tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2006 Onnea uudelle vuodelle! Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2006 Onnea uudelle vuodelle! Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu?"

Transkriptio

1 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/ Onnea uudelle vuodelle! IT-ALAN YHTEISTYÖTILAISUUS Työsuojelupiirin valvontahanke painottui henkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn työssä. Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu? Miten luottamusmies jaksaa? Yksi tämänhetken suurimmista haasteista työelämässä on työssäjaksaminen. Tutkimusten mukaan IT-alalla voidaan erityisen huonosti. Mutta miten jaksaa IT-alan luottamusmies, jolla on omien työtehtäviensä lisäksi hoidettavana vielä vaativa luottamustoimi? AY-tantta tenttaa esittelyssä Juha Reinisalo AY-tantta kysyy Kannattaako tarttua tarjoukseen? Toscan tuskainen rakkaus

2 Puheenjohtajan tervehdys Juha Reinisalo, puheenjohtaja Onnea uudelle vuodelle! Alkanut vuosi tuo jokaisen alalla työskentelevän tilipussiin kahdet palkankorotukset ja Työehtosopimusneuvotteluissa näihin korotuksiin sisällytettiin yleiskorotusten lisäksi ns. paikallisesti sovittavat erät (1.4. 0,6% ja ,4%). Näistä voidaan käydä paikalliset neuvottelut erien jakoperusteista talokohtaisesti. Tähän mennessä on kantautunut tietooni useammalta työpaikalta, että kiinnostusta palkkaerien sopimiseen tuntuu olevan. Jos kuitenkaan neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen jakamisperusteista, niin tällöin korotus toteutetaan kaikille samansuuruisena yleiskorotuksena. Tuleva vuosi on työehtosopimusneuvotteluiden osalta välivuosi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki asiat ovat kunnossa ja voimme kaikessa rauhassa odotella tulevia neuvotteluita. Päinvastoin nyt on aika keskittyä ja parantaa tiettyjä toimintamme osa-alueita, jotta olemme valmiit käymään seuraavat työehtosopimusneuvottelut syksyllä Tämän vuoden osalta otamme käyttöön tiedottamisen mm. sähköpostin välityksellä. Tiedotamme sähköpostin välityksellä aina kun tähän on tarvetta. Tällä hetkellä meillä ei ole kuin osan jäsenistön sähköpostiosoitteet tiedossa. Mikäli haluat saada sähköpostia yhdistykseltä, niin käy Erton kotisivujen kautta päivittämässä ja tarkistamassa omat jäsentietosi ajan tasalle (www.erto.fi). Mikäli muutat sähköpostiosoitettasi, niin muista tehdä päivitys myös jäsentietoihisi. Jäsenmäärän kasvaessa on viime vuonna perustettu useille työpaikoille uusia työpaikkaosastoja. Työpaikkaosastojen tarkoitus on työpaikoilla aktivoida jäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikoilla tapahtuviin asioihin sekä edistää myös alan järjestäytymistä. Yhdistys rahoittaa työpaikalla tapahtuvaa toimintaa syyskokousten päätösten mukaisesti. Jos sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkatoimintaa tai haluaisit olla toimintaa käynnistämässä, niin käänny yhdistyksen hallituksen puoleen. Annamme mielellämme neuvoja ja opastusta työpaikkatoiminnan käynnistämiseksi. Ohjeet työpaikkatoiminnasta löytyvät nettisivuiltamme. Tänä keväänä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n koordinoimana toteutetaan STTK:laisten liittojen yhteinen jäsenhankintakampanja. Kampanja käynnistyy viikkojen 6-7 aikana toteutettavilla aluetapahtumilla ja televisiomainonnalla. Jäsenhankintakampanja on nimetty ketjureaktioksi. Jäsenmäärän kehityksellä turvataan jatkossakin liittojen paremmat neuvotteluedellytykset. Tarkempia tietoja kampanjasta löydät liiton ja yhdistyksen nettisivuilta (www.tietoala.fi). Yhdistys järjestää tänä keväänä aktiiveille koulutustilaisuuden luottamusmiesseminaarin muodossa Seminaari on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja henkilöstöedustajille. Paikka on vielä avoinna. Tavoitteena on saada mahdollisimman monilta työpaikoilta edustaja mukaan. Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt. Seminaarissa käynnistetään valmistautuminen 2007 työehtosopimusneuvotteluihin. Erto tarjoaa jäsenistölleen tänäkin vuonna koulutusta eri puolella Suomea. Koulutus on jäsenille ilmaista. Kannattaa tutustua koulutustarjontaan liiton nettisivustojen kautta, joiden kautta voi myös ilmoittautua mukaan koulutuksiin. Onnea ja menestystä sinulle alkaneelle vuodelle. 2 - tietoalani 1/2006

3 IT-ALAN YHTEISTYÖTILAISUUS Uudenmaan työsuojelupiiri käynnisti v tietoalalle suuntautuneen valvontahankkeen, jonka tuloksia esiteltiin joulukuun alussa järjestetyssä yhteistyötilaisuudessa. Tilaisuuteen oli kutsuttu IT-alan työmarkkinaosapuolet sekä yritysten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uudenmaan työsuojelupiiri järjesti IT-alan yhteistyötilaisuuden Helsingissä. Työsuojelupiirin tarkoituksena oli esittää heidän vuosina toteuttamansa IT-alan valvontahankkeen tuloksia sekä vaihtaa tietoja ja näkemyksiä tilaisuuteen kutsuttujen tahojen kanssa. Tilaisuuteen oli kutsuttu IT-alan työmarkkinaosapuolet, alan yritysten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uudenmaan työsuojelupiiri käynnisti v IT-alalle suuntautuvan valvontahankkeen, joka näkyi työpaikoilla lähinnä työpaikkatarkastuksina. Vuosina valvontahankkeen piirissä oli noin 170 työpaikkaa. Valvonta painottui henkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn työssä. Tarkastuksissa on käyty läpi työnantajien käytäntöjä terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, työsuojelun yhteistoimintaa ja työolojen tilaa. Työturvallisuusmääräysten toteutumista arvioitiin valvomalla työajan hallintaa, psykosomaattista kuormitusta sekä näyttöpäätetyötä ja -työoloja. Tilaisuuden ohjelma koostui työsuojelupiirin valvontahankkeen esittelypuheenvuoroista, työpaikkatason kokemuksista muutoksen- ja työajanhallinnasta sekä IT-alan työmarkkinaosapuolten puheenvuoroista koskien työhyvinvointia, työajan sovelluksia ja joitain erilliskysymyksiä. Lopuksi työsuojelupiirin edustaja teki vielä yhteenvedon päivän esityksistä. Työsuojelupiirin valvontatuloksista työajan hallinnan osalta tuli esiin, että työaikakirjanpidossa ilmeni paljon puutteita. Liukuvaa työaikaa sovellettiin hyvin vapaasti. Reunaehdot olivat puutteelliset ja reaaliaikainen seuranta puuttui usein. Työaikakirjanpidot oli monesti tehty asiakaslaskutusta varten ja osa tunneista jäi kirjaamatta, varsinkin ylityöt. Työajan hallintaan liittyvät asiat vaativat työsuojelupiiriltä paljon jälkitarkastuksia. Työpaikkatason kokemuksia muutoksenhallinnasta esitteli WM-datan henkilöstöpäällikkö Sanna Siniketo. Esitys kuvasi suhteellisen hyvin Novo Groupin ja WM-datan yhdistämisprosessia työnantajan kannalta, mutta henkilöstön rooli esityksestä puuttui lähes kokonaan. Pääsinkin kommentoimaan pääluottamusmiehenä prosessia, jossa olin itse ollut liki kaikissa henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa mukana ja Niemissalon Heikki työsuojeluvaltuutettuna vielä täydensi työsuojelupuolen asioita. Työajanhallinnasta kertoi käytännön sovellusesimerkin Profit Soft- tietoalani 1/2006-3

4 Työhyvinvointiasiat puhuttavat tietoalalla. Pääluottamusmiehet Jouko Malinen ja Minna Anttonen jututtavat jäseniä - kentän asiantuntijoita! waren työsuojeluvaltuutettu Harri Halttunen. Hän kertoi heidän firmassaan käytössä olevasta työajanseurantajärjestelmästä, jonka he ovat itse rakentaneet. Jarkko Pehkosen ollessa estyneenä käytin STTK-Tietoalojen puheenvuoron. Esittelin STTK- Tietoalojen teettämän tutkimuksen Hyvät henkilöstöhallinnon käytännöt ICT-alalla välituloksia työssä jaksamisen, ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen ja johtamiskulttuurien osalta. Tutkimuksen on tehnyt Suvi Mäntylä ja hän oli myös itse paikalla vastaamassa kysymyksiin. Työssä jaksamisen kannalta ongelmalliseksi tutkimuksessa nousivat jatkuva kiire, ylitöiden suuri määrä, toimimaton työnjako, aliresurssointi, työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen ja jopa työuupumus. Koulutuksen ongelmina koettiin puutteellinen perehdyttäminen, usein puuttuvat koulutussuunnitelmat ja muodon vuoksi käytävät tavoite- ja kehityskeskustelut, joista puuttuu seuranta. Esimiesten osaamistasoa pidettiin puutteellisena ja siihen kaivattiin koulutuspanostusta, erityisesti henkilöjohtamiseeen. Tutkittavien mielestä johdon kiinnostus suuntautuu tulokseen - alaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Tämä näkyi myös siinä, ettei johdon koettu kuuntelevan alaisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Esitykseni tutkimustuloksista tuntui hieman ärsyttävän työnantajien edustajia. Asian tiimoilta käytiin vilkas keskustelu ja jotkut työnantajat toivat esiin omilla työpaikoillaan tekemiään ilmapiirikartoituksia, jotka heidän mielestään osoittavat paljon parempia tuloksia. Tähän useat paikalla olleet työntekijäedustajat antoivat palautetta, että nämä ns. ilmapiiritutkimukset ovat usein työnantajan laatimia ja myös tulokset analysoi työnantaja itse. Lisäksi näiden kartoitusten ei juurikaan koeta johtavan mihinkään toimenpiteisiin. Suvi Mäntylän tekemä tutkimus on valmistumassa ja menossa painoon lähiaikoina. Tutkimus tullaan julkaisemaan niin suomen kuin englanninkielisenä. Tutkimus on tarkoitus julkaista näyttävästi maaliskuussa Jouko Malinen Tietoalan edunvalvontavaliokunnan pj 4 - tietoalani 1/2006

5 Teksti: Pirjo Salo Auvoisia eläkepäiviä odotellessa: miten eläkkeeni oikein muodostuu? Valto ja Yrjänä Meidän kaikkien karttuneet työeläkkeet laskettiin (vapaakirjattiin) vuoden 2004 viimeiselle päivälle odottamaan lopullista eläkkeellejäämistä. Vuoden 2005 alusta eläkkeet on laskettu uuden järjestelmän mukaan. Lopullista työeläkettä laskettaessa summataan vapaakirjattu eläke vuoden 2005 alusta alkaen uusilla säännöillä karttuvaan eläkeeseen. Vapaakirjattu eläke korotetaan aikanaan palkkakertoimella sen vuoden indeksitasoon, jona työntekijä jää eläkkeelle. Esimerkkinä eläkkeen laskemisesta ovat identtiset kaksoisveljekset Valto ja Yrjänä. Pojat ovat syntyneet Hämeessä, ja menneet koulun ja armeijan jälkeen Kiikoisten kunnantoimistoon ylimääräisiksi apulaisiksi Lokakuussa 1970 Valto aloitti valtion leivissä atk-harjoittelijana ja Yrjänä pestautui harjoittelijaksi tekniikkayritykseen. Kummallekaan ei kerry eläkettä , koska he olivat tuolloin alle 23 vuotiaita. Valto ja Yrjänä ovat olleet työnanatajilleen uskollisia ja työsuhteet jatkuvat edelleen ja yksinkertaisuuden vuoksi poikien eläkepalkaksi oletetaan /kk. Yrjänä on kuulunut koko työuransa ajan yksityisten eläkkeiden (TEL-eläke) piiriin. Valton työpaikka yksityistettiin 1993, joten hänelle on karttunut sekä valtion (VEL) että yksityistä (TEL) eläkettä. Yksityistämisen yhteydessä Valton eläkeikä nousi 65 vuoteen. Työsuhteista mennessä karttunut eläke: Valtolle karttui 21 vuoden ajan VELeläkettä 2,0% vuodessa. Valtion lisäeläkeosuutta (0,2%) hän ei saa, koska työsuhde valtiolla päättyi. Valton VELeläke = 3000 /kk x 2,0 % x 21 vuotta = 1260 /kk Samaan aikaan yksityisen puolen TELvakuutettu Yrjänä kerrytti eläkettään 1,5% vuodessa eli /kk x 1,5% x 21 vuotta = 945 /kk. Kummallakin pojista kertyy TEL eläkettä tasaisesti samalla tavalla vuoden 1993 alusta vuoden 2004 loppuun eli /kk x 1,5% x 11 vuotta = 495 /kk. Vapaakirjattaessa Yrjänän TEL-eläkkeitä ei yhteensoviteta, koska hänellä ei ole ollut eläkettä kerryttäviä työpaikkoja julkisella puolella. Valton, ja muiden valtion tai kunnan palveluksessa eläkettä ansainneiden, karttuneet työeläkkeet rajataan syntymävuoden perusteella laskettavalla rajausprosentilla. Valton (55v) yhteensovittamisprosentti on 48,13% eläkepalkasta, ja laskettu enimmäismäärä = 48,13% x 3000 = 1443 /kk. Vuonna 2005 ja sen jälkeen ansaittuja eläkkeitä ei enää yhteensoviteta kenelläkään. Ylite = VEL+TEL(1755 ) vähennettynä enimmäismäärällä = 312 /kuukausi Ylite vähennetään Valton VEL-eläkkeestä = = 948 /kk. Vuoden 2004 lopussa vapaakirjattuna Yrjänän 32 vuoden eläkekertymä on 3000 x 1,5% x 32v = /kk. Ja vastaavasti Valton yhteensovitettu VEL- ja TEL-eläke on = /kk. Eläke kertyy uusin säännöin alkaen Vuoden 2005 eläkeuudistus merkitsee käytännössä sitä, että - eläkeikä ei muutu, mutta työelämässä pysyminen vanhuuseläkeikään saakka parantaa eläkettä, - ennen vuotta 1995 valtionpalvelusta kertynyt lisäturva säilyy, - työelämässä jatkaminen 63-vuotta täytettyään kerryttää 4,5%:n superkarttumalla, - eläkettä karttuu vuotiaana tehdystä työstä (ei taannehtivasti), - eläkkeiden laskennassa lopulliseen eläkkeeseen vaikuttavat jokaisen vuoden ansiot, - eläkkeellä tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5% vuodessa, - ansioita tarkistetaan palkkakertoimella ja eläkkeitä indeksillä, - elinaikakerroin vaikuttaa vanhuuseläkkeisiin vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2005 alusta lähtien Valtolle ja Yrjänälle kertyy eläkettä 1,9% siihen asti, että he täyttävät 63 vuotta, ja loppuajalta (63-67 vuotiaina) 4,5%. TEL eläkettä kummallakin karttuu 63 vuotiaaksi 3000 /kk x 1,9% x 7vuotta = 339 /kk ja siitä eteenpäin 65 vuotiaaksi 3000 /kk x 4,5 x 3 vuotta = 405 /kk. Pojat täyttävät 65 vuonna 2014, jolloin Valton lopputulos 1443 /kk /kk + 90 /kk = 1872 /kk (ilman yhteensovittamista 1755 /kk /kk + 90 /kk = 2204 /kk), ja Yrjänän vastaava 1869 /kk. tietoalani 1/2006-5

6 Miten luottamusmies jaksaa? Yksi tämänhetken suurimmista haasteista työelämässä on työssäjaksaminen. Tutkimusten mukaan IT-alalla voidaan erityisen huonosti. Mutta miten jaksaa IT-alan luottamusmies, jolla on omien työtehtäviensä lisäksi hoidettavana vielä vaativa luottamustoimi? Mistä luottamusmies ammentaa voimaa? Mitkä ovat luottamusmiesten tämänhetkiset suurimmat haasteet? Kyselimme muutamalta IT-alan luottamusmieheltä, miten he kokevat oman jaksamisensa ja mikä saa heidät astumaan luottamusmiehen suuriin saappaisiin. Kyselyssä mukana olleet olivat toimineet luottamusmiehinä 1,5 5 vuotta ja edustivat jäsentä. Yritysten työntekijämäärät vaihtelivat :een. Mukana kyselyssä oli myös kansainvälisiä yrityksiä. Yhteisenä nimittäjänä kaikilla haastatelluista luottamusmiehistä oli kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja työoloihin vaikuttamiseen. Moni vaikuttaa aktiivisesti myös muussa ay-toiminnassa, jotkut myös kunnallispolitiikassa. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioonottaminen sekä yhteisten pelisääntöjen luominen ja niiden noudattaminen saavat tarttumaan asioihin ja antavat potkua tehtävään. Kun uskaltaa puuttua epäkohtiin ja saa ne korjattua, huomaa konkreettisesti, että luottamusmiehen työ kannattaa. Ongelmiin ja vähäisiinkin epäkohtiin tarttuminen reilulla mielellä saa työntekijät tuntemaan, että heistä oikeasti välitetään ja heidän etujaan halutaan ajaa, ja ennenkaikkea pystytään ajamaan. Heillä on luottamusmiehessä kanava todelliseen vaikuttamiseen. Työntekijöiden luottamus ja tuki ovatkin luottamusmiehen tärkein voimavara. Mikäli työntekijät eivät ole asioissa mukana, luottamusmies jää yksin. Tällaisissa tilanteissa asioiden hoitaminen on äärimmäisen vaikeaa. Toinen tärkeä tuki luottamusmiehen työssä on liitto. Liitosta saa tietoa ja neuvoja ki-

7 periinkin tilanteisiin. Myös neuvotteluapua on saatavilla. Jos asiat jostain syystä kuitenkin ajautuvat työpaikalla ylitsepääsemättömään umpikujaan, liiton lakimiehet tulevat apuun ja vievät asiaa eteenpäin. Arvokasta liitolta saatavaa tukea on myös koulutus. Vaikka yleensä sanotaan, että tieto lisää tuskaa, auttaa se myös monissa tapauksissa jaksamaan. Kun on varma asiastaan ja tietää olevansa oikeassa, antaa se voimaa asioiden korjaamiseen. Myös työnantajan taholta tuleva tuki on tärkeää. Onneksi suurimmassa osassa Suomen IT-alan yrityksiä luottamusmiesjärjestelmä nähdään osana toimivaa työyhteisöä ja asiat hoituvat hyvässä yhteisymmärryksessä. Työnantajat arvostavat luottamusmiestä ja hänen tietotaitoaan. Ongelmia esiintyy lähinnä sellaisissa yrityksissä, joissa luottamusmiestoiminta on uutta, vasta käyntiinlähtenyttä. Työnantajalla ei ole vielä kokemusta luottamusmiehen kanssa työskentelystä. Saattaapa taustalla olla epävarmuutta ja pelkoakin. Hyvin harvoin enää kuitenkaan esiintyy selkeää ay-vastaisuutta. Vaikka asiat sujuvat useimmissa yrityksissä hyvin, haasteitakin löytyy. Yhtenä suurimpana haasteista kyselyyn osallistuneet luottamusmiehet pitävät sitä, miten saada työntekijät ymmärtämään, että yhteisiä asioita kannattaa hoitaa ja että jokaisen panosta tarvitaan. Asiat eivät hoidu itsestään. Ei myöskään kannata tuudittautua ajatteluun, että kyllä joku ne kuitenkin hoitaa. Tuo joku on usein nimenomaan luottamusmies, mutta hänkään ei pysty tekemään kaikkea yksin. Uupuneen ja rasittuneen työntekijän, uupuneesta työyhteisöstä puhumattakaan, motivointi ja takaisin jaloilleen nostaminen on haaste koko organisaatiolle, työterveyshuolto mukaanlukien. Usein luottamusmies on ensimmäinen, joka havaitsee uupumisen oireet työyhteisössä. Työntekijät tulevat ensimmäiseksi puhumaan luottamusmiehelle pahasta olostaan. Ongelmat voivat olla hyvin moninaisia ja luottamusmieheltä vaaditaan vankkoja ihmissuhdetaitoja tilanteiden selvittämisessä. On vaikeaa olla eläytymättä toisen tilanteeseen niin, etteivät asiat kulkeudu mukana omaan kotiin. Mitä luottamusmies sitten tekee, kun asiat alkavat kaatua päälle ja yt-neuvottelut tulevat uniin? Eräs kokenut luottamusmies hyödyntää suomalaista sikaenergiaa : otetaan parin päivän huili ja ajatellaan kylmästi muita asioita. Haasteet saavat moottorin käymään. Monen luottamusmiehen mottona onkin: Vaikeudet ovat voittamista varten. Joku toinen taas toteaa: Mikä ei tapa, se vahvistaa. Niin tai näin, luottamusmies on työpaikalla se tukipilari, joka taipuu vaan ei katkea. Hänen jaksamisensa on avain koko työyhteisön parempaan jaksamiseen. Mervi Pilkkakangas

8 AY-tantta tenttaa AY-tantta tenttaa, esittelyssä Juha Reinisalo Kuka olet? Olen Juha Reinisalo. Mistä olet? Olen syntyperäinen jyväskyläläinen. Asun edelleen Jyväskylässä. Mitä teet? Toimin työssäni suunnittelijana Tieto- Enator konsernissa. Organisaatiomuutoksesta johtuen nykyinen juridinen työpaikkani on tämän vuoden alusta lähtien TietoEnator Government, Manufacturing and Retail Oy. Lyhennettynä yhtiö on TietoEnator GMR Oy. Miten sinusta tuli Tietoalan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja? Virallisesti olin puheenjohtajana kun yhdistyksen nimi vaihdettiin ATK-alan Toimihenkilöt ry:stä Tietoalan toimihenkilöt ry:ksi. Mutta jos tarkastellaan milloin olen ottanut puheenjohtajan tehtävät vastaan ensimmäisen kerran, on palattava vuoden 1995 syksyyn. Tuolloin minulta kysyttiin, syyskokousta edeltävänä päivänä, olisinko käytettävissä yhdistyksen puheenjohtajatehtäviin. Pikaisen mietinnän jälkeen ilmoitin olevani. Vastaehdokkaita tuolloin ei ollut. Mitä muuta olet tehnyt? Työhistoriaa minulle on kertynyt muutamia vuosia ennen it-alaa, joita on tähän mennessä tullut täyteen peräti 20 vuotta. Olen ollut myyntitehtävissä muutaman vuoden sekä toimistosihteerin tehtävissä lyhyen jakson. Millainen olet? Tätä pitäisi kysyä tietysti lähipiirissä olevilta henkilöiltä. Mutta luonteenlaadultani olen rauhallinen ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Järjestötyö on opettanut pitkäjänteisyyttä asioiden hoitamiseen. Periaatteesi/Mottosi? Elämä on oppimista. Ketjureaktio? Eräs musiikkikappale (Chain Reaction). Toisena tulee mieleen tänä keväänä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n organisoima jäsenhankintakampanja. TES? Työntekijän perusturva. Ylempi toimihenkilö? Yrityksen johdosssa työskentelevä henkilö, joka työtehtäviensä puolesta rinnastetaan työnantajan edustajaksi. Ylemmäksi toimihenkilöksi ei luokitella koulutustaustan mukaan. Ylempi toimihenkilö ei ole projektipäällikkönä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilö. Jäsenmaksu? Olet liittynyt johonkin yhteisöön, jos- ta peritään jäsenmaksu. Jäsenyys tuo sinulle oikeuksia, etuuksia ja myös velvollisuuksia. Kumman valitset seuraavista? Suurajot Neste Ralli. Suurajot, tuo monia positiivisia muistoja nuoruudestani, kun kiertelin katsomassa rallikisoja sekä aiempia kuuluisia suomalaisia rallitähtiä Mäkinen, Mikkola, Vatanen. Mäkikotka pulkkamäki. Mäkikotka, sillä kaupungistamme on tullut monta hyvää mäkihyppääjää. Lutakko lätäkkö. Lutakko, kehittyvä ja nopeasti kasvava kaupunginosa Jyväskylässä. JYP hype. JYP, aikoinaan tuli seurattua tiiviimmin lätkää Hippoksen jäähallissa. Keneen sarjakuvasankariin samastut? Miksi...? Jaska Jokuseen. Kuinka pieni yksittäinen ihminen on ja kuinka paljon ympärillä olevat asiat vaikuttavat yksilöön. Uudenvuoden lupauksesi? En tee uudenvuoden lupauksia. 8 - tietoalani 1/2006

9 AY-tantta kysyy: Kannattaako tarttua tarjoukseen? Vuoden alussa uutisoitiin, että ERTO on huolissaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä yleistyneestä käytännöstä, jossa työntekijöille tarjotaan sopimusta työsuhteen päättämiseksi. Vuoden alussa uutisoitiin, että ERTO on huolissaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä yleistyneestä käytännöstä, jossa työntekijöille tarjotaan sopimusta työsuhteen päättämiseksi. Kuitenkin samat yritykset palkkaavat uutta työvoimaa ja käyttävät alihankintaa. Myös firmojen taloudelliset näkymät ovat hyvät. ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula luonnehti tarjottuja sopimuksia epämääräisiksi. Miten näihin sopimuksiin pitäisi suhtautua? Kannattaako työsuhteen päättämissopimus tehdä? Onko sopimukseen pakko suostua? Ay-tantan kysymyksiin vastaa uutisissa mainitun WM-datan pääluottamusmies Jouko Malinen: Näihin työsuhteen päättämisiin liittyy asioita, joissa työntekijä häviää - varsikin jos jää työttömäksi. Tällainen sopiminen tarkoittaa aina, että on itse irtisanoutunut ja siihen liittyy karenssi. Lisäksi saattavat lomarahat, kertyneet lomapäivät ja mahdolliset tulosbonukset jäädä saamatta. Työnantaja pyrkii säästämään kustannuksia ja välttämään uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoitteensa. Näihin sopimuksiin ei yleensä liity mitään todellista yt-neuvottelu-uhkaa (irtisanomis- tai lomautusuhkaa), koska perusteita ei ole olemassa. Usein yritykseen haetaan samaan aikaan uutta työvoimaa tai käytetään vuokratyövoimaa, ja talous on yritystasollakin kunnossa. Työsuhteen päättämissopimukset ovat yleensä salaisia, jotta tieto sopimusten sisällöstä ei leviäisi laajemmin tai ettei työntekijä pääsisi riitauttamaan painostuksen alla ja kiireessä tehtyä huonoa sopimusta. Sopimus on aina vapaaehtoinen. Jos sinulle tarjotaan sellaista, kehottaisin kääntymään luottamusmiehen tai ERTOn työsuhdeneuvonnan puoleen. En ole suositellut työsuhteen päättämissopimusta kenellekään. Tietysti sellaisessa tilanteessa, että työntekijällä on jo valmiiksi uusi työpaikka tiedossa, voi ottaa kädenojennuksen vastaan. Mistään kultaisista kädenpuristuksista ei näissä tapauksissa ole kyse, vaan yleensä on tarjottu 2-3 kk:n palkkaa, joka suunnilleen kattaa karenssin takia menetettävän tulon. Ilmiö ei ole uusi it-alalla, vaan sitä on käytetty vuosien varrella paljon, kun yritykset ovat halunneet vauhdittaa henkilöstön vaihtuvuutta. Monesti myös yt-neuvottelujen yhteydessä tarjotaan näitä irtautumispaketteja ja näin voidaan sitten antaa julkisuuteen tiedote, että irtisanottavia olikin huomattavasti pienempi määrä kuin alunperin on ilmoitettu. Esimerkiksi viime huhtikuussa SysOpen Digian ostettua Yomi Softwaren oli aluksi ihmistä irtisanomisuhan alla. Kesäkuussa uutisoitiin, ettei ketään irtisanottu, mutta 30 henkilöä irtisanoutui vapaaehtoisesti. tietoalani 1/2006-9

10 TOSCAN tuskainen rakkaus Tietoalan toimihenkilöt ry:n vapaa-ajan valiokunta järjestää jäsenistölle muutamia virkistäytymistapahtumia vuosittain. Viime kevätkokouksen yhteydessä kävimme Linnanmäen Uudessa Iloisessa Teatterissa katsomassa Aikuisten oikeesti - revyyn. Kesäkuussa jammailimme Käpylässä KENT:n tahdissa loppuunmyydyssä konserissa ja lokakuussa vierailimme Imatran kylpylässä. Joulukuussa oli vuorossa ooppera- ja ostosmatka Tallinnaan. Upeasti uusitussa Estoniateatterissa esitettiin Puccinin Toscan tuskainen rakkaustarina.

11 Raatihuoneen tori oli puettu juhla-asuun Tietoalan toimihenkilöt tekivät joulukuussa ooppera- ja ostosmatkan Tallinnaan. Vielä pari päivää ennen reissua jännitimme, pääseekö pika-alus ollenkaan matkaan vai onko tuuli ja aallokko liian voimakas. Superseacat lähti kuitenkin aikataulussa eikä laivan vähäinen keinunta häirinnyt matkantekoa. Myös kaikki 59 matkalaista olivat - järjestäjien suureksi hämmästykseksi - ajoissa paikalla. Matkan pääasiallisena kohteena oli Estoniateatteri ja siellä esitettävä Giacomo Puccinin Toscaooppera. Tallinnassa majoituimme Viru-hotellissa, jonne vapaa-ajanvaliokunta oli järjestänyt meille myös yhteisen kahvi- ja tiedotustilaisuuden. Matkan johtaja Timo T. Salonen oli ansiokkaasti koostanut taustatietoja sekä Toscan säveltäjästä että itse oopperasta. Pirkko Venäläinen kertoi Tietoalan tulevista virkistystapahtumista. Ennen oopperaa oli hyvää aikaa käydä syömässä ja tehdä jouluostoksia. Vanhan kaupungin tori oli täynnä kojuja, joissa myytiin glögiä, käsitöitä ja kaikenlaista joulutavaraa. Estonia-teatteri oli uusittu komeasti ja siellä oli juhlava tunnelma. Toscan näytös oli loppuunmyyty. Vaikka vironkielistä tekstiä ei nähnytkään kaikilta penkkiriveiltä lukea eikä italiaksi esitetystä laulusta ymmärtänyt kuin sanan sieltä täältä, oli oopperan seuraaminen helppoa, koska Timo oli kertonut libreton. Ooppera kertoi laulajatar Floria Toscan ja taidemaalari Mario Cavaradossin rakkaudesta. Toscan roolissa oli Oksana Dyka ja hänen rakastaan esitti Urmas Põldma. Tarinalla ei ollut onnellinen loppu, ennemminkin tuskainen. Mutta musiikki oli kaunista ja esiintyjät loistavia. Kaiken kaikkiaan ooppera oli hieno kokemus. Sunnuntaina oli vielä päivä aikaa tehdä jouluostoksia ja kotiin palattiin illansuussa. Myös paluumatkalla sää oli hyvä. Matkan järjestelyt oli hoidettu erinomaisesti, josta kiitokset Timolle ja Pirkolle sekä muille järjestelyihin osallistuneille. Minna Anttonen tietoalani 1/

12 Tapahtumat Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen järjestäytymiskokous, hotelli Rivoli, Järvenpää Viihdeilta ravintola VPK:ssa. Lisätietoja Ryhmäteatteri esittää: HELSINGIN TAIVAAN Tarinoita tuulisesta kaupungista Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous ja koulutuspäivä 4.3 Laskettelu- ja ulkoilupäivä Kesän ja syksyn mökihaku päättyy Ryhmäteatteri: Helsingin taivaan alla. Lisätietoja Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous Ryhmäteatterin kevään ensi-illassa nähdään esitys Helsingin taivaan alla, Tarinoita tuulisesta kaupungista. Tietoalan toimihenkilöt ry. on varannut lippuja klo 19 esitettävään näytäntöön. Lippujen hinnat Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenille on 12 (eläkeläiset ja työttömät jäsenet 11 ). Avecille lippu normaalihintaan, 23. Lisätietoja ja lippuvaraukset ainoastaan webbisivujen kautta. Jäsenvinkkejä Kun jäät äitiyslomalle Jäädessäsi äitiyslomalle säilytät normaalit jäsenoikeutesi, mutta muistathan ilmoittaa liittoon äitiyslomastasi. Näin jäsenmaksuihisi ei tule katkosta. Työnantaja maksaa sinulle palkan kolmen kuukauden ajalta, ja tästä palkasta peritään myös liiton jäsenmaksu. Palkanmaksun edellytyksenä on se, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään viisi kuukautta ennen synnytystä. Siirtyessäsi Kelan maksaman vanhempainrahan piiriin jäsenmaksua ei peritä. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että olet ilmoittanut asiasta jäsenrekisteriin. Ilmoituksen voit tehdä joko puhelimitse tai sähköisesti päivittämällä itse tietosi WebLyytiin. Työttömyyskassamaksu 6,25 /kk on kuitenkin maksettava. Liitto lähettää sinulle maksukuitit kassamaksun suorittamista varten. VIIHDEILTA Tietoalan toimihenkilöt toivottaa jäsenensä tervetulleiksi viettämään viihteellistä iltaa legendaarisen ravintola VPK:n tiloihin klo 17:30 alkaen tietoalani 1/2006

13 Kuva: Yehia Eweis ALLA Lisätietoja teatterista löytyy osoitteesta: Tietoalan toimihenkilöt ry:n osalta tapahtuman toteuttaa vapaa-ajan valiokunta. Vapaa-ajan valiokunnan jäsenet tavoitat osoitteesta: Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan teatteriin! Ohjelmassa: ERTO:n uusi puheenjohtaja Tapio Huttula esittäytyy. Ilmoittautumiset tapahtumaan ainoastaan webin kautta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan riemukkaaseen viihdeiltaan! Ruokailu, suomalainen pitopöytä. Markku Toikka, stand-up komiikkaa Musiikkia á la Saturnus Lisätietoja ravintolasta: Lisätietoja tapahtumasta: Näin varmistat paikkasi Ilmoittaudu pikaisesti mukaan webbisivuilla olevalla Ilmoittautuminen on voimassa niin kauan kuin paikkoja Osallistumismaksu 10 tulee maksaa etukäteen Tietoalan toimihenkilöt ry:n tilille henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Viitenumeron ja pankkiyhteystiedot saat ilmoittautumisen jälkeen. Vapaa-ajan valiokunta tietoalani 1/

14 Sudoku nyt myös Tietoalanilehdessä! Sudoku on japanilainen logiikkapeli ja saanut suurta suosiota viime aikoina. Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset: Täytä tyhjiin ruutuihin numerot 1-9 Sudoku nyt myös Tietoalani-lehdessä! siten, että jokaisella ruudukon pysty- ja vaakarivillä sekä Sudoku kussakin on japanilainen pienemmässä logiikkapeli ruudukossa ja saanut on suurta sama suosiota viime aikoina. Säännöt ovat hyvin numero yksinkertaiset: vain kerran. Täytä tyhjiin ruutuihin numerot 1-9 siten, että jokaisella ruudukon pysty- ja vaakarivillä sekä kussakin pienemmässä ruudukossa on sama numero vain kerran. Aluksi helppo ruudukko. Sitten pari vähän haastavampaa. Asterholma Koli Messilä Punkaharju 14 - tietoalani 1/2006

15 tietoalani Toimituskunta Kesän Mökit haettavissa Tietoalan toimihenkilöiden ensi kesän ja syksyn mökit ovat jälleen haettavissa. Hakuaika päättyy Haettavissa ovat seuravat kohteet: Närpiö Asterholma Koli Messilä Punkaharju Sulkava Huom! Kesän 2006 uusi mökki Mökeissä on kaikki tarvittavat vuodevaatteet ja astiat. Mukaasi tarvitset omat lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet. Lomamökkejä vuokrataan yhdistyksen jäsenille. Lisätietoja mökkivastaavalta: Mökkihinnasto Näillä mökeillä lomaviikko alkaa lauantaina klo 16 ja päättyy lauantaina klo 14: Mökki Asterholma Närpiö Koli vuokra-aika viikot vuokra vkot 24-32: 250, muut 160 vkot 24-32: 280, muut 160 vkot 24-32: 220, muut 140 tiedotusvastaava Mervi Pilkkakangas tiedotusvaliokunnan jäsen Minna Anttonen nettivastaava Sami Vuolanne Jouko Malinen Juha Reinisalo Kiitokset Pia Ben aissa Heikki Niemissalo Pirjo Salo Heidi Williams Suunnitelu ja toteutus Codesign Oy, Helsinki Paino Auranen Oy Paperi Gallerie One 80 g/m 2 Näillä mökeillä viikko alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy perjantaina klo 12: Messilä Punkaharju Sulkava vkot 24-32: 220, muut 140 vkot 24-32: 220, muut 140 vkot 24-32: 500, muut 350 tietoalani 1/

16 TARKKAILE TYÖKAVERIASI. VÄLILLÄNNE ON JOTAIN. HELMIKUUSSA Aloitetaan yhdessä Ketjureaktio KETJUREAKTIO on STTK:laisten liittojen yhteinen jäsen-hankintakampanja, joka kohdennetaan alle 35 vuotiaisiin, ammattiliittoon kuulumattomiin henkilöihin. Painopistealueina ovat erityisesti pääkaupunkiseutu sekä muut suuret kaupungit. Kampanja toteutetaan pääosin helmikuussa 2006 järjestettävien työpaikkakäyntien ja mittavien alueellisten tilaisuuksien puitteissa, mutta jäsenhankintaa teeman avulla jatketaan koko vuoden ajan. STTK:laisten liittojen yhteisenä tavoitteena on uutta jäsentä sekä työpaikkakäyntiä. Tule mukaan Ketjureaktioon Haluamme hyödyntää Ketjureaktio teeman ja medianäkyvyyden mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ertolaisilla aloilla työskentelevä henkilö osallistuu järjestettäviin aluetilaisuuksiin ja mahdollisimman moneen ertolaiseen työpaikkaan tehdään kampanjan puitteissa työpaikkakäyntejä. Tietenkin ERTOn tavoitteena on myös se, että saamme paljon uusia jäseniä Ketjureaktion avulla. Tarvitsemme myös sinun panostasi. Ketjureaktion tapahtuma - aikataulu Oheisina päivinä järjestetään mainituilla paikkakunnilla kampanjan puitteissa työpaikkakäyntejä, oppilaitoskäyntejä sekä ERTOn ja STTK:n tilaisuudet. Päivämäärä 7.2. tiistai 8.2. keskiviikko 9.2. torstai tiistai tiistai torstai keskiviikko Paikkakunta TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ OULU ROVANIEMI KUOPIO VAASA HELSINKI - UUSIMAA Lisätietoja Materiaalia, ohjeistusta, tukea ja tietoa saat liiton toimistosta järjestösihteereiltä sekä ERTOn nettisivuilta KET- JUREAKTIO-kampanjalogoa klikkaamalla. Kyseiselle sivustolle kasataan kampanjaan liittyvää materiaalia ja ohjeistusta.

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ

HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ Seuraavassa luettelossa on Tako-ryhmän käyttämiä ja toimivia aihepiireja eli teemoja kysymyksineen ja mahdollisia lisäkysymyksiä vapaasti sovellettavaksi. Ensin esittelemme kaikille

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg

Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa. Päivi Lilleberg Julkisen sektorin erityiskysymykset eläkeuudistuksessa Päivi Lilleberg Keva.fi eläkeasiat sujuvasti verkossa Tietoa eläkkeistä, Kevasta ja Kevan palveluista tietosivut, ohjeet ja tukimateriaalit uutiset,

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011

Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sairaankuljettajia koskevan työehtosopimuksen jäsenkirje 6/2011 Sisältö 1. Uusi työehtosopimus - Palkankorotukset 1.4.2012 - Palkankorotukset 1.5.2013 2. Muuta ajankohtaista - Ensihoidon muutokset - Järjestäytymisessä

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä Hyvät jäsenet Yksityistä sairaankuljetetusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.3.2011. Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017!

ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! 1 ARVOISA JÄSEN, HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2017! Sodankylän JHL ry:n toimintaa Syyskokouksessa viime vuoden lopulla hyväksyttiin toimintasuunnitelma tälle vuodelle: mm. 20.5. Ikean ostosmatka, Hyvän olon

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

1. Yleistä ohjeistusta

1. Yleistä ohjeistusta Suomen Lions-liitto Kokoukseen ilmoittautuminen OHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä ohjeistusta...1 2. Kirjautuminen...2 3. Osallistujatyypin valinta...3 4. Osallistujan tiedot...4 5. Ilmoittautumisen vahvistaminen/peruminen...5

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen

Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen Luottamusmiesasiaa Minna Anttonen Luottamusmiesjärjestelmä Perustuu luottamusmiessopimukseen Tes:n liite 3, sivut 43-51 1 Sopimuksen soveltamisala Koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus

Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa. Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisen sektorin erityispiirteitä eläkeuudistuksessa Anna-Stina Toivonen, Eläketurvakeskus Julkisten alojen eläkelaki voimaan 1.1.2017 Julkisten alojen eläkelaki, JuEL, korvaa 1.1.2017 alkaen kunnallisen

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017?

TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? TIESITKÖ, ETTÄ TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017? 1 TYÖELÄKEVAKUUTTAMISEN PERUSIDEA EI MUUTU Edelleenkin työeläkettä karttuu tehdystä työstä. Jokainen ansaittu euro kasvattaa tulevan eläkkeesi määrää.

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle.

Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. AMMATTILIITTO PRON KOULUTUKSET 2018 LUOTTAMUSHENKILÖKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu henkilöstönedustajalle (lm ja tsv) ja varahenkilölle. Työsuojeluinfo Kohderyhmä: uudet työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot