Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (x) Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) Härkönen Sampo Lääkärikeskus-Yhtymä (x) Ikonen Martti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Kopra Kyösti HUS (x) Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (-) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (x) Laatikainen Tiina THL (x) Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-)sij. Jokinen Taina Jokinen Taina Helsingin kaupunki (x) Lindgren Marina Kela (-) Anna-Kaisa Iivari STM (-) Ripatti Sinikka KunTo-toimisto (x) Räsänen Maija Pietarsaaren kaupunki (-) Sahala Heli Tikesos-hanke (x) Tarhonen Timo HL7 Finland ry. (-) Toiviainen Hanna Valvira (x) Tuomola Pirjo THL, Tilastot (x) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (-) OPER Virkkunen Heikki THL (-) TILU Palotie-Heino Tiina, siht. THL (x) Koodistopalvelu- Honkio Terhi THL (x) tiimi Komulainen Jorma THL (x) Kajander Ani THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Meriläinen Outi THL (x) Mäkelä Matti THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Häkälä Niina Itä-Suomen yliopisto (x) Asiakohta 2 Kara Raija Valtion ravitsemusneuvottelukunta(x) Asiakohta 8 Komulainen Jorma THL (x) Asiakohta 8 Korhonen Maritta THL (x) Asiakohdat 6 ja 7 Kortekangas Pirkko TYKS (x) Asiakohta 9 Mettovaara Vesa Valvira (x) Asiakohta 3 Mäkelä Matti THL (x) Asiakohdat 4 ja 5

2 Pöytäkirja 5/2011 2(23) 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Se julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2 Tikesos: Sosiaalihuollossa tunnistetut koodirakenteet, julkaisuhankkeiden avaus Niina Häkälä (Itä-Suomen yliopisto) esitteli seuraavien viiden sosiaalihuollon koodiston julkaisujen valmisteluhankkeiden avausta: - Lastensuojelun sijoituksen laji - Lastensuojelun sijoitusmuoto - Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus - Rajoitustoimenpiteen laji - Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet Tausta: Sosiaalihuollon tiedonhallintaa kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön organisoimassa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (josta käytetään jatkossa nimeä Tikesos-hanke). Työ toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton ja Sanastokeskus TSK:n moniammatillisena yhteistyönä. Vuonna 2008 Tikesos-hankkeessa aloitettiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen. Tuotoksena syntyy sosiaalihuollon asiakastietomalli, jolla esitetään sosiaalihuollon asiakastyössä tarvittavien tietojen yhtenäistä käsitteellistä sisältöä kuvaavien tietokomponenttien määrittelyt. Sen lisäksi Tikesos-hankkeessa mallinnetaan sosiaalihuollon palvelutehtävissä tarvittavien asiakasasiakirjojen sisällöt ja rakenteet. Tuotoksena syntyvät sisällölliset asiakirjarakenteet ja tekniset asiakirjarakenteet. Esittelyssä esillä olleet tietokomponenttikuvat ovat asiakastietomallista. (http://sosmeta.fi/tietomalli/). Asiakastietomalli on saatavana myös luokkakaaviomuodossa (http://sosmeta.fi/luokkakaavio). Tikesos-hankkeen ja sen tulevien sosiaalihuollon koodistotarpeiden yleisesittely on ollut Koodistopalvelun johtoryhmässä Tikesos-hankkeen luokitusesityksiä on aiemmin käsitelty johtoryhmän kokouksissa , , , , , ja Lastensuojeluun liittyvät luokitukset esitellään nyt ensimmäistä kertaa. Yleisesittely:

3 Pöytäkirja 5/2011 3(23) 1. Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitus Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Sijoitus-tietokomponentissa, jolla kuvataan lapsen huollon järjestämistä joko perhe- tai laitoshoidossa huostaanoton, kiireellisen sijoituksen tai avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen seurauksena. Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitus sisältää 5 koodia, jotka kuvaavat lastensuojelussa tehdyn sijoituksen luonnetta: Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Avohuollon sijoitus lapsen lyhytaikainen sijoittaminen avohuollon tukitoimena perhetai laitoshoitoon tai vanhempansa luo vankilan perheosastolle (Lastensuojelulaki 417/2007, jatkossa LsL 37 ) 2 Kiireellinen sijoitus lapsen lyhytaikainen sijoittaminen perhe- tai laitoshoitoon tilanteissa, joissa lapsi on välittömässä vaarassa tai muuten kiireellisen sijoituksen tarpeessa (LsL 38 ) 3 Huostaanotetun lapsen sijoitus lapsen sijoittaminen suostumukseen perustuvan huostaanoton seurauksena perhe- tai laitoshoitoon (LsL 40 ) 4 Tahdonvastaisesti huostaanotetun lapsen sijoitus lapsen sijoittaminen perhe- tai laitoshoitoon hallinto-oikeuden tekemän huostaanottopäätöksen seurauksena tilanteissa, joissa joku asianosaisista vastustaa huostaanottoa (LsL 43 ) 5 Jälkihuollon sijoitus jälkihuoltoon oikeutetun lapsen tai nuoren sijoittaminen jälkihuollon tukitoimena perhe- tai laitoshoitoon (LsL 76 ) Käyttö: Tietoa lastensuojelun sijoituksen lajista tarvitaan lastensuojelun palvelutehtävään kuuluvassa asiakirjassa nimeltä Sijoitettavan lapsen esitiedot. Tieto on tarpeellinen suunniteltaessa lapselle sijaishuoltopaikkaa ja käytäessä neuvotteluja mahdollisen sijaishuoltopaikan kanssa. Sijoituksen lajit ovat valtakunnallisesti tilastoitavaa tietoa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL kerää vuosittain kunnilta tiedot sijoitettujen lasten sijoituksen lajeista vastaavalla luokituksella (ks. esim. Luokitukseen ei tullut kommentteja 2. Lastensuojelun sijoitusmuoto -luokitus Lastensuojelun sijoitusmuoto -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Sijoitus-tietokomponentissa. Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Perhehoito lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen yksityiskodissa

4 Pöytäkirja 5/2011 4(23) 1.1 Sukulaisperhe tai läheisperhe (toimeksiantosopimus) sijaisperheenä toimiva sijoitetun lapsen sukulais- tai läheisperhe, jonka toiminta perustuu kunnan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen 1.2 Sijaisperhe (toimeksiantosopimus) sijaisperheenä toimiva yksityiskoti, jonka toiminta perustuu kunnan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen 2 Ammatillinen perhekotihoito lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen ammatillisessa perhekotihoidossa Ammatillista perhekotihoitoa tarjotaan aluehallintoviranomaisen myöntämällä luvalla toimivassa perhekodissa. 3 Laitoshoito lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen laitoshoidossa 3.1 Lastensuojelulaitos (lastenkoti, erityislastenkoti, aluehallintoviranomaisen myöntämällä laitosluvalla vastaanottokoti, nuorisokoti, perhekotiyhteisö) 3.2 Perhekuntoutusyksikkö (Ensi- ja turvakoti sekä yksiköt, joissa lapset on sijoitettu ympärivuorokautisesti yhdessä vanhempien kanssa) toimiva laitoshoidon yksikkö aluehallintoviranomaisen myöntämällä laitosluvalla toimiva laitoshoidon yksikkö, johon lapsi on sijoitettu yhdessä vanhempiensa kanssa 3.3 Koulukoti valtion tai yksityisen omistama laitoshoidon yksikkö, jossa tarjotaan perusopetusta 3.4 Päihdehoitolaitos päihdehuoltoon erikoistunut laitoshoidon yksikkö 3.5 Kehitysvammalaitos kehitysvammaisten hoitoon erikoistunut laitoshoidon yksikkö 4 Muu lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen muussa kuin perhehoidossa, perhekotihoidossa tai laitoshoidossa 4.1 Oma koti (vanhemman tai vanhempien kanssa) sijoitetun lapsen biologisten vanhempien koti 4.2 Itsenäinen tuettu asuminen (tukiasunto tai itsenäistymisasunto) 4.3 Muu sijoittaminen kodin ulkopuolelle muu kuin yllämainitut sijoituspaikat sijoitusmuoto, jossa nuori asuu itsenäisesti, mutta saa tukea tarvitsemiinsa asioihin Käyttö: Luokitusta käytetään useissa Lastensuojelun palvelutehtävän asiakasasiakirjoissa. Sijoitusmuoto on valtakunnallisesti tilastoitavaa tietoa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL kerää vuosittain kunnilta tiedot sijoitettujen lasten sijoitusmuodoista lähes vastaavalla luokituksella. (ks. esim. - Keskustelussa todettiin, että hierarkkinen kooditus antaa mahdollisuuden käyttää ylätasoa koodituksessa, vaikka tarkoituksena olisi käyttää mahdollisimman spesifistä koodia. Koodien rakennetta tulisi muuttaa, jotta se ohjaisi kirjaamisessa käyttämään spesifisiä luokkia. Esimerkkinä muutoksesta mainittiin pääluokkien siirtäminen omaan kenttäänsä lisätiedoksi. - Luokkien tietosisältö pitää harmonisoida Lastensuojelurekisterin tietosisällön kanssa.

5 Pöytäkirja 5/2011 5(23) 3. Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus -luokitus Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa. Luokitusta käytetään Sijoitustietokomponentissa. Luokitus sisältää 3 koodia, jotka kuvaavat avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen perusteluja tilanteissa, joissa sijoituksen kohteena on vain lapsi ilman hänen vanhempiaan tai huoltajiaan. Luokat perustuvat Lastensuojelulain 37 pykälään. Koodin tunniste Koodin nimi Koodin määritelmä 1 Tuen tarpeen arvioiminen avohuollon sijoitus on tarpeellinen lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi 2 Kuntouttaminen avohuollon sijoitus on tarpeellinen lapsen kuntouttamiseksi 3 Huolenpidon järjestäminen väliaikaisesti avohuollon sijoitus on tarpeellinen lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi Käyttö: Tietoa yksin sijoittamisen tarkoituksesta tarvitaan Lastensuojelun palvelutehtävän avohuollon asiakassuunnitelmassa ja avohuollon sijoituspäätöksessä. Lastensuojelulain 37 :n mukaan lapsi tulee sijoittaa avohuollon tukitoimena pääsääntöisesti yhdessä vanhempiensa, huoltajiensa tai muiden huollosta vastaavien henkilöiden kanssa. Poikkeuksen tekevät tilanteet, jotka on esitelty luokituksessa. Luokitus on tarkoitettu työtä ohjaavaksi luokitukseksi. - Keskustelussa todettiin, että kyseessä on tyypillinen päätöksentekoa tukeva luokitus, joten luokituksen käyttötarkoitustekstiin pitää lisätä päätöksenteontuki yhdeksi käyttötarkoitukseksi. 4. Rajoitustoimenpiteen laji -luokitus Rajoitustoimenpiteen laji -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Rajoitustoimenpide-tietokomponentissa. Rajoitustoimenpiteen laji -luokitus sisältää 11 koodia, jotka kuvaavat laitoshoitoon sijoitetulle 12 vuotta täyttäneelle lapselle tehtäviä rajoitustoimenpiteitä. Poikkeuksena tästä ovat yhteydenpidon rajoittaminen ja olinpaikan ilmoittamatta jättäminen, joista voidaan päättää myös perhehoitoon sijoitetun lapsen kohdalla. Rajoitustoimenpiteistä säädetään Lastensuojelulain 11 luvussa. Rajoitustoimenpiteitä käytetään lapsen oman tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden turvaamiseksi, sijaishuollon tarkoituksen

6 Pöytäkirja 5/2011 6(23) toteuttamiseksi tai lapsen muun edun turvaamiseksi. Tikesos-hankkeessa on mallinnettu lastensuojelun asiakasasiakirjoja THL:n ylläpitämän Lastensuojelun käsikirjan lomakkeiden pohjalta ja kyseinen luokitus on Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen - lomakkeesta. Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Erityinen huolenpito laitoshoitoon sijoitettuna olevalle 12 vuotta täyttäneelle lapselle järjestettävä erityinen, moniammatillinen hoito ja huolenpito (LsL 71 ) 2 Yhteydenpidon rajoittaminen sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten henkilöiden välisen yhteydenpidon oikeuden rajoittaminen (LsL 62 ) 3 Olinpaikan ilmoittamatta jättäminen sijaishuollossa olevan lapsen olinpaikan salaaminen lapsen vanhemmilta tai muilta läheisiltä (LsL 62 ) 4 Aineiden ja esineiden haltuunotto laitoshoitoon sijoitetun lapsen hallussa olevien vahingollisten aineiden ja esineiden takavarikointi Haltuunotettavia aineita ovat esimerkiksi päihteet tai esineet, jotka on tarkoitettu lapsen tai toisen henkilön vahingoittamiseen. (LsL 65 ) 5 Henkilönkatsastus puhalluskokeen suorittaminen tai veri-, hius-, virtsa- tai sylkinäytteen ottaminen laitoshoitoon sijoitetulta lapselta silloin, kun on perusteltua syytä epäillä lapsen käyttäneen päihdyttäviä aineita (LsL 66 ) 6 Henkilöntarkastus päihdyttävien tai muuten vahingollisten aineiden löytämiseksi tehty tarkastus tilanteissa, joissa on perusteltua syytä epäillä lapsella olevan kyseisiä aineita tai esineitä vaatteissaan tai muuten yllään Henkilöntarkastus voidaan suorittaa laitoshoitoon sijoitetulle lapselle. (LsL 66 ) 7 Omaisuuden tai lähetyksen tarkastus laitoshoitoon sijoitettuna olevan lapsen omaisuuden tai hänelle tarkoitetun lähetyksen tarkastaminen tilanteessa, jossa epäillään lapsella olevan hallussaan tai hänelle osoitetun kirjeen sisältävän päihteitä tai muita vahingollisia aineita tai esineitä. (LsL 67 ) 8 Viestin tai lähetyksen toimittamatta jättäminen laitoshoitoon sijoitetulle lapselle tarkoitetun viestin tai lähetyksen toimittamatta jättäminen kokonaan tai osittain, jos niiden sisällön voidaan arvioida olevan vahingollisia (LsL 67 ) 9 Liikkumisvapauden rajoittaminen laitoshoitoon sijoitetulle lapselle asetettava määräaikaisen poistumiskielto laitoksen alueelta, laitoksesta tai tietyn asumisyksikön tiloista (LsL 69 ) 10 Eristäminen laitoshoitoon sijoitetun lapsen eristäminen muista lapsista tilanteissa, joissa se on lapsen käyttäytymisen perusteella välttämätöntä (LsL 70 ) 11 Kiinnipitäminen laitoshoitoon sijoitetun lapsen kiinnipitäminen lapsen rauhoittamiseksi (LsL 68 ) Käyttö:

7 Pöytäkirja 5/2011 7(23) Tietoa rajoitustoimenpiteen lajista tarvitaan Lastensuojelun palvelutehtävän asiakirjassa Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen. Laitosten tulee Lastensuojelulain 74 :n mukaan ilmoittaa kuukausittain lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sijoitetulle lapselle tehdyt rajoitustoimenpiteet rajoitusten käytön seurannan ja valvonnan turvaamiseksi. Valvontaviranomaiset voivat myös käyttää tietoja toiminnan seurannassa ja valvonnassa. - Keskustelussa tuotiin esille, että luokat eivät ole lain mukaisessa kronologisessa järjestyksessä. - Todettiin, että kohtiin 7, 9, 10 on lisättävä myös lapsen käytössä olevat tilat. - Todettiin, että 'kun on perusteltua syytä epäillä' -ehto on johdonmukaisuuden vuoksi lisättävä niihin luokkien kuvauksiin, joista se puuttuu. - Todettiin, että eristäminen-luokan kuvaukseen lisättävä, että eristäminen voi kestää maksimissaan 48 tuntia. - Todettiin, että luokkien niminä on samoja termejä kuin psykiatrian tahdonvastaista hoitoa koskevilla luokilla, vaikka luokkien merkitys on erilainen, joten ko. luokkien pitkään nimeen pitää lisätä lastensuojelun yhteydessä -tarkennus (esim. Eristäminen lastensuojelun yhteydessä). 5. Lastensuojeluilmoitusta tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehtyä pyyntöä seuranneet toimenpiteet -luokitus Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään asiakirjassa Lastensuojeluilmoituksen käsittely. Luokitus sisältää 12 koodia, jotka kuvaavat toimenpiteitä, joita vastaanotettu lastensuojeluilmoitus aiheutti kunnan sosiaalitoimessa. Koodeista on mahdollista valita useampi yhtä aikaa. Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Ei toimenpiteitä lastensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi oli aiheeton eikä aiheuttanut toimenpiteitä 2 Kiireellinen lastensuojelutoimenpide lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella toimeenpantiin kiireellinen lastensuojelutoimenpide, kuten kiireellinen sijoitus 3 Lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistäminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella aloitettiin lastensuojelutarpeen selvittäminen 4 Lapsen asiakassuunnitelman tarkastaminen 5 Lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkastaminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tarkastettiin lapsen asiakassuunnitelmaa lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tarkastettiin lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa

8 Pöytäkirja 5/2011 8(23) 6 Lastensuojelulain 11 luvun mukainen rajoituspäätös 7 Vanhemman asiakassuunnitelman tarkistaminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella päätettiin lastensuojelulain 11 luvun mukaisista rajoitustoimenpiteistä lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tarkistettiin sijoitettuna olevan lapsen vanhempien asiakassuunnitelmaa 8 Neuvottelu lapsen asiassa lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella järjestettiin neuvottelu lapsen asiassa 9 Lapsen henkilökohtainen tapaaminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tavattiin lasta henkilökohtaisesti 10 Sijaishuoltopaikan valvontatoimenpide lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella suoritettiin valvontatoimenpide siihen sijaishuoltopaikkaan, johon lapsi on sijoitettuna 11 Ilmoitus poliisille lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tehtiin ilmoitus poliisille 12 Yhteydenotto lapsen sijoittaneen kunnan viranomaisiin lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella otettiin yhteyttä sen kunnan viranomaisiin, jotka olivat sijoittaneet lapsen 13 Muu toimenpide lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tehtiin joku muu toimenpide Käyttö: Luokitus on laadittu THL:n ylläpitämän Lastensuojelun käsikirjan Lastensuojeluilmoituslomakkeen pohjalta. Luokitus on tarkoitettu työtä ohjaavaksi luokitukseksi ja se on tärkeä myös tilastonäkökulmasta. - Todettiin, että luokituksen nimi on kovin pitkä ja että on tutkittava voitaisiinko sitä lyhentää. Nimen pituus tuottaa koodistopalvelujulkaisussa julkaisuteknisiä ongelmia. - Esitettiin, että lain 32 :n mukainen 'Lapsen lähiverkoston kartoittaminen' -luokka pitäisi lisätä luokitukseen. Yhteenveto: - Todettiin, että käsiteltävänä ovat kaikki lastensuojeluun kuuluvat luokitukset. - Todettiin, että yhteistyötä Lastensuojelurekisterin yhteistyöryhmän kanssa ei ole erikseen tehty, koska kyseessä ovat lakisääteiset luokitukset ja tieto Tikesos-hankkeen ja yhteistyöryhmän välillä on kulkenut molempiin ryhmiin osallistuneiden henkilöiden kautta. - Todettiin, että luokituksista vain yksi poikkeaa tilastointiluokituksesta, koska se laajentaa tilastointia. Harmonisointi on tämän luokituksen osalta tehtävä.

9 Pöytäkirja 5/2011 9(23) - Todettiin, että kaikkien luokitusten käyttötarkoitukseen on lisättävä päätöksenteon tuen välineenä toimiminen tilastoinnin välineenä toimimisen lisäksi kun luokitus mahdollistaa päätöksentuen liittämisen asian käsittelyyn. - Todettiin, että Lastensuojelunrekisteriin ei saa kerätä syitä, eikä tiedonkeruulle ole objektiivisen tiedon lähdettä. Syyt ovat yksittäisten työntekijöiden subjektiivisia näkemyksiä, jotka saattavat vielä muuttua prosessin aikana. Syiden tiedonkeruun mahdollisuutta on kuitenkin tutkittava jatkossa. -Tikesos-hanke vastaa esiteltyjen luokitusten käytöstä sosiaalihuollon kokonaisuudessa vuoden 2011 loppuun saakka. Vuoden 2012 alusta ylläpito siirtyy THL:n. Päätösesitys: Tikesos-hanke ehdottaa edellä esiteltyjen sosiaalihuollon luokitusten hyväksymistä Koodistopalvelun valmisteluprosessiin. Päätös: Hyväksyttiin luokitukset valmisteluhankkeiksi Koodistopalvelun prosessiin. Hankkeissa tulee ottaa huomioon käsittelyssä esiin nostetut seikat. 3 Valviran VALVERI-rekisterin tietojen toimittaminen SOTEorganisaatiorekisteriin, tilannekatsaus Projektipäällikkö Vesa Mettovaara Valvirasta esitteli tilannekatsauksen VALVERI-rekisterin tietojen toimittamisesta SOTE-organisaatiorekisteriin. Tausta: Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaan seuraavia tietoja voidaan julkistaa/luovuttaa: yksityisten palvelujenantajien nimi, toiminimi, yhteystiedot, palvelualat sekä kaikkien toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot. Terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaja voi kuitenkin kieltää itseään koskevien osoitteiden ja yhteystietojen julkaisemisen. Jos itsenäisellä ammatinharjoittajalla on turvakielto, tai hän on kieltänyt itseään koskevien yhteystietojen julkaisemisen, ei näitä yhteystietoja voida luovuttaa. Siirron toteutuksesta: -OID-tunniste muodostetaan ensin kaikista palvelujenantajista ja toimipaikoista. Sen jälkeen päivitetään vain muuttuvat tiedot. -Tiedot päivitetään VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin kerran vuorokaudessa. -Jos palvelujenantaja lopettaa tai keskeyttää toimintansa, tiedot tästä päivittyvät VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin. -VALVERI:n tämänhetkinen arvioitu käyttöönottopäivä on Järjestelmätoimittaja Fujitsun mukaan yhteyttä SOTE-organisaatiorekisteriin ei ehditä vielä tuohon mennessä saada valmiiksi. -VALVERI:n seuraavaan, joulukuussa 2011 valmistuvaan versioon, yhteys olisi mahdollista rakentaa.

10 Pöytäkirja 5/ (23) -Lisäksi jokaiselle toimipaikalle täytyy luoda OID-tunniste (luodaan ensin terveydenhuollon puolelle). -Tämänhetkisen arvion mukaan Valvirassa ehdittäisiin luoda OID-tunnisteet ja siirtää tiedot SOTE-organisaatiorekisteriin joulukuussa Tietojen automaattipäivitystä voidaan joutua siirtämään vuoden 2012 puolelle. -KanTaan ei voida liittyä ennen kuin organisaatiotiedot on viety SOTEorganisaatiorekisteriin. -Voidaanko SOTE-organisaatiorekisteriin viedä yksityisiä ammatinharjoittajia, joita on kaikkiaan noin ? Tätä asiaa ei ole vielä valmisteltu. - Miten tiedot saadaan siirrettyä Kelaan? Todettiin, että oikeus siirtää tietoja TEO:sta Stakesiin (eli Valvirasta THL:ään) on kirjoitettu lakiin yksityisestä terveydenhuollosta ja koodistopalvelimella olevat tiedot ovat kaikille julkisia. Yhdyshenkilönä Kelassa on Mari Haavisto. - Millä logiikalla OID-tunnukset VALVERIssa generoidaan? Tämä ominaisuus on järjestelmässä sisäänrakennettuna, eli ohjelma ehdottaa uutta tunnusta jokaiselle perustettavalle yksikölle, tarkistaen samalla, ettei samaa tunnusta jo ole käytössä. - Tilastonäkökulma tulisi myös pitää mielessä. THL:n toimipaikkarekisteristä (TOPI) löytyy ainoastaan osa yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista ja vain joitakin sosiaalihuollon toimijoita. Jatkossa, kun ostopalvelut ja alihankinnat yleistyvät, on tärkeää saada tiedot todellisista toteuttajista. - Todettiin, että tietojen viemistä SOTE-organisaatiorekisteriin odotetaan muuallakin. Esimerkiksi lähetteen antajat Hilmossa sisältävät paljon yksityisiä organisaatioita. Näille on nyt jouduttu keksimään omia koodeja. Tärkeää olisi saada tieto, mistä lähete oikeasti tulee. - SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidon toimivuudesta on huolehdittava. - Aikaisemmin, kun suorakäyttöä pilotoitiin YSTERIn kanssa, havaittiin tietosisällön olevan liian puutteellinen, koska aluehallintoviranomaisilla (AVI) ei ollut käytössään kunnon alustaa ylläpitoa varten. VALVERIn käyttöönoton myötä tämäkin asia korjaantuu. - Todettiin, että niin kauan kuin suorapäivitystä VALVERIsta koodistopalveluun ei ole, tarvitaan aluehallintoviranomaisen vahvistus, ennen kuin yksityisten organisaatioiden tietoja voidaan käsityönä viedä SOTE-organisaatiorekisteriin. Päätös: Todettiin, että johtoryhmä on saanut tiedoksi valmistelutilanteen. Kyseessä ei ollut päätösasia. 4. epsos hankkeen koodistojen käännös- ja siltausaikataulujen hyväksymisprosessi, menettelytavan hyväksyminen

11 Pöytäkirja 5/ (23) Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli epsos hankkeen koodistojen käännös- ja siltausaikataulujen hyväksymisprosessin menettelytavan hyväksyttäväksi. Tausta: THL on solminut sopimuksen osallistumisesta European ehealth Pilot Project -hankeeseen eli epsosiin (THL 1259/ /2010). Osana epsos-hanketta THL on sitoutunut kääntämään suomeksi epsosin Master Value Catalogin (MVC) koodistoihin sisältyvät käsitteet. Käsitteitä on kaikkiaan Koska suurin osa käsitteistä jo sisältyy suomenkielisiin koodistoihin, käännös tarvitaan noin 600:lle käsitteelle, joista noin 400:n emoterminologia on SNOMED-CT. Jo olemassa olevat suomenkieliset, kansalliset koodistot pitää kuitenkin sillata vastaaviin MVC- koodistoihin. Sopimuksen ehtoihin kuuluu, että käännökset ja siltaukset tehdään HealthTermjärjestelmässä standardoidun käännös/siltausprosessin mukaisesti (liite jaettu kokousaineistona). Tämä prosessi noudattaa myös SNOMED-CT:n kääntämisprosessin vaatimuksia (http://www.ihtsdo.org/publications/translating-snomed-ct/). Käännösten ja siltausten hyväksymisprosessi: Käännös- ja siltaustoiminnalle nimetään koodistopalvelun vastuuhenkilö, jolle annetaan HealthTerm-prosessissa Concept Manager-käyttöoikeudet. Nimeämisen tekee TILUyksikön päällikkö koodistopalvelun laaturyhmän käsittelyn jälkeen. Käännettävät käsitteet ryhmittyvät MVC:ssa koodistoiksi (Value Sets). Käsitteiden käännökset/siltaukset tulevat hyväksyttäväksi koodistoittain. Kullekin koodistolle nimetään kaksi tarkistajaa. Ensimmäinen tarkistaja (1st reviewer) nimetään koodistokohtaisesti ja tarkistajan on oltava tarkistettavan käsitteistön substanssiasiantuntija. Ensimmäinen tarkistaja hyväksyy käsitteiden käännökset/siltaukset ja lähettää ne eteenpäin toiselle hyväksyjälle (2nd reviewer). Toinen tarkistaja on aina sama henkilö koodistosta riippumatta. Hänellä tulee olla laaja koodistojen ja niiden sisältämien käsitteiden tuntemus. Tarkistajat nimeää TILU-yksikön päällikkö koodistopalvelun laaturyhmän käsittelyn jälkeen Jos käännös ei ole hyväksyttävissä, voi kumpi tahansa tarkistajista lähettää käsitteen uudelleen käännettäväksi, jolloin kääntäjällä/siltaajalla on velvoite korjata käännös/siltaus ja hyväksymisprosessi aloitetaan alusta. Tarkistajat voivat tarvittaessa konsultoida muita kulloinkin kyseessä olevan aiheen asiantuntijoita. Kun molemmat tarkistajat ovat käännökset/siltaukset hyväksynyt, toinen tarkistaja antaa luvan julkaista ne HealthTerm-järjestelmässä, minkä jälkeen suomenkieliset käännökset ovat käytettävissä epsos-hankkeessa. Hyväksytyt käännökset ja siltaukset esitellään koodistopalvelun laaturyhmälle ja annetaan tiedoksi koodistopalvelun johtoryhmälle. Käännösten ja epsos-koodistojen mahdollisesta

12 Pöytäkirja 5/ (23) julkaisemisesta kansallisessa koodistopalvelussa tehdään esitykset normaalin koodistopalveluprosessin mukaisesti. - Todettiin, että Kelan Essi-hanke on epsos-semantiikkahankkeen tiedossa, mutta että näissä hankkeissa tiedonsiirron sisällöt ovat erilaiset: Essissä vakuutustiedot ja epsosissa potilastiedot. Kelan kanssa on jo sovittu, että Kelassa käynnistetään valmistelut Suomen National Contact Point (NCP) tehtävästä epsos-hankeelle. - Todettiin myös, että epsos on pilottihanke, jonka käyttö on tarkasti rajattu vain Potilaskertomukseen (Patient summary) ja e-reseptiin (eprescription). Jatkossa tekniikkaja sisältölaajennuksia mahdollisesti tulee. - Todettiin, että epsos-hanke voisi tarvittaessa ottaa yhteyttä Valviran Pirjo Pennaseen, joka on mukana yhteiseurooppalaisissa/eu-tason potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten liikkumista koskevissa yhteistyöryhmissä ja hankkeissa. - Todettiin, että on hyvä käytäntö tuoda pilottiaineisto tiedoksi Koodistopalvelun johtoryhmään, koska niiden joukosta saattaa löytyä kansallisiksi koodistoiksi soveltuvia luokituksia, joita ei muuta kautta käsittelyyn tulisi. Päätösesitys: Eellä kuvattu päätösprosessi esitetään hyväksyttäväksi epsos-hankkeen käsitteiden hyväksymisprosessiksi. Päätös: Hyväksytään esitetty päätösprosessi valmisteluhankkeena. 5.a) Toimenpideluokituksen, Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen, Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen, HILMO-luokitusten ja PTHAVOluokitusten päivitykset, tiedoksi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli johtoryhmälle tiedoksi Toimenpideluokituksen, Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen, Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen, HILMO-luokitusten ja PTHAVO-luokitusten päivitystilanteen. Hilmo-erikoisala luokitukseen sisältyy hierarkiaongelma: Kun käytetään otsikkoluokkaa tarkan erikoisalan sijasta, tieto tahtoo menettää merkityksensä. Koodiston käyttö sen nykyisessä muodossa aiheuttaa terveydenhuollon toiminnassa toistuvasti todellisia ongelmia. Todettiin, että THL vahvistaa syksyllä erikoisalakohtaista asiantuntijatoimintaa, jolloin asia on mahdollista ottaa käsiteltäväksi.

13 Pöytäkirja 5/ (23) Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmä merkitsee toimenpideluokitusten, PTHAVOluokitusten ja HILMO-luokitusten päivitystilanteen tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 5.b) SHTaL- ja SHToL-luokitusten päivitys tiedoksi Ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esitteli johtoryhmälle tiedoksi SHTaL- ja SHToLluokitusten päivitystilanteen. Luokitukseen esitetään useita satoja muutoksia, jotka on valmisteltu hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hankkeessa, Pirkko Nykäsen johtamassa asiantuntijaryhmässä. Miten paljon hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hanke on tehnyt yhteistyötä hoitotyön luokitusten asiantuntijaryhmän kanssa? Ryhmissä toimii samoja henkilöitä, tieto kulkee ja työnjako toimii. Luokitusten sisältöasiat kuuluvat luokitusasiantuntijaryhmälle, rakenteisen kirjaamisen työryhmä on enemmän kiinnostunut siitä, miten hoitotyön kirjaamismalli on toteutettu potilastietojärjestelmissä. Mikä on esitettyjen päivitysten voimaantulo? Tarkoitus on, että päivitykset tulevat voimaan Päivitysten sisältö perustuu laajaan käyttäjäkyselyyn ja käyttäjäpalautteeseen. Asiantuntijaryhmän kokoonpanoa on vahvistettu perusterveydenhuollon ja psykiatrian asiantuntijoilla, ja pyrkimyksenä on ollut korjata luokituksessa aiemmin ollutta tehtäväkeskeisyyttä sekä selventää luokkien rajaa lääketieteelliseen käsitteistöön. Mitä tarkoittaa käytännön toteutuksen kannalta näin laaja (n. 25%) muutos? Muutos on niin suuri, että käyttäjän kannalta muutos on merkittävä, mutta se on laajan ja perusteellisen valmistelun perusteella myös tarpeellinen. On erityisesti pohdittava, miten päivitystä käytetään luokitusten käytön myymisessä. o Tämä kuuluu hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hankkeen tehtäviin o Luokituksen sisältö ei niinkään ole ongelma kuin kirjaamisen toteutus potilastietojärjestelmissä Esitettiin kysymys, haluaako johtoryhmä saada (SHTaL- ja SHToL-) päivitykset yksityiskohtaisesti tietoonsa ennen päivitysten julkaisemista? Esitettiin kysymys, tuleeko ennen päivityksen julkaisemista varmistaa, ovatko keskeiset sidosryhmät hyväksyneet päivityksen sisällön? o Sitouttamisen kannalta olisi hyvä tarjota lausumismahdollisuus sellaisille sidosryhmille, jotka eivät ole asiantuntijaryhmissä edustettuna o Toisaalta luokitusten sisältöä koskeva lausuntokierros ei ehkä tuo tietoa itse luokituksen käytöstä ja käyttöönoton edellytyksistä ja valmistelun aikainen kentän osallistuminen on ollut laajaa.

14 Pöytäkirja 5/ (23) Puheenjohtajan yhteenveto SHTaL- ja SHToL-luokitusten päivityksiä koskevasta keskustelusta: Kukaan ei esittänyt, että päivitys otettaisiin luokitusasiana koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn Lausuntokierroksen tarpeen osalta on esitetty erilaisia näkemyksiä, sekä sitä, että sidosryhmiä olisi syytä kuulla että sitä, että lausuntokierros aiheuttaisi viivettä ja sekaannusta. Välittävä ehdotus olisi, että päivitykseen pyydetään puolto hoitotyön rakenteisen kirjaamisen työryhmältä. Voimassaoloajan alun osalta (heti julkaisemisen jälkeen vai esim ). Ongelmana ovat tekstimuutokset, joille ei nykyisessä koodistopalvelutuotteessa voida määritellä tulevaisuudessa olevaa voimaantulopäivää. Ehdotus on, että päivitys julkaistaan uutena versiona, jolloin voimaantulo voidaan määritellä koskemaan koko versiota ja samalla entinen versio on käytössä niillä, jotka eivät heti pysty päivittämään potilastietojärjestelmäänsä. Versioimista puoltaa myös se, että muutokset ovat suuria. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmä merkitsee toimenpideluokitusten, PTHAVOluokitusten ja HILMO-luokitusten päivitystilanteen tiedoksi. Puheenjohtaja esitti, että SHTaL- ja SHToL- luokitusten päivitykset valmistellaan koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa versiopäivityksenä, ja julkaisemiselle pyydetään puolto hoitotyön rakenteisen kirjaamisen työryhmältä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 6. Kansallisen näkymäluokituksen lisätiedot (suhde eamsin tehtäväluokitukseen ja asiakirjojen muodostuslogiikkaan), tiedoksi Kehittämispäällikkö Maritta Korhonen (THL) esitteli johtoryhmälle tiedoksi näkymäluokitukseen liittyvät päivitykset. Tehtäväväluokitus: Kansalliseen kertomusrakenteeseen liittyen on tehty vastaavuustaulukko kertomuksessa käytettävien näkymien ja asiakirjan säilytykseen ja arkisto- ja asiakirjahallinnon prosessiin liittyvän eams-tehtäväluokan välille. Kyseistä taulukkoa voidaan hyödyntää, kun paikallinen asiahallintajärjestelmä integroidaan potilaskertomustietoihin. Potilaskertomusjärjestelmä voi vastaavuustaulukon avulla täydentää tehtäväluokituksen ja myös KanTa-arkisto voi tiettyjen asiakirjojen osalta täydentää tiedon. Itsenäisiksi ja erillisiksi asiakirjoiksi muodostettavien asiakirjojen muodostamissääntö:

15 Pöytäkirja 5/ (23) Potilastietojärjestelmien käyttötapauksissa on määritelty asiakirjojen muodostussäännöt. Käyttötapauksissa on ollut liitteenä näkymien lisätiedot, joissa on ollut eriteltynä omassa sarakkeessa, mistä asiakirjoista tehdään itsenäisiä asiakirjoja. Tätä saraketta on päivitetty erillisjärjestelmien arkkitehtuurimäärittelyprojektin, earkiston testausprojektin ja VIILAyhteistyössä sovittujen linjausten mukaisesti. -Palvelutapahtuma sisältää eri tehtäväluokkiin kuuluvia asioita, mutta mitä tarkoittaa tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) kannalta, että viedään eri tehtäväkokonaisuustietoja? Palvelutapahtuma-asiakirjan lisäksi voi tulla muitakin asiakirjoja, esimerkiksi toinen asiakirja voi kuulua luokkaan ja toinen luokkaan mutta samassa asiakirjassa ei voi olla kuin yhtä tehtäväluokkaa. -Miten suhtautuu hoitokertomuksen taulukoihin? Asia ei liity mitenkään siihen, miten toteutetaan potilastietojärjestelmässä. -Todettiin, että jatkossa, jos näkymäluokitukseen lisätään uusia näkymiä, pitää myös ilmoittaa, mihin tehtäväluokitukseen nämä liitetään. Päätös: Kyseessä on luokituspäivitys. Todettiin, että johtoryhmä on saanut päivityksen ja muun asiaan liittyvän valmistelutyön tiedoksi. 7. earkiston kuvailutiedoissa käytettävä asiakirjatyyppi-luokitus, valmistelun käynnistäminen Kehittämispäällikkö Maritta Korhonen (THL) esitteli käynnistettäväksi valmisteluhankkeeksi earkiston kuvailutiedoissa käytettävän asiakirjatyyppi-luokituksen. Tausta ja perustelut: Sähköisen potilastietoarkiston osalta on pitkään ollut avoimena asiana eams-metatietona vaadittava asiakirjatyyppi-luokittelu. Terveydenhuollossa on ollut käytössä jo useita vuosikymmeniä nk. jatkuva sairauskertomus, jossa kunkin erikoisalan kertomusteksti muodostaa jatkumon ja toisaalta kunkin hoitojakson tiedot kerätään yhteen. Lisäksi kansallisessa terveyshankkeessa määriteltyjen ydintietojen mukaisesti kertomuksen rakenteessa on näkymätieto, joka käytännössä esittää erikoisala- tai toimintakohtaista tietosisältöä. Näkymä on periaatteessa lähellä asiakirjatyyppiä, mutta toisaalta näkymät poikkeavat hieman asiakirjatyypin perusmääritelmästä, sillä yhdessä asiakirjassa voi olla useita näkymiä. Koska näkymä on hyvin samankaltainen kuin asiakirjatyyppiluokittelu muilla toimialoilla, ei ole järkevää toistaa asiakirjatyyppiluokittelussa samaa tietoa. Soveltuvampi ratkaisu on laatia abstraktimpi luokitus, joksi soveltuu näkymäluokituksessa oleva näkymätyyppi.

16 Pöytäkirja 5/ (23) Näkymätyyppiin on lisätty palvelutapahtuman tietoja ilmaisemaa asiakirjaa varten oma tyyppi. Jos potilasasiakirja viedään sellaiseen ympäristöön, jossa näkymätieto ei ole tuettuna (yleinen arkistointijärjestelmä tms.), voidaan asiakirjatyyppi ja näkymäluokittelu yhdistää yhdeksi luokaksi käytettäväksi yleisenä asiakirjatyyppinä, esimerkkinä Potilaskertomus, sisätaudit. Luokituksen tietosisältö ja muut tiedot: Vastuutaho: THL / OPER Luokituksen nimi: earkisto - asiakirjantyyppi Luokituksen yksilöintitunnus: Luokituksen tietosisältö: koodi lyhenne selite 1 kertomusteksti asiakirja sisältää yhden tai useamman erikoisalan kertomustekstin ja se noudattaa yleistä kertomusrakennetta tai tietosisältö- tai erikoisalakohtaista rakennemäärittelyä 2 lomake asiakirja on itsenäinen lomake ja se on määritelty lomakerakenteena 3 arkistonhallinnan asiakirja 4 palvelutapahtumaasiakirja asiakirja on earkiston toiminnallisuuteen keskeisesti liittyvä tietosisältö, jonka avulla kontrolloidaan arkiston toimintaa asiakirja on palvelutapahtuman tiedot kuvaava asiakirja Kyseessä on luokituksen 1. käyttöönotettava versio, johon voidaan tuottaa täydennyksiä tarpeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin asiakirjatyyppi-luokituksen valmisteluhankkeen avaus. 8 Vajaaravitsemuksen seulontamenetelmät, valmisteluhankkeen avaus Pääsihteeri Raija Kara (Valtion ravitsemusneuvottelukunta) ja ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esittivät käynnistettäväksi valmisteluhankkeeksi Vajaaravitsemuksen seulontamenelmät. Tausta: Sairaalapotilaat ja erityisesti ikääntyneet kärsivät yleisesti vajaaravitsemuksesta. Tämä heikentää heidän toimintakykyään, hidastaa toipumista ja pidentää hoitoaikaa. Vajaaravitsemuksen riskin seulonta on siten tarpeen heti hoidon alussa, jotta ravitsemushoitoa voidaan tehostaa yksilöllisesti. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on suositellut neljän vajaaravitsemuksen tunnistamiseen liittyvän validoidun lomakkeen käyttöönottoa suomalaisessa terveydenhuollossa. Edelleen neuvottelukunta on

17 Pöytäkirja 5/ (23) kokouksissaan 8.2. sekä ottanut myönteisen kannan lomakkeiden sähköisen tietosisällön määrittämiseksi. Tavoitteena on näin edistää niiden käyttöönottoa. Suositellut menetelmät ovat helppokäyttöisiä ja ohjaavat selkeästi jatkotoimenpiteisiin vajaaravitsemuksen riskin suuruuden mukaan. 1. MUST-menetelmä soveltuu avoterveydenhuollon käyttön. Se on vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmistä yksinkertaisin ja ottaa huomioon painoindeksin, laihtumisen ja akuutin sairauden vaikutuksen ravinnonsaantiin (liite 1 kokousmateriaalissa). 2. NRS2002 menetelmää suositellaan käytettäväksi sairaalassa, terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä hoitolaitoksissa aikuisten ravitsemusriskin seulontaan. Se ottaa huomioon potilaan iän, ravitsemustilan heikkenemisen ja sairauden vaikeusasteen (liite 2 kokousmateriaalissa). 3. MNA- lomakkeen (Mini Nutritional Assessment) pitkä versio on kehitetty erityisesti yli 65 vuotiaiden kotona asuvien ja pitkäaikaishoidossa olevien ravitsemustilan arviointiin. Se sisältää kuusi seulontakysymystä ja 12 arviointikysymystä vajaaravitsemuksen tai sen riskin tunnistamista varten (liite 3 kokousmateriaalissa). 4. MNA lomakkeen lyhyt versio sisältää kuusi seulontakysymystä ja soveltuu ikääntyneiden vajaaravitsemuksen tai sen riskin tunnistamiseen (liite 4 kokousmateriaalissa). 5. Must ja NRS2002 menetelmissä tarvittavan tahattoman laihtumisen arviointia helpottaa Laihtumisen pisteytystaulukko (liite 5 kokousmateriaalissa). FT Outi Nuutinen on ollut yhteydessä lomakkeiden omistajiin, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti lomakkeiden siirtämiseksi sähköiseen muotoon käytettäväksi osana sähköistä potilaskertomusta. Koodistopalvelun ylilääkärin Jorma Komulaisen alustavan arvion mukaan lomakkeet on mahdollista määritellä koodistopalvelussa käytettävän lomakerakenteen muotoon. Kenellä on lomakkeiden tekijänoikeus? o Kuten esittelyssä todetaan, FT Outi Nuutinen on ollut yhteydessä lomakkeiden omistajiin, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti lomakkeiden siirtämiseksi sähköiseen muotoon käytettäväksi osana sähköistä potilaskertomusta. Mikä taho on lomakerakenteiden kehittäjätaho? o Vaihtoehdot ovat Valtion ravitsemusneuvottelukunta tai THL/TILUn asettama asiantuntijaryhmä

18 Pöytäkirja 5/ (23) Kuka tekee ja rahoittaa lomakerakenteen määrittelyhankkeen? o Rahoitukseen osallistuvina tahoina tulevat kysymykseen lomakerakenteiden kehittäjätaho ja THL/TILU Onko lomakkeiden tietosisältöä sillattu ydintietoihin? o Ei ole, se tulee tehdä osana lomakerakennemäärittelyä Yhtä lailla tarpeellinen kuin liikkumisresepti Koodistopalvelun johtoryhmä on hyväksynyt useita valmisteluhankkeita, joiden rahoittaja ja vastuutaho on esiteltäessä ollut heikosti määritelty, ja näillä hankkeilla on suuri riski toteutua varsin hitaasti. o Toisaalta eräät hankkeet ovat kuitenkin myös edenneet, ja etenemisen edellytys on hankkeen avaaminen. Valmisteluhankkeen avaamista ei vastustettu, mutta hankkeen etenemiselle ei THL:n Tieto-osastolla voida vuonna 2011 osoittaa resursseja. Tämä ei estä muita tahoja osoittamasta määrittelyyn tarvittavia resursseja. Päätösesitys: Esitetään koodistopalvelun johtoryhmälle hyväksyttäväksi hanke ravitsemuslomakkeiden lomakemäärittelyn käynnistämiseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 9 Ammattihenkilön rooliluokitus, valmisteluhankkeen avaus Tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas (VSSHP) esitteli ehdotuksen koodiston Ammatillinen rooli valmisteluprosessien käynnistämiseksi. Tausta: Kanta earkiston asiakirjan kuvailutietomäärittelyissä ja KunTo-toimiston VIILA lokitietoja koskevassa määrittelyissä on tullut esiin tarve ilmoittaa potilasasiakirjamerkinnän tekijän tai tietojen käsittelijän tapahtumahetkellä toteuttama ammatillinen rooli. Rooli tarkoittaa tässä sitä ammatillista tehtävää, jota henkilö työsuhteen tai vastaavan takia on määrätty toteuttamaan. Rooli -tieto tulisi näyttää merkinnöissä ja lokitiedoissa, jotka näkyvät potilaalle ekatselussa asiakirjoissa ja lokitiedoissa sekä ammattihenkilölle earkistosta luovutetuissa tiedoissa. Lokitiedoissa tiedon käsittelijän ammatillinen roolikirjo voi olla laajempi kuin merkinnän tekijän roolit. Esim. tiedon pysyvän poiston tekninen toteuttaja voi olla tietojärjestelmäasiantuntija. Rooli -tieto antaa tietoa katsovalle lisätietoa tiedon käsittelijän näkökulmasta hoitoon, ja auttaa lähdekriittistä tiedon tarkastelua. Toisaalta tieto käyttäjän roolista auttaa niin tietosuojahenkilöitä kuin potilastakin tulkitsemaan lokitietoja, koska kukaan ei voi tunnistaa nimeltä kaikkia hoitoon osallistuneita. Kansalaisen mahdollisuutta ymmärtää tietojensa käsittelyn tietoja on vaikeaa, jos samanlaisessa roolissa hoitoon nähden toimivista henkilöistä käytetään eri nimikkeitä eri

19 Pöytäkirja 5/ (23) organisaatiossa. Näin kuitenkin nyt toimitaan. Järjestelmien käyttäjätiedoissa ylläpidetään nyt joka organisaatiossa erilaisia käyttäjän kuvailutietoja. Ei ole sinänsä väärin, että yksi käyttäjä kuvaillaan useammalla työtehtävää kuvaavalla tiedolla. Eri kuvailutietoja tarvitaan eri käyttötarkoituksissa. On tilanteita, joissa on tärkeää tietää käyttäjän ammattioikeus Valviran ammattioikeuskoodiston termeillä. Toisaalta on tilanteita, joissa on tärkeää tietää käyttäjän organisaatiokohtainen virka-asema. Kolmatta tärkeää tietoa, mitä ammatillista tehtävää henkilö on hoitanut tiedon käsittelyn hetkellä, luokitellaan miten organisaatio parhaaksi katsoo luokitteluun soveltuvaa valmista koodistoa ei ole. Organisaatiokohtaisen virka-asema tiedon yhtenäistämiselle ei ole edellytyksiä eikä tarvetta. Virka-asema kertoo käyttäjän aseman hallinnollisesti eikä käyttäjän roolia suhteessa potilashoitoon. Esim. ylilääkäri joko osallistuu tai ei osallistu potilashoitoon itse. Hänen työtehtäviinsä voi kuulua tai olla kuulumatta potilastietojen käsittely hallinnollisessa mielessä.. Ammatillinen rooli -luokituksen alustava ehdotus sisältyi STM earkiston käyttötapausmäärittelyyn versio 1.5. Kyseinen ehdotus on osoittautunut puutteelliseksi. Lisäksi on ilmennyt tarve yhdistää luokitus tulevaisuudessa epsos yhteydessä tarvittavaan käyttäjän roolin luokitukseen. Käytännössä on kokeiltu soveltaa THL koodistopalvelun TK-ammattiluokitusta mitä tehtävää hoitaa luokituksena, mutta siinä ilmaistaan terveydenhuollon rooli toisaalta hallinnollisesta (ei hoidon) näkökulmasta ja toisaalta puutteellisesti. Valviran luokitus kuvaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia, mutta sitäkään ei voi sellaisenaan käyttää senhetkisen roolin kuvaamisessa oikeuden perusteeseen liittyvän liiallisen tarkkuustason takia. Ehdotetun luokituksen käyttötarkoitukset: 1. Potilasasiakirjamerkinnän tekijän roolia kuvaava tieto, joka näytetään potilaalle ekatselun kautta ja ammattihenkilölle tiedonhallintapalvelun tai earkiston kautta 2. Käyttölokitiedoissa tiedon käsittelijän roolia kuvaava tieto, joka näytetään potilastietojärjestelmän käyttölokissa Lisäksi koodistolle saattaa muodostua kolmas käyttötarkoitus, käyttöoikeushallinnan käyttäjän ammatillinen rooli. Tällä roolitiedolla tarkoitetaan tietoa, jonka perusteella olisi mahdollista automatisoida ainakin osittain sovelluskohtaisten käyttöoikeuksien myöntäminen. Tämä kolmas käyttötarkoitus tulisi kuitenkin selvittää koodiston laatimisen toisen vaiheen jatkotyönä esim. terveydenhuollon organisaatioiden usean käyttäjähallintaan liittyvän kehittämisen yhteydessä. Luokituksen ylläpito ja kehittäminen: Nimikkeistö on olennainen osa asiakirjan metatietoja, ja ylläpitovastuu tulisi olla samalla taholla kuin asiakirjan metatietojen ylläpito yleensä. Tällä hetkellä tämä vastuu on Kelalla. Luokituksen valmisteluprosessia koskevat ehdotukset:

20 Pöytäkirja 5/ (23) Tähän ehdotukseen liittyy hahmotelma tarvittavasta luokituksesta. Luokitus hahmotelma perustuu jo aiemmin kanta.fi sivustolla julkaistuun alustavan vastaavan luokitukseen. Luokituksen vaatimukset täsmentyivät VIILA työn lokitietojen ja asiakirjan metatietojen määrittelyn perusteella. Lisäksi hahmotelmassa on huomioitu epsos luokitus siten, että ehdotetussa luokituksessa kukin potilasasiakirjamerkinnöissä mahdollinen rooli on yhdistettävissä yhteen eurooppalaisen luokituksen luokkaan. Ehdotuksessa on etsitty TK-ammattiluokituksen ja Valvira ammattioikeus luokituksen liittymät. Nämä liittymät demonstroivat jo edellä esitettyä asiaa, että kyseiset luokitukset eivät sellaisenaan täytä tämän ehdotuksen luokituksen käyttötarkoituksia. Luokitushahmotelma tulisi käydä läpi käytettyjen nimikkeiden osalta. Esim. termille lähihoitaja tai vastaava on parempikin nimi, joka ilmaisee kaikki kattaa myös sarakkeessa olevat saman koulutustason ammattinimikkeet. Erityisesti tulisi myös ottaa kantaa, onko esitetty lääkärien jaottelutapa oikea vai tulisiko tyytyä yhteen lääkäriluokkaan. epsos luokitus on lääkäreiden osalta kaksijakoinen. epsos tarkoitus lienee ilmaista näkökulma, josta lääkäri hoitoa tarkastelee (generalist practioner/ specialist practioner). Tällä tavalla kootun luokituksen vaihtoehtona olisi rakentaa suomalainen koodisto kääntämällä suoraan epsos luokituksen termit. Haasteeksi voi muodostua epsos - luokituksen ilmeinen looginen ero suomalaisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksiin ja tehtäväkuviin. Ehdotus on laadittu ajatellen tulevia laajennuksia siten, että luokitukseen tulisi myöhemmin uusia pääluokkia ainakin sosiaalialan vastaavia rooleja varten. Luokitus ei korvaisi koodistoa AR/YDIN tiedon lähde, joka säilyisi tiedon lähteen luokitteluna. Luokituksen tarpeen kiireellisyys: Kyseessä on luokitus, jonka tarpeellisuus on todettu jo STM käyttötapaustyön yhteydessä. Silloin luokitus tehtiin alustavasti, mutta sitä ei tuotu koskaan koodistopalvelun johtoryhmään syistä, jotka eivät liittyneet koodiston tarpeeseen tai luonnoksen laatuun. Tässä vaiheessa kiireellisin asia on tietää, päätetäänkö kyseinen luokitus tehdä. Luokituksen tietosisällön lopullisen yksityiskohtaisen sisällön saaminen valmiiksi on vähemmän kiireellinen asia. Kuitenkin myös sisältö olennaisilta osiltaan tulisi olla liittyvien organisaatioiden ja järjestelmätoimittajien tiedossa. Luokitusehdotukseen sisältyvän kolmannen käyttötarkoituksen arviointi ehdotetaan jätettäväksi koodiston ensivaiheen tekemisen jälkeiseen vaiheeseen.

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 30.1.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 29.1.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Auditorio, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Osallistujat Aaltonen Erkki (-) sij.

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2016 Liite, THL 13/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2016 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(7) n kokous Aika 27.01.2009 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipaikka, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet

Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Kehitysvammalain muutokseen liittyvät asiakasasiakirjarakenteet Asiakirjat, kirjaaminen ja itsemäärämisoikeus 18.1.2017 Niina Häkälä Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö 1 Kanta-palvelut ja sosiaalihuollon

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto

Päätös Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto Lainkohta (LsL) Soveltamisala Toteutus ja päätöksenteko Muutoksenhaku ja tiedoksianto HUOM! Myös 12 vuotta nuoremman lapsen mielipide tulee selvittää ennen päätöstä rajoittaminen enintään 30 vrk yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa

Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa 1 Tietosuojavastaavan rooli lokivalvonnassa Atk-päivät Jyväskylä 26. 27.5.2009 Helena Eronen arkistotoimen johtaja/tietosuojavastaava PPSHP Tietosuojavastaava 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 19.2.2014 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset sekä koodistopalvelun muut päivitykset 20.1.2014 jälkeen Koodistopalvelutiedote

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2011 1(20) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Perjantai klo 9:00 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Monitoimi A Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 12.5.2008 klo 12:30-16 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet Aaltonen Erkki

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 2017 THL / OPER 1 Käytönvalvonnan kokonaisuus Ammattioikeus ja organisaation määrittelemät työtehtävät Lokivalvonta Ammattihenkilön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen

KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset. Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi-hankkeen kehittämistyön kaari ja tulokset Anni Kuhalainen ja Matti Karvonen KiTi pähkinänkuoressa Hankesuunnitelman pohjalla esiselvitys 2013 Hankerahoitus THL OPER-yksiköstä 1.3.2014-28.2.2016 Mukana

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT

YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LUVANVARAISET SOSIAALIPALVELUT 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi (yhtsön rekisteriotteen mukainen nimi) Y-tunnus Toiminimi

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 14.12.2015 klo 10:55 Latausta odottavat valmiit koodistot Käsittelypäivä koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa eli laaturyhmässä (LAATU) tai Koodistopalvelutiimissä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeushanke - kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen. Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Sami Uotinen Johtava lakimies

Itsemääräämisoikeushanke - kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen. Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Sami Uotinen Johtava lakimies Itsemääräämisoikeushanke - kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Sami Uotinen Johtava lakimies HE 108/2014 Itsemääräämisoikeustyöryhmä luovutti loppuraporttinsa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

johtoryhmässä (JORY)

johtoryhmässä (JORY) Koodistopalvelu / THL Koodiston valmisteluvaihe tilanne 12.12.2016 klo 10:00 Latausta odottavat valmiit koodistot Trafi/Lomake-Esitiedot ajokyvyn arviointia varten Trafi/Lomake-Laajennettu lääkärinlausunto

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus

KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus KOODISTOPALVELU Koodistojen kielellinen ja terminologinen laadunvarmistus Virpi Kalliokuusi THL Tieto-osasto, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö 3.10.2014 Virpi Kalliokuusi, TITO/TILU 1 Koodistopalvelun

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan?

Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? Koulu, lastensuojelu, sijaisvanhemmat, lapsen syntymävanhemmat kuka päättää ja ketä kuullaan? 2.6.2016 Sisukkaasti koulutiellä koulutusprosessi Jaana Pynnönen Kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry Jotta jokainen

Lisätiedot