Perintö- ja lahjaverotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perintö- ja lahjaverotus"

Transkriptio

1 Professori Edward Andersson, muistio verotyöryhmälle, joulukuu 2010 Perintö- ja lahjaverotus 1. Yleistä perintö- ja lahjaverosta sekä kehitys OECD-maissa Suomen perintöverotusta lievennettiin kahdella lainmuutoksella vuosien 2008 ja 2009 alusta. Monissa muissa OECD-maissa perintöverotusta on myös viime vuosina lievennetty ja joissakin maissa tämä veromuoto on kokonaan lakkautettu. Missään maassa ei tietääkseni ole 2000-luvulla tiukennettu perintöverotusta. Kun perintövero on ollut eri maissa paljon esillä lainsäädäntötasolla ja keskusteluissa, on perusteltua ottaa perintöverotus tässäkin tilaisuudessa tarkastelun kohteeksi (1). Oma käsitykseni on, että perintö- ja lahjavero on täysin aiheellinen vero, kunhan sen taso pidetään kohtuullisena eikä sitä kohdisteta aivan pieniin perintöosuuksiin. Suomen uudistus oli oikeansuuntainen siinä, että se vapautti pienimpien perintöjen saajat verosta tai ainakin lievensi heidän verotustaan, ei kuitenkaan riittävästi, sillä edelleen joudutaan maksamaan veroa, jos kuolinpesä Helsingissä koostuu esim. leskestä ja kahdesta alaikäisestä lapsesta ja pesän tärkein omistus on 100 neliömetrin osakehuoneisto (2). Ensimmäiset maat, jotka luopuivat perintöverosta, olivat Kanada (1971) ja Australia (1979). Kanadassa luopuminen ei kaikissa tapauksissa johtanut perintöjen lievempään verotukseen, sillä perintöverotuksen tilalle tuli perittyjen pääomahyödykkeiden tuloverotus siten, että perittävän katsottiin luovuttaneen pesään kuuluvat hyödykkeet niiden käyvästä arvosta juuri ennen kuolemaa. Sen sijaan tuloksi ei lueta esim. perittyjä talletuksia, joiden arvo on kiinteä. Euroopassakin on alkanut olla valtioita, jotka ovat luopuneet perintöverotuksesta. En ota tässä huomioon entisiä itäblokin maita, joissa perintöverottomuus johtui pikemminkin siitä, ettei ihmisten sallittu kommunistivallan aikana omistaa juuri mitään. Siten perintöveroa ei ole esim. Virossa, Latviassa ja Slovakiassa eikä Venäjällä. Mutta myös eräät Länsi-Euroopan maat ovat luopuneet perintöverosta. Näitä ovat Portugali (2003), Ruotsi (2005) ja Itävalta (2008). Näille maille jopa Ruotsille - oli jollakin tavoin tunnusomaista, että perintöverotus oli tehotonta verrattuna kansallisvarallisuuden määrään ja perintöveron osuus kaikista verotuloista pieni. Italiassa perintöverotus oli poistettuna , mutta se palautettiin enintään 8 %:n suuruisena. Virallinen poistamisen syy oli, ettei vero tuottanut juuri mitään, mutta kuulee myös sanottavan, että Berlusconin henkilökohtaisella intressillä oli ollut merkityksensä. Portugalissa muut kuin lailliset perilliset maksavat perinnöstään 10 %:n leimaveron. Itävallassa perintöverotuksesta luopuminen perustui valtiosääntötuomioistuimen kahteen päätökseen, joissa voimakkaasti arvosteltiin perintöverotuksen arvostusnormeja ja annettiin ohjeita sekä määräaika niiden muuttamiselle. Kun hallitus ei valmistellut näitä muutoksia, vero tavallaan poistui itsestään. Ruotsin luopuminen perintöverosta oli tietenkin Suomen, Norjan ja Tanskan kannalta yllättävä ja radikaali veto. Olihan Ruotsissa vielä 1990-luvun alussa sovellettu perittävän lapsiinkin korkeaa 60 %:n marginaaliveroa melko pieniinkin perintöosuuksiin. Ruotsin luopumispäätöksestä kerrotaan, että sd-hallituksen pääministeri Göran Persson oli oivaltanut, että pääoman kokonaisverotus oli muodostunut liian ankaraksi ja oli pyytänyt sikäläisen vasemmistopuolueen puheenjohtajalta kannanottoa siihen, poistetaanko perintövero vai varallisuusvero. Vastaus oli, että poistetaan perintövero, koska se on jo alkanut tuntua työläistenkin perintötapauksissa.

2 Ruotsin osalta oli kuitenkin erikoista, että korkeista veroprosenteista ja hyvin toimivasta organisaatiosta huolimatta perintöveron tuotto oli yllättävän pieni. Selvitin tätä 1990 vertaamalla Ruotsin ja Suomen perintö- ja lahjaverojen tuottoa ja havaitsin yllätyksekseni, että Suomen tuotto oli jopa hiukan suurempi kuin Ruotsin tuotto, vaikka Ruotsi on paljon suurempi ja varakkaampi maa ja Suomen ylin veroprosentti I-veroluokassa oli 14 % mutta Ruotsin 60 %. Tarjosin selvitykseni Svenska Dagbladetille, joka ei huolinut sitä, vaan se julkaistiin Skattenytt-lehdessä (3). Kun Ruotsi muutama vuosi myöhemmin alensi perintöveroprosenttinsa, kirjoitukseeni oli viitattu Ruotsin eduskunnan keskusteluissa. USA:n liittovaltion perintöverotuksen tilanne on hämmentävä. Vero on tyypillinen jäämistövero, jonka veroprosentit olivat vielä 1990-luvulla suurten perintöjen kohdalla korkeat eli enintään 45 %, niiden oltua aikaisemmin vielä korkeammat. Lisäksi noin puolella osavaltioista on oma perintöverotuksensa, yleensä perintöosuusveron muodossa. Bushin presidenttikauden alussa säädettiin laki, joka alensi jäämistöveroa vähitellen siten, että sen piti poistua kokonaan v mutta palata vuoden 2001 tasoisena vuodesta 2011 lähtien. Vuosi 2010 lieneekin ollut perintöveroton vuosi, mutta lahjaverotus oli kyllä voimassa. Uusi presidentti ja demokraattisen puolueen hallinto pyrkivät saamaan perintöverotuksen jälleen voimaan, mutta en ole täysin selvillä siitä, mikä on tilanne tänään. Pikkuperintöjä ei USA:ssa ole verotettu, koska veroa aletaan periä vasta yli 3,5 milj. dollarin jäämistöistä. Lahjaveron osalta vastaava alaraja on 1 milj. dollaria. Lesken osuus perinnöstä on jäämistöverosta vapaa. Mielenkiintoinen säännöstö on ns. Generation Skipping Tax, joka määrää ankaramman veron, jos testamentilla tai lahjalla ohitetaan yksi sukupolvi, yleensä tietenkin testamenttaamalla tai lahjoittamalla lapsenlapsille, vaikka omat lapset vielä elävät. Muissa Länsi-Euroopan maissa kuin niissä, jotka ovat luopuneet perintöverosta, ei tiettävästi ole vakavasti otettavia suunnitelmia luopua perintöverosta. Tämä koskee erityisesti niitä maita, joissa perintöveron tuotto ei ole aivan vähäinen. Ranskassa tämä vero tuottaa suhteellisesti eniten, eli n. 2,5 % valtion verotuloista, Vastaava luku on Iso-Britanniassa 0,5 %, Hollannissa 1,3 %, Saksassa 0,85 %, Tanskassa n. 1 %, Sveitsissä 0,75 %, Espanjassa 0,6 % ja Kreikassa 0,46 %, mutta Norjassa vain 0,18 % ja Italiassa 0,09 %. Suomessa vuoden 2008 tuottoluku oli 651 milj. euroa, vastaten peräti 1,6 % valtion verotuloista, mutta tämä luku oli normaalia suurempi. Asteikon lievennys 2008 merkitsee varmasti tuoton pienenemistä. Vuodelle 2011 tuottoarvio on 405 milj. euroa eli 1 %:n luokkaa. Mutta yllättäen Suomi kuuluu tässä mainittujen lukujen valossa Euroopan ankarimpiin perintöverottajiin. Toisin kuin tuloverotuksen puolella on asian laita, verotaulukkojen korkeat veroprosentit eivät takaa sitä, että perintöveron tuotto muodostuu korkeaksi. Tälle on nähdäkseni kolme keskeistä syytä: a) monissa maissa on lasten ja lesken eli tavallisimpien perijöiden hyväksi säädetty niin suuret perusvähennykset, että verotus kohdistuu vain suurimpiin perintöihin, joiden lukumäärä on pieni ; b) perityn omaisuuden arvostus on usein hyvin alhainen maapohjan ja useiden muiden tärkeiden omaisuuskategorioiden osalta, ja c) perintöverotus on erityisen altis täysin laillisille minimointitoimille (4) Kansainvälisesti perintöverotuksen kehitystrendi OECD-maissa on siis viimeksi kuluneiden vuoden aikana ollut hyvin selvä: niiden jo mainittujen maiden lisäksi, jotka ovat kokonaan luopuneet perintöverosta hyvin monet maat ovat lieventäneet asteikkojaan ja/tai vapauttaneet lähinnä lesket perintöverovelvollisuudesta. Näitä maita ovat Suomen lisäksi ainakin Tanska (1995), Norja (2009), Hollanti (2010), Ranska (lesket vapautettu 2007), Iso-Britannia (perusvähennyksen huomattava nosto) ja Saksa (kaikkien perusvähennysten huomattava nosto). USA:n erikoisesta

3 tilanteesta on jo ollut puhe. - Mikään valtio ei ole tänä ajanjaksona korottanut perintö- ja lahjaveroaan. Ylimmät perintöveroprosentit ovat monessa maassa alentuneet. Jos tarkastellaan ensin perittävän lapsiin sovellettavaa asteikkoa, korkein marginaaliveroprosentti on Ranskassa 40 %, Espanjassa 34 %, Saksassa ja Belgiassa 30 %, Hollannissa ja Irlannissa 20 %, Suomessa 13 % ja Norjassa 10 %. Iso-Britanniassa jäämistöveroprosentti on 40 %, mutta jäämistön verovapaa määrä on niinkin suuri kuin puntaa ( n euroa). Näissä vertailuissa en ota huomioon Italiaa (tasavero 4 % ja 1 milj. euron vapaamäärä), Kreikkaa (5-10 %, vaihtelee eri omaisuuslajien mukaan) enkä Luxemburgia (5 %). Huomion kiinnittäminen vain marginaaliveroprosentteihin antaa kuitenkin harhaan johtavan kuvan, jollei samalla oteta huomioon, minkä suuruisiin perintöosuuksiin näitä marginaaliprosentteja sovelletaan. Tarkastelen jälleen lapsen asemaa perillisenä. Saksassa korkein marginaalivero soveltuu vasta yli 26 milj. euroon nousevaan osaan perintöosuudesta ja Ranskassa on näin siltä osin kuin lapsen perintöosuus ylittää n. 1,95 milj. euroa. Espanjassa sama raja kulkee euron kohdalla. Irlannissa vastaava kynnys on lähes euroa ja Hollannissa euroa. Suomessahan tuo kynnys on alaikäisen lapsen osalta euroa ja täysikäisen osalta euroa. Norjan raja kulkee n euron kohdalla. Kun Suomessa asteikon korkein marginaaliveroprosentti saavutetaan lesken osalta ja täysikäisen lapsen osalta jo euron kohdalla, perittävän lapsi ei samansuuruisen perinnön saajana ole esim. Saksassa ja Ranskassa vielä lähelläkään joutua maksamaan perintöveroa. Erittäin suuria perintöosuuksia esiintyy Suomessa vain hyvin harvoin. Suomen osalta on erikoista myös se, että kun perintöveroasteikkomme ylin kynnys oli vuoteen 1995 asti 2,1 mmk:n eli n euron kohdalla, se aleni vuoden 1995 asteikkouudistuksessa vain markkaan eli n euroon. Tällä hetkellä se on euroa, kuten edellä todettiin. Perinnönjättäjän lesken (ja monessa maassa myös avolesken ) kohdalla kehitys näyttää menneen siihen, että leski on kokonaan vapautettu perintöverosta. Tällaisia maita ovat esim. Tanska, Norja, Ranska, Irlanti, Espanja ja Iso-Britannia. Luxemburgissa leski vapautuu, mikäli puolisot eivät olleet lapsettomia. Lesken aseman tarkempi selvittely edellyttäisi kuitenkin sellaisia tietoja eri maiden aviovarallisuusjärjestelmistä, joita minulla ei ole. Ne valtiot, joissa leskenkin perinnöstä määrätään perintövero, myöntävät kuitenkin yleensä leskelle huomattavan vapaamäärän. Tämä määrä on Saksassa ainakin euroa, mutta se voi nousta aina euroon. Italian vapaamäärä on 1 milj. euroa ja Hollannin euroa. Näihin verrattuna Suomen vapaamäärä (puolisovähennys) euroa on vaatimaton, mutta lesken verovapaalla tasinkosaannolla voi olla käytännössä suuri merkitys. Muiden kuin perinnönjättäjälle läheistä sukua olevien henkilöiden perintöverotus on yleensä selvästi ankarampi kuin lähisukulaisten. Niinpä korkein marginaalivero on heillä Belgiassa 80 %, Ranskassa 60 % ja Saksassa 50 %, mutta kaikissa näissä maissa vain hyvin suurista perintöosuuksista. Kreikassa ja Hollannissa vastaava luku on 40 % ja Suomessa 32 %. Norjassa ja Luxemburgissa korkein marginaaliprosentti on vain 15 % ja Italiassa 8 %. Tanskan perintöverotus on jäämistöveron ja perintöosuusveron yhdistelmä, jossa koko jäämistöön kohdistuu 15 %:n vero ja muut kuin lähisukulaiset joutuvat lisäksi maksamaan 21,25 %. Irlannissa on kaikille perillisille 20 %:n tasavero, mutta lähisukulaisten verotus on selvästi lievempi suurten perusvähennysten ansiosta.

4 Hetemäen työryhmän lopullinen mietintö ei ole vielä tullut julkisuuteen. Ennakkokaavailuissa on liikkunut huhuja siitä, että työryhmä esittäisi perintöverotuksen korotuksia. Jos tämä pitää paikkansa, on oikea aika ottaa ehdotuksiin kanta vasta niiden tultua julki. Mutta se on kuitenkin sanottava, että edellä esittämäni valossa tällainen korotusehdotus olisi vahvasti kansainvälisen trendin vastainen. Olisi myös melko luonnotonta korottaa perintöveroa 2012, kun sitä on juuri alennettu Perintöveron tilalle tulovero Kun Kanada 1970-luvun alussa luopui perintöverotuksesta, oli harkittava, millainen tuloverojärjestelmä oli muodostettava sen tilalle. Tällöin päädyttiin järjestelmään, jossa perittävän oletetaan myyneen kaiken omaisuutensa sen käyvistä arvoista välittömästi ennen kuolemaansa. Tuloksi katsotaan kunkin omaisuushyödykkeen alkuperäisen hankintamenon ja käyvän arvon erotus. Siten verotetaan perittävän elinaikana tapahtuneesta omaisuuden arvonnoususta. Jos arvonnousua ei ole syntynyt tai jos omaisuus on sellaista, joka ei ole arvonnousun kohteena (esim. käteinen ja talletukset), tämä omaisuus siirtyy täysin tuloverosta vapaasti. Sikäli kuin tuloa on syntynyt (esim. osakkeet ostettu 100:lla ja niiden arvo kuolinpäivänä 500), vero määrätään tuloverona kuolinpesälle (eikä perilliselle) kuolinvuodelta. Perillisen hankintamenona on verotuksessa käytetty käypä arvo (esimerkissä 500). Vain perittävän lesken ei tarvitse maksaa veroa vielä tässä vaiheessa vaan hänelle määrätään vero vasta ao. omaisuushyödykkeen luovituksen tapahduttua. Mielenkiintoista on, että samaa linjaa sovelletaan lahjoihin. Jos isä on ostanut osakkeet 100:lla ja lahjoittaa ne pojalleen niiden arvon ollessa 500, isän katsotaan saaneen 400:n pääomatulon. Tuloverotus on Kanadassa melko ankaraa, joskin sen taso vaihtelee suuresti osavaltiosta toiseen. Luopuminen perintöverotuksesta ei siten riippuen perinnön koostumuksesta - välttämättä merkinnyt verotuksen kevenemistä. Australia luopui perintöverotuksesta 1979 mutta samanaikaisesti ei päätetty tilalle tulevista tuloverotuksen muutoksista. Tämä tapahtui vasta 1985, ja kun silloin pyrittiin toteuttamaan Kanadan mallin mukainen verotus, se epäonnistui poliittisten vaikeuksien vuoksi. Silloinen hallitus perääntyi Kanadan mallista ja päädyttiin järjestelmään, jossa perittävän kuoleman sinänsä katsotaan merkitsevän perittyjen hyödykkeiden luovutuksia, mutta veroa joutuu perillinen maksamaan vasta siinä vaiheessa, kun hän luovuttaa perityn hyödykkeen. Tämä on siis jatkuvuusperiaatteen mukainen linja ilman välitöntä veronmaksua, eli periaatteessa sama linja, mikä on aina ollut voimassa Ruotsissa ja mille Itävalta on päätynyt 2000-luvulla. Eräissä poikkeustapauksissa (esim. perijänä ulkomaalainen tai verovapaa yhteisö), luovutuksen katsotaan tapahtuneen kuolinpäivänä ja tulovero peritään kuolinpesältä. 3. Varojen arvostus ja perintöverotuksen taso Perintöverotuksen ikuinen ongelma on perityn omaisuuden arvostus. Sikäli kuin perintö käsittää käteistä rahaa, talletuksia, pörssiosakkeita tai jopa asunto-osakkeita, arvostaminen ei ole kovin vaikeaa. Mutta sitä vaikeampaa se on esim. kiinteistöjen, maatilaomaisuuden ja noteeraamattomien yritysosakkeiden osalta. Monissa maissa juuri näiden hyödykkeiden arvostus on jäänyt paljon käyvän arvon alapuolelle, mikä on saanut valtiosääntötuomioistuimet liikkeelle niissä maissa, joissa tällaisia tuomioistuimia on (esim. Saksa, Itävalta, Belgia). Niinpä Itävallassa tuomioistuimen arvostelu oli niin ankaraa, että se johti koko veron lakkauttamiseen. Saksassa jouduttiin perusteellisesti muuttamaan arvostussäännöksiä. Belgiassa tuomioistuin selitti Wallonian 90 %:n suuruisen perintöveron ei-sukua perittävälle olevien saamista perintöosuuksista konfiskatorisena

5 valtiosäännön vastaiseksi. Muistelen 1980-luvulla kyselleeni tanskalaisilta kollegoiltani, miten Tanskassa tuolloin saatettiin periä 90 %:n suuruista marginaaliveroa ei-sukulaisilta ja saaneeni vastauksen, että sillä ei ole merkitystä, kun arvostus on niin lievää. Tämä ei tietenkään voinut pitää paikkaansa kaikenlaisen omaisuuden kohdalla. Tänä päivänä Tanskan ylin perintöveroprosentti ei sukua oleville perillisille on 36,25 %. Yleinen suuntaus on ollut, että perintöveroluokkien ja asteikkojen kynnysten lukumäärää on alennettu. Mutta mainittakoon, että Espanjassa on edelleen veroasteikko, jossa on 16 kynnystä (Suomessa enää kolme).. Espanjan laissa on sellainenkin erikoisuus, että perintöveron määrä ei riipu vain perintöosuuden suuruudesta vaan myös siitä, minkä verran perillisillä on omaa varallisuutta. Perintöveron määrä kasvaa kertoimilla, jotka ovat 1 1,2 lähisukulaisten ja 2 2,4 eisukua olevien kohdalla. Tarkastellessaan Länsi-Euroopan maiden perintöverosäännöstöjä löytää monenlaisia erikoisuuksia. Niinpä Belgiassa peritään osakeyhtiöiltä vuosittain 0,17 %:n korvausvero sen kompensoimiseksi, ettei osakeyhtiö kuole eikä siis päästä määräämään perintöveroa sen jäämistöstä. Samantyyppinen säännöstö oli ennen myös Itävallassa, jossa osakeyhtiön oli 25 vuoden välein maksettava perintöveron korvausvero. Näiden verosäännösten ymmärtäminen on vaikeaa, koska osakkeiden omistajina olevat luonnolliset henkilöt sentään kuolevat ja osakeyhtiön varallisuus tulee osakkeiden muodossa perinnön ja perintöveron kohteeksi. 4. Sukupolvenvaihdoshuojennukset Perheyritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten huojennussäännöksiä on lähes kaikkien tämän selvitykseni kohteena olevien maiden perintöverolainsäädännössä. Ainakin Italiassa on huojennussäännöksiä myös muinais- ja kulttuuriesineistä. Sukupolvenvaihdossäännökset ovat sisällöltään niin erilaisia ja osin vaikeasti tajuttavia, ettei niiden tarkempi selvittäminen tässä yhteydessä ole mahdollista. Vain Tanskalla ei näytä olevan tällaisia säännöksiä. Huojennuksen taso vaihtelee melkoisesti, mutta se on yleisesti ottaen korkea. Yritysvarallisuuden käyvästä arvosta otetaan Irlannissa huomioon vain 10 % ja Ranskassa 25 %, kun Hollannissa sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva omaisuus on kokonaan verovapaa 1 milj. euroon asti ja ylimenevästä osasta otetaan huomioon vain 17 %. Tiukempia ovat eräässä mielessä Saksan ja niitä muistuttavat Belgian säännökset. Saksassa huojennuksen saaminen edellyttää, että vähemmän kuin 50 % yritysvaroista on investoitu elinkeinoon kuulumattomiin varoihin ( non-operating property ). Lisäksi seitsemän kuolinvuoden jälkeisen vuoden yhteenlaskettujen palkkojen on oltava vähintään 650 % kuolemaa edeltäneiden viiden vuoden yhteenlasketuista palkoista. Tällä vaatimuksella pyritään varmistamaan, että yritys jatkaa vähintään lähes entisen suuruisena kuoleman jälkeenkin. Jos nämä ehdot täyttyvät, huojennus on enintään 85 %. Tiukimmat huojennussäännökset lienevät Norjassa, jossa huojennus on 40 % ja vain 10 milj. kruunuun asti (n. 1,25 milj. euroa). Suomessahan huojennus on 60 % (PerVL 55 ), mutta se lasketaan verotusarvoista eikä käyvistä arvoista, joten verotettava määrä voi jäädä hyvinkin vähäiseksi. Nykyisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen perustuslain mukaisuuteen ei ole otettu kantaa perustuslakivaliokunnassa. Sitä vastoin valiokunta käsitteli hallituksen esitystä nro 53/2008 vp., jossa ehdotettiin huojennusten edelleen laajentamista. Valiokunnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että huojennuksiin oikeutettu yrittäjä olisi voinut saada huojennusta myös sellaisesta omaisuudesta, josta ei kukaan muu perillinen voinut saada huojennusta. Hallituksen esityksestä taisi löytyä muitakin yhdenvertaisuuden kannalta epäilyttäviä kohtia. Seurauksena oli, että hallitus peruutti esityksen (5). 5. Perintönä/lahjana saadun omaisuuden hankintameno perillisellä

6 Kun perintö käsittää sellaista omaisuutta (esim. kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia), joiden perintöverotusarvo on korkeampi kuin hankintameno, millä perittävä oli hankkinut ko. hyödykkeen, joudutaan ottamaan kantaa siihen, mitä arvoa käytetään perillisen hankintamenona hänen myydessään tämän perimänsä omaisuuden. Edellä olen jo käsitellyt tätä kysymystä perintöverotuksesta luopuneiden maiden osalta, joissa on luonnollista käyttää perittävän alkuperäistä hankintamenoa. Perintöverotusmaissa on yleensä kaksi vaihtoehtoa: joko käytetään perintöverotusarvon (eli kuolinhetken käypää arvoa) tai perittävän hankintamenoa. Jälkimmäisen vaihtoehdon sanotaan toteuttavan jatkuvuuden periaatteen, kun taas edellinen vaihtoehto turvaa sen, ettei samasta arvonnoususta jouduta maksamaan sekä tulo- että perintöveroa. Kun perintönä on toimiva yritys, jonka toimintaa perillinen jatkaa, jatkuvuusperiaate lienee yleisesti sääntönä (ks. myös EVL 15 ). Jos taas elinkeinotoiminta lopetetaan kuolemantapauksen johdosta, omaisuuden ottaminen yrityksestä katsotaan yleensä luovutukseksi käyvästä arvosta tai ainakin hankintamenosta (vrt. EVL 51b ). Varsinaisesti hankintamenon määrittämisellä näyttää sen vuoksi olevan merkitystä lähinnä, kun perintöön sisältyy arvokasta yksityis- tai maatalousomaisuutta, joka sitten myydään perillisen toimesta. Suomessa noudatetaan TVL 47,1 :n säännöstä, jonka mukaan vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Jatkuvuutta tuloverotuksessa siis ei ole. Lahjaverotusarvon saamiseksi sellaisten lahjoitettujen hyödykkeiden osalta, jotka eivät arvoltaan nouse alimpaan verotettavaan määrään, on silti hyvä tehdä lahjaveroilmoitus; muussa tapauksessa joudutaan hankintamenona käyttämään TVL 46,1 :n mukaista olettamaa, joka voi olla hyvin epäedullinen. - Vain siinä tapauksessa, että lahjana saatu omaisuus luovutetaan ennen, kuin vuosi on kulunut lahjoituksesta, käytetään lahjoittajan hankintamenoa. Perintösaantojen kohdalla vastaavaa sääntöä ei tarvita. Kun omaisuus on saatu osituksessa, hankintameno ja omistusaika lasketaan myös ositussaantoa edeltäneestä saannosta,. mikä liittyy siihen, että ositussaantoon ei kohdisteta lahja- tai muuta verotusta (TVL 46,2 ). Samalla tavoin kuin Suomessa perityn tai lahjana saadun omaisuuden hankintameno tuloverotuksessa määräytyy kuolin- / lahjoitushetken käyvän arvon mukaan useimmissa tutkimistani maissa. Sääntö on tämä ainakin Belgiassa, Ranskassa, Kreikassa, Italiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. USA:ssa mennään niinkin pitkälle, että lahjaveron kohteena olleiden hyödykkeiden hankintamenoa laskettaessa lisätään maksettu lahjavero. Norjassa tämä kysymys on pitkään ollut erimielisyyden kohteena. Asiaa valaistaan perusteellisesti F.Zimmerin väitöskirjassa (6). Lainsäädäntötasolla päädyttiin kompromissiin 2004 siten, että perittyjen osakkeiden ja henkilöyhtiöiden osuuksien hankintamenot määrätään saantomiehen hankintamenon mukaan, kuitenkin eräin helpotuksin. Muun omaisuuden kohdalla hankintamenona on perintö- ja lahjaverotusarvo. Jos siis perittävä oli hankkinut osakkeet aikoinaan 100:lla mutta niiden arvo on kuolinhetkellä 250, osakkeiden arvo perintöverotuksessa on 250, mutta jos hän myy nämä osakkeet 250:n hintaan esim. maksaakseen perintöveron, hänelle tulee lisäksi veronalaista pääomatuloa 150. Jatkuvuusperiaatetta eli sitä, että perittävän /lahjoittajan hankintameno siirtyy perilliselle / lahjansaajalle, on loogista soveltaa niissä valtioissa, jotka ovat luopuneet perintöverosta. Tämä koskee esim. Ruotsia ja Itävaltaa. Kaikkein ankarin on sääntö Virossa, jossa perityn omaisuuden hankintamenoksi tuloverotuksessa katsotaan nolla, eli koko saatu myyntihinta on veronalaista tuloa. Joitakin poikkeuksia tästä ankarasta säännöstä toki on; esim. lesken hankintamenoksi katsotaan 50 %. Luxemburgissa, jonka perintöverotus on hyvin lievää, sovelletaan jatkuvuusperiaatetta eli perittävän hankintamenoa kiinteistöihin ja suuriin osakeomistuksiin.

7 Ruotsissa sovellettiin jatkuvuusperiaatetta tuloverotuksessa jo silloin, kun Ruotsissa oli perintö- ja lahjaverotus (7). Tämä päällekkäinen perintö- ja lahjavero saattoi Ruotsin korkeilla verokannoilla joskus muodostua aivan kohtuuttomaksi. Jouduin 1980 perhetuttavana käsittelemään tapausta, jossa viidestä sisaruksesta, jotka omistivat yhdessä suuren suomalaisen maatilan, kaksi oli muuttanut pysyvästi Ruotsiin. He olivat saaneet tilan osuutensa isältään lahjaksi hallintaoikeuden pidätysehdoin, jolloin lahjaverotus oli Ruotsissa lykkääntynyt. Vuonna 1980 ao. kaupunki halusi kasvuaan varten ostaa tilasta arvokkaan määräalan, uhaten pakkolunastuksella. Tila oli viimeksi vaihtanut omistajaa 1780-luvulla ja silloinen hintakin oli tiedossa. Käytännössä hankintamenoksi Ruotsin tuloverotuksessa oli tullut nolla. Tuloveroa olisi siten mennyt myyntihinnasta 80 % ja lahjaveroa lisäksi 50 %, eli verojen yhteismäärä olisi ollut 130 %. Kun kukaan ei voi sellaista veroa maksaa, ja varsinkin kun mitään veroa ei olisi silloisilla verosäännöksillämme peritty Suomessa asuvilta sisaruksilta, tilanteessa jouduttiin hyvin radikaaleihin ratkaisuihin. 6. Joitakin huomioita lahjaverosta Ne maat, joilla on perintövero, kantavat yleensä myös lahjaveroa, osaksi siitä syystä, ettei perintöveroa voitaisi helposti kiertää. Useimmissa maissa lahjavero on kuitenkin itsenäinen vero, jonka periminen ei ole mitenkään kiinni siitä, että lahjan antamisen tarkoituksena olisi pyrkimys perintöveron välttämiseen. Yleensähän tämä asia ratkaistaan siten, että laissa määrätään, kuinka monta vuotta ennen perintötapahtumaa annetut lahjat kumuloidaan perintöverotuksessa. Esim. Saksassa tämä aika on 10 vuotta ja Iso-Britanniassa 7 vuotta. Tällä aikarajalla on kuitenkin Iso- Britanniassa erityisen suuri merkitys sikäli, ettei varsinaista lahjaveroa ole, joten yli 7 vuotta ennen perittävän kuolemaa annettu lahja jää yleensä kokonaan verottamatta. Tunnetaan jopa jokin tapaus, jossa varakas lordi on melkein tekohengityksellä saatu pidetyksi hengissä juuri yli 7 vuoden rajan. Norjassa lahjaverolla on selkeästi vain tarkoituksena estää perinnön jakaminen ennenaikaisesti perillisille lahjoina. Sen vuoksi lahjaverovelvollisia ovat vain ne, jotka lahjoittamishetkellä olivat lahjoittajan perillisiä (tai testamentin saajia). Tanskallakin on tässä suhteessa erikoinen järjestelmä, sillä lahjaverotus kohdistetaan vain lahjoihin, jotka annetaan lapsille ja eräille muille lähisukulaisille. Muiden saamat lahjat verotetaan tulona, mikä johtaa ankarampaan verotukseen. 7. Joitakin kansainvälisiä näkökohtia Perintöverotuksen kehitykseen ja tästä aiheutuviin ongelmiin kuuluvat myös kysymykset siitä, mitkä ovat veroseuraamukset, kun perittävä, perillinen ja mahdollisesti myös osa peritystä omaisuudesta ovat eri maissa. Näissä tapauksissa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen vaara on suuri. Näin varsinkin sen vuoksi, että perintö- ja erityisesti lahjaverotusta koskevat verosopimukset ovat harvinaisia ja valtioiden kiinnostus solmia uusia tällaisia sopimuksia on vähäinen. Jotkut ovat esittäneet, että perintö- ja lahjaveroa koskevia artikloja voitaisiin ottaa olemassa oleviin tuloverosopimuksiin, mutta tämä on vielä harvinaista. Saksan ja Tanskan välillä on kuitenkin tällainen comprehensive tax treaty. Valtiot pyrkivät luonnollisesti perintöverolaeissaan säätämään verovelvollisuuden mahdollisimman laajaksi. Suomen PerVL 4 on tästä hyvä esimerkki, kun perintöverovelvollisuus syntyy, jos perinnönjättäjä taikka perillinen tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa, ja lisäksi aina Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Aivan selvää on, että näin laaja perintöverovelvollisuus menee päällekkäin toisen maan lain mukaisen verovelvollisuuden kanssa, jos esim. perillinen asuu toisessa maassa kuin perittävä. Tällöin muodostuu hyvin ratkaisevaksi, minkä periaatteen mukaan ja missä määrin kukin valtio hyvittää toisessa maassa maksetun perintöveron. Vallitsevana käytäntönä on, että perinnönjättäjän kuolinhetken asuinvaltio on ensisijainen veronsaajavaltio. Jos kaikki valtiot

8 olisivat tällä, OECD:n mallisopimuksen linjalla, kaksinkertaisen verotuksen tapauksia ei ehkä olisi paljon. Mutta Länsi-Euroopassa ainakin Espanja on toisilla linjoilla ja verottaa maassa asuvia perillisiä muttei kiinnitä huomiota perinnönjättäjän asuinvaltion verovaateisiin. Jos siis perittävä on asunut Suomessa ja perillinen Espanjassa, perillistä verotetaan molemmissa maissa eikä kumpikaan myönnä hyvitystä. Tällainen kaksinkertainen verotus ei ole EU:n perussopimuksen vastainen (näin EYT C-67/08, Block (8). Jos perittävä on asunut Espanjassa ja perilliset asuvat toisessa EUvaltiossa, voisi toisaalta syntyä nollaverotustilanne. Tämä ei tosin koske Suomea, joka verottaa myös täällä asuvaa perillistä riippumatta siitä, missä perillinen asui. Perinnönjättäjän muutto Suomesta, jotta perintöverosta vältyttäisiin, ei yleensä tuottane tulosta, jolleivät perillisetkin muuta Suomesta saman tien tai ovat muuttaneet jo aikaisemmin. Mitä erityisesti tulee Ruotsiin, Ruotsi on 2007 sanonut omalta osaltaan irti osallistumisensa Pohjoismaiden perintö- ja lahjaverosopimukseen. Suomi voi näin ollen vapaasti oman lakinsa mukaan verottaa Ruotsista tulleita perintöjä. Olen Kari S. Tikan muistokirjassa (9) sekä Verotuslehdessä 3/2007 kirjoittanut melko laajasti perintöverotuksesta kansainvälisissä relaatioissa, mutta ennen kuin oli tiedossa, että Ruotsi eroaa verosopimuksesta. Viittaan näihin kirjoituksiin enkä käsittele tätä aihepiiriä laajemmin (10). Alaviitteet 1. International Fiscal Associationin toisena pääteemana vuoden 2010 Rooman kongressissa oli Death as a taxable event and its international ramifications. Kongressijulkaisusta Cahiers de droit fiscal international, Vol. 95b olen saanut paljon faktatietoa eri maiden perintöverojärjestelmistä. En tee tästä erillisiä viittauksia. Suomea koskevan maaraportin ovat ansiokkaasti kirjoittaneet Pekka Nykänen ja Timo Räbina. 2. Olen aikaisemmin kirjoittanut perintöverotuksen uudistamisesta Borde arvsskatten avskaffas? (JFT 2006 s.395 ss) ja Perintöverotuksen uudistustarve ja veron välttäminen muuttamalla ulkomaille (Verotus 2007 s.222 ss.). Ks. myös Niskakangas, Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia, Vero-opintopäivät Ks. Andersson, Skattenytt 1991 s Perintö- ja lahjaverotuksen laillisista minimointitoimista ks. Niskakangas, m. art. s Tästä aihepiiristä ks. Andersson, Näkökohtia yhdenvertaisuudesta verolainsäädännössä, Juhlajulkaisu Mikael Hidén, 2009 s Zimmerin väitöskirjasta Arv og skatt on toinen painos Ks. myös Norjan nykytilanteesta Zimmer, Laerebok i skatterett, 6. utg s.282 ss. 7. Ks. Ruotsin Inkomstskattelagen 44 luku Perintöverotuksesta Eurooppavero-oikeudessa ja EYT:n ratkaisuista perintöverotusasioissa ks. Leila Juanto, Verotus 2009 s. 246 ss. ja s.381 ss. 9. Andersson, Hur påverkas Finland av Sveriges beslut att avskaffa arvs- och gåvoskatten, In memoriam Kari.S.Tikka P.Nykäsen ja T.Räbinän IFA:n kongressijulkaisun Suomea koskevassa kansallisessa raportissa on paljon Suomen kansainvälistä perintöverotusta koskevaa arvokasta tietoa. Ks. myös Andersson, Internationell dubbelbeskattning av arv fenomenet och åtgärder, JFT 1996 s.211 ss.

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2014 Kansainvälinen palkkaverovertailu 214 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon.

HE 172/2005 vp. keskitettäisiin Uudenmaan verovirastoon. HE 172/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 136 :n sekä perintö- ja lahjaverolain 24 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

HE 123/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö-

HE 123/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintö- HE 123/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a :n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2015 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 215 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 Julkaisuvapaa klo 4. Kansainvälinen palkkaverovertailu 216 Selvityksessä yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan

Lisätiedot

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta

3-5 vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskuhetken. HE vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta HE 6111997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 66 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että työsuhdeoption perusteella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta

Perukirja. Verotuksen näkökulmasta Perukirja Verotuksen näkökulmasta Sisällysluettelo 2 Perukirja Ilmoittaminen Perunkirjoitusvelvollisuus Perunkirjoitus Lisäaikojen hakeminen Perukirjasta tulee ilmetä Perukirjan liitteet Valtakirja Toimita

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2010

Suomi työn verottajana 2010 Kansainvälinen palkkaverovertailu työn verottajana 21 Kansainvälinen palkkaverovertailu 21 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Suomi työn verottajana 2008

Suomi työn verottajana 2008 Kansainvälinen palkkaverovertailu Suomi työn verottajana 28 Kansainvälinen palkkaverovertailu 28 Tutkimuksen maat Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada,

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään

Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 6.2.2017 Päivi Kaari johtava lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry/verotieto Oy Perhe- ja perintöoikeutta sekä perintö- ja lahjaverotusta pääpiirteissään 1. Lakimääräiset perilliset 1.1. Rintaperilliset

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 55 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 15/2005 vp Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan helpotettavaksi perinnönsaajien mahdollisuutta säilyttää tavanomainen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 5.12.2013 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/1995 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/1995 vp VaVM 30/1995 vp- HE 68/1995 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö 30/1995 vp Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 1995 lähettänyt valtiovarainvaliokunnan

Lisätiedot

Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista

Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista Eurokriisin vaikutukset esimerkkinä taloudellisesta katastrofista Author : albert John Maynard Keynes luonnehti eräässä kirjoituksessaan 1930-luvun lamaa nykyajan suurimmaksi sellaiseksi katastrofiksi,

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä. Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu: keskeisiä verotuksen kysymyksiä Itä-Suomen yliopisto, 3.12.2015 KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä 1 Luennon sisältö 1. Lähtökohtia 2. Eräitä perintöverotuksen perusasioita 3. Perukirja

Lisätiedot

Perintöverotus pähkinänkuoressa

Perintöverotus pähkinänkuoressa Perintöverotus Sisällysluettelo Perintöverotus pähkinänkuoressa Perunkirjoituksesta perintöverotukseen Perukirja Liitä perukirjaan Perintöveron määräytyminen Perintöverotuspäätös Omaisuus ja vähennykset

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Teuvo Pohjolainen

Teuvo Pohjolainen 1 Teuvo Pohjolainen 11.11.2016 Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta (HE 135/2016

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot