Oheinen teksti syntyi osallistuessani Kansallisen Kokoomuksen. historiatoimikunnan työn loppuvaiheeseen, jolloin esillä oli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oheinen teksti syntyi osallistuessani Kansallisen Kokoomuksen. historiatoimikunnan työn loppuvaiheeseen, jolloin esillä oli"

Transkriptio

1 Jyrki Vesikansa Kokoomus ja sen äänenkannattajat Oheinen teksti syntyi osallistuessani Kansallisen Kokoomuksen historiatoimikunnan työn loppuvaiheeseen, jolloin esillä oli Vesa Vareksen teksti vuosista Taustalla on myös oma työni Uuden Suomen historian laatimisessa. Sen toisen osan luonnoksia on myös ko. vuosilta -- lähinnä lehden oman arkiston perusteella. Se on nykyään vapaasti käytettävissä Kansallisarkistossa. Taistelu Uuden Suomen omistuksesta jatkuu Uuden Suomen rooliin puolueen pää-äänenkannattajana viime sotien jälkeen vaikutti tietenkin omistuspohja. Kokoomuksen puolueorganisaatiolla ei ollut alun perin lainkaan lehtiyhtiön osakkeita, mikä oli tavallista keskeisissä porvarilehdissä. Oy Uuden Suomen osakkaina oli runsaasti kokoomuslaisia, mutta luvulla pääosakkaita olivat tietyn sisäpiirin hallitsemat Uuden Suomettaren säätiö sekä Uuden Päivän rahasto, jotka oli muodostettu puolue- ja lehtijärjestelyssä Toimitusjohtaja Armas Lassila oli hankkinut 1930-luvulla melko paljon lehtiyhtiön osakkeita, mikä johti omistustaisteluun Sen aikana lehden ja puolueen suhteet täsmennettiin. Uutta Suomea tuli toimittaa "Kansallisen Kokoomuspuolueen periaatteiden ja ohjelman hengessä". Suhteita parantamaan perustettiin neuvottelukunta eli toimitusneuvosto (myös termiä

2 toimitusvaliokunta käytettiin). 1 Omistustaistelun hävinnyt Lassila erotettiin ja välivaiheiden jälkeen Oy Uuden Suomen toimitusjohtajaksi tuli 1941 aiempi Etsivän Keskuspoliisin johtaja Esko Riekki, joka oli ollut vuodesta 1938 Kokoomuksen yliasiamiehenä. Päätoimittajaksi vaihdettiin 1940 Lauri Aho, jolla oli avainasemia myös puolueessa. Hän oli samalla keskeisin yhdyshenkilö Kokoomuksen ja presidentti J.K. Paasikiven välillä. Erotettu Lassila palasi 1940-luvulla niin Kokoomuksen kuin Uuden Suomen keskeisiin luottamustehtäviin lehtiyhtiön tilintarkastajana sekä puolueen taloudenhoitajana ja tärkeän Uudenmaan piiriliiton puheenjohtajana. (Myös Helsingin kaupunki kuului vuoteen 1951 Uudenmaan vaalipiiriin.) Heti omistustaistelun päätyttyä 1939 Lassila alkoi kuitenkin myydä US:n osakkeita johtaville tukkukauppiaille; Suomen Tukkukauppiaiden Liittoon ja sittemmin Tukkukauppojen Osakeyhtiöön eli Tukoon ryhmittyneet tukkukauppiaat olivat kauan keskeinen talouspoliittinen ryhmä. Toisaalta Lassila kiinnitettiin muutamaksi vuodeksi Tukon johtajistoon. 2 Uusia osakkaita torjutaan Oy Uusi Suomi kiinnosti säännöstelykauden lopulla monia tahoja, mutta aiemmat pääomistajat yrittivät estellä lunastusehdolla tulokkaiden pääsyä osakaspiiriin. Oman mutkansa kuvioon toivat ns. korvausosakkeet luvun alussa lehtiyhtiö 1 Jyrki Vesikansa: Sinivalkoiseen Suomeen. Uuden Suomen ja sen edeltäjien historia I (1997), etenkin sivut ja Kai Hoffman: Tukkukauppaa, keskusliiketoimintaa, järjestötoimintaa (2004); teoksessa ei kuitenkaan käsitellä tukkukauppiasjärjestön roolia Uuden Suomen omistajana.

3 tarvitsi uutta uutta riskipääomaa Ruoholahteen kohoavaan painotaloon. Kokoomuksessa haluttiin toisaalta vahvistaa otetta päälehdestä. Tämä kaikki johti Oy Uuden Suomen omistusrakenteen muuttumiseen melkoisten kiistojen jälkeen 1950-luvun alkupuolella. 3 Korvausosakkeiden lunastamisvaiheessa 1948 US-yhtiön osakepääoma päätettiin viisinkertaistaa, mitä ylijohtaja Armas Arvelo protestoi; hän lienee edustanut yhtiön johtokunnassa kokoomuslaisia virkamiehiä. Arvelo protestoi johtokunnassa myös sitä, että Kokoomuksen valtuuskunnan "monivuotinen jäsen, joka on myös maamme suurimman työnantajajärjestön johtomies", ei ollut päässyt US-yhtiön osakkaaksi erään johtokunnan jäsenen käytettyä lunastusoikeuttaan. Ilmeisesti torjuttu osakas oli STK:n toimitusjohtaja V.A.M. Karikoski. Samoin oli torjuttu Kokoomuksen Nuorten Liiton pääsihteerin Leo Tujusen osakkuus. Kokoomusvaikuttajien osakkuuden toistuvat torjumiset eivät Arvelon mukaan vastanneet lunastusehdon tarkoitusta suojella yhtiötä "vierailta ajatussuunnilta", vaan ne olivat vastoin niin Uuden Suomen kuin Kokoomuksen etua. Hän ehdottikin, että 3 Vesikansa: Sinivalkoiseen Suomeen s : sama: luonnos Uuden Suomen historian jatko-osaksi, tekijän hallussa. -- Omaisuudenluovutusverona valtiolle pakkolunastetuilla ns. korvausosakkeilla oli rahoitettu siirtoväen asuttamista. Valtio pakkolunasti tällöin tietyn osan suuryhtiöiden osakkeista holdingyhtiölleen, mutta ao. yhtiöiden odotettiin lunastavan ne vaiheittain takaisin. Oy Uudessa Suomessa kysymys oli sekä 1400:sta suoraan valtiolle siirretystä että 1.889:stä leimaamattomasta osakkeesta. Ensi vaiheessa 1948 ne lunastettiin takaisin yhtiölle itselleen. Moni oli kiinnostunu näistä osakkeista. Niinpä johtokunta torjui syksyllä 1948 laajan keskustelun ja äänestyksen jälkeen Yksityisyrittäjäin Säätiön tarjouksen ostaa palautuvia osakkeita; säätiö oli nykyisen Suomen Yrittäjät-järjestön edeltäjän taustavoimia. Yksityisyrittäjät pääsivät kuitenkin omistajakuntaan osakelahjoituksen kautta. Myös Uuden Suomettaren säätiö eli entinen sisäpiiri ja vuorineuvos Riisla eli Tukon piiri olivat kiinnostuneet korvausosakkeista. Lopulta ne päätettiin tarjota entisten osakkaiden merkittäväksi. Kiinnostuneita löytyi 56, jotka saivat lunastaa kukin enintään 43 osaketta. US-yhtiön tvk/jk , , jk , ptk:t, USark., KA.

4 lunastusoikeutta saisi käyttää jokaisen osakkaan sijaan vain johtokunta -- tällöin tietenkin vain enemmistöpäätöksellä. 4 Päälehti kiinnostaa Kokoomusta Kansallista Kokoomusta kiinnosti tietenkin vahvistaa asemaansa pää-äänenkannattajassaan myös omistuksen kautta. Puolue oli kuitenkin surkeassa taloudellisessa tilanteessa ja veloissa myös Uusi Suomi-yhtiölle. Sehän oli puoluetoimiston vuokraisäntä, tärkeä painotöiden tekijä ja mainosvälineen omistaja. Hyvin menneiden eduskuntavaalien 1948 jälkeen US-yhtiö poisti neljänneksen puolueen veloista eli 1,8 Mmk (runsaat nykyeuroa). Kysymys oli siis verottomasta vaalituesta. Loppuosaa puolue lyhensi, mutta kesällä 1949 velkaa oli yhä hieman jäljellä ja talvella 1950 eli presidentinvaalin jälkeen US-yhtiö poisti siitä lisää lähes miljoonaa markkaa (vajaat nykyeuroa). 5 Kireiden luottomarkkinoiden takia US-yhtiön johtokunnassa väläytettiin osakepääoman kolminkertaistamista Ruoholahden painotalon rahoittamiseksi. Pari viikkoa myöhemmin tavoite pudotettiin pääoman kaksinkertaistamiseen 75 miljoonaan markkaan (pari miljoonaa nykyeuroa). Tästä päätettiin kuitenkin kysyä Kokoomuksen kantaa, sillä puolue oli saanut 1951 lapsettomana kuolleen kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen USosakesalkun. Ehkä 1932 erotettu päätoimittaja halusi haudastaan vaikuttaa entisen lehtensä linjaan? 4 USyhtiökok. 5.4., , Jk 11.2., , Tvk , ptk:t; vuosikertomukset 1948, 1949, USark, KA. -- Emissio olisi heikentänyt yksityishenkilöiden asemaa osakaskunnassa, koska inflaation ahtaalle ajamalla keskiluokalla tuskin oli mahdollisuuksia merkitä uusia osakkeita. 5 Tvk/US , , , Jk 28.2., , ptk:t, USark, KA.

5 Helmikuussa 1952 Kokoomus olikin US:n yhtiökokouksessa ilmeisesti ensi kerran edustettuna 2559 osakkeella ja 36 äänellä. Puolueella oli tuolloin peräti toiseksi eniten ääniä, sillä Tukolla yhtiönä oli vasta 14 ääntä. Tukon johtajista Lauri K.J. Tukiaisella oli tosin 43, Y. Ossian Riislalla 16 ja Harimoilla 27 ääntä, joten Tukon piiri oli Uuden Suomettaren säätiön rinnalla kokouksessa vahvin, muttei ylivoimainen omistaja, kun ääniä oli kaikkiaan vajaat 700. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa Tukolla oli kuitenkin jo osaketta ja 141 ääntä. Varmaan Kokoomuksen näkemykset nähtiin yhtiössä tärkeiksi myös annin läpiviemiselle, olihan vedottava puoluetta kannattaviin pienosakkaisiin. Kokoomuksen johto lienee toisaalta pelännyt menettävänsä juuri saamaansa vaikutusvaltaa päääänenkannattajassaan annissa -- eihän puolueelta irronnut noin vain varoja uusmerkintään. US-yhtiön työvaliokunta päättikin pyytää Kansallispankin pääjohtajaa Matti Virkkusta neuvottelemaan asiassa puolueen johtajien kanssa. Virkkusella oli tietenkin rooli myös puolueen taloudellisena kummisetänä. Em. yhtiökokouksessa osakekauppaohjeisiin päätettiin joka tapauksessa Matti Heikkilän esityksestä lisätä toivomus lehden ja puolueen "suhteiden jatkuvaan lähentämiseen". Huutokauppa osakkeista Kesällä 1952 Oy Uusi Suomi päätyi myymään uusmerkinnän (maksullisen annin) osakkeita huutokaupalla, jos entiset osakkaat eivät niitä merkitse. Sivullisten tarjoukset oli johtokunnan kuitenkin yksimielisesti hyväksyttävä. 6 6 Jk 13.2., 3.4., 29.4., 1.7., , Tvk 26.2., 14.3.,

6 Vallasta US-yhtiössä kilpailivat nyt ennen muuta Tuko sekä Pohjola, joka oli päässyt lunastusoikeuden suojaamaan lehtitalon osakaskuntaan kesällä Tukon mahtimies Riisla jätti tosin Pohjolan osakkuuden hyväksymiseen eriävän mielipiteen; hänen mielestään entisten omistajien oikeutta oli loukattu. 7 Tukon pääjohtaja Riisla oli sittemmin keskeinen hahmo, kun Kokoomuksen puoluehallitus pohti asennoitumistaan päälehden omistukseen. Hänen hallitsemansa raumalainen perheyhtiö oli Tukon osakkaita, mutta samalla muiden tukolaisten kilpailija. Tukolaista ryhmää 1920-luvulta asti johtanut Riisla laajensi toisaalta tarmokkaasti -- joidenkin mielestä liiankin vahvasti -- Tukon omaa teollisuutta. Tämä kaikki johti ryhmässä ristiriitoihin ja 1954 jo iäkkään Riislan syrjäyttämiseen Tukosta. Kokoomuksessa epäiltiin Riislan pyrkivän myös Uuden Suomen valtiaaksi; puolueen hallinnossa puhuttiin vain Riislan henkilöstä pohdittaessa tukolaisten pyrkimyksiä lehtiyhtiössä. Riisla oli myös puolueen raumalaisen äänenkannattajan Länsi- Suomen pääomistaja. 8 Oy Uuden Suomen osakeanti päättyi , jolloin oli saatu pääomaa runsaat 20 miljoonaa markkaa (noin puoli miljoonaa nykyeuroa). Huutokaupalla myytäväksi jäi silti melko paljon eli osaketta. Nyt oli siis tilaisuus pyrkiä kuuluisan lehtitalon osakkaaksi. Kokoomuksessa tätä yritettiin. Huutokauppa pidettiin Uudenmaan kokoomuspiirin 29.4., 1.7., , ptk:t, USark. KA. 7 Tvk 1.7., , Jk , yhtiökok. 1952, ptk:t, USark, KA. 8 Riislasta mm. prof. Mika Kaskimiehen 1970-luvun alussa laatima Tukon julkaisematon historia, jonka Jyrki Vesikansa on lukenut lausuntoa varten. Vrt. myös Mikko Uolan Riisla-elämäkerta Kansallisbiografiassa.

7 tiloissa US-yhtiön talossa Mannerheimintie 6:ssa. Huudot oli maksettava käteisellä. Kaupaksi saatiin lähes kaikki eli osaketta. Huutajina oli entisten osakkaiden ohella muutamia yksittäisiä tulokkaita, kuten kansanedustajat Felix Seppälä ja Juho Heitto, joskin heidän ostamansa määrät olivat lähes symbolisia. Johtokunta jäi sen sijaan pohtimaan 68:n eri kokoomusyhteisön huutamia osakkeita. Kokoomuksen kenttää olivat edustaneet mm. puoluesihteeri Niilo Honkala ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Eero Saurama. Yksittäisten kansallisseurojen huutamat osakemäärät olivat pieniä, mutta yhtiökokouksen äänileikkurin takia jotakin merkitseviä -- ainakin, jos suurosakkaat olisivat erimielisiä ja kansallisseurat yhtenäisiä. Pähkäilyn jälkeen johtokunta päätti kuitenkin rekisteröidä osakkeet. Puolue ei löydä rahaa Kokoomuksen puoluehallitus keskusteli tilanteesta huutokaupan jälkeen Tällöin vastustettiin sitä, että Riisla valtaisi päälehden, joskin elinkeinoelämää tuntevat Hetemäki ja Karikoski arvelivat, että tämänkin kanssa voisi elää. (Hakuteoksissa Riisla kertoi olevansa kokoomuslainen, mutta kysymys oli oikeastaan tukkukauppiasryhmän vallasta.) Uuden Suomen päärahoittajan Kansallispankin johtokunnan jäsen Junnila huomautti, ettei puolueella ollut varoja kilpailla lehden omistajuudesta. Riisla puolestaan vakuutti, ettei hänellä ollut valtauspyrkimyksiä. Kiivaimmin päälehden uumoillun valtausaikeen tuomitsivat Honkala ja Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja Kerttu Ignatius. Honkalan mukaan "mihinkään ei ole rahaa niin helposti

8 saatavissa kuin taisteluun sitä vastaan, että Uusi Suomi yritetään rahalla vallata"; ehkä hän muisteli suurta omistustaistelua Pankinjohtaja Junnila kuittasi: ellei illan kuluessa osoitettu operaatioon 10 miljoonaa markkaa, ei voitu lähteä taisteluun. Tyynimmin asiaan suhtautuivat Karikoski ja Tuurna. Ahokin -- lehtitalon palkollinen -- yhtyi siihen, ettei puolueella ole rahaa. Päätöksessä tämä tunnustettiin: "Kun kävi ilmi, ettei puolueella ole rahaa ja kun luotonsaantimahdollisuuksia ei pidetty riittävinä, päätettiin, ettei asiassa ryhdytä toimenpiteisiin". 9 Tukosta pääomistaja Pääosan Uuden Suomen annista merkitsi Tukkukauppojen Oy, jolla oli yhtiökokouksessa 1953 jo puolet paikalla edustetuista osakkeista; äänileikkurista huolimatta Tukolla oli 386 kaikkiaan 1179 äänestä. Lisäksi Tukon johtajalla, Ahlströmin mahtisukuun kuuluneella Lauri K.J. Tukiaisella oli 51 ja Riislalla henkilökohtaisesti 24 ääntä; molemmat tosin poistuivat pian Tukon johtajistosta. Pohjola kasvatti omistustaan vähitellen, yhtiökokouksessa 1955 sillä oli 44 ääntä. Kansallispankki näyttäytyi samana vuonna suurosakkaana peräti 122 äänellä. Se oli siis Tukon jälkeen toisena omistajakunnassa. Omistusjärjestelyn jälkeen Kokoomuksella itsellään oli Uudessa Suomessa 5118 osaketta ja 62 yli tuhannesta äänestä esim. yhtiökokouksessa Muilla kokoomusyhteisöillä oli pienempiä salkkuja. Erityisemmin eivät kansallisseurat tai piiriliitot Oy Uuden Suomen yhtiökokouksissa sittemmin esiintyneet. 9 Kokoomuksen puoluehallitus , ptk, PTA.

9 Näin muodostunut omistusrakenne säilyi Oy Uudessa Suomessa 1970-luvulle saakka. Kokoomus oli siis suurehko omistaja, mutta lehtitaloa hallitsivat sinivalkoisen pääoman ydinyhtiöistä Tuko, Kansallis-Osake-Pankki ja Pohjola. KOP ei asettanut edustajiaan lehtitalon näkyvimpiin luottamustoimiin, mutta oli yhtiön päärahoittajana avainasemassa. Suurehkoja henkilöomistajia olivat Lauri K.J. Tukiaisen ohella etenkin sen johtokuntaan kuuluneet Paavo Honkajuuri ja Antti Wihuri. 10 US-yhtiön hallinnossa oli tunnettuja kokoomuslaisia, mutta puolueen aktiivinen johtoporras oli heikosti edustettuna. Arvo Salminen kuului sentään puheenjohtajakautenaan US-yhtiön johtokuntaan, Tuure Junnila oli läpi 1950-luvun sen varajäsen. Jussi Saukkosta ei sen sijaan johtokuntaan kelpuutettu, mutta Juha Rihtniemi valittiin siihen jo Uuden Suomen neuvottelukuntaa Salminen johti vuoteen 1958 saakka, jolloin seuraajana aloitti Päiviö Hetemäki. Muina toimitusneuvoston jäseninä oli sen ohjesäännön mukaisesti puolueen ja lehtiyhtiön keskeisiä hahmoja. Uuden Suomen johtokuntaa johtivat ja 50-luvuilla veteraanit K.A. Paloheimo, Paavo Korpisaari ja Heikki Renvall. Vuodesta 1958 tehtävässä oli Pohjolan toimitusjohtaja Tauno Angervo. Hän ei juuri julkisuudessa näyttäytynyt, mutta hänen poliittista vaikutustaan kulisseissa ei voine väheksyä. Sinivalkoinen pääoma pyrki vaikuttamaan yhteiskuntaan ja erityisesti Kokoomukseen mm. Uuden Suomen päätoimittajaratkaisuissa. Toimituksen työtä -- myös poliittisia linjauksia -- kommentoi johtokunnan jäsenistä erityisen aktiivisesti Eero Viima eli Riislan seuraaja US-yhtiön 10 US yhtiökokoukset , ptk:t osallistujaluetteloineen; osakasrekisterit, USark, KA.

10 pääomistajan Tukon pääjohtajana. 11 Suvantovaihe linjakiistoissa Uuden Suomen omistustaisteluun ei 1950-luvun alussa liitetty poliittisia linjakiistoja, kuten 1930-luvulla. Uuden Suomen pääomistajat eivät myöskään puuttuneet 1950-luvulla asiakirjoihin jääneellä tavalla lehden ja puolueen suhteisiin, jotka olivat Ahon päätoimittajakaudella paremmat kuin ilmeisesti koskaan aiemmin tai myöhemmin. Jännitteitä saattoi tosin syntyä muun muassa siitä, että Aho yritti olla lojaali sekä puolueelle että presidentti J.K. Paasikivelle, joka hoiti suhteensa Kokoomukseen keskeisesti Ahon kautta. Sen sijaan on kysytty, vaikuttiko päälehden lojaalisuus taustapuolueelleen Uuden Suomen tappioon levikkikilpailussa Helsingin Sanomain kanssa. Kun lehtien levikit olivat 1939 vielä lähellä toisiaan, oli ero revähtänyt Ahon kauden päättyessä 1956 kolminkertaiseksi. Uuden Suomen levikki jämähti alle sadan tuhannen kappaleen, niistäkin osa yritysten tukitilauksia, kun Helsingin Sanomain levikki nousi noin neljännesmiljoonaan kappaleeseen. Päätoimittajat ja pääkirjoittajat Ahon seuraajaksi valittiin Ilta-Sanomain päätoimittaja Eero 11 Oy Uuden Suomen yhtiökokoukset ja vuosikertomukset , USark, KA. Jyrki Vesikansa: Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho , lisensiaattityö 1994, Helsingin yliopisto. Viiman roolista ks. Jyrki Haikonen: Matti Autio -- mies myrskyn silmässä. Elämänmenoa Usarissa-teos Jyrki Vesikansa muistaa hyvin, miten Petäjäniemi ja Poukkakin huokailivat toimitusneuvotteluissa usein Viiman innokkuutta. Petäjäniemi kertoi aamuisin laittavansa puhelimeen aina äänilevyn, joka toisteli "voi kuinka kauheaa, voi kuinka kauheaa".

11 Petäjäniemi puhtaasti journalistisin perustein -- tavoitteena kääntää Uuden Suomen kehitys nousuun. Vaihtoehtona oli dosentti Eino E. Suolahti sekä alkuvaiheessa mm. diplomaatti-kirjoittaja Heikki Brotherus. Molempien isät (Eino ja Karl Robert) olivat olleet Kokoomuksen avainhenkilöitä, mutta pojat eivät suoranaisesti politikoineet. Ainakin muodollisesti eli Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen jäsenyyden kautta Helsingin Sanomain kasvatti Petäjäniemi oli ollut 1950-luvulle saakka jopa Kansallisen Edistyspuolueen jäsen. Hän ironisoikin uudelle alaiselleen, US:n tunnetulle Tukholman-kirjeenvaihtajalle V.J. Vataselle joutumistaan oikeistolehteen eikä tunnustautunut koskaan kokoomuslaiseksi. Jyrkkiä linjakiistoja syntyi tosin vasta noottikriisin ja presidentinvaalin aikaan , mikä osaltaan johti Petäjäniemen syrjäyttämiseen. 12 Kokoomuksen kannalta avainhenkilöitä Uuden Suomen toimituksessa olivat päätoimittajien ohella pääkirjoituksia laatineet artikkelitoimittajat. Tehtävään kiinnitettiin 1944 Karjala-lehden veteraani ja aiempi kansanedustaja Kaapro Moilanen, jota seurasivat kokenut journalisti ja Oikeistolehtien Sanomapalvelun (OSP, myöhempi LSP) käynnistäjä Akseli Routavaara sekä aiemmin Karjala-lehdessä ja OSP:ssä vaikuttanut (sekä Viisasten kerhosta tunnettu) Eino Parikka. Aho kutsui viime töinään Parikan tilalle Uuden Auran lyhytaikaisen päätoimittajan Matti Aution, joka oli luonut 12 Jyrki Vesikansa: Levikkikierre jauhaa verkkaisesti. Kanava 2/2008 s. 239; sama: Eppu Usarissa -- suuri journalisti ristiaallokossa. Elämänmenoa Usarissa-teos, Vatanen oli Uuden Suomen ulkomaanosaston päällikkö 1930-luvun lopulla ja sotavuosina myös Yleisradion ulkopoliittinen kommentoija. Hän julkaisi myös useita teoksia ajan tapahtumista. Sodan päätyttyä hän katsoi parhaaksi siirtyä Ruotsiin.

12 uutismiehen maineensa Helsingin Sanomissa. Toisen toimittajan tittelillä Autio johti entisen SS-miehen ja hävittäjälentäjän rämäkkyydellä myös US:n poliittista uutistoimitusta vuoteen Petäjäniemi oli toiminut pääosan urastaan ulkomailla, joten hän nojautui Suomen politiikan käsittelyssä pitkälle Autioon. Hetemäki johti kulisseista Aution myöhemmän haastattelun mukaan Uuden Suomen todellinen poliittinen linjanvetäjä oli toimitusneuvoston puheenjohtaja Hetemäki. Autio kertoi olleensa häneen lähes päivittäin yhteydessä ja luettuttaneensa Hetemäellä keskeiset pääkirjoituksensa. Teki Hetemäki niitä itsekin, samoin kolumneja nimimerkillä Tarkkailija. Autio oli säännöllisessä yhteydessä myös Saukkoseen ja sittemmin Juha Rihtniemeen. Sen sijaan Tuure Junnila tuli pian Aution vastustajaksi, vaikka Junnilakin laati paljon pääkirjoituksia. Autio oli paennut 1944 Ruotsiin, mutta kotimaahan palautettuna oli Valpon sellissä kääntynyt Paasikiven linjalle. (Rintamamiehet katsoivat toisinaan, että kovinta neuvostokriittistä linjaa edustivat usein Junnilan kaltaiset asepalveluksesta vapautetut.) 13 Petäjäniemi onnistui kääntämään Uuden Suomen levikkiä lievään nousuun, kun taas Helsingin Sanomain kehitys jäykistyi Eljas Erkon loppukaudella ja lehden levikki jopa laski. Kuilu pysyi 13 Uuden Suomen henkilökortisto ja pääkirjoittajaluettelo, Kansallisarkisto. Oy Uuden Suomen kalenterien henkilöluettelot. Jyrki Haikonen: Matti Autio -- mies myrskyn silmässä. Elämänmenoa Usarissa-teos Jyrki Vesikansa muistaa isänsä, Kone Oy:n henkilöstö- ja tiedotusjohtajan ja Helsingin kunnalliselämässä vaikuttaneen Osmo Vesikansan usein ironisoineen Junnilan siiven sotakokemuksia. Näkemys heijasti varmaan yleisemminkin teollisuuden "hetemäkeläisen" siiven ajatuksia.

13 silti suurena. Uuden Suomen toimitusjohtajaksi tuli Riekin jälkeen 1958 Teollisuusliiton juristi Osmo Oittinen, jolla ei ollut erityistä poliittista roolia, vaikka hän Kokoomuksen ympyröissä vilahtelikin. Sanoma-konsernista tullut Petäjäniemi turhautui nopeasti asemaansa, jossa joutui tasapainoilemaan eri suuntiin vetävien kokoomuslaisten välillä. On kiintoisa lukea rinnan Petäjäniemen lähes samanaikaisia kirjeitä esim. Urho Kekkoselle, V.A. Koskenniemelle ja Tauno Jalannille. 14 Noottikriisi kiristää jännitteitä Poliittiset jännitteet Uudessa Suomessa kasvoivat noottikriisin ja presidentinvaalin aikana Hetemäen ohjaama lehti tuki jokseenkin selkeästi Urho Kekkosta ja suhtautui Olavi Honkaan korkeintaan muodollisen lojaalisti. Tammikuussa 1962 Kekkonen kiittelikin Petäjäniemelle Uuden Suomen "sympaattista tukea". Päiväkirjojensa mukaan Kekkonen seurasi tarkoin Uutta Suomea, mutta suhde ei ollut useinkaan auvoinen. 15 Uuden Suomen Kekkosta myötäilevä linja ei tietenkään tyydyttänyt kaikkia kokoomuslaisia ja taustavoimia, mikä saattoi vaikuttaa Petäjäniemen syrjäyttämiseen keväällä Tosin siihen vaikutti myös päätoimittajan ilmeinen väsyminen urakkaansa, mikä näkyy hyvin hänen kirjeenvaihdossaan. Jo tammikuussa 1961 Tuure Junnila oli nostanut kapinalipun ehdottaen, että eduskuntaryhmä saisi valita lehden toimitusneuvostoon yhden jäsenen. Siinä oli tosin ennestään ryhmästä Väinö Nieminen ja vuoteen 1962 eduskuntaan kuulunut 14 Petäjäniemen kirjeenvaihto, Kansallisarkisto. 15 Urho Kekkosen päiväkirjat 1-4, toim. Juhani Suomi.

14 Päiviö Hetemäki oli peräti neuvoston puheenjohtaja. Nieminen edusti Junnilan mielestä kuitenkin vain maataloutta ja Hetemäki "niitä Uuden Suomen takana olevia kapitalistipiirejä, joita kohtaan kokoomuslainen lehtori, konttorivirkailija ja pappismies tuntee syvää epäluuloa". Junnilalla oli varmaan selkeä käsitys, kuka ryhmän "oikea" edustaja olisi. 16 Petäjäniemi syrjäytetään Junnilan ehdotus ei johtanut toimenpiteisiin ja lehtiyhtiön organisaatiota uudistettaessa hän putosi sen johtokunnastakin. Lehtiä ei kuitenkaan toimiteta neuvostoissa, vaikka niitä Uudessa Suomessakin kokeiltiin aika ajoin 1910-luvulta alkaen. Olennaista oli valita päätoimittaja. Joulukuussa 1963 Uuden Suomen johtokunta päätti siirtyä kahden päätoimittajan järjestelmään ja seuraavana vuonna se toteutettiin. Petäjäniemelle keskeinen toinen toimittaja Matti Autio lisäsi nimitysuutiseen tiedon omasta eroamisestaan. Petäjäniemi oli toivonut voivansa pysyä yksin vastuullisena eli ykköspäätoimittajana, mutta johtokunta jakoi vastuut. Kauppalehden aiempi päätoimittaja Pentti Poukka sai Uuden Suomen poliittisesti tärkeimmät sektorit eli politiikan, talouden ja kotimaanosaston, Petäjäniemelle jäivät ulkomaat, kulttuuri ja urheilu. Turhautuneena hän siirtyi eläkkeelle 1967 vieden useimpien edeltäjiensä lailla mukanaan myös "kuumat" poliittiset dokumentit. Päätoimittajan vaihdoksessa uumoiltiin Uuden Suomen oikeistolaistumista. Siihen viittasi Saukkonen keskustelussaan Kekkosen kanssa ja Maalaisliitto-Keskustapuolueen nousevan 16 Uuden Suomen neuvottelukunta , ptk, Petäjäniemen kok., KA.

15 vaikuttajan Jouko Loikkasen päiväkirjamerkinnöissä tulkinta on voimakas. Loikkasen mukaan vain Rihtniemi oli Uuden Suomen johtokunnassa vastustanut Poukan nimittämistä. Kokoomuksen puoluetoimistossa ratkaisua kirosivat Loikkaselle sekä Rauno Koski että Veikko Tavastila. 17 Pohjolan Tauno Angervon johtaman Uuden Suomen johtokunnan muut jäsenet edustivatkin lehtiyhtiön pääomistajia tai dosentti Eino E. Suolahden kautta kulttuurielämää. Poukka tulee ja jää Jo syksyllä 1964 Poukkaa pyydettiin yllättäen kuolleen Jaakko Hakalan seuraajaksi Aamulehden päätoimittajana. Kansallispankin pääjohtajan Matti Virkkusen vetoomuksesta Poukka jäi kuitenkin Uuteen Suomeen. Hänen kiinnittämisensä Uuteen Suomeen kuvasti siis Kansallispankin piirin pyrkimystä vaikuttaa politiikkaan median kautta. Poukka ei ollut aiemmin edes Kokoomuksen jäsen, mutta lähti 1964 ehdolle kunnallisvaaleihin ja pääsi Helsingin kaupunginvaltuustoon. Hänestä tuli pian keskeinen kunnallismies. Poukka oli kaksinkertaistanut nopeasti Kauppalehden levikin, mutta ajautunut Urho Kekkosen kanssa ristiriitaan raflaavilla paljastuksilla Mekes-yhtiöstä, jonka taustavoimia presidentti lähipiireineen oli. Kansantalouden lopputenttikirjakseen Poukka oli pyytänyt Karl Marxin Das Kapitalin ja hän briljeerasi tiedoillaan lisäarvoteoriasta, mutta ensi sijassa US:n uusi päätoimittaja oli taloudellisen liberalismin kannattaja. Artikkelitoimittajakseen Poukka otti välivaiheen jälkeen Uuden Auran viimeisen päätoimittajan Sakari Talvitien. Talouspolitiikkaa kommentoi US:ssa hänen kaudellaan valt. maist. Matti Karjalainen. Pääkirjoituksia saatiin vielä paljon 17 Jouko Loikkanen (1998) s. 65, 66.

16 toimituksen ulkopuoleltakin; keskeisiä kirjoittajia olivat Junnila ja Raimo Ilaskivi. Hetemäki sen sijaan pyysi syksyllä 1964 toimitusneuvostoston muiden jäsenten kanssa eroa tehtävästä. Taustalla oli poliittisten linjaerojen ohella Poukan näkemys päätoimittajan asemasta "kapteenina laivalla"; hän ei kaivannut neuvojia komentosillalla. Poukka hyväksyi kylläkin sen, että laivanvarustaja sai hänet erottaa, kun oli päästy satamaan. Uutta toimitusneuvostoa ei enää syntynyt. Uuden Suomen ja Kokoomuksen välien analysointiin myöhemmin Poukan kaudella joutuu palaamaan tulevissa teksteissä. 18 Kakkoslehtiä kaatuu Myös kokoomuslaiset kakkoslehdet saivat 1940-luvun säännöstelykaudella hengähdystauon, mutta sen jälkeen levikkikierre alkoi vaikuttaa niihin yhä rajummin. Lehdet olivat yleensä paikallisten kokoomuslaisten omistamia ja niillä saattoi olla arvokkaitakin kirjapainokiinteistöjä. Oman kakkoslehden välttämättömyyteen vaalityössä ja muussa puolueen sanoman ajamisessa ei enää uskottu entiseen tapaan ja vähitellen Kokoomuksen tappiolliset kakkoslehdet lopetettiin, vaikka niiden kirjapainot saattavat toimia edelleen. Voittaneiden ykköslehtien puoluesidonnaisuus taas laimeni ja katkesi lopulta kokonaan. Jo 1949 lopetettiin perinteikäs Kaiku Oulussa sen hävittyä kilpailun edistysmielistä Kalevaa vastaan. Pohjois-Suomeen uhkasi muodostua Kokoomukselle lehtityhjiö, sillä myös Kajaani, 18 Pentti Poukka: Muistelmia kuolleesta talosta, Jyrki Vesikansa: Eppu Usarissa -- suuri journalisti ristiaallokossa. Molemmat artikkelit teoksessa Elämänmenoa Usarissa, Ks. myös Vesikansa elämäkerrat Petäjäniemestä ja Poukasta Kansallisbiografiassa sekä Sakari Talvitien esitelmä elämänvaiheistaan, Vesikansan hallussa.

17 Pohjois-Pohja ja Rovaniemi olivat ahtaalla ja lähinnä paikallisen elinkeinoelämän tuen varassa. Puolue ryhtyikin 1954 suurehkoon operaatioon yhdessä Oy Uuden Suomen kanssa kootakseen Pohjois-Suomen kokoomuslaiset voimat yhteisen lehden ympärille. Fil.maist. Eero Sauri on kuvannut prosessia tarkasti tutkimuksessaan Suomen Klondykeen vai Pohjolan punaiseen nyrkkiin? 19 Uusi Suomi-yhtiö saatiin perustamaan Kemiin uusi lehti Pohjois-Suomi, johon painostamalla liitettiin Rovaniemi. Myös oululaisia yritettiin houkutella hankkeeseen, mutta kaupunkien väliset jännitteet vaikeuttivat yhteistyötä. Lehteä tehtiin journalistisesti kunnianhimoisesti ja Oy Uusi Suomi sijoitti hankkeeseen yli 50 miljoonaa markkaa (noin 1,3 milj. nykyeuroa). Levikki jäi kuitenkin alle 5000 kappaleen ja keväällä 1957 Pohjois-Suomi lopetettiin. Kajaani jaksoi vuoteen 1966 saakka saman nimisen suuryhtiön tuella. Kokoomuksen puoluejohto pohti tiuhaan myös Mikkelin Sanomien ongelmia. "Ei kannattane jatkuvasti panna miljoonia yritykseen, joka ei kuitenkaan kunnolla mene", totesivat Hetemäki ja Ignatius. Lehti lopetettiinkin Voittoisa Länsi-Savo oli toisaalta tullut sitoutumattomaksi viimeistään Kansallisen Edistyspuolueen kuoltua Myöskään Kaleva ja Etelä-Suomen Sanomat eivät lähteneet Edistyspuolueen osittaisen seuraajan Suomen Kansanpuolueen äänenkannattajiksi. Kokoomuksen Lahti-lehti lopetettiinkin 1963 elintilansa menettäneenä. (Helsingin Sanomat oli etääntynyt Edistyksestä jo 1930-luvulla.) 1910-luvulla kukoistanut Uusi Aura lopetettiin vähän sen jälkeen, kun Turun Sanomat oli viimeisenä päivälehtenä sanoutunut irti Kansanpuolueesta. 19 Eero Sauri: Suomen Klondykeen vai Pohjolan punaiseen nyrkkiin? Sanomalehti Pohjois-Suomen ja sen edeltäjien Pohjois- Pohjan ja Rovaniemen vaiheita

18 Kokoomuslaiset eivät olleet uskaltaneet ottaa 1930-luvulla haltuunsa Edistykseltä Keskisuomalaista ja Kokoomuksen äänenkannattaja joutui maakunnassa yhä ahtaammalle Maalaisliitolle päätyneen kilpailijansa puristuksessa. Sisä- Suomi muutettiinkin 1951 kaupunkilaisiin keskittyneeksi Jyväskylän Sanomiksi ja 1962 Keski-Suomen Iltalehdeksi, jollaisena se sinnitteli vuoteen Savonmaa Savonlinnassa kuoli Perinteikäs kuopiolainen Savo, jonka enemmistön Kokoomus poikkeuksellisesti omisti luvulta alkaen, kaatui vasta Kokoomusta lähellä oli myös joukko pieniä aluelehtiä, joista osa liukui sitoutumattomiksi, muut kuolivat. Kokoomuksen väriä tunnusti kuitenkin joukko vahvoja maakuntien ykköslehtiä: Aamulehti Tampereella, Etelä-Suomi Kotkassa, Karjalainen Joensuussa, Länsi-Suomi Raumalla, Satakunnan Kansa Porissa ja Vaasa nimikkokaupungissaan. Aamulehden poliittista asemaa korosti sen kasvun ja suuruuden ohella se, että päätoimittaja Jaakko Hakala oli aiempi kansanedustaja, joka säilytti läheiset yhteydet puoluekoneistoon. Sen sijaan Pohjois- ja Itä-Suomi jäivät vähitellen vaille Kokoomuksen äänenkannattajaa. Tämä saattoi vaikuttaa puolueen menestykseen näillä Maalaisliiton valta-alueilla. Yleisradio, oma sanomatoimisto ja tiedotuslehti Puoluelehtien ensisijaisuus poliittisen sanoman levittämisessä vähentyi 1940-luvulta alkaen, kun taas maakuntien ykköslehdet sekä radio ja 1950-luvun lopulta alkaen televisio korostuivat myös poliittisessa viestinnässä. Yleisradion poliittisesta roolista oli kiistelty Hella

19 Wuolijoen pääjohtajakaudella, mutta hänen kaaduttuaan 1948 tilanne rauhoittui 1964 alkaneeseen Eino S. Revon kauteen saakka luvun lopun ja 1950-luvun alkupuolen Ylen tärkein poliittinen ohjelma oli kuunneltu Pienoisparlamentti, johon Kokoomus sai ensinnä ja vähän vaivalloisesti edustajakseen kansanedustaja Erkki Leikolan. Sittemmin keskustelussa kuultiin mm. Felix Seppälää. 20 Kokoomuksen mediasuhteiden kehitykseen kuului myös puoluetta lähellä olevan uutis- ja artikkelitoimiston perustaminen. Vastaavia toimistoja oli jo 1930-luvulla Maalaisliitolla ja SDP:llä ja niissä vaikutti tunnettuja hahmoja Urho Kittilästä ("Tompan Tuomo") nuoreen Kalevi Sorsaan. Kokoomuksessa toiminnan aloitti 1944 Sisä-Suomen aiempi päätoimittaja Akseli Routavaara puoluetoimiston lehtisihteerinä. Toiminta itsenäistyi pian Oikeistolehtien Sanomapalveluun (OSP), jossa vaikuttivat mm. Eino Parikka, Leo Tujunen ja pitkään Aulis Blinnikka. Poliittisesti tärkeintä oli, että toimisto tarjosi puolueen äänenkannattajille jatkuvasti pääkirjoituksia kiertoartikkeleina. Tekstejä tilattiin toimistoa lähellä olevilta tahoilta ja tehtiin toimituksessa. Myös poliittista ja muutakin uutisaineistoa tarjottiin. Asiakkaina olivat Kokoomuksen äänenkannattajat lukuun ottamatta päälehteä Uutta Suomea, joka katsoi pärjäävänsä omillaan. Maakuntalehdet eivät toisaalta kilpailleet keskenään kuin marginaalisesti, joten yhteiset pääkirjoitukset tai poliittiset uutiset eivät niiden markkina-asemaa heikentäneet. Sittemmin toimiston nimi muuttui neutraalimmaksi Lehdistön Sanomapalveluksi (LSP) ja se sai asiakkaikseen muitakin kuin 20 Esko Salminen: Sitoutumattomuuden ja laajenevan informaation aika Suomen sanomalehdistön historia Raimo Salokangas: Aikansa oloinen, Juhani Leikola: Erkki Leikolan elämäkerta Mitäpä tässä.

20 Kokoomuksen äänenkannattajia. 21 Kokoomuksen järjestöväelle alettiin julkaista Nykypäivää. Sen synty kertoo osaltaan puolueen vahvojen äänenkannattajien etääntymisestä Kokoomuksesta. Ne eivät enää halunneet rasittaa sivujaan järjestöasioilla. 21 Aulis Blinnikka: LSP:n historiikki.

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin

Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa. Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 1 Jyrki Haikonen Pentti Oslamo Jyrki Vesikansa Apurahalla Konstantinopoliin Petsamoon Brysseliin 3 Copyright

Lisätiedot

Jyrki Vesikansa. Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho 1976-91

Jyrki Vesikansa. Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho 1976-91 Jyrki Vesikansa Uuden Suomen viimeinen nousu ja tuho 1976-91 Suomen historian lisensiaattityö Helsingin yliopistossa 1994 Sisältö Lähtökohtia 1 Käsittelytapa ja metodit 3 - Lehtikuolemista ja lehdistön

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

SIVISTYKSEN ETULINJASSA

SIVISTYKSEN ETULINJASSA SIVISTYKSEN ETULINJASSA Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto 1961 2011 Jutta Julkunen, Tripylon Oy SIVISTYKSEN ETULINJASSA SUOMEN KULTTUURIRAHASTON ETELÄ-SAVON RAHASTO 1961 2011 Jutta Julkunen,

Lisätiedot

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN

Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Jarmo Peltola TIEDETTÄ JA TAIDETTA TUKIEN PIRKANMAAN KULTTUURIRAHASTO 1961 2011 Suomen Kulttuurirahasto Kannen valokuva:

Lisätiedot

Puolue ja pohjoiset maakuntalehdet

Puolue ja pohjoiset maakuntalehdet Puolue ja pohjoiset maakuntalehdet Eero Sauri Suomalainen Sanomalehtimiesliitto Mediahistorian harrastuspiiri 7.10.2008 Kokoomuslehdet Vahvoja yksityisesti omistettuja tai Laajapohjaisesti omistettuja

Lisätiedot

Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana

Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana Peltola Ville Petteri (149621) Suomen historian Pro gradu- tutkielma Joensuun yliopiston

Lisätiedot

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014

PERUS- SUOMALAINEN. Perussuomalaisille jo kahdeksas vaalivoitto! EU-kritiikki kasvaa Euroopassa 7/2014 uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 7/2014 EU-kritiikki kasvaa

Lisätiedot

Maakunta ja metropoli

Maakunta ja metropoli 1 Riitta Mäkinen Maakunta ja metropoli Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto 1963 2013 Ulkoasu: Rinna Saramäki ISBN 978-952-99411-8-6 Suomen Kulttuurirahasto 2013 2 3 TAUSTA Suomalaiskansallisen kulttuurin

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

P. E. Svinhufvud ja nykyaika. Toimittanut Martti Häikiö. P. E. Svinhufvudin muistosäätiön julkaisu

P. E. Svinhufvud ja nykyaika. Toimittanut Martti Häikiö. P. E. Svinhufvudin muistosäätiön julkaisu P. E. Svinhufvud ja nykyaika Toimittanut Martti Häikiö P. E. Svinhufvudin muistosäätiön julkaisu Tämän julkaisun ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1998 nimellä Historian Ystäväin Liiton ja P. E. Svinhufvudin

Lisätiedot

Selvityksistä saavutuksiin

Selvityksistä saavutuksiin 40 ISSN 1798-6087 ISBN 978-952-6604-00-8 ISBN 978-952-6604-00-8 9 789526 604008 YTV kansi CS5.indd 1 HSY 2010 4 0 Kuvantekijöitä on kautta aikojen viehättänyt esittää elämää ja siihen liittyviä tapahtumia

Lisätiedot

Ville Jalovaara. Paasikiven diktaatista homoiltaan Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet

Ville Jalovaara. Paasikiven diktaatista homoiltaan Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet Ville Jalovaara Paasikiven diktaatista homoiltaan Suomen luterilainen kirkko ja seksuaalietiikan murrosvuodet Sapere aude 1 Vartija 2014 Vartija ja kirjoittajat ISBN: 978-952-67760-2-6 (PDF) ISSN: 978-952-67760-3-3

Lisätiedot

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Pienasuntoja helsinkiläisille Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 30 vuotta Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta

Lisätiedot

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa

IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa IMPIVAARASTA ISOLLE KIRKOLLE Alueellisuus Ylen ja MTV3:n valtakunnallisissa uutisissa Petra Thurén Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN

SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN SAMAA SUKUA, ERI MAATA VIRO JA SUOMI HISTORIASTA HUOMISEEN Seppo Zetterberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot

Mikko Majander (toim.) PRESIDENTIN VAALI JA POLIITTINEN MOBILISAATIO

Mikko Majander (toim.) PRESIDENTIN VAALI JA POLIITTINEN MOBILISAATIO Mikko Majander (toim.) PRESIDENTIN VAALI JA POLIITTINEN MOBILISAATIO Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittajat Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Taitto: Fredrik Bäck Paino: WS Bookwell Oy Jyväskylä 2012 ISBN

Lisätiedot

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ

SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ 1962 2012 KAMPINKADUN ISÄNTÄ 1 2 SEPPO TAMMINEN JEMINA SOHLSTÉN-NEDERSTRÖM KAMPINKADUN ISÄNTÄ HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖ

Lisätiedot

KEPPIHEVONEN VAI TUKIKEPPI? KIRKKO, PAPISTO JA USKONTO KRIISIVUOSINA 1917 1919 OULUN SANOMALEHDISSSÄ

KEPPIHEVONEN VAI TUKIKEPPI? KIRKKO, PAPISTO JA USKONTO KRIISIVUOSINA 1917 1919 OULUN SANOMALEHDISSSÄ KEPPIHEVONEN VAI TUKIKEPPI? KIRKKO, PAPISTO JA USKONTO KRIISIVUOSINA 1917 1919 OULUN SANOMALEHDISSSÄ Joensuun yliopisto, Teologinen tiedekunta Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, syksy 2009 Kirkkohistoria

Lisätiedot

kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry

kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry SISÄLLÄ VAI ULKONA kohti perustuloa? Kansallinen Sivistysliitto ry Copyright Tekijät ja Kansallinen Sivistysliitto ry. Toimitus: Sari Hintikka-Varis Graafinen

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset KERTOM UKSET, LIITEVIHKO I Sivut 3 119 Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1960-1962 liitteineen KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1960 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen

Lisätiedot

YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä

YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä YLEN SUURI TEHTÄVÄ Raportti Yleisradion roolista muuttuvassa mediakentässä 1 Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE 2. DIGIMYRSKY NOUSEE

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Syyllisiä kunnes toisin todistetaan

Syyllisiä kunnes toisin todistetaan Tutkimusraportti 2/2012 Marja Wahlberg Marja Wahlb Syyllisiä kunnes toisin todistetaan Etsivä keskuspoliisi ja ja kulttuuriliberaalit 1934-1937 Syyllisiä k Etsivä keskus Suojelupoliisi Marja Wahlberg Syyllisiä

Lisätiedot

Ylioppilaselämää ja maakuntahenkeä Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 1950 2000

Ylioppilaselämää ja maakuntahenkeä Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 1950 2000 Antero Alhonen Ylioppilaselämää ja maakuntahenkeä Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 1950 2000 Satakunta XX 1 Julkaisija Satakuntalainen Osakunta ISBN 952-10-0183-6 Vammalan kirjapaino Vammala

Lisätiedot

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa

Vaaliraha ja lautakasa journalismissa Sinikka Torkkola Vaaliraha ja lautakasa journalismissa kohun lietsoja vai vastuullinen arvioija? Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Tampereen yliopisto Journalismin viestinnän ja median tutkimuskeskus

Lisätiedot

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 OULUN ORTODOKSISEN HIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö 2013 Tekstit: Seppo

Lisätiedot

Suomalainen urheilujohtaja

Suomalainen urheilujohtaja Jouko Kokkonen, Teijo Pyykkönen Suomalainen urheilujohtaja itse asiasta kuultuna Liikuntatieteellisen Seuran nro 24 2 Liikuntatieteellisen Seuran kiihottavaa liikuntatietoa Impulssi on Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

PS-logokiista. ratkesi PERUS- SUOMALAINEN. Nuija kopahti 13/2013. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

PS-logokiista. ratkesi PERUS- SUOMALAINEN. Nuija kopahti 13/2013. uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! uutiset.perussuomalaiset.fi KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET! PERUS- SUOMALAINEN 18. vuosikerta Poliittinen lehti Irtonumero 3,- Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja Nuija kopahti PS-logokiista

Lisätiedot