SwemaAir 300. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SwemaAir 300. Käyttöohje"

Transkriptio

1 SweaAir 300 Käyttöohje Maahantuoja: Pietiko Oy, Datacity B 6304, Turku puh , fax Valistaja: Svenska Mätapparater Farbriks, Farsta, Ruotsi

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 4 SWEMAAIR 300 KÄYTTÖTILAT...5 PAINONAPIT...6 MITTARIN OSAT... 7 ANTURIN KÄYTTÖ... 9 NÄYTTÖ...10 PARISTON VAIHTO...10 MITTARIN KÄYNNISTYS MITTAUKSEN SUORITUS MITTAUSPÖYTÄKIRJAN TOIMINTA MITTAUSPÖYTÄKIRJAN TULOSTUS KOKONAISUUDESSAAN...14 YKSITTÄISTEN MITTAUSPISTEIDEN TALLENNUS PÖYTÄKIRJAAN...14 TIEDOSTOKÄSITTELY MITTAUSPÖYTÄKIRJASSA...15 MITTAUSTOIMINNON VALINTA MITTAUSTOIMINTOJEN KUVAUKSET ( MODE ) AP (AVERAGE POINT), KESKIARVOLASKENTA...15 APF (AVERAGE POINT FLOW), ILMAMÄÄRÄN KESKIARVOLASKENTA...15 AS (AUTO SAMPLING), JATKUVA KESKIARVO...16 ASF (AUTO SAMPLING FLOW), JATKUVA ILMAMÄÄRÄ...16 LOGG, DATALOGGER TOIMINTO...16 CO (COMFORT), OLOSUHDEMITTAUS...16 DPF (DIFFERENTIAL PRESSURE FLOW), ILMAMÄÄRÄN PAINE-EROMITTAUS...16 AF (AVERAGE FLOW), ILMAMÄÄRÄ JA SEN KESKIARVO JA BP (BACK PRESSURE)...16 APF TOIMINTO APF TOIMINNON ASETUKSET...17 STANDARDIKANAVIEN VALINTA (PYÖREÄ POIKKIPINTA)...18 YKSIKÖIDEN VALINTA...18 MUIDEN KUIN STANDARDILÄPIMITTAISTEN KANAVIEN ARVOJEN SYÖTTÖ...19 SUORAKAITEEN MUOTOISTEN KANAVIEN PINTA-ALAN ASETUS PINTA-ALAN ASETTAMINEN SUORAAN...20 MUISTILISTA APF TOIMINNON KÄYTÖSSÄ...21 AS- TOIMINTO AIKAVAKION TOIMINTA ( TASAUS)...21 MITTAUKSEN SUORITUS AS- TOIMINNOSSA...22 ASF- TOIMINTO MITTAUKSEN SUORITUS ASF-TOIMINNOSSA...23 LÄMPÖTILAN MITTAUS KOSTEUDEN MITTAUS OLOSUHDEANTURI PAINE-EROMITTAUS PAINEANTURIA KÄYTTÄEN PAINEMITTAUKSEN ALOITUS...27 PAINEANTURIN ASENTOHERKKYYS...27 SWA 10 JA SAFE...27

3 SWA 10 JA FAST...28 SWA 10 VAIHTO SAFE JA FAST TOIMINTOJEN VÄLILLÄ...28 TOIMINNON VALINTA PAINEMITTAUKSESSA...28 MITTAUS PITOT-PUTKELLA AP-TOIMINNOSSA...28 MITTAUS APF TOIMINTOA KÄYTTÄEN...28 TOIMINTO DPF...29 ILMAMÄÄRÄN MITTAUS KANAVISTA...30 MITTAUSPISTEIDEN VALINTA ERI KANAVILLE...31 SETUP TOIMINTO C-A ANTAA TULOSTUKSESSA DESIMAALIPILKUN, P-T ANTAA DESIMAALIPISTEEN NOLLAPISTEEN TARKISTUS TELESKOOPPI- JA OLOSUHDEANTURILLA KALIBROINTIPÖYTÄKIRJA MITTAUSTIETOJEN LUKU PC:LLE WINDOWS OHJELMAN AVULLA SWEMAAIR 300 TIETOJEN LUKU WINDOWS 95 HYPERTERMINAL OHJELMALLA...35 KIRJOITIN DPU DATALOGGER- TOIMINTO LOG- JA LOGP TOIMINNON KÄYNNISTÄMINEN...37 LOG-TOIMINTO...37 MITTAUSTULOSTEN TALLENNUKSEN KÄSIOHJAUS...38 LOGP-TOIMINTO...38 LOKIKIRJAMUISTI...39 TALLENNETTUJEN ARVOJEN TULOSTUS...39 TALLENNETTUJEN TIETOJEN TYHJENNYS...39 APUTOIMINTOJA LOG JA LOGP TOIMINTOIHIN...40 SWEMAFLOW 125 MITTAUSSUPPILO SUPPILON KÄYTTÖKYTKIN, SUPPILONAPPI...41 MITTAUKSEN SUORITUS...41 MITTAUSMENETELMÄ AF (AVERAGE FLOW)...41 MITTAUSMENETELMÄ BP (BACKPRESSURE)...42 AIKAVAKION, MITTAUSAJAN JA YKSIKÖN VALINTA...45 MITTAUSVIHJEITÄ...45 ILMAVIRRAN TASAANTUMINEN...46 ILMANPAINEEN VAIKUTUS...46 PARISTOT...46 SWEMAFLOW AF MITTAUSMENETELMÄ ( AVERAGE FLOW)...47 CO2 MITTAUS SWEMAAIR 300 JA SWEMAAIR 30 KÄYTTÖ ANEMOMETRITORVIEN KANSSA TEKNISET TIEDOT TELESKOOPPIANTURI SWA OLOSUHDEANTURI SWA PAINEANTURI...50 LÄMPÖTILA MODULI SWA 25...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. ILMAMÄÄRÄANTURI SWEMAFLOW SWEMAFLOW 65 MITTAUSSUPPILO...51 HAKEMISTO

4 4 Johdanto SweaAir 300 on ilastoinnin yleisittari, jolla voi itata ilan virtausnopeutta, ilaääriä, ilan kosteutta, läpötilaa, painetta ja hiilidioksidipitoisuutta. SweaAir 300:a on sisäänrakennettuna laskentakaavoja. Siinä olevaan uistiin, pöytäkirjauistiin. voi tallentaa yksittäisiä tai laskettuja ittaustuloksia, jotka voi yöhein lukea suoraan ittarin näytöltä, siirtää tietokoneelle yhdyskaapelin ja windows ohjelan avulla tai kirjoittaa suoraan kirjoittielle. SweaAir 300 pystyy tekeään hyvin onipuolisia ittauksia ja laskeaan suoraan tulokset haluttuina suureina ja halutuissa ittayksiköissä. Esi ittaukset kanavissa onipisteenetelällä, ilaäärät venttiileistä ja säleiköistä. Jotta tää olisi ahdollista on ittarille kerrottava itä ittauksia halutaan tehdä ja sille on annettava tietoja joita tarvitaan halutun tuloksen saaiseksi ( esi. kanavan koko). Mittarissa on tään vuoksi erilaisia käyttötiloja, joiden avulla ittaukset suoritetaan ja tarvittavat tiedot voidaan antaa; Mittausasento on se tila, jossa ittari suorittaa ittauksia. Mittari kytkeytyy tähän tilaan, kun ittari kytketään päälle. Asetuksia varten on seuraavat tilat: Perusasetukset, Ohjelavalikko, Pöytäkirjauisti, Tiedostovalikko, Paraetrivalikko ja Työuisti. Kohdassa SweaAir 300 käyttötilat on kuvattu eri käyttötilojen erkitykset, sekä iten eri tiloihin päästään ittarin painonapeilla. Kohdassa painonappien toiinta on taulukon oaisesti kuvattu painonappien toiinta ja erkitys eri käyttötiloissa. SweaAir 300 käsittelee ittaustuloksia eri tavoin riippuen siitä, ikä ittausohjela on valittu ohjelavalikosta. Kohdass Mittausohjelat on kuvattu eri ohjelien toiinnat. SweaAir 300 liitettävät anturit ovat vaihtokelpoisia, ja ne on yksilöllisesti kalibroituja. Vaihtokelpoissuuden ansiosta voit käyttää saaa anturia yös toisessa SweaAir 300 ittarissa. Kalibrointia varten tarvitsee lähettää ainoastaan anturi kalibroitavaksi. Kun vaihdat anturia, valitsee ittari aina sen ohjelan, joka lähinna vastaa anturin käyttötarkoitusta. SweaAir 300 lukee anturilat saalla kalibrointitiedot ja valitsee vain ne ohjelat käytöön jotka soveltuvat tälle anturille. Mikäli kytkettäessä ei ole itään anturia paikalla, siirtyy ittari pöytäkirjauistiin. Mittari uistaa yös edellisen käytössä olleen ohjelan ja siirtyy päälle kytkettäessä tähän ohjelaan, ellei anturia ole välillä vaihdettu

5 5 SweaAir 300 käyttötilat Perusasetukset Ohjelavalikko Tässä uutat perustietoja kuten: Ilanpaine, -läpötila, kosteus, desiaalien luku, kieli y. Tällä valitan ittausohjela: AP, APF, AS, ASF, dpf, Co, LOG, LOGP * + MODE MODE MODE (pitkään) Mittausasento MODE * * MODE * MODE AVG AVG Pöytäkirjauisti Paraetrivalikko Tässä voit tarkastella ja tulostaa tallennettuja ittaustuloksia MODE MODE Työuisti Tähän kerääntyvät ittaustulokset ennen tallennusta Tässä valitset: Aikavakion, ittausvälin, pinta-alan, yksiköt ja kertoiet Tiedostovalikko Tässä valitset tiedoston

6 6 Painonapit Painonappi ON OFF Pöytäkirjauisti Mittausasento Paraetri-valikko Ohjelavalikko Perusasetukset Pois päältä Pois päältä Pois päältä Pois päältä Pois päältä MA X MIN AVG Iloittaa paljonko uistia jälellä Työuistin ax. arvo Avoin tiedosto Työuistin in. arvo Selaa työuistissa olevaa tietoa. Kasvata näytössä olevaa paraetria Pienennä näytössä olevaa paraetria Ei toiintoa LYHYT: Askella eteen 1 askel. PITKÄ: Askella eteen 10 askelta LYHYT: Askella taakse 1 askel. PITKÄ: Askella taakse 10 askelta Lue asetukset ja ittaustulokset Askella eteenpäin Askella taaksepäin Ei toiintoa Askella eteenpäin tai kasvata lukua Askella taakse tai pienennä lukua Ei toiintoa * CLEAR MODE NOTE PRINT ENTER * +*: Siirry pöytäkirjauistiin. * MODE: Siirry perusasetuksiin. *+MIN: Nollaus SWA07 ja 650 *+NOTE/ PRINT: Sulkee tiedoston. Tyhjentää työuistin, jos uisti tyhjä, näyttää valitun ohjelan LYHYT: Paraetrivalikko. PITKÄ: Ohjelavalikko. Tallenna työuistissa olevat tiedot pöytäkirjauistiin. Ei toiintoa Antaa valitun paraetrin oletusarvon. Ei toiintoa. Tallenna tulos työuistiin Valitse uutettava nuero lukuarvoissa Poistu pöytäkirjauistista. Ilan anturia: *+MODE: Siirry perusasetuksiin. LYHYT: Tekee valitun pöytäkirjan passiiviseksi tai tyhjentää viieisen pöytäkirjan. PITKÄ: Pyytää poiston vahvistusta. Uusi pitkä painallus tyhjentää koko pöytäkirjauistin. Tiedostovalikko: Pitkä painallus tyhjentääviieisen tiedoston. Mene tiedostovalikkoon. PITKÄ ilan anturia: Siirry pöytäkirjauistiin. LYHYT: Tulosta valittu pöytäkirja. PITKÄ: Tulosta kaikki tiedostot. Tiedostovalikko: Tulosta valittu tiedosto Näytä pöytäkirjauistissa tai tiedostossa olevien tietojen luku. Ei toiintoa Antaa kytketyn anturin oletusohjelan. Ei toiintoa Ei toiintoa Ei toiintoa Siirry perusasetusten alkuun. Enter- napin painalluksen jälkeen: Antaa oletusyksikön. Askella seuraavaan paraetriin. Mittausasentoon Mittausasentoon. Ei toiintoa Valitse uutettava nuero lukuarvoissa.

7 7 Mittarin osat LCD - Näyttö Näppäiistö /s C Teleskooppianturi MIN MAX ON OFF AVG Τ CLEAR NOTE MODE PRINT ENTER Paristokotelo

8 8 Verkkolaitteen liitin REC napainen liitin, liitäntä kirjoittielle jne 6. Ulkoinen jännitteensyöttö V DC 7. 8-napainen liitin anturia varten DIN Nuoli anturin päässä ilaisee kalibroidun virtaussuunnan 12-napaisen liittien liitäntänastat k a j h g Nasta Toiinto A +Ulkoinen jännitelähde V DC B RxD C TxD D CTS E RTS F DTR G Maa H DSR J + 5 V K - 5 V L Analogiaulostulo nopeus 100 V/ /s * M Analogiaulostulo läpötila 10 V/C b c l d f e *) 1V/ 100% Rh, 1 V/Pa ja CO toiinnossa 1 V //s

9 9 Anturin käyttö Anturin varsi on teleskooppinen, joten sen pituus voidaan säätää halutuksi. Teleskooppivarsi toiii yös anturin tuntoeliien suojana. Mittaustilanteessa anturin päässä olevan kahden reiän tulee olla näkyvissä ja itattavassa ilavirtauksessa. a. Virtausnopeusanturina toiii teristori. Teristori on hyvin pieni ja arka eleentti, joten siihen ei pidä koskea. Jos teristori rikkoontuu on koko anturi vaihdettava, koska anturit on kalibroitava yksilöllisesti. b. Läpötila-anturina toiii NI-100 vastusanturi. Anturiin kerääntynyt pöly tai uu lika uuttaa anturin oinaisuuksia. Pöly voidaan poistaa puhaltaalla varovasti anturireikiin. Anturin päässä oleva nuoli osoittaa anturin kalibrointisuunnan. Anturin alapäässä oleva punainen piste auttaa anturin suuntaaisessa, jos nuoli on kierretty osoittaaan punaisen pisteen suuntaan. Anturia ei saa vetää kasaan kaapelista vetäällä. Ilan virtaussuunta

10 10 Näyttö SweaAir on varustettu kaksoisnäytöllä, jolloin nähdään saanaikaisesti virtausnopeus ja läpötila, tai uita yhdisteliä kuten kosteus/läpötila tai paine/virtaus. Mittausarvojen lisäksi näytöllä esiintyy ohjeita kuten set 0 c tai set interval sec. / s AVERAGE set tie const. sec. Pariston vaihto Kytke SweaAir päältä ja avaa kaksi ruuvia ittarin alaosassa. Vaihda paristo uuteen alkaaliparistoon ja ruuvaa alaosa takaisin. Suosittelee alkaliparistojen käyttöä, koska tavalliset paristot voivat vuotaessaan vahingoittaa ittaria.

11 11 Mittarin käynnistys Kytke teleskooppianturi ittariin ja paina nappia ON. Voi kestää joitakin sekunteja, ennenkuin SweaAir on lukenut kalibrointitiedot. Suuret nuerot iloittavat paristojännitteen volteissa (V), ode AP tarkoittaa että laskentaohjela Average Point on valittu (Mittausarvojen keskiarvon laskenta). Muutaan sekunnin kuluttua kuuluu pitkähkö äänierkki, SweaAir 300 on ittausvaliudessa. Suuret nuerot iloittavat virtausnopeuden ja pieneät läpötilan. V ode 8.4 AP C / s Aikavakio äärittää ittarin vaiennuksen eli hitauden ja se asetetaan seuraavasti: Paina lyhyesti MODE nappia. Nyt voit uuttaa oletusarvoa 1 sekunti halutuksi. Käytä MAX (nuoli ylös) suurentaaksesi ja MIN (nuoli alas) pienentääksesi. Kun haluttu arvo on näytöllä, jatka painaalla lyhyesti MODE nappia. set tie const. 0.5 sec. Mittauksen suoritus Usean pisteen ittausarvojen keskiarvo itataan seuraavasti: Arvot kerätään uistiin painaalla ENTER jokaisen halutun ittauspisteen kohdalla. Tällöin näytölle ilestyy hetkeksi keskiarvo ja ittauspisteiden lukuäärä (no.). / s AVERAGE 2.25 no. 12

12 12 Kun olet itannut haluaasi pisteet, saat keskiääräisen virtausnopeuden ja keskiläpötilan painaalla nappia AVG. Jos haluat jatkaa, paina uudelleen AVG jolloin näet hetken aikaa keskiarvon jonka jälkeen ittari palautuu ittausvaliuteen. / s AVERAGE C Jos painat nappia MAX näet suurian virtausnopeuden ja läpötilan. Kun painat uudelleen nappia MAX näet keskiarvot, jonka jälkeen ittari palaa ittausvaliuteen. Pieniän virtausnopeuden ja läpötilan saat painaalla vastaavasti MIN nappia. Kun olet kerännyt ittauspisteiden arvoja ja SweaAir on laskenut keskiarvon virtausnopeudelle ja läpötilalle, sinulla on kole ahdollisuutta jatkaa: / s MAX C 1. Jos haluat lisää ittauspisteitä, paina ENTER, jolloin keskiarvon laskenta jatkuu. 2. Jos haluat tehdä uuden ittaussarjan, paina CLEAR. Tällöin kuuluu laskevataajuinen ääni, joka iloittaa, että olet tyhjentänyt työuistin. Jos työuistissa ei ollut itään, kuulet noraalin napinpainallusäänen. Jos haluat tarkistaa, onko uisti tyhjä, paina AVG. Jos näyttöön ei ilesty keskiarvolukeia, eikä kuulu napinpainallusääntä, on uisti tyhjä. 3. Jos haluat tallentaa tulokset, tallenna ne lokikirjaan!

13 13 Mittauspöytäkirjan toiinta note Paina NOTE/PRINT. Mittaustulokset tallentuvat työuistista lokikirjaan. Näyttöön ilestyy nuero, joka iloittaa ille lokikirjan sivulle ittaustulos on tallentunut. Tää nuero tarvitaan, kun haluat yöhein lukea tallentaasi tulokset. no. 2 Lokikirja on uisti, joka säilyy vaikka SweaAir kytketään päältä. Tätä uistia käytetään yös Logg toiinnossa. Jos lokikirjassa on tietoa, näytössä näkyy kirjain vaseassa yläkulassa. Lokikirjan lukeiseksi paina kaksi kertaa * nappia (yhdellä painalluksella tullaan pois lokikirjasta). Tällöin tullaan suoraan sivulle, joka on viieksi tallennettu. Näytöllä oleva teksti SEE iloittaa, että tällä sivulla on tietoa. Näytön vaseassa yläkulassa näkyy * sen erkiksi, että ollaan lokikirjassa. Jos haluat nähdä, itä sivulle on tallennettu, paina AVG, jolloin ensiäisellä painalluksella näet toiinnon, toisella aikavakion, kolannella keskiarvot, neljännellä aksiiarvot, viidennellä iniiarvot ja ittauspisteiden lukuäärän. Kuudennella painalluksella siirrytään seuraavalle sivulle. * note SEE no. 2 Lokikirjaan ahtuu noin 200 ittauspöytäkirjaa. Jotkut ittausenetelät vaativat eneän uistia, jolloin pöytäkirjoja ahtuu väheän. * note / s MIN 0.58 no. 12.Mittauspöytäkirjan sivun tulostus Oletetaan, että haluat tulostaa lokikirjan sivun 2. Kytke tulostin ja siirry lokikirjaan painaalla kaksi kertaa *. * MAX napilla voit selata lokikirjan sivuja yksi kerrallaan eteenpäin. MIN napilla selataan taaksepäin. Askella note kunnes näytöllä on sivunuero 2. Pitkällä painalluksella voi selata 10 sivua kerrallaan. SEE no. 2

14 14 Paina lyhyesti NOTE/PRINT, jolloin tulostus alkaa ja saat viereisen kuvan ukaisen tulostuksen. Tulostuksessa on nueron vieressä tilaa oille erkinnöille. Paluu ittausvaliuteen tapahtuu painaalla *. Nr 2... Mode AP, TC 0.5 sec Keskinopeus 3.06 /s Max 3.32 /s Min 2.91 /s Keskiläpötila 26.0 C Mittauspisteitä 6 st Mittauspöytäkirjan tulostus kokonaisuudessaan Paina NOTE/PRINT kunnes kirjoitin alkaa kirjoittaa. Tällöin tulostuvat kaikki lokikirjan sivut peräkkäin viereisen kuvan u- Nr 1... Mode AP, TC 0.5 sec Keskiarvo 3.23 /s kaan. Max 3.59 /s Toiinnossa AP ja teleskooppianturin ollessa kytkettynä tulostuu se itä näkyy lo- Keskiläpötila 26.0 C Min 2.99 /s kikirjan sivulla näytöltä. Muissa toiinnoissa SweaAir suorittaa joitakin lasku- Mittauspisteitä 6 toiituksia; esi. kosteusittauksissa tulostetaan kastepiste ja absoluuttinen koste- Mode AP, TC 0.5 sec Nr 2... us. Keskiläpötila 3.06 /s Max 3.32 /s Alipana tulostuvat annetut vakiot. Ne Min 2.91 /s ovat arvoja, joita SweaAir tarvitsee esi. Keskinopeus 26.0 C laskeakseen ilan tiheyden. Näitä arvoja Mittauspisteitä 6 voi uuttaa Setup toiinnon avulla, josta lisää yöhein. Annetut vakiot Tulostuksen jälkeen tulokset ovat edelleen 1013 hpa, 50 %RH, 20.0 dgc lokikirjassa. Lokikirja tyhjennetään napilla CLEAR. Yhdellä painalluksella tyhjentyy se sivu, joka on näytöllä. Pitkällä pai- Pv... Allekirjoitus... nalluksella näyttöön ilestyy note clear?. Toisella pitkällä painalluksella tyhjentyy koko lokikirja. Yksittäisten ittauspisteiden tallennus pöytäkirjaan Paina NOTE/PRINT kun näytöllä on yksi ittaustulos, jonka haluat tallentaa. Yksittäisen ittaustuloksen tulostus kirjoittiella on viereisen kuvan ukainen.. Nr 3... Mode AP,Tasaus 0.5 s Nopeus 3.65 /s Läpötila 25.9 C

15 15 Tiedostokäsittely ittauspöytäkirjassa Mittauspöytäkirjat voi ryhitellä kokonaisuuksiksi eri tiedostoihin (File). Tää voi olla hyödyksi eroteltaessa esi. talon eri kerroksia. Noraalikäytössä tallentuvat kaikki tiedot yhteen tiedostoon, File 1. Aloitettaessa uusi tiedosto, on ensiäinen suljettava. Kun tiedosto on suljettu, sitä ei voi esnää avata kirjoittaiselle. Voit tarkistaa, ikä tiedosto on avoinna painaalla ittausasennossa nappia MIN. Tällöin näytölle tulee avoien tiedoston nuero. Tiedosto suljetaan painaalla ittausasennossa * ja NOTE/PRINT. Tällöin näytölle tulee sen tiedoston nuero, jonka suljit. Kun jatkat ittauksia, seuraavat pöytäkirjat tulevat tiedostoon File 2. Kun haluat selata ittaustuloksia enet pöytäkirjauistiin kuten tavallisesti painaalla * *. Nyt näet vain ne pöytäkirjat, jotka ovat avoiessa tiedostossa. Jos haluat tarkastella uita tuloksia, siirry tiedostonkäsittelyyn painaalla MODE. Näytöllä näkyy n ja nuero, joka iloittaa tiedoston, jossa olet. MAX/MIN napeilla voit valita sen tiedoston, jota haluat lukea. Paina MODE uudestaan, niin voit lukea haluaasi tiedostoa. Voit poistaa viieisen tiedoston pöytäkirjauistista eneällä tiedostokäsittelyssä tähän tiedostoon ja painaalla Clear pitkään. Mittaustoiinnon valinta Paina MODE nappia pitkään, jolloin näytölle tulee viereinen teksti: MAX tai MIN napilla voit selata eri toiintojen välillä, jotka ovat käytettävissä sillä anturityypillä, joka on kytketty. Kun olet tullut haluaasi toiinnon kohdalle, paina MODE. AP set ode APF set ode Mittaustoiintojen kuvaukset ( MODE ) AP (Average Point), Keskiarvolaskenta Mittausarvot tallennetaan työuistiin ENTER napilla. Toiinto on kuvattu edellä. Tätä toiintoa käytetään kun itataan ilan virtausnopeutta, läpötilaa, kosteutta ja painetta, APF (Average Point Flow), Ilaäärän keskiarvolaskenta SweaAir laskee keskiarvon perusteella ilaäärän l/s tai 3 /h. SweaAir tarvitsee tällöin kanavan poikkipinta-alan yksiköissä c 2. Se voidaan antaa yös korkeus ja leveys

16 16 arvoina, jolloin SweaAir laskee poikkipinnan korjattuna kanavakertoiella K2. Tätä toiintoa voit käyttää itatessasi ilaääriä kanavissa ja joissakin venttiileissä. AS (Auto Sapling), Jatkuva keskiarvo SweaAir kerää ittausarvoja autoaattisesti äärävälein. Väliaika on aika, johon ittausvakio on asetettu. Tätä toiintoa voi käyttää kun haluat itata nopeuden keskiarvon, Max, in arvot ja läpötilan ja keskipoikkeaan (turbulenssin) yhdessä pisteessä tai jos haluat itata keskiarvoa joltain pinnalta, esi tuloventtiilistä. ASF (Auto Sapling Flow), Jatkuva ilaäärä Saa kuin AS, utta SweaAir laskee ilaäärät l/s tai 3 /h. Mitattava poikkipinta-ala on annettava. Tässä toiinnossa SweaAir laskee pinta-alan ilan kanavakerrointa, koska toiinto on tarkoitettu virtausäärien ittaaiseen vetokaapeissa, ilan sisäänottoventtiileissä ja tasoventtiileissä. ASF ei ole tarkoitettu kanavaittauksiin, joten kanavakerrointa ei oteta huoioon. LOGG, Datalogger toiinto Kerää ittausarvot valituin aikavälein ja valitulla aikavakiolla. Logger toiinto on sovitettu käytettävään anturiin. Tällä toiinnolla voi itata pitkiä ajanjaksoja, esi jos halutaan seurata ilavirtauksen tai läpötilan vaihteluja vuorokauden aikana. CO (Cofort), Olosuhdeittaus Tää toiinto on käytettävissä, kun olosuhdeanturi (suuntariippuaton) on kytkettynä. Toiinto ittaa keskinopeuden, keskiläpötilan ja keskipoikkeaan valitun ajanjakson aikana. Kirjoittielle tulostuu näiden lisäksi vetoriski prosenteissa. Vetoriski kuvaa, kuinka suuri osa henkilöistä kokee itatuissa olosuhteissa vedon epäiellyttäväksi. Tää luku perustuu Kööpenhainan Teknillisen Korkeakoulun tutkiuksiin (Fanger). Vetoriski suureen käyttöä vedon arvioiiseen ehdotetaan uudessa Eurooppalaisessa standardissa. dpf (differential Pressure Flow), Ilaäärän paine-eroittaus. Tää toiinto on käytettävissä kun paineanturi on kytketty ittariin. Paineeroittauksessa saadaan suoraan luettua ilaäärä. K-arvo annetaan jolloin SweaAir laskee ilaäärän kaavasta q = K x SQRT(dp). AF (Average Flow), Ilaäärä ja sen keskiarvo ja BP (Back Pressure) Käytetään ainoastaan SweaFlow 125 ittaussuppilon kanssa. Katso kappale Swea- Flow 125.

17 17 APF toiinto Kun olet ittausvaliudessa voit uuttaa toiintoa painaalla MODE nappia pitkään (paina nappia kunnes näyttöön tulee teksti set ode, esi AP). MAX /MIN napeilla voit selata toiintoja kunnes näytössä on APF. Valitse APF painaalla MODE, jolloin olet takaisin ittausvaliudessa. Jos olet epävara issä toiinnossa olet, voit painaa CLEAR lyhyesti, jolloin näet ittaustoiinnon näytöltä. APF set ode / s APF toiinnon asetukset Aikavakio läpiitta, korkeus ja leveys tai pinta-ala yksiköt l/s tai 3 /h. Paina lyhyesti MODE. Valitse haluaasi aikavakio MAX /MIN napeilla. Jatka painaalla MODE. Nyt voit valita pinta-alan. Kole vaihtoehtoa A, B tai C voi esiintyä riippuen aikaiseista asetuksista C 1 set tie const. sec A B C set c 2 set o c set area H c area

18 18 MAX /MIN napeilla voit selata eri vaihtoehdot. Oletetaan, että näytössä oli kuva A, joka on pyöreän poikkipinnan kanava. Tällöin saat selaaalla seuraavat vaihtoehdot: 8.0 c, 10.0 c, 12.5 c, 16 c, 20,0 c, 31.5 c, 40 c, 50,0 c, 63 c, 80 c, c, c, jonka jälkeen tulevat seuraavat näytöt: set area 193 c 2, set area H --- c. Voit siis selata standardikanavien poikkipintoja, jonka jälkeen tulet kohtaan set area 193 c 2, joka on 16 c pyöreäpoikkipintaisen kanavan tehollinen pinta-ala. Jos jatkat vielä selailua, tulee näytölle set area H--- c. Tään jälkeen palataan alkuun. Standardikanavien valinta (pyöreä poikkipinta) Selaa MAX / MIN napeilla haluttuun läpiittaan. Paina MODE ja näet tehollisen poikkipinnan. SweaAir on laskenut poikkipinnan läpiitasta ja korjannut sen kanavakertoiella k2. k2 on kanavakerroin, joka riippuu kanavan läpiitasta seuraavasti: D < 16 c k2 = < D < 40 c k2 = < D <125 c k2 = 0.98 Yksiköiden valinta set 31.5 o c 756 set c 2 area 3 / h Jatka painaalla MODE. MAX /MIN napeilla voit valita l/s tai 3 /h. Kaikki tulostukset tehdään viieksi valituissa yksiköissä. Voit siis tehdä ittauksen eri yksiköissä kuin tulostat valitsealla ittauksen jälkeen uuden yksikön. Jatka painaalla MODE ja tulet ittausvaliuteen. Voit tarkistaa asetukset selaaalla MODE näppäiestä painaen. Tällöin näet järjestyksessä: Aikavakion, läpiitan, tehollisen poikkipinnan ja valitut yksiköt, jonka jälkeen olet takaisin ittausvaliudessa. Jos haluat nyt aloittaa ittauksen, siirry kohtaan Ilaäärien ittaus kanavista. set / s C

19 19 Muiden kuin standardiläpiittaisten kanavien arvojen syöttö. Paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla lähinnä oleva standardiläpiitta ja paina ENTER, jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua. Nyt voit uuttaa vilkkuvan nueron arvoa MAX / MIN napeilla. Kun olet valinnut oikean arvon, paina ENTER, jolloin tulet seuraavaan nueroon. Jatka kunnes olet uuttanut kaikki nuerot halutuiksi ja paina MODE. Läpiitta on rajattu arvoihin c. Pinta-ala lasketaan saoin kuin standardikanaville käyttäen kerrointa k2. Jatka painaalla MODE, kunnes olet jälleen ittausvaliudessa. set set 0160 o o c c Suorakaiteen uotoisten kanavien pinta-alan asetus. Toiinnossa APF paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla kunnes tulet kuvaan set area H---- c. Jos edellisellä kerralla olet asettanut suorakaiteen uotoisen pinta-alan, tulet suoraan tälle näytölle. H on kanavan korkeus. Paina ENTER jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua. Nyt voit asettaa kanavan korkeuden MAX / MIN napeilla. Paina ENTER ja aseta seuraava nuero. Kun kaikki nuerot on annettu, paina MODE. set area H c H:n suuruus voi olla välillä 1 c c. set area H c

20 20 Seuraavaksi näytöllä on kirjain b sen erkiksi, että voit asettaa kanavan leveyden b, joka voi yös olla välillä 1 c c. Suurilla H:n ja b:n arvoilla SweaAir iloittaa pinta-alan yksiköissä 2. Kun olet antanut kanavan leveyden ja painanut MODE, SweaAir iloittaa tehollisen kanavan poikkipinnan, eli pinta-alan korjattuna kanavakertoiella k2, joka on seuraava: set area b c Pystykanava H > b k2 = 0.94 Makaava kanava H < b k2 = 0.98 Neliöäinen kanava H= b k2 = set c 2 area Pinta-alan asettainen suoraan Toiinnossa APF ja ittausasennossa paina MODE kaksi kertaa, jolloin tulet johonkin kuvista A, B, C. Selaa MAX /MIN napeilla kunnes tulet kuvaan set area c 2. Jos olet edellisellä kerralla asettanut pinta-alan suoraan, tulet heti tähän kuvaan, ja näytössä on viieksi asetettu pinta-ala. Paina ENTER jolloin ensiäinen nuero alkaa vilkkua, valitse haluttua nuero MAX /MIN napeilla, siirry seuraavaan nueroon painaalla ENTER ja paina MODE kun olet asettanut pinta-alan. Huo.! Tässä asetuksessa ei käytetä kanavakerrointa. 756 set c 2 area 0756 set c 2 area

21 21 Muistilista APF toiinnon käytössä Mittaustoiinnon uuttainen ittausvaliudessa Paina pitkään MODE, selaa MAX /MIN napeilla ja valitse toiinto painaalla lyhyesti MODE. Aikavakion, kanavan pinta-alojen ja yksiköiden valinta ittausasennosta. Lyhyin painalluksin MODE napista saat näytölle 1. Aikavakio, 2. Läpiitta tai korkeus ja leveys, 3. Pinta-ala ja 4. Yksiköt sekä 5. Mittaustoiinto. 1. Aikavakion valinta: Selaa MAX /MIN napeilla, valitse ja jatka kohtaan 2 MODE napilla. 2. Standardipoikkipinnan valinta: Selaa MAX /MIN napeilla, valitse ja jatka kohtaan 3 MODE napilla. Tällöin näet tehollisen pinta-alan, jatka painaalla MODE. 3. Suorakaiteen uotoisen kanavan asetus: Selaa MAX /MIN napeilla kunnes näytölle tulee H----. Paina ENTER ja aseta ensiäinen nuero MAX /MIN napeilla, siirry seuraavaan nueroon ENTER napilla jne. Paina MODE, kun korkeus on asetettu ja aseta leveys b. Kun tään jälkeen painat MODE näet tehollisen pinta-alan. 4. Pinta-alan asettainen suoraan: Kohdassa 2 selaa MAX /MIN napeilla kohtaan area, uuta nuerot kuten edellä ja jatka MODE napilla. 5. Yksiköt valitaan MAX /MIN napeilla ja MODE napilla tullaan takaisin ittausvaliuteen. AS- toiinto Saoin kuin APF toiintoa valittaessa aloitat painaalla pitkään MODE nappia kunnes näet set ode alhaalla oikealla. Nyt voit selata MAX /MIN napeilla, kunnes saat näytölle AS. Tällöin painat MODE nappia ja olet ittausvaliudessa. Jos olet epävara issä toiinnossa olet, voit painaa CLEAR nappia, jolloin näytölle tulee valittu toiinto näkyviin uutaan sekunnin ajaksi. AS set ode Aikavakion toiinta ( tasaus) Lyhyellä painalluksella MODE napista voit asettaa aikavakion. Voit valita aikavakion s väliltä. Aikavakio iloittaa kuinka pitkältä ajalta otetaan ittauksen keskiarvo. Näin tasataan näytön vaihtelu. Noraalisti SweaAir ittaa kaksi kertaa sekunnissa, utta jos valitset pieneän aikavakion kuin 0.5 s, se ittaa useain, arvolla 0.25 s 4 kertaa/s ja arvolla s 40 kertaa sekunnissa. Suureilla arvoilla SweaAir ittaa edelleen kaksi kertaa sekunnissa ja tasaus tapahtuu laskealla keskiarvoa.

22 22 Mittauksen suoritus AS- toiinnossa Aseta anturi ittauskohteeseen ja paina ENTER jolloin SweaAir alkaa autoaattisesti kerätä ittauspisteitä valitulla aikavälillä. Saalla vilkkuu näytöllä /s osoittaen, että SweaAir ittaa. Jos aikavakio on asetettu pieneäksi kuin 0.5 s, näkyy näytöllä kerättyjen ittauspisteiden lukuäärä. Jos aikavakio on suurepi on näytöllä ittausaika sekunneissa. / s 3.16 Kun olet saanut tarpeeksi ittausarvoja, paina ENTER ja ittausarvojen keräys päättyy ( /s) lakkaa vilkkuasta). Voit aloittaa keräilyn uudestaan painaalla ENTER, jos no. 3 esi. haluat itata keskiarvon useasta pisteestä. AS toiii uuten kuin AP- toiinto. AVG napilla selaat keskiarvon, Max/ in arvot ja standardipoikkeaan ja palaat takaisin ittausvaliuteen. Katso AP sivulla 8. Tulokset voit tallentaa napilla NOTE/PRINT. ASF- toiinto Saalla tavoin kuin APF toiintoa valittaessa aloitat painaalla MODE pitkään kunnes näet set ode alhaalla oikealla. Nyt voit selata MAX /MIN napeilla, kunnes saat näytölle ASF. Tällöin painat MODE nappia ja olet ittausvaliudessa. Asetukset ASF set ode Aikavakio Korkeus x leveys tai pinta-ala Yksiköt l/s tai 3 /h Aikavakion asetat painaalla lyhyesti MODE, jonka jälkeen voita uuttaa sitä MAX /MIN napeilla. Jatka painaalla uudelleen MODE. Nyt tulet kohtaan, jossa voit valita itattavan alueen. Valitse joko korkeus tai leveys tai anna pinta-ala suoraan. Asetusahdollisuuksia voit selata MAX /MIN napeilla. Jos haluat uuttaa arvoja, paina ENTER ja uuta nueroa MAX /MIN napeilla. Siirry nuerosta toiseen ENTER napilla (kts s 16). Kun näytöllä on haluaasi arvo, paina MODE. APF toiinnosta poiketen ei tässä toiinnossa korjata poikkileikkauksia kanavakertoiella korjattuna, koska ASF ei sovellu kanavakäyttöön. Nyt voit valita yksikön l/s tai 3 /h MAX /MIN napeilla. Tään jälkeen painat MODE ja olet ittausvaliudessa. Huo.! Tulokset kirjoitetaan siinä yksikössä, joka on viieksi valittu. Voit siis tehdä ittaukset l/s ja kuitenkin tulostaa yksiköissä 3 /h.

23 23 Mittauksen suoritus ASF-toiinnossa Mittaus tapahtuu kuten AS toiinnossa, käynnistä ja pysäyttää ENTER napilla ja tallenna NOTE/PRINT napilla. Liikuttaalla anturia hitaasti itattavan pinnan yli kuvan osoittaalla tavalla voit itata kokonaisilaäärän esi. säleiköstä tai vetokaapista. Harjoittele ittaaalla joitakin kertoja kunnes tulokset ovat yhtäpitäviä. H Läpötilan ittaus SweaAir:iin voi liittää kaikki läpötila-anturit, jotka sopivat Swean läpöittareihin SweaTep 360 ja SweaTep 199. Tähän tarvitaan läpötilaoduli SWA 25. SweaAir tunnistaa anturin kun jännitteet kytketään ja siirtyy suoraan ittausenetelään AP. Mittausenetelän valinta Paina MODE nappia pitkään ja valitse AP tai AS MAX /MIN napeilla (kts sivu 13). Paina MODE ja palaat takaisin ittausasentoon. Aikavakion valinta Paina lyhyesti MODE nappia ja valitse MAX /MIN napeilla. Paluu ittausasentoon MODE napilla. Läpötilan ittaus Läpötila-anturit toiivat kuten uutkin anturit, eli ittausarvoja kerätään ENTER napilla. Käytä AVG, MAX /MIN nappeja keskiarvon, sekä Max ja in arvon lukeiseen. Tallenna NOTE/PRINT napilla C Nr 1... SWA 25 S/N: 103 Mode AP, TC 2 sec Keskiläpötila 26.3 C Max 27.1 C Min 25.6 C Mittausten luku 10

24 24 Kosteuden ittaus SWA ja Hygroclip anturit Anturia vaihdettaessa on SweaAir kytkettävä pois päältä. Kytke kosteusanturi ja kytke ittari päälle. Tulet suoraan AP toiintoon %RH 27.1 C Paina ENTER vähintään kerran tallentaaksesi ittaustuloksen työuistiin. Paina tään jälkeen AVG ja näet keskiarvon ja keskiläpötilan. Kun painat AVG toisen kerran näet kastepisteen. Kolannella painalluksella AVG napista tulee näytölle hetkeksi keskiarvo ja ittapisteiden lukuäärä, jonka jälkeen palataan ittausasentoon. Neljännellä painalluksella saat kosteussisällön näytölle. Voit tallentaa tulokset ittauspöytäkirjaan NOTE/PRINT C napilla. Tulostettaessa SweaAir laskee yös kaikki suureet ja tulostus on viereisen kuvan ukainen. Nr 1... HP 101 S/N: 103 SweaAir laskee absoluuttisen kosteuden itatussa läpötilassa ja siinä ilanpaineessa, joka on tallennettu SweaAir:iin kun tulostus suoritetaan (katso SETUP toiinto). Mitattaessa absoluuttista kosteutta on tarkan tuloksen saaiseksi yös itattava ilanpaine ittaushetkellä. Useiiten riittää, että se lasketaan noraali-ilanpaineessa 1013 hpa, joka on ilanpaineen tehtaalla asetettu oletusarvo. dp 3.6 Mode AP, Tasaus 1 s RH % keskiarvo 21.3 %RH Max 22.6 %RH Min 20.7 %RH Keskiläpötila 25.4 C Kastepiste 1.6 C Abs. kosteus 4259 PPM Mittausten luku 5 Annetut vakiot 1013 hpa, 50 %RH, 20.0 dgc Pv... Mikäli et tarvitse kastepistettä tai absoluuttista kosteutta, voit tallentaa ittaustuloksen suoraan NOTE/PRINT napilla painaatta ensin ENTER nappia. Tällöin saat lyhyeän, viereisen kuvan ukaisen tulostuksen.. Sign Nr 2... HP 101 S/N: 103 Mode AP, TC 1 sec Suht. kosteus 20.3 %RH Läpötila 25.7 C Kastepiste 1.1 C Abs. kosteus 4136 PPM

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Ilmanvirtauksen mittarit

Ilmanvirtauksen mittarit Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti

Lisätiedot

SwemaMan 7 Käyttöohje

SwemaMan 7 Käyttöohje SwemaMan 7 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 6. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 7 on mikro manometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

SwemaMan 8 Käyttöohje

SwemaMan 8 Käyttöohje SwemaMan 8 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 5. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 8 on mikromanometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma

MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma MrSmart 8-kanavainen lämpötilamittaus ja loggaus, digitoija ja talletusohjelma Kuva 1 MrSmart on digitointilaite PC:lle Yleistä MrSmart on sarjaliikenteellä toimiva sarjaliikennedigitoija. Laite mittaa

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

UVS Kanavainen tärinämittari

UVS Kanavainen tärinämittari UVS 600 1-Kanavainen tärinämittari KÄYTTÖOHJEKIRJA SUOMI Ohjelmistoversio 1.1.6 ja uudemmat LCD näytön aktivointi Normaalisti UVS 600:n näyttö on suljettuna. Käynnistääksesi näytön paina vihreää LCD painiketta

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Swema 3000 mittarin käyttöohjekirja

Swema 3000 mittarin käyttöohjekirja Swema 3000 mittarin käyttöohjekirja Sisällysluettelo 2 Aloitus... 4 Swema 3000 mittariin saatavilla olevat erilaiset anturit... 5 Swema 3000 mittariin saatavilla olevat erilaiset anturit... 6 Swema 3000

Lisätiedot

Garmin etrex GPS-laite

Garmin etrex GPS-laite Garmin etrex GPS-laite GPS koulutus 20.6.2007 PAIKKATIETOPAJA -hanke Painikkeet Sisäinen GPS antenni YLÖS näppäin ALAS näppäin PAGE näppäin (Esc) POWER näppäin Ulkoinen virtalähde ja tiedon siirto PC:lle

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko.

Käyttöohje HI98127 / HI98128. Pietiko Oy Tykistökatu 4 B 310(ElektroCity) 20520 Turku, puh (02) 2514402, fax (02) 2510015 www.pietiko. HI98127 / Tekniset tiedot Mittausalue HI98127-2,0...16,0 ph -2,00...16,00 ph Lämpötila -5...+60 C Resoluutio HI98127 0,1 ph 0,01 ph Lämpötila 0,1 C Tarkkuus HI98127 ± 0,1 ph ± 0,001 ph Lämpötila ± 0,5

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014

MASSER Loader V2.00. käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 MASSER Loader V2.00 käyttö- ja asennusohje 5.5.2014 Masser Oy Tel. +358 400 904 500 BID No 0665142-9 Jämytie 1 Fax. +358 16 282 554 VAT No. FI06651429 FI-96910 Rovaniemi, Finland Domicile Rovaniemi OHJELMAN

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2

Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2 Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

AALTO-VALVONTALAITE TST5102

AALTO-VALVONTALAITE TST5102 AALTO-VALVONTALAITE TST5102 KONFIGUROINTI- JA KÄYTTÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VALVONTALAITTEEN ASENNUS... 3 3. VALVONTALAITTEEN KONFIGUROINTI HYPERTERMINAL-OHJELMALLA... 3 3.1 Valaisimien

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Esite. Paineen, ilmannopeuden ja ilmamäärän mittaus. Vaihdettavat moduulit. Suuri graafinen näyttö LIITÄNNÄT

Esite. Paineen, ilmannopeuden ja ilmamäärän mittaus. Vaihdettavat moduulit. Suuri graafinen näyttö LIITÄNNÄT Esite Paine / Lämpötila / Kosteus / Ilmannopeus / Ilmamäärä / Äänitaso Mikromanometri MP 210 Paineen, ilmannopeuden ja ilmamäärän mittaus Vaihdettavat moduulit E Suuri graafinen näyttö LIITÄNNÄT 2 lämpötilamittausta

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä

Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä Irroita kaapeli sekä tietokoneesta, että mittarista. Mene osoitteeseen www.ekoweb.fi Keskellä ruutua kuvan yläpuolella linkki on call diabeteksen hallintaohjelmisto. Klikkaa sitä Tämä siirtää sinut aconlabsin

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen.

Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja varten tarvitset SDsovittimen. MP3-soitin korttilukijalla KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. SOITIN KUVA YLHÄÄLTÄ Korttipaikka TUETUT MUISTIKORTTITYYPIT Soittimesi tukee MMC/SD/SDHC-kortteja. Mini-SD- ja Micro-SD-kortteja

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys

DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys DumpDbox-ohjelmiston asennus- ja käyttöohjeet Sisällys 1. Esittely... 2 2. Asennusohjeet... 2 3. Yleiskuva ohjelmistosta... 3 4. Tietojen siirtäminen D-Boxin avulla... 4 4.1. Piirturitiedostojen siirtäminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET Serie RV

KÄYTTÖOHJEET Serie RV KÄYTTÖOHJEET Serie RV Laskentavaakajärjeste1mä 3.2 Virhe laskentapunnituksessa Laskentapunnituksen virhe johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä:. detaljien painojen poikkeamista vaaka näyttää väärin inhimillisestä

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Käyttöopas. Pitot Anemometeri. Model HD350

Käyttöopas. Pitot Anemometeri. Model HD350 Käyttöopas Pitot Anemometeri Model HD350 Johdanto Onnittelut Extech HD350 mittarin oston johdostatämä kannettava mittari mittaa ja näyttää paineen, virtausnopeuden, tilavuusvirran, ympäristön lämpötilan

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com

MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222. Käyttöohjeet. Kauppa, yritykset ja teollisuus. www.soehnle-professional.com MITATTAVAA MENESTYSTÄ LASKIJAVAAKA 9222 Käyttöohjeet Kauppa, yritykset ja teollisuus wwwsoehnle-professionalcom SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Käyttöönotto s 5 Toimituksen sisältö s 5 Vaa'an sijoittaminen s

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata.

Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. 1 Tulostaulun käyttöohje 1. Yleistä Konsolin näytössä näkyy käytettäessä ohjaavia viestejä, joita kannattaa tämän ohjeen lisäksi seurata. Näytön alapuolella olevilla A, B, C jne. painikkeilla voi valita

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Käyttöohje. psense II. Käyttöohje. Pietiko Oy Lemminkäisenkatu 62, Turku (High Tech Centre 4) puh (02)

Käyttöohje. psense II. Käyttöohje. Pietiko Oy Lemminkäisenkatu 62, Turku (High Tech Centre 4) puh (02) Käyttöohje psense II Käyttöohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2 Yleistä...3 Ohjelmointi...3 Virtalähde...3 Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen...4 Toimintonäppäimet...4 Näyttö...4 Käyttö...5 Laitteen käynnistäminen

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

I. Rannekkeen esittely

I. Rannekkeen esittely I. Rannekkeen esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle

Puhelinnumeroiden lataaminen laitteesta tietokoneelle OHJE 1/9 Yleistä Saunalahti on lähettänyt asiakkaillemme uuden SIM kortin. Kaikki Saunalahden SIM kortit tulevat vaihtumaan jollakin aikajaksolla Saunalahden siirryttyä palveluoperaattorista virtuaalioperaattoriksi.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot