Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri"

Transkriptio

1 Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

2

3 Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri HELSINKI 2001

4 ISBN X Kansi: Oddball Graphics Oy Kannen kuva: Mitja Sirola, Sofia Digital Oy Paino: Paino-Arra Oy,

5 Esipuhe Digitaalinen televisiotoiminta käynnistyi Suomessa tänä syksynä ja ensimmäiset sovellukset ovat jo nähtävillä. Digitelevision uusien sisältömuotojen ja käyttötapojen kehittyminen tulee kuitenkin jakautumaan monen vuoden, ehkä vuosikymmenien ajanjaksolle. Kun elokuvakamera keksittiin, se sai seistä vuosikausia teatterin katsomossa yhden katsojan paikalla, kunnes joku keksi, että kameraakin voi liikuttaa. Internet puolestaan ehti varttua kahdenkymmenen vuoden ikään, ennen kuin todellinen läpimurtosovellus, www, keksittiin. Samalla tavoin television digitaalisuuden ja erityisesti interaktiivisuuden suuret innovaatiot ovat vielä keksimättä, mutta epäilemättä ne ovat joka päivä yhä lähempänä. Nyt käsillä olevan oppaan tuottaminen nähtiin Tekesin kansallisen USIX-teknologiaohjelman johtoryhmässä hyvänä tapana edistää ja nopeuttaa tätä kehitystä. Digitelevision tulee olla helppo, tehokas ja miellyttävä käyttää niin insinöörille kuin mökin mummollekin. Sovelluksissa tulee huomioida käyttäjän tilanne ja antaa hänelle siihen sopivat mahdollisuudet osallistua tai olla osallistumatta. Oppaassa haluttiin painottaa juuri käyttäjälähtöisyyttä nostamalla palvelunkehittäjien mieleen yleisiä ja erityisesti digitelevisioon soveltuvia käytettävyysperiaatteita. Toinen perustava lähtökohta oli tunnistaa ainakin ilmeisimmät sudenkuopat, joita kehittäjien kannattaisi välttää. Digitelevision tärkeäksi sisältömuodoksi tulee todennäköisesti muodostumaan katsojien toisilleen tuottama sisältö, vaikkakin sen muotoa on vielä vaikea ennakoida. Meillä suomalaisilla on varmasti myös hyvät edellytykset keksiä, mikä on mobiilisuuden ja kännyköiden liittymäpinta television interaktiivisuuteen. Tulevaisuuden palveluja ja sisältöjä kehitettäessä on tärkeää jättää myös tilaa odottamattomalle. Kuten tuotekehittäjät sanovat hyvä tuote on sellainen, jota on helppo käyttää väärin, siis odottamattomalla mutta hyödyllisellä tai viihteellisellä tavalla. Tekes on teettänyt tämän oppaan edistääkseen digitelevision palvelujen ja sisältömuotojen käytettävyyttä. Toivomme oppaan myös edistävän ja helpottavan digi-tv-sisältöjen tuottamista ja digi-tv:n käyttöönottoa laajemminkin. Lokakuussa 2001, Tekes 5

6 6

7 Sisältö 1 Johdanto 9 2 Digitaalinen televisio Tekniset ominaisuudet 10 3 Sovellustyypit Ohjelmaoppaat Informaatiopalvelut Vuorovaikutteiset TV-ohjelmat Kommunikaatiopalvelut Ajanviete- ja viihdesovellukset Transaktiosovellukset 22 4 Grafiikka Piirtotasot Resoluutio ja kuva-ala Värit TV-kuva Kuvat Animaatio Kirjasimet Kohdistin Valmiit käyttöliittymäkomponentit 26 5 Digi-TV-palveluiden suunnitteluperiaatteet Käytettävyys Käyttäjä Vuorovaikutus Ohje Käytettävyyden testaus 33 6 Superteksti-TV Superteksti-TV-selaimen toiminnot Superteksti-TV-järjestelmä 36 7 Superteksti-TV-sivustojen suunnitteluperiaatteet Sivuston sisältö Navigointitapa Sivujen ulkoasu Toteutus 42 8 Tulevaisuus 43 9 Sanasto Lähteet Standardit Käytettävyys ja käytettävyystestaus Digi-TV:n käytettävyys ja sisältöjen suunnittelu Digi-TV verkossa Kuvaluettelo 48 7

8 8

9 1 Johdanto Digi-TV on täällä. Syyskuussa 2001 uudet digikanavat ovat aloittaneet toimintansa ja tuhansissa suomalaisissa kodeissa on jo digiboksi. Ensimmäisen sukupolven laitteissa ei kuitenkaan ole vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollistavia ominaisuuksia. Vuorovaikutteinen televisio aloittaakin Suomessa vasta vuoden 2002 puolella. Sovelluksia on Suomessa nähty vasta muutamia prototyyppitasolla. Sen sijaan esimerkiksi Englannissa televisiosovelluksia on käytetty jo useamman vuoden ajan. Vakiintuneita tapoja eri toimintojen ja ominaisuuksien esittämiseen ja käyttämiseen ei ole syntynyt, mutta useita yrityksiä ja erehdyksiä on maailmalla jo tehty ja joitain periaatteita opittu. Palveluiden tuotanto jakautuu alkuvaiheessa kahtia. Monipuoliset vuorovaikutteiset sisällöt joudutaan luomaan käsin ohjelmointiprojektina. Tämä on vaivalloinen ja resursseja vaativa tapa, mutta mahdollistaa hyvinkin monipuolisten palveluiden tuottamisen. Toisaalta yksinkertaisemmat palvelut on helpompi luoda valmiin selaimen sisällöksi. Sisällöntuotanto on helpompaa ja myös olemassaolevien sisältöjen muuntaminen digi-tv-sisällöiksi onnistuu. Vuorovaikutteisen digi-tv-sovelluksen suunnittelussa tarvitaan monen eri ammattikunnan yhteistyötä. Design on nähtävä laajempana prosessina kuin vain visuaalisen ilmeen luomisena sovellukselle. Tärkeä osa sovelluskehitystä on sovelluksen käytettävyyden suunnittelu, joka vaatii omaa osaamistaan. Grafiikassa taas ovat olennaisia niin TV-graafikon tieto television ominaisuuksista kuin WWW-graafikon osaaminen tiedostokoon minimoinnin suhteen. Tässä oppaassa käydään läpi digi-tv:n ominaisuuksia ja digi-tv-palveluiden suunnitteluperiaatteita. Oppaassa keskitytään lähinnä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, ei niinkään sovellusten ohjelmointiin tai digi-tv-palveluiden ansaintalogiikoihin. Lähteinä ovat olleet pääasiallisesti oppaat ja ohjeistot Englannista ja Ruotsista. Suurelta osin oppaan sisältöön on vaikuttanut myös Sofia Digital Oy:n yhteistyö Suomen suurimpien digi-tv-toimijoiden kanssa nk. kansallisten sovellusten määrittelyssä, toteutuksessa sekä koulutuksessa. Digi-TV-palveluiden suunnittelusta on mahdotonta kertoa kaikkea yhdessä kirjassa. Tämän oppaan loppuun on koottu käytetyistä lähteistä suositeltavaa jatkolukemista. 9

10 2 Digitaalinen televisio 2.1 Tekniset ominaisuudet Suomessa digitaalisen television toteutukseen on valittu DVB-MHP-standardi (Digital Video Broadcasting, Multimedia Home Platform). DVB-organisaation määrittelemä MHP-standardi on kokoelma erilaisia määrittelyjä. Nämä määrittelyt yhdessä muodostavat ensimmäisen avoimen digitaaliseen televisioon tarkoitetun ohjelmistorajapinnan. DVB-MHP-ohjelmistorajapinnan avulla voidaan taata digi- TV-sovellusten yhteensopivuus eri valmistajien vastaanottimissa. DVB Digi-TV:n yleisin jakelutekniikka on DVB, Digital Video Broadcasting. Tekniikka toimii niin maanpäällisessä (DVB-T, terrestrial) kuin kaapeliverkossakin (DVB- C, cable) ja satelliitin välityksellä (DVB-S, satellite). Maanpäällinen jakelutie poikkeaa kaapeli- ja satelliittijakelusta pienemmän kapasiteettinsa osalta. Satelliitin ja kaapelin välityksellä kanavia ja datapalveluita voidaan välittää huomattavasti enemmän kuin maanpäällisessä verkossa. Satelliitteja, maanpäällistä ja kaapeliverkkoja operoivat eri tahot, minkä johdosta palveluiden tarjoaminen kaikille katsojille ei aina ole yksinkertaista. Digi-TV:n paluukanavana voi toimia mikä tahansa tietokoneenkin internetiin liittävä kanava. Mahdollisia tekniikoita ovat puhelinmodeemi tai ISDN, kaapelimodeemi, laajakaistaliittymä tai langaton verkkoyhteys. MHP Vuorovaikutteisuuden toteuttamiseen on Suomessa valittu Java-pohjainen MHPstandardi. Muita sovellusalustoja digi-tv-ympäristöön ovat mm. OpenTV ja Canal Technologiesin MediaHighway. MHP-määrittely pitää sisällään eriasteisia profiileja, jotka on tarkoitettu eri käyttötarkoituksiin. Profiilit ovat Enhanced Profile, Interactive Profile ja Internet Access Profile. Enhanced Profile mahdollistaa vastaanottimessa yksinkertaisen paikallisen toiminnallisuuden, kun taas Interactive Profile mahdollistaa lähetysvirtaan liitetyn vuorovaikutuksen. Internet Access Profile tarjoaa nimensä mukaan mahdollisuuden käyttää internetpalveluita vastaanottimessa. Ensimmäiset käyttöön tulevat MHP-vastaanottimet toteuttavat standardin version 1.0.1, joka käsittää MHP:n Interactive Profilen. Seuraavan sukupolven laitteissa on jo versio 1.1 ja sen Internet Access Profile, joka mahdollistaa internet-yhteyden käytön paluukanavan avulla. Tulevaisuuden vastaanotinten ominaisuuksiin kuuluu mm. kovalevytallennusmahdollisuus, jolloin vastaanotinta voidaan käyttää todella monipuolisena videotallentimena. Vastaanottimet Digi-TV-vastaanottimena voi toimia joko erillinen vastaanotinlaite eli digiboksi, tai integroitu vastaanotin, jossa digi-tv-ominaisuudet on paketoitu television yhteyteen. Vastaanottimena saattaa toimia myös lisäkortilla varustettu tietokone. Teknisiltä ominaisuuksiltaan ja suorituskyvyltään vastaanottimet saattavat poiketa toisistaan suuresti. DVB-MHP-standardi määrittelee minimivaatimukset, jotka jokaisen vastaanottimen tulee täyttää, mutta markkinoille tulee myös huomattavasti tehokkaampia laitteita. DVB-MHP-standardin lisäksi vastaanotinten ominaisuuksia pyrkivät ohjaamaan myös alueelliset yhteenliittymät, kuten NorDig ja F.U.N. -organisaatiot. NorDig on pohjoismaisten digi-tv-toimijoiden organisaatio, joka antaa laitevalmistajille 10

11 suosituksia pohjoismaisille markkinoille tulevista digi-tv-laitteista. F.U.N. (Free Universe Network) toimii samalla asialla Saksan markkinoilla. On huomattava, että laitevalmistajat eivät ole sitoutuneet näiden organisaatioiden suosituksiin samalla tavoin kuin DVB-MHP-standardiin. Kaukosäädin DVB-MHP-standardi määrittelee minimivaatimukset laitteiden kaukosäätimille. Kaukosäätimistä tulisi löytyä vähintäänkin seuraavat näppäimet: nuolinäppäimet ylös, alas, vasemmalle ja oikealle OK TXT Numeronäppäimet 0-9 Värinäppäimet järjestyksessä punainen, vihreä, keltainen, sininen OK- ja TXT-näppäimet voidaan kaukosäätimessä kuvata jollain toisellakin tavalla, esimerkiksi symbolilla. NorDig-organisaation NorDig II -määrittelyssä näppäimiä ovat näiden lisäksi seuraavat: Power on/off Programme up/down Volume up/down TV Back TV-näppäimellä poistutaan sovelluksesta suoraan TV-tilaan. Back-näppäin on tarkoitettu OK-näppäimellä suoritetun valinnan perumiseen, paluuseen valikon edelliselle tasolle tai valikosta poistumiseen. Näppäimistä vain Back-näppäin on sovellusten käytettävissä. Kuva 1. NorDig II -määrittelyn mukainen kaukosäädin. Kuva 2. Digi-TV-laitteiden kaukosäätimet ovat erilaisia.nokian MediaTerminal-laitteen kaukosäätimessä (vas.) on kannen alla näppäimistö tekstinsyöttöä varten. Oikealla Sonyn IDTV-vastaanottimen kaukosäädin. Lisäksi suositellaan toteutettaviksi seuraavia näppäimiä, joiden ulkoasun laitteen valmistaja voi määritellä vapaasti: Navigator Application EPG/Guide On huomattava, että kaikissa DVB-MHP-vastaanottimissa ei tule olemaan NorDig II -määrittelyn mukaisia näppäimiä. Ainoat vaaditut näppäimet ovat DVB-MHPstandardissa määritellyt pakolliset näppäimet. 11

12 Myös DVB-MHP-standardi määrittelee lukuisia muita näppäimiä, joilla sovellusten käyttöä voidaan tehostaa tai helpottaa. Näiden näppäimien käyttöä ei kuitenkaan saisi edellyttää. Tekstin syöttöön saattaa käytössä olla langaton näppäimistö. Todennäköisimmin näppäimistö löytyy kuitenkin vain monipuolisimmista laitteista. Tekstin syöttöön voidaan käyttää myös näppäimistön korvaavia menetelmiä. Toimikorttien tuki Digi-TV:n käyttöön liittyvät myös erilaiset toimikortit. DVB-MHP-standardin versio pitää sisällään määrittelyn vain salauksenpurkukortille (Conditional Access Card). Salauksenpurkukortilla saadaan näkyviin maksulliset kanavat. Pay-per-view-palveluiden toteuttaminen salauksenpurkukortilla ei kuitenkaan onnistu suoraan. Varsinaiset toimikortit (Smart Card) mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen ja transaktiotoiminnot, maksamisen TV:n välityksellä. Tuki toimikorteille kuuluu DVB-MHP:n versioon 1.1. Grafiikkaominaisuudet Vastaanotinten grafiikkaominaisuuksia ja minimivaatimuksia käsitellään tässä oppaassa tarkemmin luvussa 4. Ääni Äänen käsittely saattaa vastaanottimissa toimia eri tavoin, eikä siihen pääse suoraan vaikuttamaan. Vastaanotin saattaa vaimentaa televisiolähetteen äänet sovelluksen tuottamien äänien ajaksi, tai äänet saattavat kuulua yhtä aikaa. Yleensä on hyvä antaa televisiolähetteen äänen kuulua sovelluksen taustalla, eikä esimerkiksi peittää sitä jatkuvalla taustamusiikilla. Näin katsoja voi halutessaan seurata äänen avulla TV-ohjelman kulkua ja saada selville koska hänen lempiohjelmansa alkaa. 12

13 3 Sovellustyypit 3.1 Ohjelmaoppaat Ohjelmaoppaat ovat digi-tv:n perussovelluksia. Ne kertovat katsojille, mitä ohjelmia eri kanavilla lähetetään parhaillaan ja seuraavaksi. Ohjelmaoppaat voidaan jakaa vastaanotinten pysyväismuistissa sijaitseviin navigaattoreihin ja lähetysvirrasta ladattaviin ohjelmaoppaisiin. Vastaanotinten pysyväismuistissa sijaitsevien navigaattoreiden (Event Service Guide, ESG) perustehtävänä on toimia käyttöliittymänä vastaanotinten asetusten muuttamiseen, virittämiseen kanaville, ym. mutta niiden avulla saadaan käyttöön myös eri kanavien ohjelmatiedot. Perustoiminnallisuus sisältää usein selailutoiminnon (zapping), jossa tieto kanavan nimestä ja kanavalla parhaillaan meneillään olevasta ohjelmasta välähtää ruudulla kanavaa vaihdettaessa. Toinen perustoiminto on kahden ohjelman (parhaillaan ja seuraavaksi esitettävä ohjelma) ohjelmatietojen esittäminen. Kuva 3. Näkymä Triaxin satelliittivastaanottimen navigaattorista. Toisena tyyppinä on olemassa laajempia ohjelmaoppaita (Electronic Programme Guide, EPG), jotka ladataan digi-tv-verkosta vastaanotinten muistiin. Näitä sovelluksia hallinnoivat digi-tv-operaattorit, esimerkiksi TV-kanavat. Näiden ohjelmaoppaiden avulla ei ole tarkoitus muuttaa vastaanotinten asetuksia, vaan ne keskittyvät tarjoamaan katsojille laajoja ohjelmatietoja kanavilla lähetettävistä ohjelmista. Tällaiset ohjelmaoppaat toteutetaan vuorovaikutteisten sovellusten ohjelmointirajapintojen, esimerkiksi MHP:n, OpenTV:n tai MediaHighwayn avulla. Tällaisissa ohjelmaoppaissa pyritään tarjoamaan tietoja enemmän kuin vain parhaillaan ja seuraavaksi lähetettävistä ohjelmista, esimerkiksi seitsemän seuraavan päivän ohjelmatiedot. Lisäksi voidaan tarjota eri kanavien ohjelmatietoja ohjelmatyypin mukaan lajiteltuna, esimerkiksi näyttää kaikilta kanavilta tulevat elokuvat yhdessä näkymässä. Rajanveto navigaattorin ja ohjelmaoppaan ominaisuuksien välille on vaikeaa, mutta se, ladataanko ohjelmaopas verkosta televisiolähetteen mukana vai kuuluuko se vastaanottimen perusominaisuuksiin, on hyvä perusjaottelu sovellusten välillä. Suomessa kansallinen ohjelmaopas (jatkossa Ohjelmaopas) on kaikilla digi-tvkanavilla samanlainen. Ominaisuuksina siihen kuuluu kahdeksan päivän ohjelmatiedot, radiokanavien listaus, ohjelmatiedot ohjelmatyypeittäin ja eri kanavien superteksti-tv-palveluiden käynnistäminen. 13

14 Kuva 4. SkyDigitalin ohjelmaopas Englannin satelliittiverkossa. Kanavat on listattu vertikaalisesti, ohjelmat horisontaalisesti. Kuva 5. Canal Digitalin ohjelmaopas satelliittiverkossa. Kanavat on listattu horisontaalisesti, ohjelmat vertikaalisesti. Kuva 6. Suomen maanpäällisten digi-tv-kanavien Ohjelmaopas. Kanavat ja ohjelmat on listattu vertikaalisesti. 14

15 3.2 Informaatiopalvelut Informaatiopalvelut voidaan jakaa yksisuuntaisiin ja kaksisuuntaisiin (paluukanavaa hyödyntäviin) palveluihin. Sovellustyyppinä yksisuuntaiset informaatiopalvelut ovat nykyisen teksti-tv:n seuraajia. Teksti-TV:n tapaan ne ovat TV-verkossa välitettäviä, katsojille ilmaisia palveluita, joissa itse sovellus ja sen sisältämä informaatio ladataan TV-verkosta. Kuva 7. BBC:n yksisuuntainen superteksti-tvpalvelu Englannin maanpäällisessä TV-verkossa. Samankaltaisuutta on myös siinä, että sisällöt niihin välitetään karusellimaisesti (objektikarusellin avulla). Muutoksena nykyiseen teksti-tv-palveluun näissä sovelluksissa on mahdollista esittää laajempia sisältöjä, rakentaa hyperlinkkejä sivujen välille sekä käyttää useita eri kirjasintyyppejä, kuvia ja taustagrafiikoita. Englannissa näistä palveluista puhutaan nimellä digital teletext, Suomessa käytetään käsitettä superteksti-tv. Kuva 8. Telewestin kaksisuuntainen informaatiopalvelu Englannin kaapeli- TV-verkossa. Kaksisuuntaisina informaatiopalvelut muistuttavat TV-ruudulle optimoitua WWWselainta. Ne eroavat yksisuuntaisista superteksti-tv-palveluista siinä, että ne käyttävät pääsääntöisesti paluukanayhteydellä internetistä ladattavaa sisältöä. Niiden 15

16 Kuva 9. SkyDigitalin yksisuuntainen superteksti- TV-palvelu Englannin satelliitti-tv-verkossa. käyttömukavuus on siis suoraan verrannollinen käytettävissä olevan internet-yhteyden nopeuteen. Lisäksi ne eroavat yksisuuntaisista informaatiopalveluista siinä, että itse sovelluksia ei ladata TV-verkosta, vaan ne sijaitsevat vastaanottimien pysyväismuistissa navigaattorin tapaan. Rajanveto näidenkin sovellustyyppien välillä on vaikeaa. Myös superteksti-tvtyylisiin, aluksi yksisuuntaisiin palveluihin voidaan myöhemmin lisätä paluukanavaominaisuuksia. Kuva 10. Kuvitteellinen esimerkkisivu tehtynä Suomen Superteksti-TVselaimeen. Käyttöliittymä ja sisältö tässä esimerkissä englanninkielisiä. Suomen superteksti-tv-järjestelmä, Superteksti-TV, on kaikille Suomen maanpäällisille digi-tv-toimijoille yhteinen. Näin ollen kaikkien digi-tv-kanavien superteksti-tv-palvelujen käyttöliittymä ja käyttötapa sisältöjen selailuun on samanlainen. Tilanne on erilainen kuin Englannissa, jossa jokaisella TV-toimijalla on käytössään oma superteksti-tv-järjestelmänsä. Englannissa katsoja joutuu siis eri kanavilla käyttämään näitä informaatiopalveluja hieman eri tavoin. Suomen Superteksti-TV:ssä on tuki nykyiselle sivujen kolminumerojärjestelmälle, hyperlinkeille, värinäppäimillä käynnistettäville sivukohtaisille pikalinkeille sekä tekstin suurennokselle. Käytettävissä ovat myös kuvat, grafiikka ja tekstin monipuolinen muotoilu. 16

17 3.3 Vuorovaikutteiset TV-ohjelmat Vuorovaikutteisuus, interaktiivisuus, sopii periaatteessa mihin tahansa ohjelmatyyppiin. Esimerkiksi elokuvan yhteydessä voidaan tarjota lisätietoa elokuvan näyttelijöistä, dokumentin yhteydessä lisätietoa dokumentin aiheesta, urheilulähetyksen yhteydessä tilastotietoja lajista ja mainoksen yhteydessä tuotteeseen liittyviä tarkempia kuvauksia ja tilaustietoja. Digi-TV:n alkuvaiheessa vuorovaikutteisia osioita on tehty eniten urheiluohjelmien yhteyteen. Urheiluohjelmat ovatkin hyvä kohde vuorovaikutteisille sovelluksille, koska urheiluohjelmien katsojat ovat jo tottuneet laajaan, lähetyksen yhteydessä välitettävään lisäinformaatioon. Informaatiopalvelujen tapaan vuorovaikutteiset ohjelmat voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin interaktiivisuuden asteen ja paluukanavan käytön mukaan. Enhanced TV Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutteiset TV-ohjelmat ovat superteksti-tv-tyyppisiä yksisuuntaisia lisätietopalveluja, joiden sisällöt liittyvät tiettyyn ohjelmaan. Näistä ohjelmista käytetään myös nimitystä enhanced TV, koska ne vain lisäävät (engl. enhance) olemassa olevaan ohjelmaan jotain materiaalia ja toimivat ikään kuin vuorovaikutteisena TV-grafiikkana. Kuva 11. Opetusohjelmissa käytettävä sanakirjapalvelu Ranskan satelliittiverkossa. Interactive TV Paluukanavaominaisuudet tuovat ohjelmiin kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen, jossa katsoja voi lähettää paluukanavalla informaatiota myös TV-ohjelman lähettäjälle. Näistä kaksisuuntaisista, ohjelmaan liittyvistä sovelluksista voidaan puhua todellisina vuorovaikutteisina TV-ohjelmina (interactive TV). Dynaamisuus ja synkronointi Edelliset vuorovaikutteisten ohjelmien tyypit voidaan luokitella vielä dynaamisuuden asteen ja synkronisuuden mukaan. Dynaamisuuden aste vuorovaikutteisissa ohjelmissa voidaan määritellä sen mukaan, onko sovelluksen sisältö tehty valmiiksi ennen ohjelman lähetystä vai päivitetäänkö sovelluksen sisältöä ohjelman aikana. Edellisessä tapauksessa kysymyksessä on staattinen sovellus ja jälkimmäisessä dynaaminen. Teknisesti on helpompi toteuttaa staattisia sovelluksia. Synkronisuus vuorovaikutteisissa ohjelmissa tarkoittaa sitä, että ohjelmaan voidaan liittää triggereitä, joilla voidaan linkittää ohjelman tiettyyn hetkeen tai kohtaukseen erilaisia vuorovaikutteisia sovelluksia. Teknisesti ja työmäärällisesti hel- 17

18 Kuva 12. Discovery Channelin luontodokumentti, jossa on mukana lisätietopaketti. pompaa on kuitenkin tehdä ns. semisynkronoituja sovelluksia, joissa sovelluksen ja sen sisällön välittäminen vastaanottimelle ajastetaan alkamaan samaan aikaan kuin itse TV-ohjelma on lähetyksessä. Kuva 13. Nuortenohjelma ROFL Tanskan digi- TV:stä. Ohjelma sisältää paluukanavaominaisuuksia, mm. kysymysosuuden. Vuorovaikutteisilla ohjelmilla on siis itse asiassa kolme ulottuvuutta, jonka mukaan niitä voidaan tarkastella: kaksisuuntaisuus, dynaamisuus ja synkronisuus. Yksinkertaisinta sovellustyyppiä edustaa yksisuuntainen, staattisen sisällön omaava sovellus, joka välitetään katsojille samaan aikaan kuin TV-ohjelma tai kokonaan ohjelmavirrasta riippumatta. Monimutkaisinta sovellustyyppiä edustaa taas kaksisuuntainen, ohjelman lähetyksen aikana sisältöä päivittävä sovellus, jota ohjataan ohjelman aikana triggereillä. Yksinkertaisimmissa vuorovaikutteisissa digi-tv-sovelluksissa katsoja saa vain selata sovellukseen rakennettuja valmiita näkymiä. Dynaamisemmassa sovelluksessa näkymät saattavat muuttua TV-ohjelman tapahtumien mukaan. Paluukanavaa voidaan käyttää katsojan syöttämän tiedon lähettämiseen tai mahdollisesti personoidun lisätiedon noutamiseen tietojärjestelmistä. Paluukanavan 18

19 Sovelluksen monimutkaisuus paluukanavaton sovellus ilman muuttuvaa sisältöä sovellukset, jotka yhdistelevät kolmea eri ominaisuutta, esimerkiksi paluukanavaton sovellus paluukanavaa käyttävä sovellus, joka käyttää ohjelman aikana muuttuvaa sisältöä ja joka voi sisältää triggereitä ohjelmavirtaan muuttuvalla sisällöllä tai paluukanavaa käyttävä sovellus ilman muuttuvaa sisältöä ei paluukanavaa staattinen Ominaisuudet paluukanava dynaaminen avulla lähetetty tieto voi edelleen vaikuttaa lähetykseen, sekä sovellukseen että TV-ohjelmaan, esimerkiksi äänestyksen kautta. 3.4 Kommunikaatiopalvelut Kommunikaatiopalvelut digi-tv:ssä ovat pääsääntöisesti paluukanavaa hyödyntäviä sovelluksia. Kommunikaatiopalvelut voidaan rakentaa kuitenkin myös siten, että ne hyödyntävät kännykän tekstiviestiominaisuuksia television nykyisten chat-palveluiden tyyliin, jolloin itse vastaanottimessa ei tarvitse olla paluukanavavalmiutta. Kuva 14. Vuorovaikutteisten sovellusten monimutkaisuus ominaisuuksien mukaan luokiteltuna. Kuva 15. AOLTV:n chatpalvelu. Sovellustyypit käsittävät lähinnä erilaiset chat- ja sähköpostisovellukset digi-tv:ssä. Ne voivat olla linkitettynä muihin sovellustyyppeihin siten, että esimerkiksi interaktiivinen ohjelma sisältää chat-tyyppisen kommunikaatiopalvelun, tai ne voivat olla omia itsenäisiä, ns. stand-alone -sovelluksia. 19

20 Kuva 16. Sovelluksen tiedonkulku ja yhteydet muihin järjestelmiin. Monimutkaisessa järjestelmässä paluukanavan kautta voidaan noutaa lisätietoja ja lähettää tietoa, joka edelleen vaikuttaa lähetettävän sovelluksen toimintaan. 3.5 Ajanviete- ja viihdesovellukset Ajanviete- ja viihdesovellusten alue sisältää hyvin erityyppisiä sovelluksia. Sille voidaan olettaa tulevaisuudessa myös syntyvän eniten uusia, innovatiivisia sovelluksia. Esimerkiksi Englannissa interaktiivinen pelikanava Playjam on digi- TV:n käytetyin vuorovaikutteinen palvelu. Todennäköisesti tältä sovellustyyppialueelta löytyvätkin digi-tv:n todelliset läpimurtosovellukset. Ajanviete- ja viihdesovelluksista löytyy luonnollisesti paljon erilaisia pelejä. Ne ovat myös teknisesti helppoja toteuttaa, koska perusmuodossaan ne eivät ole sidoksissa ohjelmaan, eivätkä välttämättä tarvitse paluukanavaa. Lisäksi suosiota ovat varsinkin Englannissa saavuttaneet erilaiset vedonlyöntisovellukset. Myös visailuohjelmiin liitetyt pelisovellukset, joissa katsojat voivat omalta kotisohvaltaan kilpailla ohjelman mukana, kuuluvat tämän sovellusalueen piiriin. Kuva 17. Sähköpostisovellus Tanskan kaapeli- TV-verkossa. 20

21 Kuva 18. Space Invaders -tyyppinen peli Englannin TwoWayTV-kanavalta. Kuva 19. Ladbrokesin vedonlyöntipalvelu ITVdigitalin yhteydessä Englannissa. Kuva 20. Ruotsin digi- TV:n interaktiivinen etvostoskanava. 21

22 3.6 Transaktiosovellukset Erilaiset transaktiosovellukset mahdollistavat tuotteiden tilaamisen ja maksamisen digi-tv:n välityksellä. Transaktiopalvelut ovat linkitettävissä eri sovellustyyppeihin. Siten esimerkiksi peleihin voi liittyä osia, joissa uusista peleistä tai pelien uusista ominaisuuksista joutuu maksamaan. Lisäksi esimerkiksi vuorovaikutteisten ohjelmien ja mainosten yhteydessä voidaan tarjota mahdollisuus tilata tuote suoraan sovelluksesta käsin. Transaktiopalvelut sisältävät myös erilliset digi-tv:n ostoskanavat, jotka ovat nykyisten TV-shoppien päivitetty muoto. Niissä tarjotaan laajoja tuotekatalogeja, joista käsin tuotteita voi tilata. Yksinkertaisimmillaan tilaus tapahtuu lähettämällä paluukanavalla tilauslomake palvelun tarjoajalle, joka sen jälkeen lähettää tuotteen ja laskun tilaajalle. Monimutkaisemmissa sovelluksissa käytetään hyväksi myös sähköistä rahaa. Erilaiset päätepankkisovellukset digi-tv:ssä voidaan lukea myös transaktiopalveluihin. Näissä palveluissa on mm. mahdollista maksaa laskuja kotoa käsin. 22

23 4 Grafiikka Digi-TV-palveluiden ulkoasua suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon niin television kuvaputken tekniikka kuin standardeissa määritellyt laitteiden minimivaatimuksetkin. Televisioympäristössä toimineet graafiset suunnittelijat tietävät, mitkä värit toimivat televisiossa ja minkälainen teksti on luettavuudeltaan hyvä. WWW-graafikoilla puolestaan on hyvä tietämys kuvien tiedostokoon optimoinnin menetelmistä. Tiedostokokoon ei televisiopuolella tähän mennessä ole tarvinnut kiinnittää huomiota. Tässä luvussa käsitellään digi-tv-ympäristön grafiikkaominaisuuksia, DVB-MHPstandardin mahdollisuuksia ja rajoituksia, television kuvaputken asettamia suunnitteluvaatimuksia väreille ja luettavuudelle sekä joitain suunnitteluperiaatteita käyttöliittymän eri elementeille. 4.1 Piirtotasot Piirto televisioruudulle tapahtuu kolmessa tasossa. Alimmaiselle tasolle piirretään mahdollinen MPEG I-Frame -taustakuva, sen päälle televisiolähetteen videokuva ja päällimmäiseksi sovelluksen piirtämä grafiikka. Kuva 21. Piirtotasot Sovellus voi käyttää TV-kuvaa taustallaan joko täysikokoisena tai 1/4-kokoon pienennettynä. Muihin kokoihin venytetty TV-kuva saattaa olla mahdollinen joissain vastaanottimissa, mutta ei kaikissa. 23

24 4.2 Resoluutio ja kuva-ala Grafiikkatason kuva-ala on 720x576 pikseliä, TV-kuvan kuvasuhteesta riippumatta. Se venytetään vaakasuunnassa TV-lähetteen kuvasuhteen mukaisesti vastaamaan TV-kuvan leveyttä. Televisiossa pikselit eivät ole neliön muotoisia. Grafiikkatason kuvasuhde on 5:4, mutta se venytetään tilanteesta riippuen 4:3 tai 16:9-kuvasuhteen kuvalähetteen päälle. Tällöin grafiikkatason kuvasuhde on 4:3-tilassa 16:15 ja 16:9-tilassa 64:45. Esimerkiksi tietokoneympäristössä käytetyt kuvat täytyy erikseen skaalata, jotta ne näkyisivät televisiossa oikeassa suhteessa. DVB-MHP-laitteet saattavat tukea myös nk. square-pixel-resoluutioita, kuvasuhteelle 4:3 768x576 ja kuvasuhteelle 16:9 1024x576 pikseliä. Näillä resoluutioilla pikselit ovat vastaavilla kuvasuhteilla neliön muotoisia. Tuki squarepixel-resoluutioille ei kuitenkaan ole DVB-MHP-laitteille välttämätön ominaisuus. Sovellus saa tietoonsa millä kuvasuhteella taustan kuvalähete lähetetään, mutta useimmissa tapauksissa ei ole mielekästä muuttaa sovelluksen ulkoasua tai sen käyttämiä kuvia kuvalähetteen kuvasuhteen mukaan. Kaikki kuvat ja grafiikka tulisi ennemminkin suunnitella niin, että ne ovat luettavissa ja ymmärrettävissä molemmilla kuvasuhteilla. Jätä kuvan laidoille turva-alueet Vastaanottimet poikkeavat toisistaan suuresti varsinaisen näkyvän kuva-alan osalta. Jotkut televisiot saattavat jättää suurenkin osan kuva-alan reunoista näyttämättä. Tämän vuoksi televisiografiikassa on aina jätettävä ruudun reunoille vähintään pikselin marginaalit, joille ei piirretä mitään olennaista informaatiota. Vältä ohuita viivoja Televisio piirtää ruudulle vuorotellen parilliset ja parittomat vaakajuovat kuvasta. Tästä syystä ohuet viivat välkkyvät usein havaittavasti ja silmää ärsyttävästi. Vaakasuuntaisten viivojen tulisikin olla ainakin kolmen pikselin paksuisia. 4.3 Värit Sovellusten käytössä on periaatteessa yli 16 miljoonaa väriä käsittävä 32-bittinen väriavaruus. Kaikki vastaanottimet eivät kuitenkaan tue oikeasti täyttä värimääritystä, vaan näyttävät kuvien ja grafiikan värit niin hyvin kuin osaavat pienemmällä värimäärällä. Mikäli vastaanotin toteuttaa vain vaaditun läpikuultavuuden asteen, 30% läpikuultavuuden, pyöristää se määritellyt arvot seuraavasti: < 10% Ei läpikuultavuutta 10% - 90% 30% läpikuultavuus > 90% Täysin läpinäkyvä Kuva 22. Alfakanavan osittainen toteutus. WWW-ympäristöä varten on määritelty 216 värin nk. web safe -paletti, jonka värejä kaikki graafiset selaimet tukevat. Myös DVB-MHP-standardissa on määritelty kaikille vastaanottimille yhteiset vakiovärit. Myös läpikuultavuudelle on rajoituksia. Periaatteessa käytössä on koko alfakanava, mutta ainoa välttämättä vaadittu toteutus on 30% läpikuultavuus. Laitteet saattavat tukea useampia arvoja ja pyöristävät läpikuultavuuden aina sopivaan tuettuun arvoon. Läpikuultavuuden toteuttaminen piirtotason elementtien välillä on monissa vastaanottimissa todella hidasta. Sen sijaan läpikuultavuus videotasolle onnistuu paremmin. Vältä kirkkaita värejä Värejä ja sävyjä suunnitellessa täytyy tuntea joitain televisiotekniikan aiheuttamia rajoitteita. Esimerkiksi kirkkailla väreillä, etenkin kirkkaalla punaisella, on taipumus levitä ruudulla. Hieman vähemmän kirkkaat, murretut sävyt on usein myös helpompi sovittaa toisiinsa. Parhaita värejä tekstille ovat valkoisen ja keltaisen sävyt, taustaksi sopii tumma sininen tai musta. Luettavuutta parantaa tekstin ja taustan kirkkauskontrasti, etenkin vaalea teksti tummalla pohjalla on hyvä yhdistelmä. Värikontrastilla ei ole yhtä suurta vaikutusta luettavuuteen. Esimerkiksi kirkas vihreä teksti erottuu kuvaruudulla paremmin tummalta vihreältä pohjalta kuin kirkkaampaa punaista taustaa vasten. Kirkkauskontrastia voi tarkkailla esimerkiksi katsomalla käyttöliittymää ilman värejä, mustavalkotelevisiolla tai -tulosteena. 24

Digi-TV:n käytettöliittymät

Digi-TV:n käytettöliittymät Digi-TV:n käytettöliittymät Helppokäyttöisyys Tehokkuus Luotettavuus Virheettömyys Käyttäjän tyytyväisyys Käytettävyys Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 19.11.2001 Sofia Digital Oy sivu 3 Käyttäjä, katsoja

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään?

DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään? 1 DigiTV-boxien kauppa käy missä nyt mennään? Juho Mäyränpää 11.03.2004 HPJ - Lifesigner Ltd 2 Sovellukset Toimijat - mistä näkee Mikä kiinnostaa Tarjolla nyt Tulevaisuus 3 Sovellukset Digitaalista sisältöä

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Xlet Testitapaukset - Xlet Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 2.1 Koko järjestelmän yleiskuvaus...4 2.2 Xlet-demosovellus ja sen toimintaperiaate...5 3. Testitapaukset...6 3.1 Objektien

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

Digi-tv:n palveluntekijän opas

Digi-tv:n palveluntekijän opas ArviD-julkaisuja 01/2004 Digi-tv:n palveluntekijän opas Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 01/2004 Digi-tv:n palveluntekijän opas ISBN 952-201-000-6 ArviD-julkaisuja Helsinki 2004 Julkaisija Tekijät

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA PCTV KÄYTTÖOHJE 1 (20) NETIKKA PCTV 2 (20) 1 YLEISTÄ...3 1.1 MIKÄ ON PCTV?...3 2 PCTV:N KÄYTÖN ALOITTAMINEN...4 2.1 VAATIMUKSET PALOMUURILTA...4 2.1.1 IGMP-palvelun käytön salliminen F-Securessa...4 2.2 VAATIMUKSET TIETOKONEELTA...8

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle

Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Suomalainen Verkkokauppa: Ohjeita verkkokaupan ulkoasun suunnittelijalle Pyydämme suunnitelijaa ottamaan huomioon seuraavat ohjeet verkkokaupan ulkoasun suunnittelua koskien. Näin vältämme lisäkustannukset

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi

ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi ipad-mainokset Yleisiä ohjeita ja tekniikka lyhyesti www.richie.fi Koko sivun ipad-mainoksissa yhdistyvät uusien teknologioiden ja printtimainonnan parhaat ominaisuudet: Koko sivun mainos ei keskeytä,

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC

VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Markus Lappalainen KT11/P721KNrB VERKKOSIVUANALYYSI Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus FIMIC Oppimistehtävä Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 FIMIC... 1 2 VISUAALISET NÄKYMÄT... 1 3 AKTIIVISUUS

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy

Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa. Timo Santi DigiPhilos Oy Digisovittimien testaus ja laitteiden linkitys HDpalveluissa Timo Santi DigiPhilos Oy CA-linkitysprojektin tavoitteet Saada korkealaatuista, kuluttajaa kiinnostavaa HD-sisältöä tarjolle Suomen kaapelitelevisioverkkoihin.

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 Sari Walldén FL, KM Tampereen yliopisto Sari.Wallden@uta.fi http://www.uta.fi/~kasawa/ TELEVISION HISTORIAA Katodisädeputki 1897

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005

Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu. Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Opetusmateriaalin visuaalinen suunnittelu Kirsi Nousiainen 27.5.2005 Visuaalinen suunnittelu Ei ole koristelua Visuaalinen ilme vaikuttaa vastaanottokykyyn rauhallista jaksaa katsoa pitempään ja keskittyä

Lisätiedot

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa

Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Smart Board lukion lyhyen matematiikan opetuksessa Haasteita opettajalle lukion lyhyen matematiikan opetuksessa ovat havainnollistaminen ja riittämätön aika. Oppitunnin aikana opettaja joutuu usein palamaan

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

Antennijakelu UHF-alueella 2017

Antennijakelu UHF-alueella 2017 Antennijakelu UHF-alueella 2017 Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Teppo Ahonen Agenda Esityksen sisältö Viestintäpoliittinen ohjelma, pääkohdat TV-jakelun näkökulmasta Toimialan T2-siirtymää suunnitteleva

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

TELEKARELIA LAAJAKAISTA-TV. Kytkentä- ja käyttöohje (v3.1)

TELEKARELIA LAAJAKAISTA-TV. Kytkentä- ja käyttöohje (v3.1) TELEKARELIA LAAJAKAISTA-TV Kytkentä- ja käyttöohje (v3.1) SISÄLLYSLUETTELO 1. Myyntipakkauksen sisältö......3 2. Kaukosäätimen toiminnot TV-tilassa...4 2. Kaukosäätimen toiminnot Menu-tilassa...5 4. Laitteen

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia HD- eli teräväpiirtolähetyksien katseluun tarvittavien laitteiden hankintaan

Kysymyksiä ja vastauksia HD- eli teräväpiirtolähetyksien katseluun tarvittavien laitteiden hankintaan Kysymyksiä ja vastauksia HD- eli teräväpiirtolähetyksien katseluun tarvittavien laitteiden hankintaan 1) Asun kaapeli-tv-taloudessa. Millaiset laitteet tarvitsen katsellakseni maksullisia teräväpiirtolähetyksiä?

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

VIP1910 Kytkentäohje

VIP1910 Kytkentäohje VIP1910 Kytkentäohje Pakkauksen sisältö: Digisovitin, kaukosäädin, ethernet-kaapeli, verkkoadapteri sekä scart-kaapeli. Kun virta on kytketty laitteeseen, syttyy etupuolelle vihreä valo. Laitteen vastaanottaessa

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli

Pakkauksen sisältö. Etupaneeli. Takapaneeli Pakkauksen sisältö Digisovitin Digisovitin Digisovitin Tarkista pakkauksen sisältö ennen kuin aloitat laitteen käytön. Mikäli jokin tuotteista puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE 1 (22) NETIKKA TV 2 (22) 1 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN...3 1.1 KIRJAUTUMISEN SUORITTAMINEN (KAUKOSÄÄTIMELLÄ)...3 2 KAUKOSÄÄDIN JA NÄPPÄIMISTÖ...4 2.1 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ...4 2.2 NÄPPÄIMISTÖN KÄYTTÖ...4 3 KAUKOSÄÄDIN...5

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi www.sant.fi 1 Jäseninä: Satelliitti- ja antenniliitto SANT toimii n. 100 antennialan yrityksen edunvalvojana ja yhteenliittymänä Antenniurakointiliikkeitä Antennialan laitevalmistajia ja maahantuojia Antennitarvikkeiden

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti

Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Liikennetiedotus digi-tv:ssä pilottiprojekti Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri 1.0 27.1.2005 Liikennetiedotus digi-tv:ssä -pilottiprojekti Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka liikennetiedot

Lisätiedot

URHO TV. URHO Play palvelun käyttäminen Sony BRAVIA Internet Video palvelulla

URHO TV. URHO Play palvelun käyttäminen Sony BRAVIA Internet Video palvelulla URHO Play palvelun käyttäminen Sony BRAVIA Internet Video palvelulla 1 Sisällysluettelo Sivu URHO Play, käyttämisen edellytykset...3 Alustavat toimenpiteet..4 Sony Entertainment Network (SEN) tilin perustaminen...5-6

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät

206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät TAITAJA2013 Finaalitehtävä 1 (6) 206 Verkkosivun tuottaminen finaalitehtävät YLEISTÄ -lajin finaalitehtävissä kilpailijat päivittävät ennakkoon julkaistuna finaalitehtävänä olleen Ekoripe tmi luontoyrittäjän

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Langaton Tampere yhteisötukiaseman liittäminen

Langaton Tampere yhteisötukiaseman liittäminen Sivu 1/7 Langaton Tampere yhteisötukiaseman liittäminen Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rekisteröit tukiaseman Yrityksen Tunnistuspalveluun sekä miten teet tukiaseman asetukset. Ohje on tarkoitettu yhteisötukiaseman

Lisätiedot

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja.

Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. RUUTU DYNAAMINEN SPOTTI TEKNISET OHJEET Versio 1.0 Yleistä Tavallisen videomainoksen sijasta Ruudussa voidaan mainostauolla esittää dynaamisia spotteja. Dynaamiset spotit ovat flash mainoksia, jotka mahdollistavat

Lisätiedot

Lähetys- ja jakelutekniikat

Lähetys- ja jakelutekniikat Lähetys- ja jakelutekniikat Sami Andberg (Helsingin yliopisto) gamedbrains.tv / Andberg Consulting Oy Sisältöä Digitaalisen videon (ja äänen) tekniikasta Mediatiedostot, kehykset Kuva- ja äänivirrat Jakelutekniikat

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi

Elisa Viihde Pikaopas. Kaapelimodeemi Elisa Viihde Pikaopas Kaapelimodeemi Laitteiden asentaminen 1. Liitä laajakaistamodeemi antennijohdolla kaapelitelevisioverkkoon ja käytä T-haaroitinta, jotta voit kytkeä myös digiboksin kaapelitelevisioverkkoon.

Lisätiedot

Videon tallentaminen Virtual Mapista

Videon tallentaminen Virtual Mapista Videon tallentaminen Virtual Mapista Kamera-ajon tekeminen Karkean kamera ajon teko onnistuu nopeammin Katseluohjelmassa (Navigointi > Näkymät > Tallenna polku). Liikeradan ja nopeuden tarkka hallinta

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

DIGI-TV-SANASTO (Koonnut Sari Walldén)

DIGI-TV-SANASTO (Koonnut Sari Walldén) DIGI-TV-SANASTO (Koonnut Sari Walldén) Ajansiirto Tallentava digisovitin (tai integroitu digitv) voi tallentaa lähetystä sillä aikaa, kun et voi seurata sitä. Tauon jälkeen voit jatkaa ohjelman seuraamista

Lisätiedot

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO

LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO LUOVA ETELÄ-KARJALA LOGO Luova Etelä-Karjala logon lähtökohtana on maantieteellisen alueen muoto liitettynä Saimaaseen ja eteläkarjalaisten kädentaitoihin ja luovuuteen, monipuoliseen taito-tieto-osaamiseen.

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Tiedostomuodon valitseminen kuville

Tiedostomuodon valitseminen kuville Kuvan lisääminen sivulle Valitse työkaluriviltä Lisää Kuva tiedostosta painike 1. Ruudulle aukeaa sekä Kuva-ikkuna että Valitse tiedosto ikkuna 2. Selaa Valitse tiedosto ikkunassa esiin se kuva, jonka

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE. Vita-järjestelmän lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. Määritä PlayStation 4-419-422-01(1)

Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE. Vita-järjestelmän lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. Määritä PlayStation 4-419-422-01(1) Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE Määritä Vita lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. 4-419-422-01(1) Vita-järjestelmä tarjoaa vanhempien ja huoltajien avuksi toimintoja, joiden avulla lapsen PS Vita

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio

Evoluutiopuu. Aluksi. Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot. Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Evoluutiopuu Avainsanat: biomatematiikka, päättely, kombinatoriikka, verkot Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Välineet: loogiset palat, paperia, kyniä Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan bakteerien evoluutiota.

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Internet Protocol Datacast

Internet Protocol Datacast Internet Protocol Datacast Televisiopalvelut kännykkään Älyä verkossa Web Intelligence Tekesin Fenix-ohjelman minisymposio Tiedekeskus Heureka, 2.9.2004 IP Datacast mahdollistaa Nykyistä rikkaammat mobiilit

Lisätiedot

SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN

SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN POPUP-TV SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN POPUP-TV SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN Popup-TV on erinomainen tapa yhdistää perinteinen televisio ja sosiaalinen media sekä muut markkinointitoimenpiteet

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot