ECA European Concept for Accessibility Technical Assistance Manual Eurooppalainen esteettömyyskonsepti Tekninen avustava käsikirja 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECA European Concept for Accessibility Technical Assistance Manual 2003. Eurooppalainen esteettömyyskonsepti Tekninen avustava käsikirja 2003"

Transkriptio

1 ECA European Concept for Accessibility Technical Assistance Manual 2003 Eurooppalainen esteettömyyskonsepti Tekninen avustava käsikirja 2003

2 JULKILAUSUMA Eurooppalaisen esteettömyysajatusmallin perustana on kaikkien ihmisten, myös toimintarajoitteisten ihmisten, oikeuksien tunnustaminen, hyväksyminen ja vaaliminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Mallissa otetaan huomioon terveys, turvallisuus, viihtyisyys ja ympäristönsuojelu. Esteettömyys on inhimillisen ja kestävän rakennetun ympäristön olennainen ominaisuus. EUROOPPALAINEN ESTEETTÖMYYSKONSEPTI Toukokuussa 1985 Alankomaiden vammaisneuvosto teki Euroopan komission Bureau for Action in Favour of Disabled People -viraston pyynnöstä tutkimuksen esteettömyyslainsäädännöstä ja -käytännöistä yhteisön jäsenvaltioissa. Lokakuussa 1987 hollantilainen CCPT käynnisti Euroopan komission rahoittaman ja eurooppalaisista asiantuntijoista koostuvan ohjaustyöryhmän valvomaan eurooppalaisen käsikirjan kehitystyötä, jonka tarkoituksena oli luoda yhdenmukaiset esteettömyyskriteerit. Marraskuussa 1990 eurooppalainen käsikirja julkaistiin, mutta sen katsottiin sisältävän liikaa yksityiskohtia, joille ei ollut yleiseurooppalaista perustaa. Vuonna 1996 käsikirjasta esiteltiin uusi versio, jossa oli vähemmän sivuja ja yksityiskohtia. Sen otsikko oli Eurooppalainen esteettömyyskonsepti (European Concept for Accessibility). Vaikka kyseessä ei ole standardi, Eurooppalainen esteettömyyskonsepti on käännetty useille kielille, ja sitä käytetään useissa maissa kansallisten ratkaisumallien ja ohjeistuksen uudistamiseen. Euroopan komissio käyttää sitä esteettömyyden edistämistyössä. Vuonna 1999 Koordinointitehtävä siirtyi hollantilaiselta CCPT:ltä luxemburgilaiselle Info- Handicap -järjestölle. Eurooppalaisen esteettömyyskonseptin tunnettuutta pyrittiin lisäämään markkinointitoimilla. Ohjelma julkaistiin myös Internetissä. Vuonna 2002 tehtiin päätös ECA:n päivittämisestä Marraskuussa 2003 päivitetty ECA esiteltiin Luxemburgissa.

3 Tämän julkaisun tuottamista on tukenut Luxemburgin perhe-, sosiaali- ja nuorisoasioiden ministeriö Teksti Koordinointi Kuvitus IMPRESSUM Francesc ARAGALL EuCANin jäsenten tuella Silvio SAGRAMOLA Francesc ARAGALL INFOPLA a.s.b.l. Joëlle MAUS-FREYMANN Photothèque de la Ville de Luxembourg 2003 EuCAN c/o Info-Handicap Luxembourg Internet Esteetön HTML-versio ISBN Lay-out CHRIS Tämän julkaisun jäljentäminen on sallittu sillä ehdolla, että lähde mainitaan. Käännöksen tekemisestä löytyy tietoa Internet-sivuilta.

4 EuCANin JÄSENET 2003 Andorra Itävalta Belgia Bulgaria Tanska Suomi Ranska Saksa Irlanti Italia Iso-Britannia Mr. Fransesc Caballol Mr. Wolfgang Enzinger Mr. Vincent Snoeck Mrs. Mieke Broeders Mr. Rodolfo Cattani Mrs. Kapka Panayotova Mr. Carsten Graversen Mrs. Marttiina Fränti-Pitkäranta Mrs. Maija Könkkölä Mr. Ari Kurppa Mrs. Catherine Cousergue Mr. L. P. Grosbois Dr. Peter Neumann Mr. Gerry Kinsella Mr. Cearbhall O'Meadhra Mr. Michal Ozmin Mr. C. J. Walsh Mrs. Fionnuala Rogerson Mrs. Mitzi Bollani Mrs. Daniela Orlandi Mr. Andrew Burke Mr. Ellis Mr. Ken Ewart Mrs. Lisa Foster Mr. S. Goldsmith Mrs. Sarah Langton-Lockton Mr. C. Wycliffe Noble Mr. Alan Richards Kreikka Mrs. Argyro Leventi Dr. eng. Nikos Sakkas Unkari Dr. techn. Tibor Polinszky Mr. Sandor Radai

5 Luxemburg Mr. Gilbert Huyberechts Mr. Silvio Sagramola Alankomaat Norja Puola Portugali Romania Espanja Ruotsi Sveitsi Mr. Theo Bougie Mr. Maarten van Ditmarsch Mr. Louis Stegmeijer Mr. Bas Treffers Mrs. Els de Vries Mr. Maarten Wijk Mrs. Edel Kristin Heggem Mr. Tone Ronnevig Mr. Finn Aslaksen Mrs. Maria Goreczna Mr. A. Charana Mr. Peter Colwell Mr. Carlos Pereira Mr. Daniel Chindea Mr. Francesc Aragall i Clavé Mr. Nicoleu Juan Pujal Mr. Juan Antonio Romero Mejias Mrs. Cristiana Rodriguez-Porrero Miret Mrs. Imma Bonet Mr. Finn Petrén Mrs. Elisabet Svensson Mrs. Elena Siré Mr. Joe A. Manser

6 KIITOKSET "Eurooppalainen esteettömyyskonsepti - ECA 2003" on tulosta esimerkillisestä yhteistyöstä usean yhteistyökumppanin välillä. Nämä ovat vahvasti sitoutuneet rakennetun ympäristön esteettömyyden parantamiseen pyrkimyksenä KAIKKIEN Euroopan kansalaisten mahdollisuuksien yhdenvertaistaminen ja täyden osallistumisen turvaaminen. Edeltäjäni Maarten Wijkin ansiokkaan toiminnan seurauksena hollantilaisen CCPT:n julkaisemat "European Manual for Accessibility " (Eurooppalainen esteettömyyskäsikirja) ja "European Concept for Accessibility " (Eurooppalainen esteettömyyskonsepti) olivat tärkeitä virstanpylväitä eurooppalaisessa esteettömyyskeskustelussa. European Concept for Accessibility Networkin (EuCAN) (Eurooppalainen esteettömyyskonseptiverkosto) jäsenet ovat osallistuneet tämän asiakirjan valmisteluun vapaaehtoisesti usean vuoden ajan antamalla käyttöön tietonsa ja asiantuntemuksensa, mikä vahvistaa asiakirjan eurooppalaista ulottuvuutta. Tahtoisin koordinaattorin ominaisuudessa käyttää hyväksi tilaisuutta tuoda ilmi kaiken ihailuni ja kiitollisuuteni heidän omistautumisestaan tälle työlle. Tämän päivitetyn Eurooppalainen esteettömyyskonsepti - ECA asiakirjan huomionarvoinen piirre on se, että lukuisten asiantuntijoiden panokset on koottu yhtenäiseksi tekstiksi, mikä selkeästi osoittaa esteettömyydellä olevan monet kasvot. Asiantuntijat osallistuivat työhön toimittamalla lukuisia artikkeleita, jotka täydensivät tai havainnollistivat asiakirjan eri kappaleita. Sähköiseen versioon on luvassa lisää tekstejä. Olen iloinen voidessani tässä yhteydessä kiittää Cearbhall O Meadhran arvokasta työtä asiakirjan muokkaamisessa sokeiden henkilöiden käytettävissä olevaan Internetissä julkaistavaan muotoon. Eurooppalaisten instituutioiden lämmin suhtautuminen sekä erinomaiset suhteemme kansalaisjärjestöihin - "European Disability Forum" etunenässä - sekä eurooppalaisiin verkostoihin ovat olleet ja ovat jatkossakin tärkeä työtämme motivoiva seikka. Esteettömyydestä on tulossa luonnollinen osa eurooppalaisia tiedonantoja, suosituksia ja direktiivejä. Haluammekin onnitella poliittisia päätöksentekijöitä kaukokatseisuudesta ja siitä, että he pitävät esteettömyyttä olennaisena laatukriteerinä. Haluan kiittää Luxemburgin perhe-, sosiaali- ja nuorisoasioiden ministeriötä sen antamasta tuesta, jota ilman EuCANin koordinointi ja tämän asiakirjan julkaisu eivät olisi olleet mahdollisia. Lopuksi kuuluu erikoiskiitos Francecs Aragallille ja C.J. Walshille, jotka innokkaasti sitoutuivat "Eurooppalainen esteettömyyskonsepti - ECA asiakirjan valmisteluun koko prosessin ajan. Silvio Sagramola EuCAN-koordinaattori

7 ESIPUHE «Eurooppalainen esteettömyyskonsepti» (ECA) on erinomainen esimerkki siitä, miten asiantuntijat 22:sta Euroopan maasta ovat yhdistäneet voimansa yhteisen asian vuoksi, tarkoituksenaan luoda yhdenmukainen eurooppalainen näkemys esteettömyydestä. Päivitetty ECA on tulosta monen vuoden ponnisteluista eurooppalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi kaikille. Kun ECA-verkoston koordinointitehtävät vuonna 1999 siirtyivät hollantilaiselta CCPT:ltä luxemburgilaiselle INFO-HANDICAP -järjestölle, maamme esteettömyyslainsäädäntöä ei oltu vielä saatettu loppuun. Esteettömyyslaki hyväksyttiin maassamme vuonna 2001, mutta toimia todellisen esteettömyyskulttuurin aikaansaamiseksi tarvitaan yhä. Yhteistyö ECA-verkoston kanssa on ollut erittäin rakentavaa, ja se on vahvistanut Luxemburgin ja muiden maiden pyrkimyksiä entistä tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi, joka on esteetön kaikille kansalaisille kaikilla tasoillaan. Asiantuntijat eri puolilla Eurooppaa vaihtoivat ajatuksia esteettömän suunnittelun (design for all) - lähestymismallista, jolla voitaisiin luoda kaikkien kansalaisten täyden osallistumisen mahdollistava yhteiskunta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista tähän pyrkivistä aloitteista sekä tunnettujen esteettömyysasiantuntijoiden näkemyksistä. Asenteiden muuttamiseen vaaditaan aikaa ja lainsäädäntötoimia. Olemmekin kiitollisia yhteistyöstä Euroopan maiden välillä. Haluaisin myös ilmaista arvostukseni INFO-HANDICAP -järjestölle sen sitoutumisesta tämän mittavan työn koordinointiin, sekä onnitella koko ECA-verkostoa sen saavutuksista. Marie-Josée Jacobs Perhe-, sosiaali- ja nuorisoministeri

8 EUROOPPALAINEN ESTEETTÖMYYSKONSEPTI -JULKAISUN ESIPUHE Euroopan parlamentin vammaistyöryhmän puheenjohtajana otan ilolla vastaan uudistetun European Concept for Accessibility -julkaisun. ECA on osoittautunut hyödylliseksi keinoksi lisätä arkkitehtien, suunnittelijoiden, muotoilijoiden ja rakentajien keskuudessa tietoisuutta siitä, mitä esteettömän suunnittelun periaatteet tarkoittavat. ECA:an sisällytetty esteettömän suunnittelun käsite on täyden osallistumisen mahdollistavan yhteiskunnan kulmakivi. ECA-verkosto on osoittautunut tärkeäksi toimijaksi kampanjassa yleiseurooppalaisten sitovien esteettömyysstandardien puolesta. Tämä esteettömän suunnittelun alalla toimivista asiantuntijoista, arkkitehdeistä ja suunnittelijoista koostuva verkosto on vaatinut kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yleisesti tunnustamaa esteettömän suunnittelun määritelmää sekä niiden hyväksymää esteettömyysstandardia, tukien näin eurooppalaisen vammaisliikkeen esittämiä vaatimuksia. Vammaistyöryhmä on puoluerajat ylittävä monikansallinen europarlamentaarikkojen ryhmä, joka on jo pitkään kampanjoinut rakennetun ympäristön sekä palveluiden esteettömyyttä koskevan EU:n lakialoitteen puolesta. Esteettömyys on perusoikeus; kaikki sellaiset ympäristön asettamat esteet, jotka estävät vammaisten tai muiden liikkumisesteisten vapaata pääsyä tai liikkumista, ovat syrjintää, ja ne on myös sellaiseksi tunnustettava. Vammaistyöryhmän jatkuvan painostuksen seurauksena Euroopan vammaisten teemavuonna 2003 järjestetään esteettömyystarkastus EU:n instituutioissa - Euroopan parlamentti, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, Alueiden komitea sekä Talous- ja sosiaalikomitea. Kokonaisvaltaisen tarkastelun kohteena ovat puutteet EUinstituutioiden rakennusten, tilojen ja tietojärjestelmien suunnittelussa sekä rekrytointiperiaatteissa koskien esteettömyyttä ja vammaisia henkilöitä. Tarkastuksesta seuraavista suosituksista eivät hyödy pelkästään vammaiset vaan kaikki EUinstituutioita käyttävät henkilöt. Vammaisjärjestöjen, vammaistyöryhmän ja ECA-verkoston esittämien vaatimusten seurauksena Euroopan komissio on sponsoroinut rakennetun ympäristön esteettömyyttä tarkastelevan itsenäisen asiantuntijaryhmän perustamista. Ryhmän tehtävänä on tutkia, mitä EU:n tasolla on asiaan liittyen tehtävä ja esitellä EU:lle asiaa koskevia suosituksia. European Concept for Accessibility on ryhmän työtä edistävä hyödyllinen työväline yleiseurooppalaisen esteettömyysstandardin kehittämisessä. Uudistettu ECA on arvokas askel kohti esteettömän suunnittelun käyttöönottoa eri puolilla Eurooppaa. Meillä kaikilla on vastuu painostaa päättäjiä ja tärkeimpiä toimijoita, jotta ECA saadaan käyttöön. Richard Howitt, Euroopan parlamentin jäsen Euroopan parlamentin vammaistyöryhmän puheenjohtaja kesäkuu 2003

9 EUROPEAN CONCEPT FOR ACCESSIBILITYN MERKITYS YMPÄRISTÖN ESTEIDEN POISTAMISESSA Euroopan vammaisfoorumin esteettömyyskomitean puheenjohtaja Eurooppalaisten vammaisjärjestöjen kattojärjestö, Euroopan vammaisfoorumi (European Disability Forum), toimii yhteistyössä European Concept for Accessibility Networkin (Eurooppalainen esteettömyyskonsepti-verkosto) kanssa. Euroopan vammaisfoorumi ottaa ilolla vastaan tämän EUCANin kehittämän teknisen oppaan, European Concept for Accessibility -julkaisun. Tämä julkaisu on tärkeä työväline tietoisuuden lisäämisessä ja rakennetun ympäristön parissa työskentelevien muotoilu-, suunnittelu- ja rakennusalojen ammattilaisten koulutuksessa. Lisäksi sillä on tärkeä merkitys vammaisjärjestöille ja vammaisille ihmisille itselleen. Euroopan vammaisfoorumi on useaan otteeseen todennut, että esteettömyyttä on käsiteltävä vammaisten oikeuksiin ja yleisesti yhteiskunnallisiin oikeuksiin perustuvana kysymyksenä. Taistelemme estääksemme vammaisten syrjäytymisen yhteiskunnasta. Meidän on vammaisina ihmisinä kyettävä liikkumaan vapaasti omassa maassamme ja eri puolilla Eurooppaa sekä käyttämään tavaroita ja palveluita vaikeuksitta muiden ihmisten tapaan. Rakennetun ympäristön esteiden poistaminen on yksi niistä alueista, joihin ei ole Eurooppalaisella eikä kansallisella tasolla puututtu tarpeeksi tehokkaasti. Tämä johtuu joko asianmukaisen lainsäädännön puuttumisesta tai sen noudattamisen laiminlyömisestä. Tästä aiheutuu vammaisille henkilöille päivittäistä turhautumista ja arkielämää vaikeuttavia esteitä. Esteettömyyden on katsottava olevan horisontaalinen kysymys, ja esteettömyyttä koskien on oltava selvät ja sitovat Euroopan yhteisön standardit, jotka velvoittavat rakennusteollisuuden ja asianosaiset sidosryhmät soveltamaan esteettömän suunnittelun periaatteita. Euroopan vammaisfoorumi on vuoden 2003 alkupuolelta saakka kampanjoinut rakennetun ympäristön esteettömyyttä koskevia säännöksiä sisältävän EU:n vammaisdirektiivin puolesta. Mikäli vammaisilla ihmisillä ei ole tasa-arvoista pääsyä rakennettuun ympäristöön, he eivät voi saavuttaa vapaata liikkuvuutta ja tasa-arvoa muiden ihmisten kanssa. Lakialoitteiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita täydentäviä toimia. Monet asiaankuuluvat toimijat eivät ole tietoisia moraalisista ja lain asettamista velvoitteista rakentaa esteettömiä ympäristöjä. Tietoisuutta puuttuu myös esteettömän rakennetun ympäristön tuomista hyödyistä niin vammaisille henkilöille kuin yhteiskunnan muillekin jäsenille. Tietoisuuden puute on erityisen silmiinpistävää juuri muotoilu-, suunnittelu- ja rakennusalalla. Sekä EUCAN että Euroopan vammaisfoorumi tekevät tärkeää työtä asiaankuuluvien sidosryhmien kouluttamiseksi sekä säännöllisen vuoropuhelun ja tiedonvaihdon edistämiseksi ns. rakennetun ympäristön asiantuntijoiden ja vammaisjärjestöjen välillä.

10 Näin vammaiset henkilöt voisivat itse selittää, mikä muodostaa esteitä heidän liikkumiselleen. Euroopan komission rahoittama EU:n esteettömyysasiantuntijaryhmä esitteli lopulliset suosituksensa lokakuussa 2003 julkaisemassaan raportissa. Euroopan vammaisfoorumia asiantuntijaryhmässä edusti varapuheenjohtaja Bas Treffers. Euroopan vammaisfoorumi ottaa ilolla vastaan raportin esittelemät suositukset ja kampanjoi voimakkaasti asiantuntijoiden ehdotusten seurannan ja toimeenpanon puolesta. Ehdotuksiin sisältyvät vaatimus EU-lainsäädännön muuttamiseksi siten että esteettömyys sisällytetään rakennustuotteiden, terveys- ja turvallisuusalojen kriteereihin, samoin kuin vaatimus esteettömyyden sisällyttämisestä julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Euroopan vammaisfoorumi on kampanjoinut menestyksekkäästi sen puolesta, että julkisia hankintoja koskevissa uudistetuissa EU-direktiiveissä olisi soveltuvilta osin nimenomainen viittaus "esteettömän suunnittelun vaatimuksiin (mukaan lukien soveltuminen vammaisille henkilöille)" tarjouskilpailun kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden teknisiä vaatimuksia koskien. Tuotteisiin ja palveluihin sisältyvät puhelimet, tietokoneet ja toimisto- ja kokoustilat sekä rakennusten esteettömyys. Euroopan vammaisfoorumi tukee myös asiantuntijaryhmän suosituksia vaatia pakollinen esteettömyystarkastus toteutettavaksi olemassa olevissa rakennuksissa viiden vuoden välein sekä vaatimusta selvien esteettömyysvaatimusten sisällyttämisestä jälleenrakennus- ja kehitysrahastoista myönnettävien varojen myöntämiskriteereihin. Tällaisia rahastoja ovat esimerkiksi EU:n rakennerahasto (Euroopan aluekehitysrahasto) ja koheesiorahasto. Euroopan vammaisfoorumi jatkaa tiivistä yhteistyötään EUCAN-verkoston kanssa edistääkseen yhteisiä rakennetun ympäristön ja lisäksi myös tavaroiden ja palveluiden esteettömyyttä koskevia tavoitteita. EUCANin Eurooppalainen esteettömyyskonsepti-julkaisulla on tärkeä merkitys tässä taistelussa konkreettisen muutoksen aikaansaamiseksi. 2010: Kaikille esteetön Eurooppa - Euroopan komission asettaman asiantuntijaryhmän raportti (lisätietoa osoitteesta

11 TIIVISTELMÄ

12 LUKU 1 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT JOHDANTO KENELLE EUROPPALAINEN ESTEETTÖMYYSKONSEPTI ON TARKOITETTU? MIKSI EUROOPPALAINEN? MIKSI KONSEPTI? MIKSI RAKENNETTU YMPÄRISTÖ? MIKSI ESTEETTÖMYYS? KAUPUNKIEN KEHITYS ESIMERKKINÄ ESTEETTÖMYYDEN PARANTUMISESTA LUKU 2 IHMISKESKEINEN LÄHESTYMISTAPA IHMISKUNNAN MONIMUOTOISUUS Elämänkaaren aikana tapahtuvat muutokset Mitallinen, hahmotuksellinen, motorinen ja kognitiivinen monimuotoisuus Väestön monimuotoisuus Monimuotoisuuden rikkaus Tulevaisuuden trendit ja elämäntavat MAHDOLLISUUDET Mahdollisuudet käyttäjille Mahdollisuudet suunnittelijoille Mahdollisuudet kiinteistökehittäjille Mahdollisuudet yrityksille Mahdollisuudet poliitikoille LUKU 3 ESTEETTÖMIÄ YMPÄRISTÖJÄ KOSKEVAT SUOSITUKSET JOHDANTO AVOIMET TILAT Liikenneväylät Katujen kunnossapito Virkistysalueet JULKINEN LIIKENNE YKSITYINEN LIIKENNE JULKISET RAKENNUKSET ASUMINEN JULKISET TIETOPALVELUT LUKU 4 ESTEETTÖMYYDEN HALLINTAA KOSKEVAT SUOSITUKSET: ESIMERKKINÄ KUNNAT KAUPUNKI KAIKILLE -SUUNNITELMA Selvitystyö Poliittinen suunnittelu Kansalaisten osallistuminen Tekninen suunnittelu Kansalaisten panos Hallinto Tiedottaminen kansalaisille LUKU 5 EUROOPAN LAAJENEMINEN VIRHEITÄ TOISTAMATTA LIITE ESTEETTÖMYYSSTANDARDIT

13 LUKU 1 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT

14

15 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT JOHDANTO European Concept for Accessibility 1996 syntyi Euroopan komission vuonna 1987 esittämän pyynnön seurauksena ja perustui "universal design" eli esteettömän suunnittelun periaatteisiin. Periaatteita sovelletaan rakennusten, infrastruktuurin sekä rakennus- ja kulutustuotteiden suunnittelussa. 1. Tavoitteena on sellaisten ympäristöjen tuottaminen, jotka ovat tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja miellyttäviä käyttää kaikille, myös vammaisille henkilöille. 2. Esteettömän suunnittelun periaatteet eivät jaa ihmisiä vammattomiin ja vammaisiin henkilöihin. 3. Esteettömään suunnitteluun sisältyvät tarpeen mukaan täydentävät järjestelyt. Julkilausumaa tukivat kaikki Doornissa, Alankomaissa paikalla olleet ohjaustyöryhmän jäsenet. Tässä vuoden 2003 versiossa kehitetään edelleen kaikille sopivien ympäristöjen yhteiskunnallisia perusteita ja näin saavutettavia parannuksia Euroopassa. Internet mahdollistaa verkkosivustomme sisällön jatkuvan laajentamisen ja päivittämisen. KENELLE EUROOPPALAINEN ESTEETTÖMYYSKONSEPTI ON TARKOITETTU? Rakennetun ympäristön tilojen suunnittelu ei ole yksin arkkitehtien vastuulla. Useimmat meistä vaikuttavat ympäristön suunnitteluun poliitikkoina, ammattilaisina, kansalaisina tai yrittäjinä. Tämä julkaisu onkin tarkoitettu kahdelle ihmisryhmälle. Se on tarkoitettu toisaalta kaikille niille, jotka ovat halukkaita määrittelemään ympäristön ominaispiirteet ihmiskunnan monimuotoisuuden sekä tilojen väestön enemmistölle mahdollisesti aiheuttamat vaikeudet huomioon ottaen. Toisaalta taas se on tarkoitettu kaikille ammattilaisille ja poliitikoille, jotka ovat jo tietoisia siitä, että rakennetun ympäristön on oltava kaikkien esteettömästi käytettävissä, ja jotka haluavat edistää asian yhtenäistämistä Euroopassa. Tämän kirjan ja ECA-verkkosivuston läheinen yhteys mahdollistaa alan asiantuntijoiden jatkuvan osallistumisen, ja siten lisää aiheeseen liittyvää tietoa.

16 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT Eurooppalainen esteettömyyskonsepti (ECA) EI ole eurooppalainen politiikka-asiakirja, mutta se voi toimia poliittisen toiminnan inspiraation lähteenä. Se EI ole tekninen opaskirja, mutta se voi toimia tiedonlähteenä säännösten ja standardien kehitystyössä. Eurooppalainen esteettömyyskonsepti on silta eri asiantuntijoiden työn välillä. Sen tarkoituksena on saada heidät tietoiseksi muiden osapuolien tekemästä työstä ja rohkaista kaikkia osapuolia asiantuntemuksen yhdistämiseen, jotta voidaan saavuttaa ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE. ESTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN Olen seurannut esteettömyyskeskustelua Euroopan tasolla 90-luvun alkupuolelta lähtien; aiheeseen liittyen on esitetty useita innostuneita ja kiihkeitä puheenvuoroja ja asiakirjoja. Totuus on, että vieläkään ei voida väittää Euroopan olevan esteetön kaikille. Miksi lopputulos on näin vaatimaton, vaikka esteettömyyden puolesta on esitetty niin monia poliittisia lausuntoja ja sitoumuksia? Voisiko olla niin, että täytyy tehdä vielä enemmän, jotta voidaan lähestyä jokaista yksittäistä ihmisryhmää jolla on osa esteettömyyden toteuttamisessa käytännössä ja saada heidät vakuuttuneeksi asiasta. Jotkin positiiviset esimerkit näyttävät tukevan tätä ajatusmallia: EU:n hissidirektiivi on vammaisjärjestöjen ja hissiteollisuuden edustajien tiiviiden neuvottelujen tulosta. EU:n bussidirektiivi on osittain Euroopan vammaisfoorumin ja sen jäsenjärjestöjen tiiviin lobbauksen tulosta. Niillä Euroopan kaupungeilla, joissa esteettömyys on toteutettu parhaiten, on selkeästi määritellyt strategiat kaikkien ns. esteettömyyssuunnitelmien perustamiseen vaikuttavien toimijoiden konsultoimiseksi Paikallisella tasolla parhaat tulokset esteettömän suunnittelun omaksumisessa saavuttavat kumppanit, joilla on yhteiset tavoitteet (virallinen sitoumus). Eurooppalaisten hankkeiden takana olevaan ajatusmalliin kuuluu olennaisena osana kumppanuus, ja monet hyvät ajatukset ovatkin yhteiseurooppalaisten hankkeiden tulosta. Johtopäätös näyttää olevan, että esteettömyyden parantamiseen tähtäävien aloitteiden onnistumismahdollisuuksien ja henkilökohtaisen sitoutumisen välillä on selvä yhteys. Esteettömyyteen liittyy monenlaisia intressejä ja strategioita. Uskoakseni asiat eivät edisty yhtenäisesti juuri tämän kirjavuuden vuoksi. Mielestäni tarvittaisiin eurooppalainen virasto, jonka tehtävänä olisi valvoa esteettömyyskeskustelua, kerätä virallisia eurooppalaisia tekstejä ja lähettää ne niitä

17 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT pyytäville sekä kerätä hyviä toimintatapoja koskevia esimerkkejä, joita voitaisiin käyttää valmennuksen apuvälineinä ja soveltaa muihin tilanteisiin. Kyseinen eurooppalainen virasto järjestäisi konferensseja, tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Lisäksi se kehittäisi työkaluja käytettäväksi tiedottamiseen, koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen Euroopan tasolla - näin mahdollistettaisiin tiedon jakaminen. Virasto esimerkiksi kääntäisi kiinnostavat työkalut ja asiakirjat kaikille Euroopan virallisille kielille, jotta ne olisivat esteettömästi kaikkien käytettävissä. Tietenkin paikallisten toimijoiden on tehtävä työtä paikallisella tasolla omassa paikallisessa toimintaympäristössään, mutta he voisivat ainakin käyttää olemassa olevaa tietoa kussakin yhteydessä sopivimmalla kielellä. Tämänkaltaisessa järjestelmässä edistyksen toteutumattomuus ei olisi hyväksyttävissä. Euroopan täytyy tarjota ammattimaiset puitteet, mutta motivaation ja kiinnostuksen esteettömyyden parantamiseen täytyy silti tulla käyttäjiltä, tekniikan ammattilaisilta ja poliitikoilta. Silvio Sagramola (lisätietoja osoitteessa

18 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT MIKSI EUROOPPALAINEN? Mikäli kaikilla katsotaan olevan samat oikeudet ja velvollisuudet koskien koulutusta, työtä, terveyttä ja elämänlaatua, on myös äärimmäisen tärkeää varmistaa kaikkien yhdenvertaiset mahdollisuudet niiden saavuttamiseksi. Näin määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa vuodelta ECA:n tavoite onkin parantaa ja laajentaa Euroopan yksimielisyyttä niistä ominaispiirteistä, joita rakennetulla ympäristöllä (rakennukset, kadut jne.) olisi oltava, jotta jokainen eurooppalainen kulttuurieroista riippumatta voisi nauttia itsenäisestä ja esteettömästä elämästä missä päin mannerta tahansa. Kuva 001 > Kaikilla tulisi olla vapaus liikkua mantereellamme vapaasti EU:n työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava pääosasto ja Eurostat julkaisivat yhteisesti toisen vuosikertomuksen Euroopan sosiaalisesta tilanteesta. Raportti sisältää määrällisen ja laadullisen analyysin Euroopan sosiaalitrendeistä keskittyen eritoten Euroopan kansalaisten elämänlaatuun. Lissabonin huippukokouksen jälkeen, sekä Nizzan kokouksen hyväksyttyä EU:n sosiaalipoliittisen ohjelman, ajatus laadusta on entistäkin keskeisempi osa yhteisön ohjelmaa. Euroopan yhteisö, Ellei muuta mainita, tämän julkaisun jäljentäminen on sallittu sillä ehdolla, että lähde mainitaan. Mikäli tekstimuodossa olevan ja multimediatiedon (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön vaaditaan etukäteen hankittu lupa, siitä on selvästi käytävä ilmi käyttörajoitukset. Tällaisessa tapauksessa yllä oleva yleinen lupa ei päde.

19 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT MIKSI KONSEPTI? Konseptien avulla järjestämme ja muokkaamme ajatuksia; analysoimme vastaanottamaamme tietoa ja vertailemme sitä muuhun tietoon, tarkoituksenamme löytää johdonmukainen päätelmä, joka vie meitä kohti todellista tietoa. Eurooppalainen esteettömyyskonsepti on työkalu, jota käyttämällä voimme järjestää ja muotoilla ympäristöämme sopivaksi jokaiselle käyttäjälleen. Tämän saavuttamiseksi meidän täytyy analysoida olemassa olevaa tietoa ja vertailla sitä väestön todellisiin tarpeisiin pitäen samalla mielessä se, että juuri väestön monimuotoisuus on sen yhteinen piirre. Niinpä Eurooppalaisen esteettömyyskonseptin (ECA) täytyy olla päivittäisen työn perusohje kaikille niille henkilöille ja elimille, jotka työskentelevät ympäristömme rakentamisen parissa - esimerkiksi poliitikot, rakennusliikkeet, suunnittelijat ja työnantajat. Kuten on jo todettu, tämä ei tarkoita standardisointia tai kulttuurista yhdenmukaisuutta. Tätä konseptia hyödyntämällä voi kunnioittaa esteettömyyden toiminnallisia vaatimuksia sekä säilyttää kulttuurien ominaispiirteet ja eri väestöryhmien tavat. Tämän vuoksi ECA ei ole joukko mitta- ja aineistotaulukoita, vaan opas niihin ominaispiirteisiin, jotka vaikuttavat elämänlaatuun. Yhteenveto: Eurooppalaisen esteettömyyskonseptin mukaan rakennettujen ympäristöjen on kunnioitettava maan identiteettiä ja sen väestön tapoja, mutta samalla myös vastattava sosiaaliseen ja teknologiseen kehitykseen. Niiden tulee toisin sanoen ottaa huomioon väestön monimuotoisuus sekä laatustandardien edistysaskeleet. MIKSI RAKENNETTU YMPÄRISTÖ? Ympäristö voidaan jakaa kahteen osaan: luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. 1. Luonnonympäristö: luonnonympäristön kehitys riippuu ainoastaan luonnonvoimien (sade, tuuli) toiminnasta. Kun luonnonympäristöä (kuten metsiä) muokataan ihmisiä varten, siitä tulee osa rakennettua ympäristöä.

20 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT Kuva 002 > Sademetsä tai aavikko Luonnontilainen ympäristö on lähes asumiskelvoton 2. Rakennettu ympäristö: rakennettu ympäristö on ihmisen käyttötarkoitukseensa luomaa tai muokkaamaa. Kuva 003 > Esteetön uimaranta Ihminen muokkaa ympäristöä, jotta siitä voivat kaikki nauttia Esimerkkejä rakennetuista ympäristöistä: rakennukset, aukiot, ajoneuvot (kuljetus), pysäköintialueet, kadut, lasten leikkialueet, muistomerkit, vesi-/kaasulaitokset jne., luonnonpuistot - joissa kasvit on suojeltu, käytössä on merkityt polut ja erilaisia palveluita - sekä rannat, joilla on liikkumista helpottavia rakenteita (luiskat, kulkutiet hiekalla jne.) sekä uintia helpottavia apuvälineitä (kellukkeet lapsille, kelluvat tuolit liikkumisvammaisille tai poijut turvallisten alueiden rajaamiseksi). Rakennettu ympäristö tarkoittaa kaikkia ihmisten käyttöön suunniteltuja julkisia ja yksityisiä tiloja, joiden esteettömyys on ihmisistä riippuvaista.

21 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT Tässä julkaisussa käsitellään kuitenkin erityisesti arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua, koska muutosten tekeminen valmiiseen rakennushankkeeseen on aikaa vievää: jos suunnitelmat on tehty ottamatta huomioon esteettömyyttä, rakennukset tai tilat saattavat olla vaikeapääsyisiä pitkänkin aikaa, ja puutteiden korjaaminen jälkikäteen saattaa olla kallista. MIKSI ESTEETTÖMYYS? Rakennetun ympäristön on mahdollistettava jokaisen ihmisen kehittyminen yksilönä. Siksi niiden suunnittelussa on otettava huomioon väestön monimuotoisuus sekä ihmisten tarve olla itsenäisiä. Rakennettu ympäristö kaikki sen elementit ja osat mukaan lukien täytyisikin suunnitella siten, että se mahdollistaa kaikille esteettömän pääsyn tarjolla olevien mahdollisuuksien luo: kulttuuri, ulkotilat, rakennukset, viestintä, palvelut, talous, osallistuminen jne. Näin ollen esteettömän ympäristön täytyy olla: 1. Kunnioittava: ympäristön pitää kunnioittaa käyttäjien monimuotoisuutta. Kukaan ei saa tuntea itseään syrjityksi ja jokaisella täytyy olla mahdollisuus päästä sinne minne muutkin pääsevät. 2. Turvallinen: ympäristö ei saa aiheuttaa käyttäjilleen riskejä. Tämän vuoksi kaikki ympäristön osat tulee suunnitella turvallisuus huomioon ottaen (liukkaat lattiat, ulkonemat, ulottuvuudet jne.). 3. Terveellinen: ympäristö ei saa aiheuttaa terveysriskiä tai ongelmia tietyistä sairauksista tai allergioista kärsiville. Ympäristön on edistettävä tilojen ja tuotteiden terveellistä käyttöä. 4. Toimiva: ympäristö on suunniteltava siten, että se on tarkoituksenmukainen aiottuun käyttöön ongelmitta ja vaikeuksitta. Olisi esimerkiksi järjetöntä suunnitella terveyskeskus ottamatta huomioon sitä, että käytävillä täytyy mahtua kaksien paarien kohtaamaan toisensa ja että ovien täytyy olla tarpeeksi leveitä jotta paarien kanssa mahtuu niistä läpi. 5. Helppotajuinen: jokaisen käyttäjän täytyy pystyä suunnistautumaan tiloissa vaikeuksitta, mistä johtuen seuraavat seikat ovat olennaisia: a. Selvät opasteet: opasteissa on käytettävä kansainvälisesti tunnistettavia kuvasymboleja, paikallisen kielen mukaisia sanoja tai lyhennyksiä on vältettävä, sillä ne saattavat johtaa sekaannuksiin; esimerkiksi hanassa oleva kirjain C viittaisi englanniksi kylmään (Cold), mutta espanjaksi täysin päinvastaisesti kuumaan (Caliente).

22 TAVOITTEET JA MÄÄRITELMÄT b. Tilojen jäsentäminen: tilojen on oltava johdonmukaisia ja toimivia, jotta voidaan välttää eksyminen ja hämmennys. 6. Esteettinen: lopputuloksen on oltava esteettisesti miellyttävä, jotta kaikkien on helpompi hyväksyä se (yllä olevat viisi kohtaa huomioon ottaen.). OTE EUROOPAN YHTEISÖN ASETTAMAN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTISTA Esteetön rakennettu ympäristö on keskeinen tekijä tasavertaisiin oikeuksiin perustuvan yhteiskunnan toteutumisessa ja se takaa kansalaisille itsenäisyyden ja keinot osallistua aktiivisesti yhteiskunta- ja elinkeinoelämään. Se on osallisuutta edistävän syrjimättömyyteen perustuvan yhteiskunnan kulmakivi. Yhteiskuntamme perustuu monimuotoisuuteen ja tähän kuuluu tarve esteettömään ympäristöön, joka ei itsessään aiheuta vammaisuutta ja toimintakyvyn alenemista. Tämä tarkoittaa sitä, että esteettömyys on kaikkien asia, ei ainoastaan vähemmistön jolla on erityistarpeita. Yhteiskunnan monimuotoistuessa ja ikääntyessä esteettömyyden edistämisen pitäisi olla ja se tuleekin olemaan yhä yleisempi tavoite. Esteettömyys onkin olennainen osa Lissabonin huippukokouksessa maaliskuussa 2000 käynnistettyä strategiaa, jonka tarkoituksena on edistää kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Koska esteettömyys hyödyttää kaikkia, se vahvistaa osallisuutta ja edistää vammaisten ihmisten aktiivista osallistumista elinkeino- ja yhteiskuntaelämään. Strategian tavoiteajankohta on vuosi Tästä syystä esteettömyyttä koskeva toimintaohjelma, jota tässä raportissa kuvataan, tulisi toteuttaa samoin vuoteen 2010 mennessä. Kyseiseen vuoteen mennessä kaikkien uusien rakennusten, niiden lähiympäristön (jalkakäytävät, bussipysäkit jne.) samoin kuin muun ympäristön (opasteet, elektroniset laitteet jne.) olisi oltava esteettömiä. Tällainen pyrkimys edellyttää vahvaa poliittista sitoumusta, joka tulee vahvistaa kevään 2004 Eurooppa-neuvostossa. Tämä sitoumus on välttämätön kaikkien niiden konkreettisten edistysaskelten käynnistämiseksi useilla eri politiikan lohkoilla ja kaikkien asianomaisten toimijoiden osalta kuljetuksista tietotekniikkaan, tilankäytön suunnittelusta rakentamiseen joita tarvitaan todellisen edistyksen varmistamiseksi. 2010: KAIKILLE ESTEETÖN EUROOPPA - Euroopan komission asettaman asiantuntijaryhmän raportti (lisätietoa osoitteesta

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI

LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI LIIKKUMISVAPAUS JA ESTEETTÖMYYS STANDARDI Asukkailla on todellinen mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa. Asumisyksikön pitää olla esteetön, ja asukkailla on oltava mahdollisuus liikkua paikasta toiseen

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa

Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Esteettömyys YK:n vammaissopimuksessa Rakennusfoorumi, 01.09.2015, Rakennustietosali - Helsinki Henrik Gustafsson, Invalidiliiton lakimies 1 Yleistä ihmis- ja perusoikeuksista Perustavanlaatuisia oikeuksia,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa

Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Vapaaehtoistyön mittarit EU:ssa ja Suomessa Miksi vapaaehtoistyötä edistetään ja mitataan EU:ssa? EU:n politiikassa vapaaehtoistyö on nähty muutosvoimana, joka osaltaan edistää Eurooppa 2020 kasvustrategian

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä. pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista - järjestöjen näkemyksiä pääsihteeri Pirkko Mahlamäki Vammaisfoorumi ry Vammaisfoorumi ry. Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni 24 kansallisen vammaisjärjestön

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille

Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Case Id: 0de07826-cc4c-4173-b6d8-234da2c827b3 Date: 31/07/2015 11:53:18 Julkinen kuuleminen: EU:n ympäristömerkki kalastus- ja vesiviljelytuotteille Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia. Perustiedot

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kaikki osallisiksi mitä haluamme muuttaa tällä ohjelmakaudella?

Kaikki osallisiksi mitä haluamme muuttaa tällä ohjelmakaudella? Kaikki osallisiksi mitä haluamme muuttaa tällä ohjelmakaudella? Erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulu 11.3.2015 Finlandia-talo Mitkä ovat tärkeimmät ESR:ää koskevat muutokset?

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0278(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0278(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

A8-0188/250. Perustelu

A8-0188/250. Perustelu 7.9.2017 A8-0188/250 250 Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) (9 a) Tuotteiden ja palvelujen parempi esteettömyys parantaa paitsi vammaisten elämää myös muiden sellaisten henkilöiden elämää, jotka ovat pysyvästi

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta

Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Ajankohtaisia asioita meiltä ja maailmalta Kirsi Konola Kehittämistoiminnan johtaja Tienviittoja tulevaisuuteen Turku 1.11.2013 Ajankohtaista meillä: Kehas ohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 8.11.2012

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta

Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Lapsen saattohoito YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta Pyöreän pöydän keskustelu 14.3.2016 Säätytalo, Helsinki 14.3.2016 1 Eettiset koodistot/ ohjeet Terveys-/ lääkintäoikeus Sosiaalioikeus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta. Koulutuspäivä Osallisuus ja itsemääräämisoikeus vammaissopimuksen näkökulmasta Koulutuspäivä 16.11.2017 YK:n Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 2 17.11.2017 Vammaissopimus Yleissopimus vahvistaa jo olemassa

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

The Covenant capacity -hanke

The Covenant capacity -hanke The Covenant capacity -hanke Paikallishallinnon osaamisen kehittäminen ilmasto- ja energia-asioissa suunnittelusta toteutukseen ja seurantaan Laura Heikkilä koulutuskoordinaattori, FCG Koulutus ja konsultointi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA

OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA KULTTUURI JA KOULUTUS OPETTAJIEN OPETTAMINEN: PERUSASTEEN OPETTAJIEN KOULUTUKSEN TILA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT EUROOPASSA TUTKIMUS

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

ESOK-projekti ja esteettömyyden edistäminen yliopistossa. Vammaisasiamies Paula Pietilä, TY Email:paula.pietila@utu.fi

ESOK-projekti ja esteettömyyden edistäminen yliopistossa. Vammaisasiamies Paula Pietilä, TY Email:paula.pietila@utu.fi ESOK-projekti ja esteettömyyden edistäminen yliopistossa Vammaisasiamies Paula Pietilä, TY Email:paula.pietila@utu.fi MITÄ ESTEETTÖMYYS YLIOPISTOSSA ON? Yliopiston fyysinen ympäristö: tilat ja laitteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN ASUMIS- JA HOIVAPALVELUISSA. Tamminen Nina & Solin Pia (toim) Nina Tamminen

MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN ASUMIS- JA HOIVAPALVELUISSA. Tamminen Nina & Solin Pia (toim) Nina Tamminen MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN IKÄÄNTYNEIDEN ASUMIS- JA HOIVAPALVELUISSA Tamminen Nina & Solin Pia (toim) 2013 17.5.2017 Nina Tamminen 1 Mielenterveyden edistämisen käsikirjat (2010-2013) -projekti Tavoitteena

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus. Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät

YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus. Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät YK:n vammaissopimus ja itsemääräämisoikeus Juha-Pekka Konttinen, THL 18.1.2013 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät YK:n vammaissopimus (CRPD) suunnannäyttäjänä CRPD viitoittaa uudenlaista ajattelutapaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot