ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/ Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

2 Omistaja HANKESUUNNITELMA 2(25) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä Hankesuunnitelman laatiminen Tuula Sarkkinen Hankesuunnitelman muokkaus Tuula Sarkkinen Leena Penttilä Hankesuunnitelman muokkaus / kommentointi Keijo Korhonen Kirsi Heino, Raili Pitkänen ja Juhana Suurnäkki Projektiryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Ohjausryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Projektiryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Merja Ikäheimonen, Juhana Suurnäkki Hankesuunnitelman päivittäminen Hankesuunnitelman hyväksyminen Tuula Sarkkinen Keijo Korhonen Tuula Taivalantti- Ripatti Tuula Sarkkinen Ohjausryhmä OHJE Alueellisen hankesuunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää ja tukea oman alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden ereseptin käyttöönottoprojektien toteuttamista. Alueellisen yhteistyön tarkoitus on toteuttaa käyttöönotto siten, että se on valtakunnallisesti koordinoitavissa ja toisaalta niin, että päällekkäisiä työvaiheita ja hankintoja vältettäisiin. Hankesuunnitelmapohja perustuu KuntaIT:n projektitiivistelmään ja se on vapaasti muokattavissa. Mikäli jokin kohta ei sovellu alueen tilanteeseen, voi sen jättää täyttämättä tai muokata sopivammaksi. Kohdat, joihin täydennetään esim. terveydenhuollon toimintayksikön nimi on merkitty lomakekentällä. Tässä dokumentissa käytetään organisaatioista ereseptilain mukaista termiä terveydenhuollon toimintayksikkö.

3 Omistaja HANKESUUNNITELMA 3(25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Alueellisen hankkeen tarkoitus ja tehtävä Aluehankkeen tehtävä Hankkeen tehtäväkokonaisuudet Rajaukset Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit Hankkeen organisointi Hankkeen vaiheistus ja tuotokset Hankkeen talous Aluehankkeen kustannusten jakoperusteet Riskien hallintasuunnitelma Varautumis- ja hallintasuunnitelma Raportointi ja seuranta Paikallisten projektien seuranta Raportointi valtakunnalliselle tasolle KunTo hanketoimistolle Hankinnat ja sopimukset Liitteet...25

4 Omistaja HANKESUUNNITELMA 4(25) 1 Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTapalveluihin (eresepti, earkisto). KanTa-palvelujen käyttöönotoissa keskeisiä tehtäviä ovat mm. liittymisaikataulujen sopiminen, sopimusmallit, projektityön mallit, ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin tuottaminen, viestintä, tuotantovaiheen tuen järjestelyt sekä mittareiden ja työvälineiden tuottaminen. Ilman koordinoitua yhteistyötä noin 160 terveydenhuollon toimintayksikön liittymisessä on odotettavissa päällekkäistä ja keskenään ristiriitaista työtä. Yhteisten tehtävien toteutusta koordinoimaan on perustettu KunTo hanketoimisto, joka toimii julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden lukuun. KunTo edustaa ereseptin käyttöönottohankkeen toimeenpanon valtakunnallista tasoa. Sairaanhoitopiirien on erikoissairaanhoitolain mukaan huolehdittava alueensa tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. STM on edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit koordinoivat alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden liittymistä kansallisiin tietotekniikkapalveluihin. Käyttöönotto toteutetaan ereseptilain (61/2007) puitteissa valtakunnallisen ja alueellisen aikataulutuksen mukaisesti. ereseptin käyttöönotolla tavoiteltavat tulokset ja hyödyt on kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 1). tulosalue Potilas- ja lääketurvallisuus tulokset ja hyödyt Potilasturvallisuuden paraneminen Lääketurvallisuuden paraneminen Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyvät toiminnat Potilaan kokonaislääkitys Toteutetaan järjestelmä, jossa potilaan lääkemääräykset voidaan tallettaa sähköisesti valtakunnalliseen reseptikeskukseen ja jossa reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset voidaan toimittaa potilaalle hänen haluamanaan ajankohtana hänen valitsemastaan apteekista. Lääkkeen määrääminen ja toimittaminen helpottuvat ja tehostuvat. Reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset mahdollistavat potilaan suostumuksella hänen kokonaislääkityksensä selvittämisen ja huomioon ottamisen lääkehoitoa toteutettaessa. Reseptikeskuksen ja Reseptikeskukseen ja reseptiarkistoon koottuja tietoja voidaan hyödyntää terveydenhuollon -arkiston tietojen hyödyntäminen viran- viranomaistoiminnassa. omaistoiminnassa. Taulukko 1: Tavoiteltavat hyödyt Viitteet: Laki sähköisestä lääkemääräyksestä ( /61, muutos 1229/2010). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä ( /485, muutos 814/2009).

5 Omistaja HANKESUUNNITELMA 5(25) Näitä periaatteita noudattaen ereseptin valtakunnallinen käyttöönotto on organisoitu siten, että yksittäiset terveydenhuollon toimintayksiköiden liittymis- ja käyttöönottoprojektit koordinoidaan sairaanhoitopiirijakoa noudattavina alueellisina kokonaisuuksina (kuva 1). Nämä aluehankkeet nimeävät tarkoituksenmukaisen organisaation, alueellisen toimijan, tehtävää suorittamaan. Kuva 1: Käyttöönottohankkeen organisointi

6 Omistaja HANKESUUNNITELMA 6(25) 2 Alueellisen hankkeen tarkoitus ja tehtävä Alueellisen hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön sähköinen lääkemääräys (eresepti) seuraavissa -alueen terveydenhuollon toimintayksiköissä: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Mikkelin terveyskeskus, ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi, joille Mikkelin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Joroisten terveyskeskus Juvan terveyskeskus Kangasniemen terveyskeskus Mäntyharjun terveyskeskus Pertunmaan terveyskeskus Pieksämäen terveyskeskus Etelä-Savon työterveys Vaalijalan ky Kuva 2: Karttakuva -alueesta

7 Omistaja HANKESUUNNITELMA 7(25) 2.1 Aluehankkeen tehtävä Tehtävänä on yhtenäistää ja tukea oman alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden ereseptin käyttöönottoprojektien toteuttamista. Alueellisen yhteistyön tarkoitus on toteuttaa käyttöönotto siten, että se on valtakunnallisesti koordinoitavissa ja toisaalta niin, että päällekkäisiä työvaiheita ja hankintoja vältettäisiin. Aluehankkeessa haetaan yhtenäistä liittymisratkaisua, johon alueen organisaatiot voivat liittyä. Elleivät organisaatiot liity yhteiseen ratkaisuun, niin ne huolehtivat itse liittymisratkaisustaan. Käyttöönoton toteuttamisessa tarvittava yhteistyö alueen apteekkien kanssa kuuluu myös aluehankkeen tehtäviin. Etelä- olevat apteekit: Apteekki Kaupparekisterin nimi Postiosoite Anttolan sivuapteekki Anttolan sivuapteekki ANTTOLA Haukivuoren apteekki Haukivuoren apteekki HAUKIVUORI Hirvensalmen apteekki Hirvensalmen apteekki HIRVENSALMI Holzwecker Apteekki Celcius Holzwecker Apteekki Celcius PIEKSÄMÄKI Holzwecker Apteekki Fahrenheit Holzwecker Apteekki Fahrenheit PIEKSÄMÄKI Joroisten apteekki Joroisten apteekki JOROINEN Juvan apteekki Juvan apteekki JUVA Jäppilän apteekki Jäppilän apteekki JÄPPILÄ Kangasniemen apteekki Kangasniemen apteekki KANGASNIEMI Mikkelin I apteekki Mikkelin I apteekki MIKKELI Mikkelin II Uusi apteekki Mikkelin Uusi apteekki, Eeva Kuosmanen MIKKELI Mikkelin III Otso apteekki Mikkelin Otso apteekki MIKKELI Mikkelin IV Graanin apteekki Graanin apteekki Mikkeli Mäntyharjun Havu apteekki Mäntyharjun Havu apteekki MÄNTYHARJU Naarajärven sivuapteekki Naarajärven sivuapteekki NAARAJÄRVI Pertunmaan apteekki Pertunmaan apteekki PERTUNMAA Pieksämäen II Uusi apteekki Pieksämäen 2. uusi apteekki PIEKSÄMÄKI Puumalan apteekki Puumalan apteekki PUUMALA Rantakylän sivuapteekki Rantakylän sivuapteekki MIKKELI Ristiinan apteekki Ristiinan apteekki RISTIINA Suomenniemen sivuapteekki Suomenniemen sivuapteekki SUOMENNIEMI Virtasalmen sivuapteekki Virtasalmen sivuapteekki VIRTASALMI Alueellinen hankeorganisaatio ei kuitenkaan vastaa yksittäisten terveydenhuollon toimintayksiköiden puolesta näiden liittymisestä KanTa-palveluihin ja eikä niihin liittyvistä hallinnollisista päätöksistä. Näissä vastuu on kullakin terveydenhuollon toimintayksiköllä.

8 Omistaja HANKESUUNNITELMA 8(25) 3 Hankkeen tehtäväkokonaisuudet ereseptin käyttöönottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 3.1). Ohjeistus tehtäväkokonaisuuksien toteuttamiseen julkaistaan -sivustolla (Käyttöönoton käsikirja). Yksityiskohtainen tehtäväluettelo löytyy liitteenä olevasta Suunnittelu ja seuranta -excel-taulukosta. Kuva 3.1 Tehtäväkokonaisuudet osana käyttöönoton prosessia.

9 Omistaja HANKESUUNNITELMA 9(25) [JS1] Kuva 3.2: ereseptin käyttöönottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet ereseptin käyttöönotto on suuri ponnistus, joka tulee sisältämään terveydenhuollon toimintayksiköille kauaskantoisia ja kalliita ratkaisuja. Laadun varmistamisen, ylläpidettävyyden ja resurssien järkevän käytön vuoksi hankintoja ei kannata toteuttaa yksittäisten toimintayksiköiden erillisinä hankkeina, vaan suurissa hankinnoissa ja käyttöönottojen organisoinnissa on tehtävä suunnitelmallista yhteistyötä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.1) on avattu tehtäväkokonaisuuksien sisältöä. Tehtäväkokonaisuus Hankehallinta Potilastietojärjestelmät Tietoliikenne ja yhteiset palvelut, laitteet Selitys Alueellisen hankkeen suunnittelu ja toteutus. Rahoitus. Mahdolliset yhteishankinnat. Liittymisten ja alueellisen käyttöönoton koordinointi. Raportointi KunTolle. Versiopäivitysten alueellinen koordinointi. Liityntätavan ja -pisteen alueellinen selvitys. Terveydenhuollon palveluyksiköiden tietojen kokoaminen SOTErekisteriä varten. Tietoliikenneyhteyden/-yhteyksien ja järjestelmille yhteisten palveluiden (esim. allekirjoituspalvelin, viestinvälitys) suunnittelu ja toteutus. Mahdolliset yhteishankinnat (esim. kortinlukijat ja muut laitteet, käyt-

10 Omistaja HANKESUUNNITELMA 10(25) Varmennepalvelut Toimintamallit, prosessit töoikeudet jne.). Palvelin-, järjestelmä- ja henkilövarmenteiden hakemiseen ja käyttöönottoon liittyvä suunnittelu ja yhteistyö. Valtakunnallisten toimintamallien (ks. ereseptin yleisohje) käyttöönoton suunnittelu. Terveydenhuollon toimintayksiköiden auditointikriteerien täyttämiseen vaadittavat toimenpiteet toimintayksiköiden tukeminen. Koulutus Käyttöönotto ja tuotantosuunnitelma (tuotannon tuki) Viestintä Valtakunnallisten toimintamallien kouluttaminen ja sitouttaminen. Ks. erillinen koulutussuunnitelmarunko. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja toteutus alueellisena kokonaisuutena, yhteistyössä alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien (liittyjien) kanssa. Tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen. Ks. erillinen Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma, Alueellinen viestintäsuunnitelmarunko ja ereseptin käyttöönotonaikainen viestintäsuunnitelma. Taulukko 3.1: Tehtäväkokonaisuuksien sisältöä 3.1 Rajaukset Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan, kuinka Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen KanTa-hanke organisoituu ja huolehtii siitä, että alueen julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt ottavat käyttöön sähköisen lääkemääräyksen. Hankkeen ulkopuolella toteutettavaksi rajatut kokonaisuudet on eritelty alla olevassa taulukossa (taulukko 3.2). TOTEUTTAMISEN RAJAUKSET aihe rajauksen kuvaus ja syy vastuullinen taho tai yhteyshenkilö Yksityisten palveluntuottajien käyttöönotot Yksityiset vastaavat omilta osiltaan sähköisiin lääkemääräyksiin siirtymisestä. "Yksityiset palveluntuottajat xls" Keväällä 2011 saatu tieto: - Terveystalon Mikkelin yksiköstä on kerrottu, että heillä Terveystalossa ereseptiin liittyminen tapahtuu valtakunnallisesti. - Marskin Lääkäriasemalla ei ole vielä suunnitelmia ereseptiin liittymisestä. Apteekkien käyttöönotot Apteekit ja sivuapteekit vastaavat itsenäisesti valmiudestaan toimittaa lääkkeitä sähköisten lääkemääräysten perusteella. KunTo, Yliopiston apteekki ja Apteekkariliitto tekevät yhteistyötä siirtymisaikataulujen koordinoinnissa. Aluehanke ja alueen apteekit apteekkariyhdistysten kautta.

11 Omistaja HANKESUUNNITELMA 11(25) earkisto Sairaanhoitopiirin alueen apteekkien valmiutta sähköisten lääkemääräysten käsittelyyn koordinoidaan alueellisen hankkeen toimesta. Tässä dokumentissa keskitytään ereseptin käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Potilastietojen sähköisen arkistoinnin (earkisto) käyttöönottosuunnitelma laaditaan aikanaan erilliseksi dokumentiksi. ereseptillä ja earkistolla on yhteisiä osioita etenkin teknisellä puolella. ereseptin käyttöönoton myötä saavutetaan tekninen valmius monilta osin myös earkiston käyttöönottoa varten. "-alueen apteekit.xls" -alueen Potilastietojen sähköisestä arkistoinnin käyttöönotosta tehdään erillinen suunnitelma. Taulukko 3.2: Hankkeen rajaukset 3.2 Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit Meneillään olevia hankkeita ja projekteja, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella hankkeen toteuttamiseen. Riippuvuuden nimi Kelan reseptikeskus-projekti ja KanTohanke Apteekkien tietojärjestelmien kehittämisprojektit Klusterihankkeissa ja muuten tapahtuva potilastietojärjestelmien kehittäminen TERES-projekti (Pegasos) elääke-projekti (Effica) Riippuvuuden kuvaus Luovat KanTa-arkiston tekniset edellytykset ja arkiston puolen tekniset liityntävalmiudet Mahdollistaa tietotekniset yhteydet apteekkien ja lääkkeen määrääjän välillä KanTa-kelpoisuuden eli liittymisvalmiuksien luominen potilastietojärjestelmiin Toteutetaan sähköisen lääkemääräyksen asiakastestaukset ja ensimmäiset toiminnalliset käyttöönotot. Tuloksena on vakioitu käyttöönottomalli. KArkisto-projekti (Pegasos) Testaa potilastietoarkistoliittymän ja luo liittymismallin. Kansallinen hoitotyön kehittämishanke Hoitotyön ydintietojen pilotointi ja niiden saaminen koodistopalvelimelle. Projekti päättyi v (Hoidata) Valviran toiminta Luo edellytykset käyttäjien henkilöllisyyden varmistamiselle sähköistä lääkemääräystä ja sähköistä potilasarkistoa käytettäessä. Väestörekisterikeskuksen toiminta THL:n Koodistopalvelun toiminta Vastaa KanTan koodistopalvelujen sisällöstä (esim. ydintiedot ja terveydenhuollon toimipaikkojen OID-yksilöinti) ja OID-yksilöintikoodein käyttöönoton koordinoinnista Kansallinen Hanketoimisto KunTo Kokoaa käyttöönottojen ohjeistuksen, tuottaa käyttöönottoprojekteihin liittyvät mallit, yleisen koulutusmateriaalin sekä sopimusmallit ja koordinoi liittymisaikatauluja. -alueen omat hankkeet ja riippuvuudet Riippuvuuden nimi Riippuvuuden kuvaus Itä-Suomen sairaanhoitopiiri ISER Itä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen kuntayhtymä ISER, johon kuuluvat liikelaitosmaisesti Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelliset tuotantoyksiköt. Kysymys on sairaanhoitopiirien välisen toiminnan tehostamisesta. Suunnitelman mukaan ISER aloittaisi toimintansa vuoden 2014 alusta. Yhteinen viestinvälitysratkaisu. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seutu on valittu sosiaali- ja terveysministeriön kokeiluun, jossa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalveluja voitaisiin kehittää puitelain mukai- Seutu-SOTE siksi. Mikkelin kaupungin vastuulla on järjestää sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut seitsemään kuntaan: Hirvensalmelle, Kangasniemelle, Mäntyharjulle, Mikkeliin, Pertunmaalle, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Palve-

12 Omistaja HANKESUUNNITELMA 12(25) Alueellinen yhteinen potilastietorekisterin esiselvitysprojekti Mäntyharjun Effican käyttöönotto JJR-yhteistyö JJR-kuntien yhteistyö Itä-Savon sosterin kanssa Keski-Savon malli = Pieksämäen, Varkauden, Joroisten ja Heinäveden sosiaalija terveyspalveluiden järjestäminen Puumalan tilanne Työterveyshuollon järjestelmän vaihto :n IDM-hanke lutuotantoyksiköitä ovat Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa. Seudullinen järjestäjälautakunta, jossa on valtuutettuja kaikista seitsemästä kunnasta, tilaa palvelutuotantoyksiköiltä palveluja. Suunnitelman mukaan seudullinen sosiaali- ja terveystoimi aloittaa vuoden 2012 alussa. Työpanos, toimintamallit. Esiselvitysprojektissa selvitetään Effica-kantojen yhdistäminen. Projektissa ovat mukana Efficaa käyttävistä organisaatioista Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. Selvityksen ulkopuolelle jäävät Etelä-Savon työterveys ja Vaalijalan kuntayhtymä sekä Pegasosta käyttävä Pieksämäki. Työpanos, toimintamallit. Mäntyharju on vaihtamassa Pegasoksesta Efficaan. Effican käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 alussa. Työpanos, toimintamallit. Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteistyö. Yhteistyön päättyminen vuoden 2012 lopussa. Vastavuoroinen terveydenhuollon palvelujen järjestäminen Savonlinnan seudun Sosterin kanssa. JJR-yhteistyö purkautuu vuoden 2012 lopussa. Keski-Savon terveyspalveluista tehty selvitys ehdottaa Pieksämäen ja Varkauden sairaaloille uutta työnjakoa. - Malli ei miellytä Pieksämäkeä. - Joroinen katsoo, mitä Keski-Savon malli yhdessä Heinäveden ja Varkauden kanssa tarjoaa joroislaisille. Puumala ja Savonlinna käyvät liitosneuvotteluja. Jos valtuustot päätyvät yhteisesti esittämään kuntaliitosta, esitys viedään valtioneuvoston käsittelyyn. Kuntien on määrä yhdistyä vuoden 2013 alussa. Etelä-Savon työterveys vaihtaa potilastietojärjestelmänsä Efficasta Acuteen. Työpanos. EReseptin käyttäjien käyttöoikeudet ja korttien toiminta :ssä. Taulukko 3.3: Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit 4 Hankkeen organisointi Hankkeen ohjauksesta ja toteutuksesta vastaava organisaatio muodostuu seuraavasti: Hankkeen omistaja/hallinnoija; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri koordinoi aluehanketta. Alueen organisaatioiden kanssa on tehty puitesopimus. Alueellinen ohjausryhmä; jäseninä ovat aluehankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja sairaanhoitopiirin edustajat sekä tarvittavien sidosryhmien edustajat. Ohjausryhmän tehtävänä ohjata ja johtaa hanketta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja tai tietopalvelupäällikkö ja sihteerinä hankepäällikkö. Hankepäällikkö; vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. Alueellinen projektiryhmä; hankepäällikön apuna ohjaa ja valvoo hankkeen etenemistä. Jäseninä ovat paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt sekä tarvittavat asiantuntijat.

13 Omistaja HANKESUUNNITELMA 13(25) Kuntaliiton KunTo-hanketoimisto vastaa ereseptin valtakunnallisen käyttöönoton koordinoinnista ja aikatauluttamisesta. KunTo tukee ja valvoo hankkeen etenemistä. Paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt; vastaavat kukin oman käyttöönottoprojektinsa etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti ja avustavat hankepäällikköä käyttöönottoprojektien välisessä koordinoinnissa. Hankkeen toteuttamiseen oleellisesti vaikuttavat muut tahot: - Ohjelmistotoimittajat (Tieto, Logica ja Acute), viestinvälityksen toteuttaja, Etelä-Savon tietohallinto, alueen apteekit. OHJAUSRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Vesa Vestala, kehitysjohtaja Merja Ikäheimonen, tietopalvelupäällikkö, puheenjohtaja, alkaen Matti Suistomaa, johtaja ylilääkäri Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija, sihteeri Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Jarmo Tiainen, toimitusjohtaja Esth Jouko Hänninen, vs. johtava lääkäri Pekka Pöllönen, johtava lääkäri, saakka Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi (vara: Minna Mutanen, vastaanoton esimies) Tiina Koponen, kehitysjohtaja Joroinen Hilpi Purhonen, terveyspalvelupäällikkö Juva Pia Kärkkäinen-Hannikainen, atk-tuki/tiedotus-/ Kangasniemi tietosuojavastaava Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja Mäntyharju (vara: Sari Vainikka, osastonhoitaja) Hans Gärdström, johtava lääkäri Pertunmaa Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Marko Eronen, IT-asiantuntija Pieksämäki Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija Kuntaliitto, KunTo-toimisto kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - Ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa koko hanketta. Päätöksentekijä HANKEPÄÄLLIKKÖ Nimi Organisaatio Tuula Sarkkinen roolin kuvaus tehtäväalue roolin tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus valmistelu Vastaa alueellisesta ereseptin käyttöönoton suunnittelusta yhteistyössä sairaanhoitopiirin johdon kanssa. Tekee yhteistyötä -alueen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa: KanTaan liittyvät organisaatiot.

14 Omistaja HANKESUUNNITELMA 14(25) suunnittelu Laatii alueellisen hankesuunnitelman (resurssit, roolit ja vastuut sekä aikataulut). Tehtävien vastuiden määrittely ja jakaminen. Tekee hankkeen aikataulu- ja työmääräarvion yhteistyössä muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa. Vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. Laatii yhteistyössä viestintä-/tiedotustyöryhmän kanssa viestintäsuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Apteekkiyhteistyön käynnistäminen. resurssit Sairaanhoitopiirin resurssit Alueen organisaatioiden resurssit tuotokset Hankesuunnitelma Tilanneraporttien koostaminen Tekninen dokumentti tekninen prosessikaavio (reseptin liikkuminen), Esth tekee työn tekemisen seuraaminen Prosessikaavio reseptin tekeminen, toimintamallityöryhmän tehtävä, työn tekemisen seuraaminen Suunnitelma käyttökustannusten jakaantumisesta ja laskutuksesta, Esth ja tekevät työn tekemisen seuraaminen hyväksyntä / Erilaisten dokumenttien hyväksyminen vastaanottaminen viestintä Tiedottaa ereseptin käyttöönottosuunnitelman ym. suunnitelmat ja vaatimukset paikalliselle tasolle ja muille osapuolille. Tiedottaa ereseptin käyttöönottosuunnitelman ym. suunnitelmat KunTo-toimistolle. muutosten hallinta Muutoksista raportoiminen, tiedottaminen sekä suunnittelu, suunnitelmien hyväksyminen ja toteuttaminen. riskienhallinta Riskien arviointi ja kontrollointi. Hankepäällikkö vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. ALUEELLINEN PROJEKTIRYHMÄ Jäsenet Nimi Matti Suistomaa, johtajaylilääkäri Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Päivi Malinen, pääsuunnittelija Organisaatio, puheenjohtaja Esth, alkaen

15 Omistaja HANKESUUNNITELMA 15(25) Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth, sihteeri Samppa Kankkunen, IT-asiantuntija Esth (vara Jari Koivisto, IT-asiantuntija) Timo Niiranen, tietoliikennesuunnittelija Esth (vara: Jouko Pulkka, tietoliikennesuunnittelija) Mirja Sepponen, toimistosihteeri, tietosuojavastaavan ja Effica yhdyshenkilö Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Hilpi Purhonen, terveyspalvelupäällikkö Joroinen ja Juva Markku Tuunainen, perusturvajohtaja Kangasniemi Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju (vara Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja) Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Marko Eronen, IT-asiantuntija Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Jyri Saastamoinen, proviisori Mikkelin I Apteekki Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija Kuntaliitto, KunTo-toimisto kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Alueellinen projektiryhmä; ohjaa ja valvoo hankepäällikön apuna hankkeen etenemistä. Jäseninä ovat paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt sekä tarvittavat asiantuntijat. Alueellinen projektiryhmä valmistelee ohjausryhmän päätettäväksi vietävät asiat. ALUEELLINEN VARMENNETYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Päivi Malinen, pääsuunnittelija Esth, puheenjohtaja alkaen Samppa Kankkunen, IT-asiantuntija Esth, puheenjohtaja saakka (osallistuu tarvittaessa, ) Jari Koivisto, IT-asiantuntija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Jouko Pettinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Timo Niiranen, tietoliikennesuunnittelija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Salme Viljakainen, avohoidon esimies Joroinen Mirja Lantiainen, toimistosihteeri Juva Antti Puustinen, yrittäjä, järjestelmän asiantuntija Juva (Wintunix) Jouni Pauninsalo, atk-suunnittelija Kangasniemi Teppo Marttila, IT-suunnittelija Mäntyharju (vara Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja) Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Marko Eronen, IT-suunnittelija Pieksämäki Jarmo Onttonen, atk-asiantuntija (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Vaalijalan ky

16 Omistaja HANKESUUNNITELMA 16(25) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus HR Varmennetyöryhmän tehtävänä on varmistaa teknisesti luotettavan käyttöympäristön luonti ereseptin käyttöön. Sen vastuulla olevia suunnittelutehtäviä ovat mm. työasemat, kortinlukijat (hankinta ja asennus), kortinlukijaohjelmiston asennus, työasemaohjelmistot, kirjautuminen, palvelinvarmenteet (palvelinvarmennehakemus ja järjestelmäkohtaiset varmennehakemukset), avainparien luonnin ja käsittelyn suunnittelu. Varmennetyöryhmä tutustuu voimassa olevaan ohjeistukseen (mm. fineid.fi). Myös KanTan ja Väestörekisterikeskuksen sivuilla on ohjeita. Varmennetyöryhmä valmistelee tehtäviensä mukaiset asiat projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle päätettäväksi. ALUEELLINEN VIESTINTÄ-/TIEDOTUSTYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Matti Suistomaa, johtajaylilääkäri, puheenjohtaja Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Matti Laitsaari, tiedotuspäällikkö Mikkeli (lähetetään kokouskutsu, osallistuu tilanteen mukaan) Mirja Sepponen, toimistosihteeri, tietosuojavastaavan ja Effica yhdyshenkilö Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Salme Viljakainen, avohoidon esimies Joroinen Mirja Lantiainen, atk-tukihenkilö Juva Pia Kärkkäinen-Hannikainen, atk-tuki/tiedotus/ Kangasniemi tietosuojavastaava Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju Hans Gärdström, johtava lääkäri Pertunmaa Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Viestintätyöryhmän tehtävä on laatia alueellinen viestintäsuunnitelma ja huolehtia sen toteuttamisesta. Viestintätyöryhmä valmistelee viestintäsuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Käyttöönottavien organisaatioiden tiedottamisesta vastaavat paikalliset projektit.

17 Omistaja HANKESUUNNITELMA 17(25) ALUEELLINEN KOULUTUS-/TOIMINTAMALLITYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Tommi Torkkeli, ylilääkäri Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija, sihteeri Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Hanna Partanen, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Hanna Huippa, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Iida Humalamäki, lääkäri Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Tuija Savolainen, perushoitaja, Effica-pääkäyttäjä Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Sari Luukkonen, Effica-pääkäyttäjä Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Jarmo Lappalainen, johtava lääkäri Joroinen ja Juva, puheenjohtaja Hilkka Kuitunen, terveyskeskusavustaja Kangasniemi Riitta Kervinen, sairaanhoitaja Kangasniemi Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju Riitta Airaksinen, osastonhoitaja Pertunmaa Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Merja Kuusinen, kätilö, Pegasos-pääkäyttäjä Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Anne Kemppi-Särkkä, 1.9. alkaen Merja Jäppinen, koulutussuunnittelija, saakka (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Vaalijalan ky Jyri Saastamoinen, proviisori Mikkelin I Apteekki kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Koulutus-/toimintamallityöryhmä laatii alueelliset toimintamallit valtakunnallisten ohjeiden perusteella, samoin ereseptin käyttöönottoon liittyvän koulutussuunnitelman sekä seuraa sen toteutumista. Koulutus-/toimintamallityöryhmä valmistelee toimintamallit ja koulutussuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. ALUEELLINEN OID-TYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Minna Mutanen, vastaanoton esimies Salme Viljakainen, avohoidon esimies Mirja Lantiainen, atk-tukihenkilö Päivi Halttunen, osastosihteeri Liina Kuusela, toimistosihteeri, alkaen Anja Hokkanen, kanslisti, asti Sari Vainikka, osastonhoitaja Kati Terhomaa, terveydenhuollon sihteeri Organisaatio, puheenjohtaja, sihteeri Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Joroinen Juva Kangasniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa

18 Omistaja HANKESUUNNITELMA 18(25) Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR OID-ryhmän jäsenten tehtävänä on laatia oman organisaationsa palveluyksikkörekisteri, jotka toimitetaan keskitysti :n toimesta THL:lle. SOTE-organisaatiorekisterien laatiminen ja toimittaminen THL:lle. Kukin organisaatio vastaa oman rekisterinsä sisällöstä. Jatkossa jokainen organisaatio huolehtii omien tietojensa ajantasaisuudesta THL:lle. Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot on koottu liitteeseen 4. 5 Hankkeen vaiheistus ja tuotokset TAVOITEAIKATAULU Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioiden liittymiselle Reseptikeskukseen ja ereseptin käyttöönotolle on - Liittymishakemusvalmius kattavasti mennessä - ereseptin tuotantokäytön aloitus: eresepti otettu laajamittaisesti käyttöön: Aikataulu tullee muuttumaan eri hankkeiden (mm. yhteinen Effica-kanta) yhteensovittamisen ja aikatauluttamisen yhteydessä. Tässä kappaleessa esitetään hankkeen vaiheistus (kuva 5) sekä alla olevaan taulukkoon vaiheistus täsmennetään tuotoksien kanssa. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään Suunnittelu ja seuranta -exceltaulukon avulla. Kuva 5: Aluehankkeen vaiheistus Toteutus/Ohjaus sisältää paikallisten käyttöönottoprojektien vaiheet Valmistautuminen, Liittyminen ja Käyttöönotto/levitys. Nämä on avattu alla olevaan taulukkoon (taulukko 5). HANKKEEN VAIHEISTUS Vaihe Vaiheen kuvaus Alku Loppu Hyväksyjä Käynnistys Hankkeen aloitus. Asetetaan alustavat tavoitteet, suunnitellaan toteutustapa ja resursointi. Toteutetaan alueellisen suunnitelman puitteissa ja yhteistyössä alueellisen hankkeen kanssa (OHRYkokous) Ohjausryhmä

19 Omistaja HANKESUUNNITELMA 19(25) Vaihe päättyy, kun -alueen hanke on käynnistetty kaikki alueen kunnat ja kuntayhtymät huomioiden. Suunnittelu Toteutus/Ohjaus Valmistautuminen Toteutus/Ohjaus Liittyminen Aluehankkeen yksityiskohtainen suunnittelu, jonka tuloksena on suunnitelma ereseptin käyttöönotolle Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioille. Alueellisesti toteutettavien hankintojen toteuttaminen ja/tai paikallisten projektien valmistautumisvaiheen seuraaminen. Alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden liittäminen reseptikeskukseen. Käyttöönottokokokeet. KunTo kokoaa tämän vaiheen liittymisjärjestyksen ja aikataulun Ohjausryhmä ? Toteutus/Ohjaus Käyttöönotto/levitys Sähköisen lääkemääräyksen käytön aloittaminen käyttöönottoprojekteittain (paikalliset). Tukeminen ja viestintä. Toimintamallimuutosten arviointi. Seuranta/päättäminen Tuotannon hyväksyminen, alueellisen hankkeen päättäminen ? ? Taulukko 5: Vaiheiden sisältöä Liittyminen-, Käyttöönotto/levitys- ja Seuraaminen -vaiheiden aikataulut saattavat muuttua, kun eri hankkeiden (kuten yhteinen Effica-kanta) aikatauluja sovitetaan yhteen. 6 Hankkeen talous Hankkeen kesto: 09/ /2012 Kustannuksia aiheuttavat mm. 1. eresepti-modulien käyttöoikeudet ja käyttööönottoon liittyvät lisenssi- ja muut järjestelmämuutosten kustannukset 2. ereseptin edellyttämät laitteet ja tietoliikenne kuten palvelimet, levytila, tietoliikenne KanTa-palveluihin ja kortinlukijat 3. Muut KanTa-liittymäpalvelut, esim. välityspalvelut 4. Kansalliset kustannukset kuten kansallisten palvelujen käyttömaksut ja KunTo-osuus (alkanevat vuonna 2013) 5. Henkilöstökustannukset kuten aluehankkeen ja käyttöönottoprojektien kustannukset ja mahdollinen asiantuntijatyö 6. Alueellinen ja paikallinen koulutus kuten kouluttajat, tilat, laitteet ja materiaalit sekä koulutuksiin osallistuminen 7. Mahdolliset muut ereseptin käyttöönottoon liittyvät kustannukset kuten tilat, kalusteet, painotuotteet ymv.

20 Omistaja HANKESUUNNITELMA 20(25) "ereseptin käyttöönoton esimerkkikustannukset.pdf" 6.1 Aluehankkeen kustannusten jakoperusteet Alueellisessa ohjausryhmässä on sovittu kustannusten jakoperusteesta seuraavasti: sairaanhoitopiiri vastaa puolesta kustannuksista ja muut organisaatiot toisesta puolesta. Tämä osuus jaetaan organisaatioiden lukumäärällä eli 13:lla. Etelä-Savon työterveyden ja Vaalijalan kuntayhtymän osuus molemmilta on 1/13 kustannuksista. Kuntien osuus on loput 11/13, joka jaetaan kuntien kesken väestömäärän suhteessa. Jakoperuste on kirjattu myös puitesopimukseen. Yksittäiselle organisaatiolle tehty työ laskutetaan kyseiseltä organisaatiolta. Alueellisessa ohjausryhmässä päätettiin, että kustannukset kohdistetaan tietojärjestelmätasolla eli yhteiset kustannukset kohdistetaan kaikille ja tiettyyn tietojärjestelmään tehty työ kohdistetaan ko. järjestelmälle. Ohjausryhmässä päätettiin, että vuoden 2012 alusta alkaen -alueen KanTa-hankkeen kustannukset jaetaan seuraavasti: Sairaanhoitopiiri vastaa puolesta kustannuksista ja muut organisaatiot toisesta puolesta. Tämä osuus jaetaan organisaatioiden lukumäärällä eli 12:lla. Vaalijalan kuntayhtymän osuus on 1/12 kustannuksista. Kuntien osuus on loput 11/12, joka jaetaan kuntien kesken väestömäärän suhteessa. 7 Riskien hallintasuunnitelma Hankkeen ajan ja kaikilla hankeorganisaation tasoilla toimitaan aktiivisesti syntyvien riskien minimoimiseksi ja hallitaan mahdollisesti syntyvät riskitilanteet. Projektiryhmä tekee toimenpide-ehdotukset riskien minimoimisesta ohjausryhmälle. HANKKEEN RISKIEN HALLINTASUUNNITELMA nro Tehtäväkokonaisuus Tunnistetut riskit Todennäköisyys (TN) ja vaikutus (Vaik) ja näiden tulo (TNxV) TN Vaik TNx V Seuranta ja toimepidevastuu. 1 Hankehallinta Aikataulu: Hanke ei pysty käynnistymään/etenemään suunnitellusti, koska se joutuu odottamaan jonkin valtakunnallisen edellytyksen (kuten yhteistestaus) valmistumista. Aikataulu: -alueen yhteisen kannan rakentaminen: huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Kustannukset: Hanke joutuu odottamaan jotain ulkoista toimijaa, ja hankkeen käyttökustannukset (henkilöstömenot, laitteiden käyttömaksut tms.) juoksevat ilman vastaavaa tuotannollista hyötyä. Resurssit: Harvojen osaamisresurssien järkevä ja joustava käyttö. Hankkeen toteuttamisessa tarvitaan kaikilla tasoilla (valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen) monenlaista erityisosaamista. Yksi onnistumi- Hankepäällikkö

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen OHJE KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje OHJE: Tämä Ohjeistuksen nimi on KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje. Sen sitovuusaste on ohje, jonka Kässärin ylläpitoryhmä

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06 2 (16) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Kanta-palveluun liittyjät... 3 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 5 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus... 5 2. Erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI. erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 24.4.2013 KLO 13.-15.30 SCANDIC CONTINENTAL, MANNERHEIMINTIE 46, HELSINKI erespa viitoittaa tietä ereseptiin Ohjelma Klo 13.00 13.10 erespa esittely (Timo Airaksinen, Salivirta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013 ALKAEN ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS 1.1.2013ALKAEN Valtuuston hyväksymä 25.5.2012 2 Sisällysluettelo 1.Johdantojapalvelutasopäätöksenhallinnollinenkäsittely 2.Ensihoidonpalvelutasoonliittyvätsäädöksetjaohjeet

Lisätiedot

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE 2 Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt 0.1 Pia Järvinen- Hiekkanen Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 2.2.2010 Peruspohja käyttöönottajaraadille kommentoitavaksi.

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään Mikkeli Ote pöytäkirjasta 16/2015 1 (5) 227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään MliDno-2015-654 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Patama, Merja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 26 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON KANTA-PALVELUJEN KÄYTTÖÖOTTOJEN JA TOIMINNALLISTEN MUUTOKSIEN TOIMEENPANON ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ Terke 2009-2787 Esityslistan asia

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Projektin taustaa KanTa-palvelujen (www.kanta.fi) käyttöönotto etenee vaiheittain terveydenhuollossa. Laki sosiaali-

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto

Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Sähköinen lääkemääräys - apteekkien valmiudet Farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura Suomen Apteekkariliitto Sähköisen reseptin toimintamalli ekatselu potilas lääkäri Reseptikeskus apteekki Kela Sähköisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika 23.1.2017 kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Joroisten kunnanhallituksen kokoushuone, Joroisten lentokenttä Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela

Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt. Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Sähköisen reseptin vaatimusmäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 19.-20.5.2008 Sibelius-talo, Lahti Markku Kiiski, Kela Keväällä 2006 Kela nimettiin kansalliseksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys

Kansalliset toimintamallit. Sähköinen lääkemääräys Kansalliset toimintamallit Sähköinen lääkemääräys 16.11.2015 Sähköinen resepti kotihoidossa ja palveluasumisessa Sähköisen lääkemääräyksen käytännöt kotihoidossa ja palveluasumisessa Kotihoidossa ja palveluasumisessa

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29-30.5.2006 Matti Puhakka 1 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä

Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä Kokemuksia sähköisestä lääkemääräyksestä TERVE-SOS 2011 Johanna Andersson 23.5.2011 Medi-IT Oy Heikinkatu 7, 48100 Kotka Puh. 05-211 1888 Fax. 05-220 5919 www.medi-it.fi 1 Potilasohje Tiedot toimitetusta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot