ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S"

Transkriptio

1 ML 580S MP 580S ML 1300S MP 1300S KÄYTTÖOHJE ed1210

2 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L Hosingen, Luxembourg

3 SUOM SSÄLLYS Sivu Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita 4 Turvatoimenpiteet 4 Kuljetus 4 Ympäristönsuojelu 4 Asennus Paikalleen sijoitus 5 Puhdistus/Desinfiointi 5 Sähköliitäntä 5 Elektroniikka Ohjauspaneeli 6 Näyttö 6 Päällekytkeminen 6 Lämpötilanäyttö 6 Painikkeet 6 Kielenvalinta 7 "SETTNGS"-valikko 7 "EXTRA"-valikko 8 Tila- ja varoitusilmoitukset 10 Hälytys- ja vikailmoitukset 11 Käyttö Käyttöä koskevat tärkeät ohjeet 12 Hälytystilanteet 12 Hälytyshistoria 12 Akku 13 Ulkopuolinen hälytystoiminto 13 Turvatermostaatti 13 Sisävarusteet 13 Lämpötilapiirturi 14 RS485-Liitäntä 14 Puhdistus 14 Tuuletin 14 Valaistus 14 Lämmitys 15 Laitekotelo 15 3

4 Tärkeitä ohjeita Yleisohjeita ML- ja MP-sarjan jäähdytyslaitteet ovat tarkoitetut yksinomaan jäähdytysketjun alaisten ja lämpötilaherkkien aineiden varastoimiseen. Laitteita ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohje ja kaikki sen käyttöturvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti.! Käyttöohjetta on hyvä säilyttää laitteen läheisyydessä, jotta kaikki käyttäjät saavat helposti tietoa laitteen toiminnoista ja turvallisuusmääräyksistä. Laitteen ympärille on jätettävä riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Asennusohjeita on noudatettava. Turvatoimenpiteet Laitetta saavat käyttää vain aikuiset. On huolehdittava siitä, etteivät lapset leiki sillä tai pääse säätämään sitä. Laitteen asennus- ja säätötoimenpiteistä saa huolehtia vain asiaan koulutettu henkilöstö. Laitteen käyttöön puutteellisesti perehtyneiden ihmisten suorittamat työt voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja aiheuttaa henkilö- tai materiaalivahinkoja. Huollot ja korjaukset saa tehdä vain valtuutettu huolto. Vain alkuperäisiä varaosia saa käyttää. Laitteen asennuksen ja siirtämisen yhteydessä on varmistettava, ettei verkkojohto jää puristuksiin tai taitu. Ennen puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä laite on sammutettava ja verkkojohto irrotettava verkkovirrasta. rrota johto tarttumalla pistokkeeseen, älä vedä johdosta. Jos pistokkeeseen on mahdotonta ylettyä, irrota sulake. Laitteen jäähdytysjärjestelmässä on jäähdytysainetta. Jos jäähdytysjärjestelmään tulee vuoto, laite ja sen sisällä olevat tuotteet voivat vahingoittua. Tämän vuoksi on huolehdittava, ettei jäähdytysjärjestelmää vahingoiteta terävillä esineillä. Kuljetus Tarkista ensin, ettei laite ole vahingoittunut kuljetuksessa. Jos laitteesta löytyy kuljetuksen aikana syntyneitä vahinkoja, ota heti yhteyttä laitteen toimittajaan tai jos sinulla on rahtikirja tai ostokuitti, myyntipaikkaan. Kuljetuksessa vahingoittunutta laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää! Jos epäilet vahingoittumista, on aina parempi varmistaa asia myyntipaikasta. Laitetta saa kuljettaa vain pystyasennossa (suurin sallittu kaltevuuskulma on 45 ). Ympäristönsuojelu Osallistu omalta osaltasi ympäristönsuojeluun: huolehdi jätteen hävittämisestä asianmukaisella tavalla ja asetusten mukaan. Laitteen pakkausmateriaali on täysin kierrätyskelpoisia ja se on toimitettava jätteiden kierrätyspisteeseen. Kun loppuunkäytetty laite hävitetään, siitä irrotetaan ensin ovi, jotta leikkivät lapset eivät voi vahingossa jäädä loukkuun jääkaappiin. Ennen laitteen hävittämistä laitteen lyijyakku irrotetaan ja hävitetään erikseen. Laitteen hävittämisessä on muistettava, ettei sitä saa ylikuumentaa, koska sen eristystila on täytetty helposti syttyvällä kaasulla. 4

5 O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O ENTER ALARM HSTORY ALARM TEST O Asennus! Paikalleen sijoitus min 70 mm min 70 mm min 30 cm Laite asennetaan kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan, jossa se ei joudu suoraan auringonpaisteeseen eikä lämmönlähteen välittömään läheisyyteen. Varmista, että kaappi on tukevasti pystyssä eikä joudu kosketuksiin vieressä olevien laitteiden kanssa. Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on varmistettava, että ilma pääsee kunnolla kiertämään laitteen ympäri. Laitteen ympärille on joka tapauksessa jätettävä vähintään 70 mm tyhjää tilaa. Pystylaitteiden yläosan ja huoneen katon väliin on jäätävä vähintään 30 cm tilaa. min min mm mm min min mm mm min 30 cm min 30 cm Laitetta ei saa sijoittaa kattotuulettimen alle eikä ilmastointilaitteiden välittömään läheisyyteen. Laitteet on kiinnitetty seinään 2 köysiä. Puhdistus/Desinfiointi Ennen käyttöottoa jääkaappi on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava sisältä ja päältä. Puhdistukseen saa käyttää vain mietoja puhdistusaineita. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä. Desinfiointiin käytetään asiakkaan tiloissa käytettäväksi suositeltuja pintadesinfiointiaineita, joita on suositeltu myös Saksan puhtaus- ja mikrobiologiayhdistyksen DGHM:n (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) ja muiden kansallisten järjestöjen desinfiointiaineluettelossa. Pienten epäpuhtauksien poistoon suosittelemme alkoholitiivisteen käyttöä. Sähköliitäntä Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon on laitteen sisäpuolella olevasta arvokilvestä tarkistettava, että siinä annetut arvot vastaavat paikallisia arvoja. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Ennen kuin laite liitetään verkkovirtaan ja kytketään ensimmäisen kerran käyntiin, on odotettava noin 30 minuuttia. Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu suojajohtimilla ja vastaavalla vikavirtasuojuksella. Jotta laite ei aiheuttaisi mahdollisia häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin, se on kytkettävä erilliseen sähkövirtapiiriin. Sitä ei saa missään tapauksessa liittää muiden elektronisten laitteiden kanssa samaan pistorasiaan jakorasian avulla. On myös varmistettava, että pistorasia, johon laite liitetään, on kätevässä paikassa, jotta laite voidaan tarpeen vaatiessa irrottaa verkkovirrasta ilman, että muita laitteita tai huonekaluja joudutaan siirtämään. 5

6 Elektroniikka Ohjauspaneeli punainen LED (Hälytys) Näyttö VASEN, OKEA, YLÖS, ALLE painikkeet TAKASNpainike vihreä LED (Virta) Valopainike VALKKOPALKKpainike Avainkytkin ENTERpainike Mykistyskytkin Näyttö Lämpötila Tila-, varoitus- ja hälytysilmoitukset BATTERY FAL Päällekytkeminen BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Tulojännite Ajankohtainen kellonaika Runkolämmitys Ovilämmitin tai : BATTERY Akku FAL 22 10: Päällekytkemiseksi kierrä avainkytkin vaakatasoon. Vihreä POWER-LED syttyy palamaan. Lämpötilanäyttö Tavallisen käytön aikana näyttö ilmoittaa jääkaapin sisälämpötilan. Lämpötilayksikkö on riippuvainen LÄMPÖTLAYKSKKÖ -valinnasta SETTNGS-valikossa. ( C - Celsius tai F - Fahrenheit). Hieman päällekytkemisen jälkeen näytetään jääkaapin sisätilan lämpötila näytössä. Laitteen kompressori ja kaikki muut komponentit kytkeytyvät päälle vasta yhden minuutin kestävän sisäisen itsetestauksen jälkeen. lmoitus tapahtuu 0.1 tai 1 -askelein - riippuen "TARKKUUS" -valinnasta SETTNGS-valikossa. Painikkeet Painamalla VALKKOPALKK-painiketta päästään valikkoalueelle. Halutun valikon valinta tapahtuu YLÖS- tai ALLE -painikkeella. Valinta on vahvistettava ENTER-painikkeella. Painamalla TAKASN-painiketta päästään aina edelliseen valikkokohtaan. Navigointipainikkeiden ALLE-, YLÖS-, VASEN- ja OKEA avulla voidaan liikkua valikkojen sisällä ja muuttaa niissä asetuksia. Kun ollaan tavallisessa näyttömuodossa, kytketään sisävalaistus päälle tai pois päältä valopainikkeella. Valikkoalueella "valopainikkeen" toiminto on kytketty pois päältä. Ajankohtainen valinta vahvistetaan ENTERpainikkeella. Tämä pätee sekä valikonvalintaan että myös parametriarvoon. Parametrin muutos astuu voimaan vasta kun muutos vahvistetaan ENTER-painikkeella. Hälytyksen sattuessa voidaan akustinen hälytys kytkeä pois päältä esiasetetun keston ajaksi mykistyspainikkeella. Valikkoalueella "mykistyspainikkeen" toiminto on kytketty pois päältä. 6

7 Kielenvalinta Elektroniikan kielenvalinnaksi on asetettu tehtaalla ENGLSCH. Vaihtaaksesi saksan kielelle menettele seuraavasti: "SETTNGS"-valikko Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse EXTRA-valikko LANGUAGE SUOM "SETTNGS"-valikon sisältämät parametrit vaikuttavat osin suoraan laitteen toimintaan. Tästä syystä pääsy SETTNGS-valikkoon voidaan suojata salasanalla. Suositellaan käyttämään tätä suojausta, jotta pääsyä parametreihin rajoitetaan. Mallista riippuen jotkut näistä toiminnoista eivät ole käytettävissä. Nämä korvataan näytössä "---" merkeillä. Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse "SETTNGS"-valikko KÄYTTÄJÄN SALASANA: 0XXX Tehdasasetuksessa salasanaksi on valittu 0000, joten painamalla painiketta päästään suoraan SETTNGSvalikkoon. ASETUSKOHTA SET : X.X C Lämpötilan asetuspiste on jääkaapin asetuslämpötila. Asetuspistettä voidaan muuttaa esiasetettujen rajaarvojen välillä 0,5 K askelein. PVM/KELLONAKA ASETA PVM/AKA HH:MM dd MMM yy Ajankohtaisen kellonajan ja päivän asetus. VALTSE 12h/24h 12h NÄYTTÖ 24h NÄYTTÖ Vaihto 12-tunnin ja 24-tunnin näytön välillä. HÄLYTYKSET ASETA VLEÄ HÄLYTYS VLEÄ HÄL: X.X C Pienin sallittu sisälämpötila. Kun tämä arvo alittuu, laukaistaan lämpötilahälytys. ASETA LÄMMN HÄLYTYS LÄMMN HÄL: X.X C Suurin sallittu sisälämpötila. Kun tämä arvo ylittyy, laukaistaan lämpötilahälytys. ETÄOVHÄLYTYS ETÄOVHÄLYTYS PÄÄLLE/POS: 0 1 Etähälytyksen aktivointi oven avautuessa 0 = etähälytys pois päältä / 1 = etähälytys päälle. OVLÄMMTN OVLÄMMTN POS PÄÄLLE Ovilämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä laitteissa, joissa on lasiovi. (katso luku "Lämmitys") RUNKOLÄMMTN RUNKOLÄMMTN POS PÄÄLLE Runkolämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä. (katso luku "Lämmitys") 7

8 HÄLYTYSTEST HÄL.TESTN AKTVONT HÄLYTYSTEST Tämä toiminto on tarkoitettu lämpötilan hälytystilanteen simuloimiseksi. Käyttämällä ENTER-painiketta käynnistetään seuraava hälytystestijakso : 1. Sisälämpötilan asteittainen nostaminen ylemmän hälytysrajan saavuttamiseen asti. Lämpötilahälytyksen laukaiseminen. 2. Sisälämpötilan asteittainen laskeminen alemman hälytysrajan saavuttamiseen asti. Lämpötilahälytyksen laukaiseminen. ETÄAKTVONT KAUKO-OHJAUS POS PÄÄLLE Hälytystestin etähälytystoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. K. OSOTE K. OSOTE : Asennetun RS485-rajapinnan avulla voidaan verkostoida useampia laitteita keskenään. Jos näin on, on annettava jokaiselle yksittäiselle laitteelle erillinen kommunikointiosoite. ( Asetus ) HUOLTO NOLLAA HUOLTOAKA NOLLAA LASKUR KYLLÄ E Kun esiasetettu käyttöaika on kulunut umpeen, ilmestyy näyttöön "SERVCE"-ilmoitus, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota ajankohtaiseen huoltoon. Tämä huoltoajan laskuri on nollattavissa tällä toiminnolla. PLOTA HUOLTOVAROT. Tämä toiminto on tarkoitettu huoltoilmoituksen poistamiseksi. KÄYTTÄJÄN SALASANA Salasanan muuttaminen SETTNGS-valikkoon pääsemiseksi. VAHDA KÄYTT. SALAS.: 0XXX XXXX Uuden salasanan syöttäminen kahdesti ja vahvistaminen. KALBRONT Tämä toiminto on tarkoitettu anturien kalibroimiseksi. Koska kaikki kalibroinnin säädöt vaikuttavat haitallisesti laitteen toimintoon, on tämä toiminto suojattu tehtaalta salasanalla ja vain koulutetut huoltohenkilöt saavat käyttää säätöjä! KALBRONNN SALAS. : 0XXX Salasanan syöttö kalibrointivalikkoon. "EXTRA"-valikko "EXTRA"-valikko sisältää vain parametreja, jotka eivät vaikuta laitteen toimintoon, sen takia kaikki käyttäjät pääsevät niihin käsiksi myös ilman salasanaa. Paina VALKKOPALKK-painiketta Valitse "EXTRA"-valikko HSTORA (lisätietoja katso luku "Hälytyshistoria") NÄYTÄ HSTORA Hälytystilanteiden näyttö. Luettelossa voidaan liikkua ylös- ja alaspäin YLÖS- tai ALLE -painikkeella. 8

9 POSTA HSTORA TYHJENNÄ HSTORA: E KYLLÄ KYLLÄ : poistaa koko historian. SUMMER ÄÄNENVOMAKKUUS ÄÄNENVOMAKKUUS Akustisen hälytyssignaalin äänenvoimakkuuden säätö MYKSTYSAKA MYKS.AKA: 0 60 Hälytyksen sattuessa voidaan akustinen signaali kytkeä pois päältä esiasetetun keston ajaksi painamalla ENTER-painiketta. Esiasetettu aika määrätään tällä parametrilla. Parametri voidaan muuttaa 1 minuutin askelein 0-60 minuuttiin. NÄYTTÖ Näytön parametrien asetus. KRKKAUS NÄYTÄ KRKKAUS - + Kirkkauden säätö painikkeilla ja. KONTRAST NÄYTÄ KONTRAST - + Kontrastin säätö painikkeilla ja. POS / NEG POSTVNEN NEGATVNEN Näytön muuttaminen positiivisesta näytöstä (sininen/valkoinen) negatiiviseen näyttöön (valkoinen/sininen). NÄYTÖN KYTKENTÄAKA KESTO : Näytön ilmoituksen kesto painettaessa painiketta sähkökatkoksen aikana. (100 = n. 10 s, 50 = n. 5 s) (katso luku "Hälytystilanteet") JÄNNTTEEN NÄYTTÖ JÄNNTTEEN NÄYTTÖ E MTÄÄN Näyttää laitteen tulojännitteen näytössä. YMPÄRSTÖN ANTUR YMPÄRSTÖN ANTUR E MTÄÄN Jos laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi, voidaan tämän anturin mittaama lämpötila-arvo näyttää näytössä. LSÄANTUR Mahdollistaa yhden (mikäli on kytketty) seuraavista antureista lämpötila-arvojen lisänäytön : E MTÄÄN Yhtään arvoa ei näytetä. SÄÄTÖANTUR Näytetään säätöanturin arvo. TARKKUUS RES.: Lämpötilanäytön erottelutarkkuuden säätö. Lämpötila voidaan näyttää ilman desimaalin paikkaa tai sen kanssa. LÄMPÖTLAYKSKKÖ CELSUS FAHRENHET Lämpötila-arvojen näyttö Celsius- tai Fahrenheitasteina. 9

10 ENGLANT Valikkokielen vaihto. ENGLSCH SAKSA RANSKA HOLLANT TALA ESPANJA PORTUGAL TANSKA RUOTS NORJA SUOM MALAJ VENÄJÄ DAGNOSTKKA Laitteen ajankohtaisen tilan näyttö (vain huoltotarkoituksiin). PARAMETRT Kaikkien parametrien ajankohtaisten asetusten näyttö (vain huoltotarkoituksiin). Tila- ja varoitusilmoitukset Elektroniikka luo erilaiset tila- tai varoitusilmoitukset riippuen laitteen asetuksista tai tilasta. Jos on näytettävä kaksi tai useampia ilmoituksia samanaikaisesti rivillä, ilmestyvät nämä ilmoitukset vuorotellen näyttöön. OV AUK Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun laitteen ovi avataan. Jos ovea ei suljeta jälleen esiasetetun ajan kuluttua, laukeaa hälytys. Tätä hälytystä ei merkitä historialuetteloon. lmoitus tai hälytys sammuu heti kun ovi suljetaan. HSTORA Tämä ilmoitus tarkoittaa, että hälytyshistorialuettelossa on olemassa uusi merkintä. lmoitus sammuu heti kun historia on näytetty kerran toiminnolla "NÄYTÄ HSTORA". HÄLYTYSTEST lmestyy hälytystestin aikana. lmoitus poistuu heti kun testi on päättynyt. YMP.. C Jos laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi ja näyttö on aktivoitu EXTRA-valikossa ( - EXTRA - YMPÄRSTÖN ANTUR), ilmestyy näyttöön tämä ilmoitus ja sen jälkeen ajankohtaisesti mitattu ympäristön lämpötila. SÄÄT.. C Jos säätöanturin näyttö on aktivoitu EXTRA-valikossa ( - EXTRA - LSÄANTUR - SÄÄTÖANTUR), näyttöön ilmestyy tämä ilmoitus ja sen jälkeen ajankohtaisesti mitattu säätölämpötila. HUOLTO Kun laite on ollut käynnissä esiasetettua aikaa varten, ilmestyy näyttöön tämä ilmoitus ilmoittamaan, että puhdistus tai huolto on tarpeen. lmoitus voidaan poistaa PLOTA HUOLTOVAROT. -toiminnolla SETTNGS-valikossa. KORKEA YMP.LÄMPÖTLA Tämä ilmoitus ilmestyy näyttöön, kun laitteeseen on kytketty ympäristön lämpötila-anturi ja tämä arvo nousee esiasetetun arvon yläpuolelle. Laitteen käynti jatkuu kuitenkin normaalisti. Elektroniikkaan tallennettu maksimiarvo riippuu kulloisenkin laitteen lämpötilaluokasta, eikä sitä voida muuttaa. 10

11 MATALA YMP.LÄMPÖTLA Kuten KORKEA YMP.LÄMPÖTLA, mutta minimiarvoa varten. Hälytys- ja vikailmoitukset Elektroniikka voi luoda seuraavat hälytysilmoitukset. Lisätietoja katso luku "Hälytystilanteet". OV AUK katso tilailmoitus OV AUK LÄMMN HÄLYTYS Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun sisälämpötila ylittää ilmoitetun hälytyksen ylärajan. Lämpötilan lämminhälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun lämpötila saavuttaa jälleen hälytyksen yläraja. VLEÄ HÄLYTYS Tämä ilmoitus ilmestyy heti kun sisälämpötila alittaa ilmoitetun hälytyksen alarajan. Lämpötilan kylmähälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun lämpötila saavuttaa jälleen hälytyksen alarajan. VRTAKATKOS Tämä ilmoitus ilmestyy, kun virransyöttö katkaistaan laitteen ollessa kytketty päälle. Sähkökatkoksen hälytys tallennetaan hälytyshistoriaan. Hälytysilmoitus poistuu heti kun virransyöttö toimii jälleen. Jos yksi seuraavista vikailmoituksista ilmestyy näyttöön, kyseessä on vika tai toimintahäiriö ja huollon on korjattava tai vaihdettava kyseinen komponentti. AKKU 1 HEKKO/VRHE Tämä ilmoitus ilmestyy, kun sisäinen pääakku on viallinen tai tyhjä. Samalla näyttöön ilmestyy myös akkusymboli. AKKU 2 HEKKO/VRHE Tämä ilmoitus ilmestyy, kun valinnainen lisäakku on viallinen tai tyhjä. Samalla näyttöön ilmestyy myös akkusymboli. SÄÄTÖANTURN VRHE Säätöanturin toimintahäiriö. Laitteen käynti jatkuu "VKATURVALLNEN TLA"-muodossa. NÄYTTÖANTURN VRHE Säätöanturin toimintahäiriö. Tässä tapauksessa säätöanturi käyttää näyttötoimintoa. YMPÄR.ANTURN VRHE Ympäristön lämpötila-anturin toimintahäiriö. E1 / KONFGURONTVRHE Konfiguraatiovirhe : virhe parametrien asetuksessa. Laite ei käynnisty. E2 Elektroniikkavika. Laitteen toiminta on pysähtynyt. KOM.VRHE Ei kommunikointia rajapinnan ja päätaulun välissä. Laitteen toiminta on pysähtynyt. VKATURVALLNEN TLA Vakava vika, laitteen käynti jatkuu kuitenkin "VKATURVALLNEN TLA - muodossa, ts. kompressori kytkeytyy päälle ja pois päältä esiasetetulla rytmillä. 11

12 Käyttö Käyttöä koskevat tärkeät ohjeet Varastoi veripussit ja lääkkeet vain sitä varten tarkoitetuissa laatikoissa ja/tai ritilöissä. Lastaus ei saa häiritä laitteen ilmanpoistoaukkojen toimintaa. Kiinnitä huomiota siihen, etteivät veripussit tai lääkkeet kaadu taaksepäin. Hälytystilanteet Hälytystilanteen esiintyessä on yritettävä selvittää tämän hälytyksen syy ja poistaa se mahdollisimman pian. Jos tämä ei onnistu, on ryhdyttävä heti tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta varastoidut tavarat eivät vahingoitu. Lämpötilahälytyksen sattuessa syttyy punainen hälytys-led palamaan ja kuuluu akustinen signaali. Lisäksi näyttöön ilmestyy vastaava hälytysilmoitus. Virtahäiriön hälytyksen sattuessa vihreä virta- LED ja punainen hälytys-led vilkkuvat ja kuuluu akustinen signaali. Näyttö kytkeytyy pois päältä, mutta se voidaan kytkeä jälleen päälle painamalla jotakin painiketta. Lastaus ei saa joutua kosketukseen näyttöanturin referenssipullon kanssa. Laitetta ei ole suunniteltu lämpimien veripussien nopeaan jäähdyttämiseen. Laitetta ei saa ylikuormittaa. Näyttö kytkeytyy jälleen pois päältä esiasetetun ajan kuluttua (asetus: EXTRA - NÄYTTÖ - NÄYTÖN KYTKENTÄAKA) Akustinen hälytys voidaan mykistää esiasetetuksi ajaksi painamalla ENTERpainiketta. Virtahäiriövaiheen aikana ei voida muuttaa parametreja. Kun sisälämpötila nousee virtahäiriövaiheen aikana ylemmän raja-arvon yläpuolelle, laukeaa lämpötilahälytys ja se merkitään historialuetteloon. Ovihälytyksen sattuessa syttyy punainen hälytys- LED palamaan ja kuuluu akustinen signaali. Lisäksi näyttöön ilmestyy vastaava hälytysilmoitus. Hälytyshistoria Hälytyshistorialuettelo sisältä kaikki olennaiset tiedot lämpötila- ja virtahäiriötapahtumista. Luettelo sisältää enintään 20 hälytystilannetta. Tilailmoitus "HSTORA" ilmoittaa, että luetteloon on lisätty uusia merkintöjä. Toiminnolla "NÄYTÄ HSTORA" EXTRA-valikossa päästään hälytyshistorialuetteloon käsiksi. Luettelon sisällä liikutaan YLÖS- ja ALLE - painikkeella. Luettelon ensimmäinen ja viimeinen merkintä on merkitty ilmoituksella "LUETTELON ALKU" tai "LUETTELON LOPPU". Seuraavat tiedot tallennetaan hälytyshistoriaan : Lämpötilahälytys : ALARM : Hälytyksen tyyppi (LÄMMN HÄLYTYS tai VLEÄ HÄLYTYS) START : Hälytystilanteen alkupäivä ja -aika END : Hälytystilanteen loppupäivä ja -aika AVG : Keskilämpötila näyttöanturissa hälytystilanteen aikana MAX / MN : Lämpötilan maksimi- tai minimiarvo näyttöanturissa hälytystilanteen aikana (riippuen lämpötilahälytyksen tyypistä) Virtahäiriöhälytys : ALARM : START : END : AVG : VRTAKATKOS Hälytystilanteen alkupäivä ja -aika Hälytystilanteen loppupäivä ja -aika Keskilämpötila näyttöanturissa hälytystilanteen aikana Hälytyshistorian poistamiseksi valitse toiminto "POSTA HSTORA" EXTRA-valikosta. 12

13 Akku Elektroniikan valvontatoimintoja ylläpidetään virransyötön katkoksen aikana vähintään 48 tunnin ajan integroidun akun avulla. Tämä akku latautuu automaattisesti, kun laite kytketään. Jos akun kapasiteetti ei enää riitä valvontatoiminnon hoitamiseksi, näyttöön ilmestyy vikailmoitus "AKKU 1 HEKKO/VRHE". Ulkopuolinen hälytystoiminto Ensimmäisessä käyttöönotossa voi sattua, että ilmestyy ilmoitus "AKKU 1 HEKKO/VRHE": Tämä ilmoitus poistuu heti kun akkua on riittävästi ladattu. Akku on vaihdettava varmuuden vuoksi 2 vuoden välein. Vain hyväksytty huoltoteknikko saa vaihtaa akun. Ennen akun irrottamista laite on kytkettävä pois päältä ja verkkopistoke on vedettävä irti. Akku on lyijyakku, joka on hävitettävä asianmukaisesti erikseen vian sattuessa. Laitteen takasivulla sijaitsee kaksi liitintä, joissa on kummassakin kolme potentiaalivapaata kosketinta, joita voidaan käyttää ylimääräisen hälytyksen (optinen tai akustinen) laukaisemiseen. Toinen liitin vastaa tällöin lämpötila- ja ovihälytystä. Toinen liitin powerfail-hälytystä. Kun ENTER - näppäintä painetaan hälytystilanteessa, vain sisäinen äänimerkki sammuu. Näppäimen painaminen ei vaikuta ulkoiseen hälytykseen. Ulkoinen hälytysäänimerkki sammuu vasta, kun hälytyksen syy on poistettu. Liitäntöihin voi kytkeä jännitteeltään 12 voltin tasavirtaa ja enintään 250 voltin vaihtovirtaa. Enimmäiskuormitus ei saa ylittää 8 ampeeria. Liitännän vähimmäisarvot ovat 100mA / 5V. Turvatermostaatti Lämpötilahälytys OV AUK Normaalitila Hälytys Virtahäiriöhälytys Normaalitila Hälytys Kaikki +-alueella toimivat laitteet on varustettu turvatermostaatilla. Termostaatti sulkee kompressorin, jos jääkaapin sisälämpötila laskee alle +2 celsiusasteen, jolloin se estää kaapissa säilytettävien tavaroiden pakastumisvahingot. Sisävarusteet Mallisarjasta riippuen laitesarjan varustuksiin kuuluu vetolaatikko tai ritilähylly, jotka voidaan sijoittaa eri korkeuksille. Säilytettävä tavara on sijoitettava tasaisesti vetolaatikkoon tai ritilähyllylle. Vetolaatikko avataan vain siihen tarkoitetusta vetokahvasta. Vetolaatikko poistetaan (esimerkiksi puhdistusta varten) niin, että sitä vedetään ensin ulospäin ja nostetaan lopuksi ylöspäin. Laitteet on suunniteltu siten, että ne toimivat optimaalisesti alkuperäisellä varustuksella. Jos on käytettävä muiden valmistajien sisävarustuksia, on tästä sovitettava ehdottomasti laitteen valmistajan kanssa. 13

14 Lämpötilapiirturi Lämpötilapiirturi mittaa lämpötilaa tietyn ajanjakson ajan, ja se voidaan tarpeen mukaan asettaa 7 päivän (etukäteen säädetty) tai 24 tunnin jaksolle. Toimi näin: Nosta akseli neuloineen ylös ja kierrä kiinnitysmutteri irti piirturin akselista. rrota piirturipaperi. Käännä piirturinakseli takaisin paikoilleen ja vedä piirturi ulos. Aikajakson valitsin on piirturin sivussa. Piirturipaperi on erilainen riippuen halutusta ajasta. Paperi on valittava halutun ajan mukaan. Piirturin kello toimii 1,5 voltin AA-paristolla. Pariston paikka on piirturin alapuolella. Piirturin neula vaihdetaan vetämällä neula pitimineen ulos. Työnnä uusi neula ohjainten! väliin, kunnes se on pohjassa asti. Älä koske neulaan käsin. Asennuksessa on kiinnitettävä huomiota kiinnitysmutterin oikeaan sijaintiin! RS485-Liitäntä Laitteen varustuksesta riippuen laite voi olla varustettu RS485-liitännällä. Liitännän avulla laite voidaan kytkeä PC-laitteeseen tai samaan verkkoon muiden kylmälaitteiden kanssa. Lisätietoja liitäntämahdollisuuksista ja ohjelmista saa paikallisesta huoltopisteestä. Puhdistus Jääkaappi on puhdistettava ennen käyttöönottoa. Sen jälkeen se puhdistetaan säännöllisesti ja desinfioidaan tarpeen vaatiessa. Voimakkaita pesuaineita, hiovia pesuaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai kemiallisia liuottimia ei saa missään tapauksessa käyttää. Puhdistuksen aikana on huolehdittava siitä, ettei tuuletinkoteloon pääse pesunestettä. Tuuletin On erittäin tärkeää varmistaa, että sisätuuletuksella varustetuissa laitteissa sisätilan tuuletin toimii aina. Jotta sisälle ei menisi turhaan lämmintä ilmaa ovenavauksen yhteydessä, tuuletin sammuu, kun ovi avataan. lman on päästävä tuulettimeen esteettä, eikä tuuletusaukkoa saa siksi koskaan tukkia tai peittää. Valaistus Erilaiset laitteet on varustettu sisä- tai ulkovalaistuksella. Loisteputken vaihtamista varten on poistettava lampun suojus. Tämä suojus on liitetty päälle, kun kyseessä on sisävalaistus, ja ruuvattu päälle, kun kyseessä on ulkovalaistus. Loisteputken saa vaihtaa vain rakenteeltaan samanlaiseen putkeen. Tätä koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä. Putken vaihtamisen jälkeen on kiinnitettävä suojus jälleen asianmukaisesti. 14

15 Lämmitys Erilaiset mallit on varustettu Lämmityksellä. Jos oveen muodostuu kosteutta, voidaan tämä lämmitys kytkeä päälle tai pois päältä toiminnolla "OVLÄMMTN" tai/ja RUNKOLÄMMTN SETTNGS-valikossa. Lämmityksen ollessa kytketty päälle näyttöön ilmestyy lämmityssymboli /. BATTERY FAL BATTERY FAL BATTERY FAL Laitekotelo TÄRKEÄÄ : Ennen laitekotelon jokaista huolto- tai puhdistustoimenpidettä laite on kytkettävä pois päältä ja verkkojohto irrotettava pistorasiasta. Kondensaattori/Nesteytin on puhdistettava säännöllisesti harjalla tai pölynimurilla. Puhdistuskertojen väli on määritelty tehtaalla ja laite ilmoittaa sen näytössä näkyvällä ilmoituksella HUOLTO. 15

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI

PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI LUO NN OLL INE NV ALI NTA Käyttö- ja huolto-ohjeet PANOSPUHDISTAMO BIOSETTI TALOKAIVO OY Terästie 5, 04220 KERAVA Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099 www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi Sisältö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2013 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412

161 502 24-2 2014-03-07. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400. Malli 406 I 408 I 410 I 412 161 502 24-2 2014-03-07 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohje CTC EcoHeat 400 Malli 406 I 408 I 410 I 412 Kylmämodulin irrotus 1. Irrota kylmämoduulin sähköpistokkeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2014 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot