Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit 1.0"

Transkriptio

1 Muistio 1(25) Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit Teemu Toivanen, Marita Löytty, Anders Granfelt Päivämäärä Muutos Tekijä

2 2(25) Sisällys 1 Johdanto Lähtökohdat ja tavoitteet Indikaattorijärjestelmän rakenne Tason indikaattorit Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden kokonaislukumäärä Yksityisliikenteessä menehtyneiden lukumäärä Ammattiliikenteessä menehtyneiden lukumäärä Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärä suhteutettuna väkilukuun Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärä suhteutettuna henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden kokonaislukumäärä Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneet Tieliikenteen henkilövahinkoonnettomuudet Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä per vuosi ja 3-tason indikaattorit Päihteet tason indikaattori: Menehtyneiden lukumäärä alkoholionnettomuuksissa tason indikaattori: Kuolemaan johtaneiden päihdeonnettomuuksien lukumäärät tason indikaattori: Loukkaantuneiden lukumäärä alkoholionnettomuuksissa tason indikaattori: Alkoholionnettomuuksien lukumäärä tason indikaattori: Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa tason indikaattori: Maistelleiden määrä liikennevirrassa tason indikaattori: Teon uusimisten osuus rattijuopumuksista tason indikaattori: Törkeiden rattijuopumusten osuus tason indikaattori: Huumausaineiden osuus tason indikaattori: Alkolukolla valvottujen ajo-oikeuksien määrä Ajonopeudet tason indikaattori: Onnettomuuksien lukumäärä Tason indikaattori: Keskinopeudet pääteillä... 13

3 3(25) tason indikaattori: Ylinopeus tieverkolla tason indikaattori: Ylinopeus katuverkolla Ikä ja kokemus tason indikaattori: Menehtyneet nuoret tienkäyttäjät tason indikaattori: Menehtyneet nuoret tienkäyttäjät suhteessa väkilukuun tason indikaattori: Loukkaantuneet nuoret tienkäyttäjät tason indikaattori: Vahingoitta ja rangaistuksitta selvinneiden osuus uusista kuljettajista tason indikaattori: Menehtyneet seniorikuljettajat tason indikaattori: Menehtyneet senioritienkäyttäjät suhteessa väkilukuun tason indikaattori: Loukkaantuneet seniorikuljettajat tason indikaattori: Vahingoitta ja rangaistuksitta selvinneiden osuus seniorikuljettajista Turvalaitteet tason indikaattori: Turvavyön käyttö kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa tason indikaattori: Turvavyön käyttöaste Polkupyöräilijän suojakypärä tason indikaattori: Menehtyneiden polkupyöräilijöiden lukumäärä, jotka eivät käyttäneet kypärää tason indikaattori: Polkupyöräkypärän käyttöaste Heijastin tason indikaattori: Menehtyneet jalankulkijat, jotka eivät käyttäneet heijastinta tason indikaattori: Heijastimen käyttöaste Liikenteen automaattivalvonta tieverkolla Terveys/vireys tason indikaattori: Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet, joissa välittömänä riskitekijänä on ollut toimintakyvyn muutos tason indikaattori: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä, joissa ajo- ja lepoaikamääräyksiä ei ole noudatettu tason indikaattori: Itsemurhat tieliikenteessä tason indikaattori: Lepo- ja ajoaikarikkomukset tason indikaattori: Kuljettajien terveys Ajoneuvot Ajoneuvokanta... 20

4 4(25) tason indikaattori: Ajoneuvokannan mediaani-ikä tason indikaattori: EuroNCAP-luokituksen mukaan viiden tähden autojen osuus uusista ajoneuvoista tason indikaattori: EuroNCAP-luokituksen mukaan viiden tähden autojen osuus koko ajoneuvokannasta tason indikaattori: ABS-jarruilla varustettujen moottoripyörien osuus liikennekäytössä olevasta moottoripyöräkannasta tason indikaattori: ABS-jarruilla moottoripyörien osuus ajoneuvokannassa Tekninen kunto tason indikaattori: Menehtyneet onnettomuuksissa, jossa onnettomuuden syynä on ajoneuvon tekninen puute tason indikaattori: Tienvarsitarkastuksissa löydetyt viat tason indikaattori: Ajoneuvopalot, raskas henkilöliikenne tason indikaattori: Ajoneuvopalot, henkilö- ja pakettiautot tason indikaattori: Ajoneuvopalot, raskas tavaraliikenne Keskeiset onnettomuustyypit Moottoriajoneuvot tason indikaattori: Henkilövahingot risteysonnettomuuksissa tason indikaattori: Menehtyneet ajoneuvon hallinnan metettämisestä johtuneissa onnettomuuksissa tason indikaattori: Henkilövahingot kohtaamisonnettomuuksissa tason indikaattori: Henkilövahingot suistumisonnettomuuksissa Kevyt liikenne tason indikaattori: Henkilövahingot suojateillä Liikenneympäristö tason indikaattori: Rakenteellisesti erotettujen teiden osuus, jossa nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h tason indikaattori: Turvalliset liittymät pääteillä tason indikaattori: Turvalliset kevyeen liikenteen ylityspaikat... 25

5 5(25) 1 Johdanto 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet Tieliikenteen turvallisuusindikaattorit tuottavat osan laajemmasta liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristötilakuvasta. Indikaattorijärjestelmän luomisen ja käytön tarkoituksena ssa on tiiviissä yhteistyössä toimijoiden ja sidosryhmien kanssa seurata liikennejärjestelmän turvallisuuden kokonaiskuvaa sekä parantaa entisestään turvallisuuden tilaa. Tämä toteutetaan keräämällä ja käsittelemällä oleellista turvallisuustietoa päätöksenteon pohjaksi valvonnan ja sääntelyn riskiperustaiseen kohdentamiseen sekä turvallisuustiedottamiseen. Liikennejärjestelmän kokonaiskuvatietoa tarvitaan myös mm. liikennepolitiikan ja strategioiden eri aikavälien suunnitelmiin (kuva 1). Kuva 1. Tilakuvan tuottaminen Trafissa strategisen ja operatiivisen toiminnan tueksi. Jotta turvallisuudenhallinta onnistuu, on turvallisuuskriittisten osa-alueiden ja toimintojen turvallisuuden tasoa on voitava mitata tehokkaasti. Indikaattorien käyttö mahdollistaa systemaattisen ja jatkuvan seurannan. Indikaattorit ovat myös hyvä keino jäsentää suurta määrää monesta eri lähteestä saatua turvallisuustietoa. Indikaattoreilla monitoroidaan liikenteen eri riskitekijöiden kriittisyyttä, jolloin nouseviin turvallisuusuhkiin on mahdollista reagoida ennakoivasti. Indikaattorijärjestelmälle on Liikenteen turvallisuussuunnitelmassa vuoteen 2014 asetettu seuraavat vaatimukset: Järjestelmä mahdollistaa liikenneturvallisuuden tilan ja sen kehityksen arvioinnin vuosittain Järjestelmä palvelee poikkihallinnollista liikenneturvallisuuden tavoitejohtamista Indikaattorien lähtöarvot määritetään vuosien tiedoista Osalle indikaattoreita asetetaan tavoitteet vuoteen 2020 Tavoitetilassa seurataan ammatti- ja yksityisliikenteen turvallisuuden tilaa erillään

6 6(25) Tavoitetilassa indikaattorit palvelevat myös alueellisen ja paikallisen tason liikenneturvallisuuden seurantaa Turvallisuusindikaattoreiden kriteerit: Indikaattorilla pitää olla tunnettu yhteys tieliikenteen kuolemiin ja vakaviin loukkaantumisiin Indikaattorin pitää olla luotettava ja mitattavissa vuosittain (tai useammin) samalla tavalla Indikaattorin tulee olla hyödynnettävissä pidemmällä aikavälillä, jotta kehitystä suhteessa tavoitteisiin voidaan seurata 1.2 Indikaattorijärjestelmän rakenne Turvallisuusindikaattorit perustuvat kaikissa liikennemuodoissa samaan kolmitasoiseen (kuva 2) systematiikkaan: 1-taso: Tieliikenteessä kuolleet, vakavasti loukkaantuneet, loukkaantuneet ja onnettomuuksien määrät (vakavan loukkaantumisen tilastointi kehitettävä) 2-taso: Tapaukset, joissa tieliikenteen riskit (esim. alkoholi, turvalaitteet, ylinopeus, tekniset viat, liikenneympäristön puute) ovat johtaneet henkilövahinkoihin. Nykytilassa saadaan tietoa lähes ainoastaan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista (tutkijalautakunta-aineisto) 3-taso: Riskitasoa kuvaavat indikaattorit: esim. ylinopeutta ajavien osuus, alkoholin vaikutuksen alaisena olevien kuljettajien osuus, turvalaitteiden käytön yleisyys, ajoneuvokannan turvallisuus, liikenneympäristön turvallisuus Kuva 2. Tieliikenteen indikaattorijärjestelmän rakenne

7 7(25) 2 1-Tason indikaattorit 2.1 Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden kokonaislukumäärä Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta (). 1,2: kerran kuukaudessa 3: kerran vuodessa 1. Menehtyneiden kertymä kuukausittain 2. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 3. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteeseen 2009-> Tavoite % vähenemä vuodesta > Yksityisliikenteessä menehtyneiden lukumäärä VALT 1. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteeseen 2009-> Tavoite % vähenemä vuodesta > xxx Ammattiliikenteessä menehtyneiden lukumäärä VALT 1. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteeseen 2009-> Tavoite % vähenemä vuodesta > xxx Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärä suhteutettuna väkilukuun Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden kokonaislukumäärä per miljoona asukasta. 1. Vuosittain menehtyneiden lukumäärä per miljoona asukasta Sarja 2009-> Tavoite kuol. / 1M asukasta Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärä suhteutettuna henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärä per

8 8(25) henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä 1. Vuosittain menehtyneiden lukumäärä per tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä Sarja 2009-> Tavoite 2.2 Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden kokonaislukumäärä Henkilö, joka ei ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai operatiivista hoitoa, esimerkiksi tikkejä. Jos henkilö on saanut mustelmia, naarmuja tai muuta sellaista, joista ei aiheudu edellä mainittua hoitoa, häntä ei katsota loukkaantuneeksi. 1,2: kerran kuukaudessa 3: kerran vuodessa 1. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 2. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain 3. Loukkaantuneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteeseen 2009-> Tavoite % vähenemä vuodesta > Tieliikenneonnettomuuksissa vakavasti loukkaantuneet 2009-> Tavoite 2020 Ei asetettu Suomessa ei ole tieliikenteen osalta käytössä virallista määritelmää vakaville loukkaantumisille. Pelastuslaitoksen tietokantaan osa vakavista loukkaantumisista tilastoidaan seuraavan määritelmän mukaan (PRONTO:n onnettomuusseloste): Vakavasti loukkaantunut on henkilö, jolla on: vamma, joka vaatii yli 48 tunnin mittaista sairaalahoitoa ja joka on aloitettu enintään seitsemän päivän kuluessa vamman saamisesta luunmurtuma (lukuun ottamatta yksinkertaisia murtumia sormissa, varpaissa taikka nenämurtumaa) vakavaa verenvuotoa tai vakavia hermo-, lihas- tai jännevammoja sisäelinvammoja toisen ja kolmannen asteen palovammoja tai palovammoja, joissa ihosta yli 5 % on palanut tartuntaa aiheuttaville aineille altistumisesta aiheutunut tulehdus säteilyvamma syövyttäville tai myrkyllisille aineille altistumisesta aiheutunut vamma Pronto Kerran kuukaudessa 1. Vakavasti loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 2. Vakavasti loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain 3. Vakavasti loukkaantuneiden lukumäärä vuosittain

9 9(25) 2.3 Tieliikenteen henkilövahinkoonnettomuudet Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä per vuosi Henkilövahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös raitiovaunu sekä juna tasoristeysonnettomuuksissa. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on > Tavoite Onnettomuuksien kertymä kuukausittain 2. Onnettomuuksien lukumäärä kuukausittain 3. Onnettomuuksien lukumäärä vuosittain 1, 2. Kuukausittain 3. Vuosittain 3 2- ja 3-tason indikaattorit 3.1 Päihteet tason indikaattori: Menehtyneiden lukumäärä alkoholionnettomuuksissa Menehtyneiden lukumäärä tieliikenneonnettomuudessa, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteeseen 2009-> Tavoite % vähenemä vuodesta > tason indikaattori: Kuolemaan johtaneiden päihdeonnettomuuksien lukumäärät Kuolemaan johtaneiden päihdeonnettomuuksien lukumäärä jaoteltuna rattijuopumuksiin, törkeisiin rattijuopumuksiin sekä huumausaine- ja lääketapauksiin. Tietoihin lasketaan myös moottoriajoneuvot. Tietoihin ei lasketa kevyeen liikenteen onnettomuuksia. Liikennevakuutuskeskus (VALT): Taulukko Onnettomuuksien määrät vuosittain 2008-> Tavoite 2020 Ei asetettu

10 10(25) tason indikaattori: Loukkaantuneiden lukumäärä alkoholionnettomuuksissa Menehtyneiden lukumäärä tieliikenneonnettomuudessa, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kerran kuukaudessa Loukkaantuneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteeseen 2009-> Tavoite % vähenemä vuodesta > tason indikaattori: Alkoholionnettomuuksien lukumäärä 2008-> Tavoite 2020 Ei aseteta Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä tieliikenneonnettomuudessa, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Kerran kuukaudessa 1. Onnettomuuksien lukumäärä vuosittain 2. Onnettomuuksien kertymä kuukausittain 3. Onnettomuuksien lukumäärät kuukausittain tason indikaattori: Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa Rattijuoppojen (BAC 0,5 ) määrä liikennevirrassa R-tutkimus (aineisto Poliisihallituksesta) Valtakunnallista ratsiatutkimusta (R-tutkimus) tutkitaan alkoholia nauttineiden kuljettajien määrää tieliikennevirrassa koko maassa. Tutkimus tehdään vuosittain keväällä ja syksyllä tiettyinä tiistai ja lauantain päivinä koko maassa samaan aikaan. Tiistai on valittu kuvaamaan normaalia arkipäivän liikennettä ja lauantai viikonlopun liikennettä. Ratsioissa poliisi puhalluttaa kaikki kuljettajat hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta. Vuosittainen tutkimuksessa puhallutetaan noin kuljettajaa. Rattijuoppojen osuus liikennevirrassa vuosittain 1995-> Tavoite ,085 % -> n. 1 rattijuoppo / 1175 kuljettajaa. Alustavien arvioiden mukaan tällä tasolla alkoholionnettomuuksissa menehtyneiden lukumäärä puolittuisi vuoden 2010 tasosta. Turvallisuuspotentiaali 50+ menehtynyttä/vuosi ja 700+ loukkaantunutta/vuosi

11 11(25) tason indikaattori: Maistelleiden määrä liikennevirrassa Maistelleiden (BAC < 0,5 ) määrä liikennevirrassa R-tutkimus (aineisto Poliisihallituksesta) Valtakunnallista ratsiatutkimusta (R-tutkimus) tutkitaan alkoholia nauttineiden kuljettajien määrää tieliikennevirrassa koko maassa. Tutkimus tehdään vuosittain keväällä ja syksyllä tiettyinä tiistai ja lauantain päivinä koko maassa samaan aikaan. Tiistai on valittu kuvaamaan normaalia arkipäivän liikennettä ja lauantai viikonlopun liikennettä. Ratsioissa poliisi puhalluttaa kaikki kuljettajat hälytysajoneuvoja lukuun ottamatta. Vuosittainen tutkimuksessa puhallutetaan noin kuljettajaa. Maistelleiden osuus liikennevirrassa vuosittain 1995-> Tavoite 2020 Turvallisuuspotentiaali Ei merkittävää potentiaalia tason indikaattori: Teon uusimisten osuus rattijuopumuksista Käräjäoikeuksien ratkaisujen lukumäärä rattijuopumuksista, jotka ovat teon uusimisia suhteessa kaikkiin rattijuopumustuomioiden lukumäärään. Liikennetietojärjestelmän (LTJ) ajokorttirekisteri (Vuoden 2012 aineistosta lähtien uusi järjestelmä ATJ) Kyseessä on teon uusiminen, jos samalla henkilöllä on edellisen viiden vuoden ajalta käräjäoikeuden ratkaisu vastaavasta teosta (lainkohdasta). Teon ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä kuluu aikaa käräjäoikeudesta riippuen 0 6 kuukautta. Rattijuopumusrikoksia koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Käräjäoikeuksien ratkaisujen lukumäärä poimitaan seuraavista rikoslain kohdista: a) Rattijuopumus (alkoholi), RL 23:3 1/1 b) Rattijuopumus (alkoholi ja muu huumaava aine), RL 23:3 1/2 c) Törkeä rattijuopumus (alkoholi), RL 23:4 1/1 d) Törkeä rattijuopumus (alkoholi ja kyky tuntuvasti alentunut), RL 23:4 1/2 e) Törkeä rattijuopumus (alkoholi ja muu huumaava aine ja kyky tuntuvasti alentunut), RL 23:4 1/3 Rattijuopumuksen uusimisten %-osuus vuosittain > Tavoite 2020 Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu tason indikaattori: Törkeiden rattijuopumusten osuus Käräjäoikeuksien ratkaisujen lukumäärä rattijuopumuksista,

12 12(25) jotka ovat törkeitä (BAC 0,5 ) suhteessa kaikkiin rattijuopumustuomioiden lukumäärään. Liikennetietojärjestelmän (LTJ) ajokorttirekisteri (Vuoden 2012 aineistosta lähtien uusi järjestelmä ATJ) Kyseessä on teon uusiminen, jos samalla henkilöllä on edellisen viiden vuoden ajalta käräjäoikeuden ratkaisu vastaavasta teosta (lainkohdasta). Teon ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä kuluu aikaa käräjäoikeudesta riippuen 0 6 kuukautta. Rattijuopumusrikoksia koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Käräjäoikeuksien ratkaisujen lukumäärä poimitaan seuraavista rikoslain kohdista: a) Rattijuopumus (alkoholi), RL 23:3 1/1 b) Rattijuopumus (alkoholi ja muu huumaava aine), RL 23:3 1/2 c) Törkeä rattijuopumus (alkoholi), RL 23:4 1/1 d) Törkeä rattijuopumus (alkoholi ja kyky tuntuvasti alentunut), RL 23:4 1/2 e) Törkeä rattijuopumus (alkoholi ja muu huumaava aine ja kyky tuntuvasti alentunut), RL 23:4 1/3 Törkeiden rattijuopumusten %-osuus vuosittain > Tavoite 2020 Turvallisuuspotentiaali Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa korostuvat törkeät tapaukset tason indikaattori: Huumausaineiden osuus Käräjäoikeuksien ratkaisujen lukumäärä rattijuopumuksista, joissa mukana muita huumausaineita suhteessa kaikkiin rattijuopumustuomioiden lukumäärään. Liikennetietojärjestelmän (LTJ) ajokorttirekisteri (Vuoden 2012 aineistosta lähtien uusi järjestelmä ATJ) Kyseessä on teon uusiminen, jos samalla henkilöllä on edellisen viiden vuoden ajalta käräjäoikeuden ratkaisu vastaavasta teosta (lainkohdasta). Teon ja käräjäoikeuden ratkaisun välillä kuluu aikaa käräjäoikeudesta riippuen 0 6 kuukautta. Rattijuopumusrikoksia koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Käräjäoikeuksien ratkaisujen lukumäärä poimitaan seuraavista rikoslain kohdista: a) Rattijuopumus (alkoholi), RL 23:3 1/1 b) Rattijuopumus (alkoholi ja muu huumaava aine), RL 23:3 1/2 c) Törkeä rattijuopumus (alkoholi), RL 23:4 1/1 d) Törkeä rattijuopumus (alkoholi ja kyky tuntuvasti alentunut), RL 23:4 1/2 e) Törkeä rattijuopumus (alkoholi ja muu huumaava aine ja ky-

13 13(25) ky tuntuvasti alentunut), RL 23:4 1/3 Muiden huumausaineiden %-osuus rattijuopumuksista vuosittain > Tavoite 2020 Ei asetettu Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu tason indikaattori: Alkolukolla valvottujen ajo-oikeuksien määrä > Tavoite 2020 Ei asetettu Voimassaolevien alkolukolla valvottujen ajo-oikeuksien lukumäärä Trafi Kaksi kertaa vuodessa Alkolukolla valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta osoittaa kansallinen erityisehto 111 ajokortissa. Lisätietoja: Voimassaolevat alkolukolla valvotut ajo-oikeudet vuosittain 3.2 Ajonopeudet tason indikaattori: Onnettomuuksien lukumäärä 2008-> Tavoite 2020 Ei asetettu Menehtyneiden lukumäärä tieliikenneonnettomuuksissa, joissa kuljettaja on ajanut yli 10 km/h ylinopeutta sekä onnettomuuksissa, joissa kuljettaja on ajanut yli 30 km/h ylinopeutta. Liikennevakuutuskeskus (VALT) Menehtyneiden lukumäärät vuosittain Tason indikaattori: Keskinopeudet pääteillä Henkilöautojen suoritteella painotetut keskinopeudet pääteillä Raskaan liikenteen suoritteella painotetut keskinopeudet pääteillä Liikenneviraston Extranet-palvelu (TIIRA) Kaksi kertaa vuodessa (kesä ja talvikausi) VTT:n selvitys Tavoite 2020 Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu

14 14(25) tason indikaattori: Ylinopeus tieverkolla Ylinopeutta ja yli 10 km/h ylinopeutta ajavien henkilöautojen osuus pääteillä Liikenneviraston Extranet-palvelu (TIIRA) Kaksi kertaa vuodessa (kesä ja talvikausi) VTT:n selvitys Tavoite 2020 Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu tason indikaattori: Ylinopeus katuverkolla Ei saatavilla tällä hetkellä Tavoite - Turvallisuuspotentiaali 3.3 Ikä ja kokemus tason indikaattori: Menehtyneet nuoret tienkäyttäjät Tieliikenneonnettomuudessa menehtyneet vuotiaat jaoteltuna seuraaviin luokkiin: 15-17, 18-20, Menehtyneiden kertymä kuukausittain 2. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 3. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain 1,2. Kerran kuukaudessa > Tavoite tason indikaattori: Menehtyneet nuoret tienkäyttäjät suhteessa väkilukuun Tieliikenneonnettomuudessa kuolleet vuotiaat suhteessa väkilukuun jaoteltuna seuraaviin luokkiin: 15-17, 18-20, Suhdeluvun kehitys vuosittain 2009-> Tavoite 2020 Nuorten onnettomuusriski lähenee keskimääräistä tasoa

15 15(25) tason indikaattori: Loukkaantuneet nuoret tienkäyttäjät Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneet vuotiaat jaoteltuna seuraaviin luokkiin: 15-17, 18-20, Kerran kuukaudessa 1. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 2. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain 2009> Tavoite tason indikaattori: Vahingoitta ja rangaistuksitta selvinneiden osuus uusista kuljettajista Ensimmäisen ajovuoden vahingoitta ja rangaistuksitta selvinneiden prosenttiosuus uusista kuljettajista. Trafin uusien kuljettajien seurantatutkimus Osuutta mitataan Trafin uusien kuljettajien seurantatutkimuksen ns. priimaprosentilla. Priimaprosentti on niiden kuljettajien osuus, joilla ei ole yhtään itseilmoitettua liikennevahinkoa tai - rangaistusta ensimmäisen ajovuoden aikana. Kyseessä on jatkuva tutkimus, jonka yhtenä osana on vuosi sitten henkilöauton ajokortin saaneille lähetettävä postikysely. Kysely lähetetään neljä kertaa vuodessa 2000 uudelle kuljettajalle, joiden tiedot poimitaan satunnaisesti ajokorttirekisteristä. Kyselyn vastausprosentti on ollut noin 40. Kyselylomake lähetetään satunnaisesti valituille uusille kuljettajille, ei vain nuorille kuljettajille. Nuorien (18 24-vuotiaiden) kuljettajien osuus koko aineistosta on kuitenkin ollut keskimäärin noin 90 %. Kyselylomakkeessa uusilta kuljettajilta kysytään Montako liikennevahinkoa sinulle on sattunut ajoneuvon kuljettajana (syyllisenä tai syyttömänä) ajokortin saamisen jälkeen? ja Montako liikennerangaistusta olet saanut ajoneuvon kuljettajana ajokortin saamisen jälkeen?. Vahinkojen osalta lukumäärät ilmoitetaan erikseen pienistä vahingoista, joista ei ole haettu korvauksia, vakuutusyhtiölle ilmoitetuista omaisuusvahingoista sekä lääkärinhoitoa vaatineista henkilövahingoista. Rangaistuksista lukumäärät ilmoitetaan erikseen rikesakoista, sakoista ja ehdollisesta tai ehdottomasta vankeudesta. Priimaprosentti > Tavoite Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu tason indikaattori: Menehtyneet seniorikuljettajat Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet yli 75-vuotiaat. 1,2. Kerran kuukaudessa Menehtyneiden kertymä kuukausittain

16 16(25) 2. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 3. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain 2009-> Tavoite tason indikaattori: Menehtyneet senioritienkäyttäjät suhteessa väkilukuun Tieliikenneonnettomuudessa kuolleet 75v+ -vuotiaat suhteessa väkilukuun jaoteltuna seuraaviin luokkiin: Suhdeluvun kehitys vuosittain 2009-> Tavoite 2020 Senioreiden onnettomuusriski lähenee keskimääräistä tasoa tason indikaattori: Loukkaantuneet seniorikuljettajat Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneet yli 75-vuotiaat. 1. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 2. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain 3. Loukkaantuneiden lukumäärä vuosittain 1. kuukaudessa 2009-> Tavoite tason indikaattori: Vahingoitta ja rangaistuksitta selvinneiden osuus seniorikuljettajista Edellisen yhden ajovuoden vahingoitta ja rangaistuksitta selvinneiden prosenttiosuus yli 75 vuotiaista seniorikuljettajista Trafin seniorikuljettajien seurantatutkimus Osuutta mitataan Trafin seniorikuljettajien seurantatutkimuksen ns. priimaprosentilla. Priimaprosentti on niiden kuljettajien osuus, joilla ei ole yhtään itseilmoitettua liikennevahinkoa tai - rangaistusta edellisen yhden ajovuoden aikana. 75-vuotiaiden Priimaprosentti 2010-> Tavoite Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu 3.4 Turvalaitteet tason indikaattori: Turvavyön käyttö kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa Ilman turvavyötä olleiden henkilöiden lukumäärä kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa (VALT)

17 17(25) Liikennevakuutuskeskus (VALT): Taulukko 41 Henkilöiden lukumäärä vuosittain 2008-> Tavoite tason indikaattori: Turvavyön käyttöaste Turvavyön käyttöaste Liikenneturvan liikennekäyttäytymisen seurantatutkimus Turvavöiden käyttöä tarkkaillaan viikoilla 18 21, arkipäivisin maanantaista keskiviikkoon ja perjantaina kello välisenä aikana. Tutkimus tehdään havainnoimalla sivusta ohiajavien henkilö- ja pakettiautojen etuistuimilla olevien henkilöiden turvavyön käyttöä. Tarkkailu tehdään kaikissa maakunnissa. Taajamissa aineisto kerätään teillä, joilla ei ole oleellisessa määrin paikkakunnan läpikulkuliikennettä. Taajamien ulkopuolella tarkkailupaikoiksi sopivat maanteillä paikat, joissa ei ole sanottavasti taajaman sisäistä liikennettä. Tarkkailijat keräävät henkilöautoista vähintään kolmensadan havainnon aineiston sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella. Käyttöaste lasketaan N:llä painotettuina etuistuimilla olevista henkilöistä (kuljettajat ja matkustajat) sekä taajamissa ja taajamien ulkopuolella tehdyistä tarkkailuista. Tarkkailun tulokset ovat käytettävissä sen jälkeen, kun Liikenneturva on tiedottanut niistä, tai erillisen sopimuksen mukaan. Käyttöaste vuosittain > Tavoite Käyttöasteen jatkuva paraneminen vuoteen 2020 asti Turvallisuuspotentiaali Turvavyön käyttö säästäisi n. 30 henkeä vuosittain (lukuun sisältyy alkoholitapaukset) 3.5 Polkupyöräilijän suojakypärä tason indikaattori: Menehtyneiden polkupyöräilijöiden lukumäärä, jotka eivät käyttäneet kypärää Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet polkupyöräilijät, jotka eivät käyttäneet suojakypärää Liikennevakuutuskeskus (VALT): taulukko 60 Menehtyneiden lukumäärä vuosittain 2008-> Tavoite tason indikaattori: Polkupyöräkypärän käyttöaste Polkupyöräilijän suojakypärän käyttöaste vuosittain Liikenneturvan liikennekäyttäytymisen seurantatutkimus Pyöräilykypärän käyttöä tarkkaillaan viikoilla Tarkkaili-

18 18(25) jan tehtävänä on kirjata lomakkeelle pyöräilijöiden kypärän käyttö sekä pyöräilijän sukupuoli ja arvioitu ikä. Alle kouluikäisten lasten sukupuolta ei erotella. Epävarmoissa tapauksissa merkinnät tehdään oletuksen mukaan. Tarkkailu aloitetaan ja lopetetaan jollakin pyöräilijöistä riippumattomalla tavalla, esimerkiksi ennalta määrättynä hetkenä. Tarkkailua tehdään kymmenen tuntia per maakunta siten, että kaksi tuntia tarkkailusta tehdään arkiaamun työmatkaliikenteestä ennen kello yhdeksää. Kaksi tuntia tarkkaillaan arkiiltapäivän ruuhkaliikenteessä klo Loput kuusi tuntia voivat jakautua näiden hetkien ympärille tai viikonloppuun. Liikenneturva tiedottaa tulokset tavallisimmin seuraavan vuoden kevään pyöräilyviikolla, jonka jälkeen tulokset ovat käytettävissä. Pyöräilykypärän käyttöaste vuosittain > Tavoite 2020 Käyttöasteen jatkuva paraneminen vuoteen 2020 asti Turvallisuuspotentiaali VALT:n raporttien mukaan polkupyöräkypärä pelastaisi muutamia henkiä vuosittain. Pelastuneiden määrää ei ole tiedossa. 3.6 Heijastin tason indikaattori: Menehtyneet jalankulkijat, jotka eivät käyttäneet heijastinta Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyneet jalankulkijat, jotka eivät käyttäneet heijastinta Liikennevakuutuskeskus (VALT): Taulukko 58 Menehtyneiden lukumäärä vuosittain 2008-> Tavoite tason indikaattori: Heijastimen käyttöaste Heijastimen käyttöaste Liikenneturvan liikennekäyttäytymisen seurantatutkimus Tiedot kerätään viikoilla 44 ja 45. Heijastimen käyttöä tarkkaillaan yhteensä 10 tuntia kullakin alueella. Tarkkailu aloitetaan illalla pimeän tultua. Aineistoa voidaan kerätä maanantaista torstaihin illalla kello 23 saakka. Heijastimen tarkkailu tehdään joko liikkuvasta tai pysäköidystä autosta ajovalot kytkettyinä. Tarkkailijoita on kaksi. Toinen ajaa autoa ja toinen merkitsee tiedot lomakkeelle. Heijastimen käyttö katsotaan tulosuunnasta. Heijastimen käytön tarkkailu tehdään taajamassa sellaisilla paikoilla, joissa jalankulkijoiden heijastin on hyvin todettavissa. Tarkkailua ei tehdä ydinkeskustoissa eikä muissa kirkkaasti valaistuissa paikoissa. Tavoitteena on saada tieto vähintään kolmensadan jalankulkijan heijastimen käytöstä kymmenen tunnin tarkkailujakson aikana. Liikenneturva tiedottaa heijastintulokset seuraavan vuoden syk-

19 19(25) syllä, minkä jälkeen tulokset ovat käytettävissä. Käyttöaste vuosittain > Tavoite 2020 Käyttöasteen jatkuva paraneminen vuoteen 2020 asti Turvallisuuspotentiaali VALT:n raporttien mukaan polkupyöräkypärä pelastaisi keskimäärin 4 henkeä vuosittain. Pelastuneiden määrää ei ole tiedossa Liikenteen automaattivalvonta tieverkolla Automaattisen nopeusvalvonnan alla olevan päätieverkon pituus Liikennevirasto - - Tavoite km Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu 3.7 Terveys/vireys tason indikaattori: Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet, joissa välittömänä riskitekijänä on ollut toimintakyvyn muutos Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä, joissa välittömänä riskitekijänä on ollut toimintakyvyn muutos (nukahtaminen, tajunnan menetys tai sairaskohtaus) Liikennevakuutuskeskus (VALT): Taulukko > Tavoite Turvallisuuspotentiaali n Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä vuosittain, jossa välittömänä riskitekijänä nukahtaminen. 2. Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä vuosittain, jossa välittömänä riskitekijänä tajunnan menetys tai sairaskohtaus tason indikaattori: Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä, joissa ajo- ja lepoaikamääräyksiä ei ole noudatettu 2008-> Tavoite Turvallisuuspotentiaali Ei arvioitu Menehtyneet tieliikenneonnettomuuksissa, joissa ajo- ja lepoaikamääräyksiä ei ole noudatettu Liikennevakuutuskeskus (VALT): ajo tietokannasta Menehtyneiden lukumäärä vuosittain

20 20(25) tason indikaattori: Itsemurhat tieliikenteessä Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien ja kevyeen liikenteen onnettomuuksien lukumäärä, jossa osallinen ajoi tietoisesti tilanteeseen VALT (Taulukko 62 ja 66, ajoi tietoisesti tilanteeseen) Tapausten lukumäärä vuosittain 2008-> Tavoite 2020 Ei asetettu Turvallisuuspotentiaali tapausta vuosittain tason indikaattori: Lepo- ja ajoaikarikkomukset Poliisin valvonnassa ilmoitetut lepo- ja ajoaikarikkomukset suhteessa suoritettuun valvontaan Poliisi Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen tason indikaattori: Kuljettajien terveys Kuljettajien terveys (kysely) Trafin liikennelääketiede-yksikön terveyskysely sekä ammattikuljettajille että yksityiskuljettajille Tavoitteena toteuttaa ensimmäinen internet-kysely ammattikuljettajille keväällä Kyselyä suunnitellaan yhdessä Työterveyslaitoksen sekä kuljetusalan työnantaja- ja työntekijäliittojen kanssa. Kysely laajennetaan myöhemmin koskemaan myös yksityiskuljettajia. 4 Ajoneuvot 4.1 Ajoneuvokanta tason indikaattori: Ajoneuvokannan mediaani-ikä Liikennekäytössä olevan ajoneuvokannan mediaani-ikä ATJ Kaksi kertaa vuodessa toistaiseksi 2010 alkaen

21 21(25) tason indikaattori: EuroNCAP-luokituksen mukaan viiden tähden autojen osuus uusista ajoneuvoista Osuus uutena käyttöön otettavista, liikennekäytössä olevista M1-luokan ajoneuvoista, jotka ovat saavuttaneet viisi tähteä EuroNCAP-testissä käyttöönottovuosittain ATJ,EuroNCAP voidaan haluttaessa tehdä myös tiheämmin Toistaiseksi 2010 alkaen tason indikaattori: EuroNCAP-luokituksen mukaan viiden tähden autojen osuus koko ajoneuvokannasta Osuus liikennekäytössä olevasta M1-luokan ajoneuvokannasta, jotka ovat saavuttaneet viisi tähteä EuroNCAP-testissä (2009 tai uudempi testimenettely) ATJ,EuroNCAP voidaan haluttaessa tehdä myös tiheämmin Toistaiseksi 2010 alkaen tason indikaattori: ABS-jarruilla varustettujen moottoripyörien osuus liikennekäytössä olevasta moottoripyöräkannasta Osuus liikennekäytössä olevista tarkasteluvuonna käyttöönotetuista L3-luokan ajoneuvoista, jotka ovat varustettu lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä. ATJ 2010 alkaen tason indikaattori: ABS-jarruilla moottoripyörien osuus ajoneuvokannassa Osuus liikennekäytössä olevista L3-luokan ajoneuvoista, jotka ovat varustettu lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä. ATJ 2010 alkaen

22 22(25) 4.2 Tekninen kunto tason indikaattori: Menehtyneet onnettomuuksissa, jossa onnettomuuden syynä on ajoneuvon tekninen puute 2008-> Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä, joissa ajoneuvon tekninen vika on vaikuttanut onnettomuuden syntyyn. (pois lukien renkaat) VALT Onnettomuuksien lukumäärä vuosittain tason indikaattori: Tienvarsitarkastuksissa löydetyt viat Tarkastuksien osuus, joissa on havaittu puutteita. Lisätietoja 2009-> Vikojen ja suoritettujen tarkastuksien lukumäärä saadaan Trafin tienvarsitarkastus tietokannasta. Tietojen syöttämisessä on viiveitä. Tietokanta vaatii vielä kehittämistä tason indikaattori: Ajoneuvopalot, raskas henkilöliikenne Lisätietoja ajoneuvopalot, raskas henkilöliikenne (Linja-autot) PRONTO/pelastusopisto (pelastustoimen taskutilasto) teknisistä vioista aiheutuneet linja-autopalot, jotka ovat tulleet pelastuslaitoksen tietoon, vakavuus vaihtelee savunmuodostuksesta täystuhoon. Viisi edellistä vuotta Kolmen edeltävän vuoden (t-1 t-3) keskiarvo tason indikaattori: Ajoneuvopalot, henkilö- ja pakettiautot Lisätietoja ajoneuvopalot, henkilö- ja pakettiautot PRONTO/pelastusopisto (pelastustoimen taskutilasto) teknisistä vioista aiheutuneet henkilö- ja pakettiautopalot, jotka ovat tulleet pelastuslaitoksen tietoon, vakavuus vaihtelee savunmuodostuksesta täystuhoon. Viisi edellistä vuotta Kolmen edeltävän vuoden (t-1 t-3) keskiarvo

23 23(25) tason indikaattori: Ajoneuvopalot, raskas tavaraliikenne Lisätietoja ajoneuvopalot, raskas tavaraliikenne (Kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät) PRONTO/pelastusopisto (pelastustoimen taskutilasto) teknisistä vioista aiheutuneet raskaan kaluston palot, jotka ovat tulleet pelastuslaitoksen tietoon, vakavuus vaihtelee savunmuodostuksesta täystuhoon. Viisi edellistä vuotta Kolmen edeltävän vuoden (t-1 t-3) keskiarvo 5 Keskeiset onnettomuustyypit 5.1 Moottoriajoneuvot tason indikaattori: Henkilövahingot risteysonnettomuuksissa Risteysonnettomuuksissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden lukumäärä Kerran kuukaudessa 1. Menehtyneiden kertymä kuukausittain 2. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 3. Menehtyneiden lukumäärä vuosittain suhteessa tavoitteisiin 4. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 5. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain 2009-> tason indikaattori: Menehtyneet ajoneuvon hallinnan metettämisestä johtuneissa onnettomuuksissa 2008-> Menehtyneet ajoneuvon hallinnan menettämisestä johtuneissa onnettomuuksissa VALT Menehtyneiden lukumäärä vuosittain tason indikaattori: Henkilövahingot kohtaamisonnettomuuksissa Kohtaamisonnettomuuksissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden lukumäärä Kerran kuukaudessa 1. Menehtyneiden kertymä kuukausittain 2. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 3. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain

24 24(25) 4. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain Kuluva vuosi t Edellinen vuosi t-1 Kolmen edeltävän vuoden (t-1 t-3) keskiarvo tason indikaattori: Henkilövahingot suistumisonnettomuuksissa Suistumisonnettomuuksissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden lukumäärä Kerran kuukaudessa 5. Menehtyneiden kertymä kuukausittain 6. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 7. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 8. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain Kuluva vuosi t Edellinen vuosi t-1 Kolmen edeltävän vuoden (t-1 t-3) keskiarvo 5.2 Kevyt liikenne tason indikaattori: Henkilövahingot suojateillä Suojateillä menehtyneiden ja loukkaantuneiden lukumäärä Kerran kuukaudessa 1. Menehtyneiden kertymä kuukausittain 2. Menehtyneiden lukumäärä kuukausittain 3. Loukkaantuneiden kertymä kuukausittain 4. Loukkaantuneiden lukumäärä kuukausittain Kuluva vuosi t Edellinen vuosi t-1 Kolmen edeltävän vuoden (t-1 t-3) keskiarvo 6 Liikenneympäristö tason indikaattori: Rakenteellisesti erotettujen teiden osuus, jossa nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h Indikaattori kehitetään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Määrittely kesken Liikennevirasto

25 25(25) tason indikaattori: Turvalliset liittymät pääteillä Indikaattori kehitetään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Määrittely kesken tason indikaattori: Turvalliset kevyeen liikenteen ylityspaikat Indikaattori kehitetään yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Määrittely kesken

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2009-2013 tapahtui 8489 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1698 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 66 (13 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 1215 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 1191). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 220 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIKKELI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1452 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 14 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Kontiolahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2010 tapahtui 44 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2009 luku oli 71). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 10 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LIMINKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 286 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 57 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SUONENJOKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 193 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 39 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-05 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja ( /v) loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RUOKOLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 116 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 23 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA FORSSA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 363 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 73 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAAHE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 408 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 82 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA REISJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 1 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 10 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1248 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 250 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Anders Granfelt 24.9.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Henkilöautoilun kysyntään vaikuttavia tekijöitä Lähde: Pöllänen M. 2012 (Väylät ja liikenne 2012) 5.10.2012

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SULKAVA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista (0 /v) johti kuolemaan ja 10 ( /v)

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA PARIKKALA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 139 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 28 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 1 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA SAVITAIPALE 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 80 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 16 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja 29

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v. 2016: KUNTA PIETARSAARI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2016 tapahtui 120 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2015 luku oli 115). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 15 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1450 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 290 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 13 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä.

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä. 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 5.12.2012 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA MIEHIKKÄLÄ Tieliikenneonnettomuudet v. 0-06: KUNTA MIEHIKKÄLÄ 8.8.07 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 0-06 tapahtui 0 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 8 onnettomuutta vuodessa).

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA TAIPALSAARI Tieliikenneonnettomuudet v. 01-016: KUNTA TAIPALSAARI 8.8.017 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 53 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 11 onnettomuutta

Lisätiedot

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen

POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN. Ylikomisario Heikki Ihalainen POLIISIN NÄKÖKULMA RATTIJUOPUMUKSIIN Ylikomisario Heikki Ihalainen Rattijuopumusten vertailu 2007-2008 (-11.5) 2008 2007 törkeä rattijuopumus 4 662 4 821 alkoholi 4 427 4 601 huumaava aine 235 220 rattijuopumus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA HÄMEENLINNA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1374 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 275 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 16 (3 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA RAUTJÄRVI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 01-016 tapahtui 50 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 10 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 0 (0 /v) johti kuolemaan ja 18 (

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA VIROLAHTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 225 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 45 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 2 (0 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014

LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 LIIKENNEONNETTOMUUDET 2014 Yhteenveto tieliikenneonnettomuuksista iliitu - Destian liikenneturvallisuuspalvelu YHTEENVETO TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISTA VUONNA 2014 Tarkastelualue kunta: KOKKOLA Vuonna 2014

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 1062 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 212 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 18 (4 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IMATRA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 354 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 71 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LUUMÄKI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2012-2016 tapahtui 155 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 31 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 8 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT)

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013. Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen Liikennevakuutuskeskus (LVK), Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta (VALT) 1 Sisältö Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät lyhyesti Liikennevakuutuksesta

Lisätiedot

"MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY"

MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY "MIELI, PÄIHTEET JA AJOKYKY" Varsinais-Suomen tutkijalautakunnan terveisiä Mikä Mitä Miten Miksi VT Mika Peltola ORGANISAATIO Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenneonnettomuuksien tutkinnan neuvottelukunta

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KUOLEMAAN JOHTANEET ONNETTOMUUDET 2003-2012 Lähde: VALT (2014). Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimien tie-

Lisätiedot

Maastoliikenteen onnettomuudet

Maastoliikenteen onnettomuudet Kuva: Reijo Köngäs Maastoliikenteen onnettomuudet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi, Rovaniemi 12.11.2015 DI Noora Airaksinen, Sito Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Henkilövahinkoon johtaneista maastoliikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot II.A.7 Liikennerikokset 181 Taulukko Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1998 2007 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

Joka toinen nuori hankkii mopokortin

Joka toinen nuori hankkii mopokortin Mopoilu Joka toinen nuori hankkii mopokortin Noin joka toinen nuori hankkii mopokortin ja joukossa on yhä enemmän tyttöjä. Mopoja oli vuonna 2012 yli 290 000. Suomessa oli Trafin mukaan rekisteröityjä

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

LIIKENNETURVA 2009 1

LIIKENNETURVA 2009 1 LIIKENNETURVA 2009 1 Selviytyykö ikäihminen liikenteessä? Ikääntyneiden ihmisten kokonaismäärä ja heidän osuutensa väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huomattavasti. Kiistämätön tosiasia on myös se,

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Sonja Tervo NUORTEN RATTIJUOPUMUKSET

Sonja Tervo NUORTEN RATTIJUOPUMUKSET Sonja Tervo NUORTEN RATTIJUOPUMUKSET Liiketalous 2016 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Sonja Tervo Opinnäytetyön nimi Nuorten rattijuopumukset Vuosi 2016 Kieli

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Rautatieliikenteen turvallisuusindikaattorit

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Rautatieliikenteen turvallisuusindikaattorit Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Rautatieliikenteen turvallisuusindikaattorit Rautatieliikenteen 1-tason turvallisuusindikaattorit 3 2 2 1 1 21 Merkittävien onnettomuuksien määrä 27-211 27 26 Merk.

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot.

LIITE Trafin julkaisuun Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä. Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot. LIITE Trafin julkaisuun 1-2015 Alkoholirattijuopumus tieliikenteessä Liite Trafin julkaisuun 1/2015: Päivitetyt kuvat ja taulukot Marita Löytty 1.9.2016 Trafiksäkerthetsverket Helsinki, Helsingfors 2015

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTA LAPISSA 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari 13.11.2013 Lapin liikenneturvallisuusfoorumi Kalle Parkkari Sivu 1 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite

Lisätiedot

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio

Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Sivu 1 (9) Kalvosarja nuorten kuljettajien ajo-opetukseen 2013 tekstiosio Kalvo 1: Aloituskalvo Kalvo 2: Sisällysluettelo Kalvo 3: Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät

Lisätiedot

OTI-päihderaportti 2017

OTI-päihderaportti 2017 OTI-päihderaportti 2017 Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosina 2012-2016 www.oti.fi Raportissa on tarkasteltu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa

Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa Analyysi tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Keski-Suomessa 2006 2015 Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija 5.5.2017 Valokuvalähde: Kouvolan sanomat Aineistolähde:

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, marraskuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä marraskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui marraskuussa henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot

7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot II.7 Liikennerikokset 145 7.3 Liikennerikosten aiheuttamat vahingot Rattijuopumusvahingot Taulukko 24 Rattijuopumusonnettomuuksissa 1 kuolleet ja loukkaantuneet vuosina 1995 2003 Rattijuopumusonnettomuuksissa

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2017 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2017...

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, joulukuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä joulukuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui joulukuussa henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015

Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Tieliikenneonnettomuustilasto 2015 Tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 164 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, tammikuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä tammikuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui tammikuussa 9 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot