fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)"

Transkriptio

1 Fi fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) CA V07

2 Tärkeää! Ole hyvä ja pidä käsikirja ja kaikki muut tiedot käsillä tulevaa tarvetta varten. CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K.

3 Sisältö SUOMI Ennen kuin aloitat laskutoimenpiteitä... 2 kmoodit... 2 Matemaattiset lausekelaskut ja muokkaustoiminnot... 3 ktoistokopiointi... 3 kcalc-muisti... 4 ksolve-toiminto... 4 Matemaattiset funktiolaskut... 5 keng-laskujen symbolien syöttö... 5 Kompleksilukulaskut... 7 kitseisarvo ja argumentti... 7 ksuorakulmainen kaava polaarinen kaava -näyttö... 8 kkompleksiluvun konjugaattiluku... 8 Kantaluvun Base-n laskutoimitukset... 9 Tilastolaskut...11 Keskihajonta Differentiaalilaskut Integraalilaskut Virtalähde Tekniset tiedot Katso seuraavat kohdat tarkemmin Mallien fx-95ms/fx- 100MS/fx-115MS/fx-570MS/fx-991MS käyttöohjeesta. Laskimen kannen irrottaminen ja paikalleen asettaminen/ Turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet/ Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet/ Kahden rivin näyttö/ Ennen kuin aloitat (paitsi Moodit )/ Peruslaskutoimitukset/ Laskutoimitukset muistia käyttäen/ Matemaattiset funktiolaskut/ Yhtälölaskut/ Tilastolaskut/ Teknillistä tietoa Fi-1

4 Ennen kuin aloitat laskutoimenpiteitä k Moodit Ennen laskutoimitusten alkamista täytyy syöttää alla olevasta taulukosta näkyvä oikea moodi. Oheisesta taulukosta ilmenevät malleille fx-100ms ja fx-115ms tarvittavat moodit ja käyttötoimenpiteet. Mallien fx-100ms ja fx-115ms moodit Kun suoritetaan tämän Suorita tämä tyyppinen laskutoimenpide: näppäintoiminto: Moodi: Aritmeettiset peruslaskutoimitukset F 1 COMP Kompleksilukulaskut F 2 CMPLX Keskihajontalaskut F F 1 SD Regressiolaskut F F 2 REG Kantaluvun Base-n laskutoimitukset F F 3 BASE Yhtälöiden ratkaisu F F F 1 EQN Jos painat F näppäintä yli kolme kertaa, tulevat lisäsäätöruudut esiin. Säätöruudut on kuvattu paikassa, missä niitä käytetään laskimen säätöjen muuttamiseen. Tässä ohjekirjasessa sen moodin nimi, joka täytyy syöttää kuvattujen laskutoimitusten suorittamiseksi, näkyy kunkin kappaleen pääotsikosta. Esimerkki: Kompleksilukulaskut CMPLX Huom! Kun haluat palauttaa laskumoodin ja säädöt alla näkyviin alkuperäisiin arvoihinsa, paina A B 2(Mode) =. Laskumoodi: COMP Kulmayksikkö: Deg Eksponenttinäytön rajat: Norm 1, Eng OFF Kompleksilukujen näyttöformaatti: a+bi Murtolukujen näyttöformaatti: a b /c Desimaalimerkki: Dot (Piste) Moodin ilmaisimet näkyvät ruudun yläosassa lukuunottamatta BASE-ilmaisimia, jotka näkyvät näytön eksponenttiosassa. Fi-2

5 ENG-tunnukset sammuvat automaattisesti laskimen ollessa BASE-muodolla. Et voi tehdä muutoksia kulmayksikölle tai muille näyttöformaattisäädöille (Disp) laskimen ollessa BASEmoodilla. COMP-, CMPLX-, SD- ja REG-moodeja voidaan käyttää yhdessä kulmayksikkösäätöjen kanssa. Muista tarkistaa ennen uuden laskutoimituksen aloittamista laskumoodi (SD, REG, COMP, CMPLX) ja kulmayksikkömoodi (Deg, Rad, Gra). Matemaattiset lausekelaskut ja muokkaustoiminnot COMP Käytä F-näppäintä COMP-moodin syöttämiseksi silloin, kun haluat suorittaa matemaattisia lausekelaskuja tai muokata lausekkeita. COMP... F 1 k Toistokopiointi Toistokopiointitoiminnon avulla voit tulostaa useita lausekkeita toistomuistista, niin että ne yhdistyvät ruudulla moniväittämäksi. Esimerkki: Toistomuistin sisältö: Moniväittämä: 4 + 4:5 + 5:6 + 6 Ota lauseke näyttöön painamalla [ ja ]. Paina A [(COPY). Voit myös muokata lausekkeita näytöllä sekä suorittaa muita moniväittämätoimenpiteitä. Katso tarkemmat tiedot moniväittämien käytöstä erillisen Käyttöohjeen kohdasta Moniväittämät. Fi-3

6 Ainoastaan ne lausekkeet toistomuistissa, jotka alkavat tällä hetkellä näytössä olevasta lausekkeesta ja jatkuvat viimeiseen lausekkeeseen, kopioituvat. Näytössä olevaa lauseketta edeltävät lausekkeet eivät kopioidu. k CALC-muisti COMP CMPLX CALC-muisti (laskumuisti) auttaa tallentamaan hetkeksi matemaattisen lausekkeen, joka täytyy ratkaista useita kertoja erilaisia arvoja käyttäen. Kun olet tallentanut lausekkeen, voit tulostaa esiin, syöttää arvoja sen muuttujille ja laskea tuloksen nopeasti ja helposti. Voit tallentaa yhden matemaattisen lausekkeen, jossa on maksimi 79 askelta. Huomaa, että CALC-muistia voidaan käyttää ainoastaan COMP- ja CMPLXmoodeissa. Muuttujien syöttöruutu näyttää tällä hetkellä muuttujille annetut arvot. Esimerkki: Laske lausekkeen Y = X 2 + 3X 12 tulos, kun X = 7 (tulos: 58) ja kun X = 8 (tulos: 76). (Syötä toiminto.) p y p u p x K + 3 p x, 12 (Tallenna lauseke.) C (Syötä 7 X?:ää varten.) 7 = (Syötä 8 X?:ää varten.) C 8 = Huomaa, että lauseke jonka tallennat, mitätöityy heti kun aloitat toisen toimenpiteen, vaihdat toiselle moodille tai katkaiset laskimen virran. k SOLVE-toiminto SOLVE-toiminnon ansiosta voit ratkaista lausekkeen käyttämällä mieleisiäsi muuttujanarvoja tarvitsematta muuttaa tai yksinkertaistaa lauseketta. Esimerkki: C on aika, joka kuluu suoraan ylös heitetyltä kohteelta saavuttaa korkeus B alkunopeuden ollessa A: Käytä alla olevaa kaavaa laskeaksesi nopeuden A korkeudelle B = 14 metriä ja ajalle C = 2 sekuntia. Painovoimasta johtuva kiihtyvyys D = 9,8 m/s 2. (Tulos: A = 16,8) Fi-4

7 1 B AC DC 2 2 p 2 p u p 1 - p k, R 1 \ 2 T - p h - p k K A I (B?) 14 = (A?) ] (C?) 2 = (D?) 9 l 8 = [ [ (A?) A I Koska SOLVE-toiminto käyttää Newtonin metodia, jotkut alkuarvot (oletetut arvot) voivat tehdä tuloksen saamisen mahdottomaksi. Yritä tällaisessa tapauksessa syöttää toinen arvo, jonka oletat olevan lähellä tulosta, ja suorita laskutoimenpide uudelleen. SOLVE-toiminnolla saattaa olla mahdotonta saada tulos, vaikka tulos on olemassa. Newtonin metodin tietyistä omituisuuksista johtuen seuraavantyyppisten toimintojen tulokset tahtovat olla vaikeasti laskettavissa. Jaksolliset funktiot (esim. y = sin x) Funktiot, joiden käyrissä on jyrkät kulmakertoimet (esim. y = e x, y = 1/x) Epäjatkuvat funktiot (esim. y = x ) Mikäli lauseke ei sisällä yhtäläisyysmerkkiä (=), SOLVEtoiminto tuottaa tuloksen lausekkeelle = 0. Matemaattiset funktiolaskut COMP Kun haluat suorittaa matemaattisia funktiolaskuja, syötä COMP-moodi F näppäimellä. COMP... F 1 k ENG-laskujen symbolien syöttö COMP EQN CMPLX Kun kytket ENG-symbolit päälle, voit käyttää niitä laskutoimenpiteissä. Fi-5

8 Kun haluat kytkeä ENG-symbolit päälle tai pois päältä, paina F näppäintä useita kertoja, kunnes alla näkyvä säätöruutu tulee esiin. Disp 1 Paina 1. Kun ENG-symbolien säätöruutu tulee näyttöön, paina numeronäppäintä ( 1 tai 2), joka vastaa mieleistäsi säätöä. 1(Eng ON): ENG-symbolit kytketty (näytössä on merkintä Eng ) 2(Eng OFF): ENG-symbolit kytketty pois päältä (näytössä ei ole Eng -merkintää) Seuraavassa näet yhdeksän ENG-symbolia, joita voidaan käyttää ENG-symbolien ollessa kytkettynä. Syötetään tämä symboli: Suoritetaan tämä näppäintoimenpide: Yksikkö k (kilo) A k 10 3 M (Mega) A M 10 6 G (Giga) A g 10 9 T (Tera) A t m (milli) A m 10 3 µ (mikro) A N 10 6 n (nano) A n 10 9 p (piko) A p f (femto) A f Näyttöön ilmestyviin arvoihin laskin valitsee ENGsymbolin, jonka ansiosta arvon numero-osa pysyy lukujen puitteissa. ENG-symboleja ei voi käyttää murtolukujen syöttämiseen. Esimerkki: 9 10 = 0,9 m (milli) F... Eng 1(Disp) m 9 \ 10 = 900. Kun ENG-symbolit on kytketty päälle, myös normaalit (ei-eng-) laskutulokset näkyvät ENG-symboleita käyttäen. Fi-6

9 A P m J 900. Kompleksilukulaskut CMPLX Painamalla F kytkeytyy CMPLX-moodi päälle kompleksilukulaskuja varten. CMPLX... F 2 Tämänhetkinen kulmayksikkösäätö (Deg, Rad, Gra) vaikuttaa CMPLX-moodin laskuihin. Voit tallentaa lausekkeen CALC-muistiin CMPLX-moodin aikana. Huomaa, että voit käyttää ainoastaan muuttujia A, B, C ja M CMPLX-moodilla. Muuttujat D, E, F, X ja Y ovat laskimen käytössä, joka usein muuttaa niiden arvoja. Sinun ei tule käyttää näitä muuttujia lausekkeissasi. Ilmaisin R I laskutuloksen oikeassa ylänurkassa ilmoittaa kompleksiluvun tuloksen. Painamalla A r voit vaihtaa näytön tuloksen reaaliosasta imaginääriosaan ja päinvastoin. Voit käyttää toistotoimintoa CMPLX-moodilla. Koska kompleksiluvut tallennetaan toistomuistiin CMPLXmoodilla, muistitilaa kuluu tällöin enemmän kuin normaalisti. Esimerkki: (2 3i) (4 5i) 6 8i (Reaaliosa 6) i i = (Imaginääriosa 8i) A r k Itseisarvo ja argumentti Jos oletamme että suorakulmakaavan z = a + bi ilmaisema imaginäärinen luku on piste Gaussin tasolla, voit määrätä kompleksiluvun itseisarvon (r) ja argumentin ( ). Polaarinen kaava on r. Esimerkki 1: Määrätään itseisarvo (r) ja argumentti ( ) lausekkeelle 3+4i (Kulmayksikkö: Deg) (r = 5, = 53, ) Fi-7

10 Imaginääriakseli Reaaliakseli (r 5) A A R i T = ( 53, ) A a R i T = Kompleksiluku voidaan syöttää myös käyttäen polaarista kaavaa r. Esimerkki 2: i (Kulmayksikkö: Deg) L 2 A Q 45 = A r k Suorakulmainen kaava polaarinen kaava -näyttö Voit käyttää alla kuvattua toimenpidettä suorakulmaisen kaavan kompleksiluvun muuntamiseksi polaariseen kaavaansa ja polaarisen kaavan kompleksiluvun muuntamiseksi suorakulmaiseen kaavaansa. Paina A r vaihtaaksesi näytön itseisarvosta (r) argumentiin ( ) ja päinvastoin. Esimerkki: 1 i 1, (Kulmayksikkö: Deg) 1 + i A Y = A r L 2 A Q 45 A Z = A r Valitset suorakulmakaavan (a+bi) tai polaarikaavan (r ) kompleksilukulaskutulosten näytöksi. F... 1(Disp) r 1(a+bi):Suorakulmakaava 2(r ): Polaarikaava (näkyy merkkinä r näytössä) k Kompleksiluvun konjugaattiluku Jos kompleksiluvun z = a+bi, sen konjugaattiluku (z) on z = a bi. Fi-8

11 Esimerkki: Päätellään kompleksiluvun 1,23 + 2,34i konjugaattiluku (Tulos: 1,23 2,34i) A S R 1 l l 34 i T = A r Kantaluvun Base-n laskutoimitukset BASE Kun haluat suorittaa laskutoimituksia kantaluvun Basen arvoja käyttäen, syötä BASE-moodi F näppäimellä. BASE...F F 3 Kymmenjärjestelmän lisäksi laskutoimituksia voi suorittaa käyttämällä binääri-, oktaali- ja heksadesimaaliarvoja. Voit määritellä oletusnumerojärjestelmän, jota käytetään kaikkiin syöttö- ja näyttöarvoihin. Voit myös määritellä numerojärjestelmän yksittäisille numeroille, jotka syötät. Binääri-, oktaali-, desimaali- ja heksadesimaalilaskuissa ei voi käyttää tieteellisiä toimintoja. Et voi syöttää arvoja, jotka sisältävät desimaaliosan ja eksponentin. Jos syötät desimaaliosan, laite pudottaa sen automaattisesti pois. Negatiiviset binääri-, oktaali- ja heksadesimaaliarvot saadaan ottamalla kahden komplementti. Voit käyttää seuraavia loogisia operaattoreita arvojen kesken kantaluvun Base-n laskuissa: and (looginen tuote), or (looginen summa), xor (jakamaton or), xnor (jakamaton nor), Not (yhden komplementti) ja Neg (kielto). Seuraavassa kunkin numerojärjestelmän sallitut alueet. Binääriluku x x Oktaaliluku x x Desimaaliluku x Heksadesimaaliluku x FFFFFFFF 0 x 7FFFFFFF Fi-9

12 Esimerkki 1: Suoritetaan seuraava laskutoimitus ja saadaan tulokseksi binääriluku: Binäärimoodi: t b 0. b = Esimerkki 2: Suoritetaan seuraava laskutoimitus ja saadaan tulokseksi oktaaliluku: Oktaalimoodi: t o 0. o l l l 4 (o) 7654 \ l l l 1 (d) 12 = Esimerkki 3: Suoritetaan seuraava laskutoimitus ja saadaan tulokseksi heksadesimaalinen ja desimaalinen tulos: or d Heksadesimaalimoodi: t h 0. H 120 l 2 (or) l l l 3 (b) 1101 = Desimaalimoodi: K Esimerkki 4: Muunnetaan luku binääri-, oktaali- ja heksadesimaaliluvuiksi. ( , 26 8, ) Binäärimoodi: t b 0. b l l l 1(d) 22 = b Oktaalimoodi: o 26. o Heksadesimaalimoodi: h 16. H Esimerkki 5: Muunnetaan luku binääriluvuksi. Binäärimoodi: t b 0. b l l l 1(d) 513 = Ma th ERROR b Fi-10

13 Et ehkä pysty muuntamaan sellaisen numerojärjestelmän lukua, jonka laskualue on suurempi kuin tulokseksi saatavan numerojärjestelmän laskualue. Viesti Math ERROR ilmoittaa, että tulos sisältää liian monta numero-osaa (ylivuoto). Tilastolaskut Keskihajonta SD REG SD Paina F kytkeäksesi päälle keskihajontalaskujen moodin SD. SD... F F 1 SD- ja REG-moodeissa -näppäin toimii S - näppäimenä. Paina A D, jolloin alla oleva ruutu tulee näyttöön. P ( Q ( R ( t Valitse mieleisesi todennäköisyyslaskutoimenpide syöttämällä jokin arvoista 1 4. P(t) Q(t) R(t) Esimerkki: Määrätään normalisoitu variaatio ( t) x = 53: lle ja normaali todennäköisyys P(t) seuraaville datoille: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52 ( t = 0, , P(t) = 0,38974 ) 55 S 54 S 51 S 55 S 53 S S 54 S 52 S 53 A D 4( t) = A D 1( P( ) D 0.28 F = Fi-11

14 Differentiaalilaskut COMP Alla kuvatulla toimenpiteellä saadaan funktion derivaatta. Paina F kytkeäksesi päälle differentiaalilaskumoodin COMP. COMP... F 1 Differentiaalilausekkeeseen tarvitaan kolme syöttöä: muuttuja x:n funktio, kohta (a) jossa differentiaalikerroin lasketaan ja x:n ( x) muutos. A J lauseke P a P x T Esimerkki: Määrätään derivaatta kohdassa x = 2 funktiolle y = 3x 2 5x + 2, kun x:n lisäys tai vähennys on x = (Tulos: 7 ) A J 3 p x K, 5 p x + 2 P 2 P 2 e D 4 F = Voit jättää syöttämättä x:n, mikäli niin haluat. Laskin automaattisesti korvaa sopivan x:n arvon, mikäli et ole sitä syöttänyt. Katkonaiset kohdat ja äärimmäiset muutokset x:n arvossa voivat aiheuttaa epätarkat tulokset sekä virheitä. Valitse Rad (radiaani) kulmayksikkösäädöksi silloin kun suoritat trigonometrisen funktion differentiaalilaskuja. Integraalilaskut COMP Alla kuvatulla toimenpiteellä saadaan funktion tarkka integraali. Paina F kytkeäksesi päälle integraalilaskumoodin COMP. COMP... F 1 Integraalilaskutoimituksia varten tarvitaan seuraavat neljä syöttöä: funktio muuttujana x; a ja b, joka määrittelee määrätyn integraalin tietyllä välillä, missä n määrää osien Fi-12

15 lukumäärän (yhtä kuin N = 2 n ) Simpsonin sääntöä käyttäen. d lauseke P a P b P n F 5 1 Esimerkki: (2x 2 + 3x + 8) dx = 150, (Ositusten lukumäärä n = 6) d 2 p x K + 3 p x + 8 P 1 P 5 P 6 T = Huom! Voit määrätä ositusten lukumääräksi kokonaisluvun alueelta 1 9 tai voit halutessasi ohittaa ositusten lukumäärän syötön kokonaan. Sisäiset integraalilaskut saattavat kestää hyvin kauan. Näyttösisältö tyhjenee silloin kun integraalilaskuja suoritetaan sisäisesti. Valitse Rad (radiaani) kulmayksikkösäädöksi silloin kun suoritat trigonometrisen funktion integraalilaskuja. Virtalähde Käytettävän pariston tyyppi riippuu laskimen mallista. fx-115ms 2-tievirtajärjestelmä (TWO WAY POWER) käyttää kahta eri virtalähdettä: aurinkokennoa ja G13-tyyppistä (LR44) nappiparistoa. Normaalisti ainoastaan aurinkokennoa käyttävät laskimet toimivat vain valoisessa paikassa. 2- tievirtajärjestelmän ansiosta voit käyttää laskinta niin kauan kuin on tarpeeksi valoa lukea näyttö. upariston vaihto Seuraavissa tapauksissa on kysymys pariston tyhjenemisestä. Vaihda tällöin paristo. Ruutunäytön merkit ovat himmeät ja vaikeat lukea paikassa missä on vähän valoa. Näyttö ei parane edes 5 näppäintä painamalla. Fi-13

16 u Paristo vaihdetaan näin 1 Irrota viisi ruuvia, jotka Ruuvi pitävät takakantta paikoillaan. Poista sen jälkeen itse kansi. 2 Poista vanha paristo. 3 Pyyhi uusi paristo kuivalla, pehmeällä rievulla. Asenna se sisään laitteeseen positiivinen napa k ylöspäin (voit nähdä sen). 4 Laita takakansi paikoilleen ja kiinnitä se viidellä ruuvilla. 5 Kytke virta painamalla 5 näppäintä. Älä unohda tätä toimenpidettä. Ruuvi fx-100ms Tämä laskin toimii yhdellä AA-kokoisella paristolla. upariston vaihto Himmeät ruutunäytön merkit ovat osoitus siitä, että paristot ovat tyhjenemässä. Jos jatkat laskimen käyttöä tässä tilassa, laite ei saata toimia oikein. Vaihda paristo uuteen heti kun havaitset ruutunäytön merkkien himmenevän. uparisto vaihdetaan näin 1 Katkaise laitteen virta Ruuvi painamalla A i. 2 Irrota kuusi ruuvia, jotka pitävät takakantta paikoillaan. Poista sen jälkeen itse kansi. 3 Poista vanha paristo. 4 Asenna uusi paristo laitteeseen positiivinen k ja negatiivinen l puoli oikein päin. 5 Laita takakansi paikoilleen ja kiinnitä se kuudella ruuvilla. 6 Kytke virta painamalla 5. Fi-14 Ruuvi

17 Automaattinen virran katkaisu Laskimen virta katkeaa automaattisesti, jos et suorita mitään toimenpidettä noin 6 minuuttiin. Palauta virta painamalla 5 näppäintä. Tekniset tiedot Virtalähde: fx-100ms: Yksi AA-kokoinen paristo (R6P (SUM-3)) fx-115ms: Aurinkokenno ja yksi G13-tyyppinen nappiparisto (LR44) Pariston kesto: fx-100ms: Noin tuntia/vilkkuvan kursorin jatkuvassa näytössä. Noin 2 vuotta virta katkaistuna. fx-115ms: Noin 3 vuotta (1 tunnin käyttö/päivä). Koko: fx-100ms: 20,0 (K) 78 (L) 155 (S) mm fx-115ms: 12,7 (K) 78 (L) 154,5 (S) mm Paino: fx-100ms: 133 g paristo mukaanlukien fx-115ms: 105 g paristo mukaanlukien Virran kulutus: 0,0002 W Käyttölämpötila: 0 40 C-astetta Fi-15

18 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0403-F Printed in China

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen

Lisätiedot

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Fi fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta

Lisätiedot

fx-570es PLUS fx-991es PLUS

fx-570es PLUS fx-991es PLUS Fi fx-570es PLUS fx-991es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com CASION KOULUTUSFOORUMI http://edu.casio.com/forum/ Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja...

Lisätiedot

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Turvaohjeita................................ 4 Määräysten mukainen käyttö.........................

Lisätiedot

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin Tärkeää Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS BA II http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995546

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS BA II http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995546 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 608. Suomi

Doro PhoneEasy 608. Suomi Doro PhoneEasy 608 Suomi 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Suomi 1. Kuuloke 2. Mikrofoni 3. Nuolinäppäimet 4. Vasen valintanäppäin 5. Soittopainike 6. Pikavalintanäppäimet 7. Vastaaja

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210

Käyttöohje. Suomi. Bea-fon S200/S210 Käyttöohje Suomi Bea-fon S200/S210 Yleistä Onnittelut Bea-fon S200/S210:n ostamisen johdosta! Ole hyvä ja lue nämä tiedot ennen kuin käytät puhelinta, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Emme ole

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI

USB-RANNEVERENPAINEMITTARI USB-RANNEVERENPAINEMITTARI PIKAKÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOHJE VERSIO 1.3 LUE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ VAROITUKSET JA VAROTOIMET ÄLÄ käytä tätä laitetta verenpaineen mittaukseen pikkulapsilta tai henkilöiltä, jotka

Lisätiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot Magellan explorist XL Viitetiedot ***VAROITUKSET*** 5TURVALLISUUDEN VUOKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NAVIGOINTILAITETTA AJAESSASI AJONEUVOA. Älä yritä muuttaa mitään Magellan Exploristin asetuksia ajaessasi. Pysäytä

Lisätiedot

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi

Lisätiedot

BIKE&BODY BB 2000/2500/3000/3500/4000

BIKE&BODY BB 2000/2500/3000/3500/4000 TRELOCK-koodijärjestelmä PIN-koodi: Jokainen tuote toimitetaan PIN-koodilla 0000 Voit suojata polkupyörätietokoneesi varkaudelta näppäilemällä valitsemasi henkilökohtaisen PIN-koodin (sivu 11). Voit myös

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

SA 2700 Kit käyttäjän opas

SA 2700 Kit käyttäjän opas SA 2700 Kit käyttäjän opas Ver. 1.6 Maahantuonti: Greenmoore Oy Tulliportinkatu 2, 70100 Kuopio Puh. 017 363 8035, www.greenmoore.fi Sisällysluettelo 1. Järjestelmän asennuksen valmistelu 1 2. Laitteen

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Doro PhoneEasy 632. Suomi

Doro PhoneEasy 632. Suomi Doro PhoneEasy 632 Suomi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 15 16 17 18 19 23 22 21 20 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Kuuloke

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot