SwemaAir 300. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SwemaAir 300. Käyttöohje"

Transkriptio

1 SweaAir 300 Käyttöohje Maahantuoja: Pietiko Oy, Datacity B 6304, Turku puh , fax Valistaja: Svenska Mätapparater Farbriks, Farsta, Ruotsi

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 SWEMAAIR 300 KÄYTTÖTILAT...5 PAINONAPIT...6 MITTARIN OSAT... 7 ANTURIN KÄYTTÖ... 9 NÄYTTÖ...10 PARISTON VAIHTO...10 MITTARIN KÄYNNISTYS MITTAUKSEN SUORITUS MITTAUSPÖYTÄKIRJAN TOIMINTA MITTAUSPÖYTÄKIRJAN TULOSTUS KOKONAISUUDESSAAN...14 YKSITTÄISTEN MITTAUSPISTEIDEN TALLENNUS PÖYTÄKIRJAAN...14 TIEDOSTOKÄSITTELY MITTAUSPÖYTÄKIRJASSA...15 MITTAUSTOIMINNON VALINTA MITTAUSTOIMINTOJEN KUVAUKSET ( MODE ) AP (AVERAGE POINT), KESKIARVOLASKENTA...15 APF (AVERAGE POINT FLOW), ILMAMÄÄRÄN KESKIARVOLASKENTA...15 AS (AUTO SAMPLING), JATKUVA KESKIARVO...16 ASF (AUTO SAMPLING FLOW), JATKUVA ILMAMÄÄRÄ...16 LOGG, DATALOGGER TOIMINTO...16 CO (COMFORT), OLOSUHDEMITTAUS...16 DPF (DIFFERENTIAL PRESSURE FLOW), ILMAMÄÄRÄN PAINE-EROMITTAUS...16 AF (AVERAGE FLOW), ILMAMÄÄRÄ JA SEN KESKIARVO JA BP (BACK PRESSURE)...16 APF TOIMINTO APF TOIMINNON ASETUKSET...17 STANDARDIKANAVIEN VALINTA (PYÖREÄ POIKKIPINTA)...18 YKSIKÖIDEN VALINTA...18 MUIDEN KUIN STANDARDILÄPIMITTAISTEN KANAVIEN ARVOJEN SYÖTTÖ...19 SUORAKAITEEN MUOTOISTEN KANAVIEN PINTA-ALAN ASETUS PINTA-ALAN ASETTAMINEN SUORAAN...20 MUISTILISTA APF TOIMINNON KÄYTÖSSÄ...21 AS- TOIMINTO AIKAVAKION TOIMINTA ( TASAUS)...21 MITTAUKSEN SUORITUS AS- TOIMINNOSSA...22 ASF- TOIMINTO MITTAUKSEN SUORITUS ASF-TOIMINNOSSA...23 LÄMPÖTILAN MITTAUS KOSTEUDEN MITTAUS OLOSUHDEANTURI PAINE-EROMITTAUS PAINEANTURIA KÄYTTÄEN PAINEMITTAUKSEN ALOITUS...27 PAINEANTURIN ASENTOHERKKYYS...27 SWA 10 JA SAFE...27

3 SWA 10 JA FAST...28 SWA 10 VAIHTO SAFE JA FAST TOIMINTOJEN VÄLILLÄ...28 TOIMINNON VALINTA PAINEMITTAUKSESSA...28 MITTAUS PITOT-PUTKELLA AP-TOIMINNOSSA...28 MITTAUS APF TOIMINTOA KÄYTTÄEN...28 TOIMINTO DPF...29 ILMAMÄÄRÄN MITTAUS KANAVISTA...30 MITTAUSPISTEIDEN VALINTA ERI KANAVILLE...31 SETUP TOIMINTO C-A ANTAA TULOSTUKSESSA DESIMAALIPILKUN, P-T ANTAA DESIMAALIPISTEEN NOLLAPISTEEN TARKISTUS TELESKOOPPI- JA OLOSUHDEANTURILLA KALIBROINTIPÖYTÄKIRJA MITTAUSTIETOJEN LUKU PC:LLE WINDOWS OHJELMAN AVULLA SWEMAAIR 300 TIETOJEN LUKU WINDOWS 95 HYPERTERMINAL OHJELMALLA...35 KIRJOITIN DPU DATALOGGER- TOIMINTO LOG- JA LOGP TOIMINNON KÄYNNISTÄMINEN...37 LOG-TOIMINTO...37 MITTAUSTULOSTEN TALLENNUKSEN KÄSIOHJAUS...38 LOGP-TOIMINTO...38 LOKIKIRJAMUISTI...39 TALLENNETTUJEN ARVOJEN TULOSTUS...39 TALLENNETTUJEN TIETOJEN TYHJENNYS...39 APUTOIMINTOJA LOG JA LOGP TOIMINTOIHIN...40 SWEMAFLOW 125 MITTAUSSUPPILO SUPPILON KÄYTTÖKYTKIN, SUPPILONAPPI...41 MITTAUKSEN SUORITUS...41 MITTAUSMENETELMÄ AF (AVERAGE FLOW)...41 MITTAUSMENETELMÄ BP (BACKPRESSURE)...42 AIKAVAKION, MITTAUSAJAN JA YKSIKÖN VALINTA...45 MITTAUSVIHJEITÄ...45 ILMAVIRRAN TASAANTUMINEN...46 ILMANPAINEEN VAIKUTUS...46 PARISTOT...46 SWEMAFLOW AF MITTAUSMENETELMÄ ( AVERAGE FLOW)...47 CO2 MITTAUS SWEMAAIR 300 JA SWEMAAIR 30 KÄYTTÖ ANEMOMETRITORVIEN KANSSA TEKNISET TIEDOT TELESKOOPPIANTURI SWA OLOSUHDEANTURI SWA PAINEANTURI...50 LÄMPÖTILA MODULI SWA 25...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. ILMAMÄÄRÄANTURI SWEMAFLOW SWEMAFLOW 65 MITTAUSSUPPILO...51 HAKEMISTO

4 4 Johdanto SweaAir 300 on ilastoinnin yleisittari, jolla voi itata ilan virtausnopeutta, ilaääriä, ilan kosteutta, läpötilaa, painetta ja hiilidioksidipitoisuutta. SweaAir 300:a on sisäänrakennettuna laskentakaavoja. Siinä olevaan uistiin, pöytäkirjauistiin. voi tallentaa yksittäisiä tai laskettuja ittaustuloksia, jotka voi yöhein lukea suoraan ittarin näytöltä, siirtää tietokoneelle yhdyskaapelin ja windows ohjelan avulla tai kirjoittaa suoraan kirjoittielle. SweaAir 300 pystyy tekeään hyvin onipuolisia ittauksia ja laskeaan suoraan tulokset haluttuina suureina ja halutuissa ittayksiköissä. Esi ittaukset kanavissa onipisteenetelällä, ilaäärät venttiileistä ja säleiköistä. Jotta tää olisi ahdollista on ittarille kerrottava itä ittauksia halutaan tehdä ja sille on annettava tietoja joita tarvitaan halutun tuloksen saaiseksi ( esi. kanavan koko). Mittarissa on tään vuoksi erilaisia käyttötiloja, joiden avulla ittaukset suoritetaan ja tarvittavat tiedot voidaan antaa; Mittausasento on se tila, jossa ittari suorittaa ittauksia. Mittari kytkeytyy tähän tilaan, kun ittari kytketään päälle. Asetuksia varten on seuraavat tilat: Perusasetukset, Ohjelavalikko, Pöytäkirjauisti, Tiedostovalikko, Paraetrivalikko ja Työuisti. Kohdassa SweaAir 300 käyttötilat on kuvattu eri käyttötilojen erkitykset, sekä iten eri tiloihin päästään ittarin painonapeilla. Kohdassa painonappien toiinta on taulukon oaisesti kuvattu painonappien toiinta ja erkitys eri käyttötiloissa. SweaAir 300 käsittelee ittaustuloksia eri tavoin riippuen siitä, ikä ittausohjela on valittu ohjelavalikosta. Kohdass Mittausohjelat on kuvattu eri ohjelien toiinnat. SweaAir 300 liitettävät anturit ovat vaihtokelpoisia, ja ne on yksilöllisesti kalibroituja. Vaihtokelpoissuuden ansiosta voit käyttää saaa anturia yös toisessa SweaAir 300 ittarissa. Kalibrointia varten tarvitsee lähettää ainoastaan anturi kalibroitavaksi. Kun vaihdat anturia, valitsee ittari aina sen ohjelan, joka lähinna vastaa anturin käyttötarkoitusta. SweaAir 300 lukee anturilat saalla kalibrointitiedot ja valitsee vain ne ohjelat käytöön jotka soveltuvat tälle anturille. Mikäli kytkettäessä ei ole itään anturia paikalla, siirtyy ittari pöytäkirjauistiin. Mittari uistaa yös edellisen käytössä olleen ohjelan ja siirtyy päälle kytkettäessä tähän ohjelaan, ellei anturia ole välillä vaihdettu

5 5 SweaAir 300 käyttötilat Perusasetukset Ohjelavalikko Tässä uutat perustietoja kuten: Ilanpaine, -läpötila, kosteus, desiaalien luku, kieli y. Tällä valitan ittausohjela: AP, APF, AS, ASF, dpf, Co, LOG, LOGP * + MODE MODE MODE (pitkään) Mittausasento MODE * * MODE * MODE AVG AVG Pöytäkirjauisti Paraetrivalikko Tässä voit tarkastella ja tulostaa tallennettuja ittaustuloksia MODE MODE Työuisti Tähän kerääntyvät ittaustulokset ennen tallennusta Tässä valitset: Aikavakion, ittausvälin, pinta-alan, yksiköt ja kertoiet Tiedostovalikko Tässä valitset tiedoston

6 6 Painonapit Painonappi ON OFF Pöytäkirjauisti Mittausasento Paraetri-valikko Ohjelavalikko Perusasetukset Pois päältä Pois päältä Pois päältä Pois päältä Pois päältä MA X MIN AVG Iloittaa paljonko uistia jälellä Työuistin ax. arvo Avoin tiedosto Työuistin in. arvo Selaa työuistissa olevaa tietoa. Kasvata näytössä olevaa paraetria Pienennä näytössä olevaa paraetria Ei toiintoa LYHYT: Askella eteen 1 askel. PITKÄ: Askella eteen 10 askelta LYHYT: Askella taakse 1 askel. PITKÄ: Askella taakse 10 askelta Lue asetukset ja ittaustulokset Askella eteenpäin Askella taaksepäin Ei toiintoa Askella eteenpäin tai kasvata lukua Askella taakse tai pienennä lukua Ei toiintoa * CLEAR MODE NOTE PRINT ENTER * +*: Siirry pöytäkirjauistiin. * MODE: Siirry perusasetuksiin. *+MIN: Nollaus SWA07 ja 650 *+NOTE/ PRINT: Sulkee tiedoston. Tyhjentää työuistin, jos uisti tyhjä, näyttää valitun ohjelan LYHYT: Paraetrivalikko. PITKÄ: Ohjelavalikko. Tallenna työuistissa olevat tiedot pöytäkirjauistiin. Ei toiintoa Antaa valitun paraetrin oletusarvon. Ei toiintoa. Tallenna tulos työuistiin Valitse uutettava nuero lukuarvoissa Poistu pöytäkirjauistista. Ilan anturia: *+MODE: Siirry perusasetuksiin. LYHYT: Tekee valitun pöytäkirjan passiiviseksi tai tyhjentää viieisen pöytäkirjan. PITKÄ: Pyytää poiston vahvistusta. Uusi pitkä painallus tyhjentää koko pöytäkirjauistin. Tiedostovalikko: Pitkä painallus tyhjentääviieisen tiedoston. Mene tiedostovalikkoon. PITKÄ ilan anturia: Siirry pöytäkirjauistiin. LYHYT: Tulosta valittu pöytäkirja. PITKÄ: Tulosta kaikki tiedostot. Tiedostovalikko: Tulosta valittu tiedosto Näytä pöytäkirjauistissa tai tiedostossa olevien tietojen luku. Ei toiintoa Antaa kytketyn anturin oletusohjelan. Ei toiintoa Ei toiintoa Ei toiintoa Siirry perusasetusten alkuun. Enter- napin painalluksen jälkeen: Antaa oletusyksikön. Askella seuraavaan paraetriin. Mittausasentoon Mittausasentoon. Ei toiintoa Valitse uutettava nuero lukuarvoissa.

7 7 Mittarin osat LCD - Näyttö Näppäiistö /s C Teleskooppianturi MIN MAX ON OFF AVG Τ CLEAR NOTE MODE PRINT ENTER Paristokotelo

8 8 Verkkolaitteen liitin REC napainen liitin, liitäntä kirjoittielle jne 6. Ulkoinen jännitteensyöttö V DC 7. 8-napainen liitin anturia varten DIN Nuoli anturin päässä ilaisee kalibroidun virtaussuunnan 12-napaisen liittien liitäntänastat k a j h g Nasta Toiinto A +Ulkoinen jännitelähde V DC B RxD C TxD D CTS E RTS F DTR G Maa H DSR J + 5 V K - 5 V L Analogiaulostulo nopeus 100 V/ /s * M Analogiaulostulo läpötila 10 V/C b c l d f e *) 1V/ 100% Rh, 1 V/Pa ja CO toiinnossa 1 V //s

9 9 Anturin käyttö Anturin varsi on teleskooppinen, joten sen pituus voidaan säätää halutuksi. Teleskooppivarsi toiii yös anturin tuntoeliien suojana. Mittaustilanteessa anturin päässä olevan kahden reiän tulee olla näkyvissä ja itattavassa ilavirtauksessa. a. Virtausnopeusanturina toiii teristori. Teristori on hyvin pieni ja arka eleentti, joten siihen ei pidä koskea. Jos teristori rikkoontuu on koko anturi vaihdettava, koska anturit on kalibroitava yksilöllisesti. b. Läpötila-anturina toiii NI-100 vastusanturi. Anturiin kerääntynyt pöly tai uu lika uuttaa anturin oinaisuuksia. Pöly voidaan poistaa puhaltaalla varovasti anturireikiin. Anturin päässä oleva nuoli osoittaa anturin kalibrointisuunnan. Anturin alapäässä oleva punainen piste auttaa anturin suuntaaisessa, jos nuoli on kierretty osoittaaan punaisen pisteen suuntaan. Anturia ei saa vetää kasaan kaapelista vetäällä. Ilan virtaussuunta

10 10 Näyttö SweaAir on varustettu kaksoisnäytöllä, jolloin nähdään saanaikaisesti virtausnopeus ja läpötila, tai uita yhdisteliä kuten kosteus/läpötila tai paine/virtaus. Mittausarvojen lisäksi näytöllä esiintyy ohjeita kuten set 0 c tai set interval sec. / s AVERAGE set tie const. sec. Pariston vaihto Kytke SweaAir päältä ja avaa kaksi ruuvia ittarin alaosassa. Vaihda paristo uuteen alkaaliparistoon ja ruuvaa alaosa takaisin. Suosittelee alkaliparistojen käyttöä, koska tavalliset paristot voivat vuotaessaan vahingoittaa ittaria.

11 11 Mittarin käynnistys Kytke teleskooppianturi ittariin ja paina nappia ON. Voi kestää joitakin sekunteja, ennenkuin SweaAir on lukenut kalibrointitiedot. Suuret nuerot iloittavat paristojännitteen volteissa (V), ode AP tarkoittaa että laskentaohjela Average Point on valittu (Mittausarvojen keskiarvon laskenta). Muutaan sekunnin kuluttua kuuluu pitkähkö äänierkki, SweaAir 300 on ittausvaliudessa. Suuret nuerot iloittavat virtausnopeuden ja pieneät läpötilan. V ode 8.4 AP C / s Aikavakio äärittää ittarin vaiennuksen eli hitauden ja se asetetaan seuraavasti: Paina lyhyesti MODE nappia. Nyt voit uuttaa oletusarvoa 1 sekunti halutuksi. Käytä MAX (nuoli ylös) suurentaaksesi ja MIN (nuoli alas) pienentääksesi. Kun haluttu arvo on näytöllä, jatka painaalla lyhyesti MODE nappia. set tie const. 0.5 sec. Mittauksen suoritus Usean pisteen ittausarvojen keskiarvo itataan seuraavasti: Arvot kerätään uistiin painaalla ENTER jokaisen halutun ittauspisteen kohdalla. Tällöin näytölle ilestyy hetkeksi keskiarvo ja ittauspisteiden lukuäärä (no.). / s AVERAGE 2.25 no. 12

12 12 Kun olet itannut haluaasi pisteet, saat keskiääräisen virtausnopeuden ja keskiläpötilan painaalla nappia AVG. Jos haluat jatkaa, paina uudelleen AVG jolloin näet hetken aikaa keskiarvon jonka jälkeen ittari palautuu ittausvaliuteen. / s AVERAGE C Jos painat nappia MAX näet suurian virtausnopeuden ja läpötilan. Kun painat uudelleen nappia MAX näet keskiarvot, jonka jälkeen ittari palaa ittausvaliuteen. Pieniän virtausnopeuden ja läpötilan saat painaalla vastaavasti MIN nappia. Kun olet kerännyt ittauspisteiden arvoja ja SweaAir on laskenut keskiarvon virtausnopeudelle ja läpötilalle, sinulla on kole ahdollisuutta jatkaa: / s MAX C 1. Jos haluat lisää ittauspisteitä, paina ENTER, jolloin keskiarvon laskenta jatkuu. 2. Jos haluat tehdä uuden ittaussarjan, paina CLEAR. Tällöin kuuluu laskevataajuinen ääni, joka iloittaa, että olet tyhjentänyt työuistin. Jos työuistissa ei ollut itään, kuulet noraalin napinpainallusäänen. Jos haluat tarkistaa, onko uisti tyhjä, paina AVG. Jos näyttöön ei ilesty keskiarvolukeia, eikä kuulu napinpainallusääntä, on uisti tyhjä. 3. Jos haluat tallentaa tulokset, tallenna ne lokikirjaan!

13 13 Mittauspöytäkirjan toiinta note Paina NOTE/PRINT. Mittaustulokset tallentuvat työuistista lokikirjaan. Näyttöön ilestyy nuero, joka iloittaa ille lokikirjan sivulle ittaustulos on tallentunut. Tää nuero tarvitaan, kun haluat yöhein lukea tallentaasi tulokset. no. 2 Lokikirja on uisti, joka säilyy vaikka SweaAir kytketään päältä. Tätä uistia käytetään yös Logg toiinnossa. Jos lokikirjassa on tietoa, näytössä näkyy kirjain vaseassa yläkulassa. Lokikirjan lukeiseksi paina kaksi kertaa * nappia (yhdellä painalluksella tullaan pois lokikirjasta). Tällöin tullaan suoraan sivulle, joka on viieksi tallennettu. Näytöllä oleva teksti SEE iloittaa, että tällä sivulla on tietoa. Näytön vaseassa yläkulassa näkyy * sen erkiksi, että ollaan lokikirjassa. Jos haluat nähdä, itä sivulle on tallennettu, paina AVG, jolloin ensiäisellä painalluksella näet toiinnon, toisella aikavakion, kolannella keskiarvot, neljännellä aksiiarvot, viidennellä iniiarvot ja ittauspisteiden lukuäärän. Kuudennella painalluksella siirrytään seuraavalle sivulle. * note SEE no. 2 Lokikirjaan ahtuu noin 200 ittauspöytäkirjaa. Jotkut ittausenetelät vaativat eneän uistia, jolloin pöytäkirjoja ahtuu väheän. * note / s MIN 0.58 no. 12.Mittauspöytäkirjan sivun tulostus Oletetaan, että haluat tulostaa lokikirjan sivun 2. Kytke tulostin ja siirry lokikirjaan painaalla kaksi kertaa *. * MAX napilla voit selata lokikirjan sivuja yksi kerrallaan eteenpäin. MIN napilla selataan taaksepäin. Askella note kunnes näytöllä on sivunuero 2. Pitkällä painalluksella voi selata 10 sivua kerrallaan. SEE no. 2

14 14 Paina lyhyesti NOTE/PRINT, jolloin tulostus alkaa ja saat viereisen kuvan ukaisen tulostuksen. Tulostuksessa on nueron vieressä tilaa oille erkinnöille. Paluu ittausvaliuteen tapahtuu painaalla *. Nr 2... Mode AP, TC 0.5 sec Keskinopeus 3.06 /s Max 3.32 /s Min 2.91 /s Keskiläpötila 26.0 C Mittauspisteitä 6 st Mittauspöytäkirjan tulostus kokonaisuudessaan Paina NOTE/PRINT kunnes kirjoitin alkaa kirjoittaa. Tällöin tulostuvat kaikki lokikirjan sivut peräkkäin viereisen kuvan u- Nr 1... Mode AP, TC 0.5 sec Keskiarvo 3.23 /s kaan. Max 3.59 /s Toiinnossa AP ja teleskooppianturin ollessa kytkettynä tulostuu se itä näkyy lo- Keskiläpötila 26.0 C Min 2.99 /s kikirjan sivulla näytöltä. Muissa toiinnoissa SweaAir suorittaa joitakin lasku- Mittauspisteitä 6 toiituksia; esi. kosteusittauksissa tulostetaan kastepiste ja absoluuttinen koste- Mode AP, TC 0.5 sec Nr 2... us. Keskiläpötila 3.06 /s Max 3.32 /s Alipana tulostuvat annetut vakiot. Ne Min 2.91 /s ovat arvoja, joita SweaAir tarvitsee esi. Keskinopeus 26.0 C laskeakseen ilan tiheyden. Näitä arvoja Mittauspisteitä 6 voi uuttaa Setup toiinnon avulla, josta lisää yöhein. Annetut vakiot Tulostuksen jälkeen tulokset ovat edelleen 1013 hpa, 50 %RH, 20.0 dgc lokikirjassa. Lokikirja tyhjennetään napilla CLEAR. Yhdellä painalluksella tyhjentyy se sivu, joka on näytöllä. Pitkällä pai- Pv... Allekirjoitus... nalluksella näyttöön ilestyy note clear?. Toisella pitkällä painalluksella tyhjentyy koko lokikirja. Yksittäisten ittauspisteiden tallennus pöytäkirjaan Paina NOTE/PRINT kun näytöllä on yksi ittaustulos, jonka haluat tallentaa. Yksittäisen ittaustuloksen tulostus kirjoittiella on viereisen kuvan ukainen.. Nr 3... Mode AP,Tasaus 0.5 s Nopeus 3.65 /s Läpötila 25.9 C

15 15 Tiedostokäsittely ittauspöytäkirjassa Mittauspöytäkirjat voi ryhitellä kokonaisuuksiksi eri tiedostoihin (File). Tää voi olla hyödyksi eroteltaessa esi. talon eri kerroksia. Noraalikäytössä tallentuvat kaikki tiedot yhteen tiedostoon, File 1. Aloitettaessa uusi tiedosto, on ensiäinen suljettava. Kun tiedosto on suljettu, sitä ei voi esnää avata kirjoittaiselle. Voit tarkistaa, ikä tiedosto on avoinna painaalla ittausasennossa nappia MIN. Tällöin näytölle tulee avoien tiedoston nuero. Tiedosto suljetaan painaalla ittausasennossa * ja NOTE/PRINT. Tällöin näytölle tulee sen tiedoston nuero, jonka suljit. Kun jatkat ittauksia, seuraavat pöytäkirjat tulevat tiedostoon File 2. Kun haluat selata ittaustuloksia enet pöytäkirjauistiin kuten tavallisesti painaalla * *. Nyt näet vain ne pöytäkirjat, jotka ovat avoiessa tiedostossa. Jos haluat tarkastella uita tuloksia, siirry tiedostonkäsittelyyn painaalla MODE. Näytöllä näkyy n ja nuero, joka iloittaa tiedoston, jossa olet. MAX/MIN napeilla voit valita sen tiedoston, jota haluat lukea. Paina MODE uudestaan, niin voit lukea haluaasi tiedostoa. Voit poistaa viieisen tiedoston pöytäkirjauistista eneällä tiedostokäsittelyssä tähän tiedostoon ja painaalla Clear pitkään. Mittaustoiinnon valinta Paina MODE nappia pitkään, jolloin näytölle tulee viereinen teksti: MAX tai MIN napilla voit selata eri toiintojen välillä, jotka ovat käytettävissä sillä anturityypillä, joka on kytketty. Kun olet tullut haluaasi toiinnon kohdalle, paina MODE. AP set ode APF set ode Mittaustoiintojen kuvaukset ( MODE ) AP (Average Point), Keskiarvolaskenta Mittausarvot tallennetaan työuistiin ENTER napilla. Toiinto on kuvattu edellä. Tätä toiintoa käytetään kun itataan ilan virtausnopeutta, läpötilaa, kosteutta ja painetta, APF (Average Point Flow), Ilaäärän keskiarvolaskenta SweaAir laskee keskiarvon perusteella ilaäärän l/s tai 3 /h. SweaAir tarvitsee tällöin kanavan poikkipinta-alan yksiköissä c 2. Se voidaan antaa yös korkeus ja leveys

16 16 arvoina, jolloin SweaAir laskee poikkipinnan korjattuna kanavakertoiella K2. Tätä toiintoa voit käyttää itatessasi ilaääriä kanavissa ja joissakin venttiileissä. AS (Auto Sapling), Jatkuva keskiarvo SweaAir kerää ittausarvoja autoaattisesti äärävälein. Väliaika on aika, johon ittausvakio on asetettu. Tätä toiintoa voi käyttää kun haluat itata nopeuden keskiarvon, Max, in arvot ja läpötilan ja keskipoikkeaan (turbulenssin) yhdessä pisteessä tai jos haluat itata keskiarvoa joltain pinnalta, esi tuloventtiilistä. ASF (Auto Sapling Flow), Jatkuva ilaäärä Saa kuin AS, utta SweaAir laskee ilaäärät l/s tai 3 /h. Mitattava poikkipinta-ala on annettava. Tässä toiinnossa SweaAir laskee pinta-alan ilan kanavakerrointa, koska toiinto on tarkoitettu virtausäärien ittaaiseen vetokaapeissa, ilan sisäänottoventtiileissä ja tasoventtiileissä. ASF ei ole tarkoitettu kanavaittauksiin, joten kanavakerrointa ei oteta huoioon. LOGG, Datalogger toiinto Kerää ittausarvot valituin aikavälein ja valitulla aikavakiolla. Logger toiinto on sovitettu käytettävään anturiin. Tällä toiinnolla voi itata pitkiä ajanjaksoja, esi jos halutaan seurata ilavirtauksen tai läpötilan vaihteluja vuorokauden aikana. CO (Cofort), Olosuhdeittaus Tää toiinto on käytettävissä, kun olosuhdeanturi (suuntariippuaton) on kytkettynä. Toiinto ittaa keskinopeuden, keskiläpötilan ja keskipoikkeaan valitun ajanjakson aikana. Kirjoittielle tulostuu näiden lisäksi vetoriski prosenteissa. Vetoriski kuvaa, kuinka suuri osa henkilöistä kokee itatuissa olosuhteissa vedon epäiellyttäväksi. Tää luku perustuu Kööpenhainan Teknillisen Korkeakoulun tutkiuksiin (Fanger). Vetoriski suureen käyttöä vedon arvioiiseen ehdotetaan uudessa Eurooppalaisessa standardissa. dpf (differential Pressure Flow), Ilaäärän paine-eroittaus. Tää toiinto on käytettävissä kun paineanturi on kytketty ittariin. Paineeroittauksessa saadaan suoraan luettua ilaäärä. K-arvo annetaan jolloin SweaAir laskee ilaäärän kaavasta q = K x SQRT(dp). AF (Average Flow), Ilaäärä ja sen keskiarvo ja BP (Back Pressure) Käytetään ainoastaan SweaFlow 125 ittaussuppilon kanssa. Katso kappale Swea- Flow 125.

17 17 APF toiinto Kun olet ittausvaliudessa voit uuttaa toiintoa painaalla MODE nappia pitkään (paina nappia kunnes näyttöön tulee teksti set ode, esi AP). MAX /MIN napeilla voit selata toiintoja kunnes näytössä on APF. Valitse APF painaalla MODE, jolloin olet takaisin ittausvaliudessa. Jos olet epävara issä toiinnossa olet, voit painaa CLEAR lyhyesti, jolloin näet ittaustoiinnon näytöltä. APF set ode / s APF toiinnon asetukset Aikavakio läpiitta, korkeus ja leveys tai pinta-ala yksiköt l/s tai 3 /h. Paina lyhyesti MODE. Valitse haluaasi aikavakio MAX /MIN napeilla. Jatka painaalla MODE. Nyt voit valita pinta-alan. Kole vaihtoehtoa A, B tai C voi esiintyä riippuen aikaiseista asetuksista C 1 set tie const. sec A B C set c 2 set o c set area H c area

18 18 MAX /MIN napeilla voit selata eri vaihtoehdot. Oletetaan, että näytössä oli kuva A, joka on pyöreän poikkipinnan kanava. Tällöin saat selaaalla seuraavat vaihtoehdot: 8.0 c, 10.0 c, 12.5 c, 16 c, 20,0 c, 31.5 c, 40 c, 50,0 c, 63 c, 80 c, c, c, jonka jälkeen tulevat seuraavat näytöt: set area 193 c 2, set area H --- c. Voit siis selata standardikanavien poikkipintoja, jonka jälkeen tulet kohtaan set area 193 c 2, joka on 16 c pyöreäpoikkipintaisen kanavan tehollinen pinta-ala. Jos jatkat vielä selailua, tulee näytölle set area H--- c. Tään jälkeen palataan alkuun. Standardikanavien valinta (pyöreä poikkipinta) Selaa MAX / MIN napeilla haluttuun läpiittaan. Paina MODE ja näet tehollisen poikkipinnan. SweaAir on laskenut poikkipinnan läpiitasta ja korjannut sen kanavakertoiella k2. k2 on kanavakerroin, joka riippuu kanavan läpiitasta seuraavasti: D < 16 c k2 = < D < 40 c k2 = < D <125 c k2 = 0.98 Yksiköiden valinta set 31.5 o c 756 set c 2 area 3 / h Jatka painaalla MODE. MAX /MIN napeilla voit valita l/s tai 3 /h. Kaikki tulostukset tehdään viieksi valituissa yksiköissä. Voit siis tehdä ittauksen eri yksiköissä kuin tulostat valitsealla ittauksen jälkeen uuden yksikön. Jatka painaalla MODE ja tulet ittausvaliuteen. Voit tarkistaa asetukset selaaalla MODE näppäiestä painaen. Tällöin näet järjestyksessä: Aikavakion, läpiitan, tehollisen poikkipinnan ja valitut yksiköt, jonka jälkeen olet takaisin ittausvaliudessa. Jos haluat nyt aloittaa ittauksen, siirry kohtaan Ilaäärien ittaus kanavista. set / s C

19 19 Muiden kuin standardiläpiittaisten kanavien arvojen syöttö. Paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla lähinnä oleva standardiläpiitta ja paina ENTER, jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua. Nyt voit uuttaa vilkkuvan nueron arvoa MAX / MIN napeilla. Kun olet valinnut oikean arvon, paina ENTER, jolloin tulet seuraavaan nueroon. Jatka kunnes olet uuttanut kaikki nuerot halutuiksi ja paina MODE. Läpiitta on rajattu arvoihin c. Pinta-ala lasketaan saoin kuin standardikanaville käyttäen kerrointa k2. Jatka painaalla MODE, kunnes olet jälleen ittausvaliudessa. set set 0160 o o c c Suorakaiteen uotoisten kanavien pinta-alan asetus. Toiinnossa APF paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla kunnes tulet kuvaan set area H---- c. Jos edellisellä kerralla olet asettanut suorakaiteen uotoisen pinta-alan, tulet suoraan tälle näytölle. H on kanavan korkeus. Paina ENTER jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua. Nyt voit asettaa kanavan korkeuden MAX / MIN napeilla. Paina ENTER ja aseta seuraava nuero. Kun kaikki nuerot on annettu, paina MODE. set area H c H:n suuruus voi olla välillä 1 c c. set area H c

20 20 Seuraavaksi näytöllä on kirjain b sen erkiksi, että voit asettaa kanavan leveyden b, joka voi yös olla välillä 1 c c. Suurilla H:n ja b:n arvoilla SweaAir iloittaa pinta-alan yksiköissä 2. Kun olet antanut kanavan leveyden ja painanut MODE, SweaAir iloittaa tehollisen kanavan poikkipinnan, eli pinta-alan korjattuna kanavakertoiella k2, joka on seuraava: set area b c Pystykanava H > b k2 = 0.94 Makaava kanava H < b k2 = 0.98 Neliöäinen kanava H= b k2 = set c 2 area Pinta-alan asettainen suoraan Toiinnossa APF ja ittausasennossa paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla kunnes tulet kuvaan set area c 2. Jos olet edellisellä kerralla asettanut pinta-alan suoraan, tulet heti tähän kuvaan, ja näytössä on viieksi asetettu pinta-ala. Paina ENTER jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua, valitse haluttua nuero MAX /MIN napeilla, siirry seuraavaan nueroon painaalla ENTER ja paina MODE kun olet asettanut pinta-alan. Huo.! Tässä asetuksessa ei käytetä kanavakerrointa. 756 set c 2 area 0756 set c 2 area

21 21 Muistilista APF toiinnon käytössä Mittaustoiinnon uuttainen ittausvaliudessa Paina pitkään MODE, selaa MAX /MIN napeilla ja valitse toiinto painaalla lyhyesti MODE. Aikavakion, kanavan pinta-alojen ja yksiköiden valinta ittausasennosta. Lyhyin painalluksin MODE napista saat näytölle 1. Aikavakio, 2. Läpiitta tai korkeus ja leveys, 3. Pinta-ala ja 4. Yksiköt sekä 5. Mittaustoiinto. 1. Aikavakion valinta: Selaa MAX /MIN napeilla, valitse ja jatka kohtaan 2 MODE napilla. 2. Standardipoikkipinnan valinta: Selaa MAX /MIN napeilla, valitse ja jatka kohtaan 3 MODE napilla. Tällöin näet tehollisen pinta-alan, jatka painaalla MODE. 3. Suorakaiteen uotoisen kanavan asetus: Selaa MAX /MIN napeilla kunnes näytölle tulee H----. Paina ENTER ja aseta ensiäinen nuero MAX /MIN napeilla, siirry seuraavaan nueroon ENTER napilla jne. Paina MODE, kun korkeus on asetettu ja aseta leveys b. Kun tään jälkeen painat MODE näet tehollisen pinta-alan. 4. Pinta-alan asettainen suoraan: Kohdassa 2 selaa MAX /MIN napeilla kohtaan area, uuta nuerot kuten edellä ja jatka MODE napilla. 5. Yksiköt valitaan MAX /MIN napeilla ja MODE napilla tullaan takaisin ittausvaliuteen. AS- toiinto Saoin kuin APF toiintoa valittaessa aloitat painaalla pitkään MODE nappia kunnes näet set ode alhaalla oikealla. Nyt voit selata MAX /MIN napeilla, kunnes saat näytölle AS. Tällöin painat MODE nappia ja olet ittausvaliudessa. Jos olet epävara issä toiinnossa olet, voit painaa CLEAR nappia, jolloin näytölle tulee valittu toiinto näkyviin uutaan sekunnin ajaksi. AS set ode Aikavakion toiinta ( tasaus) Lyhyellä painalluksella MODE napista voit asettaa aikavakion. Voit valita aikavakion s väliltä. Aikavakio iloittaa kuinka pitkältä ajalta otetaan ittauksen keskiarvo. Näin tasataan näytön vaihtelu. Noraalisti SweaAir ittaa kaksi kertaa sekunnissa, utta jos valitset pieneän aikavakion kuin 0.5 s, se ittaa useain, arvolla 0.25 s 4 kertaa/s ja arvolla s 40 kertaa sekunnissa. Suureilla arvoilla SweaAir ittaa edelleen kaksi kertaa sekunnissa ja tasaus tapahtuu laskealla keskiarvoa.

22 22 Mittauksen suoritus AS- toiinnossa Aseta anturi ittauskohteeseen ja paina ENTER jolloin SweaAir alkaa autoaattisesti kerätä ittauspisteitä valitulla aikavälillä. Saalla vilkkuu näytöllä /s osoittaen, että SweaAir ittaa. Jos aikavakio on asetettu pieneäksi kuin 0.5 s, näkyy näytöllä kerättyjen ittauspisteiden lukuäärä. Jos aikavakio on suurepi on näytöllä ittausaika sekunneissa. / s 3.16 Kun olet saanut tarpeeksi ittausarvoja, paina ENTER ja ittausarvojen keräys päättyy ( /s) lakkaa vilkkuasta). Voit aloittaa keräilyn uudestaan painaalla ENTER, jos no. 3 esi. haluat itata keskiarvon useasta pisteestä. AS toiii uuten kuin AP- toiinto. AVG napilla selaat keskiarvon, Max/ in arvot ja standardipoikkeaan ja palaat takaisin ittausvaliuteen. Katso AP sivulla 8. Tulokset voit tallentaa napilla NOTE/PRINT. ASF- toiinto Saalla tavoin kuin APF toiintoa valittaessa aloitat painaalla MODE pitkään kunnes näet set ode alhaalla oikealla. Nyt voit selata MAX /MIN napeilla, kunnes saat näytölle ASF. Tällöin painat MODE nappia ja olet ittausvaliudessa. Asetukset ASF set ode Aikavakio Korkeus x leveys tai pinta-ala Yksiköt l/s tai 3 /h Aikavakion asetat painaalla lyhyesti MODE, jonka jälkeen voita uuttaa sitä MAX /MIN napeilla. Jatka painaalla uudelleen MODE. Nyt tulet kohtaan, jossa voit valita itattavan alueen. Valitse joko korkeus tai leveys tai anna pinta-ala suoraan. Asetusahdollisuuksia voit selata MAX /MIN napeilla. Jos haluat uuttaa arvoja, paina ENTER ja uuta nueroa MAX /MIN napeilla. Siirry nuerosta toiseen ENTER napilla (kts s 16). Kun näytöllä on haluaasi arvo, paina MODE. APF toiinnosta poiketen ei tässä toiinnossa korjata poikkileikkauksia kanavakertoiella korjattuna, koska ASF ei sovellu kanavakäyttöön. Nyt voit valita yksikön l/s tai 3 /h MAX /MIN napeilla. Tään jälkeen painat MODE ja olet ittausvaliudessa. Huo.! Tulokset kirjoitetaan siinä yksikössä, joka on viieksi valittu. Voit siis tehdä ittaukset l/s ja kuitenkin tulostaa yksiköissä 3 /h.

23 23 Mittauksen suoritus ASF-toiinnossa Mittaus tapahtuu kuten AS toiinnossa, käynnistä ja pysäyttää ENTER napilla ja tallenna NOTE/PRINT napilla. Liikuttaalla anturia hitaasti itattavan pinnan yli kuvan osoittaalla tavalla voit itata kokonaisilaäärän esi. säleiköstä tai vetokaapista. Harjoittele ittaaalla joitakin kertoja kunnes tulokset ovat yhtäpitäviä. H Läpötilan ittaus SweaAir:iin voi liittää kaikki läpötila-anturit, jotka sopivat Swean läpöittareihin SweaTep 360 ja SweaTep 199. Tähän tarvitaan läpötilaoduli SWA 25. SweaAir tunnistaa anturin kun jännitteet kytketään ja siirtyy suoraan ittausenetelään AP. Mittausenetelän valinta Paina MODE nappia pitkään ja valitse AP tai AS MAX /MIN napeilla (kts sivu 13). Paina MODE ja palaat takaisin ittausasentoon. Aikavakion valinta Paina lyhyesti MODE nappia ja valitse MAX /MIN napeilla. Paluu ittausasentoon MODE napilla. Läpötilan ittaus Läpötila-anturit toiivat kuten uutkin anturit, eli ittausarvoja kerätään ENTER napilla. Käytä AVG, MAX /MIN nappeja keskiarvon, sekä Max ja in arvon lukeiseen. Tallenna NOTE/PRINT napilla C Nr 1... SWA 25 S/N: 103 Mode AP, TC 2 sec Keskiläpötila 26.3 C Max 27.1 C Min 25.6 C Mittausten luku 10

24 24 Kosteuden ittaus SWA ja Hygroclip anturit Anturia vaihdettaessa on SweaAir kytkettävä pois päältä. Kytke kosteusanturi ja kytke ittari päälle. Tulet suoraan AP toiintoon %RH 27.1 C Paina ENTER vähintään kerran tallentaaksesi ittaustuloksen työuistiin. Paina tään jälkeen AVG ja näet keskiarvon ja keskiläpötilan. Kun painat AVG toisen kerran näet kastepisteen. Kolannella painalluksella AVG napista tulee näytölle hetkeksi keskiarvo ja ittapisteiden lukuäärä, jonka jälkeen palataan ittausasentoon. Neljännellä painalluksella saat kosteussisällön näytölle. Voit tallentaa tulokset ittauspöytäkirjaan NOTE/PRINT C napilla. Tulostettaessa SweaAir laskee yös kaikki suureet ja tulostus on viereisen kuvan ukainen. Nr 1... HP 101 S/N: 103 SweaAir laskee absoluuttisen kosteuden itatussa läpötilassa ja siinä ilanpaineessa, joka on tallennettu SweaAir:iin kun tulostus suoritetaan (katso SETUP toiinto). Mitattaessa absoluuttista kosteutta on tarkan tuloksen saaiseksi yös itattava ilanpaine ittaushetkellä. Useiiten riittää, että se lasketaan noraali-ilanpaineessa 1013 hpa, joka on ilanpaineen tehtaalla asetettu oletusarvo. dp 3.6 Mode AP, Tasaus 1 s RH % keskiarvo 21.3 %RH Max 22.6 %RH Min 20.7 %RH Keskiläpötila 25.4 C Kastepiste 1.6 C Abs. kosteus 4259 PPM Mittausten luku 5 Annetut vakiot 1013 hpa, 50 %RH, 20.0 dgc Pv... Mikäli et tarvitse kastepistettä tai absoluuttista kosteutta, voit tallentaa ittaustuloksen suoraan NOTE/PRINT napilla painaatta ensin ENTER nappia. Tällöin saat lyhyeän, viereisen kuvan ukaisen tulostuksen.. Sign Nr 2... HP 101 S/N: 103 Mode AP, TC 1 sec Suht. kosteus 20.3 %RH Läpötila 25.7 C Kastepiste 1.1 C Abs. kosteus 4136 PPM

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje

Versio 3. Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje. Käyttöohje Versio 3 Tallentava hiilidioksidimittari 7798 Käyttöohje Tallentava hiilidioksidimittari 7798 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 1 Käynnistys

Lisätiedot

Käyttöopas. Pitot Anemometeri. Model HD350

Käyttöopas. Pitot Anemometeri. Model HD350 Käyttöopas Pitot Anemometeri Model HD350 Johdanto Onnittelut Extech HD350 mittarin oston johdostatämä kannettava mittari mittaa ja näyttää paineen, virtausnopeuden, tilavuusvirran, ympäristön lämpötilan

Lisätiedot

Sääasema Probyte 2003

Sääasema Probyte 2003 Sääasema Probyte 2003 Yleistä Probyte SÄÄASEMA W2003 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi, joka mittaa tuulen nopeutta, tuulen suuntaa, ulkolämpötilaa ja valoisuutta reaaliaikaisesti. Mittaukset

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Heinän ja säilörehun kosteusmittari

Heinän ja säilörehun kosteusmittari Heinän ja säilörehun kosteusmittari FI Käyttöohjeet KÄYTTÖOHJEET WILE 25 -KOSTEUSMITTARILLE 1. Toimitussisältö 2 - Wile 25 -kosteusmittari - kantolaukku - kantohihna - käyttöohje - paristo 9 V 6F22 (paikallaan

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JW0124 cal. U700. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JW0124 cal. U700. Aurinkopaneeli on kellotaulun alla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Kronografi Malli: JW0124 cal. U700 Aurinkopaneeli on kellotaulun alla Ennen käyttöönottoa Ennen käyttöönottoa tarkasta osoittimien kohdistus 1. Paina paininta M ja vaihda moodiksi

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

R2 6XX Dual Input Thermocouple Lyhyt käy öohje

R2 6XX Dual Input Thermocouple Lyhyt käy öohje R2 6XX Dual Input Thermocouple Lyhyt käy öohje SISÄLLYLUETTELO LAITTEEN KÄYTTÖ. 2 ASENNUS 2 3 LAITTEEN YHDISTÄMINEN.. 3 OHJELMAN KÄYTTÖ. 4 7 TIETOJEN PURKAMINEN LOGGERILTA. 8 9 ESIMERKKEJÄ ASETUKSISTA...

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero: 031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Soutulaite magneettisella vastuksella

Soutulaite magneettisella vastuksella Soutulaite magneettisella vastuksella 1 KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA MALLI R600 P SPORTOP Laitteella on vuoden takuu. Takuu kattaa sekä valmiste- että raaka-aineviat. Takuu on voimassa ainoastaan laitteen ollessa

Lisätiedot