Ehdokkaan viestintä ja markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdokkaan viestintä ja markkinointi"

Transkriptio

1 Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Suvi Reijonen, Ville Tuominen ja Kirsi Syväri Viestinnällä luot tunnettuutta ja mainetta Viestinnän ensimmäisenä tavoitteena on hankkia sinulle ehdokkaana tunnettuutta: toisin sanoen saada ihmisten tietoon, että olet ehdolla. Viestinnän toisena tavoitteena on hankkia sinulle tietynlainen maine: olet uniikki ehdokas kaikkien muiden ehdokkaiden joukossa. Taustasi, persoonasi ja tyylisi on tietynlainen, kuulut tietynlaisiin joukkoihin, sinulla on omanlaisesi poliittiset tavoitteet. Maine rakentuu aina todellisuuden varaan. Et voi viestiä olevasi jotakin sellaista mitä et ole. Viestintä ja markkinointi ovat lähellä toisiaan, mutta ne eivät ole sama asia. Yksinkertaistaen voi sanoa suurimman eron olevan se, että viestinnällä hankittu huomio on ilmaista, markkinointi usein maksaa. Molempia tarvitaan viestintä ja markkinointi ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa ja ne suunnitellaan rinnan. Viestintä ja markkinointi ovat aina totta: kampanjan viestintä kumpuaa poliittisesta agendastasi ja näkyy toiminnassasi sekä markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Markkinointiviestinnän tehtävänä on vahvistaa ja varmistaa viestin läpimeno. Markkinointiviestinnän tunnetuin muoto on mainonta ja se perustuu samoille viestinnällisille tavoitteille kuin kaikki muukin viestintä. 55 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

2 Viestinnän ja markkinoinnin pohjatyö Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu lähtee liikkeelle näistä valinnoista: Viestinnän ja markkinoinnin sisältö Viestinnän ja markkinoinnin tyyli 1 Viestinnän ja markkinoinnin sisältö Viestinnän ja markkinoinnin sisältö käsittää sen, mitä tavoittelet poliittisesti. Kärkiteemojen valinnasta. Tärkein valinta kampanjassa on kampanjan teema tai teemat. Hyvissä kampanjoissa ei ole liikaa sisältöä; mieti, mitkä ovat ne 1 3 asiaa, joiden edistäminen on sinulle kaikkein tärkeintä. Kysy itseltäsi ja tukiryhmältäsi: oletko luonteva henkilö puhumaan näistä teemoista? liikuttavatko ne ihmisiä? onko sinulla asiantuntijuutta puhua kyseisestä teemasta TAI riittävästi halua opetella tuntemaan aiheesi? kattavatko teemat riittävän monen ihmisen kiinnostuksen? onko mukana riittävästi sekä paikallista että valtakunnanpoliittista sisältöä? Jos valitset vain yhden teeman, sen on syytä olla riittävän laaja ja sellainen, että sinulla on jo ennestään mainetta kyseisessä asiassa. Poliittisten teemojen on hyvä olla sellaisia, että kansanedustajana sinulla olisi vaikutusmahdollisuuksia ja haluja todella edistää näitä asioita. Kaiken ajattelun on lähdettävä siitä, että tulet valituksi. On myös tärkeää, että teemat muodostavat hyvän kokonaisuuden, että ne eivät ole keskenään eri maailmoista tai ristiriidassa keskenään. 56 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

3 Mistä viestinnän sisältöjä? Hyödynnä viestintäsi sisältöjen suunnittelussa paitsi kampanjaryhmääsi kertynyttä asiantuntemusta, myös puolueen tuotantoa. Puolueella on miltei kaikista politiikan teemoista ohjelma tai linjapaperi, minkä lisäksi vihreat.fi-sivulta löytyy valtava määrä blogeja ja tiedotteita eri teemoista. Syvenny asioihin rauhassa ja opettele kampanjasi teemojen taustat. Lue huolellisesti Vihreiden poliittinen ohjelma sekä muu puoluetoimiston toimittama taustamateriaali. 2 Viestinnän ja markkinoinnin tyyli Viestintätavat kattavat sen, minkälainen olet ehdokkaana: esimerkiksi sen, miten profiloit itsesi ehdokkaana ja miten viestit olemuksellasi. Pukeutuminen. Pukeutuminen ja muu ulkoinen olemus viestii joka tapauksessa jotain, oli se tietoista tai ei. Siksi on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, millaista viestiä haluat lähettää. Pukeutumisvalinta ei tietenkään sido käsiäsi koko elämäsi ajaksi, mutta siitä on hyvä pitää kiinni mm. ehdokaskuvassa ja kaikissa julkisissa esiintymisissä kuten yleisötilaisuuksissa. Uskottava poliitikko esiintyy rohkeasti ja erottuvasti mutta asiallisesti. Tämä on hyvä peruslinja myös pukeutumisessa. Mieti arvostamiasi poliitikkoja. Onko heidän tyylivalinnoissaan jotain sellaista, josta voisit ottaa oppia? Muista kuitenkin, että päälle liimattu ei ole koskaan hyvä; tyylin täytyy olla yhtenäinen muun ehdokastarinasi kanssa ja tukea viestejäsi. Kampanjan tyyli ja tunnelma. Viestintätapaa on myös se, oletko oman alasi substanssiasiantuntija vai enemmän niin sanottu arjen asiantuntija, viestitkö faktojen vai enemmän arvojen kautta, mikä on se tunne, jota pyrit kampanjassasi herättämään. Haetko asiantuntijastatusta vai samaistuttavuutta? Yleensä paras tapa on viestiä luotettavuutta ja uskottavuutta, mutta olla samalla samaistuttava. Samaistuttavuutta voi luoda esimerkiksi tuomalla suunnitellusti esiin jotain henkilökohtaista itsestään ja pukea viestintää mahdollisuuksien mukaan tarinamuotoon. Viestintätapavalinta on myös se, millaista tunnelmaa haluat välittää. Esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen ja niiden aktiivinen markkinointi viestivät dynaamisuu- 57 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

4 desta ja aktiivisuudesta sekä halusta dialogiin enemmän kuin pelkkä ehdokkaan nimen ja numeron sisältävä mainos. Kaikkien ehdokkaiden on syytä viestiä asiallisesti, rehellisesti ja selkeästi. Älä koskaan loukkaa toista ehdokasta tai kritisoi henkilöä. Älä koskaan valehtele. Älä koskaan piiloudu vaikeaselkoisen asiantuntijakielen taakse tai yritä lisätä sillä asiantuntijuuden vaikutelmaa. Viestintätavan valinta vaikuttaa kaikkeen viestintään ja markkinointiin pukeutumiseen, kieleen ja tyyliin jota käytät markkinointimateriaaleissa, kampanjatuotteisiin ja mainosten visuaaliseen ilmeeseen. Profilointi. Profilointi käsittää keskeisimmät teemasi sekä olennaisimmat seikat itsestäsi. Usein profiilin kannalta keskeisiä ovat teemojen lisäksi sukupuoli, ikä, koulutus, ammatillinen status ja perhetilanne, kiinnostuksen kohteet ja harrastukset sekä ehdokkaan valitsema tyyli (esim. onko jakkupukutyyppi ). Huomioi viestinnällistä profiilia rakentaessasi, että sellaista profiilia ei kannata rakentaa, joka kilpailee samoista äänistä jonkun muun ehdokkaan kanssa, erityisesti jos toinen ehdokas on sinua entuudestaan tunnetumpi. Mieti siis paitsi sitä, miten voisit tuoda itseäsi mahdollisimman aidolla tavalla esiin, myös sitä, miten voisit olla mahdollisimman uniikki ehdokkaana. Älä ajattele itsesi profilointia liian monimutkaisesti; yksinkertaisuus on usein parasta, ja valheellisuus näkyy aina läpi. Profiilin on oltava paitsi uskottava, myös ihan oikeasti totta. Profiilista tarinaksi. Viestinnän sisältö ja tyyli muodostavat kampanjasi viestinnällisen kokonaisuuden, jonka päälle myös markkinointi rakentuu. Tuon kokonaisuuden kirkastamiseksi yksi tapa on tarinallistaa itsensä. Tarinassa kuvaillaan esimerkiksi seuraavia asioita. Listaa voi jatkaa vapaasti. Kuka olet ja mistä tulet? Mitkä asiat määrittävät sinua eniten ihmisenä? Mikä on sinulle kaikkein tärkeintä? 58 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

5 Mitkä asiat ovat sinulle poliittisesti kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia? Mihin asioihin suhtaudut intohimolla, mihin asioihin sinulla on kosketus? Mitkä ovat ne joukot, joihin voimakkaimmin itsesi liität? Mihin ryhmiin samaistut? Mitkä ovat sinulle poliittisessa toiminnassasi tärkeimmät arvot? ESIMERKKITARINA (Tarinan hahmottaminen voi lähteä liikkeelle esimerkiksi tällaisista elementeistä:) Eevamaria Ehdokas on taustaltaan 30-vuotias äiti, suuressa kaupungissa asuva, akateemisesti koulutettu tietotyöläinen. Eniten häntä ehdokkaana määrittävät nämä taustatekijät. Kaikkein tärkeimpiä asioita hänelle ovat ympäristöasiat, suvaitsevaisuus ja lapsiperheiden asiat. Intohimoisimmin hän suhtautuu eläinten kohteluun ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Nämä teemat saavat hänessä aikaan eniten tunteita ja niiden puolesta hän haluaa eniten toimia. Hänelle tärkeitä ryhmiä ovat perheen ja lähimpien ihmisten lisäksi opiskelutoverit sekä ammatin kautta tavatut ihmiset. Viiteryhmistä voimakkaimmat ovat työyhteisö, akateeminen yhteisö, ympäristö- ja eläinsuojelu - järjestöt sekä poliittinen toimintaympäristö. Hän samaistuu eniten kaltaisiinsa kaupunkilaisihmisiin, joilla on vahva oikeudentunto muttei työ- ja perhekiireiden kiireiden vuoksi paljonkaan aikaa toimia käytännössä arvostamiensa asioiden eteen. Hänen arvomaailmansa on sosiaaliliberaali. Tärkeimpiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä universaalit ihmis- ja eläinoikeudet. 59 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

6 Tarinan ihannepituus on noin yksi liuska. Politiikassa puhutaan usein karismasta. Usein sen taustalla on kovaa työtä, kuten esiintymisvalmennusta. Karismaattinen henkilö on kuitenkin aina jollain tapaa kiinnostava ihmisenä; tarinan avulla voit miettiä, mikä sinussa ehdokkaana on kiinnostavaa, painavaa, uniikkia ja kertomisen arvoista. Slogan kiteyttää tarinan. Slogan kiteyttää ehdokkaan olemuksen ja poliittisen viestin: hänen tarinansa. Hyvä slogan on itsestään selvä, lyhyt, muistettava. Siinä ei ole liiaksi sanoja, kahdesta kolmeen toimii yleensä hyvin. Se ei ole vitsi, muttei liian tiukkapipoinenkaan. Hyvässä sloganissa on usein liikettä, draivia, huumoria, eläviä adjektiiveja, arvoja esitettynä uudella tai kiinnostavalla tavalla. Jos ehdokkaasta on olemassa jokin mielikuva tai hän on tunnettu jostain entuudestaan, sitä voi hyödyntää. Jos ehdokkaalla on ollut aiemmissa vaaleissaan käytössä hyvä slogan, parasta voi olla säilyttää se. Slogan on niin keskeinen osa kampanjan viestintää ja markkinointia, että jopa sen pohdintaan, millä prosessilla slogania mietitään, kannattaa käyttää aikaa. Yleensä paras tapa on mennä porukalla miettimään jonnekin sellaiseen paikkaan, joka ei ole kokoustila. Antaa aivojen levätä ja alkaa sitten heitellä. Paras slogan on se, joka kaikkien ehdotusten joukosta muistetaan vielä seuraavana päivänä. Kun slogan on keksitty, sitä käytetään kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä. Kun olet tarinallistanut itsesi ja pohtinut poliittiset teemasi viestinnälliseen tari- 60 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

7 naan sopiviksi sekä luonut itsellesi sloganin, olet jo pitkällä. On aika siirtyä käytännön suunnitteluun konkreettisiin viestinnän ja markkinoinnin valintoihin. Viestinnän ja markkinoinnin sävy. Vihreä viestintä ja markkinointi täyttää seuraavat ehdot: Vihreä viestintä on ratkaisukeskeistä ja myönteistä. Jos esittelet ongelman, esittele myös ratkaisu siihen. Muiden ehdokkaiden kritisointi henkilöinä ei kuulu vihreään viestintään. Vihreät viestivät uskottavasti ja luottamusta herättävästi. Vihreä viestintä on vastuullista: lupaamme vain sellaista, jonka yritämme toteuttaa. Emme lupaa sellaista, mikä ei ole reaalimaailmassa esimerkiksi taloudellisesti mahdollista. Vihreä viestintä rakentuu arvoille. Vihreät ei ole eturyhmäpuolue. Me ajamme yhteiskunnallista muutosta, emme tiettyjen palkansaajien tai yrittäjien tai minkään muunkaan yksittäisen ryhmän etua. Vihreät uskaltavat esittää isoja asioita. Meille on kunnia-asia ajatella rohkeasti. Vihreät viestii konkreettisesti: kun sanomme että haluamme uudistaa suomalaisen tietoyhteiskuntapolitiikan, kerromme myös miten sen haluamme tehdä. Vihreä liike on yhteistyökykyinen ja -haluinen. Me edistämme omia tavoitteitamme hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Vihreät eivät viesti ylimielisesti. Me emme saarnaa, opeta tai suhtaudu vähättelevästi muihin. Vihreät on uniikki poliittinen liike. Me eroamme muista puolueista arvoil- 61 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

8 tamme ja tavoitteiltamme emmekä pelkää tuoda sitä esille. Viestimme rehellisesti ja eettisesti. Näistä ohjeista on kiteytetty oheinen Vihreän viestijän huoneentaulu. Vihreän viestijän huoneentaulu 1. uskalla innostua, näytä tunteesi 2. viesti ratkaisuja, älä ongelmia 3. ole rehellinen 4. puhu kieltä, jota on helppo ymmärtää 5. herätä luottamus 6. älä provosoidu, vaikka sinua vastaan hyökättäisiin 7. tunnusta virheesi, saat anteeksi 8. ole yhteistyökykyinen, älä ylemmyydentuntoinen 9. kuuntele muita 10. ajattele isosti, usko muutokseen Viestinnän ja markkinoinnin valinnat Viestintä- ja markkinointikanavat Kun olet päättänyt kampanjan teeman ja sen, millainen ehdokas olet viestinnällisesti, on aika valita kampanjasi viestintä- ja markkinointikanavat. Viestintäkanavat ovat aina kiinteässä yhteydessä siihen, mitä olet ehdokkaana. Jos tarinasi (teemasi, viestintätyylisi) on suunnattu esimerkiksi ihmisryhmälle, jolle tärkein viestintäkanava on paikallislehti, pyri näkymään siellä mahdollisimman paljon. Jos kohderyhmäsi seuraa pääasiassa verkkomedioita, ole aktiivinen sosiaa- 62 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

9 lisessa mediassa kommentoi, bloggaa, twiittaa, keskustele, ole vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja liiku siellä missä ihmiset ovat. Viestintäkanavat ja mainonnan kanavat ovat yleensä sama asia; aktiivinen viestinnällinen näkyminen jossain viestintävälineessä kruunataan lopussa tehokkaalla mainontakampanjalla. Markkinointi on siis yhtenäistä sen viestinnän kanssa, jota olet pitkäjännitteisesti tehnyt kyseisessä mediassa tietty kohderyhmä mielessäsi. Markkinoinnin ratkaisut Markkinoinnin valinnat seuraavat viestinnän suuren kuvan rakentamista. Kun olet ehdokkaana ensin luonut itsesi, voit sen jälkeen rakentaa itsellesi parhaan markkinointistrategian. Kampanjoinnissa käytetään monenlaisia tapoja, joilla kampanja pyritään saamaan ihmisten tietoisuuteen, tai joilla pyritään suoraan varsinaiseen tavoitteeseen. Seuraavassa esiteltävät kampanjoinnin tavat ovat esimerkkejä rakennuspalikoista, joita yhdistelemällä kampanja toteutetaan. Lista ei ole tyhjentävä, aina kannattaa keksiä ja kokeilla uusia ideoita. Tekemällä jotain, mitä kaikki muut eivät tee, voi erottua kohtuullisen pienelläkin satsauksella muista ehdokkaista ja jäädä äänestäjän mieleen. Keskeiset markkinointivalinnat liittyvät massakampanjoinnin ja kohdennetun suorakampanjoinnin hyödyntämiseen. Lisäksi perinteisten markkinoinnin muotojen ohella kannattaa pohtia mahdollisuuksia käyttää epätyypillistä markkinointia eli sissikampanjointia. Kampanjan suunnittelussa tulee ratkaista, millaisella markkinoinnin tapojen yhdistelmällä lähdetään liikkeelle. Mitä useampia tavoista valitaan, sitä enemmän resursseja ja aikaa suunnittelutyölle tulee varata. Käytännössä melkein jokainen valittu tapa vaatii omat kampanjatekstinsä, materiaalinsa ja suunnitelman niiden käytöstä. Esimerkiksi netissä toimiva aineisto ei toimi välttämättä esitteenä ja massakampanjoinnin materiaalit ovat vain hyvin harvoin riittävän tehokkaita suora- tai sissimark- 63 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

10 kinoinnin käyttöön. Kampanjan visuaalisen ilmeen ja sävyn on kuitenkin hyvä pysyä tunnistettavana markkinointiratkaisusta toiseen. Toistamalla samaa ilmettä varmistut siitä, että äänestäjä tunnistaa tutun kampanjan ja saat kampanjasi näyttämään mahdollisimman suurelta. Sissimarkkinoinnissa ilme voi tarvittaessa poiketa linjasta enemmän. Massakampanjointi Massakampanjoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka tehdään laajalle kohderyhmälle yhtenäisellä viestillä. Massakampanjoinnin teho perustuu ennen kaikkea määrään. Esimerkiksi jos kampanjalla pyritään tavoittamaan ihmistä Turun seudulta, on todennäköisesti välttämätöntä turvautua massakampanjointiin. Jos taas tavoitellaan sataa ihmistä lahjoittamaan rahaa kampanjalle, kannattanee todennäköisemmin käyttää näille kohdennettua suoramarkkinointia. Ehdokkaiden ja puolueiden on vakuutettava niin suuria joukkoja äänestämisestä, että se on lähes mahdotonta ilman massakampanjointia. Massamainontaa tarvitaan, kun pitää kertoa äänestäjille ehdokkaan olemassaolosta ja tärkeimmistä syistä äänestää häntä. Vaalikampanjoissa ehdokkaiden on tärkeää näyttää äänestäjien mielestä uskottavilta, todennäköisiltä läpimenijöiltä. Ihmisiä on kokemusten mukaan paljon helpompi suostutella mukaan voittajan kannalle. Massakampanjoinnista syntyy luontevasti suuruuden mielikuva. Mainonta ja mediakampanja Massakampanjointi on tyypillisesti mainonnalla toteutettua mediakampanjaa. Mainonta on joukkomediasta ostetulla ilmoituspaikalla julkaistua, kampanjan tavoitteita tai toimenpiteitä tukevaa viestintää, jonka pyrkimyksenä on muuttaa tai vahvistaa kohderyhmän suhtautumista. 64 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

11 Yksi keskeisimmistä mainonnan vaikutuskeinoista on tunteisiin vetoaminen. Tunteisiin vetoaminen on myös asiakysymysten mainonnassa tärkeää. Usein on tärkeämpää luoda mielikuva ja tunne siitä, että ehdokas on asiantuntija kuin osoittaa tieteellisesti pätevin keinoin ehdokkaan asiantuntemus. Mediakampanja toteutetaan verkko-, lehti-, radio- tai tv-mainontana. Jos resursseja on riittävästi, kannattaa harkita mainontaa useammassa mediassa. Käytettävien mainosmedioiden kokonaisuutta kutsutaan mediamixiksi, ja se perustuu edellä tehtyihin viestintä- ja markkinointikanavien valintoihin: mainontaa tehdään niissä ja vain niissä medioissa, joiden kautta parhaiten tavoitan omat kohderyhmäni. Mediakampanja on nopein ja helpoin tapa viestiä suurelle kohderyhmälle. Se on myös imagomainonnassa erittäin varteenotettava väline. Mediamainonta on lähes ainoa tapa, jolla voidaan luoda nopeasti illuusio suuruudesta. Käytännössä kampanjoija antaa ymmärtää olevansa suurempi ja merkittävämpi kuin onkaan. Jos ihmiset uskovat ja alkavat tukea kampanjaa, tästä muodostuu itseään toteuttava ennuste. Eduskuntavaaleissa mediakampanjointi on yksi keskeisistä vaalivoiton rakennuselementeistä. Mediakampanjan kustannukset liikkuvat 50 90% osuudessa kampanjan kokonaiskuluista. Sosiaalisen median mainosratkaisuilla ei kuitenkaan tarvita kovin suurta kampanjabudjettia. Pienemmilläkin, tarkkaan kohdennetuilla panostuksilla on mahdollista tavoittaa omat äänestäjät ja potentiaalinen kannattajakunta. Suorakampanjointi Suorakampanjointi on aina tarkasti kohdennettua. Se perustuu tietylle kohderyhmälle räätälöityyn viestiin ja sen onnistumisen edellytys on kohderyhmän tuntemus. Suorakampanjoinnin tunnetuin tapa on suoramainonta. Toki se voi olla paljon muutakin kuin postilähetyksiä; esimerkiksi sähköpostia, tekstiviestejä, auton tuulilasiin tai polkupyörän tankoon kiinnitettyjä esitteitä, kyselyitä, tarjouksia tms. Se voi olla myös jollain tietyllä alueella toteutettu siellä liikkuville tarkasti kohdennettu 65 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

12 tempaus. Suoramarkkinointiin liittyy kiinteästi ns. paluukanava, eli että materiaalissa tarjotaan tietty tapa reagoida siihen: ota yhteyttä tähän osoitteeseen, ilmoittaudu tukiryhmään tällä nettisivulla, lahjoita rahaa tätä kautta, tule siihen ja siihen paikkaan silloin ja silloin jne. Suorakampanjoinnilla vedetään kohdehenkilö perehtymään lähetettyyn materiaaliin ja viettämään mahdollisimman monta sekuntia sen parissa. Mitä pidempään kohdehenkilö materiaalin parissa viettää, sitä todennäköisempää on saada hänet kampanjan kannalle. Pitkäaikaisempi kiinnostus syntyy siitä, että mainosmateriaali on suunniteltu juuri vastaanottajan kaltaiselle henkilölle. Ehdokkaan kirjoittama varainhankintakirje on hyvä esimerkki suoramarkkinoinnista. Se on kohdennettu eli räätälöity juuri tietyille vastaanottajille sitä kirjoitettaessa on mietitty, miksi juuri nämä henkilöt voisivat haluta tukea ehdokasta. Kirjeessä on myös paluukanava, ts. ohjeet siitä, miten tuen antaminen käytännössä tapahtuu. Lisäksi suoramarkkinointitoimen tehoa voidaan suoraan mitata seuraamalla, kuinka moni vastaanottaja reagoi kirjeeseen lahjoittamalla rahaa ohjeen mukaisella tavalla. Epätyypillinen kampanjointi sissimarkkinointi Sissikampanjoinnilla tai -markkinoinnilla tarkoitetaan tarkasti kohdennettuja, maksimaalista tehokkuutta tavoittelevia markkinointikeinoja. Sissikampanjointi edellyttää tarkkaa suunnittelua. Sen sijaan se ei edellytä suuria taloudellisia tai muita aineellisia resursseja. Sissikampanjoinnissa luovuus joutuu koetukselle. Kaikkiin sissimarkkinointikampanjoihin kuuluu viestin tarkka kohdentaminen ja vuorovaikutteisuus. Usein kyse on suoramarkkinoinnista, mutta myös kohdeyleisölle luodusta lisäarvosta. Koska sissimarkkinointi on vaikea kampanjoinnin laji, ei ole kohtuullista olettaa, että pääosa parista sadasta vihreästä ehdokkaasta kykenisi luomaan sellaisen sissi- 66 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

13 markkinointikampanjan, joka olisi yksin riittävä eduskuntavaalikampanjaksi. Sen sijaan pienempien osatavoitteiden saavuttamisessa pienemmälläkin idealla voidaan saavuttaa paljonkin. Siksi sissikampanjointiin kannattaa lähteä. Onnistuessaan sissimarkkinointi voi tehdä keskisarjan ehdokkaasta kärkinimen tai kärkinimestä ääniharavan. Sissimarkkinoinnin suunnittelu on myös kampanjaryhmälle hauskaa ja palkitsevaa. Esimerkkejä sissikampanjoinnista Yksi esimerkki sissimarkkinointikampanjasta voisi olla vaikkapa se, että tukiryhmä lähtee vaalipäivänä soittelemaan ovikelloja ja muistuttamaan ihmisiä äänestämisestä. Tällainen kampanja olisi iso riski, jonka mahdolliset hyödyt pitää punnita mahdollisimman tarkkaan. Toinen esimerkki voisi olla korkeakoulupaikkakunnalla kaikkien korkeakoulun pihaan pysäköityjen pyörien satuloiden suojaaminen Vihreiden ilmeen mukaisella satulahupulla. Hupun alle on sijoitettu ehdokkaan opiskelijoille kohdennettu esite. äänestäjä saa kestävän ja hyödyllisen pyörähupun ja ehdokas saa viestinsä kohdennetusti pyöräilevälle opiskelijalle. Kolmas esimerkki voisi olla minigrip-pusseihin pakattu ohje säästeliääseen autoiluun ja ehdokkaan esite. Pussin voi esitteineen laittaa roikkumaan kumilangalla auton peiliin tai sakkolapun tapaan tuulilasiin. esitteen sisällön on oltava nopeasti avautuva ja sakkokauhun aiheuttaman närkästyksen neutralisoiva. Ensimmäiseksi näkyvä slogan voisi olla esimerkiksi: älä sakota itseäsi typeryydellä säästä satasia järkevällä ajotyylillä. Viestinnän ja markkinoinnin teot Tee suunnitelma Tehdyt viestintä- ja markkinointiratkaisut kannattaa koota kampanjan viestintä- ja markkinointisuunnitelmaksi, johon on kirjattu paitsi edellä valitut perusratkaisut 67 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

14 viestintäkanavista ja markkinointitavoista, myös kaikki niiden pohjalta suunnitellut viestintä- ja markkinointitoimet. Jokaisen toimen osalta on hyvä merkitä esim. seuraavat asiat: mitä tehdään (esim. lehti-ilmoitus, tilaisuus, mielipidekirjoitus) valittu viestintäkanava (missä viestintä-/markkinointitoimi tehdään, esim. tietty media) ajoitus kokoonpano (viestitkö yksin vai yhdessä jonkun kanssa) mikä on pääviesti kuka vastaa sisällöstä/koordinoinnista asiaan liittyvät markkinointitoimet (esim. lehti-ilmoitus, jolla kutsutaan tilaisuuteen), jos kyse ei ole pelkästä markkinointiteosta (esim. imagomainos) Kunnolla tehdyn viestintä- ja markkinointisuunnitelman etuna on, että viestinnästä tulee jatkuvaa, vastuutettua ja systemaattista. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kannattaa laittaa esimerkiksi koko kampanjatiimin yhteiseen google-kalenteriin, jotta kaikki voivat seurata suunnitelmaa ja sen etenemistä ja tarvittaessa auttaa toisia kiireen keskellä. Myös blogikirjoittelu on järkevää hahmotella kalenteriin. Vastuuta toteutus Usein viestintää pidetään tärkeänä, mutta sitä ei kuitenkaan käytännössä kukaan tee, koska pakollinen kampanjan pyörittäminen vie kaikki voimat. Viestintää ei useinkaan tapahdu ilman kunnollista suunnitelmaa ja ennen kaikkea vastuutusta. Siksi on tärkeää, että kampanjalle valitaan viestinnästä ja markkinoinnista vastaava henkilö tai henkilöt. 68 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

15 Esimerkkejä viestinnän ja markkinoinnin toteutuskeinoista Viestintää ja markkinointia suunniteltaessa on hyvä olla selvillä, millaista poliittinen viestintä ja markkinointi yleensä on. Tässä on muutamia perinteisiä viestinnän tapoja: uudet ja innovatiiviset tavat ovat myös yrittämisen arvoisia! Mielipidekirjoitus. Mielipidekirjoitus on ajankohtainen tai riittävän paikallinen, napakka teksti, jossa esitetään jokin mielipide tai ratkaisu johonkin olemassa olevaan ongelmaan. Mielipidepalstat ovat keskeinen viestinnän kanava kampanjoinnissa: kampanjoita tehdään paljolti nimenomaan mielipidepalstoilla. Tämä johtuu siitä, että mielipidekirjoittaminen on viestintä- ja markkinointimuotona tehokas tapa kampanjoida, koska se on ilmaista ja saa osakseen suuren huomioarvon vähäisellä ajallisella panostuksella. Hyvä mielipidekirjoitus on huolellisesti kirjoitettu, ajankohtainen, riittävän lyhyt (puolisen A4-liuskaa riittää) aiheeltaan konkreettinen ja usein paikallisiin kysymyksiin tarttuva. Erityisesti pienemmissä lehdissä mielipidekirjoitukset menevät yleensä hyvin kaupaksi. Yleensä yhteen tekstiin mahtuu vain yksi ajatus älä yritä kirjoittaa esimerkiksi useasta eri teemasta samaan mielipidekirjoitukseen. Kerätkää tukiryhmässä kaikkien vaalipiirisi printtimedioiden yhteystiedot. Kohdenna niille mielipidekirjoituksia, jos se tuntuu luontevalta tavalta kampanjoida. Esimerkiksi kirjoitus tai kaksi per lehti on yleensä kohtuullisen helppo tuottaa. Ehdokkaan ei itse tarvitse kirjoittaa kaikkia mielipidekirjoituksia. Tukiryhmäläiset mukaan kirjoittamaan luonnoksia ja pohjia! Sellaisiin kirjoituksiin, joissa käsitellään Vihreitä, oli kyse sitten paikallisesta tai valtakunnallisesta politiikasta, kannattaa aina vastata. Kannanotto. Kannanotto kirjoitetaan uutismaiseen muotoon. Sen pitäisi olla niin uutisen kaltainen, että tekstin voisi suoraan painaa lehteen. Median kannalta kiinnostavia aiheita ovat usein ne, jotka sisältävät jännitteen tai ristiriidan. Voit katsoa 69 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

16 Vihreiden sivuilta esimerkkejä kannanotoista. Ohjeita kannanoton laadintaan: Kirjoita kannanotto uutismaiseen muotoon sitaatteineen päivineen (esim. vaatimus, perustelut sille, taustoitus asialle) Hyvässä otsikossa on noin viisi sanaa, joista yksi on aktiivinen verbi Kannanotto on rakenteeltaan seisova kolmio : tärkein asia (esim. vaatimus) ensin, taustoittava ja laajempi kuvaus loppuun Kannanoton tulee edetä loogisesti niin, että jokaisessa kappaleessa esitellään yksi ajatus ja kannanoton voi käytännössä pätkäistä jokaisen kappaleen jälkeen Kaikki lyhenteet ja numerot kirjoitetaan auki Kannanotossa ei ole jargonia (ts. ammatti- tai tietyn erityisalan kieltä) Hyvä kannanotto on maksimissaan liuskan mittainen, mieluummin lyhyempi Pitäydy faktoihin, älä fiilistele, kehu itseäsi, piikittele muita Osoita tiedotusvälineille Yhteystiedot loppuun Tilaisuudet ja tapahtumat. Tilaisuudet ovat monen kampanjan keskeisiä elementtejä. Tilaisuuksien luonne vaihtelee riippuen kampanjan tavoitteista. Bileet, konsertit, tiedotustilaisuudet, seminaarit, opastetut retket yms. ovat erittäin hyviä tapoja kampanjoida. Tilaisuuksien järjestämisessä on tärkeää miettiä, miksi kohderyhmä saapuisi paikalle: mikä on se lisäarvo, jota tilaisuus heille antaa? 70 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

17 Millainen on onnistunut vaalitilaisuus? Onnistuneen tilaisuuden järjestäminen osana kampanjaa on yksi vaikeimmista kampanjatehtävistä. niinpä tilaisuuden järjestämisen edellytys on riittävä aika ja resurssit sen kunnolliseen suunnitteluun ja markkinointiin. Tilaisuudet kannattaa hyvistä resursseista ja markkinoinnista huolimatta järjestää siellä, missä ihmiset jo valmiiksi liikkuvat. Tilaisuudesta kannattaa rakentaa visuaalisesti mielenkiintoinen ja toiminnallinen erityisesti, jos paikalle on kutsuttu tiedotusvälineitä. Erilaisten poliittisten tavoitteiden tuominen esiin toiminnallisen tilaisuuden avulla on yleensä hyvä idea. Yhteistilaisuudet muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa ovat yksi toimivaksi havaittu konsepti. Teemaksi kannattaa valita sellainen, josta ihmiset ja toimittajat ovat kiinnostuneita, joka on ajankohtainen tai paikallinen ja sisältää jonkin poliittisen jännitteen: esimerkiksi maahanmuuttodebatti kokoomuslaisen ja perussuomalaisen ehdokkaan kanssa. Tilaisuuden vetäjäksi voi kutsua esim. paikallisradion toimittajan, paikallislehden päätoimittajan tai muun puolueettoman, sanavalmiin henkilön. Sitten vain ilmoitus lehteen, järjestelyt kuntoon ja debatointi alkakoon! Tilaisuuksista ilmoitetaan maksetulla mainonnalla sekä maksuttomasti erilaisilla lehtien ja verkon menopalstoilla ja Facebookissa. Riittävä viestintä ja mainonta ovat ratkaisevia tilaisuuden onnistumisen kannalta. Yhteiskampanja toisen ehdokkaan kanssa. Jos teet yhteismainontaa tai viestintää jonkun toisen vihreän ehdokkaan kanssa, miettikää täydentävätkö profiilinne toisianne vai syökö toinen toista. Nyrkkisääntönä voi pitää, että ehdokkaiden täytyy olla jollain tapaa samasta maailmasta, muttei ehdokasprofiililtaan kuitenkaan päällekkäisiä (esim. samanikäisiä, samaa sukupuolta ja samalla koulutustaustalla). Hyvässä yhteiskampanjoinnissa tulee luontevasti esiin sekä se, mikä ehdokkaita yhdistää (miksi juuri nämä kampanjoivat yhdessä) että se, miten he eroavat ehdokkaina toisistaan (miksi he ovat kaksi eri vaih- 71 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

18 toehtoa äänestäjälle). Jos toinen ehdokas on hyvin tunnettu ja toinen ei juuri lainkaan tunnettu, se ei välttämättä tuo ääniä vähemmän tunnetulle ehdokkaalle. Paras tasapaino on usein tunnetun ja suhteellisen tunnetun ehdokkaan tai yhtä tunnettujen ehdokkaiden yhteismarkkinoinnissa. Yhteistä viestintää voi rakentaa vapaasti teemojen tai arvojen varaan. Vaikka kampanja sisältäisi yhteistä mainontaa tai viestintää, yhteiskampanja ei voi olla koko kampanja: myös itsenäistä markkinointia ja viestintää todennäköisesti tarvitaan. Paneelit. Osallistu paneeleihin, jos järjestelyt vaikuttavat olevan kunnossa ja sinulla on jotain sanottavaa teemasta. Valmistaudu miettimällä, mitä haluaisit sanoa, mitä toiset tulevat todennäköisesti sanomaan, millainen tilanne paneelissa esiintyminen on sinulle henkisesti, miten asemoit itsesi suhteessa muihin panelisteihin. Muista, että suurin osa ihmisistä jännittää julkista esiintymistä. Se ei ole vaarallista, vaan osoittaa, että tilanne on sinulle tärkeä ja suhtaudut siihen asianmukaisella vakavuudella. Jos joudut liiaksi jännityksen valtaan, mieti rooliasi poliittisena hahmona ja yritä olla ajattelematta henkilökohtaisen persoonasi kautta; viestimässä on ehdokas, jolla on jotain poliittista sanottavaa. Hän on viestimässä asiaansa, ja yrittää tehdä sen mahdollisimman vakuuttavasti. Muista, että useimmiten esiintymisjännitys ei näy päälle ja jos näkyy, yleisö on sinun puolellasi. Ole paneeleissa rohkeasti oma itsesi. Kyselyihin vastaaminen. Vastaa kaikkiin kyselyihin, joita saat medialta. Vaalikoneiden täyttäminen vie aikaa; varaa sitä riittävästi. Voitte järjestää kampanjaryhmän kanssa esimerkiksi illanvieton, jonka aikana keskeisimmät vaalikoneet voi hoitaa mukavasti ja porukkaan tukeutuen. Verkkoviestintä ja -markkinointi. Internetin hyödyntäminen kampanjassa on usein halpaa ja tehokasta, muttei aina helppoa: tehokas verkkokampanjointi vaatii hieman erityisasiantuntemusta ja verkkomaailman ymmärrystä. 72 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

Kampanjan neljä vaihetta

Kampanjan neljä vaihetta Kampanjan neljä vaihetta Ville Tuominen Kampanjointi on ammattimaistunut. Useat järjestöt ja puolueet käyttävät mainonnan ammattilaisia. Muissa puolueissa myös yksittäiset ehdokkaat hyödyntävät mainostoimistoja

Lisätiedot

Lähidemokratian sankareille. ideoita kunta. vaali ehdokkaalle

Lähidemokratian sankareille. ideoita kunta. vaali ehdokkaalle Lähidemokratian sankareille ideoita kunta vaali ehdokkaalle Kuntavaalit 28.10.2012 Kohti kuntavaaleja OPAS EHDOKKAILLE Julkaisija Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp. Saariniemenkatu 6 00530 Helsinki

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Blogiyhteistyön opas

Blogiyhteistyön opas Blogiyhteistyön opas Sosiaalisen median task force Joulukuu 2014 Esipuhe IAB Finlandin sosiaalisen median työryhmän muodostaa laaja joukko alan ammattilaisia niin medioiden, mainostajien kuin muiden toimijoiden

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Ville Ylikahri Vaalikentillä törmää väistämättä kahteen kysymykseen: Miksi minun pitäisi äänestää juuri Vihreitä? Miksi minun pitäisi äänestää juuri sinua? Kumpi näistä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland

Dokumentin on julkaissut Teemu Kinnunen Veitikantie 42-44 A 10 Rovaniemi, Suomi, Finland Tekijänoikeudet (c) 2011 Teemu Kinnunen, Kaikki oikeudet pidätetään Tämä dokumentti on tekijänoikeuslailla suojattu. Tekstin tai sen osan kopioiminen kaupalliseen käyttöön on ehdottomasti kielletty. Lukija

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot