Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen"

Transkriptio

1 BA MRL Pneumaattiset toimilaitteet Tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen Tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen EY-konedirektiivin 2006/42/EY mukaan Suomenkielinen versio Tarkastettu painos:

2 Sisältö Sivu A) YLEISTIETOJA 3 A1 SYMBOLIEN MERKITYS 3 A2 MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ 3 A3 POIKKEAVA KÄYTTÖ 4 A4 TOIMILAITTEEN MERKINTÄ 4 A5 KULJETUS JA (VÄLI-)VARASTOINTI 4 B) TOIMILAITTEEN ASENNUS VENTTIILIIN JA LIITÄNTÄ LISÄYKSIKÖIHIN 5 B1 ASENTAMISEEN JA LIITTÄMISEEN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA 5 B2 LIITÄNNÄT 5 B3 YKSITTÄIN TOIMITETTU TOIMILAITE ASENTAMINEN VENTTIILIIN 6 B4 KAIKKI TOIMILAITTEET PAINELIITÄNNÄT 6 B5 TARVITTAESSA: SÄHKÖ-/PAINELISÄVARUSTEYKSIKÖN LIITÄNTÄ OHJAUSLAITTEESEEN 7 B6 KAIKKI TOIMILAITTEET: PERUSASENNON <KIINNI> SÄÄTÖ 8 B7 KAIKKIEN TOIMILAITTEIDEN TESTIKÄYTTÖ: TESTIVAIHEET ASENTAMISEN JA LIITÄNNÄN SUORITTAMISEN JÄLKEEN 8 B8 LISÄTIETOJA: VENTTIILIN PURKAMINEN 9 C) KÄYTTÖOHJE 10 C1 KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA 10 C2 AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN KÄYTTÖ 10 C3 VIANETSINTÄ 10 D) TEKNINEN LIITE / SUUNNITTELUDOKUMENTIT 12 D1 STANDARDITOIMILAITE 12 D1-1 VENTTIILIN SOVITTAMINEN 12 D1-2 TOIMILAITTEIDEN LÄHTÖVÄÄNTÖMOMENTTI 12 D1-3 TOIMILAITTEEN KIERTOSUUNTA 12 D1-4 VENTTIILILUOKITUS 12 D1-5 ITSESTÄÄN LUKKIUTUMINEN SEISOKKIAIKANA 12 D1-6 KESTOELINIKÄ 13 D1-7 MANUAALINEN HÄTÄKÄYTTÖ 13 D1-8 ASENNUSKOHTA 13 D1-9 SYÖPYMISSUOJA 13 D2 VALINNAISET LISÄVARUSTEET 13 D2-1 MAGNEETTIVENTTIILI 13 D2-2 PÄÄTEKYTKIN (ASENNON ILMOITTAMISTA VARTEN) 13 D2-3 MANUAALINEN HÄTÄKÄYTTÖLAITE (JA LISÄVAIHTEISTO) 13 Sivu 1

3 D3 TOIMILAITETTA KOSKEVIA TEKNISIÄ TIETOJA 14 D4 OHJEITA JATKUVASTA KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIIN RISKEIHIN 15 D5 MUIHIN RISKEIHIN LIITTYVIÄ OHJEITA 15 EY-DIREKTIIVIEN MUKAISET SELITYKSET 16 Lisätietoja voi tarvittaessa ladata tai tilata alla olevista osoitteista EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham +49(0) Faksi +49(0) Sivu 2

4 A) Yleistietoja A1 Symbolien merkitys Ohjeet on kuvattu tässä käyttöohjeessa seuraavilla symboleilla: xxxxxxx Vaara/Varoitus viittaa välittömään, vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta. Ohje viittaa kehotukseen, jota on ehdottomasti noudatettava. Lisätietoja tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia. A2 Määräysten mukainen käyttö Pneumaattiset toimilaitteet, tyyppi EBx.1 SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EBx.1 SYS (jossa on sulkeutumisja avautumisjousi), on tarkoitettu: magneettiventtiilin liittämisen jälkeen laitteiston ohjauslaitteeksi käytettäväksi kaasumuotoisten aineiden (useimmiten paineilma) kanssa ohjauspaineen vastatessa tyyppikilven tietoja käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa -20 C +80 C (EBRO-standardimalli), tai lämpötiloissa -40 C +140 C (EBRO-erikoismallit) tyypin EB SYD kohdalla toimimaan kaksitoimisesti, tyypin EBx.1 SYS kohdalla "fail safe"-toiminnan kanssa jousen avulla sulkeutuvaksi tai avautuvaksi 90 kääntöliikeventtiilien (esim. läpät ja kuulahanat) siirtämiseen yllä mainittujen ohjauslaitteiden sähkösignaalien avulla asentoihin <AUKI> ja <KIINNI>. Oikein liitetyn toimilaitteen on normaalisti sulkeuduttava myötäpäivään ja avauduttava vastapäivään (katsottuna venttiilin toimilaitekarasta). Toimilaitteen moottorin vääntömomentin ja ominaispiirteiden katso tekninen liite on oltava venttiiliin mukautettuja, ja sen optisen näytön on esitettävä venttiilin asento oikein. Paineilman on magneettiventtiilin suojaamiseksi oltava suodatettu 40µm aukeamalla (ISO , luokka 5). Sen on oltava kuiva ja katkontajaksojen ollessa >4x/min kevyesti öljytty. Lisävarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan yksikön "asennonilmaisimen" tehtävä on antaa signaali toimilaitteen asennosta laitteiston ohjauslaitteessa. Lisävarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan "asennonilmaisimen" tehtävä on siirtää venttiiliä myös <AUKI>- ja <KIINNI>- asentojen välillä ja antaa signaali laitteiston ohjauslaitteeseen. Toimilaitteen saa ottaa käyttöön vasta, kun seuraavat dokumentit on huomioitu: toimitukseen kuuluva <valmistajan vakuutus EY-direktiivien täyttymisestä> tämä (toimitukseen kuuluva) EBRO-asennusohje MA4.1 MRL Turvaohjeita kappaleessa B1 ja C1 on noudatettava toimilaitetta asennettaessa ja käytettäessä. Sivu 3

5 Venttiilin määräyksen mukaisesta käytöstä ja venttiileissä, joissa "fail safe"-toiminto toimilaitteen jousivarustelumallista riippuu, mitä liitäntäkaaviota on käytettävä: toimilaitteen suunnittelijan/tilaajan on päätettävä tästä ja valittava soveltuva järjestelmä. Sovelluskohtaiset liitäntäkaaviot on kuvattu kappaleessa B4. Ohje 1: Tämä käyttöohje on erityisesti voimassa yhdessä sen venttiilin käyttöohjeen kanssa, johon toimilaite on asennettu; tämän venttiilin käyttöohjetta on ensisijaisesti noudatettava. Ohje 2: Yksittäin toimitetun toimilaitteen asentamisesta venttiiliin vastaa tilaaja. Rakennestandardin EN liitteessä B on tätä koskevia lisäohjeita. A3 Poikkeava käyttö Jos valmistajan (EBRO Armaturen International) kanssa on sovittu asiasta, toimilaitetta voidaan käyttää myös muiden väliaineiden kuin paineilman kanssa. A4 Toimilaitteen merkintä Jokaisessa toimilaitteessa on tyyppikilpi: Toimilaitteen rungossa olevaa tyyppikilpeä ei saa toimilaitteen venttiiliin ja putkisto-osaan asentamisen jälkeen peittää, jotta toimilaite pysyy tunnistettavissa. Vaara Tyyppikilvessä ilmoitetun enimmäispaineen ylittäminen merkitsee vaaratilannetta myöhemmässä käytössä. A5 Kuljetus ja (väli-)varastointi Toimilaitteet, joissa sähköiset lisäyksiköt: Jotta voidaan välttää sähkökomponenttien syöpymisvauriot varastoinnin yhteydessä, tuotteet on varastoitava tasaisessa huoneenlämpötilassa. Jos toimilaite on jo asennettuna venttiiliin: Venttiilin käyttöohjeessa olevat kuljetus- ja varastointiohjeet ovat voimassa. Joka tapauksessa yksikkö on varastoitava suljetussa tilassa, jonka lämpötila pysyy tasaisena. Kuljetettaessa yksittäin toimitettuja toimilaitteita on huomioitava seuraavat ohjeet: Pakattuja osia kuljetettaessa on noudatettava pakkauksen symboleja. Toimilaitteen on oltava tehdaspakkauksessaan käyttöön (asennukseen) asti. Asenna venttiili ainoastaan sen tasaiselle pinnalle. Mahdollisesti asennettujen lisävarusteiden (esim. magneettiventtiili/päätekytkin tai manuaalinen hätävaihteisto) on oltava ylhäällä tai sivussa. Toimilaite on suojattava lialta ja kosteudelta. Käytä tarvittaessa pitohihnoja (ei ketjuja) kuljetusapuna. Hihnaa ripustettaessa on varmistettava, ettei sitä kiinnitetä lisävarusteyksiköihin. Toimilaitetta on suojattava kuljetuksen aikana kaikilta mahdollisilta vaurioilta. Ainoastaan erikoistoimilaitteet, joissa asennettuna (manuaalinen hätä-) vaihteisto: Koska vaihteisto on yleensä painavampi kuin toimilaite, pitohihna voidaan kiinnittää myös vaihteiston runkoon (mutta ei käsipyörään!). Sivu 4

6 B) Toimilaitteen asennus venttiiliin ja liitäntä lisäyksiköihin Tässä ohjeessa on turvaohjeita ennakoitavien riskien välttämiseen asennettaessa toimilaitetta venttiiliin. Käyttäjän vastuulla on huomioida näiden ohjeiden lisäksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset riskitekijät. Käyttöedellytyksenä on kaikkien tätä järjestelmää koskevien määräysten noudattaminen. Mahdollisesti mukana tulevien sähköisten/elektro-pneumaattisten lisävarusteyksiköiden liittäminen on kuvattu toimitukseen kuuluvassa dokumentaatiossa. Nämä asiakirjat on huomioitava tämän käyttöohjeen lisäksi. B1 Asentamiseen ja liittämiseen liittyviä turvaohjeita Ainoastaan pätevät alan ammattilaiset saavat asentaa toimilaitteen ja paine- /sähköliitäntöjen olemassa olevaan järjestelmään / olemassa oleviin järjestelmiin. Tässä käyttöohjeessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa ansiosta tuntee painekomponenttien toiminnan ja pystyy arvioimaan hänelle osoitetut työt, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estämään mahdolliset vaarat. Puristumi svaara! Kääntyvien venttiilien (läpät, palloventtiilit) tyypillisten ominaisuuksien tuntemus on niin ikään välttämätöntä kokoamisen yhteydessä. Asennus- ja liitäntätöissä on tarvittaessa käytettävä asiantuntijoiden apua. Toimilaitteet eivät ole "tikapuita": venttiiliä, toimilaitetta ja putkistoja ei saa altistaa ulkoiselle kuormitukselle. Venttiiliin asennetun toimilaitteen käyttöönotto on sallittua vasta kun toimilaite on molemmilta puolilta liitettynä putki- tai koneosaan kaikenlainen käyttö ennen tätä aiheuttaa puristumisvaaran ja on täysin käyttäjän vastuulla. B2 Liitännät Tilaajan on varmistettava seuraavien liitäntöjen yhteensopivuus: a) Toimilaitteen/venttiiliin laippaliitäntä: mitat ISO standardin mukaan (toimilaitteessa ja/tai venttiilissä voi olla moninkertaisia aukkoja), b) Venttiilin toimilaite / aukko sisänelikulma / toimilaitteen liukukiila: mallin (= nelikulma tai liukukiilallinen) on oltava oikea, venttiilivalmistajan on määritettävä asiamukaiset mitat ja toleranssit venttiilikaralle. c) Jos lisävarusteet (esim. magneettiventtiili/päätekytkin) on tilattu muualta kuin EBRO-Armaturen International -yhtiöltä, tilaajan on varmistettava toimilaitteen lisävarusteiden toimintojen/liitäntöjen vastaavuus VDI/VDE standardia apuna käyttäen. Sivu 5

7 B3 Yksittäin toimitettu toimilaite Asentaminen venttiiliin Siirrä venttiili (väliaikaisen) paineen avulla venttiilin asennosta riippuen <KIINNI>- tai <AUKI>asentoon, asenna toimilaite venttiiliin ja keskitä. Toimilaitteen asento venttiilissä voi olla mikä tahansa, ja se voidaan määrittää paikan päällä. Ruuviliitoksen on oltava niin kireällä, että moottorin vääntömomentti siirtyy kitkavoimaliitännän kautta katso alla oleva taulukko. Toimilaitteen laippakoko on ilmoitettu tyyppikilvessä. Kiristä ruuvit ristikkäin. Laippakoko ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 Vääntömomentti [Nm] 5 6 Nm 8 10 Nm Nm Nm Nm Nm Asennonilmaisin on säädettävä venttiilin asentoon sopivasti: osoitin poikittain putkistoakseliin nähden: venttiili on kiinni osoitin rinnakkain putkistoakselin kanssa: venttiili on auki. Vaara Virheellinen asentonäyttö merkitsee vaaratilannetta myöhemmässä käytössä. B4 Kaikki toimilaitteet Paineliitännät Asentamista aloitettaessa on varmistettava, että laitteiston tiedot: ohjauspaine, ohjausjännite ja taajuus, vastaavat kaikissa yksiköissä teknisiä tietoja, jotka on merkitty toimilaitteen ja lisävarusteyksikköjen tyyppikilpiin. Ei-sitova suositus putkihalkaisijalle: Koko EB4.1 EB5.1 EB6.1 EB8.1 EB10.1 EB12.1 Toimilaitteen tilavuus/nosto 0,18 0,46 0,91 1,49 3,25 5,63 [litraa] Suositeltu putkisto- (pituus 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm enint. 6 m) Lyhyin mahdollinen kytkentäaika (n.) [s] 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 Ohje: Lyhyin mahdollinen kytkentäaika tämän taulukon mukaisesti on ohjearvo sarjatuotantona valmistetuille, kaksitoimisille toimilaitteille ilman venttiiliä ohjausväliaineen syötön ja poiston ollessa optimaalisia. Kun toimilaite asennetaan venttiiliin, tämä raja-arvo nousee huomattavasti. Ohjauskaavio kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD on kuvassa 1 yksitoimisille toimilaitteille, joissa jousipalautus, EBx.1 SYS, kuvassa 2. Lisätietoja on magneettiventtiilin käyttöohjeessa. VDI/VDE standardin (Namur) mukaisissa liitäntäkuvissa on G ¼ -kierre Sivu 6

8 Kuva 1: Kytkentäkuvat kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD Kuva 2: kytkentäkuvat yksitoimisille toimilaitteille EB SYS Standardimallisessa toimilaitteessa ohjausilman syötön on vaikutettava vasemman liitännän kautta ohjaukseen vastapäivään ja oikean liitännän kautta myötäpäivään. Jousipalautustoimilaitteiden syöttö tapahtuu ainoastaan vasemman liitännän kautta, katso kuva 2. B5 Tarvittaessa: sähkö-/painelisävarusteyksikön liitäntä ohjauslaitteeseen Tällaisten yksikköjen liitäntöjen yhteydessä on noudatettava mukana tulevia komponenttivalmistajan ohjeita. Sivu 7

9 B6 Kaikki toimilaitteet: perusasennon <KIINNI> säätö Tämän kappaleen ohjeet ovat voimassa vain, jos venttiilivalmistaja ei ole etukäteen säätänyt tarkasti asentoja <KIINNI> ja <AUKI>. Päätykohta on tehtaalla säädetty asentoon <KIINNI>: Tarvittaessa: säädä pysäytinruuvia. Vaara Päätykohtia saa säätää ainoastaan paineettomassa tilassa! Löysää molemmat tiivistemutterit ja kierrä päätykohtaruuveja muutama kierros ulospäin. Muuta männän asentoa kääntämällä toimilaitteen akselia, kunnes akselin nelikulman ura on samansuuntaisesti sylinterin pitkittäisakselin kanssa. Väännä molemminpuolisia päätykohtaruuveja niin paljon, että tunnet vastuksen, ja sen jälkeen kiristä tiivistemutterit. B7 Kaikkien toimilaitteiden testikäyttö: testivaiheet asentamisen ja liitännän suorittamisen jälkeen Jotta voidaan taata toimilaitteen moitteeton toiminta automaattisessa käytössä, seuraavat testivaiheet on suoritettava asennuksen jälkeen kaikissa venttiili-/toimilaiteyksiköissä: Vastaako toimilaitteen asennonilmaisimen ilmoittama tieto venttiilin asentoa? Jos ei, osoittimen asento on säädettävä uudestaan. Virheellinen asentosignaali (ja virheellinen optinen näyttö) merkitsee vaaratilannetta my myöhemmässä käytössä. Vaara Onko ohjauspaine "paikan päällä" riittävä? Magneettiventtiilin välittömässä yhteydessä on oltava vähintään toimilaitteen tyyppikilpeen merkitty ohjauspaine, ja venttiilin tasaisen toiminnan kulloisissakin käyttöolosuhteissa on oltava varmistettu. Onko magneettiventtiili liitetty oikein? Jos ohjauspaine on olemassa mutta ohjaussignaali puuttuu (testaus: esim. pistokkeen irrottaminen), venttiilin on siirryttävä tilaajan määrittämään asentoon. Toimilaitetyyppi Tyyppimerkintä Venttiilin on kaksitoiminen jousen avulla sulkeutuva jousen avulla avautuva EB.1 SYD EB.1 SYS jos tilauksen yhteydessä ei ole määritetty muuta: siirryttävä asentoon "KIINNI". siirryttävä turva-asentoon "KIINNI". siirryttävä turva-asentoon "AUKI". Jos tämä ei pidä paikkaansa, ohjauslaite ja/tai magneettiventtiilin kytkentä on korjattava vastaavasti. Apua saat kappaleesta C3: Vianetsintä. Sivu 8

10 Onko venttiili/toimilaite-yhteys muodostettu oikein? Toimintatarkastuksen aikana ei saa ilmetä suhteellista liikkumista venttiilin, asennussillan (mikäli käytössä) ja toimilaitteen välillä. Kiristä tarvittaessa kaikkia laippaliitoksen ruuveja, katso kappaleessa B3 oleva taulukko. Ohjaustoiminnon ja näytön tarkistaminen: Kun ohjausjännite on olemassa, venttiilin on ohjauskäskyillä "KIINNI" ja "AUKI" siirryttävä vastaaviin päätekohtiin. Toimilaitteen (ja tarvittaessa venttiilin optisen näytön) on ilmoitettava tämä asianmukaisesti. Jos tämä ei pidä paikkaansa, toimilaitteen ohjaus ja/tai osoittimen asento on korjattava vastaavasti. (Jos käytetään rakenneryhmää) tarkista sähköiset asennonilmoitussignaalit: Sähkösignaaleita "AUKI" ja "KIINNI" (laitteiston jakokeskuksessa) on verrattava venttiilin optisen näytön esittämiin tietoihin. Signaalin ja näytön on vastattava toisiaan. Jos näin ei ole, ohjauslaite ja/tai asennonilmaisimen säätö on tarkistettava. Komponenttivalmistajan asennusohjeita on noudatettava. B8 Lisätietoja: venttiilin purkaminen Putkistojärjestelmää, paineilmansaantia ja (sähköistä/sähköpneumaattista) ohjausjärjestelmää koskevia turvamääräyksiä on myös tässä yhteydessä noudatettava. Sen jälkeen toimi seuraavasti: Merkitse toimilaitteen/venttiilin asennon varaus ja dokumentoi tiedot uudelleen kokoamista varten. Keskeytä paineilmansaanti turvallisesti ja tarvittaessa tee venttiili paineettomaksi. Katkaise paineilmansaanti- ja ohjausliitännät. Irrota toimilaitteen/venttiilin laippaliitäntä ja nosta toimilaite pois venttiilistä. Sivu 9

11 C) Käyttöohje MRL 2006/42/EY -direktiivin mukaan valmistajan on laadittava kattava riskianalyysi. Tätä varten valmistaja EBRO Armaturen tarjoaa seuraavat asiakirjat: tämä asennus- ja käyttöohje liitteenä oleva EY-direktiivien selitys. Tämä ohje sisältää turvaohjeet (laitteen teollisuuskäyttö) ennustettavissa olevien riskien minimoimiseksi toimilaitetta käytettäessä. Käyttäjän vastuulla on huomioida näiden ohjeiden lisäksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset riskitekijät. C1 Käyttöön liittyviä turvaohjeita Venttiiliin asennetun pneumaattisen toimilaitteen toiminnan on vastattava kappaleessa 2 kuvattua <määräysten mukaista käyttöä>. Käyttöolosuhteiden on vastattava toimilaitteen tyyppikilven merkintöjä. Standardimallista toimilaitetta saa käyttää ainoastaan sallittujen lämpötilarajojen, -20 C +80 C, sisällä (EBRO-standardi). Ainoastaan pätevä henkilökunta saa suorittaa töitä toimilaitteen parissa. Tässä käyttöohjeessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa ansiosta pystyy arvioimaan hänelle osoitetut työt, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estämään mahdolliset vaarat. Puristumisva ara! Venttiiliin asennetun toimilaitteen käyttö on sallittua vain, kun toimilaite on molemmilta puolilta liitettynä putki- tai koneosaan kaikenlainen muu käyttö ennen tätä aiheuttaa puristumisvaaran ja on täysin käyttäjän vastuulla. C2 Automaattinen/manuaalinen käyttö Kun toimilaite on liitetty kappaleen B mukaisesti oikein, se toimii automaattisesti eikä vaadi standardin EN taulukon 1 mukaisesti huoltoa jatkuvassa käytössä. Toimiakseen vakaasti toimilaite tarvitsee pneumaattisessa käytössä jatkuvaa paineilmaa. <Fail-safe>-toimilaitteet siirtävät paineilmansaannin keskeytyksen (tai laitteen sammuttamisen) jälkeen venttiilin ennalta määrättyyn asentoon KIINNI tai AUKI. C3 Vianetsintä Ennen vianetsintätoimenpiteiden suorittamista kaikki asennus- ja korjaustyöohjeet on huomioitava. Ainoastaan koulutettu henkilökunta saa suorittaa vianetsintätoimenpiteitä. Sivu 10

12 Käytettyjen työkalujen on vastattava voimassa olevia määräyksiä ja oltava moitteettomassa kunnossa. Ennen kääntötoimilaitteen purkamista vianetsintää varten, vastuussa olevalta yhtiön osastolta on saatava tähän hyväksyntä (selvitys). Seuraavassa vianetsintätaulukossa on kuvattu joukko kokemukseen perustuvia yleisten vikojen syitä ja toimenpiteitä niiden poistamiseksi: Vika Vian syy Vianpoisto Kääntötoimilaite ei reagoi 5/2-tiemagneettiventtiilin jännitteensaanti on keskeytynyt Luo jännite uudestaan; toimintatarkastus Ohjausväliaineen saanti on keskeytynyt Luo väliaineen saanti uudestaan; toimintatarkastus Ohjauspaine ennen toimilaitetta liian alhainen Tarkista ohjausväliaineen saanti (tarvittaessa säädä uudestaan); toimintatarkastus Magneettiventtiili on viallinen Aktivoi magneettiventtiili ja vaihda tai korjaa se; toimintatarkastus Venttiili on viallinen (juuttuu) Toimilaite on viallinen (ohjauspaine puuttuu) Katso venttiilin "vianetsintä" Pura ja korjaa toimilaite; asenna toimilaite; toimintatarkastus Kääntötoimilaite ei päästä venttiiliä liikkumaan päätekohtiin Pysäytinruuvit väärin kiinni Venttiili on viallinen (juuttuu) Säädä ruuveja; toimintatarkastus Katso venttiilivalmistajan "Vianetsintä" Sivu 11

13 D) Tekninen liite / suunnitteludokumentit Ohje: Tämä liite ei ole osa <alkuperäistä asennusohjetta>, vaan tarjoaa lisätietoa käyttäjälle Suunnittelijan/tilaajan on huolehdittava, että toimilaite on sovitettu venttiiliin, johon se on asennettu laitteiston paineilmalähteeseen ja ohjausjärjestelmään. Tätä koskevat tärkeät, tekniset tiedot on luetteloitu seuraavassa. D1 Standarditoimilaite D1-1 Venttiilin sovittaminen Pneumaattiset kääntötoimilaitteet, tyyppi EB SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EB.1 SYS (sulkeutumis- ja avautumisjousella), voidaan asentaa kaikkiin kääntöliikeventtiileihin (90 ), joissa on standardin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa. D1-2 Toimilaitteiden lähtövääntömomentti Kappaleessa 5 ilmoitetut kääntötoimilaitteen lähtövääntömomentit ovat nimellismomentteja. Ne saavutetaan, kun paineilman nimellispaine on 5,5 baaria. Moottorin vääntömomentti muuttuu toimilaitteeseen kulloinkin vaikuttavan paineilman mukaan. Toimilaitteen malli kattaa ylipaineet 8 bariin asti. Suunnittelijan/tilaajan on huomioitava alipaineet toimilaitteen kokoa päätettäessä katso myös kohta D 1.4 alla. D1-3 Toimilaitteen kiertosuunta Rakennestandardissa EN on määritelty, että venttiilin on sulkeuduttava myötäpäivään. Tämä varmistetaan paikan päällä liittämällä magneettiventtiili oikein jännitelähteeseen ja ohjausjärjestelmään katso myös kappale B4. Magneettiventtiiliä koskevassa dokumentaatiossa on tätä koskevia, tärkeitä tietoja. D1-4 Venttiililuokitus Olennaiset vaikuttavat tekijät tarvittavaa käyttömomenttia varten määräytyvät venttiilin (nimellishalkaisija), käyttöpaineen ja väliaineen perusteella. Nämä parametrit huomioon ottaen saadaan venttiilin vaatima ja venttiilivalmistajan määrittelemä käyttömomentti. Tähän arvoon on suositeltavaa lisätä toimilaitteen mallista riippuen turvavara. D1-5 Itsestään lukkiutuminen seisokkiaikana Kappaleessa D3 olevien teknisten tietojen mukainen vääntömomentti on voimassa kaikissa kaksitoimisissa kääntötoimilaitteissa ainoastaan ohjauspaineen alaisena ja kaikissa <fail-safe>-toimilaitteissa silloin kun jouset ovat päätekohdissa. Väliaineen hydraulimomentti ei voi vaikuttaa estoyksikön sijaintiin. Sivu 12

14 D1-6 Kestoelinikä Toimilaitteen malli standardin EN taulukon 1 mukaan on oletusarvo toimilaitteen tyyppitestiä varten jatkuvassa testissä nimellistehon ollessa 30 % laboratorio-olosuhteissa. Käyttöolosuhteista, erityisesti paineilman paineesta ja puhtaudesta, riippuu, tarvitseeko toimilaite huoltoa ja jos tarvitsee, milloin: Joka tapauksessa toimilaitteen huoltovälit ovat huomattavasti pidemmät kuin venttiilin huoltovälit: Venttiilin huollon yhteydessä on vähintään tarkistettava ja varmistettava toimilaitteen moitteeton toiminta. D1-7 Manuaalinen hätäkäyttö Manuaalinen hätäkäyttölaite ja vapaakytkimellinen lisävaihteisto ei ole standardivarustus pneumaattisissa toimilaitteissa. D1-8 Asennuskohta Venttiili-/kääntötoimilaiteyksikkö voidaan asentaa mihin kohtaan tahansa. normaali paikka toimilaitteelle on venttiilin yläpuolella venttiilin rakenne saattaa rajoittaa mahdollisia asennuskohtia venttiilikaran ollessa vaakasuorassa asennossa käytettäessä toimilaitteita, joissa on manuaalinen lisävaihteisto, laitteiston suunnittelijan tai venttiilivalmistajan on päätettävä, aiheuttaako toimilaite ei-sallitun pyörimismomentin venttiiliin ja/tai putkistoon, minkä vuoksi se on tuettava. D1-9 Syöpymissuoja Pneumaattisia toimilaitteita koskevan EN standardin mukaan tämä vastaa syöpymisluokkaa C4. D2 Valinnaiset lisävarusteet D2-1 Magneettiventtiili Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa myös magneettiventtiili, joka asennetaan suoraan. Venttiilin materiaali, jännite ja virtatyyppi (DC tai AC) on määriteltävä. D2-2 Päätekytkin (asennon ilmoittamista varten) Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa ja asentaa välittömästi 2 (tai useampi) rajakytkintä signaloimaan tiloista "AUKI" ja "KIINNI". Magneetteja varten on määriteltävä valmistaja, jännite ja virtatyyppi (DC tai AC). D2-3 Manuaalinen hätäkäyttölaite (ja lisävaihteisto) Asiakkaan toivomuksesta kääntötoimilaitteeseen voidaan asentaa kierukkavaihteisto, jossa on manuaalinen kytkentä. Sivu 13

15 D3 Toimilaitetta koskevia teknisiä tietoja Tyyppi EB.1 SYD kaksitoiminen ja EB.1 SYS yksitoiminen Käyttömomentti yksikössä Nm (kaksitoiminen) Ohjauspaine Toimilaite 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar 7,0 bar 8,0 bar Toimilaite EB EB 4.1 EB EB 5.1 EB EB 6.1 EB EB 8.1 EB EB 10.1 EB EB 12.1 Käyttömomentti yksikössä Nm (yksitoiminen) Toimilaitteen koko Jousivariantti Jousien määrä Jousimomentti, Tehollinen ilmamomentti, Nm, ohjauspaineella Nm 2,5 baaria 3,0 baaria 4,0 baaria 5,0 baaria 5,5 baaria 6,0 baaria EB 5.1 SYS25 VI 2 12,0 20,0 19,7 11,7 26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0 EB 5.1 SYS30 V 2 17,0 27,0 21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0 EB 5.1 SYS40 IV 2 22,0 35,0 28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0 EB 5.1 SYS50 III 3 27,0 44,0 36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0 EB 5.1 SYS55 II 3 30,0 49,0 39,7 20,7 46,0 27,0 EB 5.1 SYS60 I 4 35,0 58,0 41,0 18,0 EB 6.1 SYS25 VI 2 27,0 44,8 38,0 20,2 51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2 EB 6.1 SYS30 V 2 35,0 57,0 43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0 EB 6.1 SYS40 IV 2 45,0 74,0 59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0 EB 6.1 SYS50 III 3 55,0 90,0 75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0 EB 6.1 SYS55 II 3 63,0 102,0 80,0 41,0 93,0 54,0 EB 6.1 SYS60 I 4 73,0 119,0 83,0 37,0 EB 8.1 SYS25 VI 2 40,0 67,0 64,2 37,2 85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0 EB 8.1 SYS30 V 2 48,0 82,0 77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0 EB 8.1 SYS40 IV 2 65,0 111,0 101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0 EB 8.1 SYS50 III 3 82,0 140,0 126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0 EB 8.1 SYS55 II 3 90,0 152,0 139,2 77,2 160,0 98,0 EB 8.1 SYS60 I 4 107,0 181,0 143,0 69,0 EB10.1 SYS25 VI 2 89,0 151,0 131,8 69,8 176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0 EB10.1 SYS30 V 2 107,0 182,0 158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0 EB10.1 SYS40 IV 2 145,0 231,0 208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0 EB10.1 SYS50 III 3 182,0 279,0 259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0 EB10.1 SYS55 II 3 198,0 322,0 257,8 163,8 332,0 208,0 EB10.1 SYS60 I 4 236,0 370,0 294,0 160,0 25 VI 2 155,0 224,0 226,0 138,5 302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0 30 V 2 185,0 309,0 272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0 40 IV 2 241,0 392,0 369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0 50 III 3 296,0 475,0 466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0 55 II 3 333,0 546,0 506,0 293,0 582,0 369,0 60 I 4 389,0 630,0 526,0 285,0 Sivu 14

16 D4 Ohjeita jatkuvasta käytöstä aiheutuviin riskeihin Toimilaite on suunniteltu standardin EN , taulukon 1 mukaisesti jatkuvaan käyttöön. Toimilaite on ruuvattu liitäntään ISO5211 -standardin mukaisesti venttiilin kanssa. Kappaleessa B2 on kerrottu ruuviliitoksen pakolliset vääntömomentit. Usein käytössä olevien toimilaitteiden ruuviliitokset on soveltuvin väliajoin tarkistettava silmämääräisesti ja ruuveja on tarvittaessa kiristettävä. Toimilaite on suunniteltu käytettäväksi puhtaalla ja kuivalla paineilmalla kappaleen 1 <Määräysten mukainen käyttö> mukaisesti. Venttiilin valmistajan on huolehdittava, että venttiilin toimilaiteakseliliitäntä vastaa EN standardin mukaisesti valittua materiaalia sekä kytkentäjakson taajuuden valmistustoleranssia: Venttiilin <KIINNI>-asento säädetään tavallisesti toimilaitteen kokoamisen yhteydessä. Niin kauan kun venttiili on tiivis tätä säätöä ei saa muuttaa. Jos jälkisäätö on välttämätöntä, tarkempia tietoja saa EBRO-asennusohjeesta AO4.4- MRL, kappaleesta B6 ja/tai venttiilin käyttöohjeesta. D5 Muihin riskeihin liittyviä ohjeita Esijännitettyjen jousien varmistaminen: Tyypin EB SYS jousipaketit on esijännitetty. Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia näihin varmistinhylsyihin. Edellytyksenä on, etteivät jouset altistu syövyttäville ohjausväliaineille. Jousipakettien vaihtaminen: Tarvittaessa tyypin EB.1 SYS jousipaketit voidaan vaihtaa, jos venttiilin vääntömomentin tarve sitä edellyttää. Mekaaniset rasitukset: Toimilaitteet eivät ole "tikapuita": venttiiliä, toimilaitetta ja lisävarusteita ei saa altistaa ulkoiselle kuormitukselle. Toimilaite kestää staattista kuormitusta putkistojärjestelmässä. Järjestelmän värinän aiheuttamista kuormituksista johtuvia riskejä ei kateta: tällaisessa tapauksessa vähintään toimilaitteen ruuviliitosten pysyvästä varmistamisesta on sovittava valmistajan, EBRO Armaturen -yhtiön kanssa. Sivu 15

17 EY-direktiivien mukaiset selitykset Valmistaja EBRO Armaturen International Est. Co.KG Eschen, sivukonttori Cham Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham, Sveitsi vakuuttaa, että pneumaattinen toimilaite tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen on valmistettu seuraavia standardeja noudattaen: DIN EN ISO 5211 DIN EN VDI / VDE 3845 EN ISO luokka 3 ja 5 Toimilaitteiden liitännät venttiileihin Asennussarjat toimilaitteiden liittämiseksi venttiileihin Ohjauslaitteen liitäntäkohta Koneturvallisuus Paineilman laatu Seuraavat tuoteasiakirjat ovat saatavilla: Tekniset tietolehtiset, EB-SYD - 4.1, EB-SYS Nämä tuotteet vastaavat seuraavassa mainittuja direktiivejä: Konedirektiivi 2006/42 EY (MRL) [voimassa vain yhdessä venttiilin kanssa.] 1. Tuotteet ovat "epätäydellisiä koneita" tämän direktiivin artiklan 2 g) mukaan 2. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta käy ilmi, täyttyvätkö tämän direktiivin määräykset ja jos, niin millä tavoin 3. Tämä tiedonanto on asennustiedotus tämän direktiivin mukaan Jotta yllä mainittujen direktiivien määräykset täyttyvät, seuraavat seikat on huomioitava: 1. Käyttäjän on noudatettava <määräyksen mukaisesta käytöstä> annettuja ohjeita, jotka on määritelty toimitukseen kuuluvassa "Asennus- ja käyttöohjeessa" (BA 4.1-MRL, tark. 0/2009), sekä kaikkia tämän oppaan ohjeita. Tämän ohjeen huomioimatta jättäminen voi tärkeissä tapauksissa vapauttaa valmistajan tuotevastuusta. 2. Venttiilin (ja mahdollisesti kuuluvan toimilaitteen) käyttöönotto on kiellettyä siihen asti, kunnes järjestelmän, johon venttiili on asennettu, yhdenmukaisuus sovellettavien, yllä mainittujen EY-direktiivien kanssa on vastuuhenkilön vahvistama. Yllä mainittua toimilaitetta varten toimitetaan oma selvitys. 3. Valmistaja EBRO Armaturen on suorittanut ja dokumentoinut vaadittavat riskianalyysit. Näistä dokumenteista vastaava henkilö on EBRO Armaturen -yhtiön työntekijä Olaf Kliemisch. Sivu 16

18 Valmistaja EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen vakuuttaa, että EBRO-pneumatiikkatoimilaite EBx.1 SYD/SYS vastaa seuraavia määräyksiä: Määräykset konedirektiivin 2006/42/EY liitteessä I 1.1.1, g) Määrätty käyttötarkoitus Katso käyttöohje ,c) Varoitukset virheellistä käyttöä koskien Katso käyttöohje ,c) Vaaditut suojavarusteet Aivan kuten putkiosassa, johon venttiili on asennettu ,e) Lisävarusteet Kuluvien osien vaihtamiseen ei tarvita erikoistyökaluja Väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat Väliaineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali sovitaan ennen toimitusta, ja ne on määritelty sekä tyyppitietolehtisessä että EBRO-toimeksiantovahvistuksessa. Edellytyksenä on käyttäjän suorittama riskianalyysi liittyen väliainesietävyyteen Käsittely Täyttyy, kun asennusohjetta noudatetaan. 1.2 ja Ohjaus Käyttäjän vastuulla toimilaitteen asennusohjeen mukaisesti Murtumisriskin estäminen Toiminnalliset osat: varmistetaan toimilaitteen määräysten mukaisella käytöllä Terävät kulmat ja reunat Vaatimus täyttyy /.8 Liikkuvista osista johtuva loukkaantumisvaara Vaatimus täyttyy määräysten mukaisessa käytössä. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain toimilaitteen ollessa sammutettuna ja energiansyötön estettynä Energiansaanti Käyttäjän vastuulla, katso myös toimilaitteen asennusohje. Varoitukset ei-sallittujen ylitysten varalle: katso käyttöohje, kappale <Määräysten Käyttölämpötila mukainen käyttö>. -suojaus pakollinen. Oltava sovittuna kauppasopimuksessa. Tässä tapauksessa: Räjähdys käyttö vain toimilaitteen merkintöjen mukaisesti Vaarallisten aineiden päästöt Ei koske Katso käyttöohje. Kuluvien osien varastointi selvitettävä EBRO Armaturen Huolto International Est. + Co.KG:n kanssa. Venttiili: kokoamisohjeen mukaisesti Merkintä Toimilaite: katso toimilaitteen valmistajan dokumentointi. Nämä asennusohjeet sisältävät myös toimilaitteen käyttöön liittyviä ohjeita Käyttöohje Välttämättömistä täydennyksistä <täydellisen koneen> käyttöohjetta varten vastaa suunnittelija/käyttäjä. Toimilaite ei ole <täydellinen kone>: siksi siinä ei ole CE-merkintää konedirektiivin Liite III vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Liitteet IV, VIII XI Ei koske Standardin EN mukaan 1. Käyttöalue 3.20, 6.1 Luontaisesti turvallinen rakenne Perustana on vuosien kokemus sivulla 2 mainittujen toimilaitemallien käytöstä. Ohje: On edellytettävä, että käyttäjä suorittaa putkisto-osalle sekä siihen asennetuille venttiileille erityisen, käyttötavan kannalta olennaisen riskianalyysin standardin EN kappaleiden 4 6 mukaan. Valmistajalla, EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.:lla ei ole tähän mahdollisuutta standardiventtiilien kohdalla. Toimilaitteet on valmistettu <luontaisesti turvallisen rakenteen> periaatteen mukaisesti. Pohjana on käytetty kokemuksia valmistajan dokumentoimista vikatoiminnoista ja Analyysi kappaleiden 4, 5 ja 6 mukaan epäasianmukaisesta käytöstä vahinkotapausten yhteydessä (dokumentointi ISO9001- standardin mukaisesti). Rajoitus <epätäydellinen kone> on määritelty toimilaitteen <määräysten mukaisen 5.3 Koneen rajoitukset käytön> perusteella. Ei kuulu valmistajan, 5.4 Käytöstä poistaminen, hävitys EBRO Armaturen International Est. + Co.KG:n vastuualueeseen. Koska venttiili ja toimilaite pitävät määräysten mukaisessa käytössä sisällään Geometriset tekijät toiminnalliset osat, tämä kappale ei koske niitä. 6.3 Tekniset suojalaitteistot Jos koskee, pakollinen vain lisävarusteille katso toimeksiantovahvistus. Koska toimilaitteelliset venttiilit työskentelevät ohjauskomentojen mukaan Käyttöohje "automaattisesti", käyttöohjeessa on kuvattu kulloinenkin <toimilaitteelle tyypillinen> näkökohta, joka (putkisto-)järjestelmän valmistajan on laadittava käytettäväksi. Riskianalyysin on suorittanut MRL-liitteen VII, B) mukaisesti valmistaja EBRO Armaturen Riskianalyysi International Est. + Co.KG, ja se on dokumentoitu MRL-liitteen VII B) mukaisesti. Sivu 17

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Malli 3700, API 610 10. versio/iso 13709 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Turvallisuus...3 Ympäristön

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot