Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri"

Transkriptio

1 Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

2

3 Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri HELSINKI 2001

4 ISBN X Kansi: Oddball Graphics Oy Kannen kuva: Mitja Sirola, Sofia Digital Oy Paino: Paino-Arra Oy,

5 Esipuhe Digitaalinen televisiotoiminta käynnistyi Suomessa tänä syksynä ja ensimmäiset sovellukset ovat jo nähtävillä. Digitelevision uusien sisältömuotojen ja käyttötapojen kehittyminen tulee kuitenkin jakautumaan monen vuoden, ehkä vuosikymmenien ajanjaksolle. Kun elokuvakamera keksittiin, se sai seistä vuosikausia teatterin katsomossa yhden katsojan paikalla, kunnes joku keksi, että kameraakin voi liikuttaa. Internet puolestaan ehti varttua kahdenkymmenen vuoden ikään, ennen kuin todellinen läpimurtosovellus, www, keksittiin. Samalla tavoin television digitaalisuuden ja erityisesti interaktiivisuuden suuret innovaatiot ovat vielä keksimättä, mutta epäilemättä ne ovat joka päivä yhä lähempänä. Nyt käsillä olevan oppaan tuottaminen nähtiin Tekesin kansallisen USIX-teknologiaohjelman johtoryhmässä hyvänä tapana edistää ja nopeuttaa tätä kehitystä. Digitelevision tulee olla helppo, tehokas ja miellyttävä käyttää niin insinöörille kuin mökin mummollekin. Sovelluksissa tulee huomioida käyttäjän tilanne ja antaa hänelle siihen sopivat mahdollisuudet osallistua tai olla osallistumatta. Oppaassa haluttiin painottaa juuri käyttäjälähtöisyyttä nostamalla palvelunkehittäjien mieleen yleisiä ja erityisesti digitelevisioon soveltuvia käytettävyysperiaatteita. Toinen perustava lähtökohta oli tunnistaa ainakin ilmeisimmät sudenkuopat, joita kehittäjien kannattaisi välttää. Digitelevision tärkeäksi sisältömuodoksi tulee todennäköisesti muodostumaan katsojien toisilleen tuottama sisältö, vaikkakin sen muotoa on vielä vaikea ennakoida. Meillä suomalaisilla on varmasti myös hyvät edellytykset keksiä, mikä on mobiilisuuden ja kännyköiden liittymäpinta television interaktiivisuuteen. Tulevaisuuden palveluja ja sisältöjä kehitettäessä on tärkeää jättää myös tilaa odottamattomalle. Kuten tuotekehittäjät sanovat hyvä tuote on sellainen, jota on helppo käyttää väärin, siis odottamattomalla mutta hyödyllisellä tai viihteellisellä tavalla. Tekes on teettänyt tämän oppaan edistääkseen digitelevision palvelujen ja sisältömuotojen käytettävyyttä. Toivomme oppaan myös edistävän ja helpottavan digi-tv-sisältöjen tuottamista ja digi-tv:n käyttöönottoa laajemminkin. Lokakuussa 2001, Tekes 5

6 6

7 Sisältö 1 Johdanto 9 2 Digitaalinen televisio Tekniset ominaisuudet 10 3 Sovellustyypit Ohjelmaoppaat Informaatiopalvelut Vuorovaikutteiset TV-ohjelmat Kommunikaatiopalvelut Ajanviete- ja viihdesovellukset Transaktiosovellukset 22 4 Grafiikka Piirtotasot Resoluutio ja kuva-ala Värit TV-kuva Kuvat Animaatio Kirjasimet Kohdistin Valmiit käyttöliittymäkomponentit 26 5 Digi-TV-palveluiden suunnitteluperiaatteet Käytettävyys Käyttäjä Vuorovaikutus Ohje Käytettävyyden testaus 33 6 Superteksti-TV Superteksti-TV-selaimen toiminnot Superteksti-TV-järjestelmä 36 7 Superteksti-TV-sivustojen suunnitteluperiaatteet Sivuston sisältö Navigointitapa Sivujen ulkoasu Toteutus 42 8 Tulevaisuus 43 9 Sanasto Lähteet Standardit Käytettävyys ja käytettävyystestaus Digi-TV:n käytettävyys ja sisältöjen suunnittelu Digi-TV verkossa Kuvaluettelo 48 7

8 8

9 1 Johdanto Digi-TV on täällä. Syyskuussa 2001 uudet digikanavat ovat aloittaneet toimintansa ja tuhansissa suomalaisissa kodeissa on jo digiboksi. Ensimmäisen sukupolven laitteissa ei kuitenkaan ole vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollistavia ominaisuuksia. Vuorovaikutteinen televisio aloittaakin Suomessa vasta vuoden 2002 puolella. Sovelluksia on Suomessa nähty vasta muutamia prototyyppitasolla. Sen sijaan esimerkiksi Englannissa televisiosovelluksia on käytetty jo useamman vuoden ajan. Vakiintuneita tapoja eri toimintojen ja ominaisuuksien esittämiseen ja käyttämiseen ei ole syntynyt, mutta useita yrityksiä ja erehdyksiä on maailmalla jo tehty ja joitain periaatteita opittu. Palveluiden tuotanto jakautuu alkuvaiheessa kahtia. Monipuoliset vuorovaikutteiset sisällöt joudutaan luomaan käsin ohjelmointiprojektina. Tämä on vaivalloinen ja resursseja vaativa tapa, mutta mahdollistaa hyvinkin monipuolisten palveluiden tuottamisen. Toisaalta yksinkertaisemmat palvelut on helpompi luoda valmiin selaimen sisällöksi. Sisällöntuotanto on helpompaa ja myös olemassaolevien sisältöjen muuntaminen digi-tv-sisällöiksi onnistuu. Vuorovaikutteisen digi-tv-sovelluksen suunnittelussa tarvitaan monen eri ammattikunnan yhteistyötä. Design on nähtävä laajempana prosessina kuin vain visuaalisen ilmeen luomisena sovellukselle. Tärkeä osa sovelluskehitystä on sovelluksen käytettävyyden suunnittelu, joka vaatii omaa osaamistaan. Grafiikassa taas ovat olennaisia niin TV-graafikon tieto television ominaisuuksista kuin WWW-graafikon osaaminen tiedostokoon minimoinnin suhteen. Tässä oppaassa käydään läpi digi-tv:n ominaisuuksia ja digi-tv-palveluiden suunnitteluperiaatteita. Oppaassa keskitytään lähinnä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, ei niinkään sovellusten ohjelmointiin tai digi-tv-palveluiden ansaintalogiikoihin. Lähteinä ovat olleet pääasiallisesti oppaat ja ohjeistot Englannista ja Ruotsista. Suurelta osin oppaan sisältöön on vaikuttanut myös Sofia Digital Oy:n yhteistyö Suomen suurimpien digi-tv-toimijoiden kanssa nk. kansallisten sovellusten määrittelyssä, toteutuksessa sekä koulutuksessa. Digi-TV-palveluiden suunnittelusta on mahdotonta kertoa kaikkea yhdessä kirjassa. Tämän oppaan loppuun on koottu käytetyistä lähteistä suositeltavaa jatkolukemista. 9

10 2 Digitaalinen televisio 2.1 Tekniset ominaisuudet Suomessa digitaalisen television toteutukseen on valittu DVB-MHP-standardi (Digital Video Broadcasting, Multimedia Home Platform). DVB-organisaation määrittelemä MHP-standardi on kokoelma erilaisia määrittelyjä. Nämä määrittelyt yhdessä muodostavat ensimmäisen avoimen digitaaliseen televisioon tarkoitetun ohjelmistorajapinnan. DVB-MHP-ohjelmistorajapinnan avulla voidaan taata digi- TV-sovellusten yhteensopivuus eri valmistajien vastaanottimissa. DVB Digi-TV:n yleisin jakelutekniikka on DVB, Digital Video Broadcasting. Tekniikka toimii niin maanpäällisessä (DVB-T, terrestrial) kuin kaapeliverkossakin (DVB- C, cable) ja satelliitin välityksellä (DVB-S, satellite). Maanpäällinen jakelutie poikkeaa kaapeli- ja satelliittijakelusta pienemmän kapasiteettinsa osalta. Satelliitin ja kaapelin välityksellä kanavia ja datapalveluita voidaan välittää huomattavasti enemmän kuin maanpäällisessä verkossa. Satelliitteja, maanpäällistä ja kaapeliverkkoja operoivat eri tahot, minkä johdosta palveluiden tarjoaminen kaikille katsojille ei aina ole yksinkertaista. Digi-TV:n paluukanavana voi toimia mikä tahansa tietokoneenkin internetiin liittävä kanava. Mahdollisia tekniikoita ovat puhelinmodeemi tai ISDN, kaapelimodeemi, laajakaistaliittymä tai langaton verkkoyhteys. MHP Vuorovaikutteisuuden toteuttamiseen on Suomessa valittu Java-pohjainen MHPstandardi. Muita sovellusalustoja digi-tv-ympäristöön ovat mm. OpenTV ja Canal Technologiesin MediaHighway. MHP-määrittely pitää sisällään eriasteisia profiileja, jotka on tarkoitettu eri käyttötarkoituksiin. Profiilit ovat Enhanced Profile, Interactive Profile ja Internet Access Profile. Enhanced Profile mahdollistaa vastaanottimessa yksinkertaisen paikallisen toiminnallisuuden, kun taas Interactive Profile mahdollistaa lähetysvirtaan liitetyn vuorovaikutuksen. Internet Access Profile tarjoaa nimensä mukaan mahdollisuuden käyttää internetpalveluita vastaanottimessa. Ensimmäiset käyttöön tulevat MHP-vastaanottimet toteuttavat standardin version 1.0.1, joka käsittää MHP:n Interactive Profilen. Seuraavan sukupolven laitteissa on jo versio 1.1 ja sen Internet Access Profile, joka mahdollistaa internet-yhteyden käytön paluukanavan avulla. Tulevaisuuden vastaanotinten ominaisuuksiin kuuluu mm. kovalevytallennusmahdollisuus, jolloin vastaanotinta voidaan käyttää todella monipuolisena videotallentimena. Vastaanottimet Digi-TV-vastaanottimena voi toimia joko erillinen vastaanotinlaite eli digiboksi, tai integroitu vastaanotin, jossa digi-tv-ominaisuudet on paketoitu television yhteyteen. Vastaanottimena saattaa toimia myös lisäkortilla varustettu tietokone. Teknisiltä ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään vastaanottimet saattavat poiketa toisistaan suuresti. DVB-MHP-standardi määrittelee minimivaatimukset, jotka jokaisen vastaanottimen tulee täyttää, mutta markkinoille tulee myös huomattavasti tehokkaampia laitteita. DVB-MHP-standardin lisäksi vastaanotinten ominaisuuksia pyrkivät ohjaamaan myös alueelliset yhteenliittymät, kuten NorDig ja F.U.N. -organisaatiot. NorDig on pohjoismaisten digi-tv-toimijoiden organisaatio, joka antaa laitevalmistajille 10

11 suosituksia pohjoismaisille markkinoille tulevista digi-tv-laitteista. F.U.N. (Free Universe Network) toimii samalla asialla Saksan markkinoilla. On huomattava, että laitevalmistajat eivät ole sitoutuneet näiden organisaatioiden suosituksiin samalla tavoin kuin DVB-MHP-standardiin. Kaukosäädin DVB-MHP-standardi määrittelee minimivaatimukset laitteiden kaukosäätimille. Kaukosäätimistä tulisi löytyä vähintäänkin seuraavat näppäimet: nuolinäppäimet ylös, alas, vasemmalle ja oikealle OK TXT Numeronäppäimet 0-9 Värinäppäimet järjestyksessä punainen, vihreä, keltainen, sininen OK- ja TXT-näppäimet voidaan kaukosäätimessä kuvata jollain toisellakin tavalla, esimerkiksi symbolilla. NorDig-organisaation NorDig II -määrittelyssä näppäimiä ovat näiden lisäksi seuraavat: Power on/off Programme up/down Volume up/down TV Back TV-näppäimellä poistutaan sovelluksesta suoraan TV-tilaan. Back-näppäin on tarkoitettu OK-näppäimellä suoritetun valinnan perumiseen, paluuseen valikon edelliselle tasolle tai valikosta poistumiseen. Näppäimistä vain Back-näppäin on sovellusten käytettävissä. Kuva 1. NorDig II -määrittelyn mukainen kaukosäädin. Kuva 2. Digi-TV-laitteiden kaukosäätimet ovat erilaisia.nokian MediaTerminal-laitteen kaukosäätimessä (vas.) on kannen alla näppäimistö tekstinsyöttöä varten. Oikealla Sonyn IDTV-vastaanottimen kaukosäädin. Lisäksi suositellaan toteutettaviksi seuraavia näppäimiä, joiden ulkoasun laitteen valmistaja voi määritellä vapaasti: Navigator Application EPG/Guide On huomattava, että kaikissa DVB-MHP-vastaanottimissa ei tule olemaan NorDig II -määrittelyn mukaisia näppäimiä. Ainoat vaaditut näppäimet ovat DVB-MHPstandardissa määritellyt pakolliset näppäimet. 11

12 Myös DVB-MHP-standardi määrittelee lukuisia muita näppäimiä, joilla sovellusten käyttöä voidaan tehostaa tai helpottaa. Näiden näppäimien käyttöä ei kuitenkaan saisi edellyttää. Tekstin syöttöön saattaa käytössä olla langaton näppäimistö. Todennäköisimmin näppäimistö löytyy kuitenkin vain monipuolisimmista laitteista. Tekstin syöttöön voidaan käyttää myös näppäimistön korvaavia menetelmiä. Toimikorttien tuki Digi-TV:n käyttöön liittyvät myös erilaiset toimikortit. DVB-MHP-standardin versio pitää sisällään määrittelyn vain salauksenpurkukortille (Conditional Access Card). Salauksenpurkukortilla saadaan näkyviin maksulliset kanavat. Pay-per-view-palveluiden toteuttaminen salauksenpurkukortilla ei kuitenkaan onnistu suoraan. Varsinaiset toimikortit (Smart Card) mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen ja transaktiotoiminnot, maksamisen TV:n välityksellä. Tuki toimikorteille kuuluu DVB-MHP:n versioon 1.1. Grafiikkaominaisuudet Vastaanotinten grafiikkaominaisuuksia ja minimivaatimuksia käsitellään tässä oppaassa tarkemmin luvussa 4. Ääni Äänen käsittely saattaa vastaanottimissa toimia eri tavoin, eikä siihen pääse suoraan vaikuttamaan. Vastaanotin saattaa vaimentaa televisiolähetteen äänet sovelluksen tuottamien äänien ajaksi, tai äänet saattavat kuulua yhtä aikaa. Yleensä on hyvä antaa televisiolähetteen äänen kuulua sovelluksen taustalla, eikä esimerkiksi peittää sitä jatkuvalla taustamusiikilla. Näin katsoja voi halutessaan seurata äänen avulla TV-ohjelman kulkua ja saada selville koska hänen lempiohjelmansa alkaa. 12

13 3 Sovellustyypit 3.1 Ohjelmaoppaat Ohjelmaoppaat ovat digi-tv:n perussovelluksia. Ne kertovat katsojille, mitä ohjelmia eri kanavilla lähetetään parhaillaan ja seuraavaksi. Ohjelmaoppaat voidaan jakaa vastaanotinten pysyväismuistissa sijaitseviin navigaattoreihin ja lähetysvirrasta ladattaviin ohjelmaoppaisiin. Vastaanotinten pysyväismuistissa sijaitsevien navigaattoreiden (Event Service Guide, ESG) perustehtävänä on toimia käyttöliittymänä vastaanotinten asetusten muuttamiseen, virittämiseen kanaville, ym. mutta niiden avulla saadaan käyttöön myös eri kanavien ohjelmatiedot. Perustoiminnallisuus sisältää usein selailutoiminnon (zapping), jossa tieto kanavan nimestä ja kanavalla parhaillaan meneillään olevasta ohjelmasta välähtää ruudulla kanavaa vaihdettaessa. Toinen perustoiminto on kahden ohjelman (parhaillaan ja seuraavaksi esitettävä ohjelma) ohjelmatietojen esittäminen. Kuva 3. Näkymä Triaxin satelliittivastaanottimen navigaattorista. Toisena tyyppinä on olemassa laajempia ohjelmaoppaita (Electronic Programme Guide, EPG), jotka ladataan digi-tv-verkosta vastaanotinten muistiin. Näitä sovelluksia hallinnoivat digi-tv-operaattorit, esimerkiksi TV-kanavat. Näiden ohjelmaoppaiden avulla ei ole tarkoitus muuttaa vastaanotinten asetuksia, vaan ne keskittyvät tarjoamaan katsojille laajoja ohjelmatietoja kanavilla lähetettävistä ohjelmista. Tällaiset ohjelmaoppaat toteutetaan vuorovaikutteisten sovellusten ohjelmointirajapintojen, esimerkiksi MHP:n, OpenTV:n tai MediaHighwayn avulla. Tällaisissa ohjelmaoppaissa pyritään tarjoamaan tietoja enemmän kuin vain parhaillaan ja seuraavaksi lähetettävistä ohjelmista, esimerkiksi seitsemän seuraavan päivän ohjelmatiedot. Lisäksi voidaan tarjota eri kanavien ohjelmatietoja ohjelmatyypin mukaan lajiteltuna, esimerkiksi näyttää kaikilta kanavilta tulevat elokuvat yhdessä näkymässä. Rajanveto navigaattorin ja ohjelmaoppaan ominaisuuksien välille on vaikeaa, mutta se, ladataanko ohjelmaopas verkosta televisiolähetteen mukana vai kuuluuko se vastaanottimen perusominaisuuksiin, on hyvä perusjaottelu sovellusten välillä. Suomessa kansallinen ohjelmaopas (jatkossa Ohjelmaopas) on kaikilla digi-tvkanavilla samanlainen. Ominaisuuksina siihen kuuluu kahdeksan päivän ohjelmatiedot, radiokanavien listaus, ohjelmatiedot ohjelmatyypeittäin ja eri kanavien superteksti-tv-palveluiden käynnistäminen. 13

14 Kuva 4. SkyDigitalin ohjelmaopas Englannin satelliittiverkossa. Kanavat on listattu vertikaalisesti, ohjelmat horisontaalisesti. Kuva 5. Canal Digitalin ohjelmaopas satelliittiverkossa. Kanavat on listattu horisontaalisesti, ohjelmat vertikaalisesti. Kuva 6. Suomen maanpäällisten digi-tv-kanavien Ohjelmaopas. Kanavat ja ohjelmat on listattu vertikaalisesti. 14

15 3.2 Informaatiopalvelut Informaatiopalvelut voidaan jakaa yksisuuntaisiin ja kaksisuuntaisiin (paluukanavaa hyödyntäviin) palveluihin. Sovellustyyppinä yksisuuntaiset informaatiopalvelut ovat nykyisen teksti-tv:n seuraajia. Teksti-TV:n tapaan ne ovat TV-verkossa välitettäviä, katsojille ilmaisia palveluita, joissa itse sovellus ja sen sisältämä informaatio ladataan TV-verkosta. Kuva 7. BBC:n yksisuuntainen superteksti-tvpalvelu Englannin maanpäällisessä TV-verkossa. Samankaltaisuutta on myös siinä, että sisällöt niihin välitetään karusellimaisesti (objektikarusellin avulla). Muutoksena nykyiseen teksti-tv-palveluun näissä sovelluksissa on mahdollista esittää laajempia sisältöjä, rakentaa hyperlinkkejä sivujen välille sekä käyttää useita eri kirjasintyyppejä, kuvia ja taustagrafiikoita. Englannissa näistä palveluista puhutaan nimellä digital teletext, Suomessa käytetään käsitettä superteksti-tv. Kuva 8. Telewestin kaksisuuntainen informaatiopalvelu Englannin kaapeli- TV-verkossa. Kaksisuuntaisina informaatiopalvelut muistuttavat TV-ruudulle optimoitua WWWselainta. Ne eroavat yksisuuntaisista superteksti-tv-palveluista siinä, että ne käyttävät pääsääntöisesti paluukanayhteydellä internetistä ladattavaa sisältöä. Niiden 15

16 Kuva 9. SkyDigitalin yksisuuntainen superteksti- TV-palvelu Englannin satelliitti-tv-verkossa. käyttömukavuus on siis suoraan verrannollinen käytettävissä olevan internet-yhteyden nopeuteen. Lisäksi ne eroavat yksisuuntaisista informaatiopalveluista siinä, että itse sovelluksia ei ladata TV-verkosta, vaan ne sijaitsevat vastaanottimien pysyväismuistissa navigaattorin tapaan. Rajanveto näidenkin sovellustyyppien välillä on vaikeaa. Myös superteksti-tvtyylisiin, aluksi yksisuuntaisiin palveluihin voidaan myöhemmin lisätä paluukanavaominaisuuksia. Kuva 10. Kuvitteellinen esimerkkisivu tehtynä Suomen Superteksti-TVselaimeen. Käyttöliittymä ja sisältö tässä esimerkissä englanninkielisiä. Suomen superteksti-tv-järjestelmä, Superteksti-TV, on kaikille Suomen maanpäällisille digi-tv-toimijoille yhteinen. Näin ollen kaikkien digi-tv-kanavien superteksti-tv-palvelujen käyttöliittymä ja käyttötapa sisältöjen selailuun on samanlainen. Tilanne on erilainen kuin Englannissa, jossa jokaisella TV-toimijalla on käytössään oma superteksti-tv-järjestelmänsä. Englannissa katsoja joutuu siis eri kanavilla käyttämään näitä informaatiopalveluja hieman eri tavoin. Suomen Superteksti-TV:ssä on tuki nykyiselle sivujen kolminumerojärjestelmälle, hyperlinkeille, värinäppäimillä käynnistettäville sivukohtaisille pikalinkeille sekä tekstin suurennokselle. Käytettävissä ovat myös kuvat, grafiikka ja tekstin monipuolinen muotoilu. 16

17 3.3 Vuorovaikutteiset TV-ohjelmat Vuorovaikutteisuus, interaktiivisuus, sopii periaatteessa mihin tahansa ohjelmatyyppiin. Esimerkiksi elokuvan yhteydessä voidaan tarjota lisätietoa elokuvan näyttelijöistä, dokumentin yhteydessä lisätietoa dokumentin aiheesta, urheilulähetyksen yhteydessä tilastotietoja lajista ja mainoksen yhteydessä tuotteeseen liittyviä tarkempia kuvauksia ja tilaustietoja. Digi-TV:n alkuvaiheessa vuorovaikutteisia osioita on tehty eniten urheiluohjelmien yhteyteen. Urheiluohjelmat ovatkin hyvä kohde vuorovaikutteisille sovelluksille, koska urheiluohjelmien katsojat ovat jo tottuneet laajaan, lähetyksen yhteydessä välitettävään lisäinformaatioon. Informaatiopalvelujen tapaan vuorovaikutteiset ohjelmat voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin interaktiivisuuden asteen ja paluukanavan käytön mukaan. Enhanced TV Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutteiset TV-ohjelmat ovat superteksti-tv-tyyppisiä yksisuuntaisia lisätietopalveluja, joiden sisällöt liittyvät tiettyyn ohjelmaan. Näistä ohjelmista käytetään myös nimitystä enhanced TV, koska ne vain lisäävät (engl. enhance) olemassa olevaan ohjelmaan jotain materiaalia ja toimivat ikään kuin vuorovaikutteisena TV-grafiikkana. Kuva 11. Opetusohjelmissa käytettävä sanakirjapalvelu Ranskan satelliittiverkossa. Interactive TV Paluukanavaominaisuudet tuovat ohjelmiin kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen, jossa katsoja voi lähettää paluukanavalla informaatiota myös TV-ohjelman lähettäjälle. Näistä kaksisuuntaisista, ohjelmaan liittyvistä sovelluksista voidaan puhua todellisina vuorovaikutteisina TV-ohjelmina (interactive TV). Dynaamisuus ja synkronointi Edelliset vuorovaikutteisten ohjelmien tyypit voidaan luokitella vielä dynaamisuuden asteen ja synkronisuuden mukaan. Dynaamisuuden aste vuorovaikutteisissa ohjelmissa voidaan määritellä sen mukaan, onko sovelluksen sisältö tehty valmiiksi ennen ohjelman lähetystä vai päivitetäänkö sovelluksen sisältöä ohjelman aikana. Edellisessä tapauksessa kysymyksessä on staattinen sovellus ja jälkimmäisessä dynaaminen. Teknisesti on helpompi toteuttaa staattisia sovelluksia. Synkronisuus vuorovaikutteisissa ohjelmissa tarkoittaa sitä, että ohjelmaan voidaan liittää triggereitä, joilla voidaan linkittää ohjelman tiettyyn hetkeen tai kohtaukseen erilaisia vuorovaikutteisia sovelluksia. Teknisesti ja työmäärällisesti hel- 17

18 Kuva 12. Discovery Channelin luontodokumentti, jossa on mukana lisätietopaketti. pompaa on kuitenkin tehdä ns. semisynkronoituja sovelluksia, joissa sovelluksen ja sen sisällön välittäminen vastaanottimelle ajastetaan alkamaan samaan aikaan kuin itse TV-ohjelma on lähetyksessä. Kuva 13. Nuortenohjelma ROFL Tanskan digi- TV:stä. Ohjelma sisältää paluukanavaominaisuuksia, mm. kysymysosuuden. Vuorovaikutteisilla ohjelmilla on siis itse asiassa kolme ulottuvuutta, jonka mukaan niitä voidaan tarkastella: kaksisuuntaisuus, dynaamisuus ja synkronisuus. Yksinkertaisinta sovellustyyppiä edustaa yksisuuntainen, staattisen sisällön omaava sovellus, joka välitetään katsojille samaan aikaan kuin TV-ohjelma tai kokonaan ohjelmavirrasta riippumatta. Monimutkaisinta sovellustyyppiä edustaa taas kaksisuuntainen, ohjelman lähetyksen aikana sisältöä päivittävä sovellus, jota ohjataan ohjelman aikana triggereillä. Yksinkertaisimmissa vuorovaikutteisissa digi-tv-sovelluksissa katsoja saa vain selata sovellukseen rakennettuja valmiita näkymiä. Dynaamisemmassa sovelluksessa näkymät saattavat muuttua TV-ohjelman tapahtumien mukaan. Paluukanavaa voidaan käyttää katsojan syöttämän tiedon lähettämiseen tai mahdollisesti personoidun lisätiedon noutamiseen tietojärjestelmistä. Paluukanavan 18

19 Sovelluksen monimutkaisuus paluukanavaton sovellus ilman muuttuvaa sisältöä sovellukset, jotka yhdistelevät kolmea eri ominaisuutta, esimerkiksi paluukanavaton sovellus paluukanavaa käyttävä sovellus, joka käyttää ohjelman aikana muuttuvaa sisältöä ja joka voi sisältää triggereitä ohjelmavirtaan muuttuvalla sisällöllä tai paluukanavaa käyttävä sovellus ilman muuttuvaa sisältöä ei paluukanavaa staattinen Ominaisuudet paluukanava dynaaminen avulla lähetetty tieto voi edelleen vaikuttaa lähetykseen, sekä sovellukseen että TV-ohjelmaan, esimerkiksi äänestyksen kautta. 3.4 Kommunikaatiopalvelut Kommunikaatiopalvelut digi-tv:ssä ovat pääsääntöisesti paluukanavaa hyödyntäviä sovelluksia. Kommunikaatiopalvelut voidaan rakentaa kuitenkin myös siten, että ne hyödyntävät kännykän tekstiviestiominaisuuksia television nykyisten chat-palveluiden tyyliin, jolloin itse vastaanottimessa ei tarvitse olla paluukanavavalmiutta. Kuva 14. Vuorovaikutteisten sovellusten monimutkaisuus ominaisuuksien mukaan luokiteltuna. Kuva 15. AOLTV:n chatpalvelu. Sovellustyypit käsittävät lähinnä erilaiset chat- ja sähköpostisovellukset digi-tv:ssä. Ne voivat olla linkitettynä muihin sovellustyyppeihin siten, että esimerkiksi interaktiivinen ohjelma sisältää chat-tyyppisen kommunikaatiopalvelun, tai ne voivat olla omia itsenäisiä, ns. stand-alone -sovelluksia. 19

20 Kuva 16. Sovelluksen tiedonkulku ja yhteydet muihin järjestelmiin. Monimutkaisessa järjestelmässä paluukanavan kautta voidaan noutaa lisätietoja ja lähettää tietoa, joka edelleen vaikuttaa lähetettävän sovelluksen toimintaan. 3.5 Ajanviete- ja viihdesovellukset Ajanviete- ja viihdesovellusten alue sisältää hyvin erityyppisiä sovelluksia. Sille voidaan olettaa tulevaisuudessa myös syntyvän eniten uusia, innovatiivisia sovelluksia. Esimerkiksi Englannissa interaktiivinen pelikanava Playjam on digi- TV:n käytetyin vuorovaikutteinen palvelu. Todennäköisesti tältä sovellustyyppialueelta löytyvätkin digi-tv:n todelliset läpimurtosovellukset. Ajanviete- ja viihdesovelluksista löytyy luonnollisesti paljon erilaisia pelejä. Ne ovat myös teknisesti helppoja toteuttaa, koska perusmuodossaan ne eivät ole sidoksissa ohjelmaan, eivätkä välttämättä tarvitse paluukanavaa. Lisäksi suosiota ovat varsinkin Englannissa saavuttaneet erilaiset vedonlyöntisovellukset. Myös visailuohjelmiin liitetyt pelisovellukset, joissa katsojat voivat omalta kotisohvaltaan kilpailla ohjelman mukana, kuuluvat tämän sovellusalueen piiriin. Kuva 17. Sähköpostisovellus Tanskan kaapeli- TV-verkossa. 20

21 Kuva 18. Space Invaders -tyyppinen peli Englannin TwoWayTV-kanavalta. Kuva 19. Ladbrokesin vedonlyöntipalvelu ITVdigitalin yhteydessä Englannissa. Kuva 20. Ruotsin digi- TV:n interaktiivinen etvostoskanava. 21

22 3.6 Transaktiosovellukset Erilaiset transaktiosovellukset mahdollistavat tuotteiden tilaamisen ja maksamisen digi-tv:n välityksellä. Transaktiopalvelut ovat linkitettävissä eri sovellustyyppeihin. Siten esimerkiksi peleihin voi liittyä osia, joissa uusista peleistä tai pelien uusista ominaisuuksista joutuu maksamaan. Lisäksi esimerkiksi vuorovaikutteisten ohjelmien ja mainosten yhteydessä voidaan tarjota mahdollisuus tilata tuote suoraan sovelluksesta käsin. Transaktiopalvelut sisältävät myös erilliset digi-tv:n ostoskanavat, jotka ovat nykyisten TV-shoppien päivitetty muoto. Niissä tarjotaan laajoja tuotekatalogeja, joista käsin tuotteita voi tilata. Yksinkertaisimmillaan tilaus tapahtuu lähettämällä paluukanavalla tilauslomake palvelun tarjoajalle, joka sen jälkeen lähettää tuotteen ja laskun tilaajalle. Monimutkaisemmissa sovelluksissa käytetään hyväksi myös sähköistä rahaa. Erilaiset päätepankkisovellukset digi-tv:ssä voidaan lukea myös transaktiopalveluihin. Näissä palveluissa on mm. mahdollista maksaa laskuja kotoa käsin. 22

23 4 Grafiikka Digi-TV-palveluiden ulkoasua suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon niin television kuvaputken tekniikka kuin standardeissa määritellyt laitteiden minimivaatimuksetkin. Televisioympäristössä toimineet graafiset suunnittelijat tietävät, mitkä värit toimivat televisiossa ja minkälainen teksti on luettavuudeltaan hyvä. WWW-graafikoilla puolestaan on hyvä tietämys kuvien tiedostokoon optimoinnin menetelmistä. Tiedostokokoon ei televisiopuolella tähän mennessä ole tarvinnut kiinnittää huomiota. Tässä luvussa käsitellään digi-tv-ympäristön grafiikkaominaisuuksia, DVB-MHPstandardin mahdollisuuksia ja rajoituksia, television kuvaputken asettamia suunnitteluvaatimuksia väreille ja luettavuudelle sekä joitain suunnitteluperiaatteita käyttöliittymän eri elementeille. 4.1 Piirtotasot Piirto televisioruudulle tapahtuu kolmessa tasossa. Alimmaiselle tasolle piirretään mahdollinen MPEG I-Frame -taustakuva, sen päälle televisiolähetteen videokuva ja päällimmäiseksi sovelluksen piirtämä grafiikka. Kuva 21. Piirtotasot Sovellus voi käyttää TV-kuvaa taustallaan joko täysikokoisena tai 1/4-kokoon pienennettynä. Muihin kokoihin venytetty TV-kuva saattaa olla mahdollinen joissain vastaanottimissa, mutta ei kaikissa. 23

24 4.2 Resoluutio ja kuva-ala Grafiikkatason kuva-ala on 720x576 pikseliä, TV-kuvan kuvasuhteesta riippumatta. Se venytetään vaakasuunnassa TV-lähetteen kuvasuhteen mukaisesti vastaamaan TV-kuvan leveyttä. Televisiossa pikselit eivät ole neliön muotoisia. Grafiikkatason kuvasuhde on 5:4, mutta se venytetään tilanteesta riippuen 4:3 tai 16:9-kuvasuhteen kuvalähetteen päälle. Tällöin grafiikkatason kuvasuhde on 4:3-tilassa 16:15 ja 16:9-tilassa 64:45. Esimerkiksi tietokoneympäristössä käytetyt kuvat täytyy erikseen skaalata, jotta ne näkyisivät televisiossa oikeassa suhteessa. DVB-MHP-laitteet saattavat tukea myös nk. square-pixel-resoluutioita, kuvasuhteelle 4:3 768x576 ja kuvasuhteelle 16:9 1024x576 pikseliä. Näillä resoluutioilla pikselit ovat vastaavilla kuvasuhteilla neliön muotoisia. Tuki squarepixel-resoluutioille ei kuitenkaan ole DVB-MHP-laitteille välttämätön ominaisuus. Sovellus saa tietoonsa millä kuvasuhteella taustan kuvalähete lähetetään, mutta useimmissa tapauksissa ei ole mielekästä muuttaa sovelluksen ulkoasua tai sen käyttämiä kuvia kuvalähetteen kuvasuhteen mukaan. Kaikki kuvat ja grafiikka tulisi ennemminkin suunnitella niin, että ne ovat luettavissa ja ymmärrettävissä molemmilla kuvasuhteilla. Jätä kuvan laidoille turva-alueet Vastaanottimet poikkeavat toisistaan suuresti varsinaisen näkyvän kuva-alan osalta. Jotkut televisiot saattavat jättää suurenkin osan kuva-alan reunoista näyttämättä. Tämän vuoksi televisiografiikassa on aina jätettävä ruudun reunoille vähintään pikselin marginaalit, joille ei piirretä mitään olennaista informaatiota. Vältä ohuita viivoja Televisio piirtää ruudulle vuorotellen parilliset ja parittomat vaakajuovat kuvasta. Tästä syystä ohuet viivat välkkyvät usein havaittavasti ja silmää ärsyttävästi. Vaakasuuntaisten viivojen tulisikin olla ainakin kolmen pikselin paksuisia. 4.3 Värit Sovellusten käytössä on periaatteessa yli 16 miljoonaa väriä käsittävä 32-bittinen väriavaruus. Kaikki vastaanottimet eivät kuitenkaan tue oikeasti täyttä värimääritystä, vaan näyttävät kuvien ja grafiikan värit niin hyvin kuin osaavat pienemmällä värimäärällä. Mikäli vastaanotin toteuttaa vain vaaditun läpikuultavuuden asteen, 30% läpikuultavuuden, pyöristää se määritellyt arvot seuraavasti: < 10% Ei läpikuultavuutta 10% - 90% 30% läpikuultavuus > 90% Täysin läpinäkyvä Kuva 22. Alfakanavan osittainen toteutus. WWW-ympäristöä varten on määritelty 216 värin nk. web safe -paletti, jonka värejä kaikki graafiset selaimet tukevat. Myös DVB-MHP-standardissa on määritelty kaikille vastaanottimille yhteiset vakiovärit. Myös läpikuultavuudelle on rajoituksia. Periaatteessa käytössä on koko alfakanava, mutta ainoa välttämättä vaadittu toteutus on 30% läpikuultavuus. Laitteet saattavat tukea useampia arvoja ja pyöristävät läpikuultavuuden aina sopivaan tuettuun arvoon. Läpikuultavuuden toteuttaminen piirtotason elementtien välillä on monissa vastaanottimissa todella hidasta. Sen sijaan läpikuultavuus videotasolle onnistuu paremmin. Vältä kirkkaita värejä Värejä ja sävyjä suunnitellessa täytyy tuntea joitain televisiotekniikan aiheuttamia rajoitteita. Esimerkiksi kirkkailla väreillä, etenkin kirkkaalla punaisella, on taipumus levitä ruudulla. Hieman vähemmän kirkkaat, murretut sävyt on usein myös helpompi sovittaa toisiinsa. Parhaita värejä tekstille ovat valkoisen ja keltaisen sävyt, taustaksi sopii tumma sininen tai musta. Luettavuutta parantaa tekstin ja taustan kirkkauskontrasti, etenkin vaalea teksti tummalla pohjalla on hyvä yhdistelmä. Värikontrastilla ei ole yhtä suurta vaikutusta luettavuuteen. Esimerkiksi kirkas vihreä teksti erottuu kuvaruudulla paremmin tummalta vihreältä pohjalta kuin kirkkaampaa punaista taustaa vasten. Kirkkauskontrastia voi tarkkailla esimerkiksi katsomalla käyttöliittymää ilman värejä, mustavalkotelevisiolla tai -tulosteena. 24

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet Testitapaukset - Xlet Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 2.1 Koko järjestelmän yleiskuvaus...4 2.2 Xlet-demosovellus ja sen toimintaperiaate...5 3. Testitapaukset...6 3.1 Objektien

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS VÄRI, PARANNUS, KUVAKOKO, KEHYKSET Kuvan väri- ja valoisuusarvot ovat sidoksissa kuvanottohetken valaistukseen. Harjoituksen kuva on kuvattu loistevaloissa ja värisävy ei ole kohdallaan.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Vertailukuntien valinta

Vertailukuntien valinta Vertailukuntien valinta Vertailukunniksi kannattaa yleensä valita kuntia, jotka mm. ovat suunnilleen samankokoisia kuin oma kunta edustavat suunnilleen samankaltaista rakennetta kuin oma kunta (ikäjakauma,

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti.

Kodu Ohjeet. Jos päivityksiä ei löydy niin ohjelma alkaa latautumaan normaalisti. 1 Kodu Ohjeet Kodun käynnistys - Kodu peli kun on asennettu ja hienosäädetty omalle koneelle kohdilleen, niin sitten ei muutakuin pelaamaan / tekemään pelejä. Vihreästä Kodu kuvakkeesta pääset aloittamaan.

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Otteluohjelmien tekeminen. a) optimoimalla b) manuaalisesti siirtämällä

Otteluohjelmien tekeminen. a) optimoimalla b) manuaalisesti siirtämällä Otteluohjelmien tekeminen a) optimoimalla b) manuaalisesti siirtämällä Otteluohjelmien tekeminen tietokoneella optimoimalla käyttämällä CI:n PEAST-algoritmia (soveltuu ammattilaissarjoihin) Otteluohjelman

Lisätiedot

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko Muutos navigointivalikkoon Kaikkiin työtiloihin on lisätty uusi Arviointi-valikko. Täältä löydät tutut Suoritustiedot sekä Oppimishistorian. Arviointi-valikkoon on lisätty uudet kesällä julkaistavat työkalut:

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla Yleistä Laitteistovaatimukset Sisäänkirjautuminen Kirjahyllyn toiminnot Kirjahyllyn ilmoitukset Sisältötoiminnot Digikirjojen lataaminen Digikirjojen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA

EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA JY/EOK-2016-2017 / ryhmä 2 Marjo Maula ERIA260 Teknologia ja apuvälineet vuorovaikutuksen ja viestinnän tukena Johanna Kainulainen 10.1.2017 EKAPELI-ALKU LUKEMAAN OPETTAMISEN TUKENA Ekapeli-sivusto tarjoaa

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti

Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Julkinen kuuleminen TV UHF taajuuksien käytöstä tulevaisuudessa: Lamyn raportti Fields marked with are mandatory. Tähdellä () merkityt kentät ovat pakollisia. 1 Vastaajan profiili Vastaan: Yksityishenkilönä

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla*

TELEVISIO AINA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN. David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset MTV Maxilla* 3-1-2-white-cmyk.pdf 1 24.10.2013 17:56:11 David Hasselhoff Show torstaisin klo 21.00 Subilla* Suorat Formula 1 -lähetykset TV axilla* TELEVISIO AINA SIELLÄ ISSÄ SINÄIN. Fitnesspäiväkirjat maanantaisin

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008

Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 Alustava 19.11.2008 Oiva Akatemia Graafinen ohje 2008 2 (10) 1 Markkinointitunnus Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä oranssista O- ja harmaasta

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin.

MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. MONEN LAITTEEN K780-NÄPPÄIMISTÖ Yksi näppäimistö. Kaikki ominaisuudet. Tietokoneisiin, puhelimiin ja tabletteihin. TUTUSTU MONEN LAITTEEN K780- NÄPPÄIMISTÖÖN ALOITUS PARANNELLUT TOIMINNOT KAHDENLAINEN

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet

Johdanto. Agenda. Tuotantoprosessi. Historiallinen kehitys. Konsepti. Tuotantoprosessin vaiheet Agenda Johdanto Tuotantoprosessi Työkalut Esteet Kehittämisalueet Johdanto Multimediasovellukset tuotetaan erilaisten tuotantotyökalujen avulla Sovellusten käsin koodaaminen on liian kallista Sovellukset

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito.

Värijärjestelmät. Väritulostuksen esittely. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Tällä tulostimella voidaan tulostaa värillisiä asiakirjoja. Värituloste herättää huomiota, lisää arvostusta ja tulosteen tai tietojen arvoa. käyttö lisää lukijoiden määrää, sillä väritulosteet luetaan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- ja käyttöohje Motorola 1710 Tällä sivulla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaurioittaa laitetta sekä muuta irtaimistoa. VAROITUS Noudata näitä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Lisätiedot

Pyramidin yleiset säännöt

Pyramidin yleiset säännöt Pyramidin yleiset säännöt 1. Biljardivälineet ja tarvikkeet Seuraavassa kuvattuihin pyramidi -pelin versioiden pelaamiseen tarvittavat välineet ovat biljardipöytä, pallot sekä apuvälineet (mm. resti).

Lisätiedot

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Haka-käyttäjien kokoontuminen Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus Hakan teknisiä kuulumisia Haka-käyttäjien kokoontuminen 20.1.2009 Arto Tuomi CSC Tieteen tietotekniikan keskus SAML2 siirtymä 1.12.2008 Uudet Hakaan rekisteröitävät palvelut (SP) tukevat SAML 2.0 -tekniikkaa

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"?

1. Kysymys: Omistatko jo digiboksin? DIGITV-VALMIUS VALMIUS ON VIELÄ KOVIN MONELLA HANKKIMATTA, MUTTA En;54 kpl 36,0 % 1. Kysymys: Omistatko jo "digiboksin"? Kyllä;96 kpl 64,0 % Ensimmäisellä kysymyksellä tiedustelimme, että onko vastaajalla

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

valitsin on useimmiten html-elementti, jolle tyyli halutaan luoda

valitsin on useimmiten html-elementti, jolle tyyli halutaan luoda Valitsimista valitsin on useimmiten html-elementti, jolle tyyli halutaan luoda Muistin virkistykseksi elementtejä http://appro.mit.jyu.fi/doc/www/xhtml/ HTML-elementtien lisäksi valitsimille voidaan luoda

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kuulokoje, joka avaa maailmasi

Kuulokoje, joka avaa maailmasi Kuulokoje, joka avaa maailmasi Perinteinen teknologia Uusi teknologia keskittyy yhteen puhujaan ja vaimentaa kaikki muut puhujat avaa äänimaiseman, johon mahtuu useita puhujia Luultavasti tiedät tunteen.

Lisätiedot