Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi A-FI Versio A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Trendsetter. Malli TST. Käyttäjien turvallisuusopas. Levytulostimet ja filmivalottimet. Suomi. 2009-11-27 761-00093A-FI Versio A"

Transkriptio

1 Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Malli TST Käyttäjien turvallisuusopas Suomi A-FI Versio A

2

3 Tekijänoikeudet Tavaramerkit Kodak, Kaikki oikeudet pidätetään. Osa dokumentaatiosta toimitetaan Portable Document Format (PDF) -muodossa. Käyttäjällä on oikeus tuottaa kopioita tästä PDF-tiedostosta sisäistä käyttöä varten. PDF-tiedostosta tuotettujen kopioiden on sisällettävä koko asiakirja. Kodak, Creo ja Trendsetter ovat Kodakin tavaramerkkejä. Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, Photoshop ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple, AppleShare, AppleTalk, imac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh ja TrueType ovat Apple, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Hexachrome, PANTONE, PANTONE Goe, PANTONE Hexachrome ja PANTONE MATCHING SYSTEM ovat Pantone, Inc:n omaisuutta. PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp ja PEARLsetter ovat Presstek, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. XEROX on XEROX CORPORATIONin tavaramerkki. FCC-yhteensopivuus REACH Tässä julkaisussa mainittu Kodak-laitteisto täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisille luokan A digitaalisille laitteille asetetut vaatimukset. Asuinalueella käytettäessä Kodak-laitteisto saattaa aiheuttaa radio- ja TV-vastaanotolle haitallisia häiriöitä, joiden takia käyttäjän on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin häiriöiden korjaamiseksi. Tietoja määräyksen (EY) 1907/2006 (REACH) artiklan 59(1) mukaisten aineiden käytöstä on osoitteessa Vahingonkorvausvastuun rajoitus Tuote, ohjelmisto ja palvelut toimitetaan sellaisenaan ja kuten saatavilla. Jollei sopimuksessa nimenomaan toisin mainita, Kodak ei anna mitään takuuta mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) virheettömyydestä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että jollei sopimuksessa nimenomaan toisin mainita, Kodak ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai esimerkiksi sopivista vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) liikevoiton, liikearvon, hyödyn tai tietojen menetyksistä tai muista aineettomista menetyksistä (vaikka Kodakille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuuksista), jotka aiheutuvat (i) tuotteen tai ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, (ii) ostettujen tuotteiden, tavaroiden, tietojen, ohjelmistojen tai palvelujen takia hankituista korvaavista tavaroista tai palveluista aiheutuvista kuluista, (iii) tuotteittesi, ohjelmistojesi tai tietojesi luvattomasta käytöstä tai muuttamisesta, (iv) kolmannen osapuolen lausunnoista tai käytöksestä tai (v) mistä tahansa muusta tuotteeseen, ohjelmistoon tai palveluihin liittyvästä seikasta. Teksti ja kuvat ovat ainoastaan asioiden havainnollistamiseksi ja viitteiksi. Tietoja, joihin ne perustuvat, voidaan muuttaa. Kodak voi milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tehdä tähän julkaisuun muutoksia. Kodak ei ole vastuussa julkaisussa olevista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista, eikä se ole vastuussa tämän julkaisun käytöstä johtuvista satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) hyödyn menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muuttumisesta, viivästyksistä tai liikevoiton tai säästöjen menetyksestä. Korjattu

4

5 Sisältö 1 Johdanto turvallisuustietoihin...1 Lue tämä opas...1 Määritelmät...1 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat...2 Muut turvallisuustietojen lähteet...6 Turvallisuusilmoitusten tyypit Tulostimen turvallinen käyttö Tulostimen turvallinen ylläpito Turvaominaisuudet...15 Turvalukitusjärjestelmä...15 Virta-/hätäpysäytyskytkin...19 Hätäpysäytyspainikkeet...21 Poistopöydän turvaominaisuudet Vaarat Laseriin liittyvät vaarat Mekaaniset vaarat...29 Sähköiset vaarat...33

6 vi Trendsetter Levytulostimet ja filmivalottimet Käyttäjien turvallisuusopas

7 1 Johdanto turvallisuustietoihin Lue tämä opas Käyttäjän on luettava tämä turvallisuusopas, ymmärrettävä turvallisuutta koskeva terminologia ja osattava etsiä lisää turvallisuustietoja muista lähteistä ennen Kodak Trendsetter - levytulostimen tai -filmivalottimen (jota kutsutaan jäljempänä tässä oppaassa "tulostimeksi") käytön aloittamista. Lue tämä turvallisuusopas ennen kuin käytät tulostinta tai teet mitään sen ylläpitotoimenpiteitä. Tämän oppaan on oltava kaikkien tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla. Määritelmät VAROITUS: Jos tämän oppaan sisältämiä ohjeita ei lueta, ymmärretä ja noudateta, seurauksena voi olla laitteen väärä toiminta ja vaaratilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tutustu laitteen turvallisuustarroihin. Tarroissa on tulostimen käyttöön ja ylläpitoon liittyviä tärkeitä turvallisuustietoja. Jos tarrat eivät sisällä turvallisuustietoja työpaikallasi käytetyllä kielellä, kysy valtuutetulta huoltoedustajalta, onko tarroja saatavissa kyseisellä kielellä. Kodakin tulostimissa on turvaominaisuuksia, jotka vähentävät tulostimiin liittyvien vaaratekijöiden aiheuttamien vahinkojen riskiä. Tällaisia vaaratekijöitä ovat: Lasersäteily Liikkuvat mekaaniset osat Vaarallinen jännite ja vaaralliset sähköosat Tässä oppaassa kuvataan nämä vaaratekijät, esitetään niiden mahdolliset esiintymispaikat ja kerrotaan turvaominaisuuksista, jotka vähentävät niistä aiheutuvien vahinkojen riskiä. Lisäksi opas ohjaa tulostimen käyttäjää noudattamaan menettelytapoja, jotka edistävät turvallista tulostusmateriaalin käsittelyä ja tulostimen ylläpitoa. Tämän asiakirjan lukeminen edellyttää tiettyjen termien merkityksen ymmärtämistä. Valtuutettu huoltoedustaja Valtuutettu huoltoedustaja on henkilö, jonka Kodak on hyväksynyt suorittamaan huoltotoimenpiteitä. Valtuutetut huoltoedustajat on koulutettu käsittelemään ja säätämään tulostimen laserjärjestelmää

8 2 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin sekä mekaanisia ja sähköisiä järjestelmiä oikeiden toimintatapojen mukaisesti. Luukku Luukku on tulostimen ulkopinnan saranoitu osa. Luukkuja avataan ja suljetaan osana laitteen päivittäistä käyttöä. Luukku on pystysuuntainen ja voidaan avata ilman työkaluja. Automaattisella latauksella varustetuissa Trendsetter-tulostimissa on levylokeron luukku, jonka käyttäjät joutuvat avaamaan levypinojen lataamiseksi levylokeroon. Käyttäjä Käyttäjä on henkilö, jonka ensisijaisena tehtävänä on tulostusmateriaalin (alumiinilevyt levytulostimissa ja lämpötulostusfilmit filmivalottimissa) lataaminen tulostimeen ja valotusprosessin käynnistäminen. Eräissä tapauksissa (tulostimen tyypistä ja sen lisävarusteista riippuen) käyttäjät myös poistavat valotetun materiaalin tulostimesta. Käyttäjät voivat poistaa kiinni juuttuneen tai rummulta pudonneen tulostusmateriaalin tulostimen sisältä ja suorittaa myös eräitä ylläpitotoimia sellaisissa tulostimen osissa, joihin heillä on sallittu pääsy. Käyttäjän avaustyökalu Lattapäinen ruuvimeisseli Paneeli Paneeli on laaja tulostimen ulko- tai sisäpinnan osa. Käyttäjä voi avata tai irrottaa tulostimen etupaneelit ja oikeanpuoleisen sivupaneelin ylläpitotoimia tai virheiden korjaamista varten. Käyttäjä kiinnittää nämä paneelit takaisin paikoilleen lattapäisen ruuvimeisselin avulla tai käsin. Koneen muut paneelit saa avata vain huoltoedustaja. Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat Trendsetter-tulostimet on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisesti tunnustettujen turvallisuusstandardien mukaan lasersäteilyn sekä mekaanisten ja sähköisten vaaratekijöiden aiheuttaman hengenvaaran ja vakavan loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi. Trendsetter-tulostimet täyttävät seuraavien standardien vaatimukset:

9 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat 3 Luokan 1 lasertuote Yhdysvaltain liittovaltion määräysten (21 CFR ) ja CDRH:n (Center for Devices and Radiological Health) määräysten mukaan. Luokan 1 lasertuote standardin EN , Lasertuotteiden turvallisuus CSA Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 UL Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 EN Tietotekniikan laitteet Turvallisuus Osa 1 EN Koneturvallisuus, Koneiden sähkölaitteisto Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY Konedirektiivi 98/37/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EMC-direktiivi 2004/108/EY Luokan A tuote Yhdysvaltain telehallintaviraston FCC:n (Federal Communications Commission) määräysten osan 15 mukaan Melupäästöt ilmaan: korkeintaan 76 db(a) Käyttöympäristön lämpötila: korkeintaan 30 C Tulostimen arvokilpitarra Arvokilpitarrassa on monia tulostimen vaatimustenmukaisuutta koskevia merkintöjä sekä tulostimen sarjanumero. Tarra sijaitsee tulostimen takana virtakytkimen vieressä. Kuva 1: Trendsetter-tulostimen arvokilpitarra

10 4 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin Arvokilpitarran käännös: Malli Sarjanumero Valmistuspäivämäärä: vuosi/kuukausi/päivä Täydelliset sähkötiedot voltteina, hertseinä ja ampeereina Vaatimustenmukaisuuden osoittavat merkit rekisterinumeroineen Kodak Graphic Communications Canada Company 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC, Canada V5G 4M1 Valmistettu Kiinassa Kuva 2: Trendsetter UHR -tulostimen arvokilpitarra Kuva 3: Arvokilpitarran sijainti tulostimen takana Tulostimen vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat Nämä tarrat osoittavat, että tulostin täyttää Yhdysvaltain telehallintaviraston FCC:n (Federal Communications Commission) sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeaineviraston alaisen laitteita ja niiden säteilyturvallisuutta valvovan CDRH-keskuksen (Center for Devices and Radiological Health) vaatimukset. Ne sijaitsevat tulostimen oikealla puolella olevan paneelin takana.

11 Turvallisuusstandardit ja vaatimustenmukaisuutta koskevat tarrat 5 FCC-tarran käännös: Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttö on seuraavien ehtojen alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen on siedettävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat saada sen toimimaan epätoivotulla tavalla. Kuva 4: FCC-tarra CDRH-tarran käännös: Tätä tuote on valmistettu täyttämään tai ylittämään suorituskykyvaatimukset, jotka on asetettu lasertuotteille Yhdysvaltain vuonna 1968 säädetyn työsuojelulain kohdissa 21CFR ja 21CFR Kuva 5: CDRH-tarra Kuva 6: FCC- ja CDRH-tarrojen sijainti oikeanpuoleisen sivupaneelin takana

12 6 Luku 1 Johdanto turvallisuustietoihin Muut turvallisuustietojen lähteet Turvallisuusilmoitusten tyypit Tässä asiakirjassa esitetyt turvallisuustiedot koskevat vain Trendsetter-tulostimien ja niiden lisävarusteiden käyttöä ja ylläpitoa. Jos sinulla on muita tulostimen turvalliseen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan. Muiden Kodakin ja kolmansien osapuolten tuotteiden turvallisuustiedot on esitetty kyseisten tuotteiden valmistajien toimittamissa ohjeissa. Painotyön valmisteluympäristön täydelliset turvallisuusohjeet saat työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta. Sivustolta on saatavissa Kodak-tuotteita koskevia asiakirjoja, tietoja koulutuskursseista, ladattavaa sisältöä sekä huollon ja käyttötuen yhteystiedot. Sivustolta löytyvät myös tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT:t) linkit. Määräystenmukaisuutta koskevat tiedot sekä tämän asiakirjan päivitetyt ja eri kielille käännetyt versiot löytyvät Kodak ecentral - internetportaalista osoitteesta https://ecentral.kodak.com/. Ilmoitukset, joissa on turvallisuussymboli ja merkkisana VAARA, VAROITUS tai HUOMIO, antavat tärkeitä turvallisuustietoja. Ilmoitukset, joissa on merkkisana HUOMAUTUS, varoittavat tulostimen vaurioitumisen vaarasta. VAARA: Osoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. MUISTUTUS: Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. HUOMAUTUS: Osoittaa tilannetta, joka voi johtaa tulostumisen vaurioitumiseen, jos sitä ei vältetä.

13 2 Tulostimen turvallinen käyttö Noudata kaikkia turvallisuusilmoituksia ja tulostimen käytön ja ongelmien ratkaisun turvallisia toimintatapoja. Varmista, että tämä turvallisuusopas on kaikkien tulostinta käyttävien henkilöiden saatavilla. Turvallisuusilmoitukset ja turvalliset toimintatavat esitetään laitteen ohjausohjelman Ohje-valikosta avattavissa ohjeen aiheissa sekä kuvitetussa viiteoppaassa. Tulostimen normaalikäytön (tulostusmateriaalin lataamisen, valottamisen ja poistamisen) aikana kaikkien paneelien on oltava suljettuina ja lukittuina, jotta käyttäjien altistuminen lasersäteilylle tai liikkuville osille vältetään. Kuva 7: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja poisto Kuva 8: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja automaattinen poisto

14 8 Luku 2 Tulostimen turvallinen käyttö Kuva 9: Kaikki paneelit suljettuina tulostimessa, jossa on automaattinen lataus ja poisto Automaattisella latauksella varustetun tulostimen normaalikäytön aikana voidaan avata ja sulkea levylokeron luukku levyjen lataamiseksi. Kuva 10: Levylokeron luukun avaaminen levyjen lataamiseksi normaalikäytön aikana Tulostimen ongelman ratkaisemisen yhteydessä sinua saatetaan neuvoa avaamaan tulostimen kaksi etupaneelia seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi: Kiinni juuttuneen tai rummulta pudonneen tulostusmateriaalin poisto Takareunan pidikkeiden asettaminen takaisin rummulle (eli pysäköintiasentoon) Kuva 11: Etupaneelien avaaminen

15 9 VAROITUS: Tunnista tulostimen mahdollisesti liikkuvat osat käytönaikaisen ohjeen, kuvitetun viiteoppaan ja tulostimessa olevien tarrojen avulla. Älä yritä käsitellä osia, jotka liikkuvat. Kun avaat tulostimen paneeleita ylläpitotoimien suorittamista tai ongelman ratkaisemista varten, pysäytä tulostimen mekaaninen toiminta käytönaikaisessa ohjeessa tai kuvitetussa viiteoppaassa annettujen ohjeiden mukaan ja pidä kätesi loitolla liikkuvista osista, kunnes rumpu on pysähtynyt täysin. Tulostimen liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Varmista ennen tulostimen luo menoa, että päälläsi ei ole mitään, mikä voisi jäädä kiinni tulostimen liikkuviin osiin. Riisu solmio tai korut, kääri pitkät hihat ja sido pitkät hiukset kiinni. Tulostimen liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. MUISTUTUS: Älä kurota poistopöydän turvasuojusten toiselle puolelle, kun poistopöytä liikkuu tai kun kuulet piippaavan äänen, joka varoittaa poistopöydän liikkeestä. Poistopöytään liittyvät mekaaniset vaaratekijät voivat johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. Levyjen turvallinen käsittely MUISTUTUS: Käytä levyjä käsitellessäsi suojakäsineitä käsien suojaamiseksi levyjen teräviltä reunoilta ja kulmilta. Suojakäsineiden käyttämättömyys voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. MUISTUTUS: Käytä ergonomisia nostotekniikoita, kun lataat levypinoja tulostimeen. Väärät nostotekniikat voivat johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen. Pyydä työpaikkasi työturvallisuusvastaavalta tietoja raskaiden esineiden oikeista nostomenetelmistä. Magneettipidikkeiden turvallinen käsittely VAROITUS: Jos sinulla on implantoitu sydämentahdistin tai rytmihäiriötahdistin (AICD), pidä aina rummulla olevat levyn takareunan magneettipidikkeet vähintään 7 cm:n päässä implantoidusta laitteesta, erityisesti silloin kun pidät pidikkeitä kädessäsi asettaaksesi ne uudelleen rummulle. Altistuminen voimakkaalle magneettikentälle voi siirtää nämä laitteet normaalista toimintatilasta diagnostiseen tilaan, joka voi olla pitkäaikaisena vaarallinen. Pyydä lisätietoja lääkäriltäsi ja/tai implantoidun laitteen valmistajalta. Kuva 12: Sydämentahdistinta koskeva varoitustarra

16 10 Luku 2 Tulostimen turvallinen käyttö Kuva 13: Sydämentahdistinta koskevien varoitustarrojen sijainti takareunan pidikkeissä MUISTUTUS: Kun käsittelet takareunan magneettipidikkeitä, käytä suojakäsineitä ja varo sormien laittamista pidikkeiden ja rummun pinnan väliin. Muussa tapauksessa suojaamattomat sormet voivat jäädä puristuksiin takareunan pidikkeiden ja rummun väliin, mistä on seurauksena lievä tai keskivakava loukkaantuminen. Päästöt ilmaan Levytulostinjärjestelmä saattaa vaatia suodatusyksikön käytettävän tulostusmateriaalin tyypistä riippuen. Trendsetter-levytylostimien emulsiopölyn poistokomponentti on Universal Debris Removal Cabinet (UDRC) -kaappi, joka vetää tulostuksen aikana ilmaan pääsevät pölypäästöt sisäänsä, missä ne jäävät suodattimeen. VAROITUS: Hiukkaspäästöt, joita ei ole suodatettu asianmukaisesti, voivat vaarantaa terveyden. Saat luettelon käytössäsi olevan tulostusmateriaalin ilmapäästöistä valmistajan käyttöturvallisuustiedotteesta (KTT) tai ottamalla suoraan yhteyttä valmistajaan tai jakelijaan. VAROITUS: Älä käytä emulsiopölyn poistosuodatinta, jonka suodatintiiviste on vaurioitunut. Älä myöskään yritä valottaa tulostusmateriaalia, jos suodatin on kulunut loppuun. Jos näitä varoituksia ei huomioida, tulostimen päästöt ilmaan voivat ylittää soveltuvien määräysten mukaiset rajat ja aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia, pahoinvointia, loukkaantumisen ja/tai vamman. VAROITUS: Käytä vain hyväksyttyjä tulostusmateriaaleja. Sopimattomien tulostusmateriaalien käyttö voi altistaa sinut myrkyllisille kaasupäästöille, jotka ylittävät soveltuvien määräysten mukaiset rajat. Tämä voi aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia, pahoinvointia, loukkaantumisen ja/tai vamman.

17 3 Tulostimen turvallinen ylläpito Ylläpitotoimet, jotka tulostimen käyttäjä voi suorittaa turvallisesti, selostetaan laitteen ohjausohjelman Ohje-valikosta avattavissa ohjeen aiheissa sekä kuvitetussa viiteoppaassa. Käyttäjä voi suorittaa turvallisesti seuraavat ylläpitotoimet: Ulkopintojen puhdistaminen, myös materiaalin syöttöalueella Reunantunnistusliuskan puhdistaminen Levytelan puhdistaminen Paineilmasyötön suodattimien vaihtaminen Ilmanottoaukon suodattimen vaihtaminen Emulsiopölyn poistosuodattimen vaihtaminen Dupont Mylar -kalvoliuskan vaihtaminen eräissä automaattisella latauksella varustetuissa tulostimissa UDRC-kaapin hiukkassuodattimen vaihtaminen Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja voi suorittaa muut ylläpitotoimet ja kaikki huoltotoimenpiteet. Eräiden ylläpitotoimien yhteydessä neuvotaan avaamaan tulostimen kaksi etupaneelia (reunantunnistusliuskan ja levytelan puhdistamiseksi) tai irrottamaan tulostimen oikeanpuoleinen sivupaneeli (ilmanottoaukon suodattimen vaihtamiseksi). Noudata kyseisten ylläpitotoimien yhteydessä annettuja ohjeita paneelien avaamiseksi turvallisesti. Kuva 14: Paneelit, jotka käyttäjä voi avata tai irrottaa turvallisesti Etupaneelit Oikeanpuoleinen etupaneeli on kiinnitetty solenoidilukolla, joka voidaan avata kahdella eri tavalla: Print Console -ohjelman Avaa lukitus -toiminnolla. Jos töitä on parhaillaan valotettavana, kun napsautat Avaa lukitus, ohjelma

18 12 Luku 3 Tulostimen turvallinen ylläpito näyttää viestin, jossa kysytään, haluatko peruuttaa työt ennen kuin ohjelma lähettää lukituksen avauskomennon. Jos rumpu liikkuu, kun napsautat Avaa lukitus, solenoidilukkoa ei tavallisesti avata ennen kuin rumpu pysähtyy täysin. Tulostimen takana olevalla virta-/hätäpysäytyskytkimellä. Solenoidilukko avautuu heti, kun kytkin käännetään off-asentoon ja tulostimen virransyöttö katkeaa. Jos rumpu liikkuu, kun katkaiset tulostimen virran, rummun pyöriminen lakkaa tavallisesti viiden sekunnin kuluessa lukon avautumisesta. Odota viisi sekuntia ennen kuin avaat oikeanpuoleisen etupaneelin. Kun lukko on avautunut, voit avata ensin oikeanpuoleisen ja sitten vasemmanpuoleisen etupaneelin. Jos huomaat etupaneelien avaamisen jälkeen mitä tahansa mekaanisia liikkeitä, tulostin on korjattava. Pidä kädet loitolla liikkuvista osista. Käännä kierrettävä virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon ja lukitse se riippulukolla. Sulje etupaneelit. Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan. Kun suljet etupaneelit (sulje ensin vasemmanpuoleinen ja sitten oikeanpuoleinen etupaneeli), solenoidilukko lukittuu uudelleen. Tulostin ei toimi ennen kuin kaikki paneelit on suljettu ja lukittu. Oikeanpuoleinen sivupaneeli Voit irrottaa oikeanpuoleisen sivupaneelin löysäämällä (lattapäisellä ruuvimeisselillä vastapäivään kiertäen) kiinnikkeet, jotka kiinnittävät paneelin tulostimeen. Jos paneeli irrotetaan tulostimen ollessa toiminnassa ja ennen turvalukitusjärjestelmän aktivoitumista, paneelin takana oleva metallisuojus vähentää lasersäteilylle tai liikkuville osille altistumisen riskiä. Kuva 15: Metallisuojus oikeanpuoleisen sivupaneelin takana VAARA: Älä tee tulostimeen valtuuttamattomia korjauksia tai muutoksia. Paneelien valtuuttamaton irrottaminen ja tulostimen valtuuttamattomat

19 13 korjaukset tai muutokset voivat altistaa näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle, liikkuville mekaanisille osille ja/tai sähköiskuille, jolloin seurauksena on kuolema tai vakava loukkaantuminen. VAARA: Älä irrota vain huollon käyttöön tarkoitettuja paneeleita. Ainoastaan valtuutettu huoltoedustaja voi käsitellä näiden paneelien suojaamia tulostimen osia turvallisesti. Paneelien valtuuttamaton irrottaminen voi altistaa näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille, jolloin seurauksena on kuolema tai vakava loukkaantuminen. VAARA: Älä irrota mitään tulostimen suojuksia, joissa on vaarallisen jännitteen tarra. Tällaisilla tulostimen alueilla on korkeajännitteisiä osia, jotka voivat aiheuttaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavan sähköiskun. VAROITUS: Älä päästä vettä tai muita nesteitä virtaamaan vapaasti tulostimen sisään. Se voisi johtaa sähköiskuun ja vakavaan loukkaantumiseen. VAROITUS: Älä käytä paineilmasuodattimien runkojen puhdistamiseen kemiallisia liuottimia tai syövyttäviä puhdistusliuoksia. Se voisi aiheuttaa halkeamia tai säröjä muoviosiin. Jos vaurioitunut muoviosa altistuu korkealle ilmanpaineelle, se saattaa haljeta ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

20 14 Luku 3 Tulostimen turvallinen ylläpito

21 4 Turvaominaisuudet Turvalukitusjärjestelmä Kaikissa tulostimissa on turvaominaisuuksia, jotka vähentävät lasersäteilyn sekä mekaanisten ja sähköisten vaaratekijöiden aiheuttamien tapaturmien riskiä. Näitä ominaisuuksia ovat mm. turvalukitusjärjestelmä, virta-/hätäpysäytyskytkin ja hätäpysäytyspainikkeet. Tulostimen lisävarusteissa (esimerkiksi komponenteissa, jotka lisäävät tulostimeen automaattisen lataus- tai poistotoiminnon) voi olla ylimääräisiä integroituja turvaominaisuuksia. Kaikki Trendsetter-tulostimet on varustettu turvalukitusjärjestelmällä, joka vähentää vaaratekijöille altistumisen mahdollisuutta avaamalla tulostimen paneelien lukituksen ainoastaan silloin, kun niiden takana olevien osien käsitteleminen on turvallista. Tärkeää: Turvalukitusjärjestelmä on kriittisen tärkeä turvaominaisuus. Järjestelmän peukaloiminen millä tahansa tavalla vaarantaa peukaloijan oman ja muiden tulostimen läheisyydessä olevien henkilöiden turvallisuuden. Trendsetter-tulostimissa käytetään erilaisia lukituksia seuraavien vaaratekijöiden aiheuttaman tapaturmariskin vähentämiseksi: Kirjoituslaseriin (näkymätön lasersäde, joka valottaa tulostusmateriaalin) liittyvät vaarat Kohdistuslaseriin (näkyvä lasersäde, joka pitää kirjoituslaserin kohdistettuna tulostusmateriaaliin valotuksen aikana) liittyvät vaarat Mekaaniset (liikkuviin osiin, kuten rumpuun ja telaan liittyvät) vaarat Jos lukittu paneeli avataan tai irrotetaan tulostimen toiminnan aikana, tulostin katkaisee laserin virransyötön ja pysäyttää kaikki mekaaniset liikkeet. Tulostimen ohjausohjelma saattaa näyttää ongelmasta ilmoittavan viestin. Tulostinta ei voida käyttää ennen kaikkien paneelien sulkemista ja lukitsemista. Jos lukitun levylokeron luukku avataan levyjen lataamiseksi automaattisella latauksella varustettuun tulostimeen, tulostin jatkaa valottamista, mutta poimintalaite ei liiku ennen kuin luukku suljetaan jälleen.

22 16 Luku 4 Turvaominaisuudet Kuva 16: Laserin lukitun suojapaneelin tarra Kuva 17: Lukituskytkimien sijainti etupaneelien takana Kuva 18: Lukituskytkimen sijainti oikeanpuoleisen sivupaneelin takana

23 Turvalukitusjärjestelmä 17 Kuva 19: Poimintalaitteen liikkeestä aiheutuvien tapaturmien riskiä vähentävän lukituskytkimen sijainti VAARA: Älä peukaloi luukkujen tai paneelien turvalukitusjärjestelmää. Älä yritä avata tai irrottaa tulostimen paneeleita, kun tulostin valottaa tulostusmateriaalia. Älä yritä käyttää tulostinta, jos jokin sen paneeli on auki. Älä yritä käyttää tulostinta, jos tulostimen ohjausohjelma näyttää laserin turvalukitusjärjestelmää koskevan varoitusviestin. (Tämä ohje koskee ainoastaan paneelien turvalukituksiin liittyviä viestejä. Se ei koske viestejä, jotka liittyvät poimintalaitteen turvalukitukseen.) Turvalukitusjärjestelmän peukalointi voi altistaa lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Kun avaat tulostimen paneeleita, odota hetki ennen työskentelyn aloittamista tulostimen sisällä. Paneelin avaamisen jälkeen saattaa kulua kaksi sekuntia ennen kuin turvalukitusjärjestelmä katkaisee kokonaan laserlähteiden virran ja jopa viisi sekuntia ennen kuin järjestelmä pysäyttää tulostimen kaikki mekaaniset liikkeet. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Jos epäilet, että turvalukitusjärjestelmä ei katkaise laserlähteiden virtaa ja/tai pysäytä tulostimen mekaanisia liikkeitä luukun tai paneelin avaamisen yhteydessä, käytä hätäpysäytyspainiketta tai virta-/hätäpysäytyskytkintä tulostimen virran katkaisemiseen. Lukitse virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon riippulukolla. Älä jatka tulostimen käyttöä ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on hyväksynyt sen käyttökuntoiseksi. Turvalukitusjärjestelmän vika voi altistaa käyttäjän lasersäteilylle ja/tai liikkuville mekaanisille osille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat

24 18 Luku 4 Turvaominaisuudet voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Tulostimen takana, virta-/hätäpysäytyskytkimen läheisyydessä on tarra, joka osoittaa turvalukituksen ohituskytkimen sijainnin. Tämä kytkin aktivoidaan avaimella, jonka käyttö on sallittua vain huoltoedustajille. Avain ei saa koskaan olla tulostimen käyttäjien hallussa, eivätkä he saa yrittää kytkimen aktivointia. Turvalukituksen ohitusta koskevan tarran käännös: Vaara! Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa ohittaa turvalukituksen. (Katso huolto-ohjeita) Lukituksen ohitus Normaali toiminta Kuva 20: Turvalukituksen ohitusta koskeva tarra Kuva 21: Turvalukituksen ohitusta koskevan tarran sijainti VAARA: Turvalukituksen ohitustyökalun, kuten turvalukituksen ohituskytkimen (SIO), valtuuttamaton käyttö voi altistaa lasersäteilylle, liikkuville mekaanisille osille ja/tai sähköiskuille. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa

25 Virta-/hätäpysäytyskytkin 19 Virta-/hätäpysäytyskytkin vaaratilanteen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. Virta-/hätäpysäytyskytkimellä katkaistaan tulostimen virransyöttö. Virta-/hätäpysäytyskytkin on punainen kiertokytkin, jolla on keltainen tausta. Se sijaitsee tulostimen ulkopuolella takana. Kytkin voidaan lukita off-asentoon riippulukolla, kun suoritetaan toimenpiteitä, jotka vaativat kytkimen lukitsemista. Kuva 22: Virta-/hätäpysäytyskytkin ja aukko riippulukkoa varten Kuva 23: Virta-/hätäpysäytyskytkimen sijainti tulostimessa, jossa on manuaalinen lataus ja poisto

26 20 Luku 4 Turvaominaisuudet Kuva 24: Virta-/hätäpysäytyskytkimen sijainti tulostimessa, jossa on poistopöytä Säännöllinen käyttö Virta-/hätäpysäytyskytkimellä katkaistaan tulostimen virransyöttö, jotta tulostimen ylläpitotoimet voidaan tehdä ja kiinni juuttunut tulostusmateriaali poistaa turvallisesti. Kun jonkin ylläpitotoimen suorittamista varten neuvotaan katkaisemaan tulostimen virransyöttö, käännä virta-/hätäpysäytyskytkin off-asentoon ja lukitse se riippulukolla. Riippulukon avulla vältetään vaara, että toinen henkilö kytkee tulostimen virran päälle, kun olet suorittamassa ylläpitotoimia tai ratkaisemassa ongelmaa. Kun olet suorittanut vaaditun toimenpiteen, käännä virtakytkin takaisin on-asentoon. Käyttö hätätilanteessa Voit käyttää kytkintä hätäpysäytysmekanismina, jos et ylety hätäpysäytyspainikkeeseen. Jos tulostimen hätäpysäytys on välttämätön, yritä ensin käyttää hätäpysäytyspainiketta. Jos hätäpysäytyspainiketta ei ole mahdollista käyttää, käännä virtakytkin vastapäivään off-asentoon.

27 Hätäpysäytyspainikkeet 21 Hätäpysäytyspainikkeet Hätäpysäytyspainikkeet pysäyttävät tulostimen laserin toiminnan ja mekaaniset liikkeet. Kuva 25: Laserin toiminnan ja mekaanisten liikkeiden pysäyttäminen hätäpysäytyspainikkeella Hätäpysäytyspainikkeen painaminen ei katkaise tulostimen virransyöttöä. Siten voit jatkaa Print Console -ohjelman käyttöä ongelman ratkaisemista koskevien tietojen etsimiseen. Jos hätäpysäytyspainiketta painetaan, se on palautettava alkutilaan, jotta tulostin voi palata normaalitoimintaan. Palauta painike alkutilaan seuraavalla tavalla: kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se ponnahtaa ylös, valitse Nollaus-toiminto Print Console -ohjelmasta ja noudata Print Consolen virheviesteissä annettuja korjausohjeita. Hätäpysäytyspainikkeet sijaitsevat seuraavissa paikoissa: Tulostimen ulkopuolella latausalueen vasemmalla puolella Tulostimen sisällä etupaneelien takana Kuva 26: Sisäisen hätäpysäytyspainikkeen sijainti VAROITUS: Oleta, että laseriin liittyvät vaaratekijät ja mekaaniset vaaratekijät voivat jatkua vielä muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun hätäpysäytyspainiketta on painettu. Muista myös, että tulostimen virta on edelleen kytkettynä. Kun hätäpysäytysmekanismi on aktivoitu, liikkuvien osien täydelliseen pysähtymiseen saattaa kulua viisi sekuntia. Altistuminen näkyvälle tai näkymättömälle suurtehoiselle lasersäteilylle voi johtaa ihon palovammoihin, pysyvään näön heikentymiseen tai sokeutumiseen. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. VAROITUS: Pidä mielessä, että toimintahäiriö voi käynnistää tulostimen mekaaniset liikkeet odottamatta, vaikka hätäpysäytysmekanismi on aktivoitu. Jos näin käy, katkaise tulostimen virta ja jatka tulostimen käyttöä vasta sitten, kun se on korjattu. Liikkuvat mekaaniset osat voivat aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

Magnus VLF. Turvallisuusopas. Tulostuslaitteet. Malli MTA. Suomi. 761-00039A-FI Versio A

Magnus VLF. Turvallisuusopas. Tulostuslaitteet. Malli MTA. Suomi. 761-00039A-FI Versio A Magnus VLF Tulostuslaitteet Malli MTA Turvallisuusopas Suomi 761-00039A-FI Versio A Tekijänoikeudet Kodak, 2007. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu on saatavissa myös Adobe Systems Incorporatedin

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Xerox CX-tulostuspalvelin, taustalla Creo Color Server -teknologia

Xerox CX-tulostuspalvelin, taustalla Creo Color Server -teknologia Julkaisutiedot Suomi Xerox CX-tulostuspalvelin, taustalla Creo Color Server -teknologia laitteelle Xerox Color 550/560 -tulostin Versio 1.0 739-00607A-FI Versio A Tekijänoikeudet Eastman Kodak Company,

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Turvaohjeita Varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote 2 Huhtikuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa

Lisätiedot

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal Järjestelmä Versio 6.0 Aloitusopas Suomi 2009-12-29 Tekijänoikeudet Tavaramerkit Kodak, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään. Osa dokumentaatiosta toimitetaan Portable Document Format

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

S4M-pikaopas. Ulkonäkymä. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on S4M-käyttöoppaassa. Kuva 1 Kirjoittimen ulkopuoli. Etuosa.

S4M-pikaopas. Ulkonäkymä. Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on S4M-käyttöoppaassa. Kuva 1 Kirjoittimen ulkopuoli. Etuosa. S4M-pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on S4M-käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva 1 Kirjoittimen ulkopuoli Etuosa 1 2 Takaosa 4 1 Ohjauspaneeli 2 Etikettinauhan luukku Virtakytkin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1

Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Käyttäjän opas SeekTech & -yhteyden muodostaminen Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Sisällysluettelo Järjestelmän yleisesitys Kuvaus...3 Blue toothin tekniset tiedot...3 Alue...4 Bluetooth-yhteys

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1

Nokia stereo-hf HS-16 9202252/1 Nokia stereo-hf HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202252/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos

Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje. 9355494 2. painos Nokia Kannettava radio-hf HS-2R Käyttöohje 9355494 2. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-2R noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot