Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi A-FI Versio A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A"

Transkriptio

1 Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Malli TST Käyttäjien turvallisuusopas Suomi A-FI Versio A

2

3 Tekijänoikeudet Tavaramerkit Kodak, Kaikki oikeudet pidätetään. Osa dokumentaatiosta toimitetaan Portable Document Format (PDF) -muodossa. Käyttäjällä on oikeus tuottaa kopioita tästä PDF-tiedostosta sisäistä käyttöä varten. PDF-tiedostosta tuotettujen kopioiden on sisällettävä koko asiakirja. Kodak, Creo ja Trendsetter ovat Kodakin tavaramerkkejä. Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple, AppleShare, AppleTalk, imac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh ja TrueType ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome ja PANTONE MATCHING SYSTEM ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp ja PEARLsetter ovat Presstek, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. XEROX on XEROX CORPORATIONin tavaramerkki. FCC-yhteensopivuus REACH Tässä julkaisussa mainittu Kodak-laitteisto täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisille luokan A digitaalisille laitteille asetetut vaatimukset. Asuinalueella käytettäessä Kodak-laitteisto saattaa aiheuttaa radio- ja TV-vastaanotolle haitallisia häiriöitä, joiden takia käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin häiriöiden korjaamiseksi. Tietoja määräyksen (EY) 1907/2006 (REACH) artiklan 59(1) mukaisten aineiden käytöstä on osoitteessa Vahingonkorvausvastuun rajoitus Tuote, ohjelmisto ja palvelut toimitetaan sellaisenaan ja kuten saatavilla. Jollei sopimuksessa nimenomaan toisin mainita, Kodak ei anna mitään takuuta mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) virheettömyydestä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että jollei sopimuksessa nimenomaan toisin mainita, Kodak ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai esimerkiksi sopivista vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) liikevoiton, liikearvon, hyödyn tai tietojen menetyksistä tai muista aineettomista menetyksistä (vaikka Kodakille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuuksista), jotka aiheutuvat (i) tuotteen tai ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, (ii) ostettujen tuotteiden, tavaroiden, tietojen, ohjelmistojen tai palvelujen takia hankituista korvaavista tavaroista tai palveluista aiheutuvista kuluista, (iii) tuotteittesi, ohjelmistojesi tai tietojesi luvattomasta käytöstä tai muuttamisesta, (iv) kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä tai (v) mistä tahansa muusta tuotteeseen, ohjelmistoon tai palveluihin liittyvästä seikasta. Teksti ja kuvat ovat ainoastaan asioiden havainnollistamiseksi ja viitteiksi. Tietoja, joihin ne perustuvat, voidaan muuttaa. Kodak voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tehdä tähän julkaisuun muutoksia. Kodak ei ole vastuussa julkaisussa olevista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista, eikä se ole vastuussa tämän julkaisun käytöstä johtuvista satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) hyödyn menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muuttumisesta, viivästyksistä tai liikevoiton tai säästöjen menetyksestä. Korjattu

4

5 Sisältö 1 Johdanto turvallisuustietoihin...1 Lue tämä opas...1 Määritelmät...1 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat...2 Muut turvallisuustietojen lähteet...6 Turvallisuusilmoitusten tyypit Tulostimen turvallinen käyttö Tulostimen turvallinen ylläpito Turvaominaisuudet...15 Turvalukitusjärjestelmä...15 Virta-/hätäpysäytyskytkin...19 Hätäpysäytyspainikkeet...21 Poistopöydän turvaominaisuudet Vaarat Laseriin liittyvät vaarat Mekaaniset vaarat...29 Sähköiset vaarat...33

6 vi Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Käyttäjien turvallisuusopas

7 1 Johdanto turvallisuustietoihin Lue tämä opas Käyttäjän on luettava tämä turvallisuusopas, ymmärrettävä turvallisuutta koskeva terminologia ja osattava etsiä lisää turvallisuustietoja muista lähteistä ennen Kodak Trendsetter - levytulostimen tai -filmivalottimen (jota kutsutaan jäljempänä tässä oppaassa "tulostimeksi") käytön aloittamista. Lue tämä turvallisuusopas ennen kuin käytät tulostinta tai teet mitään sen ylläpitotoimenpiteitä. Tämän oppaan on oltava kaikkien tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla. Määritelmät VAROITUS: Jos tämän oppaan sisältämiä ohjeita ei lueta, ymmärretä ja noudateta, seurauksena voi olla laitteen väärä toiminta ja vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tutustu laitteen turvallisuustarroihin. Tarroissa on tulostimen käyttöön ja ylläpitoon liittyviä tärkeitä turvallisuustietoja. Jos tarrat eivät sisällä turvallisuustietoja työpaikallasi käytetyllä kielellä, kysy valtuutetulta huoltoedustajalta, onko tarroja saatavissa kyseisellä kielellä. Kodakin tulostimissa on turvaominaisuuksia, jotka vähentävät tulostimiin liittyvien vaaratekijöiden aiheuttamien vahinkojen riskiä. Tällaisia vaaratekijöitä ovat: Lasersäteily Liikkuvat mekaaniset osat Vaarallinen jännite ja vaaralliset sähköosat Tässä oppaassa kuvataan nämä vaaratekijät, esitetään niiden mahdolliset esiintymispaikat ja kerrotaan turvaominaisuuksista, jotka vähentävät niistä aiheutuvien vahinkojen riskiä. Lisäksi opas ohjaa tulostimen käyttäjää noudattamaan menettelytapoja, jotka edistävät turvallista tulostusmateriaalin käsittelyä ja tulostimen ylläpitoa. Tämän asiakirjan lukeminen edellyttää tiettyjen termien merkityksen ymmärtämistä. Valtuutettu huoltoedustaja Valtuutettu huoltoedustaja on henkilö, jonka Kodak on hyväksynyt suorittamaan huoltotoimenpiteitä. Valtuutetut huoltoedustajat on koulutettu käsittelemään ja säätämään tulostimen laserjärjestelmää

8 2 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin sekä mekaanisia ja sähköisiä järjestelmiä oikeiden toimintatapojen mukaisesti. Luukku Luukku on tulostimen ulkopinnan saranoitu osa. Luukkuja avataan ja suljetaan osana laitteen päivittäistä käyttöä. Luukku on pystysuuntainen ja voidaan avata ilman työkaluja. Automaattisella latauksella varustetuissa Trendsetter-tulostimissa on levylokeron luukku, jonka käyttäjät joutuvat avaamaan levypinojen lataamiseksi levylokeroon. Käyttäjä Käyttäjä on henkilö, jonka ensisijaisena tehtävänä on tulostusmateriaalin (alumiinilevyt levytulostimissa ja lämpötulostusfilmit filmivalottimissa) lataaminen tulostimeen ja valotusprosessin käynnistäminen. Eräissä tapauksissa (tulostimen tyypistä ja sen lisävarusteista riippuen) käyttäjät myös poistavat valotetun materiaalin tulostimesta. Käyttäjät voivat poistaa kiinni juuttuneen tai rummulta pudonneen tulostusmateriaalin tulostimen sisältä ja suorittaa myös eräitä ylläpitotoimia sellaisissa tulostimen osissa, joihin heillä on sallittu pääsy. Käyttäjän avaustyökalu Lattapäinen ruuvimeisseli Paneeli Paneeli on laaja tulostimen ulko- tai sisäpinnan osa. Käyttäjä voi avata tai irrottaa tulostimen etupaneelit ja oikeanpuoleisen sivupaneelin ylläpitotoimia tai virheiden korjaamista varten. Käyttäjä kiinnittää nämä paneelit takaisin paikoilleen lattapäisen ruuvimeisselin avulla tai käsin. Koneen muut paneelit saa avata vain huoltoedustaja. Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat Trendsetter-tulostimet on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisesti tunnustettujen turvallisuusstandardien mukaan lasersäteilyn sekä mekaanisten ja sähköisten vaaratekijöiden aiheuttaman hengenvaaran ja vakavan loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi. Trendsetter-tulostimet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

9 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat 3 Luokan 1 lasertuote Yhdysvaltain liittovaltion määräysten (21 CFR ) ja CDRH:n (Center for Devices and Radiological Health) määräysten mukaan. Luokan 1 lasertuote standardin EN , Lasertuotteiden turvallisuus CSA Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 UL Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 EN Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 EN Koneturvallisuus, Koneiden sähkölaitteisto Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY Konedirektiivi 98/37/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EMC-direktiivi 2004/108/EY Luokan A tuote Yhdysvaltain telehallintaviraston FCC:n (Federal Communications Commission) määräysten osan 15 mukaan Melupäästöt ilmaan: korkeintaan 76 db(a) Käyttöympäristön lämpötila: korkeintaan 30 C Tulostimen arvokilpitarra Arvokilpitarrassa on monia tulostimen vaatimustenmukaisuutta koskevia merkintöjä sekä tulostimen sarjanumero. Tarra sijaitsee tulostimen takana virtakytkimen vieressä. Kuva 1: Trendsetter-tulostimen arvokilpitarra

10 4 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin Arvokilpitarran käännös: Malli Sarjanumero Valmistuspäivämäärä: vuosi/kuukausi/päivä Täydelliset sähkötiedot voltteina, hertseinä ja ampeereina Vaatimustenmukaisuuden osoittavat merkit rekisterinumeroineen Kodak Graphic Communications Canada Company 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1 Valmistettu Kiinassa Kuva 2: Trendsetter UHR -tulostimen arvokilpitarra Kuva 3: Arvokilpitarran sijainti tulostimen takana Tulostimen vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat Nämä tarrat osoittavat, että tulostin täyttää Yhdysvaltain telehallintaviraston FCC:n (Federal Communications Commission) sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeaineviraston alaisen laitteita ja niiden säteilyturvallisuutta valvovan CDRH-keskuksen (Center for Devices and Radiological Health) vaatimukset. Ne sijaitsevat tulostimen oikealla puolella olevan paneelin takana.

11 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat 5 FCC-tarran käännös: Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat saada sen toimimaan epätoivotulla tavalla. Kuva 4: FCC-tarra CDRH-tarran käännös: Tätä tuote on valmistettu täyttämään tai ylittämään suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu lasertuotteille Yhdysvaltain vuonna 1968 säädetyn työsuojelulain kohdissa 21CFR ja 21CFR Kuva 5: CDRH-tarra Kuva 6: FCC- ja CDRH-tarrojen sijainti oikeanpuoleisen sivupaneelin takana

12 6 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin Muut turvallisuustietojen lähteet Turvallisuusilmoitusten tyypit Tässä asiakirjassa esitetyt turvallisuustiedot koskevat vain Trendsetter-tulostimien ja niiden lisävarusteiden käyttöä ja ylläpitoa. Jos sinulla on muita tulostimen turvalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan. Muiden Kodakin ja kolmansien osapuolten tuotteiden turvallisuustiedot on esitetty kyseisten tuotteiden valmistajien toimittamissa ohjeissa. Painotyön valmisteluympäristön täydelliset turvallisuusohjeet saat työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta. Sivustolta on saatavissa Kodak-tuotteita koskevia asiakirjoja, tietoja koulutuskursseista, ladattavaa sisältöä sekä huollon ja käyttötuen yhteystiedot. Sivustolta löytyvät myös tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT:t) linkit. Määräystenmukaisuutta koskevat tiedot sekä tämän asiakirjan päivitetyt ja eri kielille käännetyt versiot löytyvät Kodak ecentral - internetportaalista osoitteesta https://ecentral.kodak.com/. Ilmoitukset, joissa on turvallisuussymboli ja merkkisana VAARA, VAROITUS tai HUOMIO, antavat tärkeitä turvallisuustietoja. Ilmoitukset, joissa on merkkisana HUOMAUTUS, varoittavat tulostimen vaurioitumisen vaarasta. VAARA: Osoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. MUISTUTUS: Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa tulostumisen vaurioitumiseen, jos sitä ei vältetä.

13 2 Tulostimen turvallinen käyttö Noudata kaikkia turvallisuusilmoituksia ja tulostimen käytön ja ongelmien ratkaisun turvallisia toimintatapoja. Varmista, että tämä turvallisuusopas on kaikkien tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla. Turvallisuusilmoitukset ja turvalliset toimintatavat esitetään laitteen ohjausohjelman Ohje-valikosta avattavissa ohjeen aiheissa sekä kuvitetussa viiteoppaassa. Tulostimen normaalikäytön (tulostusmateriaalin lataamisen, valottamisen ja poistamisen) aikana kaikkien paneelien on oltava suljettuina ja lukittuina, jotta käyttäjien altistuminen lasersäteilylle tai liikkuville osille vältetään. Kuva 7: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja poisto Kuva 8: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja automaattinen poisto

14 8 Luku 2 Tulostimen turvallinen käyttö Kuva 9: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on automaattinen lataus ja poisto Automaattisella latauksella varustetun tulostimen normaalikäytön aikana voidaan avata ja sulkea levylokeron luukku levyjen lataamiseksi. Kuva 10: Levylokeron luukun avaaminen levyjen lataamiseksi normaalikäytön aikana Tulostimen ongelman ratkaisemisen yhteydessä sinua saatetaan neuvoa avaamaan tulostimen kaksi etupaneelia seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi: Kiinni juuttuneen tai rummulta pudonneen tulostusmateriaalin poisto Takareunan pidikkeiden asettaminen takaisin rummulle (eli pysäköintiasentoon) Kuva 11: Etupaneelien avaaminen

15 9 VAROITUS: Tunnista tulostimen mahdollisesti liikkuvat osat käytönaikaisen ohjeen, kuvitetun viiteoppaan ja tulostimessa olevien tarrojen avulla. Älä yritä käsitellä osia, jotka liikkuvat. Kun avaat tulostimen paneeleita ylläpitotoimien suorittamista tai ongelman ratkaisemista varten, pysäytä tulostimen mekaaninen toiminta käytönaikaisessa ohjeessa tai kuvitetussa viiteoppaassa annettujen ohjeiden mukaan ja pidä kätesi loitolla liikkuvista osista, kunnes rumpu on pysähtynyt täysin. Tulostimen liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Varmista ennen tulostimen luo menoa, että päälläsi ei ole mitään, mikä voisi jäädä kiinni tulostimen liikkuviin osiin. Riisu solmio tai korut, kääri pitkät hihat ja sido pitkät hiukset kiinni. Tulostimen liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. MUISTUTUS: Älä kurota poistopöydän turvasuojusten toiselle puolelle, kun poistopöytä liikkuu tai kun kuulet piippaavan äänen, joka varoittaa poistopöydän liikkeestä. Poistopöytään liittyvät mekaaniset vaaratekijät voivat johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. Levyjen turvallinen käsittely MUISTUTUS: Käytä levyjä käsitellessäsi suojakäsineitä käsien suojaamiseksi levyjen teräviltä reunoilta ja kulmilta. Suojakäsineiden käyttämättömyys voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. MUISTUTUS: Käytä ergonomisia nostotekniikoita, kun lataat levypinoja tulostimeen. Väärät nostotekniikat voivat johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. Pyydä työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta tietoja raskaiden esineiden oikeista nostomenetelmistä. Magneettipidikkeiden turvallinen käsittely VAROITUS: Jos sinulla on implantoitu sydämentahdistin tai rytmihäiriötahdistin (AICD), pidä aina rummulla olevat levyn takareunan magneettipidikkeet vähintään 7 cm:n päässä implantoidusta laitteesta, erityisesti silloin kun pidät pidikkeitä kädessäsi asettaaksesi ne uudelleen rummulle. Altistuminen voimakkaalle magneettikentälle voi siirtää nämä laitteet normaalista toimintatilasta diagnostiseen tilaan, joka voi olla pitkäaikaisena vaarallinen. Pyydä lisätietoja lääkäriltäsi ja/tai implantoidun laitteen valmistajalta. Kuva 12: Sydämentahdistinta koskeva varoitustarra

16 10 Luku 2 Tulostimen turvallinen käyttö Kuva 13: Sydämentahdistinta koskevien varoitustarrojen sijainti takareunan pidikkeissä MUISTUTUS: Kun käsittelet takareunan magneettipidikkeitä, käytä suojakäsineitä ja varo sormien laittamista pidikkeiden ja rummun pinnan väliin. Muussa tapauksessa suojaamattomat sormet voivat jäädä puristuksiin takareunan pidikkeiden ja rummun väliin, mistä on seurauksena lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Päästöt ilmaan Levytulostinjärjestelmä saattaa vaatia suodatusyksikön käytettävän tulostusmateriaalin tyypistä riippuen. Trendsetter-levytylostimien emulsiopölyn poistokomponentti on Universal Debris Removal Cabinet (UDRC) -kaappi, joka vetää tulostuksen aikana ilmaan pääsevät pölypäästöt sisäänsä, missä ne jäävät suodattimeen. VAROITUS: Hiukkaspäästöt, joita ei ole suodatettu asianmukaisesti, voivat vaarantaa terveyden. Saat luettelon käytössäsi olevan tulostusmateriaalin ilmapäästöistä valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta (KTT) tai ottamalla suoraan yhteyttä valmistajaan tai jakelijaan. VAROITUS: Älä käytä emulsiopölyn poistosuodatinta, jonka suodatintiiviste on vaurioitunut. Älä myöskään yritä valottaa tulostusmateriaalia, jos suodatin on kulunut loppuun. Jos näitä varoituksia ei huomioida, tulostimen päästöt ilmaan voivat ylittää soveltuvien määräysten mukaiset rajat ja aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia, pahoinvointia, loukkaantumisen ja/tai vamman. VAROITUS: Käytä vain hyväksyttyjä tulostusmateriaaleja. Sopimattomien tulostusmateriaalien käyttö voi altistaa sinut myrkyllisille kaasupäästöille, jotka ylittävät soveltuvien määräysten mukaiset rajat. Tämä voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia, pahoinvointia, loukkaantumisen ja/tai vamman.

17 3 Tulostimen turvallinen ylläpito Ylläpitotoimet, jotka tulostimen käyttäjä voi suorittaa turvallisesti, selostetaan laitteen ohjausohjelman Ohje-valikosta avattavissa ohjeen aiheissa sekä kuvitetussa viiteoppaassa. Käyttäjä voi suorittaa turvallisesti seuraavat ylläpitotoimet: Ulkopintojen puhdistaminen, myös materiaalin syöttöalueella Reunantunnistusliuskan puhdistaminen Levytelan puhdistaminen Paineilmasyötön suodattimien vaihtaminen Ilmanottoaukon suodattimen vaihtaminen Emulsiopölyn poistosuodattimen vaihtaminen Dupont Mylar -kalvoliuskan vaihtaminen eräissä automaattisella latauksella varustetuissa tulostimissa UDRC-kaapin hiukkassuodattimen vaihtaminen Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja voi suorittaa muut ylläpitotoimet ja kaikki huoltotoimenpiteet. Eräiden ylläpitotoimien yhteydessä neuvotaan avaamaan tulostimen kaksi etupaneelia (reunantunnistusliuskan ja levytelan puhdistamiseksi) tai irrottamaan tulostimen oikeanpuoleinen sivupaneeli (ilmanottoaukon suodattimen vaihtamiseksi). Noudata kyseisten ylläpitotoimien yhteydessä annettuja ohjeita paneelien avaamiseksi turvallisesti. Kuva 14: Paneelit, jotka käyttäjä voi avata tai irrottaa turvallisesti Etupaneelit Oikeanpuoleinen etupaneeli on kiinnitetty solenoidilukolla, joka voidaan avata kahdella eri tavalla: Print Console -ohjelman Avaa lukitus -toiminnolla. Jos töitä on parhaillaan valotettavana, kun napsautat Avaa lukitus, ohjelma

18 12 Luku 3 Tulostimen turvallinen ylläpito näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko peruuttaa työt ennen kuin ohjelma lähettää lukituksen avauskomennon. Jos rumpu liikkuu, kun napsautat Avaa lukitus, solenoidilukkoa ei tavallisesti avata ennen kuin rumpu pysähtyy täysin. Tulostimen takana olevalla virta-/hätäpysäytyskytkimellä. Solenoidilukko avautuu heti, kun kytkin käännetään off-asentoon ja tulostimen virransyöttö katkeaa. Jos rumpu liikkuu, kun katkaiset tulostimen virran, rummun pyöriminen lakkaa tavallisesti viiden sekunnin kuluessa lukon avautumisesta. Odota viisi sekuntia ennen kuin avaat oikeanpuoleisen etupaneelin. Kun lukko on avautunut, voit avata ensin oikeanpuoleisen ja sitten vasemmanpuoleisen etupaneelin. Jos huomaat etupaneelien avaamisen jälkeen mitä tahansa mekaanisia liikkeitä, tulostin on korjattava. Pidä kädet loitolla liikkuvista osista. Käännä kierrettävä virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon ja lukitse se riippulukolla. Sulje etupaneelit. Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan. Kun suljet etupaneelit (sulje ensin vasemmanpuoleinen ja sitten oikeanpuoleinen etupaneeli), solenoidilukko lukittuu uudelleen. Tulostin ei toimi ennen kuin kaikki paneelit on suljettu ja lukittu. Oikeanpuoleinen sivupaneeli Voit irrottaa oikeanpuoleisen sivupaneelin löysäämällä (lattapäisellä ruuvimeisselillä vastapäivään kiertäen) kiinnikkeet, jotka kiinnittävät paneelin tulostimeen. Jos paneeli irrotetaan tulostimen ollessa toiminnassa ja ennen turvalukitusjärjestelmän aktivoitumista, paneelin takana oleva metallisuojus vähentää lasersäteilylle tai liikkuville osille altistumisen riskiä. Kuva 15: Metallisuojus oikeanpuoleisen sivupaneelin takana VAARA: Älä tee tulostimeen valtuuttamattomia korjauksia tai muutoksia. Paneelien valtuuttamaton irrottaminen ja tulostimen valtuuttamattomat

19 13 korjaukset tai muutokset voivat altistaa näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle, liikkuville mekaanisille osille ja/tai sähköiskuille, jolloin seurauksena on kuolema tai vakava loukkaantuminen. VAARA: Älä irrota vain huollon käyttöön tarkoitettuja paneeleita. Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja voi käsitellä näiden paneelien suojaamia tulostimen osia turvallisesti. Paneelien valtuuttamaton irrottaminen voi altistaa näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille, jolloin seurauksena on kuolema tai vakava loukkaantuminen. VAARA: Älä irrota mitään tulostimen suojuksia, joissa on vaarallisen jännitteen tarra. Tällaisilla tulostimen alueilla on korkeajännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavan sähköiskun. VAROITUS: Älä päästä vettä tai muita nesteitä virtaamaan vapaasti tulostimen sisään. Se voisi johtaa sähköiskuun ja vakavaan loukkaantumiseen. VAROITUS: Älä käytä paineilmasuodattimien runkojen puhdistamiseen kemiallisia liuottimia tai syövyttäviä puhdistusliuoksia. Se voisi aiheuttaa halkeamia tai säröjä muoviosiin. Jos vaurioitunut muoviosa altistuu korkealle ilmanpaineelle, se saattaa haljeta ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

20 14 Luku 3 Tulostimen turvallinen ylläpito

21 4 Turvaominaisuudet Turvalukitusjärjestelmä Kaikissa tulostimissa on turvaominaisuuksia, jotka vähentävät lasersäteilyn sekä mekaanisten ja sähköisten vaaratekijöiden aiheuttamien tapaturmien riskiä. Näitä ominaisuuksia ovat mm. turvalukitusjärjestelmä, virta-/hätäpysäytyskytkin ja hätäpysäytyspainikkeet. Tulostimen lisävarusteissa (esimerkiksi komponenteissa, jotka lisäävät tulostimeen automaattisen lataus- tai poistotoiminnon) voi olla ylimääräisiä integroituja turvaominaisuuksia. Kaikki Trendsetter-tulostimet on varustettu turvalukitusjärjestelmällä, joka vähentää vaaratekijöille altistumisen mahdollisuutta avaamalla tulostimen paneelien lukituksen ainoastaan silloin, kun niiden takana olevien osien käsitteleminen on turvallista. Tärkeää: Turvalukitusjärjestelmä on kriittisen tärkeä turvaominaisuus. Järjestelmän peukaloiminen millä tahansa tavalla vaarantaa peukaloijan oman ja muiden tulostimen läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuuden. Trendsetter-tulostimissa käytetään erilaisia lukituksia seuraavien vaaratekijöiden aiheuttaman tapaturmariskin vähentämiseksi: Kirjoituslaseriin (näkymätön lasersäde, joka valottaa tulostusmateriaalin) liittyvät vaarat Kohdistuslaseriin (näkyvä lasersäde, joka pitää kirjoituslaserin kohdistettuna tulostusmateriaaliin valotuksen aikana) liittyvät vaarat Mekaaniset (liikkuviin osiin, kuten rumpuun ja telaan liittyvät) vaarat Jos lukittu paneeli avataan tai irrotetaan tulostimen toiminnan aikana, tulostin katkaisee laserin virransyötön ja pysäyttää kaikki mekaaniset liikkeet. Tulostimen ohjausohjelma saattaa näyttää ongelmasta ilmoittavan viestin. Tulostinta ei voida käyttää ennen kaikkien paneelien sulkemista ja lukitsemista. Jos lukitun levylokeron luukku avataan levyjen lataamiseksi automaattisella latauksella varustettuun tulostimeen, tulostin jatkaa valottamista, mutta poimintalaite ei liiku ennen kuin luukku suljetaan jälleen.

22 16 Luku 4 Turvaominaisuudet Kuva 16: Laserin lukitun suojapaneelin tarra Kuva 17: Lukituskytkimien sijainti etupaneelien takana Kuva 18: Lukituskytkimen sijainti oikeanpuoleisen sivupaneelin takana

23 Turvalukitusjärjestelmä 17 Kuva 19: Poimintalaitteen liikkeestä aiheutuvien tapaturmien riskiä vähentävän lukituskytkimen sijainti VAARA: Älä peukaloi luukkujen tai paneelien turvalukitusjärjestelmää. Älä yritä avata tai irrottaa tulostimen paneeleita, kun tulostin valottaa tulostusmateriaalia. Älä yritä käyttää tulostinta, jos jokin sen paneeli on auki. Älä yritä käyttää tulostinta, jos tulostimen ohjausohjelma näyttää laserin turvalukitusjärjestelmää koskevan varoitusviestin. (Tämä ohje koskee ainoastaan paneelien turvalukituksiin liittyviä viestejä. Se ei koske viestejä, jotka liittyvät poimintalaitteen turvalukitukseen.) Turvalukitusjärjestelmän peukalointi voi altistaa lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Kun avaat tulostimen paneeleita, odota hetki ennen työskentelyn aloittamista tulostimen sisällä. Paneelin avaamisen jälkeen saattaa kulua kaksi sekuntia ennen kuin turvalukitusjärjestelmä katkaisee kokonaan laserlähteiden virran ja jopa viisi sekuntia ennen kuin järjestelmä pysäyttää tulostimen kaikki mekaaniset liikkeet. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Jos epäilet, että turvalukitusjärjestelmä ei katkaise laserlähteiden virtaa ja/tai pysäytä tulostimen mekaanisia liikkeitä luukun tai paneelin avaamisen yhteydessä, käytä hätäpysäytyspainiketta tai virta-/hätäpysäytyskytkintä tulostimen virran katkaisemiseen. Lukitse virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon riippulukolla. Älä jatka tulostimen käyttöä ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on hyväksynyt sen käyttökuntoiseksi. Turvalukitusjärjestelmän vika voi altistaa käyttäjän lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat

24 18 Luku 4 Turvaominaisuudet voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tulostimen takana, virta-/hätäpysäytyskytkimen läheisyydessä on tarra, joka osoittaa turvalukituksen ohituskytkimen sijainnin. Tämä kytkin aktivoidaan avaimella, jonka käyttö on sallittua vain huoltoedustajille. Avain ei saa koskaan olla tulostimen käyttäjien hallussa, eivätkä he saa yrittää kytkimen aktivointia. Turvalukituksen ohitusta koskevan tarran käännös: Vaara! Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa ohittaa turvalukituksen. (Katso huolto-ohjeita) Lukituksen ohitus Normaali toiminta Kuva 20: Turvalukituksen ohitusta koskeva tarra Kuva 21: Turvalukituksen ohitusta koskevan tarran sijainti VAARA: Turvalukituksen ohitustyökalun, kuten turvalukituksen ohituskytkimen (SIO), valtuuttamaton käyttö voi altistaa lasersäteilylle, liikkuville mekaanisille osille ja/tai sähköiskuille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa

25 Virta-/hätäpysäytyskytkin 19 Virta-/hätäpysäytyskytkin vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Virta-/hätäpysäytyskytkimellä katkaistaan tulostimen virransyöttö. Virta-/hätäpysäytyskytkin on punainen kiertokytkin, jolla on keltainen tausta. Se sijaitsee tulostimen ulkopuolella takana. Kytkin voidaan lukita off-asentoon riippulukolla, kun suoritetaan toimenpiteitä, jotka vaativat kytkimen lukitsemista. Kuva 22: Virta-/hätäpysäytyskytkin ja aukko riippulukkoa varten Kuva 23: Virta-/hätäpysäytyskytkimen sijainti tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja poisto

26 20 Luku 4 Turvaominaisuudet Kuva 24: Virta-/hätäpysäytyskytkimen sijainti tulostimessa, jossa on poistopöytä Säännöllinen käyttö Virta-/hätäpysäytyskytkimellä katkaistaan tulostimen virransyöttö, jotta tulostimen ylläpitotoimet voidaan tehdä ja kiinni juuttunut tulostusmateriaali poistaa turvallisesti. Kun jonkin ylläpitotoimen suorittamista varten neuvotaan katkaisemaan tulostimen virransyöttö, käännä virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon ja lukitse se riippulukolla. Riippulukon avulla vältetään vaara, että toinen henkilö kytkee tulostimen virran päälle, kun olet suorittamassa ylläpitotoimia tai ratkaisemassa ongelmaa. Kun olet suorittanut vaaditun toimenpiteen, käännä virtakytkin takaisin on-asentoon. Käyttö hätätilanteessa Voit käyttää kytkintä hätäpysäytysmekanismina, jos et ylety hätäpysäytyspainikkeeseen. Jos tulostimen hätäpysäytys on välttämätön, yritä ensin käyttää hätäpysäytyspainiketta. Jos hätäpysäytyspainiketta ei ole mahdollista käyttää, käännä virtakytkin vastapäivään off-asentoon.

27 Hätäpysäytyspainikkeet 21 Hätäpysäytyspainikkeet Hätäpysäytyspainikkeet pysäyttävät tulostimen laserin toiminnan ja mekaaniset liikkeet. Kuva 25: Laserin toiminnan ja mekaanisten liikkeiden pysäyttäminen hätäpysäytyspainikkeella Hätäpysäytyspainikkeen painaminen ei katkaise tulostimen virransyöttöä. Siten voit jatkaa Print Console -ohjelman käyttöä ongelman ratkaisemista koskevien tietojen etsimiseen. Jos hätäpysäytyspainiketta painetaan, se on palautettava alkutilaan, jotta tulostin voi palata normaalitoimintaan. Palauta painike alkutilaan seuraavalla tavalla: kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se ponnahtaa ylös, valitse Nollaus-toiminto Print Console -ohjelmasta ja noudata Print Consolen virheviesteissä annettuja korjausohjeita. Hätäpysäytyspainikkeet sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Tulostimen ulkopuolella latausalueen vasemmalla puolella Tulostimen sisällä etupaneelien takana Kuva 26: Sisäisen hätäpysäytyspainikkeen sijainti VAROITUS: Oleta, että laseriin liittyvät vaaratekijät ja mekaaniset vaaratekijät voivat jatkua vielä muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun hätäpysäytyspainiketta on painettu. Muista myös, että tulostimen virta on edelleen kytkettynä. Kun hätäpysäytysmekanismi on aktivoitu, liikkuvien osien täydelliseen pysähtymiseen saattaa kulua viisi sekuntia. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Pidä mielessä, että toimintahäiriö voi käynnistää tulostimen mekaaniset liikkeet odottamatta, vaikka hätäpysäytysmekanismi on aktivoitu. Jos näin käy, katkaise tulostimen virta ja jatka tulostimen käyttöä vasta sitten, kun se on korjattu. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant ABB Robotics Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant Trace back information: Workspace R13-1 version a13 Checked in 2013-04-15 Skribenta version 4.0.014 Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant M2004 Asiakirjan tunnus:

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas

Phaser 3300MFP. Monitoimilaite. Phaser 3300MFP. Käyttöopas Phaser 3300MFP Monitoimilaite Phaser 3300MFP Käyttöopas 2008 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille

KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW. Brother-laserkirjoitin. Tietoa näkövammaisille Brother-laserkirjoitin KÄYTTÖOPAS HL-5270DN HL-5280DW Tietoa näkövammaisille Tämä käyttöopas voidaan lukea Screen Reader -ohjelmistolla, joka muuttaa tekstin puheeksi. Kirjoitinta voidaan käyttää vasta,

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

G9 / G9 PowerSet. Käyttöohje

G9 / G9 PowerSet. Käyttöohje G9 / G9 PowerSet Käyttöohje SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. SCALA RIDER G9 :n lataaminen... 4 3. CARDO COMMUNITY -WEBSIVUT JA ONE+8 -PUHEYHTEYS... 5 4. KÄYTTÖÖNOTTO... 5 4.1 scala rider G9:n ASENNUS KYPÄRÄÄN..................

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy

Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy 1.1. painos FI Käyttöohje Nokia DC-50 kannettava langaton latauslevy Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Tietoja lisälaitteesta 4 Näppäimet ja osat 5

Lisätiedot

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Käyttöopas Windows 95- ja Windows 98 -käyttöjärjestelmiin Versio: tammikuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen

Lisätiedot

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI

LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI Pikakäyttöopas 604P17518 LISÄÄ TUOTTAVUUTTASI käyttämällä hyväksesi tämän koneen kaikkia ominaisuuksia. Koneen mukana on toimitettu Käyttöopastus-CD, joka sisältää opetusohjelmia ja interaktiivista opastusta

Lisätiedot