ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/ Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

2 Omistaja HANKESUUNNITELMA 2(25) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä Hankesuunnitelman laatiminen Tuula Sarkkinen Hankesuunnitelman muokkaus Tuula Sarkkinen Leena Penttilä Hankesuunnitelman muokkaus / kommentointi Keijo Korhonen Kirsi Heino, Raili Pitkänen ja Juhana Suurnäkki Projektiryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Ohjausryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Projektiryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Merja Ikäheimonen, Juhana Suurnäkki Hankesuunnitelman päivittäminen Hankesuunnitelman hyväksyminen Tuula Sarkkinen Keijo Korhonen Tuula Taivalantti- Ripatti Tuula Sarkkinen Ohjausryhmä OHJE Alueellisen hankesuunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää ja tukea oman alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden ereseptin käyttöönottoprojektien toteuttamista. Alueellisen yhteistyön tarkoitus on toteuttaa käyttöönotto siten, että se on valtakunnallisesti koordinoitavissa ja toisaalta niin, että päällekkäisiä työvaiheita ja hankintoja vältettäisiin. Hankesuunnitelmapohja perustuu KuntaIT:n projektitiivistelmään ja se on vapaasti muokattavissa. Mikäli jokin kohta ei sovellu alueen tilanteeseen, voi sen jättää täyttämättä tai muokata sopivammaksi. Kohdat, joihin täydennetään esim. terveydenhuollon toimintayksikön nimi on merkitty lomakekentällä. Tässä dokumentissa käytetään organisaatioista ereseptilain mukaista termiä terveydenhuollon toimintayksikkö.

3 Omistaja HANKESUUNNITELMA 3(25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Alueellisen hankkeen tarkoitus ja tehtävä Aluehankkeen tehtävä Hankkeen tehtäväkokonaisuudet Rajaukset Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit Hankkeen organisointi Hankkeen vaiheistus ja tuotokset Hankkeen talous Aluehankkeen kustannusten jakoperusteet Riskien hallintasuunnitelma Varautumis- ja hallintasuunnitelma Raportointi ja seuranta Paikallisten projektien seuranta Raportointi valtakunnalliselle tasolle KunTo hanketoimistolle Hankinnat ja sopimukset Liitteet...25

4 Omistaja HANKESUUNNITELMA 4(25) 1 Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTapalveluihin (eresepti, earkisto). KanTa-palvelujen käyttöönotoissa keskeisiä tehtäviä ovat mm. liittymisaikataulujen sopiminen, sopimusmallit, projektityön mallit, ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin tuottaminen, viestintä, tuotantovaiheen tuen järjestelyt sekä mittareiden ja työvälineiden tuottaminen. Ilman koordinoitua yhteistyötä noin 160 terveydenhuollon toimintayksikön liittymisessä on odotettavissa päällekkäistä ja keskenään ristiriitaista työtä. Yhteisten tehtävien toteutusta koordinoimaan on perustettu KunTo hanketoimisto, joka toimii julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden lukuun. KunTo edustaa ereseptin käyttöönottohankkeen toimeenpanon valtakunnallista tasoa. Sairaanhoitopiirien on erikoissairaanhoitolain mukaan huolehdittava alueensa tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. STM on edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit koordinoivat alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden liittymistä kansallisiin tietotekniikkapalveluihin. Käyttöönotto toteutetaan ereseptilain (61/2007) puitteissa valtakunnallisen ja alueellisen aikataulutuksen mukaisesti. ereseptin käyttöönotolla tavoiteltavat tulokset ja hyödyt on kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 1). tulosalue Potilas- ja lääketurvallisuus tulokset ja hyödyt Potilasturvallisuuden paraneminen Lääketurvallisuuden paraneminen Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyvät toiminnat Potilaan kokonaislääkitys Toteutetaan järjestelmä, jossa potilaan lääkemääräykset voidaan tallettaa sähköisesti valtakunnalliseen reseptikeskukseen ja jossa reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset voidaan toimittaa potilaalle hänen haluamanaan ajankohtana hänen valitsemastaan apteekista. Lääkkeen määrääminen ja toimittaminen helpottuvat ja tehostuvat. Reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset mahdollistavat potilaan suostumuksella hänen kokonaislääkityksensä selvittämisen ja huomioon ottamisen lääkehoitoa toteutettaessa. Reseptikeskuksen ja Reseptikeskukseen ja reseptiarkistoon koottuja tietoja voidaan hyödyntää terveydenhuollon -arkiston tietojen hyödyntäminen viran- viranomaistoiminnassa. omaistoiminnassa. Taulukko 1: Tavoiteltavat hyödyt Viitteet: Laki sähköisestä lääkemääräyksestä ( /61, muutos 1229/2010). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä ( /485, muutos 814/2009).

5 Omistaja HANKESUUNNITELMA 5(25) Näitä periaatteita noudattaen ereseptin valtakunnallinen käyttöönotto on organisoitu siten, että yksittäiset terveydenhuollon toimintayksiköiden liittymis- ja käyttöönottoprojektit koordinoidaan sairaanhoitopiirijakoa noudattavina alueellisina kokonaisuuksina (kuva 1). Nämä aluehankkeet nimeävät tarkoituksenmukaisen organisaation, alueellisen toimijan, tehtävää suorittamaan. Kuva 1: Käyttöönottohankkeen organisointi

6 Omistaja HANKESUUNNITELMA 6(25) 2 Alueellisen hankkeen tarkoitus ja tehtävä Alueellisen hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön sähköinen lääkemääräys (eresepti) seuraavissa -alueen terveydenhuollon toimintayksiköissä: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Mikkelin terveyskeskus, ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi, joille Mikkelin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Joroisten terveyskeskus Juvan terveyskeskus Kangasniemen terveyskeskus Mäntyharjun terveyskeskus Pertunmaan terveyskeskus Pieksämäen terveyskeskus Etelä-Savon työterveys Vaalijalan ky Kuva 2: Karttakuva -alueesta

7 Omistaja HANKESUUNNITELMA 7(25) 2.1 Aluehankkeen tehtävä Tehtävänä on yhtenäistää ja tukea oman alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden ereseptin käyttöönottoprojektien toteuttamista. Alueellisen yhteistyön tarkoitus on toteuttaa käyttöönotto siten, että se on valtakunnallisesti koordinoitavissa ja toisaalta niin, että päällekkäisiä työvaiheita ja hankintoja vältettäisiin. Aluehankkeessa haetaan yhtenäistä liittymisratkaisua, johon alueen organisaatiot voivat liittyä. Elleivät organisaatiot liity yhteiseen ratkaisuun, niin ne huolehtivat itse liittymisratkaisustaan. Käyttöönoton toteuttamisessa tarvittava yhteistyö alueen apteekkien kanssa kuuluu myös aluehankkeen tehtäviin. Etelä- olevat apteekit: Apteekki Kaupparekisterin nimi Postiosoite Anttolan sivuapteekki Anttolan sivuapteekki ANTTOLA Haukivuoren apteekki Haukivuoren apteekki HAUKIVUORI Hirvensalmen apteekki Hirvensalmen apteekki HIRVENSALMI Holzwecker Apteekki Celcius Holzwecker Apteekki Celcius PIEKSÄMÄKI Holzwecker Apteekki Fahrenheit Holzwecker Apteekki Fahrenheit PIEKSÄMÄKI Joroisten apteekki Joroisten apteekki JOROINEN Juvan apteekki Juvan apteekki JUVA Jäppilän apteekki Jäppilän apteekki JÄPPILÄ Kangasniemen apteekki Kangasniemen apteekki KANGASNIEMI Mikkelin I apteekki Mikkelin I apteekki MIKKELI Mikkelin II Uusi apteekki Mikkelin Uusi apteekki, Eeva Kuosmanen MIKKELI Mikkelin III Otso apteekki Mikkelin Otso apteekki MIKKELI Mikkelin IV Graanin apteekki Graanin apteekki Mikkeli Mäntyharjun Havu apteekki Mäntyharjun Havu apteekki MÄNTYHARJU Naarajärven sivuapteekki Naarajärven sivuapteekki NAARAJÄRVI Pertunmaan apteekki Pertunmaan apteekki PERTUNMAA Pieksämäen II Uusi apteekki Pieksämäen 2. uusi apteekki PIEKSÄMÄKI Puumalan apteekki Puumalan apteekki PUUMALA Rantakylän sivuapteekki Rantakylän sivuapteekki MIKKELI Ristiinan apteekki Ristiinan apteekki RISTIINA Suomenniemen sivuapteekki Suomenniemen sivuapteekki SUOMENNIEMI Virtasalmen sivuapteekki Virtasalmen sivuapteekki VIRTASALMI Alueellinen hankeorganisaatio ei kuitenkaan vastaa yksittäisten terveydenhuollon toimintayksiköiden puolesta näiden liittymisestä KanTa-palveluihin ja eikä niihin liittyvistä hallinnollisista päätöksistä. Näissä vastuu on kullakin terveydenhuollon toimintayksiköllä.

8 Omistaja HANKESUUNNITELMA 8(25) 3 Hankkeen tehtäväkokonaisuudet ereseptin käyttöönottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 3.1). Ohjeistus tehtäväkokonaisuuksien toteuttamiseen julkaistaan -sivustolla (Käyttöönoton käsikirja). Yksityiskohtainen tehtäväluettelo löytyy liitteenä olevasta Suunnittelu ja seuranta -excel-taulukosta. Kuva 3.1 Tehtäväkokonaisuudet osana käyttöönoton prosessia.

9 Omistaja HANKESUUNNITELMA 9(25) [JS1] Kuva 3.2: ereseptin käyttöönottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet ereseptin käyttöönotto on suuri ponnistus, joka tulee sisältämään terveydenhuollon toimintayksiköille kauaskantoisia ja kalliita ratkaisuja. Laadun varmistamisen, ylläpidettävyyden ja resurssien järkevän käytön vuoksi hankintoja ei kannata toteuttaa yksittäisten toimintayksiköiden erillisinä hankkeina, vaan suurissa hankinnoissa ja käyttöönottojen organisoinnissa on tehtävä suunnitelmallista yhteistyötä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.1) on avattu tehtäväkokonaisuuksien sisältöä. Tehtäväkokonaisuus Hankehallinta Potilastietojärjestelmät Tietoliikenne ja yhteiset palvelut, laitteet Selitys Alueellisen hankkeen suunnittelu ja toteutus. Rahoitus. Mahdolliset yhteishankinnat. Liittymisten ja alueellisen käyttöönoton koordinointi. Raportointi KunTolle. Versiopäivitysten alueellinen koordinointi. Liityntätavan ja -pisteen alueellinen selvitys. Terveydenhuollon palveluyksiköiden tietojen kokoaminen SOTErekisteriä varten. Tietoliikenneyhteyden/-yhteyksien ja järjestelmille yhteisten palveluiden (esim. allekirjoituspalvelin, viestinvälitys) suunnittelu ja toteutus. Mahdolliset yhteishankinnat (esim. kortinlukijat ja muut laitteet, käyt-

10 Omistaja HANKESUUNNITELMA 10(25) Varmennepalvelut Toimintamallit, prosessit töoikeudet jne.). Palvelin-, järjestelmä- ja henkilövarmenteiden hakemiseen ja käyttöönottoon liittyvä suunnittelu ja yhteistyö. Valtakunnallisten toimintamallien (ks. ereseptin yleisohje) käyttöönoton suunnittelu. Terveydenhuollon toimintayksiköiden auditointikriteerien täyttämiseen vaadittavat toimenpiteet toimintayksiköiden tukeminen. Koulutus Käyttöönotto ja tuotantosuunnitelma (tuotannon tuki) Viestintä Valtakunnallisten toimintamallien kouluttaminen ja sitouttaminen. Ks. erillinen koulutussuunnitelmarunko. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja toteutus alueellisena kokonaisuutena, yhteistyössä alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien (liittyjien) kanssa. Tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen. Ks. erillinen Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma, Alueellinen viestintäsuunnitelmarunko ja ereseptin käyttöönotonaikainen viestintäsuunnitelma. Taulukko 3.1: Tehtäväkokonaisuuksien sisältöä 3.1 Rajaukset Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan, kuinka Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen KanTa-hanke organisoituu ja huolehtii siitä, että alueen julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt ottavat käyttöön sähköisen lääkemääräyksen. Hankkeen ulkopuolella toteutettavaksi rajatut kokonaisuudet on eritelty alla olevassa taulukossa (taulukko 3.2). TOTEUTTAMISEN RAJAUKSET aihe rajauksen kuvaus ja syy vastuullinen taho tai yhteyshenkilö Yksityisten palveluntuottajien käyttöönotot Yksityiset vastaavat omilta osiltaan sähköisiin lääkemääräyksiin siirtymisestä. "Yksityiset palveluntuottajat xls" Keväällä 2011 saatu tieto: - Terveystalon Mikkelin yksiköstä on kerrottu, että heillä Terveystalossa ereseptiin liittyminen tapahtuu valtakunnallisesti. - Marskin Lääkäriasemalla ei ole vielä suunnitelmia ereseptiin liittymisestä. Apteekkien käyttöönotot Apteekit ja sivuapteekit vastaavat itsenäisesti valmiudestaan toimittaa lääkkeitä sähköisten lääkemääräysten perusteella. KunTo, Yliopiston apteekki ja Apteekkariliitto tekevät yhteistyötä siirtymisaikataulujen koordinoinnissa. Aluehanke ja alueen apteekit apteekkariyhdistysten kautta.

11 Omistaja HANKESUUNNITELMA 11(25) earkisto Sairaanhoitopiirin alueen apteekkien valmiutta sähköisten lääkemääräysten käsittelyyn koordinoidaan alueellisen hankkeen toimesta. Tässä dokumentissa keskitytään ereseptin käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Potilastietojen sähköisen arkistoinnin (earkisto) käyttöönottosuunnitelma laaditaan aikanaan erilliseksi dokumentiksi. ereseptillä ja earkistolla on yhteisiä osioita etenkin teknisellä puolella. ereseptin käyttöönoton myötä saavutetaan tekninen valmius monilta osin myös earkiston käyttöönottoa varten. "-alueen apteekit.xls" -alueen Potilastietojen sähköisestä arkistoinnin käyttöönotosta tehdään erillinen suunnitelma. Taulukko 3.2: Hankkeen rajaukset 3.2 Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit Meneillään olevia hankkeita ja projekteja, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella hankkeen toteuttamiseen. Riippuvuuden nimi Kelan reseptikeskus-projekti ja KanTohanke Apteekkien tietojärjestelmien kehittämisprojektit Klusterihankkeissa ja muuten tapahtuva potilastietojärjestelmien kehittäminen TERES-projekti (Pegasos) elääke-projekti (Effica) Riippuvuuden kuvaus Luovat KanTa-arkiston tekniset edellytykset ja arkiston puolen tekniset liityntävalmiudet Mahdollistaa tietotekniset yhteydet apteekkien ja lääkkeen määrääjän välillä KanTa-kelpoisuuden eli liittymisvalmiuksien luominen potilastietojärjestelmiin Toteutetaan sähköisen lääkemääräyksen asiakastestaukset ja ensimmäiset toiminnalliset käyttöönotot. Tuloksena on vakioitu käyttöönottomalli. KArkisto-projekti (Pegasos) Testaa potilastietoarkistoliittymän ja luo liittymismallin. Kansallinen hoitotyön kehittämishanke Hoitotyön ydintietojen pilotointi ja niiden saaminen koodistopalvelimelle. Projekti päättyi v (Hoidata) Valviran toiminta Luo edellytykset käyttäjien henkilöllisyyden varmistamiselle sähköistä lääkemääräystä ja sähköistä potilasarkistoa käytettäessä. Väestörekisterikeskuksen toiminta THL:n Koodistopalvelun toiminta Vastaa KanTan koodistopalvelujen sisällöstä (esim. ydintiedot ja terveydenhuollon toimipaikkojen OID-yksilöinti) ja OID-yksilöintikoodein käyttöönoton koordinoinnista Kansallinen Hanketoimisto KunTo Kokoaa käyttöönottojen ohjeistuksen, tuottaa käyttöönottoprojekteihin liittyvät mallit, yleisen koulutusmateriaalin sekä sopimusmallit ja koordinoi liittymisaikatauluja. -alueen omat hankkeet ja riippuvuudet Riippuvuuden nimi Riippuvuuden kuvaus Itä-Suomen sairaanhoitopiiri ISER Itä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen kuntayhtymä ISER, johon kuuluvat liikelaitosmaisesti Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelliset tuotantoyksiköt. Kysymys on sairaanhoitopiirien välisen toiminnan tehostamisesta. Suunnitelman mukaan ISER aloittaisi toimintansa vuoden 2014 alusta. Yhteinen viestinvälitysratkaisu. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seutu on valittu sosiaali- ja terveysministeriön kokeiluun, jossa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalveluja voitaisiin kehittää puitelain mukai- Seutu-SOTE siksi. Mikkelin kaupungin vastuulla on järjestää sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut seitsemään kuntaan: Hirvensalmelle, Kangasniemelle, Mäntyharjulle, Mikkeliin, Pertunmaalle, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Palve-

12 Omistaja HANKESUUNNITELMA 12(25) Alueellinen yhteinen potilastietorekisterin esiselvitysprojekti Mäntyharjun Effican käyttöönotto JJR-yhteistyö JJR-kuntien yhteistyö Itä-Savon sosterin kanssa Keski-Savon malli = Pieksämäen, Varkauden, Joroisten ja Heinäveden sosiaalija terveyspalveluiden järjestäminen Puumalan tilanne Työterveyshuollon järjestelmän vaihto :n IDM-hanke lutuotantoyksiköitä ovat Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa. Seudullinen järjestäjälautakunta, jossa on valtuutettuja kaikista seitsemästä kunnasta, tilaa palvelutuotantoyksiköiltä palveluja. Suunnitelman mukaan seudullinen sosiaali- ja terveystoimi aloittaa vuoden 2012 alussa. Työpanos, toimintamallit. Esiselvitysprojektissa selvitetään Effica-kantojen yhdistäminen. Projektissa ovat mukana Efficaa käyttävistä organisaatioista Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. Selvityksen ulkopuolelle jäävät Etelä-Savon työterveys ja Vaalijalan kuntayhtymä sekä Pegasosta käyttävä Pieksämäki. Työpanos, toimintamallit. Mäntyharju on vaihtamassa Pegasoksesta Efficaan. Effican käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 alussa. Työpanos, toimintamallit. Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteistyö. Yhteistyön päättyminen vuoden 2012 lopussa. Vastavuoroinen terveydenhuollon palvelujen järjestäminen Savonlinnan seudun Sosterin kanssa. JJR-yhteistyö purkautuu vuoden 2012 lopussa. Keski-Savon terveyspalveluista tehty selvitys ehdottaa Pieksämäen ja Varkauden sairaaloille uutta työnjakoa. - Malli ei miellytä Pieksämäkeä. - Joroinen katsoo, mitä Keski-Savon malli yhdessä Heinäveden ja Varkauden kanssa tarjoaa joroislaisille. Puumala ja Savonlinna käyvät liitosneuvotteluja. Jos valtuustot päätyvät yhteisesti esittämään kuntaliitosta, esitys viedään valtioneuvoston käsittelyyn. Kuntien on määrä yhdistyä vuoden 2013 alussa. Etelä-Savon työterveys vaihtaa potilastietojärjestelmänsä Efficasta Acuteen. Työpanos. EReseptin käyttäjien käyttöoikeudet ja korttien toiminta :ssä. Taulukko 3.3: Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit 4 Hankkeen organisointi Hankkeen ohjauksesta ja toteutuksesta vastaava organisaatio muodostuu seuraavasti: Hankkeen omistaja/hallinnoija; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri koordinoi aluehanketta. Alueen organisaatioiden kanssa on tehty puitesopimus. Alueellinen ohjausryhmä; jäseninä ovat aluehankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja sairaanhoitopiirin edustajat sekä tarvittavien sidosryhmien edustajat. Ohjausryhmän tehtävänä ohjata ja johtaa hanketta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja tai tietopalvelupäällikkö ja sihteerinä hankepäällikkö. Hankepäällikkö; vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. Alueellinen projektiryhmä; hankepäällikön apuna ohjaa ja valvoo hankkeen etenemistä. Jäseninä ovat paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt sekä tarvittavat asiantuntijat.

13 Omistaja HANKESUUNNITELMA 13(25) Kuntaliiton KunTo-hanketoimisto vastaa ereseptin valtakunnallisen käyttöönoton koordinoinnista ja aikatauluttamisesta. KunTo tukee ja valvoo hankkeen etenemistä. Paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt; vastaavat kukin oman käyttöönottoprojektinsa etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti ja avustavat hankepäällikköä käyttöönottoprojektien välisessä koordinoinnissa. Hankkeen toteuttamiseen oleellisesti vaikuttavat muut tahot: - Ohjelmistotoimittajat (Tieto, Logica ja Acute), viestinvälityksen toteuttaja, Etelä-Savon tietohallinto, alueen apteekit. OHJAUSRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Vesa Vestala, kehitysjohtaja Merja Ikäheimonen, tietopalvelupäällikkö, puheenjohtaja, alkaen Matti Suistomaa, johtaja ylilääkäri Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija, sihteeri Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Jarmo Tiainen, toimitusjohtaja Esth Jouko Hänninen, vs. johtava lääkäri Pekka Pöllönen, johtava lääkäri, saakka Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi (vara: Minna Mutanen, vastaanoton esimies) Tiina Koponen, kehitysjohtaja Joroinen Hilpi Purhonen, terveyspalvelupäällikkö Juva Pia Kärkkäinen-Hannikainen, atk-tuki/tiedotus-/ Kangasniemi tietosuojavastaava Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja Mäntyharju (vara: Sari Vainikka, osastonhoitaja) Hans Gärdström, johtava lääkäri Pertunmaa Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Marko Eronen, IT-asiantuntija Pieksämäki Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija Kuntaliitto, KunTo-toimisto kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - Ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa koko hanketta. Päätöksentekijä HANKEPÄÄLLIKKÖ Nimi Organisaatio Tuula Sarkkinen roolin kuvaus tehtäväalue roolin tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus valmistelu Vastaa alueellisesta ereseptin käyttöönoton suunnittelusta yhteistyössä sairaanhoitopiirin johdon kanssa. Tekee yhteistyötä -alueen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa: KanTaan liittyvät organisaatiot.

14 Omistaja HANKESUUNNITELMA 14(25) suunnittelu Laatii alueellisen hankesuunnitelman (resurssit, roolit ja vastuut sekä aikataulut). Tehtävien vastuiden määrittely ja jakaminen. Tekee hankkeen aikataulu- ja työmääräarvion yhteistyössä muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa. Vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. Laatii yhteistyössä viestintä-/tiedotustyöryhmän kanssa viestintäsuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Apteekkiyhteistyön käynnistäminen. resurssit Sairaanhoitopiirin resurssit Alueen organisaatioiden resurssit tuotokset Hankesuunnitelma Tilanneraporttien koostaminen Tekninen dokumentti tekninen prosessikaavio (reseptin liikkuminen), Esth tekee työn tekemisen seuraaminen Prosessikaavio reseptin tekeminen, toimintamallityöryhmän tehtävä, työn tekemisen seuraaminen Suunnitelma käyttökustannusten jakaantumisesta ja laskutuksesta, Esth ja tekevät työn tekemisen seuraaminen hyväksyntä / Erilaisten dokumenttien hyväksyminen vastaanottaminen viestintä Tiedottaa ereseptin käyttöönottosuunnitelman ym. suunnitelmat ja vaatimukset paikalliselle tasolle ja muille osapuolille. Tiedottaa ereseptin käyttöönottosuunnitelman ym. suunnitelmat KunTo-toimistolle. muutosten hallinta Muutoksista raportoiminen, tiedottaminen sekä suunnittelu, suunnitelmien hyväksyminen ja toteuttaminen. riskienhallinta Riskien arviointi ja kontrollointi. Hankepäällikkö vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. ALUEELLINEN PROJEKTIRYHMÄ Jäsenet Nimi Matti Suistomaa, johtajaylilääkäri Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Päivi Malinen, pääsuunnittelija Organisaatio, puheenjohtaja Esth, alkaen

15 Omistaja HANKESUUNNITELMA 15(25) Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth, sihteeri Samppa Kankkunen, IT-asiantuntija Esth (vara Jari Koivisto, IT-asiantuntija) Timo Niiranen, tietoliikennesuunnittelija Esth (vara: Jouko Pulkka, tietoliikennesuunnittelija) Mirja Sepponen, toimistosihteeri, tietosuojavastaavan ja Effica yhdyshenkilö Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Hilpi Purhonen, terveyspalvelupäällikkö Joroinen ja Juva Markku Tuunainen, perusturvajohtaja Kangasniemi Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju (vara Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja) Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Marko Eronen, IT-asiantuntija Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Jyri Saastamoinen, proviisori Mikkelin I Apteekki Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija Kuntaliitto, KunTo-toimisto kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Alueellinen projektiryhmä; ohjaa ja valvoo hankepäällikön apuna hankkeen etenemistä. Jäseninä ovat paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt sekä tarvittavat asiantuntijat. Alueellinen projektiryhmä valmistelee ohjausryhmän päätettäväksi vietävät asiat. ALUEELLINEN VARMENNETYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Päivi Malinen, pääsuunnittelija Esth, puheenjohtaja alkaen Samppa Kankkunen, IT-asiantuntija Esth, puheenjohtaja saakka (osallistuu tarvittaessa, ) Jari Koivisto, IT-asiantuntija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Jouko Pettinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Timo Niiranen, tietoliikennesuunnittelija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Salme Viljakainen, avohoidon esimies Joroinen Mirja Lantiainen, toimistosihteeri Juva Antti Puustinen, yrittäjä, järjestelmän asiantuntija Juva (Wintunix) Jouni Pauninsalo, atk-suunnittelija Kangasniemi Teppo Marttila, IT-suunnittelija Mäntyharju (vara Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja) Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Marko Eronen, IT-suunnittelija Pieksämäki Jarmo Onttonen, atk-asiantuntija (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Vaalijalan ky

16 Omistaja HANKESUUNNITELMA 16(25) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus HR Varmennetyöryhmän tehtävänä on varmistaa teknisesti luotettavan käyttöympäristön luonti ereseptin käyttöön. Sen vastuulla olevia suunnittelutehtäviä ovat mm. työasemat, kortinlukijat (hankinta ja asennus), kortinlukijaohjelmiston asennus, työasemaohjelmistot, kirjautuminen, palvelinvarmenteet (palvelinvarmennehakemus ja järjestelmäkohtaiset varmennehakemukset), avainparien luonnin ja käsittelyn suunnittelu. Varmennetyöryhmä tutustuu voimassa olevaan ohjeistukseen (mm. fineid.fi). Myös KanTan ja Väestörekisterikeskuksen sivuilla on ohjeita. Varmennetyöryhmä valmistelee tehtäviensä mukaiset asiat projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle päätettäväksi. ALUEELLINEN VIESTINTÄ-/TIEDOTUSTYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Matti Suistomaa, johtajaylilääkäri, puheenjohtaja Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Matti Laitsaari, tiedotuspäällikkö Mikkeli (lähetetään kokouskutsu, osallistuu tilanteen mukaan) Mirja Sepponen, toimistosihteeri, tietosuojavastaavan ja Effica yhdyshenkilö Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Salme Viljakainen, avohoidon esimies Joroinen Mirja Lantiainen, atk-tukihenkilö Juva Pia Kärkkäinen-Hannikainen, atk-tuki/tiedotus/ Kangasniemi tietosuojavastaava Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju Hans Gärdström, johtava lääkäri Pertunmaa Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Viestintätyöryhmän tehtävä on laatia alueellinen viestintäsuunnitelma ja huolehtia sen toteuttamisesta. Viestintätyöryhmä valmistelee viestintäsuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Käyttöönottavien organisaatioiden tiedottamisesta vastaavat paikalliset projektit.

17 Omistaja HANKESUUNNITELMA 17(25) ALUEELLINEN KOULUTUS-/TOIMINTAMALLITYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Tommi Torkkeli, ylilääkäri Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija, sihteeri Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Hanna Partanen, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Hanna Huippa, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Iida Humalamäki, lääkäri Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Tuija Savolainen, perushoitaja, Effica-pääkäyttäjä Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Sari Luukkonen, Effica-pääkäyttäjä Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Jarmo Lappalainen, johtava lääkäri Joroinen ja Juva, puheenjohtaja Hilkka Kuitunen, terveyskeskusavustaja Kangasniemi Riitta Kervinen, sairaanhoitaja Kangasniemi Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju Riitta Airaksinen, osastonhoitaja Pertunmaa Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Merja Kuusinen, kätilö, Pegasos-pääkäyttäjä Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Anne Kemppi-Särkkä, 1.9. alkaen Merja Jäppinen, koulutussuunnittelija, saakka (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Vaalijalan ky Jyri Saastamoinen, proviisori Mikkelin I Apteekki kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Koulutus-/toimintamallityöryhmä laatii alueelliset toimintamallit valtakunnallisten ohjeiden perusteella, samoin ereseptin käyttöönottoon liittyvän koulutussuunnitelman sekä seuraa sen toteutumista. Koulutus-/toimintamallityöryhmä valmistelee toimintamallit ja koulutussuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. ALUEELLINEN OID-TYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Minna Mutanen, vastaanoton esimies Salme Viljakainen, avohoidon esimies Mirja Lantiainen, atk-tukihenkilö Päivi Halttunen, osastosihteeri Liina Kuusela, toimistosihteeri, alkaen Anja Hokkanen, kanslisti, asti Sari Vainikka, osastonhoitaja Kati Terhomaa, terveydenhuollon sihteeri Organisaatio, puheenjohtaja, sihteeri Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Joroinen Juva Kangasniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa

18 Omistaja HANKESUUNNITELMA 18(25) Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR OID-ryhmän jäsenten tehtävänä on laatia oman organisaationsa palveluyksikkörekisteri, jotka toimitetaan keskitysti :n toimesta THL:lle. SOTE-organisaatiorekisterien laatiminen ja toimittaminen THL:lle. Kukin organisaatio vastaa oman rekisterinsä sisällöstä. Jatkossa jokainen organisaatio huolehtii omien tietojensa ajantasaisuudesta THL:lle. Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot on koottu liitteeseen 4. 5 Hankkeen vaiheistus ja tuotokset TAVOITEAIKATAULU Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioiden liittymiselle Reseptikeskukseen ja ereseptin käyttöönotolle on - Liittymishakemusvalmius kattavasti mennessä - ereseptin tuotantokäytön aloitus: eresepti otettu laajamittaisesti käyttöön: Aikataulu tullee muuttumaan eri hankkeiden (mm. yhteinen Effica-kanta) yhteensovittamisen ja aikatauluttamisen yhteydessä. Tässä kappaleessa esitetään hankkeen vaiheistus (kuva 5) sekä alla olevaan taulukkoon vaiheistus täsmennetään tuotoksien kanssa. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään Suunnittelu ja seuranta -exceltaulukon avulla. Kuva 5: Aluehankkeen vaiheistus Toteutus/Ohjaus sisältää paikallisten käyttöönottoprojektien vaiheet Valmistautuminen, Liittyminen ja Käyttöönotto/levitys. Nämä on avattu alla olevaan taulukkoon (taulukko 5). HANKKEEN VAIHEISTUS Vaihe Vaiheen kuvaus Alku Loppu Hyväksyjä Käynnistys Hankkeen aloitus. Asetetaan alustavat tavoitteet, suunnitellaan toteutustapa ja resursointi. Toteutetaan alueellisen suunnitelman puitteissa ja yhteistyössä alueellisen hankkeen kanssa (OHRYkokous) Ohjausryhmä

19 Omistaja HANKESUUNNITELMA 19(25) Vaihe päättyy, kun -alueen hanke on käynnistetty kaikki alueen kunnat ja kuntayhtymät huomioiden. Suunnittelu Toteutus/Ohjaus Valmistautuminen Toteutus/Ohjaus Liittyminen Aluehankkeen yksityiskohtainen suunnittelu, jonka tuloksena on suunnitelma ereseptin käyttöönotolle Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioille. Alueellisesti toteutettavien hankintojen toteuttaminen ja/tai paikallisten projektien valmistautumisvaiheen seuraaminen. Alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden liittäminen reseptikeskukseen. Käyttöönottokokokeet. KunTo kokoaa tämän vaiheen liittymisjärjestyksen ja aikataulun Ohjausryhmä ? Toteutus/Ohjaus Käyttöönotto/levitys Sähköisen lääkemääräyksen käytön aloittaminen käyttöönottoprojekteittain (paikalliset). Tukeminen ja viestintä. Toimintamallimuutosten arviointi. Seuranta/päättäminen Tuotannon hyväksyminen, alueellisen hankkeen päättäminen ? ? Taulukko 5: Vaiheiden sisältöä Liittyminen-, Käyttöönotto/levitys- ja Seuraaminen -vaiheiden aikataulut saattavat muuttua, kun eri hankkeiden (kuten yhteinen Effica-kanta) aikatauluja sovitetaan yhteen. 6 Hankkeen talous Hankkeen kesto: 09/ /2012 Kustannuksia aiheuttavat mm. 1. eresepti-modulien käyttöoikeudet ja käyttööönottoon liittyvät lisenssi- ja muut järjestelmämuutosten kustannukset 2. ereseptin edellyttämät laitteet ja tietoliikenne kuten palvelimet, levytila, tietoliikenne KanTa-palveluihin ja kortinlukijat 3. Muut KanTa-liittymäpalvelut, esim. välityspalvelut 4. Kansalliset kustannukset kuten kansallisten palvelujen käyttömaksut ja KunTo-osuus (alkanevat vuonna 2013) 5. Henkilöstökustannukset kuten aluehankkeen ja käyttöönottoprojektien kustannukset ja mahdollinen asiantuntijatyö 6. Alueellinen ja paikallinen koulutus kuten kouluttajat, tilat, laitteet ja materiaalit sekä koulutuksiin osallistuminen 7. Mahdolliset muut ereseptin käyttöönottoon liittyvät kustannukset kuten tilat, kalusteet, painotuotteet ymv.

20 Omistaja HANKESUUNNITELMA 20(25) "ereseptin käyttöönoton esimerkkikustannukset.pdf" 6.1 Aluehankkeen kustannusten jakoperusteet Alueellisessa ohjausryhmässä on sovittu kustannusten jakoperusteesta seuraavasti: sairaanhoitopiiri vastaa puolesta kustannuksista ja muut organisaatiot toisesta puolesta. Tämä osuus jaetaan organisaatioiden lukumäärällä eli 13:lla. Etelä-Savon työterveyden ja Vaalijalan kuntayhtymän osuus molemmilta on 1/13 kustannuksista. Kuntien osuus on loput 11/13, joka jaetaan kuntien kesken väestömäärän suhteessa. Jakoperuste on kirjattu myös puitesopimukseen. Yksittäiselle organisaatiolle tehty työ laskutetaan kyseiseltä organisaatiolta. Alueellisessa ohjausryhmässä päätettiin, että kustannukset kohdistetaan tietojärjestelmätasolla eli yhteiset kustannukset kohdistetaan kaikille ja tiettyyn tietojärjestelmään tehty työ kohdistetaan ko. järjestelmälle. Ohjausryhmässä päätettiin, että vuoden 2012 alusta alkaen -alueen KanTa-hankkeen kustannukset jaetaan seuraavasti: Sairaanhoitopiiri vastaa puolesta kustannuksista ja muut organisaatiot toisesta puolesta. Tämä osuus jaetaan organisaatioiden lukumäärällä eli 12:lla. Vaalijalan kuntayhtymän osuus on 1/12 kustannuksista. Kuntien osuus on loput 11/12, joka jaetaan kuntien kesken väestömäärän suhteessa. 7 Riskien hallintasuunnitelma Hankkeen ajan ja kaikilla hankeorganisaation tasoilla toimitaan aktiivisesti syntyvien riskien minimoimiseksi ja hallitaan mahdollisesti syntyvät riskitilanteet. Projektiryhmä tekee toimenpide-ehdotukset riskien minimoimisesta ohjausryhmälle. HANKKEEN RISKIEN HALLINTASUUNNITELMA nro Tehtäväkokonaisuus Tunnistetut riskit Todennäköisyys (TN) ja vaikutus (Vaik) ja näiden tulo (TNxV) TN Vaik TNx V Seuranta ja toimepidevastuu. 1 Hankehallinta Aikataulu: Hanke ei pysty käynnistymään/etenemään suunnitellusti, koska se joutuu odottamaan jonkin valtakunnallisen edellytyksen (kuten yhteistestaus) valmistumista. Aikataulu: -alueen yhteisen kannan rakentaminen: huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Kustannukset: Hanke joutuu odottamaan jotain ulkoista toimijaa, ja hankkeen käyttökustannukset (henkilöstömenot, laitteiden käyttömaksut tms.) juoksevat ilman vastaavaa tuotannollista hyötyä. Resurssit: Harvojen osaamisresurssien järkevä ja joustava käyttö. Hankkeen toteuttamisessa tarvitaan kaikilla tasoilla (valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen) monenlaista erityisosaamista. Yksi onnistumi- Hankepäällikkö

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006

Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje. Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Julkaisun nimi 1 Tiehallinnon kehittämisprojektien ohje Sisäisiä julkaisuja 1/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 2 Julkaisun nimi Verkkojulkaisu

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE

PROJEKTISUUNNITELMA. Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin kehittäminen RAKE Markus Melin Projektipäällikkö, etkk Projektisuunnitelma RAKE Luotu: 23.4.2007 Muokattu: 24.4.2007 Tulostettu: 7.6.2007 Sivu: 1/14 PROJEKTISUUNNITELMA Projektimuotoisen tutkimustoiminnan hallinnoinnin

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu

Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tieran Mobiilikotihoidon toiminnanohjauspalvelu Käyttöönoton projektisuunnitelma Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot