Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO FINNISH STANDARDS ASSOCIATION Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ohessa käyttöönne sähköinen SFS- standardi copyright SFS Tätä julkaisua ei saa kopioida tai levittää missään muodossa ilman SFS: n erillistä kirjallista lupaa. Tämä julkaisu on tekijänoikeuslain suojaama. SFS - Standardisointi Maistraatinportti, 0040 Helsinki Puh. (09) /asiakaspalvelu, Sähköposti: Electronic ile o the SFS-standard copyright SFS You shall not in any orm urther distribute this publication without a speciic permission by SFS. This publication is protected by the Copyright Law SFS Standardization Maistraatinportti FI-0040 Helsinki, Finland Tel /sales,

2

3 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS STANDARDI SFS-EN Teknologiateollisuus, Standardisointi Technology Industries o Finland, Standards Vahvistettu ( ) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS ICS Korvaa standardit SFS 373:1980 ja alkaen SFS-ENV :1993 Replaces the standards SFS 373:1980 and rom SFS-ENV :1993 Ristiriitatapauksissa pätee voimaansaatetun standardin In case o interpretation disputes the English text o the EN :005 englanninkielinen teksti. endorsed standard EN :005 applies. Suomenkielisen käännöksen päivämäärä Date o translation into Finnish EUROCODE 3. TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-8: LIITOSTEN MITOITUS Eurocode 3: Design o steel structures. Part 1-8: Design o joints Eurooppalainen standardi EN :005 on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi. Standardi sisältää eurooppalaisen standardin EN :005 suomenkielisen käännöksen. Alkuperäinen vahvistettu eurooppalainen standardi EN (133 s.) on saatavissa Suomen Standardisoimisliitosta (SFS). The European Standard EN :005 has the status o a Finnish national standard. The standard also contains the Finnish translation o the European Standard EN :005. The original endorsed European Standard EN :005 (133 p.) is available rom the Finnish Standards Association. SFS SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 116, 0041 HELSINKI (MAISTRAATINPORTTI ) PUH. (09) , FAKSI (09) Sähköposti: Internet: FINNISH STANDARDS ASSOCIATION P.O.B 116, FI-0041 HELSINKI (MAISTRAATINPORTTI ) TEL , FAX Internet:

4

5 EUROOPPALAINEN STANDARDI EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN May 005 ICS Supersedes ENV :199 Descriptors: English version Eurocode 3: Design o steel structures Part 1-8: Design o joints Eurocode 3: Calcul des structures en acier Partie 1-8: Calcul des assemblages Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen This European Standard was approved by CEN on 16 April 004. CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions or giving this European Standard the status o a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical reerences concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. This European Standard exists in three oicial versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility o a CEN member into its own language and notiied to the Central Secretariat has the same status as the oicial versions. CEN members are the national standards bodies o Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels 005 CEN All rights o exploitation in any orm and by any means reserved worldwide or CEN national Members. Re. No. EN :005: E

6 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Sisällys Esipuhe Johdanto Soveltamisala Velvoittavat viittaukset Periaatesääntöjen ja soveltamissääntöjen erottaminen Termit ja määritelmät Merkinnät Suunnitteluperusteet Oletukset Yleiset vaatimukset Vaikuttavat voimat ja momentit Liitosten kestävyys Suunnitteluoletukset Leikkausvoiman kuormittamat liitokset, joihin kohdistuu isku, värähtely ja/tai vaihtuvasuuntainen kuormitus Liitosten epäkeskeisyys leikkauspisteissä Kiinnitykset, joissa käytetään ruuveja, niittejä tai niveltappeja Ruuvit, mutterit ja aluslaatat Yleistä Jännitetyt ruuvit Niitit Perustusruuvit Ruuvikiinnitysluokat Leikkausvoiman rasittamat kiinnitykset Vetovoiman rasittamat kiinnitykset Ruuvien ja niittien reikien sijanti Kiinnittimien kestävyyksien mitoitusarvot Ruuvit ja niitit Injektitoruuvit Kiinnitinryhmät Pitkät liitokset Liukumisen kestävät kiinnitykset lujuusluokan 8.8 tai 10.9 ruuveja käytettäessä Liukumiskestävyyden mitoitusarvo Yhdstetty veto ja leikkaus Hybridikiinnitykset Kiinnittimien reikävähennykset Yleistä Mitoitus palamurtumisen suhteen Yhdestä kyljestä kiinnitetyt kulmateräkset ja muut epäsymmetristi kiinnitetyt vetosauvat Kulmateräsvahvistukset Vipuvoimat Voimien jakaantuminen kiinnittimille murtorajatilassa Niveltappikiinnitykset Yleistä Niveltappien suunnittelu... 39

7 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 3 4 Hitsauskiinnitykset Yleistä Hitsausaineet Muoto ja mitat Hitsilajit Pienahitsit Kolopienahitsit Päittäishitsit Tulppahitsit Pyöröteräksen kylkihitsit Täytelevyjen hitsit Pienahitsin kestävyyden mitoitusarvo Hitsien pituus Eektiivinen a-mitta Pienahitsien kestävyyden mitoitusarvo Kolopienahitsien kestävyyden mitoitusarvo Päittäishitsien kestävyyden mitoitusarvo Läpihitsatut päittäishitsit Osittain läpihitsatut päittäishitsit Päittäishitsi T-liitoksessa Tulppahitsien kestävyyden mitoitusarvo Voimien jakaantuminen Kiinnitykset jäykistämättömiin laippoihin Pitkät liitokset Epäkeskeisesti kuormitetut yksittäiset pienahitsit ja yhdeltä puolelta osittain läpihitsatut päittäishitsit Yhdestä kyljestä kiinnitetyt kulmateräkset Hitsaaminen kylmämuovatuilla alueilla Analyysi, luokitus ja mallinnus Kokonaistarkastelu Yleistä Kimmoteorian mukainen kokonaisanalyysi Jäykkä-plastiseen malliin perustuva kokonaistarkastelu Kimmo-plastiseen materiaalimalliin perustuva kokonaistarkastelu Ristikoiden kokonaistarkastelu Liitosluokitus Yleistä Luokitus jäykkyyden perusteella Luokitus lujuuden perusteella Palkki-pilariliitosten mallinnus H- ja I- proiilien väliset rakenteelliset liitokset Yleistä Perusteet Rakenteelliset ominaisuudet Liitokset peruskomponentit Kestävyyden mitoitusarvot Sisäiset voimat Leikkausvoimat Taivutusmomentit... 71

8 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Vedetty ekvivalentti T-osa Puristettu ekvivalentti T-osa Peruskomponenttien kestävyyksien mitoitusarvot Palkki-pilariliitosten ja jatkosten taivutuskestävyyden mitoitusarvo Pilarin pohjaosien kestävyyksien mitoitusarvo pohjalevyjä käytettäessä Kiertymisjäykkyys Perusmalli Liitoksen peruskomponenttien jäykkyystekijät Päätylevyliitokset, joissa on vähintään kaksi vedettyä ruuvia Pilarin pohjaosat Kiertymiskyky Yleistä Ruuviliitokset Hitsausliitokset Rakenneputkien liitokset Yleistä Soveltamisala Soveltamisehdot Mitoitus Yleistä Rakenneputkien välisten liitosten murtumismuodot Hitsit Kestävyyden mitoitusarvot Pyöreiden rakenneputkien väliset hitsausliitokset Yleistä Yksitasoiset liitokset Monitasoiset liitokset Pyöreiden tai suorakaiteen muotoisten uumasauvojen ja suorakaiteen muotoisten paarresauvojen väliset hitsausliitokset Yleistä Yksitasoiset liitokset Monitasoiset liitokset Pyöreiden tai suorakaiteen muotoisten uumasauvojen ja I- tai H- muotoisten paarresauvojen väliset hitsausliitokset Pyöreiden tai suorakaiteen muotoisten uumasauvojen ja U- teräksen muotoisten paarresauvojen väliset hitsausliitokset Opastavia tietoja

9 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 5 Esipuhe Tämän standardin EN 1993, Eurocode 3 Teräsrakenteiden suunnittelu on laatinut tekninen komitea CEN/TC50 Structural Eurocodes, jonka sihteeristönä toimii BSI. CEN/TC 50 on vastuussa kaikista rakenteita koskevista Eurocodeista. Tälle eurooppalaiselle standardille on annettava kansallisen standardin asema joko julkaisemalla standardin kanssa yhtäpitävä teksti tai ilmoittamalla sen voimaansaattamisesta viimeistään marraskuun 005 loppuun mennessä. Lisäksi ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava viimeistään maaliskuun 010 loppuun mennessä. Tämä Eurocode kumoaa esistandardin ENV CEN/CENELECin sääntöjen mukaisesti seuraavien maiden standardisoimisjärjestöt ovat velvollisia vahvistamaan tämän eurooppalaisen standardin: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. Eurocode-ohjelman tausta Vuonna 1975 Euroopan yhteisön komissio päätti Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen eli Rooman sopimuksen (konsolidoidun toisinnon) artiklan 95 perusteella rakennustekniikkaan liittyvästä toimenpideohjelmasta. Ohjelman tavoitteena oli kaupan teknisten esteiden poistaminen ja teknisten vaatimusten yhdenmukaistaminen. Tämän toimenpideohjelman puitteissa komissio ryhtyi toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena oli saada aikaan rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelua varten yhdenmukaistetut tekniset säännöt, jotka aluksi toimisivat vaihtoehtona jäsenvaltioissa voimassa oleville kansallisille säännöille ja lopulta korvaisivat ne. Komissio on jäsenvaltioiden edustajista koostuvan ohjaavan komitean avulla viidentoista vuoden ajan ohjannut Eurocode-ohjelman kehitystä, mikä johti Eurocode-standardien ensimmäisen sukupolven syntymiseen 1980-luvulla. Vuonna 1989 komissio sekä EYn ja EFTAn jäsenvaltiot päättivät komission ja CENin välisen sopimuksen 1 perusteella siirtää Eurocode-standardien valmistelun ja julkaisemisen CENille sarjalla mandaatteja; tämän tarkoituksena oli antaa niille tulevaisuudessa eurooppalaisen standardin (EN) asema. Tämä yhdistää tosiasiallisesti Eurocode-standardit kaikkiin eurooppalaisia standardeja koskeviin neuvoston direktiiveihin tai komission päätöksiin (näitä ovat esim. rakennustuotteita koskeva neuvoston direktiivi 89/106/ETY rakennustuotedirektiivi sekä julkisia rakennusurakoita ja palveluhankintoja koskevat neuvoston direktiivit 93/37/ETY, 9/50/ETY ja 89/440/ETY sekä näitä vastaavat EFTAn direktiivit, jotka on pantu vireille sisämarkkinoiden kehittämiseksi). Rakenteita koskeva Eurocode-ohjelma käsittää seuraavat standardit, joihin kuuluu yleensä useita osia: EN 1990 Eurocode: Basis o structural design EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 199 Eurocode : Design o concrete structures EN 1993 Eurocode 3: Design o steel structures EN 1994 Eurocode 4: Design o composite steel and concrete structures EN 1995 Eurocode 5: Design o timber structures EN 1996 Eurocode 6: Design o masonry structures 1 Euroopan yhteisön komission ja Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön (CEN) välinen sopimus EUROCODE-standardien laatimiseksi rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelua varten (BC/CEN/03/89).

10 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 6 EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN 1998 Eurocode 8: Design o structures or earthquake resistance EN 1999 Eurocode 9: Design o aluminium structures Eurocode-standardeissa tunnustetaan kunkin jäsenmaan hallintoviranomaisten vastuu ja niissä varmistetaan heidän oikeutensa määrätä varmuusmääräyksiin liittyvät arvot kansallisella tasolla silloin, kun nämä edelleen ovat eri maissa erilaiset. Eurocode-standardien asema ja käyttötarkoitus EUn ja EFTAn jäsenvaltiot tunnustavat, että Eurocode standardit toimivat viiteasiakirjoina seuraavia tarkoituksia varten: välineinä, joilla osoitetaan rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden täyttävän Neuvoston direktiivin 89/106/ETY olennaiset vaatimukset, joita ovat erityisesti olennainen vaatimus nro 1 mekaaninen lujuus ja vakavuus ja olennainen vaatimus nro tuliturvallisuus; perustana rakennusurakoiden ja rakentamiseen liittyvien tekniikan alojen urakoiden määrittelyyn; rakennustuotteiden yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien laatimisen puitteina (EN-standardit ja eurooppalaiset tekniset hyväksynnät). Eurocode-standardeilla, siltä osin kuin ne koskevat itse rakennuskohteita, on suora yhteys rakennustuotedirektiivin artiklassa 1 mainittuihin perusasiakirjoihin vaikka Eurocode-standardit ovat eriluonteisia kuin yhdenmukaistetut tuotestandardit 3. Tämän takia CENin teknisten komiteoiden ja tuotestandardeja laativien EOTAn työryhmien tulee ottaa riittävästi huomioon Eurocode-työstä syntyvät tekniset näkökohdat, jotta saavutetaan näiden teknisten vaatimusten täydellinen yhteensopivuus Eurocodestandardien kanssa. Eurocode-standardeissa esitetään yhteiset rakennesuunnittelusäännöt jokapäiväiseen käyttöön koko rakenteiden ja rakenneosien suunnittelua varten, ovatpa nämä perinteisiä tai luonteeltaan uutta luovia. Tavanomaisesta poikkeavia rakennetyyppejä tai suunnittelussa tarkasteltavia ehtoja ei käsitellä yksityiskohtaisesti, jolloin suunnittelijalta edellytetään asiantuntevaa lisäharkintaa. Eurocode-standardin vahvistaminen kansalliseksi standardiksi Kansallinen standardi, jolla Eurocode vahvistetaan, sisältää CENin julkaiseman Eurocode-standardin tekstin täydellisenä, mahdolliset liitteet mukaan luettuina. Ennen tekstiä voi olla kansallinen kansilehti ja kansallinen esipuhe ja tekstin jälkeen voi olla kansallinen (opastava) liite. Kansallinen (opastava) liite voi sisältää tietoa vain niistä parametreistä, jotka on jätetty Eurocodestandardissa auki kansallista valintaa varten ja joista käytetään nimitystä kansallinen parametri. Näitä käytetään kyseisessä maassa toteutettavien rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnitteluun, eli: arvot tai luokat, kun Eurocode-standardissa esitetään vaihtoehtoja; Rakennustuotedirektiivin artiklan 3.3 mukaan olennaiset vaatimukset täsmennetään asiakirjoissa (perusasiakirjoissa), joilla luodaan tarvittavat yhteydet olennaisten vaatimusten ja standardointitoimeksiantojen, eurooppalaisen teknisen hyväksymisen suuntaviivoja koskevien toimeksiantojen tai muiden teknisten eritelmien tunnustamisen välille. 3 Rakennustuotedirektiivin artiklan 1 mukaan perusasiakirjoissa on: a) täsmennettävä olennaiset vaatimukset yhdenmukaistamalla termistö ja tekniset perusteet ja esittämällä luokat tai tasot kutakin vaatimusta varten tarpeen mukaan; b) esitettävä menetelmät, jotka kytkevät vaatimusluokat tai -tasot teknisiin eritelmiin, esim. laskentamenetelmät ja kelpoisuuden osoittamismenetelmät sekä tekniset suunnittelusäännöt; c) oltava huomioon otettavat lähtötiedot yhdenmukaistettujen standardien ja eurooppalaista teknistä hyväksymistä koskevien suuntaviivojen vahvistamista varten. Eurocode-standardeilla on tosiasiallisesti samankaltainen asema olennaista vaatimusta nro 1 ja osittain olennaista vaatimusta nro sovellettaessa.

11 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 7 käytettävät arvot, kun Eurocode-standardissa esitetään vain tunnus; maalle tunnusomaiset tiedot (maantieteelliset, ilmastoa koskevat jne.), esim. lumikartta; käytettävä menettely silloin, kun Eurocode-standardissa esitetään vaihtoehtoisia menettelyjä. Se voi sisältää myös: opastavien liitteiden soveltamista koskevia päätöksiä; viitteitä lisätietoja sisältäviin lähteisiin, jotka eivät ole ristiriidassa Eurocode-standardin kanssa ja joiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää soveltamaan Eurocode-standardia. Eurocode-standardien ja tuotteita koskevien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien (EN-standardien ja eurooppalaisten hyväksyntöjen) väliset yhteydet Rakennustuotteita koskevien yhdenmukaistettujen teknisten eritelmien ja rakennuskohteita koskevien teknisten sääntöjen 4 tulee olla keskenään ristiriidattomia. Lisäksi kaikissa rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvissä tiedoissa, joissa viitataan Eurocode-standardeihin, tulee selvästi mainita, mitä kansallisesti määritettyjä parametreja on otettu huomioon. Standardin EN kansallinen liite Tässä standardissa esitetään vaihtoehtoisia menettelytapoja, arvoja ja luokitussuosituksia, joiden yhteydessä mainitaan, missä kansallisia valintoja voidaan tehdä. Tämän takia standardin EN sisältävään kansalliseen standardiin tulee kuulua kansallinen liite, joka sisältää kaikki kansalliset parametrit, joita käytetään kyseisessä maassa rakennettavien teräsrakenteiden suunnitteluun. Kansallinen valinta sallitaan standardin EN seuraavissa kohdissa:.() 1..6 (Viitestandardiryhmä 6: Niitit) 3.1.1(3) 3.4.(1) 5..1() 6..7.(9). 4 Ks. rakennustuotedirektiivin artikloita 3.3 ja 1 sekä perusasiakirjan 1 kohdat 4., 4.3.1, 4.3. ja 5..

12 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 8 1 Johdanto 1.1 Soveltamisala (1) Standardin EN 1993 tässä osassa esitetään pääasiassa staattisesti kuormitettujen liitosten mitoitusmenetelmiä, kun teräslaji on S35, S75, S355 tai S460. 1) 1) Suomentajan huomautus: SFS-EN koskee myös teräslajeja S40 ja S450 ellei toisin mainita. 1. Velvoittavat viittaukset Tämä eurooppalainen standardi sisältää päivättyjen tai päiväämättömien viittausten kautta muihin julkaisuihin sisältyviä vaatimuksia. Nämä velvoittavat viittaukset mainitaan tekstin asiaankuuluvissa kohdissa ja kyseiset julkaisut luetellaan tässä kohdassa. Päivättyjen viitestandardien myöhempiä muutoksia tai tarkistettuja painoksia sovelletaan osana tätä eurooppalaista standardia vain siinä tapauksessa, että ne on muutoksella tai tarkistuksella siihen sisällytetty. Päiväämättömien viittausten kohdalla sovelletaan julkaisun viimeisintä painosta (muutokset mukaan luettuna) Viitestandardiryhmä 1: Hitsattavat rakenneteräkset EN :004 1) EN 1005-:004 1) EN :004 1) EN :004 1) EN :004 1) EN :004 1) Hot-rolled products o structural steels. General delivery conditions Hot-rolled products o structural steels. Technical delivery conditions or non-alloy structural steels Hot-rolled products o structural steels. Technical delivery conditions or normalized / normalized rolled weldable ine grain structural steels Hot-rolled products o structural steels. Technical delivery conditions or thermomechanical rolled weldable ine grain structural steels Hot-rolled products o structural steels. Technical delivery conditions or structural steels with improved atmospheric corrosion resistance Hot-rolled products o structural steels. Technical delivery conditions or lat products o high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition 1.. Viitestandardiryhmä : Toleranssit, mitat ja tekniset toimitusehdot EN 1009:1991 1) Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and mass EN 10034:1993 1) Structural steel I- and H-sections - Tolerances on shape and dimensions EN 10051:1991 1) Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip o non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape EN 10055:1995 1) Hot rolled steel equal lange tees with radiused root and toes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions EN :1995 1) Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions EN :1993 1) Structural steel equal and unequal leg angles - Part : Tolerances on shape and dimensions 1) Vastaava suomenkielisenä julkaistu SFS-standardi, ks. Opastavia tietoja.

13 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 9 EN 10164:1993 1) Steel products with improved deormation properties perpendicular to the surace o the product - Technical delivery conditions 1..3 Viitestandardiryhmä 3: Rakenneputket EN :1997 1) Cold ormed welded structural hollow sections o non-alloy and ine grain steels - Part 1: Technical delivery requirements EN 1019-:1997 1) Cold ormed welded structural hollow sections o non-alloy and ine grain steels - Part : Tolerances, dimensions and sectional properties EN :1994 1) Hot inished structural hollow sections o non-alloy and ine grain structural steels - Part 1: Technical delivery requirements EN 1010-:1997 1) Hot inished structural hollow sections o non-alloy and ine grain structural steels - Part : Tolerances, dimensions and sectional properties 1..4 Viitestandardiryhmä 4: Ruuvit, mutterit ja aluslaatat EN :00 1) High strength structural bolting or preloading - Part 1: General Requirements EN :00 1) High strength structural bolting or preloading - Part : Suitability Test or preloading EN :00 1) High strength structural bolting or preloading - Part 3: System HR -Hexagon bolt and nut assemblies EN :00 1) High strength structural bolting or preloading - Part 4: System HV -Hexagon bolt and nut assemblies EN :00 1) High strength structural bolting or preloading - Part 5: Plain washers or system HR EN :00 1) High strength structural bolting or preloading - Part 6: Plain chamered washers or systems HR and HV EN ISO 898-1:1999 1) Mechanical properties o asteners made o carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999) EN 0898-:1993 1) Mechanical properties o asteners - Part : Nuts with special proo load values - Coarse thread (ISO 898-:199) EN ISO 30:1997 1) Prevailing torque type steel hexagon nuts - Mechanical and perormance requirements (ISO 30:1997) EN ISO 4014:000 1) Hexagon head bolts - Product grades A and B (ISO 4014:1999) EN ISO 4016:000 1) Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:1999) EN ISO 4017:000 1) Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:1999) EN ISO 4018:000 1) Hexagon head screws - Product grade C (ISO 4018:1999) EN ISO 403:000 1) Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B (ISO 403:1999) EN ISO 4033:000 1) Hexagon nuts, style - Product grades A and B (ISO 4033:1999) EN ISO 4034:000 1) Hexagon nuts - Product grade C (ISO 4034:1999) EN ISO 7040:1997 1) Prevailing torque hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1 - Property classes 5, 8 and 10 EN ISO 704:1997 1) Prevailing torque all-metal hexagon nuts, style - Property classes 5, 8, 10 and 1 EN ISO 7719:1997 1) Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 1 - Property classes 5, 8 and 10 ISO 86- :1988 1) ISO system o limits and its - Part : Tables o standard tolerance grades and limit deviations or hole and shats ISO 1891:1979 1) Bolts, screws, nuts and accessories - Terminology and nomenclature - Trilingual edition 1) Vastaava suomenkielisenä julkaistu SFS-standardi, ks. Opastavia tietoja.

14 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 10 EN ISO 7089:000 1) Plain washers- Nominal series- Product grade A EN ISO 7090:000 1) Plain washers, chamered - Normal series - Product grade A EN ISO 7091:000 1) Plain washers - Normal series - Product grade C EN ISO 10511:1997 1) Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert) EN ISO 1051:1997 1) Prevailing torque type hexagon nuts thin nuts, style 1, with metric ine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10 EN ISO 10513:1997 1) Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style, with metric ine pitch thread - Property classes 8, 10 and Viitestandardiryhmä 5: Hitsauslisäaineet ja hitsaus EN 1345:1998 1) Welding-Multilingual terms or welded joints with illustrations. September EN ISO 14555:1998 1) Welding-Arc stud welding o metallic materials. May 1995 EN ISO 13918:1998 1) Welding-Studs or arc stud welding-january 1997 EN 88-3:199 1) Speciication and approval o welding procedures or metallic materials. Part 3: Welding procedure tests or arc welding o steels. 199 EN ISO 5817:003 1) Arc-welded joints in steel - Guidance or quality levels or imperections 1..6 Viitestandardiryhmä 6: Niitit Huom. Tietoja voidaan esittää kansallisessa liitteessä Viitestandardiryhmä 7: Teräsrakenteiden toteuttaminen EN ) Requirements or the execution o steel structures 1.3 Periaatesääntöjen ja soveltamissääntöjen erottaminen (1) Sovelletaan standardin EN 1990 kohtaa Termit ja määritelmät (1) Sovelletaan seuraavia termejä ja määritelmiä: peruskomponentti (liitoksen): Liitoksen osa, joka vaikuttaa yhteen tai useampaan liitoksen rakenteelliseen ominaisuuteen kiinnitys: Paikka, jossa kaksi osaa kohtaavat. Suunnittelussa kiinnitys tarkoittaa peruskomponenttien yhdistelmää, joka tarvitaan kiinnityksen käyttäytymisen kuvaamiseksi siirrettäessä kyseeseen tulevia sisäisiä voimia ja momentteja. 1) Vastaava suomenkielisenä julkaistu SFS-standardi, ks. Opastavia tietoja.

15 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS liittyvä sauva: Sauva, joka liitetään tukena olevaan sauvaan tai osaan liitos: Alue, missä vähintään kaksi sauvaa kiinnitetään toisiinsa. Suunnittelussa liitos tarkoittaa kaikkien peruskomponenttien yhdistelmää, joka tarvitaan liitoksen käyttäytymisen kuvaamiseksi siirrettäessä kyseeseen tulevia sisäisiä voimia ja momentteja. Palkki-pilariliitos koostuu uuma-osasta ja joko yhdestä kiinnityksestä (yksipuolinen liitos) tai kahdesta kiinnityksestä (kaksipuolinen liitos), ks. kuva liitosmuoto: Liitoksen tai liitosten alueen tyyppi tai muoto, missä vähintään kahden liittyvän sauvan akselit leikkaavat toisensa, ks. kuva kiertymiskyky: Kulma, jonka liitos voi kiertyä murtumatta tietyllä kestävyystasolla kiertymisjäykkyys: Momentti, joka tarvitaan yksikönsuuruisen kiertymän aikaansaamiseksi liitoksessa rakenteellinen ominaisuus (liitoksen): Liittyvän sauvan kestävyys sisäisille voimille ja momenteille, kiertymisjäykkyys ja kiertymiskyky yksitasoinen liitos: Ristikon yksitasoisessa liitoksessa sauvat kiinnittyvät toisiinsa yhdessä tasossa.

16 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Liitos = leikkauksen rasittama uuma + kiinnitys Vasemmanpuoleinen liitos = Leikkauksen rasittama uuma + Vasemmanpuoleinen kiinnitys Oikeanpuoleinen liitos = Leikkauksen rasittama uuma + Oikeanpuoleinen kiinnitys a) Yksipuolinen liitos b) Kaksipuolinen liitos 1 leikkauksen rasittama uuma kiinnitys 3 komponentit (esim. ruuvit, päätylevy) Kuva 1.1: Palkki-pilariliitosten osat

17 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS Yksipuolinen palkki-pilariliitos; Kaksipuolinen palkki-pilariliitos; Palkin jatkos; 4 Pilarin jatkos; 5 Pilarin pohja. 5 5 a) Liitosmuodot vahvemman akselin suhteen Kaksipuolinen palkki-pilariliitos Kaksipuolinen palkki-palkkiliitos b) Liitosmuodot heikomman akselin suhteen (käytetään vain tasapainossa oleville momenteille M b1,ed = M b,ed ) Kuva 1.: Liitosmuodot 1.5 Merkinnät (1) Tässä standardissa käytetään seuraavia merkintöjä: d ruuvin nimellishalkaisija, niveltapin halkaisija tai kiinnittimen halkaisija; d 0 ruuvin, niveltapin tai niitin reiän halkaisija; d c on pilarin uuman suoran osan korkeus; d m pienin seuraavista arvoista: ruuvin kannan etäisimpien pisteiden ja avainvälin keskiarvo tai mutterin etäisimpien pisteiden ja avainvälin keskiarvo; H,Rd mitoitusarvo Hertz:n paineen suhteen; ur niitin vetomurtolujuus; e 1 kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan päädyn välinen päätyetäisyys mitattuna siirrettävän voiman suunnassa, ks. kuva 3.1;

18 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 14 e kiinnittimen reiän keskiön ja viereisen rakenneosan reunan välinen reunaetäisyys mitattuna kohtisuorassa suunnassa siirrettävään voimaan nähden, ks. kuva 3.1; e 3 pidennetyn reiän akselin ja viereisen rakenneosan reunan tai päädyn välinen etäisyys, ks. kuva 3.1; e 4 pidennetyn reiän pyöristyksen keskiön ja viereisen rakenneosan reunan tai päädyn välinen etäisyys, ks. kuva 3.1; l e pienahitsin tehollinen pituus; n kitkapintojen tai kiinnittimien reikien lukumäärä leikkautumistasossa; p 1 kiinnittimien keskiöiden välinen etäisyys siirrettävän voiman suunnassa, ks. kuva 3.1; p 1,0 kiinnittimien keskiöiden välinen etäisyys uloimmassa kiinnitinrivissä siirrettävän voiman suunnassa, ks. kuva 3.1; p 1,i kiinnittimien keskiöiden välinen etäisyys sisemmässä kiinnitinrivissä siirrettävän voiman suunnassa, ks. kuva 3.1; p viereisten kiinnitinrivien välinen keskiöetäisyys mitattuna siirrettävää voimaa vastaan kohtisuorassa suunnassa; ks. kuva 3.1; r ruuvirivin numero; Huom. : Ruuvikiinnityksessä, jossa on vähintään kaksi vedettyä ruuviriviä, ruuvirivit numeroidaan alkaen ruuvirivistä, joka on kauimpana puristuskeskiöstä. s s t a t c t p t w t wc A A 0 jäykän tukipinnan pituus; kulmateräksen laipan paksuus; pilarin laipan paksuus; ruuvin tai mutterin alla olevan levyn paksuus; uuman tai levyn paksuus; pilarin uuman paksuus; ruuvin bruttopinta-ala; niitin reiän pinta-ala; A vc pilarin leikkauspinta-ala, ks. EN ; A s A v,e B p,rd E F p,cd F t,ed F t,rd F T,Rd F v,rd F b,rd F s,rd,ser F s,rd F v,ed,ser F v,ed ruuvin tai perustusruuvin jännityspoikkipinta-ala; tehollinen leikkauspinta-ala; ruuvin kannan tai mutterin lävistymiskestävyyden mitoitusarvo; kimmokerroin; esijännitysvoiman mitoitusarvo; vetovoiman mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti; ruuvin vetokestävyyden mitoitusarvo ruuvia kohti; ekvivalentin T-osan laipan vetokestävyyden mitoitusarvo; ruuvin leikkauskestävyyden mitoitusarvo ruuvia kohti; ruuvin reunapuristuskestävyyden mitoitusarvo ruuvia kohti; liukumiskestävyyden mitoitusarvo käyttörajatilassa ruuvia kohti; liukumiskestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti; ruuvin leikkausvoiman mitoitusarvo käyttörajatilassa ruuvia kohti; ruuvin leikkausvoiman mitoitusarvo murtorajatilassa ruuvia kohti;

19 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 15 M j,rd S j S j,ini V wp,rd z liitoksen taivutuskestävyyden mitoitusarvo; liitoksen kiertymisjäykkyys; liitoksen kiertymisjäykkyyden alkuarvo; pilarin uuman plastisuusteorian mukainen leikkauskestävyyden mitoitusarvo; momenttivarsi; µ kitkakerroin; φ liitoksen kiertyminen. () Luvussa 7 käytetään seuraavia standardilyhennyksiä rakenneputkien tapauksissa: CHS : pyöreä rakenneputki ; RHS : suorakaiteen muotoinen rakenneputki, joka kattaa myös neliön muotoiset rakenneputket. Vapaaväli g g Limityssuhde λ ov = (q/p) x 100 % g q p (a) Vapaavälin määritelmä (b) Limityksen määritelmä 1) Kuva 1.3: Vapaaväliset ja limitetyt liitokset 1) Suomentajan huomautus: Kuvassa olevien mittojen p ja q oikeanpuoleisten mittaviivojen pitää olla samaa viivaa. (3) Luvussa 7 käytetään seuraavia merkintöjä: A i sauvan i (i = 0, 1, tai 3) poikkileikkauksen pinta-ala; A v paarteen leikkauspinta-ala; A v,e paarteen tehollinen leikkauspinta-ala; L sauvan systeemipituus; M ip,i,rd liitoksen kestävyyden mitoitusarvo, joka ilmaistaan sauvan i ristikon tasossa vaikuttavan sisäisen momentin avulla, (i = 0, 1, tai 3); M ip,i,ed sauvan i sisäisen momentin mitoitusarvo ristikon tasossa, (i = 0, 1, tai 3); M op,i,rd liitoksen kestävyyden mitoitusarvo, joka ilmaistaan sauvan i ristikon tasoa vastaan kohtisuorassa tasossa vaikuttavan sisäisen momentin avulla, (i = 0, 1, tai 3); M op,i,ed sauvan i sisäisen momentin mitoitusarvo ristikon tasoa vastaan kohtisuorassa tasossa, (i = 0, 1, tai 3);

20 FINNISH STANDARDS ASSOCIATION SFS 16 N i,rd liitoksen kestävyyden mitoitusarvo, joka ilmaistaan sauvan i sisäisen aksiaalisen voiman avulla, (i = 0, 1, tai 3); N i,ed sauvan i sisäisen aksiaalisen voiman mitoitusarvo, (i = 0, 1, tai 3); W el,i on sauvan kimmoteorian mukainen taivutusvastus, i (i = 0, 1, tai 3); W pl,i sauvan plastisuusteorian mukainen taivutusvastus, i (i = 0, 1, tai 3); b i suorakaiteenmuotoisen rakenneputken i leveys, (i = 0, 1, tai 3); b e uumasauvan tehollinen leveys sen liittyessä paarresauvaan; b e,ov limittävän uumasauvan tehollinen leveys, kun se liittyy limitettyyn uumasauvaan; b e,p tehollinen leveys lävistysleikkautumista tarkistettaessa; b p levyn leveys; b w paarteen uuman tehollinen leveys; d i pyöreän rakenneputken ulkohalkaisija, i (i = 0, 1, tai 3); d w paarteena olevan poikkileikkaukseltaan I- tai H- muotoisen proiilin uuman korkeus; e liitoksen epäkeskisyys; b paarteen sivun lommahduslujuus; yi sauvan i (i = 0, 1, tai 3) myötöraja; y0 paarresauvan myötöraja; g K- tai N- liitoksen uumasauvojen välinen vapaaväli (g:n negatiivinen arvo tarkoittaa limitystä q ); vapaaväli g mitataan liittyvän paarteen pinnan suunnassa viereisten uumasauvojen kärkien välisenä etäisyytenä, ks. kuva 1.3(a); h i sauvan i poikkileikkauksen kokonaiskorkeus i (i = 0, 1, tai 3); k tekijä, jonka alaindeksit ovat g, m, n tai p ja joka esitetään kyseeseen tulevassa taulukossa; l p q sauvan nurjahduspituus; limittävän uumasauvan kosketuspinnan projektion pituus paarteen pinnalla, kun limitettyä uumasauvaa ei ole, ks. kuva 1.3(b); limityspituus, joka mitataan paarteen pinnan suunnassa K- tai N- liitoksen uumasauvojen kärkien välisenä etäisyytenä, ks. kuva 1.3(b); r poikkileikkaukseltaan I- tai H- muotoisen proiilin laipan ja uuman välinen pyöristyssäde tai suorakaiteen muotoisen rakenneputken nurkan pyöristyssäde; t I- tai H- muotoisen proiilin laipan paksuus; t i sauvan i seinämänpaksuus (i = 0, 1, tai 3); t p levyn paksuus; t w I- tai H- muotoisen proiilin uuman paksuus; α tekijä, joka määritetään kyseeseen tulevan taulukon yhteydessä; θ i uumasauvan i ja paarteen välinen kulma (i = 1, tai 3); κ tekijä, joka määritellään sen esiintyessä; µ tekijä, joka määritetään kyseeseen tulevan taulukon yhteydessä; φ monitasoisen liitoksen tasojen välinen kulma.

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO RY FINNISH STANDARDS ASSOCIATION Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Ohessa käyttöönne sähköinen -standardi Suomen Standardisoimisliitto ry Tätä julkaisua ei saa kopioida tai

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet. Betoniworkshop RT Jorma Jantunen Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja ohjeet Betoniworkshop RT 15.5.12 Jorma Jantunen Rakentamismääräysten uudistus Maankäyttö ja rakennuslaki olennaiset tekniset vaatimukset > asetuksenantovaltuudet

Lisätiedot

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

EN : Teräsrakenteiden suunnittelu, Levyrakenteet

EN : Teräsrakenteiden suunnittelu, Levyrakenteet EN 993--5: Teräsrakenteiden suunnittelu, Levyrakenteet Jouko Kouhi, Diplomi-insinööri jouko.kouhi@vtt.fi Johdanto Standardin EN 993--5 soveltamisalasta todetaan seuraavaa: Standardi EN 993--5 sisältää

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa

Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa 1 (1) Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelijoilla Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu, lisäohjeita FEMlaskentaa varten. Teräsputkipaalujen kalliokärkien suunnittelu on tehtävä Liikenneviraston

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012)

RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 20.4.2016: Sivu 16: Kuvasta 1.1 ylöspäin laskien 2. kappale: Pyöreän putken halkaisija kalibroidaan lopulliseen mittaan ja...

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Oulun seudun ammattikorkeakoulu SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO FINNISH STANDARDS ASSOCIATION Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ohessa käyttöönne sähköinen SFS- standardi copyright SFS Tätä julkaisua ei saa kopioida tai levittää missään muodossa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä päivänä 12 maaliskuuta 2014 23/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 200/2014) Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010)

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 20.4.2016: Sivu 72: Alhaalta laskien 2. kappale: Käyttörajatilassa (SLS, Service Limit State)... Käyttörajatilassa (SLS, Serviceability

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 10/1999 [korvaa Teräsnormikortin N:o 7/1998]

TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 10/1999 [korvaa Teräsnormikortin N:o 7/1998] TRY TERÄSNORMIKORTTI N:o 10/1999 [korvaa Teräsnormikortin N:o 7/1998] Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rakenteiden palotekninen mitoitus Yhteyshenkilö: Unto Kalamies Teräsrakenneyhdistys

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus LIITE 8 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1992-1-2 EUROKOODI 2: BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-2: Yleiset säännöt. Rakenteiden palomitoitus Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-5 RAKENTEIDEN KUORMAT Lämpötilakuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-5 RAKENTEIDEN KUORMAT Lämpötilakuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-5 RAKENTEIDEN KUORMAT Lämpötilakuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/6 KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN SFS-EN 1991-1-5

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri HSL-3 Ankkurin tyyppi HSL-3 Kuusiokanta Mutterikanta HSL-3-B Momenttihattu HSL-3-SH Kuusiokolokanta (ei Suomessa) HSL-3-SK Uppokanta (ei Suomessa) Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

MMM/R0/MY Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista. 1 MMM/R0/MY 22.3.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta RAHOITUSOIKAISUISTA Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt tietoa Suomeen ja muihin jäsenvaltioihin kohdistuneista rahoitusoikaisuista.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ann ettu Helsin gissä 30 päivän ä maaliskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet

Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet 1 Rakenteiden lujuus ja vakaus [Luonnos] Alumiinirakenteet 2015 Ympäristöministeriö 2 Alumiinirakenteet Ohjeet 2015 Sisältö 1 SOVELTAMISALA... 2 2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 Toteutusasiakirjat...

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840

KANTAVUUS- TAULUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 KANTAVUUS- TAUUKOT W-70/900 W-115/750 W-155/560/840 SISÄYSUETTEO MITOITUSPERUSTEET... 3 KANTAVUUSTAUUKOT W-70/900... 4-9 W-115/750... 10-15 W-155/560/840... 16-24 ASENNUS JA VARASTOINTI... 25 3 MITOITUSPERUSTEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet

EUROKOODI 2016 SEMINAARI. Teräs- ja alumiinirakenteet EUROKOODI 2016 SEMINAARI Teräs- ja alumiinirakenteet Teräsrakenneteollisuuden toiminnanedistäjä Edistää kotimaista teräs- ja metallirakentamista Edustaa asiantuntemusta teräs- ja metallirakentamisen alalla

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Ruuvien päiden muotoja. [Decker ja esimerkiksi: ]

Ruuvien päiden muotoja. [Decker ja esimerkiksi:  ] Ruuvien päiden muotoja [Decker ja esimerkiksi: http://www.schrauben-lexikon.de/norm/din_609.asp ] Erilaisia muttereita [Decker] Torx- ja kuusiokolokannat Vasemmassa kuvassa esitetty Torx kanta ei rikkoonu

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS STANDARDIEHDOTUS Teknologiateollisuus ry, Standardisointi Technology Industries of Finland, Standards 2005-09-26 1 (1 + 9) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA.

Lisätiedot

Teräsrakenteiden välisten pulttiliitosten mitoitusohjelma. Arto Hokkanen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Rakennustekniikka

Teräsrakenteiden välisten pulttiliitosten mitoitusohjelma. Arto Hokkanen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Arto Hokkanen Teräsrakenteiden välisten pulttiliitosten mitoitusohjelma EN 1993-1-8 mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 6.5.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet C2 - C4 - BULLDOG. Bulldogpuunsitojalevyt

OMINAISUUDET SOVELLUS. Technical data sheet C2 - C4 - BULLDOG. Bulldogpuunsitojalevyt Bulldog-puunsitojalevyjen avulla vahvistetaan puurakenteiden pulttiliitoksia. Kaksipuolisia puunsitojalevyjä käytetään vain puu-puuliitoksissa, mutta yksipuolisia puunsitojalevyjä voidaan käyttää myös

Lisätiedot

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010)

HITSATUT PROFIILIT EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2010) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 6.6.2012: Sivu 27: Sivun alaosassa, ennen kursivoitua tekstiä: standardin EN 10149-2 mukaiset..., ks. taulukot 1.6 ja 1.7 standardin EN

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri Jorma Jantunen 16.12.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS HITSATTAVIEN BETONITERÄSTEN JA BETO- NITERÄSVERKKOJEN OLENNAISISTA TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 1 Yleistä Maankäyttö-

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1997-1 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1997-1 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1997-1 GEOTEKNINEN SUUNNITTELU Yleiset säännöt: Soveltaminen infrarakenteisiin LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 11.2.2015 Kansallinen liite (LVM), 11.2.2015 1/12 KANSALLINEN

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys

Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Osa 4: Palkit Palkkien suunnittelu eurokoodeilla Johdanto Mitoitusmenettely Palonkestävyys 1(12) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

JUHA-MATTI KETO TERÄSRAKENTEIDEN LIITOKSET JA LIITOSTEN KIERTYMIS- JÄYKKYYDEN VAIKUTUS KEHÄRAKENTEESEEN

JUHA-MATTI KETO TERÄSRAKENTEIDEN LIITOKSET JA LIITOSTEN KIERTYMIS- JÄYKKYYDEN VAIKUTUS KEHÄRAKENTEESEEN JUHA-MATTI KETO TERÄSRAKENTEIDEN LIITOKSET JA LIITOSTEN KIERTYMIS- JÄYKKYYDEN VAIKUTUS KEHÄRAKENTEESEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Markku Heinisuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2013

Markkinaraportti / maaliskuu 2013 Markkinaraportti / maaliskuu 213 Helsingin yöpymiset 5 % miinuksella Yöpymisten määrä väheni maaliskuussa Helsingissä 5, %. Miinusta tuli sekä kotimaasta yöpymisten vähentyessä 7,8 % että ulkomailta, josta

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla

a) ruiskuvalamalla kierre suoraan kappaleeseen kierremeistin avulla b) asettamalla kappaleeseen kierteistetty metalli insertti c) lastuamalla Kierteet Technical University of Gabrovo Yordanka Atanasova Käännös: Sanna Nykänen, Tampereen teknillinen yliopisto Muovituotteeseen voidaan valmistaa kierteitä kolmella tavalla: a) ruiskuvalamalla kierre

Lisätiedot

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala 1/6 Latinalaiset isot kirjaimet A A c A s A s,est A s,vaad A s,valittu A s,min A sw A sw, min E c E cd E cm E s F F k F d G G k G Ed Poikkileikkausala Betonin poikkileikkauksen ala Raudoituksen poikkileikkausala

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co 1 Työmaa 10.8.2016 web-liittymästä Haastavuus näkyy jo tästä 2 Näkymiä Tekla

Lisätiedot