Nro Julkaistu: Muutettu: Voimassaoloaika päättyy:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 20251 Julkaistu: 1.2.2013 Muutettu: Voimassaoloaika päättyy: 1.4.2018"

Transkriptio

1 Nro Julkaistu: Muutettu: Voimassaoloaika päättyy: KÄÄNNÖS Norjalainen SINTEF on Skandinavian suurin puolueeton tutkimusorganisaatio. SINTEFin tutkimusaloja ovat terveydenhoito, informaatio- ja viestintäteknologia, merenkulku, materiaalit ja soveltava kemia, raakaöljy ja energia, teknologiajohtaminen ja rakentaminen. Tämä on käännös SINTEFIN teknisestä lausunnosta Glasroc Storm Tuulensuoja -järjestelmälle (alkuperäisen dokumentin saat halutessasi Gyprocin tekniseltä tuelta). Asiakirja osoittaa, että Glasroc H Storm järjestelmä täyttää RakMk C4:n määräykset ja RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkaisun tiukentuneet ohjeet tuulensuojan tuulen- ja vedenpitävyyden suhteen. vahvistaa, että Glasroc H Storm täyttää Norjan kaavoitus- ja rakennuslain ja siihen kuuluvien asetuksina annettujen rakennusmääräysten (Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK10) asettamat tuotedokumentaatiovaatimukset tässä asiakirjassa esitettyjen ominaisuuksien, käyttöalueiden ja käyttöehtojen mukaisesti. 1. Hyväksynnän haltija Gyproc AS Habornveien 59 NO-1630 Gamle Fredrikstad, Norge 2. Valmistaja Gyproc AS Habornveien 59 NO-1630 Gamle Fredrikstad, Norge 3. Tuotekuvaus Glasroc H Storm on tuulensuojaksi tarkoitettu kipsilevy. Levy on osa tuulensuojajärjestelmää, jonka muut tuotteet ovat Glasroc H Tiivistysteippi, Gyproc T50/10 profiili ja Gyproc QSTW -ruuvit. Levyjen pintaan on upotettu lasikuitumatot. Kipsiydin on impregnoitu ja lasikuituvahvisteinen. Levyjen etupuolet on pintakäsitelty akrylaattimaalilla. Levyjen reunat ovat suorat ja lasikuitumatto on taivutettu pitkien sivujen yli. Teippi on valmistettu lujitetusta polyeteenikalvosta. 9,5 mm paksujen levyjen vakioleveydet ovat 900 mm ja 1200 mm ja vakiopituudet mm ja 3000 mm. Tilauksesta saa myös muita pituuksia. Paksuuden mittatoleranssi on ± 0,4 mm, leveyden +0/-3 mm ja pituuden +0/-4 mm. Paino on 7,6 kg/m². Kuvassa 1 näkyy tuulensuojajärjestelmän periaatekaavio. 4. Käyttöalueet Tuulensuojajärjestelmää Glasroc H Storm ja sen muita osia eli Glasroc H Tiivistysteippiä, Gyproc T50/10 -profiilia ja Gyproc QSTW -ruuveja voidaan käyttää tuulensuojana seinissä, joissa on puinen tai teräksinen runko ja tuulettuva ulkoverhous. Glasroc H Storm -järjestelmää voidaan käyttää myös perinteisessä asennuksessa, jossa käytetään puisia tiivistysrimoja pystysuorissa levyliitoksissa ja tuulettuvaa ulkoverhousta. on EOTA:n (Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio) ja UEAtc:n (European Union of Agrément) norjalainen jäsen. Copyright

2 SINTEF Teknisen lausunnon käännös - Hyväksyntä Nro Sivu 2 5. Ominaisuudet Taulukossa 1 esitellään Glasroc H Stormin ja tuulensuojajärjestelmän tuoteominaisuudet. Taulukko 1. Glasroc H Stormin tuoteominaisuudet Glasroc H Storm Arvo Testimenetelmä Materiaalin ilmanläpäisevyys 2) < 0,001 m³/m²hpa NS-EN Rakenteen ilmanläpäisevyys 1) -Teippi kaikissa saumoissa -Vain tiivistysrimat 3) -Ilman tiivistysrimoja 4) Vesitiiviys 1) Rakenteen sateenpitävyys 1) -Teippi kaikissa saumoissa -Vain tiivistysrimat 3) Vesihöyrynläpäisevyys 2) s d -arvo ekvivalentti ilmakerroksen paksuus Taivutuslujuus 2) -Pitkittäissuunnassa -Poikittaissuunnassa 0,003 m³/m²hpa 0,014 m³/m²hpa 0,027 m³/m²hpa Tiivis 20 mm vettä 24 tunnissa Tiivis 450 Pa:ssa Tiivis 100 Pa:ssa < 0,01 m > 7,9Mpa > 3,1Mpa NS-EN NS-EN NS-EN 1027 NS-EN ISO NS-EN Veden absorptio 2) 5 %, H1-luokka NS-EN 520 Leikkauslujuus 2) > 200 N NS-EN Palotekniset ominaisuudet 1) A2-s1,d0 NS-EN ) Tyyppitestien tulokset. 2) Tuotannon laadunvalvonnan raja-arvo. 3) Pystysaumat tiivistysrimoilla, ilman teippiä. Vaakasaumat, joissa T50/10-profiili ja tuulensuojakaistale, katso kuvat 5 ja 7. 4) Pystysaumat ilman tiivistysrimoja ja teippiä. Vaakasaumat, joissa T50/10-profiili ja tuulensuojakaistale, katso kuvat 5 ja 7. Kantokyky Kun levyjen kaikki neljä laitaa on kiinnitetty runkoon kohdan 7 mukaisesti, levyjen katsotaan antavan riittävän kantokyvyn tuulikuormille enintään kaksikerroksisille pientaloille, kun talon kaikki ulkoseinät on verhottu levyin sisäpuolelta. Palotekniset ominaisuudet Glasroc H Storm täyttää luokan A2-s1,d0 vaatimukset standardin NS-EN nojalla. Lämmöneristys Levyjen lämmönvastus on standardin NS-EN ISO 10456:2007+NA:2010 mukaan 0,036 m²k/w. Tätä lämmönvastusta voidaan käyttää rakenteiden lämmönläpäisykerrointa, U-arvoa, laskettaessa. Kestävyys Gyproc H Stormin ja Glasroc H Tiivistysteipin kestävyys on arvioitu laboratoriokokeiden perusteella. Tuulensuojajärjestelmää altistettiin ilmastosimulaattorissa keinotekoiselle vanhennukselle neljän viikon ajan NT Build 495:n mukaisesti ja lämpövanhennukselle 24 viikon ajan EN 1296:n mukaisesti. Tuulensuojajärjestelmä levyineen ja teippeineen voidaan jättää säälle alttiiksi 12 kuukauden ajaksi. Tekninen hyväksyntä perustuu tuotteen oletetulle eliniälle, joka on vähintään 25 vuotta, mikäli kohdassa 7 esitetyt käyttöehdot täyttyvät. Ilmoitettua elinikää ei voi tulkita valmistajan antamaksi takuuksi vaan se on tarkoitettu käytettäväksi apuna tuotteita valittaessa rakennuksen oletetun taloudellisen eliniän perusteella. 6. Ympäristöolosuhteet Ympäristöseloste Glasroc H Stormille on olemassa standardin ISO mukainen EPD-ympäristöseloste. Ympäristöselosteen ympäristöindikaattorit on esitetty taulukossa 2. Ympäristöseloste kokonaisuudessaan löytyy ympäristöselosteasiakirjasta NEPD nro 227E osoitteesta Taulukko 2. Standardin ISO mukainen ympäristötuoteseloste. Toimintayksikkö: 1 m² levyä, jonka odotettu elinikä on 60 vuotta. Indikaattori Maapallon lämpeneminen, kg CO2-ekvivalentit 2,84 Energiankulutus yhteensä, MJ 68,9 Kierrätettyä materiaalia, % 40 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset kemikaalit Tuote ei sisällä ympäristölle erityistä huolta aiheuttavia aineita tai vastaavia aineita, määriä joita on pidettävä vaarana terveydelle tai ympäristölle. Erityistä huolta aiheuttaviin aineisiin kuuluvat CMR, PBT ja vpvb-aineet. on EOTA:n (Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio) ja UEAtc:n (European Union of Agrément) norjalainen jäsen. Copyright

3 SINTEF Teknisen lausunnon käännös - Hyväksyntä Nro Sivu 3 Vaikutus maaperään ja pohjaveteen Tuotteesta tapahtuvan vuodon ei uskota vaikuttavan haitallisesti maaperään tai pohjaveteen. Jätteenkäsittely/kierrätys Glasroc H Storm tulee lajitella kipsipohjaisena materiaalina rakennustyömaalla/hävitettäessä. Tuote tulee toimittaa asianmukaiseen jätteiden keräyspisteeseen, jossa materiaali voidaan hyödyntää. 7. Käyttöehdot Suunnittelu Levyt kiinnitetään puisiin rankoihin, joiden paksuus on vähintään 45 mm tai teräksisiin ohutlevyprofiileihin, joiden laippojen leveys on vähintään 40 mm. Levyt tulee asentaa niin, että ne ovat valmiissa rakenteessa julkisivurakenteen takana säältä suojassa. Vähintään 50 mm limittäin saumoissa. Asennus Gyproc H Storm asennetaan rankoihin, joiden etäisyys keskeltä keskelle (c/c) on enintään 600 mm. Levyt asennetaan runkoon Gyproc QSTWtai QSBW-ruuveilla niin, että ruuvien välinen etäisyys levyn saumoissa on 150 mm. Levyjen keskellä ruuvien välinen etäisyys on 300 mm. Ruuvien päät tulee upottaa levyn pintaan. Ruuvien etäisyys levyn reunasta tulee olla vähintään 15 mm levyn lyhyillä sivuilla ja vähintään 10 mm pitkillä sivuilla. Glasroc H Tiivistysteippiä käytettäessä levyjen pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Lisätietoja löytyy Glasroc H Tiivistysteipin omista asennusohjeista. Glasroc H Tiivistysteippi 60 mm Kuva 2. Pystysauma, jonka päälle on asennettu keskitetysti Glasroc H Tiivistysteippi 60 mm. Kuva 1. Glasroc H Storm asennettuna teräksisille ohutlevyprofiilirangoille käyttäen vaakasuoraa Gyproc T50/10-saumaprofiilia. on EOTA:n (Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio) ja UEAtc:n (European Union of Agrément) norjalainen jäsen. Copyright

4 SINTEF Teknisen lausunnon käännös - Hyväksyntä Nro Sivu 4 Vempro Tuulensuojakaistale, joka on kiinnitetty teipinpaloilla 1200 mm:n välein. Kuva 3. Pystysauma, jossa tiivistysrima Glasroc H Storm -levylle. Tiivistysrima kiinnitetään ruuveilla, etäisyys keskeltä keskelle (c/c) 250 mm. Glasroc H Tiivistysteippi 60 mm Kuva 5. Tuettu vaakasauma, jossa päällimmäisen levyn taakse on asennettu tuulensuojakangas. Glasroc H Tiivistysteippi 100 mm T 50/10 -T-profiili Glasroc H Tiivistysteippi 100 mm Kuva 4. Tuettu vaakasauma, jonka päälle on asennettu keskitetysti Glasroc H Tiivistysteippi 100 mm. Kuva 6. Vaakasauma ilman tukea, mutta jonka päälle on asennettu keskitetysti Glasroc H Tiivistysteippi 100 mm. on EOTA:n (Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio) ja UEAtc:n (European Union of Agrément) norjalainen jäsen. Copyright

5 SINTEF Teknisen lausunnon käännös - Hyväksyntä Nro Sivu 5 T 50/10 -T-profiili Vempro Tuulensuojakaistale, joka on kiinnitetty teipinpaloilla mm:n välein. Glasroc H Sealing Tape 60 mm Kuva 7. Vaakasauma ilman tukea, mutta jossa päällimmäisen levyn taakse on asennettu tuulensuojakangas. Teipatut pystysaumat 60 mm:n levyinen Glasroc H Tiivistysteippi asennetaan keskitetysti sauman päälle, katso kuva 2. Pystysaumat, joissa tiivistysrimat Puiset tiivistysrimat, joiden mitat ovat 23x48 mm kiinnitetään ruuveilla 250 mm:n välein, katso kuva 3. Rungon tukemat vaakasaumat 100 mm:n levyinen Glasroc H Tiivistysteippi asennetaan keskitetysti sauman päälle, katso kuva 4. Teipin sijaan voidaan laittaa 150 mm leveä tuulensuojakangas keskitetysti niin, että kangas jää sauman yläpuolella olevan levyn taakse ja sauman alapuolella olevan levyn päälle. Sauman alapuolella irrallaan riippuva tuulensuojakangas voidaan kiinnittää teipillä tai tiivistysrimoilla. Katso kuva 5. Vaakasaumat ilman rungon tukea Gyproc T50/10 -profiilia käytetään levysaumojen alla silloin, kun vaakasaumoja ei tueta rungolla. Levyn reunat ruuvataan profiiliin Gyproc QSTW - ruuveilla 150 mm:n välein. 100 mm:n levyinen Glasroc H Tiivistysteippi asennetaan keskitetysti sauman päälle, katso kuva 6. Teipin sijaan voidaan laittaa 150 mm leveä tuulensuojakangas keskitetysti niin, että kangas jää sauman yläpuolella olevan levyn taakse ja sauman alapuolella olevan levyn päälle. Sauman alapuolella oleva irrallaan riippuva tuulensuojakangas voidaan kiinnittää teipillä tai tiivistysrimoilla. Katso kuva 7. Kuljetus ja varastointi Levyt tulee kuljettaa peitettyinä. Levyt tulee säilyttää kuivassa paikassa ja tasaisella alustalla. 8. Tuotannonvalvonta Glasroc H Stormin tehdastuotantoa valvotaan Teknisestä hyväksynnästä in kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. Gyproc AS:llä on hallintojärjestelmä, joka on sertifioitu standardin NS-EN ISO 9001:2008 mukaan. 9. Hyväksynnän perusteet -. Raportti 3D1189, päivätty (ilmanläpäisevyys) - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Raportti PX , päivätty (tulipalo) - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Raportti FX , päivätty (vesihöyrynvastus) - Teknologisk Institut. Raportti , päivätty (leikkauslujuus) -. Raportti 3D126002, päivätty ilmanläpäisevyys ja vaakasuoran rankkasateen pitävyys) -. Raportti 3D1260, päivätty (kestävyys Gyproc H Storm) -. Raportti 3D1260, päivätty (veden absorptio) -. Raportti 3D132901, päivätty (vesitiiviys) -. Raportti 3D132901, päivätty (materiaalin ilmanläpäisevyys) -. Raportti 3D126001, päivätty (teipin kestävyys) -. Raportti 3D130501, päivätty (ilmanläpäisevyys ja vaakasuoran rankkasateen pitävyys) on EOTA:n (Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio) ja UEAtc:n (European Union of Agrément) norjalainen jäsen. Copyright

6 SINTEF Teknisen lausunnon käännös - Hyväksyntä Nro Sivu Merkintä Tuote merkitään valmistajan nimellä, tuotenimellä ja tuotantoajankohdalla. Merkintä voidaan tehdä joko suoraan levyihin tai pakkaukseen. Levyt voidaan myös merkitä Teknisen hyväksynnän, TG 20251, hyväksyntämerkillä. 11. Vastuu Haltija/valmistaja on yksin vastuussa tuotteesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. in vastuu määräytyy standardin NS 8402 mukaan eikä tuotteen käytöstä johtuvia vaatimuksia voida esittää SINTEFiä vastaan. 12. Asian käsittely Hyväksynnän projektipäällikkö on Lars Gullbrekken,, Byggematerialer og konstruksjoner [rakennusmateriaalit ja rakenteet -osasto], Trondheim, Norge. Hyväksyntämerkki in puolesta Hans Boye Skogstad Hyväksyntäjohtaja Alkuperäisen dokumentin saat halutessasi Gyprocin Tekniseltä Tuelta ( gobain.com, puh (ark. klo 12 16)) Käännös vastaa sisällöltään alkuperäistä Jarkko Rissanen, Tuotepäällikkö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on EOTA:n (Eurooppalainen tekninen hyväksyntäorganisaatio) ja UEAtc:n (European Union of Agrément) norjalainen jäsen. Copyright

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 174/02 Myöntämispäivä 3.7.2002 Päivitetty 10.1.2012 TUOTTEEN NIMI Gyproc-kylpyhuonejärjestelmä SERTIFIKAATIN HALTIJA Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Gyproc PL 44 02401 KIRKKONUMMI www.gyproc.fi

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. WAB märkätilalevy. Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8342-12 Myöntämispäivä 19.4.2012 TUOTTEEN NIMI WAB märkätilalevy SERTIFIKAATIN HALTIJA Muotolevy Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela TUOTEKUVAUS WAB märkätilalevy on lasikuituvahvisteinen

Lisätiedot

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina. Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B

Markki -kattosillan asennus. Standardi EN 516-2-B Markki -kattosillan asennus Standardi EN 516-2-B Sisällys Markki -kattosillan asennus... 2 Turvavarusteet... 5 Kattosillan asennus lukkosaumakatteeseen...12 Kattosillan asennus pelti- ja huopakatolle...14

Lisätiedot

lindab I lapetikkaan asennusohjeet Lindab KT Lapetikkaat Asennusohjeet

lindab I lapetikkaan asennusohjeet Lindab KT Lapetikkaat Asennusohjeet Lindab KT Lapetikkaat Asennusohjeet Sisällys Lindab-lapetikkaan asennus...2 Lapetikkaan asennus kone- ja lukkosaumakatteeseen puolakiinnikkeellä...4 Lapetikkaan asennus konesaumakatteeseen lapekorokejalalla...6

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

Maaliskuu 2013 LUUKUT. Gyproc Tarkastusluukut. Täydellinen luukkuvalikoima sisärakentamiseen

Maaliskuu 2013 LUUKUT. Gyproc Tarkastusluukut. Täydellinen luukkuvalikoima sisärakentamiseen Maaliskuu 2013 LUUKUT Gyproc Tarkastusluukut Täydellinen luukkuvalikoima sisärakentamiseen Tuotevalikoima Täydellinen valikoima tarkastusluukkuja Kaikki Gyproc-tarkastusluukut ovat helposti asennettavia.

Lisätiedot

Asennusohjeet Hydropanel-rakennuslevy seinään, kattoon ja lattiaan

Asennusohjeet Hydropanel-rakennuslevy seinään, kattoon ja lattiaan B011-HYDROPANEL_ai_fin.doc 1/41 SISÄLLYS 1 Yleistä 3 2 Tuote 3 3 Asennusalue 4 4 Asennus 5 4.1 Seinä 5 YLEISTÄ 5 4.1.1 Metallitukirakenne 5 4.1.2 Puutukirakenne 7 4.1.3 Kiinnitysjärjestelmä 8 4.1.4 Esimerkkejä

Lisätiedot

Asennusohje. Savupiippujärjestelmä. www.premodul.eu LEK

Asennusohje. Savupiippujärjestelmä. www.premodul.eu LEK Asennusohje Savupiippujärjestelmä www.premodul.eu 56 EC-vaatimustenmukaisuusvakuutus www.premodul.eu Valmistaja Nimi Osoite Valmistuspaikka NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet

Gyproc XR. Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Gyproc XR Ääneneristysranka Tekniset tiedot ja asennusohjeet Tuotekuvaus Gyproc XR Parempi ääneneristävyys Gyproc XR -teräsranka on kehitetty antamaan parempi ääneneristävyys Gyproc-väliseiniin ääneneristävyystasoilla

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

Asennusohje NVI2000 Combi

Asennusohje NVI2000 Combi Asennusohje NVI2000 Combi 123-023 2010-07-01 Utgåva: 1 Sisällysluettelo Piippuyksikön asennus... sivut 3-5 Peitepellin asennus... Sivu 6 Tuloilmakanavan asennus... Sivu 7 Väli- ja yläpohja... Sivu 8 Nelikulmaisen

Lisätiedot

LVI-eristäjän käsikirja

LVI-eristäjän käsikirja LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa;

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 2: Lisätietoa: laitteiden CE-merkintä, asentaminen, korjaus- ja muutostyöt, tarkastukset 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohje Aito valmispiippu 1 Suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo 1 Suunnittelu... 3 1.1 Yleistä...3 1.2 Hormin rakenne...3 1.3 Tekniset tiedot...4 1.4 Hormityypin

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-5957-10 Myöntämispäivä 6.4.2011 Päivitetty 29.8.2012 TUOTTEEN NIMI Sealfire palokatkotuotteet SERTIFIKAATIN HALTIJA Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki VALMISTAJA Neutron Fire

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 SILENCIO THERMO Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot