PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta AIKA klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkistajien valinta 5 3 Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen 6 4 Lausunto / Tuulijärven ranta-asemakaavaluonnoksesta 7 5 Poikkeamishakemus / Pudasjärven energiaosuuskunta 9 6 Poikkeamishakemus / Marko ja Sari Andsten 11 7 Poikkeamishakemus / Pentti Särkelä 12 8 Poikkeamishakemus/ Tuula Stenius 13 9 Suunnittelutarveratkaisu / Marianne ja Heikki Miettunen Tiedoksisaatettavat asiat Muut esille tulevat asiat 17 Merk. Puheenjohtaja Heikki Putula Pöytäkirjanpitäjä Marjut Valkola

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Aika klo 16:00-17:45 Paikka Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Putula Heikki 16:00-17:45 Puheenjohtaja Törrö Marja-Leena 16:00-17:45 Varapuheenjohtaja Haataja Auri 16:24-17:45 Jäsen Simu Kerttu 16:00-17:45 Jäsen Kortetjärvi Paavo 16:00-17:45 Jäsen Peuraniemi Kari 16:00-17:45 Jäsen Honkanen-Rönkkö 16:00-17:45 Jäsen Sari Kellolampi Juho 16:00-17:45 Jäsen Pesonen Mika 16:00-17:45 Jäsen Talala Reijo 16:00-17:45 kh:n edustaja Talala Eero 16:00-17:45 Esittelijä Valkola Marjut 16:00-17:45 Sihteeri POISSA Ylitalo Paula Jäsen Stenius Sanna Jäsen Daavittila Kaarina Kaupunginjohtaja Riekki Vesa Kh:n puheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Heikki Putula Puheenjohtaja Marjut Valkola Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-11 PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Paavo Kortetjärvi Kerttu Simu PÄÄTÖKSEN ANTA- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan jul- MISPÄIVÄ LUPA- kipanon jälkeen ASIASSA Päivämäärä JULKIPANO- Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva il- TODISTUS moitus on ollut julkipantuna (MRL 142) Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa klo

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VIRANOMA 1 Tarkastusinsinööri ehdottaa: Viranomaislautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Pöytäkirjantarkistajien valinta VIRANOMA 2 Tarkastusinsinööri ehdottaa: Viranomaislautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kortetjärvi Paavo ja Simu Kerttu.

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Pöytäkirjan tarkastus- ja antopäivän vahvistaminen VIRANOMA 3 Pöytäkirja tarkastetaan ja antopäiväksi vahvistetaan

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Lausunto / Tuulijärven ranta-asemakaavaluonnoksesta VIRANOMA 4 Maankäyttöinsinööri Markku Mattinen on pyytänyt Pudasjärven viranomaislautakunnalta lausuntoa Di Kimmo Mustosen / KimmoKaavan laatimasta päivä tystä Tuulijärven ranta-asemakaavaluonnoksesta mennessä. Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta keväällä 2013 Pudasjärven seurakunnan maiden yleissuunnittelun yhteydessä. Kaavan laatijaksi on valittu KimmoKaava Kuusamosta. Seurakunnan kirkkoneuvosto on esittänyt kaavan laatimisen aloittamista ja kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen. Kaavan luonnostelu on alkanut v kesällä pohjakartan tultua käyttöön. Sitä ennen on tehty kesällä 2012 maastokäyntejä ja inventointeja. Maakuntakaavassa tai vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alueelle ei ole erityisiä varauksia eikä sitä koske erityiset merkinnät. Ranta-asemakaava on tavanomainen omarantainen, lomarakentamisen kaava, joka koskee kahta tilaa. Kaava-alueen pinta-ala on n. 22,5 ha. Alueeseen kuuluu muuntamatonta rantaviivaa n m. Määrä on muunnettuna n m. Kaava-alueen syvyys on n m. Alue on Pudasjärven keskustaajaman välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella n. 5 km päässä teitä pitkin kuljettaessa. Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen osalta. Fortum Sähkönsiirto Oy vastaa sähköhuollosta. Alue on Pudasjärven vesiosuuskunnan toimialueen lähellä, joten vesihuolto hoidetaan joko liittymällä verkostoon tai rakennuspaikka- tai korttelikohtaisesti. Kaavan toteutuminen lähtee todennäköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen, koska alueen sijainti on niin edullinen. Ainakin seurakunnan tarkoitus on laittaa rakennuspaikat myyntiin kaavoituksen jälkeen. Kaava-alue alue on suurimmalta osaltaan hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, pinnanmuodostukseltaan loivasti rannasta nousevaa maastoa. Tuhnulan tilan 1:1 etelä-osan ranta on hieman kosteampaa ja alavampaa. Alueen yleissijainti sopii myös lomakäyttöön; vesistö on puhdas ja kalaisa, maasto on vaihtelevaa, puusto ja kasvillisuus hyvää. Metsäalueet ovat pääasiassa mänty- ja kuusivaltaista, tuoretta kangasta. Lehtipuustoa on rannoilla. Maasto on vaihtelevaa ja pääosiltaan rakentamiskelpoista paitsi ehkä aivan alueen eteläosa. Vesistö on kirkas- ja puhdasvetinen Iijokeen kuuluva järviosa ja veden vaihtuvuus on suurta. Alue ei ole pohjavesialuetta. Korkeuserot vaihtelevat kaava-alueella järven n. 107,9 m tasosta korkeimpien alueiden n. 118 m tasoon. Kaava-alueella on Tuhnulan tilan vanhat ja huonokuntoiset asuinja talousrakennukset alueen keskiosassa. Muutoin alue on rakentamaton teitä ja polkuja lukuun ottamatta. Muutoin järven

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Tarkastusinsinöörin päätösehdotus: rannoilla on kohtuullisen vähän pysyvää ja loma-asutusta, vaikka alue on Pudasjärven taajamien lähialuetta. Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Kaavoitus ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. Rakentaminen hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tukee ja täydentää ympäristön asutusta ja loma-asutusta. Alueella ei ole muinaismuistoja. Vanhat rakennukset ovat niin huonokuntoisia, ettei niitä suurimmalta osaltaan ole mahdollista käyttää. Rakennustapaohjeita ei ole laadittu, vaan rakennustarkastus huolehtii rakentamisen sopeutumisesta maisemaan. Kaavaluonnoksessa on kortteleita 3 kpl ja rakennuspaikkoja 8 kpl. RA -tonttien rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 180 k-m2 rantayleiskaavan mukaisesti. Rakennusoikeus on yhteensä 1440 k-m2. Kaava-alueen pinta-ala on n. 22,5 ha, joten aluetehokkuus on erittäin alhainen eli Rakennuspaikan keskikoko on n m 2. Rantaviivasta jää n. puolet vapaaksi, kun lasketaan yli 250 m rantaosuudet mukaan. Myöskään rakentamistapamääräyksiä tai -ohjeita ei ole laadittu tiukoiksi, vaan rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä huolehditaan rakentamisen yhteydessä. Asemakaavaehdotus toimitetaan esityslistan mukana. Asian on valmistellut tarkastusinsinööri Eero Talala puh Viranomaislautakunta päättää lausuntonaan ilmoittaa, että kaavaselosteen sivulla 5 mainitaan Haukijärvi ja sen pohjavesialue mikä ei liity mitenkään Tuulijärveen. Kaavakartassa mainitaan Pudasjärven ympäristösuojelumääräykset joita Pudasjärvellä ei ole tehty. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Pudasjärven energiaosuuskunta VIRANOMA 5 Pudasjärven energiaosuuskunta hakee poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 Pudasjärven kaupungin Pudasjärven kylässä, määräalalle Sakarinmännikkö nimiselle RN:o 13:228 tilalle. Määräalan pinta-ala on 200 m2. Pudasjärven kaupunginhallitus on tehnyt hyväksynyt vuokrasopimuksen määräalasta Pudasjärven energiaosuuskunnan kanssa ja vuokra-aika on 15 vuotta. Rakennuspaikaksi ajateltu, (Kurenalan pohjoinen), asemakaavan YO alue sijaitsee taajaman pohjoispuolella ns. Lakarin alueella. Alue rajoittuu Lakarin koulun ja sen pohjoispuolen VP alueen väliin. Alue on Pudasjärven kaupungin omistuksessa. Suojakujalla on kaupungin vuokratonteilla rivitaloja ja läheinen Suojalinnan sekä vanhan lukion alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. MRL 135 :n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että rakennushanke on voimassaolevan asemakaavan mukainen. Hakemuksen mukaan rakennuspaikalle rakennetaan hakelämpökeskus kerrosalaltaan 39,5 m2. Polttoaineena käytetään haketta. Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapureita, joka ovat vastustaneet hanketta. Hanketta ovat vastustaneet As Oy Pudasjärven Peiponpesä ja As Oy Pudasjärven Ilkanpuisto. Liitteenä ovat taloyhtiöiden huomautukset. Alueella on kaava ja tulevan rakennuspaikan kaavamerkintä on YO eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Korttelille on merkitty rakennuspaikaksi pistekatkoviivoin alue, johon rakennus tulee sijoittaa. Koska rakennus sijoitetaan asemakaavasta poikkeavasti, tulee asiasta tehdä poikkeamispäätös. Kulku tontille olisi olemassa olevan tieyhteyden kautta. Asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaava-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisia tai häiriötä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien asemakaavamääräysten vastaisia MRL 58. Poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pudasjärven kaupunginhallituksen toimivaltaan MRL 171 mukaisesti, koska kyseessä on vähäinen poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta siten, että sitä osoitetaan ulottumaan alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Tarkastusinsinöörin päätösehdotus: Asian on valmistellut tarkastusinsinööri Eero Talala puh Viranomaislautakunta päättää lausuntonaan Pudasjärven kaupunginhallitukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kokouksen alussa viranomaislautakunnan jäsenet kävivät lakarin koululla tutustumassa rakennuspaikkaan. Merkitään, että kokouksessa luettiin naapureiden huomautukset. Merkitään, että kokouksessa luettiin energiaosuuskunnan lähettämä ympäristövaikutusten arviointi kirje.

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Marko ja Sari Andsten VIRANOMA 6 Marko ja Sari Andsten hakevat poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla, vähäistä suuremmasta poikkeamisesta Ala-Huuhkasen rantakaava-alueelle osoitetusta rakentamisoikeudesta korttelissa 7 tontilla 1. Tontin pinta-ala on noin 0,3 ha. Kiinteistö on siirtynyt heidän omistukseen kaupalla ja lainhuuto on suoritettu Hakemuksen mukaan rakennetaan varasto kerrosalaltaan 17 m2. Kiinteistöllä on rakennusoikeutta kerrosalaltaan 75 m2. Rakennusoikeutta on käytetty kiinteistöllä 73 m 2. Rakennusoikeuden ylittävää uudisrakentamista olisi 15 m2. Tontin tehokkuusluku e on nyt 0,025, ja jos rakennusoikeus nostetaan hakijoiden esittämään 90 m2 kerrosalaan, tulisi tehokkuusluvuksi 0,03. Hakijat perustelevat hanketta siten, että haetaan poikkeamista 15 m2 rakennusoikeuden ylitykseen tilalle edellisen omistajan rakentamalle 17 m2 varastorakennukselle. Tilalla on suhteellisen pieni rakennusoikeus pinta-alaan verrattuna. Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapurit, jotka ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Tarkastusinsinöörin päätösehdotus: On kyse mom. toimivallasta silloin kun on tarve vähäistä suuremmasta poikkeamisesta poikkeamispäätöksessä osoitetusta rakentamisoikeudesta, joten poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pohjois-Pohjanmaan Elyn toimivaltaan. Asian on valmistellut tarkastusinsinööri Eero Talala puh Viranomaislautakunta päättää lausuntonaan Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukselle puoltaa poikkeamishakemusta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus / Pentti Särkelä VIRANOMA 7 Pentti Särkelä hakee poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla, Syötteen kylällä tilalla Repopuuro RN:o 2:246. Poikkeaminen liittyy vanhaan rakennuspaikkaan ranta-alueella. Pentti Särkelä on saanut lainhuudon omistusosuudella ¾ ja Markku Särkelän omistusosuus on ¼. Hakemuksen mukaan hakija hakee poikkeamista ranta-alueelle kuuluvan vanhan kerrosalaltaan noin 35 m2 vapaa-ajan rakennuksen laajentamiseen. Tarkoitus on laajentaa 1-kerroksinen vapaa-ajan rakennus siten että laajennus tulee mökin takapuolelle ja on laajuudeltaan 24 m2. laajennus käsittää saunan, pesuhuoneen, eteisen ja makuutilan rakentamisen. Hakija perustelevat hanketta seuraavasti: Rakentamisella ei vaikeuteta mahdollista kaavan laatimista alueella. Laajennuksella saadaan rakennukselle parempi käyttötarkoitus. Rakentaminen ei vaikuta muuhun alueen maisemaan tai muuten alueen käyttöä, soveltuu hyvin luontoon. Rakennukselle tulee sähköt ja painevesi. Rakennuksen jätteet tullaan käsittelemään kunnasta saatujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Jätevedet suodatetaan maastoon vesistöstä poispäin rakennettavalla suodatuskentällä purkuputken myötä Poikkeamishakemukseen on kuultu rajanaapuria ja hän ei ole vastustaneet rakennushanketta. Rakennus sijaitse kartoitetulla pohjavesialueen suoja-alueella ja lähimpään kaivoon on matkaa linnuntietä noin 500 m.. Myös Markku Särkelä on suostunut laajennukseen. Poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pudasjärven kaupunginhallituksen toimivaltaan MRL 171 mukaisesti, koska on kyse olemassa olevan rakennuksen vähäistä suurempi laajentaminen. Tarkastusinsinöörin päätösehdotus: Asian on valmistellut tarkastusinsinööri Eero Talala puh Viranomaislautakunta päättää lausuntonaan Pudasjärven kaupunginhallitukselle puoltaa poikkeamishakemusta siten, että rakennettava suodatuskenttä tehdään tiiviiksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Poikkeamishakemus/ Tuula Stenius VIRANOMA 8 Tarkastusinsinöörin päätösehdotus: Tuula Stenius hakee poikkeamista saapuneella hakemuksella MRL 171 :n nojalla Pudasjärven kaupungin Iinattijärven Pintamon kylässä Pintamojärveen rajoittuvalle Karikumpu III RN:o 10:16 tilalla sijaitsevalle ranta-alueelle. Tilan pinta-ala on noin 8146 m2, ja rantaviivaa noin 40 m. Kiinteistöstä on tehty lainhuuto ja saatu ratkaisu Hakemuksen mukaan rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa 1 kerroksinen vapaa-ajan rakennus kerrosalaltaan noin 47 m 2. Vanha vapaa-ajan asuinrakennus 34 m 2 muutetaan vierasmajaksi. Hakija perustelee hakemusta siten että tilalla oleva vanha loma-asunto (34 m2) halutaan muuttaa päärakennuksesta vierasmajaksi, jotta tilalle voisi luvittaa uuden päärakennuksen (47 m2). Rakennusten viralliset käyttötarkoitukset muutettaisiin niiden kokoa ja käyttötarkoitusta vastaavaksi. Poikkeamislupahakemukseen on kuultu rajanaapurit, joilla ei ole ollut huomautettavaa rakennushankkeen johdosta. Alueella ei ole osayleiskaavaa tai muutakaan yksityiskohtaisempaa maankäyttösuunnitelmaa eikä sijaitse pohjavesialueella. Kulku tontille on järjestetty. Vapaa-ajan rakennus on sijoitettu lähemmäs rantaa kuin entinen rakennus mutta on riittävän etäällä rannasta. Poikkeamishakemuksen käsittely kuuluu Pudasjärven kaupunginhallituksen toimivaltaan MRL 171 mukaisesti, koska on kyse olemassa olevalle rakennuspaikalle rakentamisesta. Asian on valmistellut tarkastusinsinööri Eero Talala Viranomaislautakunta päättää lausuntonaan Pudasjärven kaupunginhallitukselle puoltaa poikkeamishakemusta ehdolla että rakennuksen jätevedet ja muut jätteet käsitellään määräystenmukaisesti ja kastuvat rakenteet ovat vähintään 0,7 metriä korkeammalla kuin paikalla havaittu ylin tulvavesikorkeus. Vanha vapaa-ajan rakennus muutetaan vierasmajaksi jossa ei ole kiinteää tulisijaa ennen uuden rakennuksen käyttöönottoa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Suunnittelutarveratkaisu / Marianne ja Heikki Miettunen VIRANOMA 9 Hakija Marianne ja Heikki Miettunen Alppitie 3A Oulu Rakennuspaikka Kunta: Pudasjärvi Kylä: Naamanka Tila: Teerelä RN:o 50:2 ja siellä määrä-ala noin m2. Rakennustoimenpide Perustelut Omistusoikeus Uusi omakotitalo kerros alaltaan noin 150 m² ja autotalli / varasto kerrosalaltaan noin 30 m 2. Kiinteistön pinta-ala on noin 64 ha. Rakennus rakennetaan olemassa olevaan samankaltaiseen rakennuskantaan. Paikkakunnalle muutto mahdollistaa rakentamisen kotitilalle. Rakentaminen ei vaikeuta mahdollista tulevaa kaavoitusta. rakennus tiivistää muuta rakennuskantaa. Rakentaminen ei vaikeuta muuta käyttöä tai muuta alueella tapahtuvaa monimuotoista käyttöä vaan täydentää sitä. Rakennuspaikan omistavat yhteisesti Marianne Miettunen (os. Riihiaho) ja Esa Riihiaho. Rakennuspaikan omistus on tullut lahjakirjalla Esa Riihiaho ja Emil Riihiaho ovat antaneet suostumuksen rakentamiselle. Kunnallistekniikka Kaavoitustilanne Alueella on valmiina tiestö. Alue sijaitsee kunnanvaltuuston hyväksymällä Syötteen yleiskaava-alueella, jossa alue on osoitettu M (maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi). M alueella rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2. Kunnan kaavoittajan ja rakennustarkastajan kanssa käydyissä keskustelussa on todettu, että hanke ei yleiskaavan mukai nen mutta rakentaminen sijoittuu alueelle jossa on jo ennestään vastaavanlaista toimintaa eikä muuta alueen luonnetta. Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen MRL 16 :ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen 1. ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle 2. ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja 3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista

15 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Naapureiden kuuleminen Suunnittelutarveratkaisuhakemukseen on kuultu rajanaapureita, joilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. Liite Sijaintikartta ja asemapiirros Tarkastusinsinöörin päätösehdotus: Asian on valmistellut tarkastusinsinööri Eero Talala puh Viranomaislautakunta päättää, että omakotitalolle ja autotalli / varastolle on olemassa MRL:n 137 :n mukaiset edellytykset ja hyväksyy hankkeen edellyttäen, että jätevedet käsitellään määräystenmukaisesti ja liitytään jätekeräykseen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Tiedoksisaatettavat asiat VIRANOMA 10 Viranomaislautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat päätökset ja kirjelmät: 1) Rakennustarkastajan myöntämät rakennusluvat ) Rak.järj.2 mukaiset toimenpideilmoitukset Tarkastusinsinöörin päätösehdotus. Viranomaislautakunta merkitsee em.asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Viranomaislautakunta Muut esille tulevat asiat VIRANOMA 11 Keskusteltiin vuoden 2013 saapuneiden hakemusten määrästä. Vuonna 2013 hakemuksia kirjattiin 902 kpl. Seuraava kokous pidetään

18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 1-8,11 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen on muutoin kielletty (pykälä ja peruste) OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät:10 Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Viranomaislautakunta PL 10 (Varsitie 7) Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

19 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. - Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. - Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kunnallisvalitus: Pykälät Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4 PL 189, OULU Valitusaika: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hallintovalitus: Pykälät 9 Antopäivä: Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4 PL 189, OULU 30 päivää Valitusaika alkaa antopäivän jälkeen. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjan oheen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava yllä mainituille valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 374 Kaupunginhallitus 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 16:00-19:16 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 203 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot