Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL (x) Jäsenet Eronen Marianne Kela (x) Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto (-) Härkönen Sampo Lääkärikeskus-Yhtymä (x) Ikonen Martti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (x) Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö (x) Kopra Kyösti HUS (x) Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (-) Kälviä Minna Eksote, Sosiaalityö (x) Laatikainen Tiina THL (x) Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-)sij. Jokinen Taina Jokinen Taina Helsingin kaupunki (x) Lindgren Marina Kela (-) Anna-Kaisa Iivari STM (-) Ripatti Sinikka KunTo-toimisto (x) Räsänen Maija Pietarsaaren kaupunki (-) Sahala Heli Tikesos-hanke (x) Tarhonen Timo HL7 Finland ry. (-) Toiviainen Hanna Valvira (x) Tuomola Pirjo THL, Tilastot (x) Virtanen Martti Nordic Casemix Center (-) OPER Virkkunen Heikki THL (-) TILU Palotie-Heino Tiina, siht. THL (x) Koodistopalvelu- Honkio Terhi THL (x) tiimi Komulainen Jorma THL (x) Kajander Ani THL (x) Lehtonen Jari THL (x) Meriläinen Outi THL (x) Mäkelä Matti THL (x) Peltonen Veli-Pekka THL (x) Esittelijät Häkälä Niina Itä-Suomen yliopisto (x) Asiakohta 2 Kara Raija Valtion ravitsemusneuvottelukunta(x) Asiakohta 8 Komulainen Jorma THL (x) Asiakohta 8 Korhonen Maritta THL (x) Asiakohdat 6 ja 7 Kortekangas Pirkko TYKS (x) Asiakohta 9 Mettovaara Vesa Valvira (x) Asiakohta 3 Mäkelä Matti THL (x) Asiakohdat 4 ja 5

2 Pöytäkirja 5/2011 2(23) 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Se julkaistaan Koodistopalvelun verkkosivuilla. 2 Tikesos: Sosiaalihuollossa tunnistetut koodirakenteet, julkaisuhankkeiden avaus Niina Häkälä (Itä-Suomen yliopisto) esitteli seuraavien viiden sosiaalihuollon koodiston julkaisujen valmisteluhankkeiden avausta: - Lastensuojelun sijoituksen laji - Lastensuojelun sijoitusmuoto - Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus - Rajoitustoimenpiteen laji - Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet Tausta: Sosiaalihuollon tiedonhallintaa kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön organisoimassa Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (josta käytetään jatkossa nimeä Tikesos-hanke). Työ toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Kuntaliiton ja Sanastokeskus TSK:n moniammatillisena yhteistyönä. Vuonna 2008 Tikesos-hankkeessa aloitettiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjen yhtenäistäminen. Tuotoksena syntyy sosiaalihuollon asiakastietomalli, jolla esitetään sosiaalihuollon asiakastyössä tarvittavien tietojen yhtenäistä käsitteellistä sisältöä kuvaavien tietokomponenttien määrittelyt. Sen lisäksi Tikesos-hankkeessa mallinnetaan sosiaalihuollon palvelutehtävissä tarvittavien asiakasasiakirjojen sisällöt ja rakenteet. Tuotoksena syntyvät sisällölliset asiakirjarakenteet ja tekniset asiakirjarakenteet. Esittelyssä esillä olleet tietokomponenttikuvat ovat asiakastietomallista. (http://sosmeta.fi/tietomalli/). Asiakastietomalli on saatavana myös luokkakaaviomuodossa (http://sosmeta.fi/luokkakaavio). Tikesos-hankkeen ja sen tulevien sosiaalihuollon koodistotarpeiden yleisesittely on ollut Koodistopalvelun johtoryhmässä Tikesos-hankkeen luokitusesityksiä on aiemmin käsitelty johtoryhmän kokouksissa , , , , , ja Lastensuojeluun liittyvät luokitukset esitellään nyt ensimmäistä kertaa. Yleisesittely:

3 Pöytäkirja 5/2011 3(23) 1. Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitus Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Sijoitus-tietokomponentissa, jolla kuvataan lapsen huollon järjestämistä joko perhe- tai laitoshoidossa huostaanoton, kiireellisen sijoituksen tai avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen seurauksena. Lastensuojelun sijoituksen laji -luokitus sisältää 5 koodia, jotka kuvaavat lastensuojelussa tehdyn sijoituksen luonnetta: Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Avohuollon sijoitus lapsen lyhytaikainen sijoittaminen avohuollon tukitoimena perhetai laitoshoitoon tai vanhempansa luo vankilan perheosastolle (Lastensuojelulaki 417/2007, jatkossa LsL 37 ) 2 Kiireellinen sijoitus lapsen lyhytaikainen sijoittaminen perhe- tai laitoshoitoon tilanteissa, joissa lapsi on välittömässä vaarassa tai muuten kiireellisen sijoituksen tarpeessa (LsL 38 ) 3 Huostaanotetun lapsen sijoitus lapsen sijoittaminen suostumukseen perustuvan huostaanoton seurauksena perhe- tai laitoshoitoon (LsL 40 ) 4 Tahdonvastaisesti huostaanotetun lapsen sijoitus lapsen sijoittaminen perhe- tai laitoshoitoon hallinto-oikeuden tekemän huostaanottopäätöksen seurauksena tilanteissa, joissa joku asianosaisista vastustaa huostaanottoa (LsL 43 ) 5 Jälkihuollon sijoitus jälkihuoltoon oikeutetun lapsen tai nuoren sijoittaminen jälkihuollon tukitoimena perhe- tai laitoshoitoon (LsL 76 ) Käyttö: Tietoa lastensuojelun sijoituksen lajista tarvitaan lastensuojelun palvelutehtävään kuuluvassa asiakirjassa nimeltä Sijoitettavan lapsen esitiedot. Tieto on tarpeellinen suunniteltaessa lapselle sijaishuoltopaikkaa ja käytäessä neuvotteluja mahdollisen sijaishuoltopaikan kanssa. Sijoituksen lajit ovat valtakunnallisesti tilastoitavaa tietoa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL kerää vuosittain kunnilta tiedot sijoitettujen lasten sijoituksen lajeista vastaavalla luokituksella (ks. esim. Luokitukseen ei tullut kommentteja 2. Lastensuojelun sijoitusmuoto -luokitus Lastensuojelun sijoitusmuoto -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Sijoitus-tietokomponentissa. Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Perhehoito lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen yksityiskodissa

4 Pöytäkirja 5/2011 4(23) 1.1 Sukulaisperhe tai läheisperhe (toimeksiantosopimus) sijaisperheenä toimiva sijoitetun lapsen sukulais- tai läheisperhe, jonka toiminta perustuu kunnan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen 1.2 Sijaisperhe (toimeksiantosopimus) sijaisperheenä toimiva yksityiskoti, jonka toiminta perustuu kunnan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen 2 Ammatillinen perhekotihoito lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen ammatillisessa perhekotihoidossa Ammatillista perhekotihoitoa tarjotaan aluehallintoviranomaisen myöntämällä luvalla toimivassa perhekodissa. 3 Laitoshoito lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen laitoshoidossa 3.1 Lastensuojelulaitos (lastenkoti, erityislastenkoti, aluehallintoviranomaisen myöntämällä laitosluvalla vastaanottokoti, nuorisokoti, perhekotiyhteisö) 3.2 Perhekuntoutusyksikkö (Ensi- ja turvakoti sekä yksiköt, joissa lapset on sijoitettu ympärivuorokautisesti yhdessä vanhempien kanssa) toimiva laitoshoidon yksikkö aluehallintoviranomaisen myöntämällä laitosluvalla toimiva laitoshoidon yksikkö, johon lapsi on sijoitettu yhdessä vanhempiensa kanssa 3.3 Koulukoti valtion tai yksityisen omistama laitoshoidon yksikkö, jossa tarjotaan perusopetusta 3.4 Päihdehoitolaitos päihdehuoltoon erikoistunut laitoshoidon yksikkö 3.5 Kehitysvammalaitos kehitysvammaisten hoitoon erikoistunut laitoshoidon yksikkö 4 Muu lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen muussa kuin perhehoidossa, perhekotihoidossa tai laitoshoidossa 4.1 Oma koti (vanhemman tai vanhempien kanssa) sijoitetun lapsen biologisten vanhempien koti 4.2 Itsenäinen tuettu asuminen (tukiasunto tai itsenäistymisasunto) 4.3 Muu sijoittaminen kodin ulkopuolelle muu kuin yllämainitut sijoituspaikat sijoitusmuoto, jossa nuori asuu itsenäisesti, mutta saa tukea tarvitsemiinsa asioihin Käyttö: Luokitusta käytetään useissa Lastensuojelun palvelutehtävän asiakasasiakirjoissa. Sijoitusmuoto on valtakunnallisesti tilastoitavaa tietoa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL kerää vuosittain kunnilta tiedot sijoitettujen lasten sijoitusmuodoista lähes vastaavalla luokituksella. (ks. esim. - Keskustelussa todettiin, että hierarkkinen kooditus antaa mahdollisuuden käyttää ylätasoa koodituksessa, vaikka tarkoituksena olisi käyttää mahdollisimman spesifistä koodia. Koodien rakennetta tulisi muuttaa, jotta se ohjaisi kirjaamisessa käyttämään spesifisiä luokkia. Esimerkkinä muutoksesta mainittiin pääluokkien siirtäminen omaan kenttäänsä lisätiedoksi. - Luokkien tietosisältö pitää harmonisoida Lastensuojelurekisterin tietosisällön kanssa.

5 Pöytäkirja 5/2011 5(23) 3. Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus -luokitus Lapsen yksin sijoittamisen tarkoitus -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitus on laadittu Tikesos-hankkeessa. Luokitusta käytetään Sijoitustietokomponentissa. Luokitus sisältää 3 koodia, jotka kuvaavat avohuollon tukitoimena tehdyn sijoituksen perusteluja tilanteissa, joissa sijoituksen kohteena on vain lapsi ilman hänen vanhempiaan tai huoltajiaan. Luokat perustuvat Lastensuojelulain 37 pykälään. Koodin tunniste Koodin nimi Koodin määritelmä 1 Tuen tarpeen arvioiminen avohuollon sijoitus on tarpeellinen lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi 2 Kuntouttaminen avohuollon sijoitus on tarpeellinen lapsen kuntouttamiseksi 3 Huolenpidon järjestäminen väliaikaisesti avohuollon sijoitus on tarpeellinen lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi Käyttö: Tietoa yksin sijoittamisen tarkoituksesta tarvitaan Lastensuojelun palvelutehtävän avohuollon asiakassuunnitelmassa ja avohuollon sijoituspäätöksessä. Lastensuojelulain 37 :n mukaan lapsi tulee sijoittaa avohuollon tukitoimena pääsääntöisesti yhdessä vanhempiensa, huoltajiensa tai muiden huollosta vastaavien henkilöiden kanssa. Poikkeuksen tekevät tilanteet, jotka on esitelty luokituksessa. Luokitus on tarkoitettu työtä ohjaavaksi luokitukseksi. - Keskustelussa todettiin, että kyseessä on tyypillinen päätöksentekoa tukeva luokitus, joten luokituksen käyttötarkoitustekstiin pitää lisätä päätöksenteontuki yhdeksi käyttötarkoitukseksi. 4. Rajoitustoimenpiteen laji -luokitus Rajoitustoimenpiteen laji -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään Rajoitustoimenpide-tietokomponentissa. Rajoitustoimenpiteen laji -luokitus sisältää 11 koodia, jotka kuvaavat laitoshoitoon sijoitetulle 12 vuotta täyttäneelle lapselle tehtäviä rajoitustoimenpiteitä. Poikkeuksena tästä ovat yhteydenpidon rajoittaminen ja olinpaikan ilmoittamatta jättäminen, joista voidaan päättää myös perhehoitoon sijoitetun lapsen kohdalla. Rajoitustoimenpiteistä säädetään Lastensuojelulain 11 luvussa. Rajoitustoimenpiteitä käytetään lapsen oman tai toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden turvaamiseksi, sijaishuollon tarkoituksen

6 Pöytäkirja 5/2011 6(23) toteuttamiseksi tai lapsen muun edun turvaamiseksi. Tikesos-hankkeessa on mallinnettu lastensuojelun asiakasasiakirjoja THL:n ylläpitämän Lastensuojelun käsikirjan lomakkeiden pohjalta ja kyseinen luokitus on Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen - lomakkeesta. Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Erityinen huolenpito laitoshoitoon sijoitettuna olevalle 12 vuotta täyttäneelle lapselle järjestettävä erityinen, moniammatillinen hoito ja huolenpito (LsL 71 ) 2 Yhteydenpidon rajoittaminen sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheisten henkilöiden välisen yhteydenpidon oikeuden rajoittaminen (LsL 62 ) 3 Olinpaikan ilmoittamatta jättäminen sijaishuollossa olevan lapsen olinpaikan salaaminen lapsen vanhemmilta tai muilta läheisiltä (LsL 62 ) 4 Aineiden ja esineiden haltuunotto laitoshoitoon sijoitetun lapsen hallussa olevien vahingollisten aineiden ja esineiden takavarikointi Haltuunotettavia aineita ovat esimerkiksi päihteet tai esineet, jotka on tarkoitettu lapsen tai toisen henkilön vahingoittamiseen. (LsL 65 ) 5 Henkilönkatsastus puhalluskokeen suorittaminen tai veri-, hius-, virtsa- tai sylkinäytteen ottaminen laitoshoitoon sijoitetulta lapselta silloin, kun on perusteltua syytä epäillä lapsen käyttäneen päihdyttäviä aineita (LsL 66 ) 6 Henkilöntarkastus päihdyttävien tai muuten vahingollisten aineiden löytämiseksi tehty tarkastus tilanteissa, joissa on perusteltua syytä epäillä lapsella olevan kyseisiä aineita tai esineitä vaatteissaan tai muuten yllään Henkilöntarkastus voidaan suorittaa laitoshoitoon sijoitetulle lapselle. (LsL 66 ) 7 Omaisuuden tai lähetyksen tarkastus laitoshoitoon sijoitettuna olevan lapsen omaisuuden tai hänelle tarkoitetun lähetyksen tarkastaminen tilanteessa, jossa epäillään lapsella olevan hallussaan tai hänelle osoitetun kirjeen sisältävän päihteitä tai muita vahingollisia aineita tai esineitä. (LsL 67 ) 8 Viestin tai lähetyksen toimittamatta jättäminen laitoshoitoon sijoitetulle lapselle tarkoitetun viestin tai lähetyksen toimittamatta jättäminen kokonaan tai osittain, jos niiden sisällön voidaan arvioida olevan vahingollisia (LsL 67 ) 9 Liikkumisvapauden rajoittaminen laitoshoitoon sijoitetulle lapselle asetettava määräaikaisen poistumiskielto laitoksen alueelta, laitoksesta tai tietyn asumisyksikön tiloista (LsL 69 ) 10 Eristäminen laitoshoitoon sijoitetun lapsen eristäminen muista lapsista tilanteissa, joissa se on lapsen käyttäytymisen perusteella välttämätöntä (LsL 70 ) 11 Kiinnipitäminen laitoshoitoon sijoitetun lapsen kiinnipitäminen lapsen rauhoittamiseksi (LsL 68 ) Käyttö:

7 Pöytäkirja 5/2011 7(23) Tietoa rajoitustoimenpiteen lajista tarvitaan Lastensuojelun palvelutehtävän asiakirjassa Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen. Laitosten tulee Lastensuojelulain 74 :n mukaan ilmoittaa kuukausittain lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sijoitetulle lapselle tehdyt rajoitustoimenpiteet rajoitusten käytön seurannan ja valvonnan turvaamiseksi. Valvontaviranomaiset voivat myös käyttää tietoja toiminnan seurannassa ja valvonnassa. - Keskustelussa tuotiin esille, että luokat eivät ole lain mukaisessa kronologisessa järjestyksessä. - Todettiin, että kohtiin 7, 9, 10 on lisättävä myös lapsen käytössä olevat tilat. - Todettiin, että 'kun on perusteltua syytä epäillä' -ehto on johdonmukaisuuden vuoksi lisättävä niihin luokkien kuvauksiin, joista se puuttuu. - Todettiin, että eristäminen-luokan kuvaukseen lisättävä, että eristäminen voi kestää maksimissaan 48 tuntia. - Todettiin, että luokkien niminä on samoja termejä kuin psykiatrian tahdonvastaista hoitoa koskevilla luokilla, vaikka luokkien merkitys on erilainen, joten ko. luokkien pitkään nimeen pitää lisätä lastensuojelun yhteydessä -tarkennus (esim. Eristäminen lastensuojelun yhteydessä). 5. Lastensuojeluilmoitusta tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehtyä pyyntöä seuranneet toimenpiteet -luokitus Lastensuojeluilmoitusta seuranneet toimenpiteet -luokitus kuuluu ryhmään sosiaalihuollon kansalliset luokitukset. Luokitusta käytetään asiakirjassa Lastensuojeluilmoituksen käsittely. Luokitus sisältää 12 koodia, jotka kuvaavat toimenpiteitä, joita vastaanotettu lastensuojeluilmoitus aiheutti kunnan sosiaalitoimessa. Koodeista on mahdollista valita useampi yhtä aikaa. Koodin Koodin nimi Koodin määritelmä tunniste 1 Ei toimenpiteitä lastensuojeluilmoitus tai pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi oli aiheeton eikä aiheuttanut toimenpiteitä 2 Kiireellinen lastensuojelutoimenpide lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella toimeenpantiin kiireellinen lastensuojelutoimenpide, kuten kiireellinen sijoitus 3 Lastensuojelutarpeen selvityksen käynnistäminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella aloitettiin lastensuojelutarpeen selvittäminen 4 Lapsen asiakassuunnitelman tarkastaminen 5 Lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman tarkastaminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tarkastettiin lapsen asiakassuunnitelmaa lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tarkastettiin lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelmaa

8 Pöytäkirja 5/2011 8(23) 6 Lastensuojelulain 11 luvun mukainen rajoituspäätös 7 Vanhemman asiakassuunnitelman tarkistaminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella päätettiin lastensuojelulain 11 luvun mukaisista rajoitustoimenpiteistä lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tarkistettiin sijoitettuna olevan lapsen vanhempien asiakassuunnitelmaa 8 Neuvottelu lapsen asiassa lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella järjestettiin neuvottelu lapsen asiassa 9 Lapsen henkilökohtainen tapaaminen lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tavattiin lasta henkilökohtaisesti 10 Sijaishuoltopaikan valvontatoimenpide lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella suoritettiin valvontatoimenpide siihen sijaishuoltopaikkaan, johon lapsi on sijoitettuna 11 Ilmoitus poliisille lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tehtiin ilmoitus poliisille 12 Yhteydenotto lapsen sijoittaneen kunnan viranomaisiin lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella otettiin yhteyttä sen kunnan viranomaisiin, jotka olivat sijoittaneet lapsen 13 Muu toimenpide lastensuojeluilmoituksen tai lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tehdyn pyynnön perusteella tehtiin joku muu toimenpide Käyttö: Luokitus on laadittu THL:n ylläpitämän Lastensuojelun käsikirjan Lastensuojeluilmoituslomakkeen pohjalta. Luokitus on tarkoitettu työtä ohjaavaksi luokitukseksi ja se on tärkeä myös tilastonäkökulmasta. - Todettiin, että luokituksen nimi on kovin pitkä ja että on tutkittava voitaisiinko sitä lyhentää. Nimen pituus tuottaa koodistopalvelujulkaisussa julkaisuteknisiä ongelmia. - Esitettiin, että lain 32 :n mukainen 'Lapsen lähiverkoston kartoittaminen' -luokka pitäisi lisätä luokitukseen. Yhteenveto: - Todettiin, että käsiteltävänä ovat kaikki lastensuojeluun kuuluvat luokitukset. - Todettiin, että yhteistyötä Lastensuojelurekisterin yhteistyöryhmän kanssa ei ole erikseen tehty, koska kyseessä ovat lakisääteiset luokitukset ja tieto Tikesos-hankkeen ja yhteistyöryhmän välillä on kulkenut molempiin ryhmiin osallistuneiden henkilöiden kautta. - Todettiin, että luokituksista vain yksi poikkeaa tilastointiluokituksesta, koska se laajentaa tilastointia. Harmonisointi on tämän luokituksen osalta tehtävä.

9 Pöytäkirja 5/2011 9(23) - Todettiin, että kaikkien luokitusten käyttötarkoitukseen on lisättävä päätöksenteon tuen välineenä toimiminen tilastoinnin välineenä toimimisen lisäksi kun luokitus mahdollistaa päätöksentuen liittämisen asian käsittelyyn. - Todettiin, että Lastensuojelunrekisteriin ei saa kerätä syitä, eikä tiedonkeruulle ole objektiivisen tiedon lähdettä. Syyt ovat yksittäisten työntekijöiden subjektiivisia näkemyksiä, jotka saattavat vielä muuttua prosessin aikana. Syiden tiedonkeruun mahdollisuutta on kuitenkin tutkittava jatkossa. -Tikesos-hanke vastaa esiteltyjen luokitusten käytöstä sosiaalihuollon kokonaisuudessa vuoden 2011 loppuun saakka. Vuoden 2012 alusta ylläpito siirtyy THL:n. Päätösesitys: Tikesos-hanke ehdottaa edellä esiteltyjen sosiaalihuollon luokitusten hyväksymistä Koodistopalvelun valmisteluprosessiin. Päätös: Hyväksyttiin luokitukset valmisteluhankkeiksi Koodistopalvelun prosessiin. Hankkeissa tulee ottaa huomioon käsittelyssä esiin nostetut seikat. 3 Valviran VALVERI-rekisterin tietojen toimittaminen SOTEorganisaatiorekisteriin, tilannekatsaus Projektipäällikkö Vesa Mettovaara Valvirasta esitteli tilannekatsauksen VALVERI-rekisterin tietojen toimittamisesta SOTE-organisaatiorekisteriin. Tausta: Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaan seuraavia tietoja voidaan julkistaa/luovuttaa: yksityisten palvelujenantajien nimi, toiminimi, yhteystiedot, palvelualat sekä kaikkien toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot. Terveydenhuollon itsenäinen ammatinharjoittaja voi kuitenkin kieltää itseään koskevien osoitteiden ja yhteystietojen julkaisemisen. Jos itsenäisellä ammatinharjoittajalla on turvakielto, tai hän on kieltänyt itseään koskevien yhteystietojen julkaisemisen, ei näitä yhteystietoja voida luovuttaa. Siirron toteutuksesta: -OID-tunniste muodostetaan ensin kaikista palvelujenantajista ja toimipaikoista. Sen jälkeen päivitetään vain muuttuvat tiedot. -Tiedot päivitetään VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin kerran vuorokaudessa. -Jos palvelujenantaja lopettaa tai keskeyttää toimintansa, tiedot tästä päivittyvät VALVERI:sta SOTE-organisaatiorekisteriin. -VALVERI:n tämänhetkinen arvioitu käyttöönottopäivä on Järjestelmätoimittaja Fujitsun mukaan yhteyttä SOTE-organisaatiorekisteriin ei ehditä vielä tuohon mennessä saada valmiiksi. -VALVERI:n seuraavaan, joulukuussa 2011 valmistuvaan versioon, yhteys olisi mahdollista rakentaa.

10 Pöytäkirja 5/ (23) -Lisäksi jokaiselle toimipaikalle täytyy luoda OID-tunniste (luodaan ensin terveydenhuollon puolelle). -Tämänhetkisen arvion mukaan Valvirassa ehdittäisiin luoda OID-tunnisteet ja siirtää tiedot SOTE-organisaatiorekisteriin joulukuussa Tietojen automaattipäivitystä voidaan joutua siirtämään vuoden 2012 puolelle. -KanTaan ei voida liittyä ennen kuin organisaatiotiedot on viety SOTEorganisaatiorekisteriin. -Voidaanko SOTE-organisaatiorekisteriin viedä yksityisiä ammatinharjoittajia, joita on kaikkiaan noin ? Tätä asiaa ei ole vielä valmisteltu. - Miten tiedot saadaan siirrettyä Kelaan? Todettiin, että oikeus siirtää tietoja TEO:sta Stakesiin (eli Valvirasta THL:ään) on kirjoitettu lakiin yksityisestä terveydenhuollosta ja koodistopalvelimella olevat tiedot ovat kaikille julkisia. Yhdyshenkilönä Kelassa on Mari Haavisto. - Millä logiikalla OID-tunnukset VALVERIssa generoidaan? Tämä ominaisuus on järjestelmässä sisäänrakennettuna, eli ohjelma ehdottaa uutta tunnusta jokaiselle perustettavalle yksikölle, tarkistaen samalla, ettei samaa tunnusta jo ole käytössä. - Tilastonäkökulma tulisi myös pitää mielessä. THL:n toimipaikkarekisteristä (TOPI) löytyy ainoastaan osa yksityisistä terveydenhuollon palveluntuottajista ja vain joitakin sosiaalihuollon toimijoita. Jatkossa, kun ostopalvelut ja alihankinnat yleistyvät, on tärkeää saada tiedot todellisista toteuttajista. - Todettiin, että tietojen viemistä SOTE-organisaatiorekisteriin odotetaan muuallakin. Esimerkiksi lähetteen antajat Hilmossa sisältävät paljon yksityisiä organisaatioita. Näille on nyt jouduttu keksimään omia koodeja. Tärkeää olisi saada tieto, mistä lähete oikeasti tulee. - SOTE-organisaatiorekisterin ylläpidon toimivuudesta on huolehdittava. - Aikaisemmin, kun suorakäyttöä pilotoitiin YSTERIn kanssa, havaittiin tietosisällön olevan liian puutteellinen, koska aluehallintoviranomaisilla (AVI) ei ollut käytössään kunnon alustaa ylläpitoa varten. VALVERIn käyttöönoton myötä tämäkin asia korjaantuu. - Todettiin, että niin kauan kuin suorapäivitystä VALVERIsta koodistopalveluun ei ole, tarvitaan aluehallintoviranomaisen vahvistus, ennen kuin yksityisten organisaatioiden tietoja voidaan käsityönä viedä SOTE-organisaatiorekisteriin. Päätös: Todettiin, että johtoryhmä on saanut tiedoksi valmistelutilanteen. Kyseessä ei ollut päätösasia. 4. epsos hankkeen koodistojen käännös- ja siltausaikataulujen hyväksymisprosessi, menettelytavan hyväksyminen

11 Pöytäkirja 5/ (23) Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli epsos hankkeen koodistojen käännös- ja siltausaikataulujen hyväksymisprosessin menettelytavan hyväksyttäväksi. Tausta: THL on solminut sopimuksen osallistumisesta European ehealth Pilot Project -hankeeseen eli epsosiin (THL 1259/ /2010). Osana epsos-hanketta THL on sitoutunut kääntämään suomeksi epsosin Master Value Catalogin (MVC) koodistoihin sisältyvät käsitteet. Käsitteitä on kaikkiaan Koska suurin osa käsitteistä jo sisältyy suomenkielisiin koodistoihin, käännös tarvitaan noin 600:lle käsitteelle, joista noin 400:n emoterminologia on SNOMED-CT. Jo olemassa olevat suomenkieliset, kansalliset koodistot pitää kuitenkin sillata vastaaviin MVC- koodistoihin. Sopimuksen ehtoihin kuuluu, että käännökset ja siltaukset tehdään HealthTermjärjestelmässä standardoidun käännös/siltausprosessin mukaisesti (liite jaettu kokousaineistona). Tämä prosessi noudattaa myös SNOMED-CT:n kääntämisprosessin vaatimuksia (http://www.ihtsdo.org/publications/translating-snomed-ct/). Käännösten ja siltausten hyväksymisprosessi: Käännös- ja siltaustoiminnalle nimetään koodistopalvelun vastuuhenkilö, jolle annetaan HealthTerm-prosessissa Concept Manager-käyttöoikeudet. Nimeämisen tekee TILUyksikön päällikkö koodistopalvelun laaturyhmän käsittelyn jälkeen. Käännettävät käsitteet ryhmittyvät MVC:ssa koodistoiksi (Value Sets). Käsitteiden käännökset/siltaukset tulevat hyväksyttäväksi koodistoittain. Kullekin koodistolle nimetään kaksi tarkistajaa. Ensimmäinen tarkistaja (1st reviewer) nimetään koodistokohtaisesti ja tarkistajan on oltava tarkistettavan käsitteistön substanssiasiantuntija. Ensimmäinen tarkistaja hyväksyy käsitteiden käännökset/siltaukset ja lähettää ne eteenpäin toiselle hyväksyjälle (2nd reviewer). Toinen tarkistaja on aina sama henkilö koodistosta riippumatta. Hänellä tulee olla laaja koodistojen ja niiden sisältämien käsitteiden tuntemus. Tarkistajat nimeää TILU-yksikön päällikkö koodistopalvelun laaturyhmän käsittelyn jälkeen Jos käännös ei ole hyväksyttävissä, voi kumpi tahansa tarkistajista lähettää käsitteen uudelleen käännettäväksi, jolloin kääntäjällä/siltaajalla on velvoite korjata käännös/siltaus ja hyväksymisprosessi aloitetaan alusta. Tarkistajat voivat tarvittaessa konsultoida muita kulloinkin kyseessä olevan aiheen asiantuntijoita. Kun molemmat tarkistajat ovat käännökset/siltaukset hyväksynyt, toinen tarkistaja antaa luvan julkaista ne HealthTerm-järjestelmässä, minkä jälkeen suomenkieliset käännökset ovat käytettävissä epsos-hankkeessa. Hyväksytyt käännökset ja siltaukset esitellään koodistopalvelun laaturyhmälle ja annetaan tiedoksi koodistopalvelun johtoryhmälle. Käännösten ja epsos-koodistojen mahdollisesta

12 Pöytäkirja 5/ (23) julkaisemisesta kansallisessa koodistopalvelussa tehdään esitykset normaalin koodistopalveluprosessin mukaisesti. - Todettiin, että Kelan Essi-hanke on epsos-semantiikkahankkeen tiedossa, mutta että näissä hankkeissa tiedonsiirron sisällöt ovat erilaiset: Essissä vakuutustiedot ja epsosissa potilastiedot. Kelan kanssa on jo sovittu, että Kelassa käynnistetään valmistelut Suomen National Contact Point (NCP) tehtävästä epsos-hankeelle. - Todettiin myös, että epsos on pilottihanke, jonka käyttö on tarkasti rajattu vain Potilaskertomukseen (Patient summary) ja e-reseptiin (eprescription). Jatkossa tekniikkaja sisältölaajennuksia mahdollisesti tulee. - Todettiin, että epsos-hanke voisi tarvittaessa ottaa yhteyttä Valviran Pirjo Pennaseen, joka on mukana yhteiseurooppalaisissa/eu-tason potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten liikkumista koskevissa yhteistyöryhmissä ja hankkeissa. - Todettiin, että on hyvä käytäntö tuoda pilottiaineisto tiedoksi Koodistopalvelun johtoryhmään, koska niiden joukosta saattaa löytyä kansallisiksi koodistoiksi soveltuvia luokituksia, joita ei muuta kautta käsittelyyn tulisi. Päätösesitys: Eellä kuvattu päätösprosessi esitetään hyväksyttäväksi epsos-hankkeen käsitteiden hyväksymisprosessiksi. Päätös: Hyväksytään esitetty päätösprosessi valmisteluhankkeena. 5.a) Toimenpideluokituksen, Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen, Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen, HILMO-luokitusten ja PTHAVOluokitusten päivitykset, tiedoksi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli johtoryhmälle tiedoksi Toimenpideluokituksen, Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen, Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen, HILMO-luokitusten ja PTHAVO-luokitusten päivitystilanteen. Hilmo-erikoisala luokitukseen sisältyy hierarkiaongelma: Kun käytetään otsikkoluokkaa tarkan erikoisalan sijasta, tieto tahtoo menettää merkityksensä. Koodiston käyttö sen nykyisessä muodossa aiheuttaa terveydenhuollon toiminnassa toistuvasti todellisia ongelmia. Todettiin, että THL vahvistaa syksyllä erikoisalakohtaista asiantuntijatoimintaa, jolloin asia on mahdollista ottaa käsiteltäväksi.

13 Pöytäkirja 5/ (23) Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmä merkitsee toimenpideluokitusten, PTHAVOluokitusten ja HILMO-luokitusten päivitystilanteen tiedoksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 5.b) SHTaL- ja SHToL-luokitusten päivitys tiedoksi Ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esitteli johtoryhmälle tiedoksi SHTaL- ja SHToLluokitusten päivitystilanteen. Luokitukseen esitetään useita satoja muutoksia, jotka on valmisteltu hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hankkeessa, Pirkko Nykäsen johtamassa asiantuntijaryhmässä. Miten paljon hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hanke on tehnyt yhteistyötä hoitotyön luokitusten asiantuntijaryhmän kanssa? Ryhmissä toimii samoja henkilöitä, tieto kulkee ja työnjako toimii. Luokitusten sisältöasiat kuuluvat luokitusasiantuntijaryhmälle, rakenteisen kirjaamisen työryhmä on enemmän kiinnostunut siitä, miten hoitotyön kirjaamismalli on toteutettu potilastietojärjestelmissä. Mikä on esitettyjen päivitysten voimaantulo? Tarkoitus on, että päivitykset tulevat voimaan Päivitysten sisältö perustuu laajaan käyttäjäkyselyyn ja käyttäjäpalautteeseen. Asiantuntijaryhmän kokoonpanoa on vahvistettu perusterveydenhuollon ja psykiatrian asiantuntijoilla, ja pyrkimyksenä on ollut korjata luokituksessa aiemmin ollutta tehtäväkeskeisyyttä sekä selventää luokkien rajaa lääketieteelliseen käsitteistöön. Mitä tarkoittaa käytännön toteutuksen kannalta näin laaja (n. 25%) muutos? Muutos on niin suuri, että käyttäjän kannalta muutos on merkittävä, mutta se on laajan ja perusteellisen valmistelun perusteella myös tarpeellinen. On erityisesti pohdittava, miten päivitystä käytetään luokitusten käytön myymisessä. o Tämä kuuluu hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hankkeen tehtäviin o Luokituksen sisältö ei niinkään ole ongelma kuin kirjaamisen toteutus potilastietojärjestelmissä Esitettiin kysymys, haluaako johtoryhmä saada (SHTaL- ja SHToL-) päivitykset yksityiskohtaisesti tietoonsa ennen päivitysten julkaisemista? Esitettiin kysymys, tuleeko ennen päivityksen julkaisemista varmistaa, ovatko keskeiset sidosryhmät hyväksyneet päivityksen sisällön? o Sitouttamisen kannalta olisi hyvä tarjota lausumismahdollisuus sellaisille sidosryhmille, jotka eivät ole asiantuntijaryhmissä edustettuna o Toisaalta luokitusten sisältöä koskeva lausuntokierros ei ehkä tuo tietoa itse luokituksen käytöstä ja käyttöönoton edellytyksistä ja valmistelun aikainen kentän osallistuminen on ollut laajaa.

14 Pöytäkirja 5/ (23) Puheenjohtajan yhteenveto SHTaL- ja SHToL-luokitusten päivityksiä koskevasta keskustelusta: Kukaan ei esittänyt, että päivitys otettaisiin luokitusasiana koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn Lausuntokierroksen tarpeen osalta on esitetty erilaisia näkemyksiä, sekä sitä, että sidosryhmiä olisi syytä kuulla että sitä, että lausuntokierros aiheuttaisi viivettä ja sekaannusta. Välittävä ehdotus olisi, että päivitykseen pyydetään puolto hoitotyön rakenteisen kirjaamisen työryhmältä. Voimassaoloajan alun osalta (heti julkaisemisen jälkeen vai esim ). Ongelmana ovat tekstimuutokset, joille ei nykyisessä koodistopalvelutuotteessa voida määritellä tulevaisuudessa olevaa voimaantulopäivää. Ehdotus on, että päivitys julkaistaan uutena versiona, jolloin voimaantulo voidaan määritellä koskemaan koko versiota ja samalla entinen versio on käytössä niillä, jotka eivät heti pysty päivittämään potilastietojärjestelmäänsä. Versioimista puoltaa myös se, että muutokset ovat suuria. Päätösesitys: Puheenjohtaja esitti, että johtoryhmä merkitsee toimenpideluokitusten, PTHAVOluokitusten ja HILMO-luokitusten päivitystilanteen tiedoksi. Puheenjohtaja esitti, että SHTaL- ja SHToL- luokitusten päivitykset valmistellaan koodistopalvelun julkaisutoimikunnassa versiopäivityksenä, ja julkaisemiselle pyydetään puolto hoitotyön rakenteisen kirjaamisen työryhmältä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 6. Kansallisen näkymäluokituksen lisätiedot (suhde eamsin tehtäväluokitukseen ja asiakirjojen muodostuslogiikkaan), tiedoksi Kehittämispäällikkö Maritta Korhonen (THL) esitteli johtoryhmälle tiedoksi näkymäluokitukseen liittyvät päivitykset. Tehtäväväluokitus: Kansalliseen kertomusrakenteeseen liittyen on tehty vastaavuustaulukko kertomuksessa käytettävien näkymien ja asiakirjan säilytykseen ja arkisto- ja asiakirjahallinnon prosessiin liittyvän eams-tehtäväluokan välille. Kyseistä taulukkoa voidaan hyödyntää, kun paikallinen asiahallintajärjestelmä integroidaan potilaskertomustietoihin. Potilaskertomusjärjestelmä voi vastaavuustaulukon avulla täydentää tehtäväluokituksen ja myös KanTa-arkisto voi tiettyjen asiakirjojen osalta täydentää tiedon. Itsenäisiksi ja erillisiksi asiakirjoiksi muodostettavien asiakirjojen muodostamissääntö:

15 Pöytäkirja 5/ (23) Potilastietojärjestelmien käyttötapauksissa on määritelty asiakirjojen muodostussäännöt. Käyttötapauksissa on ollut liitteenä näkymien lisätiedot, joissa on ollut eriteltynä omassa sarakkeessa, mistä asiakirjoista tehdään itsenäisiä asiakirjoja. Tätä saraketta on päivitetty erillisjärjestelmien arkkitehtuurimäärittelyprojektin, earkiston testausprojektin ja VIILAyhteistyössä sovittujen linjausten mukaisesti. -Palvelutapahtuma sisältää eri tehtäväluokkiin kuuluvia asioita, mutta mitä tarkoittaa tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) kannalta, että viedään eri tehtäväkokonaisuustietoja? Palvelutapahtuma-asiakirjan lisäksi voi tulla muitakin asiakirjoja, esimerkiksi toinen asiakirja voi kuulua luokkaan ja toinen luokkaan mutta samassa asiakirjassa ei voi olla kuin yhtä tehtäväluokkaa. -Miten suhtautuu hoitokertomuksen taulukoihin? Asia ei liity mitenkään siihen, miten toteutetaan potilastietojärjestelmässä. -Todettiin, että jatkossa, jos näkymäluokitukseen lisätään uusia näkymiä, pitää myös ilmoittaa, mihin tehtäväluokitukseen nämä liitetään. Päätös: Kyseessä on luokituspäivitys. Todettiin, että johtoryhmä on saanut päivityksen ja muun asiaan liittyvän valmistelutyön tiedoksi. 7. earkiston kuvailutiedoissa käytettävä asiakirjatyyppi-luokitus, valmistelun käynnistäminen Kehittämispäällikkö Maritta Korhonen (THL) esitteli käynnistettäväksi valmisteluhankkeeksi earkiston kuvailutiedoissa käytettävän asiakirjatyyppi-luokituksen. Tausta ja perustelut: Sähköisen potilastietoarkiston osalta on pitkään ollut avoimena asiana eams-metatietona vaadittava asiakirjatyyppi-luokittelu. Terveydenhuollossa on ollut käytössä jo useita vuosikymmeniä nk. jatkuva sairauskertomus, jossa kunkin erikoisalan kertomusteksti muodostaa jatkumon ja toisaalta kunkin hoitojakson tiedot kerätään yhteen. Lisäksi kansallisessa terveyshankkeessa määriteltyjen ydintietojen mukaisesti kertomuksen rakenteessa on näkymätieto, joka käytännössä esittää erikoisala- tai toimintakohtaista tietosisältöä. Näkymä on periaatteessa lähellä asiakirjatyyppiä, mutta toisaalta näkymät poikkeavat hieman asiakirjatyypin perusmääritelmästä, sillä yhdessä asiakirjassa voi olla useita näkymiä. Koska näkymä on hyvin samankaltainen kuin asiakirjatyyppiluokittelu muilla toimialoilla, ei ole järkevää toistaa asiakirjatyyppiluokittelussa samaa tietoa. Soveltuvampi ratkaisu on laatia abstraktimpi luokitus, joksi soveltuu näkymäluokituksessa oleva näkymätyyppi.

16 Pöytäkirja 5/ (23) Näkymätyyppiin on lisätty palvelutapahtuman tietoja ilmaisemaa asiakirjaa varten oma tyyppi. Jos potilasasiakirja viedään sellaiseen ympäristöön, jossa näkymätieto ei ole tuettuna (yleinen arkistointijärjestelmä tms.), voidaan asiakirjatyyppi ja näkymäluokittelu yhdistää yhdeksi luokaksi käytettäväksi yleisenä asiakirjatyyppinä, esimerkkinä Potilaskertomus, sisätaudit. Luokituksen tietosisältö ja muut tiedot: Vastuutaho: THL / OPER Luokituksen nimi: earkisto - asiakirjantyyppi Luokituksen yksilöintitunnus: Luokituksen tietosisältö: koodi lyhenne selite 1 kertomusteksti asiakirja sisältää yhden tai useamman erikoisalan kertomustekstin ja se noudattaa yleistä kertomusrakennetta tai tietosisältö- tai erikoisalakohtaista rakennemäärittelyä 2 lomake asiakirja on itsenäinen lomake ja se on määritelty lomakerakenteena 3 arkistonhallinnan asiakirja 4 palvelutapahtumaasiakirja asiakirja on earkiston toiminnallisuuteen keskeisesti liittyvä tietosisältö, jonka avulla kontrolloidaan arkiston toimintaa asiakirja on palvelutapahtuman tiedot kuvaava asiakirja Kyseessä on luokituksen 1. käyttöönotettava versio, johon voidaan tuottaa täydennyksiä tarpeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin asiakirjatyyppi-luokituksen valmisteluhankkeen avaus. 8 Vajaaravitsemuksen seulontamenetelmät, valmisteluhankkeen avaus Pääsihteeri Raija Kara (Valtion ravitsemusneuvottelukunta) ja ylilääkäri Jorma Komulainen (THL) esittivät käynnistettäväksi valmisteluhankkeeksi Vajaaravitsemuksen seulontamenelmät. Tausta: Sairaalapotilaat ja erityisesti ikääntyneet kärsivät yleisesti vajaaravitsemuksesta. Tämä heikentää heidän toimintakykyään, hidastaa toipumista ja pidentää hoitoaikaa. Vajaaravitsemuksen riskin seulonta on siten tarpeen heti hoidon alussa, jotta ravitsemushoitoa voidaan tehostaa yksilöllisesti. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on suositellut neljän vajaaravitsemuksen tunnistamiseen liittyvän validoidun lomakkeen käyttöönottoa suomalaisessa terveydenhuollossa. Edelleen neuvottelukunta on

17 Pöytäkirja 5/ (23) kokouksissaan 8.2. sekä ottanut myönteisen kannan lomakkeiden sähköisen tietosisällön määrittämiseksi. Tavoitteena on näin edistää niiden käyttöönottoa. Suositellut menetelmät ovat helppokäyttöisiä ja ohjaavat selkeästi jatkotoimenpiteisiin vajaaravitsemuksen riskin suuruuden mukaan. 1. MUST-menetelmä soveltuu avoterveydenhuollon käyttön. Se on vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmistä yksinkertaisin ja ottaa huomioon painoindeksin, laihtumisen ja akuutin sairauden vaikutuksen ravinnonsaantiin (liite 1 kokousmateriaalissa). 2. NRS2002 menetelmää suositellaan käytettäväksi sairaalassa, terveyskeskusten vuodeosastoilla sekä hoitolaitoksissa aikuisten ravitsemusriskin seulontaan. Se ottaa huomioon potilaan iän, ravitsemustilan heikkenemisen ja sairauden vaikeusasteen (liite 2 kokousmateriaalissa). 3. MNA- lomakkeen (Mini Nutritional Assessment) pitkä versio on kehitetty erityisesti yli 65 vuotiaiden kotona asuvien ja pitkäaikaishoidossa olevien ravitsemustilan arviointiin. Se sisältää kuusi seulontakysymystä ja 12 arviointikysymystä vajaaravitsemuksen tai sen riskin tunnistamista varten (liite 3 kokousmateriaalissa). 4. MNA lomakkeen lyhyt versio sisältää kuusi seulontakysymystä ja soveltuu ikääntyneiden vajaaravitsemuksen tai sen riskin tunnistamiseen (liite 4 kokousmateriaalissa). 5. Must ja NRS2002 menetelmissä tarvittavan tahattoman laihtumisen arviointia helpottaa Laihtumisen pisteytystaulukko (liite 5 kokousmateriaalissa). FT Outi Nuutinen on ollut yhteydessä lomakkeiden omistajiin, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti lomakkeiden siirtämiseksi sähköiseen muotoon käytettäväksi osana sähköistä potilaskertomusta. Koodistopalvelun ylilääkärin Jorma Komulaisen alustavan arvion mukaan lomakkeet on mahdollista määritellä koodistopalvelussa käytettävän lomakerakenteen muotoon. Kenellä on lomakkeiden tekijänoikeus? o Kuten esittelyssä todetaan, FT Outi Nuutinen on ollut yhteydessä lomakkeiden omistajiin, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti lomakkeiden siirtämiseksi sähköiseen muotoon käytettäväksi osana sähköistä potilaskertomusta. Mikä taho on lomakerakenteiden kehittäjätaho? o Vaihtoehdot ovat Valtion ravitsemusneuvottelukunta tai THL/TILUn asettama asiantuntijaryhmä

18 Pöytäkirja 5/ (23) Kuka tekee ja rahoittaa lomakerakenteen määrittelyhankkeen? o Rahoitukseen osallistuvina tahoina tulevat kysymykseen lomakerakenteiden kehittäjätaho ja THL/TILU Onko lomakkeiden tietosisältöä sillattu ydintietoihin? o Ei ole, se tulee tehdä osana lomakerakennemäärittelyä Yhtä lailla tarpeellinen kuin liikkumisresepti Koodistopalvelun johtoryhmä on hyväksynyt useita valmisteluhankkeita, joiden rahoittaja ja vastuutaho on esiteltäessä ollut heikosti määritelty, ja näillä hankkeilla on suuri riski toteutua varsin hitaasti. o Toisaalta eräät hankkeet ovat kuitenkin myös edenneet, ja etenemisen edellytys on hankkeen avaaminen. Valmisteluhankkeen avaamista ei vastustettu, mutta hankkeen etenemiselle ei THL:n Tieto-osastolla voida vuonna 2011 osoittaa resursseja. Tämä ei estä muita tahoja osoittamasta määrittelyyn tarvittavia resursseja. Päätösesitys: Esitetään koodistopalvelun johtoryhmälle hyväksyttäväksi hanke ravitsemuslomakkeiden lomakemäärittelyn käynnistämiseksi. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 9 Ammattihenkilön rooliluokitus, valmisteluhankkeen avaus Tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas (VSSHP) esitteli ehdotuksen koodiston Ammatillinen rooli valmisteluprosessien käynnistämiseksi. Tausta: Kanta earkiston asiakirjan kuvailutietomäärittelyissä ja KunTo-toimiston VIILA lokitietoja koskevassa määrittelyissä on tullut esiin tarve ilmoittaa potilasasiakirjamerkinnän tekijän tai tietojen käsittelijän tapahtumahetkellä toteuttama ammatillinen rooli. Rooli tarkoittaa tässä sitä ammatillista tehtävää, jota henkilö työsuhteen tai vastaavan takia on määrätty toteuttamaan. Rooli -tieto tulisi näyttää merkinnöissä ja lokitiedoissa, jotka näkyvät potilaalle ekatselussa asiakirjoissa ja lokitiedoissa sekä ammattihenkilölle earkistosta luovutetuissa tiedoissa. Lokitiedoissa tiedon käsittelijän ammatillinen roolikirjo voi olla laajempi kuin merkinnän tekijän roolit. Esim. tiedon pysyvän poiston tekninen toteuttaja voi olla tietojärjestelmäasiantuntija. Rooli -tieto antaa tietoa katsovalle lisätietoa tiedon käsittelijän näkökulmasta hoitoon, ja auttaa lähdekriittistä tiedon tarkastelua. Toisaalta tieto käyttäjän roolista auttaa niin tietosuojahenkilöitä kuin potilastakin tulkitsemaan lokitietoja, koska kukaan ei voi tunnistaa nimeltä kaikkia hoitoon osallistuneita. Kansalaisen mahdollisuutta ymmärtää tietojensa käsittelyn tietoja on vaikeaa, jos samanlaisessa roolissa hoitoon nähden toimivista henkilöistä käytetään eri nimikkeitä eri

19 Pöytäkirja 5/ (23) organisaatiossa. Näin kuitenkin nyt toimitaan. Järjestelmien käyttäjätiedoissa ylläpidetään nyt joka organisaatiossa erilaisia käyttäjän kuvailutietoja. Ei ole sinänsä väärin, että yksi käyttäjä kuvaillaan useammalla työtehtävää kuvaavalla tiedolla. Eri kuvailutietoja tarvitaan eri käyttötarkoituksissa. On tilanteita, joissa on tärkeää tietää käyttäjän ammattioikeus Valviran ammattioikeuskoodiston termeillä. Toisaalta on tilanteita, joissa on tärkeää tietää käyttäjän organisaatiokohtainen virka-asema. Kolmatta tärkeää tietoa, mitä ammatillista tehtävää henkilö on hoitanut tiedon käsittelyn hetkellä, luokitellaan miten organisaatio parhaaksi katsoo luokitteluun soveltuvaa valmista koodistoa ei ole. Organisaatiokohtaisen virka-asema tiedon yhtenäistämiselle ei ole edellytyksiä eikä tarvetta. Virka-asema kertoo käyttäjän aseman hallinnollisesti eikä käyttäjän roolia suhteessa potilashoitoon. Esim. ylilääkäri joko osallistuu tai ei osallistu potilashoitoon itse. Hänen työtehtäviinsä voi kuulua tai olla kuulumatta potilastietojen käsittely hallinnollisessa mielessä.. Ammatillinen rooli -luokituksen alustava ehdotus sisältyi STM earkiston käyttötapausmäärittelyyn versio 1.5. Kyseinen ehdotus on osoittautunut puutteelliseksi. Lisäksi on ilmennyt tarve yhdistää luokitus tulevaisuudessa epsos yhteydessä tarvittavaan käyttäjän roolin luokitukseen. Käytännössä on kokeiltu soveltaa THL koodistopalvelun TK-ammattiluokitusta mitä tehtävää hoitaa luokituksena, mutta siinä ilmaistaan terveydenhuollon rooli toisaalta hallinnollisesta (ei hoidon) näkökulmasta ja toisaalta puutteellisesti. Valviran luokitus kuvaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia, mutta sitäkään ei voi sellaisenaan käyttää senhetkisen roolin kuvaamisessa oikeuden perusteeseen liittyvän liiallisen tarkkuustason takia. Ehdotetun luokituksen käyttötarkoitukset: 1. Potilasasiakirjamerkinnän tekijän roolia kuvaava tieto, joka näytetään potilaalle ekatselun kautta ja ammattihenkilölle tiedonhallintapalvelun tai earkiston kautta 2. Käyttölokitiedoissa tiedon käsittelijän roolia kuvaava tieto, joka näytetään potilastietojärjestelmän käyttölokissa Lisäksi koodistolle saattaa muodostua kolmas käyttötarkoitus, käyttöoikeushallinnan käyttäjän ammatillinen rooli. Tällä roolitiedolla tarkoitetaan tietoa, jonka perusteella olisi mahdollista automatisoida ainakin osittain sovelluskohtaisten käyttöoikeuksien myöntäminen. Tämä kolmas käyttötarkoitus tulisi kuitenkin selvittää koodiston laatimisen toisen vaiheen jatkotyönä esim. terveydenhuollon organisaatioiden usean käyttäjähallintaan liittyvän kehittämisen yhteydessä. Luokituksen ylläpito ja kehittäminen: Nimikkeistö on olennainen osa asiakirjan metatietoja, ja ylläpitovastuu tulisi olla samalla taholla kuin asiakirjan metatietojen ylläpito yleensä. Tällä hetkellä tämä vastuu on Kelalla. Luokituksen valmisteluprosessia koskevat ehdotukset:

20 Pöytäkirja 5/ (23) Tähän ehdotukseen liittyy hahmotelma tarvittavasta luokituksesta. Luokitus hahmotelma perustuu jo aiemmin kanta.fi sivustolla julkaistuun alustavan vastaavan luokitukseen. Luokituksen vaatimukset täsmentyivät VIILA työn lokitietojen ja asiakirjan metatietojen määrittelyn perusteella. Lisäksi hahmotelmassa on huomioitu epsos luokitus siten, että ehdotetussa luokituksessa kukin potilasasiakirjamerkinnöissä mahdollinen rooli on yhdistettävissä yhteen eurooppalaisen luokituksen luokkaan. Ehdotuksessa on etsitty TK-ammattiluokituksen ja Valvira ammattioikeus luokituksen liittymät. Nämä liittymät demonstroivat jo edellä esitettyä asiaa, että kyseiset luokitukset eivät sellaisenaan täytä tämän ehdotuksen luokituksen käyttötarkoituksia. Luokitushahmotelma tulisi käydä läpi käytettyjen nimikkeiden osalta. Esim. termille lähihoitaja tai vastaava on parempikin nimi, joka ilmaisee kaikki kattaa myös sarakkeessa olevat saman koulutustason ammattinimikkeet. Erityisesti tulisi myös ottaa kantaa, onko esitetty lääkärien jaottelutapa oikea vai tulisiko tyytyä yhteen lääkäriluokkaan. epsos luokitus on lääkäreiden osalta kaksijakoinen. epsos tarkoitus lienee ilmaista näkökulma, josta lääkäri hoitoa tarkastelee (generalist practioner/ specialist practioner). Tällä tavalla kootun luokituksen vaihtoehtona olisi rakentaa suomalainen koodisto kääntämällä suoraan epsos luokituksen termit. Haasteeksi voi muodostua epsos - luokituksen ilmeinen looginen ero suomalaisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksiin ja tehtäväkuviin. Ehdotus on laadittu ajatellen tulevia laajennuksia siten, että luokitukseen tulisi myöhemmin uusia pääluokkia ainakin sosiaalialan vastaavia rooleja varten. Luokitus ei korvaisi koodistoa AR/YDIN tiedon lähde, joka säilyisi tiedon lähteen luokitteluna. Luokituksen tarpeen kiireellisyys: Kyseessä on luokitus, jonka tarpeellisuus on todettu jo STM käyttötapaustyön yhteydessä. Silloin luokitus tehtiin alustavasti, mutta sitä ei tuotu koskaan koodistopalvelun johtoryhmään syistä, jotka eivät liittyneet koodiston tarpeeseen tai luonnoksen laatuun. Tässä vaiheessa kiireellisin asia on tietää, päätetäänkö kyseinen luokitus tehdä. Luokituksen tietosisällön lopullisen yksityiskohtaisen sisällön saaminen valmiiksi on vähemmän kiireellinen asia. Kuitenkin myös sisältö olennaisilta osiltaan tulisi olla liittyvien organisaatioiden ja järjestelmätoimittajien tiedossa. Luokitusehdotukseen sisältyvän kolmannen käyttötarkoituksen arviointi ehdotetaan jätettäväksi koodiston ensivaiheen tekemisen jälkeiseen vaiheeseen.

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus

Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Sosiaalihuollon asiakastietojen ja -asiakirjojen tietomallinnus Prosessi, suunnitteluperiaatteet ja työkalut 8.6.2010 Riikka Huttunen Konstantin Hyppönen Antero Lehmuskoski Virpi Hotti Jaana Nevalainen

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot