Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities"

Transkriptio

1 Kuntien yhteistä luomuvettä Kommunernas gemensamma ekovatten Organic water for municipalities

2 2 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 3 VISIOMME JA OHJENUORAMME ON TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS ON LUOTETTAVA, HYVÄMAINEINEN, KORKEALAATUISEN TALOUSVEDEN TOIMITTAJA. Vesilaitoksen henkilökunta helmikuussa Vasemmalta ylöspäin Visa Veijanen, Ossi Laaksonen, Eero Kiltelä, Matti Reponen, Kaino Kaukinen. Edessä Terttu Helenius, Jarmo Nivalainen, Timo Ranta-Pere ja Unto Tanttu. Kuvasta puuttuu Matti Lappalainen. TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS on toimittanut talousveden jäsenkuntiensa johtoverkkoihin tukkutoimituksena jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Toiminnalle tunnusomaista on koko sen historian ajan ollut kuntien välinen, hyvä yhteistyö. Kuntayhtymän 40-vuotishistoriajulkaisun nimeksi valittiinkin Yhteistä vettä. Toimiva yhteistyö on merkinnyt alueen kunnille, väestölle ja teollisuudelle hyvinvointia ja kilpailuetua monella sektorilla. Veden laatu ja toimitusvarmuus ovat vesilaitoksen toiminnassa kaiken A ja O. Uusien, entistä tehokkaampien ja laadukkaampien käsittelymenetelmien ja toimintatapojen omaksuminen ovat aina olleet Tuusulan seudun vesilaitoksella arvostettuja periaatteita. Luonnonmukaisesti, ilman teollisia kemikaaleja valmistettu korkealaatuinen pohjavesi on ylpeyden aiheemme, ja puhummekin jopa luomuvedestä. Tästä johtuen myös useat, suuretkin, korkealaatuista vettä tarvitsevat teollisuuslaitokset ovat sijoittuneet alueellemme, mikä on kilpailuetu myös tulevaisuudessa. Pohjavettä hyödyntävänä laitoksena suurin huolemme on pohjavesialueittemme säilyminen puhtaana ja käyttökelpoisena myös tulevaisuudessa. Veden laatua uhkaavat monet riskit, kuten liikenteestä, teollisuudesta ja luvattomasta roskaamisesta maaperään joutuvat haitalliset aineet. Laatuongelman lisäksi suuren pulman muodostaa pohjavesialueiden kaavoittaminen rakentamiselle, jolloin joudutaan muuttamaan pohjaveden kertymää rakennusten ja pinnoitettujen liikennealueiden osalta. Näiden asioiden arviointi ja yhteensovittaminen muun yhdyskuntakehityksen kanssa on vesilaitokselle erittäin haastava tehtävä. Tässä julkaisussa tuomme esiin toimintamme perusasioita. Toivon, että informaatio herättää lukijoissa mielenkiintoa vesilaitostoimintaamme kohtaan. Emmekä kavahda lainkaan, jos otat meihin yhteyttä kysyäksesi sellaista vesiasiaa, joka ei näiltä sivuilta Sinulle aukene. Unto Tanttu toimitusjohtaja TUSBYREGIONENS VATTENVERK har levererat hushållsvatten som partileveranser till medlemskommunernas ledningsnätverk redan under drygt fyra årtionden. Verksamheten har under hela dess historia kännetecknats av ett bra samarbete mellan kommunerna. Samkommunens 40-årsjubileumspublikation heter just därför Gemensamt vatten. Det välfungerande samarbetet har gett välfärd och konkurrensfördelar för regionens kommuner, invånare och industrier. Vattenkvalitet och leveranssäkerhet är A och O i vattenverkets verksamhet. Att införa nya, effektivare behandlingsmetoder och verksamhetssätt av högre kvalitet har alltid varit viktiga principer för Tusbyregionens vattenverk. Grundvatten av hög kvalitet producerat utan industriella kemikalier är vår stolthet så till den grad att vi kallar det ekovatten. Detta har lett till att flera, även större industrianläggningar som behöver vatten av hög kvalitet har etablerat sig i vår AUTOMAATTINEN HÄIRIÖTILANNETIEDOTE päivystys 24/7 AUTOMATISKT MEDDELANDE VID STÖRNINGAR jour 24/7 AUTOMATIC SYSTEM FOR REPORTING BREAKDOWNS 24/7, dial TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄ Kirkkotie 49, TUUSULA Puh: SAMKOMMUNEN TUSBY- REGIONENS VATTENVERK Kyrkvägen TUSBY Tfn: TUUSULA REGION WATER UTILITY FEDERATION OF MUNICIPALITIES Kirkkotie 49, TUUSULA Tel: region, vilket ger oss en konkurrensfördel även i framtiden. Vårt största bekymmer, eftersom vi utnyttjar grundvatten, är att våra grundvattenområden hålls rena och användbara även i framtiden. Vattenkvaliteten hotas av flera risker, såsom skadliga ämnen som hamnar i jordmånen på grund av trafiken, industrin och olovlig nedskräpning. Förutom kvalitetsfrågan är planläggning av grundvattenområdena VÅR VISION OCH RÄTTESNÖRE ÄR ATT TUSBYREGIONENS VATTENVERK ÄR EN PÅLITLIG OCH VÄLRENOMMERAD LEVERANTÖR AV HÖGKLASSIGT HUSHÅLLSVATTEN. OUR VISION AND OUR GUIDING PRINCIPLE IS THE TUUSULA REGION WATER UTILITY IS A RELIABLE AND REPUTABLE SUPPLIER OF HIGH-QUALITY WATER. för byggande ett stort problem för vår verksamhet, eftersom man då tvingas att ändra ansamlingen av grundvatten vad gäller byggnader och trafikområden. Bedömningen av dessa frågor och samordning med övrig samhällsutveckling är en stor utmaning för vattenverket. I denna publikation tar vi upp några grundfrågor för vår verksamhet. Jag hoppas att informationen väcker intresse för vårt vattenverks verksamhet. Om du har ytterligare frågor kring vatten, tveka inte att kontakta oss. Vesihuollon osaaja yit.fi/infra Unto Tanttu verkställande direktör FOR OVER FOUR DECADES, the Tuusula region water utility has been the wholesale supplier of water for the member municipalities. From the beginning, our operation has been characterised by a good mutual understanding and close cooperation between the member municipalities. Indeed, the 40th anniversary publication of the federation of municipalities was given the title Sharing Water. Smooth cooperation has resulted in welfare, synergy and a competitive edge in many sectors for the municipalities, population and industry throughout the region. Water quality as well as the reliability of water supply are the cornerstones of our operations. The Tuusula region water utility has always been ready to adopt new, more efficient and better water treatment methods and operational procedures. We take great pride in our high-quality groundwater, produced through totally natural processes without industrial chemicals; we refer to it as organic water. This is one of the reasons why many larger and smaller industrial plants which require high-quality water in their operations have decided to locate their facilities in our region, thus gaining a decisive competitive advantage even in the long run. One of our major concerns is to how to keep our groundwater reserves clean and pure for future generations to enjoy too. Groundwater quality is under threat from many sources: polluting substances emanating from the traffic, industrial activity and littering, for example, get into the soil and threaten to contaminate the water. Another major problem is that groundwater areas are being planned for construction, with the result that groundwater accumulation figures have to be recalculated for the buildings and paved traffic areas. These matters have to be evaluated and brought into line with other community development; a challenging task for the water utility. In this publication we bring forward some of the foundations of our operations. I hope that the information given here will arouse interest among readers in our water supply operations. Furthermore, we will be happy to answer, should you have any water utility related questions to which you cannot find answers in these pages. Unto Tanttu CEO

3 4 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS VESIHUOLTOALAN AMMATTITUTKINTO YRKESEXAMEN INOM VATTEN- FÖRSÖRJNINGSBRANSCHEN PROFESSIONAL TRAINING FOR WATER SUPPLY AND SEWERAGE TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 5 Organisaatio YHTYMÄHALLITUS 8 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA YHTYMÄVALTUUSTO 16 jäsentä TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS ON TUKKUVESILAITOS. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän toiminta on jäsenkuntien välisellä sopimuksella määritetty toimittamaan jäsenkunnille talousvesi tukkutoimituksena. Tämä tarkoittaa, että kuntayhtymä ei myy vettä suoraan kiinteistöille, vaan jäsenkunnan paikallinen vesilaitos on sopimuksen tekijä kiinteistöjen suuntaan. Myös paikallinen jakeluverkko on jäsenkunnan vesilaitoksen omaisuutta ja hoidossa. Vesi- ja viemäriliittymiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen, joiden yhteystiedot löytyvät parhaiten kunnan kotisivuilta. TUSBYREGIONENS VATTENVERK ÄR ETT PARTIVATTENVERK. Verksamheten vid samkommunen Tusbyregionens vattenverk har i ett avtal mellan medlemskommunerna definierats så att vattenverket levererar hushållsvatten till medlemskommunerna som partileveranser. Detta TARKASTUSLAUTAKUNTA 4 jäsentä KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ TALOUS- JA TOIMISTO- SIHTEERI KÄYTTÖMESTARI VESILAITOSHOITAJAT 6 henkilöä betyder att samkommunen inte säljer vatten direkt till fastigheterna utan kontrahenten mot fastigheterna är det lokala vattenverket i medlemskommunen. Även det lokala distributionsnätet ägs och sköts av det lokala vattenverket i medlemskommunen. I frågor kring vatten- och avloppsanslutningar är det bäst att kontakta det lokala vattenverket vars kontaktuppgifter är enklast att hitta på respektive kommuns hemsida. TUUSULA REGION WATER UTILITY IS A WHOLESALE WATER UTILITY. By agreement between the member municipalities, the Tuusula region water utility for Ossi Laaksonen the federation of municipalities serves as a wholesale supplier of water to the member municipalities. This means that the federation of municipalities does not sell water directly to end clients but instead, the local waterworks in each member municipality will sign the contracts with the end clients such as households and property owners. Also, the local distribution networks are owned and managed by the waterworks of the member municipalities. In matters relating to local water supply and sewer systems you are best advised to contact the local waterworks; you will find their contact information on their web sites. Pasi Rokosa Yhtymähallituksen puheenjohtaja Armeijan jälkeen näin työpaikkailmoituksen, joka sopi hyvin aikaisempaan putkimiehen peruskoulutukseeni. Tuusulan seudun vesilaitos haki oppisopimusopiskelijaa töihin ja suorittamaan työn ohella vesihuoltoalan ammattitutkintoa. Tutkinnon lisäksi oppisopimuskoulutuksessa etuina ovat opiskeluajalta saatava palkka ja vankka työkokemus. Työ todella opettaa tekijäänsä. Nyt tutkinto on suoritettu ja olen jäänyt töihin Tuusulan seudun vesilaitokseen. Vesilaitoksen hoitajan monipuoliseen toimenkuvaan kuuluu muun muassa varmistaa, että kaikki prosessit toimivat kuten pitääkin. Lisäksi tehtävät käsittävät yleistä kunnossapitoa, huoltoa sekä reagoimista ongelmatilanteisiin. Monipuolisen työn lisäksi mukavat työkaverit ovat työssä parasta. Ala on kehittyvä ja mielenkiintoinen useine järjestelmineen, ja myös opiskelumahdollisuuksia on tarjolla paljon. Ala sopii hyvin oma-aloitteiselle ihmiselle, joka tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Itse koen olevani oikealla alalla, jolle aion myös jäädä. Ossi Laaksonen, vesilaitoksen hoitaja TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSEN jäsenkuntien yhteisesti sopiman perussopimuksen mukaan kuntayhtymän hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Kahdeksan henkilön muodostaman hallituksen puheenjohtajana kaudella toimii Pasi Rokosa. Rokosan mukaan hallitustyöskentely vesilaitoksella on hyvä esimerkki siitä, miten asiapohjalla toimiva kuntien välinen yhteistyö voi sujua kitkattomasti. Kun lähtökohtana on, että vettä toimitetaan tasapuolisesti kaikille jäsenkunnille samaan hintaan, ei puoluepoliittista, usein niin epäolennaista kädenvääntöä hallitustyöskentelyssä näy. Siitäkin huolimatta, että hallitus on muodostettu kunnallisvaaleissa todettujen poliittisten voimasuhteiden perusteella. Efter armén hittade jag en arbetsplatsannons som passade mig väl med tanke på min tidigare grundutbildning till rörmokare. Tusbyregionens vattenverk sökte en läroavtalsstuderande för att arbeta hos dem och samtidigt avlägga yrkesexamen inom vattenförsörjningsbranschen. Förutom examen får man som läroavtalsstuderande lön och gedigen arbetserfarenhet under studietiden. Genom arbetet lär man sig mycket. Nu är examen avlagd och jag jobbar fortfarande vid Tusbyregionens vattenverk. I vattenverksskötarens arbete ingår bland annat att säkerställa att alla processer fungerar som de ska. Dessutom ingår allmänt underhåll, service och reagering på problemsituationer. Det bästa med arbetet, förutom mångsidiga arbetsuppgifter, är de trevliga kollegorna. Branschen utvecklas hela tiden och har många intressanta system. Det finns också många studiemöjligheter tillgängliga. Branschen lämpar sig för självständiga personer som kommer väl överens med andra människor. Jag upplever själv att jag är i rätt bransch och tänker bli kvar. Ossi Laaksonen, vattenverksskötare ENLIGT GRUNDAVTALET SOM tecknats mellan medlemskommunerna av Tusbyregionens vattenverk bevakar samkommunens styrelse samkommunens intresse, representerar samkommunen och tecknar avtal för den. Styrelsen består av åtta personer och dess ordförande under perioden är Pasi Rokosa. Enligt Rokosa är styrelsearbetet vid vattenverket ett bra exempel på ett faktabaserat friktionsfritt samarbete mellan kommunerna. När man utgår ifrån att vatten levereras med samma villkor och till samma pris till alla medlemskommuner, undviker man den partipolitiska, ofta irrelevanta armbrytningen i styrelsearbetet. Detta trots att styrelsen är formad utifrån politiska styrkeförhållanden efter kommunalval. When I completed my national service, I saw a job advertisement fitting well with my plumber s training. The Tuusula region water utility was looking for an apprentice to work for them and at the same time study for a professional water supply and sewerage degree. In addition to the degree, the apprenticeship had the advantage of providing me with a salary during my studies and solid work experience. After all, the best way to learn a profession is to work in it. Now I have received my degree and I have stayed here at the Tuusula region water utility as a utility worker. My duties here are highly varied; among other things, I make sure that all the processes are functioning as they should. In addition, my duties include all kind of maintenance work as well as responding to problem situations. The best thing in my work, in addition to the versatility of my duties, is my workmates. This is a developing and interesting field with its many systems and there are a lot of opportunities for studying. This line of work suits a person with initiative and good people skills. I myself feel that this is the kind of work that I want to keep on doing in the future. Ossi Laaksonen, water utility worker IN ACCORDANCE WITH the founding agreement between the member municipalities, the Board of directors of the federation of municipalities shall attend to the interests of the federation, represent the federation and enter into agreements on behalf of the federation. The Board of directors consists of eight members and is chaired by Mr. Pasi Rokosa in According to Mr. Rokosa, the work done by the Board of directors of the water utility serves as a good example of how inter-municipal collaboration can be carried out without any friction. When water is supplied on an equal basis and at an equal price to all the member municipalities, there will be no place for irrelevant partisan tug-of-war within the Board. This despite the fact that the Board is selected on a political basis, in accordance with the outcome of the last municipal election. UUSI SÄHKÖTALO ON AUKI! Avoinna ark la Laurilantie 4, Järvenpää Myymälä puh (09) Vaihde puh (09) Sähkötalo netissä!

4 6 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 7 Veden tuotanto Vattenproduktion Water production YLEISTÄ. Tuusulan seudun vesilaitoksella on omistuksessaan 13 erillistä veden käsittelylaitosta, joista 11 on käytössä. Söderkulla ja Takoja ovat olleet pois käytöstä niissä ilmenneiden laatuhäiriöiden ja osittain vähäisten tuottoarvojensa takia. Mainittuja laitoksia pidetään toistaiseksi käyttökuntoisina ja niiden merkitys on lähinnä paikallisina varalaitoksena poikkeustilanteissa. Jäniksenlinnan ja Rusutjärven laitosten toiminta perustuu tekopohjaveden valmistukseen Päijänne-tunnelin vedestä. Tekopohjaveden osuus vedentuotannosta vuonna 2011 oli 73,2 %. Muut laitokset ovat luonnollista pohjavettä tuottavia. Jäniksenlinnaan Päijännetunnelin vettä imeytettiin vuonna 2011 yhteensä 3,42 milj.m 3 (9 370 m 3 /vrk) ja Rusutjärvelle vastaavasti 2,78 milj.m 3 (7 604 m 3 /vrk ) eli yhteensä 6,20 milj.m 3 ( m 3 /vrk ). EKOVATTEN! ALLMÄNT. Tusbyregionens vattenverk äger 13 separata behandlingsanläggningar, varav 11 är i drift. Söderkulla och Takoja har varit ur drift på grund av kvalitetsstörningar och delvis ringa avkastningsvärden. Dessa anläggningar hålls tills vidare användbara och de fungerar främst som lokala reservanläggningar vid undantagssituationer. Verksamheten vid anläggningarna i Jäniksenlinna och Rusutjärvi baserar sig på produktion av konstgjort grundvatten av vatten ur Päijännetunneln. Andelen konstgjort grundvatten av vattenproduktionen var 73,2 % år De övriga anläggningarna producerar naturligt grundvatten. År 2011 absorberades totalt 3,42 milj. m 3 (9 370 m 3 /dygn) vatten ur Päijännetunneln till Jäniksenlinna och till Rusutjärvi 2,78 milj.m 3 (7 604 m 3 / dygn) dvs. sammanlagt 6,20 milj. m 3 ( m 3 /dygn). LUOMUVETTÄ! Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittaman veden laatua voi kuvata sanalla luomu. Emme käytä vedentuotannossamme lainkaan teollisesti valmistettuja kemikaaleja, ellei sellaiseksi lueta Paraisilta louhittavaa kalkkikiveä. Useilla laitoksillamme raakaveden laatu vaatii kalkin lisäystä veden korroosio-ominaisuuksien parantamiseksi. Näillä laitoksilla vesi suodatetaan kalkkirouhekerroksen läpi. Laitoksilta pumpatun veden hygieenisyys taataan ultraviolettisäteilytyksellä. Menetelmä ei aiheuta muutoksia veden haju- tai makuominaisuuksiin. GENERAL. The Tuusula region water utility owns 13 separate water treatment facilities, eleven of which are in production. The Söderkulla and Takoja facilities are out of use because of quality issues and, in part, low production rates. For now, these facilities are kept in working condition and serve mainly as local backup facilities. The operation of the Jäniksenlinna and Rusutjärvi facilities is based on the production of artificial groundwater from the water obtained through the Päijänne tunnel. The percentage of artificial groundwater of water production in 2011 was 73.2%. The other facilities produce natural groundwater. In 2011, the absorption of Päijänne tunnel water in Jäniksenlinna was 3.42 million cubic metres (9,370 cubic metres per day) and in Rusutjärvi 2.78 million cubic metres (7,604 cubic metres per day), in total 6.20 million cubic metres (16,986 cubic metres per day). Kvaliteten av det vatten som Tusbyregionens vattenverk producerar kan beskrivas som ekologiskt. Vi använder inga industriellt tillverkade kemikalier i vår vattenproduktion, om man inte räknar kalksten som bryts i Pargas som en sådan. Råvattenkvaliteten vid flera av våra anläggningar kräver tillsats av kalk för att förbättra vattnets korrosionsegenskaper. Vid dessa anläggningar filtreras vattnet genom ett lager kalkkross. Ultraviolettstrålning garanterar att vattnet som pumpas ur anläggningarna är hygieniskt. Metoden ändrar inte vattnets lukt eller smak. VEDEN KÄSITTELY KAIVOSTA KULUTTA- JAN HANAAN. Pohjaveden luonnollinen laatu vaihtelee Tuusulan seudun vesilaitoksen alueella kohtalaisen vähän. Esimerkiksi veden happamuutta kuvaava ph-luku on kaikissa lähes 40 pohjavesikaivoissa välillä 6-7, eli luonnollinen pohjavesi on hieman hapanta. Sen sijaan veden alkaliteetti eli puskuriominaisuus sekä kovuus vaihtelee kohtalaisen paljon eri alueilla. Tyypillisesti Suomen pohjavesi onkin kohtalaisen pehmeää ja lievästi hapanta, jonka takia vettä täytyy käsitellä korroosion estämiseksi. Käsittelymenetelmä on valittu kullakin vedenkäsittelylaitoksilla käytettävän pohjaveden ominaisuuksien mukaan. Tuusulan seudun vesilaitoksella käytetyimmät käsittelyprosessit ovat ilmastus, kalkkikivialkalointi, hiekkapikasuodatus sekä UV-desinfiointi. RAAKAVESI- PUMPPAAMO Raakavesijohto PÄIJÄNNETUNNELI RAAKAVEDEN IMEYTYS IMEYTYSALTAAN JA -KAIVON KAUTTA Imeytysallas ORGANIC WATER! VATTENBEHANDLING FRÅN BRUNNEN TILL KONSUMENTENS KRAN. Den naturliga grundvattenkvaliteten varierar relativt lite i området för Tusbyregionens vattenverk. Till exempel ph-värdet som beskriver vattnets surhet är mellan 6 och 7 i nästan alla de 40 grundvattenbrunnarna, dvs. det naturliga grundvattnet är lite surt. Däremot varierar vattnets alkalinitet dvs. buffertkapacitet samt hårdhet relativt mycket mellan olika områden. Det typiska grundvattnet i Finland är relativt mjukt och lite surt, vilket gör att vattnet måste behandlas för att undvika korrosion. Behandlingsmetoden väljs utifrån grundvattenegenskaperna vid respektive vattenbehandlingsanläggning. De mest använda behandlingsprocesserna vid Tusbyregionens vattenverk är luftning, kalkstensalkalisering, snabbfiltrering med sand samt UV-desinficering. It can be said that the Tuusula region water utility produces organic water. In our water production system we do not use any industrially manufactured chemicals, unless the limestone mined from the Parainen quarry is counted as such. In several of our facilities, the quality of the raw water requires the addition oflime in order to reduce the corrosiveness of the water. In these facilities, the water is filtered through a layer of rough ground limestone. The purity of the water pumped from the facilities is guaranteed by ultraviolet disinfection treatment. This method does not change the odour or taste of the water. Imeytyskaivo VESILAITOS kalkkikivisuodatus puhdasvesiallas korkeapainepumppaus UV-desinfiointi SIIVILÄPUTKIKAIVO TREATMENT OF WATER FROM THE WELL TO THE TAP. The natural quality of groundwater in the area of the Tuusula region water utility varies relatively little. For example, the ph value in almost all forty groundwater wells varies from 6 to 7, which means that the natural groundwater is slightly acidic. On the other hand, the buffer capacity and hardness of the water varies to a relatively large degree from an area to another. Typically, groundwater in Finland is fairly soft and slightly acidic, which means that the water must be treated to prevent corrosion. The treatment method at each water treatment facility is chosen according to the characteristics of the groundwater used. At the Tuusula region water utility, the most commonly used treatment processes include aeration, limestone alkalisation, rapid sand filtering and UV disinfection. Pohjaveden pinta KORKEAPAINEJOHTO SORA KALLIO

5 8 TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 9 Käsittelyprosessit Behandlingsprocesser Treatment processes VEDENHANKINNAN PALVELUITA TUUSULAN SEUDUN VESILAITOKSELLE YLI 30 VUOTTA ILMASTUS. Ilmastuksen tarkoituksena on hapettaa vettä ja poistaa hiilidioksidia. Ilmastuksessa veteen syötetään pumpulla ilmaa, jonka kuplista liukenee happea veteen. Tuusulan seudun vesilaitoksella ilmastuksessa käytetään ns. ilmastustorneja, joissa vesi valuu ylhäältä alas täytekappaleiden läpi pirskottuen mahdollisimman hyvin. Samanaikaisesti alhaalta ylös johdettavan ilman happimolekyylit pääsevät kiinnittymään vesipisaroihin ja vesi hapettuu. Myös vedessä liuenneena oleva vapaa hiilidioksidi poistuu ilman mukana samanaikaisesti. Ilmastus toimii osana alkalointiprosessia, poistetaanhan siinä vedestä hiilidioksidia, jolloin veden ph ja alkaliteetti nousee. Joskus pelkästään tehokas ilmastus riittää veden alkalointiin, eikä muita alkalointimenetelmiä tarvita. LUFTNING. Syftet med luftning är att oxidera vatten och avlägsna koldioxid. Vid luftning pumpar man luft i vatten, varvid syrgas löses i vattnet ur luftbubblorna. Tusbyregionens vattenverk använder s.k. luftningstorn vid luftning, där vattnet rinner uppifrån ner genom fyllnadsstycken och fördelas till små vattendroppar. Samtidigt kan syrgasmolekylerna i luften som leds nerifrån upp bindas till vattendropparna och vattnet oxideras. Även den fria koldioxiden som finns upplöst i vattnet avlägsnar sig samtidigt med luften. Luftning är en del i alkaliseringsprocessen, eftersom man avlägsnar koldioxid ur vatten, varvid vattnets ph och alkalinitet ökar. Ibland räcker det med enbart effektiv luftning för alkalisering av vattnet och inga andra alkaliseringsmetoder behövs. AERATION. The purpose of aeration is to oxidise the water and remove carbon dioxide from it. A pump feeds air bubbles into the water so that the oxygen contained in the bubbles dissolves in the water. At the Tuusula region water utility, we use so-called aeration towers in which water flows downwards through filler blocks and becomes broken up into small droplets. Simultaneously, oxygen molecules in the air stream going upwards become attached to the water droplets, thus oxidising the water. At the same time, free carbon dioxide dissolved in the water is removed from the water and exits in the air stream. Aeration is part of the alkalisation process as it removes carbon dioxide from the water, thus increasing its ph and alkalinity. Sometimes aeration alone is sufficient to alkalise the water and no other alkalisation methods are needed. KALKKIKIVIALKALOINTI. Kun luonnon pohjavedessä on liian alhainen alkaliteetti, täytyy vettä alkaloida korroosiovaurioiden ehkäisemiseksi. Perinteisesti alkalointikemikaalina on pienillä pohjavesilaitoksilla käytetty natriumlipeää tai -soodaa. Nykyään alkalointimenetelmäksi on levinnyt laajalti Tuusulan seudun vesilaitoksella ensimmäisenä Suomessa käyttöön otettu kalkkikivialkalointi. Se on yksinkertainen, helppohoitoinen ja turvallinen menetelmä, jossa ei ole alkalointikemikaalin yliannostusriskiä. Kalkkikivialkalointi nostaa veden ph:ta, alkaliteettia ja kovuutta, joilla on tärkeä merkitys korroosionestossa. Kalkkikivialkaloinnissa vesi suodatetaan altaissa olevan kalkkikivirouhekerroksen läpi. Tuusulan seudun vesilaitoksella käytetty kalkkikivi on Paraisilta louhittua kalsiittista kalkkikiveä. Raekokona käytetään 5 8 mm kalkkikiveä. Kalkkikivi on muodostunut esihistoriallisena aikana eläneiden vesieliöiden tukirangoista ja kuorista satojen miljoonien vuosien aikana. Veden lämpötila vaikuttaa voimakkaasti kalsiumkarbonaatin eli kalkkikiven saostumiseen. Suomen kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen alkalointia koskevissa ohjeissa on suositeltu, että käsittelystä lähtevästä kylmästä vedestä ei saostu kalsiumkarbonaattia. Riittävän korroosioneston varmistamiseksi veden laatua suositellaan kuitenkin muutettavan alkaloinnissa siten, että kalkkikiveä saostuu vettä lämmittäessä. Näin lämminvesilaitteiden sekä keittimien kalkkikivisaostumat ovat veden alkaloinnin luonnollinen seuraus. Monissa Euroopan maissa pyritään kylmässäkin vedessä kalsiumkarbonaatin suhteen ylikylläiseen veteen, jolloin kalkkikiveä voi saostua kylmästäkin vedestä. KALKSTENSALKALISERING. När alkaliniteten i det naturliga grundvattnet är för låg, måste man alkalisera vattnet för att förhindra korrosionsskador. Traditionellt har man använt natriumhydroxid eller -soda som alkaliseringskemikalie vid små grundvattenanläggningar. Nuförtiden har kalkstensalkalisering blivit allt vanligare, en alkaliseringsmetod som Tusbyregionens vattenverk var först i Finland att introducera. Det är en enkel, lättanvänd och säker metod där det inte föreligger någon risk för överdosering av alkaliseringskemikalie. Kalkstensalkalisering ökar vattnets ph, alkalinitet och hårdhet, faktorer som har betydelse för korrosionsbekämpning. Vid kalkstensalkalisering filtreras vattnet genom ett lager kalkstenskross i bassänger. Den kalksten som används vid Tusbyregionens vattenverk är kalcitisk kalksten som brutits i Pargas. Kornstorleken som används är kalksten på 5 8 mm. Kalksten har bildats under flera hundra miljoner års tid från skelett och skal av vattenlevande organismer som levde under förhistoriska tiden. Vattentemperaturen har en stor effekt på hur kalciumkarbonat dvs. kalksten fälls ut. I Finlands Kommunförbunds och Vattenverksföreningens instruktioner om alkalisering rekommenderas att kalciumkarbonat inte ska fällas ut ur kallt vatten efter behandlingen. För att garantera en tillräcklig korrosionsbekämpning rekommenderas dock att vattenkvaliteten ändras vid alkalisering så att kalksten fälls ut vid vattenuppvärmning. Därför är kalklager i varmvatten- och kokapparater en naturlig följd av alkalisering. I många europeiska länder strävar man efter att det kalla vattnet också ska vara övermättat på kalciumkarbonat, varvid kalksten kan fällas ut även ur kallt vatten. LIMESTONE ALKALISATION. When the alkalinity of natural groundwater is too low, the water has to be alkalised in order to prevent corrosion problems. Traditionally, sodium hydroxide has been used at small groundwater plants to alkalise the water. However, the Tuusula region water utility was the first utility in Finland to introduce limestone alkalisation, and now this method is widely used. It s a simple, easily manageable and safe method involving no risk of overdosing the alkalisation chemical. Limestone alkalisation increases the ph, alkalinity and hardness of the water, which play a major role in corrosion prevention. In limestone alkalisation, the water is filtered through a layer of rough ground limestone. The limestone used at the Tuusula region water utility is calcite limestone mined from the Parainen quarry. The particle size of the limestone used is 5 to 8 millimetres. Limestone was formed over hundreds of millions of years from the skeletons and shells of aquatic organisms. The precipitation of calcium carbonate, i.e. limestone, is strongly dependent on the temperature of the water. The Association of Waterworks in Finland and the Association of Finnish Municipalities recommend that no precipitation of calcium carbonate occurs in the cold water exiting the alkalisation treatment. However, in order to achieve sufficient corrosion prevention, it is recommended that the alkalisation treatment changes the quality of the water so that calcium carbonate will precipitate when the water is heated. Therefore, calcium deposits in boiler equipment as well as in electric water heaters are a natural consequence of water alkalisation. In many European countries, the water utilities tend to oversaturate the cold water with calcium carbonate so that even cold water may leave calcium deposits. Kokonaisvastuullista toteutusta suunnittelusta urakointiin SUOMEN POHJAVESITEKNIIKKA OY VELI REIJONEN OY

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Erika Löfström & Maarit Pitkänen Kummina vai keinutuolissa? Ikääntyvät työntekijät pkyrityksissä AGENT-projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan

Lisätiedot

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Sirkka Rousu Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi TAMPEREEN YLIOPISTO SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2007 TEKIJÄ Sirkka Rousu 1. painos ISBN 978-952-213-310-6

Lisätiedot

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta

Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012. 79. vuosikerta Helsingin Vartiolentue: Minuutit ratkaisevat meripelastuksessa Turun Vartiolentue vartissa valmis hälytystehtäviin Rovaniemen Vartiolentue turvaa pohjoisen ihmisiä Valmiusjoukkotoiminta 20 vuotta 3 / 2012

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Henkilöstö uudistusten pyörteissä

Henkilöstö uudistusten pyörteissä Esa Jokinen, Tuula Heiskanen Henkilöstö uudistusten pyörteissä Väliraportti Paras-hankkeen arvioinnista 2011 Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19 Tampereen yliopisto TEKIJÄT Esa Jokinen Tuula Heiskanen

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta

Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta RikosseURaamUsViRaston julkaisuja 3/2007 Vangit koulutuksessa Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksesta ja -strategioista sekä opetuksen laadusta leena koski ja kaija miettinen

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report

Försvarsmakten The Finnish Defence Forces. Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Vuosikertomus Verksamhetsberättelse Annual Report Puolustusvoimien johtosuhteet 1.1.2015 lukien Försvarsmaktens organisation fr.o.m. 1.1.2015 Finnish Defence Forces

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Hyvä vesi puhdas ympäristö

Hyvä vesi puhdas ympäristö Hyvä vesi puhdas ympäristö 4 Kuopion vesi Kuopion vesi Verkostoon pumpatun veden laatu Vedentuotantolaitos Itkonniemi Melalahti Vehmersalmi Kurkimäki STMA 46/000 Veden laatu Tavoitetaso ph 7,6 7,9 7, 7,0

Lisätiedot

Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system

Chlorine Free. Scandinavian poolcare system. Scandinavian poolcare system Chlorine Free BAQUACIL Scandinavian poolcare system Scandinavian poolcare system Vattenexperten Arch Chemicals är det ledande internationella företaget när det gäller vattenbehandling i swimmingpooler.

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoile ilman omaa autoa Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoa ei ole aina pakko omistaa itse Älä heti kipaise autokauppaan, kun joukkoliikenne tai polkupyörä ei ratkaise

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1

GeoFoorumi. Kaivoksen elinkaari. Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika. 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2006 Ingmar Haga, Agnico-Eagle: Suurikuusikossa alkaa kulta-aika Kaivoksen elinkaari 1 2006 GeoFoorumi 1 GeoFoorumi 3/2006 Julkaisija: Geologian

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009

VUOSIKERTOMUS 2009 ANNUAL REPORT 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 GEODEETTINEN LAITOS GEODETISKA INSTITUTET ANNUAL REPORT 2009 Sisällysluettelo Geodeettinen laitos on geodesian ja paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Se tekee paikkatietoalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18 Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Alkuperäinen teos: Council of Europe, Committee of

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot