Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008

2 Yksikkö Aika Ylivieska Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn nimi Hotelli Fontana Rantakallan markkinoinnin kehittäminen Työn ohjaaja Sirpa Soukka Työelämäohjaaja Sisko Konu Tekijä/tekijät Satu Lehto Sivumäärä 38 + liitteet Markkinointitoiminnoilla yritys pyrkii lisäämään kiinnostavuuttaan asiakkaiden silmissä ja luomaan positiivista kuvaa toiminnastaan. Yrityksen lähtökohtana on tuottaa omistajilleen voittoa, ja markkinointi on yksi avain tässä tavoitteessa. Opinnäytetyöni lähtökohtana oli selvittää missä Kalajoella toimiva hotelli Fontana Rantakalla on mainostanut ja markkinoinut toimintaansa. Hotellinjohtaja Sisko Konun pyynnöstä tutkin Fontana Rantakallan laskuja, joista selvisi mihin yritys oli laittanut mainoksia ja mihin markkinointiin tarkoitettua rahaa on käytetty. Tavoitteena oli myös kehittää Fontana Rantakallan markkinointitoimintoja ja löytää uusia ideoita yrityksen kehittämiseksi. Kehitysideoita miettiessäni olen käyttänyt hyväkseni myös Fontana Rantakallassa tekemääni työharjoittelua. Olen jakanut työn kahteen osaan. Työn alkuosassa olen käsitellyt kirjallisuuden pohjalta markkinointia ja sen suunnittelua. Olen ottanut erikseen huomioon myös palveluiden markkinoinnin, koska se eroaa hieman konkreettisten tuotteiden markkinoinnista. Työn loppuosassa olen esitellyt Fontana Rantakallan markkinointia ja miettinyt kehittämiskohteita. Esittämäni parannusehdotukset parantaisivat mielestäni Fontana Rantakallan yrityskuvaa. Asiasanat markkinointi, palveluiden markkinointi, markkinointiviestinnän suunnittelu

3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Satu Lehto Degree programme Degree programme for Travel and Tourism Name of thesis Marketing developing of Hotel Fontana Rantakalla Instructor Sirpa Soukka Pages 38+Appendixe Supervisor Sisko Konu Through marketing a company attempts to increase their attractiveness among their customers and t create a positive image of their services. The purpose is to make profits to the owners and marketin is in key role in achieving this goal. The aim of this thesis was to find out where Hotel Fontana Rantakalla, located in Kalajoki, has advertised and marketed its business. Hotel manager Sisko Konu requested me to examine the invoices of Fontana Rantakalla. The invoices showed in which media the company had had adds and hiw much money had actually been spent on marketin. The goal was also to advance Fontana Rantakalla s marketing actions and to find new ideas for improving the business. My experiences of on-the-job training at Fontana Rantakalla were also utilized in developing new ideas. The thesis was divided in two sections. The first part is based on literature and concentrates on marketing and its planning. Marketing of services was also discussed because it differs from the marketing of actual products. The latter part of the thesis introduces the marketing of Fontana Rantakalla and discusses the matte that could be developed. I believe the developing ideas that were createad would improve the business image of Fontana Rantakalla. Key words marketing, marketing of services, marketing communication

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 HOTELLI FONTANA RANTAKALLA 2.1 Hotelli Fontana Rantakallan asiakkaat 2.2 Hotelli Fontana Rantakallan kilpailija-analyysi 2.3 Swot-analyysi Fontana Rantakallasta 3 YLEISTÄ MARKKINOINNISTA 3.1 Markkinoinnin kilpailukeinot Tuote kilpailukeinona Hinta kilpailukeinona Jakelu kilpailukeinona Markkinointiviestintä kilpailukeinona 3.2 Markkinoiden segmentointi 3.3 Myynnin edistäminen 3.4 Tiedotus- ja suhdetoiminta 3.5 Henkilökohtainen myyntityö 4 PALVELUJEN MARKKINOINTI 4.1 Palveluiden määrittely Palvelujen saavutettavuus Palveluodotukset Palvelun laatu 4.2 Asiakaspalvelu Totuuden hetket asiakaspalvelutilanteessa Asiakaspalveluhenkilöstö 5 MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU 5.1 Tilanneanalyysit Yritysanalyysi Markkina- ja asiakasanalyysi Kilpailija-analyysi Ympäristöanalyysi 5.2 Markkinointiviestinnän tavoitteet 5.3 Markkinointiviestinnän kohderyhmät 5.4 Markkinointiviestintästrategia 6 HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 6.1 Fontana Rantakallan markkinointitoimintoihin käyttämät rahat 6.2 Fontana Rantakallan markkinoinnin tavoitteet 6.3 Fontana Rantakallan markkinoitavat tuotteet 6.4 Fontana Rantakallan tuotteiden hintapäätökset 6.5 Fontana Rantakallan tuotteiden jakelu asiakkaille 6.6 Fontana Rantakallan markkinointiviestintä 6.7 Fontana Rantakallan henkilöstön osuus myynnissä ja markkinoinnissa 7 YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Kalajoen Hiekkasärkillä toimivan Fontana Rantakallan hotellirakennus on kuulunut Särkkien maisemaan jo yli 30 vuotta. Vuosien myötä hotellille on ehtinyt muodostua perinteitä, ja sen toiminta on saattanut urautua kulkemaan samoja polkuja vuodesta toiseen. Hotelli Fontana Rantakalla kuuluu Lomaliiton Fontana-ketjuun. Fontana-brändi lanseerattiin Matka-2008-messuilla. Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia Hotelli Fontana Rantakallan markkinointi- ja mainontatapoja. Hotellinjohtaja Sisko Konun pyynnöstä kävin läpi Fontana Rantakallan maksamia laskuja vuodelta Tutkimastani aineistosta sain selville, missä Fontana Rantakallalla on ollut mainoksia ja millä summilla se on toimintaansa eri medioissa mainostanut. Sisko Konun pyynnöstä opinnäytetyöni julkisessa osassa ei kerrota markkinointiin käytetyn rahan määrää. Hotelli Fontana Rantakallan markkinointiin käyttämän rahasumman selvittäminen laskuja tutkimalla ei kuitenkaan ole riittävän laaja opinnäytetyön aiheeksi, joten työssäni ideoin myös Fontana Rantakallalle markkinoinnin kehittämissuunnitelman. Opinnäytetyössäni olen käyttänyt hyväksi myös Fontana Rantakallassa tekemääni kuukauden harjoittelua talvella Opinnäytetyöni tavoitteena on saada uusia näkökulmia hotellin markkinoinnin ja toimintojen kehittämiseen. Työhöni olen sisällyttänyt omia ajatuksiani ja ideoitani, jotka ovat Hotelli Fontana Rantakallan hyödynnettävissä, tuotekehitystyön tai toimintatapojen kehityksen myötä. Kehitysehdotuksia kirjoittaessani olen käyttänyt hyödyksi opinnäytetyöni teoriatietoa markkinoinnista. Opinnäytetyöni teoriaosuus käsittelee yrityksen markkinointia, markkinoinnin suunnittelua ja kehittämistä. Olen myös käsitellyt erilaisia markkinoinnin keinoja sekä kilpailukeinoja. Olen esitellyt pääpiirteissään muutamia mielestäni hyödyllisimpiä analyysimalleja ja tehnyt analyysit myös Hotelli Fontana Rantakallasta. Opinnäytetyössäni käsittelen myös palveluiden markkinointia.

6 2 2 HOTELLI FONTANA RANTAKALLA Tässä luvussa keskitytään esittelemään Hotelli Fontana Rantakallan tämänhetkistä toimintaa. Luvussa käsitellään myös hotellin nykyistä asiakaskuntaa sekä tehdään Fontana Rantakallasta kilpailija- ja SWOT - analyysit. Hotelli Fontana Rantakalla sijaitsee meren rannalla Kalajoen Hiekkasärkillä. Hotellin päärakennus valmistui huhtikuussa Fontana Rantakallan lomamökit on rakennettu vuosina 1973 ja Hotelli siirtyi Lomaliitto Ry:n omistukseen vuonna Lomaliiton mukana oleminen hotellin toiminnassa tarkoittaa sitä, että hotellissa järjestetään RAY:n tukemia virkistyslomia. Virkistyslomat on tarkoitettu sellaisille yksittäisille hakijoille tai perheille, joilla ei omin voimavaroin ole mahdollisuutta viettää lomaa. Hotellin johtajana toimii Sisko Konu. Hotelli Rantakallan majoituskapasiteetti on noin 500 henkilölle. Hotellissa voi majoittua hotellin päärakennuksessa, erillisessä rivitalossa, loma-osakkeessa tai lomamökissä. Hotellin päärakennuksessa on 14 huonetta, joista yksi on isompi sviitti. Hotellin alapuolella sijaitsevassa rivitalossa on 20 huonetta. Yksinkertaisesti varusteltuja leirintämökkejä on 20 sekä eri tasoisesti varusteltuja mökkejä Aurinkohiekkojen Lomakeskuksessa on 47. Lisäksi Rantakalla vuokraa yksityisten omistuksessa olevia tasokkaita loma-asuntoja, joita on vuodenajasta riippuen Hotellissa on oma noin 10 metrin uima-allas ja ryhmien käytössä on Kalajoen kaupungin vanha uimahalli. Rantakallassa on myös kokoustiloja, joiden koko vaihtelee 12 hengen kabinetista 300 hengen ravintolatilaan. Tiloissa voidaan järjestää esim. kokouksia, hääjuhlia ja pikkujouluja. (Hotelli Fontana Rantakallan infokansio 2004.)

7 3 2.1 Fontana Rantakallan asiakkaat Hotelli Fontana Rantakallan asiakkaat voidaan jakaa RAY:n virkistyslomaetua käyttäviin sekä mainontaetuja hyödyntäviin asiakkaisiin. Virkistyslomia järjestetään erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaan, ja niissä on kohderyhmälle järjestettyä toimintaa. Virkistyslomia järjestetään esimerkiksi lapsiperheille, sinkuille ja eläkeläisille (Lomaliitto 2008). Hotelli Fontana Rantakallan asiakkaat ovat talvisaikaan pääsääntöisesti virkistyslomalaisia, kokousasiakkaita sekä työnsä vuoksi matkustavia. Kesäsesongin aikana lomalaisia on suomalaisten matkailijoiden lisäksi Norjasta, Ruotsista ja jonkin verran Hollannista sekä muualta Keski-Euroopasta. (Hotelli Fontana Rantakallan infokansio 2004). 2.2 Hotelli Fontana Rantakallan kilpailija-analyysi Kalajoen Hiekkasärkät - matkailukeskuksessa on Hotelli Fontana Rantakallan lisäksi kaksi hotellia sekä loma-asuntomajoitusta tarjoavia yrityksiä. Hotellien lisäksi on myös muita erityyppistä majoitusta tarjoavia yrityksiä sekä leirintäalue. Hiekkasärkillä sijaitsee Hotelli-ravintola Lokkilinna, jossa on 27 huonetta. Suurimmassa osassa huoneista on merinäköala parvekkeella, ja ne on varustettu joko saunalla tai minikeittiöllä. Lokkilinnan tarjontaan kuuluu myös muutama lomaosake Hiekkasärkkien alueella. (Hotelli-Ravintola Lokkilinna 2008). Uusin kilpailija Rantakallalle on kylpylä-hotelli Sani, joka valmistui Hiekkasärkille keväällä Sanissa huoneita on 72, ja asiakkaat voivat käyttää viereisen kylpylä SaniFanin palveluita. Sani houkuttelee varmasti asiakkaita uutuutensa ja hyvien palveluidensa takia, ja se onkin Rantakallan merkittävä kilpailija. (Kylpylähotelli Sani 2008.) Majoitusta tarjoaa Hiekkasärkillä myös Tapion Tupa, jossa löytyy majoitustilaa kesällä 150 hengelle. Majoitusvaihtoehtoja on erilaisia paritaloista tunnelmallisiin

8 4 pytinkeihin ja romanttisiin aittoihin. Lisäksi Tapion Tuvan alueella on caravanalue (Tapion tupa 2008). Erilaisia lomaosakkeita ja mökkejä voi vuokrata useammastakin paikasta, esimerkiksi Keskusvaraamosta. (Kalajoki Keskusvaraamo 2008). Lomaosakkeita tarjoavat yritykset kilpailevat myös samoista asiakkaista Rantakallan kanssa, koska se tarjoaa myös osakkeita vuokrattavaksi. Kalajoelta löytyy myös hieman erilaisempaa majoitusta. Esimerkiksi fememare Oy tarjoaa eksoottisempaa majoitusta Ulkokallan majakkasaarella majakanvartijoiden talossa. Lisäksi löytyy maaseutumajoituskohteita, kuten Juusolanmäen Aamiasmajoitus ja Salmun maatilamajoitus. Nämä eivät välttämättä ole ihan suoranaisia kilpailijoita Rantakallan kanssa, mutta niiden olemassa olo on silti hyvä muistaa. (Kalajoen matkailuyhdistys ry 2008.) 2.3 SWOT-analyysi Hotelli Fontana Rantakallasta Tein Hotelli Fontana Rantakallasta SWOT - analyysin, jossa arvioin yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. KUVIOSSA 1. on esitelty SWOT - analyysin tulokset. Hotelli Fontana Rantakallan vahvuuksia ovat hyvä sijainti ja kokemus, sekä Lomaliiton mukana oleminen hotellin toiminnassa. Hotelli sijaitsee meren rannalla ja huoneista on esteetön näkymä merelle. Vahvuudeksi voidaan lukea myös se, että hotelli on ollut toiminnassa jo yli 30 vuotta. Kuluneet vuodet ovat tuoneet hotellille kokemusta. Fontana Rantakalla tarjoaa monentasoista ja hintaista majoitusta, mikä on myös yksi vahvuus. Lomaliiton mukana oleminen hotellin toiminnassa tuo hotellille virkistyslomalaisia, mikä on selvästi yksi hotellin vahvuus. Fontana Rantakallan heikkoudet ovat vanha hotellirakennus ja kesäsesonkiin painottuvat matkailijavirrat. Hotellia on vuosien varrella remontoitu sieltä täältä, ja esim. keittiö on uusittu vuonna Hotellin yleisilme henkii kuitenkin

9 5 vahvasti 70-lukua, eikä se välttämättä ole kovin positiivista. Heikkous on myös se, että Kalajoen matkailu on vahvasti painottunut kesään, ja tämä näkyy myös Fontana Rantakallan majoittumisissa. Kesäkaudella on vilkasta ja majoituskapasiteetti on hyvin käytössä, mutta muut vuodenajat ovat hiljaisempia. Kalajoen matkailusesonkia on viime vuosina yritetty pidentää ja saada ympärivuotiseksi. Sesongin pidentyminen on myös Fontana Rantakallan yksi mahdollisuus. Mahdollisuutena voidaan pitää myös ns. suuria ikäluokkia, jotka alkavat hiljalleen jäädä eläkkeelle, ja heillä on eläkkeen myötä enemmän aikaa matkustella myös talvisin. Tässä on mahdollisuus myös Fontana Rantakallalle saada talvisaikaan enemmän asiakkaita. Hiekkasärkille on viime vuosina muuttanut paljon pysyvää asutusta, ja alueelle nousee vieläkin jatkuvasti uusia asuntoja. Näistä asukkaista olisi mahdollista saada uusia asiakkaita ravintolaan. Fontana Rantakallan uhkana voidaan pitää uutta kylpylähotelli Sania sekä muita alueen majoittumismahdollisuuksia. Sani tarjoaa majoitusta nykyaikaisemmissa tiloissa ja se sijaitsee Hiekkasärkkien keskeisellä paikalla ja lähellä kylpylä SaniFania ja puuhapuisto Jukuparkia. KUVIO 1. Hotelli Fontana Rantakallan SWOT-analyysi VAHVUUDET HEIKKOUDET - Hyvä sijainti - Kokemus - Monentasoinen ja hintainen majoitus - Lomaliiton mukana oleminen hotellin toiminnassa - Vanha hotellirakennus - Kesäsesonkiin painottuvat matkailijavirrat KUVIO 1. (jatkuu)

10 6 MAHDOLLISUUDET UHAT - Mahdollinen sesongin pidentyminen koko Hiekkasärkkien alueella - Suuret ikäluokat, joista mahdollisuus saada enemmän asiakkaita tulevaisuudessa - Hiekkasärkkien kasvava pysyvä asutus - Kylpylähotelli Sani sekä muut alueen majoitusliikkeet

11 7 3 YLEISTÄ MARKKINOINNISTA Tässä luvussa käsitellään yleisesti markkinointia sekä markkinoinnin kilpailukeinoja markkinointiviestinnän keinoja. Nykyaikaisessa markkinoinnissa korostuu kokonaisvaltaisuus ja menestyäkseen koko yrityksen täytyy olla markkinointiorientoitunut. Markkinointikäsitteeseen kuuluvat esimerkiksi mainonta, myynti ja jakelu. (Isohookana 2007, 36.) Markkinoinnilla luodaan yrityskuvaa, ja se on yrityksen näkyvin toiminta ulospäin. Asiakas muodostaa ennakkokäsityksensä yrityksestä juuri markkinoinnin kautta. Yrityksen perustavoitteena on saada voittoa, ja juuri tähän tavoitteeseen markkinointitoimenpiteillä pyritään. (Anttila & Iltanen 1994, 26.) Hyvin onnistunut markkinointi toimii kilpailuetuna sellaisissakin tilanteissa, joissa yrityksellä ei ole mahdollisuutta saavuttaa markkinajohtajuutta. Esimerkiksi pienet yritykset hyötyvät siitä, että ne löytävät markkinoilla oman markkinarakonsa ja oman erikoistuneen liikeidean muihin saman toimialan yrityksiin nähden. Palvelualoilla pienillä ratkaisulla on usein ratkaiseva merkitys sillä, ostaako asiakas palvelun vai ei. (Anttila & Iltanen 1994, 17.) Kuluttajalla voi olla rutiininomainen tapa ostaa esimerkiksi elintarvikkeita. Asiakas valitsee jokaisella ostoskerralla saman tonnikalapurkin ja samanmerkkisen jogurtin eikä välttämättä edes sen suuremmin mieti ostoksiaan, vaan ostaa samaa, koska on ne hyväksi havainnut eikä koe tarvetta vaihteluun. Asiakas on kuitenkin ostotilanteessa altis erilaisille tekijöille, kuten tavaroiden tarjonnalle ja esille asettelulle. Myymälöissä näkyvät kampanjat ja tarjoukset houkuttelevat asiakkaita impulssiostoihin. Tällaisten kampanjoiden ansiosta asiakkaan aikaisemmin valitsema tonnikalapurkki saattaa vaihtua kenties chilillä maustetuksi tonnikalaksi, ja siitä saattaa muodostua uusi tapa. Markkinoijat pyrkivät markkinointiohjelmia suunnitellessaan analysoimaan kuluttajien ostokäyttäytymistä, ostopäätöksien tekoa, tuloja, perheen kokoa ja muita seikkoja, jotta löydettäisiin yhtenäisiä ryhmiä, joille tavaroita tai palveluita voidaan markkinoida. ( Anttila & Iltanen 1994, 20.)

12 8 Perinteisesti markkinointiviestintä jaetaan neljään osaan; henkilökohtaiseen myyntityöhön, mainontaan, myynninedistämiseen ja tiedottamiseen. Jaotteluja on kuitenkin erilaisia, ja mukaan voidaan laskea esimerkiksi suoramainonta ja mediamainonta. (Isohookana 2007, 132.) 3.1 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinoinnin päätehtävänä voidaan pitää kysyntään vaikuttamista ja kysynnän tyydyttämistä. Yritys pyrkii markkinoinnin kilpailukeinojen eli tuotteen, hinnan, jakelun ja markkinointiviestinnän avulla vaikuttamaan tuotteensa kysyntään. Kilpailukeinoista voidaan muodostaa markkinointimix, jonka yritys voi rakentaa tarpeidensa mukaan ja painottaa siinä tärkeiksi näkemiään asioita toisia enemmän. Markkinointimixin rakenteeseen vaikuttavat ympäristö- ja yritystekijät, kilpailutilanne ja markkinointibudjetin suuruus. Markkinointimix on kokonaisuus, jonka eri osa-alueet tukevat toisiaan ja muodostavat toimivan yhdistelmän. (Isohookana 2007, 48.) Tuote kilpailukeinona Yrityksen liiketoiminta perustuu aina johonkin tuotteeseen tai tarjontaan. Tuote onkin tärkein markkinoinnin kilpailukeinoista, koska ilman sitä ei ole mitään markkinoitavaa. Tuotteesta tai palvelusta yritetään tehdä parempi tai jollakin tapaa poikkeava kuin kilpailijoiden vastaavat tuotteet, jotta asiakkaat käyttäisivät juuri oman yrityksen tuotetta ja olisivat valmiita maksamaan siitä. (Philip Kotler 1999, 132.) Tuote on avainasemassa markkinoinnissa ja koko liiketoiminnassa, koska se luo pohjan myös muille markkinointipäätöksille eli hinnalle, jakelukanavalle ja markkinointiviestinnälle. Tuote ei ole pelkästään se konkreettinen asia, jonka asiakas hankkii. Asiakkaat ostavat kokonaisuuksia ja niiden tuomaa hyötyä. jonka avulla he voivat ratkaista ongelmiaan ja tyydyttää tarpeitaan. (Isohookana 2007, )

13 9 Tuote on kokonaisuus, joka muodostuu tavaroista, palveluista ja mielikuvista. Tuote voidaan jakaa ydintuotteeseen, avustaviin osiin ja liitännäispalveluihin. Asiakas ostaa ensisijaisesti ydintuotteen, mutta avustavia osia ovat tuotenimi, merkki, pakkaus, muotoilu, tuotteen väri, palveluympäristö ja tuotteen maine. Liitännäispalveluja voidaan lisätä tuotteeseen ja siten saadaan asiakkaalle yksilöllisempiä tuotteita. Liitännäispalveluita voivat olla esimerkiksi takuu, asennus, neuvonta, huolto ja korjaus. Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttaa yleensä tuotteen kokonaisuus, ei pelkkä ydintuote. Joku saattaa tyytyä pelkkään perustuotteeseen, toinen taas haluaa tuotteeseensa kaikki saatavilla olevat lisäpalvelut. Asiakkaat arvostavat eri asioita, ja avustavien osien, mielikuvien ja liitännäispalvelujen avulla voidaan kullekin asiakasryhmälle rakentaa sen tarpeita tyydyttävä sekä kilpailijoista erottuva tuote. Myös palveluihin voidaan soveltaa tuotteen kolmikerroksisuutta. Ydinpalvelu on se, minkä yritys tarjoaa ensisijaisesti asiakkaalle, ja lisäpalvelut kuuluvat yleensä välttämättöminä ydinpalveluun ja mahdollistavat ydinpalvelun toteutumisen. Tukipalvelut auttavat yritystä erottumaan kilpailijoista, eivätkä ne ole välttämättömiä ydinpalvelun toteuttamisen kannalta. (Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2000, ) Tuotteet ja myös palvelut ovat usein hyvin samanlaisia eri valmistajilla. Kilpailijoista erottumisen keinoina voidaan käyttää mielikuvien luomista ja liittämistä tuotteeseen. Mielikuvaltaan vahvat tuotemerkit ovat usein yrityksen arvokkainta omaisuutta, esimerkiksi Coca-Colan merkki on arvioitu 72,5 miljardin dollarin arvoiseksi. Myös palvelualalle voidaan rakentaa tuotemerkkejä eli brändeja. (Korkeamäki ym. 2000, 114.) Brändille tunnusomaista on vakioitu nimi, laillisesti suojeltu tuotenimi, logo, vakiopakkaus, voimakas massamainonta, laajat markkinat sekä arvostettu ja vakioitu laatu. Brändia ei tehdä tehtaalla, vaan se syntyy asiakkaan päässä. Brändi muodostuu tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja niiden synnyttämistä mielikuvista. Brändia luotaessa tärkeää on huomioida pakkaus. Pakkaus on olennainen osa tuotetta. Se ei ainoastaan suojaa tuotetta, vaan se myös kiinnittää tai on kiinnittämättä, asiakkaan huomion siihen. Pakkauksen kirkas väri, sopivat kirjasinlajit, kuvat ja nimet ovat hyviä erottumiskeinoja. (Korkeamäki ym. 2000, )

14 Hinta kilpailukeinona Hinta koostuu niistä kustannuksista, joita kuluttaja on valmis maksamaan, että hän saa ne hyödyt, joita tuote tai palvelu ja sen kuluttaminen aiheuttavat. Hinta määrittelee yritykselle kertyvien tuottojen määrän. Tuotteesta saatavan hinnan täytyy kattaa kaikki ne kustannukset, joita sen tuottaminen yritykselle aiheuttaa. Kannattavan yritystoiminnan edellytyksenä on, että kaikki tuotot eivät mene kustannusten peittämiseen, vaan jäljelle jää myös voittoa yrityksen omaan kassaan. Hinnalla voidaan vaikuttaa siihen mitä asiakkaat odottavat tuotteelta. Kalliilta tuotteelta odotetaan laatua ja halvempaa ei puolestaan pidetä välttämättä niin kestävänä ja laadukkaana. Kuluttajien tyytyväisyys tuotteeseen on yhteydessä hintaan. Edullisen tuotteen meneminen rikki ei aiheuta kuluttajassa niin paljon negatiivisia tunteita, kuin jos sama käy kalliimman tuotteen kohdalla. (Isohookana 2007, 56.) Tuotteen tai palvelun hintaa mietittäessä täytyy ottaa huomioon asiakkaat ja kilpailijat sekä viranomaisten säädökset. Hintaa määriteltäessä on selvitettävä asiakkaiden määrä ja heidän ostovoimansa ja maksukykynsä. Jos tuotteella on paljon ostajia ja kysyntää, voi tuotteen hinta olla korkeampi. Hintaan vaikuttaa myös tuotteen tai palvelun kilpailu. Hintataso laskee, jos tuotteella on kilpailua ja tarjontaa suhteessa kysyntään. Tuotteella voi olla eri hinta eri liikkeissä ja eri aikana vapaan hinnoittelun ansiosta. Viranomaiset määräävä ainoastaan esim. tupakan ja alkoholin hintaa, mutta muiden tuotteiden hinnoittelu on yrityksen päätettävissä. (Korkeamäki ym 2000, ) Hinta voidaan määritellä kustannusten perusteella tai kysynnän ja kilpailun pohjalta. Usein näitä menetelmiä käytetään yhdessä parhaan hinnan saavuttamiseksi. Alennuksilla pyritään lisäämään myyntiä ja parantamaan kannattavuutta. Alennus syö kuitenkin aina katetta, joten hinnan alentamista on hyvä miettiä tarkkaan ja laskea, kuinka paljon myynnin tulee kasvaa, jotta katetta tulee enemmän kuin normaalihinnalla myytäessä. (Korkeamäki ym. 2000, 134.)

15 Jakelu kilpailukeinona Jakelulla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka tehdään, jotta asiakkailla on mahdollisuus ostaa tuotteita tai palveluita. Jakelukanavan valinnan lisäksi jakelu kilpailukeinona käsittää myös kuljetuksiin ja varastointiin liittyvät kysymykset. Jakelukanavaan kuuluu kaikki yritykset, joiden kautta tuote kulkee ennen kuin se lopulta päätyy asiakkaan käytettäväksi. Jakelukanavat voidaan jakaa lyhyeen ja pitkään jakelutiehen. Lyhyessä jakelutiessä tuote tai palvelu kulkee asiakkaalle suoraan ilman välijäseniä. Suoria jakeluteitä ovat mm. BtoB-markkinoinnissa yrityksen ja kuluttajan välinen suora kontakti, verkkokauppa, postimyynti, puhelinmyynti, kotimyynti ja valmistajan omat vähittäismyymälät. Pitkässä jakelutiessä asiakkaan ja tuotteen tuottajan välissä voi olla esim. maahantuoja, tukkukauppa ja vähittäiskauppa. (Isohookana 2007, 57.) Jakelutien valinta on yksi keskeisimpiä ja samalla vaikeimpia valintoja markkinoinnin kilpailukeinoja valittaessa. Jakelupäätöksiä tehtäessä varmistetaan, että tuote on oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja että sitä on oikea määrä asiakkaiden saatavilla. (Isohookana 2007, 58.) Palveluyrityksessä jakelu voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen saatavuuteen. Ulkoisen saatavuuden keinoilla tehdään helpoksi asiakkaan saapuminen yritykseen. Yrityksen puoleensavetävä ulkonäkö ja sijainti keskeisellä paikalla ovat hyviä keinoja houkutella asiakkaita pistäytymään yrityksessä. Yritys voi erottua edukseen kilpailijoista julkisivulla ja näyteikkunoilla. Tiedottamisella ja mainostamalla saadaan asiakkaat huomaamaan vasta perustettu yritys. Ulkoista saatavuutta voidaan parantaa myös opasteiden ja kylttien avulla. Palveluyrityksen sisäinen saatavuus vaikuttaa siihen miten kauan asiakkaat viihtyvät yrityksessä ja paljonko he käyttävät siellä rahaa. Tuotteiden helppo saatavuus tai oikean henkilön tavoittaminen ovat osa sisäistä saatavuutta. Henkilökunnan palvelualttiudella ja saatavuudella on myös suuri osuus sisäisessä saatavuudessa. (Korkeamäki ym 2000, 142.)

16 Markkinointiviestintä kilpailukeinona Markkinointiviestintää on se informaatiovirta, joka yrityksestä lähtee markkinointia edeltävässä tarkoituksessa jollekin vastaanottajalle. (Yrittäjän käsikirja 2005, 66). Markkinointiviestinnän avulla ylläpidetään vuorovaikutusta markkinoiden kanssa, ja sen tavoitteena on vaikuttaa tuotteen tai palvelun tunnettuuteen, ja sitä kautta lisätä myyntiä. Markkinointiviestintä liittyy tiiviisti yrityksen muuhun toimintaan ja muihin markkinoinnin kilpailukeinoihin. Markkinointiviestintä voidaan tiivistää seuraavasti: markkinointiviestintä on asiakassuhteen luomiseen, ylläpitämiseen ja vahvistamiseen liittyvää viestintää, jonka tavoitteena on vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti tuotteen tai palvelun myyntiin. Markkinointiviestintä voidaan jakaa henkilökohtaiseen myyntiin, mainontaan, myynninedistämiseen ja tiedottamiseen. Nykyään verkko- ja mobiiliviestinnällä on yhä suurempi merkitys, ja ne voidaan liittää perinteisten markkinointiviestinnän osa-alueiden rinnalle. (Isohookana 2007, ) 3.2 Segmentointi Ennen varsinaisia markkinointitoimenpiteitä yrityksen on hyvä ryhmitellä eli segmentoida tavoittelemansa asiakkaat. Segmentointi tarkoittaa sitä, että jokaiselle segmentille markkinoidaan eri tuotetta tai saman tuotteet eri versiota käyttämällä erilaisia markkinointikeinoja. Kaikille asiakkaille ei kannata markkinoida tuotetta samalla tavalla, koska asiakkaiden tottumukset, tarpeet ja odotukset ovat erilaisia. (Lahtinen & Isoviita 2004, 32.) Esimerkiksi matkoja markkinoitaessa kulttuurista kiinnostuneet ja harrastusmatkailijat kuuluvat eri segmentteihin. (Ylikoski 1997, 40.) Segmenttien määritteleminen ei ole aina helppoa ja se vaatii asiakkaiden tarpeiden tuntemista. Usein segmentointi tapahtuukin intuition perusteella ja kokeilujen kautta. Parhaimmillaan segmentointi johtaa menestykseen ja huonoimmillaan huonompia tuloksia kuin se, ettei segmentoitaisi ollenkaan. (Ylikoski 1997, 39.)

17 13 Segmentointia tehdään yleensä yrityksen aloittaessa toimintaansa tai jo markkinoilla olevan tuotteen myynnin parantamiseksi. Segmentoinnin alkuvaiheessa asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden asettamisen jälkeen potentiaaliset asiakkaat jaetaan ryhmiksi jollakin perusteella. Ryhmittelyperusteita voivat olla esimerkiksi tulot, ikä, koulutus, asuinpaikka, perheen elinvaihe, elämäntyyli, persoonallisuuspiirteet tai asiakassuhteen vaihe. Asiakkaiden ryhmittelyn jälkeen yritys valitsee kohderyhmän, jolle tuotetta aletaan tarjota. Tämän jälkeen päätetään markkinoinnin toteutustavasta ja aletaan toteuttaa suunniteltua markkinointia. (Lahtinen & Isoviita 2001, ) 3.3 Myynnin edistäminen Myynninedistämistä voidaan kutsua monella nimellä: sales promotion, SP, menekin edistäminen, below-the-line, promootiot ja merchandising. Myynnin edistäminen tukee mainontaa ja myyntityötä, ja sen avulla pyritään lisäämään jälleenmyyjien myyntihalukkuutta sekä lopullisten asiakkaiden ostohalukkuutta. Myynninedistämisen kohteena voivat olla niin kuluttajat kuin jakelu- ja markkinointihenkilöstö. (Joensuun Yliopisto 2008). Myyntiorganisaation myynninedistämiskeinoina voidaan käyttää liikkeenhoitotukea, koulutusta, motivointia ja kannustusta. Liikkeenhoitotukea annettaessa yrittäjälle voidaan antaa apua liikepaikan valinnassa ja toiminnan käynnistämisessä, myymälän suunnittelussa ja sisustuksessa sekä mainosaineiston toimittamisessa ja käytössä. Myös myyntihenkilöstöä voidaan kouluttaa ja perehdyttää valmistajan tuotteisiin. Etenkin teknisesti monimutkaiset tuotteet tai uudenlaiset palvelut vaativat henkilökunnan koulutusta. (Anttila & Iltanen 1994, ) Kuluttajille suunnatun myynninedistämisen tavoitteena voi olla esim. saada asiakas kokeilemaan uutta tuotetta, saada asiakas merkkiuskolliseksi tai lisätä tuotteen käytön määrää. Myynninedistämisen nopein ja tehokkain keino on hinnanalennukset. Niiden toteuttaminen kannattaa kuitenkin tehdä suunnitellusti, koska harkitsematon hinnanalennus voi heikentää tulosta tai saada asiakkaat

18 14 odottamaan alennuksia, jolloin normaalihintainen myynti kärsii. Asiakkaalle voidaan antaa tuotteen oston yhteydessä lahjoja tai näytteitä eli ns. kylkiäisiä. Ilmaiset tuotenäytteet ja maistiaiset ovat kalliita myynninedistämiskeinoja. Uudenlaista tuotetta tuotaessa markkinoille ne ovat kuitenkin tärkeitä ja niiden on huomattu vilkastuttavan myyntiä. (Anttila & Iltanen 1994, 296.) 3.4 Tiedotus- ja suhdetoiminta Yleisesti kuvitellaan, että vain kulutustuotteita täytyy markkinoida. Suuri osa markkinoinnista on kuitenkin palveluiden markkinointia ja yrityksille markkinointia. Tiedotus- ja suhdetoiminnan tavoitteena on saada ja kehittää yhteistyötä yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. Suhdetoiminnan avulla yritys pyrkii saamaan kunnioitusta ja myönteistä kuvaa tuotteitaan kohtaan. (Gummesson 1998, 21.) Suhdetoiminnan ensisijainen tavoite ei ole vaikuttaa myyntilukuihin, vaan saada aikaan hyvää mainetta yritystä tai tuotetta kohtaan. Tavoitteisiin pyritään erityisesti viestinnän avulla. Tiedotus- ja suhdetoiminta voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen PR:ään. Ulkoinen tiedottaminen antaa ajankohtaista ja uutta tietoa yrityksestä sekä tarvittaessa oikaisee julkisuudessa olleita vääriä tietoja. Samalla se lisää luottamusta yritystä ja sen tuotteita kohtaan. Ulkoisen tiedottamisen työkaluja ovat esimerkiksi lobbaus, sponsorointi, kestitseminen, avointen ovien päivät sekä hyväntekeväisyyteen osallistuminen. Sisäinen tiedottaminen puolestaan on yrityksen sisäistä markkinointia, jossa yrityksen henkilökunta nähdään yhtenä tärkeänä kilpailukeinona. Henkilökunnan lisäksi sisäisessä tiedottamisessa voidaan ottaa huomioon yrityksen omistajat, hallintoelimet, eläkkeelle jääneet työntekijät ja henkilöstön omaiset. Sisäisen tiedottamisen keinoina voidaan käyttää mm. koulutusta ja virkistystoimintaa. (Joensuun Yliopisto 2008.)

19 Henkilökohtainen myyntityö Henkilökohtainen myyntityö tapahtuu kasvokkain asiakkaan kanssa. Henkilökohtaisen myyntityön tavoitteena on esitellä asiakkaalle yrityksen tuotetta ja vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin. Onnistunut henkilökohtainen myyntityö vaatii motivaatiota, energisyyttä, tuote- ja yritys- sekä alan ja kilpailijoiden tuntemusta. Henkilökohtaista myyntityötä tekevällä henkilöllä on hyvä olla suostuttelutaitoa ja kykyä saada asiakas vakuuttuneeksi ja luottavaiseksi. (Joensuun Yliopisto 2008.) Hyvä myyjä tuntee asiakkaansa ja tämän tarpeet. Hän tuntee myytävät tuotteensa ja palvelunsa ja osaa vastata vaikeisiinkin kysymyksiin. Myyntiä ei voida pitää yksittäisenä tapahtumana, vaan se on asiakassuhdekeskeistä toimintaa pidemmällä aikavälillä. (Isohookana 2007, 133.) Myyntihenkilöstö on usein yrityksestä ainoa, joka on lähellä markkinoita ja asiakkaita. Tämän takia onkin tärkeää kuunnella myyntihenkilöstöä, koska heidän kauttaan asiakkailta ja markkinoilta tulee ideoita, toiveita ja palautetta, jota voidaan kenties hyödyntää yrityksen kehityksessä. (Isohookana 2007, 135.) Palvelut ovat aineettomia ja niiden kulutus tapahtuu samaan aikaan kuin tuotantokin. Myyjän tehtävänä onkin toimia kuuntelijana ja kartoittaa asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin ja saada tuote konkreettisemmaksi asiakkaan kannalta.(isohookana 2007, 135.) Henkilökohtainen myyntityö voidaan jakaa erilaisiin vaiheisiin. Ensimmäisen vaiheen aikana etsitään asiakkaasta taustatietoja sekä suunnitellaan tulevaa myyntineuvottelua. Toisessa vaiheessa otetaan yhteyttä asiakkaaseen. Kolmas vaihe on itse myyntineuvottelu, jonka päätteeksi kauppa päätetään ja tehdään mahdolliset sopimukset. Viimeinen vaihe on jälkihoitovaihe, jota voidaan tehdä esimerkiksi asiakaslehtien ja kanta-asiakaskorttien avulla. Jälkihoitovaiheella pohjustetaan tulevia kauppoja ja luodaan asiakkaalle myönteistä yrityskuvaa. (Opetushallitus, Etälukio 2008).

20 16 4 PALVELUJEN MARKKINOINTI Palveluyritys markkinoi palveluitaan. Esimerkiksi hotelli markkinoi majoituspalveluita ja siivousalan yritys puhtaanapitopalveluita (Lahtinen & Isoviita 2001, 45). Tässä luvussa perehdytään siihen, mitä ovat palvelut ja mitä asiakkaat odottavat palveluilta. Luvussa käsitellään myös asiakaspalvelua. Palvelujen markkinoinnissa korostuu ammattitaitoinen henkilöstö ja sisäinen viestintä. Palveluita tuotettaessa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, jolloin henkilökunnalla on hyvin suuri rooli siinä, miten hyvin asiakkaalle annetut lupaukset voidaan lunastaa ja toivomukset ottaa huomioon. Yrityksen sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että yrityksen oma yrityskulttuuri on asiakasorientoitunut ja palveluhenkinen, eli henkilökunnalle on korostettu palvelun merkitystä. Yrityksen ulkoisella markkinointiviestinnällä annetaan asiakkaille lupauksia ja luodaan odotuksia. Asiakkaalle esimerkiksi mainoksissa luvatut asiat täytyy voida pitää. Katteettomia lupauksia antamalla yritys ei voi rakentaa luottamusta tai hankkia pitkäjänteisiä asiakassuhteita. (Isohookana 2007, 70.) 4.1 Palveluiden määrittely Palvelu, ja etenkin hyvä sellainen, koetaan erittäin tärkeäksi arvoksi. Lähes kaikki kuluttajatutkimukset sekä yritysten, laitosten, paikkakuntien tai järjestöjen teettämät kehittämishankkeet nostavat palvelun tärkeälle sijalle. (Rissanen 2005, 17.) Palveluita tuottavien yritysten ja konkreettisia tuotteita valmistavien yritysten välinen ero on nykyään häilyväisempi kuin se on aikaisemmin ollut. Teollisuus ja kauppa korostavat palvelun merkitystä toiminnassaan ja palvelusta etsitään usein keinoa menestyä kilpailussa. (Ylikoski 1997, 12.)

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä.

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin palveluihin

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011

Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut. Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Yhteiskunnallinen yritys ja kuntapalvelut Jarkko Huovinen Oulu 13.5.2011 Lisäarvo ostopäätöksen tekijälle Janne Pesonen 6.10.2010 17.5.2011 2 Kunta elinvoimajohtajana Teemoja joihin vaikutus ulottuu Johtaminen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI Mirja Rautiainen, Mika Siiskonen: HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI HARJOITUSTEHTÄVIÄ: Hotellin tilat, tuotteet ja palvelut 1. Mikä on majoitusliikkeen toiminnan perusajatus? 2. Mitä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen

TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen TERVETULOA! Järjestörallin kehittämismalli Koillis-Savosta hanke Tapahtuman järjestäminen / Asiakaspalvelu 23.2.2011 Tiina Kuosmanen Asiakaspalvelu tapahtumassa Laatu Asiakkaan huomioiminen Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ/MARKKINOINTI Markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Tervetuloa Iggloilemaan

Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Iggloilemaan Tervetuloa Igglon tarina - Mikko Ranin, toimitusjohtaja Kiinteistönvälitysmarkkinat Turussa - Matti Kasso, varatoimitusjohtaja, Igglo Oy Igglo-palvelun esittely - Tuire Iso-Kouvola,

Lisätiedot

Kylpylähotelli Sani Kalajoen Hiekkasärkillä on 72 huoneen kylpylähotelli. Hotelli avattiin lomailijoille kesäkuussa 2007.

Kylpylähotelli Sani Kalajoen Hiekkasärkillä on 72 huoneen kylpylähotelli. Hotelli avattiin lomailijoille kesäkuussa 2007. Opettajan työelämäjakso/helena Troger, Kalajoen ammattiopisto Artema, matkailu 11.11.2010 31.12.2010 Kylpylähotelli SANI, Kalajoki 1.1.2011-18.2.2011 Kokkolan Matkailu Oy Työelämäjakson ajankohta ja paikat

Lisätiedot

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008

Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma. Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Liikeidea, liiketoimintasuunnitelma Yritystoiminta 3 op Timo Pihlajamäki / Jamk / 2008 Perustamisprosessi Liikeidea Liiketoiminnan suunnittelu Yrityksen perustaminen Kasvu / kuihtuminen Tuottava liiketoiminta

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Työpaja 3. Palvelutuotteen kokoaminen tuotekortiksi Tavoite: Oman palvelun paketointi Jutta Ahro/ ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Palvelupolku

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSMARKKINOINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT

KAUPPAKESKUSMARKKINOINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT KAUPPAKESKUSMARKKINOINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT Kauppakeskusmarkkinointi kauppakeskusjohdon näkökulmasta Kauppakeskuksen yrittäjäyhdistyksen toiminta / kauppakeskus markkinointi Vaihtoehtoinen malli kauppakeskuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot