VISCON HP. Käyttöohjeet B F-versio. Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 50 MPa (500 bar) Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VISCON HP. Käyttöohjeet. 309524B F-versio. Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 50 MPa (500 bar) Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet VISCON HP 094B F-versio Korkeapaineinen nestelämmitin Suurin käyttöpaine 0 MPa (00 bar) Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Katso mallinumerot, kuvaukset ja hyväksynnät sivulta. Katso sisällysluettelo sivulla sivu. TI8A Kuvassa näkyy vaarallisen tilan lämmitin GRACO N.V.; Industrieterrein - Oude Bunders; Slakweidestraat, 60 Maasmechelen, Belgium COPYRIGHT 00, Graco Inc. TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA TEKNOLOGIAA.

2 Mallit Mallit Vaarallisten tilojen lämmittimet Osanro Sarja VAC (0/60 Hz yksivaiheinen) / wattia / ampeeria Hyväksynnät 4848 A 0 / 00 / 9, 486 A 00 / 4000 / 0,0 486 A 40 / 4000 / 6, A 480 / 4000 / 8,0 464 A 80 / 4000 / 0, II G Hyväksytty EEx d II B T 0 C Sertifikaatti nro ISSeP0ATEX0 Hyväksytty standardien EN004 ja EN008 mukaan käytettäväksi vaarallisissa tiloissa, lämpötilakoodi T 0 C. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot sivulla 8. CSA-sertifioitu ja FM-hyväksytty liekinkestävä laite, luokka, osasto, ryhmä D, vaaralliset tilat, lämpötilakoodi T 0 C. Suurin sallittu käyttölämpötila = 7 C. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot sivulla 8. Vaarattomien tilojen lämmittimet Mallinro Sarja VAC (0/60 Hz yksivaiheinen) / wattia / ampeeria Hyväksynnät 4867 A 0 / 00 / 9, 4868 A 00 / 4000 / 0, A 40 / 4000 / 6, A 480 / 4000 / 8,0 Vastaa standardejaa UL Std CSA Std.. No A 80 / 4000 / 0, Suurin sallittu lämpötilan nousu suhteessa virtaamaan 4000 watin VISCON HP -lämmitin, testineste: 0 w:n hydrauliöljy 00 watin VISCON HP -lämmitin, testineste: 0 w:n hydrauliöljy HUOMAUTUS: Viiva kertoo yhden lämmittimen jatkuvan käytön. Käytä lisälämmittimiä tarvittaessa. Suurin lämpötilan nousu Virtaama 094B F-versio

3 Sisältö Sisältö Mallit Käyttöoppaan merkinnät Vaara Asennus Letkun valinta Lämmittimen asennus Nesteliitännät ja lisävarusteet Sähköliitännät Nesteen oikean lämpötilan määrittäminen.... Käyttö Paineenpoistotoimet Alkuhuuhtelu Esitäyttöjärjestelmä Lämmittimen ohjauksen säätö Säätö ruiskutusta varten Kunnossapito Huuhtelu Lämmittimen tyhjentäminen Nestereittien tukkeutumien avaaminen Vianmääritys Korjaus Ensiötermostaatti ja anturi Varmistustermostaatti Lämpötila-anturi Ohjausnuppi Lämmitinlohko Osat Vaarallisten tilojen lämmittimet Vaarattomien tilojen lämmittimet Lisävarusteet Tekniset tiedot Mitat Käännökset Gracon normaali takuu Käyttöoppaan merkinnät Varoitus VAARA Varoitus merkitsee vakavan tapaturman vaaraa tai hengenvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta. Symbolit, kuten tuli ja räjähdys (näkyvät kuvassa) kiinnittävät huomiosi tiettyyn vaaraan ja ohjaavat sinut lukemaan turvavaroitukset, joihin on viitattu (sivut 4-). Varoitus VAROITUS Varoitus varoittaa sinua mahdollisista laitevaurioista tai laitteiden tuhoutumisesta, jotka saattavat aiheutua, jos et noudata ohjeita. Huom. Huomautus merkitsee lisätietoa, josta saattaa olla apua. Tärkeää Nuoli merkitsee tärkeää tietoa. 094B F-versio

4 Vaara VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineinen neste pistoolista, vuotavasta letkusta tai murtuneesta osasta voi puhkaista ihon. Vamma saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava vamma, joka saattaa johtaa amputointiin. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä osoita pistoolilla ketään tai mitään vartalon osaa kohti. Älä laita kättä tai sormia pistoolin suuttimen eteen. Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä. Älä puhalla nestettä takaisin ; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita sivulla 4 lopettaessasi ruiskutuksen sekä ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Käytä mahdollisimman alhaista painetta huuhdellessasi tai esitäyttäessäsi laitetta tai etsiessäsi siitä vikoja. Älä käytä ruiskua, jos suuttimen ja liipaisimen suojia ei ole asennettu. Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Kiristä kaikki nesteliitokset ennen laitteen käyttöä. Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Korkeapaineletkuun ei voi asentaa uutta liitintä, joten sinun täytyy vaihtaa koko letku. TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Työalueella esiintyvät liuotin- ja maalihöyryt voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Käytä laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Poista kaikki sytytyslähteet, kuten sytytysliekit, savukkeet ja muoviset suojaverhot (staattisen sähkön vaara). Älä liitä tai irrota virtajohtoja äläkä sytytä tai sammuta valoja, kun tiloissa on helposti syttyviä höyryjä. Pidä roskat, liuottimet, rätit ja bensiini poissa ruiskutusalueelta. Maadoita laitteet ja sähköä johtavat kohteet. Katso Maadoitus sivulla. Pidä pistoolia tukevasti maadoitettua astiaa vasten, kun vedät liipaisimesta. Varmista, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt ennen lämmittimen huuhtelemista tai huoltamista. Älä kytke lämmittimeen virtaa, ennen kuin kaikki nestereitit ovat tyhjentyneet liuottimesta. Käytä ainoastaan maadoitettuja johtoja. Jos laitetta käytettäessä syntyy kipinöitä tai tuntuu sähköisku, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Älä käytä laitetta ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu. SÄHKÖISKUN VAARA Väärin tehty maadoitus, johdotus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Vain valtuutettu sähkömies saa asentaa laitteen johdot. Asennettaessa on noudatettava paikallisia määräyksiä. Liitä laite ainoastaan maadoitettuun virtalähteeseen. Sammuta virta pääkytkimestä, ennen kuin irrotat johtoja tai huollat laitetta B F-versio

5 Vaara VAARA LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA VAARA Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Vain ammattimaiseen käyttöön. Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys Gracon jälleenmyyjään. Lue käyttöohjeet, varoitukset, kyltit ja tarrat, ennen kuin käytät laitetta. Noudata niissä annettuja ohjeita. Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä muuta tätä laitetta millään tavoin. Käytä vain Gracon osia ja lisävarusteita. Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta tai huonoiten kuumuutta sietävän osan lämpötilaluokitusta. Katso lisätietoja kaikkien laitteiden käyttöoppaiden kohdasta Tekniset tiedot. Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita kaikkien laitekäsikirjojen Teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajien varoitukset. Pidä letkut ja kaapelit poissa kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien tai kuumien pintojen läheisyydestä. Älä vedä laitteita letkuista. Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä. PALOVAMMOJEN VAARA Tässä laitteessa käytetään lämmitettyä nestettä, joka voi kuumentaa laitteen pinnat erittäin kuumiksi. Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältyt palovammoilta: Älä kosketa kuumaa nestettä tai laitetta. Anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin kosketat sitä. Käytä kuumuudelta suojaavia käsineitä ja ole erityisen varovainen, jos nesteen lämpötila kohoaa yli 4 C:n. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle. Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat. Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen vaarallisille nesteille annettuja ohjeita. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet suojelevat sinua vakavilta vammoilta kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämisestä johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Näihin varusteisiin kuuluvat, mutta ne eivät rajoitu seuraaviin varusteisiin: Suojalasit Nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatetus Kuulosuojaimet 094B F-versio

6 Asennus Asennus Tyypillisen asennuksen piirustus Tyypillisen asennuksen piirustus on vain ohjeellinen. Saat apua järjestelmän suunnitteluun ottamalla yhteyttä Gracon jälleenmyyjään. Z F G H J Q A B C D E Y K X P V N R L T M U W S Selitys: A Tyhjentävä pääilmaventtiili B Ilmasuodatin C Ilmansäädin ja mittari D Ilmajohdon voitelulaite E Pumpun varoventtiili F Maadoitusjohto G Pumppu H Räjähdyksen kestävä virtakytkin J K L M N P Q R Virtajohto Lämmitin Nestesuodatin Tyhjennysventtiili Nestepaineen säädin Nestesyöttöletku Ruiskutuspistooli Nesteen paluuletku S T U V W X Y Z Vastapaineventtiili Nesteen sulkuventtiili Suuntaventtiili Tyhjennysputki Imuputki Paineenalennusventtiili Piiskapääletku Ilmansyöttöjohto FIG. : Tyypillinen asennus lämmitetty kiertojärjestelmä 6 094B F-versio

7 Asennus I VAROITUS Lue varoitukset sivuilta 4. Valitse järjestelmän osat, jotka vastaavat kohdassa Tekniset tiedot sivulla 8 annettuja lämpötila- ja painearvoja. Lämmittimen normaali teho on säädettävissä 9:stä 04: C ään asteeseen. Sijoita lämmitin etäälle kaikista syttyvistä aineista paikkaan, jossa käyttäjät eivät joudu kosketuksiin kuumien metallipintojen kanssa. Eristä ja/tai merkitse lämmittimestä ulos tulevat letkut ja osat, jotka voivat kuumeta voimakkaasti. Letkun valinta Neste menettää hieman lämpöä lämmittimen ja ruiskutuspistoolin välisen letkun tai johdon kautta. Sijoita lämmitin lähelle ruiskutusaluetta lämpöhukan välttämiseksi. Kaaviossa FIG. näkyy kolmen yleisesti käytetyn letkun lämpöhukkakäyrä. Huomautus kaavioon: Mitä suurempi virtausnopeus, sitä pienempi lämpöhukka. Massalla eristetyt teräsletkut ja korkeapaineiset ilmattomat maalijohdot kestävät kuumuutta parhaiten. Eristetyt letkut ja johdot ovat kalliita, mutta alhaisemmat käyttökustannukset tasaavat kuluja. Sijoita lämmitin lähelle ruiskutusaluetta lämpöhukan välttämiseksi. Lämpötilan laskukäyrä ympäristön lämpötila C Tyypillinen nesteen lämpötilan lasku ( o F) o C 6 (9) (8) 4 (7) (6) () (4) () () () 6, m:n teräsputki Neste: 4 C 6, m:n teräsputki 9 mm:n massaeristys Neste: 4 C 6, m:n korkeapaineinen maaliletku Neste: 4 C LPM (0.) (0.) (0.) (0.4) (0.) (0.6) (0.7) (0.8) (GPM ) Virtaama FIG. : Tyypillinen lämpötilan lasku 094B F-versio 7

8 Asennus Lämmittimen asentaminen Lämmittimen pintalämpötila on Euroopassa T (0 C) ja Pohjois-Amerikassa T (00 C). Noudata lämmitintä sijoittaessasi lämpötilakoodia. Katso lisätietoja lämpötilakoodista kohdasta Tekniset tiedot sivulla 8. Lämmittimen säätimien on oltava helposti käytettävissä.. Kiinnitä kannatin seinään käyttämällä sopivan pituisia M8-pultteja ja varmistuslaattaa (NN) (eivät sisälly toimitukseen). 7 mm,4 mm Asennuspinnan on kestettävä lämmittimen ja nesteen paino sekä käytön aiheuttama rasitus. Seinäasennus Tarvitaan seinäkannatin 98 tai 898. Katso Lisävarusteet sivulla 6. 6 YY CC BB Merkitse pulttien reiät käyttämällä seinäkannatinta apuna. Kannatin 98 (FIG. ). Kiinnitä kannatin käyttämällä sopivan pituisia M8-pultteja ja varmistuslaattaa (CC) (eivät sisälly toimitukseen).. Kiinnitä kaksi ruuvia (6) ja aluslaattaa () lämmittimen yläosassa olevaan kahteen asennusreikään (BB) niin, että ne ovat noin mm täydestä kiinnityksestä.. Nosta lämmitin ja liu uta kahden ruuvin pää kannattimen uriin. Kiinnitä kaksi jäljellä olevaa ruuvia ja kiristä kaikki neljä ruuvia. Kannatin 898 (FIG. 4). Asenna kannatin (MM) lämmittimeen mukana toimitetuilla ruuveilla (6) ja varmistuslaatoilla (). FIG. : Kannatin 98,4 mm 7 mm 6 MM NN PP FIG. 4: Kannatin A 8 094B F-versio

9 Asennus Kärryasennus (FIG. ) VAROITUS Tarvitset kaksi kärryasennuspalkkia 848 ja pidikettä Katso tilausohjeet kohdasta Lisävarusteet sivulla 6.. Aseta pidikkeet (AA) kärryn pystysuoran pylvään (DD) ympärille ja kiinnitä lämmittimen asennuspalkkeihin (ZZ) M8 x, x 0 mm:n pulteilla (6) ja varmistuslaatalla ().. Tarkkaile virtajohdon lämpötilaa liittimen liitäntään. Johto H07RN ei täytä vaadittua 0 C:n lämpötilaa. Tyypin e väliliitäntä saatetaan tarvita. Katso myös FIG. 7. DD 6 AA ZZ Välttääksesi osien rikkoutumisen ja siitä mahdollisesti aiheutuvan vamman lue varoitukset sivulla 4 ja noudata alla olevia ohjeita.. Varaudu lämmöstä johtuvaan nesteen laajentumiseen. Eri tapoja ovat: Käytä lämmittimen ja pistoolin välillä joustavia letkuja. Asenna oikean kokoinen akku lämmittimestä jakelusuuntaan. Asenna paineenalennusventtiili (X), joka on säädetty alentamaan painetta, kun se ylittää järjestelmän suurimman sallitun työpaineen. Älä koskaan asenna sammutuslaitetta lämmittimen ja pistoolin väliin, sillä lämmitetyn nesteen kulku estyy eikä se pysty laajenemaan. Jos lämmittimen ja pistoolin väliin on asennettu nesteen säädin, älä käytä sitä sammutuslaitteena.. Asenna nestesuodatin (L), tyhjennysventtiili (M) ja nestepaineen säädin (N) lähelle lämmittimen /-4 npt(f):n nestelähtöä. Liitä tämän jälkeen nesteletku. X FIG. : Kärryasennus 04-4 N Nesteliitännät ja lisävarusteet (FIG. 6) T L M. Asenna nesteen sulkuventtiili (T) lämmittimen / 4 npt(m):n nestetuloon; älä kiristä liikaa. Liitä nesteletku venttiiliin FIG. 6: Nesteliitännät ja lisävarusteet 094B F-versio 9

10 Asennus Sähköliitännät VAROITUS Lue varoitukset sivulla 4. Asenna lämmitin kaikkien sovellettavissa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. VAROITUS Vältä nesteiden läikyttämistä sähkökomponentteihin vaurioiden välttämiseksi. Kaikkia asennuksia koskevat vaatimukset. Jännitteen syötön on vastattava lämmittimen suurinta sallittua jännitettä ja ampeerilukua. Katso Mallit sivulla.. Käytettyjen johtimien on kestettävä vähintään 0 C:n lämpötila. Vaaralliseen tilaan asennusta koskevat vaatimukset. Lämmittimen liitäntä on tehtävä käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista: a. Sertifioidun liekinkestävän mallin kaapeliaukot. b. Kierteitetyt metallijohtimet. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, lämmittimen sisääntuloon on asetettava sertifioitu liekinkestävä pysäytysrasia, joka sisältää täytemassaa.. Käyttämättömät kierteitetyt aukot on suojattava sertifioiduilla liekinkestävillä tulpilla, jotka on kierrettävä sisään vähintään täydellä kierteellä ja 8 mm:n pituisella kierteellä. Graco ei toimita edellä mainittuja lisävarusteita. Varmista, että lisävarusteet vastaavat käyttöoloja B F-versio

11 Asennus Seinään asennettu johdotus Asenna lämmittimen lähelle kaksinapainen räjähdyksenkestävä sähkökytkin (H). Katso FIG. 7. Kytkimen on vastattava paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Käytä oikeanlaista kaapelia ja tulppaa. Kärryyn asennettu johdotus Liitä tulppa, joka vastaa paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Katso FIG. 8. H Virtaliitäntä Neutraali liitäntä tai toinen virtaliitäntä FIG. 7: Seinään asennettu johdotus Maadoitusliitäntä Kiristä kaikki liitäntämutterit,4 Nm:iin Virtaliitäntä FIG. 8: Kärryyn asennettu johdotus Maadoitus Neutraali liitäntä tai toinen virtaliitäntä Maadoitusliitäntä Kiristä kaikki liitäntämutterit,4 Nm:iin Yhdistä lämmitin asianmukaisesti maadoitettuun virtalähteeseen sähköliitäntöjä ja ulkoista maadoituskorvaketta (8) käyttämällä. Liikkuvassa asennuksessa myös rekka tai perävaunu on maadoitettava B F-versio

12 Asennus Nesteen oikean lämpötilan määrittäminen VAROITUS Jos lämmitintä käytetään sen suurimmalla asetuksella yli 8 C:ssa pitkiä aikoja, lämmittimen käyttöikä lyhenee ja neste saattaa kuivua. Tällöin lämmitin voi tukkeutua, mikä heikentää lopputulosta. Käytä mahdollisimman alhaista lämpötila-asetusta lämmittimen käyttöiän pidentämiseksi. Määritä Under-Boil -lämpötila käyttämällä apuna kohdassa FIG. 9 olevaa kaaviota. FIG. 9 kertoo myös lämpötilan vaikututuksen viskositeetin vähentämisessä. Huomaa, että viskositeetti vähenee yleensä C:een saavuttaessa. Under-Boil on Gracon kuuma korkeapaineinen ruiskutusmenetelmä, jossa neste kuumennetaan juuri alle sen haihtuvimman liuottimen kiehumapisteen. Määritä nesteen Under-Boil-lämpötila toimimalla seuraavasti:. Kaada pieni määrä nestettä kuumankestävään astiaan.. Mittaa ja merkitse ylös nesteen lämpötila ja viskositeetti käyttämällä nron Zahn-kuppia.. Kuumenna vesi suuressa astiassa 9 C:n lämpötilaan. Aseta nestenäyte veteen. 4. Mittaa ja merkitse ylös viskositeetti ja lämpötila aina 0 :n lämpötilannousun jälkeen. Tee näin, kunnes liuottimet alkavat kiehua pois ja viskositeetti alkaa tasaantua, normaalisti 7 77 C:ssa.. Määritä Under-Boil-järjestelmässä käytettävä lämpötila toimimalla seuraavasti: a. Vähennä pienin viskositeettilukema suurimmasta. b. Kerro tulos 0,90:llä. c. Vähennä tulos suurimmasta viskositeettilukemasta. Etsi tämä lukema lämpötila- ja viskositeettimerkinnöistäsi Viskositeetti: sekuntia nron Zahn-kupilla Paksu lakka Keskipaksu lakka Emalilakka (70) (80) (90) (00) (0) (0) (0) (40) (0) (60) (70) (80) ( o F) o C Lämpötila FIG. 9: Viskositeetin vähentäminen: Under-Boil-menetelmä 094B F-versio

13 Asennus 60 Ilmeinen viskositeetti: nron Zahn-kupilla nu nu Tyypillinen kiinteä maali Tyypillinen emalimaali Tyypilliset ruiskutusviskositeetit o C (60) (80) (00) (0) (40) ( o F) Lämpötila FIG. 0: Lämpötilan vaikutus viskositeettiin Kaavio kohdassa FIG. 0 osoittaa, kuinka lämpötila vaikuttaa kahteen nesteeseen muutettaessa niitä ruiskutettavaan muotoon 0 4 sekunnissa käyttämällä nron Zahn-kuppia. Kun neste on vähennetty noin 4:ään kaaviossa, viskositeetin väheneminen alkaa tasaantua eikä lämpötila enää paranna ruiskutettavuutta merkittävästi (mutta energiaa kuluu enemmän). Huomaa, että lämpötila vaikuttaa enemmän hyvin kiinteisiin nesteisiin kuin ohuisiin emalilakkoihin. Sama 0 :n lämpötilan nousu vähentää hyvin kiinteän nesteen viskositeettia enemmän kuin emalilakan viskositeettia. Näin ollen kiinteä neste on lämpöherkkää, mikä on huomioitava järjestelmää suunniteltaessa. 094B F-versio

14 Käyttö Käyttö Paineenpoistotoimet Alkuhuuhtelu VAROITUS VAROITUS Lue varoitukset sivulla 4. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita ruiskutuksen jälkeen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkistusta, huoltoa ja kuljetusta.. Lukitse pistoolin varmistin.. Katkaise virransyöttö lämmittimeen.. Jäähdytä lämmitetty neste ja lämmitin kierrättämällä nestettä vähintään 0 minuuttia. 4. Katkaise kaikki ilma- ja nestesyötöt.. Vapauta varmistin. 6. Pidä ruiskun metalliosaa tukevasti maadoitetun metalliastian laitaa vasten ja paina liipaisinta paineen poistamiseksi. 7. Lukitse varmistin. 8. Pidä astia valmiina ulostulevaa nestettä varten ja avaa nesteen tyhjennysventtiili. Lue varoitukset sivulla 4. Lämmitin on testattu kevyellä öljyllä, joka on huuhdeltava pois ennen laitteen käyttöä. Varmista ennen huuhtelua, että laite on irrotettu verkkovirrasta ja että laite on jäähtynyt. Käytä sopivaa liuotinta ja noudata nestesyötön ja ruiskutuspistoolin käyttöohjeen ohjeita. Älä käynnistä lämmitintä, ennen kuin nestereitit ovat tyhjentyneet liuottimesta. Esitäyttöjärjestelmä (Katso FIG. sivulla 6). Älä käynnistä lämmitintä vielä.. Jos käytät korkeapaineista ruiskutuspistoolia, älä asenna ruiskutussuutinta vielä.. Käynnistä pumppu sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. 4. Käynnistä kierto kääntämällä järjestelmän ohjausventtiiliä (U) ja kierrätä nestettä useiden minuuttien ajan.. Esitäytä letku avaamalla viimeisen poistoliitännän ruiskutuspistooli (Q). Toista sama kaikilla pistooliasemilla. 6. Kytke pistoolin varmistussalpa päälle. 7. Katkaise pumpun ilmasyöttö. 8. Noudata Paineenpoistotoimet. 9. Asenna pistoolin ruiskutussuutin B F-versio

15 Käyttö Lämmittimen ohjauksen säätö (Katso FIG. ). Säädä lämmittimen ohjausnuppi () koeasetusarvoon 4 tai.. Käynnistä pumppu ja kierrätä nestettä järjestelmän läpi hyvin alhaisella paineella, noin 0,0 0, litraa minuutissa.. Lue lämpötila mittarista () 0 minuutin kuluttua. Jos se ei vastaa haluttua lämpötilaa, säädä asetusarvoa. Säätö ruiskutusta varten VAROITUS Jos lämmitintä käytetään sen suurimmalla asetuksella yli 8 C:ssa pitkiä aikoja, lämmittimen käyttöikä lyhenee ja neste saattaa kuivua. Tällöin lämmitin voi tukkeutua, mikä heikentää lopputulosta.. Säädä pumpun paine ja lämmittimen asetusarvo alhaisimpiin hyvän nesteenhajotuksen vaatimiin asetuksiin.. Säädä järjestelmän kaikki vastapaineventtiilit (S - FIG. ) ylläpitääksesi tasaisen nestepaineen kaikissa pistooliasemissa. FIG. : Lämmittimen ohjauksen säätö B F-versio

16 Kunnossapito Kunnossapito VAROITUS Lue varoitukset sivuilla 4 ja. Varmista ennen kunnossapitotoimia, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt. Huuhtelu Tukkeutuneet nestereitit on vaikea puhdistaa, ja ne heikentävät lämmitystehoa, virtaamaa ja painetta. Huuhtele säännöllisesti myös silloin, kun järjestelmää ei käytetä.. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Varmista ennen huuhtelemista, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt. Käytä sopivaa liuotinta ja noudata nestesyötön ja ruiskutuspistoolin käyttöohjeen huuhteluohjeita. Älä käynnistä lämmitintä, ennen kuin nestereitit ovat tyhjentyneet liuottimesta. Nestereittien tukkeutumien avaaminen (FIG. ). Tyhjennä lämmitin.. Irrota lämmitinlohko () lämmittimen kotelosta. Katso Lämmitinlohko sivulla 0.. Pehmennä tukkeutuma kaatamalla lämmittimen putkeen lujaa, sopivaa liuotinta. 4. Huuhtele tukkeutuma ulos.. Puhdista kaikki reitit huolellisesti ennen kokoamista. Kaada liuotinaine sisään Lämmittimen tyhjentäminen (FIG. ). Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota lämmittimen sisään- ja ulostuloliitännät. Pidä astia valmiina ulostulevaa nestettä varten. 0-4 FIG. : Nestereittien tukkeutumien avaaminen Ulostulo Sisääntuloaukko FIG. : Lämmittimen tyhjentäminen B F-versio

17 Vianetsintä Vianetsintä Ongelma Syy Ratkaisu Lämmitin ei lämmitä. Ei virtaa. Tarkista piiri ja sulakkeet. Tarkista ensiötermostaatin (4), varmistustermostaatin (0) ja lämpötila-anturin () jatkuvuus. Tarkista termostaatin (0) ja lämmitinlohkon () liitäntöjen jatkuvuus sivu 8. Palanut lämmitinlohko (). Vaihda lohko sivu 0. Vaurioitunut lämmittimen rajoitin (). Tarkista ensiötermostaatin (4) ja varmistustermostaatin (0) jatkuvuus. Vaihda termostaatit tarvittaessa lämpötila-anturin () vaihdon yhteydessä sivut 8 0. Liian alhainen lämpötila. Neste vaatii pidemmän lämmitysajan. Pidennä lämmitysaikaa. Väärä lämpötila-asetus. Säädä asetusta sivu. Virtausnopeus liian korkea Alenna virtausnopeutta tai käytä kahta lämmitintä. Tukkeutuneet nestereitit. Huuhtele säännöllisesti sivu 6. Liian korkea lämpötila. Väärä lämpötila-asetus. Säädä asetusta sivu. Viallinen ensiötermostaatti (4). Vaihda sivu 8. Vaihtelevat lämpötilat, noin 04 0 C, nopeudella 0, gpm. Liian suuri paineen lasku tai neste ei virtaa. Ensiötermostaatin (4) liittimet jumiutuvat. Vaihda termostaatit (4, 0) sivu 8. Huomaa, että varmistustermostaatti (0) pitää lämmittimen käynnissä vain lyhyen aikaa. Virtausnopeus liian korkea Alenna virtausnopeutta tai käytä kahta lämmitintä. Tukkeutuneet nestereitit. Huuhtele säännöllisesti sivu 6. Lämmittimen liitännät vuotavat. Irronneet tai vaurioituneet liitännät. Kiristä liitännät tai vaihda lämmitinlohko sivu 0. R Mp SL POIS 0 C e 4 C F e 49 C a R 6 ohmia FIG. 4: Sähkökaavio B F-versio 7

18 Korjaus Korjaus VAROITUS Lue varoitukset sivuilla 4. Varmista ennen laitteen korjaamista, että verkkovirta on katkaistu ja lämmitin jäähtynyt. Vaarallisten tilojen lämmittimet: katso FIG. ja 7 Vaarattomien tilojen lämmittimet: katso FIG. 6 ja 8 Ensiötermostaatti ja anturi. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: löysää mutteria (7). Vain vaarattomien tilojen lämmitin: löysää ruuveja (). 4. Löysää kytkimen varressa (8) olevaa asetusruuvia (6).. Irrota anturia (EE) kiinni pitävä ruuvi (6) ja kannatin (9). 6. Irrota johdot ensiötermostaatin liitännöistä (FF). 7. Työnnä termostaatin anturi (EE) ulos lämmitinlohkosta (). Irrota termostaatti (4) kotelosta (). 8. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: irrota ruuvit (). Vain vaarattomien tilojen lämmitin: irrota ruuvin välikappale () ja aluslaatta (7). 9. Irrota kannatin termostaatista (4) ja kiinnitä uuteen termostaattiin. VAROITUS Älä taivuta tai lovea hiusputkea (GG), koska putken vaurioituminen voi aiheuttaa lämmittimen toimintahäiriön. Älä anna hiusputken koskettaa lohkon liitäntää (A), jotta ei tapahdu oikosulkua. Noudata vaiheen 0 ohjeita jäljempänä. 0. Levitä uuden termostaatin (4) anturiin (EE) runsaasti voiteluainetta (osanro 0009). Kierrä hiusputki (GG) useita kertoja ympäri ja kiinnitä kierteet nauhalla (4, ei näy kuvassa). Kiinnitä anturi lämmitinlohkoon ().. Jatka kokoamista toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Katso Kokoamishuomautukset jäljempänä. Varmistustermostaatti. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Irrota varmistustermostaatin (0) kielekkeiden ruuvit (HH) ja irrota johdot, yksi lämmitinlohkosta (A) ja yksi kohdan (9B) johdosta. 4. Irrota kaksi ruuvia (6) ja irrota sen jälkeen termostaatti (0).. Levitä runsaasti voiteluainetta (osanro 0009) termostaatin (0) pohjaan ja asenna toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Kokoamishuomautukset Johdotuksen liitännät, katso FIG. tai 6. Vain vaarattomien tilojen lämmitin: Varmista, että tiiviste (47) asennettu ja kohdistettu sähkökotelon ruuvinreikien kanssa. Kiinnitä kansi (8) varmistuslaatoilla () ja ruuveilla (6 tai ); kiristä ruuvit 0 Nm:iin B F-versio

19 Korjaus VIITE 0 HH B L VIITE 9 9A 6 GND L 9B Kytkentäkaavio A TI9 HH 6 9 FF GG Lisää voiteluainetta Kiristä 0 Nm:iin 6 EE A FIG. : Termostaatin korjaus vaarallisten tilojen lämmittimet TI L B HH VIITE 0 GND A VIITE FF GG B 9A L Kytkentäkaavio 8 7 Lisää voiteluainetta Kiristä 0 Nm:iin HH 0 6 EE A FIG. 6: Termostaatin korjaus vaarattomien tilojen lämmittimet TI7A 094B F-versio 9

20 Korjaus Lämpötila-anturi VAROITUS Älä taivuta tai lovea hiusputkea (GG), koska putken vaurioituminen voi aiheuttaa lämmittimen toimintahäiriön. Älä anna hiusputken koskettaa lohkon liitäntää (A), jotta ei tapahdu oikosulkua.. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Irrota lämpötila-anturin () johtoja kiinni pitävä mutteri (FF) ja mutteri (B) ja irrota anturi. Katso FIG. tai 6 sivulla Levitä lämpötila-anturin () päähän ohut kerros voiteluainetta (osanro 0009) ja asenna uusi anturi toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Katso Kokoamishuomautukset jäljempänä. Ohjausnuppi. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Käännä nuppi () asetusarvoon.. Avaa ohjausnupin () asetusruuvia (0). 4. Irrota ohjausnuppi ().. Irrota säätönuppi () ohjausnupista () ja paina se kiinni uuteen ohjausnuppiin. Tarkista holkki (9) ja vaihda, jos se on kulunut. Lämmitinlohko. Noudata kohdan Paineenpoistotoimet ohjeita sivulla 4.. Irrota kotelon kansi (8).. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: irrota sähköliitäntärasian kansi (4). 4. Vain vaarallisten tilojen lämmitin: irrota (B) päävirtakytkin takaholkin (9A) liitännästä. Vain vaarattoman tilan lämmitin: irrota päävirtajohto ensiötermostaatista (4).. Vain vaarallisen tilan lämmitin: irrota takaholkki (9A) sähkökotelosta (A) laittamalla avain tasaisiin kohtiin. 6. Irrota ensiötermostaatti ja anturi (4), varmistustermostaatti (0), lämpötila-anturi () ja ohjausnuppi () sivuilla 8 0 olevien ohjeiden mukaan. 7. Irrota kuusi ruuvia (6) ja varmistuslaatat (), jotka pitävät koteloa kiinni lämmittimen lohkossa (). 8. Kokoa lämmitin ja uusi lohko () toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessasi. Kokoamishuomautukset Johdotuksen liitännät, katso FIG. tai 6. Vain vaarattomien tilojen lämmitin: Varmista, että tiiviste (47) asennettu ja kohdistettu sähkökotelon ruuvinreikien kanssa. Kiinnitä kansi (8) varmistuslaatoilla () ja ruuveilla (6 tai ); kiristä ruuvit 0 Nm:iin. 6. Kohdista uusi nuppi () siten, että asetusarvo on kotelon merkinnän (JJ) kanssa kohdakkain (klo :n asento) ja että nuppi on noin mm:n etäisyydellä kotelosta. Kiristä asetusruuvi (0) B F-versio

21 Korjaus Kiristä 0 Nm:iin Sähkökotelo Liitäntärasia Levitä tiivisteainetta 4 0 JJ 9 0 VIITE A VIITE A B 6 9A A B 4 TI4A FIG. 7: Ohjauksen korjaus vaarallisten tilojen lämmittimet Kiristä 0 Nm:iin Sähkökotelo Levitä tiivisteainetta JJ 0 VIITE A VIITE FIG. 8: Ohjauksen korjaus vaarattomien tilojen lämmittimet B A TI6A 094B F-versio

22 Osat Osat Vaarallisten tilojen lämmittimet 6 4, VIITE , Kiristä 0 Nm:iin Levitä tiivisteainetta Lisää voiteluainetta ti4a 094B F-versio

23 Osat Vaarallisten tilojen lämmittimet Osanro Sarja Viitenro lämmittimen lohko Osanro Volttia/wattia 4848 A / A / A / A / A / 4000 Viitenro Osanro Kuvaus Lkm OHJAIMEN KOTELO 04 LÄMPÖMITTARIN ASTEIKKO LÄMMITINLOHKO, katso taulukko; viitenrot,, KANSI 074 VARMISTUSLAATTA RUUVI; M8 x, mm ALUSLAATTA MAADOITUSLIITIN HOLKKI; enint. 000 V.; enint. 0 A VARMISTUSTERMOSTAATTI 4 JOHTOSARJA NUPPI 779 VAROITUSTARRA RUUVI; 6 tyyppi U 0 6 LÄMPÖTILA-ANTURI, RUUVI; M4 x 0,7 x mm KANSI KANNATIN 0 B88 VALOKOTELO KUUSIOKOLOAVAIN; 6 mm Viitenro Osanro Kuvaus Lkm KUUSIOKOLOAVAIN; mm 069 KUUSIOKOLOAVAIN;, mm ENSIÖTERMOSTAATTI 000 RUUVI; 6 UNC-A ASETUSRUUVI M4 x 0,7 x 6 mm MUTTERI; M x, KYTKIMEN VARSI HOLKKI; M x, ASETUSRUUVI; 0 4 x 7,9 mm 744 KIINNIKE;,8 mm OD-putki x /-4 npt(m) A808 T-KIINNIKE NUPPI 8067 KANNATIN 6 B6 VAROITUSKILPI, englanninkielinen B777 VAROITUSKILVET, monikieliset 7 JOHTOSARJA HIHNA 4 B6 VAROITUSKILPI, englanninkielinen B89 VAROITUSKILPI, monikielinen ADAPTERI; /4 npt 48 B87 LAMPUN LASI O-RENGAS; Viton 748 PIDIKKEEN RUUVI; /8-8 x /6 74 VÄLIRENGAS 4604 VALOPIIRILEVY RUUVI; M x 0 mm B4 KANNATIN Replacement Danger and Warning labels, tags and cards are available at no cost. 094B F-versio

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

Integroidut ilmanohjausmoduulit

Integroidut ilmanohjausmoduulit Käyttöohje osat Integroidut ilmanohjausmoduulit 3A0084H FI Integroidut ilmanohjaimet käytettäviksi yhdessä NXT -ilmamoottoreiden kanssa, mallit 2200, 3400 ja 6500. Vain ammattikäyttöön. 00 psi (0,69 MPa,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo ILMAKÄYTTÖISET, RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETUT Sekoittimet Suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 bar) 306565B H-versio Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: Devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10ºC - +50 C. Devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Aurinkokeräinten asennusohjeet

Aurinkokeräinten asennusohjeet Aurinkokeräinten asennusohjeet Solar keymark sertifioitu Yleistä Kiitos, että valitsit St1 aurinkokeräimet. Seuraavilta sivuilta löydät ohjeita St1 tyhjiöputkikeräinten kokoamiseen ja asennukseen. Asennuksessa

Lisätiedot

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi

Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje. Suomi Devilink FT Lämmityksen kytkentäyksikön asennus- ja käyttöohje Suomi 1. Applications and Functions Devilink FT lämmityksen kytkentäyksikkö Devilink FT kytkentäyksikkö kytkee lämmityksen päälle ja pois.

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 610

Asennusohjeet. Devireg 610 FI Asennusohjeet Devireg 610 Käyttö: devireg 610 on elektroninen säädin joka soveltuu sekä lämmön että kylmän säätöön lämpötila-alueella -10 C - +50 C. devireg 610 on roiskevedenpitävä (IP 44) joten se

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu

Käyttöohje osat 309303B. 1:1 PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Käyttöohje osat : PAINESUHDE TRITON 308-kalvopumppu Nesteen suurin käyttöpaine 0,8 MPa (8 baaria) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 bar) Osanro. 33500 alumiinipumppu, sarja B, npt-kierteet Osanro.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I RUUANKULJETUSVAUNU METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Asennus- ja käyttöohjeet 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0)

AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) AKH-keräin Kokoamisohje (Versio 1.0) Sisällys 1. Turvallisuus 2. Kuljettaminen 3. Tuoteseloste 4. Pakkaus ja sisältö 5. Kokoaminen ja asentaminen 6. Järjestelmän kytkeminen 1. Turvallisuus Tuotetta käsiteltäessä

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

President -ilmamoottorit

President -ilmamoottorit Käyttöohjeet Osaluettelo President-ilmamoottorit Käytetään Gracon nesteenkäsittelypumpuissa. 306982B AF-versio Katso suurin käyttöpaine pumpun käyttöoppaasta. Malli 205647, L-sarja Putkistokiinnitys, keskipaineinen

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Ultra Platinum -maaliruiskut

Ultra Platinum -maaliruiskut Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut 313734D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot