Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta"

Transkriptio

1 ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

2 Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Kun tuote saapuu perille, tarkasta se heti kuljetusvaurioiden varalta. Osoita kuljetusvauriot ja korjaa tai korjauta ne ennen asennusta ja käyttöönottoa neuvoteltuasi ensin valmistajan/toimittajan kanssa. Viallista tuotetta ei saa asentaa tai ottaa käyttöön! - Kokoonpano - Asentaminen - Käyttöönotto - Tarkastukset - Huolto, kunnossapito ja häiriöiden poisto on uskottava aina pätevien henkilöiden tehtäväksi Käsitteet Urakoitsija Urakoitsijalla (yrittäjä/yritys) tarkoitetaan henkilöä/yritystä, joka hallitsee tuotetta ja käyttää sitä tai jonka palveluksessa toimivat koulutetut henkilöt käyttävät tuotetta. Koulutetut henkilöt Koulutetut henkilöt ovat henkilöitä, jotka on koulutettu ja ohjeistettu heille määrättyihin tehtäviin ja niihin vaaroihin, joita epäasianmukaisesta toiminnasta voi aiheutua. Lisäksi he ovat perehtyneet tarvittaviin turvalaitteisiin, varotoimenpiteisiin, noudatettaviin määräyksiin, tapaturmantorjuntamääräyksiin ja käyttöolosuhteisiin ja ovat todistaneet pätevyytensä. Valtuutetut sähköasentajat Valuutettu sähköasentaja on henkilö, joka sähkölaitteita koskevan ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksena ja kokemuksensa nojalla sekä asianmukaisten, voimassa olevien standardien ja määräysten tuntemisen perusteella kykenee suorittamaan hänelle määrätyt tehtävät ja arvioimaan ja eliminoimaan niihin liittyvät mahdolliset vaarat. Valtuutetun henkilön määritelmä: Valtuutettu henkilö on henkilö, jolla ammatillisen koulutuksensa, ammatillisen kokemuksensa ja ajankohtaisen ammatinharjoituksensa perusteella on vaadittava ammattipätevyys työvälineiden tarkastamiseen. Henkilön on kyettävä arvioimaan laitteiston turvallisuus sen kulloisestakin käyttötapauksesta riippuen. Valtuutetut henkilöt, joilla on valtuudet suorittaa määrättyjä huoltotöitä tuotteillemme, ovat valmistajan huoltoasentajia ja/tai erikoiskoulutettuja asentajia, joilla on vastaava todistus pätevyydestä kyseisiin tehtäviin. Ketjunostimelle ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettavat tarkastukset ja ketjunostimeen tehtävät oleelliset muutokset on ketjunostimen versiosta ja nostokyvystä riippuen hyväksytettävä valtuutetuilla henkilöillä tai asiantuntijoilla. Valtuutetun henkilön myöntämä hyväksyntä: Kiinteä ketjunostin ja rullakuljettimella varustettu ketjunostin Nostokyky < 00 kg Asiantuntijan myöntämä hyväksyntä: Sähkökuljettimella varustettu ketjunostin ja ketjunostin, jossa on rullakuljetin, nostokyky 00 kg Koulutustilaisuudet: Kattavat tiedot kuormankäsittelytuotteista on työvälineiden asianmukaisen käsittelyn edellytys. Annamme pätevää ja käytännönläheistä koulutusta laitteistojen asianmukaisesta käytöstä, valvonnasta ja hoidosta. Osallistu koulutustilaisuuksiimme

3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1.1 Symbolit Käyttöopas Määräystenmukainen käyttö Epäasianmukainen käyttö Turvallisuusseikat tiedostava työskentelytapa Kuorman kiinnittäminen Organisatoriset toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi Yleiset määräykset Sähkövarusteet Kuljetus ja varastointi Paino Asennus, käyttöönotto, huolto ja korjaus Takuu Määräaikaistarkastukset Asiakaspalvelu Tutustuminen... 3 Kokoonpano 3.1 Kiinteän ketjunostimen asennus Alustan asennus Ketjunostimen alustan asennus Sähkökuljettimen liittäminen Ohjausrullien asennus Tukirullien asennus Kulkuradan loppuvaste Ketjurummun asennus Ohjauskytkimen asennus Ruuviliitosten tarkastus Verkkoliitännän muodostaminen Purkaminen Käyttöönotto 4.1 Käyttöönoton tarkastuslista Ketjunostimen käyttö 5.1 Nosturinkuljettajan velvollisuudet Ohjauskytkimen käyttö Hätäpysäytys...21 Kunnossapito.1 Huoltotyöt Huoltovälit Koukku Kuormaketju Liukukytkimen toiminnan tarkastus Liukukytkimen säätö ilman kuormaa Liukukytkimen säätö - koekuormalla Nostomoottorin jarru Ajomoottorin jarru Öljynvaihto Peruskunnostus Alusta Käyttötuntilaskuri (valinnainen) Korjaaminen 7.1 Ketjukoneisto...29 Pidätetään oikeus tehdä teknisiä muutoksia. Inhimillisten virheiden ja painovirheiden täydellistä eliminointia ei voida taata

4 Sisällysluettelo 8 Kuluvat osat 8.1 Nostolaite Alusta Tekniset tiedot 9.1 Luokittelu (FEM) Käyttöolosuhteet Nostomoottorin tiedot Ajomoottorin tiedot Verkkoliitännän vaatimukset Voiteluaineet Äänenpainetaso Ketjun laatuvakuutus...40 Pidätetään oikeus tehdä teknisiä muutoksia. Inhimillisten virheiden ja painovirheiden täydellistä eliminointia ei voida 4 03.

5 1 Turvallisuusohjeet 1.1 Symbolit Turvallisuusohjeet Ohjekirjassa turvallisuusohjeet on jaoteltu vaaran vakavuusasteen ja todennäköisyyden perusteella. Vaaran välttämiseksi suoritettavien toimenpiteiden kuvaukset on ehdottomasti huomioitava. VAARA VAROITUS VARO Tämä symboli varoittaa henkilöiden henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavasta vaarasta. Tämän vaaraohjeen laiminlyöminen johtaa erittäin vakaviin vammautumisiin ja jopa kuolemantapauksiin. Tämä symboli varoittaa henkilöiden henkeä ja terveyttä uhkaavista mahdollisesti vaarallisista tilanteista. Tämän vaaraohjeen laiminlyöminen voi johtaa erittäin vakaviin vammautumisiin ja jopa kuolemantapauksiin. Tämä symboli varoittaa mahdollisesti vaarallisista tilanteista, joissa henkilöiden terveys on uhattuna tai joiden yhteydessä voi syntyä aineellisia- ja ympäristövahinkoja. Tämän vaaraohjeen laiminlyöminen voi johtaa vammautumisiin tai aineellisiin- ja ympäristövahinkoihin. Erityiset symbolit: Varoitus sähköjännitteestä Vain "sähköasentajat tai valtuutetut henkilöt" saavat avata tällä merkillä merkittyjä suojuksia, kuten kupuja ja kansia. Jos kosketaan sellaisiin osiin, joissa on sähköjännite, seurauksena voi olla välitön kuolema. Varoitus riippuvasta kuormasta Oleskelu riippuvan kuorman alapuolella on kaikissa tilanteissa kiellettyä. Henki ja terveys ovat uhattuina! Varoitus käsivammoista Käsien ja sormien puristumis- ja viiltovammojen vaara. Tehtäviä suoritettaessa on vammojen välttämiseksi käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita. Ohje Käyttöohjeita/-vihjeitä ja muita erityisen tärkeitä tietoja..09 5

6 1 Turvallisuusohjeet 1.2 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja nodata sitä. 1.3 Määräystenmukainen käyttö Ketjunostimet on tarkoitettu sellaisten vapaasti liikuteltavien ja ohjattavien kuormien nostamiseen, jotka eivät voi kaatua/kallistua. Ne ovat mallista riippuen kiinteitä tai liikuteltavia. Kun kuormia vedetään vaakasuorassa, kun kuormia ohjaillaan, kun toimitaan automaattikäytöllä, pitkäkestoisella kuolleella painolla tai suoritettaessa aina samoja nostoliikkeitä, tulee tämä erikoistapauksissa tarkastaa. Kysy epävarmoissa tapauksissa neuvoa valmistajalta. Kulkuradat, ripustukset ja loppuvasteet on mitoitettava riittävästi. Tuotteeseen tehtävät oleelliset muutokset, kuten esim. kantavien rakenneosien hitsaus, kantavien rakenneosien rakenteelliset muutokset, käyttökoneistojen muutokset, nopeuksien ja moottoritehojen muutokset, alustan vaihdot jne. on hyväksytettävä valmistajalla, muuten vaatimustenmukaisuusvakuutus/ liittämisvakuutus ei ole enää voimassa. Myös ohjaukseen tehtävät muutokset tai ohjauksen laajennukset on hyväksytettävä valmistajalla. Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjauksen omavaltaisesta muuntelusta aiheutuvista toimintahäiriöistä. Kuormita nostolaitetta vain sen suurimpaan sallittuun nostokykyyn saakka ja noudattaen tyyppikilvessä olevia tietoja (Varo - alas putoamisen vaara). Kun ketjunostimessa on useita kuormannostovälineitä, on varmistettava, että säikeet kuormittuvat tasaisesti. Mahdollinen kuormituksen epäsymmetrisyys saa johtaa korkeintaan yksittäisissä nostokuormakilvissä mainittuun kuormitukseen. 1.4 Epäasianmukainen käyttö Käyttö alueilla, joissa on räjähdysvaarallista ilmaa Suurimman sallitun nostokyvyn ylittäminen Henkilöiden kuljettaminen Kiinni juuttuneiden kuormien irti repiminen, kuormien vetäminen tai hinaaminen Kuormien vinoon vetäminen tai laahaaminen sekä ajoneuvojen liikuttaminen kuorman tai kuormankiinnitinlaitteiden kanssa on kielletty! Nosta, vedä ja kiristä aina siten, että kuorma ja nostolaite ovat suorassa linjassa keskenään Älä solmi kuormavaijereita tai -ketjuja äläkä lyhennä niitä apuvälineillä, kuten pulteilla, ruuveilla tms. välineillä Turvasangan poistaminen nosto- tai kuormakoukusta on kielletty Liukukytkimen manipulointi Käyttö ketjuhöltymän kanssa Ketjun koskeminen nostoliikkeen aikana Vioittuneen nostolaitteen käyttö Käyttö kiertyneen ketjun kanssa Hätärajakytkimeen ajaminen normaalissa käytössä Korkeimpaan ja syvimpään koukun asentoon (liukukytkin) ajaminen normaalissa käytössä Ketjunostimen käyttö ilman vaiheenvalvontarelettä, kun asennuskohteessa olevaa ohjausta ei ole asennettu ketjunostimen sähköliitäntätilaan, vaan esim. kiinteään kytkentäkaappiin. Jos tuote on "koneen osa", liikenteeseen ottajan on varmistettava, että tuote täyttää käyttötapauksen erityiset vaatimukset. 07.

7 1 Turvallisuusohjeet 1.5 Turvallisuusseikat tiedostava työskentelytapa Ketjunostin ST on valmistettu alan vallitsevan teknisen kehitystason mukaisesti ja se on varustettu ylikuormitukselta suojaavalla liukukytkimellä. Siitä huolimatta voi esiintyä vaaroja, jos tuotetta käytetään epäasianmukaisesti tai määräystenvastaisesti. Urakoitsija/koneen käyttäjä kantaa vastuun siitä, että työskentelyssä huomioidaan turvallisuusseikat, katso sivu 2. Lue käyttöohje ennen ensimmäistä työskentelykertaa. Oleskelu riippuvan kuorman alapuolella on kielletty. Henki ja terveys ovat uhattuina! Huomioi "Nosturinkuljettajan velvollisuudet", katso sivu 20. Ennen työskentelyä on selvitettävä, minne hätäpysäytyslaite on sijoitettu (yleensä ohjauskytkimessä). Älä tartu puristus- ja viiltovaaralle altistaviin reunoihin. Älä tartu liikkuvaan ketjuun. Huomioi asianmukaiset kuormien kiinnittämistä koskevat ohjeet. Älä oleskele kuorman ja seinän välissä. Aloita kuorman nostaminen varovaisesti. Älä koskaan yritä korjata häiriötä kuorman riippuessa. Älä koskaan käytä vääntyneitä, avonaisia tai muotonsa menettäneitä kuormakoukkuja äläkä yritä suoristaa niitä uudelleen. Älä koskaan kuumenna koukkua. Älä koskaan jumiuta ohjauksen painikkeita. Älä koskaan päästä kuormia laskemaan nostolaitteen nostovälineeseen. Ennen kuormien nostamista on varmistettava, että ohjeen mukainen suurin sallittu nostokyky ei ylity. Kun kuormaa nostetaan ja lasketaan, on kuorma pidettävä vakaassa asennossa kuorman kaatumisesta tai putoamisesta aiheutuvien onnettomuuksien välttämiseksi. Varmista kuorma tehonhäviön varalta. Korjauta vioittunut koukkuvarmistin. Älä taita tai litistä/purista ohjausjohtoja. Valitse turvallinen käyttöpaikka. Vaijereita, ketjuja tai hihnoja ei saa yhdistää tai paikkailla. Älä koskaan koske ilman suojahansikkaita sellaisiin metalliosiin, joiden lämpötila on alle 0 C tai yli 55 C. Ilmoita kaikista vahingoista ja puutteista (epänormaalit äänet, jarrun toiminnan heikentyminen, muodonmuutokset,...) heti vastaavalle henkilölle. Älä käytä tuotetta ennen kuin puutteet on korjattu. Älä poista koneesta siinä olevia ohjekilpiä. Vaihda lukukelvottomat tai vialliset kilvet. Hanki hyväksyntä asianmukaiselta taholta/viranomaiselta ennen käyttöönottoa. Älä koskaan altista ohjausjohtoja vetorasitukselle. Nostolaitteen liikuttaminen ohjauslaitteesta vetämällä on kielletty. 1. Kuorman kiinnittäminen Kuorman kiinnittämiseen saa käyttää vain tarkastettuja ja hyväksyttyjä kiinnitysvälineitä. Ketjua ei saa kietoa kuorman ympäri. Kuorman on oltava jatkuvasti ripustettuna koukun pohjaan. Koukun kärkeä/vartta ei saa kuormittaa. Turvasangan poistaminen nosto- tai kuormakoukusta on kielletty

8 1 Turvallisuusohjeet 1.7 Organisatoriset toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi Urakoitsija saa määrätä itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin (nosturinkuljettaja) tai nosturin kunnossapitotehtäviin vain vakuutettuja henkilöitä, 1 jotka ovat vähintään 18-vuotiaita, 2 ruumiillisesti ja henkisesti sopivia, 3 jotka on koulutettu nosturin ohjaamiseen ja kunnossapitoon ja ovat todistaneet pätevyytensä näihin tehtäviin, ja 4 joiden voidaan olettaa kykenevän suoriutumaan heille annetuista tehtävistä menestyksekkäästi. Tarkasta säännöllisin väliajoin, että työntekijät työskentelevät turvallisuusseikat tiedostavasti. Noudata määräaikaistarkastuksista annettuja aikavälejä. Dokumentoi tarkastukset tarkastuskirjaan. Säilytä käyttöohjetta käyttöpaikalla käyttäjien käden ulottuvilla. 1.8 Yleiset määräykset Turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset. Maakohtaiset määräykset. 1.9 Sähkövarustus Ketjunostin voidaan toimittaa varustettuna erilaisilla sähkövarusteilla/-laitteilla. Ketjunostin toimii hengenvaarallisella sähköjännitteellä. Tällä merkillä merkityt suojukset on tehtävä jännitteettömiksi ennen niiden avaamista. Vain valtuutetut henkilöt (katso sivu 2) tai koulutetut henkilöt saavat avata ketjunostimen. 1.Kuljetus ja varastointi Kuljetus Tuote toimitetaan erikoislavalla. Se mahdollistaa tuotteen kuormaamisen ja kuormasta purkamisen turvallisesti haarukkatrukin avulla. Älä päästä ketjunostinta putoamaan suuresta korkeudesta. Laite on aina laskettava asianmukaisesti lattialle. Varastointi Varastoi tuotetta ja sen lisävarusteosia kuivassa paikassa Varastoi tukevasti, varmista kaatumista ja putoamista vastaan. Huomioi varastointia koskevat ympäristönsuojelumääräykset (öljyä jne. ei saa päästä valumaan ulos). Lattian/alustan on oltava tukeva eikä kone saa päästä vajoamaan. Varmista, että kuorma jakautuu tasaisesti, varastoi useiden tukipisteiden varaan Paino ST05 ST ST20 ST30 ST32 ST50 ST0 [kg] min maks

9 1 Turvallisuusohjeet 1.12Asennus, käyttöönotto, Huolto ja korjaus Vain valtuutetut henkilöt saavat asentaa, kunnossapitää, huoltaa ja korjata konetta, (katso sivu 2). Suosittelemme teettämään asennustyöt valmistajan asennushenkilöstöllä. Älä tee muutoksia äläkä asenna lisäosia. Lisäasennukset on hyväksytettävä valmistajalla. (Hitsaustöissä elektrodin ja maan on oltava samassa rakenneosassa!) Käytä korjauksiin ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Jos ketjunostinta käytetään jatkuvasti ulkona ja sitä ei ole suojattu sään vaikutuksilta, suosittelemme asettamaan sen päälle suojakatteen tai vähintään viemään ketjunostimen suojaan silloin, kun sitä ei käytetä. 1.13Takuu Takuu raukeaa, jos asennus, käyttö, tarkastus ja huolto ei tapahdu tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Takuuseen vaikuttavat korjaukset ja häiriöiden poistamiset saa teettää vain valtuutetuilla henkilöillä (katso sivu 2) ja kun niistä on ensin neuvoteltu valmistajan/toimittajan kanssa. Jos tuotetta muunnellaan tai jos sitä käytetään muiden kuin alkuperäisvaraosien kanssa, takuu raukeaa. 1.14Määräaikaistarkastus Nostolaitteet ja nosturit on tarkastutettava valtuutetulla henkilöllä (katso sivu 2) vähintään kerran vuodessa ja usemminkin, jos maakohtaiset määräykset niin edellyttävät. Tarkastuksen tulos on dokumentoitava tarkastuskirjaan. Tässä tarkastuksessa on myös määritettävä nostolaitteen jäljellä oleva elinikä FEM 9.755:n mukaisesti. Määräaikaistarkastukset on mukautettava nostolaitteen käyttöolosuhteiden mukaan. Suuri käyttöaste edellyttää lyhyempiä huoltovälejä. Kaikki tarkastukset ovat urakoitsijan/koneen omistajan (katso sivu 2) vastuulla. 1.15Asiakaspalvelu Olet päättänyt hankkia käyttöösi korkealuokkaisen tuotteen. Asiakaspalvelumme antaa mielellään ohjeita ja lisätietoja asianmukaista ja tehokasta käyttöä varten. Tuotteen turvallisuuden ja jatkuvan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen, jonka puitteissa otamme vastataksemme myös koneen "määräaikaistarkastuksista". Koulutetut ammattimiehemme suorittavat kaikki korjaukset pätevästi ja nopeasti

10 2 Tutustuminen ketjunostimeen Vinssit, nosto- ja vetolaitteet ovat laitteita, joita käytetään yksin tai yhdessä muiden laitteiden kanssa kuormien nostamiseen tai kiristämiseen tai henkilöiden nostamiseen ja laskemiseen ja joissa liikutellaan vaijereita tai ketjuja. 1 Ketjukoneisto 2 Moottori 3 Vaihteisto 4 Liukukytkin 5 Jarru Laitekotelo 7 Ketjurumpu 8 Ohjauskytkimen liitin 9 Ajokoneiston liitin Verkkoliitännän liitin 11 Ohjauskytkimen liitäntä 12 Ajokoneiston liitäntä 13 Verkon liitäntä 14 Kiinnityskoukut 15 Kiinnityslenkki 1 Pallokoukku 17 Kuormakoukku 18 Koukkutalja 19 Ohjauslaite 20 Hätäpysäytys Kuvissa näkyy osittain myös valinnaisia lisävarusteita 08.09

11 3 Asennus 3.1 Kiinteän ketjunostimen asennus Huomioi kiinnityslenkin tai kiinnityskoukun asennusasento, katso piirros! (Kiristysmomentti ST05, katso sivu 17) VAARA Alas putoavista osista aiheutuva vaara Kiinnityskoukun tai kiinnityssilmukan oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. ST05 ST - ST0 3.2 Alustan asennus Säädä alusta kulkuradan mukaan 1. Säädä pyörän laipan välys, välys yhdellä puolella maks. 3 mm, katso piirros. 2. Kiristä mutteri ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin, katso sivu Aseta ruuvivarmistukset. VAARA Avautuvien ruuviliitosten aiheuttama vaara Ketjunostinta ei saa käyttää ilman ruuvivarmistuksia. Oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Kiinnitä ketjunostin aina alustan keskelle. Voitele rullien hammastus rasvalla. Muuta laipan leveyttä vain alkuperäisvaraosien avulla

12 3 Asennus 3.3 Ketjunostimen alustan asennus 1. US-G ST05:n kanssa Kiinnitä ketjunostin aina alustan keskelle, katso piirros sivulta 11 US-G ST:n kanssa Asenna kiinnitysosa kiinnityspulteilla (a) ketjunostimeen. Asennusasento Huomioi kiinnitysosat! Varmista pultit (a) levyllä (b) ja lieriöruuvilla (c) katso piirros KFN /32, jossa ST/ST20-ST32; ST50 /ST0 1/1 Asenna kiinnitysosa kiinnityspulteilla (a) ketjunostimeen. Asennusasento Huomioi kiinnitysosat! Varmista pultit (a) varmistuslevyllä (b) ja lieriöruuvilla (c), katso piirros VAARA Alas putoavista osista aiheutuva vaara Jos pulttia ei ole varmistettu, on olemassa vaara, että pultti irtoaa ja nostolaite putoaa alas. Varmista pultit aina. US-G, jossa ST05 1/1... 2/1 US-G, jossa ST 1/1 KFN/32 1/1 KFN/32 2/1 2. Vie nostolaite alustoineen kulkuradalle tai käännä alustan kilpi ylös ja kiinnitä alhaalta kulkurataan. 3. Tarkasta, että ruuvit ja mutterit on kiristetty ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin, katso sivu Ruuvivarmistusten on oltava paikoillaan!

13 3 Asennus 3.3 Ketjunostimen alustan asennus (jatkoa) 1. KFN 3 Asenna kiinnitysosa kiinnityspulteilla (a) ketjunostimeen. Asennusasento kiinnitysosalle, 1/1 ja 2/1 on huomioitava! Varmista pultit (a) levyllä (b) ja varmistus-renkaalla (c), katso piirros. Alas putoavista osista aiheutuva vaara Jos pulttia ei ole varmistettu, on olemassa vaara, että pultti irtoaa ja nostolaite putoaa alas. Varmista pultit aina. VAARA KFN 3 2/1 KE-T 22 KFK.. d W071 f e d c b a.09 13

14 3 Asennus Juoksurullat - maks. nostokyky [kg] (KE-T) VAARA 2. Vie nostolaite alustoineen kulkuradalle tai käännä alustan kilpi ylös ja kiinnitä alhaalta kulkurataan. 3. Tarkasta, että ruuvit ja mutterit on kiristetty ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin, katso sivu Ruuvivarmistusten on oltava paikoillaan. Avautuvien ruuviliitosten aiheuttama vaara Ketjunostinta ei saa käyttää ilman ruuvivarmistuksia. Oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. KFK.. 5. Käännä juoksurullaa (d) epäkeskolla (e) kulkuradalle, kunnes se on asettunut kulkupinnalle kulkuradassa. Kiristä ruuvi (f). Ohje: Tukirullan on oltava kohdakkain juoksurullien kanssa. VARO Tavallista suuremman kulumisen vaara On varmistettava, että alusta kulkee moitteettomasti koko kulkureitillään. Alustan virheellinen säätö (huonolaatuinen kuljetinmekanismi) tai alustan yksipuolinen liike voivat nopeuttaa kulumista. 3.4 Sähkökuljettimen liittäminen Liitä liitäntäkaapeli ketjunostimeen ja varmista sen kiinnitys

15 3 Asennus 3.5 Ohjausrullien asennus KFN / KFK / 32: B 20 KFN / KFK 3 B: Tukirullien asennus KFN / 32 ST - ST 30 ST 32 - ST 0 5Nm (a) KFN 3 (a) W88 Valmiiksi asennetun tukirullan (a) on oltava kulkuradassa

16 STAHL 100 kg 3 Asennus 3.7 Kulkuradan loppuvaste VAROITUS Alas putoavista osista aiheutuva vaara Jos loppuvasteet puuttuvat, on olemassa vaara, että alusta/kuljetin liikkuu kulkuradan pään yli. Loppuvasteet on asennettava kulkuradan päihin ennen käyttöönottoa. 3.8 Ketjurummun asennus ja varmistaminen ST 05 ST / ST20/ ST30 ST 32/ ST50/ST0 ST, ST20, ST30 ST, ST20, ST30 STD, STD30 W08 VAROITUS VARO Alas putoavasta ketjusta aiheutuva vaara Ketjunostinta ei saa käyttää ilman ketjun loppuvastetta. Ketjun loppuvasteen oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Ketjun vaurioitumisen vaara Ketju ei saa hankautua rakenneosiin. Voitele ketju mukana toimitetulla ketjurasvalla! Ketjurummun on liikuttava vapaasti. Ketjun maksimipituus, katso ketjurummulla oleva tarra 1 03.

17 3 Asennus 3.9 Ohjauskytkimen asennus Ohje Varmista, että kaapelin ja ketjun välillä on riittävä etäisyys, tarvittaessa säädä etäisyyttä kiertämällä liitintä (±30 )! Kaapeli ei saa koskea ketjua. 1. Liitä kaapeli ja varmista kiinnitys. 2. Kiinnitä varmistusvaijeri. Kaapelin vaurioitumisen vaara Ohjauskytkimen on riiputtava varmistusvaijerista eikä kaapelista! VARO Ohjausjohto kytketään asennuspaikalla liitinsarjalla virtakaavion mukaisesti, (merkityt osat "A" toimitetaan irrallisina). Johdon päät on valmisteltava liitintä varten piirroksen "Verkkoliitäntä, pistokkeellinen" mukaisesti. Jos ohjausjohto liitetään ilman pistoliitintä, katso mukana toimitettu virtakaavio. (Liitinrima X1, liittimet Liitäntä tapahtuu kaapelin ruuviliitoksella) 3.Ruuviliitosten tarkastus M.. [Nm] M.. [Nm] M5 M5*1 M5*2 M5*3 K M8 M8*1 M M12 5 1,0 1, M1 M20 M20x1,5 M24 M27 M30 M Ketjunohjaimen kiinnitys Alustan välikepultit Alustan kiinnitys VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Sopimattomat asennusmateriaalit ja virheelliset kiristysmomentit voivat johtaa vaurioihin ja onnettomuuksiin. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Kiristä ruuvit ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin. *1 Itsekiinnittyvät/itsekiertyvät ruuvit (ST05) *2 Pistoliitäntä *3 Ruuviliitos (muovia)

18 3 Asennus 3.11Verkkoliitännän muodostaminen VAARA Hengenvaarallisen sähköjännitteen aiheuttama vaara Vain pätevä sähköasentaja (katso sivu 2) saa kytkeä ketjunostimen sähköliitännät. Verkkojohdon on täytettävä teknisissä tiedoissa määritetyt vaatimukset. Tällöin on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja tapaturmantorjuntamääräyksiä! Verkkoliitäntä, pistokkeellinen Verkkoliitäntä kaapelin ruuviliitoksella 3.12Purkaminen Ketjunostimen purkaminen VAARA Hengenvaarallisen sähköjännitteen aiheuttama vaara Ennen purkamista täytyy verkkovirran liitännän kytkin kytkeä jännitteettömäksi ja varmistaa uudelleenkytkemistä vastaan. Jännitteettömyys on varmistettava ennen töiden aloittamista. 1. Vapauta ketjunostin kuormituksesta 2. Kytke ketjunostin jännitteettömäksi verkkovirran liitännän kytkimestä 3. Irrota sähköliitännät 4. Ota ketjunostin pois 5. Pura alusta, jos olemassa. Puhdista ketjunostin ja öljyä kevyesti 7. Sulje vaihteiston ilmanpoistoruuvi

19 4 Käyttöönotto Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Tarkastus ennen ensimmäistä käyttöönottoa on teetettävä valtuutetulla henkilöllä (katso sivu 2). VAARA Tämä koskee kaikkia sähkökuljettimella varustettuja ketjunostimia. Poikkeuksen muodostavat ketjunostimet, joiden nostokyky on < 00 kg ja joissa on liukualusta tai jotka ovat kiinteitä* (yksikiskoiset radat liukualustalla tai kiinteät sovellukset). Kun laite otetaan uudelleen käyttöön pitkän varastoinnin tai seisokin jälkeen, täytyy suorittaa seuraavat tarkastusvaiheet. 4.1 Käyttöönoton tarkastuslista Tarkastusvaiheet Poista tarra vaihteiston ilmanpoistoruuvista Tarkasta kiinnityskoukut tai ripustus (silmämääräinen tarkastus) Tarkasta koukkujen ruuviliitosten kiristysmomentit Tarkasta kuormaketju - puhdas ja voideltu - ei saa olla kierteellä, kun keritty 2/1 Ketjurummun tarkastus -kiinnitys "Asenna ketjuun ketjun loppuvaste, kun koukku on lattian tasolla, ja tarkasta ketjun kiinnityskohta". Mittaa koukun aukon koko ja merkitse muistiin Tarkasta sähköliitäntä Tarkasta kulkurata -puhdas, rasvaton, väritön, tasainen -loppuvasteet paikoillaan Tarkasta kiinnitysosien ruuviliitosten kiristysmomentit tai alustan kiinnitys. Alustan avoimet tasot puhtaita ja voideltuja Seuraavissa tarkastusvaiheisssa on hätäpysäytyskytkintä voitava milloin tahansa painaa. Ketjunostimen toiminnan tarkastus -Liikesuunnan on vastattava ohjauskytkimen symboleja. Jos näin ei ole, täytyy verkkoliitännän 2 vaihetta vaihtaa (ei saa käsitellä valmistajan asettamaa ohjausta). Tarkasta liukukytkimen toiminta ilman kuormaa, katso sivu 24, pitkän seisokin jälkeen kytkentämomentti on voinut muuttua. Jarrujen toiminnan tarkastus, katso sivu 2 Alustan toiminnan tarkastus -Liikesuunnan on vastattava ohjauskytkimen symboleja. -Jarrujen toiminnan tarkastus, katso sivu 2 Ylikuormitussuojan toiminnan tarkastus (liukukytkin, katso sivu 24) Varmista asianmukainen käyttöönotto tarkastuskirjan mukaan Ketjunostin on ennen käyttööottoa hyväksytettävä kansallisten määräysten mukaisesti valtuutetulla tarkastuslaitoksella (esim. TÜV). * Kun ketjunostinta käytetään nosturin kanssa, yllä mainitut poikkeukset eivät päde!

20 5 Ketjunostimen käyttö 5.1 Nosturinkuljettajan velvollisuudet Urakoitsijan/koneen omistajan henkilöstöä varten järjestelmä henkilökohtainen suojavarustus Turvajalkineet Hansikkaat (vain, kun ei ole sisäänvetovaaraa) Suojalasit Suojakypärä Kuulosuojaimet Vartaloa myötäilevät vaatteet (sisäänvetovaara) Nostolaitetta käytettäessä ja sen lähellä oleskeltaessa sormet, vaatteet, korut jne. voivat takertua vaijereihin tai ketjuihin ja tulla näin sisään vedetyiksi. Työpaikalle asetettavat vaatimukset Käyttäjä ei saa olla vaara-alueella. Käyttäjän on voitava nähdä esteettä vaara-alueelle. Kuorman liikkeet on voitava nähdä hyvin kaikkiin suuntiin. VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Ketjunostimella työskenneltäessä on huomioitava seuraavat asiat: Nosturin kuljettajan on varmistettava nosturia liikutettaessa, ettei kuorma tai tyhjät kuormanottovälineet aiheuta vaaraa. Jos tämä tarkkailu ei ole mahdollista, nosturin kuljettaja saa käyttää nosturia vain tehtävään määrätyn opastajan merkkien mukaan. Nosturin kuljettajan on annettava tarvittaessa varoitusmerkejä. Kun kuormat on kiinnittty käsin, nosturin kuljettaja saa liikuttaa niitä vasta kun kiinnittäjä, opastaja tai muu urakoitsijan/koneen omistajan määräämä vastuuhenkilö on antanut yksiselitteisen merkin. Mikäli nosturin kuljettajan kanssa viestitään signaalein, vastuuhenkilön ja nosturin kuljettan on sovittava niistä ennen niiden käyttöä. Jarrut, nostovälineet ja rajakytkimet on tarkastettava päivittäin ennen töiden aloittamista ja laitteiston kuntoa on valvottava silmin havattavien puutteiden varalta. Lopeta nosturityöt, jos puutteet vaarantavat nosturin käytön turvallisuuden. Tuulen vaikutukselle altistuvat nosturit on töiden päätteeksi kiinnitettävä tuulivarmistuksella. Kuormia ei saa ohjata ihmisten yläpuolelle. Huolehdi ennen töiden aloittamista, että työskentelytila on riittävän suuri. Älä jätä ripustettua kuormaa valvomatta, ohjauslaitteen on oltava käden ulottuvilla. Liukukytkin on turvalaite. Siihen ei saa ajaa normaalissa käytössä. Älä ylitä suurinta sallitua nostokykyä. Kuormien vinoon vetäminen tai laahaaminen sekä ajoneuvojen liikuttaminen kuorman tai kuormankiinnitinlaitteiden kanssa on kielletty! Jos ketju roikkuu, se on ennen nostamista kiristettävä alhaisella nopeudella. Älä revi irti kiinnijuuttuneita kuormia. Älä tartu puristus- ja viiltovaaralle altistaviin reunoihin. Aja noston, laskun ja ajon raja-asentoihin vain, jos niiden kohdalla on rajakytkin. Nykäyskytkennät (useita lyhyitä moottorin käynnistyksiä lyhyiden liikkeiden aikaansaamiseksi) ovat kiellettyjä. Mooottorit ja niiden jarrut voivat kuumeta erittäin paljon. Siitä puolestaan seuraa lämpötilavalvonnan laukaisema poiskytkentä. Kuormaa ei voi laskea alas vähään aikaan. Kytkinlaitteet ja moottorit voivat vioittua. Älä ala ajaa vastasuuntaan ennen edellisen liikkeen pysähtymistä. Turvallisuusohjeet, katso sivut

21 5 Ketjunostimen käyttö 5.2 Ohjauskytkimen STH käyttö Peruskokoonpano 2-tasoinen Hätäpysäytys Nosto/lasku: 1. vaihe: hidas 2. vaihe: nopea Vaunun ajaminen: oikealle/vasemm 1. vaihe: hidas 2. vaihe: nopea Nosturin ajaminen: oikealle/vasem 1. vaihe: hidas 2. vaihe: nopea VAROITUS Nostolaitteen tahattoman liikkeen aiheuttama vaara. Jos käyttäjä ei enää paina kytkentäpainiketta, se palaa takaisin 0-asentoon, nostolaitteen liike katkeaa automaattisesti. (Turvaohjaus). Jos nostolaitteessa on häiriö, esim. tosiasiallinen liike ei vastaa sitä liikettä, mikä painikkeiden avulla on yritetty saada aikaan, kytkentäpainike on heti päästettävä irti. Jos liike ei tästä huolimatta pysähdy, on painettava hätäpysäytyskytkintä. 5.3 Hätäpysäytys Kaikissa nostolaitteissa on oltava mahdollisuus katkaista kaikkien liikekoneistojen sähkövirran syöttö, vaikka nostolaite olisi kuormattuna. Hätäpysäytyskytkin sijaitsee ohjauskytkimessä. Paina hätäpysäytintä, järjestelmä pysähtyy. Hätäpysäyttimen vapautus: Kierrä kytkintä näytettyyn suuntaan VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Hätäpysäytyksen jälkeen käyttäjä saa ottaa nostolaitteen/nosturin uudelleen käyttöön vasta sitten, kun valtuutettu henkilö on varmistanut, että tämän toiminnon laukaissut syy on poistettu ja laitteiston käyttö ei enää aiheuta vaaraa

22 Huolto/kunnossapito.1 Huoltotyöt Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Vain pätevät henkilöt saavat huoltaa ketjunostinta (katso sivu 2). Laajoja huoltotöitä saa antaa vain valmistajan tai erikoiskoulutetun asiakaspalveluhenkilöstön suoritettavaksi. VAARA Alla luetellut huoltovälit koskevat koneistoryhmiä FEM 9.511:n mukaisesti. Jos ketjunostinta käytetään valmistajan määrittämän FEM-ryhmän mukaisesti, täytyy neljännesvuosittain ja vuosittain suoritettaviin huoltotöihin soveltaa alla lueteltuja korjauskertoimia. 1Bm 1Am 2m 4m Koneistoryhmä (käyttö) Korjauskerroin Esimerkki: Tarkasta koukun kiinnitys 1 Bm1 x neljännesvuosittain 2 m2 x neljännesvuosittain.2 Huoltovälit.2.1 Päivittäin Jarrujen toiminnan tarkastus Kuormaketjun tarkastus (silmämääräinen tarkastus) - puhdas, voideltu, ei kiertynyt Pallokoukun/koukkutaljan tarkastus (silmämääräinen tarkastus).2.2 Kuukausittain Ohjauslaitteen kiinnityksen tarkastus (kaapelin ja teräsvaijerin on oltava asianmukaisesti asennettuina). Kuormakoukun kulumisen tarkastaminen, katso sivu Neljännesvuosittain Koukun kulumisen tarkastaminen, katso sivu 23 Koukun kiinnityksen tarkastaminen Sähkökuljettimen vaihteiston hammaspyörän ja avoimen portaan voitelu Alustan kiinnityksen tarkastus Puhdista ja voitele kuormaketju Tarkasta ketjun kiinnitys (2/1 -kiinnityspultit).2.4 Vuosittain Ruuviliitosten tarkastus (kiristysmomentti, ruostuminen) Säädä jarrut Liukukytkimen säätö; jos tapahtuu liukumista ylikuormituksessa, hätäpysäyttimen toiminta on tarkastettava Määritä kulunut käyttöaika. Lue käyttötuntilaskuri, jos sellainen on olemassa. Ketjuvasteen tarkastus (silmämääräinen tarkastus) vuoden välein Vaihteistoöljy Öljynvaihto, katso Öljynvaihto, sivu 27 VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Määräaikaistarkastukset mukaan lukien huollot 12 kuukauden välein, maakohtaisten määräysten mukaisesti, olosuhteista riippuen aiemmin. Teetettävä valmistajan asennushenkilöstöllä. Lisäksi raskas käyttö (esim. monivuorokäyttö) tai epäedulliset olosuhteet (likaantuminen, liuotinaineet jne.) lyhentävät tätä tarkastusja huoltoväliä

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Manuaalikytkimet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Manuaalikytkimet 017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle. Säännöllinen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Käsivintturi

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Käsivintturi 1. KÄYTTÄJÄRYHMÄT Tehtävät Käyttäjä Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Käsivintturi Tyyppi 220.0,3 220.0,5 220.0,75 220.1 220.2 220.3 421.0,125 4210.0,08 4210.0,125 Käyttö, silmämääräinen tarkastus Asennus,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot