus sijaitsisivat tämän mustan aukon ulkopuolella. Ja raja 12

13 mustan aukon ja muun maailmankaikkeuden välillä olisi valoseinämä. T ämän katsantokannan mukaan siteet, jotka kytkevät tietoisuuden alivalottuneeseen maailmaan (aivokuoren ja tietoisuuden vuorovaikutuksen perusteella) avataan yksi kerrallaan, niin kuin kuolemassa tapahtuu, kuolevan kokiessa ihmeellisen ruumiista pois siirtymisen tunteen. Se tuo mukanaan hyvänolontunteen, mikä on aivan loogista, sillä ruumiista irti oleva tietoisuus ei ole enää ruumiin tuskallisten vaikutusten alainen. T oinen toistaan seuraavien transsendenttisten tilojen aikana (joita tieteessä on monin tavoin kuvailtu) läpäisee tietoisuus valoseinämän (pimeän alueen) ja saapuu ylivalottuneeseen maailmaan, jossa se joutuu uusien ja unohtumattomien vaikutusten alaiseksi. T unteet kaikkitietävyydestä ja kaikkialla läsnäolosta selittyvät silloin yksinkertaisella tavalla, jos lähdemme olettamuksesta että ylivalottunut tietoisuus muodostaa syvän ja perustavanlaatuisen maailman todellisuuden. M eidän alivalottunut maailmankaikkeutemme ja me itsekin aineellisuudessamme olemme vain tämän huipputodellisuuden hologrammeja, himmentyneitä peilikuvia. Y litsekaartuvassa ylivalottuneessa maailmankaikkeudessa tapahtuu kaikki samanaikaisesti, koska siellä ei ole aikaa vaan ikuisuus. Näissä maailmankaikkeuksissa on tietoisuudella välitön tieto tai mahdollisuus saada tietoa kaikesta, mikä koskee tapahtumien summaa elämän aikana ja todennäköisesti enemmänkin. T ästä näkökulmasta katsottuna kuva tai hologrammi, joka on kiintopisteenä alivalottuneessa maailmankaikkeudessamme, on täysin merkityksetön ylivalottuneessa maailmankaikkeudessa (meidän on nähtävä itsemme hologrammeina, positiivisten ja negatiivisten aaltojen, valon ja varjon interferenssikiehkuroina). V iimeksi mainitussa maailmankaikkeudessa on jotakin täysin erilaista. M eidän on siis luovuttava kaikista ihmisen muotoisista aatteista voidaksemme kokea jotain tästä ylikaartuvasta todellisuudesta. Se on todellakin täysin erilainen todellisuus, ja siksi se ei ole meille helppoa. M utta monet vihkimykset vievät meitä siihen suuntaan, ja silloin tällöin se on mahdollista rajakokemuksien aikana. KU LT AISEN RU U SU RIST IN NÄ - KEM Y S Elämä saa merkityksen, kun ymmärrämme, mitä kuolema on! Kuoleman lähestyessä kohtaamme tutut kysymykset, jotka esitämme useinkin vasta silloin: Kuka minä olen? M istä tulen? M ikä on elämän tarkoitus? M uuten elämme kuin pyörremyrskyssä,. ja juoksemme tuhansien asioiden perässä. Kuolema kohtaa meidät kuitenkin aikanaan väistämättömästi ja asettaa rajansa ja lakinsa. Kuolema voidaan nähdä olemuksen muodonmuutoksena, metamorfoosina. Luonnossa tunnemme hyvin nämä metamorfoosit. T unnemme vuodenaikojen tulon ja menon, ja laajemmassa skaalassa sivili- 13

14 ja minä herään. Ja sisäisellä täyskäännöksellä löydän särkyneen kuvan alkuperäisestä saatioilla on sama kohtalo, nekin tulevat ja menevät. M itä tulee ihmiskuntaan kokonaisuutena, lähes päättymätön syntymän, elämän ja kuoleman sarja tuo mieleemme jatkuvasti akselinsa ympäri kiertävän rattaan. Ihminen on kuitenkin yksilö ja tietoinen olento, jolle tämä radikaalinen muodonmuutos kuoleman hetkellä on koettelemus. T ietoisuus on kuin sideaine, vahva liima, joka liittää kaikki ruumiin solut harmonisesti ajatuksiimme ja tunteisiimme. T ietoisuudesta johtuu, että muodostamme yhtenäisen kokonaisuuden, jolla on valta päättää itse ja hallita itseään. Kuolema katkaisee tämän suurenmoisen kokonaisuuden, jonka kautta elämme, teemme ratkaisuja ja toimimme ratkaisujemme mukaisesti. Kuolemassa luovumme tiheäaineellisesta fyysisestä osasta, mutta tietoisuuden aineeton osa jatkaa polullaan maailman eetterissä, ei loputtomasti kuten monet ajattelevat, ei onnellisena ja autuudessa kuten toiset sanovat, vaan sielläkin vain määrätyn ajan. Ruusuristiläisillä on kaikkina aikoina ollut selvä käsitys ihmisruumiista ja siitä, mitä sille tapahtuu kuoleman jälkeen. Kuoleminen tapahtuu, kun sieluttava peruste ja elimistö eroavat toisistaan. H eti erottuaan sieluttavasta tekijästä elimistö alkaa hajota. Elimistö on aineellinen ilmaisuväline, joka koostuu soluista ja atomeista. Sillä on eteerinen kaksoiskappale, hienomateriaruumis, joka ulottuu muutamia senttimetrejä fyysisen ruumiin ulkopuolelle (sitä kutsutaan myös elollisruumiiksi). Sieluttava peruste on astraalinen ja mentaalinen, ja se koostuu vielä hienommin värähtelevistä eettereistä kuin elollisruumiin eetterit. Astraalieetterit antavat muodon taipumuksillemme, toiveille, tunteille ja intohimoille. Kokonaisuus on munanmuotoinen astraaliruumis, joka sulkee sisäänsä eteerisen ja fyysisen ruumiin. M entaalieetterit antavat muodon ajatuskuvillemme, kyvyllemme ajatella. Ajatuskyky ei vielä muodosta ruumista, joka ympäröisi toiset kolme ruumista; sitä voidaan verrata pilveen, joka lepää kuin hattu kolmen toistensa sisällä olevan ruumiin päällä. Nämä eetterit ovat täydellisessä vuorovaikutuksessa ruumiin solujen kanssa varsinkin veren, hermofluidumin, umpieritysrauhasten ja tietoisuuden välityksellä. Näin ihmisen rakenne koostuu enemmän tai vähemmän hienojakoisista, vaihtelevan tiheistä atomeista mentaalisista, astraalisista, eteerisistä tai fyysisistä. Kaikki nämä atomit kuuluvat tähän luontoon ja ovat siksi kuoleman alaisia. Esoteeristen oppien mukaan kuoleman hetkellä hopealanka katkeaa. Kahden hienojakoisen ja kahden tiheämpiaineellisen ruumiin välinen yhteys katkeaa. Elollisruumis vetäytyy ulos fyysisestä ruumiista, ja aineen kiertokulussa näiden kahden ruumiin atomit palaavat luonnolliseen varastoonsa. M aasta olet sinä tullut 14

15 Kuvat F. O lsthoorn Samaan aikaan kaksi hienojakoisempaa ruumista saapuu hunnun tuolle puolelle, maan astraalimaailmaan, jossa niillä on määrätyn ajan käytettävissään tietoinen, kokemuksia täynnä oleva ilmaisuväline. M utta valitettavasti, tai ehkä onneksi, tämä tilanne ei kestä ikuisesti. Erossa aineellisesta ruumiista, joka teki päivittäin parhaansa ruokkiakseen soluja, ei ainoastaan fyysisellä vaan myös eteerisellä, astraalisella ja mentaalisella tasolla, myös korkeammin värähtelevät ilmaisuvälineet alkavat hajota. Jäljelle jää vain mikrokosmos, joka kantaa sisällään alkuperäistä jumalallista ydintä tai henkiydintä. M enneen elämän jäänteet ovat tallentuneet mikrokosmokseen. Ne muodostavat pohjan tapahtumille mikrokosmoksen tulevassa inkarnaatiossa. Nyt kun selitämme, mitä reinkarnaatio todellisuudessa tarkoittaa, haluamme saman tien korostaa, että persoonallisuus ei palaa takaisin. Korkeammat, hienojakoiset ilmaisuvälineet, astraali- ja eetteriruumis, ovat tosin irtautuneet alemmasta fyysisestä ruumiista, mutta nekin haihtuvat lopulta pois. M yös silloin, kun ihminen nukkuu, hänen alempi ja korkeammat ruumiinsa jakautuvat. T ässä vaiheessa ei voida kuitenkaan vielä puhua samanlaisesta tilasta kuin rajakokemuksissa. Nukkuessamme eetteriruumis osallistuu spontaanisti ja automaattisesti huolenpitoon fyysisestä ruumiista, sillä välin kuin astraali-, ja mentaaliruumiit irtautuvat siitä ja saavat ravintonsa omalla alueellaan, planeetan astraalisella alueella. U nessamme näemme siitä häivähdyksiä. On olemassa myös kokeiluluontoisempia metodeja, jolloin tietoisuus voidaan suunnata astraalimaailmaan sulkemalla se pois aineellisen maailman todellisuudesta harjoituksen avulla tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksesta. On siis suuri ero ruumiilla, joka nukkuu ja ruumiilla, joka on kuollut. Kuolemassa eetteriruumis on jättänyt fyysisen ruumiin. Fyysinen ruumis kuljettaa elämän rajoja mukanaan: se kuolee, kun jokin elin lakkaa toimimasta, solut rappeutuvat tai onnettomuus päättää elämän. Eetteriruumis tekee joka tapauksessa kaikkensa pysyäkseen fyysisen ruumiin yhteydessä, mutta ihminen, joka häilyy aineellisten mahdollisuuksien äärirajalla, elämän ja kuoleman välillä, saattaa joko osittaisesti tai aivan kokonaan siirtyä tämän- ja tuonpuoleisen välisen hunnun läpi. Kuolemassa eetteriruumis hajoaa. Koska eetteriruumis on myös muistin tyyssija, kuvastuvat kaikki elämän tapahtumat välittömästi sen ulkoisimmalla rajalla. Kuoleva näkee yhdessä silmänräpäyksessä ns. elämänfilmin, elämänsä takaisinkelauksen. Kaikki nämä kokemukset siirtyvät nyt lähtevien korkeampien käyttövälineiden, astraalisen ja orastavan mentaalisen ruumiin, magneettiselle ulkokehälle. On äärimmäisen tärkeää, että tämä saa tapahtua täydellisessä rauhassa. Sillä elollisruumiin kaksi alempaa eetteriä, 15

16 kemiallinen eetteri ja elämän eetteri, kuolevat välittömästi aineellisen ruumiin kanssa, ja kaksi korkeampaa eetteriä, valoeetteri ja mentaalieetteri, siirtyvät automaattisesti korkeampiin hienomateriaruumiisiin yhtyen niihin kokonaan, koska ovat niiden kaltaisia. T ämä hienojakoinen ja epätäydellinen yksilö näkee tunnelin sekä jo tuonpuoleisessa olevat tai jotakin muuta tuonpuoleista, jolla on yhteyttä meihin. Näiden yhteyksien luonne on lähinnä astraalinen, siis tunnekokemuksiin pohjautuva: lämpö, väri, hyvä olo, mutta myös tunne vapautuksesta, jos ruumis oli hyvin sairas, tai pettymyksen tunne, jos elämä valuu pois onnettomuuden seurauksena ruumiista, joka olisi voinut elää vielä vuosia. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että tässä ei ole kysymys jumalallisuuden kohtaamisesta vaan tuonpuoleisen lähestymisestä, jossa elämä jatkuu eteerisellä, mentaalisella ja astraalisella tasolla, vaikkakin täysin toisissa olosuhteissa. Nuo olosuhteet eivät todellisuudessa poikkea paljonkaan elämänolosuhteista maan päällä. Samaan aikaan sairaalassa otetaan käyttöön kaikki mahdolliset keinot fyysisen ruumiin palauttamiseksi elämään. Eetteriruumis epäröi, mutta hopealanka ei ole vielä katkennut. Sen vuoksi ruu- Elektrodi, joka oli asetettu erään miehen aivoihin korvien jatkuvan surinan vaimentamiseksi, aiheutti sivuvaikutuksena sen, että potilas poistui ruumiistaan. Tätä erikoista tapausta kuvailevat neurokirurgi D irk de Ridderin alaisina toimivat belgialaiset erikoislääkärit artikkelissa, joka julkaistiin The N ew England Journal of M edicine lehdessä. 63-vuotias mies ilmoittautui A ntw erpenin yliopistolliseen sairaalaan korvien jatkuvan surinan takia. Laajoista tutkimuksista huolimatta vaivan syytä ei löydetty. M iestä tutkivat sekä psykologi että psykiatri. Hän söi lääkkeitä psykoosiin, masennukseen ja epilepsiaan. M ikään ei auttanut. Erikoislääkäreiden kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen jälkeen potilas myö ntyi kokeiluluonteiseen leikkaukseen. Paikkaa, jossa aivot rekisteröivät surinan, stimuloitiin magneettisesti, jolloin surinan piti vaieta. Tätä tarkoitusta varten kyseiseen kohtaan aivokalvoa asetettiin elektrodi. Sähköinen stimulointi ei kuitenkaan vähentänyt surinaa korvissa. Sen sijaan mies tunsi olevansa ruumiinsa ulkopuolella. Hän aisti olevansa puoli metriä vasemmalla ruumiinsa takana. Tämä tunne esiintyi joka kerran tietyn voltin vahvuisten ja tietyn värähdystaajuisten virtasysäysten aikana. K uvauksessa näkyi aktiivisena aivojen osa, jolla on usein nähty yhteys ruumiin ulkopuoliseen kokemukseen;paikassa, jossa aivojen kaksi lohkoa pään sivulla yhtyy, ohimon ja päälaen yhtymäkohdassa. Eri aistien informaation oletetaan yhtyvän tällä alueella. O n mahdollista, että ruumiista poistumisilmiö johtuukin aistien tiedonvälityshäiriöstä. T ajutakseen missä paikassa avaruutta oma ruumis sijaitsee, tarvitaan monien aistien informaation alitajuista ja samanaikaista käsittelyä. Jos tämä ei tapahdu asianmukaisesti, voi, tämänhetkisen teorian mukaan, joku aistia olevansa ruumiinsa ulkopuolella. Lähde:N RC Handelsblad,

17 Ikuinen Toinen kohtaa minut; uusi elämä, entisöinti, alkaa. Kuolema, missä on okasi? miin on ehkä pakko vielä palata takaisin, jos mahdollista. Ja ihminen muistaa kokonaan tai osittain tämän kuolemanrajakokemuksensa. T äällä maan päällä määrittää fyysinen ainemaailmamme paikan ja ajan rakenteen. H ienomateriatasolla kaikki on taipuisampaa, yksinkertaisempaa; menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekoittuvat toisiinsa. Siellä on lukemattomia harhoja. M onet yksilöt haluaisivat mielellään jäädä tähän vaiheeseen, jonka näkevät paratiisina. Siellä he ovat yhä jonkinasteista tietoisuutta omaavia yksilöitä, mutta vapaita aineellisesta osasta, joka oli esteenä kolmiulotteisessa maailmassa. Kaikesta huolimatta myös siellä vallitsee itsepuolustusvietti. Jos joku haluaa jatkaa elämäänsä siellä, hänen on kamppailtava uhkaavaa hienomateriaruumiiden hajoamista vastaan. Esoteerisessa kirjallisuudessa voimme usein lukea, kuinka hajoamista voi viivyttää, mutta tämän artikkelin puitteissa emme halua paneutua aiheeseen syvemmin. Kaikki ihanteet, kaikki inhimilliset mielikuvat, kaikki ryhmähenget maailmassa ovat edustettuina tuonpuoleisessa: jokaisella on oma paratiisinsa. Kun vain toivot, se toteutuu. Y hteenvetona voimme todeta rajakokemuksen olevan todellakin äärikokemus. Sen ansiosta voimme ensikäden tietona kokea, että elämä jatkuu ruumiin kuoleman jälkeen ja että tietoisuus on rajaton ja ylittää ajan ja paikan rajoitukset. M utta universumit, joita sieltä löydämme, eivät ole paratiisi eikä myöskään jumalallinen maailma; ne eivät ole todellisen jumalallisen ihmisen ylösnousemuskenttä. V oimme kutsua sitä välimaastoksi matkalla maan päältä tuonpuoleiseen, jossa vaikuttavat omien harhojemme astraalikuvat. Rajakokemusten ansiosta murtaudumme aineellisen vankilamme muurien läpi, mutta saavumme vain saman vankilan viereiseen vankikoppiin, vaikka se näyttääkin tilavammalta ja valoisammalta, sen vuoksi että se on täysin erilainen kuin ajallinen maailmamme. Ihmisen, joka kaipaa täydellistä vapautumista tästä maailmasta tuonpuoleiseen ulottuvasta vankilasta, on kuljettava polkua. Kun elämme täysillä ja käytämme kaikkia sen mahdollisuuksia, on tärkeää kääntyä tietoisesti pois kaikesta, mikä saa huomiomme ja toiveemme tarrautumaan aineeseen. M aan päällä asuessaan, jo fyysisen elämänsä aikana, ihminen voi vapautua vankeudesta elävöittämällä sydämen ruusun, henkisen, tulisen prinsiipin, joka uinuu elämän sydämessä. T ämän tulivoiman avulla hän voi suorittaa täyden vallankumouksen kaikissa käyttövälineissään tai ruumiissaan ja kokea ainoan todellisen elämän todellisuuden. Jo aikojen alusta asti tämä on ollut ainoa tie vapauteen. 17

18 luomakunta peilinä Maailmassa on paljon tarinoita, jotka kertovat luomisen tapahtumasta. K uitenkin vain harvat kertovat, mikä oli luomisen tarkoitus ja päämäärä. Laajimmassa merkityksessään luominen merkitsee saattaa jotain olemaan. T aiteilijat työskentelevät luovasti, he maalaavat, muotoilevat, säveltävät, tanssivat tai kirjoittavat. Päämääränä on tavallisesti ilmaista tunnetta. Joskus se on vain tarvetta tuoda maailmaan kauneutta. Luoda jotain, joka koskettaa toisen sydäntä. Luova ihminen tuntee tarvetta ilmaista itseään Vuonna 1926 venäläinen taidemaalari W assily K andinsky ( ) ilmaisi kauniin kosmisen vaikutelman maalauksessaan Several C ircles, N o.323 aineessa, luoda jotain mikä ei ollut vielä olemassa., tai pikemminkin, ei ollut olemassa aineessa. A jatuksena, tunteena ja käsitteenä se oli jo kauan olemassa astraalisfäärissä, sillä ihminen voi luoda 18

19 vain sellaista, mitä hän ennestään tuntee, joko tietoisesti tai alitajunnallaan. V anha sumerilainen sananlasku sanoo: Eilisillan elämä on samaa joka päivä. Kultaisen Ruusuristin H engenkoulussa käymme uudistumiskonferensseissa. U skomme, että olemisemme tarkoitus on kulkea uudistamisen polkua, polkua elämään. T ämä viittaa siihen, että vielä on jotain uutta auringon alla, että eilisillan elämä voi olla totaalisesti muuttunut seuraavana päivänä. Kuinka meidän maailmassamme ja yhteiskunnassamme on mahdollista saada aikaan täydellinen sisäinen muutos, joka johtaa olemuksemme perinpohjaiseen uudistumiseen? T ässä tulee esille polulla kulkemisen merkitys. IH M INEN M ÄÄRIT T ÄÄ M A A IL- M A N, M A A ILM A M ÄÄRIT T ÄÄ IH M ISEN Y ksi mahdollisuus löytää vastaus kysymykseen on katsoa peiliin, jota luomakunta pitää edessämme. T unnemme sanonnan: niin kuin ylhäällä, niin alhaalla; niin kuin makrokosmos, niin myös mikrokosmos. T oinen on toisensa peili. Kun puhumme luomakunnasta, tarkoitamme yleensä maailmaa, jossa elämme. Olemme siihen kytkettyinä emmekä pääse pois tältä pallolta. Kaikki yhdessä muodostamme erottamattomassa yhteydessä luomakunnan, emmekä pysty lähtemään täältä pois, vaikka ihmiskunta sitä yrittääkin. Ihminen määrää, mihin suuntaan joet virtaavat, kaikkine seurauksineen. Ihminen päättää, että metsiä kaadetaan ja poltetaan, niin että jotkut harvat rikastuvat. Ihminen määrää, että on rokotettava viattomia lastentauteja vastaan, niin että immuunijärjestelmämme heikentyy jatkuvasti. V iljelykasvien ja eläinten, joita ihmiset käyttävät ravinnokseen, on kasvettava nopeammin, ja siksi käytetään hyönteismyrkkyjä, jotka muuttavat hormoneja ja manipuloivat näitä viljelykasveja. T ämän tuloksena hyönteiset, bakteerit ja virukset mukautuvat ja muuttuvat vastustuskykyisiksi nopeudella, jota emme voi edes kuvitella. Kasvit ja eläinten liha, joita niin epäkunnioittavasti manipuloidaan, vahingoittavat ja horjuttavat ihmisen terveyttä yhä enemmän. Koska ihminen sekaantuu yhä useammin luonnon kulkuun ja on taipuvainen saastuttamaan ympäristöään, seurauksena on puutetta puhtaasta ilmasta, vedestä ja tasapainoisesta kasvien ja eläinten elinympäristöstä. Näin luonnollinen tasapaino erilaisten lajien kesken järkkyy. T ällä tavoin luomakunta näyttää ihmiselle eläinten ja luonnon kautta erehtymättömän selkeästi, mitä hänen kulutusvimmastaan seuraa. KEH IT Y KSET PLA NEET A LLA On kuitenkin kehityksiä, jotka eivät suoranaisesti ole ihmisen aiheuttamia tai ihmisestä johtuvia. Ihmisen käyttäytyminen ei ole ainoa syyllinen lumen ja jään sulamiseen pohjoisnavalla, planeettamme korkeilla alueilla. Se on suurelta osaltaan myös luonnollisen kehityksen seurausta. Planeettamme lämpötilavyöhykkeet vaihtelevat kausittaisesti, ja hyväksymmepä tai emme, olemme kuitenkin tällä hetkellä tällaisen muutoskauden keskivaiheessa. Ihmisellä on siihen sen verran vaikutusta, että hän nopeuttaa prosessia käytöksellään luontoa kohtaan. On selvää, että elämme suuren ja perinpohjaisen muutoksen aikaa. T ällä hetkellä toteutuu lisäksi aineenhäviämisprosessi, joka ilmenee myös ihmisessä. Olemme jo nähneet jonkun aikaa, että osa ihmiskunnasta, erityisesti länsimaiden asukkaat, tarvitsevat yhä voimakkaampia ärsykkeitä kyetäkseen ankkuroitumaan fyysiseen ruumiiseensa 19

20 T ämän artikkelin kuvissa näemme vaikuttavia, mutta karuja ja yksinäisiä G o- b in aavikkoalueita.u niversaalien opp ien mukaan tällä alueella ovat planeettaeetterit niin selkeitä ja niin keskittyneitä, että aineellisen maailman kemiallinen ja eteerinen sfääri sulautuvat toisiinsa lähes huomaamattomasti. J.van R ijckenborgh totesi: K aikki metafyysiset herätteet uudistumiseen nousivat ja nousevat tästä maailman sydämestä säteillen koko maailmaan. N e jättävät jälkensä kaikkialle. Se on Siddhan, universaalin veljeskunnan, paikka. ja pysyäkseen tietoisessa yhteydessä kehoonsa. A lati heikkenevällä yhteydellä fyysiseen ruumiiseen on toinenkin piirre: vakavan sairauden kuten syövän diagnosoinnista kuolemaan on vain lyhyt aika, muutamia kuukausia. T ämä on ollut havaittavissa jo melko pitkän ajan. T ässä on nähtävissä yhtäläisyys sisäisen ympäristön ja ulkoisen ympäristön välillä. H uomaamme omat vaikeat sairautemme (sisäisen ympäristön) yhä myöhemmin ja sama pätee ulkoisen ympäristömme (ympäröivän elämänpiirin) sairauksiin ja terveydentilaan. M itä tulee henkiseen terveyteen, myös siinä havaitsemme aineen häviämisen vaikutukset. On täysin mahdollista, että psykoosit lisääntyvät valtavasti tulevaisuudessa, sillä meidän on selvittävä sosiaalisen eristäytymisen ja muista irtaantumisen seurauksista, mikä tällä vuosisadalla tulee ajankohtaiseksi pitkäaikaisesta virtuaalimaailmassa oleskelemisesta. Y hteys fyysiseen todellisuuteen katoaa. Sen lisäksi ulkoapäin tulevat jatkuvat ärsykkeet lisääntyvät siinä määrin, etteivät aistimme kykene niitä enää omaksumaan eivätkä aivomme pysty enää työstämään tätä vaikutusten tulvaa. Silloin pinna kirjaimellisesti palaa ja ihminen kärsii tietoisuuden jakautumisesta(dissosiaatio), minkä seurauksena tietoisuus sirpaloituu. T ämä on havaittavissa vakavasti traumatisoituneissa lapsissa, joille saattaa kehittyä jakautunut persoonallisuus, josta he joutuvat kärsimään koko elämänsä ajan. T raumatisoituneiden lasten määrä on ennemminkin kasvussa kuin vähenemässä. 20

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana!

Elämää kuvien maailmassa tai niiden takana! Olet täynnä salaisuuksia, joista käytät sanontaa minä. Olet tuntemattomasi ääni (P. Valery) Se, mitä minä kannan sisässäni tuntemattomana itselleni, muodostaa minuuteni (P. Valery) Ihmisessä on parasta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Islamilainen filosofia

Islamilainen filosofia Islamilainen filosofia Kreikkalaisen filosofian opiskelijat Antiikki ja Lähi-itä Filosofia Falsafa Platon Aistei"a havaittava maailma on vääristynyt ja täynnä virheitä On olemassa tode"isempi ja täyde"isempi

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Suhteellisuusteorian vajavuudesta Suhteellisuusteorian vajavuudesta Isa-Av ain Totuuden talosta House of Truth http://www.houseoftruth.education Sisältö 1 Newtonin lait 2 2 Supermassiiviset mustat aukot 2 3 Suhteellisuusteorian perusta

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 3/

Pekka Ervastin esitelmä 3/ Totuus vaiko rakkaus? Pekka Ervastin esitelmä 3/10 1915 Kristinuskossa puhutaan rakkaudesta Jumalaan, ja Jumalan rakkaudesta maailmaa ja meitä ihmisiä kohtaan. Vaikka muissakin uskonnoissa puhutaan Jumalan

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo

Yksilö ja yhteisö. Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014. Pirkko Salo Yksilö ja yhteisö Luennot opintojakso Yhteisöt ja yhteisötyö 2 2013-2014 Pirkko Salo Yksilö - yhteisö - yhteiskunta Sosiaalipedagoginen yhteisökäsitys Yksilön suhde yhteiskuntaan - kehittyy yhteisöissä,

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen...

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen... Sisällysluettelo Termistö ja viitteet...13 Biografia - Allan Kardec...21 Johdanto spiritistisen opin opiskeluun...31 Esipuhe...79 ENSIMMÄINEN OSA Alkusyyt Luku I Jumala... 85 Jumala ja äärettömyys...85

Lisätiedot

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo.

Minua opastaa sydämeni ääni. Tasapainoa luo kykyni jakaa sisäinen tietoni. Luomisvoimani ovat herkät aistimukset ja elämän ilo. Päivä 74 29.9 Valkoinen Solaarinen Taikuri Solaarinen sointu tuo päivään tekemisen meininkiä mutta tekeminen saattaa tapahtua enemmän omassa sisäisessä maailmassa, oman pään sisäisissä ajatelmissa. Hiljaisena

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle

Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Tunnetaitojen merkitys mielenterveydelle Psykologi, psykoterapeutti, YET Tiina Röning Rokua 28.10.2015 Mitä on tunne? Erilaisia selitystapoja

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Nyt haluaisimme käsitellä enemmän sitä kuinka ihminen saavuttaa tämän kaiken, sen matkan jolloin hänen on mahdollista avata monia ovia, jotka

Nyt haluaisimme käsitellä enemmän sitä kuinka ihminen saavuttaa tämän kaiken, sen matkan jolloin hänen on mahdollista avata monia ovia, jotka Oman elämän luominen Ihmiselle luominen on vahvasti yhdistynyt älyyn, mutta tällä luomisella jota haluamme teidän oppivan tarkoitetaan rakkaudesta luomista eli rakkausenergian käyttämistä luomiseen eli

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen Aikamatkustus Emma Beckingham ja Enni Pakarinen Aikamatkustuksen teoria Aikamatkustus on useita vuosisatoja kiinnostanut ihmiskuntaa. Nykyihminen useimmiten pitää aikamatkustusta vain kuvitteellisena konseptina,

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kepeästi nuotin vierestä

Kepeästi nuotin vierestä Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Kepeästi nuotin

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

>>"Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä.

>>Siihen meni varmaan kauan aikaa mennä Mekasta Jerusalemiin sillä eläimellä. ISRA JA MIRAAJ Eräänä yönä, kauan aikaa sitten Mekassa, enkeli Gabriel tuli profeetan (salallaahu äleihi wa sallam) luokse. Hän leikkasi hänen rintansa avoimeksi, otti ulos hänen sydämensä, pesi sen Zam

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Steven Kelly & Mia+Janne

Steven Kelly & Mia+Janne Luomisoppi evoluutio Steven Kelly & Mia+Janne Tämä ei ole väittely! Pidetään kiinni yhteisestä uskosta: Alussa Jumala loi Se, että on Luoja, ratkaisee paljon: käytetään sitä rohkeasti apologiassa Eri mielipiteitä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot