Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna"

Transkriptio

1 !1

2 Tell me, I ll forget Show me, I ll remember, Involve me, I ll understand" Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna Osallistu, opi ja opeta! Haaste työyhteisölle Luokaa koko yhteisöönne rakentava, positiivinen ja innostunut ilmapiiri ajantasaisten digitaalisten kansalaistaitojen oppimiselle. Haaste koulun johtajalle, rehtorille!2

3 Innosta ja motivoi opettajiasi hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Mahdollista opettajien omaa aktiivista toimintaa ja kannusta tuomaan uusia ideoita työpaikalle. Haaste opettajalle Osallistu tarjolla olevaan tvt-koulutukseen. Hyödynnä omassa yhteisössäsi jo olevaa osaamista. Jaa omaasi myös muille. Innostu teknologian tuomista mahdollisuuksista opetukseesi. Kokeile ja käytä rohkeasti saatavilla olevaa teknologiaa työssäsi. Anna oppijoiden olla tarpeen mukaan teknologia-asiantuntijoita. Haaste oppilaalle Käytä omia teknologiataitojasi oman oppimisen edistämiseksi. Auta myös muita oppijoita, aikuisiakin. Tuo esille omia ideoitasi ja käyttötapojasi sekä toimintaympäristöjäsi. Toimi vastuullisesti ja toisia kunnioittaen verkossa. Ajatus Opetussuunnitelman arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Koulujen tehtävänä on edistää näiden arvojen pohjalta yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Tieto- ja viestintätekniikan avulla tuetaan näiden arvojen toteuttamista koulun arjessa. Useat kansalliset alan muistiot ja suunnitelmat asettavat suomalaisten oppilaitosten tavoitteeksi tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisäämisen. Tarvitaan uudenlaisia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään tvt:n tuomia mahdollisuuksia edistää oppimista sekä oppijan kasvua ihmisenä. Teknologia aktivoi oppijaa, auttaa oman oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa sekä rakentaa siltaa koulun ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen välille. Opettajan työlle on luonteenomaista uuden oppiminen, oman ammattitaidon kehittäminen ja saavutetun osaamisen hyödyntäminen omassa työssä. Opettajilta vaaditaan yhä enemmän myös uuden osaamisen jalkauttamista oman yhteisön arkeen. Tieto- ja viestintätekniikka tuo uusia mahdollisuuksia oman opetuksen toteuttamiseen. TVT-strategiasivuston (http://tvtstrategiasavonlinna.wordpress.com) ajatuksena on auttaa alueen oppilaitoksia saavuttamaan edellä mainittuja opetussuunnitelman ja kansallisten strategioiden tavoitteita. Sivusto elää ajassa reagoiden yhteiskunnan ja teknologian muutokseen. Täältä löydät myös vinkkejä siitä kuinka teknologian avulla rikastutetaan ja monipuolistetaan opetusta.!3

4 Tavoitteet ja vinkit 1-6 luokat 1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen Viestintätekniikan käyttö ja mahdollisuudet 1-2-luokka: - tietokoneen/tabletin ja käytettävien sovellusten käynnistäminen - näppäimistön ja hiiren sekä tasohiiren ja kosketusnäytön käyttö - laitteeseen/verkkoon kirjautuminen tarvittaessa - ohjelmien peruskäyttö: (tiedoston luominen, tallentaminen, avaaminen ja tulostaminen) - ohjelmat: internet-selain, tekstinkäsittely, piirto-ohjelma, ääninauhuri, koulussa käytössä olevat verkkomateriaalit 3-4-luokka: - tekstinkäsittely sovelluksen avulla - esitysohjelmien käyttö (esim. PowerPoint, Keynote, Google esitys) - tiedonhakusovellusten peruskäyttö - tiedon siirtäminen sovelluksesta toiseen - digikameran peruskäyttö, kuvien ja liikkuvan kuvan liittäminen esitykseen - sähköpostin käyttö - tietokonepelien hyödyntäminen oppimisessa 5-6-luokka: - kuvankäsittelyohjelman käyttö - taulukkolaskennan hyödyntäminen - sosiaalinen media, blogien hyödyntäminen, esitys-sovellukset (Prezi, Explain Everything)!4

5 - animaation tekeminen - mobiililaitteiden käyttö opiskelussa - omien laitteiden käyttö opiskelussa (BYOD, Bring Your Own Device) - tiedostonhallinta (fyysinen laite, verkko, pilvipalvelut) - ohjelmointiin tutustuminen Teknologia lukemisen ja kirjoittamisen tukena 1-2-luokka: - tietokoneella kirjoittaminen - tabletilla kirjoittaminen kosketusnäytöllä sekä tablettikynällä (esim. Book Creator) - tekstinkäsittely käytössä olevilla sovelluksilla 3-4-luokka: - kirjoitustaidon kehittäminen kymmensormijärjestelmään asti (esim. TypingMaster, - oman tekstin käsittely yleisten ohjeiden ja standardien mukaisesti - luova tuottaminen 5-6-luokka: - eri tilanteiden vaatimuksien mukainen kirjoittaminen (esim. kirje, sähköposti, hakemus, blogi, mielipidekirjoitus, esitelmä, tutkimus) Kuva ja ääni 1-2-luokka: - valokuvien ottaminen käytettävissä olevilla laitteilla - videoiden kuvaaminen ja katseleminen!5

6 - animaatioon tutustuminen, ohjelmien käyttö ja omien animaatioiden tekeminen ei vaadi lukutaitoa (esim. istopmotion) 3-4-luokka: - itse otettujen valokuvien käyttö opiskelussa - äänittäminen - elokuvan tekeminen - animaation tekeminen 5-6-luokka: - suunnitelmallinen elokuvan tekeminen - videoiden editoiminen - tekstien ja musiikin lisääminen videoihin Yhteisölliset oppimiskokonaisuudet - yhteistyösovellusten käyttö (esim. Google Apps, Office 365, SanomaPro, Kirjoitusalusta.fi) - asiakirjojen ja esitysten teko yhteisöllisesti verkkopalvelujen sovellusten avulla ilman sidosta fyysiseen laitteeseen - oppimistehtävien tekeminen ja palautteen saaminen verkossa - verkkoaineistojen käyttäminen omissa projekteissa (ääni, animaatio, kuva, video) - VoIP-palvelujen hyödyntäminen opiskelussa (Skype, Google+ Hangout) 2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta!6

7 Oppilas - noudattaa oman koulun pelisääntöjä tietoteknisten välineiden käytössä - ymmärtää itse tarkoituksenmukaisten sivustojen ja ohjelmistojen käytön - noudattaa palveluihin liittyviä ikärajoja ja ohjeita Asianmukainen toiminta verkossa Oppilas - osaa käyttää ja säilyttää järjestelmiin annettuja salasanoja - toimii asiallisesti verkossa - käyttää asiallista kieltä myös sosiaalisessa mediassa - tunnistaa yksityisyyteen kuuluvat asiat sosiaalisessa mediassa (esim, henkilötiedot ja kuvat) - tietää mahdollisuuden ilmoittaa laittomasta aineistosta (http://www.pelastakaalapset.fi/ toiminta/lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/) Työskentelyergonomia - työskentelyasento: kyynärvarret vaakatasossa, niska suorassa, hartiat rentoina, ristiselän tukeminen, jalat tukevasti lattialla - näyttö näkemisen kannalta sopivalla etäisyydellä ja katseen vaakatason alapuolella - vaihtelevat työasennot Ergonomiaa koululaisille, Ergonomiaopas Savonlinnan Normaalikoulun yläkoululaisille, fysioterapian opinnäytetyö: riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1 Tekijänoikeudet!7

8 - tekijänoikeuksien perusteita (mitä kuvaa/ääntä/tekstiä saa käyttää omissa esityksissä, mihin tarvitaan lupa ja mistä; oppilaan tuottaman materiaalin käyttäminen) - tekijänoikeuksista vapaiden aineistojen löytäminen ja käyttö - opetuksen järjestäjällä tulee olla huoltajien lupa oppilaiden töiden ja kuvien julkaisuun verkossa Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely 1-2-luokka: - hakupalveluihin tutustuminen (esim luokka: - hakupalveluiden peruskäyttö, tarkoituksenmukaiset hakusanat (esim. fi.wikipedia.org/, - tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (tekstinkäsittely) 5-6-luokka: - tarkennettu tiedonhaku (esim. Googlen käytön ohjeita: https://support.google.com/ websearch/?hl=fi#topic= ) - hakeminen tietokannoista (esim. - hakeminen oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisista lähteistä (haut esim. englannin kielellä, - kriittinen suhtautuminen hakutuloksiin: kuka, miksi, milloin, kenelle, fakta, fiktio, mainos, ideologia, intressi!8

9 (esim. - tiedon käsittely ja jäsentäminen omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi (esim. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitys, video, animaatio, kuunnelma) - tietolähteiden merkintä - johtopäätösten tekeminen hankitun ja arvioidun tiedon pohjalta 4. Viestintä ja vuorovaikutus Henkilöiden välisen viestinnän tavoitteita 1-6-luokka: - omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu - viestien tulkinta ja niihin vastaaminen - monilukutaito: erilaisten viestien tuottaminen, tulkinta ja käyttäminen sekä yksin että yhdessä (mm. kirjoitetut, puhutut, visuaaliset ja audiovisuaaliset viestit) - vastavuoroisuus, tasa-arvoisuus, toisten ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden ymmärtäminen ja kunnioittaminen, asioiden tarkastelu eri näkökulmista sekä rohkeus ilmaista myös eriäviä mielipiteitä ja perustella niitä asiallisesti Eri viestintäkanavien ja tyylien tarkoituksenmukainen käyttö 1-6-luokka: - luokan kotisivulle kirjoittaminen opettajajohtoisesti - erilaisten tekstilajien harjoittelua, esimerkiksi luokan lehdessä: asiateksti, uutinen, mielipideteksti, tiedote, mainos, sarjakuva - tunteiden ilmaisua, esimerkiksi runouden, draaman, ilmeiden, eleiden ja liikkeiden avulla (esitysten videointi, imovie, imotion) 3-6-luokka:!9

10 - sähköisen kirjan kirjoittamista sähköpostin tai blogin avulla - sähköpostin käyttö: vastaanottajan huomioon ottaminen (esim. kaveri/viranomainen), otsikkorivi, puhuttelu, viestin sisältö, allekirjoitus 5-6-luokka: - blogien kirjoittaminen opettajajohtoisesti (esim. https://www.blogger.com/home, ohjevideo: XWGAwoJO9c&feature=youtu.be) Teknologian käyttäminen oman ilmaisun välineenä 1-6-luokka: - video - animaatio (esim. imotion, Photo Story ohjevideo: opetuubi/photostory.html, Stop Animation Pro) - elokuva (esim. imovie, Movie Maker, Elokuvatyökalu) - kuunnelma (esim. Ääninauhuri, Audacity) - blogit/kotisivut (esim. Google Blogger) Teknologian hyödyntäminen yhteisöllisessä oppimisessa 3-4-luokka: - yhteisöllisten alustojen käyttö opiskelussa (esim. Google-dokumentit, ohjevideo: ja drive, ohjevideo: v=qerwgyx_ijm&feature=youtu.be) 5-6-luokka:!10

11 - yhteisöllisten alustojen käytön syventäminen (esim. ohjevideo: Kokemukset vuorovaikutuksesta oman opiskeluryhmän/ koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kansainvälisestä yhteydenpidosta 1 6-luokka: - kummiluokat, ystävyyskoulut, lähialueyhteistyö, asiantuntijayhteistyö, yritykset, Erasmus+ Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman mahdollisuudet Linkit Opetushallituksen verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen kehittämisen tueksi: tvt_opetuksessa Opetushallituksen tukimateriaalia opettajien itseopiskeluun ja koulutukseen: www10.edu.fi/kenguru/ Pelastakaa Lapset ry:n mediakasvatusmateriaalia: Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä vihjepalvelu internetissä levitettävän laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi: lasten-suojelu-digitaalisessa-me/nettivihje/ Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry, yhteistyössä Suomen kaikkien kuuden tekijänoikeusjärjestön Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto,Teosto ja Tuotos kanssa. On oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy kattavaa tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista: Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ja Lyhdyn (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) yhteistyössä tuottama oppimateriaali tekijänoikeuksista. Aineisto on suunnattu neljäsluokkalaisille: Kopiosto on Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa julkaisujen ja av-teosten vaivattoman käytön ja varmistaa, että oikeudenomistajat saavat heille kuuluvat korvaukset:

12 Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä tuotettu tekijänoikeusopas: Viestintäviraston tietoturvaopas: Opetushallituksen Sinä päätät -aineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä. Opettajan osio sisältää myös linkkilistan: Mediakasvatusseura ry on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa kehittämisja yhteistyöhankkeita, tehdä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi ja kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Mediakasvatusseuraa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluhallinnon tärkein tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja: Ergonomiaopas Savonlinnan normaalikoulun yläkoululaisille. Fysioterapian opinnäytetyön tekijät Riina Heinonen, Mari Kalliomäki ja Heli Wilska: handle/10024/40285/riina_heinonen_mari_kalliomaki_heli_wilska.pdf?sequence=1 Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi koulujen ja kirjastojen käyttöön. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa.mediataitokoulun tietopankista löytyy artikkeleita mediakasvatuksesta, digitaalisista peleistä, kiusaamisesta ja rahankäytöstä netissä: Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön: https:// hyvatkaytannot.oph.fi/kohderyhma/2/ Tavoitteet ja vinkit 7-9 luokat Käytännön työtaidot!12

13 Oppilas - käyttää sujuvasti tietokonetta, tablettitietokonetta ja muita koulun tietoteknisiä välineitä yksin ja yhdessä - käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmia tarkoituksenmukaisesti - hallitsee hyvät tekstinkäsittelyperiaatteet - osaa tuottaa tekstiä, kuvaa, videota, animaatiota, ääntä, taulukoita ja graafisia kuvaajia - osaa kuvata, siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla - käyttää teknologiaa sujuvasti lukemisen (esim. verkkojulkaisut ja e-kirjat) ja kirjoittamisen tukena - osaa käyttää verkkopalveluja (esim. Kelan palvelut, hakemukset) - tutustuu ohjelmointiin Median tuottaminen - hallitsee arjen tietoteknisten laitteiden käytön ja verkkoviestintätilanteet Oppilas - osaa ilmaista itseään eri mediakanavia hyödyntäen (teksti, ääni, kuva) kontekstiin sopivalla tavalla - rohkaistuu esiintymään erilaisissa tallenteissa (ääni, kuva) - osaa halutessaan jakaa tallenteitaan ja tuotoksiaan verkossa - hyödyntää mediakanavia reflektion välineinä - oppii nauttimaan elämyksellisistä oppimiskokemuksista Tiedonhankinta- ja hallintataidot Oppilas - osaa käyttää hakupalveluja monipuolisesti tiedonhankinnassaan ja osaa vertailla ja valikoida!13

14 eri lähteistä saamaansa tietoa - osaa jalostaa tietoa, ei tyydy sen kopioimiseen - osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa - rohkaistuu oman kieli- ja kulttuurialueen ulkopuolisten lähteiden käyttöön Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot - osaa tehdä lähdeviittaukset ja -merkinnät ja erottaa oman ajattelun muiden ajattelusta Oppilas - työskentelee vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti verkossa - osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä (esim. Facebook, Wilma, sähköposti, Skype ja erilaiset oppimisympäristöt) - käyttää eri viestintäkanavia ja tyylejä tarkoituksenmukaisesti - kokeilee vuorovaikutusta opiskeluryhmän ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, myös kansainvälisten (esim. ystävyyskoulut) Vastuullinen ja turvallinen toiminta Oppilas - noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä - osaa suojata itsensä, toiset käyttäjät ja laitteensa - ymmärtää yksityisen ja julkisen eron - osaa kiinnittää huomiota ergonomiaan ja työskentelytapoihin - osaa toimia eettisesti verkossa ja noudattaa hyviä käytöstapoja Linkkivinkkejä!14

15 - Tvt opetuksessa - Netiketti - Opetushallituksen Sinä päätät -sivusto tietoturvasta - Viestintäviraston tietoturvaopas - Tekijänoikeuksista - Tiedonhankintataidot - Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset - Perusopetuksen oppimateriaalia TVT-strategian tavoitteet ja vinkit lukio Käytännön taidot ja oma tuottaminen!15

16 Tieto- ja viestintätekniikan perustaidot ovat jo opiskelijalla hallussa. Mikäli ei, opiskelija pyritään perehdyttämään ko. perustaitoihin. Median tuottamiseen käytettäviä taitoja (videon kuvaaminen, äänen tallentaminen) syvennetään. Opettajat voivat laittaa opiskelijat tekemään omia tallenteita, joita voidaan käyttää esim. oppimateriaaleina. Opettaja voi tehdä myös omia tallenteita samaan käyttötarkoitukseen. VINKIT: Fysiikka, kemia ja biologia: Demonstraatioiden dokumentointi videoimalla. Videot voidaan laittaa esim. omalle kanavalleen youtubessa, jolloin niihin voidaan palata myös myöhemmin. Kielten tunneilla voidaan tallentaa puhetta ja opetella ääntämistä. Mobiililaitteiden avulla opiskelija voi kuulustella itseltään sanoja äänittämällä lausumistaan jättäen tauon vieraskielisen sanan/fraasin ja käännöksen väliin. Opiskelija voi hankkia mobiilisovelluksia eri oppiaineisiin liittyen. Opiskelijaa voidaan ohjata hankkimaan ilmaisia sovelluksia. Sosiaalisen median työkalujen käyttöä tullaan myös lisäämään. (vrt tiedonhallintataitojen hyödyntäminen) Tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Ainakin osa oppiaineiden teoreettisesta sisällöstä pyritään jakamaan opiskelijoille sähköisessä muodossa. Opiskelijoilla on käytettävissään laite, jolla he pääsevät verkkoon, pystyvät työskentelemään siellä (laite sisältää tvt-käyttöön liittyvät perustoiminnot: audiovisuaaliset ominaisuudet). Opettajat luovat oppimistilanteet ja ohjaavat opiskelijoita toimimaan annetuissa puitteissa esim. käyttämään ryhmätyön laatimisessa sosiaalista kirjoitusalustaa tai muita sosiaalisen median työkaluja. VINKIT: Opiskelijoita muistutetaan lähdekriittisyydestä. Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden, kuten facebookin käyttäminen eri oppiaineissa. Voidaan luoda ryhmiä, joita voidaan käyttää apuna ohjauksessa ja oppimateriaalin jakamisessa. Ryhmät voivat olla avoimia tai suljettuja. Opiskelija koulutetaan käyttämään koulussa käytössä olevia oppimisalustoja. Koululla tulee olla käytössä oma salasanalla suljettu alusta (esim. moodle) ja tämän lisäksi opettaja voi käyttää opetuksessaan omaan opetustyyliin sopivia, avoimia sosiaalisen median palveluita. Esim. wiki, blogi, jne.!16

17 Viestintä ja vuorovaikutus Koulu kasvattaa opiskelijoiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja eri ympäristöissä: ollaan sitten istumassa täydessä linja-autossa taikka sähköisessä toimintaympäristössä. VINKIT: Kielet: vrt. ulkomaalainen kirjeenvaihtokaveri. Hankitaan esim. yhteistyökumppaniksi koulu/luokka ulkomailta ja hankitaan oppilaille oma keskustelukumppani, jonka kanssa kommunikoidaan vieraalla kielellä. Kommunikoinnissa käytetään apuna sosiaalisen median työkaluja (spostit, facebook, skype, youtube, twitter, erilaiset opetustarkoituksiin soveltuvat verkossa pelattavat pelit jne). Ryhmätöiden teettäminen sosiaalisen median työkalujen avulla, esim. Google drive. Vastuullinen ja turvallinen toiminta Vieraskielisteun lehtien verkkoversioiden käyttö, esim. Time, Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet. Opiskelijoille kerrataan tekijänoikeuteen liittyviä asioita esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla. Eettisiin ongelmiin, joihin oppilaat voivat törmätä internetissä, voidaan pureutua uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneilla. Tietoturvaa käsitellään oppitunneilla. Jokainen opettaja on tarpeen vaatiessa velvollinen perehdyttämään omat opiskelijansa edellä mainittuihin asioihin oman oppiaineensa yhteydessä. Henkilöstön osaaminen!17

18 Tästä osiosta löydät tietoa kouluissa tarvittavasta tvt-osaamisesta. Osaamistarpeet perustuvat oph:n ope.fi-taitotasoille. Tvt-osaamisen neljä pääosa-aluetta ovat - käytännön taidot ja oma tuottaminen - vastuullinen jaturvallinen toimitna - viestintä ja vuorovaikutus - tiedonhankinta ja tutkiva työskentely Ope.fi mukaiset taitotasot Taso 1 Tämän strategian aikainen painopiste on tämän tason saavuttaminen. Tämän taitotason osaamisen saavuttavat kaikki (100% opettajista) Esimerkkejä tavoitteista: - Perusvalmiudet ohjelmistojen käyttöön (esitysgrafiikka, tekstin- ja kuvankäsittely, taulukkolaskenta, oppilas/opiskelijahallinnon ohjelmistot sekä koulutuksen käytössä oleva oppimisympäristöohjelma (LMS) tai muu opetuksen/opiskelun tueksi sovittu yhteinen sähköinen palvelu - Tietoturvallisuus (salasanan muodostaminen ja käyttö, varmuuskopiointi, omien tietojen käsittely ja luovutus - Peruskäsitteiden hallinta (fyysiset, virtuaaliset, sulautetut, sosiaaliset oppimisympäristöt sekä niiden yhdistelmät) - Digitaalisten oppimateriaalien (ml. oppimista tukevat pelit ja simulaatiot) ja lähdeaineistojen pedagoginen käyttö Taso 2 - Henkilökohtaisten ja työyhteisökohtaisten osaamistavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi!18

19 Tämän taitotason osaamisen saavuttaa n. 3% opettajista. Tavoitteena toimia koulukenvälisissä, alueellisissa, sekä kansallisissa verkostoissa. Esimerkkejä tavoitteista - Kansallisten strategioiden (opetus- ja kulttuuriministeriön älystrategia 2013) ja suunnitelmien yleinen tuntemus - Sähköisen ja sosiaalisen median palvelujen hyödyntäminen verkostojen viestinnässä ja yhteistyössä sekä opetustilanteiden täydentäjänä - Avointen oppimisresurssien (OER) tuottaminen, hyödyntäminen ja uudelleenkäytettävyys erilaisissa oppimisympäristöissä, ml. MOOC - Organisaatiorajat ylittävän yhteistyön mahdollistaminen tietoaineistojen yhteiskäytön näkökulmasta, ml luentojen/kurssien tuottaminen opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Taso 3 Tavoitteena toimia kansainvälisissä verkostoissa ja kehityshankkeissa. Miten taitotason 1 mukainen osaaminen hankitaan? (oph:n suositus) 1. Suosittelemme, että työyhteisön TVT opetuskäytön (pedagoginen) strategia olisi laadittuna/ päivitettynä ennen työyhteisön jäsenten osallistumista Ope.fi -koulutuksiin. TVT-strategian tarkoituksena on auttaa organisaation jäseniä hahmottamaan organisaation nykyisiä ja tulevia osaamistarpeita sekä suunnata toiminnan kehittämistä organisaatiolle luonteenomaisen pedagogisen vision mukaisesti. Lisäksi se varmistaa työyhteisön teknisen toimintaympäristön kokonaisvaltaisen hyödyntämisen mahdollisuudet, ylläpidon ja säännöllisen päivittämisen. 2. Ope.fi I -tason osaaminen edellyttää koulun yhteistä päätöstä osallistumisesta. Tason osaamiskuvauksia voi hyödyntää myös tieto- ja viestintätekniikkaa edistyksellisesti hyödyntävän opetuksen ja organisaation edelleen kehittämisessä. Miten saan tukea? Oppimisympäristöjen ja verkkopalveluiden keskittäminen on suunnitteilla ministeriössä. Mahdollisia tulevia tukimuotoja voivat olla - koulutuspilvi - koulutuksen sähköinen sivistyskeskus -palveluportaali Tuen järjestäminen arjessa (luokkatilanne) on vielä avoinna. Mahdollinen tukimuoto voisi olla esimerkiksi ope.fi 1 tai 2 -taitotason suorittanut tukihenkilö. Tekninen ympäristö!19

20 Luokkatila Nykyaikainen opetus ja sitä tukeva virtuaalinen havainnollistaminen edellyttää, että jokaisessa luokassa on riittävät esityslaitteet; dataprojektori (esim. kuvien ja videoiden heijastamiseen luokan seinälle), dokumenttikamera (monisteiden, kalvojen, ym. materiaalien siirtäminen dataprojektorille), äänentoisto (äänien kuunteluun) sekä työpääte kytkettynä dokumenttikameraan (voidaan heijastaan valkokankaalle luokan eteen, esimerkiksi internet-sivusto tai video). VIDEO! Luokkavarustus (opettajan käytössä): Riittävät tietoliikenneyhteydet langaton verkko, joka vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää. Projektori Dokumenttikamera Äänentoisto Pääte / mobiililaite / PC / muuta Yleistä: Henkilökohtaista tallennustilaa verkossa Sähköinen oppimisalusta Laitteistovaatimukset: Verkkoon kirjautuminen Mahdollisuus kuvaamiseen (video, still) Mahdollisuus äänittämiseen Palvelut: Henkilökohtainen käyttäjätunnus kaikkiin palveluihin Sähköinen oppimisympäristö Sähköposti ja henkilökohtainen tallennustila Mahdollisuus langattomaan yhteyteen omissa laitteissa MDM (Mobile Device Management): Yhteensopivuus: Eri laitekannat eivät saa sulkea toisiaan pois (ei mobiili vs. PC) Sovellusten (ja ohjelmien) selainpohjaisuus Tasa-arvo: Kuntien velvollisuus huolehtia mahdollisuuksista Verkkoinfran täytyy toimia (riittävästi kaistaa, ja vakautta toiminnassa) Langattoman verkon kapasiteetin määrittäminen oikein (riittävä) Kaistan leveys myös ylöspäin mielellään sama, ellei jopa enemmän!20

21 Verkkoyhteydet Riittävät tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenneyhteyksien käyttö muuttunut; liikkuva data on raskaampaa ja määrät huomattavasti suurempia. Tietoliikenne etenkin ylöspäin kasvanut merkittävästi enää dataa ei vain ladata alas vaan myös ylös internettiin. Sovelluksia ja opetusohjelmia käytetään selainpohjaisesti ja suurin osa toiminnasta edellyttää hyvää ja riittävän nopeaa tietoliikenneyhteyksiä sekä sisä- että ulkoverkossa. Langattomat verkot ja niiden kapasiteetti: Laitekannan siirryttyä mobiililaitteisiin (puhelimet, tablet ja kannettavat) koulujen langattomien verkkojen kuormitus on kasvanut merkittävästi. Siksi on tärkeää laitteiden toimivuuden kannalta varmistaa langattomien verkkojen riittävä kapasiteetti ja toimivuus. Lähes jokaisella oppilaalla on jo jokin oma laite tai laitteita ja näiden lisäksi koulun oma laitekanta. Laskennallisesti lähes 2-3 kertaa oppilasmäärä. Tukipalvelut Savonlinnan kaupungin ATK-palvelukeskus antaa laite(pc)-, verkko- ja sovellustukea (Office). Tuen puhelin numero on Tietoympäristöt ovat erilliset kouluverkko ja hallintoverkko.!21

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio

TVT-strategia. Ylitornion yhteiskoulun lukio TVT-strategia Ylitornion yhteiskoulun lukio Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä rikastuttaa ja laajentaa

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus Tiedote 13/2015 www.oph.fi valtionavustusta enintään

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Isoverstaan opiskelijakysely 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Opiskelijakysely 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen Tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Tavoitteet vuosiluokilla

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa

Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa Videoita käytetään viestintävälineinä jatkuvasti enemmän. Tavallisen tekstin ja kuvan sijaan opiskelijat katsovat mieluummin videoita, ja muun muassa tämän takia videot yleistyvät niin opetuksessa kuin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu

Monikulttuurinen kouluyhteisö. Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Monikulttuurinen kouluyhteisö Satu Kekki Perusopetuksen rehtori Turun normaalikoulu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) L2 Kulttuuristen merkitysten tunnistaminen, arvostaminen Oman kulttuuri-identiteetin

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

Etäopetuksen monet muodot

Etäopetuksen monet muodot Etäopetuksen monet muodot Erikoistutkija Minna Nummenmaa Professori Erno Leh8nen Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus Ope=ajankoulutuslaitos #itkfoorumi205 www.etaopetus.fi minna.nummenmaa@utu.fi

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

3. Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

3. Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. TVT-oppimispolku Sisällys Osaamisen kuvaukset ja sisällöt... 3 Luokat 0-2... 3 Mitä osataan 2lk:n jälkeen:... 7 Luokat 3-6... 8 Mitä osataan 6lk:n jälkeen:... 14 Luokat 7-9... 16 Mitä osataan 9lk:n jälkeen

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen

OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen 27.2.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa OPETTAJA VERKOSSA: Koodaaminen 27.2.2017 Oskari Uotinen #opeverkossa Tallenteet: Tinyurl.com/opeverkossa Tulevien webinaarien rekisteröitymislinkit:

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi

Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Uusia oppimisympäristöjä koulun toimintakulttuurin ja oppimisen tueksi Kokkolan kv-treffit, 27.4.2016 Kimmo Koskinen - yleistavoitteita Kehittää ja ottaa käyttöön opetukseen ja oppimiseen liittyviä pedagogisia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Lukuvuoden aloitusseminaari ISO verstas Kuopio 27.8.2015 Petri Lounaskorpi petri.lounaskorpi@konnevesi.fi

Lukuvuoden aloitusseminaari ISO verstas Kuopio 27.8.2015 Petri Lounaskorpi petri.lounaskorpi@konnevesi.fi Mitä kuuluu Konneveden lukion opetukseen? Lukuvuoden aloitusseminaari ISO verstas Kuopio 27.8.2015 Petri Lounaskorpi petri.lounaskorpi@konnevesi.fi Lauri Pirkkalainen Lauri Pirkkalainen KONNEVEDEN KUNTA

Lisätiedot

Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani

Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani Tulevaisuuden edellyttämä laaja-alainen osaaminen Liikennevaloissa -tehtävä/ Kajaani 8.1.2014 Ajattelu ja oppiminen Oman oppimis-strategiansa Yläkoulussa oppivan yhteisön tuki Materiaalihysteria - Asian

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Digitaalinen oppiminen lukiossa

Digitaalinen oppiminen lukiossa Digitaalinen oppiminen lukiossa Englanninopettajana tämän päivän koulussa Tuula Sutela 2.11.2011 Generation D, the digital natives, the natural born multi-taskers (Chris Sanderson, The Future Laboratory,

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen

Isoverstaan opiskelijakysely. Jari Kukkonen Isoverstaan opiskelijakysely Jari Kukkonen Jari.kukkonen@uef.fi Vastaajat N=1070 Sukupuoli Mies Count Nainen Row N %Count Row N % Iisalmen lyseo ja aikuislukio 24 43,6% 31 56,4% Ilomantsin lukio 22 34,9%

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Syksyllä 2016 alakoulujen osalta voimaan tullut uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. TVT:stä ei tule omaa

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Valterilla on kuusi toimipistettä, joiden yhteydessä toimii Valteri-koulu. Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toimii Opetushallituksen alaisuudessa. Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut täydentävät

Lisätiedot