Viisas Raha. 9 l 2009 l 9,50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisas Raha. 9 l 2009 l 9,50"

Transkriptio

1 Viisas Raha 9 l 2009 l 9,

2 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Myyjiä he ovat Luin hiljan erään sveitsiläisen yksityispankkiirin mietteitä varainhoidosta. Kokenut pankkiiri totesi, että vastuullinen varainhoitaja suosittelee asiakkaalleen yksinomaan sellaisia tuotteita, joita asiakas tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa. Ja huomautti, etteivät tarpeelliset tuotteet aina ole niitä, joita asiakas haluaa kiihkeimmin ostaa. Yksityissijoittajillahan on tunnetusti taipumusta menneiden tuottojen jahtaamiseen. Asiakkaansa etua ajatteleva varainhoitaja pyrkii myös parantamaan asiakkaansa varojen tuottoa suosittelemalla tälle sijoituskohteita ja -tuotteita, joiden kulut vievät varojen tuotosta mahdollisimman pienen osuuden. Tällaisia varainhoitajia on maailmalla harvassa. Vielä vähemmän heitä on Suomessa, jossa sijoitusneuvonnasta tai omaisuudenhoidosta ei ole totuttu maksamaan ei ainakaan kovin paljon. Tässä lehdessä kerrotaan, mitkä asiat ärsyttävät pankkien sijoittaja-asiakkaita. Ylivoimaisesti eniten kitkerän katkeraa palautetta sai juuri pankkien tarjoama sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito. Ei se mitään neuvontaa ole, vaan pankin omaa etua palvelevaa myyntityötä, kuuluu palautteen antajien enemmistön kommentti. Mutta mitä muuta pankkien tarjoama sijoitusneuvonta voisi oikeastaan ollakaan kuin myyntityötä? Pankit tekisivät itselleen palveluksen, jos ryhtyisivät nimittämään sijoitusneuvojia myyjiksi. Eihän kukaan harmistu autokauppiaallekaan siitä, että tämä myy vain oman työantajansa tuotteita. VIISAS RAHA

3 VIISAS RAHA

4 Pääkirjoitus Mistä kaikesta olemmekaan valmiita luopumaan ollaksemme samanlaisia kuin muut! Tämä on totta niin koulun pihalla kuin arvopaperimarkkinoillakin. Suomi on yleensä se hyvä oppilas. Toisinaan hyväkin oppilas on jengiin päästessään valmis taantumaan. Kunhan saadaan leikkiä yhdessä. Globaalista näkökulmasta on tehokkainta toimia kaikkialla samalla tavalla. Niin myös arvopaperien selvitystoiminnassa. Kuinka tämä yhteinen sama tapa sitten valitaan? Otetaan yleisesti jo useilla markkinoilla käytössä oleva malli. Selvitystoiminnan osalta tämä malli on keskusvastapuoliselvitys. Onko malli paras mahdollinen? Ehkä ei kaikkien suomalaisten mielestä. Mutta tarkoitushan olikin valita yleisesti käytössä oleva malli. Nasdaq OMX aloitti keskusvastapuoliselvityksen ensimmäisillä osakkeilla Pohjoismaissa kuukausi sitten. Ensimmäisenä keskusvastapuolena on European Multilateral Clearing Facility, EMCF. Keskusvastapuoli toimii myyjän ja ostajan välissä kantaen vastapuoliriskin. Malli on houkutteleva siksi, että se mahdollistaa tapahtumien netottamisen. Tämän on tarkoitus johtaa kustannussäästöihin muun muassa alempien vakuusvaati- musten ja vähäisempien selvitystapahtumien ansiosta. Toisaalta päästäkseen käyntiin malli vaatinee uusilla markkinoilla, kuten meillä Suomessa, merkittäviä tietojärjestelmäinvestointeja, jotka aiheuttavat kustannuksia. Aiheellinen pelko on, että loppuasiakkaan kustannukset nousevat. Suomessa olemme tottuneet aikaisempaan malliimme, jossa arvopaperikauppa toteutuu miltei viiveettä ja rahojen lähtiessä pankkitililtä arvopaperit tulevat arvo-osuustilille. Muualla maailmassa kuitenkin on yleistä, että osakekaupan toteuttaminen vie esimerkiksi kolme päivää. Tämä herättää uudenlaisia kysymyksiä siitä, kuka milloinkin arvopaperin omistaa. Mitä jos ostan osakkeen voidakseni osallistua yhtiökokoukseen tai saadakseni osingon, eikä kauppa toteudukaan ajoissa? Niinpä. Saisiko sittenkin valita sen parhaan mallin yleisen sijaan? Uusi selvitysmalli tuo kuvioon myös lisää välikäsiä. Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän ruokittavia suita. Kyseessä on varmasti hyvä bisnes, mutta hyötyykö loppuasiakas? Tai onko mahdollista, kuten Markku Savikko tämän lehden Elämäni ja sijoitukseni -haastattelussa esittää, että omilla säännöillään toimiva markkina jäisi pk-yritysten listapaikaksi maakuntaliigaan. Suomen Pankin nettisivuilla kannetaan huolta pirstaloituneesta eurooppalaisesta arvopaperikaupasta ja todetaan, että tehottomat selvitys- ja toimitusjärjestelmät heikentävät toimijoiden kykyä ja halua käydä EU:ssa arvopaperikauppaa. Ne vähentävät rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja nostavat tarpeettomasti pääoman hintaa. Leikkisivätkö muut kanssamme, jos emme toimisi heidän tavallaan? Ei oteta riskiä ja kokeilla. Tärkeintä on pysyä leikissä mukana. Selvitystoiminnan uudistuessa muuttunee seuraavaksi myös arvopaperien säilytys. Nyt Suomi on yksi harvoista suoran henkilökohtaisen omistuksen maista. Jokaisella arvopapereita omistavalla kansalaisella on oma arvo-osuustilinsä Euroclear Finlandin eli entisen Arvopaperikeskuksen hoivissa. Huomion arvoista on, että yksityissijoittajalla on lain takaama oikeus säilyttää arvo-osuuksiaan maksutta Euroclear Finlandissa. Tätä oikeutta kannattaa vaalia ja hyödyntää. Nasdaq OMX Nordicin lokakuisen tiedotteen mukaan keskusvastapuoliselvitykseen siirtyminen on suurin rakenteellinen muutos Pohjoismaiden osakemarkkinoilla sähköiseen kaupankäyntiin siirtymisen jälkeen. Vertaus asettaa tapahtuman oikeaan mittakaavaan. Valmistaudu osakesäästäjä, maailma muuttuu! VIISAS RAHA

5 VIISAS RAHA

6 MARKKINOILTA Monet odottavat Kiinalta ihmettä. Yli 1,3 miljardin asukkaan jätin odotetaan vetävän maailmantalouden kasvuun. Odotus on reippaasti ylimitoitettu. Kiina ei pysty korjaamaan ongelmia, joiden syntymisessä sitäkin suuremmalla USA:lla on keskeinen rooli. Kiinan bruttokansantuote on kovasta kasvusta huolimatta noin 30 prosenttia USA:n bkt:stä markkinakurssein laskettuna. Yksityinen kulutus on vienti- ja investointivetoisessa Kiinassa noin 15 prosenttia Yhdysvaltain yksityisestä kulutuksesta. Kiina on vientiylijäämäinen maa toisin kuin USA, joka on rivakasti syntyneen ulkomaankaupan alijäämän kautta vetänyt muita maita. Ei Kiinasta ole pitkään aikaan samanlaiseksi veturiksi, sanoo Etlan tutkija Paavo Suni. Siitä huolimatta Kiinan kasvu on tässä suhdanteessa erikoisuus, joka on helpottanut selvästi etenkin muutamien aasialaisten naapurimaiden tilannetta. Esimerkiksi japanilaiset autovalmistajat ovat iloinneet Kiinan hyvästä vedosta. Samoin monet investointitavaravalmistajat ovat hyötyneet suuresti Kiinan vauhdista. Kiinan kansantalous kasvoi tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yli seitsemän prosentin vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä vauhti kiihtyi. Kova kasvuluku on mahdollinen, koska Kiina elvyttää talouttaan avokätisesti vahvan valtiontalouden turvin. Vaikka Kiina on suuri vientimaa, se näyttää selvinneen vientimarkkinoiden ongelmista odotettua pienemmillä kolhuilla. Vaikka viennin arvo on vajaat 40 prosenttia bkt:stä, on nettoviennin osuus bkt:stä hieman yli 10 prosenttia. Bkt:hen lasketaan vain arvonlisä, jota maassa syntyy. Kiinassa tehdään paljon kokoonpanoa, jota varten maahan tuodaan monenlaisia komponentteja. Tämän tuonnin arvo on yli 60 prosenttia viennistä. Viennin merkitys kansantaloudelle saadaan siis vähentämällä vientiä varten tapahtunut tuonti. Näin laskettua arvonlisää jää Kiinan viennistä maahan suunnilleen kolmannes viennin arvosta. Tämä pehmentää vientimarkkinoiden synnyttämiä takaiskuja kansantaloudessa, sanoo Suni. Siitä huolimatta viennin putoaminen on iskenyt rajusti Kiinaan. Eräiden arvioiden mukaan yli 20 miljoonaa siirtotyöläistä on menettänyt työpaikkansa tehtaiden alasajojen ja konkurssien seurauksena. Tämä vähentää maan alhaista yksityistä kulutusta entisestään. Siksi Kiinallekin olisi äärimmäisen tärkeää, että sen suuret vientimaat alkaisivat toipua ongelmistaan. Kiinan kansantaloudesta yksityisten kulutuksen osuus on noin 35 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että 1,3 miljardia kiinalaista kuluttaa suunnilleen yhtä paljon kuin 56 miljoonaa brittiä. Taantuma on lisännyt edelleen kiinalaisten säästämistä. Noin 400 miljardin euron elvytyspaketti on kuitenkin vauhdittanut muun muassa kodinkoneiden ja autojen kauppaa. Investointien merkitys on poikkeuksellisen suuri maan kansantaloudessa. Vaikka elvytys on hyödyttänyt kotimaista kysyntääkin, on elvytys voimistanut erityisesti julkisten investointien osuutta kansantaloudesta. Jotta Kiinasta tulisi todellinen maailmantalouden veturi, täytyisi sen kotimarkkinoiden vahvistua, Myös Kiinan viranomaiset puhuvat paljon siitä, että maa tarvitsisi lisää kotimaista kulutusta. Talouden rakennetta on kuitenkin vaikea muuttaa nopeasti, muistuttaa vanhempi ekonomisti Aaron Mehrotra Suomen Pankista. Kotimaisen kulutuksen lisääminen edellyttäisi muun muassa valuutan vahvistumista. Noususuhdanteessa Kiina antoikin valuuttansa vahvistua jonkin verran, mutta taantuma käänsi tilanteen. Kiinan suuret dollari-sijoitukset vähentävät myös maan johdon halua päästää juan vahvistumaan. Vahvistuminen toisi suuret valuuttatappiot kiinalaisille. Siksi he ovatkin äärimmäisen varovaisia valuutan suhteen ja muutokset tulevat tapahtumaan pikku hiljaa, arvioi Suni. VIISAS RAHA

7 Puheenjohtajan palsta Suuri mahdollisuus, suuret riskit Oikaisu Osakesäästäjien Keskusliitto paikallisyhdistyksineen on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, jonka tarkoitus on edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja oikean tiedon välittäminen. Oikea ja ajantasainen informaatio on jokaiselle sijoittajalle tärkeätä, toisaalta säästämisellä ja sijoittamisella on yhä suurempi merkitys suomalaisille. Sijoitustuotteita myös markkinoidaan tavallisille kansalaisille hyvin monenlaisin perustein. Siksikin asiallista perustietoa ymmärrettävästi kertovalla journalismilla on kasvava merkitys. Toisaalta nykyisenkaltainen informaation ylitarjonta vaikeuttaa oleellisten uutisten erottamista vähemmän tärkeistä. Ongelma korostuu internetissä, missä julkaisukynnys vaihtelee. Joskus kynnystä ei edes ole. Tämä edellyttää kansalaisilta finanssilukutaitoa. Tiedonvälityksen nopeutuessa ja kilpailun kiristyessä myös niin sanotut laatumediat sortuvat virheisiin. Usein toistuva perusvirhe on osingon irtoamisen yhteydessä uutisoida osakkeen arvon laskeneen, vaikka todellisuudessa osakkeen hinta osinko huomioiden onkin noussut. Vastaavia esimerkkejä voisi luetella paljon. Osakesäästäjät on huolissaan tilanteesta. Meille ei riitä, että pyrimme omalta osaltamme nostamaan tiedonvälityksen tasoa esimerkiksi tällä julkaisemallamme Viisas Raha -lehdellä, jota nyt luet. Haluamme nostaa suomalaisen talousjournalismin tasoa yleensä. Tähän pyrimme vaikuttamaan sitä kautta että asiantuntevat kirjoittajat saavat ansaitsemaansa arvostusta. Tämän tavoitteen edesauttamiseksi Osakesäästäjien Keskusliitto yhteistyökumppaneineen perustaa vuotuisen sijoitusalan Tiedonjulkistamispalkinnon, joka myönnetään yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvalle henkilölle. Palkittu voi siis olla toimittaja, kirjailija, tutkija tai vaikkapa aktiivinen nettikeskustelija. Palkinto myönnetään kirjoittajalle, joka on toiminnallaan edistänyt säästämistä ja yksityishenkiöiden varojen hallintaa. Palkinnon kriteereissä korostuvat sellaiset asiat kuin totuudenmukaisuus, kriittisyys, uusien näkökulmien avaaminen ja kirjoitusten ymmärrettävyys. Uskon, että palkinnon myötä saamme jatkossa lukea entistäkin mielenkiintoisempia ja tasokkaampia, säästämistä ja sijoittamista käsitteleviä artikkeleita. VIISAS RAHA

8 Kolea lokakuinen ilta hämärtyy Helsingissä. Ravintola Töölönrannan ovi käy tasaista tahtia ja yhteen sen kabinettipöydistä kerääntyy hiljalleen viidentoista vieraan joukko. Muutamaa minuuttia yli iltakuuden puheenjohtaja Kai Nyman yskäisee nyrkkiinsä ja toivottaa paikalle saapuneet jälleen kerran tervetulleiksi Toto-sijoituskerhon kuukausikokoukseen. Kertaheitolla liki talviseksi muuttunutta syyskeliä uhmanneille on tuttuun tapaan tarjolla asiantuntijakatsaus sekä vapaata keskustelua sijoitusmarkkinoiden menneistä ja mahdollisesti edessä olevista käänteistä. Illan aikana käydään hienovaraisesti läpi myös omakohtaisia voittoja ja takaiskuja. Samalla pohditaan, mitä asioita jatkossa kannattaisi huomioida, jotta edelleen varsin hetteisiltä näyttävillä sijoitusmarkkinoilla selviäisi edes kohtuullisen kuivin jaloin. Sama rituaali on toistunut Ravintola Töölönrannassa jo kuuden vuoden ajan. Kokoontumisia oli aluksi kaksikin kertaa kuukaudessa, sittemmin osallistujien aikataulusyistä joka kuukauden toisena torstaina. VIISAS RAHA

9 Tästä muuten tulee myös Toto-nimi, jolla ei tosiaankaan ole mitään tekemistä uhkapelaamisen ja vedonlyönnin kanssa. Se on vain lyhenne kokouspäiväksi valitusta kuukauden toisesta torstaista, Helsinki-Espoo-Vantaa -akselilla toimivan sijoituskerhon perustajajäsen ja myös Espoon Superosake -sijoitusyhtiössä sekä piksu.net-verkkopalvelun tuottamisessa mukana oleva Nyman muistuttaa. Viisikymppinen espoolaisinsinööri kiinnostui sijoittamisesta jo opiskeluaikana, osin verenperintönä ja isänsä opastamana. Isälle sijoittaminen oli pienimuotoinen harrastus ja häneltä sain perusvinkit. Muun muassa sen, että hajauttaminen kannattaa, Nyman muistelee. Ja kuten yleensä, myös tässä kohtaa ruokahalu kasvoi syödessä. Muutaman onnistuneen sijoituspäätöksen jälkeen Nyman huomasi keräävänsä lisätietoa kirjoista ja internetistä, josta oli vuosituhannen vaihteeseen tultaessa kasvanut tärkeä foorumi myös erilaisille sijoittajakeskusteluille. Niissä kylvettiin Toto-kerhonkin perustamissiemenet. Aloin huomata, että nettikeskusteluissa olivat mukana pitkälti samat henkilöt. Aika monella tuntui olevan tarvetta vaihtaa kokemuksiaan myös kasvokkain ja hieman pienemmällä porukalla. Päätimme laittaa toimeksi, Nyman muistelee. Elettiin vuoden 2002 syksyä. Moni oli saanut teknokuplasta kynsilleen ja valoisampia aikoja odotellessa myös Toto piti ensimmäisen kokouksensa. Yhteisen pöydän ääreen kokoontui sähköpostikutsujen kautta kymmenkunta osallistujaa, joiden joukosta löytyi niin aloittelijoita kuin osakemarkkinoiden puoliammattilaisia. Nymanin mielestä koossa oli juuri sellainen kokoonpano, jota avoimien ovien periaatteella alusta asti toimineelle Totolle haluttiinkin. Eikä periaatteesta ole lipsuttu, vaikka väkimäärä on alkuajoista tuplaantunut. Nykyisellään aktiivijäseniä on noin 25. Kokouksiin tästä porukasta ehtii yleensä noin puolet kerrallaan. Toimimme ihan perinteisellä ompeluseura-periaatteella eli ilman jäsenmaksua ja yhdistysorganisaatiota. Myös itse kokoukset noudattavat ompeluseura-formaattia eli ajankohtaisen asiantuntija- tai jäsenalustuksen jälkeen käydään ruoan lomassa vapaamuotoista keskustelua, toki osakemarkkinoihin ja sijoittamiseen liittyen. Tätä voisi verrata mihin tahansa avoimeen harrastuskerhoon. Jotkut kokoontuvat vaihtamaan ajatuksia ja kuulemaan kokeneempien kommentteja vaikkapa maratonjuoksusta. Totossa puhutaan sijoittamisesta ja osakesalkusta, tosin ei koskaan tarkoilla euromäärillä, Nyman toteaa. Äärimmäisen matalan osallistumiskynnyksen ja avoimuuden lisäksi puheenjohtaja korostaa tiettyä hienovaraisuutta. Henkilökohtaisista raha-asioista ja varallisuudesta puhuminen on suomalaisille yhä herkkä asia. Lompakon sisällöllä ja osakesalkun menestyksellä ei Totonkaan kokouksissa rehvastella, sillä sijoitusmarkkinoilla yhden ilo saattaa olla toiselle mitä karvain tappio. Tässä on toisaalta myös näiden kokousten tärkein anti. Amatööri saa varsin usein huomata, että myös kokeneet sijoittajat tekevät välillä helppoja virheitä ja kompastelevat omiin kengännauhoihinsa. Se helpottaa oloa ja auttaa kestämään karvaatkin tappiot, Nyman muistuttaa. Kuvio toimii toisaalta myös toisinpäin. Moni vielä varsin kokematon piensijoittaja on kuluvan vuoden aikana haistanut markkinakäänteet jopa alan ammattilaisia paremmin ja luovinut varsin onnistuneesti ajoittain hurjassakin kurssiaallokossa. Piensijoittajan sanotaan usein olevan päätöksineen pahasti myöhässä. Nykyisessä suhdannetilanteessa he ovat kuitenkin alaa hieman Kahvia, pullaa ja juttuseuraa ulkopuolelta katsovina löytäneet hyviä sijoituskohteita. Moni on toisaalta vain pitänyt päänsä kylmänä ja välttänyt monta karikkoa, joihin kokeneemmat ovat riskiä ottaessaan karahtaneet. Tällaiset onnistumiset vahvistavat aina itsetuntoa. Toton kokouksista saa kotiin viemiseksi varteenotettavia sijoitusvinkkejä ja ne toimivat muutoinkin uskonvahvistajina, kun sijoittajat pitäisikö nyt ostaa, myydä vai odottaa. Kokouksissa virinnyt keskustelu jatkuu usein seuraavina päivinä vielä verkossa ja sähköposteissa. Nymanin mielestä sosiaalinen verkosto ja kokemusten vaihtaminen ovat harrastajasijoittajille äärimmäisen tärkeitä. Tavallinen piensijoittaja on päätöstä tehdessään varsin yksinäinen, sillä kaverina on usein vain työpaikan tai kotikoneen näyttöruutu. Toton kaltaisessa harrastajakerhossa näistä juttukumppaneista ja heidän kokemuksistaan, joilla kovimman sijoituskuumeen saa järkeviin lukemiin ja umpikujalta näyttävästä tilanteesta löytyy ulospääsy, ei sen sijaan ole pulaa. Kuluva vuosi on voinut tuottaa pahimmillaan tappioita, jotka ovat heilauttaneet paitsi omaa myös koko perheen taloutta. Menetyksiä on saatettu paikata uusilla, entistä riskipitoisemmilla sijoituksilla, jotka nekin ovat painuneet pakkaselle. Tällainen taakka on raskas kantaa ja vielä raskaammaksi se käy, jos asiasta ei voi edes puhua kenellekään, Nyman muistuttaa. VIISAS RAHA

10 Huomista tehdään Kuntaobligaatioista saaduilla varoilla rahoitetaan monia yleishyödyllisiä rakennushankkeita ympäri maatamme. Sijoitustesi avulla olet mukana rakentamassa mm. kouluja, terveyskeskuksia ja asuntoja. Kuntaobligaatiot laskee liikkeeseen Kuntarahoitus, joka on maamme kolmanneksi suurin ja ainoa luottolaitos, jonka kansainvälinen luottoluokitus on paras mahdollinen AAA. Sijoittamalla Kuntaobligaatioihin teet markkinaehtoisen sijoituksen, josta on hyötyä meille kaikille. Sijoita huomiseen nyt. Mustasaareen vuonna 2013 valmistuva Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoshanke tähtää kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden sisältämän energian hyötykäyttöön Vaasan alueella. Hanke hyödyntää energiaksi noin tonnia lajiteltua kotitalous-, yritys- ja teollisuusjätettä vuodessa ja tulee toimimaan oleellisena osana Vaasan alueen kaukolämpötuotantoa. Jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on rahoitettu rakennusajaksi Kuntarahoituksen lainalla. Kuntaobligaatio KO XI/2009 Uudet neljän vuoden Kuntaobligaatiot ovat merkittävissä Kuponkikorko 2,10% Laina-aika Kuponkikorko on 2,10 %, emissiokurssi on vaihtuva Merkintäpalkkio 0 % Korko maksetaan vuosittain Pääoma maksetaan takaisin Kysy tuottotarjoustamme yli EUR sijoituksille LISÄTIEDOT JA MERKINTÄ maksuttomasta palvelunumerostamme: (arkisin klo ) tai

11 Mitä tarkemmin keskität pankki-, vakuutus- ja sijoitusasiasi yhteen paikkaan, sitä enemmän hyödyt, väittävät pankit. Voi olla, että näin on varsinkin, jos hyöty lasketaan säästyneinä palvelumaksuina ja jollakin pankkien määrittelemällä kaavalla. Pankit kannustavat myös luottamaan asiantuntijoihin. Älä turhaan piinaa itseäsi raha-asioilla, vaan jätä ne meidän asiantuntijoidemme huoleksi, ne yllyttävät. Viisaan Rahan syyskuun lopulla tekemä pankkikysely kannustaa etenemään päinvastaiseen suuntaan. Varsin tyytyväisiltä vaikuttavat ne, jotka ovat viitsineet etsiä parhaat palat useamman pankin tai sijoituspalveluyrityksen tarjonnasta: He ohjaavat talletuksensa pankkiin, joka lupaa niille parhaan koron, hankkivat Visa-kortin, mistä sen maksutta saavat ja toteuttavat arvopaperikaupat nettivälittäjien avustamina. Sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa koskevat kommentit ovat synkkää luettavaa. Moni vastaaja moitti neuvojen laatua ja luotettavuutta ja tunsi tulleensa tavalla tai toisella höynäytetyksi. Tyytyväisimmiltä vaikuttivat ne vastaajat, jotka käyttävät hyödykseen pankkien sijoitustutkimusta, mutta jotka pitävät sijoitustoiminnassaan ohjat visusti omissa käsissään. Vaikka pyysimme vastaajia kertomaan, mikä pankkien palveluissa ärsyttää, saimme paljon tietoa myös siitä, mitkä asiat sujuvat hyvin. Kiitosta keräsivät eniten nettivälittäjät. Pankeista eniten spontaaneja kehuja sai Ålandsbanken. Näin tutkittiin VIISAS RAHA

12 Sijoitusneuvojien toimintaan ärsyyntyneiden pankkiasiakkaiden viesti oli tiivistettynä tämä: Pankkien sijoitusneuvonta ei ole neuvontaa lainkaan. Se on myyntityötä, jonka tavoitteena on myydä mahdollisimman paljon oman talon tuotteita ja mieluiten niitä, jotka tuovat pankille parhaan katteen. Muutama vastaaja kertoo, että heille on yritetty myydä eläkevakuutusta melkeinpä väkisin. Vastaavasti useampi valittaa, ettei tietoa esimerkiksi yrityslainoista tai kustannustehokkaista pörssinoteeratuista rahastoista (etf) tahdo saada pankeista lainkaan. Pettyneimmät toteavat, ettei pankeilla ole heille mitään tarjottavaa. Ne myyvät sijoituspalveluita, joita he eivät suurten kulujen vuoksi halua käyttää. Kuvaavaa on, että muilla pankkitoiminnan alueilla pankit saivat aika paljon spontaaneja kehuja, vaikka kysyimme nimenomaan harmituksen aiheita. Sijoitusneuvontaa sen sijaan arvioi laimean myönteisesti vain yksi vastaaja. Hän muistelee saaneensa neuvojaltaan joitakin hyviä vinkkejä sijoittamiseen liittyvien käytännön hoitamiseen. Sijoitusneuvontaa kommentoi suunnilleen puolet kyselyyn osallistuneesta 77 vastaajasta. Myyntihenkisyys ärsyttää myös yksityispankkien asiakkaita eli niitä, jotka maksavat joko pelkistä sijoitusneuvoista tai ovat valtuuttaneet pankin hoitamaan varojaan maksua vastaan. Voi olla, että myyntityö on keskivertoa hillitympää Ålandsbankenissa. Se saa näet kahdelta vastaajalta hyvin samankaltaisia spontaaneja kehuja: siellä ei kuulemma omia tuotteita tuputeta riesaksi asti. Voi olla, että tämä on ainakin osin pakon sanelemaa. Avuksi pitää ottaa vähintään yhteistyökumppaneiden tuotteet, koska oma tuotepaletti on suhteellisen pieni. Yksityispankkien palvelun nosti esille kaikkiaan kymmenen vastaajaa, joista tyytyväisiä on kolme. Ehkä onkin niin, ettei pankkiväeltä pidä muuta odottaakaan kuin korkeintaan osaavaa myyntityötä? OPK Varallisuudenhoitopalveluiden vt. osastonjohtaja Mika Kivimäki muistuttaa, että arvoa on myös sijoittajakuvakartoituksella. Eli sillä, että asiakkaalta kysellään taloudelliset lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet ja selvitetään riskinottokyky. Sen jälkeen asiakkaalle räätälöidään hänen tarpeisiinsa sopiva allokaatio ja siihen sopiva tuoteratkaisu. Omien tuotteiden suosimisessakin hän näkee hyviä puolia: Omien tuotteiden käyttämistä voi perustella sijoittajalle sillä, että omat tuotteet ja niiden erityispiirteet tunnetaan hyvin. Ajantasainen ja yksityiskohtainen informaatio esimerkiksi salkunhoidosta on myös saatavilla helposti ja nopeasti. Pankkikyselyyn osallistuneet sijoittajat moittivat sijoitusneuvojia myös asiantuntemuksen puutteesta. Erityisesti vastaajia harmittaa takeltelu sijoitusten kuluista puhuttaessa. Moni kokee, ettei sijoitusneuvoja ole osannut tai halunnut selostaa kaikkia sijoitukseen liittyviä kuluja. Yksi sijoittaja kertoo, että eläkevakuutuksen kulut olivat yllättäen tuplaantuneet ensin ilmoitetuista, kun hän oli tivannut tarkempaa selvitystä kustannuksista. Kyselyn tulokset vahvistavat myös sen, että sijoitustuotteisiin liittyvät riskit tuppaavat myyntityössä unohtumaan. Tähän on useamman kerran kiinnittänyt huomiota myös palveluntarjoajien markkinointimateriaaleja tutkinut Finanssivalvonta. Erityisen rumasti riski konkretisoitui viime syksynä, kun lyhyen koron rahastojen arvot putosivat lyhyessä ajassa jopa kymmeniä prosentteja. Tässäkin kyselyssä moni sijoittaja kertoo, että näitä rahastoja oli myyty heille jopa hyvin vähäriskisinä tai jopa riskittöminä. Osa heistä on turhaan tivannut Nordealta ja OP-Pohjolalta selitystä. Nyt kummankin pankin johtajat vetoavat poikkeuksellisiin olosuhteisiin finanssikriisin aikana ja muistuttavat, että monen muunkin lyhyen koron rahaston arvo laski jyrkästi. Ja tottahan se on. Tosin kärsijöiden joukko koostui niistä lyhyen koron rahastoista, jotka olivat lähteneet tavoittelemaan korkeampaa tuottoa ja sitä kautta sijoittajien suosiota sijoittamalla valtioiden velkapapereiden lisäksi pankkien ja muiden yritysten liikkeeseen laskemiin lainoihin. VIISAS RAHA

13 Finanssisektorin lainojen luottoluokitukset ovat olleet perinteisesti korkeita, eikä niiden arvonkehityksessä ole tyypillisesti nähty voimakkaita vaihteluita. Siksi ne ovat soveltuneet riskiprofiililtaan hyvin lyhyen koron rahaston sijoituskohteiksi tarjoten myös parempaa tuottoa kuin esimerkiksi valtion velkasitoumukset, perustelee Kivimäki. Tässä kriisissä finanssisektoria koetellut systeemiriski ei juuri erotellut toimijoita sen perusteella, oliko niillä oikeasti ongelmia vai ei. Eikä luottoluokituksellakaan ollut hinnoittelussa juuri merkitystä. Yritysriski oli kuitenkin olemassa. Tämän kyselyn perusteella näyttää siltä, ettei siitä ole kovin pontevasti asiakkaita muistutettu. Jälkipyykkiä pestään paraikaa muun muassa pankkien ja sijoittajien välisiä riitoja ratkovassa Arvopaperilautakunnassa. Kyynisimmät epäilevät myös, että pienet sijoittaja-asiakkaat jäävät varainhoidossa isompiensa jalkoihin. Pienempien ja sen vuoksi vähemmän tärkeiden asiakkaiden salkkuihin saatetaan imuroida arvopapereita, jotka syystä tai toisesta pitää saada pois tärkeämpien asiakkaiden tai pankin omista salkuista. Pankinjohtajat kiistävät nämä epäilyt jyrkästi. Palvelun laatu on surkeinta sijoitusneuvonnassa. Sijoitusneuvonnan kauppaaminen ärsyttää. Kysymys on aina pankin omien tuotteiden kauppaamisesta. On rasittavaa toistuvasti havaita pankin ehdottavan ratkaisuiksi palveluja, jotka kiihdyttävät asiakkaan varojen siirtymistä pankin omistukseen. Käyttämistäni pankeista erityisesti Nordea pyrkii ensisijaisesti suosittelemaan omia ja itselleen sopivia tuotteita. Höpötetään esimerkiksi osakesäästämisestä ja eläkevakuutuksista, eikä neuvoja ymmärrä niistä mitään. Minä jouduin selittämään Nordean neuvojalle, mistä kustannukseni muodostuvat. Uskomattomat hemmot hoitavat ihmisten osakesalkkuja tietämättä asioista yhtään mitään. OP-ryhmän privat-asiakkuuden luvattiin tuovan parempaa huolenpitoa varallisuudesta. En ole vielä havainnut mitään maininnan arvoista. Pari vuotta sitten siirryin Nordean yksityispankin asiakkaaksi. Palvelu ei yhtään parantunut. Tuli vain kalliimmaksi. Olen tyytyväinen Nordean yksityispankin palveluun. Ålandsbankenissa palvelu on täsmällistä, nopeaa ja ystävällistä, eikä asiakkaalle koko ajan tyrkytetä pankin omia tuotteita. Omaisuudenhoitajana pankki on enemmän vihollinen kuin ystävä. Myyntiä, vaan ei vastuuta. En ikinä antaisi rahojani näiden ihmisten haltuun. Kommentit on poimittu Viisaan Rahan pankkikyselystä, joka tehtiin syyskuussa Nordea tekee kaiken oikein Nordean johtaja Jari Ohrankämmen vakuuttaa, ettei Nordea ole koskaan väittänyt lyhyen koron rahastojaan riskittömiksi. Mitä vastaisit tappioitaan ihmettelevälle asiakkaalle, jonka mukaan hänelle kerrottiin Yrityskorko-rahaston tekevän vain täysin riskittömiä lyhytaikaisia sijoituksia. Viime syksynä rahaston arvosta hävisi kolmessa viikossa 20 prosenttia. Nordean lyhyen koron rahastot sijoittivat pääsääntöisesti vakavaraisten pankkien ja muiden yritysten liikkeeseen laskemiin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Niiden ominaisuuksiin kuuluu alhainen korkoriski, mutta niihin liittyy normaali luottoriski. Vakavaraisten pankkien ja yritysten luottoriski ei ollut korkomarkkinoilla juuri missään roolissa ennen vuoden 2007 lopussa alkanutta luottokriisiä. Erityisesti vuoden 2008 syksyllä luottoriskit nousivat historiallisen korkeiksi. Velkakirjojen lainalaisuuksiin kuuluu, että niiden hinnat laskevat, kun luottoriski nousee ja päinvastoin. Tämä luottoriski toteutui Nordean lyhyen koron rahastoissa. Useampi sijoittaja korosti, että oli halunnut sijoittaa niin, ettei pääoman menettämisen vaaraa ole. Silti sijoitusneuvoja oli suositellut riskialttiita kohteita. Miten asiakkaan pitää toimia, jotta hän voi olla varma, että hänelle suositellaan vain sijoitustuotteita tai että hänen varojaan sijoitetaan vain kohteisiin, jotka täyttävät hänen asettamansa reunaehdot? Täyden valtakirjan salkunhoitoa lukuun ottamatta päätöksen sijoituksen toteuttamisesta tekee viime kädessä aina asiakas, joten salkkuun ei ilmesty mitään ilman asiakkaan päätöstä. Nordean Mermaid-nimiseen monimutkaiseen joukkolainaan sijoittaneet asiakkaat menettivät sijoittamansa pääoman kokonaan. Eräs tähän lainaan sijoittanut asiakkaanne moitti Nordean yksityispankin markkinointia kovin optimistiseksi. Jos nyt ryhtyisitte markkinoimaan vastaavaa tuotetta, tekisittekö jotakin toisin? Mermaid-joukkolainaa on myyty instituutioille, yrityksille, säätiöille ja joillekin varakkaille yksityishenkilöille. Myyntimateriaalissa on selkeästi tuotu esille, että sijoittaja voi menettää pääomansa osittain tai kokonaan. Riskitöntä tuottoa korkeamman tuoton tavoitteluun liittyy aina riski. Eräs asiakkaanne osallistui Nordean kevään osakeantiin, minkä jälkeen Nordean tuottolaskelma ei enää tuntenut kyseisten osakkeiden hankinta-arvoa. Hänelle ilmoitettiin, ettei asiaa saada kuntoon ja että asiakas voi itsekin tehdä tuottolaskelmansa. Näinkö on? Osakeannin kautta hankittujen osakkeiden tuottolaskelmien osalta järjestelmässämme on tällä hetkellä valitettava puute, joka estää meitä ilmoittamasta asiakkaan osakkeiden oikeaa hankintahintaa. VIISAS RAHA

14 Nettivälittäjät keräävät kehuja Arvopapereiden välitys- ja säilytyspalvelut tuntuvat toimivan hyvin. Erityisesti nettivälittäjät saavat kehuja. Mielipide-eroja tosin on: yksi tykkää eq:sta, toinen kehuu Nordnetiä. Jälkimmäistä kehutaan yleensä edulliseksi, eq:n palveluita kehittyneemmiksi. Moni jännittää, miten Nordnetin ja eq:n palvelut muuttuvat jatkossa. Nordnethän osti eq:n viime kesänä. Piina jatkuu ainakin ensi kesään. Nordnet konsernin viestintäjohtajan Jonas Burvallin mukaan palveluiden integrointi on paraikaa työn alla. Valmista pitäisi olla viimeistään kesäkuussa Viitseliäät sijoittajat kokoavat itselleen sopivan palvelupaketin useammasta paikasta. Jotkut asioivat kivijalkapankeissa, jotta saavat käyttöönsä niiden tarjoaman sijoitustutkimuksen joka saa spontaaneja kehuja useammalta sijoittajalta - ja tekevät arvopaperikauppansa edullisesti nettivälittäjän avustamina. Toiset käyttävät nettipankkia suosikkipankkinsa palvelun täydentäjänä. Esimerkiksi eräs Ålandsbankenia arvostava sijoittaja kuvaa toimintatapaansa näin: Ålandsbankenin ainoa puute liittyy online-osakekauppaan. Tarjoustasot ja -määrät eivät ole näkyvissä. Saan kuitenkin nämä tiedot Nordnetin palvelusta. Pidän auki kummankin palvelun, valitsen tarjouksen Nordnetin avulla ja käyn kauppaa Ålandsbankenin palvelussa. Onnistuu tosi hyvin. Eniten sijoittajia harmittavat nettivälittäjien kiinteät palkkiot. Joidenkin mielestä kiinteät kaupantekoon liittyvät maksut ovat ylipäätään liian korkeita. Toisia palkkiot harmittavat ennen muuta erikoistilanteissa. Eräs eq:n asiakas oli sinnikkäästi yrittänyt löytää tapaa, jolla olisi pystynyt hyödyntämään merkintäoikeudet, jotka olivat hänellä kolmessa eri salkussa. Yhdenkään salkun sisältämät merkintäoikeudet eivät olisi yksinään riittäneet edes yhden osakkeen merkintään. Yksi vaihtoehto olisi ollut osakkeiden siirtäminen salkusta toiseen, mutta merkintäoikeuksista saadut tulot eivät olisi kattaneet kiinteitä siirtokuluja. Yhtä huonosti olisi käynyt, jos sijoittaja olisi myynyt merkkarit. Urputin asiasta nettipalautteessa ja esitin, että olisi parempi lahjoittaa ylijäävät merkkarit eq:lle. Ystävällisesti vastattiin, ettei eq:lla ole lupa ottaa vastaan merkkarilahjoituksia ja esitettiin, että kaikille helpointa on vain antaa ylijäävien merkkareiden raueta. Tietysti nämä ovat hiluja, mutta tällainen kiukuttaa samaan tapaan kuin pankkitilien kuukausiveloitukset. Spontaaneja kehuja sai eq:n ja Nordnetin tarjoama salkkuryhmäpalvelu: Salkkuryhmävaltakirja on palvelu vailla vertaa. Tuo merkittäviä säästöjä, kun perheessä on paljon pieniä salkkuja. Salkkuryhmässä salkunhoitaja voi hallinnoida ryhmään kuuluvia salkkuja omilla tunnuksillaan. Salkunomistaja voi seurata salkun tapahtumia, mutta ei pääse tekemään toimeksiantoja. Säästöä syntyy, koska kauppaa kohden lasketut välityspalkkiot putoavat sitä alemmiksi mitä enemmän kauppaa tekee ja salkkupalvelussa koko ryhmän välityspalkkiot lasketaan yhteen. Nordnetin kaupankäyntiohjelma on loistava. Nordetin systeemi on kivikautinen. Nordnet on toki halpa ja asiakaspalvelu ystävällistä, mutta mielestäni systeeminä huono. Toivottavasti eq:n palvelut eivät yhdistymisen jälkeen katoa. eq/nordnet toimii osakekaupassa hyvin. Nettivälittäjien kiinteät palkkiot ovat kohtuuttomia. Kommentit on poimittu Viisaan Rahan pankkikyselystä, joka tehtiin syyskuussa Pankkien peruspalveluissa jurppivat eniten perusasiat: palvelujen hinta, laatu ja niiden suhde. Moni Viisaan Rahan kyselyyn vastanneista kokee saaneensa entistä kalliimpien hintojen vastineeksi entistä huonompaa palvelua. Kärkevimpien vastausten mukaan asiakkaan palvelu on käytännössä loppunut. Kyselyn vastausten perusteella pankkien kanta-asiakasohjelmat eivät välttämättä yhtään auta, pahimmillaan ne vaan sotkevat asioita. Useat vastaajista olivat pettyneet esimerkiksi Nordean avain- tai kantaasiakkuuteen. Kanta-asiakkuuden todelliset edut olivat jääneet asiakkaalle merkityksettömiksi tai hämäriksi. Jotkut vastaajat eivät mielestään olleet saaneet pankilta tarpeeksi opastusta siitä, kuinka kanta-asiakkuudesta saa parhaat hyödyt irti. Kyselyn vastausten perusteella aktiiviset pankkiasiakkaat eivät sitoudukaan yhteen kumppaniin vaan pitävät yllä rinnakkaisia pankkisuhteita. Se mahdollistaa tehokkaan vertailun, pankkien kilpailutuksen ja rusinatuotteiden poimimisen useammasta pankista. VIISAS RAHA

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja VIISAS RAHA 8 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.36 39 YIT:n näkymät: Kauniskangas haluaa katsoa kauas eteenpäin Finanssivalvonnalla

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI?

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ OSAKKEIDEN LYHYEKSIMYYNTI KIELTÄÄ? Viisas Raha 3 2010 9,50 E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 6 ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA 22 HYVÄT TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 TOIMITTAJALTA Mitkä

Lisätiedot

Viisas Raha HALLITUS TUNTEMATON MISSÄ VIIPYVÄT ASUNTORAHASTOT? MYYNTIKILPAILUJA? EI MEIDÄN PANKISSA NÄIN TUNNISTAT KÄÄNNE- YHTIÖN

Viisas Raha HALLITUS TUNTEMATON MISSÄ VIIPYVÄT ASUNTORAHASTOT? MYYNTIKILPAILUJA? EI MEIDÄN PANKISSA NÄIN TUNNISTAT KÄÄNNE- YHTIÖN 24 SIJOITUSDEBATTI: TARVITAANKO PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSIIN NAISKIINTIÖTÄ? Viisas Raha 2 2010 9,50 MYYNTIKILPAILUJA? EI MEIDÄN PANKISSA 6 NÄIN TUNNISTAT KÄÄNNE- YHTIÖN 18 MISSÄ VIIPYVÄT ASUNTORAHASTOT?

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ VALTION MYYDÄ PÖRSSIOMISTUKSIAAN? Viisas Raha 9 2010 9,50 PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ 6 KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 15 TARJOLLA TUKEVAA VELKAA JA HUTERAA KASVUA

Lisätiedot

Viisas Raha 10 2009 9,50

Viisas Raha 10 2009 9,50 Viisas Raha 10 2009 9,50 12 10 6 19 TOIMITUS Viisas Raha TOIMITTAJALTA Ei aikaa, ei laatua Harvassa tuntuu olevan sellainen sijoitustutkimus, jossa mennään yhtiön kuvailua syvemmälle ja tehdään perusteltuja

Lisätiedot

Viisas Raha 7 2009 9,50

Viisas Raha 7 2009 9,50 Viisas Raha 7 2009 9,50 14 23 21 8 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Kriisin opit Kirjoitin tähän lehteen jutun siitä, mitä sijoittaja voisi finanssikriisistä oppia. Aloitin kirjoituspöytätutkimuksella.

Lisätiedot

Viisas Raha INTIASSA TRILJOONAN EURON MARKKINAT NÄIN SÄÄSTÄT ISOMMAN ELÄKKEEN 6 ONKO TYÖELÄKERAHASTOISSA LIIKAA RISKIÄ?

Viisas Raha INTIASSA TRILJOONAN EURON MARKKINAT NÄIN SÄÄSTÄT ISOMMAN ELÄKKEEN 6 ONKO TYÖELÄKERAHASTOISSA LIIKAA RISKIÄ? 35 MONIMUTKAINEN JOHDANNAISSTRATEGIA EI LUPAA HYVÄÄ SIJOITTAJALLE Viisas Raha 8 2010 9,50 NÄIN SÄÄSTÄT ISOMMAN ELÄKKEEN 6 ONKO TYÖELÄKERAHASTOISSA LIIKAA RISKIÄ? 18 HUIPPUJOHTAJIEN KURSSIT NOUSEVAT 22

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Kultalehti. Lehti kullasta ja sijoittamisesta No. 4 Kevät 2011. Kaaos, järjestys ja talous. Mikä tulee olemaan nykypäivän rahajärjestelmän päätepiste?

Kultalehti. Lehti kullasta ja sijoittamisesta No. 4 Kevät 2011. Kaaos, järjestys ja talous. Mikä tulee olemaan nykypäivän rahajärjestelmän päätepiste? Lehti kullasta ja sijoittamisesta No. 4 Kevät 11 Kultalehti Kullan hinta on vuodessa noussut 29% Kullan hinta 05.02.10-04.02.11 $+28% 1355 $/oz 1058 $/oz 774 /oz +29% 999 /oz Anna itsellesi paremmat mahdollisuudet

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25 VIISAS RAHA 9 Lehti suomalaiselle 2014 sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 ERIKOISJAKELU Osakesäästäjät+ Vuokranantajat+ Sijoitus-Investtapahtuman

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

NORDEAN KESÄKISA 2009

NORDEAN KESÄKISA 2009 NORDEAN KESÄKISA 2009 Mikko Kivinen Opinnäytetyö Marraskuu 2009 Yrittäjyyden koulutusohjelma, Tiimiakatemia Liiketalouden ala 1 SISÄLTÖ 1 MIKÄ ON NORDEAN KESÄKISA?... 3 1.1 Miksi kesäkisaa järjestetään?...

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

UPM uudistuu, mutta Jussi Pesonen muistuttaa mistä raha yhä virtaa yhtiöön

UPM uudistuu, mutta Jussi Pesonen muistuttaa mistä raha yhä virtaa yhtiöön VIISAS RAHA 10 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 Talvivaara: Putoavan puukon nappaaminen tekee kipeää Väitöskirja:

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2012 MCI AVIOEHTO auttaa erossa LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar Riccardo Bernard: UNELMIEN AUTOBISNES 2 EVLI 2/2012 Ikuinen iho Aito nahka

Lisätiedot