Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities"

Transkriptio

1 Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities

2 2 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 3 VISIOMME JA OHJENUORAMME ON TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS ON LUOTETTAVA, HYVÄMAINEINEN, KORKEALAATUISEN TALOUSVEDEN TOIMITTAJA. Vesilaitoksen henkilökunta helmikuussa Vasemmalta ylöspäin Visa Veijanen, Ossi Laaksonen, Eero Kiltelä, Matti Reponen, Kaino Kaukinen. Edessä Terttu Helenius, Jarmo Nivalainen, Timo Ranta-Pere ja Unto Tanttu. Kuvasta puuttuu Matti Lappalainen. TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS on toimittanut talousveden jäsenkuntiensa johtoverkkoihin tukkutoimituksena jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Toiminnalle tunnusomaista on koko sen historian ajan ollut kuntien välinen, hyvä yhteistyö. Kuntayhtymän 40-vuotishistoriajulkaisun nimeksi valittiinkin Yhteistä vettä. Toimiva yhteistyö on merkinnyt alueen kunnille, väestölle ja teollisuudelle hyvinvointia ja kilpailuetua monella sektorilla. Veden laatu ja toimitusvarmuus ovat vesilaitoksen toiminnassa kaiken A ja O. Uusien, entistä tehokkaampien ja laadukkaampien käsittelymenetelmien ja toimintatapojen omaksuminen ovat aina olleet Tuusulan seudun vesilaitoksella arvostettuja periaatteita. Luonnonmukaisesti, ilman teollisia kemikaaleja valmistettu korkealaatuinen pohjavesi on ylpeyden aiheemme, ja puhummekin jopa luomuvedestä. Tästä johtuen myös useat, suuretkin, korkealaatuista vettä tarvitsevat teollisuuslaitokset ovat sijoittuneet alueellemme, mikä on kilpailuetu myös tulevaisuudessa. Pohjavettä hyödyntävänä laitoksena suurin huolemme on pohjavesialueittemme säilyminen puhtaana ja käyttökelpoisena myös tulevaisuudessa. Veden laatua uhkaavat monet riskit, kuten liikenteestä, teollisuudesta ja luvattomasta roskaamisesta maaperään joutuvat haitalliset aineet. Laatuongelman lisäksi suuren pulman muodostaa pohjavesialueiden kaavoittaminen rakentamiselle, jolloin joudutaan muuttamaan pohjaveden kertymää rakennusten ja pinnoitettujen liikennealueiden osalta. Näiden asioiden arviointi ja yhteensovittaminen muun yhdyskuntakehityksen kanssa on vesilaitokselle erittäin haastava tehtävä. Tässä julkaisussa tuomme esiin toimintamme perusasioita. Toivon, että informaatio herättää lukijoissa mielenkiintoa vesilaitostoimintaamme kohtaan. Emmekä kavahda lainkaan, jos otat meihin yhteyttä kysyäksesi sellaista vesiasiaa, joka ei näiltä sivuilta Sinulle aukene. Unto Tanttu toimitusjohtaja TUSBYREGIONENS VATTENVERK har levererat hushållsvatten som partileveranser till medlemskommunernas ledningsnätverk redan under drygt fyra årtionden. Verksamheten har under hela dess historia kännetecknats av ett bra samarbete mellan kommunerna. Samkommunens 40-årsjubileumspublikation heter just därför Gemensamt vatten. Det välfungerande samarbetet har gett välfärd och konkurrensfördelar för regionens kommuner, invånare och industrier. Vattenkvalitet och leveranssäkerhet är A och O i vattenverkets verksamhet. Att införa nya, effektivare behandlingsmetoder och verksamhetssätt av högre kvalitet har alltid varit viktiga principer för Tusbyregionens vattenverk. Grundvatten av hög kvalitet producerat utan industriella kemikalier är vår stolthet så till den grad att vi kallar det ekovatten. Detta har lett till att flera, även större industrianläggningar som behöver vatten av hög kvalitet har etablerat sig i vår AUTOMAATTINEN HÄIRIÖTILANNETIEDOTE päivystys 24/7 AUTOMATISKT MEDDELANDE VID STÖRNINGAR jour 24/7 AUTOMATIC SYSTEM FOR REPORTING BREAKDOWNS 24/7, dial TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄ Kirkkotie 49, TUUSULA Puh: SAMKOMMUNEN TUSBY- REGIONENS VATTENVERK Kyrkvägen TUSBY Tfn: TUUSULA REGION WATER UTILITY FEDERATION OF MUNICIPALITIES Kirkkotie 49, TUUSULA Tel: region, vilket ger oss en konkurrensfördel även i framtiden. Vårt största bekymmer, eftersom vi utnyttjar grundvatten, är att våra grundvattenområden hålls rena och användbara även i framtiden. Vattenkvaliteten hotas av flera risker, såsom skadliga ämnen som hamnar i jordmånen på grund av trafiken, industrin och olovlig nedskräpning. Förutom kvalitetsfrågan är planläggning av grundvattenområdena VÅR VISION OCH RÄTTESNÖRE ÄR ATT TUSBYREGIONENS VATTENVERK ÄR EN PÅLITLIG OCH VÄLRENOMMERAD LEVERANTÖR AV HÖGKLASSIGT HUSHÅLLSVATTEN. OUR VISION AND OUR GUIDING PRINCIPLE IS THE TUUSULA REGION WATER UTILITY IS A RELIABLE AND REPUTABLE SUPPLIER OF HIGH-QUALITY WATER. för byggande ett stort problem för vår verksamhet, eftersom man då tvingas att ändra ansamlingen av grundvatten vad gäller byggnader och trafikområden. Bedömningen av dessa frågor och samordning med övrig samhällsutveckling är en stor utmaning för vattenverket. I denna publikation tar vi upp några grundfrågor för vår verksamhet. Jag hoppas att informationen väcker intresse för vårt vattenverks verksamhet. Om du har ytterligare frågor kring vatten, tveka inte att kontakta oss. Vesihuollon osaaja yit.fi/infra Unto Tanttu verkställande direktör FOR OVER FOUR DECADES, the Tuusula region water utility has been the wholesale supplier of water for the member municipalities. From the beginning, our operation has been characterised by a good mutual understanding and close cooperation between the member municipalities. Indeed, the 40th anniversary publication of the federation of municipalities was given the title Sharing Water. Smooth cooperation has resulted in welfare, synergy and a competitive edge in many sectors for the municipalities, population and industry throughout the region. Water quality as well as the reliability of water supply are the cornerstones of our operations. The Tuusula region water utility has always been ready to adopt new, more efficient and better water treatment methods and operational procedures. We take great pride in our high-quality groundwater, produced through totally natural processes without industrial chemicals; we refer to it as organic water. This is one of the reasons why many larger and smaller industrial plants which require high-quality water in their operations have decided to locate their facilities in our region, thus gaining a decisive competitive advantage even in the long run. One of our major concerns is to how to keep our groundwater reserves clean and pure for future generations to enjoy too. Groundwater quality is under threat from many sources: polluting substances emanating from the traffic, industrial activity and littering, for example, get into the soil and threaten to contaminate the water. Another major problem is that groundwater areas are being planned for construction, with the result that groundwater accumulation figures have to be recalculated for the buildings and paved traffic areas. These matters have to be evaluated and brought into line with other community development; a challenging task for the water utility. In this publication we bring forward some of the foundations of our operations. I hope that the information given here will arouse interest among readers in our water supply operations. Furthermore, we will be happy to answer, should you have any water utility related questions to which you cannot find answers in these pages. Unto Tanttu CEO

3 4 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO YRKESEXAMEN INOM VATTEN- FÖRSÖRJNINGSBRANSCHEN PROFESSIONAL TRAINING FOR WATER SUPPLY AND SEWERAGE TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 5 Organisaatio YHTYMÄHALLITUS 8 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA YHTYMÄVALTUUSTO 16 jäsentä TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS ON TUKKUVESILAITOS. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toiminta on jäsenkuntien välisellä sopimuksella määritetty toimittamaan jäsenkunnille talousvesi tukkutoimituksena. Tämä tarkoittaa, että kuntayhtymä ei myy vettä suoraan kiinteistöille, vaan jäsenkunnan paikallinen vesilaitos on sopimuksen tekijä kiinteistöjen suuntaan. Myös paikallinen jakeluverkko on jäsenkunnan vesilaitoksen omaisuutta ja hoidossa. Vesi- ja viemäriliittymiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen, joiden yhteystiedot löytyvät parhaiten kunnan kotisivuilta. TUSBYREGIONENS VATTENVERK ÄR ETT PARTIVATTENVERK. Verksamheten vid samkommunen Tusbyregionens vattenverk har i ett avtal mellan medlemskommunerna definierats så att vattenverket levererar hushållsvatten till medlemskommunerna som partileveranser. Detta TARKASTUSLAUTAKUNTA 4 jäsentä KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ TALOUS- JA TOIMISTO- SIHTEERI KÄYTTÖMESTARI VESILAITOSHOITAJAT 6 henkilöä betyder att samkommunen inte säljer vatten direkt till fastigheterna utan kontrahenten mot fastigheterna är det lokala vattenverket i medlemskommunen. Även det lokala distributionsnätet ägs och sköts av det lokala vattenverket i medlemskommunen. I frågor kring vatten- och avloppsanslutningar är det bäst att kontakta det lokala vattenverket vars kontaktuppgifter är enklast att hitta på respektive kommuns hemsida. TUUSULA REGION WATER UTILITY IS A WHOLESALE WATER UTILITY. By agreement between the member municipalities, the Tuusula region water utility for Ossi Laaksonen the federation of municipalities serves as a wholesale supplier of water to the member municipalities. This means that the federation of municipalities does not sell water directly to end clients but instead, the local waterworks in each member municipality will sign the contracts with the end clients such as households and property owners. Also, the local distribution networks are owned and managed by the waterworks of the member municipalities. In matters relating to local water supply and sewer systems you are best advised to contact the local waterworks; you will find their contact information on their web sites. Pasi Rokosa Yhtymähallituksen puheenjohtaja Armeijan jälkeen näin työpaikkailmoituksen, joka sopi hyvin aikaisempaan putkimiehen peruskoulutukseeni. Tuusulan seudun vesilaitos haki oppisopimusopiskelijaa töihin ja suorittamaan työn ohella vesihuoltoalan ammattitutkintoa. Tutkinnon lisäksi oppisopimuskoulutuksessa etuina ovat opiskeluajalta saatava palkka ja vankka työkokemus. Työ todella opettaa tekijäänsä. Nyt tutkinto on suoritettu ja olen jäänyt töihin Tuusulan seudun vesilaitokseen. Vesilaitoksen hoitajan monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu muun muassa varmistaa, että kaikki prosessit toimivat kuten pitääkin. Lisäksi tehtävät käsittävät yleistä kunnossapitoa, huoltoa sekä reagoimista ongelmatilanteisiin. Monipuolisen työn lisäksi mukavat työkaverit ovat työssä parasta. Ala on kehittyvä ja mielenkiintoinen useine järjestelmineen, ja myös opiskelumahdollisuuksia on tarjolla paljon. Ala sopii hyvin oma-aloitteiselle ihmiselle, joka tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Itse koen olevani oikealla alalla, jolle aion myös jäädä. Ossi Laaksonen, vesilaitoksen hoitaja TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSEN jäsenkuntien yhteisesti sopiman perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Kahdeksan henkilön muodostaman hallituksen puheenjohtajana kaudella toimii Pasi Rokosa. Rokosan mukaan hallitustyöskentely vesilaitoksella on hyvä esimerkki siitä, miten asiapohjalla toimiva kuntien välinen yhteistyö voi sujua kitkattomasti. Kun lähtökohtana on, että vettä toimitetaan tasapuolisesti kaikille jäsenkunnille samaan hintaan, ei puoluepoliittista, usein niin epäolennaista kädenvääntöä hallitustyöskentelyssä näy. Siitäkin huolimatta, että hallitus on muodostettu kunnallisvaaleissa todettujen poliittisten voimasuhteiden perusteella. Efter armén hittade jag en arbetsplatsannons som passade mig väl med tanke på min tidigare grundutbildning till rörmokare. Tusbyregionens vattenverk sökte en läroavtalsstuderande för att arbeta hos dem och samtidigt avlägga yrkesexamen inom vattenförsörjningsbranschen. Förutom examen får man som läroavtalsstuderande lön och gedigen arbetserfarenhet under studietiden. Genom arbetet lär man sig mycket. Nu är examen avlagd och jag jobbar fortfarande vid Tusbyregionens vattenverk. I vattenverksskötarens arbete ingår bland annat att säkerställa att alla processer fungerar som de ska. Dessutom ingår allmänt underhåll, service och reagering på problemsituationer. Det bästa med arbetet, förutom mångsidiga arbetsuppgifter, är de trevliga kollegorna. Branschen utvecklas hela tiden och har många intressanta system. Det finns också många studiemöjligheter tillgängliga. Branschen lämpar sig för självständiga personer som kommer väl överens med andra människor. Jag upplever själv att jag är i rätt bransch och tänker bli kvar. Ossi Laaksonen, vattenverksskötare ENLIGT GRUNDAVTALET SOM tecknats mellan medlemskommunerna av Tusbyregionens vattenverk bevakar samkommunens styrelse samkommunens intresse, representerar samkommunen och tecknar avtal för den. Styrelsen består av åtta personer och dess ordförande under perioden är Pasi Rokosa. Enligt Rokosa är styrelsearbetet vid vattenverket ett bra exempel på ett faktabaserat friktionsfritt samarbete mellan kommunerna. När man utgår ifrån att vatten levereras med samma villkor och till samma pris till alla medlemskommuner, undviker man den partipolitiska, ofta irrelevanta armbrytningen i styrelsearbetet. Detta trots att styrelsen är formad utifrån politiska styrkeförhållanden efter kommunalval. When I completed my national service, I saw a job advertisement fitting well with my plumber s training. The Tuusula region water utility was looking for an apprentice to work for them and at the same time study for a professional water supply and sewerage degree. In addition to the degree, the apprenticeship had the advantage of providing me with a salary during my studies and solid work experience. After all, the best way to learn a profession is to work in it. Now I have received my degree and I have stayed here at the Tuusula region water utility as a utility worker. My duties here are highly varied; among other things, I make sure that all the processes are functioning as they should. In addition, my duties include all kind of maintenance work as well as responding to problem situations. The best thing in my work, in addition to the versatility of my duties, is my workmates. This is a developing and interesting field with its many systems and there are a lot of opportunities for studying. This line of work suits a person with initiative and good people skills. I myself feel that this is the kind of work that I want to keep on doing in the future. Ossi Laaksonen, water utility worker IN ACCORDANCE WITH the founding agreement between the member municipalities, the Board of directors of the federation of municipalities shall attend to the interests of the federation, represent the federation and enter into agreements on behalf of the federation. The Board of directors consists of eight members and is chaired by Mr. Pasi Rokosa in According to Mr. Rokosa, the work done by the Board of directors of the water utility serves as a good example of how inter-municipal collaboration can be carried out without any friction. When water is supplied on an equal basis and at an equal price to all the member municipalities, there will be no place for irrelevant partisan tug-of-war within the Board. This despite the fact that the Board is selected on a political basis, in accordance with the outcome of the last municipal election. UUSI SÄHKÖTALO ON AUKI! Avoinna ark la Laurilantie 4, Järvenpää Myymälä puh (09) Vaihde puh (09) Sähkötalo netissä!

4 6 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 7 Veden tuotanto Vattenproduktion Water production YLEISTÄ. Tuusulan seudun vesilaitoksella on omistuksessaan 13 erillistä veden käsittelylaitosta, joista 11 on käytössä. Söderkulla ja Takoja ovat olleet pois käytöstä niissä ilmenneiden laatuhäiriöiden ja osittain vähäisten tuottoarvojensa takia. Mainittuja laitoksia pidetään toistaiseksi käyttökuntoisina ja niiden merkitys on lähinnä paikallisina varalaitoksena poikkeustilanteissa. Jäniksenlinnan ja Rusutjärven laitosten toiminta perustuu tekopohjaveden valmistukseen Päijänne-tunnelin vedestä. Tekopohjaveden osuus vedentuotannosta vuonna 2011 oli 73,2 %. Muut laitokset ovat luonnollista pohjavettä tuottavia. Jäniksenlinnaan Päijännetunnelin vettä imeytettiin vuonna 2011 yhteensä 3,42 milj.m 3 (9 370 m 3 /vrk) ja Rusutjärvelle vastaavasti 2,78 milj.m 3 (7 604 m 3 /vrk ) eli yhteensä 6,20 milj.m 3 ( m 3 /vrk ). EKOVATTEN! ALLMÄNT. Tusbyregionens vattenverk äger 13 separata behandlingsanläggningar, varav 11 är i drift. Söderkulla och Takoja har varit ur drift på grund av kvalitetsstörningar och delvis ringa avkastningsvärden. Dessa anläggningar hålls tills vidare användbara och de fungerar främst som lokala reservanläggningar vid undantagssituationer. Verksamheten vid anläggningarna i Jäniksenlinna och Rusutjärvi baserar sig på produktion av konstgjort grundvatten av vatten ur Päijännetunneln. Andelen konstgjort grundvatten av vattenproduktionen var 73,2 % år De övriga anläggningarna producerar naturligt grundvatten. År 2011 absorberades totalt 3,42 milj. m 3 (9 370 m 3 /dygn) vatten ur Päijännetunneln till Jäniksenlinna och till Rusutjärvi 2,78 milj.m 3 (7 604 m 3 / dygn) dvs. sammanlagt 6,20 milj. m 3 ( m 3 /dygn). LUOMUVETTÄ! Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittaman veden laatua voi kuvata sanalla luomu. Emme käytä vedentuotannossamme lainkaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja, ellei sellaiseksi lueta Paraisilta louhittavaa kalkkikiveä. Useilla laitoksillamme raakaveden laatu vaatii kalkin lisäystä veden korroosio-ominaisuuksien parantamiseksi. Näillä laitoksilla vesi suodatetaan kalkkirouhekerroksen läpi. Laitoksilta pumpatun veden hygieenisyys taataan ultraviolettisäteilytyksellä. Menetelmä ei aiheuta muutoksia veden haju- tai makuominaisuuksiin. GENERAL. The Tuusula region water utility owns 13 separate water treatment facilities, eleven of which are in production. The Söderkulla and Takoja facilities are out of use because of quality issues and, in part, low production rates. For now, these facilities are kept in working condition and serve mainly as local backup facilities. The operation of the Jäniksenlinna and Rusutjärvi facilities is based on the production of artificial groundwater from the water obtained through the Päijänne tunnel. The percentage of artificial groundwater of water production in 2011 was 73.2%. The other facilities produce natural groundwater. In 2011, the absorption of Päijänne tunnel water in Jäniksenlinna was 3.42 million cubic metres (9,370 cubic metres per day) and in Rusutjärvi 2.78 million cubic metres (7,604 cubic metres per day), in total 6.20 million cubic metres (16,986 cubic metres per day). Kvaliteten av det vatten som Tusbyregionens vattenverk producerar kan beskrivas som ekologiskt. Vi använder inga industriellt tillverkade kemikalier i vår vattenproduktion, om man inte räknar kalksten som bryts i Pargas som en sådan. Råvattenkvaliteten vid flera av våra anläggningar kräver tillsats av kalk för att förbättra vattnets korrosionsegenskaper. Vid dessa anläggningar filtreras vattnet genom ett lager kalkkross. Ultraviolettstrålning garanterar att vattnet som pumpas ur anläggningarna är hygieniskt. Metoden ändrar inte vattnets lukt eller smak. VEDEN KÄSITTELY KAIVOSTA KULUTTA- JAN HANAAN. Pohjaveden luonnollinen laatu vaihtelee Tuusulan seudun vesilaitoksen alueella kohtalaisen vähän. Esimerkiksi veden happamuutta kuvaava ph-luku on kaikissa lähes 40 pohjavesikaivoissa välillä 6-7, eli luonnollinen pohjavesi on hieman hapanta. Sen sijaan veden alkaliteetti eli puskuriominaisuus sekä kovuus vaihtelee kohtalaisen paljon eri alueilla. Tyypillisesti Suomen pohjavesi onkin kohtalaisen pehmeää ja lievästi hapanta, jonka takia vettä täytyy käsitellä korroosion estämiseksi. Käsittelymenetelmä on valittu kullakin vedenkäsittelylaitoksilla käytettävän pohjaveden ominaisuuksien mukaan. Tuusulan seudun vesilaitoksella käytetyimmät käsittelyprosessit ovat ilmastus, kalkkikivialkalointi, hiekkapikasuodatus sekä UV-desinfiointi. RAAKAVESI- PUMPPAAMO Raakavesijohto PÄIJÄNNETUNNELI RAAKAVEDEN IMEYTYS IMEYTYSALTAAN JA -KAIVON KAUTTA Imeytysallas ORGANIC WATER! VATTENBEHANDLING FRÅN BRUNNEN TILL KONSUMENTENS KRAN. Den naturliga grundvattenkvaliteten varierar relativt lite i området för Tusbyregionens vattenverk. Till exempel ph-värdet som beskriver vattnets surhet är mellan 6 och 7 i nästan alla de 40 grundvattenbrunnarna, dvs. det naturliga grundvattnet är lite surt. Däremot varierar vattnets alkalinitet dvs. buffertkapacitet samt hårdhet relativt mycket mellan olika områden. Det typiska grundvattnet i Finland är relativt mjukt och lite surt, vilket gör att vattnet måste behandlas för att undvika korrosion. Behandlingsmetoden väljs utifrån grundvattenegenskaperna vid respektive vattenbehandlingsanläggning. De mest använda behandlingsprocesserna vid Tusbyregionens vattenverk är luftning, kalkstensalkalisering, snabbfiltrering med sand samt UV-desinficering. It can be said that the Tuusula region water utility produces organic water. In our water production system we do not use any industrially manufactured chemicals, unless the limestone mined from the Parainen quarry is counted as such. In several of our facilities, the quality of the raw water requires the addition oflime in order to reduce the corrosiveness of the water. In these facilities, the water is filtered through a layer of rough ground limestone. The purity of the water pumped from the facilities is guaranteed by ultraviolet disinfection treatment. This method does not change the odour or taste of the water. Imeytyskaivo VESILAITOS kalkkikivisuodatus puhdasvesiallas korkeapainepumppaus UV-desinfiointi SIIVILÄPUTKIKAIVO TREATMENT OF WATER FROM THE WELL TO THE TAP. The natural quality of groundwater in the area of the Tuusula region water utility varies relatively little. For example, the ph value in almost all forty groundwater wells varies from 6 to 7, which means that the natural groundwater is slightly acidic. On the other hand, the buffer capacity and hardness of the water varies to a relatively large degree from an area to another. Typically, groundwater in Finland is fairly soft and slightly acidic, which means that the water must be treated to prevent corrosion. The treatment method at each water treatment facility is chosen according to the characteristics of the groundwater used. At the Tuusula region water utility, the most commonly used treatment processes include aeration, limestone alkalisation, rapid sand filtering and UV disinfection. Pohjaveden pinta KORKEAPAINEJOHTO SORA KALLIO

5 8 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 9 Käsittelyprosessit Behandlingsprocesser Treatment processes VEDENHANKINNAN PALVELUITA TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSELLE YLI 30 VUOTTA ILMASTUS. Ilmastuksen tarkoituksena on hapettaa vettä ja poistaa hiilidioksidia. Ilmastuksessa veteen syötetään pumpulla ilmaa, jonka kuplista liukenee happea veteen. Tuusulan seudun vesilaitoksella ilmastuksessa käytetään ns. ilmastustorneja, joissa vesi valuu ylhäältä alas täytekappaleiden läpi pirskottuen mahdollisimman hyvin. Samanaikaisesti alhaalta ylös johdettavan ilman happimolekyylit pääsevät kiinnittymään vesipisaroihin ja vesi hapettuu. Myös vedessä liuenneena oleva vapaa hiilidioksidi poistuu ilman mukana samanaikaisesti. Ilmastus toimii osana alkalointiprosessia, poistetaanhan siinä vedestä hiilidioksidia, jolloin veden ph ja alkaliteetti nousee. Joskus pelkästään tehokas ilmastus riittää veden alkalointiin, eikä muita alkalointimenetelmiä tarvita. LUFTNING. Syftet med luftning är att oxidera vatten och avlägsna koldioxid. Vid luftning pumpar man luft i vatten, varvid syrgas löses i vattnet ur luftbubblorna. Tusbyregionens vattenverk använder s.k. luftningstorn vid luftning, där vattnet rinner uppifrån ner genom fyllnadsstycken och fördelas till små vattendroppar. Samtidigt kan syrgasmolekylerna i luften som leds nerifrån upp bindas till vattendropparna och vattnet oxideras. Även den fria koldioxiden som finns upplöst i vattnet avlägsnar sig samtidigt med luften. Luftning är en del i alkaliseringsprocessen, eftersom man avlägsnar koldioxid ur vatten, varvid vattnets ph och alkalinitet ökar. Ibland räcker det med enbart effektiv luftning för alkalisering av vattnet och inga andra alkaliseringsmetoder behövs. AERATION. The purpose of aeration is to oxidise the water and remove carbon dioxide from it. A pump feeds air bubbles into the water so that the oxygen contained in the bubbles dissolves in the water. At the Tuusula region water utility, we use so-called aeration towers in which water flows downwards through filler blocks and becomes broken up into small droplets. Simultaneously, oxygen molecules in the air stream going upwards become attached to the water droplets, thus oxidising the water. At the same time, free carbon dioxide dissolved in the water is removed from the water and exits in the air stream. Aeration is part of the alkalisation process as it removes carbon dioxide from the water, thus increasing its ph and alkalinity. Sometimes aeration alone is sufficient to alkalise the water and no other alkalisation methods are needed. KALKKIKIVIALKALOINTI. Kun luonnon pohjavedessä on liian alhainen alkaliteetti, täytyy vettä alkaloida korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Perinteisesti alkalointikemikaalina on pienillä pohjavesilaitoksilla käytetty natriumlipeää tai -soodaa. Nykyään alkalointimenetelmäksi on levinnyt laajalti Tuusulan seudun vesilaitoksella ensimmäisenä Suomessa käyttöön otettu kalkkikivialkalointi. Se on yksinkertainen, helppohoitoinen ja turvallinen menetelmä, jossa ei ole alkalointikemikaalin yliannostusriskiä. Kalkkikivialkalointi nostaa veden ph:ta, alkaliteettia ja kovuutta, joilla on tärkeä merkitys korroosionestossa. Kalkkikivialkaloinnissa vesi suodatetaan altaissa olevan kalkkikivirouhekerroksen läpi. Tuusulan seudun vesilaitoksella käytetty kalkkikivi on Paraisilta louhittua kalsiittista kalkkikiveä. Raekokona käytetään 5 8 mm kalkkikiveä. Kalkkikivi on muodostunut esihistoriallisena aikana eläneiden vesieliöiden tukirangoista ja kuorista satojen miljoonien vuosien aikana. Veden lämpötila vaikuttaa voimakkaasti kalsiumkarbonaatin eli kalkkikiven saostumiseen. Suomen kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen alkalointia koskevissa ohjeissa on suositeltu, että käsittelystä lähtevästä kylmästä vedestä ei saostu kalsiumkarbonaattia. Riittävän korroosioneston varmistamiseksi veden laatua suositellaan kuitenkin muutettavan alkaloinnissa siten, että kalkkikiveä saostuu vettä lämmittäessä. Näin lämminvesilaitteiden sekä keittimien kalkkikivisaostumat ovat veden alkaloinnin luonnollinen seuraus. Monissa Euroopan maissa pyritään kylmässäkin vedessä kalsiumkarbonaatin suhteen ylikylläiseen veteen, jolloin kalkkikiveä voi saostua kylmästäkin vedestä. KALKSTENSALKALISERING. När alkaliniteten i det naturliga grundvattnet är för låg, måste man alkalisera vattnet för att förhindra korrosionsskador. Traditionellt har man använt natriumhydroxid eller -soda som alkaliseringskemikalie vid små grundvattenanläggningar. Nuförtiden har kalkstensalkalisering blivit allt vanligare, en alkaliseringsmetod som Tusbyregionens vattenverk var först i Finland att introducera. Det är en enkel, lättanvänd och säker metod där det inte föreligger någon risk för överdosering av alkaliseringskemikalie. Kalkstensalkalisering ökar vattnets ph, alkalinitet och hårdhet, faktorer som har betydelse för korrosionsbekämpning. Vid kalkstensalkalisering filtreras vattnet genom ett lager kalkstenskross i bassänger. Den kalksten som används vid Tusbyregionens vattenverk är kalcitisk kalksten som brutits i Pargas. Kornstorleken som används är kalksten på 5 8 mm. Kalksten har bildats under flera hundra miljoner års tid från skelett och skal av vattenlevande organismer som levde under förhistoriska tiden. Vattentemperaturen har en stor effekt på hur kalciumkarbonat dvs. kalksten fälls ut. I Finlands Kommunförbunds och Vattenverksföreningens instruktioner om alkalisering rekommenderas att kalciumkarbonat inte ska fällas ut ur kallt vatten efter behandlingen. För att garantera en tillräcklig korrosionsbekämpning rekommenderas dock att vattenkvaliteten ändras vid alkalisering så att kalksten fälls ut vid vattenuppvärmning. Därför är kalklager i varmvatten- och kokapparater en naturlig följd av alkalisering. I många europeiska länder strävar man efter att det kalla vattnet också ska vara övermättat på kalciumkarbonat, varvid kalksten kan fällas ut även ur kallt vatten. LIMESTONE ALKALISATION. When the alkalinity of natural groundwater is too low, the water has to be alkalised in order to prevent corrosion problems. Traditionally, sodium hydroxide has been used at small groundwater plants to alkalise the water. However, the Tuusula region water utility was the first utility in Finland to introduce limestone alkalisation, and now this method is widely used. It s a simple, easily manageable and safe method involving no risk of overdosing the alkalisation chemical. Limestone alkalisation increases the ph, alkalinity and hardness of the water, which play a major role in corrosion prevention. In limestone alkalisation, the water is filtered through a layer of rough ground limestone. The limestone used at the Tuusula region water utility is calcite limestone mined from the Parainen quarry. The particle size of the limestone used is 5 to 8 millimetres. Limestone was formed over hundreds of millions of years from the skeletons and shells of aquatic organisms. The precipitation of calcium carbonate, i.e. limestone, is strongly dependent on the temperature of the water. The Association of Waterworks in Finland and the Association of Finnish Municipalities recommend that no precipitation of calcium carbonate occurs in the cold water exiting the alkalisation treatment. However, in order to achieve sufficient corrosion prevention, it is recommended that the alkalisation treatment changes the quality of the water so that calcium carbonate will precipitate when the water is heated. Therefore, calcium deposits in boiler equipment as well as in electric water heaters are a natural consequence of water alkalisation. In many European countries, the water utilities tend to oversaturate the cold water with calcium carbonate so that even cold water may leave calcium deposits. Kokonaisvastuullista toteutusta suunnittelusta urakointiin SUOMEN POHJAVESITEKNIIKKA OY VELI REIJONEN OY

6 10 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 11 HIEKKASUODATUS. Osalla Tuusulan seudun vesilaitoksen vedenkäsittelylaitoksista veden alkaliteetti ja kovuus ovat riittävän korkeita, jolloin veden alkalointia ei tarvita. Ongelmaksi muodostuvat kuitenkin liian korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet pohjavedessä. Nämä voidaan poistaa vedestä helpoiten joko hidassuodatuksella tai hiekkapikasuodatuksella. Edeltäväksi käsittelyksi tarvitaan yleensä ilmastus, jossa liuenneena oleva kaksiarvoinen rauta muutetaan liukenemattomaksi kolmiarvoiseksi raudaksi. Tämän jälkeen kiintoainemuodossa olevat rauta ja mangaani saadaan suodatettua vedestä hiekkasuodatuksen avulla. Hidassuodatus on Tuusulan seudun vesilaitoksella enää käytössä Jäniksenlinnan vedenkäsittelylaitoksella ja sielläkin vain pieni osa vedestä suodatetaan hiekkasuodattimen läpi. Hidassuodatus on nimensä mukaisesti hidas prosessi eli vesi suodattuu erittäin hitaasti suurien hiekka-altaiden lävitse. Hyvänä puolena hidassuodatusprosessissa on vähäinen suodattimien pesutarve. Huonona puolena vastaavasti voidaan pitää suurta tilantarvetta sekä hiekkasuodattimien työlästä puhdistusta. Hidassuodatus jäänee pois lähitulevaisuudessa myös Jäniksenlinnan vedenkäsittelylaitokselta. Hiekkapikasuodatus puolestaan on nimensä mukaisesti nopea suodatusmenetelmä. Vesi johdetaan hiekkasuodatinaltaan läpi, jossa biologisen ja mekaanisen prosessin avulla vedestä saadaan erotettua ylimääräinen rauta ja mangaani. Hiekkapikasuodattimia täytyy huuhdella vesi-ilmahuuhtelulla muutaman viikon välein. SANDFILTRERING. Hos en del av vattenbehandlingsanläggningarna vid Tusbyregionens vattenverk är vattnets alkalinitet och hårdhet tillräckligt höga, varvid ingen alkalisering behövs. Det som dock orsakar problem är att järn- och manganhalten i grundvattnet är för hög. Dessa kan avlägsnas enklast antingen genom långsamfiltrering eller genom snabbfiltrering med sand. Som förberedande behandling krävs oftast luftning, där det upplösta tvåvärda järnet ändras AUTOMAATION KOKONAISOSAAMISTA Meiltä saatte toimivat, varmat ja nopeat ratkaisut prosessiautomaatio- tai kaukokäyttöjärjestelmätarpeisiinne. Toteutamme järjestelmät valmiiden suunnitelmien mukaisesti tai suunnittelemme yhteistyössä asiakkaan kanssa. till oupplöst trevärt järn. Därefter kan järn och mangan i fast form filtreras ur vattnet med hjälp av sandfiltrering. Långsamfiltrering används numera vid Tusbyregionens vattenverk endast vid vattenbehandlingsanläggningen i Jäniksenlinna, och även där endast en liten del av vattnet filtreras genom sandfilter. Långsamfiltrering är, som namnet antyder, en långsam process, dvs. vattnet filtreras mycket långsamt genom stora sandbassänger. En fördel med långsamfiltrering är att filtren inte behöver rensas så ofta. En nackdel däremot är att processen kräver stora ytor och att sandfiltren är besvärliga att rengöra. Sannolikt kommer man att överge sandfiltrering under den närmaste tiden även vid vattenbehandlingsanläggningen i Jäniksenlinna. Snabbfiltrering med sand däremot är en snabb filtreringsmetod, precis som namnet antyder. Vattnet leds genom en sandfilterbassäng, där man med hjälp av en biologisk och mekanisk process kan avlägsna överflödigt järn och mangan ur vattnet. Snabbfiltren kräver sköljning med vatten och luft med några veckors mellanrum. WELD OY Fast Weld Oy, PL 111, Mikkeli SAND FILTRATION. In some of the water treatment plants of the Tuusula region water utility the alkalinity and hardness of the water are high enough that alkalisation is not necessary. The groundwater may, however, contain too much iron and manganese. These can be removed using either slow filtration or rapid sand filtration. The water is usually pre-treated with aeration in which the iron dissolved in the water in its ferrous, or divalent, form is turned into insoluble ferric, or trivalent, iron. After that, the iron and manganese solids can be filtered from the water using sand filtration. The Jäniksenlinna water treatment plant is the only one of our treatment facilities still using slow filtration and even there, only a small proportion of the water is treated this way. As the name suggests, this is a slow process in which the water is very slowly filtered through large basins of sand. An advantage of the slow filtration process is that the filters do not need to be cleaned frequently. Considerable disadvantages, however, are that they take up a lot of space and that the sand filters are rather laborious to clean. It is likely that the slow filtration will be discontinued at the Jäniksenlinna plant in the near future as well. Rapid sand filtration is, as its name suggests, a quick filtration method. The water is conducted through a sand filtration basin where surplus iron and manganese are separated from the water by means of biological and mechanical processes. Rapid sand filters need to be rinsed every few weeks using waterair rinsing. UV-DESINFIOINTI. Vaikka Tuusulan seudun vesilaitoksen tuottama pohjavesi onkin normaalitilanteessa hygieenistä ja täyttää mikrobiologiset laatuvaatimukset, desinfioidaan vesi varmuuden vuoksi ennen jakeluverkkoon pumppaamista. Desinfiointiin ei kuitenkaan käytetä mitään kemikaalia, vaan se tehdään ultraviolettivalolla, jolloin puhutaan UVdesinfioinnista. UV-desinfioinnin teho perustuu bakteerien DNA:n tuhoamiseen, jolloin ne eivät enää pysty monistumaan. UV-desinfiointi on turvallinen keino veden desinfiointiin ja se sopii ennen kaikkea kirkkaille pohjavesille. Prosessissa veden haju eikä maku muutu lainkaan eikä siinä ole minkäänlaista yliannostuksen vaaraa. UV-desinfiointi onkin käytössä nykyään erittäin laajalti pohjavesilaitoksilla. UV-DESINFICERING. Även om grundvattnet producerat av Tusbyregionens vattenverk normalt är hygieniskt och uppfyller de mikrobiologiska kvalitetskraven, desinficeras vattnet för säkerhets skull innan det pumpas ut i distributionsnätet. Inga kemikalier används dock för desinficering utan det sker med hjälp av ultraviolett ljus och kalllas därför UV-desinficering. Effekten av Palaneen UV-lampun vaihto. Byte av en utbränd UV-lampa. Replacing a burnt-out UV lamp. UV-desinficering baserar sig på förstörelse av bakteriernas DNA, varvid de inte längre kan duplicera sig. UV-desinficering är ett säkert sätt att desinficera vatten och lämpar sig framför allt för klart grundvatten. Processen ändrar inte vattnets lukt eller smak och det finns inte heller någon risk för överdosering. UV-desinficering används numera i stor utsträckning vid grundvattenverk. UV DISINFECTION. The groundwater produced by the Tuusula region water utility is normally pure and meets all the microbiological quality requirements but, just to be on the safe side, the water is additionally disinfected before being pumped into the distribution network. No chemicals, however, are used in the disinfection process, which is carried out using ultraviolet light, hence why this method is called UV disinfection. In UV disinfection, the DNA of the bacteria are destroyed, thus preventing the bacteria from multiplying any more. The UV disinfection is a safe method for disinfecting the water and is especially suitable for clear groundwater. This process does not change the odour or taste of the water and it does not involve any risk of overdose. UV disinfection is nowadays very widely used in groundwater plants.

7 12 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS Veden laadun seuranta VESIJOHTOVERKKOMME VEDEN LAA- TUA seurataan monin eri tavoin. Laatuseurannan perustekijä on talousvesiasetuksen mukainen näytteenotto ja laboratorioanalysointi. Näytteet otetaan terveysvalvontaviranomaisten hyväksymän näytteenotto- ja analyysiohjelman mukaisesti. Näytteenottopisteitä ovat Päijänne-tunneli (1 kpl), vesilaitosten raakavesikaivot (41 kpl), vedenkäsittelylaitokset (11 kpl), vesitornit (8 kpl) sekä vedenkäyttökohteet eri puolilla jakeluverkkoa (17 kpl). Vesinäytteet viedään viranomaisten valvonnassa toimivaan laboratorioon Helsinkiin, josta tulokset saadaan. Analysoitavia alkuaineita tai niiden yhdisteitä on noin 30. Vuonna 2011 otettiin yli 600 näyte-erää, joista tehtiin yhteensä yli 7000 analyysiä. ALUEELLAMME JAETTAVAN VEDEN LAADUSTA LÖYTYY KOOSTE KOTISIVUILTAMME Uppföljning av vattenkvalitet Monitoring water quality st.), vattentorn (8 st.) samt vattenuttag i olika delar av distributionsnätet (17 st.). Vattenproven transporteras till ett laboratorium i Helsingfors som verkar under övervakning av myndigheterna och ger provresultat. Det finns ca 30 olika grundämnen eller föreningar att analysera. År 2011 togs över 600 provpartier, varav sammanlagt över analyser gjordes. Dessutom genomför hälsoövervakningsmyndigheterna egna kontrollbesiktningar främst för att säkerställa vattnets hygieniska kvalitet. Detta innebär slumpmässiga provtagningar i nätet särskilt om det finns misstankar om avvikande vattenkvalitet. Provtagningsmetoderna kompletteras av kvalitetsmätare i kontinuerlig drift som finns installerade vid vattenverk Täyden palvelun pumpputalo palveluksessasi! AxFlow:lta saat nyt myös vesilaitosten saneerauksen kokonaistoimituksena. Pumppuvalikoimamme sisältää kattavan valikoiman pumppuja vesihuoltolaitosten tarpeisiin. Myymme ja huollamme esimerkiksi Flowserven vesipumppuja ja Pleugerin uppopumppuja. Puhelin: Lisäksi terveysvalvontaviranomainen suorittaa omaa tarkkailuvalvontaansa lähinnä veden hygieenisen laadun varmentamiseksi. Tämä käsittää satunnaista näytteenottoa verkostosta ja erityisesti silloin, jos on syytä epäillä poikkeavuuksia veden ladun suhteen. Näytteenottomenettelyä täydentävät vesilaitoksille ja verkostoon asennetut jatkuvatoimiset laatumittarit, joilla mitataan lähinnä veden sameutta ja/tai siinä tapahtuvia muutoksia. Ylityksen tapahtuessa vesilaitoksen päivystys saa asiasta hälytyksen, minkä seurauksena tilannetta selvitetään ja ryhdytään mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin, esim. verkoston huuhteluun. UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITET. Vattenkvaliteten i vårt vattenledningsnät följs upp på många olika sätt. En grundläggande faktor vid kvalitetsuppföljning är provtagning och laboratorieanalyser i enlighet med förordningen om hushållsvatten. Proven tas enligt provtagningsoch analysprogrammet godkänt av hälsoövervakningsmyndigheterna. Provtagningsplatser finns i Päijännetunneln (1 st.), vattenverkets råvattenbrunnar (41 st.), vattenbehandlingsanläggningar (11 PÅ VÅR WEBBPLATS FINNS EN SAMMANFATTNING OM VATTENKVALITETEN I VÅRT OMRÅDE. och nätet. Dessa mäter främst vattnets grumlighet och/eller ändringar i den. Vid gränsöverskridningar larmas vattenverkets jour, varefter situationen utreds och eventuella åtgärder vidtas, t.ex. sköljning av nätet. MONITORING WATER QUALITY. The water quality in our network is monitored in many different ways. The cornerstones of quality monitoring are sampling and laboratory analysis, as stipulated by law. Samples are taken according to a sampling and analysis programme approved by the health supervision authorities. The sampling sites include the Päijänne tunnel (1 site), the raw water wells of the water utility (41), water treatment plants (11), water towers (8) and water usage locations at various points of the distribution network (17). The water samples are taken to a certified laboratory in Helsinki, where they are analysed. There are about thirty different elements or compounds to be analysed. In 2011, more than 600 sample lots were taken and more than seven thousand analyses were made. Furthermore, the health supervision authorities carry out their own monitoring programme, mainly in order to ascertain the microbiological quality of the water. They sample the network randomly and particularly when there is any reason to doubt the water quality. The sampling method is complemented by using quality meters which continuously measure mainly the turbidity of the water and/or changes therein. When a measured value exceeds a certain threshold, the water utility personnel are alerted and corrective measures are taken; the network is flushed, for example. A SUMMARY CONCERNING THE QUALITY OF THE WATER DISTRIBUTED IN OUR REGION CAN BE FOUND ON OUR WEB SITE LINING - Vastuullista vesitekniikkaa ammattilaisille jätevesilinjojen sekä laitosten teknisiin TUOTTEET Lining vesitekniikalla on kolme toisiaan täydentävää toimintasektoria: KUNNALLISTEKNIIKKA VERKOSTONHALLINTA PUMPPAAMOT Oy Lining Ab Tiilenlyöjänkuja 9, VANTAA, FINLAND tel , fax

8 14 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 15 Pohjaveden suojelu MISTÄ ON KYSYMYS? Tuusulan seudun vesilaitoksen tuottama vesi tulee maaperästä. Kaivoista pumpattavan veden alkuperä on joko kyseisellä pohjavesialueella maahan imeytyvää sadevettä, tai sinne imeytettyä Päijännetunnelin vettä. Ensiarvoisen tärkeää vesilaitostoiminnallemme on maaperän puhtaus. Toistaiseksi olemme saaneet nauttia luonnonmukaisesta vedestä, jonka tuottamisessa ei ole tarvinnut käyttää ollenkaan kemikaaleja. VESILAITOS VAHTII Vesilaitoksen ydintehtäviä on pyrkiä osaltaan vaikuttamaan siihen, että pohjavesialueilla tapahtuva toiminta ei vaaranna juomavetemme laatua. Toimintatapoja tässä ovat: yleinen alueseuranta työrutiinien yhteydessä suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen yhdessä kunnan ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa lausuntojen antaminen eri tahoille mm. kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyen. Grundvattenskydd Groundwater protection MITEN SINÄ VOIT AUTTAA? Pohjavesialueilla esimerkillistä on, että: ilmoitat vesilaitokselle, pelastuslaitokselle tai ympäristökeskukselle havaitsemistasi epätavallisista toimista kuten romuautot, jätteet tai liikennevahingot, joissa kemikaalia tai poltto-nesteitä pääsee valumaan maahan peset autoa vain sellaisessa paikassa, joka on varustettu asianmukaisilla pesuvesien käsittelylaitteilla. tarkastat kiinteistösi viemärilaitteiden kunnon säännöllisesti jäteveden tahattoman maahan pääsyn estämiseksi huolehdit ongelmajätteiden (mm. maalit, bensiinit, öljyt, liuottimet) asianmukaisesta varastoinnista ja käsittelyyn viemisestä, etkä imeytä niitä missään tapauksessa maaperään tarkistutat lämmitysöljy- tai muun polttonestesäiliön kunnon säännöllisesti. VAD HANDLAR DET OM? Vattnet som Tusbyregionens vattenverk producerar kommer från jordmånen. Vattnet som pumpas ur brunnar härstammar antingen från regnvatten som absorberas i jorden i respektive grundvattenområde eller från vatten som absorberats ur Päijännetunneln. En ren jordmån är av yttersta vikt för vår verksamhet. Hittills har vi fått njuta av naturligt vatten, där vi inte behöver använda några kemikalier vid produktionen. VATTENVERKET ÖVERVAKAR En av kärnuppgifterna för vattenverket är att för sin del försöka påverka att aktiviteterna i grundvattenområdena inte riskerar kvaliteten på vårt dricksvatten. För detta finns följande metoder: allmän regionuppföljning i samband med arbetsrutinerna utarbetande och uppdatering av skyddsplan i samarbete med kommunen YTAN PÅ VÅRA GRUNDVATTENOMRÅDEN ÄR SAMMANLAGT CA 33 KM 2. DET ÄR CA 5 % AV DEN TOTALA YTAN PÅ DE FYRA MEDLEMSKOMMUNERNA. och miljövårdsmyndigheterna utlåtanden för olika instanser bl.a. gällande planläggning och bygglov. HUR KAN JAG HJÄLPA TILL? I grundvattenområdena kan du hjälpa till genom att: meddela vattenverket, räddningsverket eller miljöcentralen om avvikande händelser såsom bilvrak, avfall eller trafikskador, där kemikaler eller bränslen rinner i marken endast tvätta bilen på sådana platser som är utrustade med lämplig behandlingsutrustning för tvättvatten regelbundet inspektera skicket på din fastighets avloppsutrustning för att undvika att avloppsvatten oavsiktligt rinner i marken se till att problemavfall (bl.a. målarfärg, bensin, olja, lösningsmedel) lagras POHJAVESIALUEIDEMME PINTA-ALA YHTEENSÄ ON NOIN 33 KM 2. TÄMÄ ON NOIN 5 % KOKO NELJÄN JÄSENKUNNAN KOKONAISPINTA-ALASTA. ALUEEN JOHTOVERKKO PÄIJÄNNETUNNELI PÄIJÄNNETUNNELN PÄIJÄNNE TUNNEL och behandlas på rätt sätt och att de under inga omständigheter absorberas i jordmånen regelbundet inspektera skicket på eldningsoljetanken eller annan bränsletank. VESITORNI VATTENTORN WATER TOWER MITTAUSASEMA MÄTSTATION METERING STATION KÄSITTELYLAITOS BEHANDLINGSANLÄGGNING TREATMENT PLANT WHAT IS IT ABOUT? The water produced by the Tuusula region water utility is originally groundwater: it comes from the soil. The water that is pumped from the wells has its origins in rainwater which has been absorbed by the soil in the groundwater area, or it is water from the Päijänne tunnel. The purity of the soil is of utmost importance to our operations. So far we have been able to enjoy natural water with no chemicals used in its production process. OUR TOTAL GROUNDWATER AREA IS APPROXIMATELY 33 SQUARE KM. THIS IS ABOUT 5% OF THE TOTAL AREA OF THE FOUR MEMBER MUNICIPALITIES. YHDYSVESIJOHTO FÖRBINDELSELEDNING MAIN TRUNK VEDENJAKELUALUE DISTRIBUTIONSOMRÅDE (FÖR VATTEN) WATER SUPPLY ZONE WATER UTILITY AS A WATCHDOG One of the core functions of the water utility is to make sure that operations in groundwater areas do not endanger the quality of our drinking water. Ways to achieve this include: overall regional monitoring in connection with daily routines drawing up and updating protection plans together with municipal and environmental authorities providing statements for various interested parties in relation to town planning and building permits, for example. HOW YOU CAN HELP In groundwater areas you should report it immediately to the water utility, fire department, or the environmental authority if you witness a situation in which the soil is threatened with becoming contaminated by chemicals or fuels only wash your car in places where the washing water can be treated appropriately check the condition of your sewer system regularly in order to prevent accidental spillage of waste water make sure that you store and handle paint, petrol, oil, solvents and other such chemicals appropriately and never let them contaminate the soil have an expert regularly check the condition of your heating fuel or other fuel container.

9 Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren.

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred

Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013. Tommi Fred Wastewater collectuion and treatment in the Helsinki capital area Citywater seminar 20.03.2013 Tommi Fred HSY HSY provides waste and water management services for the more than one million residents of

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Ammattiasut Industrial Workwear

Ammattiasut Industrial Workwear Ammattiasut Industrial Workwear ESD- ja puhdastilavaatteet ESD and cleanroom clothing Täyden palvelun puhdastilavaatehuolto Tarjoamme yrityksellenne täyden palvelun puhdastilavaatehuollon. Myymme, vuokraamme,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot