TTIP sopimus pähkinänkuoressa

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTIP sopimus pähkinänkuoressa"

Transkriptio

1 Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) Kohti EU:n ja Yhdysvaltojen välistä kauppasopimusta TTIP sopimus pähkinänkuoressa Yleiskatsaus ja asiakohtainen opas Kauppa

2 Kannen kuva blvsone Fotolia.com Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2015 Print ISBN doi: / NG FI-C PDF ISBN doi: / NG FI-N Euroopan unioni, 2015 Tekstin jäljentäminen on sallittua (paitsi kaupalliseen tarkoitukseen), kunhan lähde mainitaan. Printed in Belgium

3 Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) Kohti EU:n ja Yhdysvaltojen välistä kauppasopimusta TTIP sopimus pähkinänkuoressa Yleiskatsaus ja asiakohtainen opas Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto

4 Sisällysluettelo Esipuhe... 5 TTIP perustiedot... 6 TTIP sopimuksen sisältö yleiskatsaus... 8 TTIP sopimuksen sisältö luku kerrallaan Markkinoille pääsy Tavarakauppa ja tullit Palvelut Julkiset hankinnat Alkuperäsäännöt Sääntely yhteistyö Sääntely yhteistyö Kaupan tekniset esteet TTIP:ssä Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys TTIP:ssä Kemianteollisuus Kosmeettiset valmisteet Tekniset laitteet Tieto- ja viestintäteknologia Lääkinnälliset laitteet Torjunta aineet Lääketeollisuus Tekstiiliteollisuus Ajoneuvot Säännöt Kestävä kehitys TTIP:ssä Energia ja raaka aineet TTIP:ssä Tullimenettelyjen ja kaupan helpottaminen Pk yritykset Investointisuoja TTIP:ssä Valtioiden välinen riitojenratkaisu Kilpailupolitiikka Teollis- ja tekijänoikeudet sekä maantieteelliset merkinnät... 48

5 Esipuhe 5 TTIP sopimuksella on väliä: se tarjoaa valtavan potentiaalin luoda työpaikkoja ja talouskasvua ja helpottaa tiukkojen normien luomista maailmankauppaan. Ja se vaikuttaa meistä jokaiseen. Sopimuksen onnistuminen edellyttää, että se tehdään mahdollisimman avoimesti ja mukana ovat kaikki asianosaiset. Aion EU:n kauppakomissaarina tehdä näistä kauppaneuvotteluista EU:n historian avoimimmat. Tämä kirjanen on tehty juuri avoimuuden vuoksi. Kirjasessa selitetään TTIP sopimuksen jokainen luku. Siinä kerrotaan, miksi neuvotellaan, mitä neuvotteluilta halutaan ja miten ihmisten huolenaiheet otetaan huomioon. Kirjanen on laadittu yleistajuisesti. Eikä pidä unohtaa, että jokaisen mielipiteellä on merkitystä. Kerro sinäkin mielipiteesi komission verkkosivulla: in focus/ttip/have your say/ Cecilia Malmström EU:n kauppakomissaari maaliskuu 2015

6 6 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA TTIP perustiedot EU neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa kauppa- ja investointisopimuksesta eli transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP). Sisältö joilla suojellaan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä jotka hyödyttävät yhteiskuntaa muilla tavoilla. EU maat säilyttävät täydet oikeutensa päättää säännöistä ja säätää lakeja ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi tuottaa julkiset palvelut haluamallaan tavalla. TTIP sopimuksen avulla halutaan auttaa ihmisiä ja sekä suuria että pieniä yrityksiä avaamalla Yhdysvallat EU:n yrityksille vähentämällä byrokratiaa yritysten vientikaupassa laatimalla sääntöjä, jotka helpottavat vientiä, tuontia ja investointeja ja tekevät niistä oikeudenmukaisempia. Tässä oppaassa sopimus selitetään yksityiskohtaisesti. Vaikutukset Riippumattomien tutkimusten ja EU:n aikaisempien kauppasopimusten perusteella TTIP sopimus auttaisi luomaan työpaikkoja ja talouskasvua alentamaan hintoja ja lisäämään valinnanvaraa. Se lisäisi myös EU:n mahdollisuuksia vaikuttaa maailmankaupan sääntöihin tuoda eurooppalaisia arvoja esiin maailmanlaajuisesti. Menettely EU maiden hallitukset antoivat komissiolle vuonna 2013 neuvotteluvaltuutuksen. Nyt hallitukset ovat mukana neuvotteluissa, joihin osallistuvat myös Euroopan parlamentti liike elämä, ammattiliitot, kuluttajaryhmät, terveysalan edustajat ja muut intressiryhmät yleisö. Kun sopimusteksti on lopullinen, sopimuksen solmimisesta päättävät EU maiden hallitukset ja Euroopan parlamentin jäsenet. Lisätietoja TTIP sopimuksen mahdollisista vaikutuksista ja neuvotteluprosessin etenemisestä saa osoitteesta www. ec.europa.eu/trade Mutta mihin tahansa ei suostuta. On varmistettava esimerkiksi, että EU:hun tuotavat tuotteet vastaavat EU:n tiukkoja normeja,

7 TTIP PERUSTIEDOT 7 Claus Olsen Myynti- ja markkinointijohtaja Mette Munk Bakeries, Tanska Toivomme, että EU:n ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa poistetaan verot, joita Yhdysvaltojen tulli meiltä perii. Kerro mielipiteesi Komission TTIP neuvottelutiimi haluaa kuulla näkemyksesi. Ota siis yhteyttä. Soita tai kirjoita meille P.: internetosoite: Seuraa meitä EU_TTIP_team Käy sivustollamme osoitteessa ec.europa. eu/trade Kerro mielipiteesi ehdotuksista komission julkisissa kuulemisissa. Tapaa EU:n neuvottelutiimi Ilmoittaudu johonkin tiimin säännöllisistä kokouksista, jos edustat jotakin tiettyä intressiryhmää. Ota yhteyttä edustajaasi Euroopan parlamentissa (MEP).

8 8 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA TTIP sopimuksen sisältö yleiskatsaus TTIP sopimuksessa on 24 lukua, jotka on jaoteltu kolmeen osaan. Osa 1: Markkinoille pääsy Ensimmäinen osa olisi samanlainen kuin EU:n muissakin kauppasopimuksissa. Sen ansiosta kaikenkokoisten ja kaikilla aloilla toimivien EU:n yritysten olisi helpompi päästä markkinoille EU:n ulkopuolella. Sopimuksen myötä EU:n yritykset voisivat viedä Yhdysvaltoihin enemmän ja saada siellä julkisia hankintasopimuksia tuoda enemmän tavaraa tai palveluita, joita ne tarvitsevat lopputuotteidensa valmistamiseen määrittää helpommin, milloin tuote lasketaan EU:ssa (tai Yhdysvalloissa) valmistetuksi investoida Yhdysvaltoihin helpommin. Osa 2: Sääntely yhteistyö Tämän osan määräyksiä otetaan EU:n kauppasopimuksiin ensimmäistä kertaa. Tavoitteena on tiivistää EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten yhteistyötä nykyisestä Yhdysvaltoihin viedessään EU:n yritysten on noudatettava Yhdysvaltojen normeja. Usein normeilla saavutetaan sama turvallisuus- ja laatutaso, mutta ne poikkeavat EU:n normeista teknisten yksityiskohtien ja tarkastusmenettelyjen osalta. Tämä voi olla kallista erityisesti pienemmille yrityksille. Kustannuksia voitaisiin alentaa tekemällä sääntely yhteistyötä siten, ettei ihmisten ja ympäristön suojelua koskevia EU:n tiukkoja vaatimuksia heikennetä. Osa 3: Säännöt Tässä osassa ovat uudet säännöt, joilla autetaan kaikkia EU:n yrityksiä hyödyntämään sopimusta paremmin (erityisesti pienemmät yritykset) saamaan tarvitsemiaan raaka aineita ja energiaa suojelemaan teollis- ja tekijänoikeuksiaan eli uusiin tuotteisiin johtanutta tutkimus- ja ajatustyötä investoimaan luottaen siihen, että vaikeuksissa saa apua säästämään aikaa ja raha a tullimuodollisuuksissa. Tässä osassa halutaan myös vahvistaa kestävän kehityksen keskeinen asema TTIP sopimuksessa muodollinen järjestelmä, jolla kansalaisyhteiskunta voi pakottaa sääntelyviranomaiset pitämään lupauksensa valtioiden (EU ja Yhdysvallat) välisten riitojen ratkaisumekanismi, johon kaikki osapuolet luottavat.

9 TTIP SOPIMUKSEN SISÄLTÖ YLEISKATSAUS 9 3 osaa 1. Markkinoille pääsy 2. Sääntelyyhteistyö 3. Säännöt 1.1 Tullit ja tariffit Monialaiset kysymykset 3.1 Kestävä kehitys 1.2 Palvelut 2.1 Sääntelyn lähentäminen 3.2 Energia ja raaka aineet 1.3 Julkiset hankinnat 1.4 Alkuperäsäännöt Toimialat 2.2 Kaupan tekniset esteet 2.3 Elintarviketurvallisuus sekä eläinja kasviterveys Kemianteollisuus 3.3 Tullimenettelyjen ja kaupan helpottaminen 3.4 Pk yritykset 3.5 Investointisuoja, sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu 3.6 Valtioiden välinen riitojenratkaisu 24 lukua 2.5 Kosmeettiset valmisteet 2.6 Tekniset laitteet 3.7 Kilpailu 3.8 Teollis- ja tekijänoikeudet sekä maantieteellinen merkintä 2.7 Tieto- ja viestintäteknologia 2.8 Lääkinnälliset laitteet 2.9 Torjunta aineet 2.10 Lääketeollisuus 2.11 Tekstiilit 2.12 Ajoneuvot 1 Tämän luvun virallinen nimi on Terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvät kysymykset.

10 10 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA TTIP sopimuksen sisältö luku kerrallaan Komissio haluaa tehdä kaiken voitavan, jotta kumppanuusneuvottelut olisivat avoimet. Koskaan ennen ei ole julkaistu EU:n kauppaneuvottelujen tekstejä luonnosvaiheessa. Nyt on julkaistu asiakirjat, jotka toimitetaan Yhdysvaltojen neuvottelutiimille viikon pituisten neuvottelukokousten aikana. EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelutiimien tekstit ovat keskustelujen pohja. Asiakirjoja on kahdenlaisia: Kirjalliset ehdotukset EU:n alkuperäiset ehdotukset sopimusteksteiksi TTIP:n eri aihepiireissä. Kannanotot näissä esitetään ja kuvataan EU:n lähestymistapa TTIP:n eri aihepiirejä koskevissa neuvotteluissa. Asiakirjat ovat saatavilla internetissä www. ec.europa.eu/trade. Tämän kirjasen sivuilla selitetään TTIPsopimuksen jokaisen luvun osalta miksi mistäkin aihepiiristä neuvotellaan mitä lopulliseen sopimukseen halutaan tärkeimmät tiedossa olevat huolenaiheet ja mitä niiden huomioon ottamiseksi tehdään. Sopimuksen lopullinen teksti pohjautuu näistä teksteistä käytyihin neuvotteluihin.

11 11 TTIP-sopimuksen 1. osa Markkinoille pääsy Yhdysvaltojen markkinoille pääsyn helpottaminen 1.1 luku Tullit ja maksut 1.2 luku Palvelut 1.3 luku Julkiset hankinnat 1.4 luku Alkuperäsäännöt Alennetaan tulleja tai poistetaan ne tavaroilta, joita molemmat osapuolet vievät toistensa markkinoille Helpotetaan palvelujen myyntiä Yhdysvalloissa Päästetään EU:n yritykset kilpailemaan Yhdysvaltojen julkisista hankinnoista Sovitaan säännöistä, joiden perusteella tuotteen alkuperä määräytyy

12 12 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA 1.1 Tavarakauppa ja tullit Alennetaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen viennin ja tuonnin kustannuksia Tämän luvun tavoitteena on poistaa tullit ja muut kaupan esteet piristää taloutta ja luoda työpaikkoja auttaa EU:n yrityksiä kasvamaan ja kilpailemaan maailmanlaajuisesti. Miksi tavarakaupasta ja tulleista neuvotellaan Tullit (tariffit) nostavat tuotteiden hintoja. Se vaikeuttaa EU:n yritysten tuotteiden myyntiä Yhdysvalloissa, koska se tekee niistä kalliimpia kuin Yhdysvalloissa valmistetut tuotteet. EU:n ja Yhdysvaltojen välillä perittävät tullit ovat yleensä alhaiset: keskimäärin alle 2 %. Keskiarvo piilottaa kuitenkin hyvin erilaisen tilanteen yksittäisissä tuotteissa. Yli puolessa EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kaupassa ei peritä tulleja lainkaan. Mutta ne tullit, joita peritään, vaihtelevat 1 3 prosentista raaka aineiden kaltaisissa perustuotteissa 30 prosenttiin esimerkiksi vaatteissa ja kengissä. Jotkut tullit ovat niin korkeat, että ne estävät kaupan kokonaan. Esimerkiksi Yhdysvallat perii lähes 140 prosentin tullin joistakin maitotuotteista yli 130 prosentin tullin maapähkinöistä. Joissakin tapauksissa Yhdysvaltojen ja EU:n tullit eroavat toisistaan jopa samassa tuoteryhmässä. Esimerkiksi henkilöautoissa EU:n tuontitulli Yhdysvalloista on 10 % Yhdysvaltojen tuontitulli EU:sta on vain 2,5 % junavaunuissa Yhdysvaltojen tuontitulli on 14 % EU:n tuontitulli Yhdysvalloista on vain 1,7 %. EU haluaa poistaa nämä tullit ja muut kaupan esteet, kuten pitkälliset hallintotarkastukset, jotka nostavat tuotteiden hintaa. EU:n tavoitteet Tämä luku poistaisi lähes kaikki tullit EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kaupasta. Tuloksena olisi välitöntä säästöä EU:n yrityksille heijastusvaikutuksia eli hyötyjä, jotka eivät liity suoraan kauppaan, esimerkiksi tariffien poistaminen alentaisi vientituotteidemme kustannuksia, mikä lisäisi myyntiä, mikä tarkoittaisi lisää työpaikkoja, jotta yritykset voisivat tuottaa enemmän, mikä lisäisi muiden tuottamiemme tavaroiden kysyntää, kun kyseiset työpaikat saavien kulutusmahdollisuudet paranisivat piristystä EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tavarakauppaan.

13 MARKKINOILLE PÄÄSY Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Suurin osa tullitariffeista poistuu sopimuksen astuessa voimaan, koska tästä ei juurikaan aiheutuisi haittaa. 13 Jos EU:n tullien poistaminen aiheuttaa vaikeuksia EU:n yrityksille, tarvitaan pidempi siirtymäaika helpottamaan yritysten sopeutumista. Jos siirtymäajan jälkeenkin olisi vielä vaikeuksia, markkinat avattaisiin vain osittain. 1.2 Palvelut Autetaan EU:n yrityksiä hyödyntämään Yhdysvaltojen markkinoita Tämän luvun tavoitteena on varmistaa, että EU:n yritykset voivat kilpailla Yhdysvalloissa samoin ehdoin kuin yhdysvaltalaiset yritykset turvata EU maiden oikeudet tuottaa julkiset palvelut haluamallaan tavalla. Miksi palveluista neuvotellaan Palveluilla on väliä. Ne ovat sekä EU:n että Yhdysvaltojen talouden selkäranka. Niiden osuus EU:n taloudesta ja työpaikoista on jopa 60 %. Palvelujen vienti EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on jo runsasta. EU:n yritykset törmäävät kuitenkin esteisiin yrittäessään myydä palveluja Yhdysvalloissa. TTIP sopimuksella pyritään puuttumaan niihin ja vahvistamaan säännöt, joilla päästäisiin eroon nykyisistä EU:n oikeushenkilöille asetetuista rajoituksista omistaa yhdysvaltalaisten yritysten osakkeita. Lisäksi sopimuksessa on määrä suojella EU:lle ja Yhdysvalloille tärkeitä herkkiä sektoreita, kuten julkisia palveluja säilyttää valtioiden oikeudet vahvistaa laatu- ja turvallisuusnormeja säännellä palveluja muilla tavoilla. EU:n tavoitteet Sopimuksen tässä osassa halutaan turvata ainakin seuraavat EU:n yrityksille ja ammatinharjoittajille koituvat hyödyt: markkinoille pääsy poistetaan EU:n yritysten tieltä esteet esim. seuraavilla aloilla: televiestintä (myös osakeomistukselle asetetut rajoitukset) satamien tai väylien ruoppaaminen mudan tai kivien poistamiseksi liikkuvuus taataan ammattihenkilöille, kuten arkkitehdeille oikeus harjoittaa ammattitoimintaa Atlantin molemmin puolin tunnustamalla ammattipätevyydet vastavuoroisesti helpompi pääsy Yhdysvaltojen alueelle toimiluvat ja hyväksynnät sovitaan tiukoista normeista, jotka nopeuttavat ja selkiyttävät toimilupien ja hyväksyntien antamista ihmisille ja yrityksille esimerkiksi seuraavien palvelujen tarjoamista varten: tilintarkastus liikkeenjohdon konsultointi oikeudellinen neuvonta

14 14 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA Uudet säännöt sovitaan säännöistä EU:n talouden kannalta erityisen tärkeillä toimialoilla, kuten televiestinnässä sähköisessä kaupassa rahoituspalveluissa posti- ja kuriiripalveluissa meriliikenteessä. Säännöt helpottavat vientiä ja varmistavat esimerkiksi, että EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset voivat kilpailla tasavertaisina kummankin markkinoilla julkinen valta kohtelee EU:n ja Yhdysvaltojen yrityksiä samalla tavalla sääntelyviranomaiset voivat tiivistää yhteistyötään tulevaisuudessa. Varmuus varmistetaan Yhdysvalloilta pitävimmät mahdolliset takuut sille, että EU:n yritykset pääsevät Yhdysvaltojen markkinoille vähintään samoin ehdoin kuin nyt. Suojelu herkillä aloilla kuten audiovisuaalisella alalla (TV, radio ja elokuvat) julkisessa terveyden- ja sairaanhoidossa sekä koulutuksessa sosiaalipalveluissa ja vesihuollossa. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe 1. Julkiset palvelut TTIP sopimus uhkaa julkisten palvelujen erityisasemaa terveydenhuollon, koulutuksen, sosiaalipalvelujen ja vesihuollon kaltaisilla aloilla. 2. Kulttuuri TTIP sopimus uhkaa eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuutta. 3. Tietosuoja TTIP sopimuksen myötä henkilötietoja ei enää suojella. EU:n vastaus EU ei sitoudu julkisrahoitteisten terveys-, koulutus- eikä sosiaalipalvelujen osalta mihinkään. Sama koskee vesihuoltoa (veden keruu, puhdistus ja jakelu). Jäsenvaltiot voivat näillä aloilla toteuttaa haluamansa toimenpiteet nyt ja tulevaisuudessa. Audiovisuaalisella alalla (elokuvat, radio, televisio) ei sitouduta mihinkään. Näin ollen jäsenvaltiot voivat ryhtyä mihin tahansa haluamiinsa toimenpiteisiin, esimerkiksi asettaa eurooppalaiselle tuotannolle kiintiöitä. TTIP neuvotteluissa ei kajota tietosuojanormeihin. TTIP sopimuksessa varmistetaan, että EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ohi kaikkien muiden sitoumusten.

15 MARKKINOILLE PÄÄSY Julkiset hankinnat Sallitaan EU:n yritysten tehdä tarjouksia julkisista hankinnoista Yhdysvalloissa Tämän luvun tavoitteena on taata EU:n yrityksille mahdollisuudet tehdä tarjouksia suuremmasta osasta tuotteita ja palveluita, joita Yhdysvaltain viranomaiset ostavat kilpailla Yhdysvaltojen yritysten kanssa samoilla ehdoilla. Miksi julkisista hankinnoista neuvotellaan Julkisissa hankintasopimuksissa on kyse siitä, miten viranomaiset käyttävät veronmaksajien rahoja ostaessaan tavaroita, urakoita tai palveluja. EU:n ja Yhdysvaltojen julkisten hankintojen markkinat ovat maailman suurimmat. Molemmilla on säännöt, joilla pyritään varmistamaan julkisten varojen avoin, tehokas ja syrjimätön käyttö. Yritykset törmäävät kuitenkin vaikeuksiin yrittäessään saada julkisia hankintasopimuksia Atlantin tuolla puolen. Joskus ne eivät saa osallistua koko tarjouskilpailuun. TTIP sopimus antaa mahdollisuuden poistaa jäljellä olevat esteet ja varmistaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset voivat kilpailla julkisista hankinnoista samoin ehdoin. Julkisten hankintojen avaaminen Atlantin molemmin puolin olisi hyväksi sekä EU:lle että Yhdysvalloille. Tiukoissa budjettiraameissa toimiville viranomaisille se toisi paremman lisäarvon lisää valinnanvaraa taloudellista tehokkuutta parannuksia hallintotapaan. Yrityksille se voisi lisätä tuotteiden ja palvelujen kysyntää luoda kasvumahdollisuuksia turvata nykyisiä ja luoda uusia työpaikkoja. EU:n tavoitteet Sopimuksen tässä osassa halutaan varmistaa, että sovitaan säännöistä, joilla varmistetaan, ettei EU:n tai Yhdysvaltojen yrityksiä syrjitä niiden osallistuessa tarjouskilpailuihin toistensa markkinoilla sovitaan säännöistä, joilla maksimoidaan julkisten hankintamenettelyjen avoimuus, jotta EU:n ja Yhdysvaltojen yritykset olisivat tietoisia mahdollisuuksistaan Atlantin molemmilla puolilla maksimoidaan EU:n ja Yhdysvaltojen yritysten mahdollisuudet osallistua vailla syrjintää tarjouskilpailuihin kaikilla hallinnon tasoilla keskushallinnosta ja liittovaltion hallinnosta alemmille tasoille. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Komission tiedossa ei tällä hetkellä ole erityisen arkaluontoisia kysymyksiä eikä seikkoja, joista ihmiset olisivat erityisen huolissaan. Tavoitteena on avata julkisten tarjouskilpailujen markkinat samanlaisten avoimuuden ja

16 16 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA syrjimättömyyden periaatteiden pohjalta, joita sovelletaan EU lainsäädännön mukaisesti. TTIP sopimus ei vaikuta viranomaisten oikeuteen valita, ulkoistetaanko jokin julkinen palvelu vai tuotetaanko se itse viranomaisten valmiuksiin valita tavaroita, palveluita ja urakoita siten, että niillä edistetään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ympäristönsuojelua yhteiskunnallista kehitystä ja ihmisten oikeuksia työelämässä. 1.4 Alkuperäsäännöt Sovitaan säännöistä, joiden perusteella määräytyy, mitkä tuotteet hyötyvät TTIP:stä Tämän luvun tavoitteena on luoda käyttäjäystävälliset säännöt, joilla taataan, että TTIP:stä hyötyvät tuotteet on todella valmistettu EU:ssa tai Yhdysvalloissa. Miksi alkuperäsäännöistä neuvotellaan Alkuperäsäännöt ovat tärkeä osa kaikkia kauppasopimuksia. Niiden mukaan määritetään, milloin tuotetta voidaan pitää sopimuksen allekirjoittaneissa maissa valmistettuna. Alkuperäsäännöillä taataan, että ainoastaan aidosti kyseisiin maihin liittyvät tuotteet voivat hyötyä kauppasopimuksesta ja siten esimerkiksi välttyä tullimaksuilta. Muista maista peräisin olevat tuotteet eivät saa samoja etuja. EU:n tulli tarkistaa asian sopimuksen allekirjoittaneen toisen maan tullilta laatia yhteiset säännöt siitä, mitä tuotteen alkuperän todistamiseksi vaaditaan. EU:n tavoitteet Sopimuksen tässä osassa on tarkoitus yksinkertaistaa alkuperäsääntöjä siten, että EU:n tuottajien ja viejien on helppo ymmärtää ja käyttää niitä laatia alkuperäsäännöt, joissa otetaan huomioon tulevat tuotantosuuntaukset ja kannustetaan innovointiin vahvistaa menettelyt sen varmistamiseen, että sääntöjä noudatetaan asianmukaisesti petosten rajoittamiseen kaupan helpottamiseen poistamalla tarpeettomia esteitä. Sopimuksella halutaan varmistaa, että luodut säännöt vastaavat teollisuuden tarpeita ja edistävät kauppaa ja investointeja Atlantin yli sopia yhteisestä tavasta määrittää, missä tuote katsotaan valmistetun; nykyisin Yhdysvaltojen tulli tarkistaa asian tuojalta

17 17 TTIP sopimuksen 2. osa Sääntely yhteistyö Vähennetään byrokratiaa ja alennetaan kustannuksia olennaisesta oikaisematta Monialaiset kysymykset 2.1 luku Sääntely yhteistyö Sovitaan tavoista tehdä yhteistyötä uusien sääntöjen laatimiseksi 2.2 luku 2.3 luku Toimialat Kaupan tekniset esteet Elintarviketurvallisuus sekä eläin- ja kasviterveys Alennetaan toisen osapuolen normien noudattamisen kustannuksia Varmistetaan elintarvikkeiden sekä eläin- ja kasviperäisten tuotteiden tuonnin turvallisuus, mutta puretaan byrokratiaa 2.4 luku Kemianteollisuus 2.5 luku Kosmeettiset valmisteet 2.6 luku Tekniset laitteet 2.7 luku Tieto- ja viestintäteknologia 2.8 luku Lääkinnälliset laitteet 2.9 luku Torjunta aineet 2.10 luku Lääketeollisuus 2.11 luku Tekstiilit 2.12 luku Ajoneuvot

18 18 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA 2.1 Sääntely yhteistyö Vähennetään EU:n yrityksiltä byrokratiaa olennaisesta oikaisematta Tämän luvun tavoitteena on pyrkiä EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen sääntely yhteistyöhön, jotta säännöt sopisivat nykyistä paremmin yhteen, mikä lisäisi kasvua ja työllisyyttä ja parantaisi kuluttajien valinnanvaraa. Miksi sääntely yhteistyöstä neuvotellaan Globalisaation myötä yhä useammilla vientiyrityksillä on vastassaan samanlaisia haasteita niiden yrittäessä noudattaa eri maiden sääntöjä ja määräyksiä. Yhdysvaltioihin viedessään EU:n yritysten on noudatettava Yhdysvaltojen määräyksiä. Tämä voi olla kallista erityisesti pienemmille yrityksille, jos EU:n ja Yhdysvaltojen säännöt ovat kovin erilaiset. Esimerkkejä ovat sähköjohtojen väri tai pistorasiat ja pistokkeet, joita Atlantin eri puolilla käytetään. EU:n yrityksille voi tulla kalliimmaksi valmistaa tuote Yhdysvaltojen kuin EU:n markkinoille. Tässä osassa pyritään alentamaan tällaisia kustannuksia siten, ettei heikennetä ihmisten terveyden suojelua ihmisten hyvinvointia ja kuluttajien oikeuksia ympäristönsuojelua muita koko yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä asioita. Tämä voisi vuorostaan auttaa lisäämään kasvua ja työllisyyttä Euroopassa parantamaan eurooppalaisten kuluttajien valinnanvaraa. EU:n tavoitteet 1. Tehdään yhteistyötä sääntelyn alalla Tavoitteena on sopia tavoista, joilla EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset voivat tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä kehitettäessä uusia sääntöjä tarkistettaessa nykyisiä sääntöjä, jotka vaikuttavat merkittävästi EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen kauppaan ja investointeihin niiden välillä. Tuloksena olisi paremmat mahdollisuudet parantaa tuotteiden ja palvelujen laatua EU:ssa ja Yhdysvalloissa käytössä olevat nykyistä yhtenäisemmät tuotevaatimukset alemmat kustannukset yrityksille, jotka noudattavat kyseisiä tuotevaatimuksia. TTIP sopimuksessa määrättäisiin tavoista, joilla käynnistetään eri aloilla tehtävä yhteistyö vaihdetaan tietoja kuullaan toista osapuolta. Nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä sekä EU että Yhdysvallat turvaisivat itselleen sääntelyoikeudet yleistä etua koskevissa asioissa sääntelyviranomaisten riippumattomuuden. 2. Tehdään yhteistyötä kansainvälisesti Yhdysvaltojen kanssa halutaan myös edistää kansainvälistä yhteistyötä sääntelykysymyksissä kansainvälisesti sovittuja lähestymistapoja sääntelyyn.

19 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ 3. Perustetaan elimiä kuten sääntely yhteistyöelin (Regulatory Cooperation Body) Lisäksi on aikomus perustaa elimet, jotka auttavat varmistamaan TTIP sopimuksen tässä osassa vahvistettujen määräysten mukaiset toimenpiteet yksilöivät uusia aloitteita, joissa sääntelyviranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä. 19 Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe EU:n vastaus 1. Suojelun heikentäminen TTIP neuvotteluissa heikennetään kuluttajansuojaa ja ympäristön suojelua. Korkea suojelutaso säilytetään. Joillakin aloilla EU:n ja Yhdysvaltojen säännöt antavat yhtä korkean suojelutason, ja ne voisivat olla yhteensopivia. Muilla aloilla säilytetään EU:n oma suojelutaso. 2. Sääntelyoikeus TTIP sopimus vaikuttaa EU:n valtaan antaa uutta säännöstöä. TTIP sopimuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden oikeus säännellä oikeutettujen, yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 3. Sääntelyperiaatteet TTIP sopimus ja erityisesti sillä perustettava sääntely yhteistyöelin kiertävät parlamenttien, hallitusten ja sidosryhmien aseman sääntelyprosessissa. TTIP sopimus ei muuta EU:n perussopimuksissa määrättyjä sääntöjä siitä, miten EU:ssa säännellään. 2.2 Kaupan tekniset esteet TTIP:ssä Vähennetään EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kaupan esteitä kuten eroja merkinnöissä ja turvallisuustestauksessa Tämän luvun tavoitteena on parantaa EU:n ja Yhdysvaltojen tapaa tehdä teknisiä tuotevaatimuksia koskevaa yhteistyötä vähentää tuotteiden tarkastusmenettelyissä tarpeetonta päällekkäisyyttä ja alentaa niiden kustannuksia helpottaa tuotteisiin sovellettavia sääntöjä koskevien tietojen saatavuutta. Miksi kaupan teknisistä esteistä neuvotellaan? Teknisiä vaatimuksia on kaikilla talouden aloilla. Ne vaikuttavat useimpiin kaupan oleviin tuotteisiin. Teknisiä vaatimuksia on asetettu esimerkiksi lelujen turvallisuuden kodinkoneiden turvallisuuden ja energiatehokkuuden alalla.

20 20 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA Nämä tekniset vaatimukset on voitu luoda pakollisin teknisin määräyksin ja vapaaehtoisin standardein, joilla määritetään tuotteen koko ja muoto suunnittelu merkinnät ja pakkaus toiminnot ja suorituskyky. Kun tällaiset vaatimukset vaikeuttavat kauppaa, niitä kutsutaan kaupan teknisiksi esteiksi. Myös menettelyt, joilla tarkastetaan, onko tuote vaatimusten mukainen, voivat olla kaupan teknisiä esteitä. Tällaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt voivat sisältää tuotetestauksen tarkastukset sertifioinnin. Viranomaiset asettavat teknisiä vaatimuksia yleisen edun vuoksi esimerkiksi suojellakseen ihmisten terveyttä ja turvallisuutta eläimiä ja kasveja ja niiden terveyttä ympäristöä kuluttajia harhaanjohtavilta käytännöiltä. Vaikka teknisiin vaatimuksiin liittyvät EU:n ja Yhdysvaltojen tavoitteet ovat usein samankaltaisia, itse normit ja tuotetarkastusmenettelyt eroavat toisistaan joskus paljonkin. Tämä voi luoda tarpeettomia teknisiä esteitä. EU:n tavoitteet Sopimuksen tässä osassa on tarkoitus mahdollistaa kansainvälisten (esimerkiksi Kansainvälisen standardointijärjestön ISOn hyväksymien) standardien käyttö viennin helpottamiseksi Yhdysvaltoihin; tällaisia standardeja käytetään laajalti EU:ssa ja kaikkialla maailmassa poistaa tai ainakin vähentää tarpeettoman päällekkäisiä tai raskaita tuotetarkastusmenettelyjä varmistaa EU:ssa ja Yhdysvalloissa sovellettavia tuotevaatimuksia koskevien tietojen saatavuus parantaa EU:n ja Yhdysvaltojen standardointielinten välistä yhteistyötä uusien standardien laadinnassa, mikä auttaa vähentämään eroavuuksia ja voi jopa johtaa yhteisistä standardeista sopimiseen lisätä Yhdysvaltojen standardijärjestelmän avoimuutta. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tuotevaatimukset ja tuotetarkastusmenettelyt ovat EU:ssa ja Yhdysvalloissa perustavalla tavalla erilaiset. Viranomaiset ja yritykset Atlantin molemmin puolin ovat investoineet paljon järjestelmiensä käyttöön ja kehittämiseen. Tämä on otettava huomioon. Huolenaihe EU:n vastaus Tieto- ja viestintäteknologioiden turvallisuustaso TTIP sopimus heikentää kaupallisten tieto- ja viestintäteknologioiden turvallisuustasoa. EU ei tule hyväksymään turvallisuustason heikentämistä. Ajatuksena on vahvistaa yhteiset periaatteet, joiden mukaan arvioidaan, ovatko tuotteet määräysten mukaisia.

21 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten ja kasvien terveys TTIP:ssä 2 Tehdään yhteistyötä elintarvikeviennin lisäämiseksi suojaten samalla EU:n tiukkoja normeja Tämän luvun tavoitteena on lyhentää aikaa, jossa Yhdysvallat hyväksyy EU:n elintarvikkeiden tuonnin auttaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisia tiivistämään yhteistyötään eläinten hyvinvoinnin kaltaisissa kysymyksissä säilyttää EU:n tiukat elintarviketurvallisuusnormit. Miksi tästä neuvotellaan Eläinten, kasvimateriaalien ja elintarvikkeiden tuonti voi aiheuttaa riskejä karjalle, kasveille ja ihmisille. Puhutaan terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvistä kysymyksistä. Alan määräyksillä voi olla suuri vaikutus kauppaan. EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäädännöillä varmistetaan korkea suojelutaso mutta eri keinoin. Tämä voi johtaa jo kertaalleen turvallisiksi todettujen tuotteiden kaksinkertaiseen tarkastamiseen. Itse prosessi voi olla pitkä ja raskas. Otetaan esimerkiksi eurooppalainen persikka: niitä on yritetty saada Yhdysvaltojen markkinoille jo 12 vuoden ajan - ja prosessi on yhä kesken. Tämä asettaa EU:n tuottajat tietenkin epäsuotuisaan asemaan. TTIP sopimuksen tässä luvussa on kaiken kaikkiaan tarkoitus minimoida sääntelyn vaikutukset kauppaan kannustamalla EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisia yhteistyöhön tukea perusteltujen tavoitteiden saavuttamista ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden suojelemiseksi poistaa tarpeettomia kaupan esteitä lisätä avoimuutta ja antaa selkeät aikarajat tuonnin tai uusien tuotteiden hyväksymiselle. EU:n tavoitteet TTIP sopimuksen tässä luvussa on määrä luoda Yhdysvaltojen kanssa etuoikeutettu kumppanuus, jossa kauppaan liittyvää sääntelyä koskevat menettelyt ja päätökset ovat käytännöllisiä ja nopeita jossa on yksi ainoa hyväksymismenettely kaikkien EU maiden viennille Yhdysvaltoihin samalla tavalla kuin on yksi ainoa hyväksymismenettely Yhdysvaltojen viennille EU:hun jossa selkeissä ja avoimissa menettelyissä ja aikarajoissa otetaan näkyvästi huomioon se tosiseikka, että EU ja Yhdysvallat ovat toistensa tärkeimmät kauppakumppanit joka on perustana kauppaa haittaavien eroavuuksien välttämiseen pyrkivälle sääntely yhteistyölle myös eläinten hyvinvoinnin alalla vahvat mekanismit kauppaan liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. 2 Tämän luvun virallinen nimi on Terveyteen ja kasvinsuojeluun liittyvät kysymykset.

22 22 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe EU:n vastaus 1. Elintarvikkeiden turvallisuus TTIP sopimus heikentää EU:n elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä, joka on Yhdysvaltojen vastaavaa lainsäädäntöä tiukempi. TTIP sopimuksen myötä normeja höllennetään kilpaa. Ei ole totta, että EU:n säännöt ovat aina tiukemmat. Sekä Yhdysvallat että EU ovat tehneet selväksi, ettei TTIP sopimuksella muuteta nykyisiä elintarviketurvallisuussääntöjä. EU pitää jatkossakin hormoneille ja kasvunedistäjille karjataloudessa asettamansa rajoitukset ja Yhdysvallat mikrobikontaminantteja koskevat sääntönsä. 2. Muuntogeeniset organismit (GMO:t) TTIP sopimus pakottaa EU:n hyväksymään geneettisesti muunneltujen kasvien viljelyn. Muuntogeenisten organismien viljely ja myynti on alistettu EU:n lainsäädännön mukaiseen hyväksyntämenettelyyn. TTIP ei muuta tätä lainsäädäntöä. Muuntogeenisten kasvien viljelylle on saatava EU maiden lupa. Tämä ei muutu TTIP sopimuksen myötä. 3. Eläinten hyvinvointi TTIP sopimus pakottaa EU:n heikentämään eläinten hyvinvointia koskevia normeja. TTIP sopimus ei vaikuta eläinten hyvinvointia koskevaan EU:n lainsäädäntöön. EU haluaa käynnistää Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten kanssa eläinten hyvinvointikysymyksistä virallisen vuoropuhelun. Tämä on määrä tehdä EU:n kaikkien kahdenvälisten kauppasopimusten yhteydessä eläinten hyvinvointiin liittyvien tiukimpien normien edistämiseksi.

23 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ Kemianteollisuus Parannetaan EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten yhteistyötä Tämän luvun tavoitteena on mahdollistaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten yhteistyön tiivistäminen nykyisten elinten kautta välttää EU:n ja Yhdysvaltojen erilaisista määräyksistä johtuvat tarpeettomat kustannukset mahdollisimman suuressa määrin säilyttää ihmisten ja luonnon suojelemista koskevat tiukat EU:n normit. Miksi kemianteollisuudesta neuvotellaan EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten yhteistyötä on mahdollista parantaa muun muassa vaihtamalla relevantteja teknisiä ja tieteellisiä tietoja sääntelyviranomaisten välillä, jotta niillä on määräyksiä koskevia päätöksiä tehdessään paremmat tiedot asettamalla saataville kaikkein uusin tietämys uusien ja esille tulevien tieteellisten kysymysten sääntelyä varten. EU:n tavoitteet Sopimuksen tässä osassa halutaan varmistaa, että luodaan mekanismit sääntelyviranomaisten välisen yhteistyön parantamiseksi nykyisissä järjestelmissä edistetään asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kuten aineiden luokittelua ja merkintöjä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien GHS järjestelmän (Globally Harmonised System) käyttöä vaihdetaan tietoja uusista ja esille tulevista tieteellisistä kysymyksistä. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan.

24 24 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA Huolenaihe EU:n vastaus 1. Vaatimukset Sääntelyviranomaisten välinen yhteistyö voi hidastaa EU:n sääntelyviranomaisten työtä uusien kemikaaleja koskevien säädösten ehdottamiseksi. Kaikessa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten välisessä yhteistyössä säilytettäisiin molempien oma tapa panna lainsäädäntönsä täytäntöön. Kyse on EU:ssa kahdesta asetuksesta: kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevasta REACH asetuksesta ja luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevasta CLP asetuksesta. Yhdysvalloissa vastaavaa lainsäädäntöä on myrkyllisten aineiden valvontalaki (Toxic Substances Control Act TSCA). EU aikoo jatkossakin vahvistaa toimenpiteensä EU:n lainsäädännössä ja määräyksissä säädettyjen menettelyjen ja aikarajojen mukaisesti pyrkiä kyseisessä lainsäädännössä vaadittuun terveyden ja ympäristön suojelutasoon. 2. Uudet kysymykset Jos EU ja Yhdysvallat tiivistävät yhteistyötään uusissa ja esille tulevissa tieteellisissä kysymyksissä, se voi heikentää tai viivästyttää uutta EU:n lainsäädäntöä. EU säilyttää täysimääräisen oikeutensa säännellä ja toimia aina tarvittaessa. 2.5 Kosmeettiset valmisteet Autetaan EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisia tekemään yhteistyötä kuluttajien suojelemiseksi Tämän luvun tavoitteena on mahdollistaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten yhteistyö turvallisuustestien ja tuotemerkintöjen kaltaisissa kysymyksissä nopeuttaa uusien tuotteiden testaamista ja hyväksymistä. Miksi kosmeettisista valmisteista neuvotellaan EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset tekevät jo yhteistyötä tällä alalla vaikka niillä on käytössä erilaiset kosmeettisten valmisteiden sääntelyjärjestelmät. TTIP sopimus hyödyttäisi kuluttajia ja teollisuutta, koska se mahdollistaisi sääntelyviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämisen esimerkiksi uusien, parannettujen tuotteiden turvallisuuden tarkastamisessa, jotta kuluttajat voisivat ostaa niitä nykyistä aikaisemmin.

25 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ EU:n tavoitteet Sopimuksen tässä osassa on tarkoitus sopia yhteistyön tiivistämisestä tieteellisissä turvallisuusarvioinneissa sopia eläinkokeille vaihtoehtoisiin menetelmiin liittyvästä työstä ja edistää eläinkokeiden asteittaista käytöstä poistamista koko maailmassa parantaa sääntelyviranomaisten välistä teknistä yhteistyötä EU:ssa jo hyväksyttyjen UV suodattimien hyväksymisen helpottamiseksi Yhdysvalloissa tehdä merkintöihin liittyvää yhteistyötä kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti tehdä yhteistyötä uusilla aloilla, kuten 25 allergeenien merkinnöissä markkinavalvonnassa, jotta tuotteet ovat edelleen turvallisia, kun yritykset alkavat myydä niitä kuluttajille luoda perusta sääntöjen laatimiseksi yhdessä uusilla, osin vielä sääntelemättömillä aloilla. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe EU:n vastaus 1. Kielletyt aineet Komissio aikoo käyttää TTIP sopimusta muuttaakseen EU:ssa kiellettyjen kosmeettisten aineiden luetteloa. TTIP sopimuksella ei muuteta kiellettyä ainetta sisältävää EU:n luetteloa. Uusien aineiden osalta EU ja Yhdysvallat voisivat hyötyä tieteellisten arviointien jakamisesta, joka voisi johtaa uusiin kieltoihin tai rajoituksiin. 2. Muutokset EU:n lainsäädäntöön TTIP sopimuksen myötä kiellettyjä aineita sisältäviä aineita tulee myyntiin EU:ssa. Kosmeettisten aineiden kuten muidenkin tuotteiden osalta on jatkossakin noudatettava EU:n lainsäädäntöä. Mikään kauppasopimus ei muuta tätä tosiasiaa. 3. Sallitut aineet Mikä on EU:n tavoite sallittujen aineiden luettelon osalta? EU:ssa sallittujen kosmeettisten ainesosien kuten UV suodattimien luettelo on pidempi kuin Yhdysvaltojen vastaava luettelo. TTIP sopimuksessa pyritään siihen, että Yhdysvallat käyttäisi omissa hyväksymismenettelyissään EU:n tieteellisiä arviointeja. 4. Ennalta varautumisen periaate TTIP sopimus vaikuttaa ennalta varautumisen periaatteeseen. Ennalta varautumisen periaatteella on EU lainsäädännön suoja eikä TTIP sopimus muuta tilannetta mitenkään.

26 26 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA 2.6 Tekniset laitteet Säilytetään tiukat normit samalla kun helpotetaan vientiä Tämän luvun tavoitteena on auttaa EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten yhteistyötä osapuolten teknisten vaatimusten ja testausmenetelmien lähentämiseksi EU:n tiukkojen normien säilyttämiseksi teknisten laitteiden viennin ja tuonnin helpottamiseksi. Miksi teknisistä laitteista neuvotellaan Teknisten laitteiden esimerkiksi jääkaappien, pistorasioiden, matkapuhelinten, huviveneiden, traktoreiden, painelaitteistojen kaupan osuus vuonna 2013 oli 25 % EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kaupasta. EU:ssa toimii lähes sähkö- ja mekaniikka alan valmistusyritystä. Yhdessä ne työllistävät lähes 5 miljoonaa ihmistä EU:ssa. Joissakin tapauksissa Atlantin eri puolten välillä on suuria eroja teknisissä määräyksissä standardeissa ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyissä. Tämä voi vaikeuttaa tuotteiden vientiä ja tuontia. Aikomuksena on parantaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä näissä kysymyksissä. Vaikuttavimmillaan parannettu yhteistyö olisi vaiheessa, jossa osapuolet aloittavat uusien määräysten valmistelun. Ihannetilanteessa osapuolten tekniset vaatimukset ja tarkastusmenettelyt olisivat keskenään yhteentoimivat. Jos sääntelyviranomaiset toimisivat yhdessä, ne voisivat vähentää EU:n ja Yhdysvaltojen väliltä teknisiä eroavuuksia tiukat normit säilyttäen. Ne voisivat esimerkiksi päättää laitteissa käytettyjen sähköjohtojen värien yhtenäistämisestä. EU kartoittaa parhaillaan tuotteita, joissa sääntelyviranomaisten yhteistyöstä olisi saatavissa suurin hyöty. EU:n tavoitteet Yhdysvaltojen kanssa on aikomus käsitellä myös seuraavia kysymyksiä: EU:ssa ja muissa maissa eri puolilla maailmaa laajassa käytössä olevien standardien kuten Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) ja Sähköalan kansainvälisen standardointijärjestön (IEC) standardien käyttö Yhdysvaltojen määräysten noudattamiseksi niiden kustannusten alentaminen, jotka syntyvät, kun tarkastetaan, ovatko tuotteet Yhdysvaltojen standardien mukaisia EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten keskustelun käynnistäminen prosessin varhaisessa vaiheessa tarpeettomien eroavuuksien välttämiseksi osapuolten määräysten välillä.

27 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ 27 Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Huolenaihe EU:n vastaus Turvallisuusnormit TTIP neuvottelujen myötä turvallisuusnormeja höllennetään kilpaa. EU ei aio vaarantaa turvallisuusnormejaan. Ajatuksena on yhtenäistää teknisiä vaatimuksia mahdollisuuksien mukaan ja tiukat turvallisuusnormit säilyttäen. 2.7 Tieto- ja viestintäteknologia Tehdään yhteistyötä standardien noudattamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi Tämän luvun tavoitteena on parantaa tapaa, jolla määräysten noudattamista valvotaan ja kuluttajia suojellaan tehdä EU:n yrityksille helpommaksi harjoittaa vientiä Yhdysvaltoihin ja poistaa tarpeettomia kustannuksia. Miksi tieto- ja viestintäteknologiasta neuvotellaan Tieto- ja viestintäteknologia hyötyy jo kansainvälisistä standardeista ja teknisistä eritelmistä. EU ja Yhdysvallat voisivat kuitenkin tehdä yhteistyötä muilla tavoilla kuluttajien, yritysten ja viranomaisten hyödyksi. EU:n tavoitteet Tieto- ja viestintäteknologian osalta tavoitteena on luoda yhteistyötapoja, joilla parannetaan määräysten noudattamisen valvontaa EU:ssa ja Yhdysvalloissa lisätä sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä: sähköiset merkinnät (e labelling) -standardien luominen tuoteinformaation jakamiseen kuluttajille sähköisessä muodossa, joka korvaa merkinnät ja tarrat sähköisten palvelujen saavutettavuus (e accessibility) tehdään tieto- ja viestintäteknologian käyttö helpommaksi vammaisille henkilöille yhteentoimivuus tehdään käyttäjille helpoksi vaihtaa tietoja eri tuotteiden välillä vahvistaa yhteiset periaatteet tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden sertifiointiin erityisesti salaamisen ja salauksen purkamisen osalta. Tämä auttaisi välttämään tarpeettomia eroavuuksia sääntöjen välillä ja takaamaan korkeatasoisen kuluttajansuojan. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia.

28 28 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe EU:n vastaus 1. Vaatimukset TTIP neuvottelujen myötä turvallisuusnormeja höllennetään kilpaa. EU ei aio vaarantaa turvallisuusnormejaan. Tarkoituksena on yhtenäistää teknisiä vaatimuksia mahdollisuuksien mukaan ja samalla säilyttää korkea turvallisuuden taso. EU haluaa edistää maailmanlaajuisten standardien käyttöä. 2. Turvallisuus TTIP sopimus heikentää kaupallisten tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden turvallisuustasoa. EU ei tule hyväksymään turvallisuustason heikentämistä. Ajatuksena on vahvistaa yhteiset periaatteet, joiden mukaan arvioidaan, ovatko tuotteet määräysten mukaisia. 2.8 Lääkinnälliset laitteet Tehdään yhteistyötä laitteiden hyväksymisen, valvonnan ja myynnistä poistamisen parantamiseksi Tämän luvun tavoitteena on parantaa lääkinnällisten laitteiden saatavuutta ja jäljitettävyyttä ja samalla säilyttää nykyiset tiukat turvallisuusnormit. Miksi lääkinnällisistä laitteista neuvotellaan Lääkinnällisiä laitteita ovat esimerkiksi tahdistimet skannerit röntgenlaitteet. Ne ovat elintärkeä osa nykyaikaista terveydenhoitojärjestelmää. Sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa on tiukat tällaisia laitteita koskevat säännöt. Joissakin kysymyksissä mainitut säännöt ovat keskenään päällekkäisiä tai niiden perusteella pitää testata samat asiat kahteen kertaan. Tästä voi seurata lisäkustannuksia julkiselle terveydenhoitojärjestelmälle viiveitä uusien laitteiden saamiselle potilaiden hoitoon. TTIP sopimusta on aikomus käyttää EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten välisen yhteistyön parantamiseen. Tästä olisi hyötyä sekä yleisölle että toimialalle. EU ja Yhdysvallat ovat jo poistaneet tullit suurimmalta osalta lääkinnällisiä laitteita. Näin ollen TTIP sopimuksesta saadaan paras hyöty, kun parannetaan EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, jolla varmistetaan ihmishenkiä pelastavien laitteiden nopeampi saatavuus virtaviivaistamalla

29 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ hyväksymismenettelyjä esimerkiksi siten, että EU:ssa ja Yhdysvalloissa otetaan käyttöön samanlaiset sähköiset lomakkeet testitulosdatan lähettämiseen menettelyjen parantaminen tuotteiden seurannassa tuotteiden myynnistä poistamisessa, kun se on tarpeen. EU:n tavoitteet EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten halutaan tiivistävän yhteistyötään lääkinnällisten laitteiden alalla perustavan yhteistyönsä kansainvälisen lääkinnällisten laitteiden sääntelyfoorumin (International Medical Devices Regulatory Forum, IMDRF) työlle. Tarkoituksena on sopia siitä, että kansalliset lääkinnällisten laitteiden yksilöimis- ja jäljitysjärjestelmät perustuvat kansainväliseen UDI järjestelmään (Unique Device Identification) 29 varmistaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen UDI tietokannat ovat keskenään yhteensopivat yhdenmukaistaa lääkinnällisten laitteiden hyväksymisessä käytettävät lomakkeet, jotta EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset voivat suorittaa hyväksyntämenettelynsä samanaikaisesti; tämä nopeuttaa lääkinnällisten laitteiden saamista käyttöön pyrkiä siihen, että osapuolet tunnustavat toistensa laatujärjestelmien tarkastukset luoda perusta parhaiden mahdollisten sääntöjen laatimiseksi yhdessä uusilla, osin vielä sääntelemättömillä aloilla. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe EU:n vastaus 1. Hyväksymismenettely TTIP sopimuksella yhdenmukaistetaan tapa, jolla lääkinnälliset laitteet hyväksytään EU:ssa ja Yhdysvalloissa. TTIP sopimuksella ei haluta yhdenmukaistaa EU:ssa ja Yhdysvalloissa omaksuttua lääkinnällisten laitteiden hyväksymistapaa. Vaikka järjestelmät ovat erilaiset, molemmat takaavat korkean kuluttajansuojatason. TTIP sopimuksella halutaan virtaviivaistaa hyväksymismenettelyjä esimerkiksi käyttämällä yhteistä sovellusta haettaessa uuden lääkinnällisen laitteen hyväksyntää. Valmistajat voisivat hakea hyväksyntää samanaikaisesti EU:ssa ja Yhdysvalloissa ja valmistaa uusia laitteita potilaiden käyttöön nykyistä nopeammin. 2. Asetus TTIP sopimus vaikuttaa lääkinnällisiä laitteita koskevien EU:n asetusten tarkistukseen. EU maiden hallitukset ja EU:n parlamentti keskustelevat lääkinnällisiä laitteita koskevien EU:n asetusten tarkistuksesta parhaillaan. TTIP sopimus ei vaikuta tähän sisäiseen prosessiin nyt eikä tulevaisuudessa.

30 30 TTIP SOPIMUS PÄHKINÄNKUORESSA 2.9 Torjunta aineet Helpotetaan kauppaa ja tehdään viljelijöille helpommaksi kasvattaa erikoisempia satokasveja EU:n, Yhdysvaltojen ja muiden maiden sääntelyviranomaiset keskustelevat jo torjunta aineista. TTIP sopimuksella on määrä täydentää tätä työtä, helpottaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa ja auttaa viljelijöitä kasvattamaan erikoisempia satokasveja. Miksi torjunta aineista neuvotellaan EU:n, Yhdysvaltojen ja muiden maiden sääntelyviranomaiset keskustelevat jo torjunta aineista muun muassa seuraavissa kansainvälisissä elimissä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, jossa kokoontuu 34 teollisuusmaata Yhdistyneet kansakunnat (YK). OECD:lla on torjunta aineita käsittelevä työryhmä. Sen puitteissa jäsenmaat tekevät yhteistyötä uuden tiedon jakamiseksi torjunta aineiden testausta koskevien strategioiden ja ohjeiden yhdenmukaistamiseksi. CODEX Alimentarius -nimellä tunnettu YK:n elin käsittelee kansainvälisiä elintarvikestandardeja. Se asettaa torjunta aineille maailmanlaajuisia rajoituksia eli torjunta aineiden enimmäisjäämäpitoisuuksia. Sekä EU että Yhdysvallat ovat aktiivisia näissä ja muissa ryhmissä. Aikomuksena on pysyä jatkossakin aktiivisina ja välttää päällekkäisyyksiä näissä ryhmissä tehdyn työn kanssa. Tästä syystä TTIP sopimukseen ei ole suunniteltu sisällytettävän erillistä torjunta aineita koskevaa lukua. Sen sijaan EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset täydentäisivät näiden maailmanlaajuisten elinten työtä jatkamalla kahdenvälisiä keskustelujaan tietyistä aiheista. Tämä hyödyttäisi kuluttajia ja yrityksiä Atlantin molemmin puolin. EU:n tavoitteet 1. Kaupan helpottaminen EU haluaa tarkastella, olisiko elintarvikkeiden ja juomien vientiä Yhdysvaltoihin mahdollista helpottaa. Vientiä edeltävät tarkastukset ovat yksi esimerkki siitä, kuinka tämän voisi toteuttaa. Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin sopia, että aina kun EU:n yritys haluaa viedä elintarvikkeita tai juomia Yhdysvaltoihin, EU:n sääntelyviranomainen tarkastaisi tuotteen torjunta ainejäämät ennen kuin yritys lähettää tuotteen matkaan. Sitten: EU:n sääntelyviranomainen kertoisi virkaveljilleen Yhdysvalloissa, onko tuote torjunta ainetasoltaan Yhdysvaltojen normien mukainen. Jos tuote on Yhdysvaltojen normien mukainen, yritys voisi viedä sitä Yhdysvaltoihin ilman riskiä siitä, että Yhdysvaltojen tulli pysäyttäisi tuotteen ja siten aiheuttaisi viejälle suuria kustannuksia.

31 SÄÄNTELY YHTEISTYÖ 2. Erikoisempien satokasvien viljelyn edistäminen Erikoisempia viljelykasveja ovat esimerkiksi persilja, purjo, selleri ja salaatti, joiden markkinat eivät ole vielä yhtä suuret kuin vehnän tai maissin. Haluamme auttaa viljelijöitä tuottamaan enemmän tällaisia erikoisempia satoja. Tätä varten on tarpeen voida käyttää tutkimuksissa turvallisiksi todistettuja määriä tiettyjä torjunta aineita. Monissa tapauksissa tällaisia tutkimuksia ei ole vielä tehty. Näin ollen virallista turvallisen määrän rajaa ei ole asetettu, eivätkä viljelijät voi käyttää asianomaisia torjunta aineita kyseisten kasvien viljelyssä. 31 Tässä TTIP sopimus voisi auttaa. Sääntelyviranomaiset voisivat sopia vaihtavansa tietoja erikoisia satoja koskevista tutkimuksista saatuja tai jatkossa saatavia tuloksia. Tämä tarkoittaisi myös, että ne voisivat hyödyntää paremmin rajallisia resursseja ja suojella kuluttajia tehokkaammin nopeuttaa torjunta aineiden hyväksymistä tiukkoja raja arvoja noudattaen ja turvallisuutta vaarantamatta. Arkaluontoiset tai kiistanalaiset kysymykset Tällä alueella jotkin kysymykset ovat arkaluontoisia tai kiistanalaisia. Seuraavassa esitetään yhteenveto tärkeimmistä tällaisista kysymyksistä ja siitä, miten niitä ratkotaan. Huolenaihe EU:n vastaus 1. Terveys ja ympäristö TTIP sopimuksella heikennettäisiin torjunta aineita koskevia EU:n sääntöjä ja alennettaisiin terveyden ja ympäristön alalla vahvistettuja tiukkoja EU normeja. TTIP sopimuksessa noudatetaan torjunta aineita koskevia EU:n nykyisiä lakisääteisiä normeja. EU aikoo pitää voimassa kasvinsuojeluaineasetuksen (EY) N:o 1107/2009 säilyttää asetuksessa säädetyt ihmisten terveyden ja ympäristön suojelutasot. 2. Jäämät elintarvikkeissa TTIP sopimuksen myötä EU:n sääntelyviranomaiset saattavat sallia suuremmat määrät torjunta ainejäämiä EU:ssa myytävissä elintarvikkeissa. TTIP sopimuksella ei alenneta torjunta aineita koskevia elintarvikkeiden turvallisuusnormeja. Normien vastaisia tuotteita ei voida tuoda Yhdysvalloista EU:n markkinoille. 3. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit TTIP sopimus saattaisi lopettaa hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskevan EU sääntelyn. EU:ssa myytävien tuotteiden osalta tämä voisi johtaa joidenkin muutoin kiellettyjen torjunta ainejäämien sallimiseen. TTIP sopimuksella ei avata EU:n markkinoita naudanlihalle, joka on peräisin hormoniravituista eläimistä. EU sääntelee jatkossakin näitä aineita nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uuselintarvikkeet. Terveys ja elintarviketurvallisuus Uuselintarvikkeet Terveys ja elintarviketurvallisuus Johdanto Uuselintarvikkeiksi kutsuta an elintarvikkeita tai elintarvikkeiden ainesosia, joita on käytetty Euroopan unionissa (EU) vain vähän tai ei

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/55. Tarkistus. Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/55 55 Johdanto-osan A kappale A. toteaa, että TiSA-neuvotteluilla olisi tehostettava kansainvälistä sääntelyä, ei heikennettävä kansallista sääntelyä; A. toteaa, että TiSA-neuvotteluissa

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2014/0086(NLE) 5.9.2014 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2014/0083(NLE) 5.9.2014 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

B8-1278/2015 } B8-1280/2015 } B8-1282/2015 } B8-1283/2015 } RC1/Am. 1/rev

B8-1278/2015 } B8-1280/2015 } B8-1282/2015 } B8-1283/2015 } RC1/Am. 1/rev B8-1283/2015 } RC1/Am. 1/rev 1 Johdanto-osan H a kappale (uusi) H a. toteaa, että unionin nykyisessä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevassa lainsäädännössä eläinten ei katsota olevan tuntevia olentoja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.6.2013 B7-****/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-****/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. elokuuta 200 (OR. en) 8505/0 Toimielinten välinen asia: 200/0075 (NLE) WTO 09 SERVICES 7 COMER 58 COASI 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

13335/12 UH/phk DG E 2

13335/12 UH/phk DG E 2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. syyskuuta 2012 (OR. en) 13335/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 RELEX 763 OC 467 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2018 COM(2018) 837 final 2018/0425 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa viinityöryhmässä Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0475/86. Tarkistus. Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0475/86. Tarkistus. Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta 9.1.2019 A8-0475/86 86 72 kohta 72. kehottaa tarjoamaan riittävät resurssit kokonaisvaltaisen markkinoille saattamisen jälkeisen ympäristöseurannan ja -analyysin mahdollistamiseksi, mukaan lukien maaperän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ympäristöuhat eivät pysähdy kansallisilla rajoilla

Ympäristöuhat eivät pysähdy kansallisilla rajoilla YMPÄRISTÖ VALVONTA Mitä etua siitä on sinulle? Ympäristöuhat eivät pysähdy kansallisilla rajoilla Tästä syystä EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet ottaa käyttöön toimia, joilla suojellaan kansalaisten terveyttä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2017 C(2017) 6214 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.9.2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 19.2.2018, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 19.3.2013 B7-0000/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission julkilausuman johdosta työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU:n kauppa- ja investointisopimusta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0418(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 9.10.2014 2014/2816(INI) TARKISTUKSET 1-21 Olli Rehn (PE537.396v01-00) Euroopan unionin ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG

11917/1/12 REV 1 ADD 1 hkd,mn/vpy/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. lokakuuta 2012 (10.10) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 ADD 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2008/0045(COD) 24.6.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:N KESKEINEN PÄÄTÖKSENTEKIJÄ Euroopan unionin neuvosto epävirallisesti myös EU:n neuvosto tai pelkkä neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Tässä toimielimessä kokoontuvat

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0328/11. Tarkistus 8.11.2017 A8-0328/11 11 14 kohta 14. pyytää komissiota lisäämään avoimuutta ja helpottamaan asiakirjoihin tutustumista ja tietojen saantia, erityisesti EU Pilot -menettelyistä vastaanotettujen vetoomusten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

A8-0013/ Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta

A8-0013/ Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta 18.2.2016 A8-0013/ 001-004 TARKISTUKSET 001-004 esittäjä(t): Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö Marielle de Sarnez Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta

Lisätiedot

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET

KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET KAUPPAPOLITIIKAN UUDET SUUNTAUKSET Aiempaa näkyvämpi osa EU:n ulkoista toimintaa; kauppapolitiikan politisoituminen Aiempaa enemmän esillä EU:n kilpailukykypolitiikassa johtuen globaaleista arvoketjuista

Lisätiedot

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset

Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset Tutkimusetiikkaseminaarin Kliiniset laitetutkimukset ja uudet EU-asetukset 1.12.2017 Minna Kymäläinen Tarkastaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission maatalouden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.3.2017 2016/0021(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

FI LIITE I LIITE HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten ( 1 )

FI LIITE I LIITE HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten ( 1 ) FI LIITE I LIITE 22 06 HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten ( 1 ) 1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot

Lisätiedot

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) 15295/14 PECHE 526 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS LIS-kalastuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Kauppapolitiikka Mistä kauppapolitiikassa on kyse?

Kauppapolitiikka Mistä kauppapolitiikassa on kyse? Kauppapolitiikka Mistä kauppapolitiikassa on kyse? 19.3.2019 Hämeen vaalipiiri, Suomen Lasimuseo Suomen kauppapolitiikan johdonmukainen perusta Suomen etuna monenkeskinen yhteistyö, sääntöpohjainen kv.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO SISÄMARKKINOIDEN, TEOLLISUUDEN, YRITTÄJYYDEN JA PK-YRITYSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Bryssel 1. helmikuuta 2019

EUROOPAN KOMISSIO SISÄMARKKINOIDEN, TEOLLISUUDEN, YRITTÄJYYDEN JA PK-YRITYSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Bryssel 1. helmikuuta 2019 EUROOPAN KOMISSIO SISÄMARKKINOIDEN, TEOLLISUUDEN, YRITTÄJYYDEN JA PK-YRITYSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Bryssel 1. helmikuuta 2019 YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROON EUROOPAN UNIONISTA LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat

Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat Kansainvälinen kauppa ja kasvun rajat Osastopäällikkö Markku Keinänen 30.9.2015 Kauppasopimukset on trendi EU-USA -sopimus (TTIP) : 50 % maailman bkt:sta USA-Tyynimeri sopimus (TPP) : 40 % maailman bkt:sta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.7.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille. Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto

TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille. Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto TTIP mahdollisuus harvoille, uhka kaikille muille Rauhanpäivät 18.1.2015 Marissa Varmavuori TTIP-verkosto Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) Sopimuksen odotetaan lisäävän kauppaa,

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2018 COM(2018) 199 final 2018/0097 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 110/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse panostislauksella

Lisätiedot

Taloudellisen tilanteen kehittyminen

Taloudellisen tilanteen kehittyminen #EURoad2Sibiu Taloudellisen tilanteen kehittyminen Toukokuu 219 KOHTI YHTENÄISEMPÄÄ, VAHVEMPAA JA DEMOKRAATTISEMPAA UNIONIA EU:n kunnianhimoinen työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskeva ohjelma ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN LAUSUMA KILPAILUVIRANOMAISTEN VERKOSTON TOIMINNASTA "1. Tänään annetulla asetuksella perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot