Kemian tekniikan akateeminen komitea. Kokous/Meeting 1/2018. Käsiteltävät asiat/agenda

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemian tekniikan akateeminen komitea. Kokous/Meeting 1/2018. Käsiteltävät asiat/agenda"

Transkriptio

1 Kemian tekniikan akateeminen komitea Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 Kemian tekniikan akateeminen komitea Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time klo/at 13:00 Paikka/Venue Kokoushuone A303/Meeting room A303 Käsiteltävät asiat/agenda Jäsenet ja henkilöt, joilla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa / Members and those with right to attend Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta / Approval of meeting agenda and election of examiners of the minutes Kokouskielen päättäminen / Working language of the meeting Päätösasia/Decision item: Työjärjestyksen tarkastus ja hyväksyntä / Checking and adopting the Rules of Procedure Liite/attachment 1a: työjärjestys Liite/attachment 1b: Rules of procedure Liite/attachment 1c: päätöksentekijät ja tehtävät Päätösasia/Decision item: Jatkokoulutuksen tutkimusalat Kemian tekniikan korkeakoulussa lukuvuonna / Research fields of the doctoral degree education in the School of Chemical Engineering for the academic year (Sirje Liukko) Liite/attachment 2a: ote TKN pöytäkirjasta Liite/attachment 2b: tutkimusalat Päätösasia/Decision item: Kandidaattiohjelman ja DI-ohjelmien opetussuunnitelmien sekä pää- ja sivuaineiden hyväksyminen akateemisille vuosille / Confirming the Curricula of and major- and minor subjects (Heli Järvelä ja Annu Westerbe Liite/attachment 3a: OPS kandidaattiohjelma Liite/attachment 3c: pää- ja sivuaineet, kandidaattiohjelman Liite/attachment 3d: pää- ja sivuaineet, DI-ohjelma Liite/attachment 3b: OPS DI-ohjelma Päätösasia/Decision item: Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetussuunnitelmaan, Kemian tekniikan kandidaattiohjelma / Adding, removing and altering courses for the curriculum of , Bachelor s programme in Chemical Eng Liite/attachment 4: LPM kandidaattiohjelma Päätösasia/Decision item: Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetussuunnitelmaan, Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelma / Adding, removing and altering courses for the curriculum of , Master's Programme Liite/attachment 5: LPM DI-ohjelma... 95

2 9 Päätösasia/Decision item: Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuodelle Kemian tekniikan tohtoriohjelmassa / Adding, removing and altering courses for the academic year , Doctoral Programme in Chemical Engineering (Annu Wester Liite/attachment 6: LPM tohtoriopinnot Päätösasia/Decision item: Esitys Master s Programme in Advanced Energy Solutions - ohjelman koulutusneuvoston jäsenistä / Proposal for the members of the Degree Programme Committee of Master s Programme in Advanced Energy Solutions (Hanne Puskala) Keskusteluasia/Discussion item: Kielikeskuksen lukuvuoden opetustarjonta (liitteet 7a-7d) / The curriculum of the Language Center for academic year (attachments 7a-7d) Liite/attachment 7a: johdanto Liite/attachment 7b: palaute opiskelijoilta Liite/attachment 7c: OPS ; Kielikeskus, tekniikan alat Liite/attachment 7d: LPM, Kielikeskus, kaikki kurssit Ilmoitusasiat / Announcements Liite/attachment 8: tutkinnot Liite/attachment 9: hyväksytyt jatko-opiskelijat Liite/attachment 11: KN, vuosikertomus Liite/attachment 10: lisäaikapäätökset Liite/attachment 12: TKN vuosiraportti Muut asiat / Any other business Kokouksen päättäminen / Closing the meeting Pöytäkirjan tarkistaminen / Examiners of the minutes

3 Kemian tekniikan akateeminen komitea 1 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 Jäsenet ja henkilöt, joilla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa / Members and those with right to attend Jäsen / Member Paikalla Present 1. Varajäsen / Deputy member Paikalla Present 2. Varajäsen / Deputy member Professorikunta / Professors Jan Deska Mady Elbahri Lasse Murtomäki Alexander Frey x Päivi Laaksonen Thaddeus Maloney Antti Karttunen x Ari Jokilaakso Tanja Kallio Marjatta Louhi- x Riikka Puurunen Rodrigo Serna Kultanen Silvan Scheller x Mark Hughes Sandip Bankar Henkilökunta / Staff Leena Hauhio x Anja Hänninen Jerri Kämpe-Hellenius Pirjo Pietikäinen x Jari Aromaa Golam Sarwar Juan José Valle- Delgado Opiskelijat / Students Salli Aikio x Iida Haavisto x Eeva-Leena Rautama Kyösti Ruuttunen Jakke Anttila Juhani Rahikka x Sofia Toroi x Paikalla Present Henkilöt, joilla läsnäolo- ja puheoikeus / Persons with right to attend Puheenjohtaja, dekaani Janne Laine Varadekaani Tapani Vuorinen Laitosjohtaja Jukka Seppälä Laitosjohtaja Herbert Sixta Laitosjohtaja Jari Koskinen Professori Katrina Nordström Henkilöt, joilla läsnäolo-oikeus / Persons with right to attend Viestinnän asiantuntija Helena Seppälä Esittelijät/Presenting officials Opintoasiain päällikkö Hanne Puskala Suunnittelija Sirje Liukko Suunnittelija Heli Järvelä Suunnittelija Annu Westerberg Suunnittelija Leena Hauhio Suunnittelija Anja Hänninen Paikalla Present x x x x x x

4 Kemian tekniikan akateeminen komitea 2 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum Avataan kokous ja todetaan se päätösvaltaiseksi (jäsenet ja läsnäoloon oikeutetut). The meeting will be opened and the quorum will be established (members and those with right to attend). Puheenjohtaja avasi kokouksen. Se todettiin päätösvaltaiseksi (jäsenet ja läsnäoloon oikeutetut). / The chair called the meeting to order and declared a quorum present.

5 Kemian tekniikan akateeminen komitea 3 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 2 Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta / Approval of meeting agenda and election of examiners of the minutes Hyväksytään asialista ja valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuoro kulkee jäseneltä toiselle aakkosjärjestyksessä. Jos vuorossa oleva varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, toimii pöytäkirjan tarkastajana hänen kokoukseen osallistuva varajäsenensä. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat jäsenet Salli Aikio ja Jakke Anttila. Examiners of the minutes will be selected in alphabetical order. If the member cannot attend, the vice member who attends the meeting will be selected instead. The examiners of minutes for this meeting are Salli Aikio and Jakke Anttila. Päätös / Decision: Asialista hyväksyttiin muutettuna: siirrettiin päätösasia 4.1. käsiteltäväksi viimeisenä päätösasiana. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Salli Aikio ja Juhani Rahikka. Todettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii varadekaani Tapani Vuorinen, kunnes dekaani Janne Laine saapuu kokoukseen. Agenda was approved with one amendment in order of the decision items: decision item 4.1. will be processed as the last of the decision items. Salli Aikio and Juhani Rahikka were selected as examiners of the minutes. It was noted that Vice-dean Tapani Vuorinen will act as a chair until Dean Janne Laine will arrive in the meeting.

6 Kemian tekniikan akateeminen komitea 4 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 3 Kokouskielen päättäminen / Working language of the meeting Päätetään kokouksen työkielestä (suomi/englanti). Working language of the meeting (Finnish/English) will be decided. Päätös / Decision: Kokouksen työkieleksi päätettiin englanti. / English was decided as the working language of the meeting.

7 Kemian tekniikan akateeminen komitea 5 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 4 Päätösasia/Decision item: Työjärjestyksen tarkastus ja hyväksyntä / Checking and adopting the Rules of Procedure Aalto-yliopiston korkeakoulujen akateemisilla komiteoilla tulee olla yliopiston akateemisten asioiden komitean työjärjestykseen pohjautuva työjärjestys. Työjärjestys tulee käsitellä ja tulla hyväksytyksi uuden komitean aloittaessa toimintansa (liite 1a suomeksi ja liite 1b englanniksi). Lisäksi liitteessä 1c on esitetty korkeakoulun päätöksentekoelimet ja niiden tehtävät. School specific Academic Committees must have a valid rule of procedure, based on rules of procedure of the Academic Affairs Committee of Aalto University. Rules of procedure must be processed and accepted when a new Committee starts to oper-ate (attachment 1a in Finnish and 1b in English). In addition, attachment 1c presents all the decision-making bodies of the school, and their tasks and responsibilities. Päätösesitys: Vahvistetaan liitteen (liite 1a, suomenkielinen työjärjestys, liite 1b englanninkielinen käännös) mukainen työjärjestys noudatettavaksi toistaiseksi. Proposal: The Academic Committee for Chemical Engineering will confirm the rules of procedure according to the proposal (attachment 1a, the rules of procedure, the Finnish original and attachment 1b, the English version). Päätös/Decision: Päätettiin esityksen mukaisesti. / The motion was passed as proposed.

8 Liite 1a Kemian tekniikan korkeakoulun akateemisen komitean työjärjestys Työjärjestyksen sisältö Tämä on kemian tekniikan korkeakoulun akateemisen komitean työjärjestys, jossa on määräykset akateemisen komitean kokouksista ja päätöksentekomenettelystä sekä akateemisen komitean varajäsenten sijaantulojärjestyksestä. Akateeminen komitea tarkistaa ja vahvistaa työjärjestyksen aina sen valintaa seuraavassa ensimmäisessä kokouksessa. Muutoin työjärjestystä päivitetään ja muutetaan tarvittaessa. Työjärjestys perustuu yliopiston akateemisten asiain komitean työjärjestykseen. 2. Akateemisen komitean tehtävät Aalto-yliopiston johtosäännön 25 :n mukaan korkeakoulujen akateemisten asiain komitean tehtävänä on Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta. Korkeakoulun akateemisten asiain komitea voi omalla päätöksellään siirtää edellä mainittuja tehtäviään muille yliopistolain 27 :n mukaisille toimielimille. 3. Akateemisen komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät Akateemisen komitean puheenjohtajana toimii korkeakoulun dekaani. Puheenjohtaja muun muassa: nimittää komitean varapuheenjohtajan ja sihteerin määrää valmistelijat toimii ensisijaisena kokousten koolle kutsujana hyväksyy sihteerin laatiman esityslistan komitean kokouksia varten vastaa siitä, että jokaisesta kokouksesta laaditaan pöytäkirja vastaa siitä, että kemian tekniikan akateemisen komitean työskentelyssä noudatetaan tämän työjärjestyksen määräyksiä tuo harkintansa mukaan keskusteluun muita kuin päätösasioita, kuten huomattavia lausuntoasioita Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen toimii kokouksen puheenjohtajana varapuheenjohtaja. 1

9 Liite 1a 4. Akateemisen komitean kokoukset Akateeminen komitea kokoontuu säännöllisesti puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Lisäksi mikäli yli puolet jäsenistä sitä pyytää, on akateeminen komitea kutsuttava koolle. Akateeminen komitea laatii etukäteen aikataulun kokouksien pitämiseksi. Akateeminen komitea pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen ennen kokouskutsun lähettämistä, mikäli ennalta sovittuun kokoukseen ei kerry tarpeeksi käsiteltäviä asioita. Puheenjohtajan määräämillä henkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus akateemisen komitean kokouksessa. Puheenjohtaja voi päättää, että varajäsenellä on läsnäolo-oikeus komitean kokouksissa myös silloin, kun varsinainen jäsen on paikalla. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä kokouksissa läsnäoloon oikeutetuille henkilöille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltävät asiat ja käsiteltävien asioiden päätösesitykset. Kutsu ja käsiteltävien asioiden päätösesitykset mahdollisine liitteineen toimitetaan jäsenille sähköpostin välityksellä tai muutoin sähköisesti, ellei kutsussa materiaalin osalta toisin ilmoiteta. Tällöin materiaaliin on mahdollista tutustua ennakkoon ennalta ilmoitetussa paikassa tai alustalla. Mikäli valmistelija tarkentaa päätösesitystään ennen asian käsittelyä, toimitetaan tarkennetut päätösesitykset jäsenille viimeistään komitean kokouksessa. Jos käsiteltävää asiaa ei ole mainittu kutsussa, komitea voi ottaa sen käsiteltäväkseen ainoastaan läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä. Mikäli jäsen ei pääse kokoukseen, tulee hänen ilmoittaa esteestä riittävän ajoissa komitean sihteerille ja kutsua sijaantulojärjestyksessä ensimmäinen varajäsenen sijaansa. Mikäli ensimmäinen varajäsen ei pääse kokoukseen, tulee hänen kutsua sijaantulojärjestyksessä toinen varajäsen sijaansa. Varajäsenten sijaantulojärjestys on seuraava: Professorikunta: Professorineuvoston vahvistamassa sijaantulojärjestyksessä. Lista professorikunnan sijaantulojärjestyksestä on tämän työjärjestyksen liitteenä. Muu tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä yliopiston muu henkilöstö: Vaalin tuloksen mukaisessa järjestyksessä vaaliliitoittain siten, että eniten ääniä saanut varajäsen on eniten ääniä saaneen jäsenen ensimmäinen varajäsen, toiseksi eniten ääniä saanut varajäsen toiseksi eniten ääniä saaneen jäsenen ensimmäinen varajäsen ja niin edelleen kunnes ensimmäisten varajäsenten lukumäärä on täysi. Tämän jälkeen toisten varajäsenten sijaantulojärjestys määräytyy vaalin tuloksen mukaisessa järjestyksessä vaaliliitoittain siten, että jäljelle jääneistä varajäsenistä eniten ääniä saanut varajäsen on eniten ääniä saaneen varsinaisen jäsenen toinen varajäsen ja niin edelleen siten että vähiten ääniä saanut varajäsen on vähiten ääniä saaneen jäsenen toinen varajäsen. Opiskelijat: Ylioppilaskunnan esityksen mukaisessa järjestyksessä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Valmistelijan ehdotuksesta tehdyn päätöksen allekirjoittaa kuitenkin puheenjohtaja ja asianomainen valmistelija. Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä. 2

10 Liite 1a Pöytäkirjasta voidaan antaa otteita ennen sen allekirjoittamista ja tarkastamista pakottavissa tilanteissa puheenjohtajan ja valmistelijan luvalla. Tällöin otteeseen merkitään, että se on annettu tarkastamattomasta asiakirjasta. 5. Päätöksentekomenettely 5.1. Päätösvaltaisuus Akateeminen komitea on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä olevalla jäsenellä tarkoitetaan myös varsinaisen jäsenen sijaan läsnä olevaa, päätösvaltaista varajäsentä Asian valmistelu ja pöydällepano Asiat akateemiselle komitealle esittelee puheenjohtajan määräämä valmistelija. Asia voidaan puheenjohtajan päätöksellä panna pöydälle, jos asian valmistelu on selvästi puutteellinen, taikka jokin muu seikka estää päätöksen tekemisen. Muutoin asia pannaan pöydälle, jos komitean jäsen sitä vaatii ja häntä kannattaa yli ¼ läsnä olevista jäsenistä. Jos asia halutaan panna pöydälle käsiteltäessä sitä uudelleen, pannaan se pöydälle, jos yli puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa ehdotusta. Pöydällepanoa koskeva ehdotus on aina perusteltava. Ehdotus on käsiteltävä ennen asian käsittelyn jatkamista. Pöydälle pantu asia on käsiteltävä seuraavassa kokouksessa, ellei asian valmistelusta muuta johdu Muu asian käsittelyn siirtäminen Puheenjohtaja voi poistaa asian esittelylistasta aina silloin, kun asia ei ole tullut esille jäsenten kirjallisen vaatimuksen perusteella Äänestysmenettely Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin: ehdotus, joka saa yli puolet läsnä olevien komitean jäsenten äänistä, katsotaan akateemisen komitean hyväksymäksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Kun puheenvuoroja ei enää ole pyydetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi ja toteaa keskustelun kuluessa esitetyt ratkaisuehdotukset, joita on keskustelussa kannatettu. Valmistelijan esitys otetaan äänestykseen vaikka sitä ei olisi kannatettu. Muita ratkaisuehdotuksia, joita ei ole kannatettu ei oteta äänestykseen. Uusia ratkaisuehdotuksia ei voi enää esittää keskustelun päätyttyä. Äänestyksessä noudatetaan muiden kuin vaalin osalta avointa kädennosto-äänestystapaa. Äänestäminen tapahtuu siten, että puheenjohtaja toteaa valmistelijan päätösehdotuksesta eriävät päätösehdotukset. Valmistelijan päätösehdotus on mukana silloinkin, kun sitä ei ole kannatettu. Muista päätösehdotuksista otetaan mukaan vain kannatetut. Päätösehdotukset asetetaan vastakkain siten, että niistä voidaan äänestää kädennostoäänestyksellä, jolloin kädennosto tarkoittaa kulloinkin kyseessä olevan päätösehdotuksen puolesta äänestämistä. Äänestyksessä ei voi äänestää tyhjää. Ensiksi asetetaan äänestettäväksi valmistelijan päätösehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten valmistelijan päätösehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus valmistelijan päätösehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava 3

11 Liite 1a valmistelijan päätösehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan Vaaliasioiden käsittely Vaaliasioissa noudatetaan samaa menettelyä kuin muussa äänestämisessä seuraavin poikkeuksin: Puheenjohtaja toteaa, milloin vaaliehdokkaiden asettaminen alkaa ja milloin keskustelu ehdokasasettelusta on päättynyt. Kokouksessa läsnä olevan jäsenen esitys vaaliehdokkaista otetaan huomioon, vaikka esitystä ei olisi kannatettu. Jos ehdolle asetettuja on enemmän kuin vaaleilla valittavia, suoritetaan vaali. Jos läsnä oleva jäsen vaatii, vaali suoritetaan umpilipuin. Puheenjohtaja määrää ääntenlaskijat vaalia varten. Jos valittavia on useampi kuin yksi, noudatetaan suhteellista vaalitapaa, jos vähintään ¼ läsnä olevista jäsenistä niin vaatii. Muutoin noudatetaan enemmistövaalitapaa. Jos enemmistövaalissa kukaan ei saa ehdotonta äänten enemmistöä toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken. Äänten mennessä tasan vaalin tuloksen ratkaisee arpa. Suhteellista vaalitapaa käytettäessä äänet lasketaan siten, että vaalilipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen toisena oleva ½ ääntä kolmantena oleva 1/3 ääntä jne. Eniten ääniä saaneista ehdokkaista vahvistetaan valituksi järjestyksessä niin monta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee arpa Komitean jäsenen ja valmistelijan vastuu Päätöksen tekoon osallistunut jäsen, joka on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan voi ilmoittaa päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätöksen valmistelija voi ilmoittaa päätöksestä eriävän mielipiteen, jos päätös poikkeaa hänen esittämästään päätösehdotuksesta. Eriävä mielipide ja sen perusteet on ilmoitettava kokouksessa heti päätöksen tultua tehdyksi. Eriävään mielipiteen täsmällinen muotoilu on jätettävä erillisellä asiakirjalla allekirjoitettuna viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä kokouksen sihteerille. Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtaja varmentaa eriävän mielipiteen todettuaan sen esitetyn mukaiseksi. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Valmistelija on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 6. Esteellisyys Jäsen tai kokouksissa läsnäoloon oikeutettu henkilö, joka on hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännöksien perusteella esteellinen, ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia toimia, jotka voivat vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön, myös valmistelua. Jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön tulee itse ilmoittaa mahdollisesta esteellisyydestään. Puheenjohtaja voi ottaa esteellisyysasian käsiteltäväksi myös, jos epäilys esteellisyydestä tulee esille muutoin. Jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyydestä päättää akateeminen komitea. 7. Tiedottaminen ja toimeenpano Akateemisen komitean kokouskutsut ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan yliopiston intranetissä. Sihteeri vastaa akateemisen komitean kokousasiakirjojen tiedottamisesta, asiakirjojen 4

12 Liite 1a kirjaamisesta, säilyttämisestä järjestämisestä sekä arkistoinnista siten kuin asiaa koskevat säädökset edellyttävät. Valmistelija vastaa akateemisen komitean yksittäisistä päätöksistä tiedottamisesta ja siitä, että päätökset saatetaan toimeenpantaviksi. 8. Komitean kieli Akateeminen komitea päättää kokouksen työkielestä. Työkieli voi olla suomi tai englanti. Komitean yksittäinen jäsen voi käyttää suomen, ruotsin tai englannin kieltä. Kokouskutsu ja päätösesitys perusteluineen laaditaan sekä suomeksi että englanniksi. Akateemisen komitean päätöksistä tiedotetaan suomeksi ja englanniksi. Yliopiston hallintokieli on suomi. Jos suomenkielisen asiakirjan ja sen englanninkielisen version välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielistä asiakirjaa. 5

13 Appendix 1b Rules of procedure for the Aalto University School of Chemical Engineering Academic Affairs Committee (later Academic Committee for Chemical Engineering) Contents of the rules of procedure These are rules of procedure containing provisions on the meetings of the Aalto University School of Chemical Engineering Academic Affairs Committee (later Academic Committee for Chemical Engineering), its decision-making procedure and the order of replacement of the deputy members. Academic Committee for Chemical Engineering always checks and adopts the rules of procedure in the meeting following its appointment. Otherwise the rules of procedure will be revised and amended as necessary. These rules are based on the Rules of procedure of the Aalto University Academic Affairs Committee. 2. Duties of the Academic Committee for Chemical Engineering Under Section 25 of the Aalto University Bylaws, the duties of the Academic Committees of the schools are: The School Academic Affairs Committee shall, in addition to other duties assigned by the Academic Affairs Committee and the Director of the School, make proposals on: School-specific curriculum, School-specific degree requirements, School-specific admission requirements, other matters relating to academic activities, other duties assigned by the Dean directing the School, and decide on the arrangements for the conferral of degrees and the conferral of the title of Honorary Doctor. The School Academic Affairs Committee can, by its own decision, delegate authority in the abovementioned duties to other bodies elected in accordance with the Section 27 of the Universities Act. 3. Duties of the chair and the vice-chair of the Academic Committee for Chemical Engineering The chair of the Academic Committee for Chemical Engineering shall be the dean of the school. The duties of the chair include: assigning a vice chairperson and a secretary assigning rapporteurs; having the primary responsibility for calling the meetings; the approval of the agenda prepared by the secretary; ensuring that minutes are taken at each meeting; 1

14 Appendix 1b ensuring that the provisions of these rules of order are followed in the work of the Academic Committee for Chemical Engineering; to bring up, at his or her discretion, other matters than those requiring decision within the scope of operations of the body, such as statements or initiatives for development. In the event of the chair being indisposed or disqualified, the vice chair will act as the chair of the meeting. 4. Meetings of the Academic Committee for Chemical Engineering The Academic Committee for Chemical Engineering shall meet regularly when convened by the chair or the vice chair. In addition, the Academic Committee for Chemical Engineering must be convened if more than half of the committee members request it. The Academic Committee for Chemical Engineering prepares a meeting timetable each academic year. The Academic Committee for Chemical Engineering shall hold extra meetings as necessary. The chair may cancel a meeting prior to sending the meeting invitation if the number of agenda items is not sufficient for holding a scheduled meeting. The persons appointed by the chairperson have the right to be present and to speak at the Academic Committee for Chemical Engineering meetings. The chair may decide that also a deputy member has a right to be present at the meetings of the committee even if the full member was present. The meeting invitation is sent to the members and deputy members and persons entitled to be present at the meeting a minimum of seven (7) working days before the meeting. The meeting invitation specifies the agenda items and proposed decisions for them. The invitation and the proposed decisions with possible appendices are submitted to the members via or otherwise in electronic format unless otherwise provided in the invitation with respect to the material. This way the members may familiarise themselves with the material at a place or on a platform announced. If the rapporteur specifies his or her proposed decision before the matter is considered, the specified proposed decisions are submitted to the members no later than at the meeting of the committee. If the matter to be considered has not been mentioned in the meeting invitation, the committee may introduce it to the agenda only by unanimous decision of the members present. Members of the committee who are unable to attend the meeting shall notify the secretary of the meeting well in advance and invite the deputy member first in the order of replacement to take his or her place. If the first deputy member is unable to attend, she or he shall call the next person in the order of replacement to attend the meeting. The order of replacement of the deputy members is as follows: Professors: According to the order of replacement decided on the Professors Council. The order of replacement of the professors is attached to these rules of procedure.. Other research and teaching staff and other university staff: in the order of the election results by electoral alliance so that the deputy member with the most votes is the deputy of the full member 2

15 Appendix 1b with the most votes, while the deputy member with the second-highest number of votes is the deputy for the full member with the second-highest number of votes and so on until the maximum number of first deputy members is full. After this, the order of replacement of the second deputy members is determined by the results of the election by electoral alliance as follows: the deputy member with most votes among the remaining deputy members is the second deputy of the full member with most votes and so forth so that the deputy member with the least votes is the second deputy of the full member with the least votes. Students: In the order proposed by the Student Union. Minutes are recorded at meetings and signed by the chair and the secretary. A decision made at the proposal of the rapporteur is, however, signed by the chair and the rapporteur. Two members present at the meeting shall be elected as the scrutinisers of the minutes. Extracts from the minutes may be given before their signature and scrutiny in compelling situations on the permission of the chair and the rapporteur. In such cases, it is noted on the document that the extract is taken from a minutes yet to be scrutinised. 5. Decision-making procedure 5.1. Quorum The Academic Committee for Chemical Engineering shall constitute a quorum when more than half of the members and the chair or the vice chair are present. Members present also refer to present deputy members with the right to decide Preparation of a matter and laying a question on the table At the meetings of the Academic Committee for Chemical Engineering, matters are decided at the proposal of the rapporteur designated by the chair. A question may be laid on the table by decision of the chair if the preparation for the matter has been clearly insufficient or some other matter hinders the decision-making. In other circumstances, a question is laid on the table upon the proposal of a committee member if the proposal is seconded by at least one fourth of the members present. If a matter is proposed to be laid on the table during its reconsideration, it is laid on the table if the proposal to lay on the table is seconded by more than half of the members present. The motion to lay a question on the table must always be justified. The motion must be considered before the consideration of the matter may be resumed. Matter that was laid on the table must be handled in the next meeting unless preparation of the matter requires otherwise Postponing a matter for other reasons The chairperson can remove a matter from the agenda when the matter was not placed there based on a written demand by the committee members Voting 3

16 Appendix 1b Each member has one vote. Matters are decided by majority vote: a motion supported by more than half of the votes cast by committee members present shall constitute the decision of the Academic Committee for Chemical Engineering. If the votes are equally distributed, the chair shall have the casting vote. When no one has requested to obtain the floor, the chair announces the debate ended and states the proposals seconded during the discussion. The proposal of the rapporteur is voted on irrespective of its secondment. Other proposed decisions that have not been seconded are not voted on. Any new decisions cannot be proposed when the debate has ended. In other matters than those related to election, voting is made by a raise of hands. The vote starts with the chair stating all the proposed decisions differing from that of the rapporteur. The proposed decision of the rapporteur is included even when it has not been seconded. Other proposed decisions that have not been seconded are not voted on. The proposed decisions are voted on in pairs so that raising a hand always means voting in favour of the decision proposed. Members cannot abstain from voting. First, the members vote between the two counter-proposals differing to the highest degree from that of the rapporteur; of these two, the winning counter-proposal and the proposal differing to the highest degree from that of the rapporteur are voted on in the same round and the same procedure is followed until the final counter-proposal for the proposed decision of the rapporteur remains. However, if the vote must include a proposal meaning that the proposal of the rapporteur be rejected altogether, it must be voted on as the last proposal against the proposal winning among the other proposals Consideration of electoral matters The consideration of electoral matters follows the same procedure as voting otherwise with the following exceptions: The chair states when electoral candidates may be put up and when the discussion on the candidates has ended. A proposal for candidates made by a member present at the meeting is considered even if the motion was not seconded. If there are more candidates than places are available, the matter is decided by vote. The vote is conducted as a secret ballot upon the demand of a member present at the meeting. The chair designates the tellers for the election. If more than one person is elected, election by proportional representation is followed if at least one fourth of the present members so require. In other cases, election is made by majority vote. If no one gains absolute majority, a new vote is organised among the two candidates with the highest number of votes. If the votes are equally distributed, the matter shall be decided by lot. In election by proportional representation, the candidate put first on the ballot receives one vote, the candidate second on the ballot receives 1/2 votes, the third 1/3 votes etc. The candidates with the highest number of votes are elected in the order of total number of votes until all places are full. If the votes are equally distributed, the matter shall be decided by lot. 4

17 Appendix 1b 5.6. Responsibility of a committee member or rapporteur A member who has participated in the decision-making process and either made a counterproposal or voted against a decision may declare his or her dissenting opinion of the decision. The rapporteur of the decision may declare a dissenting opinion if the decision differs from the proposed decision presented by him or her. The dissenting opinion and its grounds shall be declared at the meeting as soon as the decision has been made. The precisely formulated written dissenting opinion shall be submitted as a separate signed document no later than on the day following the presentation to the secretary of the meeting. Then the chair of the meeting confirms the dissenting opinion upon verification that it corresponds to that presented in the meeting. A person who has voted against a decision or declared a dissenting opinion is not responsible for the decision. The rapporteur is responsible for a decision made at his or her proposal if s/he has not declared a dissenting opinion. 6. Disqualification A member of the body or a person entitled to be present at a meeting shall not participate in the consideration of a matter or be present during such consideration, if he/she is disqualified on grounds specified in the Administrative Procedure Act (Hallintolaki 434/2003). Consideration refers to all measures which may influence the decision made in the matter, including the preparation. A member or other person entitled to be present at the meeting shall notify the body of his or her possible grounds for disqualification. The chair may address the issue of disqualification also if suspicion of grounds for disqualification is aroused otherwise. The disqualification of a member or other person entitled to be present at the meeting is determined by the Academic Committee for Chemical Engineering. 7. Communication and implementation The meeting invitations and memoranda with appendices of the meetings of the Academic Committee for Chemical Engineering are published on the university intranet. The secretary is responsible for communication, recording, organizing storage and filing regarding the meeting documents of the Academic Affairs Committee as the relevant regulations of the university require. The rapporteur is responsible for communicating individual decisions of the Academic Committee for Chemical Engineering and submitting them for implementation. 8. Language of the Academic Committee for Chemical Engineering The Academic Committee decides on the working language of a meeting. The working language can be Finnish or English. An individual committee member can use Finnish, Swedish or English. The meeting invitation and the proposal with its justification will be compiled both in Finnish and in English. 5

18 Appendix 1b The decisions of the Academic Committee will be communicated in Finnish and English. The administrative language of the university is Finnish. If there is contradiction between the Finnish and English versions of a document, the Finnish version will be applied. 6

19 KTAK 1/2018 Updated attachment 1c Decision makers in Education (Aalto School) Academic Affairs Committee (AAK) President Vice President Academic Committee for Chemical Engineering (KTAK) Dean Vice Dean (Education) Director of the Programme Degree Programme Committee (KN) Doctoral Programme Committee (TKN) Professor in charge of the major Manager of the Academic Affairs

20 Head of the department - Resources Organisation in Education (BSc and MSc) Dean Director of BSc programme Majors Professors in charge Professors Teaching Academic Advisors Thesis advisors Tenttiviisikko Vice Dean (Education) Lecturers Director of MSc programme Majors Professors in charge Professors Teaching Academic Advisors Thesis advisors Teaching Academic Advisors Lesg Teacher and Student Oopas Services (LES) - Programme planning - Timetables - Exchange studies - Statistics of studies - Data systems of studies - Service desk - Pedagogical training - Int. Programmes - Discipline and appeals - Etc Lesjory

21 Responsibilities of Academic Committee The school academic affairs committee shall, in addition to other duties assigned by the University Academic Affairs Committee and the director of the school, put forth proposals on: - a school-specific curriculum - school-specific degree requirements - school-specific admission requirements - other matters relating to academic activities - other duties assigned by the dean directing the school, and - decide on the arrangements for the ceremonial conferment of doctoral degrees of the school and the conferral of the title of honorary doctor. The school academic affairs committee can, by its own decision, delegate authority in the above-mentioned duties to other bodies elected in accordance with the Section 27 of the Universities Act.

22 Responsibilities of Degree Programme Committee The school has one degree programme committee for both its bachelor s and master s programmes. One of the professorial members shall be appointed as the chair of the degree programme committee. The committee elects a deputy chair from among its professorial members. The term of office of the degree programme committee is three calendar years. The term of office of a student member is one calendar year. The degree programme committee shall 1) put forth proposals to the school academic committee on the degree programme curricula, degree requirements and admission criteria; 2) appoint the persons approving bachelor s theses; 3) decide on the topics, supervisor, and advisor(s) for the master s theses; 4) evaluate the master s theses; 5) decide on the development of the degree programmes, assuring the quality of teaching and the processing of feedback; and 6) perform other duties assigned to it by the dean or set forth in the degree regulations.

23 Responsibilities of Doctoral Programme Committee The school has a doctoral programme committee that comprises a chair and a minimum of four distinguished professorial members representing the central fields of research of the school. One of the professorial members may be from another school within Aalto University. The committee elects a deputy chair from among its professorial members. The term of office of the doctoral programme committee is three calendar years. The chair of the doctoral programme committee shall maintain contact with the other doctoral programme committees of Aalto University in order to ensure that uniform practices are employed and developed and that the uniformity of the technical-scientific field is maintained. The doctoral programme committee shall develop the content of the doctoral programmes and the joint studies offered by the school; make proposals to the school academic committee on the fields of research in doctoral programmes; prepare the admission of doctoral students for the dean to decide on; approve the topics and language of doctoral dissertations; confirm the study plans of doctoral students; appoint the preliminary examiners of dissertations and decide on the permission to print dissertations; evaluate the dissertations; appoint the examiners of licentiate theses; evaluate licentiate theses; and perform other duties assigned to it by the dean or in the degree regulations. The chair of the doctoral programme committee shall decide on the time and language of the public examination of the doctoral dissertation and appoint the custos and opponent(s) for it.

24 CHEM organisation Tenure Track Committee Scientific Advisory Board Industrial Advisory Board Services Department of Chemistry and Materials Science Head of Department Jari Koskinen Vice Head of Department Kari Laasonen Department of Chemical and Metallurgical Engineering Head of Department Jukka Seppälä Vice Head of Department Ari Jokilaakso Dean Janne Laine Vice Deans Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela (research) Tapani Vuorinen (education) Department of Bioproducts and Biosystems Head of Department Herbert Sixta Vice Head of Department Markus Linder Management Team (Dean, Vice Deans, Department Heads and Vice Heads, Representatives of artistic activities, services, students, and personnel) Academic issues Degree Programme Committee Doctoral Programme Committee Academic Committee for Chemical Engineering Educational Advisory Board Services HR Services Learning Services IT Services Research and Innovation Services Focus areas: 1. Chemistry 2. Materials Science Focus areas: 1. Metals Processing 2. Process Engineering Focus areas: 1. Biomaterials Science 2. Biorefinery 3. Industrial Biotechnology Financial Services Campus Services Leadership Support Services Secretarial Services and other School Services Communications Services Technical Support Services

25 Kemian tekniikan akateeminen komitea 23 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 5 Päätösasia/Decision item: Jatkokoulutuksen tutkimusalat Kemian tekniikan korkeakoulussa lukuvuonna / Research fields of the doctoral degree education in the School of Chemical Engineering for the academic year (Sirje Liukko) Jatkotutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tutkimusalakohtaisesti. Korkeakoulu vahvistaa jokaiselle jatkokoulutuksen tutkimusalalle siitä vastaavan professorin. Tohtorinkoulutusneuvosto on kokouksessaan käsitellyt jatkokoulutuksen tutkimusaloja lukuvuodelle ja esittää tutkimusaloja vahvistettavaksi liitteen 2b mukaisesti. Liitteenä 2a on ote Tohtorinkoulutusneuvoston kokouksen pöytäkirjasta. The education leading to a doctoral degree is planned and organized separately in the research fields. The school will appoint a professor in charge for each research field of doctoral degree education. The Doctoral Programme Committee has discussed the research fields of doctoral degree education for the academic year in its meeting and proposes that the research fields will be confirmed according to attachment 2b. Extract of the minutes of Doctoral Programme Committee meeting is attached as an attachment 2a. Päätösesitys: Vahvistetaan jatkokoulutuksen tutkimusalat lukuvuodelle esityksen (liite 2b) mukaisesti. Proposal: The research fields of doctoral degree education for the academic year will be confirmed according to the proposal (attachment 2b). Päätös/Decision: Hyväksyttiin korjattuna (korjattu liite 2b on pöytäkirjan liitteenä). The item was approved with a correction (updated attachment 2b is attached to the minutes).

26

27 Tohtorinkoulutuksen tutkimusalat lukuvuonna Muistio / korjattu Sirje Liukko KTAK 1/2018 Liite 2b Asia Kemian tekniikan akateeminen komitea on vahvistanut lukuvuoden opetussuunnitelmaan tohtorinkoulutuksen tutkimusalat vastuuprofessoreineen. Professorien urajärjestelmään tehtyjen nimitysten, muualle ja eläkkeelle siirtymisten johdosta päivitetään vastuuprofessorien luettelo vastaavasti. Kemian tekniikan korkeakoulun tutkintosäännön (17 ) mukaan korkeakoulu päättää jatkokoulutuksen tutkimusaloista ja vahvistaa niistä vastaavat professorit. Tutkimusalasta vastaavaksi professoriksi voidaan nimetä professoreiden urajärjestelmässä oleva korkeakoulun professori. Nimi (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) Kemia Kemi Chemistry CHEM004Z Biotekniikka Bioteknik Biotechnology CHEM005Z Kemian tekniikka Kemiteknik Chemical Engineering CHEM006Z Jatkotutk. opinto koodi CHEM004Z- LZ CHEM005Z- LZ CHEM006Z- LZ Tutkimusalasta vastaava(t) professori(t) Full Professor Maarit Karppinen Assistant Professor Antti J. Karttunen Full Professor Ari Koskinen Full Professor Sakari Kulmala Full Professor Kari Laasonen Associate Professor Lasse Murtomäki Associate Professor Jan Deska Associate Professor Mady Elbahri Associate Professor Tanja Kallio Associate Professor Alexander Frey Full Professor Markus Linder Full Professor Katrina Nordström Assistant Professor Sandip Bankar Assistant Professor Silvan Scheller Full Professor Ville Alopaeus Full Professor Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela Associate Professor Mauri Kostiainen 1

28 Full Professor Yongdan Li Associate Professor Marjatta Louhi-Kultanen Associate Professor Pekka Oinas Associate Professor Riikka Puurunen Full Professor Jukka Seppälä Materiaalien prosessointi Materialens processing Processing of Materials CHEM007Z CHEM007Z- LZ Full Professor Mikhail Gasik Full Professor Antti Korhonen Assistant Professor Mari Lundström Assistant Professor Rodrigo Serna Associate professor Ari Jokilaakso Materiaalitiede Materialvetenskap Materials Science CHEM008Z Biotuotetekniikka Bioproduktteknik Bioproduct Technology CHEM010Z SELECT+ Kestävät energiateknologiat Hållbara energiteknologier Sustainable Energy Technologies CHEM009Z CHEM008Z- LZ CHEM010Z- LZ CHEM009Z- LZ Full Professor Sami Franssila Full Professor Simo-Pekka Hannula Full Professor Jari Koskinen Assistant Professor Päivi Laaksonen Associate Professor Roman Nowak Associate Professor Mady Elbahri Full Professor Olli Dahl Full Professor Patrick Gane Full Professor Mark Hughes Associate Professor Eero Kontturi Full Professor Janne Laine Associate Professor Thaddeus Maloney Full Professor Jouni Paltakari Assistant Professor Lauri Rautkari Full Professor Orlando Rojas Full Professor Herbert Sixta Full Professor Tapani Vuorinen Associate Professor Monika Österberg Full Professor Olli Dahl Full Professor Jouni Paltakari Full Professor Herbert Sixta 2

29 Kemian tekniikan akateeminen komitea 27 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 6 Päätösasia/Decision item: Kandidaattiohjelman ja DI-ohjelmien opetussuunnitelmien sekä pää- ja sivuaineiden hyväksyminen akateemisille vuosille / Confirming the Curricula of and major- and minor subjects (Heli Järvelä ja Annu Westerbe Aalto-yliopiston johtosäännön mukaan yliopiston akateemisten asioiden komitea päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista. Yliopiston akateemisten asioiden komitea on delegoinut päätäntävallan asiassa korkeakoulujen akateemisille komiteoille. Tutkintosäännön mukaan ohjelman opetussuunnitelma on kokonaisesitys ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä, joita noudattaen ohjelma toteutetaan. Lisätietoja opetussuunnitelmatyöstä: Korkeakoulun koulutusneuvosto on käsitellyt koulutusohjelmien opetussuunnitelmia (liitteet 3a-3b) sekä pää-ja sivuaineita (liitteet 3c-3d) kokouksessaan ja tehnyt korkeakoulun akateemiselle komitealle liitteiden mukaisen esityksen. Liitteillä on esitetty opetussuunnitelmat seuraavasti: liite 3a Kemiantekniikan kandidaattiohjelma, liite 3b Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelma, Lisäksi liitteellä 3c on esitetty kemiantekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineet sekä liitteellä 3d DI-ohjelmien pää- ja sivuaineet. According to the bylaws of Aalto University, the University Academic Affairs Committee decide on the curricula and degree requirements. The University Academic Affairs Committee has del-egated the power to decide on this matter to the Academic Committees of the Schools. According to the Degree Regulations of the School of Chemical Engineering the curriculum of a degree programme is a general presentation of the goals and implementation measures of the programme. More information on the curriculum design at The Degree Programme Committee of the School of Chemical Engineering has discussed the curricula (attachments 3a-3b) and major- and minor subjects (attachments 3c-3d) in its meeting 30 January 2018 and has left a proposal for the Academic Committee. Attachments are as follows: attachment 3a Bachelor s programme in Chemical Engineering, attachment 3b Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering, In addition, major and minor subjects in the Bachelor s programme in Chemical Engineering are on the attachment 3c and major- and minor subjects in the Master s programmes are on the attachment 3d.

30 Kemian tekniikan akateeminen komitea 28 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 Päätösesitys: Vahvistetaan opetussuunnitelma (liitteet 3a-3b) sekä pää- ja sivuaineet (liitteet 3c-3d) Koulutusneuvoston esityksen mukaisesti. Proposal: The curriculum of (attachments 3a-3b) and major- and minor subjects (attachments 3c-3d) will be confirmed according to the proposal by the Degree Programme Committee. Päätös/Decision: Hyväksyttiin korjatun esityksen mukaisesti. Esittelijät valtuutettiin tekemään tarvittavat tekniset korjaukset. Korjattu liite 3a on pöytäkirjan liitteenä. The motion was passed according to the updated proposal. Presenting officials were authorized to make the necessary technical corrections. Updated attachment 3a is attached to the minutes. Dekaani Janne Laine saapui kokoukseen klo Dean Janne Laine joined the meeting at

31 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opetussuunnitelma lukuvuodelle MUISTIO, , korjattu Valmistelijat: Heli Järvelä (GSM ) Liite 5a Asia Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle kemian tekniikan kandidaattiohjelman opetussuunnitelman vahvistamista lukuvuodelle tämän muistion mukaisesti. KEMIAN TEKNIIKAN KANDIDAATTIOHJELMA Koulutusohjelman johtaja: prof. Jouni Paltakari Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet (tutkintosääntö 5 ) Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle 1. koulutusohjelman perus ja pääaineopinnoissa laaja perusteiden tuntemus helposti tunnistettavalla, kansainvälisesti tunnetulla teknistieteellisellä alalla 2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin 3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen 4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä 5. riittävät viestintä ja kielitaidot. Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin. Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet tarkentuvat pääaine ja kurssikohtaisissa osaamistavoitekuvauksissa. Koulutustehtävä Kemian tekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä oman alansa asiantuntijaksi. Tutkinto kehittää kykyjä ratkaista ongelmia ja luoda uutta itsenäisesti yhteistyössä muiden kanssa 1

32 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A insinööri ja tutkimustehtävissä yrityksissä, niiden sidosryhmissä, julkishallinnossa tai tiedeyhteisössä. Tutkinnon aikana opiskelijalle rakentuu ammatillisen osaamisen ydin sekä kehittyy työelämävalmiuksia ja elinikäisiä opiskelutaitoja. Ammatillisen osaamisen ydin Suoritettuaan kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin tutkinnon perus ja pääaineopinnot opiskelijalla on: bio, materiaali ja kemiantekniikan sekä niihin liittyvien matemaattisluonnontieteellisten perusteiden hallinta kyky soveltaa alansa teoreettista osaamista ongelmanratkaisutilanteissa kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa kyky arvioida kriittisesti insinöörityön ja teknologian vaikutuksia yksilön, yhteiskunnan, talouden ja ympäristön näkökulmista. Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaine ja valinnaisia opintokokonaisuuksia niin, että opinnoissa yhdistyy Aalto yliopistolle ominainen tekniikan, talouden ja taiteen vuorovaikutus. Opiskelutaidot Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan yliopistoyhteisön jäsenenä: osaa arvioida, eritellä ja hyödyntää itseään oppijana osaa hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja ylittää oppiaineiden välisiä rajoja. Opiskelijalla on valmiudet jatkaa opintojaan ylempään tutkintoon Kemian tekniikan korkeakoulun ylemmissä ohjelmissa ja muissa soveltuvissa ohjelmissa Aalto yliopistossa, muissa kotimaisissa yliopistoissa sekä ulkomailla myös englannin kielellä. Kemian tekniikan kandidaatin tutkinto on perusta itsenäiselle elinikäiselle oppimiselle ja ammatilliselle kehittymiselle. Työelämävalmiudet Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin opinnoissa opiskelijalle kehittyy monipuolisia työelämävalmiuksia: kyky päämäärätietoiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn o itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä ryhmätyöskentelytaidot o tunnistaa ryhmätyöskentelyn ja ryhmän johtamisen periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa työssään 2

33 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A o osaa toimia alansa edustajana monialaisessa ryhmässä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä projektityöskentelytaidot o tunnistaa teknisten projektien tyypilliset vaiheet sekä osaa käyttää erilaisia projektihallinnan menetelmiä selkeät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot o oman alansa asiantuntijoille, sidosryhmilleja muulle yleisölle o myös vieraalla kielellä o tutkintosäännön mukainen toisen kotimaisen kielen taito. Kemian tekniikan kandidaattiohjelman pääaineet Biotuotteet pääaine Biotuotteet kandidaattipääaineen perus ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajat pohjatiedot kemiasta, bio ja materiaalitekniikasta, kemiallisesta ja bioteknisestä prosessoinnista sekä biojalostamokokonaisuuksista. Se antaa valmiudet jatkaa Kemiantekniikan korkeakoulun maisterivaiheen pääaineopintoihin joko suoraan tai joidenkin suositeltujen lisäkurssien täydennyksin. Perusopintojen tavoitteena on luoda vahva matemaattisluonnontieteellinen perusta, joka yhdistää matematiikan, fysiikan, kemian ja biotieteet uudella tavalla biotuotteiden valmistamiseen ja prosessien kehittämiseen. Opinnot syventävät ymmärrystä luonnonvaroista ja antavat perustaidot arvioida niiden vaihtoehtoisia käyttötapoja kestävän kehityksen näkökulmasta. Biotuotteet pääaineesta valmistuva opiskelija 1. tuntee toimialan ja luonnonvarojen kestävän käytön yleisellä tasolla 2. hallitsee kemian, fysiikan ja matematiikan teoreettiset perusteet ja osaa soveltaa niitä biotekniikan, mikrobiologian, biojalosteiden ja kemiantekniikan aloilla 3. tuntee kemian eri osa alueiden perusperiaatteet ja keskeisimmät työmenetelmät: orgaanisen, fysikaalisen, analyyttisen kemian ja pintakemian 4. osaa hyödyntää tietojaan selvästi rajattujen ongelmien ja tehtävien ratkaisemiseen 5. tuntee erilaisten biopohjaisten materiaalien rakenteet ja ominaisuudet: solut, kasvija metsäbiomassa, polymeerit ja kuiturakenteet 6. ymmärtää teollisen toimintaympäristön ja hyvien työelämävalmiuksien merkityksen Pääaineen sisällöllisinä painoalueina ovat 1. biokemian sekä solu ja molekyylibiologian perusteet 2. kuitu ja polymeeritekniikan perusteet ja sovellusalueet 3. kestävien tuotantoprosessien perusteet biotekniikan, biojalostamoiden sekä kuituja polymeeritekniikan alueilla. Kestävyydellä tarkoitetaan ympäristöllisen, 3

34 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioimista osana biotuoteteollisuuden toimintaa. Opiskelijalle muodostuu monitieteinen ja laaja alainen näkemys biotuotetekniikan eri osaalueista ja erityyppisistä materiaaleista. Pääaineen tieteellisissä perusteissa korostuvat biopohjaisten materiaalien rakenne ja ominaisuudet, geenitekniikka, solu ja molekyylibiologia ja polymeeritiede. Kemia ja materiaalitiede pääaine Kemia ja materiaalitiede kandidaattipääaineen perus ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajat pohjatiedot kemiasta ja materiaalitieteestä sekä vahvat valmiudet jatkaa maisterivaiheen opintoihin Kemian tekniikan korkeakoulun maisteriohjelmassa. Kemia ja materiaalitiede pääaineesta valmistuva opiskelija 1. hallitsee kemian ja fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä 2. tuntee perusperiaatteet ja keskeisimmät työmenetelmät usealta kemian eri osaalueelta, erityisesti orgaanisesta, epäorgaanisesta, fysikaalisesta ja analyyttisestä kemiasta 3. hallitsee perustasolla eri materiaalien, kuten metallien, keraamien, polymeerien, hybridimateriaalien ja nanomateriaalien rakenteet, ominaisuudet ja rajapinnat 4. saa vahvan pohjan ymmärtää teollista toimintaympäristöä sekä kehittää itselleen hyvät työelämävalmiudet. Pääaineen sisällöllisinä painoalueina ovat 1. kemiallisten ilmiöiden ja materiaalien ymmärtäminen atomi ja nanotasolla 2. uusien yhdisteiden ja materiaalien valmistaminen ja niiden ominaisuuksien selvittäminen 3. kemian ja materiaalitieteen sovellukset, hyödyntäminen ja ympäristövaikutukset teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Opiskelijalle muodostuu monitieteinen ja laaja alainen näkemys modernin kemian eri osaalueista ja erityyppisistä materiaaleista. Pääaineen tieteellisissä perusteissa korostuvat aineen rakenne, termodynamiikka, reaktiokinetiikka, pinnat ja rajapinnat, aineen ja lämmönsiirto sekä kemiallinen ja fysikaalinen analyysi. Kemian tekniikka ja prosessit pääaine Kemian tekniikka ja prosessit kandidaattipääaineen perus ja pääaineopintojen kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet suuntautua Kemiantekniikan korkeakoulun maisterivaiheen pääaineopintoihin joko suoraan tai täydennettynä joillakin suositelluilla lisäkursseilla. Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät 1. kemian, fysiikan ja matematiikan osaamiseen 4

35 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A 2. kemiallisten prosessien virtaustekniikan ja lämmönsiirron, reaktoreiden, prosessisuunnittelun ja automaation tuntemiseen 3. teollisen toimintaympäristön ja työelämävalmiuksien perusosaamiseen. Pääaineen sisällöllisinä painoalueina ovat kemialliset teolliset prosessit, niissä tapahtuvat perusilmiöt, tarvittavat laitteet ja kokonaisuuden suunnittelu kestävän kehityksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa ihmiselle ja ympäristölle turvallisia, taloudellisesti kannattavia sekä mahdollisimman suljettuja prosesseja, joiden tuotteet täyttävät asetetut laatuvaatimukset. Pääaineopinnoissa opiskelijan monimutkaisia kokonaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita hahmottava ajattelutapa alkaa kehittyä. Suoritettuaan kandidaattitutkinnon opiskelija kykenee suunnittelemaan ja analysoimaan eri materiaalien tuottamiseen tarvittavia yksikköoperaatioita ja prosesseja. Hän pystyy laatimaan ja mitoittamaan yksinkertaisia tuotantojärjestelmiä materiaali ja energiavirtoineen ja taseineen. Hän osaa karkeasti arvioida tuotannon taloudellista kannattavuutta, päästöjä, energiankulutusta ja muita sitä kuvaavia tunnuslukuja. Kemian tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne CHEM.A Perusopinnot (70 op) Professori Jouni Paltakari Koodi Kurssin nimi Op CHEM A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 2 CHEM A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit 5 CHEM A1120 Virtaustekniikka ja lämmönsiirto 5 CHEM A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen 5 CHEM A1210 Kemiallinen reaktio 5 CHEM A1310 Biotieteen perusteet 5 CHEM A1410 Materiaalitieteen perusteet 5 CHEM A1500 Työssäoppiminen 5 LC 5001/7001 Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio 1 LC 5002/7002 Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 1 LC xxxx Vieraita kieliä* 3 MS A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen 5 peruskurssi MS A0107 Differentiaali ja integraalilaskenta 1 5 Opiskelija valitsee joko PHYS A2110 tai PHYS A1130/A3131 lähtötasonsa mukaan PHYS A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) 5 PHYS Sähkömagnetismi (SCI)/(ENG1) 5 A1130/A3131 PHYS A2140 Aineen rakenne (CHEM) 5 Aalto kurssi** 3 5

36 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista: CHEM C2600 Kemiantekniikan ohjelmointikurssi 5 CS A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 5 CS A1110 Ohjelmointi 1 5 * Perusopintoihin kuuluu yhteensä 3 op vieraita kieliä, joilla opiskelija osoittaa vähintään yhden vieraan kielen sellaisen suullisen (o) ja kirjallisen (w) taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Kemian tekniikan korkeakoulun Aalto kurssit** Koodi Kurssin nimi Op CHEM A1600 Akateemisen ajattelun alkeiskurssi 3 CHEM A1610 Design Meets Biomaterials 3 CHEM A1620 Näkökulmia ympäristöasioihin 3 Näiden kurssien lisäksi opiskelija voi valita jonkun muun Aalto yliopiston korkeakoulun Aalto kurssin. CHEM3048 Biotuotteet (60 op) Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Professori Thaddeus Maloney Koodi Kurssin nimi Op MS A0007 Matriisilaskenta 5 MS A0207 Differentiaali ja integraalilaskenta 2 5 CHEM A2200 Kemiallinen termodynamiikka 5 CHEM C2430 Polymeeriteknologian perusteet 5 CHEM C2230 Pintakemia 5 CHEM C2330 Biochemistry 5 CHEM C2310 Bioprosessitekniikka 5 CHEM C2340 Industrial biomass processes 5 CHEM C3310 Prosessiteollisuuden matemaattiset ja 5 tilastolliset menetelmät CHEM3048.kand Kandidaatintyö ja seminaari*** 10 CHEM.kyps Kypsyysnäyte 0 Lisäksi opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista: CHEM A2300 Solu ja molekyylibiologia 5 CHEM C3320 Plant biomass 5 *** Voi yhdistää 5 10 op vapaavalintaiseen tutkimusprojektiin CHEM C3000 Research project in Chemical Engineering CHEM3049 Kemia ja materiaalitiede (60 op) Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 6

37 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Professori Antti Karttunen Koodi Kurssin nimi Op MS A0007 Matriisilaskenta 5 MS A0207 Differentiaali ja integraalilaskenta 2 5 CHEM A2200 Kemiallinen termodynamiikka 5 CHEM C2430 Polymeeriteknologian perusteet 5 CHEM C2220 Orgaanisen synteesin perusteet 5 CHEM C2230 Pintakemia 5 CHEM C2240 Epäorgaaninen kemia 5 CHEM C2440 Metallien ja keraamien mikrorakenne 5 CHEM C2450 Materiaalien ominaisuudet 5 CHEM3049.kand Kandidaatintyö ja seminaari*** 10 CHEM.kyps Kypsyysnäyte 0 Lisäksi opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista: CHEM C3210 Instrumentaalianalyysin perusteet 5 CHEM C3220 Kemiallinen dynamiikka 5 CHEM C3410 Nanomaterials 5 *** Voi yhdistää 5 10 op vapaavalintaiseen tutkimusprojektiin CHEM C3000 Research project in Chemical Engineering CHEM3050 Kemian tekniikka ja prosessit (60 op) Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Professori Ari Jokilaakso Koodi Kurssin nimi Op MS A0007 Matriisilaskenta 5 MS A0207 Differentiaali ja integraalilaskenta 2 5 CHEM A2200 Kemiallinen termodynamiikka 5 CHEM C2430 Polymeeriteknologian perusteet 5 CHEM C2130 Reaktiotekniikka 5 CHEM C2140 Prosessien ohjaus ja automaatio 5 CHEM C2150 Process Design 5 CHEM C2160 Yksikköoperaatiot 5 CHEM C2460 Metallurgian prosessit 5 CHEM3050.kand Kandidaatintyö ja seminaari*** 10 CHEM.kyps Kypsyysnäyte 0 Lisäksi opiskelija valitsee yhden seuraavista kursseista: CHEM C2310 Bioprosessitekniikka 5 CHEM C3420 Metallien ja keraamien mikrorakenne 5 *** Voi yhdistää 5 10 op vapaavalintaiseen tutkimusprojektiin CHEM C3000 Research project in Chemical Engineering 7

38 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Sivuaine (20 25 op) Tutkintoon kuuluu pääaineen lisäksi sivuaine. Sivuaineen laajuus on op. Sivuaineen voi valita vapaasti Aalto yliopiston tai jonkun muun koti tai ulkomaisen yliopiston eri koulutusohjelmien tuottamista sivuainekokonaisuuksista. Osaan sivuaineista on erillinen haku. Tällöin opiskelijan on haettava sivuaineeseen sivuaineen tarjoaman korkeakoulun/yliopiston vaatimalla tavalla. CHEM.V Vapaasti valittavat opinnot (25 30 op) Tutkintoon kuuluu perusopintojen sekä pää ja sivuaineen lisäksi vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi valita opinnot Aalto yliopiston tai jonkun muun yliopiston kurssitarjonnasta. Kemiantekniikan kandidaattiohjelman sivuaineet CHEM3016 Kemia (20 25 op) Kemi Chemistry Vastaava taho: T1050 Professori Antti Karttunen Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille lukuun ottamatta kemiantekniikan opiskelijoita. Suorittamalla sivuaineen opiskelija voi saavuttaa riittävät kemian taidot jatkaa opintojaan kemian tekniikan korkeakoulun DI pääaineissa. Osaamistavoitteet Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät aineen rakennetta ja kemiallisia reaktioita sidostasolla ja tuntevat kemiallisen rakenteen yhteyksiä aineominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen. He osaavat kuvata reaktiokinetiikkaa ja ainetasapainoja matemaattisesti termodynamiikan periaatteita noudattaen. Opiskelijat omaksuvat turvallisen kokeellisen työskentelytavan ja oppivat täsmälliseen työskentelyyn laboratoriossa. Sisältö 8

39 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy luento ja teoriaopetusta, laskuharjoituksia ja ryhmissä tehtäviä laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä siten, että pää ja sivuaine täydentävät toisiaan parhaalla tavalla. Rakenne Koodi Kurssin nimi Op Kaikille yhteiset opinnot CHEM A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen 5 CHEM A1210 Kemiallinen reaktio 5 Lisäksi valitaan 2 3 seuraavista kursseista (huomaa esitiedot): CHEM A1410 Materiaalitieteen perusteet 5 CHEM C2250 Fysikaalinen kemia Bio IT:lle 5 CHEM C2240 Epäorgaaninen kemia 5 CHEM C2220 Orgaanisen synteesin perusteet 5 CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka (20 25 op) Industriell processteknik Industrial process technology Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Professori Ari Jokilaakso Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille ja erityisesti tuotantotalouden opiskelijoille. Kemiantekniikan opiskelijat eivät voi valita tätä sivuainetta. Osaamistavoitteet Suoritettuaan sivuaineen opiskelijat ymmärtävät pääpiirteittäin luonnonvaroja hyödyntävän prosessiteollisuuden toimintaa, teollisia prosesseja ja niiden taseita ja mitoitusta. Opiskelijat omaksuvat turvallisen ja täsmällisen työskentelytavan laboratoriossa. Sisältö Luento ja teoriaopetuksen lisäksi sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy ryhmissä ja/tai yksilöllisesti tehtäviä laskuharjoituksia ja projekti ja laboratoriotöitä. Rakenne Koodi Kurssin nimi Op Kaikille yhteiset opinnot 9

40 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A CHEM A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit 5 Lisäksi valitaan 3 4 seuraavista kursseista (huomaa esitiedot): CHEM A1410 Materiaalitieteen perusteet 5 CHEM C2460 Metallurgian prosessit 5 CHEM C2340 Industrial Biomass Processes 5 CHEM A1120 Virtaustekniikka ja lämmönsiirto 5 CHEM C2130 Reaktiotekniikka 5 CHEM C2160 Yksikköoperaatiot 5 CHEM C2310 Bioprosessitekniikka 5 CHEM3019 Henkilökohtainen sivuaine (20 25 op) Personligt biämne Individual Minor Subject Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Professori Jouni Paltakari Kieli: Sopimuksen mukaan Kohderyhmä: Vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijat Sivuaineen sisältö ja rakenne Henkilökohtainen sivuaine on tarkoitettu opiskelijoille, jotka vaihtavat vuoden 2005 tutkintosäännöstä vuoden 2013 tutkintosääntöön, ja joilla on jo suoritettuna vanhan rakenteen mukaisia sivuaineopintoja, mutta vastaavaa sivuainetta ei enää ole uudessa tutkintorakenteessa. Henkilökohtainen sivuaine voidaan vahvistaa HOPSiin vain perustellusta syystä. Sivuainetta ei voi käyttää sekalaisen kurssikokoelman koostamiseen sivuaineeksi, vaan siihen sisällytettävien opintojen tulee muodostaa sisällöllisesti selkeä, nimettävissä oleva kokonaisuus. Henkilökohtaisen sivuaineen sisällön hyväksyy ohjelman johtaja opiskelijan hakemuksesta. CHEM3020 Kansainvälinen sivuaine (20 25 op) Internationellt biämne International Minor Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Professori Jouni Paltakari Kieli: Sopimuksen mukaan Kohderyhmä: Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat 10

41 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Sivuaineen sisältö ja rakenne Kansainvälinen sivuaine koostuu jonkin aiheen substanssiopinnoista, jotka ovat relevantteja opiskelijan kandidaatin tutkinnolle ja jotka suoritetaan opiskelijan ollessa vaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Sivuaine voi sisältää myös kyseisen maan/kielialueen kielen ja kulttuurin opintoja. Sivuainetta voi täydentää sellaisilla Aalto yliopiston opinnoilla (korkeintaan 5 op), jotka tukevat joko sivuaineen sisältöä tai kieliopintoja. Sivuaineen sisällöstä on sovittava etukäteen ohjelmajohtajan tai ohjelman suunnittelijan kanssa. Kansainvälinen sivuaine koostuu seuraavista komponenteista: Sivuaineen substanssiopinnot (min 15 op) Kieli ja kulttuuriopintoja (max 10 op) Aalto yliopistossa suoritettavia opintoja, jotka täydentävät sivuainetta (max 5 op) Kohdemaassa suoritettava harjoittelu (max 5 op) CHEM3037 Teollisuus ja ympäristö (20 25 op) Industri och miljö Industry and Environment Vastaava taho: T1060, T1070 Vastuuopettaja: Timo Laukkanen Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu muille Aalto yliopiston tekniikan koulujen opiskelijoille, ei kemiantekniikan kandidaattiopiskelijoille. Soveltuu myös muiden koulujen ja yliopistojen sekä avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on perustiedot kemiasta. Osaamistavoitteet Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet. Kiintiöt ja rajoitukset: Hyväksytään enintään 50 opiskelijaa vuodessa. Esitiedot: Perustiedot kemiasta. Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses oppimisympäristöstä. Rakenne 11

42 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Koodi Kurssin nimi Op Sivuaineen pakolliset opinnot 10 CHEM A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit 5 CHEM C2610 Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 Sivuaineen valinnaiset opinnot Valitaan yksi tai kaksi kursseista tai muu alaan liittyvä sivuaineen vastaavan opettajan hyväksymä opintokokonaisuus siten, että sivuaineen haluttu laajuus täyttyy CHEM C2460 Metallurgian prosessit 5 CHEM C2340 Industrial Biomass Processes 5 ENY C2002 Energia ja ympäristö 5 ENY C2003 Vesi ja ympäristötekniikka 5 CHEM3040 CHEMARTS minor (15 25 op) Vastaava taho: T1070 Professor Tapani Vuorinen (CHEM) Language: English Target group: Aalto University Bachelor and Master degree students Content CHEMARTS is an interdisciplinary minor program, organized jointly by the Aalto School of Chemical Engineering (CHEM) and the Aalto School of Arts, Design and Architecture (ARTS). The main objectives of the CHEMARTS minor are to inspire students with varying backgrounds to explore biomaterials together, and to create new concepts for the sustainable use of cellulose and other wood based materials. The minor combines scientific materials research with creative practices and design thinking. The approach is experimental and student driven. The minor consists of two compulsory courses. Learning outcomes After completing CHEMARTS minor students understand the basics of scientific materials research related to biomaterials. They are familiar with the most common working methods used in materials research and design practice. Students work mainly in teams and experience the strengths and challenges of interdisciplinary collaboration, and they understand how to apply the knowledge to their forthcoming projects. Students know how to follow the latest developments of biomaterials related research and business. Structure of the minor The minor starts during the spring semester with Design Meets Biomaterials course, followed by the CHEMARTS Summer School, either the same or the following year. 12

43 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Depending on student s project, there is an option to continue their work during the autumn semester. Code Course name credits CHEM A1610 Design Meets Biomaterials 3 5* MUO C1044 CHEMARTS Summer School CHEM E1100/CHEM C3320 Plant Biomass 5 *For minor students always 5 ECTS Prerequisites: No Application procedure: Students will be selected in order of registration in WebOodi to course MUO C1044 CHEMARTS Summer School. If there are more applicants than can be accepted, applicants will be asked to send a motivation letter. Quotas and restrictions: 30 students (10 CHEM, 10 ARTS, 10 from other Aalto University Schools) CHEM3042 Sivuaine toisessa yliopistossa (20 25 op) Biämne utfört vid ett annat universitet Minor Completed in Another University Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Jouni Paltakari Kieli: Sopimuksen mukaan Kohderyhmä: Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijat Sivuaineen sisältö ja rakenne Sivuaine toisessa yliopistossa on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat koko sivuaineen toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ulkomailla, pääsääntöisesti opiskelijavaihdossa. Sivuaine voi olla yliopiston tarjoama valmis sivuainekokonaisuus tai sen voi koostaa tietyn oppiaineen kurssitarjonnasta. Mikäli sivuaineelle asetettu laajuus ei täyty, sitä voi täydentää kokonaisuuteen sopivalla Aalto yliopiston kurssilla. Toisessa yliopistossa suoritettavasta sivuaineesta sovitaan etukäteen opiskelijan opintosuunnitelmassa (HOPS). Kurssikuvausten lisäksi opiskelijan tulee toimittaa linkki kohdeyliopiston verkkosivuille, josta kokonaisuus on todettavissa. CHEM3051 Biotuotteet (20 25 op) Bioprodukter Bioproducts 13

44 KTAK 1/18 KORJATTU LIITE 3A Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Professori Thaddeus Maloney Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu muille Aalto yliopiston tekniikan koulujen opiskelijoille, ei kemian tekniikan kandidaattiopiskelijoille. Osaamistavoitteet Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät biotieteen peruskäsitteet, biomateriaalien ja tuotteiden keskeiset ominaisuudet, sekä tuntevat millaista prosessointia ja jalostamisen prosesseja käytetään biomassapohjaisten tuotteiden valmistamisessa. Sisältö Luento ja teoriaopetuksen lisäksi sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy ryhmissä ja/tai yksilöllisesti tehtäviä laskuharjoituksia ja projekti ja laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä joko biotieteiden ja bioprosessitekniikan suuntaan tai biomassan jalostamisen suuntaan. Rakenne Koodi Kurssin nimi Op Kaikille yhteiset opinnot CHEM A1310 Biotieteen perusteet 5 CHEM A1410 Materiaalitieteen perusteet 5 Lisäksi valitaan 2 3 seuraavista kursseista (huomaa esitiedot): CHEM C2430 Polymeeriteknologian perusteet 5 CHEM C2230 Pintakemia 5 CHEM C2330 Biochemistry 5 CHEM C2310 Bioprosessitekniikka 5 CHEM C2340 Industrial biomass processes 5 CHEM A2300 Solu ja molekyylibiologia 5 CHEM C3320 Plant biomass 5 14

45 KTAK 1/18 LIITE 3c Kemian tekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineet lukuvuoden opetussuunnitelmaan MUISTIO Heli Järvelä Liite 3a Asia Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle lukuvuoden opetussuunnitelmaan seuraavia kemian tekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineita. Kunkin kohdalle on merkitty järjestävä laitos ja vastuuprofessori. Kemiantekniikan kandidaattiohjelma Pääaineet CHEM3048 Biotuotteet Bioprodukter Bioproducts Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Thaddeus Maloney CHEM3049 Kemia ja materiaalitiede Kemi och materialvetenskap Chemistry and Materials Science Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Antti Karttunen CHEM3050 Kemian tekniikka ja prosessit Kemiteknik och processer Chemical Engineering and Processes Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Ari Jokilaakso 1

46 KTAK 1/18 LIITE 3c Sivuaine vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille CHEM3019 Henkilökohtainen sivuaine Personligt biämne Individual Minor Subject Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Jouni Paltakari CHEM3020 Kansainvälinen sivuaine Internationellt biämne International Studies Minor Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Jouni Paltakari CHEM3042 Sivuaine toisessa yliopistossa Biämne utfört vid ett annat universitet Minor Completed in Another University Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Jouni Paltakari Sivuaineet kaikille Aalto-yliopiston kandidaattiohjelmien opiskelijoille CHEM3040 CHEMARTS Vastaava taho: T1070 Vastuuprofessori: Tapani Vuorinen Sivuaineet muiden kuin CHEM-koulutusohjelmien opiskelijoille CHEM3016 Kemia Kemi Chemistry Vastaava taho: T1050 Vastuuprofessori: Antti Karttunen CHEM3017 Teollinen prosessitekniikka Industriell processteknik Industrial process technology Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 2

47 KTAK 1/18 LIITE 3c Vastuuprofessori: Ari Jokilaakso CHEM3037 Teollisuus ja ympäristö Industri och miljö Industrial Environment Vastaava taho: T1060, T1070 Vastuuopettaja: Timo Laukkanen CHEM3051 Biotuotteet Bioprodukter Bioproducts Vastaava taho: T1050, T1060, T1070 Vastuuprofessori: Thaddeus Maloney 3

48 KTAK 1/18 1 (4) Liite 3d MUISTIO Valmistelijat: Leena Hauhio, Anja Hänninen, Annu Westerberg Esittelijä: Annu Westerberg Liite 3b Pää- ja sivuaineet lukuvuosien opetussuunnitelmaan Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle hyväksyttäväksi lukuvuosien opetussuunnitelmaan seuraavia pää- ja sivuaineita. Kunkin kohdalle on merkitty järjestävä laitos ja vastuuprofessori. Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Pääaineet CHEM3021 Biomass refining Biomassan jalostustekniikka Professor in charge: Herbert Sixta Responsible institution: T1060, T1070 CHEM3022 Biotechnology Biotekniikka Professor in charge: Sandip Bankar Responsible institution: T1070 CHEM3023 Chemistry Kemia Professor in charge: Kari Laasonen Responsible institution: T1050 CHEM3024 Fibre and polymer engineering Kuitu- ja polymeeritekniikka Professor in charge: Mark Hughes Responsible institution: T1060, T1070 CHEM3025 Functional materials Toiminnalliset materiaalit Professor in charge: Sami Franssila Responsible institution: T1050, T1060 Aalto-yliopisto Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kemian tekniikan korkeakoulu PL Kemistintie 1 <Yksikkö/Laatija> AALTO Espoo Y-tunnus VAT FI Kotipaikka Helsinki

49 KTAK 1/18 2 (4) Liite 3d CHEM3026 Sustainable metals processing Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka Professor in charge: Michael Gasik Responsible institution: T1050, T1060 CHEM3043 Chemical and Process Engineering Prosessitekniikka Professor in charge: Marjatta Louhi-Kultanen Responsible institution: T1060 CHEM3039 Environmental Management Ympäristöasioiden hallinta Professor in charge: Jouni Paltakari Responsible institution: T1070 Lisätietoja: Pääaine on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka valmistuvat tekniikan kandidaateiksi pääaineenaan Ympäristöasioiden hallinta ennen Sivuaineet CHEM3029 Biomass refining Biomassan jalostustekniikka Professor in charge: Herbert Sixta Responsible institution: T1060, T1070 CHEM3030 CHEM3047 Biotechnology Biotekniikka Professor in charge: Sandip Bankar Responsible institution: T1070 Chemical and Process Engineering Prosessitekniikka Professor in charge: Marjatta Louhi-Kultanen Responsible institution: T1060 CHEM3032 Chemistry Kemia Professor in charge: Kari Laasonen Responsible institution: T1050 CHEM3033 Fibre and polymer engineering Kuitu- ja polymeeritekniikka Professor in charge: Mark Hughes Responsible institution: T1060, T1070 CHEM3034 Functional materials Toiminnalliset materiaalit Professor in charge: Sami Franssila Responsible institution: T1050, T1060

50 KTAK 1/18 3 (4) Liite 3d CHEM3035 Sustainable metals processing Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka Professor in charge: Michael Gasik Responsible institution: T1050, T1060 European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) Pääaine CHEMxxxx European Mining Course (EMC) Professor in charge: Rodrigo Serna Responsible institution: T1060, in cooperation with T2140 (ENG) Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems Pääaine CHEM3038 Sustainable Biomass Processing Professor in charge: Olli Dahl Responsible institution: T1070, in cooperation with T2120 (ENG) Nordic Master in Polymer Technology Pääaine CHEM3041 Biomaterials Science (N5T) Professor in charge: Jukka Seppälä Responsible institution: T1060, T1070

51 KTAK 1/18 4 (4) Liite 3d Tiedoksi: Master's Programme in Advanced Energy Solutions Master's Programme in Advanced Energy solutions on Aallon korkeakoulujen yhdessä toteuttama maisteriohjelma. Yksi ohjelman neljästä pääaineesta on Kemian tekniikan korkeakoulun koordinoima. (Ohjelman opetussuunnitelmatiedot hyväksyy ENGin akateeminen komitea ohjelman oman koulutusneuvoston esityksestä.) Pääaine CHEM3044 Industrial Energy Processes and Sustainability Professor in charge: Pekka Oinas Responsible institution: T1050, T1060, T1070 Sivuaine (tbc) Master's Programme in Life Science Technologies Master's Programme in Life Science Technologies on kolmen Aallon korkeakoulun (Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu) yhteinen maisteriohjelma. Yksi ohjelman kuudesta pääaineesta on Kemian tekniikan korkeakoulun pääaine. Ohjelmaan kuuluu lisäksi yksi Kemian tekniikan korkeakoulun sivuaine. (Ohjelman opetussuunnitelmatiedot hyväksyy SCIn akateeminen komitea ohjelman oman koulutusneuvoston esityksestä.) Pääaine CHEM3028 Biosystems and Biomaterials Engineering Biosystems and biomaterials Professor in charge: Alexander Frey Responsible institution: T1050, T1060, T1070 Sivuaine CHEM3036 Biosystems and Biomaterials Engineering Biosystems and biomaterials Professor in charge: Alexander Frey Responsible institution: T1050, T1060, T1070 Master's Programme in International Design Business Management - School of Chemical Engineering IDBM on Aallon korkeakoulujen yhdessä toteuttama maisteriohjelma, johon CHEM tarjoaa seitsemän erikoistumisaluetta. Ohjelman opetussuunnitelmatiedot hyväksyy BIZin akateeminen komitea (KAAK).

52 KTAK 1/18 1 (29) Liite 3b Master s programme of Chemical, Biochemical and Materials Engineering ohjelman opetussuunnitelma lukuvuosille MUISTIO, / Leena Hauhio, Anja Hänninen, Annu Westerberg Esittelijä: Annu Westerberg Liite 5b Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle ylemmän koulutusohjelman, Master s Programme of Chemical, Biochemical and Materials Engineering, opetussuunnitelman vahvistamista lukuvuosille tämän muistion mukaisesti. MASTER S PROGRAMME OF CHEMICAL, BIOCHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING Koulutusohjelman johtaja: prof. Tapani Vuorinen Kemian tekniikan korkeakoulun diplomi-insinöörintutkinnon osaamistavoitteet perustuvat Aalto-yliopiston määrittelemiin diplomi-insinöörintutkinnon osaamistavoitteisiin. Ylempään koulutusohjelmaan, Master s Programme of Chemical, Biochemical and Materials Engineering, kuuluu seitsemän (7) pääainetta: Biomass Refining, Biotechnology, Chemical and Process Engineering, Chemistry, Fibre and Polymer Engineering, Functional Materials and Sustainable Metals Processing. Koulutusohjelman osaamistavoitteet, sisällöt ja rakenteet tarkentuvat pääaine- ja kurssikohtaisissa osaamistavoitekuvauksissa. Ohjelman on englanninkielinen, joten oppimistavoitteet, pääaineiden rakenteet ja kurssikuvaukset on esitetty tässä muistiossa englanniksi. Degree structure General learning outcomes of the Master s programme of Chemical, Biochemical and Materials Engineering The learning outcomes of the master's degree are based on the aims set for education leading to a Master of Science (Technology) as defined in the degree regulations of the School of Chemical Engineering. The learning outcomes of the degree are further specified in the major- and course-specific descriptions of learning outcomes. The focus areas of the education are the sustainable use and processing of natural resources and new materials, including their technical applications. In the studies towards the major, students acquire advanced knowledge in a specific area of biotechnology, chemical technology or material science and technology. The education leading to a master s degree is based on the professional practices of fields requiring expertise in science and technology and on Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

53 KTAK 1/18 2 (29) Liite 3b scientific research generating new knowledge. Students may choose their minors or elective study modules so that their degree is a combination of technology, business, and art, typical of Aalto University. Students will adopt a responsible, goal-oriented and systematic way of working, and develop skills to work as experts in their area of specialisation both independently and in cooperation with experts of different fields, also in an international working environment. They will be able to express themselves clearly and unambiguously both orally and in writing and to tailor their communication to the target audience. The School of Chemical Engineering trains Masters of Science (Technology) who have the skills and knowledge to work as pacesetters of the fields of biotechnology, chemical technology and material science and technology in various managerial, planning and research duties serving industry or related stakeholders, the scientific community or public sector. The studies of the programme provide students with the knowledge and skills needed for applying scientific knowledge and scientific methods independently and for continuing to doctoral education. Graduates of the programme will have achieved the key scientific and professional working methods of their area of specialisation and will be able to continuously deepen their knowledge by acquiring, evaluating and processing scientific, technical and professional information. They will gain the knowledge and skills to understand the challenges of the field from the point of view of users and technical and social systems, as well as from that of the environment and be able to use this knowledge in developing new solutions, also as members of multidisciplinary teams. The master s degree programme consists of 120 study credits. This means two study years including master s thesis. The programme includes: 4-5 cr course common (CHEM-E0100 Academic Learning Community) to all majors in Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering 60 cr major dependent studies (see below) 30 cr thesis 25 cr electives Language studies Language studies are mandatory according to Aalto degree regulation. This means 3 ECTS credits including both oral and written part. You can select courses that have letters O (for oral) and W (for written) in their name. In addition, basic Finnish courses can be applied here. If you have taken equivalent language studies in your bachelor s degree, you do not have to take them in your master s degree. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

54 KTAK 1/18 3 (29) Liite 3b Biomass Refining Nimi Su: Biomassan jalostustekniikka Professor in charge: Herbert Sixta Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1060, T1070 Code: CHEM3021 Biomass refining constitutes the sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable products and energy. The key technological contents of the major is treatment of biomass with tailored mechanical, chemical, biochemical and thermochemical processes leading to selective and efficient fractionation of the biomass components into functional fractions, and further refining of the fractions to fibres, polymers, chemical compounds and fuels or their reactants. The focus point of the major is the physiological function and structure of plants as well as the reactivity of the chemical components of lignocellulosic biomass in the conversion processes. Great attention is paid to process integration modelling, taking into account recycling and waste management. This includes the development of an integrated, rational and transparent evaluation framework for sustainable assessments, such as Life Cycle Assessments (LCA). The major Biomass Refining applies knowledge of the fields of biotechnology, chemistry, and process technology. Learning outcomes After graduating from the major, the students are able to describe the global availability of biomass feedstocks and can formulate scientifically justified arguments on the sustainable use of biomass. can give an overall description of biomass structure, from macro structural aspects to microscopic and molecular level, the emphasis being on the plant cell wall architecture and the structure and interactions of lignocellulosic components (cellulose, lignin, hemicelluloses, resins and inorganic compounds). can identify the principal cellular organisms relevant in biomass refining and describe and apply the principles and practices in (bio)catalysis and explain how biosynthesis of plant cell wall constituents and cellular metabolites proceeds. can model and simulate mass and energy phenomena in multiphase systems and are able to calculate material and energy balances of complex systems. have thorough knowledge of the separation methods used in biomass refining, and based on this knowledge can formulate suggestions for practical applications. can predict and describe chemical reactions of biomass components in different conditions and can design and perform experiments to test the hypotheses. can give detailed scientific and technical descriptions on the industrial-scale mechanical, thermo-chemical, chemical, and biochemical methods for biomass fractionation into platforms (carbohydrates, lignin, extractives). are able to suggest feasible and sustainable production schemes for value-added products from the platforms, including LCA analysis of the products. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

55 KTAK 1/18 4 (29) Liite 3b can perform biomass fractionation experiments in practice and can use the most relevant analytical methods and equipment for analysing and characterising the products. demonstrate an understanding of societal, economical, and environmental effects of engineering solutions. Content and structure For the major (60 ECTS ECTS credits) all students have to take the same common and compulsory studies of 4-5 cr + 60 cr. Table 1. Common compulsory courses (5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1 st Table 2. Compulsory courses (60 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E1110 Lignocellulose Chemistry 5 II / 1st CHEM-E1100 Plant Biomass 5 I / 1st CHEM-E7100 Engineering Thermodynamics, Separation Processes, part I 5 I / 1st CHEM-E7110 Engineering Thermodynamics, Separation Processes, part II 5 II / 1st CHEM-E1120 Thermochemical Processes 5 III-V / 1st CHEM-E1130 Catalysis 5 III-IV / 1st CHEM-E1140 Catalysis for Biomass Refining 5 IV-V / 1st CHEM-E3140 Bioprocess Technology II 5 II / 1st CHEM-E1150 Biomass Pretreatment and Fractionation in Class 5 III-V / 1st CHEM-E1160 Biomass Pretreatment and Fractionation in Laboratory 5 III-V / 1st CHEM-E1200 Integration and Products 10 I-II, III-V / 2nd Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

56 KTAK 1/18 5 (29) Liite 3b Biotechnology Nimi Su: Biotekniikka Professor in charge: Sandip Bankar Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1070 Code: CHEM3022 Graduates from the Biotechnology major have a strong multidisciplinary knowledge of biotechnology and engineering and the ability to apply this knowledge in a research and business environment. The major gives an in-depth understanding of molecular level biological phenomena, their modeling and application. At the core of the teaching are biotechnologically important organisms and enzymes, their properties, as well as their applications in products and processes. Students acquire practical skills and the ability to use key methods of biotechnology, including genetic engineering and synthetic biology, and learn to apply these tools to the development of biotechnological processes. The major Biotechnology applied knowledge in the fields of biotechnology, chemistry and process engineering. Learning outcomes After graduating from the major Biotechnology, the students have the competencies to: Select methods for the molecular-level control, regulation and modeling of metabolic pathways and enzymatic reactions, to optimize the performance and physiology of proand eukaryotic cells and systems. Apply methods for experimentation and analysis of the structure and function of biological macromolecules, genetic modification of pro- and eukaryotic cells, randomization, screening, and selection approaches. Implement engineering approaches at the cellular level for protein modifications, secretion, signaling and control of biochemical pathways in industrially important producer organisms leading to generation of commercially interesting compounds Use rationale design for biocatalyst development to plan and perform in practice operations with biocatalysts and subsequent separation steps with various proteins, organisms and product types Quantify and model cellular, enzymatic, unit operation and bioreactor performance in a process and suggest research questions for process developments and in the R&D and production chain including estimates on capital and operation expenditure and profitability Apply conceptual and mathematical modelling of physical, chemical and biological phenomena in bioreactors, downstream operations and product recovery including analytics and economic feasibility studies. Design and select equipment for unit operations, large scale and process operations for the refining of biological raw materials to new value added products, including valorization of sidestreams. Design product development processes in line regulatory demands nationally and internationally and contribute to handling IPR matters, marketing authorization, product Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

57 KTAK 1/18 6 (29) Liite 3b launch, within a framework of ethical guidelines and professional standards promoting problem solving and innovation for advancement of science and technology for a sustainable future bioeconomy. Content and structure For the major (60 cr cr) the students have to take - The major is formed of 45 cr of the same compulsory studies of all students and additional specialization studies of 15 cr which students need to select from a list of courses included. - Common compulsory course (4-5 cr) - minor recommendation: Chemical and Process Engineering, Chemistry - Table 1. Common compulsory courses (4-5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Compulsory courses (50 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E3100 Biochemistry 5 I / 1st CHEM-E3110 Biolab I 5 I / 1st CHEM-E3120 Microbiology 5 I / 1st CHEM-E3130 Biolab II 5 II / 1st CHEM-E3140 Bioprocess Technology II 5 II / 1st CHEM-E3150 Biophysical Chemistry 5 III / 1st CHEM-E8120 Cell Biology 5 II / 1st CHEM-E8115 Cell Factory 5 III / 1st CHEM-E3160 Biolab III 5 IV-V / 1st CHEM-E3205 Bioprocess Optimization and Simulation 5 I / 2nd Table 3. Specialization courses (10 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E3215 Advanced Biochemistry 5 II-III / 1st CHEM-E3180 Concepts in Biochemistry 5 II-III / 1st or 2nd CHEM-E3225 Cell- and Tissue Engineering 5 III-IV / 1st CHEM-E3170 Systems Biology* 5 IV-V / 1 st or 2 nd CHEM-E8125 Synthetic Biology 5 IV-V / 1st CHEM-E3205 Bioprocess Optimization and Simulation 5 I / 2nd CHEM-E4210 Molecular Thermodynamics 5 II/ 1st or 2nd *Course is offered even years Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

58 KTAK 1/18 7 (29) Liite 3b Chemistry Nimi Su: Kemia Professor in charge: Kari Laasonen Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1050 Code: CHEM3023 The Chemistry major has a strong scientific basis in chemistry. It begins with molecular and quantum mechanical level description of matter and chemical reactions. The organic and inorganic study paths provide good knowledge on synthesizing and analyzing organic or inorganic materials. The physical chemistry study path focuses on electrochemistry and computational chemistry. In addition to the natural science basis, the major provides good knowledge in chemical engineering practices, especially when complementing the major s courses with chemical engineering courses. The emphasis is on educating engineers capable of acting as chemistry experts in various branches of the industry and capable of solving chemistry related problems, such as planning reaction procedures and analyzing materials in detail. Learning outcomes Core scientific and engineering knowledge: 1. Knowledge of organic and inorganic materials and chemical reaction mechanisms to synthesize these materials. 2. Knowledge of chemical equilibria and kinetics in various chemical reactions and knowledge of quantum mechanics related to the chemical bond and spectroscopy. 3. Depending on the study path the major will offer comprehensive knowledge in: (organic chemistry) organic synthesis, asymmetric synthesis, organometallic chemistry and structural analysis. To support synthesis, the module offers studies in computer aided methods for molecular design, synthesis design, and data analysis. (inorganic and analytical chemistry) basics of materials chemistry: solid state chemistry phenomena and theories. Materials synthesis (polycrystalline, nanoparticles, single crystals, thin films), characterization techniques, and material functions (catalytic, conductive, magnetic, ferroelectric, thermoelectric, photonic). Modern analytical chemistry methods, especially miniaturized analytical systems. (physical chemistry) pure and applied electrochemistry and computational chemistry. The pure electrochemistry study path will offer comprehensive knowledge of electrochemical processes and measurements. The applied electrochemistry path focuses mainly on fuel cells and light weight batteries. The computational chemistry path will focus on molecular modelling. We strongly encourage the students to complement their studied with chemical engineering or physics courses. For example, combining organic chemistry and polymer engineering will be very useful when working with polymer based industrial problems. Additional studies in chemical engineering will broaden the understanding in industrial processes. Physics studies will help to better understand physical chemistry problems. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

59 KTAK 1/18 8 (29) Liite 3b Core scientific and engineering skills (the students should be able to apply knowledge in these): 1. All graduates from the program have a broad expertise in designing complex chemical projects. They can analyze the progress of the process and its products. 2. The graduates can utilize new scientific knowledge in the chemical industry. 3. The graduate can act as a chemistry expert in multidisciplinary groups of experts in the chemical industry. 4. Graduates in organic chemistry can design organic synthesis for future technological solutions and analyze the synthesis products. Such skills are very useful in pharmaceutical, organic materials, and polymer industry. 5. Graduates in inorganic chemistry are experts in materials chemistry. They can design materials synthesis procedures and analyze synthesis products. 6. Graduates in physical chemistry can plan, perform and interpret electrochemical measurements. They can participate in development of electrochemical processes and devices, and they can perform complex molecular simulations. Content and structure For the major (60 cr cr) the students have to take: - The major is formed of 30 cr common studies for all students and 30 cr of specialization studies that each student can select from a list of courses. - Common compulsory course (4-5 cr) - minor recommendation: Chemical and Process Engineering, Fiber and Polymer Engineering Table 1. Common compulsory courses (4-5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Compulsory courses (30 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E4100 Laboratory projects in chemistry 10 I-II / 1st CHEM-E4110 Quantum mechanics and Spectroscopy 5 II / 1st CHEM-E4120 Quantitative Instrumental Analysis 5 I / 1st CHEM-E4130 Chemistry of the Elements 5 II / 1st CHEM-E4150 Reactivity in Organic Chemistry 5 I / 1st Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

60 KTAK 1/18 9 (29) Liite 3b Table 3. Specialization courses (30 cr) Code Name Credits Period/year Analytical chemistry: CHEM-E4135 Advanced Analytical Chemistry 5 III / 1st CHEM-E4165 Chemical Instrumentation and electroanalytical methods 5 IV-V / 1st Organic chemistry: CHEM-E4195 Selectivity in Organic Synthesis 5 IV / 1st CHEM-E4295 Asymmetric Synthesis of Natural Products 5 I / 2nd CHEM-E4305 Organometallic Chemistry 5 II / 2nd CHEM-E4315 Topics in Synthesis 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E8100 Organic Structural Analysis 5 I / 2nd CHEM-E8105 Enzymatic and Biomimetic Catalysis 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E8130 Medicinal Chemistry 5 II / 2nd Inorganic chemistry: CHEM-E4105 Nanochemistry and Nanoengineering 5 III / 1st or 2nd CHEM-E4155 Solid State Chemistry 5 IV-V / 1st CHEM-E4205 Crystallography Basics and Structural Characterization 5 I / 2nd CHEM-E4215 Functional Inorganic Materials 5 II / 2nd Physical and computational chemistry: CHEM-E4115 Computational Chemistry I 5 III / 1st CHEM-E4175 Fundamental Electrochemistry 4 III / 1st CHEM-E4185 Electrochemical Kinetics 6 IV-V / 1st CHEM-E4225 Computational Chemistry II 5 IV-V / 1st or 2nd CHEM-E4235 Transport processes at electrodes and membranes 5 I / 2nd CHEM-E4255 Electrochemical energy conversion 5 II / 2nd CHEM-E4210 Molecular Thermodynamics 5 II/ 1st or 2nd Common courses: CHEM-E4275 Research project in chemistry I 5 I, II, III, IV, V CHEM-E4285 Research project in chemistry II 5 I, II, III, IV, V Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

61 KTAK 1/18 10 (29) Liite 3b Fibre and polymer engineering Nimi Su: Kuitu- ja polymeeritekniikka Professor in charge: Mark Hughes Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1060, T1070 Code: CHEM3024 Polymers abound in everyday life in applications ranging from medical to aerospace; fibres too are ubiquitous, finding use in areas as diverse as fashion textiles and construction composites. Both fibres and polymers can be derived from renewable as well as non-renewable resources. Current research is, for example, leading to new developments in plastics and resins derived from plants, whilst stiff and strong fibres are being regenerated from cellulose. These bio-based polymers and fibres will become increasingly important in a sustainable future. In addition to the advances in bio-based materials, the use of fossil-based polymeric materials and fibres continues to evolve quickly in the face of the challenges of resource efficiency and sustainable development. This rapidly evolving area of science and technology requires professionals who can work at the interface between different disciplines to meet future global challenges. The Fibre and Polymer Engineering major is built on a solid fundamental understanding of polymers, their synthesis, structure, processing and properties, as well as the structure and properties of fibres and the materials and products manufactured from them. In line with the strategic focus areas of the School of Chemical Engineering, considerable focus is placed on fibres and polymers derived from bio-based feedstock biopolymers and bio-fibres. As part of this major, students have the opportunity to specialise, though course work, tailored projects and their final thesis, on topics that are of special interest to them. Specialisations include wood-based materials and their applications, web-structures and converted fibre products as well as polymer science and technology. Students with a bachelor s degree in chemistry, materials science, pulp and paper technology or another suitable discipline are encouraged to apply. Learning outcomes After completing this major, students will: have a deep understanding of the fibre and polymer value chain, from raw material to customer-specific end products have a solid fundamental knowledge of polymers, their structure, processing and properties know how polymers are synthesised from bio-based as well as fossil-based precursors Know how molecular structure controls the material properties of polymers derived therefrom Knows the main fibre types, their production, properties and applications know the principle routes to isolate fibre from biomass feedstock and possess expertise in natural fibres, their composition structure and behaviour have specialised knowledge in the manufacture, properties and application of materials and products manufactured from fossil- as well as bio-based fibres and polymers Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

62 KTAK 1/18 11 (29) Liite 3b can apply knowledge of surface chemistry in composite technology Content and structure For the major (60 ECTS ECTS credits) all students have to take the same common and compulsory studies of 4-5 cr + 50 cr. Additionally the student needs to select specialisation studies of 10 cr in Wood Products, Fibre Webs or Polymer Technology. Table 1. Common compulsory courses (5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Compulsory courses (50 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E2100 Polymer Synthesis 5 I / 1st CHEM-E2130 Polymer Properties 5 II / 1st CHEM-E2110 Polymer Technology Laboratory Exercises 5 I-III / 1st CHEM-E2120 Fibres and Fibre Products 5 I / 1st CHEM-E2140 Cellulose-Based Fibres 5 I-II / 1st CHEM-E2150 Interfacial Phenomena in Biobased Systems P 5 III-IV / 1st CHEM-E2160 Product Development Practices 5 III-V / 1st CHEM-E2200 Polymer Blends and Composites 5 I / 2nd CHEM-E2210 Product Development - Project Course 10 I-IV / 2nd Table 3. Specialization courses (10 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E2165 Computer Aided Visualization and Scientific Presentation 3-5 V/ / 1st or 2nd CHEM-E2185 Wood Specialization Course: A Project Work P V 5-10 I, II, III, IV, V / 1st or 2nd CHEM-E2195 Wood Products Specific: Interfacial phenomena in Renewable materials Research Project P V 5-10 I, II, III, IV, V / 2nd CHEM-E2105 Wood and Wood Products 5 III-IV / 1st CHEM-E2115 Wood Products: Application and Performance 5 IV-V / 1st Fibre Webs Specific: CHEM-E2125 Web-Based Natural Fibre Products 5 III-IV / 1st CHEM-E2135 Converting of Web-Based Products 5 IV-V / 1st Polymer Technology Specific: CHEM-E2145 Polymer Reaction Engineering 5 III-V / 1st CHEM-E2155 Biopolymers 5 III-IV / 1st Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

63 KTAK 1/18 12 (29) Liite 3b Functional materials Nimi Su: Toiminnalliset materiaalit Professor in charge: Sami Franssila Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1050, T1060 Code: CHEM3025 The Functional Materials major is based on understanding of solid state physical and chemical principles and phenomena. It starts with atomic bonds, and proceeds to nanoscale phenomena and microstructure of matter and ends up in explaining the behavior of macroscopic materials. Based on physics and chemistry, functional materials major deals with real materials, balancing scientific principles with engineering practice and economic realities. Functional materials majors will find their jobs in R&D in academia and industry, and in production, procurement and quality control of materials, and as experts in demanding analytical positions. Companies working on electronics, nanotechnology, sensors and actuators, medical devices, and other materials intensive fields will hire functional materials graduates. The major is an excellent stepping stone into doctoral studies. Learning outcomes Core scientific and engineering knowledge: Comprehensive knowledge of solid state structure and phenomena, including electrical, magnetic, optical, thermal behavior of metals, polymers, ceramics and composites. Understanding on amorphous, polycrystalline and single crystalline materials, and comprehensive knowledge of the role of defects, microstructures, interfaces and surfaces on materials properties. Characterization of solid materials by various physical and chemical means. Deep knowledge about transformation processes, phase equilibria, precipitation, diffusion and aggregation and the ways of synthesizing new materials. Ability to evaluate materials properties and to understand engineering possibilities and limitations of new materials. These include composites, hybrid, biomimetic and nanomaterials, and active, functional, responsive and smart materials for sensing, actuation and self-repair. Understanding materials research and development in academia and industry, with aptitude to grasp the economic and environmental effects of new materials. Core scientific and engineering skills (the students should be able to apply knowledge in these): Deep understanding of designing, executing, analyzing and reporting experimental research. Mastery of conceptual, theoretical and experimental tools to predict, design and evaluate new materials. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

64 KTAK 1/18 13 (29) Liite 3b Strong analytical and critical faculties combined with solid scientific background to enable thorough evaluation of new materials and structures. The art of approximation and educated guesses. Ability to act as a materials expert with excellent communication skills, entrepreneurial spirit and problem solving skills that enable effective multidisciplinary team work with other experts. Content and structure For the major (60 ECTS ECTS credits) the students have to take common and compulsory studies 4-5 cr + 25 cr, research and projects design courses cr and specialization courses cr (depending on research and design course credits). Table 1. Common compulsory courses (5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Compulsory core courses (25 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E5100 Solid State Materials and Phenomena 5 I/1st CHEM-E5110 Metallic Materials 5 II/1st CHEM-E5120 Interfaces and Nanomaterials 5 I/1st CHEM-E5140 Materials Characterization, laboratory course 5 I-II/1st CHEM-E2130 Polymer Properties 5 II/1st Table 3. Research and design projects (choose at least two of the following courses, total cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E5200 Personal Research Assignment in Functional Materials, V 5 or 10 III, IV, V / 1st or I, II, III, IV, V / 2nd CHEM-E5130 Laboratory Course in Functional Materials, V 5 III-IV/1st CHEM-E5210 Group Research Assignment in Functional Materials, V 5 or 10 III, IV, V / 1st or I, II, III, IV, V / 2nd Table 4. Specialization courses (choose cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E5105 Powder metallurgy and composites 5 I-II / 1 st or 2 nd CHEM-E5115 Microfabrication 5 IV-V / 1 st or 2 nd CHEM-E5125 Thin Film Technology 5 III / 1 st or 2 nd CHEM-E5135 Biomimetic Materials and Technologies 5 IV-V / 1 st or 2 nd CHEM-E5145 Materials for Renewable Energy P 5 III-IV / 1 st or 2 nd CHEM-E5205 Advanced Functional Materials 5 I-II / 2 nd Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

65 KTAK 1/18 14 (29) Liite 3b CHEM-E5215 Materials for Nuclear Power Plants 5 III-IV / 2 nd CHEM-E5225 Electron Microscopy 5 I-II / 2 nd CHEM-E4105 Nanochemistry and Nanoengineering 5 III / 1 st or 2 nd CHEM-E4155 Solid State Chemistry 5 IV-V / 1st CHEM-E4205 Crystallography Basics and Structural Characterization 5 I / 2 nd CHEM-E4215 Functional Inorganic Materials 5 II / 2 nd CHEM-E8135 Microfluidics and BioMEMS 5 III-IV / / 1 st or 2 nd CHEM-E4210 Molecular Thermodynamics 5 II/ 1 st or 2nd PHYS-E0424 Nanophysics 5 I II / 2 nd PHYS-E0423 Surface Physics 5 III- IV / 1 st or 2 nd PHYS-E0422 Soft Condensed Matter Physics 5 III - IV / 1 st or 2 nd ELEC-E8713 Materials & Microsystems Integration 5 I - II / 2 nd ELEC-E8724 Biomaterials Science 5 I II / 2 nd ELEC-E3140 Semiconductor Physics 5 I-II / 2 nd MEC-E1070 Selection of Engineering Materials 5 I / 2 nd MEC-E6002 Welding Technology and Design P 5 V / 1 st MEC-E6003 Materials Safety P 5 I / 2 nd MEC-E6004 Non-destructive testing P 5 II / 2 nd MEC-E7002 Manufacturing Methods I 5 III-IV / 1 st or 2 nd MEC-E7006 Advanced Manufacturing 5 IV / 1 st or 2 nd Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

66 KTAK 1/18 15 (29) Liite 3b Sustainable metals processing Nimi Su: Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka Professor in charge: Michael Gasik Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1050, T1060, T1070 Code: CHEM3026 The major Sustainable Metals Processing is a specialist field that deals with the extraction of metals and mineral products from primary and secondary resources through the application of scientific principles. Considered is the bigger cycle of materials linking rigorously to product design, material science, energy recovery and bio-materials. The (extractive metallurgy) major focuses in a multi-scale approach to the relevant physical and chemical phenomena in the processes. It covers atom-level basics of relevant phenomena, explains how unit process level models and design practices can be derived from them, and considers integrated metals extraction plants and their material flows. An important factor is sustainability of metals extraction and the system approach allowing the availability of metals over their life cycles. The aim is to educate engineers with a deep understanding on how sciences are applied with engineering skills in the metallurgical industries. They will act as metallurgical processing experts in various industries, are capable of evaluating equipment and process designs and designing feasible as well as sustainable metals extraction processes with the help of numeric simulation tools. Learning outcomes The core scientific and engineering knowledge to be obtained: Adequate knowledge of transport phenomena in homogeneous, heterogeneous and particulate systems, and a general knowledge of their atom-level origins; knowledge of their mutual interactions in extraction and refining operations and how their equipment and processes are designed. Adequate knowledge of chemical kinetics in various fields related to metallurgical processing industries. Knowledge about chemical thermodynamic, phase equilibrium and property calculations. Understanding on chemical equilibria, process dynamics, system engineering and their connections to process design, the best practices and flow-sheet integration. Understanding on societal, economic and environmental impacts to process designs and responsibilities related to metal making on the basis of system engineering. Core scientific and engineering skills to be developed: System engineering and its connections to process design, the best practices and flowsheet integration thus quantified sustainability linking product design and geology to metal production while also considering links to energy recovery as well as water recycling. Study experimentally metals extraction reactors and unit processes at low and high temperatures, gather data and evaluate process performance. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

67 KTAK 1/18 16 (29) Liite 3b Model, develop and optimize production equipment, processes and plants with the help of numerical tools. Act as metallurgical engineering expert in multidisciplinary groups developing feasible metals extraction processes, equipment and plants. Content and structure For the major (60 ECTS ECTS credits) the students have to take common and compulsory studies 4-5 cr + 40 cr. Additionally each student needs to select two blocks (20 cr) of specialization studies (10 cr each). Table 1. Common compulsory courses (5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Compulsory core courses (40 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E6100 Fundamentals of Chemical Thermodynamics 5 I / 1st CHEM-E6120 System Integrated and Sustainable Metals Production 5 II / 1st CHEM-E6130 Metal Recycling Technologies 5 II / 1st CHEM-E6140 Fundamentals of Minerals Engineering and Recycling 5 I / 1st CHEM-E6160 Fundamentals of Pyrometallurgy 5 II / 1st CHEM-E6180 Fundamentals of Hydrometallurgy 5 I-II / 1st CHEM-E7130 Process Modeling 5 II / 1st CHEM-E6225 Technical Innovation Project 10 I-II / 2nd Table 3. Specialization courses (20 cr) (choose two 10 cr blocks, total 20 cr) Code Name Credits Period/year Thermodynamics of Materials: CHEM-E6105 Thermodynamics of Solutions 5 III-V / 1st or 2nd CHEM-E6115 Thermodynamics of Modeling and Simulation 5 III-IV / 1st or 2nd Sustainability of Metals: CHEM-E6125 Environmental Management in Industry 5 IV-V / 1st or 2nd CHEM-E6155 Circular Economy for Materials Processing 5 III-IV / 1 st or 2 nd CHEM-E6215 Circular Economy Design Forum P 5 IV-V / 1st or 2nd Ore Dressing and Recycling: CHEM-E6145 Unit Operations in Mineral Processing and Recycling 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E6155 Minerals Engineering Project Work 5 III-V / 1st or 2nd Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

68 KTAK 1/18 17 (29) Liite 3b Pyrometallurgy: CHEM-E6165 Unit Processes in Pyrometallurgy 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E6205 Metallurgical Engineering Project Work 5 IV-V / 1st or 2nd Hydrometallurgy: CHEM-E6185 Applied Electrochemistry and Corrosion 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E6195 Unit processes and Systems in hydrometallurgy 5 IV-V / 1st or 2nd Chemical Engineering: CHEM-E7150 Reaction Engineering 5 III / 1st or 2nd CHEM-E7120 Laboratory Project in Chemical Engineering 5 I-II / 1st or 2nd For the elective studies to accompany the major, students can choose an individual research project related to their specialization studies: Code Name Credits Period/year CHEM-E6210 Individual Research Project 5 or 10 I-II or III-IV or V /1st or 2nd Note! Course CHEM-E6210 Individual Research Project will be organized first time in spring Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

69 KTAK 1/18 18 (29) Liite 3b Chemical and process engineering Nimi Su: Prosessitekniikka Professor in charge: Marjatta Louhi-Kultanen Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1060 Code: CHEM3043 The Chemical and Process Engineering major is based on a multi-scale perspective to underlying physical and chemical phenomena in chemical processes. It starts with molecular level origins of relevant phenomena, explains how processing unit level models and design practices emerge from them, and further considers integrated chemical plants and ultimately societal level effects. The emphasis is to educate engineers with a deep perspective on how natural sciences are applied with best engineering practices in chemical process industries, fuel refineries and urban mining. The graduates of this major are capable of acting as chemical processing and reaction engineering experts in various industrial fields and can design feasible and sustainable chemical processes with the help of modern tools. Learning outcomes Core scientific and engineering knowledge: Comprehensive knowledge of transport phenomena (heat, mass and momentum transfer) in single and multiphase systems, and general knowledge of their molecular origin. Knowledge of mutual interactions of the relevant transport phenomena in chemical processes, and how processes should be designed to meet desired production capacity requirements and to ensure sustainable, energy and cost efficient processes. Comprehensive knowledge of chemical kinetics and catalysis in various chemical process industry fields, such as in oil refining and petrochemicals, polymer reaction technology and biomaterial conversions. A general knowledge in the related fields, such as biocatalysis and metals production. Comprehensive knowledge about applied thermodynamics, phase equilibrium and physical property calculations, and their relation to conversion and separation process design. Capability to design process control, monitoring and automation systems by taking into account process dynamics phenomena and understand their connection to process design and integration. Capability to consider societal, economical, and environmental effects of process and plant design decisions and responsibilities related to Chemical Engineering discipline. Core scientific and engineering skills (the students should be able to apply knowledge in these): Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

70 KTAK 1/18 19 (29) Liite 3b Evaluate and develop chemical reaction engineering and separation process performances, operate them safely and in a controlled manner. Assess connection between various processing steps from a chemical production point of view. Model, analyze, design, and optimize chemical processes with the help of modern tools. Act as a chemical engineering expert in multidisciplinary groups of experts designing economically feasible, safe and environmentally friendly chemical plants. Content and structure For the major (60 ECTS ECTS credits) the students have to take common and compulsory studies 4-5 cr + 35 cr and select three (5) specialization courses 25 cr. Table 1. Common compulsory courses (4-5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Compulsory courses (35 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E7100 Engineering Thermodynamics, Separation Processes, part I 5 I / 1st CHEM-E7110 Engineering Thermodynamics, Separation Processes, part II 5 II / 1st CHEM-E7120 Laboratory Project in Chemical Engineering 5 III-V / 1st CHEM-E7130 Process Modeling 5 II / 1st CHEM-E7140 Process Automation 5 I / 1st CHEM-E7150 Reaction Engineering 5 II / 1st CHEM-E7160 Fluid Flow in Process Units 5 IV-V / 1st CHEM-E7200 Design Project in Chemical Engineering 10 III-V / 1st or 2nd CHEM-E7170 Design Project in Chemical Engineering, part A 5 IV-V / 1st CHEM-E7180 Design Project in Chemical Engineering, part B 5 I-II / 2nd Table 3. Specialization courses (25 cr), choose five courses. Recommended blocks : Code Name Credits Period/year Chemical engineering: CHEM-E7110 Engineering Thermodynamics, Separation Processes, part II 5 II / 1st CHEM-E7115 Experimental Assignment in Chemical Engineering 5 I II, III V / 1st CHEM-E7160 Fluid Flow in Process Units 5 IV-V / 1st Reaction engineering: CHEM-E7115 Experimental Assignment in Chemical Engineering 5 I II, III V / 1st CHEM-E7135 Reactor Design 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E1130 Catalysis 5 III-IV / 1st or 2nd Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

71 KTAK 1/18 20 (29) Liite 3b Polymer engineering: CHEM-E7115 Experimental Assignment in Chemical Engineering 5 I II, III V / 1st CHEM-E2130 Polymer Properties 5 II / 1st CHEM-E2145 Polymer Reaction Engineering 5 III-V / 1st or 2nd Plant design: CHEM-E7105 Process Development 5 I-II / 1st CHEM-E7175 Process safety and sustainability 5 I-II / 1st CHEM-E7185 Plant/process design and business management 5 III-V / 1st or 2nd Process systems engineering: CHEM-E7155 Production Planning and Control 5 II / 1st CHEM-E7165 Advanced Process Control Methods 5 III / 1st or 2nd CHEM-E7195 Future Automation Systems in Context of Process Systems 5 III-IV / 1st or 2nd CHEM-E7205 Process Automation and Information Systems: Applications 5 III-IV / 1st or 2nd For the elective studies to accompany the major, it is highly recommended to take additional programming and automation courses, especially for students specializing in process systems engineering. CODE NAME CREDITS PERIOD/YEAR CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (in Finnish) 5 I-II / 1st or 2nd CS-A1121 CS-A1141 CS-A1150 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 (in Finnish, prerequisite: Ohjelmoinnin peruskurssi Y1) Tietorakenteet ja algoritmit Y (in Finnish, prerequisite: CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1) Tietokannat (in Finnish, prerequisite: CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1) 5 III-V / 1st or 2nd 5 I-II / 1st or 2nd 5 I-II / 1st or 2nd ELEC-A7100 Basic Course in C programming 5 III-V / 1 st ELEC-A7150 C++ Programming 5 I-II / 2 nd For the elective studies to accompany the major, it is highly recommended to take CHEM- E1140 Catalysis for biomass refining, especially for students specializing in reaction engineering. CODE NAME CREDITS PERIOD/YEAR CHEM- E1140 Catalysis for biomass refining 5 IV-V / 1st or 2 nd Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

72 KTAK 1/18 21 (29) Liite 3b Recommendations for minor The following minors given in Aalto University are recommended: Biomass refining Chemistry Sustainable metals processing Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

73 KTAK 1/18 22 (29) Liite 3b Environmental Management Nimi Su: Ympäristöasioiden hallinta Professor in charge: Jouni Paltakari Extent: 60 cr cr Vastuualue: T1070 Code: CHEM3039 The aim of this major is to educate the students to understand the natural sciences within the context of environmental protection. The multi-disciplinary nature of the field is explored by considering environmental issues from various perspectives. The major prepares the students to be able to participate in the discussion of environmental topics as specialists in their own field. These discussions cover planning and implementation of environmental management systems and of environmental policies in industry. In addition, environmental legislation and management, as well as material flows are discussed. The major prepares the students to work in process design, research, development and consulting in environmental engineering. Content and structure For the major (60 ECTS ECTS credits) the students have to take common and compulsory studies 4-5 cr and select 60 cr from the table 2. The students may also choose other relevant courses from other majors of the programme, other schools and other universities in order to complete their major. The students need to get approval of the content of their major before they start their studies. Table 1. Common compulsory courses (4-5 cr) Code Name Credits Period/year CHEM-E0100 Academic Learning Community 4-5 I-V / 1st Table 2. Specialization courses (60 cr), Code Name P311-3 Advanced Module in Environmental courses WAT-Exxx CHEM-E6125 Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT) courses Environmental Management in Industry Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

74 KTAK 1/18 23 (29) Liite 3b Minors The extent of elective studies is 25 cr in the master s degree. It is possible that elective studies include minor if student chooses so. Minor consists of the major courses. The student must take the prerequisites under consideration. CHEM3029 Biomass refining Biomassan jalostustekniikka Professor in charge: Herbert Sixta Responsible institution: T1060, T1070 Biomass refining is the technology for sustainable processing of biomass into a spectrum of marketable products and energy. The minor in Biomass Refining provides an introduction to the most important principles of Biorefinery. This includes a descriptive overview on the sustainable raw material sources as well as the chemical and biocatalytic fractionation and separation principles used in biomass refining processes. Further, business cases of renewable resource applications, renewable energy and biobased material production will be presented and discussed. Learning outcomes After successful completion of this minor students are expected to be able to: 1. describe the composition and availability of biomass. 2. understand and apply the principles and practices in (bio)catalysis. 3. describe technologies required for different applications of renewable resources. 4. explain the term sustainability and the basic principles of Biorefinery. 5. explain strategies to replace petrochemical application by biobased technology. 6. evaluate the sustainability of biobased processes. Content and structure Minor can be any combination of courses belonging to the major. CHEM3030 Biotechnology Biotekniikka Professor in charge: Sandip Bankar Responsible institution: T1070 The Biotechnology minor gives multidisciplinary knowledge of biotechnology and engineering with applications. The minor gives an understanding of molecular level biological phenomena, including modeling and application. At the core of the teaching are biochemistry, microbiology and bioprocess engineering. The minor also offers courses covering genetic engineering and synthetic biology, and development of biotechnological processes. The minor Biotechnology applies knowledge in the fields of biotechnology, chemistry and process engineering. Learning outcomes After completing the Biotechnology minor, the students have the competencies to: 1. Contribute to the integration of biotechnology to chemical and process engineering in generation of commercially interesting products Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

75 KTAK 1/18 24 (29) Liite 3b 2. Suggest key methods for analysis in biotechnology based on the physiology of proand eukaryotic cells 3. Provide information on general unit operations and bioreactor performance with a contribution to selected quantification methods including modelling of cellular and enzymatic activities Content and structure Compulsory courses (15cr) Code Name Cr CHEM-E3100 Biochemistry 5 CHEM-E3120 Microbiology 5 CHEM-E3140 Bioprocess technology II 5 Elective courses (10cr)*: Code Name Cr CHEM-E3150 Biophysical chemistry 5 CHEM-E3170 Systems biology* 5 CHEM-E3205 Bioprocess optimization and simulation 5 CHEM-E3180 Concepts in Biochemistry 5 CHEM-E3225 Cell- and Tissue Engineering** 5 CHEM-E8125 Synthetic biology 5 CHEM-E8115 Cell factory 5 CHEM-E8120 Cell biology*** 5 * Course is offered even years **The number of students pursuing a minor that may take these courses depends on number of students taking these in their major. **CHEM-E8120 Cell Biology** is prerequisite for CHEM-E3170 Systems Biology. CHEM3047 Chemical and Process Engineering Prosessitekniikka Professor in charge: Marjatta Louhi-Kultanen Responsible institution: T1060 Chemical Engineering is based on a multi-scale perspective to underlying physical and chemical phenomena in chemical processes. It starts with molecular level origins of relevant phenomena, explains how processing unit level models and design practices emerge from them, and further considers integrated chemical plants and ultimately societal level effects. The emphasis is to educate engineers with a deep perspective on how natural sciences are applied with best engineering practices in Chemical Process Industries. The graduates of this minor are capable of being active members in a team of chemical processing experts, supporting the team with their own competence, and actively communicating with other process technology experts. Learning outcomes Core scientific and engineering knowledge (emphasis of these depends on the student s interests and course selections): Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

76 KTAK 1/18 25 (29) Liite 3b 1. Knowledge of transport phenomena (heat, mass and momentum transfer) and unit operations in chemical processing. 2. Knowledge of chemical reaction kinetics and catalysis in various fields related to chemical process industries. 3. Knowledge about applied thermodynamics, phase equilibrium and physical property calculations, and their relation to conversion and separation process design. 4. Understand process dynamics, automation and control, and their connection to process design and integration. Content and structure 20 cr from major s compulsory courses (not CHEM-E7170 Design project part A, CHEM- E7180 Design project part B or CHEM-E7120 Lab project) and 0-5 cr from major s elective special courses. CHEM3032 Chemistry Kemia Professor in charge: Kari Laasonen Responsible institution: T1050 The Chemistry minor will give a good basic knowledge in chemistry. We recommend the first courses of the Chemistry Major as the core of the minor. They will deepen the knowledge of most of the subfields of chemistry. The student can also choose more focused courses and thus it is possible to gain deeper understanding of some of the subfields. The minor provide focused courses of inorganic, organic, analytical, and physical chemistry. The organic and inorganic study paths provide knowledge on synthesizing and analyzing organic or inorganic materials. The first course of physical chemistry is related to quantum mechanics and spectroscopy. There are further courses on electrochemistry and computational chemistry. The emphasis is on strengthening the knowledge of chemistry of engineers with various background. Such engineers can better collaborate with chemistry experts in various branches of the industry and they are capable of solving chemistry related problems, such as planning reaction procedures and analyzing materials usually together with experts of the field. Learning outcomes Core scientific and engineering knowledge: 1. Knowledge of organic and inorganic materials and chemical reaction mechanisms to synthesize these materials. 2. Knowledge of analytical methods of various samples. 3. Knowledge of chemical equilibria and kinetics in various chemical reactions and knowledge of quantum mechanics related to the chemical bond and spectroscopy. 4. Depending on the study path the major will offer knowledge in: (organic chemistry) organic synthesis, asymmetric synthesis, and structural analysis. To support synthesis, the module offers studies in computer aided methods for molecular design, synthesis design, and data analysis. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

77 KTAK 1/18 26 (29) Liite 3b (inorganic and analytical chemistry) basics of materials chemistry: solid state chemistry phenomena and theories. Materials synthesis (polycrystalline, nanoparticles, single crystals, thin films), characterization techniques, and material functions (catalytic, conductive, magnetic, ferroelectric, thermoelectric, photonic). Modern analytical chemistry methods, especially miniaturized analytical systems. (physical chemistry) the first course is related to quantum mechanics and spectroscopy. There are also courses of pure and applied electrochemistry and computational chemistry. The pure electrochemistry study path will offer comprehensive knowledge of electrochemical processes and measurements. The applied electrochemistry path focuses mainly on fuel cells. The computational chemistry path will focus on molecular modelling. Core scientific and engineering skills (the students should be able to apply knowledge in these): 1. The minor will provide some expertise in designing complex chemical projects. The students can analyze the progress of the process and its products. 2. After the minor the students can utilize new scientific knowledge in the chemical industry. 3. The students have better knowledge of chemistry, which is useful in multidisciplinary groups of experts in the chemical industry. 4. If focusing on organic chemistry, the student can participate in designing organic synthesis for future technological solutions and analyze the synthesis products. Such skills are very useful in pharmaceutical, organic materials, and polymer industry. 5. If focusing on inorganic chemistry, the students have some knowledge in materials chemistry. They can participate in designing materials synthesis procedures and analyze synthesis products. 6. If focusing on physical chemistry, the student may participate in planning, perform and interpret electrochemical measurements. They can participate in development of electrochemical processes and devices, or they can perform complex molecular simulations. Content and structure Compulsory courses (20cr) Code Name Cr CHEM-E4110 Quantum mechanics and Spectroscopy 5 CHEM-E4120 Quantitative Instrumental Analysis 5 CHEM-E4130 Chemistry of the Elements 5 CHEM-E4150 Reactivity in Organic Chemistry 5 These courses above will give a good basic knowledge of chemistry. If the student is interested of some subtopic of chemistry he/she can take courses in those fields and to include them to the elective courses. In this case we strongly recommend the students to contact the planning officer or the professors. (See courses from Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

78 KTAK 1/18 27 (29) Liite 3b CHEM3033 Fibre and polymer engineering Kuitu- ja polymeeritekniikka Professor in charge: Mark Hughes Responsible institution: T1060, T1070 This minor will help equip students with skills necessary in the development of new fibre, polymer and composite products. With emphasis placed on materials derived from renewable biomass, students will learn about the practises used in product development, which will then be deployed, through project-based learning, in the development of a specific product for a client. To support this process, students select additional courses to complement their expertise and existing skills. Learning outcomes After completion of this minor, the student will: 1. have an understanding of the fibre and polymer value chains - from raw material to customer-specific end products 2. have knowledge of the manufacture, properties and application of materials and products derived from fossil- as well as bio-based fibres and polymers 3. have knowledge about the best practices in developing products and managing innovations in modern global companies 4. be able to apply these practices to the fibre and polymer technology related industries in the development of new products 5. recognise the chain of events that takes place between assessing an un-met consumer need and delivering a finished product 6. realise the critical success factors and have an appreciation for the realities of product development in the fibre and polymer technology related industries 7. be able to professionally manage a simple product development project and act in basic leadership and project management situations Content and structure Compulsory courses (15 cr) Code Name Cr CHEM-E2160 Product Development Practices 5 CHEM-E2210 Product Development- Project Course 10 Elective courses: Select 1-2 courses (5-10 cr) Code Name Cr CHEM-E2100 Polymer synthesis 5 CHEM-E2130 Polymer properties 5 CHEM-E2120 Fibres and fibre products 5 CHEM-E2140 Cellulose-based fibres 5 CHEM-E2150 Interfacial Phenomena in Biobased Systems P 5 CHEM-E2200 Polymer blends and composites 5 CHEM-E2105 Wood and wood products 5 CHEM-E2115 Wood products: application and performance 5 CHEM-E2125 Web-based natural fiber products 5 Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

79 KTAK 1/18 28 (29) Liite 3b CHEM-E2135 Converting of web-based products 5 CHEM-E2145 Polymer reaction engineering 5 CHEM-E2155 Biopolymers 5 CHEM3034 Functional materials Toiminnalliset materiaalit Professor in charge: Sami Franssila Responsible institution: T1050, T1060 Learning outcomes After Functional Materials minor program student can: 1. Explain solid state structure and phenomena, including mechanical, electrical, magnetic, optical, thermal behaviour of metals, polymers, ceramics and composites 2. Evaluate material properties of metals, ceramics, polymers, composites, biomaterials and nanomaterials 3. Design new materials and predict their behaviour 4. Understand the engineering possibilities and limitations of new materials Content and structure Compulsory courses (10 cr) and 2 selected courses from Functional materials courses (10 cr) Compulsory courses (10 cr) Code Name Cr CHEM-E5100 Solid State Materials and Phenomena 5 CHEM-E5120 Interfaces and Nanomaterials 5 Suggested courses that go well together: CHEM-E5115 Microfabrication (5 cr) CHEM-E5125 Thin Film Technology (5 cr) CHEM-E5215 Materials for Nuclear Power Plants (5 cr) CHEM-E5145 Materials for Renewable Energy (5 cr) CHEM-E5110 Metallic Materials (5 cr) CHEM-E5105 Powder Metallurgy and Composites (5 cr) CHEM-E5205 Advanced Functional Materials (5 cr) CHEM-E4215 Functional Inorganic Materials (5 cr) CHEM-E5135 Biomimetic Materials and Technologies (5 cr) PHYS-E0422 Soft Condensated Matter Physics (5 cr) CHEM-E4155 Solid State Chemistry (5 cr) CHEM-E4205 Crystallography Basics and Structural Characterization (5 cr) Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

80 KTAK 1/18 29 (29) Liite 3b PHYS-E0424 Nanophysics (5 cr) PHYS-E0423 Surface Physics (5 cr) It is also possible to replace one of the courses by a personal research assignment. CHEM3035 Sustainable metals processing Metallien prosessi- ja kierrätystekniikka Professor in charge: Michael Gasik Responsible institution: T1050, T1060, T1070 Learning outcomes The core scientific and engineering knowledge to be obtained include chemical thermodynamic, phase equilibrium and property calculations. The students shall possess adequate knowledge of chemical kinetics in various fields related to metallurgical processing industries. The students shall understand chemical equilibria, process dynamics, system engineering and their connections to process design, the best practices and flow-sheet integration. They shall also understand the societal, economic and environmental impacts of processes related to metal making based on systems thinking. The key skills to be developed include systems thinking and engineering and their connections to process design, the best practices and flow-sheet integration, linking product design and geology to metal production in a sustainable way, especially links to energy recovery as well as water recycling. The students shall be capable to make experimental studies on metals extraction reactors and unit processes at low and high temperatures, gather data and evaluate process performance. Content and structure Minor can be any combination of courses belonging to the major. Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 LES/AW, LH, AH FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

81 Kemian tekniikan akateeminen komitea 79 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 7 Päätösasia/Decision item: Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetussuunnitelmaan, Kemian tekniikan kandidaattiohjelma / Adding, removing and altering courses for the curriculum of , Bachelor s programme in Chemical Eng Korkeakoulun ohjesäännön 9 :n mukaan koulutusneuvoston tehtävänä on tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista. Aalto-yliopiston johtosäännön 25 :n mukaan korkeakoulun akateeminen komitea tekee yliopiston akateemiselle komitealle esityksen korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta. Yliopiston akateeminen komitea on delegoinut opetussuunnitelmista päättämisen korkeakoulujen akateemisille komiteoille. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto on kokouksessaan keskustellut lukuvuoden opetussuunnitelmiin tarvittavista kurssien lisäyksistä, poistoista ja muutoksista ja tehnyt akateemiselle komitealle esityksen (liite 4). Opetusohjelmassa jo aiemmin olleisiin kursseihin voi vielä tehdä päivityksiä ja kurssikuvaukset hyväksytään Kemian tekniikan akateemisessa komiteassa According to the 9 of the school bylaws the duties of the Degree Programme Committee include preparing proposals of the curricula of the degree programmes for the Academic Committee. According to 25 of the Aalto University bylaws, the School Academic Committee shall make proposal on the School-specific curriculum to the University Academic Affairs Commit-tee. The University Academic Affairs Committee has delegated the decision making regarding the curriculum to the School Academic Committees. The Degree Programme Committee of the School of Chemical Engineering has discussed the necessary additions, removals and alterations of courses for the curriculum in its meeting 30 January 2018 and has provided the Academic Committee with a proposal (attachment 4). Courses that already exist in the curriculum may still be revised and updated. The course descriptions will be processed in the meeting of the Academic Committee of Chemical Engineering on 10 April Päätösesitys: Vahvistetaan kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetussuunnitelmaan kemian tekniikan kandidaattiohjelman osalta Koulutusneuvoston esityksen (liite 4) mukaisesti. Proposal: Making additions, removals and alterations to courses for the curriculum concerning Bachelor s Programme in Chemical Engineering will be confirmed according to the proposal by the Degree Programme Committee (attachment 4). Päätös/Decision: Esitys hyväksyttiin korjattuna. Korjattu liite 4 on pöytäkirjan liitteenä. The motion was approved with a correction (updated attachment 4 is attached to the minutes).

82 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Kemian tekniikan kandidaattiohjelman lukuvuoden opetussuunnitelmaan tulevat kurssien lisäykset, poistot ja muutokset MUISTIO / korjattu / Heli Järvelä Liite 4a Asia Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle lukuvuoden opetussuunnitelmaan seuraavia kemian tekniikan kandidaattiohjelman kurssien muutoksia. Lisäykset: CHEM3048.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Vastuuopettaja: Lauri Rautkari Kurssin taso: kandidaattitasoinen Opetusperiodi: I II, III V, ensimmäisen kerran syksyllä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: 10 op = 270 h Luennot/kontaktiopetus h Harjoitukset 2 10 h Opinnäytetyön kirjoittaminen h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti, laatia tutkimussuunnitelman ja työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi. Sisältö: Kandidaatinseminaari koostuu viikoittaisista luennoista, kandidaatintyöstä ja seminaariesityksestä. Seminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaatinseminaarin alussa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi koostuu pakollisesta luentosarjasta ja itsenäisesti tehtävästä kandidaatintyöstä. Arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %). Oppimateriaali: Luentokalvot ja muu jaettava materiaali. Esitiedot: 110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus ja pääaineopinnot pääosin suoritettu. Arvosteluasteikko: hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: Seminaari on tarkoitettu biotuotteet pääaineopiskelijoille. WebOodi, Ilmoittautuminen syksyn seminaariin tapahtuu edeltävän kevätlukukauden lopulla. Ilmoittautuminen kevään seminaariin tapahtuu edeltävän syyslukukauden marraskuussa. Lisätietoja kandidaattiseminaarista ja ilmoittautumisesta Kemian tekniikan korkeakoulun Into sivuilla. Opetuskieli: suomi tai ruotsi, kandidaatintyön voi kirjoittaa myös englanniksi Lisätietoja: Aalto yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Lisätietoa osoitteesta

83 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 CHEM3049.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Vastuuopettaja: Lauri Rautkari Kurssin taso: kandidaattitasoinen Opetusperiodi: I II, III V, ensimmäisen kerran syksyllä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: 10 op = 270 h Luennot/kontaktiopetus h Harjoitukset 2 10 h Opinnäytetyön kirjoittaminen h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti, laatia tutkimussuunnitelman ja työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi. Sisältö: Kandidaatinseminaari koostuu viikoittaisista luennoista, kandidaatintyöstä ja seminaariesityksestä. Seminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaatinseminaarin alussa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi koostuu pakollisesta luentosarjasta ja itsenäisesti tehtävästä kandidaatintyöstä. Arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %). Oppimateriaali: Luentokalvot ja muu jaettava materiaali. Esitiedot: 110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus ja pääaineopinnot pääosin suoritettu. Arvosteluasteikko: hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: Seminaari on tarkoitettu kemia ja materiaalitiede pääaineopiskelijoille. WebOodi, Ilmoittautuminen syksyn seminaariin tapahtuu edeltävän kevätlukukauden lopulla. Ilmoittautuminen kevään seminaariin tapahtuu edeltävän syyslukukauden marraskuussa. Lisätietoja kandidaattiseminaarista ja ilmoittautumisesta Kemian tekniikan korkeakoulun Into sivuilla. Opetuskieli: suomi tai ruotsi, kandidaatintyön voi kirjoittaa myös englanniksi Lisätietoja: Aalto yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Lisätietoa osoitteesta CHEM3050.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Vastuuopettaja: Lauri Rautkari Kurssin taso: kandidaattitasoinen Opetusperiodi: I II, III V, ensimmäisen kerran syksyllä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: 10 op = 270 h Luennot/kontaktiopetus h Harjoitukset 2 10 h Opinnäytetyön kirjoittaminen h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti, laatia tutkimussuunnitelman ja työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi. Sisältö: Kandidaatinseminaari koostuu viikoittaisista luennoista, kandidaatintyöstä ja seminaariesityksestä. Seminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaatinseminaarin alussa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi koostuu pakollisesta luentosarjasta ja itsenäisesti tehtävästä kandidaatintyöstä. Arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %). Oppimateriaali: Luentokalvot ja muu jaettava materiaali. Esitiedot: 110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus ja pääaineopinnot pääosin suoritettu. Arvosteluasteikko: hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: Seminaari on tarkoitettu kemian tekniikka ja prosessit pääaineopiskelijoille. WebOodi, Ilmoittautuminen syksyn seminaariin tapahtuu edeltävän kevätlukukauden lopulla. Ilmoittautuminen kevään seminaariin tapahtuu edeltävän syyslukukauden marraskuussa. Lisätietoja kandidaattiseminaarista ja ilmoittautumisesta Kemian tekniikan korkeakoulun Into sivuilla.

84 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Opetuskieli: suomi tai ruotsi, kandidaatintyön voi kirjoittaa myös englanniksi Lisätietoja: Aalto yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Lisätietoa osoitteesta CHEM A1120 Virtaustekniikka ja lämmönsiirto (5 op) Vastuuopettaja: Ville Alopaeus Kurssin taso: kandidaattitasoinen Opetusperiodi: III IV Työmäärä toteuttamistavoittain Luennot 24 h Harjoitukset 48 h Kotilaskut 20 h Muu oma opiskelu + tentti 43 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija: tuntee virtaustekniikan peruskäsitteet, kuten laminaarin ja turbulentin virtauksen, painehäviön sekä Newtoniset ja ei Newtoniset fluidit tuntee lämmönsiirron mekanismit ja niiden yhteyden lämmönsiirtonopeuksiin osana laitteiden suunnittelussa tarvittavia taseita tuntee tyypillisimmät pumpputyypit tuntee dimensiottomien lukujen perusteet ja osaa käyttää niitä osaa soveltaa lämpö ja mekaanisen energian taseita teknisissä sovelluksissa, erityisesti lämmönsiirtimien sekä pumppu ja putkistojärjestelmien suunnittelussa. Sisältö: Aine ja energiataseet ja niiden sovellukset Lämmönsiirto Pumput, putkistot, kompressorit, sekoitus ja lämmönsiirtimet Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, harjoitukset ja kaksi pienryhmissä tehtävää kotilaskua sekä tentti. Tentti sisältää teoria ja laskuosuuden. Korvaavuus: CHEM A1110 Virtaukset ja reaktorit Arvosteluasteikko: hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C2130 Reaktiotekniikka (5 op) Vastuuopettaja: Reetta Karinen Kurssin taso: kandidaattitasoinen Opetusperiodi: I II, järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2019 Työmäärä toteuttamistavoittain 5 op = 135 h Kontaktiopetus 48 h Itsenäinen työ, tentti 87 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa tunnistaa reaktiotekniikan peruskäsitteet mitoittaa isotermisiä ideaalireaktoreita muodostaa reaktionopeusyhtälöitä annettujen reaktiomekanismien perusteella, määrittää niiden parametreja koetuloksista ja soveltaa niitä reaktoreiden suunnittelussa laskea kemiallisen tasapainon ja lämpötilan vaikutuksen reaktioihin laskea ja arvioida kemiallisten prosessien toimintaa taseiden avulla. Sisältö: kemiallisen reaktiotekniikan perusteet

85 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 ideaalireaktorit reaktionopeus ja kinetiikka reaktoreiden aine ja energiataseet Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: luennot, laskuharjoitukset, kotilaskut Korvaavuus: CHEM A1110 Virtaukset ja reaktorit Oppimateriaalit: Luentomoniste sekä luennoilla ilmoitettu oppimateriaali Arvosteluasteikko: hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C2140 Prosessien ohjaus ja automaatio (5 op) Vastuuprofessori: Sirkka Liisa Jämsä Jounela Taso: Kandidaattitasoinen Periodi: III IV, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020 Työkuorma: 5 cr = 135 h Luennot, harjoitukset, seminaari 50 h Kotilaskut, itseopiskelu, ryhmätyö 85 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija: ymmärtää digitalisaation ja informaation hallinnan merkityksen ja vaikutukset prosessiteollisuudessa sekä osaa seurata niihin liittyviä megatrendejä tuntee ja ymmärtää tärkeimmät prosessiteollisuudessa käytettävät automaatio ja informaatiojärjestelmät ja niiden perustoiminnot osaa prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintojen perusperiaatteet ymmärtää prosessien dynaamisen käyttäytymisen ja osaa prosessien ohjauksen ja säädön perusteet ymmärtää prosessidatan analyysi ja monitorointimenetelmien perusperiaatteet Sisältö: Digitalisaatio ja prosessiteollisuus Prosessiautomaatio ja informaatiojärjestelmät, niiden perustoiminnot ja informaation hallinta Mittatekniikka, Prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintojen perusperiaatteet, Instrumentoinnin piirrosmerkit ja PI kaaviot Prosessien dynamiikka, PI säätö ja sen viritys Prosessidatan esikäsittely, data analyysi ja monitorointi Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, harjoitukset, ryhmätyö, seminaari Materiaalit: Luentokalvot, luentomoniste, laskuharjoitukset, seminaariesitykset Esitietovaatimukset: Arvostelu: hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Kieli: suomi CHEM C2150 Process design (5 op) Teacher in charge: NN Level: Bachelor level Period: III IV, first time in spring 2020 Work load: 5 cr = 135 h Lectures h, exercises h, exam 5 h Home assignments, self studying, group work 70 h Learning objectives: After the course student: Understands the outline and context of process development Can preliminary design processes and size processing equipment Knows how to create preliminary investment and profitability calculations Is able to assess the effects of industrial processes and processing to health, safety and environment Knows the basic principles of process integration

86 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Can apply different purification methods for water, air and soil treatment Knows basic things in waste and chemicals legislation Can apply principal principles of Environmental impact assessment (EIA), Life cycle analysis (LCA) and circular economy Can apply the principles of sustainability and Health, safety and environment (HSE) for the assessment of chemical engineering processes Contents: Process development path from idea to production Elementary issues of processes and processing equipment Principles of process R&D Basics of process design, documents and investment calculations s Project lifecycle of industrial plant, engineering, procurement, construction management (EPCM) Maintenance and operation of plants Health, safety and environment, environmental impact assessment Waste water treatment, emission control and soil remediation, Circular economy (primary and secondary materials), waste to products and energy, industrial symbiosis Life cycle analysis Holistic evaluation of processes Teaching methods: Lectures, exercises, group work, exam Materials: Lecturing materials, calculation exercises, group work outputs Prerequisites: Appraisal: fail, 1 5 Registration: WebOodi Language: English CHEM C2160 Yksikköoperaatiot (5 op) Vastuuopettaja: Ville Alopaeus Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: IV V, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020 Työmäärä toteuttamistavoittain Luennot 24 h Harjoitukset 48 h Kotilaskut 20 h Muu oma opiskelu + tentti 43 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija: tuntee yleisimmät erotusoperaatiot ja osaa valita erotusmenetelmän tarpeen perusteella osaa tulkita faasitasapainoa kuvaavia diagrammeja sekä valita faasitasapainomalleja ja ratkaista niitä sopivilla ohjelmistoilla tuntee prosessisimulaattoreiden toimintaperiaatteen ja osaa ratkaista yksinkertaisten prosessien aineja energiataseita niiden perusteella, asettaa spesifikaatioita ja optimoida prosesseja osaa etsiä ja käyttää empiirisiä korrelaatiota aineominaisuuksien ja prosessien malliparametrien estimoimiseen ymmärtää kemiallisten teollisten prosessien mekanistisen mallituksen periaatteet ja osaa muodostaa yksinkertaisia prosessimalleja sekä ratkaista niitä osaa joidenkin erotusoperaatioiden perusmitoituksen. Sisältö: Erotusoperaatiot Mekanistinen kemiallisten prosessien mallitus Prosessisimulaattoreiden käyttö Johdanto kemian teollisuuden prosessien ja laitteiden suunnitteluun Teollisia esimerkkejä Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, harjoitukset ja kaksi pienryhmissä tehtävää kotilaskua sekä tentti. Tentti sisältää teoria ja laskuosuuden.

87 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Korvaavuus: CHEM A2100 Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit (5 op) Arvosteluasteikko: hylätty, 1 5 Kieli: suomi CHEM C2240 Epäorgaaninen kemia (5 op) Vastuuopettaja: Minna Hanna Nieminen Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: III IV, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: 5 op = 135 h Kontaktiopetus (50 60 h): Luennot 32 h Laboratoriotyöt h Oma työ (75 85 h): Tentti 3 h Laboratorioraportti 20 h Kotitehtävät Itsenäinen opiskelu Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija: selittää elektronirakenteen merkityksen alkuaineiden ominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen kuvata tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita kuvata epäorgaanisten materiaalien tärkeimpiä kiderakenteita toteuttaa erilaisia epäorgaanisia synteesejä karakterisoida tuotteita eri menetelmillä tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia. Sisältö: alkuaineiden kemian pääpiirteet kemiallinen sitoutuminen tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuudet kiinteän olomuodon tärkeimmät rakennetyypit epäorgaanisten materiaalien synteesi epäorgaanisten materiaalien yleisimmät karakterisointimenetelmät Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta. Oppimateriaali: Rayner Canham, G., Overton, T., Descriptive Inorganic Chemistry, W.H. Freeman & Company, Esitiedot: CHEM A1200. Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM A1010 tai CHEM E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM A1000 tai CHEM E0100 ennen lukuvuotta ) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista. Korvaavuus: CHEM C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C2330 Biochemistry (5 cr) Teachers in charge: Silvan Scheller Level: Bachelor and Master level Teaching period: IV V, first time in spring 2020 Workload: Total 135h = 5cr Lectures 24 h Assignments or exercises 24 h Other independent studying 84 h Exam 3 h Learning outcomes:

88 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 After the course, the student has the ability to: Give a detailed account of the main metabolic and catabolic pathways and homeostasis from a biochemical enzymology point of view. Describe the function and components of major metabolic pathways and cell energetics to the larger biochemical system of the cell. Contents: This course presents a holistic approach to deep scientific and technical understanding of biochemistry. The core contents are energy metabolism, glycolysis, glycogen metabolism, signal transduction, transport through membranes, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, alternate pathways of carbohydrate metabolism, photosynthesis, synthesis and degradation of lipids metabolism, amino acid metabolism, energy metabolism, integration and organ specialization, and nucleotide metabolism. Examples of enzyme function in carbohydrate hydrolysis and modification. Assessment Methods and Criteria: The course consists of lectures, exercises and a written exam. Study material: To be announced later Prerequisites: CHEM A1310 Biotieteen perusteet, CHEM C2310 Bioprosessitekniikka, or equivalent Substitutes for courses: CHEM E3100 Biochemistry Grading scale: fail, 1 5 Registration: WebOodi Language of instruction: english CHEM C2340 Industrial biomass processes (5 cr) Teachers in charge: Thaddeus Maloney Level: Bachelor level Teaching period: IV V, first time in spring 2020 Working load: 5 cr = 135 h Lectures h Calculation exercises 5 20 h Home assignments, self studying, group work h Exam preparation 20 h Learning outcomes: After the course the student : recognizes different types of unit operations and industrial scale processes used in biomass valorization, conversion, bioprocessing and paper/board making knows the basic principles of these processes recognizes the main products manufactured with these processes and production plants understands the role of environmental technologies in industrial production processes understands how raw materials are used in a sustainable manner in production processes. Content: Unit operations and processes Bioprocess technology processes Biorefineries and pulp production processes Paper and board manufacturing processes Production processes for mechanical wood products Industrial environmental technologies Sustainability Grading scale: fail, 1 5 Registration: WebOodi Language of instruction: english CHEM C2430 Polymeeriteknologian perusteet (5op) Vastuuopettaja: Pirjo Pietikäinen Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: II, järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2019 Työmäärä toteutustavoittain: 5 op = 135 h. Kurssi perustuu projektityöskentelyyn ryhmässä ja yksilötyöskentelyyn sekä loppuarviointiin. Kurssi sisältää myös projektityöskentelyä tukevaa kontaktiopetusta.

89 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Osaamistavoitteet: Kurssia antaa perusvalmiuksia asiantuntijuudesta materiaalitieteen, erityisesti polymeerien, alueelta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa polymeerien monimuotoisuutta ja laajaa soveltuvuutta eri käyttökohteissa osaa kuvata polymeroitumismekanismit ja polymeerien tekniset valmistustavat ymmärtää, miten molekyyliin suuruus ja sen muodon monimuotoisuus vaikuttaa materiaalin ominaisuuksiin (mm. termiset ja mekaaniset ominaisuudet) osaa kuvata, miten muovituote valmistetaan polymeeristä. Sisältö: Kurssilla opitaan polymeeriteknologian peruskäsitteet, perustiedot polymeerien ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta. Lisäksi opitaan perustiedot muovituotteiden valmistustekniikoista. Kurssilla tulevat tutuiksi tärkeimmät luonnon ja synteettiset polymeerit, samoin kuin keskeisimmät tekniset polymeerilaadut, niiden valmistus ja työstö. Kurssilla käsitellään myös kumien teknologiaa ja erikoispolymeereistä esim. biopolymeerit. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla on luentoja ja harjoituksia ryhmissä tehtävän projektityön tukena. Kurssilla työskennellään myös itsenäisesti ja osallistutaan loppuarviointiin. Oppimateriaali: Seppälä, J., Polymeeriteknologian perusteet, Otatieto no 580, Helsinki 2005, 346 s. Esitiedot: Perustiedot orgaanisesta ja epäorgaanisesta kemiasta Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C2440 Metallien ja keraamien mikrorakenne (5 op) Vastuuopettaja: Simo Pekka Hannula Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: III IV, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä Työmäärä toteutustavoittain: 5 op = 135 h Luennot 24 h Harjoitukset 12 h kontaktiopetusta, 24 tuntia itsenäistä työskentelyä Ryhmäprojektit 12 h kontaktiopetusta, 36 tuntia itsenäistä työskentelyä Tenttiin valmistautuminen 25 h Tentti 4 h Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee metallisten ja keraamisten materiaalien mikrorakenteen. Opiskelija ymmärtää miten mikrorakennetta muokataan ja miten muokkaaminen vaikuttaa mekaanisiin ominaisuuksiin. Opiskelija osaa valmistaa metallografisen näytteen mikroskooppianalyysiä varten ja tehdä siitä rakenteen syntymekanismia koskevia päätelmiä. Sisältö: Kiderakenne, kidevirheet ja diffuusio Materiaalien karakterisointi mikroskopiamenetelmillä Faasidiagrammit Faasimuutokset Deformaatiomekanismit Mekaaniset ominaisuudet ja niiden määrittäminen Viruminen, väsyminen, iskusitkeys ja murtuminen Materiaalien prosessointi Korroosio ja kuluminen Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, laskuharjoitukset, ryhmäprojekti, tentti Oppimateriaali: James Shackelford: Introduction to Materials Science for Engineers, Global Edition Esitiedot: Materiaalitieteen perusteet CHEM A1410 Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM A1010 tai CHEM E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM A1000 tai CHEM E0100 ennen lukuvuotta ). Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C2450 Materiaalien ominaisuudet (5 op)

90 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Vastuuopettaja: Jari Koskinen Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: IV V, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: 5 op = 135 h Luennot 24 h, 20 h itsenäistä työskentelyä Harjoitukset 10 h kontaktiopetusta, 20 tuntia itsenäistä työskentelyä Ryhmäprojektit 6 12 h kontaktiopetusta, tuntia itsenäistä työskentelyä Tenttiin valmistautuminen 26 h Tentti 4 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää sähköisten, optisten, termisten ja magneettisten ominaisuuksien teoreettisen taustat kvanttimekaniikkaan perustuen laskea ja mallittaa tärkeimpiä materiaaliominaisuuksia tunnistaa eri ominaisuuksiin perustuvat tärkeimmät käytännön sovellukset lisäksi opiskelija ymmärtää yksinkertaisia aineiden ominaisuuksien mittausmenetelmiä. Sisältö: sähköiset ominaisuudet optiset ominaisuudet magneettiset ominaisuudet termiset ominaisuudet materiaalien mallinnus tietokoneella Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Aktioivat luentotehtävät, laskuharjoitukset, ryhmäprojekti ja tentti. Oppimateriaali: R. J.D. Tilley, Understanding Solids The Science of Materials Esitiedot: Materiaalitieteen perusteet CHEM A1410 Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM A1010 tai CHEM E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM A1000 tai CHEM E0100 ennen lukuvuotta ). Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C2460 Metallurgian prosessit (5 op) Vastuuopettaja: Marko Kekkonen Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: I II, järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: Luennot 24h Laskuharjoitukset 18 h Oma työ 66 h Tenttiin lukeminen 24 h Tentti 3 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija: tuntee materiaalien valmistuksen yksikköoperaatiot ja prosessit tuntee keskeisimmät materiaalien tuotantoprosesseihin vaikuttavat ilmiöt ja niiden nopeuksiin vaikuttavat luonnonlait osaa käyttää perustekniikoita tyypillisten materiaalitekniikan valmistus/tuotantoprosessien simuloimiseen tasapainotilassa tuntee faasitasapainojen (kemian) vaikutuksen prosesseihin ja tuoteominaisuuksiin. Sisältö: Kierrätys ja rikastustekniikan prosessit Metallurgiset valmistusprosessit Raaka aineet eri valmistusprosessissa

91 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Kiinteän olomuodon materiaalien käsittely, prosessitekniikka ja laitteet. Prosessiolosuhteiden ja tuoteominaisuuksien yhteys. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kotilaskut ja kirjallinen tentti Oppimateriaali: Luennoilla jaettava materiaali; Teräskirja, 2014 (Metallinjalostajat ry) Esitiedot: Korvaavuus: CHEM C2110 Materiaalitekniikan teolliset prosessit Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi CHEM C3000 Research project in Chemical Engineering V (5 10 cr.) Teacher in charge: Jouni Paltakari Level: Bachelor studies Teaching Period: I V, summer Workload: 5 10 cr = h independent research work and reporting. Learning outcomes: After the course the student will be able to: Apply research methods necessary for the research project Search information from scientific literature and utilize the information in research work. Analyze research results, compare them with previous literature, and report the results according to good scientific practice Contents: Independent research work in a research group of the School of Chemical Engineering. The details and execution of the research project need to be agreed directly with the head of the research group. It is recommended to combine the research project with Bachelor Thesis, in which case the results of the research project are reported as the experimental part of the thesis. Assessment Methods and Criteria: Independent research work and reporting of the work. Assessment criteria are the practical execution of the work and the written report. Study material: As agreed with the supervisor of the project. Prerequisites: 110 cr of bachelor studies, most basic and major studies completed. Grading Scale: 1 5, Fail. Registration: WebOodi Language of Instruction: English, can be completed in Finnish or Swedish (depending on the research group and the supervisor) Additional information: Only for the students of CHEM BSc programme. The number of research project topics available each year is limited (depending on the research groups). CHEM C3210 Instrumentaalianalyysin perusteet Vastuuopettaja: Sakari Kulmala Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: III IV, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2021 Työmäärä toteutustavoittain: 5 op = 135 h Kontaktiopetus (44 56 h): Luennot h Laboratoriotyöt ja muut harjoitukset h Oma työ (79 91 h): Tentti 3 h Kotitehtävät Itsenäinen opiskelu Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa kuvata erilaisten analyysimenetelmien toimintaperiaatteet

92 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 tuntee menetelmien perustana olevat kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt tunnistaa menetelmien käyttömahdollisuudet osaa työskennellä mittalaitteiden parissa, toteuttaa niillä tehtäviä analyysejä ja arvioida tulosten luotettavuutta hahmottaa oikeanlaisen analyysimenetelmän valinnan. Sisältö: Kemiallisiin ilmiöihin perustuva instrumentaalianalyysin peruskurssi, jossa perehdytään: tyypillisimpiin kemiallisiin instrumenttianalyysilaitteistoihin (titraus, AAS & ICP OES, elektroanalyyttiset menetelmät, röntgenmenetelmät) alkuaineanalyysien (kvalitatiivisiin) toimintaperiaatteisiin tyypillisimmillä laboratoriolaitteistoilla pitoisuuden (kvantitatiivisiin) määrityksen toimintaperiaatteisiin tyypillisimmillä laboratoriolaitteistoilla analyysilaitteistojen parissa työskentelyyn mittausten luotettavuuteen ja tilastollisiin tulostenkäsittelymenetelmiin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, laboratoriotyöt ja selostukset, tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta. Oppimateriaali: Holler, Skoog, Crouch, Principles of Instrumental Analysis (tai vastaava) Esitiedot: CHEM A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen. Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM A1010 tai CHEM E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio kursseilla CHEM A1000 tai CHEM E0100 ennen lukuvuotta ) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista. Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi. Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille. Opetuskieli: suomi CHEM C3220 Kemiallinen dynamiikka (5 op) Vastuuopettaja: Lasse Murtomäki Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: II, järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: 5 op = 135 h Kontaktiopetus (52 60 h): Luennot 32 h Laskuharjoitukset 20 h Laboratoriotyöt 0 8 h Oma työ (72 80 h): Itsenäinen opiskelu Tentti 3 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa: kirjoittaa ja ratkaista reaktion nopeusyhtälön, myös usean samanaikaisen reaktion tapauksessa muuntaa dynaamisen systeemin matemaattiseen muotoon ja ratkaista ongelman. Sisältö: Reaktiokinetiikkaa: reaktion nopeuslakien ja kertaluokkien määrääminen reaktiomekanismit lähtien alkeisreaktioista reaktioyhtälöiden ratkaisu: nopeutta rajoittava vaihe, välituotteen stationääritilaoletus Arrheniuksen yhtälö, absoluuttisten reaktionopeuksien teoria reaktiosysteemien, ts. usean samanaikaisen reaktion ratkaisu Kuljetusta: diffuusio sähkönkuljetus, johtokyky; ionien assosiaatio reaktion ja kuljetuksen kytkeytyminen (heterogeeniset reaktiot) Muita dynaamisia systeemejä, esimerkkejä: oskilloivat reaktiot (Belousov Zabotinsky) Lotka Volterra (prey predator) bakteerikasvun dynamiikka (resurssien rajoittama kasvu) Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti.

93 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta. Oppimateriaali: Engel, T., Reid, P., Physical Chemistry, 3rd. ed., Pearson, Esitiedot: CHEM A1210, Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pakolliset differentiaali ja integraalilaskennan kurssit I ja II Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi. Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille. Opetuskieli: suomi CHEM C3310 Prosessiteollisuuden matemaattiset ja tilastolliset menetelmät (5 op) Vastuuopettaja: Jouni Paltakari Taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: I II, järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2020 Työmäärä toteutustavoittain: Luennot h Harjoitukset h Kotilaskut h Muu oma opiskelu 50 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija: osaa valita soveltuvat menetelmät koesuunnitelman tekemiseen, aineiston analysointiin sekä visualisointi osaa soveltaa koesuunnittelussa ja koetulosten analysoinnissa erilaisia tilastollisia menetelmiä osaa käyttää soveltuvia ohjelmistoja yksinkertaisten koesuunnitelmien tekoon, koetulosten analysointiin sekä visualisointiin. Sisältö: Koesuunnittelun periaatteet ja käytännön harjoittelu Tutustuminen ja perehtyminen erilaisiin vaihtoehtoisiin ohjelmistoihin ja menetelmiin Soveltuvien koesuunnittelumenetelmien ja analysointimenetelmien valintaperusteet Koetulosten analysoinnin harjoittelu Datan ja aineistojen visualisointi ja havainnollistaminen Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Harjoitustehtävien yhteenlasketut pisteet Oppimateriaali: Kurssilla jaettava materiaali, ohjelmistojen sähköinen tukimateriaali ja kurssilla jaettavat harjoitustehtävät. Arvosteluasteikko: Hylätty, 1 5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi Lisätiedot: Tämä opintojakso tukee Kandidaatintyön sekä tutkimusprojektikurssin (CHEM C3000 Research project in Chemical Engineering) suorittamista ja niissä olevien kokeellisten osuuksien suunnittelua läpivientiä. CHEM C3320 Plant Biomass (5 cr.) Teachers in charge: Tapani Vuorinen Level: Bachelor and Master level Teaching period: I, first time in autumn 2020 Workload: 135 h in total; lectures (20 h), laboratory work (80 h), excursion (5 h), self studying (30 h) Learning outcomes: Knowledge on existing and emerging sources of biomass for sustainable industrial use. Knowledge on practices (breeding, genetic modification, etc.) to affect growth of biomass and its properties. Ability to characterize chemical composition (gross chemical composition, chemical substance groups) and microscopic structure of biomass and understand these features on the level of plants physiological functions. Contents: Industrially relevant plants and biomass fractions. Main physiological functions of plants and their anatomical and chemical features from macroscopic to microscopic and submicroscopic levels. Study material: To be announced later Substitutes for courses: CHEM E1100 Plant Biomass Grading scale: fail, 1 5 Registration: WebOodi Language of instruction: english

94 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 CHEM C3410 Nanomaterials (5 cr) Teachers in charge: Päivi Laaksonen Level: Bachelor level Teaching period: I II, first time in autumn 2020 Workload: 5 cr = 135 h Lectures 24 h, 20 h independent work Exercises 10 h contact teaching, 20 h independent work Group work 6 12 h contact teaching, h independent work Preparing for the exam 26 h Exam 4 h Learning outcomes: After the course, the student Is able to describe the most important differences between nanomaterials and macroscopic materials. Can explain how the nanoscale features affect the mechanical, electrical, magnetic, optical, and thermal properties of materials. Understands the possibilities and limitations of different synthesis and coating technologies of nanostructures. Contents: Introduction to nanoscale science Stability of nanomaterials Properties at nanoscale: electrical, thermal, optical, magnetic, mechanical Nanoparticles and nanopowders Nanocarbon materials Thin films Optical nanostructures Soft nanomaterials Composites and hybrid materials Assessment Methods and Criteria: Lectures, Exercises, group work project and exam. Study material: M. F. Ashby, P.J. Ferreira, D.L.Schodek, Nanomaterials, Nanotechnologies and Design And Introduction for Engineers and Architects Prerequisites: Materiaalitieteen perusteet CHEM A1410 and Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM A1010 or CHEM E0140 (or working safety section taught on courses CHEM A1000 or CHEM E0100 before academic year. Additional recommendations: Materiaalien mikrorakenne and Materiaalien ominaisuudet Grading scale: fail, 1 5 Registration: WebOodi Language of instruction: english Poistot: CHEM3012.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Järjestetään viimeisen kerran syksyllä CHEM3013.kand Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Järjestetään viimeisen kerran syksyllä CHEM A1105 Teollisuuden toimintaympäristö (3 op) Perustelut: Kurssia on tarjottu muille kuin Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille. Jatkossa opiskelijat voivat osallistua kurssille CHEM A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit CHEM A1110 Virtaukset ja reaktorit (5 op) Korvaavuus: CHEM A1120 Virtaukset ja lämmönsiirto ja CHEM C2130 Reaktoritekniikka CHEM A1260 Kemian perusteet II

95 KN 1/18 KORJATTU LIITE 4 Perustelut: Kurssia tarjottu niille Kemia sivuaineen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssin CHEM A1250 Kemian perusteet. Näille opiskelijoille tullaan räätälöimään jatkossa kurssin CHEM A1200 Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen sisältöä, ettei päällekkäisyyttä esiinny. CHEM A2100 Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit (5 op) Järjestetään viimeisen kerran syksyllä Korvaavuus: CHEM C2160 Yksikköoperaatiot CHEM C2110 Materiaalitekniikan teolliset prosessit (5 op) Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019 Korvaavuus: CHEM C2460 Metallurgian prosessit CHEM C2120 Industrial processes in bio and chemical technology (5 op) Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019 CHEM C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi (5 op) Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019 Korvaavuus: CHEM C2240 Epäorgaaninen kemia CHEM C2400 Materiaalit sidoksesta rakenteeseen (5 op) Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019 CHEM C2410 Materiaalit rakenteesta ominaisuuksiin (5 op) Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019 CHEM C2420 Materials performance (5 op) Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019 Muutokset: CHEM C2220 Orgaanisen synteesin perusteet (5 op) Muutos: Opetusperiodi III IV I II Muutos astuu voimaan syksyllä 2019 uuden rakenteen mukaisesti. CHEM C2610 Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu (5 op) Muutos: Opetusperiodi III III IV Perustelut: Työkuorman tasaus CHEM A1250 Kemian perusteet (5 op) Muutos: Opetusperiodi III IV III Perustelut: Kurssia tiivistetään toiveena opiskelijoiden motivaation säilyttäminen kurssin loppuun asti. CHEM C2300 Solu ja molekyylibiologia (5 op) Muutos: Opetusperiodi II I II Perustelut: Työkuorman tasaus

96 Kemian tekniikan akateeminen komitea 94 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 8 Päätösasia/Decision item: Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetussuunnitelmaan, Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelma / Adding, removing and altering courses for the curriculum of , Master's Programme Korkeakoulun ohjesäännön 9 :n mukaan koulutusneuvoston tehtävänä on tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista. Aalto-yliopiston johtosäännön 25 :n mukaan korkeakoulun akateeminen komitea tekee yliopiston akateemiselle komitealle esityksen korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta. Yliopiston akateeminen komitea on delegoinut opetussuunnitelmista päättämisen korkeakoulujen akateemisille komiteoille. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto on kokouksessaan keskustellut lukuvuoden opetussuunnitelmiin tarvittavista kurssien lisäyksistä, poistoista ja muutoksista ja tehnyt akateemiselle komitealle esityksen (liite 5). Opetusohjelmassa jo aiemmin olleisiin kursseihin voi vielä tehdä päivityksiä ja kurssikuvaukset hyväksytään Kemian tekniikan akateemisessa komiteassa According to the 9 of the school bylaws the duties of the Degree Programme Committee include preparing proposals of the curricula of the degree programmes for the Academic Committee. According to 25 of the Aalto University bylaws, the School Academic Committee shall make proposal on the School-specific curriculum to the University Academic Affairs Committee. The University Academic Affairs Committee has delegated the decision making regarding the curriculum to the School Academic Committees. The Degree Programme Committee of the School of Chemical Engineering has discussed the necessary additions, removals and alterations of courses for the curriculum in its meeting 30 January 2018 and has provided the Academic Committee with a proposal (attachment 5). Courses that already exist in the curriculum may still be revised and updated. The course descriptions will be processed in the meeting of the Academic Committee of Chemical Engineering on 10 April Päätösesitys: Vahvistetaan kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetussuunnitelmaan Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman osalta Koulutusneuvoston esityksen (liite 5) mukaisesti. Proposal: Making additions, removals and alterations to courses for the curriculum concerning Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering will be confirmed according to the proposal by the Degree Programme Committee (attachment 5). Päätös/Decision: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. / The motion was passed as proposed.

97 KTAK 1/18 1 (9) Korjattu Liite 5 Lukuvuoden opetussuunnitelmaan tulevat kurssien lisäykset, poistot ja muutokset MUISTIO Valmistelijat: Anja Hänninen, Leena Hauhio ja Annu Westerberg Esittelijä: Annu Westerberg Liite 4b Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle lukuvuosien opetussuunnitelmaan seuraavia Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering -ohjelman pääaineisiin kuuluvien kurssien lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. Lisäykset Pääaine: Biotechnology CHEM-E3180 Concepts in Biochemistry (5 cr) Responsible teacher: Silvan Scheller Level of the Course: Master studies Teaching Period: II-III Workload: Total 135 h = 5cr Lectures 24 h Exercises or assignments and possible seminar (s) 30h Other independent studying 78 h Exam 3 h Learning Outcomes: 1) Profound understanding of selected concepts in biochemistry. Ability to utilize learned concepts to solve future challenges. 2) Understand principles in enzyme catalysis. 3) Knowledge about methods to study and engineer enzyme function. Content: Case studies in biochemistry with a focus on enzymes, coenzymes and metabolic pathways. The course involves the following parts: Types of enzymes, enzyme kinetics, tools to study enzyme mechanisms, concepts of enzyme engineering, learn how nature is carrying out chemistry. A short project work done in groups of two students is also part of the course; its topic may be chosen within any area of biochemistry. Assessment Methods and Criteria: Lectures, exercises and assignments Study Material: Materials to be announced. Replaces: CHEM-E3215 Advanced Biochemistry Course Homepage: MyCourses Prerequisites: CHEM-E3100 Biochemistry or equivalent

98 KTAK 1/18 2 (9) Liite 5 Grading Scale: Fail, 1 5 grading is based on assignments and exam Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: Perustelut: Name of the course describes the course better than CHEM-E3215 Advanced Biochemistry (previous name of the course). Pääaine: Chemistry CHEM-E4210 Molecular thermodynamics Responsible institution: T1050 Credits 5 cr Teacher in charge: Maria Sammalkorpi Teaching period: II Level of the course: Masters / Doctoral studies Workload: Lectures 24h (12x2h); Exercises 12h-24h; Assignments 12-36h; Other independent studying 51-87h Learning Outcomes: After the course, the student is able to describe and apply the principles of probability to predict behavior of molecule groups. formulate molecular driving forces and especially entropy as a driving force in soft materials systems. understand and be able to formulate starting from molecular level perspective the forces that drive molecules to associate, adsorb, and undergo chemical reactions or conformational changes. employ the learned molecular level principles of thermodynamics to e.g. solvation, intermolecular interactions, phase transitions, physical and chemical kinetics, as well as, simple macromolecules in solution. Content: A molecular level, microscopic approach to thermodynamics. Molecular driving forces and especially entropy as a driving force in soft materials systems. Focus on chemical and biological systems such as liquids, surfactants, proteins, and polymers. Assessment Methods and Criteria: Lectures, exercises, assignments, exam. Study material: Ken A. Dill and Sarina Bromberg, Molecular Driving Forces, 2nd Edition, Garland Science. ISBN Additional material provided during the course. Grading Scale: Fail, 1-5 Prerequisites: CHEM-C2200 Chemical Thermodynamics or equivalent Language of Instruction: English Perustelut: Thermodynamics is one of the core blocks of physical chemistry and chemical engineering. Its power is in its generality. While macroscopic thermodynamics is well covered by the existing teaching curriculum, this new course brings in the currently lacking microscopic, molecular level approach to thermodynamics. This course gives fundamental, general tools to understand molecular level interactions, molecular driving forces, and to predict the response of molecular groups. The topics taught are relevant at specialization stage in not only chemistry but also in various fields encompassing especially soft materials such as biomaterials and polymer based materials, as well as, liquids and various interfaces. Fall 2018 as a new course, this course would be listed on the specialization courses of at least 3 Master s programs, Chemistry,

99 KTAK 1/18 3 (9) Liite 5 Functional Materials, and Biotechnology. The course is introduced only now because the teacher in charge, Dr. Maria Sammalkorpi, got a job appointment in CHEM in Pääaine: Chemical and Process Engineering CHEM-E7195 Future Automation Systems in Context of Process Systems (5 cr) Responsible teacher: Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela Status of the Course: Elective specialization course in Chemical Engineering major. Level of the Course: Master studies Teaching Period: III-IV (spring) Workload: cr = 135 h Lectures 20 h Project work 111 h Exam 4 h Learning Outcomes: After completing the course, the student *Understands the structure and requirements for current plant-wide automation systems; *Is able to configure a small DCS system for lab unit processes using ABB 800xA system and information systems environment; *Knows the basics in process automation programming languages; *Understands the benefits, limitations and properties of industrial field buses and can apply this knowledge in the automation system design; *Understands the meaning of process system interfaces (OPC UA, ODBC). Content: Operation of current plant-wide distributed control system (DCS) and information systems, PLC programming languages (IEC ), structure and operation of Profibus, Foundation Fieldbus and Profinet field buses. Design of user interfaces (HMI): events, alarms and trends. History data collection from processes, reporting, software interfaces in process automation (OPC UA, ODBC) and future development of field buses (Ethernet, WLAN, 5G). Basics in PLC programming and C# programming, configuration and deployment of traditional I/O, field buses, and information systems. Wireless measurements, Cyber physical systems, Cloud Computing environments, 5G and their roles in the future process automation and information systems. Assessment Methods and Criteria: Lectures, project work and exam. Exam 50 % of the grade, project work 50 %. Study Material: Compendium Lecture notes Replaces: CHEM-E7205 Process Automation and Information Systems: Applications Course Homepage: My Courses Grading Scale: Fail, 1-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Perustelut: Kurssin CHEM-E7205 Process Automation and Information Systems: Applications nimi muutetaan: CHEM-Exxx Future Automation Systems in Context of Process Systems. Nimi kuvaa paremmin kurssia.

100 KTAK 1/18 4 (9) Liite 5 Pääaine: Sustainable Metals Processing CHEM-E6130 Metal Recycling Technologies (5 ECTS) Level Master Studies Teacher in charge Professor Rodrigo Serna Teaching period Work load II 5 cr = 135 h - lectures 24 h, - lecture preparation, independent study and exam preparation 41 h, - exercises 40 h - group project 30 h Learning outcomes After completing the course the student can: - Define the basic concepts of circular economy and successfully apply them within the field of metallic raw materials production - Understand the different technological steps of metals recycling - Systemically link processing technologies to understand the physics of resource efficiency - Simulate basic examples of industrial symbiosis in metal production from secondary raw materials Contents At this course, the students get an idea of a basic components of metals recycling technologies. Utilization of secondary raw materials to produce new products by learning the corresponding recycling processes steps including aspects of mechanical pre-processing, pyrometallurgy and hydrometallurgy. The students learn to draw recycling processes with HSC Sim program and evaluate best technologies for various recycling cases. Teaching methods Assessment Methods and Criteria Three Material Replaces Course homepage Prerequisites Lectures, exercises and group project Group project and exam. Will be announced at the opening lecture. Some chapters from Handbook of Recycling, UNEP Report on Metal Recycling CHEM-E6120 Systems Integrated and Sustainable Metals Production Previous studies in chemistry or (metallurgical) process technology or equivalent can be useful. Grading Fail, 1 5 Enrollment Language Additional information English CHEM-E6155 Circular Economy for Materials Processing (5 ECTS) Level Master Studies

101 KTAK 1/18 5 (9) Liite 5 Teacher in charge Teaching period Work load Prof. Rodrigo Serna III-IV 135 h (5 cr.) Contact teaching 27 h Independent and group tasks 108 h Learning outcomes - The students can identify the different stakeholders in the circular economy and their particular roles - The student has methods to evaluate sustainability of materials and processes - Enhancing sustainability in the processes for recycling products and materials Contents This course connects the different stakeholders, particularly business and consumers into circular economy development. It also provides a systemic approach and cooperation among actors operating in the supply chain with different themes: 1) The business landscape 2) The metal producing and recycling industry 3) Technologies and methods for enhancing sustainability 4) Strategy transformation and cultural change Teaching methods Material Replaces Course homepage Prerequisites Grading Fail, 1 5 Enrollment Language Additional information Contact sessions, MOOCs, group tasks Contact session and online material Preference given to students that have taken CHEM-E6XXX Metal Recycling Technologies WebOodi English CHEM-E6210 Individual Research Project (5 or 10 ECTS) Level Master Studies Teacher in charge Prof. Michael Gasik Other Teachers Prof. Mari Lundström, Prof. Ari Jokilaakso, Prof. Rodrigo Serna, Dr. Jari Aromaa, Dr. Marko Kekkonen, Dr. Annukka Santasalo-Aarnio Teaching period I II or III-V or Summer (organized first time at Spring 2019) Work load 135 h (5 cr.) / 270 h (10 cr.)

102 KTAK 1/18 6 (9) Liite 5 Learning outcomes - The students can plan together with the supervisor a research plan - The student can independently work with the project under supervision - The student can present experimental/modelling findings in a written report Contents Teaching methods Material Replaces Course homepage Prerequisites Grading Fail, 1 5 Enrollment Language Additional information Student will work in an individual research project with one of the research groups. This project will include experimental or modelling work related to the topics of Sustainable Metals Production. The student prepares a written document where the project findings are presented. Hands on working in a research group, report writing Scientific publications Minimum of 3 compulsory courses from the Sustainable Metals Processing Major. WebOodi English Perustelut: Vahvan opiskelijapalautteen takia SMP-pääaineeseen perustetaan henkilökohtainen laboratorioprojektikurssi, jossa opiskelija voi työskennellä tutkimusryhmässä (5 tai 10 ECTS) opintojen aikana, ja kirjoittaa löydöistään raportin. SMP pääaineessa ei ole ollut kovinkaan paljon käytännön laboratoriotaitoja vahvistavaa kurssia. Tämä luo kokeellisia valmiuksia opiskelijoille DI-työtä varten. Kurssi on SMP-pääaineessa vapaaehtoinen. Poistot Pääaine: Biotechnology CHEM-E3215 Advanced Biochemistry (5 cr) Kurssin nimeä vaihdetaan: CHEM-E3180 Concepts in Biochemistry Perustelut: Name of the course describes the course better than CHEM-E3215 Advanced Biochemistry (previous name of the course). Korvaavuus: CHEM-E3180 Concepts in Biochemistry Pääaine: Sustainable Metals Processing

103 KTAK 1/18 7 (9) Liite 5 CHEM-E6120 Systems Integrated and Sustainable Metals Processing (5 ECTS) Perustelut: Kurssin nimi ei ole kuvannut hyvin sisältöä. Korvataan kurssilla CHEM-E6130 Metals Recycling Technologies. CHEM-E6125 Environmental Management in Industry (5 ECTS) Perustelut: vastuuprofessori ei jatka kurssin opettamista. Pääaine: Chemical and Process Engineering CHEM-E7205 Process Automation and Information Systems: Applications Kurssin nimeä vaihdetaan -> CHEM-E7195 Future Automation Systems in Context of Process Systems Korvaavuus: CHEM-E7195 Future Automation Systems in Context of Process Systems Muutokset Pääaine: Biotechnology CHEM-E3170 Systems Biology Muutos: Muutetaan opetusperiodi: Teaching period: IV-V -> IV-V, course is offered even years Perustelut: Kurssi ei ole pakollinen Biotechnology tai Biosystems and Biomaterials Engineeringpääaineissa, järjestetään joka toinen vuosi riittävän opiskelijamäärän saavuttamiseksi Pääaine: Chemistry CHEM-E4205 Crystallography Basics and Structural Characterization Muutos: Muutetaan esitiedot: CHEM-E4130 Chemistry of the Elements and CHEM-4155 Solid State Chemistry, or equivalent CHEM-E4130 Chemistry of the Elements and CHEM-4155 Solid State Chemistry Perustelut: CHEM-E4130 and CHEM-E4155 describe fundamental aspects of inorganic chemistry and crystal symmetry that are required to understand the concepts discussed on course CHEM-E4205 CHEM-E4215 Functional Inorganic Materials Muutos: Muutetaan esitiedot: CHEM-4155 Solid State Chemistry, or equivalent CHEM-4155 Solid State Chemistry Perustelut: CHEM-4155 describes fundamental aspects of structural inorganic chemistry that are required to understand the materials discussed on course CHEM-E4215.

104 KTAK 1/18 8 (9) Liite 5 CHEM-E4150 Reactivity in Organic Chemistry Muutos: Muutetaan opetusperiodi: II -> I CHEM-E4110 Quantum mechanics and Spectroscopy Muutos: Muutetaan opetusperiodi: I > II Perustelut: CHEM-E4110 opiskelijoiden mielestä haastava, siirretään II periodiin, jotta maisterikurssien opintotaso tulee tutuksi. CHEM-E4100 Laboratory projects in chemistry Muutos: Muutetaan arvosteluasteikko: pass/fail -> 1-5, fail Perustelut: Arvosanan saaminen motivoi opiskelijoita suorittamaan kurssin odotetussa tahdissa, ja lisäksi hyvästä työstä voidaan palkita. Nyt kurssin suoritus venyy kuukausilla, koska ajoissa palauttaminen ei tuo lisäarvoa. Pääaine: Functional Materials CHEM-E5130 Laboratory Course in Functional Materials (5 op) Muutos: Muutetaan vaihtuvasisältöiseksi: CHEM-E5130 Laboratory Course in Functional Materials, V (5 op) Perustelut: uudessa muodossa 5cr:n eteen kurssissa tehdään vain yksi laboratoriotyö ja kunnon raportointi (nykyään 5 cr:n eteen tehdään kaksi työtä + lyhyt raportointi molemmista) kuitenkin niin, että opiskelija voi tehdä kurssin kaksi kertaa (eli kaksi työtä = 10 cr)- eli siksi vaihtuvasisältöinen Syynä tähän muutoksen on kurssin liiallinen kuormittavuus vs. opintopisteet. Pääaine: Sustainable Metals Processing CHEM-E6125 Circular Economy Design Forum (5 cr) Osaamistavoitteet: After the completion of the course the student has - learned the main concepts of circular economy and their relevance in the production and processing of metallic raw materials - developed entrepreneurial thinking from a circular economy perspective - modeled innovative recycling processes to determine their feasibility and environmental impact - applied their knowledge to solve project relevant for industry, design product/process/service for circular economy, including aspects of economic analysis - worked in a multidisiplinary team Sisältö: At this course the student conceptualize the role of a circular economy model for the production of raw materials. The students will work in groups and apply an entrepreneurial mind set to solve an industry relevant project by developing a new process or system design with constructed business plan. The student groups will compete against each other and then present their projects in front of a panel of experts. Esitietovaatimukset: CHEM-E6130 Metal Recycling Technologies (5 cr) ja CHEM-E6155 Circular Economy for Materials Processing (5 cr), recommended for students in Sustainable Metals Processing major. For others, a strong background in one s own field (design, business, engineering, politics).

105 Muutokset aiheutuvat kurssimuutoksista. KTAK 1/18 9 (9) Liite 5

106 Kemian tekniikan akateeminen komitea 104 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 9 Päätösasia/Decision item: Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuodelle Kemian tekniikan tohtoriohjelmassa / Adding, removing and altering courses for the academic year , Doctoral Programme in Chemical Engineering (Annu Wester Korkeakoulun ohjesäännön 9 :n mukaan koulutusneuvoston tehtävänä on tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista. Aalto-yliopiston johtosäännön 25 :n mukaan korkeakoulun akateeminen komitea tekee yliopiston akateemiselle komitealle esityksen korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta. Yliopiston akateeminen komitea on delegoinut opetussuunnitelmista päättämisen korkeakoulujen akateemisille komiteoille. Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto on kokouksessaan keskustellut lukuvuoden kurssien lisäyksistä, poistoista ja muutoksista koskien kemian tekniikan korkeakoulun jatko-opintotasoisia kursseja ja tehnyt akateemiselle komitealle esityksen (liite 6). Opetusohjelmassa jo aiemmin olleisiin kursseihin voi vielä tehdä päivityksiä ja kurssikuvaukset hyväksytään Kemian tekniikan akateemisessa komiteassa According to the 9 of the school bylaws the duties of the Degree Programme Programme Committee include preparing proposals of the curricula of the degree programmes for the Academic Committee. According to 25 of the Aalto University bylaws, the School Academic Committee shall make proposal on the School-specific curriculum to the University Academic Affairs Committee. The University Academic Affairs Committee has delegated the decision making regarding the curriculum to the schools Academic Committees. The Degree Programme Committee of the School of Chemical Engineering has discussed the necessary additions, removals and alterations of courses for the academic year concerning doctoral level courses in the School of Chemical Engineering in its meeting 30 January 2018 and has provided the Academic Committee with a proposal (attachment 6). Courses that already exist in the curriculum may still be revised and updated. The course descriptions will be processed in the meeting of the Academic Committee of Chemical Engineering on 10 April Päätösesitys: Vahvistetaan kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuodelle kemian tekniikan tohtoriohjelman osalta esityksen (liite 6) mukaisesti. Proposal: Making additions, removals and alterations to courses for the academic year concerning Doctoral Programme in Chemical Engineering will be confirmed according to the proposal (attachment 6). Päätös/Decision: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. / The motion was passed as proposed.

107 KTAK 1/18 1 (3) Liite 6 Lukuvuoden opetussuunnitelmaan tulevat kurssien lisäykset, poistot ja muutokset MUISTIO Valmistelijat: Leena Hauhio, Annu Westerberg Esittelijä: Annu Westerberg Liite 4c Kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto esittää akateemiselle komitealle lukuvuodelle opetussuunnitelmaan seuraavia kemian tekniikan tohtoriohjelman kurssin kurssien lisäyksiä, poistoja ja muutoksia. Tohtorinkoulutusneuvosto on keskustellut asiasta kokouksessaan 1/2018 Lisäykset CHEM-L2150 Biofuels and Biorefineries (5 cr) Responsible teacher: Yongdan Li Level of the Course: Doctoral and Master studies Teaching Period: Intensive course, next time in August 2019 Workload: 5 cr = 135 h contact teaching 35 h independent work 100 h Learning Outcomes: A course with varying content. The aim of the course is to give an overview of the present state of art in biorefineries and conversion of biomass. Content: A course with varying content. Current topics related to biorefineries and biofuels. Assessment Methods and Criteria: Written report as the major output Study Material: Materials to be announced. Replaces: CHEM-L2100 Course Homepage: MyCourses Prerequisites: Grading Scale: Fail, 1 5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: Perustelut: New appointed professor Yongdan Li updated the course and its schedule

108 KTAK 1/18 2 (3) Liite 6 CHEM-L4010 Teaching Partner Chem Responsible teacher: Maria Clavert, PhD (Education) Level of the Course: Targeted for academics at Aalto University School of Chemical Engineering. Requirement: motivation and capability for planning, implementing and evaluating teaching and learning experimentations. Elective pedagogical course. Teaching Period: I-V (the course is available throughout the academic year) Workload: 1-5 ECTS 1/3 planning 1/3 experiment 1/3 evaluation Learning Outcomes: After the course, the participant can: Make a student-centred teaching plan Apply a student-centred approach to choosing intended learning outcomes, core content, learning activities, workload and assessment methods in course design Utilize PBL-oriented methods in own teaching Utilize a storyline technique to support working life skill development Collect and utilize student feedback in teaching development Content: Planning, implementing, and evaluating teaching and learning experimentations Student-centred approach to course (and program) design Problem-based learning Storyline technique and working life skills Giving, receiving, and utilizing feedback on teaching and learning Assessment and Teaching Methods: The course is based on planning, implementing, and evaluating teaching and learning experimentations. Working methods: mentoring. Suitable for individuals and small groups. Assessment: self-evaluation and mentor evaluation, peer evaluation for small groups. Assessment: Pass/fail Study Material: Relevant study materials are provided according to the needs of the experimentation. Replaces: Course Homepage: Prerequisites: Registration for Courses: Contact Maria Clavert ) Language of Instruction: Suomi/English Further information: Design Factory and Aaltonaut are available as platforms for the teaching and learning experimentations:

109 KTAK 1/18 3 (3) Liite 6 Poistot CHEM-L2100 Biofuels (5 cr) Korvaavuus: CHEM-L2150 Biofuels and Biorefineries

110 Kemian tekniikan akateeminen komitea 108 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A Päätösasia/Decision item: Esitys Master s Programme in Advanced Energy Solutions -ohjelman koulutusneuvoston jäsenistä / Proposal for the members of the Degree Programme Committee of Master s Programme in Advanced Energy Solutions (Hanne Puskala) Master s Programme in Advanced Energy Solutions on Aalto-yliopiston korkeakoulujen yhteistyönä toteutettava maisteriohjelma. Ohjelman koordinoivana korkeakouluna toimii Insinööritieteiden korkeakoulu. Maisteriohjelman tutkintokieli on englanti. Maisteriohjelman pääaineet toimivat sen hakukohteina. Ohjelman hallintomallin mukaan: Ohjelmalla on oma koulutusneuvosto, jossa on vähintään seitsemän jäsentä. Jäsenistä vähintään neljä valitaan opettajista ja kolme valitaan opiskelijoista sen mukaan kuin Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää. Ohjelmassa mukana olevien korkeakoulujen akateemiset komiteat valitsevat koulutusneuvoston opettajajäsenet niin, että kukin ohjelmassa mukana oleva korkeakoulu asettaa vähintään yhden ja enintään kolme jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Ohjelman johtaja on koulutusneuvoston jäsen. Koulutusneuvoston valmistelijat ja sihteerin nimittää ohjelmasta vastaava korkeakoulu. Koulutusneuvosto 1. tekee ohjelmasta vastaavan korkeakoulun akateemiselle komitealle ehdotukset opetussuunnitelmasta, valintaperusteista ja tutkintovaatimuksista (ks. opetussuunnitelma ja opiskelijoiden opintovalintojen ohjaus). 2. päättää diplomitöiden aiheet, valvojat ja ohjaajat 3. arvostelee diplomityöt 4. päättää ohjelman kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja arvioinneista saadun palautteen käsittelystä 5. käsittelee ohjelman johtajan sille antamat valmistelu- ja lausuntoasiat. Koulutusneuvoston päätöksentekoon sovelletaan samoja Aalto-yliopiston ohjeita kuin Aalto-yliopiston korkeakoulujen ohjesäännöissä määrättyihin monijäsenisiin toimielimiin. Master s Programme in Advanced Energy Solutions ohjelman koulutusneuvoston jäseniksi on nimetty professori Pekka Oinas ja hänen varajäsenekseen lehtori Annukka Santasalo-Aarnio sekä professori Tanja Kallio ja hänen varajäsenekseen professori Kari Laasonen. Nyt Annukka Santasalo-Aarnion tilalle tulee vanhempain vapaan ajaksi nimittää uusi varajäsen. Varajäseneksi esitetään nimitettäväksi lehtori Jari Aromaa. Muutos tulee voimaan alkaen. Master's Programme in Advanced Energy Solutions is a master level programme jointly organized by Aalto University schools. Coordinating school of the programme is the School of Engineering. The official language of the degree is English. The major subjects of the programme are the application targets. According to the governance model of the programme: The program has its own Degree Programme Committee that consists of minimum seven (7) members. Of the members, a minimum of four shall be elected from among teachers and three shall be elected from among students (in accordance with the decision by the Student Union). The Academic Committees of the Schools (involved in the program)

111 Kemian tekniikan akateeminen komitea 109 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 appoint the teacher members, each of the schools shall appoint minimum of one and maximum of three members. Each member shall be appointed a personal deputy member. The Head of the program is a member of the Degree Programme Committee. The secretary and the presenting officials of the Degree Programme Committee shall be appointed by the coordinating school. The degree programme committee shall 1) put forth proposals to the coordinative school s academic committee on the degree programme curricula, degree requirements and admission criteria; 2) decide on the topics, supervisor, and advisor(s) for the master s theses; 3) evaluate the master s theses; 4) decide on the development of the degree programmes, assuring the quality of teaching and the processing of feedback; and 5) perform other statement requests and other duties assigned to it by the head of the programme The decision-making process of this Degree Programme Committee is based on the same instructions that Aalto University bylaws has appointed to other multi-membered bodies. Earlier professor Pekka Oinas has been appointed as a member and lecturer Annukka Santasalo-Aarnio as his deputy member, as well as professor Tanja Kallio as a member and professor Kari Laasonen as her deputy member to the Degree Programme Committee of Master s Programme in Advanced Energy Solutions. Now it is necessary to appoint a new deputy member instead of Annukka Santasalo- Aarnio, for the period of her parental leave. Thus, it is proposed that lecturer Jari Aromaa shall be appointed as a deputy member in the Degree Programme Committee of Master s Programme in Advanced Energy Solutions. The change will take effect from Päätösesitys: Asetetaan lehtori Jari Aromaa professori Pekka Oinaan varajäseneksi Master s Programme in Advanced Energy Solutions-ohjelman koulutusneuvostoon. Proposal: Lecturer Jari Aromaa will be appointed as a deputy member for professor Pekka Oinas in the Degree Programme Committee of the Master s Programme in Advanced Energy Solutions. Päätös/Decision: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. / The motion was passed as proposed. Dekaani Janne Laine toimi kokouksen puheenjohtajana tästä asiakohdasta eteenpäin. Dean Janne Laine acted as the chair from this item forward. Asiakohta 4.1. käsiteltiin viimeisenä päätösasiana. The decision item 4.1. was prosessed at this point, as the last of the decision items.

112 Kemian tekniikan akateeminen komitea 110 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A Keskusteluasia/Discussion item: Kielikeskuksen lukuvuoden opetustarjonta (liitteet 7a-7d) / The curriculum of the Language Center for academic year (attachments 7a-7d) Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) päättää kielikeskuksen opetussuunnitelmasta. Ennen päätöstä koulut saavat kommentoida opetussuunnitelmaa. Liitteenä 7a on johdanto aiheeseen ja liitteenä 7b kooste opiskelijapalautteesta. Liitteenä 7c on Kielikeskuksen tekniikan alalle suunnattu opetussuunnitelmaluonnos akateemiselle vuodelle sekä liitteenä 7d Kielikeskuksen kaikkien kurssien LPM-lista. Academic Affairs Committee of Aalto University (AAK) decides on the curriculum of the Language Center. However, Academic Committees of the Aalto Schools have the right to comment the curriculum. Introduction on the topic is on an attachment78a and a summary of the feedback from the students on the attachment 7b. The draft of the curriculum of the Language Center for technical fields for the academic year is attached as an attachment 7c and the list of adding, removing and altering all courses offered by the Language Centre is attached as an attachment 7d. Asiasta keskusteltiin. Komitealla ei ollut erityistä kommentoitavaa Kielikeskuksen opetussuunnitelmaan. Todettiin kuitenkin, että Kielikeskuksen yhteistyö muiden Helsingin seudun korkeakoulujen kanssa on monipuolistanut kurssivalikoimaa. Tieteellisen kirjoittamisen kurssien tärkeyttä voisi markkinoida opiskelijoille yhä enenevässä määrin. Kielikeskus on kiinnostunut tekemään yhteistyötä koulujen kanssa mm. integroitujen kielikurssien muodossa ja tätä mahdollisuutta voitaisiin hyödyntää myös esimerkiksi ruotsin kielen osalta tulevaisuudessa. The topic was discussed. The Academic Committee for Chemical Engineering did not have specific comments on the curriculum of the Language Centre. However, it was noted that the co-operation between the Language Centre and other universities in the Helsinki area has established new language study possibilities to Aalto students. Courses for scientific writing are important and should be marketed to the students even more. Language Centre gladly co-operates with the schools, for example by integrating language courses into the teaching offered at the schools. This possibility could be utilized even more, for example some Swedish studies could perhaps be integrated in the future.

113 KTAK 1/2018 Liite 7a KIELIKESKUS OPETUSOHJELMA (luonnos) Lisäykset, poistot ja muutokset This is the draft of the Language Centre curriculum for The curriculum is the result of the language centre s planning of language and communication learning, based on Aalto University s strategic targets for education, the input from the school discussions (autumn 2017) and the input from the Language Centre s steering group where the schools, the students and the Language Centre s staff are represented. Moreover, the student feedback from the academic year (summary in the attachment) is an important factor in the curriculum planning. Student feedback of the Language Centre s courses is good (general evaluation 4,05, best being 5), and students give particularly good feedback on the learning outcomes and their usefulness (4,36, best being 5) and the workload of courses in relation to the amount of credits (3,33, best being 3). Below is the list of the main developments in the Language Centre s curriculum for : - Online and other digital learning options in almost all the teaching subjects, also new languages (Portuguese) brought in by online development - Students with special needs (dyslexia, ADHD, anxiety etc.) have either specific courses (ALLP in English) or specific study groups as part of the normal course or seminar teaching (Swedish and Finnish) - Targeted writing process support for Master s thesis: Graduhautomo in Finnish, Thesis Incubator in English - Teaching of academic communication as part of the English medium bachelor s thesis seminar - More integrated course options in the degree mandatory subjects: English, Swedish, and Finnish Speech Communication - Critical analysis of the study workload in all teaching Furthermore, the Language Centre continues the regional collaboration with Haaga-Helia, Laurea and Metropolia Universities of Applied Sciences and the national collaboration as part of the East-Asia network. The aim of the collaboration is to give a broader choice of languages and communication subjects for Aalto students to study, e.g. Italian, Estonian, Japanese, and Korean.

114 KTAK 1/2018 Liite 7B Language Centre Student feedback (retrieved Nov 2017)

115 Numeric feedback General 1=poor/disagree/too little work - 5=excellent/fully agree/too much work Reply % General evaluation Teaching methods support learning I m satisfied with my own study efforts I find the learning results useful Time requirement the credits earned 4,05 4,17 3,87 4,36 3,33 25,8% 25,7% 25,5% 25,7% 25,3%

116 1=poor/disagree/too little work - 5=excellent/fully agree/too much work General evaluation Teaching methods support learning I m satisfied with my own study efforts I find the learning results useful Time requirement the credits earned Chinese 4,03 4,03 3,85 4,69 3,43 English 4,05 4,19 4,14 4,28 3,48 Finnish 4,03 3,96 3,82 4,17 3,32 French 4,07 4,16 3,84 4,5 3,23 German 4,12 4,26 3,63 4,66 3,07 Intercultural communication 4,50 4,70 4,47 4,78 3,76 Russian 3,74 4,29 3,36 4,26 3,06 Spanish 4,37 4,34 3,86 4,73 3,20 Speech communication 4,03 4,43 4,20 4,72 3,01 Swedish 4,26 4,46 4,20 4,72 3,52

117 KIELIKESKUS OPETUSOHJELMA Tekniikan alan korkeakoulut KTAK 1/2018 Liite 7c ENGLANTI LC-1114 Communicating Technology (o + w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I-II, II-III, III-IV, IV-V, V-June Workload: 81 hr (Small group instruction h + independent work h) Learning Outcomes: Upon completion of this course, the students will be able to - Recognise the strategies and elements that enhance clarity and audience-friendliness in both oral and written communication - Apply these strategies and elements in oral presentations and writing related to their field of study - Distinguish between formal and informal styles of communication Content: This course introduces written and oral communication principles and strategies that are applicable to professional and academic purposes. Students begin by writing on a topic from their own field of study. To enhance readability of the texts, students apply organisational patterns, such as problemsolution, as well as employ other writing principles that make comprehension of sentences and paragraphs easier. Based on their written work, students deliver an oral presentation, which is videoed for self- and teacher-evaluation. As part of the learning process, students analyse presentations to identify their strengths and areas for improvement, as well as practise organising and presenting information clearly to a non-expert audience. Throughout this course, students work individually, in pairs and in small groups to develop their presentation and writing skills. In addition, students give and receive constructive feedback on their work and revise it accordingly. Working Life Skills: Knowledge of research in own field, Skills in foreign languages, Information retrieval skills, Ethical consciousness, Written & Oral communication, Self-awareness, Critical thinking skills, Analytical, Lifelong learning skills, and Self-confidence. Assessment Methods and Criteria: - Preparatory assignments 40% - Written final paper 20% - Final presentation 20% (Videoed) - Test 20% Note: 80% attendance required Study Material: Provided by the teacher Substitutes for Courses: LC LC-1112, and LC LC-1112 Course Homepage: MyCourses / Course page CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Students are considered for admission in order of highest number of credits Language of Instruction: English Further Information: This course is strongly recommended for second-year students and later. At 3 credits, this course fulfils the university regulations on foreign language studies for oral and written skills. If you have 1-2 prior credits in English that fulfil the foreign language requirement, we recommend you sign up for LC-1110, LC-1111, or LC Students are considered for admission in order of highest number of credits.

118 LC-1115 Persuasive Communication (o,w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I-II, III-IV, IV-V Workload: 81 h (Small group instruction h + independent work h) Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to: - Present, challenge and defend a position on controversial topics from the fields of science and/or technology, including architectural sciences - Organise arguments clearly, cohesively and concisely in speaking and in writing - Collaborate in team projects Content: Through individual, pair and teamwork, students gain knowledge in persuasive argumentation. They participate in project and individual work, including informal discussions and formal debates on controversial issues, while using effective argumentation and justifying their points of view. Students practise structuring speeches, arguments and counterarguments both in speaking and in writing as well as apply different types of reasoning behind argumentation. Students analyse speeches and sample texts to identify strengths and weaknesses. During the course, students receive constructive feedback on their written and spoken argumentation skills, give feedback to others, and reflect on their own performance. Working Life Skills: Know-how related to my own field of studies, Skills in foreign languages, Skills related to working in an international environment, Information retrieval skills, Ethical consciousness, Written & Oral communication skills, Teamwork skills, Skills in social relations, Self-awareness, Critical thinking skills, Analytical, Lifelong learning skills, Self-confidence, and Time management Assessment Methods and Criteria: - Team presentation: 5 pts (o) Rehearsal 5 pts (o) (videoed) - Elevator Pitch final 15 pts (o) (videoed & graded) - Debate: 25 pts (o) (videoed & graded) - Peer review (EP rehearsal & FP) = 10 pts (o) - Funding Proposal text: 20 pts (w) (graded) - Outline for debate: 5 pts (w) - Self-evaluation: 15 pts (w) (Team Presentation, Elevator Pitch and Debate) Note: 80% attendance required Study Material: Provided by the teacher and students Substitutes for Courses: LC LC-1112, and LC LC-1112 Course Homepage: MyCourses / Course page CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Students are considered for admission in order of highest number of credits Language of Instruction: English Further Information: This course is strongly recommended for second-year students and later. It is especially suitable for students of Architecture, Landscape Architecture as well as Industrial Management and Real Estate due to its emphasis on persuasive speaking skills. This 3-credit course fulfils the university regulations on foreign language studies for oral and written skills. If you have 1-2 prior credits in English that fulfil the foreign language requirement, we recommend you sign up for LC-1110, LC-1111, or LC-1112.

119 LC-1330 Presenting Doctoral Research (o) (3-5 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Doctoral Teaching period: I-II Workload: Small group instruction 36 h + independent work 45 h Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to - Recognise and produce effective visuals - Adjust and organise their presentation according to purpose and audience - Apply strategies for moving between points - Evaluate their own strengths and weaknesses as speakers Content: The course aims to support and develop doctoral students skills in presenting their research at conferences or seminars. During the course, participants plan and structure their presentation content, design effective visuals, practice and record different versions of their presentation in small groups, while giving and receiving feedback on their visuals, content and language use. In addition, participants utilise appropriate strategies for asking, receiving and deflecting questions from the audience, and develop aspects of pronunciation to enhance communication. Working Life Skills: Know-how related to own field, Knowledge of research in own field, Skills in foreign languages, Skills related to working in an international environment, Problem-solving skills, Information retrieval skills, Oral communication skills, Self-awareness, Critical thinking skills, Analytical, Lifelong learning skills, and Self-confidence. Assessment Methods and Criteria: - Regular participation & completion of course assignments 30% - Research presentation(s) (Videoed) 35% - Completion of reflective portfolio 35% Note: 80% attendance is required Study Material: Provided by the teacher and students Substitutes for Courses: Kie Conference Talk Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: The course is intended for doctoral students who have already submitted an abstract to an upcoming conference or seminar. Participants are expected to submit their presentation abstract before the beginning of the course as proof of conference or seminar participation, and to familiarise the instructor with the topics being presented. Evaluation: Pass/Fail Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: This course is offered as a 3-credit course. Additional credits cannot be obtained unless previously agreed as part of an integrated methodology course, for example. In this case, the agreement would have been made between the Language Centre and the professor of the content course and advertised to the targeted group of students. LC-1340 Writing Doctoral Research (w) (3-5 cr) Responsible teacher: Diane Pilkinton-Pihko Level of the Course: Doctoral Teaching period: I-II, III-IV, V Workload: Small-group instruction 36 h + independent work 45 h Learning Outcomes: Upon completion of this course, participants will be able to - Recognise the features of effective academic writing for their own fields

120 - Recognise ineffective sentences and utilise techniques for re-writing them - Analyse sample texts to identify the language conventions and style particular to their own fields of study - Apply cohesive elements at the sentence and paragraph level to increase the flow of the text - Utilise word choice appropriate to formal academic English - Apply appropriate strategies for proofreading their own work Content: As part of this course, students must bring samples of their written research. In other words, your scientific publications form a core part of the course. During the course, students work to improve their writing as they apply skills and techniques introduced in the course. The course content will include aspects of writing, such as - Internal organisation of a text, including sequencing of information, paragraph writing and sentence structures - Appropriateness to the reader (i.e. the target audience), including structuring of material, sentence and paragraph length, and vocabulary choice - Clarity of the message (language structure, referencing, and cohesiveness) - Writing effective sentences, paragraphs as well as abstracts, introductions, and conclusions - Argumentation and researcher positioning/stance - Editing for clarity and precision The coursework will enable participants to write more effectively and with greater confidence for an international readership. In response to student needs, the course design includes individual and pair exercises, analysis, and criticism, all of which focus on training participants with specific tools for producing written material appropriate to the needs of an international readership. Simultaneously, students will be guided in recognising stylistic and organisational features of academic writing common to formal written English in their specific fields. As part of feedback, students submit their writing for teacher and peer review. Working Life Skills: Skills in a foreign language, Written communication, Information retrieval, Ethical consciousness, Critical thinking, Lifelong learning, Self-confidence, Analytical skills, Time-management, Selfawareness, and Knowledge of research in own field. Assessment Methods and Criteria: - Continuous assessment 20% - Peer feedback 20% - Written assignments 40% - Assignment re-writes 20% Note: 80% attendance required Study Material: To be announced at the onset of the course Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: The course is intended for doctoral students who have started their research for and/or writing their thesis. Participants must be able to produce examples of their own written work, as this will be a part of the material used in the course. An entry requirement for incoming participants is completing a needs analysis (sent to you upon enrolment) before the first session. Evaluation: Pass/Fail Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: This course is offered as a 3-credit course. Additional credits cannot be obtained unless previously agreed as part of an integrated methodology course, for example. In this case, the agreement would have been made between the Language Centre and the professor of the content course and advertised to the targeted group of students.

121 LC-1410 Industrial Communications (o + w) (3-5 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s, Master s Teaching period: Lectured on demand Workload: Small-group instruction 36 h + independent work 45 h Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to - Comprehend current industrial changes and how they impact the skills needed at the workplace - Recognise and employ the key intrapersonal and interpersonal skills needed at the workplace - Recognise and apply strategies relevant to workplace communications - Comprehend and apply industrial lexicon in tasks simulating working life Content: This course aims to provide graduate-level students with a basic understanding of organisational communication, including key functions, tasks and skills needed at the workplace. The purpose of the course is to introduce students to concepts and theories relevant to communication in organisational settings and to activate this knowledge through hands-on activities. The activities help students to understand organisational communication behaviour and to apply interpersonal and intrapersonal skills relevant to internal and external communications. Through simulations imitating workplace activities, students activate and rehearse socio-emotional skills necessary for effective job performance. Simultaneously, students develop their oral and written communication skills. Topics covered in the course include socialisation, self-management, social facility, and leadership. Assessment Methods and Criteria: Assessment methods - Oral presentations 20% (Videoed) - Written assignments 40% - Active participation and contribution to classroom interaction 20% - Vocabulary test 20% Grading criteria - Language proficiency - Socio-emotional impact Study Material: To be announced at the onset of the course Substitutes for Courses: Kie Organizational Communication Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: Master s level students can earn the undergraduate (i.e. Bachelor s) requisite foreign language credits through this course. Participants must attend 80% of the class sessions. LC-1420 Project Communication (o,w) (3-5 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Varies with each course (Bachelor to Doctoral) Teaching period: Lectured on demand Workload: Small-group instruction 36 h + independent work 45 h Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to - Understand how culture can impact communication - Apply effective strategies for group communication, including intercultural and language awareness - Apply a writing process to project documents

122 - Apply effective strategies to the delivery of a presentation to a target audience Content: The course aims to raise students awareness of small-group communication through the introduction of theories and strategies that facilitate working in a culturally diverse setting. Students apply knowledge gained in the course while participating in teamwork. The course covers an introduction to communication skills in task-oriented small-group meetings as well as factors that can affect communication in culturally diverse groups. In addition, it covers ways to approach writing project documents, and strategies for planning and delivering an effective presentation. Assessment Methods and Criteria: - Learning diary 30% - Written assignment 30% - Oral presentation 15% (Videoed) - Contribution to classroom interaction 25% Study Material: To be announced at the onset of the course Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: Master s level students can earn the (Bachelor s) requisite foreign language credits through this course. Participants must attend 80% of the class sessions. LC-1110 Online Writing Skills for Engineers 1 (w) (1 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I, II, III, IV, V Workload: Independent work 27 h Learning Outcomes: Upon completion of the course, students will be able to: - distinguish between formal and everyday English writing conventions, such as vocabulary and sentence structures - identify the elements of well-structured sentences and paragraphs in formal writing - apply appropriate strategies for revising ineffective sentences at paragraph level - use commas in formal writing contexts to avoid ambiguity and group information Content: This course introduces written communication and readability principles applicable to professional and academic purposes. During this online-based course, students independently view instructional videos or reading materials and complete online exercises to practice the topics covered in the course: - General principles of communication: audience, purpose and form - The given-new principle - The light-before-heavy principle - Style and word choice - Use of active verbs - Use of commas Working Life Skills: Skills in a foreign language, Skills related to working in an international environment, Written communication, and Lifelong learning skills Assessment Methods and Criteria: Completion of weekly online exercises, assignments (60%) and course exam (40%). Study Material: Provided online by the teacher. Writer s Guide for Engineers (available in MyCourses). Additional materials available at

123 Substitutes for Courses: LC-1116 (written part) and partially replaces Kie , Kie , Kie , and LC Course Homepage: MyCourses + course code CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi. Students are considered for admission in order of highest number of credits. Language of Instruction: English Further Information: This course partially fulfils (1:3 cr) the university regulations on foreign language studies for written skills. LC-1111 Online Writing Skills for Engineers 2 (w) (1 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: IV Workload: Independent work 27 h Learning Outcomes: Upon completion of the course, students will be able to - identify and apply typical patterns for organising information within a text, such as topic sentences, problem-solution pattern and extended definitions - use topic sentences and other cohesive strategies to write reader-friendly texts and paragraphs - use colons, semicolons and hyphens in their writing Content: This course introduces typical patterns and strategies for organising paragraphs and texts for professional and academic purposes, such as topic sentences and paragraphing, problem-solution pattern, types of definitions, use of colons, semicolons and hyphens, and logical connectors. During the course, students analyse short texts and complete online exercises. Students also write short texts related to their own field of study. To enhance readability of the texts, students apply organisational patterns, such as problem-solution, extended definition and topic sentences, as well as employ other writing principles that make comprehension of sentences and paragraphs easier. In addition, students give and receive constructive feedback on their work and revise it accordingly. Working Life Skills: Know-how related to own field of studies, Skills in a foreign language, Skills related to working in an international environment, Information retrieval skills, Written communication, Selfawareness, Analytical skills, and Lifelong learning skills. Assessment Methods and Criteria: - Completion of weekly online exercises - Assignments (70 %) - Course exam (30 %) Study Material: Provided online by the teacher. Additional materials available at Substitutes for Courses: Partially replaces Kie , Kie , Kie , and LC Course Homepage: MyCourses + course code CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: LC-1110 Writing Skills for Engineers 1 or LC-1116 Directed Studies (w) for written skills Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi. Students are considered for admission in order of highest number of credits. Language of Instruction: English Further Information: This course partially fulfils (1:3 cr) the university regulations on foreign language studies for written skills.

124 LC-1112 Online Presentations Skills for Engineers (o) (2 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I, II, III, IV, V Workload: 54 h (independent online study h, and small group meetings 2-6 h) Learning Outcomes: Upon completion of the course, the students will be able to: - identify the influence of audience on presentation content, style and organisation - create a presentation outline to ensure a clear organisation of contents, including an introduction, body, conclusion and transitional statements - design effective presentation slides that reinforce the message of the presentation - deliver a presentation on a topic related to their field of study in English - analyse their strengths and development areas as presenters in English Content: This course applies a process approach to learning, in which students plan, prepare, practise and deliver an informative presentation on a topic from their own fields of study. Students start out by analysing their background and experiences as presenters and users of English in order to establish personal goals and areas of development. Students watch and analyse presentations in order to discuss elements of effective presentations. Students plan their talk for academic, non-expert audiences by creating an outline, including the introduction, body, and conclusion as well as transitions. Students familiarise themselves with principles of effective slide design and apply these to their own presentation. Students practise their presentation in small groups and give each other constructive feedback. Based on this process, they create a final version of the talk. Working Life Skills: Knowledge of research and know-how in own field, Skills in a foreign language, Information retrieval skills, Oral communication, Self-awareness, Self-confidence, Lifelong learning skills, and Time management Assessment Methods and Criteria: - Assignments 60% - Presentation (videoed) 40% Study Material: Provided in MyCourses Substitutes for Courses: Replaces LC-1116 (oral part), plus partially replaces Kie , Kie and Kie Course Homepage: MyCourses + course code CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: This course is especially suited to students who are able to complete work independently within an online environment and a given framework of time. Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi. Students are considered for admission in order of highest number of credits. Language of Instruction: English Further Information: Target group: This course is intended for students who have not completed the oral skills part of the foreign language requirement in English at Aalto University. This course partly fulfils the university requirement for foreign language studies for oral skills only (2:3 cr).

125 LC-1113 Autonomous Language Learning Path (o + w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I-II, III-V Workload: 81 h Learning Outcomes: The main goal of this course is that students will find their own way to learn, study and use English both in meaningful personal contexts as well as in academic / working life situations. Students will develop their English skills towards autonomous and spontaneous language use. Furthermore, the goal is that students manage their own learning process by doing the following: Analysing their own identity as an English learner and their learning needs Setting personalised learning goals Choosing their approach to learning Making a concrete learning plan and carrying it out Reflecting on their learning process and results Content: The students will devise a personalised learning plan together with the teacher, in which they consider their own special needs and ways to learn a foreign language. The small group meetings and individual consultations with the teacher will deal with several topics, such as Language learner history and its effects on one s English learner identity Ways of reflecting on one s own learning, such as a learning diary Realistic methods for self-evaluation Using and developing English together with other students Skills for learning and studying English, depending on the particular needs of the students: listening, reading, speaking, writing. This course is based on Helsinki University ALMS program (Autonomous Learning Modules). Working Life Skills: Skills in a foreign language, Written & Oral communication, Self-awareness, Lifelong learning skills, Self-confidence, Time management, and Team work skill. Assessment Methods and Criteria: - Completion of the study plan as agreed with the teacher - No final exam Study Material: MyCourses page + student-selected learning materials depending on each individual plan Course Homepage: MyCourses + course code CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: This course is meant only for students with a learning difficulty, such as dyslexia, ADHD, language phobia, panic disorder or other similar reasons explained upon registration in WebOodi. Evaluation: Pass/Fail Registration for Courses: WebOodi. Students are considered for admission in order of highest number of credits. Language of Instruction: English Further Information: This course fulfils the university foreign language requirement for both written and oral skills (w + o) in the following Aalto University schools: CHEM, ELEC, ENG, and SCI. LC-1116 Directed Studies in English (o / w) (1-2 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: Provided on demand Workload: Independent workload (1 cr = 27 h; 2 cr = 54 h)

126 Learning Outcomes: Upon completion of the course, students will be able to: Demonstrate an ability to express themselves in English (at a B2 or higher level on the Common European Framework of Reference for Languages scale) in relation to their field of study, and as applicable either to their university studies or working life. Content: Content varies according to the pre-determined assignments, set for each module (oral or written). Depending on the module, the assignments can include: - Completion of an oral presentation from your field of study - Completion of written-medium assignments relevant to academic or working-life contexts Working Life Skills: Varies according to students needs Assessment Methods and Criteria: Completion of module assignments at a CEFR level of B2 or higher. Study Material: Language support materials provided by the teacher. Substitutes for Courses: LC-1110, LC-1112 Course Homepage: MyCourses/ Course page CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: This course is for students who have partially completed the foreign language requirement in English, i.e. passed one or the other of the exemption tests (Kie or 1601). Students who have already fulfilled the obligatory language credits are not eligible for this course. Evaluation: Pass/fail Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: This course partly (1-2:3 cr) fulfils the university foreign language requirement is the last year that this course will be offered. LC-1117 Integrated Oral and Written Skills (o,w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: Provided on demand Workload: 81 h (Small group instruction h + independent work h) Learning Outcomes: Upon completion of this course, the students will be able to - Recognise the strategies and elements that enhance clarity and audience-friendliness in both oral and written communication - Apply these strategies and elements in oral presentations and writing related to their field of study - Distinguish between formal and informal styles of communication Content: This course introduces written and oral communication principles and strategies that are applicable to professional and academic purposes and is at the same time integrated with a content course. Written tasks and oral tasks will support the content course and be largely determined by its requirements. Throughout this course, students work individually and/or in small groups to develop their presentation and writing skills. Moreover, students give and receive constructive feedback on their work and revise it accordingly. Working Life Skills: Varies according to each integration project. Assessment Methods and Criteria: - Preparatory assignments 40% - Written assignment(s) 30% - Oral assignment(s) 30% (Videoed) Study Material: Provided by the teacher Substitutes for Courses: Kie , Kie , LC LC-1112 Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5

127 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further Information: This course is strongly recommended for second year and over students. At 3-credits, this course fulfils the university regulations on foreign language studies for oral and written skills. Participants must attend 80% of the class sessions. If you have 1-2 prior credits in English that fulfil the foreign language requirement, we recommend you sign up for LC-1116 Directed studies in English. LC-1118 Aaltonaut Communication Skills (o,w) (3 6 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I-II, III-V (Integrated into Aaltonaut minor courses) Workload: 3 cr: h (contact / online teaching) h (guided independent work) 6 cr: h (contact / online teaching) h (guided independent work) Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to: - Organise arguments clearly, cohesively, and concisely in speaking and writing - Communicate ideas and arguments effectively in English in group projects and intercultural settings - Apply academic writing conventions to different genres of written communication - Apply effective strategies to the delivery of a presentation to a target audience - Complete the assignments required by the Aaltonaut program more successfully Content: This course prepares students for spoken and written communication that is related to the context of Aaltonaut courses as well as students future professional careers. As this course is integrated into the Aaltonaut Bachelor minor programme courses, the actual course content may vary depending on the Aaltonaut programme course offering. During the Aaltonaut Communication Skills course, students participate in individual, pair, and group work as a way to enhance their speaking and writing skills in English. To achieve this, the students will participate in a variety of communicative activities throughout the programme dealing with subjects, such as presentations, project communication, intercultural communication, and academic writing. Note that students may be videoed for oral assignments. Working Life Skills: Know-how related to my own field of studies, Knowledge of research in own field, Skills in a foreign language, Skills related to working in an international environment, Entrepreneurial skills, Problem-solving skills, Information retrieval skills, Ethical consciousness, Oral & Written communication, Team work skills, Skills in social relations, Self-awareness, Creativity, Critical thinking skills, Analytical skills, Lifelong learning skills, Career planning skills, and Self-confidence. Assessment Methods and Criteria: - Participation 40% (Attendance and active participation) - Self-evaluation 20% - Peer evaluation 20% - Teacher evaluation 20% Study Material: Provided by the teacher Substitutes for Courses: Schools of Technology: 3 cr version substitutes for Kie Communicating Technology or Kie Persuasive Communication; ARTS: 6 cr version substitutes for LC-ARTS 1010 Writing Inspirations and LC-ARTS 1011 Talking Art & Design; BIZ: 3 ECTs can be included in the 18 cr of the optional language/ communication courses. Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Evaluation: Pass / Fail Registration for Courses: See Further Information below Language of Instruction: English Further Information: This course is only intended for students participating in the Aaltonaut minor

128 programme and as such is integrated into the regular course studies of the Aaltonaut minor programme (it is not necessary to register for this course separately in WebOodi). LC-1119 Recognition of prior English learning (AHOT in Finnish, o + w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Bachelor Teaching period: I-II, II- III, III- IV, IV-V Learning Outcomes: Successful students will reliably demonstrate and document their use of English confidently and competently in their field of study. This demonstration includes an ability to - Apply effective strategies to the delivery of an oral presentation (videoed) suitable for a relevant academic or professional context - Produce a well-structured and well-organised text for an intended audience in a professional and/or academic context, written solely by the applicant no multiple authors - Explain how your leisure-time activities support your professional knowledge and skills (in English), such as working in student guilds, mentoring, tutoring, coaching; engaging in networking, blogging, or other social media; participating in international activities - Reflect on your experience with work-based communications (in English), such as spoken interaction (e.g. in small talk, on the phone/video-conferencing, in meetings), intercultural communication, giving constructive feedback, team building, questioning skills, and writing s (e.g. company internal or external) Content: The Aalto University Language Centre implemented procedures for prior language learning assessment in This procedure applies only to studies that meet the minimum requirement of foreign language studies as described in the university regulations. An assumption related to this procedure is that learning is a lifelong process and that it can occur in meaningful ways outside of formal educational institutions. If such learning is applicable to an academic or professional environment, it should be formally recognised. To attain recognition and accreditation requires a demonstration via a challenge process. This process involves a method of assessment by designated teachers in the Language Centre, who measure a learner s learning achievement in reference to the learning outcomes (above). The demonstration of nonformal and informal learning includes self-directed study, work experience related to your field of study, non-credit courses and other life experiences that are not recognised through a transfer of credit. The learning accomplishments are equivalent to knowledge and skills expected from a university course. To demonstrate prior learning of English for professional and/or academic purposes, a student submits a portfolio, compiled according to our guidelines. Through the portfolio, students reflect on their prior learning, articulate its connections to specific university foreign language requirements, and show validation or proof through third party documentation and other forms of evidence. Working Life Skills: Know-how related to my own field of studies, Skills in a foreign language, Skills related to working in an international environment, Written & Oral communication skills, Team work skills (optional), Self-awareness, Critical thinking skills, Analytical skills, Lifelong learning skills, and Selfconfidence. Assessment Methods and Criteria: Portfolio pass/fail Substitutes for Courses: Kie and Kie Course Homepage: MyCourses + course code CEFR Level: B2 or higher Evaluation: Pass / Fail Registration for Courses: WebOodi. Students are considered for admission in order of highest number of credits. Language of Instruction: English Further Information: RPL /AHOT procedure

129 LC-1310 Academic Communication for MSc Students (o,w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Master s Teaching period: I-II, III-IV, IV-V Workload: 81 h (Small-group instruction h + independent work h) Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to: - Recognise the strategies and elements that enhance clarity and audience-friendliness in both oral and written academic communication - Apply these strategies and elements in oral presentations and writing related to their field of study - Distinguish between formal and informal styles of communication - Apply a process approach to the development of oral and written work - Document sources properly and select strategies to avoid plagiarism Content: The course is intended for students in master s programs who are not yet in the process of writing their master s theses. It introduces written and oral communication principles and strategies that are applicable to academic and research purposes. Students begin by writing on a topic from their own field of study based on previous (BSc) or ongoing (MSc) research. To enhance readability of the texts, students apply organisational patterns, such as problem-solution, as well as other writing principles. Based on their written work, students deliver an oral presentation videoed for self- and teacher-evaluation. As part of the learning process, students analyse presentations to identify their strengths and areas for improvement, as well as practise organising and presenting information clearly to a non-expert, but academic audience. Throughout this course, students work individually, in pairs and in small groups to develop their presentation and writing skills. Moreover, students give and receive constructive feedback on their work and revise it accordingly. Working Life Skills: Know-how related to own field of studies, knowledge of research in own field, skills in foreign languages, skills related to working in international environment, information retrieval skills, written communication, oral communication, teamwork skills, self-awareness, critical thinking skills, analytical, life-long learning skills, self-confidence, and time management. Assessment Methods and Criteria: - Preparatory tasks 30% - Final written assignment 25% - Final presentation 25% (Videoed) - Exam/project 20% Note: 80% attendance required of the sessions *Note: Integrated versions of this course may follow different assessment criteria and percentage distribution. Study Material: Provided by the teacher and students. Substitutes for Courses: Kie Integrated English course (1-2 cr) Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Evaluation: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Students are considered for admission in order of highest number of credits Language of Instruction: English Further Information: Master s level students can earn the undergraduate (i.e. Bachelor s) requisite foreign language credits through this course. Participants must attend 80% of the class sessions as part of continuous assessment.

130 LC-1320 Thesis Writing for Engineers (MSc) (w) (3 cr) Responsible teacher: Maurice Forget Level of the Course: Master s Teaching period: I, II, III, IV, V Workload: Face-to-face meetings 3-24 h + independent work h Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to recognise the organisational and language features specific to the major divisions of a master s thesis in engineering disciplines, employ metatextual strategies to produce clear, reader-friendly text, apply advanced features of cohesion, grammar and punctuation common to academic writing in a master s thesis, assess common weaknesses in academic texts and revise to improve readability Content: Participation in this course requires that you have already started writing your Master s thesis. Over a six-month period, you are guided through the writing and revision process for three chapters in your thesis: the introduction, the literature/theory review and one chapter of your own choice. In order to become familiar with the structure, function and language features specific to different parts of an MSc thesis, you will analyse different parts of sample MSc theses and research articles from your own field. During the course, you will receive feedback on your three chapters. The language of these revised versions is then commented on by the teacher, and re-submitted by the student for final evaluation. Online webbased exercises introduce students to strategies for organising different sections of the thesis, as well as advanced features of style, cohesion, grammar and punctuation. Working Life Skills: Knowledge of research in own field, Skills in foreign languages, Information retrieval skills, Written communication, Self-awareness, Critical thinking skills, Analytical skills, Life-long learning skills, and Self-confidence. Assessment Methods and Criteria: - Analysis Tasks 30% - Online exercises 30% - Revision of three thesis chapters 40% *Integrated versions of this course may follow alternate assessment criteria. Study Material: To be announced at the onset of the course. Substitutes for Courses: Kie Writing for Master s Students (3 cr), or LC-1110 Course Homepage: CEFR Level: B2 or higher Prerequisites: Kie , Kie , LC-1110, LC-1310, or LC-1116 (w) Evaluation: Pass/Fail Registration for Courses: WebOodi Students are considered for admission in order of highest number of credits Language of Instruction: English Further Information: This course is open only to those students whose MSc thesis topic has been accepted by their department (in English).

131 ESPANJA LC-2231 Espanja 3a Liike-elämän espanjaa (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - opiskelijan itsenäinen työskentely 35h - kirjallinen tentti valmistautumisineen 10h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - selviydyt melko hyvin työ- ja liike-elämän tavallisimmista viestintätilanteista. - ymmärrät liike-elämän tekstien keskeisen sisällön ja hallitset liike-elämän peruskäsitteistön. - pystyt tuottamaan liike-elämän lyhyitä kirjallisia viestejä. - olet perehtynyt laajemmin espanjankieliseen liiketoimintaympäristöön. - ymmärrät melko hyvin espanjankielistä kulttuuria arki- ja työelämän tilanteissa. Sisältö: Kurssilla käsitellään yrityksen perustoimintaan liittyvää aineistoa ja harjoitellaan siihen liittyviä viestintätilanteita sekä kerrataan ja täydennetään aikaisemmin opittuja kielen rakenteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Ryhmäopetusta 36 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Kirjalliset harjoitustyöt (20 %) 3. Sanasto- ja rakennetestit (20 %) 4. Kirjallinen loppukuulustelu (60 %) Oppimateriaali: Amate, Puranen (2010 tai uudempi painos) Colegas. ISBN Korvaavuudet: Korvaa opintojakson 65B Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A1.2 Tavoitetaso: A2.1 Esitiedot: Espanja 1 Työelämän espanjaa ja Espanja 2 Työelämän espanjaa tai lukion espanja B3 (lyhyt oppimäärä) tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa siten, että BIZ opiskelijat ovat etusijalla, muut ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: Suomi ja espanja Lisätietoja: LC-2232 Espanja 3b Liike-elämän espanjaa (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: II, IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - opiskelijan itsenäinen työskentely 31 h - arvioitava suullinen ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 14 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - selviydyt melko hyvin työ- ja liike-elämän tavallisimmista viestintätilanteista.

132 - hallitset liike-elämän peruskäsitteistön ja pystyt toimimaan työelämän sosiaalisissa tilanteissa sekä osaat pitää suullisen yritysesittelyn. - olet perehtynyt laajemmin espanjankieliseen liiketoimintaympäristöön. - pystyt ymmärtämään hyvin espanjankielistä kulttuuria arki- ja työelämän tilanteissa. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan käytännön suullisia ja kirjallisia yritysviestintätilanteita ja perehdytään keskeisiin kulttuurieroihin sekä kerrataan ja täydennetään aikaisemmin opittuja kielen rakenteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Ryhmäopetusta 36 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Kirjalliset harjoitukset (20 %) 3. Suullinen esitys (20 %) 4. Sanasto- ja rakennetestit (20 %) 5. Kirjallinen loppukoe (40 %) Oppimateriaali: Amate, Puranen (2010 tai uudempi painos) Colegas. ISBN Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.1 Tavoitetaso: A2.2 Esitiedot: LC-2231 Español 3a Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa siten, että BIZ opiskelijat ovat etusijalla, muut ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: Suomi ja espanja LC-2233 Espanja 3c Liike-elämän espanjaa (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: III Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 24h - opiskelijan itsenäinen työskentely 57h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - selviydyt melko hyvin työ- ja liike-elämän tavallisimmista suullisista viestintätilanteista. - hallitset liike-elämän peruskäsitteistön espanjaksi. - ymmärrät hyvin espanjankielistä työ- ja liike-elämän tapakulttuuria. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan käytännön suullisia ja kirjallisia yritysviestintätilanteita ja perehdytään espanjankielisten maiden liike-elämän tapakulttuuriin sekä kerrataan tarvittaessa aikaisemmin opittuja kielen rakenteita. Kurssilla harjoitellaan paljon käytännön puhe- ja keskustelutilanteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Ryhmäopetusta 24 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Kirjalliset harjoitukset (50 %) 3. Suullinen harjoitukset (50 %) Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.2 Tavoitetaso: B1 Esitiedot: LC-2232 Español 3b Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa siten, että BIZ opiskelijat ovat etusijalla, muut ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: espanja

133 LC-2241 Español 4a Cultura y negocios (o,w) (3op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: I Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 24 h - opiskelijan itsenäinen työskentely 42 h - arvioitava suullinen esitys ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 14 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat kommunikoida hyvin työ- ja liike-elämän jokapäiväisissä viestintätilanteissa. - kykenet analysoimaan talouselämän ilmiöitä ja yritysten toimintaympäristöä sekä suullisesti että kirjallisesti. - osaat hyödyntää Espanjan ja Latinalaisen Amerikan maiden kulttuuristen erityispiirteiden tuntemustaan. Sisältö: Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa työnhaku ja rekrytointi, kokoukset ja neuvottelut, kansainvälinen kauppa. Lisäksi kurssilla perehdytään talouden eri osa-alueiden keskeiseen terminologiaan, mikä auttaa opiskelijaa ymmärtämään yritysten toimintaedellytyksiä ja kohdemaiden yleistä yhteiskuntakehitystä ajankohtaisaineiston avulla. Kurssilla tutustutaan espanjan kielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin että nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Ryhmäopetusta 24 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Harjoitustyöt (60 %) 3. Kirjallinen loppukoe (40 %) Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1.1 Tavoitetaso: B1.2 Esitiedot: LC-2233 Español 3c Liike-elämän espanjaa tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: Espanja LC-2242 Español 4b Cultura y negocios (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: II Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 24 h - opiskelijan itsenäinen työskentely 37 h - arvioitava esitys valmistautumisineen 10 h - kirjallinen tentti valmistautumisineen 10 h

134 Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - kykenet kommunikoimaan melko vaativissa työ- ja liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. - pystyt ymmärtämään ajankohtaisia liike-elämän tekstejä ja hyödyntämään niitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Sisältö: Kurssilla perehdytään yrityksen toimintaan espanjankielisessä liiketoimintaympäristössä teemoina muun muassa yrityksen perustaminen, rahoitus, tuotanto ja tavaroiden valmistus. Kurssilla perehdytään myös yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen kirjalliseen viestintään ja eri tekstityyppien hallintaan siten, että opiskelija pystyy tulkitsemaan yrityksen viestintää ja tuottamaan erilaisia tekstejä yrityksen käyttöön (tiedotteet, muistiot ja raportit) sekä seuraamaan itsenäisesti tiedotusvälineitä ja talouselämän erikoisjulkaisuja ja laatimaan niiden pohjalta sekä kirjallisia ja suullisia tiivistelmiä ja katsauksia. Kurssilla tutustutaan espanjan kielisten maiden taloushistoriaan ja sen vaikutuksiin sekä maiden liiketoimintakulttuuriin ja nykyisiin talouden rakenteisiin. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja kielen rakenteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Kontaktiopetus 24h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Pakollinen läsnäolo 80%. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Kirjalliset harjoitustyöt (40%). 3. Suulliset esitykset (20 %). 4. Kirjallinen lopputentti (40 %) Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B2.1 Esitiedot: LC-2241 Español 4a Cultura y negocios tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: Espanja LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjaa (Alkeet) (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Opetusperiodi: I, I-II, II, III, III-IV, IV, V Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus h, Kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen h, riippuen toteutuksesta. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - pystyt selviytymään espanjan kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa. - osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi, vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. - osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran espanjankielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä. Sisältö: Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

135 2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %) 3. Kuullunymmärtämistesti (10 %) 4. Kirjallinen tentti (60 %) Oppimateriaali: Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop (2015) Ventana 1. Saatavana myös digikirjana. Kurssin kotisivu: Kurssimateriaali MyCourses-oppimisalustalla. CEFR-taso: Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1 Esitiedot: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Arabian kampuksella toteutettavaan ryhmään on etusija ARTSin opiskelijoilla. Opetuskieli: Suomi ja espanja. Joissakin ryhmissä tukikieli voi olla englanti. LC-2012 Espanja 2 - Työelämän espanjaa (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Opetusperiodi: I-II, II, III, III IV, IV, V Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus h, Kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen h, riippuen toteutuksesta. Osaamistavoitteet: - selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa espanjaksi - pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan perustiedot omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä - osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen - kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut) - pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa - tunnet jossakin määrin espanjakielisten maiden tapakulttuuria Sisältö: Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen ja arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (20 %) 3. Suullinen koe (10 %) 4. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %) Oppimateriaali: Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza, Rambla Lop, Warjus (2016) Ventana 2. Saatavana myös digikirjana. Kurssin kotisivu: Kurssimateriaali MyCourses-oppimisalustalla CEFR-taso: Lähtötaso: A1. Tavoitetaso: A1.2. Esitiedot: LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjan perusteet (3 op) tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Arabian kampuksella toteutettavaan ryhmään on etusija ARTSin opiskelijoilla.

136 Opetuskieli: Suomi ja espanja. Joissakin ryhmissä tukikieli voi olla englanti. LC-2131 Espanja 3A (2 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 24 h + itsenäinen työskentely 30h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi: - pystyt ymmärtämään yksinkertaisesta espanjankilisestä espanjankielisestä tekstistä sen keskeisen sisällön. - selviydyt tavallisimmissa tilanteissa matkustaessasi espanjankielisessä maassa. - tunnet jonkin verran espanjankielisten maiden kulttuuria: elokuvaa, kirjallisuutta ja musiikkia. - tunnet vapaa-ajanviettoon liittyvää sanastoa ja käsitteistöä. Sisältö: Rakenteiden ja tekstinymmärtämisen laajentaminen (esim. ilmoitukset ja matkailuesitteet). Aloitetaan perehtyminen menneen ajan aikamuotoihin ja harjoitellaan menneiden tapahtumien ja omista elämänvaiheista kertomista. Perusrakenteiden ja -sanaston määrää laajennetaan. Jatketaan perehtymistä espanjankielisten maiden kulttuuriin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin luentoihin on 80 %:in pakollinen läsnäolo. Arvosana määräytyy 80 %:ia kirjallisesta tentistä ja 20 %:ia pakollisista kotiaineista ja aktiivisesta osallistumisesta oppitunneilla. Oppimateriaali: Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rambla Lop, Warjus (2017) Ventana 3. Saatavana myös digikirjana. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: tavoitetaso: A2.1 Esitiedot: LC-2012 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: espanja/suomi LC-2132 Espanja 3B (2 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: II, IV Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 24h + itsenäinen työskentely 30h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi: - pystyt kertomaan menneistä tapahtumista sekä kuvailemaan elinympäristöäsi, koulutustaustaasi ja nykyistä työtäsi. - osaat kommunikoida tavallisimmissa arki- ja työelämän tilanteissa. - osaat kirjoittaa yksinkertaisella tavalla sekä menneen ajan että tulevaisuuden tapahtumista. - osaat kuvailla omia tunteitasi ja sopia yhteydenpidosta. - osaat toimia sosiaalisissa tilanteissa espanjaksi tilanteen edelletymmällä tavalla (esim. kohteliaisuus). Sisältö: Kieliopillisten rakenteiden laajentaminen, erityisesti menneen ajan aikamuodot ja tulevaisuudesta kertominen. Perusrakenteiden ja - sanaston määrää laajennetaan. Arkielämän asioista kertominen Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin luentoihin on 80 %:in pakollinen läsnäolo ja lisäksi opiskelijan tulee osallistua yhteen espanjankieliseen kulttuuritapahtumaan. Kurssi koostuu kahdesta kotiaineesta ja kahdesta pakollisesta kokeesta, jotka kaikki tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana määräytyy 70%:ia kirjallisesta tentistä ja 30%:ia kahdesta pakollisesta kotiaineesta sekä suullisesta kokeesta.

137 Oppimateriaali: Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rambla Lop, Warjus (2017) Ventana 3. Saatavana myös digikirjana. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: tavoitetaso: A2 Esitiedot: LC-2131 tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: espanja LC-2141 Espanja 4A (2 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: III Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 24h + itsenäinen työskentely 30h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi; - osaat kuvata kokemuksia, tapahtumia, toiveita ja tavoitteita. - osaat perustella lyhyesti mielipiteitään, selittää suunnitelmiaan. - osaat sekä hyväksyä että kieltäytyä sinulle esitellyistä suunnitelmista. - olet oppinut osoittamaan suuttumusta. Sisältö: Tällä kurssilla opiskelija tutustuu espanjankieliseen kulttuuriin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten keskustelemaan ympäristöongelmista ja uusista keksinnöistä, keskustelemaan muodista ja toteuttamaan lyhyen haastattelun. Kurssilla on kirjallisia tehtäviä ja tutustutaan espanjankielisisten maiden kulttuuriin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin luentoihin on 80%:in pakollinen läsnäolo. Kurssi koostuu kahdesta pakollisesta kotiaineesta. Arvosana määräytyy 70%:ia kirjallisesta tentistä ja 30%:ia kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta oppitunneilla. Oppimateriaali: Nuevo Avance 3 Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso: A2 Esitiedot: LC-2132 tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: espanja LC-2142 Espanja 4B (2 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: IV Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 24t + itsenäinen työskentely 30h tai pienryhmäopetus 12h ja itsenäinen työskentely 43h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - osaat kirjoittaa henkilökohtaisia kirjeitä, jotka kuvaavat kokemuksia ja vaikutelmia. - ymmärrät tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvauksia henkilökohtaisissa kirjeissä. - osaat puolustaa mielipiteitäsi yksinkertaisissa teemoissa, jotka liittyvät kurssin sisältöön. Sisältö: Tällä kurssilla opiskelija tutustuu espanjankieliseen kulttuuriin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten keskustelemaan viihteestä, perinteisistä tarinoista ja saduista sekä ajankohtaisista teemoista, kuten maahanmuutosta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin luentoihin on 80 %:in pakollinen läsnäolo. Arvosana määräytyy 70 %:ia kirjallisesta tentistä ja 30 %:ia kahdesta pakollisesta kotiaineesta sekä suullisesta kokeesta. Oppimateriaali: Nuevo Avance 3

138 Kurssin kotisivu: CEFR-taso: tavoitetaso: B1.1 Esitiedot: LC-2141 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: espanja LC-2150 Español 5 (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 36 t + itsenäinen työskentely 45 t. Mahdollisissa integroiduissa toteutuksissa työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - ymmärtämät tavallista tekstiä, mikä on kirjoitettu joko jokapäiväisellä tai työhön liittyvällä kielellä. - tunnet paremmin espanjankielisten maiden kulttuuria ja tapakulttuuria. - osaat tärkeimmät kohteliaisuusnormit ja kykenet tunnistamaan merkittävimmät erot espanjalaisen ja oman kulttuurin ihmisten tavoissa, käytöksessä, asenteissa ja arvoissa. Sisältö: Tällä kurssilla opiskelija oppii lisää kielitaitoa ja kulttuuria, erityisesti espanjalaisesta koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä espanjankielisten kulttuurien moninaisuudesta. Opiskelija oppii kuvaamaan kokemuksia, tapahtumia, haluja ja toiveita, sekä puolustamaan lyhyesti omia mielipiteitä ja kuvaamaan suunnitelmia. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy selviytymään suurimmasta osasta tilanteista, joita tulee vastaan matkustettaessa espanjankielisessä maailmassa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista ja itsenäistä työskentelyä. Kurssisuoritus koostuu kolmesta kotiaineesta ja kahdesta pakollisesta kokeesta: suullinen koe muodostaa arvosanasta 20 % ja kirjallinen koe 80%. Oppimateriaali: Nuevo Avance 4, Concha Moreno, Piedad Zurita, Victoria Moreno Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso: B1.1, tavoitetaso: B1.2 Esitiedot: LC-2142 tai vastaavat tiedot, kurssi sopii espanjaa noin kaksi vuotta opiskelleille. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: Espanja Lisätietoja: LC-2160 Español 6 (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: III -IV Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus 36 t + itsenäinen työskentely 45 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - pystyt toimimaan syntyperäisten espanjankielisten kanssa riittävän sujuvasti ja luonnollisesti siten, että kommunikaatio ei vaadi mitään erityistä ponnistusta keskustelukumppaneiden taholta. - osaat tuottamaan selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä eri teemoista, kuten puolustamaan omia mielipiteitä yleisistä asioista, sekä osoittamaan etuja ja haittoja erilaisista näkökannoista. Sisältö: Tällä kurssilla opiskelija oppii lisää kielitaitoa ja kulttuuria, erityisesti käsitellään ympäristökysymyksiä, espanjalaista ja latinalaisamerikkalaista taidetta, globalisaatioilmiötä, mainontaa

139 sekä oman yrityksen perustamista. Tutustutaan erilaisiin kokemuksiin elää espanjankielisissä kulttuureissa, niiden perinteisiin tapoihin sekä tavallisiin väärinkäsityksiin. Luodaan yleiskäsitys espanjankielisen kulttuurin merkittävämpiin saavutuksiin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista ja itsenäistä työskentelyä Kurssisuoritus koostuu kolmesta kotiaineesta ja kahdesta pakollisesta kokeesta: suullinen koe muodostaa arvosanasta 20 % ja kirjallinen koe 80 %. Oppimateriaali: Nuevo Avance 5, Concha Moreno, Piedad Zurita, Victoria Moreno Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B2.1 Esitiedot: LC-2150 tai vastaavat tiedot, kurssi sopii espanjaa noin kaksi vuotta opiskelleille. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: Espanja Lisätietoja LC Curso avanzado - Español profesional (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 30h - itsenäinen opiskelu 51h Osaamistavoitteet: Suoritettuasi kurssin - osaat käyttää espanjan suullista ja kirjallista taitoa erityisesti omaan alaan ja työelämään liittyvissä tilanteissa. - hallitset oman alasi terminologiaa ja pystyt kommunikoimaan sujuvasti työelämän erityyppisissä viestintätilanteissa - ymmärrät aihekohtaisia oman ammattialasi tekstejä ja osaat aiheeseen kuuluvaa, keskeistä erityissanastoa - tuottaa oman alasi työelämätilanteisiin tai opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja Sisältö: Kurssin aikana perehdytään ajankohtaisiin talouden, tekniikan, taiteen, muotoilun tai arkkitehtuurin aiheisiin ja teksteihin sekä niihin liittyvään sanastoon oman ammattialan mukaan. Kurssi sisältää sekä kirjallisia tehtäviä että suullisia esityksiä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa tunneilla, aktiivista osallistumista opetukseen (10 %) ja itsenäistä työskentelyä. Kurssi koostuu kirjallisista harjoituksista (20 %), suullisesta esitelmästä omalta opiskelualalta (20 %) ja loppukokeesta (50 %). Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali Korvaavuudet: Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso: B2.1 tavoitetaso: B2 Esitiedot: LC-2160 tai LC-2242 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: espanja LC-2243 Español 4c - Comunicación corporativa (o, w) (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen

140 yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: I II, II III, III IV, IV V Työmäärä toteutustavoittain: - Opiskelijan itsenäinen työskentely 62 h - Arvioitava suullinen esitys valmistautumisineen 10 h - Oppimispäiväkirja 9 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat: - kommunikoida melko vaativissa työ- ja liike-elämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ja käyttää yritysviestinnän sanastoa - pitää suullisen esityksen espanjaksi vaativasta yritysviestinnän aiheesta - vastata yllättäviinkin kysymyksiin esityksesi aihepiiristä. Lisäksi ymmärrät: - ajankohtaisia liike-elämän tekstejä ja asiatekstejä sekä osaat hyödyntää niitä yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Sisältö: Kurssilla perehdytään opiskelijan valinnan mukaan yrityksen operatiivisessa toiminnassa tarvittavaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään siten, että opiskelija pystyy tulkitsemaan ja tuottamaan sekä yrityksen suullista että kirjallista viestintää. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa viidestä teemasta (yrityksen perustaminen, rahoitus, vientikauppa, henkilöstöhallinto ja espanjankielisen maailman talouden integraatio), kolme oman kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi kaikille yhteinen aihepiiri on yrityksen kriisiviestintä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Itsenäisesti suoritettavat harjoitustyöt oppimisalustalla (60 %). 2. Suullinen esitys (30 %). 3. Oppimispäiväkirja (10 %) Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali oppimisalustalla Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B2.1 Esitiedot: LC-2242 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista Opetuskieli: Espanja Lisätietoja: Kurssi on itseopiskelukurssi ja vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta. Kurssin voi suorittaa sopimuksen mukaan myös yhden periodin aikana. LC-2002 Kielipari (suomi-espanja) (1 op) Vastuuopettaja: Carmen Rodellas Ryhänen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 4t + ryhmätyö ja itsenäinen työskentely 23t Osaamistavoitteet: Espanjanopiskelijan tavoitteena on kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoaan vuorovaikutuksessa äidinkieltään puhuvan espanjankielisen opiskelijan kanssa. Samalla he syventävät tuntemustaan espanjankielisestä kulttuurista keskustelemalla kanssaopiskelijan kanssa. Kurssi valmistaa opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijavaihtoa varten Espanjassa tai Latinalaisessa Amerikassa. Sisältö: Tutustutaan espanjankielisiin opiskelijoihin ja heidän kauttaan eroihin ja samankaltaisuuksiin yliopisto-opiskelussa, opiskelijaelämässä ja arjessa yleensä. Opitaan tuntemaan tyypillisiä ja suosittuja juhlia. Perehdytään työelämän periaatteisiin eri kulttuureissa.

141 Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Opiskelijat tapaavat opettajan ainoastaan kaksi kertaa kurssin aikana. Opettaja neuvoo ja ohjaa opiskelijapareja näiden kahden istunnon aikana. Opiskelijoiden on täytettävä lyhyt sähköinen päiväkirja tapaamisistaan ja niissä keskustelluista asioista. Kurssiarviointi perustuu aktiivisuuteen kontaktiluennoilla ja ryhmä- sekä itsenäisen työskentelyn tehtävien raportointiin kurssialustalla Moodlessa. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan, että opiskelija on suorittanut vähintään 80% annetuista tehtävistä. Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali Moodle-oppimisalustalla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2 Esitiedot: LC-2132 tai LC-2231 tai vastaavat taidot Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: Espanja

142 INTERCULTURAL COMMUNICATION LC-0420 Introduction to Intercultural Communication L (3 cr) Responsible teacher: Carlos Armando Mendoza Level of the Course: Bachelor s / Master s / Doctoral Teaching period: I, II, III, IV Workload: 24 h group instruction + 12 h guided online lessons + 45 independent study Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to - Apply major intercultural theories and frameworks to understand differences between cultures and their communication patterns - Recognize features of their own cultural values, assumptions and culturally specific behavior - Independently explore and analyze critical incidents in the social, professional or academic settings - Identify different ways to avoid and solve conflicts in intercultural encounters Content: This course aims to provide a understanding of communication between people from different cultures and the integration process into a new academic and working culture. This course introduces students to concepts and theories that influence intercultural communication and activates this knowledge through case studies and hands-on activities. The course activities help students to understand issues related to intercultural communication and to develop their own intercultural competences. Topics covered include working culture, culture shock, communication styles and conflict management across cultures. Assessment Methods and Criteria: - Active participation 15% - Discussion leading 15% - Journal entries 30% - Group project 40% Study Material: Online readings accessed through Aalto Finna and MyCourses Course Homepage: Evaluation: 0-5 Language of Instruction: English Further Information: This course does not fulfill the university regulations for foreign language studies. Participants must attend 80% of the class sessions. LC-0421 Multicultural Teamwork and Leadership L (3 cr) Responsible teacher: Carlos Armando Mendoza Level of the Course: Bachelor s / Master s / Doctoral Teaching period: II Workload: 24 h group instruction + 12 h guided online lessons + 45 independent study Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to - Recognize how culture and language affect the working dynamics and outcomes of multicultural teams - Apply major intercultural theories and frameworks to understand different dynamics in multicultural teamwork and virtual cooperation -Identify and apply theories on the effect of culture in leadership styles across cultures -Apply different strategies create and set multicultural teams to enhance their outcomes. Content: This course deepens the students knowledge on the theories that explain differences in multicultural teamwork and leadership styles. This course covers topics such as effective multicultural team work both in face-to-face and virtual situations, team development, dealing with conflicts, third culture building, and cultural difference in leadership styles. The overall aim of this course is to improve the students skills to work in multicultural teams for projects in the academic and professional context.

143 Assessment Methods and Criteria: - Active participation 15% - Online Discussion Forums 30% -Rules of engagement and team building 15% - Group project/exam 40% Study Material: Online readings accessed through Aalto-Finna and MyCourses Course Homepage: Prerequisites: none Evaluation: 0-5 Language of Instruction: English Further Information: This course does not fulfill the university regulations for foreign language studies. Participants must attend 80% of the class sessions. Preference will be given to the students that have taken the course LC-0420 Introduction to Intercultural Communication or LC0422 Developing Intercultural Competence in the Global Workplace. LC-0422 Developing Intercultural Competence in the Global Workplace L (3 cr) Responsible teacher: Carlos Armando Mendoza Level of the Course: Bachelor s / Master s / Doctoral Teaching period: V Workload: 24 small group instruction + 12 h guided lessons + 45 h independent study Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to -describe how culture influences the recruitment process for the international workforce - identify and describe the elements that constitute intercultural competence in today s global market and in their own profession - distinguish concepts such as local culture, national culture and organizational culture - analyze the organizational culture, local culture and the working dynamics of a specific company -identify strategies for employees and managers in a multicultural environment to enhance synergy and negotiations Content: In this course, students identify major theories and elements that influence the recruitment and integration of the international workforce into the workplace. Students apply the major theories and concepts related to intercultural competence in the analysis of practical cases in international companies and multicultural workplaces. Through the analysis of these cases, students will practice finding solutions for the particular problems / challenges in question. In addition, the course covers concepts such as national culture & organizational culture and the role of Lingua Franca in multicultural work settings. Students will also choose a specific country or cultural group to deepen their understanding of that specific group. Assessment Methods and Criteria: - Active participation 15% -Discussion leading task 15 % - Course assignments 30% - Exam / Project 40% Study Material: Online readings accessed through Aalto-Finna and MyCourses Course Homepage: Prerequisites: none Evaluation: 0-5 Language of Instruction: English Further Information: This course does not fulfill the university regulations for foreign language studies. Participants must attend 80% of the class sessions. Preference will be given to the students that have taken the course LC-0420 Introduction to Intercultural Communication or equivalent

144 LC-0430 Directed Studies in Intercultural Communication L (1-3 cr) Responsible teacher: Carlos Armando Mendoza Level of the Course: Bachelor s / Master s / Doctoral Teaching period: I-II, III-V Workload: Guided independent study where 1 ects = 27 h of work, 2 ects = 54 h, 3 ects = 81 h Learning Outcomes: Upon successful completion of this course, students will have - demonstrated an ability to independently develop a description & analysis of an intercultural case related to professional / academic / social contexts - demonstrated an ability to independently explore and draw on major theories and concepts from the field intercultural communication Content: The course contents vary according to the agreed upon assignments. Students have the freedom to choose a topic related to the academic, social or working culture of a group or organization. The project can be linked to a past or ongoing project in the students workplace or university. See examples below: -an analysis of the working or academic culture of an organization -an analysis of the dynamics of a multicultural team -an analysis or part of the project done for a course in a foreign cultural environment Assessment Methods and Criteria: - An initial meeting (face-to-face / online) with the instructor & an initial research plan 10% - Online participation in forums in MyCourses 30% - Final research report 50% - Final meeting (face-to-face / online) & teacher feedback 10% - A score of 80% or higher is required in order to get a grade pass in this course. Study Material: Readings available in Aalto-Finna and MyCourses. Independent research of the students. Course Homepage: Prerequisites: This course is recommended for students working or studying in a multicultural environment and students going on an exchange program abroad Evaluation: Pass or Fail Language of Instruction: English Further Information: This course does not fulfill the university regulations for foreign language studies.

145 KIINA LC-9111 Kiina 1 - Työelämän kiinaa (alkeet) (3 op) Chinese 1 - Chinese for Professional Needs (Starter level) (3 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, III, IV Workload: Contact hours 36 hrs + independent work, a presentation and a written exam preparation 45 hrs Learning Outcomes: - You will manage in the most common communicative situations in everyday life and at work. - You know how to express yourself in familiar phrases, using every day and work situations, for example: to present yourself, to respond to your work and your background on simple questions, and to draw up a short written messages by using aids. - You know how to recognize and understand some Chinese culture. - You will know the basics of pronunciation and intonation as well as some basic structures of Chinese. - You will recognize about 200 characters. Content: Sounds and the pinyin system of Chinese. Basic vocabulary for everyday life and work, and related communicative situations such as introduction, talking about yourself and your family, receiving guests and shopping. Numbers and words for measures. Customs related to each communicative situation and comparison with Finnish communication. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 36 h, active participation (10 %). Compulsory attendance of 80 %. 2. Written assignments (20 %) 3. Presentation (10 %) 4. Written exam (60 %) Study Material: Contemporary Chinese Book1 Text Book, Contemporary Chinese Book1 Exercise Book (Attention: the NEW version English textbook has some small changes) or the Finnish version: Nykykiinaa Oppikirja, Nykykiinaa Harjoituskirja Course Homepage: Mycourses CEFR level: Starting level: 0 Target level: A1 Prerequisites: The course is intended for beginners. Grading Scale: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English and Chinese Further Information: Group size 30 LC-9112 Kiina 2 - Työelämän kiinaa (3 op) Chinese 2 - Chinese for Professional Needs (3 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Status of the Course: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto Teaching Period: III-IV Workload: Contact hours 36 hrs + independent work, an oral presentation and a written exam preparation 45 hrs Learning Outcomes: - You will manage in the most common communicative situations in everyday life and at work in Chinese. - Be able to communicate orally and in writing in simple situations. - You know some of the basic economic terminology and understand the essential content of the text by

146 using tools - Are able to search for the information you need from authentic sources (such as advertisements, announcements, schedules, company web pages.) - Are able to participate in the discussion in familiar situations in your work and in everyday life. - You will know more Chinese business culture. - You will know more basic grammatical structures of Chinese. - You will recognize about 200 characters. Content: More examples of typical communicative situations in everyday life and work, such as asking for directions, talking about your plans, most common bank errands, business trip, talking about yourself in the past tense and customs related to communicative situations. Expressing tense and aspect in Chinese. Getting a way to Chinese business culture. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 36 h, active participation (10 %) Mandatory attendance 80 %. 2. Written assignments (20 %) 3. Oral presentation (10 %) 4. Written lecture exam (60 %) Study Material: Contemporary Chinese Book1 Text Book, Contemporary Chinese Book1 Exercise Book, Contemporary Chinese Book1 Character Book (Attention: the NEW version English textbook has some small changes) or the Finnish version: Nykykiinaa Oppikirja ja Nykykiinaa Harjoituskirja. And some copied material from the teacher Course Homepage: Mycourses CEFR level: Starting level: A1 Target level A1.2. Prerequisites: Työelämän kiinan perusteet 1 or equivalent knowledge. Grading Scale: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English and Chinese LC-9113 Kiina 3 - Työelämän kiinaa (4 op) Chinese 3 Chinese for Professional Needs (4 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I-II Workload: Contact hours 48 hrs + independent work, a presentation and a written exam preparation 60 hrs Learning Outcomes: This course is for Chinese learners who can exchange simple ideas and basic information on familiar topics in common life and work situations. After the course, the students will understand discussions also on familiar matters, and practice writings related to life and work situation. They will study topics related the negotiations, and learn to read longer texts. Content: Students learn more about the basics of Chinese and practice every day and work situations. The course focuses systematically on grammatical particles and explains in more detail the expressions of time already learnt on the previous courses. Students will learn more Chinese culture. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 48 h, active participation (10%) Mandatory attendance 80%. 2. Written assignments (20%) 3. Oral presentation (10%) 4. Written lecture exam (60%) Study Material: Contemporary Chinese Book 2 Text Book, Contemporary Chinese Book 2 Exercise Book, (Attention: the NEW version English textbook has some small changes) or the Finnish version: Nykykiinaa Oppikirja, Nykykiinaa Harjoituskirja Course Homepage: CEFR level: Starting level: A1 Target level A1-A2 Prerequisites: Chinese 2 Chinese for Professional Needs or equivalent knowledge.

147 Grading Scale: 0-5 Language of Instruction: Finnish, English and Chinese LC-9114 Kiina 4 - Työelämän kiinaa (4 op) Chinese 4 - Chinese for Professional Needs (4 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: III-IV Workload: Contact hours 48 hrs + independent work, a presentation and a written exam preparation 60 hrs Learning Outcomes: This course is for Chinese learners who can understand simple texts in Chinese. The goal of the course is to enhance the students skills in both spoken and writing in Chinese. Students will learn intermediate level topics and learn to read and write advanced level work documents, business messages and are able to do independent research. Content: Students learn more advanced Chinese reading and writing. Students are supposed to be able to demonstrate their knowledge of Chinese by writing a text on a given topic and giving a presentation related to it. Students learn more advanced grammar and can recognize and write more Chinese characters. Students will learn more Chinese culture. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 48 h, active participation (10%) Mandatory attendance 80%. 2. Written assignments (20%) 3. Oral presentation (10%) 4. Written lecture exam (60%) Study Material: Contemporary Chinese Book 2: Text Book, Contemporary Chinese Book 2: Exercise Book, Attention: the NEW version English textbook has some small changes) Or the Finnish version material: Nykykiinaa Oppikirja, Nykykiinaa Harjoituskirja, Course Homepage: Prerequisites: Chinese 3 Chinese for Professional Needs or equivalent knowledge Grading Scale: 0-5 Language of Instruction: Finnish, English and Chinese LC-9115 Kiina 5 - Työelämän kiinaa (o,w) (3 op) Chinese 5 - Chinese for Professional Needs (o,w) (3 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I - II Workload: Contact hours 36 hrs + independent work, an oral presentation and a written exam preparation 45 hrs Learning Outcomes: This is an ideal course for you if you have studied Chinese for 2 years and have built up a working vocabulary of about 800 characters. The course aims to expand students Chinese skills in speaking, listening, reading and writing to meet the university regulations for foreign language studies. Content: Advanced Chinese course. Students study more Chinese grammar and are able to discuss different topics such as business world and life situation. In addition, students are also able to read official documents written in Chinese, exchange s and letters in Chinese without difficulty. They will be able to present and express their opinions in the daily life and business situations. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 36 h, active participation (10%). Compulsory attendance of 80%. 2. Written assignments (20%) 3. Presentation (20%) 4. Written exam (50%) Study Material: Contemporary Chinese 3: Textbook & Exercise Book Course Homepage: CEFR level: Starting level A2, Target level B1

148 Prerequisites: Chinese 4 or equivalent knowledge Grading Scale: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: Finnish, English and Chinese Further Information: This course meets the university regulations for foreign language studies. LC-9121 Kiinan kirjoitusmerkit 1 (2 op) Chinese Characters 1 (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, III, IV (an examination, four contact hours) Workload: Learning Outcomes: Students learn characters needed for the vocabulary used on the course Chinese 1, they gain the basic knowledge needed for the systematic self-study of Chinese characters. Students learn approx. 200 of the most common Chinese characters and vocabulary in which they are used. Content: Getting to know the structural principles and uses of Chinese characters. Assessment Methods and Criteria: Self-study, assignments prepared by the teacher and a final examination. Study Material: Contemporary Chinese 1: Character Book and material provided by teacher Course Homepage: CEFR level: Starting level: 0, Target level: A1 Prerequisites: Basic course in Chinese (Students are recommended to take this course simultaneously with Chinese 1) Grading Scale: 0-5 Language of Instruction: Finnish and English LC-9122 Kiinan kirjoitusmerkit 2 (2 op) Chinese Characters 2 (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, III, IV (an examination, 4 contact hours) Workload: Learning Outcomes: Students learn approximately 200 new characters and study vocabulary in which they are used. Content: Students learn characters needed for vocabulary used on the course Chinese 2 Assessment Methods and Criteria: Self-study, assignments prepared by the teacher and a final examination. Study Material: Contemporary Chinese 1 Character Book, or the Finnish version material: Nykykiinaa Merkkikirja Course Homepage: CEFR level: Starting level: A1, Target level: A1 Prerequisites: Chinese characters 1 (Students are recommended to take this course simultaneously with Chinese 2) Grading Scale: 0-5 Language of Instruction: Finnish and English

149 LC Kiinan kirjoitusmerkit 3 (2 op) Chinese Characters 3 (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, III, IV (an examination, 2 contact hours) Workload: Learning Outcomes: Students learn approximately 200 characters more and study vocabulary in which they are used. Content: Students learn characters needed for vocabulary used on the course Chinese 3 Assessment Methods and Criteria: Self-study, assignments prepared by the teacher and a final examination. Study Material: Contemporary Chinese 2, Character Book, and materials issued by the teacher or the Finnish version material: Nykykiinaa Merkkikirja Course Homepage: CEFR level: Starting level: A1, Target level: A1 - A2 Prerequisites: Chinese characters 2 (Students are recommended to take this course simultaneously with Chinese 3) Grading Scale: 0-5. Language of Instruction: Finnish and English LC-9124 Kiinan kirjoitusmerkit 4 (2 op) Chinese Characters 4 (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, III, IV (an examination, 4 contact hours) Workload: Learning Outcomes: Students learn approximately 200 characters more and study vocabulary in which they are used. Content: Students learn characters needed for vocabulary used on the course Chinese 4 Assessment Methods and Criteria: Self-study, assignments prepared by the teacher and a final examination. Study Material: Contemporary Chinese 2, Character Book, and materials issued by the teacher Course Homepage: CEFR level: Starting level: A2, Target level: A2 Prerequisites: Chinese characters 3 (Students are recommended to take this course simultaneously with Chinese 4) Grading Scale: 0-5. Language of Instruction: Finnish and English LC-9125 Kiinan kirjoitusmerkit 5 (2 op) Chinese Characters 5 (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, III, IV (an examination, 4 contact hours) Workload: Learning Outcomes: Students learn approximately 200 characters more and study vocabulary in which they are used. Content: Students learn characters needed for vocabulary used on the course Chinese 5 Assessment Methods and Criteria: Self-study, assignments prepared by the teacher and a final examination. Study Material: Contemporary Chinese 3: Character Book, and materials issued by the teacher Course Homepage:

150 CEFR level: Starting level: A2, Target level: A2 - B1 Prerequisites: Chinese characters 4 (Students are recommended to take this course simultaneously with Chinese 5) Grading Scale: 0-5 Language of Instruction: Finnish and English LC-9131 Kiinan keskustelu 1 (V) (2 op) Chinese Conversation 1 (V) (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: III - IV Workload: Contact hours 24 hrs + independent work 28 hrs Learning Outcomes: The course aims to maintain the skill level already acquired in Chinese 1 and to activate particularly the oral skills gained. After the course, you will manage in the most common communicative situations in everyday life and at work in Chinese. Content: A course based on discussions, where students freely discuss topics given by the teacher. The contents of the course vary, i.e. it is possible for a student to take the course several times. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 24 h, active participation (50%) Mandatory attendance 80%. 2. Oral presentation (50%) Study Material: In-house materials Course Homepage: CEFR level: Starting level A1-A2, target level A2 Prerequisites: Chinese 1 or equivalent knowledge Grading Scale: Pass/Fail Registration for Courses: WebOodi LC-9132 Kiinan keskustelu 2 (V) (2 op) Chinese Conversation 2 (V) (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: On demand, not during academic year Workload: Contact hours 24 hrs + independent work 28 hrs Learning Outcomes: The course aims to maintain the skill level already acquired in Chinese and to activate particularly the oral skills gained on previous courses. After the course, students are able to focus on everyday business practices in Chinese. Content: A course based on discussions, where students freely discuss topics given by the teacher. The contents of the course vary, i.e. it is possible for a student to take the course several times. Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 24 h, active participation (50%) Mandatory attendance 80%. 2. Oral presentation (50%) Study Material: In-house materials Course Homepage: CEFR level: Starting level A1-A2, target level A2 Prerequisites: Chinese 1 or equivalent knowledge Grading Scale: Pass/Fail Language of Instruction: Chinese and English

151 LC-9150 HSK ppreppauskurssi (2 op) HSK Test Prep Course (2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: III - IV Workload: , 2 level groups (i.e. HSK level 1 and 2 group and HSK level 3 and 4 group), each level group 12 contact hours and independent work 15h. The course focuses on the first to fourth level of the HSK test. Learning Outcomes: The course provides students with the knowledge required to pass four different levels of the international HSK Test in written Mandarin. During the course, the students learn TWO word lists and the grammatical structures needed in the test. Some of the words are familiar from the Chinese 1 and Chinese 2 course. Content: Getting to know the structure and answering techniques of the HSK test by completing a few mock tests with the listening comprehension tasks. The course also introduces the HSK beginners test of spoken Mandarin. Assessment Methods and Criteria: Self-study, mock tests and word quizzes. No final examination. Study Material: HSK mock tests, word list Course Homepage: CEFR level: Starting level: A1, target level A1 A2 Prerequisites: At least Chinese 1 or students who have studied Chinese for half an academic year. The course does not require knowledge of Chinese characters as the course material has been written both in pinyin and with Chinese characters. Grading Scale: Pass/Fail Language of Instruction: Finnish and English LC-0010 Each One Teach One, Chinese / English / German / Spanish / Finnish / Swedish (V) (1-2 cr) Responsible teacher: Jinhua Cheng Teaching Period: I, II, I-II, III, III-IV, IV, IV-V, V Workload: 27 h = 1 cr, 54 h = 2 cr. Workload includes meetings with supervising teachers, face-to-face and/or online Each One Teach One activities, preparation for meetings, and maintenance of a learning journal in MyCourses, as well as meetings with each pair. Learning Outcomes: Upon completion of this programme, students will - be adept at setting personal goals for learning, maintaining or improving another language and deepening cultural awareness - have improved their language and cultural knowledge of a language - have gained experience tutoring another student in a language and culture Content: This programme enables students to begin learning a new language and culture, or maintain and improve their ability and knowledge of another language and culture. Students will meet with their Each One Teach One (EOTO) partner several times over the course of the programme. Each meeting will be planned and prepared beforehand and an online journal maintained documenting any preparation done for the meeting, its focus, its execution, and reflection afterwards on the achievement of those goals. Assessment Methods and Criteria: Pass equals completion of the following items: - Initial, midway and final meetings with supervisors 10 % - Preparatory work for or after student meetings 10 % - Maintenance of learning and tutoring journal in MyCourses 30 % - Student (face-to-face and/or online) meetings 50 % Of which % of the meetings focus on learning the target language, % on tutoring the other language. Study Material: Provided by the students and supplied upon request by the supervising teacher(s) Substitutes for Courses: Non-applicable Course Homepage: MyCourses + course code CEFR level: A level of B2 or higher is required of the student-teacher, if not teaching own native language

152 Grading Scale: Pass / Fail Registration for Courses: Via to one or both of the supervising language teachers Language of Instruction: Depending on the language being learnt and taught, the choices currently are Chinese, English, German, Finnish, Swedish and Spanish. Further Information: This programme does not fulfil the university regulations on foreign language studies for oral and written skills, but is optional. It supports and enables students to learn and/or improve upon languages currently taught at the Aalto Language Centre. Each One Teach One is also meant to support student exchange abroad and also provide incoming exchange or visiting students with a chance to carry out some form of language studies during their time at Aalto. However, all Each One Teach One (EOTO) work must have been completed before the exchange period ends and the student returns to their home country. The programme may be started at the beginning of every period, and thus an orientation meeting is scheduled with both language supervisors once the EOTO student has found a partner or been assisted in finding one.

153 PUHEVIESTINTÄ LC-0400 Viesti taitavasti: puheviestinnän integraatio L (1-2op) Vastuuopettaja: Rinna Toikka Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, Avoin yliopisto, KTK- ja KTM-tutkinnoissa vain vapaasti valittaviin opintoihin. Kurssin taso: Kandidaatti- / DI-tasoinen, soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: järjestetään tarvittaessa substanssikurssin yhteydessä Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 12h (1op) tai 16-24h (2op) ja oppimistehtävät 15h (1op) tai 30-38h (2op) Osaamistavoitteet: vuorovaikutusosaamisen kehittyminen kurssin teemojen mukaisesti Sisältö: substanssikurssin tavoitteiden saavuttamista tukeva ja aiheeseen ja työtapoihin sopiva sisältö: -esimerkiksi: esiintymis- ja/tai ryhmäviestintätaidot, sosiaaliset taidot, työelämän vuorovaikutusosaaminen (esim. esimies- ja alaistaidot, johtamisviestintä, neuvottelu- ja palaveritaidot, palautetaidot ja oman osaamisen esiintuominen) Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Työskentelymuodot suunnitellaan substanssikurssin mukaan: esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivu: MyCourses Arvosteluasteikko: hyväksytty - hylätty Ilmoittautuminen: weboodi Opetuskieli: suomi / englanti Lisätiedot: kurssi järjestetään integroituna substanssiopetukseen LC-0410 Viesti taitavasti: puhe-ja kirjoitusviestinnän integraatio L (1-2op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK- ja KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto Kurssin taso: Kandidaatti- / DI-tasoinen, soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus (työpajatyöskentely) 12h ja oppimistehtävät 15h (1op) kontaktiopetus (työpajatyöskentely) 12-24h ja oppimistehtävät 30-42h (2op) Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija: -hahmottaa viestinnän merkityksen erilaisissa työelämän tilanteissa -on kehittänyt viestintäosaamistaan ja osaa soveltaa sitä -osaa linkittää viestinnän näkökulman substanssikurssin sisältöihin Sisältö: substanssikurssin tavoitteiden saavuttamista edistävä ja aiheeseen ja työtapoihin sopiva sisältö: -esimerkiksi: työnhakuprosessi, projektiviestintä, tutkimusviestintä, työelämän vuorovaikutusosaaminen: esim. esimies- ja alaistaidot, johtamisviestintä, neuvottelu- ja palaveritaidot, palautetaidot ja oman osaamisen esiintuominen, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Työskentelymuodot suunnitellaan substanssikurssin mukaan: esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja aiheen mukaiset ja ajankohtaiset puhe-ja kirjoitusviestinnän tutkimusjulkaisut. Kurssin kotisivu: MyCourses

154 Arvosteluasteikko: hyväksytty - hylätty Ilmoittautuminen: weboodi Opetuskieli: suomi Lisätiedot: kurssi järjestetään integroituna substanssiopetukseen LC-0224 Neuvottelutaito L (2 op) Vastuuopettaja: Inkeri Roos-Cabrera Kurssin taso: Kurssin taso: Kurssi on maisteritasoinen ja soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: I, II, III Työmäärä toteutustavoittain: Luento-opetus 24 h, itsenäinen työskentely 30 h Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija: - osaa valmistautua neuvotteluihin tavoitteellisesti - ymmärtää neuvottelun merkityksen työelämässä - osaa toimia neuvotteluissa yhteistyöhakuisesti Sisältö: Kurssilla käsitellään neuvottelutaitoa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat neuvotteluun valmistautuminen, tavoitteiden asettaminen, yhteistyöhakuisuus, neuvotteleva vuorovaikutus ja ongelmanratkaisu. Kurssi on käytännönläheinen ja harjoituspainotteinen. Kurssilla harjoitellaan neuvottelutaitoja erilaisten ryhmä- ja pariharjoitusten kautta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Keskusteleva luennointi, pienryhmätyöskentely, neuvotteluharjoitukset, videoidun neuvotteluharjoituksen analyysi, asiantuntijahaastattelu pari- tai ryhmätyönä sekä kirjallinen oppimistyö/essee tai ryhmätentti. Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja harjoituksissa (50 %), haastattelutehtävä ja videoanalyysi (30%), kirjallinen oppimistyö tai ryhmätentti (20%). Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Opiskelija voi olla poissa yhden kontaktiopetuskerran ilman korvaavia tehtäviä. Toinen poissaolo edellyttää korvaavan kirjallisen tai muun tehtävän suorittamista. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Kurssin kotisivu: mycourses Opetuskieli: Suomi LC-0226 Väittelytaito L (2 op) Vastuuopettaja: Rinna Toikka Kurssin taso: Kurssi on maisteritasoinen ja soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: I, II, III, IV Työmäärä toteutustavoittain: luento-opetus 24 h, ryhmätyö ja itsenäinen työskentely 30 h Osaamistavoitteet: Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa: -ilmaista ja perustella mielipiteensä rohkeasti ja selkeästi -tiivistää ja konkretisoida sanomansa -ymmärtää argumentoinnin merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa -analysoida erilaisia väittelytilanteita Sisältö: Kurssin keskeisiä teemoja ovat argumentointi, viestinnän eettisyys, assertiivisuus ja palautetaidot. Kurssilla harjoitellaan argumentointitaitoja erilaisissa väittelytilanteissa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Keskusteleva luennointi, pari- ja pienryhmätyöskentely, väittelyharjoitukset ja oppimistehtävät. Luennot ja

155 harjoitukset 70%, oppimistehtävät 30%. Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Kurssin kotisivu: Arvosteluasteikko: Hyväksytty/hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi LC-0228 Esitelmöintitaidot L (1 op) Vastuuopettaja: Inkeri Roos-Cabrera Kurssin taso: Kurssi on jatko-opiskelijoille Opetusperiodi: I, II, III, IV Työmäärä toteutustavoittain: luento-opetus 12 h, itsenäinen työskentely 15 h Osaamistavoitteet: Suoritettuaan kurssin opiskelija osaa suunnitella, pitää ja havainnollistaa oman alansa asiaesitelmän. Sisältö: Kurssilla pidetään oman alan havainnollistettu esitys, joka videoidaan. Rakentava palaute toisten esityksistä ja esittämistavasta Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luento-opetus 40 %, videoharjoitus ja kommentointi 60 %. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Kurssin kotisivu: Arvosteluasteikko: Hyväksytty/hylätty Ilmoittautuminen: WinOodi Opetuskieli: Suomi ja englanti LC-0310 Puheviestinnän perusteet L (2-3 op) Vastuuopettaja: Rinna Toikka Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto Kurssin taso: Kandidaatti- / DI-tasoinen, soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: - suomenkieliset kurssit: I (syksy 2016), III (syksy 2016), V (kevät 2017) - englanninkieliset kurssit: II (syksy 2016), IV (kevät 2017) Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 24 h Luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 30 h (2 op) ja 57 h (3 op) Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija: - osaa havainnoida ja analysoida vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa - on harjaantunut keskustelun, kuuntelun ja kysymisen taidoissa - osaa antaa ja vastaanottaa palautetta vuorovaikutusosaamisesta - osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa - ymmärtää ryhmän toiminnan periaatteita ja osaa analysoida omaa toimintaansa ryhmässä - on saanut itsevarmuutta puheviestintätaidoissa ja tiedostaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa - osaa hakea tietoa puheviestinnästä ja on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan - ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen erilaisissa konteksteissa, esim. yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä. Sisältö: Kurssilla käsitellään vuorovaikutusosaamisen eri osa-alueita: vuorovaikutukseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita, motivaatioita ja eettisyyttä. Keskeisiä teemoja ovat viestijäkuva, palaute, kuunteleminen, esiintyminen, esiintymisjännitys ja ryhmäviestintä. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muita puheviestinnän opintoja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi (10%),

156 pari- ja ryhmätyöskentely (20%), kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat (60%) ja kirjalliset oppimistehtävät (10%). 2 opintopisteen suorittajilla luentoihin valmistautumista ja muita oppimistehtäviä 30 h, 3 opintopisteen suorittajilla yhteensä 57 h. (Sisältää luentoihin valmistautumista, ryhmätyöskentelyä ja kirjallisia oppimistehtäviä.) Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivu: MyCourses Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty Ilmoittautuminen: Weboodi Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssi toteutetaan 2 kertaa lukuvuodessa englanniksi. LC-0320 Esiintymistaito L (3 op) Vastuuopettaja: Rinna Toikka Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto Kurssin taso: Kandidaatti- / DI-tasoinen, soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: I (syksy 2016), II (syksy 2016), III (kevät 2017), IV (kevät 2017) Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 28 h Luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 53 h Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija: - osaa havainnoida ja analysoida esiintymistilanteita vuorovaikutuksen näkökulmasta - osaa antaa ja vastaanottaa palautetta esiintymistilanteista - tuntee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa esiintyjänä - osaa mukauttaa viestintätyyliään ja toimia oman alansa asiantuntijana erilaisissa esiintymistilanteissa - osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia puhe-esityksiä ja perustella sanomansa vakuuttavasti Sisältö: Kurssilla käsitellään esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita ja motivaatioita, sekä vuorovaikutuksen eettisyyttä. Esiintymistä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Keskeisiä teemoja ovat esiintyminen vuorovaikutuksena, esiintymisjännitys, ilmaisurohkeus, palaute, esityksen rakentaminen, havainnollistaminen, kohdentaminen, vaikuttaminen ja argumentointi. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi (10%), pari- ja ryhmätyöskentely (20%), kokemukselliset ja toiminnalliset työmuodot (50%) ja kirjalliset oppimistehtävät (20%). Kurssin suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja ajankohtaiset puheviestinnän tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Korvaavuudet: Korvaa kurssin Vie Potkua puhumiseen Kurssin kotisivu: MyCourses Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi, englanti Lisätietoja: Kurssi toteutetaan 2-4 kertaa lukuvuodessa esiintymisjännitys-teemalla. Tällöin kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka kokevat esiintymisjännityksen tai muun sosiaalisen jännittämisen haittaavan opintoja, työelämää tai muuta sosiaalista elämää.

157 LC-0330 Johtamisviestintä L (3 op) Vastuuopettaja: Inkeri Roos-Cabrera Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto Kurssin taso: Kurssi on maisteritasoinen ja soveltuu myös jatko-opintoihin. Opetusperiodi: II, IV Huom! Kurssi astuu voimaan Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 28 h, itsenäinen työskentely 53 h Osaamistavoitteet: - ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtamisessa ja esimiestyössä - tietää keskeisiä esimiehen vuorovaikutusosaamisen osa-alueita - ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön toiminnalle ja osaa tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksen kehityskohteita ja vahvuuksia - osaa antaa, pyytää, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta - osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä Sisältö: Kurssilla käsitellään johtamista ja esimiestyötä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kurssin keskeisiä teemoja ovat johtajan ja esimiehen vuorovaikutusosaaminen ja vuorovaikutussuhteet, työyhteisön vuorovaikutus ja sen kehittäminen. Kurssilla käsitellään johtamisviestintää ja vuorovaikutusta päivittäisen työn lomassa, tavoite- ja kehityskeskusteluissa, strategiaviestinnässä ja muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään myös työn monimuotoisuutta ja monipaikkaisuutta, etäjohtamista, virtuaalitiimejä ja teknologiavälitteistä vuorovaikutusta. Kurssilla harjoitellaan johtamisviestintätaitoja erilaisissa tilanteissa. Tarkastelun kohteena ovat yksilön ja tiimin tavoitteista sopiminen, osallistava päätöksenteko, työstä keskusteleminen, motivointi ja innostaminen, palautetaidot, tuen antaminen, vaikeista asioista keskusteleminen ja puheeksi ottaminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Keskusteleva luennointi, pienryhmätyöskentely, casepohjainen työskentely, vuorovaikutusharjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen luennoilla, harjoituksissa ja case-työskentelyssä (60 %), kirjalliset oppimistyöt (40%). Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Opiskelija voi olla poissa yhden kontaktiopetuskerran ilman korvaavia tehtäviä. Toinen poissaolo edellyttää korvaavan kirjallisen tai muun tehtävän suorittamista. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivu: MyCourses Arvosteluasteikko: Hyväksytty/hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja kirjallisten oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Hyväksytty suoritus täyttää seuraavat kriteerit: - opiskelija ottaa aktiivisesti osaa ryhmäkeskusteluihin ja harjoituksiin - opiskelija toimii opetustilanteessa ja ryhmäharjoituksissa rakentavasti - opiskelija suorittaa kirjalliset oppimistehtävät hyväksytysti. Hyväksytty kirjallinen oppimistehtävä on tehty tehtävänannon mukaisesti ja siinä on hyödynnetty oppimateriaalia ja kontaktiopetuksen sisältöjä. Hyväksytyssä kirjallisessa oppimistehtävässä opiskelija osoittaa puheviestinnän ilmiöiden ja käsitteiden tuntemusta. Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi LC-0340 Työelämän vuorovaikutusosaaminen L (2-3 op) Vastuuopettaja: Inkeri Roos-Cabrera Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto.

158 Kurssin taso: Kandidaatti- / DI-tasoinen, soveltuu myös jatko-opintoihin Opetusperiodi: I (syksy 2017) ja V (kevät 2017) Huom! Kurssi astuu voimaan Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 24 h Luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 30 h (2 opintopisteen suorittajilla) tai 57 h (3 opintopisteen suorittajilla Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija: - ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässä ja työyhteisössä - ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen oman ammatillisen identiteetin ja asiantuntijuuden kehittymisessä - rohkaistuu ja harjaantuu kertomaan omista näkemyksistään, osaamisestaan ja asiantuntemusalastaan vakuuttavasti ja kiinnostavasti - osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa - osaa analysoida ja arvioida omaa ja muiden vuorovaikutusosaamista - on saanut itsevarmuutta vuorovaikutustaidoissa ja rohkaistuu hakeutumaan työelämässä monenlaisiin vuorovaikutustaitoja vaativiin tehtäviin - on motivoitunut oman vuorovaikutusosaamisensa edelleen kehittämiseen Sisältö: Kurssilla käsitellään asiantuntijan vuorovaikutusosaamista työyhteisössä ja työelämässä. Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot ja eettisyys); työyhteisön vuorovaikutussuhteet; työyhteisö- ja alaistaidot; vuorovaikutus ryhmissä, projekteissa ja tiimeissä sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, kuten kuuntelemista, kysymistä ja kysymyksiin vastaamista, keskustelun johtamista, tiedon jakamista, omien näkemysten esiintuomista, vaikuttamista ja perustelutaitoja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat (70%) sekä kirjalliset oppimistehtävät (30%). Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksesta. Opiskelija voi olla poissa yhden kontaktiopetuskerran ilman korvaavia tehtäviä. Toinen poissaolo edellyttää korvaavan kirjallisen tai muun tehtävän suorittamista. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Korvaavuudet: Korvaa Työelämän viestintätaidot kurssin (Vie ) Kurssin kotisivu: MyCourses Arvosteluasteikko: Hyväksytty - hylätty Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja kirjallisten oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Hyväksytty suoritus täyttää seuraavat kriteerit: - opiskelija ottaa aktiivisesti osaa ryhmäkeskusteluihin ja harjoituksiin - opiskelija toimii opetustilanteessa ja ryhmäharjoituksissa rakentavasti - opiskelija suorittaa kirjalliset oppimistehtävät hyväksytysti. Hyväksytty kirjallinen oppimistehtävä on tehty tehtävänannon mukaisesti ja siinä on hyödynnetty oppimateriaalia ja kontaktiopetuksen sisältöjä. Hyväksytyssä kirjallisessa oppimistehtävässä opiskelija osoittaa puheviestinnän ilmiöiden ja käsitteiden tuntemusta. Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi

159 RANSKA LC-4001 Johdatus ranskan kieleen ja ranskalaiseen kulttuuriin (2 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Vastuuopettaja: David Erent Opetusperiodi: V Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 12 h - itsenäinen työskentely 42 h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa ranskalaisesta kulttuurista ja maan tavoista sekä tuntuma ranskan kieleen. Sisältö: Tutustutaan joihinkin ranskalaisen kulttuurin osa-alueisiin sekä ranskan ääntämiseen. Opetellaan viestimään suullisesti muutamassa yksinkertaisessa tilanteessa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja esseen kirjoittamisen. Oppimateriaali: Jaetaan luennolla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: 0 Esitiedot: Ei vaadita esitietoja Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty Opetuskieli: englanti, tukikielinä suomi ja ranska Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu ranskan kielestä kiinnostuneille. LC-4103 Communication professionnelle avancée (o,w) (3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: Armi Sakari-Veltheim Opetusperiodi: I II Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 39 h - itsenäinen työskentely 42 h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - kommunikoida työelämän kirjallisissa viestintätilanteissa. - toimia opiskelijavaihto- ja työharjoittelutilanteissa sekä työhönottohaastattelussa Sisältö: Kurssilla perehdytään yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen kirjalliseen viestintään: opitaan tulkitsemaan yrityksen viestintää ja tuottamaan erilaisia tekstejä yrityksen käyttöön, kuten tiedotteita, muistioita ja raportteja. Käytännön kielitaitoa kehitetään keskusteluharjoituksin vertailemalla Ranskan lehdistön uutisointia, harjoittamalla kokouskäytänteitä, tekemällä työhaastattelut aidon CV:n pohjalta ja pitämällä lehdistökonferenssit. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi koostuu kahdesta osasta: verkossa tehtävästä kirjallisesta - S exprimer à l écrit ja suullisesta osasta- S exprimer à l oral. Pienryhmätyöskentelyä tunnilla, viiden kirjallisen työn laatiminen ja keskustelua pienryhmissä sekä yhteiskeskusteluja - arvosanan muodostus 50 % kirjallisista töistä ja 50 % aktiivisesta osallistumisesta keskusteluihin. Oppimateriaali: Jaetaan luennolla. Korvaavuudet: Korvaa kurssit LC-4234 Français pour les étudiants d échange sekä 66B00203 Rédaction de documents professionnels Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.2, tavoitetaso B2 Esitiedot: Kie ja/tai Kie , ) 66B00201 Français des affaires 1a Arvosteluasteikko: 0 5 Opetuskieli: ranska

160 Lisätietoja: Kurssi täyttää tekniikan alojen vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. LC-4111 Français 1 - työelämän ranskaa (3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Opetusperiodi: I - II, III - IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus h, Kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen h, riippuen toteutuksesta. Osaamistavoitteet: Kurssin käytyäsi osaat esitellä itsesi ja muita ihmisiä, tiedustella asioita, puhua mieltymyksistäsi, ilmaista toiveitasi, käyttää yksinkertaisia puhelinfraaseja, antaa ohjeita, kysyä ja kertoa kellonaikoja, kysyä ja neuvoa tietä, sopia tapaamisesta, puhua tulevista ja menneistä tapahtumista, kertoa, mitä mieltä olet. Sisältö: Suulliseen ja kirjalliseen kieleen tutustuminen työelämän tarpeita huomioiden. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Ryhmätöitä, kuuntelua ja toistamista. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kirjalliset tehtävät 20 %, aktiivisuus tunneilla 30 %, tentti 50 % Oppimateriaali: Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN ), unités 1-6 Korvaavuudet: Korvaa aiemmat kurssit Kie ja Kie Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso : A0, tavoitetaso A1 Esitiedot: Ei vaadita esitietoja Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi, englanti, ranska, periodeissa I II yksi ryhmä, jossa opetuskieli on englanti. Lisätietoja: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Arabian kampuksella toteutettavaan ryhmään on etusija ARTSin opiskelijoilla. LC-4112 Français 2 työelämän ranskaa (3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Kurssin taso: Opetusperiodi: I-II, (syksy 2017), III-IV (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus h, Kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen h, riippuen toteutuksesta. Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija pystyy tekemään tilauksen, kuvailemaan tuotetta, kertomaan menneestä tapahtumasta, esittelemään yritystä, kuvailemaan yksinkertaista prosessia, selostamaan yksinkertaisen sopimuksen tai säädöksen sisältöä, kuvaamaan työtä ja työympäristöä, puhumaan tulevaisuudesta, ehdottamaan ja reagoimaan ehdotukseen, ilmoittamaan laitteen tai koneen viasta, kuvailemaan ihmistä, kuvaamaan tapahtumaa. Sisältö: Suulliseen ja kirjalliseen kieleen tutustuminen työelämän tarpeita huomioiden Arvosteluperusteet: Kirjalliset tehtävät 20 %, aktiivisuus tunneilla 30 %, tentti 50 % Oppimateriaali: Objectif express 1 (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN ), unités 7-10 ja opettajan lisämateriaali Korvaavuudet: Korvaa aiemmat kurssit 4021 ja 4022

161 Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso A1, tavoitetaso A2 Esitiedot: LC-4013, 66A00002 tai vastaavat Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi, englanti LC-4121 Français 3a Communication professionnelle (3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Kurssin taso: Opetusperiodi: I-II, III-IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - itsenäinen työskentely 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan ja ymmärtämään oleellisimman työelämän teksteistä. Hän osaa kirjoittaa pienimuotoisia liike-elämän asiatekstejä ja hallitsee yritysviestinnän erikoissanastoa. Hän pystyy solmimaan liikesuhteita ja keskustelemaan työkokemuksestaan ja - toiminnastaan sekä ottamaan kantaa ja arvioimaan liike-elämän tilanteita. Sisältö: Kurssilla syvennetään kirjallisia taitoja ja harjoitellaan asiatekstien kirjoittamista liike-elämän kontekstissa. Liike-elämän jokapäiväisiä käytänteitä kuten aikataulujen, ohjeiden, sähköpostien laatimista samoin kuin puhelinkäytänteitä ja suullista viestintää harjoitellaan. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Suullinen aktivisuus tunneilla 30 %, kirjalliset tehtävät 20 %, tentti 50 %. Oppimateriaali: Objectif express 2 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN: ) unités 1-5 sekä lisämateriaali MyCoursesissa. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: lähtötaso A2.1, tavoitetaso A2.3 Esitiedot: LC-4102, 66A00002 tai Kie Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi, ranska LC-4122 Français 3b Communication professionnelle (o,w) (3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Kurssin taso: Opetusperiodi: I-II, III-IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - itsenäinen työskentely 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee talouden perusterminologian ja omaa valmiudet talouselämän uutisten seuraamiseen ja niistä keskustelemiseen ranskaksi. Hän pystyy osallistumaan työhön liittyviin tapahtumiin. Hän osaa keskustella työnjaosta ja kommunikoida työpalavereissa sekä kriisitilanteissa. Hän osaa kohdata tyytymättömät asiakkaat ja ehdottaa ratkaisuja. Sisältö: Kurssilla hankitaan talouskielen perusterminologia ja valmiuksia toimia ranskalaisyrityksessä tai työskennellä ranskankielisellä alueella. Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen talouselämän ja muiden alojen uutismateriaaliin ja analysoidaan ranskankielisen tiedonvälityksen ominaispiirteitä sekä opitaan laatimaan niiden pohjalta tiivistelmiä, referaatteja ja presentaatioita. Kurssilla hankitaan valmiudet toimia suullisesti työpaikan arki- ja erityistilanteissa. Valmentaa Ranskaan vaihtoon lähteviä.

162 Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Suullinen aktivisuus tunneilla 30%, kirjalliset tehtävät 20%, tentti 50%. Oppimateriaali: Objectif express 2 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN : ) unités 6-12 sekä opettajan tarjoama lisämateriaali MyCoursesissa. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: lähtötaso A2.3, tavoitetaso B1 Esitiedot: LC-4211, 66A00201 tai LC-4033 Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi, ranska LC-4123 Français 3c Communication professionnelle (o,w) (3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Kurssin taso: Opetusperiodi: I - II, III IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - itsenäinen työskentely 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee talouden perusterminologian ja omaa valmiudet talouselämän uutisten seuraamiseen ja niistä keskustelemiseen ranskaksi. Hän oppii suhtautumaan kriittisesti tiedonvälitykseen. Hän pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan vastakkaista mielipidettä olevien puheenvuoroja, reagoimaan konfliktitilanteessa ja pitämään esitelmän. Sisältö: Kurssilla hankitaan talouskielen perusterminologia ja valmiuksia toimia ranskalaisyrityksessä tai työskennellä ranskankielisellä alueella. Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen talouselämän uutismateriaaliin ja analysoidaan ranskankielisen tiedonvälityksen ominaispiirteitä sekä opitaan laatimaan niiden pohjalta tiivistelmiä, referaatteja ja presentaatioita. Valmentaa Ranskaan vaihtoon lähteviä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot 36 h. Armi Sakari-Veltheim. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (20 %) 2. Kirjalliset kotitehtävät ja suulliset presentaatiot (30 %) 3. Lopputentti (50 %) Oppimateriaali: Luennoilla jaettavat opetusmonisteet Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1.1, tavoitetaso: B1.2 Esitiedot: Ranskankielinen yritysviestintä 1 tai peruskoulun A-ranska tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Ranska ja suomi, tarvittaessa englanti, italia ja espanja. Lisätietoja: Ryhmäkoko 25 Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. LC-4134 Recherche, gestion et produit (o,w) V (3-4 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Opetusperiodi: III - IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus h - itsenäinen työskentely h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa - seurata itsenäisesti tiedotusvälineitä sekä talouselämän, taiteen ja tieteen julkaisuja.

163 - analysoida talouselämän tilastoja, käyriä/kaavioita. - kuvata yritystä ja sen toimintaa, tuotetta tai palvelua - pitää esitelmän oman alansa aiheesta Sisältö: Kurssin alussa tutustaan yleisesti yliopiston eri koulujen edustamiin aloihin. Lisäksi opiskelija voi erikoistua joko talouskysymyksiin tai tutkimukseen, teknisten alojen sekä taiteen alojen ammatillisiin käytäntöihin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi koostuu neljästä osasta: 1. Kaikille yhteinen osa (Tronc commun) Lisäksi opiskelijalla suorittaa vähintään yhden (3 op) seuraavista: 2. Économie et gestion 3. Arts 4. Sciences et technologies Halutessaan opiskelija voi suorittaa enintään kaksi valinnaista osaa (4 op). Huom! Jos opiskelija haluaa sisällyttää kurssin osaksi pakollisia KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoja, on hänen suoritettava osio 2. Économie et gestion. Mahdollisissa integroiduissa toteutuksissa työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella. Arvosanan muodostus: yhteiskeskustelut 40 %, pienryhmätyöskentely 40 %, suullinen esitys 20 %. (Jos opiskelija suorittaa kolme osioita (4 op), hän pitää vain yhden esitelmän). Oppimateriaali: Jaetaan luennolla. Korvaavuudet: Korvaa kurssit Kie Sciences et technologies, 66C00304 Français des affaires 2a, 66C00305 Français des affaires 2b Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.2, tavoitetaso B2 Esitiedot: Kie ja/tai Kie , LC-4234 Français pour les étudiants d échange, 66B00203 Rédaction de documents professionnels ja/tai LC-4103 Communication professionnelle avancée Arvosteluasteikko: 0 5 Opetuskieli: ranska Lisätietoja: Kurssi täyttää tekniikan alojen vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. LC-4201 Projets francophones BIZ (o,w) (3-4 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Vastuuopettaja: David Erent Opetusperiodi: Lukuvuoden aikana Työmäärä toteutustavoittain: h Osaamistavoitteet: Projets francophones BIZ on projektiopintokokonaisuus, jossa opiskelija voi päättää omat oppimistavoitteensa opettajan johdolla. Opiskelijan projektin on liityttävä työ-, liike- tai talouselämään. Projektin tavoitteet voivat sisältää sekä kieli- ja viestintätaitoja että kulttuurisia taitoja. Projektina voi toimia esim. opintomatka ranskankieliseen maahan, yhteistyö Ranskan instituutin kanssa jne. Sisältö: Sisällöt neuvotellaan opiskelijan ja opettajan kesken. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Toteutus, työmuodot ja arvostelukriteerit neuvotellaan opiskelijan ja opettajan kesken. Arvostelu perustuu raporttiin tai portfolioon. Oppimateriaali: Oma materiaali Korvaavuudet: Ei korvaavuuksia Kurssin kotisivu: Mycourses CEFR-taso: lähtötaso vähintään B1 Esitiedot: Arvosteluasteikko: 0 5

164 Opetuskieli: ranska Lisätietoja: Ilmoittautuminen suoraan vastuuopettajalle LC-4202 Projets francophones (o,w) (3-4 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Vastuuopettaja: David Erent Opetusperiodi: I-V Työmäärä toteutustavoittain: h Osaamistavoitteet: Projets francophones on projektiopintokokonaisuus, jossa opiskelija voi päättää omat oppimistavoitteensa opettajan johdolla. Opiskelijan projektin on liityttävä työelämään, kansainväliseen opiskelukokemukseen tai opiskelijan omaan tutkimukseen. Projektin tavoitteet voivat sisältää sekä kieli- ja viestintätaitoja että kulttuurisia taitoja. Projektina voi toimia esim. opintomatka ranskankieliseen maahan, yhteistyö Ranskan instituutin kanssa jne. Sisältö: Sisällöt neuvotellaan opiskelijan ja opettajan kesken. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Toteutus, työmuodot ja arvostelukriteerit neuvotellaan opiskelijan ja opettajan kesken. Arvostelu perustuu raporttiin tai portfolioon. Oppimateriaali: Oma materiaali Korvaavuudet: Ei korvaavuuksia Kurssin kotisivu: Mycourses CEFR-taso: lähtötaso vähintään B1 Esitiedot: Arvosteluasteikko: 0 5 Opetuskieli: ranska Lisätietoja: Ilmoittautuminen suoraan vastuuopettajalle LC-4403 Diplôme de français professionnel Affaires B2 (3 op) - Ei järjestetä lukuvuonna LC-4404 Diplôme de français professionnel - Affaires B2 (6 op) - Ei järjestetä lukuvuonna LC-4406 Diplôme de français professionnel - Affaires C1 (6 op) - Ei järjestetä lukuvuonna LC-4405 Diplôme de français professionnel - Affaires C1 (3 op) - Ei järjestetä lukuvuonna

165 LC-4901 Ranskankielinen yritysviestintä 1b (3 op) Vastuuopettaja: Armi Sakari-Veltheim Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I-II periodin puoliväliin Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - itsenäinen työskentely 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija selviää liike-elämän suullisen viestinnän tilanteissa tapakulttuurin huomioiden. Opiskelija hallitsee puhelinkeskustelukäytännön, osaa pitää yritysesittelyn ja keskustella argumentatiivisesti. Sisältö: Kurssilla kehitetään puhevalmiutta ja harjoitellaan ranskankielistä viestintää liike-elämän tilanteissa: puhelinkeskustelut, vieraiden vastaanotto, pienimuotoinen yksilöesitys ja yritysesittely ryhmätyönä sekä videoitava debatti. Harjoituksista henkilökohtainen ja ryhmädynamiikkaa analysoiva palaute. Kirjalliset taidot eivät vaikuta arvosanaan. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot 36 h. Armi Sakari-Veltheim 2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (50 %) 3. Kirjalliset ja suulliset harjoitukset (50 %) Oppimateriaali: Luennoilla jaettavat opetusmonisteet Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.3 Tavoitetaso: B1 Esitiedot: Liikeranskan perusteet 2 tai peruskoulun / lukion B2/B3-ranska tai A-ranska. Aiemmin ranskaa opiskelleen on hyvä aloittaa ranskan opinnot tästä kurssista, koska kurssilla on mahdollisuus testata ja kehittää suullista taitoa ja laajentaa liike-elämän sanastoa ilman paineita kirjallisen taidon tasosta. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Ranska ja suomi, tarvittaessa englanti, italia ja espanja. Lisätietoja: Ryhmäkoko 25. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. LC-4902 Français des affaires 1a (3 op) Vastuuopettaja: Armi Sakari-Veltheim Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Kurssin taso: Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - itsenäinen työskentely 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee talouden perusterminologian ja omaa valmiudet talouselämän uutisten seuraamiseen ja niistä keskustelemiseen ranskaksi. Hän oppii suhtautumaan kriittisesti tiedonvälitykseen. Sisältö: Kurssilla hankitaan talouskielen perusterminologia ja valmiuksia toimia ranskalaisyrityksessä tai työskennellä ranskankielisellä alueella. Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen talouselämän uutismateriaaliin ja analysoidaan ranskankielisen tiedonvälityksen ominaispiirteitä sekä opitaan laatimaan niiden pohjalta tiivistelmiä, referaatteja ja presentaatioita. Valmentaa Ranskaan vaihtoon lähteviä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot 36 h. Armi Sakari-Veltheim. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (20 %) 2. Kirjalliset kotitehtävät ja suulliset presentaatiot (30 %) 3. Lopputentti (50 %)

166 Oppimateriaali: Luennoilla jaettavat opetusmonisteet Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B2 Esitiedot: Ranskankielinen yritysviestintä 1 tai peruskoulun A-ranska tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Ranska ja suomi, tarvittaessa englanti, italia ja espanja. Lisätietoja: Ryhmäkoko 25 Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. LC-4903 Grammaire française 1 (2 op) - Ei järjestetä lukuvuonna LC-4904 Grammaire française 2 (o,w) (2 op) - Ei järjestetä lukuvuonna

167 RUOTSI LC-5001 Toisen kotimaisen kielen kokeen (ruotsi) kirjallinen osio (1 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Osaamistavoitteet: Kokeen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus osoittaa sellaista Aaltoyliopiston tekniikan alan korkeakoulujen tutkintosäännön vaatimaa, vähintään tyydyttävää kirjallista ruotsin kielen taitoa, jota edellytetään valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta (laki 424/2003, asetus 481/2003). Sisältö: Ruotsin kirjallinen koe. Kielilain (423/2003) mukaisesti opiskelija saa erillisen arvosanan sekä kirjallisesta että suullisesta kokeesta. Kirjallinen koe koostuu kahdesta osasta; työelämän viestintään liittyvästä sähköpostiviestistä tai muusta lyhyestä viestistä (n sanaa) sekä omaan alaan liittyvästä kirjoitelmasta (n. 150 sanaa). Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa vaadittu kielitaito ruotsin kielessä tutkinnon toisena kotimaisena kielenä seuraavasti: 1. Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen toisen kotimaisen kielen kirjallinen koe (LC-5001). Kokeen voi suorittaa kielikeskuksen rästitentin yhteydessä tai kokeeseen valmentavan kurssin jälkeen (LC-5410, LC- 5411, LC-5610, LC-5815). Huom! koskee vain kyseiselle kurssille osallistuneita). 2. Jonkun muun korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen kirjallinen koe 3. Ruotsin kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto täydennettynä Aaltoyliopiston tekniikan alan korkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella, jossa opiskelijan on osoitettava oman tekniikan alansa sanaston tuntemusta. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: B1-C1 Esitiedot: Ruotsin kielen taidon osoittamista erillisenä kokeena suositellaan vain opiskelijalle, jolla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, mukaan lukien hankittu oman tieteenalan peruskielitaito. 2. Korkeakoulutasoisten ruotsin kielen kurssien suositeltavat esitiedot ilmenevät kurssikohtaisista kuvauksista. Arvosteluasteikko: hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty Ilmoittautuminen: Erilliseen kokeeseen ilmoittaudutaan weboodissa viimeistään 7 päivää ennen koetta. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Peruuttamaton poisjäänti luetaan osallistumiskerraksi. Ks. myös kohdat Esitiedot ja Lisätietoja. Lisätietoja: 1. Erillisen kokeen kirjallinen osio järjestetään neljä kertaa lukuvuodessa kielikeskuksen rästitentin yhteydessä. Erillisen kokeen kesto on 120 minuuttia. Sanakirjan käyttö kokeessa on kielletty. Kokeeseen voi osallistua enintään kolme kertaa. 2. Ennen kokeeseen ilmoittautumista opiskelijan on tehtävä verkossa oleva lähtötasotesti. Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Katso myös kohta Esitiedot. LC-5002 Toisen kotimaisen kielen kokeen (ruotsi) suullinen osio (1 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Työmäärä toteutustavoittain: Noin 6-8 minuutin perinteisen esitelmän pitäminen tai 4-5 minuutin videoesitys omaan alaan liittyvästä aiheesta sekä aiheeseen liittyvä pienryhmäkeskustelu (n. 7 minuuttia). Esityksessä tulee käyttää apuna jotakin esitystekniikkaa. Jokaisen kokeeseen osallistujan tulee osallistua

168 aktiivisesti kunkin esitelmän jälkeen käytäviin pienryhmäkeskusteluihin. Arvostelu perustuu omaan esitelmään sekä kaikkien osallistujien esitelmiä seuraaviin keskusteluihin. Osaamistavoitteet: Kokeen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus osoittaa sellaista Aaltoyliopiston tekniikan korkeakoulujen tutkintosäännön vaatimaa, vähintään tyydyttävää suullisen ruotsin kielen taitoa, jota edellytetään valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta (laki 424/2003, asetus 481/2003). Sisältö: Suullinen ruotsin kielen koe. Kielilain (423/2003) mukaisesti opiskelija saa erillisen arvosanan sekä kirjallisesta että suullisesta kokeesta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa vaadittu kielitaito ruotsin kielessä tutkinnon toisena kotimaisena kielenä seuraavasti: 1. Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen toisen kotimaisen kielen suullinen koe (Kie ). Kokeen voi suorittaa kielikeskuksen rästitentin yhteydessä tai ruotsin suulliseen kokeeseen valmentavien kurssien jälkeen (Kie , LC (Huom. Koskee vain kyseiselle kurssille osallistuneita). 2. Jonkun muun korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen suullinen koe. 3. Ruotsin kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto täydennettynä Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella, jossa opiskelijan on osoitettava oman tekniikan alansa sanaston tuntemusta. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: B1-C1 Esitiedot: 1. Ruotsin kielen taidon osoittamista erillisessä kokeessa suositellaan opiskelijalle, jolla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, mukaan lukien hankittu oman tieteenalan peruskielitaito. 2. Korkeakoulutasoisten ruotsin kielen kurssien suositeltavat esitiedot ilmenevät kurssikohtaisista kuvauksista. Arvosteluasteikko: hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty Ilmoittautuminen: Erilliseen kokeeseen ilmoittaudutaan weboodissa viimeistään 7 päivää ennen koetta. Kurssin jälkeen suoritettavaan kokeeseen ilmoittaudutaan kurssin opettajalle. Ilmoittautuminen on sitova ja peruuttamaton poisjäänti luetaan osallistumiskerraksi. Ks. myös kohta Lisätietoja. Lisätietoja: 1. Erilliseen suulliseen kokeeseen voi osallistua enintään kolme kertaa. 2. Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä. Katso myös kohta Esitiedot. 3. Tämä koe sisältää videoitavan tentin. LC-5410 Tekniikan alan ruotsia (3 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Opetusperiodi: I, II (syksy 2017), III, IV, V (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus t, itsenäinen työskentely t. Mahdollisissa integroiduissa, intensiivisissä tai projektiluonteisissa ryhmissä työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy työelämään ja omaan erikoisalaan liittyvästä ruotsin kielen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Opiskelija osaa tiivistää, jäsentää ja esittää oman alansa tietoa muille ymmärrettävästi ja asiayhteyteen sopivasti. Hän osaa esittää ja perustella näkökantojaan ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisiä omaan alaan liittyviä yleisluontoisia tekstejä. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti työelämään ja jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyviä tilanteita. Opiskelija oppii esimerkiksi erilaisiin tilanteisiin soveltuvia kommunikatiivisia ilmaisutapoja, joiden avulla hän voi tuoda esille omia näkökantojaan, kertoa että on samaa mieltä tai eri mieltä sekä perustella että pyytää perusteluja. Lisäksi pohditaan, miten ruotsinkielinen kulttuuri vaikuttaa työelämän

169 viestintään. Ajankohtaisten lehtiartikkeleiden avulla tutustutaan sekä yleiskielen että oman alan sanastoon. Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita. Opiskelija työstää kirjallisia tehtäviään ja pyrkii parantamaan suullista ilmaisuaan saamansa palautteen perusteella ja erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö, suullinen alustus ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla ja oppitunneille valmistautuminen sekä tekstin ymmärtämistaito (?) (50 %) Vaiheittain työstettävät kirjalliset tehtävät (50 %). Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa (80 % kontaktiopetuksesta). Läsnäolovelvollisuus integroiduissa, intensiivisissä tai projektiluonteisissa ryhmissä vaihtelee toteutustavan mukaan. Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1, tavoitetaso: B1 B2 Esitiedot: Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä vähintään 25. Arvosteluasteikko: 0-5, kurssin arvosana määräytyy kirjallisten tehtävien ja suullisen kielitaidon jatkuvan näytön perusteella. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja, eli vastata taitotasoa B1. Opetuskieli: ruotsi, apukielenä suomi Lisätietoja: Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kokeen kirjalliseen (Kie ) ja suulliseen (Kie ) osioon. Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, on hänellä mahdollisuus osallistua tämän kurssin käyneille järjestettävään toisen kotimaisen kielen kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen. Opettaja antaa lisätietoja kokeiden suorittamisesta. Tämä kurssi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa läsnäolollaan ensimmäisellä opetuskerralla. LC-5411 Tekniikan alan ruotsia perusteellisesti (4 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Opetusperiodi: I II (syksy 2017), III - IV, IV V (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus t, itsenäinen työskentely t Mahdollisissa integroiduissa, intensiivisissä tai projektiluonteisissa ryhmissä työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy tyydyttävästi työelämään ja omaan erikoisalaan liittyvästä ruotsin kielen suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Opiskelija osaa tiivistää, jäsentää ja esittää oman alansa tietoa muille ymmärrettävästi ja asiayhteyteen sopivasti. Hän osaa kertoa mielipiteistään ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisiä omaan alaan liittyviä yleisluontoisia tekstejä. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti työelämään ja jokapäiväiseen kielenkäyttöön liittyviä tilanteita. Opiskelija oppii esimerkiksi erilaisiin tilanteisiin soveltuvia kommunikatiivisia ilmaisutapoja, joiden avulla hän voi tuoda esille omia näkökantojaan, kertoa että on samaa mieltä tai eri mieltä sekä perustella että pyytää perusteluja. Lisäksi pohditaan, miten ruotsinkielinen kulttuuri vaikuttaa työelämän viestintään. Ajankohtaisten lehtiartikkeleiden avulla tutustutaan sekä yleiskielen että oman alan sanastoon. Opiskelija aktivoi ruotsin kielen keskeisiä rakenteita mm. rakenne- ja sanastoharjoituksin itsenäisesti ja pienryhmässä. Opiskelija työstää kirjallisia tehtäviään ja pyrkii parantamaan suullista ilmaisuaan saamansa palautteen perusteella ja erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Kurssin harjoitukset voidaan eriyttää vastaamaan kunkin ryhmän tarpeita ja oppimistyylejä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö, suullinen alustus ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla ja oppitunneille valmistautuminen sekä tekstin ymmärtämistaito (50 %). Vaiheittain työstettävät kirjalliset tehtävät (50 %). Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa (80 % kontaktiopetuksesta).

170 Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2 (?), tavoitetaso: B1 Esitiedot: Pistemäärä ruotsin lähtötasotestistä Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ruotsin opinnoissa. Arvosteluasteikko: 0-5, kurssin arvosana määräytyy kirjallisten tehtävien ja suullisen kielitaidon jatkuvan näytön perusteella. Kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja, eli vastata taitotasoa B1. Lisätietoja: Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kokeen kirjalliseen (Kie ) ja suulliseen (Kie ) osioon. Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, on hänellä mahdollisuus osallistua tämän kurssin käyneille järjestettävään toisen kotimaisen kielen kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen. Opettaja antaa lisätietoja kokeiden suorittamisesta. Tämä kurssi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa läsnäolollaan ensimmäisellä opetuskerralla. LC-5620 Ruotsin kirjallinen itseopiskelukurssi (2 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Opetusperiodi: Itseopiskelukurssi, aloitusperiodit II (syksy 2017) ja IV (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: Aloitusluento 2 t, itsenäinen työskentely 44 t, opettajan antaman palaute 8 t. Osana integroitua kurssia työmäärä toteutustavoittain voi vaihdella. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija selviytyy työelämään ja omaan erikoisalaan liittyvistä ruotsin kielen kirjallisista viestintätilanteista. Opiskelija osaa tiivistää, jäsentää ja esittää oman alansa tietoa muille ymmärrettävästi ja asiayhteyteen sopivasti. Hän osaa esittää ja perustella näkökantojaan ruotsiksi. Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisiä omaan alaan liittyviä yleisluontoisia tekstejä. Lisäksi hän osaa soveltaa sekä yleistä että teknillistä sanastoa kirjallisessa viestinnässä. Sisältö: Kurssilla opiskelija kirjoittaa työelämän viestintään liittyviä yleisiä ja alakohtaisia tekstejä huomioiden viestintätilanteiden edellyttämät rakenteet ja tyylit. Opiskelija harjoittelee erilaisiin tilanteisiin soveltuvia ilmaisutapoja, joiden avulla hän voi selkeästi ja tiiviisti jäsentäen välittää tietoa, ilmaista omia näkökantojaan sekä perustella ja pyytää perusteluja. Opiskelija työstää kirjallisia tehtäviä saamansa palautteen perusteella ja erilaisia apuvälineitä hyödyntäen. Samalla hän kertaa ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely ja opettajan antaman aikataulun mukaan palautettavat kirjalliset harjoitustyöt. Osallistuminen pakolliseen aloitusluentoon ja palautetilaisuuksiin. Kurssin tehtävät on palautettava kahden periodin sisällä kurssin alkamisesta. Oppimateriaali: Materiaali opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1, tavoitetaso: B1-B2. Esitiedot: Vähintään 25 pistettä ruotsin lähtötasotestistä. Arvosteluasteikko: hyväksytty / hylätty. Kurssin arvosana määräytyy kurssilla tehtyjen harjoitustöiden perusteella. Kaikki kurssin harjoitustyöt tulee olla hyväksytysti suoritettuja eli vastata taitotasoa B1. Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi ja ruotsi Lisätietoja: Kurssille ilmoittautuminen vahvistetaan osallistumalla kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävälle erilliselle aloitusluennolle, jonka tarkka ajankohta ilmoitetaan WebOodissa aina lukukauden alussa. Ennen kurssille ilmoittautumista opiskelijan on tehtävä verkossa oleva ruotsin lähtötasotesti. Kurssi valmentaa toisen kotimaisen kielen kokeen kirjalliseen (LC-5001) osioon. Kun opiskelija on suorittanut kurssin

171 hyväksytysti, on hänellä mahdollisuus osallistua tämän kurssin käyneille järjestettävään toisen kotimaisen kielen kirjalliseen kokeeseen. Opettaja antaa lisätietoja kokeiden suorittamisesta. Kurssi voidaan sisällyttää osaksi integroitua ruotsin kurssia. LC-5810 Ruotsinkielisen viestinnän alakohtainen itseopiskelukurssi (3 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen kandidaatin- tai maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: Itseopiskelukurssi. I (syksy 2017), III, V (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 8 h ja itsenäistä työskentelyä 73 h seuraavasti: Ohjaukseen osallistuminen ja palautekeskustelut 6 h Itsenäinen syventyminen painettuun ja digitaaliseen materiaaliin 30 h Kirjoitustehtävät, suulliset harjoitukset ja näiden työstäminen 35 h Suullinen esitelmä: valmistautuminen 8 h sekä esitelmä ja keskustelu 2h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan osaat viestiä asiantuntevasti valitsemastasi oman alasi aiheesta. Osaat: - omaksua ruotsinkielisiä aihekohtaisia oman ammattialasi tekstejä ja käyttää aiheeseen kuuluvaa, keskeistä erityissanastoa - viestiä aiheesta tilanteen vaatimalla tavalla kirjallisesti ja suullisesti eri viestintävälineissä, myös puhetta, kuvaa ja tekstiä yhdistäen - tuottaa oman alasi työelämätilanteisiin tai opiskeluun liittyviä keskeisiä tekstilajeja - tunnistaa ja soveltaa asiayhteyteen sopivaa ja toimivaa kieltä. Sisältö: Kurssilla perehdytään itsenäisesti ajankohtaiseen talouden, tekniikan, taiteen, muotoilun tai arkkitehtuurin aiheeseen sekä siihen liittyvään sanastoon. Aiheesta viestitään sekä suullisesti että kirjallisesti eri tekstilajien ja viestintävälineiden erikoispiirteet huomioiden. Työelämään tai opiskeluun liittyvät tekstit ja suulliset, myös elektroniset esitykset, työstetään palautteen perusteella ja apuvälineitä hyödyntäen. Kurssilla tuotetaan myös multimodaalisia tekstejä. Kurssilla huomioidaan lisäksi kulttuurisia eroja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Kurssin aloitus. Aihe sekä kurssitehtävät että aikataulu sovitaan yhdessä opettajan kanssa. 2. Aihealueeseen ja materiaalin perehtyminen itsenäisesti. 3. Kirjalliset tehtävät ruotsiksi: 1 raportti (n. 2-3 s.) ja 1-2 työelämään tai akateemiseen maailmaan liittyvää tekstiä (60 % arvosanasta). 4. Palautekeskustelut opettajan kanssa. 5. Tehtävien työstäminen palautteen perusteella. 6. Suulliset harjoitukset sekä suullinen esitelmä että keskustelu ruotsiksi (40 % arvosanasta). Kaikki yllä olevat osiot 1 6 ovat pakollisia. Kaikkien kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Oppimateriaali: Materiaali (painettu ja elektroninen) sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Korvaavuudet: Kurssi ei anna merkintää toisen kotimaisen kielen kokeesta. Katso alla kohta Lisätietoja. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B2 Tavoitetaso: B2-C1 Esitiedot: Jokin seuraavista vaihtoehdoista opiskelijan korkeakoulun mukaan: 1) BIZ 72A00100, pakollinen esitieto, 2) Kie /Kie tai vastaavat taidot,

172 3) LCA-5701/LCA-5702 tai vastaavat taidot. Lisäksi suosituksena vähintään 32 pistettä lähtötasotestistä Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu sekä WebOodissa että ottamalla yhteyttä opettajaan sähköpostitse. Kts. Lisätietoja. Opetuskieli: ruotsi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille, jotka haluavat syventää oman ammattialansa ruotsin kielen taitoa työelämää tai akateemista kontekstia varten. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset aikaisemmin suoritetut ruotsin kielen kurssit ja tentit sekä lähtötasotestin pistemäärä. Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. CHEM, ELEC, ENG, SCI ja ARTS: Kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua ruotsin kielen kirjalliseen (LC-5001/ LCA-5701) ja/tai suulliseen kokeeseen (LC-5002/ LCA-5702). Opettaja antaa lisätietoja kokeista. LC-5811 Yrityselämä, yhteiskunta ja kulttuuri Pohjolassa (3 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen kandidaatin- tai maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin tai KTK- tai KTMtutkintoon sisältyvään Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen. Opetusperiodi: II, järjestetään joka toinen lukuvuosi Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 57 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi olet vahvistanut kulttuurista ja suullista valmiuttasi työskennellä tai opiskella Pohjoismaissa erityisesti omalla alallasi. Ymmärrät paremmin Pohjoismaiden historiallisia erityispiirteitä, taloutta, yrityselämää, yhteiskuntarakennetta ja pohjoismaista kulttuuria. Osaat: - ottaa huomioon työelämän kulttuurisia eroja - toimia vuorovaikutteisesti pohjoismaisissa yhteyksissä sekä pitää esitelmiä ruotsiksi kohderyhmä ja tilanne huomioiden - keskustella oman alasi ajankohtaisista teemoista - hyödyntää tuntemustasi muiden Pohjoismaiden opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä yrityksistä. Sisältö: Kurssilla käsitellään kulttuurisia ja kielellisiä erityispiirteitä, yrityskulttuuria ja yrityselämää, taloutta sekä yhteiskunnallisia olosuhteita eri Pohjoismaissa. Opiskelija paneutuu tiettyyn, oman alan ajankohtaiseen teemaan. Kurssiin sisältyy suullisia harjoituksia, kuten esitelmiä kulttuurista, yrityskulttuurista, yhteiskunnasta ja omasta ammattialasta pohjoismaisesta näkökulmasta sekä keskusteluja ajankohtaisten ja oman alan artikkeleiden pohjalta. Kurssi painottuu aktiiviseen, kommunikatiiviseen osallistumiseen. Kurssilla opiskelija työstää oppimispäiväkirjaa lukemiensa artikkeleiden ja tunnilla opitun pohjalta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö oppitunneilla ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suulliset esitykset 70 % arvosanasta 2. Oppimispäiväkirja 30 % arvosanasta 3. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa 80 % opetuskerroista. Oppimateriaali: Materiaali opettajan ohjeiden mukaan Korvaavuudet: Kurssi ei anna merkintää toisen kotimaisen kielen kokeesta. Katso alla kohta Lisätietoja. Kurssin kotisivu: CEFR-taso:Tavoitetaso: B2 Esitiedot:

173 Jokin seuraavista vaihtoehdoista opiskelijan korkeakoulun mukaan: 1) BIZ 72A00100, pakollinen esitieto, 2) Kie /Kie tai vastaavat taidot, 3) LCA-5701/LCA-5702 tai vastaavat taidot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kts. myös alla kohta Lisätietoja. Opetuskieli: ruotsi (ja mahdollisuuksien mukaan muut pohjoismaiset kielet) Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille, jotka ovat lähdössä vaihtoon johonkin Pohjoismaahan, haluavat työskennellä tai matkustaa Pohjoismaissa, solmia pohjoismaisia yhteyksiä tai muuten ovat kiinnostuneita Pohjoismaista. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset aikaisemmin suoritetut ruotsin kielen kurssit ja tentit sekä lähtötasotestin pistemäärä. Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. ARTS, SCI, ENG, CHEM ja ELEC: Kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua ruotsin kielen kirjalliseen (LC- 5001/LCA-5701) ja/tai suulliseen kokeeseen (LC-5002/ LCA-5702). Opettaja antaa lisätietoja kokeista. LC-5816 Projektipohjainen yritysviestintä (3 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen kandidaatin- ja maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin tai KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: V (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 24 t Itsenäinen työskentely 57 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat: - viestiä ammattimaisesti yrityksen operatiivisissa toiminnoissa, kuten tuotanto, markkinointi, logistiikka, jne. - kirjoittaa raportteja, muistioita ja muita kirjallisia asiakirjoja yritysmaailman käytäntöjen mukaan - neuvotella ja argumentoida yrityksen ulkoisen ja sisäisen viestinnän tilanteissa sekä edustaa yritystä niin asiakaskontakteissa kuin yhteistyökumppaneiden parissa. Lisäksi tunnet ruotsalaista yrityskulttuuria. Sisältö: Kurssi sisältää projektityötä, joka toteutetaan yrityssimulaation muodossa siten, että eri pienryhmät vastaavat yrityksen eri toiminnoista. Suulliset harjoitukset koostuvat presentaatioista, keskusteluista ja kokouksista, jotka osittain toteutetaan digitaalisin välinein. Kirjalliset tehtävät koostuvat raporteista. muistioista, kyselyistä, analyyseistä ja muista kirjallisista asiakirjoista, joita kuuluu yrityksen viestintään. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (24 h) 2. Annettujen tehtävien tekeminen omatoimisesti ohjelman mukaan (57 h) % läsnäolo Arviointi: kirjalliset tehtävät 50 %, suulliset tehtävät 50 % Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssiin sisältyy videoitavia tehtäviä. Oppimateriaali: Opettajan ohjeen mukaan Korvaavuudet: Korvaa kurssin LC-5813 Ruotsinkielinen yritysviestintä operatiivisissa toiminnoissa Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B2, tavoitetaso C1

174 Esitiedot: BIZ 72A00100 ja/tai perusteelliset tiedot yrityksissä ja elinkeinoelämässä käytettävästä ruotsin kielestä. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa. Opetuskieli: ruotsi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille, jotka haluavat syventää oman ammattialansa ruotsin kielen taitoa työelämää tai akateemista kontekstia varten. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset aikaisemmin suoritetut ruotsin kielen kurssit ja tentit sekä lähtötasotestin pistemäärä. Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. CHEM, ELEC, ENG, SCI ja ARTS: Kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua ruotsin kielen kirjalliseen (LC-5001/ LCA-5701) ja/tai suulliseen kokeeseen (LC-5002/LCA-5702). Opettaja antaa lisätietoja kokeista. LC-5814 Yritysviestinnän erityisteemat (3 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen kandidaatin- ja maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot tai KTK- tai KTMtutkintoon sisältyvään Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen. Opetusperiodi: I, II (syksy 2017), III, IV, V (kevät 2018). Kurssi on tarjolla koko lukuvuoden. Opiskelija valitsee periodin, jolloin hän kurssin suorittaa. Työmäärä toteutustavoittain: - itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen 30 t - raportin kirjoittaminen ruotsiksi 46 t - suullinen raportointi 1 t - raportin viimeistely 4 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - sinulla on asiantunteva kieli- ja viestintätaito - tunnet pohjoismaisia yhteiskunnallisia konteksteja ja tiedät, miten niissä toimitaan - pystyt tuottamaan sekä suullisia että kirjallisia tekstejä annetusta talous/yrityselämän aiheesta ja osaat toimia kyseisessä kontekstissa. Sisältö: Kurssilla tutustutaan itsenäisesti pohjoismaiselle taloudelle ja yhteiskuntaelämälle tyypillisiin tilanteisiin taloudessa ja yrityselämässä sekä perehdytään vaativien alan tekstien erityissanastoon. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Yhteys teema-alueesta vastaavaan/vastaaviin opettajaan/opettajiin 2. Kirjallisuuteen perehtyminen (n. 200 s) 3. Raportin kirjoittaminen (15 s, 80 % arvosanasta) 4. Suullinen raportointi (20 % arvosanasta) Oppimateriaali: Opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee aiheen kahdesta eri vaihtoehdosta/suorittaa molemmat vaihtoehdot (ks. ruotsin kielen verkkosivut). Korvaavuudet: Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B2-C1, tavoitetaso C1-C2 Esitiedot: BIZ 72A00100 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: Sähköpostitse ruotsin opettajille. Opetuskieli: ruotsi

175 Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu niille Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille, jotka haluavat syventää oman ammattialansa ruotsin kielen taitoa työelämää tai akateemista kontekstia varten. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset aikaisemmin suoritetut ruotsin kielen kurssit ja tentit sekä lähtötasotestin pistemäärä. Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. LC-5815 Ruotsin syventävä työelämäviestintä (3 op) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen kandidaatin- tai maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin tai KTK- tai KTMtutkintoon sisältyvään Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen. Opetusperiodi: III (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 24 h, opiskelijan muu työmäärä ja itsenäinen työskentely 57 h. Voidaan suorittaa osittain projektiluontoisena. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi olet syventynyt itse valitsemasi, alakohtaiseen aihealueeseen ja sen erityissanastoon erilaisia lähteitä hyödyntäen. Osaat soveltaa oppimaasi oman ammattialasi viestintätilanteiden vaatimalla tavalla sekä kirjallisesti että suullisesti. Osaat: - viestiä, argumentoida ja neuvotella asiallisesti ja vakuuttavasti tämän päivän työ- ja liike-elämän vuorovaikutustilanteissa ja eri alakohtaisissa tehtävissä - perehdyttyäsi valitun yrityksen tietyn liiketoiminta-alueen osaan raportoida siitä kirjallisesti ja suullisesti asianmukaisesti Sisältö: Kurssilla harjoitellaan alakohtaisesti työ- ja liike-elämän ajanmukaisen kielenkäytön viestintätilanteita. Opiskelija kehittää esittely-, argumentointi- ja neuvottelutaitojaan itsenäisesti ja pari- ja ryhmätyönä sekä toimimistaan aktiivisena keskustelijana työelämän eri vuorovaikutustilanteissa. Kurssiin kuuluu räätälöity yritysvierailu, josta opiskelija raportoi suullisesti ja kirjallisesti. Osa tehtävistä suoritetaan ajanmukaista viestintätekniikkaa hyödyntäen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: - Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (24 h) - Annettujen tehtävien tekeminen omatoimisesti ohjelman mukaan 57 Arviointi: Suullisen kielitaidon jatkuva näyttö oppitunneilla, suulliset etätehtävät ja tekstin ymmärtämistaito (50 %), vaiheittain työstettävät kirjalliset tehtävät (50 %). Kirjallisten ja suullisten tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettuja ennen kurssin päättymistä. Kurssilla on 80 % läsnäolovelvollisuus. Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali sekä ajankohtaiset artikkelit. Opiskelijan itse valitsema ja työstämä alakohtainen materiaali. Korvaavuudet: Kurssi ei anna merkintää toisen kotimaisen kielen kokeesta. Katso alla kohta Lisätietoja. CEFR-taso: Lähtötaso: B2, tavoitetaso: B2-C1 Esitiedot: Jokin seuraavista vaihtoehdoista opiskelijan korkeakoulun mukaan: 1) BIZ 72A00100, pakollinen esitieto 2) Kie /Kie tai vastaavat taidot, 3) LCA-5701/LCA-5702 tai vastaavat taidot. Lisäksi vähintään 32 p lähtötasotestissä. Arvosteluasteikko: 0-5

176 Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Ks. myös alla kohta Lisätietoja. Opetuskieli: ruotsi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen opiskelijoille, jotka haluavat syventää oman ammattialansa ruotsin kielen taitoa työelämää tai akateemista kontekstia varten. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan mahdolliset aikaisemmin suoritetut ruotsin kielen kurssit ja tentit sekä lähtötasotestin pistemäärä. Kurssi voi sisältää videoitavan harjoituksen/tentin. CHEM, ELEC, ENG, SCI ja ARTS: Kurssin jälkeen on mahdollisuus osallistua ruotsin kielen kirjalliseen (LC-.5001/ LCA-5701) ja/tai suulliseen kokeeseen (lc-5002/ LCA-5702). Opettaja antaa lisätietoja kokeista. LC-5711 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1A (2 cr) Vastuuopettaja: Mari Huvitus Opetusperiodi: I (syksy 2017), III (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 24 t (pienryhmäopetus) + 28 t (itsenäinen työskentely) + 2 t (loppukoe) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa esitellä itsensä tai jonkun toisen henkilön, osaa käyttää yksinkertaisia tervehdys- ja hyvästelyfraaseja, ymmärtää numeroita, hintoja ja kellonaikoja, osaa kertoa missä asuu ja kertoa yksinkertaisin sanoin tavallisesta päivästään, osaa tehdä yksinkertaisia ostoksia sekä tilata jotain ravintolassa tai kahvilassa. Kurssi antaa arkipäiväisissä viestintätilanteissa tarvittavat alkeistaidot ruotsin kielessä. Sisältö: Viestintäharjoituksia, joissa opiskelijat heti alusta alkaen käyttävät kieltä keskustellakseen työstä, opiskelusta, perheestä ja kielitaidosta. He oppivat myös kertomaan osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä käyttämään tervehdys- ja hyvästelyfraaseja. Kurssilla opiskellaan myös aakkoset, lukusanat, ajanilmauksia, verbejä, sanajärjestystä, pronomineja, kysymyssanoja ja substantiiveja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen koe. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija osallistuu säännöllisesti opetukseen (80 % läsnäolo) ja tekee kurssiin liittyvät tehtävät. Oppimateriaali: Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl. Rivstart A1 + A2 tai opettajan antamien ohjeiden mukaan Korvaavuudet: Kie Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso: A1, tavoitetaso A1 Esitiedot: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: englanti, ruotsi Lisätiedot: Alkeistason peruskurssi kansainvälisille tai suomenkielisille opiskelijoille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet ruotsin kieltä. Kurssi ei korvaa tutkinnonsäännön vaatimaa toisen kotimaisen kielen koetta tai sitä vastaavaa koetta, eikä kurssia ole myöskään tarkoitettu kielikokeeseen valmistavaksi kurssiksi. LC-5712 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1B (2 cr) Vastuuopettaja:Mari Huvitus Opetusperiodi: II (syksy 2017), IV (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 24 t (pienryhmäopetus) + 28 t (itsenäinen työskentely) + 2 t (loppukoe) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa puhua harrastuksista yksinkertaisella tavalla ja osaa suunnitella vapaa-ajan aktiviteetteja yhdessä muiden kanssa. Opiskelija osaa kertoa itsestään,

177 perheestään, suvustaan, arkipäivästään, mistä pitää ja mistä ei pidä sekä mitä on tehnyt ja kokenut. Kurssi antaa arkipäivän viestintätilanteissa tarvittavat perustaidot ruotsin kielessä. Content: Viestintäharjoituksia, joissa opiskelijat alusta alkaen käyttävät kieltä mm. keskusteluissa, suunnitteluun, päätöksentekoon, kertomiseen ja esittelyyn. Aihepiirit käsittelevät vapaa-aikaa ja kulttuuria, säätä ja päivämääriä, perhettä, työtä ja arkipäivää. Kurssilla käsitellään myös adjektiiveja, verbejä, sanajärjestystä, substantiiveja, ajanilmaisuja sekä järjestyslukuja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen koe. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija osallistuu säännöllisesti opetukseen (80 % läsnäolo) ja tekee kurssiin liittyvät tehtävät. Oppimateriaali: Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl. Rivstart A1 + A2 tai opettajan antamien ohjeiden mukaan Korvaavuudet: Kie Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso: A1, tavoitetaso: A1-A2 Esitiedot: Kie tai Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: englanti, ruotsi Lisätiedot: Alkeistason peruskurssi kansainvälisille tai suomenkielisille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssin Kie tai Kie jotka muutoin omaavat vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Kurssi ei korvaa tutkinnonsäännön vaatimaa toisen kotimaisen kielen koetta tai sitä vastaavaa koetta, eikä kurssia ole myöskään tarkoitettu kielikokeeseen valmistavaksi kurssiksi. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. LC-5901 Skriftlig kommunikation i arbetslivet (3 op) Ansvarig lärare: Mari Huvitus Kursens status: Undervisningsperiod: III, undervisning (undervisning vartannat år) Arbetsmängd: Närundervisning 24 h, självständigt arbete 57 h. Lärandemål: Efter slutförd kurs - kan du producera centrala texttyper för arbetslivet, även multimodala texter - har du fördjupade insikter i skrivande i organisationer och företag - kan du använda ett klart, funktionellt språk anpassat för målgrupp och situation - kan du bearbeta texter med hjälp av befintliga hjälpmedel - kan du förbättra din text utgående från respons och ge respons på andras texter Innehåll: Kursen tar upp olika texttyper och vad som är kännetecknande för dessa. Den studerande får information om texter i dagens arbetsliv och skriver olika typer av arbetsrelaterade texter. I kursen ingår också samskrivande, respons och textbearbetning. Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder: Kontaktundervisning: arbete och övningar i smågrupper. Självstudier: studeranden skriver och bearbetar texter enligt anvisning. Regelbunden närvaro (80 %) och aktivt deltagande i undervisningen. Obligatoriska skriftliga uppgifter. Studiematerial: Material enligt lärarens anvisningar. Ersättande prestationer: För kursen ges inte anteckning för provet i det andra inhemska språket. Se vidare i Tilläggsinformation. CEFR-nivå: Förkunskaper:Se tilläggsinformation. Bedömningsskala: underkänd/godkänd

178 Anmälning: Anmälning i WebOodi. Antalet platser på kursen är max 20. Minst fem deltagare krävs för att kursen ska ordnas. Undervisningsspråk: svenska Tilläggsinformation: Kursen är avsedd för studerande med svenska som modersmål/skolbildningsspråk. Kursen är även lämplig för tvåspråkiga studerande (finska och svenska) samt för övriga studerande med mycket goda kunskaper i svenska. LC-5902 Muntlig kommunikation i arbetslivet (3 op) Ansvarig lärare: Mari Huvitus Kursens status: Undervisningsperiod: III, ingen undervisning (undervisning vartannat år) Arbetsmängd: Närundervisning 24 h, självständigt arbete 57 h. Lärandemål: Efter slutförd kurs - kan du kommunicera samarbetsinriktat i exempelvis intervju-, mötes- och förhandlingssituationer - kan du argumentera för dina åsikter och övertygande lägga fram dina idéer - kan du bygga upp och framföra muntliga presentationer av olika slag, även videopresentationer - kan du ge och ta emot konstruktiv respons samt analysera din egen muntliga kommunikation - har du fördjupade insikter om vad som är kännetecknande för och viktigt vad gäller muntlig kommunikation i dagens arbetsliv Innehåll: Kursen tar upp olika former av muntlig kommunikation och vad som är kännetecknande för dessa. Den studerande får information om kommunikation i dagens arbetsliv. Den studerande deltar i kommunikationsövningar och planerar och framför olika typer av presentationer. I kursen ingår också videopresentationer, respons och självutvärdering. Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder: Kontaktundervisning: arbete och övningar i smågrupper. Självstudier: planering av presentationer, inspelning på video och analyser enligt anvisning. Regelbunden närvaro (80 %) och aktivt deltagande i undervisningen. Obligatoriska uppgifter. Studiematerial: Material enligt lärarens anvisningar. Ersättande prestationer: För kursen ges inte anteckning för provet i det andra inhemska språket. Se vidare i Tilläggsinformation. CEFR-nivå: Förkunskaper: Se tilläggsinformation. Bedömningsskala: underkänd/godkänd Anmälning: Anmälning i WebOodi. Antalet platser på kursen är max 20. Minst fem deltagare krävs för att kursen ska ordnas. Undervisningsspråk: svenska Tilläggsinformation: Kursen är avsedd för studerande med svenska som modersmål/skolbildningsspråk. Kursen är även lämplig för tvåspråkiga studerande (finska och svenska) samt för övriga studerande med mycket goda kunskaper i svenska.

179 SAKSA LC-6001 Saksa 1 työelämän saksaa (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I II (2017), III-IV (2018) Kurssi järjestetään kahden periodin mittaisena. Työmäärä toteutustavoittain: 24 h (ryhmäopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - pystyt toimimaan työ- ja arkielämän yksinkertaisissa suullisissa viestintätilanteissa, osaat mm. esitellä itsesi, vastata työtäsi ja taustaasi koskeviin kysymyksiin - osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen - tunnistat jonkin verran saksankielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä Sisältö: Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden ja kuullun ymmärtämisen harjoittelu, lyhyiden viestien kirjoittaminen ja saksankielisten maiden tapakulttuuriin tutustuminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Kontaktiopetus 24/36 h ja itsenäinen opiskelu 57/45 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Kirjalliset oppimistehtävät (10%) 3. Kirjallinen kuulustelu osakokein Kaksi kirjallista osakoetta (80 %) Oppimateriaali: Oppikirja Blanco-Kudel: Freut mich 1 (Otava 2017) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla Korvaavuudet: Korvaa kurssit Kie Saksa 1A ja Kie Saksa 1B sekä 62A00001 Liikesaksan perusteet 1 Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1 Esitiedot: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Etusija opiskelijoilla, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksaa. Opetuskieli: Suomi, englanti ja saksa Lisätietoja: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-6002 Saksa 2 työelämän saksaa (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I - II (2017) III IV (2018) Kurssi järjestetään kahden periodin mittaisena. Työmäärä toteutustavoittain: : 24 h (ryhmäopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - selviydyt arki- ja työelämän tavallisista viestintätilanteista - osaat kertoa perustiedot opiskelustasi, työstäsi ja yrityksestäsi ja laatia lyhyitä kirjallisia viestejä

180 - osaat etsiä tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut) - tunnet ja ymmärrät jossakin määrin saksankielisten maiden tapakulttuuria Sisältö: Kielen perusrakenteiden täydentäminen, arkielämän perussanaston ja tavallisen työelämälähtöisen sanaston laajentaminen, arki- ja työelämän keskeisten asioimistilanteiden harjoittelu sekä tutustuminen laajemmin saksankielisiin maihin ja niiden tapakulttuuriin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1.Kontaktiopetus 24/36 h ja itsenäinen opiskelu 57/45 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Kirjalliset oppimistehtävät (10 %) 3. Kaksi kirjallista osakoetta (80 %) Oppimateriaali: (ARTS, CHEM, ELEC, ENG, SCI) Kudel-Kyyhkynen: Einverstanden 2 (Otava, 7. painos 2014) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla. (BIZ) Oppimateriaali ilmoitetaan myöhemmin. Korvaavuudet: Korvaa kurssit Kie Saksa 2A ja Kie Saksa 2B sekä 62A00002 Liikesaksan perusteet 2. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A1 Tavoitetaso: A2 Esitiedot: LC-6001 Saksa 1 työelämän saksaa tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Suomi, englanti ja saksa Lisätietoja: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-6011 Deutsch 3 Työelämän saksaa (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I-II, III- IV Työmäärä toteutustavoittain: 24 h (ryhmäopetus) + 57 (itsenäinen työskentely). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - olet kehittänyt suullista kielitaitoasi ja osaat hieman kielen eri tyylitasoja - pystyt jonkin verran keskustelemaan työelämän haasteista ja oman tulevaisuuden näkymistä - osaat opiskeluun sekä hieman luonnonsuojeluun ja energiakysymyksiin liittyvää sanastoa - tunnet saksan perusrakenteet Sisältö: Suullisen kielitaidon runsas harjoittelu, opiskelu, työ- ja arkielämä saksankielisissä maissa, kieliopillisten rakenteiden laajentaminen ja sujuvampi käyttö, kirjoitustehtävät ja kuullunymmärtämisharjoitukset sekä tutustuminen lisää saksankieliseen kulttuuriin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöt. Arvostelu: Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät 20%, suullinen koe 15% ja kirjallinen tentti 65%. Oppimateriaali: Kudel-Kyyhkynen: Einverstanden 3 (Otava 4.tai myöhempi painos 2012) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla. Korvaavuudet: Korvaa kurssit Kie Saksa 3A ja Kie Saksa 3B. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso A2, tavoitetaso A2.1. Esitiedot: Kie , LC-6002 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5

181 Opetuskieli: suomi, englanti ja saksa Lisätietoja: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. LC-6021 Deutsch 4 Työelämän saksaa (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK- ja KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I-II, III- IV Työmäärä toteutustavoittain: 24 h (ryhmäopetus) + 57 (itsenäinen työskentely). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - pystyt keskustelemaan melko sujuvasti arki ja työelämän asioista - tunnet jonkin verran saksalaista yhteiskuntaa ja uudempaa historiaa ja osaat keskustella niistä - tunnet saksalaisen tapakulttuurin keskeisiä piirteitä ja osaat keskustella niistä - hallitset saksan perusrakenteet ja olet kartuttanut sanavarastoasi. Sisältö: Saksalainen työelämä ja työnhaku, opiskelu ja asuminen, politiikka ja yhteiskunta, liikenne- ja ympäristökysymykset. Runsas suullinen harjoittelu, sanavaraston laajentaminen, peruskieliopin vahvistaminen ja laajentaminen, kuullunymmärtämisharjoituksia ja kirjoitustehtäviä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöt. Arvostelu: Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät 20%, suullinen koe 15% ja kirjallinen tentti 65%. Oppimateriaali: Kudel: Land und Leute (materiaali MyCourses-alustalla) ja opettajan lisämateriaali. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.1, tavoitetaso: B1 Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: saksa Lisätietoja: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. LC-6022 Saksan kielioppia 1 (2 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I-II, III-IV (itseopiskelukurssi) Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus 2 h + itsenäinen työskentely 52 t Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee saksan peruskieliopin ja osaa hakea tietoa verkosta, jos hänen on tarkistettava jokin kielioppiseikka. Sisältö: Saksan kielen peruskielioppi, jonka materiaalin muodostaa itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi. Verkkomateriaali sisältää harjoituksia substantiiveista, adjektiiveistä, verbeistä, prepositioista, pronomineista ja sanajärjestyksestä. Verkossa on myös harjoitusten oikeat vastaukset. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Arvostelu: Kirjallinen tentti. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso A1, tavoitetaso A2-B1 Esitiedot: Kie Kie , LC LC-6031 tai vastaavat tiedot

182 Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi, ruotsi tai englanti Lisätietoja: Kieliopin kertaamista tarvitsevat Deutsch 3 ja 4 kurssien opiskelijat tai noin kolme vuotta koulussa saksaa opiskelleet. LC-6023 Saksan kielioppia 2 (2 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: III-V (itseopiskelukurssi) Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus 4 t, itsenäinen työskentely 50 t Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan hallitset peruskieliopin hyvin, osaat käyttää esim. passiivin kiertoilmaisuja sekä tunnistat ja osaat käyttää muita yleisteknisissä, luonnontieteellisissä ja vaativammissa asiateksteissä esiintyviä rakenteita. Sisältö: Verkkomateriaalista kerrataan verbioppi, adjektiivin taivutus ja prepositiot. Materiaalin painopisteet ovat passiivi, passiivin kiertoilmaukset, funktioverbit, eriävät ja kiinteät yhdysverbit, modaaliverbien erikoiskäytöt, konjunktiivin käyttö asiateksteissä, partisiipit. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Palautettavat tehtävät ja verkkotehtävät. Arvostelu: Kotitehtävät ja kirjallinen tentti. Oppimateriaali: Materiaali MyCourses-alustalla sekä kertaavat verkkotehtävät Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso B1, tavoitetaso B2 Esitiedot: Kie tai Kie tai LC-6021 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: saksa Lisätietoja: Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. Kohderyhmä: Deutsch 5 ja muiden ylempien kurssien opiskelijat. LC-6031 Saksaa vaihtoon lähteville (o,w) (2 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Opetusperiodi: III Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus 24t, itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa saksankielisistä maista ja niiden yhteiskunnasta, tunnet oman vaihtoyliopistosi ja uuden,kotikaupunkisi, osaat keskustella opiskelusta, osaat tunnistaa saksankielisten maiden erikoispiirteitä. Opintojakson suoritettuasi opiskelun aloittaminen uudessa ympäristössä on helpompaa. Sisältö: Saksankielinen yliopisto ja opiskelu saksankielisessä maassa, opiskelijan saksa ja muu puhekieli, saksalainen arkipäivän viestintä, saksankielinen kulttuuri, yhteiskunta ja muu maantuntemus, tutustuminen entisiin vaihto-opiskelijoihin ja heidän kokemuksiinsa, kulttuurien välinen viestintä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Esitelmät, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja. Oppimateriaali: Opetusmateriaali MyCourses-sivuilla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso B1, tavoitetaso B2

183 Esitiedot: Kie , Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: saksa Lisätietoja: Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Kohderyhmä: saksankieliseen maahan vaihtoon tai työharjoitteluun lähtevät opiskelijat. LC-6032 Deutsch 5 Työelämän viestintää (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK- ja KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I-II, III- IV Työmäärä toteutustavoittain: 24 h (ryhmäopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - tunnet työelämälähtöistä viestintää ja olet parantanut suullista ilmaisua työelämälähtöisissä tilanteissa - osaat pitää melko sujuvan esitelmän ja käyttää tilanteeseen jokseenkin sopivia ilmaisuja - pystyt puhumaan hyvin opiskelusta ja arkielämän asioista - olet laajentanut sanavarastoasi ja kehittänyt kuullun- ja tekstinymmärtämistaitojasi ja syventänyt jatkotason kielioppitaitoja Sisältö: Tekstien, erilaisten tehtävien ja esitelmien kautta valotetaan monipuolisesti työelämää sekä saksankielisten alueiden eri aspekteja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvän myös opiskeluun, kulttuuriin, tieteisiin ja tekniikkaan. Jatkotason kielioppirakenteiden itsenäinen kertaaminen ja syventäminen erillisen kielioppiosion avulla. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen,sekä itsenäinen työskentely. Arvostelu: 25 % aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät, 15 % suullinen koe ja 60 % kirjallinen tentti. Oppimateriaali: Opetusmateriaali MyCourses-alustalla Korvaavuudet: Korvaa kurssin Deutsch Niveau 5 Kie Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.1., tavoitetaso B2 Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: saksa Lisätietoja: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. LC-6033 Deutsch 6 Työelämän viestintää (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK- tai KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I-II Työmäärä toteutustavoittain: 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely) TAI 24 h (ryhmäopetus) +

184 57 (itsenäinen työskentely). Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat ilmaista itseäsi sujuvasti työelämän eri tilanteissa, myös kirjallisesti - osaat pitää sujuvan esitelmän ja käyttää tilanteen vaatimia ilmauksia - pystyt keskustelemaan sujuvasti opiskelusta ja eri ajankohtaisista asioista - osaat käyttää ja hyödyntää saksankielistä mediaa Sisältö: Viestintätaitoja painottava kurssi, joka keskittyy työelämään ja sen haasteisiin, opiskeluun ja eri ajankohtaisiin aiheisiin. Esitelmän pitäminen, web-tehtäviä, artikkelien lukeminen, videot, kontakteja saksankielisiin vaihto-opiskelijoihin. Kurssiin kuuluu vierailuja saksankielisiin työelämän tilaisuuksiin yliopiston ulkopuolelle, Oppimisen ja edistymisen esittäminen portfoliolla. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen sekä lyhyitä kirjoitustehtäviä ja portfolio. Arvostelu: Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät 20%, esitelmä 20%, suullinen koe 20% ja portfolio 40%. Oppimateriaali: Opetusmateriaali MyCourses-alustalla Korvaavuudet: Korvaa kurssin Deutsch Niveau 6 Kie Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B2, tavoitetaso B2.1-C1 Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: saksa Lisätietoja: Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. LC-6034 Technisches Deutsch (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot, Avoin yliopisto. Opetusperiodi: III-IV Työmäärä toteutustavoittain: 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely) tai 24 h (ryhmäopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan osaat kuvata kirjallisesti ja suullisesti oman alasi teknisiä prosesseja ja selittää, miten erilaiset laitteet toimivat. Olet laajentanut tekniikan perussanastoasi ja osaat käyttää sujuvasti tyypillisiä tekniikan saksan rakenteita. Sisältö: Aiheita mm. ympäristöteknologia, oma ala, keksinnöt, tieteen ja tekniikan kieli. Pienryhmätyöskentely, jokainen pitää esitelmän, asiantuntijaluento, vierailu yliopiston ulkopuolella (esim. Siemens), edellytetään itsenäistä työskentelyä verkossa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely. Arvostelu: 15% aktiivinen osallistuminen, 15% esitelmä ja 70% kirjallinen tentti. Oppimateriaali: Opetusmoniste ja verkkomateriaali. Korvaavuudet: Kie ja Kie Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1, tavoitetaso B2 Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: saksa Lisätietoja: Kevään 2018 kurssi on tarkoitettu kemian tekniikan opiskelijoille. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä. Toteutus työtavoittain voi vaihdella mahdollisten integroitujen kurssien osalta.

185 LC-6035 Landeskunde (o,w) (3-6 op) Vastuuopettaja: Pauli Kudel Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen kandidaatin- ja maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin, KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot tai KTK- tai KTMtutkintoon sisältyvään Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Opetusperiodi: III IV (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: - 3 op: kontaktiopetus 24h, opiskelijan muu työmäärä 57h - 6 op: edellisen lisäksi kontaktiopetus 4h, itseopiskelu 77h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - tunnet Saksan lähihistorian päälinjat - olet perehtynyt kunkin ajankohdan tekniseen, kauppatieteelliseen tai taiteen alaan - osaat keskustella ja kirjoittaa näistä teemoista - ymmärrät nykyoloja paremmin - kontaktiopetuksessa tavoitteena on tekniikan, talouden ja taiteen kohtaaminen pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta. Sisältö: Ennen kontaktituntia opiskelija tutustuu itsenäisesti (yksin ja/tai ryhmässä) kyseisen tunnin teemoihin. Kontaktiopetuksessa aiheita syvennetään suulliseen kielitaidon harjoittamiseen pari- ja ryhmätöinä. Saksan maantuntemusta tekniikan, talouden ja taiteen näkökulmasta Weimarin tasavallassa, kansallissosialismin aikana, kahden Saksan aikakaudella, yhdistymisen aikaan ja sen jälkeen. Kunkin aikakauden vertailu toiseen ja niiden suhde nykyhetkeen. Kurssin sisältö vaihtuu lukukausittain. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Monimuotoista kontaktiopetusta 24 (tai 28)h + itsenäinen tai parityöskentely 57 h. 2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja itseopiskelu 3. Suullinen tentti + esitelmä (35 %), kirjalliset tehtävät (35 %), aktiivisuus (30 %) Oppimateriaali: Materiaali MyCourses - oppimisympäristössä Korvaavuudet: Korvaa kurssin LC-6625 Deutsche Landeskunde Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B2 Tavoitetaso: C1 Esitiedot: Kie Deutsch Niveau 5, Deutsch 5 Työelämän viestintää tai vastaavat tiedot. Saksankielinen yritysviestintä 2, Liike-elämän saksaa 2a tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-6111 Liike-elämän saksaa 1a (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I - II (2017), III - IV (2018) Kurssi järjestetään erillisenä ja saman sisältöisenä syksyllä ja keväällä. Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus: 36 h - opiskelijan muu työmäärä: 45 h Kurssi on poikkeustapauksessa mahdollista suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen sinulla on liike-elämässä tarvittavat perusvalmiudet toimia mm. saksan

186 kielellä liikematkan eri vaiheissa, isännän/emännän roolissa, ravintolassa ja messuilla ja valmiuksia hoitaa puhelimitse yksinkertaisia asioita ja laatia pieniä viestejä esim. tapaamisista sovittaessa. Tunnet saksalaisen tapakulttuurin perusteet ja on tietoinen kulttuurieroista. Saksan kieliopin perusrakenteet on myös kerrattu ja omaksuttu. Sisältö: Kontaktitunneilla käsitellään liike-elämän rutiinitilanteita ja niistä selviytymiseen tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa sekä herkistetään opiskelijoita tunnistamaan ja ottamaan huomioon Saksan ja Suomen yrityskulttuureissa olevat eroavuudet. Tilannelähtöisissä harjoituksissa painotetaan myös rakenteellisesti korrektin kielenkäytön tärkeyttä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Monimuotoista kontaktiopetusta kerran viikossa (à 3 h) kahden periodin ajan. 2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ja viikoittaiset kotitehtävät (20 %) 4. Kirjallinen tentti kurssin päätyttyä (80 %) tai kirjallinen loppukuulustelu (100 %) Kirjallisuus: Luodeslampi, U. & Steuer, O. (2004) Jawohl! neu. ISBN Oppimateriaali: Luodeslampi, U. & Steuer, O. (2004) Jawohl! neu. ISBN sekä tunneilla jaettava lisämateriaali Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62A00101 Deutsch beruflich 1. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A1-A2 Tavoitetaso: B1 (saavutetaan suorittamalla LC-6111 JA LC-6112) Esitiedot: Peruskoulun / lukion B2- tai B3-saksa tai LC-6002 tai vastaavat taidot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Suomi ja saksa Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. LC-6112 Liike-elämän saksaa 1b (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I II (2017), III - IV (2018) Kurssi järjestetään erillisenä ja saman sisältöisenä syksyllä ja keväällä. Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - opiskelijan muu työmäärä 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen pystyt toimimaan suullisissa rutiiniluonteisissa työ- ja arkiympäristön tilanteissa, olet tietoinen saksan kielialueen tapakulttuurin perusteista, äännät pääsääntöisesti oikein ja hallitset työelämän perussanastoa. Sisältö: Sisältö jakaantuu itseopiskeluun ja siihen perustuvaan käytännön harjoitteluun kontaktitunneilla. Harjoitellaan suullista viestintää rutiiniluonteisissa työ- ja arkiympäristön tilanteissa, tutustutaan saksankielisten maiden tapakulttuuriin, harjoitellaan oikeaa ääntämistä, vahvistetaan työelämän perussanaston osaamista. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Itseopiskelua monisteen ja kurssin kotisivulta saatavan äänite- ja lisämateriaalin avulla 2. Monimuotoista kontaktiopetusta kerran viikossa (à 3 h) kahden periodin ajan. 3. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin 4. Arvosana muodostuu kahdesta osasta: suullinen tentti kurssin loppuvaiheessa (80 %), itseopiskelu ja aktiivisuus kontaktitunneilla (20 %). Oppimateriaali: Opetusmoniste, äänitteet ja muu tunneilla jaettava materiaali. Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62A00102 Deutsch situativ 1. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A1-A2 Tavoitetaso: B1 (saavutetaan suorittamalla LC-6111 JA LC-6112) Esitiedot: Peruskoulun / lukion B2- tai B3-saksa tai LC-6111 tai vastaavat tiedot.

187 Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-6121 Liike-elämän saksaa 2a (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I II (2017) Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus: 36 h - opiskelijan muu työmäärä: 45 h. Kurssi on poikkeustapauksissa mahdollista suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen sinulla on valmiudet toimia kaupankäyntiin, yritysvierailuihin, messuihin ja tuotteiden markkinointiin liittyvissä tavanomaisissa toimintaympäristöissä kulttuurierot huomioiden. Tunnet myös suhdanteiden sekä yrityksen ja sen taloudellisen tilan kuvaamisessa tarvittavan perusterminologian. Sinä hallitset ammattikielen keskeiset rakenteet ja osaat myös laatia yritysvierailuihin ja messutapaamisiin liittyviä kirjallisia viestejä. Sisältö: Kontaktitunneilla tutustutaan tekstiesimerkkien avulla liike-elämän etikettiin, kulttuurieroihin ja kirjallisten viestien laadinnan perusteisiin. Saksan yritystyyppejä ja yritysten ajankohtaista tilannetta käsitellään myös, samoin Saksaa messumaana ja saadaan yleistietoa messuille osallistumisesta. Tietoa Suomen ja Saksan välisestä kaupasta opiskelijat saavat tuoreimmista lehtiartikkeleista. Näin opittua erikoissanastoa harjoitellaan mm. tulkitsemalla osin suullisesti mutta pääasiassa kirjallisesti erilaisia grafiikoita. Ammattitekstejä käsiteltäessä huomioidaan aina niihin tyypillisesti liittyvät kieliopilliset rakenteet. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Monimuotoista kontaktiopetusta kerran viikossa (à 3 h) kahden periodin. 2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ja viikoittaiset kotitehtävät (20 %) 3. Kirjallinen tentti kurssin päätyttyä (80%) tai kirjallinen loppukuulustelu (100 %) Oppimateriaali: Materiaali MyCourses-alustalla sekä tunneilla jaettava lisämateriaali. Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62B00201 Deutsch beruflich 2. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B2 (saavutetaan suorittamalla LC-6121 JA LC-6122) Esitiedot: Saksankielinen yritysviestintä 1 tai LC-6112 tai muut vastaavat taidot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa ja suomi Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. LC-6122 Liike-elämän saksaa 2b (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus Opetusperiodi: III - IV (2018)

188 Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 36 h - opiskelijan muu työmäärä 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen osaat suullisesti kuvata yritys- ja kansantalouden keskeisiä toimintoja, pystyt osallistumaan argumentoivaan keskusteluun, ottamaan huomioon kulttuurierot ja pystyt pitämään esitelmän talous- tai yrityspainotteisesta aiheesta. Lisäksi hallitset yrityksen ja kansantalouden keskeisten toimintojen kuvaamiseen tarvittavan terminologian. Sisältö: Kurssi koostuu itseopiskelusta ja siihen perustuvasta käytännön harjoittelusta kontaktitunneilla. Keskeisiä sisältöjä ovat suullisten viestintätaitojen kehittäminen eri työelämän tilanteissa, argumentoiva keskustelu ajankohtaisista ja keskeisistä työelämään liittyvistä aiheista, keskusteleminen kulttuurieroista sekä yritystoiminnan kuvaus. Jokainen opiskelija pitää yhden esitelmän joko yksin talouspainotteisesta aiheesta tai yritysesittelyn pienryhmässä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Itseopiskelua monisteen ja kurssin kotisivulta saatavan äänite- ja lisämateriaalin avulla 2. Monimuotoista kontaktiopetusta kerran viikossa (à 3 h) kahden periodin ajan. 3. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin. 4. Arvosana muodostuu kolmesta osasta: puolen tunnin suullinen loppukeskustelu opettajan kanssa (50 %), itseopiskelu ja aktiivisuus kontaktitunneilla (25 %), yksi suullinen esitelmä (25 %). Oppimateriaali: Opetusmoniste, äänitteet ja muu tunneilla jaettava materiaali Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62B00202 Deutsch situativ 2. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1 Tavoitetaso: B2 (saavutetaan suorittamalla LC-6121 JA LC-6122) Esitiedot: Saksankielinen yritysviestintä 1 tai LC-6121 tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautumien. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-6131 Liike-elämän saksaa 3a (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I - II (2017) Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus: 24 h - opiskelijan muu työmäärä: 57h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen osaat itsenäisesti laatia tavallisimmissa liike-elämän kirjallisissa kommunikaatiotilanteissa tarvittavia viestejä ja tunnet saksankielisen dialogisen kirjoitusviestinnän erityispiirteet. Pystyt myös vaivatta ymmärtämään oman alan talousaiheisia lehtiartikkeleita ja raportoimaan niiden keskeisestä sisällöstä, sinulla on laaja ammattikielen terminologian tuntemus ja olet perehtynyt saksankielisten maiden lehdistössä käsiteltyihin ajankohtaisiin taloudellisiin ja talouspoliittisiin kysymyksiin. Sisältö: Kurssi koostuu kahdesta osiosta Fachorientiertes Schreiben ja Aktuelle Wirtschaftstexte, joissa syvennetään talouden ammattikielen tekstien tuntemusta kahdesta eri näkökulmasta sekä produktiivisesti että reseptiivisesti. Ensimmäisessä perehdytään kirjallisen liikeviestinnän keskeisiin tekstilajeihin ja harjoitellaan liikeviestien omatoimista laatimista. Kurssin jälkimmäisessä osiossa perehdytään erityyppisten saksankielisten sanoma- ja aikakauslehtien artikkelien pohjalta ajankohtaisiin taloudellisiin ja talouspoliittisiin kysymyksiin, tämän alan lehtiteksteille tyypillisiin kielellisiin ja rakenteellisiin piirteisiin sekä vankennetaan ammattikielen terminologian hallintaa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Monimuotoista kontaktiopetusta kerran viikossa (à 2 h) kahden periodin ajan. 2. Viikoittaiset tehtävät (20 %) 3. Kaksi kirjallista osakoetta (à 40 %)

189 Oppimateriaali: Tunneilla ja netissä jaettava materiaali Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62C00301 Deutsch beruflich 3. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B2 Tavoitetaso: C1 (saavutetaan suorittamalla kaksi kurssia seuraavista: LC-6131, LC- 6132, LC-6133 ja LC-6625) Esitiedot: Saksankielinen yritysviestintä 2 tai LC-6122 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa ja suomi Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla LC-6132 Liike-elämän saksaa 3b (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus Opetusperiodi: III IV (2018) Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 28 h, opiskelijan muu työmäärä 53 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen hallitset talouselämän keskeistä terminologiaa, pystyt keskustelemaan erilaisista taloudellisista ja yhteiskunnallisista aiheista, tunnet saksankielisten maiden yritys- ja tapakulttuurin erityispiirteet, olet perehtynyt yhteen saksankieliseen alueeseen ja osaat pitää esitelmän jostain siihen liittyvästä laajemmasta asiakokonaisuudesta. Sisältö: Kurssilla syvennetään suullisia taitoja ja saksankielisten maiden kulttuurintuntemusta, aktivoidaan ja syvennetään talouselämän keskeisen terminologian hallintaa sekä käsitellään yksi case pienryhmätyönä. Lisäksi tutustutaan saksankieliseen yritys- ja yhteiskuntakulttuuriin tekemällä vierailuja saksankielisiin yrityksiin ja osallistumalla saksankielisiin maihin liittyviin tapahtumiin Helsingin seudulla. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Monimuotoista kontaktiopetusta 28 h. 2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, pienryhmätyöhön ja yhteisiin vierailuihin kurssin aikana. 3. Suullinen tentti (40%), pienryhmätyö (40%), aktiivisuus (20%). Oppimateriaali: Tunneilla jaettava materiaali. Korvaavuudet: Korvaa kurssin 62C00302 Deutsch situativ 3. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B2 Tavoitetaso: C1 (saavutetaan suorittamalla kaksi kurssia seuraavista: LC-6131, LC- 6232, LC-6133 ja LC-6625) Esitiedot: Saksankielinen yritysviestintä 2 tai LC-6131 tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa Lisätietoja: Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-6133 Deutsch fürs Management (3 op) Vastuuopettaja: Hans-Joachim Schulze Kurssin asema: CEMS-akkreditoitu saksan kielen kurssi, KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssin taso: Kieli- ja viestintäopinnot

190 Opetusperiodi: I-II (2017) Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus: 36 h - opiskelijan muu työmäärä: 45 h Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen osaat itsenäisesti laatia erilaisia vaativia, yritysjohdon päätöksentekotilanteisiin liittyviä talouselämän tekstejä kuten muistio, raportti tai tiivistelmä sekä hallitset asiantuntijatehtäviin tarvittavat presentaatiotaidot. Sisältö: Kurssilla kehitetään kirjallisia ja suullisia kommunikaatiotaitoja erityisesti yritysjohdon päätöksenteon tilanteissa. Kurssin yksi kohderyhmä on CEMS-maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden on mahdollista tämän kurssin menestyksekkäällä suorituksella vapautua kokonaan CEMS-maisterilta edellytettävästä kielikokeesta (CEMS-akkreditointi). Kurssilla harjaannutetaan tekstin ymmärtämis-, referointi- ja raportointitaitoja sekä erityyppisissä asiantuntijarooleissa tarvittavia presentaatiotaitoja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Monimuotoista kontaktiopetusta 36 h. Hans-Joachim Schulze 2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen 3. Kotitehtäviä 4. Arvosana muodostuu kahdesta kirjallisesta ja suullisesta osakokeesta (à 33 %). Oppimateriaali: Tunneilla jaettava materiaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: B1-B2 Tavoitetaso: B2-C1 Esitiedot: Saksankielinen yritysviestintä 2 tai LC-6132 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Saksa Lisätietoja: Osallistujamäärä 20/ryhmä

191 SUOMI VIERAANA KIELENÄ LC-7007 Survival Finnish for Exchange Students (1 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I II, III IV Työmäärä toteutustavoittain: Group work 12 h + independent work 15 h Osaamistavoitteet: After the course, you will - understand Finnish language around you - have tools to learn more Finnish on your own - be able to pronounce Finnish recognizably - be able to respond in Finnish in routine situations. Sisältö: Greetings. Introducing yourself. Food. Numerals and shopping vocabulary. Days of the week, times and other central expressions of time. Signs, advertisements, announcements. Maps, travelling. Knowledge of the city region. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Homework includes reading, visiting places, making observations and collecting information. Doing the homework is essential since the next lesson can totally be based on the results of your homework. Passing the course requires regular attendance (min 80 % of the lessons) and active participation in class. Oppimateriaali: Teacher s own materials and authentic materials collected by students. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Starting level 0, target level A1.1 Esitiedot: The course is for beginners. Arvosteluasteikko: Pass/Fail Opetuskieli: English and Finnish Lisätietoja: The course is intended for 6 months exchange students and also for staff members who want a short introduction to the Finnish language. The course does not provide students with the skill level required for the course Finnish 1B. LC-7009 Get to know Finland (1-2 cr) Responsible teacher: Sanna Rämö Teaching period: I - II, III - IV Workload: Contact hours 12 hrs, independent / group work hrs Learning Outcomes: After the course, students recognize the main characteristics of the Finnish way of life and culture, and are able to talk about them as well as have basic knowledge about Finnish nature, history and society. They are also able to compare their own culture with that of Finland. Content: The essential characteristics of the Finnish way of life and culture. Finnish nature and geography. The key events in Finnish history and modern-day Finland. Assessment Methods and Criteria: Lectures, discussions and group work. Going to the cinema or visiting some cultural venue. Homework includes reading short texts and searching for information. Written examination or written assignment and presentation. Passing the course requires regular attendance (max. one absence allowed), active participation in class and doing the given homework. Study Material: Specified at the start of the course. Course Homepage: Evaluation: Pass/Fail Language of Instruction: English

192 Further Information: The course is suitable for international students or staff members at all levels of proficiency in Finnish. No knowledge of Finnish is necessary. The possibility of obtaining 2 credits for this course is reserved for CEMS MIM students who include 5 credits of Finnish in their programme. The second credit consists of independent / group work specified at the start of the course. LC-7311 Suomi 1A (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I, III, IV Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat ääntää suomea ymmärrettävästi - ymmärrät tärkeimpiä ympäristössäsi esiintyviä sanoja - osaat esitellä itsesi sekä kertoa pääasiat taustasi ja nykytilanteestasi tavallisimpien fraasien avulla - pystyt selviytymään suomeksi tavallisimmissa, rutiininomaisissa sosiaalisissa ja palvelutilanteissa niin yliopistossa kuin sen ulkopuolella - osaat laatia lyhyitä viestejä jokapäiväisistä aiheista apuneuvoja käyttäen - tiedät joitakin suomalaisen tapa- ja viestintäkulttuurin erityispiirteitä. Sisältö: - Arkielämän suppean perussanaston omaksuminen (tervehdykset ja tutustuminen, maat ja kansallisuudet sekä kielet, lukusanat, ajanilmaisuja, sää, ruoka, yliopisto-opiskelu, perhe, henkilöiden kuvailu). - Kielen perusrakenteiden omaksuminen (äänteet, vokaaliharmonia, konsonanttivaihtelu, kysymysja vastauslause, yksikön partitiivi ja genetiivi, omistusrakenne (-lla on), verbityypit 1-3). - Rutiininomaisten sosiaalisten ja palvelutilanteiden harjoittelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 1 (kappaleet 1-4) ja opettajan lisämateriaali. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso 0, tavoitetaso A1.1 Esitiedot: Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: englanti ja suomi Lisätietoja: Kohderyhmä: Tutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja henkilökunta. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7312 Suomi 1B (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: II, IV, V Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat kertoa pääasiat päivittäisestä elämästäsi ja asumisestasi - pystyt osallistumaan kurssin aihepiirejä koskevaan hyvin yksinkertaiseen keskusteluun puhekumppanin tuella

193 - pystyt löytämään keskeisimmät tarvitsemasi tiedot kurssin aihepiiriin liittyvistä lyhyistä teksteistä (ilmoitukset ym.) - pystyt toimimaan tavallisissa, rutiininomaisissa palvelutilanteissa ja tiedustelemaan keskeisimpiä asioita - tiedät joitakin suomalaisen arkielämän ja asumiskulttuurin keskeisimpiä piirteitä. Sisältö: - Arkielämän perussanaston kartuttaminen (päivärutiinit, kellonajat, asuminen, matkustaminen, vapaa-aika, kaupassa ja hotellissa asiointi). - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (verbityypit 4-5, paikallissijat, sinä-imperatiivi, yleisimpiä sanatyyppejä, demonstratiivipronominit). - Yksinkertaisten keskustelujen ja rutiininomaisten palvelutilanteiden harjoittelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 1 (kappaleet 5-7) ja opettajan lisämateriaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso A1.1, tavoitetaso A1.2 Esitiedot: Suomi 1A (LC-7011 tai Kie tai LC-ARTS.7011) Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: englanti ja suomi Lisätietoja: Kohderyhmä: Tutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja henkilökunta. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7321 Suomi 2A (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat kertoa pääasiat ruokailutottumuksistasi ja asioida ravintolassa tavallisimpien fraasien avulla - osaat kertoa tavallisesta työ- tai opiskelupäivästäsi ja menneistä tapahtumista - pystyt osallistumaan kurssin aihepiirejä koskevaan yksinkertaiseen keskusteluun puhekumppanin tuella ja osaat ilmaista mielipiteesi tavallisimpien fraasien avulla - pystyt kysymään tietä ja ymmärtämään yksinkertaiset reittiohjeet - ymmärrät ja osaat kirjoittaa lyhyitä työ- tai opiskelupäivän tilanteisiin liittyviä viestejä apuneuvoja käyttäen - tiedät joitakin puhekielen keskeisimpiä piirteitä - tiedät suomalaisten työpäivien ja vierailutapojen keskeisimpiä piirteitä. Sisältö: - Arkielämän perussanaston kartuttaminen (ruoka, juhlat, tien kysyminen ja neuvominen, työ, opiskelu, ravintolassa asiointi, matkailu, vaatteet). - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (ainesanat ja partitiivi, postpositiot, objekti, positiivinen imperfekti, mennään-rakenne, tavallisimpien verbien rektioita). - Puhekielen keskeisimpiin piirteisiin tutustuminen. - Yksinkertaisten sosiaalisten ja asiointikeskustelujen harjoittelu erityisesti työkontekstissa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

194 Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 1 (kpl 8-9) ja Suomen mestari 2 (kpl 1) sekä opettajan lisämateriaali. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: lähtötaso A1.2, tavoitetaso A1.3 Esitiedot: Suomi 1B (LC-7012 tai Kie tai LC-ARTS.7012) Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: englanti ja suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7322 Suomi 2B (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: II, IV Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat kuvata terveydentilaasi sekä kertoa vapaa-ajasta ja harrastuksista sekä menneen ajan tapahtumista - pystyt osallistumaan välittömiin tilanteisiin tai omiin kokemuksiin liittyviin yksinkertaisiin sosiaalisiin tai asiointikeskusteluihin - pystyt hakemaan tarvitsemaasi tietoa kurssin aihepiiriin liittyvistä asioista (esim. harrastusmahdollisuuksista) eri lähteistä - tiedät joitakin piirteitä suomalaisten vapaa-ajan vietosta. Sisältö: - Arkielämän perussanaston laajentaminen (terveys ja sairaus, vapaa-aika ja harrastukset). - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (prosessiobjekti, täytyy-rakenne, MA-infinitiivin muotoja (maan/massa/masta), negatiivinen imperfekti, minen-verbaalisubstantiivi). - Yksinkertaisten sosiaalisten ja asiointikeskustelujen ja erityisesti puheilmaisun sujuvuuden harjoittelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 2 (kappaleet 2-4) sekä opettajan lisämateriaali. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso A1.3, tavoitetaso A1.3 Esitiedot: Suomi 2A (LC-7321 tai Kie tai LC-ARTS.7021) Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi ja englanti Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7331 Suomi 3A (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

195 Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat kertoa mennen ajan tapahtumista monipuolisesti eri aikamuodoissa - pystyt kertomaan koulutus- ja työhistoriastasi sekä tulevaisuuden urasuunnitelmistasi - osaat kertoa oman kulttuurisi juhlista ja tavoista - tunnet joitain piirteitä suomalaisista juhlapäivistä ja tavoista. Sisältö: - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (perfekti ja pluskvamperfekti, monikon paikallisijat, omistusliitteet). - Asiointi-, koulutus- ja työelämän sanaston laajentaminen. - Puheilmaisun sujuvuuden harjoittelu arkikeskustelussa ja virallisissa asiointitilanteissa. - Kulttuurintuntemuksen kartuttaminen (juhlat ja tavat) ja aihepiirin sanaston laajentaminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 2 (kappaleet 5 7) Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A1.3, tavoitetaso: A2.1 Esitiedot: Suomi 2B (Kie tai LC-7322 tai LC-ARTS.7022) Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7332 Suomi 3B (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: II, IV Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat pyytää kohteliaasti ja kertoa ehdollisista tapahtumista konditionaalin avulla - tunnet passiivin funktiot ja osaat käyttää sitä muun muassa ehdotuksissa, kerronnassa ja puhekielessä - osaat keskustella ja esittää mielipiteitä ympäristönsuojelusta, kulttuurista ja taiteesta sekä kulutuksesta ja ostoksista - pystyt lukemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä lyhyitä yksinkertaisia asiatekstejä - tunnet suomalaista kulttuurielämää ja taidetta - osaat tarvittaessa käyttää puhekielisiä ilmauksia sopivissa tilanteissa. Sisältö: - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (monikon partitiivi ja genetiivi, konditionaali, passiivin preesens, nollapersoona). - Sanavaraston tehokas laajentaminen (kulttuuri ja taide, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys). - Aihepiirien käsittely vertailevasti eri kulttuurien näkökulmista. - Puhekielen piirteiden systemaattinen harjoittelu. - Asiatekstien kirjoittamisen harjoittelu.

196 Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 2 (kappale 8) ja Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 1 2). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.1, tavoitetaso: A2.1 Esitiedot: Suomi 3A (LC-7331 tai Kie ). Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7098 Suomi 4A (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija on laajentanut sanavarastoaan ja syventänyt kielioppitaitojaan. Opiskelija osaa kertoa suullisesti ja kirjallisesti kurssin aihepiireistä ja vertailla suomalaisen ja oman kulttuurinsa näkökulmia niihin. Sisältö: Kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä tekstejä, joiden teemoja ovat esim. perhe-elämä, kulttuurierot ja stereotypiat, kodintekniikka ja työkalut sekä urheilu. Aiheista keskustellaan ja kirjoitetaan vertailevasti eri kulttuurien näkökulmista. Lisäksi opitaan sanastoa luonteen kuvailemiseen ja harjoitellaan mielipiteen ilmaisua. Tekstilajeista tutustutaan asiatekstiin ja kaunokirjalliseen tekstiin, mainokseen sekä ohjeeseen. Kieliopista käsitellään mm. translatiivi ja essiivi, vertailumuodot taivutuksineen, järjestyslukujen taivutus sekä pronominien käyttöä. Opitaan myös lisää puhekielen piirteitä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 5-8). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2. Tavoitetaso: A2. Esitiedot: Kie Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: Suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-7099 Suomi 4B (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: II Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Tavoitteena on laajentaa yhteiskuntaan liittyvää sanavarastoa. Opiskelija tunnistaa tekstistä partisiippimuodot ja osaa käyttää niitä vähintään tyydyttävästi. Hän osaa pitää esitelmän ja vastata siitä tehtyihin kysymyksiin. Sisältö: Tekstien ja keskustelun aiheina esim. suomalainen elämäntapa, talous, sosiaaliturva ja ajankohtaiset tapahtumat. Lisäksi eriaiheisia lehtiartikkeleita. Kieliopista partisiipit. Suullisia esitelmiä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi

197 poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Opetusmoniste Suomi 4 B tai Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: A2. Lähtötaso: A2. Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-7341 Suomi 4A (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: III Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat kertoa menneisyyden tapahtumista myös passiivissa - osaat kertoa oman maasi historiasta, yhteiskunnasta ja maantieteestä - hallitset yhteiskunnallista sanastoa - tunnet Suomen historian pääpiirteet - osaat kertoa urastasi ja elämänvaiheistasi hyödyntäen essiivi- ja translatiivi-ilmauksia - osaat halutessasi käyttää puhekieltä. Sisältö: - Tutustuminen erilaisiin asiateksteihin. - Yhteiskunnallisen sanavaraston kartuttaminen (historia, maantieto, perhe-elämä, elämänvaiheet, tilastot). - Virallisen kielenkäytön ja arkikielen eroihin tutustuminen (kirjeet ja sähköpostit). - Oman kirjallisen ilmaisun harjoitteleminen. - Puhekielen piirteiden systemaattinen opiskelu. - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (passiivin menneisyysmuodot, transitiivi- ja intransitiiviverbejä, translatiivi ja essiivi). Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 3 5). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.1, tavoitetaso: A2.2 Esitiedot: Suomi 3B (LC-7332 tai Kie ) Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

198 LC-7342 Suomi 4B (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: IV Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - pystyt keskustelemaan kulttuurieroista vertailevasti - urheilualan sanavarastosi riittää aihepiirin lyhyiden tekstien lukemiseen ja keskusteluun - osaat kuvailevia ilmauksia ja mielipiteen ilmaisua - pystyt vertailemaan käyttäen adjektiivien ja adverbien vertailumuotoja - tunnistat erilaisia tekstilajeja muun muassa käyttöohjeen, fiktion ja uutisen. Sisältö: - Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (adjektiivien ja adverbien vertailu kaikissa sijamuodoissa, lausetyyppejä, pronomineja). - Kuvailevan sanavaraston kartuttaminen (luonteen kuvailu, kulttuurierot). - Tekniikan sanaston laajentaminen. - Keskustelutaitojen ja idiomaattisen ilmaisun harjoittelu (puhekieli, mielipiteen ilmaisu). - Muutamiin tekstilajeihin tutustuminen (käyttöohje, urheilu-uutiset, kaunokirjallisuus). Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 6-8). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso A2.2, tavoitetaso B1.1 Esitiedot: : Suomi 4A (LC-7341) Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7098 Suomi 4A (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat lukea melko vaikeitakin asiatekstejä - osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita - suullinen kielitaitosi on parantunut ja sanavarastosi laajentunut, ja pystyt keskustelemaan kurssin aihepiirin asioista, kuten työ- ja arkielämästä, tekniikasta, tieteestä, arkkitehtuurista ja muotoilusta. - osaat kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyviä erityyppisiä tekstejä. Sisältö: - Etenkin kirjoitetussa kielessä esiintyvien rakenteiden opiskelu ja harjoittelu (partisiipit, possessiivisuffiksit). - Lukutekstejä ja keskustelua eri aihepiireistä: työ- ja arkielämä, tekniikka, tiede, arkkitehtuuri ja muotoilu.

199 - Eri tekstilajeihin tutustuminen (työpaikkailmoitus, työhakemus, tiedotteet, säännöt ja ohjeet, tietotekstit, esitteet). - Tilannesidonnaisen puheen harjoittelu esimerkiksi virallinen asiointi. - Puheen tehtävien harjoittelu, esim. ehdottamisen, suostuttelun ja kohteliaan kieltäytymisen keinot. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 5-8). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2.2, tavoitetaso: B1.1 Esitiedot: Suomi 3B (Kie ) Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: Suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-7099 Suomi 4B (2 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: II Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - osaat lukea melko vaikeitakin asiatekstejä. - osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita. - olet parantanut suullista kielitaitoasi ja laajentanut sanavarastoasi. - osaat kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyviä erityyppisiä tekstejä. Sisältö: - Etenkin kirjoitetussa kielessä esiintyvien rakenteiden opiskelu ja harjoittelu (partisiipit, possessiivisuffiksit). - Lukutekstejä ja keskustelua eri aihepiireistä: työ- ja arkielämä, tekniikka, tiede, arkkitehtuuri ja muotoilu. - Eri tekstilajeihin tutustuminen (työpaikkailmoitus, työhakemus, tiedotteet, säännöt ja ohjeet, tietotekstit, esitteet). - Tilannesidonnaisen puheen harjoittelu esimerkiksi virallinen asiointi. - Puheilmaisun laajentaminen: virallinen asiointi, ehdottaminen ja kohtelias kieltäytyminen, suostuttelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.1, tavoitetaso: B1.1 Esitiedot: Suomi 4A (Kie ) Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

200 LC-7050 Suomi 5 (3 op) Finnish 5 Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I II, III-IV Työmäärä toteutustavoittain: 36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - olet syventänyt luku- ja kirjoitustaitoasi tutustumalla eri tekstilajeihin, kuten uutisiin, lehtijuttuihin, tietoteksteihin ja kaunokirjallisuuteen - keskustelet suomeksi sujuvammin, ja osaat puheessasi osoittaa varmuutta ja epävarmuutta sekä myötätuntoa - olet laajentanut sekä puhe- että kirjakielen sanavarastoasi kurssin aihepiirin asioista, kuten uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous - osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita, kuten lauseenvastikkeita. Sisältö: - Etenkin asiateksteissä käytettävien lauserakenteiden opiskelu (lauseenvastikkeet). - Sanojen muodostaminen johdinten avulla. - Tekstejä ja keskusteluja eri aihepiireistä: uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous. - Eri tekstilajeihin tutustuminen (esim. uutiset, lehtijutut, tietotekstit, kaunokirjallisuus, kutsu, juhlapuhe). - Erilaisten puhetilanteiden harjoittelu jutustelusta juhlapuheeseen. Keskustelun aloituksen, kannattelun ja lopetuksen harjoittelu. - Puhefunktioiden kuten varmuuden, epävarmuuden ja myötätunnon osoittamisen harjoittelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti. Säännöllinen läsnäolo tunneilla (enintään kaksi poissaoloa) ja aktiivinen osallistuminen, kirjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 5-8). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.1, tavoitetaso B1.2 Esitiedot: Suomi 4B (LC-7342 tai Kie ) tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0 5 Ilmoittautuminen: WebOodissa Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7060 Suomea edistyneille (3 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: Luennoidaan tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 24 t, itsenäinen työskentely 41 t, pienryhmätyöskentely 16 t. Pienryhmätyöskentely on mahdollista toteuttaa verkon välityksellä. Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa ilmaista itseään entistä paremmin suullisesti ja kirjallisesti, erityisesti mitä tulee oman alan sanastoon ja työelämässä keskeisiin viestintätaitoihin. Sisältö: Kurssilla luetaan opiskelijoiden omaan alaan, työelämään ja opiskeluun liittyviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä sanasto-, kielioppi- ja tekstinymmärtämistehtäviä. Kurssilla pidetään suullinen esitelmä

201 omalta alalta ja keskustelunalustus ajankohtaisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta. Kirjoitustehtäviin kuuluu mm. omiin opintoihin liittyvän tekstin, CV:n sekä referaatin kirjoittaminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla pidetään esitelmiä ja alustuksia sekä keskustellaan alustusten ja kurssilukemiston pohjalta sekä yhdessä että pienryhmissä. Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa verkon välityksellä. Sanastoa opiskellaan kurssilukemiston ja esitelmien kautta. Myös kielioppia lähestytään tekstilähtöisesti: opiskeltavat asiat määräytyvät sekä opiskelijoiden kirjoittamien tekstien että kurssilukemistossa esiintyvien rakenteiden kautta. Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettaviin suullisiin (50 %) ja kirjallisiin (50 %) tehtäviin. Lisäksi kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen (enintään kaksi poissaoloa) ja kotitehtävien tekemistä. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alkaessa Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso vähintään B1, tavoitetaso B1/B2 Esitiedot: LC-7050 tai toisen kotimaisen kielen (suomi) tai suomi toisena kielenä -lukiokurssit / vastaavat taidot. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kohderyhmä: Ruotsinkieliset opiskelijat, edistyneet ulkomaalaisopiskelijat ja henkilökunta. Kurssin käymällä suomea toisena/vieraana kielenä puhuva opiskelija voi suorittaa mahdolliset tutkintoon kuuluvat pakolliset suomen kielen opinnot. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös toisen kotimaisen kielen (suomi) kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen valmentautumiseen mutta ei korvaa koetta. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla LC-7323 Suomen keskustelukurssi 1 (1 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 15 t Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa sujuvammin keskustella kurssin teema-aiheista ja osaa käyttää enemmän niihin liittyvää sanastoa. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan muun muassa roolileikkien ja pelien avulla puhumista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Jokaisen tapaamiskerran aihepiiriin tutustutaan etukäteen kotona opettajan antamien (tekstien ja) sanastoharjoitusten avulla.. Aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa kurssin alkaessa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo (enintään yksi poissaolokerta) ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: A2. Lähtötaso: A1 A2 Esitiedot: Vähintään Suomi 2B (Kie tai LCA-7622 / LC-ARTS.7022) tai Finnish for international business students 3 (LC-BIZ.7230) Arvosteluasteikko: Hyväksytty/hylätty Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssille voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut vähintään Suomi 2 -tason kurssit. Keskustelukurssien 1 ja 2 lähtötaso on sama, ja lopullinen taso määräytyy osallistujien osaamisen mukaan. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-7324 Suomen keskustelukurssi 2 (1 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 15 t Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija osaa sujuvammin keskustella kurssin teema-aiheista ja osaa

202 käyttää enemmän niihin liittyvää sanastoa. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan muun muassa roolileikkien ja pelien avulla puhumista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Jokaisen tapaamiskerran aihepiiriin tutustutaan etukäteen kotona opettajan antamien (tekstien ja) sanastoharjoitusten avulla. Aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa kurssin alkaessa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Säännöllinen läsnäolo (enintään yksi poissaolokerta) ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: A2. Lähtötaso: A1 A2 Esitiedot: Vähintään Suomi 2B (Kie tai LC-ARTS.7022) tai Finnish for international business students 3 (LC-BIZ.7230) Arvosteluasteikko: Hyväksytty/hylätty Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssille voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut vähintään Suomi 2 -tason kurssit. Keskustelukurssien 1 ja 2 lähtötaso on sama, ja lopullinen taso määräytyy osallistujien osaamisen mukaan. Keskustelukurssille 2 osallistuminen ei edellytä kurssin 1 (Kie ) suorittamista. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-7070 Suomen kirjoituskurssi edistyneille (2 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Kurssin asema: Kurssin voi sisällyttää Aalto-yliopiston kaikkien korkeakoulujen kandidaatin- ja maisteritutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Luennot ja pienryhmätyöskentely 14 t, itsenäinen työskentely ja lähiopetukseen valmistautuminen 40 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti suomen kielellä työelämään ja opintoihin liittyvissä tilanteissa. Osaat - tunnistaa laadukkaan kirjoitusviestinnän ominaispiirteitä (esim. jäsennys, oikeakielisyys) ja soveltaa näitä omiin asiateksteihisi - kirjoittaa selkeitä ja kohderyhmän sekä viestintätilanteen huomioivia työelämään ja/tai opintoihin liittyviä asiatekstejä apuvälineitä käyttäen - muokata tekstiäsi palautteen perusteella ja antaa palautetta muiden teksteistä. Sisältö: Suomenkielisten asiatekstien tarkastelu, kirjoittaminen ja muokkaaminen. Palautteen antaminen muiden teksteistä. Kielen- ja tekstinhuollon apuvälineisiin tutustuminen. Kurssin alussa opettaja kartoittaa opiskelijoiden oppimistavoitteet ja muokkaa kurssin sisältöjä niiden mukaan. Opiskelija voi keskittyä työelämään liittyviin teksteihin ja/tai akateemisiin teksteihin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lähiopetus: pienryhmätyöskentely harjoituksineen. Itsenäinen työskentely: oman tekstin kirjoittaminen ja muokkaaminen palautteen pohjalta. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa (80 % opetuskerroista) ja aktiivista osallistumista tunneilla. Pakolliset oppimistehtävät (100 %). Oppimateriaali: Luento- ja mahdollinen verkkomateriaali ilmoitetaan tarkemmin kurssin alussa. CEFR-taso: CEFR-lähtötaso vähintään B2, CEFR-tavoitetaso B2 C1 Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty Ilmoittautuminen: 1. Aalto-yliopiston opiskelijat sekä WebOodissa että Språkalliansenin kautta 2. Muut Språkalliansenin kautta Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi ja joilla on varsin hyvä suomen kielen taito. Kurssi sopii myös kaksikielisille opiskelijoille (suomi ja ruotsi). Opiskelijan on vahvistettava osallistumisensa ensimmäisellä opetuskerralla.

203 SUOMI TOINEN KOTIMAINEN LC-7001 Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), kirjallinen osio (1 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I, II, III, IV, V Osaamistavoitteet: Kokeen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus osoittaa sellaista Aaltoyliopiston tekniikan alan korkeakoulujen tutkintosäännön vaatimaa, vähintään tyydyttävää kirjallista suomen kielen taitoa, jota edellytetään valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta (laki 424/2003, asetus 481/2003). Sisältö: Kirjallinen koe, jossa kirjoitetaan suomeksi asiateksti annetusta tekniikan alaan liittyvästä aiheesta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa vaadittu kielitaito suomen kielessä tutkinnon toisena kotimaisena kielenä seuraavasti: 1. Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen toisen kotimaisen kielen koe (suomi), sekä kirjallinen että suullinen osio. 2. Jonkin muun korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe. 3. Valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus täydennettynä Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella, jossa opiskelijan on osoitettava oman alansa sanaston tuntemusta. Ks. tarkemmin: Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: B1 B2 Lähtötaso: B1 B2 Arvosteluasteikko: Hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty. Kielilain (423/2003) mukaisesti opiskelija saa erillisen arvosanan sekä kirjallisesta että suullisesta kokeesta. Ilmoittautuminen: Oodissa viimeistään viikko ennen tenttiä. Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kohderyhmä: Koe on tarkoitettu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä. Koe suositellaan suoritettavaksi vasta, kun oman alan tietoja on jo ehtinyt karttua, esim. toisena opiskeluvuonna. LC-7002 Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), suullinen osio (1 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: I, II, III, IV, V Osaamistavoitteet: Kokeen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus osoittaa sellaista Aaltoyliopiston tekniikan korkeakoulujen tutkintosäännön vaatimaa, vähintään tyydyttävää suullisen suomen kielen taitoa, jota edellytetään valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta (laki 424/2003, asetus 481/2003). Sisältö: Suullisessa kokeessa opiskelija esittelee oman alansa jonkin menetelmän, tuotteen, yrityksen, kurssin, innovaation, ongelman tms. Esittely on muutaman minuutin vakuuttava, tiedottava puheenvuoro ilman esitystekniikkaa tai muistiinpanoja. Lisäksi esityksestä keskustellaan. Kokeessa on tarkoitus osoittaa oman alan perussanaston tuntemusta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kokeen voi suorittaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulun toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 2) Jonkin muun korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe 3) Suomen kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto täydennettynä Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella. Ks.

204 tarkemmin: Kurssin kotisivu: CEFR-taso: B1 B2 Arvosteluasteikko: Hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty. Kielilain (423/2003) mukaisesti opiskelija saa erillisen arvosanan sekä kirjallisesta että suullisesta kokeesta. Ilmoittautuminen: Suulliseen kokeeseen ilmoittaudutaan Oodissa. Suullinen osio on hyvä suorittaa mahdollisimman pian kirjallisen osion jälkeen. Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kohderyhmä: Koe on tarkoitettu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä. Koe suositellaan suoritettavaksi vasta, kun oman alan tietoja on jo ehtinyt karttua, esim. toisena opiskeluvuonna. SUOMI - KIRJOITUSVIESTINTÄ LC-7104 Vetenskapligt skrivande på finska (V) (2 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Opetusperiodi: Opetetaan tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus ja pienryhmätyöskentely 14 t + tekstipajaohjaus 6 t + itsenäinen työskentely 34 t Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija on kehittänyt valmiuksiaan viestiä kirjallisesti suomen kielellä akateemisessa toimintaympäristössä. Opiskelija on harjaannuttanut taitoaan - tunnistaa ja hallita asiatyylisen suomen rakenteita ja kirjoituskonventioita - laatia tekstiään kohderyhmän (tiedeyhteisö) mukaan - kirjoittaa jäsenneltyä, selkeää ja oikeakielistä tieteellistä tekstiä - soveltaa tieteellisen viestinnän konventioita eli erityis- ja ominaispiirteitä omassa tekstissään - muokata tekstiään palautteen perusteella sekä antaa palautetta muiden teksteihin. Sisältö: Kurssilla opiskelijat harjoittelevat suomenkielisten tekstien kirjoittamista sekä perehtyvät tieteellisen kirjoittamisen prosessiin ja tieteellisen tekstin erityispiirteisiin. Tarkastelun keskiössä ovat erityisesti tieteellisen tekstin konventiot: rakennenäkökulmat, lähteiden käyttö ja dokumentointi, argumentointi. Lisäksi käsitellään tiivistelmän laatimista, tekstin- ja kielenhuoltoa sekä oikeinkirjoitusta. Kurssin aikana opiskelija muokkaa omaa tieteellistä tekstiään sekä harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista. Kurssin alussa opettaja kartoittaa opiskelijoiden taitotason ja oppimistavoitteet ja muokkaa kurssin sisältöjä niiden mukaan; tarvittaessa on myös mahdollista harjoitella kurssin osana kielioppia ja sanastoa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lähiopetus; pienryhmätyöskentely harjoituksineen; itsenäinen työskentely eli oman tekstin/tekstien kirjoittaminen ja muokkaaminen palautteen pohjalta. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) sekä aktiivista osallistumista tunneilla. Kirjallinen lopputyö. Oppimateriaali: Luento- ja mahdollinen verkkomateriaali ilmoitetaan tarkemmin kurssin alussa. Osa aineistosta jaetaan lähiopetuksen yhteydessä. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Edistyneet, noin C1 Esitiedot: Hyvä suomen kielen taito Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on ruotsi ja joilla on hyvä suomen kielen taito. Kurssi sopii myös kaksikielisille opiskelijoille (suomi ja ruotsi). Tarvittaessa kurssilla on

205 mahdollisuus osallistua itseohjautuvaan Moodle-pohjaiseen kielenhuoltotestiin. LC-7100 Asiantuntija kirjoittaa (V) (3 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus ja tuntiharjoitukset 24 t + tekstipajatyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 45 t Osaamistavoitteet: Suoritettuaan kurssin opiskelija tunnistaa ja hallitsee keskeisimmät työelämätekstien lajit ja niiden rakenteet. Hän osaa laatia tilannekohtaisesti oikeantyppisiä asiatekstejä, jotka ovat mahdollisimman selkeitä, sujuvia ja kieliasultaan huoliteltuja. Opiskelija oppii tarkastelemaan ja tuottamaan asiatekstejä ammattimaisesti osana omaa asiantuntijuuttaan. Sisältö: Keskeisimmät työelämätekstit (muistio, tiedote, myyvä teksti, raportti); muut organisaatioviestintään liittyvät oleellisimmat asiatekstit (tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, reklamaatio, vastine reklamaatioon, sopimusteksti, artikkeli); tutkimusviestintään liittyvät tekstit (referaatti, essee, tutkimusraportti; keskeisimmät tekstin- ja kielenhuollon haasteet). Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lähiopetus ja niihin liittyvät harjoitukset sekä etätehtävät; omien asiatekstien muokkaaminen palautteen pohjalta sekä muitten kurssilaisten tekstien kommentointi. Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) sekä aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Kurssityönä tekstiportfolio Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Jaetaan kurssin kuluessa. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: C2 tai yli. Kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tai äidinkielisen tasoisesti suomea taitaville opiskelijoille. Kurssi valmentaa työelämä- ja asiantuntijakirjoittamiseen sekä opinnäytteen laatimiseen tutkimusraporttina. Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Jatkosuorituksena suositellaan kurssia Asiakirjoittaminen: tekstin- ja kielenhuoltoa (1 op). LC-7101 Asiakirjoittaminen: tekstin- ja kielenhuoltoa (V) (1 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Opetusperiodi: II Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 12 t + itsenäinen työskentely 15 t Osaamistavoitteet: Suoritettuaan kurssin opiskelija tuntee tekstin- ja kielenhuollon keskeiset normit ja suositukset. Hän osaa muokata omaa asiatekstiään mahdollisimman selkeäksi, sujuvaksi ja kieliasultaan huolitelluksi. Sisältö: kappale-, virke- ja lauserakenteet, lauseenvastikkeet, rinnastus, viittaussuhteet, pronominien käyttö, sijamuotojen käyttö, hyvä asiatyyli vs. kapulakieli, oikeinkirjoitus (yhdyssanat, välimerkit, lyhenteet, numeroilmaukset). Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lähiopetus ja niihin liittyvät harjoitukset sekä kotitehtävät, oman tekstin muokkaaminen palautteen pohjalta sekä toisen opiskelijan tekstin kommentointi. Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) ja aktiivista osallistumista oppitunneilla. Kirjallinen, itseohjautuva Moodle-lopputentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alussa. Jaetaan kurssin kuluessa. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: C2 tai yli; kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tai äidinkielisen tasoisesti suomea taitaville opiskelijoille. Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty

206 Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Suositellaan kurssin Asiantuntija kirjoittaa (3 op) yhteyteen täydentäväksi osioksi (1 op). Kurssi valmentaa tarkastelemaan asiatekstejä, myös tutkimusraportointia, tekstin- ja kielenhuollon näkökulmasta. Se sopii erityisesti opinnäytettä tekeville, jotka kaipaavat tukea asiakirjoittamiseen (vrt. myös kypsyysnäyte). Kurssilla voi työstää omaa tekstiä. Korvaa kurssin Kie Kielenhuoltokurssi. LC-7102 Tieteellinen kirjoittaminen DI- ja arkkitehtiopiskelijoille (V) (3 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus ja ryhmätyöskentely 24 t + tekstipajatyöskentely 8 t + itsenäinen työskentely + opponoivat tutkimusviestinnälliset loppuraportit (2 kpl) 49 t Osaamistavoitteet: Suoritettuaan kurssin opiskelija ymmärtää tutkivan työn ja tutkimusraportoinnin välisen yhteyden. Hän tietää ja tunnistaa tieteen viestinnän konventiot eli tutkimusraportoivan ilmaisun erityis- ja ominaispiirteet. Opiskelija osaa kirjoittaa loogisesti ja analyyttisesti jäsenneltyä, selkeää ja oikeakielistä tieteellistä tekstiä. Hän osaa myös muokata tekstiään palautteen perusteella sekä antaa palautetta muiden teksteihin. Sisältö: Tärkeimmät tieteelliset tekstilajit; tutkimuksellinen lukutaito ja tutkimuksellinen kirjoitustaito; prosessikirjoittaminen osana tutkivaa työtapaa; tutkimusraportin rakenne-elementit (esim. johdannon ja päätännön rakennekaaviot); lähteiden käyttö, referointi ja viittauskäytänteet; argumentoinnin kielelliset keinot; käsitteiden määrittely; tekstin- ja kielenhuollon keskeisimmät kysymykset (esim. kappale-, virke- ja lauserakenteet, viittaussuhteet, haasteelliset oikeinkirjoitusasiat) Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lähiopetus harjoituksineen; oman tekstin kirjoittaminen (vähintään viisi sivua + alustava sisällysluettelo + alustava lähdeluettelo) ja sen muokkaaminen vertaispalautteen pohjalta; toisen opiskelijan tekstin kommentointi/opponointi tekstipajassa. Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (80 %:n läsnäolovelvoite) sekä aktiivista osallistumista tunneilla. Oppimateriaali: Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula Tutki ja kirjoita uud. painos. Helsinki: Tammi. Kauranen, Ilkka & Mustakallio, Mikko & Palmgren, Virpi Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. 2. painos. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. Kniivilä, Sonja & Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne 2012[2007]. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen painos. Helsinki: WSOY. Luukka, Minna-Riitta Mikä tekee tekstistä tieteellisen? Julkaisussa Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino Svinhufvud, Kimmo Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Uljas-Rautio, Katriina Kirjoittamisen ja lukemisen taito. Julkaisussa Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PSkustannus Muita artikkeleita ja julkaisuja opettajan ohjauksen mukaan. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: C2 tai yli (kurssi on tarkoitettu suomenkielisille tai äidinkielisen tasoisesti suomea taitaville opiskelijoille) Esitiedot: Kandidaatintyö Arvosteluasteikko: Kandidaatintyö Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Korvaa kurssin Kie Tieteellinen kirjoittaminen DI- ja arkkitehtiopiskelijoille. Kurssi on tarkoitettu diplomityötä aloitteleville tai sitä jo kirjoittaville opiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa.

207 LC-7025 Kielipari (espanja-suomi) (1 op) Vastuuopettaja: Sanna Rämö Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus 4 h + ryhmätyö ja itsenäinen työskentely 23 h Osaamistavoitteet: Tavoitteena on kehittää opiskelijan suullista ja kirjallista kielitaitoa vuorovaikutuksessa suomenkielisen opiskelijan kanssa. Samalla opiskelija syventää suomalaisen kulttuurin tuntemustaan. Kurssi tukee opiskelijan sopeutumista suomalaiseen opiskelijaelämään, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Sisältö: Kurssilla tutustutaan suomenkielisiin opiskelijoihin ja heidän kauttaan eroihin ja samankaltaisuuksiin yliopisto-opiskelussa, opiskelijaelämässä ja arjessa yleensä. Lisäksi opitaan tuntemaan tyypillisiä ja suosittuja juhlia ja perehdytään työelämän periaatteisiin eri kulttuureissa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Opiskelijat tapaavat opettajan ainoastaan kaksi kertaa kurssin aikana. Opettaja neuvoo ja ohjaa opiskelijapareja näiden kahden istunnon aikana. Lisäksi opiskelijat järjestävät keskinäisiä tapaamisia. Opiskelijoiden on täytettävä lyhyt sähköinen päiväkirja tapaamisistaan ja asioista, joista niissä keskustellaan. Kurssiarviointi perustuu aktiivisuuteen kontaktiluennoilla ja ryhmä- sekä itsenäisen työskentelyn tehtävien raportointiin kurssialustalla Moodlessa. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan, että opiskelija on suorittanut vähintään 80 % annetuista tehtävistä. Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali Moodle-oppimisalustalla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso A2 Esitiedot: Suomi 2B (Kie tai LCA-7022 / LC-ARTS.7022) tai Finnish for international business students 3 (LC-BIZ.7230) Arvosteluasteikko: hyväksytty / hylätty Opetuskieli: espanja ja suomi

208 VENÄJÄ LC-8001 Venäjän alkupalat (1 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Opetusperiodi: I, II, III, IV (itseopiskelukurssi) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Verkkotyöskentely 25 h 2. Kirjallinen tentti 2 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi pystyt lukemaan venäjäksi kirjoitettua tekstiä (myös kaunokirjaimin), osaat käyttää joitakin keskeisimpiä kohteliaisuusfraaseja ja tunnet pääosan peruslukusanoista. Sisältö: Venäjän kielen aakkoset, kirjaimet ja äänteet, kysymyssanoja, lukusanoja ja kohteliaisuusfraaseja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti 100 % Oppimateriaali: Verkkomateriaali CEFR-taso: 0 Arvosteluasteikko: 0 5 Ilmoittautuminen: ota yhteyttä vastuuopettajaan Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Kurssi on mahdollista suorittaa vain ennen muita venäjän kursseja. LC-8021 Venäjä 1 työelämän venäjää (alkeet) (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot. Opetusperiodi: I II, II IV (syksy 2017, kevät 2018). Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä syksyllä ja keväällä. Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 28 h tai 40 h ryhmästä riippuen 2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät, ml. verkkotehtävät, sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 50 h tai 38 h ryhmästä riippuen 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi hallitset kyrilliset kirjaimet sekä ääntämisen ja intonaation perusperiaatteet. Selviydyt kaikkein rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Osaat jonkin verran työelämän perussanastoa ja kykenet kirjoittamaan yksinkertaisia kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Sisältö: Kyrilliset kirjaimet sekä ääntämisen ja intonaation perusperiaatteet. Työ- ja arkielämän viestintätilanteisiin liittyvää yleisintä perussanastoa ja -rakenteita, aiheina mm. tutustumis- ja esittelytilanteet, itsestä kertominen (mm. nimi, kansallisuus, ammatti, asuin- ja työpaikka, yhteystiedot, kielitaito), kahvilassa asiointi, tapaamisesta sopiminen ja yksinkertaiset puhelinkeskustelut. Tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn 2. Ennakkotehtävä, oppimistehtävät ja testit 3. Suullinen tentti 4. Kirjallinen tentti

209 Oppimateriaali: Alestalo, Marjatta (2013) Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1. ISBN (tai vanhempi painos), kpl 1-10, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto Korvaavuudet: Korvaa kurssin LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1, 67A00001 Liikevenäjän perusteet 1 sekä 4 op kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 1A+Kie Venäjä 1B. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8021 Venäjä 1 työelämän venäjää (alkeet) tai LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1 tai 67A00001 Liikevenäjän perusteet 1 tai kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 1A+Kie Venäjä 1B. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: 0 Tavoitetaso: A1.1 Esitiedot: Ennakkotehtävä (sis. mm. kyrilliset kirjaimet), joka suoritetaan ennen kurssin alkamista. Linkki ennakkotehtävän verkkomateriaaliin julkaistaan kurssin kotisivuilla. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Suomi ja venäjä Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Kurssista järjestetään sekä kerran viikossa luennoitavia, hitaammin eteneviä ryhmiä että kahdesti viikossa luennoitavia, nopeatempoisia ryhmiä (lisätietoa Oodissa). Osasuoritukset ovat voimassa suorituslukuvuotta seuraavan lukuvuoden ajan. LC-8022 Venäjä 2 työelämän venäjää (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot; KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot. Opetusperiodi: I II, III IV, V (syksy 2017, kevät 2018). Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä syksyllä ja keväällä. Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 28 h tai 40 h ryhmästä riippuen 2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät, ml. verkkotehtävät, sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 50 h tai 38 h ryhmästä riippuen 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi selviydyt rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Olet kartuttanut liike-elämän perussanavarastoasi, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Sisältö: Työ- ja arkielämän viestintätilanteisiin liittyvää yleisintä perussanastoa ja -rakenteita, mm. liikematkatilanteita (julkisilla kulkuneuvoilla ja taksilla liikkuminen, tien kysyminen, ravintolassa asiointi, ostosten tekeminen), vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä vierailut maljapuheineen. Tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn 2. Oppimistehtävät ja testit 3. Suullinen tentti 4. Kirjallinen tentti Oppimateriaali: Alestalo, Marjatta (2013) Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1. ISBN (tai vanhempi painos), kpl 11-18, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto Korvaavuudet: Korvaa kurssin LC-8012 Työelämän venäjän perusteet 2, 67A00002 Liikevenäjän perusteet 2 sekä 4 op kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 2A+Kie Venäjä 2B. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8022 Venäjä 2 - työelämän venäjää tai LC-8012 Työelämän venäjän perusteet 2 tai 67A00002 Liikevenäjän perusteet 2 tai kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 2A+Kie Venäjä 2B. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: A1.1 Tavoitetaso: A1.3

210 Esitiedot: LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1 tai 67A00001 Liikevenäjän perusteet 1 tai 4 op:n kurssikokonaisuus Kie Venäjä 1A+Kie Venäjä 1B tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Suomi ja venäjä Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Kurssista järjestetään sekä kerran viikossa luennoitavia, hitaammin eteneviä ryhmiä että kahdesti viikossa luennoitavia, nopeatempoisia ryhmiä (lisätietoa Oodissa). Osasuoritukset ovat voimassa suorituslukuvuotta seuraavan lukuvuoden ajan. LC-8025 Venäjä 2 kertaava verkkokurssi (2 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: Kaikkien Aallon korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Opetusperiodi: I-II, III-IV, V (itseopiskelukurssi) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Itsenäinen työskentely (mm. verkossa) 50 h 2. Pienryhmäopetus 4 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi selviydyt rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Olet kartuttanut työelämän perussanavarastoasi, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Sisältö: Peruskieliopin alkeet ja arkielämän kommunikatiivisia tilanteita Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Verkkoharjoitukset ja kirjoitelmat 15 % 2. Työskentelypäiväkirja 10 % 3. Kirjallinen tentti 50 % 4. Suullinen tentti 25 % Oppimateriaali: Alestalo, Marjatta (2013) Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1. ISBN (tai vanhempi painos), kpl 1-18, ja verkossa oleva opiskelumateriaali Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Tavoitetaso A2.1 Esitiedot: Kie tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. LC-8094 Alakohtaista venäjää (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: II III (syksy 2017 kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 18 h 2. Itsenäinen opiskelu: 63 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti valitsemastasi, omaan alaasi

211 liittyvästä aiheesta sekä kirjallisesti että suullisesti, tilanteen ja tekstilajin edellyttämällä tavalla. Ymmärrät ammattialaasi kuuluvien venäjänkielisten yleistajuisten asiatekstien pääsisällön ja osaat käyttää valittuun aiheeseen kuuluvaa keskeistä erityissanastoa. Sisältö: Kurssilla perehdytään itsenäisesti talouden, tekniikan tai taiteen ja suunnittelun alaan liittyvään aiheeseen ajankohtaisten, yleistajuisten tekstien avulla. Kurssin aikana koostetaan sovitun materiaalin perusteella aiheeseen liittyvä suppea sanasto sekä laaditaan kirjallisia referaatteja ja pidetään suullinen esitelmä tilanteen ja tekstilajin vaatimukset huomioiden. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Lähiopetusjakso, jonka aikana sovitaan aiheet, kurssitehtävät ja aikataulu. 2. Aiheeseen ja materiaaliin perehtyminen itsenäisesti. 3. Kirjalliset tehtävät ja sanasto. 4. Palautekeskustelut opettajan kanssa. 5. Suullinen esitelmä. Oppimateriaali: Sovitaan kurssilla Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso B2.1, tavoitetaso B2.2 Esitiedot: LC-8245 Liike-elämän venäjää 5. Suositellaan lisäksi LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A ja LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B Arvosteluasteikko: 0 5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: venäjä Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla. LC-8131 Liike-elämän venäjää 1 (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: I, III IV (syksy 2017, kevät 2018). Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä yhden periodin pituisena (I) ja kahden periodin pituisena (III IV). Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 36 h 2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi hallitset peruskieliopin rakenteet ja liike-elämän perussanastoa, pystyt selviytymään tavallisimmissa suullisissa liike-elämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Osaat laatia ko. tilanteisiin liittyviä yksinkertaisia sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen ja soveltaa taitoasi myös vapaamuotoisessa kirjallisessa viestinnässä. Sisältö: Venäjän kieliopin keskeisiä rakenteita, mm. nominien sijamuodot, verbien aikamuodot ja aspektit sekä adjektiivien ja adverbien vertailuasteet. Liike-elämän suullisia viestintätilanteita, kuten esittäytymis-, esittely- ja small talk -tilanteita, hotellin valitseminen, henkilöstöstä ja asiakaskunnasta kertominen, tapaamisesta sopiminen, mielipiteen ilmaiseminen. Sähköpostiviestinnän perussanastoa ja -rakenteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Oppimistehtävät (20 %) 3. Suullinen tentti (20 %) 4. Kirjallinen tentti (50 %)

212 Oppimateriaali: ilmoitetaan kurssin alkaessa Korvaavuudet: Korvaa kurssin LCB-8100 Liikevenäjän rakenteet sekä 4 op kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 3A+Kie Venäjä 3B. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8131 Liike-elämän venäjää 1 tai LCB-8100 Liikevenäjän rakenteet tai kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 3A+Kie Venäjä 3B. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: A1.3, tavoitetaso: A2.1 Esitiedot: LC-8022 Venäjä 2 työelämän venäjää tai LC-8012 Työelämän venäjän perusteet 2 tai 67A00002 Liikevenäjän perusteet 2 tai Kie Venäjä 2B tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Suomi ja venäjä Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla. LC-8132 Liike-elämän venäjää 2 (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: II (syksy 2017). Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 36 h 2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaista tapakulttuuria noudattaen liike-elämän rutiininomaisissa, tiedonvaihtoon rajoittuvissa puhelinviestintätilanteissa. Osaat laatia niihin liittyviä lyhyitä sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Sisältö: Liike-elämän puhelinviestinnän perussanastoa ja -fraaseja sekä -tilanteita: mm. esittäytyminen, puhelimeen pyytäminen, puhelinnumeron antaminen, soittopyynnön jättäminen, tapaamisesta sopiminen ja tuotteen valintaa koskevat ilmoitukset. Tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria ja sähköpostiviestintää. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (15 %) 3. Suullinen tentti (25 %) 4. Kirjallinen tentti (50 %) Oppimateriaali: Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN , kpl 1-4, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto Korvaavuudet: Korvaa kurssin 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1a sekä kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 4A+Kie Venäjä 4B. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8132 Liike-elämän venäjää 2 tai 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1a tai kurssikokonaisuuden Kie Venäjä 4A+Kie Venäjä 4B. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: A1.3, tavoitetaso: A2.1 Esitiedot: Kurssi LC-8131 Liike-elämän venäjää 1 tai LCB-8100 Liikevenäjän rakenteet tai Kie Venäjä 3B tai peruskoulun ja lukion B2-venäjä tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on

213 vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Suomi ja venäjä Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla. LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: III (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 36 h 2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi selviydyt yrityksen vieraiden vastaanottamiseen liittyvissä rutiininomaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa kulttuurierot huomioon ottaen. Osaat kertoa perustietoja työpaikasta ja yrityksestä sekä laatia yritysvierailuun liittyviä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Sisältö: Yrityksen vieraiden vastaanottaminen (mm. isäntänä/emäntänä toimiminen, keskustelun ylläpitäminen, toimitilojen esittely) ja tilanteeseen liittyvää tapakulttuuria. Suppea suullinen ja kirjallinen yritysesittely (mm. perustamisvuosi, toimintamuoto, henkilöstö, liikevaihto). Yhteydenottokirje ja vierailuun liittyviä sähköpostiviestejä. Kurssi sisältää videoitavan tentin. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (15 %) 3. Suullinen videoitava tentti (25 %). Arvosana riippuu sekä yksilö- että ryhmäsuorituksesta. 4. Kirjallinen tentti (50 %) Oppimateriaali: Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN , kpl 5-9, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto Korvaavuudet: Korvaa kurssin 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: A2.1 Tavoitetaso: A2.2 Esitiedot: Kurssi LC-8132 Liike-elämän venäjää 2 tai 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1a tai Kie Venäjä 4B Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Suomi ja venäjä Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla. LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 (o,w) (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

214 Opetusperiodi: IV-(V) (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: 36 h 2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat toimia asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden Venäjälle suuntautuvan liikematkan tavallisimmissa asiointitilanteissa ja käydä yhteistyösopimuksen solmimista edeltäviä keskusteluja. Tunnistat kirjalliselle viestinnälle ominaisia keskeisiä rakenteita ja ymmärrät talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä lyhyitä uutisia ja tekstejä. Osaat laatia yhteistyön alkuvaiheeseen liittyviä liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Sisältö: Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita, kuten liikematkan suunnittelu, hotellissa asioiminen, keskusteluja yhteistyösopimuksen ehdoista sekä liikealan seminaariin osallistuminen. Tilanteisiin liittyvää maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta. Kirjalliselle viestinnälle ominaisia kielioppirakenteita. Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä tekstejä. Kirjallista viestintää, mm. tarjouspyyntö. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot (säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Oppimistehtävät (20 %) 3. Suullinen tentti (20 %) 4. Kirjallinen tentti (50 %) Oppimateriaali: Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN , Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN , kpl 1-6, ja kurssilla jaettava lisäaineisto Korvaavuudet: Korvaa kurssit 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a ja LC-8073 Työelämän venäjää. Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 tai 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a tai LC-8073 Työelämän venäjää tai LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: A2.2 Tavoitetaso: B1.1 Esitiedot: LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b tai kurssikokonaisuus Kie Kie Arvosteluasteikko: 0 5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Venäjä ja suomi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla. LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: III (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: luennot 36 h 2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 4 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja työnkuvastasi työhaastattelussa. Osaat pitää esityksen, jossa kuvaat yrityksen rakennetta ja toimintaa. Pystyt osallistumaan kilpailukyvyn parantamista koskeviin keskusteluihin. Pystyt ymmärtämään ja laatimaan liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi

215 käyttäen. Tunnistat liikealan toimintaympäristön eroja Suomessa ja Venäjällä ja osaat huomioida niitä työssäsi. Sisältö: Työhaastattelu, opinnot ja urakehitys sekä venäjänkielinen CV. Yrityksen rakenteen ja toiminnan esittely sekä kilpailukyvyn parantamista koskevia keskusteluja. Ko. tilanteisiin liittyviä ajankohtaisia tekstejä ja uutisia sekä tapakulttuuria. Liikekirjemoduuli. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä niiden materiaaleista koottava portfolio (15 %) 3. Suullinen tentti (25 %). Arvosana riippuu sekä yksilö- että ryhmäsuorituksesta. 4. Kirjallinen tentti (50 %) Oppimateriaali: Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B2 ISBN , Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B2, workbook, ISBN , kpl 1-6, sekä kurssilla jaettava aineisto. Korvaavuudet: 67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: B1.2 Tavoitetaso: B1.3 Esitiedot: Kurssi LC-8245 Liike-elämän venäjää 5, 67B00202 Venäjänkielinen yritysviestintä 2b tai LC-8083 Elinkeinoelämän venäjää. Arvosteluasteikko: 0 5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Venäjä ja suomi Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla. LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B (3 op) Vastuuopettaja: Alexandra Belikova Kurssin asema: KTK-tutkinnon kieli- ja viestintäopinnot; KTK- tai KTM-tutkinnon monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus. Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS). Opetusperiodi: IV (kevät 2018) Työmäärä toteutustavoittain: 1. Lähiopetus: luennot 36 h 2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h 3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 4 h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi osaat toimia näyttelyn järjestämiseen liittyvissä tilanteissa ja esitellä tuotteita ja palveluja. Pystyt osallistumaan keskusteluihin, jotka koskevat palvelujen laatua ja liiketoiminnan kehittämistä. Olet vahvistanut asiakielessä käytettävien rakenteiden hallintaa ja kirjallisen liikeviestinnän taitojasi. Pystyt toimimaan venäläisessä liikealan toimintaympäristössä asianmukaisesti ja kulttuurieroja huomioiden. Sisältö: Näyttelyjen järjestämiseen sekä tuotteiden ja palvelujen esittelyyn ja arviointiin liittyviä tilanteita. Liiketoiminnan kehittämistä koskevia keskusteluja, aiheena mm. yrityksen imagon rakentaminen. Ko. tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria. Aiheisiin liittyviä tekstejä ja asiakielelle ominaisia rakenteita ja ilmauksia. Liikekirjemoduuli. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %) 2. Oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli (15 %) 3. Suullinen tentti (25 %) 4. Kirjallinen tentti (50 %)

216 Oppimateriaali: Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B2 ISBN , Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B2, workbook, ISBN , kpl 7-12, sekä kurssilla jaettava aineisto. Korvaavuudet: 67C00302 Venäjänkielinen yritysviestintä 3b Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: B1.3 Tavoitetaso: B2.1 Esitiedot: Kurssi LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A tai 67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Opetuskieli: Venäjä ja suomi. Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

217 KIELIKESKUS, OPETUSSUUNNITELMA KTAK 1/2018 Liite 7d KURSSIEN LISÄYKSET JA POISTOT ENGLANTI Lisäykset ARTS LCA-1111 Reading Project in ARTS (online) (w + o) (3 cr) Level of the course: Bachelor s Teacher in charge: Signe-Anita Lindgrén Teaching period: II, III, IV, V Workload: 81 h guided independent and small-group work Learning outcomes: Upon completion of the course, students will be able to: - read academic texts in English more efficiently Upon completion of the course, students will be able to: - read academic texts in English more efficiently - recognize features of English audience-friendly academic spoken and written communication -apply these effective strategies in producing spoken communication and in comprehending written communication - document sources properly and select strategies to avoid plagiarism - give and receive constructive feedback Content: In this course, students demonstrate reading skills and strategies through writing, reflecting, and speaking about their reading. It introduces strategies for successful reading of English textbooks and research articles and for explaining an idea or written texts with a focus on meeting audience expectations. During the course, students analyse examples from their own field of study. Through guided tasks, they learn to identify structures, strategies, and elements of audience-friendly communication and to apply these when reading for different purposes. Additionally, students practice referencing, employ summarizing techniques and deliver short pitches (videoed). The emphasis of the activities is on improving students competence in using English consciously in their studies and in work life and becoming more confident language users. The course applies a process approach to learning including self-reflection, peer and teacher feedback. Working Life Skills: Know-how of the field of study, Foreign language skills, Skills related to international work environment, Team working skills, Information retrieval skills, Oral communication skills, Written communication skills, Self-consciousness, Self-confidence, Critical thinking skills, Analytical skills, Ethical consciousness, Continuous learning skills, and Project management skills. Assessment Methods and Criteria: -Continuous assessment of active contribution -Successful completion of all tasks on time (35%) -Reading demonstrated through spoken and written assignments that meet criteria further detailed in MyCourses (65%) -Completion of module assignments at CEFR level B2 or higher Study material: Provided online by the teacher and the students Substitutes for Courses: Replaces LCA-1014 (oral and written part) Course home page:

218 CEFR-level: B2 or higher Prerequisites: This course is especially suited for students who are able to complete work independently and in an online environment within a given framework of time as well as willing to collaborate online. Grading scale: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further information: This course is intended for students in ARTS who have not completed the written part of the foreign language requirement in English at Aalto University. This course fulfills the university requirement for foreign language studies for written skills. CHEM, ENG, ELEC, SCI LC-1120 Online Persuasive Presentations for Engineers (o) (1 cr) Level of the course: Bachelor s Teacher in charge: Nanna Qvist, Anya Siddiqi Teaching period: I, II, III, IV, V Workload: 27 h (independent online study 25 h, and small group meetings 2 h) Learning outcomes: Upon completion of the course, the students will be able to: - identify the influence of audience on presentation content, style and organization - create a speech outline to ensure a clear organisation of contents, including an introduction, body, conclusion and transitional statements - deliver an elevator pitch on a topic related to their field of study in English - analyse their strengths and development areas as presenters in English Content: This course applies a process approach to learning, in which students plan, prepare, practise and deliver a persuasive type of presentation, an elevator pitch, on a topic from their own field of study. Students begin by analysing their background and experiences as presenters and users of English in order to establish personal goals and areas of development. They also watch and analyse elevator pitches in order to apply elements of effective presenting to pitching. This is done by creating an outline, including the introduction, body, and conclusion as well as transitions. The talk is aimed This course applies a process approach to learning, in which students plan, prepare, practise and deliver a persuasive type of presentation, an elevator pitch, on a topic from their own field of study. Students begin by analysing their background and experiences as presenters and users of English in order to establish personal goals and areas of development. They also watch and analyse elevator pitches in order to apply elements of effective presenting to pitching. This is done by creating an outline, including the introduction, body, and conclusion as well as transitions. The talk is aimed at non-expert audiences of a client or funding organisation. Students practise their pitch in small groups and give and receive constructive feedback from each other and the instructor. Based on this process, they create a final version of the pitch. Working Life Skills: Knowledge of research and know-how in own field, Skills in a foreign language, Information retrieval skills, Oral communication, Self-awareness, Self-confidence, Lifelong learning skills, and Time management. Assessment Methods and Criteria: - Assignments 60% - Presentation (videoed) 40% Study material: Provided in MyCourses Substitutes for courses: Course homepage: CEFR level: B2 or higher Prerequisites: This course is especially suited to students who are able to complete work independently within an online environment and a given framework of time.

219 Grading scale: 0-5 Registration: WebOodi. Students are considered for admission in order of highest number of credits. Language of instruction: English Further information: This course is intended for students who have not completed the oral skills part of the foreign language requirement in English at Aalto University, and have completed or will complete both LC Online Writing Skills for Engineers 1 (1 ECTS) and LC-1111 Online Writing Skills for Engineers 2 (1 ECTS). This course partly fulfils the university requirement for foreign language studies for oral skills only (1:3 cr). KAIKILLE KOULUILLE LC-1090 Online Preparatory English: Reading and Writing (w) (1 cr) Teacher in charge: Matthew Billington Level of the Course: Bachelor s Teaching period: I, II, III, IV, V Workload: 27 h Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to: - identify and select appropriate academic vocabulary - understand and apply the principles for producing a well-structured, grammatically sound written text - employ strategies to avoid plagiarism (e.g. paraphrasing, summarising, and correct referencing) - utilise suitable organisational structures when writing essays for different purposes (e.g. cause and effect, problem-solution) Content: The Online Preparatory English: Reading and Writing course focuses on key elements of academic English required for writing essays and completing written tasks at the undergraduate level. It covers a range of topics including avoiding plagiarism, academic vocabulary, academic grammar, and various writing structures. Its online activities promote independent, flexible learning and include self-checked, peerreviewed, and tutor-assessed learning tasks culminating in the production of a short academic essay. During the course, the students learn to identify and select appropriate academic vocabulary, such as using reported speech verbs, and also to exercise greater control of key tenses by recognising the need for tense shifts. Furthermore, students will acquire important skills in avoiding plagiarism (e.g. paraphrasing, summarising, and referencing) and utilise suitable organisational structures when writing essays for different purposes (e.g. cause and effect and problem-solution). Overall, this course will support students in gaining an insight into academic style in accordance with the formal requirements of university study. Assessment methods and criteria: Quizzes and mini-lectures -Peer review exercises -Forum tasks -Final essay This is a pass/fail course Study material:: Provided by the teacher and students Substitutes for courses: Course Homepage: CEFR Level: B1 Grading scale: pass/fail Registration for Courses: WebOodi Language of Instruction: English Further information: The course is an elective Language Centre Course aimed at students whose

220 skill/confidence in English is inadequate for participation in the B2 English language courses that are a mandatory component of their degree programme. The students should have already attained B1-level English prior to participation in Preparatory English LC-1091 Online Preparatory English: Speaking and Listening (o) (1 cr) Level of the course: Bachelor s Teacher in charge: Matthew Billington Teaching period: I, II, III, IV, V Workload: 27 h Learning outcomes: Upon completion of this course, students will be able to: - Interact in social situations using the appropriate conventions (various conversation markers, small-talk devices, etc.) - Deliver an oral presentation on a topic related to their area of study following normal presentation conventions (e.g. structure, meta language, etc.) - Present oral arguments and opinions on areas related to their discipline and disagree & agree with others according to the cultural conventions of English. Content: The course introduces some of the topics covered in the Language Centre s B2-level courses and prepares the students for interacting in English in academic, professional, and social situations. Students learn the conventions of small talk and socialising through online lectures, video demonstrations, and quizzes. They will then participate in, record, and reflect on small-talk discussions. The students also practise how to prepare and deliver a presentation. Using demonstration videos and online exercises, the students learn how to formulating the introduction, main body, and conclusion of a presentation, produce slides and use appropriate signposting language. The students then record and submit their presentation, give feedback on others presentations, correct their own presentation according to peer feedback, and resubmit for final feedback from the teacher. Finally, through demonstration videos and quizzes, the students learn methods for effectively expressing opinions, agreeing, disagreeing and constructing oral arguments. The students then participate in an asynchronous debate in which they post an argument on a selected topic and respond to the posts of other students. Assessment methods and criteria: -Quizzes and mini-lectures -Peer review exercises -Recording and uploading a presentation -Recording and uploading two small-talk conversations -Correcting small-talk dialogues -Recording and uploading a debate post This is a pass/fail course. Study material: Provided by the teacher and students Course home page: CEFR-level: B1 Prerequisites: Grading scale: Pass/Fail Registration for Courses: WebOodi. Language of Instruction: English Further information: The course is an elective Language Centre course aimed at students whose skill/confidence in English is inadequate for participation in the B2 English language courses that are a mandatory component of their degree programme. The students should have already attained B1-level English prior to participation in Preparatory English.

221 ESPANJA Lisäykset LC-2100 Espanja johdatus kulttuuriin (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Kurssin taso: Opetusperiodi: I Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus 24 h, - opiskelijan itsenäinen työskentely (oppitunneille valmistautuminen, kotitehtävät, kirjallinen essee ja suullinen esitys) 57h Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - tunnet joitakin espanjan kielinen perusfraaseja ja hallitsen espanjan kielen ääntämistä - tunnet jossakin määrin espanjankielisten maiden kulttuureja ja tapakulttuuria ja niiden erityispiirteitä sekä työ- ja liike-elämän tapakulttuurin perusteita. Sisältö: Opintojakso on tarkoitettu espanjankielisistä maista ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojakson aikana: - tutustutaan espanjankielisten maiden kulttuurien osa-alueisiin. - tutustutaan espanjan kielen ääntämisen perusteisiin. - opitaan työ- ja arkielämän viestintätilanteisiin liittyvää yleisintä perussanastoa ja -fraaseja, aiheina mm. tutustumis- ja esittelytilanteet ja itsestä kertominen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (80%), kulttuuriaiheisen esseen kirjoittamisen ja suulista esitystä kulttuuriaiheesta. Kirjallisuus: Oppimateriaali: Opettajan materiaali CEFR-taso: 0 Esitiedot: Ei esitietoja tai edeltäviä opintoja Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: Suomi Lisätietoja: Poistot LC-2002 Kielipari (suomi-espanja)

222 KIINA Lisäykset LC-9100 Introduction to Chinese Culture (3cr) Teacher in charge: Jinhua Cheng Status of the Course: Aalto University Schools Teaching Period: V Workload: Contact hours 24 hrs + independent work 57 hrs. (Active discussion, oral presentation and an essay in English about a cultural topic). Learning Outcomes: By successfully completing this course, students will be able to: - know the basics of Chinese culture, business etiquette - describe the life in China - describe Chinese dialects, regions and minorities - get familiar with Chinese rituals, values, attitudes - can speak some basic greetings and useful phrases Content: A course is lecture and discussion-based, where students freely discuss topics given by the teacher. We will discuss for example the topics below: - how to do business with Chinese, Business etiquette and culture - the history and geography of China - about the region and dialects, Chinese ethnic groups - how the ancient philosophies influence today s culture and people - Chinese popular culture and what topics are welcome and safe (e.g. what are good gifts) Assessment Methods and Criteria: 1. Lectures 24 h, active participation (20%) Mandatory attendance 80%. 2. Oral presentation (30%) and an essay in English about a cultural topic (50%) Study Material: In-house materials Course Homepage: MyCourses CEFR level: 0 Prerequisites: No Chinese language skill pre-requisite Grading Scale: 0-5 Registration for Courses: WebOodi Teaching languages English

223 PORTUGALI Lisäykset LC-3111 Portugali 1 - Työelämän portugalia (Alkeet) (3 op) Portuguese 1 - Portuguese for Professional Needs (Starter level) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut vapaasti valittavat opinnot, KTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Opetusperiodi: III Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 24 h, monimuotokurssi, jossa mukana verkko-opiskelua - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h. Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi: - pystyt selviytymään portugalin kielellä työ- ja arkielämän tavallisimmissa viestintätilanteissa. - osaat ilmaista itseäsi tuttuja fraaseja käyttäen arki- ja työelämän tilanteissa, mm. esittelemään itsesi, vastaamaan omaa työtäsi ja taustaasi koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen. - osaat tunnistaa ja ymmärtää jonkin verran portugalinkielisten maiden tapakulttuurin erityispiirteitä. Sisältö: Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot 24 h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (30 %) 3. Kirjallinen tentti (60 %) Oppimateriaali: Ingalsuo, (2017, painos). Tudo bem? 1 portugalin alkeiskurssi Kurssin kotisivu: Kurssimateriaali MyCourses-oppimisalustalla. CEFR-taso: Lähtötaso: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Tavoitetaso: A1 Esitiedot: 0-taso (ei edeltäviä opintoja) Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä Opetuskieli: Suomi ja portugali. Joissakin ryhmissä tukikieli voi olla englanti. LC-3112 Portugali 2 - Työelämän portugalia (3 op) Vastuuopettaja: Pasi Puranen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Opetusperiodi: IV Työmäärä toteutustavoittain: - kontaktiopetus 24 h - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57 h Osaamistavoitteet: - selviydyt työelämän tavallisissa viestintätilanteissa portugaliksi - pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa tilanteissa, mm. kertomaan

224 perustiedot omasta työstäsi ja yrityksestäsi ja laatimaan lyhyitä kirjallisia viestejä - osaat jonkin verran talouselämän perusterminologiaa ja ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen - kykenet etsimään tarvitsemiasi tietoja autenttisista lähteistä (mm. mainokset, ilmoitukset, aikataulut, yritysten verkkosivut) - pystyt osallistumaan keskusteluun oman työn ja arkielämän tutuissa tilanteissa - tunnet jossakin määrin portugalinkielisten maiden tapakulttuuria Sisältö: Kielen perusrakenteiden täydentäminen ja arkielämän perussanaston laajentaminen, suppean taloussanaston omaksuminen ja arki- ja työelämän tavallisimmista asioimistilanteista selviytyminen sekä tapakulttuuriin tutustuminen. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: 1. Luennot 24h, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. 2. Tuntitestit ja / tai kirjalliset tehtävät (20 %) 3. Suullinen koe (10 %) 4. Kirjallinen luentokuulustelu (60 %) Oppimateriaali: Ingalsuo, (2017, painos). Tudo bem? 1 portugalin alkeiskurssi Kurssin kotisivu: Kurssimateriaali MyCourses-oppimisalustalla CEFR-taso: Lähtötaso: A1. Tavoitetaso: A1.2. Esitiedot: LC-2001 Espanja 1 - Työelämän espanjan perusteet (3 op) tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetuskieli: Suomi ja portugali.

225 PUHEVIESTINTÄ Lisäykset LC-0440 Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen: puheviestinnän integraatio (1-3 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut Kurssin taso: Kandidaatti- ja maisteritasoinen Vastuuopettaja: Rinna Toikka Opetusperiodi: järjestetään tarvittaessa kandidaatin- tai maisterinseminaarien yhteydessä Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus (harjoitukset) 6-12h (1op) tai 12-24h (2 op) ja oppimistehtävät 15-21h (1op) tai 30-42h (2op) Osaamistavoitteet: opiskelijan identiteetin vahvistuminen oman alansa asiantuntijana ja tiedeyhteisön jäsenenä sekä opinnoissa tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen Sisältö: teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen, tutkimustyön reflektointi, keskustelutaidot monialaisessa akateemisessa kontekstissa sekä palaute- ja yhteistyötaidot Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Pari- ja ryhmätyöskentely, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivut: MyCourses Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty Ilmoittautuminen: Weboodi Opetuskieli: suomi/englanti Lisätiedot: Kurssi järjestetään monialaisena pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä. LC-0450 Puhu asiantuntevasti (1 op) Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut Kurssin taso: Kandidaattitasoinen Vastuuopettaja: Rinna Toikka Opetusperiodi: 1, 2, 3, 4, 5 + kesäopetus Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus 12h ja oppimistehtävät 15h (1op) Osaamistavoitteet: opiskelijan identiteetin vahvistuminen oman alansa asiantuntijana sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen Sisältö: teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen, esiintymisjännitys, kuunteleminen sekä palaute- ja yhteistyötaidot Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Pari- ja ryhmätyöskentely, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla. Korvaavuudet: Kurssin kotisivut: MyCourses Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty Ilmoittautuminen: Weboodi Opetuskieli: suomi Lisätietoja: ensisijaisesti ARTS (opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintoon pakollisena opintosuorituksena)

226 RANSKA Lisäykset LC-4002 Ranska pähkinänkuoressa (3 op) Vastuuopettaja: David Erent Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Opetusperiodi: V Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus 24 h, itsenäinen työskentely 57 h Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa ranskalaisesta kulttuurista ja maan tavoista sekä tuntuma ranskan kieleen. Sisältö: Must know: Ranskan osa-alueet ja niiden kulttuuriset ominaisuudet, ranskan poliittinen ja taloudellinen tilanne, yrityskulttuuri. Should know: lyhyt itse-esittely ranskaksi, mediakulttuuri Nice to know: Ranskan kielen ääntämisen perusteet Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kontaktiopetus 25 h Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja esseen kirjoittamisen. Oppimateriaali : Jaetaan MyCoursesissa Korvaavuudet: LC-4001 Johdatus ranskan kieleen ja ranskalaiseen kulttuuriin Kurssin kotisivu: Luodaan automaattisesti CEFR-taso: 0 Esitiedot: LC-4112 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: Hyväksytty/hylätty Opetuskieli: Englanti, suomi LC-4203 Grammaire française (o, w) (3 op) Vastuuopettaja: David Erent Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulujen vapaasti valittavat opinnot Opetusperiodi: Non-stop Työmäärä toteutustavoittain: Itsenäinen työskentely MyCoursesissa: 81 h Ei kontaktiopetusta Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee ranskan kielen peruskieliopin substantiivien, adjektiivien, pronominien, verbien ja adverbien osalta. Sisältö: Must know: substantiivit ja sanojen suvut, artikkelit, adjektiivit, adverbit, monikko, kysymyslauseet, relatiivipronominit, persoonapronominit sekä pronominaalit en ja y, prepositiot, indikatiivin preesens, yhdistetty perfekti, kaksinkertainen liittomuoto, imperfekti ja pluskvamperfekti, futuuri ja liittofutuuri, konditionaalin preesens, konditionaalin perfekti, imperatiivi, infinitiivi, passiivi Should know: indefiniittipronominit, konjunktiot, subjunktiivin preesens, subjunktiivin perfekti Nice to know: substantiivien, adjektiivien ja verbien päätteiden ääntäminen Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: - Verkkokurssi (kaikki materiaalit MyCoursesissa) - Kirjalliset harjoitustyöt ja tehtävät: 50% - Kuullun ymmärtäminen (netissä): 25% - Suullinen koe (kurssin jälkeen): 25%

227 Oppimateriaali : Sähköinen oppimateriaali MyCoursesissa Ilmoittautuminen : Osallistujamäärärajoitus: 20 opiskelijaa Korvaavuudet: - LC-4903 Grammaire française 1 - LC-4904 Grammaire française 2 Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Lähtötaso: A2 Tavoitetaso: B1 Esitiedot: LC-4112 tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: ranska Lisätiedot: Kurssi täyttää tekniikan alojen vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä Poistot LC-4001 Johdatus ranskan kieleen ja ranskalaiseen kulttuuriin (2 op) -korvaava kurssi LC-4002 Ranska pähkinänkuoressa (3 op) LC-4901 Ranskankielinen yritysviestintä 1b (3 op) LC-4902 Français des affaires 1a (3 op) LC-4903 Grammaire française 1 (2 op) -korvaava kurssi LC-4203 Grammaire française (3 op) LC-4904 Grammaire française 2 (2 op) -korvaava kurssi LC-4203 Grammaire française (3 op)

228 RUOTSI Lisäykset LC-5771 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1A (3 cr) Vastuuopettaja: Stina Niemi Opetusperiodi: I (syksy 2018, 2019), III (kevät 2019, 2020) Työmäärä toteutustavoittain: t (pienryhmäopetus) t (itsenäinen työskentely) + 2 t (loppukoe) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa esitellä itsensä tai jonkun toisen henkilön, osaa käyttää yksinkertaisia tervehdys- ja hyvästelyfraaseja, ymmärtää numeroita, hintoja ja kellonaikoja, osaa kertoa missä asuu ja kertoa yksinkertaisin sanoin tavallisesta päivästään, osaa tehdä yksinkertaisia ostoksia sekä tilata jotain ravintolassa tai kahvilassa. Kurssi antaa arkipäiväisissä viestintätilanteissa tarvittavat alkeistaidot ruotsin kielessä. Sisältö: Viestintäharjoituksia, joissa opiskelijat heti alusta alkaen käyttävät kieltä keskustellakseen työstä, opiskelusta, perheestä ja kielitaidosta. He oppivat myös kertomaan osoitteensa ja puhelinnumeronsa sekä käyttämään tervehdys- ja hyvästelyfraaseja. Kurssilla opiskellaan myös aakkoset, lukusanat, ajanilmauksia, verbejä, sanajärjestystä, pronomineja, kysymyssanoja ja substantiiveja. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen koe. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija osallistuu säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen ja tekee kurssiin liittyvät tehtävät. Oppimateriaali: Opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: A1 Esitiedot: Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: Weboodi Opetuskieli: englanti, ruotsi Lisätietoja: Alkeistason peruskurssi kansainvälisille tai suomenkielisille opiskelijoille, jotka eivät aikaisemmin ole opiskelleet ruotsin kieltä. Kurssi ei korvaa tutkinnonsäännön vaatimaa toisen kotimaisen kielen koetta tai sitä vastaavaa koetta, eikä kurssia ole myöskään tarkoitettu kielikokeeseen valmistavaksi kurssiksi. LC-5772 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1B (3 cr) Vastuuopettaja: Stina Niemi Opetusperiodi: II (syksy 2018, 2019), IV (kevät 2019, 2020) Työmäärä toteutustavoittain: t (pienryhmäopetus) t (itsenäinen työskentely) + 2 t (loppukoe) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa puhua harrastuksista yksinkertaisella tavalla ja osaa suunnitella vapaa-ajan aktiviteetteja yhdessä muiden kanssa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, perheestään, suvustaan, arkipäivästään, mistä pitää ja mistä ei pidä sekä mitä on tehnyt ja kokenut. Kurssi antaa arkipäivän viestintätilanteissa tarvittavat perustaidot ruotsin kielessä. Sisältö: Viestintäharjoituksia, joissa opiskelijat alusta alkaen käyttävät kieltä mm. keskusteluissa, suunnitteluun, päätöksentekoon, kertomiseen ja esittelyyn. Aihepiirit käsittelevät vapaa-aikaa ja kulttuuria, säätä ja päivämääriä, perhettä, työtä ja arkipäivää. Kurssilla käsitellään myös adjektiiveja, verbejä, sanajärjestystä, substantiiveja, ajanilmaisuja sekä järjestyslukuja.

229 Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen koe. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija osallistuu säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen ja tekee kurssiin liittyvät tehtävät. Oppimateriaali: Opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Tavoitetaso: A1-A2 Esitiedot: LC-5711 tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: 0-5 Ilmoittautuminen: Weboodi Opetuskieli: englanti, ruotsi Lisätietoja: Alkeistason peruskurssi kansainvälisille tai suomenkielisille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssin LC-5711 tai vastaavan tai jotka muutoin omaavat vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Kurssi ei korvaa tutkinnonsäännön vaatimaa toisen kotimaisen kielen koetta tai sitä vastaavaa koetta, eikä kurssia ole myöskään tarkoitettu kielikokeeseen valmistavaksi kurssiksi. Kurssilla voidaan käyttää vertaisarviointia. Poistot LC-5711 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1A (2 op) - korvaava kurssi LC-5771 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1A (3 cr) LC-5712 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1B (2 op) - korvaava kurssi LC-5772 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 1B (3 cr) LC-5721 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 2A (2 op) LC-5722 Ruotsia kansainvälisille opiskelijoille 2B (2 op) LC-5814 Yritysviestinnän erityisteemat (3 op) LC-5816 Projektipohjainen yritysviestintä (3 op)

230 SUOMI TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ Lisäykset LC-7003 Survival Finnish Online (1 cr) Teacher in Charge: Jepa Piirainen Teaching Period: I, II, V Workload: Independent work 27 h Learning Outcomes: After the course, you will - be able to pronounce Finnish recognizably - understand Finnish language structure - understand and be able to respond in Finnish in routine situations - be able to introduce yourself and tell a little about yourself - have tools to learn more Finnish on your own. Content: Greetings. Introducing yourself. Numerals. Food and shopping vocabulary. Days of the week, times and other central expressions of time. Work and university-related vocabulary. Places and expressions of location. Assessment Methods and Criteria: The students can complete the course completely independently, but the students will receive feedback from the course tutor on some of the asignments. Students must complete 90 % of the materials by the end of the course. Study Material: Online material. Course Homepage: CEFR level: Starting level 0.Target level A1.1. Prerequisites: The course is for beginners. Grading Scale: Pass/Fail Language of Instruction: English Further Information: The course is intended for degree and exchange students as well as for staff members who want a short introduction to the Finnish language. The course content is parallel with the course Survival Finnish 1 (LC-7004) and after the course students can continue to the course Survival Finnish 2 (LC- 7005). The course does not provide students with the skill level required for the course Finnish 1B. LC-7004 Survival Finnish 1 (1 op) Teacher in Charge: Jepa Piirainen Teaching Period: I, III Workload: Group work 12 h + independent work 15 h Learning Outcomes: After the course, you will - understand the main words used in your environment - have tools to learn more Finnish on your own - be able to pronounce Finnish recognizably - be able to respond in Finnish in routine situations. Content: Greetings. Introducing yourself. Food. Numerals and shopping vocabulary. Days of the week, times and other central expressions of time. Signs, advertisements, announcements. Maps, travelling. Knowledge of the city region. Assessment Methods and Criteria: Homework includes reading, visiting places, making observations and collecting information. Doing the homework is essential since the next lesson can totally be based on the results of your homework. Passing the course requires regular attendance (min 80 % of the lessons) and active participation in class.

231 Study Material: Teacher s own materials and authentic materials collected by students. Course Homepage: CEFR level: Starting level 0.Target level A1.1. Prerequisites: The course is for beginners. Grading Scale: Pass/Fail Language of Instruction: English Further Information: The course is intended for degree and exchange students as well as for staff members who want a short introduction to the Finnish language. The course content is parallel with the course Survival Finnish 1 (LC-7004) and after the course students can continue to the course Survival Finnish 2 (LC- 7005). The course does not provide students with the skill level required for the course Finnish 1B. LC-7005 Survival Finnish 2 (1 op) Teacher in Charge: Jepa Piirainen Teaching Period i: on demand Workload: Group work 12 h + independent work 15 h Learning Outcomes: After the course, you will - understand more Finnish language around you - be able to introduce yourself and tell about your general background and current situation using ordinary phrases - manage in Finnish in common social situations and services on an off campus - be able to compose brief messages on everyday topics using language aids - have tools to learn more Finnish on your own. Content: Telling about yourself. Describing objects and people. Expanding the vocabulary of common life (daily routines, housing, leisure time, travel, hotels). Assessment Methods and Criteria: Homework includes reading, visiting places, making observations and collecting information. Doing the homework is essential since the next lesson can totally be based on the results of your homework. Passing the course requires regular attendance (min 80 % of the lessons) and active participation in class. Study Material: Teacher s own materials and authentic materials collected by students. Course Homepage: CEFR level: Starting level 0.Target level A1.1. Prerequisites: Survival Finnish online (LC-7003) or Survival Finnish 1 (LC-7004). Grading Scale: Pass/Fail Language of Instruction: English Further Information: The course is intended for students, who have studied either the course Survival Finnish Online (LC-7003) or Survival Finnish 1 (LC-7004). LC-7106 Kirjoita taitavasti kirjoitusviestinnän integraatio, 1-2 op Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, Avoin yliopisto, KTK- ja KTM-tutkinnoissa vain vapaasti valittaviin opintoihin. Kurssin taso: Kandidaatti- / DI-tasoinen, soveltuu myös jatko-opintoihin Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa substanssikurssin yhteydessä Työmäärä toteutustavoittain: Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 12h (1op) tai 16-24h (2op) ja oppimistehtävät 15h (1op) tai 30-38h (2op) Osaamistavoitteet: Tekstitaitojen kehittyminen kurssin teemojen mukaisesti Sisältö: Substanssikurssin tavoitteiden saavuttamista tukeva ja aiheeseen ja työtapoihin sopiva sisältö:

232 - esimerkiksi: tutkimuksellinen luku- ja kirjoitustaito, tutkiva ja reflektoiva kirjoittaminen, raportointi, tutkielmaessee, tiedottaminen) Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Työskentelymuodot suunnitellaan substanssikurssin mukaan: esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät. Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja opettajan valitsema aineisto. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Esitiedot: Arvosteluasteikko: hyväksytty-hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: englanti/suomi Lisätietoja: Kurssi järjestetään integroituna substanssiopetukseen LC-7107 Opinnäytteen kirjoittamisen työkalut: kirjoitusviestinnän integraatio (1-2 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut Kurssin taso: Kandidaatti- ja maisteritasoinen Opetusperiodi: järjestetään tarvittaessa kandidaatin- tai maisterinseminaarien yhteydessä Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus (harjoitukset) 6-12h (1op) tai 12-24h (2 op) ja oppimistehtävät 15-21h (1op) tai 30-42h (2op) Osaamistavoitteet: opiskelijan tutkimustekstitaitojen vahvistuminen oman alansa asiantuntijana ja tiedeyhteisön jäsenenä sekä opinnäytteen kirjoittajana kehittyminen Sisältö: teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden kirjallinen dokumentoiminen ja kohdentaminen, tutkiva ja reflektoiva kirjoittaminen, tutkimuksellinen lukutaito ja teksteistä keskusteleminen sekä tekstipalautteen antaminen ja vastaanottaminen Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät Oppimateriaali: Verkkomateriaali ja tutkimusviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Opettajan kokoama ja suosittelema aineisto. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Esitiedot: Arvosteluasteikko: Hyväksytty hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: englanti / suomi Lisätietoja: Kurssi järjestetään monialaisena pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä. LC-7108 Kirjoita asiantuntevasti 2 op Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut Kurssin taso: Kandidaattitasoinen Opetusperiodi: 1, 2, 3, 4, 5 + kesäopetus Työmäärä toteutustavoittain: kontaktiopetus 24h ja oppimistehtävät 30h (2op) Osaamistavoitteet: opiskelijan harjaantuminen tutkivaan, pohtivaan ja perustelevaan asiakirjoittamiseen sekä valmiuksien hankkiminen työelämän asiatekstien ja opinnäytteen kirjoittamiseen Sisältö: teemoina esimerkiksi: opiskelun ja työelämän tekstilajit, kielen- ja tekstinhuolto Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä

233 kirjalliset oppimistehtävät Oppimateriaali: Opettajan laatima tai kokoama ajankohtainen aineisto. Lisätietoja kurssilla. Kurssin kotisivu: MyCourses CEFR-taso: Esitiedot: Arvosteluasteikko: Hyväksytty hylätty Ilmoittautuminen: WebOodi Opetuskieli: suomi Lisätietoja: ensisijaisesti ARTS (opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintoon pakollisena opintosuorituksena) LC-7326 Suomen keskustelukurssi 3 (1 op) Vastuuopettaja: Jepa Piirainen Opetusperiodi: Järjestetään tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 15 t Osaamistavoitteet Kurssin käytyään opiskelija osaa sujuvammin keskustella kurssin teema-aiheista ja osaa käyttää enemmän niihin liittyvää sanastoa. Lisäksi opiskelija osaa käyttää entistä sujuvammin erilaisia puhekielen rakenteita. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan muun muassa roolileikkien ja pelien avulla puhumista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Jokaisen tapaamiskerran aihepiiriin tutustutaan etukäteen kotona opettajan antamien (tekstien ja) sanastoharjoitusten avulla. Aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa kurssin alkaessa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet Säännöllinen läsnäolo (enintään yksi poissaolokerta) ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Oppimateriaali: Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso: A2 Tavoitetaso: A2 Esitiedot: Vähintään Suomi 3B (LC-7332) tai ennen suoritettu Suomi 3A (Kie Arvosteluasteikko: Pass/Fail Opetuskieli: Suomi Lisätietoja: : Kurssille voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut vähintään Suomi 3 -tason kurssit. Keskustelukurssille 3 osallistuminen ei edellytä keskustelukurssien 1 ja 2 (LC-7323 ja LC-7324) suorittamista. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. LC-7351 Suomi 5 (3 op) Vastuuopettaja: Jepa Piirainen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KRK- ja KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: luennoidaan tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: 36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely) Osaamistavoitteet Kurssin suoritettuasi - osaat lukea melko vaikeitakin asiatekstejä. - osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita. - olet parantanut suullista kielitaitoasi ja laajentanut sanavarastoasi. - osaat kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyviä erityyppisiä tekstejä Sisältö -Etenkin kirjoitetussa kielessä esiintyvien rakenteiden opiskelu ja harjoittelu (partisiipit, possessiivisuffiksit). - Lukutekstejä ja keskustelua eri aihepiireistä: työ- ja arkielämä, tekniikka, tiede, arkkitehtuuri ja muotoilu.

234 - Eri tekstilajeihin tutustuminen (työpaikkailmoitus, työhakemus, tiedotteet, säännöt ja ohjeet, tietotekstit, esitteet). - Tilannesidonnaisen puheen harjoittelu esimerkiksi virallinen asiointi. - Puheilmaisun laajentaminen: virallinen asiointi, ehdottaminen ja kohtelias kieltäytyminen, suostuttelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.1, tavoitetaso: B1.1 Esitiedot: jälkeen suoritettu Suomi 4B (LC-7342) tai ennen suoritettu Suomi 4A (LC-7098 tai Kie ) Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: Suomi Lisätietoja: Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7099 Suomi 4B ja Kie Suomi 4B. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7361 Suomi 6 (3 op) Vastuuopettaja: Jepa Piirainen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK- ja KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: luennoidaan tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: 36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuasi - olet syventänyt luku- ja kirjoitustaitoasi tutustumalla eri tekstilajeihin, kuten uutisiin, lehtijuttuihin, tietoteksteihin ja kaunokirjallisuuteen - keskustelet suomeksi sujuvammin, ja osaat puheessasi osoittaa varmuutta ja epävarmuutta sekä myötätuntoa - olet laajentanut sekä puhe- että kirjakielen sanavarastoasi kurssin aihepiirin asioista, kuten uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous - osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita, kuten lauseenvastikkeita. Sisältö: - Etenkin asiateksteissä käytettävien lauserakenteiden opiskelu (lauseenvastikkeet). - Sanojen muodostaminen johdinten avulla. - Tekstejä ja keskusteluja eri aihepiireistä: uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous. - Eri tekstilajeihin tutustuminen (esim. uutiset, lehtijutut, tietotekstit, kaunokirjallisuus, kutsu, juhlapuhe). - Erilaisten puhetilanteiden harjoittelu jutustelusta juhlapuheeseen. Keskustelun aloituksen, kannattelun ja lopetuksen harjoittelu. - Puhefunktioiden kuten varmuuden, epävarmuuden ja myötätunnon osoittamisen harjoittelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti. Säännöllinen läsnäolo tunneilla (enintään kaksi poissaoloa) ja aktiivinen osallistuminen, kirjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa. Oppimateriaali: Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 5-8). Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso B1.1, tavoitetaso B1.2

235 Esitiedot: jälkeen suoritettu Suomi 5 (LC-7351) tai ennen suoritettu Suomi 4B (LC-7099) tai vastaavat tiedot Arvosteluasteikko: 0 5 Ilmoittautuminen: WebOodissa Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7050 Suomi 5 ja Kie Suomi 5. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen. LC-7061 Työelämän suomea (3 op) Vastuuopettaja: Jepa Piirainen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut, KTK- ja KTM-tutkinnossa vain vapaasti valittavat opinnot. Opetusperiodi: luennoidaan tarvittaessa Työmäärä toteutustavoittain: Lähiopetus 24 t, itsenäinen työskentely 41 t, pienryhmätyöskentely 16 t. Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa ilmaista itseään entistä paremmin suullisesti ja kirjallisesti työelämän keskeisissä viestintätilanteissa. Sisältö: Kurssilla harjoitellaan erilaisia työnhakuun ja työssä toimimiseen liittyviä suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotilanteita, niin muodollisia kuin epämuodollisiakin. Kurssilla luetaan työnhakuun ja työelämään liittyviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä sanasto-, kielioppi- ja tekstinymmärtämistehtäviä. Kurssilla tehdään myös mm. oman osaamisen esittelyvideo sekä suullinen esitys omalta alalta. Kirjoitustehtäviin kuuluu mm. työhakemuksen kirjoittaminen sekä johonkin opiskelijan alalla tyypilliseen kirjalliseen viestintätilanteeseen liittyvä tehtävä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssilla pidetään esityksiä sekä keskustellaan niiden ja kurssikirjan pohjalta sekä yhdessä että pienryhmissä. Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa verkon välityksellä. Sanastoa opiskellaan kirjan ja esitysten kautta, mutta opiskelijat perehtyvät mahdollisuuksien mukaan myös oman alansa sanastoon ja käytänteisiin. Myös kielioppia lähestytään tekstilähtöisesti: opiskeltavat asiat määräytyvät sekä opiskelijoiden kirjoittamien tekstien että kirjassa esiintyvien rakenteiden kautta. Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettaviin suullisiin (50 %) ja kirjallisiin (50 %) tehtäviin. Lisäksi kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen (enintään kaksi poissaoloa) ja kotitehtävien tekemistä. Oppimateriaali: Piirainen: Työelämän suomea 2 Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Lähtötaso vähintään B1, tavoitetaso B1/B2 Esitiedot: Suomi 6 (LC-7361) tai ennen suoritettu Suomi 5 (LC-7050), toisen kotimaisen kielen (suomi) tai suomi toisena kielenä -lukiokurssit tai vastaavat taidot. Arvosteluasteikko: 0-5 Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Kohderyhmä: edistyneet ulkomaalaisopiskelijat ja henkilökunta sekä ruotsinkieliset opiskelijat. Kurssin käymällä suomea toisena/vieraana kielenä puhuva opiskelija voi suorittaa mahdolliset tutkintoon kuuluvat pakolliset suomen kielen opinnot. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös toisen kotimaisen kielen (suomi) kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen valmentautumiseen mutta ei korvaa koetta. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla

236 BIZ LCB-7005 Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), kirjallinen osio (2 op) Vastuuopettaja: Jepa Piirainen Kurssin asema: KTK-tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I, II, III, IV, V Osaamistavoitteet: Kokeen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus osoittaa sellaista Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun tutkintosäännön vaatimaa, vähintään tyydyttävää kirjallista suomen kielen taitoa, jota edellytetään valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta (laki 424/2003, asetus 481/2003). Sisältö: Kirjallinen koe, jossa kirjoitetaan suomeksi asiateksti annetusta kauppatieteiden alaan liittyvästä aiheesta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa vaadittu kielitaito suomen kielessä tutkinnon toisena kotimaisena kielenä seuraavasti: 1. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun toisen kotimaisen kielen koe (suomi), sekä kirjallinen että suullinen osio. 2. Jonkin muun korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe. 3. Valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus täydennettynä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella, jossa opiskelijan on osoitettava oman kauppatieteiden alansa sanaston tuntemusta. CEFR-taso: B1 B2 Arvosteluasteikko: Hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty. Kielilain (423/2003) mukaisesti opiskelija saa erillisen arvosanan sekä kirjallisesta että suullisesta kokeesta. Ilmoittautuminen: Kokeeseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä. LCB-7006 Toisen kotimaisen kielen koe (suomi), suullinen osio (1 op) Vastuuopettaja: Jepa Piirainen Kurssin asema: KTK-tutkinto, kieli- ja viestintäopinnot Opetusperiodi: I, II, III, IV, V Osaamistavoitteet: Kokeen tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus osoittaa sellaista Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun tutkintosäännön vaatimaa, vähintään tyydyttävää suullisen suomen kielen taitoa, jota edellytetään valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta (laki 424/2003, asetus 481/2003). Sisältö: Suullisessa kokeessa opiskelija esittelee oman kauppatieteiden alansa jonkin suuntauksen, yrityksen, kurssin, innovaation, ongelman tms. Esittely on muutaman minuutin vakuuttava, tiedottava puheenvuoro ilman esitystekniikkaa tai muistiinpanoja. Lisäksi esityksestä keskustellaan. Kokeessa on tarkoitus osoittaa oman alan perussanaston tuntemusta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kokeen voi suorittaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio 2) Jonkin muun korkeakoulun vastaava toisen kotimaisen kielen koe 3) Suomen kielen tyydyttävää tai hyvää kirjallista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto täydennettynä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suoritetulla suullisella kokeella, jossa opiskelijan on osoitettava oman kauppatieteiden alansa sanaston tuntemusta.

237 CEFR-taso: B1 B2 Arvosteluasteikko: Hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty. Kielilain (423/2003) mukaisesti opiskelija saa erillisen arvosanan sekä kirjallisesta että suullisesta kokeesta. Ilmoittautuminen: Suulliseen kokeeseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Suullinen osio on hyvä suorittaa mahdollisimman pian kirjallisen osion jälkeen. Opetuskieli: suomi Lisätietoja: Toisen kotimaisen kielen koe on pakollinen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä. Kaikki koulut LC-7105 Graduhautomo (2 op) Vastuuopettaja: Tiina Airaksinen Kurssin asema: Aalto-yliopiston korkeakoulut Kurssin taso: Syventävät opinnot (BIZ, ARTS), DI-tutkinto (CHEM, ELEC, ENG, SCI) Opetusperiodi: I II, III V Työmäärä toteutustavoittain: 20 t + itsenäinen työskentely 34 t Osaamistavoitteet: Graduhautomo on suunnattu opiskelijalle, jonka maisteritason opinnäyte on viivästynyt ja joka kokee tieteellisen tekstin tuottamisen vaikeaksi. Graduhautomoon osallistuttuaan opiskelija tunnistaa omat kirjoittamiseen liittyvät haasteensa ja vahvuutensa hahmottaa opinnäytteen ja sen perusvaatimukset kokonaisuutena on muodostanut realistisen käsityksen oman opinnäytteensä rakenteesta ja toteutuksesta on edistänyt opinnäytettään graduhautomon aikana on sisäistänyt opinnäytteen kirjoitusprosessia tukevia ja jäsentäviä periaatteita edistää opinnäytettään itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Sisältö: Opinnäytteen kirjoittamiseen liittyvät psykologiset, sosiaaliset ja käytännölliset haasteet Kirjoitusprosessin hallinta ja siihen liittyvät käytännön menetelmät Kirjoittamiskammo ja sen ylittäminen Kirjoittamisen erilaiset tekniikat tiedon ja kirjoitusprosessin jäsentämisen työkaluina Oman opinnäytteen kokonaisuuden jäsentäminen ja suunnitteleva kirjoittaminen Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Pienryhmätapaamiset kerran kuussa, opinnäytteen edistäminen ja seuranta graduhautomon ohjaajan kanssa, opinnäytteen kirjoittamiseen ja prosessin ohjaamiseen liittyvät itsenäiset ja ryhmäharjoitukset. Graduhautomossa edellytetään säännöllistä läsnäoloa ryhmätapaamisissa (enintään yksi poissaolo) ja opinnäytettä edistävien harjoitusten tekemistä. Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali Kurssin kotisivu: CEFR-taso: Esitiedot: Opiskelija suorittaa maisterintutkintoa jossakin Aalto-yliopiston maisteriohjelmassa ja on hyväksyttänyt opinnäytteensä aiheen ohjaajalla. Arvosteluasteikko: Hyväksytty hylätty Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Opetuskieli: Suomi Lisätietoja: Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

238 Poistot LCA-7000 Kirjoita ja puhu asiantuntevasti (3 op) LC-7007 Survival Finnish for Exchange Students LC-7098 Suomi 4A (2op) LC-7099 Suomi 4B (2 op) LC-7050 Suomi 5 (3 op) LC-7025 Suomi-espanja-kielipari

239 Kemian tekniikan akateeminen komitea 237 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A Ilmoitusasiat / Announcements 1. Toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava säännöstö / Rules and regulations directing functions and decision making Aalto-yliopiston johtosääntö / Aalto University Bylaws: (Finnish and English versions) Kemian tekniikan korkeakoulun ohjesääntö / Bylaws of the School of Chemical Engineering: (Finnish and English versions) Opintoja ja opiskelua koskevat säännöt (OOS) / General Rules on Teaching and Studying (OOS): Kemian tekniikan korkeakoulun tutkintosääntö / Degree regulations of the Aalto University School of Chemical Engineering: 2. Tilasto vuonna 2017 valmistuneista (liite 8) / Statistics: Graduates in 2017 (attachment 8) 3. Tilasto vuonna 2017 hyväksytyistä jatko-opiskelijoista (liite 9) / Statistics: Doctoral students admitted in 2017 (attachment 9) 4. Tilasto: Lisäaikapäätökset vuonna 2017 (liite 10) / Statistics: Decisions on extension of dura- tion of studies in 2017 (attachment 10) 5. Koulutusneuvoston vuosikertomus (liite 11) / Annual report of the Degree Programme Committee (attachment 11) 6. Tohtorinkoulutusneuvoston vuosikertomus (liite 12) / Annual report of the Doctoral Programme Committee (attachment 12) Todettiin, että tulevaisuudessa komiteoiden vuosikertomukset tehdään englannin kielellä. It was noted that in the future the annual reports of the committees shall be written in English. 7. Vuoden 2018 kokousaikataulu / Meeting schedule in 2018 ti/tue :00 ti/tue :00 ti/tue :00

240 Kemian tekniikan akateeminen komitea 238 Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A AAK:n asiat / The University Academic Affairs Committee %28AAK%29 9. Rehtorin päätökset / Decisions by President (in English) 10. Provostin päätökset / Decisions by Provost (in English) 11. Vararehtorien päätökset / Decisions by Deputy President and Vice Presidents (in English)

241 KTAK 1/2018, Liite 8 Degrees 2017 CHEM Life Tech EMMEP SELECT N5T Total 2015 Total 2016 Total 2017 Goal 2017 BSc MSc DSc CHEM: Kemian tekniikan kandidaattiohjelma Master s programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Life Tech: Master s Programme in Life Science Technologies EMMEP: European Mining, Minerals and Environmental Programme European Mining, Minerals and Environmental SELECT: Master s Degree Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems N5T: Nordic Master in Polymer Technology Programme

242 CHEM / LH ja HT Doctoral students admitted in Päivitetty /HT. KTAK 1/2018 Liite 9 School CHEM Total number Number of women Applicants Number of women % Number of international applicants Number of international applicants % Total number Number of full time students Admitted students Number of full time students % Number of women Number of women % Number of international students Number of international students % Master s degree as the basis of admittance of the student earned at Aalto at Aalto % at another Finnish university at another Finnish university % Abroad Abroad % % % % % % % 7 14 % % % % % % % % 9 19 % % % % % % % % 8 19 % % % % % % % % % % Total % % % % % % % %

243 KTAK 1/2018 Vuosiraportti Liite 11 1 (3) KN 1/ LIITE 8 Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun koulutusneuvosto Vuosiraportti 2017 Koulutusneuvoston toimikauden työjärjestys hyväksyttiin kokouksessa. Koulutusneuvosto kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Koulutusneuvottelukunta (Advisory board) kokoontui kerran. Puheenjohtajana toimi professori Tapani Vuorinen, 1. varapuheenjohtajana Jouni Paltakari ja 2. varapuheenjohtajana Kari Laasonen. Pöytäkirjanpitäjinä ovat toimineet Heidi Tukiainen, Juha Oksa ja Annu Westerberg. Jäsenet ja varajäsenet ovat: Varsinaiset jäsenet Professori Tapani Vuorinen Professori Kari Laasonen Professori Ville Alopaeus Professori Jouni Paltakari Yliopistonlehtori Reetta Karinen Yliopistonlehtori Heli Viskari Yliopistonlehtori Eero Hiltunen Varajäsenet Professori Monika Österberg Professori Sami Franssila Professori Michael Gasik Professori Mark Hughes Lehtori Gunilla Fabricius Yliopistonlehtori Eeva-Leena Rautama Yliopistonlehtori Juha-Pekka Pokki Tekn. yo. Janne Tiitinen Tekn. yo Salli Aikio Tekn. yo Jenna Arponen Tekn. yo Juuso Mälkönen Tekn. yo Olli Laukkanen Tekn. yo. Werneri Huhtinen Päätösasiat koulutusneuvoston (KN) kokouksissa Diplomitöiden aiheiden, valvojien ja ohjaajien hyväksyminen Koulutusneuvostossa hyväksyttiin yhteensä 155 diplomityön aihehakemusta vuonna Vuosi Aihehakemukset (kpl) Aalto-yliopisto Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kemistintie 1 D 1 Aalto CHEM AALTO Espoo Y-tunnus VAT FI Kotipaikka Helsinki

244 Vuosiraportti 2 (3) KN 1/ LIITE 8 Diplomitöiden hyväksyminen Koulutusneuvostossa hyväksyttiin yhteensä 157 diplomityötä. Koulutusneuvosto hyväksyi yhden diplomityön ehdotettua arvosanaa (3) korkeammalla arvosanalla (4). Diplomitöiden arvosteluista jätettiin kaksi oikaisuvaatimusta, jotka molemmat käsiteltiin. Kumpikaan oikaisuvaatimus ei johtanut arvosanamuutokseen. Kokouksissa keskusteltiin diplomitöiden hyväksymisen yhteydessä diplomityön arvostelulomakkeen osa-alueiden arvosanoista, kuten aikataulun noudattaminen. Myös lisäohjeistuksen tarve arvostelun laatimisessa tuli useammassa kokouksessa esille. Erityisesti koulutusneuvosto toivoi, laajempia sanallisia arvosteluja kaikki arvosteltavat osa-alueet huomioiden. Lomake päivitettiin lokakuussa Päivityksen tarkoituksena oli saada laajempia sanallisia arvosteluja. Diplomitöiden arvosanajakauma: Arvosanat kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 4 2, ,7 4 3, , , , , , , , , , , , , , , ,8 10 7,5 Yht Muut päätösasiat koulutusneuvoston kokouksissa Koulutusneuvoston työjärjestys Varapuheenjohtajien valinta Pää- ja sivuaineet lukuvuoden opetussuunnitelmaan kemiantekniikan kandidaatti- ja DI-ohjelmissa Kurssien lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden ja lukuvuoden opetussuunnitelmaan Koulutusohjelmien opetussuunnitelmat lukuvuodella Kemian tekniikan korkeakoulun valintaperusteet 2018 Aalto-yliopisto Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kemistintie 1 D 1 Aalto CHEM AALTO Espoo Y-tunnus VAT FI Kotipaikka Helsinki

245 Vuosiraportti 3 (3) KN 1/ LIITE 8 Koulutusneuvostossa keskustelussa Korkeakoulun DI-työohjeen päivitys Koulutusneuvoston vuosikertomus Allwell?-kysely Cluster-verkoston esittely (Katrina Nordström) Kandipalautteen tulokset Programme Review yhteenveto ja toimenpiteet Koulutusneuvoston vuosisuunnitelma Markkinointisuunnitelma + Attractive programmes -pilottiin osallistuminen Ehdotus kaksivuotisesta opetussuunnitelmasta Kandiohjelman kehittäminen Hakukohteet ja valintakiintiöt 2018 Kemian-, bio-, ja materiaalitekniikan maisteriohjelman, Life Science Technologies maisteriohjelman hakukohteiden akateemiset arviointiperusteet 2018 CHEM IDBM-maisteriohjelmaan (Anna-Mari Saari ja Niina Nurmi) Opetusteon kriteerit ja prosessi Diplomityön valvojan kriteerit Akateemisen ohjauksen toimenpiteet, Annual Review koonti ja toimenpiteet (Päivi Palosaari-Aubry) Vuoden 2017 Opetusteko: esitykset Kokousmenettelyohjeet Kypsyysnäyte DI-tutkinnossa Työelämävalmiudet ja DI-työ Koulutusneuvostossa ilmoitusasioina tai muina asioina Aalto-yliopiston yleiset valintaperusteet sekä tekniikan koulutusalanvalintaperusteet vuodelle 2018 Tilastoja vuoden 2017 valinnoista Decliner s survey: miksi maisterivalinnassa 2017 valitut eivät ottaneet tarjottua opiskelupaikkaa vastaan DI-töiden sähköinen arkistointi Kokousaikojen vahvistaminen vuodelle 2018 Aalto-yliopisto Postiosoite Käyntiosoite Puhelin PL Kemistintie 1 D 1 Aalto CHEM AALTO Espoo Y-tunnus VAT FI Kotipaikka Helsinki

246 KTAK 1/2018 Liite 10 Lisäajan myöntäminen opintojen loppuun saattamiseksi / Extension of right to study Päätökset / decisions 2017 Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan 41 :ssä säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Yliopistolaki 42. The university shall grant extension to the duration of studies on application to a student who has not finished his/her studies in the time referred to in Section 41 if the student presents a goal-oriented and feasible plan for completing the studies. University law, section 42. Vuonna 2017 lisäaikaa myönnettiin keväällä 44 opiskelijalle ja syksyllä 17 opiskelijalle. Extension was granted to 44 students in the spring and to 17 students in the autumn in the Spring 2015 Autumn 2015 Spring 2016 Autumn 2016 Spring 2017 Autumn 2017 BSc 17 7 MSc Total Myönnetyn lisäajan pituus, kevät / the length of the extension, spring opiskelijalle lisäaikaa myönnettiin yksi lukukausi / One term for 36 students 8 opiskelijalle lisäaikaa myönnettiin kaksi lukukautta / Two terms for 8 students Myönnetyn lisäajan pituus, syksy / the length of the extension, autumn opiskelijalle lisäaikaa myönnettiin yksi lukukausi / One term for 16 students 1 opiskelijalle lisäaikaa myönnettiin kaksi lukukautta / Two terms for 1 students Aalto University Postal address Visiting address Tel aalto.fi School of Chemical Technology P.O. Box Kemistintie 1 FI AALTO Espoo, Finland Business ID VAT FI Domicile Helsinki

247 Kemian tekniikan tohtorinkoulutusneuvosto ja tohtoriohjelma Vuosiraportti Sirje Liukko 1 (4) KTAK 1/2018 Liite 12. Doct for C Pöyt Koko Klo 8 Paik KEMIAN TEKNIIKAN TOHTORINKOULUTUSNEUVOSTON JA TOHTORIOHJELMAN VUOSIRAPORTTI 2017 Tohtorinkoulutusneuvostolla (TKN) alkoi uusi toimintakausi vuonna TKN kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, lisäksi järjestettiin kaksi TKN Extended kokousta joissa oli mukana laitosten nimeämät jatkoopiskelijajäsenet. Pj. prof. Markus Linder, varapj. prof. Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela. Jäsenet: prof. Mark Hughes, prof. Mauri Kostiainen, prof. Lasse Murtomäki, prof. Marjatta Louhi-Kultanen (uusi jäsen) ja varajäsen prof. Jan Deska. Prof. Monika Österbergin jäsenyys päättyi 10/2017. Valmistelijat Sirje Liukko ja Leena Hauhio, sihteerinä Sirje Liukko. Asialistalla tohtorinkoulutusneuvoston (TKN) kokouksissa v Uusien jatko-opiskelijoiden valinta kaksi kertaa vuodessa TKN valmistelee ja puoltaa dekaanille päätettäväksi. Dekaanin päätöksellä hyväksytyt uudet jatko-opiskelijat vuonna 2017 Yhteensä 62 hakijaa, joista 53 valittiin (toukokuussa 23 ja marraskuussa 30. Näistä yhteensä 53 uudesta jatko-opiskelijasta 42 on päätoimisia. Valituista oli 51 % kansainvälisiä opiskelijoita ja 43 % naisia. Ulkomaisella korkeakoulututkinnolla hyväksyttiin 28 % valituista. Toiminnan laadukkuuden kehittämis-, arviointi- ja palautetoimet Päätoimisille jatko-opiskelijoille on muodostettu seurantaryhmiä, jotka tukevat sekä opiskelijaa että ohjausta ja antavat palautetta. Tarkempaa tietoa intosivulla TKN Extended kokouksiin kutsutaan mukaan laitoksien tohtoriopiskelijaedustajat. Laitokset nimesivät jokainen kaksi tohtoriopiskelijaa, jotka toimivat opiskelijaedustajina valmistumiseensa asti. Toiminta alkoi vuonna 2017 ja sitä tullaan jatkamaan vuonna BIO 2 Meri Lundahl and Bart Rooijakkers; CMAT Joonas Heikkinen and Miikka Jokinen; CMET Katri Avarmaa and Rinat Landman. Esitarkastajien ja vastaväittäjien lausuntojen liitteenä on käytetty Arviointitaulukkoa (Grading table) kesästä 2014 alkaen. Käytäntöä jatketaan, koska sen avulla arviointiprosessia pyritään ohjaamaan kohti puolueetonta arviointi (kiittäen hyväksyttyjä väitöskirjoja oli 10 kpl vuonna 2017 yhteensä 36:sta eli 28 %). Aalto CHEM rahoitettujen jatko-opiskelijapaikkojen haku ja valinta kerran vuodessa Dekaanin päätöksellä myönnettiin marraskuussa kuusi (6) 2+2-vuotista ja kaksi 8-12 kuukauden paikka erittäin hyvin opinnoissaan menestyneille hakijoille. Aalto University Postal address Visiting address Tel School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 FI AALTO Espoo, Finland

248 Kemian tekniikan tohtorinkoulutusneuvosto ja tohtoriohjelma Vuosiraportti Sirje Liukko Seuraavan kerran rahoitettujen paikkojen haku aukeaa elokuussa Aalto CHEM rahoitus väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen (2-6 kk) Hakemuksia tuli yhteensä 21 kpl. Dekaanin päätöksellä myönnettiin lokakuussa 2017 kahdeksalle (8) jatko-opiskelijalle väitöskirjan loppuunsaattamiseen yhteensä 35 kuukautta rahoitusta vuodelle Väitöskirjojen hyväksyminen Hyväksyttiin yhteensä 35 väitöskirjaa. Valmistui 36 TkT-tutkintoa ja yksi TkLtutkinto. Tutkintotavoite, yhteensä tohtorintutkintoa, saavutettiin vuonna TkT-tutkinnot laitoksittain CMAT 7; CMET 7 ja Bio Näistä oli tuplatutkintoja kolme kappaletta: kaksi Select+ ohjelman tohtoriopiskelijaa (IST Lissabon) ja yksi cotutelle tutkinto Central South University (Kiina) kanssa. Kymmenen väitöskirjaa hyväksyttiin arvosanalla kiittäen hyväksytty TkT Jorg Christiaan De Ruijter, kustos prof. Alexander Frey TkT Lauri Hauru, kustos prof. Herbert Sixta TkT Essi Koskela, kustos Alexander Frey TkT Alexandr Ostonen, kustos prof. Ville Alopaeus TkT Muhammad Saad Qureshi, kustos prof. Ville Alopaeus TkT Annariikka Roselli, kustos prof. Herbert Sixta TkT Dmitry Sukhomlinov, kustos prof. Pekka Taskinen TkT Muhammad Tavakkoli, kustos prof. Kari Laasonen TkT Longgong Xia, kustos prof. Pekka Taskinen TkT Maija Vuoriluoto, kustos prof. Orlando Rojas Vuoden 2017 väitöskirjapalkinnon saajat julkaistaan maaliskuussa 2018 todistustenjaon yhteydessä. Lisensiaatintyön hyväksyminen Vuonna 2017 valmistui yksi lisensiaatintutkinto. Väitöskirjan käsikirjoitukset vuonna 2017 Aloitettiin esitarkastus yhteensä 33 käsikirjoitukselle. Valmistuneiden seuranta Seurataan valmistuneiden työllistymistä 1-2 vuoden kuluttua valmistumisesta. Kuvaajassa vuosina 2013, 2014 ja 2015 valmistuneiden työllisyystilanne valmistumista seuraavan vuoden lopussa. Aalto University Postal address Visiting address Tel School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 FI AALTO Espoo, Finland

249 Kemian tekniikan tohtorinkoulutusneuvosto ja tohtoriohjelma Vuosiraportti Sirje Liukko Muita opiskelijakohtaisia päätöksiä Tutkimusalan tai vastuuprofessorin vaihtaminen Opintosuunnitelman vahvistaminen tutkintoon sisältyvien opintokokonaisuuksien osalta. Aiheen, kielen, vastuuprofessorin ja ohjaajien vahvistaminen jatko-opiskelijalle. Valintaperusteet uusille jatko-opiskelijoille vuonna 2018 KTAK:ssa on hyväksytty valintaperusteet ja hakuohjeet. Hakuprosessissa käytetään sähköistä hakusysteemiä (Apply). Hakuohjeet ja linkit sähköisiin lomakkeisiin ja ohjeisiin ovat tohtoriohjelman nettisivuilla Tohtoriohjelman järjestämää opetusta CHEM:ssä CHEM-L1000, Toolkit for Doctoral Studies, 5 op prof. Markus Linder Tohtoriohjelman järjestämää muuta toimintaa CHEM:ssä Tohtoriohjelman postilistalla oleville lähetetään sähköpostikirjeellä ajankohtaista tietoa jatko-opinnoista. Aalto University Postal address Visiting address Tel School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 FI AALTO Espoo, Finland

250 Kemian tekniikan tohtorinkoulutusneuvosto ja tohtoriohjelma Vuosiraportti Sirje Liukko Muita TKN:n päätöksiä ja linjauksia Kriteerit Aalto CHEM rahoitettujen jatko-opintopaikkojen hakuun ja valintaan sekä seurantaryhmä jokaiselle koulun rahoitusta saavalle jatko-opiskelijalle Väitöskirjojen loppuun saattaminen ja siihen myönnetty dekaanin rahoitus, seurantaohjeineen. Uusien urajärjestelmään tulevien professoreiden perehdyttäminen vastuuprofessorin tehtäviin hoidetaan Markus Linderin johdolla järjestettävässä tapaamisessa uusien professoreiden kanssa. Perehdyttämisen avuksi on laadittu ns. perehdyttämislista. Vuoden 2018 kehityskohteita ovat: seurantaryhmien toiminnan tukeminen, tutkimuseettisten toimintatapojen edistäminen, tieteellisen julkaiseminen edistäminen ja opetustarjonnan lisääminen tarpeen mukaan ja tohtoriopiskelijoiden urasuunnittelun tukitoiminta. Tilannekatsaus jatko-opintoprosesseihin Esitarkastusprosessissa on parhaillaan viisi väitöskirjakäsikirjoitusta. Väitöstilaisuuksia kevätkaudelle 2018 on vahvistettuna kaksi kappaletta. Kolme väitöstilaisuutta pidettiin tammikuussa Kaksi TkT-tutkintoa ja yksi lisensiaatin tutkinto on valmistunut tammikuussa Tavoite vuodelle 2018 on noin 37 uutta tohtoria (laskukaava: 0,8*tenureprofessoreiden lukumäärä). Uusien jatko-opiskelijoiden kevään hakuaika on Päätoimisten, laitoksilla työskentelevien jatko-opiskelijoiden vuosiseurannan tulokset on kerätty ja ne toimitetaan vastuuprofessoreille kehityskeskusteluja varten. Seurantaryhmien työtilat ovat eduuni (sharepoint) pohjalla ja niiden käyttöohjeet ovat valmistuneet. Väitöskirjojen ja lisensiaatintöiden arvosanoista ollaan luopumassa vuoden 2018 aikana. Tästä seuraa muutoksia palkitsemisprosesseihin. Aalto University Postal address Visiting address Tel School of Chemical Engineering P.O. Box Kemistintie 1 FI AALTO Espoo, Finland

Työjärjestys perustuu yliopiston akateemisten asiain komitean työjärjestykseen.

Työjärjestys perustuu yliopiston akateemisten asiain komitean työjärjestykseen. Kemian tekniikan korkeakoulun akateemisen komitean työjärjestys 13.2.2018 1. Työjärjestyksen sisältö Tämä on kemian tekniikan korkeakoulun akateemisen komitean työjärjestys, jossa on määräykset akateemisen

Lisätiedot

Aika/Time klo/at 10:15 Paikka/Venue Hallituksen istuntosali, H304, Otakaari 1F, 3 krs.

Aika/Time klo/at 10:15 Paikka/Venue Hallituksen istuntosali, H304, Otakaari 1F, 3 krs. Kokous/Meeting 5/2018 Aika/Time klo/at 10:15 Paikka/Venue Hallituksen istuntosali, H304, Otakaari 1F, 3 krs. Jäsenet ja henkilöt, joilla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa / Members and those with right

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Esityslista. Liitteet: Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Aika: 8 marraskuuta 2016, klo 18.00 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan hyväksyminen 4. Kokousvirkailijoiden

Lisätiedot

Curriculum. Gym card

Curriculum. Gym card A new school year Curriculum Fast Track Final Grading Gym card TET A new school year Work Ethic Detention Own work Organisation and independence Wilma TMU Support Services Well-Being CURRICULUM FAST TRACK

Lisätiedot

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea. Kokous/Meeting 1/2018. Käsiteltävät asiat/agenda

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea. Kokous/Meeting 1/2018. Käsiteltävät asiat/agenda Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 1/2018 Aika/Time: 06.02.2018 klo/at 13:00 Paikka/Venue: Otakaari 1, Hallituksen istuntosali Aalto-yliopiston akateemisten

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Kemian tekniikan akateeminen komitea. Academic Committee for Chemical Engineering Kokous/Meeting 3/2019. Käsiteltävät asiat/agenda

Kemian tekniikan akateeminen komitea. Academic Committee for Chemical Engineering Kokous/Meeting 3/2019. Käsiteltävät asiat/agenda Kemian tekniikan akateeminen komitea Academic Committee for Chemical Engineering Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 3/2019 Aika/Time: 21.05.2019 klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303 / Meeting room

Lisätiedot

Kemian tekniikan akateeminen komitea. Kokous/Meeting 2/2018. Käsiteltävät asiat/agenda

Kemian tekniikan akateeminen komitea. Kokous/Meeting 2/2018. Käsiteltävät asiat/agenda Kemian tekniikan akateeminen komitea Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 2/2018 Aika/Time: 10.04.2018 klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room A303 Kemian tekniikan akateeminen komitea Kokous/Meeting

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä

Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. Chemistry major Kari Laasonen and Heli Järvelä Welcome to study! Master s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering Chemistry major 2.9.2015 Kari Laasonen and Heli Järvelä Anna Mäkilä Agenda Who are we? Study guidance Confirming

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

OP1. PreDP StudyPlan

OP1. PreDP StudyPlan OP1 PreDP StudyPlan PreDP The preparatory year classes are in accordance with the Finnish national curriculum, with the distinction that most of the compulsory courses are taught in English to familiarize

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017

Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pääainehaku syksy 2017 Kemian tekniikan korkeakoulu Heli Järvelä 26.9.2017 Tänään 26.9. klo 15.15 -> Tavoite: Tilaisuuden jälkeen 2. vuoden opiskelijoille on selkeää

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Y-tunnus 2048890-4 MINUTES. 4.11.2014 kello 9:00, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi

POWERFLUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (5) Y-tunnus 2048890-4 MINUTES. 4.11.2014 kello 9:00, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n tilat, Eteläesplanadi Tämä asiakirja ja sen mahdolliset liitteet liitteineen on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

Lisätiedot

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting

FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT Team captains meeting FIS IMATRAN KYLPYLÄHIIHDOT 8.-9.12.2018 Team captains meeting 8.12.2018 Agenda 1 Opening of the meeting 2 Presence 3 Organizer s personell 4 Jury 5 Weather forecast 6 Composition of competitors startlists

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

RULES OF ASSOCIATION

RULES OF ASSOCIATION The official language of these rules is Finnish. The English translation is for the purpose of convenience only. UPGRADED RY SÄÄNNÖT UPGRADED RY RULES OF ASSOCIATION Upgraded ry Y-tunnus 2627557-1 1 Nimi

Lisätiedot

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Osuuskaupan säännöissä määriteltyjen tehtäviensä hoitamista varten edustajisto on hyväksynyt 14.11.2017 itselleen tämän työjärjestyksen. Työjärjestystä on muutettu viimeksi 14.11.2017. Tämä työjärjestys

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (8) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1 (8) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 (8) KOKOUSAIKA 29.11.2017 klo 12:00-12:55 KOKOUSPAIKKA Tervon kunnanvirasto, Valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Lempinen Sami pj. Nuutinen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 239150-2018 05/06/2018 S105 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Oulu: Medical equipments 2018/S 105-239150 Contract notice Supplies Directive 2014/24/EU

Lisätiedot

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen)

Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander. Markku Puupponen (ei hallituksen jäsen) 1 Suomen hydrologian yhdistys Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 3/2002 Aika 18.9.2002 klo 12.15-13.35 Paikka: Ravintola Elite, Helsinki Läsnä: Timo Huttula (varapuheenjohtaja) Juha Kajander Harri Koivusalo

Lisätiedot

Edustajiston koulutus II. Council training session II

Edustajiston koulutus II. Council training session II Edustajiston koulutus II Council training session II 1.12.2015 Pääsihteeri // Secretary General Rauli Elenius 2. koulutuksen tarkoitus // Purpose Jatkaa edustajiston koulutusten sarjaa // To continue

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Joulukuun kokouksessa nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten valinnasta ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Joulukuun kokouksessa nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten valinnasta ja hallituksen jäsenten palkkioista. 1(6) Osuuskauppa Maakunta 13.9.2016 Kajaani HALLINTONEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 13.9.2016 Osuuskauppa Maakunnan säännöissä määriteltyjen tehtäviensä hoitamista varten

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward.

1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. START START SIT 1. SIT. The handler and dog stop with the dog sitting at heel. When the dog is sitting, the handler cues the dog to heel forward. This is a static exercise. SIT STAND 2. SIT STAND. The

Lisätiedot

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Service Centre for Development Cooperation. Säännöt By-Laws

KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Service Centre for Development Cooperation. Säännöt By-Laws KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus Service Centre for Development Cooperation Säännöt By-Laws 1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.4.2003 1 Nimi

Lisätiedot

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus 8.9.2014 Järjestöpäivät 5.-6.9.2014 Liittokokous joka 3. vuosi - valitsee liittovaltuustoedustajat Liittovaltuusto 34 yhdistysten edustajaa 10 muuta edustajaa

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2 3 SISÄLLYSLUETTELO YHTYMÄKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...5 2 Yhtymäkokoukset...5 3 Nimenhuuto ja ääniluettelon vahvistaminen...5 4 Asioiden

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Taideyliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: 12.2.2002, klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations

Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of Vaasa. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Technology and Innovations Käännökset (su-ru-eng) Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö 10/2018 Translations for School of Technology and Innovations (Finnish-Swedish-English) Vaasan yliopisto Vasa Universitet University of

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 23.1.2019 1 KOKOUSKUTSU Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.00 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Supplies

Supplies Supplies - 239236-2018 05/06/2018 S105 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. Finland-Seinäjoki: Wheelchairs 2018/S 105-239236 Contract notice Supplies Directive 2014/24/EU

Lisätiedot

Kemian tekniikan akateeminen komitea. Academic Committee for Chemical Engineering Kokous/Meeting 5/2018. Käsiteltävät asiat/agenda

Kemian tekniikan akateeminen komitea. Academic Committee for Chemical Engineering Kokous/Meeting 5/2018. Käsiteltävät asiat/agenda Kemian tekniikan akateeminen komitea Academic Committee for Chemical Engineering Pöytäkirja/Minutes Kokous/Meeting 5/2018 Aika/Time: 18.09.2018 klo/at 13:00 Paikka/Venue: Kokoushuone A303/Meeting room

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2018 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Tiistai 27.2.2018

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta /2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 113/2016) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta /2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 113/2016) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2016 8/2016 (Suomen säädöskokoelman n:o 113/2016) Valtioneuvoston asetus Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013

Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013 Laitoskokous Departmental meeting 30.9.2013 1. Urkund-ohjelman käyttö 2. Uutisia tohtoriohjelmasta 3. Uuusi Matkustusohje 4. Laitosjohtajan valintaan valmistautuminen 5. Muut asias/ilmoitukset Urkund News

Lisätiedot

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012

Aallonhuiput. Aalto University Doctoral Student Association. Lauri Kovanen, November 8th 2012 Aallonhuiput Aalto University Doctoral Student Association Lauri Kovanen, November 8th 2012 What? Founded in 2009 Common ground for different backgrounds Represents PhD students in Aalto and AYY Aalto

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

LUT Karvin seminaari

LUT Karvin seminaari LUT QMS @ Karvin seminaari 14.6.2017 Laatujärjestelmän esittely lyhyesti Auditoinnin jälkeisen kehittämistyön esittely Arvio laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuudesta korkeakoulun toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 1 (5) 7.11.2011 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 Aika Maanantai 7.11.2011 kello 14.05 16.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 1593 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Opiskelijoiden ajatuksia koulun alkuun liittyen / students thoughts about the beginning of their studies at KSYK

Opiskelijoiden ajatuksia koulun alkuun liittyen / students thoughts about the beginning of their studies at KSYK Opiskelijoiden ajatuksia koulun alkuun liittyen / students thoughts about the beginning of their studies at KSYK Helppoa/mukavaa/palkitsevaa - easy/nice/rewarding - uudet ystävät/ new friends - koulun

Lisätiedot

Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt 1 Hienonen Jukka s. 1961, kauppatieteiden maisteri hallituksen jäseneksi ehdolla yhtiökokouksessa 3.3.2015, riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS I Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä säädetään, noudatetaan

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum Aika / Time: 28.8.2019 klo 13.00 15.00 Paikka / Place: Aalto-yliopisto, Väre, L102 Esityslista / Agenda 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus / Call to order and establishment of quorum 2 Asialistan hyväksyminen

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Tohtoriohjelman käytänteet vanhaa, uutta, lainattua ja itse keksittyä. OHA-forum 30.9.2015 Oulun yliopistossa Suunnittelija Sirje Liukko

Tohtoriohjelman käytänteet vanhaa, uutta, lainattua ja itse keksittyä. OHA-forum 30.9.2015 Oulun yliopistossa Suunnittelija Sirje Liukko Tohtoriohjelman käytänteet vanhaa, uutta, lainattua ja itse keksittyä OHA-forum 30.9.2015 Oulun yliopistossa Suunnittelija Sirje Liukko Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu - Tohtoriohjelmalla

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

APPLICATION FOR THE STUDIES FOR DOCTORAL DEGREE

APPLICATION FOR THE STUDIES FOR DOCTORAL DEGREE 1 / 6 saap. Dnro APPLICATION FOR THE STUDIES FOR DOCTORAL DEGREE 1. DEGREE Doctor of Philosophy (PhD) Doctor of Science (PhD Tech.) 2. DOCTORAL PORGRAMME Doctoral Programme in Biology, Geography and Geology

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 23.1.2019 1 KOKOUSKUTSU Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.00 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Yhtiökokouksen puheenjohtaja kuinka johtaa kokousta Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto 1 Kokouksen valmistelu Valmistaudu olemaan rohkeasti esillä Tunne yhtiökokouksen kannalta

Lisätiedot

Association Regulation

Association Regulation Tuukka Pykäläinen AYYE 6/2013 Updates on their way! Association Regulation http://farm1.staticflickr.com/54/117048243_7cc6bb0b87_o.jpg The purpose of the regulation Defines the status, benefits and duties

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot