Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen"

Transkriptio

1 BA MRL Pneumaattiset toimilaitteet Tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen Tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen EY-konedirektiivin 2006/42/EY mukaan Suomenkielinen versio Tarkastettu painos:

2 Sisältö Sivu A) YLEISTIETOJA 3 A1 SYMBOLIEN MERKITYS 3 A2 MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ 3 A3 POIKKEAVA KÄYTTÖ 4 A4 TOIMILAITTEEN MERKINTÄ 4 A5 KULJETUS JA (VÄLI-)VARASTOINTI 4 B) TOIMILAITTEEN ASENNUS VENTTIILIIN JA LIITÄNTÄ LISÄYKSIKÖIHIN 5 B1 ASENTAMISEEN JA LIITTÄMISEEN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA 5 B2 LIITÄNNÄT 5 B3 YKSITTÄIN TOIMITETTU TOIMILAITE ASENTAMINEN VENTTIILIIN 6 B4 KAIKKI TOIMILAITTEET PAINELIITÄNNÄT 6 B5 TARVITTAESSA: SÄHKÖ-/PAINELISÄVARUSTEYKSIKÖN LIITÄNTÄ OHJAUSLAITTEESEEN 7 B6 KAIKKI TOIMILAITTEET: PERUSASENNON <KIINNI> SÄÄTÖ 8 B7 KAIKKIEN TOIMILAITTEIDEN TESTIKÄYTTÖ: TESTIVAIHEET ASENTAMISEN JA LIITÄNNÄN SUORITTAMISEN JÄLKEEN 8 B8 LISÄTIETOJA: VENTTIILIN PURKAMINEN 9 C) KÄYTTÖOHJE 10 C1 KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ TURVAOHJEITA 10 C2 AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN KÄYTTÖ 10 C3 VIANETSINTÄ 10 D) TEKNINEN LIITE / SUUNNITTELUDOKUMENTIT 12 D1 STANDARDITOIMILAITE 12 D1-1 VENTTIILIN SOVITTAMINEN 12 D1-2 TOIMILAITTEIDEN LÄHTÖVÄÄNTÖMOMENTTI 12 D1-3 TOIMILAITTEEN KIERTOSUUNTA 12 D1-4 VENTTIILILUOKITUS 12 D1-5 ITSESTÄÄN LUKKIUTUMINEN SEISOKKIAIKANA 12 D1-6 KESTOELINIKÄ 13 D1-7 MANUAALINEN HÄTÄKÄYTTÖ 13 D1-8 ASENNUSKOHTA 13 D1-9 SYÖPYMISSUOJA 13 D2 VALINNAISET LISÄVARUSTEET 13 D2-1 MAGNEETTIVENTTIILI 13 D2-2 PÄÄTEKYTKIN (ASENNON ILMOITTAMISTA VARTEN) 13 D2-3 MANUAALINEN HÄTÄKÄYTTÖLAITE (JA LISÄVAIHTEISTO) 13 Sivu 1

3 D3 TOIMILAITETTA KOSKEVIA TEKNISIÄ TIETOJA 14 D4 OHJEITA JATKUVASTA KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIIN RISKEIHIN 15 D5 MUIHIN RISKEIHIN LIITTYVIÄ OHJEITA 15 EY-DIREKTIIVIEN MUKAISET SELITYKSET 16 Lisätietoja voi tarvittaessa ladata tai tilata alla olevista osoitteista EBRO Armaturen International Est.+ Co.KG Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham +49(0) Faksi +49(0) Sivu 2

4 A) Yleistietoja A1 Symbolien merkitys Ohjeet on kuvattu tässä käyttöohjeessa seuraavilla symboleilla: xxxxxxx Vaara/Varoitus viittaa välittömään, vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta. Ohje viittaa kehotukseen, jota on ehdottomasti noudatettava. Lisätietoja tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä ja suosituksia. A2 Määräysten mukainen käyttö Pneumaattiset toimilaitteet, tyyppi EBx.1 SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EBx.1 SYS (jossa on sulkeutumisja avautumisjousi), on tarkoitettu: magneettiventtiilin liittämisen jälkeen laitteiston ohjauslaitteeksi käytettäväksi kaasumuotoisten aineiden (useimmiten paineilma) kanssa ohjauspaineen vastatessa tyyppikilven tietoja käytettäväksi ympäristön lämpötiloissa -20 C +80 C (EBRO-standardimalli), tai lämpötiloissa -40 C +140 C (EBRO-erikoismallit) tyypin EB SYD kohdalla toimimaan kaksitoimisesti, tyypin EBx.1 SYS kohdalla "fail safe"-toiminnan kanssa jousen avulla sulkeutuvaksi tai avautuvaksi 90 kääntöliikeventtiilien (esim. läpät ja kuulahanat) siirtämiseen yllä mainittujen ohjauslaitteiden sähkösignaalien avulla asentoihin <AUKI> ja <KIINNI>. Oikein liitetyn toimilaitteen on normaalisti sulkeuduttava myötäpäivään ja avauduttava vastapäivään (katsottuna venttiilin toimilaitekarasta). Toimilaitteen moottorin vääntömomentin ja ominaispiirteiden katso tekninen liite on oltava venttiiliin mukautettuja, ja sen optisen näytön on esitettävä venttiilin asento oikein. Paineilman on magneettiventtiilin suojaamiseksi oltava suodatettu 40µm aukeamalla (ISO , luokka 5). Sen on oltava kuiva ja katkontajaksojen ollessa >4x/min kevyesti öljytty. Lisävarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan yksikön "asennonilmaisimen" tehtävä on antaa signaali toimilaitteen asennosta laitteiston ohjauslaitteessa. Lisävarusteena saatavan, toimilaitteeseen asennettavan "asennonilmaisimen" tehtävä on siirtää venttiiliä myös <AUKI>- ja <KIINNI>- asentojen välillä ja antaa signaali laitteiston ohjauslaitteeseen. Toimilaitteen saa ottaa käyttöön vasta, kun seuraavat dokumentit on huomioitu: toimitukseen kuuluva <valmistajan vakuutus EY-direktiivien täyttymisestä> tämä (toimitukseen kuuluva) EBRO-asennusohje MA4.1 MRL Turvaohjeita kappaleessa B1 ja C1 on noudatettava toimilaitetta asennettaessa ja käytettäessä. Sivu 3

5 Venttiilin määräyksen mukaisesta käytöstä ja venttiileissä, joissa "fail safe"-toiminto toimilaitteen jousivarustelumallista riippuu, mitä liitäntäkaaviota on käytettävä: toimilaitteen suunnittelijan/tilaajan on päätettävä tästä ja valittava soveltuva järjestelmä. Sovelluskohtaiset liitäntäkaaviot on kuvattu kappaleessa B4. Ohje 1: Tämä käyttöohje on erityisesti voimassa yhdessä sen venttiilin käyttöohjeen kanssa, johon toimilaite on asennettu; tämän venttiilin käyttöohjetta on ensisijaisesti noudatettava. Ohje 2: Yksittäin toimitetun toimilaitteen asentamisesta venttiiliin vastaa tilaaja. Rakennestandardin EN liitteessä B on tätä koskevia lisäohjeita. A3 Poikkeava käyttö Jos valmistajan (EBRO Armaturen International) kanssa on sovittu asiasta, toimilaitetta voidaan käyttää myös muiden väliaineiden kuin paineilman kanssa. A4 Toimilaitteen merkintä Jokaisessa toimilaitteessa on tyyppikilpi: Toimilaitteen rungossa olevaa tyyppikilpeä ei saa toimilaitteen venttiiliin ja putkisto-osaan asentamisen jälkeen peittää, jotta toimilaite pysyy tunnistettavissa. Vaara Tyyppikilvessä ilmoitetun enimmäispaineen ylittäminen merkitsee vaaratilannetta myöhemmässä käytössä. A5 Kuljetus ja (väli-)varastointi Toimilaitteet, joissa sähköiset lisäyksiköt: Jotta voidaan välttää sähkökomponenttien syöpymisvauriot varastoinnin yhteydessä, tuotteet on varastoitava tasaisessa huoneenlämpötilassa. Jos toimilaite on jo asennettuna venttiiliin: Venttiilin käyttöohjeessa olevat kuljetus- ja varastointiohjeet ovat voimassa. Joka tapauksessa yksikkö on varastoitava suljetussa tilassa, jonka lämpötila pysyy tasaisena. Kuljetettaessa yksittäin toimitettuja toimilaitteita on huomioitava seuraavat ohjeet: Pakattuja osia kuljetettaessa on noudatettava pakkauksen symboleja. Toimilaitteen on oltava tehdaspakkauksessaan käyttöön (asennukseen) asti. Asenna venttiili ainoastaan sen tasaiselle pinnalle. Mahdollisesti asennettujen lisävarusteiden (esim. magneettiventtiili/päätekytkin tai manuaalinen hätävaihteisto) on oltava ylhäällä tai sivussa. Toimilaite on suojattava lialta ja kosteudelta. Käytä tarvittaessa pitohihnoja (ei ketjuja) kuljetusapuna. Hihnaa ripustettaessa on varmistettava, ettei sitä kiinnitetä lisävarusteyksiköihin. Toimilaitetta on suojattava kuljetuksen aikana kaikilta mahdollisilta vaurioilta. Ainoastaan erikoistoimilaitteet, joissa asennettuna (manuaalinen hätä-) vaihteisto: Koska vaihteisto on yleensä painavampi kuin toimilaite, pitohihna voidaan kiinnittää myös vaihteiston runkoon (mutta ei käsipyörään!). Sivu 4

6 B) Toimilaitteen asennus venttiiliin ja liitäntä lisäyksiköihin Tässä ohjeessa on turvaohjeita ennakoitavien riskien välttämiseen asennettaessa toimilaitetta venttiiliin. Käyttäjän vastuulla on huomioida näiden ohjeiden lisäksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset riskitekijät. Käyttöedellytyksenä on kaikkien tätä järjestelmää koskevien määräysten noudattaminen. Mahdollisesti mukana tulevien sähköisten/elektro-pneumaattisten lisävarusteyksiköiden liittäminen on kuvattu toimitukseen kuuluvassa dokumentaatiossa. Nämä asiakirjat on huomioitava tämän käyttöohjeen lisäksi. B1 Asentamiseen ja liittämiseen liittyviä turvaohjeita Ainoastaan pätevät alan ammattilaiset saavat asentaa toimilaitteen ja paine- /sähköliitäntöjen olemassa olevaan järjestelmään / olemassa oleviin järjestelmiin. Tässä käyttöohjeessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa ansiosta tuntee painekomponenttien toiminnan ja pystyy arvioimaan hänelle osoitetut työt, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estämään mahdolliset vaarat. Puristumi svaara! Kääntyvien venttiilien (läpät, palloventtiilit) tyypillisten ominaisuuksien tuntemus on niin ikään välttämätöntä kokoamisen yhteydessä. Asennus- ja liitäntätöissä on tarvittaessa käytettävä asiantuntijoiden apua. Toimilaitteet eivät ole "tikapuita": venttiiliä, toimilaitetta ja putkistoja ei saa altistaa ulkoiselle kuormitukselle. Venttiiliin asennetun toimilaitteen käyttöönotto on sallittua vasta kun toimilaite on molemmilta puolilta liitettynä putki- tai koneosaan kaikenlainen käyttö ennen tätä aiheuttaa puristumisvaaran ja on täysin käyttäjän vastuulla. B2 Liitännät Tilaajan on varmistettava seuraavien liitäntöjen yhteensopivuus: a) Toimilaitteen/venttiiliin laippaliitäntä: mitat ISO standardin mukaan (toimilaitteessa ja/tai venttiilissä voi olla moninkertaisia aukkoja), b) Venttiilin toimilaite / aukko sisänelikulma / toimilaitteen liukukiila: mallin (= nelikulma tai liukukiilallinen) on oltava oikea, venttiilivalmistajan on määritettävä asiamukaiset mitat ja toleranssit venttiilikaralle. c) Jos lisävarusteet (esim. magneettiventtiili/päätekytkin) on tilattu muualta kuin EBRO-Armaturen International -yhtiöltä, tilaajan on varmistettava toimilaitteen lisävarusteiden toimintojen/liitäntöjen vastaavuus VDI/VDE standardia apuna käyttäen. Sivu 5

7 B3 Yksittäin toimitettu toimilaite Asentaminen venttiiliin Siirrä venttiili (väliaikaisen) paineen avulla venttiilin asennosta riippuen <KIINNI>- tai <AUKI>asentoon, asenna toimilaite venttiiliin ja keskitä. Toimilaitteen asento venttiilissä voi olla mikä tahansa, ja se voidaan määrittää paikan päällä. Ruuviliitoksen on oltava niin kireällä, että moottorin vääntömomentti siirtyy kitkavoimaliitännän kautta katso alla oleva taulukko. Toimilaitteen laippakoko on ilmoitettu tyyppikilvessä. Kiristä ruuvit ristikkäin. Laippakoko ISO F04 F05 F07 F10 F12 F16 Vääntömomentti [Nm] 5 6 Nm 8 10 Nm Nm Nm Nm Nm Asennonilmaisin on säädettävä venttiilin asentoon sopivasti: osoitin poikittain putkistoakseliin nähden: venttiili on kiinni osoitin rinnakkain putkistoakselin kanssa: venttiili on auki. Vaara Virheellinen asentonäyttö merkitsee vaaratilannetta myöhemmässä käytössä. B4 Kaikki toimilaitteet Paineliitännät Asentamista aloitettaessa on varmistettava, että laitteiston tiedot: ohjauspaine, ohjausjännite ja taajuus, vastaavat kaikissa yksiköissä teknisiä tietoja, jotka on merkitty toimilaitteen ja lisävarusteyksikköjen tyyppikilpiin. Ei-sitova suositus putkihalkaisijalle: Koko EB4.1 EB5.1 EB6.1 EB8.1 EB10.1 EB12.1 Toimilaitteen tilavuus/nosto 0,18 0,46 0,91 1,49 3,25 5,63 [litraa] Suositeltu putkisto- (pituus 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm enint. 6 m) Lyhyin mahdollinen kytkentäaika (n.) [s] 0,25 0,35 0,45 0,7 1,0 Ohje: Lyhyin mahdollinen kytkentäaika tämän taulukon mukaisesti on ohjearvo sarjatuotantona valmistetuille, kaksitoimisille toimilaitteille ilman venttiiliä ohjausväliaineen syötön ja poiston ollessa optimaalisia. Kun toimilaite asennetaan venttiiliin, tämä raja-arvo nousee huomattavasti. Ohjauskaavio kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD on kuvassa 1 yksitoimisille toimilaitteille, joissa jousipalautus, EBx.1 SYS, kuvassa 2. Lisätietoja on magneettiventtiilin käyttöohjeessa. VDI/VDE standardin (Namur) mukaisissa liitäntäkuvissa on G ¼ -kierre Sivu 6

8 Kuva 1: Kytkentäkuvat kaksitoimisille toimilaitteille EBx.1 SYD Kuva 2: kytkentäkuvat yksitoimisille toimilaitteille EB SYS Standardimallisessa toimilaitteessa ohjausilman syötön on vaikutettava vasemman liitännän kautta ohjaukseen vastapäivään ja oikean liitännän kautta myötäpäivään. Jousipalautustoimilaitteiden syöttö tapahtuu ainoastaan vasemman liitännän kautta, katso kuva 2. B5 Tarvittaessa: sähkö-/painelisävarusteyksikön liitäntä ohjauslaitteeseen Tällaisten yksikköjen liitäntöjen yhteydessä on noudatettava mukana tulevia komponenttivalmistajan ohjeita. Sivu 7

9 B6 Kaikki toimilaitteet: perusasennon <KIINNI> säätö Tämän kappaleen ohjeet ovat voimassa vain, jos venttiilivalmistaja ei ole etukäteen säätänyt tarkasti asentoja <KIINNI> ja <AUKI>. Päätykohta on tehtaalla säädetty asentoon <KIINNI>: Tarvittaessa: säädä pysäytinruuvia. Vaara Päätykohtia saa säätää ainoastaan paineettomassa tilassa! Löysää molemmat tiivistemutterit ja kierrä päätykohtaruuveja muutama kierros ulospäin. Muuta männän asentoa kääntämällä toimilaitteen akselia, kunnes akselin nelikulman ura on samansuuntaisesti sylinterin pitkittäisakselin kanssa. Väännä molemminpuolisia päätykohtaruuveja niin paljon, että tunnet vastuksen, ja sen jälkeen kiristä tiivistemutterit. B7 Kaikkien toimilaitteiden testikäyttö: testivaiheet asentamisen ja liitännän suorittamisen jälkeen Jotta voidaan taata toimilaitteen moitteeton toiminta automaattisessa käytössä, seuraavat testivaiheet on suoritettava asennuksen jälkeen kaikissa venttiili-/toimilaiteyksiköissä: Vastaako toimilaitteen asennonilmaisimen ilmoittama tieto venttiilin asentoa? Jos ei, osoittimen asento on säädettävä uudestaan. Virheellinen asentosignaali (ja virheellinen optinen näyttö) merkitsee vaaratilannetta my myöhemmässä käytössä. Vaara Onko ohjauspaine "paikan päällä" riittävä? Magneettiventtiilin välittömässä yhteydessä on oltava vähintään toimilaitteen tyyppikilpeen merkitty ohjauspaine, ja venttiilin tasaisen toiminnan kulloisissakin käyttöolosuhteissa on oltava varmistettu. Onko magneettiventtiili liitetty oikein? Jos ohjauspaine on olemassa mutta ohjaussignaali puuttuu (testaus: esim. pistokkeen irrottaminen), venttiilin on siirryttävä tilaajan määrittämään asentoon. Toimilaitetyyppi Tyyppimerkintä Venttiilin on kaksitoiminen jousen avulla sulkeutuva jousen avulla avautuva EB.1 SYD EB.1 SYS jos tilauksen yhteydessä ei ole määritetty muuta: siirryttävä asentoon "KIINNI". siirryttävä turva-asentoon "KIINNI". siirryttävä turva-asentoon "AUKI". Jos tämä ei pidä paikkaansa, ohjauslaite ja/tai magneettiventtiilin kytkentä on korjattava vastaavasti. Apua saat kappaleesta C3: Vianetsintä. Sivu 8

10 Onko venttiili/toimilaite-yhteys muodostettu oikein? Toimintatarkastuksen aikana ei saa ilmetä suhteellista liikkumista venttiilin, asennussillan (mikäli käytössä) ja toimilaitteen välillä. Kiristä tarvittaessa kaikkia laippaliitoksen ruuveja, katso kappaleessa B3 oleva taulukko. Ohjaustoiminnon ja näytön tarkistaminen: Kun ohjausjännite on olemassa, venttiilin on ohjauskäskyillä "KIINNI" ja "AUKI" siirryttävä vastaaviin päätekohtiin. Toimilaitteen (ja tarvittaessa venttiilin optisen näytön) on ilmoitettava tämä asianmukaisesti. Jos tämä ei pidä paikkaansa, toimilaitteen ohjaus ja/tai osoittimen asento on korjattava vastaavasti. (Jos käytetään rakenneryhmää) tarkista sähköiset asennonilmoitussignaalit: Sähkösignaaleita "AUKI" ja "KIINNI" (laitteiston jakokeskuksessa) on verrattava venttiilin optisen näytön esittämiin tietoihin. Signaalin ja näytön on vastattava toisiaan. Jos näin ei ole, ohjauslaite ja/tai asennonilmaisimen säätö on tarkistettava. Komponenttivalmistajan asennusohjeita on noudatettava. B8 Lisätietoja: venttiilin purkaminen Putkistojärjestelmää, paineilmansaantia ja (sähköistä/sähköpneumaattista) ohjausjärjestelmää koskevia turvamääräyksiä on myös tässä yhteydessä noudatettava. Sen jälkeen toimi seuraavasti: Merkitse toimilaitteen/venttiilin asennon varaus ja dokumentoi tiedot uudelleen kokoamista varten. Keskeytä paineilmansaanti turvallisesti ja tarvittaessa tee venttiili paineettomaksi. Katkaise paineilmansaanti- ja ohjausliitännät. Irrota toimilaitteen/venttiilin laippaliitäntä ja nosta toimilaite pois venttiilistä. Sivu 9

11 C) Käyttöohje MRL 2006/42/EY -direktiivin mukaan valmistajan on laadittava kattava riskianalyysi. Tätä varten valmistaja EBRO Armaturen tarjoaa seuraavat asiakirjat: tämä asennus- ja käyttöohje liitteenä oleva EY-direktiivien selitys. Tämä ohje sisältää turvaohjeet (laitteen teollisuuskäyttö) ennustettavissa olevien riskien minimoimiseksi toimilaitetta käytettäessä. Käyttäjän vastuulla on huomioida näiden ohjeiden lisäksi muut, kullekin venttiilille tyypilliset riskitekijät. C1 Käyttöön liittyviä turvaohjeita Venttiiliin asennetun pneumaattisen toimilaitteen toiminnan on vastattava kappaleessa 2 kuvattua <määräysten mukaista käyttöä>. Käyttöolosuhteiden on vastattava toimilaitteen tyyppikilven merkintöjä. Standardimallista toimilaitetta saa käyttää ainoastaan sallittujen lämpötilarajojen, -20 C +80 C, sisällä (EBRO-standardi). Ainoastaan pätevä henkilökunta saa suorittaa töitä toimilaitteen parissa. Tässä käyttöohjeessa pätevällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja työkokemuksensa ansiosta pystyy arvioimaan hänelle osoitetut työt, suorittamaan ne asianmukaisesti ja tunnistamaan ja estämään mahdolliset vaarat. Puristumisva ara! Venttiiliin asennetun toimilaitteen käyttö on sallittua vain, kun toimilaite on molemmilta puolilta liitettynä putki- tai koneosaan kaikenlainen muu käyttö ennen tätä aiheuttaa puristumisvaaran ja on täysin käyttäjän vastuulla. C2 Automaattinen/manuaalinen käyttö Kun toimilaite on liitetty kappaleen B mukaisesti oikein, se toimii automaattisesti eikä vaadi standardin EN taulukon 1 mukaisesti huoltoa jatkuvassa käytössä. Toimiakseen vakaasti toimilaite tarvitsee pneumaattisessa käytössä jatkuvaa paineilmaa. <Fail-safe>-toimilaitteet siirtävät paineilmansaannin keskeytyksen (tai laitteen sammuttamisen) jälkeen venttiilin ennalta määrättyyn asentoon KIINNI tai AUKI. C3 Vianetsintä Ennen vianetsintätoimenpiteiden suorittamista kaikki asennus- ja korjaustyöohjeet on huomioitava. Ainoastaan koulutettu henkilökunta saa suorittaa vianetsintätoimenpiteitä. Sivu 10

12 Käytettyjen työkalujen on vastattava voimassa olevia määräyksiä ja oltava moitteettomassa kunnossa. Ennen kääntötoimilaitteen purkamista vianetsintää varten, vastuussa olevalta yhtiön osastolta on saatava tähän hyväksyntä (selvitys). Seuraavassa vianetsintätaulukossa on kuvattu joukko kokemukseen perustuvia yleisten vikojen syitä ja toimenpiteitä niiden poistamiseksi: Vika Vian syy Vianpoisto Kääntötoimilaite ei reagoi 5/2-tiemagneettiventtiilin jännitteensaanti on keskeytynyt Luo jännite uudestaan; toimintatarkastus Ohjausväliaineen saanti on keskeytynyt Luo väliaineen saanti uudestaan; toimintatarkastus Ohjauspaine ennen toimilaitetta liian alhainen Tarkista ohjausväliaineen saanti (tarvittaessa säädä uudestaan); toimintatarkastus Magneettiventtiili on viallinen Aktivoi magneettiventtiili ja vaihda tai korjaa se; toimintatarkastus Venttiili on viallinen (juuttuu) Toimilaite on viallinen (ohjauspaine puuttuu) Katso venttiilin "vianetsintä" Pura ja korjaa toimilaite; asenna toimilaite; toimintatarkastus Kääntötoimilaite ei päästä venttiiliä liikkumaan päätekohtiin Pysäytinruuvit väärin kiinni Venttiili on viallinen (juuttuu) Säädä ruuveja; toimintatarkastus Katso venttiilivalmistajan "Vianetsintä" Sivu 11

13 D) Tekninen liite / suunnitteludokumentit Ohje: Tämä liite ei ole osa <alkuperäistä asennusohjetta>, vaan tarjoaa lisätietoa käyttäjälle Suunnittelijan/tilaajan on huolehdittava, että toimilaite on sovitettu venttiiliin, johon se on asennettu laitteiston paineilmalähteeseen ja ohjausjärjestelmään. Tätä koskevat tärkeät, tekniset tiedot on luetteloitu seuraavassa. D1 Standarditoimilaite D1-1 Venttiilin sovittaminen Pneumaattiset kääntötoimilaitteet, tyyppi EB SYD (kaksitoiminen) ja tyyppi EB.1 SYS (sulkeutumis- ja avautumisjousella), voidaan asentaa kaikkiin kääntöliikeventtiileihin (90 ), joissa on standardin EN ISO 5211 mukainen asennuslaippa. D1-2 Toimilaitteiden lähtövääntömomentti Kappaleessa 5 ilmoitetut kääntötoimilaitteen lähtövääntömomentit ovat nimellismomentteja. Ne saavutetaan, kun paineilman nimellispaine on 5,5 baaria. Moottorin vääntömomentti muuttuu toimilaitteeseen kulloinkin vaikuttavan paineilman mukaan. Toimilaitteen malli kattaa ylipaineet 8 bariin asti. Suunnittelijan/tilaajan on huomioitava alipaineet toimilaitteen kokoa päätettäessä katso myös kohta D 1.4 alla. D1-3 Toimilaitteen kiertosuunta Rakennestandardissa EN on määritelty, että venttiilin on sulkeuduttava myötäpäivään. Tämä varmistetaan paikan päällä liittämällä magneettiventtiili oikein jännitelähteeseen ja ohjausjärjestelmään katso myös kappale B4. Magneettiventtiiliä koskevassa dokumentaatiossa on tätä koskevia, tärkeitä tietoja. D1-4 Venttiililuokitus Olennaiset vaikuttavat tekijät tarvittavaa käyttömomenttia varten määräytyvät venttiilin (nimellishalkaisija), käyttöpaineen ja väliaineen perusteella. Nämä parametrit huomioon ottaen saadaan venttiilin vaatima ja venttiilivalmistajan määrittelemä käyttömomentti. Tähän arvoon on suositeltavaa lisätä toimilaitteen mallista riippuen turvavara. D1-5 Itsestään lukkiutuminen seisokkiaikana Kappaleessa D3 olevien teknisten tietojen mukainen vääntömomentti on voimassa kaikissa kaksitoimisissa kääntötoimilaitteissa ainoastaan ohjauspaineen alaisena ja kaikissa <fail-safe>-toimilaitteissa silloin kun jouset ovat päätekohdissa. Väliaineen hydraulimomentti ei voi vaikuttaa estoyksikön sijaintiin. Sivu 12

14 D1-6 Kestoelinikä Toimilaitteen malli standardin EN taulukon 1 mukaan on oletusarvo toimilaitteen tyyppitestiä varten jatkuvassa testissä nimellistehon ollessa 30 % laboratorio-olosuhteissa. Käyttöolosuhteista, erityisesti paineilman paineesta ja puhtaudesta, riippuu, tarvitseeko toimilaite huoltoa ja jos tarvitsee, milloin: Joka tapauksessa toimilaitteen huoltovälit ovat huomattavasti pidemmät kuin venttiilin huoltovälit: Venttiilin huollon yhteydessä on vähintään tarkistettava ja varmistettava toimilaitteen moitteeton toiminta. D1-7 Manuaalinen hätäkäyttö Manuaalinen hätäkäyttölaite ja vapaakytkimellinen lisävaihteisto ei ole standardivarustus pneumaattisissa toimilaitteissa. D1-8 Asennuskohta Venttiili-/kääntötoimilaiteyksikkö voidaan asentaa mihin kohtaan tahansa. normaali paikka toimilaitteelle on venttiilin yläpuolella venttiilin rakenne saattaa rajoittaa mahdollisia asennuskohtia venttiilikaran ollessa vaakasuorassa asennossa käytettäessä toimilaitteita, joissa on manuaalinen lisävaihteisto, laitteiston suunnittelijan tai venttiilivalmistajan on päätettävä, aiheuttaako toimilaite ei-sallitun pyörimismomentin venttiiliin ja/tai putkistoon, minkä vuoksi se on tuettava. D1-9 Syöpymissuoja Pneumaattisia toimilaitteita koskevan EN standardin mukaan tämä vastaa syöpymisluokkaa C4. D2 Valinnaiset lisävarusteet D2-1 Magneettiventtiili Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa myös magneettiventtiili, joka asennetaan suoraan. Venttiilin materiaali, jännite ja virtatyyppi (DC tai AC) on määriteltävä. D2-2 Päätekytkin (asennon ilmoittamista varten) Asiakkaan toivomuksesta voidaan toimittaa ja asentaa välittömästi 2 (tai useampi) rajakytkintä signaloimaan tiloista "AUKI" ja "KIINNI". Magneetteja varten on määriteltävä valmistaja, jännite ja virtatyyppi (DC tai AC). D2-3 Manuaalinen hätäkäyttölaite (ja lisävaihteisto) Asiakkaan toivomuksesta kääntötoimilaitteeseen voidaan asentaa kierukkavaihteisto, jossa on manuaalinen kytkentä. Sivu 13

15 D3 Toimilaitetta koskevia teknisiä tietoja Tyyppi EB.1 SYD kaksitoiminen ja EB.1 SYS yksitoiminen Käyttömomentti yksikössä Nm (kaksitoiminen) Ohjauspaine Toimilaite 2,5 bar 3,0 bar 3,5 bar 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,5 bar 6,0 bar 7,0 bar 8,0 bar Toimilaite EB EB 4.1 EB EB 5.1 EB EB 6.1 EB EB 8.1 EB EB 10.1 EB EB 12.1 Käyttömomentti yksikössä Nm (yksitoiminen) Toimilaitteen koko Jousivariantti Jousien määrä Jousimomentti, Tehollinen ilmamomentti, Nm, ohjauspaineella Nm 2,5 baaria 3,0 baaria 4,0 baaria 5,0 baaria 5,5 baaria 6,0 baaria EB 5.1 SYS25 VI 2 12,0 20,0 19,7 11,7 26,0 18,0 38,7 30,7 51,3 43,3 57,7 49,7 64,0 56,0 EB 5.1 SYS30 V 2 17,0 27,0 21,0 11,0 33,7 23,7 46,3 36,3 52,7 42,7 59,0 49,0 EB 5.1 SYS40 IV 2 22,0 35,0 28,7 15,7 41,3 28,3 47,7 34,7 54,0 41,0 EB 5.1 SYS50 III 3 27,0 44,0 36,3 19,3 42,7 25,7 49,0 32,0 EB 5.1 SYS55 II 3 30,0 49,0 39,7 20,7 46,0 27,0 EB 5.1 SYS60 I 4 35,0 58,0 41,0 18,0 EB 6.1 SYS25 VI 2 27,0 44,8 38,0 20,2 51,0 33,2 77,0 59,2 103,0 85,2 116,0 98,2 129,0 111,2 EB 6.1 SYS30 V 2 35,0 57,0 43,0 21,0 69,0 47,0 95,0 73,0 108,0 86,0 121,0 99,0 EB 6.1 SYS40 IV 2 45,0 74,0 59,0 30,0 85,0 56,0 98,0 69,0 111,0 82,0 EB 6.1 SYS50 III 3 55,0 90,0 75,0 40,0 88,0 53,0 101,0 66,0 EB 6.1 SYS55 II 3 63,0 102,0 80,0 41,0 93,0 54,0 EB 6.1 SYS60 I 4 73,0 119,0 83,0 37,0 EB 8.1 SYS25 VI 2 40,0 67,0 64,2 37,2 85,0 58,0 126,7 99,7 168,3 141,3 189,2 162,2 210,0 183,0 EB 8.1 SYS30 V 2 48,0 82,0 77,0 43,0 118,7 84,7 160,3 126,3 181,2 147,2 202,0 168,0 EB 8.1 SYS40 IV 2 65,0 111,0 101,7 55,7 143,3 97,3 164,2 118,2 185,0 139,0 EB 8.1 SYS50 III 3 82,0 140,0 126,3 68,3 147,2 89,2 168,0 110,0 EB 8.1 SYS55 II 3 90,0 152,0 139,2 77,2 160,0 98,0 EB 8.1 SYS60 I 4 107,0 181,0 143,0 69,0 EB10.1 SYS25 VI 2 89,0 151,0 131,8 69,8 176,0 114,0 264,3 202,3 352,7 290,7 396,8 334,8 441,0 379,0 EB10.1 SYS30 V 2 107,0 182,0 158,0 83,0 246,3 171,3 334,7 259,7 378,8 303,8 423,0 348,0 EB10.1 SYS40 IV 2 145,0 231,0 208,3 122,3 296,7 210,7 340,8 254,8 385,0 299,0 EB10.1 SYS50 III 3 182,0 279,0 259,7 162,7 303,8 206,8 348,0 251,0 EB10.1 SYS55 II 3 198,0 322,0 257,8 163,8 332,0 208,0 EB10.1 SYS60 I 4 236,0 370,0 294,0 160,0 25 VI 2 155,0 224,0 226,0 138,5 302,0 233,0 455,0 386,0 607,0 538,0 684,0 615,0 760,0 691,0 30 V 2 185,0 309,0 272,0 148,0 425,0 301,0 577,0 453,0 654,0 530,0 730,0 606,0 40 IV 2 241,0 392,0 369,0 218,0 521,0 370,0 598,0 447,0 674,0 523,0 50 III 3 296,0 475,0 466,0 287,0 543,0 364,0 619,0 440,0 55 II 3 333,0 546,0 506,0 293,0 582,0 369,0 60 I 4 389,0 630,0 526,0 285,0 Sivu 14

16 D4 Ohjeita jatkuvasta käytöstä aiheutuviin riskeihin Toimilaite on suunniteltu standardin EN , taulukon 1 mukaisesti jatkuvaan käyttöön. Toimilaite on ruuvattu liitäntään ISO5211 -standardin mukaisesti venttiilin kanssa. Kappaleessa B2 on kerrottu ruuviliitoksen pakolliset vääntömomentit. Usein käytössä olevien toimilaitteiden ruuviliitokset on soveltuvin väliajoin tarkistettava silmämääräisesti ja ruuveja on tarvittaessa kiristettävä. Toimilaite on suunniteltu käytettäväksi puhtaalla ja kuivalla paineilmalla kappaleen 1 <Määräysten mukainen käyttö> mukaisesti. Venttiilin valmistajan on huolehdittava, että venttiilin toimilaiteakseliliitäntä vastaa EN standardin mukaisesti valittua materiaalia sekä kytkentäjakson taajuuden valmistustoleranssia: Venttiilin <KIINNI>-asento säädetään tavallisesti toimilaitteen kokoamisen yhteydessä. Niin kauan kun venttiili on tiivis tätä säätöä ei saa muuttaa. Jos jälkisäätö on välttämätöntä, tarkempia tietoja saa EBRO-asennusohjeesta AO4.4- MRL, kappaleesta B6 ja/tai venttiilin käyttöohjeesta. D5 Muihin riskeihin liittyviä ohjeita Esijännitettyjen jousien varmistaminen: Tyypin EB SYS jousipaketit on esijännitetty. Käyttäjä ei saa tehdä muutoksia näihin varmistinhylsyihin. Edellytyksenä on, etteivät jouset altistu syövyttäville ohjausväliaineille. Jousipakettien vaihtaminen: Tarvittaessa tyypin EB.1 SYS jousipaketit voidaan vaihtaa, jos venttiilin vääntömomentin tarve sitä edellyttää. Mekaaniset rasitukset: Toimilaitteet eivät ole "tikapuita": venttiiliä, toimilaitetta ja lisävarusteita ei saa altistaa ulkoiselle kuormitukselle. Toimilaite kestää staattista kuormitusta putkistojärjestelmässä. Järjestelmän värinän aiheuttamista kuormituksista johtuvia riskejä ei kateta: tällaisessa tapauksessa vähintään toimilaitteen ruuviliitosten pysyvästä varmistamisesta on sovittava valmistajan, EBRO Armaturen -yhtiön kanssa. Sivu 15

17 EY-direktiivien mukaiset selitykset Valmistaja EBRO Armaturen International Est. Co.KG Eschen, sivukonttori Cham Gewerbestrasse 5 CH-6330 Cham, Sveitsi vakuuttaa, että pneumaattinen toimilaite tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen on valmistettu seuraavia standardeja noudattaen: DIN EN ISO 5211 DIN EN VDI / VDE 3845 EN ISO luokka 3 ja 5 Toimilaitteiden liitännät venttiileihin Asennussarjat toimilaitteiden liittämiseksi venttiileihin Ohjauslaitteen liitäntäkohta Koneturvallisuus Paineilman laatu Seuraavat tuoteasiakirjat ovat saatavilla: Tekniset tietolehtiset, EB-SYD - 4.1, EB-SYS Nämä tuotteet vastaavat seuraavassa mainittuja direktiivejä: Konedirektiivi 2006/42 EY (MRL) [voimassa vain yhdessä venttiilin kanssa.] 1. Tuotteet ovat "epätäydellisiä koneita" tämän direktiivin artiklan 2 g) mukaan 2. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta käy ilmi, täyttyvätkö tämän direktiivin määräykset ja jos, niin millä tavoin 3. Tämä tiedonanto on asennustiedotus tämän direktiivin mukaan Jotta yllä mainittujen direktiivien määräykset täyttyvät, seuraavat seikat on huomioitava: 1. Käyttäjän on noudatettava <määräyksen mukaisesta käytöstä> annettuja ohjeita, jotka on määritelty toimitukseen kuuluvassa "Asennus- ja käyttöohjeessa" (BA 4.1-MRL, tark. 0/2009), sekä kaikkia tämän oppaan ohjeita. Tämän ohjeen huomioimatta jättäminen voi tärkeissä tapauksissa vapauttaa valmistajan tuotevastuusta. 2. Venttiilin (ja mahdollisesti kuuluvan toimilaitteen) käyttöönotto on kiellettyä siihen asti, kunnes järjestelmän, johon venttiili on asennettu, yhdenmukaisuus sovellettavien, yllä mainittujen EY-direktiivien kanssa on vastuuhenkilön vahvistama. Yllä mainittua toimilaitetta varten toimitetaan oma selvitys. 3. Valmistaja EBRO Armaturen on suorittanut ja dokumentoinut vaadittavat riskianalyysit. Näistä dokumenteista vastaava henkilö on EBRO Armaturen -yhtiön työntekijä Olaf Kliemisch. Sivu 16

18 Valmistaja EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, D58135 Hagen vakuuttaa, että EBRO-pneumatiikkatoimilaite EBx.1 SYD/SYS vastaa seuraavia määräyksiä: Määräykset konedirektiivin 2006/42/EY liitteessä I 1.1.1, g) Määrätty käyttötarkoitus Katso käyttöohje ,c) Varoitukset virheellistä käyttöä koskien Katso käyttöohje ,c) Vaaditut suojavarusteet Aivan kuten putkiosassa, johon venttiili on asennettu ,e) Lisävarusteet Kuluvien osien vaihtamiseen ei tarvita erikoistyökaluja Väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat Väliaineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali sovitaan ennen toimitusta, ja ne on määritelty sekä tyyppitietolehtisessä että EBRO-toimeksiantovahvistuksessa. Edellytyksenä on käyttäjän suorittama riskianalyysi liittyen väliainesietävyyteen Käsittely Täyttyy, kun asennusohjetta noudatetaan. 1.2 ja Ohjaus Käyttäjän vastuulla toimilaitteen asennusohjeen mukaisesti Murtumisriskin estäminen Toiminnalliset osat: varmistetaan toimilaitteen määräysten mukaisella käytöllä Terävät kulmat ja reunat Vaatimus täyttyy /.8 Liikkuvista osista johtuva loukkaantumisvaara Vaatimus täyttyy määräysten mukaisessa käytössä. Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain toimilaitteen ollessa sammutettuna ja energiansyötön estettynä Energiansaanti Käyttäjän vastuulla, katso myös toimilaitteen asennusohje. Varoitukset ei-sallittujen ylitysten varalle: katso käyttöohje, kappale <Määräysten Käyttölämpötila mukainen käyttö>. -suojaus pakollinen. Oltava sovittuna kauppasopimuksessa. Tässä tapauksessa: Räjähdys käyttö vain toimilaitteen merkintöjen mukaisesti Vaarallisten aineiden päästöt Ei koske Katso käyttöohje. Kuluvien osien varastointi selvitettävä EBRO Armaturen Huolto International Est. + Co.KG:n kanssa. Venttiili: kokoamisohjeen mukaisesti Merkintä Toimilaite: katso toimilaitteen valmistajan dokumentointi. Nämä asennusohjeet sisältävät myös toimilaitteen käyttöön liittyviä ohjeita Käyttöohje Välttämättömistä täydennyksistä <täydellisen koneen> käyttöohjetta varten vastaa suunnittelija/käyttäjä. Toimilaite ei ole <täydellinen kone>: siksi siinä ei ole CE-merkintää konedirektiivin Liite III vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Liitteet IV, VIII XI Ei koske Standardin EN mukaan 1. Käyttöalue 3.20, 6.1 Luontaisesti turvallinen rakenne Perustana on vuosien kokemus sivulla 2 mainittujen toimilaitemallien käytöstä. Ohje: On edellytettävä, että käyttäjä suorittaa putkisto-osalle sekä siihen asennetuille venttiileille erityisen, käyttötavan kannalta olennaisen riskianalyysin standardin EN kappaleiden 4 6 mukaan. Valmistajalla, EBRO Armaturen International Est. + Co.KG.:lla ei ole tähän mahdollisuutta standardiventtiilien kohdalla. Toimilaitteet on valmistettu <luontaisesti turvallisen rakenteen> periaatteen mukaisesti. Pohjana on käytetty kokemuksia valmistajan dokumentoimista vikatoiminnoista ja Analyysi kappaleiden 4, 5 ja 6 mukaan epäasianmukaisesta käytöstä vahinkotapausten yhteydessä (dokumentointi ISO9001- standardin mukaisesti). Rajoitus <epätäydellinen kone> on määritelty toimilaitteen <määräysten mukaisen 5.3 Koneen rajoitukset käytön> perusteella. Ei kuulu valmistajan, 5.4 Käytöstä poistaminen, hävitys EBRO Armaturen International Est. + Co.KG:n vastuualueeseen. Koska venttiili ja toimilaite pitävät määräysten mukaisessa käytössä sisällään Geometriset tekijät toiminnalliset osat, tämä kappale ei koske niitä. 6.3 Tekniset suojalaitteistot Jos koskee, pakollinen vain lisävarusteille katso toimeksiantovahvistus. Koska toimilaitteelliset venttiilit työskentelevät ohjauskomentojen mukaan Käyttöohje "automaattisesti", käyttöohjeessa on kuvattu kulloinenkin <toimilaitteelle tyypillinen> näkökohta, joka (putkisto-)järjestelmän valmistajan on laadittava käytettäväksi. Riskianalyysin on suorittanut MRL-liitteen VII, B) mukaisesti valmistaja EBRO Armaturen Riskianalyysi International Est. + Co.KG, ja se on dokumentoitu MRL-liitteen VII B) mukaisesti. Sivu 17

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen BA 1.0 - DGRL/MRL Vuoratut läppäventtiilit Sarjat Z, F, M, T, TW, BE Z011 Z014 F012 T211 T214 Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen käännös sisältäen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Suuntaventtiilit, sarja E

Suuntaventtiilit, sarja E Suuntaventtiilit, sarja E Pohjalaatta-asenteisia, yksittäis- tai ryhmäasennukseen Koot 10.5, 16 ja 19 mm Tekniset tiedot rakenne luistiventtiili mallit 5/2 ja 5/3 materiaalit runko, luisti ja pohjalaatat

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Building Technologies Division

Building Technologies Division 7 632 Kuristusventtiilit VKF41.xxxC Kuristusventtiilit välilaipparakenteena kaasuväyliin asennettaviksi Metallinen tiiviisti sulkeva lautanen DN40 - DN200 Kääntymiskulma 85 Huoltovapaa Soveltuu luokkien

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA

NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA Pneumaattinen tai sähköpneumaattinen ohjaus 3/2-, 5/2- ja 5/3-tie Liitännät G1/4 Tekniset tiedot venttiilimallit 3/2-, 5/2- ja 5/3-tie/asento rakenne servo-ohjattu luistiventtiili

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin . kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin MH-venttiili Konsepti MH Koltek -venttiili on käsikäyttöinen tai pneumaattinen venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi elintarvike-, kemian-, lääke- ja muussa

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA

Couper EN KÄYTTÖOHJE. Kääntöporttien moottori VALMISTETTU ITALIASSA Couper Kääntöporttien moottori EN KÄYTTÖOHJE VALMISTETTU ITALIASSA 1 -KUVAUS 1A -VAROITUKSET Seuraavana lueteltujen ohjeiden laiminlyönti vapauttaa KING Gates srl:n kaikesta vastuusta liittyen ihmisille

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI LAIPALLINEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31500-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin käyttäjien

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1(1) NAVAL-LÄPPÄVENTTIILIEN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Sisällysluettelo Varoitukset Yleistä Vastaanottotarkastus Asennus Käyttöönotto Huolto Kuljetus ja varastointi Takuu Tekniset tiedot Yhteystiedot

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Teoreettinen vääntömomentti. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Teoreettinen vääntömomentti. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 1,5 bar / 10 bar Ympäristölämpötila min./maks. -20 C / +80 C Keskilämpötila min./maks. -20 C / +80 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E

Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Tekniset tiedot rakenne materiaalit asennus liitännät Pneumaattiset tiedot väliaine koneistettu alumiiniprofiili alumiini ruuveilla katso seuraava

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Focus 2,0 l16v, moottorikoodit EDDB, EDDC, EDDD ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

RC200 Sarja. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja

RC200 Sarja. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja RC200 Sarja Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja Rotork-toimilaitteet / Laaduntae Rotork yhtiöstä on perustamisensa, vuonna 1957,

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax Tekninen tuote-esite R3..xx-S.. Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Ilmakuplatiivis ( - ) Yleiskuvaus Tyyppi kvs [ m3/h]

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Tyyppilistaus. Tekniset tiedot

Tyyppilistaus. Tekniset tiedot Tekninen tuote-esite R2..xx-S.. Säätöpalloventtiilit, 2-tie, sisäkierteellä voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30. Luetteloesite

Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30. Luetteloesite Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30 Luetteloesite 2 Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30 5/2-suuntaventtiili, Sarja HV30 Qn = 4300 l/min

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

RC200. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja

RC200. Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille. Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja Fluid Power Actuators and Control Systems Johtava venttiilitoimilaitteiden toimittaja RC200 Kompaktit Scotch-Yoke toimilaitteet neljänneskiertoventtiileille PUB014-001-14 painos 08/10 Rotork-toimilaitteet

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, CT884 K1 automallissa 1997 Opel Omega B (25_,26_,27_) 2,5 l V6, moottorikoodi X25XE ContiTech ohjeistaa, miten välttää

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Audi A3 1,8 l T. moottorikoodi ARZ ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan vaihdon

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1

Asennus- ja käyttöohje. Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 Asennus- ja käyttöohje Vetoaisa ZEA 0,75-1 TK 5014 1. Tekniset tiedot Max. Dc-arvo: 7,19 kn Aisapaino S (max.): 75 kg Akselipaino C (max.): 750 kg Aisan pituus

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

AEROVIT Kansainvälinen patentti

AEROVIT Kansainvälinen patentti AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE AEROVIT Kansainvälinen patentti AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT 28 49 28 71 ٠sales@aerovit.dk

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot