tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2006 Onnea uudelle vuodelle! Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2006 Onnea uudelle vuodelle! Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu?"

Transkriptio

1 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/ Onnea uudelle vuodelle! IT-ALAN YHTEISTYÖTILAISUUS Työsuojelupiirin valvontahanke painottui henkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn työssä. Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu? Miten luottamusmies jaksaa? Yksi tämänhetken suurimmista haasteista työelämässä on työssäjaksaminen. Tutkimusten mukaan IT-alalla voidaan erityisen huonosti. Mutta miten jaksaa IT-alan luottamusmies, jolla on omien työtehtäviensä lisäksi hoidettavana vielä vaativa luottamustoimi? AY-tantta tenttaa esittelyssä Juha Reinisalo AY-tantta kysyy Kannattaako tarttua tarjoukseen? Toscan tuskainen rakkaus

2 Puheenjohtajan tervehdys Juha Reinisalo, puheenjohtaja Onnea uudelle vuodelle! Alkanut vuosi tuo jokaisen alalla työskentelevän tilipussiin kahdet palkankorotukset ja Työehtosopimusneuvotteluissa näihin korotuksiin sisällytettiin yleiskorotusten lisäksi ns. paikallisesti sovittavat erät (1.4. 0,6% ja ,4%). Näistä voidaan käydä paikalliset neuvottelut erien jakoperusteista talokohtaisesti. Tähän mennessä on kantautunut tietooni useammalta työpaikalta, että kiinnostusta palkkaerien sopimiseen tuntuu olevan. Jos kuitenkaan neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen jakamisperusteista, niin tällöin korotus toteutetaan kaikille samansuuruisena yleiskorotuksena. Tuleva vuosi on työehtosopimusneuvotteluiden osalta välivuosi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki asiat ovat kunnossa ja voimme kaikessa rauhassa odotella tulevia neuvotteluita. Päinvastoin nyt on aika keskittyä ja parantaa tiettyjä toimintamme osa-alueita, jotta olemme valmiit käymään seuraavat työehtosopimusneuvottelut syksyllä Tämän vuoden osalta otamme käyttöön tiedottamisen mm. sähköpostin välityksellä. Tiedotamme sähköpostin välityksellä aina kun tähän on tarvetta. Tällä hetkellä meillä ei ole kuin osan jäsenistön sähköpostiosoitteet tiedossa. Mikäli haluat saada sähköpostia yhdistykseltä, niin käy Erton kotisivujen kautta päivittämässä ja tarkistamassa omat jäsentietosi ajan tasalle (www.erto.fi). Mikäli muutat sähköpostiosoitettasi, niin muista tehdä päivitys myös jäsentietoihisi. Jäsenmäärän kasvaessa on viime vuonna perustettu useille työpaikoille uusia työpaikkaosastoja. Työpaikkaosastojen tarkoitus on työpaikoilla aktivoida jäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikoilla tapahtuviin asioihin sekä edistää myös alan järjestäytymistä. Yhdistys rahoittaa työpaikalla tapahtuvaa toimintaa syyskokousten päätösten mukaisesti. Jos sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkatoimintaa tai haluaisit olla toimintaa käynnistämässä, niin käänny yhdistyksen hallituksen puoleen. Annamme mielellämme neuvoja ja opastusta työpaikkatoiminnan käynnistämiseksi. Ohjeet työpaikkatoiminnasta löytyvät nettisivuiltamme. Tänä keväänä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n koordinoimana toteutetaan STTK:laisten liittojen yhteinen jäsenhankintakampanja. Kampanja käynnistyy viikkojen 6-7 aikana toteutettavilla aluetapahtumilla ja televisiomainonnalla. Jäsenhankintakampanja on nimetty ketjureaktioksi. Jäsenmäärän kehityksellä turvataan jatkossakin liittojen paremmat neuvotteluedellytykset. Tarkempia tietoja kampanjasta löydät liiton ja yhdistyksen nettisivuilta (www.tietoala.fi). Yhdistys järjestää tänä keväänä aktiiveille koulutustilaisuuden luottamusmiesseminaarin muodossa Seminaari on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja henkilöstöedustajille. Paikka on vielä avoinna. Tavoitteena on saada mahdollisimman monilta työpaikoilta edustaja mukaan. Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt. Seminaarissa käynnistetään valmistautuminen 2007 työehtosopimusneuvotteluihin. Erto tarjoaa jäsenistölleen tänäkin vuonna koulutusta eri puolella Suomea. Koulutus on jäsenille ilmaista. Kannattaa tutustua koulutustarjontaan liiton nettisivustojen kautta, joiden kautta voi myös ilmoittautua mukaan koulutuksiin. Onnea ja menestystä sinulle alkaneelle vuodelle. 2 - tietoalani 1/2006

3 IT-ALAN YHTEISTYÖTILAISUUS Uudenmaan työsuojelupiiri käynnisti v tietoalalle suuntautuneen valvontahankkeen, jonka tuloksia esiteltiin joulukuun alussa järjestetyssä yhteistyötilaisuudessa. Tilaisuuteen oli kutsuttu IT-alan työmarkkinaosapuolet sekä yritysten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uudenmaan työsuojelupiiri järjesti IT-alan yhteistyötilaisuuden Helsingissä. Työsuojelupiirin tarkoituksena oli esittää heidän vuosina toteuttamansa IT-alan valvontahankkeen tuloksia sekä vaihtaa tietoja ja näkemyksiä tilaisuuteen kutsuttujen tahojen kanssa. Tilaisuuteen oli kutsuttu IT-alan työmarkkinaosapuolet, alan yritysten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uudenmaan työsuojelupiiri käynnisti v IT-alalle suuntautuvan valvontahankkeen, joka näkyi työpaikoilla lähinnä työpaikkatarkastuksina. Vuosina valvontahankkeen piirissä oli noin 170 työpaikkaa. Valvonta painottui henkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn työssä. Tarkastuksissa on käyty läpi työnantajien käytäntöjä terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, työsuojelun yhteistoimintaa ja työolojen tilaa. Työturvallisuusmääräysten toteutumista arvioitiin valvomalla työajan hallintaa, psykosomaattista kuormitusta sekä näyttöpäätetyötä ja -työoloja. Tilaisuuden ohjelma koostui työsuojelupiirin valvontahankkeen esittelypuheenvuoroista, työpaikkatason kokemuksista muutoksen- ja työajanhallinnasta sekä IT-alan työmarkkinaosapuolten puheenvuoroista koskien työhyvinvointia, työajan sovelluksia ja joitain erilliskysymyksiä. Lopuksi työsuojelupiirin edustaja teki vielä yhteenvedon päivän esityksistä. Työsuojelupiirin valvontatuloksista työajan hallinnan osalta tuli esiin, että työaikakirjanpidossa ilmeni paljon puutteita. Liukuvaa työaikaa sovellettiin hyvin vapaasti. Reunaehdot olivat puutteelliset ja reaaliaikainen seuranta puuttui usein. Työaikakirjanpidot oli monesti tehty asiakaslaskutusta varten ja osa tunneista jäi kirjaamatta, varsinkin ylityöt. Työajan hallintaan liittyvät asiat vaativat työsuojelupiiriltä paljon jälkitarkastuksia. Työpaikkatason kokemuksia muutoksenhallinnasta esitteli WM-datan henkilöstöpäällikkö Sanna Siniketo. Esitys kuvasi suhteellisen hyvin Novo Groupin ja WM-datan yhdistämisprosessia työnantajan kannalta, mutta henkilöstön rooli esityksestä puuttui lähes kokonaan. Pääsinkin kommentoimaan pääluottamusmiehenä prosessia, jossa olin itse ollut liki kaikissa henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa mukana ja Niemissalon Heikki työsuojeluvaltuutettuna vielä täydensi työsuojelupuolen asioita. Työajanhallinnasta kertoi käytännön sovellusesimerkin Profit Soft- tietoalani 1/2006-3

4 Työhyvinvointiasiat puhuttavat tietoalalla. Pääluottamusmiehet Jouko Malinen ja Minna Anttonen jututtavat jäseniä - kentän asiantuntijoita! waren työsuojeluvaltuutettu Harri Halttunen. Hän kertoi heidän firmassaan käytössä olevasta työajanseurantajärjestelmästä, jonka he ovat itse rakentaneet. Jarkko Pehkosen ollessa estyneenä käytin STTK-Tietoalojen puheenvuoron. Esittelin STTK- Tietoalojen teettämän tutkimuksen Hyvät henkilöstöhallinnon käytännöt ICT-alalla välituloksia työssä jaksamisen, ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen ja johtamiskulttuurien osalta. Tutkimuksen on tehnyt Suvi Mäntylä ja hän oli myös itse paikalla vastaamassa kysymyksiin. Työssä jaksamisen kannalta ongelmalliseksi tutkimuksessa nousivat jatkuva kiire, ylitöiden suuri määrä, toimimaton työnjako, aliresurssointi, työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen ja jopa työuupumus. Koulutuksen ongelmina koettiin puutteellinen perehdyttäminen, usein puuttuvat koulutussuunnitelmat ja muodon vuoksi käytävät tavoite- ja kehityskeskustelut, joista puuttuu seuranta. Esimiesten osaamistasoa pidettiin puutteellisena ja siihen kaivattiin koulutuspanostusta, erityisesti henkilöjohtamiseeen. Tutkittavien mielestä johdon kiinnostus suuntautuu tulokseen - alaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Tämä näkyi myös siinä, ettei johdon koettu kuuntelevan alaisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Esitykseni tutkimustuloksista tuntui hieman ärsyttävän työnantajien edustajia. Asian tiimoilta käytiin vilkas keskustelu ja jotkut työnantajat toivat esiin omilla työpaikoillaan tekemiään ilmapiirikartoituksia, jotka heidän mielestään osoittavat paljon parempia tuloksia. Tähän useat paikalla olleet työntekijäedustajat antoivat palautetta, että nämä ns. ilmapiiritutkimukset ovat usein työnantajan laatimia ja myös tulokset analysoi työnantaja itse. Lisäksi näiden kartoitusten ei juurikaan koeta johtavan mihinkään toimenpiteisiin. Suvi Mäntylän tekemä tutkimus on valmistumassa ja menossa painoon lähiaikoina. Tutkimus tullaan julkaisemaan niin suomen kuin englanninkielisenä. Tutkimus on tarkoitus julkaista näyttävästi maaliskuussa Jouko Malinen Tietoalan edunvalvontavaliokunnan pj 4 - tietoalani 1/2006

5 Teksti: Pirjo Salo Auvoisia eläkepäiviä odotellessa: miten eläkkeeni oikein muodostuu? Valto ja Yrjänä Meidän kaikkien karttuneet työeläkkeet laskettiin (vapaakirjattiin) vuoden 2004 viimeiselle päivälle odottamaan lopullista eläkkeellejäämistä. Vuoden 2005 alusta eläkkeet on laskettu uuden järjestelmän mukaan. Lopullista työeläkettä laskettaessa summataan vapaakirjattu eläke vuoden 2005 alusta alkaen uusilla säännöillä karttuvaan eläkeeseen. Vapaakirjattu eläke korotetaan aikanaan palkkakertoimella sen vuoden indeksitasoon, jona työntekijä jää eläkkeelle. Esimerkkinä eläkkeen laskemisesta ovat identtiset kaksoisveljekset Valto ja Yrjänä. Pojat ovat syntyneet Hämeessä, ja menneet koulun ja armeijan jälkeen Kiikoisten kunnantoimistoon ylimääräisiksi apulaisiksi Lokakuussa 1970 Valto aloitti valtion leivissä atk-harjoittelijana ja Yrjänä pestautui harjoittelijaksi tekniikkayritykseen. Kummallekaan ei kerry eläkettä , koska he olivat tuolloin alle 23 vuotiaita. Valto ja Yrjänä ovat olleet työnanatajilleen uskollisia ja työsuhteet jatkuvat edelleen ja yksinkertaisuuden vuoksi poikien eläkepalkaksi oletetaan /kk. Yrjänä on kuulunut koko työuransa ajan yksityisten eläkkeiden (TEL-eläke) piiriin. Valton työpaikka yksityistettiin 1993, joten hänelle on karttunut sekä valtion (VEL) että yksityistä (TEL) eläkettä. Yksityistämisen yhteydessä Valton eläkeikä nousi 65 vuoteen. Työsuhteista mennessä karttunut eläke: Valtolle karttui 21 vuoden ajan VELeläkettä 2,0% vuodessa. Valtion lisäeläkeosuutta (0,2%) hän ei saa, koska työsuhde valtiolla päättyi. Valton VELeläke = 3000 /kk x 2,0 % x 21 vuotta = 1260 /kk Samaan aikaan yksityisen puolen TELvakuutettu Yrjänä kerrytti eläkettään 1,5% vuodessa eli /kk x 1,5% x 21 vuotta = 945 /kk. Kummallakin pojista kertyy TEL eläkettä tasaisesti samalla tavalla vuoden 1993 alusta vuoden 2004 loppuun eli /kk x 1,5% x 11 vuotta = 495 /kk. Vapaakirjattaessa Yrjänän TEL-eläkkeitä ei yhteensoviteta, koska hänellä ei ole ollut eläkettä kerryttäviä työpaikkoja julkisella puolella. Valton, ja muiden valtion tai kunnan palveluksessa eläkettä ansainneiden, karttuneet työeläkkeet rajataan syntymävuoden perusteella laskettavalla rajausprosentilla. Valton (55v) yhteensovittamisprosentti on 48,13% eläkepalkasta, ja laskettu enimmäismäärä = 48,13% x 3000 = 1443 /kk. Vuonna 2005 ja sen jälkeen ansaittuja eläkkeitä ei enää yhteensoviteta kenelläkään. Ylite = VEL+TEL(1755 ) vähennettynä enimmäismäärällä = 312 /kuukausi Ylite vähennetään Valton VEL-eläkkeestä = = 948 /kk. Vuoden 2004 lopussa vapaakirjattuna Yrjänän 32 vuoden eläkekertymä on 3000 x 1,5% x 32v = /kk. Ja vastaavasti Valton yhteensovitettu VEL- ja TEL-eläke on = /kk. Eläke kertyy uusin säännöin alkaen Vuoden 2005 eläkeuudistus merkitsee käytännössä sitä, että - eläkeikä ei muutu, mutta työelämässä pysyminen vanhuuseläkeikään saakka parantaa eläkettä, - ennen vuotta 1995 valtionpalvelusta kertynyt lisäturva säilyy, - työelämässä jatkaminen 63-vuotta täytettyään kerryttää 4,5%:n superkarttumalla, - eläkettä karttuu vuotiaana tehdystä työstä (ei taannehtivasti), - eläkkeiden laskennassa lopulliseen eläkkeeseen vaikuttavat jokaisen vuoden ansiot, - eläkkeellä tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5% vuodessa, - ansioita tarkistetaan palkkakertoimella ja eläkkeitä indeksillä, - elinaikakerroin vaikuttaa vanhuuseläkkeisiin vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2005 alusta lähtien Valtolle ja Yrjänälle kertyy eläkettä 1,9% siihen asti, että he täyttävät 63 vuotta, ja loppuajalta (63-67 vuotiaina) 4,5%. TEL eläkettä kummallakin karttuu 63 vuotiaaksi 3000 /kk x 1,9% x 7vuotta = 339 /kk ja siitä eteenpäin 65 vuotiaaksi 3000 /kk x 4,5 x 3 vuotta = 405 /kk. Pojat täyttävät 65 vuonna 2014, jolloin Valton lopputulos 1443 /kk /kk + 90 /kk = 1872 /kk (ilman yhteensovittamista 1755 /kk /kk + 90 /kk = 2204 /kk), ja Yrjänän vastaava 1869 /kk. tietoalani 1/2006-5

6 Miten luottamusmies jaksaa? Yksi tämänhetken suurimmista haasteista työelämässä on työssäjaksaminen. Tutkimusten mukaan IT-alalla voidaan erityisen huonosti. Mutta miten jaksaa IT-alan luottamusmies, jolla on omien työtehtäviensä lisäksi hoidettavana vielä vaativa luottamustoimi? Mistä luottamusmies ammentaa voimaa? Mitkä ovat luottamusmiesten tämänhetkiset suurimmat haasteet? Kyselimme muutamalta IT-alan luottamusmieheltä, miten he kokevat oman jaksamisensa ja mikä saa heidät astumaan luottamusmiehen suuriin saappaisiin. Kyselyssä mukana olleet olivat toimineet luottamusmiehinä 1,5 5 vuotta ja edustivat jäsentä. Yritysten työntekijämäärät vaihtelivat :een. Mukana kyselyssä oli myös kansainvälisiä yrityksiä. Yhteisenä nimittäjänä kaikilla haastatelluista luottamusmiehistä oli kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja työoloihin vaikuttamiseen. Moni vaikuttaa aktiivisesti myös muussa ay-toiminnassa, jotkut myös kunnallispolitiikassa. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioonottaminen sekä yhteisten pelisääntöjen luominen ja niiden noudattaminen saavat tarttumaan asioihin ja antavat potkua tehtävään. Kun uskaltaa puuttua epäkohtiin ja saa ne korjattua, huomaa konkreettisesti, että luottamusmiehen työ kannattaa. Ongelmiin ja vähäisiinkin epäkohtiin tarttuminen reilulla mielellä saa työntekijät tuntemaan, että heistä oikeasti välitetään ja heidän etujaan halutaan ajaa, ja ennenkaikkea pystytään ajamaan. Heillä on luottamusmiehessä kanava todelliseen vaikuttamiseen. Työntekijöiden luottamus ja tuki ovatkin luottamusmiehen tärkein voimavara. Mikäli työntekijät eivät ole asioissa mukana, luottamusmies jää yksin. Tällaisissa tilanteissa asioiden hoitaminen on äärimmäisen vaikeaa. Toinen tärkeä tuki luottamusmiehen työssä on liitto. Liitosta saa tietoa ja neuvoja ki-

7 periinkin tilanteisiin. Myös neuvotteluapua on saatavilla. Jos asiat jostain syystä kuitenkin ajautuvat työpaikalla ylitsepääsemättömään umpikujaan, liiton lakimiehet tulevat apuun ja vievät asiaa eteenpäin. Arvokasta liitolta saatavaa tukea on myös koulutus. Vaikka yleensä sanotaan, että tieto lisää tuskaa, auttaa se myös monissa tapauksissa jaksamaan. Kun on varma asiastaan ja tietää olevansa oikeassa, antaa se voimaa asioiden korjaamiseen. Myös työnantajan taholta tuleva tuki on tärkeää. Onneksi suurimmassa osassa Suomen IT-alan yrityksiä luottamusmiesjärjestelmä nähdään osana toimivaa työyhteisöä ja asiat hoituvat hyvässä yhteisymmärryksessä. Työnantajat arvostavat luottamusmiestä ja hänen tietotaitoaan. Ongelmia esiintyy lähinnä sellaisissa yrityksissä, joissa luottamusmiestoiminta on uutta, vasta käyntiinlähtenyttä. Työnantajalla ei ole vielä kokemusta luottamusmiehen kanssa työskentelystä. Saattaapa taustalla olla epävarmuutta ja pelkoakin. Hyvin harvoin enää kuitenkaan esiintyy selkeää ay-vastaisuutta. Vaikka asiat sujuvat useimmissa yrityksissä hyvin, haasteitakin löytyy. Yhtenä suurimpana haasteista kyselyyn osallistuneet luottamusmiehet pitävät sitä, miten saada työntekijät ymmärtämään, että yhteisiä asioita kannattaa hoitaa ja että jokaisen panosta tarvitaan. Asiat eivät hoidu itsestään. Ei myöskään kannata tuudittautua ajatteluun, että kyllä joku ne kuitenkin hoitaa. Tuo joku on usein nimenomaan luottamusmies, mutta hänkään ei pysty tekemään kaikkea yksin. Uupuneen ja rasittuneen työntekijän, uupuneesta työyhteisöstä puhumattakaan, motivointi ja takaisin jaloilleen nostaminen on haaste koko organisaatiolle, työterveyshuolto mukaanlukien. Usein luottamusmies on ensimmäinen, joka havaitsee uupumisen oireet työyhteisössä. Työntekijät tulevat ensimmäiseksi puhumaan luottamusmiehelle pahasta olostaan. Ongelmat voivat olla hyvin moninaisia ja luottamusmieheltä vaaditaan vankkoja ihmissuhdetaitoja tilanteiden selvittämisessä. On vaikeaa olla eläytymättä toisen tilanteeseen niin, etteivät asiat kulkeudu mukana omaan kotiin. Mitä luottamusmies sitten tekee, kun asiat alkavat kaatua päälle ja yt-neuvottelut tulevat uniin? Eräs kokenut luottamusmies hyödyntää suomalaista sikaenergiaa : otetaan parin päivän huili ja ajatellaan kylmästi muita asioita. Haasteet saavat moottorin käymään. Monen luottamusmiehen mottona onkin: Vaikeudet ovat voittamista varten. Joku toinen taas toteaa: Mikä ei tapa, se vahvistaa. Niin tai näin, luottamusmies on työpaikalla se tukipilari, joka taipuu vaan ei katkea. Hänen jaksamisensa on avain koko työyhteisön parempaan jaksamiseen. Mervi Pilkkakangas

8 AY-tantta tenttaa AY-tantta tenttaa, esittelyssä Juha Reinisalo Kuka olet? Olen Juha Reinisalo. Mistä olet? Olen syntyperäinen jyväskyläläinen. Asun edelleen Jyväskylässä. Mitä teet? Toimin työssäni suunnittelijana Tieto- Enator konsernissa. Organisaatiomuutoksesta johtuen nykyinen juridinen työpaikkani on tämän vuoden alusta lähtien TietoEnator Government, Manufacturing and Retail Oy. Lyhennettynä yhtiö on TietoEnator GMR Oy. Miten sinusta tuli Tietoalan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja? Virallisesti olin puheenjohtajana kun yhdistyksen nimi vaihdettiin ATK-alan Toimihenkilöt ry:stä Tietoalan toimihenkilöt ry:ksi. Mutta jos tarkastellaan milloin olen ottanut puheenjohtajan tehtävät vastaan ensimmäisen kerran, on palattava vuoden 1995 syksyyn. Tuolloin minulta kysyttiin, syyskokousta edeltävänä päivänä, olisinko käytettävissä yhdistyksen puheenjohtajatehtäviin. Pikaisen mietinnän jälkeen ilmoitin olevani. Vastaehdokkaita tuolloin ei ollut. Mitä muuta olet tehnyt? Työhistoriaa minulle on kertynyt muutamia vuosia ennen it-alaa, joita on tähän mennessä tullut täyteen peräti 20 vuotta. Olen ollut myyntitehtävissä muutaman vuoden sekä toimistosihteerin tehtävissä lyhyen jakson. Millainen olet? Tätä pitäisi kysyä tietysti lähipiirissä olevilta henkilöiltä. Mutta luonteenlaadultani olen rauhallinen ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Järjestötyö on opettanut pitkäjänteisyyttä asioiden hoitamiseen. Periaatteesi/Mottosi? Elämä on oppimista. Ketjureaktio? Eräs musiikkikappale (Chain Reaction). Toisena tulee mieleen tänä keväänä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n organisoima jäsenhankintakampanja. TES? Työntekijän perusturva. Ylempi toimihenkilö? Yrityksen johdosssa työskentelevä henkilö, joka työtehtäviensä puolesta rinnastetaan työnantajan edustajaksi. Ylemmäksi toimihenkilöksi ei luokitella koulutustaustan mukaan. Ylempi toimihenkilö ei ole projektipäällikkönä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilö. Jäsenmaksu? Olet liittynyt johonkin yhteisöön, jos- ta peritään jäsenmaksu. Jäsenyys tuo sinulle oikeuksia, etuuksia ja myös velvollisuuksia. Kumman valitset seuraavista? Suurajot Neste Ralli. Suurajot, tuo monia positiivisia muistoja nuoruudestani, kun kiertelin katsomassa rallikisoja sekä aiempia kuuluisia suomalaisia rallitähtiä Mäkinen, Mikkola, Vatanen. Mäkikotka pulkkamäki. Mäkikotka, sillä kaupungistamme on tullut monta hyvää mäkihyppääjää. Lutakko lätäkkö. Lutakko, kehittyvä ja nopeasti kasvava kaupunginosa Jyväskylässä. JYP hype. JYP, aikoinaan tuli seurattua tiiviimmin lätkää Hippoksen jäähallissa. Keneen sarjakuvasankariin samastut? Miksi...? Jaska Jokuseen. Kuinka pieni yksittäinen ihminen on ja kuinka paljon ympärillä olevat asiat vaikuttavat yksilöön. Uudenvuoden lupauksesi? En tee uudenvuoden lupauksia. 8 - tietoalani 1/2006

9 AY-tantta kysyy: Kannattaako tarttua tarjoukseen? Vuoden alussa uutisoitiin, että ERTO on huolissaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä yleistyneestä käytännöstä, jossa työntekijöille tarjotaan sopimusta työsuhteen päättämiseksi. Vuoden alussa uutisoitiin, että ERTO on huolissaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä yleistyneestä käytännöstä, jossa työntekijöille tarjotaan sopimusta työsuhteen päättämiseksi. Kuitenkin samat yritykset palkkaavat uutta työvoimaa ja käyttävät alihankintaa. Myös firmojen taloudelliset näkymät ovat hyvät. ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula luonnehti tarjottuja sopimuksia epämääräisiksi. Miten näihin sopimuksiin pitäisi suhtautua? Kannattaako työsuhteen päättämissopimus tehdä? Onko sopimukseen pakko suostua? Ay-tantan kysymyksiin vastaa uutisissa mainitun WM-datan pääluottamusmies Jouko Malinen: Näihin työsuhteen päättämisiin liittyy asioita, joissa työntekijä häviää - varsikin jos jää työttömäksi. Tällainen sopiminen tarkoittaa aina, että on itse irtisanoutunut ja siihen liittyy karenssi. Lisäksi saattavat lomarahat, kertyneet lomapäivät ja mahdolliset tulosbonukset jäädä saamatta. Työnantaja pyrkii säästämään kustannuksia ja välttämään uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoitteensa. Näihin sopimuksiin ei yleensä liity mitään todellista yt-neuvottelu-uhkaa (irtisanomis- tai lomautusuhkaa), koska perusteita ei ole olemassa. Usein yritykseen haetaan samaan aikaan uutta työvoimaa tai käytetään vuokratyövoimaa, ja talous on yritystasollakin kunnossa. Työsuhteen päättämissopimukset ovat yleensä salaisia, jotta tieto sopimusten sisällöstä ei leviäisi laajemmin tai ettei työntekijä pääsisi riitauttamaan painostuksen alla ja kiireessä tehtyä huonoa sopimusta. Sopimus on aina vapaaehtoinen. Jos sinulle tarjotaan sellaista, kehottaisin kääntymään luottamusmiehen tai ERTOn työsuhdeneuvonnan puoleen. En ole suositellut työsuhteen päättämissopimusta kenellekään. Tietysti sellaisessa tilanteessa, että työntekijällä on jo valmiiksi uusi työpaikka tiedossa, voi ottaa kädenojennuksen vastaan. Mistään kultaisista kädenpuristuksista ei näissä tapauksissa ole kyse, vaan yleensä on tarjottu 2-3 kk:n palkkaa, joka suunnilleen kattaa karenssin takia menetettävän tulon. Ilmiö ei ole uusi it-alalla, vaan sitä on käytetty vuosien varrella paljon, kun yritykset ovat halunneet vauhdittaa henkilöstön vaihtuvuutta. Monesti myös yt-neuvottelujen yhteydessä tarjotaan näitä irtautumispaketteja ja näin voidaan sitten antaa julkisuuteen tiedote, että irtisanottavia olikin huomattavasti pienempi määrä kuin alunperin on ilmoitettu. Esimerkiksi viime huhtikuussa SysOpen Digian ostettua Yomi Softwaren oli aluksi ihmistä irtisanomisuhan alla. Kesäkuussa uutisoitiin, ettei ketään irtisanottu, mutta 30 henkilöä irtisanoutui vapaaehtoisesti. tietoalani 1/2006-9

10 TOSCAN tuskainen rakkaus Tietoalan toimihenkilöt ry:n vapaa-ajan valiokunta järjestää jäsenistölle muutamia virkistäytymistapahtumia vuosittain. Viime kevätkokouksen yhteydessä kävimme Linnanmäen Uudessa Iloisessa Teatterissa katsomassa Aikuisten oikeesti - revyyn. Kesäkuussa jammailimme Käpylässä KENT:n tahdissa loppuunmyydyssä konserissa ja lokakuussa vierailimme Imatran kylpylässä. Joulukuussa oli vuorossa ooppera- ja ostosmatka Tallinnaan. Upeasti uusitussa Estoniateatterissa esitettiin Puccinin Toscan tuskainen rakkaustarina.

11 Raatihuoneen tori oli puettu juhla-asuun Tietoalan toimihenkilöt tekivät joulukuussa ooppera- ja ostosmatkan Tallinnaan. Vielä pari päivää ennen reissua jännitimme, pääseekö pika-alus ollenkaan matkaan vai onko tuuli ja aallokko liian voimakas. Superseacat lähti kuitenkin aikataulussa eikä laivan vähäinen keinunta häirinnyt matkantekoa. Myös kaikki 59 matkalaista olivat - järjestäjien suureksi hämmästykseksi - ajoissa paikalla. Matkan pääasiallisena kohteena oli Estoniateatteri ja siellä esitettävä Giacomo Puccinin Toscaooppera. Tallinnassa majoituimme Viru-hotellissa, jonne vapaa-ajanvaliokunta oli järjestänyt meille myös yhteisen kahvi- ja tiedotustilaisuuden. Matkan johtaja Timo T. Salonen oli ansiokkaasti koostanut taustatietoja sekä Toscan säveltäjästä että itse oopperasta. Pirkko Venäläinen kertoi Tietoalan tulevista virkistystapahtumista. Ennen oopperaa oli hyvää aikaa käydä syömässä ja tehdä jouluostoksia. Vanhan kaupungin tori oli täynnä kojuja, joissa myytiin glögiä, käsitöitä ja kaikenlaista joulutavaraa. Estonia-teatteri oli uusittu komeasti ja siellä oli juhlava tunnelma. Toscan näytös oli loppuunmyyty. Vaikka vironkielistä tekstiä ei nähnytkään kaikilta penkkiriveiltä lukea eikä italiaksi esitetystä laulusta ymmärtänyt kuin sanan sieltä täältä, oli oopperan seuraaminen helppoa, koska Timo oli kertonut libreton. Ooppera kertoi laulajatar Floria Toscan ja taidemaalari Mario Cavaradossin rakkaudesta. Toscan roolissa oli Oksana Dyka ja hänen rakastaan esitti Urmas Põldma. Tarinalla ei ollut onnellinen loppu, ennemminkin tuskainen. Mutta musiikki oli kaunista ja esiintyjät loistavia. Kaiken kaikkiaan ooppera oli hieno kokemus. Sunnuntaina oli vielä päivä aikaa tehdä jouluostoksia ja kotiin palattiin illansuussa. Myös paluumatkalla sää oli hyvä. Matkan järjestelyt oli hoidettu erinomaisesti, josta kiitokset Timolle ja Pirkolle sekä muille järjestelyihin osallistuneille. Minna Anttonen tietoalani 1/

12 Tapahtumat Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen järjestäytymiskokous, hotelli Rivoli, Järvenpää Viihdeilta ravintola VPK:ssa. Lisätietoja Ryhmäteatteri esittää: HELSINGIN TAIVAAN Tarinoita tuulisesta kaupungista Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous ja koulutuspäivä 4.3 Laskettelu- ja ulkoilupäivä Kesän ja syksyn mökihaku päättyy Ryhmäteatteri: Helsingin taivaan alla. Lisätietoja Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous Ryhmäteatterin kevään ensi-illassa nähdään esitys Helsingin taivaan alla, Tarinoita tuulisesta kaupungista. Tietoalan toimihenkilöt ry. on varannut lippuja klo 19 esitettävään näytäntöön. Lippujen hinnat Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenille on 12 (eläkeläiset ja työttömät jäsenet 11 ). Avecille lippu normaalihintaan, 23. Lisätietoja ja lippuvaraukset ainoastaan webbisivujen kautta. Jäsenvinkkejä Kun jäät äitiyslomalle Jäädessäsi äitiyslomalle säilytät normaalit jäsenoikeutesi, mutta muistathan ilmoittaa liittoon äitiyslomastasi. Näin jäsenmaksuihisi ei tule katkosta. Työnantaja maksaa sinulle palkan kolmen kuukauden ajalta, ja tästä palkasta peritään myös liiton jäsenmaksu. Palkanmaksun edellytyksenä on se, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään viisi kuukautta ennen synnytystä. Siirtyessäsi Kelan maksaman vanhempainrahan piiriin jäsenmaksua ei peritä. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että olet ilmoittanut asiasta jäsenrekisteriin. Ilmoituksen voit tehdä joko puhelimitse tai sähköisesti päivittämällä itse tietosi WebLyytiin. Työttömyyskassamaksu 6,25 /kk on kuitenkin maksettava. Liitto lähettää sinulle maksukuitit kassamaksun suorittamista varten. VIIHDEILTA Tietoalan toimihenkilöt toivottaa jäsenensä tervetulleiksi viettämään viihteellistä iltaa legendaarisen ravintola VPK:n tiloihin klo 17:30 alkaen tietoalani 1/2006

13 Kuva: Yehia Eweis ALLA Lisätietoja teatterista löytyy osoitteesta: Tietoalan toimihenkilöt ry:n osalta tapahtuman toteuttaa vapaa-ajan valiokunta. Vapaa-ajan valiokunnan jäsenet tavoitat osoitteesta: Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan teatteriin! Ohjelmassa: ERTO:n uusi puheenjohtaja Tapio Huttula esittäytyy. Ilmoittautumiset tapahtumaan ainoastaan webin kautta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan riemukkaaseen viihdeiltaan! Ruokailu, suomalainen pitopöytä. Markku Toikka, stand-up komiikkaa Musiikkia á la Saturnus Lisätietoja ravintolasta: Lisätietoja tapahtumasta: Näin varmistat paikkasi Ilmoittaudu pikaisesti mukaan webbisivuilla olevalla Ilmoittautuminen on voimassa niin kauan kuin paikkoja Osallistumismaksu 10 tulee maksaa etukäteen Tietoalan toimihenkilöt ry:n tilille henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Viitenumeron ja pankkiyhteystiedot saat ilmoittautumisen jälkeen. Vapaa-ajan valiokunta tietoalani 1/

14 Sudoku nyt myös Tietoalanilehdessä! Sudoku on japanilainen logiikkapeli ja saanut suurta suosiota viime aikoina. Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset: Täytä tyhjiin ruutuihin numerot 1-9 Sudoku nyt myös Tietoalani-lehdessä! siten, että jokaisella ruudukon pysty- ja vaakarivillä sekä Sudoku kussakin on japanilainen pienemmässä logiikkapeli ruudukossa ja saanut on suurta sama suosiota viime aikoina. Säännöt ovat hyvin numero yksinkertaiset: vain kerran. Täytä tyhjiin ruutuihin numerot 1-9 siten, että jokaisella ruudukon pysty- ja vaakarivillä sekä kussakin pienemmässä ruudukossa on sama numero vain kerran. Aluksi helppo ruudukko. Sitten pari vähän haastavampaa. Asterholma Koli Messilä Punkaharju 14 - tietoalani 1/2006

15 tietoalani Toimituskunta Kesän Mökit haettavissa Tietoalan toimihenkilöiden ensi kesän ja syksyn mökit ovat jälleen haettavissa. Hakuaika päättyy Haettavissa ovat seuravat kohteet: Närpiö Asterholma Koli Messilä Punkaharju Sulkava Huom! Kesän 2006 uusi mökki Mökeissä on kaikki tarvittavat vuodevaatteet ja astiat. Mukaasi tarvitset omat lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet. Lomamökkejä vuokrataan yhdistyksen jäsenille. Lisätietoja mökkivastaavalta: Mökkihinnasto Näillä mökeillä lomaviikko alkaa lauantaina klo 16 ja päättyy lauantaina klo 14: Mökki Asterholma Närpiö Koli vuokra-aika viikot vuokra vkot 24-32: 250, muut 160 vkot 24-32: 280, muut 160 vkot 24-32: 220, muut 140 tiedotusvastaava Mervi Pilkkakangas tiedotusvaliokunnan jäsen Minna Anttonen nettivastaava Sami Vuolanne Jouko Malinen Juha Reinisalo Kiitokset Pia Ben aissa Heikki Niemissalo Pirjo Salo Heidi Williams Suunnitelu ja toteutus Codesign Oy, Helsinki Paino Auranen Oy Paperi Gallerie One 80 g/m 2 Näillä mökeillä viikko alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy perjantaina klo 12: Messilä Punkaharju Sulkava vkot 24-32: 220, muut 140 vkot 24-32: 220, muut 140 vkot 24-32: 500, muut 350 tietoalani 1/

16 TARKKAILE TYÖKAVERIASI. VÄLILLÄNNE ON JOTAIN. HELMIKUUSSA Aloitetaan yhdessä Ketjureaktio KETJUREAKTIO on STTK:laisten liittojen yhteinen jäsen-hankintakampanja, joka kohdennetaan alle 35 vuotiaisiin, ammattiliittoon kuulumattomiin henkilöihin. Painopistealueina ovat erityisesti pääkaupunkiseutu sekä muut suuret kaupungit. Kampanja toteutetaan pääosin helmikuussa 2006 järjestettävien työpaikkakäyntien ja mittavien alueellisten tilaisuuksien puitteissa, mutta jäsenhankintaa teeman avulla jatketaan koko vuoden ajan. STTK:laisten liittojen yhteisenä tavoitteena on uutta jäsentä sekä työpaikkakäyntiä. Tule mukaan Ketjureaktioon Haluamme hyödyntää Ketjureaktio teeman ja medianäkyvyyden mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ertolaisilla aloilla työskentelevä henkilö osallistuu järjestettäviin aluetilaisuuksiin ja mahdollisimman moneen ertolaiseen työpaikkaan tehdään kampanjan puitteissa työpaikkakäyntejä. Tietenkin ERTOn tavoitteena on myös se, että saamme paljon uusia jäseniä Ketjureaktion avulla. Tarvitsemme myös sinun panostasi. Ketjureaktion tapahtuma - aikataulu Oheisina päivinä järjestetään mainituilla paikkakunnilla kampanjan puitteissa työpaikkakäyntejä, oppilaitoskäyntejä sekä ERTOn ja STTK:n tilaisuudet. Päivämäärä 7.2. tiistai 8.2. keskiviikko 9.2. torstai tiistai tiistai torstai keskiviikko Paikkakunta TURKU TAMPERE JYVÄSKYLÄ OULU ROVANIEMI KUOPIO VAASA HELSINKI - UUSIMAA Lisätietoja Materiaalia, ohjeistusta, tukea ja tietoa saat liiton toimistosta järjestösihteereiltä sekä ERTOn nettisivuilta KET- JUREAKTIO-kampanjalogoa klikkaamalla. Kyseiselle sivustolle kasataan kampanjaan liittyvää materiaalia ja ohjeistusta.

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi

Eläkeasiat muutostilanteessa. jorma.rautakoski@keva.fi Eläkeasiat muutostilanteessa jorma.rautakoski@keva.fi Henkilöstön siirtyminen Muutoksella ei ole vaikutusta siirtyvän henkilöstön eläketurvaan, jos toimintoa hoitavat henkilöt siirretään kunnasta välittömästi

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 MaRa 1.2.2012 1 MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVAT TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.4.2012 30.4.2014 1. Yleistä Työehtosopimuskausi on 1.4.2012 30.4.2014. Sopimus sisältää 1.4.2012 voimaan tulevan

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017

TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 TYÖELÄKKEET UUDISTUVAT VUONNA 2017 Eläkeikä nousee asteittain Työssä jatkamista palkitaan Eläkekarttumat yhtenäistyvät Työuraeläke tulee käyttöön Eläkkeen voi ottaa 1 osittaisena KEITÄ TYÖELÄKEUUDISTUS

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

www.handelsbanken.fi Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta

www.handelsbanken.fi Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta Handelsbanken lyhyesti Perustettu vuonna 1871 Tukholmassa, samannimisenä Ruotsin suurin ja Pohjoismaiden 3. suurin pankki Henkilökuntaa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247

Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247 Pöytäkirja 2/2016 1 (17) Yhteistoimintaneuvottelukunta 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 10:03-11:15 Paikka Videokokous: Mikkeli Kuitula, Kotka A3033, Kouvola neuvottelutila 247 Käsitellyt asiat Asia Otsikko

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006)

HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) HILJAINEN TIETO KONKARILTA NOVIISILLE (Hiljaisen tiedon siirtyminen autetussa asumisessa projekti 2005-2006) Projektityö on ollut osa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista 2005-2007 Projektin

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta

Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Tervetuloa infotilaisuuteen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta Eläkeuudistuksen tavoitteet pidentää työuria ja myöhentää eläkkeelle siirtymistä työskentely tavoite-eläkeikään asti kannattaa turvata riittävät

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159...

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434a584672414159... Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä. Kotisivulle Lähetä kaverille Muokkaa jäsentietoja TradenomiOnline 11/2015 1. AJANKOHTAISTA: Työsuojeluvaltuutetut valitaan nyt 2. AJANKOHTAISTA: Oletko

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Urheilutyönantajat ry

Urheilutyönantajat ry Urheilutyönantajat ry Tehtävä 1) Vaikuttaa Urheilujärjestöjä koskevaan työehtosopimukseen. 2) Lisää työnantajaosaamista. Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa Valo. Hallitus Teemu Japisson (pj.)

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot