Tiedote rikoksen uhreille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote rikoksen uhreille"

Transkriptio

1 Tiedote rikoksen uhreille RIKOSUHRIVIRANOMAINEN (BROTTSOFFERMYNDIGHETEN) SISÄLTÖ PIKAOPAS...2 JOHDANTO...2 RIKOSILMOITUS POLIISILLE...3 Esitutkinnasta luopuminen...4 Syyte...4 Syyttämättä jättäminen...4 Rangaistusmääräys...4 Jos rikoksesta epäilty henkilö on alle 15-vuotias...4 Sovittelu rikosasiassa...5 TARJOLLA OLEVA TUKI JA APU...5 Juridinen tuki...5 Oikeudenkäyntiavustaja Erityinen lasten edustaja Oikeussuoja Juridinen neuvonta Oikeusapu Muu tuki...6 Sosiaalitoimi Tukihenkilö Tulkki Todistajatuki Vapaaehtoisjärjestöjen tarjoama tuki...7 Rikosuhripäivystys Naispäivystys Miespäivystys OIKEUDENKÄYNTI...8 Kutsu oikeuteen...8 Asian käsittely oikeudessa...8 Tuomio/päätös...9 Päätöksestä valittaminen/muutoksenhaku...10 Kulut ja tulonmenetys òikeudenkäynnin yhteydessä...10 Muut oikeudenkäyntikustannukset...10 VAHINGONKORVAUS JA MUUT KORVAUKSET Vahingonkorvaus...11 Vahingonkorvauksen hakeminen Vahingonkorvauksen saaminen Vakuutukset...11 Rikosvahingonkorvaus...12 Henkilövahingot Loukkaus Tavara-, omaisuus- ja puhtaat taloudelliset vahingot Väkivallan todistajaksi joutunut lapsi Hakemus HENKILÖSUOJA...14 Lähestymiskielto...14 Tiedonantovelvollisuus...14 Suojatut henkilötiedot...14 Nimenmuutos...14 Turvapaketti...15 Muutetut henkilötiedot...15 RIKOSUHRIEN REAKTIOITA...15 YHTEYSTIEDOT...17 Vapaaehtoisjärjestöt...17 Viranomaiset ja muut palvelupisteet...18 RIKOSUHRIVIRANOMAINEN SANALISTA...21

2 PIKAOPAS Olet joutunut rikoksen kohteeksi Rikosilmoitus poliisille Esitutkinta (poliisitutkimus) Rikoksen tekijä tunnettu Rikoksen tekijä tuntematon Oikeudenkäynti Vahingonkorvauksen lunastus Vakuutukset Rikosvahingonkorvaus JOHDANTO Jos olet joutunut rikoksen kohteeksi, todennäköisesti tämä uusi tilanne huolestuttaa sinua ja tunnet itsesi epävarmaksi. Jos rikoksesta on tehty ilmoitus poliisille, niin käyntiin lähtee tapahtumasarja, jossa mukana ovat monet eri viranomaiset. Sinun voi olla vaikea tietää, kenen puoleen kääntyä ja mistä voit saada tukea ja vastaukset kysymyksiisi. Kun olet lukenut tämän tekstin, toivomme että useat kysymyksistäsi ovat saaneet vastauksen ja tiedät mistä saat vastaukset jatkossa eteentuleviin kysymyksiisi. Aloitamme kertomalla, kuinka rikosilmoitus tehdään poliisille, mitä tapahtuu sen jälkeen kun rikosilmoitus on jätetty ja minkälaisia mahdollisuuksia sinulla on saada tukea ja apua. Sitten kuvaamme kuinka oikeudenkäynti tapahtuu; kerromme mitä mahdollisuuksia sinulla on saada taloudellista korvausta niistä vahingoista, joita rikos on sinulle aiheuttanut; esittelemme myös saatavilla olevat toimenpiteet, joiden avulla voit tuntea olosi turvallisemmaksi. Lopuksi kerromme tavallisista psyykkisistä reaktioista, joita rikoksen kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa. Mukana on myös sanalista sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteystiedot.

3 RIKOSILMOITUS POLIISILLE Moni kysyy, mitä tapahtuu sen jälkeen kun rikosilmoitus on jätetty poliisille. Aivan yhtä tärkeä kysymys saattaa olla, mitä tapahtuu jos et sinä eikä kukaan muukaan tee rikoksesta ilmoitusta. Rikosilmoitus on usein välttämätön, jotta sinun lailliset oikeutesi voitaisiin ottaa huomioon ja että voit saada tarvittavan suojan. Sekä vakuutusyhtiö että Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten) vaativat yleensä rikosilmoituksen jättämistä, ennen kuin rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvauksia lähdetään käsittelemään. Sen tähden on tärkeää, että teet asiasta mitä pikemmin rikosilmoituksen, jos olet joutunut rikoksen kohteeksi. Rikosilmoitus voidaan jättää joko lähimmälle poliisiasemalle, puhelimitse tai Internetin kautta. Ilmoituksen perusteella poliisi tai syyttäjä tekee päätöksen esitutkinnan aloittamisesta tai siitä luopumisesta. Poliisi ja syyttäjä voivat useimmiten antaa sinulle tarvitsemasi tiedot. Myöhemmin tekstissä palaamme tähän, mutta lyhyesti sanottuna se tarkoittaa etupäässä, että poliisi ja syyttäjä ovat velvollisia tiedottamaan sinua seuraavista asioista: mahdollisuuksista saada vahingonkorvausta ja rikosvahingonkorvausta, käytännöstä, että syyttäjä on useimmiten velvollinen valmistelemaan ja esittämään sinun vahingonkorvausvaatimuksesi rikoksesta käytävässä oikeudenistunnossa, jos niin haluat, lähestymiskiellon säännöistä, oikeudesta saada oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö, mahdollisuuksista oikeusapuun ja neuvontaan, tietoa tukea ja apua tarjoavista viranomaisista ja järjestöistä, mahdollisuudesta, että esitutkinnasta luovutaan tai että se keskeytetään, syytteen nostamisesta tai syyttämättä jättämisestä. ESITUTKINTA Esitutkinta suoritetaan, kun syyttäjällä tai poliisilla on syytä uskoa, että kysymyksessä on rikos. Esitutkinnan aikana kuulustellaan rikoksesta epäiltyä sekä muita henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja tapahtuneesta, esim. sinua rikosuhrina sekä mahdollisia todistajia. Tutkimuksen aikana saatavat tiedot kerätään yleensä esitutkintapöytäkirjaan. Poliisin resurssit eivät riitä kaikkien rikosten tutkimiseen välittömästi ja siksi voi kulua jonkin aikaa ennen kuin tutkimus aloitetaan. Voit tiedustella poliisilta, kuinka pitkän ajan kuluttua sinun tapauksesi käsitellään. Sinua, joka olet joutunut rikoksen kohteeksi, sanotaan asianomistajaksi. Asianomistajana sinut voidaan kutsua kuulusteluun, jolloin voit kertoa poliisille tai syyttäjälle mitä tiedät rikoksesta. Joskus riittää, että jätät selostuksesi puhelimitse, mutta jos saat kutsun kuulusteluun, olet velvollinen osallistumaan siihen kutsun mukaisesti. Jos et saavu paikalle eikä sinulla ole laillista estettä poisjäämiseen, sinut voidaan hakea kuulusteluun poliisivoimin. Sinulla on oikeus ottaa mukaasi tukihenkilö, lue lisää kappaleesta Tarjolla oleva tuki ja apu. Jos sinut kutsutaan poliisin tai syyttäjän luo, sinulla on oikeus niiden kulujen korvaukseen, jotka ovat aiheutuneet kuulusteluun tulemisesta. Korvattavat kulut saattavat aiheutua matkoista ja majoituksesta, korvattavasta tulonmenetyksestä tai muusta taloudellisesta tappiosta. Korvaus tulonmenetyksestä on rajoitettu tiettyyn korkeimpaan summaan. Käänny poliisin puoleen, jos haluat hakea tämän tyyppistä korvausta.

4 Jos haluat hakea korvausta rikoksesta seuranneiden vahinkojen kattamiseksi, ilmoita asiasta esitutkintaa johtavalle poliisiviranomaiselle tai syyttäjälle. Lue lisää kappaleesta Vahingonkorvaus ja muut korvaukset. Esitutkinnasta luopuminen Jos esitutkinnan jatkamiselle ei löydetä syytä, siitä luovutaan. Näin voi tapahtua, jos asiassa käy ilmi että kysymyksessä ei ollut rikollinen toiminta tai jos ketään syyllistä ei voida osoittaa. Toisena syynä voi olla, että rikoksen jäljet puuttuvat eli rikos ei ole jättänyt sellaisia todisteita, joita voitaisiin seurata. Tosin on tärkeää tietää, että esitutkinta, josta on luovuttu, voidaan ottaa uudelleen esille, jos asiassa saadaan uusia todisteita. Jos syyttäjä tai poliisi päättää keskeyttää esitutkinnan, tästä on normaalisti ilmoitettava sinulle asianomistajana. Sama koskee asiaa, jossa syyttäjä on päättänyt että esitutkintaa ei edes aloiteta tai että syytettä ei nosteta. Jos et ole tyytyväinen poliisin tekemään päätökseen, voit kääntyä syyttäjän puoleen uudelleenharkintaa varten. Jos et ole tyytyväinen syyttäjän tekemään päätökseen, voit kääntyä lähimmän korkeamman asteen syyttäjän puoleen muutoksenhakua varten. Myös keskeytetty esitutkinta, jossa on osoitettu että sinä todennäköisesti olet joutunut rikoksen kohteeksi, voi oikeuttaa korvaukseen vakuutuksen tai rikosvahingonkorvauksen kautta. Syyte Syyte nostetaan, jos syyttäjä esitutkinnan tulosten perusteella toteaa, että todistusaineistoa on tarpeeksi tuomion langettamiseen rikoksesta epäillylle henkilölle. Seuraavassa vaiheessa tuomioistuimen tehtävänä on oikeudenkäynnin aikana esiin tulevien tietojen perusteella muodostaa käsityksensä siitä, onko todistusaineisto riittävän vahva sitomaan syytetyn kyseiseen rikokseen. Tuomioistuin päättää myös rikoksen seuraamuksen eli mihin rangaistukseen rikoksentekijä on tuomittava; samalla tuomioistuin voi myös tehdä päätöksen sinulle maksettavan korvauksen suuruudesta. Syyttämättä jättäminen Vaikka todistusaineisto luultavasti riittäisi tuomion antamiseen rikoksesta, syyttäjällä voi joissakin tapauksissa olla oikeus luopua syytteen nostamisesta ja ilmoittaa asiassa nk. syyttämättä jättäminen. Näin voi esimerkiksi käydä tapauksissa, joissa syytetty henkilö on lähiaikoina saanut rangaistuksen muusta rikoksesta eikä syyte kyseessä olevasta uudesta rikoksesta johtaisi rangaistuksen tiukentamiseen, tai jos rikoksentekijä on nuori ja ennen rangaitsematon henkilö, jonka rikos on vähemmän vakava. Syyttämättä jättäminen tarkoittaa, että asiaa ei käsitellä oikeudenistunnossa. Kuitenkin sinulla on oikeus saamiesi vahinkojen korvaukseen vakuutuksen tai rikosvahingonkorvauksen kautta. Rangaistusmääräys Lievemmän rikoksen ollessa kyseessä ja jos rikoksen tekijä on tunnustanut teon, syyttäjä voi myös yksin päättää sakkorangaistuksesta eli antaa rangaistusmääräyksen. Silloin asiassa ei tule oikeudenkäyntiä, mutta rangaistusmääräykseen voi kuulua, että rikoksentekijän on maksettava vahingonkorvausta. Jos rikoksesta epäilty henkilö on alle 15-vuotias Alle 15 vuotta täyttänyt henkilö ei ole rangaistuskelpoinen eikä häntä vastaan voida nostaa syytettä. Näissä tapauksissa rikosilmoitus poliisille ei siis johda oikeudenkäyntiin,

5 mutta sosiaalitoimelle tiedotetaan asiasta ja sieltä käsin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Myös poliisi voi tutkia rikoksen, joko omasta aloitteestaan tai sosiaalitoimen pyynnöstä, ja esimerkiksi kuulustella asianomaisia. Jos tutkimus osoittaa, että kyseessä on rikollinen teko, on tärkeää, että rikoksen uhrille myönnetään oikeus rikosvahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus on myös mahdollinen, koska myös alle 15-vuotiaat henkilöt voidaan velvoittaa suorittamaan vahingonkorvauksen maksu. Sovittelu rikosasiassa Sovittelu tarkoittaa, että rikosuhri ja rikoksentekijä tapaavat yhdessä puolueettoman sovittelijan kanssa ja käyvät läpi rikostapahtuman. Käytännössä sovittelu voi tapahtua monissa eri muodoissa. Kun rikoksentekijä on alle 21-vuotias, kunta on velvollinen tarjoamaan sovittelumahdollisuuden. Sovittelun ehtona on, että tekijä on tunnustanut rikoksen. Sen lisäksi molempien osapuolten on annettava suostumuksensa sovitteluun. Sovittelu voi johtaa sopimukseen esimerkiksi siitä kuinka osapuolten on käyttäydyttävä tulevaisuudessa keskeisten tapaamisten yhteydessä, mikä saattaa luoda tuvallisuutta rikosuhrin elämään. Taloudellisten vahingonkorvausten maksaminen voi sen sijaan olla ongelmallista, etenkin jos kysymykseen tulee suurten summien maksaminen tai henkilövahinkojen hyvittäminen. Ota yhteyttä Ríkosuhriviranomaiseen (Brottsoffermyndigheten), jos sinulla on kysyttävää tämänlaisista sopimuksista. Juridinen tuki TARJOLLA OLEVA TUKI JA APU Oikeudenkäyntiavustaja Tietyn tyyppisten rikosten yhteydessä sinulla rikosuhrina on oikeus saada oma lakiasiainavustaja, nk. oikeudenkäyntiavustaja. Tämä oikeus on etupäässä seksuaalirikosten sekä läheisissä suhteissa tapahtuneiden väkivaltarikosten yhteydessä, mutta myös muun rikollisuuden yhteydessä, jos esiin tulee erityistarvetta. Oikeudenkäyntiavustaja voidaan osoittaa heti kun esitutkinta on aloitettu. Jos olet sitä mieltä, että tarvitset oikeudenkäyntiavustajan, sinun tulee mahdollisimman pian keskustella tästä syyttäjän tai esitutkinnasta vastaavan poliisivirkamiehen kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan käräjäoikeuteen ja esittää siellä toivomuksesi. Käräjäoikeus päättää, onko sinulla oikeus saada oikeudenkäyntiavustaja ja nimittää avustajan. Voit jättää ehdotuksen toivomastasi henkilöstä. Oikeudenkäyntiavustaja on useimmiten asianajaja ja hänen tehtävänään on valvoa sinun etujasi ja antaa tukea ja apua esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Oikeudenkäyntiavustaja voi auttaa sinua myös syytteen nostamisen yhteydessä ja puhua puolestasi vaatiessasi korvausta. Avustajalta saamasi apu on sinulle maksutonta. Tehtävä päättyy tosin oikeudenkäynnin jälkeen eikä käsitä avustusta vahingonkorvauksen tai muun hyvitysmaksun hakemisen yhteydessä. Erityinen lasten edustaja Jos lapsen huoltajaa (useimmiten lapsen vanhempaa) epäillään rikoksesta lastaan kohtaan, lapsi voi saada erityisen edustajan. Sama koskee tapauksissa, joissa rikoksesta epäillyllä on läheinen suhde lapsen huoltajaan. Edustaja valvoo lapsen oikeuksia esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Erityiseksi lapsen edustajaksi voidaan nimittää asianajaja, asianajajatoimiston apulaislakimies tai joku muu henkilö. Tämän lisäksi 5

6 hänelle asetetaan vaatimukset tietoja ja kokemusta sekä sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia koskien, jotka tekevät hänestä tehtävään sopivan. Oikeussuoja Esimerkiksi kotivakuutuksiin kuuluu ns. oikeussuoja. Se tarkoittaa, että vakuutus voi korvata muun muassa asiamiehestä aiheutuvat kustannuksesi vahingonkorvauskiistassa. Yleensä vakuutuksessa on ehtona, että sinun on itse maksettava tietty osa kuluista omavastuuosuutena. Lisätietoja voit saada kääntymällä vakuutusyhtiön puoleen. Juridinen neuvonta Voit saada oikeusapulain mukaista juridista neuvontaa kaiken tyyppisissä oikeusasioissa ja lakiasioissa. Asia voi koskea esim. vahingonkorvausvaatimusta, jos syyttäjä ei hoida asiaa, tai neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa. Voit kääntyä asianajajatoimiston puoleen, joka antaa neuvontaa oikeusapulain mukaisesti. Neuvontaa annetaan korkeintaan kahden tunnin ajan kiinteää summaa vastaan. Maksu on noin krunua tunnilta. Riippuen taloudellisesta asemastasi, on mahdollista että hintaa lasketaan. Oikeusapu Jos sinulla ei ole vakuutusta, johon sisältyy oikeussuoja, eikä asiaasi voi selvittää juridisen neuvonnan avuin, voit mahdollisesti saada oikeusapua tarveharkinnan perusteella. Siinä tapauksessa saat lakiasiainavustajan valtion kustannuksella. Voit myös saada apua kustannuksiin, jotka johtuvat todistusaineiston hankinnasta, matkoista, majoituksesta tai muista kuluista. Neuvoja, kuinka toimit saadaksesi oikeusapua, voit saada asianajajalta, tuomioistuimelta tai Oikeusapuvirastolta. (Rättshjälpsmyndigheten) Muu tuki Sosiaalitoimi Jokaisen kunnan sosiaalitoimella on suuri vastuu rikoksen uhreista ja rikosuhrien omaisista. Vastuun sisältö kuvataan sosiaalipalvelulain (socialtjänstlagen) erityisessä rikoksen uhreja käsittelevässä pykälässä 5 luku 11, joka kuuluu seuraavasti: Sosiaalilautakunnan tehtäviin kuuluu toimia sen puolesta, että rikoksen kohteeksi joutunut henkilö ja hänen läheisensä saavat tukea ja apua. Sosiaalilautakunnan tulee erityisesti ottaa huomioon, että naisilla, joihin läheinen henkilö on kohdistanut tai kohdistaa väkivaltaa tai muita laittomuuksia, voi olla tarve tuesta ja avusta voidakseen muuttaa olosuhteitaan. Sosiaalilautakunnan tulee myös erityisesti ottaa huomioon, että lapsi, joka on joutunut todistamaan läheisen aikuisen suorittamaa tai läheiseen aikuiseen kohdistettua väkivaltaa tai muita laittomuuksia, on rikoksen uhri ja hänellä voi olla tarve tuesta ja avusta. Apu voi käsittää erityyppistä psykologista ja sosiaalista tukea, mutta myös taloudellista ja käytännöntoiminnan tukea. Saatavilla on myös muunlaisen toiminnan antamaa tukea, esimerkkeinä Nuorten rikoksen uhrien tukikeskus (Stödcentrum för unga brottsoffer), Lastentalotoiminta (Barnahus) ja Turva-asunnot (Skyddade boenden). Lisätietoja voit pyytää oman kuntasi toimihenkilöiltä. Tukihenkilö Jos sinä asianomistajana tunnet tarvitsevasi tukea esimerkiksi esitutkinnan aikana pidettävissä kuulusteluissa tai jaksaaksesi paremmin oikeudenkäynnin, sinulla on

7 oikeus ottaa mukaasi tukihenkilö. Mitään estettä ei ole sille, että sinulla on sekä oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö. Voit valita tukihenkilöksi jonkun ennestään tutun tai voit kääntyä sosiaalitoimen puoleen tai pyytää apua joltakin niistä rikosuhri- tai naispäivystyksiltä, joiden tietoja olemme keränneet tämän tiedotteen loppuosaan. Tukihenkilön läsnäolo voi auttaa rauhoittamaan huolta ja hermostuneisuutta. Voi myös olla tärkeää saada puhua siitä mitä kuulustelussa tai oikeudenkäynnin aikana on tapahtunut jonkun kanssa, joka on ollut mukana, sekä päätöksen tai tuomion sananmuodosta. Tukihenkilö ei saa korvausta oikeuslaitokselta. Tulkki Jos et puhu ruotsia, jos sinulla on puhevaikeuksia tai vaikea kuulovika, sinulla on oikeus saada maksutonta tulkkiapua poliisitutkimuksen ja oikeudenkäynnin aikana. Sama pätee myös yhteyksissä eri viranomaisiin ja virastoihin, esimerkiksi sosiaalitoimeen. Todistajatuki Todistajatuen tehtävänä on auttaa todistajia ja asianomistajia sekä toimia kanssaihmisenä oikeudenkäyntiä ennen ja sen jälkeen. Tarkoituksena on luoda parempi turvallisuudentunne tuomioistuimen yleisissä tiloissa, esimerkiksi odotushuoneessa, sekä tarpeen vaatiessa todistajatuki selittää kuinka asian käsittely oikeudessa tapahtuu. Todistajatuki ei kuitenkaan saa esittää omaa mielipidettään, eikä edes keskustella, siitä rikoksesta, jota oikeudenkäynti koskee. Useimmissa tuomioistuimissa todistajatukena toimiva henkilö voi tarjota todistajalle tai rikoksen uhrille mahdollisuuden odottaa erityisessä erillisessä todistajatuenhuoneessa. Todistajatukitoimintaa tarjotaan nykyään Ruotsin kaikissa käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Rikosuhriviranomaisen (Brottsoffermyndigheten) ja Tuomioistuinlaitoksen (Domstolsverket) yhteisenä tehtävänä on toimia sen puolesta, että todistajatukitoiminta pysyy käynnissä. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, johon osallistuu yleensä rikosuhripäivystyksen henkilökunta ja jota hoitaa paikallisen todistajatuen järjestäjähenkilö, johon voi saada yhteyden tuomioistuimen kautta. Vapaaehtoisjärjestöjen tarjoama tuki On monia järjestöjä, jotka vapaaehtoistyöhön perustuen auttavat ja tukevat henkilöitä, jotka ovat joutuneet rikoksen kohteeksi. Kaikkein tunnetuimpia ovat naispäivystykset (kvinnojourerna) ja rikosuhripäivystykset (brottsofferjourerna), joita löytyy hyvin useilta paikkakunnilta ympäri maata. Näiden lisäksi löytyy kasvavissa määrin tiettyyn ryhmään erikoistuneita rikosuhrijärjestöjä. Suurempien päivystysten yhteydessä voi olla palkattua henkilökuntaa, mutta useimmat aktiivihenkilöt toimivat aivan ilman korvausta. Kaikilla järjestöissä toimivilla on vaitiolovelvollisuus. Rikosuhripäivystys (Brottsofferjourerna) Rikosuhripäivystykset toimivat kaikenlaisten rikosten uhreiksi joutuneiden parissa, kysymyksessä voi olla esim. pahoinpitely, asuntomurto, laukkuvarkaus, häiritseminen, henkilöryöstö tai laiton uhkaus. Kun rikosuhri jättää rikosilmoituksen poliisille, hänelle tulee antaa tietoa päivystyksen sekä muun tukitoiminnan palveluista. Poliisi kysyy myös, haluaako rikoksen uhri, että päivystys ottaa häneen yhteyttä. Rikosuhripäivystykset voivat tarjota tukihenkilön apua ja monen päivystyksen yhteydessä on palveluna myös todistajatukitoimintaa. Valtakunnanlaajuinen järjestö on nimeltään Rikosuhripäivystysten Keskusliitto (Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ). Naispäivystys (Kvinnojourerna) tarjoavat sekä käytännön apua että psykologista tukea naisille, jotka eri tavoin ovat joutuneet laittomuuksien kohteeksi. Ehkä kaikkein tärkein tuki, jota

8 naispäivystykset voivat tarjota pahoinpitelyn alaisiksi joutuneille ja uhan alla eläville naisille, on suojattu asuminen. Monet naispäivystykset tarjoavat myös juridista neuvontaa. Ruotsissa on kaksi keskusjärjestöä: Naispäivystysten ja tyttöpäivystysten keskusjärjestö (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS) sekä Ruotsin Naispäivystysten Keskusliitto (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR). Molempien järjestöjen (ROKS ja SKR) puitteissa toimii kasvava määrä nuorille naisille tarkoitettuja tyttöpäivystyksiä. Terrafem on päivystys, joka on tarkoitettu ulkomaalaisyntyisille naisille ja tytöille ja jonka puitteissa toimii valtakunnanlaajuinen päivystävä puhelin, jossa tarjotaan tukea ja neuvoja yli 40 eri kielellä. Miespäivystys (Mansjourerna) antaa tukea miehille, jotka ovat joutuneet pahoinpitelyn kohteeksi ja miehille, jotka itse ovat pahoinpidelleet naisia. Jälkimmäisessä tapauksessa miehet voivat saada apua aggressiivisuutensa käsittelyssä ja tukea väkivallan käytön lopettamiseksi. Luvussa Yhteystiedot löydät luettelon yllä mainituista ja muista vapaaehtoisjärjestöistä. Valtakunnalliset keskusjärjestöt voivat välittää yhteyden paikallisiin yhdistyksiin. OIKEUDENKÄYNTI Tuomioistuimen syytösharkinta tapahtuu kokouksessa, jota sanotaan oikeudenkäynniksi tai pääkäsittelyksi. Jos olet hakenut vahingonkorvausta, myös päätös siitä käsitellään samassa oikeudenistunnossa. Kutsu oikeuteen Asianomistajana sinut voidaan kutsua oikeudenkäynnin istuntoon, jos syyttäjä on vaatinut, että sinua on kuultava tapauksesta tai jos olet hakenut vahingonkorvausta. Jos olet saanut kutsun asian pääkäsittelyyn, on tärkeää, että olet paikalla. Lue kutsu tarkasti läpi. Huomioi erityisesti, että jos sairastut tai sinulla on joku muu mielestäsi hyväksyttävä syy oikeudesta pois jäämiseen, sinun on otettava yhteyttä tuomioistuimeen ennen oikeudenkäyntiä. Tuomioistuin antaa sinulle tiedon siitä, onko sinun on tultava paikalle vai hyväksytäänkö poissaolosi. Kutsu on voimassa kunnes saat muun tiedon. Jos et ole läsnä oikeudenistunnossa vaikka poissaoloosi ei ole laillista syytä, sinut voidaan määrätä maksamaan tietty summa, ns. uhkasakko, josta mainitaan kutsussa. On myös mahdollista, että sinut haetaan tuomioistuimeen poliisivoimin. Asian käsittely oikeudessa Oikeudenkäyntiin osallistuvat tuomarit, syyttäjä ja rikoksesta epäilty, jota nyt kutsutaan syytetyksi. Oikeus koostuu tavallisesti neljästä tuomarista: yksi juristituomari, joka toimii puheenjohtajana, ja kolme poliittisin perustein nimitettyä lautamiestä, ns. maallikkotuomaria. Heidän lisäkseen salissa on pöytäkirjanpitäjä, joka on tuomioistuimen palkkaama. Muut oikeudenkäynnissä yleensä mukana olevat henkilöt ovat puolustusasianajaja, asianomistaja ja todistajat. Sinulla, joka olet rikoksen uhri ja asianomistaja, voi olla mukanasi myös oikeudenkäyntiavustaja, joka on lakimies, jonka tehtävänä on auttaa sinua ennen oikeudenkäyntiä ja myös sen aikana. Tarvittaessa mukana on myös tulkki ja sinulla on oikeus ottaa mukaasi myös tukihenkilö. Koska oikeudenkäynti useimmiten on julkinen, myös muita henkilöitä saattaa olla paikalla kuulijoina. Tukihenkilöiden ja kuulijoiden on oltava aivan hiljaa oikeudenkäynnin aikana. Jos oikeudenkäynnissä käsitellään hyvin arkaluontoisia asioita, tuomioistuin voi päättää, että vain tietyt henkilöt saavat olla läsnä oikeussalissa. Silloin sanotaan, että neuvottelut tapahtuvat suljettujen ovien takana.

9 Asian pääkäsittelyssä tuomioistuimen edessä käydään suullisesti läpi ne kohdat, joilla on merkitystä oikeusasiassa. Syyttäjä selvittää kuinka hän on käsittänyt, että rikos on tapahtunut. Sitä sanotaan asianesitykseksi. Sen jälkeen kuullaan sinua asianomistajana, sitten syytettyä ja lopuksi mahdollisia todistajia. Oikeussalissa sinä istut asianomistajana syyttäjän vieressä. Jos sinulla on kysyttävää asian käsittelyn aikana, voit kääntyä syyttäjän puoleen tai kysyä oikeudenkäyntiavustajaltasi, jos sinulla on sellainen. Jos olet hakenut vahingonkorvausta, myös se asia käsitellään samassa istunnossa, lue kohdasta Vahingonkorvaus. Sinun kuulemisesi tapahtuu tavallisesti niin, että ensin saat kertoa omin sanoin mitä asiassa on tapahtunut. Sen jälkeen syyttäjä ja syytetyn henkilön puolustusasianajaja asettavat sinulle kysymyksiä. Tuomarit voivat myös asettaa täydentäviä kysymyksiä. Asianomistajan kuulustelu on yleensä yksityiskohtaista, mikä useimmiten on välttämätöntä, jotta syyttäjä voi näyttää todeksi, että rikos on tapahtunut. Sen tähden on tärkeää, että sinä kerrot niin tarkkaan kuin mahdollista kaiken mitä muistat ja mitä olet kokenut, vaikka se tuntuisikin vaikealta. Voi myös tuntua vaikealta tavata syytetty ja joissakin tapauksissa se voi olla pelottavaa. Jos luulet, ettet uskalla kertoa kaikkea syytetyn läsnä ollessa, sinun tulee mieluimmin jo hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä ilmoittaa tästä tuomioistuimelle, syyttäjälle tai oikeudenkäyntiavustajallesi. Oikeus voi siinä tapauksessa esimerkiksi päättää, että syytetyn on oltava eri huoneessa sinun kuulemisesi aikana. Syytetyllä on tosin oikeus kuulla kovaäänisen kautta sinun kuulusteluasi. Jos tunnet pelkoa jotain kuulijaa kohtaan, oikeus voi päättää että kyseinen henkilö poistetaan salista sinun kuulemisesi ajaksi. Oikeussali Tuomari, pöytäkirjanpitäjä ja lautamiehet Syyttäjä ja asianomistaja mukanaan mahdollisesti oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö Syytetty ja hänen puolustusasianajajansa Mahdollinen kuulustelun todistaja Mahdollinen kuulijayleisö Tuomio/päätös Kun oikeusasian pääkäsittely on suoritettu, tuomioistuin antaa asiassa päätöksen. Joskus tuomio julistetaan suullisesti sen harkinnan jälkeen, joka tapahtuu välittömästi oikeudenkäynnin loputtua. Usein kuitenkin tuomion julistamiseen voi kulua kaksi viikkoa ja poikkeustapauksissa jopa kauemmin. Tuomioistuin ilmoittaa ajankohdan jolloin tuomio julistetaan. Sinä päivänä tuomioistuimen kansliaan voi soittaa ja saada siten tiedon tuomioistuimen päätöksestä. Jos olet vaatinut vahingonkorvausta, saat

10 postitse automaattisesti ja maksutta tuomion kirjallisena yhtenä kappaleena. Muussa tapauksessa saat esittää joko syyttäjälle tai tuomioistuimelle toivomuksesi saada tuomion kirjallisena. Päätöksestä valittaminen /muutoksenhaku Se osapuoli, joka ei ole tyytyväinen käräjäoikeuden (tingsrätten) tuomioon, voi valittaa päätöksestä hovioikeuteen (hovrätten). Muutoksenhakuojeet ovat mukana tuomiokirjelmässä. Tietyissä tapauksissa muutoksenhakuun tarvitaan lupa, jotta asia voidaan saada hovioikeuden harkittavaksi. Jos tuomiosta valitetaan, seurauksena on usein uusi oikeudenkäynti hovioikeudessa. Joissakin yksinkertaisissa tapauksissa hovioikeus voi kuitenkin tehdä asiassa päätöksen pitämättä pääkäsittelyä. Hovioikeuden tuomiosta voidaan yleensä valittaa Korkeimpaan oikeuteen (Högsta domstolen). Korkein oikeus ottaa tosin harkintaansa ainoastaan oikeusasioita, joissa on tarpeen ohjaava päätös, ns. ennakkotapauksia, tai jos harkintaan on erityisiä syitä, kuten esimerkiksi käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa tapahtunut vakava virhe. Käytännössä siis hovioikeus on useimmissa tapauksissa viimeinen instanssi. Kulut ja tulonmenetys òikeudenkäynnin yhteydessä Jos sinut on kutsuttu oikeudenkäyntiin syyttäjän pyynnöstä, sinulla on oikeus saada korvausta niiden kustannusten osalta, jotka ovat syntyneet oikeuteen tulemisen johdosta. Joskus tuomioistuimen puheenjohtaja kysyy kuulustelusi lopussa, onko sinulla vaatimuksia kustannusten suhteen. Tavallisinta on tosin, että kysymys korvauksista esitetään tuomioistuimen vastaanotossa oikeudenkäynnin jälkeen. Silloin sinulla on mahdollisuus hakea korvausta ja saat myös tiedon sinulle maksettavan korvauksen suuruudesta. Korvaus maksetaan sinulle heti tuomioistuimen vastaanotosta. Suurten korvaussummien ollessa kyseessä, voi olla mahdollista saada ennakkomaksu, lähempiä tietoja saat tuomioistuimelta. Muut oikeudenkäyntikustannukset Jos syyttäjä ei esitä sinun vahingonkorvausvaatimustasi eikä sinulla ole apuna oikeudenkäyntiavustajaa, voit itse esittää vahingonkorvausvaatimuksen. Jos tästä koituu sinulle kustannuksia, esim. oma juridinen asiamies tai todisteiden esittämiskulut, sinulla on oikeus vaatia, että syytetty korvaa tämänkaltaiset oikeudenkäyntikulut. Jos syytetty tuomitaan maksamaan vaaditut vahingonkorvaukset, pääsääntönä on, että hänen on myös maksettava sinun oikeudenkäyntikulusi. Lisätietoja siitä miten oikeudenkäynti tapahtuu, miltä oikeussali näyttää ja paljosta muusta löydät nettisivulta Rikosuhriviranomaisen oikeudenkäyntikoulu (Brottsoffermyndighetens webbaserade rättegångsskola) osoitteesta Sieltä löydät myös oikeudenkäyntiä käsittelevän filmin, joka voi olla hyvä nähdä valmistuessasi oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäyntikoulu on ruotsiksi ja englanniksi. 10

11 VAHINGONKORVAUS JA MUUT KORVAUKSET Rikoksentekijä on periaatteessa velvollinen korvaamaan ne vahingot, jotka rikos aiheuttaa. Sitä sanotaan vahingonkorvaukseksi. Jos sinulla on vakuutus, se voi kattaa osan vahingoista. Jos rikoksentekijä ei pysty maksamaan vahingonkorvausta eikä sinulla ole vakuutusta, joka kattaa vahingot kokonaan, sinulla on joissakin tapauksissa mahdollista saada taloudellista hyvitystä valtiolta, ns. rikosvahingonkorvausta. Vahingonkorvaus Vahingonkorvauksen hakeminen Sinä voit vaatia vahingonkorvausta periaatteessa kaikista vahingoista, jotka ovat syntyneet rikoksen yhteydessä. Vahingonkorvausvaatimus otetaan harkittavaksi yleensä yhtä aikaa kun tuomioistuin tekee päätöksen syytetyn syyllisyydestä rikokseen. Vahinkoa kärsineen on vaadittava vahingonkorvausta rikoksen tekijältä eli vahingon aiheuttajalta. Asian helpottamiseksi syyttäjän tulee valmistella ja esittää vaatimuksesi vahingonkorvauksesta oikeudenkäynnin yhteydessä, jos niin haluat. Poikkeustapauksia ovat vain vahingonkorvaukset, jotka vaativat laajoja selvityksiä tai joissa korvausvaatimus voidaan todeta ilmeisen aiheettomaksi, toisin sanoen vaatimuksella ei ole yhteyttä rikokseen tai vaatimus on paljon suurempi kuin yleensä vastaavissa tapauksissa. Jos haluat korvausta vahingoista, jotka ovat kohdanneet sinua rikoksen seurauksena, sinun tulee ilmoittaa siitä jo poliisikuulustelussa. Sinun tulee tuolloin myös sanoa, jos haluat että syyttäjä auttaa sinua vahingonkorvauksen hakemisessa. Vahingonkorvauksen saaminen Vaikka tuomioistuin tuomitsee syytetyn maksamaan vahingonkorvausta, se ei kuitenkaan tarkoita että rahat tulevat automaattisesti sinulle. Monissa tapauksissa rikoksentekijä ei pysty maksamaan tai ei maksa vapaaehtoisesti. Sinä voit saada apua Kruununvoutiviranomaiselta (Kronofogdemyndigheten) vahingonkorvausmaksun lunastamisessa. Tuomioistuin lähettää automaattisesti kopion tuomiosta kruununvoudille, joka jonkin ajan kuluttua ottaa sinuun yhteyttä kirjeitse ja kysyy haluatko apua korvauksen maksun lunastamisessa. Jos haluat apua, sinun on täytettävä kirjeen mukana saamasi kaavake ja lähetettävä se takaisin Kruununvoutiviranomaiselle, joka sitten tutkii rikoksentekijän taloudellisen tilanteen. Jos tutkimus osoittaa, että rikoksentekijällä on ulosmitattavaa omaisuutta tai ulosmitattavia tuloja, kruununvouti huolehtii siitä, että saat vahingonkorvaussumman. Kruununvoutiviranomaiselta saamasi apu ei maksa sinulle mitään. Vakuutukset Vaikka rikoksentekijä olisi tuntematon ja rikosilmoitus poliisille ei voi johtaa syytteen nostamiseen ja tuomioon, sinulla silti on mahdollisuus saada korvausta. Sama pätee, jos rikoksentekijä on tunnettu, mutta hän ei pysty maksamaan vahingonkorvausta. Monilla on jonkinlainen vakuutus, joka korvaa rikosten aiheuttamia vahinkoja. Kotivakuutus maksaa korvausta varkaustapauksissa, sekä myös päällehyökkäyksissä kuten esimerkiksi pahoinpitely- ja raiskaustapauksissa. Useilla on myös tapaturmavakuutus, esimerkiksi ammattiyhdistyksen kautta, josta voidaan maksaa korvausta myös henkilövahingoista, jotka ovat rikoksen aiheuttamia. Useimmilla työssäkäyvillä on suojanaan työmarkkinavakuutus, joka kattaa työssä aiheutuneet vahingot. Ehtona useimmissa vakuutuksissa on, että sinä itse maksat tietyn omavastuusumman. Muut ehdot voivat tavalla tai toisella rajoittaa oikeutta korvaukseen. Sinun vakuutusyh 11

12 tiösi voi antaa tietoa niistä ehdoista, jotka koskevat juuri sinun vakuutustasi. Tärkeää on, että niin pian kuin mahdollista teet rikoksesta ilmoituksen vakuutusyhtiöllesi. Rikosvahingonkorvaus Useissa tapauksissa rikoksentekijältä ei saa sitä vahingonkorvaussuoritusta, johon olet oikeutettu, joko siksi että hän on tuntematon tai koska hän ei ole maksukykyinen. Jos sinulla ei myöskään ole vakuutusta, joka kattaa vahingot kokonaan, voit tietyissä tapauksissa saada korvausta valtiolta. Tätä korvausta sanotaan rikosvahingonkorvaukseksi ja se hoidetaan Rikosuhriviranomaisen (Brottsoffermyndigheten) toimesta. Niissä tapauksissa, kun rikoksentekijä on tuntematon, vaatimuksena mahdolliselle rikosvahingonkorvaukselle on, että asiassa on suoritettu tutkimus, esimerkiksi esitutkinta, joka osoittaa että sinä olet todella joutunut rikoksen kohteeksi, eikä tapahtuma ollut vain onnettomuus. Rikosilmoitus on aina täytynyt jättää poliisille. Jos rikoksesta epäilty henkilö pystytään osoittamaan, vaatimuksena on periaatteessa, että hän saa langettavan tuomion tai rangaistusmääräyksen. Jos Ruotsi on sinun asuinpaikkasi, voit saada rikosvahingonkorvausta myös jos rikos on tapahtunut ulkomailla. Vakuutusyhtiöiden käyttämää omavastuusummaa vastaava summa vähennetään myös rikosvahingonkorvauksesta. Henkilövahingot Ensi sijassa korvataan sinua kohdanneet henkilövahingot. Sekä psyykkisistä että fyysisistä vahingoista, jotka olet saanut rikoksen seurauksena, voidaan maksaa korvaus. Nämä vahingot voivat olla esimerkiksi seuraavia: Lääkärikäynneistä, keskusteluterapiasta ja muusta hoidosta koituneet kulut, jotka ovat syntyneet vahingon seurauksena, tulojenmenetys, kipu ja särky, esim. koettu kipu ja mielipaha sairauskauden aikana, pysyvät vammat, esim. arvet, terveiden hampaiden menetys, näön tai kuulon alentuma. Jos olet saanut henkilövahingon, korvausta voidaan maksaa myös vahingoittuneista vaatteista, silmälaseista, hammasproteeseista ja vastaavasta, joita käytit rikoshetkellä. Loukkaus Monet rikokset oikeuttavat myös korvaukseen loukkauksesta. Sellainen oikeus on, jos rikoksen katsotaan aiheuttaneen vakavan loukkauksen henkilökohtaista integriteettiäsi, yksityiselämääsi ja ihmisarvoasi kohtaan. Useimmissa tapauksissa seksuaaliset väkivaltarikokset oikeuttavat kyseiseen korvaukseen loukkauksesta. Tämä pätee usein myös pahoinpitelytapauksissa sekä kotirauhanrikkomisen, laittoman uhkailun, ryöstön ja lähestymiskiellon rikkomisen ollessa kyseessä. Tavara-, omaisuus- ja puhtaat taloudelliset vahingot Mahdollisuudet saada rikosvahingonkorvausta tavaravahingoista, esim. varkauden yhteydessä, tai puhtaissa omaisuusvahingoissa, esim. petoksen yhteydessä, ovat hyvin pienet. Korvausta sellaisesta vahingosta voi saada ainoastaan, jos rikoksentekijä rikoshetkellä oli sisäänkirjoitettuna vankeinhoitolaitoksessa, tietyssä nuorten tai väärinkäyttäjien hoitokodissa tai tutkintavankeudessa. Vahinko on voitu aiheuttaa esim. karkumatkalla tai loman aikana. Korvausta tavara- tai omaisuusvahingoista, jos tekijä ei kuulu edellä mainittuun ryhmään, maksetaan ainoastaan erityisen vaikeissa tapauksissa, esimerkiksi jos vahinko vakavasti horjuttaa kykyäsi elättää itsesi tai perheesi. 12

13 Mobiltelefon 1. SÖKANDE Här ska du som söker brottsskadeersättning fylla i dina personuppgifter. Om t.ex. ett barn är sökande ska barnets uppgifter fyllas i. 2. VÅRDNADSHAVARE, OMBUD etc. Vid gemensam vårdnad ska uppgifter om båda vårdnadshavarna lämnas. Om du företräds av ombud, t.ex. en advokat, vid ansökan om brottsskadeersättning ska fullmakt i original som visar dennes behörighet att företräda dig bifogas. Om det t.ex. finns både vårdnadshavare och ombud kan information om detta lämnas under ytterligare upplysningar på ansökans sista sida. Företrädare för dödsbo ska bifoga dödsboanmälan eller bouppteckning samt fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare. 6. SKADEVÅLLARES BETALNINGSFÖRMÅGA Om skadevållare är känd kan ersättning endast lämnas om han/hon/de inte kan betala ett skadestånd och detta måste styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från kronofogdemyndigheten avseende samtliga skadevållare bifogas. 8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUK- SKRIVNINGSTID Här ska du fylla i namn på sjukhus, vårdcentraler, privatläkare, psykologer, tandläkare osv. som eventuellt besökts. Kom ihåg att i sådana fall även uppge den klinik/avdelning som varit aktuell. Här ska även uppgifter om ev. sjukskrivningstid lämnas. Kom ihåg att bifoga ev. sjukskrivningsintyg. Reviderad mar 2007 ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Personnummer Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon bostad (inkl. riktnummer) Mobiltelefon Plusgiro-/Personkontonummer (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Bankkontonummer inkl. clearingnr. (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Klientmedelskonto 4. POLISANMÄLAN Tilltalsnamn Yrke/titel Telefon arbete (inkl. riktnummer) 2. VÅRDNADSHAVARE OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt kryss i tillämplig ruta Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Fax (inkl. riktnummer) Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K- Polismyndighet och distrikt: Nej Denna yta är re ser ve rad för Brotts of fer myn dig het ens anteckningar 3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort beskrivning av brottet VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! Ange skälen under Ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft. Ingen domstolsprövning Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon Tingsrättens namn Målnummer datum Hovrättens namn Målnummer datum Högsta domstolen Målnummer datum Brottsoffermyndigheten Telefon Telefax E-post och hemsida Storgatan Box 470, UMEÅ 6. SKADEVÅLLARES BETALNINGSFÖRMÅGA Brottsskadeersättning kan endast utgå om det är visat att skadevållare, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga. Har Du ansökt om utmätning hos kronofogdemyndigheten? Har kronofogdemyndigheten lämnat redovisning? Har Du fått ersättning från skadevållare eller via kronofogden? Ja Nej Belopp kr 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Boendeförhållande vid skadetillfället Fanns det då någon annan vuxen skriven på samma adress? Obs! I det fall ni var skrivna på samma adress kan make/makas, sambos eller föräldrars försäkringar gälla vid Din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i fackförbund. Hemförsäkring Olycksfallsförsäkring (enskild) Olycksfallsförsäkring (via facklig tillhörighet) Arbetsmarknadsförsäkringar (AFA) Annan försäkring (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.) Var Du medlem i fackförbund vid skadetillfället? Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet? Om arbetsskada: var arbetsgivaren ansluten till AFA? Har ersättning erhållits från någon annan? 8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M. Har Du sökt sjukvård till följd av brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral, privatläkare, psykolog, tandläkare osv. Vårdinrättning/-ar Klinik/avdelning Vårdinrättningens adress Sjukskrivningstid (bifoga sjukintyg) Ej sjukskriven Sjukskriven fr.o.m. Inlagd på sjukhus fr.o.m. Försäkringskassa vid skadetillfället (lokalkontor) Egen fastighet Bostadsrätt Annat Ja Nej Ja Ja Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäkring kan täcka skadan helt. Ja Nej Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäkringar? Glöm inte make/makas, sambos eller föräldrars försäkringar. Namn Personnr. Fackförbund Namn Personnr. Fackförbund Skada anmäld Vilket förbund? Om ja, företagets org.nr: Om ja, är skadan anmäld? Från vem? Nej Nej Försäkringsbolag Nej Ja, en gång Två gånger Flera gånger t.o.m. t.o.m. Ja Utbetalt belopp kr Nej kr kr kr kr 4. POLISANMÄLAN En förutsättning för att ansökan om brottsskadeersättning ska tas upp är nästan alltid att en polisanmälan gjorts. Om dom finns behöver inte kopia på polisanmälan bifogas. Finns ingen dom - bifoga alltid polisanmälan. Exempel på hur polisens diarienummer kan se ut: K UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Här ska du ange om ärendet har prövats i domstol och i sådana fall i vilken tingsrätt eller hovrätt. Har Högsta domstolen prövat ärendet sätt ett kryss i rutan. Ett målnummer börjar oftast på B eller T. Exempel på hur ett målnummer kan se ut: B Finns en dom måste du bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre. Kom också ihåg att bifoga bevis om att domen vunnit laga kraft. 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Det är viktigt att du fyller i denna del av ansökan med samtliga uppgifter om dina försäkringar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av skadan som täcks av försäkring. Om du har en hem-, olycksfalls- eller annan försäkring måste skadan först anmälas till försäkringsbolaget och beslut från försäkringsbolag ska bifogas ansökan. Om skadan inträffat på arbetet eller vid resa till eller från arbetet måste skadan anmälas till AFA (Arbetsmarknadsförsäkringar) eller annan företagsförsäkring. Om det är osäkert om arbetsgivaren är ansluten till AFA eller annan företagsförsäkring fråga arbetsgivaren. I de fall där du är skriven på samma adress som exempelvis din sambo, maka/make eller förälder kan dennes försäkring gälla även övriga i hushållet. Kom därför ihåg att uppge sambo, maka/makes eller förälders namn och personnummer om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge även sambo, maka/make eller förälders ev. medlemskap i fackförbund och kontrollera med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäkring. Väkivallan todistajaksi joutunut lapsi Lapsella voi olla oikeus rikosvahingonkorvaukseen, jos hän on joutunut sellaisen rikoksen todistajaksi jonka voidaan katsoa vahingoittaneen lapsen turvallisuuden- ja luottamuksentunnetta suhteessaan läheiseen henkilöön. Valtio on täten ottanut erityisen vastuun korvauksen maksusta lapsille, jotka ovat joutuneet lähellä olevaan henkilöön kohdistuneen rikoksen todistajiksi, vaikka lapsella ei olisikaan oikeutta saada vahingonkorvausta rikolliselta. Lapsella tarkoitetaan henkilöä, joka oli alle 18-vuotias rikoksen tapahtuessa. Sanonta joutunut todistajaksi ( bevittnat ) tarkoittaa etupäässä, että lapsi on nähnyt tai kuullut kyseisen rikollisen teon. Määräyksessä tarkoitetaan tapauksia, joissa lapsi on joutunut todistajaksi esim. kun toinen lapsen vanhemmista tai muu lapselle läheinen henkilö on pahoinpidellyt tai uhkaillut lapsen toista vanhempaa. Kysymyksessä voi olla myös sisarusten joutuminen pahoinpitelyn kohteeksi. Arvioitaessa korvauksen myöntämistä rikosten yhteydessä, huomioon otetaan aina kunkin erillisen tapauksen kokonaistilanne ja olosuhteet. Hakemus Jotta rikosvahingonkorvausta voitaisiin maksaa, siitä on tehtävä kirjallinen hakemus täyttämällä erityinen lomake. Lomake voidaan tilata Rikosuhriviranomaiselta (Brottsoffermyndigheten). Pääsääntöisesti hakemus on jätettävä Rikosuhriviranomaiselle kahden vuoden kuluessa siitä kun asian oikeuskäsittely on päättynyt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi että sinulla on kaksi vuotta aikaa siitä laskien, kun tuomio tuli voimaan, tai siitä laskien kun esitutkinnasta luovuttiin. Jos esitutkintaa ei edes aloitettu, hakemus on jätettävä kahden vuoden kuluessa rikoksen tapahtumapäivästä laskien. Tietyissä tapauksissa hakemus otetaan harkittavaksi, vaikka se olisi jätetty liian myöhään. Tämä poikkeus koskee etupäässä lapsia, jotka eivät ole saaneet tarvittavaa apua oikeuksiensa valvonnassa. Ota yhteyttä Rikosuhriviranomaiseen (Brottsoffermyndigheten), poliisiin tai syyttäjään (åklagare), jos haluat lisätietoja vahingonkorvauksesta ja rikosvahingonkorvauksesta. Voit myös kääntyä Rikosuhri- tai naispäivystyksen (brottsoffer- eller kvinnojour) puoleen, jos tarvitset apua hakemuskaavakkeiden täytössä. Hakemuskaavakkeet löytyvät ruotsiksi ja englanniksi. INFORMATIONSBLAD OBS! Skicka inte in detta blad! ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) ANSÖKNINGSTID Efternamn Tilltalsnamn Adress Ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare eller domstol avslutats. I de fall där förundersökning inte har inletts måste ansökan ha kommit in inom två år från det att brottet begicks. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Ange i så fall skälen under ytterligare upplysningar. Personnummer Yrke/titel Postadress (postnummer och ortnamn) GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BROTTSSKADEERSÄTTNING Telefon bostad (inkl. riktnummer) Observera att brottsskadeersättning endast kan utgå om det är visat att skadevållare, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga helt eller delvis. Ersättning kan inte utgå om någon försäkring kan täcka skadan helt. Plusgiro-/Personkontonummer (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Så här fyller du i din ansökan Bankkontonummer inkl. clearingnr. (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Brottsoffermyndigheten Telefon Telefax E-post och hemsida Denna yta är re ser ve rad för Brotts of fer myn dig het ens anteckningar Telefon arbete (inkl. riktnummer) Reviderad mar VÅRDNADSHAVARE OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Namn Sätt kryss i tillämplig ruta Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Fax (inkl. riktnummer) Klientmedelskonto 3. BROTTET LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort beskrivning av brottet VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 4. POLISANMÄLAN Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K- Polismyndighet och distrikt: Nej Ange skälen under Ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft. Ingen domstolsprövning Tingsrättens namn Målnummer datum Hovrättens namn Målnummer datum Högsta domstolen Målnummer datum Storgatan Box 470, UMEÅ 13

14 HENKILÖSUOJA Uhan alla elävien henkilöiden turvallisuutta voitaan parantaa tietyillä toimenpiteillä. Jotta nämä toimenpiteet olisivat tehokkaita, on tärkeää että ne suunnitellaan etupäässä poliisin kanssa, mutta myös yhteistyössä esim. sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Poliisilla (Polisen) ja Verovirastolla (Skatteverket) on lisäksi tarjolla käytännön neuvoja, kuinka itse kukin voi lisätä turvallisuutta jokapäiväisessä elämässään. Lähestymiskielto Lähestymiskiellon avulla halutaan välttää tilanteita, jotka saattavat kehittyä vaaralliseen suuntaan. Lähestymiskielto on syntynyt ja sitä on käytetty etupäässä suojaamaan naisia uhkailuilta ja ahdisteluilta entisen aviomiehen tai asuinkumppanin taholta, mutta kielto voidaan määrätä myös lasten tai muiden uhattujen suojaksi. Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilö joka uhkailee tai ahdistele sinua, kielletään tulemasta tapaamaan sinua, seuraamasta perässäsi tai muulla tavoin ottamasta yhteyttä sinuun esim. kirjeitse, puhelimitse, tekstiviestien tai ystävien kautta. Kielto voidaan myös laajentaa käsittämään oleskelua sinun asuntosi tai työpaikkasi lähettyvillä tai muissa paikoissa, jossa usein vietät aikaasi. Lähestymiskielto voidaan määrätä koskien myös henkilöä, joka asuu yhdessä uhkailun kohteena olevan henkilön kanssa. Tämänlainen kielto, jonka tarkoituksena on pitää uhkaileva henkilö loitolla kyseisestä asunnosta, annetaan vain jos uhatun henkilön asuinkumppanin hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suhteen on olemassa suuri rikoksen vaara. Syyttäjä päättää lähestymiskiellon määräämisestä. Jos syyttäjä ei määrää lähestymiskieltoa, voit pyytää että asia harkitaan uudelleen käräjäoikeudessa. Jos henkilö, jolle on määrätty lähestymiskielto, rikkoo kieltoa vastaan, hänet voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai korkeintaan vuoden vankeusrangaistukseen. Tiedonantovelvollisuus Jos henkilö, joka on tehnyt rikoksen sinua kohtaan ja on siitä tuomittu vankeuteen tai suljettuun psykiatriseen hoitolaitokseen, on kärsimässä rangaistusta parhaillaan, mutta saa sieltä loman, karkaa, muutetaan toiseen laitokseen tai vapautetaan, laitoksen johto on velvollinen ilmoittamaan sinulle tilanteen muutoksesta. Asianomistajana sinulta on kysyttävä haluatko edellä mainittuja tilanteita koskevia tietoja. Suojatut henkilötiedot Jos uhkailun tai muunlaisten ahdistelujen takia haluat pitää osoitteesi salassa, sinun on mahdollista saada erityinen salassapitomerkintä, ns. estemerkintä, väestörekisteriin. Estemerkintä siirtyy myös muihin julkisiin rekistereihin, joihin tiedot poimitaan väestörekisteristä, esim. auto- ja ajokorttirekisteriin. Toinen tapa suojata henkilötietoja on, että uhan alla elävä henkilö, joka on muuttanut tai aikoo muuttaa, saa väestörekisterissä säilyttää entisen osoitteensa (kvarskrivning). Hakemus henkilötietojen suojaamisesta, joko salassapitomerkinnällä tai vanhan osoitteen säilyttämisellä rekisterissä, täytetään sen paikkakunnan verotoimistossa, jossa olet väestörekisterin mukaan kirjoilla. On tärkeää, että itse kerrot henkilötietojesi suojaamisesta, kun olet yhteydessä eri virastoihin. Sinun on myös oltava hyvin varovainen yhteyksissä järjestöihin, yrityksiin ja muihin tahoihin. Nimenmuutos Toimenpide, jolla myös voi parantaa suojaa, on nimen vaihtaminen. Jos vaihtaa sukunimensä toisen oman vanhemman sukunimeen, siitä tarvitsee vain tehdä ilmoitus Verotoimistolle (Skatteverket). Nimenmuutos johonkin aivan toiseen sukunimeen vaatii Patentti- ja Rekisterihallituksen (Patent- och registreringsverket) myöntämän luvan. 14

15 Turvapaketti Joidenkin henkilöiden kohdalla uhkatilanne on niin vakava, että on aiheellista ottaa käyttöön turvapaketti. Paketti, joka sisältää kännykkäpuhelimen ja hälytysjärjestelmän, voidaan erityisharkinnan jälkeen lainata paikalliselta poliisilaitokselta. Muutetut henkilötiedot Erityisen vakavan rikoksen uhatessa henkeäsi, terveyttäsi tai vapauttasi, tai kun muiden suojatoimenpiteiden ei arvioida antavan tarpeellista turvaa, sinulle voidaan mahdollisesti myöntää uusi identiteetti eli tekaistut väärät henkilötiedot. Pyyntö tekaistujen väärien henkilötietojen myöntämisestä tehdään Poliisiylihallitukselle (Rikspolisstyrelsen). RIKOSUHRIEN REAKTIOITA Rikoksen kohteeksi joutuminen aiheuttaa usein monia haitallisia seurauksia. Siitä voi koitua rahallista tappiota, fyysisiä vammoja, psyykkisiä reaktioita ja vaivoja sekä sosiaalisen elämän muutoksia. Seurauksiin sisältyy usein monia käytännön ongelmia. Kuinka ja missä määrin reaktiota esiintyy on hyvin henkilökohtaista ja reaktioiden vaikeusaste riippuu monesta eri tekijästä. Reaktioihin vaikuttavat muun muassa rikoksen ja tapahtuman laatu, rikosuhrin suhde rikoksen tekijään, rikosuhrin sosiaaliset olosuhteet ja persoonallisuustekijät. Vaikka rikos olisikin aiheuttanut taloudellisia huolia tai fyysisiä vammoja, kuitenkin rikosuhrin on yleensä kaikkein vaikein selvitä psyykkisestä tilanteesta, siitä että joku tarkoituksella on loukannut tai vahingoittanut häntä. Seksuaalirikokset johtavat yleensä katsoen vakavampiin psyykkisiin reaktioihin kuin väkivaltarikokset, jotka puolestaan johtavat vakavampiin reaktioihin kuin omaisuusrikokset. On hyvin yleistä, että rikoksen kohteeksi joutunut henkilö tuntee häpeää tapauksen johdosta, vaikka vastuu tapahtuneesta onkin rikoksentekijän. On myös tavallista tuntea kiukkua rikoksentekijää kohtaa, samoin vihaa ja kostonhalua. On tärkeää saada ilmaista näitä tunteita, esimerkiksi puhumalla asiasta toisten kanssa. Puhumalla asiasta voi samalla saada omat ajatuksensa järjestykseen ja siten on helpompi ymmärtää mitä todella on tapahtunut. Aika tavallista on, että rikosuhri yrittää selvitä rikoksen aiheuttamasta tuskaisuudesta erilaisin psykologisin puolustuskeinoin, kuten esimerkiksi kieltämisen tai mielestätorjumisen keinoin, mikä myös on psyykkisesti raskasta. Vaikea ja pitkäaikainen prosessi on edessä, kun myöhemmässä vaiheessa alkaa taas muistaa asioita jotka olisi pitänyt unohtaa. Jokainen henkilö reagoi omalla henkilökohtaisella tavallaan. Samanlaisella rikoksella saattaa olla erilainen vaikutus yleisestä elämäntilanteesta ja myös aikaisemmin kohdatuista loukkauksista ja väkivallasta riippuen. Esimerkiksi henkilö, joka ryöstetään jo toisen kerran, on vaarassa saada pahemman kriisireaktion kuin henkilö, jota ei ole aikaisemmin ryöstetty, etenkin jos ensimmäistä ryöstökokemusta ei ole työstetty ja eikä siitä ole päästy yli. Rikoksen toistuminen vaikeuttaa asianmukaista kriisikäsittelyä ja haavoittaa rikosuhria entisestään. Läheisissä suhteissa tapahtuva väkivalta, esim. vakava naisrauhanrikkominen tai seksuaalinen väkivalta, jota lapsen vanhempi kohdistaa lapseen, ovat yhä suuremmassa määrin vakavia ja vakavoituvia rikoksia, koska nämä rikolliset teot usein toistuvat. Koska nämä rikokset myös useimmiten tapatuvat omassa kodissa, rikoksen uhrilla ei ole mitään paikkaa, jossa hän voi olla rauhassa. Tilannetta vaikeuttaa vielä se, että rikoksen tekijä on henkilö, josta rikosuhri on sekä tunnepitoisesti, sosiaalisessa elämässään ja taloudellisesti riippuvainen. Muutokset väkivallan ja lämpimien tunteiden välillä 15

16 tuhoavat vähitellen tunnesiteet tällaisissa suhteissa. Vaarana on, että sekä rikosuhri ja rikoksen tekijä vähättelevät rikoksen vakavuutta. On myös tavallista, että rikoksentekijä syyllistää uhrinsa yhä kasvavassa määrin sanomalla, että tämä on itse aiheuttanut väkivallan. Läheisessä suhteessa väkivallan uhriksi joutuneen henkilön on usein välttämätöntä saada mahdollisuus omiin ajatuksiin, erossa rikoksentekijästä, jotta hän voisi kuvailla väkivallan keinot ja saisi mahdollisuuden muuttaa elämäntilannettaan. Ympäristön antaman tuen ja avun tarve on vaihtelevaa. Juridisen avun lisäksi monella on tarve myös jonkinlaisesta henkilökohtaisesta tuesta. Jos tarvitset tukea ja apua, käänny oman kuntasi sosiaalitoimen puoleen tai ota yhteys johonkin niistä vapaaehtoisjärjestöistä, joista näet luettelon tämän esitteen lopussa. 16

17 YHTEYSTIEDOT Vapaaehtoisjärjestöt Lasten Oikeudet Yhteiskunnassa (Barnens Rätt I Samhället, BRIS) Lasten tukipuhelin: BRIS aikuispuhelin: Rikosuhripäivystysten Keskusliitto (Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ) Päivystyspuhelin: Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten vanhempainjärjestö (Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB) Valtakunnallinen järjestö seksuaalista väkivaltaa vastaan (HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp) Miesten Valtakunnallinen Kriisikeskus (Rikskriscentra för män) (Täältä voit saada esim. paikallisten miespäivystysten yhteystiedot) RFSL:n rikosuhripäivystys, Seksuaalisen yhdenvertaisuuden keskusliitto RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), Päivystyspuhelin: Naispäivystysten ja tyttöpäivystysten keskusjärjestö (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS) Insestin vastaisten Tukikeskusten Keskusjärjestö (Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Rsci) Päivystyspuhelin: Valtakunnallinen foorumi väkivallan kautta kuolleiden omaisille (Riksforum för anhöriga till våldsdödade, RAV) Pelastakaa Lapset (Rädda Barnen) Ruotsin Punainen Risti (Svenska Röda Korset) 17

18 Ruotsin Naispäivystysten Keskusliitto (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR) Terrafem (Maahanmuuttajanaisia ja -tyttöjä varten tarkoitettu päivystys monella eri kielellä) Päivystyspuhelin: Poliisi (Polisen) Puh: Hätätilanteessa soita: 112 Viranomaiset ja muut palvelupisteet Ruotsin kunnat ja maakäräjät (Sveriges Kommuner och Landsting) STOCKHOLM Puh: Faksi: (Tämän linkin kautta löydät myös oman kuntasi sosiaalitoimen yhteystiedot) Kansallinen naisten turvakeskus (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) NCK:n alaisuudessa toimii tukipuhelin, Naisten turvapuhelin (Kvinnofridslinjen) Päivystyspuhelin: Syyttäjäviranomainen (Åklagarmyndigheten) Box 5553, STOCKHOLM Puh: Faksi: Tuomioistuinlaitos (Domstolsverket) JÖNKÖPING Puh: Faksi: Kruununvoutiviranomainen (Kronofogden) Asiakaskeskus, puh:

19 Oikeusapuvirasto (Rättshjälpsmyndigheten) Box SUNDSVALL Puh: Faksi: Verovirasto (Skatteverket) Puh: (Ota yhteyttä linkin ( Kontakta oss -länken) kautta löydät paikkakuntasi verotoimiston yhteystiedot) On myös mahdollista saada tukea muun toiminnan kautta, esimerkkejä sellaisista ovat Nuorten rikoksen uhrien tukikeskus (Stödcentrum för unga brottsoffer), Lastentalotoiminta (Barnahus) ja Turva-asunnot (Skyddade boenden). Lisätietoja voit kysyä omalta kunnaltasi. 19

20 RIKOSUHRIVIRANOMAINEN (BROTTSOFFERMYNDIGHETEN) huolehtii valtakunnanlaajuisesti kolmesta toimenpidealueesta: Rikosvahingonkorvaus (brottsskadeersättning) Oletko joutunut rikoksen kohteeksi? Erityisesti henkilövahingon ollessa kyseessä, sinulla on mahdollisesti oikeus saada taloudellista korvausta Rikosuhriviranomaisen (Brottsoffermyndigheten) kautta. Edellytyksenä on, että rikoksen tekijä ei itse voi maksaa vahingonkorvausta tai että mikään vakuutus ei kata vahinkoja kokonaan. Sinulla voi olla oikeus korvaukseen, vaikka rikoksen tekijä olisi tuntematon. On myös olemassa erityinen rikosvahingonkorvaus lapsille, jotka ovat joutuneet läheiseen kohdistuneen väkivallan todistajiksi. Rikosuhrirahasto (brottsofferfonden) Rikosuhrirahaston tehtävänä on tukea erimuotoisia rikosten uhreihin suuntautuvia hankkeita ja rikosuhreja koskevaa tutkimustyötä. Rahaston toiminta rahoitetaan pääasiassa perimällä erityinen 500 kruunun maksu kaikilta tuomituilta, joiden rikoksen perusteella voidaan määrätä vankeusrangaistus. Rahasto ottaa vastaan myös lahjoja ja lahjoituksia. Rahasto jakaa vuosittain varoja kaikkiaan yli 30 miljoonaa kruunun edestä. Hakemukset on jätettävä vuosittain viimeistään 1. huhtikuuta tai 1. lokakuuta. Tietokeskus (kunskapscentrum) Rikosuhriviranomainen sekä kerää että jakaa tietoa ja tutkimustuloksia, joiden toivotaan edistävän parempaa kohtelua ja ymmärtävämpää suhtautumista rikosten uhreja kohtaan. Tiedotus on tarkoitettu etupäässä virastoille, vapaaehtoisjärjestöille ja rikosten uhreille. Rikosuhriviranomainen järjestää myös koulutusta ja seminaareja, joiden kautta levitetään tutkimustyön tuloksia ja käytännön kokemuksia rikosuhrityön parissa. RIKOSUHRIVIRANOMAINEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Box 470, Umeå Puh: Faksi:

korvaamiseksi 1. HAKIJA (tekstauskirjaimin) 1. SÖKANDE (var god texta) 2. VÅRDNADSHAVARE 1 OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt kryss i tillämplig ruta

korvaamiseksi 1. HAKIJA (tekstauskirjaimin) 1. SÖKANDE (var god texta) 2. VÅRDNADSHAVARE 1 OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt kryss i tillämplig ruta Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Hakemus rikoksesta aiheutuneen henkilövahingon tai loukkauksen korvaamiseksi 1. HAKIJA (tekstauskirjaimin)

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se

Rikokset, tuki ja apu. www.jagvillveta.se Rikokset, tuki ja apu www.jagvillveta.se Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Ruotsissa monet lapset joutuvat kokemaan rikoksia. Niitä voi tapahtua esimerkiksi kotona, koulussa, vapaa-ajalla

Lisätiedot

Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu

Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu Tietokilpailu 6 Rikostietokilpailu 1. Mikä on rikos? a. Teko, jolla pahoittaa toisen mielen b. Lainvastainen teko tai teon tekemättä jättäminen c. Teko, joka on väärin, jos siitä jää kiinni 2. Mitä lakia

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

Saako uhri oikeutta?

Saako uhri oikeutta? Saako uhri oikeutta? Maarit Saukko Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punainen Risti,Suomen Setlementtiliitto, Naisasialiitto

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi 1 / 5 28.1.2009 12:11 Jos joudut rikoksen uhriksi Etusivu Rikosasian käsittelyn vaiheet Korvaukset Tukipalvelut Perheväkivalta Lapsi rikoksen uhrina Lähestymiskielto Apua ja tukea Muut esitteet Jos joudut

Lisätiedot

mitä oikeudenkäynnissä

mitä oikeudenkäynnissä Jag vill veta Haluan tietää mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? www.jagvillveta.se 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Kuvitus Maria Wall Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Mikä oikeuden käynti

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Tietoa rikoksen uhriksi joutuneille

Tietoa rikoksen uhriksi joutuneille Tietoa rikoksen uhriksi joutuneille 1 TIETOA RIKOKSEN UHRIKSI JOUTUNEILLE Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten), 2015 Kuvitus Maria Wall Tuotanto Plakat Paino Tryckeri City, Uumaja 2015 Sisällys

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA

TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista SELKOSUOMI 7.6.2017 TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA Tähän esitteeseen on koottu asioita, joista rikoksen uhrilla on oikeus saada tietoa viranomaisilta. Tiedot voivat

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin oikeudellinen neuvominen mitä ammattilaisen tulee tietää? Jaana Koivukangas Rikosuhripäivystys

Raiskauksen uhrin oikeudellinen neuvominen mitä ammattilaisen tulee tietää? Jaana Koivukangas Rikosuhripäivystys Raiskauksen uhrin oikeudellinen neuvominen mitä ammattilaisen tulee tietää? Jaana Koivukangas Rikosuhripäivystys Väkivaltarikoksen uhri tarvitsee tukea ja tietoa Suurella osalla ihmisistä rikoksen uhriksi

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

I want to know. Kuinka voin auttaa rikoksen kohteeksi joutuneita lapsia?

I want to know. Kuinka voin auttaa rikoksen kohteeksi joutuneita lapsia? I want to know Kuinka voin auttaa rikoksen kohteeksi joutuneita lapsia? 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Kuvitus Maria Wall Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Johdanto 5 Lapsen oikeudet 6

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

Rikosprosessitietoa NUORILLE rikoksen uhreille

Rikosprosessitietoa NUORILLE rikoksen uhreille Rikosprosessitietoa NUORILLE rikoksen uhreille 1 Sisällysluettelo Miten teen rikosilmoituksen?...4 Mikä on esitutkinta?...5 Mitä tarkoittaa lähestymiskielto?...6 Mitä sovittelussa tapahtuu?...7 Mikä on

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana

Rikos ja riita-asioiden sovittelu. Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Rikos ja riita-asioiden sovittelu Koulun työrauhaa 2 seminaari sovittelu koulun työrauhan varmistajana Esityksen sisältö Mitä on rikos- ja riita-asioiden sovittelu Nuori rikoksentekijä ja nuorten tekemät

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle

Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle Opas lähisuhdeväkivallan rikosasioiden sovittelua harkitsevalle Rikosasioiden sovittelu Rikosasioiden sovittelulla tarkoitetaan palvelua, jossa rikoksen asianosaisille järjestetään mahdollisuus kohdata

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 282 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS Terke 2010-1722 Esityslistan asia TJA/7 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön (jäljempänä

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

EROSTA HÄN SINUA. VAINOAaKO HUOLIMATTA? VARJO

EROSTA HÄN SINUA. VAINOAaKO HUOLIMATTA? VARJO VAINOAaKO HÄN SINUA EROSTA HUOLIMATTA? VARJO -hanke (2012-17) Eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy. OULUN ENSI- JA TURVAKOTI

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU)

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) 22.5.2017 1 RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) Yleishyödyllistä toimintaa, jonka päärahoittaja on valtio (oikeusministeriö). STEA rahoittaa kehittämistoimintaa. Toteuttajana Ensi- ja turvakotien

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi

Potilasvakuutus kaikille. Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Potilasvakuutus kaikille Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Hoitovirheen sattuessa kohdallesi Jos kohdallesi sattuu hoitovirhe, sinulla voi olla oikeus korvaukseen potilasvahinkolain perusteella. Kaikki

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta. vanhempi konstaapeli Irina Laasala

Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta. vanhempi konstaapeli Irina Laasala Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta vanhempi konstaapeli Irina Laasala 1 Lähisuhdeväkivalta Noin 20% naisista on kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Lievissä (84 %) ja perusmuotoisissa pahoinpitelyissä

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON. Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN PUHEEKSIOTTOON Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys FYYSINEN VÄKIVALTA Voi olla esimerkiksi tönimistä, liikkumisen estämistä, lyömistä, läimäyttämistä, hiuksista repimistä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oikeuksia koskeva ilmoitus

Oikeuksia koskeva ilmoitus Käännös viron kielestä Oikeusministerin 14.07.2014 asetuksen nro 22 Oikeuksien julistuksen mallin voimaan saattaminen Liite 1 Oikeuksia koskeva ilmoitus Rikosprosessilain 35 1 :n 2 momentin nojalla Jos

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan)

1.Person som ansökan gäller / Hakija (henkilö, joka haluaa uskotun miehen tai edunvalvojan) Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kapitlet 4 respektive 7 får göras av den person som ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi Jos joudut rikoksen uhriksi Rikosasian käsittelyn vaiheet Rikosilmoitus Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, ilmoita asia poliisille. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, jotta poliisin on helpompi

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

24.10.2012 R 121035. " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t)

24.10.2012 R 121035.  94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913. Vireille 22.8.2012. Asia Syyttäjä Vastaaja(t) KEMI.TORNIoN TÄnfuÄoIKEUS Valtakatu 39 KUTSU ASIANoMISTAJALLE Henkilökohtainen kuuleminen Asiano: " 94100 Kemi I Puhelin 029 56 49900 Fax 029 56 49913 24.10.2012 R 121035 I I NISKAKANGAS PERTTU KALEVI

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014

Lähisuhdeväkivalta. Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Lähisuhdeväkivalta Lähettäjä: Gävlen kunnan kunnanjohtotoimisto elokuussa 2014 Tietoja paperilomakkeen täyttämisestä Kysymyksen jälkeen on merkitty tähti *, jos kyseessä on pakollinen kysymys, johon kaikkien

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 21.1.2010 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystyksen ja juristipäivystyksen tilastobarometri 1.1. 31.12.2009 välisenä aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystykseen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015

Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Seksuaalisesta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta voi ja saa selviytyä Sijaishuollon päivät 29.9.2015 Nina Vaaranen-Valkonen Asiantuntija, Lapset ja digitaalinen media Pelastakaa Lapset ry nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin. Matti Airaksinen, rikoskomisario

Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin. Matti Airaksinen, rikoskomisario Lähisuhdeväkivalta poliisin silmin Matti Airaksinen, rikoskomisario Esityksen rakenne ja aloittaminen Poliisin roolista ja toimenkuvasta Lähisuhdeväkivallasta poliisin silmin Todisteluun liittyviä asioita

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Tietoa toimeentulotuesta

Tietoa toimeentulotuesta sosiaalipalvelu Tietoa toimeentulotuesta Information om försörjningsstöd Toimeentulotukihakemuksen käsittelyprosessi Jätä täytetty hakemus käsiteltäväksi Selvitys ja työsuunnitelma Laskukaava: Kulutusnormi

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan

Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa sinulla on oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain mukaan Jos vahingoitut sairaanhoidossa Jos vahingoitut sairaanhoidon yhteydessä, on sinulla oikeus korvauksiin Potilasvahinkolain

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Mitä sanon lapselleni? Suojatut henkilötiedot tietoa vanhemmille

Mitä sanon lapselleni? Suojatut henkilötiedot tietoa vanhemmille Jag vill veta Mitä sanon lapselleni? Suojatut henkilötiedot tietoa vanhemmille 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Johdanto 5 Suojatut henkilötiedot 6 Lapsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Vahingonkorvausvaatimus autolle tapahtuneesta vahingosta HEL 2016-013907 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot