Solutions that pay their way

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solutions that pay their way"

Transkriptio

1 Solutions that pay their way

2 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BASWARE VUOSIKERTOMUS 2003 Katsaus konsernin toimintaan 2 BasWare lyhyesti 2 Avainluvut vuonna Vuosi 2003 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategiset tavoitteet 5 Visio 5 Strategia 5 Arvot 6 Liiketoimintaympäristö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 7 Yhteiskuntavastuu 9 BasWare työnantajana 10 Hallintotapa (Corporate Governance) 11 Hallitus 13 Johtoryhmä 14 Organisaatio 16 Liiketoiminta-alueet 17 Sähköinen liiketoiminta 17 Toiminnot Suomessa 17 Kansainväliset toiminnot 18 Asiakkaat 19 Tuotekonsepti 21 Talousohjaus 22 Toiminnot Suomessa 22 Asiakkaat 22 Tuotekonsepti 24 Tilinpäätös 25 Avainluvut 25 Hallituksen toimintakertomus 25 Tuloslaskelma 31 Tase 32 Rahavirtalaskelma 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 34 Laskentaperiaatteet 39 Taloudelliset tunnusluvut 40 Tunnuslukujen laskenta 41 Osake ja osakkeenomistajat 42 Osakekurssikehitys 42 Osakkeenomistajat 44 Optio-ohjelmat 45 Hallituksen ehdotus osingonjaosta 46 Tilintarkastajan kertomus 47 Tietoa osakkeenomistajille 48 BasWare Oyj:n verkkovuosikertomus 2003:

3 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Katsaus konsernin toimintaan BasWare lyhyesti BasWare Oyj on Helsingin Pörssissä (HEX) noteerattu kannattavasti kasvava kansainvälinen ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna BasWare kehittää, markkinoi ja myy innovatiivisia talousohjauksen prosesseihin sekä yritysten väliseen sähköiseen liiketoimintaan valmisohjelmistoja, joiden avulla asiakkaat voivat hallita liiketoimintaprosessejaan. Tuotekehityksemme perustuu alan standardeihin ja laajasti käytettyihin alustoihin ja teknologiaan, mikä tarkoittaa käyttäjäystävällisiä, helppokäyttöisiä tuotteita. Tapamme toimia on olla tuotekehityksen eturintamassa, kasvattaa tuottavuutta ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin. BasWarella on toimintaa yli 18 maassa kolmella mantereella. Yrityksen tuotteita käyttää maailmanlaajuisesti noin käyttäjää yli tuhannessa organisaatiossa eri liiketoiminta-alueilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Olemme sitoutuneet luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja arvonnousua osakkeenomistajillemme sekä nopeaan kannattavaan kasvuun. Vuonna 2003 yrityksen liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli yhteensä 25,6 miljoonaa euroa. Avainluvut vuonna 2003 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa

4 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Vuosi 2003 lyhyesti Nopea, kannattava kasvu jatkui vuonna 2003 Liikevaihdon kasvu 26,3 prosenttia liikevaihdosta, yhteensä yli 25 miljoonaa euroa Ennätysmäinen neljäs vuosineljännes: tuhatta euroa kaikkien aikojen paras kvartaalin liiketulos Kansainvälisten toimintojen vahva 63 prosentin kasvu; uusia asiakkaita muun muassa lentoyhtiö KLM Royal Dutch Airlines ja lääkeyhtiö AstraZeneca Kaikki sähköisen liiketoiminnan tuotteet integroitu Tarpeesta maksuun (Need to Payment) - tuotekonseptiin Kumppanuussopimus solmittu Xeroxin kanssa 12 Euroopan maassa Erinomainen vuosi talousohjauksen liiketoiminnalle liikevaihdon kasvu yli 90 prosenttia Osakekohtainen tulos 0,07 euroa ja osinko 0,12 euroa/osake Liikevaihto segmenteittäin, % Henkilöstö vuoden lopussa 43,5 % tuotemyynti 38,3 % palvelut 18,2 % ylläpito

5 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Toimitusjohtajan katsaus Hyvät BasWaren osakkeenomistajat, BasWaren vuosi 2003 tarjoaa hyvän esimerkin, miksi ammattimaisesti toimiviin kasvuyritykseen kannattaa investoida. Vaikkakin yhtiön alkuvuosi oli tappiollinen, pystyttiin toiminnan kurssi muuttamaan nopeilla oikein mitoitetuilla tehostamistoimenpiteillä. Tehostamisohjelman tuloksena vuoden viimeisellä neljänneksellä saavutettiin yli 16 prosentin liikevoitto liikevaihdosta, mikä ylittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason. Onnistunut suunnanmuutos perustui selkeä strategiaan, toimiviin ohjausrakenteisiin ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Kaiken kaikkiaan BasWare pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden aikana yli 26 prosenttia. Positiivista tässä on, että kasvu ylittää merkittävästi yrityssovellusten yleisen markkinakehityksen, mikä arviomme mukaan jäi selkeästi edellistä vuotta alemmaksi. Tilikauden kasvu oli kuitenkin aikaisempia vuosia alemmalla tasolla, mikä johtui myös sisäisistä tekijöistä kuten tuotelanseerauksien viivästymisestä ja myyntitoiminnan tehottomuudesta. Korjaavat toimenpiteet toteutettiin tilikauden 2003 loppuun mennessä, minkä johdosta vuoden 2004 toiminnan lähtötila on selkeästi vahvempi kuin viime tilikauden alussa. BasWare jatkoi vuoden 2003 aikana strategiansa mukaisia panostuksia tuotteiden edelläkävijyyteen. Tuotteiden kilpailukykyä vahvistettiin uusilla lisäarvokomponenteilla, jotka vaikuttivat myös myönteisesti loppuvuoden tuotemyyntiin. Sähköistä liiketoimintaa vauhditti hankintojen hallinnan ja toistuvaislaskujen täsmäytyksen tuotteiden onnistuneet lanseeraukset, jotka samalla vahvistavat BasWaren etumatkaa kilpailijoihin nähden. Myös verkkolaskupalvelu pystyi kasvattamaan volyymiään yli kaksinkertaiseksi tammikuun ja joulukuun välillä. Vastaavasti talousohjauksen kansainvälisiä IFRS-standardeja tukevan tuotekonseptin markkinoille vieminen onnistui yli odotusten ja siivitti tuotemyynnin ennennäkemättömään kasvuun. BasWaren neljä vuotta sitten aloitettu muuntamisprosessi kotimarkkinayrityksestä kansainväliseksi toimijaksi saavutti käännepisteen vuoden 2003 aikana. Kansainvälisen liiketoiminta kasvoi 63 prosenttia, ja vahvin kasvu saatiin aikaan vaativilla Saksan, Ison-Britannian ja Hollannin markkinoilla. Tilikauden aikana lanseerattiin uusi kanavastrategia, jonka mukaisesti kumppanitoiminta perustuu jatkossa BasWaren aktiiviseen rooliin kysynnän luomisessa yhtiön kanavakumppaneita varten. Myös panostuksia kanavan vahvistamiseksi lisättiin, minkä hedelmänä BasWare solmi marraskuussa Xeroxin kanssa 12 Euroopan maata koskeva yhteistyösopimuksen. Kansainvälisen toiminnan vaatimat tukitoimintainvestoinnit on myös tehty, ja voimme jatkossa vapauttaa enemmän resursseja asiakaspalveluun ja markkinointiin. Suhtaudun optimistisesti tuleviin näkymiin. Yleinen taloudellinen tilanne on parantumassa ja erityisesti IT-alan patoutunut investointitarve saattaa nostaa radikaalisti valmisohjelmistojen kysyntää. BasWaren voimakkaat kehityspanostukset matalasuhdanteen aikana vahvistavat entisestään tuotteidemme kilpailuasemaa. Suurimmat odotukset BasWaressa kohdistuvat Saksan ja Ison-Britannian markkinoihin, joissa hankintojen hallintojen ja laskujen käsittelyjärjestelmien markkinat ovat lähdössä parhaaseen nousukiitoon. Onnistumisen mahdollisuuksia lisää Xerox-yhteistyö, jonka vaikutukset alkavat näkyä erityisesti alkamassa olevan vuoden jälkipuoliskolla. BasWare tähtää merkittävään kannattavuuden parantamiseen, mikä perustuu vuoden 2003 aikana aikaansaatuun pysyvään toiminnan tehostumiseen ja vahvaan kilpailuasemaan. BasWaren menestyksen takana on yli 250 osaavaa ja sitoutunutta työntekijää, jotka yhtiön lähihistorian haastavimman tilikaudenkin aikana toimivat esimerkillisesti yhtiön arvojen mukaisesti: tavoitteellisesti ja ammattimaisesti. Haluankin kiittää henkilökuntaa aktiivisuudesta ja hienosta työmotivaatiosta ja samalla toivottaa menestystä ja innostuneisuutta vuodelle BasWare pyrkii huomioimaan toiminnassaan osakkeenomistajien tarpeet. Yhtiön taloudellinen raportointi on nopeaa, kattavaa ja läpinäkyvää. Yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan parhaita käytäntöä ja hyvää hallintotapaa, jotta toiminta olisi ennustettavaa eikä sisältäisi turhia riskejä. Toivonkin, että BasWaren toiminta vastaa osakkeenomistajien odotuksia ja yhtiö pysyy houkuttelevana sijoituskohteena myös jatkossa. Parhain terveisin, Hannu Vaajoensuu toimitusjohtaja

6 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Strategiset tavoitteet Strategia ohjaa BasWaren päämäärien saavuttamista BasWaren strategia määriteltiin uudelleen syksyllä Samanaikaisesti määriteltiin myös BasWaren visio ja arvot. Vuoden 2003 liiketoimintasuunnitelma pohjautui suoraan uuteen strategiaan, ja strategia toimii myös perustana tulevien vuosien suunnitelmille. Strategia ei kuitenkaan ole koskaan valmis sen työstäminen on jatkuva prosessi, jotta yritys voi vastata markkinoiden uusiin haasteisiin ja odotuksiin. Yhtiön yleinen pitkän aikavälin tavoite on olla asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien suosima yritys. Seuraavat tavoitteet ohjaavat toimintaa pitkällä tähtäimellä: Saavuttaa 15 prosentin liikevoittotaso Ylläpitää liikevaihdon 40 prosentin kasvua Yrityksen kasvu perustuu orgaaniseen kasvuun, jota tuetaan globaaleja myyntikanavia ja/tai tuotevalikoimaa laajentavilla yritysostoilla. Liiketoimintaa laajennetaan kattamaan Euroopan, Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren päämarkkina-alueet. Visio: Millaista asemaa tavoittelemme? BasWaren tavoitteena on olla alallaan yksi maailman johtavista ohjelmistoyrityksistä sekä luoda BasWare-brandistä kohderyhmänsä arvostama tuotemerkki maailmanlaajuisesti. Sitoudumme luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja arvonnousua osakkeenomistajillemme. Kiinnitämme myös erityistä huomiota tuotteidemme korkeaan laatuun sekä nopeaan ja samalla kannattavaan kasvuun. Visiomme saavuttamiseksi keskitymme ydinliiketoimintoihimme ja säilytämme nopean ohjattavuutemme. Saavutamme päämäärämme yhdessä kumppaneidemme ja motivoituneen henkilökuntamme kanssa. Strategia: Miten saavutamme visiomme? Vuonna 2002 määritelty strategia on jaettu kahdeksaan teemaan, joiden avulla visiomme voi toteutua. Lisäksi BasWare määritteli vuoden 2003 aikana erilliset HR- ja kanavastrategiat, jotka pohjautuvat yleiseen liiketoimintastrategiaan. Maailman johtava Sekä suoria että epäsuoria toimintoja strategisilla markkinoilla Investointeja joilla ylläpidetään tuotejohtajuus Kansainvälisen liiketoimintakulttuurin rakentaminen Innovatiiviset tuotteet Laaja integroitunut tuotevalikoima Viimeisimmän teknologian hyödyntäminen Uusien tuotteiden nopea tuominen markkinoille Nopea kannattava kasvu Uusien markkinoiden avaaminen yhdessä kansainvälisten asiakkaiden kanssa Kanavan rakentamisen nopeuttaminen yritysostoilla Lisätuotteiden ja -palveluiden kehittäminen olemassa oleville asiakkaille Arvostettu brandi Kansainvälistä näkyvyyttä kansainvälisten partnereiden avulla Pääsanomaan keskittyminen: we provide savings ( tarjoamme säästöjä ) Lisäarvoa asiakkaille Asiakkaiden tarpeisiin perustuva kehitys Ainutlaatuiset tuotteet, jotka tuottavat näkyvää lisäarvoa Korkealaatuiset palvelut, jotka takaavat asiakkaille parhaimmat mahdolliset hyödyt Erinomainen laatu Laatutietoinen kulttuuri Harmonisoidut prosessit Jatkuvan oppimisen varmistama tieto ja kokemus Keskittyminen ja ohjattavuus Jatkuva ja reagoiva strategiaprosessi Skaalautuvat operaatiot ja rakenteet Kansainvälisen liiketoiminnan tuntemus päätöksenteon tukena Motivoituneet ihmiset Selkeät roolit, tavoitteet ja palkitsemispolitiikka Henkilökohtaiset kasvumahdollisuudet Virikkeellinen ilmapiiri hyvin omaksuttujen yhteisten arvojen avulla

7 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Arvot: Millaiseen käytökseen kannustamme? BasWaren johtamiskulttuuri perustuu korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja ydinarvoihin, jotka ohjaavat työskentelyämme. Nämä arvot kuuluvat olennaisena osana toimintaamme kaikkialla maailmassa, jokaisessa maassa, jossa työskentelemme. Syyskuussa 2003 tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan arvot ovat jalkautuneet hyvin jokapäiväiseen työhön: sekä henkilöstön että johdon käyttäytyminen on hyvin linjassa yrityksen arvojen kanssa. Arvomme ovat: Saavutuksellisuus (Aim for achievement) Ammattimaisuus (Be professional) Kunnioitus (Build on respect) Rohkeus (Act with courage) Liiketoimintaympäristö Markkinoiden johtavia ratkaisuja taloudellista arvoketjua varten BasWaren tuotteet tehostavat taloudellisia liiketoimintaprosesseja ja tukevat näin taloudellista arvoketjua. Ratkaisut on suunniteltu suurien ja keskisuurien organisaatioiden tarpeita ajatellen, sillä nämä yritykset tarvitsevat entistä enemmän tehokkaita toimintaprosesseja, kun taloudellista raportointia koskevat säädökset tiukentuvat. BasWaren tarjoamien ratkaisujen markkinapotentiaali on valtava: markkinatutkimusyhtiö IDC arvioi yritysten ostotoimen hallintaan liittyvien ohjelmistojen ja palvelujen markkinoiden arvon olevan 6,7 miljardia dollaria vuonna Laskutusmarkkinoiden kokoa selvittäneen Gartnerin tutkimuksen mukaan (2002) yritykset lähettävät toisilleen noin 10 miljardia laskua Euroopassa ja Yhdysvalloissa 12 miljardia. Vuonna 2003 BasWaren tuotemyyntiä heikensi yleinen markkinoiden epävarmuus, joka pidensi päätöksentekoa. Kaikesta huolimatta BasWaren asema markkinoilla säilyi vahvana. Suurin osa kilpailevista ratkaisuista on räätälöityjä ratkaisuja, jotka on rakennettu toiminnanohjausjärjestelmien päälle ja ne vaativat laajaa asiakaskohtaista projektityötä, tai pienten paikallisten yritysten kehittämiä sovelluksia. Tässä tilanteessa BasWaren melkein 20 vuoden kokemus valmisohjelmistojen tuotekehityksestä, globaalit referenssiasiakkaat ja laaja jakeluverkosto luovat erinomaiset edellytykset menestyä kilpailussa. Markkinatrendejä ja lainsäädännön muutoksia Hyvä hallintotapa (ns. corporate governance) ja taloudellinen läpinäkyvyys ovat tulossa ensiarvoisen tärkeiksi asioiksi useille yrityksille, kun uusia laskentatoimeen ja taloudelliseen raportointiin liittyviä skandaaleja tulee ilmi. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat tiukentaneet valvontaansa säätämällä niin sanotun Sarbanes- Oxley (SOX) -lain vuonna Tämä laki sisältää muun muassa pakolliset säädökset koskien yritysten rahavirtahallintaa ja sisäisiä valvontajärjestelmiä, jotka liittyvät hankintatoimeen. Sarbanes-Oxley-laki koskee myös ulkomaalaisia yrityksiä, jotka on listattu Yhdysvalloissa. Lainsäädännöllä on vaikutusta myös Yhdysvaltojen ulkopuolella, niillekin suuryrityksille, jotka toimivat vain Euroopassa. Arvioiden mukaan kansainväliset rahoituslaitokset ja -instituutiot tulevat edellyttämään kaikilta kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä SOX-lain kanssa yhteensopivia seuranta-, valvonta- ja tarkastusmenetelmiä. Tutkimusyhtiö Meta Groupin mukaan suurimmat muutokset yritysten valvontarakenteisiin tehdään vuosina 2004 ja Tämä kehitys parantaa sellaisten yritysten asemaa kansainvälisillä markkinoilla, joiden valmisohjelmistot tukevat SOX-lain asettamia vaatimuksia. Myös Euroopassa on meneillään lainsäädäntömuutoksia. Sähköistä laskutusta koskeva EUdirektiivi 2001/115/EC astui voimaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuoden 2004 alussa. Kyseinen direktiivi mahdollistaa rajojen yli tapahtuvan sähköisen laskutuksen, jolloin harmonisoidun lainsäädännön kautta laskut ovat ensimmäistä kertaa kierrätettävissä täysin sähköisessä muodossa koko EU-alueella. Sama direktiivi mahdollistaa myös sähköisen arkistoinnin, josta tuli näin ensimmäistä kertaa juridisesti vahva väline laskujen ja kaikkien liiketoimintadokumenttien arkistointiin. Lisäksi kansainväliset raportointistandardit (International Financial Reporting Standards, IFRS) tulevat voimaan vuonna 2005 ja ne koskevat kaikkia eurooppalaisia listayhtiöitä. Tämäkin muutos luo uusia paineita valvontaa ja riskienhallintaa kohtaan. Tavoitteena toimintojen laadukkuus Toinen tärkeä toimintaympäristön markkinatrendi, joka tukee BasWaren asemaa markkinalla, on yritysten tarve tehostaa toimintojaan saavuttaakseen toimintojen laadukkuuden (ns. operational excellence). Yksi tämän trendin

8 BasWare Oyj vuosikertomus (48) merkittävimmistä kehitysalueista tulevina vuosina on taloudellisen arvoketjun hallitseminen ja arvoketjuun liittyvien liiketoimintaprosessin hallitseminen. Useiden markkina-analyytikoiden mukaan taloudellinen arvoketju pitäisi nähdä kokonaisuutena, jota pitää hallita yhtenäisin työvälinein. Tämä luo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sähköisen liiketoiminnan tuotekonseptille, jota BasWare kehittää. Vaikka yleinen taloudellinen tilanne saattaa jatkua epävarmana vuonna 2004, BasWaren ratkaisut tarjoavat yrityksille kustannussäästöjä ja mahdollistavat toimintojen laadukkuuden. Siten kysyntä on tavallisesti pysynyt vahvana myös matalasuhdanteen aikana. BasWare pyrkii liiketoiminnan prosentin kasvuun vuonna Tutkimus ja tuotekehitys Korkealaatuista tuotekehitystä tuotteiden johtoaseman säilyttämiseksi BasWare jatkoi vahvaa panostamista tuotekehitykseen vuoden 2003 aikana. Tuotekehityskulut kasvoivat 16,4 prosenttia ja olivat tuhatta euroa, yhteensä 16 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehityshenkilöstön määrä oli vuoden lopussa 59 eli yhtä paljon kuin vuoden 2002 lopussa. Vuonna 2003 BasWaren tuotekehitys työskenteli kahdessa yksikössä Suomessa, Espoossa ja Tampereella, ja yhdessä yksikössä Ruotsissa, Falunissa. Talousohjauksen ratkaisujen tuotekehitys toimii omana erillisenä yksikkönä Espoon tuotekehityksen yhteydessä. Toimintojen tehostamisohjelman osana yritys päätti keskittää kaiken tuotekehityksen Suomeen kevääseen 2004 mennessä. Ruotsin tuotekehitysyksikkö suljetaan, ja kaikki yksikön työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin Ruotsin tytäryhtiössä. T&K-kulujen osuus liikevaihdosta T&K-henkilöstön osuus koko henkilöstöstä 16,1 % liikevaihdosta 23,2 % henkilöstöstä Tuotelanseeraukset vuonna 2003 BasWaren ostolaskujen käsittelyohjelmiston (BasWare Invoice Processing) kehitys jatkui vuoden 2003 aikana voimakkaana. Tuotteen uusi versio 3.0 julkaistiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja sen jälkeen aloitettiin 3.1-version kehittäminen. Tulevaisuudessa tuotekehityksessä keskitytään koko tuoteperheen integroimiseen asiakkaiden ostamisen arvoketjuun. Esimerkiksi tilausten täsmäytys ostolaskujen kanssa nähdään entistä merkittävämpänä lisäarvon tuojana ostoprosessissa. Myös BasWare hankintojen hallinta (BasWare Purchase Management) -tuotteen kehitys jatkui,

9 BasWare Oyj vuosikertomus (48) ja uusi laajemman kansainvälistymisen mahdollistava versio tuotteesta valmistui toisen vuosineljänneksen lopulla. BasWare dokumenttien arkistoinnin (BasWare Document Archiving) versio 2.0 valmistui toisella neljänneksellä. Uuden lisäarvokomponentin BasWare Content Serverin kehitys alkoi keväällä 2003, ja tuote valmistui joulukuun lopussa. Content Server mahdollistaa BasWaren dokumenttien arkistointiohjelmiston käytön ulkoisena arkistona SAP:n sisältämille tiedoille. Vuoden 2003 toisen puoliskon aikana tuotekehitys keskittyi lisäarvoa tuovien komponenttien viimeistelyyn, joiden avulla koko tuoteperheen kilpailukyky paranee ja myyntipotentiaali nykyiselle asiakaskunnalle kasvaa. Uudet lisäarvotuotteet BasWare toistuvaislaskujen täsmäytys (BasWare Recurring Invoice Matching) ja tilausten täsmäytys (BasWare Order Matching) julkaistiin vuoden neljännellä vuosineljänneksellä. Uuden alihankkijaportaalin (BasWare Supplier Portal) kehittäminen aloitettiin kolmannella neljänneksellä ja se lanseerataan vuonna BasWaren verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) kehitys jatkui palvelun kahdella suurella päivityksellä. Vuoden aikana syvennettiin verkkolaskupalvelun ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmän integraatiota julkistamalla tuotteet yhdistävä ohjelmisto BasWare BT-IP Connector. Palvelualustaan on tehty useita teknisiä parannuksia, jotta asiakaspalvelu olisi nopeaa ja tehokasta. Talousohjauksen tuotteisiin liittyvä tuotekehitys keskittyi BasWaren konsernilaskentaohjelmiston (BasWare Group Consolidation) jatkokehittämiseen, ja uusi versio 7.1 julkistettiin vuoden loppupuoliskolla. IFRS-siirtymään liittyvät laskentakäytäntöjen muutokset vaikuttivat myös tuotekehitykseen. Uusi konsernilaskentajärjestelmän tietokanta on rakennettu siten, että säännölliset päivitykset on mahdollista tehdä hallitusti. Myös BasWare FAS/IFRS-mallien ja pilottivaiheessa olevan rahavirtasovelluksen kehittäminen vaativat syvällistä laskentatoimen tuntemusta perinteisten ohjelmistotaitojen lisäksi. Tulevaisuuden ratkaisuihin keskittyminen Verkkolaskupalvelun kehitystä jatketaan J2EEarkkitehtuurilla, joten pitkällä tähtäimellä yrityksellä on kokemusta molemmista pääteknologia-arkkitehtuureista. Ensimmäiset kokemukset.net-arkkitehtuurista ovat todistaneet teknologian tehokkuuden: uuden.net-teknologiaan perustuvan ohjelmistoalustan uskotaan nopeuttavan merkittävästi yhtiön tuotekehityksen tuottavuutta. Yhtiö on myös aloittanut ostolaskujen käsittelyjärjestelmän kehittämisen uuden ebusiness-alustan päälle. Pitkällä tähtäimellä myös talousohjauksen tuotteiden siirtämistä.net-arkkitehtuuriin on suunniteltu. Työskentelytapa Vuonna 2003 BasWaren tuotekehitysyksikkö kehitti yhdessä tuotemarkkinointiyksikön kanssa entistä järjestelmällisemmän yhteistyömallin tuotteiden elinkaarta koskevaan prosessiin, joka muuntaa asiakkaiden tuotteisiin liittyvät tarpeet valmiiksi tuotteiksi. Kehittämisessä keskityttiin erityisesti vaatimusten hallintaan ja toimitusvalmiuteen liittyviin rajapintoihin. Toiminnallisia määrittelyitä pidetään tärkeänä osa tuotekehitystä, ja tuotekehitysyksikkö on vuoden aikana parantanut merkittävästi tuotettujen määrittelyiden laatua. Testausprosessien arviointi ja kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa. Kun tuotekehittäjät tekevät yksikkötestausta kehittämistyössään, tärkeitä tuotteiden laatuun liittyviä parannuksia voi tapahtua jo kehitysprosessin alkuvaiheessa. Vuoden 2003 aikana on tehty koodikatselmointeja, joita kehitetään tulevaisuudessa sisältämään myös tehtyjen yksikkötestausten varmistuksia. Korkean tason testaamisen suunnittelulla ja priorisoinnilla kehitetään projektien testaushallintaa. Projektisalkun hallinnan käytäntöjä kehitettiin vuoden aikana tuomalla projekteille uusi johtamismalli. Myös tuotejohtoryhmän kokoonpanoa ja päätöksenteon rakenteita on muutettu. BasWare jatkoi siirtymistä Microsoft.NET - arkkitehtuuriin sähköisen liiketoiminnan tuotteiden kehittämisessä. Teknologian kehittämiskeskus Tekes päätti kesäkuussa 2003 rahoittaa yhtiön ebusiness platform -projektia tuotekehitysavustuksella. Projektin tavoitteena on kehittää yhtiön sähköisen liiketoiminnan tuotteille uusi, Microsoft.NET - arkkitehtuuriin perustuva ohjelmistoalusta.

10 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu merkitsee BasWarelle vastuullista liiketoiminnan toteuttamista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Yhtiö pyrkii kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kaikissa sidosryhmäsuhteissaan, myös oman henkilökunnan keskuudessa. BasWaren yhteiskuntavastuu perustuu yhtiön arvoihin ja voimassa olevaan lainsäädäntöön. Erityisesti Build on Respect (kunnioitus) -arvo korostaa korkeaa liiketoimintaetiikkaa sekä kaikkien työntekijöiden tasapuolista, oikeaa kohtelua. Vuonna 2003 toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan arvot ovat jalkautuneet hyvin organisaatioon ja henkilöstö on voimakkaasti sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. BasWare ei kuitenkaan tällä hetkellä arvioi vastuullisuuttaan minkään hallintajärjestelmän avulla. Yhteiskuntavastuu jaetaan usein kolmeen osaalueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. BasWarella on tavoitteena kestävän kehityksen mukainen toiminta kaikilla kolmella alueella. Taloudellinen vastuu: toimintojen laadukkuus kannattavan kasvun perustana Ympäristövastuullisuus ja sosiaalinen vastuunkanto ovat mahdollisia vasta vahvan taloudellisen tuloksen avulla. Strategiansa mukaisesti BasWare pyrkii kannattavaan kasvuun, ja tähän asti yhtiö on menestyksekkäästi tuottanut voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtenäiset toimintatavat ja keskitetyt tietojärjestelmät, niin sanottu toimintojen laadukkuus (operational excellence), ovat tärkeä syy BasWaren kannattaville ja tehokkaille toiminnoille. Yritys on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä tuotteiden ja palvelun korkeaan laatuun. Toimintojen laadukkuutta tukee laatujärjestelmä ja laatua valvotaan säännöllisesti muun muassa asiakas- ja henkilöstötutkimusten avulla. Toimintojen laadukkuus parantaa myös asiakkaiden saamia hyötyjä tuki- ja palvelutehtävissä asiakasrajapinnassa. BasWare on jakanut voittoaan osakkeenomistajilleen joka vuosi listauduttuaan Helsingin Pörssiin vuonna Vuonna 2003 yritys maksoi vuoden 2002 tuloksesta yhteensä euroa osinkoina lähes osakkeenomistajalleen. Vuonna 2004 yhtiökokoukselle ehdotetut osingot ovat yli miljoona euroa. Taloudellisesta suorituskyvystä kerrotaan tarkemmin tilinpäätösosassa. Osakkeenomistajien lisäksi tuloksentekokyvystä hyötyvät työntekijät ja muut sidosryhmät. BasWare työllistää yli 250 henkeä ja on heille vastuullinen työnantaja. Vuonna 2003 palkkoja ja bonuksia maksettiin henkilöstölle ja johdolle tuhatta euroa. Lisäksi melkein tuhatta euroa maksettiin eläkekuluina ja muina sosiaaliturvamaksuina. Kaikki työntekijät kuuluvat BasWaren bonusohjelmaan. BasWaren tuloverot varsinaisesta toiminnasta vuonna 2003 olivat 768 tuhatta euroa. Ympäristövastuu: paperittoman toimiston mahdollistaminen BasWaren ohjelmistoratkaisujen suorat ympäristövaikutukset ovat melko pieniä. Sähköiset ohjelmistot edistävät kuitenkin paperitonta liiketoimintaa ja taloushallintoa, mikä puolestaan mahdollistaa toimintojen ekotehokkuuden muun muassa vähentämällä toimistojätteen määrää. Lisäksi BasWare pyrkii omassa jokapäiväisessä toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristöasiat. Yhtiön Espoon pääkonttori otti käyttöön ympäristöjärjestelmän, jolle myönnettiin WWF Suomen Green Office -diplomi joulukuussa Ympäristöjärjestelmän avulla BasWare pyrkii säästämään materiaaleissa ja energiankulutuksessa sekä ehkäisemään jätteiden syntyä. Sosiaalinen vastuu: henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta Sosiaalisen vastuun kulmakivi on yhtiön oman henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. BasWaren pyrkii olemaan vastuullinen työantaja. Kannattavan kasvun ansiosta yhtiön ei ole historiansa aikana tarvinnut irtisanoa henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Oman henkilökunnan lisäksi BasWare ottaa vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tukemalla yleishyödyllisiä yhdistyksiä. BasWare on joulukuusta 2002 lähtien tukenut 12 kummilapsen elämää ja koulutusta eri puolilla maailmaa Plan Suomen kautta, joka on kehitysmaiden lapsia tukeva kehitysyhteistyöjärjestö. Kummilapsitoiminnan lisäksi BasWare osallistui vuoden aikana Planin Kamerunin pikkuleijonat -projektiin, jossa kerätään varoja Kamerunin lasten elinolosuhteiden parantamiseksi.

11 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWare työnantajana Motivoitunut henkilöstö menestyksen takana BasWarella oli 254 työntekijää vuoden 2003 lopussa ja edelliseen vuoteen verrattuna henkilökunnan määrä kasvoi 4,1 prosenttia. Jo yli 29 prosenttia työntekijöistä työskenteli Suomen ulkopuolella. Henkilöstön keski-ikä oli 33,1 vuotta. Henkilöstö 23,2 % tuotekehitys 24,8 % myynti ja tukitoiminnot 41,7 % asiakaspalvelu 10,2 % hallinto Arvojen jalkautuminen ja bonusohjelma käytännössä BasWaren arvot - Aim for Achievement, Be Professional, Act with Courage and Build on Respect - määriteltiin vuonna 2002 ja niiden jalkauttamista työnteon arkeen jatkettiin vuoden 2003 aikana. Arvojen omaksumisen onnistumista todistaa syyskuussa 2003 tehty henkilöstötutkimus, jonka mukaan sekä henkilöstön että johdon käyttäytyminen olivat hyvin linjassa yrityksen arvojen kanssa. Koko BasWare-konsernin henkilöstön kattavan bonusohjelman käyttöä jatkettiin edelleen. Ohjelman mukaan jokaisen työntekijän kanssa sovitaan konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttaminen on kytketty palkitsemiseen. Ohjelman hyödyt ilmenivät muun muassa työtyytyväisyyskyselyssä, jonka tulosten mukaan entistä suurempi osa henkilöstöstä kokee tuntevansa sekä omat että yrityksen tavoitteet merkittävästi paremmin kuin aikaisempina vuosina. Perinteisen koulutuksen lisäksi keinoina olivat muun muassa työssä oppiminen, vertaismentorointi sekä omaehtoinen kehittäminen. Vuonna 2002 käynnistetyn avainhenkilöiden johtamiskoulutusohjelman, BasWare Management Academyn, ensimmäiset opiskelijat valmistuivat syyskuussa Projektijohtamis-, myynti- ja teknisen osaamisen koulutuksia sekä esimiesvalmennusta jatkettiin edellisvuosien tapaan. Tulevaisuuden henkilöstötoimintoja ohjaa BasWaren tuore henkilöstöstrategia, jonka johtoryhmä hyväksyi joulukuussa Tarve liiketoimintastrategian mukaiselle HR-strategialle on tunnistettu, jotta BasWaren menestys pitkällä tähtäimellä voitaisiin taata. HR-strategia rakentuu neljän pääteeman ympärille: Great Place to Work, Excellent Leadership, Professional People ja Innovative Atmosphere. Näiden alueiden sisältä on tunnistettu parisenkymmentä aloitetta ja kehitystehtävää, joiden avulla HR-strategia otetaan käyttöön. Yksi keskeisimmistä kehittämisalueista on kompetenssien kartoitus ja kehitys. Lisääntynyt työtyytyväisyys Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus tehtiin vuoden aikana jo seitsemättä kertaa BasWaren historiassa. Tulokset olivat edelleen erinomaisella tasolla toimintojen tehostamisohjelmasta huolimatta. Suurimmat muutokset parempaan suuntaan havaittiin tavoitteiden tunnistamisessa ja esimiehen työssä, jotka ovat todiste bonusohjelman ja johtamiskoulutuksen onnistumisesta. Henkilöstön vapaa-ajan aktiviteettien tukemista jatkettiin. BasWarelaiset osallistuivat myös useisiin urheilutapahtumiin kuten Kalevan kierrokseen ja Dragon Race -tapahtumaan. Maayksiköiden aktiiviset vapaa-ajankomiteat järjestivät erilaisia henkilöstötapahtumia kuten kesäjuhlia ja pikkujouluja. Vuoden työntekijä -kilpailun järjestäminen on vakiintunut yrityksen perinteeksi. Kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ja viisi työntekijää eri yksiköistä ja toiminnoista palkittiin vuoden 2003 työntekijöinä. Strategian edistämä kompetenssien kehitys Liiketoiminnan kannalta keskeisimpien osaamisalueiden kehittämiseen panostettiin toimintojen tehostamisohjelmasta huolimatta.

12 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWaren hallintotapa (Corporate Governanace) BasWare Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskettavaa lainsäädäntöä. Yhtiökokous Yhtiökokous on BasWare Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen tai osakeyhtiölain perusteella mm. seuraavista asioista: tilinpäätöksen hyväksyminen vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten määrä ja nimitys tilintarkastajien valinta hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot yhtiöjärjestyksen muutokset Vuosi 2003 BasWaren varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen pykälän 13 mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen osakepääoman osalta ja korotti osakepääomaa rahastoannilla ylikurssirahastosta ja korottamalla osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa maksutta. Lisäksi valtuutettiin hallitus päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta enintään ,60 eurolla yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optiooikeuksia antamalla. Hallitus Kokoonpano ja toimikausi BasWare-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa BasWare Oyj:n hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen keskeiset toimintaperiaatteet ja tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa. Näihin kuuluvat muun muassa strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen sekä päättäminen yritysostoista, suurista investoinneista tai omaisuuden myynneistä. Hallituksen tehtävänä on siten mm.: päättää strategiasta vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti, investointisuunnitelma ja toimintapolitiikat käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vastuusitoumuksista päättää yritysostoista hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka vahvistaa konsernin raportointimenettelyt päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustusjärjestelmästä päättää konsernirakenne ja organisaatio laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä nimittää yhtiön CEO, President ja muu ylin johto (Senior Vice Presidents) sekä päättää heidän palkka- ja muista eduistaan Kokoukset, palkkiot ja muut etuisuudet Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja jaettavat optio-oikeudet päättää yhtiökokous. Vuosi 2003 Varsinainen yhtiökokous valitsi 27. helmikuuta 2003 hallitukseen seitsemän jäsentä, joiden toimikausi päättyy yhtiökokoukseen 24. helmikuuta Viidellä hallituksen jäsenellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön ja heistä neljä omistaa jokainen yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, kun otetaan huomioon holhottavien omistus ja määräysvallassa olevien yhtiöiden omistukset. Varsinainen yhtiökokous päätti , että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioina kappaletta BasWaren optio-ohjelman Suomi II optio-oikeuksia (sarja A kpl, sarja B 3 000

13 BasWare Oyj vuosikertomus (48) kpl). BasWaressa päätoimisesti työskenteleville korvausta ei makseta. Hallitus kokoontui 15 kertaa vuoden 2003 aikana. Hallituksen jäsenet osallistuivat keskimäärin 89 prosenttiin hallituksen kokouksista. Osallistumisprosentti on laskettu pidettyjen kokousten ja osallistuneiden jäsenten määrän perusteella. Hallitus perusti vuodelle 2003 nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä oli etsiä ehdokkaita hallitukseen ja kartoittaa heidän pätevyyttään hallitukseen. Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen jäsenten palkitsemisasioita. Valiokuntaan kuuluivat hallituksen jäsenet Jukka Sonninen, Ilkka Sihvo ja Sakari Perttunen, joka toimi valiokunnan puheenjohtajana. Valiokunta kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Yhtiön johto BasWare Oyj:n CEO:n (toimitusjohtajan) ja Presidentin ja Senior Vice President -tasoisen johdon nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön operatiivista toimintaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. President toimii hallituksen puheenjohtajana ja vastaa sijoittajasuhteista, yritysostoista sekä talousjohtamiseen liittyvistä tehtävistä. Hallitus nimittää myös toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johdon. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Vuosi 2003 Hannu Vaajoensuu jatkoi toimitusjohtajana vuonna Toimitusjohtajan (CEO) ja Presidentin palvelussuhteen keskeiset ehdot on laadittu kirjallisesti ja ne on hyväksynyt yhtiön hallitus. Niissä noudatettava irtisanomisaika on 12 kuukautta. Tilintarkastajat ja valvontajärjestelmä Tilintarkastajat Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa, joista vähintään toinen on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Valvontajärjestelmä Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Tämän lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta. Valvonta Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta toimitusjohtajan ollessa vastuussa valvonnan käytännön järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimittaa hallituksen kokoukseen katsauksen konsernin kehityksestä, minkä hän perustaa liiketoiminta-alueiden ja tytäryhtiöiden kuukausittaisiin raportteihin. Yhtiön sisäpiiri BasWare Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiölle osakekaupankäynnin sisäpiiriohjeen, joka noudattaa Helsingin Pörssin hyväksymää sisäpiiriohjetta. BasWare Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpitää Suomen Arvopaperikeskus Oy. Sisäpiiriläisten ajantasaiset omistustiedot ovat nähtävillä HEXGaten toimitiloissa Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14 katutasossa. Vuosi 2003 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Väisänen, jatkoi BasWaren tilintarkastajana vuonna 2003.

14 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Hallitus Ilkka Sihvo puheenjohtaja. President, BasWare Oyj Kirsi Eräkangas, Senior Vice President, BasWare Oyj Kim Ignatius, talous- ja rahoitusjohtaja, TeliaSonera Oyj Sakari Perttunen, Vice President, BasWare Oyj Antti Pöllänen, CTO, BasWare Oyj Jukka Sonninen, toimitusjohtaja, SAP Finland Oy Hannu Vaajoensuu, toimitusjohtaja, BasWare Oyj Ilkka Sihvo KTM, DI, s Hallituksen puheenjohtaja President, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1990 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Kirsi Eräkangas KTM, s Senior Vice President, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1988 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Kim Ignatius BSc (Econ), s Talous- ja rahoitusjohtaja, TeliaSonera Oyj Työskennellyt aiemmin Amer- ja Tamrokonserneissa. Hallituksen jäsen vuodesta 2001 lähtien. Omistaa yhtiön optio-oikeutta, ei osakkeita. Antti Pöllänen KTM, s CTO, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta Jukka Sonninen s Toimitusjohtaja, SAP Finland Oy Hallituksen puheenjohtaja, GisNet Solutions Oy Työskennellyt aiemmin johtotehtävissä DHL International ja Unic -yhtiöissä. Hallituksen jäsen vuodesta 2000 lähtien. Omistaa yhtiön optiooikeutta, ei osakkeita. Hannu Vaajoensuu KTM, s Toimitusjohtaja, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1987 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1990 lähtien. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Sakari Perttunen KTM, s Vice President, IT, BasWare Oyj Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1987 lähtien. Hallituksen jäsen vuodesta 1993 alkaen. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta.

15 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Johtoryhmä Hannu Vaajoensuu, toimitusjohtaja Kirsi Eräkangas, Senior Vice President, Global Professional Services Juha Heiskanen, Senior Vice President, Financial Management Olli Hyppänen, Senior Vice President, R&D Petri Karjalainen, Senior Vice President, Finland Ulla Martola, Senior Vice President, Human Resources and Development Antti Pöllänen, CTO Ilkka Sihvo, President Jukka Tapaninen, General Manager, Europe Jari Tavi, Senior Vice President, Product Marketing Hannu Vaajoensuu KTM, s toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1987 lähtien ja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Työskenteli yhtiössä vuodet asiantuntijatehtävissä ja vuodesta 1990 lähtien johtotehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Kirsi Eräkangas KTM, s Senior Vice President, Global Professional Services Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1988 lähtien ja vastaa yhtiön palvelutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Työskennellyt aiemmin yhtiössä asiantuntija- ja johtotehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. Juha Heiskanen KTM, s Senior Vice President, Financial Management Olli Hyppänen DI, s Senior Vice President, R&D Työskennellyt BasWaressa joulukuusta 2003 lähtien ja vastaa yhtiön tuotekehityksestä. Toiminut aiemmin esimerkiksi Tellabsissa ja Tecnomenissä tuotekehitys- ja projektihallinnan tehtävissä, viimeisimpänä Tellabs Oy:ssä nimikkeellä Director, Supply Chain Engineering. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Petri Karjalainen s Senior Vice President, Finland Työskennellyt BasWaressa maaliskuusta 2002 lähtien ja vastuussa yhtiön sähköisen liiketoiminnan alueesta Suomessa ja verkkolaskupalvelusta kansainvälisesti. Vuodesta 1986 lähtien kansainvälisellä IT- ja telekommunikaatioalalla, viimeksi Sonera Zedin liiketoiminnan kehitysjohtajana Isossa- Britanniassa. Tätä ennen vastuussa ICL:n PCtuotemyynnistä ja palveluista. Omistaa BasWaren optio-oikeutta, ei osakkeita. Työskennellyt BasWaressa vuodesta 2001 lähtien ja vastaa talousohjauksen liiketoiminta-alueen toiminnoista. Toiminut aiemmin muun muassa SanomaWSOY:n ja ABB Servicen taloushallinnon tehtävissä. Omistaa 300 yhtiön osaketta ja optio-oikeutta.

16 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Ulla Martola KTM, s Senior Vice Preseident, Human Resources and Development Työskennellyt BasWaressa elokuusta 2003 alkaen ja vastaa yhtiön henkilöstön ja organisaation kehitystoiminnoista sekä laadunhallinnasta. Useiden vuosien kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja johtotehtävistä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä konsultointiyrityksissä kuten KPMG:llä. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Jukka Tapaninen KTM, s General Manager, Europe Työskennellyt BasWaressa syyskuussa 2002 lähtien ja vastaa yhtiön Euroopan liiketoiminnoista. Työskennellyt aiemmin useissa johtotehtävissä Hewlett-Packardin palveluksessa Suomessa, Espanjassa ja Singaporessa sekä Stonesoft Oyj:ssä, jossa toimi viimeksi konsernin Amerikan yhtiön toimitusjohtajana. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Antti Pöllänen KTM, s CTO Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien ja vastaa yhtiön tuotteiden teknologiaratkaisuista ja -alustoista. Työskennellyt aiemmin yhtiössä konsultointitehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optio-oikeutta. lkka Sihvo KTM, DI, s President Jari Tavi Insinööri, s Senior Vice President, Product Marketing Työskennellyt BasWaressa marraskuusta 2002 lähtien ja vastaa yhtiön tuotemarkkinoinnista. Tuli yhtiöön Solid Information Technology Oy:stä, jossa toimi tuotestrategiajohtajana. Työskennellyt myös Ztango.com Oy:n teknologiajohtajana ja Digital Equipmentin markkinointi- ja tuotemarkkinointitehtävissä. Ei omista BasWaren osakkeita tai optio-oikeuksia. Työskennellyt BasWaressa vuodesta 1989 lähtien ja vastaa yhtiön strategiasta, yrityskaupoista, sijoittajasuhteista ja rahoituksesta sekä Pohjoismaiden liiketoiminnoista. Työskennellyt aiemmin yhtiössä konsultointi- ja johtotehtävissä. Omistaa yhtiön osaketta ja optiooikeutta. Johtoryhmän jäsenten kommentit vuodesta 2003 esitellään verkkovuosikertomuksessa

17 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Organisaatio

18 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Liiketoiminta-alueet BasWaren ratkaisut tarjoavat säästöjä BasWarella on kaksi liiketoiminta-aluetta, joihin se tuottaa ratkaisuja: sähköinen liiketoiminta ja talousohjaus. Molemmat alueet kasvattivat liikevaihtoaan yli 25 prosentilla tilikauden 2003 aikana. Sähköisen liiketoiminnan ratkaisut ovat BasWaren kansainvälistymisen keihäänkärki. Vuonna 2003 yrityksen liikevaihdosta 82,6 prosenttia tuli tältä alueelta, kun taas talousohjauksen liiketoiminta vastasi 17,4 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon jako liiketoiminnoittain on esitelty alla olevassa kuvassa. Sähköinen liiketoiminta Talousohjaus Yhteensä BasWaren tuotteita käytti lähes käyttäjää yli tuhannessa organisaatiossa ympäri maailmaa. Sähköinen liiketoiminta Nopeutta ja tehokkuutta sähköisen liiketoiminnan avulla BasWaren sähköisen liiketoiminnan ratkaisut mahdollistavat koko hankintaprosessin kontrollin ja tehostamiseen tarpeesta maksuun. Tuotevalikoima sisältää hankintojen hallinnan (BasWare Purchase Management) ja ostolaskujen käsittelyn (BasWare Invoice Processing) sovellukset, verkkolaskupalvelun sekä lisäarvokomponentit tilausten täsmäytykseen (BasWare Order Matching), dokumenttien arkistointiin (BasWare Document Archiving) ja toistuvaislaskujen täsmäytykseen (BasWare Recurring Invoice Matching). Yhdessä nämä sovellukset mahdollistavat laskujen paperittoman käsittelyn ja helpottavat hyväksymiskiertoa. Kansainvälinen liiketoiminta perustuu BasWaren sähköisen liiketoiminnan tuotteiden myyntiin: 50,6 prosenttia liiketoiminta-alueen liikevaihdosta tuli ulkomailta. Yhteensä sähköisen liiketoiminnan uusia sopimuksia solmittiin 145 kappaletta vuonna 2003 yhdeksässä eri maassa. Kansainväliset toiminnot kasvoivat 63 prosenttia, ja nopeinta kasvu oli Isossa-Britanniassa. Suomessa BasWare on jo markkinajohtaja kohderyhmänsä, suurten ja keskisuurten yritysten keskuudessa, ja kotimaan kasvuvauhti oli alle kaksi prosenttia. Kotimaa Ulkomaat Sähköinen liiketoiminta Suomessa BasWaren sähköinen liiketoiminta kotimaassa muodostaa 49,4 prosenttia koko liiketoimintaalueen liikevaihdosta. Haasteellinen taloudellinen tilanne vaikeutti toimintaa niin, että liikevaihdon kasvu oli vain 1,9 prosenttia vuoden aikana. Suomessa yrityksellä on kuitenkin hyvin vahva markkina-asema ja asiakaskanta, joten liiketoimintaa kehitettiin uusasiakashankinnan lisäksi erityisesti tarjoamalla tuotteita ja palveluita olemassa oleville asiakkaille. Asiakastyytyväisyyden parantaminen ja palvelutoimitukset olivat toiminnan keskipisteessä. Näiden panostuksien ansiosta palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus kasvoi merkittävästi muodostaen jo selvästi yli puolet kotimaan liiketoiminnasta. Vaikka myynti ei saavuttanut alkuperäistä budjettiaan, ylläpitotoiminnan ja palveluiden erinomaiset tulokset sekä toimintojen tehostamisohjelma auttoivat sähköisen liiketoiminnan ylittämään Suomessa budjetoidun liiketuloksen vuonna BasWaren asema vahvistui kohdemarkkinamme TOP organisaatioiden keskuudessa erityisesti kaupan toimialalla ja julkishallinnossa. Yhteensä vuoden aikana toteutettiin yli sata ohjelmistojen asennusprojektia kattaen sekä uusasiakasprojektit että merkittävät päivitykset ja laajennukset olemassa oleville asiakkaille. Vuosi 2003 oli verkkolaskutuksen yleistymisen aikaa. Useat asiakkaat avasivat ensimmäiset verkkolaskujen lähetys- tai vastaanottoyhteydet, jotka perustuivat BasWare Business Transactions -palveluun. Kaiken kaikkiaan kuukausittainen verkkolaskuvolyymi kasvoi lähes 150 prosenttia vuoden aikana ja yksin neljännellä vuosineljänneksellä palvelun kautta välitettiin yli verkkolaskua. Tällä hetkellä

19 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWarella on yli 500 aktiivista rekisteröitynyttä asiakasta verkkolaskupalvelussaan. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen verkkolaskuosoitteiston mukaan BasWaren verkkolaskupalveluun on kytkeytynyt enemmän organisaatioita kuin kenenkään muun operaattorin palveluun. Syyt verkkolaskun suosion kasvuun ovat selvät: Laskujen käsittely tehostuu ja virheettömyys paranee, kun tarpeettomat paperilaskun käsittelyvaiheet kuten skannaus, perustietojen syöttö ja mahdollisesti myös tiliöinti poistuvat. Tuotteiden kannalta Suomen liiketoiminnassa erityishuomiota sai hankintojen hallinta, jota varten kehitettiin parhaita käytäntöjä ja tehokkaita asennusprosesseja asiakkaille. Äskettäin lanseerattu BasWare Purchase Management versio 2.0 sekä BasWare Recurrent Invoice Mathing ja Order Matching -lisäarvotuotteet vahvistavat kilpailukykyä tarjoamalla jo olemassa oleville asiakkaille selkeän jatkopolun ostolaskujen käsittely- ja hankintaprosessien tehostamiseksi. Viimeaikaisten tuotelanseerausten sekä vahvan markkina-aseman ansiosta tulevaisuuden näkymät vuodelle 2004 ovat lupaavat, vaikka kasvu vuonna 2004 tulee olemaan matalammalla tasolla kuin BasWaren kansainvälisissä toiminnoissa. Kansainvälinen sähköinen liiketoiminta Kansainvälistyminen on BasWaren liiketoimintastrategian kulmakivi, ja yhtiö menestyi siinä melko hyvin vuonna Yhtiön kansainväliset toiminnot kasvoivat 63,0 prosenttia ja markkina-avaukset tehtiin kahdessa maassa, Espanjassa ja Portugalissa. Sähköisen liiketoiminnan kansainvälinen osuus kasvoi yli 50 prosentin ja koko yrityksen liikevaihdosta 42 prosenttia tuli Suomen ulkopuolelta. Vuoden lopussa yhtiöllä oli asiakkaita 18 maassa. Yhtiöllä oli vuonna 2003 tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Isossa- Britanniassa ja USA:ssa. Kaikki kansainväliset yksiköt kasvattivat selvästi liikevaihtoaan. Vuosi oli läpimurto Ison-Britannian ja Saksan yksiköissä, jotka ovat myös vuonna 2004 erityishuomiossa. Isossa- Britanniassa kasvu oli yli 500 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna ja yksikön suurin kauppa allekirjoitettiin kuormalavojen vuokrausta harjoittavan CHEPin kanssa. CHEP käyttää BasWaren ratkaisua Madridiin perustettavassa laskujen käsittelyn palvelukeskuksessa, joka palvelee CHEPin yksiköitä 15 Euroopan maassa. Yli sadan prosentin kasvuun yltivät myös Tanska ja Saksa, jossa BasWare on muodostanut vahvoja asiakassuhteita muun muassa autoteollisuuden alihankinnan ja pankkisektorin parissa. Hollannin ja Ruotsin yksiköt saavuttivat hieman pienemmät liikevaihdon kasvutasot: Hollanti 74,3 prosenttia ja Ruotsi 44,9 prosenttia. Molemmat kuitenkin tekivät merkittäviä sopimuksia tunnettujen kansainvälisten yritysten kanssa. Yhtiön ruotsalainen tytäryhtiö BasWare AB myi ostolaskujen käsittelyjärjestelmän maaliskuussa suurelle vähittäismyyntiketjulle, joka toimii sekä Ruotsissa että Norjassa, ja joulukuussa lääkeyhtiö AstraZenecalle, jossa järjestelmälle tulee yli loppukäyttäjää. Hollannin tytäryhtiö BasWare BV sopi puolestaan toimittavansa kumppaninsa Swets Farrington Documents Systems BV:n kanssa laskujen käsittelyjärjestelmän lentoyhtiö KLM Royal Dutch Airlinesille. Ratkaisua käytetään maailmanlaajuisesti kaikissa KLM:n toimipisteissä. Sopimuksen mukainen myynti tuloutuu vuoden 2004 aikana. USA:n tytäryhtiö BasWare Inc. perustettiin Bostoniin lokakuussa 2002 ja se aloitti toimintansa vuoden 2003 alussa. Tällä hetkellä tytäryhtiön myynti- ja markkinointitoiminnot ovat jo täydessä käynnissä, samoin kuin asennusprojektit BasWaren globaaleille asiakkaille, jotka ovat laajentaneet järjestelmiään Yhdysvaltoihin. Ensimmäinen omien markkinointitoimenpiteiden avulla hankittu asiakas saatiin kolmannella vuosineljänneksellä Ranskan tytäryhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2003 alussa päätettiin uudesta kanavastrategiasta, jonka mukaan oman myyntikanavan rinnalle rakennetaan vahva kumppaniverkosto. Suurten, uskottavien yhteistyökumppaneiden avulla yhtiö varmistaa markkinapeiton ja mahdollisimman laajan jakelun tuotteillensa. Yhtiön Keski-Euroopan ja Iso- Britannian yhtiöihin perustettiin kanavamyyntiyksiköt, joiden tehtävänä on aktivoida ja tukea olemassa olevia kumppaneita sekä vahvistaa epäsuoraa kanavaa. Kotimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa markkinointia ja myyntiä jatketaan oman myyntiorganisaation voimin. Uutta kanavastrategiaa alettiin soveltaa pian hyväksynnän jälkeen Xeroxin kanssa solmitun kumppanuussopimuksen myötä. Sopimus koskee koko Etelä- ja Keski-Eurooppaa, myös Isoa-Britanniaa. Xeroxin lisäksi BasWaren tuotteita jakelee myös kahdeksan muuta kokonaispalvelua tarjoavaa jälleenmyyjää viidessä maassa. Jälleenmyyntitoiminnan liikevaihto kasvoi Norjassa 36,4 prosenttia. Australian jälleenmyyntitoiminta sen sijaan laski 78,4 prosenttia vuoden 2002 tasosta.

20 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Yhteistyössä Xeroxin kanssa BasWaren yhteistyö Xeroxin kanssa alkoi keväällä Sopimus, joka koski BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmän jälleenmyyntiä, allekirjoitettiin ensin Xerox Global Servicen kanssa Ranskassa. Syksyllä 2003 sopimusta laajennettiin kattamaan myös Etelä- ja Keski-Euroopan markkinat. Vuoden 2004 alussa Xerox Global Services kauppaa BasWaren tuotteita 11 yhtiön voimin yhteensä 12 maassa. BasWaren tuotteita myydään osana Xeroxin dokumentointiin soveltuvien ohjelmistojen tuotepakettia. Yhteistyön tuloksena ensimmäinen asiakassopimus allekirjoitettiin kuormalavojen ja muovisten konttien vuokraukseen erikoistuneen CHEPin kanssa lokakuussa Sopimus oli merkittävä ja se kattoi BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmän toimituksen CHEPille. Järjestelmän käyttöönoton myötä yhtiö päätti perustaa taloushallinnon palvelukeskuksen Madridiin, joka palvelee yhtiön yksiköitä 15 eri maassa. Xeroxin vastuulla on projektin tekninen toteutus ja ohjelmiston käyttöönotto Espanjassa. Andy Jones vastaa Xerox Global Servicen Euroopan toiminnoista. Hänen mukaansa yhteistyö BasWaren kanssa alkoi ponnekkaasti. BasWaren edustajat ovat kouluttaneet henkilökuntaamme, ja viime syksynä järjestimme yhteistyössä European Financial Executives Meeting -seminaarikiertueen. Mielestäni tämän tyyliset tapahtumat vaikuttavat positiivisesti yhteistyön tiivistymiseen. Vuonna 2004 BasWare ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä on merkittävä osuus Xeroxin liiketoimintasuunnitelmassa, Andy Jones sanoo. Xerox on dokumenttien ammattilainen, joka oli vuosikymmeniä tunnettu lähes pelkästään kopiokoneistaan, mutta se alkoi muovautua palveluyhtiöksi jo 15 vuotta sitten. Koko konsernin liikevaihdosta XGS tuo tällä hetkellä viidenneksen eli 2,6 miljardia euroa. Työntekijöitä yksiköllä on ja Xeroxilla kokonaisuudessaan Euroopassa Global Services -yksikön liikevaihto on 480 miljoonaa euroa. XGS:llä on kolme toiminta-aluetta. Yhtiö auttaa toimistoprosessien järkeistämisessä, tarjoaa ulkoistamispalveluita ja kehittää liiketoimintaprosesseja. Tyypillisiä Xeroxin hoitamia ulkoistettuja palveluita ovat muun muassa yhtiön omien laskujen, tiliotteiden, asiakaskirjeiden ja manuaalien painattaminen ja jakaminen asiakkaille. Näistä alueista mielenkiintoisin on kuitenkin liiketoimintaprosessien kehittäminen. Tällä alueella palveluitamme käyttävät kaikenlaiset yritykset, sillä niin sanottujen back office -toimintojen järkeistäminen, automatisointi ja sähköistäminen ovat kaikkien tähtäimessä, Jones pohtii. Useimmat yritykset tuottavat paljon dokumentteja. Andy Jonesin mukaan ensimmäinen ja tyypillisin asia, johon yritykset haluavat kiinnittää huomiota, on laskujen maksaminen. Kun laskujen hallinta on yrityksille aivan ensisijaista, niin hän pitää BasWarea yhtenä Xeroxin tärkeimmistä kumppaneista. Meillä on tällä alueella monta projektia ja olemme aktiivisesti etsineet partneria. Otimme itse yhteyttä BasWareen. Me muodostamme vahvan yhdistelmän, johon BasWare tuo syvän prosessintuntemuksen ja teknologisen osaamisen. Me puolestamme hallitsemme maailmanlaajuisen jakelun ja erilaisten paperielementtien käsittelyn ja sähköistämisen, Andy Jones sanoo. Uudet asiakkaat Asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen ovat BasWaren perusarvoja kaikessa toiminnassa. Yhtiön vahvuus löytyy asiakkaiden tarpeiden mukaan muovautuvasta tuotekehityksestä: Avainasiakkailla on merkittävä rooli uusien tuotteiden ja versioiden kehityksessä, kun yhtiö työstää ideoita yhdessä heidän kanssaan. Asiakaspalvelua vahvistettiin vuonna 2003 esimerkiksi ottamalla käyttöön uusi tukipyyntöjen tietojärjestelmä. Asiakastyytyväisyyttä sekä palvelujen ja tuotteiden laatua mitataan säännöllisesti. Syksyllä 2003 asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Hollannissa. Tutkimuksen mukaan BasWaren tuotteisiin luotetaan: tuotteista saatu hyöty asiakasorganisaatiolle sai arvosanan 3,8 asteikolla 1-5. Kaikista vastaajista 71 prosenttia suosittelisi BasWaren tuotteita muille organisaatioille.

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 1 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2002 YHTEENVETO Liikevaihto 4.062 tuhatta euroa kasvu 95,8 % Liikevoitto 96 tuhatta euroa (-445 tuhatta euroa) kasvu 121,5 % Sähköinen liiketoiminta kasvoi 119,6 % Kansainvälinen

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2013

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 VTI-konsernin osavuosikatsaus tammikuu - maaliskuu 2007 Yhteenveto Liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (Q1/2006: 19,0 miljoonaa euroa.). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (2,0), ollen 10,1 % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kamux osavuosikatsaus

Kamux osavuosikatsaus Kamux osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2017 23.11.2017 Kamuxin kasvu vauhdittui alkuvuodesta 1. Kasvu vauhdittui jatkamme matkaamme strategiamme mukaisesti Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki

BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14. helmikuuta 2013 Finlandia-talo Helsinki TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2012 Ohjelmistoista palveluihin Ohjelmistoista palveluihin: Voimakas

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 YHTEENVETO Liikevaihto 5 434 tuhatta euroa kasvu 33,8 % Liikevoitto -1 009 tuhatta euroa (96 tuhatta euroa) Liikevoitto -18,6 % liikevaihdosta (2,4

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Yhteenveto Novatorin ehdotuksista Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään Hallituksen uusien

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2002 YHTEENVETO Liikevaihto 14 041 tuhatta euroa kasvu 66,9 % Q3 liikevaihto 4 792 tuhatta euroa kasvu 63,5 % Liikevoitto 1 162 tuhatta euroa kasvu 531,3 % Q3

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys 41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2003 YHTEENVETO Liikevaihto 11 980 tuhatta euroa kasvu 29,5 % Q2 liikevaihto 6 546 tuhatta euroa kasvu 26,2 % Liikevoitto -692 tuhatta euroa (669 tuhatta euroa)

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Unclassified Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc IXONOS OYJ Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen LIIKETOIMINTAKATSAUS Public 23.3.2009 2 TILIKAUDEN 2009 PÄÄTAPAHTUMIA Markkinatilanne heikkeni finanssikriisiä seuranneen

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2008 05.08.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-6/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-6/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 64,8 miljoonaa

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot