Ehdokkaan viestintä ja markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdokkaan viestintä ja markkinointi"

Transkriptio

1 Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Suvi Reijonen, Ville Tuominen ja Kirsi Syväri Viestinnällä luot tunnettuutta ja mainetta Viestinnän ensimmäisenä tavoitteena on hankkia sinulle ehdokkaana tunnettuutta: toisin sanoen saada ihmisten tietoon, että olet ehdolla. Viestinnän toisena tavoitteena on hankkia sinulle tietynlainen maine: olet uniikki ehdokas kaikkien muiden ehdokkaiden joukossa. Taustasi, persoonasi ja tyylisi on tietynlainen, kuulut tietynlaisiin joukkoihin, sinulla on omanlaisesi poliittiset tavoitteet. Maine rakentuu aina todellisuuden varaan. Et voi viestiä olevasi jotakin sellaista mitä et ole. Viestintä ja markkinointi ovat lähellä toisiaan, mutta ne eivät ole sama asia. Yksinkertaistaen voi sanoa suurimman eron olevan se, että viestinnällä hankittu huomio on ilmaista, markkinointi usein maksaa. Molempia tarvitaan viestintä ja markkinointi ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa ja ne suunnitellaan rinnan. Viestintä ja markkinointi ovat aina totta: kampanjan viestintä kumpuaa poliittisesta agendastasi ja näkyy toiminnassasi sekä markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Markkinointiviestinnän tehtävänä on vahvistaa ja varmistaa viestin läpimeno. Markkinointiviestinnän tunnetuin muoto on mainonta ja se perustuu samoille viestinnällisille tavoitteille kuin kaikki muukin viestintä. 55 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

2 Viestinnän ja markkinoinnin pohjatyö Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu lähtee liikkeelle näistä valinnoista: Viestinnän ja markkinoinnin sisältö Viestinnän ja markkinoinnin tyyli 1 Viestinnän ja markkinoinnin sisältö Viestinnän ja markkinoinnin sisältö käsittää sen, mitä tavoittelet poliittisesti. Kärkiteemojen valinnasta. Tärkein valinta kampanjassa on kampanjan teema tai teemat. Hyvissä kampanjoissa ei ole liikaa sisältöä; mieti, mitkä ovat ne 1 3 asiaa, joiden edistäminen on sinulle kaikkein tärkeintä. Kysy itseltäsi ja tukiryhmältäsi: oletko luonteva henkilö puhumaan näistä teemoista? liikuttavatko ne ihmisiä? onko sinulla asiantuntijuutta puhua kyseisestä teemasta TAI riittävästi halua opetella tuntemaan aiheesi? kattavatko teemat riittävän monen ihmisen kiinnostuksen? onko mukana riittävästi sekä paikallista että valtakunnanpoliittista sisältöä? Jos valitset vain yhden teeman, sen on syytä olla riittävän laaja ja sellainen, että sinulla on jo ennestään mainetta kyseisessä asiassa. Poliittisten teemojen on hyvä olla sellaisia, että kansanedustajana sinulla olisi vaikutusmahdollisuuksia ja haluja todella edistää näitä asioita. Kaiken ajattelun on lähdettävä siitä, että tulet valituksi. On myös tärkeää, että teemat muodostavat hyvän kokonaisuuden, että ne eivät ole keskenään eri maailmoista tai ristiriidassa keskenään. 56 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

3 Mistä viestinnän sisältöjä? Hyödynnä viestintäsi sisältöjen suunnittelussa paitsi kampanjaryhmääsi kertynyttä asiantuntemusta, myös puolueen tuotantoa. Puolueella on miltei kaikista politiikan teemoista ohjelma tai linjapaperi, minkä lisäksi vihreat.fi-sivulta löytyy valtava määrä blogeja ja tiedotteita eri teemoista. Syvenny asioihin rauhassa ja opettele kampanjasi teemojen taustat. Lue huolellisesti Vihreiden poliittinen ohjelma sekä muu puoluetoimiston toimittama taustamateriaali. 2 Viestinnän ja markkinoinnin tyyli Viestintätavat kattavat sen, minkälainen olet ehdokkaana: esimerkiksi sen, miten profiloit itsesi ehdokkaana ja miten viestit olemuksellasi. Pukeutuminen. Pukeutuminen ja muu ulkoinen olemus viestii joka tapauksessa jotain, oli se tietoista tai ei. Siksi on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, millaista viestiä haluat lähettää. Pukeutumisvalinta ei tietenkään sido käsiäsi koko elämäsi ajaksi, mutta siitä on hyvä pitää kiinni mm. ehdokaskuvassa ja kaikissa julkisissa esiintymisissä kuten yleisötilaisuuksissa. Uskottava poliitikko esiintyy rohkeasti ja erottuvasti mutta asiallisesti. Tämä on hyvä peruslinja myös pukeutumisessa. Mieti arvostamiasi poliitikkoja. Onko heidän tyylivalinnoissaan jotain sellaista, josta voisit ottaa oppia? Muista kuitenkin, että päälle liimattu ei ole koskaan hyvä; tyylin täytyy olla yhtenäinen muun ehdokastarinasi kanssa ja tukea viestejäsi. Kampanjan tyyli ja tunnelma. Viestintätapaa on myös se, oletko oman alasi substanssiasiantuntija vai enemmän niin sanottu arjen asiantuntija, viestitkö faktojen vai enemmän arvojen kautta, mikä on se tunne, jota pyrit kampanjassasi herättämään. Haetko asiantuntijastatusta vai samaistuttavuutta? Yleensä paras tapa on viestiä luotettavuutta ja uskottavuutta, mutta olla samalla samaistuttava. Samaistuttavuutta voi luoda esimerkiksi tuomalla suunnitellusti esiin jotain henkilökohtaista itsestään ja pukea viestintää mahdollisuuksien mukaan tarinamuotoon. Viestintätapavalinta on myös se, millaista tunnelmaa haluat välittää. Esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen ja niiden aktiivinen markkinointi viestivät dynaamisuu- 57 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

4 desta ja aktiivisuudesta sekä halusta dialogiin enemmän kuin pelkkä ehdokkaan nimen ja numeron sisältävä mainos. Kaikkien ehdokkaiden on syytä viestiä asiallisesti, rehellisesti ja selkeästi. Älä koskaan loukkaa toista ehdokasta tai kritisoi henkilöä. Älä koskaan valehtele. Älä koskaan piiloudu vaikeaselkoisen asiantuntijakielen taakse tai yritä lisätä sillä asiantuntijuuden vaikutelmaa. Viestintätavan valinta vaikuttaa kaikkeen viestintään ja markkinointiin pukeutumiseen, kieleen ja tyyliin jota käytät markkinointimateriaaleissa, kampanjatuotteisiin ja mainosten visuaaliseen ilmeeseen. Profilointi. Profilointi käsittää keskeisimmät teemasi sekä olennaisimmat seikat itsestäsi. Usein profiilin kannalta keskeisiä ovat teemojen lisäksi sukupuoli, ikä, koulutus, ammatillinen status ja perhetilanne, kiinnostuksen kohteet ja harrastukset sekä ehdokkaan valitsema tyyli (esim. onko jakkupukutyyppi ). Huomioi viestinnällistä profiilia rakentaessasi, että sellaista profiilia ei kannata rakentaa, joka kilpailee samoista äänistä jonkun muun ehdokkaan kanssa, erityisesti jos toinen ehdokas on sinua entuudestaan tunnetumpi. Mieti siis paitsi sitä, miten voisit tuoda itseäsi mahdollisimman aidolla tavalla esiin, myös sitä, miten voisit olla mahdollisimman uniikki ehdokkaana. Älä ajattele itsesi profilointia liian monimutkaisesti; yksinkertaisuus on usein parasta, ja valheellisuus näkyy aina läpi. Profiilin on oltava paitsi uskottava, myös ihan oikeasti totta. Profiilista tarinaksi. Viestinnän sisältö ja tyyli muodostavat kampanjasi viestinnällisen kokonaisuuden, jonka päälle myös markkinointi rakentuu. Tuon kokonaisuuden kirkastamiseksi yksi tapa on tarinallistaa itsensä. Tarinassa kuvaillaan esimerkiksi seuraavia asioita. Listaa voi jatkaa vapaasti. Kuka olet ja mistä tulet? Mitkä asiat määrittävät sinua eniten ihmisenä? Mikä on sinulle kaikkein tärkeintä? 58 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

5 Mitkä asiat ovat sinulle poliittisesti kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia? Mihin asioihin suhtaudut intohimolla, mihin asioihin sinulla on kosketus? Mitkä ovat ne joukot, joihin voimakkaimmin itsesi liität? Mihin ryhmiin samaistut? Mitkä ovat sinulle poliittisessa toiminnassasi tärkeimmät arvot? ESIMERKKITARINA (Tarinan hahmottaminen voi lähteä liikkeelle esimerkiksi tällaisista elementeistä:) Eevamaria Ehdokas on taustaltaan 30-vuotias äiti, suuressa kaupungissa asuva, akateemisesti koulutettu tietotyöläinen. Eniten häntä ehdokkaana määrittävät nämä taustatekijät. Kaikkein tärkeimpiä asioita hänelle ovat ympäristöasiat, suvaitsevaisuus ja lapsiperheiden asiat. Intohimoisimmin hän suhtautuu eläinten kohteluun ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Nämä teemat saavat hänessä aikaan eniten tunteita ja niiden puolesta hän haluaa eniten toimia. Hänelle tärkeitä ryhmiä ovat perheen ja lähimpien ihmisten lisäksi opiskelutoverit sekä ammatin kautta tavatut ihmiset. Viiteryhmistä voimakkaimmat ovat työyhteisö, akateeminen yhteisö, ympäristö- ja eläinsuojelu - järjestöt sekä poliittinen toimintaympäristö. Hän samaistuu eniten kaltaisiinsa kaupunkilaisihmisiin, joilla on vahva oikeudentunto muttei työ- ja perhekiireiden kiireiden vuoksi paljonkaan aikaa toimia käytännössä arvostamiensa asioiden eteen. Hänen arvomaailmansa on sosiaaliliberaali. Tärkeimpiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä universaalit ihmis- ja eläinoikeudet. 59 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

6 Tarinan ihannepituus on noin yksi liuska. Politiikassa puhutaan usein karismasta. Usein sen taustalla on kovaa työtä, kuten esiintymisvalmennusta. Karismaattinen henkilö on kuitenkin aina jollain tapaa kiinnostava ihmisenä; tarinan avulla voit miettiä, mikä sinussa ehdokkaana on kiinnostavaa, painavaa, uniikkia ja kertomisen arvoista. Slogan kiteyttää tarinan. Slogan kiteyttää ehdokkaan olemuksen ja poliittisen viestin: hänen tarinansa. Hyvä slogan on itsestään selvä, lyhyt, muistettava. Siinä ei ole liiaksi sanoja, kahdesta kolmeen toimii yleensä hyvin. Se ei ole vitsi, muttei liian tiukkapipoinenkaan. Hyvässä sloganissa on usein liikettä, draivia, huumoria, eläviä adjektiiveja, arvoja esitettynä uudella tai kiinnostavalla tavalla. Jos ehdokkaasta on olemassa jokin mielikuva tai hän on tunnettu jostain entuudestaan, sitä voi hyödyntää. Jos ehdokkaalla on ollut aiemmissa vaaleissaan käytössä hyvä slogan, parasta voi olla säilyttää se. Slogan on niin keskeinen osa kampanjan viestintää ja markkinointia, että jopa sen pohdintaan, millä prosessilla slogania mietitään, kannattaa käyttää aikaa. Yleensä paras tapa on mennä porukalla miettimään jonnekin sellaiseen paikkaan, joka ei ole kokoustila. Antaa aivojen levätä ja alkaa sitten heitellä. Paras slogan on se, joka kaikkien ehdotusten joukosta muistetaan vielä seuraavana päivänä. Kun slogan on keksitty, sitä käytetään kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä. Kun olet tarinallistanut itsesi ja pohtinut poliittiset teemasi viestinnälliseen tari- 60 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

7 naan sopiviksi sekä luonut itsellesi sloganin, olet jo pitkällä. On aika siirtyä käytännön suunnitteluun konkreettisiin viestinnän ja markkinoinnin valintoihin. Viestinnän ja markkinoinnin sävy. Vihreä viestintä ja markkinointi täyttää seuraavat ehdot: Vihreä viestintä on ratkaisukeskeistä ja myönteistä. Jos esittelet ongelman, esittele myös ratkaisu siihen. Muiden ehdokkaiden kritisointi henkilöinä ei kuulu vihreään viestintään. Vihreät viestivät uskottavasti ja luottamusta herättävästi. Vihreä viestintä on vastuullista: lupaamme vain sellaista, jonka yritämme toteuttaa. Emme lupaa sellaista, mikä ei ole reaalimaailmassa esimerkiksi taloudellisesti mahdollista. Vihreä viestintä rakentuu arvoille. Vihreät ei ole eturyhmäpuolue. Me ajamme yhteiskunnallista muutosta, emme tiettyjen palkansaajien tai yrittäjien tai minkään muunkaan yksittäisen ryhmän etua. Vihreät uskaltavat esittää isoja asioita. Meille on kunnia-asia ajatella rohkeasti. Vihreät viestii konkreettisesti: kun sanomme että haluamme uudistaa suomalaisen tietoyhteiskuntapolitiikan, kerromme myös miten sen haluamme tehdä. Vihreä liike on yhteistyökykyinen ja -haluinen. Me edistämme omia tavoitteitamme hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Vihreät eivät viesti ylimielisesti. Me emme saarnaa, opeta tai suhtaudu vähättelevästi muihin. Vihreät on uniikki poliittinen liike. Me eroamme muista puolueista arvoil- 61 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

8 tamme ja tavoitteiltamme emmekä pelkää tuoda sitä esille. Viestimme rehellisesti ja eettisesti. Näistä ohjeista on kiteytetty oheinen Vihreän viestijän huoneentaulu. Vihreän viestijän huoneentaulu 1. uskalla innostua, näytä tunteesi 2. viesti ratkaisuja, älä ongelmia 3. ole rehellinen 4. puhu kieltä, jota on helppo ymmärtää 5. herätä luottamus 6. älä provosoidu, vaikka sinua vastaan hyökättäisiin 7. tunnusta virheesi, saat anteeksi 8. ole yhteistyökykyinen, älä ylemmyydentuntoinen 9. kuuntele muita 10. ajattele isosti, usko muutokseen Viestinnän ja markkinoinnin valinnat Viestintä- ja markkinointikanavat Kun olet päättänyt kampanjan teeman ja sen, millainen ehdokas olet viestinnällisesti, on aika valita kampanjasi viestintä- ja markkinointikanavat. Viestintäkanavat ovat aina kiinteässä yhteydessä siihen, mitä olet ehdokkaana. Jos tarinasi (teemasi, viestintätyylisi) on suunnattu esimerkiksi ihmisryhmälle, jolle tärkein viestintäkanava on paikallislehti, pyri näkymään siellä mahdollisimman paljon. Jos kohderyhmäsi seuraa pääasiassa verkkomedioita, ole aktiivinen sosiaa- 62 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

9 lisessa mediassa kommentoi, bloggaa, twiittaa, keskustele, ole vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja liiku siellä missä ihmiset ovat. Viestintäkanavat ja mainonnan kanavat ovat yleensä sama asia; aktiivinen viestinnällinen näkyminen jossain viestintävälineessä kruunataan lopussa tehokkaalla mainontakampanjalla. Markkinointi on siis yhtenäistä sen viestinnän kanssa, jota olet pitkäjännitteisesti tehnyt kyseisessä mediassa tietty kohderyhmä mielessäsi. Markkinoinnin ratkaisut Markkinoinnin valinnat seuraavat viestinnän suuren kuvan rakentamista. Kun olet ehdokkaana ensin luonut itsesi, voit sen jälkeen rakentaa itsellesi parhaan markkinointistrategian. Kampanjoinnissa käytetään monenlaisia tapoja, joilla kampanja pyritään saamaan ihmisten tietoisuuteen, tai joilla pyritään suoraan varsinaiseen tavoitteeseen. Seuraavassa esiteltävät kampanjoinnin tavat ovat esimerkkejä rakennuspalikoista, joita yhdistelemällä kampanja toteutetaan. Lista ei ole tyhjentävä, aina kannattaa keksiä ja kokeilla uusia ideoita. Tekemällä jotain, mitä kaikki muut eivät tee, voi erottua kohtuullisen pienelläkin satsauksella muista ehdokkaista ja jäädä äänestäjän mieleen. Keskeiset markkinointivalinnat liittyvät massakampanjoinnin ja kohdennetun suorakampanjoinnin hyödyntämiseen. Lisäksi perinteisten markkinoinnin muotojen ohella kannattaa pohtia mahdollisuuksia käyttää epätyypillistä markkinointia eli sissikampanjointia. Kampanjan suunnittelussa tulee ratkaista, millaisella markkinoinnin tapojen yhdistelmällä lähdetään liikkeelle. Mitä useampia tavoista valitaan, sitä enemmän resursseja ja aikaa suunnittelutyölle tulee varata. Käytännössä melkein jokainen valittu tapa vaatii omat kampanjatekstinsä, materiaalinsa ja suunnitelman niiden käytöstä. Esimerkiksi netissä toimiva aineisto ei toimi välttämättä esitteenä ja massakampanjoinnin materiaalit ovat vain hyvin harvoin riittävän tehokkaita suora- tai sissimark- 63 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

10 kinoinnin käyttöön. Kampanjan visuaalisen ilmeen ja sävyn on kuitenkin hyvä pysyä tunnistettavana markkinointiratkaisusta toiseen. Toistamalla samaa ilmettä varmistut siitä, että äänestäjä tunnistaa tutun kampanjan ja saat kampanjasi näyttämään mahdollisimman suurelta. Sissimarkkinoinnissa ilme voi tarvittaessa poiketa linjasta enemmän. Massakampanjointi Massakampanjoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka tehdään laajalle kohderyhmälle yhtenäisellä viestillä. Massakampanjoinnin teho perustuu ennen kaikkea määrään. Esimerkiksi jos kampanjalla pyritään tavoittamaan ihmistä Turun seudulta, on todennäköisesti välttämätöntä turvautua massakampanjointiin. Jos taas tavoitellaan sataa ihmistä lahjoittamaan rahaa kampanjalle, kannattanee todennäköisemmin käyttää näille kohdennettua suoramarkkinointia. Ehdokkaiden ja puolueiden on vakuutettava niin suuria joukkoja äänestämisestä, että se on lähes mahdotonta ilman massakampanjointia. Massamainontaa tarvitaan, kun pitää kertoa äänestäjille ehdokkaan olemassaolosta ja tärkeimmistä syistä äänestää häntä. Vaalikampanjoissa ehdokkaiden on tärkeää näyttää äänestäjien mielestä uskottavilta, todennäköisiltä läpimenijöiltä. Ihmisiä on kokemusten mukaan paljon helpompi suostutella mukaan voittajan kannalle. Massakampanjoinnista syntyy luontevasti suuruuden mielikuva. Mainonta ja mediakampanja Massakampanjointi on tyypillisesti mainonnalla toteutettua mediakampanjaa. Mainonta on joukkomediasta ostetulla ilmoituspaikalla julkaistua, kampanjan tavoitteita tai toimenpiteitä tukevaa viestintää, jonka pyrkimyksenä on muuttaa tai vahvistaa kohderyhmän suhtautumista. 64 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

11 Yksi keskeisimmistä mainonnan vaikutuskeinoista on tunteisiin vetoaminen. Tunteisiin vetoaminen on myös asiakysymysten mainonnassa tärkeää. Usein on tärkeämpää luoda mielikuva ja tunne siitä, että ehdokas on asiantuntija kuin osoittaa tieteellisesti pätevin keinoin ehdokkaan asiantuntemus. Mediakampanja toteutetaan verkko-, lehti-, radio- tai tv-mainontana. Jos resursseja on riittävästi, kannattaa harkita mainontaa useammassa mediassa. Käytettävien mainosmedioiden kokonaisuutta kutsutaan mediamixiksi, ja se perustuu edellä tehtyihin viestintä- ja markkinointikanavien valintoihin: mainontaa tehdään niissä ja vain niissä medioissa, joiden kautta parhaiten tavoitan omat kohderyhmäni. Mediakampanja on nopein ja helpoin tapa viestiä suurelle kohderyhmälle. Se on myös imagomainonnassa erittäin varteenotettava väline. Mediamainonta on lähes ainoa tapa, jolla voidaan luoda nopeasti illuusio suuruudesta. Käytännössä kampanjoija antaa ymmärtää olevansa suurempi ja merkittävämpi kuin onkaan. Jos ihmiset uskovat ja alkavat tukea kampanjaa, tästä muodostuu itseään toteuttava ennuste. Eduskuntavaaleissa mediakampanjointi on yksi keskeisistä vaalivoiton rakennuselementeistä. Mediakampanjan kustannukset liikkuvat 50 90% osuudessa kampanjan kokonaiskuluista. Sosiaalisen median mainosratkaisuilla ei kuitenkaan tarvita kovin suurta kampanjabudjettia. Pienemmilläkin, tarkkaan kohdennetuilla panostuksilla on mahdollista tavoittaa omat äänestäjät ja potentiaalinen kannattajakunta. Suorakampanjointi Suorakampanjointi on aina tarkasti kohdennettua. Se perustuu tietylle kohderyhmälle räätälöityyn viestiin ja sen onnistumisen edellytys on kohderyhmän tuntemus. Suorakampanjoinnin tunnetuin tapa on suoramainonta. Toki se voi olla paljon muutakin kuin postilähetyksiä; esimerkiksi sähköpostia, tekstiviestejä, auton tuulilasiin tai polkupyörän tankoon kiinnitettyjä esitteitä, kyselyitä, tarjouksia tms. Se voi olla myös jollain tietyllä alueella toteutettu siellä liikkuville tarkasti kohdennettu 65 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

12 tempaus. Suoramarkkinointiin liittyy kiinteästi ns. paluukanava, eli että materiaalissa tarjotaan tietty tapa reagoida siihen: ota yhteyttä tähän osoitteeseen, ilmoittaudu tukiryhmään tällä nettisivulla, lahjoita rahaa tätä kautta, tule siihen ja siihen paikkaan silloin ja silloin jne. Suorakampanjoinnilla vedetään kohdehenkilö perehtymään lähetettyyn materiaaliin ja viettämään mahdollisimman monta sekuntia sen parissa. Mitä pidempään kohdehenkilö materiaalin parissa viettää, sitä todennäköisempää on saada hänet kampanjan kannalle. Pitkäaikaisempi kiinnostus syntyy siitä, että mainosmateriaali on suunniteltu juuri vastaanottajan kaltaiselle henkilölle. Ehdokkaan kirjoittama varainhankintakirje on hyvä esimerkki suoramarkkinoinnista. Se on kohdennettu eli räätälöity juuri tietyille vastaanottajille sitä kirjoitettaessa on mietitty, miksi juuri nämä henkilöt voisivat haluta tukea ehdokasta. Kirjeessä on myös paluukanava, ts. ohjeet siitä, miten tuen antaminen käytännössä tapahtuu. Lisäksi suoramarkkinointitoimen tehoa voidaan suoraan mitata seuraamalla, kuinka moni vastaanottaja reagoi kirjeeseen lahjoittamalla rahaa ohjeen mukaisella tavalla. Epätyypillinen kampanjointi sissimarkkinointi Sissikampanjoinnilla tai -markkinoinnilla tarkoitetaan tarkasti kohdennettuja, maksimaalista tehokkuutta tavoittelevia markkinointikeinoja. Sissikampanjointi edellyttää tarkkaa suunnittelua. Sen sijaan se ei edellytä suuria taloudellisia tai muita aineellisia resursseja. Sissikampanjoinnissa luovuus joutuu koetukselle. Kaikkiin sissimarkkinointikampanjoihin kuuluu viestin tarkka kohdentaminen ja vuorovaikutteisuus. Usein kyse on suoramarkkinoinnista, mutta myös kohdeyleisölle luodusta lisäarvosta. Koska sissimarkkinointi on vaikea kampanjoinnin laji, ei ole kohtuullista olettaa, että pääosa parista sadasta vihreästä ehdokkaasta kykenisi luomaan sellaisen sissi- 66 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

13 markkinointikampanjan, joka olisi yksin riittävä eduskuntavaalikampanjaksi. Sen sijaan pienempien osatavoitteiden saavuttamisessa pienemmälläkin idealla voidaan saavuttaa paljonkin. Siksi sissikampanjointiin kannattaa lähteä. Onnistuessaan sissimarkkinointi voi tehdä keskisarjan ehdokkaasta kärkinimen tai kärkinimestä ääniharavan. Sissimarkkinoinnin suunnittelu on myös kampanjaryhmälle hauskaa ja palkitsevaa. Esimerkkejä sissikampanjoinnista Yksi esimerkki sissimarkkinointikampanjasta voisi olla vaikkapa se, että tukiryhmä lähtee vaalipäivänä soittelemaan ovikelloja ja muistuttamaan ihmisiä äänestämisestä. Tällainen kampanja olisi iso riski, jonka mahdolliset hyödyt pitää punnita mahdollisimman tarkkaan. Toinen esimerkki voisi olla korkeakoulupaikkakunnalla kaikkien korkeakoulun pihaan pysäköityjen pyörien satuloiden suojaaminen Vihreiden ilmeen mukaisella satulahupulla. Hupun alle on sijoitettu ehdokkaan opiskelijoille kohdennettu esite. äänestäjä saa kestävän ja hyödyllisen pyörähupun ja ehdokas saa viestinsä kohdennetusti pyöräilevälle opiskelijalle. Kolmas esimerkki voisi olla minigrip-pusseihin pakattu ohje säästeliääseen autoiluun ja ehdokkaan esite. Pussin voi esitteineen laittaa roikkumaan kumilangalla auton peiliin tai sakkolapun tapaan tuulilasiin. esitteen sisällön on oltava nopeasti avautuva ja sakkokauhun aiheuttaman närkästyksen neutralisoiva. Ensimmäiseksi näkyvä slogan voisi olla esimerkiksi: älä sakota itseäsi typeryydellä säästä satasia järkevällä ajotyylillä. Viestinnän ja markkinoinnin teot Tee suunnitelma Tehdyt viestintä- ja markkinointiratkaisut kannattaa koota kampanjan viestintä- ja markkinointisuunnitelmaksi, johon on kirjattu paitsi edellä valitut perusratkaisut 67 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

14 viestintäkanavista ja markkinointitavoista, myös kaikki niiden pohjalta suunnitellut viestintä- ja markkinointitoimet. Jokaisen toimen osalta on hyvä merkitä esim. seuraavat asiat: mitä tehdään (esim. lehti-ilmoitus, tilaisuus, mielipidekirjoitus) valittu viestintäkanava (missä viestintä-/markkinointitoimi tehdään, esim. tietty media) ajoitus kokoonpano (viestitkö yksin vai yhdessä jonkun kanssa) mikä on pääviesti kuka vastaa sisällöstä/koordinoinnista asiaan liittyvät markkinointitoimet (esim. lehti-ilmoitus, jolla kutsutaan tilaisuuteen), jos kyse ei ole pelkästä markkinointiteosta (esim. imagomainos) Kunnolla tehdyn viestintä- ja markkinointisuunnitelman etuna on, että viestinnästä tulee jatkuvaa, vastuutettua ja systemaattista. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kannattaa laittaa esimerkiksi koko kampanjatiimin yhteiseen google-kalenteriin, jotta kaikki voivat seurata suunnitelmaa ja sen etenemistä ja tarvittaessa auttaa toisia kiireen keskellä. Myös blogikirjoittelu on järkevää hahmotella kalenteriin. Vastuuta toteutus Usein viestintää pidetään tärkeänä, mutta sitä ei kuitenkaan käytännössä kukaan tee, koska pakollinen kampanjan pyörittäminen vie kaikki voimat. Viestintää ei useinkaan tapahdu ilman kunnollista suunnitelmaa ja ennen kaikkea vastuutusta. Siksi on tärkeää, että kampanjalle valitaan viestinnästä ja markkinoinnista vastaava henkilö tai henkilöt. 68 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

15 Esimerkkejä viestinnän ja markkinoinnin toteutuskeinoista Viestintää ja markkinointia suunniteltaessa on hyvä olla selvillä, millaista poliittinen viestintä ja markkinointi yleensä on. Tässä on muutamia perinteisiä viestinnän tapoja: uudet ja innovatiiviset tavat ovat myös yrittämisen arvoisia! Mielipidekirjoitus. Mielipidekirjoitus on ajankohtainen tai riittävän paikallinen, napakka teksti, jossa esitetään jokin mielipide tai ratkaisu johonkin olemassa olevaan ongelmaan. Mielipidepalstat ovat keskeinen viestinnän kanava kampanjoinnissa: kampanjoita tehdään paljolti nimenomaan mielipidepalstoilla. Tämä johtuu siitä, että mielipidekirjoittaminen on viestintä- ja markkinointimuotona tehokas tapa kampanjoida, koska se on ilmaista ja saa osakseen suuren huomioarvon vähäisellä ajallisella panostuksella. Hyvä mielipidekirjoitus on huolellisesti kirjoitettu, ajankohtainen, riittävän lyhyt (puolisen A4-liuskaa riittää) aiheeltaan konkreettinen ja usein paikallisiin kysymyksiin tarttuva. Erityisesti pienemmissä lehdissä mielipidekirjoitukset menevät yleensä hyvin kaupaksi. Yleensä yhteen tekstiin mahtuu vain yksi ajatus älä yritä kirjoittaa esimerkiksi useasta eri teemasta samaan mielipidekirjoitukseen. Kerätkää tukiryhmässä kaikkien vaalipiirisi printtimedioiden yhteystiedot. Kohdenna niille mielipidekirjoituksia, jos se tuntuu luontevalta tavalta kampanjoida. Esimerkiksi kirjoitus tai kaksi per lehti on yleensä kohtuullisen helppo tuottaa. Ehdokkaan ei itse tarvitse kirjoittaa kaikkia mielipidekirjoituksia. Tukiryhmäläiset mukaan kirjoittamaan luonnoksia ja pohjia! Sellaisiin kirjoituksiin, joissa käsitellään Vihreitä, oli kyse sitten paikallisesta tai valtakunnallisesta politiikasta, kannattaa aina vastata. Kannanotto. Kannanotto kirjoitetaan uutismaiseen muotoon. Sen pitäisi olla niin uutisen kaltainen, että tekstin voisi suoraan painaa lehteen. Median kannalta kiinnostavia aiheita ovat usein ne, jotka sisältävät jännitteen tai ristiriidan. Voit katsoa 69 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

16 Vihreiden sivuilta esimerkkejä kannanotoista. Ohjeita kannanoton laadintaan: Kirjoita kannanotto uutismaiseen muotoon sitaatteineen päivineen (esim. vaatimus, perustelut sille, taustoitus asialle) Hyvässä otsikossa on noin viisi sanaa, joista yksi on aktiivinen verbi Kannanotto on rakenteeltaan seisova kolmio : tärkein asia (esim. vaatimus) ensin, taustoittava ja laajempi kuvaus loppuun Kannanoton tulee edetä loogisesti niin, että jokaisessa kappaleessa esitellään yksi ajatus ja kannanoton voi käytännössä pätkäistä jokaisen kappaleen jälkeen Kaikki lyhenteet ja numerot kirjoitetaan auki Kannanotossa ei ole jargonia (ts. ammatti- tai tietyn erityisalan kieltä) Hyvä kannanotto on maksimissaan liuskan mittainen, mieluummin lyhyempi Pitäydy faktoihin, älä fiilistele, kehu itseäsi, piikittele muita Osoita tiedotusvälineille Yhteystiedot loppuun Tilaisuudet ja tapahtumat. Tilaisuudet ovat monen kampanjan keskeisiä elementtejä. Tilaisuuksien luonne vaihtelee riippuen kampanjan tavoitteista. Bileet, konsertit, tiedotustilaisuudet, seminaarit, opastetut retket yms. ovat erittäin hyviä tapoja kampanjoida. Tilaisuuksien järjestämisessä on tärkeää miettiä, miksi kohderyhmä saapuisi paikalle: mikä on se lisäarvo, jota tilaisuus heille antaa? 70 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

17 Millainen on onnistunut vaalitilaisuus? Onnistuneen tilaisuuden järjestäminen osana kampanjaa on yksi vaikeimmista kampanjatehtävistä. niinpä tilaisuuden järjestämisen edellytys on riittävä aika ja resurssit sen kunnolliseen suunnitteluun ja markkinointiin. Tilaisuudet kannattaa hyvistä resursseista ja markkinoinnista huolimatta järjestää siellä, missä ihmiset jo valmiiksi liikkuvat. Tilaisuudesta kannattaa rakentaa visuaalisesti mielenkiintoinen ja toiminnallinen erityisesti, jos paikalle on kutsuttu tiedotusvälineitä. Erilaisten poliittisten tavoitteiden tuominen esiin toiminnallisen tilaisuuden avulla on yleensä hyvä idea. Yhteistilaisuudet muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa ovat yksi toimivaksi havaittu konsepti. Teemaksi kannattaa valita sellainen, josta ihmiset ja toimittajat ovat kiinnostuneita, joka on ajankohtainen tai paikallinen ja sisältää jonkin poliittisen jännitteen: esimerkiksi maahanmuuttodebatti kokoomuslaisen ja perussuomalaisen ehdokkaan kanssa. Tilaisuuden vetäjäksi voi kutsua esim. paikallisradion toimittajan, paikallislehden päätoimittajan tai muun puolueettoman, sanavalmiin henkilön. Sitten vain ilmoitus lehteen, järjestelyt kuntoon ja debatointi alkakoon! Tilaisuuksista ilmoitetaan maksetulla mainonnalla sekä maksuttomasti erilaisilla lehtien ja verkon menopalstoilla ja Facebookissa. Riittävä viestintä ja mainonta ovat ratkaisevia tilaisuuden onnistumisen kannalta. Yhteiskampanja toisen ehdokkaan kanssa. Jos teet yhteismainontaa tai viestintää jonkun toisen vihreän ehdokkaan kanssa, miettikää täydentävätkö profiilinne toisianne vai syökö toinen toista. Nyrkkisääntönä voi pitää, että ehdokkaiden täytyy olla jollain tapaa samasta maailmasta, muttei ehdokasprofiililtaan kuitenkaan päällekkäisiä (esim. samanikäisiä, samaa sukupuolta ja samalla koulutustaustalla). Hyvässä yhteiskampanjoinnissa tulee luontevasti esiin sekä se, mikä ehdokkaita yhdistää (miksi juuri nämä kampanjoivat yhdessä) että se, miten he eroavat ehdokkaina toisistaan (miksi he ovat kaksi eri vaih- 71 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

18 toehtoa äänestäjälle). Jos toinen ehdokas on hyvin tunnettu ja toinen ei juuri lainkaan tunnettu, se ei välttämättä tuo ääniä vähemmän tunnetulle ehdokkaalle. Paras tasapaino on usein tunnetun ja suhteellisen tunnetun ehdokkaan tai yhtä tunnettujen ehdokkaiden yhteismarkkinoinnissa. Yhteistä viestintää voi rakentaa vapaasti teemojen tai arvojen varaan. Vaikka kampanja sisältäisi yhteistä mainontaa tai viestintää, yhteiskampanja ei voi olla koko kampanja: myös itsenäistä markkinointia ja viestintää todennäköisesti tarvitaan. Paneelit. Osallistu paneeleihin, jos järjestelyt vaikuttavat olevan kunnossa ja sinulla on jotain sanottavaa teemasta. Valmistaudu miettimällä, mitä haluaisit sanoa, mitä toiset tulevat todennäköisesti sanomaan, millainen tilanne paneelissa esiintyminen on sinulle henkisesti, miten asemoit itsesi suhteessa muihin panelisteihin. Muista, että suurin osa ihmisistä jännittää julkista esiintymistä. Se ei ole vaarallista, vaan osoittaa, että tilanne on sinulle tärkeä ja suhtaudut siihen asianmukaisella vakavuudella. Jos joudut liiaksi jännityksen valtaan, mieti rooliasi poliittisena hahmona ja yritä olla ajattelematta henkilökohtaisen persoonasi kautta; viestimässä on ehdokas, jolla on jotain poliittista sanottavaa. Hän on viestimässä asiaansa, ja yrittää tehdä sen mahdollisimman vakuuttavasti. Muista, että useimmiten esiintymisjännitys ei näy päälle ja jos näkyy, yleisö on sinun puolellasi. Ole paneeleissa rohkeasti oma itsesi. Kyselyihin vastaaminen. Vastaa kaikkiin kyselyihin, joita saat medialta. Vaalikoneiden täyttäminen vie aikaa; varaa sitä riittävästi. Voitte järjestää kampanjaryhmän kanssa esimerkiksi illanvieton, jonka aikana keskeisimmät vaalikoneet voi hoitaa mukavasti ja porukkaan tukeutuen. Verkkoviestintä ja -markkinointi. Internetin hyödyntäminen kampanjassa on usein halpaa ja tehokasta, muttei aina helppoa: tehokas verkkokampanjointi vaatii hieman erityisasiantuntemusta ja verkkomaailman ymmärrystä. 72 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

19 Kaikilla ehdokkailla on oltava vähintään Facebook-sivu ja blogi mieluiten myös verkkosivut. Verkkosivuilta (tai Facebook-sivun About-sivulta) on käytävä selväksi kuka olet, mitä edustat, mitä tavoittelet. Julkaise verkkosivuillasi kaikki tuottamasi viestintä: mielipidekirjoitukset, tiedotteet ja kannanotot, aiemmat ja nykyiset luottamustoimet ja niissä tehty politiikka, tuoreet valokuvat, jotka tukevat tarinaasi ja kuvaavat sinua eri rooleissasi, henkilötiedot kuten ikä, asuinpaikka ja koulutus sekä perhesuhteet, keskeisimmät teemasi. Verkkosivuilla toimii parhaiten asiallisuus sekä tekninen ja visuaalinen selkeys. Verkkosivut kannattaa laittaa kuntoon hyvissä ajoin. Oma esite tai vaalilehti. Vaikka kampanjoita käydään yhä enemmän verkossa, katukampanjointi ei ole hävinnyt minnekään; suora vuorovaikutus äänestäjien kanssa on usein tehokkaampaa kuin näkyminen jossakin viestintävälineessä. Varaa siis riittävästi aikaa ja resursseja laadukkaiden, kampanjasi kanssa linjassa olevien materiaalien tuottamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi oma vaalilehti tai -esite. Esitteessä on oltava paitsi laadukkaat tekstit ja kuvat, myös osaava taitto ja hyvä painojälki. Varaa näihin vaiheisiin aikaa. Katukampanja. Katukampanjoinnilla tarkoitetaan tässä kaikkea erilaista kasvotusten äänestäjien kanssa tehtävää markkinointia. Kyseessä on siis kadulla ja tapahtumissa ohikulkijoille kohdennettu kampanjointi. Oikeastaan mikä tahansa julkisessa tilassa tapahtuva yksittäisiin ihmisiin kohdistuva kampanjointi kuuluu tämän käsitteen alle. Tyypillisesti järjestö tai puolue pystyttää esittelypisteen, jonka lähimaastossa kampanjoijat kohtaavat ohikulkijoita markkinoidakseen asiaansa. Vaihtoehtoisesti kampanjoijat jalkautuvat väkijoukkoon ilman tukikohtana toimivaa esittelypistettä. Katukampanjoinnin aika on erityisesti viimeisinä kolmena viikkona. Katukampanjointi on muutakin kuin esitteen kanssa torin nurkalla seisomista. Katukampanjoinnin vahvuus syntyy osaltaan siitä, että kadulla vaalityötä tekevät ihmiset ovat hyvä viesti. Äänestäjän nähdessä kyseisen ehdokkaan, tavoitteen tai puolueen olevan niin tärkeä, että kampanjoija on valmis tuntikausien kadulla päivystämiseen, 73 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

20 se synnyttää jo yksinään mielikuvan asian tärkeydestä. Katukampanjointi on halvin tapa kampanjoida ja siksi suosittu erityisesti pienen budjetin kampanjoissa. Hyvin tehtynä katukampanjointi on yksi tehokkaimmista kampanjointitavoista. Katukampanjoinnin tehoa voidaan vahvistaa merkittävästi tarkoitukseen soveltuvilla visuaalisilla välineillä. Kampanjan näkyvyyttä voidaan parantaa huomattavasti pukemalla kampanjoijat esimerkiksi yhtenäisiin huomioliiveihin tai kampanjatakkeihin. Lisäksi voidaan käyttää myös suoraan viestinnällisiä asuja. Esimerkiksi ydinvoimaa vastustavan kampanjan kampanjoijat voivat pukeutua säteilysuojapukuihin tai ydinjätetynnyreiksi. Muistathan! Huomioliivi tai Vihreiden tuulitakki on erinomainen katukampanjoinnin tuki, joka tuo helppoa näkyvyyttä katukuvassa. Niitä voi tilata puoluetoimistolta. Katukampanjoinnissa erittäin toimiviksi ovat osoittautuneet ilmapallot. Niiden edut ovat moninaiset. Ne vetävät puoleensa perheitä, joista lapsille jaetaan pallot ja samalla kerrotaan kampanjasta aikuisille. Lisäksi ne luovat pitkäkestoisen ja laajalle leviävän mainoksen kulkeutuessaan ympäri kaupunkia lasten mukana. Vinkkejä esitteiden jakajille 1. Mieti paikka. Hyviä jakelupaikkoja ovat vilkkaat kauppa- ja kävelykadut. Paikkakunnasta riippuen myös tori, asematunneli, pääkirjasto ja yliopisto voivat olla toimivia paikkoja. Kauppakeskuksissa ei usein saa jakaa esitteitä, mutta lupaa kannattaa kysyä. Kokeile myös isoja mielenosoituksia ja kadulla kävellessä jakamista. 2. Hymyile. Ihmiset ottavat helpommin esitteitä hymyileviltä ihmisiltä. Sitä paitsi esitteitä on mukavampi jakaa hymyillen kuin murjottaen. 74 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Ehdokkaan vaalikampanja: miten se rakennetaan?

Ehdokkaan vaalikampanja: miten se rakennetaan? Ehdokkaan vaalikampanja: miten se rakennetaan? Kampanjasuunnittelun ABC Ensin perusasiat Pyydä ihmisiä mukaan: yhdessä on helpompi suunnitella ja tehdä Hahmota profiilisi ehdokkaana: millainen ehdokas

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

ARVOSTA OMAA ÄÄNTÄSI. Opas vaikuttavaan vaalimainontaan.

ARVOSTA OMAA ÄÄNTÄSI. Opas vaikuttavaan vaalimainontaan. TERVETULOA! ARVOSTA OMAA ÄÄNTÄSI. Opas vaikuttavaan vaalimainontaan. KUVA. Kuvalla miellytät, erotut ja jäät mieleen. Kontakti. Hyvä kuva tulee lähelle katsojaa. Helpoin tapa saada aikaan kontakti on katsoa

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas

CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING. Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas CAREER LEARNING AS A SUCCESS FACTOR FOR LIFELONG LEARNING Opettajapaneelin keskustelutilaisuuksien 2. kierroksen opas SISÄLTÖ Sivu Johdanto 1 Ehdotettu malli opettajapaneelin keskustelutilaisuuteen 2 2

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011

Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä. Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelman viestintä Tiedottaja Leena Vähäkylä 22.11.2011 Viestintä Akatemian tavoitteiden näkökulmasta Yhtenä Suomen Akatemian strategisena tavoitteena on tutkimuksen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014

Työhakemus ja CV. Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus ja CV Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen Työelämäpalvelut HTKY002 Osaaminen ja työelämätietous 21.11.2014 Työhakemus Osaaminen Luettavuus Lisäarvo Työkokemus Koulutus Erottuminen Motivaatio

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI KIISTAKIRJOITUKSIA MARKKINOINNISTA TALENTUM HELSINKI Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Riku Vassinen ISBN 978-952-14-1761-0 ISBN 978-952-14-1762-7 (sähkökirja) Ulkoasu:

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen

Seuran mediaviestintä. Suunnitelmallisuutta tekemiseen Seuran mediaviestintä Suunnitelmallisuutta tekemiseen Sisältö Millaista tietoa media haluaa ja missä muodossa Viestintäsuunnitelman laatiminen seuralle Millaista viestinnän tukea SJAL tarjoaa seuroille

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Asiantuntijoiden rekrytointi sosiaalisessa mediassa. Juha Frey, Netprofile 6.9.2011

Asiantuntijoiden rekrytointi sosiaalisessa mediassa. Juha Frey, Netprofile 6.9.2011 Asiantuntijoiden rekrytointi sosiaalisessa mediassa Juha Frey, Netprofile 6.9.2011 Ennen: Kun sanot mitä sanot, saat mitä haet. Sivistynyt y 47-v, raitis ja kunnollinen POIKAMIES, joka ei juo eikä tupakoi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot