Hammashoitola palvelee sähköisesti s.6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hammashoitola palvelee sähköisesti s.6"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupungin tiedotuslehti Karleby stads informationstidning Tontin voi varata kotikoneelta s.4 Hammashoitola palvelee sähköisesti s.6 Pienhankinnoille oma verkkopalvelu s.11

2 Pääkirjoitus Ledare Sähköisesti ja paperilla Kokkola.fi-tiedotuslehteä on julkaistu vuodesta 2001 lähtien. Vuosien varrella lehdestä on tullut palautetta suoraan tekijöille ja julkisuuden kautta. Ulkoasu ja sisältö ovat kirvoittaneet kommentteja, ja kaikkein eniten painopaperi. Paperi on koettu aiemmin liian kiiltäväksi ja oletetusti kalliiksi, viime aikoina taas liian pahviseksi. Nyt sitä on kevennetty hieman. Sisältöä on parin viime vuoden aikana kommentoitu lähinnä niin että sivuja ja luettavaa saisi olla lisää. Tämä on tietysti resurssikysymys. Viestintäryhmässä mietittiin painetun lehden tulevaisuutta viime vuonna, ja pelkästään sähköisen julkaisun tekemistäkin tunnusteltiin alustavasti. Eri palveluissa saadun kokemuksen mukaan painettu tiedotuslehti nähtiin edelleen tarpeelliseksi, ja nykyisellä mallilla mennään ainakin tämän vuoden loppuun. Samat mietteet ovat ajankohtaisia monilla kaupungeilla. Vaikka lehti olisikin vielä paperilla, monet tekemisen vaiheet ovat olleet sähköisiä jo hyvän aikaa. Tämäkin lehti on syntynyt tietokoneelta ilman mitään matkustelua taitto- tai paino paikkaan, kuten myös aiemmat numerot. Lehden tekstit, kuvat ja vedokset liikkuvat sähköisesti reaaliajassa. Korjausmerkinnät ja kommentit voi tehdä omalta tietokoneelta. Keltaisia muistilappujakin voi vedoksiin laittaa. Paitsi että sähköisesti ne pysyvät paikallaan eivätkä irtoile niin kuin paperilta. Parhaimmillaan sähköinen työtapa nopeuttaa näin asioiden tekemistä ja vähentää mutkia. Tiedotuslehden sähköinen versio ja selailuversio ovat sivustolla Elektroniskt och på papper Informationstidningen Kokkola.fi har publicerats sedan Under årens lopp har de som gjort tidningen fått feedback direkt eller via offentligheten. Layouten och innehållet har lockat till kommentarer, och allra mest har tryckpappret väckt diskussioner. Man har tidigare upplevt att pappret varit för glansigt och antagit att det varit dyrt, på senare tid har pappret ansetts vara för styvt. Nu har detta åtgärdats och pappret är något tunnare. Under de senaste två åren har kommentarerna beträffande innehållet närmast varit att det borde finnas fler sidor att läsa. Detta är naturligtvis en resursfråga. I fjol funderade kommunikationsgruppen på den tryckta tidningens framtid, och man kastade preliminärt fram tanken att publicera tidningen enbart elektroniskt. På basis av erfarenheter från olika tjänster ansåg man att den tryckta tidningen fortfarande behövs, därför kvarstår den nuvarande modellen åtminstone till slutet av detta år. Samma frågor är aktuella också i andra städer. Även om tidningen ännu är i pappersform har många av arbetsmomenten redan länge varit elektroniska. Också denna tidning har blivit till på dator utan en enda resa till ombrytningseller tryckningsplatsen, precis på samma sätt som de tidigare numren. Texter, foton och avdrag flyttas elektroniskt i realtid. Korrigeringsanteckningarna och kommentarerna kan göras på den egna datorn. Man kan sätta in gula minneslappar precis på samma sätt som förr i tiden på korrekturavdrag. Med det undantaget att i elektronisk form hålls de på stället och lossnar inte på samma sätt som från ett papper. När det elektroniska arbetssättet fungerar som bäst sköts ärendena snabbare och risken för missöden minskar. Virpi Viertola Viestintäpäällikkö / Kommunikationschef Den elektroniska versionen av tidningen och blädderversionen finns på sidan JULKAISIJA / UTGIVARE Kokkolan kaupunki / Karleby stad PL / PB 43, Kokkola / Karleby Puh. / Tfn (06) TOIMITUSKUNTA / REDAKTION Päätoimittaja / Chefredaktör Virpi Viertola Kaupungin viestintäryhmä / Stadens kommunikationsgrupp Sähköposti / E-post Tuottaja, toimittaja / Producent, redaktör T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Kuvat / Foton Esko Keski-Vähälä Käännökset ruotsiksi / Översättningar till svenska Kaupungin kielipalvelut / Stadens språktjänster Ulkoasu ja taitto / Design och ombrytning BSTR Luova Konttori Oy Painopaikka / Tryckeri UPC Print Painosmäärä / Upplaga ISSN (painettu / tryckt) ISSN (verkkolehti / nättidningen) Kannen kuva / Pärmbild Aapo Keski-Vähälä voi tutustua Antti-isänsä kanssa kotisohvaltaan tarjolla oleviin päivähoitopalveluihin. / Aapo Keski-Vähälä kan bekanta sig tillsammans med pappa Antti i hemmasoffan med dagvårdstjänster som erbjuds. 2

3 Järjestelmäasiantuntijat Jaana Niskanen (vas.) ja Minna Pöyhtäri sekä it-pääsuunnittelija Tony Witick kehuvat sähköisen asioinnin joustavuutta. Sähköinen asiointi parantaa palvelua Lisääntyvät sähköiset palvelut antavat mahdollisuuden hoitaa monia asioita kotikoneelta ajasta ja paikasta riippumatta. Kokkolan kaupunki on hankkinut sähköistä asiointia varten verkkoon oman Kuntalaistilin, ekokkolan. Uusien sähköisten palveluiden luominen kaupunkilaisille on kehityssuunta, jonka ulkopuolelle ei voi jäädä. Meilläkin lisääntyy koko ajan niiden ihmisten määrä, jotka ovat tottuneet hoitamaan asioitaan sähköisesti ja he odottavat ja olettavat, että myös kaupunki luo siihen mahdollisuuksia, sanovat it-pääsuunnittelija Tony Witick ja järjestelmäasiantuntija Jaana Niskanen. He ovat olleet mukana hankkimassa Kokkolassa käyttöön otettua ekokkolaa. Yksi suurimmista eduista sähköisissä palveluissa on joustavuus. Palvelun käyttämistä ei ole sidottu virka-aikaan eikä autollakaan tarvitse ajaa kymmeniä kilometrejä asiaa hoitamaan. Verkon palvelut on suunniteltu niin, että järjestelmä ohjaa henkilön vastaamaan oikeisiin asioihin. Tällä varmistetaan vaikkapa hakemuksen oikeellisuus, mikä puolestaan nopeuttaa asian käsittelyä, Witick toteaa. Kokkolassa verkkopalveluun mennään ekokkolan kautta osoitteesta ekokkola.fi. Sinne on koottu nykyiset sähköiset palvelut ja sinne lisätään myös uudet palvelut. Tavoitteena on, että kirjauduttuaan palveluun käyttäjä näkee yhdellä näkymällä kaikki itseään koskevat asiat, Niskanen jatkaa. Sähköinen asiointi ei tarkoita vain sitä, että asiakas jättää esimerkiksi lupahakemuksen sähköisesti. Se tarkoittaa myös sähköistä lupakäsittelyn prosessia, päätöksestä ilmoittamista sähköisesti sekä kyseisten dokumenttien sähköistä arkistointia. Tämä haastaa kaupunkiorganisaation kehittämään omia prosessejaan. Se kannattaa, sillä palvelun parantumisen lisäksi sähköinen asiointi tehostaa organisaation toimintaa ja tuo sitä kautta kustannussäästöjä. Vaikka kaupunki luo uusia sähköisiä palveluita, kaupunkilaiset voivat edelleen hoitaa asioitaan myös perinteisellä tavalla, Witick korostaa. Sähköiset palvelut löytyvät ekokkolasta ekokkola.fi on kuntalaisten käyttöön tarkoitettu Internetissä toimiva asiointiportaali ja kuntalaistili. Se kokoaa yhteen Kokkolan kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tuottamia sähköisiä palveluita. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu käyttäjän omilla verkkopankkitunnuksilla, ja rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan järjestelmään henkilökohtainen tili. ekokkolan yksittäisiin palveluihin kirjaudutaan joko omilla verkkopankkitunnuksilla tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ellei käyttäjällä esimerkiksi ole verkkopankkitunnuksia, kirjautua voi mobiilivarmenteella. Kaikki ekokkolan palvelut eivät kuitenkaan edellytä kirjautumista. Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, jonka pitäjänä toimii Kokkolan kaupunki. Rekisteritietoja käsitellään lain säätämillä tavoilla. ekokkola.fi-asiointipalvelu sijaitsee verkossa osoitteessa Palveluun pääsee myös kaupungin verkkosivuilta kohdasta Asioi verkossa. 3

4 - Karttapalvelut ja paikkatietohakemisto ovat tärkeä osa ekokkolan palveluita, paikkatietosuunnittelija Marja Leskinen kertoo. Rakennuslupahakemus ja tonttivaraus kotikoneelta Toimialat ovat keskeisessä roolissa uusien sähköisten palveluiden kehittäjinä. Periaatteena on asiakaslähtöisyys. Palveluita pyritään toteuttamaan sinne, missä niille on eniten kysyntää. Tekninen palvelukeskus on vienyt verkkoon monia palveluita kuten sähköisen omakotitonttien varauksen. Uusimpana verkkopalveluna tekninen palvelukeskus otti käyttöön tämän vuoden alussa rakennusvalvonnan sähköisen lupa-asioinnin. Rakennus- tai toimenpidelupaa voi hakea ekokkolan kautta. Sähköinen rakennuspalvelu varmistaa, että hakemus sisältää päätöksenteossa tarvittavat asiakirjat. Vaikka joitakin liitetietoja pitää toistaiseksi toimittaa kopioina, käsittelyajat lyhenevät verkkopalvelun ansiosta, paikkatietopäällikkö Asko Pekkarinen ja paikkatietosuunnittelija Marja Leskinen kertovat. ekokkolan kautta pääsee hyödyntämään monia muitakin teknisen palvelukeskuksen tuottamia palveluita. Kadut ja liikenne-osiosta löytyvät kaivulupa ja katualuelupa sekä sähköisesti tehtävä oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Sähköisen rakennuspalvelun lisäksi asumiseen liittyvät muun muassa verkossa tehtävä vuokra-asuntohakemus sekä vesimittarilukeman ilmoittaminen Kokkolan Vedelle. Iso asia on sähköinen tonttivaraus, joka tällä hetkellä koskee omakotitonttien varaamista. Verkkoon ollaan siirtämässä sekä syksyn tonttijakoon liittyvä haku että niin sanottu jatkuva haku. Hakemukset tallentuvat suoraan meidän taustajärjestelmään, josta saadaan valmiiksi esimerkiksi haettavan tontin tiedot. Tässä yhteydessä jokaiselle hakemukselle saadaan tarkka jättöaikakin, Pekkarinen selvittää. Karttapalvelut ja paikkatietohakemisto sekä ulkoilukartat ovat yksi tärkeä kokonaisuus ekokkolan palveluissa. Keväästä alkaen karttapalvelusta voi esimerkiksi tarkastella vireillä olevia rakennushankkeita sekä kaivulupia. Tällä tavalla saa tietää kuinka kauan työn alla olevan katutyön on suunniteltu kestävän. Karttapalvelusta saa ajantasaiset osoitetiedot sekä erilaisia kartta-aineistoja kuten ilmakuvia ja historiallisia karttoja. Niistä näkee vaikkapa omalääkärialueensa tai sen, miltä Kokkola näytti vuosikymmeniä sitten. Paikkatietohakemiston kautta pystyy tilata luettelossa ku- 4

5 vattuja aineistoja osan aineiston ollessa ilmaista ja suoraan ladattavissa, Pekkarinen kertoo. Maaliskuussa karttapalvelusta tulee mobiiliversio, jolloin sitä voi käyttää lisäksi älypuhelimella tai tabletilla. Tämän vuoden aikana kehitetään ympäristötoimen sähköistä palvelua kuten lupa-asiointia. Aina kun uusi palvelu otetaan käyttöön, siitä ilmoitetaan Kokkola.fi-sivuston ajankohtaista-palstalla, Marja Leskinen muistuttaa. eharava kysyy mielipiteitä Kaupunki on ottanut käyttöön eharava palvelun, jonka avulla voidaan kysyä asukkaiden mielipiteitä erilaisista asioista. Viime keväänä kaupunkilaiset osallistuivat metsäautoteiden nimeämiseen eharavan välityksellä. Vastauksia kertyi yli sata ja samalla saimme vastaajilta muutakin hyödyllistä tietoa. eharavaa voidaan käyttää apuna muun muassa kaupunkilaisten kuulemisessa teknisen palvelukeskuksen valmistellessa asioita. Kun eharavan kautta järjestetään kyselyitä, palveluun löytyy linkki ekokkola-sivulta. Reservera en tomt på hemmadatorn I fortsättningen kan en tomt reserveras på hemmadatorn. I början gäller servicen reservering av småhustomter. Vi kommer att föra över ansökan om tomter som delas ut på hösten och kontinuerlig ansökan till webben. Ansökningarna sparas direkt in i vårt bakgrundssystem som ger oss t.ex. uppgifterna om den ansökta tomten. I detta sammanhang får vi en exakt tid för när varje ansökan lämnats in, berättar geodatachef Asko Pekkarinen. Man kan också ansöka om bygglov och åtgärdstillstånd via ekokkola. Även om vissa bilageuppgifter tills vidare måste tillställas som kopior, förkortas behandlingstiderna. Tack vare bekräftelse av systemet behöver tilläggsinformation inte lämnas in. ekokkola.fi är en ärendehanteringsportal och ett konto för kommuninvånare på webben. I ekokkola samlas alla elektroniska tjänster som Karleby stad och stadens samarbetspartners producerar. Keväästä lähtien karttapalvelusta voi tarkistaa myös sen, kuinka pitkään työn alla olevan katutyön on suunniteltu kestävän. 5

6 Sähköinen asiointi tuo uusia keinoja sote-palveluihin Sosiaali- ja terveystoimessa sähköiset palvelut ovat parantaneet asiakaspalvelua, tehostaneet työntekoa ja tuoneet kustannussäästöjä. Pelkästään hammashoitoloissa peruuttamattomien aikojen määrä on puolittunut vuodesta 2011 ei-kiireellisissä ajanvarauksissa. Varatusta vastaanottoajasta kaksi päivää aikaisemmin muistuttava tekstiviestipalvelu vähensi merkittävästi peruuttamatta jääneitä vastaanottoaikoja. Tämän taloudelliseksi vaikutukseksi on laskettu noin euroa vuodessa. Vastaanoton osastonhoitajana terveyskeskuksessa työskentelevä Paula Lukkarila kertoo, että erittäin hyviä kokemuksia on saatu myös Marevan-potilaille suunnatusta Omahoitopalvelusta. Käytyään laboratoriossa potilas voi iltapäivällä kirjautua pankkitunnuksilla Omahoito-palveluun, mistä hän näkee laboratoriovastaukset sekä hoitajan määrittelemän Marevanannostuksen. Aloite palvelusta lähti nuoremmilta potilailta, jotka turhautuivat puhelimella tapahtuvaan asiointiin. Puhelinasiointi työllisti aika paljon vastaanotossakin, jonka työntekijöiltä vapautuu nyt resursseja muuhun asiakastyöhön, Lukkarila kertoo. Palvelua tarjotaan kaikille uusille Marevan-potilaille samalla kun selvitetään, sopiiko hän palvelun piiriin. Palvelun käyttäjät sitoutuvat palveluun allekirjoittamalla Omahoitosopimuksen, jossa potilaan vastuu käydään yhteisesti läpi. Potilas on velvoitettu katsomaan säännöllisesti arvonsa ja lääkemääräyksensä, Lukkarila muistuttaa. Vastaanoton kokonaisuuteen kuuluu lisäksi itsehoitotarvikkeiden jakelu. Meillä on tietyt jakeluajat, joihin liittyen olemme ottaneet käyttöön sähköisen ajanvarauksen. Toivottavasti yhä useammat asiakkaat ryhtyvät hyödyntämään sitä, koska silloin asiakas pääsee meille haluamaansa aikaan ja vältytään jonottamiselta. Paula Lukkarilan (vas.), Pia Rauhalan ja Anna-Liisa Nikkarikosken esittelemä tekstiviestimuistutus on vähentänyt huomattavasti peruuttamatta jääneitä vastaanottoaikoja. 6

7 Ajanvaraus verkossa kevensi ruuhkaa puhelimessa Suun terveydenhuollossa ja lastenneuvolassa sähköinen ajanvaraus vähentää puhelimessa jonottamista, kun lasten vanhemmat voivat tehdä verkkopalvelussa ajan varauksen ympärivuorokautisesti. Perheiden käydessä terveydenhoitajalla puolivuotiaan lapsensa kanssa he saavat tiedotteen, jossa vanhempia pyydetään varaamaan lapselleen aika suuhygienistille lapsen ollessa vuoden ikäinen. Tiedotteessa informoimme sähköisestä ajan varauksesta, koska keskitetty ajanvarauspalvelu on meillä tosi ruuhkainen, suun terveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Nikkarikoski kertoo. Sähköisen ajanvarauksen kautta voi tilata ajan lasten neuvolan määräaikaistarkastukseen 3 6-vuotiaalle lapselle sekä suuhygienistin määräaikaistarkastukseen 1 6-vuotiaalle lapselle. Ajan voi varata kaksi kuukautta ennen ja kaksi kuukautta jälkeen lapsen syntymäkuukauden. Poikkeuksena ovat lastenneuvolaan 4-vuotiaille tapahtuvat sähköiset ajan varaukset, jotka on mahdollista tehdä kuukausi ennen ja kuukausi jälkeen syntymäkuukauden. Tämän lisäksi palvelussa voi siirtää tai perua ajan 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Sähköinen ajansiirto ja peruutuspalvelu eivät kuitenkaan ole käytössä oikomishoidon, kirurgisen hoidon, juurihoidon, proteesi hoidon eikä ilokaasuhoidon ajanvarauksissa, Nikkarikoski sanoo. Hän muistuttaa lisäksi sähköisestä esitietolomakkeesta, joka suun terveydenhuollon asiakkaiden kannattaa täyttää ennen vastaanotolle saapumista. Esitietolomake nopeuttaa asiointia vastaanotolla, koska hoitohenkilöstöllä on valmiina kattava ja ajantasainen tieto asiakkaasta. Lastenneuvolan ajanvaraus laajennetaan seuraavaksi koskemaan myös 2-vuotiaita. Sen lisäksi perhesuunnitteluneuvolan asiakkaille on tulossa sähköinen ajanvaraus toivottavasti vielä tämän vuoden aikana. Samoin sähköistä esitietokaavaketta voidaan tulevaisuudessa käyttää myös neuvolassa, neuvoloiden osastonhoitaja Tuija Luoma ja terveydenhoitaja Pia Rauhala kertovat. Suun terveydenhuollossa otetaan huhtikuun alkupuolella käyttöön itseilmoittautumispiste pääterveysasemalla. Asiakkaat näkevät palvelusta ajanvarauksensa sekä aulan ja huoneen, jossa vastaanotto tapahtuu. Puhelimitse tehtävissä ajanvarauksissa meillä jatkuu takaisinsoittopalvelu, josta on saatu hyvää palautetta, Anna-Liisa Nikkarikoski jatkaa. Sosiaali- ja terveystoimen sähköiseen ajanvaraukseen ja muihin sote-verkkopalveluihin pääsee Kokkolan kaupungin kotisivujen kautta osoitteessa klikkaamalla etusivulta palvelut ja sieltä edelleen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sähköinen asiointi. Kaikki hyvin, hymyilevät 3-vuotias Joel Valjus ja suuhygienisti Marjukka Riippa-Jukkola. Nya metoder inom socialoch hälsovårdstjänster De elektroniska tjänsterna inom social- och hälsovårdsväsendet har förbättrat betjäningen av klienter, effektiverat arbetet och medfört besparing av kostnader. Exempelvis textmeddelanden, som två dagar före den reserverade tiden påminde om den, minskade avsevärt antalet mottagningstider som inte annullerats. Enbart i tandklinikerna har antalet oannullerade tider halverats från nivån år 2011 vad gäller tidsreservering för icke-brådskande vård. Inom munhälsovården och barnrådgivningarna minskar den elektroniska tidsbeställningen köandet i telefon, eftersom barnens föräldrar kan reservera tid via den elektroniska tjänsten när som helst under dygnet. Inom munhälsovården tar man i början av april dessutom i bruk en plats för självanmälan vid huvudhälsostationen. Klienterna ser på platsen den reserverade tiden samt aulan och rummet för mottagningen. 7

8 Aapo Keski-Vähälä ottaa rennosti Antti-isän vieressä. Lapsiperhe asioi joustavasti ekokkolan verkkopalvelussa Lapsiperheissä jos missä aikuisten aika on välillä kortilla. Nykyvanhemmat toivovat kaupungilta enenevissä määrin mahdollisuuksia verkossa asioimiseen. Kokemusten mukaan verkkopalvelut helpottavat huoltajien arkea. Tänä vuonna vanhemmat ovat ensimmäisen kerran voineet esiopetuspaikan vahvistamisen yhteydessä hakea lapselleen myös päivähoitopaikkaa verkkopohjaisella hakemuksella. Tähän saakka kyse on ollut kokeilusta mutta maaliskuun loppuun mennessä varsinainen päivähoitohakemus on tarkoitus ottaa käyttöön ekokkola-palvelussa, varhaiskasvatus toimenjohtaja Kai Kytölaakso kertoo. Meneillään on kolmas vuosi kun esiopetukseen ilmoittaudutaan Kokkolassa Wilman kautta. Sen ansiosta olemme linjassa perusopetuksen kanssa, jonne ilmoittaudutaan samalla tavalla verkossa. Kytölaakso sanoo, että verkkoon viedyillä palveluilla haetaan asiakasystävällisyyttä. Enää papereita ei tarvitse lähettää edestakaisin ja ilmoittautumisen voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta kotikoneelta. Jos lapselle osoitettuun esiopetus- tai koulupaikkaan haetaan muutosta, tämänkin asian käsittely nopeutuu huomattavasti verkkopalvelun myötä. Asiakkaita luonnollisesti palvellaan edelleen palvelupisteissäkin, mutta lähtökohtana on Kytölaakson mukaan se, että kaikki mitä voi tehdä paperilla on mahdollista tehdä myös verkossa. Smidig betjäning för barnfamiljer på webben Dagens föräldrar önskar att staden i allt större omfattning gör det möjligt att sköta ärenden via nätet, säger Kai Kytölaakso, servicedirektör för barndagvården. I år har föräldrarna för första gången i samband med bekräftandet av barnets förskoleundervisningsplats också kunnat söka en dagvårdsplats för sitt barn med en webbbaserad ansökan. Hittills har det varit fråga om ett försök, men man har för avsikt att införa den egentliga dagvårdsansökningsblanketten i tjänsten ekokkola före slutet av mars. I Karleby är det nu tredje året man kan anmäla sitt barn till förskoleundervisningen via Wilma. Enligt Kytölaakso är målet att föräldrarna på webbtjänsten ska kunna följa med t.ex. hur behandlingen av barnets dagvårdsansökan framskrider, vilket minskar telefontrafiken. 8

9 Vanhemmat hoitavat paljon asioita puhelimella, tabletilla tai tietokoneella eivätkä kaikki edes halua asioida virastoissa. Verkkopalvelun roolina on nimenomaan täydentää sekä parantaa palvelua. Yleinen arvio on, että verkossa tapahtuvan asioinnin osuus lisääntyy koko ajan. Kokkolassa, missä syntyy paljon lapsia, sähköisestä asioinnista on monenlaisia hyötyjä. Päivähoitosopimusten määrä on kasvanut koko ajan. Aikaisemmin kun ryhmät täyttyivät elokuussa, ne pysyivät lähes samanlaisina kevääseen saakka. Nykyään paikkoja irtisanotaan ja täytetään ympäri vuoden. Tällaisissa tilanteissa verkkopalvelu luo meille edellytykset nopeampaan reagointiin ja parempaan asiakaspalveluun. Kytölaakso sanoo tavoitteena olevan, että tulevaisuudessa vanhemmat voivat seurata verkkopalvelusta esimerkiksi lapsensa päivähoitohakemuksen käsittelyn etenemistä, mikä puolestaan vähentää puhelinliikennettä. Jollain aikavälillä kustannussäästötkin ovat mahdollisia riippuen siitä, missä laajuudessa ihmiset siirtyvät käyttämään verkon palveluita ja kuinka monipuolisesti kaupunki niitä tarjoaa. Kirjasto tuli kotiin Jos käytössä on tietokone ja nettiyhteys, kirjasto sähköisine palveluineen on jokaisen kaupunkilaisen ulottuvilla. Ajasta ja paikasta riippumatta. Voi sanoa, että kirjasto on ihmisten kotona, toteaa erikoiskirjastonhoitaja Sirpa Tuomisto. Kokkolalaisten lippulaiva on Andersverkkokirjasto. Aikaisemmin Anders toimi lainojen uusimispaikkana ja palveluna, jossa pystyi tekemään kirja hakuja. Nykyään se on paljon muutakin. Luomalla Andersiin käyttäjätunnuksen henkilö voi antaa kirjoille tähtiä tai kirjoittaa arvosteluja, jotka julkaistaan esitarkastuksen jälkeen. Rakentamalla oman sähköisen kirjahyllyn saa tallennettua vaikkapa lukemansa kirjat tai tarvitsemansa tenttikirjat. Samoin Andersista löytyvät uutuuslistat kansikuvineen ja kuvauksineen suomenkielisestä, ruotsinkielisestä ja englanninkielisestä kirjallisuudesta. Verkkokirjaston artikkeliosioon tallennetaan kirjaesittelyitä, ja lukuvinkeissä nostetaan esille yksittäisiä kirjoja asiakkaiden antamien arvioiden perusteella. Andersin etusivulta on linkki e-aineistoihin. Ellibs- palvelu tarjoaa luettavaksi suomenkielisiä e-kirjoja, ja ruotsinkieliset ovat tulossa elib-palveluun. Kotimaisia lehtiä asiakkaat pääsevät lukemaan kirjaston koneilta epressistä. Tämän vuoden alussa lanseerattiin englanninkielisten lehtien Zinio-palvelu, joka toimii kotikoneeltakin. ekirjasto puolestaan on valtakunnallinen toiminto, josta pääsee tutustumaan esimerkiksi tekijänoikeudesta vapautuneisiin e-kirjoihin. Naxos Music Library-palvelu sisältää lähinnä klassista musiikkia, Tuomisto esittelee. Sähköisten palveluiden tulevaisuus on hänen mukaansa sidoksissa painetun kirjan ja painetun lehden kehitykseen. Painettu kirja on omalla tavallaan helppo käyttöliittymä. Sen rinnalle syntyy lisää sähköisiä palveluita, ja luonnollisesti kirjasto haluaa olla mukana e-maailmassa. Kirjastoilla voi olla rooli myös sähköisten laitteiden käytön opastajana. Kuvassa kirjastonhoitaja Päivi Pajala. 9

10 Lyhyesti Siirtoviemäriurakassa alkamassa toinen vaihe Kanta-Kokkolaa, Kälviää ja Lohtajaa koskevat Kokkolan Veden vesihuoltotyöt ovat edenneet kakkososan eli Kajaanin tien risteys Lohtaja -urakoiden hankintavaiheeseen. Kokkolan Vesi rakennuttaa siirtoviemärin, jota pitkin Kälviän ja Lohtajan jätevedet pumpataan Kokkolan jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemärin rakentamisella korvataan Kälviän, Marinkaisten ja Lohtajan vanhat jätevedenpuhdistamot, sanoo Kokkolan Veden toimitusjohtaja Esa Jokela. Niiden tekninen käyttöikä on tullut tiensä päähän ja kiristyvien lupaehtojen myötä nämä vanhat puhdistamot olisivat vaatineet miljoonien saneerausinvestoinnit. Tällä siirtoviemäriratkaisulla jätevedet voidaan käsitellä isommassa yksikössä Hopeakivenlahden puhdistamolla, joka on kustannustehokkaampi ja varmempi ratkaisu. Samassa yhteydessä päätettiin talousvettä koskevista toimen piteistä, joilla turvataan Kokkolan puhdasvesihuoltoa vuosikymmeniksi eteenpäin. Siirtoviemärin kanssa samaan kaivantoon tulee yhdysvesijohto, joka mahdollistaa talousveden johtamisen Lohtajan Karhinkankaalta kanta-kokkolaan. Näin kantakaupunki ei ole enää ainoastaan Patamäen pohjavesialueen varassa. Kasitien varrelta viedään lisäksi yhdysvesijohto Kälviän vesitornille, eli vesihuoltoa turvataan molempiin suuntiin. Jatkossa on mahdollista rakentaa yhdysvesijohtoja myös Lohtajalta Kannuksen suuntaan. Tämä varmistaisi edelleen talous vesipuolta, koska yhdysvesijohdot ulottuisivat aina Lestijärvelle asti, Jokela kertoo. Nyt kyseessä olevien vesihuoltotöiden kokonaiskustannukset ovat noin 10 miljoonaa euroa, josta neljännes on puhtaan veden osuutta. Rakennustöiden ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä ja toisen vaiheen vuoden 2016 lopulla. Ouluntien ja Kajaanintien suunnissa ovat meneillään Kokkolan Veden mittavat vesihuoltotyöt. Helpotuksia velkajärjestelyyn pääsyyn Yritysten velkoihin on tähän asti voinut hakea vain yrityssaneerausta. Jatkossa pienyrittäjät voivat hakea myös yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on kevyempi ja halvempi menettely. Yhtiömuodossa, esimerkiksi osakeyhtiönä harjoitettavan elinkeinotoiminnan velkoja ei voi jatkossakaan järjestellä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Vuoden 2015 alussa voimaan astuneet muutokset velkajärjestelylaissa helpottavat joiltakin osin velkajärjestelyyn pääsyä. Lakia on täsmennetty sekä hienosäädetty ja isoin muutos on se, että uusi laki koskee yrittäjiä yritysvelkojen osalta, kertoo Kokkolan talous- ja velkaneuvoja Jari Pekka Laakso. Yrittäjien lisäksi työttömien pääsyä velkajärjestelyyn on helpotettu. Vuoden alussa säännökset muuttuivat siten, ettei velkajärjestely voi estyä työttömyyden perusteella ainakaan silloin, kun työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti 18 kuukautta. Työtön voi saada velkajärjestelyn tätä nopeamminkin, jos työllistyminen on hyvin epätodennäköistä tai jos riittävää maksukykyä ei muodostuisi työssä ollessakaan. Nuorten kohdalla velkajärjestelypäätöstä tehtäessä huomioidaan heidän puutteellinen kykynsä arvioida selviytymistä velan takaisinmaksusta. Kokkolan talous- ja velkaneuvontaan saa parhaiten yhteyden arkisin klo välisenä aikana soittamalla numeroon tai sähköpostitse Puhelun yhteydessä asiakkaalle voidaan varata aika henkilökohtaiselle käynnille tai antaa hänelle alustavia ohjeita. 10

11 Pienhankinnoille oma sähköinen järjestelmä Parhaillaan otetaan käyttöön uutta pien hankinnoille tarkoitettua sähköistä kilpailutusjärjestelmää. Kyseessä on sähköinen pienhankintaportaali, jolla muun muassa pyritään edistämään alueen yritysten mukaan pääsyä pienhankintojen kilpailutuksiin, kertoo hankintapäällikkö Antti Tieva. Yrityksille järjestelmän käyttö on ilmaista. Kirjauduttuaan järjestelmään yritykset voivat saada vahtipalvelun avulla tiedon esimerkiksi oman toimialansa tarjouspyynnöistä, joita kaupunki on julkaissut. Tarjouspyyntöjen julkaisu voidaan myös suunnata esimerkiksi pelkästään Keski Pohjanmaan alueelle. Tarjoukset jätetään järjestelmään, joka tekee tarjouksista vertailun. Vertailun pohjalta tehty hankintapäätös toimitetaan tarjoajille sähköisesti. Nyt on menossa järjestelmän sisäänajovaihe koulutuksineen. Tavoitteena on, että se otetaan kaupunkiorganisaatiossa käyttöön mahdollisimman laajasti, Tieva sanoo. Järjestelmään on linkki sekä Kokkolan kaupungin että KOSEKin verkkosivuilta. Pienhankinnat ovat hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavia kilpailutuksia tai suorahankintoja, joita Kokkolassa tehdään vuosittain useiden miljoonien eurojen arvosta. Terveydenhuollon verkkoasiointi kiinnostaa kaupungin www-sivuilla Kaupungin verkkosivuista tehtiin kysely syksyn ja tammikuun aikana osana vuosittain Suomen kunnille toteutettavaa avointa tutkimusta. Kyselyyn sai vastata sähköisesti verkkosivujen etusivun kautta. Verkkokyselyn toteuttaja takasi kyselyyn vähintään 500 vastaajaa. Kokkolan kyselyyn tuli yhteensä 519 vastausta. Kommenteissa näkyi selvästi, että kaupungin sivujen uudistuksesta oli kulunut vasta vähän aikaa. Koska sivuilla liikutaan eniten vanhasta muistista, paikoitellen muutettu sivurakenne vaatii opettelua kun asiat eivät välttämättä löydy totutuista kohdista. Eniten mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä haluttiin terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (37 % kaikista vastauksista), liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa (29 %), kirjaston kanssa (23 %), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (21 %), kaavoitus- ja mittausasioissa (21 %) sekä kunnallisten päättäjien kanssa (21 %). Tuloksia tullaan käyttämään sivujen kehittämiseen ja uudistamiseen jatkossakin. Kaupungintalon remontti etenee siipi kerrallaan Kaupungintalon saneerauksessa edetään rakennusosa kerrallaan. Työ on käynnissä nyt urheilutalon puoleisessa osassa eli D-siivessä. Tarkempia suunnitelmia siiven tilojen käytöstä aletaan tehdä kevään aikana. Tässä vaiheessa laaditaan myös kokonaisvaltainen tilojen käyttösuunnitelma. Tavoitteena on, että asiakaspalvelua keskitetään entistä enemmän 1. kerrokseen. Kokous tilat ja henkilöstöravintola aiotaan säilyttää edelleen tässä sisääntulokerroksessa. Kaupungintaloon on tarkoitus sijoittaa eri puolilla kaupunkia väliaikaisissa tiloissa olevia toimintoja. Tilojen käyttöä tehostetaan monitoimitilan suuntaan. Arviolta kaupungin talolle sijoittuu noin 300 työntekijää. Kaupungintalon saneeraus on tarpeen rakennuksen iän ja sisäilmaongelmien takia. Korjaustöiden arvioidaan olevan valmiina vuonna Kokkolan kaupungintalo kauppatorin laidalla otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. 11

12 YKKÖSOSOITTEETON Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. OADRESSERADE ETTAN Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet 2015 ENNAKKOÄÄNESTYS / FÖRHANDSRÖSTNING Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, Kokkola / Karleby stadshus, Salutorget 5, Karleby klo / kl klo / kl klo / kl Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24, Kälviä / Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen 24, Kelviå Lohtajan aluetoimisto, Lokaniituntie 1, Lohtaja / Lochteå kommundelskontor, Lokaniituntie 1, Lochteå Ullavan aluetoimisto, Ullavantie 672, Ullava / Ullava kommundelskontor, Ullavavägen 672, Ullava klo / kl klo / kl klo / kl Ennakkoäänestys ulkomailla ulkomaan edustustoissa toimitetaan Utomlands kan man rösta vid finska beskickningar under tiden den 8 11 april VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS / RÖSTNING PÅ VALDAGEN Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 20 / På valdagen är vallokalerna öppna kl Ykspihlajan toimitalo, Satamakatu 40 / Yxpila arbetarhus, Hamngatan Koivuhaan palvelukeskus, Mäntynäädänkatu 6 / Björkhagens servicecenter, Mårdgatan 6 3. Mäntykankaan koulu, A. Chydeniuksenkatu 72 / Tallåsens skola, A. Chydeniusgatan Kiviniityn koulu, Kuusitie 3 / Stenängens skola, Granvägen 3 5. Hollihaan koulu, Pikiruukintie 4 / Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4 6. Kaupungintalo, Kauppatori 5 / Stadshuset, Salutorget 5 7. Chydeniuksen koulu, A. Chydeniuksenkatu 20 / Chydenius skola, A. Chydeniusgatan Villan koulu, Kartanontie 3 / Villa skola, Hemgårdsvägen 3 9. Rytimäen koulu, Rytimäentie 16 / Rytibackens skola, Rytibacksvägen Jokilaakson koulu, Jokilaaksontie 6 / Älvdalens skola, Älvdalsvägen Kirkonmäen koulu, Koulutie 1 / Kyrkbackens skola, Skolvägen Halkokarin koulu, Halkokarintie 20 / Halkokari skola, Halkokarivägen Isokylän koulu, Kallisentie 10 / Storby skola, Kallisvägen Öjan päiväkoti, Skählintie 4 / Öja daghem, Skählsvägen Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24 / Kelviå kommundelskontor, Kelviåvägen Ruotsalon koulu, Ruotsalon kylätie 72 / Ruotsalon koulu, Ruotsalo byväg Alaviirteen koulu, Viirretie 50 / Alaviirteen koulu, Viirrevägen Lohtajan aluetoimisto, Lokaniituntie 1 / Lochteå kommundelskontor, Lokaniituntie Marinkaisten koulu, Niementie 2 / Marinkaisten koulu, Niementie Ullavan aluetoimisto, Ullavantie 672 / Ullava kommundelskontor, Ullavavägen Rahkosen monitoimitalo, Rahkosentie 246 / Allaktivitetshuset i Rahkonen, Rahkonenvägen 246

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Paikka, tieto & tekniikka yhteen. Laadukas kirjaamishakemus nopeuttaa käsittelyä. Aallon tutkijoilta apuja maastotietojen kehitystyölle

Paikka, tieto & tekniikka yhteen. Laadukas kirjaamishakemus nopeuttaa käsittelyä. Aallon tutkijoilta apuja maastotietojen kehitystyölle Maanmittauslaitoksen asiakaslehti 3/2014 Paikka, tieto & tekniikka yhteen Laadukas kirjaamishakemus nopeuttaa käsittelyä Aallon tutkijoilta apuja maastotietojen kehitystyölle Sisältö 3 Pääkirjoitus Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder

Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning. MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut. Lokakuu 7/2002 Oktoder Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning MAAPERÄTUTKIMUS - MENTOROINTI - WWW.VAASA.FI uudet nettisivut Lokakuu 7/2002 Oktoder Lokakuu 7/2002 Oktober MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16.

Avaa luukut luovuuteen s. 10. Majakka. kysyntä. Testaa asuntosi kiinnostavuus. KoeKaupassa s. 8. hallituksen verraton työkalu s. 16. Testaa asuntosi kiinnostavuus KoeKaupassa s. 8 Majakka hallituksen verraton työkalu s. 16 Vuokra -asuntojen kysyntä kasvussa s. 30 Avaa luukut luovuuteen s. 10 3 4 6 8 9 10 12 13 14 16 18 19 20 22 24 26

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla

HOSPITAALI 2 2010. Sähköisellä palkkakuitilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 2 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana hankinnat ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7

Lisätiedot

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003

Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning Painatuskeskus - Palkka työsuorituksen mukaan - TYKY-henkilö 2003 No 1-2004 1/2004 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Kehittyminen edellyttää visiota

Kehittyminen edellyttää visiota 10 Koti on sydämenasia Isännöitsijä on kymmenottelija Hissi helpottaa arkea Kehittyminen edellyttää visiota 2 3 4 5 6 8 12 14 16 18 19 20 22 24 Kehittyminen edellyttää visiota Isännöinnin palvelut kehittyvät

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

plus Lasaretti Antibiootti tepsii korvatulehdukseen Synnytyspelkoon löytyy apua T-sjukhuset är snart klart Yhteispäivystys alkaa huhtikuussa s.

plus Lasaretti Antibiootti tepsii korvatulehdukseen Synnytyspelkoon löytyy apua T-sjukhuset är snart klart Yhteispäivystys alkaa huhtikuussa s. plus 2012 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationsblad till invånarna Lasaretti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotuslehti asukkaille Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen/ Offentligt

Lisätiedot

asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014

asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivoitus Sisällys... 4/2014 Pääkirjoitus: Visio tulevaisuuden terveyspalveluista...3 Puheenjohtajan

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu 2014 marraskuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2014 Potilaille opas turvallisempaan hoitoon, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet 2/12

Perusturva Grundtrygghet 2/12 Perusturva Grundtrygghet 2/12 kesäkuu juni Sisältö Pääkirjoitus: Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat 3 Ledare: Strukturerna inom social- och hälsovården förnyas 4 Perusturva/ Grundtrygghet

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

Hyvikset kasvavat Vantaalla

Hyvikset kasvavat Vantaalla Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt blad 13.4.2013 Hyvikset kasvavat Vantaalla Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sai nimensä yleisökilpailun perusteella. Vantaan

Lisätiedot

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4

N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 9-16 20-21 18-19 4 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2 0 0 9 Kaavoituskatsaus 2009 Maaseudun vesihuoltoa kehitetään Uudet kunnan luottamushenkilöt 2009-2012 Tehoa sijaisvälitykseen ja rekrytointiin 9-16

Lisätiedot

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Terveysalan ammattilehti 2/2013 Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Tarvikelogistiikkaa 26-27 Sairaalan suunnittelua 28-34 ILMOITUS Alueellinen tietovarasto syntymässä Tricons Oy on tuotteistamassa kehittämäänsä

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14

Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti. Marianne Virrankivi. kannustaa keskustelemaan. Nordea tehostaa Älä lannistu 4. Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 2 2014 Marianne Virrankivi kannustaa keskustelemaan 10 Nordea tehostaa Älä lannistu 4 Sairastuminen ei syö lomapäiviä 14 2 2014 Tässä lehdessä 3 Puheenjohtajalta Yhteistyötä,

Lisätiedot

Sähkö o vaikkia ymmärttä

Sähkö o vaikkia ymmärttä KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2006 KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING Sähkö o vaikkia ymmärttä Ann ja Chrystal Suomessa Sähkönhinta monien asioiden summa Elpriset summan av många faktorer Kokkolan ilmanlaatu

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot