Tiedote rikoksen uhreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedote rikoksen uhreille"

Transkriptio

1 Tiedote rikoksen uhreille RIKOSUHRIVIRANOMAINEN (BROTTSOFFERMYNDIGHETEN) SISÄLTÖ PIKAOPAS...2 JOHDANTO...2 RIKOSILMOITUS POLIISILLE...3 Esitutkinnasta luopuminen...4 Syyte...4 Syyttämättä jättäminen...4 Rangaistusmääräys...4 Jos rikoksesta epäilty henkilö on alle 15-vuotias...4 Sovittelu rikosasiassa...5 TARJOLLA OLEVA TUKI JA APU...5 Juridinen tuki...5 Oikeudenkäyntiavustaja Erityinen lasten edustaja Oikeussuoja Juridinen neuvonta Oikeusapu Muu tuki...6 Sosiaalitoimi Tukihenkilö Tulkki Todistajatuki Vapaaehtoisjärjestöjen tarjoama tuki...7 Rikosuhripäivystys Naispäivystys Miespäivystys OIKEUDENKÄYNTI...8 Kutsu oikeuteen...8 Asian käsittely oikeudessa...8 Tuomio/päätös...9 Päätöksestä valittaminen/muutoksenhaku...10 Kulut ja tulonmenetys òikeudenkäynnin yhteydessä...10 Muut oikeudenkäyntikustannukset...10 VAHINGONKORVAUS JA MUUT KORVAUKSET Vahingonkorvaus...11 Vahingonkorvauksen hakeminen Vahingonkorvauksen saaminen Vakuutukset...11 Rikosvahingonkorvaus...12 Henkilövahingot Loukkaus Tavara-, omaisuus- ja puhtaat taloudelliset vahingot Väkivallan todistajaksi joutunut lapsi Hakemus HENKILÖSUOJA...14 Lähestymiskielto...14 Tiedonantovelvollisuus...14 Suojatut henkilötiedot...14 Nimenmuutos...14 Turvapaketti...15 Muutetut henkilötiedot...15 RIKOSUHRIEN REAKTIOITA...15 YHTEYSTIEDOT...17 Vapaaehtoisjärjestöt...17 Viranomaiset ja muut palvelupisteet...18 RIKOSUHRIVIRANOMAINEN SANALISTA...21

2 PIKAOPAS Olet joutunut rikoksen kohteeksi Rikosilmoitus poliisille Esitutkinta (poliisitutkimus) Rikoksen tekijä tunnettu Rikoksen tekijä tuntematon Oikeudenkäynti Vahingonkorvauksen lunastus Vakuutukset Rikosvahingonkorvaus JOHDANTO Jos olet joutunut rikoksen kohteeksi, todennäköisesti tämä uusi tilanne huolestuttaa sinua ja tunnet itsesi epävarmaksi. Jos rikoksesta on tehty ilmoitus poliisille, niin käyntiin lähtee tapahtumasarja, jossa mukana ovat monet eri viranomaiset. Sinun voi olla vaikea tietää, kenen puoleen kääntyä ja mistä voit saada tukea ja vastaukset kysymyksiisi. Kun olet lukenut tämän tekstin, toivomme että useat kysymyksistäsi ovat saaneet vastauksen ja tiedät mistä saat vastaukset jatkossa eteentuleviin kysymyksiisi. Aloitamme kertomalla, kuinka rikosilmoitus tehdään poliisille, mitä tapahtuu sen jälkeen kun rikosilmoitus on jätetty ja minkälaisia mahdollisuuksia sinulla on saada tukea ja apua. Sitten kuvaamme kuinka oikeudenkäynti tapahtuu; kerromme mitä mahdollisuuksia sinulla on saada taloudellista korvausta niistä vahingoista, joita rikos on sinulle aiheuttanut; esittelemme myös saatavilla olevat toimenpiteet, joiden avulla voit tuntea olosi turvallisemmaksi. Lopuksi kerromme tavallisista psyykkisistä reaktioista, joita rikoksen kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa. Mukana on myös sanalista sekä vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteystiedot.

3 RIKOSILMOITUS POLIISILLE Moni kysyy, mitä tapahtuu sen jälkeen kun rikosilmoitus on jätetty poliisille. Aivan yhtä tärkeä kysymys saattaa olla, mitä tapahtuu jos et sinä eikä kukaan muukaan tee rikoksesta ilmoitusta. Rikosilmoitus on usein välttämätön, jotta sinun lailliset oikeutesi voitaisiin ottaa huomioon ja että voit saada tarvittavan suojan. Sekä vakuutusyhtiö että Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten) vaativat yleensä rikosilmoituksen jättämistä, ennen kuin rikoksesta aiheutuneiden vahinkojen korvauksia lähdetään käsittelemään. Sen tähden on tärkeää, että teet asiasta mitä pikemmin rikosilmoituksen, jos olet joutunut rikoksen kohteeksi. Rikosilmoitus voidaan jättää joko lähimmälle poliisiasemalle, puhelimitse tai Internetin kautta. Ilmoituksen perusteella poliisi tai syyttäjä tekee päätöksen esitutkinnan aloittamisesta tai siitä luopumisesta. Poliisi ja syyttäjä voivat useimmiten antaa sinulle tarvitsemasi tiedot. Myöhemmin tekstissä palaamme tähän, mutta lyhyesti sanottuna se tarkoittaa etupäässä, että poliisi ja syyttäjä ovat velvollisia tiedottamaan sinua seuraavista asioista: mahdollisuuksista saada vahingonkorvausta ja rikosvahingonkorvausta, käytännöstä, että syyttäjä on useimmiten velvollinen valmistelemaan ja esittämään sinun vahingonkorvausvaatimuksesi rikoksesta käytävässä oikeudenistunnossa, jos niin haluat, lähestymiskiellon säännöistä, oikeudesta saada oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö, mahdollisuuksista oikeusapuun ja neuvontaan, tietoa tukea ja apua tarjoavista viranomaisista ja järjestöistä, mahdollisuudesta, että esitutkinnasta luovutaan tai että se keskeytetään, syytteen nostamisesta tai syyttämättä jättämisestä. ESITUTKINTA Esitutkinta suoritetaan, kun syyttäjällä tai poliisilla on syytä uskoa, että kysymyksessä on rikos. Esitutkinnan aikana kuulustellaan rikoksesta epäiltyä sekä muita henkilöitä, jotka voivat antaa tietoja tapahtuneesta, esim. sinua rikosuhrina sekä mahdollisia todistajia. Tutkimuksen aikana saatavat tiedot kerätään yleensä esitutkintapöytäkirjaan. Poliisin resurssit eivät riitä kaikkien rikosten tutkimiseen välittömästi ja siksi voi kulua jonkin aikaa ennen kuin tutkimus aloitetaan. Voit tiedustella poliisilta, kuinka pitkän ajan kuluttua sinun tapauksesi käsitellään. Sinua, joka olet joutunut rikoksen kohteeksi, sanotaan asianomistajaksi. Asianomistajana sinut voidaan kutsua kuulusteluun, jolloin voit kertoa poliisille tai syyttäjälle mitä tiedät rikoksesta. Joskus riittää, että jätät selostuksesi puhelimitse, mutta jos saat kutsun kuulusteluun, olet velvollinen osallistumaan siihen kutsun mukaisesti. Jos et saavu paikalle eikä sinulla ole laillista estettä poisjäämiseen, sinut voidaan hakea kuulusteluun poliisivoimin. Sinulla on oikeus ottaa mukaasi tukihenkilö, lue lisää kappaleesta Tarjolla oleva tuki ja apu. Jos sinut kutsutaan poliisin tai syyttäjän luo, sinulla on oikeus niiden kulujen korvaukseen, jotka ovat aiheutuneet kuulusteluun tulemisesta. Korvattavat kulut saattavat aiheutua matkoista ja majoituksesta, korvattavasta tulonmenetyksestä tai muusta taloudellisesta tappiosta. Korvaus tulonmenetyksestä on rajoitettu tiettyyn korkeimpaan summaan. Käänny poliisin puoleen, jos haluat hakea tämän tyyppistä korvausta.

4 Jos haluat hakea korvausta rikoksesta seuranneiden vahinkojen kattamiseksi, ilmoita asiasta esitutkintaa johtavalle poliisiviranomaiselle tai syyttäjälle. Lue lisää kappaleesta Vahingonkorvaus ja muut korvaukset. Esitutkinnasta luopuminen Jos esitutkinnan jatkamiselle ei löydetä syytä, siitä luovutaan. Näin voi tapahtua, jos asiassa käy ilmi että kysymyksessä ei ollut rikollinen toiminta tai jos ketään syyllistä ei voida osoittaa. Toisena syynä voi olla, että rikoksen jäljet puuttuvat eli rikos ei ole jättänyt sellaisia todisteita, joita voitaisiin seurata. Tosin on tärkeää tietää, että esitutkinta, josta on luovuttu, voidaan ottaa uudelleen esille, jos asiassa saadaan uusia todisteita. Jos syyttäjä tai poliisi päättää keskeyttää esitutkinnan, tästä on normaalisti ilmoitettava sinulle asianomistajana. Sama koskee asiaa, jossa syyttäjä on päättänyt että esitutkintaa ei edes aloiteta tai että syytettä ei nosteta. Jos et ole tyytyväinen poliisin tekemään päätökseen, voit kääntyä syyttäjän puoleen uudelleenharkintaa varten. Jos et ole tyytyväinen syyttäjän tekemään päätökseen, voit kääntyä lähimmän korkeamman asteen syyttäjän puoleen muutoksenhakua varten. Myös keskeytetty esitutkinta, jossa on osoitettu että sinä todennäköisesti olet joutunut rikoksen kohteeksi, voi oikeuttaa korvaukseen vakuutuksen tai rikosvahingonkorvauksen kautta. Syyte Syyte nostetaan, jos syyttäjä esitutkinnan tulosten perusteella toteaa, että todistusaineistoa on tarpeeksi tuomion langettamiseen rikoksesta epäillylle henkilölle. Seuraavassa vaiheessa tuomioistuimen tehtävänä on oikeudenkäynnin aikana esiin tulevien tietojen perusteella muodostaa käsityksensä siitä, onko todistusaineisto riittävän vahva sitomaan syytetyn kyseiseen rikokseen. Tuomioistuin päättää myös rikoksen seuraamuksen eli mihin rangaistukseen rikoksentekijä on tuomittava; samalla tuomioistuin voi myös tehdä päätöksen sinulle maksettavan korvauksen suuruudesta. Syyttämättä jättäminen Vaikka todistusaineisto luultavasti riittäisi tuomion antamiseen rikoksesta, syyttäjällä voi joissakin tapauksissa olla oikeus luopua syytteen nostamisesta ja ilmoittaa asiassa nk. syyttämättä jättäminen. Näin voi esimerkiksi käydä tapauksissa, joissa syytetty henkilö on lähiaikoina saanut rangaistuksen muusta rikoksesta eikä syyte kyseessä olevasta uudesta rikoksesta johtaisi rangaistuksen tiukentamiseen, tai jos rikoksentekijä on nuori ja ennen rangaitsematon henkilö, jonka rikos on vähemmän vakava. Syyttämättä jättäminen tarkoittaa, että asiaa ei käsitellä oikeudenistunnossa. Kuitenkin sinulla on oikeus saamiesi vahinkojen korvaukseen vakuutuksen tai rikosvahingonkorvauksen kautta. Rangaistusmääräys Lievemmän rikoksen ollessa kyseessä ja jos rikoksen tekijä on tunnustanut teon, syyttäjä voi myös yksin päättää sakkorangaistuksesta eli antaa rangaistusmääräyksen. Silloin asiassa ei tule oikeudenkäyntiä, mutta rangaistusmääräykseen voi kuulua, että rikoksentekijän on maksettava vahingonkorvausta. Jos rikoksesta epäilty henkilö on alle 15-vuotias Alle 15 vuotta täyttänyt henkilö ei ole rangaistuskelpoinen eikä häntä vastaan voida nostaa syytettä. Näissä tapauksissa rikosilmoitus poliisille ei siis johda oikeudenkäyntiin,

5 mutta sosiaalitoimelle tiedotetaan asiasta ja sieltä käsin voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Myös poliisi voi tutkia rikoksen, joko omasta aloitteestaan tai sosiaalitoimen pyynnöstä, ja esimerkiksi kuulustella asianomaisia. Jos tutkimus osoittaa, että kyseessä on rikollinen teko, on tärkeää, että rikoksen uhrille myönnetään oikeus rikosvahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus on myös mahdollinen, koska myös alle 15-vuotiaat henkilöt voidaan velvoittaa suorittamaan vahingonkorvauksen maksu. Sovittelu rikosasiassa Sovittelu tarkoittaa, että rikosuhri ja rikoksentekijä tapaavat yhdessä puolueettoman sovittelijan kanssa ja käyvät läpi rikostapahtuman. Käytännössä sovittelu voi tapahtua monissa eri muodoissa. Kun rikoksentekijä on alle 21-vuotias, kunta on velvollinen tarjoamaan sovittelumahdollisuuden. Sovittelun ehtona on, että tekijä on tunnustanut rikoksen. Sen lisäksi molempien osapuolten on annettava suostumuksensa sovitteluun. Sovittelu voi johtaa sopimukseen esimerkiksi siitä kuinka osapuolten on käyttäydyttävä tulevaisuudessa keskeisten tapaamisten yhteydessä, mikä saattaa luoda tuvallisuutta rikosuhrin elämään. Taloudellisten vahingonkorvausten maksaminen voi sen sijaan olla ongelmallista, etenkin jos kysymykseen tulee suurten summien maksaminen tai henkilövahinkojen hyvittäminen. Ota yhteyttä Ríkosuhriviranomaiseen (Brottsoffermyndigheten), jos sinulla on kysyttävää tämänlaisista sopimuksista. Juridinen tuki TARJOLLA OLEVA TUKI JA APU Oikeudenkäyntiavustaja Tietyn tyyppisten rikosten yhteydessä sinulla rikosuhrina on oikeus saada oma lakiasiainavustaja, nk. oikeudenkäyntiavustaja. Tämä oikeus on etupäässä seksuaalirikosten sekä läheisissä suhteissa tapahtuneiden väkivaltarikosten yhteydessä, mutta myös muun rikollisuuden yhteydessä, jos esiin tulee erityistarvetta. Oikeudenkäyntiavustaja voidaan osoittaa heti kun esitutkinta on aloitettu. Jos olet sitä mieltä, että tarvitset oikeudenkäyntiavustajan, sinun tulee mahdollisimman pian keskustella tästä syyttäjän tai esitutkinnasta vastaavan poliisivirkamiehen kanssa. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan käräjäoikeuteen ja esittää siellä toivomuksesi. Käräjäoikeus päättää, onko sinulla oikeus saada oikeudenkäyntiavustaja ja nimittää avustajan. Voit jättää ehdotuksen toivomastasi henkilöstä. Oikeudenkäyntiavustaja on useimmiten asianajaja ja hänen tehtävänään on valvoa sinun etujasi ja antaa tukea ja apua esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Oikeudenkäyntiavustaja voi auttaa sinua myös syytteen nostamisen yhteydessä ja puhua puolestasi vaatiessasi korvausta. Avustajalta saamasi apu on sinulle maksutonta. Tehtävä päättyy tosin oikeudenkäynnin jälkeen eikä käsitä avustusta vahingonkorvauksen tai muun hyvitysmaksun hakemisen yhteydessä. Erityinen lasten edustaja Jos lapsen huoltajaa (useimmiten lapsen vanhempaa) epäillään rikoksesta lastaan kohtaan, lapsi voi saada erityisen edustajan. Sama koskee tapauksissa, joissa rikoksesta epäillyllä on läheinen suhde lapsen huoltajaan. Edustaja valvoo lapsen oikeuksia esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Erityiseksi lapsen edustajaksi voidaan nimittää asianajaja, asianajajatoimiston apulaislakimies tai joku muu henkilö. Tämän lisäksi 5

6 hänelle asetetaan vaatimukset tietoja ja kokemusta sekä sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia koskien, jotka tekevät hänestä tehtävään sopivan. Oikeussuoja Esimerkiksi kotivakuutuksiin kuuluu ns. oikeussuoja. Se tarkoittaa, että vakuutus voi korvata muun muassa asiamiehestä aiheutuvat kustannuksesi vahingonkorvauskiistassa. Yleensä vakuutuksessa on ehtona, että sinun on itse maksettava tietty osa kuluista omavastuuosuutena. Lisätietoja voit saada kääntymällä vakuutusyhtiön puoleen. Juridinen neuvonta Voit saada oikeusapulain mukaista juridista neuvontaa kaiken tyyppisissä oikeusasioissa ja lakiasioissa. Asia voi koskea esim. vahingonkorvausvaatimusta, jos syyttäjä ei hoida asiaa, tai neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa. Voit kääntyä asianajajatoimiston puoleen, joka antaa neuvontaa oikeusapulain mukaisesti. Neuvontaa annetaan korkeintaan kahden tunnin ajan kiinteää summaa vastaan. Maksu on noin krunua tunnilta. Riippuen taloudellisesta asemastasi, on mahdollista että hintaa lasketaan. Oikeusapu Jos sinulla ei ole vakuutusta, johon sisältyy oikeussuoja, eikä asiaasi voi selvittää juridisen neuvonnan avuin, voit mahdollisesti saada oikeusapua tarveharkinnan perusteella. Siinä tapauksessa saat lakiasiainavustajan valtion kustannuksella. Voit myös saada apua kustannuksiin, jotka johtuvat todistusaineiston hankinnasta, matkoista, majoituksesta tai muista kuluista. Neuvoja, kuinka toimit saadaksesi oikeusapua, voit saada asianajajalta, tuomioistuimelta tai Oikeusapuvirastolta. (Rättshjälpsmyndigheten) Muu tuki Sosiaalitoimi Jokaisen kunnan sosiaalitoimella on suuri vastuu rikoksen uhreista ja rikosuhrien omaisista. Vastuun sisältö kuvataan sosiaalipalvelulain (socialtjänstlagen) erityisessä rikoksen uhreja käsittelevässä pykälässä 5 luku 11, joka kuuluu seuraavasti: Sosiaalilautakunnan tehtäviin kuuluu toimia sen puolesta, että rikoksen kohteeksi joutunut henkilö ja hänen läheisensä saavat tukea ja apua. Sosiaalilautakunnan tulee erityisesti ottaa huomioon, että naisilla, joihin läheinen henkilö on kohdistanut tai kohdistaa väkivaltaa tai muita laittomuuksia, voi olla tarve tuesta ja avusta voidakseen muuttaa olosuhteitaan. Sosiaalilautakunnan tulee myös erityisesti ottaa huomioon, että lapsi, joka on joutunut todistamaan läheisen aikuisen suorittamaa tai läheiseen aikuiseen kohdistettua väkivaltaa tai muita laittomuuksia, on rikoksen uhri ja hänellä voi olla tarve tuesta ja avusta. Apu voi käsittää erityyppistä psykologista ja sosiaalista tukea, mutta myös taloudellista ja käytännöntoiminnan tukea. Saatavilla on myös muunlaisen toiminnan antamaa tukea, esimerkkeinä Nuorten rikoksen uhrien tukikeskus (Stödcentrum för unga brottsoffer), Lastentalotoiminta (Barnahus) ja Turva-asunnot (Skyddade boenden). Lisätietoja voit pyytää oman kuntasi toimihenkilöiltä. Tukihenkilö Jos sinä asianomistajana tunnet tarvitsevasi tukea esimerkiksi esitutkinnan aikana pidettävissä kuulusteluissa tai jaksaaksesi paremmin oikeudenkäynnin, sinulla on

7 oikeus ottaa mukaasi tukihenkilö. Mitään estettä ei ole sille, että sinulla on sekä oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö. Voit valita tukihenkilöksi jonkun ennestään tutun tai voit kääntyä sosiaalitoimen puoleen tai pyytää apua joltakin niistä rikosuhri- tai naispäivystyksiltä, joiden tietoja olemme keränneet tämän tiedotteen loppuosaan. Tukihenkilön läsnäolo voi auttaa rauhoittamaan huolta ja hermostuneisuutta. Voi myös olla tärkeää saada puhua siitä mitä kuulustelussa tai oikeudenkäynnin aikana on tapahtunut jonkun kanssa, joka on ollut mukana, sekä päätöksen tai tuomion sananmuodosta. Tukihenkilö ei saa korvausta oikeuslaitokselta. Tulkki Jos et puhu ruotsia, jos sinulla on puhevaikeuksia tai vaikea kuulovika, sinulla on oikeus saada maksutonta tulkkiapua poliisitutkimuksen ja oikeudenkäynnin aikana. Sama pätee myös yhteyksissä eri viranomaisiin ja virastoihin, esimerkiksi sosiaalitoimeen. Todistajatuki Todistajatuen tehtävänä on auttaa todistajia ja asianomistajia sekä toimia kanssaihmisenä oikeudenkäyntiä ennen ja sen jälkeen. Tarkoituksena on luoda parempi turvallisuudentunne tuomioistuimen yleisissä tiloissa, esimerkiksi odotushuoneessa, sekä tarpeen vaatiessa todistajatuki selittää kuinka asian käsittely oikeudessa tapahtuu. Todistajatuki ei kuitenkaan saa esittää omaa mielipidettään, eikä edes keskustella, siitä rikoksesta, jota oikeudenkäynti koskee. Useimmissa tuomioistuimissa todistajatukena toimiva henkilö voi tarjota todistajalle tai rikoksen uhrille mahdollisuuden odottaa erityisessä erillisessä todistajatuenhuoneessa. Todistajatukitoimintaa tarjotaan nykyään Ruotsin kaikissa käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa. Rikosuhriviranomaisen (Brottsoffermyndigheten) ja Tuomioistuinlaitoksen (Domstolsverket) yhteisenä tehtävänä on toimia sen puolesta, että todistajatukitoiminta pysyy käynnissä. Toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, johon osallistuu yleensä rikosuhripäivystyksen henkilökunta ja jota hoitaa paikallisen todistajatuen järjestäjähenkilö, johon voi saada yhteyden tuomioistuimen kautta. Vapaaehtoisjärjestöjen tarjoama tuki On monia järjestöjä, jotka vapaaehtoistyöhön perustuen auttavat ja tukevat henkilöitä, jotka ovat joutuneet rikoksen kohteeksi. Kaikkein tunnetuimpia ovat naispäivystykset (kvinnojourerna) ja rikosuhripäivystykset (brottsofferjourerna), joita löytyy hyvin useilta paikkakunnilta ympäri maata. Näiden lisäksi löytyy kasvavissa määrin tiettyyn ryhmään erikoistuneita rikosuhrijärjestöjä. Suurempien päivystysten yhteydessä voi olla palkattua henkilökuntaa, mutta useimmat aktiivihenkilöt toimivat aivan ilman korvausta. Kaikilla järjestöissä toimivilla on vaitiolovelvollisuus. Rikosuhripäivystys (Brottsofferjourerna) Rikosuhripäivystykset toimivat kaikenlaisten rikosten uhreiksi joutuneiden parissa, kysymyksessä voi olla esim. pahoinpitely, asuntomurto, laukkuvarkaus, häiritseminen, henkilöryöstö tai laiton uhkaus. Kun rikosuhri jättää rikosilmoituksen poliisille, hänelle tulee antaa tietoa päivystyksen sekä muun tukitoiminnan palveluista. Poliisi kysyy myös, haluaako rikoksen uhri, että päivystys ottaa häneen yhteyttä. Rikosuhripäivystykset voivat tarjota tukihenkilön apua ja monen päivystyksen yhteydessä on palveluna myös todistajatukitoimintaa. Valtakunnanlaajuinen järjestö on nimeltään Rikosuhripäivystysten Keskusliitto (Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ). Naispäivystys (Kvinnojourerna) tarjoavat sekä käytännön apua että psykologista tukea naisille, jotka eri tavoin ovat joutuneet laittomuuksien kohteeksi. Ehkä kaikkein tärkein tuki, jota

8 naispäivystykset voivat tarjota pahoinpitelyn alaisiksi joutuneille ja uhan alla eläville naisille, on suojattu asuminen. Monet naispäivystykset tarjoavat myös juridista neuvontaa. Ruotsissa on kaksi keskusjärjestöä: Naispäivystysten ja tyttöpäivystysten keskusjärjestö (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS) sekä Ruotsin Naispäivystysten Keskusliitto (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR). Molempien järjestöjen (ROKS ja SKR) puitteissa toimii kasvava määrä nuorille naisille tarkoitettuja tyttöpäivystyksiä. Terrafem on päivystys, joka on tarkoitettu ulkomaalaisyntyisille naisille ja tytöille ja jonka puitteissa toimii valtakunnanlaajuinen päivystävä puhelin, jossa tarjotaan tukea ja neuvoja yli 40 eri kielellä. Miespäivystys (Mansjourerna) antaa tukea miehille, jotka ovat joutuneet pahoinpitelyn kohteeksi ja miehille, jotka itse ovat pahoinpidelleet naisia. Jälkimmäisessä tapauksessa miehet voivat saada apua aggressiivisuutensa käsittelyssä ja tukea väkivallan käytön lopettamiseksi. Luvussa Yhteystiedot löydät luettelon yllä mainituista ja muista vapaaehtoisjärjestöistä. Valtakunnalliset keskusjärjestöt voivat välittää yhteyden paikallisiin yhdistyksiin. OIKEUDENKÄYNTI Tuomioistuimen syytösharkinta tapahtuu kokouksessa, jota sanotaan oikeudenkäynniksi tai pääkäsittelyksi. Jos olet hakenut vahingonkorvausta, myös päätös siitä käsitellään samassa oikeudenistunnossa. Kutsu oikeuteen Asianomistajana sinut voidaan kutsua oikeudenkäynnin istuntoon, jos syyttäjä on vaatinut, että sinua on kuultava tapauksesta tai jos olet hakenut vahingonkorvausta. Jos olet saanut kutsun asian pääkäsittelyyn, on tärkeää, että olet paikalla. Lue kutsu tarkasti läpi. Huomioi erityisesti, että jos sairastut tai sinulla on joku muu mielestäsi hyväksyttävä syy oikeudesta pois jäämiseen, sinun on otettava yhteyttä tuomioistuimeen ennen oikeudenkäyntiä. Tuomioistuin antaa sinulle tiedon siitä, onko sinun on tultava paikalle vai hyväksytäänkö poissaolosi. Kutsu on voimassa kunnes saat muun tiedon. Jos et ole läsnä oikeudenistunnossa vaikka poissaoloosi ei ole laillista syytä, sinut voidaan määrätä maksamaan tietty summa, ns. uhkasakko, josta mainitaan kutsussa. On myös mahdollista, että sinut haetaan tuomioistuimeen poliisivoimin. Asian käsittely oikeudessa Oikeudenkäyntiin osallistuvat tuomarit, syyttäjä ja rikoksesta epäilty, jota nyt kutsutaan syytetyksi. Oikeus koostuu tavallisesti neljästä tuomarista: yksi juristituomari, joka toimii puheenjohtajana, ja kolme poliittisin perustein nimitettyä lautamiestä, ns. maallikkotuomaria. Heidän lisäkseen salissa on pöytäkirjanpitäjä, joka on tuomioistuimen palkkaama. Muut oikeudenkäynnissä yleensä mukana olevat henkilöt ovat puolustusasianajaja, asianomistaja ja todistajat. Sinulla, joka olet rikoksen uhri ja asianomistaja, voi olla mukanasi myös oikeudenkäyntiavustaja, joka on lakimies, jonka tehtävänä on auttaa sinua ennen oikeudenkäyntiä ja myös sen aikana. Tarvittaessa mukana on myös tulkki ja sinulla on oikeus ottaa mukaasi myös tukihenkilö. Koska oikeudenkäynti useimmiten on julkinen, myös muita henkilöitä saattaa olla paikalla kuulijoina. Tukihenkilöiden ja kuulijoiden on oltava aivan hiljaa oikeudenkäynnin aikana. Jos oikeudenkäynnissä käsitellään hyvin arkaluontoisia asioita, tuomioistuin voi päättää, että vain tietyt henkilöt saavat olla läsnä oikeussalissa. Silloin sanotaan, että neuvottelut tapahtuvat suljettujen ovien takana.

9 Asian pääkäsittelyssä tuomioistuimen edessä käydään suullisesti läpi ne kohdat, joilla on merkitystä oikeusasiassa. Syyttäjä selvittää kuinka hän on käsittänyt, että rikos on tapahtunut. Sitä sanotaan asianesitykseksi. Sen jälkeen kuullaan sinua asianomistajana, sitten syytettyä ja lopuksi mahdollisia todistajia. Oikeussalissa sinä istut asianomistajana syyttäjän vieressä. Jos sinulla on kysyttävää asian käsittelyn aikana, voit kääntyä syyttäjän puoleen tai kysyä oikeudenkäyntiavustajaltasi, jos sinulla on sellainen. Jos olet hakenut vahingonkorvausta, myös se asia käsitellään samassa istunnossa, lue kohdasta Vahingonkorvaus. Sinun kuulemisesi tapahtuu tavallisesti niin, että ensin saat kertoa omin sanoin mitä asiassa on tapahtunut. Sen jälkeen syyttäjä ja syytetyn henkilön puolustusasianajaja asettavat sinulle kysymyksiä. Tuomarit voivat myös asettaa täydentäviä kysymyksiä. Asianomistajan kuulustelu on yleensä yksityiskohtaista, mikä useimmiten on välttämätöntä, jotta syyttäjä voi näyttää todeksi, että rikos on tapahtunut. Sen tähden on tärkeää, että sinä kerrot niin tarkkaan kuin mahdollista kaiken mitä muistat ja mitä olet kokenut, vaikka se tuntuisikin vaikealta. Voi myös tuntua vaikealta tavata syytetty ja joissakin tapauksissa se voi olla pelottavaa. Jos luulet, ettet uskalla kertoa kaikkea syytetyn läsnä ollessa, sinun tulee mieluimmin jo hyvissä ajoin ennen oikeudenkäyntiä ilmoittaa tästä tuomioistuimelle, syyttäjälle tai oikeudenkäyntiavustajallesi. Oikeus voi siinä tapauksessa esimerkiksi päättää, että syytetyn on oltava eri huoneessa sinun kuulemisesi aikana. Syytetyllä on tosin oikeus kuulla kovaäänisen kautta sinun kuulusteluasi. Jos tunnet pelkoa jotain kuulijaa kohtaan, oikeus voi päättää että kyseinen henkilö poistetaan salista sinun kuulemisesi ajaksi. Oikeussali Tuomari, pöytäkirjanpitäjä ja lautamiehet Syyttäjä ja asianomistaja mukanaan mahdollisesti oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö Syytetty ja hänen puolustusasianajajansa Mahdollinen kuulustelun todistaja Mahdollinen kuulijayleisö Tuomio/päätös Kun oikeusasian pääkäsittely on suoritettu, tuomioistuin antaa asiassa päätöksen. Joskus tuomio julistetaan suullisesti sen harkinnan jälkeen, joka tapahtuu välittömästi oikeudenkäynnin loputtua. Usein kuitenkin tuomion julistamiseen voi kulua kaksi viikkoa ja poikkeustapauksissa jopa kauemmin. Tuomioistuin ilmoittaa ajankohdan jolloin tuomio julistetaan. Sinä päivänä tuomioistuimen kansliaan voi soittaa ja saada siten tiedon tuomioistuimen päätöksestä. Jos olet vaatinut vahingonkorvausta, saat

10 postitse automaattisesti ja maksutta tuomion kirjallisena yhtenä kappaleena. Muussa tapauksessa saat esittää joko syyttäjälle tai tuomioistuimelle toivomuksesi saada tuomion kirjallisena. Päätöksestä valittaminen /muutoksenhaku Se osapuoli, joka ei ole tyytyväinen käräjäoikeuden (tingsrätten) tuomioon, voi valittaa päätöksestä hovioikeuteen (hovrätten). Muutoksenhakuojeet ovat mukana tuomiokirjelmässä. Tietyissä tapauksissa muutoksenhakuun tarvitaan lupa, jotta asia voidaan saada hovioikeuden harkittavaksi. Jos tuomiosta valitetaan, seurauksena on usein uusi oikeudenkäynti hovioikeudessa. Joissakin yksinkertaisissa tapauksissa hovioikeus voi kuitenkin tehdä asiassa päätöksen pitämättä pääkäsittelyä. Hovioikeuden tuomiosta voidaan yleensä valittaa Korkeimpaan oikeuteen (Högsta domstolen). Korkein oikeus ottaa tosin harkintaansa ainoastaan oikeusasioita, joissa on tarpeen ohjaava päätös, ns. ennakkotapauksia, tai jos harkintaan on erityisiä syitä, kuten esimerkiksi käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa tapahtunut vakava virhe. Käytännössä siis hovioikeus on useimmissa tapauksissa viimeinen instanssi. Kulut ja tulonmenetys òikeudenkäynnin yhteydessä Jos sinut on kutsuttu oikeudenkäyntiin syyttäjän pyynnöstä, sinulla on oikeus saada korvausta niiden kustannusten osalta, jotka ovat syntyneet oikeuteen tulemisen johdosta. Joskus tuomioistuimen puheenjohtaja kysyy kuulustelusi lopussa, onko sinulla vaatimuksia kustannusten suhteen. Tavallisinta on tosin, että kysymys korvauksista esitetään tuomioistuimen vastaanotossa oikeudenkäynnin jälkeen. Silloin sinulla on mahdollisuus hakea korvausta ja saat myös tiedon sinulle maksettavan korvauksen suuruudesta. Korvaus maksetaan sinulle heti tuomioistuimen vastaanotosta. Suurten korvaussummien ollessa kyseessä, voi olla mahdollista saada ennakkomaksu, lähempiä tietoja saat tuomioistuimelta. Muut oikeudenkäyntikustannukset Jos syyttäjä ei esitä sinun vahingonkorvausvaatimustasi eikä sinulla ole apuna oikeudenkäyntiavustajaa, voit itse esittää vahingonkorvausvaatimuksen. Jos tästä koituu sinulle kustannuksia, esim. oma juridinen asiamies tai todisteiden esittämiskulut, sinulla on oikeus vaatia, että syytetty korvaa tämänkaltaiset oikeudenkäyntikulut. Jos syytetty tuomitaan maksamaan vaaditut vahingonkorvaukset, pääsääntönä on, että hänen on myös maksettava sinun oikeudenkäyntikulusi. Lisätietoja siitä miten oikeudenkäynti tapahtuu, miltä oikeussali näyttää ja paljosta muusta löydät nettisivulta Rikosuhriviranomaisen oikeudenkäyntikoulu (Brottsoffermyndighetens webbaserade rättegångsskola) osoitteesta Sieltä löydät myös oikeudenkäyntiä käsittelevän filmin, joka voi olla hyvä nähdä valmistuessasi oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäyntikoulu on ruotsiksi ja englanniksi. 10

11 VAHINGONKORVAUS JA MUUT KORVAUKSET Rikoksentekijä on periaatteessa velvollinen korvaamaan ne vahingot, jotka rikos aiheuttaa. Sitä sanotaan vahingonkorvaukseksi. Jos sinulla on vakuutus, se voi kattaa osan vahingoista. Jos rikoksentekijä ei pysty maksamaan vahingonkorvausta eikä sinulla ole vakuutusta, joka kattaa vahingot kokonaan, sinulla on joissakin tapauksissa mahdollista saada taloudellista hyvitystä valtiolta, ns. rikosvahingonkorvausta. Vahingonkorvaus Vahingonkorvauksen hakeminen Sinä voit vaatia vahingonkorvausta periaatteessa kaikista vahingoista, jotka ovat syntyneet rikoksen yhteydessä. Vahingonkorvausvaatimus otetaan harkittavaksi yleensä yhtä aikaa kun tuomioistuin tekee päätöksen syytetyn syyllisyydestä rikokseen. Vahinkoa kärsineen on vaadittava vahingonkorvausta rikoksen tekijältä eli vahingon aiheuttajalta. Asian helpottamiseksi syyttäjän tulee valmistella ja esittää vaatimuksesi vahingonkorvauksesta oikeudenkäynnin yhteydessä, jos niin haluat. Poikkeustapauksia ovat vain vahingonkorvaukset, jotka vaativat laajoja selvityksiä tai joissa korvausvaatimus voidaan todeta ilmeisen aiheettomaksi, toisin sanoen vaatimuksella ei ole yhteyttä rikokseen tai vaatimus on paljon suurempi kuin yleensä vastaavissa tapauksissa. Jos haluat korvausta vahingoista, jotka ovat kohdanneet sinua rikoksen seurauksena, sinun tulee ilmoittaa siitä jo poliisikuulustelussa. Sinun tulee tuolloin myös sanoa, jos haluat että syyttäjä auttaa sinua vahingonkorvauksen hakemisessa. Vahingonkorvauksen saaminen Vaikka tuomioistuin tuomitsee syytetyn maksamaan vahingonkorvausta, se ei kuitenkaan tarkoita että rahat tulevat automaattisesti sinulle. Monissa tapauksissa rikoksentekijä ei pysty maksamaan tai ei maksa vapaaehtoisesti. Sinä voit saada apua Kruununvoutiviranomaiselta (Kronofogdemyndigheten) vahingonkorvausmaksun lunastamisessa. Tuomioistuin lähettää automaattisesti kopion tuomiosta kruununvoudille, joka jonkin ajan kuluttua ottaa sinuun yhteyttä kirjeitse ja kysyy haluatko apua korvauksen maksun lunastamisessa. Jos haluat apua, sinun on täytettävä kirjeen mukana saamasi kaavake ja lähetettävä se takaisin Kruununvoutiviranomaiselle, joka sitten tutkii rikoksentekijän taloudellisen tilanteen. Jos tutkimus osoittaa, että rikoksentekijällä on ulosmitattavaa omaisuutta tai ulosmitattavia tuloja, kruununvouti huolehtii siitä, että saat vahingonkorvaussumman. Kruununvoutiviranomaiselta saamasi apu ei maksa sinulle mitään. Vakuutukset Vaikka rikoksentekijä olisi tuntematon ja rikosilmoitus poliisille ei voi johtaa syytteen nostamiseen ja tuomioon, sinulla silti on mahdollisuus saada korvausta. Sama pätee, jos rikoksentekijä on tunnettu, mutta hän ei pysty maksamaan vahingonkorvausta. Monilla on jonkinlainen vakuutus, joka korvaa rikosten aiheuttamia vahinkoja. Kotivakuutus maksaa korvausta varkaustapauksissa, sekä myös päällehyökkäyksissä kuten esimerkiksi pahoinpitely- ja raiskaustapauksissa. Useilla on myös tapaturmavakuutus, esimerkiksi ammattiyhdistyksen kautta, josta voidaan maksaa korvausta myös henkilövahingoista, jotka ovat rikoksen aiheuttamia. Useimmilla työssäkäyvillä on suojanaan työmarkkinavakuutus, joka kattaa työssä aiheutuneet vahingot. Ehtona useimmissa vakuutuksissa on, että sinä itse maksat tietyn omavastuusumman. Muut ehdot voivat tavalla tai toisella rajoittaa oikeutta korvaukseen. Sinun vakuutusyh 11

12 tiösi voi antaa tietoa niistä ehdoista, jotka koskevat juuri sinun vakuutustasi. Tärkeää on, että niin pian kuin mahdollista teet rikoksesta ilmoituksen vakuutusyhtiöllesi. Rikosvahingonkorvaus Useissa tapauksissa rikoksentekijältä ei saa sitä vahingonkorvaussuoritusta, johon olet oikeutettu, joko siksi että hän on tuntematon tai koska hän ei ole maksukykyinen. Jos sinulla ei myöskään ole vakuutusta, joka kattaa vahingot kokonaan, voit tietyissä tapauksissa saada korvausta valtiolta. Tätä korvausta sanotaan rikosvahingonkorvaukseksi ja se hoidetaan Rikosuhriviranomaisen (Brottsoffermyndigheten) toimesta. Niissä tapauksissa, kun rikoksentekijä on tuntematon, vaatimuksena mahdolliselle rikosvahingonkorvaukselle on, että asiassa on suoritettu tutkimus, esimerkiksi esitutkinta, joka osoittaa että sinä olet todella joutunut rikoksen kohteeksi, eikä tapahtuma ollut vain onnettomuus. Rikosilmoitus on aina täytynyt jättää poliisille. Jos rikoksesta epäilty henkilö pystytään osoittamaan, vaatimuksena on periaatteessa, että hän saa langettavan tuomion tai rangaistusmääräyksen. Jos Ruotsi on sinun asuinpaikkasi, voit saada rikosvahingonkorvausta myös jos rikos on tapahtunut ulkomailla. Vakuutusyhtiöiden käyttämää omavastuusummaa vastaava summa vähennetään myös rikosvahingonkorvauksesta. Henkilövahingot Ensi sijassa korvataan sinua kohdanneet henkilövahingot. Sekä psyykkisistä että fyysisistä vahingoista, jotka olet saanut rikoksen seurauksena, voidaan maksaa korvaus. Nämä vahingot voivat olla esimerkiksi seuraavia: Lääkärikäynneistä, keskusteluterapiasta ja muusta hoidosta koituneet kulut, jotka ovat syntyneet vahingon seurauksena, tulojenmenetys, kipu ja särky, esim. koettu kipu ja mielipaha sairauskauden aikana, pysyvät vammat, esim. arvet, terveiden hampaiden menetys, näön tai kuulon alentuma. Jos olet saanut henkilövahingon, korvausta voidaan maksaa myös vahingoittuneista vaatteista, silmälaseista, hammasproteeseista ja vastaavasta, joita käytit rikoshetkellä. Loukkaus Monet rikokset oikeuttavat myös korvaukseen loukkauksesta. Sellainen oikeus on, jos rikoksen katsotaan aiheuttaneen vakavan loukkauksen henkilökohtaista integriteettiäsi, yksityiselämääsi ja ihmisarvoasi kohtaan. Useimmissa tapauksissa seksuaaliset väkivaltarikokset oikeuttavat kyseiseen korvaukseen loukkauksesta. Tämä pätee usein myös pahoinpitelytapauksissa sekä kotirauhanrikkomisen, laittoman uhkailun, ryöstön ja lähestymiskiellon rikkomisen ollessa kyseessä. Tavara-, omaisuus- ja puhtaat taloudelliset vahingot Mahdollisuudet saada rikosvahingonkorvausta tavaravahingoista, esim. varkauden yhteydessä, tai puhtaissa omaisuusvahingoissa, esim. petoksen yhteydessä, ovat hyvin pienet. Korvausta sellaisesta vahingosta voi saada ainoastaan, jos rikoksentekijä rikoshetkellä oli sisäänkirjoitettuna vankeinhoitolaitoksessa, tietyssä nuorten tai väärinkäyttäjien hoitokodissa tai tutkintavankeudessa. Vahinko on voitu aiheuttaa esim. karkumatkalla tai loman aikana. Korvausta tavara- tai omaisuusvahingoista, jos tekijä ei kuulu edellä mainittuun ryhmään, maksetaan ainoastaan erityisen vaikeissa tapauksissa, esimerkiksi jos vahinko vakavasti horjuttaa kykyäsi elättää itsesi tai perheesi. 12

13 Mobiltelefon 1. SÖKANDE Här ska du som söker brottsskadeersättning fylla i dina personuppgifter. Om t.ex. ett barn är sökande ska barnets uppgifter fyllas i. 2. VÅRDNADSHAVARE, OMBUD etc. Vid gemensam vårdnad ska uppgifter om båda vårdnadshavarna lämnas. Om du företräds av ombud, t.ex. en advokat, vid ansökan om brottsskadeersättning ska fullmakt i original som visar dennes behörighet att företräda dig bifogas. Om det t.ex. finns både vårdnadshavare och ombud kan information om detta lämnas under ytterligare upplysningar på ansökans sista sida. Företrädare för dödsbo ska bifoga dödsboanmälan eller bouppteckning samt fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare. 6. SKADEVÅLLARES BETALNINGSFÖRMÅGA Om skadevållare är känd kan ersättning endast lämnas om han/hon/de inte kan betala ett skadestånd och detta måste styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från kronofogdemyndigheten avseende samtliga skadevållare bifogas. 8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUK- SKRIVNINGSTID Här ska du fylla i namn på sjukhus, vårdcentraler, privatläkare, psykologer, tandläkare osv. som eventuellt besökts. Kom ihåg att i sådana fall även uppge den klinik/avdelning som varit aktuell. Här ska även uppgifter om ev. sjukskrivningstid lämnas. Kom ihåg att bifoga ev. sjukskrivningsintyg. Reviderad mar 2007 ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Personnummer Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon bostad (inkl. riktnummer) Mobiltelefon Plusgiro-/Personkontonummer (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Bankkontonummer inkl. clearingnr. (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Klientmedelskonto 4. POLISANMÄLAN Tilltalsnamn Yrke/titel Telefon arbete (inkl. riktnummer) 2. VÅRDNADSHAVARE OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt kryss i tillämplig ruta Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Fax (inkl. riktnummer) Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K- Polismyndighet och distrikt: Nej Denna yta är re ser ve rad för Brotts of fer myn dig het ens anteckningar 3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort beskrivning av brottet VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! Ange skälen under Ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft. Ingen domstolsprövning Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon Tingsrättens namn Målnummer datum Hovrättens namn Målnummer datum Högsta domstolen Målnummer datum Brottsoffermyndigheten Telefon Telefax E-post och hemsida Storgatan Box 470, UMEÅ 6. SKADEVÅLLARES BETALNINGSFÖRMÅGA Brottsskadeersättning kan endast utgå om det är visat att skadevållare, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga. Har Du ansökt om utmätning hos kronofogdemyndigheten? Har kronofogdemyndigheten lämnat redovisning? Har Du fått ersättning från skadevållare eller via kronofogden? Ja Nej Belopp kr 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Boendeförhållande vid skadetillfället Fanns det då någon annan vuxen skriven på samma adress? Obs! I det fall ni var skrivna på samma adress kan make/makas, sambos eller föräldrars försäkringar gälla vid Din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i fackförbund. Hemförsäkring Olycksfallsförsäkring (enskild) Olycksfallsförsäkring (via facklig tillhörighet) Arbetsmarknadsförsäkringar (AFA) Annan försäkring (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.) Var Du medlem i fackförbund vid skadetillfället? Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet? Om arbetsskada: var arbetsgivaren ansluten till AFA? Har ersättning erhållits från någon annan? 8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M. Har Du sökt sjukvård till följd av brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral, privatläkare, psykolog, tandläkare osv. Vårdinrättning/-ar Klinik/avdelning Vårdinrättningens adress Sjukskrivningstid (bifoga sjukintyg) Ej sjukskriven Sjukskriven fr.o.m. Inlagd på sjukhus fr.o.m. Försäkringskassa vid skadetillfället (lokalkontor) Egen fastighet Bostadsrätt Annat Ja Nej Ja Ja Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäkring kan täcka skadan helt. Ja Nej Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäkringar? Glöm inte make/makas, sambos eller föräldrars försäkringar. Namn Personnr. Fackförbund Namn Personnr. Fackförbund Skada anmäld Vilket förbund? Om ja, företagets org.nr: Om ja, är skadan anmäld? Från vem? Nej Nej Försäkringsbolag Nej Ja, en gång Två gånger Flera gånger t.o.m. t.o.m. Ja Utbetalt belopp kr Nej kr kr kr kr 4. POLISANMÄLAN En förutsättning för att ansökan om brottsskadeersättning ska tas upp är nästan alltid att en polisanmälan gjorts. Om dom finns behöver inte kopia på polisanmälan bifogas. Finns ingen dom - bifoga alltid polisanmälan. Exempel på hur polisens diarienummer kan se ut: K UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Här ska du ange om ärendet har prövats i domstol och i sådana fall i vilken tingsrätt eller hovrätt. Har Högsta domstolen prövat ärendet sätt ett kryss i rutan. Ett målnummer börjar oftast på B eller T. Exempel på hur ett målnummer kan se ut: B Finns en dom måste du bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre. Kom också ihåg att bifoga bevis om att domen vunnit laga kraft. 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN Det är viktigt att du fyller i denna del av ansökan med samtliga uppgifter om dina försäkringar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av skadan som täcks av försäkring. Om du har en hem-, olycksfalls- eller annan försäkring måste skadan först anmälas till försäkringsbolaget och beslut från försäkringsbolag ska bifogas ansökan. Om skadan inträffat på arbetet eller vid resa till eller från arbetet måste skadan anmälas till AFA (Arbetsmarknadsförsäkringar) eller annan företagsförsäkring. Om det är osäkert om arbetsgivaren är ansluten till AFA eller annan företagsförsäkring fråga arbetsgivaren. I de fall där du är skriven på samma adress som exempelvis din sambo, maka/make eller förälder kan dennes försäkring gälla även övriga i hushållet. Kom därför ihåg att uppge sambo, maka/makes eller förälders namn och personnummer om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge även sambo, maka/make eller förälders ev. medlemskap i fackförbund och kontrollera med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäkring. Väkivallan todistajaksi joutunut lapsi Lapsella voi olla oikeus rikosvahingonkorvaukseen, jos hän on joutunut sellaisen rikoksen todistajaksi jonka voidaan katsoa vahingoittaneen lapsen turvallisuuden- ja luottamuksentunnetta suhteessaan läheiseen henkilöön. Valtio on täten ottanut erityisen vastuun korvauksen maksusta lapsille, jotka ovat joutuneet lähellä olevaan henkilöön kohdistuneen rikoksen todistajiksi, vaikka lapsella ei olisikaan oikeutta saada vahingonkorvausta rikolliselta. Lapsella tarkoitetaan henkilöä, joka oli alle 18-vuotias rikoksen tapahtuessa. Sanonta joutunut todistajaksi ( bevittnat ) tarkoittaa etupäässä, että lapsi on nähnyt tai kuullut kyseisen rikollisen teon. Määräyksessä tarkoitetaan tapauksia, joissa lapsi on joutunut todistajaksi esim. kun toinen lapsen vanhemmista tai muu lapselle läheinen henkilö on pahoinpidellyt tai uhkaillut lapsen toista vanhempaa. Kysymyksessä voi olla myös sisarusten joutuminen pahoinpitelyn kohteeksi. Arvioitaessa korvauksen myöntämistä rikosten yhteydessä, huomioon otetaan aina kunkin erillisen tapauksen kokonaistilanne ja olosuhteet. Hakemus Jotta rikosvahingonkorvausta voitaisiin maksaa, siitä on tehtävä kirjallinen hakemus täyttämällä erityinen lomake. Lomake voidaan tilata Rikosuhriviranomaiselta (Brottsoffermyndigheten). Pääsääntöisesti hakemus on jätettävä Rikosuhriviranomaiselle kahden vuoden kuluessa siitä kun asian oikeuskäsittely on päättynyt. Tämä tarkoittaa esimerkiksi että sinulla on kaksi vuotta aikaa siitä laskien, kun tuomio tuli voimaan, tai siitä laskien kun esitutkinnasta luovuttiin. Jos esitutkintaa ei edes aloitettu, hakemus on jätettävä kahden vuoden kuluessa rikoksen tapahtumapäivästä laskien. Tietyissä tapauksissa hakemus otetaan harkittavaksi, vaikka se olisi jätetty liian myöhään. Tämä poikkeus koskee etupäässä lapsia, jotka eivät ole saaneet tarvittavaa apua oikeuksiensa valvonnassa. Ota yhteyttä Rikosuhriviranomaiseen (Brottsoffermyndigheten), poliisiin tai syyttäjään (åklagare), jos haluat lisätietoja vahingonkorvauksesta ja rikosvahingonkorvauksesta. Voit myös kääntyä Rikosuhri- tai naispäivystyksen (brottsoffer- eller kvinnojour) puoleen, jos tarvitset apua hakemuskaavakkeiden täytössä. Hakemuskaavakkeet löytyvät ruotsiksi ja englanniksi. INFORMATIONSBLAD OBS! Skicka inte in detta blad! ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) ANSÖKNINGSTID Efternamn Tilltalsnamn Adress Ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare eller domstol avslutats. I de fall där förundersökning inte har inletts måste ansökan ha kommit in inom två år från det att brottet begicks. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Ange i så fall skälen under ytterligare upplysningar. Personnummer Yrke/titel Postadress (postnummer och ortnamn) GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BROTTSSKADEERSÄTTNING Telefon bostad (inkl. riktnummer) Observera att brottsskadeersättning endast kan utgå om det är visat att skadevållare, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga helt eller delvis. Ersättning kan inte utgå om någon försäkring kan täcka skadan helt. Plusgiro-/Personkontonummer (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Så här fyller du i din ansökan Bankkontonummer inkl. clearingnr. (om du vill få ev. ersättning insatt på konto) Brottsoffermyndigheten Telefon Telefax E-post och hemsida Denna yta är re ser ve rad för Brotts of fer myn dig het ens anteckningar Telefon arbete (inkl. riktnummer) Reviderad mar VÅRDNADSHAVARE OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Namn Sätt kryss i tillämplig ruta Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Fax (inkl. riktnummer) Klientmedelskonto 3. BROTTET LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort beskrivning av brottet VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) Namn Adress Postadress (postnummer och ortnamn) Telefon (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 4. POLISANMÄLAN Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K- Polismyndighet och distrikt: Nej Ange skälen under Ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft. Ingen domstolsprövning Tingsrättens namn Målnummer datum Hovrättens namn Målnummer datum Högsta domstolen Målnummer datum Storgatan Box 470, UMEÅ 13

14 HENKILÖSUOJA Uhan alla elävien henkilöiden turvallisuutta voitaan parantaa tietyillä toimenpiteillä. Jotta nämä toimenpiteet olisivat tehokkaita, on tärkeää että ne suunnitellaan etupäässä poliisin kanssa, mutta myös yhteistyössä esim. sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Poliisilla (Polisen) ja Verovirastolla (Skatteverket) on lisäksi tarjolla käytännön neuvoja, kuinka itse kukin voi lisätä turvallisuutta jokapäiväisessä elämässään. Lähestymiskielto Lähestymiskiellon avulla halutaan välttää tilanteita, jotka saattavat kehittyä vaaralliseen suuntaan. Lähestymiskielto on syntynyt ja sitä on käytetty etupäässä suojaamaan naisia uhkailuilta ja ahdisteluilta entisen aviomiehen tai asuinkumppanin taholta, mutta kielto voidaan määrätä myös lasten tai muiden uhattujen suojaksi. Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilö joka uhkailee tai ahdistele sinua, kielletään tulemasta tapaamaan sinua, seuraamasta perässäsi tai muulla tavoin ottamasta yhteyttä sinuun esim. kirjeitse, puhelimitse, tekstiviestien tai ystävien kautta. Kielto voidaan myös laajentaa käsittämään oleskelua sinun asuntosi tai työpaikkasi lähettyvillä tai muissa paikoissa, jossa usein vietät aikaasi. Lähestymiskielto voidaan määrätä koskien myös henkilöä, joka asuu yhdessä uhkailun kohteena olevan henkilön kanssa. Tämänlainen kielto, jonka tarkoituksena on pitää uhkaileva henkilö loitolla kyseisestä asunnosta, annetaan vain jos uhatun henkilön asuinkumppanin hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suhteen on olemassa suuri rikoksen vaara. Syyttäjä päättää lähestymiskiellon määräämisestä. Jos syyttäjä ei määrää lähestymiskieltoa, voit pyytää että asia harkitaan uudelleen käräjäoikeudessa. Jos henkilö, jolle on määrätty lähestymiskielto, rikkoo kieltoa vastaan, hänet voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai korkeintaan vuoden vankeusrangaistukseen. Tiedonantovelvollisuus Jos henkilö, joka on tehnyt rikoksen sinua kohtaan ja on siitä tuomittu vankeuteen tai suljettuun psykiatriseen hoitolaitokseen, on kärsimässä rangaistusta parhaillaan, mutta saa sieltä loman, karkaa, muutetaan toiseen laitokseen tai vapautetaan, laitoksen johto on velvollinen ilmoittamaan sinulle tilanteen muutoksesta. Asianomistajana sinulta on kysyttävä haluatko edellä mainittuja tilanteita koskevia tietoja. Suojatut henkilötiedot Jos uhkailun tai muunlaisten ahdistelujen takia haluat pitää osoitteesi salassa, sinun on mahdollista saada erityinen salassapitomerkintä, ns. estemerkintä, väestörekisteriin. Estemerkintä siirtyy myös muihin julkisiin rekistereihin, joihin tiedot poimitaan väestörekisteristä, esim. auto- ja ajokorttirekisteriin. Toinen tapa suojata henkilötietoja on, että uhan alla elävä henkilö, joka on muuttanut tai aikoo muuttaa, saa väestörekisterissä säilyttää entisen osoitteensa (kvarskrivning). Hakemus henkilötietojen suojaamisesta, joko salassapitomerkinnällä tai vanhan osoitteen säilyttämisellä rekisterissä, täytetään sen paikkakunnan verotoimistossa, jossa olet väestörekisterin mukaan kirjoilla. On tärkeää, että itse kerrot henkilötietojesi suojaamisesta, kun olet yhteydessä eri virastoihin. Sinun on myös oltava hyvin varovainen yhteyksissä järjestöihin, yrityksiin ja muihin tahoihin. Nimenmuutos Toimenpide, jolla myös voi parantaa suojaa, on nimen vaihtaminen. Jos vaihtaa sukunimensä toisen oman vanhemman sukunimeen, siitä tarvitsee vain tehdä ilmoitus Verotoimistolle (Skatteverket). Nimenmuutos johonkin aivan toiseen sukunimeen vaatii Patentti- ja Rekisterihallituksen (Patent- och registreringsverket) myöntämän luvan. 14

15 Turvapaketti Joidenkin henkilöiden kohdalla uhkatilanne on niin vakava, että on aiheellista ottaa käyttöön turvapaketti. Paketti, joka sisältää kännykkäpuhelimen ja hälytysjärjestelmän, voidaan erityisharkinnan jälkeen lainata paikalliselta poliisilaitokselta. Muutetut henkilötiedot Erityisen vakavan rikoksen uhatessa henkeäsi, terveyttäsi tai vapauttasi, tai kun muiden suojatoimenpiteiden ei arvioida antavan tarpeellista turvaa, sinulle voidaan mahdollisesti myöntää uusi identiteetti eli tekaistut väärät henkilötiedot. Pyyntö tekaistujen väärien henkilötietojen myöntämisestä tehdään Poliisiylihallitukselle (Rikspolisstyrelsen). RIKOSUHRIEN REAKTIOITA Rikoksen kohteeksi joutuminen aiheuttaa usein monia haitallisia seurauksia. Siitä voi koitua rahallista tappiota, fyysisiä vammoja, psyykkisiä reaktioita ja vaivoja sekä sosiaalisen elämän muutoksia. Seurauksiin sisältyy usein monia käytännön ongelmia. Kuinka ja missä määrin reaktiota esiintyy on hyvin henkilökohtaista ja reaktioiden vaikeusaste riippuu monesta eri tekijästä. Reaktioihin vaikuttavat muun muassa rikoksen ja tapahtuman laatu, rikosuhrin suhde rikoksen tekijään, rikosuhrin sosiaaliset olosuhteet ja persoonallisuustekijät. Vaikka rikos olisikin aiheuttanut taloudellisia huolia tai fyysisiä vammoja, kuitenkin rikosuhrin on yleensä kaikkein vaikein selvitä psyykkisestä tilanteesta, siitä että joku tarkoituksella on loukannut tai vahingoittanut häntä. Seksuaalirikokset johtavat yleensä katsoen vakavampiin psyykkisiin reaktioihin kuin väkivaltarikokset, jotka puolestaan johtavat vakavampiin reaktioihin kuin omaisuusrikokset. On hyvin yleistä, että rikoksen kohteeksi joutunut henkilö tuntee häpeää tapauksen johdosta, vaikka vastuu tapahtuneesta onkin rikoksentekijän. On myös tavallista tuntea kiukkua rikoksentekijää kohtaa, samoin vihaa ja kostonhalua. On tärkeää saada ilmaista näitä tunteita, esimerkiksi puhumalla asiasta toisten kanssa. Puhumalla asiasta voi samalla saada omat ajatuksensa järjestykseen ja siten on helpompi ymmärtää mitä todella on tapahtunut. Aika tavallista on, että rikosuhri yrittää selvitä rikoksen aiheuttamasta tuskaisuudesta erilaisin psykologisin puolustuskeinoin, kuten esimerkiksi kieltämisen tai mielestätorjumisen keinoin, mikä myös on psyykkisesti raskasta. Vaikea ja pitkäaikainen prosessi on edessä, kun myöhemmässä vaiheessa alkaa taas muistaa asioita jotka olisi pitänyt unohtaa. Jokainen henkilö reagoi omalla henkilökohtaisella tavallaan. Samanlaisella rikoksella saattaa olla erilainen vaikutus yleisestä elämäntilanteesta ja myös aikaisemmin kohdatuista loukkauksista ja väkivallasta riippuen. Esimerkiksi henkilö, joka ryöstetään jo toisen kerran, on vaarassa saada pahemman kriisireaktion kuin henkilö, jota ei ole aikaisemmin ryöstetty, etenkin jos ensimmäistä ryöstökokemusta ei ole työstetty ja eikä siitä ole päästy yli. Rikoksen toistuminen vaikeuttaa asianmukaista kriisikäsittelyä ja haavoittaa rikosuhria entisestään. Läheisissä suhteissa tapahtuva väkivalta, esim. vakava naisrauhanrikkominen tai seksuaalinen väkivalta, jota lapsen vanhempi kohdistaa lapseen, ovat yhä suuremmassa määrin vakavia ja vakavoituvia rikoksia, koska nämä rikolliset teot usein toistuvat. Koska nämä rikokset myös useimmiten tapatuvat omassa kodissa, rikoksen uhrilla ei ole mitään paikkaa, jossa hän voi olla rauhassa. Tilannetta vaikeuttaa vielä se, että rikoksen tekijä on henkilö, josta rikosuhri on sekä tunnepitoisesti, sosiaalisessa elämässään ja taloudellisesti riippuvainen. Muutokset väkivallan ja lämpimien tunteiden välillä 15

16 tuhoavat vähitellen tunnesiteet tällaisissa suhteissa. Vaarana on, että sekä rikosuhri ja rikoksen tekijä vähättelevät rikoksen vakavuutta. On myös tavallista, että rikoksentekijä syyllistää uhrinsa yhä kasvavassa määrin sanomalla, että tämä on itse aiheuttanut väkivallan. Läheisessä suhteessa väkivallan uhriksi joutuneen henkilön on usein välttämätöntä saada mahdollisuus omiin ajatuksiin, erossa rikoksentekijästä, jotta hän voisi kuvailla väkivallan keinot ja saisi mahdollisuuden muuttaa elämäntilannettaan. Ympäristön antaman tuen ja avun tarve on vaihtelevaa. Juridisen avun lisäksi monella on tarve myös jonkinlaisesta henkilökohtaisesta tuesta. Jos tarvitset tukea ja apua, käänny oman kuntasi sosiaalitoimen puoleen tai ota yhteys johonkin niistä vapaaehtoisjärjestöistä, joista näet luettelon tämän esitteen lopussa. 16

17 YHTEYSTIEDOT Vapaaehtoisjärjestöt Lasten Oikeudet Yhteiskunnassa (Barnens Rätt I Samhället, BRIS) Lasten tukipuhelin: BRIS aikuispuhelin: Rikosuhripäivystysten Keskusliitto (Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ) Päivystyspuhelin: Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten vanhempainjärjestö (Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB) Valtakunnallinen järjestö seksuaalista väkivaltaa vastaan (HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp) Miesten Valtakunnallinen Kriisikeskus (Rikskriscentra för män) (Täältä voit saada esim. paikallisten miespäivystysten yhteystiedot) RFSL:n rikosuhripäivystys, Seksuaalisen yhdenvertaisuuden keskusliitto RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), Päivystyspuhelin: Naispäivystysten ja tyttöpäivystysten keskusjärjestö (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS) Insestin vastaisten Tukikeskusten Keskusjärjestö (Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Rsci) Päivystyspuhelin: Valtakunnallinen foorumi väkivallan kautta kuolleiden omaisille (Riksforum för anhöriga till våldsdödade, RAV) Pelastakaa Lapset (Rädda Barnen) Ruotsin Punainen Risti (Svenska Röda Korset) 17

18 Ruotsin Naispäivystysten Keskusliitto (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR) Terrafem (Maahanmuuttajanaisia ja -tyttöjä varten tarkoitettu päivystys monella eri kielellä) Päivystyspuhelin: Poliisi (Polisen) Puh: Hätätilanteessa soita: 112 Viranomaiset ja muut palvelupisteet Ruotsin kunnat ja maakäräjät (Sveriges Kommuner och Landsting) STOCKHOLM Puh: Faksi: (Tämän linkin kautta löydät myös oman kuntasi sosiaalitoimen yhteystiedot) Kansallinen naisten turvakeskus (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) NCK:n alaisuudessa toimii tukipuhelin, Naisten turvapuhelin (Kvinnofridslinjen) Päivystyspuhelin: Syyttäjäviranomainen (Åklagarmyndigheten) Box 5553, STOCKHOLM Puh: Faksi: Tuomioistuinlaitos (Domstolsverket) JÖNKÖPING Puh: Faksi: Kruununvoutiviranomainen (Kronofogden) Asiakaskeskus, puh:

19 Oikeusapuvirasto (Rättshjälpsmyndigheten) Box SUNDSVALL Puh: Faksi: Verovirasto (Skatteverket) Puh: (Ota yhteyttä linkin ( Kontakta oss -länken) kautta löydät paikkakuntasi verotoimiston yhteystiedot) On myös mahdollista saada tukea muun toiminnan kautta, esimerkkejä sellaisista ovat Nuorten rikoksen uhrien tukikeskus (Stödcentrum för unga brottsoffer), Lastentalotoiminta (Barnahus) ja Turva-asunnot (Skyddade boenden). Lisätietoja voit kysyä omalta kunnaltasi. 19

20 RIKOSUHRIVIRANOMAINEN (BROTTSOFFERMYNDIGHETEN) huolehtii valtakunnanlaajuisesti kolmesta toimenpidealueesta: Rikosvahingonkorvaus (brottsskadeersättning) Oletko joutunut rikoksen kohteeksi? Erityisesti henkilövahingon ollessa kyseessä, sinulla on mahdollisesti oikeus saada taloudellista korvausta Rikosuhriviranomaisen (Brottsoffermyndigheten) kautta. Edellytyksenä on, että rikoksen tekijä ei itse voi maksaa vahingonkorvausta tai että mikään vakuutus ei kata vahinkoja kokonaan. Sinulla voi olla oikeus korvaukseen, vaikka rikoksen tekijä olisi tuntematon. On myös olemassa erityinen rikosvahingonkorvaus lapsille, jotka ovat joutuneet läheiseen kohdistuneen väkivallan todistajiksi. Rikosuhrirahasto (brottsofferfonden) Rikosuhrirahaston tehtävänä on tukea erimuotoisia rikosten uhreihin suuntautuvia hankkeita ja rikosuhreja koskevaa tutkimustyötä. Rahaston toiminta rahoitetaan pääasiassa perimällä erityinen 500 kruunun maksu kaikilta tuomituilta, joiden rikoksen perusteella voidaan määrätä vankeusrangaistus. Rahasto ottaa vastaan myös lahjoja ja lahjoituksia. Rahasto jakaa vuosittain varoja kaikkiaan yli 30 miljoonaa kruunun edestä. Hakemukset on jätettävä vuosittain viimeistään 1. huhtikuuta tai 1. lokakuuta. Tietokeskus (kunskapscentrum) Rikosuhriviranomainen sekä kerää että jakaa tietoa ja tutkimustuloksia, joiden toivotaan edistävän parempaa kohtelua ja ymmärtävämpää suhtautumista rikosten uhreja kohtaan. Tiedotus on tarkoitettu etupäässä virastoille, vapaaehtoisjärjestöille ja rikosten uhreille. Rikosuhriviranomainen järjestää myös koulutusta ja seminaareja, joiden kautta levitetään tutkimustyön tuloksia ja käytännön kokemuksia rikosuhrityön parissa. RIKOSUHRIVIRANOMAINEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Box 470, Umeå Puh: Faksi:

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta. vanhempi konstaapeli Irina Laasala

Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta. vanhempi konstaapeli Irina Laasala Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta vanhempi konstaapeli Irina Laasala 1 Lähisuhdeväkivalta Noin 20% naisista on kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Lievissä (84 %) ja perusmuotoisissa pahoinpitelyissä

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi Jos joudut rikoksen uhriksi Rikosasian käsittelyn vaiheet Rikosilmoitus Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, ilmoita asia poliisille. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, jotta poliisin on helpompi

Lisätiedot

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille

KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE. Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille KORVAUS RIKOKSEN UHRILLE Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille sisällysluettelo Milloin korvausta voidaan suorittaa valtion varoista? 2 Mitä korvataan? > Henkilövahinko 3 > Esinevahinko ja muu omaisuusvahinko

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.

Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa. Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5. Pari näkökulmaa asianajajan tehtäviin ja edunvalvontaan rikosprosessissa Asianajaja Matti Pulkamo Asianajotoimisto Pulkamo Oy 11.5.2016 Asianajaja, asiamies, avustaja? lakimies, varatuomari, asiamies,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella.

Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella. Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella. Muista oikeutesi: 1. Kerro poliisille, jos haluat asianajajan auttamaan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Terttu Utriainen Rikosoikeuden professori Helsingin yliopisto 18.8.2011 ls 10 Seminaari raiskauskriisikeskus Tukinainen Kuka on raiskauksen uhri? Kuka kelpaa uhriksi?

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta

Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso. Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Suomen Mielenterveysseura Veli-Matti Husso Alkoholi ja väkivalta seminaari Miten huolehdin omasta ja toisen turvallisuudesta Kriisikeskusverkosto * Kriisikeskuksia on Suomessa yhteensä 19. * Kriisikeskusten

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt

HPK Kannattajat ry. Matkasäännöt Päivitetty: 28.12.2016 1 YLEISTÄ Nämä säännöt on tehty HPK Kannattajat ry:n (yhdistys) järjestämille matkoille. Ilmoittautumalla ja osallistumalla matkalle hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Trappan-modellen Portaat-malli

Trappan-modellen Portaat-malli Trappan-modellen Portaat-malli Kuopio 17.8.2012 Åsa Carlsson & Janiina Mieronkoski Miten Portaat-malli syntyi? Barn som vittne till våld (suom. Lapsi väkivallan todistajana)- projekti 1990-luvulla Tavoitteena

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot