Solutions that pay their way

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solutions that pay their way"

Transkriptio

1 Solutions that pay their way

2 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BASWARE VUOSIKERTOMUS 2003 Katsaus konsernin toimintaan 2 BasWare lyhyesti 2 Avainluvut vuonna Vuosi 2003 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategiset tavoitteet 5 Visio 5 Strategia 5 Arvot 6 Liiketoimintaympäristö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 7 Yhteiskuntavastuu 9 BasWare työnantajana 10 Hallintotapa (Corporate Governance) 11 Hallitus 13 Johtoryhmä 14 Organisaatio 16 Liiketoiminta-alueet 17 Sähköinen liiketoiminta 17 Toiminnot Suomessa 17 Kansainväliset toiminnot 18 Asiakkaat 19 Tuotekonsepti 21 Talousohjaus 22 Toiminnot Suomessa 22 Asiakkaat 22 Tuotekonsepti 24 Tilinpäätös 25 Avainluvut 25 Hallituksen toimintakertomus 25 Tuloslaskelma 31 Tase 32 Rahavirtalaskelma 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 34 Laskentaperiaatteet 39 Taloudelliset tunnusluvut 40 Tunnuslukujen laskenta 41 Osake ja osakkeenomistajat 42 Osakekurssikehitys 42 Osakkeenomistajat 44 Optio-ohjelmat 45 Hallituksen ehdotus osingonjaosta 46 Tilintarkastajan kertomus 47 Tietoa osakkeenomistajille 48 BasWare Oyj:n verkkovuosikertomus 2003:

3 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Katsaus konsernin toimintaan BasWare lyhyesti BasWare Oyj on Helsingin Pörssissä (HEX) noteerattu kannattavasti kasvava kansainvälinen ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna BasWare kehittää, markkinoi ja myy innovatiivisia talousohjauksen prosesseihin sekä yritysten väliseen sähköiseen liiketoimintaan valmisohjelmistoja, joiden avulla asiakkaat voivat hallita liiketoimintaprosessejaan. Tuotekehityksemme perustuu alan standardeihin ja laajasti käytettyihin alustoihin ja teknologiaan, mikä tarkoittaa käyttäjäystävällisiä, helppokäyttöisiä tuotteita. Tapamme toimia on olla tuotekehityksen eturintamassa, kasvattaa tuottavuutta ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin. BasWarella on toimintaa yli 18 maassa kolmella mantereella. Yrityksen tuotteita käyttää maailmanlaajuisesti noin käyttäjää yli tuhannessa organisaatiossa eri liiketoiminta-alueilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Olemme sitoutuneet luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja arvonnousua osakkeenomistajillemme sekä nopeaan kannattavaan kasvuun. Vuonna 2003 yrityksen liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli yhteensä 25,6 miljoonaa euroa. Avainluvut vuonna 2003 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa

4 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Vuosi 2003 lyhyesti Nopea, kannattava kasvu jatkui vuonna 2003 Liikevaihdon kasvu 26,3 prosenttia liikevaihdosta, yhteensä yli 25 miljoonaa euroa Ennätysmäinen neljäs vuosineljännes: tuhatta euroa kaikkien aikojen paras kvartaalin liiketulos Kansainvälisten toimintojen vahva 63 prosentin kasvu; uusia asiakkaita muun muassa lentoyhtiö KLM Royal Dutch Airlines ja lääkeyhtiö AstraZeneca Kaikki sähköisen liiketoiminnan tuotteet integroitu Tarpeesta maksuun (Need to Payment) - tuotekonseptiin Kumppanuussopimus solmittu Xeroxin kanssa 12 Euroopan maassa Erinomainen vuosi talousohjauksen liiketoiminnalle liikevaihdon kasvu yli 90 prosenttia Osakekohtainen tulos 0,07 euroa ja osinko 0,12 euroa/osake Liikevaihto segmenteittäin, % Henkilöstö vuoden lopussa 43,5 % tuotemyynti 38,3 % palvelut 18,2 % ylläpito

5 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Toimitusjohtajan katsaus Hyvät BasWaren osakkeenomistajat, BasWaren vuosi 2003 tarjoaa hyvän esimerkin, miksi ammattimaisesti toimiviin kasvuyritykseen kannattaa investoida. Vaikkakin yhtiön alkuvuosi oli tappiollinen, pystyttiin toiminnan kurssi muuttamaan nopeilla oikein mitoitetuilla tehostamistoimenpiteillä. Tehostamisohjelman tuloksena vuoden viimeisellä neljänneksellä saavutettiin yli 16 prosentin liikevoitto liikevaihdosta, mikä ylittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason. Onnistunut suunnanmuutos perustui selkeä strategiaan, toimiviin ohjausrakenteisiin ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Kaiken kaikkiaan BasWare pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden aikana yli 26 prosenttia. Positiivista tässä on, että kasvu ylittää merkittävästi yrityssovellusten yleisen markkinakehityksen, mikä arviomme mukaan jäi selkeästi edellistä vuotta alemmaksi. Tilikauden kasvu oli kuitenkin aikaisempia vuosia alemmalla tasolla, mikä johtui myös sisäisistä tekijöistä kuten tuotelanseerauksien viivästymisestä ja myyntitoiminnan tehottomuudesta. Korjaavat toimenpiteet toteutettiin tilikauden 2003 loppuun mennessä, minkä johdosta vuoden 2004 toiminnan lähtötila on selkeästi vahvempi kuin viime tilikauden alussa. BasWare jatkoi vuoden 2003 aikana strategiansa mukaisia panostuksia tuotteiden edelläkävijyyteen. Tuotteiden kilpailukykyä vahvistettiin uusilla lisäarvokomponenteilla, jotka vaikuttivat myös myönteisesti loppuvuoden tuotemyyntiin. Sähköistä liiketoimintaa vauhditti hankintojen hallinnan ja toistuvaislaskujen täsmäytyksen tuotteiden onnistuneet lanseeraukset, jotka samalla vahvistavat BasWaren etumatkaa kilpailijoihin nähden. Myös verkkolaskupalvelu pystyi kasvattamaan volyymiään yli kaksinkertaiseksi tammikuun ja joulukuun välillä. Vastaavasti talousohjauksen kansainvälisiä IFRS-standardeja tukevan tuotekonseptin markkinoille vieminen onnistui yli odotusten ja siivitti tuotemyynnin ennennäkemättömään kasvuun. BasWaren neljä vuotta sitten aloitettu muuntamisprosessi kotimarkkinayrityksestä kansainväliseksi toimijaksi saavutti käännepisteen vuoden 2003 aikana. Kansainvälisen liiketoiminta kasvoi 63 prosenttia, ja vahvin kasvu saatiin aikaan vaativilla Saksan, Ison-Britannian ja Hollannin markkinoilla. Tilikauden aikana lanseerattiin uusi kanavastrategia, jonka mukaisesti kumppanitoiminta perustuu jatkossa BasWaren aktiiviseen rooliin kysynnän luomisessa yhtiön kanavakumppaneita varten. Myös panostuksia kanavan vahvistamiseksi lisättiin, minkä hedelmänä BasWare solmi marraskuussa Xeroxin kanssa 12 Euroopan maata koskeva yhteistyösopimuksen. Kansainvälisen toiminnan vaatimat tukitoimintainvestoinnit on myös tehty, ja voimme jatkossa vapauttaa enemmän resursseja asiakaspalveluun ja markkinointiin. Suhtaudun optimistisesti tuleviin näkymiin. Yleinen taloudellinen tilanne on parantumassa ja erityisesti IT-alan patoutunut investointitarve saattaa nostaa radikaalisti valmisohjelmistojen kysyntää. BasWaren voimakkaat kehityspanostukset matalasuhdanteen aikana vahvistavat entisestään tuotteidemme kilpailuasemaa. Suurimmat odotukset BasWaressa kohdistuvat Saksan ja Ison-Britannian markkinoihin, joissa hankintojen hallintojen ja laskujen käsittelyjärjestelmien markkinat ovat lähdössä parhaaseen nousukiitoon. Onnistumisen mahdollisuuksia lisää Xerox-yhteistyö, jonka vaikutukset alkavat näkyä erityisesti alkamassa olevan vuoden jälkipuoliskolla. BasWare tähtää merkittävään kannattavuuden parantamiseen, mikä perustuu vuoden 2003 aikana aikaansaatuun pysyvään toiminnan tehostumiseen ja vahvaan kilpailuasemaan. BasWaren menestyksen takana on yli 250 osaavaa ja sitoutunutta työntekijää, jotka yhtiön lähihistorian haastavimman tilikaudenkin aikana toimivat esimerkillisesti yhtiön arvojen mukaisesti: tavoitteellisesti ja ammattimaisesti. Haluankin kiittää henkilökuntaa aktiivisuudesta ja hienosta työmotivaatiosta ja samalla toivottaa menestystä ja innostuneisuutta vuodelle BasWare pyrkii huomioimaan toiminnassaan osakkeenomistajien tarpeet. Yhtiön taloudellinen raportointi on nopeaa, kattavaa ja läpinäkyvää. Yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan parhaita käytäntöä ja hyvää hallintotapaa, jotta toiminta olisi ennustettavaa eikä sisältäisi turhia riskejä. Toivonkin, että BasWaren toiminta vastaa osakkeenomistajien odotuksia ja yhtiö pysyy houkuttelevana sijoituskohteena myös jatkossa. Parhain terveisin, Hannu Vaajoensuu toimitusjohtaja

6 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Strategiset tavoitteet Strategia ohjaa BasWaren päämäärien saavuttamista BasWaren strategia määriteltiin uudelleen syksyllä Samanaikaisesti määriteltiin myös BasWaren visio ja arvot. Vuoden 2003 liiketoimintasuunnitelma pohjautui suoraan uuteen strategiaan, ja strategia toimii myös perustana tulevien vuosien suunnitelmille. Strategia ei kuitenkaan ole koskaan valmis sen työstäminen on jatkuva prosessi, jotta yritys voi vastata markkinoiden uusiin haasteisiin ja odotuksiin. Yhtiön yleinen pitkän aikavälin tavoite on olla asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien suosima yritys. Seuraavat tavoitteet ohjaavat toimintaa pitkällä tähtäimellä: Saavuttaa 15 prosentin liikevoittotaso Ylläpitää liikevaihdon 40 prosentin kasvua Yrityksen kasvu perustuu orgaaniseen kasvuun, jota tuetaan globaaleja myyntikanavia ja/tai tuotevalikoimaa laajentavilla yritysostoilla. Liiketoimintaa laajennetaan kattamaan Euroopan, Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren päämarkkina-alueet. Visio: Millaista asemaa tavoittelemme? BasWaren tavoitteena on olla alallaan yksi maailman johtavista ohjelmistoyrityksistä sekä luoda BasWare-brandistä kohderyhmänsä arvostama tuotemerkki maailmanlaajuisesti. Sitoudumme luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja arvonnousua osakkeenomistajillemme. Kiinnitämme myös erityistä huomiota tuotteidemme korkeaan laatuun sekä nopeaan ja samalla kannattavaan kasvuun. Visiomme saavuttamiseksi keskitymme ydinliiketoimintoihimme ja säilytämme nopean ohjattavuutemme. Saavutamme päämäärämme yhdessä kumppaneidemme ja motivoituneen henkilökuntamme kanssa. Strategia: Miten saavutamme visiomme? Vuonna 2002 määritelty strategia on jaettu kahdeksaan teemaan, joiden avulla visiomme voi toteutua. Lisäksi BasWare määritteli vuoden 2003 aikana erilliset HR- ja kanavastrategiat, jotka pohjautuvat yleiseen liiketoimintastrategiaan. Maailman johtava Sekä suoria että epäsuoria toimintoja strategisilla markkinoilla Investointeja joilla ylläpidetään tuotejohtajuus Kansainvälisen liiketoimintakulttuurin rakentaminen Innovatiiviset tuotteet Laaja integroitunut tuotevalikoima Viimeisimmän teknologian hyödyntäminen Uusien tuotteiden nopea tuominen markkinoille Nopea kannattava kasvu Uusien markkinoiden avaaminen yhdessä kansainvälisten asiakkaiden kanssa Kanavan rakentamisen nopeuttaminen yritysostoilla Lisätuotteiden ja -palveluiden kehittäminen olemassa oleville asiakkaille Arvostettu brandi Kansainvälistä näkyvyyttä kansainvälisten partnereiden avulla Pääsanomaan keskittyminen: we provide savings ( tarjoamme säästöjä ) Lisäarvoa asiakkaille Asiakkaiden tarpeisiin perustuva kehitys Ainutlaatuiset tuotteet, jotka tuottavat näkyvää lisäarvoa Korkealaatuiset palvelut, jotka takaavat asiakkaille parhaimmat mahdolliset hyödyt Erinomainen laatu Laatutietoinen kulttuuri Harmonisoidut prosessit Jatkuvan oppimisen varmistama tieto ja kokemus Keskittyminen ja ohjattavuus Jatkuva ja reagoiva strategiaprosessi Skaalautuvat operaatiot ja rakenteet Kansainvälisen liiketoiminnan tuntemus päätöksenteon tukena Motivoituneet ihmiset Selkeät roolit, tavoitteet ja palkitsemispolitiikka Henkilökohtaiset kasvumahdollisuudet Virikkeellinen ilmapiiri hyvin omaksuttujen yhteisten arvojen avulla

7 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Arvot: Millaiseen käytökseen kannustamme? BasWaren johtamiskulttuuri perustuu korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja ydinarvoihin, jotka ohjaavat työskentelyämme. Nämä arvot kuuluvat olennaisena osana toimintaamme kaikkialla maailmassa, jokaisessa maassa, jossa työskentelemme. Syyskuussa 2003 tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan arvot ovat jalkautuneet hyvin jokapäiväiseen työhön: sekä henkilöstön että johdon käyttäytyminen on hyvin linjassa yrityksen arvojen kanssa. Arvomme ovat: Saavutuksellisuus (Aim for achievement) Ammattimaisuus (Be professional) Kunnioitus (Build on respect) Rohkeus (Act with courage) Liiketoimintaympäristö Markkinoiden johtavia ratkaisuja taloudellista arvoketjua varten BasWaren tuotteet tehostavat taloudellisia liiketoimintaprosesseja ja tukevat näin taloudellista arvoketjua. Ratkaisut on suunniteltu suurien ja keskisuurien organisaatioiden tarpeita ajatellen, sillä nämä yritykset tarvitsevat entistä enemmän tehokkaita toimintaprosesseja, kun taloudellista raportointia koskevat säädökset tiukentuvat. BasWaren tarjoamien ratkaisujen markkinapotentiaali on valtava: markkinatutkimusyhtiö IDC arvioi yritysten ostotoimen hallintaan liittyvien ohjelmistojen ja palvelujen markkinoiden arvon olevan 6,7 miljardia dollaria vuonna Laskutusmarkkinoiden kokoa selvittäneen Gartnerin tutkimuksen mukaan (2002) yritykset lähettävät toisilleen noin 10 miljardia laskua Euroopassa ja Yhdysvalloissa 12 miljardia. Vuonna 2003 BasWaren tuotemyyntiä heikensi yleinen markkinoiden epävarmuus, joka pidensi päätöksentekoa. Kaikesta huolimatta BasWaren asema markkinoilla säilyi vahvana. Suurin osa kilpailevista ratkaisuista on räätälöityjä ratkaisuja, jotka on rakennettu toiminnanohjausjärjestelmien päälle ja ne vaativat laajaa asiakaskohtaista projektityötä, tai pienten paikallisten yritysten kehittämiä sovelluksia. Tässä tilanteessa BasWaren melkein 20 vuoden kokemus valmisohjelmistojen tuotekehityksestä, globaalit referenssiasiakkaat ja laaja jakeluverkosto luovat erinomaiset edellytykset menestyä kilpailussa. Markkinatrendejä ja lainsäädännön muutoksia Hyvä hallintotapa (ns. corporate governance) ja taloudellinen läpinäkyvyys ovat tulossa ensiarvoisen tärkeiksi asioiksi useille yrityksille, kun uusia laskentatoimeen ja taloudelliseen raportointiin liittyviä skandaaleja tulee ilmi. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat tiukentaneet valvontaansa säätämällä niin sanotun Sarbanes- Oxley (SOX) -lain vuonna Tämä laki sisältää muun muassa pakolliset säädökset koskien yritysten rahavirtahallintaa ja sisäisiä valvontajärjestelmiä, jotka liittyvät hankintatoimeen. Sarbanes-Oxley-laki koskee myös ulkomaalaisia yrityksiä, jotka on listattu Yhdysvalloissa. Lainsäädännöllä on vaikutusta myös Yhdysvaltojen ulkopuolella, niillekin suuryrityksille, jotka toimivat vain Euroopassa. Arvioiden mukaan kansainväliset rahoituslaitokset ja -instituutiot tulevat edellyttämään kaikilta kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä SOX-lain kanssa yhteensopivia seuranta-, valvonta- ja tarkastusmenetelmiä. Tutkimusyhtiö Meta Groupin mukaan suurimmat muutokset yritysten valvontarakenteisiin tehdään vuosina 2004 ja Tämä kehitys parantaa sellaisten yritysten asemaa kansainvälisillä markkinoilla, joiden valmisohjelmistot tukevat SOX-lain asettamia vaatimuksia. Myös Euroopassa on meneillään lainsäädäntömuutoksia. Sähköistä laskutusta koskeva EUdirektiivi 2001/115/EC astui voimaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuoden 2004 alussa. Kyseinen direktiivi mahdollistaa rajojen yli tapahtuvan sähköisen laskutuksen, jolloin harmonisoidun lainsäädännön kautta laskut ovat ensimmäistä kertaa kierrätettävissä täysin sähköisessä muodossa koko EU-alueella. Sama direktiivi mahdollistaa myös sähköisen arkistoinnin, josta tuli näin ensimmäistä kertaa juridisesti vahva väline laskujen ja kaikkien liiketoimintadokumenttien arkistointiin. Lisäksi kansainväliset raportointistandardit (International Financial Reporting Standards, IFRS) tulevat voimaan vuonna 2005 ja ne koskevat kaikkia eurooppalaisia listayhtiöitä. Tämäkin muutos luo uusia paineita valvontaa ja riskienhallintaa kohtaan. Tavoitteena toimintojen laadukkuus Toinen tärkeä toimintaympäristön markkinatrendi, joka tukee BasWaren asemaa markkinalla, on yritysten tarve tehostaa toimintojaan saavuttaakseen toimintojen laadukkuuden (ns. operational excellence). Yksi tämän trendin

8 BasWare Oyj vuosikertomus (48) merkittävimmistä kehitysalueista tulevina vuosina on taloudellisen arvoketjun hallitseminen ja arvoketjuun liittyvien liiketoimintaprosessin hallitseminen. Useiden markkina-analyytikoiden mukaan taloudellinen arvoketju pitäisi nähdä kokonaisuutena, jota pitää hallita yhtenäisin työvälinein. Tämä luo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sähköisen liiketoiminnan tuotekonseptille, jota BasWare kehittää. Vaikka yleinen taloudellinen tilanne saattaa jatkua epävarmana vuonna 2004, BasWaren ratkaisut tarjoavat yrityksille kustannussäästöjä ja mahdollistavat toimintojen laadukkuuden. Siten kysyntä on tavallisesti pysynyt vahvana myös matalasuhdanteen aikana. BasWare pyrkii liiketoiminnan prosentin kasvuun vuonna Tutkimus ja tuotekehitys Korkealaatuista tuotekehitystä tuotteiden johtoaseman säilyttämiseksi BasWare jatkoi vahvaa panostamista tuotekehitykseen vuoden 2003 aikana. Tuotekehityskulut kasvoivat 16,4 prosenttia ja olivat tuhatta euroa, yhteensä 16 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehityshenkilöstön määrä oli vuoden lopussa 59 eli yhtä paljon kuin vuoden 2002 lopussa. Vuonna 2003 BasWaren tuotekehitys työskenteli kahdessa yksikössä Suomessa, Espoossa ja Tampereella, ja yhdessä yksikössä Ruotsissa, Falunissa. Talousohjauksen ratkaisujen tuotekehitys toimii omana erillisenä yksikkönä Espoon tuotekehityksen yhteydessä. Toimintojen tehostamisohjelman osana yritys päätti keskittää kaiken tuotekehityksen Suomeen kevääseen 2004 mennessä. Ruotsin tuotekehitysyksikkö suljetaan, ja kaikki yksikön työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin Ruotsin tytäryhtiössä. T&K-kulujen osuus liikevaihdosta T&K-henkilöstön osuus koko henkilöstöstä 16,1 % liikevaihdosta 23,2 % henkilöstöstä Tuotelanseeraukset vuonna 2003 BasWaren ostolaskujen käsittelyohjelmiston (BasWare Invoice Processing) kehitys jatkui vuoden 2003 aikana voimakkaana. Tuotteen uusi versio 3.0 julkaistiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja sen jälkeen aloitettiin 3.1-version kehittäminen. Tulevaisuudessa tuotekehityksessä keskitytään koko tuoteperheen integroimiseen asiakkaiden ostamisen arvoketjuun. Esimerkiksi tilausten täsmäytys ostolaskujen kanssa nähdään entistä merkittävämpänä lisäarvon tuojana ostoprosessissa. Myös BasWare hankintojen hallinta (BasWare Purchase Management) -tuotteen kehitys jatkui,

9 BasWare Oyj vuosikertomus (48) ja uusi laajemman kansainvälistymisen mahdollistava versio tuotteesta valmistui toisen vuosineljänneksen lopulla. BasWare dokumenttien arkistoinnin (BasWare Document Archiving) versio 2.0 valmistui toisella neljänneksellä. Uuden lisäarvokomponentin BasWare Content Serverin kehitys alkoi keväällä 2003, ja tuote valmistui joulukuun lopussa. Content Server mahdollistaa BasWaren dokumenttien arkistointiohjelmiston käytön ulkoisena arkistona SAP:n sisältämille tiedoille. Vuoden 2003 toisen puoliskon aikana tuotekehitys keskittyi lisäarvoa tuovien komponenttien viimeistelyyn, joiden avulla koko tuoteperheen kilpailukyky paranee ja myyntipotentiaali nykyiselle asiakaskunnalle kasvaa. Uudet lisäarvotuotteet BasWare toistuvaislaskujen täsmäytys (BasWare Recurring Invoice Matching) ja tilausten täsmäytys (BasWare Order Matching) julkaistiin vuoden neljännellä vuosineljänneksellä. Uuden alihankkijaportaalin (BasWare Supplier Portal) kehittäminen aloitettiin kolmannella neljänneksellä ja se lanseerataan vuonna BasWaren verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) kehitys jatkui palvelun kahdella suurella päivityksellä. Vuoden aikana syvennettiin verkkolaskupalvelun ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmän integraatiota julkistamalla tuotteet yhdistävä ohjelmisto BasWare BT-IP Connector. Palvelualustaan on tehty useita teknisiä parannuksia, jotta asiakaspalvelu olisi nopeaa ja tehokasta. Talousohjauksen tuotteisiin liittyvä tuotekehitys keskittyi BasWaren konsernilaskentaohjelmiston (BasWare Group Consolidation) jatkokehittämiseen, ja uusi versio 7.1 julkistettiin vuoden loppupuoliskolla. IFRS-siirtymään liittyvät laskentakäytäntöjen muutokset vaikuttivat myös tuotekehitykseen. Uusi konsernilaskentajärjestelmän tietokanta on rakennettu siten, että säännölliset päivitykset on mahdollista tehdä hallitusti. Myös BasWare FAS/IFRS-mallien ja pilottivaiheessa olevan rahavirtasovelluksen kehittäminen vaativat syvällistä laskentatoimen tuntemusta perinteisten ohjelmistotaitojen lisäksi. Tulevaisuuden ratkaisuihin keskittyminen Verkkolaskupalvelun kehitystä jatketaan J2EEarkkitehtuurilla, joten pitkällä tähtäimellä yrityksellä on kokemusta molemmista pääteknologia-arkkitehtuureista. Ensimmäiset kokemukset.net-arkkitehtuurista ovat todistaneet teknologian tehokkuuden: uuden.net-teknologiaan perustuvan ohjelmistoalustan uskotaan nopeuttavan merkittävästi yhtiön tuotekehityksen tuottavuutta. Yhtiö on myös aloittanut ostolaskujen käsittelyjärjestelmän kehittämisen uuden ebusiness-alustan päälle. Pitkällä tähtäimellä myös talousohjauksen tuotteiden siirtämistä.net-arkkitehtuuriin on suunniteltu. Työskentelytapa Vuonna 2003 BasWaren tuotekehitysyksikkö kehitti yhdessä tuotemarkkinointiyksikön kanssa entistä järjestelmällisemmän yhteistyömallin tuotteiden elinkaarta koskevaan prosessiin, joka muuntaa asiakkaiden tuotteisiin liittyvät tarpeet valmiiksi tuotteiksi. Kehittämisessä keskityttiin erityisesti vaatimusten hallintaan ja toimitusvalmiuteen liittyviin rajapintoihin. Toiminnallisia määrittelyitä pidetään tärkeänä osa tuotekehitystä, ja tuotekehitysyksikkö on vuoden aikana parantanut merkittävästi tuotettujen määrittelyiden laatua. Testausprosessien arviointi ja kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa. Kun tuotekehittäjät tekevät yksikkötestausta kehittämistyössään, tärkeitä tuotteiden laatuun liittyviä parannuksia voi tapahtua jo kehitysprosessin alkuvaiheessa. Vuoden 2003 aikana on tehty koodikatselmointeja, joita kehitetään tulevaisuudessa sisältämään myös tehtyjen yksikkötestausten varmistuksia. Korkean tason testaamisen suunnittelulla ja priorisoinnilla kehitetään projektien testaushallintaa. Projektisalkun hallinnan käytäntöjä kehitettiin vuoden aikana tuomalla projekteille uusi johtamismalli. Myös tuotejohtoryhmän kokoonpanoa ja päätöksenteon rakenteita on muutettu. BasWare jatkoi siirtymistä Microsoft.NET - arkkitehtuuriin sähköisen liiketoiminnan tuotteiden kehittämisessä. Teknologian kehittämiskeskus Tekes päätti kesäkuussa 2003 rahoittaa yhtiön ebusiness platform -projektia tuotekehitysavustuksella. Projektin tavoitteena on kehittää yhtiön sähköisen liiketoiminnan tuotteille uusi, Microsoft.NET - arkkitehtuuriin perustuva ohjelmistoalusta.

10 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu merkitsee BasWarelle vastuullista liiketoiminnan toteuttamista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Yhtiö pyrkii kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kaikissa sidosryhmäsuhteissaan, myös oman henkilökunnan keskuudessa. BasWaren yhteiskuntavastuu perustuu yhtiön arvoihin ja voimassa olevaan lainsäädäntöön. Erityisesti Build on Respect (kunnioitus) -arvo korostaa korkeaa liiketoimintaetiikkaa sekä kaikkien työntekijöiden tasapuolista, oikeaa kohtelua. Vuonna 2003 toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan arvot ovat jalkautuneet hyvin organisaatioon ja henkilöstö on voimakkaasti sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. BasWare ei kuitenkaan tällä hetkellä arvioi vastuullisuuttaan minkään hallintajärjestelmän avulla. Yhteiskuntavastuu jaetaan usein kolmeen osaalueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. BasWarella on tavoitteena kestävän kehityksen mukainen toiminta kaikilla kolmella alueella. Taloudellinen vastuu: toimintojen laadukkuus kannattavan kasvun perustana Ympäristövastuullisuus ja sosiaalinen vastuunkanto ovat mahdollisia vasta vahvan taloudellisen tuloksen avulla. Strategiansa mukaisesti BasWare pyrkii kannattavaan kasvuun, ja tähän asti yhtiö on menestyksekkäästi tuottanut voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtenäiset toimintatavat ja keskitetyt tietojärjestelmät, niin sanottu toimintojen laadukkuus (operational excellence), ovat tärkeä syy BasWaren kannattaville ja tehokkaille toiminnoille. Yritys on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä tuotteiden ja palvelun korkeaan laatuun. Toimintojen laadukkuutta tukee laatujärjestelmä ja laatua valvotaan säännöllisesti muun muassa asiakas- ja henkilöstötutkimusten avulla. Toimintojen laadukkuus parantaa myös asiakkaiden saamia hyötyjä tuki- ja palvelutehtävissä asiakasrajapinnassa. BasWare on jakanut voittoaan osakkeenomistajilleen joka vuosi listauduttuaan Helsingin Pörssiin vuonna Vuonna 2003 yritys maksoi vuoden 2002 tuloksesta yhteensä euroa osinkoina lähes osakkeenomistajalleen. Vuonna 2004 yhtiökokoukselle ehdotetut osingot ovat yli miljoona euroa. Taloudellisesta suorituskyvystä kerrotaan tarkemmin tilinpäätösosassa. Osakkeenomistajien lisäksi tuloksentekokyvystä hyötyvät työntekijät ja muut sidosryhmät. BasWare työllistää yli 250 henkeä ja on heille vastuullinen työnantaja. Vuonna 2003 palkkoja ja bonuksia maksettiin henkilöstölle ja johdolle tuhatta euroa. Lisäksi melkein tuhatta euroa maksettiin eläkekuluina ja muina sosiaaliturvamaksuina. Kaikki työntekijät kuuluvat BasWaren bonusohjelmaan. BasWaren tuloverot varsinaisesta toiminnasta vuonna 2003 olivat 768 tuhatta euroa. Ympäristövastuu: paperittoman toimiston mahdollistaminen BasWaren ohjelmistoratkaisujen suorat ympäristövaikutukset ovat melko pieniä. Sähköiset ohjelmistot edistävät kuitenkin paperitonta liiketoimintaa ja taloushallintoa, mikä puolestaan mahdollistaa toimintojen ekotehokkuuden muun muassa vähentämällä toimistojätteen määrää. Lisäksi BasWare pyrkii omassa jokapäiväisessä toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristöasiat. Yhtiön Espoon pääkonttori otti käyttöön ympäristöjärjestelmän, jolle myönnettiin WWF Suomen Green Office -diplomi joulukuussa Ympäristöjärjestelmän avulla BasWare pyrkii säästämään materiaaleissa ja energiankulutuksessa sekä ehkäisemään jätteiden syntyä. Sosiaalinen vastuu: henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta Sosiaalisen vastuun kulmakivi on yhtiön oman henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. BasWaren pyrkii olemaan vastuullinen työantaja. Kannattavan kasvun ansiosta yhtiön ei ole historiansa aikana tarvinnut irtisanoa henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Oman henkilökunnan lisäksi BasWare ottaa vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tukemalla yleishyödyllisiä yhdistyksiä. BasWare on joulukuusta 2002 lähtien tukenut 12 kummilapsen elämää ja koulutusta eri puolilla maailmaa Plan Suomen kautta, joka on kehitysmaiden lapsia tukeva kehitysyhteistyöjärjestö. Kummilapsitoiminnan lisäksi BasWare osallistui vuoden aikana Planin Kamerunin pikkuleijonat -projektiin, jossa kerätään varoja Kamerunin lasten elinolosuhteiden parantamiseksi.

11 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWare työnantajana Motivoitunut henkilöstö menestyksen takana BasWarella oli 254 työntekijää vuoden 2003 lopussa ja edelliseen vuoteen verrattuna henkilökunnan määrä kasvoi 4,1 prosenttia. Jo yli 29 prosenttia työntekijöistä työskenteli Suomen ulkopuolella. Henkilöstön keski-ikä oli 33,1 vuotta. Henkilöstö 23,2 % tuotekehitys 24,8 % myynti ja tukitoiminnot 41,7 % asiakaspalvelu 10,2 % hallinto Arvojen jalkautuminen ja bonusohjelma käytännössä BasWaren arvot - Aim for Achievement, Be Professional, Act with Courage and Build on Respect - määriteltiin vuonna 2002 ja niiden jalkauttamista työnteon arkeen jatkettiin vuoden 2003 aikana. Arvojen omaksumisen onnistumista todistaa syyskuussa 2003 tehty henkilöstötutkimus, jonka mukaan sekä henkilöstön että johdon käyttäytyminen olivat hyvin linjassa yrityksen arvojen kanssa. Koko BasWare-konsernin henkilöstön kattavan bonusohjelman käyttöä jatkettiin edelleen. Ohjelman mukaan jokaisen työntekijän kanssa sovitaan konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttaminen on kytketty palkitsemiseen. Ohjelman hyödyt ilmenivät muun muassa työtyytyväisyyskyselyssä, jonka tulosten mukaan entistä suurempi osa henkilöstöstä kokee tuntevansa sekä omat että yrityksen tavoitteet merkittävästi paremmin kuin aikaisempina vuosina. Perinteisen koulutuksen lisäksi keinoina olivat muun muassa työssä oppiminen, vertaismentorointi sekä omaehtoinen kehittäminen. Vuonna 2002 käynnistetyn avainhenkilöiden johtamiskoulutusohjelman, BasWare Management Academyn, ensimmäiset opiskelijat valmistuivat syyskuussa Projektijohtamis-, myynti- ja teknisen osaamisen koulutuksia sekä esimiesvalmennusta jatkettiin edellisvuosien tapaan. Tulevaisuuden henkilöstötoimintoja ohjaa BasWaren tuore henkilöstöstrategia, jonka johtoryhmä hyväksyi joulukuussa Tarve liiketoimintastrategian mukaiselle HR-strategialle on tunnistettu, jotta BasWaren menestys pitkällä tähtäimellä voitaisiin taata. HR-strategia rakentuu neljän pääteeman ympärille: Great Place to Work, Excellent Leadership, Professional People ja Innovative Atmosphere. Näiden alueiden sisältä on tunnistettu parisenkymmentä aloitetta ja kehitystehtävää, joiden avulla HR-strategia otetaan käyttöön. Yksi keskeisimmistä kehittämisalueista on kompetenssien kartoitus ja kehitys. Lisääntynyt työtyytyväisyys Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus tehtiin vuoden aikana jo seitsemättä kertaa BasWaren historiassa. Tulokset olivat edelleen erinomaisella tasolla toimintojen tehostamisohjelmasta huolimatta. Suurimmat muutokset parempaan suuntaan havaittiin tavoitteiden tunnistamisessa ja esimiehen työssä, jotka ovat todiste bonusohjelman ja johtamiskoulutuksen onnistumisesta. Henkilöstön vapaa-ajan aktiviteettien tukemista jatkettiin. BasWarelaiset osallistuivat myös useisiin urheilutapahtumiin kuten Kalevan kierrokseen ja Dragon Race -tapahtumaan. Maayksiköiden aktiiviset vapaa-ajankomiteat järjestivät erilaisia henkilöstötapahtumia kuten kesäjuhlia ja pikkujouluja. Vuoden työntekijä -kilpailun järjestäminen on vakiintunut yrityksen perinteeksi. Kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ja viisi työntekijää eri yksiköistä ja toiminnoista palkittiin vuoden 2003 työntekijöinä. Strategian edistämä kompetenssien kehitys Liiketoiminnan kannalta keskeisimpien osaamisalueiden kehittämiseen panostettiin toimintojen tehostamisohjelmasta huolimatta.

12 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWaren hallintotapa (Corporate Governanace) BasWare Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskettavaa lainsäädäntöä. Yhtiökokous Yhtiökokous on BasWare Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen tai osakeyhtiölain perusteella mm. seuraavista asioista: tilinpäätöksen hyväksyminen vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten määrä ja nimitys tilintarkastajien valinta hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot yhtiöjärjestyksen muutokset Vuosi 2003 BasWaren varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen pykälän 13 mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen osakepääoman osalta ja korotti osakepääomaa rahastoannilla ylikurssirahastosta ja korottamalla osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa maksutta. Lisäksi valtuutettiin hallitus päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta enintään ,60 eurolla yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optiooikeuksia antamalla. Hallitus Kokoonpano ja toimikausi BasWare-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa BasWare Oyj:n hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen keskeiset toimintaperiaatteet ja tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa. Näihin kuuluvat muun muassa strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen sekä päättäminen yritysostoista, suurista investoinneista tai omaisuuden myynneistä. Hallituksen tehtävänä on siten mm.: päättää strategiasta vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti, investointisuunnitelma ja toimintapolitiikat käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vastuusitoumuksista päättää yritysostoista hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka vahvistaa konsernin raportointimenettelyt päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustusjärjestelmästä päättää konsernirakenne ja organisaatio laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä nimittää yhtiön CEO, President ja muu ylin johto (Senior Vice Presidents) sekä päättää heidän palkka- ja muista eduistaan Kokoukset, palkkiot ja muut etuisuudet Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja jaettavat optio-oikeudet päättää yhtiökokous. Vuosi 2003 Varsinainen yhtiökokous valitsi 27. helmikuuta 2003 hallitukseen seitsemän jäsentä, joiden toimikausi päättyy yhtiökokoukseen 24. helmikuuta Viidellä hallituksen jäsenellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön ja heistä neljä omistaa jokainen yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, kun otetaan huomioon holhottavien omistus ja määräysvallassa olevien yhtiöiden omistukset. Varsinainen yhtiökokous päätti , että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioina kappaletta BasWaren optio-ohjelman Suomi II optio-oikeuksia (sarja A kpl, sarja B 3 000

13 BasWare Oyj vuosikertomus (48) kpl). BasWaressa päätoimisesti työskenteleville korvausta ei makseta. Hallitus kokoontui 15 kertaa vuoden 2003 aikana. Hallituksen jäsenet osallistuivat keskimäärin 89 prosenttiin hallituksen kokouksista. Osallistumisprosentti on laskettu pidettyjen kokousten ja osallistuneiden jäsenten määrän perusteella. Hallitus perusti vuodelle 2003 nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä oli etsiä ehdokkaita hallitukseen ja kartoittaa heidän pätevyyttään hallitukseen. Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen jäsenten palkitsemisasioita. Valiokuntaan kuuluivat hallituksen jäsenet Jukka Sonninen, Ilkka Sihvo ja Sakari Perttunen, joka toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Yhtiön johto BasWare Oyj:n CEO:n (toimitusjohtajan) ja Presidentin ja Senior Vice President -tasoisen johdon nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. President toimii hallituksen puheenjohtajana ja vastaa sijoittajasuhteista, yritysostoista sekä talousjohtamiseen liittyvistä tehtävistä. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johdon. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Vuosi 2003 Hannu Vaajoensuu jatkoi toimitusjohtajana vuonna Toimitusjohtajan (CEO) ja Presidentin palvelussuhteen keskeiset ehdot on laadittu kirjallisesti ja ne on hyväksynyt yhtiön hallitus. Niissä noudatettava irtisanomisaika on 12 kuukautta. Tilintarkastajat ja valvontajärjestelmä Tilintarkastajat Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Valvontajärjestelmä Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Tämän lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. Valvonta Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta toimitusjohtajan ollessa vastuussa valvonnan käytännön järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimittaa hallituksen kokoukseen katsauksen konsernin kehityksestä, minkä hän perustaa liiketoiminta-alueiden ja tytäryhtiöiden kuukausittaisiin raportteihin. Yhtiön sisäpiiri BasWare Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiölle osakekaupankäynnin sisäpiiriohjeen, joka noudattaa Helsingin Pörssin hyväksymää sisäpiiriohjetta. BasWare Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy. Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä HEXGaten toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14 katutasossa. Vuosi 2003 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Väisänen, jatkoi BasWaren tilintarkastajana vuonna 2003.

14 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Hallitus Ilkka Sihvo puheenjohtaja. President, BasWare Oyj Kirsi Eräkangas, Senior Vice President, BasWare Oyj Kim Ignatius, talous- ja rahoitusjohtaja, TeliaSonera Oyj Sakari Perttunen, Vice President, BasWare Oyj Antti Pöllänen, CTO, BasWare Oyj Jukka Sonninen, toimitusjohtaja, SAP Finland Oy Hannu Vaajoensuu, toimitusjohtaja, BasWare Oyj Ilkka Sihvo KTM, DI, s Hallituksen puheenjohtaja President, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1990 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Kirsi Eräkangas KTM, s Senior Vice President, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1988 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Kim Ignatius BSc (Econ), s Talous- ja rahoitusjohtaja, TeliaSonera Oyj Työskennellyt aiemmin Amer- ja Tamrokonserneissa. Hallituksen jäsen vuodesta 2001 lähtien. Omistaa yhtiön optio-oikeutta, ei osakkeita. Antti Pöllänen KTM, s CTO, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta Jukka Sonninen s Toimitusjohtaja, SAP Finland Oy Hallituksen puheenjohtaja, GisNet Solutions Oy Työskennellyt aiemmin johtotehtävissä DHL International ja Unic -yhtiöissä. Hallituksen jäsen vuodesta 2000 lähtien. Omistaa yhtiön optiooikeutta, ei osakkeita. Hannu Vaajoensuu KTM, s Toimitusjohtaja, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1987 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1990 lähtien. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Sakari Perttunen KTM, s Vice President, IT, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1987 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta.

15 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Johtoryhmä Hannu Vaajoensuu, toimitusjohtaja Kirsi Eräkangas, Senior Vice President, Global Professional Services Juha Heiskanen, Senior Vice President, Financial Management Olli Hyppänen, Senior Vice President, R&D Petri Karjalainen, Senior Vice President, Finland Ulla Martola, Senior Vice President, Human Resources and Development Antti Pöllänen, CTO Ilkka Sihvo, President Jukka Tapaninen, General Manager, Europe Jari Tavi, Senior Vice President, Product Marketing Hannu Vaajoensuu KTM, s toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1987 lähtien ja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Työskenteli yhtiössä vuodet asiantuntijatehtävissä ja vuodesta 1990 lähtien johtotehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Kirsi Eräkangas KTM, s Senior Vice President, Global Professional Services Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1988 lähtien ja vastaa yhtiön palvelutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Työskennellyt aiemmin yhtiössä asiantuntija- ja johtotehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Juha Heiskanen KTM, s Senior Vice President, Financial Management Olli Hyppänen DI, s Senior Vice President, R&D Työskennellyt BasWaressa joulukuusta 2003 lähtien ja vastaa yhtiön tuotekehityksestä. Toiminut aiemmin esimerkiksi Tellabsissa ja Tecnomenissä tuotekehitys- ja projektihallinnan tehtävissä, viimeisimpänä Tellabs Oy:ssä nimikkeellä Director, Supply Chain Engineering. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Petri Karjalainen s Senior Vice President, Finland Työskennellyt BasWaressa maaliskuusta 2002 lähtien ja vastuussa yhtiön sähköisen liiketoiminnan alueesta Suomessa ja verkkolaskupalvelusta kansainvälisesti. Vuodesta 1986 lähtien kansainvälisellä IT- ja telekommunikaatioalalla, viimeksi Sonera Zedin liiketoiminnan kehitysjohtajana Isossa- Britanniassa. Tätä ennen vastuussa ICL:n PCtuotemyynnistä ja palveluista. Omistaa BasWaren optio-oikeutta, ei osakkeita. Työskennellyt BasWaressa vuodesta 2001 lähtien ja vastaa talousohjauksen liiketoiminta-alueen toiminnoista. Toiminut aiemmin muun muassa SanomaWSOY:n ja ABB Servicen taloushallinnon tehtävissä. Omistaa 300 yhtiön osaketta ja optio-oikeutta.

16 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Ulla Martola KTM, s Senior Vice Preseident, Human Resources and Development Työskennellyt BasWaressa elokuusta 2003 alkaen ja vastaa yhtiön henkilöstön ja organisaation kehitystoiminnoista sekä laadunhallinnasta. Useiden vuosien kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja johtotehtävistä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä konsultointiyrityksissä kuten KPMG:llä. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Jukka Tapaninen KTM, s General Manager, Europe Työskennellyt BasWaressa syyskuussa 2002 lähtien ja vastaa yhtiön Euroopan liiketoiminnoista. Työskennellyt aiemmin useissa johtotehtävissä Hewlett-Packardin palveluksessa Suomessa, Espanjassa ja Singaporessa sekä Stonesoft Oyj:ssä, jossa toimi viimeksi konsernin Amerikan yhtiön toimitusjohtajana. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Antti Pöllänen KTM, s CTO Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien ja vastaa yhtiön tuotteiden teknologiaratkaisuista ja -alustoista. Työskennellyt aiemmin yhtiössä konsultointitehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. lkka Sihvo KTM, DI, s President Jari Tavi Insinööri, s Senior Vice President, Product Marketing Työskennellyt BasWaressa marraskuusta 2002 lähtien ja vastaa yhtiön tuotemarkkinoinnista. Tuli yhtiöön Solid Information Technology Oy:stä, jossa toimi tuotestrategiajohtajana. Työskennellyt myös Ztango.com Oy:n teknologiajohtajana ja Digital Equipmentin markkinointi- ja tuotemarkkinointitehtävissä. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien ja vastaa yhtiön strategiasta, yrityskaupoista, sijoittajasuhteista ja rahoituksesta sekä Pohjoismaiden liiketoiminnoista. Työskennellyt aiemmin yhtiössä konsultointi- ja johtotehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optiooikeutta. Johtoryhmän jäsenten kommentit vuodesta 2003 esitellään verkkovuosikertomuksessa

17 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Organisaatio

18 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Liiketoiminta-alueet BasWaren ratkaisut tarjoavat säästöjä BasWarella on kaksi liiketoiminta-aluetta, joihin se tuottaa ratkaisuja: sähköinen liiketoiminta ja talousohjaus. Molemmat alueet kasvattivat liikevaihtoaan yli 25 prosentilla tilikauden 2003 aikana. Sähköisen liiketoiminnan ratkaisut ovat BasWaren kansainvälistymisen keihäänkärki. Vuonna 2003 yrityksen liikevaihdosta 82,6 prosenttia tuli tältä alueelta, kun taas talousohjauksen liiketoiminta vastasi 17,4 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon jako liiketoiminnoittain on esitelty alla olevassa kuvassa. Sähköinen liiketoiminta Talousohjaus Yhteensä BasWaren tuotteita käytti lähes käyttäjää yli tuhannessa organisaatiossa ympäri maailmaa. Sähköinen liiketoiminta Nopeutta ja tehokkuutta sähköisen liiketoiminnan avulla BasWaren sähköisen liiketoiminnan ratkaisut mahdollistavat koko hankintaprosessin kontrollin ja tehostamiseen tarpeesta maksuun. Tuotevalikoima sisältää hankintojen hallinnan (BasWare Purchase Management) ja ostolaskujen käsittelyn (BasWare Invoice Processing) sovellukset, verkkolaskupalvelun sekä lisäarvokomponentit tilausten täsmäytykseen (BasWare Order Matching), dokumenttien arkistointiin (BasWare Document Archiving) ja toistuvaislaskujen täsmäytykseen (BasWare Recurring Invoice Matching). Yhdessä nämä sovellukset mahdollistavat laskujen paperittoman käsittelyn ja helpottavat hyväksymiskiertoa. Kansainvälinen liiketoiminta perustuu BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin: 50,6 prosenttia liiketoiminta-alueen liikevaihdosta tuli ulkomailta. Yhteensä sähköisen liiketoiminnan uusia sopimuksia solmittiin 145 kappaletta vuonna 2003 yhdeksässä eri maassa. Kansainväliset toiminnot kasvoivat 63 prosenttia, ja nopeinta kasvu oli Isossa-Britanniassa. Suomessa BasWare on jo markkinajohtaja kohderyhmänsä, suurten ja keskisuurten yritysten keskuudessa, ja kotimaan kasvuvauhti oli alle kaksi prosenttia. Kotimaa Ulkomaat Sähköinen liiketoiminta Suomessa BasWaren sähköinen liiketoiminta kotimaassa muodostaa 49,4 prosenttia koko liiketoimintaalueen liikevaihdosta. Haasteellinen taloudellinen tilanne vaikeutti toimintaa niin, että liikevaihdon kasvu oli vain 1,9 prosenttia vuoden aikana. Suomessa yrityksellä on kuitenkin hyvin vahva markkina-asema ja asiakaskanta, joten liiketoimintaa kehitettiin uusasiakashankinnan lisäksi erityisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluita olemassa oleville asiakkaille. Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja palvelutoimitukset olivat toiminnan keskipisteessä. Näiden panostuksien ansiosta palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus kasvoi merkittävästi muodostaen jo selvästi yli puolet kotimaan liiketoiminnasta. Vaikka myynti ei saavuttanut alkuperäistä budjettiaan, ylläpitotoiminnan ja palveluiden erinomaiset tulokset sekä toimintojen tehostamisohjelma auttoivat sähköisen liiketoiminnan ylittämään Suomessa budjetoidun liiketuloksen vuonna BasWaren asema vahvistui kohdemarkkinamme TOP organisaatioiden keskuudessa erityisesti kaupan toimialalla ja julkishallinnossa. Yhteensä vuoden aikana toteutettiin yli sata ohjelmistojen asennusprojektia kattaen sekä uusasiakasprojektit että merkittävät päivitykset ja laajennukset olemassa oleville asiakkaille. Vuosi 2003 oli verkkolaskutuksen yleistymisen aikaa. Useat asiakkaat avasivat ensimmäiset verkkolaskujen lähetys- tai vastaanottoyhteydet, jotka perustuivat BasWare Business Transactions -palveluun. Kaiken kaikkiaan kuukausittainen verkkolaskuvolyymi kasvoi lähes 150 prosenttia vuoden aikana ja yksin neljännellä vuosineljänneksellä palvelun kautta välitettiin yli verkkolaskua. Tällä hetkellä

19 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWarella on yli 500 aktiivista rekisteröitynyttä asiakasta verkkolaskupalvelussaan. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen verkkolaskuosoitteiston mukaan BasWaren verkkolaskupalveluun on kytkeytynyt enemmän organisaatioita kuin kenenkään muun operaattorin palveluun. Syyt verkkolaskun suosion kasvuun ovat selvät: Laskujen käsittely tehostuu ja virheettömyys paranee, kun tarpeettomat paperilaskun käsittelyvaiheet kuten skannaus, perustietojen syöttö ja mahdollisesti myös tiliöinti poistuvat. Tuotteiden kannalta Suomen liiketoiminnassa erityishuomiota sai hankintojen hallinta, jota varten kehitettiin parhaita käytäntöjä ja tehokkaita asennusprosesseja asiakkaille. Äskettäin lanseerattu BasWare Purchase Management versio 2.0 sekä BasWare Recurrent Invoice Mathing ja Order Matching -lisäarvotuotteet vahvistavat kilpailukykyä tarjoamalla jo olemassa oleville asiakkaille selkeän jatkopolun ostolaskujen käsittely- ja hankintaprosessien tehostamiseksi. Viimeaikaisten tuotelanseerausten sekä vahvan markkina-aseman ansiosta tulevaisuuden näkymät vuodelle 2004 ovat lupaavat, vaikka kasvu vuonna 2004 tulee olemaan matalammalla tasolla kuin BasWaren kansainvälisissä toiminnoissa. Kansainvälinen sähköinen liiketoiminta Kansainvälistyminen on BasWaren liiketoimintastrategian kulmakivi, ja yhtiö menestyi siinä melko hyvin vuonna Yhtiön kansainväliset toiminnot kasvoivat 63,0 prosenttia ja markkina-avaukset tehtiin kahdessa maassa, Espanjassa ja Portugalissa. Sähköisen liiketoiminnan kansainvälinen osuus kasvoi yli 50 prosentin ja koko yrityksen liikevaihdosta 42 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta. Vuoden lopussa yhtiöllä oli asiakkaita 18 maassa. Yhtiöllä oli vuonna 2003 tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Isossa- Britanniassa ja USA:ssa. Kaikki kansainväliset yksiköt kasvattivat selvästi liikevaihtoaan. Vuosi oli läpimurto Ison-Britannian ja Saksan yksiköissä, jotka ovat myös vuonna 2004 erityishuomiossa. Isossa- Britanniassa kasvu oli yli 500 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna ja yksikön suurin kauppa allekirjoitettiin kuormalavojen vuokrausta harjoittavan CHEPin kanssa. CHEP käyttää BasWaren ratkaisua Madridiin perustettavassa laskujen käsittelyn palvelukeskuksessa, joka palvelee CHEPin yksiköitä 15 Euroopan maassa. Yli sadan prosentin kasvuun yltivät myös Tanska ja Saksa, jossa BasWare on muodostanut vahvoja asiakassuhteita muun muassa autoteollisuuden alihankinnan ja pankkisektorin parissa. Hollannin ja Ruotsin yksiköt saavuttivat hieman pienemmät liikevaihdon kasvutasot: Hollanti 74,3 prosenttia ja Ruotsi 44,9 prosenttia. Molemmat kuitenkin tekivät merkittäviä sopimuksia tunnettujen kansainvälisten yritysten kanssa. Yhtiön ruotsalainen tytäryhtiö BasWare AB myi ostolaskujen käsittelyjärjestelmän maaliskuussa suurelle vähittäismyyntiketjulle, joka toimii sekä Ruotsissa että Norjassa, ja joulukuussa lääkeyhtiö AstraZenecalle, jossa järjestelmälle tulee yli loppukäyttäjää. Hollannin tytäryhtiö BasWare BV sopi puolestaan toimittavansa kumppaninsa Swets Farrington Documents Systems BV:n kanssa laskujen käsittelyjärjestelmän lentoyhtiö KLM Royal Dutch Airlinesille. Ratkaisua käytetään maailmanlaajuisesti kaikissa KLM:n toimipisteissä. Sopimuksen mukainen myynti tuloutuu vuoden 2004 aikana. USA:n tytäryhtiö BasWare Inc. perustettiin Bostoniin lokakuussa 2002 ja se aloitti toimintansa vuoden 2003 alussa. Tällä hetkellä tytäryhtiön myynti- ja markkinointitoiminnot ovat jo täydessä käynnissä, samoin kuin asennusprojektit BasWaren globaaleille asiakkaille, jotka ovat laajentaneet järjestelmiään Yhdysvaltoihin. Ensimmäinen omien markkinointitoimenpiteiden avulla hankittu asiakas saatiin kolmannella vuosineljänneksellä Ranskan tytäryhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2003 alussa päätettiin uudesta kanavastrategiasta, jonka mukaan oman myyntikanavan rinnalle rakennetaan vahva kumppaniverkosto. Suurten, uskottavien yhteistyökumppaneiden avulla yhtiö varmistaa markkinapeiton ja mahdollisimman laajan jakelun tuotteillensa. Yhtiön Keski-Euroopan ja Iso- Britannian yhtiöihin perustettiin kanavamyyntiyksiköt, joiden tehtävänä on aktivoida ja tukea olemassa olevia kumppaneita sekä vahvistaa epäsuoraa kanavaa. Kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa markkinointia ja myyntiä jatketaan oman myyntiorganisaation voimin. Uutta kanavastrategiaa alettiin soveltaa pian hyväksynnän jälkeen Xeroxin kanssa solmitun kumppanuussopimuksen myötä. Sopimus koskee koko Etelä- ja Keski-Eurooppaa, myös Isoa-Britanniaa. Xeroxin lisäksi BasWaren tuotteita jakelee myös kahdeksan muuta kokonaispalvelua tarjoavaa jälleenmyyjää viidessä maassa. Jälleenmyyntitoiminnan liikevaihto kasvoi Norjassa 36,4 prosenttia. Australian jälleenmyyntitoiminta sen sijaan laski 78,4 prosenttia vuoden 2002 tasosta.

20 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Yhteistyössä Xeroxin kanssa BasWaren yhteistyö Xeroxin kanssa alkoi keväällä Sopimus, joka koski BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmän jälleenmyyntiä, allekirjoitettiin ensin Xerox Global Servicen kanssa Ranskassa. Syksyllä 2003 sopimusta laajennettiin kattamaan myös Etelä- ja Keski-Euroopan markkinat. Vuoden 2004 alussa Xerox Global Services kauppaa BasWaren tuotteita 11 yhtiön voimin yhteensä 12 maassa. BasWaren tuotteita myydään osana Xeroxin dokumentointiin soveltuvien ohjelmistojen tuotepakettia. Yhteistyön tuloksena ensimmäinen asiakassopimus allekirjoitettiin kuormalavojen ja muovisten konttien vuokraukseen erikoistuneen CHEPin kanssa lokakuussa Sopimus oli merkittävä ja se kattoi BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimituksen CHEPille. Järjestelmän käyttöönoton myötä yhtiö päätti perustaa taloushallinnon palvelukeskuksen Madridiin, joka palvelee yhtiön yksiköitä 15 eri maassa. Xeroxin vastuulla on projektin tekninen toteutus ja ohjelmiston käyttöönotto Espanjassa. Andy Jones vastaa Xerox Global Servicen Euroopan toiminnoista. Hänen mukaansa yhteistyö BasWaren kanssa alkoi ponnekkaasti. BasWaren edustajat ovat kouluttaneet henkilökuntaamme, ja viime syksynä järjestimme yhteistyössä European Financial Executives Meeting -seminaarikiertueen. Mielestäni tämän tyyliset tapahtumat vaikuttavat positiivisesti yhteistyön tiivistymiseen. Vuonna 2004 BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä on merkittävä osuus Xeroxin liiketoimintasuunnitelmassa, Andy Jones sanoo. Xerox on dokumenttien ammattilainen, joka oli vuosikymmeniä tunnettu lähes pelkästään kopiokoneistaan, mutta se alkoi muovautua palveluyhtiöksi jo 15 vuotta sitten. Koko konsernin liikevaihdosta XGS tuo tällä hetkellä viidenneksen eli 2,6 miljardia euroa. Työntekijöitä yksiköllä on ja Xeroxilla kokonaisuudessaan Euroopassa Global Services -yksikön liikevaihto on 480 miljoonaa euroa. XGS:llä on kolme toiminta-aluetta. Yhtiö auttaa toimistoprosessien järkeistämisessä, tarjoaa ulkoistamispalveluita ja kehittää liiketoimintaprosesseja. Tyypillisiä Xeroxin hoitamia ulkoistettuja palveluita ovat muun muassa yhtiön omien laskujen, tiliotteiden, asiakaskirjeiden ja manuaalien painattaminen ja jakaminen asiakkaille. Näistä alueista mielenkiintoisin on kuitenkin liiketoimintaprosessien kehittäminen. Tällä alueella palveluitamme käyttävät kaikenlaiset yritykset, sillä niin sanottujen back office -toimintojen järkeistäminen, automatisointi ja sähköistäminen ovat kaikkien tähtäimessä, Jones pohtii. Useimmat yritykset tuottavat paljon dokumentteja. Andy Jonesin mukaan ensimmäinen ja tyypillisin asia, johon yritykset haluavat kiinnittää huomiota, on laskujen maksaminen. Kun laskujen hallinta on yrityksille aivan ensisijaista, niin hän pitää BasWarea yhtenä Xeroxin tärkeimmistä kumppaneista. Meillä on tällä alueella monta projektia ja olemme aktiivisesti etsineet partneria. Otimme itse yhteyttä BasWareen. Me muodostamme vahvan yhdistelmän, johon BasWare tuo syvän prosessintuntemuksen ja teknologisen osaamisen. Me puolestamme hallitsemme maailmanlaajuisen jakelun ja erilaisten paperielementtien käsittelyn ja sähköistämisen, Andy Jones sanoo. Uudet asiakkaat Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen ovat BasWaren perusarvoja kaikessa toiminnassa. Yhtiön vahvuus löytyy asiakkaiden tarpeiden mukaan muovautuvasta tuotekehityksestä: Avainasiakkailla on merkittävä rooli uusien tuotteiden ja versioiden kehityksessä, kun yhtiö työstää ideoita yhdessä heidän kanssaan. Asiakaspalvelua vahvistettiin vuonna 2003 esimerkiksi ottamalla käyttöön uusi tukipyyntöjen tietojärjestelmä. Asiakastyytyväisyyttä sekä palvelujen ja tuotteiden laatua mitataan säännöllisesti. Syksyllä 2003 asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Hollannissa. Tutkimuksen mukaan BasWaren tuotteisiin luotetaan: tuotteista saatu hyöty asiakasorganisaatiolle sai arvosanan 3,8 asteikolla 1-5. Kaikista vastaajista 71 prosenttia suosittelisi BasWaren tuotteita muille organisaatioille.

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 YHTEENVETO Liikevaihto 5 434 tuhatta euroa kasvu 33,8 % Liikevoitto -1 009 tuhatta euroa (96 tuhatta euroa) Liikevoitto -18,6 % liikevaihdosta (2,4

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Yhtiökokous , Keilaranta 1

Yhtiökokous , Keilaranta 1 Yhtiökokous 2015 2.3.2015, Keilaranta 1 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2012 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2013-2 - Vuosi 2012 oli haasteellinen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Oriola-KD Oyj Tammi-joulukuu 2013 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 7.2.2014 Oriola-KD tammi-joulukuu 2013 Ruotsissa kannattavuus vahvistui molemmissa liiketoiminnoissa Venäjän tukkukaupan liiketappio heikensi

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki Etteplan vuonna Kannattavan kasvun vuosi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2016 Markkinakatsaus Talouden kehityksen epävarmuus oli tunnusomaista koko vuodelle. Kysynnässä oli huomattavia markkina- ja asiakastoimialakohtaisia

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 7.4.2011 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät...

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Koha-SuomiOy:n perustaminen

Koha-SuomiOy:n perustaminen Koha-SuomiOy:n perustaminen Tausta Koha on avoimeen lähdekoodiin perustuva kirjastojärjestelmä Kohaa on aloitettu kehittää Uudessa-Seelannissa vuonna 2000 Käytössä tuhansissa kirjastoissa ympäri maailmaa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous, 9.3.2016 Fiskars Oyj Abp Hallituksen puheenjohtaja, Paul Ehrnrooth Hallitus vuonna 2015 Paul Ehrnrooth Alexander Ehrnrooth Louise Fromond Gustaf Gripenberg Ingrid

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot