Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen"

Transkriptio

1 BA MRL Pneumaattiset toimilaitteet Tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen Tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen EY-konedirektiivin 2006/42/EY mukaan Suomenkielinen versio Tarkastettu painos:

2 Sisältö Sivu A) YLEISTIETOJA 3 A1 SYMBOLIEN MERKITYS 3 A2 MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ 3 A3 POIKKEAVA KÄYTTÖ 4 A4 TOIMILAITTEEN MERKINTÄ 4 A5 KULJETUS JA (VÄLI-)VARASTOINTI 4 B) TOIMILAITTEEN ASENNUS VENTTIILIIN JA LIITÄNTÄ LISÄYKSIKÖIHIN 5 B1 ASENTAMISEEN JA LIITTÄMISEEN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA 5 B2 LIITÄNNÄT 5 B3 YKSITTÄIN TOIMITETTU TOIMILAITE ASENTAMINEN VENTTIILIIN 6 B4 KAIKKI TOIMILAITTEET PAINELIITÄNNÄT 6 B5 TARVITTAESSA: SÄHKÖ-/PAINELISÄVARUSTEYKSIKÖN LIITÄNTÄ OHJAUSLAITTEESEEN 7 B6 KAIKKI TOIMILAITTEET: PERUSASENNON <KIINNI> SÄÄTÖ 8 B7 KAIKKIEN TOIMILAITTEIDEN TESTIKÄYTTÖ: TESTIVAIHEET ASENTAMISEN JA LIITÄNNÄN SUORITTAMISEN JÄLKEEN 8 B8 LISÄTIETOJA: VENTTIILIN PURKAMINEN 9 C) KÄYTTÖOHJE 10 C1 KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA 10 C2 AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN KÄYTTÖ 10 C3 VIANETSINTÄ 10 D) TEKNINEN LIITE / SUUNNITTELUDOKUMENTIT 12 D1 STANDARDITOIMILAITE 12 D1-1 VENTTIILIN SOVITTAMINEN 12 D1-2 TOIMILAITTEIDEN LÄHTÖVÄÄNTÖMOMENTTI 12 D1-3 TOIMILAITTEEN KIERTOSUUNTA 12 D1-4 VENTTIILILUOKITUS 12 D1-5 ITSESTÄÄN LUKKIUTUMINEN SEISOKKIAIKANA 12 D1-6 KESTOELINIKÄ 13 D1-7 MANUAALINEN HÄTÄKÄYTTÖ 13 D1-8 ASENNUSKOHTA 13 D1-9 SYÖPYMISSUOJA 13 D2 VALINNAISET LISÄVARUSTEET 13 D2-1 MAGNEETTIVENTTIILI 13 D2-2 PÄÄTEKYTKIN (ASENNON ILMOITTAMISTA VARTEN) 13 D2-3 MANUAALINEN HÄTÄKÄYTTÖLAITE (JA LISÄVAIHTEISTO) 13 Sivu 1

3 D3 TOIMILAITETTA KOSKEVIA TEKNISIÄ TIETOJA 14 D4 OHJEITA JATKUVASTA KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIIN RISKEIHIN 15 D5 MUIHIN RISKEIHIN LIITTYVIÄ OHJEITA 15 EY-DIREKTIIVIEN MUKAISET SELITYKSET 16 Lisätietoja voi tarvittaessa ladata tai tilata alla olevista osoitteista EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham +49(0) Faksi +49(0) Sivu 2

4 A) Yleistietoja A1 Symbolien merkitys Ohjeet on kuvattu tässä käyttöohjeessa seuraavilla symboleilla: xxxxxxx Vaara/Varoitus viittaa välittömään, vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta. Ohje viittaa kehotukseen, jota on ehdottomasti noudatettava. Lisätietoja tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia. A2 Määräysten mukainen käyttö Pneumaattiset toimilaitteet, tyyppi EBx.1 SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EBx.1 SYS (jossa on sulkeutumisja avautumisjousi), on tarkoitettu: magneettiventtiilin liittämisen jälkeen laitteiston ohjauslaitteeksi käytettäväksi kaasumuotoisten aineiden (useimmiten paineilma) kanssa ohjauspaineen vastatessa tyyppikilven tietoja käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa -20 C +80 C (EBRO-standardimalli), tai lämpötiloissa -40 C +140 C (EBRO-erikoismallit) tyypin EB SYD kohdalla toimimaan kaksitoimisesti, tyypin EBx.1 SYS kohdalla "fail safe"-toiminnan kanssa jousen avulla sulkeutuvaksi tai avautuvaksi 90 kääntöliikeventtiilien (esim. läpät ja kuulahanat) siirtämiseen yllä mainittujen ohjauslaitteiden sähkösignaalien avulla asentoihin <AUKI> ja <KIINNI>. Oikein liitetyn toimilaitteen on normaalisti sulkeuduttava myötäpäivään ja avauduttava vastapäivään (katsottuna venttiilin toimilaitekarasta). Toimilaitteen moottorin vääntömomentin ja ominaispiirteiden katso tekninen liite on oltava venttiiliin mukautettuja, ja sen optisen näytön on esitettävä venttiilin asento oikein. Paineilman on magneettiventtiilin suojaamiseksi oltava suodatettu 40µm aukeamalla (ISO , luokka 5). Sen on oltava kuiva ja katkontajaksojen ollessa >4x/min kevyesti öljytty. Lisävarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan yksikön "asennonilmaisimen" tehtävä on antaa signaali toimilaitteen asennosta laitteiston ohjauslaitteessa. Lisävarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan "asennonilmaisimen" tehtävä on siirtää venttiiliä myös <AUKI>- ja <KIINNI>- asentojen välillä ja antaa signaali laitteiston ohjauslaitteeseen. Toimilaitteen saa ottaa käyttöön vasta, kun seuraavat dokumentit on huomioitu: toimitukseen kuuluva <valmistajan vakuutus EY-direktiivien täyttymisestä> tämä (toimitukseen kuuluva) EBRO-asennusohje MA4.1 MRL Turvaohjeita kappaleessa B1 ja C1 on noudatettava toimilaitetta asennettaessa ja käytettäessä. Sivu 3

5 Venttiilin määräyksen mukaisesta käytöstä ja venttiileissä, joissa "fail safe"-toiminto toimilaitteen jousivarustelumallista riippuu, mitä liitäntäkaaviota on käytettävä: toimilaitteen suunnittelijan/tilaajan on päätettävä tästä ja valittava soveltuva järjestelmä. Sovelluskohtaiset liitäntäkaaviot on kuvattu kappaleessa B4. Ohje 1: Tämä käyttöohje on erityisesti voimassa yhdessä sen venttiilin käyttöohjeen kanssa, johon toimilaite on asennettu; tämän venttiilin käyttöohjetta on ensisijaisesti noudatettava. Ohje 2: Yksittäin toimitetun toimilaitteen asentamisesta venttiiliin vastaa tilaaja. Rakennestandardin EN liitteessä B on tätä koskevia lisäohjeita. A3 Poikkeava käyttö Jos valmistajan (EBRO Armaturen International) kanssa on sovittu asiasta, toimilaitetta voidaan käyttää myös muiden väliaineiden kuin paineilman kanssa. A4 Toimilaitteen merkintä Jokaisessa toimilaitteessa on tyyppikilpi: Toimilaitteen rungossa olevaa tyyppikilpeä ei saa toimilaitteen venttiiliin ja putkisto-osaan asentamisen jälkeen peittää, jotta toimilaite pysyy tunnistettavissa. Vaara Tyyppikilvessä ilmoitetun enimmäispaineen ylittäminen merkitsee vaaratilannetta myöhemmässä käytössä. A5 Kuljetus ja (väli-)varastointi Toimilaitteet, joissa sähköiset lisäyksiköt: Jotta voidaan välttää sähkökomponenttien syöpymisvauriot varastoinnin yhteydessä, tuotteet on varastoitava tasaisessa huoneenlämpötilassa. Jos toimilaite on jo asennettuna venttiiliin: Venttiilin käyttöohjeessa olevat kuljetus- ja varastointiohjeet ovat voimassa. Joka tapauksessa yksikkö on varastoitava suljetussa tilassa, jonka lämpötila pysyy tasaisena. Kuljetettaessa yksittäin toimitettuja toimilaitteita on huomioitava seuraavat ohjeet: Pakattuja osia kuljetettaessa on noudatettava pakkauksen symboleja. Toimilaitteen on oltava tehdaspakkauksessaan käyttöön (asennukseen) asti. Asenna venttiili ainoastaan sen tasaiselle pinnalle. Mahdollisesti asennettujen lisävarusteiden (esim. magneettiventtiili/päätekytkin tai manuaalinen hätävaihteisto) on oltava ylhäällä tai sivussa. Toimilaite on suojattava lialta ja kosteudelta. Käytä tarvittaessa pitohihnoja (ei ketjuja) kuljetusapuna. Hihnaa ripustettaessa on varmistettava, ettei sitä kiinnitetä lisävarusteyksiköihin. Toimilaitetta on suojattava kuljetuksen aikana kaikilta mahdollisilta vaurioilta. Ainoastaan erikoistoimilaitteet, joissa asennettuna (manuaalinen hätä-) vaihteisto: Koska vaihteisto on yleensä painavampi kuin toimilaite, pitohihna voidaan kiinnittää myös vaihteiston runkoon (mutta ei käsipyörään!). Sivu 4

6 B) Toimilaitteen asennus venttiiliin ja liitäntä lisäyksiköihin Tässä ohjeessa on turvaohjeita ennakoitavien riskien välttämiseen asennettaessa toimilaitetta venttiiliin. Käyttäjän vastuulla on huomioida näiden ohjeiden lisäksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset riskitekijät. Käyttöedellytyksenä on kaikkien tätä järjestelmää koskevien määräysten noudattaminen. Mahdollisesti mukana tulevien sähköisten/elektro-pneumaattisten lisävarusteyksiköiden liittäminen on kuvattu toimitukseen kuuluvassa dokumentaatiossa. Nämä asiakirjat on huomioitava tämän käyttöohjeen lisäksi. B1 Asentamiseen ja liittämiseen liittyviä turvaohjeita Ainoastaan pätevät alan ammattilaiset saavat asentaa toimilaitteen ja paine- /sähköliitäntöjen olemassa olevaan järjestelmään / olemassa oleviin järjestelmiin. Tässä käyttöohjeessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa ansiosta tuntee painekomponenttien toiminnan ja pystyy arvioimaan hänelle osoitetut työt, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estämään mahdolliset vaarat. Puristumi svaara! Kääntyvien venttiilien (läpät, palloventtiilit) tyypillisten ominaisuuksien tuntemus on niin ikään välttämätöntä kokoamisen yhteydessä. Asennus- ja liitäntätöissä on tarvittaessa käytettävä asiantuntijoiden apua. Toimilaitteet eivät ole "tikapuita": venttiiliä, toimilaitetta ja putkistoja ei saa altistaa ulkoiselle kuormitukselle. Venttiiliin asennetun toimilaitteen käyttöönotto on sallittua vasta kun toimilaite on molemmilta puolilta liitettynä putki- tai koneosaan kaikenlainen käyttö ennen tätä aiheuttaa puristumisvaaran ja on täysin käyttäjän vastuulla. B2 Liitännät Tilaajan on varmistettava seuraavien liitäntöjen yhteensopivuus: a) Toimilaitteen/venttiiliin laippaliitäntä: mitat ISO standardin mukaan (toimilaitteessa ja/tai venttiilissä voi olla moninkertaisia aukkoja), b) Venttiilin toimilaite / aukko sisänelikulma / toimilaitteen liukukiila: mallin (= nelikulma tai liukukiilallinen) on oltava oikea, venttiilivalmistajan on määritettävä asiamukaiset mitat ja toleranssit venttiilikaralle. c) Jos lisävarusteet (esim. magneettiventtiili/päätekytkin) on tilattu muualta kuin EBRO-Armaturen International -yhtiöltä, tilaajan on varmistettava toimilaitteen lisävarusteiden toimintojen/liitäntöjen vastaavuus VDI/VDE standardia apuna käyttäen. Sivu 5

7 B3 Yksittäin toimitettu toimilaite Asentaminen venttiiliin Siirrä venttiili (väliaikaisen) paineen avulla venttiilin asennosta riippuen <KIINNI>- tai <AUKI>asentoon, asenna toimilaite venttiiliin ja keskitä. Toimilaitteen asento venttiilissä voi olla mikä tahansa, ja se voidaan määrittää paikan päällä. Ruuviliitoksen on oltava niin kireällä, että moottorin vääntömomentti siirtyy kitkavoimaliitännän kautta katso alla oleva taulukko. Toimilaitteen laippakoko on ilmoitettu tyyppikilvessä. Kiristä ruuvit ristikkäin. Laippakoko ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 Vääntömomentti [Nm] 5 6 Nm 8 10 Nm Nm Nm Nm Nm Asennonilmaisin on säädettävä venttiilin asentoon sopivasti: osoitin poikittain putkistoakseliin nähden: venttiili on kiinni osoitin rinnakkain putkistoakselin kanssa: venttiili on auki. Vaara Virheellinen asentonäyttö merkitsee vaaratilannetta myöhemmässä käytössä. B4 Kaikki toimilaitteet Paineliitännät Asentamista aloitettaessa on varmistettava, että laitteiston tiedot: ohjauspaine, ohjausjännite ja taajuus, vastaavat kaikissa yksiköissä teknisiä tietoja, jotka on merkitty toimilaitteen ja lisävarusteyksikköjen tyyppikilpiin. Ei-sitova suositus putkihalkaisijalle: Koko EB4.1 EB5.1 EB6.1 EB8.1 EB10.1 EB12.1 Toimilaitteen tilavuus/nosto 0,18 0,46 0,91 1,49 3,25 5,63 [litraa] Suositeltu putkisto- (pituus 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm enint. 6 m) Lyhyin mahdollinen kytkentäaika (n.) [s] 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 Ohje: Lyhyin mahdollinen kytkentäaika tämän taulukon mukaisesti on ohjearvo sarjatuotantona valmistetuille, kaksitoimisille toimilaitteille ilman venttiiliä ohjausväliaineen syötön ja poiston ollessa optimaalisia. Kun toimilaite asennetaan venttiiliin, tämä raja-arvo nousee huomattavasti. Ohjauskaavio kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD on kuvassa 1 yksitoimisille toimilaitteille, joissa jousipalautus, EBx.1 SYS, kuvassa 2. Lisätietoja on magneettiventtiilin käyttöohjeessa. VDI/VDE standardin (Namur) mukaisissa liitäntäkuvissa on G ¼ -kierre Sivu 6

8 Kuva 1: Kytkentäkuvat kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD Kuva 2: kytkentäkuvat yksitoimisille toimilaitteille EB SYS Standardimallisessa toimilaitteessa ohjausilman syötön on vaikutettava vasemman liitännän kautta ohjaukseen vastapäivään ja oikean liitännän kautta myötäpäivään. Jousipalautustoimilaitteiden syöttö tapahtuu ainoastaan vasemman liitännän kautta, katso kuva 2. B5 Tarvittaessa: sähkö-/painelisävarusteyksikön liitäntä ohjauslaitteeseen Tällaisten yksikköjen liitäntöjen yhteydessä on noudatettava mukana tulevia komponenttivalmistajan ohjeita. Sivu 7

9 B6 Kaikki toimilaitteet: perusasennon <KIINNI> säätö Tämän kappaleen ohjeet ovat voimassa vain, jos venttiilivalmistaja ei ole etukäteen säätänyt tarkasti asentoja <KIINNI> ja <AUKI>. Päätykohta on tehtaalla säädetty asentoon <KIINNI>: Tarvittaessa: säädä pysäytinruuvia. Vaara Päätykohtia saa säätää ainoastaan paineettomassa tilassa! Löysää molemmat tiivistemutterit ja kierrä päätykohtaruuveja muutama kierros ulospäin. Muuta männän asentoa kääntämällä toimilaitteen akselia, kunnes akselin nelikulman ura on samansuuntaisesti sylinterin pitkittäisakselin kanssa. Väännä molemminpuolisia päätykohtaruuveja niin paljon, että tunnet vastuksen, ja sen jälkeen kiristä tiivistemutterit. B7 Kaikkien toimilaitteiden testikäyttö: testivaiheet asentamisen ja liitännän suorittamisen jälkeen Jotta voidaan taata toimilaitteen moitteeton toiminta automaattisessa käytössä, seuraavat testivaiheet on suoritettava asennuksen jälkeen kaikissa venttiili-/toimilaiteyksiköissä: Vastaako toimilaitteen asennonilmaisimen ilmoittama tieto venttiilin asentoa? Jos ei, osoittimen asento on säädettävä uudestaan. Virheellinen asentosignaali (ja virheellinen optinen näyttö) merkitsee vaaratilannetta my myöhemmässä käytössä. Vaara Onko ohjauspaine "paikan päällä" riittävä? Magneettiventtiilin välittömässä yhteydessä on oltava vähintään toimilaitteen tyyppikilpeen merkitty ohjauspaine, ja venttiilin tasaisen toiminnan kulloisissakin käyttöolosuhteissa on oltava varmistettu. Onko magneettiventtiili liitetty oikein? Jos ohjauspaine on olemassa mutta ohjaussignaali puuttuu (testaus: esim. pistokkeen irrottaminen), venttiilin on siirryttävä tilaajan määrittämään asentoon. Toimilaitetyyppi Tyyppimerkintä Venttiilin on kaksitoiminen jousen avulla sulkeutuva jousen avulla avautuva EB.1 SYD EB.1 SYS jos tilauksen yhteydessä ei ole määritetty muuta: siirryttävä asentoon "KIINNI". siirryttävä turva-asentoon "KIINNI". siirryttävä turva-asentoon "AUKI". Jos tämä ei pidä paikkaansa, ohjauslaite ja/tai magneettiventtiilin kytkentä on korjattava vastaavasti. Apua saat kappaleesta C3: Vianetsintä. Sivu 8

10 Onko venttiili/toimilaite-yhteys muodostettu oikein? Toimintatarkastuksen aikana ei saa ilmetä suhteellista liikkumista venttiilin, asennussillan (mikäli käytössä) ja toimilaitteen välillä. Kiristä tarvittaessa kaikkia laippaliitoksen ruuveja, katso kappaleessa B3 oleva taulukko. Ohjaustoiminnon ja näytön tarkistaminen: Kun ohjausjännite on olemassa, venttiilin on ohjauskäskyillä "KIINNI" ja "AUKI" siirryttävä vastaaviin päätekohtiin. Toimilaitteen (ja tarvittaessa venttiilin optisen näytön) on ilmoitettava tämä asianmukaisesti. Jos tämä ei pidä paikkaansa, toimilaitteen ohjaus ja/tai osoittimen asento on korjattava vastaavasti. (Jos käytetään rakenneryhmää) tarkista sähköiset asennonilmoitussignaalit: Sähkösignaaleita "AUKI" ja "KIINNI" (laitteiston jakokeskuksessa) on verrattava venttiilin optisen näytön esittämiin tietoihin. Signaalin ja näytön on vastattava toisiaan. Jos näin ei ole, ohjauslaite ja/tai asennonilmaisimen säätö on tarkistettava. Komponenttivalmistajan asennusohjeita on noudatettava. B8 Lisätietoja: venttiilin purkaminen Putkistojärjestelmää, paineilmansaantia ja (sähköistä/sähköpneumaattista) ohjausjärjestelmää koskevia turvamääräyksiä on myös tässä yhteydessä noudatettava. Sen jälkeen toimi seuraavasti: Merkitse toimilaitteen/venttiilin asennon varaus ja dokumentoi tiedot uudelleen kokoamista varten. Keskeytä paineilmansaanti turvallisesti ja tarvittaessa tee venttiili paineettomaksi. Katkaise paineilmansaanti- ja ohjausliitännät. Irrota toimilaitteen/venttiilin laippaliitäntä ja nosta toimilaite pois venttiilistä. Sivu 9

11 C) Käyttöohje MRL 2006/42/EY -direktiivin mukaan valmistajan on laadittava kattava riskianalyysi. Tätä varten valmistaja EBRO Armaturen tarjoaa seuraavat asiakirjat: tämä asennus- ja käyttöohje liitteenä oleva EY-direktiivien selitys. Tämä ohje sisältää turvaohjeet (laitteen teollisuuskäyttö) ennustettavissa olevien riskien minimoimiseksi toimilaitetta käytettäessä. Käyttäjän vastuulla on huomioida näiden ohjeiden lisäksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset riskitekijät. C1 Käyttöön liittyviä turvaohjeita Venttiiliin asennetun pneumaattisen toimilaitteen toiminnan on vastattava kappaleessa 2 kuvattua <määräysten mukaista käyttöä>. Käyttöolosuhteiden on vastattava toimilaitteen tyyppikilven merkintöjä. Standardimallista toimilaitetta saa käyttää ainoastaan sallittujen lämpötilarajojen, -20 C +80 C, sisällä (EBRO-standardi). Ainoastaan pätevä henkilökunta saa suorittaa töitä toimilaitteen parissa. Tässä käyttöohjeessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa ansiosta pystyy arvioimaan hänelle osoitetut työt, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estämään mahdolliset vaarat. Puristumisva ara! Venttiiliin asennetun toimilaitteen käyttö on sallittua vain, kun toimilaite on molemmilta puolilta liitettynä putki- tai koneosaan kaikenlainen muu käyttö ennen tätä aiheuttaa puristumisvaaran ja on täysin käyttäjän vastuulla. C2 Automaattinen/manuaalinen käyttö Kun toimilaite on liitetty kappaleen B mukaisesti oikein, se toimii automaattisesti eikä vaadi standardin EN taulukon 1 mukaisesti huoltoa jatkuvassa käytössä. Toimiakseen vakaasti toimilaite tarvitsee pneumaattisessa käytössä jatkuvaa paineilmaa. <Fail-safe>-toimilaitteet siirtävät paineilmansaannin keskeytyksen (tai laitteen sammuttamisen) jälkeen venttiilin ennalta määrättyyn asentoon KIINNI tai AUKI. C3 Vianetsintä Ennen vianetsintätoimenpiteiden suorittamista kaikki asennus- ja korjaustyöohjeet on huomioitava. Ainoastaan koulutettu henkilökunta saa suorittaa vianetsintätoimenpiteitä. Sivu 10

12 Käytettyjen työkalujen on vastattava voimassa olevia määräyksiä ja oltava moitteettomassa kunnossa. Ennen kääntötoimilaitteen purkamista vianetsintää varten, vastuussa olevalta yhtiön osastolta on saatava tähän hyväksyntä (selvitys). Seuraavassa vianetsintätaulukossa on kuvattu joukko kokemukseen perustuvia yleisten vikojen syitä ja toimenpiteitä niiden poistamiseksi: Vika Vian syy Vianpoisto Kääntötoimilaite ei reagoi 5/2-tiemagneettiventtiilin jännitteensaanti on keskeytynyt Luo jännite uudestaan; toimintatarkastus Ohjausväliaineen saanti on keskeytynyt Luo väliaineen saanti uudestaan; toimintatarkastus Ohjauspaine ennen toimilaitetta liian alhainen Tarkista ohjausväliaineen saanti (tarvittaessa säädä uudestaan); toimintatarkastus Magneettiventtiili on viallinen Aktivoi magneettiventtiili ja vaihda tai korjaa se; toimintatarkastus Venttiili on viallinen (juuttuu) Toimilaite on viallinen (ohjauspaine puuttuu) Katso venttiilin "vianetsintä" Pura ja korjaa toimilaite; asenna toimilaite; toimintatarkastus Kääntötoimilaite ei päästä venttiiliä liikkumaan päätekohtiin Pysäytinruuvit väärin kiinni Venttiili on viallinen (juuttuu) Säädä ruuveja; toimintatarkastus Katso venttiilivalmistajan "Vianetsintä" Sivu 11

13 D) Tekninen liite / suunnitteludokumentit Ohje: Tämä liite ei ole osa <alkuperäistä asennusohjetta>, vaan tarjoaa lisätietoa käyttäjälle Suunnittelijan/tilaajan on huolehdittava, että toimilaite on sovitettu venttiiliin, johon se on asennettu laitteiston paineilmalähteeseen ja ohjausjärjestelmään. Tätä koskevat tärkeät, tekniset tiedot on luetteloitu seuraavassa. D1 Standarditoimilaite D1-1 Venttiilin sovittaminen Pneumaattiset kääntötoimilaitteet, tyyppi EB SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EB.1 SYS (sulkeutumis- ja avautumisjousella), voidaan asentaa kaikkiin kääntöliikeventtiileihin (90 ), joissa on standardin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa. D1-2 Toimilaitteiden lähtövääntömomentti Kappaleessa 5 ilmoitetut kääntötoimilaitteen lähtövääntömomentit ovat nimellismomentteja. Ne saavutetaan, kun paineilman nimellispaine on 5,5 baaria. Moottorin vääntömomentti muuttuu toimilaitteeseen kulloinkin vaikuttavan paineilman mukaan. Toimilaitteen malli kattaa ylipaineet 8 bariin asti. Suunnittelijan/tilaajan on huomioitava alipaineet toimilaitteen kokoa päätettäessä katso myös kohta D 1.4 alla. D1-3 Toimilaitteen kiertosuunta Rakennestandardissa EN on määritelty, että venttiilin on sulkeuduttava myötäpäivään. Tämä varmistetaan paikan päällä liittämällä magneettiventtiili oikein jännitelähteeseen ja ohjausjärjestelmään katso myös kappale B4. Magneettiventtiiliä koskevassa dokumentaatiossa on tätä koskevia, tärkeitä tietoja. D1-4 Venttiililuokitus Olennaiset vaikuttavat tekijät tarvittavaa käyttömomenttia varten määräytyvät venttiilin (nimellishalkaisija), käyttöpaineen ja väliaineen perusteella. Nämä parametrit huomioon ottaen saadaan venttiilin vaatima ja venttiilivalmistajan määrittelemä käyttömomentti. Tähän arvoon on suositeltavaa lisätä toimilaitteen mallista riippuen turvavara. D1-5 Itsestään lukkiutuminen seisokkiaikana Kappaleessa D3 olevien teknisten tietojen mukainen vääntömomentti on voimassa kaikissa kaksitoimisissa kääntötoimilaitteissa ainoastaan ohjauspaineen alaisena ja kaikissa <fail-safe>-toimilaitteissa silloin kun jouset ovat päätekohdissa. Väliaineen hydraulimomentti ei voi vaikuttaa estoyksikön sijaintiin. Sivu 12

14 D1-6 Kestoelinikä Toimilaitteen malli standardin EN taulukon 1 mukaan on oletusarvo toimilaitteen tyyppitestiä varten jatkuvassa testissä nimellistehon ollessa 30 % laboratorio-olosuhteissa. Käyttöolosuhteista, erityisesti paineilman paineesta ja puhtaudesta, riippuu, tarvitseeko toimilaite huoltoa ja jos tarvitsee, milloin: Joka tapauksessa toimilaitteen huoltovälit ovat huomattavasti pidemmät kuin venttiilin huoltovälit: Venttiilin huollon yhteydessä on vähintään tarkistettava ja varmistettava toimilaitteen moitteeton toiminta. D1-7 Manuaalinen hätäkäyttö Manuaalinen hätäkäyttölaite ja vapaakytkimellinen lisävaihteisto ei ole standardivarustus pneumaattisissa toimilaitteissa. D1-8 Asennuskohta Venttiili-/kääntötoimilaiteyksikkö voidaan asentaa mihin kohtaan tahansa. normaali paikka toimilaitteelle on venttiilin yläpuolella venttiilin rakenne saattaa rajoittaa mahdollisia asennuskohtia venttiilikaran ollessa vaakasuorassa asennossa käytettäessä toimilaitteita, joissa on manuaalinen lisävaihteisto, laitteiston suunnittelijan tai venttiilivalmistajan on päätettävä, aiheuttaako toimilaite ei-sallitun pyörimismomentin venttiiliin ja/tai putkistoon, minkä vuoksi se on tuettava. D1-9 Syöpymissuoja Pneumaattisia toimilaitteita koskevan EN standardin mukaan tämä vastaa syöpymisluokkaa C4. D2 Valinnaiset lisävarusteet D2-1 Magneettiventtiili Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa myös magneettiventtiili, joka asennetaan suoraan. Venttiilin materiaali, jännite ja virtatyyppi (DC tai AC) on määriteltävä. D2-2 Päätekytkin (asennon ilmoittamista varten) Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa ja asentaa välittömästi 2 (tai useampi) rajakytkintä signaloimaan tiloista "AUKI" ja "KIINNI". Magneetteja varten on määriteltävä valmistaja, jännite ja virtatyyppi (DC tai AC). D2-3 Manuaalinen hätäkäyttölaite (ja lisävaihteisto) Asiakkaan toivomuksesta kääntötoimilaitteeseen voidaan asentaa kierukkavaihteisto, jossa on manuaalinen kytkentä. Sivu 13

15 D3 Toimilaitetta koskevia teknisiä tietoja Tyyppi EB.1 SYD kaksitoiminen ja EB.1 SYS yksitoiminen Käyttömomentti yksikössä Nm (kaksitoiminen) Ohjauspaine Toimilaite 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar 7,0 bar 8,0 bar Toimilaite EB EB 4.1 EB EB 5.1 EB EB 6.1 EB EB 8.1 EB EB 10.1 EB EB 12.1 Käyttömomentti yksikössä Nm (yksitoiminen) Toimilaitteen koko Jousivariantti Jousien määrä Jousimomentti, Tehollinen ilmamomentti, Nm, ohjauspaineella Nm 2,5 baaria 3,0 baaria 4,0 baaria 5,0 baaria 5,5 baaria 6,0 baaria EB 5.1 SYS25 VI 2 12,0 20,0 19,7 11,7 26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0 EB 5.1 SYS30 V 2 17,0 27,0 21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0 EB 5.1 SYS40 IV 2 22,0 35,0 28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0 EB 5.1 SYS50 III 3 27,0 44,0 36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0 EB 5.1 SYS55 II 3 30,0 49,0 39,7 20,7 46,0 27,0 EB 5.1 SYS60 I 4 35,0 58,0 41,0 18,0 EB 6.1 SYS25 VI 2 27,0 44,8 38,0 20,2 51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2 EB 6.1 SYS30 V 2 35,0 57,0 43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0 EB 6.1 SYS40 IV 2 45,0 74,0 59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0 EB 6.1 SYS50 III 3 55,0 90,0 75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0 EB 6.1 SYS55 II 3 63,0 102,0 80,0 41,0 93,0 54,0 EB 6.1 SYS60 I 4 73,0 119,0 83,0 37,0 EB 8.1 SYS25 VI 2 40,0 67,0 64,2 37,2 85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0 EB 8.1 SYS30 V 2 48,0 82,0 77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0 EB 8.1 SYS40 IV 2 65,0 111,0 101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0 EB 8.1 SYS50 III 3 82,0 140,0 126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0 EB 8.1 SYS55 II 3 90,0 152,0 139,2 77,2 160,0 98,0 EB 8.1 SYS60 I 4 107,0 181,0 143,0 69,0 EB10.1 SYS25 VI 2 89,0 151,0 131,8 69,8 176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0 EB10.1 SYS30 V 2 107,0 182,0 158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0 EB10.1 SYS40 IV 2 145,0 231,0 208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0 EB10.1 SYS50 III 3 182,0 279,0 259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0 EB10.1 SYS55 II 3 198,0 322,0 257,8 163,8 332,0 208,0 EB10.1 SYS60 I 4 236,0 370,0 294,0 160,0 25 VI 2 155,0 224,0 226,0 138,5 302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0 30 V 2 185,0 309,0 272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0 40 IV 2 241,0 392,0 369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0 50 III 3 296,0 475,0 466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0 55 II 3 333,0 546,0 506,0 293,0 582,0 369,0 60 I 4 389,0 630,0 526,0 285,0 Sivu 14

16 D4 Ohjeita jatkuvasta käytöstä aiheutuviin riskeihin Toimilaite on suunniteltu standardin EN , taulukon 1 mukaisesti jatkuvaan käyttöön. Toimilaite on ruuvattu liitäntään ISO5211 -standardin mukaisesti venttiilin kanssa. Kappaleessa B2 on kerrottu ruuviliitoksen pakolliset vääntömomentit. Usein käytössä olevien toimilaitteiden ruuviliitokset on soveltuvin väliajoin tarkistettava silmämääräisesti ja ruuveja on tarvittaessa kiristettävä. Toimilaite on suunniteltu käytettäväksi puhtaalla ja kuivalla paineilmalla kappaleen 1 <Määräysten mukainen käyttö> mukaisesti. Venttiilin valmistajan on huolehdittava, että venttiilin toimilaiteakseliliitäntä vastaa EN standardin mukaisesti valittua materiaalia sekä kytkentäjakson taajuuden valmistustoleranssia: Venttiilin <KIINNI>-asento säädetään tavallisesti toimilaitteen kokoamisen yhteydessä. Niin kauan kun venttiili on tiivis tätä säätöä ei saa muuttaa. Jos jälkisäätö on välttämätöntä, tarkempia tietoja saa EBRO-asennusohjeesta AO4.4- MRL, kappaleesta B6 ja/tai venttiilin käyttöohjeesta. D5 Muihin riskeihin liittyviä ohjeita Esijännitettyjen jousien varmistaminen: Tyypin EB SYS jousipaketit on esijännitetty. Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia näihin varmistinhylsyihin. Edellytyksenä on, etteivät jouset altistu syövyttäville ohjausväliaineille. Jousipakettien vaihtaminen: Tarvittaessa tyypin EB.1 SYS jousipaketit voidaan vaihtaa, jos venttiilin vääntömomentin tarve sitä edellyttää. Mekaaniset rasitukset: Toimilaitteet eivät ole "tikapuita": venttiiliä, toimilaitetta ja lisävarusteita ei saa altistaa ulkoiselle kuormitukselle. Toimilaite kestää staattista kuormitusta putkistojärjestelmässä. Järjestelmän värinän aiheuttamista kuormituksista johtuvia riskejä ei kateta: tällaisessa tapauksessa vähintään toimilaitteen ruuviliitosten pysyvästä varmistamisesta on sovittava valmistajan, EBRO Armaturen -yhtiön kanssa. Sivu 15

17 EY-direktiivien mukaiset selitykset Valmistaja EBRO Armaturen International Est. Co.KG Eschen, sivukonttori Cham Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham, Sveitsi vakuuttaa, että pneumaattinen toimilaite tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen on valmistettu seuraavia standardeja noudattaen: DIN EN ISO 5211 DIN EN VDI / VDE 3845 EN ISO luokka 3 ja 5 Toimilaitteiden liitännät venttiileihin Asennussarjat toimilaitteiden liittämiseksi venttiileihin Ohjauslaitteen liitäntäkohta Koneturvallisuus Paineilman laatu Seuraavat tuoteasiakirjat ovat saatavilla: Tekniset tietolehtiset, EB-SYD - 4.1, EB-SYS Nämä tuotteet vastaavat seuraavassa mainittuja direktiivejä: Konedirektiivi 2006/42 EY (MRL) [voimassa vain yhdessä venttiilin kanssa.] 1. Tuotteet ovat "epätäydellisiä koneita" tämän direktiivin artiklan 2 g) mukaan 2. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta käy ilmi, täyttyvätkö tämän direktiivin määräykset ja jos, niin millä tavoin 3. Tämä tiedonanto on asennustiedotus tämän direktiivin mukaan Jotta yllä mainittujen direktiivien määräykset täyttyvät, seuraavat seikat on huomioitava: 1. Käyttäjän on noudatettava <määräyksen mukaisesta käytöstä> annettuja ohjeita, jotka on määritelty toimitukseen kuuluvassa "Asennus- ja käyttöohjeessa" (BA 4.1-MRL, tark. 0/2009), sekä kaikkia tämän oppaan ohjeita. Tämän ohjeen huomioimatta jättäminen voi tärkeissä tapauksissa vapauttaa valmistajan tuotevastuusta. 2. Venttiilin (ja mahdollisesti kuuluvan toimilaitteen) käyttöönotto on kiellettyä siihen asti, kunnes järjestelmän, johon venttiili on asennettu, yhdenmukaisuus sovellettavien, yllä mainittujen EY-direktiivien kanssa on vastuuhenkilön vahvistama. Yllä mainittua toimilaitetta varten toimitetaan oma selvitys. 3. Valmistaja EBRO Armaturen on suorittanut ja dokumentoinut vaadittavat riskianalyysit. Näistä dokumenteista vastaava henkilö on EBRO Armaturen -yhtiön työntekijä Olaf Kliemisch. Sivu 16

18 Valmistaja EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen vakuuttaa, että EBRO-pneumatiikkatoimilaite EBx.1 SYD/SYS vastaa seuraavia määräyksiä: Määräykset konedirektiivin 2006/42/EY liitteessä I 1.1.1, g) Määrätty käyttötarkoitus Katso käyttöohje ,c) Varoitukset virheellistä käyttöä koskien Katso käyttöohje ,c) Vaaditut suojavarusteet Aivan kuten putkiosassa, johon venttiili on asennettu ,e) Lisävarusteet Kuluvien osien vaihtamiseen ei tarvita erikoistyökaluja Väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat Väliaineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali sovitaan ennen toimitusta, ja ne on määritelty sekä tyyppitietolehtisessä että EBRO-toimeksiantovahvistuksessa. Edellytyksenä on käyttäjän suorittama riskianalyysi liittyen väliainesietävyyteen Käsittely Täyttyy, kun asennusohjetta noudatetaan. 1.2 ja Ohjaus Käyttäjän vastuulla toimilaitteen asennusohjeen mukaisesti Murtumisriskin estäminen Toiminnalliset osat: varmistetaan toimilaitteen määräysten mukaisella käytöllä Terävät kulmat ja reunat Vaatimus täyttyy /.8 Liikkuvista osista johtuva loukkaantumisvaara Vaatimus täyttyy määräysten mukaisessa käytössä. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain toimilaitteen ollessa sammutettuna ja energiansyötön estettynä Energiansaanti Käyttäjän vastuulla, katso myös toimilaitteen asennusohje. Varoitukset ei-sallittujen ylitysten varalle: katso käyttöohje, kappale <Määräysten Käyttölämpötila mukainen käyttö>. -suojaus pakollinen. Oltava sovittuna kauppasopimuksessa. Tässä tapauksessa: Räjähdys käyttö vain toimilaitteen merkintöjen mukaisesti Vaarallisten aineiden päästöt Ei koske Katso käyttöohje. Kuluvien osien varastointi selvitettävä EBRO Armaturen Huolto International Est. + Co.KG:n kanssa. Venttiili: kokoamisohjeen mukaisesti Merkintä Toimilaite: katso toimilaitteen valmistajan dokumentointi. Nämä asennusohjeet sisältävät myös toimilaitteen käyttöön liittyviä ohjeita Käyttöohje Välttämättömistä täydennyksistä <täydellisen koneen> käyttöohjetta varten vastaa suunnittelija/käyttäjä. Toimilaite ei ole <täydellinen kone>: siksi siinä ei ole CE-merkintää konedirektiivin Liite III vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Liitteet IV, VIII XI Ei koske Standardin EN mukaan 1. Käyttöalue 3.20, 6.1 Luontaisesti turvallinen rakenne Perustana on vuosien kokemus sivulla 2 mainittujen toimilaitemallien käytöstä. Ohje: On edellytettävä, että käyttäjä suorittaa putkisto-osalle sekä siihen asennetuille venttiileille erityisen, käyttötavan kannalta olennaisen riskianalyysin standardin EN kappaleiden 4 6 mukaan. Valmistajalla, EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.:lla ei ole tähän mahdollisuutta standardiventtiilien kohdalla. Toimilaitteet on valmistettu <luontaisesti turvallisen rakenteen> periaatteen mukaisesti. Pohjana on käytetty kokemuksia valmistajan dokumentoimista vikatoiminnoista ja Analyysi kappaleiden 4, 5 ja 6 mukaan epäasianmukaisesta käytöstä vahinkotapausten yhteydessä (dokumentointi ISO9001- standardin mukaisesti). Rajoitus <epätäydellinen kone> on määritelty toimilaitteen <määräysten mukaisen 5.3 Koneen rajoitukset käytön> perusteella. Ei kuulu valmistajan, 5.4 Käytöstä poistaminen, hävitys EBRO Armaturen International Est. + Co.KG:n vastuualueeseen. Koska venttiili ja toimilaite pitävät määräysten mukaisessa käytössä sisällään Geometriset tekijät toiminnalliset osat, tämä kappale ei koske niitä. 6.3 Tekniset suojalaitteistot Jos koskee, pakollinen vain lisävarusteille katso toimeksiantovahvistus. Koska toimilaitteelliset venttiilit työskentelevät ohjauskomentojen mukaan Käyttöohje "automaattisesti", käyttöohjeessa on kuvattu kulloinenkin <toimilaitteelle tyypillinen> näkökohta, joka (putkisto-)järjestelmän valmistajan on laadittava käytettäväksi. Riskianalyysin on suorittanut MRL-liitteen VII, B) mukaisesti valmistaja EBRO Armaturen Riskianalyysi International Est. + Co.KG, ja se on dokumentoitu MRL-liitteen VII B) mukaisesti. Sivu 17

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön

TBV-CM. Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön TBV-CM Maksimirajoitus- ja säätöventtiilit pienille päätelaitteille Moduloivaan säätöön IMI TA / Säätöventtiilit / TBV-CM TBV-CM Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päätelaiteventtiiliksi suunniteltu TBV-CM

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC

Käyttöohje. Huolto- ja turvaohjeet. Air Top 2000 STC Käyttöohje Air Top 2000 STC Johdanto Hyvä Webasto asiakas! Paljon kiitoksia Webasto Air Top 2000 STC ilmalämmittimen valinnasta. Ilmanlämmittimet Air Top 2000 STC sopivat hyttien, aluksien, kuorma-autojen,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84

Yleiset ohjeet, ulkosovitus EUBA-20/53, EUBB- 60/84 Toimitus EUB(A,B) toimitetaan yhtenä yksikkönä, ts. palkkialustalle kokoonpantuna koneena, jossa on katto, ks. kuva 1. Vaihtoehtoisesti kone voidaan toimittaa myös lohkoina, joissa on katto ja palkkialusta

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot