Solutions that pay their way

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Solutions that pay their way"

Transkriptio

1 Solutions that pay their way

2 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BASWARE VUOSIKERTOMUS 2003 Katsaus konsernin toimintaan 2 BasWare lyhyesti 2 Avainluvut vuonna Vuosi 2003 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategiset tavoitteet 5 Visio 5 Strategia 5 Arvot 6 Liiketoimintaympäristö 6 Tutkimus ja tuotekehitys 7 Yhteiskuntavastuu 9 BasWare työnantajana 10 Hallintotapa (Corporate Governance) 11 Hallitus 13 Johtoryhmä 14 Organisaatio 16 Liiketoiminta-alueet 17 Sähköinen liiketoiminta 17 Toiminnot Suomessa 17 Kansainväliset toiminnot 18 Asiakkaat 19 Tuotekonsepti 21 Talousohjaus 22 Toiminnot Suomessa 22 Asiakkaat 22 Tuotekonsepti 24 Tilinpäätös 25 Avainluvut 25 Hallituksen toimintakertomus 25 Tuloslaskelma 31 Tase 32 Rahavirtalaskelma 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 34 Laskentaperiaatteet 39 Taloudelliset tunnusluvut 40 Tunnuslukujen laskenta 41 Osake ja osakkeenomistajat 42 Osakekurssikehitys 42 Osakkeenomistajat 44 Optio-ohjelmat 45 Hallituksen ehdotus osingonjaosta 46 Tilintarkastajan kertomus 47 Tietoa osakkeenomistajille 48 BasWare Oyj:n verkkovuosikertomus 2003:

3 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Katsaus konsernin toimintaan BasWare lyhyesti BasWare Oyj on Helsingin Pörssissä (HEX) noteerattu kannattavasti kasvava kansainvälinen ohjelmistoyritys, joka on perustettu vuonna BasWare kehittää, markkinoi ja myy innovatiivisia talousohjauksen prosesseihin sekä yritysten väliseen sähköiseen liiketoimintaan valmisohjelmistoja, joiden avulla asiakkaat voivat hallita liiketoimintaprosessejaan. Tuotekehityksemme perustuu alan standardeihin ja laajasti käytettyihin alustoihin ja teknologiaan, mikä tarkoittaa käyttäjäystävällisiä, helppokäyttöisiä tuotteita. Tapamme toimia on olla tuotekehityksen eturintamassa, kasvattaa tuottavuutta ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin. BasWarella on toimintaa yli 18 maassa kolmella mantereella. Yrityksen tuotteita käyttää maailmanlaajuisesti noin käyttäjää yli tuhannessa organisaatiossa eri liiketoiminta-alueilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Olemme sitoutuneet luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja arvonnousua osakkeenomistajillemme sekä nopeaan kannattavaan kasvuun. Vuonna 2003 yrityksen liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja oli yhteensä 25,6 miljoonaa euroa. Avainluvut vuonna 2003 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa

4 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Vuosi 2003 lyhyesti Nopea, kannattava kasvu jatkui vuonna 2003 Liikevaihdon kasvu 26,3 prosenttia liikevaihdosta, yhteensä yli 25 miljoonaa euroa Ennätysmäinen neljäs vuosineljännes: tuhatta euroa kaikkien aikojen paras kvartaalin liiketulos Kansainvälisten toimintojen vahva 63 prosentin kasvu; uusia asiakkaita muun muassa lentoyhtiö KLM Royal Dutch Airlines ja lääkeyhtiö AstraZeneca Kaikki sähköisen liiketoiminnan tuotteet integroitu Tarpeesta maksuun (Need to Payment) - tuotekonseptiin Kumppanuussopimus solmittu Xeroxin kanssa 12 Euroopan maassa Erinomainen vuosi talousohjauksen liiketoiminnalle liikevaihdon kasvu yli 90 prosenttia Osakekohtainen tulos 0,07 euroa ja osinko 0,12 euroa/osake Liikevaihto segmenteittäin, % Henkilöstö vuoden lopussa 43,5 % tuotemyynti 38,3 % palvelut 18,2 % ylläpito

5 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Toimitusjohtajan katsaus Hyvät BasWaren osakkeenomistajat, BasWaren vuosi 2003 tarjoaa hyvän esimerkin, miksi ammattimaisesti toimiviin kasvuyritykseen kannattaa investoida. Vaikkakin yhtiön alkuvuosi oli tappiollinen, pystyttiin toiminnan kurssi muuttamaan nopeilla oikein mitoitetuilla tehostamistoimenpiteillä. Tehostamisohjelman tuloksena vuoden viimeisellä neljänneksellä saavutettiin yli 16 prosentin liikevoitto liikevaihdosta, mikä ylittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitetason. Onnistunut suunnanmuutos perustui selkeä strategiaan, toimiviin ohjausrakenteisiin ja sitoutuneeseen henkilöstöön. Kaiken kaikkiaan BasWare pystyi kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden aikana yli 26 prosenttia. Positiivista tässä on, että kasvu ylittää merkittävästi yrityssovellusten yleisen markkinakehityksen, mikä arviomme mukaan jäi selkeästi edellistä vuotta alemmaksi. Tilikauden kasvu oli kuitenkin aikaisempia vuosia alemmalla tasolla, mikä johtui myös sisäisistä tekijöistä kuten tuotelanseerauksien viivästymisestä ja myyntitoiminnan tehottomuudesta. Korjaavat toimenpiteet toteutettiin tilikauden 2003 loppuun mennessä, minkä johdosta vuoden 2004 toiminnan lähtötila on selkeästi vahvempi kuin viime tilikauden alussa. BasWare jatkoi vuoden 2003 aikana strategiansa mukaisia panostuksia tuotteiden edelläkävijyyteen. Tuotteiden kilpailukykyä vahvistettiin uusilla lisäarvokomponenteilla, jotka vaikuttivat myös myönteisesti loppuvuoden tuotemyyntiin. Sähköistä liiketoimintaa vauhditti hankintojen hallinnan ja toistuvaislaskujen täsmäytyksen tuotteiden onnistuneet lanseeraukset, jotka samalla vahvistavat BasWaren etumatkaa kilpailijoihin nähden. Myös verkkolaskupalvelu pystyi kasvattamaan volyymiään yli kaksinkertaiseksi tammikuun ja joulukuun välillä. Vastaavasti talousohjauksen kansainvälisiä IFRS-standardeja tukevan tuotekonseptin markkinoille vieminen onnistui yli odotusten ja siivitti tuotemyynnin ennennäkemättömään kasvuun. BasWaren neljä vuotta sitten aloitettu muuntamisprosessi kotimarkkinayrityksestä kansainväliseksi toimijaksi saavutti käännepisteen vuoden 2003 aikana. Kansainvälisen liiketoiminta kasvoi 63 prosenttia, ja vahvin kasvu saatiin aikaan vaativilla Saksan, Ison-Britannian ja Hollannin markkinoilla. Tilikauden aikana lanseerattiin uusi kanavastrategia, jonka mukaisesti kumppanitoiminta perustuu jatkossa BasWaren aktiiviseen rooliin kysynnän luomisessa yhtiön kanavakumppaneita varten. Myös panostuksia kanavan vahvistamiseksi lisättiin, minkä hedelmänä BasWare solmi marraskuussa Xeroxin kanssa 12 Euroopan maata koskeva yhteistyösopimuksen. Kansainvälisen toiminnan vaatimat tukitoimintainvestoinnit on myös tehty, ja voimme jatkossa vapauttaa enemmän resursseja asiakaspalveluun ja markkinointiin. Suhtaudun optimistisesti tuleviin näkymiin. Yleinen taloudellinen tilanne on parantumassa ja erityisesti IT-alan patoutunut investointitarve saattaa nostaa radikaalisti valmisohjelmistojen kysyntää. BasWaren voimakkaat kehityspanostukset matalasuhdanteen aikana vahvistavat entisestään tuotteidemme kilpailuasemaa. Suurimmat odotukset BasWaressa kohdistuvat Saksan ja Ison-Britannian markkinoihin, joissa hankintojen hallintojen ja laskujen käsittelyjärjestelmien markkinat ovat lähdössä parhaaseen nousukiitoon. Onnistumisen mahdollisuuksia lisää Xerox-yhteistyö, jonka vaikutukset alkavat näkyä erityisesti alkamassa olevan vuoden jälkipuoliskolla. BasWare tähtää merkittävään kannattavuuden parantamiseen, mikä perustuu vuoden 2003 aikana aikaansaatuun pysyvään toiminnan tehostumiseen ja vahvaan kilpailuasemaan. BasWaren menestyksen takana on yli 250 osaavaa ja sitoutunutta työntekijää, jotka yhtiön lähihistorian haastavimman tilikaudenkin aikana toimivat esimerkillisesti yhtiön arvojen mukaisesti: tavoitteellisesti ja ammattimaisesti. Haluankin kiittää henkilökuntaa aktiivisuudesta ja hienosta työmotivaatiosta ja samalla toivottaa menestystä ja innostuneisuutta vuodelle BasWare pyrkii huomioimaan toiminnassaan osakkeenomistajien tarpeet. Yhtiön taloudellinen raportointi on nopeaa, kattavaa ja läpinäkyvää. Yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan parhaita käytäntöä ja hyvää hallintotapaa, jotta toiminta olisi ennustettavaa eikä sisältäisi turhia riskejä. Toivonkin, että BasWaren toiminta vastaa osakkeenomistajien odotuksia ja yhtiö pysyy houkuttelevana sijoituskohteena myös jatkossa. Parhain terveisin, Hannu Vaajoensuu toimitusjohtaja

6 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Strategiset tavoitteet Strategia ohjaa BasWaren päämäärien saavuttamista BasWaren strategia määriteltiin uudelleen syksyllä Samanaikaisesti määriteltiin myös BasWaren visio ja arvot. Vuoden 2003 liiketoimintasuunnitelma pohjautui suoraan uuteen strategiaan, ja strategia toimii myös perustana tulevien vuosien suunnitelmille. Strategia ei kuitenkaan ole koskaan valmis sen työstäminen on jatkuva prosessi, jotta yritys voi vastata markkinoiden uusiin haasteisiin ja odotuksiin. Yhtiön yleinen pitkän aikavälin tavoite on olla asiakkaiden, työntekijöiden ja sijoittajien suosima yritys. Seuraavat tavoitteet ohjaavat toimintaa pitkällä tähtäimellä: Saavuttaa 15 prosentin liikevoittotaso Ylläpitää liikevaihdon 40 prosentin kasvua Yrityksen kasvu perustuu orgaaniseen kasvuun, jota tuetaan globaaleja myyntikanavia ja/tai tuotevalikoimaa laajentavilla yritysostoilla. Liiketoimintaa laajennetaan kattamaan Euroopan, Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren päämarkkina-alueet. Visio: Millaista asemaa tavoittelemme? BasWaren tavoitteena on olla alallaan yksi maailman johtavista ohjelmistoyrityksistä sekä luoda BasWare-brandistä kohderyhmänsä arvostama tuotemerkki maailmanlaajuisesti. Sitoudumme luomaan lisäarvoa asiakkaillemme ja arvonnousua osakkeenomistajillemme. Kiinnitämme myös erityistä huomiota tuotteidemme korkeaan laatuun sekä nopeaan ja samalla kannattavaan kasvuun. Visiomme saavuttamiseksi keskitymme ydinliiketoimintoihimme ja säilytämme nopean ohjattavuutemme. Saavutamme päämäärämme yhdessä kumppaneidemme ja motivoituneen henkilökuntamme kanssa. Strategia: Miten saavutamme visiomme? Vuonna 2002 määritelty strategia on jaettu kahdeksaan teemaan, joiden avulla visiomme voi toteutua. Lisäksi BasWare määritteli vuoden 2003 aikana erilliset HR- ja kanavastrategiat, jotka pohjautuvat yleiseen liiketoimintastrategiaan. Maailman johtava Sekä suoria että epäsuoria toimintoja strategisilla markkinoilla Investointeja joilla ylläpidetään tuotejohtajuus Kansainvälisen liiketoimintakulttuurin rakentaminen Innovatiiviset tuotteet Laaja integroitunut tuotevalikoima Viimeisimmän teknologian hyödyntäminen Uusien tuotteiden nopea tuominen markkinoille Nopea kannattava kasvu Uusien markkinoiden avaaminen yhdessä kansainvälisten asiakkaiden kanssa Kanavan rakentamisen nopeuttaminen yritysostoilla Lisätuotteiden ja -palveluiden kehittäminen olemassa oleville asiakkaille Arvostettu brandi Kansainvälistä näkyvyyttä kansainvälisten partnereiden avulla Pääsanomaan keskittyminen: we provide savings ( tarjoamme säästöjä ) Lisäarvoa asiakkaille Asiakkaiden tarpeisiin perustuva kehitys Ainutlaatuiset tuotteet, jotka tuottavat näkyvää lisäarvoa Korkealaatuiset palvelut, jotka takaavat asiakkaille parhaimmat mahdolliset hyödyt Erinomainen laatu Laatutietoinen kulttuuri Harmonisoidut prosessit Jatkuvan oppimisen varmistama tieto ja kokemus Keskittyminen ja ohjattavuus Jatkuva ja reagoiva strategiaprosessi Skaalautuvat operaatiot ja rakenteet Kansainvälisen liiketoiminnan tuntemus päätöksenteon tukena Motivoituneet ihmiset Selkeät roolit, tavoitteet ja palkitsemispolitiikka Henkilökohtaiset kasvumahdollisuudet Virikkeellinen ilmapiiri hyvin omaksuttujen yhteisten arvojen avulla

7 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Arvot: Millaiseen käytökseen kannustamme? BasWaren johtamiskulttuuri perustuu korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja ydinarvoihin, jotka ohjaavat työskentelyämme. Nämä arvot kuuluvat olennaisena osana toimintaamme kaikkialla maailmassa, jokaisessa maassa, jossa työskentelemme. Syyskuussa 2003 tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan arvot ovat jalkautuneet hyvin jokapäiväiseen työhön: sekä henkilöstön että johdon käyttäytyminen on hyvin linjassa yrityksen arvojen kanssa. Arvomme ovat: Saavutuksellisuus (Aim for achievement) Ammattimaisuus (Be professional) Kunnioitus (Build on respect) Rohkeus (Act with courage) Liiketoimintaympäristö Markkinoiden johtavia ratkaisuja taloudellista arvoketjua varten BasWaren tuotteet tehostavat taloudellisia liiketoimintaprosesseja ja tukevat näin taloudellista arvoketjua. Ratkaisut on suunniteltu suurien ja keskisuurien organisaatioiden tarpeita ajatellen, sillä nämä yritykset tarvitsevat entistä enemmän tehokkaita toimintaprosesseja, kun taloudellista raportointia koskevat säädökset tiukentuvat. BasWaren tarjoamien ratkaisujen markkinapotentiaali on valtava: markkinatutkimusyhtiö IDC arvioi yritysten ostotoimen hallintaan liittyvien ohjelmistojen ja palvelujen markkinoiden arvon olevan 6,7 miljardia dollaria vuonna Laskutusmarkkinoiden kokoa selvittäneen Gartnerin tutkimuksen mukaan (2002) yritykset lähettävät toisilleen noin 10 miljardia laskua Euroopassa ja Yhdysvalloissa 12 miljardia. Vuonna 2003 BasWaren tuotemyyntiä heikensi yleinen markkinoiden epävarmuus, joka pidensi päätöksentekoa. Kaikesta huolimatta BasWaren asema markkinoilla säilyi vahvana. Suurin osa kilpailevista ratkaisuista on räätälöityjä ratkaisuja, jotka on rakennettu toiminnanohjausjärjestelmien päälle ja ne vaativat laajaa asiakaskohtaista projektityötä, tai pienten paikallisten yritysten kehittämiä sovelluksia. Tässä tilanteessa BasWaren melkein 20 vuoden kokemus valmisohjelmistojen tuotekehityksestä, globaalit referenssiasiakkaat ja laaja jakeluverkosto luovat erinomaiset edellytykset menestyä kilpailussa. Markkinatrendejä ja lainsäädännön muutoksia Hyvä hallintotapa (ns. corporate governance) ja taloudellinen läpinäkyvyys ovat tulossa ensiarvoisen tärkeiksi asioiksi useille yrityksille, kun uusia laskentatoimeen ja taloudelliseen raportointiin liittyviä skandaaleja tulee ilmi. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat tiukentaneet valvontaansa säätämällä niin sanotun Sarbanes- Oxley (SOX) -lain vuonna Tämä laki sisältää muun muassa pakolliset säädökset koskien yritysten rahavirtahallintaa ja sisäisiä valvontajärjestelmiä, jotka liittyvät hankintatoimeen. Sarbanes-Oxley-laki koskee myös ulkomaalaisia yrityksiä, jotka on listattu Yhdysvalloissa. Lainsäädännöllä on vaikutusta myös Yhdysvaltojen ulkopuolella, niillekin suuryrityksille, jotka toimivat vain Euroopassa. Arvioiden mukaan kansainväliset rahoituslaitokset ja -instituutiot tulevat edellyttämään kaikilta kansainvälisesti toimivilta yrityksiltä SOX-lain kanssa yhteensopivia seuranta-, valvonta- ja tarkastusmenetelmiä. Tutkimusyhtiö Meta Groupin mukaan suurimmat muutokset yritysten valvontarakenteisiin tehdään vuosina 2004 ja Tämä kehitys parantaa sellaisten yritysten asemaa kansainvälisillä markkinoilla, joiden valmisohjelmistot tukevat SOX-lain asettamia vaatimuksia. Myös Euroopassa on meneillään lainsäädäntömuutoksia. Sähköistä laskutusta koskeva EUdirektiivi 2001/115/EC astui voimaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa vuoden 2004 alussa. Kyseinen direktiivi mahdollistaa rajojen yli tapahtuvan sähköisen laskutuksen, jolloin harmonisoidun lainsäädännön kautta laskut ovat ensimmäistä kertaa kierrätettävissä täysin sähköisessä muodossa koko EU-alueella. Sama direktiivi mahdollistaa myös sähköisen arkistoinnin, josta tuli näin ensimmäistä kertaa juridisesti vahva väline laskujen ja kaikkien liiketoimintadokumenttien arkistointiin. Lisäksi kansainväliset raportointistandardit (International Financial Reporting Standards, IFRS) tulevat voimaan vuonna 2005 ja ne koskevat kaikkia eurooppalaisia listayhtiöitä. Tämäkin muutos luo uusia paineita valvontaa ja riskienhallintaa kohtaan. Tavoitteena toimintojen laadukkuus Toinen tärkeä toimintaympäristön markkinatrendi, joka tukee BasWaren asemaa markkinalla, on yritysten tarve tehostaa toimintojaan saavuttaakseen toimintojen laadukkuuden (ns. operational excellence). Yksi tämän trendin

8 BasWare Oyj vuosikertomus (48) merkittävimmistä kehitysalueista tulevina vuosina on taloudellisen arvoketjun hallitseminen ja arvoketjuun liittyvien liiketoimintaprosessin hallitseminen. Useiden markkina-analyytikoiden mukaan taloudellinen arvoketju pitäisi nähdä kokonaisuutena, jota pitää hallita yhtenäisin työvälinein. Tämä luo merkittäviä uusia mahdollisuuksia sähköisen liiketoiminnan tuotekonseptille, jota BasWare kehittää. Vaikka yleinen taloudellinen tilanne saattaa jatkua epävarmana vuonna 2004, BasWaren ratkaisut tarjoavat yrityksille kustannussäästöjä ja mahdollistavat toimintojen laadukkuuden. Siten kysyntä on tavallisesti pysynyt vahvana myös matalasuhdanteen aikana. BasWare pyrkii liiketoiminnan prosentin kasvuun vuonna Tutkimus ja tuotekehitys Korkealaatuista tuotekehitystä tuotteiden johtoaseman säilyttämiseksi BasWare jatkoi vahvaa panostamista tuotekehitykseen vuoden 2003 aikana. Tuotekehityskulut kasvoivat 16,4 prosenttia ja olivat tuhatta euroa, yhteensä 16 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehityshenkilöstön määrä oli vuoden lopussa 59 eli yhtä paljon kuin vuoden 2002 lopussa. Vuonna 2003 BasWaren tuotekehitys työskenteli kahdessa yksikössä Suomessa, Espoossa ja Tampereella, ja yhdessä yksikössä Ruotsissa, Falunissa. Talousohjauksen ratkaisujen tuotekehitys toimii omana erillisenä yksikkönä Espoon tuotekehityksen yhteydessä. Toimintojen tehostamisohjelman osana yritys päätti keskittää kaiken tuotekehityksen Suomeen kevääseen 2004 mennessä. Ruotsin tuotekehitysyksikkö suljetaan, ja kaikki yksikön työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin Ruotsin tytäryhtiössä. T&K-kulujen osuus liikevaihdosta T&K-henkilöstön osuus koko henkilöstöstä 16,1 % liikevaihdosta 23,2 % henkilöstöstä Tuotelanseeraukset vuonna 2003 BasWaren ostolaskujen käsittelyohjelmiston (BasWare Invoice Processing) kehitys jatkui vuoden 2003 aikana voimakkaana. Tuotteen uusi versio 3.0 julkaistiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja sen jälkeen aloitettiin 3.1-version kehittäminen. Tulevaisuudessa tuotekehityksessä keskitytään koko tuoteperheen integroimiseen asiakkaiden ostamisen arvoketjuun. Esimerkiksi tilausten täsmäytys ostolaskujen kanssa nähdään entistä merkittävämpänä lisäarvon tuojana ostoprosessissa. Myös BasWare hankintojen hallinta (BasWare Purchase Management) -tuotteen kehitys jatkui,

9 BasWare Oyj vuosikertomus (48) ja uusi laajemman kansainvälistymisen mahdollistava versio tuotteesta valmistui toisen vuosineljänneksen lopulla. BasWare dokumenttien arkistoinnin (BasWare Document Archiving) versio 2.0 valmistui toisella neljänneksellä. Uuden lisäarvokomponentin BasWare Content Serverin kehitys alkoi keväällä 2003, ja tuote valmistui joulukuun lopussa. Content Server mahdollistaa BasWaren dokumenttien arkistointiohjelmiston käytön ulkoisena arkistona SAP:n sisältämille tiedoille. Vuoden 2003 toisen puoliskon aikana tuotekehitys keskittyi lisäarvoa tuovien komponenttien viimeistelyyn, joiden avulla koko tuoteperheen kilpailukyky paranee ja myyntipotentiaali nykyiselle asiakaskunnalle kasvaa. Uudet lisäarvotuotteet BasWare toistuvaislaskujen täsmäytys (BasWare Recurring Invoice Matching) ja tilausten täsmäytys (BasWare Order Matching) julkaistiin vuoden neljännellä vuosineljänneksellä. Uuden alihankkijaportaalin (BasWare Supplier Portal) kehittäminen aloitettiin kolmannella neljänneksellä ja se lanseerataan vuonna BasWaren verkkolaskupalvelun (BasWare Business Transactions) kehitys jatkui palvelun kahdella suurella päivityksellä. Vuoden aikana syvennettiin verkkolaskupalvelun ja ostolaskujen käsittelyjärjestelmän integraatiota julkistamalla tuotteet yhdistävä ohjelmisto BasWare BT-IP Connector. Palvelualustaan on tehty useita teknisiä parannuksia, jotta asiakaspalvelu olisi nopeaa ja tehokasta. Talousohjauksen tuotteisiin liittyvä tuotekehitys keskittyi BasWaren konsernilaskentaohjelmiston (BasWare Group Consolidation) jatkokehittämiseen, ja uusi versio 7.1 julkistettiin vuoden loppupuoliskolla. IFRS-siirtymään liittyvät laskentakäytäntöjen muutokset vaikuttivat myös tuotekehitykseen. Uusi konsernilaskentajärjestelmän tietokanta on rakennettu siten, että säännölliset päivitykset on mahdollista tehdä hallitusti. Myös BasWare FAS/IFRS-mallien ja pilottivaiheessa olevan rahavirtasovelluksen kehittäminen vaativat syvällistä laskentatoimen tuntemusta perinteisten ohjelmistotaitojen lisäksi. Tulevaisuuden ratkaisuihin keskittyminen Verkkolaskupalvelun kehitystä jatketaan J2EEarkkitehtuurilla, joten pitkällä tähtäimellä yrityksellä on kokemusta molemmista pääteknologia-arkkitehtuureista. Ensimmäiset kokemukset.net-arkkitehtuurista ovat todistaneet teknologian tehokkuuden: uuden.net-teknologiaan perustuvan ohjelmistoalustan uskotaan nopeuttavan merkittävästi yhtiön tuotekehityksen tuottavuutta. Yhtiö on myös aloittanut ostolaskujen käsittelyjärjestelmän kehittämisen uuden ebusiness-alustan päälle. Pitkällä tähtäimellä myös talousohjauksen tuotteiden siirtämistä.net-arkkitehtuuriin on suunniteltu. Työskentelytapa Vuonna 2003 BasWaren tuotekehitysyksikkö kehitti yhdessä tuotemarkkinointiyksikön kanssa entistä järjestelmällisemmän yhteistyömallin tuotteiden elinkaarta koskevaan prosessiin, joka muuntaa asiakkaiden tuotteisiin liittyvät tarpeet valmiiksi tuotteiksi. Kehittämisessä keskityttiin erityisesti vaatimusten hallintaan ja toimitusvalmiuteen liittyviin rajapintoihin. Toiminnallisia määrittelyitä pidetään tärkeänä osa tuotekehitystä, ja tuotekehitysyksikkö on vuoden aikana parantanut merkittävästi tuotettujen määrittelyiden laatua. Testausprosessien arviointi ja kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa. Kun tuotekehittäjät tekevät yksikkötestausta kehittämistyössään, tärkeitä tuotteiden laatuun liittyviä parannuksia voi tapahtua jo kehitysprosessin alkuvaiheessa. Vuoden 2003 aikana on tehty koodikatselmointeja, joita kehitetään tulevaisuudessa sisältämään myös tehtyjen yksikkötestausten varmistuksia. Korkean tason testaamisen suunnittelulla ja priorisoinnilla kehitetään projektien testaushallintaa. Projektisalkun hallinnan käytäntöjä kehitettiin vuoden aikana tuomalla projekteille uusi johtamismalli. Myös tuotejohtoryhmän kokoonpanoa ja päätöksenteon rakenteita on muutettu. BasWare jatkoi siirtymistä Microsoft.NET - arkkitehtuuriin sähköisen liiketoiminnan tuotteiden kehittämisessä. Teknologian kehittämiskeskus Tekes päätti kesäkuussa 2003 rahoittaa yhtiön ebusiness platform -projektia tuotekehitysavustuksella. Projektin tavoitteena on kehittää yhtiön sähköisen liiketoiminnan tuotteille uusi, Microsoft.NET - arkkitehtuuriin perustuva ohjelmistoalusta.

10 BasWare Oyj vuosikertomus (48) Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuu merkitsee BasWarelle vastuullista liiketoiminnan toteuttamista osana ympäröivää yhteiskuntaa. Yhtiö pyrkii kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kaikissa sidosryhmäsuhteissaan, myös oman henkilökunnan keskuudessa. BasWaren yhteiskuntavastuu perustuu yhtiön arvoihin ja voimassa olevaan lainsäädäntöön. Erityisesti Build on Respect (kunnioitus) -arvo korostaa korkeaa liiketoimintaetiikkaa sekä kaikkien työntekijöiden tasapuolista, oikeaa kohtelua. Vuonna 2003 toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan arvot ovat jalkautuneet hyvin organisaatioon ja henkilöstö on voimakkaasti sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. BasWare ei kuitenkaan tällä hetkellä arvioi vastuullisuuttaan minkään hallintajärjestelmän avulla. Yhteiskuntavastuu jaetaan usein kolmeen osaalueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. BasWarella on tavoitteena kestävän kehityksen mukainen toiminta kaikilla kolmella alueella. Taloudellinen vastuu: toimintojen laadukkuus kannattavan kasvun perustana Ympäristövastuullisuus ja sosiaalinen vastuunkanto ovat mahdollisia vasta vahvan taloudellisen tuloksen avulla. Strategiansa mukaisesti BasWare pyrkii kannattavaan kasvuun, ja tähän asti yhtiö on menestyksekkäästi tuottanut voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtenäiset toimintatavat ja keskitetyt tietojärjestelmät, niin sanottu toimintojen laadukkuus (operational excellence), ovat tärkeä syy BasWaren kannattaville ja tehokkaille toiminnoille. Yritys on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä tuotteiden ja palvelun korkeaan laatuun. Toimintojen laadukkuutta tukee laatujärjestelmä ja laatua valvotaan säännöllisesti muun muassa asiakas- ja henkilöstötutkimusten avulla. Toimintojen laadukkuus parantaa myös asiakkaiden saamia hyötyjä tuki- ja palvelutehtävissä asiakasrajapinnassa. BasWare on jakanut voittoaan osakkeenomistajilleen joka vuosi listauduttuaan Helsingin Pörssiin vuonna Vuonna 2003 yritys maksoi vuoden 2002 tuloksesta yhteensä euroa osinkoina lähes osakkeenomistajalleen. Vuonna 2004 yhtiökokoukselle ehdotetut osingot ovat yli miljoona euroa. Taloudellisesta suorituskyvystä kerrotaan tarkemmin tilinpäätösosassa. Osakkeenomistajien lisäksi tuloksentekokyvystä hyötyvät työntekijät ja muut sidosryhmät. BasWare työllistää yli 250 henkeä ja on heille vastuullinen työnantaja. Vuonna 2003 palkkoja ja bonuksia maksettiin henkilöstölle ja johdolle tuhatta euroa. Lisäksi melkein tuhatta euroa maksettiin eläkekuluina ja muina sosiaaliturvamaksuina. Kaikki työntekijät kuuluvat BasWaren bonusohjelmaan. BasWaren tuloverot varsinaisesta toiminnasta vuonna 2003 olivat 768 tuhatta euroa. Ympäristövastuu: paperittoman toimiston mahdollistaminen BasWaren ohjelmistoratkaisujen suorat ympäristövaikutukset ovat melko pieniä. Sähköiset ohjelmistot edistävät kuitenkin paperitonta liiketoimintaa ja taloushallintoa, mikä puolestaan mahdollistaa toimintojen ekotehokkuuden muun muassa vähentämällä toimistojätteen määrää. Lisäksi BasWare pyrkii omassa jokapäiväisessä toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristöasiat. Yhtiön Espoon pääkonttori otti käyttöön ympäristöjärjestelmän, jolle myönnettiin WWF Suomen Green Office -diplomi joulukuussa Ympäristöjärjestelmän avulla BasWare pyrkii säästämään materiaaleissa ja energiankulutuksessa sekä ehkäisemään jätteiden syntyä. Sosiaalinen vastuu: henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta Sosiaalisen vastuun kulmakivi on yhtiön oman henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. BasWaren pyrkii olemaan vastuullinen työantaja. Kannattavan kasvun ansiosta yhtiön ei ole historiansa aikana tarvinnut irtisanoa henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Oman henkilökunnan lisäksi BasWare ottaa vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta tukemalla yleishyödyllisiä yhdistyksiä. BasWare on joulukuusta 2002 lähtien tukenut 12 kummilapsen elämää ja koulutusta eri puolilla maailmaa Plan Suomen kautta, joka on kehitysmaiden lapsia tukeva kehitysyhteistyöjärjestö. Kummilapsitoiminnan lisäksi BasWare osallistui vuoden aikana Planin Kamerunin pikkuleijonat -projektiin, jossa kerätään varoja Kamerunin lasten elinolosuhteiden parantamiseksi.

11 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWare työnantajana Motivoitunut henkilöstö menestyksen takana BasWarella oli 254 työntekijää vuoden 2003 lopussa ja edelliseen vuoteen verrattuna henkilökunnan määrä kasvoi 4,1 prosenttia. Jo yli 29 prosenttia työntekijöistä työskenteli Suomen ulkopuolella. Henkilöstön keski-ikä oli 33,1 vuotta. Henkilöstö 23,2 % tuotekehitys 24,8 % myynti ja tukitoiminnot 41,7 % asiakaspalvelu 10,2 % hallinto Arvojen jalkautuminen ja bonusohjelma käytännössä BasWaren arvot - Aim for Achievement, Be Professional, Act with Courage and Build on Respect - määriteltiin vuonna 2002 ja niiden jalkauttamista työnteon arkeen jatkettiin vuoden 2003 aikana. Arvojen omaksumisen onnistumista todistaa syyskuussa 2003 tehty henkilöstötutkimus, jonka mukaan sekä henkilöstön että johdon käyttäytyminen olivat hyvin linjassa yrityksen arvojen kanssa. Koko BasWare-konsernin henkilöstön kattavan bonusohjelman käyttöä jatkettiin edelleen. Ohjelman mukaan jokaisen työntekijän kanssa sovitaan konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttaminen on kytketty palkitsemiseen. Ohjelman hyödyt ilmenivät muun muassa työtyytyväisyyskyselyssä, jonka tulosten mukaan entistä suurempi osa henkilöstöstä kokee tuntevansa sekä omat että yrityksen tavoitteet merkittävästi paremmin kuin aikaisempina vuosina. Perinteisen koulutuksen lisäksi keinoina olivat muun muassa työssä oppiminen, vertaismentorointi sekä omaehtoinen kehittäminen. Vuonna 2002 käynnistetyn avainhenkilöiden johtamiskoulutusohjelman, BasWare Management Academyn, ensimmäiset opiskelijat valmistuivat syyskuussa Projektijohtamis-, myynti- ja teknisen osaamisen koulutuksia sekä esimiesvalmennusta jatkettiin edellisvuosien tapaan. Tulevaisuuden henkilöstötoimintoja ohjaa BasWaren tuore henkilöstöstrategia, jonka johtoryhmä hyväksyi joulukuussa Tarve liiketoimintastrategian mukaiselle HR-strategialle on tunnistettu, jotta BasWaren menestys pitkällä tähtäimellä voitaisiin taata. HR-strategia rakentuu neljän pääteeman ympärille: Great Place to Work, Excellent Leadership, Professional People ja Innovative Atmosphere. Näiden alueiden sisältä on tunnistettu parisenkymmentä aloitetta ja kehitystehtävää, joiden avulla HR-strategia otetaan käyttöön. Yksi keskeisimmistä kehittämisalueista on kompetenssien kartoitus ja kehitys. Lisääntynyt työtyytyväisyys Henkilöstön työtyytyväisyystutkimus tehtiin vuoden aikana jo seitsemättä kertaa BasWaren historiassa. Tulokset olivat edelleen erinomaisella tasolla toimintojen tehostamisohjelmasta huolimatta. Suurimmat muutokset parempaan suuntaan havaittiin tavoitteiden tunnistamisessa ja esimiehen työssä, jotka ovat todiste bonusohjelman ja johtamiskoulutuksen onnistumisesta. Henkilöstön vapaa-ajan aktiviteettien tukemista jatkettiin. BasWarelaiset osallistuivat myös useisiin urheilutapahtumiin kuten Kalevan kierrokseen ja Dragon Race -tapahtumaan. Maayksiköiden aktiiviset vapaa-ajankomiteat järjestivät erilaisia henkilöstötapahtumia kuten kesäjuhlia ja pikkujouluja. Vuoden työntekijä -kilpailun järjestäminen on vakiintunut yrityksen perinteeksi. Kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ja viisi työntekijää eri yksiköistä ja toiminnoista palkittiin vuoden 2003 työntekijöinä. Strategian edistämä kompetenssien kehitys Liiketoiminnan kannalta keskeisimpien osaamisalueiden kehittämiseen panostettiin toimintojen tehostamisohjelmasta huolimatta.

12 BasWare Oyj vuosikertomus (48) BasWaren hallintotapa (Corporate Governanace) BasWare Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskettavaa lainsäädäntöä. Yhtiökokous Yhtiökokous on BasWare Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen tai osakeyhtiölain perusteella mm. seuraavista asioista: tilinpäätöksen hyväksyminen vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten määrä ja nimitys tilintarkastajien valinta hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot yhtiöjärjestyksen muutokset Vuosi 2003 BasWaren varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen pykälän 13 mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen osakepääoman osalta ja korotti osakepääomaa rahastoannilla ylikurssirahastosta ja korottamalla osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa maksutta. Lisäksi valtuutettiin hallitus päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta osakepääoman korottamisesta enintään ,60 eurolla yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisella ja/tai optiooikeuksia antamalla. Hallitus Kokoonpano ja toimikausi BasWare-konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa BasWare Oyj:n hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen keskeiset toimintaperiaatteet ja tehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Yhtiön toiminnan kannalta laajakantoiset asiat käsitellään hallituksessa. Näihin kuuluvat muun muassa strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen sekä päättäminen yritysostoista, suurista investoinneista tai omaisuuden myynneistä. Hallituksen tehtävänä on siten mm.: päättää strategiasta vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti, investointisuunnitelma ja toimintapolitiikat käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vastuusitoumuksista päättää yritysostoista hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka vahvistaa konsernin raportointimenettelyt päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustusjärjestelmästä päättää konsernirakenne ja organisaatio laatia osinkopolitiikka ja vastata osakasarvon kehittymisestä nimittää yhtiön CEO, President ja muu ylin johto (Senior Vice Presidents) sekä päättää heidän palkka- ja muista eduistaan Kokoukset, palkkiot ja muut etuisuudet Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja jaettavat optio-oikeudet päättää yhtiökokous. Vuosi 2003 Varsinainen yhtiökokous valitsi 27. helmikuuta 2003 hallitukseen seitsemän jäsentä, joiden toimikausi päättyy yhtiökokoukseen 24. helmikuuta Viidellä hallituksen jäsenellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön ja heistä neljä omistaa jokainen yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, kun otetaan huomioon holhottavien omistus ja määräysvallassa olevien yhtiöiden omistukset. Varsinainen yhtiökokous päätti , että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioina kappaletta BasWaren optio-ohjelman Suomi II optio-oikeuksia (sarja A kpl, sarja B 3 000

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

VUOSI 2013 LYHYESTI SÄHKÖISEN VERKOSTUMISEN VUOSI

VUOSI 2013 LYHYESTI SÄHKÖISEN VERKOSTUMISEN VUOSI VUOSI 2013 LYHYESTI SÄHKÖISEN VERKOSTUMISEN VUOSI Vuoden 2013 lopussa Basware Commerce Network verkoston kautta liikkuvia transaktiota verkkolaskuja, ostomääräyksiä ja muita sähköisiä dokumentteja oli

Lisätiedot

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN

VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN VUOSI 2014 LYHYESTI UUTTA VIRTAA YRITYSTEN TALOUTEEN Vuonna 2014 Basware Commerce Network -verkoston kautta välitettiin yli 78 miljoonaa transaktiota - verkkolaskuja, tilauksia ja muita sähköisiä asiakirjoja,

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA

VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA VUOSIKERTOMUS 2012: KIIHTYVÄÄ GLOBAALIA KASVUA Sisällysluettelo Basware ja vuosi 2012 lyhyesti 4 Strategia vuoden 2015 loppuun 7 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ratkaisut & palvelut 12 Baswaren asiantuntijatyöyhteisö

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 008 V U O S I K E R T O M U S Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Tarja Sartolahti, Minna Varajärvi, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti,

Lisätiedot

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLTÖ Sisältö Tecnomen lyhyesti.............................. 3 Avainluvut.................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus........................ 5 Tecnomenin tuotelinjat..........................

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 TECNOMEN OYJ 2006

VUOSIKERTOMUS 2006 TECNOMEN OYJ 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sisältö 2 Tecnomen lyhyesti.............................. 3 Avainluvut.................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus........................ 5 Tecnomenin tuotelinjat..........................

Lisätiedot

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72.

Osingonmaksu. Hallitus on päättänyt ehdottaa. tilikaudelta 1.6. 31.12.2005 maksetaan. ulkona olevalta B-osakkeelta. Hallituksen. kokonaan sivulla 72. Vuosikertomus 2005 KONE Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2005 koostuu kolmesta osasta. Katsaus 2005 -osassa sivuilla 2 31 käsitellään KONEen toimintaa kalenterivuodelta 2005. Tilintarkastettu tilinpäätös jakautumisen

Lisätiedot

QPR on GPS:mme strategiamme toteuttamisessa ja tavoitteidemme saavuttamisessa. Toimitusjohtaja Patrick Cokelaere H. Familie Group

QPR on GPS:mme strategiamme toteuttamisessa ja tavoitteidemme saavuttamisessa. Toimitusjohtaja Patrick Cokelaere H. Familie Group Vuosikertomus 2008 Keräämme ja seuraamme QPR ScoreCardin avulla suoritustietoa toimipaikoiltamme kaikkialta Ranskasta. Nyt jokainen työntekijämme on kiinnostunut tavoitteiden saavuttamisesta. Johtaja Dominique

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

2007 VUOSIKERTOMUS M A R T E L A O Y J V U O S IK E R T O M U S 2 0 07 www.martela.fi

2007 VUOSIKERTOMUS M A R T E L A O Y J V U O S IK E R T O M U S 2 0 07 www.martela.fi 2007 VUOSIKERTOMUS Sisällys Martela lyhyesti............................ 3 Vuosi lyhyesti..............................3 Toimitusjohtajan katsaus........................4 Laatu ja ihmiset sen takana......................

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.solteq.com

Sisällysluettelo. www.solteq.com VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 1 2 Solteq yrityksenä 3 Vuosi 2005 lukuina 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kaupan tulosyksikkö 12 Teollisuus ja palvelut -tulosyksikkö 15 Hallinnointiperiaatteet 16 Hallitus,

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina, 16. päivänä maaliskuuta 2015 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere. Oikeus osallistua

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2014

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2014 2014 vuosikertomus MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus... 4 Strategia ja arvot... 7 Asiakkaat.... 8 Toimintaympäristön muutos... 8 Tarjooma... 8 Vastuullisuus

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005

Sisällysluettelo. 04 Se on asennekysymys. 05 Vaconin arvot. 07 Taajuusmuuttaja alentaa energiankulutusta. 08 Toimialan kehittyminen vuonna 2005 vuosikertomus 2005 1 2 Vacon on globaali asiakaslähtöinen ja dynaaminen taajuusmuuttajatoimittaja, jolla on määrätietoisen intohimoinen asenne tuotejohtajuuteen ja asiakaspalveluun. Sisällysluettelo 04

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 of 94. Vuosikertomus

Sisällysluettelo. 2 of 94. Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosi lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Corporate Governance 8 Johtoryhmä 13 Hallitus 16 Hallituksen toimintakertomus 19 Vuoden pörssitiedotteet 30 Tuloslaskelma (IFRS) 31 Tase (IFRS)

Lisätiedot