Ehdokkaan viestintä ja markkinointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdokkaan viestintä ja markkinointi"

Transkriptio

1 Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Suvi Reijonen, Ville Tuominen ja Kirsi Syväri Viestinnällä luot tunnettuutta ja mainetta Viestinnän ensimmäisenä tavoitteena on hankkia sinulle ehdokkaana tunnettuutta: toisin sanoen saada ihmisten tietoon, että olet ehdolla. Viestinnän toisena tavoitteena on hankkia sinulle tietynlainen maine: olet uniikki ehdokas kaikkien muiden ehdokkaiden joukossa. Taustasi, persoonasi ja tyylisi on tietynlainen, kuulut tietynlaisiin joukkoihin, sinulla on omanlaisesi poliittiset tavoitteet. Maine rakentuu aina todellisuuden varaan. Et voi viestiä olevasi jotakin sellaista mitä et ole. Viestintä ja markkinointi ovat lähellä toisiaan, mutta ne eivät ole sama asia. Yksinkertaistaen voi sanoa suurimman eron olevan se, että viestinnällä hankittu huomio on ilmaista, markkinointi usein maksaa. Molempia tarvitaan viestintä ja markkinointi ovat vahvassa yhteydessä toisiinsa ja ne suunnitellaan rinnan. Viestintä ja markkinointi ovat aina totta: kampanjan viestintä kumpuaa poliittisesta agendastasi ja näkyy toiminnassasi sekä markkinoinnissa ja markkinointiviestinnässä. Markkinointiviestinnän tehtävänä on vahvistaa ja varmistaa viestin läpimeno. Markkinointiviestinnän tunnetuin muoto on mainonta ja se perustuu samoille viestinnällisille tavoitteille kuin kaikki muukin viestintä. 55 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

2 Viestinnän ja markkinoinnin pohjatyö Viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu lähtee liikkeelle näistä valinnoista: Viestinnän ja markkinoinnin sisältö Viestinnän ja markkinoinnin tyyli 1 Viestinnän ja markkinoinnin sisältö Viestinnän ja markkinoinnin sisältö käsittää sen, mitä tavoittelet poliittisesti. Kärkiteemojen valinnasta. Tärkein valinta kampanjassa on kampanjan teema tai teemat. Hyvissä kampanjoissa ei ole liikaa sisältöä; mieti, mitkä ovat ne 1 3 asiaa, joiden edistäminen on sinulle kaikkein tärkeintä. Kysy itseltäsi ja tukiryhmältäsi: oletko luonteva henkilö puhumaan näistä teemoista? liikuttavatko ne ihmisiä? onko sinulla asiantuntijuutta puhua kyseisestä teemasta TAI riittävästi halua opetella tuntemaan aiheesi? kattavatko teemat riittävän monen ihmisen kiinnostuksen? onko mukana riittävästi sekä paikallista että valtakunnanpoliittista sisältöä? Jos valitset vain yhden teeman, sen on syytä olla riittävän laaja ja sellainen, että sinulla on jo ennestään mainetta kyseisessä asiassa. Poliittisten teemojen on hyvä olla sellaisia, että kansanedustajana sinulla olisi vaikutusmahdollisuuksia ja haluja todella edistää näitä asioita. Kaiken ajattelun on lähdettävä siitä, että tulet valituksi. On myös tärkeää, että teemat muodostavat hyvän kokonaisuuden, että ne eivät ole keskenään eri maailmoista tai ristiriidassa keskenään. 56 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

3 Mistä viestinnän sisältöjä? Hyödynnä viestintäsi sisältöjen suunnittelussa paitsi kampanjaryhmääsi kertynyttä asiantuntemusta, myös puolueen tuotantoa. Puolueella on miltei kaikista politiikan teemoista ohjelma tai linjapaperi, minkä lisäksi vihreat.fi-sivulta löytyy valtava määrä blogeja ja tiedotteita eri teemoista. Syvenny asioihin rauhassa ja opettele kampanjasi teemojen taustat. Lue huolellisesti Vihreiden poliittinen ohjelma sekä muu puoluetoimiston toimittama taustamateriaali. 2 Viestinnän ja markkinoinnin tyyli Viestintätavat kattavat sen, minkälainen olet ehdokkaana: esimerkiksi sen, miten profiloit itsesi ehdokkaana ja miten viestit olemuksellasi. Pukeutuminen. Pukeutuminen ja muu ulkoinen olemus viestii joka tapauksessa jotain, oli se tietoista tai ei. Siksi on hyvä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, millaista viestiä haluat lähettää. Pukeutumisvalinta ei tietenkään sido käsiäsi koko elämäsi ajaksi, mutta siitä on hyvä pitää kiinni mm. ehdokaskuvassa ja kaikissa julkisissa esiintymisissä kuten yleisötilaisuuksissa. Uskottava poliitikko esiintyy rohkeasti ja erottuvasti mutta asiallisesti. Tämä on hyvä peruslinja myös pukeutumisessa. Mieti arvostamiasi poliitikkoja. Onko heidän tyylivalinnoissaan jotain sellaista, josta voisit ottaa oppia? Muista kuitenkin, että päälle liimattu ei ole koskaan hyvä; tyylin täytyy olla yhtenäinen muun ehdokastarinasi kanssa ja tukea viestejäsi. Kampanjan tyyli ja tunnelma. Viestintätapaa on myös se, oletko oman alasi substanssiasiantuntija vai enemmän niin sanottu arjen asiantuntija, viestitkö faktojen vai enemmän arvojen kautta, mikä on se tunne, jota pyrit kampanjassasi herättämään. Haetko asiantuntijastatusta vai samaistuttavuutta? Yleensä paras tapa on viestiä luotettavuutta ja uskottavuutta, mutta olla samalla samaistuttava. Samaistuttavuutta voi luoda esimerkiksi tuomalla suunnitellusti esiin jotain henkilökohtaista itsestään ja pukea viestintää mahdollisuuksien mukaan tarinamuotoon. Viestintätapavalinta on myös se, millaista tunnelmaa haluat välittää. Esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen ja niiden aktiivinen markkinointi viestivät dynaamisuu- 57 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

4 desta ja aktiivisuudesta sekä halusta dialogiin enemmän kuin pelkkä ehdokkaan nimen ja numeron sisältävä mainos. Kaikkien ehdokkaiden on syytä viestiä asiallisesti, rehellisesti ja selkeästi. Älä koskaan loukkaa toista ehdokasta tai kritisoi henkilöä. Älä koskaan valehtele. Älä koskaan piiloudu vaikeaselkoisen asiantuntijakielen taakse tai yritä lisätä sillä asiantuntijuuden vaikutelmaa. Viestintätavan valinta vaikuttaa kaikkeen viestintään ja markkinointiin pukeutumiseen, kieleen ja tyyliin jota käytät markkinointimateriaaleissa, kampanjatuotteisiin ja mainosten visuaaliseen ilmeeseen. Profilointi. Profilointi käsittää keskeisimmät teemasi sekä olennaisimmat seikat itsestäsi. Usein profiilin kannalta keskeisiä ovat teemojen lisäksi sukupuoli, ikä, koulutus, ammatillinen status ja perhetilanne, kiinnostuksen kohteet ja harrastukset sekä ehdokkaan valitsema tyyli (esim. onko jakkupukutyyppi ). Huomioi viestinnällistä profiilia rakentaessasi, että sellaista profiilia ei kannata rakentaa, joka kilpailee samoista äänistä jonkun muun ehdokkaan kanssa, erityisesti jos toinen ehdokas on sinua entuudestaan tunnetumpi. Mieti siis paitsi sitä, miten voisit tuoda itseäsi mahdollisimman aidolla tavalla esiin, myös sitä, miten voisit olla mahdollisimman uniikki ehdokkaana. Älä ajattele itsesi profilointia liian monimutkaisesti; yksinkertaisuus on usein parasta, ja valheellisuus näkyy aina läpi. Profiilin on oltava paitsi uskottava, myös ihan oikeasti totta. Profiilista tarinaksi. Viestinnän sisältö ja tyyli muodostavat kampanjasi viestinnällisen kokonaisuuden, jonka päälle myös markkinointi rakentuu. Tuon kokonaisuuden kirkastamiseksi yksi tapa on tarinallistaa itsensä. Tarinassa kuvaillaan esimerkiksi seuraavia asioita. Listaa voi jatkaa vapaasti. Kuka olet ja mistä tulet? Mitkä asiat määrittävät sinua eniten ihmisenä? Mikä on sinulle kaikkein tärkeintä? 58 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

5 Mitkä asiat ovat sinulle poliittisesti kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia? Mihin asioihin suhtaudut intohimolla, mihin asioihin sinulla on kosketus? Mitkä ovat ne joukot, joihin voimakkaimmin itsesi liität? Mihin ryhmiin samaistut? Mitkä ovat sinulle poliittisessa toiminnassasi tärkeimmät arvot? ESIMERKKITARINA (Tarinan hahmottaminen voi lähteä liikkeelle esimerkiksi tällaisista elementeistä:) Eevamaria Ehdokas on taustaltaan 30-vuotias äiti, suuressa kaupungissa asuva, akateemisesti koulutettu tietotyöläinen. Eniten häntä ehdokkaana määrittävät nämä taustatekijät. Kaikkein tärkeimpiä asioita hänelle ovat ympäristöasiat, suvaitsevaisuus ja lapsiperheiden asiat. Intohimoisimmin hän suhtautuu eläinten kohteluun ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Nämä teemat saavat hänessä aikaan eniten tunteita ja niiden puolesta hän haluaa eniten toimia. Hänelle tärkeitä ryhmiä ovat perheen ja lähimpien ihmisten lisäksi opiskelutoverit sekä ammatin kautta tavatut ihmiset. Viiteryhmistä voimakkaimmat ovat työyhteisö, akateeminen yhteisö, ympäristö- ja eläinsuojelu - järjestöt sekä poliittinen toimintaympäristö. Hän samaistuu eniten kaltaisiinsa kaupunkilaisihmisiin, joilla on vahva oikeudentunto muttei työ- ja perhekiireiden kiireiden vuoksi paljonkaan aikaa toimia käytännössä arvostamiensa asioiden eteen. Hänen arvomaailmansa on sosiaaliliberaali. Tärkeimpiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä universaalit ihmis- ja eläinoikeudet. 59 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

6 Tarinan ihannepituus on noin yksi liuska. Politiikassa puhutaan usein karismasta. Usein sen taustalla on kovaa työtä, kuten esiintymisvalmennusta. Karismaattinen henkilö on kuitenkin aina jollain tapaa kiinnostava ihmisenä; tarinan avulla voit miettiä, mikä sinussa ehdokkaana on kiinnostavaa, painavaa, uniikkia ja kertomisen arvoista. Slogan kiteyttää tarinan. Slogan kiteyttää ehdokkaan olemuksen ja poliittisen viestin: hänen tarinansa. Hyvä slogan on itsestään selvä, lyhyt, muistettava. Siinä ei ole liiaksi sanoja, kahdesta kolmeen toimii yleensä hyvin. Se ei ole vitsi, muttei liian tiukkapipoinenkaan. Hyvässä sloganissa on usein liikettä, draivia, huumoria, eläviä adjektiiveja, arvoja esitettynä uudella tai kiinnostavalla tavalla. Jos ehdokkaasta on olemassa jokin mielikuva tai hän on tunnettu jostain entuudestaan, sitä voi hyödyntää. Jos ehdokkaalla on ollut aiemmissa vaaleissaan käytössä hyvä slogan, parasta voi olla säilyttää se. Slogan on niin keskeinen osa kampanjan viestintää ja markkinointia, että jopa sen pohdintaan, millä prosessilla slogania mietitään, kannattaa käyttää aikaa. Yleensä paras tapa on mennä porukalla miettimään jonnekin sellaiseen paikkaan, joka ei ole kokoustila. Antaa aivojen levätä ja alkaa sitten heitellä. Paras slogan on se, joka kaikkien ehdotusten joukosta muistetaan vielä seuraavana päivänä. Kun slogan on keksitty, sitä käytetään kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä. Kun olet tarinallistanut itsesi ja pohtinut poliittiset teemasi viestinnälliseen tari- 60 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

7 naan sopiviksi sekä luonut itsellesi sloganin, olet jo pitkällä. On aika siirtyä käytännön suunnitteluun konkreettisiin viestinnän ja markkinoinnin valintoihin. Viestinnän ja markkinoinnin sävy. Vihreä viestintä ja markkinointi täyttää seuraavat ehdot: Vihreä viestintä on ratkaisukeskeistä ja myönteistä. Jos esittelet ongelman, esittele myös ratkaisu siihen. Muiden ehdokkaiden kritisointi henkilöinä ei kuulu vihreään viestintään. Vihreät viestivät uskottavasti ja luottamusta herättävästi. Vihreä viestintä on vastuullista: lupaamme vain sellaista, jonka yritämme toteuttaa. Emme lupaa sellaista, mikä ei ole reaalimaailmassa esimerkiksi taloudellisesti mahdollista. Vihreä viestintä rakentuu arvoille. Vihreät ei ole eturyhmäpuolue. Me ajamme yhteiskunnallista muutosta, emme tiettyjen palkansaajien tai yrittäjien tai minkään muunkaan yksittäisen ryhmän etua. Vihreät uskaltavat esittää isoja asioita. Meille on kunnia-asia ajatella rohkeasti. Vihreät viestii konkreettisesti: kun sanomme että haluamme uudistaa suomalaisen tietoyhteiskuntapolitiikan, kerromme myös miten sen haluamme tehdä. Vihreä liike on yhteistyökykyinen ja -haluinen. Me edistämme omia tavoitteitamme hyvässä yhteistyössä muiden kanssa. Vihreät eivät viesti ylimielisesti. Me emme saarnaa, opeta tai suhtaudu vähättelevästi muihin. Vihreät on uniikki poliittinen liike. Me eroamme muista puolueista arvoil- 61 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

8 tamme ja tavoitteiltamme emmekä pelkää tuoda sitä esille. Viestimme rehellisesti ja eettisesti. Näistä ohjeista on kiteytetty oheinen Vihreän viestijän huoneentaulu. Vihreän viestijän huoneentaulu 1. uskalla innostua, näytä tunteesi 2. viesti ratkaisuja, älä ongelmia 3. ole rehellinen 4. puhu kieltä, jota on helppo ymmärtää 5. herätä luottamus 6. älä provosoidu, vaikka sinua vastaan hyökättäisiin 7. tunnusta virheesi, saat anteeksi 8. ole yhteistyökykyinen, älä ylemmyydentuntoinen 9. kuuntele muita 10. ajattele isosti, usko muutokseen Viestinnän ja markkinoinnin valinnat Viestintä- ja markkinointikanavat Kun olet päättänyt kampanjan teeman ja sen, millainen ehdokas olet viestinnällisesti, on aika valita kampanjasi viestintä- ja markkinointikanavat. Viestintäkanavat ovat aina kiinteässä yhteydessä siihen, mitä olet ehdokkaana. Jos tarinasi (teemasi, viestintätyylisi) on suunnattu esimerkiksi ihmisryhmälle, jolle tärkein viestintäkanava on paikallislehti, pyri näkymään siellä mahdollisimman paljon. Jos kohderyhmäsi seuraa pääasiassa verkkomedioita, ole aktiivinen sosiaa- 62 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

9 lisessa mediassa kommentoi, bloggaa, twiittaa, keskustele, ole vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja liiku siellä missä ihmiset ovat. Viestintäkanavat ja mainonnan kanavat ovat yleensä sama asia; aktiivinen viestinnällinen näkyminen jossain viestintävälineessä kruunataan lopussa tehokkaalla mainontakampanjalla. Markkinointi on siis yhtenäistä sen viestinnän kanssa, jota olet pitkäjännitteisesti tehnyt kyseisessä mediassa tietty kohderyhmä mielessäsi. Markkinoinnin ratkaisut Markkinoinnin valinnat seuraavat viestinnän suuren kuvan rakentamista. Kun olet ehdokkaana ensin luonut itsesi, voit sen jälkeen rakentaa itsellesi parhaan markkinointistrategian. Kampanjoinnissa käytetään monenlaisia tapoja, joilla kampanja pyritään saamaan ihmisten tietoisuuteen, tai joilla pyritään suoraan varsinaiseen tavoitteeseen. Seuraavassa esiteltävät kampanjoinnin tavat ovat esimerkkejä rakennuspalikoista, joita yhdistelemällä kampanja toteutetaan. Lista ei ole tyhjentävä, aina kannattaa keksiä ja kokeilla uusia ideoita. Tekemällä jotain, mitä kaikki muut eivät tee, voi erottua kohtuullisen pienelläkin satsauksella muista ehdokkaista ja jäädä äänestäjän mieleen. Keskeiset markkinointivalinnat liittyvät massakampanjoinnin ja kohdennetun suorakampanjoinnin hyödyntämiseen. Lisäksi perinteisten markkinoinnin muotojen ohella kannattaa pohtia mahdollisuuksia käyttää epätyypillistä markkinointia eli sissikampanjointia. Kampanjan suunnittelussa tulee ratkaista, millaisella markkinoinnin tapojen yhdistelmällä lähdetään liikkeelle. Mitä useampia tavoista valitaan, sitä enemmän resursseja ja aikaa suunnittelutyölle tulee varata. Käytännössä melkein jokainen valittu tapa vaatii omat kampanjatekstinsä, materiaalinsa ja suunnitelman niiden käytöstä. Esimerkiksi netissä toimiva aineisto ei toimi välttämättä esitteenä ja massakampanjoinnin materiaalit ovat vain hyvin harvoin riittävän tehokkaita suora- tai sissimark- 63 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

10 kinoinnin käyttöön. Kampanjan visuaalisen ilmeen ja sävyn on kuitenkin hyvä pysyä tunnistettavana markkinointiratkaisusta toiseen. Toistamalla samaa ilmettä varmistut siitä, että äänestäjä tunnistaa tutun kampanjan ja saat kampanjasi näyttämään mahdollisimman suurelta. Sissimarkkinoinnissa ilme voi tarvittaessa poiketa linjasta enemmän. Massakampanjointi Massakampanjoinnilla tarkoitetaan markkinointia, joka tehdään laajalle kohderyhmälle yhtenäisellä viestillä. Massakampanjoinnin teho perustuu ennen kaikkea määrään. Esimerkiksi jos kampanjalla pyritään tavoittamaan ihmistä Turun seudulta, on todennäköisesti välttämätöntä turvautua massakampanjointiin. Jos taas tavoitellaan sataa ihmistä lahjoittamaan rahaa kampanjalle, kannattanee todennäköisemmin käyttää näille kohdennettua suoramarkkinointia. Ehdokkaiden ja puolueiden on vakuutettava niin suuria joukkoja äänestämisestä, että se on lähes mahdotonta ilman massakampanjointia. Massamainontaa tarvitaan, kun pitää kertoa äänestäjille ehdokkaan olemassaolosta ja tärkeimmistä syistä äänestää häntä. Vaalikampanjoissa ehdokkaiden on tärkeää näyttää äänestäjien mielestä uskottavilta, todennäköisiltä läpimenijöiltä. Ihmisiä on kokemusten mukaan paljon helpompi suostutella mukaan voittajan kannalle. Massakampanjoinnista syntyy luontevasti suuruuden mielikuva. Mainonta ja mediakampanja Massakampanjointi on tyypillisesti mainonnalla toteutettua mediakampanjaa. Mainonta on joukkomediasta ostetulla ilmoituspaikalla julkaistua, kampanjan tavoitteita tai toimenpiteitä tukevaa viestintää, jonka pyrkimyksenä on muuttaa tai vahvistaa kohderyhmän suhtautumista. 64 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

11 Yksi keskeisimmistä mainonnan vaikutuskeinoista on tunteisiin vetoaminen. Tunteisiin vetoaminen on myös asiakysymysten mainonnassa tärkeää. Usein on tärkeämpää luoda mielikuva ja tunne siitä, että ehdokas on asiantuntija kuin osoittaa tieteellisesti pätevin keinoin ehdokkaan asiantuntemus. Mediakampanja toteutetaan verkko-, lehti-, radio- tai tv-mainontana. Jos resursseja on riittävästi, kannattaa harkita mainontaa useammassa mediassa. Käytettävien mainosmedioiden kokonaisuutta kutsutaan mediamixiksi, ja se perustuu edellä tehtyihin viestintä- ja markkinointikanavien valintoihin: mainontaa tehdään niissä ja vain niissä medioissa, joiden kautta parhaiten tavoitan omat kohderyhmäni. Mediakampanja on nopein ja helpoin tapa viestiä suurelle kohderyhmälle. Se on myös imagomainonnassa erittäin varteenotettava väline. Mediamainonta on lähes ainoa tapa, jolla voidaan luoda nopeasti illuusio suuruudesta. Käytännössä kampanjoija antaa ymmärtää olevansa suurempi ja merkittävämpi kuin onkaan. Jos ihmiset uskovat ja alkavat tukea kampanjaa, tästä muodostuu itseään toteuttava ennuste. Eduskuntavaaleissa mediakampanjointi on yksi keskeisistä vaalivoiton rakennuselementeistä. Mediakampanjan kustannukset liikkuvat 50 90% osuudessa kampanjan kokonaiskuluista. Sosiaalisen median mainosratkaisuilla ei kuitenkaan tarvita kovin suurta kampanjabudjettia. Pienemmilläkin, tarkkaan kohdennetuilla panostuksilla on mahdollista tavoittaa omat äänestäjät ja potentiaalinen kannattajakunta. Suorakampanjointi Suorakampanjointi on aina tarkasti kohdennettua. Se perustuu tietylle kohderyhmälle räätälöityyn viestiin ja sen onnistumisen edellytys on kohderyhmän tuntemus. Suorakampanjoinnin tunnetuin tapa on suoramainonta. Toki se voi olla paljon muutakin kuin postilähetyksiä; esimerkiksi sähköpostia, tekstiviestejä, auton tuulilasiin tai polkupyörän tankoon kiinnitettyjä esitteitä, kyselyitä, tarjouksia tms. Se voi olla myös jollain tietyllä alueella toteutettu siellä liikkuville tarkasti kohdennettu 65 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

12 tempaus. Suoramarkkinointiin liittyy kiinteästi ns. paluukanava, eli että materiaalissa tarjotaan tietty tapa reagoida siihen: ota yhteyttä tähän osoitteeseen, ilmoittaudu tukiryhmään tällä nettisivulla, lahjoita rahaa tätä kautta, tule siihen ja siihen paikkaan silloin ja silloin jne. Suorakampanjoinnilla vedetään kohdehenkilö perehtymään lähetettyyn materiaaliin ja viettämään mahdollisimman monta sekuntia sen parissa. Mitä pidempään kohdehenkilö materiaalin parissa viettää, sitä todennäköisempää on saada hänet kampanjan kannalle. Pitkäaikaisempi kiinnostus syntyy siitä, että mainosmateriaali on suunniteltu juuri vastaanottajan kaltaiselle henkilölle. Ehdokkaan kirjoittama varainhankintakirje on hyvä esimerkki suoramarkkinoinnista. Se on kohdennettu eli räätälöity juuri tietyille vastaanottajille sitä kirjoitettaessa on mietitty, miksi juuri nämä henkilöt voisivat haluta tukea ehdokasta. Kirjeessä on myös paluukanava, ts. ohjeet siitä, miten tuen antaminen käytännössä tapahtuu. Lisäksi suoramarkkinointitoimen tehoa voidaan suoraan mitata seuraamalla, kuinka moni vastaanottaja reagoi kirjeeseen lahjoittamalla rahaa ohjeen mukaisella tavalla. Epätyypillinen kampanjointi sissimarkkinointi Sissikampanjoinnilla tai -markkinoinnilla tarkoitetaan tarkasti kohdennettuja, maksimaalista tehokkuutta tavoittelevia markkinointikeinoja. Sissikampanjointi edellyttää tarkkaa suunnittelua. Sen sijaan se ei edellytä suuria taloudellisia tai muita aineellisia resursseja. Sissikampanjoinnissa luovuus joutuu koetukselle. Kaikkiin sissimarkkinointikampanjoihin kuuluu viestin tarkka kohdentaminen ja vuorovaikutteisuus. Usein kyse on suoramarkkinoinnista, mutta myös kohdeyleisölle luodusta lisäarvosta. Koska sissimarkkinointi on vaikea kampanjoinnin laji, ei ole kohtuullista olettaa, että pääosa parista sadasta vihreästä ehdokkaasta kykenisi luomaan sellaisen sissi- 66 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

13 markkinointikampanjan, joka olisi yksin riittävä eduskuntavaalikampanjaksi. Sen sijaan pienempien osatavoitteiden saavuttamisessa pienemmälläkin idealla voidaan saavuttaa paljonkin. Siksi sissikampanjointiin kannattaa lähteä. Onnistuessaan sissimarkkinointi voi tehdä keskisarjan ehdokkaasta kärkinimen tai kärkinimestä ääniharavan. Sissimarkkinoinnin suunnittelu on myös kampanjaryhmälle hauskaa ja palkitsevaa. Esimerkkejä sissikampanjoinnista Yksi esimerkki sissimarkkinointikampanjasta voisi olla vaikkapa se, että tukiryhmä lähtee vaalipäivänä soittelemaan ovikelloja ja muistuttamaan ihmisiä äänestämisestä. Tällainen kampanja olisi iso riski, jonka mahdolliset hyödyt pitää punnita mahdollisimman tarkkaan. Toinen esimerkki voisi olla korkeakoulupaikkakunnalla kaikkien korkeakoulun pihaan pysäköityjen pyörien satuloiden suojaaminen Vihreiden ilmeen mukaisella satulahupulla. Hupun alle on sijoitettu ehdokkaan opiskelijoille kohdennettu esite. äänestäjä saa kestävän ja hyödyllisen pyörähupun ja ehdokas saa viestinsä kohdennetusti pyöräilevälle opiskelijalle. Kolmas esimerkki voisi olla minigrip-pusseihin pakattu ohje säästeliääseen autoiluun ja ehdokkaan esite. Pussin voi esitteineen laittaa roikkumaan kumilangalla auton peiliin tai sakkolapun tapaan tuulilasiin. esitteen sisällön on oltava nopeasti avautuva ja sakkokauhun aiheuttaman närkästyksen neutralisoiva. Ensimmäiseksi näkyvä slogan voisi olla esimerkiksi: älä sakota itseäsi typeryydellä säästä satasia järkevällä ajotyylillä. Viestinnän ja markkinoinnin teot Tee suunnitelma Tehdyt viestintä- ja markkinointiratkaisut kannattaa koota kampanjan viestintä- ja markkinointisuunnitelmaksi, johon on kirjattu paitsi edellä valitut perusratkaisut 67 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

14 viestintäkanavista ja markkinointitavoista, myös kaikki niiden pohjalta suunnitellut viestintä- ja markkinointitoimet. Jokaisen toimen osalta on hyvä merkitä esim. seuraavat asiat: mitä tehdään (esim. lehti-ilmoitus, tilaisuus, mielipidekirjoitus) valittu viestintäkanava (missä viestintä-/markkinointitoimi tehdään, esim. tietty media) ajoitus kokoonpano (viestitkö yksin vai yhdessä jonkun kanssa) mikä on pääviesti kuka vastaa sisällöstä/koordinoinnista asiaan liittyvät markkinointitoimet (esim. lehti-ilmoitus, jolla kutsutaan tilaisuuteen), jos kyse ei ole pelkästä markkinointiteosta (esim. imagomainos) Kunnolla tehdyn viestintä- ja markkinointisuunnitelman etuna on, että viestinnästä tulee jatkuvaa, vastuutettua ja systemaattista. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma kannattaa laittaa esimerkiksi koko kampanjatiimin yhteiseen google-kalenteriin, jotta kaikki voivat seurata suunnitelmaa ja sen etenemistä ja tarvittaessa auttaa toisia kiireen keskellä. Myös blogikirjoittelu on järkevää hahmotella kalenteriin. Vastuuta toteutus Usein viestintää pidetään tärkeänä, mutta sitä ei kuitenkaan käytännössä kukaan tee, koska pakollinen kampanjan pyörittäminen vie kaikki voimat. Viestintää ei useinkaan tapahdu ilman kunnollista suunnitelmaa ja ennen kaikkea vastuutusta. Siksi on tärkeää, että kampanjalle valitaan viestinnästä ja markkinoinnista vastaava henkilö tai henkilöt. 68 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

15 Esimerkkejä viestinnän ja markkinoinnin toteutuskeinoista Viestintää ja markkinointia suunniteltaessa on hyvä olla selvillä, millaista poliittinen viestintä ja markkinointi yleensä on. Tässä on muutamia perinteisiä viestinnän tapoja: uudet ja innovatiiviset tavat ovat myös yrittämisen arvoisia! Mielipidekirjoitus. Mielipidekirjoitus on ajankohtainen tai riittävän paikallinen, napakka teksti, jossa esitetään jokin mielipide tai ratkaisu johonkin olemassa olevaan ongelmaan. Mielipidepalstat ovat keskeinen viestinnän kanava kampanjoinnissa: kampanjoita tehdään paljolti nimenomaan mielipidepalstoilla. Tämä johtuu siitä, että mielipidekirjoittaminen on viestintä- ja markkinointimuotona tehokas tapa kampanjoida, koska se on ilmaista ja saa osakseen suuren huomioarvon vähäisellä ajallisella panostuksella. Hyvä mielipidekirjoitus on huolellisesti kirjoitettu, ajankohtainen, riittävän lyhyt (puolisen A4-liuskaa riittää) aiheeltaan konkreettinen ja usein paikallisiin kysymyksiin tarttuva. Erityisesti pienemmissä lehdissä mielipidekirjoitukset menevät yleensä hyvin kaupaksi. Yleensä yhteen tekstiin mahtuu vain yksi ajatus älä yritä kirjoittaa esimerkiksi useasta eri teemasta samaan mielipidekirjoitukseen. Kerätkää tukiryhmässä kaikkien vaalipiirisi printtimedioiden yhteystiedot. Kohdenna niille mielipidekirjoituksia, jos se tuntuu luontevalta tavalta kampanjoida. Esimerkiksi kirjoitus tai kaksi per lehti on yleensä kohtuullisen helppo tuottaa. Ehdokkaan ei itse tarvitse kirjoittaa kaikkia mielipidekirjoituksia. Tukiryhmäläiset mukaan kirjoittamaan luonnoksia ja pohjia! Sellaisiin kirjoituksiin, joissa käsitellään Vihreitä, oli kyse sitten paikallisesta tai valtakunnallisesta politiikasta, kannattaa aina vastata. Kannanotto. Kannanotto kirjoitetaan uutismaiseen muotoon. Sen pitäisi olla niin uutisen kaltainen, että tekstin voisi suoraan painaa lehteen. Median kannalta kiinnostavia aiheita ovat usein ne, jotka sisältävät jännitteen tai ristiriidan. Voit katsoa 69 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

16 Vihreiden sivuilta esimerkkejä kannanotoista. Ohjeita kannanoton laadintaan: Kirjoita kannanotto uutismaiseen muotoon sitaatteineen päivineen (esim. vaatimus, perustelut sille, taustoitus asialle) Hyvässä otsikossa on noin viisi sanaa, joista yksi on aktiivinen verbi Kannanotto on rakenteeltaan seisova kolmio : tärkein asia (esim. vaatimus) ensin, taustoittava ja laajempi kuvaus loppuun Kannanoton tulee edetä loogisesti niin, että jokaisessa kappaleessa esitellään yksi ajatus ja kannanoton voi käytännössä pätkäistä jokaisen kappaleen jälkeen Kaikki lyhenteet ja numerot kirjoitetaan auki Kannanotossa ei ole jargonia (ts. ammatti- tai tietyn erityisalan kieltä) Hyvä kannanotto on maksimissaan liuskan mittainen, mieluummin lyhyempi Pitäydy faktoihin, älä fiilistele, kehu itseäsi, piikittele muita Osoita tiedotusvälineille Yhteystiedot loppuun Tilaisuudet ja tapahtumat. Tilaisuudet ovat monen kampanjan keskeisiä elementtejä. Tilaisuuksien luonne vaihtelee riippuen kampanjan tavoitteista. Bileet, konsertit, tiedotustilaisuudet, seminaarit, opastetut retket yms. ovat erittäin hyviä tapoja kampanjoida. Tilaisuuksien järjestämisessä on tärkeää miettiä, miksi kohderyhmä saapuisi paikalle: mikä on se lisäarvo, jota tilaisuus heille antaa? 70 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

17 Millainen on onnistunut vaalitilaisuus? Onnistuneen tilaisuuden järjestäminen osana kampanjaa on yksi vaikeimmista kampanjatehtävistä. niinpä tilaisuuden järjestämisen edellytys on riittävä aika ja resurssit sen kunnolliseen suunnitteluun ja markkinointiin. Tilaisuudet kannattaa hyvistä resursseista ja markkinoinnista huolimatta järjestää siellä, missä ihmiset jo valmiiksi liikkuvat. Tilaisuudesta kannattaa rakentaa visuaalisesti mielenkiintoinen ja toiminnallinen erityisesti, jos paikalle on kutsuttu tiedotusvälineitä. Erilaisten poliittisten tavoitteiden tuominen esiin toiminnallisen tilaisuuden avulla on yleensä hyvä idea. Yhteistilaisuudet muiden puolueiden ehdokkaiden kanssa ovat yksi toimivaksi havaittu konsepti. Teemaksi kannattaa valita sellainen, josta ihmiset ja toimittajat ovat kiinnostuneita, joka on ajankohtainen tai paikallinen ja sisältää jonkin poliittisen jännitteen: esimerkiksi maahanmuuttodebatti kokoomuslaisen ja perussuomalaisen ehdokkaan kanssa. Tilaisuuden vetäjäksi voi kutsua esim. paikallisradion toimittajan, paikallislehden päätoimittajan tai muun puolueettoman, sanavalmiin henkilön. Sitten vain ilmoitus lehteen, järjestelyt kuntoon ja debatointi alkakoon! Tilaisuuksista ilmoitetaan maksetulla mainonnalla sekä maksuttomasti erilaisilla lehtien ja verkon menopalstoilla ja Facebookissa. Riittävä viestintä ja mainonta ovat ratkaisevia tilaisuuden onnistumisen kannalta. Yhteiskampanja toisen ehdokkaan kanssa. Jos teet yhteismainontaa tai viestintää jonkun toisen vihreän ehdokkaan kanssa, miettikää täydentävätkö profiilinne toisianne vai syökö toinen toista. Nyrkkisääntönä voi pitää, että ehdokkaiden täytyy olla jollain tapaa samasta maailmasta, muttei ehdokasprofiililtaan kuitenkaan päällekkäisiä (esim. samanikäisiä, samaa sukupuolta ja samalla koulutustaustalla). Hyvässä yhteiskampanjoinnissa tulee luontevasti esiin sekä se, mikä ehdokkaita yhdistää (miksi juuri nämä kampanjoivat yhdessä) että se, miten he eroavat ehdokkaina toisistaan (miksi he ovat kaksi eri vaih- 71 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

18 toehtoa äänestäjälle). Jos toinen ehdokas on hyvin tunnettu ja toinen ei juuri lainkaan tunnettu, se ei välttämättä tuo ääniä vähemmän tunnetulle ehdokkaalle. Paras tasapaino on usein tunnetun ja suhteellisen tunnetun ehdokkaan tai yhtä tunnettujen ehdokkaiden yhteismarkkinoinnissa. Yhteistä viestintää voi rakentaa vapaasti teemojen tai arvojen varaan. Vaikka kampanja sisältäisi yhteistä mainontaa tai viestintää, yhteiskampanja ei voi olla koko kampanja: myös itsenäistä markkinointia ja viestintää todennäköisesti tarvitaan. Paneelit. Osallistu paneeleihin, jos järjestelyt vaikuttavat olevan kunnossa ja sinulla on jotain sanottavaa teemasta. Valmistaudu miettimällä, mitä haluaisit sanoa, mitä toiset tulevat todennäköisesti sanomaan, millainen tilanne paneelissa esiintyminen on sinulle henkisesti, miten asemoit itsesi suhteessa muihin panelisteihin. Muista, että suurin osa ihmisistä jännittää julkista esiintymistä. Se ei ole vaarallista, vaan osoittaa, että tilanne on sinulle tärkeä ja suhtaudut siihen asianmukaisella vakavuudella. Jos joudut liiaksi jännityksen valtaan, mieti rooliasi poliittisena hahmona ja yritä olla ajattelematta henkilökohtaisen persoonasi kautta; viestimässä on ehdokas, jolla on jotain poliittista sanottavaa. Hän on viestimässä asiaansa, ja yrittää tehdä sen mahdollisimman vakuuttavasti. Muista, että useimmiten esiintymisjännitys ei näy päälle ja jos näkyy, yleisö on sinun puolellasi. Ole paneeleissa rohkeasti oma itsesi. Kyselyihin vastaaminen. Vastaa kaikkiin kyselyihin, joita saat medialta. Vaalikoneiden täyttäminen vie aikaa; varaa sitä riittävästi. Voitte järjestää kampanjaryhmän kanssa esimerkiksi illanvieton, jonka aikana keskeisimmät vaalikoneet voi hoitaa mukavasti ja porukkaan tukeutuen. Verkkoviestintä ja -markkinointi. Internetin hyödyntäminen kampanjassa on usein halpaa ja tehokasta, muttei aina helppoa: tehokas verkkokampanjointi vaatii hieman erityisasiantuntemusta ja verkkomaailman ymmärrystä. 72 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

19 Kaikilla ehdokkailla on oltava vähintään Facebook-sivu ja blogi mieluiten myös verkkosivut. Verkkosivuilta (tai Facebook-sivun About-sivulta) on käytävä selväksi kuka olet, mitä edustat, mitä tavoittelet. Julkaise verkkosivuillasi kaikki tuottamasi viestintä: mielipidekirjoitukset, tiedotteet ja kannanotot, aiemmat ja nykyiset luottamustoimet ja niissä tehty politiikka, tuoreet valokuvat, jotka tukevat tarinaasi ja kuvaavat sinua eri rooleissasi, henkilötiedot kuten ikä, asuinpaikka ja koulutus sekä perhesuhteet, keskeisimmät teemasi. Verkkosivuilla toimii parhaiten asiallisuus sekä tekninen ja visuaalinen selkeys. Verkkosivut kannattaa laittaa kuntoon hyvissä ajoin. Oma esite tai vaalilehti. Vaikka kampanjoita käydään yhä enemmän verkossa, katukampanjointi ei ole hävinnyt minnekään; suora vuorovaikutus äänestäjien kanssa on usein tehokkaampaa kuin näkyminen jossakin viestintävälineessä. Varaa siis riittävästi aikaa ja resursseja laadukkaiden, kampanjasi kanssa linjassa olevien materiaalien tuottamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi oma vaalilehti tai -esite. Esitteessä on oltava paitsi laadukkaat tekstit ja kuvat, myös osaava taitto ja hyvä painojälki. Varaa näihin vaiheisiin aikaa. Katukampanja. Katukampanjoinnilla tarkoitetaan tässä kaikkea erilaista kasvotusten äänestäjien kanssa tehtävää markkinointia. Kyseessä on siis kadulla ja tapahtumissa ohikulkijoille kohdennettu kampanjointi. Oikeastaan mikä tahansa julkisessa tilassa tapahtuva yksittäisiin ihmisiin kohdistuva kampanjointi kuuluu tämän käsitteen alle. Tyypillisesti järjestö tai puolue pystyttää esittelypisteen, jonka lähimaastossa kampanjoijat kohtaavat ohikulkijoita markkinoidakseen asiaansa. Vaihtoehtoisesti kampanjoijat jalkautuvat väkijoukkoon ilman tukikohtana toimivaa esittelypistettä. Katukampanjoinnin aika on erityisesti viimeisinä kolmena viikkona. Katukampanjointi on muutakin kuin esitteen kanssa torin nurkalla seisomista. Katukampanjoinnin vahvuus syntyy osaltaan siitä, että kadulla vaalityötä tekevät ihmiset ovat hyvä viesti. Äänestäjän nähdessä kyseisen ehdokkaan, tavoitteen tai puolueen olevan niin tärkeä, että kampanjoija on valmis tuntikausien kadulla päivystämiseen, 73 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

20 se synnyttää jo yksinään mielikuvan asian tärkeydestä. Katukampanjointi on halvin tapa kampanjoida ja siksi suosittu erityisesti pienen budjetin kampanjoissa. Hyvin tehtynä katukampanjointi on yksi tehokkaimmista kampanjointitavoista. Katukampanjoinnin tehoa voidaan vahvistaa merkittävästi tarkoitukseen soveltuvilla visuaalisilla välineillä. Kampanjan näkyvyyttä voidaan parantaa huomattavasti pukemalla kampanjoijat esimerkiksi yhtenäisiin huomioliiveihin tai kampanjatakkeihin. Lisäksi voidaan käyttää myös suoraan viestinnällisiä asuja. Esimerkiksi ydinvoimaa vastustavan kampanjan kampanjoijat voivat pukeutua säteilysuojapukuihin tai ydinjätetynnyreiksi. Muistathan! Huomioliivi tai Vihreiden tuulitakki on erinomainen katukampanjoinnin tuki, joka tuo helppoa näkyvyyttä katukuvassa. Niitä voi tilata puoluetoimistolta. Katukampanjoinnissa erittäin toimiviksi ovat osoittautuneet ilmapallot. Niiden edut ovat moninaiset. Ne vetävät puoleensa perheitä, joista lapsille jaetaan pallot ja samalla kerrotaan kampanjasta aikuisille. Lisäksi ne luovat pitkäkestoisen ja laajalle leviävän mainoksen kulkeutuessaan ympäri kaupunkia lasten mukana. Vinkkejä esitteiden jakajille 1. Mieti paikka. Hyviä jakelupaikkoja ovat vilkkaat kauppa- ja kävelykadut. Paikkakunnasta riippuen myös tori, asematunneli, pääkirjasto ja yliopisto voivat olla toimivia paikkoja. Kauppakeskuksissa ei usein saa jakaa esitteitä, mutta lupaa kannattaa kysyä. Kokeile myös isoja mielenosoituksia ja kadulla kävellessä jakamista. 2. Hymyile. Ihmiset ottavat helpommin esitteitä hymyileviltä ihmisiltä. Sitä paitsi esitteitä on mukavampi jakaa hymyillen kuin murjottaen. 74 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen

Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Oman ehdokasprofiilin hahmottaminen Ville Ylikahri Vaalikentillä törmää väistämättä kahteen kysymykseen: Miksi minun pitäisi äänestää juuri Vihreitä? Miksi minun pitäisi äänestää juuri sinua? Kumpi näistä

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

Tehokas sähköinen vaalikampanja edullisesti

Tehokas sähköinen vaalikampanja edullisesti Tehokas sähköinen vaalikampanja edullisesti Jyrki J.J. Kasvi eduskunta tulevaisuusvaliokunta teknillinen korkeakoulu työpsykologia ja johtaminen 29.3.2006 www.kasvi.org 1 Lähtökohtia Enää ei ole nettikansaa

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Tukiryhmän organisoiminen

Tukiryhmän organisoiminen Tukiryhmän organisoiminen Lasse Miettinen Yksi kampanjoinnin kultaisia sääntöjä on, että vaalityö on yhteistyötä. Mikään ei ole niin tärkeää vaalikampanjalle kuin ihmiset: ei raha, ei asema, ei aiemmat

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen

Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin. Työkirja. TiiaKonttinen Näin suunnittelet ja rakennat oman verkkokurssin Työkirja TiiaKonttinen Hei, ihan huippua, että latasit tämän oppaan ja haluat oppia, miten voit suunnitella ja tehdä oman verkkokurssisi. Tämän työkirjan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Esityksen / esittäjän nimi

Esityksen / esittäjän nimi 1 16.9.2014 Esityksen / esittäjän nimi Vaalit & Valtakunnallinen julkisuuskampanja Mitä kaikkea hyvää kirkko ihmisten kautta tekee, ja mihin kaikkeen äänestämällä tai ehdolle asettumalla pääsee myös vaikuttamaan.

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Videotuotanto SOK:lla. Tehokas nettivideo 5.2.2015

Videotuotanto SOK:lla. Tehokas nettivideo 5.2.2015 Videotuotanto SOK:lla Tehokas nettivideo 5.2.2015 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet +asiakasvuorovaikutus ja asiakasymmärrys Kai Ovaskainen Strateginen viestintä ja vaikuttaminen Kai Ovaskainen Monikanavainen

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille. OVOn tehopäivä

Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille. OVOn tehopäivä Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille OVOn tehopäivä 22.1.2017 OVON UUSILLA NETTISIVUILLA SOME- SISÄLLÖT OVAT ENTISTÄ NÄKYVÄMMÄSSÄ ROOLISSA OVOn some-kanavat Facebook Olarin Voimistelijat OVO Team OVO

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu.

KOHTAA. Sano jotain mukavaa. jollekin opettajalle. Kysy sellaiselta luokka kaverilta, jonka kanssa et kovin usein juttele, mitä hänelle kuuluu. KOHTAA Nämä omenat kannustavat kunnioittavaan kohtaamiseen sekä ottamaan muiden mieli piteet ja tunteet huomioon. Omalla käytöksellä on suuri merkitys sille, millaista vuorovaikutus muiden kanssa on. Sano

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot