VISCON HP. Käyttöohjeet B F-versio. Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 50 MPa (500 bar) Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISCON HP. Käyttöohjeet. 309524B F-versio. Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 50 MPa (500 bar) Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet VISCON HP 094B F-versio Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 0 MPa (00 bar) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallinumerot, kuvaukset ja hyväksynnät sivulta. Katso sisällysluettelo sivulla sivu. TI8A Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin GRACO N.V.; Industrieterrein - Oude Bunders; Slakweidestraat, 60 Maasmechelen, Belgium COPYRIGHT 00, Graco Inc. TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA.

2 Mallit Mallit Vaarallisten tilojen lämmittimet Osanro Sarja VAC (0/60 Hz yksivaiheinen) / wattia / ampeeria Hyväksynnät 4848 A 0 / 00 / 9, 486 A 00 / 4000 / 0,0 486 A 40 / 4000 / 6, A 480 / 4000 / 8,0 464 A 80 / 4000 / 0, II G Hyväksytty EEx d II B T 0 C Sertifikaatti nro ISSeP0ATEX0 Hyväksytty standardien EN004 ja EN008 mukaan käytettäväksi vaarallisissa tiloissa, lämpötilakoodi T 0 C. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot sivulla 8. CSA-sertifioitu ja FM-hyväksytty liekinkestävä laite, luokka, osasto, ryhmä D, vaaralliset tilat, lämpötilakoodi T 0 C. Suurin sallittu käyttölämpötila = 7 C. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot sivulla 8. Vaarattomien tilojen lämmittimet Mallinro Sarja VAC (0/60 Hz yksivaiheinen) / wattia / ampeeria Hyväksynnät 4867 A 0 / 00 / 9, 4868 A 00 / 4000 / 0, A 40 / 4000 / 6, A 480 / 4000 / 8,0 Vastaa standardejaa UL Std CSA Std.. No A 80 / 4000 / 0, Suurin sallittu lämpötilan nousu suhteessa virtaamaan 4000 watin VISCON HP -lämmitin, testineste: 0 w:n hydrauliöljy 00 watin VISCON HP -lämmitin, testineste: 0 w:n hydrauliöljy HUOMAUTUS: Viiva kertoo yhden lämmittimen jatkuvan käytön. Käytä lisälämmittimiä tarvittaessa. Suurin lämpötilan nousu Virtaama 094B F-versio

3 Sisältö Sisältö Mallit Käyttöoppaan merkinnät Vaara Asennus Letkun valinta Lämmittimen asennus Nesteliitännät ja lisävarusteet Sähköliitännät Nesteen oikean lämpötilan määrittäminen.... Käyttö Paineenpoistotoimet Alkuhuuhtelu Esitäyttöjärjestelmä Lämmittimen ohjauksen säätö Säätö ruiskutusta varten Kunnossapito Huuhtelu Lämmittimen tyhjentäminen Nestereittien tukkeutumien avaaminen Vianmääritys Korjaus Ensiötermostaatti ja anturi Varmistustermostaatti Lämpötila-anturi Ohjausnuppi Lämmitinlohko Osat Vaarallisten tilojen lämmittimet Vaarattomien tilojen lämmittimet Lisävarusteet Tekniset tiedot Mitat Käännökset Gracon normaali takuu Käyttöoppaan merkinnät Varoitus VAARA Varoitus merkitsee vakavan tapaturman vaaraa tai hengenvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta. Symbolit, kuten tuli ja räjähdys (näkyvät kuvassa) kiinnittävät huomiosi tiettyyn vaaraan ja ohjaavat sinut lukemaan turvavaroitukset, joihin on viitattu (sivut 4-). Varoitus VAROITUS Varoitus varoittaa sinua mahdollisista laitevaurioista tai laitteiden tuhoutumisesta, jotka saattavat aiheutua, jos et noudata ohjeita. Huom. Huomautus merkitsee lisätietoa, josta saattaa olla apua. Tärkeää Nuoli merkitsee tärkeää tietoa. 094B F-versio

4 Vaara VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään vartalon osaa kohti. Älä laita kättä tai sormia pistoolin suuttimen eteen. Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä. Älä puhalla nestettä takaisin ; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita sivulla 4 lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Käytä mahdollisimman alhaista painetta huuhdellessasi tai esitäyttäessäsi laitetta tai etsiessäsi siitä vikoja. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Korkeapaineletkuun ei voi asentaa uutta liitintä, joten sinun täytyy vaihtaa koko letku. TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Työalueella esiintyvät liuotin- ja maalihöyryt voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Maadoita laitteet ja sähköä johtavat kohteet. Katso Maadoitus sivulla. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Varmista, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt ennen lämmittimen huuhtelemista tai huoltamista. Älä kytke lämmittimeen virtaa, ennen kuin kaikki nestereitit ovat tyhjentyneet liuottimesta. Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu. SÄHKÖISKUN VAARA Väärin tehty maadoitus, johdotus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta B F-versio

5 Vaara VAARA LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA VAARA Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Vain ammattimaiseen käyttöön. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään. Lue käyttöohjeet, varoitukset, kyltit ja tarrat, ennen kuin käytät laitetta. Noudata niissä annettuja ohjeita. Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain Gracon osia ja lisävarusteita. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen Teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajien varoitukset. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä vedä laitteita letkuista. Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä. PALOVAMMOJEN VAARA Tässä laitteessa käytetään lämmitettyä nestettä, joka voi kuumentaa laitteen pinnat erittäin kuumiksi. Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältyt palovammoilta: Älä kosketa kuumaa nestettä tai laitetta. Anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin kosketat sitä. Käytä kuumuudelta suojaavia käsineitä ja ole erityisen varovainen, jos nesteen lämpötila kohoaa yli 4 C:n. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle. Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat. Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet suojelevat sinua vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämisestä johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Näihin varusteisiin kuuluvat, mutta ne eivät rajoitu seuraaviin varusteisiin: Suojalasit Nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatetus Kuulosuojaimet 094B F-versio

6 Asennus Asennus Tyypillisen asennuksen piirustus Tyypillisen asennuksen piirustus on vain ohjeellinen. Saat apua järjestelmän suunnitteluun ottamalla yhteyttä Gracon jälleenmyyjään. Z F G H J Q A B C D E Y K X P V N R L T M U W S Selitys: A Tyhjentävä pääilmaventtiili B Ilmasuodatin C Ilmansäädin ja mittari D Ilmajohdon voitelulaite E Pumpun varoventtiili F Maadoitusjohto G Pumppu H Räjähdyksen kestävä virtakytkin J K L M N P Q R Virtajohto Lämmitin Nestesuodatin Tyhjennysventtiili Nestepaineen säädin Nestesyöttöletku Ruiskutuspistooli Nesteen paluuletku S T U V W X Y Z Vastapaineventtiili Nesteen sulkuventtiili Suuntaventtiili Tyhjennysputki Imuputki Paineenalennusventtiili Piiskapääletku Ilmansyöttöjohto FIG. : Tyypillinen asennus lämmitetty kiertojärjestelmä 6 094B F-versio

7 Asennus I VAROITUS Lue varoitukset sivuilta 4. Valitse järjestelmän osat, jotka vastaavat kohdassa Tekniset tiedot sivulla 8 annettuja lämpötila- ja painearvoja. Lämmittimen normaali teho on säädettävissä 9:stä 04: C ään asteeseen. Sijoita lämmitin etäälle kaikista syttyvistä aineista paikkaan, jossa käyttäjät eivät joudu kosketuksiin kuumien metallipintojen kanssa. Eristä ja/tai merkitse lämmittimestä ulos tulevat letkut ja osat, jotka voivat kuumeta voimakkaasti. Letkun valinta Neste menettää hieman lämpöä lämmittimen ja ruiskutuspistoolin välisen letkun tai johdon kautta. Sijoita lämmitin lähelle ruiskutusaluetta lämpöhukan välttämiseksi. Kaaviossa FIG. näkyy kolmen yleisesti käytetyn letkun lämpöhukkakäyrä. Huomautus kaavioon: Mitä suurempi virtausnopeus, sitä pienempi lämpöhukka. Massalla eristetyt teräsletkut ja korkeapaineiset ilmattomat maalijohdot kestävät kuumuutta parhaiten. Eristetyt letkut ja johdot ovat kalliita, mutta alhaisemmat käyttökustannukset tasaavat kuluja. Sijoita lämmitin lähelle ruiskutusaluetta lämpöhukan välttämiseksi. Lämpötilan laskukäyrä ympäristön lämpötila C Tyypillinen nesteen lämpötilan lasku ( o F) o C 6 (9) (8) 4 (7) (6) () (4) () () () 6, m:n teräsputki Neste: 4 C 6, m:n teräsputki 9 mm:n massaeristys Neste: 4 C 6, m:n korkeapaineinen maaliletku Neste: 4 C LPM (0.) (0.) (0.) (0.4) (0.) (0.6) (0.7) (0.8) (GPM ) Virtaama FIG. : Tyypillinen lämpötilan lasku 094B F-versio 7

8 Asennus Lämmittimen asentaminen Lämmittimen pintalämpötila on Euroopassa T (0 C) ja Pohjois-Amerikassa T (00 C). Noudata lämmitintä sijoittaessasi lämpötilakoodia. Katso lisätietoja lämpötilakoodista kohdasta Tekniset tiedot sivulla 8. Lämmittimen säätimien on oltava helposti käytettävissä.. Kiinnitä kannatin seinään käyttämällä sopivan pituisia M8-pultteja ja varmistuslaattaa (NN) (eivät sisälly toimitukseen). 7 mm,4 mm Asennuspinnan on kestettävä lämmittimen ja nesteen paino sekä käytön aiheuttama rasitus. Seinäasennus Tarvitaan seinäkannatin 98 tai 898. Katso Lisävarusteet sivulla 6. 6 YY CC BB Merkitse pulttien reiät käyttämällä seinäkannatinta apuna. Kannatin 98 (FIG. ). Kiinnitä kannatin käyttämällä sopivan pituisia M8-pultteja ja varmistuslaattaa (CC) (eivät sisälly toimitukseen).. Kiinnitä kaksi ruuvia (6) ja aluslaattaa () lämmittimen yläosassa olevaan kahteen asennusreikään (BB) niin, että ne ovat noin mm täydestä kiinnityksestä.. Nosta lämmitin ja liu uta kahden ruuvin pää kannattimen uriin. Kiinnitä kaksi jäljellä olevaa ruuvia ja kiristä kaikki neljä ruuvia. Kannatin 898 (FIG. 4). Asenna kannatin (MM) lämmittimeen mukana toimitetuilla ruuveilla (6) ja varmistuslaatoilla (). FIG. : Kannatin 98,4 mm 7 mm 6 MM NN PP FIG. 4: Kannatin A 8 094B F-versio

9 Asennus Kärryasennus (FIG. ) VAROITUS Tarvitset kaksi kärryasennuspalkkia 848 ja pidikettä Katso tilausohjeet kohdasta Lisävarusteet sivulla 6.. Aseta pidikkeet (AA) kärryn pystysuoran pylvään (DD) ympärille ja kiinnitä lämmittimen asennuspalkkeihin (ZZ) M8 x, x 0 mm:n pulteilla (6) ja varmistuslaatalla ().. Tarkkaile virtajohdon lämpötilaa liittimen liitäntään. Johto H07RN ei täytä vaadittua 0 C:n lämpötilaa. Tyypin e väliliitäntä saatetaan tarvita. Katso myös FIG. 7. DD 6 AA ZZ Välttääksesi osien rikkoutumisen ja siitä mahdollisesti aiheutuvan vamman lue varoitukset sivulla 4 ja noudata alla olevia ohjeita.. Varaudu lämmöstä johtuvaan nesteen laajentumiseen. Eri tapoja ovat: Käytä lämmittimen ja pistoolin välillä joustavia letkuja. Asenna oikean kokoinen akku lämmittimestä jakelusuuntaan. Asenna paineenalennusventtiili (X), joka on säädetty alentamaan painetta, kun se ylittää järjestelmän suurimman sallitun työpaineen. Älä koskaan asenna sammutuslaitetta lämmittimen ja pistoolin väliin, sillä lämmitetyn nesteen kulku estyy eikä se pysty laajenemaan. Jos lämmittimen ja pistoolin väliin on asennettu nesteen säädin, älä käytä sitä sammutuslaitteena.. Asenna nestesuodatin (L), tyhjennysventtiili (M) ja nestepaineen säädin (N) lähelle lämmittimen /-4 npt(f):n nestelähtöä. Liitä tämän jälkeen nesteletku. X FIG. : Kärryasennus 04-4 N Nesteliitännät ja lisävarusteet (FIG. 6) T L M. Asenna nesteen sulkuventtiili (T) lämmittimen / 4 npt(m):n nestetuloon; älä kiristä liikaa. Liitä nesteletku venttiiliin FIG. 6: Nesteliitännät ja lisävarusteet 094B F-versio 9

10 Asennus Sähköliitännät VAROITUS Lue varoitukset sivulla 4. Asenna lämmitin kaikkien sovellettavissa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. VAROITUS Vältä nesteiden läikyttämistä sähkökomponentteihin vaurioiden välttämiseksi. Kaikkia asennuksia koskevat vaatimukset. Jännitteen syötön on vastattava lämmittimen suurinta sallittua jännitettä ja ampeerilukua. Katso Mallit sivulla.. Käytettyjen johtimien on kestettävä vähintään 0 C:n lämpötila. Vaaralliseen tilaan asennusta koskevat vaatimukset. Lämmittimen liitäntä on tehtävä käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista: a. Sertifioidun liekinkestävän mallin kaapeliaukot. b. Kierteitetyt metallijohtimet. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, lämmittimen sisääntuloon on asetettava sertifioitu liekinkestävä pysäytysrasia, joka sisältää täytemassaa.. Käyttämättömät kierteitetyt aukot on suojattava sertifioiduilla liekinkestävillä tulpilla, jotka on kierrettävä sisään vähintään täydellä kierteellä ja 8 mm:n pituisella kierteellä. Graco ei toimita edellä mainittuja lisävarusteita. Varmista, että lisävarusteet vastaavat käyttöoloja B F-versio

11 Asennus Seinään asennettu johdotus Asenna lämmittimen lähelle kaksinapainen räjähdyksenkestävä sähkökytkin (H). Katso FIG. 7. Kytkimen on vastattava paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Käytä oikeanlaista kaapelia ja tulppaa. Kärryyn asennettu johdotus Liitä tulppa, joka vastaa paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Katso FIG. 8. H Virtaliitäntä Neutraali liitäntä tai toinen virtaliitäntä FIG. 7: Seinään asennettu johdotus Maadoitusliitäntä Kiristä kaikki liitäntämutterit,4 Nm:iin Virtaliitäntä FIG. 8: Kärryyn asennettu johdotus Maadoitus Neutraali liitäntä tai toinen virtaliitäntä Maadoitusliitäntä Kiristä kaikki liitäntämutterit,4 Nm:iin Yhdistä lämmitin asianmukaisesti maadoitettuun virtalähteeseen sähköliitäntöjä ja ulkoista maadoituskorvaketta (8) käyttämällä. Liikkuvassa asennuksessa myös rekka tai perävaunu on maadoitettava B F-versio

12 Asennus Nesteen oikean lämpötilan määrittäminen VAROITUS Jos lämmitintä käytetään sen suurimmalla asetuksella yli 8 C:ssa pitkiä aikoja, lämmittimen käyttöikä lyhenee ja neste saattaa kuivua. Tällöin lämmitin voi tukkeutua, mikä heikentää lopputulosta. Käytä mahdollisimman alhaista lämpötila-asetusta lämmittimen käyttöiän pidentämiseksi. Määritä Under-Boil -lämpötila käyttämällä apuna kohdassa FIG. 9 olevaa kaaviota. FIG. 9 kertoo myös lämpötilan vaikututuksen viskositeetin vähentämisessä. Huomaa, että viskositeetti vähenee yleensä C:een saavuttaessa. Under-Boil on Gracon kuuma korkeapaineinen ruiskutusmenetelmä, jossa neste kuumennetaan juuri alle sen haihtuvimman liuottimen kiehumapisteen. Määritä nesteen Under-Boil-lämpötila toimimalla seuraavasti:. Kaada pieni määrä nestettä kuumankestävään astiaan.. Mittaa ja merkitse ylös nesteen lämpötila ja viskositeetti käyttämällä nron Zahn-kuppia.. Kuumenna vesi suuressa astiassa 9 C:n lämpötilaan. Aseta nestenäyte veteen. 4. Mittaa ja merkitse ylös viskositeetti ja lämpötila aina 0 :n lämpötilannousun jälkeen. Tee näin, kunnes liuottimet alkavat kiehua pois ja viskositeetti alkaa tasaantua, normaalisti 7 77 C:ssa.. Määritä Under-Boil-järjestelmässä käytettävä lämpötila toimimalla seuraavasti: a. Vähennä pienin viskositeettilukema suurimmasta. b. Kerro tulos 0,90:llä. c. Vähennä tulos suurimmasta viskositeettilukemasta. Etsi tämä lukema lämpötila- ja viskositeettimerkinnöistäsi Viskositeetti: sekuntia nron Zahn-kupilla Paksu lakka Keskipaksu lakka Emalilakka (70) (80) (90) (00) (0) (0) (0) (40) (0) (60) (70) (80) ( o F) o C Lämpötila FIG. 9: Viskositeetin vähentäminen: Under-Boil-menetelmä 094B F-versio

13 Asennus 60 Ilmeinen viskositeetti: nron Zahn-kupilla nu nu Tyypillinen kiinteä maali Tyypillinen emalimaali Tyypilliset ruiskutusviskositeetit o C (60) (80) (00) (0) (40) ( o F) Lämpötila FIG. 0: Lämpötilan vaikutus viskositeettiin Kaavio kohdassa FIG. 0 osoittaa, kuinka lämpötila vaikuttaa kahteen nesteeseen muutettaessa niitä ruiskutettavaan muotoon 0 4 sekunnissa käyttämällä nron Zahn-kuppia. Kun neste on vähennetty noin 4:ään kaaviossa, viskositeetin väheneminen alkaa tasaantua eikä lämpötila enää paranna ruiskutettavuutta merkittävästi (mutta energiaa kuluu enemmän). Huomaa, että lämpötila vaikuttaa enemmän hyvin kiinteisiin nesteisiin kuin ohuisiin emalilakkoihin. Sama 0 :n lämpötilan nousu vähentää hyvin kiinteän nesteen viskositeettia enemmän kuin emalilakan viskositeettia. Näin ollen kiinteä neste on lämpöherkkää, mikä on huomioitava järjestelmää suunniteltaessa. 094B F-versio

14 Käyttö Käyttö Paineenpoistotoimet Alkuhuuhtelu VAROITUS VAROITUS Lue varoitukset sivulla 4. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta, huoltoa ja kuljetusta.. Lukitse pistoolin varmistin.. Katkaise virransyöttö lämmittimeen.. Jäähdytä lämmitetty neste ja lämmitin kierrättämällä nestettä vähintään 0 minuuttia. 4. Katkaise kaikki ilma- ja nestesyötöt.. Vapauta varmistin. 6. Pidä ruiskun metalliosaa tukevasti maadoitetun metalliastian laitaa vasten ja paina liipaisinta paineen poistamiseksi. 7. Lukitse varmistin. 8. Pidä astia valmiina ulostulevaa nestettä varten ja avaa nesteen tyhjennysventtiili. Lue varoitukset sivulla 4. Lämmitin on testattu kevyellä öljyllä, joka on huuhdeltava pois ennen laitteen käyttöä. Varmista ennen huuhtelua, että laite on irrotettu verkkovirrasta ja että laite on jäähtynyt. Käytä sopivaa liuotinta ja noudata nestesyötön ja ruiskutuspistoolin käyttöohjeen ohjeita. Älä käynnistä lämmitintä, ennen kuin nestereitit ovat tyhjentyneet liuottimesta. Esitäyttöjärjestelmä (Katso FIG. sivulla 6). Älä käynnistä lämmitintä vielä.. Jos käytät korkeapaineista ruiskutuspistoolia, älä asenna ruiskutussuutinta vielä.. Käynnistä pumppu sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 4. Käynnistä kierto kääntämällä järjestelmän ohjausventtiiliä (U) ja kierrätä nestettä useiden minuuttien ajan.. Esitäytä letku avaamalla viimeisen poistoliitännän ruiskutuspistooli (Q). Toista sama kaikilla pistooliasemilla. 6. Kytke pistoolin varmistussalpa päälle. 7. Katkaise pumpun ilmasyöttö. 8. Noudata Paineenpoistotoimet. 9. Asenna pistoolin ruiskutussuutin B F-versio

15 Käyttö Lämmittimen ohjauksen säätö (Katso FIG. ). Säädä lämmittimen ohjausnuppi () koeasetusarvoon 4 tai.. Käynnistä pumppu ja kierrätä nestettä järjestelmän läpi hyvin alhaisella paineella, noin 0,0 0, litraa minuutissa.. Lue lämpötila mittarista () 0 minuutin kuluttua. Jos se ei vastaa haluttua lämpötilaa, säädä asetusarvoa. Säätö ruiskutusta varten VAROITUS Jos lämmitintä käytetään sen suurimmalla asetuksella yli 8 C:ssa pitkiä aikoja, lämmittimen käyttöikä lyhenee ja neste saattaa kuivua. Tällöin lämmitin voi tukkeutua, mikä heikentää lopputulosta.. Säädä pumpun paine ja lämmittimen asetusarvo alhaisimpiin hyvän nesteenhajotuksen vaatimiin asetuksiin.. Säädä järjestelmän kaikki vastapaineventtiilit (S - FIG. ) ylläpitääksesi tasaisen nestepaineen kaikissa pistooliasemissa. FIG. : Lämmittimen ohjauksen säätö B F-versio

16 Kunnossapito Kunnossapito VAROITUS Lue varoitukset sivuilla 4 ja. Varmista ennen kunnossapitotoimia, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt. Huuhtelu Tukkeutuneet nestereitit on vaikea puhdistaa, ja ne heikentävät lämmitystehoa, virtaamaa ja painetta. Huuhtele säännöllisesti myös silloin, kun järjestelmää ei käytetä.. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Varmista ennen huuhtelemista, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt. Käytä sopivaa liuotinta ja noudata nestesyötön ja ruiskutuspistoolin käyttöohjeen huuhteluohjeita. Älä käynnistä lämmitintä, ennen kuin nestereitit ovat tyhjentyneet liuottimesta. Nestereittien tukkeutumien avaaminen (FIG. ). Tyhjennä lämmitin.. Irrota lämmitinlohko () lämmittimen kotelosta. Katso Lämmitinlohko sivulla 0.. Pehmennä tukkeutuma kaatamalla lämmittimen putkeen lujaa, sopivaa liuotinta. 4. Huuhtele tukkeutuma ulos.. Puhdista kaikki reitit huolellisesti ennen kokoamista. Kaada liuotinaine sisään Lämmittimen tyhjentäminen (FIG. ). Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota lämmittimen sisään- ja ulostuloliitännät. Pidä astia valmiina ulostulevaa nestettä varten. 0-4 FIG. : Nestereittien tukkeutumien avaaminen Ulostulo Sisääntuloaukko FIG. : Lämmittimen tyhjentäminen B F-versio

17 Vianetsintä Vianetsintä Ongelma Syy Ratkaisu Lämmitin ei lämmitä. Ei virtaa. Tarkista piiri ja sulakkeet. Tarkista ensiötermostaatin (4), varmistustermostaatin (0) ja lämpötila-anturin () jatkuvuus. Tarkista termostaatin (0) ja lämmitinlohkon () liitäntöjen jatkuvuus sivu 8. Palanut lämmitinlohko (). Vaihda lohko sivu 0. Vaurioitunut lämmittimen rajoitin (). Tarkista ensiötermostaatin (4) ja varmistustermostaatin (0) jatkuvuus. Vaihda termostaatit tarvittaessa lämpötila-anturin () vaihdon yhteydessä sivut 8 0. Liian alhainen lämpötila. Neste vaatii pidemmän lämmitysajan. Pidennä lämmitysaikaa. Väärä lämpötila-asetus. Säädä asetusta sivu. Virtausnopeus liian korkea Alenna virtausnopeutta tai käytä kahta lämmitintä. Tukkeutuneet nestereitit. Huuhtele säännöllisesti sivu 6. Liian korkea lämpötila. Väärä lämpötila-asetus. Säädä asetusta sivu. Viallinen ensiötermostaatti (4). Vaihda sivu 8. Vaihtelevat lämpötilat, noin 04 0 C, nopeudella 0, gpm. Liian suuri paineen lasku tai neste ei virtaa. Ensiötermostaatin (4) liittimet jumiutuvat. Vaihda termostaatit (4, 0) sivu 8. Huomaa, että varmistustermostaatti (0) pitää lämmittimen käynnissä vain lyhyen aikaa. Virtausnopeus liian korkea Alenna virtausnopeutta tai käytä kahta lämmitintä. Tukkeutuneet nestereitit. Huuhtele säännöllisesti sivu 6. Lämmittimen liitännät vuotavat. Irronneet tai vaurioituneet liitännät. Kiristä liitännät tai vaihda lämmitinlohko sivu 0. R Mp SL POIS 0 C e 4 C F e 49 C a R 6 ohmia FIG. 4: Sähkökaavio B F-versio 7

18 Korjaus Korjaus VAROITUS Lue varoitukset sivuilla 4. Varmista ennen laitteen korjaamista, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt. Vaarallisten tilojen lämmittimet: katso FIG. ja 7 Vaarattomien tilojen lämmittimet: katso FIG. 6 ja 8 Ensiötermostaatti ja anturi. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: löysää mutteria (7). Vain vaarattomien tilojen lämmitin: löysää ruuveja (). 4. Löysää kytkimen varressa (8) olevaa asetusruuvia (6).. Irrota anturia (EE) kiinni pitävä ruuvi (6) ja kannatin (9). 6. Irrota johdot ensiötermostaatin liitännöistä (FF). 7. Työnnä termostaatin anturi (EE) ulos lämmitinlohkosta (). Irrota termostaatti (4) kotelosta (). 8. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: irrota ruuvit (). Vain vaarattomien tilojen lämmitin: irrota ruuvin välikappale () ja aluslaatta (7). 9. Irrota kannatin termostaatista (4) ja kiinnitä uuteen termostaattiin. VAROITUS Älä taivuta tai lovea hiusputkea (GG), koska putken vaurioituminen voi aiheuttaa lämmittimen toimintahäiriön. Älä anna hiusputken koskettaa lohkon liitäntää (A), jotta ei tapahdu oikosulkua. Noudata vaiheen 0 ohjeita jäljempänä. 0. Levitä uuden termostaatin (4) anturiin (EE) runsaasti voiteluainetta (osanro 0009). Kierrä hiusputki (GG) useita kertoja ympäri ja kiinnitä kierteet nauhalla (4, ei näy kuvassa). Kiinnitä anturi lämmitinlohkoon ().. Jatka kokoamista toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Katso Kokoamishuomautukset jäljempänä. Varmistustermostaatti. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Irrota varmistustermostaatin (0) kielekkeiden ruuvit (HH) ja irrota johdot, yksi lämmitinlohkosta (A) ja yksi kohdan (9B) johdosta. 4. Irrota kaksi ruuvia (6) ja irrota sen jälkeen termostaatti (0).. Levitä runsaasti voiteluainetta (osanro 0009) termostaatin (0) pohjaan ja asenna toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Kokoamishuomautukset Johdotuksen liitännät, katso FIG. tai 6. Vain vaarattomien tilojen lämmitin: Varmista, että tiiviste (47) asennettu ja kohdistettu sähkökotelon ruuvinreikien kanssa. Kiinnitä kansi (8) varmistuslaatoilla () ja ruuveilla (6 tai ); kiristä ruuvit 0 Nm:iin B F-versio

19 Korjaus VIITE 0 HH B L VIITE 9 9A 6 GND L 9B Kytkentäkaavio A TI9 HH 6 9 FF GG Lisää voiteluainetta Kiristä 0 Nm:iin 6 EE A FIG. : Termostaatin korjaus vaarallisten tilojen lämmittimet TI L B HH VIITE 0 GND A VIITE FF GG B 9A L Kytkentäkaavio 8 7 Lisää voiteluainetta Kiristä 0 Nm:iin HH 0 6 EE A FIG. 6: Termostaatin korjaus vaarattomien tilojen lämmittimet TI7A 094B F-versio 9

20 Korjaus Lämpötila-anturi VAROITUS Älä taivuta tai lovea hiusputkea (GG), koska putken vaurioituminen voi aiheuttaa lämmittimen toimintahäiriön. Älä anna hiusputken koskettaa lohkon liitäntää (A), jotta ei tapahdu oikosulkua.. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Irrota lämpötila-anturin () johtoja kiinni pitävä mutteri (FF) ja mutteri (B) ja irrota anturi. Katso FIG. tai 6 sivulla Levitä lämpötila-anturin () päähän ohut kerros voiteluainetta (osanro 0009) ja asenna uusi anturi toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Katso Kokoamishuomautukset jäljempänä. Ohjausnuppi. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Käännä nuppi () asetusarvoon.. Avaa ohjausnupin () asetusruuvia (0). 4. Irrota ohjausnuppi ().. Irrota säätönuppi () ohjausnupista () ja paina se kiinni uuteen ohjausnuppiin. Tarkista holkki (9) ja vaihda, jos se on kulunut. Lämmitinlohko. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: irrota sähköliitäntärasian kansi (4). 4. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: irrota (B) päävirtakytkin takaholkin (9A) liitännästä. Vain vaarattoman tilan lämmitin: irrota päävirtajohto ensiötermostaatista (4).. Vain vaarallisen tilan lämmitin: irrota takaholkki (9A) sähkökotelosta (A) laittamalla avain tasaisiin kohtiin. 6. Irrota ensiötermostaatti ja anturi (4), varmistustermostaatti (0), lämpötila-anturi () ja ohjausnuppi () sivuilla 8 0 olevien ohjeiden mukaan. 7. Irrota kuusi ruuvia (6) ja varmistuslaatat (), jotka pitävät koteloa kiinni lämmittimen lohkossa (). 8. Kokoa lämmitin ja uusi lohko () toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Kokoamishuomautukset Johdotuksen liitännät, katso FIG. tai 6. Vain vaarattomien tilojen lämmitin: Varmista, että tiiviste (47) asennettu ja kohdistettu sähkökotelon ruuvinreikien kanssa. Kiinnitä kansi (8) varmistuslaatoilla () ja ruuveilla (6 tai ); kiristä ruuvit 0 Nm:iin. 6. Kohdista uusi nuppi () siten, että asetusarvo on kotelon merkinnän (JJ) kanssa kohdakkain (klo :n asento) ja että nuppi on noin mm:n etäisyydellä kotelosta. Kiristä asetusruuvi (0) B F-versio

21 Korjaus Kiristä 0 Nm:iin Sähkökotelo Liitäntärasia Levitä tiivisteainetta 4 0 JJ 9 0 VIITE A VIITE A B 6 9A A B 4 TI4A FIG. 7: Ohjauksen korjaus vaarallisten tilojen lämmittimet Kiristä 0 Nm:iin Sähkökotelo Levitä tiivisteainetta JJ 0 VIITE A VIITE FIG. 8: Ohjauksen korjaus vaarattomien tilojen lämmittimet B A TI6A 094B F-versio

22 Osat Osat Vaarallisten tilojen lämmittimet 6 4, VIITE , Kiristä 0 Nm:iin Levitä tiivisteainetta Lisää voiteluainetta ti4a 094B F-versio

23 Osat Vaarallisten tilojen lämmittimet Osanro Sarja Viitenro lämmittimen lohko Osanro Volttia/wattia 4848 A / A / A / A / A / 4000 Viitenro Osanro Kuvaus Lkm OHJAIMEN KOTELO 04 LÄMPÖMITTARIN ASTEIKKO LÄMMITINLOHKO, katso taulukko; viitenrot,, KANSI 074 VARMISTUSLAATTA RUUVI; M8 x, mm ALUSLAATTA MAADOITUSLIITIN HOLKKI; enint. 000 V.; enint. 0 A VARMISTUSTERMOSTAATTI 4 JOHTOSARJA NUPPI 779 VAROITUSTARRA RUUVI; 6 tyyppi U 0 6 LÄMPÖTILA-ANTURI, RUUVI; M4 x 0,7 x mm KANSI KANNATIN 0 B88 VALOKOTELO KUUSIOKOLOAVAIN; 6 mm Viitenro Osanro Kuvaus Lkm KUUSIOKOLOAVAIN; mm 069 KUUSIOKOLOAVAIN;, mm ENSIÖTERMOSTAATTI 000 RUUVI; 6 UNC-A ASETUSRUUVI M4 x 0,7 x 6 mm MUTTERI; M x, KYTKIMEN VARSI HOLKKI; M x, ASETUSRUUVI; 0 4 x 7,9 mm 744 KIINNIKE;,8 mm OD-putki x /-4 npt(m) A808 T-KIINNIKE NUPPI 8067 KANNATIN 6 B6 VAROITUSKILPI, englanninkielinen B777 VAROITUSKILVET, monikieliset 7 JOHTOSARJA HIHNA 4 B6 VAROITUSKILPI, englanninkielinen B89 VAROITUSKILPI, monikielinen ADAPTERI; /4 npt 48 B87 LAMPUN LASI O-RENGAS; Viton 748 PIDIKKEEN RUUVI; /8-8 x /6 74 VÄLIRENGAS 4604 VALOPIIRILEVY RUUVI; M x 0 mm B4 KANNATIN Replacement Danger and Warning labels, tags and cards are available at no cost. 094B F-versio

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite

LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite Korjaus LineLazer IV 250SPS Itsekulkeva viivan merkintälaite 3A2672C FI Viivan merkintämateriaalien käyttöön. Vain ammattikäyttöön. Vain ulkokäyttöön. Ei käytettäväksi vaarallisissa tai räjähdysalttiissa

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Blue Series pneumaattiset pistoolit

Blue Series pneumaattiset pistoolit Blue Series pneumaattiset pistoolit Käsikirja -- Finnish -- Painos 12/04 NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA www.nordson.com CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy sulattajan käsikirjasta. Nordson

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Malli 3700, API 610 10. versio/iso 13709 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Turvallisuus...3 Ympäristön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot