SwemaAir 300. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SwemaAir 300. Käyttöohje"

Transkriptio

1 SweaAir 300 Käyttöohje Maahantuoja: Pietiko Oy, Datacity B 6304, Turku puh , fax Valistaja: Svenska Mätapparater Farbriks, Farsta, Ruotsi

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 SWEMAAIR 300 KÄYTTÖTILAT...5 PAINONAPIT...6 MITTARIN OSAT... 7 ANTURIN KÄYTTÖ... 9 NÄYTTÖ...10 PARISTON VAIHTO...10 MITTARIN KÄYNNISTYS MITTAUKSEN SUORITUS MITTAUSPÖYTÄKIRJAN TOIMINTA MITTAUSPÖYTÄKIRJAN TULOSTUS KOKONAISUUDESSAAN...14 YKSITTÄISTEN MITTAUSPISTEIDEN TALLENNUS PÖYTÄKIRJAAN...14 TIEDOSTOKÄSITTELY MITTAUSPÖYTÄKIRJASSA...15 MITTAUSTOIMINNON VALINTA MITTAUSTOIMINTOJEN KUVAUKSET ( MODE ) AP (AVERAGE POINT), KESKIARVOLASKENTA...15 APF (AVERAGE POINT FLOW), ILMAMÄÄRÄN KESKIARVOLASKENTA...15 AS (AUTO SAMPLING), JATKUVA KESKIARVO...16 ASF (AUTO SAMPLING FLOW), JATKUVA ILMAMÄÄRÄ...16 LOGG, DATALOGGER TOIMINTO...16 CO (COMFORT), OLOSUHDEMITTAUS...16 DPF (DIFFERENTIAL PRESSURE FLOW), ILMAMÄÄRÄN PAINE-EROMITTAUS...16 AF (AVERAGE FLOW), ILMAMÄÄRÄ JA SEN KESKIARVO JA BP (BACK PRESSURE)...16 APF TOIMINTO APF TOIMINNON ASETUKSET...17 STANDARDIKANAVIEN VALINTA (PYÖREÄ POIKKIPINTA)...18 YKSIKÖIDEN VALINTA...18 MUIDEN KUIN STANDARDILÄPIMITTAISTEN KANAVIEN ARVOJEN SYÖTTÖ...19 SUORAKAITEEN MUOTOISTEN KANAVIEN PINTA-ALAN ASETUS PINTA-ALAN ASETTAMINEN SUORAAN...20 MUISTILISTA APF TOIMINNON KÄYTÖSSÄ...21 AS- TOIMINTO AIKAVAKION TOIMINTA ( TASAUS)...21 MITTAUKSEN SUORITUS AS- TOIMINNOSSA...22 ASF- TOIMINTO MITTAUKSEN SUORITUS ASF-TOIMINNOSSA...23 LÄMPÖTILAN MITTAUS KOSTEUDEN MITTAUS OLOSUHDEANTURI PAINE-EROMITTAUS PAINEANTURIA KÄYTTÄEN PAINEMITTAUKSEN ALOITUS...27 PAINEANTURIN ASENTOHERKKYYS...27 SWA 10 JA SAFE...27

3 SWA 10 JA FAST...28 SWA 10 VAIHTO SAFE JA FAST TOIMINTOJEN VÄLILLÄ...28 TOIMINNON VALINTA PAINEMITTAUKSESSA...28 MITTAUS PITOT-PUTKELLA AP-TOIMINNOSSA...28 MITTAUS APF TOIMINTOA KÄYTTÄEN...28 TOIMINTO DPF...29 ILMAMÄÄRÄN MITTAUS KANAVISTA...30 MITTAUSPISTEIDEN VALINTA ERI KANAVILLE...31 SETUP TOIMINTO C-A ANTAA TULOSTUKSESSA DESIMAALIPILKUN, P-T ANTAA DESIMAALIPISTEEN NOLLAPISTEEN TARKISTUS TELESKOOPPI- JA OLOSUHDEANTURILLA KALIBROINTIPÖYTÄKIRJA MITTAUSTIETOJEN LUKU PC:LLE WINDOWS OHJELMAN AVULLA SWEMAAIR 300 TIETOJEN LUKU WINDOWS 95 HYPERTERMINAL OHJELMALLA...35 KIRJOITIN DPU DATALOGGER- TOIMINTO LOG- JA LOGP TOIMINNON KÄYNNISTÄMINEN...37 LOG-TOIMINTO...37 MITTAUSTULOSTEN TALLENNUKSEN KÄSIOHJAUS...38 LOGP-TOIMINTO...38 LOKIKIRJAMUISTI...39 TALLENNETTUJEN ARVOJEN TULOSTUS...39 TALLENNETTUJEN TIETOJEN TYHJENNYS...39 APUTOIMINTOJA LOG JA LOGP TOIMINTOIHIN...40 SWEMAFLOW 125 MITTAUSSUPPILO SUPPILON KÄYTTÖKYTKIN, SUPPILONAPPI...41 MITTAUKSEN SUORITUS...41 MITTAUSMENETELMÄ AF (AVERAGE FLOW)...41 MITTAUSMENETELMÄ BP (BACKPRESSURE)...42 AIKAVAKION, MITTAUSAJAN JA YKSIKÖN VALINTA...45 MITTAUSVIHJEITÄ...45 ILMAVIRRAN TASAANTUMINEN...46 ILMANPAINEEN VAIKUTUS...46 PARISTOT...46 SWEMAFLOW AF MITTAUSMENETELMÄ ( AVERAGE FLOW)...47 CO2 MITTAUS SWEMAAIR 300 JA SWEMAAIR 30 KÄYTTÖ ANEMOMETRITORVIEN KANSSA TEKNISET TIEDOT TELESKOOPPIANTURI SWA OLOSUHDEANTURI SWA PAINEANTURI...50 LÄMPÖTILA MODULI SWA 25...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. ILMAMÄÄRÄANTURI SWEMAFLOW SWEMAFLOW 65 MITTAUSSUPPILO...51 HAKEMISTO

4 4 Johdanto SweaAir 300 on ilastoinnin yleisittari, jolla voi itata ilan virtausnopeutta, ilaääriä, ilan kosteutta, läpötilaa, painetta ja hiilidioksidipitoisuutta. SweaAir 300:a on sisäänrakennettuna laskentakaavoja. Siinä olevaan uistiin, pöytäkirjauistiin. voi tallentaa yksittäisiä tai laskettuja ittaustuloksia, jotka voi yöhein lukea suoraan ittarin näytöltä, siirtää tietokoneelle yhdyskaapelin ja windows ohjelan avulla tai kirjoittaa suoraan kirjoittielle. SweaAir 300 pystyy tekeään hyvin onipuolisia ittauksia ja laskeaan suoraan tulokset haluttuina suureina ja halutuissa ittayksiköissä. Esi ittaukset kanavissa onipisteenetelällä, ilaäärät venttiileistä ja säleiköistä. Jotta tää olisi ahdollista on ittarille kerrottava itä ittauksia halutaan tehdä ja sille on annettava tietoja joita tarvitaan halutun tuloksen saaiseksi ( esi. kanavan koko). Mittarissa on tään vuoksi erilaisia käyttötiloja, joiden avulla ittaukset suoritetaan ja tarvittavat tiedot voidaan antaa; Mittausasento on se tila, jossa ittari suorittaa ittauksia. Mittari kytkeytyy tähän tilaan, kun ittari kytketään päälle. Asetuksia varten on seuraavat tilat: Perusasetukset, Ohjelavalikko, Pöytäkirjauisti, Tiedostovalikko, Paraetrivalikko ja Työuisti. Kohdassa SweaAir 300 käyttötilat on kuvattu eri käyttötilojen erkitykset, sekä iten eri tiloihin päästään ittarin painonapeilla. Kohdassa painonappien toiinta on taulukon oaisesti kuvattu painonappien toiinta ja erkitys eri käyttötiloissa. SweaAir 300 käsittelee ittaustuloksia eri tavoin riippuen siitä, ikä ittausohjela on valittu ohjelavalikosta. Kohdass Mittausohjelat on kuvattu eri ohjelien toiinnat. SweaAir 300 liitettävät anturit ovat vaihtokelpoisia, ja ne on yksilöllisesti kalibroituja. Vaihtokelpoissuuden ansiosta voit käyttää saaa anturia yös toisessa SweaAir 300 ittarissa. Kalibrointia varten tarvitsee lähettää ainoastaan anturi kalibroitavaksi. Kun vaihdat anturia, valitsee ittari aina sen ohjelan, joka lähinna vastaa anturin käyttötarkoitusta. SweaAir 300 lukee anturilat saalla kalibrointitiedot ja valitsee vain ne ohjelat käytöön jotka soveltuvat tälle anturille. Mikäli kytkettäessä ei ole itään anturia paikalla, siirtyy ittari pöytäkirjauistiin. Mittari uistaa yös edellisen käytössä olleen ohjelan ja siirtyy päälle kytkettäessä tähän ohjelaan, ellei anturia ole välillä vaihdettu

5 5 SweaAir 300 käyttötilat Perusasetukset Ohjelavalikko Tässä uutat perustietoja kuten: Ilanpaine, -läpötila, kosteus, desiaalien luku, kieli y. Tällä valitan ittausohjela: AP, APF, AS, ASF, dpf, Co, LOG, LOGP * + MODE MODE MODE (pitkään) Mittausasento MODE * * MODE * MODE AVG AVG Pöytäkirjauisti Paraetrivalikko Tässä voit tarkastella ja tulostaa tallennettuja ittaustuloksia MODE MODE Työuisti Tähän kerääntyvät ittaustulokset ennen tallennusta Tässä valitset: Aikavakion, ittausvälin, pinta-alan, yksiköt ja kertoiet Tiedostovalikko Tässä valitset tiedoston

6 6 Painonapit Painonappi ON OFF Pöytäkirjauisti Mittausasento Paraetri-valikko Ohjelavalikko Perusasetukset Pois päältä Pois päältä Pois päältä Pois päältä Pois päältä MA X MIN AVG Iloittaa paljonko uistia jälellä Työuistin ax. arvo Avoin tiedosto Työuistin in. arvo Selaa työuistissa olevaa tietoa. Kasvata näytössä olevaa paraetria Pienennä näytössä olevaa paraetria Ei toiintoa LYHYT: Askella eteen 1 askel. PITKÄ: Askella eteen 10 askelta LYHYT: Askella taakse 1 askel. PITKÄ: Askella taakse 10 askelta Lue asetukset ja ittaustulokset Askella eteenpäin Askella taaksepäin Ei toiintoa Askella eteenpäin tai kasvata lukua Askella taakse tai pienennä lukua Ei toiintoa * CLEAR MODE NOTE PRINT ENTER * +*: Siirry pöytäkirjauistiin. * MODE: Siirry perusasetuksiin. *+MIN: Nollaus SWA07 ja 650 *+NOTE/ PRINT: Sulkee tiedoston. Tyhjentää työuistin, jos uisti tyhjä, näyttää valitun ohjelan LYHYT: Paraetrivalikko. PITKÄ: Ohjelavalikko. Tallenna työuistissa olevat tiedot pöytäkirjauistiin. Ei toiintoa Antaa valitun paraetrin oletusarvon. Ei toiintoa. Tallenna tulos työuistiin Valitse uutettava nuero lukuarvoissa Poistu pöytäkirjauistista. Ilan anturia: *+MODE: Siirry perusasetuksiin. LYHYT: Tekee valitun pöytäkirjan passiiviseksi tai tyhjentää viieisen pöytäkirjan. PITKÄ: Pyytää poiston vahvistusta. Uusi pitkä painallus tyhjentää koko pöytäkirjauistin. Tiedostovalikko: Pitkä painallus tyhjentääviieisen tiedoston. Mene tiedostovalikkoon. PITKÄ ilan anturia: Siirry pöytäkirjauistiin. LYHYT: Tulosta valittu pöytäkirja. PITKÄ: Tulosta kaikki tiedostot. Tiedostovalikko: Tulosta valittu tiedosto Näytä pöytäkirjauistissa tai tiedostossa olevien tietojen luku. Ei toiintoa Antaa kytketyn anturin oletusohjelan. Ei toiintoa Ei toiintoa Ei toiintoa Siirry perusasetusten alkuun. Enter- napin painalluksen jälkeen: Antaa oletusyksikön. Askella seuraavaan paraetriin. Mittausasentoon Mittausasentoon. Ei toiintoa Valitse uutettava nuero lukuarvoissa.

7 7 Mittarin osat LCD - Näyttö Näppäiistö /s C Teleskooppianturi MIN MAX ON OFF AVG Τ CLEAR NOTE MODE PRINT ENTER Paristokotelo

8 8 Verkkolaitteen liitin REC napainen liitin, liitäntä kirjoittielle jne 6. Ulkoinen jännitteensyöttö V DC 7. 8-napainen liitin anturia varten DIN Nuoli anturin päässä ilaisee kalibroidun virtaussuunnan 12-napaisen liittien liitäntänastat k a j h g Nasta Toiinto A +Ulkoinen jännitelähde V DC B RxD C TxD D CTS E RTS F DTR G Maa H DSR J + 5 V K - 5 V L Analogiaulostulo nopeus 100 V/ /s * M Analogiaulostulo läpötila 10 V/C b c l d f e *) 1V/ 100% Rh, 1 V/Pa ja CO toiinnossa 1 V //s

9 9 Anturin käyttö Anturin varsi on teleskooppinen, joten sen pituus voidaan säätää halutuksi. Teleskooppivarsi toiii yös anturin tuntoeliien suojana. Mittaustilanteessa anturin päässä olevan kahden reiän tulee olla näkyvissä ja itattavassa ilavirtauksessa. a. Virtausnopeusanturina toiii teristori. Teristori on hyvin pieni ja arka eleentti, joten siihen ei pidä koskea. Jos teristori rikkoontuu on koko anturi vaihdettava, koska anturit on kalibroitava yksilöllisesti. b. Läpötila-anturina toiii NI-100 vastusanturi. Anturiin kerääntynyt pöly tai uu lika uuttaa anturin oinaisuuksia. Pöly voidaan poistaa puhaltaalla varovasti anturireikiin. Anturin päässä oleva nuoli osoittaa anturin kalibrointisuunnan. Anturin alapäässä oleva punainen piste auttaa anturin suuntaaisessa, jos nuoli on kierretty osoittaaan punaisen pisteen suuntaan. Anturia ei saa vetää kasaan kaapelista vetäällä. Ilan virtaussuunta

10 10 Näyttö SweaAir on varustettu kaksoisnäytöllä, jolloin nähdään saanaikaisesti virtausnopeus ja läpötila, tai uita yhdisteliä kuten kosteus/läpötila tai paine/virtaus. Mittausarvojen lisäksi näytöllä esiintyy ohjeita kuten set 0 c tai set interval sec. / s AVERAGE set tie const. sec. Pariston vaihto Kytke SweaAir päältä ja avaa kaksi ruuvia ittarin alaosassa. Vaihda paristo uuteen alkaaliparistoon ja ruuvaa alaosa takaisin. Suosittelee alkaliparistojen käyttöä, koska tavalliset paristot voivat vuotaessaan vahingoittaa ittaria.

11 11 Mittarin käynnistys Kytke teleskooppianturi ittariin ja paina nappia ON. Voi kestää joitakin sekunteja, ennenkuin SweaAir on lukenut kalibrointitiedot. Suuret nuerot iloittavat paristojännitteen volteissa (V), ode AP tarkoittaa että laskentaohjela Average Point on valittu (Mittausarvojen keskiarvon laskenta). Muutaan sekunnin kuluttua kuuluu pitkähkö äänierkki, SweaAir 300 on ittausvaliudessa. Suuret nuerot iloittavat virtausnopeuden ja pieneät läpötilan. V ode 8.4 AP C / s Aikavakio äärittää ittarin vaiennuksen eli hitauden ja se asetetaan seuraavasti: Paina lyhyesti MODE nappia. Nyt voit uuttaa oletusarvoa 1 sekunti halutuksi. Käytä MAX (nuoli ylös) suurentaaksesi ja MIN (nuoli alas) pienentääksesi. Kun haluttu arvo on näytöllä, jatka painaalla lyhyesti MODE nappia. set tie const. 0.5 sec. Mittauksen suoritus Usean pisteen ittausarvojen keskiarvo itataan seuraavasti: Arvot kerätään uistiin painaalla ENTER jokaisen halutun ittauspisteen kohdalla. Tällöin näytölle ilestyy hetkeksi keskiarvo ja ittauspisteiden lukuäärä (no.). / s AVERAGE 2.25 no. 12

12 12 Kun olet itannut haluaasi pisteet, saat keskiääräisen virtausnopeuden ja keskiläpötilan painaalla nappia AVG. Jos haluat jatkaa, paina uudelleen AVG jolloin näet hetken aikaa keskiarvon jonka jälkeen ittari palautuu ittausvaliuteen. / s AVERAGE C Jos painat nappia MAX näet suurian virtausnopeuden ja läpötilan. Kun painat uudelleen nappia MAX näet keskiarvot, jonka jälkeen ittari palaa ittausvaliuteen. Pieniän virtausnopeuden ja läpötilan saat painaalla vastaavasti MIN nappia. Kun olet kerännyt ittauspisteiden arvoja ja SweaAir on laskenut keskiarvon virtausnopeudelle ja läpötilalle, sinulla on kole ahdollisuutta jatkaa: / s MAX C 1. Jos haluat lisää ittauspisteitä, paina ENTER, jolloin keskiarvon laskenta jatkuu. 2. Jos haluat tehdä uuden ittaussarjan, paina CLEAR. Tällöin kuuluu laskevataajuinen ääni, joka iloittaa, että olet tyhjentänyt työuistin. Jos työuistissa ei ollut itään, kuulet noraalin napinpainallusäänen. Jos haluat tarkistaa, onko uisti tyhjä, paina AVG. Jos näyttöön ei ilesty keskiarvolukeia, eikä kuulu napinpainallusääntä, on uisti tyhjä. 3. Jos haluat tallentaa tulokset, tallenna ne lokikirjaan!

13 13 Mittauspöytäkirjan toiinta note Paina NOTE/PRINT. Mittaustulokset tallentuvat työuistista lokikirjaan. Näyttöön ilestyy nuero, joka iloittaa ille lokikirjan sivulle ittaustulos on tallentunut. Tää nuero tarvitaan, kun haluat yöhein lukea tallentaasi tulokset. no. 2 Lokikirja on uisti, joka säilyy vaikka SweaAir kytketään päältä. Tätä uistia käytetään yös Logg toiinnossa. Jos lokikirjassa on tietoa, näytössä näkyy kirjain vaseassa yläkulassa. Lokikirjan lukeiseksi paina kaksi kertaa * nappia (yhdellä painalluksella tullaan pois lokikirjasta). Tällöin tullaan suoraan sivulle, joka on viieksi tallennettu. Näytöllä oleva teksti SEE iloittaa, että tällä sivulla on tietoa. Näytön vaseassa yläkulassa näkyy * sen erkiksi, että ollaan lokikirjassa. Jos haluat nähdä, itä sivulle on tallennettu, paina AVG, jolloin ensiäisellä painalluksella näet toiinnon, toisella aikavakion, kolannella keskiarvot, neljännellä aksiiarvot, viidennellä iniiarvot ja ittauspisteiden lukuäärän. Kuudennella painalluksella siirrytään seuraavalle sivulle. * note SEE no. 2 Lokikirjaan ahtuu noin 200 ittauspöytäkirjaa. Jotkut ittausenetelät vaativat eneän uistia, jolloin pöytäkirjoja ahtuu väheän. * note / s MIN 0.58 no. 12.Mittauspöytäkirjan sivun tulostus Oletetaan, että haluat tulostaa lokikirjan sivun 2. Kytke tulostin ja siirry lokikirjaan painaalla kaksi kertaa *. * MAX napilla voit selata lokikirjan sivuja yksi kerrallaan eteenpäin. MIN napilla selataan taaksepäin. Askella note kunnes näytöllä on sivunuero 2. Pitkällä painalluksella voi selata 10 sivua kerrallaan. SEE no. 2

14 14 Paina lyhyesti NOTE/PRINT, jolloin tulostus alkaa ja saat viereisen kuvan ukaisen tulostuksen. Tulostuksessa on nueron vieressä tilaa oille erkinnöille. Paluu ittausvaliuteen tapahtuu painaalla *. Nr 2... Mode AP, TC 0.5 sec Keskinopeus 3.06 /s Max 3.32 /s Min 2.91 /s Keskiläpötila 26.0 C Mittauspisteitä 6 st Mittauspöytäkirjan tulostus kokonaisuudessaan Paina NOTE/PRINT kunnes kirjoitin alkaa kirjoittaa. Tällöin tulostuvat kaikki lokikirjan sivut peräkkäin viereisen kuvan u- Nr 1... Mode AP, TC 0.5 sec Keskiarvo 3.23 /s kaan. Max 3.59 /s Toiinnossa AP ja teleskooppianturin ollessa kytkettynä tulostuu se itä näkyy lo- Keskiläpötila 26.0 C Min 2.99 /s kikirjan sivulla näytöltä. Muissa toiinnoissa SweaAir suorittaa joitakin lasku- Mittauspisteitä 6 toiituksia; esi. kosteusittauksissa tulostetaan kastepiste ja absoluuttinen koste- Mode AP, TC 0.5 sec Nr 2... us. Keskiläpötila 3.06 /s Max 3.32 /s Alipana tulostuvat annetut vakiot. Ne Min 2.91 /s ovat arvoja, joita SweaAir tarvitsee esi. Keskinopeus 26.0 C laskeakseen ilan tiheyden. Näitä arvoja Mittauspisteitä 6 voi uuttaa Setup toiinnon avulla, josta lisää yöhein. Annetut vakiot Tulostuksen jälkeen tulokset ovat edelleen 1013 hpa, 50 %RH, 20.0 dgc lokikirjassa. Lokikirja tyhjennetään napilla CLEAR. Yhdellä painalluksella tyhjentyy se sivu, joka on näytöllä. Pitkällä pai- Pv... Allekirjoitus... nalluksella näyttöön ilestyy note clear?. Toisella pitkällä painalluksella tyhjentyy koko lokikirja. Yksittäisten ittauspisteiden tallennus pöytäkirjaan Paina NOTE/PRINT kun näytöllä on yksi ittaustulos, jonka haluat tallentaa. Yksittäisen ittaustuloksen tulostus kirjoittiella on viereisen kuvan ukainen.. Nr 3... Mode AP,Tasaus 0.5 s Nopeus 3.65 /s Läpötila 25.9 C

15 15 Tiedostokäsittely ittauspöytäkirjassa Mittauspöytäkirjat voi ryhitellä kokonaisuuksiksi eri tiedostoihin (File). Tää voi olla hyödyksi eroteltaessa esi. talon eri kerroksia. Noraalikäytössä tallentuvat kaikki tiedot yhteen tiedostoon, File 1. Aloitettaessa uusi tiedosto, on ensiäinen suljettava. Kun tiedosto on suljettu, sitä ei voi esnää avata kirjoittaiselle. Voit tarkistaa, ikä tiedosto on avoinna painaalla ittausasennossa nappia MIN. Tällöin näytölle tulee avoien tiedoston nuero. Tiedosto suljetaan painaalla ittausasennossa * ja NOTE/PRINT. Tällöin näytölle tulee sen tiedoston nuero, jonka suljit. Kun jatkat ittauksia, seuraavat pöytäkirjat tulevat tiedostoon File 2. Kun haluat selata ittaustuloksia enet pöytäkirjauistiin kuten tavallisesti painaalla * *. Nyt näet vain ne pöytäkirjat, jotka ovat avoiessa tiedostossa. Jos haluat tarkastella uita tuloksia, siirry tiedostonkäsittelyyn painaalla MODE. Näytöllä näkyy n ja nuero, joka iloittaa tiedoston, jossa olet. MAX/MIN napeilla voit valita sen tiedoston, jota haluat lukea. Paina MODE uudestaan, niin voit lukea haluaasi tiedostoa. Voit poistaa viieisen tiedoston pöytäkirjauistista eneällä tiedostokäsittelyssä tähän tiedostoon ja painaalla Clear pitkään. Mittaustoiinnon valinta Paina MODE nappia pitkään, jolloin näytölle tulee viereinen teksti: MAX tai MIN napilla voit selata eri toiintojen välillä, jotka ovat käytettävissä sillä anturityypillä, joka on kytketty. Kun olet tullut haluaasi toiinnon kohdalle, paina MODE. AP set ode APF set ode Mittaustoiintojen kuvaukset ( MODE ) AP (Average Point), Keskiarvolaskenta Mittausarvot tallennetaan työuistiin ENTER napilla. Toiinto on kuvattu edellä. Tätä toiintoa käytetään kun itataan ilan virtausnopeutta, läpötilaa, kosteutta ja painetta, APF (Average Point Flow), Ilaäärän keskiarvolaskenta SweaAir laskee keskiarvon perusteella ilaäärän l/s tai 3 /h. SweaAir tarvitsee tällöin kanavan poikkipinta-alan yksiköissä c 2. Se voidaan antaa yös korkeus ja leveys

16 16 arvoina, jolloin SweaAir laskee poikkipinnan korjattuna kanavakertoiella K2. Tätä toiintoa voit käyttää itatessasi ilaääriä kanavissa ja joissakin venttiileissä. AS (Auto Sapling), Jatkuva keskiarvo SweaAir kerää ittausarvoja autoaattisesti äärävälein. Väliaika on aika, johon ittausvakio on asetettu. Tätä toiintoa voi käyttää kun haluat itata nopeuden keskiarvon, Max, in arvot ja läpötilan ja keskipoikkeaan (turbulenssin) yhdessä pisteessä tai jos haluat itata keskiarvoa joltain pinnalta, esi tuloventtiilistä. ASF (Auto Sapling Flow), Jatkuva ilaäärä Saa kuin AS, utta SweaAir laskee ilaäärät l/s tai 3 /h. Mitattava poikkipinta-ala on annettava. Tässä toiinnossa SweaAir laskee pinta-alan ilan kanavakerrointa, koska toiinto on tarkoitettu virtausäärien ittaaiseen vetokaapeissa, ilan sisäänottoventtiileissä ja tasoventtiileissä. ASF ei ole tarkoitettu kanavaittauksiin, joten kanavakerrointa ei oteta huoioon. LOGG, Datalogger toiinto Kerää ittausarvot valituin aikavälein ja valitulla aikavakiolla. Logger toiinto on sovitettu käytettävään anturiin. Tällä toiinnolla voi itata pitkiä ajanjaksoja, esi jos halutaan seurata ilavirtauksen tai läpötilan vaihteluja vuorokauden aikana. CO (Cofort), Olosuhdeittaus Tää toiinto on käytettävissä, kun olosuhdeanturi (suuntariippuaton) on kytkettynä. Toiinto ittaa keskinopeuden, keskiläpötilan ja keskipoikkeaan valitun ajanjakson aikana. Kirjoittielle tulostuu näiden lisäksi vetoriski prosenteissa. Vetoriski kuvaa, kuinka suuri osa henkilöistä kokee itatuissa olosuhteissa vedon epäiellyttäväksi. Tää luku perustuu Kööpenhainan Teknillisen Korkeakoulun tutkiuksiin (Fanger). Vetoriski suureen käyttöä vedon arvioiiseen ehdotetaan uudessa Eurooppalaisessa standardissa. dpf (differential Pressure Flow), Ilaäärän paine-eroittaus. Tää toiinto on käytettävissä kun paineanturi on kytketty ittariin. Paineeroittauksessa saadaan suoraan luettua ilaäärä. K-arvo annetaan jolloin SweaAir laskee ilaäärän kaavasta q = K x SQRT(dp). AF (Average Flow), Ilaäärä ja sen keskiarvo ja BP (Back Pressure) Käytetään ainoastaan SweaFlow 125 ittaussuppilon kanssa. Katso kappale Swea- Flow 125.

17 17 APF toiinto Kun olet ittausvaliudessa voit uuttaa toiintoa painaalla MODE nappia pitkään (paina nappia kunnes näyttöön tulee teksti set ode, esi AP). MAX /MIN napeilla voit selata toiintoja kunnes näytössä on APF. Valitse APF painaalla MODE, jolloin olet takaisin ittausvaliudessa. Jos olet epävara issä toiinnossa olet, voit painaa CLEAR lyhyesti, jolloin näet ittaustoiinnon näytöltä. APF set ode / s APF toiinnon asetukset Aikavakio läpiitta, korkeus ja leveys tai pinta-ala yksiköt l/s tai 3 /h. Paina lyhyesti MODE. Valitse haluaasi aikavakio MAX /MIN napeilla. Jatka painaalla MODE. Nyt voit valita pinta-alan. Kole vaihtoehtoa A, B tai C voi esiintyä riippuen aikaiseista asetuksista C 1 set tie const. sec A B C set c 2 set o c set area H c area

18 18 MAX /MIN napeilla voit selata eri vaihtoehdot. Oletetaan, että näytössä oli kuva A, joka on pyöreän poikkipinnan kanava. Tällöin saat selaaalla seuraavat vaihtoehdot: 8.0 c, 10.0 c, 12.5 c, 16 c, 20,0 c, 31.5 c, 40 c, 50,0 c, 63 c, 80 c, c, c, jonka jälkeen tulevat seuraavat näytöt: set area 193 c 2, set area H --- c. Voit siis selata standardikanavien poikkipintoja, jonka jälkeen tulet kohtaan set area 193 c 2, joka on 16 c pyöreäpoikkipintaisen kanavan tehollinen pinta-ala. Jos jatkat vielä selailua, tulee näytölle set area H--- c. Tään jälkeen palataan alkuun. Standardikanavien valinta (pyöreä poikkipinta) Selaa MAX / MIN napeilla haluttuun läpiittaan. Paina MODE ja näet tehollisen poikkipinnan. SweaAir on laskenut poikkipinnan läpiitasta ja korjannut sen kanavakertoiella k2. k2 on kanavakerroin, joka riippuu kanavan läpiitasta seuraavasti: D < 16 c k2 = < D < 40 c k2 = < D <125 c k2 = 0.98 Yksiköiden valinta set 31.5 o c 756 set c 2 area 3 / h Jatka painaalla MODE. MAX /MIN napeilla voit valita l/s tai 3 /h. Kaikki tulostukset tehdään viieksi valituissa yksiköissä. Voit siis tehdä ittauksen eri yksiköissä kuin tulostat valitsealla ittauksen jälkeen uuden yksikön. Jatka painaalla MODE ja tulet ittausvaliuteen. Voit tarkistaa asetukset selaaalla MODE näppäiestä painaen. Tällöin näet järjestyksessä: Aikavakion, läpiitan, tehollisen poikkipinnan ja valitut yksiköt, jonka jälkeen olet takaisin ittausvaliudessa. Jos haluat nyt aloittaa ittauksen, siirry kohtaan Ilaäärien ittaus kanavista. set / s C

19 19 Muiden kuin standardiläpiittaisten kanavien arvojen syöttö. Paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla lähinnä oleva standardiläpiitta ja paina ENTER, jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua. Nyt voit uuttaa vilkkuvan nueron arvoa MAX / MIN napeilla. Kun olet valinnut oikean arvon, paina ENTER, jolloin tulet seuraavaan nueroon. Jatka kunnes olet uuttanut kaikki nuerot halutuiksi ja paina MODE. Läpiitta on rajattu arvoihin c. Pinta-ala lasketaan saoin kuin standardikanaville käyttäen kerrointa k2. Jatka painaalla MODE, kunnes olet jälleen ittausvaliudessa. set set 0160 o o c c Suorakaiteen uotoisten kanavien pinta-alan asetus. Toiinnossa APF paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla kunnes tulet kuvaan set area H---- c. Jos edellisellä kerralla olet asettanut suorakaiteen uotoisen pinta-alan, tulet suoraan tälle näytölle. H on kanavan korkeus. Paina ENTER jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua. Nyt voit asettaa kanavan korkeuden MAX / MIN napeilla. Paina ENTER ja aseta seuraava nuero. Kun kaikki nuerot on annettu, paina MODE. set area H c H:n suuruus voi olla välillä 1 c c. set area H c

20 20 Seuraavaksi näytöllä on kirjain b sen erkiksi, että voit asettaa kanavan leveyden b, joka voi yös olla välillä 1 c c. Suurilla H:n ja b:n arvoilla SweaAir iloittaa pinta-alan yksiköissä 2. Kun olet antanut kanavan leveyden ja painanut MODE, SweaAir iloittaa tehollisen kanavan poikkipinnan, eli pinta-alan korjattuna kanavakertoiella k2, joka on seuraava: set area b c Pystykanava H > b k2 = 0.94 Makaava kanava H < b k2 = 0.98 Neliöäinen kanava H= b k2 = set c 2 area Pinta-alan asettainen suoraan Toiinnossa APF ja ittausasennossa paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla kunnes tulet kuvaan set area c 2. Jos olet edellisellä kerralla asettanut pinta-alan suoraan, tulet heti tähän kuvaan, ja näytössä on viieksi asetettu pinta-ala. Paina ENTER jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua, valitse haluttua nuero MAX /MIN napeilla, siirry seuraavaan nueroon painaalla ENTER ja paina MODE kun olet asettanut pinta-alan. Huo.! Tässä asetuksessa ei käytetä kanavakerrointa. 756 set c 2 area 0756 set c 2 area

21 21 Muistilista APF toiinnon käytössä Mittaustoiinnon uuttainen ittausvaliudessa Paina pitkään MODE, selaa MAX /MIN napeilla ja valitse toiinto painaalla lyhyesti MODE. Aikavakion, kanavan pinta-alojen ja yksiköiden valinta ittausasennosta. Lyhyin painalluksin MODE napista saat näytölle 1. Aikavakio, 2. Läpiitta tai korkeus ja leveys, 3. Pinta-ala ja 4. Yksiköt sekä 5. Mittaustoiinto. 1. Aikavakion valinta: Selaa MAX /MIN napeilla, valitse ja jatka kohtaan 2 MODE napilla. 2. Standardipoikkipinnan valinta: Selaa MAX /MIN napeilla, valitse ja jatka kohtaan 3 MODE napilla. Tällöin näet tehollisen pinta-alan, jatka painaalla MODE. 3. Suorakaiteen uotoisen kanavan asetus: Selaa MAX /MIN napeilla kunnes näytölle tulee H----. Paina ENTER ja aseta ensiäinen nuero MAX /MIN napeilla, siirry seuraavaan nueroon ENTER napilla jne. Paina MODE, kun korkeus on asetettu ja aseta leveys b. Kun tään jälkeen painat MODE näet tehollisen pinta-alan. 4. Pinta-alan asettainen suoraan: Kohdassa 2 selaa MAX /MIN napeilla kohtaan area, uuta nuerot kuten edellä ja jatka MODE napilla. 5. Yksiköt valitaan MAX /MIN napeilla ja MODE napilla tullaan takaisin ittausvaliuteen. AS- toiinto Saoin kuin APF toiintoa valittaessa aloitat painaalla pitkään MODE nappia kunnes näet set ode alhaalla oikealla. Nyt voit selata MAX /MIN napeilla, kunnes saat näytölle AS. Tällöin painat MODE nappia ja olet ittausvaliudessa. Jos olet epävara issä toiinnossa olet, voit painaa CLEAR nappia, jolloin näytölle tulee valittu toiinto näkyviin uutaan sekunnin ajaksi. AS set ode Aikavakion toiinta ( tasaus) Lyhyellä painalluksella MODE napista voit asettaa aikavakion. Voit valita aikavakion s väliltä. Aikavakio iloittaa kuinka pitkältä ajalta otetaan ittauksen keskiarvo. Näin tasataan näytön vaihtelu. Noraalisti SweaAir ittaa kaksi kertaa sekunnissa, utta jos valitset pieneän aikavakion kuin 0.5 s, se ittaa useain, arvolla 0.25 s 4 kertaa/s ja arvolla s 40 kertaa sekunnissa. Suureilla arvoilla SweaAir ittaa edelleen kaksi kertaa sekunnissa ja tasaus tapahtuu laskealla keskiarvoa.

22 22 Mittauksen suoritus AS- toiinnossa Aseta anturi ittauskohteeseen ja paina ENTER jolloin SweaAir alkaa autoaattisesti kerätä ittauspisteitä valitulla aikavälillä. Saalla vilkkuu näytöllä /s osoittaen, että SweaAir ittaa. Jos aikavakio on asetettu pieneäksi kuin 0.5 s, näkyy näytöllä kerättyjen ittauspisteiden lukuäärä. Jos aikavakio on suurepi on näytöllä ittausaika sekunneissa. / s 3.16 Kun olet saanut tarpeeksi ittausarvoja, paina ENTER ja ittausarvojen keräys päättyy ( /s) lakkaa vilkkuasta). Voit aloittaa keräilyn uudestaan painaalla ENTER, jos no. 3 esi. haluat itata keskiarvon useasta pisteestä. AS toiii uuten kuin AP- toiinto. AVG napilla selaat keskiarvon, Max/ in arvot ja standardipoikkeaan ja palaat takaisin ittausvaliuteen. Katso AP sivulla 8. Tulokset voit tallentaa napilla NOTE/PRINT. ASF- toiinto Saalla tavoin kuin APF toiintoa valittaessa aloitat painaalla MODE pitkään kunnes näet set ode alhaalla oikealla. Nyt voit selata MAX /MIN napeilla, kunnes saat näytölle ASF. Tällöin painat MODE nappia ja olet ittausvaliudessa. Asetukset ASF set ode Aikavakio Korkeus x leveys tai pinta-ala Yksiköt l/s tai 3 /h Aikavakion asetat painaalla lyhyesti MODE, jonka jälkeen voita uuttaa sitä MAX /MIN napeilla. Jatka painaalla uudelleen MODE. Nyt tulet kohtaan, jossa voit valita itattavan alueen. Valitse joko korkeus tai leveys tai anna pinta-ala suoraan. Asetusahdollisuuksia voit selata MAX /MIN napeilla. Jos haluat uuttaa arvoja, paina ENTER ja uuta nueroa MAX /MIN napeilla. Siirry nuerosta toiseen ENTER napilla (kts s 16). Kun näytöllä on haluaasi arvo, paina MODE. APF toiinnosta poiketen ei tässä toiinnossa korjata poikkileikkauksia kanavakertoiella korjattuna, koska ASF ei sovellu kanavakäyttöön. Nyt voit valita yksikön l/s tai 3 /h MAX /MIN napeilla. Tään jälkeen painat MODE ja olet ittausvaliudessa. Huo.! Tulokset kirjoitetaan siinä yksikössä, joka on viieksi valittu. Voit siis tehdä ittaukset l/s ja kuitenkin tulostaa yksiköissä 3 /h.

23 23 Mittauksen suoritus ASF-toiinnossa Mittaus tapahtuu kuten AS toiinnossa, käynnistä ja pysäyttää ENTER napilla ja tallenna NOTE/PRINT napilla. Liikuttaalla anturia hitaasti itattavan pinnan yli kuvan osoittaalla tavalla voit itata kokonaisilaäärän esi. säleiköstä tai vetokaapista. Harjoittele ittaaalla joitakin kertoja kunnes tulokset ovat yhtäpitäviä. H Läpötilan ittaus SweaAir:iin voi liittää kaikki läpötila-anturit, jotka sopivat Swean läpöittareihin SweaTep 360 ja SweaTep 199. Tähän tarvitaan läpötilaoduli SWA 25. SweaAir tunnistaa anturin kun jännitteet kytketään ja siirtyy suoraan ittausenetelään AP. Mittausenetelän valinta Paina MODE nappia pitkään ja valitse AP tai AS MAX /MIN napeilla (kts sivu 13). Paina MODE ja palaat takaisin ittausasentoon. Aikavakion valinta Paina lyhyesti MODE nappia ja valitse MAX /MIN napeilla. Paluu ittausasentoon MODE napilla. Läpötilan ittaus Läpötila-anturit toiivat kuten uutkin anturit, eli ittausarvoja kerätään ENTER napilla. Käytä AVG, MAX /MIN nappeja keskiarvon, sekä Max ja in arvon lukeiseen. Tallenna NOTE/PRINT napilla C Nr 1... SWA 25 S/N: 103 Mode AP, TC 2 sec Keskiläpötila 26.3 C Max 27.1 C Min 25.6 C Mittausten luku 10

24 24 Kosteuden ittaus SWA ja Hygroclip anturit Anturia vaihdettaessa on SweaAir kytkettävä pois päältä. Kytke kosteusanturi ja kytke ittari päälle. Tulet suoraan AP toiintoon %RH 27.1 C Paina ENTER vähintään kerran tallentaaksesi ittaustuloksen työuistiin. Paina tään jälkeen AVG ja näet keskiarvon ja keskiläpötilan. Kun painat AVG toisen kerran näet kastepisteen. Kolannella painalluksella AVG napista tulee näytölle hetkeksi keskiarvo ja ittapisteiden lukuäärä, jonka jälkeen palataan ittausasentoon. Neljännellä painalluksella saat kosteussisällön näytölle. Voit tallentaa tulokset ittauspöytäkirjaan NOTE/PRINT C napilla. Tulostettaessa SweaAir laskee yös kaikki suureet ja tulostus on viereisen kuvan ukainen. Nr 1... HP 101 S/N: 103 SweaAir laskee absoluuttisen kosteuden itatussa läpötilassa ja siinä ilanpaineessa, joka on tallennettu SweaAir:iin kun tulostus suoritetaan (katso SETUP toiinto). Mitattaessa absoluuttista kosteutta on tarkan tuloksen saaiseksi yös itattava ilanpaine ittaushetkellä. Useiiten riittää, että se lasketaan noraali-ilanpaineessa 1013 hpa, joka on ilanpaineen tehtaalla asetettu oletusarvo. dp 3.6 Mode AP, Tasaus 1 s RH % keskiarvo 21.3 %RH Max 22.6 %RH Min 20.7 %RH Keskiläpötila 25.4 C Kastepiste 1.6 C Abs. kosteus 4259 PPM Mittausten luku 5 Annetut vakiot 1013 hpa, 50 %RH, 20.0 dgc Pv... Mikäli et tarvitse kastepistettä tai absoluuttista kosteutta, voit tallentaa ittaustuloksen suoraan NOTE/PRINT napilla painaatta ensin ENTER nappia. Tällöin saat lyhyeän, viereisen kuvan ukaisen tulostuksen.. Sign Nr 2... HP 101 S/N: 103 Mode AP, TC 1 sec Suht. kosteus 20.3 %RH Läpötila 25.7 C Kastepiste 1.1 C Abs. kosteus 4136 PPM

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano

Automaatti paineenhallintaan pumppujen avulla Ilman poistaminen Veden lisääminen Flamcomatin kokoonpano Autoaatti paineenhallintaan puppujen avulla Ilan poistainen Veden lisääinen Flacoatin kokoonpano Montage Flacoat SF Asennus- ja käyttöohjeet 00, Flaco Mukana toiitetut dokuentit: Kokoonpano-ohje ja sähkökytkentäkaavio

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg

ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg ELTRIP-45nkl ELTRIP-45nkc ELTRIP-45nkg matka-kitkamittarit Valmistaja 10.2011 Hevossuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 87100 Kajaani 90620 Oulu www.trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP

Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Käyttöohje Uovision UM565-SMS (GPRS) 12MP Etäohjattava ja lähettävä, Inframusta salama, Suomenkielinen käyttövalikko Ominaisuudet: E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä datakamera SW V3- * Lähettävä ja etäohjelmoitava

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

Käyttöohje. Electronic Cash Register QMP 5000 sarja QMP 3000 sarja QTOUCH sarja Sekä CR-1000

Käyttöohje. Electronic Cash Register QMP 5000 sarja QMP 3000 sarja QTOUCH sarja Sekä CR-1000 Käyttöohje Electronic Cash Register QMP 5000 sarja QMP 3000 sarja QTOUCH sarja Sekä CR-1000 ...designed to Succeed Arvoisa asiakas: Kiitämme teitä siitä,että olette valinnassanne päättyneet QUORION kassakoneseen.

Lisätiedot

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje POLAR RC3 GPS Käyttöohje SISÄLLYS 1. ESITTELY... 4 2. KAIKENKATTAVA HARJOITUSJÄRJESTELMÄ... Harjoitustietokoneen osat... Harjoitusohjelmisto... Saatavilla olevat lisätarvikkeet... Näppäintoiminnot... Valikkorakenne...

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera

Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera Käyttöopas www.kodak.com Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650,

Lisätiedot

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 NC-ohjelmisto 340 420-xx 340 421-xx Käyttäjän käsikirja Suomi (fi) 12/2002 TNC-tyyppi, Ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään toiminnot, jotka

Lisätiedot

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com

SmartStart. Käyttö - ja asennusohje. www.defa.com SmartStart Käyttö - ja asennusohje www.defa.com SISÄLLYS SMARTSTART 3 YLEISESTI KÄYTTÖOHJEESTA 3 TOIMINTOPERIAATE 4 NÄYTTÖ 4 SYMBOLIT 5 NÄYTÖN PÄÄKUVAT 6 ASETUKSET 7 KELLO 7 PÄIVÄMÄÄRÄ 7 TEHDASASETUKSET

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot Magellan explorist XL Viitetiedot ***VAROITUKSET*** 5TURVALLISUUDEN VUOKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NAVIGOINTILAITETTA AJAESSASI AJONEUVOA. Älä yritä muuttaa mitään Magellan Exploristin asetuksia ajaessasi. Pysäytä

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

MITAX 21 taksamittari

MITAX 21 taksamittari MITAX 21 taksamittari Valmistaja : MITAX palvelupiste 3/2012 (ohjelma alk 1002xx) Hevosuontie 50 Puh (08) 6121 651 Pilvitie 6 Puh. (08) 512 165 Y-tunnus 0511390-1 87700 Kajaani 90620 Oulu ww.trippi.fi

Lisätiedot

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE 1 Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. 2 KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot