ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/ Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

2 Omistaja HANKESUUNNITELMA 2(25) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä Hankesuunnitelman laatiminen Tuula Sarkkinen Hankesuunnitelman muokkaus Tuula Sarkkinen Leena Penttilä Hankesuunnitelman muokkaus / kommentointi Keijo Korhonen Kirsi Heino, Raili Pitkänen ja Juhana Suurnäkki Projektiryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Ohjausryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Projektiryhmän käsittely Tuula Sarkkinen Merja Ikäheimonen, Juhana Suurnäkki Hankesuunnitelman päivittäminen Hankesuunnitelman hyväksyminen Tuula Sarkkinen Keijo Korhonen Tuula Taivalantti- Ripatti Tuula Sarkkinen Ohjausryhmä OHJE Alueellisen hankesuunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää ja tukea oman alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden ereseptin käyttöönottoprojektien toteuttamista. Alueellisen yhteistyön tarkoitus on toteuttaa käyttöönotto siten, että se on valtakunnallisesti koordinoitavissa ja toisaalta niin, että päällekkäisiä työvaiheita ja hankintoja vältettäisiin. Hankesuunnitelmapohja perustuu KuntaIT:n projektitiivistelmään ja se on vapaasti muokattavissa. Mikäli jokin kohta ei sovellu alueen tilanteeseen, voi sen jättää täyttämättä tai muokata sopivammaksi. Kohdat, joihin täydennetään esim. terveydenhuollon toimintayksikön nimi on merkitty lomakekentällä. Tässä dokumentissa käytetään organisaatioista ereseptilain mukaista termiä terveydenhuollon toimintayksikkö.

3 Omistaja HANKESUUNNITELMA 3(25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Alueellisen hankkeen tarkoitus ja tehtävä Aluehankkeen tehtävä Hankkeen tehtäväkokonaisuudet Rajaukset Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit Hankkeen organisointi Hankkeen vaiheistus ja tuotokset Hankkeen talous Aluehankkeen kustannusten jakoperusteet Riskien hallintasuunnitelma Varautumis- ja hallintasuunnitelma Raportointi ja seuranta Paikallisten projektien seuranta Raportointi valtakunnalliselle tasolle KunTo hanketoimistolle Hankinnat ja sopimukset Liitteet...25

4 Omistaja HANKESUUNNITELMA 4(25) 1 Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon KanTapalveluihin (eresepti, earkisto). KanTa-palvelujen käyttöönotoissa keskeisiä tehtäviä ovat mm. liittymisaikataulujen sopiminen, sopimusmallit, projektityön mallit, ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin tuottaminen, viestintä, tuotantovaiheen tuen järjestelyt sekä mittareiden ja työvälineiden tuottaminen. Ilman koordinoitua yhteistyötä noin 160 terveydenhuollon toimintayksikön liittymisessä on odotettavissa päällekkäistä ja keskenään ristiriitaista työtä. Yhteisten tehtävien toteutusta koordinoimaan on perustettu KunTo hanketoimisto, joka toimii julkisten terveydenhuollon toimintayksiköiden lukuun. KunTo edustaa ereseptin käyttöönottohankkeen toimeenpanon valtakunnallista tasoa. Sairaanhoitopiirien on erikoissairaanhoitolain mukaan huolehdittava alueensa tietojärjestelmien yhteensovittamisesta. STM on edellyttänyt, että sairaanhoitopiirit koordinoivat alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden liittymistä kansallisiin tietotekniikkapalveluihin. Käyttöönotto toteutetaan ereseptilain (61/2007) puitteissa valtakunnallisen ja alueellisen aikataulutuksen mukaisesti. ereseptin käyttöönotolla tavoiteltavat tulokset ja hyödyt on kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 1). tulosalue Potilas- ja lääketurvallisuus tulokset ja hyödyt Potilasturvallisuuden paraneminen Lääketurvallisuuden paraneminen Lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyvät toiminnat Potilaan kokonaislääkitys Toteutetaan järjestelmä, jossa potilaan lääkemääräykset voidaan tallettaa sähköisesti valtakunnalliseen reseptikeskukseen ja jossa reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset voidaan toimittaa potilaalle hänen haluamanaan ajankohtana hänen valitsemastaan apteekista. Lääkkeen määrääminen ja toimittaminen helpottuvat ja tehostuvat. Reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset mahdollistavat potilaan suostumuksella hänen kokonaislääkityksensä selvittämisen ja huomioon ottamisen lääkehoitoa toteutettaessa. Reseptikeskuksen ja Reseptikeskukseen ja reseptiarkistoon koottuja tietoja voidaan hyödyntää terveydenhuollon -arkiston tietojen hyödyntäminen viran- viranomaistoiminnassa. omaistoiminnassa. Taulukko 1: Tavoiteltavat hyödyt Viitteet: Laki sähköisestä lääkemääräyksestä ( /61, muutos 1229/2010). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä ( /485, muutos 814/2009).

5 Omistaja HANKESUUNNITELMA 5(25) Näitä periaatteita noudattaen ereseptin valtakunnallinen käyttöönotto on organisoitu siten, että yksittäiset terveydenhuollon toimintayksiköiden liittymis- ja käyttöönottoprojektit koordinoidaan sairaanhoitopiirijakoa noudattavina alueellisina kokonaisuuksina (kuva 1). Nämä aluehankkeet nimeävät tarkoituksenmukaisen organisaation, alueellisen toimijan, tehtävää suorittamaan. Kuva 1: Käyttöönottohankkeen organisointi

6 Omistaja HANKESUUNNITELMA 6(25) 2 Alueellisen hankkeen tarkoitus ja tehtävä Alueellisen hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön sähköinen lääkemääräys (eresepti) seuraavissa -alueen terveydenhuollon toimintayksiköissä: Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Mikkelin terveyskeskus, ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi, joille Mikkelin terveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Joroisten terveyskeskus Juvan terveyskeskus Kangasniemen terveyskeskus Mäntyharjun terveyskeskus Pertunmaan terveyskeskus Pieksämäen terveyskeskus Etelä-Savon työterveys Vaalijalan ky Kuva 2: Karttakuva -alueesta

7 Omistaja HANKESUUNNITELMA 7(25) 2.1 Aluehankkeen tehtävä Tehtävänä on yhtenäistää ja tukea oman alueensa terveydenhuollon toimintayksiköiden ereseptin käyttöönottoprojektien toteuttamista. Alueellisen yhteistyön tarkoitus on toteuttaa käyttöönotto siten, että se on valtakunnallisesti koordinoitavissa ja toisaalta niin, että päällekkäisiä työvaiheita ja hankintoja vältettäisiin. Aluehankkeessa haetaan yhtenäistä liittymisratkaisua, johon alueen organisaatiot voivat liittyä. Elleivät organisaatiot liity yhteiseen ratkaisuun, niin ne huolehtivat itse liittymisratkaisustaan. Käyttöönoton toteuttamisessa tarvittava yhteistyö alueen apteekkien kanssa kuuluu myös aluehankkeen tehtäviin. Etelä- olevat apteekit: Apteekki Kaupparekisterin nimi Postiosoite Anttolan sivuapteekki Anttolan sivuapteekki ANTTOLA Haukivuoren apteekki Haukivuoren apteekki HAUKIVUORI Hirvensalmen apteekki Hirvensalmen apteekki HIRVENSALMI Holzwecker Apteekki Celcius Holzwecker Apteekki Celcius PIEKSÄMÄKI Holzwecker Apteekki Fahrenheit Holzwecker Apteekki Fahrenheit PIEKSÄMÄKI Joroisten apteekki Joroisten apteekki JOROINEN Juvan apteekki Juvan apteekki JUVA Jäppilän apteekki Jäppilän apteekki JÄPPILÄ Kangasniemen apteekki Kangasniemen apteekki KANGASNIEMI Mikkelin I apteekki Mikkelin I apteekki MIKKELI Mikkelin II Uusi apteekki Mikkelin Uusi apteekki, Eeva Kuosmanen MIKKELI Mikkelin III Otso apteekki Mikkelin Otso apteekki MIKKELI Mikkelin IV Graanin apteekki Graanin apteekki Mikkeli Mäntyharjun Havu apteekki Mäntyharjun Havu apteekki MÄNTYHARJU Naarajärven sivuapteekki Naarajärven sivuapteekki NAARAJÄRVI Pertunmaan apteekki Pertunmaan apteekki PERTUNMAA Pieksämäen II Uusi apteekki Pieksämäen 2. uusi apteekki PIEKSÄMÄKI Puumalan apteekki Puumalan apteekki PUUMALA Rantakylän sivuapteekki Rantakylän sivuapteekki MIKKELI Ristiinan apteekki Ristiinan apteekki RISTIINA Suomenniemen sivuapteekki Suomenniemen sivuapteekki SUOMENNIEMI Virtasalmen sivuapteekki Virtasalmen sivuapteekki VIRTASALMI Alueellinen hankeorganisaatio ei kuitenkaan vastaa yksittäisten terveydenhuollon toimintayksiköiden puolesta näiden liittymisestä KanTa-palveluihin ja eikä niihin liittyvistä hallinnollisista päätöksistä. Näissä vastuu on kullakin terveydenhuollon toimintayksiköllä.

8 Omistaja HANKESUUNNITELMA 8(25) 3 Hankkeen tehtäväkokonaisuudet ereseptin käyttöönottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet on esitetty alla olevassa kuvassa (kuva 3.1). Ohjeistus tehtäväkokonaisuuksien toteuttamiseen julkaistaan -sivustolla (Käyttöönoton käsikirja). Yksityiskohtainen tehtäväluettelo löytyy liitteenä olevasta Suunnittelu ja seuranta -excel-taulukosta. Kuva 3.1 Tehtäväkokonaisuudet osana käyttöönoton prosessia.

9 Omistaja HANKESUUNNITELMA 9(25) [JS1] Kuva 3.2: ereseptin käyttöönottoon liittyvät tehtäväkokonaisuudet ereseptin käyttöönotto on suuri ponnistus, joka tulee sisältämään terveydenhuollon toimintayksiköille kauaskantoisia ja kalliita ratkaisuja. Laadun varmistamisen, ylläpidettävyyden ja resurssien järkevän käytön vuoksi hankintoja ei kannata toteuttaa yksittäisten toimintayksiköiden erillisinä hankkeina, vaan suurissa hankinnoissa ja käyttöönottojen organisoinnissa on tehtävä suunnitelmallista yhteistyötä. Alla olevassa taulukossa (taulukko 3.1) on avattu tehtäväkokonaisuuksien sisältöä. Tehtäväkokonaisuus Hankehallinta Potilastietojärjestelmät Tietoliikenne ja yhteiset palvelut, laitteet Selitys Alueellisen hankkeen suunnittelu ja toteutus. Rahoitus. Mahdolliset yhteishankinnat. Liittymisten ja alueellisen käyttöönoton koordinointi. Raportointi KunTolle. Versiopäivitysten alueellinen koordinointi. Liityntätavan ja -pisteen alueellinen selvitys. Terveydenhuollon palveluyksiköiden tietojen kokoaminen SOTErekisteriä varten. Tietoliikenneyhteyden/-yhteyksien ja järjestelmille yhteisten palveluiden (esim. allekirjoituspalvelin, viestinvälitys) suunnittelu ja toteutus. Mahdolliset yhteishankinnat (esim. kortinlukijat ja muut laitteet, käyt-

10 Omistaja HANKESUUNNITELMA 10(25) Varmennepalvelut Toimintamallit, prosessit töoikeudet jne.). Palvelin-, järjestelmä- ja henkilövarmenteiden hakemiseen ja käyttöönottoon liittyvä suunnittelu ja yhteistyö. Valtakunnallisten toimintamallien (ks. ereseptin yleisohje) käyttöönoton suunnittelu. Terveydenhuollon toimintayksiköiden auditointikriteerien täyttämiseen vaadittavat toimenpiteet toimintayksiköiden tukeminen. Koulutus Käyttöönotto ja tuotantosuunnitelma (tuotannon tuki) Viestintä Valtakunnallisten toimintamallien kouluttaminen ja sitouttaminen. Ks. erillinen koulutussuunnitelmarunko. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja toteutus alueellisena kokonaisuutena, yhteistyössä alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien (liittyjien) kanssa. Tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen. Ks. erillinen Valtakunnallinen viestintäsuunnitelma, Alueellinen viestintäsuunnitelmarunko ja ereseptin käyttöönotonaikainen viestintäsuunnitelma. Taulukko 3.1: Tehtäväkokonaisuuksien sisältöä 3.1 Rajaukset Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan, kuinka Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen KanTa-hanke organisoituu ja huolehtii siitä, että alueen julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt ottavat käyttöön sähköisen lääkemääräyksen. Hankkeen ulkopuolella toteutettavaksi rajatut kokonaisuudet on eritelty alla olevassa taulukossa (taulukko 3.2). TOTEUTTAMISEN RAJAUKSET aihe rajauksen kuvaus ja syy vastuullinen taho tai yhteyshenkilö Yksityisten palveluntuottajien käyttöönotot Yksityiset vastaavat omilta osiltaan sähköisiin lääkemääräyksiin siirtymisestä. "Yksityiset palveluntuottajat xls" Keväällä 2011 saatu tieto: - Terveystalon Mikkelin yksiköstä on kerrottu, että heillä Terveystalossa ereseptiin liittyminen tapahtuu valtakunnallisesti. - Marskin Lääkäriasemalla ei ole vielä suunnitelmia ereseptiin liittymisestä. Apteekkien käyttöönotot Apteekit ja sivuapteekit vastaavat itsenäisesti valmiudestaan toimittaa lääkkeitä sähköisten lääkemääräysten perusteella. KunTo, Yliopiston apteekki ja Apteekkariliitto tekevät yhteistyötä siirtymisaikataulujen koordinoinnissa. Aluehanke ja alueen apteekit apteekkariyhdistysten kautta.

11 Omistaja HANKESUUNNITELMA 11(25) earkisto Sairaanhoitopiirin alueen apteekkien valmiutta sähköisten lääkemääräysten käsittelyyn koordinoidaan alueellisen hankkeen toimesta. Tässä dokumentissa keskitytään ereseptin käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Potilastietojen sähköisen arkistoinnin (earkisto) käyttöönottosuunnitelma laaditaan aikanaan erilliseksi dokumentiksi. ereseptillä ja earkistolla on yhteisiä osioita etenkin teknisellä puolella. ereseptin käyttöönoton myötä saavutetaan tekninen valmius monilta osin myös earkiston käyttöönottoa varten. "-alueen apteekit.xls" -alueen Potilastietojen sähköisestä arkistoinnin käyttöönotosta tehdään erillinen suunnitelma. Taulukko 3.2: Hankkeen rajaukset 3.2 Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit Meneillään olevia hankkeita ja projekteja, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella hankkeen toteuttamiseen. Riippuvuuden nimi Kelan reseptikeskus-projekti ja KanTohanke Apteekkien tietojärjestelmien kehittämisprojektit Klusterihankkeissa ja muuten tapahtuva potilastietojärjestelmien kehittäminen TERES-projekti (Pegasos) elääke-projekti (Effica) Riippuvuuden kuvaus Luovat KanTa-arkiston tekniset edellytykset ja arkiston puolen tekniset liityntävalmiudet Mahdollistaa tietotekniset yhteydet apteekkien ja lääkkeen määrääjän välillä KanTa-kelpoisuuden eli liittymisvalmiuksien luominen potilastietojärjestelmiin Toteutetaan sähköisen lääkemääräyksen asiakastestaukset ja ensimmäiset toiminnalliset käyttöönotot. Tuloksena on vakioitu käyttöönottomalli. KArkisto-projekti (Pegasos) Testaa potilastietoarkistoliittymän ja luo liittymismallin. Kansallinen hoitotyön kehittämishanke Hoitotyön ydintietojen pilotointi ja niiden saaminen koodistopalvelimelle. Projekti päättyi v (Hoidata) Valviran toiminta Luo edellytykset käyttäjien henkilöllisyyden varmistamiselle sähköistä lääkemääräystä ja sähköistä potilasarkistoa käytettäessä. Väestörekisterikeskuksen toiminta THL:n Koodistopalvelun toiminta Vastaa KanTan koodistopalvelujen sisällöstä (esim. ydintiedot ja terveydenhuollon toimipaikkojen OID-yksilöinti) ja OID-yksilöintikoodein käyttöönoton koordinoinnista Kansallinen Hanketoimisto KunTo Kokoaa käyttöönottojen ohjeistuksen, tuottaa käyttöönottoprojekteihin liittyvät mallit, yleisen koulutusmateriaalin sekä sopimusmallit ja koordinoi liittymisaikatauluja. -alueen omat hankkeet ja riippuvuudet Riippuvuuden nimi Riippuvuuden kuvaus Itä-Suomen sairaanhoitopiiri ISER Itä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen kuntayhtymä ISER, johon kuuluvat liikelaitosmaisesti Etelä-Savon, Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelliset tuotantoyksiköt. Kysymys on sairaanhoitopiirien välisen toiminnan tehostamisesta. Suunnitelman mukaan ISER aloittaisi toimintansa vuoden 2014 alusta. Yhteinen viestinvälitysratkaisu. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin seutu on valittu sosiaali- ja terveysministeriön kokeiluun, jossa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalveluja voitaisiin kehittää puitelain mukai- Seutu-SOTE siksi. Mikkelin kaupungin vastuulla on järjestää sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut seitsemään kuntaan: Hirvensalmelle, Kangasniemelle, Mäntyharjulle, Mikkeliin, Pertunmaalle, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Palve-

12 Omistaja HANKESUUNNITELMA 12(25) Alueellinen yhteinen potilastietorekisterin esiselvitysprojekti Mäntyharjun Effican käyttöönotto JJR-yhteistyö JJR-kuntien yhteistyö Itä-Savon sosterin kanssa Keski-Savon malli = Pieksämäen, Varkauden, Joroisten ja Heinäveden sosiaalija terveyspalveluiden järjestäminen Puumalan tilanne Työterveyshuollon järjestelmän vaihto :n IDM-hanke lutuotantoyksiköitä ovat Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa. Seudullinen järjestäjälautakunta, jossa on valtuutettuja kaikista seitsemästä kunnasta, tilaa palvelutuotantoyksiköiltä palveluja. Suunnitelman mukaan seudullinen sosiaali- ja terveystoimi aloittaa vuoden 2012 alussa. Työpanos, toimintamallit. Esiselvitysprojektissa selvitetään Effica-kantojen yhdistäminen. Projektissa ovat mukana Efficaa käyttävistä organisaatioista Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. Selvityksen ulkopuolelle jäävät Etelä-Savon työterveys ja Vaalijalan kuntayhtymä sekä Pegasosta käyttävä Pieksämäki. Työpanos, toimintamallit. Mäntyharju on vaihtamassa Pegasoksesta Efficaan. Effican käyttö on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 alussa. Työpanos, toimintamallit. Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteistyö. Yhteistyön päättyminen vuoden 2012 lopussa. Vastavuoroinen terveydenhuollon palvelujen järjestäminen Savonlinnan seudun Sosterin kanssa. JJR-yhteistyö purkautuu vuoden 2012 lopussa. Keski-Savon terveyspalveluista tehty selvitys ehdottaa Pieksämäen ja Varkauden sairaaloille uutta työnjakoa. - Malli ei miellytä Pieksämäkeä. - Joroinen katsoo, mitä Keski-Savon malli yhdessä Heinäveden ja Varkauden kanssa tarjoaa joroislaisille. Puumala ja Savonlinna käyvät liitosneuvotteluja. Jos valtuustot päätyvät yhteisesti esittämään kuntaliitosta, esitys viedään valtioneuvoston käsittelyyn. Kuntien on määrä yhdistyä vuoden 2013 alussa. Etelä-Savon työterveys vaihtaa potilastietojärjestelmänsä Efficasta Acuteen. Työpanos. EReseptin käyttäjien käyttöoikeudet ja korttien toiminta :ssä. Taulukko 3.3: Hankkeen riippuvuudet ja liitännäisprojektit 4 Hankkeen organisointi Hankkeen ohjauksesta ja toteutuksesta vastaava organisaatio muodostuu seuraavasti: Hankkeen omistaja/hallinnoija; Etelä-Savon sairaanhoitopiiri koordinoi aluehanketta. Alueen organisaatioiden kanssa on tehty puitesopimus. Alueellinen ohjausryhmä; jäseninä ovat aluehankkeeseen osallistuvien organisaatioiden ja sairaanhoitopiirin edustajat sekä tarvittavien sidosryhmien edustajat. Ohjausryhmän tehtävänä ohjata ja johtaa hanketta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin kehitysjohtaja tai tietopalvelupäällikkö ja sihteerinä hankepäällikkö. Hankepäällikkö; vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. Alueellinen projektiryhmä; hankepäällikön apuna ohjaa ja valvoo hankkeen etenemistä. Jäseninä ovat paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt sekä tarvittavat asiantuntijat.

13 Omistaja HANKESUUNNITELMA 13(25) Kuntaliiton KunTo-hanketoimisto vastaa ereseptin valtakunnallisen käyttöönoton koordinoinnista ja aikatauluttamisesta. KunTo tukee ja valvoo hankkeen etenemistä. Paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt; vastaavat kukin oman käyttöönottoprojektinsa etenemisestä projektisuunnitelman mukaisesti ja avustavat hankepäällikköä käyttöönottoprojektien välisessä koordinoinnissa. Hankkeen toteuttamiseen oleellisesti vaikuttavat muut tahot: - Ohjelmistotoimittajat (Tieto, Logica ja Acute), viestinvälityksen toteuttaja, Etelä-Savon tietohallinto, alueen apteekit. OHJAUSRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Vesa Vestala, kehitysjohtaja Merja Ikäheimonen, tietopalvelupäällikkö, puheenjohtaja, alkaen Matti Suistomaa, johtaja ylilääkäri Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija, sihteeri Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Jarmo Tiainen, toimitusjohtaja Esth Jouko Hänninen, vs. johtava lääkäri Pekka Pöllönen, johtava lääkäri, saakka Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi (vara: Minna Mutanen, vastaanoton esimies) Tiina Koponen, kehitysjohtaja Joroinen Hilpi Purhonen, terveyspalvelupäällikkö Juva Pia Kärkkäinen-Hannikainen, atk-tuki/tiedotus-/ Kangasniemi tietosuojavastaava Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja Mäntyharju (vara: Sari Vainikka, osastonhoitaja) Hans Gärdström, johtava lääkäri Pertunmaa Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Marko Eronen, IT-asiantuntija Pieksämäki Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija Kuntaliitto, KunTo-toimisto kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - Ohjausryhmä Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja johtaa koko hanketta. Päätöksentekijä HANKEPÄÄLLIKKÖ Nimi Organisaatio Tuula Sarkkinen roolin kuvaus tehtäväalue roolin tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus valmistelu Vastaa alueellisesta ereseptin käyttöönoton suunnittelusta yhteistyössä sairaanhoitopiirin johdon kanssa. Tekee yhteistyötä -alueen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa: KanTaan liittyvät organisaatiot.

14 Omistaja HANKESUUNNITELMA 14(25) suunnittelu Laatii alueellisen hankesuunnitelman (resurssit, roolit ja vastuut sekä aikataulut). Tehtävien vastuiden määrittely ja jakaminen. Tekee hankkeen aikataulu- ja työmääräarvion yhteistyössä muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa. Vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. Laatii yhteistyössä viestintä-/tiedotustyöryhmän kanssa viestintäsuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Apteekkiyhteistyön käynnistäminen. resurssit Sairaanhoitopiirin resurssit Alueen organisaatioiden resurssit tuotokset Hankesuunnitelma Tilanneraporttien koostaminen Tekninen dokumentti tekninen prosessikaavio (reseptin liikkuminen), Esth tekee työn tekemisen seuraaminen Prosessikaavio reseptin tekeminen, toimintamallityöryhmän tehtävä, työn tekemisen seuraaminen Suunnitelma käyttökustannusten jakaantumisesta ja laskutuksesta, Esth ja tekevät työn tekemisen seuraaminen hyväksyntä / Erilaisten dokumenttien hyväksyminen vastaanottaminen viestintä Tiedottaa ereseptin käyttöönottosuunnitelman ym. suunnitelmat ja vaatimukset paikalliselle tasolle ja muille osapuolille. Tiedottaa ereseptin käyttöönottosuunnitelman ym. suunnitelmat KunTo-toimistolle. muutosten hallinta Muutoksista raportoiminen, tiedottaminen sekä suunnittelu, suunnitelmien hyväksyminen ja toteuttaminen. riskienhallinta Riskien arviointi ja kontrollointi. Hankepäällikkö vastaa hankkeen etenemisestä suunnitelman mukaisesti ja koordinoi käyttöönottoprojektien yhteistoimintaa. ALUEELLINEN PROJEKTIRYHMÄ Jäsenet Nimi Matti Suistomaa, johtajaylilääkäri Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Päivi Malinen, pääsuunnittelija Organisaatio, puheenjohtaja Esth, alkaen

15 Omistaja HANKESUUNNITELMA 15(25) Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth, sihteeri Samppa Kankkunen, IT-asiantuntija Esth (vara Jari Koivisto, IT-asiantuntija) Timo Niiranen, tietoliikennesuunnittelija Esth (vara: Jouko Pulkka, tietoliikennesuunnittelija) Mirja Sepponen, toimistosihteeri, tietosuojavastaavan ja Effica yhdyshenkilö Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Hilpi Purhonen, terveyspalvelupäällikkö Joroinen ja Juva Markku Tuunainen, perusturvajohtaja Kangasniemi Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju (vara Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja) Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Marko Eronen, IT-asiantuntija Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Jyri Saastamoinen, proviisori Mikkelin I Apteekki Juhana Suurnäkki, erityisasiantuntija Kuntaliitto, KunTo-toimisto kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Alueellinen projektiryhmä; ohjaa ja valvoo hankepäällikön apuna hankkeen etenemistä. Jäseninä ovat paikallisten käyttöönottoprojektien projektipäälliköt sekä tarvittavat asiantuntijat. Alueellinen projektiryhmä valmistelee ohjausryhmän päätettäväksi vietävät asiat. ALUEELLINEN VARMENNETYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Päivi Malinen, pääsuunnittelija Esth, puheenjohtaja alkaen Samppa Kankkunen, IT-asiantuntija Esth, puheenjohtaja saakka (osallistuu tarvittaessa, ) Jari Koivisto, IT-asiantuntija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Jouko Pettinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Timo Niiranen, tietoliikennesuunnittelija Esth (osallistuu tarvittaessa, ) Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Salme Viljakainen, avohoidon esimies Joroinen Mirja Lantiainen, toimistosihteeri Juva Antti Puustinen, yrittäjä, järjestelmän asiantuntija Juva (Wintunix) Jouni Pauninsalo, atk-suunnittelija Kangasniemi Teppo Marttila, IT-suunnittelija Mäntyharju (vara Jarkko Turkki, tietohallintojohtaja) Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Marko Eronen, IT-suunnittelija Pieksämäki Jarmo Onttonen, atk-asiantuntija (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Vaalijalan ky

16 Omistaja HANKESUUNNITELMA 16(25) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus HR Varmennetyöryhmän tehtävänä on varmistaa teknisesti luotettavan käyttöympäristön luonti ereseptin käyttöön. Sen vastuulla olevia suunnittelutehtäviä ovat mm. työasemat, kortinlukijat (hankinta ja asennus), kortinlukijaohjelmiston asennus, työasemaohjelmistot, kirjautuminen, palvelinvarmenteet (palvelinvarmennehakemus ja järjestelmäkohtaiset varmennehakemukset), avainparien luonnin ja käsittelyn suunnittelu. Varmennetyöryhmä tutustuu voimassa olevaan ohjeistukseen (mm. fineid.fi). Myös KanTan ja Väestörekisterikeskuksen sivuilla on ohjeita. Varmennetyöryhmä valmistelee tehtäviensä mukaiset asiat projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle päätettäväksi. ALUEELLINEN VIESTINTÄ-/TIEDOTUSTYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Matti Suistomaa, johtajaylilääkäri, puheenjohtaja Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Matti Laitsaari, tiedotuspäällikkö Mikkeli (lähetetään kokouskutsu, osallistuu tilanteen mukaan) Mirja Sepponen, toimistosihteeri, tietosuojavastaavan ja Effica yhdyshenkilö Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Salme Viljakainen, avohoidon esimies Joroinen Mirja Lantiainen, atk-tukihenkilö Juva Pia Kärkkäinen-Hannikainen, atk-tuki/tiedotus/ Kangasniemi tietosuojavastaava Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju Hans Gärdström, johtava lääkäri Pertunmaa Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Viestintätyöryhmän tehtävä on laatia alueellinen viestintäsuunnitelma ja huolehtia sen toteuttamisesta. Viestintätyöryhmä valmistelee viestintäsuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. Käyttöönottavien organisaatioiden tiedottamisesta vastaavat paikalliset projektit.

17 Omistaja HANKESUUNNITELMA 17(25) ALUEELLINEN KOULUTUS-/TOIMINTAMALLITYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Organisaatio Tommi Torkkeli, ylilääkäri Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Tuula Taivalantti-Ripatti, tietojärjestelmäsuunnittelija, sihteeri Kirsi Heino, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Hanna Partanen, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Hanna Huippa, tietojärjestelmäsuunnittelija Esth Iida Humalamäki, lääkäri Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Tuija Savolainen, perushoitaja, Effica-pääkäyttäjä Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Sari Luukkonen, Effica-pääkäyttäjä Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Jarmo Lappalainen, johtava lääkäri Joroinen ja Juva, puheenjohtaja Hilkka Kuitunen, terveyskeskusavustaja Kangasniemi Riitta Kervinen, sairaanhoitaja Kangasniemi Sari Vainikka, osastonhoitaja Mäntyharju Riitta Airaksinen, osastonhoitaja Pertunmaa Virpi Mönkäre, atk-tukihenkilö Pertunmaa Merja Kuusinen, kätilö, Pegasos-pääkäyttäjä Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Anne Kemppi-Särkkä, 1.9. alkaen Merja Jäppinen, koulutussuunnittelija, saakka (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) Vaalijalan ky Jyri Saastamoinen, proviisori Mikkelin I Apteekki kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR Koulutus-/toimintamallityöryhmä laatii alueelliset toimintamallit valtakunnallisten ohjeiden perusteella, samoin ereseptin käyttöönottoon liittyvän koulutussuunnitelman sekä seuraa sen toteutumista. Koulutus-/toimintamallityöryhmä valmistelee toimintamallit ja koulutussuunnitelman projektiryhmälle käsiteltäväksi ja edelleen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. ALUEELLINEN OID-TYÖRYHMÄ Jäsenet Nimi Tuula Sarkkinen, tietojärjestelmäsuunnittelija Keijo Korhonen, tietojärjestelmäsuunnittelija Pirkko Lehkonen, tietopalvelusihteeri Leena Penttilä, tietojärjestelmäsuunnittelija Minna Mutanen, vastaanoton esimies Salme Viljakainen, avohoidon esimies Mirja Lantiainen, atk-tukihenkilö Päivi Halttunen, osastosihteeri Liina Kuusela, toimistosihteeri, alkaen Anja Hokkanen, kanslisti, asti Sari Vainikka, osastonhoitaja Kati Terhomaa, terveydenhuollon sihteeri Organisaatio, puheenjohtaja, sihteeri Mikkeli ml. Hirvensalmi, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi Joroinen Juva Kangasniemi Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa

18 Omistaja HANKESUUNNITELMA 18(25) Soili Vauhkonen, johtava hoitaja Pieksämäki Pirkko Valtola, johtaja Etelä-Savon työterveys, saakka Juhani Keinonen, johtava lääkäri Vaalijalan ky (vara Liisa Ruokoselkä, toimistonhoitaja) kuvaus tehtävät ja vastuut päätösvalta hankkeessa Roolin lyhyt kuvaus - HR OID-ryhmän jäsenten tehtävänä on laatia oman organisaationsa palveluyksikkörekisteri, jotka toimitetaan keskitysti :n toimesta THL:lle. SOTE-organisaatiorekisterien laatiminen ja toimittaminen THL:lle. Kukin organisaatio vastaa oman rekisterinsä sisällöstä. Jatkossa jokainen organisaatio huolehtii omien tietojensa ajantasaisuudesta THL:lle. Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden yhteystiedot on koottu liitteeseen 4. 5 Hankkeen vaiheistus ja tuotokset TAVOITEAIKATAULU Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioiden liittymiselle Reseptikeskukseen ja ereseptin käyttöönotolle on - Liittymishakemusvalmius kattavasti mennessä - ereseptin tuotantokäytön aloitus: eresepti otettu laajamittaisesti käyttöön: Aikataulu tullee muuttumaan eri hankkeiden (mm. yhteinen Effica-kanta) yhteensovittamisen ja aikatauluttamisen yhteydessä. Tässä kappaleessa esitetään hankkeen vaiheistus (kuva 5) sekä alla olevaan taulukkoon vaiheistus täsmennetään tuotoksien kanssa. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään Suunnittelu ja seuranta -exceltaulukon avulla. Kuva 5: Aluehankkeen vaiheistus Toteutus/Ohjaus sisältää paikallisten käyttöönottoprojektien vaiheet Valmistautuminen, Liittyminen ja Käyttöönotto/levitys. Nämä on avattu alla olevaan taulukkoon (taulukko 5). HANKKEEN VAIHEISTUS Vaihe Vaiheen kuvaus Alku Loppu Hyväksyjä Käynnistys Hankkeen aloitus. Asetetaan alustavat tavoitteet, suunnitellaan toteutustapa ja resursointi. Toteutetaan alueellisen suunnitelman puitteissa ja yhteistyössä alueellisen hankkeen kanssa (OHRYkokous) Ohjausryhmä

19 Omistaja HANKESUUNNITELMA 19(25) Vaihe päättyy, kun -alueen hanke on käynnistetty kaikki alueen kunnat ja kuntayhtymät huomioiden. Suunnittelu Toteutus/Ohjaus Valmistautuminen Toteutus/Ohjaus Liittyminen Aluehankkeen yksityiskohtainen suunnittelu, jonka tuloksena on suunnitelma ereseptin käyttöönotolle Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen organisaatioille. Alueellisesti toteutettavien hankintojen toteuttaminen ja/tai paikallisten projektien valmistautumisvaiheen seuraaminen. Alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden liittäminen reseptikeskukseen. Käyttöönottokokokeet. KunTo kokoaa tämän vaiheen liittymisjärjestyksen ja aikataulun Ohjausryhmä ? Toteutus/Ohjaus Käyttöönotto/levitys Sähköisen lääkemääräyksen käytön aloittaminen käyttöönottoprojekteittain (paikalliset). Tukeminen ja viestintä. Toimintamallimuutosten arviointi. Seuranta/päättäminen Tuotannon hyväksyminen, alueellisen hankkeen päättäminen ? ? Taulukko 5: Vaiheiden sisältöä Liittyminen-, Käyttöönotto/levitys- ja Seuraaminen -vaiheiden aikataulut saattavat muuttua, kun eri hankkeiden (kuten yhteinen Effica-kanta) aikatauluja sovitetaan yhteen. 6 Hankkeen talous Hankkeen kesto: 09/ /2012 Kustannuksia aiheuttavat mm. 1. eresepti-modulien käyttöoikeudet ja käyttööönottoon liittyvät lisenssi- ja muut järjestelmämuutosten kustannukset 2. ereseptin edellyttämät laitteet ja tietoliikenne kuten palvelimet, levytila, tietoliikenne KanTa-palveluihin ja kortinlukijat 3. Muut KanTa-liittymäpalvelut, esim. välityspalvelut 4. Kansalliset kustannukset kuten kansallisten palvelujen käyttömaksut ja KunTo-osuus (alkanevat vuonna 2013) 5. Henkilöstökustannukset kuten aluehankkeen ja käyttöönottoprojektien kustannukset ja mahdollinen asiantuntijatyö 6. Alueellinen ja paikallinen koulutus kuten kouluttajat, tilat, laitteet ja materiaalit sekä koulutuksiin osallistuminen 7. Mahdolliset muut ereseptin käyttöönottoon liittyvät kustannukset kuten tilat, kalusteet, painotuotteet ymv.

20 Omistaja HANKESUUNNITELMA 20(25) "ereseptin käyttöönoton esimerkkikustannukset.pdf" 6.1 Aluehankkeen kustannusten jakoperusteet Alueellisessa ohjausryhmässä on sovittu kustannusten jakoperusteesta seuraavasti: sairaanhoitopiiri vastaa puolesta kustannuksista ja muut organisaatiot toisesta puolesta. Tämä osuus jaetaan organisaatioiden lukumäärällä eli 13:lla. Etelä-Savon työterveyden ja Vaalijalan kuntayhtymän osuus molemmilta on 1/13 kustannuksista. Kuntien osuus on loput 11/13, joka jaetaan kuntien kesken väestömäärän suhteessa. Jakoperuste on kirjattu myös puitesopimukseen. Yksittäiselle organisaatiolle tehty työ laskutetaan kyseiseltä organisaatiolta. Alueellisessa ohjausryhmässä päätettiin, että kustannukset kohdistetaan tietojärjestelmätasolla eli yhteiset kustannukset kohdistetaan kaikille ja tiettyyn tietojärjestelmään tehty työ kohdistetaan ko. järjestelmälle. Ohjausryhmässä päätettiin, että vuoden 2012 alusta alkaen -alueen KanTa-hankkeen kustannukset jaetaan seuraavasti: Sairaanhoitopiiri vastaa puolesta kustannuksista ja muut organisaatiot toisesta puolesta. Tämä osuus jaetaan organisaatioiden lukumäärällä eli 12:lla. Vaalijalan kuntayhtymän osuus on 1/12 kustannuksista. Kuntien osuus on loput 11/12, joka jaetaan kuntien kesken väestömäärän suhteessa. 7 Riskien hallintasuunnitelma Hankkeen ajan ja kaikilla hankeorganisaation tasoilla toimitaan aktiivisesti syntyvien riskien minimoimiseksi ja hallitaan mahdollisesti syntyvät riskitilanteet. Projektiryhmä tekee toimenpide-ehdotukset riskien minimoimisesta ohjausryhmälle. HANKKEEN RISKIEN HALLINTASUUNNITELMA nro Tehtäväkokonaisuus Tunnistetut riskit Todennäköisyys (TN) ja vaikutus (Vaik) ja näiden tulo (TNxV) TN Vaik TNx V Seuranta ja toimepidevastuu. 1 Hankehallinta Aikataulu: Hanke ei pysty käynnistymään/etenemään suunnitellusti, koska se joutuu odottamaan jonkin valtakunnallisen edellytyksen (kuten yhteistestaus) valmistumista. Aikataulu: -alueen yhteisen kannan rakentaminen: huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Kustannukset: Hanke joutuu odottamaan jotain ulkoista toimijaa, ja hankkeen käyttökustannukset (henkilöstömenot, laitteiden käyttömaksut tms.) juoksevat ilman vastaavaa tuotannollista hyötyä. Resurssit: Harvojen osaamisresurssien järkevä ja joustava käyttö. Hankkeen toteuttamisessa tarvitaan kaikilla tasoilla (valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen) monenlaista erityisosaamista. Yksi onnistumi- Hankepäällikkö

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet

Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Kansallisella rahoituksella tuetut hankkeet Pentti Itkonen Sosiaali- ja terveysministeriö 24.03.2013 1 Toimintaympäristö Palvelurakenteen muutokset Palvelurakenne uudistuu kansallisesti ja alueellisesti

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Projektin taustaa KanTa-palvelujen (www.kanta.fi) käyttöönotto etenee vaiheittain terveydenhuollossa. Laki sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki

ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki ereseptin toteutus 26.5.2009 Riitta Söderlund etunimi.sukunimi@turku.fi projektipäällikkö/ TERES Turun kaupunki Tietojärjestelmien kehittämisen vaiheet Esitutkimus Vaatimusmäärittely Järjestelmän suunnittelu

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään

227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään Mikkeli Ote pöytäkirjasta 16/2015 1 (5) 227 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään MliDno-2015-654 Valmistelija / lisätiedot: Pekka Patama, Merja

Lisätiedot

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella

Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Alueellinen toimija Pirkanmaalla ja TAYSin erityisvastuualueella Tietohallintojohtaja Timo Valli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 30.5.2005 Terveydenhuollon XXXI ATK-päivät Sisältö Alueellisen

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki esittely

earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki esittely earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki esittely 19.8.2014 earkki Potilastiedon arkiston tukiprojekti yksityiselle terveydenhuollolle Taustaa Vaiheistusasetuksen mukaan yksityisille terveydenhuollon

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa

Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Muutosjohtaminen Kiekuhankkeessa Seija Friman Kieku-info 5.11.2012 Tilaisuus, Esittäjä Muutosjohtamisen kokonaisuus mistä muutosjohtamisessa on kyse? Muutosjohtamisen suunnittelu ja organisointi Miten

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki vaikuttajafoorumi

earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki vaikuttajafoorumi earkki tehokas väylä potilastiedon arkistoon earkki vaikuttajafoorumi 1 1.9.2014 earkki Potilastiedon arkiston tukiprojekti yksityiselle terveydenhuollolle Taustaa Vaiheistusasetuksen mukaan yksityisille

Lisätiedot

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille

Apteekkisopimukset. Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Apteekkisopimukset Ohjeistus apteekeille ja lääkäreille Suomen Apteekkariliitto 2013 APTEEKKISOPIMUKSET OHJEISTUS LÄÄKÄREILLE JA APTEEKEILLE 1 Yleistä apteekkisopimuksesta Apteekkisopimuskäytäntö on osoittautunut

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä

Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Kela kansallisena toimijana sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakirjojen käsittelyssä Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29-30.5.2006 Matti Puhakka 1 Kelan toiminta-ajatus Elämässä mukana muutoksissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 26 SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON KANTA-PALVELUJEN KÄYTTÖÖOTTOJEN JA TOIMINNALLISTEN MUUTOKSIEN TOIMEENPANON ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ Terke 2009-2787 Esityslistan asia

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA

TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA TOIMINNAN MUUTOS DIGITALISAATION AVULLA Lapin ja Länsi-Pohjan sote-johdon seminaari Pohtimolammella 27.5.2016 JUHANI HEIKKA OULUN KAUPUNKI / KOORDINAATIORYHMÄN PJ. ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Lakivalmistelun

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Terveysakatemia 24.8.2010 Päivi Sillanaukee Lääkehuoltoon kuuluvat mm. Lääkekehitys ja -tutkimus, lääketuotanto, lääkkeiden tukkujakelu, lääkkeiden vähittäisjakelu, lääkkeiden

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu 11.4.2016 Projektin

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

KANSALLISTEN MÄÄRITYSTEN HYÖDYNTÄMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMISSÄ Pegasos - hanke

KANSALLISTEN MÄÄRITYSTEN HYÖDYNTÄMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMISSÄ Pegasos - hanke KANSALLISTEN MÄÄRITYSTEN HYÖDYNTÄMINEN POTILASTIETOJÄRJESTELMISSÄ Pegasos - hanke Terveydenhuollon atk-päivät Mikkeli 29.-30.5.2006 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot