LA 11AS LA 16AS. Asennus- ja käyttöohjeet. Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen. Suomi. Tilausnro: FD 8806

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LA 11AS LA 16AS. Asennus- ja käyttöohjeet. Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen. Suomi. Tilausnro: 452158.66.03 FD 8806"

Transkriptio

1 LA 11AS LA 16AS Asennus- ja käyttöohjeet Suomi Ilma-vesi-lämpöpumppu ulkoasennukseen Tilausnro: FD 8806

2

3 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti... FIN Tärkeitä ohjeita...fin Määräystenmukainen käyttö...fin Lainmukaiset ohjeet ja määräykset...fin Energiatehokas lämpöpumpun käyttö...fin-2 2 Lämpöpumpun käyttötarkoitus... FIN Käyttöalue...FIN Toimintatapa...FIN-3 Suomi 3 Toimituksen sisältö... FIN Peruslaite...FIN Kytkentäkotelo...FIN Lämpöpumpun ohjausyksikkö...fin-3 4 Kuljetus... FIN-4 5 Pystytys... FIN Yleistä...FIN Lauhdeputki...FIN-4 6 Asennus... FIN Yleistä...FIN Lämmityspuolen liitäntä...fin Sähköliitäntä...FIN-5 7 Käynnistys... FIN Yleistä...FIN Valmistelut...FIN Menettelytapa...FIN-5 8 Puhdistus ja ylläpito... FIN Ylläpito...FIN Lämmityspuolen puhdistaminen...fin Ilmapuolen puhdistaminen...fin-7 9 Häiriöt/vianpoisto... FIN-7 10 Laitteen poistaminen käytöstä/hävittäminen... FIN-7 11 Laitteen tiedot... FIN-8... A-I FIN-1

4 1 Suomi 1 Lue tämä heti 1.1 Tärkeitä ohjeita Laite soveltuu käytettäväksi taajuusmuuntajakäyttöön. Lämpöpumppua saa kuljetuksen aikana kallistaa enintään 45º (joka suunnassa). Lämpöpumppu ja kuljetuslava on liitetty ainoastaan kuljetuskalvon avulla. Imu- ja ilmanpoistoalueella ei saa olla esteitä. Huomioi myötäpäiväisyys: Väärä kiertosuunta voi rikkoa kompressorin. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hiekkaa, happoja tai kloridia, koska ne syövyttävät pintoja. Sakan (kuten ruosteen) kerääntymisen estämiseksi lämpöpumpun lauhduttimeen suositellaan sopivan korroosionestoaineen käyttöä. Ennen laitteen avaamista on kytkettävä kaikki sähköpiirit jännitteettömiksi. Vain pätevät ja valtuutetut huoltohenkilöt saavat työskennellä lämpöpumpun parissa. 1.2 Määräystenmukainen käyttö Tämä laite on hyväksytty ainoastaan valmistajan tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Muunlainen tai siitä poikkeava käyttö ei ole määräysten mukaista. Määräyksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös asianomaisten asennus- ja käyttöohjeiden noudattaminen. Laitteen muuttaminen tai muokkaaminen on kielletty. 1.3 Lainmukaiset ohjeet ja määräykset Lämpöpumpun suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu vastaavia EU-direktiivejä ja Saksan virallisia määräyksiä (ks. CEvaatimustenmukaisuustodistus). Lämpöpumpun sähköisessä kytkemisessä on noudatettava voimassa olevia EU-standardeja. Sen lisäksi on noudatettava sähköyhtiöiden kytkemisehtoja. Lämpöpumppu tulee kytkeä lämmityslaitteistoon alan määräysten mukaisesti. 1.4 Energiatehokas lämpöpumpun käyttö Käyttämällä tätä lämpöpumppua autat suojelemaan ympäristöä. Energiaa säästävän käytön kannalta on lämmönlähteen ja lämmitysjärjestelmän huolellinen mitoitus erittäin tärkeää. Erityisen tärkeänä lämpöpumpun tehokkuuden kannalta on lämmitysveden ja lämmönlähteen lämpötilaeron pitäminen mahdollisimman pienenä. Siksi on valittava lämmönlähde ja lämmityslaitteisto huolellisesti. 1 K korkeampi lämmitysveden lämpötila nostaa energiankulutusta n. 2,5 %. On muistettava, että lämmityslaitteiston suunnittelussa on huomioitava myös erikoiskuluttajat kuten käyttöveden kuumennus ja että ne mitoitetaan matalia lämpötiloja varten. Lattialämmitys (pintalämmitys) soveltuu matalien menoveden lämpötilojen (30 C - 40 C) ansiosta optimaalisesti lämpöpumpun käyttöön. Käytön aikana on tärkeää, että lämmönvaihtimiin ei tule epäpuhtauksia, koska silloin lämpötilaero suurenee ja lämpökerroin huononee. Myös lämpöpumpun ohjausyksikön oikea säätö on tärkeä tekijä energiansäästön kannalta. Lisätietoja tästä aiheesta löytyy lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista. FIN-2

5 3.3 2 Lämpöpumpun käyttötarkoitus 2.1 Käyttöalue Ilma-vesi-lämpöpumppu on tarkoitettu ainoastaan lämmitysveden lämmittämiseen. Sitä voi käyttää sekä olemassa olevissa että uusissa lämmityslaitteistoissa. Tämä lämpöpumppu soveltuu käytettäväksi yksin tai rinnakkaislämmitysjärjestelmän kanssa aina -25 C ilman ulkolämpötilaan asti. Jatkuvassa käytössä lämmitysveden paluuvirtauksen lämpötilan on oltava vähintään 18 C, jotta höyrystin voi sulaa ongelmitta. Lämpöpumppu ei ole suunniteltu rakennuksen kuivausvaiheen lisääntynyttä lämmitystarvetta varten, silloin on lisäksi käytettävä erityisiä lämmityslaitteita. Syksyn tai talven aikana tapahtuvaa rakennuksen kuivaamista varten suositellaan ylimääräisen sähkövastuksen asentamista (saatavana lisävarusteena). Suomi Laite soveltuu käytettäväksi taajuusmuuntajakäyttöön. 2.2 Toimintatapa Puhallin kerää ulkoilman ja puhaltaa sen höyrystimeen (lämmönsiirtimeen). Höyrystimessä ilma jäähtyy energian siirtyessä järjestelmään. Saatu lämpö siirtyy höyrystimessä kylmäaineeseen. Sähköllä toimiva kompressori tiivistää höyrystynyttä kylmäainetta, jolloin sen lämpötila nousee, jonka jälkeen lämpö siirtyy lauhduttimessa (lämmönsiirrin) lämmitysveteen. Sähköenergiaa käytetään ympäristön lämmön siirtämiseksi korkeammalle lämpötilatasolle. Koska tämä laite siirtää energiaa ilmasta lämmitysveteen, kutsutaan sitä ilma-vesilämpöpumpuksi. Ilma-vesi-lämpöpumpun pääkomponentit ovat höyrystin, puhallin ja paisuntaventtiili sekä hiljainen kompressori, lauhdutin ja sähköinen ohjaus. Kun ulkona on pakkasta, muodostuu höyrystimeen huurretta, jolloin lämmönsiirto huononee. Lämpöpumppu sulattaa höyrystimen tarpeen vaatiessa automaattisesti. Silloin voi ilmanpoistoon muodostua näkyvää höyryä säästä riippuen. 3 Toimituksen sisältö 3.1 Peruslaite Lämpöpumppu toimitetaan kompaktirakenteisena ja sisältää alla listatut komponentit. Kylmäpiiri on tiiviisti suljettu ja sisältää Kioton pöytäkirjan mukaisen kylmäaineen R404A, jonka GWP-arvo on Kylmäaine ei sisällä CFC-aineita, ei tuhoa otsonia ja on palamaton. 1) Höyrystin 2) Suuntaisventtiili 3) Puhallin 4) Kytkentäkotelo 5) Pressostaatit 6) Suodatinkuivain 7) Lauhdutin 8) Paisuntaventtiili 9) Kompressori 3.2 Kytkentäkotelo Kytkentäkotelo sijaitsee lämpöpumpun sisällä. Ensin on irrotettava alapaneeli ja ylhäällä oikealla oleva kiinnitysruuvi, sen jälkeen kytkentäkotelo voidaan kääntää ulospäin. Kytkentäkotelossa sijaitsevat verkkoliitäntä sekä kontaktorit ja pehmokäynnistysyksikkö. Ohjausjohdon pistoliitin sijaitsee laitteen pohjassa lähellä johtojen läpivientiä. 3.3 Lämpöpumpun ohjausyksikkö Tämän ilma-vesi-lämpöpumpun yhteydessä on käytettävä toimituskokoonpanoon kuuluvaa lämpöpumpun ohjausyksikköä. Lämpöpumpun ohjausyksikkö on helppokäyttöinen elektroninen säätö- ja ohjauslaite. Se ohjaa ja valvoo koko lämmityslaitteistoa ulkolämpötilan mukaan sekä käyttöveden kuumennusta ja turvateknisiä laitteita. Lisäksi asennettavat anturit paluuvirtausta ja ulkolämpötilaa varten sekä kiinnitystarvikkeet on toimitettu ohjausyksikön tai tämän oppaan mukana. Lämpöpumpun ohjausyksikön toimintatapa ja käsittely selitetään siihen kuuluvassa käyttöohjeessa. FIN-3

6 4 4 Kuljetus 5 Pystytys Suomi Lämpöpumppua saa kuljetuksen aikana kallistaa enintään 45º (joka suunnassa). Kuljetus lopulliseen asennuspaikkaan on tehtävä puulavan päällä. Peruslaitteen kuljetukseen saa käyttää nostokärryä, nostinta tms. tai 3/4" paksuja putkia, jotka asetetaan pohjalevyn tai rungon aukkojen läpi. 5.1 Yleistä Laitteen sijoituspaikan on oltava tasainen, sileä ja vaakatasoinen alusta. Rungon tulee olla tiiviisti lattiaa vasten äänieristyksen varmistamiseksi ja vettä sisältävien osien jäätymisen estämiseksi. Muissa tapauksissa ylimääräiset eristystoimenpiteet saattavat olla tarpeen. Huoltotöitä varten on oltava riittävästi tilaa laitteen läheisyydessä. Sijoita laite siten, että kiinteisiin seiniin jää 1,2 metrin etäisyys. Lämpöpumppu ja kuljetuslava on liitetty ainoastaan kuljetuskalvon avulla. Rungossa oleviin kuljetusaukkoihin päästääkseen on ensin irrotettava alemmat paneelit. Sitä varten on irrotettava kussakin kaksi ruuvia jalustalta ja pellit nostettava pois vetämällä itseensä päin. Kun pellit laitetaan paikalleen, on niitä painettava kevyesti ylöspäin. Varo rikkomasta sisäisiä komponentteja kantoputkia asetettaessa. Imu- ja ilmanpoistoalueella ei saa olla esteitä. 5.2 Lauhdeputki Laitteen käytössä muodostuva lauhde on johdettava pois ilman jäätymisen vaaraa. Jotta se valuisi kunnolla pois, on lämpöpumpun oltava vaakatasossa. Lauhdeputken läpimitan on oltava vähintään 50 mm ja sen on kuljettava viemäriin niin, ettei se voi jäätyä. Älä johda lauhdetta suoraan saostuskaivoihin, koska syövyttävät höyryt voivat rikkoa höyrystimen. 6 Asennus 6.1 Yleistä Kannen avaaminen Kannen sulkeminen Lämpöpumppuun on tehtävä seuraavat liitännät: Lämmityslaitteiston meno- ja paluuliitännät Lauhteenpoisto Ohjausjohto lämpöpumpun ohjausyksikköön Sähköverkko FIN-4

7 Lämmityspuolen liitäntä Lämpöpumpun lämmityspuolen liitännät on varustettu 1" ulkokierteillä. Liitettävät letkut johdetaan alhaalta laitteesta ulos. Pidä liittimistä kiinni avaimella liittäessäsi letkuja. Ennen lämmitysveden täyttöä lämpöpumppuun on lämmityslaitteisto huuhdeltava mahdollisten epäpuhtauksien, tiivistemateriaalien jäämien tms. poistamiseksi. Jos lauhduttimeen kerääntyy roskaa, voi lämpöpumppu lakata toimimasta kokonaan. Laitteita varten, joissa lämmityspatterien tai termostaattiventtiilien osalta voidaan sulkea lämmitysveden läpivirtaus, on ohivirtausventtiili lisättävä lämmityspumpun jälkeen lämmitysohitusputkeen. Tämä varmistaa, että lämpöpumpun läpi virtaa aina vähimmäismäärä lämmitysvettä ja estää häiriöitä. Sen jälkeen kun lämmityspuoli on asennettu, on lämmityslaitteisto täytettävä, ilmattava ja koepainettava. Lämmitysveden vähimmäisvirtaus Lämmityslaitteiston kaikissa käyttötiloissa on varmistettava, että lämpöpumpun läpi virtaa vähimmäismäärä lämmitysvettä. Sen voi varmistaa asentamalla esim. erotuspaineeton jakaja tai ohivirtausventtiili. Ohivirtausventtiilin säätäminen on selitetty luvussa käyttöönotto. Jäänestoaine Lämpöpumpuissa, jotka voivat mahdollisesti jäätyä, on varmistettava, että ne ovat tyhjennettävissä käsin (ks. kuva). Niin kauan kun ohjausyksikkö ja lämmönkiertopumppu ovat käyttövalmiina, toimii ohjausyksikön jäänestotoiminto. Jos lämpöpumppu kytketään pois käytöstä tai sähkökatkoksen sattuessa laitteisto on tyhjennettävä. Lämpöpumppulaitteistoissa, joissa sähkökatkokseen ei voida reagoida (lomamökki), on lämmityspiirissä käytettävä sopivaa jäänestoainetta. Vaihejärjestys: L1, L2, L3. Huomioi myötäpäiväisyys: Väärä kiertosuunta voi rikkoa kompressorin. Ohjausjännite syötetään lämpöpumpun ohjausyksikön kautta. Lämpöpumpun ohjausyksikön virransyöttö 230V AC-50 Hz tapahtuu laitteen käyttöohjeen mukaan (varoke 10 A). Ohjausjohto ei kuulu toimituskokoonpanoon, vaan tilataan erikseen tarvittavan pituuden mukaan. Se liitetään lämpöpumpun ohjausyksikön kahteen suorakulmaiseen pistoliittimeen. Ohjausjohdon pistoliitin sijaitsee lämpöpumpun pohjassa lähellä johtojen läpivientiä. Lisätietoja tästä aiheesta löytyy lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät liitteestä sähkökaaviot 7 Käynnistys 7.1 Yleistä Ohjeidenmukaisen käyttöönoton varmistamiseksi nämä asennukset tulee teettää valmistajan hyväksymällä huoltopalvelulla. Tiettyjen ehtojen täyttyessä takuu pätee (ks. takuuehdot). 7.2 Valmistelut Ennen lämpöpumpun käyttöönottoa on tarkistettava seuraavat kohdat: Lämpöpumpun kaikkien liitäntöjen on oltava asennettuina luvussa 6 olevien ohjeiden mukaan. Lämmityspiirissä on avattava kaikki venttiilit, jotka voivat estää lämmitysveden virtausta. Laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoväylissä ei saa olla esteitä. Puhaltimen kiertosuunnan on oltava sama kuin nuolen osoittama. Lämpöpumpun ohjausyksikön on oltava käyttöohjeensa mukaisesti säädetty lämmityslaitteistoon sopivaksi. Lauhteen poiston on oltava varmistettu. Suomi 6.3 Sähköliitäntä Lämpöpumpun käyttövirtajohtona toimii tavallinen 4-johtiminen kaapeli. Kaapeli on itse hankittava ja sen poikkileikkaus on valittava lämpöpumpun ottotehon (ks. liitteestä tekniset tiedot) sekä sähköyhtiön ohjeiden mukaan. Kaikkinapainen, vähintään 3mm:n kontaktietäisyyden suojakatkaisin (esim. sähkölaitoksen suojakatkaisin) sekä 3- napainen suoja-automaatti, jossa on kaikkien vaiheiden yhteinen katkaisu, on oltava varusteena lämpöpumpun virtasyötössä (laukaisuvirta laitteen teknisten tietojen mukaan). Käyttövirta tulee liittää myötäpäiväisesti. 7.3 Menettelytapa Lämpöpumpun käynnistys tapahtuu lämpöpumpun ohjausyksiköstä. Säädöt on tehtävä ohjausyksikön käyttöohjeiden mukaan. Jos vähimmäislämmitysvirtaus on varmistettu ohivirtausventtiilin avulla, on sen säätö sovitettava lämmityslaitteistoon. Väärät säädöt voivat aiheuttaa erilaisia oireita ja lisääntynyttä energian kulutusta. Ohivirtausventtiiliin säätämiseksi oikein suosittelemme seuraavaa menetelmää: Sulje kaikki ne lämmityspiirit, jotka myös käytön aikana voidaan sulkea tarpeen mukaan, niin että käyttötila on mahdollisimman epäedullinen veden virtauksen kannalta. Nämä ovat yleensä etelä- ja länsipuolella sijaitsevien huoneiden lämmityspiirit. Vähintään yhden lämmityspiirin on oltava auki (esim. kylpyhuone). FIN-5

8 8 Suomi Ohivirtausventtiiliä avataan niin paljon, että senhetkisellä lämmönlähdelämpötilalla saadaan alla olevan taulukon mukainen maksimaalinen lämpötilaero lämmityksen meno- ja paluuveden välillä. Lämpötilaero on mitattava mahdollisimman lähellä lämpöpumppua. Yksienergialaitteistoissa on lämmitysvastus kytkettävä pois päältä. Lämmönlähdelämpötila alk. enint. Suurin lämpötilaero lämmityksen meno- ja paluuveden välillä -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Käytön aikaiset häiriöt näkyvät lämpöpumpun ohjausyksikössä ja ne voidaan poistaa lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeiden mukaisesti. Alle 10 C ulkolämpötiloissa ja lämmitysveden lämpötilan ollessa alle 16 C on puskurisäiliö lämmitettävä vähintään 25 C:een toisen lämmityslaitteen avulla. Menettele seuraavasti käynnistyshäiriöiden välttämiseksi: 1) Sulje kaikki lämmityspiirit. 2) Avaa ohivirtausventtiili kokonaan. 3) Valitse ohjausyksiköstä käyttötila Automatik. 4) Odota, kunnes puskurisäiliön lämpötila on saavuttanut 25 C. 5) Sen jälkeen avataan lämmityspiirien venttiileitä vuorotellen hitaasti ja aina niin, että lämmitysveden virtausta lisätään jatkuvasti lämmityspiiriä avaamalla vähitellen. Puskurisäiliön lämmitysveden lämpötila ei sen aikana saa laskea alle 20 C, jotta lämpöpumpun sulatus pysyy mahdollisena. 6) Kun kaikki lämmityspiirit on avattu ja puskurisäiliön lämmitysveden lämpötila pysyy n. 20 C:ssa, on säädettävä ohivirtausventtiilin ja lämmityskiertopumpun vähimmäisvirtaukset. 7) Uusissa rakennuksissa lämmitysenergian tarve on suurempi kuivaamisen aikana. Tämä lisääntynyt lämmitystarve voi johtaa siihen, että liian pieni lämmityslaitteisto ei aina pysty pitämään haluttua asumislämpötilaa. Silloin on suositeltavaa käyttää ensimmäisen lämmityskauden aikana rinnakkaista lämmitystä. Sitä varten on lämpöpumpun ohjausyksikön rajalämpötila nostettava 15 C:een. 8 Puhdistus ja ylläpito 8.1 Ylläpito Lakan suojaamiseksi on vältettävä esineiden laskemista laitteen päälle tai kylkiä vasten. Lämpöpumpun ulkoiset osat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja tavallisilla puhdistusaineilla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hiekkaa, happoja tai kloridia, koska ne syövyttävät pintoja. Käyttöhäiriöiden välttämiseksi, joiden syy on lian kerääntyminen lämmönvaihtimeen, on estettävä lian joutumista lämmönlähteisiin ja lämmityslaitteistoon. Mikäli siitä huolimatta tapahtuu käyttöhäiriöitä epäpuhtauksien vuoksi, on laitteisto puhdistettava alla olevien ohjeiden mukaisesti. 8.2 Lämmityspuolen puhdistaminen Happi voi muodostaa lämmityspiirissä hapetustuotteita (ruostetta), erityisesti jos laitteistossa on teräsosia. Ruoste siirtyy venttiilien, kiertopumppujen tai muoviputkien kautta lämmitysjärjestelmään. Siksi on tärkeää, että erityisesti lattialämmityksen putket ovat diffuusiosuojattua tyyppiä, ettei happea pääse järjestelmään. Sakan (kuten ruosteen) kerääntymisen estämiseksi lämpöpumpun lauhduttimeen suositellaan sopivan korroosionestoaineen käyttöä. Myös voitelu- ja tiivisteaineiden jäämät voivat liata lämmitysveden. Jos likaa on niin paljon, että lämpöpumpun lauhduttimen teho alenee, on asentajan puhdistettava laitteisto. Nykytietämyksen perusteella ehdotamme, että puhdistukseen käytetään 5 %:sta fosforihappoa tai, jos puhdistamaan joudutaan usein, 5 %:sta muurahaishappoa. Molemmassa tapauksessa puhdistusliuoksen on oltava huoneenlämpöistä. Suosittelemme suorittamaan lämmönvaihtimen huuhtelun normaalia läpivirtaussuuntaa vastaisesti. Happoa sisältävän puhdistusnesteen lämmityspiiriin joutumisen estämiseksi suosittelemme liittämään huuhtelulaite suoraan lämpöpumpun lauhduttimen meno- ja paluuvirtaukseen. Puhdistuksen jälkeen on huuhdeltava perusteellisesti neutraloivilla aineilla, muutoin puhdistusainejäämät voivat vaurioittaa järjestelmää. Ole varovainen happoja käsitellessäsi ja noudata työsuojeluohjeita. Jos on epäselvyyksiä kysy neuvoa puhdistusaineen valmistajalta! FIN-6

9 Ilmapuolen puhdistaminen Poista roskat kuten lehdet ja oksat ennen lämmityskauden alkua höyrystimestä, puhaltimesta ja lauhteenpoistosta. Sitä varten on lämpöpumppu avattava etupuolelta ensin alhaalta ja sitten ylhäältä. Ennen laitteen avaamista on kytkettävä kaikki sähköpiirit jännitteettömiksi. Paneelipeltien irrottaminen ja kiinnittäminen: ks. luku 4. Puhdistuksessa ei saa käyttää teräviä ja kovia esineitä, muutoin höyrystin ja lauhdesäiliö voivat vaurioitua. Äärimmäisissä sääolosuhteissa (kuten lumikinosten muodostuessa) voi ilman tulo- ja poistoaukkoihin muodostua jäätä. Silloin jäät on poistettava näiltä alueilta, jotta vähimmäisilmavirtaus varmistuu. 10 Laitteen poistaminen käytöstä/hävittäminen Ennen lämpöpumpun irrottamista koneen sähkö on katkaistava ja venttiilit suljettava. Noudata ympäristön kannalta tärkeitä vaatimuksia käyttöaineiden ja laiteosien kierrätyksen, uudelleenkäytön ja jätehuollon osalta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Erityisen tärkeää on, että kylmäaineen ja kylmäöljyn jätehuolto tapahtuu asianmukaisella huolellisuudella. Suomi 9 Häiriöt/vianpoisto Tämä lämpöpumppu on laatutuote ja se on valmistettu toimivaksi ilman häiriöitä ja ilman huoltoa. Mikäli kuitenkin ilmenee häiriö, näkyy se lämpöpumpun ohjausyksikön näytössä. Katso lämpöpumpun ohjausyksikön käyttöohjeista kohdasta Häiriöt ja vianpoisto ja yritä poistaa häiriö. Mikäli häiriötä ei voida poistaa itse, on otettava yhteys huoltopalveluun. Vain pätevät ja valtuutetut huoltohenkilöt saavat työskennellä lämpöpumpun parissa. FIN-7

10 11 11 Laitteen tiedot Suomi 1 Tyyppi ja tilauskoodi LA 11AS LA 16AS 2 Rakenne 2.1 Kotelointi standardin EN mukaan kompaktilaitteen tai lämmitysosan osalta IP 24 IP Asennuspaikka Ulkona Ulkona 3 Suorituskykytiedot 3.1 Käyttölämpötilarajat: Lämmitysveden meno- / paluulämpötila 1 C / C enint. 58 / alk. 18 enint. 58 / alk. 18 Ilma C Lämmitysveden lämpötilajakauma A7 / W35:llä 9,7 5,0 9,5 5,0 3.3 Lämmöntuotto/ lämpökerroin A-7 / W35:lla 2 kw / --- 7,1 / 2,9 6,6 / 2,7 9,8 / 2,6 9,7 / 2,5 A-7 / W45:llä 2 kw / --- 6,4 / 2,3 9,0 / 2,1 A2 / W35:llä 2 kw / --- 8,8 / 3,2 8,8 / 3,1 12,2 / 3,2 12,1 / 3,1 A7 / W35:llä 2 kw / ,3 / 3,8 11,3 / 3,6 15,4 / 3,7 15,1 / 3,6 A7 / W45:llä 2 kw / --- 9,6 / 3,1 14,8 / 3,0 A10 / W35:llä 2 kw / ,2 / 4,1 12,1 / 3,9 16,1 / 3,8 15,9 / 3,6 3.4 Äänitaso db(a) Äänipaineen taso 10 m etäisyydellä (ilmanpoistopuoli) db(a) Lämmitysveden virtausnopeus / sisäinen paineero m³/h / Pa 1,0 / ,9 / ,4 / ,6 / Ilman läpivirtaus m³/h / Pa Kylmäaine; kokonaistäyttömäärä tyyppi/ kg R404A / 2,5 R404A / 3,1 3.9 Voiteluaine; kokonaistäyttömäärä tyyppi/litra Polyolesteri (POE) / 1,5 Polyolesteri (POE) / 1,9 4 Mitat, liitännät ja painot 4.1 Laitteen mitat K x L x P cm 136 x 136 x x 155 x Laitteen liitännät lämmitystä varten tuuma G 1'' ulkokierre G 1'' ulkokierre 4.3 Kuljetusyksikön paino mukaan lukien pakkaus kg Sähköliitäntä 5.1 Nimellisjännite / sulakekoko V / A 400 / / Nimellinen ottoteho 2 A2 W35 kw ,84 3,81 3,9 5.3 Käynnistysvirta pehmokäynnistyksellä A Nimellisvirta A2 W35 / cos ϕ A / --- 4,9 / 0,8 5,2 / 0,8 6,9 / 0,8 7,1 / 0,8 6 Laite täyttää eurooppalaiset turvallisuusmääräykset 3 7 Muita mallin ominaisuuksia: 7.1 Sulatus automaattinen automaattinen Sulatustapa Kierron kääntö Kierron kääntö Sulatusvesisäiliö on (lämmitetty) on (lämmitetty) Laitteessa oleva lämmitysvesi on suojattu pakkaselta 4 on on 7.3 Suoritustasot Ohjausyksikkö sisäinen/ulkoinen ulkoinen ulkoinen 1. Katso käyttörajakaava. 2. Nämä tiedot kuvaavat laitteiston kokoa ja suorituskykyä standardien EN 255 ja EN mukaan. Taloudellisuuden ja energiakäytön kannalta on huomioitava muita tekijöitä, erityisesti sulamiskäyttäytyminen, kaksivalenssipiste ja säädöt. Silloin tarkoittaa esim. A2/W35: Ulkoilman lämpötila 2 C ja lämmitysveden menolämpötila 35 C. 3. Katso CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus. 4. Lämmityskiertopumpun ja lämpöpumpun ohjausyksikön on aina oltava käyttövalmiina. FIN-8

11 1 Mittakuvat... A-II 1.1 Mittakuva LA 11AS...A-II 1.2 Mittakuva LA 16AS...A-III 2 Kaaviot... A-IV 2.1 Ominaiskäyrä LA 11AS...A-IV 2.2 Ominaiskäyrä LA 16AS...A-V 3 Sähkökaaviot... A-VI 3.1 Ohjaus LA 11AS...A-VI 3.2 Tehonsyöttö LA 11AS...A-VII 3.3 Kytkentäkaava LA 11AS...A-VIII 3.4 Selitykset LA 11AS...A-IX 3.5 Ohjaus LA 16AS...A-X 3.6 Tehonsyöttö LA 16AS...A-XI 3.7 Kytkentäkaava LA 16AS...A-XII 3.8 Selitykset LA 16AS...A-XIII 4 Periaatekaaviot...A-XIV 4.1 Yksienergialaitteisto... A-XIV 4.2 Yksienergialaitteisto ja käyttöveden kuumennus... A-XV 4.3 Kaksivalenssinen (sähkö ja kattila) laitteisto... A-XVI 4.4 Selitykset... A-XVII 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...A-XVIII A-I

12 1 1 Mittakuvat 1.1 Mittakuva LA 11AS A-II

13 Mittakuva LA 16AS A-III

14 2 2 Kaaviot 2.1 Ominaiskäyrä LA 11AS A-IV

15 Ominaiskäyrä LA 16AS A-V

16 3 3 Sähkökaaviot 3.1 Ohjaus LA 11AS A-VI

17 Tehonsyöttö LA 11AS A-VII

18 Kytkentäkaava LA 11AS A-VIII

19 Selitykset LA 11AS E3 E4 F4 F5 F7 F23 K1 K2 M1 M2 N1 N7 R9 X1 X2 X4 X8/-11 Y1 Pressostaatti sulatus Suutinrengaslämmitys puhallin Korkeapainepressostaatti Matalapainepressostaatti Termostaatti kuuman kaasun valvonta Puhaltimen käämisuojaus Kompressorin kontaktori Puhaltimen kontaktori Kompressori Puhallin Lämpöpumpun ohjausyksikkö Pehmokäynnistyksen ohjaus Jäänestoanturi lämmitysvesi Kytkentäpiste: Tehonsyöttö Kytkentäpiste: sisäinen kaapelointi Pistokosketin ohjausjohto/ lämpöpumppu Pistokosketin ohjausjohto/ lämpöpumpun ohjausyksikkö 4-tie-suunnanvaihtoventtiili A-IX

20 Ohjaus LA 16AS A-X

21 Tehonsyöttö LA 16AS A-XI

22 Kytkentäkaava LA 16AS A-XII

23 Selitykset LA 16AS E3 E4 F4 F5 F7 F23 K1 K2 M1 M2 N1 N7 R9 X1 X2 X4 X8/-11 Y1 Pressostaatti sulatus Suutinrengaslämmitys puhallin Korkeapainepressostaatti Matalapainepressostaatti Termostaatti kuuman kaasun valvonta Käämisuojaus puhallin Kompressorin kontaktori Puhaltimen kontaktori Kompressori Puhallin Lämpöpumpun ohjausyksikkö Pehmokäynnistyksen ohjaus Jäänestoanturi lämmitysvesi Kytkentäpiste: tehonsyöttö Kytkentäpiste: sisäinen kaapelointi Pistokosketin ohjausjohto/ lämpöpumppu Pistokosketin ohjausjohto/ lämpöpumpun ohjausyksikkö 4-tie-suunnanvaihtoventtiili A-XIII

24 4 4 Periaatekaaviot 4.1 Yksienergialaitteisto A-XIV

25 Yksienergialaitteisto ja käyttöveden kuumennus A-XV

26 Kaksivalenssinen (sähkö ja kattila) laitteisto A-XVI

27 Selitykset Sulkuventtiili Ohivirtausventtiili Varoventtiiliyhdistelmä Kiertopumppu Paisunta-astia Huonelämpötilalla ohjattu venttiili Sulkuventtiili, jossa suuntaisventtiili Sulkuventtiili vedenpoistolla Lämmön kuluttaja Nelitiesekoitin Lämpötila-anturi Joustava liitosletku Lämpöpumppu Puskurisäiliö Lämpöpumpun ohjausyksikkö Sähkönjakelujärjestelmä Käyttövesivaraaja Lämmityskattila E8 M13 M18 N1 R1 R2 R3 EV KW MA MZ WW Lisälämmitys Lämmityksen kiertopumppu Käyttöveden kiertopumppu Lämpöpumpun ohjausyksikkö Ulkoanturi Paluuvesianturi Käyttövesianturi Sähkönjakelujärjestelmä Kylmä vesi Sekoitin AUKI Sekoitin KIINNI Käyttövesi A-XVII

28 5 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus A-XVIII

29 5 A-XIX

30 5 A-XX

31 5 A-XXI

32 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Oikeudet erehdyksiin ja muutoksiin pidätetään. +49 (0)

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE

SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE SI 5TE SI 7TE SI 9TE SI 11TE SI 14TE SI 17 TE SI 21TE Asennusja käyttöohjeet Suomi Maalämpöpumppu sisäasennukseen Tilausnro: 452232.66.12 FD 8806 Sisällysluettelo 1 Lue tämä heti...fi-2 1.1 Tärkeitä ohjeita...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS

Maalämpöpumppu. Käyttö- ja asennusohje. SWC-sarja CALLIDUS Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS Maalämpöpumppu SWC-sarja UK8000/00 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JÄMÄ-MOON

Käyttöohjekirja JÄMÄ-MOON Käyttöohjekirja Ilma/vesi-lämpöpumppu LEK UHB FI 1141-1 031870 Sisällys 1 Tärkeää 2 Laitteiston tiedot 2 Turvallisuustiedot 4 Sarjanumero 5 Hyvä valinta 6 2 Lämpöpumppu talon sydän 7 Lämpöpumpun toiminta

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 36-1 2015-05-27. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 36-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet

Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet Thermia Lämpöpumppu Villa Classic Asennusohjeet F-52369-4 Tärkeätä... 2 Tuoteselostus... 3 Lämpöpumpun alusta... 4 Sijoitus ja asennus... 4 Putkiasennus... 5-6 Lämmityspiirien täyttö... 6-7 Lämmönkeruuputkien

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK

MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 LEK MOS FI 0909-1 F1330 031386 ASENNUS- JA HOITO OHJEET NIBE F1330 Sisällys Käyttöohje Yleistä Järjestelmän kuvaus 3 Toimintaperiaate 3 Toimintaperiaate Näyttö 4 Katkaisin 5 Lämpökäyrän muutos 5 Oikeanpuoleiset

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot