ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S"

Transkriptio

1 ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S KÄYTTÖOHJE ed1210

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 SUOM SSÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus 4 Ympäristönsuojelu 4 Asennus Paikalleen sijoitus 5 Puhdistus/Desinfiointi 5 Sähköliitäntä 5 Elektroniikka Ohjauspaneeli 6 Näyttö 6 Päällekytkeminen 6 Lämpötilanäyttö 6 Painikkeet 6 Kielenvalinta 7 "SETTNGS"-valikko 7 "EXTRA"-valikko 8 Tila- ja varoitusilmoitukset 10 Hälytys- ja vikailmoitukset 11 Käyttö Käyttöä koskevat tärkeät ohjeet 12 Hälytystilanteet 12 Hälytyshistoria 12 Akku 13 Ulkopuolinen hälytystoiminto 13 Turvatermostaatti 13 Sisävarusteet 13 Lämpötilapiirturi 14 RS485-Liitäntä 14 Puhdistus 14 Tuuletin 14 Valaistus 14 Lämmitys 15 Laitekotelo 15 3

4 Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita ML- ja MP-sarjan jäähdytyslaitteet ovat tarkoitetut yksinomaan jäähdytysketjun alaisten ja lämpötilaherkkien aineiden varastoimiseen. Laitteita ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohje ja kaikki sen käyttöturvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti.! Käyttöohjetta on hyvä säilyttää laitteen läheisyydessä, jotta kaikki käyttäjät saavat helposti tietoa laitteen toiminnoista ja turvallisuusmääräyksistä. Laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Asennusohjeita on noudatettava. Turvatoimenpiteet Laitetta saavat käyttää vain aikuiset. On huolehdittava siitä, etteivät lapset leiki sillä tai pääse säätämään sitä. Laitteen asennus- ja säätötoimenpiteistä saa huolehtia vain asiaan koulutettu henkilöstö. Laitteen käyttöön puutteellisesti perehtyneiden ihmisten suorittamat työt voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Huollot ja korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huolto. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Laitteen asennuksen ja siirtämisen yhteydessä on varmistettava, ettei verkkojohto jää puristuksiin tai taitu. Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä laite on sammutettava ja verkkojohto irrotettava verkkovirrasta. rrota johto tarttumalla pistokkeeseen, älä vedä johdosta. Jos pistokkeeseen on mahdotonta ylettyä, irrota sulake. Laitteen jäähdytysjärjestelmässä on jäähdytysainetta. Jos jäähdytysjärjestelmään tulee vuoto, laite ja sen sisällä olevat tuotteet voivat vahingoittua. Tämän vuoksi on huolehdittava, ettei jäähdytysjärjestelmää vahingoiteta terävillä esineillä. Kuljetus Tarkista ensin, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos laitteesta löytyy kuljetuksen aikana syntyneitä vahinkoja, ota heti yhteyttä laitteen toimittajaan tai jos sinulla on rahtikirja tai ostokuitti, myyntipaikkaan. Kuljetuksessa vahingoittunutta laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää! Jos epäilet vahingoittumista, on aina parempi varmistaa asia myyntipaikasta. Laitetta saa kuljettaa vain pystyasennossa (suurin sallittu kaltevuuskulma on 45 ). Ympäristönsuojelu Osallistu omalta osaltasi ympäristönsuojeluun: huolehdi jätteen hävittämisestä asianmukaisella tavalla ja asetusten mukaan. Laitteen pakkausmateriaali on täysin kierrätyskelpoisia ja se on toimitettava jätteiden kierrätyspisteeseen. Kun loppuunkäytetty laite hävitetään, siitä irrotetaan ensin ovi, jotta leikkivät lapset eivät voi vahingossa jäädä loukkuun jääkaappiin. Ennen laitteen hävittämistä laitteen lyijyakku irrotetaan ja hävitetään erikseen. Laitteen hävittämisessä on muistettava, ettei sitä saa ylikuumentaa, koska sen eristystila on täytetty helposti syttyvällä kaasulla. 4

5 O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O Asennus! Paikalleen sijoitus min 70 mm min 70 mm min 30 cm Laite asennetaan kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan, jossa se ei joudu suoraan auringonpaisteeseen eikä lämmönlähteen välittömään läheisyyteen. Varmista, että kaappi on tukevasti pystyssä eikä joudu kosketuksiin vieressä olevien laitteiden kanssa. Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on varmistettava, että ilma pääsee kunnolla kiertämään laitteen ympäri. Laitteen ympärille on joka tapauksessa jätettävä vähintään 70 mm tyhjää tilaa. Pystylaitteiden yläosan ja huoneen katon väliin on jäätävä vähintään 30 cm tilaa. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Laitetta ei saa sijoittaa kattotuulettimen alle eikä ilmastointilaitteiden välittömään läheisyyteen. Laitteet on kiinnitetty seinään 2 köysiä. Puhdistus/Desinfiointi Ennen käyttöottoa jääkaappi on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava sisältä ja päältä. Puhdistukseen saa käyttää vain mietoja puhdistusaineita. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä. Desinfiointiin käytetään asiakkaan tiloissa käytettäväksi suositeltuja pintadesinfiointiaineita, joita on suositeltu myös Saksan puhtaus- ja mikrobiologiayhdistyksen DGHM:n (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) ja muiden kansallisten järjestöjen desinfiointiaineluettelossa. Pienten epäpuhtauksien poistoon suosittelemme alkoholitiivisteen käyttöä. Sähköliitäntä Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon on laitteen sisäpuolella olevasta arvokilvestä tarkistettava, että siinä annetut arvot vastaavat paikallisia arvoja. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Ennen kuin laite liitetään verkkovirtaan ja kytketään ensimmäisen kerran käyntiin, on odotettava noin 30 minuuttia. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu suojajohtimilla ja vastaavalla vikavirtasuojuksella. Jotta laite ei aiheuttaisi mahdollisia häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin, se on kytkettävä erilliseen sähkövirtapiiriin. Sitä ei saa missään tapauksessa liittää muiden elektronisten laitteiden kanssa samaan pistorasiaan jakorasian avulla. On myös varmistettava, että pistorasia, johon laite liitetään, on kätevässä paikassa, jotta laite voidaan tarpeen vaatiessa irrottaa verkkovirrasta ilman, että muita laitteita tai huonekaluja joudutaan siirtämään. 5

6 Elektroniikka Ohjauspaneeli punainen LED (Hälytys) Näyttö VASEN, OKEA, YLÖS, ALLE painikkeet TAKASNpainike vihreä LED (Virta) Valopainike VALKKOPALKKpainike Avainkytkin ENTERpainike Mykistyskytkin Näyttö Lämpötila Tila-, varoitus- ja hälytysilmoitukset BATTERY FAL Päällekytkeminen BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Tulojännite Ajankohtainen kellonaika Runkolämmitys Ovilämmitin tai : BATTERY Akku FAL 22 10: Päällekytkemiseksi kierrä avainkytkin vaakatasoon. Vihreä POWER-LED syttyy palamaan. Lämpötilanäyttö Tavallisen käytön aikana näyttö ilmoittaa jääkaapin sisälämpötilan. Lämpötilayksikkö on riippuvainen LÄMPÖTLAYKSKKÖ -valinnasta SETTNGS-valikossa. ( C - Celsius tai F - Fahrenheit). Hieman päällekytkemisen jälkeen näytetään jääkaapin sisätilan lämpötila näytössä. Laitteen kompressori ja kaikki muut komponentit kytkeytyvät päälle vasta yhden minuutin kestävän sisäisen itsetestauksen jälkeen. lmoitus tapahtuu 0.1 tai 1 -askelein - riippuen "TARKKUUS" -valinnasta SETTNGS-valikossa. Painikkeet Painamalla VALKKOPALKK-painiketta päästään valikkoalueelle. Halutun valikon valinta tapahtuu YLÖS- tai ALLE -painikkeella. Valinta on vahvistettava ENTER-painikkeella. Painamalla TAKASN-painiketta päästään aina edelliseen valikkokohtaan. Navigointipainikkeiden ALLE-, YLÖS-, VASEN- ja OKEA avulla voidaan liikkua valikkojen sisällä ja muuttaa niissä asetuksia. Kun ollaan tavallisessa näyttömuodossa, kytketään sisävalaistus päälle tai pois päältä valopainikkeella. Valikkoalueella "valopainikkeen" toiminto on kytketty pois päältä. Ajankohtainen valinta vahvistetaan ENTERpainikkeella. Tämä pätee sekä valikonvalintaan että myös parametriarvoon. Parametrin muutos astuu voimaan vasta kun muutos vahvistetaan ENTER-painikkeella. Hälytyksen sattuessa voidaan akustinen hälytys kytkeä pois päältä esiasetetun keston ajaksi mykistyspainikkeella. Valikkoalueella "mykistyspainikkeen" toiminto on kytketty pois päältä. 6

7 Kielenvalinta Elektroniikan kielenvalinnaksi on asetettu tehtaalla ENGLSCH. Vaihtaaksesi saksan kielelle menettele seuraavasti: "SETTNGS"-valikko Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse EXTRA-valikko LANGUAGE SUOM "SETTNGS"-valikon sisältämät parametrit vaikuttavat osin suoraan laitteen toimintaan. Tästä syystä pääsy SETTNGS-valikkoon voidaan suojata salasanalla. Suositellaan käyttämään tätä suojausta, jotta pääsyä parametreihin rajoitetaan. Mallista riippuen jotkut näistä toiminnoista eivät ole käytettävissä. Nämä korvataan näytössä "---" merkeillä. Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse "SETTNGS"-valikko KÄYTTÄJÄN SALASANA: 0XXX Tehdasasetuksessa salasanaksi on valittu 0000, joten painamalla painiketta päästään suoraan SETTNGSvalikkoon. ASETUSKOHTA SET : X.X C Lämpötilan asetuspiste on jääkaapin asetuslämpötila. Asetuspistettä voidaan muuttaa esiasetettujen rajaarvojen välillä 0,5 K askelein. PVM/KELLONAKA ASETA PVM/AKA HH:MM dd MMM yy Ajankohtaisen kellonajan ja päivän asetus. VALTSE 12h/24h 12h NÄYTTÖ 24h NÄYTTÖ Vaihto 12-tunnin ja 24-tunnin näytön välillä. HÄLYTYKSET ASETA VLEÄ HÄLYTYS VLEÄ HÄL: X.X C Pienin sallittu sisälämpötila. Kun tämä arvo alittuu, laukaistaan lämpötilahälytys. ASETA LÄMMN HÄLYTYS LÄMMN HÄL: X.X C Suurin sallittu sisälämpötila. Kun tämä arvo ylittyy, laukaistaan lämpötilahälytys. ETÄOVHÄLYTYS ETÄOVHÄLYTYS PÄÄLLE/POS: 0 1 Etähälytyksen aktivointi oven avautuessa 0 = etähälytys pois päältä / 1 = etähälytys päälle. OVLÄMMTN OVLÄMMTN POS PÄÄLLE Ovilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä laitteissa, joissa on lasiovi. (katso luku "Lämmitys") RUNKOLÄMMTN RUNKOLÄMMTN POS PÄÄLLE Runkolämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. (katso luku "Lämmitys") 7

8 HÄLYTYSTEST HÄL.TESTN AKTVONT HÄLYTYSTEST Tämä toiminto on tarkoitettu lämpötilan hälytystilanteen simuloimiseksi. Käyttämällä ENTER-painiketta käynnistetään seuraava hälytystestijakso : 1. Sisälämpötilan asteittainen nostaminen ylemmän hälytysrajan saavuttamiseen asti. Lämpötilahälytyksen laukaiseminen. 2. Sisälämpötilan asteittainen laskeminen alemman hälytysrajan saavuttamiseen asti. Lämpötilahälytyksen laukaiseminen. ETÄAKTVONT KAUKO-OHJAUS POS PÄÄLLE Hälytystestin etähälytystoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. K. OSOTE K. OSOTE : Asennetun RS485-rajapinnan avulla voidaan verkostoida useampia laitteita keskenään. Jos näin on, on annettava jokaiselle yksittäiselle laitteelle erillinen kommunikointiosoite. ( Asetus ) HUOLTO NOLLAA HUOLTOAKA NOLLAA LASKUR KYLLÄ E Kun esiasetettu käyttöaika on kulunut umpeen, ilmestyy näyttöön "SERVCE"-ilmoitus, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota ajankohtaiseen huoltoon. Tämä huoltoajan laskuri on nollattavissa tällä toiminnolla. PLOTA HUOLTOVAROT. Tämä toiminto on tarkoitettu huoltoilmoituksen poistamiseksi. KÄYTTÄJÄN SALASANA Salasanan muuttaminen SETTNGS-valikkoon pääsemiseksi. VAHDA KÄYTT. SALAS.: 0XXX XXXX Uuden salasanan syöttäminen kahdesti ja vahvistaminen. KALBRONT Tämä toiminto on tarkoitettu anturien kalibroimiseksi. Koska kaikki kalibroinnin säädöt vaikuttavat haitallisesti laitteen toimintoon, on tämä toiminto suojattu tehtaalta salasanalla ja vain koulutetut huoltohenkilöt saavat käyttää säätöjä! KALBRONNN SALAS. : 0XXX Salasanan syöttö kalibrointivalikkoon. "EXTRA"-valikko "EXTRA"-valikko sisältää vain parametreja, jotka eivät vaikuta laitteen toimintoon, sen takia kaikki käyttäjät pääsevät niihin käsiksi myös ilman salasanaa. Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse "EXTRA"-valikko HSTORA (lisätietoja katso luku "Hälytyshistoria") NÄYTÄ HSTORA Hälytystilanteiden näyttö. Luettelossa voidaan liikkua ylös- ja alaspäin YLÖS- tai ALLE -painikkeella. 8

9 POSTA HSTORA TYHJENNÄ HSTORA: E KYLLÄ KYLLÄ : poistaa koko historian. SUMMER ÄÄNENVOMAKKUUS ÄÄNENVOMAKKUUS Akustisen hälytyssignaalin äänenvoimakkuuden säätö MYKSTYSAKA MYKS.AKA: 0 60 Hälytyksen sattuessa voidaan akustinen signaali kytkeä pois päältä esiasetetun keston ajaksi painamalla ENTER-painiketta. Esiasetettu aika määrätään tällä parametrilla. Parametri voidaan muuttaa 1 minuutin askelein 0-60 minuuttiin. NÄYTTÖ Näytön parametrien asetus. KRKKAUS NÄYTÄ KRKKAUS - + Kirkkauden säätö painikkeilla ja. KONTRAST NÄYTÄ KONTRAST - + Kontrastin säätö painikkeilla ja. POS / NEG POSTVNEN NEGATVNEN Näytön muuttaminen positiivisesta näytöstä (sininen/valkoinen) negatiiviseen näyttöön (valkoinen/sininen). NÄYTÖN KYTKENTÄAKA KESTO : Näytön ilmoituksen kesto painettaessa painiketta sähkökatkoksen aikana. (100 = n. 10 s, 50 = n. 5 s) (katso luku "Hälytystilanteet") JÄNNTTEEN NÄYTTÖ JÄNNTTEEN NÄYTTÖ E MTÄÄN Näyttää laitteen tulojännitteen näytössä. YMPÄRSTÖN ANTUR YMPÄRSTÖN ANTUR E MTÄÄN Jos laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi, voidaan tämän anturin mittaama lämpötila-arvo näyttää näytössä. LSÄANTUR Mahdollistaa yhden (mikäli on kytketty) seuraavista antureista lämpötila-arvojen lisänäytön : E MTÄÄN Yhtään arvoa ei näytetä. SÄÄTÖANTUR Näytetään säätöanturin arvo. TARKKUUS RES.: Lämpötilanäytön erottelutarkkuuden säätö. Lämpötila voidaan näyttää ilman desimaalin paikkaa tai sen kanssa. LÄMPÖTLAYKSKKÖ CELSUS FAHRENHET Lämpötila-arvojen näyttö Celsius- tai Fahrenheitasteina. 9

10 ENGLANT Valikkokielen vaihto. ENGLSCH SAKSA RANSKA HOLLANT TALA ESPANJA PORTUGAL TANSKA RUOTS NORJA SUOM MALAJ VENÄJÄ DAGNOSTKKA Laitteen ajankohtaisen tilan näyttö (vain huoltotarkoituksiin). PARAMETRT Kaikkien parametrien ajankohtaisten asetusten näyttö (vain huoltotarkoituksiin). Tila- ja varoitusilmoitukset Elektroniikka luo erilaiset tila- tai varoitusilmoitukset riippuen laitteen asetuksista tai tilasta. Jos on näytettävä kaksi tai useampia ilmoituksia samanaikaisesti rivillä, ilmestyvät nämä ilmoitukset vuorotellen näyttöön. OV AUK Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun laitteen ovi avataan. Jos ovea ei suljeta jälleen esiasetetun ajan kuluttua, laukeaa hälytys. Tätä hälytystä ei merkitä historialuetteloon. lmoitus tai hälytys sammuu heti kun ovi suljetaan. HSTORA Tämä ilmoitus tarkoittaa, että hälytyshistorialuettelossa on olemassa uusi merkintä. lmoitus sammuu heti kun historia on näytetty kerran toiminnolla "NÄYTÄ HSTORA". HÄLYTYSTEST lmestyy hälytystestin aikana. lmoitus poistuu heti kun testi on päättynyt. YMP.. C Jos laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi ja näyttö on aktivoitu EXTRA-valikossa ( - EXTRA - YMPÄRSTÖN ANTUR), ilmestyy näyttöön tämä ilmoitus ja sen jälkeen ajankohtaisesti mitattu ympäristön lämpötila. SÄÄT.. C Jos säätöanturin näyttö on aktivoitu EXTRA-valikossa ( - EXTRA - LSÄANTUR - SÄÄTÖANTUR), näyttöön ilmestyy tämä ilmoitus ja sen jälkeen ajankohtaisesti mitattu säätölämpötila. HUOLTO Kun laite on ollut käynnissä esiasetettua aikaa varten, ilmestyy näyttöön tämä ilmoitus ilmoittamaan, että puhdistus tai huolto on tarpeen. lmoitus voidaan poistaa PLOTA HUOLTOVAROT. -toiminnolla SETTNGS-valikossa. KORKEA YMP.LÄMPÖTLA Tämä ilmoitus ilmestyy näyttöön, kun laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi ja tämä arvo nousee esiasetetun arvon yläpuolelle. Laitteen käynti jatkuu kuitenkin normaalisti. Elektroniikkaan tallennettu maksimiarvo riippuu kulloisenkin laitteen lämpötilaluokasta, eikä sitä voida muuttaa. 10

11 MATALA YMP.LÄMPÖTLA Kuten KORKEA YMP.LÄMPÖTLA, mutta minimiarvoa varten. Hälytys- ja vikailmoitukset Elektroniikka voi luoda seuraavat hälytysilmoitukset. Lisätietoja katso luku "Hälytystilanteet". OV AUK katso tilailmoitus OV AUK LÄMMN HÄLYTYS Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun sisälämpötila ylittää ilmoitetun hälytyksen ylärajan. Lämpötilan lämminhälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun lämpötila saavuttaa jälleen hälytyksen yläraja. VLEÄ HÄLYTYS Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun sisälämpötila alittaa ilmoitetun hälytyksen alarajan. Lämpötilan kylmähälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun lämpötila saavuttaa jälleen hälytyksen alarajan. VRTAKATKOS Tämä ilmoitus ilmestyy, kun virransyöttö katkaistaan laitteen ollessa kytketty päälle. Sähkökatkoksen hälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun virransyöttö toimii jälleen. Jos yksi seuraavista vikailmoituksista ilmestyy näyttöön, kyseessä on vika tai toimintahäiriö ja huollon on korjattava tai vaihdettava kyseinen komponentti. AKKU 1 HEKKO/VRHE Tämä ilmoitus ilmestyy, kun sisäinen pääakku on viallinen tai tyhjä. Samalla näyttöön ilmestyy myös akkusymboli. AKKU 2 HEKKO/VRHE Tämä ilmoitus ilmestyy, kun valinnainen lisäakku on viallinen tai tyhjä. Samalla näyttöön ilmestyy myös akkusymboli. SÄÄTÖANTURN VRHE Säätöanturin toimintahäiriö. Laitteen käynti jatkuu "VKATURVALLNEN TLA"-muodossa. NÄYTTÖANTURN VRHE Säätöanturin toimintahäiriö. Tässä tapauksessa säätöanturi käyttää näyttötoimintoa. YMPÄR.ANTURN VRHE Ympäristön lämpötila-anturin toimintahäiriö. E1 / KONFGURONTVRHE Konfiguraatiovirhe : virhe parametrien asetuksessa. Laite ei käynnisty. E2 Elektroniikkavika. Laitteen toiminta on pysähtynyt. KOM.VRHE Ei kommunikointia rajapinnan ja päätaulun välissä. Laitteen toiminta on pysähtynyt. VKATURVALLNEN TLA Vakava vika, laitteen käynti jatkuu kuitenkin "VKATURVALLNEN TLA - muodossa, ts. kompressori kytkeytyy päälle ja pois päältä esiasetetulla rytmillä. 11

12 Käyttö Käyttöä koskevat tärkeät ohjeet Varastoi veripussit ja lääkkeet vain sitä varten tarkoitetuissa laatikoissa ja/tai ritilöissä. Lastaus ei saa häiritä laitteen ilmanpoistoaukkojen toimintaa. Kiinnitä huomiota siihen, etteivät veripussit tai lääkkeet kaadu taaksepäin. Hälytystilanteet Hälytystilanteen esiintyessä on yritettävä selvittää tämän hälytyksen syy ja poistaa se mahdollisimman pian. Jos tämä ei onnistu, on ryhdyttävä heti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta varastoidut tavarat eivät vahingoitu. Lämpötilahälytyksen sattuessa syttyy punainen hälytys-led palamaan ja kuuluu akustinen signaali. Lisäksi näyttöön ilmestyy vastaava hälytysilmoitus. Virtahäiriön hälytyksen sattuessa vihreä virta- LED ja punainen hälytys-led vilkkuvat ja kuuluu akustinen signaali. Näyttö kytkeytyy pois päältä, mutta se voidaan kytkeä jälleen päälle painamalla jotakin painiketta. Lastaus ei saa joutua kosketukseen näyttöanturin referenssipullon kanssa. Laitetta ei ole suunniteltu lämpimien veripussien nopeaan jäähdyttämiseen. Laitetta ei saa ylikuormittaa. Näyttö kytkeytyy jälleen pois päältä esiasetetun ajan kuluttua (asetus: EXTRA - NÄYTTÖ - NÄYTÖN KYTKENTÄAKA) Akustinen hälytys voidaan mykistää esiasetetuksi ajaksi painamalla ENTERpainiketta. Virtahäiriövaiheen aikana ei voida muuttaa parametreja. Kun sisälämpötila nousee virtahäiriövaiheen aikana ylemmän raja-arvon yläpuolelle, laukeaa lämpötilahälytys ja se merkitään historialuetteloon. Ovihälytyksen sattuessa syttyy punainen hälytys- LED palamaan ja kuuluu akustinen signaali. Lisäksi näyttöön ilmestyy vastaava hälytysilmoitus. Hälytyshistoria Hälytyshistorialuettelo sisältä kaikki olennaiset tiedot lämpötila- ja virtahäiriötapahtumista. Luettelo sisältää enintään 20 hälytystilannetta. Tilailmoitus "HSTORA" ilmoittaa, että luetteloon on lisätty uusia merkintöjä. Toiminnolla "NÄYTÄ HSTORA" EXTRA-valikossa päästään hälytyshistorialuetteloon käsiksi. Luettelon sisällä liikutaan YLÖS- ja ALLE - painikkeella. Luettelon ensimmäinen ja viimeinen merkintä on merkitty ilmoituksella "LUETTELON ALKU" tai "LUETTELON LOPPU". Seuraavat tiedot tallennetaan hälytyshistoriaan : Lämpötilahälytys : ALARM : Hälytyksen tyyppi (LÄMMN HÄLYTYS tai VLEÄ HÄLYTYS) START : Hälytystilanteen alkupäivä ja -aika END : Hälytystilanteen loppupäivä ja -aika AVG : Keskilämpötila näyttöanturissa hälytystilanteen aikana MAX / MN : Lämpötilan maksimi- tai minimiarvo näyttöanturissa hälytystilanteen aikana (riippuen lämpötilahälytyksen tyypistä) Virtahäiriöhälytys : ALARM : START : END : AVG : VRTAKATKOS Hälytystilanteen alkupäivä ja -aika Hälytystilanteen loppupäivä ja -aika Keskilämpötila näyttöanturissa hälytystilanteen aikana Hälytyshistorian poistamiseksi valitse toiminto "POSTA HSTORA" EXTRA-valikosta. 12

13 Akku Elektroniikan valvontatoimintoja ylläpidetään virransyötön katkoksen aikana vähintään 48 tunnin ajan integroidun akun avulla. Tämä akku latautuu automaattisesti, kun laite kytketään. Jos akun kapasiteetti ei enää riitä valvontatoiminnon hoitamiseksi, näyttöön ilmestyy vikailmoitus "AKKU 1 HEKKO/VRHE". Ulkopuolinen hälytystoiminto Ensimmäisessä käyttöönotossa voi sattua, että ilmestyy ilmoitus "AKKU 1 HEKKO/VRHE": Tämä ilmoitus poistuu heti kun akkua on riittävästi ladattu. Akku on vaihdettava varmuuden vuoksi 2 vuoden välein. Vain hyväksytty huoltoteknikko saa vaihtaa akun. Ennen akun irrottamista laite on kytkettävä pois päältä ja verkkopistoke on vedettävä irti. Akku on lyijyakku, joka on hävitettävä asianmukaisesti erikseen vian sattuessa. Laitteen takasivulla sijaitsee kaksi liitintä, joissa on kummassakin kolme potentiaalivapaata kosketinta, joita voidaan käyttää ylimääräisen hälytyksen (optinen tai akustinen) laukaisemiseen. Toinen liitin vastaa tällöin lämpötila- ja ovihälytystä. Toinen liitin powerfail-hälytystä. Kun ENTER - näppäintä painetaan hälytystilanteessa, vain sisäinen äänimerkki sammuu. Näppäimen painaminen ei vaikuta ulkoiseen hälytykseen. Ulkoinen hälytysäänimerkki sammuu vasta, kun hälytyksen syy on poistettu. Liitäntöihin voi kytkeä jännitteeltään 12 voltin tasavirtaa ja enintään 250 voltin vaihtovirtaa. Enimmäiskuormitus ei saa ylittää 8 ampeeria. Liitännän vähimmäisarvot ovat 100mA / 5V. Turvatermostaatti Lämpötilahälytys OV AUK Normaalitila Hälytys Virtahäiriöhälytys Normaalitila Hälytys Kaikki +-alueella toimivat laitteet on varustettu turvatermostaatilla. Termostaatti sulkee kompressorin, jos jääkaapin sisälämpötila laskee alle +2 celsiusasteen, jolloin se estää kaapissa säilytettävien tavaroiden pakastumisvahingot. Sisävarusteet Mallisarjasta riippuen laitesarjan varustuksiin kuuluu vetolaatikko tai ritilähylly, jotka voidaan sijoittaa eri korkeuksille. Säilytettävä tavara on sijoitettava tasaisesti vetolaatikkoon tai ritilähyllylle. Vetolaatikko avataan vain siihen tarkoitetusta vetokahvasta. Vetolaatikko poistetaan (esimerkiksi puhdistusta varten) niin, että sitä vedetään ensin ulospäin ja nostetaan lopuksi ylöspäin. Laitteet on suunniteltu siten, että ne toimivat optimaalisesti alkuperäisellä varustuksella. Jos on käytettävä muiden valmistajien sisävarustuksia, on tästä sovitettava ehdottomasti laitteen valmistajan kanssa. 13

14 Lämpötilapiirturi Lämpötilapiirturi mittaa lämpötilaa tietyn ajanjakson ajan, ja se voidaan tarpeen mukaan asettaa 7 päivän (etukäteen säädetty) tai 24 tunnin jaksolle. Toimi näin: Nosta akseli neuloineen ylös ja kierrä kiinnitysmutteri irti piirturin akselista. rrota piirturipaperi. Käännä piirturinakseli takaisin paikoilleen ja vedä piirturi ulos. Aikajakson valitsin on piirturin sivussa. Piirturipaperi on erilainen riippuen halutusta ajasta. Paperi on valittava halutun ajan mukaan. Piirturin kello toimii 1,5 voltin AA-paristolla. Pariston paikka on piirturin alapuolella. Piirturin neula vaihdetaan vetämällä neula pitimineen ulos. Työnnä uusi neula ohjainten! väliin, kunnes se on pohjassa asti. Älä koske neulaan käsin. Asennuksessa on kiinnitettävä huomiota kiinnitysmutterin oikeaan sijaintiin! RS485-Liitäntä Laitteen varustuksesta riippuen laite voi olla varustettu RS485-liitännällä. Liitännän avulla laite voidaan kytkeä PC-laitteeseen tai samaan verkkoon muiden kylmälaitteiden kanssa. Lisätietoja liitäntämahdollisuuksista ja ohjelmista saa paikallisesta huoltopisteestä. Puhdistus Jääkaappi on puhdistettava ennen käyttöönottoa. Sen jälkeen se puhdistetaan säännöllisesti ja desinfioidaan tarpeen vaatiessa. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä. Tuuletin On erittäin tärkeää varmistaa, että sisätuuletuksella varustetuissa laitteissa sisätilan tuuletin toimii aina. Jotta sisälle ei menisi turhaan lämmintä ilmaa ovenavauksen yhteydessä, tuuletin sammuu, kun ovi avataan. lman on päästävä tuulettimeen esteettä, eikä tuuletusaukkoa saa siksi koskaan tukkia tai peittää. Valaistus Erilaiset laitteet on varustettu sisä- tai ulkovalaistuksella. Loisteputken vaihtamista varten on poistettava lampun suojus. Tämä suojus on liitetty päälle, kun kyseessä on sisävalaistus, ja ruuvattu päälle, kun kyseessä on ulkovalaistus. Loisteputken saa vaihtaa vain rakenteeltaan samanlaiseen putkeen. Tätä koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä. Putken vaihtamisen jälkeen on kiinnitettävä suojus jälleen asianmukaisesti. 14

15 Lämmitys Erilaiset mallit on varustettu Lämmityksellä. Jos oveen muodostuu kosteutta, voidaan tämä lämmitys kytkeä päälle tai pois päältä toiminnolla "OVLÄMMTN" tai/ja RUNKOLÄMMTN SETTNGS-valikossa. Lämmityksen ollessa kytketty päälle näyttöön ilmestyy lämmityssymboli /. BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Laitekotelo TÄRKEÄÄ : Ennen laitekotelon jokaista huolto- tai puhdistustoimenpidettä laite on kytkettävä pois päältä ja verkkojohto irrotettava pistorasiasta. Kondensaattori/Nesteytin on puhdistettava säännöllisesti harjalla tai pölynimurilla. Puhdistuskertojen väli on määritelty tehtaalla ja laite ilmoittaa sen näytössä näkyvällä ilmoituksella HUOLTO. 15

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg ML 155 S MP 155 S KÄYTTÖOHJE 820 9505 41 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg SSÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus 4 Ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg UF 755 G UF 455 G KÄYTTÖOHJE 820 9505 57 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg SUOMI SISÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus 4 Ympäristönsuojelu

Lisätiedot

BR 250 G BR 410 G BR 490 G BR 750 G

BR 250 G BR 410 G BR 490 G BR 750 G BR 250 G BR 410 G BR 490 G BR 750 G KÄYTTÖOHJE 820 9505 82 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KOPIO SISÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi. - Tuuletin. - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä)

- Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi. - Tuuletin. - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä) FI. Esite CAHSS100 (-20 C) - Eristetty, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaappi - Pakkasenkestävyys (-20 C) - Tuuletin - 2 LED-valoa (sydämenkäynnistin näkyy pimeässä) - Rakennettu siten, että kaappi

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Mallit: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Käyttöohje FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 2 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 2 Sähköiset liitännät 3 Laitteen käynnistäminen 3 Termostaatti 3 Sulatus 4 Lukko

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014

MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G. Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista 5.6.2014 MINIBAR XC-30N, XC-30G, XC-38N, XC-38 G Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista MG4242980, MG4242982, MG4242984, MG4242986 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio

Turvallisuusohjeita Yleisiä ohjeita Asennus DIN-kiskolla Liitäntäkaavio 34 Turvallisuusohjeita Sähkölaitteen liitännän ja asennusen saa suorittaa vain vain sähköalan ammattihenkilö. Jos laite avataan tai siihen tehdään muutoksia, takuu ei ole voimassa. Noudata kansallisia

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle.

Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Käyttöohje huoltohenkilölle. PowerUnit ja näyttöpaneeli UV-erotinyksikölle. Tekninen tuki. Puh: Jyrki Hämäläinen 010 231 2035 Email: jyrki.hamalainen@jeven.fi Kotisivut: www.jeven.fi ALAVALIKOT. Tässä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter

Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

XW60K JA T620 V620 CX620

XW60K JA T620 V620 CX620 XW60K JA T620 V620 CX620 Malli XW60K on mikroprosessoripohjainen ohjain joka soveltuu käytettäväksi keski- tai matalaa lämpötilaa jäähdyttävien yksiköiden kanssa. Ohjain on varustettu neljällä relelähdöllä,

Lisätiedot

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Liite. Asennus- ja käyttöohjeet. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Liite käyttöohjeet Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1. Ensikäyttö 3 1.1. ENA 50/60:n käyttöönotto 3 1.2. Käyttöönottoparametrit 3 2. Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

9.6 Kannettava testilaite

9.6 Kannettava testilaite 9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot