KOTKAN MERIPÄIVIEN KÄVIJÄKYSELY 2015 Kotkan kulttuuriasiainkeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTKAN MERIPÄIVIEN KÄVIJÄKYSELY 2015 Kotkan kulttuuriasiainkeskus"

Transkriptio

1 KOTKAN MERIPÄIVIEN KÄVIJÄKYSELY 2015 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Aineiston rakenne... 3 Osallistuminen Kotkan Meripäiville... 4 Osallistumispäätös... 5 Miksi osallistui... 6 Tiedonsaanti tapahtumasta... 7 Mielipiteet Meripäivistä... 8 Meripäivien kiinnostavimmat ohjelmat... 9 Miten Meripäivät vastasi odotuksia Rahankäyttö Missä muissa tapahtumissa vierailee Sosiaalisen median palvelut Muut Kotkassa vieraillut paikat (ulkopaikkakuntalaiset) Palvelutaso Kotkassa (ulkopaikkakuntalaiset) Kotkan seudun kiinnostavuus (ulkopaikkakuntalaiset)... 16

3 1 Lauantai oli tapahtuman suosituin päivä. Kävijöistä 80 % osallistui Meripäiville silloin. Meripäivillä käyneistä 42 % asuu jossain muualla kuin Kotkassa ja 29 % Kymenlaakson ulkopuolella. TIIVISTELMÄ Informaatiota tapahtumasta etsittiin ja löydettiin enimmäkseen Meripäivien netti- ja Facebook-sivuilta, mutta myös tuttavilta ja Meripäiväesitteestä. Vastanneista 12 % oli eri mieltä väittämän ohjelmaesite on toimiva kanssa. Sosiaalisen median palveluita käyttää 97. Meripäivien aikana tapahtumaalueella käytettiin rahaa keskimäärin noin 101 euroa henkilöä kohden. Yhteensä tapahtuma-alueella käytettiin 3,9 miljoonaa euroa. Lisäksi ulkopaikkakuntalaiset käyttivät keskimäärin noin 72 euroa henkilöä kohden, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa. Yli kaksi kolmasosaa (68 %) tapahtuman kävijöistä on vakiokävijöitä ja puolet vastanneista kertoikin perinteiden vaikuttaneen osallistumiseen. Meripäiville tullaan pääsääntöisesti viettämään aikaa ystävien kanssa ja nauttimaan hyvästä yleistunnelmasta. Hieman alle kolmannes (29 %) kertoi jonkin tietyn esiintyjän tai artistin vaikuttaneen osallistumispäätökseen. Kiinnostavimpina ohjelmina / palveluina pidettiin Meripäivien avajaisia sekä Meripäiväareenaa. Lähes puolet valitsi nämä kaksi kun heitä pyydettiin kertomaan kolme tapahtuman kiinnostavinta ohjelmanumeroa. Reilu kolmannes valitsi alueen ravintolapalvelut ja myyntikojut. Lähes joka kolmas vastaajista oli sitä mieltä, että tapahtumaalueen käytännön toimivuus ja palvelut eivät vastanneet odotuksia. Alueen koettiin olleen liian hajallaan ja moni toivoi tapahtuman palaavan takaisin Kantasatamaan meren äärelle. Meripäivillä vierailleet ulkopaikkakuntalaiset kokevat palvelutason Kotkassa pääsääntöisesti hyväksi. Ainoastaan leirintäalueita kritisoi hieman yli joka kymmenes ulkopaikkakuntalainen vastaaja. Lisäksi kaksi prosenttia koki yöpymänsä hotellin palvelutason olleen erittäin huono. Vastanneista jopa 12 % kertoi Kotkan seudun kuitenkin ylittäneen odotukset. Ulkopaikkakuntalaisista lähes joka kolmas pitää Kotkan seutua erittäin kiinnostavana matkailukohteena ja reilu neljännes erittäin kiinnostavana lomaasuinpaikkana.

4 2 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TARKOITUS Kotkan Meripäivien kävijäkyselyn tarkoituksena oli selvittää mm. millaisia henkilöitä tapahtumassa kävi, kuinka paljon he käyttivät rahaa Meripäivillä ja Kotkassa, sekä kuinka tyytyväisiä he olivat tapahtumaan. Vastaajat saivat myös tilaisuuden antaa palautetta ja ehdotuksia tapahtuman kehittämiseksi jatkossa, sekä mahdollisuuden tilata uutiskirjeen tai ilmoittautua vapaaehtoiseksi kehittämään ja suunnittelemaan tulevia Meripäiviä. Samalla tutkittiin, missä muualla Kotkassa Meripäiville osallistuneet kävivät, ja kuinka tyytyväisiä he olivat Kotkan palveluihin. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin keräämällä sähköpostiosoitteita yli 14-vuotiailta tapahtumaan osallistuneilta torstaista sunnuntaihin eri puolilla Meripäivien aluetta. Kaikille sähköpostiosoitteensa antaneille lähetettiin tapahtuman jälkeen kyselykutsu. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ollut tai sitä ei haluttu antaa, tarjottiin henkilölle paperilomaketta ja palautuskuorta. Sähköpostiosoite pyrittiin kysymään joka neljänneltä vastaan tulleelta henkilöltä. Sähköpostiosoitteiden kerääjät olivat hajaantuneet eri puolille Meripäivien aluetta, mutta info-pisteen ja Areenan jonon lähistöllä pyrittiin pitämään koko ajan kerääjiä. Sähköpostiosoitetta kysyttiin neljän päivän aikana yhteensä 1388 henkilöltä. Heistä 987 (71 %) antoi sähköpostiosoitteensa, joista kyselyn loppuun asti vastasi 390 henkilöä (vastausprosentti 40). Lisäksi tapahtuman nettisivuilla olleiden linkkien kautta kyselyyn vastasi 652 henkilöä. Yhteensä vastauksia kyselyyn saatiin näin ollen (Paperilomakkeita jaettiin noin 10, mutta niistä yksikään ei palautunut tutkimuksen tekijälle). Kysymyslomake oli mobiilioptimoitu, ja vastanneista yli puolet (52 %) käyttikin vastaamiseen mobiililaitetta (älypuhelin / tabletti). Vastaukset nettikyselyyn saatiin välisenä aikana. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. TULOSTEN LUOTETTAVUUS Samalla kun henkilöltä kysyttiin sähköpostiosoitetta, hänen sukupuoli kirjattiin ylös. Naisia oli lähes kaksi kolmasosaa (64 %). Kyselyyn vastanneista naisia oli kuitenkin 72 %. Aineisto painotettiin vastaamaan sähköpostiosoitteiden keräämisen yhteydessä selvitettyä sukupuolijakaumaa. Tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille koko aineistossa (n=1042) on enintään ±3,0 prosenttiyksikköä.

5 3 AINEISTON RAKENNE Sukupuoli Toimiala, jolla työskentelee tai jolle on valmistunut Asuinpaikka nainen 63,7 % terveydenhuolto 11,4 % Kotka 57,6 % mies 36,3 % sosiaaliala 9,7 % Kymenlaakso 71,4 % Ikä opiskelija / koululainen 8,8 % Etelä-Suomi 92,6 % ,8 % teollisuus 8,3 % Etelä-Karjala 1,4 % ,2 % tekniikka 6,5 % Etelä-Pohjanmaa 0,4 % ,0 % palveluala 6,2 % Etelä-Savo 0,6 % ,6 % myynti 5,7 % Kanta-Häme 1,0 % ,9 % opetus / koulutus 5,6 % Keski-Pohjanmaa 0,1 % ,2 % ravintola / hotelli / matkailuala 5,2 % Keski-Suomi 1,3 % yli 64 2,4 % julkishallinto 5,0 % Lappi 0,2 % Korkein koulutus media / viestintä / markkinointiala 4,4 % Pirkanmaa 2,0 % peruskoulu 8,4 % työtön 3,4 % Pohjanmaa 0,2 % ammattikoulu 27,8 % IT-sektori 3,1 % Pohjois-Karjala 0,2 % lukio 10,5 % kuljetus 2,8 % Pohjois-Pohjanmaa 0,4 % opistotason tutkinto 17,1 % eläkeläinen 2,1 % Pohjois-Savo 0,6 % alempi korkeakoulututkinto 23,1 % kulttuuri / taideala 1,5 % Päijät-Häme 1,7 % ylempi korkeakoulututkinto 13,0 % vähittäiskauppa 1,1 % Satakunta 0,5 % Matkaseurue tutkimus 0,3 % Uusimaa 17,1 % yksin 6,6 % muu 8,7 % Varsinais-Suomi 1,0 % perheen / sukulaisten kanssa 57,8 % muussa seurueessa 48,7 % Matkaseurueen koko (vastaaja mukaan lukien) oli keskimäärin 4,2 henkilöä. Heistä 0,65 oli alle 15-vuotiaita, eli alle 15-vuotiaiden osuus oli näin ollen noin 15 %. Tämä voidaan tulkita myös siten, että keskimäärin kahdella seurueella kolmesta oli yksi alle 15-vuotias mukana.

6 OSALLISTUMINEN KOTKAN MERIPÄIVILLE 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 52% 70% 80% 20% 10% 0% 6% ke to pe la su 12% Kyselyyn vastanneista neljä viidestä kävi Meripäivillä lauantaina, reilu kaksi kolmannesta perjantaina ja noin puolet torstaina.

7 5 OSALLISTUMISPÄÄTÖS ; kumulatiivinen 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 68% 71% 71% 76% 82% 89% 96% 100% Käyn Meripäivillä joka vuosi Heti vuoden 2014 tapahtuman jälkeen Ensimmäisen aluejulkistuksen jälkeen joulukuussa 2014 (Meripäivien paikan vaihdos pois Kantasatamasta) Ensimmäisen ohjelmiston julkistuksen jälkeen helmikuussa 2015 Huhti-toukokuussa 2015 Kesäkuussa-heinäkuun alussa 2015 Tapahtumaviikolla heinäkuussa 2015 Tapahtumapäivänä Vastanneista reilu kaksi kolmannesta (68 %) on vakiokävijöitä, jotka ovat käytännössä tehneet osallistumispäätöksen jo edellisillä Meripäivillä (vakiokävijöistä 70 % asuu Kotkassa). Heti vuoden 2014 tapahtuman jälkeen 71 % oli tehnyt osallistumispäätöksen. Kun ohjelmisto oli julkistettu, nousi päätöksen tehneiden määrä 76 prosenttiin. Viimeiset neljä prosenttia tekivät osallistumispäätöksen vasta tapahtumapäivänä. Heistä puolet asuu Kotkassa. Jos vakiokävijöitä ei huomioida, tehdään päätökset tapahtumaan osallistumisesta käytännössä melko tasaisesti alkuvuodesta tapahtumaan asti.

8 6 MIKSI OSALLISTUI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 45% 40% 37% 29% 27% 18% 16% 14% 13% 6% 5% 4% 2% Puolet vastanneista kertoi perinteiden vaikuttaneen osallistumiseen. Myös mielikuvalla tapahtumasta kokonaisuudessaan, hyvällä yleistunnelmalla sekä kavereiden osallistumisella oli vaikutus yli joka kolmanteen vastaajaan. Hieman alle joka kolmas koki esiintyjien tai artistien vaikuttaneen osallistumispäätökseen. Muina syinä mainittiin mm. hyvä ilma, sopiva ajankohta ja tapahtuman osuminen sopivasti (loma)matkan varrelle.

9 7 TIEDONSAANTI TAPAHTUMASTA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 51% 36% 27% 13% 9% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 1% Pääsääntöisesti tietoa tapahtumasta saatiin Meripäivien netti- ja Facebook-sivujen kautta, joiden kautta tietoa kertoi saaneensa yli puolet vastanneista. Lisäksi hieman yli joka kolmannes oli saanut tietoa tapahtumasta tuttaviltaan ja noin joka neljäs Meripäiväesitteestä. Vastaajat kertoivat saaneensa lehtien kautta tietoa pääsääntöisesti Kymen Sanomista, mutta muutama kertoi saaneensa tietoa myös Kouvolan Sanomista, Ankkurista, Soundista ja Helsingin sanomista. Radion kautta tietoa oli saatu pääsääntöisesti Iskelmästä ja Kymenlaakson radiosta, mutta myös Radio Citystä ja SuomiPopista. Muut tiedonsaantikanavat liittyivät lähinnä siihen, että vastaaja asui Kotkassa ja tapahtuma oli sen vuoksi tuttu.

10 8 MIELIPITEET MERIPÄIVISTÄ 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Löysin hyvin perille tapahtuma-alueelle 65% 27% 6% 2% Saapuminen Kotkaan oli sujuvaa 60% 33% 4% 2% Meripäivät ottavat koko perheen huomioon 44% 48% 6% 2% Koen saaneeni pääosin hyvää palvelua tapahtuma-alueella 39% 56% 4% 1% Löysin etukäteen tarvitsemani tiedon sujuvasti tapahtumasta 34% 53% 11% 2% Koen, että saan järjestäjille esitettyihin kysymyksiin vastauksen nopeasti 29% 58% 10% 2% Tapahtuman info löytyy helposti 29% 54% 14% 3% Tapahtuman ohjelmaesite on toimiva 27% 61% 9% 3% Tapahtumaan tarvitaan kiertävät Meripäiväoppaat 16% 41% 32% 11% Meripäivien Facebook päivityksiä on mielestäni liian paljon 3% 8% 52% 36% täysin samaa mieltä melko samaa mieltä melko eri mieltä täysin eri mieltä Kyselyyn vastanneet löysivät hyvin perille tapahtuma-alueelle, ja ulkopaikkakuntalaiset kokivat saapumisen Kotkaan sujuvaksi. Meripäivien koettiin ottavan koko perheen huomioon ja palvelua pidettiin pääosin hyvänä. Noin joka kuudes kahdeksas vastaaja koki kuitenkin, että etukäteen tarvittu tieto olisi pitänyt löytyä sujuvammin tai että järjestäjille esitettyihin kysymyksiin olisi pitänyt saada vastaus nopeammin. Samoin info olisi voinut löytyä helpommin ja ohjelmaesite oli voinut olla toimivampi. Valtaosa vastaajista piti kuitenkin näitäkin asioita onnistuneina! Hieman yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että tapahtumaan tarvittaisiin kiertävät Meripäiväoppaat. Facebook päivitysten määrää ei pääsääntöisesti pidetty liian suurena.

11 MERIPÄIVIEN KIINNOSTAVIMMAT OHJELMAT 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 44% 36% 35% 24% 21% 19% 16% 10% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 0% Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme kiinnostavinta Meripäivien ohjelmaa / palvelua. Lähes puolet valitsivat avajaiset ja Meripäiväareenan. Reilu kolmannes valitsi ravintolapalvelut ja myyntikojut. Seuraavaksi mielenkiintoisimmiksi koettiin Kotka-lava, Lasten Meripäivät, ilotulitus sekä vierailevat alukset ja höyryalukset. Merellisinä tapahtumina kiinnostavina pidettiin erityisesti risteilyjä sekä Fiskari- ja Ruotsinsalmen ajoja. Mielenkiintoisimpina urheilutapahtumina mainittiin Katukoris, Meripäiväjuoksu ja Vaakku Volley. Muina kiinnostavina ohjelmina pidettiin benji-hyppyä, jazz konsertteja sekä puistoja.

12 MITEN MERIPÄIVÄT VASTASI ODOTUKSIA 10 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Musiikkitarjonta 17% 57% 14% 12% Alueen siisteys 13% 75% 10% 3% Tapahtuman turvallisuus ja järjestyksenvalvonta 11% 77% 3% 9% Ohjelmatarjonta 9% 65% 11% 14% Tapahtuma-alueen käytännön toimivuus ja palvelut 9% 56% 29% 6% Ruoka- ja juomatarjonta 7% 67% 19% 6% Tapahtuman visuaalinen toteutus 6% 65% 16% 12% Opastus ja informaation saanti tapahtuma-alueella 4% 61% 14% 21% ylitti odotukset vastasi odotuksia ei vastannut odotuksia en osaa sanoa Useimmin odotukset ylittyivät musiikkitarjonnan, alueen siisteyden sekä turvallisuuden ja järjestyksenvalvonnan suhteen. Kuitenkin järjestyksenvalvontaa lukuun ottamatta vähintään joka kymmenes vastaaja koki että muut asiat eivät vastanneet odotuksia. Esimerkiksi lähes joka kolmas oli sitä mieltä, että tapahtuma-alueen käytännön toimivuus ja palvelut eivät vastanneet odotuksia, useimmin siksi, että alueen koettiin olleen liian hajallaan. Liitetaulukossa on lueteltu tarkemmin millaisia odotuksia eri asioiden suhteen oli.

13 11 RAHANKÄYTTÖ Käytti rahaa (% kohderyhmästä) Rahaa kyseiseen asiaan käyttäneet keskimäärin Vastaajat keskimäärin Käytetty yhteensä Kaikki vastaajat Pääsyliput Meripäivien tapahtumiin 32 % 53,5 16, Ravintola- ja kahvilapalvelut Meripäivien alueella 81 % 67,5 55, Meripäivätuotteet 10 % 30,1 2, Muut ostokset Meripäivien alueella 47 % 39,7 17, Muut kulut Meripäivien alueella 23 % 38,9 7, Yhteensä Meripäivien alueella 93 % 108,1 100, Ulkopaikkakuntalaiset Majoitus Kotkassa 7 % 237,0 16, Ravintola- ja kahvilapalvelut muualla Kotkassa 36 % 52,8 17, Julkinen liikenne ja taksit Kotkassa 30 % 33,2 9, Polttoainekulut (Kotkassa tankatut) 19 % 50,4 9, Muut palvelut ja ostokset muualla Kotkassa 32 % 70,1 20, Yhteensä muualla Kotkassa 68 % 108,5 72, Meripäivien aikana yli 14-vuotiaat käyttivät keskimäärin noin 101 euroa henkilöä kohden tapahtuma-alueella. Tämä tarkoittaa, että Meripäiväalueella käyneet käyttivät pääsylippuihin (sisältää myös muut kuin Areenan liput), ravintola- ja kahvilapalveluihin, sekä ostoksiin lähes 3,9 miljoonaa euroa. Lisäksi ulkopaikkakuntalaiset (42 ) käyttivät keskimäärin noin 72 euroa, yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa, tapahtuma-alueen ulkopuolella Kotkassa. Tämä tarkoittaa, että Meripäivillä käyneet käyttivät tapahtuman aikana keskimäärin 130 euroa (virhemarginaali ±12 euroa) henkeä kohden tapahtumaalueella ja sen ulkopuolella Kotkassa, kun Kotkassa asuvien rahankäyttöä tapahtuma-alueen ulkopuolella ei huomioida. Viisi prosenttia vastanneista ilmoitti että ei käyttänyt rahaa ollenkaan Meripäivien aikana. Meripäivien alueella eniten rahaa käytettiin ravintola- ja kahvilapalveluihin, noin 55 euroa henkeä kohden. Pääsylippuja osti joka kolmas, ja joka kymmenes käytti keskimäärin noin 30 euroa Meripäivätuotteisiin. Kotkassa majoittuneet ulkopaikkakuntalaiset maksoivat majoituksestaan keskimäärin 237 euroa henkeä kohden. Vastaavasti Kotkassa tankanneet ulkopaikkakuntalaiset ostivat polttoainetta keskimäärin 50 eurolla. Ravintola- ja kahvilapalveluihin ulkopaikkakuntalaiset käyttivät keskimäärin 18 euroa.

14 MISSÄ MUISSA TAPAHTUMISSA VIERAILEE 12 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 12% 11% 8% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vastanneista 44 % kertoi ettei ole viimeisen vuoden aikana (tai elokuun 2015 loppuun mennessä) osallistunut millekään muulle festivaalille / tapahtumaan. Noin joka kymmenes kertoi käyneensä / aikovansa käydä Haminan öissä tai Hamina Tattoossa. Seuraavaksi suosituimmat muut tapahtumat Meripäivillä käyneiden keskuudessa ovat Dark river-festivaali, Helsingin juhlaviikot ja kymijoen Lohisoitto. Jonkin muun kuin yllä luetellun tapahtuman mainitsi 17. Nämä tapahtumat on lueteltu liitetaulukossa.

15 13 SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 90% 69% 20% 10% 0% 40% 38% 24% 18% 12% 5% 5% 4% 2% 1% 3% 3% Vastanneista 90 % käyttää Facebookia ja yli kaksi kolmannesta WhatsAppia. Instagramia ja Spotifytakin käyttää reilusti yli kolmannes. Vain kolme prosenttia sanoi, että ei käytä mitään sosiaalisen median palveluita. Muita mainittuja some-palveluita olivat mm. Snapchat (mainittu 10 kertaa), LinkedIn (4), ask.fm (3), tumblr (3), vk.com(3) ja Youtube(2).

16 14 MUUT KOTKASSA VIERAILLUT PAIKAT (ULKOPAIKKAKUNTALAISET) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 77% 10% 0% keskusta / tori / Pasaati 14% 11% 10% 7% 6% Merikeskus Vellamo Varissaari Maretarium Langinkoski Kaunissaari jokin muu 12% Keskustan ja torin alue oli selvästi suosituin kohde tapahtuma-alueen ulkopuolella ulkopaikkakuntalaisten keskuudessa. Siellä vierailikin kolme neljästä kyselyyn vastanneesta ulkopaikkakuntalaisesta. Merikeskus Vellamossa kävin noin joka seitsemäs ja Varissaaressa sekä Maretariumissa noin joka kymmenes Kotkan ulkopuolella asuva. Muita usein mainittuja vierailtuja paikkoja olivat Katariinan puisto, Sapokka ja Karhulan tori.

17 PALVELUTASO KOTKASSA (ULKOPAIKKAKUNTALAISET) 15 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % hotellit 39% 55% 3% 2% leirintäalueet 36% 52% 12% ruokaravintolat 35% 60% 5% kahvilat 40% 58% 2% tavaratalot / ostoskeskukset 31% 66% 3% erikoisliikkeet 44% 55% 2% erittäin hyvä melko hyvä melko huono erittäin huono Meripäivillä vierailleet ulkopaikkakuntalaiset kokivat palvelutason Kotkassa pääsääntöisesti hyväksi. Ainoastaan leirintäalueita kritisoi hieman yli joka kymmenes ulkopaikkakuntalainen vastaaja. Lisäksi kaksi prosenttia koki yöpymänsä hotellin palvelutason olleen erittäin huono. Vastanneista jopa 12 prosenttia kertoi Kotkan seudun ylittäneen odotukset kun ainoastaan kaksi prosenttia oli sitä mieltä että odotuksiin ei vastattu. Liitetaulukossa on kerrottu miksi Kotkan seudun ei koettu vastanneen odotuksia.

18 16 KOTKAN SEUDUN KIINNOSTAVUUS (ULKOPAIKKAKUNTALAISET) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % matkailukohteena 30% 59% 7% 5% yrityksen sijoituspaikkana 4% 33% 26% 37% loma-asuinpaikkana 28% 42% 18% 12% asuinpaikkana 17% 47% 28% 8% erittäin kiinnostava kiinnostaa jonkin verran ei kiinnosta lainkaan en osaa sanoa Tapahtumassa vierailleista ulkopaikkakuntalaisista lähes joka kolmas pitää Kotkan seutua erittäin kiinnostavana matkailukohteena, reilu neljännes erittäin kiinnostavana loma-asuinpaikkana ja hieman alle joka viides erittäin kiinnostavana asuinpaikkana.

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 19 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 21 000 1 Kansi Kävijäperheen koko

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011

PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus 2011 Raportti 15.5. PIRKANMAAN FESTIVAALIT RY Tanssivirtaa Tampereella Kävijäkyselytutkimus Kaisa Mäki-Kihniä tutkimuskonsultti kaisamk @innolink.fi 0505 744 755 Tutkimuskoordinaattori Anssi Mäkelä Innolink

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut 2012, Myyrmäki-halli Vantaa 27.-29.1.2012 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2017 Emma Niskanen Tausta Kysely toteutettiin Kepan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Festivaalialueella oli näytteilleasettajia yhteensä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014

HS Android tabletsovelluksen. profiilitutkimus. Kesäkuu 2014 HS Android tabletsovelluksen profiilitutkimus Kesäkuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tässä raportissa esitellään tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS Android

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia

Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Antti Mykkänen, asiamies, VTM KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkimus kuntapäättäjien some-käyttäytymisestä: Kolme neljästä kuntapäättäjästä somessa vihreät ja perussuomalaiset aktiivisimpia Kolme

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntatilaisuus 7.4.2016

Kymenlaakson maakuntatilaisuus 7.4.2016 Kymenlaakson maakuntatilaisuus 7.4.2016 Kymenlaakson maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Seuraa Kuntaliittoa ja keskustele

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.2013

Messututkimus. Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.2013 Messututkimus Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.213 Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 25.-27.1.213 Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 548 1

Lisätiedot

Kunnallisvaalit 2008

Kunnallisvaalit 2008 0% valmiina Kunnallisvaalit 2008 Hyvä vastaanottaja SDP:n toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää että arvioimme omaa toimintaamme. Edellinen suuri koitoksemme olivat kunnallisvaalit. Seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1.2014 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 24.-26.1. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 14 8 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,8 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6 772

Lisätiedot

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015

Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2.2015 Messututkimus Yhteenveto Rakenna & Remontoi -messut, Myyrmäki-halli Vantaa 30.1.-1.2. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 13 873 1 Kansi Kävijäperheen koko 2,06 2 Sisällysluettelo Kävijäperheet 6

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot