LIIKETOIMINTASUUNNITELMA / HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTASUUNNITELMA / HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY VUOSILLE 2015-2020"

Transkriptio

1 1 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA / HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY VUOSILLE Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa Käsitelty Hämeenlinnan kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaoksessa PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ HÄMEENLINNAN ETELÄRANTA OY RAATIHUONEENKATU 9, 3. KRS HÄMEENLINNA toimiala: JOHDON KONSULTOINTI omistus: HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 100% liikevaihto v. 2014: henkilöstö: 1 VAKITUINEN TJ toimitilat: VUOKRATTU KAUPUNGILTA 1.2. YRITYKSEN HISTORIA JA NYKYTILANNE Yhtiö on perustettu kaupungin toimesta vuonna 2011 muodostamaan Hämeenlinnan Etelärannasta kaupungin vetovoimainen keskustan osa. Yhtiö on määritelty yhdeksi kaupungin strategiseksi yhtiöksi. Yhtiön omistaa Hämeenlinnan kaupunki. Alueen osayleiskaavoitus käynnistettiin kaupungin toimesta Tätä ennen vuodesta 2005 alkaen kaupunki on järjestänyt aluetta koskevia arkkitehtikilpailuja ja muita selvityksiä. Osayleiskaavoitusta on hoitanut yksinomaan Hämeenlinnan kaupungin kaavoitusyksikkö maankäyttö- ja rakennuslakia sekä asetuksia noudattaen. Yhtiöllä ei ole ollut tässä mitään tehtävää tai roolia. Vuosina yhtiötä johdettiin konsulttisopimuksen pohjalta kokonaisuutena ostopalveluna arkkitehtitoimistolta nimeltään InterArch Oy. Tästä oli yhteistoimintasopimus kaupungin ja yhtiön välillä. Yhtiö teetti tänä

2 2 aikana arkkitehtitoimistolla alueen rakennekonsepteja (mm. energiakaavaajatus) ja kilpailuja. Mainostoimisto Bob the Helsinki lanseerasi alueen Engelinranta nimiseksi ja laati tätä tukevaa markkinointimateriaalia ja wwwsivut. Ostopalvelubudjetti oli /vuosi. Leena Kähkönen toimi osaaikaisena toimitusjohtajana työsuhteessa yhtiöön Nykytilanne vuonna 2014 Hämeenlinnan Eteläranta Oy on avustanut kaupunkia sen strategian toteuttamisessa kaupunkikeskustan ja asumisen kehittämisen osalta. Yhtiö seuraa asunto- ja rakennusmarkkinoiden kehitystä ja pitää yhteyttä alan yrityksiin ja toimijoihin. Yhtiö ei ole tehnyt mitään sopimuksia alueen toteuttamisesta kenenkään toimijan kanssa. Huhtikuusta 2014 alkaen yhtiöllä on ollut julkisella haulla rekrytoitu kokoaikainen toimitusjohtaja, joka toimii Etelärannan projektinjohtajana kaupungin johdon tukena. Yhtiön ostopalvelusopimusta on pienennetty vuosina 2014 ja 2015 ( x 2) /vuosi. Tämän seurauksena yhtiön panostusta sen alkuvuosien toiminnan painopisteeseen, alueen yleismarkkinointiin, vähennettiin huomattavasti. Vuoden 2014 aikana huhtikuusta alkaen yhtiö on keskittynyt tukemaan kaupunkia ydinkeskustan maankäytön kehittämisessä ja selvittämään sijoittajien kiinnostusta Etelärantaan. Hämeenlinnan kaupunki ja yhtiö ovat solmineet palvelusopimuksen 6/2014. Sen perusteella yhtiö on kilpailuttanut saamiensa taloudellisten resurssien ( e + alv vuonna 2014) turvin mm. alueen pilaantuneiden maiden selvitysten ja kustannuslaskennan, infrastruktuurikustannusten, kannattavuuslaskennan ja kuntatalousselvitysten tekijät. Tämä Etelärannan taloudellisia toteuttamisedellytyksiä kuvaava hankinta valmistuu ja se toimitetaan kaavoituksen tueksi. Selvityksen sisältönä ovat kuvaukset ja laskelmat kaavoittajan tekemistä eri osayleiskaavavaihtoehdoista sisältäen 0-vaihtoehdon. Selvityksessä kuvataan vaihtoehtoisia toteuttamisjärjestyksiä, pilaantuneen maan puhdistuksen kustannuksia sikäli, kun ne ovat selvillä (selvitystyö jatkuu edelleen vuoden vaihteen yli), kaavatalouskustannuksia, tonttien arvioituja myyntihintoja (salainen osuus), sekä kuntatalouslaskelmia TUOTTEET JA PALVELUT Yhtiön tärkein asiakas on Hämeenlinnan kaupunki. Yhtiö tarjoaa kaupungille aluekehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Yhtiön viestinnän ja markkinoinnin asiakkaita ovat kaupunkilaiset ja alueen toteuttamisen potentiaaliset yhteistyökumppanit sekä mahdolliset uudet alueelle muuttavat tulevat hämeenlinnalaiset. Tehdyt palvelut on rahoitettu kaupungin yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Vuonna 2014 yhtiön hallituksen strategiana määrittämä Engelinrannan toteuttamisen vauhdittaminen on tarkoittanut vuonna 2014 lisäselvityksiä

3 3 kaavoitusta varten (edellä kuvatut infrastruktuurikustannukset, pilaantuneet maat, tonttien myyntihinnat, alueen kannattavuus ja rakentamisen määrä kaupungin kannalta katsottuna). Tänä vuonna on tehty alueen yleistä ideointia yhdessä sidosryhmien, kuten yritysten, yhdistysten ja virkamiesten kanssa. Katso lisäksi kohta TOIMIALAN KUVAUS Rakentaminen on erittäin suhdanneriippuvaista, koskien myös erityisaloja kuten pilaantuneen maan kunnostusta. Kunnan kannattaa matalasuhdanteessa kilpailuttaa pilaantuneen maan kunnostusta ja/tai vaativia infrastruktuurihankkeita, koska hinnat ovat kohtuullisia ja kilpailua toimeksiannoista on. Kunnan merkittävimmät investoinnit kannattaa toteuttaa matalasuhdanteessa. Etelärannan alueesta on mahdollista saada usean toimijan toteuttamana monimuotoisempi ja korkeatasoisempi kuin yhden toimijan käsissä. Asuntojen rakentamistahdin on arvioitu olevan kpl/vuosi riippuen rakentamisen määrästä. Rakennusala on erittäin työllistävää. 1 M :n arvoinen rakennusinvestointi aiheuttaa 6 uutta henkilötyövuotta rakennuspaikalla ja 6 uutta henkilötyövuotta lisää kuljetuksissa ja rakennustuoteteollisuudessa LIIKEIDEA JA STRATEGIA Nykytilanne: Yhtiön hallituksen vuonna 2013 hyväksymän strategian mukaan Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n tehtävänä on ollut vauhdittaa Engelinrannan aluekehitystä kaupunginvaltuuston antamien suuntaviivojen mukaisesti ja kaupunginhallituksen valvonnassa seuraavasti: - Valmistella aluekehityshankkeen rahoitus- ja toteutusmallia - Kumppaneiden etsiminen alueen toteuttamiseen - Engelinrannan markkinointia ja viestintää kaikkien sidosryhmien suuntaan - Kaupungin erikseen päättämien osahankkeiden projektinjohto Yhtiön tärkein asiakas ja samalla toimeksiantaja on Hämeenlinnan kaupunki. Vuoden 2014 aikana yhtiö on panostanut erityisesti kaavoitusprossissa tarvittavien teknillis-taloudellisten selvitysten tekemiseen, jotka näyttävät, onko yhtiöllä mahdollisuutta luoda liiketoimintaa tonttien omistamisesta, rakennuttamisesta ja myymisestä. Tehtävä on suoritettu kiinteässä yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön kanssa. Yhtiön hallituksen

4 4 kokouksiin osallistuvat säännöllisesti apulaiskaupunginjohtaja, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, tilaajajohtaja ja viestintäpäällikkö tai sijaisensa. Tulevaisuus Katso kappale Vuonna 2015 yhtiön liiketoimintasuunnitelma tarkennetaan vastaamaan kaupungin päätöksiä. 1.6 YRITYKSEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Asukasmäärästä ja alueen kannattavuustavoitteista päättäminen Kaupungin tulee päättää kuinka paljon asukkaita se haluaa Etelärantaan saada. Yhtiön teettämät kannattavuuslaskelmat, jotka toimitetaan kaupungin kaavoitusyksikköön, selventävät tätä. Osayleiskaavaluonnoksessa on n asukasta. Yhtiön hankinnassa on yhtenä vaihtoehtona 3500 asukasta. Alueen suunniteltu toteutusaikataulu on joko vuosille (tämä merkitsee 2200 asukasta) tai vuosille (tämä merkitsee 3500 asukasta). Alue lisää Hämeenlinnan ydinkeskustan asukaslukua noin 1,4-1,7 -kertaisesti, mikä merkitsee lisäkysyntää keskustan palvelujen ja liike-elämän kannalta. Kaupunki on suurin maanomistaja. Sen tulee päättää, miten voimakkaasti rakennetun keskustan osan ja millaisen imagon se alueesta haluaa. Alueen taloudellinen kannattavuus on riippuvaista kaatopaikan ja muun pilaantuneen maan puhdistustavoitteista, infrastruktuurin rakentamisen määrästä ja rakennusoikeuden määrästä. Suomen kasvukäytävän päät eli Helsinki ja Tampere investoivat voimakkaasti (tieto YLE ). Tampere kasvattaa investointejaan 3 miljardia euroa seuraavan 20 vuoden ajan. Samoin Helsingillä on tavoitteena hankkia tuhansia uusia asukkaita/vuosi alueelleen. Tässä tilanteessa esimerkiksi Hämeenlinnasta siirtyy asukkaita vetovoimaisiin molempiin kasvukäytävän päihin. Hämeenlinna voi päättää haluta saada osansa kasvukäytävän kummankin ääripään vetovoimasta. Kaupunki voi kehittää voimakkaasti omaa modernia asuntotuotantoaan keskustassa ja saada siten houkuteltua väkeä muuttamaan suurkaupungin sijasta Hämeenlinnaan tai pysymään siellä.

5 5 Alueen taloudellinen arvo Nykyisen osayleiskaavaluonnoksen perusteella Etelärannan alueen rakentaminen tulee olemaan arviolta n. 350M :n kokonaisinvestointi (eli noin 1/10 Tampereen tulevasta investoinnista). Tämän työllisyysvaikutus tulee olemaan noin 4200 uutta henkilötyövuotta talousalueella sisältäen infrastruktuurirakentamisen, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen, rakennusten suunnittelun, rakentamisen, kuljetukset ja rakennustuoteteollisuuden osuuden. Etelärannan rakentamisolosuhteet Kaupunki omistaa noin 4/5 alueen pinta-alasta. Muu alue on yksityisen tai Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Kaupunki on järjestänyt yhteistoimintapalavereja osayleiskaavoituksen aikana maanomistajien kanssa. Alueella on kaatopaikka veden äärellä, muuta pilaantunutta maata, pohjavesi metrin verran maan pinnan alapuolella. Infrastruktuurin ja talojen perustamiseen tarvitaan noin 15 metrin pituinen paalutus. Nämä seikat tekevät alueen tonttien myynnistä kannattavuusnäkökulmasta haastavan kaupungin kannalta. Sijoittajat investoivat vain puhtaalle maalle ja edellyttävät, että kaupunki puhdistaa maan ensin ennen myyntiä. Jos alueen toteuttamisen volyymia nostetaan 500 M, sen työllistämisen vaikutukset ovat noin 6000 miestyövuotta edellyttäen, että toteuttajat löytyvät ja markkinat toimivat eli että asuntoja hankitaan riittävästi ostamalla tai vuokraamalla. Rakennusala on erityisen suhdanneherkkää, mikä on otettava huomioon pitkäkestoisen keskustan alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhtiön tulevaisuuden hahmotelmia Kaupunginvaltuusto päättää Etelärannan osayleiskaavasta vuoden 2015 aikana. Päätös antaa osaltaan suuntaviivoja Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n tulevan toiminnan linjaamiselle. Jos alue tai sen osa päätetään rakentaa, yhtiön luonteva tehtävä on kaupunginhallituksen ohjauksessa vastata alueen toteuttamisen projektinjohdosta ja yhteydenpidosta toteuttajiin. Lisäksi yhtiöllä on merkittävä rooli alueen markkinoinnissa osana Hämeenlinnan kaupungin markkinointia. Yhtiön tehtävänä on myös organisoida alueellaan kaupunkirakentamisen ja asumisen liiketoiminnan kehityshankkeita ja hankkia niihin Tekesin ja muiden tahojen rahoitusta. On selvitettävä yhteistyö olemassa olevien kaupungin yhtiöiden kanssa rakennuttamisessa ja mainonnassa (Hämeenlinnan Asunnot Oy, Linnan Kehitys, Hämeenlinnan pysäköinti Oy).

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

SRV:n vuosi 2013. Tilinpäätös

SRV:n vuosi 2013. Tilinpäätös Vuosikertomus 2013 SRV Vuosikertomus 2013 Kannessa: SRV:n vuosi 2013 SRV sijoituskohteena 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Vuosi 2013 lukuina 4 Hankekehitys 6 Yritysvastuu 10 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014

KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 KOHTI UUTTA KINNOA - Kouvola Innovation Oy:n toiminnan kehittäminen LOPPURAPORTTI 14.11.2014 Timo Ojala ja Seppo Määttä Broad Scope Management Consulting Oy Sisältö Yhteenveto uudistamisehdotuksista 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2014 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO aaltonet.fi facebook.com/ aaltoyliopistokiinteistot @AykAalto Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Lämpömiehenkuja 2 A, 02150 Espoo Puh. 09 439 0060

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot