tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2006 Onnea uudelle vuodelle! Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2006 Onnea uudelle vuodelle! Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu?"

Transkriptio

1 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/ Onnea uudelle vuodelle! IT-ALAN YHTEISTYÖTILAISUUS Työsuojelupiirin valvontahanke painottui henkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn työssä. Auvoisia eläkepäiviä odotellessa Miten eläkkeeni oikein muodostuu? Miten luottamusmies jaksaa? Yksi tämänhetken suurimmista haasteista työelämässä on työssäjaksaminen. Tutkimusten mukaan IT-alalla voidaan erityisen huonosti. Mutta miten jaksaa IT-alan luottamusmies, jolla on omien työtehtäviensä lisäksi hoidettavana vielä vaativa luottamustoimi? AY-tantta tenttaa esittelyssä Juha Reinisalo AY-tantta kysyy Kannattaako tarttua tarjoukseen? Toscan tuskainen rakkaus

2 Puheenjohtajan tervehdys Juha Reinisalo, puheenjohtaja Onnea uudelle vuodelle! Alkanut vuosi tuo jokaisen alalla työskentelevän tilipussiin kahdet palkankorotukset ja Työehtosopimusneuvotteluissa näihin korotuksiin sisällytettiin yleiskorotusten lisäksi ns. paikallisesti sovittavat erät (1.4. 0,6% ja ,4%). Näistä voidaan käydä paikalliset neuvottelut erien jakoperusteista talokohtaisesti. Tähän mennessä on kantautunut tietooni useammalta työpaikalta, että kiinnostusta palkkaerien sopimiseen tuntuu olevan. Jos kuitenkaan neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen jakamisperusteista, niin tällöin korotus toteutetaan kaikille samansuuruisena yleiskorotuksena. Tuleva vuosi on työehtosopimusneuvotteluiden osalta välivuosi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki asiat ovat kunnossa ja voimme kaikessa rauhassa odotella tulevia neuvotteluita. Päinvastoin nyt on aika keskittyä ja parantaa tiettyjä toimintamme osa-alueita, jotta olemme valmiit käymään seuraavat työehtosopimusneuvottelut syksyllä Tämän vuoden osalta otamme käyttöön tiedottamisen mm. sähköpostin välityksellä. Tiedotamme sähköpostin välityksellä aina kun tähän on tarvetta. Tällä hetkellä meillä ei ole kuin osan jäsenistön sähköpostiosoitteet tiedossa. Mikäli haluat saada sähköpostia yhdistykseltä, niin käy Erton kotisivujen kautta päivittämässä ja tarkistamassa omat jäsentietosi ajan tasalle (www.erto.fi). Mikäli muutat sähköpostiosoitettasi, niin muista tehdä päivitys myös jäsentietoihisi. Jäsenmäärän kasvaessa on viime vuonna perustettu useille työpaikoille uusia työpaikkaosastoja. Työpaikkaosastojen tarkoitus on työpaikoilla aktivoida jäseniä osallistumaan ja vaikuttamaan työpaikoilla tapahtuviin asioihin sekä edistää myös alan järjestäytymistä. Yhdistys rahoittaa työpaikalla tapahtuvaa toimintaa syyskokousten päätösten mukaisesti. Jos sinun työpaikallasi ei vielä ole työpaikkatoimintaa tai haluaisit olla toimintaa käynnistämässä, niin käänny yhdistyksen hallituksen puoleen. Annamme mielellämme neuvoja ja opastusta työpaikkatoiminnan käynnistämiseksi. Ohjeet työpaikkatoiminnasta löytyvät nettisivuiltamme. Tänä keväänä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n koordinoimana toteutetaan STTK:laisten liittojen yhteinen jäsenhankintakampanja. Kampanja käynnistyy viikkojen 6-7 aikana toteutettavilla aluetapahtumilla ja televisiomainonnalla. Jäsenhankintakampanja on nimetty ketjureaktioksi. Jäsenmäärän kehityksellä turvataan jatkossakin liittojen paremmat neuvotteluedellytykset. Tarkempia tietoja kampanjasta löydät liiton ja yhdistyksen nettisivuilta (www.tietoala.fi). Yhdistys järjestää tänä keväänä aktiiveille koulutustilaisuuden luottamusmiesseminaarin muodossa Seminaari on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja henkilöstöedustajille. Paikka on vielä avoinna. Tavoitteena on saada mahdollisimman monilta työpaikoilta edustaja mukaan. Merkitse ajankohta kalenteriisi jo nyt. Seminaarissa käynnistetään valmistautuminen 2007 työehtosopimusneuvotteluihin. Erto tarjoaa jäsenistölleen tänäkin vuonna koulutusta eri puolella Suomea. Koulutus on jäsenille ilmaista. Kannattaa tutustua koulutustarjontaan liiton nettisivustojen kautta, joiden kautta voi myös ilmoittautua mukaan koulutuksiin. Onnea ja menestystä sinulle alkaneelle vuodelle. 2 - tietoalani 1/2006

3 IT-ALAN YHTEISTYÖTILAISUUS Uudenmaan työsuojelupiiri käynnisti v tietoalalle suuntautuneen valvontahankkeen, jonka tuloksia esiteltiin joulukuun alussa järjestetyssä yhteistyötilaisuudessa. Tilaisuuteen oli kutsuttu IT-alan työmarkkinaosapuolet sekä yritysten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uudenmaan työsuojelupiiri järjesti IT-alan yhteistyötilaisuuden Helsingissä. Työsuojelupiirin tarkoituksena oli esittää heidän vuosina toteuttamansa IT-alan valvontahankkeen tuloksia sekä vaihtaa tietoja ja näkemyksiä tilaisuuteen kutsuttujen tahojen kanssa. Tilaisuuteen oli kutsuttu IT-alan työmarkkinaosapuolet, alan yritysten työsuojelupäälliköitä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uudenmaan työsuojelupiiri käynnisti v IT-alalle suuntautuvan valvontahankkeen, joka näkyi työpaikoilla lähinnä työpaikkatarkastuksina. Vuosina valvontahankkeen piirissä oli noin 170 työpaikkaa. Valvonta painottui henkisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn työssä. Tarkastuksissa on käyty läpi työnantajien käytäntöjä terveyden ja turvallisuuden edistämisessä, työsuojelun yhteistoimintaa ja työolojen tilaa. Työturvallisuusmääräysten toteutumista arvioitiin valvomalla työajan hallintaa, psykosomaattista kuormitusta sekä näyttöpäätetyötä ja -työoloja. Tilaisuuden ohjelma koostui työsuojelupiirin valvontahankkeen esittelypuheenvuoroista, työpaikkatason kokemuksista muutoksen- ja työajanhallinnasta sekä IT-alan työmarkkinaosapuolten puheenvuoroista koskien työhyvinvointia, työajan sovelluksia ja joitain erilliskysymyksiä. Lopuksi työsuojelupiirin edustaja teki vielä yhteenvedon päivän esityksistä. Työsuojelupiirin valvontatuloksista työajan hallinnan osalta tuli esiin, että työaikakirjanpidossa ilmeni paljon puutteita. Liukuvaa työaikaa sovellettiin hyvin vapaasti. Reunaehdot olivat puutteelliset ja reaaliaikainen seuranta puuttui usein. Työaikakirjanpidot oli monesti tehty asiakaslaskutusta varten ja osa tunneista jäi kirjaamatta, varsinkin ylityöt. Työajan hallintaan liittyvät asiat vaativat työsuojelupiiriltä paljon jälkitarkastuksia. Työpaikkatason kokemuksia muutoksenhallinnasta esitteli WM-datan henkilöstöpäällikkö Sanna Siniketo. Esitys kuvasi suhteellisen hyvin Novo Groupin ja WM-datan yhdistämisprosessia työnantajan kannalta, mutta henkilöstön rooli esityksestä puuttui lähes kokonaan. Pääsinkin kommentoimaan pääluottamusmiehenä prosessia, jossa olin itse ollut liki kaikissa henkilöstöä koskevissa neuvotteluissa mukana ja Niemissalon Heikki työsuojeluvaltuutettuna vielä täydensi työsuojelupuolen asioita. Työajanhallinnasta kertoi käytännön sovellusesimerkin Profit Soft- tietoalani 1/2006-3

4 Työhyvinvointiasiat puhuttavat tietoalalla. Pääluottamusmiehet Jouko Malinen ja Minna Anttonen jututtavat jäseniä - kentän asiantuntijoita! waren työsuojeluvaltuutettu Harri Halttunen. Hän kertoi heidän firmassaan käytössä olevasta työajanseurantajärjestelmästä, jonka he ovat itse rakentaneet. Jarkko Pehkosen ollessa estyneenä käytin STTK-Tietoalojen puheenvuoron. Esittelin STTK- Tietoalojen teettämän tutkimuksen Hyvät henkilöstöhallinnon käytännöt ICT-alalla välituloksia työssä jaksamisen, ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen ja johtamiskulttuurien osalta. Tutkimuksen on tehnyt Suvi Mäntylä ja hän oli myös itse paikalla vastaamassa kysymyksiin. Työssä jaksamisen kannalta ongelmalliseksi tutkimuksessa nousivat jatkuva kiire, ylitöiden suuri määrä, toimimaton työnjako, aliresurssointi, työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen ja jopa työuupumus. Koulutuksen ongelmina koettiin puutteellinen perehdyttäminen, usein puuttuvat koulutussuunnitelmat ja muodon vuoksi käytävät tavoite- ja kehityskeskustelut, joista puuttuu seuranta. Esimiesten osaamistasoa pidettiin puutteellisena ja siihen kaivattiin koulutuspanostusta, erityisesti henkilöjohtamiseeen. Tutkittavien mielestä johdon kiinnostus suuntautuu tulokseen - alaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Tämä näkyi myös siinä, ettei johdon koettu kuuntelevan alaisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Esitykseni tutkimustuloksista tuntui hieman ärsyttävän työnantajien edustajia. Asian tiimoilta käytiin vilkas keskustelu ja jotkut työnantajat toivat esiin omilla työpaikoillaan tekemiään ilmapiirikartoituksia, jotka heidän mielestään osoittavat paljon parempia tuloksia. Tähän useat paikalla olleet työntekijäedustajat antoivat palautetta, että nämä ns. ilmapiiritutkimukset ovat usein työnantajan laatimia ja myös tulokset analysoi työnantaja itse. Lisäksi näiden kartoitusten ei juurikaan koeta johtavan mihinkään toimenpiteisiin. Suvi Mäntylän tekemä tutkimus on valmistumassa ja menossa painoon lähiaikoina. Tutkimus tullaan julkaisemaan niin suomen kuin englanninkielisenä. Tutkimus on tarkoitus julkaista näyttävästi maaliskuussa Jouko Malinen Tietoalan edunvalvontavaliokunnan pj 4 - tietoalani 1/2006

5 Teksti: Pirjo Salo Auvoisia eläkepäiviä odotellessa: miten eläkkeeni oikein muodostuu? Valto ja Yrjänä Meidän kaikkien karttuneet työeläkkeet laskettiin (vapaakirjattiin) vuoden 2004 viimeiselle päivälle odottamaan lopullista eläkkeellejäämistä. Vuoden 2005 alusta eläkkeet on laskettu uuden järjestelmän mukaan. Lopullista työeläkettä laskettaessa summataan vapaakirjattu eläke vuoden 2005 alusta alkaen uusilla säännöillä karttuvaan eläkeeseen. Vapaakirjattu eläke korotetaan aikanaan palkkakertoimella sen vuoden indeksitasoon, jona työntekijä jää eläkkeelle. Esimerkkinä eläkkeen laskemisesta ovat identtiset kaksoisveljekset Valto ja Yrjänä. Pojat ovat syntyneet Hämeessä, ja menneet koulun ja armeijan jälkeen Kiikoisten kunnantoimistoon ylimääräisiksi apulaisiksi Lokakuussa 1970 Valto aloitti valtion leivissä atk-harjoittelijana ja Yrjänä pestautui harjoittelijaksi tekniikkayritykseen. Kummallekaan ei kerry eläkettä , koska he olivat tuolloin alle 23 vuotiaita. Valto ja Yrjänä ovat olleet työnanatajilleen uskollisia ja työsuhteet jatkuvat edelleen ja yksinkertaisuuden vuoksi poikien eläkepalkaksi oletetaan /kk. Yrjänä on kuulunut koko työuransa ajan yksityisten eläkkeiden (TEL-eläke) piiriin. Valton työpaikka yksityistettiin 1993, joten hänelle on karttunut sekä valtion (VEL) että yksityistä (TEL) eläkettä. Yksityistämisen yhteydessä Valton eläkeikä nousi 65 vuoteen. Työsuhteista mennessä karttunut eläke: Valtolle karttui 21 vuoden ajan VELeläkettä 2,0% vuodessa. Valtion lisäeläkeosuutta (0,2%) hän ei saa, koska työsuhde valtiolla päättyi. Valton VELeläke = 3000 /kk x 2,0 % x 21 vuotta = 1260 /kk Samaan aikaan yksityisen puolen TELvakuutettu Yrjänä kerrytti eläkettään 1,5% vuodessa eli /kk x 1,5% x 21 vuotta = 945 /kk. Kummallakin pojista kertyy TEL eläkettä tasaisesti samalla tavalla vuoden 1993 alusta vuoden 2004 loppuun eli /kk x 1,5% x 11 vuotta = 495 /kk. Vapaakirjattaessa Yrjänän TEL-eläkkeitä ei yhteensoviteta, koska hänellä ei ole ollut eläkettä kerryttäviä työpaikkoja julkisella puolella. Valton, ja muiden valtion tai kunnan palveluksessa eläkettä ansainneiden, karttuneet työeläkkeet rajataan syntymävuoden perusteella laskettavalla rajausprosentilla. Valton (55v) yhteensovittamisprosentti on 48,13% eläkepalkasta, ja laskettu enimmäismäärä = 48,13% x 3000 = 1443 /kk. Vuonna 2005 ja sen jälkeen ansaittuja eläkkeitä ei enää yhteensoviteta kenelläkään. Ylite = VEL+TEL(1755 ) vähennettynä enimmäismäärällä = 312 /kuukausi Ylite vähennetään Valton VEL-eläkkeestä = = 948 /kk. Vuoden 2004 lopussa vapaakirjattuna Yrjänän 32 vuoden eläkekertymä on 3000 x 1,5% x 32v = /kk. Ja vastaavasti Valton yhteensovitettu VEL- ja TEL-eläke on = /kk. Eläke kertyy uusin säännöin alkaen Vuoden 2005 eläkeuudistus merkitsee käytännössä sitä, että - eläkeikä ei muutu, mutta työelämässä pysyminen vanhuuseläkeikään saakka parantaa eläkettä, - ennen vuotta 1995 valtionpalvelusta kertynyt lisäturva säilyy, - työelämässä jatkaminen 63-vuotta täytettyään kerryttää 4,5%:n superkarttumalla, - eläkettä karttuu vuotiaana tehdystä työstä (ei taannehtivasti), - eläkkeiden laskennassa lopulliseen eläkkeeseen vaikuttavat jokaisen vuoden ansiot, - eläkkeellä tehdystä työstä karttuu uutta eläkettä 1,5% vuodessa, - ansioita tarkistetaan palkkakertoimella ja eläkkeitä indeksillä, - elinaikakerroin vaikuttaa vanhuuseläkkeisiin vuoden 2010 jälkeen. Vuoden 2005 alusta lähtien Valtolle ja Yrjänälle kertyy eläkettä 1,9% siihen asti, että he täyttävät 63 vuotta, ja loppuajalta (63-67 vuotiaina) 4,5%. TEL eläkettä kummallakin karttuu 63 vuotiaaksi 3000 /kk x 1,9% x 7vuotta = 339 /kk ja siitä eteenpäin 65 vuotiaaksi 3000 /kk x 4,5 x 3 vuotta = 405 /kk. Pojat täyttävät 65 vuonna 2014, jolloin Valton lopputulos 1443 /kk /kk + 90 /kk = 1872 /kk (ilman yhteensovittamista 1755 /kk /kk + 90 /kk = 2204 /kk), ja Yrjänän vastaava 1869 /kk. tietoalani 1/2006-5

6 Miten luottamusmies jaksaa? Yksi tämänhetken suurimmista haasteista työelämässä on työssäjaksaminen. Tutkimusten mukaan IT-alalla voidaan erityisen huonosti. Mutta miten jaksaa IT-alan luottamusmies, jolla on omien työtehtäviensä lisäksi hoidettavana vielä vaativa luottamustoimi? Mistä luottamusmies ammentaa voimaa? Mitkä ovat luottamusmiesten tämänhetkiset suurimmat haasteet? Kyselimme muutamalta IT-alan luottamusmieheltä, miten he kokevat oman jaksamisensa ja mikä saa heidät astumaan luottamusmiehen suuriin saappaisiin. Kyselyssä mukana olleet olivat toimineet luottamusmiehinä 1,5 5 vuotta ja edustivat jäsentä. Yritysten työntekijämäärät vaihtelivat :een. Mukana kyselyssä oli myös kansainvälisiä yrityksiä. Yhteisenä nimittäjänä kaikilla haastatelluista luottamusmiehistä oli kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin ja työoloihin vaikuttamiseen. Moni vaikuttaa aktiivisesti myös muussa ay-toiminnassa, jotkut myös kunnallispolitiikassa. Ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen, toisten huomioonottaminen sekä yhteisten pelisääntöjen luominen ja niiden noudattaminen saavat tarttumaan asioihin ja antavat potkua tehtävään. Kun uskaltaa puuttua epäkohtiin ja saa ne korjattua, huomaa konkreettisesti, että luottamusmiehen työ kannattaa. Ongelmiin ja vähäisiinkin epäkohtiin tarttuminen reilulla mielellä saa työntekijät tuntemaan, että heistä oikeasti välitetään ja heidän etujaan halutaan ajaa, ja ennenkaikkea pystytään ajamaan. Heillä on luottamusmiehessä kanava todelliseen vaikuttamiseen. Työntekijöiden luottamus ja tuki ovatkin luottamusmiehen tärkein voimavara. Mikäli työntekijät eivät ole asioissa mukana, luottamusmies jää yksin. Tällaisissa tilanteissa asioiden hoitaminen on äärimmäisen vaikeaa. Toinen tärkeä tuki luottamusmiehen työssä on liitto. Liitosta saa tietoa ja neuvoja ki-

7 periinkin tilanteisiin. Myös neuvotteluapua on saatavilla. Jos asiat jostain syystä kuitenkin ajautuvat työpaikalla ylitsepääsemättömään umpikujaan, liiton lakimiehet tulevat apuun ja vievät asiaa eteenpäin. Arvokasta liitolta saatavaa tukea on myös koulutus. Vaikka yleensä sanotaan, että tieto lisää tuskaa, auttaa se myös monissa tapauksissa jaksamaan. Kun on varma asiastaan ja tietää olevansa oikeassa, antaa se voimaa asioiden korjaamiseen. Myös työnantajan taholta tuleva tuki on tärkeää. Onneksi suurimmassa osassa Suomen IT-alan yrityksiä luottamusmiesjärjestelmä nähdään osana toimivaa työyhteisöä ja asiat hoituvat hyvässä yhteisymmärryksessä. Työnantajat arvostavat luottamusmiestä ja hänen tietotaitoaan. Ongelmia esiintyy lähinnä sellaisissa yrityksissä, joissa luottamusmiestoiminta on uutta, vasta käyntiinlähtenyttä. Työnantajalla ei ole vielä kokemusta luottamusmiehen kanssa työskentelystä. Saattaapa taustalla olla epävarmuutta ja pelkoakin. Hyvin harvoin enää kuitenkaan esiintyy selkeää ay-vastaisuutta. Vaikka asiat sujuvat useimmissa yrityksissä hyvin, haasteitakin löytyy. Yhtenä suurimpana haasteista kyselyyn osallistuneet luottamusmiehet pitävät sitä, miten saada työntekijät ymmärtämään, että yhteisiä asioita kannattaa hoitaa ja että jokaisen panosta tarvitaan. Asiat eivät hoidu itsestään. Ei myöskään kannata tuudittautua ajatteluun, että kyllä joku ne kuitenkin hoitaa. Tuo joku on usein nimenomaan luottamusmies, mutta hänkään ei pysty tekemään kaikkea yksin. Uupuneen ja rasittuneen työntekijän, uupuneesta työyhteisöstä puhumattakaan, motivointi ja takaisin jaloilleen nostaminen on haaste koko organisaatiolle, työterveyshuolto mukaanlukien. Usein luottamusmies on ensimmäinen, joka havaitsee uupumisen oireet työyhteisössä. Työntekijät tulevat ensimmäiseksi puhumaan luottamusmiehelle pahasta olostaan. Ongelmat voivat olla hyvin moninaisia ja luottamusmieheltä vaaditaan vankkoja ihmissuhdetaitoja tilanteiden selvittämisessä. On vaikeaa olla eläytymättä toisen tilanteeseen niin, etteivät asiat kulkeudu mukana omaan kotiin. Mitä luottamusmies sitten tekee, kun asiat alkavat kaatua päälle ja yt-neuvottelut tulevat uniin? Eräs kokenut luottamusmies hyödyntää suomalaista sikaenergiaa : otetaan parin päivän huili ja ajatellaan kylmästi muita asioita. Haasteet saavat moottorin käymään. Monen luottamusmiehen mottona onkin: Vaikeudet ovat voittamista varten. Joku toinen taas toteaa: Mikä ei tapa, se vahvistaa. Niin tai näin, luottamusmies on työpaikalla se tukipilari, joka taipuu vaan ei katkea. Hänen jaksamisensa on avain koko työyhteisön parempaan jaksamiseen. Mervi Pilkkakangas

8 AY-tantta tenttaa AY-tantta tenttaa, esittelyssä Juha Reinisalo Kuka olet? Olen Juha Reinisalo. Mistä olet? Olen syntyperäinen jyväskyläläinen. Asun edelleen Jyväskylässä. Mitä teet? Toimin työssäni suunnittelijana Tieto- Enator konsernissa. Organisaatiomuutoksesta johtuen nykyinen juridinen työpaikkani on tämän vuoden alusta lähtien TietoEnator Government, Manufacturing and Retail Oy. Lyhennettynä yhtiö on TietoEnator GMR Oy. Miten sinusta tuli Tietoalan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja? Virallisesti olin puheenjohtajana kun yhdistyksen nimi vaihdettiin ATK-alan Toimihenkilöt ry:stä Tietoalan toimihenkilöt ry:ksi. Mutta jos tarkastellaan milloin olen ottanut puheenjohtajan tehtävät vastaan ensimmäisen kerran, on palattava vuoden 1995 syksyyn. Tuolloin minulta kysyttiin, syyskokousta edeltävänä päivänä, olisinko käytettävissä yhdistyksen puheenjohtajatehtäviin. Pikaisen mietinnän jälkeen ilmoitin olevani. Vastaehdokkaita tuolloin ei ollut. Mitä muuta olet tehnyt? Työhistoriaa minulle on kertynyt muutamia vuosia ennen it-alaa, joita on tähän mennessä tullut täyteen peräti 20 vuotta. Olen ollut myyntitehtävissä muutaman vuoden sekä toimistosihteerin tehtävissä lyhyen jakson. Millainen olet? Tätä pitäisi kysyä tietysti lähipiirissä olevilta henkilöiltä. Mutta luonteenlaadultani olen rauhallinen ja tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Järjestötyö on opettanut pitkäjänteisyyttä asioiden hoitamiseen. Periaatteesi/Mottosi? Elämä on oppimista. Ketjureaktio? Eräs musiikkikappale (Chain Reaction). Toisena tulee mieleen tänä keväänä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n organisoima jäsenhankintakampanja. TES? Työntekijän perusturva. Ylempi toimihenkilö? Yrityksen johdosssa työskentelevä henkilö, joka työtehtäviensä puolesta rinnastetaan työnantajan edustajaksi. Ylemmäksi toimihenkilöksi ei luokitella koulutustaustan mukaan. Ylempi toimihenkilö ei ole projektipäällikkönä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilö. Jäsenmaksu? Olet liittynyt johonkin yhteisöön, jos- ta peritään jäsenmaksu. Jäsenyys tuo sinulle oikeuksia, etuuksia ja myös velvollisuuksia. Kumman valitset seuraavista? Suurajot Neste Ralli. Suurajot, tuo monia positiivisia muistoja nuoruudestani, kun kiertelin katsomassa rallikisoja sekä aiempia kuuluisia suomalaisia rallitähtiä Mäkinen, Mikkola, Vatanen. Mäkikotka pulkkamäki. Mäkikotka, sillä kaupungistamme on tullut monta hyvää mäkihyppääjää. Lutakko lätäkkö. Lutakko, kehittyvä ja nopeasti kasvava kaupunginosa Jyväskylässä. JYP hype. JYP, aikoinaan tuli seurattua tiiviimmin lätkää Hippoksen jäähallissa. Keneen sarjakuvasankariin samastut? Miksi...? Jaska Jokuseen. Kuinka pieni yksittäinen ihminen on ja kuinka paljon ympärillä olevat asiat vaikuttavat yksilöön. Uudenvuoden lupauksesi? En tee uudenvuoden lupauksia. 8 - tietoalani 1/2006

9 AY-tantta kysyy: Kannattaako tarttua tarjoukseen? Vuoden alussa uutisoitiin, että ERTO on huolissaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä yleistyneestä käytännöstä, jossa työntekijöille tarjotaan sopimusta työsuhteen päättämiseksi. Vuoden alussa uutisoitiin, että ERTO on huolissaan tietotekniikan palvelualan yrityksissä yleistyneestä käytännöstä, jossa työntekijöille tarjotaan sopimusta työsuhteen päättämiseksi. Kuitenkin samat yritykset palkkaavat uutta työvoimaa ja käyttävät alihankintaa. Myös firmojen taloudelliset näkymät ovat hyvät. ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula luonnehti tarjottuja sopimuksia epämääräisiksi. Miten näihin sopimuksiin pitäisi suhtautua? Kannattaako työsuhteen päättämissopimus tehdä? Onko sopimukseen pakko suostua? Ay-tantan kysymyksiin vastaa uutisissa mainitun WM-datan pääluottamusmies Jouko Malinen: Näihin työsuhteen päättämisiin liittyy asioita, joissa työntekijä häviää - varsikin jos jää työttömäksi. Tällainen sopiminen tarkoittaa aina, että on itse irtisanoutunut ja siihen liittyy karenssi. Lisäksi saattavat lomarahat, kertyneet lomapäivät ja mahdolliset tulosbonukset jäädä saamatta. Työnantaja pyrkii säästämään kustannuksia ja välttämään uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoitteensa. Näihin sopimuksiin ei yleensä liity mitään todellista yt-neuvottelu-uhkaa (irtisanomis- tai lomautusuhkaa), koska perusteita ei ole olemassa. Usein yritykseen haetaan samaan aikaan uutta työvoimaa tai käytetään vuokratyövoimaa, ja talous on yritystasollakin kunnossa. Työsuhteen päättämissopimukset ovat yleensä salaisia, jotta tieto sopimusten sisällöstä ei leviäisi laajemmin tai ettei työntekijä pääsisi riitauttamaan painostuksen alla ja kiireessä tehtyä huonoa sopimusta. Sopimus on aina vapaaehtoinen. Jos sinulle tarjotaan sellaista, kehottaisin kääntymään luottamusmiehen tai ERTOn työsuhdeneuvonnan puoleen. En ole suositellut työsuhteen päättämissopimusta kenellekään. Tietysti sellaisessa tilanteessa, että työntekijällä on jo valmiiksi uusi työpaikka tiedossa, voi ottaa kädenojennuksen vastaan. Mistään kultaisista kädenpuristuksista ei näissä tapauksissa ole kyse, vaan yleensä on tarjottu 2-3 kk:n palkkaa, joka suunnilleen kattaa karenssin takia menetettävän tulon. Ilmiö ei ole uusi it-alalla, vaan sitä on käytetty vuosien varrella paljon, kun yritykset ovat halunneet vauhdittaa henkilöstön vaihtuvuutta. Monesti myös yt-neuvottelujen yhteydessä tarjotaan näitä irtautumispaketteja ja näin voidaan sitten antaa julkisuuteen tiedote, että irtisanottavia olikin huomattavasti pienempi määrä kuin alunperin on ilmoitettu. Esimerkiksi viime huhtikuussa SysOpen Digian ostettua Yomi Softwaren oli aluksi ihmistä irtisanomisuhan alla. Kesäkuussa uutisoitiin, ettei ketään irtisanottu, mutta 30 henkilöä irtisanoutui vapaaehtoisesti. tietoalani 1/2006-9

10 TOSCAN tuskainen rakkaus Tietoalan toimihenkilöt ry:n vapaa-ajan valiokunta järjestää jäsenistölle muutamia virkistäytymistapahtumia vuosittain. Viime kevätkokouksen yhteydessä kävimme Linnanmäen Uudessa Iloisessa Teatterissa katsomassa Aikuisten oikeesti - revyyn. Kesäkuussa jammailimme Käpylässä KENT:n tahdissa loppuunmyydyssä konserissa ja lokakuussa vierailimme Imatran kylpylässä. Joulukuussa oli vuorossa ooppera- ja ostosmatka Tallinnaan. Upeasti uusitussa Estoniateatterissa esitettiin Puccinin Toscan tuskainen rakkaustarina.

11 Raatihuoneen tori oli puettu juhla-asuun Tietoalan toimihenkilöt tekivät joulukuussa ooppera- ja ostosmatkan Tallinnaan. Vielä pari päivää ennen reissua jännitimme, pääseekö pika-alus ollenkaan matkaan vai onko tuuli ja aallokko liian voimakas. Superseacat lähti kuitenkin aikataulussa eikä laivan vähäinen keinunta häirinnyt matkantekoa. Myös kaikki 59 matkalaista olivat - järjestäjien suureksi hämmästykseksi - ajoissa paikalla. Matkan pääasiallisena kohteena oli Estoniateatteri ja siellä esitettävä Giacomo Puccinin Toscaooppera. Tallinnassa majoituimme Viru-hotellissa, jonne vapaa-ajanvaliokunta oli järjestänyt meille myös yhteisen kahvi- ja tiedotustilaisuuden. Matkan johtaja Timo T. Salonen oli ansiokkaasti koostanut taustatietoja sekä Toscan säveltäjästä että itse oopperasta. Pirkko Venäläinen kertoi Tietoalan tulevista virkistystapahtumista. Ennen oopperaa oli hyvää aikaa käydä syömässä ja tehdä jouluostoksia. Vanhan kaupungin tori oli täynnä kojuja, joissa myytiin glögiä, käsitöitä ja kaikenlaista joulutavaraa. Estonia-teatteri oli uusittu komeasti ja siellä oli juhlava tunnelma. Toscan näytös oli loppuunmyyty. Vaikka vironkielistä tekstiä ei nähnytkään kaikilta penkkiriveiltä lukea eikä italiaksi esitetystä laulusta ymmärtänyt kuin sanan sieltä täältä, oli oopperan seuraaminen helppoa, koska Timo oli kertonut libreton. Ooppera kertoi laulajatar Floria Toscan ja taidemaalari Mario Cavaradossin rakkaudesta. Toscan roolissa oli Oksana Dyka ja hänen rakastaan esitti Urmas Põldma. Tarinalla ei ollut onnellinen loppu, ennemminkin tuskainen. Mutta musiikki oli kaunista ja esiintyjät loistavia. Kaiken kaikkiaan ooppera oli hieno kokemus. Sunnuntaina oli vielä päivä aikaa tehdä jouluostoksia ja kotiin palattiin illansuussa. Myös paluumatkalla sää oli hyvä. Matkan järjestelyt oli hoidettu erinomaisesti, josta kiitokset Timolle ja Pirkolle sekä muille järjestelyihin osallistuneille. Minna Anttonen tietoalani 1/

12 Tapahtumat Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen järjestäytymiskokous, hotelli Rivoli, Järvenpää Viihdeilta ravintola VPK:ssa. Lisätietoja Ryhmäteatteri esittää: HELSINGIN TAIVAAN Tarinoita tuulisesta kaupungista Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous ja koulutuspäivä 4.3 Laskettelu- ja ulkoilupäivä Kesän ja syksyn mökihaku päättyy Ryhmäteatteri: Helsingin taivaan alla. Lisätietoja Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous Tietoalan toimihenkilöt ry hallituksen kokous Ryhmäteatterin kevään ensi-illassa nähdään esitys Helsingin taivaan alla, Tarinoita tuulisesta kaupungista. Tietoalan toimihenkilöt ry. on varannut lippuja klo 19 esitettävään näytäntöön. Lippujen hinnat Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenille on 12 (eläkeläiset ja työttömät jäsenet 11 ). Avecille lippu normaalihintaan, 23. Lisätietoja ja lippuvaraukset ainoastaan webbisivujen kautta. Jäsenvinkkejä Kun jäät äitiyslomalle Jäädessäsi äitiyslomalle säilytät normaalit jäsenoikeutesi, mutta muistathan ilmoittaa liittoon äitiyslomastasi. Näin jäsenmaksuihisi ei tule katkosta. Työnantaja maksaa sinulle palkan kolmen kuukauden ajalta, ja tästä palkasta peritään myös liiton jäsenmaksu. Palkanmaksun edellytyksenä on se, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään viisi kuukautta ennen synnytystä. Siirtyessäsi Kelan maksaman vanhempainrahan piiriin jäsenmaksua ei peritä. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että olet ilmoittanut asiasta jäsenrekisteriin. Ilmoituksen voit tehdä joko puhelimitse tai sähköisesti päivittämällä itse tietosi WebLyytiin. Työttömyyskassamaksu 6,25 /kk on kuitenkin maksettava. Liitto lähettää sinulle maksukuitit kassamaksun suorittamista varten. VIIHDEILTA Tietoalan toimihenkilöt toivottaa jäsenensä tervetulleiksi viettämään viihteellistä iltaa legendaarisen ravintola VPK:n tiloihin klo 17:30 alkaen tietoalani 1/2006

13 Kuva: Yehia Eweis ALLA Lisätietoja teatterista löytyy osoitteesta: Tietoalan toimihenkilöt ry:n osalta tapahtuman toteuttaa vapaa-ajan valiokunta. Vapaa-ajan valiokunnan jäsenet tavoitat osoitteesta: Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan teatteriin! Ohjelmassa: ERTO:n uusi puheenjohtaja Tapio Huttula esittäytyy. Ilmoittautumiset tapahtumaan ainoastaan webin kautta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan riemukkaaseen viihdeiltaan! Ruokailu, suomalainen pitopöytä. Markku Toikka, stand-up komiikkaa Musiikkia á la Saturnus Lisätietoja ravintolasta: Lisätietoja tapahtumasta: Näin varmistat paikkasi Ilmoittaudu pikaisesti mukaan webbisivuilla olevalla Ilmoittautuminen on voimassa niin kauan kuin paikkoja Osallistumismaksu 10 tulee maksaa etukäteen Tietoalan toimihenkilöt ry:n tilille henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Viitenumeron ja pankkiyhteystiedot saat ilmoittautumisen jälkeen. Vapaa-ajan valiokunta tietoalani 1/

14 Sudoku nyt myös Tietoalanilehdessä! Sudoku on japanilainen logiikkapeli ja saanut suurta suosiota viime aikoina. Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset: Täytä tyhjiin ruutuihin numerot 1-9 Sudoku nyt myös Tietoalani-lehdessä! siten, että jokaisella ruudukon pysty- ja vaakarivillä sekä Sudoku kussakin on japanilainen pienemmässä logiikkapeli ruudukossa ja saanut on suurta sama suosiota viime aikoina. Säännöt ovat hyvin numero yksinkertaiset: vain kerran. Täytä tyhjiin ruutuihin numerot 1-9 siten, että jokaisella ruudukon pysty- ja vaakarivillä sekä kussakin pienemmässä ruudukossa on sama numero vain kerran. Aluksi helppo ruudukko. Sitten pari vähän haastavampaa. Asterholma Koli Messilä Punkaharju 14 - tietoalani 1/2006

15 tietoalani Toimituskunta Kesän Mökit haettavissa Tietoalan toimihenkilöiden ensi kesän ja syksyn mökit ovat jälleen haettavissa. Hakuaika päättyy Haettavissa ovat seuravat kohteet: Närpiö Asterholma Koli Messilä Punkaharju Sulkava Huom! Kesän 2006 uusi mökki Mökeissä on kaikki tarvittavat vuodevaatteet ja astiat. Mukaasi tarvitset omat lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet. Lomamökkejä vuokrataan yhdistyksen jäsenille. Lisätietoja mökkivastaavalta: Mökkihinnasto Näillä mökeillä lomaviikko alkaa lauantaina klo 16 ja päättyy lauantaina klo 14: Mökki Asterholma Närpiö Koli vuokra-aika viikot vuokra vkot 24-32: 250, muut 160 vkot 24-32: 280, muut 160 vkot 24-32: 220, muut 140 tiedotusvastaava Mervi Pilkkakangas tiedotusvaliokunnan jäsen Minna Anttonen nettivastaava Sami Vuolanne Jouko Malinen Juha Reinisalo Kiitokset Pia Ben aissa Heikki Niemissalo Pirjo Salo Heidi Williams Suunnitelu ja toteutus Codesign Oy, Helsinki Paino Auranen Oy Paperi Gallerie One 80 g/m 2 Näillä mökeillä viikko alkaa perjantaina klo 16 ja päättyy perjantaina klo 12: Messilä Punkaharju Sulkava vkot 24-32: 220, muut 140 vkot 24-32: 220, muut 140 vkot 24-32: 500, muut 350 tietoalani 1/

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla

tietoalani Onko identiteettisi uhattuna? Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 Vauhtia uudelle uralle Palkkatasa-arvo eteni it-alalla tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2010 TEEMANA: ura & työ & elämä Vauhtia uudelle uralle Uranaisten elämänmuutos: kotiäiti ja lomautettu kertovat Onko identiteettisi uhattuna? Tunnelmia

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2010 osaajaksi OPPIMALLA 2 2/2010 Osaajaksi oppimalla Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

tietoalani YT-PYÖRITYKSESSÄ IT-ALA Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009

tietoalani YT-PYÖRITYKSESSÄ IT-ALA Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2009 IT-ALA YT-PYÖRITYKSESSÄ Ihmiskohtaloita ja toimintaohjeita Elvytystä ja tes-malttia s. 2 IT-ala YT pyörityksessä s. 3 Nina Räsäsestä edunvalvoja

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 NÄHDÄÄ. Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2014 SYYSESSA S K U O K O K N! NÄHDÄÄ Syyskokous s. 3 Eläkeuudistus 2017 s. 6 7 Asiaa nuorisolle s. 13 16 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Syyskokous

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

1/2011 HELMIKUU. Uudella organisaatiolla terävyyttä neuvottelutoimintaan

1/2011 HELMIKUU. Uudella organisaatiolla terävyyttä neuvottelutoimintaan 1/2011 HELMIKUU Uudella organisaatiolla terävyyttä neuvottelutoimintaan s.4 1 1/2011 HELMIKUU SUOMEN ALIUPSEERI VUOSINA 1930-44, ASEMIES V.1945, SAULI VV.1946-53, ALIUPSEERI VV.1954-74, TOIMIUPSEERI VV.

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2014 KANSAINVÄLISYYS

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2014 KANSAINVÄLISYYS logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 2/2014 KANSAINVÄLISYYS 2 2/2014 Kansainvälisyys Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

Liiketalous. Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia? Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun

Liiketalous. Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia? Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun Liiketalous 4-2013 liiketalouden osaajat ja ammattilaiset Mitä on puhejudo? ja miten sitä voi hyödyntää työyhteisössä? Mikä on työsuojeluvaltuutetun rooli? Päihdeongelmainen työpaikalla - miten toimia?

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot