ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S"

Transkriptio

1 ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S KÄYTTÖOHJE ed1210

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 SUOM SSÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus 4 Ympäristönsuojelu 4 Asennus Paikalleen sijoitus 5 Puhdistus/Desinfiointi 5 Sähköliitäntä 5 Elektroniikka Ohjauspaneeli 6 Näyttö 6 Päällekytkeminen 6 Lämpötilanäyttö 6 Painikkeet 6 Kielenvalinta 7 "SETTNGS"-valikko 7 "EXTRA"-valikko 8 Tila- ja varoitusilmoitukset 10 Hälytys- ja vikailmoitukset 11 Käyttö Käyttöä koskevat tärkeät ohjeet 12 Hälytystilanteet 12 Hälytyshistoria 12 Akku 13 Ulkopuolinen hälytystoiminto 13 Turvatermostaatti 13 Sisävarusteet 13 Lämpötilapiirturi 14 RS485-Liitäntä 14 Puhdistus 14 Tuuletin 14 Valaistus 14 Lämmitys 15 Laitekotelo 15 3

4 Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita ML- ja MP-sarjan jäähdytyslaitteet ovat tarkoitetut yksinomaan jäähdytysketjun alaisten ja lämpötilaherkkien aineiden varastoimiseen. Laitteita ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohje ja kaikki sen käyttöturvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti.! Käyttöohjetta on hyvä säilyttää laitteen läheisyydessä, jotta kaikki käyttäjät saavat helposti tietoa laitteen toiminnoista ja turvallisuusmääräyksistä. Laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Asennusohjeita on noudatettava. Turvatoimenpiteet Laitetta saavat käyttää vain aikuiset. On huolehdittava siitä, etteivät lapset leiki sillä tai pääse säätämään sitä. Laitteen asennus- ja säätötoimenpiteistä saa huolehtia vain asiaan koulutettu henkilöstö. Laitteen käyttöön puutteellisesti perehtyneiden ihmisten suorittamat työt voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Huollot ja korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huolto. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Laitteen asennuksen ja siirtämisen yhteydessä on varmistettava, ettei verkkojohto jää puristuksiin tai taitu. Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä laite on sammutettava ja verkkojohto irrotettava verkkovirrasta. rrota johto tarttumalla pistokkeeseen, älä vedä johdosta. Jos pistokkeeseen on mahdotonta ylettyä, irrota sulake. Laitteen jäähdytysjärjestelmässä on jäähdytysainetta. Jos jäähdytysjärjestelmään tulee vuoto, laite ja sen sisällä olevat tuotteet voivat vahingoittua. Tämän vuoksi on huolehdittava, ettei jäähdytysjärjestelmää vahingoiteta terävillä esineillä. Kuljetus Tarkista ensin, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos laitteesta löytyy kuljetuksen aikana syntyneitä vahinkoja, ota heti yhteyttä laitteen toimittajaan tai jos sinulla on rahtikirja tai ostokuitti, myyntipaikkaan. Kuljetuksessa vahingoittunutta laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää! Jos epäilet vahingoittumista, on aina parempi varmistaa asia myyntipaikasta. Laitetta saa kuljettaa vain pystyasennossa (suurin sallittu kaltevuuskulma on 45 ). Ympäristönsuojelu Osallistu omalta osaltasi ympäristönsuojeluun: huolehdi jätteen hävittämisestä asianmukaisella tavalla ja asetusten mukaan. Laitteen pakkausmateriaali on täysin kierrätyskelpoisia ja se on toimitettava jätteiden kierrätyspisteeseen. Kun loppuunkäytetty laite hävitetään, siitä irrotetaan ensin ovi, jotta leikkivät lapset eivät voi vahingossa jäädä loukkuun jääkaappiin. Ennen laitteen hävittämistä laitteen lyijyakku irrotetaan ja hävitetään erikseen. Laitteen hävittämisessä on muistettava, ettei sitä saa ylikuumentaa, koska sen eristystila on täytetty helposti syttyvällä kaasulla. 4

5 O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O Asennus! Paikalleen sijoitus min 70 mm min 70 mm min 30 cm Laite asennetaan kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan, jossa se ei joudu suoraan auringonpaisteeseen eikä lämmönlähteen välittömään läheisyyteen. Varmista, että kaappi on tukevasti pystyssä eikä joudu kosketuksiin vieressä olevien laitteiden kanssa. Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on varmistettava, että ilma pääsee kunnolla kiertämään laitteen ympäri. Laitteen ympärille on joka tapauksessa jätettävä vähintään 70 mm tyhjää tilaa. Pystylaitteiden yläosan ja huoneen katon väliin on jäätävä vähintään 30 cm tilaa. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Laitetta ei saa sijoittaa kattotuulettimen alle eikä ilmastointilaitteiden välittömään läheisyyteen. Laitteet on kiinnitetty seinään 2 köysiä. Puhdistus/Desinfiointi Ennen käyttöottoa jääkaappi on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava sisältä ja päältä. Puhdistukseen saa käyttää vain mietoja puhdistusaineita. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä. Desinfiointiin käytetään asiakkaan tiloissa käytettäväksi suositeltuja pintadesinfiointiaineita, joita on suositeltu myös Saksan puhtaus- ja mikrobiologiayhdistyksen DGHM:n (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) ja muiden kansallisten järjestöjen desinfiointiaineluettelossa. Pienten epäpuhtauksien poistoon suosittelemme alkoholitiivisteen käyttöä. Sähköliitäntä Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon on laitteen sisäpuolella olevasta arvokilvestä tarkistettava, että siinä annetut arvot vastaavat paikallisia arvoja. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Ennen kuin laite liitetään verkkovirtaan ja kytketään ensimmäisen kerran käyntiin, on odotettava noin 30 minuuttia. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu suojajohtimilla ja vastaavalla vikavirtasuojuksella. Jotta laite ei aiheuttaisi mahdollisia häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin, se on kytkettävä erilliseen sähkövirtapiiriin. Sitä ei saa missään tapauksessa liittää muiden elektronisten laitteiden kanssa samaan pistorasiaan jakorasian avulla. On myös varmistettava, että pistorasia, johon laite liitetään, on kätevässä paikassa, jotta laite voidaan tarpeen vaatiessa irrottaa verkkovirrasta ilman, että muita laitteita tai huonekaluja joudutaan siirtämään. 5

6 Elektroniikka Ohjauspaneeli punainen LED (Hälytys) Näyttö VASEN, OKEA, YLÖS, ALLE painikkeet TAKASNpainike vihreä LED (Virta) Valopainike VALKKOPALKKpainike Avainkytkin ENTERpainike Mykistyskytkin Näyttö Lämpötila Tila-, varoitus- ja hälytysilmoitukset BATTERY FAL Päällekytkeminen BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Tulojännite Ajankohtainen kellonaika Runkolämmitys Ovilämmitin tai : BATTERY Akku FAL 22 10: Päällekytkemiseksi kierrä avainkytkin vaakatasoon. Vihreä POWER-LED syttyy palamaan. Lämpötilanäyttö Tavallisen käytön aikana näyttö ilmoittaa jääkaapin sisälämpötilan. Lämpötilayksikkö on riippuvainen LÄMPÖTLAYKSKKÖ -valinnasta SETTNGS-valikossa. ( C - Celsius tai F - Fahrenheit). Hieman päällekytkemisen jälkeen näytetään jääkaapin sisätilan lämpötila näytössä. Laitteen kompressori ja kaikki muut komponentit kytkeytyvät päälle vasta yhden minuutin kestävän sisäisen itsetestauksen jälkeen. lmoitus tapahtuu 0.1 tai 1 -askelein - riippuen "TARKKUUS" -valinnasta SETTNGS-valikossa. Painikkeet Painamalla VALKKOPALKK-painiketta päästään valikkoalueelle. Halutun valikon valinta tapahtuu YLÖS- tai ALLE -painikkeella. Valinta on vahvistettava ENTER-painikkeella. Painamalla TAKASN-painiketta päästään aina edelliseen valikkokohtaan. Navigointipainikkeiden ALLE-, YLÖS-, VASEN- ja OKEA avulla voidaan liikkua valikkojen sisällä ja muuttaa niissä asetuksia. Kun ollaan tavallisessa näyttömuodossa, kytketään sisävalaistus päälle tai pois päältä valopainikkeella. Valikkoalueella "valopainikkeen" toiminto on kytketty pois päältä. Ajankohtainen valinta vahvistetaan ENTERpainikkeella. Tämä pätee sekä valikonvalintaan että myös parametriarvoon. Parametrin muutos astuu voimaan vasta kun muutos vahvistetaan ENTER-painikkeella. Hälytyksen sattuessa voidaan akustinen hälytys kytkeä pois päältä esiasetetun keston ajaksi mykistyspainikkeella. Valikkoalueella "mykistyspainikkeen" toiminto on kytketty pois päältä. 6

7 Kielenvalinta Elektroniikan kielenvalinnaksi on asetettu tehtaalla ENGLSCH. Vaihtaaksesi saksan kielelle menettele seuraavasti: "SETTNGS"-valikko Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse EXTRA-valikko LANGUAGE SUOM "SETTNGS"-valikon sisältämät parametrit vaikuttavat osin suoraan laitteen toimintaan. Tästä syystä pääsy SETTNGS-valikkoon voidaan suojata salasanalla. Suositellaan käyttämään tätä suojausta, jotta pääsyä parametreihin rajoitetaan. Mallista riippuen jotkut näistä toiminnoista eivät ole käytettävissä. Nämä korvataan näytössä "---" merkeillä. Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse "SETTNGS"-valikko KÄYTTÄJÄN SALASANA: 0XXX Tehdasasetuksessa salasanaksi on valittu 0000, joten painamalla painiketta päästään suoraan SETTNGSvalikkoon. ASETUSKOHTA SET : X.X C Lämpötilan asetuspiste on jääkaapin asetuslämpötila. Asetuspistettä voidaan muuttaa esiasetettujen rajaarvojen välillä 0,5 K askelein. PVM/KELLONAKA ASETA PVM/AKA HH:MM dd MMM yy Ajankohtaisen kellonajan ja päivän asetus. VALTSE 12h/24h 12h NÄYTTÖ 24h NÄYTTÖ Vaihto 12-tunnin ja 24-tunnin näytön välillä. HÄLYTYKSET ASETA VLEÄ HÄLYTYS VLEÄ HÄL: X.X C Pienin sallittu sisälämpötila. Kun tämä arvo alittuu, laukaistaan lämpötilahälytys. ASETA LÄMMN HÄLYTYS LÄMMN HÄL: X.X C Suurin sallittu sisälämpötila. Kun tämä arvo ylittyy, laukaistaan lämpötilahälytys. ETÄOVHÄLYTYS ETÄOVHÄLYTYS PÄÄLLE/POS: 0 1 Etähälytyksen aktivointi oven avautuessa 0 = etähälytys pois päältä / 1 = etähälytys päälle. OVLÄMMTN OVLÄMMTN POS PÄÄLLE Ovilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä laitteissa, joissa on lasiovi. (katso luku "Lämmitys") RUNKOLÄMMTN RUNKOLÄMMTN POS PÄÄLLE Runkolämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. (katso luku "Lämmitys") 7

8 HÄLYTYSTEST HÄL.TESTN AKTVONT HÄLYTYSTEST Tämä toiminto on tarkoitettu lämpötilan hälytystilanteen simuloimiseksi. Käyttämällä ENTER-painiketta käynnistetään seuraava hälytystestijakso : 1. Sisälämpötilan asteittainen nostaminen ylemmän hälytysrajan saavuttamiseen asti. Lämpötilahälytyksen laukaiseminen. 2. Sisälämpötilan asteittainen laskeminen alemman hälytysrajan saavuttamiseen asti. Lämpötilahälytyksen laukaiseminen. ETÄAKTVONT KAUKO-OHJAUS POS PÄÄLLE Hälytystestin etähälytystoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. K. OSOTE K. OSOTE : Asennetun RS485-rajapinnan avulla voidaan verkostoida useampia laitteita keskenään. Jos näin on, on annettava jokaiselle yksittäiselle laitteelle erillinen kommunikointiosoite. ( Asetus ) HUOLTO NOLLAA HUOLTOAKA NOLLAA LASKUR KYLLÄ E Kun esiasetettu käyttöaika on kulunut umpeen, ilmestyy näyttöön "SERVCE"-ilmoitus, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota ajankohtaiseen huoltoon. Tämä huoltoajan laskuri on nollattavissa tällä toiminnolla. PLOTA HUOLTOVAROT. Tämä toiminto on tarkoitettu huoltoilmoituksen poistamiseksi. KÄYTTÄJÄN SALASANA Salasanan muuttaminen SETTNGS-valikkoon pääsemiseksi. VAHDA KÄYTT. SALAS.: 0XXX XXXX Uuden salasanan syöttäminen kahdesti ja vahvistaminen. KALBRONT Tämä toiminto on tarkoitettu anturien kalibroimiseksi. Koska kaikki kalibroinnin säädöt vaikuttavat haitallisesti laitteen toimintoon, on tämä toiminto suojattu tehtaalta salasanalla ja vain koulutetut huoltohenkilöt saavat käyttää säätöjä! KALBRONNN SALAS. : 0XXX Salasanan syöttö kalibrointivalikkoon. "EXTRA"-valikko "EXTRA"-valikko sisältää vain parametreja, jotka eivät vaikuta laitteen toimintoon, sen takia kaikki käyttäjät pääsevät niihin käsiksi myös ilman salasanaa. Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse "EXTRA"-valikko HSTORA (lisätietoja katso luku "Hälytyshistoria") NÄYTÄ HSTORA Hälytystilanteiden näyttö. Luettelossa voidaan liikkua ylös- ja alaspäin YLÖS- tai ALLE -painikkeella. 8

9 POSTA HSTORA TYHJENNÄ HSTORA: E KYLLÄ KYLLÄ : poistaa koko historian. SUMMER ÄÄNENVOMAKKUUS ÄÄNENVOMAKKUUS Akustisen hälytyssignaalin äänenvoimakkuuden säätö MYKSTYSAKA MYKS.AKA: 0 60 Hälytyksen sattuessa voidaan akustinen signaali kytkeä pois päältä esiasetetun keston ajaksi painamalla ENTER-painiketta. Esiasetettu aika määrätään tällä parametrilla. Parametri voidaan muuttaa 1 minuutin askelein 0-60 minuuttiin. NÄYTTÖ Näytön parametrien asetus. KRKKAUS NÄYTÄ KRKKAUS - + Kirkkauden säätö painikkeilla ja. KONTRAST NÄYTÄ KONTRAST - + Kontrastin säätö painikkeilla ja. POS / NEG POSTVNEN NEGATVNEN Näytön muuttaminen positiivisesta näytöstä (sininen/valkoinen) negatiiviseen näyttöön (valkoinen/sininen). NÄYTÖN KYTKENTÄAKA KESTO : Näytön ilmoituksen kesto painettaessa painiketta sähkökatkoksen aikana. (100 = n. 10 s, 50 = n. 5 s) (katso luku "Hälytystilanteet") JÄNNTTEEN NÄYTTÖ JÄNNTTEEN NÄYTTÖ E MTÄÄN Näyttää laitteen tulojännitteen näytössä. YMPÄRSTÖN ANTUR YMPÄRSTÖN ANTUR E MTÄÄN Jos laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi, voidaan tämän anturin mittaama lämpötila-arvo näyttää näytössä. LSÄANTUR Mahdollistaa yhden (mikäli on kytketty) seuraavista antureista lämpötila-arvojen lisänäytön : E MTÄÄN Yhtään arvoa ei näytetä. SÄÄTÖANTUR Näytetään säätöanturin arvo. TARKKUUS RES.: Lämpötilanäytön erottelutarkkuuden säätö. Lämpötila voidaan näyttää ilman desimaalin paikkaa tai sen kanssa. LÄMPÖTLAYKSKKÖ CELSUS FAHRENHET Lämpötila-arvojen näyttö Celsius- tai Fahrenheitasteina. 9

10 ENGLANT Valikkokielen vaihto. ENGLSCH SAKSA RANSKA HOLLANT TALA ESPANJA PORTUGAL TANSKA RUOTS NORJA SUOM MALAJ VENÄJÄ DAGNOSTKKA Laitteen ajankohtaisen tilan näyttö (vain huoltotarkoituksiin). PARAMETRT Kaikkien parametrien ajankohtaisten asetusten näyttö (vain huoltotarkoituksiin). Tila- ja varoitusilmoitukset Elektroniikka luo erilaiset tila- tai varoitusilmoitukset riippuen laitteen asetuksista tai tilasta. Jos on näytettävä kaksi tai useampia ilmoituksia samanaikaisesti rivillä, ilmestyvät nämä ilmoitukset vuorotellen näyttöön. OV AUK Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun laitteen ovi avataan. Jos ovea ei suljeta jälleen esiasetetun ajan kuluttua, laukeaa hälytys. Tätä hälytystä ei merkitä historialuetteloon. lmoitus tai hälytys sammuu heti kun ovi suljetaan. HSTORA Tämä ilmoitus tarkoittaa, että hälytyshistorialuettelossa on olemassa uusi merkintä. lmoitus sammuu heti kun historia on näytetty kerran toiminnolla "NÄYTÄ HSTORA". HÄLYTYSTEST lmestyy hälytystestin aikana. lmoitus poistuu heti kun testi on päättynyt. YMP.. C Jos laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi ja näyttö on aktivoitu EXTRA-valikossa ( - EXTRA - YMPÄRSTÖN ANTUR), ilmestyy näyttöön tämä ilmoitus ja sen jälkeen ajankohtaisesti mitattu ympäristön lämpötila. SÄÄT.. C Jos säätöanturin näyttö on aktivoitu EXTRA-valikossa ( - EXTRA - LSÄANTUR - SÄÄTÖANTUR), näyttöön ilmestyy tämä ilmoitus ja sen jälkeen ajankohtaisesti mitattu säätölämpötila. HUOLTO Kun laite on ollut käynnissä esiasetettua aikaa varten, ilmestyy näyttöön tämä ilmoitus ilmoittamaan, että puhdistus tai huolto on tarpeen. lmoitus voidaan poistaa PLOTA HUOLTOVAROT. -toiminnolla SETTNGS-valikossa. KORKEA YMP.LÄMPÖTLA Tämä ilmoitus ilmestyy näyttöön, kun laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi ja tämä arvo nousee esiasetetun arvon yläpuolelle. Laitteen käynti jatkuu kuitenkin normaalisti. Elektroniikkaan tallennettu maksimiarvo riippuu kulloisenkin laitteen lämpötilaluokasta, eikä sitä voida muuttaa. 10

11 MATALA YMP.LÄMPÖTLA Kuten KORKEA YMP.LÄMPÖTLA, mutta minimiarvoa varten. Hälytys- ja vikailmoitukset Elektroniikka voi luoda seuraavat hälytysilmoitukset. Lisätietoja katso luku "Hälytystilanteet". OV AUK katso tilailmoitus OV AUK LÄMMN HÄLYTYS Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun sisälämpötila ylittää ilmoitetun hälytyksen ylärajan. Lämpötilan lämminhälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun lämpötila saavuttaa jälleen hälytyksen yläraja. VLEÄ HÄLYTYS Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun sisälämpötila alittaa ilmoitetun hälytyksen alarajan. Lämpötilan kylmähälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun lämpötila saavuttaa jälleen hälytyksen alarajan. VRTAKATKOS Tämä ilmoitus ilmestyy, kun virransyöttö katkaistaan laitteen ollessa kytketty päälle. Sähkökatkoksen hälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun virransyöttö toimii jälleen. Jos yksi seuraavista vikailmoituksista ilmestyy näyttöön, kyseessä on vika tai toimintahäiriö ja huollon on korjattava tai vaihdettava kyseinen komponentti. AKKU 1 HEKKO/VRHE Tämä ilmoitus ilmestyy, kun sisäinen pääakku on viallinen tai tyhjä. Samalla näyttöön ilmestyy myös akkusymboli. AKKU 2 HEKKO/VRHE Tämä ilmoitus ilmestyy, kun valinnainen lisäakku on viallinen tai tyhjä. Samalla näyttöön ilmestyy myös akkusymboli. SÄÄTÖANTURN VRHE Säätöanturin toimintahäiriö. Laitteen käynti jatkuu "VKATURVALLNEN TLA"-muodossa. NÄYTTÖANTURN VRHE Säätöanturin toimintahäiriö. Tässä tapauksessa säätöanturi käyttää näyttötoimintoa. YMPÄR.ANTURN VRHE Ympäristön lämpötila-anturin toimintahäiriö. E1 / KONFGURONTVRHE Konfiguraatiovirhe : virhe parametrien asetuksessa. Laite ei käynnisty. E2 Elektroniikkavika. Laitteen toiminta on pysähtynyt. KOM.VRHE Ei kommunikointia rajapinnan ja päätaulun välissä. Laitteen toiminta on pysähtynyt. VKATURVALLNEN TLA Vakava vika, laitteen käynti jatkuu kuitenkin "VKATURVALLNEN TLA - muodossa, ts. kompressori kytkeytyy päälle ja pois päältä esiasetetulla rytmillä. 11

12 Käyttö Käyttöä koskevat tärkeät ohjeet Varastoi veripussit ja lääkkeet vain sitä varten tarkoitetuissa laatikoissa ja/tai ritilöissä. Lastaus ei saa häiritä laitteen ilmanpoistoaukkojen toimintaa. Kiinnitä huomiota siihen, etteivät veripussit tai lääkkeet kaadu taaksepäin. Hälytystilanteet Hälytystilanteen esiintyessä on yritettävä selvittää tämän hälytyksen syy ja poistaa se mahdollisimman pian. Jos tämä ei onnistu, on ryhdyttävä heti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta varastoidut tavarat eivät vahingoitu. Lämpötilahälytyksen sattuessa syttyy punainen hälytys-led palamaan ja kuuluu akustinen signaali. Lisäksi näyttöön ilmestyy vastaava hälytysilmoitus. Virtahäiriön hälytyksen sattuessa vihreä virta- LED ja punainen hälytys-led vilkkuvat ja kuuluu akustinen signaali. Näyttö kytkeytyy pois päältä, mutta se voidaan kytkeä jälleen päälle painamalla jotakin painiketta. Lastaus ei saa joutua kosketukseen näyttöanturin referenssipullon kanssa. Laitetta ei ole suunniteltu lämpimien veripussien nopeaan jäähdyttämiseen. Laitetta ei saa ylikuormittaa. Näyttö kytkeytyy jälleen pois päältä esiasetetun ajan kuluttua (asetus: EXTRA - NÄYTTÖ - NÄYTÖN KYTKENTÄAKA) Akustinen hälytys voidaan mykistää esiasetetuksi ajaksi painamalla ENTERpainiketta. Virtahäiriövaiheen aikana ei voida muuttaa parametreja. Kun sisälämpötila nousee virtahäiriövaiheen aikana ylemmän raja-arvon yläpuolelle, laukeaa lämpötilahälytys ja se merkitään historialuetteloon. Ovihälytyksen sattuessa syttyy punainen hälytys- LED palamaan ja kuuluu akustinen signaali. Lisäksi näyttöön ilmestyy vastaava hälytysilmoitus. Hälytyshistoria Hälytyshistorialuettelo sisältä kaikki olennaiset tiedot lämpötila- ja virtahäiriötapahtumista. Luettelo sisältää enintään 20 hälytystilannetta. Tilailmoitus "HSTORA" ilmoittaa, että luetteloon on lisätty uusia merkintöjä. Toiminnolla "NÄYTÄ HSTORA" EXTRA-valikossa päästään hälytyshistorialuetteloon käsiksi. Luettelon sisällä liikutaan YLÖS- ja ALLE - painikkeella. Luettelon ensimmäinen ja viimeinen merkintä on merkitty ilmoituksella "LUETTELON ALKU" tai "LUETTELON LOPPU". Seuraavat tiedot tallennetaan hälytyshistoriaan : Lämpötilahälytys : ALARM : Hälytyksen tyyppi (LÄMMN HÄLYTYS tai VLEÄ HÄLYTYS) START : Hälytystilanteen alkupäivä ja -aika END : Hälytystilanteen loppupäivä ja -aika AVG : Keskilämpötila näyttöanturissa hälytystilanteen aikana MAX / MN : Lämpötilan maksimi- tai minimiarvo näyttöanturissa hälytystilanteen aikana (riippuen lämpötilahälytyksen tyypistä) Virtahäiriöhälytys : ALARM : START : END : AVG : VRTAKATKOS Hälytystilanteen alkupäivä ja -aika Hälytystilanteen loppupäivä ja -aika Keskilämpötila näyttöanturissa hälytystilanteen aikana Hälytyshistorian poistamiseksi valitse toiminto "POSTA HSTORA" EXTRA-valikosta. 12

13 Akku Elektroniikan valvontatoimintoja ylläpidetään virransyötön katkoksen aikana vähintään 48 tunnin ajan integroidun akun avulla. Tämä akku latautuu automaattisesti, kun laite kytketään. Jos akun kapasiteetti ei enää riitä valvontatoiminnon hoitamiseksi, näyttöön ilmestyy vikailmoitus "AKKU 1 HEKKO/VRHE". Ulkopuolinen hälytystoiminto Ensimmäisessä käyttöönotossa voi sattua, että ilmestyy ilmoitus "AKKU 1 HEKKO/VRHE": Tämä ilmoitus poistuu heti kun akkua on riittävästi ladattu. Akku on vaihdettava varmuuden vuoksi 2 vuoden välein. Vain hyväksytty huoltoteknikko saa vaihtaa akun. Ennen akun irrottamista laite on kytkettävä pois päältä ja verkkopistoke on vedettävä irti. Akku on lyijyakku, joka on hävitettävä asianmukaisesti erikseen vian sattuessa. Laitteen takasivulla sijaitsee kaksi liitintä, joissa on kummassakin kolme potentiaalivapaata kosketinta, joita voidaan käyttää ylimääräisen hälytyksen (optinen tai akustinen) laukaisemiseen. Toinen liitin vastaa tällöin lämpötila- ja ovihälytystä. Toinen liitin powerfail-hälytystä. Kun ENTER - näppäintä painetaan hälytystilanteessa, vain sisäinen äänimerkki sammuu. Näppäimen painaminen ei vaikuta ulkoiseen hälytykseen. Ulkoinen hälytysäänimerkki sammuu vasta, kun hälytyksen syy on poistettu. Liitäntöihin voi kytkeä jännitteeltään 12 voltin tasavirtaa ja enintään 250 voltin vaihtovirtaa. Enimmäiskuormitus ei saa ylittää 8 ampeeria. Liitännän vähimmäisarvot ovat 100mA / 5V. Turvatermostaatti Lämpötilahälytys OV AUK Normaalitila Hälytys Virtahäiriöhälytys Normaalitila Hälytys Kaikki +-alueella toimivat laitteet on varustettu turvatermostaatilla. Termostaatti sulkee kompressorin, jos jääkaapin sisälämpötila laskee alle +2 celsiusasteen, jolloin se estää kaapissa säilytettävien tavaroiden pakastumisvahingot. Sisävarusteet Mallisarjasta riippuen laitesarjan varustuksiin kuuluu vetolaatikko tai ritilähylly, jotka voidaan sijoittaa eri korkeuksille. Säilytettävä tavara on sijoitettava tasaisesti vetolaatikkoon tai ritilähyllylle. Vetolaatikko avataan vain siihen tarkoitetusta vetokahvasta. Vetolaatikko poistetaan (esimerkiksi puhdistusta varten) niin, että sitä vedetään ensin ulospäin ja nostetaan lopuksi ylöspäin. Laitteet on suunniteltu siten, että ne toimivat optimaalisesti alkuperäisellä varustuksella. Jos on käytettävä muiden valmistajien sisävarustuksia, on tästä sovitettava ehdottomasti laitteen valmistajan kanssa. 13

14 Lämpötilapiirturi Lämpötilapiirturi mittaa lämpötilaa tietyn ajanjakson ajan, ja se voidaan tarpeen mukaan asettaa 7 päivän (etukäteen säädetty) tai 24 tunnin jaksolle. Toimi näin: Nosta akseli neuloineen ylös ja kierrä kiinnitysmutteri irti piirturin akselista. rrota piirturipaperi. Käännä piirturinakseli takaisin paikoilleen ja vedä piirturi ulos. Aikajakson valitsin on piirturin sivussa. Piirturipaperi on erilainen riippuen halutusta ajasta. Paperi on valittava halutun ajan mukaan. Piirturin kello toimii 1,5 voltin AA-paristolla. Pariston paikka on piirturin alapuolella. Piirturin neula vaihdetaan vetämällä neula pitimineen ulos. Työnnä uusi neula ohjainten! väliin, kunnes se on pohjassa asti. Älä koske neulaan käsin. Asennuksessa on kiinnitettävä huomiota kiinnitysmutterin oikeaan sijaintiin! RS485-Liitäntä Laitteen varustuksesta riippuen laite voi olla varustettu RS485-liitännällä. Liitännän avulla laite voidaan kytkeä PC-laitteeseen tai samaan verkkoon muiden kylmälaitteiden kanssa. Lisätietoja liitäntämahdollisuuksista ja ohjelmista saa paikallisesta huoltopisteestä. Puhdistus Jääkaappi on puhdistettava ennen käyttöönottoa. Sen jälkeen se puhdistetaan säännöllisesti ja desinfioidaan tarpeen vaatiessa. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä. Tuuletin On erittäin tärkeää varmistaa, että sisätuuletuksella varustetuissa laitteissa sisätilan tuuletin toimii aina. Jotta sisälle ei menisi turhaan lämmintä ilmaa ovenavauksen yhteydessä, tuuletin sammuu, kun ovi avataan. lman on päästävä tuulettimeen esteettä, eikä tuuletusaukkoa saa siksi koskaan tukkia tai peittää. Valaistus Erilaiset laitteet on varustettu sisä- tai ulkovalaistuksella. Loisteputken vaihtamista varten on poistettava lampun suojus. Tämä suojus on liitetty päälle, kun kyseessä on sisävalaistus, ja ruuvattu päälle, kun kyseessä on ulkovalaistus. Loisteputken saa vaihtaa vain rakenteeltaan samanlaiseen putkeen. Tätä koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä. Putken vaihtamisen jälkeen on kiinnitettävä suojus jälleen asianmukaisesti. 14

15 Lämmitys Erilaiset mallit on varustettu Lämmityksellä. Jos oveen muodostuu kosteutta, voidaan tämä lämmitys kytkeä päälle tai pois päältä toiminnolla "OVLÄMMTN" tai/ja RUNKOLÄMMTN SETTNGS-valikossa. Lämmityksen ollessa kytketty päälle näyttöön ilmestyy lämmityssymboli /. BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Laitekotelo TÄRKEÄÄ : Ennen laitekotelon jokaista huolto- tai puhdistustoimenpidettä laite on kytkettävä pois päältä ja verkkojohto irrotettava pistorasiasta. Kondensaattori/Nesteytin on puhdistettava säännöllisesti harjalla tai pölynimurilla. Puhdistuskertojen väli on määritelty tehtaalla ja laite ilmoittaa sen näytössä näkyvällä ilmoituksella HUOLTO. 15

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg

Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg ML 155 S MP 155 S KÄYTTÖOHJE 820 9505 41 - ed1210 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg SSÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus 4 Ympäristönsuojelu

Lisätiedot

BR 250 G BR 410 G BR 490 G BR 750 G

BR 250 G BR 410 G BR 490 G BR 750 G BR 250 G BR 410 G BR 490 G BR 750 G KÄYTTÖOHJE 820 9505 82 - ed0113 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KOPIO SISÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot