kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon"

Transkriptio

1 Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kutsu asukastilaisuuteen Torstaina klo Talvikankaan Monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10 Teemana Lähipalvelut kuntoon Tilaisuudessa Päättäjien Paneeli jossa kysymyksiinne vastaavat kutsutut Oulun kaupungin päättäjät Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Rusko Ruskonselkä Heikinharju Korvensuora Korvenkylä Saviharju Talvikangas

2 2 Lähipalvelut kuntoon! Pääkirjoitus Lähipalvelut Korvensuoran suuralueella ovat puutteelliset. Sen ovat todenneet kaikki alueella asuvat ja palveluita tuottavat. Tuntuu siltä, että alueemme on unohtunut suunnittelijoilta uusien asuinalueiden rynnistyksessä. Kaakkuri, Metsokangas ja Ritaharju ovat kasvaneet nopeasti ja palvelut on tehty samaa tahtia niin kuin pitääkin. Korvensuoran suuralueen koulujen vanhempaintoimikunnat ja alueen yhteistyöryhmä ovat päättäneet kutsua koolle asukastilaisuuden teemalla Lähipalvelut kuntoon. Tilaisuuteen on kutsuttu paneeliin valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajat sekä hallintokuntien johtoa. Ilmoittautumisten perusteella olemme saamassa arvovaltaisen paneelin tilaisuuteen. Nyt on aika ottaa esille palveluverkkoselvityksiin liittyvät asiat korvensuoralaisten näkökulmasta. Muun muassa yläaste- ja terveysasema-asia tulivat selkeästi esille kuulemistilaisuudessa Myllyojalla helmikuussa. Mitä palveluita alueelta puuttuu? Voitte ilmaista mielipiteenne asukastilaisuudessa. Alakoulujen, päivähoidon ja nuorisotoimen näkökulmasta on asioissa menty eteenpäin. Elokuussa valmistuu Talvikankaan monitoimitalon pihapiiriin tilaelementti, johon tulee kaksi luokkahuonetta koulun käyttöön ja tiloja myös päivähoitoa sekä iltapäiväkerhoa varten. Asukkaiden osallistuminen on tärkeää. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee mukaan asukastilaisuuteen, joka pidetään torstaina klo Tervetuloa! Oulussa, 9. maaliskuuta 2010 Heikki Tikkanen rehtori Korvensuoran koulu Korvensuora kotina -yhteistyöryhmän puheenjohtaja Oulu jossa jokainen kuuluu! Yhteisötoiminta Sinulla, arvoisa lukija, on kädessäsi historian ensimmäinen Korvensuoran suuralueen aluelehti. Tuotos on hieman ohut sivumääräisesti, sillä se on tehty tiukalla aikataululla ja pienellä porukalla mutta suurella sydämellä. Sisältö sen sijaan on painavaa asiaa, tietoa ja yhteisöllistä iloa. Yhteisötoiminnan tavoite on saada kaikenikäiset oululaiset osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on toimintaa ohjaavan Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2015 mukaisesti Oulu, jossa jokainen kuuluu. Ensimmäinen tilaisuutesi osallistua ja vaikuttaa, tarjoutuu jo asukastilaisuudessa, Yhteisötoiminta on konkreettista, elävää toimintaa, jota ohjaavat kaupungin arvot, luovuus, rohkeus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on saada kaikki oululaiset kokemaan Oulu turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi asua ja toimia. Oulun kaupunki on jaettu 16 suuralueeseen. Jokaisella alueella toimii oma, kaikille avoin yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä ovat mukana alueen asukkaat, koulut, päiväkodit, kirjasto- ja nuorisotoimi, seurakunta, palvelu- ja vanhainkodit, yhdistykset, poliisi jne. Yhteistyöryhmä: toimii alueen asukkaiden äänitorvena päättäjien suuntaan järjestää tapahtumia ja viriketoimintaa vauvasta vaariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekee ja tukee aloitteita ja kannanottoja asuinalueen parhaaksi kehittää vuorovaikutusta eri kulttuurien, ikäpolvien, asukkaiden ja päättäjien välillä toimittaa aluelehteä vastaa myönnetyn aluetoimintarahan käytöstä Oman asuinalueen viihtyvyys, turvallisuus ja palvelujen tarjonta on tärkeää. Siihen voimme kaikki vaikuttaa osallistumalla oman alueemme yhteistyöryhmään. Korvensuora kotina on Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmä, johon jokainen käsipari, pieni ja suuri, nuori ja vanha on lämpimästi tervetullut antamaan arvokkaan panoksensa voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Tervetuloa mukaan pyörittämään yhteistä palloa ja tapaamisiin asukastilaisuudessa! Yhteisötoiminnan terveisin, Tuula Hautamäki Aluetyöntekijä Korvensuora kotina Korvensuora suuralueen tiedote kevät 2010 Päätoimittaja: Tuula Hautamäki, tuulae Taitto: Pekka Kuru Toimituskunta: yhteistyöryhmä Paino: Rannikon Laatupaino Oy Painosmäärä: 2500

3 3 KORVENSUORA KOTINA TYÖRYHMÄ KORVENSUORAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA HÖNTTÄMÄEN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA Paneeliin kutsutaan: Valtuustoryhmien puheenjohtajat / edustajat Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Opetustoimen johto Sosiaali- ja terveystoimen johto Nuorisotoimen johto Kulttuuritoimen johto Kirjastotoimen johto Lautakuntien puheenjohtajat: opetuslautakunnan pj. Raimo Järvenpää kulttuurilautakunnan pj. Outi Ervasti liikuntalautakunnan pj. Tinja Repo nuorisoasianlautakunnan pj. Heli Taanila sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Mikko Raudaskoski teknisen lautakunnan pj. Taina Pitkänen-Koli Lähidemokratiatoimikunnan pj. Heikki Pesämaa KUTSU ASUKASTILAISUUTEEN Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmä Korvensuora kotina sekä Korvensuoran ja Hönttämäen koulujen vanhempaintoimikunnat kutsuvat Teidät asukastilaisuuteen Talvikankaan monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10, torstaina kello Asukastilaisuus järjestetään teemalla Lähipalvelut kuntoon. Toivomme, että osallistutte mahdollisimman runsaalla joukolla asukastilaisuuteen, jonka tarkoituksena on tuoda julki alueen lähipalveluiden puutteita, antaa tietoa puutteiden korjaamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kuulla mahdollisuuksista toteuttaa toimenpiteitä aikataulullisesti mahdollisimman nopeasti. Asukastilaisuus on toisinto syyskuussa 2008 järjestetylle tilaisuudelle, joka päättyi yhteiseen näkemykseen toimenpiteistä alueen palveluiden kohentamiseksi. Sen jälkeen on tapahtunut kehitystä mutta kehitys on myös pysähtynyt varsinkin perusopetuksen yläluokkien osalta oheispalveluineen, mikä on yksi päällimmäisistä huolen aiheista. Pyydämme, että osallistutte itse tai nimeätte edustajan paneeliin, jolta alueen asukkaat voivat kysyä alueen lähipalveluiden puutteista ja niiden korjaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Hönttämäen vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Pekka Hyvönen. Erityisesti toivomme valtuutettujen runsasta osallistumista tilaisuuteen. Paneeliin osallistuvat voi ilmoittaa sähköpostilla Korvensuora kotina yhteistyöryhmän puheenjohtajalle rehtori Heikki Tikkaselle osoitteeseen ouka.fi. Yhteistyöterveisin Heikki Tikkanen rehtori Korvensuora kotina -yhteistyöryhmän pj Pekka Hyvönen Hönttämäen vanhempaintoimikunnan pj. Tanja Haapanen Korvensuoran koulun vanhempaintoimikunnan pj. Korvensuoran suuralueen asukasyhdistys Korvensuoran asukasyhdistys ry on perustettu jo vuonna 1960 edistämään Heikinharjun, Huonesuon, Hönttämäen, Korvenkylän, Korvensuoran, Posanperän, Rannaperän, Saviharjun, Talvikankaan ja Vesalanmäen alueitten asukkaiden yhteistyötä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Alueemme on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, niin liikenne järjestelyjen, kuin jatkuvasti laajenevan asutuksenkin vuoksi. Valitettavasti täytyy surukseni todeta, vaikka kyseessä on yksi asukasluvultaan suurimpia alueita Oulussa, on asukkaiden osallistuminen alueensa kehittämiseen varsin vähäistä. 3-5 aktiivisen asukkaan ei voi olettaa jaksavan ajaa yhteisiä asioita. Syksyllä 2006 aloitettu aluevartiointi hiipui vähitellen siihen ilmoittautuneiden jäädessä kuka minkin verukkeen johdosta pois vartiointirenkaan toiminnasta. Alueella tapahtuu kuitenkin jatkuvasti kaikenlaista pientä ja suurempaakin ilkivaltaa. On todella harmi, ettei aluevartiointia saatu toimimaan, sillä maksumiehinä näissä tihutöissä olemme me veronmaksajat. Yhtenä ongelmana on tietysti ollut ja on edelleen alueelta puuttuva asukastupa, joka toimisi asukkaiden kokoontumispaikkana. Tähän pulmaan ei kuitenkaan lähiaikana mitä ilmeisemmin ole tulossa parannusta, koska asukastuvaksi sopivaa rakennusta ei alueelta ole löytynyt. On kuitenkin tärkeää, että me alueen asukkaat vain toiminnassa mukana olemalla pystymme vaikuttamaan alueemme kehitykseen ja erilaisten palveluiden saamiseen alueelle. Siksi toivonkin mahdollisimman monen alueemme asukkaan saadessaan kutsun asukasyhdistyksen tilaisuuksiin postin tai lehden välityksellä rohkaisi mielensä ja tulisi mukaan toimintaa. Voidaksemme toimia mahdollisimman hyvin ja taata alueemme palveluiden kehittäminen ja saatavuus, on mahdollisimman monen asukkaan aktiivinen osallistuminen päätösten tekoon ja epäkohtien esille tuomiseen ja niiden korjaamiseen hyvin tärkeä. Toivoisikin mahdollisimman monen alueemme asukkaan ottavan rohkeasti yhteyttä ja tulevan mukaan kehittämään aluettamme aina vain paremmaksi paikaksi asua ja toimia. Asukasyhdistyksellä olisi kuitenkin mahdollisuus järjestää monenlaista yhteistä toimintaa ja retkiä asukkaidensa iloksi. Ilman toimijoita ei ole toimintaakaan. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta sähköpostilla gmail.com tai puhelimella Tervetuloa mukaan vaikuttamaan alueemme asioihin! HÄÄVALSSIKURSSI su klo /pari. Ennakkoilmoittautuminen tai tekstiviesti Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23, OULU

4 4 Korvensuoralla kohisee Vuonna 1990 laaditussa kuntasuunnitelmassa esitettiin, että yläasteen tilat rakennetaan Korvensuoralle vuonna Ei ole vielä rakennettu. Tämä vuosi on juhlavuosi sillä päätöksestä tulee kuluneeksi 20 vuotta! Keskustelutilaisuudessa Talvikankaan ala-asteella Juha Hänninen, Tuija Pohjola, Paula Grekelä, Taina Pitkänen-Koli ja Pertti Savolainen poliittisista päättäjistä sekä Pertti Parpala, Pekka Pasanen ja Rami Tuominen opetustoimen virkamiehistä kuulivat huolemme, ymmärsivät tilanteen ja käynnistivät tarveselvityksen. Voikohan kenellekään olla epäselvää, tarvitaanko 3500 asukkaan (saman verran asukkaita kuin Ouluun liitetyssä Ylikiimingissä!) alueelle yhtenäinen peruskoulu? Epäselvyyttä ei ollut tarveselvityksenkään mukaan. Tarveselvityksessä annettiin kaksi vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1 on kokonaisratkaisu nykytilanteen jatkumisen pohjalta. Alueen yläkouluikäiset jatkaisivat Merikosken koulussa. Kuljetus siis jatkuisi. Vaihtoehto 2:n mukaan Korvensuoran alueen perusopetus järjestettäisiin 1-9 luokkien osalta Korvensuoran suuralueen koulussa. Perusongelma on se, että yli 200 yläasteikäistä kulkee koulua päivittäin 6-12 kilometriä edestakaisin siis parhaimmillaan 24 km täyteen tupatuissa hitaasti liikkuvissa linja-autoissa. Se ei tue alueellamme arvostettua ekologisuutta ja on välillä turvallisuusriski, jonka vuosikustannus veronmaksajille on noin euroa. Saman suuruista säästöä ollaan nyt hakemassa Värtön koulun lakkautuksesta. Millään muulla Oulun suuralueella ei ole tällaista siirtokoululaisjärjestelmää! Näin ei saa jatkua! Tämän lisäksi akuutteja perusopetuksen ja päivähoidon tilatarpeita hoidetaan syksystä lähtien kalliilla tilapäisratkaisulla, joka tosin vastaa hyvin kasvavan alueen luokkien sekä päivähoidon tarpeeseen. Korvensuoran suuralueen perusopetuksen kaikki tarpeet voitaisiin ratkaista kerralla rakentamalla monitoimitalo Talvikankaalle alakoulun ja yläkoulun oppilaille. Talvikankaalle muuttaa paljon uusia lapsiperheitä. Yläaste ja muut lähipalvelu mm. kirjasto ja asukastupa antaisivat hyvän tuen yhteisölliselle toiminnalle. Täällä on hyvä asua, mutta hyväksymmekö, että joudumme odottamaan, että lapsemme ehtivät täysi-ikäisiksi ennen kuin yhtenäinen perusopetus on kunnolla järjestetty alueellamme. Budjettisäästöt on otettava muualta, ei lastemme opetuksesta ja hyvinvoinnista. Nyt kuitenkin lähestyy oikea aika ottaa kantaa Korvensuoran koulutilanteen ratkaisemiseksi. Hankesuunnitelma puuttuu, koska valintaa ratkaisuksi ei ole tehty. Maaliskuun lopussa asiasta pitäisi kuulua taas lisää. Tule keskustelemaan lähipalveluista asiantuntijoiden kanssa, Talvikankaan monitoimitalolle torstaina kello Korvensuoran vanhempaintoimikunta Hönttämäen koulutoimikunta

5 5 Tässä muutamia kommentteja oulun kaupungin Oulu blogista Kerro ideasi ja kommenttisi kaupungin kehittämisohjelmaan Vastausaika päättyi maanantaina 22. helmikuuta Pekka Hyvönen, 24. tammikuu 2010 Oulun kouluverkkoselvityksessä todetaan peruslinjauksen ensimmäisenä virkkeenä (s.16): Opetustoimen palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen perusopetuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Kouluverkko mukautuu joustavasti kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin. Peruslinjauksen toteutumisen edellytys on, että Korvensuorallakin toteutetaan, kuten muillakin alueilla, yhtenäinen perusopetus rakentamalla yläasteen tilat. Tämä hanke tulee toteuttaa ennen Kastellin suurkoulun rakentamista, koska sitä on odotettu pisimpään(20 vuotta). Monta hanketta on ohittanut Korvensuoran tänä aikana (mm. Kaakkuri ja Ritaharju) Perusasiat viipymättä kuntoon! Anna- Maija Pesonen, 2. helmikuu 2010 Kaikille lapsille on taattava yhtäläiset olosuhteet perusopetukseen. Korvensuoran alueella tämä ei toteudu. Olemme Oulussa AINUT alue, jossa yläluokkien (7.-9. luokkalaisten) opetusta ei ole järjestetty omalla alueella (noin 200 lasta kuljetetaan päivittäin bussilla yläasteopetukseen Tuiraan). Alueen vanhemmat ovat tehneet työtä yläastehankkeen eteen jo parikymmentä vuotta. Päättäjät tuntuvat ymmärtävän hyvin tarpeen, kun siitä keskustellaan lupauksia on annettu monelta taholta. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun on varsinaisten päätösten aika, olemme AINA jääneet kakkossijalle. Talouden taantuman vaikutukset aiotaan kohdistaa jälleen alueellemme niin kävi myös 90-luvulla. Emme hyväksy alueiden epätasa-arvoista kohtelua. Korvensuoran alueen yläastehanke on toteutettava ennen Kastellin suurkoulun rakentamista. Oulun yleiskaava 2020, jossa Talvikangas on merkitty paikallis-keskukseksi. Yleiskaavaselostuksessa todettu, että Paikalliskeskuksessa on yleensä edellisten (lähikeskusten palvelujen) lisäksi peruskoulun luokkien tilat (yläaste), Nykyinen luokkien 1-9 tai 7-9 koulu Marja kyösti, 30. tammikuu 2010 Korvensuoran alueelle, Talvikankaalle, minne tonttikin on jo aikoja sitten varattu, on nyt saatava se YLÄASTE, mitä tänne on jo lupailtu ja suunniteltu 90-luvulla ja vieläkin se on saamatta. Tässä jo tulee asuinalueen asukkaana tunne että tosi tyhminä meitä pidetään kun vuosista toiseen luvataan, mutta aina jokin lama tulee ja tämä asia siirtyy. NYT KERTAKAIKKIAAN KAUPUNGIN KOULUASIOIDEN 1. TÄYTYY OLLA MEIL- LE TÄNNE YLÄASTE. Alkaa jo sinnikkyys täällä loppua!!! ja meitä äänestäjiä, asukkaita täällä on kyllä aikamoisesti!!! Tanja Haapanen, 18. helmikuu 2010 On kyllä merkillistä, että Korvensuoran suuralueen lapset joutuvat käymään edelleen yläastetta Merikosken yläasteella ja muille Oulun kaupungin asuinalueille on tullut kouluja kuin sieniä sateella. Meille vanhemmille myös yläaste-ikäiset ovat vielä lapsia, joiden turvallisuudesta olemme huolissamme. Päättäjillekin on selvää, että virhe on tapahtunut. Me Korvensuoralla asuvien lasten vanhemmat vaadimme, että virhe korjataan välittömästi. Emme aio odottaa seuraavaa 20 vuotta, että asialle ehkä tehdään jotain. Missä viipyvät tämän alueen yläaste ja muut palvelut (kirjasto, asukastupa, liikuntapaikat etc.)? Terveyspalvelutkin on nyt keskitetty Myllyojalta keskustaan. Mihin Korvensuoralla asuvien verorahat oikein ohjautuvat? Onko niin, että niillä alueilla, joilla asuu valtuutettuja eniten, myös palvelut pelaa parhaiten? En hyväksy toimivien koulujen lakkauttamista, jos oppilaita riittää ja lakkautuksiin ei ole järkeviä perusteita. Nyt ollaan säästämässä kyllä taas ihan vääristä asioista, kuten opetustoimesta ja terveyspalveluista päiväkotipalveluista puhumattakaan. Kuinka moni päättäjistä olisi valmis työskentelemään päiväkodissa vaikka yhden tunnin yhdentoista, alle 2 vuotiaan lapsen kanssa? Laki sanoo toista, mutta säästöt ohjaavat toisenlaiseen toimintaan.

6 6 Teksti: Helena Lehtola Heikinharjun päiväkodissa juhlittiin Kalevalanpäivää ulkoilutapahtuman muodossa. Paikalle oli kutsuttu myös isovanhemmat, jotka kiersivät pihan tapahtumia lasten mukana. Emman äiti oli tuonut Ossi-ponin lasten katsottavaksi. Sille vietiin heinää ja taputtaakin sai. Ossia ihmettelevät tässä Lotta, Viivi ja Eeva-mummo sekä Tomas. Heikinharjun päiväkodin Kalevalanpäivä Seuraavassa pisteessä oli kudontapaikka. Susanna katsoo silmä tarkkana kun Siirin mummu antaa sukkulan lentää! Kankurit laulamassa: Näin vedetään verkaa, näin kudotaan sarkaa. Savolaisemännän pitopöydässä oli tarjolla muikkuja, varrasleipää ja leipäjuustoa. Muikkuja maistelemassa Kiiran mummo. Laura seuraavaksi vuorossa herkuttelemaan! Lopuksi kokoonnuimme Ison-Heikin pihalle leikkimään Isäntä se ottaa emännän. Vanha isäntä, Jonnen ja Esan isoisä, poistumassa piiristä ja Rikurengistä tulee uusi isäntä. Kiitoksia kaikille isovanhemmille mukanaolosta!

7 Timosenkosken luontokoulusta luontokokemuksia koko perheelle Korvensuoran alueella luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Moni ei kuitenkaan tunne Timosenkosken luontokoulun retkeilyaluetta, joka tarjoaa erityisesti lapsiperheille erilaisia luontopolkuja nuotiopaikkoineen. Timosenkosken luontokoulu on osa kestävän kehityksen kasvatusta painottavaa Hönttämäen koulua. Luontokoulun opettaja tarjoaa ympäri vuoden erilaisia päivän mittaisia ohjelmia kaikille Oulun peruskouluille. Vuosittain luontokoulun ohjelmiin osallistuu noin 5000 lasta. Ympäristövastuullisen käyttäytymisen kannalta omat myönteiset luontokokemukset ovat tärkeitä. Koulu voi tarjota näitä kokemuksia, mutta myös kodin tarjoamat kokemukset ovat tärkeitä. Timosenkosken luontokoulun retkeilyaluetta on kehitetty luontokoulun tarpeisiin, mutta samalla on pyritty tukemaan myös eri järjestöjen ja perheiden ulkoilu- ja retkeilyharrastusta. Huutilammen infopisteessä esitellään alueen luontoa ja sieltä lähtevät erilaiset polut; Suopolku 1,6 km, Seikkailupolku 1,2km, Metsäpolku 3,2 km ja Ympäristöpolku 4 km. Polkujen varrella on nuotiopaikkoja evästelyä varten. Oulun kaupungin tekninen keskus ylläpitää nuotiopaikkojen puuhuoltoa. Ilkivallan tuhoama Huutilammen puuvaja saadaan taas keväällä kuntoon ja tulistelu suosituimmalla nuotiopaikalla mahdollistuu. Siihen saakka retkelle on syytä ottaa omat nuotiopuut mukaan. Koko perheelle tarkoitetut Luontosunnuntait jatkuvat taas ensi syksynä. Timosenkosken luontokoulu järjestää yhdessä eri järjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa kuutena sunnuntaina suosittuja koko perheen luontotapahtumia. Luontosunnuntait käynnistyvät elokuun lopulla. Tapahtumista tiedotetaan perheitä alueen koulujen ja päiväkotien kautta. Timosenkosken luontokoulun kotisivulta löytyy tietoa luontokoulun sijainnista, retkeilyalueesta ja syksyllä kotisivulla esitellään myös luontosunnuntaiden teemat. Myönteisten luontokokemusten kautta lapsista kehittyy luonnosta ja ympäristöstä huolta pitäviä aikuisia. Tervetuloa koko perheen kanssa retkeilemään Timosenkosken luontokoululle! Seppo Saloranta 7 MLL KORVENSUORA Vuosi 2010 on kuudes toimintavuosi yhdistyksellemme. Olemassaolomme on vakiinnuttanut asemansa alueella ja useat MLL toiminnasta tutut toimintamuodot ovat löytäneet asiakkaansa myös Korvensuoran suuralueella. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin ja jatkuvuuden vuoksi olisikin mukava saada uusia jäseniä toimintaamme mukaan, esimerkiksi osallistumaan silloin tällöin tapahtumien järjestelyihin tai valvomaan aikuisena tilaisuuksien sujumista. Toivomme rohkeasti yhteydenottoja. Yhteystietomme löydät nettisivultamme. Tämä vuosi lähti liikkeelle perinteisesti alle kouluikäisten lasten hiihtokilpailuilla, jotka pidettiin Korvensuoran koulun urheilukentällä. Kevään toimintamme: Liikuntaharrastusta (touhutunti) vanhempien johdolla alle kouluikäisille (tiistai , 3-4-vuotiaat ja tiistai , 5-6-vuotiaat) Muskari Isä-lapsi-sählykerho Perhekahvila Ranuan retki Kirpputori Talvikankaan monitoimitalon liikuntasalissa klo Pöytiä voi nyt varata osoitteesta: mll. Pöydän vuokra on tuttuun tapaan 10e. Kevään 2010 tapahtumien lisäksi Kevätilo -keräys alkaa 16.4 ja päättyy Kuten aiempina vuosina MLL Korvensuoran yhdistys toteuttaa keräyksen lipaskeräyksenä, johon voivat osallistua kaikki halukkaat alueen asukkaat vapaaehtoisesti - joko lahjoittamalla rahaa keräykseen tai itse keräämällä yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Keräyksen kohde on yhdistyksen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Korvensuoran suuralueella. Lisätietoa löydät yhdistyksemme nettisivuilta ja paikallisten kauppojen ilmoitustauluilta. Yhteistyöterveisin Tuija Väyrynen MLL - Korvensuoran pj.

8 8 Korvensuoran suuralueen päästä Kiimingin kunnan rajalta löytyy Korvenkylän nuorisoseura eli tuttavallisemmin Koppero. Se on toiminut yli sata vuotta palvellen kyläläisten tarpeita ja ollut ihmisten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Tänä päivänä nuorisoseuran käyttäjät tulevat isolta alueelta: Korvensuora, Hönttämäki, Heikinharju, Korvenkylä, Välikylä ja Jääli. Mikä Koppero? Nuorisoseuralla on toimintaa viikoittaisten harrastusten, erilaisten tapahtumien ja juhlien muodossa. Luomme alueen eriikäisille asukkaille mahdollisuuksia harrastaa säännöllisesti lähellä kotia joitain mieluisaa. Koppero toimii myös suosittuna juhlapaikkana. Siellä vietetään paljon häitä, syntymäpäiviä tms. perhe- ja sukujuhlia sekä pikkujouluja. Tanssinlumoa! Viikoittain Kopperolle kokoontuu joukko tanssinjanoisia. Aikojen saatossa nuorisoseurojen tanhut ovat vaihtuneet mm. latinalaistanssien rytmeihin. Korvenkylän nuorisoseuran ja tanssinopettaja Päivi Klemettisen yhteistyö alkoi syksyllä Ja siitä lähtien Päivin johdolla Kopperolla on tanssittu sekä suositun salsan vartalonkäyttöä, että swingaavan jiven perusaskeleita. Viimeisin uusi tuuli puhaltaa miehille ja tosi äijille äijäbaletin kautta. Keväällä 2010 Päivin tanssiryhmiä on monipuolisesti kaikenikäisille: Tirriäisten tanssi alle kouluikäisille sekä kouluikäisten Latino 1 ja Latino 2, nuorille ja aikuisille yksintanssittaviin latinalaistansseihin keskittyvä Uu latino alkeet ja jatko sekä baletinomaisiin harjoitteisiin perustuva Äijbalettiryhmä. Syksy näyttää Kopperolla edelleen valoisalta ja tanssilliselta. Ryhmiä käynnistellään touhulla ja uusiakin on suunnitteilla, kuten kovasti toivottu Ämmäbaletti. Suunnitteilla on myös ryhmiä nuorille ja ikääntyneille. Otamme vastaan toiveita ja ideoita, jotta toiminta olisi monipuolisesti kaikkien ulottuvilla. Tästä esimerkkinä viime syksynä alkanut äijäbaletti, joka toteutui juuri toiveiden pohjalta. Ja ryhmä on otettu vastaan hyvin ja äijiä on Kopperolla riittänyt! Toukokuu tuo mukanaan Tanssinlumoa myös yleisölle. Ryhmissä nimittäin harjoitellaan parhaillaan kovaa vauhtia esityksiä, jotka tuodaan yleisölle nähtäväksi toukokuussa järjestettävässä Tanssinlumo -tapahtumassa, jossa matkaamme mm. sademetsän villin luonnon ympärille ja rauhoitutaan äijäbaletin tulkintaan. Illan päätteeksi pidämme tanssit. Kesäkuulle on suunnitteilla koululaisille suunnatut tanssin kesäkurssit. Kesälomalla voi tulla Kopperolle tanssimaan maanantaisin ja tiistaisin päivällä. Sirpa Lotvosen ja Markku Oikarisen vetämät paritanssikurssit sunnuntaisin vetävät salin täydeltä väkeä oppimaan paritanssien alkeita ja jatkoaskelia. Sipe ja Make pitävät huhtikuun lopussa myös häävalssikurssin viimevuotiseen tapaan. Tälle keväälle ehtii vielä opettelemaan fuskua ja jiveä! Kopperolla järjestetään kerran kuussa luokkalaisten disko. Sanna Lehto, Anni Hyrkäs ja Tarja Kinnunen luotsaavat 100 lasta illan aikana. He ideoivat jatkuvasti mitä uutta diskoilloissa voisi lapsien kanssa tehdä. Alueyhteistyöryhmä tukee omalta osaltaan tätä toimintaamme. Erilaisia tapahtumia Helmikuussa järjestettiin jo viidettä kertaa KorpirockWinter festivaali, joka on suunnattu aikuisille (k-18). Kaamoksen karkotukseen aikuiselle on järjestetty syksyisin jo kolmena perättäisenä vuonna Kasaridisko. Maaliskuun lopulla järjestetään koko perheen kevätrieha. Samana päivänä Kopperolla on myös kirpputori ja myyjäiset. Pöytiä voi jo varata numerosta Pöydän hinta on 5 euroa. Kevään aikana juhlimme äitienpäivää, jolloin lasten tanssi- ja teatteriryhmät pääsevät esiintymään. Joulukuussa järjestetään viime vuonna suuren suosion saavuttanut Joulunaika-tapahtuma. Toiminnastamme tiedotetaan Kopperon ilmoitustaululla, postilaatikkomainontana ja lehti-ilmoituksina. Tärkeä tiedotuksen väline on nuorisoseuramme kotisivut internetissä ja Koppero-ryhmä Facebookissa. Toiminnan lähtökohtana on tarjota virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia kaikille ihmisille sukupuoleen, ikään, poliittiseen näkökantaan ja uskontoon katsomatta. Myös yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat tärkeitä tänä päivänä. Koppero haluaa tarjota ihmisille mielekästä tekemistä ja näin vastata tämän päivän ongelmiin (esim. syrjäytymiseen) omalta osaltaan. Halu kasvattaa hyviä ihmisiä pätee siis vielä tänä päivänäkin. Nuorisoseuratoimintamme tuo harrastusmahdollisuudet lähelle ihmistä. Jotta voisimme jatkaa ja jatkuvasti kehittää toimintaamme myös jatkossa, tarvitsemme vapaaehtoisia tapahtumiimme sekä uusia ideoita toimintaamme. Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota meihin yhteyttä! Keväisin terveisin Heidi Korolainen Kopperon puheenjohtaja Alueyhteistyöryhmän jäsen Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie Oulu

9 9 KOPPERON DISCO luokkalaisille pe klo Mukana Dj Nealex, kilpailuja, buffetti. Liput 4e. Tervetuloa! Järjestäjä Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23 (lähellä Kukkivan Kunnaan puutarhaa). Lisätietoja Sanna Lehto puh Lauantaina Kopperon koko perheen KEVÄTRIEHA klo JA MYYJÄISET/KIRPPARI klo Kevätriehassa mm. ratsastusta, mäenlaskua (ota oma pulkka tai liukuri mukaan), kasvomaalausta, arpajaiset Kahviosta kahvia, mehua, pullaa, makkaraa (Maksut käteisellä.) Varaa oma myyjäis-/kirpparipöytäsi joko tai numerosta (klo jälkeen).pöytävuokra 5e/pöytä. Tervetuloa koko perheellä! Järjestää: Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23, OULU , Talvikankaan nuorisotalo tarjoaa alueen lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja toimia yhdessä ikäistensä ja ohjaajien kanssa. Avoimen toiminnan aikana lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus mm. pelata erilaisia pelejä biljardista pleikkariin, askarrella, lueskella lehtiä tai ihan vain olla ja jutella ohjaajien kanssa. Salissa voi pelata mm. sählyä, pingistä, sulkapalloa ja koripalloa. Aukioloajat keväällä 2010 Alakouluikäisille: tiistaista perjantaihin klo Liikuntasali on käytössä tiistaisin ja torstaisin vuotiaille: maanantaista perjantaihin klo Liikuntasali on käytössä torstaisin ja perjantaisin. Maanantaisin toiminnan järjestää Oulujoen srk, muuten nuorisoasiainkeskus. Lauantaiaukiolot: ja 8.5. alakouluikäisille klo ja vuotiaille klo Yökahvilat: ja klo 24 saakka. Yökahvilat järjestetään yhteistyössä Oulujoen seurakunnan kanssa. Muu toiminta Tyttökerho alueen luokkalaisille maanantaisin klo Disco luokkalaisille ja Yhteystiedot: Talvikankaan nuorisotalo, Tuiskutie 10, Oulu, p , Työntekijät. Nina Granat, Juha Mertaniemi ja Noora Perkiö. sähköpostit muotoa KOPPERON DISCO luokkalaisille ja klo: 18-21!!! Mukana Dj Nealex, karaokea, kilpailuja, buffetti. Liput 4e. Järjestäjä Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23 (lähellä Kukkivan Kunnaan puutarhaa). Lisätietoja Sanna Lehto puh

10 10 Hyppää rattiin ja koe elämyksiä Oulun Sports & Karting Centerissä Oulun Sports&Karting Center on Suomen uusin sisäkartinghalli. Se on nykyaikainen ja erittäin korkeatasoinen elämyskeskus, joka tarjoaa monenlaista ajanvietettä ja kokoontumismahdollisuuksia yksityishenkilöille ja yrityksille. Karting Centerillä on käytössä 14 kpl RIMO EVO 5 huippuluokan sisäkartingautoa, joissa yhdistyvät uusimman teknologian oivallukset ja vuosien kokemus kartingautojen valmistamisesta. Nämä yhdessä luovat ainutlaatuisen ja aidon kilpa-automaisen ajotuntuman. RIMO MINI KART on huippuluokan juniorikartingauto pienemmille formulatähdille. Ainutlaatuinen kilpa-autoajotuntuma ja loppuun asti mietitty turvallisuus takaavat unohtumattomat ja elämykselliset ajohetket yli 120cm kilpa-ajajille. Molemmille autoille on myönnetty GS-turvallisuussertifikaatti ja ne ovat läpäisseet tiukat saksalaiset TUV-turvallisuustestit ainoina sisäkartingautoina maailmassa. Lähde mukaan vauhdikkaaseen kartingkilpailuun, joko yksin tai porukassa. Meille voit tulla asiakkaaksi milloin vain kalenterissa vapaina olevina aikoina. Reaaliaikaisen varauskalenterimme löydät nettisivuiltamme Monenlaista tekemistä kaikenikäisille Kartingautoradan lisäksi Centeriltä löytyvät pelisali, upeat vip-tilat, kahvio. Pelisali on varustettu Aconin tuliterillä laitteilla ja peleillä, joiden parissa aika ei käy pitkäksi vaikka ajovuoroa odotellessa. Pelisalista löytyvät pöytäfutis-, biljari-, ja ilmakiekko, pingis sekä lukuisia muita pelejä moneen makuun. Tulkaa vaikka koko perheen voimin. Tekeminen ei lopu kesken. Kahviomme palvelee virvokkeiden ja muiden kahvilatuotteiden kera aina aukioloaikojemme mukaan. Meiltä löytyvät myös modernit ja viihtyisät kokoustilat varusteltuna nykyajan vaatimusten mukaisesti. Yläkerran Vip-osastolta löytyvät luksusluokan saunatilat sekä viihtyisä ruokasali. Saunatilojen löylyhuoneeseen mahtuu yhtä aikaa 15 henkilöä ja suihkuhuoneessa on 7 suihkua. Tilava oleskelutila viihdyttää ennen ja jälkeen rentouttavan saunonnan. Synttärit Karting Centerissä! Tule viettämään vauhdikkaat ja ikimuistoiset syntymäpäiväsi Karting Centeriin. Tarjoamme syntymäpäiväpaketteja sekä lapsille, että aikuisille. Karting-klub lapsille ja aikuisilleja ajat enemmän ja halvemmalla! Olemme perustaneet vakioasiakkaillemme klubin. Klubiin liittyminen takaa parhaat alennukset tuotteistamme sekä pitää ajan tasalla tapahtumistamme. Liity klubiin ja hyppää rattiin! Karting-koulu lapsille Meillä toimii myös karting-koulu, joka pitää sisällään karting-autoilun perusteet ja hieman enemmänkin ajoteknisiä asioita. Tuo lapsesi vauhdikkaan harrastuksen pariin. Kaikesta tarjonnastamme löydät lisää nettisivuiltamme Voit myös soittaa kysyä suoraa infostamme p tai Pauliina Aula-Kyrö p

11 Metsähallituksen luontonäyttely Vierasvenesatama 11 TEITÄ SATU w w w. l u o t o k e s k u s. f i RAVINTOLA VENETSIA Konekuja OULU, Puh. (08) Meiltä pizzat, kebabit ja grillituotteet! Buffet 8,40 A-oikeudet! ma-pe kolme annosta! Avoinna: Karaoke Ilmainen kotiinkuljetus tilatessasi vähintään ma-pe , la su Pe-La, sekä sopimuksen mukaan! Avoinna ma suljettu ti to pe la su Tervetuloa! 1.4. alkaen myös täydet Kaskiahontie 1, OULU p. (08) Hoa Phuong GRILLI-KIOSKI-RAVINTOLA Haavikkotie 4, OULU Puh Avoinna joka päivä Tervetuloa! MAIKKULAN Myllyojan APTEEKKI apteekki P Kangaskontiontie 3, P Lääkärit ma-pe P. 9-18, 311 la ma pe Hyvää palvelua. Tervetuloa! Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja Korvensuoran suuralueen asukas! Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuinalueesi asioihin, viihtyvyyteen, palveluihin jne. Hyppää rattiin Tervetuloa viihtymään Oulun Sports & Karting Center on Suomen uusin sisäkartinghalli. Se on nykyaikainen ja erittäin korkeatasoinen elämyskeskus, joka tarjoaa monenlaista ajanvietettä ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Tule yksin, kavereiden kanssa tai koko perheen voimin Karting Center tarjoaa elämyksiä jokaiselle. Tapsitie 5, Oulu Kahvila Acon-pelisali Kartingrata Polkuautorata Kokoustilat VIP- ja saunatilat Ilmainen Yrityksille Avoinna: ma-to pe la su puh tai Center 1. Miten asuinalueenne viihtyvyyttä voisi parantaa? 2. Miten asuinalueenne turvallisuutta voisi parantaa? 3. Miten asuinlueenne palvelutasoa voisi parantaa? 4. Miten liikennejärjestelyjä ja maankäyttöä voisi asuinalueellanne parantaa? 5. Miten asuinalueenne ympäristöä voisi parantaa? 6. Miten jätehuoltoa voisi parantaa asuinalueellanne? 7. Mitä voisitte itse tehdä asuinalueenne hyväksi? 8. Mitkä ovat asuinalueenne kolme parasta puolta? 9. Mitkä ovat asuinalueenne kolme huonointa puolta? 10. Mitä muuta haluaisit sanoa? Palauta vastauksesi asukastilaisuudessa klo Paikka: Talvikankaan monitoimitalon sali, Tuiskutie 10

12 Mahtavaa, sanoi myllyojalainen, joka kuittasi vakuutusmaksun asuntolainastaan saamillaan OP-bonuksilla. Tule Myllyojan konttoriin keskustelemaan asuntolainasta! On mukava saada lasku, joka on jo maksettu OP-bonuksilla. Yhä useammat Oulun OP:n asiakkaat maksavat vakuutus maksujaan pankkiasioinnistaan saamillaan bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi. Hoida pankkiasiasi oululaisessa pankissa, josta saat myös OP-bonusta. Soita ja tule käymään missä tahansa konttorissamme! Itsellesi sopivan ajan saat puhelin numerosta op.fi/oulu

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut

Itäinen alue. Vaihtoehtotarkastelut Itäinen alue Vaihtoehtotarkastelut Värikoodit palvelukeskittymissä Nykytilanne Kuntalaisten olohuone Muutokset 2018-2019 Muutokset vuoteen 2026 mennessä Yli-Iin palvelukeskittymä Jakkukylän osakuntaliitos

Lisätiedot

Lauantaina 23.5. 2015 kesän avaa KesäMäSä

Lauantaina 23.5. 2015 kesän avaa KesäMäSä JÄSENKIRJE 2/2015 1 Aurinkoista kevättä kaikille! Yhdistyksemme vuoden 2015 toinen jäsenkirje, ole hyvä. Kirjeessä vuoden toisen neljänneksen tapahtumat aikatauluineen sekä kerhojemme yhteystiedot. Lauantaina

Lisätiedot

LAUSTEEN KOULUN PIHAPROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI

LAUSTEEN KOULUN PIHAPROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI Tehdään yhdessä Lausteen koulupihasta viihtyisä paikka kaikille! LAUSTEEN KOULUN PIHAPROJEKTIN TIEDOTUSLEHTI Vuoden 2009 alusta Lausteen koululla on alkanut koulupiha-hanke. Hankkeen tarkoituksena on tehdä

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015)

MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) MARIANKADUN KUMPPANUUSTALON TIEDOTE Numero 2 / 2015 (16.4.2015) Valmisteluryhmän terveiset Kumppanuustalon suunnittelu ja valmistelu etenee 1. Kulmassa toteutettiin suunnitteluilta 10.2.2015. Tilaisuudessa

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017

15/11/2016 Kaisa Raninen. Toimintasuunnitelma 2017 15/11/2016 Kaisa Raninen Toimintasuunnitelma 2017 Toimintaympäristö - valtakunnallinen MLL on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. TIEDOTE 2/2009 TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Kausitiedote. Seuraava kausitiedote ilmestyy

Kausitiedote. Seuraava kausitiedote ilmestyy Kausitiedote Seuraava kausitiedote ilmestyy 1.12.2017 Ilmoitukset tiedotteeseen 31.11.2017 mennessä osoitteeseen: kari.rissanen@huittinen.fi tai http://www.huittinen.fi/matkailu/huittisissa_tapahtuu/ilmoita_kausitiedotteessa

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta

Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2017-2018 Tähän lehtiseen on kerätty kaikkien koulujen kerhojen sisällöt ja aikataulut. Kerhot on ensisijaisesti tarkoitettu oman koulun oppilaille, mutta mahdollisuuksien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

MEIDÄN VESANNON KOULU

MEIDÄN VESANNON KOULU MEIDÄN VESANNON KOULU Mikä on meidän visio? Ajatukset lentoon! Kouluhankkeen työpajapäivät 23.-24.8.2017 Vesannon kunnan hankesuunnittelutyöryhmä yhdessä WSP Finlandin asiantuntijoiden (Monika Gardini

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Kotkan Pelastakaa Lapset ry

Kotkan Pelastakaa Lapset ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry Perustettu 1948 vuonna 2018 70-vuotisjuhlavuosi Pelastakaa Lapset järjestön paikallisyhdistys 68 paikallisyhdistystä Jäseniä on tällä hetkellä 147 Poliittisesti ja eri uskontokuntiin

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI ALLE KOULUIKÄISET LAPSET PÄIVÄKERHO I 3-vuotialle klo 9.30 11 Avointa ja PÄIVÄKERHO II 4-5-vuotialle klo 12 15 Avointa ja PÄIVÄKERHO II 3-vuotialle klo 9.30 11 Avointa ja PÄIVÄKERHO I 4-5-vuotialle klo

Lisätiedot

Härmälän koulu lv

Härmälän koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Härmälän koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 16.8.2016 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Kesän 2013 yleisöjunat Lahdesta Heinolaan. www.topparoikka.net

Kesän 2013 yleisöjunat Lahdesta Heinolaan. www.topparoikka.net Höyryllä Heinolaan Kesän 2013 yleisöjunat Lahdesta Heinolaan www.topparoikka.net Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry on yhteistyössä Haapamäen Museoveturiyhdistyksen ja Höyryveturimatkat 1009 Oy:n

Lisätiedot

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma Vanhemmuussuunnitelma Yhteinen lapsemme on / Yhteisiä lapsiamme ovat: Kunnioitamme toisiamme vanhempina, hyväksymme toistemme merkityksen lastemme elämässä ja toimimme yhteistyökumppaneina lastemme kasvattamisessa.

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa

Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Ulkoilmaelämää varhaiskasvatuksessa Suomen Latu ry ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija Perustettu 1938 Toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti 215 yhdistystä, joissa 80 000 jäsentä Kaikki löytävät mielekkään

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI ALLE KOULUIKÄISET LAPSET VEIJARIT 2-5- vuotiaille VEIJARIT 2-5- vuotiaille VEIJARIT 2-5- vuotiaille VIIKARIT 2-5- vuotiaille VIIKARIT 2-5- vuotiaille LEPPIKSET KOPPIKSET TAIDEVEKKULIT klo 8.30 11.00 Maksuton

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot