Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna"

Transkriptio

1 !1

2 Tell me, I ll forget Show me, I ll remember, Involve me, I ll understand" Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna Osallistu, opi ja opeta! Haaste työyhteisölle Luokaa koko yhteisöönne rakentava, positiivinen ja innostunut ilmapiiri ajantasaisten digitaalisten kansalaistaitojen oppimiselle. Haaste koulun johtajalle, rehtorille!2

3 Innosta ja motivoi opettajiasi hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Mahdollista opettajien omaa aktiivista toimintaa ja kannusta tuomaan uusia ideoita työpaikalle. Haaste opettajalle Osallistu tarjolla olevaan tvt-koulutukseen. Hyödynnä omassa yhteisössäsi jo olevaa osaamista. Jaa omaasi myös muille. Innostu teknologian tuomista mahdollisuuksista opetukseesi. Kokeile ja käytä rohkeasti saatavilla olevaa teknologiaa työssäsi. Anna oppijoiden olla tarpeen mukaan teknologia-asiantuntijoita. Haaste oppilaalle Käytä omia teknologiataitojasi oman oppimisen edistämiseksi. Auta myös muita oppijoita, aikuisiakin. Tuo esille omia ideoitasi ja käyttötapojasi sekä toimintaympäristöjäsi. Toimi vastuullisesti ja toisia kunnioittaen verkossa. Ajatus Opetussuunnitelman arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Koulujen tehtävänä on edistää näiden arvojen pohjalta yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Tieto- ja viestintätekniikan avulla tuetaan näiden arvojen toteuttamista koulun arjessa. Useat kansalliset alan muistiot ja suunnitelmat asettavat suomalaisten oppilaitosten tavoitteeksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämisen. Tarvitaan uudenlaisia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään tvt:n tuomia mahdollisuuksia edistää oppimista sekä oppijan kasvua ihmisenä. Teknologia aktivoi oppijaa, auttaa oman oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa sekä rakentaa siltaa koulun ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen välille. Opettajan työlle on luonteenomaista uuden oppiminen, oman ammattitaidon kehittäminen ja saavutetun osaamisen hyödyntäminen omassa työssä. Opettajilta vaaditaan yhä enemmän myös uuden osaamisen jalkauttamista oman yhteisön arkeen. Tieto- ja viestintätekniikka tuo uusia mahdollisuuksia oman opetuksen toteuttamiseen. TVT-strategiasivuston (http://tvtstrategiasavonlinna.wordpress.com) ajatuksena on auttaa alueen oppilaitoksia saavuttamaan edellä mainittuja opetussuunnitelman ja kansallisten strategioiden tavoitteita. Sivusto elää ajassa reagoiden yhteiskunnan ja teknologian muutokseen. Täältä löydät myös vinkkejä siitä kuinka teknologian avulla rikastutetaan ja monipuolistetaan opetusta.!3

4 Tavoitteet ja vinkit 1-6 luokat 1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen Viestintätekniikan käyttö ja mahdollisuudet 1-2-luokka: - tietokoneen/tabletin ja käytettävien sovellusten käynnistäminen - näppäimistön ja hiiren sekä tasohiiren ja kosketusnäytön käyttö - laitteeseen/verkkoon kirjautuminen tarvittaessa - ohjelmien peruskäyttö: (tiedoston luominen, tallentaminen, avaaminen ja tulostaminen) - ohjelmat: internet-selain, tekstinkäsittely, piirto-ohjelma, ääninauhuri, koulussa käytössä olevat verkkomateriaalit 3-4-luokka: - tekstinkäsittely sovelluksen avulla - esitysohjelmien käyttö (esim. PowerPoint, Keynote, Google esitys) - tiedonhakusovellusten peruskäyttö - tiedon siirtäminen sovelluksesta toiseen - digikameran peruskäyttö, kuvien ja liikkuvan kuvan liittäminen esitykseen - sähköpostin käyttö - tietokonepelien hyödyntäminen oppimisessa 5-6-luokka: - kuvankäsittelyohjelman käyttö - taulukkolaskennan hyödyntäminen - sosiaalinen media, blogien hyödyntäminen, esitys-sovellukset (Prezi, Explain Everything)!4

5 - animaation tekeminen - mobiililaitteiden käyttö opiskelussa - omien laitteiden käyttö opiskelussa (BYOD, Bring Your Own Device) - tiedostonhallinta (fyysinen laite, verkko, pilvipalvelut) - ohjelmointiin tutustuminen Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen tukena 1-2-luokka: - tietokoneella kirjoittaminen - tabletilla kirjoittaminen kosketusnäytöllä sekä tablettikynällä (esim. Book Creator) - tekstinkäsittely käytössä olevilla sovelluksilla 3-4-luokka: - kirjoitustaidon kehittäminen kymmensormijärjestelmään asti (esim. TypingMaster, - oman tekstin käsittely yleisten ohjeiden ja standardien mukaisesti - luova tuottaminen 5-6-luokka: - eri tilanteiden vaatimuksien mukainen kirjoittaminen (esim. kirje, sähköposti, hakemus, blogi, mielipidekirjoitus, esitelmä, tutkimus) Kuva ja ääni 1-2-luokka: - valokuvien ottaminen käytettävissä olevilla laitteilla - videoiden kuvaaminen ja katseleminen!5

6 - animaatioon tutustuminen, ohjelmien käyttö ja omien animaatioiden tekeminen ei vaadi lukutaitoa (esim. istopmotion) 3-4-luokka: - itse otettujen valokuvien käyttö opiskelussa - äänittäminen - elokuvan tekeminen - animaation tekeminen 5-6-luokka: - suunnitelmallinen elokuvan tekeminen - videoiden editoiminen - tekstien ja musiikin lisääminen videoihin Yhteisölliset oppimiskokonaisuudet - yhteistyösovellusten käyttö (esim. Google Apps, Office 365, SanomaPro, Kirjoitusalusta.fi) - asiakirjojen ja esitysten teko yhteisöllisesti verkkopalvelujen sovellusten avulla ilman sidosta fyysiseen laitteeseen - oppimistehtävien tekeminen ja palautteen saaminen verkossa - verkkoaineistojen käyttäminen omissa projekteissa (ääni, animaatio, kuva, video) - VoIP-palvelujen hyödyntäminen opiskelussa (Skype, Google+ Hangout) 2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta!6

7 Oppilas - noudattaa oman koulun pelisääntöjä tietoteknisten välineiden käytössä - ymmärtää itse tarkoituksenmukaisten sivustojen ja ohjelmistojen käytön - noudattaa palveluihin liittyviä ikärajoja ja ohjeita Asianmukainen toiminta verkossa Oppilas - osaa käyttää ja säilyttää järjestelmiin annettuja salasanoja - toimii asiallisesti verkossa - käyttää asiallista kieltä myös sosiaalisessa mediassa - tunnistaa yksityisyyteen kuuluvat asiat sosiaalisessa mediassa (esim, henkilötiedot ja kuvat) - tietää mahdollisuuden ilmoittaa laittomasta aineistosta (http://www.pelastakaalapset.fi/ toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/) Työskentelyergonomia - työskentelyasento: kyynärvarret vaakatasossa, niska suorassa, hartiat rentoina, ristiselän tukeminen, jalat tukevasti lattialla - näyttö näkemisen kannalta sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella - vaihtelevat työasennot Ergonomiaa koululaisille, Ergonomiaopas Savonlinnan Normaalikoulun yläkoululaisille, fysioterapian opinnäytetyö: riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1 Tekijänoikeudet!7

8 - tekijänoikeuksien perusteita (mitä kuvaa/ääntä/tekstiä saa käyttää omissa esityksissä, mihin tarvitaan lupa ja mistä; oppilaan tuottaman materiaalin käyttäminen) - tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen löytäminen ja käyttö - opetuksen järjestäjällä tulee olla huoltajien lupa oppilaiden töiden ja kuvien julkaisuun verkossa Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely 1-2-luokka: - hakupalveluihin tutustuminen (esim luokka: - hakupalveluiden peruskäyttö, tarkoituksenmukaiset hakusanat (esim. fi.wikipedia.org/, - tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (tekstinkäsittely) 5-6-luokka: - tarkennettu tiedonhaku (esim. Googlen käytön ohjeita: https://support.google.com/ websearch/?hl=fi#topic= ) - hakeminen tietokannoista (esim. - hakeminen oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisista lähteistä (haut esim. englannin kielellä, - kriittinen suhtautuminen hakutuloksiin: kuka, miksi, milloin, kenelle, fakta, fiktio, mainos, ideologia, intressi!8

9 (esim. - tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (esim. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitys, video, animaatio, kuunnelma) - tietolähteiden merkintä - johtopäätösten tekeminen hankitun ja arvioidun tiedon pohjalta 4. Viestintä ja vuorovaikutus Henkilöiden välisen viestinnän tavoitteita 1-6-luokka: - omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu - viestien tulkinta ja niihin vastaaminen - monilukutaito: erilaisten viestien tuottaminen, tulkinta ja käyttäminen sekä yksin että yhdessä (mm. kirjoitetut, puhutut, visuaaliset ja audiovisuaaliset viestit) - vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, toisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä rohkeus ilmaista myös eriäviä mielipiteitä ja perustella niitä asiallisesti Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö 1-6-luokka: - luokan kotisivulle kirjoittaminen opettajajohtoisesti - erilaisten tekstilajien harjoittelua, esimerkiksi luokan lehdessä: asiateksti, uutinen, mielipideteksti, tiedote, mainos, sarjakuva - tunteiden ilmaisua, esimerkiksi runouden, draaman, ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla (esitysten videointi, imovie, imotion) 3-6-luokka:!9

10 - sähköisen kirjan kirjoittamista sähköpostin tai blogin avulla - sähköpostin käyttö: vastaanottajan huomioon ottaminen (esim. kaveri/viranomainen), otsikkorivi, puhuttelu, viestin sisältö, allekirjoitus 5-6-luokka: - blogien kirjoittaminen opettajajohtoisesti (esim. https://www.blogger.com/home, ohjevideo: XWGAwoJO9c&feature=youtu.be) Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä 1-6-luokka: - video - animaatio (esim. imotion, Photo Story ohjevideo: opetuubi/photostory.html, Stop Animation Pro) - elokuva (esim. imovie, Movie Maker, Elokuvatyökalu) - kuunnelma (esim. Ääninauhuri, Audacity) - blogit/kotisivut (esim. Google Blogger) Teknologian hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimisessa 3-4-luokka: - yhteisöllisten alustojen käyttö opiskelussa (esim. Google-dokumentit, ohjevideo: ja drive, ohjevideo: v=qerwgyx_ijm&feature=youtu.be) 5-6-luokka:!10

11 - yhteisöllisten alustojen käytön syventäminen (esim. ohjevideo: Kokemukset vuorovaikutuksesta oman opiskeluryhmän/ koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kansainvälisestä yhteydenpidosta 1 6-luokka: - kummiluokat, ystävyyskoulut, lähialueyhteistyö, asiantuntijayhteistyö, yritykset, Erasmus+ Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman mahdollisuudet Linkit Opetushallituksen verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen kehittämisen tueksi: tvt_opetuksessa Opetushallituksen tukimateriaalia opettajien itseopiskeluun ja koulutukseen: www10.edu.fi/kenguru/ Pelastakaa Lapset ry:n mediakasvatusmateriaalia: Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä vihjepalvelu internetissä levitettävän laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi: lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/ Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto,Teosto ja Tuotos kanssa. On oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ja Lyhdyn (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) yhteistyössä tuottama oppimateriaali tekijänoikeuksista. Aineisto on suunnattu neljäsluokkalaisille: Kopiosto on Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten vaivattoman käytön ja varmistaa, että oikeudenomistajat saavat heille kuuluvat korvaukset:

12 Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä tuotettu tekijänoikeusopas: Viestintäviraston tietoturvaopas: Opetushallituksen Sinä päätät -aineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä. Opettajan osio sisältää myös linkkilistan: Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa kehittämisja yhteistyöhankkeita, tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi ja kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Mediakasvatusseuraa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja: Ergonomiaopas Savonlinnan normaalikoulun yläkoululaisille. Fysioterapian opinnäytetyön tekijät Riina Heinonen, Mari Kalliomäki ja Heli Wilska: handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1 Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi koulujen ja kirjastojen käyttöön. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa.mediataitokoulun tietopankista löytyy artikkeleita mediakasvatuksesta, digitaalisista peleistä, kiusaamisesta ja rahankäytöstä netissä: Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön: https:// hyvatkaytannot.oph.fi/kohderyhma/2/ Tavoitteet ja vinkit 7-9 luokat Käytännön työtaidot!12

13 Oppilas - käyttää sujuvasti tietokonetta, tablettitietokonetta ja muita koulun tietoteknisiä välineitä yksin ja yhdessä - käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia tarkoituksenmukaisesti - hallitsee hyvät tekstinkäsittelyperiaatteet - osaa tuottaa tekstiä, kuvaa, videota, animaatiota, ääntä, taulukoita ja graafisia kuvaajia - osaa kuvata, siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla - käyttää teknologiaa sujuvasti lukemisen (esim. verkkojulkaisut ja e-kirjat) ja kirjoittamisen tukena - osaa käyttää verkkopalveluja (esim. Kelan palvelut, hakemukset) - tutustuu ohjelmointiin Median tuottaminen - hallitsee arjen tietoteknisten laitteiden käytön ja verkkoviestintätilanteet Oppilas - osaa ilmaista itseään eri mediakanavia hyödyntäen (teksti, ääni, kuva) kontekstiin sopivalla tavalla - rohkaistuu esiintymään erilaisissa tallenteissa (ääni, kuva) - osaa halutessaan jakaa tallenteitaan ja tuotoksiaan verkossa - hyödyntää mediakanavia reflektion välineinä - oppii nauttimaan elämyksellisistä oppimiskokemuksista Tiedonhankinta- ja hallintataidot Oppilas - osaa käyttää hakupalveluja monipuolisesti tiedonhankinnassaan ja osaa vertailla ja valikoida!13

14 eri lähteistä saamaansa tietoa - osaa jalostaa tietoa, ei tyydy sen kopioimiseen - osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa - rohkaistuu oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttöön Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot - osaa tehdä lähdeviittaukset ja -merkinnät ja erottaa oman ajattelun muiden ajattelusta Oppilas - työskentelee vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti verkossa - osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä (esim. Facebook, Wilma, sähköposti, Skype ja erilaiset oppimisympäristöt) - käyttää eri viestintäkanavia ja tyylejä tarkoituksenmukaisesti - kokeilee vuorovaikutusta opiskeluryhmän ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, myös kansainvälisten (esim. ystävyyskoulut) Vastuullinen ja turvallinen toiminta Oppilas - noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä - osaa suojata itsensä, toiset käyttäjät ja laitteensa - ymmärtää yksityisen ja julkisen eron - osaa kiinnittää huomiota ergonomiaan ja työskentelytapoihin - osaa toimia eettisesti verkossa ja noudattaa hyviä käytöstapoja Linkkivinkkejä!14

15 - Tvt opetuksessa - Netiketti - Opetushallituksen Sinä päätät -sivusto tietoturvasta - Viestintäviraston tietoturvaopas - Tekijänoikeuksista - Tiedonhankintataidot - Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset - Perusopetuksen oppimateriaalia TVT-strategian tavoitteet ja vinkit lukio Käytännön taidot ja oma tuottaminen!15

16 Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot ovat jo opiskelijalla hallussa. Mikäli ei, opiskelija pyritään perehdyttämään ko. perustaitoihin. Median tuottamiseen käytettäviä taitoja (videon kuvaaminen, äänen tallentaminen) syvennetään. Opettajat voivat laittaa opiskelijat tekemään omia tallenteita, joita voidaan käyttää esim. oppimateriaaleina. Opettaja voi tehdä myös omia tallenteita samaan käyttötarkoitukseen. VINKIT: Fysiikka, kemia ja biologia: Demonstraatioiden dokumentointi videoimalla. Videot voidaan laittaa esim. omalle kanavalleen youtubessa, jolloin niihin voidaan palata myös myöhemmin. Kielten tunneilla voidaan tallentaa puhetta ja opetella ääntämistä. Mobiililaitteiden avulla opiskelija voi kuulustella itseltään sanoja äänittämällä lausumistaan jättäen tauon vieraskielisen sanan/fraasin ja käännöksen väliin. Opiskelija voi hankkia mobiilisovelluksia eri oppiaineisiin liittyen. Opiskelijaa voidaan ohjata hankkimaan ilmaisia sovelluksia. Sosiaalisen median työkalujen käyttöä tullaan myös lisäämään. (vrt tiedonhallintataitojen hyödyntäminen) Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Ainakin osa oppiaineiden teoreettisesta sisällöstä pyritään jakamaan opiskelijoille sähköisessä muodossa. Opiskelijoilla on käytettävissään laite, jolla he pääsevät verkkoon, pystyvät työskentelemään siellä (laite sisältää tvt-käyttöön liittyvät perustoiminnot: audiovisuaaliset ominaisuudet). Opettajat luovat oppimistilanteet ja ohjaavat opiskelijoita toimimaan annetuissa puitteissa esim. käyttämään ryhmätyön laatimisessa sosiaalista kirjoitusalustaa tai muita sosiaalisen median työkaluja. VINKIT: Opiskelijoita muistutetaan lähdekriittisyydestä. Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden, kuten facebookin käyttäminen eri oppiaineissa. Voidaan luoda ryhmiä, joita voidaan käyttää apuna ohjauksessa ja oppimateriaalin jakamisessa. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Opiskelija koulutetaan käyttämään koulussa käytössä olevia oppimisalustoja. Koululla tulee olla käytössä oma salasanalla suljettu alusta (esim. moodle) ja tämän lisäksi opettaja voi käyttää opetuksessaan omaan opetustyyliin sopivia, avoimia sosiaalisen median palveluita. Esim. wiki, blogi, jne.!16

17 Viestintä ja vuorovaikutus Koulu kasvattaa opiskelijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri ympäristöissä: ollaan sitten istumassa täydessä linja-autossa taikka sähköisessä toimintaympäristössä. VINKIT: Kielet: vrt. ulkomaalainen kirjeenvaihtokaveri. Hankitaan esim. yhteistyökumppaniksi koulu/luokka ulkomailta ja hankitaan oppilaille oma keskustelukumppani, jonka kanssa kommunikoidaan vieraalla kielellä. Kommunikoinnissa käytetään apuna sosiaalisen median työkaluja (spostit, facebook, skype, youtube, twitter, erilaiset opetustarkoituksiin soveltuvat verkossa pelattavat pelit jne). Ryhmätöiden teettäminen sosiaalisen median työkalujen avulla, esim. Google drive. Vastuullinen ja turvallinen toiminta Vieraskielisteun lehtien verkkoversioiden käyttö, esim. Time, Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet. Opiskelijoille kerrataan tekijänoikeuteen liittyviä asioita esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla. Eettisiin ongelmiin, joihin oppilaat voivat törmätä internetissä, voidaan pureutua uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneilla. Tietoturvaa käsitellään oppitunneilla. Jokainen opettaja on tarpeen vaatiessa velvollinen perehdyttämään omat opiskelijansa edellä mainittuihin asioihin oman oppiaineensa yhteydessä. Henkilöstön osaaminen!17

18 Tästä osiosta löydät tietoa kouluissa tarvittavasta tvt-osaamisesta. Osaamistarpeet perustuvat oph:n ope.fi-taitotasoille. Tvt-osaamisen neljä pääosa-aluetta ovat - käytännön taidot ja oma tuottaminen - vastuullinen jaturvallinen toimitna - viestintä ja vuorovaikutus - tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Ope.fi mukaiset taitotasot Taso 1 Tämän strategian aikainen painopiste on tämän tason saavuttaminen. Tämän taitotason osaamisen saavuttavat kaikki (100% opettajista) Esimerkkejä tavoitteista: - Perusvalmiudet ohjelmistojen käyttöön (esitysgrafiikka, tekstin- ja kuvankäsittely, taulukkolaskenta, oppilas/opiskelijahallinnon ohjelmistot sekä koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristöohjelma (LMS) tai muu opetuksen/opiskelun tueksi sovittu yhteinen sähköinen palvelu - Tietoturvallisuus (salasanan muodostaminen ja käyttö, varmuuskopiointi, omien tietojen käsittely ja luovutus - Peruskäsitteiden hallinta (fyysiset, virtuaaliset, sulautetut, sosiaaliset oppimisympäristöt sekä niiden yhdistelmät) - Digitaalisten oppimateriaalien (ml. oppimista tukevat pelit ja simulaatiot) ja lähdeaineistojen pedagoginen käyttö Taso 2 - Henkilökohtaisten ja työyhteisökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi!18

19 Tämän taitotason osaamisen saavuttaa n. 3% opettajista. Tavoitteena toimia koulukenvälisissä, alueellisissa, sekä kansallisissa verkostoissa. Esimerkkejä tavoitteista - Kansallisten strategioiden (opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia 2013) ja suunnitelmien yleinen tuntemus - Sähköisen ja sosiaalisen median palvelujen hyödyntäminen verkostojen viestinnässä ja yhteistyössä sekä opetustilanteiden täydentäjänä - Avointen oppimisresurssien (OER) tuottaminen, hyödyntäminen ja uudelleenkäytettävyys erilaisissa oppimisympäristöissä, ml. MOOC - Organisaatiorajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen tietoaineistojen yhteiskäytön näkökulmasta, ml luentojen/kurssien tuottaminen opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Taso 3 Tavoitteena toimia kansainvälisissä verkostoissa ja kehityshankkeissa. Miten taitotason 1 mukainen osaaminen hankitaan? (oph:n suositus) 1. Suosittelemme, että työyhteisön TVT opetuskäytön (pedagoginen) strategia olisi laadittuna/ päivitettynä ennen työyhteisön jäsenten osallistumista Ope.fi -koulutuksiin. TVT-strategian tarkoituksena on auttaa organisaation jäseniä hahmottamaan organisaation nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita sekä suunnata toiminnan kehittämistä organisaatiolle luonteenomaisen pedagogisen vision mukaisesti. Lisäksi se varmistaa työyhteisön teknisen toimintaympäristön kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuudet, ylläpidon ja säännöllisen päivittämisen. 2. Ope.fi I -tason osaaminen edellyttää koulun yhteistä päätöstä osallistumisesta. Tason osaamiskuvauksia voi hyödyntää myös tieto- ja viestintätekniikkaa edistyksellisesti hyödyntävän opetuksen ja organisaation edelleen kehittämisessä. Miten saan tukea? Oppimisympäristöjen ja verkkopalveluiden keskittäminen on suunnitteilla ministeriössä. Mahdollisia tulevia tukimuotoja voivat olla - koulutuspilvi - koulutuksen sähköinen sivistyskeskus -palveluportaali Tuen järjestäminen arjessa (luokkatilanne) on vielä avoinna. Mahdollinen tukimuoto voisi olla esimerkiksi ope.fi 1 tai 2 -taitotason suorittanut tukihenkilö. Tekninen ympäristö!19

20 Luokkatila Nykyaikainen opetus ja sitä tukeva virtuaalinen havainnollistaminen edellyttää, että jokaisessa luokassa on riittävät esityslaitteet; dataprojektori (esim. kuvien ja videoiden heijastamiseen luokan seinälle), dokumenttikamera (monisteiden, kalvojen, ym. materiaalien siirtäminen dataprojektorille), äänentoisto (äänien kuunteluun) sekä työpääte kytkettynä dokumenttikameraan (voidaan heijastaan valkokankaalle luokan eteen, esimerkiksi internet-sivusto tai video). VIDEO! Luokkavarustus (opettajan käytössä): Riittävät tietoliikenneyhteydet langaton verkko, joka vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää. Projektori Dokumenttikamera Äänentoisto Pääte / mobiililaite / PC / muuta Yleistä: Henkilökohtaista tallennustilaa verkossa Sähköinen oppimisalusta Laitteistovaatimukset: Verkkoon kirjautuminen Mahdollisuus kuvaamiseen (video, still) Mahdollisuus äänittämiseen Palvelut: Henkilökohtainen käyttäjätunnus kaikkiin palveluihin Sähköinen oppimisympäristö Sähköposti ja henkilökohtainen tallennustila Mahdollisuus langattomaan yhteyteen omissa laitteissa MDM (Mobile Device Management): Yhteensopivuus: Eri laitekannat eivät saa sulkea toisiaan pois (ei mobiili vs. PC) Sovellusten (ja ohjelmien) selainpohjaisuus Tasa-arvo: Kuntien velvollisuus huolehtia mahdollisuuksista Verkkoinfran täytyy toimia (riittävästi kaistaa, ja vakautta toiminnassa) Langattoman verkon kapasiteetin määrittäminen oikein (riittävä) Kaistan leveys myös ylöspäin mielellään sama, ellei jopa enemmän!20

21 Verkkoyhteydet Riittävät tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenneyhteyksien käyttö muuttunut; liikkuva data on raskaampaa ja määrät huomattavasti suurempia. Tietoliikenne etenkin ylöspäin kasvanut merkittävästi enää dataa ei vain ladata alas vaan myös ylös internettiin. Sovelluksia ja opetusohjelmia käytetään selainpohjaisesti ja suurin osa toiminnasta edellyttää hyvää ja riittävän nopeaa tietoliikenneyhteyksiä sekä sisä- että ulkoverkossa. Langattomat verkot ja niiden kapasiteetti: Laitekannan siirryttyä mobiililaitteisiin (puhelimet, tablet ja kannettavat) koulujen langattomien verkkojen kuormitus on kasvanut merkittävästi. Siksi on tärkeää laitteiden toimivuuden kannalta varmistaa langattomien verkkojen riittävä kapasiteetti ja toimivuus. Lähes jokaisella oppilaalla on jo jokin oma laite tai laitteita ja näiden lisäksi koulun oma laitekanta. Laskennallisesti lähes 2-3 kertaa oppilasmäärä. Tukipalvelut Savonlinnan kaupungin ATK-palvelukeskus antaa laite(pc)-, verkko- ja sovellustukea (Office). Tuen puhelin numero on Tietoympäristöt ovat erilliset kouluverkko ja hallintoverkko.!21

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot