Kevyen liikenteen ilmakuvalaskennat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kevyen liikenteen ilmakuvalaskennat"

Transkriptio

1 Kevyen liikenteen ilmakuvalaskennat Vaihe 1: Jalusta LUONNOS Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto VTT tietotekniikka VTT rakennus- ja yhdyskuntatekniikka LT-konsultit Oy

2 ESPUHE Tutkimushankkeen päätavoitteena on kehittää liikenteen laskentamenetelmä, joka perustuu ilmakuvauksiin ja automaattiseen hahmotunnistukseen tukeutuvaan kuvatulkintaan. Digitaalisten ilmakuvien tietokonekäsittelyllä hankitaan paikkasidonnaista tietoa liikenteen suoritteista ja nopeuksista eri olosuhteissa. Tutkimushanke jakautuu kahteen osaan. Jalusta ja Varsinainen. Nyt käsillä olevan Jalustan tarkoituksena ei ollut tuottaa konkreettisia laskentatuloksia, vaan kehittää menetelmiä Varsinaista varten. Tutkimuksen vetäjänä on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto (Eero Pasanen ja Jyrki Brotherus). Konsultteina ovat VTT tietotekniikka (Heikki Ahola ja Laura Sirro), VTT rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Reijo Martamo) sekä LT-konsultit Oy (Björn Silfverberg). Liikennesuunnitteluosaston osuus tehtiin virkatyönä. Muilta osin tutkimus on rahoitettu Liikenneja viestintäministeriön JALON-projektista 1. KUVAUKSET Koekuvia otettiin kesäkuussa 2002 helikopterista VTT:n GPS-sidonnaisella digitaalikameralla metrin korkeudelta Helsingin kantakaupungin yltä. Kustakin kohteesta otettiin kolme kuvaa sekunnin välein. Kameran objektiivin kuvakulma on 60 astetta, eli kuvan peittoalueen sivun pituus on maastossa hieman suurempi kuin kuvauskorkeus. Kuva 1: Sokos 500 ja 200 metrin korkeudelta

3 2. KUVEN KÄSTTELY Helikopteri pysyy kuvasarjan ottamisen ajan (3 sekuntia) riittävän tarkasti halutussa sijainnissa, mutta kopterin vaappuminen (tuulisuus yms.) aiheuttaa muutoksia peräkkäisiin kuviin. Sen vuoksi samasta kohteesta otetut kuvat oikaistiin toisiinsa nähden. Kuvat prosessoitiin ERMapper- ja Mathlab- ohjelmistoilla. Kuva 2: Sokos 200 metrin korkeudelta sekunnin välein Tutkittavien objektien (autot, jalankulkijat, pyöräilijät) tunnistamisen perusteena on niiden liike. Paikallaan olevia kohteita ei pyritty tunnistamaan. Ne eivät synnytä liikennesuoritetta eivätkä yleensä ole osallisina liikenneonnettomuuksiin. Liikkeen automaattiseksi tunnistamiseksi muodostettiin perättäisistä kuvista erotuskuva eli kuvat vähennettiin toisistaan pikseleittäin ja RGB-kanavittain. Erotuskuva kynnystettiin liian pienten ja suurten muutosten eliminoimiseksi ja liikkuneet objektit korostettiin väreillä Kuva 3: Sokos 200 metrin korkeudelta, erotuskuva Muutamien autojen liike näkyy erotuskuvassa selvästi (ennen keltainen, jälkeen sininen), mutta erotuskuvassa on myös tunnistamatonta liikettä.

4 3. LKEVEKTORT Liikenteen ilmakuvalaskennan tavoitteena (Varsinainen) on, että tietokone analysoi erotuskuvat, tunnistaa liikkuneet objektit ja tallentaa tiedostoon niiden kulkutavan, suunnan ja nopeuden vektorimuodossa. Tähän ei ole vielä Jalustassa edetty. Kuvan 4 vektorit on piirretty manuaalisesti, mutta objektien liikenopeutta kuvaavat numerot on laskettu automaattisesti. Kuva 4: Liikevektorit 4. LASKENTATETOJEN ANALYSONT Kun liikkuneet kohteet on saatu tallennetuksi vektoreina tiedostoon, voidaan tietoja yhdistää esimerkiksi Mapnfo-ympäristössä muihin paikkasidonnaisiin tietokantoihin, kuten: - Onnettomuudet - Väestö - Työpaikat Kuva 5: Sokos 200 metrin korkeudelta, kantakartta ja onnettomuudet vuonna 2001 JK RV LA KA 3 kt JK RV JK RV ilm k PA Vektoreista voidaan tulostaa katukohtaisia, katutyyppikohtaisia tai alueellisia tilastoja ja niitä voidaan käyttää ilmiöiden ja ongelmien analysointiin ja havainnollistamiseen.

5 5. ONGELMAT JA RATKASUT Perusongelmana on tunnistaa automaattisesti ja oikein liikkuvan kohteen laatu. Kevyen liikenteen tapauksissa kohteiden koko on vain pikseliä. Kuva 6: Havis Amanda 200 metrin korkeudelta 3 sekunnin välein ja erotuskuva Nykyisellä digitaalisten ilmakuvien tarkkuudella ei voida erottaa jalankulkijoita ja pyöräilijöitä toisistaan pelkän hahmon perusteella. Nämä kulkutavat tunnistetaan objektien kulkunopeuden avulla. Kuva 7: Polkupyörien nopeusjakauman summakäyrä Helsingissä (230 havaintoa) 100 % km/h Helikopterin vaappumisesta aiheutuva perättäisten kuvien yhteensopimattomuus aiheuttaa erotuskuvaan ylimääräistä liikettä (talojen julkisivujen korkeus, varjojen pituus yms.). Virhe voidaan osittain korjata kuvien oikaisulla ja erotuskuvan kynnystämisellä. Kameran tekninen stabilointi pystysuoraan suuntaan poistaa tämän ongelman. Kohteiden tunnistusta voidaan parantaa kuvien laadun matemaattisilla parannusmenetelmillä (esim. anti-aliasing) sekä hahmotunnistusalgoritmeillä. Neljä perättäistä kuvaa edesauttaa hahmotunnistusta. Koekuvaukset suoritettiin auringonpaisteessa. Talojen varjot peittävät osan objekteista ja objektien varjot vaikeuttavat hahmotunnistusta. Ratkaisuna on kuvausten ajoittaminen pilvipoutaisiin päiviin ja /tai hahmotunnistusalgoritmien kehittäminen. Tietokoneen työtaakkaa voidaan keventää rajaamalla laskenta vain kiinnostaville alueille digitaalisen kantakartan eri tasojen avulla (esim. tonttirajojen sisäiset alueet pois).

6 6. JATKOTOMENPTEET Yleistä Digitaalisten ja koordinaatistoon sidottujen ilmakuvien tietokoneanalyysiin tukeutuva liikennelaskenta vaikuttaa Jalustan perusteella uusia ulottuvuuksia tarjoavalta ja perinteiseen liikennelaskentaan verrattuna kustannustehokkaalta tutkimusmenetelmältä. Jalustassa ei vielä edetty hyödyntämään varsinaisia hahmotunnistusalgoritmeja. Niiden ja kuvaalueen maskauksen avulla voidaan jatkossa ilmeisesti tunnistaa automaattisesti paitsi eri kulkutapojen liike, myös pysäköidyt tai muutoin paikallaan olevat autot. Tällöin ilmakuvauksen käyttöalue kattaa ainakin seuraavat tutkimustarpeet: - Kevyen liikenteen suorite ja kadunylitysten määrä katutyypeittäin, alueittain ja laskentalinjoittain - Autoliikenteen määrä ja nopeudet katutyypeittäin, alueittain ja laskentalinjoittain - Kevyen liikenteen määrän alueellinen mallinnus maankäytön funktiona - Kadunvarsipysäköinnin määrä ja käyttöaste - Ajoneuvoliikenteen matka-ajat, sujuvuus ja jononmuodostus reiteittäin Hahmotunnistuksen kehittämisen lisäksi tehokas ilmakuvalaskenta edellyttää vielä eri työvaiheiden automaattista ketjuttamista. Prosessointiketjun automatisointi Esimerkiksi koko Helsingin maa-alueen kuvaus 500 metrin korkeudelta tuottaa noin 500 kuvasarjaa eli 2000 erillistä ruutua. Jatkokäsittely vaatii automaattisesti geokoodattuja ja kohdistettuja (oikaistuja) kuvasarjoja. Samasta kohteesta, tunnetulta korkeudelta otetut kuvat geokoodataan (lisätään koordinaattitiedot) GPS:n avulla (tarkkuus 1-2 m?). Kuvista poistetaan ei-halutut alueet kuten talot ja muut korttelien sisäiset alueet. Poistoon käytetään digitaalikartasta saatua maskia. Maskauksella rajataan prosessoitavaa aluetta. Valitaan yksi samasta kohteesta otetuista kuvista referenssiksi. Tällöin kameran mahdolliset kuvausvirheet eivät haittaa kohdistusta. Haetaan muilta kuvilta pareittain riittävä määrä vastinpisteitä. Maski estää vastin- ja tukipisteiden valinnan korkeista kohteista ja parantaa merkittävästi lopputulosta. Kohdistetaan kuvat referenssiin nähden käyttämällä edellisessä vaiheessa haettuja tukipisteitä. Lopputuloksena on kustakin kohteesta 3-5 geokoodattua, kohdistettua (tarv. maskattua) kuvaa hahmotunnistusta ja liikennelaskenta-algoritmia varten. VTT:llä on käytössä perusalgoritmit kaikkiin em. vaiheisiin. Tarvitaan vielä algoritmien sovittaminen ja ketjutus ko. tehtävää varten.

7 Kameran stabilointi Erot samasta kohteesta otetuissa kuvissa aiheutuvat kopterin vaappumisesta. deaalitapauksessa kuvien erillistä kohdistamista ei tarvita. Kehitetään kallistusantureihin perustuva, kahden akselin takaisinkytketty kameran stabilointijärjestelmä. Se on toteutettavissa VTT:n nykyisillä komponenteilla. Selvitetään vielä kaupallisen järjestelmän olemassaoloa (hinta, saatavuus). Varsinainen Jalustasta saatujen kokemusten perusteella Varsinaisen ilmakuvaukset suoritetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisessa laajuudessa, mutta stabiloidulla kameralla ja pilvipoutaisella säällä. Kustakin kohteesta otetaan 200 metrin korkeudelta neljä kuvaa sekunnin välein. Kuvien käsittelyyn kehitetään edellä kuvattu automatisoitu ketju. Työn alustava kustannusarvio on euroa.

Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen

Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen Differentiaali-interferometria ja sen soveltaminen jäätiköiden tutkimukseen Esimerkkitapaus: Svartisen Maa-57.290 Erikoistyö Kirsi Karila 50825A 1. Johdanto... 2 2. SAR-tutkakuvan ominaisuuksia... 3 2.1

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Digitaalisen kuvan perusteet

Digitaalisen kuvan perusteet 1 Digitaalisen kuvan perusteet Analoginen versus digitaalinen Analoginen kuva, esimerkiksi diapositiivi tai paperikuva, sisältää jatkuvasävyisiä väripintoja ja yksityiskohtia. Tummuus- ja läpäisyarvojen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO)

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 27 Aki Valkonen TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) Yhteenvetoraportti

Lisätiedot

Menetelmäkuvaus TPPT 13

Menetelmäkuvaus TPPT 13 TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 13 Espoo, 5.12.2001 TIEN RAKENNEKERROSTUTKIMUKSET Antenni Leena Korkiala-Tanttu Heikki Onninen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala 2011 Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys Etelä-Karjala Kannen kuva: Kuvasovite Parikkala, Tarvaspohja. Etäisyys voimaloihin 1,4-4,9 km. Valokuvat/Kuvasovitteet:

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

FITS-julkaisuja 3/2002. Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet FITS-julkaisuja 3/2002 Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet \\rtes3\data\65\lm\fits\hankealueet\h2\varvi2\raportti\fits_3_2002_arviointiohjeet_020328.doc

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot