Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna"

Transkriptio

1 !1

2 Tell me, I ll forget Show me, I ll remember, Involve me, I ll understand" Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna Osallistu, opi ja opeta! Haaste työyhteisölle Luokaa koko yhteisöönne rakentava, positiivinen ja innostunut ilmapiiri ajantasaisten digitaalisten kansalaistaitojen oppimiselle. Haaste koulun johtajalle, rehtorille!2

3 Innosta ja motivoi opettajiasi hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Mahdollista opettajien omaa aktiivista toimintaa ja kannusta tuomaan uusia ideoita työpaikalle. Haaste opettajalle Osallistu tarjolla olevaan tvt-koulutukseen. Hyödynnä omassa yhteisössäsi jo olevaa osaamista. Jaa omaasi myös muille. Innostu teknologian tuomista mahdollisuuksista opetukseesi. Kokeile ja käytä rohkeasti saatavilla olevaa teknologiaa työssäsi. Anna oppijoiden olla tarpeen mukaan teknologia-asiantuntijoita. Haaste oppilaalle Käytä omia teknologiataitojasi oman oppimisen edistämiseksi. Auta myös muita oppijoita, aikuisiakin. Tuo esille omia ideoitasi ja käyttötapojasi sekä toimintaympäristöjäsi. Toimi vastuullisesti ja toisia kunnioittaen verkossa. Ajatus Opetussuunnitelman arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Koulujen tehtävänä on edistää näiden arvojen pohjalta yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Tieto- ja viestintätekniikan avulla tuetaan näiden arvojen toteuttamista koulun arjessa. Useat kansalliset alan muistiot ja suunnitelmat asettavat suomalaisten oppilaitosten tavoitteeksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämisen. Tarvitaan uudenlaisia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään tvt:n tuomia mahdollisuuksia edistää oppimista sekä oppijan kasvua ihmisenä. Teknologia aktivoi oppijaa, auttaa oman oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa sekä rakentaa siltaa koulun ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen välille. Opettajan työlle on luonteenomaista uuden oppiminen, oman ammattitaidon kehittäminen ja saavutetun osaamisen hyödyntäminen omassa työssä. Opettajilta vaaditaan yhä enemmän myös uuden osaamisen jalkauttamista oman yhteisön arkeen. Tieto- ja viestintätekniikka tuo uusia mahdollisuuksia oman opetuksen toteuttamiseen. TVT-strategiasivuston (http://tvtstrategiasavonlinna.wordpress.com) ajatuksena on auttaa alueen oppilaitoksia saavuttamaan edellä mainittuja opetussuunnitelman ja kansallisten strategioiden tavoitteita. Sivusto elää ajassa reagoiden yhteiskunnan ja teknologian muutokseen. Täältä löydät myös vinkkejä siitä kuinka teknologian avulla rikastutetaan ja monipuolistetaan opetusta.!3

4 Tavoitteet ja vinkit 1-6 luokat 1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen Viestintätekniikan käyttö ja mahdollisuudet 1-2-luokka: - tietokoneen/tabletin ja käytettävien sovellusten käynnistäminen - näppäimistön ja hiiren sekä tasohiiren ja kosketusnäytön käyttö - laitteeseen/verkkoon kirjautuminen tarvittaessa - ohjelmien peruskäyttö: (tiedoston luominen, tallentaminen, avaaminen ja tulostaminen) - ohjelmat: internet-selain, tekstinkäsittely, piirto-ohjelma, ääninauhuri, koulussa käytössä olevat verkkomateriaalit 3-4-luokka: - tekstinkäsittely sovelluksen avulla - esitysohjelmien käyttö (esim. PowerPoint, Keynote, Google esitys) - tiedonhakusovellusten peruskäyttö - tiedon siirtäminen sovelluksesta toiseen - digikameran peruskäyttö, kuvien ja liikkuvan kuvan liittäminen esitykseen - sähköpostin käyttö - tietokonepelien hyödyntäminen oppimisessa 5-6-luokka: - kuvankäsittelyohjelman käyttö - taulukkolaskennan hyödyntäminen - sosiaalinen media, blogien hyödyntäminen, esitys-sovellukset (Prezi, Explain Everything)!4

5 - animaation tekeminen - mobiililaitteiden käyttö opiskelussa - omien laitteiden käyttö opiskelussa (BYOD, Bring Your Own Device) - tiedostonhallinta (fyysinen laite, verkko, pilvipalvelut) - ohjelmointiin tutustuminen Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen tukena 1-2-luokka: - tietokoneella kirjoittaminen - tabletilla kirjoittaminen kosketusnäytöllä sekä tablettikynällä (esim. Book Creator) - tekstinkäsittely käytössä olevilla sovelluksilla 3-4-luokka: - kirjoitustaidon kehittäminen kymmensormijärjestelmään asti (esim. TypingMaster, - oman tekstin käsittely yleisten ohjeiden ja standardien mukaisesti - luova tuottaminen 5-6-luokka: - eri tilanteiden vaatimuksien mukainen kirjoittaminen (esim. kirje, sähköposti, hakemus, blogi, mielipidekirjoitus, esitelmä, tutkimus) Kuva ja ääni 1-2-luokka: - valokuvien ottaminen käytettävissä olevilla laitteilla - videoiden kuvaaminen ja katseleminen!5

6 - animaatioon tutustuminen, ohjelmien käyttö ja omien animaatioiden tekeminen ei vaadi lukutaitoa (esim. istopmotion) 3-4-luokka: - itse otettujen valokuvien käyttö opiskelussa - äänittäminen - elokuvan tekeminen - animaation tekeminen 5-6-luokka: - suunnitelmallinen elokuvan tekeminen - videoiden editoiminen - tekstien ja musiikin lisääminen videoihin Yhteisölliset oppimiskokonaisuudet - yhteistyösovellusten käyttö (esim. Google Apps, Office 365, SanomaPro, Kirjoitusalusta.fi) - asiakirjojen ja esitysten teko yhteisöllisesti verkkopalvelujen sovellusten avulla ilman sidosta fyysiseen laitteeseen - oppimistehtävien tekeminen ja palautteen saaminen verkossa - verkkoaineistojen käyttäminen omissa projekteissa (ääni, animaatio, kuva, video) - VoIP-palvelujen hyödyntäminen opiskelussa (Skype, Google+ Hangout) 2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta!6

7 Oppilas - noudattaa oman koulun pelisääntöjä tietoteknisten välineiden käytössä - ymmärtää itse tarkoituksenmukaisten sivustojen ja ohjelmistojen käytön - noudattaa palveluihin liittyviä ikärajoja ja ohjeita Asianmukainen toiminta verkossa Oppilas - osaa käyttää ja säilyttää järjestelmiin annettuja salasanoja - toimii asiallisesti verkossa - käyttää asiallista kieltä myös sosiaalisessa mediassa - tunnistaa yksityisyyteen kuuluvat asiat sosiaalisessa mediassa (esim, henkilötiedot ja kuvat) - tietää mahdollisuuden ilmoittaa laittomasta aineistosta (http://www.pelastakaalapset.fi/ toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/) Työskentelyergonomia - työskentelyasento: kyynärvarret vaakatasossa, niska suorassa, hartiat rentoina, ristiselän tukeminen, jalat tukevasti lattialla - näyttö näkemisen kannalta sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella - vaihtelevat työasennot Ergonomiaa koululaisille, Ergonomiaopas Savonlinnan Normaalikoulun yläkoululaisille, fysioterapian opinnäytetyö: riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1 Tekijänoikeudet!7

8 - tekijänoikeuksien perusteita (mitä kuvaa/ääntä/tekstiä saa käyttää omissa esityksissä, mihin tarvitaan lupa ja mistä; oppilaan tuottaman materiaalin käyttäminen) - tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen löytäminen ja käyttö - opetuksen järjestäjällä tulee olla huoltajien lupa oppilaiden töiden ja kuvien julkaisuun verkossa Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely 1-2-luokka: - hakupalveluihin tutustuminen (esim luokka: - hakupalveluiden peruskäyttö, tarkoituksenmukaiset hakusanat (esim. fi.wikipedia.org/, - tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (tekstinkäsittely) 5-6-luokka: - tarkennettu tiedonhaku (esim. Googlen käytön ohjeita: https://support.google.com/ websearch/?hl=fi#topic= ) - hakeminen tietokannoista (esim. - hakeminen oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisista lähteistä (haut esim. englannin kielellä, - kriittinen suhtautuminen hakutuloksiin: kuka, miksi, milloin, kenelle, fakta, fiktio, mainos, ideologia, intressi!8

9 (esim. - tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (esim. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitys, video, animaatio, kuunnelma) - tietolähteiden merkintä - johtopäätösten tekeminen hankitun ja arvioidun tiedon pohjalta 4. Viestintä ja vuorovaikutus Henkilöiden välisen viestinnän tavoitteita 1-6-luokka: - omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu - viestien tulkinta ja niihin vastaaminen - monilukutaito: erilaisten viestien tuottaminen, tulkinta ja käyttäminen sekä yksin että yhdessä (mm. kirjoitetut, puhutut, visuaaliset ja audiovisuaaliset viestit) - vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, toisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä rohkeus ilmaista myös eriäviä mielipiteitä ja perustella niitä asiallisesti Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö 1-6-luokka: - luokan kotisivulle kirjoittaminen opettajajohtoisesti - erilaisten tekstilajien harjoittelua, esimerkiksi luokan lehdessä: asiateksti, uutinen, mielipideteksti, tiedote, mainos, sarjakuva - tunteiden ilmaisua, esimerkiksi runouden, draaman, ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla (esitysten videointi, imovie, imotion) 3-6-luokka:!9

10 - sähköisen kirjan kirjoittamista sähköpostin tai blogin avulla - sähköpostin käyttö: vastaanottajan huomioon ottaminen (esim. kaveri/viranomainen), otsikkorivi, puhuttelu, viestin sisältö, allekirjoitus 5-6-luokka: - blogien kirjoittaminen opettajajohtoisesti (esim. https://www.blogger.com/home, ohjevideo: XWGAwoJO9c&feature=youtu.be) Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä 1-6-luokka: - video - animaatio (esim. imotion, Photo Story ohjevideo: opetuubi/photostory.html, Stop Animation Pro) - elokuva (esim. imovie, Movie Maker, Elokuvatyökalu) - kuunnelma (esim. Ääninauhuri, Audacity) - blogit/kotisivut (esim. Google Blogger) Teknologian hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimisessa 3-4-luokka: - yhteisöllisten alustojen käyttö opiskelussa (esim. Google-dokumentit, ohjevideo: ja drive, ohjevideo: v=qerwgyx_ijm&feature=youtu.be) 5-6-luokka:!10

11 - yhteisöllisten alustojen käytön syventäminen (esim. ohjevideo: Kokemukset vuorovaikutuksesta oman opiskeluryhmän/ koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kansainvälisestä yhteydenpidosta 1 6-luokka: - kummiluokat, ystävyyskoulut, lähialueyhteistyö, asiantuntijayhteistyö, yritykset, Erasmus+ Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman mahdollisuudet Linkit Opetushallituksen verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen kehittämisen tueksi: tvt_opetuksessa Opetushallituksen tukimateriaalia opettajien itseopiskeluun ja koulutukseen: www10.edu.fi/kenguru/ Pelastakaa Lapset ry:n mediakasvatusmateriaalia: Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä vihjepalvelu internetissä levitettävän laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi: lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/ Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto,Teosto ja Tuotos kanssa. On oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ja Lyhdyn (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) yhteistyössä tuottama oppimateriaali tekijänoikeuksista. Aineisto on suunnattu neljäsluokkalaisille: Kopiosto on Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten vaivattoman käytön ja varmistaa, että oikeudenomistajat saavat heille kuuluvat korvaukset:

12 Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä tuotettu tekijänoikeusopas: Viestintäviraston tietoturvaopas: Opetushallituksen Sinä päätät -aineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä. Opettajan osio sisältää myös linkkilistan: Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa kehittämisja yhteistyöhankkeita, tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi ja kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Mediakasvatusseuraa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja: Ergonomiaopas Savonlinnan normaalikoulun yläkoululaisille. Fysioterapian opinnäytetyön tekijät Riina Heinonen, Mari Kalliomäki ja Heli Wilska: handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1 Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi koulujen ja kirjastojen käyttöön. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa.mediataitokoulun tietopankista löytyy artikkeleita mediakasvatuksesta, digitaalisista peleistä, kiusaamisesta ja rahankäytöstä netissä: Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön: https:// hyvatkaytannot.oph.fi/kohderyhma/2/ Tavoitteet ja vinkit 7-9 luokat Käytännön työtaidot!12

13 Oppilas - käyttää sujuvasti tietokonetta, tablettitietokonetta ja muita koulun tietoteknisiä välineitä yksin ja yhdessä - käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia tarkoituksenmukaisesti - hallitsee hyvät tekstinkäsittelyperiaatteet - osaa tuottaa tekstiä, kuvaa, videota, animaatiota, ääntä, taulukoita ja graafisia kuvaajia - osaa kuvata, siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla - käyttää teknologiaa sujuvasti lukemisen (esim. verkkojulkaisut ja e-kirjat) ja kirjoittamisen tukena - osaa käyttää verkkopalveluja (esim. Kelan palvelut, hakemukset) - tutustuu ohjelmointiin Median tuottaminen - hallitsee arjen tietoteknisten laitteiden käytön ja verkkoviestintätilanteet Oppilas - osaa ilmaista itseään eri mediakanavia hyödyntäen (teksti, ääni, kuva) kontekstiin sopivalla tavalla - rohkaistuu esiintymään erilaisissa tallenteissa (ääni, kuva) - osaa halutessaan jakaa tallenteitaan ja tuotoksiaan verkossa - hyödyntää mediakanavia reflektion välineinä - oppii nauttimaan elämyksellisistä oppimiskokemuksista Tiedonhankinta- ja hallintataidot Oppilas - osaa käyttää hakupalveluja monipuolisesti tiedonhankinnassaan ja osaa vertailla ja valikoida!13

14 eri lähteistä saamaansa tietoa - osaa jalostaa tietoa, ei tyydy sen kopioimiseen - osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa - rohkaistuu oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttöön Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot - osaa tehdä lähdeviittaukset ja -merkinnät ja erottaa oman ajattelun muiden ajattelusta Oppilas - työskentelee vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti verkossa - osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä (esim. Facebook, Wilma, sähköposti, Skype ja erilaiset oppimisympäristöt) - käyttää eri viestintäkanavia ja tyylejä tarkoituksenmukaisesti - kokeilee vuorovaikutusta opiskeluryhmän ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, myös kansainvälisten (esim. ystävyyskoulut) Vastuullinen ja turvallinen toiminta Oppilas - noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä - osaa suojata itsensä, toiset käyttäjät ja laitteensa - ymmärtää yksityisen ja julkisen eron - osaa kiinnittää huomiota ergonomiaan ja työskentelytapoihin - osaa toimia eettisesti verkossa ja noudattaa hyviä käytöstapoja Linkkivinkkejä!14

15 - Tvt opetuksessa - Netiketti - Opetushallituksen Sinä päätät -sivusto tietoturvasta - Viestintäviraston tietoturvaopas - Tekijänoikeuksista - Tiedonhankintataidot - Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset - Perusopetuksen oppimateriaalia TVT-strategian tavoitteet ja vinkit lukio Käytännön taidot ja oma tuottaminen!15

16 Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot ovat jo opiskelijalla hallussa. Mikäli ei, opiskelija pyritään perehdyttämään ko. perustaitoihin. Median tuottamiseen käytettäviä taitoja (videon kuvaaminen, äänen tallentaminen) syvennetään. Opettajat voivat laittaa opiskelijat tekemään omia tallenteita, joita voidaan käyttää esim. oppimateriaaleina. Opettaja voi tehdä myös omia tallenteita samaan käyttötarkoitukseen. VINKIT: Fysiikka, kemia ja biologia: Demonstraatioiden dokumentointi videoimalla. Videot voidaan laittaa esim. omalle kanavalleen youtubessa, jolloin niihin voidaan palata myös myöhemmin. Kielten tunneilla voidaan tallentaa puhetta ja opetella ääntämistä. Mobiililaitteiden avulla opiskelija voi kuulustella itseltään sanoja äänittämällä lausumistaan jättäen tauon vieraskielisen sanan/fraasin ja käännöksen väliin. Opiskelija voi hankkia mobiilisovelluksia eri oppiaineisiin liittyen. Opiskelijaa voidaan ohjata hankkimaan ilmaisia sovelluksia. Sosiaalisen median työkalujen käyttöä tullaan myös lisäämään. (vrt tiedonhallintataitojen hyödyntäminen) Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Ainakin osa oppiaineiden teoreettisesta sisällöstä pyritään jakamaan opiskelijoille sähköisessä muodossa. Opiskelijoilla on käytettävissään laite, jolla he pääsevät verkkoon, pystyvät työskentelemään siellä (laite sisältää tvt-käyttöön liittyvät perustoiminnot: audiovisuaaliset ominaisuudet). Opettajat luovat oppimistilanteet ja ohjaavat opiskelijoita toimimaan annetuissa puitteissa esim. käyttämään ryhmätyön laatimisessa sosiaalista kirjoitusalustaa tai muita sosiaalisen median työkaluja. VINKIT: Opiskelijoita muistutetaan lähdekriittisyydestä. Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden, kuten facebookin käyttäminen eri oppiaineissa. Voidaan luoda ryhmiä, joita voidaan käyttää apuna ohjauksessa ja oppimateriaalin jakamisessa. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Opiskelija koulutetaan käyttämään koulussa käytössä olevia oppimisalustoja. Koululla tulee olla käytössä oma salasanalla suljettu alusta (esim. moodle) ja tämän lisäksi opettaja voi käyttää opetuksessaan omaan opetustyyliin sopivia, avoimia sosiaalisen median palveluita. Esim. wiki, blogi, jne.!16

17 Viestintä ja vuorovaikutus Koulu kasvattaa opiskelijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri ympäristöissä: ollaan sitten istumassa täydessä linja-autossa taikka sähköisessä toimintaympäristössä. VINKIT: Kielet: vrt. ulkomaalainen kirjeenvaihtokaveri. Hankitaan esim. yhteistyökumppaniksi koulu/luokka ulkomailta ja hankitaan oppilaille oma keskustelukumppani, jonka kanssa kommunikoidaan vieraalla kielellä. Kommunikoinnissa käytetään apuna sosiaalisen median työkaluja (spostit, facebook, skype, youtube, twitter, erilaiset opetustarkoituksiin soveltuvat verkossa pelattavat pelit jne). Ryhmätöiden teettäminen sosiaalisen median työkalujen avulla, esim. Google drive. Vastuullinen ja turvallinen toiminta Vieraskielisteun lehtien verkkoversioiden käyttö, esim. Time, Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet. Opiskelijoille kerrataan tekijänoikeuteen liittyviä asioita esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla. Eettisiin ongelmiin, joihin oppilaat voivat törmätä internetissä, voidaan pureutua uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneilla. Tietoturvaa käsitellään oppitunneilla. Jokainen opettaja on tarpeen vaatiessa velvollinen perehdyttämään omat opiskelijansa edellä mainittuihin asioihin oman oppiaineensa yhteydessä. Henkilöstön osaaminen!17

18 Tästä osiosta löydät tietoa kouluissa tarvittavasta tvt-osaamisesta. Osaamistarpeet perustuvat oph:n ope.fi-taitotasoille. Tvt-osaamisen neljä pääosa-aluetta ovat - käytännön taidot ja oma tuottaminen - vastuullinen jaturvallinen toimitna - viestintä ja vuorovaikutus - tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Ope.fi mukaiset taitotasot Taso 1 Tämän strategian aikainen painopiste on tämän tason saavuttaminen. Tämän taitotason osaamisen saavuttavat kaikki (100% opettajista) Esimerkkejä tavoitteista: - Perusvalmiudet ohjelmistojen käyttöön (esitysgrafiikka, tekstin- ja kuvankäsittely, taulukkolaskenta, oppilas/opiskelijahallinnon ohjelmistot sekä koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristöohjelma (LMS) tai muu opetuksen/opiskelun tueksi sovittu yhteinen sähköinen palvelu - Tietoturvallisuus (salasanan muodostaminen ja käyttö, varmuuskopiointi, omien tietojen käsittely ja luovutus - Peruskäsitteiden hallinta (fyysiset, virtuaaliset, sulautetut, sosiaaliset oppimisympäristöt sekä niiden yhdistelmät) - Digitaalisten oppimateriaalien (ml. oppimista tukevat pelit ja simulaatiot) ja lähdeaineistojen pedagoginen käyttö Taso 2 - Henkilökohtaisten ja työyhteisökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi!18

19 Tämän taitotason osaamisen saavuttaa n. 3% opettajista. Tavoitteena toimia koulukenvälisissä, alueellisissa, sekä kansallisissa verkostoissa. Esimerkkejä tavoitteista - Kansallisten strategioiden (opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia 2013) ja suunnitelmien yleinen tuntemus - Sähköisen ja sosiaalisen median palvelujen hyödyntäminen verkostojen viestinnässä ja yhteistyössä sekä opetustilanteiden täydentäjänä - Avointen oppimisresurssien (OER) tuottaminen, hyödyntäminen ja uudelleenkäytettävyys erilaisissa oppimisympäristöissä, ml. MOOC - Organisaatiorajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen tietoaineistojen yhteiskäytön näkökulmasta, ml luentojen/kurssien tuottaminen opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Taso 3 Tavoitteena toimia kansainvälisissä verkostoissa ja kehityshankkeissa. Miten taitotason 1 mukainen osaaminen hankitaan? (oph:n suositus) 1. Suosittelemme, että työyhteisön TVT opetuskäytön (pedagoginen) strategia olisi laadittuna/ päivitettynä ennen työyhteisön jäsenten osallistumista Ope.fi -koulutuksiin. TVT-strategian tarkoituksena on auttaa organisaation jäseniä hahmottamaan organisaation nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita sekä suunnata toiminnan kehittämistä organisaatiolle luonteenomaisen pedagogisen vision mukaisesti. Lisäksi se varmistaa työyhteisön teknisen toimintaympäristön kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuudet, ylläpidon ja säännöllisen päivittämisen. 2. Ope.fi I -tason osaaminen edellyttää koulun yhteistä päätöstä osallistumisesta. Tason osaamiskuvauksia voi hyödyntää myös tieto- ja viestintätekniikkaa edistyksellisesti hyödyntävän opetuksen ja organisaation edelleen kehittämisessä. Miten saan tukea? Oppimisympäristöjen ja verkkopalveluiden keskittäminen on suunnitteilla ministeriössä. Mahdollisia tulevia tukimuotoja voivat olla - koulutuspilvi - koulutuksen sähköinen sivistyskeskus -palveluportaali Tuen järjestäminen arjessa (luokkatilanne) on vielä avoinna. Mahdollinen tukimuoto voisi olla esimerkiksi ope.fi 1 tai 2 -taitotason suorittanut tukihenkilö. Tekninen ympäristö!19

20 Luokkatila Nykyaikainen opetus ja sitä tukeva virtuaalinen havainnollistaminen edellyttää, että jokaisessa luokassa on riittävät esityslaitteet; dataprojektori (esim. kuvien ja videoiden heijastamiseen luokan seinälle), dokumenttikamera (monisteiden, kalvojen, ym. materiaalien siirtäminen dataprojektorille), äänentoisto (äänien kuunteluun) sekä työpääte kytkettynä dokumenttikameraan (voidaan heijastaan valkokankaalle luokan eteen, esimerkiksi internet-sivusto tai video). VIDEO! Luokkavarustus (opettajan käytössä): Riittävät tietoliikenneyhteydet langaton verkko, joka vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää. Projektori Dokumenttikamera Äänentoisto Pääte / mobiililaite / PC / muuta Yleistä: Henkilökohtaista tallennustilaa verkossa Sähköinen oppimisalusta Laitteistovaatimukset: Verkkoon kirjautuminen Mahdollisuus kuvaamiseen (video, still) Mahdollisuus äänittämiseen Palvelut: Henkilökohtainen käyttäjätunnus kaikkiin palveluihin Sähköinen oppimisympäristö Sähköposti ja henkilökohtainen tallennustila Mahdollisuus langattomaan yhteyteen omissa laitteissa MDM (Mobile Device Management): Yhteensopivuus: Eri laitekannat eivät saa sulkea toisiaan pois (ei mobiili vs. PC) Sovellusten (ja ohjelmien) selainpohjaisuus Tasa-arvo: Kuntien velvollisuus huolehtia mahdollisuuksista Verkkoinfran täytyy toimia (riittävästi kaistaa, ja vakautta toiminnassa) Langattoman verkon kapasiteetin määrittäminen oikein (riittävä) Kaistan leveys myös ylöspäin mielellään sama, ellei jopa enemmän!20

21 Verkkoyhteydet Riittävät tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenneyhteyksien käyttö muuttunut; liikkuva data on raskaampaa ja määrät huomattavasti suurempia. Tietoliikenne etenkin ylöspäin kasvanut merkittävästi enää dataa ei vain ladata alas vaan myös ylös internettiin. Sovelluksia ja opetusohjelmia käytetään selainpohjaisesti ja suurin osa toiminnasta edellyttää hyvää ja riittävän nopeaa tietoliikenneyhteyksiä sekä sisä- että ulkoverkossa. Langattomat verkot ja niiden kapasiteetti: Laitekannan siirryttyä mobiililaitteisiin (puhelimet, tablet ja kannettavat) koulujen langattomien verkkojen kuormitus on kasvanut merkittävästi. Siksi on tärkeää laitteiden toimivuuden kannalta varmistaa langattomien verkkojen riittävä kapasiteetti ja toimivuus. Lähes jokaisella oppilaalla on jo jokin oma laite tai laitteita ja näiden lisäksi koulun oma laitekanta. Laskennallisesti lähes 2-3 kertaa oppilasmäärä. Tukipalvelut Savonlinnan kaupungin ATK-palvelukeskus antaa laite(pc)-, verkko- ja sovellustukea (Office). Tuen puhelin numero on Tietoympäristöt ovat erilliset kouluverkko ja hallintoverkko.!21

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet. 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia sekä perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet 11.10.2014 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot

Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Koulujen opettajista % Tukipalvelut. TVT-taidot OPE.FI-TASOT Kunta asettaa omat tavoitteensa (esim. I taso 20%, II taso70%, III taso10%) Oppilashallintojärjestelmä (Wilma ) viestintä (intranet, internet, kotisivut, wiki, portaalit) Koulujen opettajista

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Opetustoimen tietostrategia

Opetustoimen tietostrategia Opetustoimen tietostrategia Oulun opetustoimessa jokaisella on oikeus ajanmukaisiin oppimisympäristöihin. Oulun opetustoimessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kaikissa oppiaineissa ja koulujen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016

Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Tieto- ja viestintätekniikka peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa 2016 Viikin normaalikoulun tvt-koulutuspäivät 28.11.2014 Kimmo Koskinen kimmo.koskinen@oph.fi Taustaksi Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016)

Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Oppilaan polku hanke (9/2014-12/2016) Hankkeen tavoitteina on henkilökohtaisten laitteiden käytön lisääminen opetuksessa, näille parhaiten soveltuvan oppimisympäristön valitseminen, testaaminen ja käyttöönotto,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjaus https://peda.net/jyvaskyla/ict/koulutusmateriaalit/palokka 4.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen

Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media ja opettajan tvt-taidot: mitä opettajan pitäisi osata? 16.4.2012 Katrina Vartiainen Sosiaalinen media? Sosiaalinen media (some) liittyy internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin,

Lisätiedot

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma

Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Auran yhtenäiskoulun tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Visio 3. Perusopetuksen TVT- opetuskäytön tavoitteet 4. Tekninen ympäristö 4.1 Verkkoyhteydet 4.2 Tietoturva

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio

23.9.2013 Aki Puustinen / Muuramen lukio MAOL syyskoulutuspäivät 5.10.2013 Ipadit opetuksessa ja johtamisessa Aki Puustinen FM (historia, yhteiskuntaoppi ja yrittäjyys) Muuramen lukion rehtori Tiimitehdas Oy toimitusjohtaja Y-love Yrittäjyyslukioverkoston

Lisätiedot

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa

Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Digikansalaiseksi Olarin lukiossa Olarin lukion ipad-ryhmä 2015 Kuvat: Helmi Hytti Hyvä Olarin lukion 1. vuosikurssin opiskelija ja opiskelijan huoltaja Tieto- ja viestintätekniikka on olennainen osa nykylukiolaisen

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Ryhmä 5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Ryhmä 5 Kehityksen suunta.. Mitä teema tarkoittaa? Teeman punaisena lankana on pohjimmiltaan se, että teknologiakasvatus ja teknologian arkipäiväistäminen tulee

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Pedagogiset iltapäivät

Pedagogiset iltapäivät Pedagogiset iltapäivät Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa https://peda.net/jyvaskyla/vaajakoskenkoulu https://peda.net/ohjeet https://peda.net/jyvaskyla/ict/pedanet 9.2.2015 1 OPS2016 Tieto- ja viestintäteknologinen

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia

Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä. TVT osaamiskartoituksen tuloksia Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä TVT osaamiskartoituksen tuloksia Kyselyn toteutuksesta Kysely toteutettiin OPEKA työkalulla syksyllä 2013 Selänteen alueella sekä Nivalan Ylivieskan seutukunnassa

Lisätiedot

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014

Monilukutaito. Marja Tuomi 23.9.2014 Monilukutaito Marja Tuomi 23.9.2014 l i t e r a c y m u l t i l i t e r a c y luku- ja kirjoitustaito tekstitaidot laaja-alaiset luku- ja kirjoitustaidot monilukutaito Mitä on monilukutaito? tekstien tulkinnan,

Lisätiedot

Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos

Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos enorssin oppimisympäristöseminaari, Turun normaalikoulu Harjoittelukoulun viestintäkulttuurin muutos Office365- ja Teamsympäristön käyttöönotto Ari Myllyviita, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön TVT-taitojen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Unajan koulun valinnaisaineet

Unajan koulun valinnaisaineet Unajan koulun valinnaisaineet Liikunta 5. luokalla Syvennetään liikkumisen perustaitoja: liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä. Opitaan yhteistyötaitoja, ryhmässä ja yksilönä toimimista. Liikkumisen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KOULUN TIETO-

ORIPÄÄN KOULUN TIETO- ORIPÄÄN KOULUN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Liite Oripään koulun opetussuunnitelmaan 1.8.2017 Tämä asiakirja sisältää opetussuunnitelman 1.-6. luokille tieto- ja viestintästrategiasta:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa

OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 28.3.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 28.3.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen Tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Tavoitteet vuosiluokilla

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus

Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa. Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Tieto- ja viestintätekniikka opettajan arjessa Espoon kaupunki, suomenkielinen opetus Puheenvuorojen aiheet Kansalliset tavoitteet ja tilanne Espoossa Sosiaalinen media oppimisessa Kodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE

KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE KOULUTUSTA, OHJAUSTA JA VERTAISTUKEA OPETUSHENKILÖSTÖLLE Sisällysluettelo Sisällysluettelo Verkkopetoinfoa!... 3 Miten koulut voivat hyödyntää verkkopetoja... 4 Yhteydenotto... 5 Itäisen alueen verkkopedagogit...

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta

Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Juho Helminen ja Kimmo Koskinen Oppimisympäristöhankkeiden kehittämispäivä 5.10.2009 www.edu.fi/oppimisymparistot Oppimisympäristöhankkeiden ohjaus ja seuranta Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus Tiedote 13/2015 www.oph.fi valtionavustusta enintään

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA

Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) OPPIMINEN TYÖPAIKALLA TAI TYÖPAJALLA Äidinkielen osaamistavoitteiden toteutuminen Kaks`Kättä työpajan kierrätysmyymälässä, Ekocenter (Pyry Antola) Osaamistavoitteet: toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tulkita

Lisätiedot

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön

Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön Verkko-opettaminen, vuosien kokemuksia monen ammattikorkeakoulun Tietieyhteistyön verkkokursseilta Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei Tietie-yhteistyö

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently.

OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Done. Differently. OPETUKSEN SUUNNITTELU JA TVT Mistä työvälineet ja oikea lähestymistapa tarkoituksenmukaiseen tekemiseen? Aamun ensimmäinen ajatus oli klo 06.30 EDUCA VIRHE!!? Datafisher Oy E-learning Teknologia ja Oppiminen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Johdatusta sosiaalisen median koulutuskäyttöön. KM, koulutussuunnittelija Minna Pesonen OK-opintokeskus 7.10.2014

Johdatusta sosiaalisen median koulutuskäyttöön. KM, koulutussuunnittelija Minna Pesonen OK-opintokeskus 7.10.2014 Johdatusta sosiaalisen median koulutuskäyttöön KM, koulutussuunnittelija Minna Pesonen OK-opintokeskus 7.10.2014 Alustuksen aiheita Mitä sosiaalinen media on ja kenellä on edellytyksiä hyödyntää sosiaalista

Lisätiedot