PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma ja suuntautuminen Matkailun koulutusohjelma, Savonlinna Matkailun liiketoiminta Nimeke Peikkometsän tuotekehitys ja markkinointi Tiivistelmä Opinnäytetyöni aihe käsittelee Himoksella sijaitsevaa Peikkometsää. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Peikkometsää tuotteena sekä kehittää Peikkometsälle toimiva markkinointi. Tavoitteena oli selvittää Peikkometsän kävijöiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia Peikkometsästä. Peikkometsään ei ole aiemmin tehty asiakaskyselyitä ja juuri sen takia työni on todella tärkeä kehitettäessä alueen toimintoja. Aineiston keruu tehtiin asiakaskyselyn avulla, jonka toteutin kesäkuusta elokuuhun vuonna Käytin kartoittavaa tutkimusta ja avoimia kysymyksiä, koska halusin selvittää asiakkaiden mielipiteitä tiettyihin asioihin. Asiakaskyselylomakkeeseen tuli myös strukturoituja kysymyksiä. Toteutin kyselyn paikan päällä Himoksella ja sain 96 vastausta. Niiden perusteella sain mielikuvan siitä, millaisena asiakkaat näkivät puiston ja mitä kehitysehdotuksia heillä oli. Asiakaskyselyn tuloksista selvisi, että suurin osa Peikkometsän kävijöistä on tullut omien vanhempiensa kanssa Peikkometsään päivävierailulle. Majoitus on hankittu pääasiallisesti HimosLomien mökkimajoituksesta. Eniten tietoa Peikkometsästä ja Peikkoteatterin näytelmästä on saatu paikallisten lehtien kautta. Himokseen tulon suurin syy on ollut loman viettäminen, ja Peikkometsään tulon syynä on ollut Peikkoteatterin näytelmä sekä peikot itsessään. Kyselyyn vastanneista ei monikaan ollut käynyt aikaisemmin Himoksella. Vastaajat ajattelivat, että Peikkometsä oli hyvä paikka, osa piti sitä jopa erittäin hyvänä paikkana. Kehitysehdotuksissa haluttiin nähdä enemmän peikkoja, peikkojen asumuksia sekä lisää ohjausta peikkojen leikkeihin. Vastaajat halusivat Peikkotaloon kahvilapalveluja ja askartelunurkkauksen. Suurin osa halusi myös ostaa matkamuistoja (esim. peikkofiguureja), kuunnella tarinoita peikkojen elämästä sekä enemmän peikkotoimintaa. Vastaajien loppukommenteista nousi suurimmaksi kommentiksi se, ettei Peikkometsää saisi liian paljon kaupallistaa. Asiakaskyselystä sain mielestäni todellisen käsityksen Peikkometsän kävijöiden mielipiteistä ja kehittämisehdotuksista Peikkometsää kohtaan. Näiden pohjalta suunnittelin Peikkotalon ja sen tarjoamat palvelut. Jatkotutkimusehdotuksena voitaisiin pitää toisen asiakaskyselyn tekemistä Peikkometsän muutosten jälkeen. Opinnäytetyötä tehdessä sain paljon tietoa ja taitoa uuden tuotteen suunnittelemisesta ja kehittämisestä vanhan tuotteen sisälle. Tätä samanlaista kehittämismallia voidaan hyödyntää HimosLomien muidenkin tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Asiasanat (avainsanat) Peikkometsä, tuotekehitys, markkinointi, tutkimus Sivumäärä Kieli URN URN:NBN:fi:mamkopinn s. + liitt. 4 s. Suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksianto: HimosLomat Oy Ohjaavan opettajan nimi Leena Fyhr Opinnäytetyön toimeksiantaja HimosLomat Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 2,.2005 Author(s) Degree programme and option Sarianna Niemelä Degree Programme in Tourism, Savonlinna, Tourism Management Name of the bachelor's thesis Troll Forest s Product Development and Marketing Abstract This diploma work is about Troll Forest which is situated in Himos. The purpose of my diploma work was to develop Troll Forest as a product and also make a marketing strategy for it. The task was to find out the opinions and developing ideas of Troll Forest visitors. My diploma work is very important when developing functions of the area because there has not been any surveys before. I collected the material for this diploma work by using a survey which was carried out from June to August in I used open questions and also predefined questions. I got 96 replies to the survey and I got a good perception of what Troll Forest visitors want. I found out many things of the respondents of the survey. Most of them came with their parents for a day visit. They got their accommodation through HimosLomat. The best information source on Troll Forest had been different newspapers. The respondents came to Himos to enjoy their holiday and to visit Troll Forest. Most of the respondents thought that Troll Forest was a good place. When asked about developing ideas they wanted to see more trolls and their houses. The respondents wanted a cafeteria and an activity corner in the Troll House. Most of them also wanted to buy troll souvenirs and listen to stories about troll s life. I think I got a pretty good picture of what Troll Forest visitors need and want. Based on these replies I designed a Troll House and services in there. In the future it is important to conduct more surveys so that we know what people thought about the Troll House. During the process I got a lot information about designing a new product and developing an existing one. These same developing models can be used to develop other products and services in HimosLomat. Subject headings, (keywords) Troll forest, product development, marketing, research Pages Language URN 45 p. + app. 4 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Commissioned by HimosLomat Tutor Leena Fyhr Employer of the bachelor's thesis HimosLomat

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tausta Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet Opinnäytetyön rakenne PEIKKOMETSÄ Peikkometsän historia Fauni-peikot Peikkopuisto Peikkometsä nykypäivänä TUOTEKEHITYS MARKKINOINTI TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen käytännön toteutus Vastaajien taustatiedot Vastaajien mielipiteet Peikkometsästä Vastaajien Peikkometsän kehittämisehdotukset Yhteenveto tutkimuksen tuloksista PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYSEHDOTUS PEIKKOMETSÄN MARKKINOINTIEHDOTUS Peikkometsän markkinointikeinot Peikkoklubi PÄÄTELMÄT...44 LÄHTEET...46

5 LIITTEET 1 Kyselylomake 2 Peikkoklubin liittymislomake

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tausta Peikot ovat ystävällisiä ja rauhaa rakastavia olentoja. Mutta on heissä hieman vekkuliakin, niin että kyllä he saattavat joskus naureskella ihmisten hömpsötyksille. Siellä missä sadun ja mielikuvituksen salaperäiset, surullisen iloiset portit odottavat lupaa aueta meille, siellä asuu Peikkokansa. Martti Kuuskoski HimosLomat on perustettu vuonna 1990, ja yritys toimii Keski-Suomessa Jämsän kaupungin läheisyydessä. HimosLomien toimintaan kuuluu mökkien vuokraus ja kokousten järjestäminen. Peikkometsä on vain pieni osa HimosLomien kokonaisuutta. Lähellä on Himoksen laskettelukeskus, josta tulee talvisin suurin osa Peikkometsän asiakkaista. Himoksen talvisesonki on kuusi kuukautta pitkä. HimosLomat tarjoaa majoitusta laadukkaissa ja korkeatasoisissa lomamökeissä, joita on tarjolla yli 220 kappaletta. Yrityksille, jotka haluavat pitää kokouksiaan Himoksella, on monta mahdollisuutta tarjolla. Kokoustiloja on kuusi erilaista, (100) hengelle. (ks. esim. HimosLomat 2005.) HimosSafarit on olennainen osa HimosLomia. HimosSafarit tarjoavaa ohjelmapalveluja, kuten mönkijä-, moottorikelkka- ja lumikenkäsafareita, seikkailurataelämyksiä sekä kalliokiipeilyä. Himoksella tapahtuu niin kesällä kuin talvellakin. Kesän vetonauloja ovat muun muassa HimosFestival ja Neste Rally Finland. (ks. esim. HimosLomat 2005.) Olen töissä HimosLomilla koulun ohessa. Toimin siellä asiakaspalvelutehtävissä ja välillä teen myös markkinointitehtäviä. Markkinointipäällikkö Raija Etelä Himos- Lomilta ehdotti, että tekisin opinnäytetyöni heille. Hän antoi minulle luettavaksi Martti Kuuskosken kirjoittamat teokset Pyhän Puun Tarina ja Peikot. Luettuani molemmat tarinat päätin ottaa toimeksiannon vastaan. Kirjat olivat viihdyttäviä ja mielenkiintoisia. En ihmettele ollenkaan, että Peikkometsä oli aikoinaan todella

7 suosittu paikka. Esimieheni Raija Etelä toivoi minun kehittävän puiston toimintaa, keksivän ehkä jonkin uuden vetonaulan tai tuotteen ja kehittävän toimivan markkinoinnin puistolle. 2 Opinnäytetyöni aihe käsittelee Himoksella sijaitsevaa Peikkometsää. Peikkometsä koostuu Peikkopuistosta sekä Peikkoteatterin näyttämöstä. Peikkopuistossa järjestetään kesäisin näytelmiä, se on auki toukokuusta elokuuhun ja siellä saa vapaasti kävellä, peikkojakin saattaa näkyä puiden takana. Peikkopuistossa ei tällä hetkellä ole kovin paljon peikkorekvisiittaa. Siellä on kuitenkin näyttämö, jossa näyttelijät esittävät näytelmiä. Näytelmät vaihtuvat joka kesä, joten aina on jotain uutta ja mielenkiintoista. Tilausnäytöksinä on mahdollista tilata edellisen vuoden näytelmä. Peikkometsään ei ole aiemmin tehty asiakaskyselyitä ja sen takia työni on tärkeä kehitettäessä Peikkometsän toimintoja. Tulevaisuudessa täytyy tehdä lisää asiakaskyselyjä, jotta saadaan selville, miten Peikkometsän kehittäminen on edistynyt. 1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Peikkometsää tuotteena sekä kehittää Peikkometsälle toimiva markkinointi. Tavoitteena oli selvittää Peikkometsän kävijöiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia Peikkometsästä. Halusin erityisesti selvittää, mitä mieltä asiakkaat olivat Peikkometsästä sen nykyisessä muodossa ja jos he haluaisivat kehittää puistoa, niin millaisia muutosten pitäisi olla. Asiakkaat ovat todella tärkeässä asemassa, koska he päättävät viime kädessä millaisia palveluja he haluavat. Tavoitteen saavuttamiseksi valitsin tutkimuskysymyksiksi: Mistä saitte tietoa Peikkometsästä / Peikkoteatterin näytelmästä? Mitä mieltä olitte Peikkometsästä? Mitä mieltä olitte Peikkometsän näytelmästä? Tarvitseeko Peikkometsää kehittää? Jos Peikkometsään rakennettaisiin Peikkotalo, niin mitä palveluja se voisi tarjota?

8 1.3 Opinnäytetyön rakenne 3 Opinnäytetyön teoriaosan luvussa kaksi käsittelen Peikkometsää, sen historiaa, Peikkometsän peikkoja sekä Peikkometsää nykypäivänä. Lähteenä käytän omaa kokemustani ja lähdeteoksia. Luvussa kolme puolestaan käsittelen tuotekehityksen teoriaa. Lähdeteoksista oli tässä kohdassa apua erityisesti Peikkometsän tuotteita kehitettäessä. Luvussa neljä käyn läpi markkinoinnin teoriaa. Käytän hyväkseni lähdeteoksia luodakseni teorian, jonka pohjalta suunnittelen toimivan markkinoinnin Peikkometsään. Käytän hyväksi Ropen ja Vahvaselän markkinoinnin kehitysprosessia sekä Kotlerin (1999, 129) selittämää Jerome McCarthyn 1960-luvulla kehittelemää neljän P:n mallia: product, price, place ja promotion (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä). Opinnäytetyön luvussa viisi kerron tutkimusmenetelmästä, tutkimuksen käytännön toteutuksesta sekä teen tuloksista yhteenvedon. Luvussa kuusi sovellan tuotekehityksen teoriaa Peikkometsään. Luvussa seitsemän luon markkinoinnin teoriasta markkinointiehdotuksen Peikkometsään. Lisäksi kerron Peikkoklubista ja sen palveluista. Päätelmät -luvussa pohdin omaa työtäni sekä annan Peikkometsälle jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimuksen tulosten yhteenveto löytyy sivulta 35. Opinnäytetyön liitteinä ovat kyselylomake sekä Peikkoklubin liittymislomake. 2 PEIKKOMETSÄ 2.1 Peikkometsän historia Kuviossa yksi on selitetty millainen Peikkometsä on tällä hetkellä. Peikkometsään kuuluu Peikkopuisto, jossa sijaitsevat seikkailurata ja peikkojen asumukset. Peikkojen pieniä taloja on sijoitettu eripuolille puistoa. Peikkoteatteri esittää kesäisin näytelmiä Peikkometsään rakennetulla näytelmälavalla. Tuotekehittelyn jälkeen Peikkometsän yksi osa-alue tulee olemaan Peikkotalo.

9 4 KUVIO 1. Peikkometsän sisältö Peikkometsä Peikkopuisto seikkailurata peikkojen asumukset Peikkoteatteri näytelmä Fauni-peikot Peikkometsän historiasta ei voi puhua ilman fauni-peikkoja. Peikkopuisto muodostui alun perin peikkojen ympärille Järvenpäähän. Peikkometsää ei olisi tänä päivänä ilman sen luojia, Martti ja Helena Kuuskoskea. He tekivät ensimmäiset peikkonuket eli -figuurit vuonna Tästä alkoi tapahtumaketju, joka vielä tänäkin päivänä vaikuttaa Himoksen Peikkometsän toimintaan. Martti Kuuskoski alkoi ensin tehdä peikkonukkeja, minkä jälkeen hän loi niiden ympärille tarinoita. Hänen tarinoissaan esiintyi erilaisia peikkoja, joilla kaikilla oli omanlaisensa nimi, persoonallisuus ja ainutlaatuinen luonteensa. Kuuskoski on kirjoittanut erilaisia tarinoita peikoista niiden seikkailuineen, historioineen ja elämäntarinoineen. Kuuskosket perustivat Atelier Faunin Järvenpäähän vuonna 1954 ja alkoivat valmistaa peikkoja 150 työntekijän voimin. Peikkoja myytiin miljoonia, ja suurin osa niistä vietiin ulkomaille. Järvenpäähän muodostui lopulta Peikkopuisto vuonna 1957 peikkohahmojen, -rakennelmien ja -rekvisiitan laajennettua. Peikkopuisto oli aikoinaan yksi Suomen suurimmista matkailunähtävyyksistä, ja siellä vieraili kymmeniä tuhansia matkailijoita vuodessa. (Peikkopuisto-palaverin pöytäkirja 2000.)

10 luvulla Sumppi-peikon englantilainen versio Tivvy oli kaupallisen TV-yhtiön tunnuksena Englannissa ja pääsi esiintymään muun muassa Lontoon kaksikerroksisten linja-autojen kyljissä. Toiminta laajentui lopulta todella suureksi, ja Kuuskosket joutuivat luopumaan organisaatiosta. Järvenpään Peikkopuiston toiminta jatkui kuitenkin 1970-luvulla, ja Martti Kuuskoski jatkoi peikkofiguurien valmistusta ja suunnittelua yhteistyössä Marja-Liisa Kaitalan kanssa. Auvo Taivalvuo piirsi alkuaikoina peikkohahmot, ja Marja-Liisa Kaitala antoi niille vakiintuneet, vahvat ja sympaattiset muodot. Peikkokansan filosofia perustuu luonnon kunnioitukseen ja luonnonsuojeluun sekä rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Peikot ovat ystävällisiä, rauhaa rakastavia ja hyväntahtoisia. Peikkometsässä asuvat muun muassa Torvinokka, Edwartti, Murri, Himmi, Hiski ja Sumpit Peikkopuisto Martti Kuuskoskelle tarjottiin puiston paikkaa Jämsästä, Säyrylän lomakeskuksen vierestä. Sinne perustettiin uusi Peikkopuisto vuonna 1980, ja vanhoja rakennelmia siirrettiin Järvenpään Peikkopuistosta. Peikkopuisto oli aluksi Kuuskosken perheen omistuksessa, jonka jälkeen se siirtyi lomakeskuksen omistukseen. Säyrylän lomakeskus tunnetaan nykyään nimellä HimosLomat. Peikkometsässä nähtiin näytelmiä yli kymmenen vuoden ajan, ja ohjaajina toimivat niin Martti Kuuskoski kuin Janne ja Teija Mäkinenkin. Viimeisinä vuosina Kuuskosken lapset ottivat ohjat sekä näyttelijäpuolella että ohjaajapuolella. Peikkometsä oli avoinna joka päivä kesäisin, jolloin peikot viihdyttivät ja leikkivät lasten kanssa. Jättimäisestä kannosta, joka oli naamioitu peikon pääksi, myytiin makeisia, kahvia ja matkamuistofiguureja sekä paljon muuta tavaraa. Pienellä budjetilla rakennettu Peikkometsä oli suosittu, koska siellä ei näkynyt rahastamisen suuria paineita. Peikkometsässä oli kävijöitä vuonna 1990, noin kävijää vuonna 1991, kävijää vuonna 1995 sekä 100 kävijää / näytös vuonna Peikkometsän tarkoitus on olla sadunomainen ja kiehtova paikka, jossa pienet kävijät voivat löytää itsestään uusia puolia. Siellä voi seikkailla ja kuvitella kaikenlaista.

11 Ympäröivä metsä on kaunis ja sieltä löytyy peikon asumuksia, pienten kävijöiden seikkailurata sekä näytelmälava Peikkometsä nykypäivänä Tällä hetkellä Peikkometsä on avoinna toukokuun lopusta elokuuhun. Peikkoteatterin näytelmiä on kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Tilausnäytöksiä on mahdollista tilata kesän aikana. Tilausnäytösten näytelmät ovat edellisen vuoden näytelmiä. Talvisin Peikkometsässä järjestetään joulun aikaan hartaustilaisuus sekä uuden vuoden aattona ilotulitus. Peikkometsän on oletettu tuovan paljon vetovoimaa Himoksen alueelle, mutta sen potentiaalia ei ole täysin käytetty hyväksi. Tässä opinnäytetyössä luon teoriaa toimivalle ja hyvälle toimintasuunnitelmalle, jota voidaan hyödyntää Peikkometsää kehiteltäessä. Peikkometsässä on jonkin verran peikkojen asumuksia ja rekvisiittaa, mutta lisää tarvittaisiin. Pienet peikot peikkoasumusten sisällä saisivat lapset hihkumaan riemusta. Vaikka Peikkometsä onkin metsä, tulisi sitä siistiä hienompaan kuntoon ja keksiä pieniä juttuja, joilla saataisiin enemmän peikkotunnelmaa. 3 TUOTEKEHITYS Matkailutuote palvelujen tuottajan näkökulmasta Yrityksellä pitää olla selkeä liikeidea, jossa määritellään ydintuotteet eli pääasialliset tuotteet, joiden avulla yritys tuottaa hyötyä asiakkaille. Liikeidean ytimenä voi olla esimerkiksi majoituspalvelujen tuottaminen. Tämän valitun liiketoimintalinjan pitäisi tuottaa pääosa toimeentulosta. Näin ollen yrityksen matkailutuotteen ytimen muodostaa majoituspalvelun tuottamiseen tarvittava osaaminen, huoneet ja sängyt, joissa matkailijat majoittuvat. Ydinhyöty, jonka asiakas saa, on unen tarpeen tyydyttäminen. Yrityksen varsinainen tuote syntyy, kun tarkasteluun otetaan ydinpalvelun lisäksi kaikki ne aineelliset ja aineettomat tekijät, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaan unen tarpeen tyydyttämiseen. Nämä tekijät voivat olla esimerkiksi

12 7 ydinpalveluun liittyviä teknisiä ominaisuuksia (kuten sängyn koko ja patjan pehmeys), tai ne voivat olla erilaisia avustaviin palveluihin liittyviä ominaisuuksia. Varsinainen tuote on se perustuotteen kokonaisuus, josta asiakas maksaa. Tukipalveluiden avulla voidaan lisätä tuotteiden vetovoimaa. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi maksulliset TV-kanavat, pesulapalvelut ja arvoesineiden turvasäilytys. Kuviossa kaksi on havainnollistettu matkailutuotteen kerroksellisuutta palvelutuotteen tarkastelun näkökulmasta. (Komppula & Boxberg 2002, 13.) KUVIO 2. Kerroksinen matkailutuote palvelutuotteen näkökulmasta (mukaillen Kotler, Bowen & Malcens 1999, 276) LAAJENNETTU TUOTE Tuotteen saavutettavuus VARSINAINEN TUOTE Tukipalvelut Ydintuote Avustavat palvelut Fyysinen ympäristö Vuorovaikutus Matkailutuote paikkaan perustuvana tuotteena Matkailun peruselementti on matkustaminen johonkin kohteeseen tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle. Komppulan ja Boxbergin (2002, 15) mukaan Smith määrittelee matkailutuotteen ytimeksi fyysisen paikan, johon matkustetaan. (ks. kuvio 3) Muut matkailutuotteen elementit ovat palvelut, vieraanvaraisuus, matkailijan valinnan vapaus tehdä erilaisia valintoja kohteessa sekä matkailijan oma osallistuminen matkailutuotteen tuottamiseen.

13 8 KUVIO 3. Matkailutuote paikkaan perustuvana tuotteena (Smith 1994, 587) Asiakkaan osallistuminen Valinnan vapaus Vieraanvaraisuus Palvelut Paikka Paikka viittaa kaikkiin niihin fyysisiin elementteihin, joita matkakohteessa on havaittavissa. Kokonaismatkailutuotteen tai yrityksen tuotteen paikkana voi olla kokonainen maa (Suomi), alue (Keski-Suomi), matkailukeskus (Himos) tai yksittäinen hotelli. Paikkaan liittyvät muun muassa maisema, ilmasto ja rakennukset. Pelkkä paikka ei riitä matkailutuotteeksi vaan tarvitaan myös jonkinasteisia palveluja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi ravitsemis- ja ohjelmapalvelut, joita matkailualue tarjoaa matkailijalle. Vieraanvaraisuudella tarkoitetaan lähinnä palveluhalua ja -asennetta, jota kohteen palveluhenkilöstö osoittaa matkailijaa kohtaan. Jos kokonainen maa tai alue käsitetään kohteeksi, tarkoittaa vieraanvaraisuus myös paikallisväestön suhtautumistapaa matkailijoita kohtaan. (Komppula & Boxberg 2002, ) Valinnan vapaus tarkoittaa matkailijan valitsemia mahdollisuuksia, joiden välillä hän voi tehdä tilannekohtaisia ratkaisuja. Vapaa-ajan matkailija voi tehdä päätöksen säätilan mukaan päivittäisistä ohjelmista. Matkailija odottaa kohteeseen tultaessa, että hänellä on valittavinaan monia vaihtoehtoja vaikka ei niitä lopulta käyttäisikään. Palvelujen tuottajalla on pienimmät mahdollisuudet vaikuttaa matkailijan osallistumiseen matkailutuotteen tuottamiseen. Valmiin matkapaketin ostaja voi odottaa saavansa enemmän opastusta, välineitä ja palveluja kuin omatoimimatkailija. (Komppula & Boxberg 2002, 16.) Yrityksen palvelutarjooma Komppulan ja Boxbergin (2002, 19) mukaan Lumsdon esittää matkailutuotteen kuvauksessa, että huomio kiinnittyy yrityksen matkailijalle tuottamiin hyötytekijöihin. Palvelun tuottaja ja asiakas ovat keskeisellä sijalla Lumsdonin mallissa. Lumsdon ei

14 9 käytä termiä tuote vaan tarjooma, ja tämä voidaan määritellä yhdistelmäksi palveluja, jotka tuottavat asiakkaalle aineettomia, emotionaalisia ja psykologisia hyötyjä, joihin liittyy myös aineellisia elementtejä. Kuviossa neljä on havainnollistettu yrityksen palvelutarjooman viitekehys, josta ilmenee asiakkaan hyödyn kokemiseen vaikuttavat tekijät. (Komppula & Boxberg 2002, 19.) KUVIO 4. Matkailuyrityksen palvelutarjooma (Lumsdon 1997, 142) Fyysiset puitteet: sisustus henkilökunnan asut kalusteet värivalikoima materiaalit tunnusomaiset merkit imago Prosessit: reagointijärjestelmä vastaanotto laskutus jonotus henkilökunnan menettelytavat Ydinpalvelutarjooma: todellinen palvelun taso asiakkaan imago ja odotukset arvon aistiminen ilmapiiri Hyvä Meininki -tekijä Ihmiset: henkilökunnan koulutus henkilökunnan avuliaisuus henkilökunnan taso vastaanottotiskit Palvelutarjooma muodostuu palvelujen tuotantojärjestelmässä, johon kuuluvat palveluyrityksen resurssit, palveluprosessit sekä tuotteeseen liittyvät fyysiset elementit. Lumsdonin mallissa henkilöresurssit on nostettu erityisasemaan resursseista. Toisin kuin Smithin mallissa Lumsdon ei pidä paikkaa, matkakohdetta keskeisenä elementtinä. Oleelliset elementit ovat välttämättömiä palvelun tuottamisen kannalta, esimerkiksi yrityksen toimitilat sekä palvelun tuottamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. Toissijaiset elementit luovat oleellisille elementeille lisäarvoa, esimerkiksi hotellihuoneiden korkeatasoinen sisustus. Palvelujen tuotantojärjestelmässä tasaisen laadun luominen on keskeisintä. Palveluprosessit tapahtuvat kahdella eri tasolla: asiakkaalle näkyvinä prosesseina sekä niin sanottuina back-office prosesseina (asiakkaalle näkymättömät prosessit). Asiakkaalle näkyviä prosesseja ovat esimerkiksi

15 10 hotellissa asiakkaan vastaanottoon ja huoneen luovutukseen liittyvät palveluprosessit sekä ravitsemispalvelujen osalta ruuan pöytiin tarjoiluun liittyvät toiminnot. Asiakkaalle näkymättömiä prosesseja ovat esimerkiksi hotellissa varausjärjestelmät sekä moottorikelkkasafarin valmistelut. (Komppula & Boxberg 2002, ) Matkailupalvelun tuotannon keskeisessä asemassa ovat ihmiset, palveluyrityksen henkilökunta, muut asiakkaat ja paikalliset asukkaat. Ammattitaitoinen henkilökunta on kaikkein tärkein resurssi yrityksen näkökulmasta. Palvelujärjestelmän toimivuuteen voidaan vaikuttaa turvaamalla riittävä määrä henkilökuntaa ja kouluttamalla henkilöstöä jatkuvasti. Lumsdonin mallissa tämän palvelujärjestelmän tuloksena syntyy yrityksen ydintarjooma, joka on palvelun todellinen taso. Asiakkailla on aina tietty mielikuva ja tiettyjä odotuksia palvelun tasosta. Asiakkaan kannalta palvelun ilmapiiri ja feel good -tekijät ovat tärkeitä. Ydintarjooma luo asiakkaalle arvoa, josta hän on valmis maksamaan. (Komppula & Boxberg 2002, 20.) Asiakaslähtöisen matkailutuotteen määritelmä Matkailutuote on asiakkaan subjektiiviseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palvelun tarjoajien palveluja osallistumalla itse palvelun tuotantoprosessiin. Tuotteen arvoa asiakkaalle korostetaan uusimmissa matkailutuotteen määritelmissä. Tuotteen tulisi tarjota asiakkaalle lisäarvoa, joka syntyy jokaisessa tuotteen syntyprosessin vaiheessa. Asiakkaan tavoitteena ja toivomana lopputuloksena on hyöty tai arvo, joka on kulloinkin ainutkertainen subjektiivinen kokemus. Matkailuyritys luo tuotteen syntymiseen vaadittavat välttämättömät edellytykset. Näitä edellytyksiä voidaan kuvata mallilla, johon kuuluu kolme komponenttia: palvelukonsepti, palveluprosessi ja palvelujärjestelmä. Kuviossa viisi on havainnollistettu asiakaslähtöisen matkailutuotteen luonnetta. (Komppula & Boxberg 2002, 21.) Tuotteen ytimen muodostaa asiakkaan tarpeiden mukainen palveluidea, jonka toteuttamiseksi yritys luo edellytyksiä erilaisten toimintojen avulla. Palvelukonseptilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevää tuotteen ideaa. Se perustuu asiakkaan tarpeisiin, jotka pohjautuvat asiakkaan primäärisiin ja sekundäärisiin matkustusmotiiveihin. Primäärinen motiivi on matkan tarkoitus eli syy matkustamiseen. Sekundääriset motiivit liittyvät siihen, miten ja minne matkustetaan

16 11 ja millaisia päätöksiä niiden suhteen tehdään. Palveluprosessi viittaa niihin toimintoihin, joiden on toimittava moitteettomasti palvelun toteuttamiseksi. Palveluprosessin kuvaus sisältää matkailutuotteen kuvauksen, julkistamisen, markkinoinnin ja mainonnan. Palvelujärjestelmä koostuu resursseista, joita tarvitaan, jotta palveluprosessi voi tuottaa palvelun. Se pitää sisällään kaikki ulkoiset ja sisäiset resurssit, joita asiakkaan odottaman arvon tuottaminen yritykseltä tai kohteelta vaatii. Tällä tarkoitetaan arvon syntymiseen vaadittavaa toimintaympäristöä eli paikkaa, jossa asiakkaan osallistuminen ja toiminta toteutuu, välineistöä, jota arvon tuottaminen edellyttää, palvelujen henkilöstöä sekä näiden resurssien organisointia ja kontrollointia. Kokemus syntyy palvelukonseptin, palveluprosessin ja palvelujärjestelmän komponenttien myötävaikutuksesta asiakkaan osallistuessa palvelun tuotantoprosessiin. (Komppula & Boxberg 2002, ) KUVIO 5. Tuotteistaminen: Peikkotalo (mukaillen Komppula & Boxberg 2002, 24) Palveluprosessi: tuotteen kuvaaminen tuotteen julkistaminen tuotteen markkinointi ja mainonta Palvelukonsepti: mitä asiakas saa? mitä hän kokee saavansa? vastaako tuote hänen odotuksiaan? Tuotteistaminen Peikkotalo Palvelujärjestelmä: mistä eri osista tuote koostuu? sisällön ja hinnan määrittäminen Laadun merkitys matkailutuotteessa Tuotekehitykseen voi olla monia syitä, kuten tavoite lisätä myyntiä, markkinatilanteen muutos, asiakkaiden kulutustottumukset ja kilpailutilanne. Myynnin lisääminen vaatii aina investointeja, joten kannattaa laskea tarkkaan, onko yrityksellä juuri sillä hetkellä rahaa ja aikaa panostaa uuden tuotteen kehittämiseen. Markkinatilanne voi myös

17 12 muuttua aika rajusti, jos kilpaileva yritys alkaa myydä samankaltaista tuotetta. Asiakkaiden kulutustottumukset vaikuttavat myös paljon: heille uuden trendin tuleminen saattaa merkitä vanhan trendin korvaamista. Jos yrityksellä sattuu olemaan vanhan trendin mukainen tuote, on sitä siis uudistettava. Yritysten kannattaisi kuitenkin aina muistaa, että uusi trendi ei välttämättä ole tullut jäädäkseen ja asiakkaat ovat edelleen uskollisia uuden trendin hälvennyttyä. Uusien kilpailijoiden tuleminen samoille markkinoille saattaa myös laukaista arvaamattoman tilanteen. Tällöin yritys vastaa takaisin kehittelemällä uuden ja paremman tuotteen vanhan tilalle. (Komppula & Boxberg 2002, ) Matkailuyrityksen tuotekehityksen yksi tavoite on laadukas matkailutuote. Tässä tapauksessa Peikkotalosta on saatava laadukas matkailutuote, joka tyydyttää asiakkaiden tarpeet. Laadun ulottuvuudet (ks. taulukko 1) voidaan jakaa kahteen osaan, tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Tekninen laatu kertoo, mitä asiakas saa ja toiminnallinen miten asiakas saa haluamansa palvelun. Tekninen laatu sisältää kaikki paikkaan liittyvät tekijät, palvelun tuottamisessa tarvittavat koneet, laitteet ja välineet. Teknisessä laadussa korostuvat palvelutapahtuman tekninen toteuttaminen ja palveluprosessin lopputulos (Komppula & Boxberg 2002, 42.). Toiminnallinen laatu vastaa siitä, miten asiakas kokee samanaikaisen tuotanto- ja kulutusprosessin. Toiminnalliseen laatuun kuuluvat muun muassa yrityksen palveluilmapiiri, vuorovaikutus muiden asiakkaiden kanssa, asiakkaan oma osaamistaso ja sen huomioiminen sekä esimerkiksi palveluhenkilöstön ammattitaito. (Komppula & Boxberg 2002, 43.). Yksi tuotteen elementti on vuorovaikutuslaatu, joka kuvastuu asiakkaan ja palveluhenkilöstön välillä. Vuorovaikutuslaatuun vaikuttavat muun muassa asiakaspalvelijan palvelualttius, ystävällisyys, kyky puhua asiakkaan kieltä sekä palveluhenkilöstön ulkoinen olemus ja käytöstavat (Komppula & Boxberg 2002, 43.). Imagolla on suuri merkitys yrityksen toiminnassa. Imago ei aina ole sellainen kuin yritys on sen halunnut olevan. Imago muodostuu markkinoilla, ja sillä on suuri merkitys asiakkaiden mielissä. Yrityksen persoonallisuuden muodostaa yrityksen identiteetti, eli se, mitä yritys todellisuudessa on. Se pitää sisällään seuraavat arvot: perusarvot, tavoitteet, visiot ja strategiat. Yrityksen profiili on se kuva, jonka yritys

18 13 haluaa itsestään antaa ja miten se haluaa asiakkailleen näkyä. Yrityksellä pitää olla hyvä persoonallisuus (esim. perusarvot, tavoitteet), ja sen pitäisi pyrkiä todella hyvään imagoon sekä profiiliin. (Komppula, Boxberg 2002, 45.) Asiakkaan henkilökohtaisten mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat yrityksen julkinen imago, asiakkaan omat kokemukset yrityksestä sekä asiakkaan muilta asiakkailta sekä sukulaisilta ja tuttavilta saama tieto yrityksestä. Jos asiakkaalla on myönteinen mielikuva yrityksestä, pystyy hän antamaan pienet virheet anteeksi. Jos virheitä sattuu usein, imago kärsii ja vaikuttaa palvelun vetovoimaisuuteen sekä laadun arviointiin. TAULUKKO 1. Laadun ulottuvuudet (mukaillen Komppula & Boxberg 2002, 44-45) Laadun ulottuvuudet Tekninen laatu Toiminnallinen laatu Vuorovaikutuslaatu Peikkotalo - yrityksen toimitilojen ulkoinen ilme - Peikkotalon ulkoinen ilme ja sopivuus ympäristöön - peikkopukujen laatu ja kunto - kahvilatilojen toimivuus ja viihtyisyys (teemaan sopivuus) - tuotteen / palvelun ostamisen ja maksamisen helppous - tiedon saaminen tuotteesta / palvelusta ja yrityksestä - Peikkotalon sisältö - henkilökunnan ammattitaitoisuus - palvelun toimivuus - Peikkotalon ilmapiiri - asiakkaan vastaanottaminen ja puhuttelu (asiakaspalvelun laatu) - henkilöstön käytös ja pukeutuminen (teemaan sopivuus) - yksilön huomioon ottaminen - henkilöstön motivaatio sekä luotettavuus - kyky puhua asiakkaan kieltä - tiimityön osaaminen ja palveluilmapiiri

19 14 Kestävässä tuotekehityksessä on otettava huomioon yhteiskunta, ympäristö, tekniikka, talous ja filosofiset näkökohdat. Yhteiskunta vaikuttaa ympäristön kanssa kaikkein eniten tuotekehitykseen, ja siihen millä lailla kehitystä voi tulla tulevaisuudessa tapahtumaan. Tekniikalla on myös suuri merkitys, koska sen myötä tiedetään rajat tuotekehitykselle. (ks. Environment, Development and Sustainability 2002) Tutkimus- ja tuotekehitys tulee olemaan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi yritysten kilpailutekijä. Yritykset panostavat yhä enemmän tuotekehitykseen, ja sen kautta saavat enemmän voittoa. Metsä-Serlan liikevaihdosta tuotekehityksen osuus oli yli kaksi prosenttia koko liikevaihdosta. (ks. Tuotekehitys tuo menestyksen 1999) Tuotekehitystä on tehtävä koko ajan, se on elinehto kaikelle liiketoiminnalle. Tämän päivän ja tulevaisuuden asiakas hakee laajempia kokemuksia, asiakas ei enää osta pelkkiä tuotteita. Tuotekehitystyössä tulisi aina olla mukana laajempi ympäristö. Matkailijoiden kysyntään, tarpeisiin ja toiveisiin perustuen rakennetaan koko alueen liikeidea. Tämän pohjalta syntyvät uudet tuoteideat sekä parannusideat vanhoihin tuotteisiin. (ks. Tuotekehitys elinehto maaseutumatkailussa 2004) 4 MARKKINOINTI Liiketoiminnan markkinoinnillinen kehittäminen Markkinointi on todella tärkeä kilpailukeino. Hyvällä markkinointisuunnitelmalla voidaan saavuttaa niin pienet kuin suuretkin asiakasryhmät. Markkinointiin kuuluu monia osa-alueita, kuten mainonta ja myynti. Ilman markkinointia myyntiä ei välttämättä tapahtuisi, ja mainonnalla saadaan aikaan toimiva ja tehokas markkinointi. (Anttila & Iltanen 2001, 12.) Markkinoinnilla on monia erilaisia määrityksiä. Määritelmissä voidaan kuitenkin havaita viisi yhtenäistä tekijää (Anttila & Iltanen 2001, 13): markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, jonka tehtäviä ovat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus

20 15 markkinointitoiminnot, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan kysyntään ja sitä tyydyttämään markkinointitutkimus ja ympäristöanalyysi. Liiketoiminnan markkinoinnillista kehittämistä voidaan tarkastella suunnitteluprosessina, jonka tavoitteena on (Rope & Vahvaselkä 1992, 212): tehdä liiketoiminnan markkinoinnilliset tulevaisuutta koskevat menestysratkaisut suunnitella tehtyjen ratkaisujen toteutus toteuttaa suunnitellut kehitysratkaisut seurata ja varmistaa kehitystoimenpiteiden toteutuksen onnistuminen. Kuviossa kuusi kuvatussa prosessissa oleellisia seikkoja ovat prosessin päättymättömyys eli edellisestä suunnitteluprosessin seurantavaiheesta on suora jatko seuraavaan suunnitteluprosessin analyysivaiheeseen, edellisen vaiheen tulokset käynnistävät seuraavan vaiheen sekä suunnitteluprosessi on tarkoitettu ikuisesti kiertäväksi. (Rope & Vahvaselkä 1992, 212) KUVIO 6. Markkinoinnin kehitysprosessi (Rope & Vahvaselkä 1992, 212) Lähtökohta-analyysit Seuranta Strategiat Toteutus Tavoiteasetanta Toimintasuunnitelma Lähtökohta-analyysi kattaa seuraavat osa-alueet (Rope & Vahvaselkä 1992, 213): yritysanalyysit

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (YAMK) Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Restonomi (YAMK) 2011 Satu Eskelinen KOKOUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Radisson Blu Marina Palace 2 OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ

MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ MARKKINOINTIVIESTINTÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN PK-YRITYKSISSÄ Jouni Forsström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

LADATTAVAN MAKSUKORTIN LANSEERAUSMARKKINOINTI Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut

LADATTAVAN MAKSUKORTIN LANSEERAUSMARKKINOINTI Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Minna Siiriäinen LADATTAVAN MAKSUKORTIN LANSEERAUSMARKKINOINTI Kasarmin kampuksen ravintolapalvelut Opinnäytetyö Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HAIRPRO OY:N KOULUTUSTEN MYYNTILÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN

HAIRPRO OY:N KOULUTUSTEN MYYNTILÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN HAIRPRO OY:N KOULUTUSTEN MYYNTILÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma Estenomi Opinnäytetyö Kevät 2008 Eveliina Järvisalo Kulttuuri- ja palveluala Kauneudenhoitoalan koulutusohjelma

Lisätiedot

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN

VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN VESIJUOKSUN ENSIMMÄISET MM-KILPAILUT JA NIIDEN ONNISTUMINEN Leena Tenhunen Opinnäytetyö Lokakuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA

SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Annika Tiainen SAVONLINNA ULKOMAALAISTEN MATKAILIJOIDEN MATKAKOHTEENA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.2.2009 Tekijä(t) Annika Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot