kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kotina Korvensuora Kutsu asukastilaisuuteen Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Teemana Lähipalvelut kuntoon"

Transkriptio

1 Korvensuora kotina Korvensuoran suuralueen tiedote kevät 2010 Kutsu asukastilaisuuteen Torstaina klo Talvikankaan Monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10 Teemana Lähipalvelut kuntoon Tilaisuudessa Päättäjien Paneeli jossa kysymyksiinne vastaavat kutsutut Oulun kaupungin päättäjät Kahvitarjoilu! Tervetuloa! Rusko Ruskonselkä Heikinharju Korvensuora Korvenkylä Saviharju Talvikangas

2 2 Lähipalvelut kuntoon! Pääkirjoitus Lähipalvelut Korvensuoran suuralueella ovat puutteelliset. Sen ovat todenneet kaikki alueella asuvat ja palveluita tuottavat. Tuntuu siltä, että alueemme on unohtunut suunnittelijoilta uusien asuinalueiden rynnistyksessä. Kaakkuri, Metsokangas ja Ritaharju ovat kasvaneet nopeasti ja palvelut on tehty samaa tahtia niin kuin pitääkin. Korvensuoran suuralueen koulujen vanhempaintoimikunnat ja alueen yhteistyöryhmä ovat päättäneet kutsua koolle asukastilaisuuden teemalla Lähipalvelut kuntoon. Tilaisuuteen on kutsuttu paneeliin valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajat sekä hallintokuntien johtoa. Ilmoittautumisten perusteella olemme saamassa arvovaltaisen paneelin tilaisuuteen. Nyt on aika ottaa esille palveluverkkoselvityksiin liittyvät asiat korvensuoralaisten näkökulmasta. Muun muassa yläaste- ja terveysasema-asia tulivat selkeästi esille kuulemistilaisuudessa Myllyojalla helmikuussa. Mitä palveluita alueelta puuttuu? Voitte ilmaista mielipiteenne asukastilaisuudessa. Alakoulujen, päivähoidon ja nuorisotoimen näkökulmasta on asioissa menty eteenpäin. Elokuussa valmistuu Talvikankaan monitoimitalon pihapiiriin tilaelementti, johon tulee kaksi luokkahuonetta koulun käyttöön ja tiloja myös päivähoitoa sekä iltapäiväkerhoa varten. Asukkaiden osallistuminen on tärkeää. Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee mukaan asukastilaisuuteen, joka pidetään torstaina klo Tervetuloa! Oulussa, 9. maaliskuuta 2010 Heikki Tikkanen rehtori Korvensuoran koulu Korvensuora kotina -yhteistyöryhmän puheenjohtaja Oulu jossa jokainen kuuluu! Yhteisötoiminta Sinulla, arvoisa lukija, on kädessäsi historian ensimmäinen Korvensuoran suuralueen aluelehti. Tuotos on hieman ohut sivumääräisesti, sillä se on tehty tiukalla aikataululla ja pienellä porukalla mutta suurella sydämellä. Sisältö sen sijaan on painavaa asiaa, tietoa ja yhteisöllistä iloa. Yhteisötoiminnan tavoite on saada kaikenikäiset oululaiset osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on toimintaa ohjaavan Osallisuuden ja vaikuttamisen strategian ja toimenpideohjelman 2015 mukaisesti Oulu, jossa jokainen kuuluu. Ensimmäinen tilaisuutesi osallistua ja vaikuttaa, tarjoutuu jo asukastilaisuudessa, Yhteisötoiminta on konkreettista, elävää toimintaa, jota ohjaavat kaupungin arvot, luovuus, rohkeus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. Tavoitteena on saada kaikki oululaiset kokemaan Oulu turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi asua ja toimia. Oulun kaupunki on jaettu 16 suuralueeseen. Jokaisella alueella toimii oma, kaikille avoin yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä ovat mukana alueen asukkaat, koulut, päiväkodit, kirjasto- ja nuorisotoimi, seurakunta, palvelu- ja vanhainkodit, yhdistykset, poliisi jne. Yhteistyöryhmä: toimii alueen asukkaiden äänitorvena päättäjien suuntaan järjestää tapahtumia ja viriketoimintaa vauvasta vaariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekee ja tukee aloitteita ja kannanottoja asuinalueen parhaaksi kehittää vuorovaikutusta eri kulttuurien, ikäpolvien, asukkaiden ja päättäjien välillä toimittaa aluelehteä vastaa myönnetyn aluetoimintarahan käytöstä Oman asuinalueen viihtyvyys, turvallisuus ja palvelujen tarjonta on tärkeää. Siihen voimme kaikki vaikuttaa osallistumalla oman alueemme yhteistyöryhmään. Korvensuora kotina on Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmä, johon jokainen käsipari, pieni ja suuri, nuori ja vanha on lämpimästi tervetullut antamaan arvokkaan panoksensa voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Tervetuloa mukaan pyörittämään yhteistä palloa ja tapaamisiin asukastilaisuudessa! Yhteisötoiminnan terveisin, Tuula Hautamäki Aluetyöntekijä Korvensuora kotina Korvensuora suuralueen tiedote kevät 2010 Päätoimittaja: Tuula Hautamäki, tuulae Taitto: Pekka Kuru Toimituskunta: yhteistyöryhmä Paino: Rannikon Laatupaino Oy Painosmäärä: 2500

3 3 KORVENSUORA KOTINA TYÖRYHMÄ KORVENSUORAN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA HÖNTTÄMÄEN KOULUN VANHEMPAINTOIMIKUNTA Paneeliin kutsutaan: Valtuustoryhmien puheenjohtajat / edustajat Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Opetustoimen johto Sosiaali- ja terveystoimen johto Nuorisotoimen johto Kulttuuritoimen johto Kirjastotoimen johto Lautakuntien puheenjohtajat: opetuslautakunnan pj. Raimo Järvenpää kulttuurilautakunnan pj. Outi Ervasti liikuntalautakunnan pj. Tinja Repo nuorisoasianlautakunnan pj. Heli Taanila sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Mikko Raudaskoski teknisen lautakunnan pj. Taina Pitkänen-Koli Lähidemokratiatoimikunnan pj. Heikki Pesämaa KUTSU ASUKASTILAISUUTEEN Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmä Korvensuora kotina sekä Korvensuoran ja Hönttämäen koulujen vanhempaintoimikunnat kutsuvat Teidät asukastilaisuuteen Talvikankaan monitoimitalon saliin osoitteeseen Tuiskutie 10, torstaina kello Asukastilaisuus järjestetään teemalla Lähipalvelut kuntoon. Toivomme, että osallistutte mahdollisimman runsaalla joukolla asukastilaisuuteen, jonka tarkoituksena on tuoda julki alueen lähipalveluiden puutteita, antaa tietoa puutteiden korjaamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kuulla mahdollisuuksista toteuttaa toimenpiteitä aikataulullisesti mahdollisimman nopeasti. Asukastilaisuus on toisinto syyskuussa 2008 järjestetylle tilaisuudelle, joka päättyi yhteiseen näkemykseen toimenpiteistä alueen palveluiden kohentamiseksi. Sen jälkeen on tapahtunut kehitystä mutta kehitys on myös pysähtynyt varsinkin perusopetuksen yläluokkien osalta oheispalveluineen, mikä on yksi päällimmäisistä huolen aiheista. Pyydämme, että osallistutte itse tai nimeätte edustajan paneeliin, jolta alueen asukkaat voivat kysyä alueen lähipalveluiden puutteista ja niiden korjaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Hönttämäen vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Pekka Hyvönen. Erityisesti toivomme valtuutettujen runsasta osallistumista tilaisuuteen. Paneeliin osallistuvat voi ilmoittaa sähköpostilla Korvensuora kotina yhteistyöryhmän puheenjohtajalle rehtori Heikki Tikkaselle osoitteeseen ouka.fi. Yhteistyöterveisin Heikki Tikkanen rehtori Korvensuora kotina -yhteistyöryhmän pj Pekka Hyvönen Hönttämäen vanhempaintoimikunnan pj. Tanja Haapanen Korvensuoran koulun vanhempaintoimikunnan pj. Korvensuoran suuralueen asukasyhdistys Korvensuoran asukasyhdistys ry on perustettu jo vuonna 1960 edistämään Heikinharjun, Huonesuon, Hönttämäen, Korvenkylän, Korvensuoran, Posanperän, Rannaperän, Saviharjun, Talvikankaan ja Vesalanmäen alueitten asukkaiden yhteistyötä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Alueemme on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, niin liikenne järjestelyjen, kuin jatkuvasti laajenevan asutuksenkin vuoksi. Valitettavasti täytyy surukseni todeta, vaikka kyseessä on yksi asukasluvultaan suurimpia alueita Oulussa, on asukkaiden osallistuminen alueensa kehittämiseen varsin vähäistä. 3-5 aktiivisen asukkaan ei voi olettaa jaksavan ajaa yhteisiä asioita. Syksyllä 2006 aloitettu aluevartiointi hiipui vähitellen siihen ilmoittautuneiden jäädessä kuka minkin verukkeen johdosta pois vartiointirenkaan toiminnasta. Alueella tapahtuu kuitenkin jatkuvasti kaikenlaista pientä ja suurempaakin ilkivaltaa. On todella harmi, ettei aluevartiointia saatu toimimaan, sillä maksumiehinä näissä tihutöissä olemme me veronmaksajat. Yhtenä ongelmana on tietysti ollut ja on edelleen alueelta puuttuva asukastupa, joka toimisi asukkaiden kokoontumispaikkana. Tähän pulmaan ei kuitenkaan lähiaikana mitä ilmeisemmin ole tulossa parannusta, koska asukastuvaksi sopivaa rakennusta ei alueelta ole löytynyt. On kuitenkin tärkeää, että me alueen asukkaat vain toiminnassa mukana olemalla pystymme vaikuttamaan alueemme kehitykseen ja erilaisten palveluiden saamiseen alueelle. Siksi toivonkin mahdollisimman monen alueemme asukkaan saadessaan kutsun asukasyhdistyksen tilaisuuksiin postin tai lehden välityksellä rohkaisi mielensä ja tulisi mukaan toimintaa. Voidaksemme toimia mahdollisimman hyvin ja taata alueemme palveluiden kehittäminen ja saatavuus, on mahdollisimman monen asukkaan aktiivinen osallistuminen päätösten tekoon ja epäkohtien esille tuomiseen ja niiden korjaamiseen hyvin tärkeä. Toivoisikin mahdollisimman monen alueemme asukkaan ottavan rohkeasti yhteyttä ja tulevan mukaan kehittämään aluettamme aina vain paremmaksi paikaksi asua ja toimia. Asukasyhdistyksellä olisi kuitenkin mahdollisuus järjestää monenlaista yhteistä toimintaa ja retkiä asukkaidensa iloksi. Ilman toimijoita ei ole toimintaakaan. Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta sähköpostilla gmail.com tai puhelimella Tervetuloa mukaan vaikuttamaan alueemme asioihin! HÄÄVALSSIKURSSI su klo /pari. Ennakkoilmoittautuminen tai tekstiviesti Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23, OULU

4 4 Korvensuoralla kohisee Vuonna 1990 laaditussa kuntasuunnitelmassa esitettiin, että yläasteen tilat rakennetaan Korvensuoralle vuonna Ei ole vielä rakennettu. Tämä vuosi on juhlavuosi sillä päätöksestä tulee kuluneeksi 20 vuotta! Keskustelutilaisuudessa Talvikankaan ala-asteella Juha Hänninen, Tuija Pohjola, Paula Grekelä, Taina Pitkänen-Koli ja Pertti Savolainen poliittisista päättäjistä sekä Pertti Parpala, Pekka Pasanen ja Rami Tuominen opetustoimen virkamiehistä kuulivat huolemme, ymmärsivät tilanteen ja käynnistivät tarveselvityksen. Voikohan kenellekään olla epäselvää, tarvitaanko 3500 asukkaan (saman verran asukkaita kuin Ouluun liitetyssä Ylikiimingissä!) alueelle yhtenäinen peruskoulu? Epäselvyyttä ei ollut tarveselvityksenkään mukaan. Tarveselvityksessä annettiin kaksi vaihtoehtoa: Vaihtoehto 1 on kokonaisratkaisu nykytilanteen jatkumisen pohjalta. Alueen yläkouluikäiset jatkaisivat Merikosken koulussa. Kuljetus siis jatkuisi. Vaihtoehto 2:n mukaan Korvensuoran alueen perusopetus järjestettäisiin 1-9 luokkien osalta Korvensuoran suuralueen koulussa. Perusongelma on se, että yli 200 yläasteikäistä kulkee koulua päivittäin 6-12 kilometriä edestakaisin siis parhaimmillaan 24 km täyteen tupatuissa hitaasti liikkuvissa linja-autoissa. Se ei tue alueellamme arvostettua ekologisuutta ja on välillä turvallisuusriski, jonka vuosikustannus veronmaksajille on noin euroa. Saman suuruista säästöä ollaan nyt hakemassa Värtön koulun lakkautuksesta. Millään muulla Oulun suuralueella ei ole tällaista siirtokoululaisjärjestelmää! Näin ei saa jatkua! Tämän lisäksi akuutteja perusopetuksen ja päivähoidon tilatarpeita hoidetaan syksystä lähtien kalliilla tilapäisratkaisulla, joka tosin vastaa hyvin kasvavan alueen luokkien sekä päivähoidon tarpeeseen. Korvensuoran suuralueen perusopetuksen kaikki tarpeet voitaisiin ratkaista kerralla rakentamalla monitoimitalo Talvikankaalle alakoulun ja yläkoulun oppilaille. Talvikankaalle muuttaa paljon uusia lapsiperheitä. Yläaste ja muut lähipalvelu mm. kirjasto ja asukastupa antaisivat hyvän tuen yhteisölliselle toiminnalle. Täällä on hyvä asua, mutta hyväksymmekö, että joudumme odottamaan, että lapsemme ehtivät täysi-ikäisiksi ennen kuin yhtenäinen perusopetus on kunnolla järjestetty alueellamme. Budjettisäästöt on otettava muualta, ei lastemme opetuksesta ja hyvinvoinnista. Nyt kuitenkin lähestyy oikea aika ottaa kantaa Korvensuoran koulutilanteen ratkaisemiseksi. Hankesuunnitelma puuttuu, koska valintaa ratkaisuksi ei ole tehty. Maaliskuun lopussa asiasta pitäisi kuulua taas lisää. Tule keskustelemaan lähipalveluista asiantuntijoiden kanssa, Talvikankaan monitoimitalolle torstaina kello Korvensuoran vanhempaintoimikunta Hönttämäen koulutoimikunta

5 5 Tässä muutamia kommentteja oulun kaupungin Oulu blogista Kerro ideasi ja kommenttisi kaupungin kehittämisohjelmaan Vastausaika päättyi maanantaina 22. helmikuuta Pekka Hyvönen, 24. tammikuu 2010 Oulun kouluverkkoselvityksessä todetaan peruslinjauksen ensimmäisenä virkkeenä (s.16): Opetustoimen palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen perusopetuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Kouluverkko mukautuu joustavasti kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin. Peruslinjauksen toteutumisen edellytys on, että Korvensuorallakin toteutetaan, kuten muillakin alueilla, yhtenäinen perusopetus rakentamalla yläasteen tilat. Tämä hanke tulee toteuttaa ennen Kastellin suurkoulun rakentamista, koska sitä on odotettu pisimpään(20 vuotta). Monta hanketta on ohittanut Korvensuoran tänä aikana (mm. Kaakkuri ja Ritaharju) Perusasiat viipymättä kuntoon! Anna- Maija Pesonen, 2. helmikuu 2010 Kaikille lapsille on taattava yhtäläiset olosuhteet perusopetukseen. Korvensuoran alueella tämä ei toteudu. Olemme Oulussa AINUT alue, jossa yläluokkien (7.-9. luokkalaisten) opetusta ei ole järjestetty omalla alueella (noin 200 lasta kuljetetaan päivittäin bussilla yläasteopetukseen Tuiraan). Alueen vanhemmat ovat tehneet työtä yläastehankkeen eteen jo parikymmentä vuotta. Päättäjät tuntuvat ymmärtävän hyvin tarpeen, kun siitä keskustellaan lupauksia on annettu monelta taholta. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun on varsinaisten päätösten aika, olemme AINA jääneet kakkossijalle. Talouden taantuman vaikutukset aiotaan kohdistaa jälleen alueellemme niin kävi myös 90-luvulla. Emme hyväksy alueiden epätasa-arvoista kohtelua. Korvensuoran alueen yläastehanke on toteutettava ennen Kastellin suurkoulun rakentamista. Oulun yleiskaava 2020, jossa Talvikangas on merkitty paikallis-keskukseksi. Yleiskaavaselostuksessa todettu, että Paikalliskeskuksessa on yleensä edellisten (lähikeskusten palvelujen) lisäksi peruskoulun luokkien tilat (yläaste), Nykyinen luokkien 1-9 tai 7-9 koulu Marja kyösti, 30. tammikuu 2010 Korvensuoran alueelle, Talvikankaalle, minne tonttikin on jo aikoja sitten varattu, on nyt saatava se YLÄASTE, mitä tänne on jo lupailtu ja suunniteltu 90-luvulla ja vieläkin se on saamatta. Tässä jo tulee asuinalueen asukkaana tunne että tosi tyhminä meitä pidetään kun vuosista toiseen luvataan, mutta aina jokin lama tulee ja tämä asia siirtyy. NYT KERTAKAIKKIAAN KAUPUNGIN KOULUASIOIDEN 1. TÄYTYY OLLA MEIL- LE TÄNNE YLÄASTE. Alkaa jo sinnikkyys täällä loppua!!! ja meitä äänestäjiä, asukkaita täällä on kyllä aikamoisesti!!! Tanja Haapanen, 18. helmikuu 2010 On kyllä merkillistä, että Korvensuoran suuralueen lapset joutuvat käymään edelleen yläastetta Merikosken yläasteella ja muille Oulun kaupungin asuinalueille on tullut kouluja kuin sieniä sateella. Meille vanhemmille myös yläaste-ikäiset ovat vielä lapsia, joiden turvallisuudesta olemme huolissamme. Päättäjillekin on selvää, että virhe on tapahtunut. Me Korvensuoralla asuvien lasten vanhemmat vaadimme, että virhe korjataan välittömästi. Emme aio odottaa seuraavaa 20 vuotta, että asialle ehkä tehdään jotain. Missä viipyvät tämän alueen yläaste ja muut palvelut (kirjasto, asukastupa, liikuntapaikat etc.)? Terveyspalvelutkin on nyt keskitetty Myllyojalta keskustaan. Mihin Korvensuoralla asuvien verorahat oikein ohjautuvat? Onko niin, että niillä alueilla, joilla asuu valtuutettuja eniten, myös palvelut pelaa parhaiten? En hyväksy toimivien koulujen lakkauttamista, jos oppilaita riittää ja lakkautuksiin ei ole järkeviä perusteita. Nyt ollaan säästämässä kyllä taas ihan vääristä asioista, kuten opetustoimesta ja terveyspalveluista päiväkotipalveluista puhumattakaan. Kuinka moni päättäjistä olisi valmis työskentelemään päiväkodissa vaikka yhden tunnin yhdentoista, alle 2 vuotiaan lapsen kanssa? Laki sanoo toista, mutta säästöt ohjaavat toisenlaiseen toimintaan.

6 6 Teksti: Helena Lehtola Heikinharjun päiväkodissa juhlittiin Kalevalanpäivää ulkoilutapahtuman muodossa. Paikalle oli kutsuttu myös isovanhemmat, jotka kiersivät pihan tapahtumia lasten mukana. Emman äiti oli tuonut Ossi-ponin lasten katsottavaksi. Sille vietiin heinää ja taputtaakin sai. Ossia ihmettelevät tässä Lotta, Viivi ja Eeva-mummo sekä Tomas. Heikinharjun päiväkodin Kalevalanpäivä Seuraavassa pisteessä oli kudontapaikka. Susanna katsoo silmä tarkkana kun Siirin mummu antaa sukkulan lentää! Kankurit laulamassa: Näin vedetään verkaa, näin kudotaan sarkaa. Savolaisemännän pitopöydässä oli tarjolla muikkuja, varrasleipää ja leipäjuustoa. Muikkuja maistelemassa Kiiran mummo. Laura seuraavaksi vuorossa herkuttelemaan! Lopuksi kokoonnuimme Ison-Heikin pihalle leikkimään Isäntä se ottaa emännän. Vanha isäntä, Jonnen ja Esan isoisä, poistumassa piiristä ja Rikurengistä tulee uusi isäntä. Kiitoksia kaikille isovanhemmille mukanaolosta!

7 Timosenkosken luontokoulusta luontokokemuksia koko perheelle Korvensuoran alueella luonto on lähellä ja helposti saavutettavissa. Moni ei kuitenkaan tunne Timosenkosken luontokoulun retkeilyaluetta, joka tarjoaa erityisesti lapsiperheille erilaisia luontopolkuja nuotiopaikkoineen. Timosenkosken luontokoulu on osa kestävän kehityksen kasvatusta painottavaa Hönttämäen koulua. Luontokoulun opettaja tarjoaa ympäri vuoden erilaisia päivän mittaisia ohjelmia kaikille Oulun peruskouluille. Vuosittain luontokoulun ohjelmiin osallistuu noin 5000 lasta. Ympäristövastuullisen käyttäytymisen kannalta omat myönteiset luontokokemukset ovat tärkeitä. Koulu voi tarjota näitä kokemuksia, mutta myös kodin tarjoamat kokemukset ovat tärkeitä. Timosenkosken luontokoulun retkeilyaluetta on kehitetty luontokoulun tarpeisiin, mutta samalla on pyritty tukemaan myös eri järjestöjen ja perheiden ulkoilu- ja retkeilyharrastusta. Huutilammen infopisteessä esitellään alueen luontoa ja sieltä lähtevät erilaiset polut; Suopolku 1,6 km, Seikkailupolku 1,2km, Metsäpolku 3,2 km ja Ympäristöpolku 4 km. Polkujen varrella on nuotiopaikkoja evästelyä varten. Oulun kaupungin tekninen keskus ylläpitää nuotiopaikkojen puuhuoltoa. Ilkivallan tuhoama Huutilammen puuvaja saadaan taas keväällä kuntoon ja tulistelu suosituimmalla nuotiopaikalla mahdollistuu. Siihen saakka retkelle on syytä ottaa omat nuotiopuut mukaan. Koko perheelle tarkoitetut Luontosunnuntait jatkuvat taas ensi syksynä. Timosenkosken luontokoulu järjestää yhdessä eri järjestöjen ja yhteistyökumppanien kanssa kuutena sunnuntaina suosittuja koko perheen luontotapahtumia. Luontosunnuntait käynnistyvät elokuun lopulla. Tapahtumista tiedotetaan perheitä alueen koulujen ja päiväkotien kautta. Timosenkosken luontokoulun kotisivulta löytyy tietoa luontokoulun sijainnista, retkeilyalueesta ja syksyllä kotisivulla esitellään myös luontosunnuntaiden teemat. Myönteisten luontokokemusten kautta lapsista kehittyy luonnosta ja ympäristöstä huolta pitäviä aikuisia. Tervetuloa koko perheen kanssa retkeilemään Timosenkosken luontokoululle! Seppo Saloranta 7 MLL KORVENSUORA Vuosi 2010 on kuudes toimintavuosi yhdistyksellemme. Olemassaolomme on vakiinnuttanut asemansa alueella ja useat MLL toiminnasta tutut toimintamuodot ovat löytäneet asiakkaansa myös Korvensuoran suuralueella. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin ja jatkuvuuden vuoksi olisikin mukava saada uusia jäseniä toimintaamme mukaan, esimerkiksi osallistumaan silloin tällöin tapahtumien järjestelyihin tai valvomaan aikuisena tilaisuuksien sujumista. Toivomme rohkeasti yhteydenottoja. Yhteystietomme löydät nettisivultamme. Tämä vuosi lähti liikkeelle perinteisesti alle kouluikäisten lasten hiihtokilpailuilla, jotka pidettiin Korvensuoran koulun urheilukentällä. Kevään toimintamme: Liikuntaharrastusta (touhutunti) vanhempien johdolla alle kouluikäisille (tiistai , 3-4-vuotiaat ja tiistai , 5-6-vuotiaat) Muskari Isä-lapsi-sählykerho Perhekahvila Ranuan retki Kirpputori Talvikankaan monitoimitalon liikuntasalissa klo Pöytiä voi nyt varata osoitteesta: mll. Pöydän vuokra on tuttuun tapaan 10e. Kevään 2010 tapahtumien lisäksi Kevätilo -keräys alkaa 16.4 ja päättyy Kuten aiempina vuosina MLL Korvensuoran yhdistys toteuttaa keräyksen lipaskeräyksenä, johon voivat osallistua kaikki halukkaat alueen asukkaat vapaaehtoisesti - joko lahjoittamalla rahaa keräykseen tai itse keräämällä yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Keräyksen kohde on yhdistyksen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Korvensuoran suuralueella. Lisätietoa löydät yhdistyksemme nettisivuilta ja paikallisten kauppojen ilmoitustauluilta. Yhteistyöterveisin Tuija Väyrynen MLL - Korvensuoran pj.

8 8 Korvensuoran suuralueen päästä Kiimingin kunnan rajalta löytyy Korvenkylän nuorisoseura eli tuttavallisemmin Koppero. Se on toiminut yli sata vuotta palvellen kyläläisten tarpeita ja ollut ihmisten kokoontumis- ja harrastuspaikkana. Tänä päivänä nuorisoseuran käyttäjät tulevat isolta alueelta: Korvensuora, Hönttämäki, Heikinharju, Korvenkylä, Välikylä ja Jääli. Mikä Koppero? Nuorisoseuralla on toimintaa viikoittaisten harrastusten, erilaisten tapahtumien ja juhlien muodossa. Luomme alueen eriikäisille asukkaille mahdollisuuksia harrastaa säännöllisesti lähellä kotia joitain mieluisaa. Koppero toimii myös suosittuna juhlapaikkana. Siellä vietetään paljon häitä, syntymäpäiviä tms. perhe- ja sukujuhlia sekä pikkujouluja. Tanssinlumoa! Viikoittain Kopperolle kokoontuu joukko tanssinjanoisia. Aikojen saatossa nuorisoseurojen tanhut ovat vaihtuneet mm. latinalaistanssien rytmeihin. Korvenkylän nuorisoseuran ja tanssinopettaja Päivi Klemettisen yhteistyö alkoi syksyllä Ja siitä lähtien Päivin johdolla Kopperolla on tanssittu sekä suositun salsan vartalonkäyttöä, että swingaavan jiven perusaskeleita. Viimeisin uusi tuuli puhaltaa miehille ja tosi äijille äijäbaletin kautta. Keväällä 2010 Päivin tanssiryhmiä on monipuolisesti kaikenikäisille: Tirriäisten tanssi alle kouluikäisille sekä kouluikäisten Latino 1 ja Latino 2, nuorille ja aikuisille yksintanssittaviin latinalaistansseihin keskittyvä Uu latino alkeet ja jatko sekä baletinomaisiin harjoitteisiin perustuva Äijbalettiryhmä. Syksy näyttää Kopperolla edelleen valoisalta ja tanssilliselta. Ryhmiä käynnistellään touhulla ja uusiakin on suunnitteilla, kuten kovasti toivottu Ämmäbaletti. Suunnitteilla on myös ryhmiä nuorille ja ikääntyneille. Otamme vastaan toiveita ja ideoita, jotta toiminta olisi monipuolisesti kaikkien ulottuvilla. Tästä esimerkkinä viime syksynä alkanut äijäbaletti, joka toteutui juuri toiveiden pohjalta. Ja ryhmä on otettu vastaan hyvin ja äijiä on Kopperolla riittänyt! Toukokuu tuo mukanaan Tanssinlumoa myös yleisölle. Ryhmissä nimittäin harjoitellaan parhaillaan kovaa vauhtia esityksiä, jotka tuodaan yleisölle nähtäväksi toukokuussa järjestettävässä Tanssinlumo -tapahtumassa, jossa matkaamme mm. sademetsän villin luonnon ympärille ja rauhoitutaan äijäbaletin tulkintaan. Illan päätteeksi pidämme tanssit. Kesäkuulle on suunnitteilla koululaisille suunnatut tanssin kesäkurssit. Kesälomalla voi tulla Kopperolle tanssimaan maanantaisin ja tiistaisin päivällä. Sirpa Lotvosen ja Markku Oikarisen vetämät paritanssikurssit sunnuntaisin vetävät salin täydeltä väkeä oppimaan paritanssien alkeita ja jatkoaskelia. Sipe ja Make pitävät huhtikuun lopussa myös häävalssikurssin viimevuotiseen tapaan. Tälle keväälle ehtii vielä opettelemaan fuskua ja jiveä! Kopperolla järjestetään kerran kuussa luokkalaisten disko. Sanna Lehto, Anni Hyrkäs ja Tarja Kinnunen luotsaavat 100 lasta illan aikana. He ideoivat jatkuvasti mitä uutta diskoilloissa voisi lapsien kanssa tehdä. Alueyhteistyöryhmä tukee omalta osaltaan tätä toimintaamme. Erilaisia tapahtumia Helmikuussa järjestettiin jo viidettä kertaa KorpirockWinter festivaali, joka on suunnattu aikuisille (k-18). Kaamoksen karkotukseen aikuiselle on järjestetty syksyisin jo kolmena perättäisenä vuonna Kasaridisko. Maaliskuun lopulla järjestetään koko perheen kevätrieha. Samana päivänä Kopperolla on myös kirpputori ja myyjäiset. Pöytiä voi jo varata numerosta Pöydän hinta on 5 euroa. Kevään aikana juhlimme äitienpäivää, jolloin lasten tanssi- ja teatteriryhmät pääsevät esiintymään. Joulukuussa järjestetään viime vuonna suuren suosion saavuttanut Joulunaika-tapahtuma. Toiminnastamme tiedotetaan Kopperon ilmoitustaululla, postilaatikkomainontana ja lehti-ilmoituksina. Tärkeä tiedotuksen väline on nuorisoseuramme kotisivut internetissä ja Koppero-ryhmä Facebookissa. Toiminnan lähtökohtana on tarjota virikkeitä ja harrastusmahdollisuuksia kaikille ihmisille sukupuoleen, ikään, poliittiseen näkökantaan ja uskontoon katsomatta. Myös yhteisöllisyys ja elämyksellisyys ovat tärkeitä tänä päivänä. Koppero haluaa tarjota ihmisille mielekästä tekemistä ja näin vastata tämän päivän ongelmiin (esim. syrjäytymiseen) omalta osaltaan. Halu kasvattaa hyviä ihmisiä pätee siis vielä tänä päivänäkin. Nuorisoseuratoimintamme tuo harrastusmahdollisuudet lähelle ihmistä. Jotta voisimme jatkaa ja jatkuvasti kehittää toimintaamme myös jatkossa, tarvitsemme vapaaehtoisia tapahtumiimme sekä uusia ideoita toimintaamme. Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota meihin yhteyttä! Keväisin terveisin Heidi Korolainen Kopperon puheenjohtaja Alueyhteistyöryhmän jäsen Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie Oulu

9 9 KOPPERON DISCO luokkalaisille pe klo Mukana Dj Nealex, kilpailuja, buffetti. Liput 4e. Tervetuloa! Järjestäjä Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23 (lähellä Kukkivan Kunnaan puutarhaa). Lisätietoja Sanna Lehto puh Lauantaina Kopperon koko perheen KEVÄTRIEHA klo JA MYYJÄISET/KIRPPARI klo Kevätriehassa mm. ratsastusta, mäenlaskua (ota oma pulkka tai liukuri mukaan), kasvomaalausta, arpajaiset Kahviosta kahvia, mehua, pullaa, makkaraa (Maksut käteisellä.) Varaa oma myyjäis-/kirpparipöytäsi joko tai numerosta (klo jälkeen).pöytävuokra 5e/pöytä. Tervetuloa koko perheellä! Järjestää: Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23, OULU , Talvikankaan nuorisotalo tarjoaa alueen lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja toimia yhdessä ikäistensä ja ohjaajien kanssa. Avoimen toiminnan aikana lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus mm. pelata erilaisia pelejä biljardista pleikkariin, askarrella, lueskella lehtiä tai ihan vain olla ja jutella ohjaajien kanssa. Salissa voi pelata mm. sählyä, pingistä, sulkapalloa ja koripalloa. Aukioloajat keväällä 2010 Alakouluikäisille: tiistaista perjantaihin klo Liikuntasali on käytössä tiistaisin ja torstaisin vuotiaille: maanantaista perjantaihin klo Liikuntasali on käytössä torstaisin ja perjantaisin. Maanantaisin toiminnan järjestää Oulujoen srk, muuten nuorisoasiainkeskus. Lauantaiaukiolot: ja 8.5. alakouluikäisille klo ja vuotiaille klo Yökahvilat: ja klo 24 saakka. Yökahvilat järjestetään yhteistyössä Oulujoen seurakunnan kanssa. Muu toiminta Tyttökerho alueen luokkalaisille maanantaisin klo Disco luokkalaisille ja Yhteystiedot: Talvikankaan nuorisotalo, Tuiskutie 10, Oulu, p , Työntekijät. Nina Granat, Juha Mertaniemi ja Noora Perkiö. sähköpostit muotoa KOPPERON DISCO luokkalaisille ja klo: 18-21!!! Mukana Dj Nealex, karaokea, kilpailuja, buffetti. Liput 4e. Järjestäjä Korvenkylän nuorisoseura Seurakankaantie 23 (lähellä Kukkivan Kunnaan puutarhaa). Lisätietoja Sanna Lehto puh

10 10 Hyppää rattiin ja koe elämyksiä Oulun Sports & Karting Centerissä Oulun Sports&Karting Center on Suomen uusin sisäkartinghalli. Se on nykyaikainen ja erittäin korkeatasoinen elämyskeskus, joka tarjoaa monenlaista ajanvietettä ja kokoontumismahdollisuuksia yksityishenkilöille ja yrityksille. Karting Centerillä on käytössä 14 kpl RIMO EVO 5 huippuluokan sisäkartingautoa, joissa yhdistyvät uusimman teknologian oivallukset ja vuosien kokemus kartingautojen valmistamisesta. Nämä yhdessä luovat ainutlaatuisen ja aidon kilpa-automaisen ajotuntuman. RIMO MINI KART on huippuluokan juniorikartingauto pienemmille formulatähdille. Ainutlaatuinen kilpa-autoajotuntuma ja loppuun asti mietitty turvallisuus takaavat unohtumattomat ja elämykselliset ajohetket yli 120cm kilpa-ajajille. Molemmille autoille on myönnetty GS-turvallisuussertifikaatti ja ne ovat läpäisseet tiukat saksalaiset TUV-turvallisuustestit ainoina sisäkartingautoina maailmassa. Lähde mukaan vauhdikkaaseen kartingkilpailuun, joko yksin tai porukassa. Meille voit tulla asiakkaaksi milloin vain kalenterissa vapaina olevina aikoina. Reaaliaikaisen varauskalenterimme löydät nettisivuiltamme Monenlaista tekemistä kaikenikäisille Kartingautoradan lisäksi Centeriltä löytyvät pelisali, upeat vip-tilat, kahvio. Pelisali on varustettu Aconin tuliterillä laitteilla ja peleillä, joiden parissa aika ei käy pitkäksi vaikka ajovuoroa odotellessa. Pelisalista löytyvät pöytäfutis-, biljari-, ja ilmakiekko, pingis sekä lukuisia muita pelejä moneen makuun. Tulkaa vaikka koko perheen voimin. Tekeminen ei lopu kesken. Kahviomme palvelee virvokkeiden ja muiden kahvilatuotteiden kera aina aukioloaikojemme mukaan. Meiltä löytyvät myös modernit ja viihtyisät kokoustilat varusteltuna nykyajan vaatimusten mukaisesti. Yläkerran Vip-osastolta löytyvät luksusluokan saunatilat sekä viihtyisä ruokasali. Saunatilojen löylyhuoneeseen mahtuu yhtä aikaa 15 henkilöä ja suihkuhuoneessa on 7 suihkua. Tilava oleskelutila viihdyttää ennen ja jälkeen rentouttavan saunonnan. Synttärit Karting Centerissä! Tule viettämään vauhdikkaat ja ikimuistoiset syntymäpäiväsi Karting Centeriin. Tarjoamme syntymäpäiväpaketteja sekä lapsille, että aikuisille. Karting-klub lapsille ja aikuisilleja ajat enemmän ja halvemmalla! Olemme perustaneet vakioasiakkaillemme klubin. Klubiin liittyminen takaa parhaat alennukset tuotteistamme sekä pitää ajan tasalla tapahtumistamme. Liity klubiin ja hyppää rattiin! Karting-koulu lapsille Meillä toimii myös karting-koulu, joka pitää sisällään karting-autoilun perusteet ja hieman enemmänkin ajoteknisiä asioita. Tuo lapsesi vauhdikkaan harrastuksen pariin. Kaikesta tarjonnastamme löydät lisää nettisivuiltamme Voit myös soittaa kysyä suoraa infostamme p tai Pauliina Aula-Kyrö p

11 Metsähallituksen luontonäyttely Vierasvenesatama 11 TEITÄ SATU w w w. l u o t o k e s k u s. f i RAVINTOLA VENETSIA Konekuja OULU, Puh. (08) Meiltä pizzat, kebabit ja grillituotteet! Buffet 8,40 A-oikeudet! ma-pe kolme annosta! Avoinna: Karaoke Ilmainen kotiinkuljetus tilatessasi vähintään ma-pe , la su Pe-La, sekä sopimuksen mukaan! Avoinna ma suljettu ti to pe la su Tervetuloa! 1.4. alkaen myös täydet Kaskiahontie 1, OULU p. (08) Hoa Phuong GRILLI-KIOSKI-RAVINTOLA Haavikkotie 4, OULU Puh Avoinna joka päivä Tervetuloa! MAIKKULAN Myllyojan APTEEKKI apteekki P Kangaskontiontie 3, P Lääkärit ma-pe P. 9-18, 311 la ma pe Hyvää palvelua. Tervetuloa! Kanta-asiakkaanamme saat useita etuja Korvensuoran suuralueen asukas! Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuinalueesi asioihin, viihtyvyyteen, palveluihin jne. Hyppää rattiin Tervetuloa viihtymään Oulun Sports & Karting Center on Suomen uusin sisäkartinghalli. Se on nykyaikainen ja erittäin korkeatasoinen elämyskeskus, joka tarjoaa monenlaista ajanvietettä ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Tule yksin, kavereiden kanssa tai koko perheen voimin Karting Center tarjoaa elämyksiä jokaiselle. Tapsitie 5, Oulu Kahvila Acon-pelisali Kartingrata Polkuautorata Kokoustilat VIP- ja saunatilat Ilmainen Yrityksille Avoinna: ma-to pe la su puh tai Center 1. Miten asuinalueenne viihtyvyyttä voisi parantaa? 2. Miten asuinalueenne turvallisuutta voisi parantaa? 3. Miten asuinlueenne palvelutasoa voisi parantaa? 4. Miten liikennejärjestelyjä ja maankäyttöä voisi asuinalueellanne parantaa? 5. Miten asuinalueenne ympäristöä voisi parantaa? 6. Miten jätehuoltoa voisi parantaa asuinalueellanne? 7. Mitä voisitte itse tehdä asuinalueenne hyväksi? 8. Mitkä ovat asuinalueenne kolme parasta puolta? 9. Mitkä ovat asuinalueenne kolme huonointa puolta? 10. Mitä muuta haluaisit sanoa? Palauta vastauksesi asukastilaisuudessa klo Paikka: Talvikankaan monitoimitalon sali, Tuiskutie 10

12 Mahtavaa, sanoi myllyojalainen, joka kuittasi vakuutusmaksun asuntolainastaan saamillaan OP-bonuksilla. Tule Myllyojan konttoriin keskustelemaan asuntolainasta! On mukava saada lasku, joka on jo maksettu OP-bonuksilla. Yhä useammat Oulun OP:n asiakkaat maksavat vakuutus maksujaan pankkiasioinnistaan saamillaan bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi. Hoida pankkiasiasi oululaisessa pankissa, josta saat myös OP-bonusta. Soita ja tule käymään missä tahansa konttorissamme! Itsellesi sopivan ajan saat puhelin numerosta op.fi/oulu

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Härmälän koulu lv

Härmälän koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Härmälän koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 16.8.2016 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22.

Lipunnosto on klo 20 ja kokko sytytetään klo 22. TIEDOTE 2/2009 TERVETULOA JUHANNUSJUHLIIN! Laaksolahden huvilayhdistys järjestää perinteiset juhannusaaton juhlat kokkorannassa yhdessä Pitkäjärven VPK:n kanssa. Ohjelmassa on musiikkia, tanssia, ongintaa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2015 Sivu 40 l KOKOUSAIKA 21.9.2015 klo 17.30 18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Malmi Opri Metsämäki Ilari Saastamoinen Linda

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.:

2/2006. Koululehti. mikki-dvd:t. Kuva Juha Hyvärinen. Tässä lehdessä mm.: Koululehti 2/2006 Kuva Juha Hyvärinen Tässä lehdessä mm.: Käykää netissä antamassa palautetta Lomalle Topelius-projekti alkaa Uusia opettajia u mikki-dvd:t mikki-dvd:t Keskitalven terveisiä Eput ilmoitettiin

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä.

Jätä yhteystietosi ja lyhyt kuvaus omaishoitotilanteestasi niin saatamme ottaa piankin yhteyttä kummittelun merkeissä. OMAISHOITAJAT OPISKELIJOITA! Yhdistyksemme aloittaa yhteistyön TAMK:n kanssa ensi vuoden alussa. Hyvän yhteistyön toteutumiseksi tarvitsemme lisää omaishoitopareja ja perheitä, jotka ovat valmiit ottamaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2010 Valtuuston kokouskutsu... 1 Kuulutus Leiviskänkankaan kaavasta... 1 Jätevesiasiaa... 2 Vanhustenviikko 3.-10.10.2010... 2 Hiljaiset taiteilijat Siikalatvalla ja Pyhännällä.. 2 Kirjaston aukioloajat...

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Juhannuskylän koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Juhannuskylän koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Juhannuskylän koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi

Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Tutkimus 2: Informaatiota ja palveluita suomeksi Österåkerin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ensimmäisestä tammikuuta 2010. Silloin tehtiin tarvekartoitus joka on ollut pohjana suomenkieliseen

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2013 Sivu 9 KOKOUSAIKA 4.3.2013 klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Naskali Essi Järä Eveliina Tatti Saara Matintalo

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto

TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016. Suomen Uimaliitto TIEDOTE 1 ROLLO-UINNIT 10.-12.6.2016 ROLLO-LEIRI 13.-15.6.2016 Suomen Uimaliitto 2 Tervehdys Tampereelta! Tätä kirjoittaessani joulukuun alkupuolella vesisateen ropistessa ikkunaan täällä Mansessa nääs

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

KOULUIKÄISTEN syksy 2015

KOULUIKÄISTEN syksy 2015 Tuomiokirkkoseurakunnan ja Tammerfors Svenska församlingenin KOULUIKÄISTEN syksy 2015 KERHOT LEIRI PARTIO ILLAT TAMPEREEN TUOMIOKIRKKO- SEURAKUNTA TAMMERFORS SVENSKA FÖRSAMLING www.tampereenseurakunnat.fi/tuomiokirkonkoululaiset

Lisätiedot

Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007

Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007 Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007 Sukuseura valmistautuu vireään kesään 2007, jolloin järjestetään 6. sukujuhlat 30.6. 1.7. Kolarin Nuottavaarassa sekä julkaistaan uusi, täydennetty ja korjattu

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja 3.-9.

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot