KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025"

Transkriptio

1 KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025

2 LÄHTÖKOHDAT Puhdas luonto: vesi, ilma VAHVUUDET Vuodenajat (vs. ilmastonmuutos) Liikenneväylän varrella, 5- Pe, lentokenqä VuokaPn läheisyys, Venäjän rajan läheisyys Monipuolinen tarjonta 40 km:n säteellä KulQuuri ja historia, kulquuri- ja liikuntapalvelut Kaukametsä ja Kaukavesi, jokivarsi Kesän tunnetut tapahtumat MajoituskapasiteeT ja ravintolat, kokousfasiliteept MooQorikelkkareiPstöt Matkailualan koulutus (KAMK, KAO) TapahtumatuoQajan koulutus (KAO) Pelialan osaaminen Kajaaninjoki, Oulujärvi, Ärjä Kokous- ja tapahtumamatkailu MAHDOLLI- SUUDET Ostosmatkailun kehiqäminen tapahtumien kanssa Pelillistäminen, uuden teknologian palvelut, esineiden internet KulQuurin ja historian hyödyntäminen Kesämatkailu, veneilysatamat, kalastusmahdollisuudet Aasia ja Kiina SegmentoinP erityisryhmille (globaalit markkinat) Venäläisten ostosmatkailu (tapahtumapakept) VuokaPn matkailijat ja heidän liikuqamisensa VuokaT- yhteistyö, Oulujärven hyödyntäminen luontomatkailussa, yhteismarkkinoinnin vahvistaminen Yhteistyö Sotkamo- VuokaT- Paljakka- Ukkohalla- Kuhmo- Oulujärvi Yhteistyön puute alan toimijoiden kesken Uskalluksen puute Keihäänkärjet ja maamerkit puuquvat, ei magneeta KulQuurikohteiden pirstaloitunut rakenne Matkailun akpviteet- ja ohjelmapalvelujen vähäisyys Fyysinen saavuteqavuus (kauko/lähi; opastus) Sähköinen saavuteqavuus ja näkyvyys MyynP ja markkinoinp Ostosmatkailun tunnequus Tapahtumien vähäinen hyödyntäminen matkailullisesp ja kauppojen ym. markkinoinnissa HEIKKOUDET MaailmanpoliiTnen Planne UHAT Yleinen talouskehitys Lähialueiden (Venäjä) talouden kehitys Ruplan heikkous lyhyellä aikavälillä Yhden korpn varassa olo (Venäjä) Suomen hintakilpailukyvyn heikkeneminen Ympäristökysymykset (imago) NegaPivinen väestönkasvu Taloudellisten resurssien puute SaavuteQavuuden heikkeneminen (Pestö kunto, yhteydet) AmmaTtaitoisen työvoiman puute 2

3 KAJAANIN MATKAILU 2025 Kajaani on Kainuun ostos- matkailukeskus ja porb monipuoliseen Kainuuseen. Kajaani on modernien eränkävijöiden kaupunki pohjoisessa Kajaani, VuokaB ja Oulujärven alue muodostavat monipuolisen ja yhtenäisen matkailukohteen, joka avaa. porin seikkailuun puhtaassa luonnossa ja Kainuun meren välkkeessä ja.. ikkunan kulhuuriin ja historiaan sekä tapahtumien sykkeeseen. Kajaani on elämyksellisen kokous- matkailun ykköskohde ympäri vuoden. 3

4 PAINOPISTEET JA LÄPÄISEVÄT TEEMAT KOKOUS- JA TAPAHTUMA- MATKAILU TAPAHTUMAT OSTOS- MATKAILU LUONTO, VESISTÖT JA ELÄMYKSET Kajaani on elämyksellisen kokousmatkailun ykköskohde ympäri vuoden. Kajaani tarjoaa ympärivuopsen tapahtumien sykkeen. Tapahtumatarjonta on hyödynneqy matkailullisesp ja kaupankäynnissä. Kajaani on Kainuun ostosmatkailukeskus Kajaanin hullunhauskat päivät Kajaani on modernin eräkävijän seikkailu Kainuun merelle ja puhtaaseen luontoon. Kajaanissa kaikki pelaa pelillisyys ja laatu Historia, kulquuri ja perinteet Monipuolisuus ja yhteistyö: Kajaani VuokaT - Oulujärvi MarkkinoinP ja saavuteqavuus 4

5 Liikuntapaikat Kirkot Seppälä Linnanrauniot Keskusta ja jokivarsi Eino Leino - talo Citykalastus Hullunhauskat päivät - ostostapahtuma Perhematkailu- pakeit Kävely- painoheinen keskusta Ostos- tapahtumat Ostos- matkailu- pakeit Viihde- ja kaupallisten palveluiden kehihäminen TAPAHTUMAT OSTOS- MATKAILU YriHäjille vuokrahavia rantapaviljonkeja rannassa Jokipuisto- profiili KAJAANIN MATKAILU RaaIparkkihanke ja muut erikoiskaupan hankkeet LUONTO, VESISTÖT JA ELÄMYKSET KOKOUS- JA TAPAHTUMA- MATKAILU KOKONAISUUDEN HAHMOTTELUA VesistöakIviteeIt (terveveneet, laiva): Nuas, Kajaaninjokivarsi ja Oulujärven eteläpää Saaret luontokohteina: Ärjä, Toukka, Rehja sekä Paltaniemen satama Oulujärvi, kalastus, purjehdus OpasteHujen akiviteeben kehihäminen Kaukametsän alueesta vetovoimainen kohde Kokous- ja tapahtuma- tuoheen kokonaisvaltainen kehihäminen MyynI- ja markkinoinipakeb MarkkinoinIsuunnitelma ja sen toteutus OULU VUOKATTI- SOTKAMO UKKOHALLA- PALJAKKA KAJAANI KOSTAMUS KUHMO 5

6 AVAINASIAKKAAT KOKOUS- JA TAPAHTUMA- MATKAILU TAPAHTUMAT OSTOS- MATKAILU LUONTO, VESISTÖT JA ELÄMYKSET Tapahtuma- ja kokousjärjestäjät: valtakunnalliset järjestöt, yritykset, yhdistykset, yhteisöt, yritysjärjestöt Toimijoiden kansainväliset verkostot Kainuun teollisuudenalat: teknologia, kaivannaisala, biotalous Kansainväliset (matkailun) pelinkehiqäjäverkostot Kainuun vakituiset ja vapaa- ajan asukkaat Erityisryhmät, harrastajat, faniqajat ja bongarit < Kainuu < Itä- ja Pohjois- Suomi < Suomi < Eurooppa Kainuun vakinaiset ja vapaa- ajan asukkaat VuokaPn matkailijat Tapahtuma- ja kokousvieraat Venäläiset < Kostamus < muu Venäjä Matkanjärjestäjät < ryhmät Kiina, muu Aasia Leisure, perheet, 55 + Kokous- ja tapahtuma- asiakkaat Modernit humanispt < Suomi < Pohjoismaat < Keski- Eurooppa Matkanjärjestäjät < ryhmät Kiina, muu Aasia 6

7 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET KOKOUS- JA TAPAHTUMAMATKAILU Ehdotuksiin on kooqu Kajaanin kokousmatkailua sekä sen markkinoinpa tapahtumapaikkana edistävät toimenpiteet - niiden toteutuksessa on paljon yhteneväisyyksiä. Tapahtumiin ja kokouksiin tarvitaan Ploja, alueita, suorituspaikkoja sekä tekniikkaa ja osin väliaikaisia lavoja tai rakennelmia. Myös majoitus-, ravitsemus- ja cateringpalvelut sekä muiden oheis- ja tukipalveluiden saatavuus luovat keskeisten vetovoimatekijöiden kauqa erilaisia mahdollisuuksia järjestää laadukkaasp elämyksellisiä kokouksia, konferensseja tai muita tapahtumia. Vapaa- ajan matkailuun liiqyvää tapahtumakehiqämistä ja sen koordinoinpa käsitellään erikseen omana painopisteenään. KOKOUS- JA TAPAHTUMATUOTTEEN KOKONAISVALTAINEN KEHITTÄMINEN JA TEEMOITUS Kartoitetaan ja kootaan Kaukametsän ja hotellien lisäksi myös muut kokous- ja tapahtumakohteet sekä illanvieqokohteet samoihin kansiin erikokoisia Plaisuuksia varten TuoQeistetaan helposp räätälöitäviä, teemallisia oheis- ja iltaohjelmia alueen vahvuuksiin perustuen (tarinat, historia ja kulquuri, runot ja musiikki, luonto, liikunta, ostos- ja tutustumiskohteet yms.) erikokoisille ryhmille Myös innovapiviset esimerkkipakept (esim. aikaansaavat junakokoukset, pelikokoukset, hiihtokokoukset, vesikokoukset, saarikokoukset, technical visits) Määritetään tukitoimet tapahtumajärjestäjille (luvat, varaukset, oheisohjelmin järjestelyt ym. sekä niiden hinnoiqelu) 7

8 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET KOKOUS- JA TAPAHTUMAMATKAILU KOKOUS- JA TAPAHTUMAPALVELUIDEN MYYNTI- JA MARKKINOINTIPAKETTI Kuvaus Kajaanista ja lähiympäristöstä erityispiirteineen ja mahdollisuuksineen (ml. Wild Taiga, VuokaT, ym.) Palvelut tapahtuma- ja kokousjärjestäjille Käytetään markkinoitaessa Kajaania kansallisten ja kansainvälisten kokousten ja tapahtumien pitopaikkana KOKOUS- JA TAPAHTUMAPALVELUIDEN MARKKINOINTISUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUS Kohderyhmien määriqäminen: valtakunnalliset järjestöt, yritykset, yhdistykset, yhteisöt, yritysjärjestöt MarkkinoinPtoimenpiteiden suunniqelu: mediat, välineet, henkilökohtainen myynptyö Kokous- ja tapahtumahaku ja akpivinen myynp KOKOUS- JA TAPAHTUMAPALVELUN RESURSOINTI Kokouspalveluverkoston kokoontuminen ja organisoitumisesta sopiminen Kokous- ja tapahtumanhallintapalveluiden tehtävistä pääqäminen (yhden luukun periaate) ResursoinP ja panostukset markkinoinpin ja järjestelyihin KAUKAMETSÄN KOKOUSTILOJEN KEHITTÄMINEN Kaukametsän vetovoimaisuuden kehiqämisen yhteydessä, monitoimipla sisäakpviteetkeskuksessa (tasalatapla) 8

9 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - TAPAHTUMAT TavoiQeet TOP 3: Ympärikesäisyyden kehiqäminen vahvistamalla kärkitapahtumien (Kajaanin Runoviikko, Lost in Kajaani ym.) näkyvyyqä ja Pivistämällä yhteistyötä muiden tapahtumien kanssa Uusien, säännöllisten tapahtumien kehiqäminen erityisesp ostosmatkailua ja majoituskysynnän kasvaqamista tukemaan VuosiQain vähintään yksi merkiqävä tapahtuma Kajaaniin (tapahtumahaku) TAPAHTUMARYHMÄN PERUSTAMINEN MATKAILUELINKEINON, JULKISEN SEKTORIN JA YHDISTYSTEN KESKEN Tapahtumien yhteistyön ja markkinoinnin säännöllinen koordinoinp Toimijat: kaupunki, KAO, KAMK, KaKeRy + kauppiaat, Kainuun liikunta, hotelliketjut, Metsähallitus luontopalvelut, VuokaT, muut tapauskohtaisesp Tapahtumien markkinoinpsuunnitelma ja vuosikello (ympärivuopsuus) Tapahtumakartoitus kansallisesp ja kansainvälisesp sekä akpivinen tapahtumahaku Kajaaniin TAPAHTUMA- ALUE JOKIRANTAAN Ympärikesäisten tapahtumien paikka ja kokoontumispiste 9

10 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - TAPAHTUMAT KAJAANIN HULLUNHAUSKAT PÄIVÄT TAPAHTUMAN JA KONSEPTIN SUUNNITTELU Kauppiaiden, majoitusyritysten, kaupungin sekä paikallisten tapahtumatoimijoiden yhteistyöryhmän perustaminen Tapahtuman suunniqelu (sisältö, markkinoinp, toimintatavat): erityisedut, arvonnat, sponsorit (vrt. Miljoonapilkki), majoituspakept ja erikoispalvelut Oheistapahtumat (ravintolat ja illanvieqo, esiintyjät, opastetut kierrokset jne.) Yhteisen ilmeen kehiqäminen ja teeman näkyminen kaupungissa (Kauppakeskus Kajaani) KALASTUSTAPAHTUMIEN KEHITTÄMINEN City- kalastus jokipuiston alueella: cup- tyyppinen tapahtuma ja loppukilpailu Jatsia ja jalokalaa - teema samaan yhteyteen (esim. te lat, teemaviikonloput) Pienemmät tapahtumat ja päätapahtuma (esim. syyskuussa) JATSIA JA JALOKALAA TAPAHTUMAKETJUN SUUNNITTELU Taustaa ja tunnequuqa historiassa, pienestä liikkeelle Pienemmät tapahtumat ja päätapahtuma (esim. syyskuussa); teeman näkyminen ja kuuluminen kaupungissa (esim. te lat, teemaviikonloput) MUUTA KEHITETTÄVÄÄ Lyhyt aikaväli KirkkokonserTen sarja, kilpailut, laulutapahtumat (lapset, nuoret, aikuiset) Vuotuinen linnatapahtuma (Metsähallitus yhteistyössä muiden kanssa) Tulevaisuuden mahdollisuudet Liikunta- ja hyvinvoinptapahtuma 55 + Matkailun pelinkehiqäjien kansainvälinen kilpailu ja tapahtuma Symboliset teot: vetonaulojen hankkiminen tapahtumiin ja konserqeihin, tenorit linnassa 10

11 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - OSTOSMATKAILU OSTOSMATKAILUKONSEPTIN KEHITTÄMINEN Ostostapahtumien ja matkailupalveluiden tuoqeistaminen ja markkinoinp eri kohderyhmille Edut tai tarjoukset majoiquville: teaqeriliput, paikallisliikenne tms. Kaikki ostoskohteet esille internet- sivuille ja markkinoinpmateriaaleihin eri teemojen alle ryhmiteltynä (tavaratalot, erikoisliikkeet, digitaaliset info- ja Penvarsitaulut) Tax free kaupoista ajantasainen Peto internet- sivuille sekä ajankohtaiset tarjoukset/edut, aukioloaikojen yhdenmukaistaminen, palveluvalikoiman laajentaminen kv- asiakkaita kiinnostaviin tuoqeisiin (tuotemerkit, brändit) erikoiskaupan osalta OSTOSMATKAILUPROFIILIN VAHVISTAMINEN Kajaanin Hullunhauskat päivät ilmiön luominen tapahtumien kauqa Yhteinen markkinoinp- ja myynp- ilme Kytkeminen VuokaPn ja lähimatkailukeskusten markkinoinpin Muut erikoistapahtumat ostostapahtuman ympärille OSTOSKOHTEIDEN ERIKOIS- /LISÄPALVELUIDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Aasialaisten luoqokorten toimivuuden varmistaminen kaupallisissa kohteissa Kauppiaiden ja henkilöstön koulutus venäläisten ja aasialaisten matkailijoiden tarpeisiin Kainuulaisten tuotemerkkien kehiqäminen ja esiin nosto Rakentamiseen tai sisustamiseen liiqyvien kokonaispalvelukonseppn kehiqäminen eri kauppaliikkeiden kesken (esim. valmiit rakennus- ja sisustuspakept + toimitukset), yhden luukun periaate, paikallisten yritysten hyödyntäminen MajoiQumisen kauqa saatavat erikoisedut vs. ostosten kauqa saatavat majoitusedut esim. tapahtumiin tai seuraavaa vierailua varten 11

12 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - OSTOSMATKAILU KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Keskustan kehiqämissuunnitelman toteuqaminen KävelypainoQeisen keskustan toteuqaminen Tukee matkailullista vetovoimaa ja ostovoiman kehiqymistä RAATIPARKKIHANKKEEN TOTEUTTAMINEN PysäköinP, asuminen ja erikoiskaupan liikeplat Viihde- ja kaupallisten palveluiden huomioiminen VIIHDE- JA KAUPALLISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Keskustan alueelle ostosmatkailua ja sen vetovoimaisuuqa kehiqäviä viihdepalveluita tyhjiin liikeploihin tai RaaPparkki- hankkeeseen liiqyen (esim. sisäakpviteept: Laser Zone, HopLop, keilailu tms.) Tilojen markkinoinp ja toimijahaut KAUPPAHALLI TAI KAUPPAPAVILJONKI TORINRANTAAN Paikalliset erikoisuudet, lähi- ja luomuruoka, käsityöt ja matkamuistot Markkinatapahtumien teemoiqaminen ja toritoiminta Opastetaulu (keskusta, jokipuisto, kävelyreipt) PETÄISENNISKAN YRITYSALUEEN ERIKOISKAUPAN KEHITTÄMINEN Uuden vetovoimaisen erikoiskaupan investorin ja toimijan hakeminen alueelle Viihde- ja elämystoimintojen mahdollinen sijoiquminen alueelle 12

13 CITY- LUONTO- TUOTTEIDEN KEHITTÄMINEN City- kalastus ja kohteet (kesä, talvi) City- melonta ja kohteet City- retkeily ja kohteet (Pöllyvaara ja muut lähiretkeilykohteet, helppo saavuteqavuus) VENEILY- JA PURJEHDUS- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMINEN KAJAANIN KESKUSTAN ALUEELLE Kalkkisillan tervaveneretkien ja risteilyjen lähtöpiste, vierasveneiden kiinniqymispiste Purjeveneiden rantautumis- mahdollisuuksien selviqäminen keskusta- alueen läheisyydessä, ponqoonisillan port- ratkaisun parantaminen TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - LUONTO, VESISTÖ, ELÄMYKSET JOKIPUISTON KEHITTÄMINEN Kaupunki lähiluontokokemuksen vahvistaminen vyöhykkeenä City- kalastuskohde linnanraunioiden ympärillä (lohen istutus, jokikalastuspuisto), Pöllyvaaran lähiretkeilypaikka ja muut kävelyreipt, lähtöpiste jokiristeilyille (tervaveneretket, risteilyt) Tapahtuma- alue ja pieni tapahtumatori (siirreqävät myynp- /ravintolakojut) jokirantaan Kajaanin linnan raunioiden läheisyyteen: laulu- ja runoillat, kesäteaqeritoimintaa Rantabulevardi/- rait, ravintolalaivat/kelluva ravintola ja pop- up - palveluiden kehiqäminen Torinrantaan Jokipuiston pitkäjänteisen kehiqämissuunnitelman valmistelu Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan toimesta (pitkäjänteinen yleissuunnitelma) KAUKAMETSÄN ALUEEN VETOVOIMAISUUDEN KEHITTÄMINEN Vesiliikuntakeidas: vesiakpviteept (mm. soutuveneiden ja kanooten vuokraus, kalastusvälineet, vesiretkeily Nuaksen suuntaan) Silta ja iltanuopo/viihtymispaikka saareen Kaukametsän edustalle Kaukametsä: interakpiviset näyqelyt ja toiminnalliset Plat (kulquuri- ja luonto- keskus), olemassa olevien Plojen hyödyntäminen, teknologia ja pelillisyys YmpärivuoPnen teemallinen sisäakpviteetkeskus: uusinvestoinp alueelle, kokous- ja vapaa- ajan käyqöön sisäakpviteeqeja (esim. keilailu, sisägolf, seikkailu/kiipeily), konseptoinp ja toteuteqavuusselvitys tai olemassa olevien, soveltuvien Plojen kartoitus 13

14 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - LUONTO, VESISTÖ, ELÄMYKSET KAINUUN MEREN YMPÄRIVUOTINEN VESISTÖ- JA OHJELMAPALVELUKESKUS/PISTE Veneily- ja purjehdustoiminnan edistäminen (tapahtumat, puiqeet), veneilyn huoltoon ja säilytykseen liiqyvät palvelut Vesistömatkailuun liiqyvän kulquurin kehiqäminen yhdessä alan harrastajien, seurojen ja yhdistysten kanssa Talvitoiminnassa talvikalastus, lumi- ja jäärakentaminen sekä mahdollinen safaritoiminta MooQorikelkkojen ja veneiden vuokraus & reiten tuoqeistaminen (reipt, palveluntarjonta, markkinoinp- ilme) Paltaniemen venesatama- alue OPAS- JA OHJELMAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Vesistöön ja luontoon liiqyvän ohjelmapalvelutoiminnan akpvoinp- ja kehiqämishanke Kokous-, yritys- ja vapaa- ajan matkailuun yhteistyörenkaita Kajaanin Matkailuoppaat - yhteistyö SAARET MATKAILU- JA VIRKISTYSKÄYTTÖÖN VesireiPt ja kuvaukset, opastetut retkipakept, vuokraus Ärjän saari osaksi Oulujärven retkeilyalueqa Metsähallituksen hallintaan: reipt, retkeilyrakenteet ja varaustuvat, laiturit ja rantautumispaikat Toukan saaren kehiqäminen vapaa- ajan asumisen ja lähiretkeilyn kohteena sekä retkeilyrakenteiden kehiqäminen Rehjan saaren hyödyntäminen 14

15 TOIMENPIDE- EHDOTUKSET - LUONTO, VESISTÖ, ELÄMYKSET KÄYNTIKOHTEIDEN JA REITTIEN KEHITTÄMINEN NÄKYVIKSI ERI TEEMOJEN KAUTTA, LOST IN KAJAANI - KIERROKSET Luontokohteet: Jokipuisto (ml. Pöllyvaara), Joutenlampi ja Ruuhijärvi, saaret Liikuntakohteet: Vimpelinlaakson perheliikuntapuiston kehiqäminen Ostoskohteet: ostoskohteet esille (erikoiskaupat, tavaratalot) KulQuurikohteet: Kirkot, museot, Seppälän alue, Paltaniemi, muut kulquurikohteet ja - ympäristöt MooQorikelkkailun mahdollisuuksien ja reiten esille tuominen (hyvät reipstöt, lähtöpiste mm. Kajanuksessa), reiten markkinoinnilliset kuvaukset, palvelutarjonta, kelkkavuokraus Muut reipt (kävely, lumikenkäily ) Sisältöä ja toimintaa kehitetään tapahtumiin, vapaa- ajan sekä kokousmatkailuun soveltuviksi Tarinoita ja sisältöä pelillisyyden ja mobiiliopastuksen avulla vapaa- ajan matkailijoille (esim. Lost in Kajaani mobiilisovellus, teemallisia reiqejä) 15

16 KAJAANISSA KAIKKI PELAA Läpileikkaava teema: Peliteknologian soveltaminen: markkinoinp, opastus Toiminnallisuus ja sitouqaminen Asiakkaan polun kaikki vaiheet osana peliä varaaminen, matkustaminen, liikkuminen, kohteiden bongaus, palvelujen käyqäminen, ostosten tekeminen, palaute Peliteknologiaa ja pelejä näkyville ja kokeiltaviksi keskeisiin kohteisiin: lentokenqä, kauppakeskukset Tarinat ja historia eläviksi pelien ja augmentoidun todellisuuden avulla Laatu todeksi tuleminen Yhtenäinen viesp ja asiakaslupaus SaumaQomat matkaketjut Sisäinen markkinoinp: Kajaanin viespnviejät sitoutetaan toimijat ja kaupunkilaiset mukaan peliin (markkinoinp, paikalliset matkailuoppaina ) Myös urheilu ja liikunta sisältyvät teemaan ( oikeat pelit ) Kajaanin matkailu voi toimia pelialan yritystoiminnan ja kasvuyritysten testausalustana, uusien sovellusten skaalaus kansainvälisille markkinoille 16

17 KAJAANISSA KAIKKI PELAA Lost in Kajaani App TakPseen markkinoinpin PaikkaPetoon perustuva sovellus, jota matkailija käyqää/pelaa älypuhelimella OQaa huomioon erilaiset käyqäjän polut ja huomiopisteet Opas, heräqeiden antaja, tarjousten vinkkaaja, muispkirja Esim. paikkapetosovelluksiin perustuvat yksilölliset ja interakpiviset kävelyt Lataus esim. sähköisten lippujen mukana, saatavuus sähköisten kanavien ja fyysisten pisteiden kauqa 17

18 HISTORIA, KULTTUURI JA PERINTEET Läpileikkaava teema, ikkuna kulquuriin ja historiaan : Historian ja merkkihenkilöiden tuoqeistaminen (kokousteemat, fasiliteeten nimeäminen jne.) Eino Leino, Lönnrot jne. KulQuurin ja historian elävöiqäminen pelisovellusten ja augmentoidun todellisuuden avulla Tutustuminen arkiseen, paikalliseen elämänmenoon kiinnostaa etenkin kv- matkailijoita (paikallisista oppaita, matkailulähetläät ) Paikallisuuden, perinteiden ja modernin metsäläisyyden heijastuminen matkailutuoqeissa (lähiruoka, city- luonto- tuoqeet jne.) Kuva: reddit.com Kuva: trc.utu.fi 18

19 MONIPUOLISUUS JA YHTEISTYÖ Läpileikkaava teema: Kajaani- VuokaB- Oulujärvi - vapaa- ajan matkailu Kajaanista yhden tunnin sisällä on yhtenäinen matkailualue monipuolisine luonto-, liikunta- ja kulquurikohteineen Yhteiset tuotekokonaisuudet ja markkinoinpyhteistyö Kajaani- VuokaB- Kuhmo - kokous- ja tapahtumamatkailu Ostosmahdollisuuksien ja muiden vetovoimakohteiden esiin tuominen pre- ja post tour retkinä VuokaPssa ja Kuhmossa järjesteqävissä kokouksissa Yhteiset tuotekokonaisuudet ja markkinoinpyhteistyö Sotkamo- VuokaB- Paljakka- Ukkohalla- Kuhmo- Oulujärvi - näkyvyys YhteismarkkinoinP (näkyvyyden lisääminen) markkinoinpryhmä koordinoi Kajaanin osalta Imagonäkyvyyden varmistaminen Eri matkailukeskuksia ja matkailukeskihymiä yhdistävien reiben kokonaisvaltainen tuoheistaminen ja markkinoini 19

20 IMAGOMARKKINOINTI Sähköiset välineet ja kanavat NeTsivujen uudistaminen Kuvamaailman kokoaminen Hahmojen, pelien ja videoiden kauqa INFO Liikuteltavat infot keskeisissä kohteissa (kauppakeskukset, hotellit ym.) Sähköiset infotaulut (videot, kuvat, yms.) NeT- ja mobiilisovellukset Pelillisyyshanke: Lost in Kajaani sovellus, myöhemmin omat pelisovellukset eri kv- ryhmille KAMPANJAT Toteutus: ostopalvelut (kilpailutus) Mediavalinta: sähköiset + muu Seuranta: akpivinen myynp KOKOUS/RYHMÄT AkPivinen kokous-, tapahtuma- ja ohjelmapalvelutoimija haetaan yritys MARKKINOINTI Terävöitetään nykyistä toimintamallia Painopiste sähköisiin välineisiin ja digimarkkinoinpin AkPivinen kokous-, tapahtuma- ja ohjelmapalvelutoimija yrityslähtöinen; kaupunki ja yritykset rahoiqajina Kaikessa keskeisenä toimintatapana yrityslähtoinen public- private- yhteismarkkinoinp, jota jo tehdään Kajaanin Matkailu Oy:n toimesta, ja joka on laajenemassa matkailumarkkinoinnista Made In Kainuu tyyppiseksi Kajaanin vetovoimaa ja kilpailukykyä tukevaksi ohjelmalliseksi maineviespnnäksi MARKKINOINTIRYHMÄN PERUSTAMINEN MarkkinoinPsuunnitelma, teemakohtaiset kampanjat, kohdennequ markkinoinp Yritykset valitsevat itse, missä kampanjoissa haluavat olla mukana KAJAANISSA KAIKKI PELAA VIESTINVIEJÄT (SISÄINEN MARKKINOINTI) Sitoutetaan eri ryhmät mukaan esim. kutsu- malla nämä yhdessä tai erikseen infoon/ master- turnaukseen (yhdistykset, taksit, kauppojen, kioskien ja ravintoloiden henkilöstö, poliisi, puolustusvoimat, Kajaanissa armeijan käyneet, rajavarposto, koulut, KAMK, KAO jne.) Laaditaan Kajaanissa kaikki pelaa sähköinen käsikirja (laatu, tarinat, muu Petous) pelisovelluksena Tukena myös Tapahtuma- ryhmä Kokous- palvelu- verkosto => Yhteinen vuosi- suunniqelu syksyisin 20

21 SAAVUTETTAVUUS (Fyysinen) Edunvalvonnan kärjet: Helsinki- Kajaani- reitlentoyhteys ja lentoasema, junayhteydet, Peverkosto, matkakeskushankkeen toteuqaminen, ViitosPen kehiqäminen Toimenpide- ehdotukset: PorTrakenteet /infotaulut (myös digitaalisuus/big data ja paikkapeto näkökulmat) tuloväylien varsille MooQorikelkkareiTen pienet järjestelyt kelkalla keskustaan eri suunnista LentokenQäkuljetusten (bussit, taksit) kehiqäminen yhdessä VuokaPn ja Kuhmon kanssa, saumaqomat matkaketjut ( ovelta ovelle yhdellä varauksella ) VuokaT- Kajaani- bussiyhteyden markkinoinp EnsisijaisesP Jormuan Kainuun Meren loma- asuntoalueen kehiqäminen sekä uutena tarpeena esille nousseen, keskustan väliqömään läheisyyteen sijoiquvan leirintäaluepalvelun kaavoituksellinen mahdollisuusselvitys 21

22 TIEKARTAN KOKONAISUUDET Lähtölaukaus Game On! Ryhmien muodostaminen ja 1. kokoontuminen: tapahtumaryhmä 4/2015, markkinoinpryhmä 5/2015, kokouspalveluverkosto 6/2015 OstosmatkailukonsepPn kehiqäminen 2015 Junakokouksen tuoqeistus, lanseeraus 2016 Citykalastuksen tuoqeistus, lanseeraus 2016 PiloBprojekIt Lost in Kajaani mobiilisovelluksen kehiqäminen Ohjelmapalvelutoiminnan akpvoinp- ja kehiqämishanke ToteuteHavuus- ym. selvitykset Kauppahalli/kauppapaviljonki Torinrantaan SisäakPviteeTkeskus Kaukametsän maauimala Vesistöjen ja saarten hyödyntämiseen ja saavuteqavuuteen liiqyvät selvitykset Leirintäaluepalvelun kaavoituksellinen selvitys Sanoista teoksi Tuotekehitys ja markkinoinp Kokous- ja tapahtumatuoqeen kokonaisvaltainen kehiqäminen - Kokous- ja tapahtumapalveluiden myynp- ja markkinoinppaket Kärkitapahtumien suunniqelu City- luonto- tuoqeiden kehiqäminen Lost in Kajaani kierrosten kehiqäminen Sisäisen markkinoinnin kehiqäminen ( Kajaanissa kaikki pelaa Eri matkailukeskuksia ja matkailukeskiqymiä yhdistävien reiten kokonaisvaltainen tuoqeistaminen ja markkinoinp Toimintaympäristö Jokipuiston pitkäjänteisen kehiqämissuunnitelman (yleissuunnitelma) valmistelu käynpin 2016/ Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala Hankeaihioita Kajaanissa kaikki pelaa sovellukset master planin painopistealueilla Lost in Kajaani pelisovellukset kv- kohderyhmille Kauppiaiden ja henkilöstön koulutus venäläisten ja aasialaisten matkailijoiden tarpeisiin InnovaPiviset konseppkehiqelyt ja kansainvälistyminen painopistealueilla (yrityskohtaiset tai yhteishankkeet, joihin toimijat sitoutuneet) Fyysisen ja palveluinfran / toimintaympäristön kehihäminen Jokipuisto, tapahtuma- alue Kaukametsän vesiliikuntakeidas Vetovoimainen kävelykeskusta Petäisenniskan erikoiskaupan alue Veneily- ja purjehdusinfra keskustaan Kainuun meren ohjelmapalvelukeskus Jormuan Kainuun Meren loma- asuntoalue Saaret matkailu- ja virkistyskäyqöön 22

KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025

KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025 KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025 LÄHTÖKOHDAT Puhdas luonto: vesi, ilma Vuodenajat (vs. ilmastonmuutos) Liikenneväylän varrella, 5 tie, lentokenttä Vuokatin läheisyys, Venäjän rajan läheisyys Monipuolinen

Lisätiedot

1 (7) KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025: TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Täsmennetty 12.3.2015 jälkeen. Kokous- ja tapahtumamatkailun kehittäminen

1 (7) KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025: TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Täsmennetty 12.3.2015 jälkeen. Kokous- ja tapahtumamatkailun kehittäminen 1 (7) KAJAANIN MATKAILUN MASTER PLAN 2025: TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Täsmennetty 12.3.2015 jälkeen Kokous- ja tapahtumamatkailun kehittäminen Kokousten ja tapahtumien kehittämiseen on koottu Kajaanin kokousmatkailua

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025. CreaMentors Oy 2014

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025. CreaMentors Oy 2014 Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025 CreaMentors Oy 2014 Saatteeksi Tämä suunnitelma on toteutettu Padasjoen kunnan toimeksiannosta. Sitä ovat olleet rahoittamassa myös padasjokelaiset matkailu-

Lisätiedot

Matkailun Ac@on plan

Matkailun Ac@on plan www.loviisa.fi www.lovisa.fi Matkailun Ac@on plan 2014-2020 Loviisa- Pieni kaupunki, suuria elämyksiä Lovisa - Liten stad, stora upplevelser Loviisa - Small town, great experiences Etunimi 27.3.2014 Sukunimi

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma

Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Salla 2020 - matkailun kehittämisohjelma Sallan kunta Kevät 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kehittämisen lähtökohdat 3. Sallan matkailun visio ja imago 4. Toiminnalliset tavoitteet 5. Strategiset

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025

MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE. Maankäyttöstrategia 2025 MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2025 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Maankäyttöstrategia 2025 Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Rokuan kansallispuisto, Utajärvi (Sampo Kangastalo 2006)

Lisätiedot

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Olli Hietanen MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Yhteenveto alueellisten koulutusverstaiden menetelmistä ja tuloksista TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 3/2009

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina

Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Koillis-Suomen Elinkeinostrategia 2011-2015 VISIO Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina Yrjö Myllylä Mika Perttunen Luonnos 11.5.2011 (Sidosryhmien lausunnot huomioitu)

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

kehittämissuunnitelma

kehittämissuunnitelma TAHKO 2030 kehittämissuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I Nilsiän kaupunki TAHKO 2030 KEHITTÄMISSUUNNITELMA Raportti FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti II SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot