Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa"

Transkriptio

1 1 Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Julkisena palveluorganisaationa yleinen kirjasto on velvollinen sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja että tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman paikkansapitävää ja luotettavaa informaatiota. Tekijänoikeus on aihepiiri, jossa nämä velvollisuudet kohtaavat toisensa hyvin konkreettisesti. Seuraavassa opetuskokonaisuudessa tarkastelen tätä asiakokonaisuutta kirjaston asiakaspalvelun näkökulmasta eli tilanteissa, joissa on kyettävä suhteellisen nopeasti antamaan asiakkaalle riittävää informaatiota tavalla, jota ei voi moittia sen paremmin laintulkinnan kuin hyvän asiakaspalvelun näkökulmasta. Nykytilanteen lisäksi pohdin esityksen lopussa myös lähitulevaisuuden näkymiä, vaikka ne luonnollisesti ovat suurelta osin arvailujen varassa. Tekijänoikeus erityisenä tietämyksen alueena on monimutkainen ja -tasoinen kokonaisuus. Oman kokemukseni mukaan siinä voidaan hahmottaa ainakin seuraavat tietämisen tasot: (1) Tekijänoikeussäädösten juridinen tuntemus ja hallinta (myös suhde muuhun lainsäädäntöön) (2) Tekijänoikeussäädösten tunteminen kirjastojen toimintaa koskevilta osiltaan (3) Arkisten, tavanomaisessa asiakaspalvelussa yleisimmin eteen tulevien kysymysten tunteminen Ensimmäinen taso edellyttää lakitieteellistä koulutusta ja kokemusta. Tällä tasolla ei kirjastossa työskentelevien tarvitse toimia, eikä siihen liittyvää osaamista voida odottaa juuri keneltäkään. Toinen taso edustaa tietämystä, joka olisi suotavaa sekä kirjastojen johtotasolla että eräissä erityistehtävissä kuten lisenssisopimuksia tehtäessä. Tämän tason tietämys on mahdollista hankkia kirjastoammatillisen osaamisen ohessa, mutta ei nopeasti. Ei ole tarkoituksenmukaista, että moni kirjastoammattilainen käyttää resursseja tämän tason tietämyksen saavuttamiseksi, mutta joidenkin tulisi niin tehdä yhteisen edun nimissä. Kolmas taso edustaa tietämystä, joka jokaisella asiakkaiden kanssa työskentelevällä tulisi mielestäni olla. Sen saavuttaminen edellyttää jonkin verran asiaan paneutumista ja opiskelemista, mutta ei mitään erityistaitoja tai -osaamista. Oma esitykseni keskittyy tämän tason asioihin. Edellä kuvatun tietämystasojaottelun lisäksi on mielekästä hahmottaa asiakaspalveluun liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset myös toimien laillisuuden ja kansalaisoikeuksien näkökulmasta. On yksi asia arvioida asiakkaan määrittelemän toimen laillisuutta tai luvallisuutta ja toinen asia tarjota asiakkaalle sellaista informaatiota, joka auttaa häntä hyödyntämään laillisia oikeuksiaan maksimaalisesti. Esitykseni kattaa nämä molemmat näkökulmat, koska se on käsitykseni hyvästä asiakaspalvelusta.

2 2 Kolmantena esitystäni rajaavana tekijänä haluan mainita kysymyksen vastuusta. Vaikka toimimme tietoisesti vain rajatulla amatööritasolla, asiakaspalvelutilanteessa emme voi kiertää kysymystä tarjoamamme informaatiopalvelun vastuullisuudesta. Itse näen siinä kaksi tärkeätä näkökulmaa, eettisen ja juridisen. Juridisen vastuun voi kiteyttää ohjeeseen olla antamatta asiakkaalle lupausta jonkin toiminnan laillisuudesta ilman selkeää, laista nousevaa perustetta. Epävarmuus ja varaukset on ilmaistava asiakkaalle avoimesti, jotta hänkään ei voi siirtää vastuuta itseltään tyyliin kyllä kirjastossa vakuutettiin, että näin voi laillisesti toimia. Eettinen vastuu liittyy kirjaston työntekijän asemaan tekijänoikeudellisten intressien puristuksessa. Oman näkemykseni mukaan asiakaspalvelussa ollaan aina asiakkaan puolella siten, että pyritään löytämään hänen tarpeitaan mahdollisimman hyvin palveleva laillinen menettelytapa, eikä ryhdytä esimerkiksi jonkin tekijänoikeudellisen edunsaajan etujen valvojaksi. Toisaalta on selvää, ettei kirjaston työntekijän ole syytä palvelun yhteydessä ottaa kantaa mihinkään eturistiriitoihin, vaikka asiakas niin tekisikin. Me olemme asiakkaan palveluksessa, mutta emme koskaan luovan tekijän vihollisia. Kirjastolaitosta ja -palvelua ei olisi ilman ihmisten luovuutta, sen suojeleminen on elinehtomme. Voimme yksityishenkilöinä olla tekijänoikeudesta ja sen käytännön toteutustavoista montaakin mieltä, mutta kirjaston asiakaspalvelussa noudatamme lakia asiakkaan etu mielessä, oli asiakas kuka hyvänsä. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että tekijöiden ja kirjaston välinen ristiriita on enimmäkseen teoreettinen. Vaikka propagandapuheissa usein annetaan ymmärtää, että erilaisille tekijöille olisi taloudellisesti edullista, ettei kukaan voi lainata kirjastosta maksutta, todellisuus on paljon, paljon monisäikeisempi. Kirjastot toimivat ensinnäkin merkittävässä mittakaavassa julkaisujen ostajina ja markkinoijina. Kun kirjastot muiden muistiorganisaatioiden tavoin pitävät huolta muustakin kuin uusimmasta uudesta, kirjastojen palvelut ovat usein korvaamattomia myös tekijöille itselleen. Näitä kirjastojen toiminnan ulottuvuuksia ei ole ehkä riittävästi pidetty esillä julkisuudessa, vaan on alistuttu turhaan järjestöjen syyllistävään propagandaan. Useimmat niistä ristiriidoista, joista jäljempänä tulee puhetta, eivät ilmenekään kirjastolaitoksen ja tekijöiden välisinä kiistoina, vaan pikemmin edunvalvontajärjestöjen ja joskus kustantajien pyrkimyksenä maksimoida tulovirrat. Kirjaston kohdalla tämä toiminta on johtanut lukuisia kertoja ratkaisuihin, joita voidaan pitää kirjastopalveluiden kannalta harmillisina, mutta joista ei silti ole hyötyä myöskään oikeudenhaltijoille. Tekijänoikeudelliset ratkaisut ovat usein kaikkien kannalta haitallisia, mutta silti niitä tehdään periaatteellisista syistä ja varmuuden vuoksi. Tekijänoikeusalan terminologia on ongelma sinänsä. Monet asiat kuulostavat todellista oudommilta vain sen takia, ettei niiden yhteydessä käytetä arkikielen käsitteitä vaan juridisia erityistermejä. Onkin tärkeä muistaa, ettei lakeja pidä lukea arjen semantiikan läpi, vaan on pakko paneutua käsitteiden juridiseen merkitykseen. Erityisen tärkeätä tämä on silloin, kun puhutaan juristien kanssa. Tekijänoikeuslaissa ei esimerkiksi puhuta kopioimisesta, vaan kappaleenvalmistuksesta. Näyttäminen, esittäminen, yleisön saataville saattaminen, kaikilla tällaisilla termeillä on oma, vain tekijänoikeudessa käytettävä merkityksensä. Jotta lakien tarkoitusta voisi ymmärtää, on jossain määrin paneuduttava myös tähän terminologiaan. Olen käsitellyt asiaa perusteellisesti kirjassa Tekijänoikeus ja kirjastot tietoverkkojen maailmassa (BTJ 2006), tässä esityksessä ohitan asian suurimmaksi osaksi.

3 3 Käyn seuraavaksi läpi tilanteita, joissa tekijänoikeudellista tietämystä yleisesti tarvitaan kirjastossa. Erikoistapauksia on paljon, eikä niiden yksityiskohtaiseen käsittelyyn ole mahdollisuutta edes tällaisen hiukan pidemmän rupeaman puitteissa. Vaikka usein toistuvia tilanteita on paljon, asian luonteesta johtuu, ettei täysin uusia kysymyksiä voi välttää eikä niihin voi valmistautua. Siksi on tärkeintä oppia soveltamaan yksinkertaista logiikkaa, johon meillä amatööreilläkin on mahdollisuus. Olen jaotellut tapaukset niiden tekijänoikeudellisen taustan mukaan seuraavasti: (1) Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) (2) Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa (3) Suojattujen teosten kopioiminen kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) (4) Kirjaston toteuttama teoskappaleiden valmistaminen (kirjaston kopioimisoikeudet) (5) Suojattujen teosten lainaaminen kirjastosta asiakkaalle (6) Suojattujen teosten välittäminen kirjaston ulkopuolelle (asiakas toimeksiantajana) (7) Suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta (kirjasto verkkopalveluiden tarjoajana) Lopuksi pohdin jonkin verran tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä ja kommentteja on hyvä aina kunkin asiakohdan yhteydessä, mutta myös lopussa voidaan keskustella käytettävissä olevan ajan puitteissa. 1. Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) Tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten käyttämisoikeus voidaan hahmottaa toimina, jotka ovat automaattisesti sallittuja ja toimina, joihin tarvitaan oikeudenhaltijan lupa. Asiakkaalla on aina oikeus lukea kirjastossa tekstejä, katsella liikkumattomia kuvia sekä pelata mitä tahansa pelejä. Tekstejä voi käyttää vapaasti myös kuuntelemalla (äänikirjat). Musiikin kuunteleminen kirjastossa on luvanvaraista, mutta kaikki Suomen kunnat ovat solmineet sen mahdollistavat sopimukset, joiden ansiosta se on käytännössä vapaata. Sopimus ei kuitenkaan kata sellaisia ei-musiikillisia teoksia, joiden julkinen esittäminen on luvanvaraista (esimerkiksi näytelmät). Kuntien sopimukset eivät myöskään ulotu ei-kunnallisten toimijoiden puolelle. Suojattujen elokuvien seuraaminen kirjastossa on luvanvaraista. Kirjaston kokoelmaan kuuluvan elokuvan voi siten katsoa kirjastossa laillisesti vain siinä tapauksessa, että sen julkiseen esittämiseen on hankittu lupa. Nämä ovat käytännössä vähemmistössä, vaikka eräät elokuvien tarjoajat (mm. Yle ja Future Film) ovat ryhtyneet tarjoamaan myös esitysoikeuksia ilman ylimääräisiä kustannuksia. Moderni tekniikka on monimutkaistanut kirjastossa tapahtuvan suojattujen teosten käytön tilannetta, koska nykypäivänä on mahdollista tuoda kirjastoon henkilökohtainen laite, jolla esimerkiksi elokuvia voidaan katsella. Asia on uusi, mutta oman tulkintani mukaan elokuvan katsomiseen kirjaston tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella tai muulla laitteella ei tarvita lupaa. Vastaavasti mitään muutakaan tällä laitteella tehtävää asiaa ei tulkintani mukaan voida pitää suojatun teoksen käyttämisenä kirjastossa, koska sisältö ja laite eivät ole kirjaston tarjoamaa palvelua. Laitteet myös kehittyvät nopeata vauhtia, eikä kukaan tiedä, mitä on vielä tulossa. Käsittelen verkkopohjaisia palveluita ja niiden käyttöä omassa kohdassaan (7).

4 4 2. Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston järjestämissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja palveluissa Suojattujen teosten käyttö erilaisissa kirjaston järjestämissä tapahtumissa, tilaisuuksissa ja palveluissa on suhteellisen monimutkainen asia, koska tiettyjen toimien laillisuus riippuu pitkälle asian luonteesta ja käytetyistä tekniikoista. Kyseessä voivat olla julkinen näyttäminen, yleisölle välittäminen ja julkinen esittäminen. Julkisella näyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi satutunnilla tapahtuvaa kuvakirjan aukeaman näyttämistä lapsille. Näyttämisessä ei käytetä teknisiä laitteita eikä valmisteta teoskappaleita. Yleisölle välittäminen tarkoittaa yleisölle näyttämistä teknisen laitteen välityksellä. Esimerkiksi diakuvien esittäminen on yleisölle välittämistä. Se on lähtökohtaisesti luvanvaraista toimintaa, kuten myös julkinen esittäminen. Tavallisinta teosten käyttäminen on nykyään ns. vinkkauksissa, joissa esitellään erilaisia sisältöjä. Näihin ja muihin tilaisuuksiin voidaan soveltaa lain pykäliä 20-22, joissa on määräyksiä näyttämisestä, julkisesta esittämisestä ja sitaattioikeudesta. Näyttämispykälään 20 voidaan siis vedota lähinnä silloin, kun näytetään ilman laitteita kuvia ja tekstiä suoraan tilaisuuden osanottajille. Julkisen esittämisen määräyksiä sisältävä 21 on monimutkainen ja tulkinnanvarainen. Pääsääntönä kuitenkin on, että kirjaston järjestämässä tilaisuudessa voidaan esittää julkisesti suojattuja teoksia, jotka eivät ole elokuvia tai näytelmiä, joiden esittäminen ei ole tilaisuudessa pääasia ja kun tilaisuus on kaikin puolin ei-kaupallinen. Esimerkiksi satutunnilla ei saa ilman lupaa lukea suojattuja tekstejä eikä näyttää elokuvia. Vinkkaustilaisuudessa esitettäviä otteita ei voi myöskään perustella tällä pykälällä, jos otteiden esittäminen on selkeästi tapahtuman keskeinen sisältö. Sitaattipykälä 22 oikeuttaa myös kirjaston käyttämään suojattuja teoksia havainnollistavassa roolissa. Pykälän teksti on moniselitteinen, mutta hyvin yleisesti sen katsotaan edellyttävän, että sitaattien käyttö on varsinaista esitystä täydentävä ja välttämätön elementti, ei pelkästään viihteellinen lisä. Käytännössä pykälään ei voi vedota, jos sitaatit muodostavat esityksen pääosan. Yleisesti pätevien ohjeiden kirjaaminen on vaikeaa, koska tilaisuuksien luonne voi poiketa voimakkaasti tapaus tapaukselta. Se on kuitenkin hyvä muistaa, että kunnallisissa kirjastoissa voidaan musiikkia aina esittää julkisesti solmittujen sopimusten ansiosta. Muita vastaavalla tavalla kattavia sopimuksia ei ole olemassa. 3. Suojattujen teosten kopioiminen (kappaleenvalmistus) kirjaston tiloissa (asiakas toimijana) Tekijänoikeuslain 12 määrittelee yksityiseen käyttöön tapahtuvan kopioinnin rajat, jotka pätevät kirjastossa siinä missä muuallakin. Jos kirjasto tarjoaa asiakkaalle laitteen, jolla teoskappaleita pystyy valmistamaan, asiakas saa tehdä laitteella itselleen kopioita 12 :n mukaisesti ilman että kirjastolla on velvollisuutta tai oikeutta puuttua kopioimiseen. Kirjastolla ei ole velvollisuutta myöskään sen arvioimiseen, mihin käyttöön kopiot tulevat. Jos asiakas ei toimikaan 12 :n ehtojen mukaisesti, vastuu on hänellä, ei kirjastolla. Nykyisten säädösten mukaan asiakas saa laillisesti tehdä kopion yksityistä käyttö varten mistä tahansa laillisesta lähteestä paitsi suojatusta tietokoneohjelmasta ja sellaisesta teoskappaleesta, jonka kopioimisen estämiseksi on asennettu tehokas estojärjestelmä. Julkaisussa mahdollisesti oleva kopiointikielto ei ole pätevä, jos se on ristiriidassa 12 :n kanssa.

5 5 Asiakas voi myös laillisesti teettää haluamansa kopiot ulkopuolisella, esimerkiksi kirjaston työntekijällä. Tätä oikeutta on kuitenkin laissa rajattu sulkemalla sen ulkopuolelle suojattu musiikki ja elokuvat. Esimerkiksi suojatun nuotin kopioiminen asiakkaalle ei ole luvallista, ei myöskään faksaamalla tai skannaamalla. Kaikkea muuta kirjaston työntekijä voi kopioida asiakkaan toimeksiannosta täysin laillisesti. Kopioimisen mahdollistavien laitteiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön on laillista ja sallittua. 4. Kirjaston toteuttama teoskappaleiden valmistaminen (kirjaston kopioimisoikeudet) Kirjastoissa tapahtuva ja kirjastojen omaan käyttöön tuleva kappaleenvalmistus on tiukasti säädeltyä ja sallittua vain tietyille kirjastoille tietyissä tilanteissa. Myös valmistustekniikka on joissakin säädöksissä täsmennetty rajaavalla tavalla. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kirjastoilla ei ole mitään yleistä suojatun teoksen kappaleenvalmistuksen oikeutta. Oikeuksia on aina rajoitettu joltain osin. Seuraava tiivistelmä ei sisällä kaikkia yksityiskohtia, mutta kuitenkin kaikki tapaustyypit: A. Kappaleenvalmistus kirjaston omaan kokoelmaan Lain 16 sallii asetuksella säädettävien yleisölle avoimien kirjastojen (käytännössä tieteelliset kirjastot ja maakuntakirjastot) valmistaa kappaleita kokoelmassaan olevasta teoksesta neljään eri tarkoitukseen, kun tarkoituksena ei ole välitön tai välillinen taloudellisen edun tavoittelu. (1) Aineiston säilyttäminen ja säilyvyyden turvaaminen (ns. turvakopiot) (2) Aineiston tekninen entistäminen ja kunnostaminen (ns. turvakopiot) (3) Kokoelmien hallinta, järjestäminen ja vastaavat ylläpidon edellyttämät sisäiset käyttötarkoitukset (tilapäisiä kopioita) (4) Vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentäminen, jos täydentämistä ei voi hoitaa kaupallisen levityksen avulla (ns. täydennyskopiot) Yllä mainittu kappaleenvalmistus saa tapahtua millä tahansa tekniikalla (valokopiointi, äänittäminen, digitointi) ja kappaleita saa olla useampia kuin yksi. Pykälä ei suoraan sisällä määräyksiä sen nojalla valmistettujen teoskappaleiden käyttöoikeudesta. Tätä on tulkittu pääosin siten, että näitä teoskappaleita voidaan käyttää vain kirjaston tiloissa. Verkkoteitse tapahtuvasta käytöstä on säädetty 16a:n toisessa momentissa. B. Kappaleenvalmistus yleisön käyttöön ja teosten välittäminen yleisölle Lain 16a sisältää kolme erilaista erityismääräystä, jotka kuitenkin koskevat vain asetuksessa säädettyjä kirjastoja. On huomattava, että tältä osin asetuksessa on kohtia, joiden perusteella eräillä kirjastoilla (Varastokirjasto ja ammattikorkeakoulujen kirjastot) on suppeammat oikeudet kuin muilla. (1) Lainattavien turvakopioiden valmistaminen 16a:n ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan perusteella on sallittua valmistaa yleisölle lainausta varten turvakopio vahingoittumiselle alttiina olevasta omassa kokoelmassa olevasta teoksesta, kun teosta ei voi enää ostaa. Tällaisia lainattavia turvakopioita voi kuitenkin valmistaa vain valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä.

6 6 (2) Asiakkaiden puolelta tulevaan kysyntään ennalta varautuva kopioiden valmistaminen 16a:n ensimmäisen momentin toisen kohdan perusteella kirjastot voivat valmistaa valokopioimalla teoskappaleita omissa kokoelmissaan oleviin kokoomateoksiin, sanomalehtiin tai aikakauskirjoihin sisältyvistä yksittäisistä kirjoituksista sekä muiden julkaistujen teosten lyhyistä osista annettavaksi asiakkaille yksityistä käyttöä varten alkuperäisen teoksen sijasta. Nämä kopiot valmistetaan siis kirjaston oman harkinnan mukaan ilman edeltävää asiakkaan toimeksiantoa ja siinä suhteessa ne poikkeavat lain 12 nojalla asiakkaan toimeksiannosta valmistettavista teoskappaleista. Vapaakappalekirjastojen edellisestä hieman poikkeavia oikeuksia en käsittele tässä yhteydessä. Lain 16a:n toisen momentin mahdollistamaa turvadigitoitujen kopioiden käyttämistä verkon kautta olen käsitellyt kohdassa Suojattujen teosten lainaaminen kirjastosta asiakkaalle Suojatun teoskappaleen antaminen kirjaston asiakkaan käyttöön kirjaston ulkopuolella perustuu lain 19 (Teoksen kappaleiden levittäminen). Lainausoikeus perustuu yleiseen laillisesti hankittujen kappaleiden edelleen levittämisen oikeuteen, mutta siihen on säädetty eräitä vain julkisia kirjastoja koskevia poikkeuksia. Pykälän 19 kolmannessa momentissa vapaan lainausoikeuden ulkopuolelle rajataan suojatut elokuvateokset ja tietokoneohjelmat. Niiden lainaamiseen tarvitaan siis oikeudenhaltijan lupa. Käytännön ongelmia on aiheutunut siitä, että elokuvateos ole selkeästi määritelty käsite. Tekijänoikeusneuvosto on tulkinnut momentissa tarkoitetun tietokoneohjelman olevan ns. ohjelmistotuote, ei pelkästään muun sisällön käyttämiseksi tarvittava tietokoneohjelma. Neljännessä momentissa säädetään korvauksista, joihin tekijät ovat oikeutettuja yleisölle tapahtuvan lainaamisen takia. Momentin viimeisen lauseen mukaan korvausoikeutta ei ole, jos lainaus tapahtuu tutkimusta tai opetustoimintaa palvelevasta kirjastosta. Tämä kohta muuttui vuoden 2009 vuoden alussa, sitä ennen momentissa mainittiin myös yleiset kirjastot. Momentin määräyksellä ei kuitenkaan ole vaikutusta kirjastojen oikeuteen lainata teoksia. 19:n viidennessä pykälässä on säädetty, että myös Euroopan talousalueen ulkopuolelta hankitun teoksen kappaleen saa saattaa yleisön saataviin lainaamalla. 6. Suojattujen teosten välittäminen kirjaston ulkopuolelle (asiakas toimeksiantajana) Erityyppinen kaukopalvelu on kuulunut pitkään kirjastojen palveluvalikoimaan. Fyysisten teoskappaleiden lainaaminen kirjastosta toiseen tapahtuu täsmälleen samoilla säädöksillä kuin suoraan kirjastosta asiakkaalle tapahtuva lainaaminen. Kun kaukopalvelun kohteena ei ole fyysinen teoskappale, vaan asiakasta etäpalvellaan kopiolla, joudutaan laillisuuden rajat etsimään teoskappaleen valmistamisen oikeuksista, joita käsittelin kohdissa 2 ja 4. Kaukopalvelun tilannehan on aina sellainen, että kirjasto saa asiakkaalta toimeksiannon, joka voi olla suoraan kopiointipyyntö tai sitten lainauspyyntö, jota ei voida toteuttaa mutta joka ehkä voidaan korvata kopioinnilla. Kaukopalvelukopioihin on Suomessa liittynyt runsaasti epäselvyyksiä, koska opetusministeriö tulkitsi eräässä vaiheessa lakia siten, ettei digitaalisten kopioiden (normaalisti PDF) lähettäminen

7 7 suoraan asiakkaalle (tai edes kirjaston kautta) olisi ollut sallittua. Oman tulkintani mukaan ministeriössä kuitenkin sekoitettiin toisiinsa asiakkaan ja kirjaston oikeudet. Seuraavassa yhteenvedossa en pidä tätä ministeriön tulkintaa pätevänä, vaan nojaudun lain 12 :n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Asiakas voi saada suojatun teoksen kopiona kirjastosta toiseen, ellei kopioinnin kohteena ole elokuva- tai sävellysteos (tai tietokoneohjelma, joiden kopioiminen on aina luvanvaraista). Tämä johtuu tekijänoikeuslain 12:n toisesta momentista, joka rajaa yksityiseen käyttöön tapahtuvan kappaleenvalmistuksen teettämisoikeuden ulkopuolelle musiikin ja elokuvat. Kyseinen toinen momentti siis sallii sen, että asiakas teettää kopion muusta kuin musiikki- tai elokuvateoksesta yhdessä kirjastossa, mistä se toimitetaan asiakkaan toivomaan kirjastoon. Lain 12 ei sisällä kappaleenvalmistuksen tekniikkaan liittyviä ehtoja, joten jos kappaleen saa valmistaa, sen saa valmistaa millä tahansa tekniikalla. Täten kaukopalvelun kohteena olevan lain salliman kopion saa valmistaa asiakkaan toivomalla tekniikalla, esimerkiksi PDF-tiedostona. Laki ei myöskään edellytä kaukopalvelukopion kierrättämistä kirjastojen välillä, vaan sellaisen voi toimittaa myös suoraan asiakkaalle. Muuta vaativat kirjastojen käytännöt eivät perustu lakiin. Laki ei aseta eri kirjastoja kaukopalvelun suhteen eri asemaan. 7. Suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta (kirjasto verkkopalveluiden tarjoajana) Tekijänoikeuslainsäädäntömme lähtee siitä, että suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta on aina luvanvaraista, myös kirjastossa ja kirjastolle. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan yksityiskohdista ja olemuksesta riippumatta taustalla on aina erillissopimukseen pohjautuva käyttöoikeus, ei laissa olevaan säädökseen perustuva käyttäjän oikeus. Kun toiminta tai palvelu on sopimuspohjaista, kaikki yksityiskohdat ovat riippuvaisia siitä, mitä on sovittu. Tästä syystä verkon kautta tapahtuvasta toiminnasta ei voi antaa mitään yleisiä ohjeita eikä mitään toimintaa voi yleistäen todeta mahdolliseksi tai kielletyksi. EU:n direktiiviä mukaillen lakiin on lisätty pykälä 11a, jolla määritellään internetin selailun yhteydessä tapahtuva kappaleenvalmistus ja yleisölle välittäminen tekijänoikeudellisesti merkityksettömäksi. Kenelläkään ei ole oikeutta esittää vaatimuksia kaikille avoimen verkon sisältöjen käyttämisestä myöskään kirjaston tiloissa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että 11a koskee vain kaikille avointa verkkoa, ei mitään sopimukseen perustuvia verkkopalveluita. Internet-käyttöä koskeva lainsäädäntö koskee myös sellaisia intranet-verkkoja, joita ei voida pitää yksityisinä. Jos asiakkaat käyttävät jotain palvelua kirjaston sisäisen verkon kautta, palvelu on pääsääntöisesti luvanvaraista. Tähän periaatteeseen on yksi tärkeä poikkeus, joka perustuu lain 16:n nojalla tehtyihin teoskappaleisiin ja on kirjattu 16a:n toiseen momenttiin. Tämän säädöksen nojalla voidaan asiakkaiden käyttöön tarjota kirjaston tiloissa pääte, jonka kautta voidaan käyttää 16:n nojalla digitoituja sisältöjä, ainakin niitä, jotka on digitoitu ns. turvasyistä (pykälä 16 on tältä osin vaikeaselkoinen, koska siinä puhutaan vain kappaleenvalmistuksesta, ei niiden käyttämisestä). Laki määrittää turvadigitoitujen sisältöjen käyttöehdoilla tiukat rajat. Pääte täytyy olla tähän tarkoitukseen varattu, eikä siinä saa olla digitaalisen kopioinnin tai edelleen lähettämisen

8 8 mahdollisuutta. Oma kokoelma tarkoittaa kuitenkin samaan hallinnolliseen kokonaisuuteen kuuluvia yksiköitä, joten esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjastossa turvadigitoitu sisältö voidaan välittää käyttäjille missä tahansa kirjaston yksikössä. Eri hallinnolliset yksiköt eivät kuitenkaan saa rakentaa keskinäistä verkkoa, lukuun ottamatta vapaakappalekirjastoja, jotka näin saavat tehdä. Edellä kuvattu mahdollisuus ei koske Varastokirjastoa eikä amk-kirjastoja, jotka on asetuksessa harkiten jätetty 16a:n toisen momentin ulkopuolelle. Tekijänoikeuden lähitulevaisuuden näkymät Erilaisten sisältöjen siirtyminen verkkoon ja verkkojakeluun on ollut erittäin nopeata ja tällä hetkellä puhutaan vakavasti myös kirjallisuuden muuttumisesta e-kirjallisuudeksi. Kirjastojen kannalta tärkeätä tässä prosessissa on kuitenkin lähinnä se, missä määrin kansalaisia laajasti kiinnostavat sisällöt ovat siirtyneet pelkästään verkon kautta levitettäviksi. Tältä osin kehitys ei ole ollut lainkaan niin nopeata kuin vielä viitisen vuotta sitten kuviteltiin (ainakin itse kuvittelin). Erityisesti musiikin puolella on voitu havaita, että vaikka erilaiset verkon kautta tapahtuvat jakelutavat (lailliset ja laittomat) ovat tavattoman suosittuja ja yleisiä, CD-levyjä valmistetaan ja ostetaan edelleen valtavia määriä ja jopa LP-levyihin kohdistuu uutta kiinnostusta. Myös elokuvia julkaistaan ja ostetaan edelleen suuria määriä DVD- ja BD-muodossa, vaikka rikkaiden teollisuusmaiden kansalaisille tarjoamat verkot riittävät nopeuden osalta jo elokuvien katselemiseen. Vaikka verkkokäyttöisyys on 2000-luvulla lisääntynyt rajusti, se ei ole toistaiseksi leikannut perinteistä tallennevalmistusta ja -jakelua merkittävällä tavalla. Tältä osin kirjastojen yllä leijuneet uhkakuvat uutuusaineiston katoamisesta tarjonnasta ovat toistaiseksi jääneet toteutumatta. Ei ole kuitenkaan perusteltua olettaa, että näin jatkuu loputtomiin. Varsinkin kaikkein nuorimpien ikäluokkien tottumukset ovat jo tyystin erilaisia kuin väestön enemmistön kohdalla, ettei ole perusteita olettaa kaiken jatkuvan ennallaan. Perinteisten tallenteiden katoamista nopeammin ovatkin muuttuneet ihmisten ajankäyttö ja siihen liittyen myös kirjastojen käyttötavat. Lyhyesti todeten ihmiset jakavat nykyään aikaansa erittäin monen asian kesken, eikä kirjaston kautta perinteisesti saatujen palveluiden osuus välttämättä pysy ennallaan. Valtakunnallisesti havaitut käyttölukujen pienenemiset tuskin kertovat sisältöihin liittyvän kiinnostuksen katoamisesta vaan pikemminkin siitä, että kirjastojen tarjoamille palveluille on vaihtoehtoja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kirjastojen tietopalvelussa tämä muutos on voitu havaita kaikkein selkeimmin, mutta myös lainauslukujen pieneneminen kertoo mielestäni siitä, että kaikella todennäköisyydellä internet on muuttunut monessa tapauksessa kirjastossa asioimisen korvikkeeksi. Monia sisältöjä ei vielä pysty ilman kirjaston kaltaista järjestelmää tavoittamaan, mutta joitakin sisältöjä ja palveluja pystyy. Kirjaston käyttölukujen pieneneminen ei ole sinänsä hyvä tai huono asia, eihän ole olemassa mitään oikeaa määrää käyttöä. Erittäin pitkän kasvukauden jälkeen ei ole mielekästä ajatella, että se tilastollinen huippuvuosi on vertailukohta. Suurin ongelma ei synny pienentyneestä käytöstä sinänsä, koska se sellaisenaankin on edelleen merkittävän suurta. Ongelmia syntyy siitä, että houkutus vähentää kuntalaisten vähentyvän kohteen rahoitusta kasvaa.

9 9 Vaikka yleiset kirjastot toimivat vuosittaisen talousarvion varassa, niitä pidetään yleisesti koskemattomina palveluina. Kirjastolain mukaan kirjastopalveluiden järjestäminen on kunnan tehtävä, mutta varsinaista pakkoa laki ei sisällä, vaan jättää varsin suuren liikkumavaran siihen, miten tätä tehtävää hoidetaan. Kirjaston rahoitus perustuu kunnallisten päättäjien tarveharkintaan. Jos kuntalaisten kirjastoa kohtaan osoittama kiinnostus voidaan tilastollisestikin osoittaa vähentyväksi, päättäjille syntyy luonnollinen houkutus ja perustelu ajatella, että taloudellista panostusta voidaan vastaavasti vähentää. Tällä logiikalla tekijänoikeuslain säädökset voivat johtaa siihen, ettei kirjasto pysty tarjoamaan kuntalaisille riittävästi heitä kiinnostavia sisältöjä ja muita palveluita. Jos ja kun käyttöluvut tämän seurauksena pienenevät, on odotettavissa painetta pienentää yleisen kirjaston kustannuksia samassa tahdissa. Itse pidän tätä kehityssuuntaa aitona uhkana, jos seurauksena on myös kuntalaisten kaipaamien palveluiden todellinen vähentyminen. Jos verkko eri palveluineen pystyy korvaamaan kirjaston palveluita, kehityksen laatu ei ehkä kaikilta osin huonone, vaikka palvelun tarjoaja vaihtuukin. En pidä realistisena ajatusta, että kirjastolaitos pystyisi lobbaamaan tekijänoikeuslainsäädännön muutoksia tavalla, joka hidastaisi tai estäisi kirjaston syrjäytymistä tieto- ja sisältöpalveluiden tuottajana. Ratkaisut tehtiin maailmanlaajuisesti jo 1990-luvulla, eikä niiden peruminen ole todennäköistä. Siksi päähuomio on kiinnitettävä kirjaston palveluiden laadulliseen kehittämiseen ja ehkä myös uusiutumiseen. Ikääntyvän väestön palveluihin satsaaminen antaa tekohengitystä, mutta ei pelasta potilasta. Nuorten palveluihin satsaaminen on riskialtista työtä, jonka onnistumisesta ei ole mitään takeita. Nuoret ovat kuitenkin niitä, joiden käyttäytyminen ja varsin pian myös toiminta päättäjinä ratkaisee sen, onko meillä Suomessa yleisten kirjastojen palvelujärjestelmä myös 2020-luvulla. Kuten aiemmin käsitellystä tapausluettelosta voi päätellä, kirjaston asiakaspalvelussa voi eteen tulla hyvin monenlaisia tilanteita. Yhteistä niille on, että niiden ymmärtämistä ja hallitsemista voidaan pitää hyvän asiakaspalvelun ehtona, ainakin jos asiakas tarvitsee apua ja informaatiota välittömästi. Jos tarve ei ole välitön, kirjastojen työntekijöillä on nykypäivänä mahdollisuus etsiä kollegiaalista apua verkon kautta. Kirjastot.fi-palvelussa on jo pitkään toiminut tekijänoikeuskeskustelun foorumi, jossa voi keskustella, kysellä ja kommentoida tekijänoikeuteen liittyviä ongelmia. Tämä palvelu on löytyy nykyään Mediakasvatussivustolta (http://mediakasvatus.kirjastot.fi/). Juuri nyt se toimii kömpelösti, mutta parannusta on tulossa. Keskustelufoorumien tarkoituksena on sekä tarjota suhteellisen pikaista apua asiakaspalvelussa ilmenneisiin ongelmiin että mahdollisuuden pohtia myös monimutkaisempia tilanteita. Vaikka säädökset joiltakin osin ovat varsin yksiselitteiset, tekijänoikeuteen liittyy yllättävän paljon sellaisia tilanteita, joissa myös aihetta tuntevat joutuvat pohtimaan, miten säädöksiä olisi järkevää tulkita. Olen itse lupautunut vastaamaan kirjastoväen kysymyksiin joko julkisilla foorumeilla tai sähköpostilla jos aihe tuntuu liian aralta julkisesti esitettäväksi.

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU

AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI MUUTTUU ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 12 2/2005. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. Taitto: Jukka Talve ja Outi Fingerroos. [http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_05/sor2_05.pdf] AJANKOHTAISTA: TEKIJÄNOIKEUSLAKI

Lisätiedot

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen

KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011. Pekka Heikkinen KAUKOPALVELU: JURIDISIA KYSYMYKSIÄ 2.11.2011 Pekka Heikkinen Sisältö 1. Tietopalvelun juridiikkaa 2. Käsitteitä: laina, kaukolaina, dokumenttien välitys 3. Mikä ainakin on sallittua? 4. Keskustelua lausunnosta

Lisätiedot

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen

E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA. 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen E-KIRJAT SÄÄNTELYN KEHITTÄMISTARPEITA 28 10 2011 28.10.2011 Pekka Heikkinen RUNKO I. Painettu aineisto: nykyinen sääntely II.e-aineiston mukanaan tuomat haasteet III.Eri ratkaisumallit: punnintaa TEKIJÄN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:5 Asia Hakija Levittäminen, julkinen esittäminen, nuotit A:n kaupunginorkesteri Annettu 18.3.1994 Tiivistelmä Orkesteri oli hankkinut ulkomailta ilman oikeudenhaltijan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Elokuvien hankintapolitiikasta ja tekijänoikeudesta. Aineistoiltapäivässä 16.10.2007 Maarit Helén

Elokuvien hankintapolitiikasta ja tekijänoikeudesta. Aineistoiltapäivässä 16.10.2007 Maarit Helén Elokuvien hankintapolitiikasta ja tekijänoikeudesta Aineistoiltapäivässä 16.10.2007 Maarit Helén Tekijänoikeuslaki ja asetus 1.1.2006 Kenellä on tekijänoikeus? Ihmisellä, joka on luonut teoksen Ei yhdistyksellä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 2006:7. Yksityiskäyttöön kopiointi osana kirjaston palvelua

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 2006:7. Yksityiskäyttöön kopiointi osana kirjaston palvelua TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO 2006:7 Asia Hakija Yksityiskäyttöön kopiointi osana kirjaston palvelua Pentti Vattulainen Annettu 12.06.2006 LAUSUNTOPYYNTÖ Pentti Vattulainen on 9.3.2006 saapuneella kirjeellä pyytänyt

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto ja arkistopalvelut Tiedon saatavuus ja tutkimuksen vapaus KAM-juridisen yhteistyöryhmän seminaari Arkistoneuvos Jaana Kilkki, Kansallisarkisto 12.12.2011 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit Kvalitatiivisen datan avaaminen Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit 30.5.2017 Esityksen sisältö Tunnisteellisten aineistojen käsittely Tekijänoikeus ja aineistot Sosiaalisen median

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA

SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA SOPIMUS JULKAISEMISESTA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS-SARJASSA 1. Sopijapuolet Teoksen tekijä: Jäljempänä tekijä Arvo tai ammatti: Osoite: Julkaisija: Turun yliopisto (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA

NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET 20.9.2004 ARPO AROMAA NÄYTTEENLUOVUTTAJIEN TIEDOTTAMINEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET TILANTEEN KUVAUS Vuosi 0 Tutkimus tavoitteineen Suostumus Näytteet Muut tiedot Vuosi 10-30 Tutkimus: uusi vai entinen käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt

Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Ohjeistus laatia kirjaston käyttösäännöt Esittely 10.11.2016 YKN Yhteistyössä ykn ja Kuntaliitto Työryhmään kuuluvat Päivi Savinainen (Kuopion kaupunki), Jan Nyström (Pukkilan kunta), Ulla-Maija Maunu

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2013:4 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 19 :n tulkinta Suomen Tieteellinen Kirjastoseura ry (STKS) Annettu 27.3.2013 Tiivistelmä Kirjastoilla oli tekijänoikeuslain 19 :n nojalla

Lisätiedot

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa Esityksen sisältö Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Sopimustarpeiden

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti.

Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. LAUSUNTO 1998:17 A: 10.11.1998 Oppimateriaalissa oli siteerattu sanoituksia tekijänoikeuslain 22 :n mukaisesti. Selostus asiasta X on 24.4.1998 saapuneella kirjelmällä pyytänyt tekijänoikeusneuvoston lausuntoa

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmistoliiketoiminta-seminaari Jyväskylä, 11.4.2007 Matti Saastamoinen Suomen open source -keskus COSS COSS - Centre for Open Source Solutions Kansallinen

Lisätiedot

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007/1433 Verkkoaineisto Esa-Pekka Keskitalo 19.5.2008 Lain tarkoitus (1 ) Tämän lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596.

Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi COM(2016)596. 1 Lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö EU-jakelut.OKM_STM@vnk.fi copyright@minedu.fi Asia: Sanaston lausunto komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi COM(2016)595 sekä direktiiviksi

Lisätiedot

Valokopiointija digiluvat

Valokopiointija digiluvat Valokopiointija digiluvat Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: digilupa, valokopiointi, digitaalisten aineistojen kopiointi, Kopioston luvat, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet,

Lisätiedot

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan

Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1999:8 Asia Hakija Tekijänoikeus kalenterin kalenterisivuihin ja puhelinmuistio-osaan Mainostoimisto X Annettu Helsingissä 29.3.1999 Selostus asiasta Turkulainen mainostoimisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:9 Asia Hakija Sitaatti, kuvasitaatti Suomen tekniset kustantajat STEK r.y. Annettu 19.12.1988 Tiivistelmä Tekijänoikeuslain 14 :n 1 momentin mukaisesti opetuskäyttöön

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos, valokuva, elokuva A Annettu 3.5.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oikeudesta valokuvaan ja tekijänoikeuksista virka-

Lisätiedot

HE 126/2006 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 126/2006 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. 1 Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 126/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että tekijänoikeuslakia muutetaan siten, että tekijöiden oikeus korvaukseen teosten kappaleiden

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex)

GRAMEX. Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry. (Jäljempänä Gramex) T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö GRAMEX U P P H O V S R A T T S O R G A N I S A T I O N 1 (5) Sopimus 1. Osapuolet Sopimuksen osapuolet ovat Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien

Lisätiedot

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007

KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 KULTTUURIAINEISTOJEN TALLETTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN UUSI VAPAAKAPPALELAINSÄÄDÄNTÖ HE 68/2007 Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8. Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:8 Asia Hakija Konsolipelien tekijänoikeus ja lainausoikeus Espoon kaupunginkirjasto Annettu 26.5.2015 Tiivistelmä Konsolipelit ovat yhteenliitettyinä teoksina tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki /404

Tekijänoikeuslaki /404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus EU:ssa OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Luettelo direktiiveistä Tietoyhteiskuntadirektiivi 2001/29/EY Tietokoneohjelmadirektiivi 2009/24/EY Tietokantadirektiivi 96/9/EY

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:13 Asia Hakija Teostaso, selittävä piirustus, tekijäolettama H:n käräjäoikeus Annettu 8.6.1994 Tiivistelmä Muurausalan oppikirjassa olleet selittävät piirustukset eivät

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen A Annettu 17.11.1988 Tiivistelmä A oli siviilipalvelusaikanaan käsikirjoittanut ja ohjannut X:n kaupungin terveysvirastolle

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:9 Asia Hakija Kopiointi, kirjasto A Annettu 9.5.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto kirjastojen kopiointia koskevien tekijänoikeutta rajoittavien säännösten

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:10. Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:10. Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2007:10 Asia Hakija Teosten saattaminen vammaisten käytettäväksi Sanasto ry Annettu 29.08.2007 Tiivistelmä Niin sanottu omakirjalainaus ei ole TekijäL 17 2 mom. tarkoitettua

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta. 2. Taloudelliset oikeudet.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 1. Lakiehdotusten perustelut. 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta. 2. Taloudelliset oikeudet. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1. Lakiehdotusten perustelut 1.1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta 2. Taloudelliset oikeudet. Pykälän edelle lisätään sen sisältöä kuvaava väliotsikko. Pykälään ehdotettavat

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Nettikasvattajan. käsikirja

Nettikasvattajan. käsikirja Nettikasvattajan käsikirja 5+1 ohjetta kasvattajalle 1 Ole positiivinen. Osallistu lapsen nettiarkeen kuten harrastuksiin tai koulukuulumisiin. Kuuntele, keskustele, opi! Pelastakaa Lapset ry:n nettiturvallisuustyön

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus.

Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa. Parempi kokonaisuus. Paremmilla tiedoilla entistä parempaa hoitoa Yhtenäiset potilastiedot. Terveydenhoito saa uudet mahdollisuudet käyttää tietojasi. Parempi kokonaisuus. Potilastietojen yhdistäminen otetaan nyt käyttöön

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2016/0280(COD) 2.3.2017 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Yleistä tekijänoikeudesta

Yleistä tekijänoikeudesta KIRJASTOTOIMINNAN ALA TEKIJÄNOIKEUDEN PUITTEISSA Keijo Perälä Esitelmä Suomen tieteellisen kirjastoseuran tekijänoikeuspäivänä 30.5.2007 Tieteiden talossa Helsingissä Yleistä tekijänoikeudesta Filosofisesti

Lisätiedot