kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon"

Transkriptio

1 Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kutsu asukastilaisuuteen Torstaina klo Talvikankaan Monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10 Teemana Lähipalvelut kuntoon Tilaisuudessa Päättäjien Paneeli jossa kysymyksiinne vastaavat kutsutut Oulun kaupungin päättäjät Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Rusko Ruskonselkä Heikinharju Korvensuora Korvenkylä Saviharju Talvikangas

2 2 Lähipalvelut kuntoon! Pääkirjoitus Lähipalvelut Korvensuoran suuralueella ovat puutteelliset. Sen ovat todenneet kaikki alueella asuvat ja palveluita tuottavat. Tuntuu siltä, että alueemme on unohtunut suunnittelijoilta uusien asuinalueiden rynnistyksessä. Kaakkuri, Metsokangas ja Ritaharju ovat kasvaneet nopeasti ja palvelut on tehty samaa tahtia niin kuin pitääkin. Korvensuoran suuralueen koulujen vanhempaintoimikunnat ja alueen yhteistyöryhmä ovat päättäneet kutsua koolle asukastilaisuuden teemalla Lähipalvelut kuntoon. Tilaisuuteen on kutsuttu paneeliin valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajat sekä hallintokuntien johtoa. Ilmoittautumisten perusteella olemme saamassa arvovaltaisen paneelin tilaisuuteen. Nyt on aika ottaa esille palveluverkkoselvityksiin liittyvät asiat korvensuoralaisten näkökulmasta. Muun muassa yläaste- ja terveysasema-asia tulivat selkeästi esille kuulemistilaisuudessa Myllyojalla helmikuussa. Mitä palveluita alueelta puuttuu? Voitte ilmaista mielipiteenne asukastilaisuudessa. Alakoulujen, päivähoidon ja nuorisotoimen näkökulmasta on asioissa menty eteenpäin. Elokuussa valmistuu Talvikankaan monitoimitalon pihapiiriin tilaelementti, johon tulee kaksi luokkahuonetta koulun käyttöön ja tiloja myös päivähoitoa sekä iltapäiväkerhoa varten. Asukkaiden osallistuminen on tärkeää. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee mukaan asukastilaisuuteen, joka pidetään torstaina klo Tervetuloa! Oulussa, 9. maaliskuuta 2010 Heikki Tikkanen rehtori Korvensuoran koulu Korvensuora kotina -yhteistyöryhmän puheenjohtaja Oulu jossa jokainen kuuluu! Yhteisötoiminta Sinulla, arvoisa lukija, on kädessäsi historian ensimmäinen Korvensuoran suuralueen aluelehti. Tuotos on hieman ohut sivumääräisesti, sillä se on tehty tiukalla aikataululla ja pienellä porukalla mutta suurella sydämellä. Sisältö sen sijaan on painavaa asiaa, tietoa ja yhteisöllistä iloa. Yhteisötoiminnan tavoite on saada kaikenikäiset oululaiset osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on toimintaa ohjaavan Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2015 mukaisesti Oulu, jossa jokainen kuuluu. Ensimmäinen tilaisuutesi osallistua ja vaikuttaa, tarjoutuu jo asukastilaisuudessa, Yhteisötoiminta on konkreettista, elävää toimintaa, jota ohjaavat kaupungin arvot, luovuus, rohkeus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on saada kaikki oululaiset kokemaan Oulu turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi asua ja toimia. Oulun kaupunki on jaettu 16 suuralueeseen. Jokaisella alueella toimii oma, kaikille avoin yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä ovat mukana alueen asukkaat, koulut, päiväkodit, kirjasto- ja nuorisotoimi, seurakunta, palvelu- ja vanhainkodit, yhdistykset, poliisi jne. Yhteistyöryhmä: toimii alueen asukkaiden äänitorvena päättäjien suuntaan järjestää tapahtumia ja viriketoimintaa vauvasta vaariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekee ja tukee aloitteita ja kannanottoja asuinalueen parhaaksi kehittää vuorovaikutusta eri kulttuurien, ikäpolvien, asukkaiden ja päättäjien välillä toimittaa aluelehteä vastaa myönnetyn aluetoimintarahan käytöstä Oman asuinalueen viihtyvyys, turvallisuus ja palvelujen tarjonta on tärkeää. Siihen voimme kaikki vaikuttaa osallistumalla oman alueemme yhteistyöryhmään. Korvensuora kotina on Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmä, johon jokainen käsipari, pieni ja suuri, nuori ja vanha on lämpimästi tervetullut antamaan arvokkaan panoksensa voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Tervetuloa mukaan pyörittämään yhteistä palloa ja tapaamisiin asukastilaisuudessa! Yhteisötoiminnan terveisin, Tuula Hautamäki Aluetyöntekijä Korvensuora kotina Korvensuora suuralueen tiedote kevät 2010 Päätoimittaja: Tuula Hautamäki, tuulae Taitto: Pekka Kuru Toimituskunta: yhteistyöryhmä Paino: Rannikon Laatupaino Oy Painosmäärä: 2500

3 3 KORVENSUORA KOTINA TYÖRYHMÄ KORVENSUORAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA HÖNTTÄMÄEN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA Paneeliin kutsutaan: Valtuustoryhmien puheenjohtajat / edustajat Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Opetustoimen johto Sosiaali- ja terveystoimen johto Nuorisotoimen johto Kulttuuritoimen johto Kirjastotoimen johto Lautakuntien puheenjohtajat: opetuslautakunnan pj. Raimo Järvenpää kulttuurilautakunnan pj. Outi Ervasti liikuntalautakunnan pj. Tinja Repo nuorisoasianlautakunnan pj. Heli Taanila sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Mikko Raudaskoski teknisen lautakunnan pj. Taina Pitkänen-Koli Lähidemokratiatoimikunnan pj. Heikki Pesämaa KUTSU ASUKASTILAISUUTEEN Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmä Korvensuora kotina sekä Korvensuoran ja Hönttämäen koulujen vanhempaintoimikunnat kutsuvat Teidät asukastilaisuuteen Talvikankaan monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10, torstaina kello Asukastilaisuus järjestetään teemalla Lähipalvelut kuntoon. Toivomme, että osallistutte mahdollisimman runsaalla joukolla asukastilaisuuteen, jonka tarkoituksena on tuoda julki alueen lähipalveluiden puutteita, antaa tietoa puutteiden korjaamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kuulla mahdollisuuksista toteuttaa toimenpiteitä aikataulullisesti mahdollisimman nopeasti. Asukastilaisuus on toisinto syyskuussa 2008 järjestetylle tilaisuudelle, joka päättyi yhteiseen näkemykseen toimenpiteistä alueen palveluiden kohentamiseksi. Sen jälkeen on tapahtunut kehitystä mutta kehitys on myös pysähtynyt varsinkin perusopetuksen yläluokkien osalta oheispalveluineen, mikä on yksi päällimmäisistä huolen aiheista. Pyydämme, että osallistutte itse tai nimeätte edustajan paneeliin, jolta alueen asukkaat voivat kysyä alueen lähipalveluiden puutteista ja niiden korjaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Hönttämäen vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Pekka Hyvönen. Erityisesti toivomme valtuutettujen runsasta osallistumista tilaisuuteen. Paneeliin osallistuvat voi ilmoittaa sähköpostilla Korvensuora kotina yhteistyöryhmän puheenjohtajalle rehtori Heikki Tikkaselle osoitteeseen ouka.fi. Yhteistyöterveisin Heikki Tikkanen rehtori Korvensuora kotina -yhteistyöryhmän pj Pekka Hyvönen Hönttämäen vanhempaintoimikunnan pj. Tanja Haapanen Korvensuoran koulun vanhempaintoimikunnan pj. Korvensuoran suuralueen asukasyhdistys Korvensuoran asukasyhdistys ry on perustettu jo vuonna 1960 edistämään Heikinharjun, Huonesuon, Hönttämäen, Korvenkylän, Korvensuoran, Posanperän, Rannaperän, Saviharjun, Talvikankaan ja Vesalanmäen alueitten asukkaiden yhteistyötä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Alueemme on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, niin liikenne järjestelyjen, kuin jatkuvasti laajenevan asutuksenkin vuoksi. Valitettavasti täytyy surukseni todeta, vaikka kyseessä on yksi asukasluvultaan suurimpia alueita Oulussa, on asukkaiden osallistuminen alueensa kehittämiseen varsin vähäistä. 3-5 aktiivisen asukkaan ei voi olettaa jaksavan ajaa yhteisiä asioita. Syksyllä 2006 aloitettu aluevartiointi hiipui vähitellen siihen ilmoittautuneiden jäädessä kuka minkin verukkeen johdosta pois vartiointirenkaan toiminnasta. Alueella tapahtuu kuitenkin jatkuvasti kaikenlaista pientä ja suurempaakin ilkivaltaa. On todella harmi, ettei aluevartiointia saatu toimimaan, sillä maksumiehinä näissä tihutöissä olemme me veronmaksajat. Yhtenä ongelmana on tietysti ollut ja on edelleen alueelta puuttuva asukastupa, joka toimisi asukkaiden kokoontumispaikkana. Tähän pulmaan ei kuitenkaan lähiaikana mitä ilmeisemmin ole tulossa parannusta, koska asukastuvaksi sopivaa rakennusta ei alueelta ole löytynyt. On kuitenkin tärkeää, että me alueen asukkaat vain toiminnassa mukana olemalla pystymme vaikuttamaan alueemme kehitykseen ja erilaisten palveluiden saamiseen alueelle. Siksi toivonkin mahdollisimman monen alueemme asukkaan saadessaan kutsun asukasyhdistyksen tilaisuuksiin postin tai lehden välityksellä rohkaisi mielensä ja tulisi mukaan toimintaa. Voidaksemme toimia mahdollisimman hyvin ja taata alueemme palveluiden kehittäminen ja saatavuus, on mahdollisimman monen asukkaan aktiivinen osallistuminen päätösten tekoon ja epäkohtien esille tuomiseen ja niiden korjaamiseen hyvin tärkeä. Toivoisikin mahdollisimman monen alueemme asukkaan ottavan rohkeasti yhteyttä ja tulevan mukaan kehittämään aluettamme aina vain paremmaksi paikaksi asua ja toimia. Asukasyhdistyksellä olisi kuitenkin mahdollisuus järjestää monenlaista yhteistä toimintaa ja retkiä asukkaidensa iloksi. Ilman toimijoita ei ole toimintaakaan. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta sähköpostilla gmail.com tai puhelimella Tervetuloa mukaan vaikuttamaan alueemme asioihin! HÄÄVALSSIKURSSI su klo /pari. Ennakkoilmoittautuminen tai tekstiviesti Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23, OULU

4 4 Korvensuoralla kohisee Vuonna 1990 laaditussa kuntasuunnitelmassa esitettiin, että yläasteen tilat rakennetaan Korvensuoralle vuonna Ei ole vielä rakennettu. Tämä vuosi on juhlavuosi sillä päätöksestä tulee kuluneeksi 20 vuotta! Keskustelutilaisuudessa Talvikankaan ala-asteella Juha Hänninen, Tuija Pohjola, Paula Grekelä, Taina Pitkänen-Koli ja Pertti Savolainen poliittisista päättäjistä sekä Pertti Parpala, Pekka Pasanen ja Rami Tuominen opetustoimen virkamiehistä kuulivat huolemme, ymmärsivät tilanteen ja käynnistivät tarveselvityksen. Voikohan kenellekään olla epäselvää, tarvitaanko 3500 asukkaan (saman verran asukkaita kuin Ouluun liitetyssä Ylikiimingissä!) alueelle yhtenäinen peruskoulu? Epäselvyyttä ei ollut tarveselvityksenkään mukaan. Tarveselvityksessä annettiin kaksi vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1 on kokonaisratkaisu nykytilanteen jatkumisen pohjalta. Alueen yläkouluikäiset jatkaisivat Merikosken koulussa. Kuljetus siis jatkuisi. Vaihtoehto 2:n mukaan Korvensuoran alueen perusopetus järjestettäisiin 1-9 luokkien osalta Korvensuoran suuralueen koulussa. Perusongelma on se, että yli 200 yläasteikäistä kulkee koulua päivittäin 6-12 kilometriä edestakaisin siis parhaimmillaan 24 km täyteen tupatuissa hitaasti liikkuvissa linja-autoissa. Se ei tue alueellamme arvostettua ekologisuutta ja on välillä turvallisuusriski, jonka vuosikustannus veronmaksajille on noin euroa. Saman suuruista säästöä ollaan nyt hakemassa Värtön koulun lakkautuksesta. Millään muulla Oulun suuralueella ei ole tällaista siirtokoululaisjärjestelmää! Näin ei saa jatkua! Tämän lisäksi akuutteja perusopetuksen ja päivähoidon tilatarpeita hoidetaan syksystä lähtien kalliilla tilapäisratkaisulla, joka tosin vastaa hyvin kasvavan alueen luokkien sekä päivähoidon tarpeeseen. Korvensuoran suuralueen perusopetuksen kaikki tarpeet voitaisiin ratkaista kerralla rakentamalla monitoimitalo Talvikankaalle alakoulun ja yläkoulun oppilaille. Talvikankaalle muuttaa paljon uusia lapsiperheitä. Yläaste ja muut lähipalvelu mm. kirjasto ja asukastupa antaisivat hyvän tuen yhteisölliselle toiminnalle. Täällä on hyvä asua, mutta hyväksymmekö, että joudumme odottamaan, että lapsemme ehtivät täysi-ikäisiksi ennen kuin yhtenäinen perusopetus on kunnolla järjestetty alueellamme. Budjettisäästöt on otettava muualta, ei lastemme opetuksesta ja hyvinvoinnista. Nyt kuitenkin lähestyy oikea aika ottaa kantaa Korvensuoran koulutilanteen ratkaisemiseksi. Hankesuunnitelma puuttuu, koska valintaa ratkaisuksi ei ole tehty. Maaliskuun lopussa asiasta pitäisi kuulua taas lisää. Tule keskustelemaan lähipalveluista asiantuntijoiden kanssa, Talvikankaan monitoimitalolle torstaina kello Korvensuoran vanhempaintoimikunta Hönttämäen koulutoimikunta

5 5 Tässä muutamia kommentteja oulun kaupungin Oulu blogista Kerro ideasi ja kommenttisi kaupungin kehittämisohjelmaan Vastausaika päättyi maanantaina 22. helmikuuta Pekka Hyvönen, 24. tammikuu 2010 Oulun kouluverkkoselvityksessä todetaan peruslinjauksen ensimmäisenä virkkeenä (s.16): Opetustoimen palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen perusopetuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Kouluverkko mukautuu joustavasti kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin. Peruslinjauksen toteutumisen edellytys on, että Korvensuorallakin toteutetaan, kuten muillakin alueilla, yhtenäinen perusopetus rakentamalla yläasteen tilat. Tämä hanke tulee toteuttaa ennen Kastellin suurkoulun rakentamista, koska sitä on odotettu pisimpään(20 vuotta). Monta hanketta on ohittanut Korvensuoran tänä aikana (mm. Kaakkuri ja Ritaharju) Perusasiat viipymättä kuntoon! Anna- Maija Pesonen, 2. helmikuu 2010 Kaikille lapsille on taattava yhtäläiset olosuhteet perusopetukseen. Korvensuoran alueella tämä ei toteudu. Olemme Oulussa AINUT alue, jossa yläluokkien (7.-9. luokkalaisten) opetusta ei ole järjestetty omalla alueella (noin 200 lasta kuljetetaan päivittäin bussilla yläasteopetukseen Tuiraan). Alueen vanhemmat ovat tehneet työtä yläastehankkeen eteen jo parikymmentä vuotta. Päättäjät tuntuvat ymmärtävän hyvin tarpeen, kun siitä keskustellaan lupauksia on annettu monelta taholta. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun on varsinaisten päätösten aika, olemme AINA jääneet kakkossijalle. Talouden taantuman vaikutukset aiotaan kohdistaa jälleen alueellemme niin kävi myös 90-luvulla. Emme hyväksy alueiden epätasa-arvoista kohtelua. Korvensuoran alueen yläastehanke on toteutettava ennen Kastellin suurkoulun rakentamista. Oulun yleiskaava 2020, jossa Talvikangas on merkitty paikallis-keskukseksi. Yleiskaavaselostuksessa todettu, että Paikalliskeskuksessa on yleensä edellisten (lähikeskusten palvelujen) lisäksi peruskoulun luokkien tilat (yläaste), Nykyinen luokkien 1-9 tai 7-9 koulu Marja kyösti, 30. tammikuu 2010 Korvensuoran alueelle, Talvikankaalle, minne tonttikin on jo aikoja sitten varattu, on nyt saatava se YLÄASTE, mitä tänne on jo lupailtu ja suunniteltu 90-luvulla ja vieläkin se on saamatta. Tässä jo tulee asuinalueen asukkaana tunne että tosi tyhminä meitä pidetään kun vuosista toiseen luvataan, mutta aina jokin lama tulee ja tämä asia siirtyy. NYT KERTAKAIKKIAAN KAUPUNGIN KOULUASIOIDEN 1. TÄYTYY OLLA MEIL- LE TÄNNE YLÄASTE. Alkaa jo sinnikkyys täällä loppua!!! ja meitä äänestäjiä, asukkaita täällä on kyllä aikamoisesti!!! Tanja Haapanen, 18. helmikuu 2010 On kyllä merkillistä, että Korvensuoran suuralueen lapset joutuvat käymään edelleen yläastetta Merikosken yläasteella ja muille Oulun kaupungin asuinalueille on tullut kouluja kuin sieniä sateella. Meille vanhemmille myös yläaste-ikäiset ovat vielä lapsia, joiden turvallisuudesta olemme huolissamme. Päättäjillekin on selvää, että virhe on tapahtunut. Me Korvensuoralla asuvien lasten vanhemmat vaadimme, että virhe korjataan välittömästi. Emme aio odottaa seuraavaa 20 vuotta, että asialle ehkä tehdään jotain. Missä viipyvät tämän alueen yläaste ja muut palvelut (kirjasto, asukastupa, liikuntapaikat etc.)? Terveyspalvelutkin on nyt keskitetty Myllyojalta keskustaan. Mihin Korvensuoralla asuvien verorahat oikein ohjautuvat? Onko niin, että niillä alueilla, joilla asuu valtuutettuja eniten, myös palvelut pelaa parhaiten? En hyväksy toimivien koulujen lakkauttamista, jos oppilaita riittää ja lakkautuksiin ei ole järkeviä perusteita. Nyt ollaan säästämässä kyllä taas ihan vääristä asioista, kuten opetustoimesta ja terveyspalveluista päiväkotipalveluista puhumattakaan. Kuinka moni päättäjistä olisi valmis työskentelemään päiväkodissa vaikka yhden tunnin yhdentoista, alle 2 vuotiaan lapsen kanssa? Laki sanoo toista, mutta säästöt ohjaavat toisenlaiseen toimintaan.

6 6 Teksti: Helena Lehtola Heikinharjun päiväkodissa juhlittiin Kalevalanpäivää ulkoilutapahtuman muodossa. Paikalle oli kutsuttu myös isovanhemmat, jotka kiersivät pihan tapahtumia lasten mukana. Emman äiti oli tuonut Ossi-ponin lasten katsottavaksi. Sille vietiin heinää ja taputtaakin sai. Ossia ihmettelevät tässä Lotta, Viivi ja Eeva-mummo sekä Tomas. Heikinharjun päiväkodin Kalevalanpäivä Seuraavassa pisteessä oli kudontapaikka. Susanna katsoo silmä tarkkana kun Siirin mummu antaa sukkulan lentää! Kankurit laulamassa: Näin vedetään verkaa, näin kudotaan sarkaa. Savolaisemännän pitopöydässä oli tarjolla muikkuja, varrasleipää ja leipäjuustoa. Muikkuja maistelemassa Kiiran mummo. Laura seuraavaksi vuorossa herkuttelemaan! Lopuksi kokoonnuimme Ison-Heikin pihalle leikkimään Isäntä se ottaa emännän. Vanha isäntä, Jonnen ja Esan isoisä, poistumassa piiristä ja Rikurengistä tulee uusi isäntä. Kiitoksia kaikille isovanhemmille mukanaolosta!

7 Timosenkosken luontokoulusta luontokokemuksia koko perheelle Korvensuoran alueella luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Moni ei kuitenkaan tunne Timosenkosken luontokoulun retkeilyaluetta, joka tarjoaa erityisesti lapsiperheille erilaisia luontopolkuja nuotiopaikkoineen. Timosenkosken luontokoulu on osa kestävän kehityksen kasvatusta painottavaa Hönttämäen koulua. Luontokoulun opettaja tarjoaa ympäri vuoden erilaisia päivän mittaisia ohjelmia kaikille Oulun peruskouluille. Vuosittain luontokoulun ohjelmiin osallistuu noin 5000 lasta. Ympäristövastuullisen käyttäytymisen kannalta omat myönteiset luontokokemukset ovat tärkeitä. Koulu voi tarjota näitä kokemuksia, mutta myös kodin tarjoamat kokemukset ovat tärkeitä. Timosenkosken luontokoulun retkeilyaluetta on kehitetty luontokoulun tarpeisiin, mutta samalla on pyritty tukemaan myös eri järjestöjen ja perheiden ulkoilu- ja retkeilyharrastusta. Huutilammen infopisteessä esitellään alueen luontoa ja sieltä lähtevät erilaiset polut; Suopolku 1,6 km, Seikkailupolku 1,2km, Metsäpolku 3,2 km ja Ympäristöpolku 4 km. Polkujen varrella on nuotiopaikkoja evästelyä varten. Oulun kaupungin tekninen keskus ylläpitää nuotiopaikkojen puuhuoltoa. Ilkivallan tuhoama Huutilammen puuvaja saadaan taas keväällä kuntoon ja tulistelu suosituimmalla nuotiopaikalla mahdollistuu. Siihen saakka retkelle on syytä ottaa omat nuotiopuut mukaan. Koko perheelle tarkoitetut Luontosunnuntait jatkuvat taas ensi syksynä. Timosenkosken luontokoulu järjestää yhdessä eri järjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa kuutena sunnuntaina suosittuja koko perheen luontotapahtumia. Luontosunnuntait käynnistyvät elokuun lopulla. Tapahtumista tiedotetaan perheitä alueen koulujen ja päiväkotien kautta. Timosenkosken luontokoulun kotisivulta löytyy tietoa luontokoulun sijainnista, retkeilyalueesta ja syksyllä kotisivulla esitellään myös luontosunnuntaiden teemat. Myönteisten luontokokemusten kautta lapsista kehittyy luonnosta ja ympäristöstä huolta pitäviä aikuisia. Tervetuloa koko perheen kanssa retkeilemään Timosenkosken luontokoululle! Seppo Saloranta 7 MLL KORVENSUORA Vuosi 2010 on kuudes toimintavuosi yhdistyksellemme. Olemassaolomme on vakiinnuttanut asemansa alueella ja useat MLL toiminnasta tutut toimintamuodot ovat löytäneet asiakkaansa myös Korvensuoran suuralueella. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin ja jatkuvuuden vuoksi olisikin mukava saada uusia jäseniä toimintaamme mukaan, esimerkiksi osallistumaan silloin tällöin tapahtumien järjestelyihin tai valvomaan aikuisena tilaisuuksien sujumista. Toivomme rohkeasti yhteydenottoja. Yhteystietomme löydät nettisivultamme. Tämä vuosi lähti liikkeelle perinteisesti alle kouluikäisten lasten hiihtokilpailuilla, jotka pidettiin Korvensuoran koulun urheilukentällä. Kevään toimintamme: Liikuntaharrastusta (touhutunti) vanhempien johdolla alle kouluikäisille (tiistai , 3-4-vuotiaat ja tiistai , 5-6-vuotiaat) Muskari Isä-lapsi-sählykerho Perhekahvila Ranuan retki Kirpputori Talvikankaan monitoimitalon liikuntasalissa klo Pöytiä voi nyt varata osoitteesta: mll. Pöydän vuokra on tuttuun tapaan 10e. Kevään 2010 tapahtumien lisäksi Kevätilo -keräys alkaa 16.4 ja päättyy Kuten aiempina vuosina MLL Korvensuoran yhdistys toteuttaa keräyksen lipaskeräyksenä, johon voivat osallistua kaikki halukkaat alueen asukkaat vapaaehtoisesti - joko lahjoittamalla rahaa keräykseen tai itse keräämällä yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Keräyksen kohde on yhdistyksen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Korvensuoran suuralueella. Lisätietoa löydät yhdistyksemme nettisivuilta ja paikallisten kauppojen ilmoitustauluilta. Yhteistyöterveisin Tuija Väyrynen MLL - Korvensuoran pj.

8 8 Korvensuoran suuralueen päästä Kiimingin kunnan rajalta löytyy Korvenkylän nuorisoseura eli tuttavallisemmin Koppero. Se on toiminut yli sata vuotta palvellen kyläläisten tarpeita ja ollut ihmisten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Tänä päivänä nuorisoseuran käyttäjät tulevat isolta alueelta: Korvensuora, Hönttämäki, Heikinharju, Korvenkylä, Välikylä ja Jääli. Mikä Koppero? Nuorisoseuralla on toimintaa viikoittaisten harrastusten, erilaisten tapahtumien ja juhlien muodossa. Luomme alueen eriikäisille asukkaille mahdollisuuksia harrastaa säännöllisesti lähellä kotia joitain mieluisaa. Koppero toimii myös suosittuna juhlapaikkana. Siellä vietetään paljon häitä, syntymäpäiviä tms. perhe- ja sukujuhlia sekä pikkujouluja. Tanssinlumoa! Viikoittain Kopperolle kokoontuu joukko tanssinjanoisia. Aikojen saatossa nuorisoseurojen tanhut ovat vaihtuneet mm. latinalaistanssien rytmeihin. Korvenkylän nuorisoseuran ja tanssinopettaja Päivi Klemettisen yhteistyö alkoi syksyllä Ja siitä lähtien Päivin johdolla Kopperolla on tanssittu sekä suositun salsan vartalonkäyttöä, että swingaavan jiven perusaskeleita. Viimeisin uusi tuuli puhaltaa miehille ja tosi äijille äijäbaletin kautta. Keväällä 2010 Päivin tanssiryhmiä on monipuolisesti kaikenikäisille: Tirriäisten tanssi alle kouluikäisille sekä kouluikäisten Latino 1 ja Latino 2, nuorille ja aikuisille yksintanssittaviin latinalaistansseihin keskittyvä Uu latino alkeet ja jatko sekä baletinomaisiin harjoitteisiin perustuva Äijbalettiryhmä. Syksy näyttää Kopperolla edelleen valoisalta ja tanssilliselta. Ryhmiä käynnistellään touhulla ja uusiakin on suunnitteilla, kuten kovasti toivottu Ämmäbaletti. Suunnitteilla on myös ryhmiä nuorille ja ikääntyneille. Otamme vastaan toiveita ja ideoita, jotta toiminta olisi monipuolisesti kaikkien ulottuvilla. Tästä esimerkkinä viime syksynä alkanut äijäbaletti, joka toteutui juuri toiveiden pohjalta. Ja ryhmä on otettu vastaan hyvin ja äijiä on Kopperolla riittänyt! Toukokuu tuo mukanaan Tanssinlumoa myös yleisölle. Ryhmissä nimittäin harjoitellaan parhaillaan kovaa vauhtia esityksiä, jotka tuodaan yleisölle nähtäväksi toukokuussa järjestettävässä Tanssinlumo -tapahtumassa, jossa matkaamme mm. sademetsän villin luonnon ympärille ja rauhoitutaan äijäbaletin tulkintaan. Illan päätteeksi pidämme tanssit. Kesäkuulle on suunnitteilla koululaisille suunnatut tanssin kesäkurssit. Kesälomalla voi tulla Kopperolle tanssimaan maanantaisin ja tiistaisin päivällä. Sirpa Lotvosen ja Markku Oikarisen vetämät paritanssikurssit sunnuntaisin vetävät salin täydeltä väkeä oppimaan paritanssien alkeita ja jatkoaskelia. Sipe ja Make pitävät huhtikuun lopussa myös häävalssikurssin viimevuotiseen tapaan. Tälle keväälle ehtii vielä opettelemaan fuskua ja jiveä! Kopperolla järjestetään kerran kuussa luokkalaisten disko. Sanna Lehto, Anni Hyrkäs ja Tarja Kinnunen luotsaavat 100 lasta illan aikana. He ideoivat jatkuvasti mitä uutta diskoilloissa voisi lapsien kanssa tehdä. Alueyhteistyöryhmä tukee omalta osaltaan tätä toimintaamme. Erilaisia tapahtumia Helmikuussa järjestettiin jo viidettä kertaa KorpirockWinter festivaali, joka on suunnattu aikuisille (k-18). Kaamoksen karkotukseen aikuiselle on järjestetty syksyisin jo kolmena perättäisenä vuonna Kasaridisko. Maaliskuun lopulla järjestetään koko perheen kevätrieha. Samana päivänä Kopperolla on myös kirpputori ja myyjäiset. Pöytiä voi jo varata numerosta Pöydän hinta on 5 euroa. Kevään aikana juhlimme äitienpäivää, jolloin lasten tanssi- ja teatteriryhmät pääsevät esiintymään. Joulukuussa järjestetään viime vuonna suuren suosion saavuttanut Joulunaika-tapahtuma. Toiminnastamme tiedotetaan Kopperon ilmoitustaululla, postilaatikkomainontana ja lehti-ilmoituksina. Tärkeä tiedotuksen väline on nuorisoseuramme kotisivut internetissä ja Koppero-ryhmä Facebookissa. Toiminnan lähtökohtana on tarjota virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia kaikille ihmisille sukupuoleen, ikään, poliittiseen näkökantaan ja uskontoon katsomatta. Myös yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat tärkeitä tänä päivänä. Koppero haluaa tarjota ihmisille mielekästä tekemistä ja näin vastata tämän päivän ongelmiin (esim. syrjäytymiseen) omalta osaltaan. Halu kasvattaa hyviä ihmisiä pätee siis vielä tänä päivänäkin. Nuorisoseuratoimintamme tuo harrastusmahdollisuudet lähelle ihmistä. Jotta voisimme jatkaa ja jatkuvasti kehittää toimintaamme myös jatkossa, tarvitsemme vapaaehtoisia tapahtumiimme sekä uusia ideoita toimintaamme. Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota meihin yhteyttä! Keväisin terveisin Heidi Korolainen Kopperon puheenjohtaja Alueyhteistyöryhmän jäsen Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie Oulu

9 9 KOPPERON DISCO luokkalaisille pe klo Mukana Dj Nealex, kilpailuja, buffetti. Liput 4e. Tervetuloa! Järjestäjä Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23 (lähellä Kukkivan Kunnaan puutarhaa). Lisätietoja Sanna Lehto puh Lauantaina Kopperon koko perheen KEVÄTRIEHA klo JA MYYJÄISET/KIRPPARI klo Kevätriehassa mm. ratsastusta, mäenlaskua (ota oma pulkka tai liukuri mukaan), kasvomaalausta, arpajaiset Kahviosta kahvia, mehua, pullaa, makkaraa (Maksut käteisellä.) Varaa oma myyjäis-/kirpparipöytäsi joko tai numerosta (klo jälkeen).pöytävuokra 5e/pöytä. Tervetuloa koko perheellä! Järjestää: Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23, OULU , Talvikankaan nuorisotalo tarjoaa alueen lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja toimia yhdessä ikäistensä ja ohjaajien kanssa. Avoimen toiminnan aikana lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus mm. pelata erilaisia pelejä biljardista pleikkariin, askarrella, lueskella lehtiä tai ihan vain olla ja jutella ohjaajien kanssa. Salissa voi pelata mm. sählyä, pingistä, sulkapalloa ja koripalloa. Aukioloajat keväällä 2010 Alakouluikäisille: tiistaista perjantaihin klo Liikuntasali on käytössä tiistaisin ja torstaisin vuotiaille: maanantaista perjantaihin klo Liikuntasali on käytössä torstaisin ja perjantaisin. Maanantaisin toiminnan järjestää Oulujoen srk, muuten nuorisoasiainkeskus. Lauantaiaukiolot: ja 8.5. alakouluikäisille klo ja vuotiaille klo Yökahvilat: ja klo 24 saakka. Yökahvilat järjestetään yhteistyössä Oulujoen seurakunnan kanssa. Muu toiminta Tyttökerho alueen luokkalaisille maanantaisin klo Disco luokkalaisille ja Yhteystiedot: Talvikankaan nuorisotalo, Tuiskutie 10, Oulu, p , Työntekijät. Nina Granat, Juha Mertaniemi ja Noora Perkiö. sähköpostit muotoa KOPPERON DISCO luokkalaisille ja klo: 18-21!!! Mukana Dj Nealex, karaokea, kilpailuja, buffetti. Liput 4e. Järjestäjä Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23 (lähellä Kukkivan Kunnaan puutarhaa). Lisätietoja Sanna Lehto puh

10 10 Hyppää rattiin ja koe elämyksiä Oulun Sports & Karting Centerissä Oulun Sports&Karting Center on Suomen uusin sisäkartinghalli. Se on nykyaikainen ja erittäin korkeatasoinen elämyskeskus, joka tarjoaa monenlaista ajanvietettä ja kokoontumismahdollisuuksia yksityishenkilöille ja yrityksille. Karting Centerillä on käytössä 14 kpl RIMO EVO 5 huippuluokan sisäkartingautoa, joissa yhdistyvät uusimman teknologian oivallukset ja vuosien kokemus kartingautojen valmistamisesta. Nämä yhdessä luovat ainutlaatuisen ja aidon kilpa-automaisen ajotuntuman. RIMO MINI KART on huippuluokan juniorikartingauto pienemmille formulatähdille. Ainutlaatuinen kilpa-autoajotuntuma ja loppuun asti mietitty turvallisuus takaavat unohtumattomat ja elämykselliset ajohetket yli 120cm kilpa-ajajille. Molemmille autoille on myönnetty GS-turvallisuussertifikaatti ja ne ovat läpäisseet tiukat saksalaiset TUV-turvallisuustestit ainoina sisäkartingautoina maailmassa. Lähde mukaan vauhdikkaaseen kartingkilpailuun, joko yksin tai porukassa. Meille voit tulla asiakkaaksi milloin vain kalenterissa vapaina olevina aikoina. Reaaliaikaisen varauskalenterimme löydät nettisivuiltamme Monenlaista tekemistä kaikenikäisille Kartingautoradan lisäksi Centeriltä löytyvät pelisali, upeat vip-tilat, kahvio. Pelisali on varustettu Aconin tuliterillä laitteilla ja peleillä, joiden parissa aika ei käy pitkäksi vaikka ajovuoroa odotellessa. Pelisalista löytyvät pöytäfutis-, biljari-, ja ilmakiekko, pingis sekä lukuisia muita pelejä moneen makuun. Tulkaa vaikka koko perheen voimin. Tekeminen ei lopu kesken. Kahviomme palvelee virvokkeiden ja muiden kahvilatuotteiden kera aina aukioloaikojemme mukaan. Meiltä löytyvät myös modernit ja viihtyisät kokoustilat varusteltuna nykyajan vaatimusten mukaisesti. Yläkerran Vip-osastolta löytyvät luksusluokan saunatilat sekä viihtyisä ruokasali. Saunatilojen löylyhuoneeseen mahtuu yhtä aikaa 15 henkilöä ja suihkuhuoneessa on 7 suihkua. Tilava oleskelutila viihdyttää ennen ja jälkeen rentouttavan saunonnan. Synttärit Karting Centerissä! Tule viettämään vauhdikkaat ja ikimuistoiset syntymäpäiväsi Karting Centeriin. Tarjoamme syntymäpäiväpaketteja sekä lapsille, että aikuisille. Karting-klub lapsille ja aikuisilleja ajat enemmän ja halvemmalla! Olemme perustaneet vakioasiakkaillemme klubin. Klubiin liittyminen takaa parhaat alennukset tuotteistamme sekä pitää ajan tasalla tapahtumistamme. Liity klubiin ja hyppää rattiin! Karting-koulu lapsille Meillä toimii myös karting-koulu, joka pitää sisällään karting-autoilun perusteet ja hieman enemmänkin ajoteknisiä asioita. Tuo lapsesi vauhdikkaan harrastuksen pariin. Kaikesta tarjonnastamme löydät lisää nettisivuiltamme Voit myös soittaa kysyä suoraa infostamme p tai Pauliina Aula-Kyrö p

11 Metsähallituksen luontonäyttely Vierasvenesatama 11 TEITÄ SATU w w w. l u o t o k e s k u s. f i RAVINTOLA VENETSIA Konekuja OULU, Puh. (08) Meiltä pizzat, kebabit ja grillituotteet! Buffet 8,40 A-oikeudet! ma-pe kolme annosta! Avoinna: Karaoke Ilmainen kotiinkuljetus tilatessasi vähintään ma-pe , la su Pe-La, sekä sopimuksen mukaan! Avoinna ma suljettu ti to pe la su Tervetuloa! 1.4. alkaen myös täydet Kaskiahontie 1, OULU p. (08) Hoa Phuong GRILLI-KIOSKI-RAVINTOLA Haavikkotie 4, OULU Puh Avoinna joka päivä Tervetuloa! MAIKKULAN Myllyojan APTEEKKI apteekki P Kangaskontiontie 3, P Lääkärit ma-pe P. 9-18, 311 la ma pe Hyvää palvelua. Tervetuloa! Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja Korvensuoran suuralueen asukas! Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuinalueesi asioihin, viihtyvyyteen, palveluihin jne. Hyppää rattiin Tervetuloa viihtymään Oulun Sports & Karting Center on Suomen uusin sisäkartinghalli. Se on nykyaikainen ja erittäin korkeatasoinen elämyskeskus, joka tarjoaa monenlaista ajanvietettä ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Tule yksin, kavereiden kanssa tai koko perheen voimin Karting Center tarjoaa elämyksiä jokaiselle. Tapsitie 5, Oulu Kahvila Acon-pelisali Kartingrata Polkuautorata Kokoustilat VIP- ja saunatilat Ilmainen Yrityksille Avoinna: ma-to pe la su puh tai Center 1. Miten asuinalueenne viihtyvyyttä voisi parantaa? 2. Miten asuinalueenne turvallisuutta voisi parantaa? 3. Miten asuinlueenne palvelutasoa voisi parantaa? 4. Miten liikennejärjestelyjä ja maankäyttöä voisi asuinalueellanne parantaa? 5. Miten asuinalueenne ympäristöä voisi parantaa? 6. Miten jätehuoltoa voisi parantaa asuinalueellanne? 7. Mitä voisitte itse tehdä asuinalueenne hyväksi? 8. Mitkä ovat asuinalueenne kolme parasta puolta? 9. Mitkä ovat asuinalueenne kolme huonointa puolta? 10. Mitä muuta haluaisit sanoa? Palauta vastauksesi asukastilaisuudessa klo Paikka: Talvikankaan monitoimitalon sali, Tuiskutie 10

12 Mahtavaa, sanoi myllyojalainen, joka kuittasi vakuutusmaksun asuntolainastaan saamillaan OP-bonuksilla. Tule Myllyojan konttoriin keskustelemaan asuntolainasta! On mukava saada lasku, joka on jo maksettu OP-bonuksilla. Yhä useammat Oulun OP:n asiakkaat maksavat vakuutus maksujaan pankkiasioinnistaan saamillaan bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi. Hoida pankkiasiasi oululaisessa pankissa, josta saat myös OP-bonusta. Soita ja tule käymään missä tahansa konttorissamme! Itsellesi sopivan ajan saat puhelin numerosta op.fi/oulu

kotina Korvensuora Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla,

kotina Korvensuora Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla, Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote syksy 2010 Aluekokous - Asukastilaisuus tiistaina 02.11.2010 klo 18.00 Talvikankaan Monitoimitalolla, Tuiskutie 10 Kaikki suuralueen asukkaat lämpimästi

Lisätiedot

Uusi Oulu uusi alku s. 4

Uusi Oulu uusi alku s. 4 Lueppa Uuden Oulun aluelehti 1/2012 Uusi Oulu uusi alku s. 4 Suuralueiden uutisia ja tapahtumia s. 7 21 Yhteiset kuntavaalit uudessa Oulussa 28.10.2012 s. 27 31 2 Pääkirjoitukset Vaikuta alueellasi, osallistu

Lisätiedot

Asukastaloille uusi vetäjä

Asukastaloille uusi vetäjä 3/2011 Päivä Maalla -tapahtuma su 18.9. klo 10 15 Ohjelmaa on koko perheelle, mm. kotieläimiä ja maatalouskoneita, lapsille askartelua ja lypsyrasti. Gardenian pihalla on suoramyyntitori ja perennanvaihtotori.

Lisätiedot

NIKINMÄKELÄINEN NIKINMÄKELÄINEN 2012. Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta.

NIKINMÄKELÄINEN NIKINMÄKELÄINEN 2012. Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta. 2012 NIKINMÄKELÄINEN 2012 1 Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta NIKINMÄKELÄINEN Rudolf Koivu Lehtemme aiheita: NIKO ry juhlii 35 vuotista taivaltaan Seurakuntakoti

Lisätiedot

Kuluneen vuoden aikana

Kuluneen vuoden aikana 2 Kuluneen vuoden aikana olen tavannut monia ahdistavia tilanteita. Sairaat eivät pääse hoitoon, vanhukset jäävät heitteille, lähellä olevasta päiväkodista ei löydy lapselle hoitopaikkaa... Kun tietää,

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 28.5.2011 Tartu hetkeen - Carpe diem totesi roomalainen runoilija Horatius oodissaan jo ennen ajanlaskumme alkua. Lausahdus olisi hyvä tänäänkin pitää mielessä, oli

Lisätiedot

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi rekisteröitymällä: www.kalajarvi.org

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi rekisteröitymällä: www.kalajarvi.org Kalajärvi-Seura 16.12.2012 tiedottaa 2/12 Elina ja Matti - TV:stä tutut illallisten arvostelijat - sivu 16 Tässä lehdessä: Hiirisuon asukaspuisto alulle - sivu 3 Kaavoitustilanteesta - sivuilla 3 ja 5

Lisätiedot

Järvenpää kutsuu liikkujan kesään. Sivu 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloitti. Kulttuuri osaksi lasten arkea Sivu 7

Järvenpää kutsuu liikkujan kesään. Sivu 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus aloitti. Kulttuuri osaksi lasten arkea Sivu 7 E L I N V O I M A I N E N K U LT T U U R I K A U P U N K I Kaupungin tiedotuslehti kevät 2009 Kulttuuri osaksi lasten arkea Sivu 7 Järvenpää kutsuu liikkujan kesään Kuka kaupungissa vaikuttaa ja mihin?

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Satakunnan piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Satakunnan piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. TYKKÄÄ Facebookissa

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Luontoharrastajan paratiisi

Luontoharrastajan paratiisi 1 Viikissä vietetään lumista laskiaista Viikin Latokartanon torilla vietetään taas perinteistä laskiaistapahtumaa sunnuntaina 14. helmikuuta. Monelle pienelle osanottajalle talven ihme täällä etelässä

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille

250 Tampere. 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille 250 Tampere 4/2013 Iloista joulua ja aktiivista uutta vuotta JHL 250 Tampere -lehden lukijoille Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2014 ilmestyy viikolla 8-9 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta,

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin!

3/2014. Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! 250 Tampere 3/2014 Valkeata kuulasta ja Aktiivista syksyä JHL 250 Tampere-lehden lukijalle! Osallistu syksyn tapahtumiin ja vaikuta 2015 suunnitelmiin! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2014 ilmestyy

Lisätiedot

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat 2015 LEIJONALEHTI 1 LEIJONALEHTI PÄHKINÄRINNE - VAPAALA - VARISTO - HÄMEENKYLÄ - RAJATORPPA - HÄMEVAARA - LINNAINEN Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat LIONS CLUB VANTAA/PÄHKINÄRINNE

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2013 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua.

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2013 uudistuva huhtasuo Taitoajoa Lohikoskipäivillä sivu 4 Lohikoski päivillä sivu 7 Huhtasuon uusi päiväkoti sivu 9 Huhtasuolle, Kangaslammelle

Lisätiedot

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11.

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Viikki-Seuran tiedotuslehti 1/2013 Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Perinteinen viikkiläinen talvitapahtuma Latokartanon torilla kirkon kupeessa toteutuu sunnuntaina 10. helmikuuta

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Arjessa kiinni. Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11. Mikä avoin data? 14 Kehä III:n parantaminen etenee 4. Asunnottomien kodissa 12

Arjessa kiinni. Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11. Mikä avoin data? 14 Kehä III:n parantaminen etenee 4. Asunnottomien kodissa 12 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 21.9.2013 Arjessa kiinni Sisäsivuilla nuorisovaltuuston liite! Sivuilla Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11 Mikä

Lisätiedot

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10.

Kuka seuraa Hannu Salmen ja. Sohvaperunat. liikkeelle! Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Kitarasankari 2012 valitaan Raisiossa 6.10. IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2012 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisiopäivät 24.-26.8. Sivut 3-4 Kissa vai kossu pöydälle 18.9.? Sivu 5 Vuoden

Lisätiedot

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin!

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 3/2005 Pieni voittamaton kylä Suomessa on jo lähes neljä tuhatta kyläyhdistystä,

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009 Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 Pääkirjoitus TALI GOLF Tiedotustoimikunta Kari Kallio Jaana Jalonen Jeppe Arokanto

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Kanavan Varrelta 2010

Kanavan Varrelta 2010 Kanavan Varrelta 2010 Hinta 6e Kesäillan kaunotar Kynsien lakkaus, kesäinen iltameikki, juhlava pikakampaus, huulipuna, tilat vaatteiden vaihtoon ja suihkuun sekä virkistävä juoma. 1 1,5 h toiveiden mukaan.

Lisätiedot

Ravintolapäivän saldoa: Kalajärvi ja tarkemmin Kortesrinne oli mukana lauantaina 17.5. järjestetyssä maailmanlaajuisessa

Ravintolapäivän saldoa: Kalajärvi ja tarkemmin Kortesrinne oli mukana lauantaina 17.5. järjestetyssä maailmanlaajuisessa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköposti: kalajarviseura -hallitus@yhdistysavain.f i Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Ka ponen, Viki Sirkiä, Pirkko Saaresto, Painos:

Lisätiedot

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus.

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus. IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen IA Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 5 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Yllättääkö talvi? Sivu 3 Lapsi puheeksi! Sivu 9 Joulupuu-keräyksellä

Lisätiedot