Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi A-FI Versio A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A"

Transkriptio

1 Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Malli TST Käyttäjien turvallisuusopas Suomi A-FI Versio A

2

3 Tekijänoikeudet Tavaramerkit Kodak, Kaikki oikeudet pidätetään. Osa dokumentaatiosta toimitetaan Portable Document Format (PDF) -muodossa. Käyttäjällä on oikeus tuottaa kopioita tästä PDF-tiedostosta sisäistä käyttöä varten. PDF-tiedostosta tuotettujen kopioiden on sisällettävä koko asiakirja. Kodak, Creo ja Trendsetter ovat Kodakin tavaramerkkejä. Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple, AppleShare, AppleTalk, imac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh ja TrueType ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome ja PANTONE MATCHING SYSTEM ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp ja PEARLsetter ovat Presstek, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. XEROX on XEROX CORPORATIONin tavaramerkki. FCC-yhteensopivuus REACH Tässä julkaisussa mainittu Kodak-laitteisto täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisille luokan A digitaalisille laitteille asetetut vaatimukset. Asuinalueella käytettäessä Kodak-laitteisto saattaa aiheuttaa radio- ja TV-vastaanotolle haitallisia häiriöitä, joiden takia käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin häiriöiden korjaamiseksi. Tietoja määräyksen (EY) 1907/2006 (REACH) artiklan 59(1) mukaisten aineiden käytöstä on osoitteessa Vahingonkorvausvastuun rajoitus Tuote, ohjelmisto ja palvelut toimitetaan sellaisenaan ja kuten saatavilla. Jollei sopimuksessa nimenomaan toisin mainita, Kodak ei anna mitään takuuta mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) virheettömyydestä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että jollei sopimuksessa nimenomaan toisin mainita, Kodak ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai esimerkiksi sopivista vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) liikevoiton, liikearvon, hyödyn tai tietojen menetyksistä tai muista aineettomista menetyksistä (vaikka Kodakille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuuksista), jotka aiheutuvat (i) tuotteen tai ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, (ii) ostettujen tuotteiden, tavaroiden, tietojen, ohjelmistojen tai palvelujen takia hankituista korvaavista tavaroista tai palveluista aiheutuvista kuluista, (iii) tuotteittesi, ohjelmistojesi tai tietojesi luvattomasta käytöstä tai muuttamisesta, (iv) kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä tai (v) mistä tahansa muusta tuotteeseen, ohjelmistoon tai palveluihin liittyvästä seikasta. Teksti ja kuvat ovat ainoastaan asioiden havainnollistamiseksi ja viitteiksi. Tietoja, joihin ne perustuvat, voidaan muuttaa. Kodak voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tehdä tähän julkaisuun muutoksia. Kodak ei ole vastuussa julkaisussa olevista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista, eikä se ole vastuussa tämän julkaisun käytöstä johtuvista satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) hyödyn menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muuttumisesta, viivästyksistä tai liikevoiton tai säästöjen menetyksestä. Korjattu

4

5 Sisältö 1 Johdanto turvallisuustietoihin...1 Lue tämä opas...1 Määritelmät...1 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat...2 Muut turvallisuustietojen lähteet...6 Turvallisuusilmoitusten tyypit Tulostimen turvallinen käyttö Tulostimen turvallinen ylläpito Turvaominaisuudet...15 Turvalukitusjärjestelmä...15 Virta-/hätäpysäytyskytkin...19 Hätäpysäytyspainikkeet...21 Poistopöydän turvaominaisuudet Vaarat Laseriin liittyvät vaarat Mekaaniset vaarat...29 Sähköiset vaarat...33

6 vi Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Käyttäjien turvallisuusopas

7 1 Johdanto turvallisuustietoihin Lue tämä opas Käyttäjän on luettava tämä turvallisuusopas, ymmärrettävä turvallisuutta koskeva terminologia ja osattava etsiä lisää turvallisuustietoja muista lähteistä ennen Kodak Trendsetter - levytulostimen tai -filmivalottimen (jota kutsutaan jäljempänä tässä oppaassa "tulostimeksi") käytön aloittamista. Lue tämä turvallisuusopas ennen kuin käytät tulostinta tai teet mitään sen ylläpitotoimenpiteitä. Tämän oppaan on oltava kaikkien tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla. Määritelmät VAROITUS: Jos tämän oppaan sisältämiä ohjeita ei lueta, ymmärretä ja noudateta, seurauksena voi olla laitteen väärä toiminta ja vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tutustu laitteen turvallisuustarroihin. Tarroissa on tulostimen käyttöön ja ylläpitoon liittyviä tärkeitä turvallisuustietoja. Jos tarrat eivät sisällä turvallisuustietoja työpaikallasi käytetyllä kielellä, kysy valtuutetulta huoltoedustajalta, onko tarroja saatavissa kyseisellä kielellä. Kodakin tulostimissa on turvaominaisuuksia, jotka vähentävät tulostimiin liittyvien vaaratekijöiden aiheuttamien vahinkojen riskiä. Tällaisia vaaratekijöitä ovat: Lasersäteily Liikkuvat mekaaniset osat Vaarallinen jännite ja vaaralliset sähköosat Tässä oppaassa kuvataan nämä vaaratekijät, esitetään niiden mahdolliset esiintymispaikat ja kerrotaan turvaominaisuuksista, jotka vähentävät niistä aiheutuvien vahinkojen riskiä. Lisäksi opas ohjaa tulostimen käyttäjää noudattamaan menettelytapoja, jotka edistävät turvallista tulostusmateriaalin käsittelyä ja tulostimen ylläpitoa. Tämän asiakirjan lukeminen edellyttää tiettyjen termien merkityksen ymmärtämistä. Valtuutettu huoltoedustaja Valtuutettu huoltoedustaja on henkilö, jonka Kodak on hyväksynyt suorittamaan huoltotoimenpiteitä. Valtuutetut huoltoedustajat on koulutettu käsittelemään ja säätämään tulostimen laserjärjestelmää

8 2 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin sekä mekaanisia ja sähköisiä järjestelmiä oikeiden toimintatapojen mukaisesti. Luukku Luukku on tulostimen ulkopinnan saranoitu osa. Luukkuja avataan ja suljetaan osana laitteen päivittäistä käyttöä. Luukku on pystysuuntainen ja voidaan avata ilman työkaluja. Automaattisella latauksella varustetuissa Trendsetter-tulostimissa on levylokeron luukku, jonka käyttäjät joutuvat avaamaan levypinojen lataamiseksi levylokeroon. Käyttäjä Käyttäjä on henkilö, jonka ensisijaisena tehtävänä on tulostusmateriaalin (alumiinilevyt levytulostimissa ja lämpötulostusfilmit filmivalottimissa) lataaminen tulostimeen ja valotusprosessin käynnistäminen. Eräissä tapauksissa (tulostimen tyypistä ja sen lisävarusteista riippuen) käyttäjät myös poistavat valotetun materiaalin tulostimesta. Käyttäjät voivat poistaa kiinni juuttuneen tai rummulta pudonneen tulostusmateriaalin tulostimen sisältä ja suorittaa myös eräitä ylläpitotoimia sellaisissa tulostimen osissa, joihin heillä on sallittu pääsy. Käyttäjän avaustyökalu Lattapäinen ruuvimeisseli Paneeli Paneeli on laaja tulostimen ulko- tai sisäpinnan osa. Käyttäjä voi avata tai irrottaa tulostimen etupaneelit ja oikeanpuoleisen sivupaneelin ylläpitotoimia tai virheiden korjaamista varten. Käyttäjä kiinnittää nämä paneelit takaisin paikoilleen lattapäisen ruuvimeisselin avulla tai käsin. Koneen muut paneelit saa avata vain huoltoedustaja. Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat Trendsetter-tulostimet on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisesti tunnustettujen turvallisuusstandardien mukaan lasersäteilyn sekä mekaanisten ja sähköisten vaaratekijöiden aiheuttaman hengenvaaran ja vakavan loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi. Trendsetter-tulostimet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

9 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat 3 Luokan 1 lasertuote Yhdysvaltain liittovaltion määräysten (21 CFR ) ja CDRH:n (Center for Devices and Radiological Health) määräysten mukaan. Luokan 1 lasertuote standardin EN , Lasertuotteiden turvallisuus CSA Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 UL Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 EN Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 EN Koneturvallisuus, Koneiden sähkölaitteisto Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY Konedirektiivi 98/37/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EMC-direktiivi 2004/108/EY Luokan A tuote Yhdysvaltain telehallintaviraston FCC:n (Federal Communications Commission) määräysten osan 15 mukaan Melupäästöt ilmaan: korkeintaan 76 db(a) Käyttöympäristön lämpötila: korkeintaan 30 C Tulostimen arvokilpitarra Arvokilpitarrassa on monia tulostimen vaatimustenmukaisuutta koskevia merkintöjä sekä tulostimen sarjanumero. Tarra sijaitsee tulostimen takana virtakytkimen vieressä. Kuva 1: Trendsetter-tulostimen arvokilpitarra

10 4 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin Arvokilpitarran käännös: Malli Sarjanumero Valmistuspäivämäärä: vuosi/kuukausi/päivä Täydelliset sähkötiedot voltteina, hertseinä ja ampeereina Vaatimustenmukaisuuden osoittavat merkit rekisterinumeroineen Kodak Graphic Communications Canada Company 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1 Valmistettu Kiinassa Kuva 2: Trendsetter UHR -tulostimen arvokilpitarra Kuva 3: Arvokilpitarran sijainti tulostimen takana Tulostimen vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat Nämä tarrat osoittavat, että tulostin täyttää Yhdysvaltain telehallintaviraston FCC:n (Federal Communications Commission) sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeaineviraston alaisen laitteita ja niiden säteilyturvallisuutta valvovan CDRH-keskuksen (Center for Devices and Radiological Health) vaatimukset. Ne sijaitsevat tulostimen oikealla puolella olevan paneelin takana.

11 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat 5 FCC-tarran käännös: Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat saada sen toimimaan epätoivotulla tavalla. Kuva 4: FCC-tarra CDRH-tarran käännös: Tätä tuote on valmistettu täyttämään tai ylittämään suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu lasertuotteille Yhdysvaltain vuonna 1968 säädetyn työsuojelulain kohdissa 21CFR ja 21CFR Kuva 5: CDRH-tarra Kuva 6: FCC- ja CDRH-tarrojen sijainti oikeanpuoleisen sivupaneelin takana

12 6 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin Muut turvallisuustietojen lähteet Turvallisuusilmoitusten tyypit Tässä asiakirjassa esitetyt turvallisuustiedot koskevat vain Trendsetter-tulostimien ja niiden lisävarusteiden käyttöä ja ylläpitoa. Jos sinulla on muita tulostimen turvalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan. Muiden Kodakin ja kolmansien osapuolten tuotteiden turvallisuustiedot on esitetty kyseisten tuotteiden valmistajien toimittamissa ohjeissa. Painotyön valmisteluympäristön täydelliset turvallisuusohjeet saat työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta. Sivustolta on saatavissa Kodak-tuotteita koskevia asiakirjoja, tietoja koulutuskursseista, ladattavaa sisältöä sekä huollon ja käyttötuen yhteystiedot. Sivustolta löytyvät myös tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT:t) linkit. Määräystenmukaisuutta koskevat tiedot sekä tämän asiakirjan päivitetyt ja eri kielille käännetyt versiot löytyvät Kodak ecentral - internetportaalista osoitteesta https://ecentral.kodak.com/. Ilmoitukset, joissa on turvallisuussymboli ja merkkisana VAARA, VAROITUS tai HUOMIO, antavat tärkeitä turvallisuustietoja. Ilmoitukset, joissa on merkkisana HUOMAUTUS, varoittavat tulostimen vaurioitumisen vaarasta. VAARA: Osoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. MUISTUTUS: Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa tulostumisen vaurioitumiseen, jos sitä ei vältetä.

13 2 Tulostimen turvallinen käyttö Noudata kaikkia turvallisuusilmoituksia ja tulostimen käytön ja ongelmien ratkaisun turvallisia toimintatapoja. Varmista, että tämä turvallisuusopas on kaikkien tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla. Turvallisuusilmoitukset ja turvalliset toimintatavat esitetään laitteen ohjausohjelman Ohje-valikosta avattavissa ohjeen aiheissa sekä kuvitetussa viiteoppaassa. Tulostimen normaalikäytön (tulostusmateriaalin lataamisen, valottamisen ja poistamisen) aikana kaikkien paneelien on oltava suljettuina ja lukittuina, jotta käyttäjien altistuminen lasersäteilylle tai liikkuville osille vältetään. Kuva 7: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja poisto Kuva 8: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja automaattinen poisto

14 8 Luku 2 Tulostimen turvallinen käyttö Kuva 9: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on automaattinen lataus ja poisto Automaattisella latauksella varustetun tulostimen normaalikäytön aikana voidaan avata ja sulkea levylokeron luukku levyjen lataamiseksi. Kuva 10: Levylokeron luukun avaaminen levyjen lataamiseksi normaalikäytön aikana Tulostimen ongelman ratkaisemisen yhteydessä sinua saatetaan neuvoa avaamaan tulostimen kaksi etupaneelia seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi: Kiinni juuttuneen tai rummulta pudonneen tulostusmateriaalin poisto Takareunan pidikkeiden asettaminen takaisin rummulle (eli pysäköintiasentoon) Kuva 11: Etupaneelien avaaminen

15 9 VAROITUS: Tunnista tulostimen mahdollisesti liikkuvat osat käytönaikaisen ohjeen, kuvitetun viiteoppaan ja tulostimessa olevien tarrojen avulla. Älä yritä käsitellä osia, jotka liikkuvat. Kun avaat tulostimen paneeleita ylläpitotoimien suorittamista tai ongelman ratkaisemista varten, pysäytä tulostimen mekaaninen toiminta käytönaikaisessa ohjeessa tai kuvitetussa viiteoppaassa annettujen ohjeiden mukaan ja pidä kätesi loitolla liikkuvista osista, kunnes rumpu on pysähtynyt täysin. Tulostimen liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Varmista ennen tulostimen luo menoa, että päälläsi ei ole mitään, mikä voisi jäädä kiinni tulostimen liikkuviin osiin. Riisu solmio tai korut, kääri pitkät hihat ja sido pitkät hiukset kiinni. Tulostimen liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. MUISTUTUS: Älä kurota poistopöydän turvasuojusten toiselle puolelle, kun poistopöytä liikkuu tai kun kuulet piippaavan äänen, joka varoittaa poistopöydän liikkeestä. Poistopöytään liittyvät mekaaniset vaaratekijät voivat johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. Levyjen turvallinen käsittely MUISTUTUS: Käytä levyjä käsitellessäsi suojakäsineitä käsien suojaamiseksi levyjen teräviltä reunoilta ja kulmilta. Suojakäsineiden käyttämättömyys voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. MUISTUTUS: Käytä ergonomisia nostotekniikoita, kun lataat levypinoja tulostimeen. Väärät nostotekniikat voivat johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. Pyydä työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta tietoja raskaiden esineiden oikeista nostomenetelmistä. Magneettipidikkeiden turvallinen käsittely VAROITUS: Jos sinulla on implantoitu sydämentahdistin tai rytmihäiriötahdistin (AICD), pidä aina rummulla olevat levyn takareunan magneettipidikkeet vähintään 7 cm:n päässä implantoidusta laitteesta, erityisesti silloin kun pidät pidikkeitä kädessäsi asettaaksesi ne uudelleen rummulle. Altistuminen voimakkaalle magneettikentälle voi siirtää nämä laitteet normaalista toimintatilasta diagnostiseen tilaan, joka voi olla pitkäaikaisena vaarallinen. Pyydä lisätietoja lääkäriltäsi ja/tai implantoidun laitteen valmistajalta. Kuva 12: Sydämentahdistinta koskeva varoitustarra

16 10 Luku 2 Tulostimen turvallinen käyttö Kuva 13: Sydämentahdistinta koskevien varoitustarrojen sijainti takareunan pidikkeissä MUISTUTUS: Kun käsittelet takareunan magneettipidikkeitä, käytä suojakäsineitä ja varo sormien laittamista pidikkeiden ja rummun pinnan väliin. Muussa tapauksessa suojaamattomat sormet voivat jäädä puristuksiin takareunan pidikkeiden ja rummun väliin, mistä on seurauksena lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Päästöt ilmaan Levytulostinjärjestelmä saattaa vaatia suodatusyksikön käytettävän tulostusmateriaalin tyypistä riippuen. Trendsetter-levytylostimien emulsiopölyn poistokomponentti on Universal Debris Removal Cabinet (UDRC) -kaappi, joka vetää tulostuksen aikana ilmaan pääsevät pölypäästöt sisäänsä, missä ne jäävät suodattimeen. VAROITUS: Hiukkaspäästöt, joita ei ole suodatettu asianmukaisesti, voivat vaarantaa terveyden. Saat luettelon käytössäsi olevan tulostusmateriaalin ilmapäästöistä valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta (KTT) tai ottamalla suoraan yhteyttä valmistajaan tai jakelijaan. VAROITUS: Älä käytä emulsiopölyn poistosuodatinta, jonka suodatintiiviste on vaurioitunut. Älä myöskään yritä valottaa tulostusmateriaalia, jos suodatin on kulunut loppuun. Jos näitä varoituksia ei huomioida, tulostimen päästöt ilmaan voivat ylittää soveltuvien määräysten mukaiset rajat ja aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia, pahoinvointia, loukkaantumisen ja/tai vamman. VAROITUS: Käytä vain hyväksyttyjä tulostusmateriaaleja. Sopimattomien tulostusmateriaalien käyttö voi altistaa sinut myrkyllisille kaasupäästöille, jotka ylittävät soveltuvien määräysten mukaiset rajat. Tämä voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia, pahoinvointia, loukkaantumisen ja/tai vamman.

17 3 Tulostimen turvallinen ylläpito Ylläpitotoimet, jotka tulostimen käyttäjä voi suorittaa turvallisesti, selostetaan laitteen ohjausohjelman Ohje-valikosta avattavissa ohjeen aiheissa sekä kuvitetussa viiteoppaassa. Käyttäjä voi suorittaa turvallisesti seuraavat ylläpitotoimet: Ulkopintojen puhdistaminen, myös materiaalin syöttöalueella Reunantunnistusliuskan puhdistaminen Levytelan puhdistaminen Paineilmasyötön suodattimien vaihtaminen Ilmanottoaukon suodattimen vaihtaminen Emulsiopölyn poistosuodattimen vaihtaminen Dupont Mylar -kalvoliuskan vaihtaminen eräissä automaattisella latauksella varustetuissa tulostimissa UDRC-kaapin hiukkassuodattimen vaihtaminen Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja voi suorittaa muut ylläpitotoimet ja kaikki huoltotoimenpiteet. Eräiden ylläpitotoimien yhteydessä neuvotaan avaamaan tulostimen kaksi etupaneelia (reunantunnistusliuskan ja levytelan puhdistamiseksi) tai irrottamaan tulostimen oikeanpuoleinen sivupaneeli (ilmanottoaukon suodattimen vaihtamiseksi). Noudata kyseisten ylläpitotoimien yhteydessä annettuja ohjeita paneelien avaamiseksi turvallisesti. Kuva 14: Paneelit, jotka käyttäjä voi avata tai irrottaa turvallisesti Etupaneelit Oikeanpuoleinen etupaneeli on kiinnitetty solenoidilukolla, joka voidaan avata kahdella eri tavalla: Print Console -ohjelman Avaa lukitus -toiminnolla. Jos töitä on parhaillaan valotettavana, kun napsautat Avaa lukitus, ohjelma

18 12 Luku 3 Tulostimen turvallinen ylläpito näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko peruuttaa työt ennen kuin ohjelma lähettää lukituksen avauskomennon. Jos rumpu liikkuu, kun napsautat Avaa lukitus, solenoidilukkoa ei tavallisesti avata ennen kuin rumpu pysähtyy täysin. Tulostimen takana olevalla virta-/hätäpysäytyskytkimellä. Solenoidilukko avautuu heti, kun kytkin käännetään off-asentoon ja tulostimen virransyöttö katkeaa. Jos rumpu liikkuu, kun katkaiset tulostimen virran, rummun pyöriminen lakkaa tavallisesti viiden sekunnin kuluessa lukon avautumisesta. Odota viisi sekuntia ennen kuin avaat oikeanpuoleisen etupaneelin. Kun lukko on avautunut, voit avata ensin oikeanpuoleisen ja sitten vasemmanpuoleisen etupaneelin. Jos huomaat etupaneelien avaamisen jälkeen mitä tahansa mekaanisia liikkeitä, tulostin on korjattava. Pidä kädet loitolla liikkuvista osista. Käännä kierrettävä virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon ja lukitse se riippulukolla. Sulje etupaneelit. Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan. Kun suljet etupaneelit (sulje ensin vasemmanpuoleinen ja sitten oikeanpuoleinen etupaneeli), solenoidilukko lukittuu uudelleen. Tulostin ei toimi ennen kuin kaikki paneelit on suljettu ja lukittu. Oikeanpuoleinen sivupaneeli Voit irrottaa oikeanpuoleisen sivupaneelin löysäämällä (lattapäisellä ruuvimeisselillä vastapäivään kiertäen) kiinnikkeet, jotka kiinnittävät paneelin tulostimeen. Jos paneeli irrotetaan tulostimen ollessa toiminnassa ja ennen turvalukitusjärjestelmän aktivoitumista, paneelin takana oleva metallisuojus vähentää lasersäteilylle tai liikkuville osille altistumisen riskiä. Kuva 15: Metallisuojus oikeanpuoleisen sivupaneelin takana VAARA: Älä tee tulostimeen valtuuttamattomia korjauksia tai muutoksia. Paneelien valtuuttamaton irrottaminen ja tulostimen valtuuttamattomat

19 13 korjaukset tai muutokset voivat altistaa näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle, liikkuville mekaanisille osille ja/tai sähköiskuille, jolloin seurauksena on kuolema tai vakava loukkaantuminen. VAARA: Älä irrota vain huollon käyttöön tarkoitettuja paneeleita. Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja voi käsitellä näiden paneelien suojaamia tulostimen osia turvallisesti. Paneelien valtuuttamaton irrottaminen voi altistaa näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille, jolloin seurauksena on kuolema tai vakava loukkaantuminen. VAARA: Älä irrota mitään tulostimen suojuksia, joissa on vaarallisen jännitteen tarra. Tällaisilla tulostimen alueilla on korkeajännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavan sähköiskun. VAROITUS: Älä päästä vettä tai muita nesteitä virtaamaan vapaasti tulostimen sisään. Se voisi johtaa sähköiskuun ja vakavaan loukkaantumiseen. VAROITUS: Älä käytä paineilmasuodattimien runkojen puhdistamiseen kemiallisia liuottimia tai syövyttäviä puhdistusliuoksia. Se voisi aiheuttaa halkeamia tai säröjä muoviosiin. Jos vaurioitunut muoviosa altistuu korkealle ilmanpaineelle, se saattaa haljeta ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

20 14 Luku 3 Tulostimen turvallinen ylläpito

21 4 Turvaominaisuudet Turvalukitusjärjestelmä Kaikissa tulostimissa on turvaominaisuuksia, jotka vähentävät lasersäteilyn sekä mekaanisten ja sähköisten vaaratekijöiden aiheuttamien tapaturmien riskiä. Näitä ominaisuuksia ovat mm. turvalukitusjärjestelmä, virta-/hätäpysäytyskytkin ja hätäpysäytyspainikkeet. Tulostimen lisävarusteissa (esimerkiksi komponenteissa, jotka lisäävät tulostimeen automaattisen lataus- tai poistotoiminnon) voi olla ylimääräisiä integroituja turvaominaisuuksia. Kaikki Trendsetter-tulostimet on varustettu turvalukitusjärjestelmällä, joka vähentää vaaratekijöille altistumisen mahdollisuutta avaamalla tulostimen paneelien lukituksen ainoastaan silloin, kun niiden takana olevien osien käsitteleminen on turvallista. Tärkeää: Turvalukitusjärjestelmä on kriittisen tärkeä turvaominaisuus. Järjestelmän peukaloiminen millä tahansa tavalla vaarantaa peukaloijan oman ja muiden tulostimen läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuuden. Trendsetter-tulostimissa käytetään erilaisia lukituksia seuraavien vaaratekijöiden aiheuttaman tapaturmariskin vähentämiseksi: Kirjoituslaseriin (näkymätön lasersäde, joka valottaa tulostusmateriaalin) liittyvät vaarat Kohdistuslaseriin (näkyvä lasersäde, joka pitää kirjoituslaserin kohdistettuna tulostusmateriaaliin valotuksen aikana) liittyvät vaarat Mekaaniset (liikkuviin osiin, kuten rumpuun ja telaan liittyvät) vaarat Jos lukittu paneeli avataan tai irrotetaan tulostimen toiminnan aikana, tulostin katkaisee laserin virransyötön ja pysäyttää kaikki mekaaniset liikkeet. Tulostimen ohjausohjelma saattaa näyttää ongelmasta ilmoittavan viestin. Tulostinta ei voida käyttää ennen kaikkien paneelien sulkemista ja lukitsemista. Jos lukitun levylokeron luukku avataan levyjen lataamiseksi automaattisella latauksella varustettuun tulostimeen, tulostin jatkaa valottamista, mutta poimintalaite ei liiku ennen kuin luukku suljetaan jälleen.

22 16 Luku 4 Turvaominaisuudet Kuva 16: Laserin lukitun suojapaneelin tarra Kuva 17: Lukituskytkimien sijainti etupaneelien takana Kuva 18: Lukituskytkimen sijainti oikeanpuoleisen sivupaneelin takana

23 Turvalukitusjärjestelmä 17 Kuva 19: Poimintalaitteen liikkeestä aiheutuvien tapaturmien riskiä vähentävän lukituskytkimen sijainti VAARA: Älä peukaloi luukkujen tai paneelien turvalukitusjärjestelmää. Älä yritä avata tai irrottaa tulostimen paneeleita, kun tulostin valottaa tulostusmateriaalia. Älä yritä käyttää tulostinta, jos jokin sen paneeli on auki. Älä yritä käyttää tulostinta, jos tulostimen ohjausohjelma näyttää laserin turvalukitusjärjestelmää koskevan varoitusviestin. (Tämä ohje koskee ainoastaan paneelien turvalukituksiin liittyviä viestejä. Se ei koske viestejä, jotka liittyvät poimintalaitteen turvalukitukseen.) Turvalukitusjärjestelmän peukalointi voi altistaa lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Kun avaat tulostimen paneeleita, odota hetki ennen työskentelyn aloittamista tulostimen sisällä. Paneelin avaamisen jälkeen saattaa kulua kaksi sekuntia ennen kuin turvalukitusjärjestelmä katkaisee kokonaan laserlähteiden virran ja jopa viisi sekuntia ennen kuin järjestelmä pysäyttää tulostimen kaikki mekaaniset liikkeet. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Jos epäilet, että turvalukitusjärjestelmä ei katkaise laserlähteiden virtaa ja/tai pysäytä tulostimen mekaanisia liikkeitä luukun tai paneelin avaamisen yhteydessä, käytä hätäpysäytyspainiketta tai virta-/hätäpysäytyskytkintä tulostimen virran katkaisemiseen. Lukitse virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon riippulukolla. Älä jatka tulostimen käyttöä ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on hyväksynyt sen käyttökuntoiseksi. Turvalukitusjärjestelmän vika voi altistaa käyttäjän lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat

24 18 Luku 4 Turvaominaisuudet voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tulostimen takana, virta-/hätäpysäytyskytkimen läheisyydessä on tarra, joka osoittaa turvalukituksen ohituskytkimen sijainnin. Tämä kytkin aktivoidaan avaimella, jonka käyttö on sallittua vain huoltoedustajille. Avain ei saa koskaan olla tulostimen käyttäjien hallussa, eivätkä he saa yrittää kytkimen aktivointia. Turvalukituksen ohitusta koskevan tarran käännös: Vaara! Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa ohittaa turvalukituksen. (Katso huolto-ohjeita) Lukituksen ohitus Normaali toiminta Kuva 20: Turvalukituksen ohitusta koskeva tarra Kuva 21: Turvalukituksen ohitusta koskevan tarran sijainti VAARA: Turvalukituksen ohitustyökalun, kuten turvalukituksen ohituskytkimen (SIO), valtuuttamaton käyttö voi altistaa lasersäteilylle, liikkuville mekaanisille osille ja/tai sähköiskuille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa

25 Virta-/hätäpysäytyskytkin 19 Virta-/hätäpysäytyskytkin vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Virta-/hätäpysäytyskytkimellä katkaistaan tulostimen virransyöttö. Virta-/hätäpysäytyskytkin on punainen kiertokytkin, jolla on keltainen tausta. Se sijaitsee tulostimen ulkopuolella takana. Kytkin voidaan lukita off-asentoon riippulukolla, kun suoritetaan toimenpiteitä, jotka vaativat kytkimen lukitsemista. Kuva 22: Virta-/hätäpysäytyskytkin ja aukko riippulukkoa varten Kuva 23: Virta-/hätäpysäytyskytkimen sijainti tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja poisto

26 20 Luku 4 Turvaominaisuudet Kuva 24: Virta-/hätäpysäytyskytkimen sijainti tulostimessa, jossa on poistopöytä Säännöllinen käyttö Virta-/hätäpysäytyskytkimellä katkaistaan tulostimen virransyöttö, jotta tulostimen ylläpitotoimet voidaan tehdä ja kiinni juuttunut tulostusmateriaali poistaa turvallisesti. Kun jonkin ylläpitotoimen suorittamista varten neuvotaan katkaisemaan tulostimen virransyöttö, käännä virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon ja lukitse se riippulukolla. Riippulukon avulla vältetään vaara, että toinen henkilö kytkee tulostimen virran päälle, kun olet suorittamassa ylläpitotoimia tai ratkaisemassa ongelmaa. Kun olet suorittanut vaaditun toimenpiteen, käännä virtakytkin takaisin on-asentoon. Käyttö hätätilanteessa Voit käyttää kytkintä hätäpysäytysmekanismina, jos et ylety hätäpysäytyspainikkeeseen. Jos tulostimen hätäpysäytys on välttämätön, yritä ensin käyttää hätäpysäytyspainiketta. Jos hätäpysäytyspainiketta ei ole mahdollista käyttää, käännä virtakytkin vastapäivään off-asentoon.

27 Hätäpysäytyspainikkeet 21 Hätäpysäytyspainikkeet Hätäpysäytyspainikkeet pysäyttävät tulostimen laserin toiminnan ja mekaaniset liikkeet. Kuva 25: Laserin toiminnan ja mekaanisten liikkeiden pysäyttäminen hätäpysäytyspainikkeella Hätäpysäytyspainikkeen painaminen ei katkaise tulostimen virransyöttöä. Siten voit jatkaa Print Console -ohjelman käyttöä ongelman ratkaisemista koskevien tietojen etsimiseen. Jos hätäpysäytyspainiketta painetaan, se on palautettava alkutilaan, jotta tulostin voi palata normaalitoimintaan. Palauta painike alkutilaan seuraavalla tavalla: kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se ponnahtaa ylös, valitse Nollaus-toiminto Print Console -ohjelmasta ja noudata Print Consolen virheviesteissä annettuja korjausohjeita. Hätäpysäytyspainikkeet sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Tulostimen ulkopuolella latausalueen vasemmalla puolella Tulostimen sisällä etupaneelien takana Kuva 26: Sisäisen hätäpysäytyspainikkeen sijainti VAROITUS: Oleta, että laseriin liittyvät vaaratekijät ja mekaaniset vaaratekijät voivat jatkua vielä muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun hätäpysäytyspainiketta on painettu. Muista myös, että tulostimen virta on edelleen kytkettynä. Kun hätäpysäytysmekanismi on aktivoitu, liikkuvien osien täydelliseen pysähtymiseen saattaa kulua viisi sekuntia. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Pidä mielessä, että toimintahäiriö voi käynnistää tulostimen mekaaniset liikkeet odottamatta, vaikka hätäpysäytysmekanismi on aktivoitu. Jos näin käy, katkaise tulostimen virta ja jatka tulostimen käyttöä vasta sitten, kun se on korjattu. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

Magnus VLF. Turvallisuusopas. Tulostuslaitteet. Malli MTA. Suomi. 761-00039A-FI Versio A

Magnus VLF. Turvallisuusopas. Tulostuslaitteet. Malli MTA. Suomi. 761-00039A-FI Versio A Magnus VLF Tulostuslaitteet Malli MTA Turvallisuusopas Suomi 761-00039A-FI Versio A Tekijänoikeudet Kodak, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu on saatavissa myös Adobe Systems Incorporatedin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot