PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma ja suuntautuminen Matkailun koulutusohjelma, Savonlinna Matkailun liiketoiminta Nimeke Peikkometsän tuotekehitys ja markkinointi Tiivistelmä Opinnäytetyöni aihe käsittelee Himoksella sijaitsevaa Peikkometsää. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Peikkometsää tuotteena sekä kehittää Peikkometsälle toimiva markkinointi. Tavoitteena oli selvittää Peikkometsän kävijöiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia Peikkometsästä. Peikkometsään ei ole aiemmin tehty asiakaskyselyitä ja juuri sen takia työni on todella tärkeä kehitettäessä alueen toimintoja. Aineiston keruu tehtiin asiakaskyselyn avulla, jonka toteutin kesäkuusta elokuuhun vuonna Käytin kartoittavaa tutkimusta ja avoimia kysymyksiä, koska halusin selvittää asiakkaiden mielipiteitä tiettyihin asioihin. Asiakaskyselylomakkeeseen tuli myös strukturoituja kysymyksiä. Toteutin kyselyn paikan päällä Himoksella ja sain 96 vastausta. Niiden perusteella sain mielikuvan siitä, millaisena asiakkaat näkivät puiston ja mitä kehitysehdotuksia heillä oli. Asiakaskyselyn tuloksista selvisi, että suurin osa Peikkometsän kävijöistä on tullut omien vanhempiensa kanssa Peikkometsään päivävierailulle. Majoitus on hankittu pääasiallisesti HimosLomien mökkimajoituksesta. Eniten tietoa Peikkometsästä ja Peikkoteatterin näytelmästä on saatu paikallisten lehtien kautta. Himokseen tulon suurin syy on ollut loman viettäminen, ja Peikkometsään tulon syynä on ollut Peikkoteatterin näytelmä sekä peikot itsessään. Kyselyyn vastanneista ei monikaan ollut käynyt aikaisemmin Himoksella. Vastaajat ajattelivat, että Peikkometsä oli hyvä paikka, osa piti sitä jopa erittäin hyvänä paikkana. Kehitysehdotuksissa haluttiin nähdä enemmän peikkoja, peikkojen asumuksia sekä lisää ohjausta peikkojen leikkeihin. Vastaajat halusivat Peikkotaloon kahvilapalveluja ja askartelunurkkauksen. Suurin osa halusi myös ostaa matkamuistoja (esim. peikkofiguureja), kuunnella tarinoita peikkojen elämästä sekä enemmän peikkotoimintaa. Vastaajien loppukommenteista nousi suurimmaksi kommentiksi se, ettei Peikkometsää saisi liian paljon kaupallistaa. Asiakaskyselystä sain mielestäni todellisen käsityksen Peikkometsän kävijöiden mielipiteistä ja kehittämisehdotuksista Peikkometsää kohtaan. Näiden pohjalta suunnittelin Peikkotalon ja sen tarjoamat palvelut. Jatkotutkimusehdotuksena voitaisiin pitää toisen asiakaskyselyn tekemistä Peikkometsän muutosten jälkeen. Opinnäytetyötä tehdessä sain paljon tietoa ja taitoa uuden tuotteen suunnittelemisesta ja kehittämisestä vanhan tuotteen sisälle. Tätä samanlaista kehittämismallia voidaan hyödyntää HimosLomien muidenkin tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Asiasanat (avainsanat) Peikkometsä, tuotekehitys, markkinointi, tutkimus Sivumäärä Kieli URN URN:NBN:fi:mamkopinn s. + liitt. 4 s. Suomi Huomautus (huomautukset liitteistä) Toimeksianto: HimosLomat Oy Ohjaavan opettajan nimi Leena Fyhr Opinnäytetyön toimeksiantaja HimosLomat Oy

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis May 2,.2005 Author(s) Degree programme and option Sarianna Niemelä Degree Programme in Tourism, Savonlinna, Tourism Management Name of the bachelor's thesis Troll Forest s Product Development and Marketing Abstract This diploma work is about Troll Forest which is situated in Himos. The purpose of my diploma work was to develop Troll Forest as a product and also make a marketing strategy for it. The task was to find out the opinions and developing ideas of Troll Forest visitors. My diploma work is very important when developing functions of the area because there has not been any surveys before. I collected the material for this diploma work by using a survey which was carried out from June to August in I used open questions and also predefined questions. I got 96 replies to the survey and I got a good perception of what Troll Forest visitors want. I found out many things of the respondents of the survey. Most of them came with their parents for a day visit. They got their accommodation through HimosLomat. The best information source on Troll Forest had been different newspapers. The respondents came to Himos to enjoy their holiday and to visit Troll Forest. Most of the respondents thought that Troll Forest was a good place. When asked about developing ideas they wanted to see more trolls and their houses. The respondents wanted a cafeteria and an activity corner in the Troll House. Most of them also wanted to buy troll souvenirs and listen to stories about troll s life. I think I got a pretty good picture of what Troll Forest visitors need and want. Based on these replies I designed a Troll House and services in there. In the future it is important to conduct more surveys so that we know what people thought about the Troll House. During the process I got a lot information about designing a new product and developing an existing one. These same developing models can be used to develop other products and services in HimosLomat. Subject headings, (keywords) Troll forest, product development, marketing, research Pages Language URN 45 p. + app. 4 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Commissioned by HimosLomat Tutor Leena Fyhr Employer of the bachelor's thesis HimosLomat

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tausta Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet Opinnäytetyön rakenne PEIKKOMETSÄ Peikkometsän historia Fauni-peikot Peikkopuisto Peikkometsä nykypäivänä TUOTEKEHITYS MARKKINOINTI TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen käytännön toteutus Vastaajien taustatiedot Vastaajien mielipiteet Peikkometsästä Vastaajien Peikkometsän kehittämisehdotukset Yhteenveto tutkimuksen tuloksista PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYSEHDOTUS PEIKKOMETSÄN MARKKINOINTIEHDOTUS Peikkometsän markkinointikeinot Peikkoklubi PÄÄTELMÄT...44 LÄHTEET...46

5 LIITTEET 1 Kyselylomake 2 Peikkoklubin liittymislomake

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyön tausta Peikot ovat ystävällisiä ja rauhaa rakastavia olentoja. Mutta on heissä hieman vekkuliakin, niin että kyllä he saattavat joskus naureskella ihmisten hömpsötyksille. Siellä missä sadun ja mielikuvituksen salaperäiset, surullisen iloiset portit odottavat lupaa aueta meille, siellä asuu Peikkokansa. Martti Kuuskoski HimosLomat on perustettu vuonna 1990, ja yritys toimii Keski-Suomessa Jämsän kaupungin läheisyydessä. HimosLomien toimintaan kuuluu mökkien vuokraus ja kokousten järjestäminen. Peikkometsä on vain pieni osa HimosLomien kokonaisuutta. Lähellä on Himoksen laskettelukeskus, josta tulee talvisin suurin osa Peikkometsän asiakkaista. Himoksen talvisesonki on kuusi kuukautta pitkä. HimosLomat tarjoaa majoitusta laadukkaissa ja korkeatasoisissa lomamökeissä, joita on tarjolla yli 220 kappaletta. Yrityksille, jotka haluavat pitää kokouksiaan Himoksella, on monta mahdollisuutta tarjolla. Kokoustiloja on kuusi erilaista, (100) hengelle. (ks. esim. HimosLomat 2005.) HimosSafarit on olennainen osa HimosLomia. HimosSafarit tarjoavaa ohjelmapalveluja, kuten mönkijä-, moottorikelkka- ja lumikenkäsafareita, seikkailurataelämyksiä sekä kalliokiipeilyä. Himoksella tapahtuu niin kesällä kuin talvellakin. Kesän vetonauloja ovat muun muassa HimosFestival ja Neste Rally Finland. (ks. esim. HimosLomat 2005.) Olen töissä HimosLomilla koulun ohessa. Toimin siellä asiakaspalvelutehtävissä ja välillä teen myös markkinointitehtäviä. Markkinointipäällikkö Raija Etelä Himos- Lomilta ehdotti, että tekisin opinnäytetyöni heille. Hän antoi minulle luettavaksi Martti Kuuskosken kirjoittamat teokset Pyhän Puun Tarina ja Peikot. Luettuani molemmat tarinat päätin ottaa toimeksiannon vastaan. Kirjat olivat viihdyttäviä ja mielenkiintoisia. En ihmettele ollenkaan, että Peikkometsä oli aikoinaan todella

7 suosittu paikka. Esimieheni Raija Etelä toivoi minun kehittävän puiston toimintaa, keksivän ehkä jonkin uuden vetonaulan tai tuotteen ja kehittävän toimivan markkinoinnin puistolle. 2 Opinnäytetyöni aihe käsittelee Himoksella sijaitsevaa Peikkometsää. Peikkometsä koostuu Peikkopuistosta sekä Peikkoteatterin näyttämöstä. Peikkopuistossa järjestetään kesäisin näytelmiä, se on auki toukokuusta elokuuhun ja siellä saa vapaasti kävellä, peikkojakin saattaa näkyä puiden takana. Peikkopuistossa ei tällä hetkellä ole kovin paljon peikkorekvisiittaa. Siellä on kuitenkin näyttämö, jossa näyttelijät esittävät näytelmiä. Näytelmät vaihtuvat joka kesä, joten aina on jotain uutta ja mielenkiintoista. Tilausnäytöksinä on mahdollista tilata edellisen vuoden näytelmä. Peikkometsään ei ole aiemmin tehty asiakaskyselyitä ja sen takia työni on tärkeä kehitettäessä Peikkometsän toimintoja. Tulevaisuudessa täytyy tehdä lisää asiakaskyselyjä, jotta saadaan selville, miten Peikkometsän kehittäminen on edistynyt. 1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Peikkometsää tuotteena sekä kehittää Peikkometsälle toimiva markkinointi. Tavoitteena oli selvittää Peikkometsän kävijöiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia Peikkometsästä. Halusin erityisesti selvittää, mitä mieltä asiakkaat olivat Peikkometsästä sen nykyisessä muodossa ja jos he haluaisivat kehittää puistoa, niin millaisia muutosten pitäisi olla. Asiakkaat ovat todella tärkeässä asemassa, koska he päättävät viime kädessä millaisia palveluja he haluavat. Tavoitteen saavuttamiseksi valitsin tutkimuskysymyksiksi: Mistä saitte tietoa Peikkometsästä / Peikkoteatterin näytelmästä? Mitä mieltä olitte Peikkometsästä? Mitä mieltä olitte Peikkometsän näytelmästä? Tarvitseeko Peikkometsää kehittää? Jos Peikkometsään rakennettaisiin Peikkotalo, niin mitä palveluja se voisi tarjota?

8 1.3 Opinnäytetyön rakenne 3 Opinnäytetyön teoriaosan luvussa kaksi käsittelen Peikkometsää, sen historiaa, Peikkometsän peikkoja sekä Peikkometsää nykypäivänä. Lähteenä käytän omaa kokemustani ja lähdeteoksia. Luvussa kolme puolestaan käsittelen tuotekehityksen teoriaa. Lähdeteoksista oli tässä kohdassa apua erityisesti Peikkometsän tuotteita kehitettäessä. Luvussa neljä käyn läpi markkinoinnin teoriaa. Käytän hyväkseni lähdeteoksia luodakseni teorian, jonka pohjalta suunnittelen toimivan markkinoinnin Peikkometsään. Käytän hyväksi Ropen ja Vahvaselän markkinoinnin kehitysprosessia sekä Kotlerin (1999, 129) selittämää Jerome McCarthyn 1960-luvulla kehittelemää neljän P:n mallia: product, price, place ja promotion (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä). Opinnäytetyön luvussa viisi kerron tutkimusmenetelmästä, tutkimuksen käytännön toteutuksesta sekä teen tuloksista yhteenvedon. Luvussa kuusi sovellan tuotekehityksen teoriaa Peikkometsään. Luvussa seitsemän luon markkinoinnin teoriasta markkinointiehdotuksen Peikkometsään. Lisäksi kerron Peikkoklubista ja sen palveluista. Päätelmät -luvussa pohdin omaa työtäni sekä annan Peikkometsälle jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimuksen tulosten yhteenveto löytyy sivulta 35. Opinnäytetyön liitteinä ovat kyselylomake sekä Peikkoklubin liittymislomake. 2 PEIKKOMETSÄ 2.1 Peikkometsän historia Kuviossa yksi on selitetty millainen Peikkometsä on tällä hetkellä. Peikkometsään kuuluu Peikkopuisto, jossa sijaitsevat seikkailurata ja peikkojen asumukset. Peikkojen pieniä taloja on sijoitettu eripuolille puistoa. Peikkoteatteri esittää kesäisin näytelmiä Peikkometsään rakennetulla näytelmälavalla. Tuotekehittelyn jälkeen Peikkometsän yksi osa-alue tulee olemaan Peikkotalo.

9 4 KUVIO 1. Peikkometsän sisältö Peikkometsä Peikkopuisto seikkailurata peikkojen asumukset Peikkoteatteri näytelmä Fauni-peikot Peikkometsän historiasta ei voi puhua ilman fauni-peikkoja. Peikkopuisto muodostui alun perin peikkojen ympärille Järvenpäähän. Peikkometsää ei olisi tänä päivänä ilman sen luojia, Martti ja Helena Kuuskoskea. He tekivät ensimmäiset peikkonuket eli -figuurit vuonna Tästä alkoi tapahtumaketju, joka vielä tänäkin päivänä vaikuttaa Himoksen Peikkometsän toimintaan. Martti Kuuskoski alkoi ensin tehdä peikkonukkeja, minkä jälkeen hän loi niiden ympärille tarinoita. Hänen tarinoissaan esiintyi erilaisia peikkoja, joilla kaikilla oli omanlaisensa nimi, persoonallisuus ja ainutlaatuinen luonteensa. Kuuskoski on kirjoittanut erilaisia tarinoita peikoista niiden seikkailuineen, historioineen ja elämäntarinoineen. Kuuskosket perustivat Atelier Faunin Järvenpäähän vuonna 1954 ja alkoivat valmistaa peikkoja 150 työntekijän voimin. Peikkoja myytiin miljoonia, ja suurin osa niistä vietiin ulkomaille. Järvenpäähän muodostui lopulta Peikkopuisto vuonna 1957 peikkohahmojen, -rakennelmien ja -rekvisiitan laajennettua. Peikkopuisto oli aikoinaan yksi Suomen suurimmista matkailunähtävyyksistä, ja siellä vieraili kymmeniä tuhansia matkailijoita vuodessa. (Peikkopuisto-palaverin pöytäkirja 2000.)

10 luvulla Sumppi-peikon englantilainen versio Tivvy oli kaupallisen TV-yhtiön tunnuksena Englannissa ja pääsi esiintymään muun muassa Lontoon kaksikerroksisten linja-autojen kyljissä. Toiminta laajentui lopulta todella suureksi, ja Kuuskosket joutuivat luopumaan organisaatiosta. Järvenpään Peikkopuiston toiminta jatkui kuitenkin 1970-luvulla, ja Martti Kuuskoski jatkoi peikkofiguurien valmistusta ja suunnittelua yhteistyössä Marja-Liisa Kaitalan kanssa. Auvo Taivalvuo piirsi alkuaikoina peikkohahmot, ja Marja-Liisa Kaitala antoi niille vakiintuneet, vahvat ja sympaattiset muodot. Peikkokansan filosofia perustuu luonnon kunnioitukseen ja luonnonsuojeluun sekä rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Peikot ovat ystävällisiä, rauhaa rakastavia ja hyväntahtoisia. Peikkometsässä asuvat muun muassa Torvinokka, Edwartti, Murri, Himmi, Hiski ja Sumpit Peikkopuisto Martti Kuuskoskelle tarjottiin puiston paikkaa Jämsästä, Säyrylän lomakeskuksen vierestä. Sinne perustettiin uusi Peikkopuisto vuonna 1980, ja vanhoja rakennelmia siirrettiin Järvenpään Peikkopuistosta. Peikkopuisto oli aluksi Kuuskosken perheen omistuksessa, jonka jälkeen se siirtyi lomakeskuksen omistukseen. Säyrylän lomakeskus tunnetaan nykyään nimellä HimosLomat. Peikkometsässä nähtiin näytelmiä yli kymmenen vuoden ajan, ja ohjaajina toimivat niin Martti Kuuskoski kuin Janne ja Teija Mäkinenkin. Viimeisinä vuosina Kuuskosken lapset ottivat ohjat sekä näyttelijäpuolella että ohjaajapuolella. Peikkometsä oli avoinna joka päivä kesäisin, jolloin peikot viihdyttivät ja leikkivät lasten kanssa. Jättimäisestä kannosta, joka oli naamioitu peikon pääksi, myytiin makeisia, kahvia ja matkamuistofiguureja sekä paljon muuta tavaraa. Pienellä budjetilla rakennettu Peikkometsä oli suosittu, koska siellä ei näkynyt rahastamisen suuria paineita. Peikkometsässä oli kävijöitä vuonna 1990, noin kävijää vuonna 1991, kävijää vuonna 1995 sekä 100 kävijää / näytös vuonna Peikkometsän tarkoitus on olla sadunomainen ja kiehtova paikka, jossa pienet kävijät voivat löytää itsestään uusia puolia. Siellä voi seikkailla ja kuvitella kaikenlaista.

11 Ympäröivä metsä on kaunis ja sieltä löytyy peikon asumuksia, pienten kävijöiden seikkailurata sekä näytelmälava Peikkometsä nykypäivänä Tällä hetkellä Peikkometsä on avoinna toukokuun lopusta elokuuhun. Peikkoteatterin näytelmiä on kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Tilausnäytöksiä on mahdollista tilata kesän aikana. Tilausnäytösten näytelmät ovat edellisen vuoden näytelmiä. Talvisin Peikkometsässä järjestetään joulun aikaan hartaustilaisuus sekä uuden vuoden aattona ilotulitus. Peikkometsän on oletettu tuovan paljon vetovoimaa Himoksen alueelle, mutta sen potentiaalia ei ole täysin käytetty hyväksi. Tässä opinnäytetyössä luon teoriaa toimivalle ja hyvälle toimintasuunnitelmalle, jota voidaan hyödyntää Peikkometsää kehiteltäessä. Peikkometsässä on jonkin verran peikkojen asumuksia ja rekvisiittaa, mutta lisää tarvittaisiin. Pienet peikot peikkoasumusten sisällä saisivat lapset hihkumaan riemusta. Vaikka Peikkometsä onkin metsä, tulisi sitä siistiä hienompaan kuntoon ja keksiä pieniä juttuja, joilla saataisiin enemmän peikkotunnelmaa. 3 TUOTEKEHITYS Matkailutuote palvelujen tuottajan näkökulmasta Yrityksellä pitää olla selkeä liikeidea, jossa määritellään ydintuotteet eli pääasialliset tuotteet, joiden avulla yritys tuottaa hyötyä asiakkaille. Liikeidean ytimenä voi olla esimerkiksi majoituspalvelujen tuottaminen. Tämän valitun liiketoimintalinjan pitäisi tuottaa pääosa toimeentulosta. Näin ollen yrityksen matkailutuotteen ytimen muodostaa majoituspalvelun tuottamiseen tarvittava osaaminen, huoneet ja sängyt, joissa matkailijat majoittuvat. Ydinhyöty, jonka asiakas saa, on unen tarpeen tyydyttäminen. Yrityksen varsinainen tuote syntyy, kun tarkasteluun otetaan ydinpalvelun lisäksi kaikki ne aineelliset ja aineettomat tekijät, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaan unen tarpeen tyydyttämiseen. Nämä tekijät voivat olla esimerkiksi

12 7 ydinpalveluun liittyviä teknisiä ominaisuuksia (kuten sängyn koko ja patjan pehmeys), tai ne voivat olla erilaisia avustaviin palveluihin liittyviä ominaisuuksia. Varsinainen tuote on se perustuotteen kokonaisuus, josta asiakas maksaa. Tukipalveluiden avulla voidaan lisätä tuotteiden vetovoimaa. Tällaisia palveluja voivat olla esimerkiksi maksulliset TV-kanavat, pesulapalvelut ja arvoesineiden turvasäilytys. Kuviossa kaksi on havainnollistettu matkailutuotteen kerroksellisuutta palvelutuotteen tarkastelun näkökulmasta. (Komppula & Boxberg 2002, 13.) KUVIO 2. Kerroksinen matkailutuote palvelutuotteen näkökulmasta (mukaillen Kotler, Bowen & Malcens 1999, 276) LAAJENNETTU TUOTE Tuotteen saavutettavuus VARSINAINEN TUOTE Tukipalvelut Ydintuote Avustavat palvelut Fyysinen ympäristö Vuorovaikutus Matkailutuote paikkaan perustuvana tuotteena Matkailun peruselementti on matkustaminen johonkin kohteeseen tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle. Komppulan ja Boxbergin (2002, 15) mukaan Smith määrittelee matkailutuotteen ytimeksi fyysisen paikan, johon matkustetaan. (ks. kuvio 3) Muut matkailutuotteen elementit ovat palvelut, vieraanvaraisuus, matkailijan valinnan vapaus tehdä erilaisia valintoja kohteessa sekä matkailijan oma osallistuminen matkailutuotteen tuottamiseen.

13 8 KUVIO 3. Matkailutuote paikkaan perustuvana tuotteena (Smith 1994, 587) Asiakkaan osallistuminen Valinnan vapaus Vieraanvaraisuus Palvelut Paikka Paikka viittaa kaikkiin niihin fyysisiin elementteihin, joita matkakohteessa on havaittavissa. Kokonaismatkailutuotteen tai yrityksen tuotteen paikkana voi olla kokonainen maa (Suomi), alue (Keski-Suomi), matkailukeskus (Himos) tai yksittäinen hotelli. Paikkaan liittyvät muun muassa maisema, ilmasto ja rakennukset. Pelkkä paikka ei riitä matkailutuotteeksi vaan tarvitaan myös jonkinasteisia palveluja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi ravitsemis- ja ohjelmapalvelut, joita matkailualue tarjoaa matkailijalle. Vieraanvaraisuudella tarkoitetaan lähinnä palveluhalua ja -asennetta, jota kohteen palveluhenkilöstö osoittaa matkailijaa kohtaan. Jos kokonainen maa tai alue käsitetään kohteeksi, tarkoittaa vieraanvaraisuus myös paikallisväestön suhtautumistapaa matkailijoita kohtaan. (Komppula & Boxberg 2002, ) Valinnan vapaus tarkoittaa matkailijan valitsemia mahdollisuuksia, joiden välillä hän voi tehdä tilannekohtaisia ratkaisuja. Vapaa-ajan matkailija voi tehdä päätöksen säätilan mukaan päivittäisistä ohjelmista. Matkailija odottaa kohteeseen tultaessa, että hänellä on valittavinaan monia vaihtoehtoja vaikka ei niitä lopulta käyttäisikään. Palvelujen tuottajalla on pienimmät mahdollisuudet vaikuttaa matkailijan osallistumiseen matkailutuotteen tuottamiseen. Valmiin matkapaketin ostaja voi odottaa saavansa enemmän opastusta, välineitä ja palveluja kuin omatoimimatkailija. (Komppula & Boxberg 2002, 16.) Yrityksen palvelutarjooma Komppulan ja Boxbergin (2002, 19) mukaan Lumsdon esittää matkailutuotteen kuvauksessa, että huomio kiinnittyy yrityksen matkailijalle tuottamiin hyötytekijöihin. Palvelun tuottaja ja asiakas ovat keskeisellä sijalla Lumsdonin mallissa. Lumsdon ei

14 9 käytä termiä tuote vaan tarjooma, ja tämä voidaan määritellä yhdistelmäksi palveluja, jotka tuottavat asiakkaalle aineettomia, emotionaalisia ja psykologisia hyötyjä, joihin liittyy myös aineellisia elementtejä. Kuviossa neljä on havainnollistettu yrityksen palvelutarjooman viitekehys, josta ilmenee asiakkaan hyödyn kokemiseen vaikuttavat tekijät. (Komppula & Boxberg 2002, 19.) KUVIO 4. Matkailuyrityksen palvelutarjooma (Lumsdon 1997, 142) Fyysiset puitteet: sisustus henkilökunnan asut kalusteet värivalikoima materiaalit tunnusomaiset merkit imago Prosessit: reagointijärjestelmä vastaanotto laskutus jonotus henkilökunnan menettelytavat Ydinpalvelutarjooma: todellinen palvelun taso asiakkaan imago ja odotukset arvon aistiminen ilmapiiri Hyvä Meininki -tekijä Ihmiset: henkilökunnan koulutus henkilökunnan avuliaisuus henkilökunnan taso vastaanottotiskit Palvelutarjooma muodostuu palvelujen tuotantojärjestelmässä, johon kuuluvat palveluyrityksen resurssit, palveluprosessit sekä tuotteeseen liittyvät fyysiset elementit. Lumsdonin mallissa henkilöresurssit on nostettu erityisasemaan resursseista. Toisin kuin Smithin mallissa Lumsdon ei pidä paikkaa, matkakohdetta keskeisenä elementtinä. Oleelliset elementit ovat välttämättömiä palvelun tuottamisen kannalta, esimerkiksi yrityksen toimitilat sekä palvelun tuottamiseen tarvittavat koneet ja laitteet. Toissijaiset elementit luovat oleellisille elementeille lisäarvoa, esimerkiksi hotellihuoneiden korkeatasoinen sisustus. Palvelujen tuotantojärjestelmässä tasaisen laadun luominen on keskeisintä. Palveluprosessit tapahtuvat kahdella eri tasolla: asiakkaalle näkyvinä prosesseina sekä niin sanottuina back-office prosesseina (asiakkaalle näkymättömät prosessit). Asiakkaalle näkyviä prosesseja ovat esimerkiksi

15 10 hotellissa asiakkaan vastaanottoon ja huoneen luovutukseen liittyvät palveluprosessit sekä ravitsemispalvelujen osalta ruuan pöytiin tarjoiluun liittyvät toiminnot. Asiakkaalle näkymättömiä prosesseja ovat esimerkiksi hotellissa varausjärjestelmät sekä moottorikelkkasafarin valmistelut. (Komppula & Boxberg 2002, ) Matkailupalvelun tuotannon keskeisessä asemassa ovat ihmiset, palveluyrityksen henkilökunta, muut asiakkaat ja paikalliset asukkaat. Ammattitaitoinen henkilökunta on kaikkein tärkein resurssi yrityksen näkökulmasta. Palvelujärjestelmän toimivuuteen voidaan vaikuttaa turvaamalla riittävä määrä henkilökuntaa ja kouluttamalla henkilöstöä jatkuvasti. Lumsdonin mallissa tämän palvelujärjestelmän tuloksena syntyy yrityksen ydintarjooma, joka on palvelun todellinen taso. Asiakkailla on aina tietty mielikuva ja tiettyjä odotuksia palvelun tasosta. Asiakkaan kannalta palvelun ilmapiiri ja feel good -tekijät ovat tärkeitä. Ydintarjooma luo asiakkaalle arvoa, josta hän on valmis maksamaan. (Komppula & Boxberg 2002, 20.) Asiakaslähtöisen matkailutuotteen määritelmä Matkailutuote on asiakkaan subjektiiviseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palvelun tarjoajien palveluja osallistumalla itse palvelun tuotantoprosessiin. Tuotteen arvoa asiakkaalle korostetaan uusimmissa matkailutuotteen määritelmissä. Tuotteen tulisi tarjota asiakkaalle lisäarvoa, joka syntyy jokaisessa tuotteen syntyprosessin vaiheessa. Asiakkaan tavoitteena ja toivomana lopputuloksena on hyöty tai arvo, joka on kulloinkin ainutkertainen subjektiivinen kokemus. Matkailuyritys luo tuotteen syntymiseen vaadittavat välttämättömät edellytykset. Näitä edellytyksiä voidaan kuvata mallilla, johon kuuluu kolme komponenttia: palvelukonsepti, palveluprosessi ja palvelujärjestelmä. Kuviossa viisi on havainnollistettu asiakaslähtöisen matkailutuotteen luonnetta. (Komppula & Boxberg 2002, 21.) Tuotteen ytimen muodostaa asiakkaan tarpeiden mukainen palveluidea, jonka toteuttamiseksi yritys luo edellytyksiä erilaisten toimintojen avulla. Palvelukonseptilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeista lähtevää tuotteen ideaa. Se perustuu asiakkaan tarpeisiin, jotka pohjautuvat asiakkaan primäärisiin ja sekundäärisiin matkustusmotiiveihin. Primäärinen motiivi on matkan tarkoitus eli syy matkustamiseen. Sekundääriset motiivit liittyvät siihen, miten ja minne matkustetaan

16 11 ja millaisia päätöksiä niiden suhteen tehdään. Palveluprosessi viittaa niihin toimintoihin, joiden on toimittava moitteettomasti palvelun toteuttamiseksi. Palveluprosessin kuvaus sisältää matkailutuotteen kuvauksen, julkistamisen, markkinoinnin ja mainonnan. Palvelujärjestelmä koostuu resursseista, joita tarvitaan, jotta palveluprosessi voi tuottaa palvelun. Se pitää sisällään kaikki ulkoiset ja sisäiset resurssit, joita asiakkaan odottaman arvon tuottaminen yritykseltä tai kohteelta vaatii. Tällä tarkoitetaan arvon syntymiseen vaadittavaa toimintaympäristöä eli paikkaa, jossa asiakkaan osallistuminen ja toiminta toteutuu, välineistöä, jota arvon tuottaminen edellyttää, palvelujen henkilöstöä sekä näiden resurssien organisointia ja kontrollointia. Kokemus syntyy palvelukonseptin, palveluprosessin ja palvelujärjestelmän komponenttien myötävaikutuksesta asiakkaan osallistuessa palvelun tuotantoprosessiin. (Komppula & Boxberg 2002, ) KUVIO 5. Tuotteistaminen: Peikkotalo (mukaillen Komppula & Boxberg 2002, 24) Palveluprosessi: tuotteen kuvaaminen tuotteen julkistaminen tuotteen markkinointi ja mainonta Palvelukonsepti: mitä asiakas saa? mitä hän kokee saavansa? vastaako tuote hänen odotuksiaan? Tuotteistaminen Peikkotalo Palvelujärjestelmä: mistä eri osista tuote koostuu? sisällön ja hinnan määrittäminen Laadun merkitys matkailutuotteessa Tuotekehitykseen voi olla monia syitä, kuten tavoite lisätä myyntiä, markkinatilanteen muutos, asiakkaiden kulutustottumukset ja kilpailutilanne. Myynnin lisääminen vaatii aina investointeja, joten kannattaa laskea tarkkaan, onko yrityksellä juuri sillä hetkellä rahaa ja aikaa panostaa uuden tuotteen kehittämiseen. Markkinatilanne voi myös

17 12 muuttua aika rajusti, jos kilpaileva yritys alkaa myydä samankaltaista tuotetta. Asiakkaiden kulutustottumukset vaikuttavat myös paljon: heille uuden trendin tuleminen saattaa merkitä vanhan trendin korvaamista. Jos yrityksellä sattuu olemaan vanhan trendin mukainen tuote, on sitä siis uudistettava. Yritysten kannattaisi kuitenkin aina muistaa, että uusi trendi ei välttämättä ole tullut jäädäkseen ja asiakkaat ovat edelleen uskollisia uuden trendin hälvennyttyä. Uusien kilpailijoiden tuleminen samoille markkinoille saattaa myös laukaista arvaamattoman tilanteen. Tällöin yritys vastaa takaisin kehittelemällä uuden ja paremman tuotteen vanhan tilalle. (Komppula & Boxberg 2002, ) Matkailuyrityksen tuotekehityksen yksi tavoite on laadukas matkailutuote. Tässä tapauksessa Peikkotalosta on saatava laadukas matkailutuote, joka tyydyttää asiakkaiden tarpeet. Laadun ulottuvuudet (ks. taulukko 1) voidaan jakaa kahteen osaan, tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Tekninen laatu kertoo, mitä asiakas saa ja toiminnallinen miten asiakas saa haluamansa palvelun. Tekninen laatu sisältää kaikki paikkaan liittyvät tekijät, palvelun tuottamisessa tarvittavat koneet, laitteet ja välineet. Teknisessä laadussa korostuvat palvelutapahtuman tekninen toteuttaminen ja palveluprosessin lopputulos (Komppula & Boxberg 2002, 42.). Toiminnallinen laatu vastaa siitä, miten asiakas kokee samanaikaisen tuotanto- ja kulutusprosessin. Toiminnalliseen laatuun kuuluvat muun muassa yrityksen palveluilmapiiri, vuorovaikutus muiden asiakkaiden kanssa, asiakkaan oma osaamistaso ja sen huomioiminen sekä esimerkiksi palveluhenkilöstön ammattitaito. (Komppula & Boxberg 2002, 43.). Yksi tuotteen elementti on vuorovaikutuslaatu, joka kuvastuu asiakkaan ja palveluhenkilöstön välillä. Vuorovaikutuslaatuun vaikuttavat muun muassa asiakaspalvelijan palvelualttius, ystävällisyys, kyky puhua asiakkaan kieltä sekä palveluhenkilöstön ulkoinen olemus ja käytöstavat (Komppula & Boxberg 2002, 43.). Imagolla on suuri merkitys yrityksen toiminnassa. Imago ei aina ole sellainen kuin yritys on sen halunnut olevan. Imago muodostuu markkinoilla, ja sillä on suuri merkitys asiakkaiden mielissä. Yrityksen persoonallisuuden muodostaa yrityksen identiteetti, eli se, mitä yritys todellisuudessa on. Se pitää sisällään seuraavat arvot: perusarvot, tavoitteet, visiot ja strategiat. Yrityksen profiili on se kuva, jonka yritys

18 13 haluaa itsestään antaa ja miten se haluaa asiakkailleen näkyä. Yrityksellä pitää olla hyvä persoonallisuus (esim. perusarvot, tavoitteet), ja sen pitäisi pyrkiä todella hyvään imagoon sekä profiiliin. (Komppula, Boxberg 2002, 45.) Asiakkaan henkilökohtaisten mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat yrityksen julkinen imago, asiakkaan omat kokemukset yrityksestä sekä asiakkaan muilta asiakkailta sekä sukulaisilta ja tuttavilta saama tieto yrityksestä. Jos asiakkaalla on myönteinen mielikuva yrityksestä, pystyy hän antamaan pienet virheet anteeksi. Jos virheitä sattuu usein, imago kärsii ja vaikuttaa palvelun vetovoimaisuuteen sekä laadun arviointiin. TAULUKKO 1. Laadun ulottuvuudet (mukaillen Komppula & Boxberg 2002, 44-45) Laadun ulottuvuudet Tekninen laatu Toiminnallinen laatu Vuorovaikutuslaatu Peikkotalo - yrityksen toimitilojen ulkoinen ilme - Peikkotalon ulkoinen ilme ja sopivuus ympäristöön - peikkopukujen laatu ja kunto - kahvilatilojen toimivuus ja viihtyisyys (teemaan sopivuus) - tuotteen / palvelun ostamisen ja maksamisen helppous - tiedon saaminen tuotteesta / palvelusta ja yrityksestä - Peikkotalon sisältö - henkilökunnan ammattitaitoisuus - palvelun toimivuus - Peikkotalon ilmapiiri - asiakkaan vastaanottaminen ja puhuttelu (asiakaspalvelun laatu) - henkilöstön käytös ja pukeutuminen (teemaan sopivuus) - yksilön huomioon ottaminen - henkilöstön motivaatio sekä luotettavuus - kyky puhua asiakkaan kieltä - tiimityön osaaminen ja palveluilmapiiri

19 14 Kestävässä tuotekehityksessä on otettava huomioon yhteiskunta, ympäristö, tekniikka, talous ja filosofiset näkökohdat. Yhteiskunta vaikuttaa ympäristön kanssa kaikkein eniten tuotekehitykseen, ja siihen millä lailla kehitystä voi tulla tulevaisuudessa tapahtumaan. Tekniikalla on myös suuri merkitys, koska sen myötä tiedetään rajat tuotekehitykselle. (ks. Environment, Development and Sustainability 2002) Tutkimus- ja tuotekehitys tulee olemaan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi yritysten kilpailutekijä. Yritykset panostavat yhä enemmän tuotekehitykseen, ja sen kautta saavat enemmän voittoa. Metsä-Serlan liikevaihdosta tuotekehityksen osuus oli yli kaksi prosenttia koko liikevaihdosta. (ks. Tuotekehitys tuo menestyksen 1999) Tuotekehitystä on tehtävä koko ajan, se on elinehto kaikelle liiketoiminnalle. Tämän päivän ja tulevaisuuden asiakas hakee laajempia kokemuksia, asiakas ei enää osta pelkkiä tuotteita. Tuotekehitystyössä tulisi aina olla mukana laajempi ympäristö. Matkailijoiden kysyntään, tarpeisiin ja toiveisiin perustuen rakennetaan koko alueen liikeidea. Tämän pohjalta syntyvät uudet tuoteideat sekä parannusideat vanhoihin tuotteisiin. (ks. Tuotekehitys elinehto maaseutumatkailussa 2004) 4 MARKKINOINTI Liiketoiminnan markkinoinnillinen kehittäminen Markkinointi on todella tärkeä kilpailukeino. Hyvällä markkinointisuunnitelmalla voidaan saavuttaa niin pienet kuin suuretkin asiakasryhmät. Markkinointiin kuuluu monia osa-alueita, kuten mainonta ja myynti. Ilman markkinointia myyntiä ei välttämättä tapahtuisi, ja mainonnalla saadaan aikaan toimiva ja tehokas markkinointi. (Anttila & Iltanen 2001, 12.) Markkinoinnilla on monia erilaisia määrityksiä. Määritelmissä voidaan kuitenkin havaita viisi yhtenäistä tekijää (Anttila & Iltanen 2001, 13): markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, jonka tehtäviä ovat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus

20 15 markkinointitoiminnot, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan kysyntään ja sitä tyydyttämään markkinointitutkimus ja ympäristöanalyysi. Liiketoiminnan markkinoinnillista kehittämistä voidaan tarkastella suunnitteluprosessina, jonka tavoitteena on (Rope & Vahvaselkä 1992, 212): tehdä liiketoiminnan markkinoinnilliset tulevaisuutta koskevat menestysratkaisut suunnitella tehtyjen ratkaisujen toteutus toteuttaa suunnitellut kehitysratkaisut seurata ja varmistaa kehitystoimenpiteiden toteutuksen onnistuminen. Kuviossa kuusi kuvatussa prosessissa oleellisia seikkoja ovat prosessin päättymättömyys eli edellisestä suunnitteluprosessin seurantavaiheesta on suora jatko seuraavaan suunnitteluprosessin analyysivaiheeseen, edellisen vaiheen tulokset käynnistävät seuraavan vaiheen sekä suunnitteluprosessi on tarkoitettu ikuisesti kiertäväksi. (Rope & Vahvaselkä 1992, 212) KUVIO 6. Markkinoinnin kehitysprosessi (Rope & Vahvaselkä 1992, 212) Lähtökohta-analyysit Seuranta Strategiat Toteutus Tavoiteasetanta Toimintasuunnitelma Lähtökohta-analyysi kattaa seuraavat osa-alueet (Rope & Vahvaselkä 1992, 213): yritysanalyysit

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja" 19.-20.11.2012

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Saga of Finland Product, Place, Price, Promotion Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Työpajan esittely Suomessa järjestettävä kaksipäiväinen teemoitettu työpaja keskittyy markkinointimixiin 4P-mallin

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ 9 MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2015 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa 2015. Vastauksia kertyi yhteensä 43 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus

Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus VERKOSTO JA HANKETAPAAMINEN 14. 15.4.2011 Verkatehdas Hämeenlinna Maaseudun kehittämistä verkostoilla ja valtakunnallisilla hankkeilla Suunnitteluapua asiakkailta Maaseutumatkailun asiakastutkimus Asiakkaan

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot