Viisas Raha. 9 l 2009 l 9,50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viisas Raha. 9 l 2009 l 9,50"

Transkriptio

1 Viisas Raha 9 l 2009 l 9,

2 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Myyjiä he ovat Luin hiljan erään sveitsiläisen yksityispankkiirin mietteitä varainhoidosta. Kokenut pankkiiri totesi, että vastuullinen varainhoitaja suosittelee asiakkaalleen yksinomaan sellaisia tuotteita, joita asiakas tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa. Ja huomautti, etteivät tarpeelliset tuotteet aina ole niitä, joita asiakas haluaa kiihkeimmin ostaa. Yksityissijoittajillahan on tunnetusti taipumusta menneiden tuottojen jahtaamiseen. Asiakkaansa etua ajatteleva varainhoitaja pyrkii myös parantamaan asiakkaansa varojen tuottoa suosittelemalla tälle sijoituskohteita ja -tuotteita, joiden kulut vievät varojen tuotosta mahdollisimman pienen osuuden. Tällaisia varainhoitajia on maailmalla harvassa. Vielä vähemmän heitä on Suomessa, jossa sijoitusneuvonnasta tai omaisuudenhoidosta ei ole totuttu maksamaan ei ainakaan kovin paljon. Tässä lehdessä kerrotaan, mitkä asiat ärsyttävät pankkien sijoittaja-asiakkaita. Ylivoimaisesti eniten kitkerän katkeraa palautetta sai juuri pankkien tarjoama sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito. Ei se mitään neuvontaa ole, vaan pankin omaa etua palvelevaa myyntityötä, kuuluu palautteen antajien enemmistön kommentti. Mutta mitä muuta pankkien tarjoama sijoitusneuvonta voisi oikeastaan ollakaan kuin myyntityötä? Pankit tekisivät itselleen palveluksen, jos ryhtyisivät nimittämään sijoitusneuvojia myyjiksi. Eihän kukaan harmistu autokauppiaallekaan siitä, että tämä myy vain oman työantajansa tuotteita. VIISAS RAHA

3 VIISAS RAHA

4 Pääkirjoitus Mistä kaikesta olemmekaan valmiita luopumaan ollaksemme samanlaisia kuin muut! Tämä on totta niin koulun pihalla kuin arvopaperimarkkinoillakin. Suomi on yleensä se hyvä oppilas. Toisinaan hyväkin oppilas on jengiin päästessään valmis taantumaan. Kunhan saadaan leikkiä yhdessä. Globaalista näkökulmasta on tehokkainta toimia kaikkialla samalla tavalla. Niin myös arvopaperien selvitystoiminnassa. Kuinka tämä yhteinen sama tapa sitten valitaan? Otetaan yleisesti jo useilla markkinoilla käytössä oleva malli. Selvitystoiminnan osalta tämä malli on keskusvastapuoliselvitys. Onko malli paras mahdollinen? Ehkä ei kaikkien suomalaisten mielestä. Mutta tarkoitushan olikin valita yleisesti käytössä oleva malli. Nasdaq OMX aloitti keskusvastapuoliselvityksen ensimmäisillä osakkeilla Pohjoismaissa kuukausi sitten. Ensimmäisenä keskusvastapuolena on European Multilateral Clearing Facility, EMCF. Keskusvastapuoli toimii myyjän ja ostajan välissä kantaen vastapuoliriskin. Malli on houkutteleva siksi, että se mahdollistaa tapahtumien netottamisen. Tämän on tarkoitus johtaa kustannussäästöihin muun muassa alempien vakuusvaati- musten ja vähäisempien selvitystapahtumien ansiosta. Toisaalta päästäkseen käyntiin malli vaatinee uusilla markkinoilla, kuten meillä Suomessa, merkittäviä tietojärjestelmäinvestointeja, jotka aiheuttavat kustannuksia. Aiheellinen pelko on, että loppuasiakkaan kustannukset nousevat. Suomessa olemme tottuneet aikaisempaan malliimme, jossa arvopaperikauppa toteutuu miltei viiveettä ja rahojen lähtiessä pankkitililtä arvopaperit tulevat arvo-osuustilille. Muualla maailmassa kuitenkin on yleistä, että osakekaupan toteuttaminen vie esimerkiksi kolme päivää. Tämä herättää uudenlaisia kysymyksiä siitä, kuka milloinkin arvopaperin omistaa. Mitä jos ostan osakkeen voidakseni osallistua yhtiökokoukseen tai saadakseni osingon, eikä kauppa toteudukaan ajoissa? Niinpä. Saisiko sittenkin valita sen parhaan mallin yleisen sijaan? Uusi selvitysmalli tuo kuvioon myös lisää välikäsiä. Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän ruokittavia suita. Kyseessä on varmasti hyvä bisnes, mutta hyötyykö loppuasiakas? Tai onko mahdollista, kuten Markku Savikko tämän lehden Elämäni ja sijoitukseni -haastattelussa esittää, että omilla säännöillään toimiva markkina jäisi pk-yritysten listapaikaksi maakuntaliigaan. Suomen Pankin nettisivuilla kannetaan huolta pirstaloituneesta eurooppalaisesta arvopaperikaupasta ja todetaan, että tehottomat selvitys- ja toimitusjärjestelmät heikentävät toimijoiden kykyä ja halua käydä EU:ssa arvopaperikauppaa. Ne vähentävät rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä ja nostavat tarpeettomasti pääoman hintaa. Leikkisivätkö muut kanssamme, jos emme toimisi heidän tavallaan? Ei oteta riskiä ja kokeilla. Tärkeintä on pysyä leikissä mukana. Selvitystoiminnan uudistuessa muuttunee seuraavaksi myös arvopaperien säilytys. Nyt Suomi on yksi harvoista suoran henkilökohtaisen omistuksen maista. Jokaisella arvopapereita omistavalla kansalaisella on oma arvo-osuustilinsä Euroclear Finlandin eli entisen Arvopaperikeskuksen hoivissa. Huomion arvoista on, että yksityissijoittajalla on lain takaama oikeus säilyttää arvo-osuuksiaan maksutta Euroclear Finlandissa. Tätä oikeutta kannattaa vaalia ja hyödyntää. Nasdaq OMX Nordicin lokakuisen tiedotteen mukaan keskusvastapuoliselvitykseen siirtyminen on suurin rakenteellinen muutos Pohjoismaiden osakemarkkinoilla sähköiseen kaupankäyntiin siirtymisen jälkeen. Vertaus asettaa tapahtuman oikeaan mittakaavaan. Valmistaudu osakesäästäjä, maailma muuttuu! VIISAS RAHA

5 VIISAS RAHA

6 MARKKINOILTA Monet odottavat Kiinalta ihmettä. Yli 1,3 miljardin asukkaan jätin odotetaan vetävän maailmantalouden kasvuun. Odotus on reippaasti ylimitoitettu. Kiina ei pysty korjaamaan ongelmia, joiden syntymisessä sitäkin suuremmalla USA:lla on keskeinen rooli. Kiinan bruttokansantuote on kovasta kasvusta huolimatta noin 30 prosenttia USA:n bkt:stä markkinakurssein laskettuna. Yksityinen kulutus on vienti- ja investointivetoisessa Kiinassa noin 15 prosenttia Yhdysvaltain yksityisestä kulutuksesta. Kiina on vientiylijäämäinen maa toisin kuin USA, joka on rivakasti syntyneen ulkomaankaupan alijäämän kautta vetänyt muita maita. Ei Kiinasta ole pitkään aikaan samanlaiseksi veturiksi, sanoo Etlan tutkija Paavo Suni. Siitä huolimatta Kiinan kasvu on tässä suhdanteessa erikoisuus, joka on helpottanut selvästi etenkin muutamien aasialaisten naapurimaiden tilannetta. Esimerkiksi japanilaiset autovalmistajat ovat iloinneet Kiinan hyvästä vedosta. Samoin monet investointitavaravalmistajat ovat hyötyneet suuresti Kiinan vauhdista. Kiinan kansantalous kasvoi tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yli seitsemän prosentin vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä vauhti kiihtyi. Kova kasvuluku on mahdollinen, koska Kiina elvyttää talouttaan avokätisesti vahvan valtiontalouden turvin. Vaikka Kiina on suuri vientimaa, se näyttää selvinneen vientimarkkinoiden ongelmista odotettua pienemmillä kolhuilla. Vaikka viennin arvo on vajaat 40 prosenttia bkt:stä, on nettoviennin osuus bkt:stä hieman yli 10 prosenttia. Bkt:hen lasketaan vain arvonlisä, jota maassa syntyy. Kiinassa tehdään paljon kokoonpanoa, jota varten maahan tuodaan monenlaisia komponentteja. Tämän tuonnin arvo on yli 60 prosenttia viennistä. Viennin merkitys kansantaloudelle saadaan siis vähentämällä vientiä varten tapahtunut tuonti. Näin laskettua arvonlisää jää Kiinan viennistä maahan suunnilleen kolmannes viennin arvosta. Tämä pehmentää vientimarkkinoiden synnyttämiä takaiskuja kansantaloudessa, sanoo Suni. Siitä huolimatta viennin putoaminen on iskenyt rajusti Kiinaan. Eräiden arvioiden mukaan yli 20 miljoonaa siirtotyöläistä on menettänyt työpaikkansa tehtaiden alasajojen ja konkurssien seurauksena. Tämä vähentää maan alhaista yksityistä kulutusta entisestään. Siksi Kiinallekin olisi äärimmäisen tärkeää, että sen suuret vientimaat alkaisivat toipua ongelmistaan. Kiinan kansantaloudesta yksityisten kulutuksen osuus on noin 35 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että 1,3 miljardia kiinalaista kuluttaa suunnilleen yhtä paljon kuin 56 miljoonaa brittiä. Taantuma on lisännyt edelleen kiinalaisten säästämistä. Noin 400 miljardin euron elvytyspaketti on kuitenkin vauhdittanut muun muassa kodinkoneiden ja autojen kauppaa. Investointien merkitys on poikkeuksellisen suuri maan kansantaloudessa. Vaikka elvytys on hyödyttänyt kotimaista kysyntääkin, on elvytys voimistanut erityisesti julkisten investointien osuutta kansantaloudesta. Jotta Kiinasta tulisi todellinen maailmantalouden veturi, täytyisi sen kotimarkkinoiden vahvistua, Myös Kiinan viranomaiset puhuvat paljon siitä, että maa tarvitsisi lisää kotimaista kulutusta. Talouden rakennetta on kuitenkin vaikea muuttaa nopeasti, muistuttaa vanhempi ekonomisti Aaron Mehrotra Suomen Pankista. Kotimaisen kulutuksen lisääminen edellyttäisi muun muassa valuutan vahvistumista. Noususuhdanteessa Kiina antoikin valuuttansa vahvistua jonkin verran, mutta taantuma käänsi tilanteen. Kiinan suuret dollari-sijoitukset vähentävät myös maan johdon halua päästää juan vahvistumaan. Vahvistuminen toisi suuret valuuttatappiot kiinalaisille. Siksi he ovatkin äärimmäisen varovaisia valuutan suhteen ja muutokset tulevat tapahtumaan pikku hiljaa, arvioi Suni. VIISAS RAHA

7 Puheenjohtajan palsta Suuri mahdollisuus, suuret riskit Oikaisu Osakesäästäjien Keskusliitto paikallisyhdistyksineen on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, jonka tarkoitus on edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja oikean tiedon välittäminen. Oikea ja ajantasainen informaatio on jokaiselle sijoittajalle tärkeätä, toisaalta säästämisellä ja sijoittamisella on yhä suurempi merkitys suomalaisille. Sijoitustuotteita myös markkinoidaan tavallisille kansalaisille hyvin monenlaisin perustein. Siksikin asiallista perustietoa ymmärrettävästi kertovalla journalismilla on kasvava merkitys. Toisaalta nykyisenkaltainen informaation ylitarjonta vaikeuttaa oleellisten uutisten erottamista vähemmän tärkeistä. Ongelma korostuu internetissä, missä julkaisukynnys vaihtelee. Joskus kynnystä ei edes ole. Tämä edellyttää kansalaisilta finanssilukutaitoa. Tiedonvälityksen nopeutuessa ja kilpailun kiristyessä myös niin sanotut laatumediat sortuvat virheisiin. Usein toistuva perusvirhe on osingon irtoamisen yhteydessä uutisoida osakkeen arvon laskeneen, vaikka todellisuudessa osakkeen hinta osinko huomioiden onkin noussut. Vastaavia esimerkkejä voisi luetella paljon. Osakesäästäjät on huolissaan tilanteesta. Meille ei riitä, että pyrimme omalta osaltamme nostamaan tiedonvälityksen tasoa esimerkiksi tällä julkaisemallamme Viisas Raha -lehdellä, jota nyt luet. Haluamme nostaa suomalaisen talousjournalismin tasoa yleensä. Tähän pyrimme vaikuttamaan sitä kautta että asiantuntevat kirjoittajat saavat ansaitsemaansa arvostusta. Tämän tavoitteen edesauttamiseksi Osakesäästäjien Keskusliitto yhteistyökumppaneineen perustaa vuotuisen sijoitusalan Tiedonjulkistamispalkinnon, joka myönnetään yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvalle henkilölle. Palkittu voi siis olla toimittaja, kirjailija, tutkija tai vaikkapa aktiivinen nettikeskustelija. Palkinto myönnetään kirjoittajalle, joka on toiminnallaan edistänyt säästämistä ja yksityishenkiöiden varojen hallintaa. Palkinnon kriteereissä korostuvat sellaiset asiat kuin totuudenmukaisuus, kriittisyys, uusien näkökulmien avaaminen ja kirjoitusten ymmärrettävyys. Uskon, että palkinnon myötä saamme jatkossa lukea entistäkin mielenkiintoisempia ja tasokkaampia, säästämistä ja sijoittamista käsitteleviä artikkeleita. VIISAS RAHA

8 Kolea lokakuinen ilta hämärtyy Helsingissä. Ravintola Töölönrannan ovi käy tasaista tahtia ja yhteen sen kabinettipöydistä kerääntyy hiljalleen viidentoista vieraan joukko. Muutamaa minuuttia yli iltakuuden puheenjohtaja Kai Nyman yskäisee nyrkkiinsä ja toivottaa paikalle saapuneet jälleen kerran tervetulleiksi Toto-sijoituskerhon kuukausikokoukseen. Kertaheitolla liki talviseksi muuttunutta syyskeliä uhmanneille on tuttuun tapaan tarjolla asiantuntijakatsaus sekä vapaata keskustelua sijoitusmarkkinoiden menneistä ja mahdollisesti edessä olevista käänteistä. Illan aikana käydään hienovaraisesti läpi myös omakohtaisia voittoja ja takaiskuja. Samalla pohditaan, mitä asioita jatkossa kannattaisi huomioida, jotta edelleen varsin hetteisiltä näyttävillä sijoitusmarkkinoilla selviäisi edes kohtuullisen kuivin jaloin. Sama rituaali on toistunut Ravintola Töölönrannassa jo kuuden vuoden ajan. Kokoontumisia oli aluksi kaksikin kertaa kuukaudessa, sittemmin osallistujien aikataulusyistä joka kuukauden toisena torstaina. VIISAS RAHA

9 Tästä muuten tulee myös Toto-nimi, jolla ei tosiaankaan ole mitään tekemistä uhkapelaamisen ja vedonlyönnin kanssa. Se on vain lyhenne kokouspäiväksi valitusta kuukauden toisesta torstaista, Helsinki-Espoo-Vantaa -akselilla toimivan sijoituskerhon perustajajäsen ja myös Espoon Superosake -sijoitusyhtiössä sekä piksu.net-verkkopalvelun tuottamisessa mukana oleva Nyman muistuttaa. Viisikymppinen espoolaisinsinööri kiinnostui sijoittamisesta jo opiskeluaikana, osin verenperintönä ja isänsä opastamana. Isälle sijoittaminen oli pienimuotoinen harrastus ja häneltä sain perusvinkit. Muun muassa sen, että hajauttaminen kannattaa, Nyman muistelee. Ja kuten yleensä, myös tässä kohtaa ruokahalu kasvoi syödessä. Muutaman onnistuneen sijoituspäätöksen jälkeen Nyman huomasi keräävänsä lisätietoa kirjoista ja internetistä, josta oli vuosituhannen vaihteeseen tultaessa kasvanut tärkeä foorumi myös erilaisille sijoittajakeskusteluille. Niissä kylvettiin Toto-kerhonkin perustamissiemenet. Aloin huomata, että nettikeskusteluissa olivat mukana pitkälti samat henkilöt. Aika monella tuntui olevan tarvetta vaihtaa kokemuksiaan myös kasvokkain ja hieman pienemmällä porukalla. Päätimme laittaa toimeksi, Nyman muistelee. Elettiin vuoden 2002 syksyä. Moni oli saanut teknokuplasta kynsilleen ja valoisampia aikoja odotellessa myös Toto piti ensimmäisen kokouksensa. Yhteisen pöydän ääreen kokoontui sähköpostikutsujen kautta kymmenkunta osallistujaa, joiden joukosta löytyi niin aloittelijoita kuin osakemarkkinoiden puoliammattilaisia. Nymanin mielestä koossa oli juuri sellainen kokoonpano, jota avoimien ovien periaatteella alusta asti toimineelle Totolle haluttiinkin. Eikä periaatteesta ole lipsuttu, vaikka väkimäärä on alkuajoista tuplaantunut. Nykyisellään aktiivijäseniä on noin 25. Kokouksiin tästä porukasta ehtii yleensä noin puolet kerrallaan. Toimimme ihan perinteisellä ompeluseura-periaatteella eli ilman jäsenmaksua ja yhdistysorganisaatiota. Myös itse kokoukset noudattavat ompeluseura-formaattia eli ajankohtaisen asiantuntija- tai jäsenalustuksen jälkeen käydään ruoan lomassa vapaamuotoista keskustelua, toki osakemarkkinoihin ja sijoittamiseen liittyen. Tätä voisi verrata mihin tahansa avoimeen harrastuskerhoon. Jotkut kokoontuvat vaihtamaan ajatuksia ja kuulemaan kokeneempien kommentteja vaikkapa maratonjuoksusta. Totossa puhutaan sijoittamisesta ja osakesalkusta, tosin ei koskaan tarkoilla euromäärillä, Nyman toteaa. Äärimmäisen matalan osallistumiskynnyksen ja avoimuuden lisäksi puheenjohtaja korostaa tiettyä hienovaraisuutta. Henkilökohtaisista raha-asioista ja varallisuudesta puhuminen on suomalaisille yhä herkkä asia. Lompakon sisällöllä ja osakesalkun menestyksellä ei Totonkaan kokouksissa rehvastella, sillä sijoitusmarkkinoilla yhden ilo saattaa olla toiselle mitä karvain tappio. Tässä on toisaalta myös näiden kokousten tärkein anti. Amatööri saa varsin usein huomata, että myös kokeneet sijoittajat tekevät välillä helppoja virheitä ja kompastelevat omiin kengännauhoihinsa. Se helpottaa oloa ja auttaa kestämään karvaatkin tappiot, Nyman muistuttaa. Kuvio toimii toisaalta myös toisinpäin. Moni vielä varsin kokematon piensijoittaja on kuluvan vuoden aikana haistanut markkinakäänteet jopa alan ammattilaisia paremmin ja luovinut varsin onnistuneesti ajoittain hurjassakin kurssiaallokossa. Piensijoittajan sanotaan usein olevan päätöksineen pahasti myöhässä. Nykyisessä suhdannetilanteessa he ovat kuitenkin alaa hieman Kahvia, pullaa ja juttuseuraa ulkopuolelta katsovina löytäneet hyviä sijoituskohteita. Moni on toisaalta vain pitänyt päänsä kylmänä ja välttänyt monta karikkoa, joihin kokeneemmat ovat riskiä ottaessaan karahtaneet. Tällaiset onnistumiset vahvistavat aina itsetuntoa. Toton kokouksista saa kotiin viemiseksi varteenotettavia sijoitusvinkkejä ja ne toimivat muutoinkin uskonvahvistajina, kun sijoittajat pitäisikö nyt ostaa, myydä vai odottaa. Kokouksissa virinnyt keskustelu jatkuu usein seuraavina päivinä vielä verkossa ja sähköposteissa. Nymanin mielestä sosiaalinen verkosto ja kokemusten vaihtaminen ovat harrastajasijoittajille äärimmäisen tärkeitä. Tavallinen piensijoittaja on päätöstä tehdessään varsin yksinäinen, sillä kaverina on usein vain työpaikan tai kotikoneen näyttöruutu. Toton kaltaisessa harrastajakerhossa näistä juttukumppaneista ja heidän kokemuksistaan, joilla kovimman sijoituskuumeen saa järkeviin lukemiin ja umpikujalta näyttävästä tilanteesta löytyy ulospääsy, ei sen sijaan ole pulaa. Kuluva vuosi on voinut tuottaa pahimmillaan tappioita, jotka ovat heilauttaneet paitsi omaa myös koko perheen taloutta. Menetyksiä on saatettu paikata uusilla, entistä riskipitoisemmilla sijoituksilla, jotka nekin ovat painuneet pakkaselle. Tällainen taakka on raskas kantaa ja vielä raskaammaksi se käy, jos asiasta ei voi edes puhua kenellekään, Nyman muistuttaa. VIISAS RAHA

10 Huomista tehdään Kuntaobligaatioista saaduilla varoilla rahoitetaan monia yleishyödyllisiä rakennushankkeita ympäri maatamme. Sijoitustesi avulla olet mukana rakentamassa mm. kouluja, terveyskeskuksia ja asuntoja. Kuntaobligaatiot laskee liikkeeseen Kuntarahoitus, joka on maamme kolmanneksi suurin ja ainoa luottolaitos, jonka kansainvälinen luottoluokitus on paras mahdollinen AAA. Sijoittamalla Kuntaobligaatioihin teet markkinaehtoisen sijoituksen, josta on hyötyä meille kaikille. Sijoita huomiseen nyt. Mustasaareen vuonna 2013 valmistuva Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoshanke tähtää kaatopaikoille sijoitettavien jätteiden sisältämän energian hyötykäyttöön Vaasan alueella. Hanke hyödyntää energiaksi noin tonnia lajiteltua kotitalous-, yritys- ja teollisuusjätettä vuodessa ja tulee toimimaan oleellisena osana Vaasan alueen kaukolämpötuotantoa. Jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on rahoitettu rakennusajaksi Kuntarahoituksen lainalla. Kuntaobligaatio KO XI/2009 Uudet neljän vuoden Kuntaobligaatiot ovat merkittävissä Kuponkikorko 2,10% Laina-aika Kuponkikorko on 2,10 %, emissiokurssi on vaihtuva Merkintäpalkkio 0 % Korko maksetaan vuosittain Pääoma maksetaan takaisin Kysy tuottotarjoustamme yli EUR sijoituksille LISÄTIEDOT JA MERKINTÄ maksuttomasta palvelunumerostamme: (arkisin klo ) tai

11 Mitä tarkemmin keskität pankki-, vakuutus- ja sijoitusasiasi yhteen paikkaan, sitä enemmän hyödyt, väittävät pankit. Voi olla, että näin on varsinkin, jos hyöty lasketaan säästyneinä palvelumaksuina ja jollakin pankkien määrittelemällä kaavalla. Pankit kannustavat myös luottamaan asiantuntijoihin. Älä turhaan piinaa itseäsi raha-asioilla, vaan jätä ne meidän asiantuntijoidemme huoleksi, ne yllyttävät. Viisaan Rahan syyskuun lopulla tekemä pankkikysely kannustaa etenemään päinvastaiseen suuntaan. Varsin tyytyväisiltä vaikuttavat ne, jotka ovat viitsineet etsiä parhaat palat useamman pankin tai sijoituspalveluyrityksen tarjonnasta: He ohjaavat talletuksensa pankkiin, joka lupaa niille parhaan koron, hankkivat Visa-kortin, mistä sen maksutta saavat ja toteuttavat arvopaperikaupat nettivälittäjien avustamina. Sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa koskevat kommentit ovat synkkää luettavaa. Moni vastaaja moitti neuvojen laatua ja luotettavuutta ja tunsi tulleensa tavalla tai toisella höynäytetyksi. Tyytyväisimmiltä vaikuttivat ne vastaajat, jotka käyttävät hyödykseen pankkien sijoitustutkimusta, mutta jotka pitävät sijoitustoiminnassaan ohjat visusti omissa käsissään. Vaikka pyysimme vastaajia kertomaan, mikä pankkien palveluissa ärsyttää, saimme paljon tietoa myös siitä, mitkä asiat sujuvat hyvin. Kiitosta keräsivät eniten nettivälittäjät. Pankeista eniten spontaaneja kehuja sai Ålandsbanken. Näin tutkittiin VIISAS RAHA

12 Sijoitusneuvojien toimintaan ärsyyntyneiden pankkiasiakkaiden viesti oli tiivistettynä tämä: Pankkien sijoitusneuvonta ei ole neuvontaa lainkaan. Se on myyntityötä, jonka tavoitteena on myydä mahdollisimman paljon oman talon tuotteita ja mieluiten niitä, jotka tuovat pankille parhaan katteen. Muutama vastaaja kertoo, että heille on yritetty myydä eläkevakuutusta melkeinpä väkisin. Vastaavasti useampi valittaa, ettei tietoa esimerkiksi yrityslainoista tai kustannustehokkaista pörssinoteeratuista rahastoista (etf) tahdo saada pankeista lainkaan. Pettyneimmät toteavat, ettei pankeilla ole heille mitään tarjottavaa. Ne myyvät sijoituspalveluita, joita he eivät suurten kulujen vuoksi halua käyttää. Kuvaavaa on, että muilla pankkitoiminnan alueilla pankit saivat aika paljon spontaaneja kehuja, vaikka kysyimme nimenomaan harmituksen aiheita. Sijoitusneuvontaa sen sijaan arvioi laimean myönteisesti vain yksi vastaaja. Hän muistelee saaneensa neuvojaltaan joitakin hyviä vinkkejä sijoittamiseen liittyvien käytännön hoitamiseen. Sijoitusneuvontaa kommentoi suunnilleen puolet kyselyyn osallistuneesta 77 vastaajasta. Myyntihenkisyys ärsyttää myös yksityispankkien asiakkaita eli niitä, jotka maksavat joko pelkistä sijoitusneuvoista tai ovat valtuuttaneet pankin hoitamaan varojaan maksua vastaan. Voi olla, että myyntityö on keskivertoa hillitympää Ålandsbankenissa. Se saa näet kahdelta vastaajalta hyvin samankaltaisia spontaaneja kehuja: siellä ei kuulemma omia tuotteita tuputeta riesaksi asti. Voi olla, että tämä on ainakin osin pakon sanelemaa. Avuksi pitää ottaa vähintään yhteistyökumppaneiden tuotteet, koska oma tuotepaletti on suhteellisen pieni. Yksityispankkien palvelun nosti esille kaikkiaan kymmenen vastaajaa, joista tyytyväisiä on kolme. Ehkä onkin niin, ettei pankkiväeltä pidä muuta odottaakaan kuin korkeintaan osaavaa myyntityötä? OPK Varallisuudenhoitopalveluiden vt. osastonjohtaja Mika Kivimäki muistuttaa, että arvoa on myös sijoittajakuvakartoituksella. Eli sillä, että asiakkaalta kysellään taloudelliset lähtökohdat, tarpeet ja tavoitteet ja selvitetään riskinottokyky. Sen jälkeen asiakkaalle räätälöidään hänen tarpeisiinsa sopiva allokaatio ja siihen sopiva tuoteratkaisu. Omien tuotteiden suosimisessakin hän näkee hyviä puolia: Omien tuotteiden käyttämistä voi perustella sijoittajalle sillä, että omat tuotteet ja niiden erityispiirteet tunnetaan hyvin. Ajantasainen ja yksityiskohtainen informaatio esimerkiksi salkunhoidosta on myös saatavilla helposti ja nopeasti. Pankkikyselyyn osallistuneet sijoittajat moittivat sijoitusneuvojia myös asiantuntemuksen puutteesta. Erityisesti vastaajia harmittaa takeltelu sijoitusten kuluista puhuttaessa. Moni kokee, ettei sijoitusneuvoja ole osannut tai halunnut selostaa kaikkia sijoitukseen liittyviä kuluja. Yksi sijoittaja kertoo, että eläkevakuutuksen kulut olivat yllättäen tuplaantuneet ensin ilmoitetuista, kun hän oli tivannut tarkempaa selvitystä kustannuksista. Kyselyn tulokset vahvistavat myös sen, että sijoitustuotteisiin liittyvät riskit tuppaavat myyntityössä unohtumaan. Tähän on useamman kerran kiinnittänyt huomiota myös palveluntarjoajien markkinointimateriaaleja tutkinut Finanssivalvonta. Erityisen rumasti riski konkretisoitui viime syksynä, kun lyhyen koron rahastojen arvot putosivat lyhyessä ajassa jopa kymmeniä prosentteja. Tässäkin kyselyssä moni sijoittaja kertoo, että näitä rahastoja oli myyty heille jopa hyvin vähäriskisinä tai jopa riskittöminä. Osa heistä on turhaan tivannut Nordealta ja OP-Pohjolalta selitystä. Nyt kummankin pankin johtajat vetoavat poikkeuksellisiin olosuhteisiin finanssikriisin aikana ja muistuttavat, että monen muunkin lyhyen koron rahaston arvo laski jyrkästi. Ja tottahan se on. Tosin kärsijöiden joukko koostui niistä lyhyen koron rahastoista, jotka olivat lähteneet tavoittelemaan korkeampaa tuottoa ja sitä kautta sijoittajien suosiota sijoittamalla valtioiden velkapapereiden lisäksi pankkien ja muiden yritysten liikkeeseen laskemiin lainoihin. VIISAS RAHA

13 Finanssisektorin lainojen luottoluokitukset ovat olleet perinteisesti korkeita, eikä niiden arvonkehityksessä ole tyypillisesti nähty voimakkaita vaihteluita. Siksi ne ovat soveltuneet riskiprofiililtaan hyvin lyhyen koron rahaston sijoituskohteiksi tarjoten myös parempaa tuottoa kuin esimerkiksi valtion velkasitoumukset, perustelee Kivimäki. Tässä kriisissä finanssisektoria koetellut systeemiriski ei juuri erotellut toimijoita sen perusteella, oliko niillä oikeasti ongelmia vai ei. Eikä luottoluokituksellakaan ollut hinnoittelussa juuri merkitystä. Yritysriski oli kuitenkin olemassa. Tämän kyselyn perusteella näyttää siltä, ettei siitä ole kovin pontevasti asiakkaita muistutettu. Jälkipyykkiä pestään paraikaa muun muassa pankkien ja sijoittajien välisiä riitoja ratkovassa Arvopaperilautakunnassa. Kyynisimmät epäilevät myös, että pienet sijoittaja-asiakkaat jäävät varainhoidossa isompiensa jalkoihin. Pienempien ja sen vuoksi vähemmän tärkeiden asiakkaiden salkkuihin saatetaan imuroida arvopapereita, jotka syystä tai toisesta pitää saada pois tärkeämpien asiakkaiden tai pankin omista salkuista. Pankinjohtajat kiistävät nämä epäilyt jyrkästi. Palvelun laatu on surkeinta sijoitusneuvonnassa. Sijoitusneuvonnan kauppaaminen ärsyttää. Kysymys on aina pankin omien tuotteiden kauppaamisesta. On rasittavaa toistuvasti havaita pankin ehdottavan ratkaisuiksi palveluja, jotka kiihdyttävät asiakkaan varojen siirtymistä pankin omistukseen. Käyttämistäni pankeista erityisesti Nordea pyrkii ensisijaisesti suosittelemaan omia ja itselleen sopivia tuotteita. Höpötetään esimerkiksi osakesäästämisestä ja eläkevakuutuksista, eikä neuvoja ymmärrä niistä mitään. Minä jouduin selittämään Nordean neuvojalle, mistä kustannukseni muodostuvat. Uskomattomat hemmot hoitavat ihmisten osakesalkkuja tietämättä asioista yhtään mitään. OP-ryhmän privat-asiakkuuden luvattiin tuovan parempaa huolenpitoa varallisuudesta. En ole vielä havainnut mitään maininnan arvoista. Pari vuotta sitten siirryin Nordean yksityispankin asiakkaaksi. Palvelu ei yhtään parantunut. Tuli vain kalliimmaksi. Olen tyytyväinen Nordean yksityispankin palveluun. Ålandsbankenissa palvelu on täsmällistä, nopeaa ja ystävällistä, eikä asiakkaalle koko ajan tyrkytetä pankin omia tuotteita. Omaisuudenhoitajana pankki on enemmän vihollinen kuin ystävä. Myyntiä, vaan ei vastuuta. En ikinä antaisi rahojani näiden ihmisten haltuun. Kommentit on poimittu Viisaan Rahan pankkikyselystä, joka tehtiin syyskuussa Nordea tekee kaiken oikein Nordean johtaja Jari Ohrankämmen vakuuttaa, ettei Nordea ole koskaan väittänyt lyhyen koron rahastojaan riskittömiksi. Mitä vastaisit tappioitaan ihmettelevälle asiakkaalle, jonka mukaan hänelle kerrottiin Yrityskorko-rahaston tekevän vain täysin riskittömiä lyhytaikaisia sijoituksia. Viime syksynä rahaston arvosta hävisi kolmessa viikossa 20 prosenttia. Nordean lyhyen koron rahastot sijoittivat pääsääntöisesti vakavaraisten pankkien ja muiden yritysten liikkeeseen laskemiin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin. Niiden ominaisuuksiin kuuluu alhainen korkoriski, mutta niihin liittyy normaali luottoriski. Vakavaraisten pankkien ja yritysten luottoriski ei ollut korkomarkkinoilla juuri missään roolissa ennen vuoden 2007 lopussa alkanutta luottokriisiä. Erityisesti vuoden 2008 syksyllä luottoriskit nousivat historiallisen korkeiksi. Velkakirjojen lainalaisuuksiin kuuluu, että niiden hinnat laskevat, kun luottoriski nousee ja päinvastoin. Tämä luottoriski toteutui Nordean lyhyen koron rahastoissa. Useampi sijoittaja korosti, että oli halunnut sijoittaa niin, ettei pääoman menettämisen vaaraa ole. Silti sijoitusneuvoja oli suositellut riskialttiita kohteita. Miten asiakkaan pitää toimia, jotta hän voi olla varma, että hänelle suositellaan vain sijoitustuotteita tai että hänen varojaan sijoitetaan vain kohteisiin, jotka täyttävät hänen asettamansa reunaehdot? Täyden valtakirjan salkunhoitoa lukuun ottamatta päätöksen sijoituksen toteuttamisesta tekee viime kädessä aina asiakas, joten salkkuun ei ilmesty mitään ilman asiakkaan päätöstä. Nordean Mermaid-nimiseen monimutkaiseen joukkolainaan sijoittaneet asiakkaat menettivät sijoittamansa pääoman kokonaan. Eräs tähän lainaan sijoittanut asiakkaanne moitti Nordean yksityispankin markkinointia kovin optimistiseksi. Jos nyt ryhtyisitte markkinoimaan vastaavaa tuotetta, tekisittekö jotakin toisin? Mermaid-joukkolainaa on myyty instituutioille, yrityksille, säätiöille ja joillekin varakkaille yksityishenkilöille. Myyntimateriaalissa on selkeästi tuotu esille, että sijoittaja voi menettää pääomansa osittain tai kokonaan. Riskitöntä tuottoa korkeamman tuoton tavoitteluun liittyy aina riski. Eräs asiakkaanne osallistui Nordean kevään osakeantiin, minkä jälkeen Nordean tuottolaskelma ei enää tuntenut kyseisten osakkeiden hankinta-arvoa. Hänelle ilmoitettiin, ettei asiaa saada kuntoon ja että asiakas voi itsekin tehdä tuottolaskelmansa. Näinkö on? Osakeannin kautta hankittujen osakkeiden tuottolaskelmien osalta järjestelmässämme on tällä hetkellä valitettava puute, joka estää meitä ilmoittamasta asiakkaan osakkeiden oikeaa hankintahintaa. VIISAS RAHA

14 Nettivälittäjät keräävät kehuja Arvopapereiden välitys- ja säilytyspalvelut tuntuvat toimivan hyvin. Erityisesti nettivälittäjät saavat kehuja. Mielipide-eroja tosin on: yksi tykkää eq:sta, toinen kehuu Nordnetiä. Jälkimmäistä kehutaan yleensä edulliseksi, eq:n palveluita kehittyneemmiksi. Moni jännittää, miten Nordnetin ja eq:n palvelut muuttuvat jatkossa. Nordnethän osti eq:n viime kesänä. Piina jatkuu ainakin ensi kesään. Nordnet konsernin viestintäjohtajan Jonas Burvallin mukaan palveluiden integrointi on paraikaa työn alla. Valmista pitäisi olla viimeistään kesäkuussa Viitseliäät sijoittajat kokoavat itselleen sopivan palvelupaketin useammasta paikasta. Jotkut asioivat kivijalkapankeissa, jotta saavat käyttöönsä niiden tarjoaman sijoitustutkimuksen joka saa spontaaneja kehuja useammalta sijoittajalta - ja tekevät arvopaperikauppansa edullisesti nettivälittäjän avustamina. Toiset käyttävät nettipankkia suosikkipankkinsa palvelun täydentäjänä. Esimerkiksi eräs Ålandsbankenia arvostava sijoittaja kuvaa toimintatapaansa näin: Ålandsbankenin ainoa puute liittyy online-osakekauppaan. Tarjoustasot ja -määrät eivät ole näkyvissä. Saan kuitenkin nämä tiedot Nordnetin palvelusta. Pidän auki kummankin palvelun, valitsen tarjouksen Nordnetin avulla ja käyn kauppaa Ålandsbankenin palvelussa. Onnistuu tosi hyvin. Eniten sijoittajia harmittavat nettivälittäjien kiinteät palkkiot. Joidenkin mielestä kiinteät kaupantekoon liittyvät maksut ovat ylipäätään liian korkeita. Toisia palkkiot harmittavat ennen muuta erikoistilanteissa. Eräs eq:n asiakas oli sinnikkäästi yrittänyt löytää tapaa, jolla olisi pystynyt hyödyntämään merkintäoikeudet, jotka olivat hänellä kolmessa eri salkussa. Yhdenkään salkun sisältämät merkintäoikeudet eivät olisi yksinään riittäneet edes yhden osakkeen merkintään. Yksi vaihtoehto olisi ollut osakkeiden siirtäminen salkusta toiseen, mutta merkintäoikeuksista saadut tulot eivät olisi kattaneet kiinteitä siirtokuluja. Yhtä huonosti olisi käynyt, jos sijoittaja olisi myynyt merkkarit. Urputin asiasta nettipalautteessa ja esitin, että olisi parempi lahjoittaa ylijäävät merkkarit eq:lle. Ystävällisesti vastattiin, ettei eq:lla ole lupa ottaa vastaan merkkarilahjoituksia ja esitettiin, että kaikille helpointa on vain antaa ylijäävien merkkareiden raueta. Tietysti nämä ovat hiluja, mutta tällainen kiukuttaa samaan tapaan kuin pankkitilien kuukausiveloitukset. Spontaaneja kehuja sai eq:n ja Nordnetin tarjoama salkkuryhmäpalvelu: Salkkuryhmävaltakirja on palvelu vailla vertaa. Tuo merkittäviä säästöjä, kun perheessä on paljon pieniä salkkuja. Salkkuryhmässä salkunhoitaja voi hallinnoida ryhmään kuuluvia salkkuja omilla tunnuksillaan. Salkunomistaja voi seurata salkun tapahtumia, mutta ei pääse tekemään toimeksiantoja. Säästöä syntyy, koska kauppaa kohden lasketut välityspalkkiot putoavat sitä alemmiksi mitä enemmän kauppaa tekee ja salkkupalvelussa koko ryhmän välityspalkkiot lasketaan yhteen. Nordnetin kaupankäyntiohjelma on loistava. Nordetin systeemi on kivikautinen. Nordnet on toki halpa ja asiakaspalvelu ystävällistä, mutta mielestäni systeeminä huono. Toivottavasti eq:n palvelut eivät yhdistymisen jälkeen katoa. eq/nordnet toimii osakekaupassa hyvin. Nettivälittäjien kiinteät palkkiot ovat kohtuuttomia. Kommentit on poimittu Viisaan Rahan pankkikyselystä, joka tehtiin syyskuussa Pankkien peruspalveluissa jurppivat eniten perusasiat: palvelujen hinta, laatu ja niiden suhde. Moni Viisaan Rahan kyselyyn vastanneista kokee saaneensa entistä kalliimpien hintojen vastineeksi entistä huonompaa palvelua. Kärkevimpien vastausten mukaan asiakkaan palvelu on käytännössä loppunut. Kyselyn vastausten perusteella pankkien kanta-asiakasohjelmat eivät välttämättä yhtään auta, pahimmillaan ne vaan sotkevat asioita. Useat vastaajista olivat pettyneet esimerkiksi Nordean avain- tai kantaasiakkuuteen. Kanta-asiakkuuden todelliset edut olivat jääneet asiakkaalle merkityksettömiksi tai hämäriksi. Jotkut vastaajat eivät mielestään olleet saaneet pankilta tarpeeksi opastusta siitä, kuinka kanta-asiakkuudesta saa parhaat hyödyt irti. Kyselyn vastausten perusteella aktiiviset pankkiasiakkaat eivät sitoudukaan yhteen kumppaniin vaan pitävät yllä rinnakkaisia pankkisuhteita. Se mahdollistaa tehokkaan vertailun, pankkien kilpailutuksen ja rusinatuotteiden poimimisen useammasta pankista. VIISAS RAHA

15 da millään selvää. Osa vastaajista kaipaa ennen kaikkea yksinkertaista, yksiselitteistä ja tietysti edullista hinnoittelua. Onko kanta-asiakasohjelmissa sitten mitään järkeä? Tämä on se tapa, jolla pankit nykyisin kilpailevat. Omat mittarimme osoittavat, että avainasiakkaamme ovat tyytyväisempiä kuin muut, sanoo Nordean henkilöasiakkaat ja markkinointi -yksikön johtaja Jussi Mekkonen. Ohjelmien tavoite on, että asiakas keskittäisi pankkiasiointinsa ja Mekkonen väittää myös asiakkaan hyötyvän siitä. Aika usein kuluttaja unohtaa laskea oman ajankäyttönsä kustannukset, sanoo Mekkonen ja kiistää jyrkästi, että idea olisi naruttaa asiakas edullisella sisäänheittotuotteella myös kalliiden ostajaksi. Rahatutkimuksen vertailussa Nordea on kahden edullisimman joukossa kaikilla tuotealueilla, sanoo Mekkonen. Nordean avainasiakkaiden säästöistä prosenttia on muissa pankeissa eli yli 70 prosenttia Nordeassa. Eniten hajautuvat koko rahoituskentälle kulutusluotot. Palvelumaksuista tai pikemminkin niiden puuttumisesta tuli myös kehuja S-Pankille. Pankkipalvelujen maksuista ja palvelupaketeista ei joidenkin vastaajien mukaan tahdo saa- Handelsbanken kuuluu niihin Suomen markkinoiden haastajapankkeihin, jotka ongelmalähtöisestä kysymyksestä huolimatta keräsivät vastaajilta myös spontaaneja kehuja. Palvelut siis pelaavat. Useampi Handelsbankenin asiakas suri kuitenkin sitä, ettei aiemmin kelpo korkoja maksanut pankki enää selvästikään tahdo korkokilpailla talletuksista. Talletusvaroille oli joutunut etsimään uuden kodin. Onkohan Handelsbanken saavuttanut Suomessa jo asiakastavoitteensa, kysyi yksi vastaaja. Ei varmasti, ei asiakkaita ole koskaan liikaa, naurahtaa liiketoimintajohtaja Tuija Nuutinen ja vierittää pankin matalat talletuskorot markkinoiden syyksi. Markkinakorot ovat hirveän alhaalla. Aika monet pankit maksavat talletuksista yli markkinakoron. Se kielii siitä, että pankki tekee sen tappiolla ja maksattaa korkeammat korot muilla asiakkailla. Tässä emme halua olla mukana. Nuutisen mukaan pankin maksama ylihinta kertoo pankin kipeästä rahantarpeesta. Viime vuonnahan korkokisaa johtivat islantilaiset. Erityisesti Nuutinen ihmettelee lyhytaikaisen rahan ostoa kalliilla. Alle vuoden rahaa saa EKP:sta ihan markkinahinnalla. Pitkän rahan saaminen voi olla ongelma, pohtii Nuutinen ja kertoo, ettei Handelsbanken ole kärsinyt talletuspakoa matalista koroista huolimatta. Ottolainauksemme Suomessa on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Matalat tai olemattomat tilien korot kismittävät monia muitakin kuin Handelsbankenin asiakkaita. Sekin ärsytti, ettei nettipankista näe, mikä on oman talletuksen korko juuri nyt. Tätä onlinetietoa tuntuvat panttaavan asiakkailtaan liki kaikki pankit. Kiusa se on pienikin kiusa talletuksiensa kilpailutusta suunnittelevalle asiakkaalle. Vastauksista löytyi rohkaiseva esimerkki siitäkin, että talletuskoroissa on neuvotteluvaraa. VIISAS RAHA

16 Pankin vaihdolla uhkaamalla parani asiakkaan korko sellaisessakin tilissä, josta rahat on nostettavissa tarpeen tullen nopeasti osakkeiden ostoon. Verkkopankkien toiminnoista annetut vastaukset menevät monen pankin tapauksessa ristiin. Esimerkiksi Nordean verkkopankin toiminta keräsi sekä moitteita että kehuja. Joku valitti, ettei verkkolaskuihin siirtyminen ole onnistunut Osuuspankissa, mutta saman ryhmän verkkopankki sai kiitostakin. E-laskuihin siirtyminen vaikuttaa yleensäkin hankalalta. Moni on aikansa verkkolaskutuksen kiemuroita selvitettyään päätynyt siihen, että entinen konsti on helpompi ja yksinkertaisempi. Jos pankit ja laskuttajat oikeasti haluavat e-laskun yleistyvän, saisivat siis ensin keskenään sopia selvät ja helpot toimintamallit asiakkaille. Vastauksista päätellen useimpien verkkopankkien perustoimintojen kanssa voi joka tapauksessa elää. Esimerkiksi tavallinen maksaminen ja siirrot tilien välillä sujuvat yleensä ilman suurta tuskaa. Vaikka joku vastaajista kehui Sampo Pankinkin verkkopankkia, selvästi useammat eivät ole antaneet anteeksi viime vuoden järjestelmäkatastrofia. Se lamautti pahimmillaan sekä verkkopankin että konttorit. Dansken tuoma pankkijärjestelmä vei Sampo Pankin maineen totaalisesti pohjamutiin, siitä tuli epäonnistuneen tietojärjestelmäremontin symboli. Osa Sampo Pankin järjestelmähaukuista perustuu vielä viime vuoteen, mutta moni on ollut tyytymätön verkkopankin toimintaan pahimpien takkuilujen hellitettyäkin. Käytön helppoudessa ja toimintojen logiikassa se ei pärjää parhaille. Henkilöasiakkaista Länsi-Suomessa vastaava liiketoimintajohtaja Satu Astala arvioi, että isot ongelmat ovat ohi. Tämähän oli meillekin ihan valtavan kova henkinen isku, että asiakaspalvelumme laatu petti. Aika paljon on sen jälkeen harjoitettu itsetutkiskelua, toteaa Astala. Laajempia katastrofaalisia tilanteita järjestelmä ei ole enää tuottanut, tilanne on stabiloitunut, sanoo Astala. Hän myös vakuuttaa, että uusi järjestelmä on nyt asiakkaille erittäin turvallinen. Viisaan Rahan kyselyyn vastasi useita tietotekniikkaongelmien vuoksi entisiä Sampo Pankin asiakkaita. Iloinen asia on se, että olemme nyt onnistuneet saamaan asiakkaita takaisin, kertoo Astala. Laajempia katastrofaalisia tilanteita järjestelmä ei ole enää tuottanut, tilanne on stabiloitunut. Satu Astala Hyvä merkki Astalan mukaan on sekin, etteivät pankin asiakaspalvelijat joudu enää jatkuvasti kuuntelemaan korvat punaisina järjestelmähaukkuja. Astalan mukaan asiakkaiden pankkiasioinnin hajautus on haaste myös järjestelmille. Ongelmia tulee pienemmällä todennäköisyydellä paljon käytetyn eli tutun järjestelmän kanssa. Silti Sampo Pankki ottaa mielellään vastaan myös muista pankeista asiakkuuttaan hajauttavia. Moni kyselyn vastaajista on hyvin tyytyväinen siihen, että on vaihtanut pääpankkiaan. Moni on myös huomannut sen, että entinen valittu on tapahtuneesta syvästi loukkaantunut. Asioiden selvittely eron jälkeen on voinut olla hyvinkin kylmäkiskoista. Jos entisestä pankista on pitänyt vaikkapa kaivaa joitakin tietoja, on palvelun hinta voinut olla hyvinkin rasvainen. Jotkut vastaajien kuvaamat yksittäistapaukset vaikuttavat suoranaiselta pottuilulta entiselle asiakkaalle. Mahdollisista ongelmista huolimatta vastaajat kuitenkin vakuuttavat, että eron jälkeisessä uudessa pankkisuhteessa on paljon ihanampaa. Paljon ne lupaavat, mutta muuta ei saa kuin laskuja Asiakas ei saa sille sadan prosentin nousulle vastinetta. Ehkä pitäisi palvella itseä sata prosenttia paremmin tuulikaapissa. Olen pettynyt Nordean toimintaan. Palvelu on muuttunut nihkeäksi viimeisen puolentoista vuoden aikana Nordean toiminta on byrokraattista ja epäpätevää. Nordean asiakaspalvelu on ollut kohteliasta ja moitteetonta. Nordean kanta- ja avainasiakkuudet ovat mielestäni vain tyhjiä lupauksia. Osuuspankin kanssa kaikki on mennyt hyvin. eq-pankki on hyvä niin kauan, kun ei tarvitse asioida asiakaspalvelun kanssa. Siellä on jopa pankkitoimihenkilöiksi surkeasti käyttäytyvää väkeä. Sampo Pankin tiskipalvelu on hävinnyt käytännössä kokonaan. neuvontavirkailijoilta on aneltava, että pääsisi toimistokerroksiin kysymään neuvoa. Olen Sampo Pankin asiakas ja täysin tyytyväinen palveluihin ja verkkopankin toimintaan. Pankkipalveluja ei ole Sampo Pankissa käytännössä ollut. On ollut vain erilaisia palvelumaksuja. En aio olla missään tekemisissä Sampo Pankin kanssa sen törkeän toiminnan vuoksi. Yhdistymisessä Danske Bankiin kaikkiin Sampo Pankin luottoihin tuli yhtäkkiä viiden euron lisämaksut. Handelsbankeniin olen ollut erittäin tyytyväinen. Handelsbankenin säästötilin korko on tuottanut pettymyksen. Ålandsbankeniin olen ollut erittäin tyytyväinen. Palvelu on hyvää ja kaikki hoituu ajallaan. On harmillista, jos omalle tilille maksettava korko ei selviä nettipankissa käymällä. Paperilaskun muuttaminen verkkolaskuksi on vaivalloista. Olen pettynyt pankkien tapan tyrkyttää verkkotiliotetta. Paperiset tiliotteet on helppo arkistoida haluamakseen ajaksi. Kovan työn takana on selvittää, mitä mikäkin tulee maksamaan ja millainen palvelupaketti tulee edullisemmaksi. Kaiken hinnoittelu on jo niin sekavaa, että toivoisi pankkien palaavan rahanlainaajiksi ja hankkivan toimintakatteen korkoerosta. Kommentit on poimittu Viisaan Rahan pankkikyselystä, joka tehtiin syyskuussa VIISAS RAHA

17 Iäkäs ansaitsee hyvää palvelua Osa vanhoista ja uskollisista asiakkaista kokee jääneensä heitteille tuulikaappeihin. Ensin tuulikaappeihin tiskeiltä norkoilemasta, sitten saman tien kotiin asti. Ja parasta hankkia tietokone, jos aikoo säädyllisellä hinnalla hoitaa juoksevia pankkiasioita. Pankkiasiointinsa vuosikymmeniä ennen internetiä aloittaneiden kohtelu pankeissa on ollut tylyä. Se on outoa, koska vanhat, uskolliset asiakkaat ovat usein myös varakkaita, hyviä pankkiasiakkaita siis. Viisaan Rahan pankkikyselyssä erottuu selvästi iäkkäiden pankkiasiakkaiden ryhmä, joille palvelun koneellistuminen, itsepalvelu ja henkilökohtaisen palvelun hupeneminen ovat olleet vastenmielistä kehitystä. Asiakkaiden karkotusoperaatiossa tiskipalvelut ovat saattaneet kallistua huikeiksi jopa suhteessa henkilökohtaisen palvelun oikeisiin kustannuksiin. Toinen vanhimpiin asiakkaisiin liittyvä erityisongelma ovat vanhuksen asioita hoitavien lähiomaisten ja pankin konfliktit. Vanhus on esimerkiksi pankin virkailijan kysyessä voinut antaa luvan rahastosijoitukseen, jonka riskiä hän ei ole voinut ollenkaan ymmärtää. Tällaisestakin löytyi vastauksista vihaisen omaisen kertoma esimerkki. Useampia perunkirjoituksia laatinut vastaaja taas oli tuskastunut siihen, että pankit ja vakuutusyhtiöt yllyttävät vanhukset ripottelemaan koko omaisuutensa euron suuruisina vakuutusmuotoisina lahjoituksina lähiomaisille. Perunkirjoituksessa pesä on tyhjä eli viimeisinä vuosinaan vanhus pahimmassa tapauksessa varaton. Joku tolkku voisi olla veron välttämisessäkin. Ikääntyvä väestönosa on erittäin tärkeä asiakaskunta pankeille jo sen vuoksi, että ikääntyneitä on koko ajan enemmän, sanoo Nordean yksikön johtaja Jussi Mekkonen ja vakuuttaa, että pankki huomioi ikäihmisten erityistarpeita. Mekkonen myös muistuttaa, että suuri osa vanhemmista asiakkaista on täysin sujuvasti siirtynyt verkkopankkien käyttäjiksi. Toisaalta Nordealla on erityisesti kassapalveluihin keskittyneitä konttoreita, joissa tiskillekin pääsee kohtuullisella jonotuksella vaikka maksamaan laskun. Tuulikaappien maksuautomaattien kehitystyössä taas on varta vasten käyttäjätutkimuksella selvitetty ikääntyneiden tarpeita. Käytännön seuraus on esimerkiksi tarpeeksi isot kirjaimet maksuautomaattien näytöillä. Kassapalveluja ruuhkauttaa Mekkosen mukaan se, että esimerkiksi eläkkeet maksetaan samana päivänä. Jos taas esimerkiksi vanhan ihmisen rahojen sijoittamisessa on tehty virhe, pankki kyllä selvittää asian ja tarvittaessa myös korvaa tapahtuneen vahingon, lupaa Mekkonen. Vanhan Postipankin peruina paljon iäkästä asiakaskuntaa on Sampo Pankillakin. Liiketoimintajohtaja Satu Astalan mukaan pankki ottaa iäkkäät asiakkaat huomioon esimerkiksi siten, että tarjolla on omia nimettyjä yhteyshenkilöitä henkilökohtaista palvelua varten. Asiakkaat saavat yhteyshenkilöidensä suoria puhelinnumeroita, niin etteivät kaikki joudu asioimaan valtakunnallisten palvelukeskusten kautta. Henkilökohtaisen palvelun tarvetta lisää jo se, että iäkkäillä asiakkailla on usein varallisuutta, jonka sijoittamisessa henkilökohtainen neuvonta on tarpeen. Handelsbankeninkin resepti on liiketoimintajohtaja Tuija Nuutisen mukaan henkilökohtainen yhteys virkailijoihin, esimerkiksi suorat puhelinnumerot. Handelsbankenin lyhyt historia Suomessa tarkoittaa sitä, että sen asiakkaat ovat alusta asti asioineet verkossa. Niinpä konttoreissa ei ole ruuhkia ja henkilökohtaistakin palveluaikaa järjestyy helposti. Verkkopankissa pitää Nuutisen mukaan ohjelmien olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Niistä on hyötyä vanhojen lisäksi kaikille muillekin asiakkaille. Itse asiassa kaikissa pankkipalveluissa paras palvelu vanhoille olisi sitä myös nuorille: yksinkertaiset ja helppokäyttöiset järjestelmät, tarvittaessa mahdollisuus keskustella asiantuntevan ihmisen eikä automaatin kanssa. Ja vielä ihan oikeasti asiakkaan asiaa ajavat pankkineuvojat. Asiakkuuden hoito pankeissa alkaa koneellistua liikaa. Tällaisen vanhuksen riskiprofiilia Nordea kartoitti vastoin ohjeita. Äiti ei ehdottomasti ymmärtänyt asiasta yhtään mitään. Ei vanhempi ihminen halua kytätä positiotaan. Hän haluaa nukkua yönsä. Kotitietokoneiden yleisyysprosentti laskee rajusti, mitä vanhemmista ihmisistä on kyse. Verottomuuden varjolla vanhukset saadaan säästämään ja säästämään, vaikka voisivat itselleenkin jotain hankkia. Vaikka siivouksen. Pankit pitävät tiskillä pakosta asioimaan joutuvia vapaana riistana. Nykyhinnoitteinen palvelumaksu on kaukana kohtuudesta. VIISAS RAHA

18 Nordea pitää perää Nordea kehuu mainoskampanjassaan, että siltä saa sekä hyviä neuvoja että hyviä hintoja. Viisaan Rahan selvitykseen osallistuneista sijoittajista moni on jyrkästi eri mieltä. Pankin sijoitusneuvoja moititaan huonoiksi ja tuotteita kalliiksi. Pankin nähdään ajavan enemmän omaa kuin asiakkaidensa etua. Melkoista ryöpytystä saavat myös avain- ja kanta-asiakasohjelmat. Silmään pistää myös pöyhkeys, jolla pankki näyttää sivuuttavan asiakkaidensa kysymyksiä ja reklamaatioita. Voi hyvin olla, että tämä kysely antaa Nordeasta ja muista pankki- ja sijoituspalveluiden tarjoajista todellista synkemmän kuvan. Vastaajiltahan kysyttiin nimenomaan: mikä pankkien palvelussa ärsyttää? Vastaajat jaksoivat kuitenkin muistuttaa myös myönteisistä piirteistä ja siitä, mikä pankeilta sujuu hyvin. Siitä kertoo oheinen taulukkokin: pankit saivat myönteisiä yleisarvioita vastaajilta enemmän kuin negatiivissävytteisiä arvioita. Merkillepantavaa on kuitenkin, että valtaosa myönteisestä palautteesta meni pienille haastajille ja tiettyyn osa-alueeseen keskittyville tekijöille: nettivälittäjä eq/nordnetille ja Ålandsbankenille. Kehuja saivat myös Handelsbanken ja S-Pankki. Pienten esiinnousu on linjassa aiempien selvitysten kanssa. Esimerkiksi viime vuoden huhtikuussa varainhoitoselvityksessä pienet erottuivat edukseen suurista pankeista. Samansuuntaisia tuloksia on saanut aiemmin myös Arvopaperi-lehti omissa selvityksissään. Tässä selvityksessä OP-ryhmä saa kuitenkin selvästi vähemmän kylmää kyytiä kuin Sampo Pankki ja Nordea, jota analyytikot tyypillisesti kehuvat hyvin hoidetuksi pankiksi ja kiinnostavaksi sijoituskohteeksi (lisää pankeista sivulla 23). Tämän selvityksen tulokset panevat miettimään Nordean kilpailukykyä keskivertoa varakkaampien suomalaisten pankkina ja sijoitusten hoitajana. Selvää on, että Nordea saa kaikkein eniten palautetta tämän tyyppisissä kyselyissä. Onhan sen markkinaosuus monella osaalueella ylivoimaisesti suurin. Koko ei kuitenkaan selitä sitä, että Nordea painuu synkästi pakkaselle, kun myönteisistä arvioista vähennetään kielteiset. Sen lisäksi miinuksen puolelle jää vain tietotekniikkansa kanssa säheltänyt Sampo Pankki. OP-RYHMÄ PALVELEE SUURISTA PARHAITEN Miinukset Plussat Saldo Nordnet Ålandsbanken eq OP-ryhmä Sampo Pankki Nordea Yhteensä Kolumni Pörssi on noussut tänä vuonna voimakkaasti ei tosin niin voimakkaasti kuin se laski edellisenä. Moni etsii tulkintaa: ollaanko normaalilla kurssien paluumatkalla vai liiallisesta noususta aiheutuvan romahduksen kynnyksellä. Moniin jo annettuihin vastauksiin haluan lisätä omani luvun alun pankkikriisi selitettiin asiakkaiden kriisiksi: yritysten konkurssit ja yksityisten ihmisten maksukyvyttömyys aiheuttivat pankeille kriisiin vieneet luottotappiot. Nyt kävi toisinpäin: pankit loivat sijoituksia, joita ne eivät hallinneet ja joista seurasi laaja epäily pankkien pystyssä pysymiseen ja kykyyn rahoittaa asiakkaitaan. Kun rahan saatavuus oli epävarmaa ja riskilisät korkealla, osakekurssit romahtivat: monet yritykset konkurssihinnoiteltiin. Konkurssiriskin huomioon ottaminen pörssiosakkeiden hinnoittelussa nähdyssä määrin oli ainutlaatuista. Rahoitusmarkkinat ovat toipuneet: riskilisät ovat alentuneet niin osakkeiden kuin joukkovelkakirjalainojen osalta. Ne eivät palanneet ennalleen, mutta markkinat toimivat taas. Yhteiskunnat osoittivat kalliin alkukangertelun jälkeen että pankit pelastetaan maksoi mitä maksoi. Rahaa tuotiin markkinoille niin paljon, että riskittömän koron alhaisuus pitää korkotason riskilisien kasvusta huolimatta matalana. Konkurssihinnoittelun paluu markkinoille ei ole todennäköistä. Tältä osin noussutta kurssitasoa voi pitää turvallisena kunhan muistaa, ettei pörssissä ole saavutettuja etuja ilman toteutettuja kauppoja. Maailma ei kuitenkaan ole palannut ennalleen. Monet maailmantalouden rakenteet ja työnjaon kysymykset ovat saaneet tai saamassa uusia ratkaisuja. Suomessa näihin muutoksiin on varauduttu huonosti. Täällä tapahtuva taloudellinen toiminta elpyy muita hitaammin, jotakin on ehkä menetetty lopullisesti. Onneksi monet pörssiyhtiöt ovat varautuneet muutoksiin yhteiskuntaa paremmin. Yhteiskuntamme on liian pieni ja köyhä korjatakseen kaikki yritysten ongelmat avustuksilla. Pitäisi olla rohkeutta antaa tilaa markkinoille: Björn Wahlroosin ehdottama räväkkä verouudistus antaisi parhaimmille yrityksille mahdollisuuden kasvaa. Se raha tuottaisi varmasti enemmän niin rahaa, veroja ja työpaikkojakin kuin avustusten huiskiminen palopesäkkeisiin. Samalla tulisi vahvistaa suomalaista omistusta toteuttamalla vähintään hallitusohjelman mukainen pienten osinkotulojen verovapaus. Muita uusia riittävästi rahaa omaavia suomalaisia omistajatahoja kuin kotitaloudet ei maassamme ole. Yleiseen kurssiromahdukseen en usko ilman uusia suuria ongelmia. Sen sijaan rakenteiden muutokset voivat aikaansaada suuriakin kurssinousuja ja -laskuja yksittäisten osakkeiden (ja joukkolainojen) osalta. Markkinajännityksen uskon säilyvän. VIISAS RAHA

19

20 SIJOITUSDEBATTI Omien osakkeiden Takaisinostot hyödyttävät pitkäaikaista sijoittajaa Pörssiyhtiöt ovat viime vuosina yhä useammin ostaneet omia osakkeitaan. EQ Pankin osakeanalyytikko Antti Saaren mielestä omien osakkeiden osto on perinteistä osingonmaksua järkevämpi voitonjakomuoto. Pääasiallinen hyöty osakkeenomistajalle on mahdollisuus lykätä verojen maksua. Omien osakkeiden ostolla on tapana nostaa yhtiön osakekurssia. Sijoittaja joutuu maksamaan veroa vasta osakkeet myydessään. Osinkoa puolestaan verotetaan heti. Tämä on merkittävä etu. Omien osakkeiden aikaansaamasta kurssinoususta sijoittaja voi saada koko pääomalle tuottoa niin kauan, kunnes myy osakkeet ja on näin velvollinen maksamaan veron, Saari toteaa. Näin sijoittaja hyötyy korolle korkoa -vaikutuksesta. Tämä hyödyttää etenkin pitkäaikaisia sijoittajia, jotka haluavat pitää rahojaan tietyissä osakkeissa vuosikausia. Se, että myyntivoittovero on korkeampi kuin osinkojen verotus, ei Saaren mielestä ole suuri ongelma. Omien osakkeiden ostoista aiheutuneesta kurssinoususta ja myyntivoitosta voi vähentää mahdollisia myyntitappioita ja tällä tavoin liudentaa verotusta. Samaa mahdollisuutta ei ole osingossa, Saari huomauttaa. Etuna hän pitää myös sitä, että omistaja hyötyy omien osakkeiden ostoista vasta myymällä osakkeensa. Omistaja voi halutessaan myydä osan osakkeista ja nostaa voittoa tällä tavoin esimerkiksi mahdollista osinkoa vastaavan määrän. Omistajalla on mahdollisuus päättää itse, kuinka suuren osan voitosta hän haluaa tietyllä ajanhetkellä lunastaa. Takaisinostot kasvattavat myös vanhojen omistajien omistusosuutta, jos osakkeiden kokonaismäärä vähentyy. Saari myöntää, että piensijoittajan kannalta hyöty on vähäinen. Mutta omistusosuuden kasvu voi olla merkittävä tekijä suuromistajalle, joka haluaa aktiivisesti vaikuttaa yhtiön toimintaan. Saaren mielestä kotimaiset pörssiyhtiöt harrastavat omien osakkeiden ostoja liian vähän. VIISAS RAHA RAHA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% 2% 23% 25% 24% 21% 26% 24% Lehdistötiedote 18.4.2012 Kuvio 1. Puolet sijoittajista ilmoittaa kokevansa stressiä säästöjensä ajattelemisesta Minkä verran säästöjesi sijoittamiseen liittyvät ajatukset aiheuttavat sinulle stressiä?

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari

Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta. Pörssin avoimet ovet , Miikka Kuusi, Meklari Viputuotteet yksityissijoittajan näkökulmasta Pörssin avoimet ovet 31.8.2016, Miikka Kuusi, Meklari 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa

Lisätiedot

Sijoitusbarometri

Sijoitusbarometri Sijoitusbarometri 2011 23.8.2011 Copyright TNS 2011 Sisällys sivu Taustaa 3 Tutkimuslomake ja taustajakaumat 4 Yhteenveto 8 Tulokset 10 Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kuluttajien

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä

Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Markkinakatsaus: - riittävän hyvä Juha Kettinen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2016 Viimeinen vuosi nousujohteista kautta linjan Source: ThomsonReuters 2 Osakkeet yhä 2015 huippujen alapuolella Lähde:ThomsonReuters/Nordea

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi

Pankkipalvelut 2015 Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta. Anu Raijas & Mika Saastamoinen. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien näkemyksiä pankkien tarjonnasta Anu Raijas & Mika Saastamoinen Sisältö Tausta Selvityksen toteutus Tulokset Yhteenveto ja johtopäätökset 13.1.2016 2 Tausta Pankkipalveluiden tarjonnan muutokset

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö?

Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Pääomamarkkinaunioni: Miten näkyy sijoittajalle vai näkyykö? Studia Monetaria 6.10.2015 Pääomamarkkinaunionin taustatekijöitä Pääomamarkkinaunioni mitä se on ja mitä se ei ole Pääomamarkkinaunionin keskeinen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Sijoitusten hoitopalvelu

Sijoitusten hoitopalvelu Sijoitusten hoitopalvelu Vaurastuminen kuuluu kaikille, oma salkunhoitaja jokaiselle. Aktiivista huolenpitoa sijoituksillesi Sijoitusten hoitopalvelu tarjoaa sinulle uudenlaista varojen hoitoa, olitpa

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Talouskriisi ei näy osingoissa

Talouskriisi ei näy osingoissa Talouskriisi ei näy osingoissa Author : albert 1 / 6 2 / 6 Pörssifirmojen yhtiökokouksissa eivät ilmeet luultavasti tänä keväänä ole kovinkaan synkät, sillä monet yhtiöt korottavat osinkoa. Vajaata 40

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Paavo Okko Kaarinan kaupungin strategiaseminaari II 20.4.2009 Miksi viaton Suomi kärsii näin pahasti muun maailman finanssikriisistä? Finanssikriisimaiden

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot