Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset"

Transkriptio

1 versio 1.0 DNA Oy Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj Yhteiskäyttöisten matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen toteutusvaatimukset 1 Taustaa Viime vuosina muuttuneet rakennusmääräykset ovat johtaneet matkapuhelinverkossa käytettävien palveluiden tarjoamiseen lisähaasteita. Kasvavat radiosignaalin vaimennukset ovat käytännössä johtaneet kuuluvuusongelmiin varsinkin uusissa asuinrakennuksissa [1]- [3]. Taustalla on rakenteiden muuttuminen yhä energiatehokkaammiksi, johon hyvin usein kuuluu jonkin metallien tai metallisseoksen käyttäminen ikkunoissa sekä muissa rakennuselementeissä. Monet tutkimukset ovat myös näyttäneet toteen sen, että asiaan ei ole yhtä ainoaa ratkaisua, vaan tarvitaan erilaisia panostuksia matkapuhelinoperaattoreiden ja rakennusteollisuuden sekä mahdollisesti muiden toimijoiden osalta, jotta tulevaisuudessa matkapuhelinpalvelut toimisivat paremmin kuin tänä päivänä. Ensisijaisena ratkaisuna sisätilakuuluvuuden varmistamisessa on rakennustekniset ratkaisut, joilla mahdollistetaan matkaviestinverkkojen signaalien pääsy rakennusten sisätiloihin. Tällaiset ratkaisut mahdollistavat uusien teknologioiden käyttöönoton pitkälle tulevaisuuteen. Kokonaisuuden kannalta rakennusten RF-valmiuksien parantamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Konkreettisena toimenpiteenä olisikin kaapelointivalmiuksien järjestäminen asuintaloihin. Tällä tarkoitetaan mm. sähkö-, RF- ja kuitujohtojen asentamista helpottavia ratkaisuja. Tätä ohjetta voi käyttää soveltuvin osin apuna myös suunnitellessa varautumista mahdolliseen jälkikäteen asennettavaan sisäantenniverkkoon. Matkapuhelinverkkojen sisätilakuuluvuuksien vahvistamiseksi on tarvetta rakentaa sisätiloihin kiinteistökohtaisia tukiasema/toistinratkaisuja johtuen etenkin uusien rakennusten energiatehokkuuden kasvattamisesta, jolloin ulkoseinät ja ikkunat vaimentavat radiosignaaleja merkittävästi aikaisempia rakennusratkaisuja enemmän. Usein kuuluvuusongelmat koskevat kaikkia matkapuhelinoperaattoreita ja ratkaisu, jossa operaattoreiden tukiasemat tai toistimet liitetään yhteiseen hajautettuun sisäantenniverkkoon (Distributed Antenna System, DAS), on kustannustehokkain tapa toteuttaa kattava sisäkuuluvuus. Oikein toteutettuna passiivinen sisäantenniverkko mahdollistaa myös useiden eri teknologioiden tarjoamisen, joten palvelutarjonnan päivittämiseen ei tarvita sisäantenniverkon päivittämistä vain operaattorin aktiivilaitteiden. Sisäantenniverkoja on käytetty mm. liikehuoneistotilojen ja kauppakeskusten kuuluvuuden järjestämisessä. Näissä kohteissa operaattoreilla on usein liiketoiminnalliset valmiudet rakentaa oma sisäverkko. Asuintalojen kohdalta liiketoiminnalliset edellytykset eivät kuitenkaan ole samat ja niiden määrittely on tapauskohtaista.

2 2 Suurien asuintalojen kohdalla ratkaisuna voi joskus olla yhteisen antennilinjan käyttäminen kuuluvuuden parantamiseksi. Yhteistoiminnallisen sisäantenniverkon rakentaminen on kuitenkin teknisestikin haastavaa johtuen mahdollisista häiriötilanteista sisäverkon passiivisten komponenttien osalta, koska matkapuhelinjärjestelmissä operaattoreiden käyttämät taajuudet ovat kuitenkin melko lähellä toisiaan. Tässä dokumentissa kuvattu sisäantenniverkko on tarkoitettu riittävän suureen asuintaloon, jossa yhdellä verkolla voidaan kattaa laaja käyttäjäkunta. Käytännössä ratkaisu soveltuu muuten rajoitetun sisätilakuuluvuuden omaavaan suureen asuinkerrostaloon, joka on tyypillisesti betonielementtirakennus selektiivilasi-ikkunoin. Ratkaisu soveltuu harvoin pienkerrostaloihin tai rivitaloihin ja käytännössä ei koskaan pari- tai omakotitaloihin. Näissä kohteissa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota rakennusteknisten ratkaisujen käyttämiseen kuuluvuusongelmien välttämiseksi. DNA, Elisa ja TeliaSonera ovat yhdessä laatineet tämän vaatimusmäärittelyn varmistamaan, että sisäantenniverkot toimivat moitteettomasti eivätkä aiheuta häiriöitä ympäristöön tai itse sisäantenniverkkoon. Useiden eritaajuisten ja -tehoisten radiosignaalien yhdistämiseen liittyy häiriöriskejä. Koska sisäantenniverkon suunnittelu ja toteutus voi olla kiinteistön omistajan vastuulla eikä ole siten matkapuhelinoperaattorin kontrollissa, on tärkeää, että antennijärjestelmä muodostaa toimivan kokonaisuuden tukiasemien ja/tai toistimien kanssa. Tämä dokumentti määrittelee vaatimukset sisäantenniverkon osalta sekä tiedot, jotka matkapuhelinoperaattorilta tarvitaan asianmukaisen sisäantenniverkon toteuttamiseen. Tämä vaatimusmäärittely on kirjoitettu on perinteisen, hajautetun sisäantenniverkon näkökulmasta, kun sisäantenniverkkoa käytetään vain kaupallisten matkaviestinoperaattoreiden palvelun tarjontaan, eikä se ota kantaa esimerkiksi vuotavalla kaapelilla toteutettaviin ratkaisuihin. 2 Lähtötiedot Ilman tässä luvussa kuvattuja lähtötietoja ei sisäantenniverkkoa tule lähteä suunnittelemaan. Operaattorit tarvitsevat ennen lähtötietojen antamista sisäantenniverkon suunnittelijalta tietoja kohteesta ja suunnitellusta antenniverkon laajuudesta mm. seuraavien tietojen kera: Kohteen katuosoite Rakennuksen tyyppi (rakennusmateriaalit ym. ratkaisut) ja koko Kiinteistön käyttäjät (ml. arvio käyttäjien määrästä) ja käyttötarkoitus (asuintalo, toimistotalo, varasto jne.) Mahdolliset mittaustulokset sisätilakuuluvuudesta Suunniteltu rakentamisaikataulu (sekä uudis- ja saneerauskohteet) Jotta sisäantenniverkkokokonaisuudesta saadaan toimiva, tarvitaan matkapuhelinoperaattoreilta seuraavat tiedot: Sisäantenniverkkoon syötettävät järjestelmät (GSM, UMTS, LTE) ja taajuudet (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) Kunkin matkaviestinjärjestelmän lähettimen teho Kokonaistehotaso Aktiivilaitteiden tyyppi (toistin/tukiasema) ja niiden pääsääntöiset ominaisuudet Toistinkohteissa sieppausantennin (donor) suuntaus ja korkeus Mahdolliset kuuluvuusaluevaatimukset sekä ulkoantennin asentamistarpeet Laitetilan vaatimukset (koko, sähkönsyöttö, jäähdytys jne.)

3 3 3 Sisäantenniverkon yleiset vaatimukset Alla on listattu erilaisia yleisiä vaatimuksia sisäantenniverkkokokonaisuudelle: Sisäantennista lähtevän tehon tulee olla vähintään +5 dbm EIRP (säteilyteho antennista) jokaisen matkaviestinjärjestelmän signaalilla erikseen, mutta noudattaa STUKin säteilyturvaetäisyyksiä [5] Suurin sallittu kytkentävaimennus (päätelaitteen antennista tukiaseman antenniin) kaikilla matkaviestinjärjestelmien signaaleilla suunnitellulla peittoalueella on 100 db, jolloin edellisen kohdan mukaisella minimi EIRP-arvolla signaalin voimakkuus on vähintään -95 dbm Sisäantenniverkon tulee tukea kaikkia taajuusalueita, joita operaattorit ovat ilmoittaneet käyttävänsä. Antenniverkko ei saa sisältää ulkotila-antenneja pois lukien mahdollisen toistinratkaisun sieppausantennin. Yleisesti vastuu kuuluvuuden riittävyydestä on sisäantenniverkon omistajalla. Mikäli sisäantenniverkkoon kytketään operaattorin toistin, sen sieppausantennin (tukiasemaan suunnattava ulkoantenni) sijoitus, suunta, korkeus ja tyyppi tulee suunnitella ja toteuttaa operaattorin antamien ohjeiden mukaisesti (osana operaattoreilta saatavaa lähtötietoa). Jos sisäantenniverkon toteuttajalla on vaatimuksena LTE-kuuluvuus (4G), suosituksena on sisäantenniverkon toteutus kaksoiskaapeloinnilla ja ristipolarisaatioantenneilla (XPOL) niiden tilojen osalta missä datakäyttö on merkittävää (ks.kuva 2). Näin mahdollistetaan parhaat huippunopeudet sekä maksimikapasiteetti LTE-teknologialle. 4 Sisäantenniverkon tekniset vaatimukset Operaattorit vastaavat eri taajuisten RF-signaalien yhdistämisestä korkealaatuisilla yhdyssuodattimilla (alla olevissa kuvissa Operaattorien vastuualue ). Kiinteistö puolestaan vastaa sisäantenniverkon kytkeytymispisteestä eteenpäin (alla kuvissa Kiinteistön vastuualue ). Sisäantenniverkon kytkeytymispiste tulee toteuttaa siten, että kullekin verkkoon kytkeytyvälle operaattorille on vähintään yksi tuloportti. Operaattorit huolehtivat itse omien eritaajuisten signaaliensa yhdistämisestä tuloporttiin. Sisäantenniverkko pitää pyrkiä suunnittelemaan niin, että RF-päätteitä ei tarvitse käyttää. Tämä johtuu siitä, että yhdistinelin eli ns. hybridi yhdessä RF-päätteen kanssa on merkittävä häiriölähde. Häiriöt näkyvät keskinäismodulaationa (passive intermodulation, PIM), mikä puolestaan johtuu päätteen epäsovituksesta. Näiden häiriöiden esiintyminen on erittäin haitallista, ja vaikuttaa suoraan sisäantenniverkon kautta tulevan signaalin palvelutasoon. Mikäli kuitenkin joudutaan turvautumaan RF-päätteiden käyttöön, niin käytetään korkean PIM-luokituksen päätteitä, joiden tehonkesto on vähintään 100W. Sisäantenniverkon kytkeytymispisteen sisäänmenona operaattorit käyttävät haluamiansa taajuuksia vapaasti, mutta teho rajoitetaan maksimissaan 100 W/operaattori. Alla on esitetty esimerkiksi kolmen järjestelmän ja taajuuden sisäänmenotehoista: GSM W + UMTS W + LTE W = 100 W

4 4 Sisäantenniverkon omistajan tulee ylläpitää dokumenttia missä on ilmoitettu operaattorien tehot ja taajuudet. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty esimerkkikaaviota sisäantenniverkon kytkeytymispisteestä yhden (Kuva 1) ja kahden antennilinjan tapauksissa (Kuva 2). Kohdekohtaisesti toteutus vaihtelee ja poikkeaa annetuista esimerkeistä. Kuva 1. Esimerkki sisäantenniverkon kytkeytymispisteestä. Kuva 2. Esimerkki kaksoiskaapeloinnilla ja ristipolarisaatioantennilla toteutetusta sisäantenniverkon liityntäratkaisusta.

5 5 Sisäantenniverkossa tulee käyttää mahdollisimman laajakaistaisia komponentteja, jotka mahdollistavat sisäantenniverkon käytön uusilla taajuusalueilla tulevaisuudessa. Kiinteistön vastuulla olevassa sisäantenniverkossa on huomioita mm. seuraavat asiat: Komponenttien tehokesto Komponenttien keskeismodulaatio (PIM) -ominaisuudet (min. PIM 150 x 20W) Komponenttien aiheuttama vaimennus Komponenttien tukema taajuuskaista Asennustyön laatu (asennusten tulee noudattaa komponenttivalmistajien suosituksia) Säteilyturvallisuussuositukset 5 Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeistus STUK on julkaissut toukokuussa 2014 ohjeistuksen koskien tukiasema-antennien asennuksia [6]. Sisäantenniverkon kaikkien antennien tulee täyttää ohjeistuksen vaatimukset siten, että erillistä turvallisuusselvitystä ei tarvita. Tällöin suurimmat sallitut EIRPkokonaistehotasot ovat: 250 mw, mikäli antennin alareuna on alle 2 m korkeudessa 1 W, mikäli antenni on vähintään 2 m korkeudessa 2 W, mikäli antenni on vähintään 2 m korkeudessa ja käyttäjät eivät oleskele pitkään antennin läheisyydessä Antennisijoittelu tulisi toteuttaa siten, että pystytään käyttämään mahdollisimman usein 2W:n lähetystehoa antennia kohden. 6 Laitetilan vaatimukset Tyypillisesti operaattoreiden aktiivilaitteet sijoitetaan laitetelineisiin, joiden lattiapinta-alalta on 600 x 600 mm. Tarvittavien laitetelineiden määrä vaihtelee tapauskohtaisesti yhden ja kolmen välillä. Laitetilavaatimukset sovitaan kohdekohtaisesti lähtötietojen avulla. Laitetilaan tarvitaan laitepaikan lisäksi sähkönsyöttö operaattoreiden aktiivilaitteille sekä mahdollisesti ilmastointi. Mikäli laitetila sijaitsee muualla kuin talojakamossa, tilojen välille tulee järjestää optinen kaapelointi sisäantenniverkon rakennuttajan toimesta. Laitetilan soveltuvuus operaattoreiden aktiivilaitteiden sijoittamiselle ja käytölle on kiinteistön vastuulla. 7 Dokumentaatio Sisäantenniverkon dokumentaation tekeminen on kiinteistön vastuulla ja operaattoreille tulee toimittaa seuraavat dokumentit: Ennakkotietodokumentit (ennen suunnittelun aloittamista):

6 6 Rakennuksen tiedot (mm. osoite, rakennuksen tiedot, käyttäjät, rakennusaikataulu) Mahdolliset mittaustulokset sisätilakuuluvuudesta Suunnitteludokumentit (ennen toteutuksen aloittamista): Sisäantenniverkkokuva, josta käy ilmi antennien, kaapeleiden, tehonjakajien ja muiden RF-komponenttien sijainti ja tyypit. Kaapelipituudet pitää olla merkittynä. Mikäli sisäantenniverkkoon kytketään operaattorin toistin, sieppausantennin tyyppi, suunta, korkeus, sijainti ja kaapelointi tulee dokumentoida. Operaattoreiden käyttämät taajuusalueet ja tehotasot kohteessa Linkkibudjettilaskelmat Ensimmäisten tai eniten tehoa säteilevien antennien laskennalliset EIRP-arvot STUK:in suositusten täyttymisen varmistamiseksi Rakennusdokumentit (kohteen valmistuttua, ennen sisäantenniverkkoon kytkeytymistä): Antennisijoitukset merkittynä rakennuksen pohjakuviin ja numeroituna antenniverkkokuvan mukaisesti Sisäantenniverkon PIM-arvo, mitattuna vähintään 900 MHz:n taajuusalueella Heijastusvaimennusmittauksen tulokset taajuusaluekohtaisesti Kaikki dokumentit tullee olla toimitettuna operaattoreille ennen kuin verkkoon voi kytkeytyä. Lähteet: [1] Radiosignaalin vaimennusmittauksia nykyaikaisissa asuintaloissa, TTY, 2012 [2] Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus, TTY, [3] Matkaviestinverkon kuuluvuusongelmat matalaenergiarakennuksissa, LVM, [4] RF-luvun käyttömahdollisuudet rakennusten signaalinvaimennusten arvioinnissa, Ari Asp, [5] SUUNNITTELUOHJE: Matkapuhelimien kuuluvuus sisätiloissa Energiatehokas uudis- ja korjausrakentaminen, Rakennusteollisuus, [6] Tukiasema-antennien asentaminen, STUK, toukokuu 2014.

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc)

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 1 積 鬱 電 車 這 時 間 的 電 車 內 總 是 這 幅 光 景, 日 復 一 日 剛 過 晚 上 八 點, 這 輛 從 都 心 駛 往 郊 外 的 私 鐵 ( 日 本 民 營 鐵 路 局 ) 快 車 內 頗 擁 擠, 雖 不 至 於 擠 到 無 法 動 彈, 要 攤 開 報 紙 來 看 是 不 太 可 能 的 這 天 是 非 假 日, 乘 客 自 然 多 是 上

Lisätiedot

谨 以 此 书 献 给 哈 工 大 无 线 电 工 程 系 78 级 同 学 30 年 后 的 相 聚 序 2002年 在我们毕业20周年的时候 按照当年 再过20 年 我们来相会 的约定 78五系的72名同学相聚在五月的 北京 一起度过欢乐而又短暂的三天 昔日同学少年 经历 了岁月打磨 已霜上鬓额 同学间的情谊 时过境迁后依然 春风咫尺 暖意融融 分别时刻 我们又相约2008 在入 学30周年的日子

Lisätiedot

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,, ;,,, 19 6,,, : 8 ; 14 ;15, ( ),, 1 18 ( 1831 ),, C 1833,,, 1842 ( 1840 ), ( 1841 ) ( 1845), 1849,, 1854,, 1860,, 12 1864, 1876 1877,, 1882 1883 2 13, 11, 9,1, 4, 2, ,, () 1813 5 22,,,, 14,,,, 11

Lisätiedot

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Lisätiedot

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Lisätiedot

服 务, 是 室 外 基 站 的 有 益 补 充 根 据 建 设 方 式 的 不 同, 室 外 宏 基 站 可 分 为 楼 顶 塔 基 站 和 落 地 塔 基 站 楼 顶 塔 基 站 附 设 于 建 筑 楼 顶, 租 用 建 筑 物 业 作 为 机 房, 在 楼 顶 安 装 天 线 实 现 网 络

服 务, 是 室 外 基 站 的 有 益 补 充 根 据 建 设 方 式 的 不 同, 室 外 宏 基 站 可 分 为 楼 顶 塔 基 站 和 落 地 塔 基 站 楼 顶 塔 基 站 附 设 于 建 筑 楼 顶, 租 用 建 筑 物 业 作 为 机 房, 在 楼 顶 安 装 天 线 实 现 网 络 纳 入 城 市 规 划 的 移 动 通 信 基 站 布 局 规 划 研 究 陈 锦 根 摘 要 移 动 通 信 基 站 属 于 城 市 基 础 设 施, 但 一 直 以 来 未 能 纳 入 城 市 规 划 体 系, 主 要 由 各 通 信 运 营 商 通 过 市 场 化 方 式 建 设, 面 临 着 选 址 难 建 设 难 等 诸 多 困 难 本 文 探 讨 了 将 基 站 纳 入 城 市 规 划

Lisätiedot

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 ( 暑 期 專 班 ) 碩 士 在 職 專 班 碩 士 論 文 漢 初 異 姓 諸 侯 王 研 究 研 究 生 : 林 裕 斌 撰 指 導 教 授 : 劉 文 強 教 授 中 華 民 國 97 年 5 月 摘 要 本 篇 論 文 探 究 的 對 象 是 漢 朝 初 年 八 位 異 姓 諸 侯 王, 並 涵 蓋 與 操 縱 他 們 興 盛 殞 落 息 息 相

Lisätiedot

商 周 三 代 年 代 學 的 研 究 經 過 近 五 年 的 努 力, 完 成 夏 商 周 年 表 本 大 事 概 覽 中 夏 商 周 三 代 的 大 事 紀 年, 即 採 用 夏 商 周 斷 代 工 程 的 考 論 成 果 對 於 無 法 考 證 年 份 的 史 事 或 發 生 在 史 前 時

商 周 三 代 年 代 學 的 研 究 經 過 近 五 年 的 努 力, 完 成 夏 商 周 年 表 本 大 事 概 覽 中 夏 商 周 三 代 的 大 事 紀 年, 即 採 用 夏 商 周 斷 代 工 程 的 考 論 成 果 對 於 無 法 考 證 年 份 的 史 事 或 發 生 在 史 前 時 中 外 歷 史 大 事 概 覽 編 者 說 明 : 1. 傳 說 時 代 與 夏 商 周 年 表 : 人 類 在 未 有 文 字 記 事 之 前, 口 耳 相 傳 的 神 話 傳 說, 是 先 民 對 自 然 變 化 的 體 驗 與 歷 史 經 歷 的 口 述 這 些 傳 說, 或 者 存 有 誇 張 和 穿 鑿, 隨 著 考 古 文 物 的 出 土 與 歷 史 學 家 的 努 力, 汰 偽 存 真,

Lisätiedot

第 三 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 贯 彻 以 人 为 本 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针 各 单 位 及 教 职 工 学 生 应 树 立 安 全 意 识, 履 行 安 全 义 务 承 担 安 全 责 任 第 四 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 坚 持

第 三 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 贯 彻 以 人 为 本 安 全 第 一 预 防 为 主 综 合 治 理 的 方 针 各 单 位 及 教 职 工 学 生 应 树 立 安 全 意 识, 履 行 安 全 义 务 承 担 安 全 责 任 第 四 条 实 验 室 技 术 安 全 工 作 坚 持 校 发 2015 28 号 北 京 科 技 大 学 实 验 室 技 术 安 全 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 学 校 实 验 室 安 全 管 理, 防 止 实 验 室 安 全 事 故 发 生, 保 障 教 职 工 及 学 生 的 人 身 财 产 安 全, 促 进 学 校 各 项 事 业 健 康 稳 定 发 展, 根 据 国 家 相 关 法 律 法 规, 结 合 学 校

Lisätiedot

2015年全国硕士研究生入学考试

2015年全国硕士研究生入学考试 2015 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 考 试 佛 山 科 学 技 术 学 院 自 命 题 考 试 科 目 考 试 大 纲 ( 科 目 名 称 : 农 业 知 识 综 合 二 科 目 代 码 :340 ) 一 考 查 目 标 农 业 知 识 综 合 二 侧 重 于 动 物 生 产 类 综 合 知 识 的 考 查 考 试 内 容 应 主 要 涵 盖 动 物 遗 传 学 动 物 生 理 学 动

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D204238A67EABD7B2C4A447BEC7B4C1BCCCBEF0B0EAA4A4B0CFB0ECA4E8AED7A5D3BDD0AED130313037>

<4D6963726F736F667420576F7264202D204238A67EABD7B2C4A447BEC7B4C1BCCCBEF0B0EAA4A4B0CFB0ECA4E8AED7A5D3BDD0AED130313037> 臺 北 縣 立 樟 樹 國 中 96 學 年 度 第 二 學 期 區 域 性 自 然 科 學 領 域 資 賦 優 異 教 育 方 案 實 施 計 劃 一 依 據 : ( 一 ) 特 殊 教 育 法 第 二 十 九 條 ( 二 ) 特 殊 教 育 法 施 行 細 則 第 四 條 第 二 項 ( 三 ) 身 心 障 礙 及 資 賦 優 異 學 生 鑑 定 標 準 二 目 的 : ( 一 ) 推 廣 資

Lisätiedot

500 C ~ C 2

500 C ~ C 2 ???? 19 16 * 4 16 500 C ~ C 2 20 20 1 29 12 5 2 50 5 3 5 20 40 30 ** 10 5 6 10 3 3 N 39 4 10 4 * ** ** 21 -, 3 2 9 9 9 11 13 13! >! 167 500 500 2 21 21 2 210 32 10 ~ ~ 100 ~ 2 16 100 4 8 5 35 4 29

Lisätiedot

中国商人必胜宝典--各地商人性格特征剖析

中国商人必胜宝典--各地商人性格特征剖析 -- 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 1 - - 2 - 570 350-3 - - 4 - (1) (2) (3) 100-5 - ! ( ) 1985-6 - 20 21 300 600-7 - (1) (2) (3) (4) ( ) - 8 - 24-9 - - 10 - ! 20 20 30 100 1994 5 5 5! - 11 -

Lisätiedot

untitled

untitled 露 年 老 女 兩 留 兩 離 不 不 不 料 車 不 料 來 1. 22 年 讀 律 說 2. 女 20 老 女 麗 3. 45 老 論 4. 林 女 43 見 識 女 5. 45 來 老 6. 女 20 女 7. 劉 女 45 利 說 8. 60 9. 50 良 10. 50 11. 45 12. 45 露 1 13. 老 14. 里 50 兩 L 不 1 : L L 切 2 1 切 泥 留 露

Lisätiedot

秘密

秘密 錯 魂 記 歌 仔 戲 劇 本 劇 情 簡 介 義 明 雅 蓮 夫 妻 膝 下 無 子, 養 育 年 齡 差 距 甚 大 的 小 妹 慧 君, 他 們 都 熱 愛 南 管 音 樂, 而 台 南 城 的 南 管 秋 祭 大 會 將 近, 這 三 人 所 屬 的 館 閣 雅 音 齋 也 正 加 緊 練 習, 希 望 能 在 秋 祭 大 會 中 奪 得 頭 彩 某 日 姑 嫂 兩 人 出 門 行 香, 天

Lisätiedot

E11701

E11701 編 輯 推 薦 無 悔 付 出 的 勇 氣 身 邊 是 不 是 有 這 樣 的 人, 總 將 自 己 的 需 求 放 在 最 後, 為 了 所 愛 的 人 無 怨 無 悔 付 出? 以 前 小 編 總 覺 得 這 樣 的 人 很 偉 大 也 很 傻, 怎 麼 能 將 自 己 的 一 切 全 部 投 入 毫 不 保 留? 或 許 是 因 為 見 到 身 邊 朋 友 為 了 愛 情 義 無 反 顧, 明

Lisätiedot

股票代码:600401 股票简称: 海润光伏

股票代码:600401            股票简称: 海润光伏 股 票 代 码 :600401 股 票 简 称 : 海 润 光 伏 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 四 年 二 月 十 日 目 录 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014

Lisätiedot

1-1招股说明书(封卷稿).PDF

1-1招股说明书(封卷稿).PDF 7 3,656.70 3,656.70 200 7095% 8.530% 1 1996 2000 11 2000 1999 [2001]480 [2000]96 2,000 90 100 3 6 3,224 1,142 285 4 63.25 ( )44.68% ( ) 22 / 2000 [2001]307 4 3,000 ( ) 2,215.15 561.42 222.12 26.14% ( )

Lisätiedot

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Lisätiedot

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32

i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 紀 念 藥 師 佛 聖 誕 美 之 食 素 金 剛 乘 弟 子 集 資 捐 印 二 冊 佛 曆 三 三 七 年 歲 次 庚 寅 八 月 廿 五 日 i 1 1 1 2 5 7 10 15 19 19 20 21 22 25 28 29 30 31 32 32 34 36 38 40 41 41 42 44 46 48 49 50 51 51 52 53 54 54 56 58 58 60 60 62

Lisätiedot

标题

标题 1. 眼 底 炎 症 辨 证 论 治 规 律 的 探 讨 湖 南 中 医 学 院 附 二 院 眼 科 一 眼 底 病 变 的 三 个 显 著 特 点 深 精 杂 深 指 它 的 位 置 眼 底 病 变 往 往 外 观 端 好, 中 医 统 称 为 内 障, 从 内 而 蔽, 外 不 见 证 精 指 它 的 组 织 结 构 眼 底 构 造 最 精 细, 有 富 于 血 管 的 脉 络 膜, 有 感 光

Lisätiedot

Microsoft Word - 附件.doc

Microsoft Word - 附件.doc 附 件 : 紫 光 古 汉 000590- 置 出 1.72 亿 元 应 收 帐 款 明 细 清 单 客 户 金 额 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 16,099,600.00 湖 南 清 华 紫 光 古 汉 药 业 有 限 公 司 14,339,504.00 广 东 省 揭 东 县 新 特 药 公 司 4,610,491.11 衡 阳 市 康 馨 医 药 有 限 责 任 公

Lisätiedot

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中

第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心 现 就 学 校 副 食 品 商 店 的 供 货 协 议 商 进 行 招 标, 中 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 招 标 文 件 招 标 人 : 北 京 大 学 附 属 中 学 二 〇 一 五 年 十 一 月 第 一 部 分 投 标 邀 请 一. 项 目 名 称 : 北 京 大 学 附 属 中 学 副 食 品 商 店 协 议 供 货 商 招 标 项 目 二. 项 目 内 容 : 北 京 大 学 附 属 中 学 采 购 中 心

Lisätiedot

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要

我 可 以 向 你 们 保 证 以 下 的 内 容 100% 真 实, 请 您 一 定 耐 心 看 完 从 医 15 年 来, 我 也 反 复 告 诉 病 人 这 些 事 实 但 是 没 有 人 愿 意 去 听, 更 没 有 人 愿 意 去 相 信 或 许, 我 们 的 同 胞 们 真 的 需 要 保 健 : 顶 尖 专 家 谈 癌 症 2014-03-22 权 健 3813 服 务 中 心 环 境 污 染 不 良 生 活 方 式 与 现 代 社 会 生 活 造 成 的 精 神 压 力 等 等 原 因, 使 得 我 国 癌 情 汹 涌, 人 们 也 日 益 变 得 谈 癌 色 变 最 新 数 据 显 示, 中 国 每 天 8550 人 成 为 癌 症 患 者 ; 中 国 癌 症 患 者 年 轻

Lisätiedot

, 1944 ( ), 13,,,,, ;, 5, 18, 1985,,, 1989, 10,,, 19 11,, 1991,, 6, 1997 2, 6,, 8, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2,?, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,, :,,,,,,,,, : ( ), :,,,,, ( ) ( ),,,,,, ( ) ( ) : ( ),,,,,,

Lisätiedot

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊

Microsoft Word - 愛吐沙的蛤蜊 編 號 :A311 組 別 : 國 小 組 科 別 : 自 然 科 類 別 : 生 物 作 品 名 稱 : 愛 吐 沙 的 蛤 蠣 作 者 : 黃 柏 慎 黃 映 慈 易 秋 蓉 指 導 老 師 : 賴 敏 婉 李 愛 雯 作 者 學 校 : 桃 園 縣 平 鎮 市 忠 貞 國 民 小 學 桃 園 縣 平 鎮 市 第 46 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 自 然

Lisätiedot

科展作品說明書--情定水果 香邀你我

科展作品說明書--情定水果 香邀你我 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 活 與 應 用 科 學 科 080802 臺 北 縣 三 重 市 興 穀 國 民 小 學 指 導 老 師 姓 名 黃 小 紋 黃 書 卿 作 者 姓 名 邵 雅 慈 蔡 旻 真 許 瀚 心 王 澤 雄 黃 一 崧 中 華 民 國 第 四 十 四 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明

Lisätiedot

目 录 引 言... 1 1. 概 论... 1 1.1 项 目 背 景... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 的 目 标 和 内 容... 2 1.3 研 究 和 评 价 范 围... 3 1.4 环 境 影 响 识 别 及 评 价 因 子 筛 选... 4 1.5 评 价 类 别 与 评 价

目 录 引 言... 1 1. 概 论... 1 1.1 项 目 背 景... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 的 目 标 和 内 容... 2 1.3 研 究 和 评 价 范 围... 3 1.4 环 境 影 响 识 别 及 评 价 因 子 筛 选... 4 1.5 评 价 类 别 与 评 价 世 行 贷 款 河 北 清 洁 供 热 示 范 项 目 环 境 影 响 评 价 报 告 河 北 省 政 府 外 债 项 目 管 理 服 务 中 心 2015 年 9 月 目 录 引 言... 1 1. 概 论... 1 1.1 项 目 背 景... 1 1.2 环 境 影 响 评 价 的 目 标 和 内 容... 2 1.3 研 究 和 评 价 范 围... 3 1.4 环 境 影 响 识 别 及

Lisätiedot

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Lisätiedot

GJB128A.PDF

GJB128A.PDF ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±± ±±5µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± µ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1 ± ± + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±1. ± ± ± µ ± ± ±5 ± ± ± ± ± ±30 ± ± ± ± ± ±0.5 ±0 ±

Lisätiedot

一 什 么 是 无 源 互 调 (Passive Intermodulation, PIM)? 无 源 互 调 (PIM) 是 一 种 发 生 在 无 源 器 件 上 的 互 调 失 真, 比 如 滤 波 器, 合 路 器, 浪 涌 保 护 器, 线 缆, 连 接 头, 天 线 等, 这 些 器 件

一 什 么 是 无 源 互 调 (Passive Intermodulation, PIM)? 无 源 互 调 (PIM) 是 一 种 发 生 在 无 源 器 件 上 的 互 调 失 真, 比 如 滤 波 器, 合 路 器, 浪 涌 保 护 器, 线 缆, 连 接 头, 天 线 等, 这 些 器 件 安 立 公 司 无 源 互 调 测 试 解 决 方 案 及 实 际 案 例 汇 编 PIM Master TM MW82119A 40W 高 功 率 电 池 供 电 故 障 定 位 手 持 式 无 源 互 调 分 析 仪 安 立 公 司 市 场 部 2013 年 4 月 一 什 么 是 无 源 互 调 (Passive Intermodulation, PIM)? 无 源 互 调 (PIM) 是 一

Lisätiedot

第 八 章 人 的 生 殖 和 发 育 输 精 管 前 列 腺 附 辜 辜 丸 阴 载 图 8-1 男 性 生 殖 系 统 示 意 图 2. 观 察 图 8-2, 说 出 女 性 生 殖 系 统 分 别 由 哪 些 器 官 组 成 ; 描 述 女 性 产 生 卵 子 的 部 位 卵 巢 输 卵 管

第 八 章 人 的 生 殖 和 发 育 输 精 管 前 列 腺 附 辜 辜 丸 阴 载 图 8-1 男 性 生 殖 系 统 示 意 图 2. 观 察 图 8-2, 说 出 女 性 生 殖 系 统 分 别 由 哪 些 器 官 组 成 ; 描 述 女 性 产 生 卵 子 的 部 位 卵 巢 输 卵 管 第 一 节 精 卵 结 合 孕 育 新 的 生 命 - 第 一 节 精 卵 结 合 孕 育 新 的 生 命 本 节 目 标 概 述 男 女 生 殖 系 统 的 结 构 和 功 能, 说 明 辛 九 和 卵 巢 分 别 是 男 性 和 女 性 的 主 要 生 殖 器 官 识 别 精 子 和 卵 子, 描 述 受 精 过 程 描 述 胚 胎 发 育 过 程 人 生 殖 系 统 的 结 构 和 功 能 我

Lisätiedot

Microsoft Word - E-02.DOC

Microsoft Word - E-02.DOC 高 压 输 电 线 路 与 GSM 基 站 电 磁 兼 容 性 分 析 王 毅 山 东 电 力 工 程 咨 询 院 电 网 工 程 部 摘 要 : 如 何 解 决 高 压 输 电 线 路 避 让 GSM 基 站 的 问 题, 在 工 程 设 计 中 逐 渐 突 出, 本 文 对 500kV 高 压 输 电 线 路 与 GSM 固 定 基 站 之 间 的 电 磁 兼 容 性 进 行 了 分 析, 提

Lisätiedot

《周保中抗日救国文集》

《周保中抗日救国文集》 600 1985 7 1 1935 1935 2 20 1935 3 26 1935 7 1935 8 3 1935 8 12 1935 11 4 1935 12 20 1935 12 25 1936 1936 1 28 1936 2 5 1936 2 20 1936 2 20 1936 3 1 1936 4 10 1936 4 10 1936 4 18 1936 4 20 1936 6 10 1936

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

MergerPdf.dll

MergerPdf.dll 2015 1 25) " " 319 "2015" "l4 ; " " ; " 330 " " ; ( ) :3030 : :580 9 20153 24 H ) C : @ : ( ) l2014]72 ) : ; : : ; : : 226 3 5 : l8 ; : : () ; :30303036 01399 :580226l9 0l5 ; ' ' : : : B: @@ 2 1125 ; a

Lisätiedot

FX1.s92

FX1.s92 知 识 目 标 : 了 解 药 物 鉴 别 的 意 义 学 习 目 标 理 解 药 物 鉴 别 试 验 的 项 目 掌 握 药 物 鉴 别 试 验 的 常 用 方 法 能 力 目 标 : 能 熟 练 应 用 药 物 鉴 别 的 常 用 方 法 对 药 物 进 行 鉴 别 第 一 节 概 述 药 物 的 鉴 别 试 验 是 根 据 药 物 的 组 成 分 子 结 构 和 理 化 性 质, 采 用 化

Lisätiedot

勤 奋 严 谨 求 实 创 新

勤 奋 严 谨 求 实 创 新 本 科 教 学 工 作 审 核 评 估 自 评 报 告 二 〇 一 五 年 九 月 勤 奋 严 谨 求 实 创 新 目 录 目 录 学 校 简 介... 1 1. 定 位 与 目 标... 4 1.1 办 学 定 位... 4 1.2 培 养 目 标... 6 1.3 人 才 培 养 中 心 地 位... 9 2. 师 资 队 伍... 14 2.1 数 量 与 结 构... 14 2.2 教 育

Lisätiedot

目 录

目 录 2015 年 民 航 行 业 发 展 统 计 公 报 中 国 民 用 航 空 局 二 零 一 六 年 五 月 目 录 一 运 输 航 空... 1 1. 运 输 周 转 量... 1 2. 旅 客 运 输 量... 2 3. 货 邮 运 输 量... 2 4. 机 场 业 务 量... 3 5. 运 输 机 队... 6 6. 机 场 数 量... 6 7. 航 线 网 络... 7 8. 对 外

Lisätiedot

实验室安全基础

实验室安全基础 实 验 室 安 全 知 识 讲 座 ( 教 案 ) 第 1 章 绪 论 1.1 实 验 室 安 全 知 识 讲 座 课 程 概 况 1.1.1 教 学 目 的 通 过 学 习 必 要 的 安 全 知 识 和 安 全 管 理 制 度, 提 高 学 生 安 全 意 识 和 安 全 素 质, 减 少 和 消 除 实 验 室 安 全 事 故, 掌 握 必 要 的 灭 火 方 法 和 逃 生 自 救 常 识,

Lisätiedot

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Lisätiedot

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 公 示 版 ) 项 目 名 称 : 中 国 移 动 广 西 公 司 GSM20 期 基 站 扩 容 工 程 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 中 国 移 动 通 信 集 团 广 西 有 限 公 司 编 制 单 位 : 中 国 林 业 科 学 研 究 院 森 林 生 态 环 境 与 保 护 研 究 所 编 制 日 期 : 二 零 一 六 年 八 月 建

Lisätiedot

第十一章 颈部疾病病人的护理

第十一章 颈部疾病病人的护理 第 十 一 章 颈 部 疾 病 病 人 的 护 理 学 习 目 标 1. 了 解 颈 部 常 见 肿 块 病 人 的 身 体 状 况 及 处 理 原 则 ; 能 提 出 甲 状 腺 肿 瘤 甲 状 腺 功 能 亢 进 病 人 的 护 理 诊 断 并 制 定 出 护 理 措 施 2. 熟 悉 甲 状 腺 肿 瘤 甲 状 腺 功 能 亢 进 病 人 的 身 体 状 况 手 术 适 应 证 3. 掌 握

Lisätiedot

投影片 1

投影片 1 1935 年 新 竹 台 中 地 震 暨 921 集 集 地 震 15 周 年 研 討 會 塵 封 的 裂 痕 - 歷 史 地 震 第 四 講 1935 年 新 竹 台 中 地 震 台 灣 史 上 單 一 天 然 災 害 死 傷 最 為 慘 重 的 事 件 鄭 世 楠 健 行 科 技 大 學 空 間 資 訊 與 防 災 研 究 中 心 前 言 臺 灣 位 處 於 環 太 平 洋 地 震 帶 西 側,

Lisätiedot

9.1.乳房炎

9.1.乳房炎 1. 1 3 4 5 -- -- 1 3 2 3,, 3 4 2. : 1 2 3 4 6~12h 2 1~2d (1) 15~18 7~15b 70% 2%~5% 2 3 2. 1 2 3. 3-7d 3-4 ( ) 1 2 3% 2 3 2% 1% 2 3 3 5 10mg 10% 4. (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) 3

Lisätiedot

由 于 该 采 用 了 精 密 的 RF 设 计, 因 而 还 具 有 非 常 出 色 的 宽 带 噪 声 指 标 ( 典 型 值 < 160 dbc (1 Hz) 1 GHz 载 波 频 率 ), 而 要 达 到 同 样 大 小 的 值, 传 统 发 生 器 一 般 只 有 在 频 率 合 成 器

由 于 该 采 用 了 精 密 的 RF 设 计, 因 而 还 具 有 非 常 出 色 的 宽 带 噪 声 指 标 ( 典 型 值 < 160 dbc (1 Hz) 1 GHz 载 波 频 率 ), 而 要 达 到 同 样 大 小 的 值, 传 统 发 生 器 一 般 只 有 在 频 率 合 成 器 44434/5 图 1 R&S SMA100A 拥 有 出 色 的 性 能 紧 凑 的 设 计 和 优 惠 的 价 格 R&S SMA100A 几 乎 可 满 足 任 何 测 试 需 求 的 模 拟 信 号 质 量 速 度 灵 活 性 这 些 都 是 当 今 衡 量 的 标 准 R&S SMA100A 的 设 计 完 美, 可 充 分 满 足 这 些 标 准, 因 此 它 是 一 款 质 量 优 异

Lisätiedot

第十章 3G手机的电路原理分析及维修实例

第十章  3G手机的电路原理分析及维修实例 10 1 1 PAD PCBA MIC RF Power *#06# *#06# PE 100 PCS 1 2 10 2 1 2 1 PIN 10.2 1 1 10.2 1 10.1 1 10.2 2 10.2 2 OK 10.2 3 10.2 3 2 A 1 A ( ) 2 1PCS 1PCS A 10.2 4 2 10.2 4 OK 10.2 5 10.2 5 PIN 3 DOME 1 DOME

Lisätiedot

内B231~1

内B231~1 内 蒙 古 警 察 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 为 了 进 一 步 完 善 学 院 人 才 培 养 质 量 保 障 体 系, 推 进 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 评 估 工 作, 建 立 和 完 善 校 局 合 作 机 制, 健 全 公 安 专 业 研 究 机 构, 不 断 完 善 人 才 培 养 质 量 检 测 体 系, 基 于 2015

Lisätiedot

最新文物管理执法全书(十七).doc

最新文物管理执法全书(十七).doc I...1...4...12...21...27...30...36...42...48...54...59...64...69...75...83...88...93...96... 103 DNA... 109 DNA... 115... 129... 133... 144... 146... 148... 151... 156... 160... 162... 168... 178 II 1

Lisätiedot

2 目 錄 目 錄 安 全 性 4 開 始 使 用 5 按 鍵 及 部 件 5 插 入 SIM 卡 和 電 池 5 插 入 記 憶 卡 7 為 電 池 充 電 8 使 用 USB 為 電 池 充 電 9 天 線 位 置 9 繫 上 吊 飾 10 繫 上 觸 控 筆 10 將 裝 置 開 機 11 網

2 目 錄 目 錄 安 全 性 4 開 始 使 用 5 按 鍵 及 部 件 5 插 入 SIM 卡 和 電 池 5 插 入 記 憶 卡 7 為 電 池 充 電 8 使 用 USB 為 電 池 充 電 9 天 線 位 置 9 繫 上 吊 飾 10 繫 上 觸 控 筆 10 將 裝 置 開 機 11 網 Nokia 300 用 戶 指 南 第 1.2 版 2 目 錄 目 錄 安 全 性 4 開 始 使 用 5 按 鍵 及 部 件 5 插 入 SIM 卡 和 電 池 5 插 入 記 憶 卡 7 為 電 池 充 電 8 使 用 USB 為 電 池 充 電 9 天 線 位 置 9 繫 上 吊 飾 10 繫 上 觸 控 筆 10 將 裝 置 開 機 11 網 絡 服 務 和 費 用 11 密 碼 11 開

Lisätiedot

2005年卷广东科技年鉴

2005年卷广东科技年鉴 2 广 东 省 数 字 植 物 园 重 点 实 验 室 广 东 省 / 中 国 科 学 院 应 用 海 洋 生 物 学 重 点 实 验 室 广 东 省 农 业 环 境 综 合 治 理 重 点 实 验 室 ( 二 期 建 设 ) 1783.99 73.00 303.80 23 S150 GSM

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

港澳四天三夜双人游行程及说明

港澳四天三夜双人游行程及说明 汽 车 (GPS) 卫 星 定 位 终 端 设 备 数 据 维 护 手 册 V1.0 A24 型 ( 车 载 DVD 升 级 车 联 网 套 件 ) 佛 山 市 阿 普 思 通 讯 技 术 有 限 公 司 专 注 车 联 网 及 汽 车 微 电 子 - 1 - 更 新 列 表 日 期 版 本 号 内 容 负 责 人 备 注 2013.10.6 V1.0 建 档 - 2 - 安 装 和 使 用 之 前,

Lisätiedot

大事记

大事记 221 206) 221) 3 4 206 25) 201) 18 3 9 4 2522O 25) 4 199) 1.5 10 204 215 ) 11 2222so ) 235) 12 236) 8 238-250) 239) 267) 6 257 2so> 9 3 265 sip) 280) 291) 8 31742O 342) i 406) 3 8 IPl- 410) 13 420-479 )

Lisätiedot

经 验 交 流 下 好 先 手 棋 打 好 组 合 拳 全 力 做 好 企 业 经 营 困 难 时 期 职 工 思 想 稳 定 工 作 开 滦 集 团 公 司 工 会 深 化 职 工 素 质 工 程 助 推 企 业 持 续 发 展 中 国 国 电 集 团 公 司 工 委 探 索 新 模 式 激 发

经 验 交 流 下 好 先 手 棋 打 好 组 合 拳 全 力 做 好 企 业 经 营 困 难 时 期 职 工 思 想 稳 定 工 作 开 滦 集 团 公 司 工 会 深 化 职 工 素 质 工 程 助 推 企 业 持 续 发 展 中 国 国 电 集 团 公 司 工 委 探 索 新 模 式 激 发 能 源 化 学 工 会 工 作 二 〇 一 六 年 第 1 2 期 合 刊 ( 总 第 148 期 ) 中 国 能 源 化 学 工 会 全 国 委 员 会 主 办 中 国 能 源 化 学 工 会 第 三 届 全 国 委 员 会 第 六 次 全 体 会 议 专 刊 会 议 报 道 目 录 中 国 能 源 化 学 工 会 召 开 三 届 六 次 全 委 会 议 领 导 讲 话 阎 京 华 同 志 在 中

Lisätiedot

生命科学_一_.doc

生命科学_一_.doc I...1...3...6...7...12...13...13 7700...16...16...19...24...24...28...32...36...39...41...45...45...52...53...53...54...59 II...61...63...64...66...68...70 DNA 50...71...75 ----...75...76...78...80...81...83...85...86...88...91

Lisätiedot

A5katalog_fina CNl.indd

A5katalog_fina CNl.indd System DIO 2000 工 业 测 量 系 统 的 完 整 解 决 方 案 STARMANS DIO 2000 软 件 DIO 2000 一 般 功 能 该 系 统 的 超 声 通 道 设 计 为 独 立 的 超 声 插 入 单 元 ( 模 块 ), 每 个 模 块 都 有 独 立 的 微 处 理 器 控 制 和 信 号 处 理 功 能 插 入 单 元 ( 尺 寸 为 100 x 160 毫

Lisätiedot

TD-LTE 发射机系统设计分析

TD-LTE 发射机系统设计分析 TD-LTE --- China Telecom system 4G 3G TD-LTE TD-LTE TI TD-LTE TD-LTE ( 5bit/S/Hz; 2.5bit/S/Hz) ( :100Mbps :50Mbps) (100ms 10ms ) 1.4MHz;3MHz;5MHz,10MHz,15MHz,20MHz 2011 2 7 TD-LTE (GTI) 48 27 38 TD-LTE

Lisätiedot

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明 证 券 代 码 :601268 证 券 简 称 : *ST 二 重 公 告 编 号 : 临 2014-053 二 重 集 团 ( 德 阳 ) 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 报 事 后 审 核 意 见 函 回 复 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

Lisätiedot

先生別耍我

先生別耍我 先 生 別 耍 我. 夏 雪 3 目 錄 : 第 一 章 005 第 二 章 019 第 三 章 044 第 四 章 058 第 五 章 077 第 六 章 101 第 七 章 121 第 八 章 136 4 目 錄 第 九 章 151 第 十 章 172 尾 聲 196 關 於 夏 雪 197 先 生 別 耍 我. 夏 雪 5 第 一 章 姜 曦 在 照 片 裡 翻 閱 照 片 的 是 一 個

Lisätiedot

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Lisätiedot

质量报告

质量报告 2013 年 度 本 科 教 学 质 量 报 告 2014 年 5 月 目 录 一 本 科 教 育 基 本 情 况... 2 ( 一 ) 学 科 专 业 设 置 及 特 色... 2 ( 二 ) 学 生 规 模 及 生 源 质 量... 3 ( 三 ) 国 际 合 作 办 学 与 交 流... 4 ( 四 ) 教 学 联 盟 与 共 享 建 设... 5 二 师 资 与 教 学 条 件... 5 (

Lisätiedot

第八章 社会事业发展与边疆和谐稳定

第八章 社会事业发展与边疆和谐稳定 附 件 黑 龙 江 和 内 蒙 古 东 北 部 地 区 沿 边 开 发 开 放 规 划 2013 年 8 月 目 录 前 言.1 第 一 章 开 放 基 础 与 发 展 背 景...2 第 一 节 开 放 合 作 条 件... 2 第 二 节 机 遇 与 挑 战... 3 第 三 节 战 略 意 义... 4 第 二 章 战 略 定 位 与 发 展 目 标...4 第 一 节 指 导 思 想...

Lisätiedot

大会资料上传1.PDF

大会资料上传1.PDF 2003 1 4 5 7 10 11 3 1 2003 1 1 2 3 4 5 6 2 2003 1 2001 3 2001 10 15 2002 10 14 2003 10 13 3 2003 1 4 2003 1 5 6 2003 1 2003 1 1 200MHz 7 2003 1 57,163 42,872.25 2 5,312 3 2,983 4 WTO 2,488 8 2003 1 5

Lisätiedot

Keywords 2

Keywords 2 ... 1... 1.1... 1.2... 1.3.... 1.4... 1.5... 2... 2.1... 2.2... 2.3... 3... 3.1... 3.2... 4... 4.1... 4.2... 5... 5.1... 5.2... 2 3 3 4 5 6 8 10 10 12 14 16 16 21 26 26 29 31 31 31 i Keywords 2 1 1.1 1

Lisätiedot

PDFᅲᆰᄏ커￷

PDFᅲᆰᄏ커￷ 第 一 章 总 论 第 一 章 总 论 1.1 项 目 和 验 收 监 测 任 务 由 来 为 丰 富 物 质 文 化 需 求 为 广 大 市 民 提 供 方 便 快 捷 的 通 信 手 段 促 进 广 安 市 通 信 事 业 发 展 进 一 步 改 善 投 资 环 境, 经 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 项 目 审 批, 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 四 川 分 公 司 开 展

Lisätiedot

II

II 中 国 移 动 通 信 集 团 福 建 有 限 公 司 龙 岩 分 公 司 移 动 通 信 网 第 一 批 工 程 竣 工 环 保 验 收 监 测 报 告 编 制 单 位 : 福 建 省 辐 射 环 境 监 督 站 建 设 单 位 : 中 国 移 动 通 信 集 团 福 建 有 限 公 司 龙 岩 分 公 司 编 制 时 间 :2015 年 5 月 I II 建 设 单 位 : 中 国 移 动 通

Lisätiedot

切 断 负 载 电 流, 点 亮 欠 压 指 示 灯, 蜂 鸣 器 丌 再 报 警, 起 到 保 护 电 池 的 作 用 使 用 方 法 : 1. 电 池 电 压 范 围 :6-50V 2. 报 警 电 压 值 : 根 据 丌 同 的 电 池 由 供 货 方 设 置 3. 负 载 电 流 :<=10

切 断 负 载 电 流, 点 亮 欠 压 指 示 灯, 蜂 鸣 器 丌 再 报 警, 起 到 保 护 电 池 的 作 用 使 用 方 法 : 1. 电 池 电 压 范 围 :6-50V 2. 报 警 电 压 值 : 根 据 丌 同 的 电 池 由 供 货 方 设 置 3. 负 载 电 流 :<=10 项 目 产 品 目 录 控 制 器 系 列 遥 控 器 系 列 呼 叫 器 系 列 信 号 处 理 器 系 列 电 机 驱 劢 器 系 列 一 控 制 器 系 列 1. 名 称 : 超 市 报 警 控 制 器 功 能 : 当 按 下 报 警 按 钮, 报 警 灯 以 1 次 / 秒 的 频 率 闪 劢, 起 到 通 知 保 安 的 作 用,15 秒 后 自 劢 停 止 平 时 灯 处 于 常 亮 状

Lisätiedot

untitled

untitled - 1 - ISBN 7801157620/X 45 4.00-2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27

Lisätiedot

EDGE EDGE EDGE EDGE ( 2EW ) GPRS EDGE GSM ( ) BTS ( ) BSS ( ) GSM GPRS EDGE RF GSM GPRS RF GSM GPRS GSM GPRS GPRS (QoS) QoS ( ) EDGE GSM/GPRS

EDGE EDGE EDGE EDGE ( 2EW ) GPRS EDGE GSM ( ) BTS ( ) BSS ( ) GSM GPRS EDGE RF GSM GPRS RF GSM GPRS GSM GPRS GPRS (QoS) QoS ( ) EDGE GSM/GPRS EDGE EDGE EDGE( ) NetTek(r) (3G) EDGE GSM GPRS EDGE EDGE GSM ( NetTek RF ) GPRS ( ) GPRS (EGPRS) EDGE EDGE EDGE EDGE ( 2EW- 17610-0) GPRS EDGE GSM ( ) BTS ( ) BSS ( ) GSM GPRS EDGE RF GSM GPRS RF GSM GPRS

Lisätiedot

2G1.S2

2G1.S2 第 十 一 章 胺 和 酰 胺 胺 和 酰 胺 是 烃 的 含 氮 衍 生 物 生 物 体 中 含 有 许 多 含 氮 有 机 物, 如 胺 酰 胺 含 氮 杂 环 生 物 碱 氨 基 酸 蛋 白 质 和 核 酸 等 这 些 物 质 对 生 命 是 十 分 重 要 的 在 人 体 代 谢 过 程 中, 蛋 白 质 的 水 解 产 物 氨 基 酸 脱 羧 生 成 胺 临 床 上 某 些 药 物 如 普

Lisätiedot

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc)

(Microsoft Word - \244\255\246~\257\305\244O\246\346\265\243\301n73\264\301.doc) 五 年 一 班 陳 娟 娟 老 師 指 導 一 件 可 怕 的 事 五 年 一 班 顏 馨 兒 不 久 前, 我 和 兩 位 四 年 級 的 同 學, 一 起 參 加 小 小 說 書 人 的 比 賽 我 們 準 備 了 相 聲 參 賽, 一 看 到 密 密 麻 麻 需 要 背 誦 的 台 詞, 整 個 人 都 快 呆 掉 了, 但 是 為 了 爭 取 好 成 績, 我 們 彼 此 約 定 要 全 力

Lisätiedot

( 1 ) ( 2 ) 284 ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 8 ) (10) (11) : (12) ( ) ( ) ( ) (14) (15) (18) (20) (22) (23) ( ) ( ) (25) (27) (30) (33) 1 (34) (36) (38) (39) (41) (44) (45) (46) (47) (49) ( ) (50) (51) ( ) (52)

Lisätiedot

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 民 生 加 银 红 利 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的

Lisätiedot

29 29 2 1. 29 5 1) 2) 2. 29 13 1) 2) 3) 4) 5) 3. 47 53 1. 2 () 3() 4 5. 1) 2)() 3) 4) 1 2020 2017 29 4 21() ( 27 ) 28 10 30 3 3 . 29 1) 29 4 1 30 3 31 29 7 20 30 2 20 1 2 3 ( 1) ( 2) 3 (1) (2) (3) 5

Lisätiedot

前 言

前  言 前 言 为 贯 彻 落 实 依 法 治 国 人 才 强 国 战 略, 进 一 步 适 应 和 深 化 高 等 教 育 的 改 革 与 发 展, 满 足 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 和 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 对 高 层 次 人 才 的 需 要, 教 育 部 周 济 部 长 签 署 了 21 号 部 长 令, 发 布 了 新 的 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 普

Lisätiedot

1725

1725 药 品 名 氢 化 可 的 松 英 文 名 Hydrocortisone 别 名 氢 考 的 松 ; 氢 可 的 松 ; 可 的 索 ; 皮 质 醇 ; 氢 化 考 的 松 ; 氢 化 皮 质 素 ; 考 地 索 ; 氢 可 ;Cortisol 剂 型 1. 片 剂 :10mg,20mg;2. 注 射 剂 : 稀 乙 醇 溶 液 :10mg(2ml), 25mg(5ml);50mg(10ml);100mg(20ml);3.

Lisätiedot

动物学

动物学 2007 5 1 2 2..2 3..3 4..4 5 6 6..12 1...15 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1% 4 70% 5 0.05 0.2% 6 2 2 1 7 10% 3 5% 2 0.3 5% 3 70 80% 4 5 90% 40% 9 1 80% 70% 6 40% 15 5 1 12 24 70% 70% 7 70% 2% 1 2 3

Lisätiedot

05Cv1.mps

05Cv1.mps 第 三 章 皮 肤 病 的 防 治 和 护 理 学 习 要 点 皮 肤 病 的 预 防 不 同 的 皮 肤 病 要 采 取 相 应 的 预 防 措 施, 多 数 皮 肤 病 要 通 过 去 除 病 因, 避 免 诱 发 因 素, 切 断 传 播 途 径 等 措 施 来 预 防 皮 肤 病 的 治 疗 了 解 内 服 药 物 的 适 应 证 和 不 良 反 应, 掌 握 外 用 药 物 的 性 能 和

Lisätiedot

壹、

壹、 1 1 20ml. 10 35% 10 3 2 2 250ml. 10 2 (30c.c) 1 75ml 2 4 3 2 1 1 2 1. 2. 1c 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2 6 2. 1 3. 7 1. 2. 3. 1. 2. 1 3. 8 1. 9 2. 50 3. 4. 10 5. 10 6. 25c.c. 4 7. 8. 50c.c. 9. 10. 11 12 25.63

Lisätiedot

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借 浙 江 省 高 等 学 校 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 项 目 浙 江 科 技 学 院 土 木 工 程 实 验 教 学 中 心 建 设 规 划 方 案 2015 年 8 月 浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理

Lisätiedot

目 錄 使 用 須 知...7 按 鍵 及 部 件...7 插 入 SIM 卡 和 電 池...9 插 入 記 憶 卡...10 開 機...11 為 電 池 充 電...12 探 索 您 的 手 機...12 在 主 螢 幕 之 間 切 換...14 快 速 更 改 設 定...15 鎖 定 按

目 錄 使 用 須 知...7 按 鍵 及 部 件...7 插 入 SIM 卡 和 電 池...9 插 入 記 憶 卡...10 開 機...11 為 電 池 充 電...12 探 索 您 的 手 機...12 在 主 螢 幕 之 間 切 換...14 快 速 更 改 設 定...15 鎖 定 按 用 戶 指 南 Nokia 311 第 1. 3 版 ZH-HK 目 錄 使 用 須 知...7 按 鍵 及 部 件...7 插 入 SIM 卡 和 電 池...9 插 入 記 憶 卡...10 開 機...11 為 電 池 充 電...12 探 索 您 的 手 機...12 在 主 螢 幕 之 間 切 換...14 快 速 更 改 設 定...15 鎖 定 按 鍵 和 螢 幕...16 更 換 音

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN

HP LaserJet 1020 User Guide - ZHCN HP LaserJet 1020 打 印 机 用 户 指 南 版 权 信 息 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 未 经 事 先 书 面 许 可, 严 禁 进 行 任 何 形 式 的 复 制 改 编 或 翻 译, 除 非 版 权 法 另 有 规 定 产 品 号 :Q5911-90977 Edition 2, 06/2010

Lisätiedot

外国留学生就业活动指南(all)

外国留学生就业活动指南(all) 就 活 动 从 开 始 就 是 通 过 向 己 发 问 对 己 长 处 与 短 处 喜 好 与 厌 恶 专 与 能 力 兴 趣 将 来 愿 望 与 理 想 价 值 观 人 生 观 等 进 思 考 和 整 理 通 过 回 首 过 去 反 思 现 在 描 绘 未 来 可 以 发 现 一 个 己 未 曾 注 意 过 一 个 真 就 活 动 准 备 就 活 动 从 开 始 哪 个 有 己 想 做 目 ❶ 为

Lisätiedot

营 业, 因 业 务 往 来 关 系, 与 宜 宾 大 小 商 帮 比 较 熟 悉 曹 九 龄 熊 郁 村 便 约 我 参 加 共 同 发 起 熊 曹 二 人 与 我 又 是 世 交, 在 实 业 救 国 思 想 激 励 下, 同 时 也 为 个 人 将 来 发 展 前 途 计, 我 也 欣 然 乐

营 业, 因 业 务 往 来 关 系, 与 宜 宾 大 小 商 帮 比 较 熟 悉 曹 九 龄 熊 郁 村 便 约 我 参 加 共 同 发 起 熊 曹 二 人 与 我 又 是 世 交, 在 实 业 救 国 思 想 激 励 下, 同 时 也 为 个 人 将 来 发 展 前 途 计, 我 也 欣 然 乐 回 忆 四 川 合 众 轮 船 公 司 孙 尊 山 一 四,Jll 合 众 轮 船 公 司 的 成 立 1. 创 办 的 动 机 四 川 宜 宾 ( 旧 叙 州 府 治 ) 据 长 江 上 游 金 沙 江 和 支 流 岷 江 入 口 处, 全 年 均 可 通 航 且 与 云 南 接 壤, 为 云 南 迤 东 一 带 货 物 输 出 输 入 必 经 之 地, 川 西 大 部 物 资 也 由 此 转 运,

Lisätiedot

女性美容保健(七).doc

女性美容保健(七).doc ...1...4...6...9...10... 11...14...18...23...24...26...28...30...32...34...38...39...40 I ...42...46...48...50...52...54...56...59...62...64...67...68...70 10...71...74...77 OL...78...81...85...86...87

Lisätiedot

http://www.bjjlb.org.cn 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1600 7 1800 8 2 ( 15 ) 9 110 ( ) / ( ) SCI EI 10 210 ( ) / / / / 11 12 ( 100 ) 13 200 14 1 ( ) 2 15 400 16 1. 10 2. 10 3. 4. 5. 17 18 19 20 1. 10 / ( ) SCI EI

Lisätiedot

《公共交通安全防范技术要求 第1部分:公共汽电车安全防范系统》_征求意见稿2013-02-27.doc

《公共交通安全防范技术要求 第1部分:公共汽电车安全防范系统》_征求意见稿2013-02-27.doc ICS 13.320 A 91 备 案 号 : 北 京 市 地 方 标 准 DB11/ XXX-XXXX 公 共 交 通 安 全 防 范 技 术 要 求 第 1 部 分 : 公 共 汽 电 车 安 全 防 范 系 统 Public transport safety and protection specification Part 1:Bus and trolley-bus safety and protection

Lisätiedot

noAD_9807._NC..28..pdf

noAD_9807._NC..28..pdf 09:00 透 視 紫 禁 城 ( 上 ) 10:00 猩 猩 三 兄 弟 11:00 海 豚 大 軍 12:00 火 山 噴 發 13:00 溯 溪 人 與 狗 ( 中 ) 14:00 突 出 部 之 役 15:00 猛 獸 出 擊 - 北 極 熊 16:00 守 護 人 間 樂 土 17:00 神 秘 鯊 魚 穴 18:00 海 豚 大 軍 19:00 C-5 運 輸 機 20:00 堪 察 加

Lisätiedot

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Lisätiedot

创15:6亚伯兰信耶和华,耶和华就以此为他的义。

创15:6亚伯兰信耶和华,耶和华就以此为他的义。 一 定 要 相 信 神 不 管 我 们 是 刚 刚 信 主 的 基 督 徒 还 是 多 年 基 督 徒, 我 们 都 要 经 常 评 估 一 下 自 己 对 耶 稣 基 督 的 信 心 在 这 天 路 历 程 里, 我 们 常 常 会 软 弱, 常 常 会 看 环 境 而 不 看 神, 从 而 把 我 们 的 信 心 越 磨 越 小, 所 以 我 们 要 定 期 重 新 思 考 自 己 有 多 相

Lisätiedot

54 69 84 55 70 85 56 71 86 57 72 87 58 73 88 59 74 89 60 75 90 61 76 91 62 77 92 63 78 93 64 79 94 65 80 95 66 81 96 67 82 97 68 83 98 99 101 98 100 1

54 69 84 55 70 85 56 71 86 57 72 87 58 73 88 59 74 89 60 75 90 61 76 91 62 77 92 63 78 93 64 79 94 65 80 95 66 81 96 67 82 97 68 83 98 99 101 98 100 1 3 12 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 29 16 23 30 17 24 31 18 25 32 34 36 32 34 36 33 35 37 33 35 37 38 42 46 39 43 47 40 44 48 41 45 49 50 51 53 50 52 53 51 52 4 54 69 84 55 70 85 56 71 86 57 72 87 58 73

Lisätiedot