Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta"

Transkriptio

1 ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

2 Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien eurooppalaisten standardien ja määräysten mukaisesti. Kun tuote saapuu perille, tarkasta se heti kuljetusvaurioiden varalta. Osoita kuljetusvauriot ja korjaa tai korjauta ne ennen asennusta ja käyttöönottoa neuvoteltuasi ensin valmistajan/toimittajan kanssa. Viallista tuotetta ei saa asentaa tai ottaa käyttöön! - Kokoonpano - Asentaminen - Käyttöönotto - Tarkastukset - Huolto, kunnossapito ja häiriöiden poisto on uskottava aina pätevien henkilöiden tehtäväksi Käsitteet Urakoitsija Urakoitsijalla (yrittäjä/yritys) tarkoitetaan henkilöä/yritystä, joka hallitsee tuotetta ja käyttää sitä tai jonka palveluksessa toimivat koulutetut henkilöt käyttävät tuotetta. Koulutetut henkilöt Koulutetut henkilöt ovat henkilöitä, jotka on koulutettu ja ohjeistettu heille määrättyihin tehtäviin ja niihin vaaroihin, joita epäasianmukaisesta toiminnasta voi aiheutua. Lisäksi he ovat perehtyneet tarvittaviin turvalaitteisiin, varotoimenpiteisiin, noudatettaviin määräyksiin, tapaturmantorjuntamääräyksiin ja käyttöolosuhteisiin ja ovat todistaneet pätevyytensä. Valtuutetut sähköasentajat Valuutettu sähköasentaja on henkilö, joka sähkölaitteita koskevan ammatillisen koulutuksensa, asiantuntemuksena ja kokemuksensa nojalla sekä asianmukaisten, voimassa olevien standardien ja määräysten tuntemisen perusteella kykenee suorittamaan hänelle määrätyt tehtävät ja arvioimaan ja eliminoimaan niihin liittyvät mahdolliset vaarat. Valtuutetun henkilön määritelmä: Valtuutettu henkilö on henkilö, jolla ammatillisen koulutuksensa, ammatillisen kokemuksensa ja ajankohtaisen ammatinharjoituksensa perusteella on vaadittava ammattipätevyys työvälineiden tarkastamiseen. Henkilön on kyettävä arvioimaan laitteiston turvallisuus sen kulloisestakin käyttötapauksesta riippuen. Valtuutetut henkilöt, joilla on valtuudet suorittaa määrättyjä huoltotöitä tuotteillemme, ovat valmistajan huoltoasentajia ja/tai erikoiskoulutettuja asentajia, joilla on vastaava todistus pätevyydestä kyseisiin tehtäviin. Ketjunostimelle ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettavat tarkastukset ja ketjunostimeen tehtävät oleelliset muutokset on ketjunostimen versiosta ja nostokyvystä riippuen hyväksytettävä valtuutetuilla henkilöillä tai asiantuntijoilla. Valtuutetun henkilön myöntämä hyväksyntä: Kiinteä ketjunostin ja rullakuljettimella varustettu ketjunostin Nostokyky < 00 kg Asiantuntijan myöntämä hyväksyntä: Sähkökuljettimella varustettu ketjunostin ja ketjunostin, jossa on rullakuljetin, nostokyky 00 kg Koulutustilaisuudet: Kattavat tiedot kuormankäsittelytuotteista on työvälineiden asianmukaisen käsittelyn edellytys. Annamme pätevää ja käytännönläheistä koulutusta laitteistojen asianmukaisesta käytöstä, valvonnasta ja hoidosta. Osallistu koulutustilaisuuksiimme

3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1.1 Symbolit Käyttöopas Määräystenmukainen käyttö Epäasianmukainen käyttö Turvallisuusseikat tiedostava työskentelytapa Kuorman kiinnittäminen Organisatoriset toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi Yleiset määräykset Sähkövarusteet Kuljetus ja varastointi Paino Asennus, käyttöönotto, huolto ja korjaus Takuu Määräaikaistarkastukset Asiakaspalvelu Tutustuminen... 3 Kokoonpano 3.1 Kiinteän ketjunostimen asennus Alustan asennus Ketjunostimen alustan asennus Sähkökuljettimen liittäminen Ohjausrullien asennus Tukirullien asennus Kulkuradan loppuvaste Ketjurummun asennus Ohjauskytkimen asennus Ruuviliitosten tarkastus Verkkoliitännän muodostaminen Purkaminen Käyttöönotto 4.1 Käyttöönoton tarkastuslista Ketjunostimen käyttö 5.1 Nosturinkuljettajan velvollisuudet Ohjauskytkimen käyttö Hätäpysäytys...21 Kunnossapito.1 Huoltotyöt Huoltovälit Koukku Kuormaketju Liukukytkimen toiminnan tarkastus Liukukytkimen säätö ilman kuormaa Liukukytkimen säätö - koekuormalla Nostomoottorin jarru Ajomoottorin jarru Öljynvaihto Peruskunnostus Alusta Käyttötuntilaskuri (valinnainen) Korjaaminen 7.1 Ketjukoneisto...29 Pidätetään oikeus tehdä teknisiä muutoksia. Inhimillisten virheiden ja painovirheiden täydellistä eliminointia ei voida taata

4 Sisällysluettelo 8 Kuluvat osat 8.1 Nostolaite Alusta Tekniset tiedot 9.1 Luokittelu (FEM) Käyttöolosuhteet Nostomoottorin tiedot Ajomoottorin tiedot Verkkoliitännän vaatimukset Voiteluaineet Äänenpainetaso Ketjun laatuvakuutus...40 Pidätetään oikeus tehdä teknisiä muutoksia. Inhimillisten virheiden ja painovirheiden täydellistä eliminointia ei voida 4 03.

5 1 Turvallisuusohjeet 1.1 Symbolit Turvallisuusohjeet Ohjekirjassa turvallisuusohjeet on jaoteltu vaaran vakavuusasteen ja todennäköisyyden perusteella. Vaaran välttämiseksi suoritettavien toimenpiteiden kuvaukset on ehdottomasti huomioitava. VAARA VAROITUS VARO Tämä symboli varoittaa henkilöiden henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavasta vaarasta. Tämän vaaraohjeen laiminlyöminen johtaa erittäin vakaviin vammautumisiin ja jopa kuolemantapauksiin. Tämä symboli varoittaa henkilöiden henkeä ja terveyttä uhkaavista mahdollisesti vaarallisista tilanteista. Tämän vaaraohjeen laiminlyöminen voi johtaa erittäin vakaviin vammautumisiin ja jopa kuolemantapauksiin. Tämä symboli varoittaa mahdollisesti vaarallisista tilanteista, joissa henkilöiden terveys on uhattuna tai joiden yhteydessä voi syntyä aineellisia- ja ympäristövahinkoja. Tämän vaaraohjeen laiminlyöminen voi johtaa vammautumisiin tai aineellisiin- ja ympäristövahinkoihin. Erityiset symbolit: Varoitus sähköjännitteestä Vain "sähköasentajat tai valtuutetut henkilöt" saavat avata tällä merkillä merkittyjä suojuksia, kuten kupuja ja kansia. Jos kosketaan sellaisiin osiin, joissa on sähköjännite, seurauksena voi olla välitön kuolema. Varoitus riippuvasta kuormasta Oleskelu riippuvan kuorman alapuolella on kaikissa tilanteissa kiellettyä. Henki ja terveys ovat uhattuina! Varoitus käsivammoista Käsien ja sormien puristumis- ja viiltovammojen vaara. Tehtäviä suoritettaessa on vammojen välttämiseksi käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita. Ohje Käyttöohjeita/-vihjeitä ja muita erityisen tärkeitä tietoja..09 5

6 1 Turvallisuusohjeet 1.2 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja nodata sitä. 1.3 Määräystenmukainen käyttö Ketjunostimet on tarkoitettu sellaisten vapaasti liikuteltavien ja ohjattavien kuormien nostamiseen, jotka eivät voi kaatua/kallistua. Ne ovat mallista riippuen kiinteitä tai liikuteltavia. Kun kuormia vedetään vaakasuorassa, kun kuormia ohjaillaan, kun toimitaan automaattikäytöllä, pitkäkestoisella kuolleella painolla tai suoritettaessa aina samoja nostoliikkeitä, tulee tämä erikoistapauksissa tarkastaa. Kysy epävarmoissa tapauksissa neuvoa valmistajalta. Kulkuradat, ripustukset ja loppuvasteet on mitoitettava riittävästi. Tuotteeseen tehtävät oleelliset muutokset, kuten esim. kantavien rakenneosien hitsaus, kantavien rakenneosien rakenteelliset muutokset, käyttökoneistojen muutokset, nopeuksien ja moottoritehojen muutokset, alustan vaihdot jne. on hyväksytettävä valmistajalla, muuten vaatimustenmukaisuusvakuutus/ liittämisvakuutus ei ole enää voimassa. Myös ohjaukseen tehtävät muutokset tai ohjauksen laajennukset on hyväksytettävä valmistajalla. Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjauksen omavaltaisesta muuntelusta aiheutuvista toimintahäiriöistä. Kuormita nostolaitetta vain sen suurimpaan sallittuun nostokykyyn saakka ja noudattaen tyyppikilvessä olevia tietoja (Varo - alas putoamisen vaara). Kun ketjunostimessa on useita kuormannostovälineitä, on varmistettava, että säikeet kuormittuvat tasaisesti. Mahdollinen kuormituksen epäsymmetrisyys saa johtaa korkeintaan yksittäisissä nostokuormakilvissä mainittuun kuormitukseen. 1.4 Epäasianmukainen käyttö Käyttö alueilla, joissa on räjähdysvaarallista ilmaa Suurimman sallitun nostokyvyn ylittäminen Henkilöiden kuljettaminen Kiinni juuttuneiden kuormien irti repiminen, kuormien vetäminen tai hinaaminen Kuormien vinoon vetäminen tai laahaaminen sekä ajoneuvojen liikuttaminen kuorman tai kuormankiinnitinlaitteiden kanssa on kielletty! Nosta, vedä ja kiristä aina siten, että kuorma ja nostolaite ovat suorassa linjassa keskenään Älä solmi kuormavaijereita tai -ketjuja äläkä lyhennä niitä apuvälineillä, kuten pulteilla, ruuveilla tms. välineillä Turvasangan poistaminen nosto- tai kuormakoukusta on kielletty Liukukytkimen manipulointi Käyttö ketjuhöltymän kanssa Ketjun koskeminen nostoliikkeen aikana Vioittuneen nostolaitteen käyttö Käyttö kiertyneen ketjun kanssa Hätärajakytkimeen ajaminen normaalissa käytössä Korkeimpaan ja syvimpään koukun asentoon (liukukytkin) ajaminen normaalissa käytössä Ketjunostimen käyttö ilman vaiheenvalvontarelettä, kun asennuskohteessa olevaa ohjausta ei ole asennettu ketjunostimen sähköliitäntätilaan, vaan esim. kiinteään kytkentäkaappiin. Jos tuote on "koneen osa", liikenteeseen ottajan on varmistettava, että tuote täyttää käyttötapauksen erityiset vaatimukset. 07.

7 1 Turvallisuusohjeet 1.5 Turvallisuusseikat tiedostava työskentelytapa Ketjunostin ST on valmistettu alan vallitsevan teknisen kehitystason mukaisesti ja se on varustettu ylikuormitukselta suojaavalla liukukytkimellä. Siitä huolimatta voi esiintyä vaaroja, jos tuotetta käytetään epäasianmukaisesti tai määräystenvastaisesti. Urakoitsija/koneen käyttäjä kantaa vastuun siitä, että työskentelyssä huomioidaan turvallisuusseikat, katso sivu 2. Lue käyttöohje ennen ensimmäistä työskentelykertaa. Oleskelu riippuvan kuorman alapuolella on kielletty. Henki ja terveys ovat uhattuina! Huomioi "Nosturinkuljettajan velvollisuudet", katso sivu 20. Ennen työskentelyä on selvitettävä, minne hätäpysäytyslaite on sijoitettu (yleensä ohjauskytkimessä). Älä tartu puristus- ja viiltovaaralle altistaviin reunoihin. Älä tartu liikkuvaan ketjuun. Huomioi asianmukaiset kuormien kiinnittämistä koskevat ohjeet. Älä oleskele kuorman ja seinän välissä. Aloita kuorman nostaminen varovaisesti. Älä koskaan yritä korjata häiriötä kuorman riippuessa. Älä koskaan käytä vääntyneitä, avonaisia tai muotonsa menettäneitä kuormakoukkuja äläkä yritä suoristaa niitä uudelleen. Älä koskaan kuumenna koukkua. Älä koskaan jumiuta ohjauksen painikkeita. Älä koskaan päästä kuormia laskemaan nostolaitteen nostovälineeseen. Ennen kuormien nostamista on varmistettava, että ohjeen mukainen suurin sallittu nostokyky ei ylity. Kun kuormaa nostetaan ja lasketaan, on kuorma pidettävä vakaassa asennossa kuorman kaatumisesta tai putoamisesta aiheutuvien onnettomuuksien välttämiseksi. Varmista kuorma tehonhäviön varalta. Korjauta vioittunut koukkuvarmistin. Älä taita tai litistä/purista ohjausjohtoja. Valitse turvallinen käyttöpaikka. Vaijereita, ketjuja tai hihnoja ei saa yhdistää tai paikkailla. Älä koskaan koske ilman suojahansikkaita sellaisiin metalliosiin, joiden lämpötila on alle 0 C tai yli 55 C. Ilmoita kaikista vahingoista ja puutteista (epänormaalit äänet, jarrun toiminnan heikentyminen, muodonmuutokset,...) heti vastaavalle henkilölle. Älä käytä tuotetta ennen kuin puutteet on korjattu. Älä poista koneesta siinä olevia ohjekilpiä. Vaihda lukukelvottomat tai vialliset kilvet. Hanki hyväksyntä asianmukaiselta taholta/viranomaiselta ennen käyttöönottoa. Älä koskaan altista ohjausjohtoja vetorasitukselle. Nostolaitteen liikuttaminen ohjauslaitteesta vetämällä on kielletty. 1. Kuorman kiinnittäminen Kuorman kiinnittämiseen saa käyttää vain tarkastettuja ja hyväksyttyjä kiinnitysvälineitä. Ketjua ei saa kietoa kuorman ympäri. Kuorman on oltava jatkuvasti ripustettuna koukun pohjaan. Koukun kärkeä/vartta ei saa kuormittaa. Turvasangan poistaminen nosto- tai kuormakoukusta on kielletty

8 1 Turvallisuusohjeet 1.7 Organisatoriset toimenpiteet turvallisuuden edistämiseksi Urakoitsija saa määrätä itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin (nosturinkuljettaja) tai nosturin kunnossapitotehtäviin vain vakuutettuja henkilöitä, 1 jotka ovat vähintään 18-vuotiaita, 2 ruumiillisesti ja henkisesti sopivia, 3 jotka on koulutettu nosturin ohjaamiseen ja kunnossapitoon ja ovat todistaneet pätevyytensä näihin tehtäviin, ja 4 joiden voidaan olettaa kykenevän suoriutumaan heille annetuista tehtävistä menestyksekkäästi. Tarkasta säännöllisin väliajoin, että työntekijät työskentelevät turvallisuusseikat tiedostavasti. Noudata määräaikaistarkastuksista annettuja aikavälejä. Dokumentoi tarkastukset tarkastuskirjaan. Säilytä käyttöohjetta käyttöpaikalla käyttäjien käden ulottuvilla. 1.8 Yleiset määräykset Turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset. Maakohtaiset määräykset. 1.9 Sähkövarustus Ketjunostin voidaan toimittaa varustettuna erilaisilla sähkövarusteilla/-laitteilla. Ketjunostin toimii hengenvaarallisella sähköjännitteellä. Tällä merkillä merkityt suojukset on tehtävä jännitteettömiksi ennen niiden avaamista. Vain valtuutetut henkilöt (katso sivu 2) tai koulutetut henkilöt saavat avata ketjunostimen. 1.Kuljetus ja varastointi Kuljetus Tuote toimitetaan erikoislavalla. Se mahdollistaa tuotteen kuormaamisen ja kuormasta purkamisen turvallisesti haarukkatrukin avulla. Älä päästä ketjunostinta putoamaan suuresta korkeudesta. Laite on aina laskettava asianmukaisesti lattialle. Varastointi Varastoi tuotetta ja sen lisävarusteosia kuivassa paikassa Varastoi tukevasti, varmista kaatumista ja putoamista vastaan. Huomioi varastointia koskevat ympäristönsuojelumääräykset (öljyä jne. ei saa päästä valumaan ulos). Lattian/alustan on oltava tukeva eikä kone saa päästä vajoamaan. Varmista, että kuorma jakautuu tasaisesti, varastoi useiden tukipisteiden varaan Paino ST05 ST ST20 ST30 ST32 ST50 ST0 [kg] min maks

9 1 Turvallisuusohjeet 1.12Asennus, käyttöönotto, Huolto ja korjaus Vain valtuutetut henkilöt saavat asentaa, kunnossapitää, huoltaa ja korjata konetta, (katso sivu 2). Suosittelemme teettämään asennustyöt valmistajan asennushenkilöstöllä. Älä tee muutoksia äläkä asenna lisäosia. Lisäasennukset on hyväksytettävä valmistajalla. (Hitsaustöissä elektrodin ja maan on oltava samassa rakenneosassa!) Käytä korjauksiin ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Jos ketjunostinta käytetään jatkuvasti ulkona ja sitä ei ole suojattu sään vaikutuksilta, suosittelemme asettamaan sen päälle suojakatteen tai vähintään viemään ketjunostimen suojaan silloin, kun sitä ei käytetä. 1.13Takuu Takuu raukeaa, jos asennus, käyttö, tarkastus ja huolto ei tapahdu tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Takuuseen vaikuttavat korjaukset ja häiriöiden poistamiset saa teettää vain valtuutetuilla henkilöillä (katso sivu 2) ja kun niistä on ensin neuvoteltu valmistajan/toimittajan kanssa. Jos tuotetta muunnellaan tai jos sitä käytetään muiden kuin alkuperäisvaraosien kanssa, takuu raukeaa. 1.14Määräaikaistarkastus Nostolaitteet ja nosturit on tarkastutettava valtuutetulla henkilöllä (katso sivu 2) vähintään kerran vuodessa ja usemminkin, jos maakohtaiset määräykset niin edellyttävät. Tarkastuksen tulos on dokumentoitava tarkastuskirjaan. Tässä tarkastuksessa on myös määritettävä nostolaitteen jäljellä oleva elinikä FEM 9.755:n mukaisesti. Määräaikaistarkastukset on mukautettava nostolaitteen käyttöolosuhteiden mukaan. Suuri käyttöaste edellyttää lyhyempiä huoltovälejä. Kaikki tarkastukset ovat urakoitsijan/koneen omistajan (katso sivu 2) vastuulla. 1.15Asiakaspalvelu Olet päättänyt hankkia käyttöösi korkealuokkaisen tuotteen. Asiakaspalvelumme antaa mielellään ohjeita ja lisätietoja asianmukaista ja tehokasta käyttöä varten. Tuotteen turvallisuuden ja jatkuvan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen, jonka puitteissa otamme vastataksemme myös koneen "määräaikaistarkastuksista". Koulutetut ammattimiehemme suorittavat kaikki korjaukset pätevästi ja nopeasti

10 2 Tutustuminen ketjunostimeen Vinssit, nosto- ja vetolaitteet ovat laitteita, joita käytetään yksin tai yhdessä muiden laitteiden kanssa kuormien nostamiseen tai kiristämiseen tai henkilöiden nostamiseen ja laskemiseen ja joissa liikutellaan vaijereita tai ketjuja. 1 Ketjukoneisto 2 Moottori 3 Vaihteisto 4 Liukukytkin 5 Jarru Laitekotelo 7 Ketjurumpu 8 Ohjauskytkimen liitin 9 Ajokoneiston liitin Verkkoliitännän liitin 11 Ohjauskytkimen liitäntä 12 Ajokoneiston liitäntä 13 Verkon liitäntä 14 Kiinnityskoukut 15 Kiinnityslenkki 1 Pallokoukku 17 Kuormakoukku 18 Koukkutalja 19 Ohjauslaite 20 Hätäpysäytys Kuvissa näkyy osittain myös valinnaisia lisävarusteita 08.09

11 3 Asennus 3.1 Kiinteän ketjunostimen asennus Huomioi kiinnityslenkin tai kiinnityskoukun asennusasento, katso piirros! (Kiristysmomentti ST05, katso sivu 17) VAARA Alas putoavista osista aiheutuva vaara Kiinnityskoukun tai kiinnityssilmukan oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. ST05 ST - ST0 3.2 Alustan asennus Säädä alusta kulkuradan mukaan 1. Säädä pyörän laipan välys, välys yhdellä puolella maks. 3 mm, katso piirros. 2. Kiristä mutteri ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin, katso sivu Aseta ruuvivarmistukset. VAARA Avautuvien ruuviliitosten aiheuttama vaara Ketjunostinta ei saa käyttää ilman ruuvivarmistuksia. Oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Kiinnitä ketjunostin aina alustan keskelle. Voitele rullien hammastus rasvalla. Muuta laipan leveyttä vain alkuperäisvaraosien avulla

12 3 Asennus 3.3 Ketjunostimen alustan asennus 1. US-G ST05:n kanssa Kiinnitä ketjunostin aina alustan keskelle, katso piirros sivulta 11 US-G ST:n kanssa Asenna kiinnitysosa kiinnityspulteilla (a) ketjunostimeen. Asennusasento Huomioi kiinnitysosat! Varmista pultit (a) levyllä (b) ja lieriöruuvilla (c) katso piirros KFN /32, jossa ST/ST20-ST32; ST50 /ST0 1/1 Asenna kiinnitysosa kiinnityspulteilla (a) ketjunostimeen. Asennusasento Huomioi kiinnitysosat! Varmista pultit (a) varmistuslevyllä (b) ja lieriöruuvilla (c), katso piirros VAARA Alas putoavista osista aiheutuva vaara Jos pulttia ei ole varmistettu, on olemassa vaara, että pultti irtoaa ja nostolaite putoaa alas. Varmista pultit aina. US-G, jossa ST05 1/1... 2/1 US-G, jossa ST 1/1 KFN/32 1/1 KFN/32 2/1 2. Vie nostolaite alustoineen kulkuradalle tai käännä alustan kilpi ylös ja kiinnitä alhaalta kulkurataan. 3. Tarkasta, että ruuvit ja mutterit on kiristetty ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin, katso sivu Ruuvivarmistusten on oltava paikoillaan!

13 3 Asennus 3.3 Ketjunostimen alustan asennus (jatkoa) 1. KFN 3 Asenna kiinnitysosa kiinnityspulteilla (a) ketjunostimeen. Asennusasento kiinnitysosalle, 1/1 ja 2/1 on huomioitava! Varmista pultit (a) levyllä (b) ja varmistus-renkaalla (c), katso piirros. Alas putoavista osista aiheutuva vaara Jos pulttia ei ole varmistettu, on olemassa vaara, että pultti irtoaa ja nostolaite putoaa alas. Varmista pultit aina. VAARA KFN 3 2/1 KE-T 22 KFK.. d W071 f e d c b a.09 13

14 3 Asennus Juoksurullat - maks. nostokyky [kg] (KE-T) VAARA 2. Vie nostolaite alustoineen kulkuradalle tai käännä alustan kilpi ylös ja kiinnitä alhaalta kulkurataan. 3. Tarkasta, että ruuvit ja mutterit on kiristetty ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin, katso sivu Ruuvivarmistusten on oltava paikoillaan. Avautuvien ruuviliitosten aiheuttama vaara Ketjunostinta ei saa käyttää ilman ruuvivarmistuksia. Oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. KFK.. 5. Käännä juoksurullaa (d) epäkeskolla (e) kulkuradalle, kunnes se on asettunut kulkupinnalle kulkuradassa. Kiristä ruuvi (f). Ohje: Tukirullan on oltava kohdakkain juoksurullien kanssa. VARO Tavallista suuremman kulumisen vaara On varmistettava, että alusta kulkee moitteettomasti koko kulkureitillään. Alustan virheellinen säätö (huonolaatuinen kuljetinmekanismi) tai alustan yksipuolinen liike voivat nopeuttaa kulumista. 3.4 Sähkökuljettimen liittäminen Liitä liitäntäkaapeli ketjunostimeen ja varmista sen kiinnitys

15 3 Asennus 3.5 Ohjausrullien asennus KFN / KFK / 32: B 20 KFN / KFK 3 B: Tukirullien asennus KFN / 32 ST - ST 30 ST 32 - ST 0 5Nm (a) KFN 3 (a) W88 Valmiiksi asennetun tukirullan (a) on oltava kulkuradassa

16 STAHL 100 kg 3 Asennus 3.7 Kulkuradan loppuvaste VAROITUS Alas putoavista osista aiheutuva vaara Jos loppuvasteet puuttuvat, on olemassa vaara, että alusta/kuljetin liikkuu kulkuradan pään yli. Loppuvasteet on asennettava kulkuradan päihin ennen käyttöönottoa. 3.8 Ketjurummun asennus ja varmistaminen ST 05 ST / ST20/ ST30 ST 32/ ST50/ST0 ST, ST20, ST30 ST, ST20, ST30 STD, STD30 W08 VAROITUS VARO Alas putoavasta ketjusta aiheutuva vaara Ketjunostinta ei saa käyttää ilman ketjun loppuvastetta. Ketjun loppuvasteen oikeanlainen asennus on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Ketjun vaurioitumisen vaara Ketju ei saa hankautua rakenneosiin. Voitele ketju mukana toimitetulla ketjurasvalla! Ketjurummun on liikuttava vapaasti. Ketjun maksimipituus, katso ketjurummulla oleva tarra 1 03.

17 3 Asennus 3.9 Ohjauskytkimen asennus Ohje Varmista, että kaapelin ja ketjun välillä on riittävä etäisyys, tarvittaessa säädä etäisyyttä kiertämällä liitintä (±30 )! Kaapeli ei saa koskea ketjua. 1. Liitä kaapeli ja varmista kiinnitys. 2. Kiinnitä varmistusvaijeri. Kaapelin vaurioitumisen vaara Ohjauskytkimen on riiputtava varmistusvaijerista eikä kaapelista! VARO Ohjausjohto kytketään asennuspaikalla liitinsarjalla virtakaavion mukaisesti, (merkityt osat "A" toimitetaan irrallisina). Johdon päät on valmisteltava liitintä varten piirroksen "Verkkoliitäntä, pistokkeellinen" mukaisesti. Jos ohjausjohto liitetään ilman pistoliitintä, katso mukana toimitettu virtakaavio. (Liitinrima X1, liittimet Liitäntä tapahtuu kaapelin ruuviliitoksella) 3.Ruuviliitosten tarkastus M.. [Nm] M.. [Nm] M5 M5*1 M5*2 M5*3 K M8 M8*1 M M12 5 1,0 1, M1 M20 M20x1,5 M24 M27 M30 M Ketjunohjaimen kiinnitys Alustan välikepultit Alustan kiinnitys VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Sopimattomat asennusmateriaalit ja virheelliset kiristysmomentit voivat johtaa vaurioihin ja onnettomuuksiin. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Kiristä ruuvit ohjeen mukaiseen kiristysmomenttiin. *1 Itsekiinnittyvät/itsekiertyvät ruuvit (ST05) *2 Pistoliitäntä *3 Ruuviliitos (muovia)

18 3 Asennus 3.11Verkkoliitännän muodostaminen VAARA Hengenvaarallisen sähköjännitteen aiheuttama vaara Vain pätevä sähköasentaja (katso sivu 2) saa kytkeä ketjunostimen sähköliitännät. Verkkojohdon on täytettävä teknisissä tiedoissa määritetyt vaatimukset. Tällöin on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja tapaturmantorjuntamääräyksiä! Verkkoliitäntä, pistokkeellinen Verkkoliitäntä kaapelin ruuviliitoksella 3.12Purkaminen Ketjunostimen purkaminen VAARA Hengenvaarallisen sähköjännitteen aiheuttama vaara Ennen purkamista täytyy verkkovirran liitännän kytkin kytkeä jännitteettömäksi ja varmistaa uudelleenkytkemistä vastaan. Jännitteettömyys on varmistettava ennen töiden aloittamista. 1. Vapauta ketjunostin kuormituksesta 2. Kytke ketjunostin jännitteettömäksi verkkovirran liitännän kytkimestä 3. Irrota sähköliitännät 4. Ota ketjunostin pois 5. Pura alusta, jos olemassa. Puhdista ketjunostin ja öljyä kevyesti 7. Sulje vaihteiston ilmanpoistoruuvi

19 4 Käyttöönotto Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Tarkastus ennen ensimmäistä käyttöönottoa on teetettävä valtuutetulla henkilöllä (katso sivu 2). VAARA Tämä koskee kaikkia sähkökuljettimella varustettuja ketjunostimia. Poikkeuksen muodostavat ketjunostimet, joiden nostokyky on < 00 kg ja joissa on liukualusta tai jotka ovat kiinteitä* (yksikiskoiset radat liukualustalla tai kiinteät sovellukset). Kun laite otetaan uudelleen käyttöön pitkän varastoinnin tai seisokin jälkeen, täytyy suorittaa seuraavat tarkastusvaiheet. 4.1 Käyttöönoton tarkastuslista Tarkastusvaiheet Poista tarra vaihteiston ilmanpoistoruuvista Tarkasta kiinnityskoukut tai ripustus (silmämääräinen tarkastus) Tarkasta koukkujen ruuviliitosten kiristysmomentit Tarkasta kuormaketju - puhdas ja voideltu - ei saa olla kierteellä, kun keritty 2/1 Ketjurummun tarkastus -kiinnitys "Asenna ketjuun ketjun loppuvaste, kun koukku on lattian tasolla, ja tarkasta ketjun kiinnityskohta". Mittaa koukun aukon koko ja merkitse muistiin Tarkasta sähköliitäntä Tarkasta kulkurata -puhdas, rasvaton, väritön, tasainen -loppuvasteet paikoillaan Tarkasta kiinnitysosien ruuviliitosten kiristysmomentit tai alustan kiinnitys. Alustan avoimet tasot puhtaita ja voideltuja Seuraavissa tarkastusvaiheisssa on hätäpysäytyskytkintä voitava milloin tahansa painaa. Ketjunostimen toiminnan tarkastus -Liikesuunnan on vastattava ohjauskytkimen symboleja. Jos näin ei ole, täytyy verkkoliitännän 2 vaihetta vaihtaa (ei saa käsitellä valmistajan asettamaa ohjausta). Tarkasta liukukytkimen toiminta ilman kuormaa, katso sivu 24, pitkän seisokin jälkeen kytkentämomentti on voinut muuttua. Jarrujen toiminnan tarkastus, katso sivu 2 Alustan toiminnan tarkastus -Liikesuunnan on vastattava ohjauskytkimen symboleja. -Jarrujen toiminnan tarkastus, katso sivu 2 Ylikuormitussuojan toiminnan tarkastus (liukukytkin, katso sivu 24) Varmista asianmukainen käyttöönotto tarkastuskirjan mukaan Ketjunostin on ennen käyttööottoa hyväksytettävä kansallisten määräysten mukaisesti valtuutetulla tarkastuslaitoksella (esim. TÜV). * Kun ketjunostinta käytetään nosturin kanssa, yllä mainitut poikkeukset eivät päde!

20 5 Ketjunostimen käyttö 5.1 Nosturinkuljettajan velvollisuudet Urakoitsijan/koneen omistajan henkilöstöä varten järjestelmä henkilökohtainen suojavarustus Turvajalkineet Hansikkaat (vain, kun ei ole sisäänvetovaaraa) Suojalasit Suojakypärä Kuulosuojaimet Vartaloa myötäilevät vaatteet (sisäänvetovaara) Nostolaitetta käytettäessä ja sen lähellä oleskeltaessa sormet, vaatteet, korut jne. voivat takertua vaijereihin tai ketjuihin ja tulla näin sisään vedetyiksi. Työpaikalle asetettavat vaatimukset Käyttäjä ei saa olla vaara-alueella. Käyttäjän on voitava nähdä esteettä vaara-alueelle. Kuorman liikkeet on voitava nähdä hyvin kaikkiin suuntiin. VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Ketjunostimella työskenneltäessä on huomioitava seuraavat asiat: Nosturin kuljettajan on varmistettava nosturia liikutettaessa, ettei kuorma tai tyhjät kuormanottovälineet aiheuta vaaraa. Jos tämä tarkkailu ei ole mahdollista, nosturin kuljettaja saa käyttää nosturia vain tehtävään määrätyn opastajan merkkien mukaan. Nosturin kuljettajan on annettava tarvittaessa varoitusmerkejä. Kun kuormat on kiinnittty käsin, nosturin kuljettaja saa liikuttaa niitä vasta kun kiinnittäjä, opastaja tai muu urakoitsijan/koneen omistajan määräämä vastuuhenkilö on antanut yksiselitteisen merkin. Mikäli nosturin kuljettajan kanssa viestitään signaalein, vastuuhenkilön ja nosturin kuljettan on sovittava niistä ennen niiden käyttöä. Jarrut, nostovälineet ja rajakytkimet on tarkastettava päivittäin ennen töiden aloittamista ja laitteiston kuntoa on valvottava silmin havattavien puutteiden varalta. Lopeta nosturityöt, jos puutteet vaarantavat nosturin käytön turvallisuuden. Tuulen vaikutukselle altistuvat nosturit on töiden päätteeksi kiinnitettävä tuulivarmistuksella. Kuormia ei saa ohjata ihmisten yläpuolelle. Huolehdi ennen töiden aloittamista, että työskentelytila on riittävän suuri. Älä jätä ripustettua kuormaa valvomatta, ohjauslaitteen on oltava käden ulottuvilla. Liukukytkin on turvalaite. Siihen ei saa ajaa normaalissa käytössä. Älä ylitä suurinta sallitua nostokykyä. Kuormien vinoon vetäminen tai laahaaminen sekä ajoneuvojen liikuttaminen kuorman tai kuormankiinnitinlaitteiden kanssa on kielletty! Jos ketju roikkuu, se on ennen nostamista kiristettävä alhaisella nopeudella. Älä revi irti kiinnijuuttuneita kuormia. Älä tartu puristus- ja viiltovaaralle altistaviin reunoihin. Aja noston, laskun ja ajon raja-asentoihin vain, jos niiden kohdalla on rajakytkin. Nykäyskytkennät (useita lyhyitä moottorin käynnistyksiä lyhyiden liikkeiden aikaansaamiseksi) ovat kiellettyjä. Mooottorit ja niiden jarrut voivat kuumeta erittäin paljon. Siitä puolestaan seuraa lämpötilavalvonnan laukaisema poiskytkentä. Kuormaa ei voi laskea alas vähään aikaan. Kytkinlaitteet ja moottorit voivat vioittua. Älä ala ajaa vastasuuntaan ennen edellisen liikkeen pysähtymistä. Turvallisuusohjeet, katso sivut

21 5 Ketjunostimen käyttö 5.2 Ohjauskytkimen STH käyttö Peruskokoonpano 2-tasoinen Hätäpysäytys Nosto/lasku: 1. vaihe: hidas 2. vaihe: nopea Vaunun ajaminen: oikealle/vasemm 1. vaihe: hidas 2. vaihe: nopea Nosturin ajaminen: oikealle/vasem 1. vaihe: hidas 2. vaihe: nopea VAROITUS Nostolaitteen tahattoman liikkeen aiheuttama vaara. Jos käyttäjä ei enää paina kytkentäpainiketta, se palaa takaisin 0-asentoon, nostolaitteen liike katkeaa automaattisesti. (Turvaohjaus). Jos nostolaitteessa on häiriö, esim. tosiasiallinen liike ei vastaa sitä liikettä, mikä painikkeiden avulla on yritetty saada aikaan, kytkentäpainike on heti päästettävä irti. Jos liike ei tästä huolimatta pysähdy, on painettava hätäpysäytyskytkintä. 5.3 Hätäpysäytys Kaikissa nostolaitteissa on oltava mahdollisuus katkaista kaikkien liikekoneistojen sähkövirran syöttö, vaikka nostolaite olisi kuormattuna. Hätäpysäytyskytkin sijaitsee ohjauskytkimessä. Paina hätäpysäytintä, järjestelmä pysähtyy. Hätäpysäyttimen vapautus: Kierrä kytkintä näytettyyn suuntaan VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Hätäpysäytyksen jälkeen käyttäjä saa ottaa nostolaitteen/nosturin uudelleen käyttöön vasta sitten, kun valtuutettu henkilö on varmistanut, että tämän toiminnon laukaissut syy on poistettu ja laitteiston käyttö ei enää aiheuta vaaraa

22 Huolto/kunnossapito.1 Huoltotyöt Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Vain pätevät henkilöt saavat huoltaa ketjunostinta (katso sivu 2). Laajoja huoltotöitä saa antaa vain valmistajan tai erikoiskoulutetun asiakaspalveluhenkilöstön suoritettavaksi. VAARA Alla luetellut huoltovälit koskevat koneistoryhmiä FEM 9.511:n mukaisesti. Jos ketjunostinta käytetään valmistajan määrittämän FEM-ryhmän mukaisesti, täytyy neljännesvuosittain ja vuosittain suoritettaviin huoltotöihin soveltaa alla lueteltuja korjauskertoimia. 1Bm 1Am 2m 4m Koneistoryhmä (käyttö) Korjauskerroin Esimerkki: Tarkasta koukun kiinnitys 1 Bm1 x neljännesvuosittain 2 m2 x neljännesvuosittain.2 Huoltovälit.2.1 Päivittäin Jarrujen toiminnan tarkastus Kuormaketjun tarkastus (silmämääräinen tarkastus) - puhdas, voideltu, ei kiertynyt Pallokoukun/koukkutaljan tarkastus (silmämääräinen tarkastus).2.2 Kuukausittain Ohjauslaitteen kiinnityksen tarkastus (kaapelin ja teräsvaijerin on oltava asianmukaisesti asennettuina). Kuormakoukun kulumisen tarkastaminen, katso sivu Neljännesvuosittain Koukun kulumisen tarkastaminen, katso sivu 23 Koukun kiinnityksen tarkastaminen Sähkökuljettimen vaihteiston hammaspyörän ja avoimen portaan voitelu Alustan kiinnityksen tarkastus Puhdista ja voitele kuormaketju Tarkasta ketjun kiinnitys (2/1 -kiinnityspultit).2.4 Vuosittain Ruuviliitosten tarkastus (kiristysmomentti, ruostuminen) Säädä jarrut Liukukytkimen säätö; jos tapahtuu liukumista ylikuormituksessa, hätäpysäyttimen toiminta on tarkastettava Määritä kulunut käyttöaika. Lue käyttötuntilaskuri, jos sellainen on olemassa. Ketjuvasteen tarkastus (silmämääräinen tarkastus) vuoden välein Vaihteistoöljy Öljynvaihto, katso Öljynvaihto, sivu 27 VAARA Henkilö- ja esinevahinkojen vaara Määräaikaistarkastukset mukaan lukien huollot 12 kuukauden välein, maakohtaisten määräysten mukaisesti, olosuhteista riippuen aiemmin. Teetettävä valmistajan asennushenkilöstöllä. Lisäksi raskas käyttö (esim. monivuorokäyttö) tai epäedulliset olosuhteet (likaantuminen, liuotinaineet jne.) lyhentävät tätä tarkastusja huoltoväliä

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com

Käyttöohje. Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu. www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu Eläinkuljetusvaunu www.boeckmann.com Käyttöohje Hevoskuljetusvaunu, Eläinkuljetusvaunu Ajoneuvosi tiedot Ajoneuvon tyyppi: Rungon numero: Sallittu kokonaispaino: Valmistusvuosi:

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja

MTS 12000. Yleislevitin. Käyttöohjekirja MTS 12000 Yleislevitin Käyttöohjekirja Painos: 4 Marraskuu 2004 Valmistaja EU-Vaatimuksenmukaisuusvakuutus JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S DK 6400 SØNDERBORG DANMARK Puh. +45 74 12 52 52 Todistaa täten

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita pyöräilyyn. Vaikka olisit pyöräillyt useita vuosia, on tärkeää lukea kappale ennen uuden pyöräsi käyttöönottoa! Vanhempien

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot